Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-08-06 16:02+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2015-08-11 13:01+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-12 06:05+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17686)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Pozor: Zvolené uživatelské jméno pravděpodobně používá jiný "
31 "čtenář.  \n"
32 "                Uživatelské jméno můžete zvolit během dokončení registrace v "
33 "knihovně, \n"
34 "                nebo si je můžete po ukončení registrace změnit sami v "
35 "online katalogu.\n"
36 "                "
37
38 #. (pubdate_clean)
39 #. (copyright_clean)
40 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:147
41 msgid " (%1)"
42 msgstr " (%1)"
43
44 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
45 msgid " / "
46 msgstr " / "
47
48 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:129
49 msgid " edit"
50 msgstr " editovat"
51
52 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
53 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
54 msgid ""
55 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
56 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
57 "username."
58 msgstr ""
59 "\"%1\" není platné uživatelské jméno. Uživatelská jména nejsmějí obsahovat "
60 "mezery ani vypadat jako čárové kódy, případně mohou mít další omezení. "
61 "Prosím, zkuste použít jiné uživatelské jméno."
62
63 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
64 msgid "$%.2f"
65 msgstr "$%.2f"
66
67 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
68 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
69 msgid "%1 %2"
70 msgstr "%1 %2"
71
72 #. (title, hold.hold.part.label)
73 #. (copy.label, copy_org.name)
74 #. (title, part.label)
75 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
76 msgid "%1 (%2)"
77 msgstr "%1 (%2)"
78
79 #. (bib_lib_name)
80 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:58
81 msgid "%1 (foreign item)"
82 msgstr "%1 (Cizí exemplář)"
83
84 #. (ctx.page_title, libname)
85 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:17
86 msgid "%1 - %2"
87 msgstr "%1 - %2"
88
89 #. (libname)
90 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:19
91 msgid "%1 OpenSearch"
92 msgstr "%1 OpenSearch"
93
94 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
95 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:26
96 msgid "%1 hold on %quant(%2, copy, copies)"
97 msgstr "%1 rezervací na  %quant(%2, exemplář, exemplářů)"
98
99 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
100 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
101 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
102 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
103 msgstr "Dostupné pro výpůjčku: %1 z %2 exemplářů  (%3)"
104
105 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
106 msgid "%m/%d/%Y"
107 msgstr "%m/%d/%Y"
108
109 #. (ou_avail, ou_name)
110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:21
111 msgid "%quant(%1,copy,copies) at %2."
112 msgstr "%2:  %1"
113
114 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:156
116 msgid ""
117 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
118 "copies)."
119 msgstr "%1 (z celkového počtu %2 exemplářů)"
120
121 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
122 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
123 msgstr "&#9668; Zpět k seskupeným výsledkům"
124
125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:16
126 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
127 msgstr "&lt;&lt; Předchozí stránka"
128
129 #. (example)
130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:166
131 msgid "(Example: %1)"
132 msgstr "(Příklad: %1)"
133
134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:45
135 msgid "(Show preferred library)"
136 msgstr "(Zobrazit preferovanou knihovnu)"
137
138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:26
139 msgid "(Show)"
140 msgstr "(Zobrazit)"
141
142 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
143 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:48
145 msgid "(example: %1)"
146 msgstr "(příklad: %1)"
147
148 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:56
150 msgid ""
151 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
152 "end in %4.)"
153 msgstr ""
154 "(příklady: %1 pro fráze začínající termíny %2. %3 pro fráze končící %4.)"
155
156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:87
157 msgid "(fines accruing)"
158 msgstr "(nabíhající pokuty)"
159
160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:59
161 msgid "(not shown)"
162 msgstr "(nezobrazeno)"
163
164 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
165 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:14
166 msgid "(page %1 of %2)"
167 msgstr "Strana %1 z  %2"
168
169 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:82
170 msgid "- All Parts -"
171 msgstr "- Všecny části -"
172
173 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:31
174 msgid "-- Actions for these items --"
175 msgstr "-- Akce pro tyto exempláře --"
176
177 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
178 msgid "-- Any --"
179 msgstr "-- Kterýkoliv --"
180
181 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
182 msgid "?"
183 msgstr "?"
184
185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
186 msgid "A list name is required"
187 msgstr "Je požadováno jméno seznamu"
188
189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:78
190 msgid "A registration error has occurred"
191 msgstr "Při registraci nastala chyba"
192
193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
194 msgid "Abridger"
195 msgstr "Autor výtahu"
196
197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
198 msgid "Account Creation Date"
199 msgstr "Datum vytvoření uživatelského účtu"
200
201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
202 msgid "Account Information and Preferences"
203 msgstr "Přehled a nastavení uživatelského účtu"
204
205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
206 msgid "Account Login"
207 msgstr "Přihlášení do uživatelkého účtu"
208
209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
210 msgid "Account Login Form"
211 msgstr "Formulář pro přihlášení do účtu"
212
213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
214 msgid "Account Preferences"
215 msgstr "Osobní údaje a nastavení"
216
217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:50
218 msgid "Account Registration"
219 msgstr "Registrace účtu"
220
221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
222 msgid "Account Successfully Updated"
223 msgstr "Uživatelský účet byl úspěšně aktualizován"
224
225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
226 msgid "Account Summary"
227 msgstr "Přehled účtu"
228
229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
230 msgid "Account preference"
231 msgstr "Nastavení účtu"
232
233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
234 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
235 msgstr "Poznámka k akumulaci nebo četnosti užití: "
236
237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
238 msgid "Action Note: "
239 msgstr "Poznámka o akci "
240
241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:58
242 msgid "Actions for Items on Hold"
243 msgstr "Akce pro rezervované položky"
244
245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52
246 msgid "Actions for checked out items"
247 msgstr "Akce pro vypůjčené exempláře"
248
249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
250 msgid "Actions for messages"
251 msgstr "Akce pro zprávy"
252
253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79
254 msgid "Actions for selected holds"
255 msgstr "Akce pro vybrané rezervace"
256
257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
258 msgid "Actions for selected messages"
259 msgstr "Akce pro vybrané zprávy"
260
261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2047 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:67
262 msgid "Activate"
263 msgstr "Aktivovat"
264
265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2049 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:116
266 msgid "Active"
267 msgstr "Aktivní"
268
269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:144
270 msgid "Active Addresses"
271 msgstr "Aktivní adresy"
272
273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:94
274 msgid "Active Barcode"
275 msgstr "Čárový kód platného průkazu"
276
277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
278 msgid "Active On"
279 msgstr "Aktivovat k datu"
280
281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
282 msgid "Active/Create Date"
283 msgstr "Datum aktivace/vytvoření"
284
285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
286 msgid "Active?"
287 msgstr "Aktivní?"
288
289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
290 msgid "Actor"
291 msgstr "Účinkující"
292
293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
294 msgid "Adapter"
295 msgstr "Autor adaptace"
296
297 #. (attrs.title)
298 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
299 msgid "Add %1 to my list"
300 msgstr "Přidat  %1 do mého seznamu"
301
302 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
303 msgid "Add Search Row"
304 msgstr "Přidat vyhledávací řádek"
305
306 #. (record_title)
307 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
308 msgid "Add item to a list: %1"
309 msgstr "Přidat položku do seznamu: %1"
310
311 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
312 msgid "Add to my list"
313 msgstr "Přidat do mého seznamu"
314
315 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:92
316 msgid "Add to new list"
317 msgstr "Přidat do nového seznamu"
318
319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:149
320 msgid "Add to this list"
321 msgstr "Přidat do tohoto seznamu"
322
323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
324 msgid "Added Author"
325 msgstr "Další  autor"
326
327 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
328 msgid "Additional Content"
329 msgstr "Doplňkový obsah"
330
331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
332 msgid "Additional Index Information"
333 msgstr "Další informace o rejstříku"
334
335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
336 msgid "Additional Physical Form available Note: "
337 msgstr "Dostupná poznámka o doplňkovém fyzickém nosiči "
338
339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:37
340 msgid "Additional Resources"
341 msgstr "Doplňkové zdroje"
342
343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
344 msgid "Additional Supplement Information"
345 msgstr "Další informace o přílohách"
346
347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
348 msgid "Additional Volume Information"
349 msgstr "Další informace o svazku"
350
351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
352 msgid "Additional search filters and navigation"
353 msgstr "Doplňkové vyhledávací filtry a navigace"
354
355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
356 msgid "Address Type"
357 msgstr "Typ adresy"
358
359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:201
360 msgid "Address changes will be verified by staff"
361 msgstr ""
362 "Změna adresy bude platná teprve po jejím potvrzení personálem knihovny"
363
364 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
365 msgid "Addressee"
366 msgstr "Adresát"
367
368 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:117
369 msgid "Addresses"
370 msgstr "Adresy"
371
372 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:37
373 msgid "Adjacency"
374 msgstr "Adjacence"
375
376 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:25
377 msgid "Advanced"
378 msgstr "Pokročilé"
379
380 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:99
381 msgid "Advanced Hold Options"
382 msgstr "Pokročilé možnosti rezervace"
383
384 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
385 msgid "Advanced Search"
386 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
387
388 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
389 msgid "After"
390 msgstr "Po"
391
392 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:44
393 msgid "Age Hold Protection"
394 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
395
396 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
397 msgid "All Formats"
398 msgstr "Všechny nosiče"
399
400 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:84
401 msgid ""
402 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
403 "Placing this hold could result in longer wait times."
404 msgstr ""
405 "Všechny volné exempláře jsou momentálně dostupné pouze mimo knihovnu, kterou "
406 "jste označila(a) pro vyzvednutí. Pokud zadáte tuto rezervaci, může její "
407 "splnění trvat velmi dlouho."
408
409 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
410 msgid "Amount"
411 msgstr "Výše"
412
413 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:84
414 msgid ""
415 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
416 "the issue to library staff."
417 msgstr ""
418 "Při prohlížení záznamů došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat za chvíli "
419 "nebo o problému informujte personál knihovny."
420
421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
422 msgid "Analyst"
423 msgstr "Komentátor"
424
425 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:52
426 msgid "Anchored Searching"
427 msgstr "Připojené vyhledávání"
428
429 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
430 msgid "And"
431 msgstr "AND"
432
433 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
434 msgid "Animator"
435 msgstr "Animátor"
436
437 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
438 msgid "Annotation"
439 msgstr "Anotace"
440
441 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
442 msgid "Annotator"
443 msgstr "Autor rukopisných poznámek"
444
445 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
446 msgid "Another Search"
447 msgstr "Nové hledání"
448
449 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
450 msgid "Appellant"
451 msgstr "Odvolávající se strana"
452
453 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
454 msgid "Appellee"
455 msgstr "Odpůrce stěžovatele"
456
457 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
458 msgid "Applicant"
459 msgstr "Uchazeč"
460
461 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:181
462 msgid "April"
463 msgstr "Duben"
464
465 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
466 msgid "Architect"
467 msgstr "Architekt"
468
469 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:29
471 msgid "Are you sure you are ready to charge %1 to your credit card?"
472 msgstr "Opravdu chcete naúčtovat %1 na vaši kreditní kartu?"
473
474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
475 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected messsage(s)?"
476 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybrané zprávy?"
477
478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
479 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this messsage?"
480 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tuto zprávu"
481
482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:36
483 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
484 msgstr ""
485 "Opravdu chcet prodloužit výpůjční lhůtu vybraného exempláře / exemplářů?"
486
487 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
488 msgid "Arranger"
489 msgstr "Autor aranžmá"
490
491 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
492 msgid "Art copyist"
493 msgstr "Kopírovatel umění"
494
495 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
496 msgid "Art director"
497 msgstr "Umělecký vedoucí"
498
499 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
500 msgid "Artist"
501 msgstr "Interpret"
502
503 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
504 msgid "Artistic director"
505 msgstr "Umělecký vedoucí"
506
507 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
508 msgid "Assignee"
509 msgstr "Nabyvatel autorského práva"
510
511 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
512 msgid "Associated name"
513 msgstr "Přidružené jméno"
514
515 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:112
516 msgid "At least"
517 msgstr "Minimálně"
518
519 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
520 msgid "Attributed name"
521 msgstr "Připisované jméno"
522
523 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
524 msgid "Auctioneer"
525 msgstr "Licitátor"
526
527 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
528 msgid "Audience"
529 msgstr "Čtenářské určení"
530
531 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
532 msgid "August"
533 msgstr "Srpen"
534
535 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2044 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
536 msgid "Author"
537 msgstr "Autor:"
538
539 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
540 msgid "Author Notes"
541 msgstr "Poznámky o autorovi"
542
543 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
544 msgid "Author Notes: "
545 msgstr "Poznámky autora "
546
547 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
548 msgid "Author in quotations or text abstracts"
549 msgstr "Autor  citací nebo úryvků textu"
550
551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
552 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
553 msgstr "Autor doslovu, tiráže atd."
554
555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
556 msgid "Author of dialog"
557 msgstr "Autor dialogů"
558
559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
560 msgid "Author of introduction, etc."
561 msgstr "Autor předmluvy, atd."
562
563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:302 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
564 msgid "Author(s)"
565 msgstr "Autor/autoři"
566
567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
568 msgid "Author: A to Z"
569 msgstr "Autor: A až Z"
570
571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
572 msgid "Author: Z to A"
573 msgstr "Autor: Z až A"
574
575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
576 msgid "Authors"
577 msgstr "Autoři"
578
579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
580 msgid "Autographer"
581 msgstr "Přepisovatel notového záznamu"
582
583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
584 msgid "Available"
585 msgstr "Volné"
586
587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
588 msgid "Available copies"
589 msgstr "Exempláře k vypůjčení"
590
591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
592 msgid "Awards Note: "
593 msgstr "Poznámky k oceněním: "
594
595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
596 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
597 msgstr "Ocenění, rezence a další doporučené čtení"
598
599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:57
600 msgid "Back"
601 msgstr "Zpět"
602
603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:55
604 msgid "Back to Account Summary"
605 msgstr "Zpět na přehled účtu"
606
607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:22
608 msgid "Back to Payments History"
609 msgstr "Zpět na historii plateb"
610
611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:24
612 msgid "Back to Record"
613 msgstr "Zpět na záznam"
614
615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
616 msgid "Back to results"
617 msgstr "Zpět k výsledkům"
618
619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33
620 msgid "Balance Owed"
621 msgstr "Dlužná částka"
622
623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2013 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
624 msgid "Barcode"
625 msgstr "Čárový kód"
626
627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
628 msgid "Barcode:"
629 msgstr "Čárový kód:"
630
631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:23
632 msgid "Basic"
633 msgstr "Základní"
634
635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:105
636 msgid "Basic Hold Options"
637 msgstr "Základní možnosti rezervace"
638
639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:21
640 msgid "Basic Search"
641 msgstr "Základní vyhledávání"
642
643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
644 msgid "Before"
645 msgstr "Před"
646
647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
648 msgid "Between"
649 msgstr "Mezi"
650
651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
652 msgid "Bib Call Number"
653 msgstr "Signatura bib. záznamu"
654
655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
656 msgid "Bib Level"
657 msgstr "Bibliografická úroveň"
658
659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
660 msgid "Bibliographic antecedent"
661 msgstr "Bibliografický předchůdce"
662
663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
664 msgid "Bibliography, etc. Note: "
665 msgstr "Poznámka o bibliografii apod.: "
666
667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:58
668 msgid "Billing Information"
669 msgstr "Informace o účetních transakcích"
670
671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:129
672 msgid "Billing Type"
673 msgstr "Typ poplatku"
674
675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
676 msgid "Binder"
677 msgstr "Knihař"
678
679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
680 msgid "Binding Information: "
681 msgstr "Informace o vazbě: "
682
683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
684 msgid "Binding designer"
685 msgstr "Výtvarník vazby"
686
687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
688 msgid "Biographical Subject: "
689 msgstr "Biografiské předmětové heslo "
690
691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
692 msgid "Biographical or Historical Data: "
693 msgstr "Bibliografické nebo historické údaje "
694
695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
696 msgid "Blurb writer"
697 msgstr "Autor záložky"
698
699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:72
700 msgid "Book cover"
701 msgstr "Obálka knihy"
702
703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
704 msgid "Book designer"
705 msgstr "Knižní grafik"
706
707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:36
708 msgid "Book jacket cover art"
709 msgstr "Obrázek na obálce knihy"
710
711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
712 msgid "Book producer"
713 msgstr "Výrobce knih"
714
715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
716 msgid "Bookjacket designer"
717 msgstr "Autor obálky"
718
719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
720 msgid "Bookplate designer"
721 msgstr "Autor exlibris"
722
723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
724 msgid "Bookseller"
725 msgstr "Knihkupec"
726
727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
728 msgid "Boolean search operator"
729 msgstr "Booleovský operátor pro vyhledávání"
730
731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:8
732 msgid "Bottom Link 2"
733 msgstr "Odkaz v zápatí 1"
734
735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:10
736 msgid "Bottom Link 3"
737 msgstr "Odkaz v zápatí 3"
738
739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
740 msgid "Bottom Link 4"
741 msgstr "Odkaz v zápatí 4"
742
743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
744 msgid "Bottom Link 5"
745 msgstr "Odkaz v zápatí 5"
746
747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
748 msgid "Braille embosser"
749 msgstr "Přepisovatel do Braillova písma"
750
751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
752 msgid "Broadcaster"
753 msgstr "Hlasatel"
754
755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:27
756 msgid "Browse"
757 msgstr "Procházet"
758
759 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
760 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:44
761 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
762 msgstr "Prohlížet  %1   začít s %2 v %3"
763
764 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:11
765 msgid "Browse the Catalog"
766 msgstr "Procházet katalog"
767
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:58
769 msgid "Call Number"
770 msgstr "Signatura"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
773 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
774 msgstr "Signatura (prohlížení regálu)"
775
776 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
777 msgid "Call Number / Copy Notes"
778 msgstr "Signatura / Poznámky k exemplářům"
779
780 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
781 msgid "Call Number Browse"
782 msgstr "Prohlížet signatury"
783
784 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2014 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:320
785 msgid "Call number"
786 msgstr "Signatura"
787
788 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:167
789 msgid "Call number:"
790 msgstr "Signatura"
791
792 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
793 msgid "Calligrapher"
794 msgstr "Kaligraf"
795
796 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:129
797 msgid "Cancel"
798 msgstr "Storno"
799
800 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:115
801 msgid "Cancel if not filled by"
802 msgstr "O rezervaci mám zájem do"
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2048
805 msgid "Cancel on"
806 msgstr "Zrušení"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
809 msgid "Cancel unless filled by"
810 msgstr "Zrušit, pokud nebude splněno do"
811
812 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
813 msgid "Cartographer"
814 msgstr "Kartograf"
815
816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
817 msgid "Case File Characteristics Note: "
818 msgstr "Poznámka k charakteristice spisu "
819
820 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
821 msgid "Cast"
822 msgstr "Obsazení"
823
824 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
825 msgid "Caster"
826 msgstr "litec"
827
828 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:34
829 msgid "Catalog"
830 msgstr "Katalog"
831
832 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:16
833 msgid "Catalog Browse"
834 msgstr "Prohlížení katalogu"
835
836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:109
837 msgid "Catalog Home"
838 msgstr "Domovská stránka katalogu"
839
840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
841 msgid "Catalog Search"
842 msgstr "Vyhledávání v katalogu"
843
844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:92
845 msgid "Catalog record"
846 msgstr "Katalogizační záznam"
847
848 #. (attrs.title)
849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:68
850 msgid "Catalog record %1"
851 msgstr "Záznam katalogu %1"
852
853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
854 msgid "Censor"
855 msgstr "Cenzor"
856
857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
858 msgid "Change"
859 msgstr "Změnit"
860
861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
862 msgid "Change Password"
863 msgstr "Změnit heslo"
864
865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54
866 msgid "Change Username"
867 msgstr "Změnit uživatelské jméno"
868
869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
870 msgid "Change preferred library"
871 msgstr "Změnit preferovanou knihovnu"
872
873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
874 msgid "Character Attributes: "
875 msgstr "Atributy charekteru: "
876
877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:13
878 msgid "Check Out History"
879 msgstr "Historie výpůjček"
880
881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:38
882 msgid "Checked Out"
883 msgstr "Půjčeno"
884
885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:353
886 msgid "Checked Out Before"
887 msgstr "Vypůjčeno před"
888
889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:30
890 msgid "Checkout Date"
891 msgstr "Datum výpůjčky"
892
893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
894 msgid "Choreographer"
895 msgstr "Choreograf"
896
897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
898 msgid "Cinematographer"
899 msgstr "Kameraman"
900
901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
902 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
903 msgstr "Výpůjční pravidla zamítla tento exemplář jako nevypůjčitelný"
904
905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
906 msgid "Citation/References Note: "
907 msgstr "Poznámka k Citaci/referenci: "
908
909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
910 msgid "City"
911 msgstr "Město / obec"
912
913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:43
914 msgid "Clear Form"
915 msgstr "Vymazat formulář"
916
917 #. ("<strong>", "</strong>")
918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:102
919 msgid "Click %1Cancel%2 to go back and (un)select other fines."
920 msgstr ""
921 "Kliknutím na %1Cancel%2 se vrátíte zpět a zrušíte výběr dalších pokut."
922
923 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
924 msgid ""
925 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
926 msgstr ""
927 "Pro rychlé vyhledání souvisejících dokumentů klikněte na ikonu složky (nebo "
928 "vhodný odkaz) v postranním panelu."
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:38
931 msgid "Click to (un)select all fines"
932 msgstr "Kliknutím zadáte / zrušíte výběr všech pokut"
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
935 msgid "Client"
936 msgstr "Klient"
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
939 msgid "Collaborator"
940 msgstr "Spolupracovník"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
943 msgid "Collapse"
944 msgstr "Sbalit"
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
947 msgid "Collection registrar"
948 msgstr "Tajemník sbírek"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
951 msgid "Collector"
952 msgstr "Sběratel"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
955 msgid "Collotyper"
956 msgstr "Autor světlotisku"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
959 msgid "Colorist"
960 msgstr "Kolorista"
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
963 msgid "Commentator"
964 msgstr "Autor komentáře"
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
967 msgid "Commentator for written text"
968 msgstr "Autor komentáře textu"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
971 msgid "Compiler"
972 msgstr "Sestavovatel"
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
975 msgid "Complainant"
976 msgstr "Žalobce"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
979 msgid "Complainant-appellant"
980 msgstr "Žalobce-apelant"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
983 msgid "Complainant-appellee"
984 msgstr "Žalobce- odpůrce"
985
986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
987 msgid "Composer"
988 msgstr "Skladatel"
989
990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
991 msgid "Compositor"
992 msgstr "Sazeč"
993
994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
995 msgid "Conceptor"
996 msgstr "Autor koncepce"
997
998 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
999 msgid "Conductor"
1000 msgstr "Dirigent"
1001
1002 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1003 msgid "Conservator"
1004 msgstr "Restaurátor"
1005
1006 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1007 msgid "Consultant"
1008 msgstr "Konzultant"
1009
1010 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1011 msgid "Consultant to a project"
1012 msgstr "Konzultant projektu"
1013
1014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
1015 msgid "Contact information"
1016 msgstr "Kontaktní údaje"
1017
1018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1019 msgid "Contains"
1020 msgstr "Obsahuje"
1021
1022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1023 msgid "Contains phrase"
1024 msgstr "Obsahuje frázi"
1025
1026 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
1027 msgid "Content descriptions"
1028 msgstr "Popisy obsahu"
1029
1030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1031 msgid "Contestant"
1032 msgstr "Odpůrce"
1033
1034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1035 msgid "Contestant-appellant"
1036 msgstr "Odpůrce v odvolacím řízení"
1037
1038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1039 msgid "Contestant-appellee"
1040 msgstr "Odpůrce odvolatele"
1041
1042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1043 msgid "Contestee"
1044 msgstr "Obhájce"
1045
1046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1047 msgid "Contestee-appellant"
1048 msgstr "Obhájce jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1049
1050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1051 msgid "Contestee-appellee"
1052 msgstr "Obhájce jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1053
1054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:132
1055 msgid "Continue"
1056 msgstr "Pokračovat"
1057
1058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1059 msgid "Contractor"
1060 msgstr "Smluvní partner"
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1063 msgid "Contributor"
1064 msgstr "Přispěvatel"
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1067 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1068 msgstr "Identifikační poznámka k exempláři a verzi: "
1069
1070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
1071 msgid "Copy hold"
1072 msgstr "Rezervace exempláře"
1073
1074 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:22
1076 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1077 msgstr "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1078
1079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1080 msgid "Copyright claimant"
1081 msgstr "Nárokovatel copyrightu"
1082
1083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1084 msgid "Copyright holder"
1085 msgstr "Nositel autorského práva"
1086
1087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:301
1088 msgid "Copyright:"
1089 msgstr "Copyright:"
1090
1091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1092 msgid "Corrector"
1093 msgstr "Korektor"
1094
1095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1096 msgid "Correspondent"
1097 msgstr "Korespondent"
1098
1099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1100 msgid "Costume designer"
1101 msgstr "Návrhář kostýmů"
1102
1103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
1104 msgid "Country"
1105 msgstr "Země"
1106
1107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1108 msgid "County"
1109 msgstr "Okres"
1110
1111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1112 msgid "Court governed"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1116 msgid "Court reporter"
1117 msgstr "Soudní zapisovatel"
1118
1119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1120 msgid "Cover designer"
1121 msgstr "Výtvarník ochranného obalu"
1122
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1124 msgid "Create New List"
1125 msgstr "Vytvořit nový seznam"
1126
1127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1128 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1129 msgstr "Poznámka ke kreditům tvorby / produkce: "
1130
1131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1132 msgid "Creator"
1133 msgstr "Tvůrce"
1134
1135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:148
1136 msgid "Credit Card #"
1137 msgstr "Credit Card #"
1138
1139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:145
1140 msgid "Credit Card Information"
1141 msgstr "Informace o kreditní kartě"
1142
1143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1144 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1145 msgstr "Poznámka ke kumulativnímu indexu / pomůckám pro  nalezení: "
1146
1147 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1148 msgid "Curator"
1149 msgstr "Kurátor"
1150
1151 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1152 msgid "Current Email"
1153 msgstr "Aktuální e-mail"
1154
1155 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:5
1156 msgid "Current Items Checked Out"
1157 msgstr "Aktuální výpůjčky"
1158
1159 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:24
1160 msgid "Current Items on Hold"
1161 msgstr "Aktuální rezervace"
1162
1163 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1164 msgid "Current Password"
1165 msgstr "Současné heslo"
1166
1167 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1168 msgid "Current Username"
1169 msgstr "Současné uživatelské jméno"
1170
1171 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:154
1172 msgid "Current holds"
1173 msgstr "Počet rezervací:"
1174
1175 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1176 msgid "Dancer"
1177 msgstr "Tanečník"
1178
1179 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1180 msgid "Data Quality Note: "
1181 msgstr "Poznámka ke kvalitě údajů: "
1182
1183 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1184 msgid "Data contributor"
1185 msgstr "Přispěvatel k údajům"
1186
1187 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1188 msgid "Data manager"
1189 msgstr "Správce dat"
1190
1191 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:31
1192 msgid "Date"
1193 msgstr "Datum"
1194
1195 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:65
1196 msgid "Date Fulfilled"
1197 msgstr "Datum splnění"
1198
1199 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:32
1200 msgid "Date Returned"
1201 msgstr "Vráceno dne"
1202
1203 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1204 msgid "Date of Birth"
1205 msgstr "Datum narození"
1206
1207 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1208 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1209 msgstr "Poznámka k datu /času a místě události "
1210
1211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1212 msgid "Date: Newest to Oldest"
1213 msgstr "Datum: od nejnovějšího po nejstarší"
1214
1215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1216 msgid "Date: Oldest to Newest"
1217 msgstr "Datum: od nejstaršího po nejnovější"
1218
1219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:27
1220 msgid "Day Phone"
1221 msgstr "Telefonní číslo přes den"
1222
1223 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:189
1224 msgid "December"
1225 msgstr "Prosinec"
1226
1227 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1228 msgid "Dedicatee"
1229 msgstr "Dedikant"
1230
1231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1232 msgid "Dedicator"
1233 msgstr "Dedikující"
1234
1235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:112
1236 msgid "Default Font Size"
1237 msgstr "Standardní velikost písma"
1238
1239 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:50
1240 msgid "Default List"
1241 msgstr "Výchozí seznam"
1242
1243 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1244 msgid "Default Mobile Carrier"
1245 msgstr "Standardní mobilní operátor"
1246
1247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1248 msgid "Default Mobile Number"
1249 msgstr "Přednastavené číslo mobilního telefonu"
1250
1251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1252 msgid "Default Phone Number"
1253 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
1254
1255 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1256 msgid "Defendant"
1257 msgstr "Obžalovaný"
1258
1259 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1260 msgid "Defendant-appellant"
1261 msgstr "Obžalovaný jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1262
1263 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1264 msgid "Defendant-appellee"
1265 msgstr "Obžalovaný jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1266
1267 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1268 msgid "Degree granting institution"
1269 msgstr "Instituce udělující titul"
1270
1271 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1272 msgid "Degree supervisor"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
1276 msgid "Delete"
1277 msgstr "Smazat"
1278
1279 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:171
1280 msgid "Delete List"
1281 msgstr "Smazat seznam"
1282
1283 #. (ctx.message_update_changed)
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
1285 msgid "Deleted %1 message(s)."
1286 msgstr "Byly smazány %1 zprávy."
1287
1288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1289 msgid "Delineator"
1290 msgstr "Kreslič"
1291
1292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1293 msgid "Depicted"
1294 msgstr "Vyobrazený"
1295
1296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1297 msgid "Depositor"
1298 msgstr "Skladník"
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:273
1301 msgid "Description:"
1302 msgstr "Popis:"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1305 msgid "Designer"
1306 msgstr "Výtvarník"
1307
1308 #. (alternative_link)
1309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:96
1310 msgid "Did you mean %1?"
1311 msgstr "Měli jste na mysli %1?"
1312
1313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1314 msgid "Director"
1315 msgstr "Režisér"
1316
1317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:198
1318 msgid "Discard Pending Address"
1319 msgstr "Zrušit nevyřízenou adresu"
1320
1321 #. (attrs.title)
1322 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:89
1323 msgid "Display record details for \"%1\""
1324 msgstr "Zobrazit detalily záznamu  \"%1\""
1325
1326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1327 msgid "Dissertant"
1328 msgstr "Autor diplomové práce nebo disertace"
1329
1330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1331 msgid "Dissertation Note: "
1332 msgstr "Poznámka o disertaci: "
1333
1334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1335 msgid "Distribution place"
1336 msgstr "Místo distribuce"
1337
1338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1339 msgid "Distributor"
1340 msgstr "Distributor"
1341
1342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:273 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:212
1343 msgid "Distributor:"
1344 msgstr "Distributor:"
1345
1346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1347 msgid "Do not show this warning again."
1348 msgstr "Toto varování již znovu nezobrazovat"
1349
1350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:166
1351 msgid "Do you really want to delete this list?"
1352 msgstr "Opravdu chcete smazat tento seznam?"
1353
1354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1355 msgid "Does not contain"
1356 msgstr "Neobsahuje"
1357
1358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1359 msgid "Donor"
1360 msgstr "Dárce"
1361
1362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:179
1363 msgid "Download CSV"
1364 msgstr "Stáhnout CSV"
1365
1366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1367 msgid "Draftsman"
1368 msgstr "Autor návrhu"
1369
1370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1371 msgid "Dubious author"
1372 msgstr "Domnělý autora"
1373
1374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2012 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:51
1375 msgid "Due Date"
1376 msgstr "K vrácení dne"
1377
1378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1379 msgid "Earlier"
1380 msgstr "Dříve"
1381
1382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1383 msgid "Earlier issues"
1384 msgstr "Drívější vydání"
1385
1386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:316
1387 msgid "Edit"
1388 msgstr "Editovat"
1389
1390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:157
1391 msgid "Edit Address"
1392 msgstr "Upravit adresu"
1393
1394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1395 msgid "Edit Email Address"
1396 msgstr "Upravit e-mailovou adresu"
1397
1398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1399 msgid "Edit Hold"
1400 msgstr "Upravit rezervaci"
1401
1402 #. (attrs.title)
1403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:206
1404 msgid "Edit hold for item %1"
1405 msgstr "Upravit rezervaci exempláře %1"
1406
1407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1408 msgid "Editing Hold"
1409 msgstr "Edituji rezervaci"
1410
1411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:266
1412 msgid "Edition:"
1413 msgstr "Vydání:"
1414
1415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1416 msgid "Editor"
1417 msgstr "Editor"
1418
1419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1420 msgid "Editor of compilation"
1421 msgstr "Editor kompilace"
1422
1423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1424 msgid "Editor of moving image work"
1425 msgstr "Editor pohyblivého obrazu"
1426
1427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1428 msgid "Electrician"
1429 msgstr "Elektrotechnik"
1430
1431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:300
1432 msgid "Electronic resource"
1433 msgstr "Elektronický zdroj"
1434
1435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:99
1436 msgid "Electronic resources"
1437 msgstr "Elektronické zdroje"
1438
1439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1440 msgid "Electrotyper"
1441 msgstr "Galvanotypér"
1442
1443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:75
1444 msgid "Email"
1445 msgstr "E-mail"
1446
1447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1448 msgid "Email Address"
1449 msgstr "E-mailová adresa"
1450
1451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:147
1452 msgid "Email Address:"
1453 msgstr "Emailová adresa:"
1454
1455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1456 msgid "Email address associated with the account:"
1457 msgstr "E-mailová adresa spojená s kontem:"
1458
1459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1460 msgid "Email address: "
1461 msgstr "E-mailová adresa: "
1462
1463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:95
1464 msgid "Enabled"
1465 msgstr "Aktivováno"
1466
1467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1468 msgid "Enacting jurisdiction"
1469 msgstr "Uzáknující soudní jurisdikce"
1470
1471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1472 msgid "Engineer"
1473 msgstr "Inženýr"
1474
1475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1476 msgid "Engraver"
1477 msgstr "Rytec"
1478
1479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1480 msgid ""
1481 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1482 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1483 msgstr ""
1484 "Zkontrolujte, jestli Váš účet má platnou e-mailovou adresu, abychom Vám "
1485 "mohli posílat oznámení o dostupných rezervacích, výpůjčkách u kterých se "
1486 "blíží konec vypůjční lhůty nebo výpůjčkách s uplynulou lhůtou."
1487
1488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69
1489 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1490 msgstr "Zadejte datum ve formátu MM/DD/RRRR"
1491
1492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:18
1493 msgid "Enter search query:"
1494 msgstr "Zadejte dotaz pro vyhledávání"
1495
1496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1497 msgid "Enter the name of the new list:"
1498 msgstr "Zadejte prosím název nového seznamu"
1499
1500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1501 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1502 msgstr "Poznámka k informaci o entitách a atributech: "
1503
1504 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1505 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47
1506 msgid "Error creating receipt: %1"
1507 msgstr "Během vytváření potvrzení %1 došlo k chybě"
1508
1509 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1510 msgid "Error preparing receipt:"
1511 msgstr "Během vytváření potvrzení došlo k chybě:"
1512
1513 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
1515 msgid "Error preparing receipt: %1"
1516 msgstr "Během přípravy potvrzení %1 došlo k chybě."
1517
1518 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1519 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:14
1520 msgid "Error printing record: %1"
1521 msgstr "Během tisku záznamu %1 došlo k chybě."
1522
1523 #. (hwait)
1524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1525 msgid "Estimated wait: %quant(%1,day,days)"
1526 msgstr "Odhadovaná doba čekání: %quant(%1,day,days)"
1527
1528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1529 msgid "Etcher"
1530 msgstr "Leptař"
1531
1532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:33
1533 msgid "Evening Phone"
1534 msgstr "Telefonní číslo večer"
1535
1536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1537 msgid "Event place"
1538 msgstr "Místo události"
1539
1540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:29
1541 msgid "Evergreen"
1542 msgstr "Evergreen"
1543
1544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1545 msgid "Evergreen Logo"
1546 msgstr "Logo Evergreenu"
1547
1548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
1549 msgid "Example: 0026626051"
1550 msgstr "Příklad: 0026626051"
1551
1552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
1553 msgid "Excerpt"
1554 msgstr "Separát"
1555
1556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1557 msgid "Exhibitions Note: "
1558 msgstr "Poznámky o výstavách "
1559
1560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1561 msgid "Expand"
1562 msgstr "Rozbalit"
1563
1564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1565 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1566 msgstr ""
1567 "Rozšířit také na zobrazení výsledků, které neodpovídají tomuto termínu"
1568
1569 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1570 msgid "Expert"
1571 msgstr "Odborník"
1572
1573 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1574 msgid "Expert Search"
1575 msgstr "Expertní vyhledávání"
1576
1577 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:169
1578 msgid "Expiration Month"
1579 msgstr "Měsíc expirace"
1580
1581 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:194
1582 msgid "Expiration Year"
1583 msgstr "Vyprší v roce"
1584
1585 #. (date.format(ctx.parse_datetime(ahr.shelf_expire_time), DATE_FORMAT))
1586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1587 msgid "Expires %1"
1588 msgstr "Vyprší:  %1"
1589
1590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1591 msgid "Export List"
1592 msgstr "Exportovat seznam"
1593
1594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1595 msgid "Export to RefWorks"
1596 msgstr "Exportovat do RefWorks"
1597
1598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1599 msgid "FAQs"
1600 msgstr "Časté dotazy"
1601
1602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1603 msgid "Facsimilist"
1604 msgstr "Autor faksimile"
1605
1606 #. (ctx.message_update_failed)
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1608 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
1609 msgstr "Při mazání  %1 zpráv nastala chyba."
1610
1611 #. (ctx.message_update_failed)
1612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1613 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
1614 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako nepřečtené"
1615
1616 #. (ctx.message_update_failed)
1617 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1618 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
1619 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako přečtené."
1620
1621 #. (ctx.failed_renewals)
1622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:31
1623 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1624 msgstr "Počet neprodloužených výpůjček:  %1"
1625
1626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:179
1627 msgid "February"
1628 msgstr "Únor"
1629
1630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1631 msgid "Fewer"
1632 msgstr "Méně"
1633
1634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1635 msgid "Field director"
1636 msgstr "Filmový režisér"
1637
1638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:6
1639 msgid "Field:"
1640 msgstr "Pole:"
1641
1642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1643 msgid "Film director"
1644 msgstr "Filmový režisér"
1645
1646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1647 msgid "Film distributor"
1648 msgstr "Distributor filmu"
1649
1650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1651 msgid "Film editor"
1652 msgstr "Střihač"
1653
1654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1655 msgid "Film producer"
1656 msgstr "Producent filmu"
1657
1658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1659 msgid "Filmmaker"
1660 msgstr "Výrobce filmu"
1661
1662 #. (locname)
1663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:105
1664 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1665 msgstr "Najít exemplář v umístění \" %1\"."
1666
1667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:56
1668 msgid "Fines"
1669 msgstr "Pokuty"
1670
1671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1672 msgid "Fines:"
1673 msgstr "Pokuty:"
1674
1675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1676 msgid "First Name"
1677 msgstr "Jméno"
1678
1679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1680 msgid "First party"
1681 msgstr "První strana"
1682
1683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1684 msgid "Forger"
1685 msgstr "Padělatel"
1686
1687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:35
1688 msgid "Forgot your password?"
1689 msgstr "Zapomněli jste heslo?"
1690
1691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2045 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:311
1692 msgid "Format"
1693 msgstr "Nosič"
1694
1695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
1696 msgid "Format:"
1697 msgstr "Nosič:"
1698
1699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:39
1700 msgid "Format: "
1701 msgstr "Formát: "
1702
1703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1704 msgid "Formatted Contents Note: "
1705 msgstr "Poznámka k formátovanému obsahu: "
1706
1707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1708 msgid "Former Title Complexity Note: "
1709 msgstr "Poznámka ke komplexnosti dříve uvedeného  názvu: "
1710
1711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1712 msgid "Former owner"
1713 msgstr "Předchozí vlastník"
1714
1715 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
1716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
1717 msgid "Friday: %1 - %2"
1718 msgstr "Pátek: %1 - %2"
1719
1720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
1721 msgid "Friday: closed"
1722 msgstr "Pátek: zavřeno"
1723
1724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1725 msgid "Funder"
1726 msgstr "Investor"
1727
1728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1729 msgid "Funding Information Note: "
1730 msgstr "Poznámka k informacím o financování "
1731
1732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1733 msgid "General Note: "
1734 msgstr "Všeobecná poznámka "
1735
1736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1737 msgid "Genre: "
1738 msgstr "Žánr: "
1739
1740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1741 msgid "Geographic Coverage Note: "
1742 msgstr "Poznámka o geografickém pokrytí "
1743
1744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1745 msgid "Geographic Setting: "
1746 msgstr "Geografické nastavení "
1747
1748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1749 msgid "Geographic information specialist"
1750 msgstr "Specialista na zeměpisné informace"
1751
1752 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43
1753 msgid "Go"
1754 msgstr "Potvrdit"
1755
1756 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:177
1757 msgid "Go Back"
1758 msgstr "Přejít zpět"
1759
1760 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:28
1761 msgid "Go back to try again or to cancel this payment attempt."
1762 msgstr "Vrátit se zpět nebo zrušit tento pokus o platbu"
1763
1764 #. (rec_attrs.title)
1765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:37
1766 msgid "Go to record %1"
1767 msgstr "Přejít na záznam  %1"
1768
1769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:52
1770 msgid "Go to..."
1771 msgstr "Přejít na..."
1772
1773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
1774 msgid "Google Preview"
1775 msgstr "Náhled Knih Google"
1776
1777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1778 msgid "Graphic technician"
1779 msgstr "Grafický technik"
1780
1781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:91
1782 msgid "Group Formats and Editions"
1783 msgstr "Seskupit nosiče a vydání"
1784
1785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:232
1786 msgid "HTML View"
1787 msgstr "Zobrazit HTML"
1788
1789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:162
1790 msgid "Hide"
1791 msgstr "Skrýt"
1792
1793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
1794 msgid "Hide items in list"
1795 msgstr "Skrýt položku seznamu"
1796
1797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
1798 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
1799 msgstr ""
1800 "Nápověda: použijte všechny číslice Vašeho telefonního čísla bez mezer nebo "
1801 "čárek"
1802
1803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:9
1804 msgid "History of Checked Out Items"
1805 msgstr "Historie výpůjček"
1806
1807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:50
1808 msgid "History of Items Checked Out"
1809 msgstr "Historie vypůjčených exemplářů"
1810
1811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:56
1812 msgid "History of items on hold"
1813 msgstr "Historie rezervovaných exemplářů"
1814
1815 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
1816 msgid "Hold Placement"
1817 msgstr "Zadání rezervace"
1818
1819 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
1820 msgid "Hold not found"
1821 msgstr "Rezervace nenalezena"
1822
1823 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1824 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
1825 msgstr "Rezervační pravidla zamítla tento exemplář jako nerezervovatelný"
1826
1827 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:77
1828 msgid "Hold was not successfully placed"
1829 msgstr "Rezervace nebyla odeslána"
1830
1831 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
1832 msgid "Hold was successfully placed"
1833 msgstr "Rezervace byla úspěšně odeslána"
1834
1835 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1836 msgid "Holdable?"
1837 msgstr "Lze rezervovat?"
1838
1839 #. (serial.location)
1840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
1841 msgid "Holdings summary (%1)"
1842 msgstr "Přehled exwmplářů (%1)"
1843
1844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1845 msgid "Holds"
1846 msgstr "Rezervace"
1847
1848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:78
1849 msgid "Holds Help"
1850 msgstr "Nápověda k rezervacím"
1851
1852 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:18
1853 msgid "Holds History"
1854 msgstr "Historie rezervací"
1855
1856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
1857 msgid "Home"
1858 msgstr "Domů"
1859
1860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:103
1861 msgid "Home Library"
1862 msgstr "Domovská knihovna"
1863
1864 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1865 msgid "Honoree"
1866 msgstr "Poctěná osoba"
1867
1868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1869 msgid "Host"
1870 msgstr "Konferenciér"
1871
1872 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1873 msgid "Host institution"
1874 msgstr "Hosticí instituce"
1875
1876 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:354
1877 msgid "I have checked this item out before"
1878 msgstr "Tuto knihovní jednotku jsem si vypůjčil(a) již dříve"
1879
1880 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:9
1881 msgid "ISBN"
1882 msgstr "ISBN"
1883
1884 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:227
1885 msgid "ISBN:"
1886 msgstr "ISBN:"
1887
1888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:10
1889 msgid "ISSN"
1890 msgstr "ISSN"
1891
1892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:235
1893 msgid "ISSN:"
1894 msgstr "ISSN:"
1895
1896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:17
1897 msgid "Identifier"
1898 msgstr "Identifikátor"
1899
1900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:47
1901 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
1902 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný formát"
1903
1904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:67
1905 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
1906 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný jazyk"
1907
1908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
1909 msgid "If suspended, activate on"
1910 msgstr "Při pozastavení aktivovat dne"
1911
1912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
1913 msgid ""
1914 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
1915 "your phone number. Example: 0926"
1916 msgstr ""
1917 "Pokud se zde přihlašujte poprvé, zadejt prosím poslední čtyři číslice Vašeho "
1918 "telefonu. Např. 0926"
1919
1920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
1921 msgid ""
1922 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
1923 "selector at the right of the search bar"
1924 msgstr ""
1925 "Pokud jste nenalezli, co jste hledali, zkuste rozšířit vyhledávací možnosti "
1926 "pomocí nástrojů napravo od vyhledávacího pole (např. na všechny formáty, "
1927 "všechny knihovny apod.)."
1928
1929 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1930 msgid "Illuminator"
1931 msgstr "Iluminátor"
1932
1933 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1934 msgid "Illustrator"
1935 msgstr "Ilustrátor"
1936
1937 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:30
1938 msgid "Image of item"
1939 msgstr "Zobrazení exempláře"
1940
1941 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1942 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
1943 msgstr "Poznámka k přímému zdroji akvizice "
1944
1945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
1946 msgid ""
1947 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
1948 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
1949 msgstr ""
1950 "Důležité upozornění! Abyste mohli nárokovat vrácení peněz za ztracený "
1951 "exemplář, je nutné předložit vytištěné potvrzení (toto ustanovení neumožňuje "
1952 "výjimky)."
1953
1954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1955 msgid "In Transit"
1956 msgstr "V přepravě"
1957
1958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
1959 msgid "Incomplete"
1960 msgstr "Neúplné"
1961
1962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
1963 msgid "Indexes"
1964 msgstr "Rejstříky"
1965
1966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1967 msgid "Information About Documentation Note: "
1968 msgstr "Poznámka k informacím o dokumentaci: "
1969
1970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1971 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
1972 msgstr "Informace týkající se statutu copyrightu: "
1973
1974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:126
1975 msgid "Initial Amount Owed"
1976 msgstr "Počáteční dlužná částka"
1977
1978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1979 msgid "Inscriber"
1980 msgstr "Autor věnování"
1981
1982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1983 msgid "Instrumentalist"
1984 msgstr "Instrumentalista"
1985
1986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1987 msgid "Interviewee"
1988 msgstr "Dotazovaný"
1989
1990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1991 msgid "Interviewer"
1992 msgstr "Tazatel"
1993
1994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1995 msgid "Inventor"
1996 msgstr "Vynálezce"
1997
1998 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
1999 msgid "Is"
2000 msgstr "Je"
2001
2002 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:33
2003 msgid "Issue Label"
2004 msgstr "Označení čísla"
2005
2006 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
2007 msgid "Issue hold"
2008 msgstr "Rezervace čísla časopisu"
2009
2010 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2011 msgid "Issues Held"
2012 msgstr "Dostupná čísla"
2013
2014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2015 msgid "Issuing Body Note: "
2016 msgstr "Poznámka k vydavatelskému subjektu: "
2017
2018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2019 msgid "Issuing body"
2020 msgstr "Vydávající subjekt"
2021
2022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
2023 msgid "Item Barcode"
2024 msgstr "Čárový kód exempláře"
2025
2026 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2027 msgid "Item Form"
2028 msgstr "Forma popisné jednotky"
2029
2030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:82
2031 msgid "Item Selected"
2032 msgstr "Položka vybrána"
2033
2034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2035 msgid "Item Type"
2036 msgstr "Typ exempláře"
2037
2038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:37
2039 msgid "Item details and Actions"
2040 msgstr "Detaily exempláře a akce"
2041
2042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2043 msgid "Items Checked Out"
2044 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2045
2046 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:42
2048 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2049 msgstr "Vypůjčené exempláře (%1)"
2050
2051 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2052 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:51
2053 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2054 msgstr "Rezervované exempláře (%1)"
2055
2056 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:24
2057 msgid "Items Ready for Pickup"
2058 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí"
2059
2060 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2061 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2062 msgstr "Exempláře z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
2063
2064 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:15
2065 msgid "Items on Hold"
2066 msgstr "Rezervace"
2067
2068 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2069 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:60
2070 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2071 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí (%1)"
2072
2073 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:178
2074 msgid "January"
2075 msgstr "Leden"
2076
2077 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2078 msgid "Journal Title"
2079 msgstr "Název časopisu"
2080
2081 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2082 msgid "Judge"
2083 msgstr "Soudce"
2084
2085 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:184
2086 msgid "July"
2087 msgstr "Červenec"
2088
2089 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:183
2090 msgid "June"
2091 msgstr "Červen"
2092
2093 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2094 msgid "Jurisdiction governed"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:70
2098 msgid "Keep history of checked out items?"
2099 msgstr "Ukládat historii výpůjček?"
2100
2101 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:80
2102 msgid "Keep history of holds?"
2103 msgstr "Ukládat historii rezervací"
2104
2105 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2106 msgid "Keyword"
2107 msgstr "Klíčové slovo"
2108
2109 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:32
2110 msgid "Keyword Search Tips"
2111 msgstr "Tipy pro hledání podle klíčových slov"
2112
2113 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
2114 msgid "LCCN"
2115 msgstr "LCCN"
2116
2117 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2118 msgid "Laboratory"
2119 msgstr "Laboratoř"
2120
2121 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2122 msgid "Laboratory director"
2123 msgstr "Vedoucí laboratoře"
2124
2125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2126 msgid "Landscape architect"
2127 msgstr "Krajinářský architekt"
2128
2129 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2130 msgid "Language"
2131 msgstr "Jazyk:"
2132
2133 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2134 msgid "Language Note: "
2135 msgstr "Poznámka k jazyku: "
2136
2137 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2138 msgid "Language:"
2139 msgstr "Jazyk:"
2140
2141 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:116
2142 msgid "Large Font"
2143 msgstr "Velké písmo"
2144
2145 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2146 msgid "Last Name"
2147 msgstr "Příjmení"
2148
2149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:125
2150 msgid "Last Payment Time"
2151 msgstr "Čas platby"
2152
2153 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2154 msgid "Later"
2155 msgstr "Pozdější"
2156
2157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2158 msgid "Later issues"
2159 msgstr "Pozdější čísla"
2160
2161 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2162 msgid "Lead"
2163 msgstr "Herec hrající hlavní roli"
2164
2165 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2166 msgid "Lender"
2167 msgstr "Půjčovatel"
2168
2169 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2170 msgid "Libelant"
2171 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu)"
2172
2173 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2174 msgid "Libelant-appellant"
2175 msgstr "Odvolávající se žalobce (v církevním nebo námořním právu )"
2176
2177 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2178 msgid "Libelant-appellee"
2179 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu ) jako odpůrce odvolatele"
2180
2181 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2182 msgid "Libelee"
2183 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu)"
2184
2185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2186 msgid "Libelee-appellant"
2187 msgstr ""
2188 "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odolávající se strana"
2189
2190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2191 msgid "Libelee-appellee"
2192 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odpůrce odvolatele"
2193
2194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:318
2195 msgid "Library"
2196 msgstr "Knihovna"
2197
2198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2199 msgid "Library Card Number or Username"
2200 msgstr "Uživatelské jméno/číslo průkazu"
2201
2202 #. (ctx.library.name)
2203 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2204 msgid "Library details: %1"
2205 msgstr "Informace o knihovně: %1"
2206
2207 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2208 msgid "Library system password reset request form"
2209 msgstr "Formulář žádosti o přenastavení hesla knihovního systému"
2210
2211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2212 msgid "Library web site"
2213 msgstr "Webová stránka knihovny"
2214
2215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:55
2216 msgid "Library: "
2217 msgstr "Knihovna: "
2218
2219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2220 msgid "Librettist"
2221 msgstr "Autor libreta"
2222
2223 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2224 msgid "Licensee"
2225 msgstr "Původní nositel práv"
2226
2227 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2228 msgid "Licensor"
2229 msgstr "Udělovatel povolení"
2230
2231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2232 msgid "Lighting designer"
2233 msgstr "Výtvarník osvětlení"
2234
2235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:75
2236 msgid "Limit to Available"
2237 msgstr "Omezit na dostupné"
2238
2239 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:83
2240 msgid "Limit to available items"
2241 msgstr "Omezit na dostupné exempláře"
2242
2243 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2244 msgid "Limit to results matching this term"
2245 msgstr "Zúžit na výsledky odpovídající tomuto termínu"
2246
2247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2248 msgid "Link 1"
2249 msgstr "Odkaz 1"
2250
2251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2252 msgid "Link 2"
2253 msgstr "Odkaz 2"
2254
2255 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2256 msgid "Link 3"
2257 msgstr "Odkaz 3"
2258
2259 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2260 msgid "Link 4"
2261 msgstr "Odkaz 4"
2262
2263 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2264 msgid "Link 5"
2265 msgstr "Odkaz 5"
2266
2267 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2268 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2269 msgstr "Poznámka ke komplexnosti odkazovaného záznamu: "
2270
2271 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2272 msgid "List Contents"
2273 msgstr "Vypsat obsahy"
2274
2275 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2276 msgid "List Items Help"
2277 msgstr "Nápověda k seznamu položek"
2278
2279 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2280 msgid "List Preferences"
2281 msgstr "Seznamy"
2282
2283 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2284 msgid "List all holds"
2285 msgstr "Vypsat všechny rezervace"
2286
2287 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:63
2288 msgid "List description (optional):"
2289 msgstr "Přidat popis (volitelné)"
2290
2291 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2292 msgid "List items per page"
2293 msgstr "Počet položek seznamu na stránku"
2294
2295 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:61
2296 msgid "List of Transactions"
2297 msgstr "Seznam platebních transakcí"
2298
2299 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2300 msgid "Lists per page"
2301 msgstr "Počet seznamů na stránku"
2302
2303 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2304 msgid "Literary Form"
2305 msgstr "Literární žánr"
2306
2307 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2308 msgid "Lithographer"
2309 msgstr "Litograf"
2310
2311 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:13
2312 msgid "Loading..."
2313 msgstr "Načítá se ..."
2314
2315 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:305 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:28
2316 msgid "Local Call Number"
2317 msgstr "Lokální signatura"
2318
2319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:213
2320 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2321 msgstr "Vyhledat shody Z39.50"
2322
2323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:35
2324 msgid "Location"
2325 msgstr "Knihovna/pobočka"
2326
2327 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2328 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2329 msgstr "Poznámka o umístění originálů / důplikátů: "
2330
2331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2332 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2333 msgstr "Poznámka o umístění ostatních archivních materiálů: "
2334
2335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:54
2336 msgid "Log in"
2337 msgstr "Přihlásit se"
2338
2339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2340 msgid "Log in to My Account"
2341 msgstr "Přihlásit do mého účtu"
2342
2343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2344 msgid "Log in to Your Account"
2345 msgstr "Přihlášení do čtenářského účtu"
2346
2347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2348 msgid ""
2349 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2350 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2351 "local library."
2352 msgstr ""
2353 "Přihlášení se znazdařilo. Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné. "
2354 "Hesla rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte klávesu Caps-Lock a "
2355 "zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2356
2357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:31
2358 msgid "Logout"
2359 msgstr "Odhlásit se"
2360
2361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2362 msgid "Lyricist"
2363 msgstr "Autor textu"
2364
2365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2366 msgid "MARC Record"
2367 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
2368
2369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2370 msgid "Mailing address"
2371 msgstr "Korespondenční adresa"
2372
2373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:192
2374 msgid "Make Default List"
2375 msgstr "Nastavit jako výchozí seznam"
2376
2377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2378 msgid "Manufacture place"
2379 msgstr "Místo výroby"
2380
2381 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2382 msgid "Manufacturer"
2383 msgstr "Výrobce"
2384
2385 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:287 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:219
2386 msgid "Manufacturer:"
2387 msgstr "Výrobce:"
2388
2389 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2390 msgid "Marbler"
2391 msgstr "Kameník"
2392
2393 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:180
2394 msgid "March"
2395 msgstr "Březen"
2396
2397 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
2398 msgid "Mark As Read"
2399 msgstr "Označit jako přečtené"
2400
2401 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
2402 msgid "Mark As Unread"
2403 msgstr "Označit jako nepřečtené"
2404
2405 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
2406 msgid "Mark Unread"
2407 msgstr "Označit nepřečtené"
2408
2409 #. (ctx.message_update_changed)
2410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2411 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2412 msgstr "%1 zprávy byly označeny jako nepřečtené"
2413
2414 #. (ctx.message_update_changed)
2415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2416 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2417 msgstr "%1 byly označeny jako přečtené."
2418
2419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2420 msgid "Markup editor"
2421 msgstr "Editor programovacích jazyků"
2422
2423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2424 msgid "Matches exactly"
2425 msgstr "Přesně odpovídá"
2426
2427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:182
2428 msgid "May"
2429 msgstr "Květen"
2430
2431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2432 msgid "Medium"
2433 msgstr "Médium"
2434
2435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:46
2436 msgid "Message"
2437 msgstr "Zpráva"
2438
2439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2440 msgid "Messages"
2441 msgstr "Zprávy"
2442
2443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
2444 msgid "Messages Help"
2445 msgstr "Nápověda ke zprávám"
2446
2447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2448 msgid "Metadata contact"
2449 msgstr "Technik v oblasti metadat"
2450
2451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2452 msgid "Metal-engraver"
2453 msgstr "Kovorytec"
2454
2455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2456 msgid "Methodology Note: "
2457 msgstr "Poznámka k metodologii "
2458
2459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2460 msgid "Middle Name"
2461 msgstr "Prostřední jméno"
2462
2463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2464 msgid "Minute taker"
2465 msgstr "Zapisovatel"
2466
2467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2468 msgid "Missing"
2469 msgstr "Chybí"
2470
2471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2472 msgid "Mobile carrier:"
2473 msgstr "Mobilní operátor"
2474
2475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2476 msgid "Mobile number:"
2477 msgstr "Číslo mobilního telefonu"
2478
2479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2480 msgid "Moderator"
2481 msgstr "Moderátor"
2482
2483 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2485 msgid "Monday: %1 - %2"
2486 msgstr "Pondělí: %1 - %2"
2487
2488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2489 msgid "Monday: closed"
2490 msgstr "Pondělí: zavřeno"
2491
2492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2493 msgid "Monitor"
2494 msgstr "Dozorční"
2495
2496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2497 msgid "More"
2498 msgstr "Další"
2499
2500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:35
2501 msgid "Move selected items to list:"
2502 msgstr "Přesunout vybrané exempláře do seznamu:"
2503
2504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:38
2505 msgid ""
2506 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2507 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2508 "terms in quotation marks."
2509 msgstr ""
2510 "Zadáte-li více slov, nejsou hledána jako fráze. Budou vyhledána v různých "
2511 "částech záznamu. Pokud chcete hledat frázi,  vložte hledaný termín do "
2512 "uvozovek."
2513
2514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2515 msgid "Music copyist"
2516 msgstr "Autor opisu hudby"
2517
2518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2519 msgid "Musical director"
2520 msgstr "Hudební režisér"
2521
2522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2523 msgid "Musician"
2524 msgstr "Hudebník"
2525
2526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:27
2527 msgid "My Account"
2528 msgstr "Moje konto"
2529
2530 #. (page.name)
2531 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:33
2532 msgid "My Account - %1"
2533 msgstr "Můj účet - %1"
2534
2535 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2536 msgid "My Account Summary"
2537 msgstr "Přehled mého účtu"
2538
2539 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:72
2540 msgid "My Existing Lists"
2541 msgstr "Moje seznamy"
2542
2543 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:10
2544 msgid "My Holds"
2545 msgstr "Moje rezervace"
2546
2547 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:29
2548 msgid "My Lists"
2549 msgstr "Moje seznamy knih"
2550
2551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2552 msgid "My Lists Preferences"
2553 msgstr "Nastavení seznamů"
2554
2555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
2556 msgid "My Messages"
2557 msgstr "Moje zprávy"
2558
2559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2560 msgid "Name"
2561 msgstr "Jméno"
2562
2563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:260
2564 msgid "Name:"
2565 msgstr "Jméno:"
2566
2567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2568 msgid "Narrator"
2569 msgstr "Vypravěč"
2570
2571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:407
2572 msgid "Navigate Selected List "
2573 msgstr "Procházet zvolený seznam "
2574
2575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2576 msgid "New Email"
2577 msgstr "Nový e-mail"
2578
2579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2580 msgid "New Password"
2581 msgstr "Nové heslo"
2582
2583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2584 msgid "New Password Again"
2585 msgstr "Nové heslo ještě jednou"
2586
2587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2588 msgid "New Username"
2589 msgstr "Nové uživatelské jméno"
2590
2591 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:92
2593 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2594 msgstr "žádost o nový účet od  %1 %2 %3 %4 %5"
2595
2596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2597 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2598 msgstr "Nové heslo není platné. Zkuste prosím jiné heslo."
2599
2600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2601 msgid "New password:"
2602 msgstr "Nové heslo:"
2603
2604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:450 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2605 msgid "Next"
2606 msgstr "Další"
2607
2608 #. (ctx.copy_limit)
2609 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:264
2610 msgid "Next %1"
2611 msgstr "Další %1"
2612
2613 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:21
2614 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2615 msgstr "Další stránka &gt;&gt;"
2616
2617 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:32
2618 msgid "Next Record"
2619 msgstr "Další záznam"
2620
2621 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2622 msgid "Next page"
2623 msgstr "Další stránka"
2624
2625 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2626 msgid "No"
2627 msgstr "Ne"
2628
2629 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2630 msgid "No Content Available"
2631 msgstr "K dispozici není žádný obsah"
2632
2633 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:147
2634 msgid ""
2635 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2636 "address."
2637 msgstr ""
2638 "Nebyla nastavena e-mailová adresa.  Nastavení e-mailové adresy můžete "
2639 "provést v sekci \"Můj účet\""
2640
2641 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:100
2642 msgid "No holds found."
2643 msgstr "Nebyly nalezeny žádné rezervace"
2644
2645 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
2646 msgid "No messages found."
2647 msgstr "Nebyly nalezeny žádné zprávy"
2648
2649 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
2650 msgid "No receipt data returned from server"
2651 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data pro vystavení potvrzení"
2652
2653 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:14
2654 msgid "No record data returned from server"
2655 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data záznamu"
2656
2657 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
2658 msgid "No, this hold is suspended"
2659 msgstr "Ne, tato rezervace je pozastavena."
2660
2661 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:141
2662 msgid "None"
2663 msgstr "Žádný"
2664
2665 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
2666 msgid "Not holdable"
2667 msgstr "Nelze rezervovat"
2668
2669 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:216
2670 msgid "Note:"
2671 msgstr "Poznámka:"
2672
2673 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
2674 msgid ""
2675 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
2676 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
2677 msgstr ""
2678 "Pozor! Heslo musí být dlouhé nejméně 7 znaků, obsahovat alespoň jedno velké "
2679 "a malé písmeno  (a-z/A-Z) a alespoň jedno číslo."
2680
2681 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
2682 msgid ""
2683 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
2684 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
2685 msgstr ""
2686 "Pozor, ke čtenářskému průkazu musíte mít připojenu alespoň jednu e-mailovou "
2687 "adresu. Pokud ne, kontaktujte prosím vaši knihovnu s žádostí o  pomoc."
2688
2689 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:35
2690 msgid "Note: carrier charges may apply"
2691 msgstr "Poznámka: může být zpoplatněno dle tarifu operátora"
2692
2693 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2051 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314
2694 msgid "Notes"
2695 msgstr "Poznámky"
2696
2697 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2698 msgid "Notification Preferences"
2699 msgstr "Upozornění"
2700
2701 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:94
2702 msgid "Notification Type"
2703 msgstr "Typ upozornění"
2704
2705 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
2706 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
2707 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat  e-mailem?"
2708
2709 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
2710 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
2711 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat telefonem?"
2712
2713 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
2714 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
2715 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat SMS zprávou?"
2716
2717 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:141
2718 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
2719 msgstr "Upozornit, když je rezervace připravena k vyzvednutí?"
2720
2721 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:188
2722 msgid "November"
2723 msgstr "Listopad"
2724
2725 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2726 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
2727 msgstr "Poznámka ke zvláštnostem číslování "
2728
2729 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
2730 msgid "Numeric Search"
2731 msgstr "Numerické vyhledávání"
2732
2733 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
2734 msgid "OK"
2735 msgstr "OK"
2736
2737 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:187
2738 msgid "October"
2739 msgstr "Říjen"
2740
2741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:44
2742 msgid "On Hold"
2743 msgstr "Rezervováno"
2744
2745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:83
2746 msgid ""
2747 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
2748 "to) the pickup library."
2749 msgstr ""
2750 "Jedna nebo více rezervací nemohou být zrušeny, protože exemplář je již v "
2751 "knihovně, kde má být vyzvednut, nebo na cestě do ní."
2752
2753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2754 msgid "Online"
2755 msgstr "Online"
2756
2757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2758 msgid "Onscreen presenter"
2759 msgstr "Autor předmluvy"
2760
2761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
2762 msgid "Opening hours"
2763 msgstr "Otevírací doba"
2764
2765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2766 msgid "Opponent"
2767 msgstr "Oponent"
2768
2769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
2770 msgid "Or"
2771 msgstr "Nebo"
2772
2773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2774 msgid "Organizer"
2775 msgstr "Organizátor"
2776
2777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2778 msgid "Original Version Note: "
2779 msgstr "Poznámka k originální verzi: "
2780
2781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2782 msgid "Originator"
2783 msgstr "Původce"
2784
2785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2786 msgid "Other"
2787 msgstr "Jiná role"
2788
2789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:120
2790 msgid "Other Fees"
2791 msgstr "Další poplatky"
2792
2793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:116
2794 msgid "Other Fines and Fees"
2795 msgstr "Ostatní poplatky a pokuty"
2796
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:39
2798 msgid "Other Phone"
2799 msgstr "Další telefonní číslo"
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2802 msgid "Owner"
2803 msgstr "Vlastník"
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2806 msgid "Ownership and Custodial History: "
2807 msgstr "Historie vlastnictví a svěřenectví: "
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:29
2810 msgid "PIN Number or Password"
2811 msgstr "Heslo nebo PIN"
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2814 msgid "Panelist"
2815 msgstr "Účastník diskuse"
2816
2817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2818 msgid "Papermaker"
2819 msgstr "Výrobce papíru"
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
2822 msgid "Parent library: "
2823 msgstr "Nadřazená knihovna: "
2824
2825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:322
2826 msgid "Part"
2827 msgstr "Část"
2828
2829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2830 msgid "Participant or Performer Note: "
2831 msgstr "Poznámka o spoluúčastníkovi nebo účinkujícím: "
2832
2833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
2834 msgid "Password"
2835 msgstr "Heslo"
2836
2837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2838 msgid "Password has been reset"
2839 msgstr "Heslo bylo přenastaveno"
2840
2841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2842 msgid "Passwords did not match. Please try again"
2843 msgstr "Hesla nesouhlasí. Zkuste to prosím znovu."
2844
2845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
2846 msgid "Passwords do not match."
2847 msgstr "Hesla nesouhlasí."
2848
2849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2850 msgid "Patent applicant"
2851 msgstr "Přihlašovatel patentu"
2852
2853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2854 msgid "Patent holder"
2855 msgstr "Majitel patentu"
2856
2857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2858 msgid "Patron"
2859 msgstr "Mecenáš"
2860
2861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:5
2862 msgid "Patron Reviews:"
2863 msgstr "Hodnocení čtenáře:"
2864
2865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:37
2866 msgid "Patron barcode was not found"
2867 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen"
2868
2869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2870 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
2871 msgstr "Čtenář dosáhl maximální povolené výše pokut"
2872
2873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
2874 msgid "Pay Fines"
2875 msgstr "Zaplatit pokuty"
2876
2877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:184
2878 msgid "Pay selected fines"
2879 msgstr "Zaplatit vybrané pokuty"
2880
2881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:98
2882 msgid "Pay this fine"
2883 msgstr "Zaplatit tuto pokutu"
2884
2885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
2886 msgid "Payment Date"
2887 msgstr "Datum platby"
2888
2889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
2890 msgid "Payment For"
2891 msgstr "Platba za"
2892
2893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:80
2894 msgid "Payments"
2895 msgstr "Platby"
2896
2897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
2898 msgid "Payments History"
2899 msgstr "Historie plateb"
2900
2901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:174
2902 msgid "Pending Addresses"
2903 msgstr "Nevyřízené adresy"
2904
2905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:115
2906 msgid "Perform an Author Search"
2907 msgstr "Vyhledávat podle autora"
2908
2909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2910 msgid "Performer"
2911 msgstr "Výkonný umělec"
2912
2913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:83
2914 msgid "Permalink"
2915 msgstr "Trvalý odkaz"
2916
2917 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
2918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:101
2919 msgid "Permission: \"%1\""
2920 msgstr "Oprávnění: \"%1\""
2921
2922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2923 msgid "Permitting agency"
2924 msgstr "Schvalující agentura"
2925
2926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2927 msgid "Personal Information"
2928 msgstr "Osobní údaje"
2929
2930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2931 msgid "Phone Number"
2932 msgstr "Telefonní číslo"
2933
2934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:155
2935 msgid "Phone Number:"
2936 msgstr "Telefoní číslo:"
2937
2938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2939 msgid "Photographer"
2940 msgstr "Fotograf"
2941
2942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:290
2943 msgid "Phys. Desc.:"
2944 msgstr "Fyzický popis:"
2945
2946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:201
2947 msgid "Physical Description:"
2948 msgstr "Fyzický popis:"
2949
2950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2046 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:113
2951 msgid "Pickup Location"
2952 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
2953
2954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:100
2955 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
2956 msgstr "Vyzvednout rezervace u výpůjčního pultu (pokud je to možné)?"
2957
2958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
2959 msgid "Pickup library"
2960 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
2961
2962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:134
2963 msgid "Pickup location:"
2964 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
2965
2966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:382 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
2967 msgid "Place Hold"
2968 msgstr "Rezervovat"
2969
2970 #. (attrs.title)
2971 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:379
2972 msgid "Place Hold on %1"
2973 msgstr "Rezervovat %1"
2974
2975 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:142
2976 msgid "Place another hold for this "
2977 msgstr "Zadat další rezervaci na tuto jednotku. "
2978
2979 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:32
2980 msgid "Place hold"
2981 msgstr "Rezervovat"
2982
2983 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:28
2984 msgid "Place hold for patron by barcode:"
2985 msgstr "Rezervovat pro čtenáře s čárovým kódem:"
2986
2987 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
2988 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:46
2989 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
2990 msgstr "Rezervovat pro mš (%1 %2)"
2991
2992 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2993 msgid "Plaintiff"
2994 msgstr "žalobce"
2995
2996 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2997 msgid "Plaintiff-appellant"
2998 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odvolávající se strana"
2999
3000 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3001 msgid "Plaintiff-appellee"
3002 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odpůrce odvolatele"
3003
3004 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3005 msgid "Platemaker"
3006 msgstr "Výrobce tiskových desek"
3007
3008 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3009 msgid ""
3010 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3011 "may be charged more than once."
3012 msgstr ""
3013 "Nepoužívejte v prohlížeči tlačítko \"Zpět\" nebo \"Obnovit\" jinak by Vám "
3014 "platba kreditní kartou mohla být naúčtována opakovaně."
3015
3016 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3017 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3018 msgstr "Prosím zadejte vyhledávací termín do vyhledávacího pole"
3019
3020 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3021 msgid "Please enter and repeat your new password."
3022 msgstr "Prosím potvrďte a zopakujte nové heslo"
3023
3024 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
3025 msgid "Please enter the following information:"
3026 msgstr "Zadejte prosím"
3027
3028 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
3029 msgid ""
3030 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3031 "request a password reset"
3032 msgstr ""
3033 "Prosím zadejte buď uživatelské jméno nebo čárový kód pro identifikaci vašeho "
3034 "čtenářského účtu a potvrďte žádost o přenastavení hesla"
3035
3036 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:25
3037 msgid "Please include leading zeros and no spaces."
3038 msgstr "Zadávejte prosím včetně počátečních nul a bez mezer"
3039
3040 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:79
3041 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3042 msgstr "Pro dokončení registrace je nutná návštěva knihovny"
3043
3044 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:115
3045 msgid "Please select a valid library"
3046 msgstr "Zvolte prosím platnou knihovnu."
3047
3048 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:25
3049 msgid "Powered by"
3050 msgstr "Provozováno v systému"
3051
3052 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3053 msgid "Praeses"
3054 msgstr "Předsedající"
3055
3056 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3057 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3058 msgstr "Poznámka o preferované citaci popisovaného materiálu: "
3059
3060 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3061 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
3062 msgid "Preferred library: %1"
3063 msgstr "Preferovaná knihovna: %1"
3064
3065 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:57
3066 msgid "Preferred pickup location"
3067 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyzvednutí rezervací"
3068
3069 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:44
3070 msgid "Preferred search location"
3071 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyhledávání"
3072
3073 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3074 msgid "Presenter"
3075 msgstr "Konferenciér"
3076
3077 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3078 msgid "Preview"
3079 msgstr "Náhled"
3080
3081 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3082 msgid "Previous"
3083 msgstr "Předchozí"
3084
3085 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:258
3087 msgid "Previous %1"
3088 msgstr "Předchozí %1"
3089
3090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:20
3091 msgid "Previous Record"
3092 msgstr "Předchozí záznam"
3093
3094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3095 msgid "Previous page"
3096 msgstr "Předchozí stránka"
3097
3098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:22
3099 msgid "Previously Checked Out Items"
3100 msgstr "Dříve vypůjčené exempláře"
3101
3102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:24
3103 msgid "Previously Held Items"
3104 msgstr "Dříve rezervované exempláře"
3105
3106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:80
3107 msgid "Primary Identification"
3108 msgstr "Číslo primárního dokladu"
3109
3110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:74
3111 msgid "Print"
3112 msgstr "Vytisknout"
3113
3114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:73
3115 msgid "Print / Email Actions Image"
3116 msgstr "Vytisknout / poslat e-mailem zobrazení akcí"
3117
3118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:4
3119 msgid "Print Record"
3120 msgstr "Tisk záznamu"
3121
3122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:41
3123 msgid "Print receipt"
3124 msgstr "Tisk potvrzení"
3125
3126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3127 msgid "Printer"
3128 msgstr "Tiskař"
3129
3130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3131 msgid "Printer of plates"
3132 msgstr "Tiskař obrazu"
3133
3134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3135 msgid "Printmaker"
3136 msgstr "Tiskař grafik"
3137
3138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
3139 msgid "Problem with list management:"
3140 msgstr "Problém se správou seznamu"
3141
3142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:82
3143 msgid "Problem:"
3144 msgstr "Problém:"
3145
3146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3147 msgid "Process contact"
3148 msgstr "Provozní technik"
3149
3150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3151 msgid "Processing your payment may take some time."
3152 msgstr "Zpracování vaší platby může chvíli trva"
3153
3154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3155 msgid "Processing..."
3156 msgstr "Probíhá zpracování..."
3157
3158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3159 msgid "Producer"
3160 msgstr "Producent"
3161
3162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:259 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:205
3163 msgid "Producer:"
3164 msgstr "Producent:"
3165
3166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3167 msgid "Production company"
3168 msgstr "Produkční společnost"
3169
3170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3171 msgid "Production designer"
3172 msgstr "Výtvarník"
3173
3174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3175 msgid "Production manager"
3176 msgstr "Manažer výroby"
3177
3178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3179 msgid "Production personnel"
3180 msgstr "Pracovník výroby"
3181
3182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3183 msgid "Production place"
3184 msgstr "Místo výroby"
3185
3186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3187 msgid "Programmer"
3188 msgstr "Programátor"
3189
3190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3191 msgid "Project director"
3192 msgstr "Vedoucí projektu"
3193
3194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3195 msgid "Proofreader"
3196 msgstr "Korektor tištěných materiálů"
3197
3198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3199 msgid "Provider"
3200 msgstr "Poskytovatel"
3201
3202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:308
3203 msgid "Publication Date"
3204 msgstr "Datum vydání"
3205
3206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3207 msgid "Publication Year"
3208 msgstr "Rok vydání"
3209
3210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3211 msgid "Publication place"
3212 msgstr "Místo vydání"
3213
3214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3215 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3216 msgstr "Poznámky o publikacích vztahujících se k  popisovanému materiálu "
3217
3218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3219 msgid "Publisher"
3220 msgstr "Vydavatel"
3221
3222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:228 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:182
3223 msgid "Publisher:"
3224 msgstr "Nakladatel"
3225
3226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3227 msgid "Publishing director"
3228 msgstr "Šéfredaktor"
3229
3230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3231 msgid "Puppeteer"
3232 msgstr "Loutkář"
3233
3234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3235 msgid "Questions?"
3236 msgstr "Nápověda"
3237
3238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:220
3239 msgid "RSS Feed"
3240 msgstr "RSS kanál"
3241
3242 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3243 msgid "Radio director"
3244 msgstr "Rozhlasový ředitel"
3245
3246 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3247 msgid "Radio producer"
3248 msgstr "Rozhlasový producent"
3249
3250 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:413
3251 msgid "Ratings Icon"
3252 msgstr "Ikona hodnocení"
3253
3254 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3255 msgid "Re-enter new password:"
3256 msgstr "Zadejte ještě jednou nové heslo:"
3257
3258 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:50
3259 msgid "Ready for Pickup"
3260 msgstr "Připraveno k vyzvednutí"
3261
3262 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:4
3263 msgid "Receipt"
3264 msgstr "Stvrzenka"
3265
3266 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3267 msgid "Recent searches"
3268 msgstr "Poslední vyhledávání"
3269
3270 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3271 msgid "Record Detail"
3272 msgstr "Detailní záznam"
3273
3274 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
3275 msgid "Record Details"
3276 msgstr "Detaily záznamu"
3277
3278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:315
3279 msgid "Record Holdings Details"
3280 msgstr "Detaily exemplářů daného záznamu"
3281
3282 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:162
3283 msgid "Record Holdings Summary"
3284 msgstr "Přehlede exemplářů daného záznamu"
3285
3286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:176
3287 msgid "Record details"
3288 msgstr "Detaily záznamu"
3289
3290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3291 msgid "Recording engineer"
3292 msgstr "Zvukový technik"
3293
3294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3295 msgid "Recordist"
3296 msgstr "Nahrávající"
3297
3298 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3299 msgid "Redaktor"
3300 msgstr "Redaktor"
3301
3302 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:102
3303 msgid "Refine My Original Search"
3304 msgstr "Zpřesnit mé původní vyhledávání"
3305
3306 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:55
3307 msgid "Refine these results"
3308 msgstr "Zpřesnit výsledky vyhledávání"
3309
3310 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:58
3311 msgid "Registration successful!"
3312 msgstr "Předběžná registrace do knihovny proběhla úspěšně!"
3313
3314 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:115
3315 msgid "Regular Font"
3316 msgstr "Běžné písmo"
3317
3318 #. (attrs.title)
3319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
3320 msgid "Remove %1 from my list"
3321 msgstr "Odebrat %1 z mého seznamu"
3322
3323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:189
3324 msgid "Remove Default List"
3325 msgstr "Zrušit volbu výchozího seznamu"
3326
3327 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:26
3328 msgid "Remove Search Row"
3329 msgstr "Odebrat řádek vyhledávání"
3330
3331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:323 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:33
3332 msgid "Remove from list"
3333 msgstr "Odebrat ze seznamu"
3334
3335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
3336 msgid "Remove from my list"
3337 msgstr "Odebrat z mého seznamu"
3338
3339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
3340 msgid "Remove row"
3341 msgstr "Odstranit řádek"
3342
3343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3344 msgid "Renderer"
3345 msgstr "Projektant architektonických zobrazení"
3346
3347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:40
3348 msgid "Renew Selected Titles"
3349 msgstr "Prodloužit vybrané tituly"
3350
3351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2011 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:69
3352 msgid "Renewals Left"
3353 msgstr "Zbývající prodloužení"
3354
3355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51
3356 msgid "Renewing Help"
3357 msgstr "Nápověda k prodloužení"
3358
3359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3360 msgid "Reporter"
3361 msgstr "Reportér"
3362
3363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3364 msgid "Repository"
3365 msgstr "Repozitář"
3366
3367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3368 msgid "Reproduction Note: "
3369 msgstr "Poznámka k reprodukci: "
3370
3371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3372 msgid "Request Library Card"
3373 msgstr "Registrace nového čtenáře"
3374
3375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:54
3376 msgid "Request a Library Card"
3377 msgstr "Registrace nového čtenáře"
3378
3379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3380 msgid "Requested Username"
3381 msgstr "Požadované přihlašovací jméno"
3382
3383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3384 msgid "Research team head"
3385 msgstr "Vedoucí výzkumného týmu"
3386
3387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3388 msgid "Research team member"
3389 msgstr "Člen výzkumného týmu"
3390
3391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3392 msgid "Researcher"
3393 msgstr "Výzkumník"
3394
3395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:6
3396 msgid "Reset Password"
3397 msgstr "Resetovat heslo"
3398
3399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3400 msgid "Respondent"
3401 msgstr "Žalovaný"
3402
3403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3404 msgid "Respondent-appellant"
3405 msgstr "Žalovaný  jako odvolávající se strana"
3406
3407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3408 msgid "Respondent-appellee"
3409 msgstr "Žalovaný jako odpůrce odvolatele"
3410
3411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3412 msgid "Responsible party"
3413 msgstr "Odpovědná strana"
3414
3415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3416 msgid "Restager"
3417 msgstr "Jevištní výtvarník"
3418
3419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3420 msgid "Restorationist"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3424 msgid "Restrictions on Access Note: "
3425 msgstr "Poznámka k omezení přístupu: "
3426
3427 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:9
3429 msgid "Results %1 - %2 of about %3"
3430 msgstr "Výsledky  %1 - %2 z přibližně %3"
3431
3432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:40
3433 msgid "Return"
3434 msgstr "Návrat"
3435
3436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:13
3437 msgid "Return to Message List"
3438 msgstr "Zpět na seznam zpráv"
3439
3440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:22
3441 msgid "Return to record"
3442 msgstr "Zpět k záznamu"
3443
3444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:84
3445 msgid "Return to the Catalog"
3446 msgstr "Návrat do katalogu"
3447
3448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3449 msgid "Reviewer"
3450 msgstr "Recenzent"
3451
3452 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3453 msgid "Reviews"
3454 msgstr "Recenze"
3455
3456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:414
3457 msgid "Reviews &amp; More"
3458 msgstr "Recenze aj."
3459
3460 #. (attrs.title)
3461 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:409
3462 msgid "Reviews and More for %1"
3463 msgstr "Recenze a další pro %1"
3464
3465 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3466 msgid "Rubricator"
3467 msgstr "Rubrikátor"
3468
3469 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:39
3470 msgid "SMS not enabled for this site."
3471 msgstr "Pro tuto stránku není SMS povolena"
3472
3473 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:86
3475 msgid "Saturday: %1 - %2"
3476 msgstr "Sobota: %1 - %2"
3477
3478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:84
3479 msgid "Saturday: closed"
3480 msgstr "Sobota: zavřeno"
3481
3482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:269 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:124
3483 msgid "Save"
3484 msgstr "Uložit"
3485
3486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:195
3487 msgid "Save Changes"
3488 msgstr "Uložit změny"
3489
3490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:398
3491 msgid "Save Notes"
3492 msgstr "Uložit poznámky"
3493
3494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:268
3495 msgid "Save changes to name or description?"
3496 msgstr "Uložit změny názvu nebo popisu?"
3497
3498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:76
3499 msgid "Saved Lists"
3500 msgstr "Uložené seznamy"
3501
3502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:24
3503 msgid "Saved Searches"
3504 msgstr "Uložená vyhledávání"
3505
3506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3507 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
3508 msgstr "Poznámka k měřítku grafických materiálů: "
3509
3510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3511 msgid "Scenarist"
3512 msgstr "Scénárista"
3513
3514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3515 msgid "Scientific advisor"
3516 msgstr "Vědecký poradce"
3517
3518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3519 msgid "Screenwriter"
3520 msgstr "Scénárista"
3521
3522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3523 msgid "Scribe"
3524 msgstr "Opisovač"
3525
3526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3527 msgid "Sculptor"
3528 msgstr "Sochař"
3529
3530 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:66
3531 msgid "Search"
3532 msgstr "Hledat"
3533
3534 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
3535 msgid "Search Filter"
3536 msgstr "Vyhledávací filtr"
3537
3538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:47
3539 msgid "Search Filters"
3540 msgstr "Filtry pro vyhledávání"
3541
3542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:37
3543 msgid "Search Hits Help"
3544 msgstr "Nápověda k vyhledaným záznamům"
3545
3546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:68
3547 msgid "Search In Progress"
3548 msgstr "Probíhá vyhledávání"
3549
3550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:15
3551 msgid "Search Input"
3552 msgstr "Údaje pro vyhledávání"
3553
3554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3555 msgid "Search Library"
3556 msgstr "Vyhledávat v knihovně"
3557
3558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:20
3559 msgid "Search Library:"
3560 msgstr "Prohledat knihovnu:"
3561
3562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
3563 msgid "Search Results"
3564 msgstr "Výsledky vyhledávání"
3565
3566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:28
3567 msgid "Search Results List"
3568 msgstr "Seznam výsledků vyhledávání"
3569
3570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:26
3571 msgid "Search Results facets"
3572 msgstr "Fasety výsledků vyhledávání"
3573
3574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1
3575 msgid "Search Results: "
3576 msgstr "Výsledky vyhledávání: "
3577
3578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3579 msgid "Search and History Preferences"
3580 msgstr "Hledání a historie"
3581
3582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:95
3583 msgid "Search date"
3584 msgstr "Datum vyhledávání"
3585
3586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/series.tt2:47
3587 msgid "Search for related items by series"
3588 msgstr "Hledat podobné exempláře podle edice"
3589
3590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:84
3591 msgid "Search for related items by subject"
3592 msgstr "Hledat podobné exempláře podle tématu"
3593
3594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:25
3595 msgid "Search hits per page"
3596 msgstr "Počet výsledků na stránku"
3597
3598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:39
3599 msgid "Search in progress icon"
3600 msgstr "Ikona \"Probíhá vyhledávání\""
3601
3602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:76
3603 msgid "Search only within the chosen list"
3604 msgstr "Hledat  pouze ve vybraném seznamu"
3605
3606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:42
3607 msgid "Search phrase match strictness"
3608 msgstr "Přesnost shody hledané fráze"
3609
3610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:35
3611 msgid "Search result number"
3612 msgstr "Číslo výsledků vyhledávání"
3613
3614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:1
3615 msgid "Search sorting"
3616 msgstr "Třídění vyhledávání"
3617
3618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:48
3619 msgid "Search term"
3620 msgstr "Vyhledávací termín"
3621
3622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:8
3623 msgid "Search the Catalog"
3624 msgstr "Hledat v katalogu"
3625
3626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:17
3627 msgid "Search: "
3628 msgstr "Hledat "
3629
3630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3631 msgid "Second party"
3632 msgstr "Druhá strana"
3633
3634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:99
3635 msgid "Secondary search date"
3636 msgstr "Sekundární datum vyhledávání"
3637
3638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3639 msgid "Secretary"
3640 msgstr "Tajemník"
3641
3642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:158
3643 msgid "Security Code"
3644 msgstr "Bezpečnostní kód"
3645
3646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:85
3647 msgid "See All"
3648 msgstr "Zobrazit vše"
3649
3650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:84
3651 msgid "See all of my lists"
3652 msgstr "Zobrazit všechny mé seznamy"
3653
3654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:39
3655 msgid "Select Action"
3656 msgstr "Vybrat akci"
3657
3658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:107
3659 msgid "Select All Holds"
3660 msgstr "Vybrat všechny rezervace"
3661
3662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64
3663 msgid "Select All Items"
3664 msgstr "Vybrat všechny položky"
3665
3666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:87
3667 msgid "Select All Messages"
3668 msgstr "Vybrat všechny zprávy"
3669
3670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/org_selector.tt2:31
3671 msgid "Select Library"
3672 msgstr "Zvolit knihovnu"
3673
3674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:124
3675 msgid "Select Shelving Location"
3676 msgstr "Zvolte umístění regálu"
3677
3678 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:77
3679 msgid "Select a Part (optional):"
3680 msgstr "Vyberte část (volitelné):"
3681
3682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:77
3683 msgid "Select a Part:"
3684 msgstr "Vyberte část:"
3685
3686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:43
3687 msgid "Select a preference page"
3688 msgstr "Zvolit stránku s nastavením"
3689
3690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:50
3691 msgid "Select an account page"
3692 msgstr "Zobrazit stránku účtu"
3693
3694 #. (attrs.title)
3695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:130
3696 msgid "Select hold %1"
3697 msgstr "Vybrat rezervaci %1"
3698
3699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:41
3700 msgid "Select holding library"
3701 msgstr "Zvolte vlastnickou knihovnu"
3702
3703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:22
3704 msgid "Select item type:"
3705 msgstr "Vyberte typ dokumentu"
3706
3707 #. (message.title)
3708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:101
3709 msgid "Select message %1"
3710 msgstr "Vybrat zprávu  %1"
3711
3712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:11
3713 msgid "Select query type:"
3714 msgstr "Vyberte typ dotazu"
3715
3716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:55
3717 msgid "Select search library"
3718 msgstr "Zvolte knihovnu pro vyhledávání"
3719
3720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:62
3721 msgid "Select your action for the selected holds"
3722 msgstr "Zvolte akci pro vybrané rezervace"
3723
3724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:57
3725 msgid "Select your action for the selected messages"
3726 msgstr "Zvolte akci pro vybrané zprávy"
3727
3728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:46
3729 msgid "Select your desired format(s)."
3730 msgstr "Vyberte požadovaný nosič"
3731
3732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:66
3733 msgid "Select your desired language(s)."
3734 msgstr "Vyberte požadovaný jazyk /  jazyky"
3735
3736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:60
3737 msgid "Selected fines you are paying for:"
3738 msgstr "Pokuty vybrané pro tuto platbu:"
3739
3740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3741 msgid "Seller"
3742 msgstr "Prodávající"
3743
3744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:5
3745 msgid "Send Call Number via Text/SMS"
3746 msgstr "Poslat Signaturu prostřednictvím SMS"
3747
3748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:186
3749 msgid "September"
3750 msgstr "Září"
3751
3752 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3753 msgid "Series"
3754 msgstr "Edice"
3755
3756 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:68
3757 msgid "Set Active Date"
3758 msgstr "Nastavit datum aktivace"
3759
3760 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3761 msgid "Set designer"
3762 msgstr "Designér sady"
3763
3764 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3765 msgid "Setting"
3766 msgstr "Setting"
3767
3768 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
3769 msgid "Setting: "
3770 msgstr "Nastavení: "
3771
3772 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:159
3773 msgid "Share"
3774 msgstr "Sdílet"
3775
3776 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:37
3777 msgid "Share this list?"
3778 msgstr "Sdílet tento seznam:"
3779
3780 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:44
3781 msgid "Sharing Help"
3782 msgstr "Sdílet nápovědu"
3783
3784 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:1
3785 msgid ""
3786 "Sharing a list means that the contents of the list will be visible to "
3787 "others. To see the public view of a shared list, click on the HTML View link "
3788 "in the Saved Lists section."
3789 msgstr ""
3790 "Pokud budete seznam sdíle, uvidí ho i ostatní. Pokud chcete vidět,  jak bude "
3791 "vypadat zobrazení seznamu  pro ostatní, klikněte na \"zobrazit HTMl\" v "
3792 "oblasti uloženého seznamu."
3793
3794 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3795 msgid "Shelf Browser"
3796 msgstr "Prohlížení regálu"
3797
3798 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:42
3799 msgid "Shelving Location"
3800 msgstr "Umístění"
3801
3802 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:319
3803 msgid "Shelving location"
3804 msgstr "Umístení"
3805
3806 #. (facet.cmf.label)
3807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:71
3808 msgid "Show Fewer %1 Entries"
3809 msgstr "Zobrazit méně údajů  %"
3810
3811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:73
3812 msgid "Show Fewer Details"
3813 msgstr "Zobrazit méně podrobností"
3814
3815 #. (facet.cmf.label)
3816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:76
3817 msgid "Show More %1 Entries"
3818 msgstr "Zobrazit více údajů %1"
3819
3820 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:74
3821 msgid "Show More Details"
3822 msgstr "Zobrazit více podrobností"
3823
3824 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:93
3825 msgid "Show all holds"
3826 msgstr "Zobrazit všechny rezervace"
3827
3828 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:115
3829 msgid "Show all results, not just those matching this term"
3830 msgstr "Zobrazit všechny výsledky, nejen ty, které odpovídají tomuto termínu"
3831
3832 #. (ou_name)
3833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:45
3834 msgid "Show copies at %1"
3835 msgstr "Zobrazit exempláře v knihovně  %1"
3836
3837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:281
3838 msgid "Show fewer copies"
3839 msgstr "Zobrazit méne exemplářů"
3840
3841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:280
3842 msgid "Show fewer copies icon"
3843 msgstr "Zobrazit méně ikon exemplářů"
3844
3845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
3846 msgid "Show items in list"
3847 msgstr "Zobrazit exempláře v seznamu"
3848
3849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:276
3850 msgid "Show more copies"
3851 msgstr "Zobrazit více exemplářů"
3852
3853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:275
3854 msgid "Show more copies icon"
3855 msgstr "Zobrazit více ikon exemplářů"
3856
3857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:94
3858 msgid "Show only available holds"
3859 msgstr "Zobrazit pouze dostupné rezervace"
3860
3861 #. (ctx.search_result_index + 1, ctx.hit_count)
3862 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:6
3863 msgid "Showing Item %1 of %2"
3864 msgstr "Zobrazeno %1.  záznam z %2"
3865
3866 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3867 msgid "Signer"
3868 msgstr "Signatář"
3869
3870 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3871 msgid "Singer"
3872 msgstr "Zpěvák"
3873
3874 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:90
3875 msgid "Skip warning when adding to temporary book list?"
3876 msgstr "Přeskočit varování při přidávání do dočasného seznamu knih?"
3877
3878 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>", fmt_bookbag)
3879 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3880 msgid "Sorry, no entries were found for %1 within %2."
3881 msgstr "Pro  %1 v %2 nebyly bohužel nazezeny žádné záznamy"
3882
3883 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>")
3884 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3885 msgid "Sorry, no entries were found for %1."
3886 msgstr "Pro dotaz  %1 bohužel nebyly nalezeny žádné záznamy."
3887
3888 #. (fmt_bookbag)
3889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3890 msgid "Sorry, no entries were found for your search within %1."
3891 msgstr "Vašemu hledání v  %1 bohužel neodpovídají žádné záznamy."
3892
3893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3894 msgid "Sorry, no entries were found for your search."
3895 msgstr "Vašemu hledání bohužel neodpovídají žádné záznamy."
3896
3897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:247 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:10
3898 msgid "Sort"
3899 msgstr "Seřadit"
3900
3901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3902 msgid "Sort Results"
3903 msgstr "Seřadit výsledky"
3904
3905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:66
3906 msgid "Sort by"
3907 msgstr "Seřadit podle"
3908
3909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:9
3910 msgid "Sort by Author"
3911 msgstr "Seřadit podle autora"
3912
3913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:13
3914 msgid "Sort by Publication Date"
3915 msgstr "Seřadit podle data vydání"
3916
3917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:4
3918 msgid "Sort by Relevance"
3919 msgstr "Seřadit podle relevance"
3920
3921 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:5
3922 msgid "Sort by Title"
3923 msgstr "Seřadit podle názvu"
3924
3925 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:241 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:4
3926 msgid "Sort list items by: "
3927 msgstr "Seřadit seznamy podle "
3928
3929 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3930 msgid "Sound designer"
3931 msgstr "Autor zvukového návrhu."
3932
3933 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3934 msgid "Source of Description Note: "
3935 msgstr "Zdroj poznámky k popisu: "
3936
3937 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3938 msgid "Speaker"
3939 msgstr "Spíkr"
3940
3941 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3942 msgid "Sponsor"
3943 msgstr "sponzor"
3944
3945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3946 msgid "Stage director"
3947 msgstr "Režisér"
3948
3949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3950 msgid "Stage manager"
3951 msgstr "Scénický manažer"
3952
3953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3954 msgid "Standards body"
3955 msgstr "Útvar pro standardizaci"
3956
3957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
3958 msgid "Starts with"
3959 msgstr "Začíná"
3960
3961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3962 msgid "State"
3963 msgstr "Stát"
3964
3965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:135
3966 msgid "State or Province"
3967 msgstr "Stát"
3968
3969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2050 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:324
3970 msgid "Status"
3971 msgstr "Status"
3972
3973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:53
3974 msgid "Stay logged in?"
3975 msgstr "Neodhlašovat?"
3976
3977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3978 msgid "Stereotyper"
3979 msgstr "Stereotypér"
3980
3981 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3982 msgid "Storyteller"
3983 msgstr "Vypravěč pohádek / anekdot"
3984
3985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
3986 msgid "Street"
3987 msgstr "Ulice"
3988
3989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3990 msgid "Street Address"
3991 msgstr "Adresa ulice"
3992
3993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3994 msgid "Street Address (2)"
3995 msgstr "Adresa ulice (2)"
3996
3997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3998 msgid "Study Program Information Note: "
3999 msgstr "Informační poznámka ke studijnímu programu: "
4000
4001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:13
4002 msgid "Subfield:"
4003 msgstr "Podpole:"
4004
4005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
4006 msgid "Subject"
4007 msgstr "Téma"
4008
4009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
4010 msgid "Subject: "
4011 msgstr "Téma: "
4012
4013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
4014 msgid "Subjects"
4015 msgstr "Témata"
4016
4017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:33
4018 msgid "Submit"
4019 msgstr "Potvrdit"
4020
4021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:36
4022 msgid "Submit Payment"
4023 msgstr "Potvrdit platbu"
4024
4025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:179
4026 msgid "Submit Registration"
4027 msgstr "Potvrdit registraci"
4028
4029 #. (ctx.success_renewals)
4030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:26
4031 msgid "Successfully renewed %1 item(s)"
4032 msgstr "%1 exemplářů bylo úspěšně prodlouženo"
4033
4034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
4035 msgid "Summaries & More"
4036 msgstr "Souhrny & další"
4037
4038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
4039 msgid "Summary"
4040 msgstr "Souhrn"
4041
4042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4043 msgid "Summary, etc.: "
4044 msgstr "Souhrn apod.: "
4045
4046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summaryplus.tt2:4
4047 msgid "Summary: "
4048 msgstr "Souhrn: "
4049
4050 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
4051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:99
4052 msgid "Sunday: %1 - %2"
4053 msgstr "Neděle: %1 - %2"
4054
4055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:97
4056 msgid "Sunday: closed"
4057 msgstr "Neděle: zavřeno"
4058
4059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4060 msgid "Supplement Note: "
4061 msgstr "Poznámky o doplňcích "
4062
4063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
4064 msgid "Supplements"
4065 msgstr "Dodatky"
4066
4067 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4068 msgid "Supporting host"
4069 msgstr "Podpůrný hostitel"
4070
4071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4072 msgid "Surveyor"
4073 msgstr "Výzkumník"
4074
4075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:66
4076 msgid "Suspend"
4077 msgstr "Pozastavit"
4078
4079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4080 msgid "System Details Note: "
4081 msgstr "Poznámka o detailech systému: "
4082
4083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4084 msgid "System rules do not define how to handle this item"
4085 msgstr "Nejsou nastavena pravidla pro manipulaci s tímto exemplářem"
4086
4087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
4088 msgid "TCN"
4089 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
4090
4091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
4092 msgid "Table of Contents"
4093 msgstr "Obsah"
4094
4095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:9
4096 msgid "Tag:"
4097 msgstr "Tag:"
4098
4099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4100 msgid "Target Audience Note: "
4101 msgstr "Poznámka k cílové skupině: "
4102
4103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4104 msgid "Teacher"
4105 msgstr "Učitel"
4106
4107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4108 msgid "Technical director"
4109 msgstr "Technický ředitel"
4110
4111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:28
4112 msgid "Telephone: "
4113 msgstr "Telefon: "
4114
4115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4116 msgid "Television director"
4117 msgstr "Televizní ředitel"
4118
4119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4120 msgid "Television producer"
4121 msgstr "Televizní producent"
4122
4123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:48
4124 msgid "Temporary List"
4125 msgstr "Dočasný seznam"
4126
4127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:6
4128 msgid "Temporary List Warning"
4129 msgstr "Varování - dočasný list"
4130
4131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4132 msgid "Terms Governing Use and Reproduction Note: "
4133 msgstr "Poznámka k podmínkách využívání a reprodukce: "
4134
4135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:21
4136 msgid "Text call number"
4137 msgstr "Textová signatura"
4138
4139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4140 msgid "The available item-to-hold ratio is too low"
4141 msgstr "Procento  dostupných exempářů k rezervaci je příliž nízké"
4142
4143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
4144 msgid ""
4145 "The barcode used to login is marked as inactive.  Please contact your local "
4146 "library."
4147 msgstr ""
4148 "Čárový kód průkazu, který jste použili pro přihlášení, není aktivní. "
4149 "Kontaktujte prosím svou knihovnu."
4150
4151 #. ("<b>' _ bad_email _ '</b>")
4152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:15
4153 msgid ""
4154 "The email address \"%1\" is invalid.  Please try a different email address."
4155 msgstr ""
4156 "E-mailová adresa  \"%1\" není platná. Zadejte prosím jinou e-mailovou adresu."
4157
4158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4159 msgid "The item cannot circulate at this time"
4160 msgstr "Exemplář nyní nemůže být vypůjčen"
4161
4162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4163 msgid "The item cannot transit this far"
4164 msgstr "Exemplář není možné přesunout tak daleko"
4165
4166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4167 msgid "The item does not circulate"
4168 msgstr "Tento exemplář nelze půjčovat"
4169
4170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4171 msgid "The item is not holdable"
4172 msgstr "Exemplář nelze rezervovat"
4173
4174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4175 msgid "The item is not in a holdable status"
4176 msgstr "Exemplář s daným statusem nelze rezervovat"
4177
4178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4179 msgid "The item is too new to transit this far"
4180 msgstr ""
4181 "Exemplář je příliš nový, aby ho bylo možné přesunout do vzdálené destinace"
4182
4183 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4184 msgid "The item's circulation library does not fulfill holds"
4185 msgstr ""
4186 "Rezervace z výpůjční knihovny tohoto exempláře nebudou splněny (knihovna "
4187 "nepovoluje rezervace)."
4188
4189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4190 msgid "The item's location is not holdable"
4191 msgstr "Exemplář z daného umístění nelze rezervovat"
4192
4193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:58
4194 msgid ""
4195 "The number of list items displayed per page when viewing a selected list."
4196 msgstr ""
4197 "The number of list items displayed per page when viewing a selected list."
4198
4199 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:38
4200 msgid "The number of lists displayed per page."
4201 msgstr "Počet seznamů zobrazených na stránce."
4202
4203 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
4204 msgid ""
4205 "The password you chose was not considered complex enough to protect your "
4206 "account. Your password has not been reset."
4207 msgstr ""
4208 "Heslo, které jste vybrali je pro ochranu vašeho účtu příliš slabé. Vaše "
4209 "heslo nebylo přenastaveno."
4210
4211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4212 msgid "The patron has reached the maximum number of holds"
4213 msgstr "Čtenář dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
4214
4215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4216 msgid "The patron has too many items of this type checked out"
4217 msgstr "Čtenář má vypůjčeno příliš mnoho exemplářů tohoto typu"
4218
4219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4220 msgid "The patron is barred"
4221 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
4222
4223 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4224 msgid "The system could not find any items to match this hold request"
4225 msgstr ""
4226 "Systém nenalezl exempláře, které by odpovídaly pořadavku na rezervaci."
4227
4228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4229 msgid "The system could not find this item"
4230 msgstr "Systém nemohl najít tento exemplář"
4231
4232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4233 msgid "The system could not find this patron"
4234 msgstr "Systém tohoto čtenáře nenalezl."
4235
4236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4237 msgid "The total item-to-hold ratio is too low"
4238 msgstr "Celkové procento  exemplářů k rezervacím je příliš nízké"
4239
4240 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
4241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:20
4242 msgid "The username \"%1\" is taken.  Please try a different username."
4243 msgstr ""
4244 "Uživatelské jméno \"%1\" se již používá. Prosím zkuste jiné uživatelské "
4245 "jméno."
4246
4247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:161
4248 msgid "The value entered does not have the correct format"
4249 msgstr "Zadaná hodnota není ve správném formátu."
4250
4251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:45
4252 msgid "There are no items in your circulation history."
4253 msgstr "Historie Vašich výpůjček neobsahuje žádné položky."
4254
4255 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:84
4256 msgid "There is already a copy available at your local library."
4257 msgstr "Ve vaší domovské knihovně je již dostupný exemplář."
4258
4259 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4260 msgid "Thesis advisor"
4261 msgstr "Vedoucí diplomové nebo disertační práce"
4262
4263 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
4264 msgid ""
4265 "This account has been deactivated.  Please contact your local library."
4266 msgstr "Toto konto bylo deaktivováno. Kontaktujte prosím svou knihovnu."
4267
4268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:157
4269 msgid "This field is required"
4270 msgstr "Toto pole je povinné"
4271
4272 #. (rec.mr_constituent_count)
4273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:93
4274 msgid "This group contains %1 records"
4275 msgstr "Počet záznamů v této skupině: %1"
4276
4277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:11
4278 msgid ""
4279 "This information will disappear when you end your session, unless you login "
4280 "and save it to a permanent list."
4281 msgstr ""
4282 "Pokud se nepřihlásíte a neuložíte položku do trvalého seznamu, po ukončení "
4283 "relace budou tyto informace ztraceny."
4284
4285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:11
4286 msgid ""
4287 "This information will disappear when you logout, unless you save it to a "
4288 "permanent list."
4289 msgstr ""
4290 "Po odhlášení dojde ke ztrátě informace, jestliže tuto položku neuložíte do "
4291 "trvalého seznamu."
4292
4293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:118
4294 msgid "This item does not have any formats available for holds placement"
4295 msgstr "Tato jednotka nemá žádné vhodné formáty pro zadání rezervace"
4296
4297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:333
4298 msgid "This list contains no items."
4299 msgstr "Tento seznam neobsahuje žádné položky"
4300
4301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/body.tt2:18
4302 msgid ""
4303 "This record has been deleted from the database.  We recommend that you "
4304 "remove this title from any lists it may have been added to."
4305 msgstr ""
4306 "Tento záznam byl smazán z databáze. Doporučujeme vám odstranit tento titul "
4307 "ze všech seznamů, do kterých mohl být přidán."
4308
4309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
4310 msgid ""
4311 "This was not an active password reset request. Your password has not been "
4312 "reset."
4313 msgstr "Žádost o změnu hesla nebyla aktivována. Vaše heslo nebylo změněno"
4314
4315 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
4316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:60
4317 msgid "Thursday: %1 - %2"
4318 msgstr "Čtvrtek: %1 - %2"
4319
4320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:58
4321 msgid "Thursday: closed"
4322 msgstr "Čtvrtek: zavřeno"
4323
4324 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
4325 msgid "Time Period: "
4326 msgstr "časový interval: "
4327
4328 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:8
4329 msgid "Tip:"
4330 msgstr "Tip:"
4331
4332 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2043 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:299 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
4333 msgid "Title"
4334 msgstr "Název"
4335
4336 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2010 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:68
4337 msgid "Title / Author"
4338 msgstr "Název / Autor"
4339
4340 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:6
4341 msgid "Title: A to Z"
4342 msgstr "Název: A až Z"
4343
4344 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:7
4345 msgid "Title: Z to A"
4346 msgstr "Název: Z až A"
4347
4348 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
4349 msgid "Titles"
4350 msgstr "Názvy"
4351
4352 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:10
4353 msgid ""
4354 "To ensure your necessary receipt information is not lost, enter your email "
4355 "address above and a receipt will be emailed to you. Otherwise, make certain "
4356 "you have a printed receipt in hand before closing the payment receipt screen."
4357 msgstr ""
4358 "Aby nedošlo ke ztrátě informací na potvrzení, zadejte výše svou e-mailovou "
4359 "adresu a potvrzení vám bude zasláno e-mailem. Případně se před uzavření okna "
4360 "s potvrzením platby, ujistěte se , že jste potvrzení vytiskli."
4361
4362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
4363 msgid "Topic Heading: "
4364 msgstr "Tematické záhlaví: "
4365
4366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:127
4367 msgid "Total Amount Paid"
4368 msgstr "Celkem zaplaceno"
4369
4370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:98
4371 msgid "Total amount to pay:"
4372 msgstr "Celkem k platbě"
4373
4374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:10
4375 msgid "Transaction Payments"
4376 msgstr "Platby v rámci transakce"
4377
4378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:124
4379 msgid "Transaction Start Time"
4380 msgstr "Datum zahájení transakce"
4381
4382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4383 msgid "Transcriber"
4384 msgstr "Přepisovač"
4385
4386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4387 msgid "Translator"
4388 msgstr "Překladatel"
4389
4390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:45
4391 msgid "Truncation"
4392 msgstr "Zkrácení"
4393
4394 #. ("<strong>' _ i18n_advsearch _ '</strong>")
4395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:33
4396 msgid "Try changing to %1."
4397 msgstr "Zkuste změnit na  %1."
4398
4399 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
4400 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:34
4401 msgid "Tuesday: %1 - %2"
4402 msgstr "Úterý: %1 - %2"
4403
4404 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:32
4405 msgid "Tuesday: closed"
4406 msgstr "Úterý: zavřeno"
4407
4408 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4409 msgid "Type designer"
4410 msgstr "Typograf"
4411
4412 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4413 msgid "Type of Computer File or Data Note: "
4414 msgstr "Poznámka k typu počítačového souboru nebo dat: "
4415
4416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4417 msgid "Type of Report and Period Covered Note: "
4418 msgstr "Poznámka k typu  zprávy a pokrytého časového úseku: "
4419
4420 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:33
4421 msgid "Type: "
4422 msgstr "Typ: "
4423
4424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4425 msgid "Typographer"
4426 msgstr "Typograf"
4427
4428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4429 msgid "University place"
4430 msgstr "Místo univerzity"
4431
4432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:84
4433 msgid "Unknown problem"
4434 msgstr "Neznámý problém"
4435
4436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:62
4437 msgid "Unread Messages"
4438 msgstr "Nepřečtené zprávy"
4439
4440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:121
4441 msgid "Update"
4442 msgstr "Aktualizovat"
4443
4444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:9
4445 msgid "Update Email"
4446 msgstr "Upravit  e-mail"
4447
4448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74
4449 msgid "Update Email Address"
4450 msgstr "Aktualizovat emailovou adresu:"
4451
4452 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:10
4453 msgid "Update Password"
4454 msgstr "Upravit heslo"
4455
4456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:9
4457 msgid "Update Username"
4458 msgstr "Upravit uživatelské jméno"
4459
4460 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:60
4461 msgid "User name:"
4462 msgstr "Uživatelské jméno:"
4463
4464 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:47
4465 msgid "Username"
4466 msgstr "Uživatelské jméno"
4467
4468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:17
4469 msgid "Value:"
4470 msgstr "Hodnota:"
4471
4472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
4473 msgid "Video Format"
4474 msgstr "Formát videa"
4475
4476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4477 msgid "Videographer"
4478 msgstr "Kameraman"
4479
4480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt