Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / opac.dtd / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2018-02-18 14:24+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <li@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-02-19 05:17+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18553)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #. =================================================================
20 #. Some generic stuff
21 #. =================================================================
22 #: lang.version
23 msgid "remote v1"
24 msgstr "vzdálený v1"
25
26 #: lang.description
27 msgid "English"
28 msgstr "Angličtina"
29
30 #: lang.author
31 msgid "PINES"
32 msgstr "PINES"
33
34 #: common.all
35 msgid "All"
36 msgstr "Vše"
37
38 #: common.currency
39 msgid "$"
40 msgstr "Kč"
41
42 #: common.language
43 msgid "Language: "
44 msgstr "Jazyk: "
45
46 #: common.name
47 msgid "Name"
48 msgstr "Jméno"
49
50 #: common.none
51 msgid "None"
52 msgstr "Hodnota nezadána"
53
54 #: common.title
55 msgctxt "common.title"
56 msgid "Title"
57 msgstr "Název"
58
59 #: common.author
60 msgctxt "common.author"
61 msgid "Author"
62 msgstr "Autor"
63
64 #: common.authors
65 msgid "Authors"
66 msgstr "Autoři"
67
68 #: common.callnumber
69 msgctxt "common.callnumber"
70 msgid "Call Number"
71 msgstr "Signatura"
72
73 #: common.edition
74 msgid "Edition"
75 msgstr "Vydání"
76
77 #: common.subject
78 msgid "Subject"
79 msgstr "Téma"
80
81 #: common.series
82 msgid "Series"
83 msgstr "Edice"
84
85 #: common.keyword
86 msgid "Keyword"
87 msgstr "Klíčové slovo"
88
89 #: common.type
90 msgid "Search Type"
91 msgstr "Typ vyhledávání"
92
93 #: common.isbn
94 msgctxt "common.isbn"
95 msgid "ISBN"
96 msgstr "ISBN"
97
98 #: common.format
99 msgid "Format"
100 msgstr "Formát"
101
102 #. Message displayed while search results are loading
103 #: common.loading
104 msgctxt "common.loading"
105 msgid "Loading..."
106 msgstr "Načítá se…"
107
108 #: common.login
109 msgctxt "common.login"
110 msgid "Login"
111 msgstr "Přihlášení"
112
113 #: common.logout
114 msgid "Log Out"
115 msgstr "Odhlásit se"
116
117 #: common.physical
118 msgid "Physical Description"
119 msgstr "Fyzický popis"
120
121 #: common.pubdate
122 msgid "Publication Date"
123 msgstr "Datum vydání"
124
125 #: common.publisher
126 msgid "Publisher"
127 msgstr "Vydavatel"
128
129 #: common.results
130 msgid "Results"
131 msgstr "Výsledky"
132
133 #: common.select
134 msgid "Select"
135 msgstr "Vybrat"
136
137 #: common.status
138 msgid "Status"
139 msgstr "Status"
140
141 #: common.at
142 msgid "at"
143 msgstr "v"
144
145 #: common.of
146 msgid "of"
147 msgstr "z"
148
149 #: common.no
150 msgid "No"
151 msgstr "Ne"
152
153 #: common.yes
154 msgid "Yes"
155 msgstr "Ano"
156
157 #: common.cancel
158 msgctxt "common.cancel"
159 msgid "Cancel"
160 msgstr "Zrušit"
161
162 #: common.library
163 msgctxt "common.library"
164 msgid "Library"
165 msgstr "Knihovna"
166
167 #: common.username
168 msgid "Username"
169 msgstr "Uživatelské jméno"
170
171 #: common.password
172 msgctxt "common.password"
173 msgid "Password"
174 msgstr "Heslo"
175
176 #: common.submit
177 msgctxt "common.submit"
178 msgid "Submit"
179 msgstr "Potvrdit"
180
181 #: common.close
182 msgid "close"
183 msgstr "zavřít"
184
185 #: common.and
186 msgid "and"
187 msgstr "a"
188
189 #: common.user_not_found
190 msgid "User not found"
191 msgstr "Uživatel nenalezen"
192
193 #: opac.advanced.wizard.title
194 msgctxt "opac.advanced.wizard.title"
195 msgid "Advanced Search"
196 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
197
198 #: common.nowSearching
199 msgid "Now searching "
200 msgstr "Vyhledávám v této knihovně: "
201
202 #: common.ofAtLeast
203 msgid " of about "
204 msgstr " z přibližně "
205
206 #: common.relevancy
207 msgid "Match Score: "
208 msgstr "Skóre shody: "
209
210 #: common.tips
211 msgid "Tips:"
212 msgstr "Tipy:"
213
214 #: common.tips.tip1
215 msgid ""
216 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
217 msgstr ""
218 "Pro rychlé vyhledání souvisejících dokumentů klikněte na ikonu složky (nebo "
219 "vhodný odkaz) v postranním panelu."
220
221 #: common.tips.tip2
222 msgid ""
223 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
224 "selector at the right of the search bar"
225 msgstr ""
226 "Pokud jste nenalezli, co jste hledali, zkuste rozšířit vyhledávací možnosti "
227 "pomocí nástrojů napravo od vyhledávacího pole (např. na všechny formáty, "
228 "všechny knihovny apod.)."
229
230 #: common.org.openAll
231 msgid "Expand All"
232 msgstr "Rozbalit vše"
233
234 #: common.org.closeAll
235 msgid "Close All"
236 msgstr "Zavřít vše"
237
238 #: common.org.cancel
239 msgctxt "common.org.cancel"
240 msgid "Cancel"
241 msgstr "Zrušit"
242
243 #: common.org.loading
244 msgid "Loading library selector..."
245 msgstr "Načítám volbu knihovny..."
246
247 #: common.org.note
248 msgctxt "common.org.note"
249 msgid "Tip:"
250 msgstr "Tip:"
251
252 #: common.org.notetext
253 msgid ""
254 "Click on a location's name to select it.  Click on the folder icons to "
255 "expand a section."
256 msgstr ""
257 "Požadovanou knihovnu vyberete kliknutím  na její název. \r\n"
258 "Kliknete-li na šipku nebo ikonu složky, zobrazí se další knihovny nebo "
259 "jejich části."
260
261 #: opac.login.login
262 msgctxt "opac.login.login"
263 msgid "Login"
264 msgstr "Přihlášení"
265
266 #: opac.basic
267 msgctxt "opac.basic"
268 msgid "Basic Catalog (HTML only)"
269 msgstr "Základní katalog (pouze HTML)"
270
271 #: common.password_criteria
272 msgid ""
273 "The password must be at least 7 characters in length, \n"
274 "contain at least one letter (a-z/A-Z), \n"
275 "and contain at least one number."
276 msgstr ""
277 "Heslo musí být minimálně 7 znaků dlouhé, \n"
278 "obsahovat nejméně jedno písmeno (a-z/A-Z), \n"
279 "a nejméně jednu číslici."
280
281 #: common.a2z.title
282 msgid "Title: A to Z"
283 msgstr "Název: A až Z"
284
285 #: common.z2a.title
286 msgid "Title: Z to A"
287 msgstr "Název: Z až A"
288
289 #: common.a2z.author
290 msgid "Author: A to Z"
291 msgstr "Autor: A až Z"
292
293 #: common.z2a.author
294 msgid "Author: Z to A"
295 msgstr "Autor: Z až A"
296
297 #: common.new2old.pubdate
298 msgid "Date: Newest to Oldest"
299 msgstr "Datum: od nejnovějšího po nejstarší"
300
301 #: common.old2new.pubdate
302 msgid "Date: Oldest to Newest"
303 msgstr "Datum: od nejstaršího po nejnovější"
304
305 #: opac.style.reddish
306 msgid "Reddish"
307 msgstr "Načervenalý"
308
309 #: holds.where_am_i
310 msgid ""
311 "Holds lists are not as simple as \n"
312 "'first come, first served.'  A complex matrix combining \n"
313 "consideration of item ownership, patron home library, and item purchase \n"
314 "date determines  priorities for holds; the list is dynamic, changing \n"
315 "with every hold placed.  Therefore, any indication of a place in the \n"
316 "holds list would be inaccurate.  The holds system is designed to \n"
317 "obtain a requested item in the fastest and most efficient way possible. \n"
318 "Your library will contact you when you hold items become \n"
319 "available."
320 msgstr ""
321 "Seznamy rezervací nefungují jednoduše na principu \n"
322 "'kdo dřív přijde, ten dřív mele'.  Priority rezervací určuje \n"
323 "složitý systém, který bere v úvahu vlastnictví exempláře,\n"
324 "domovskou knihovnu čtenáře a datum nákupu exempláře;\n"
325 "seznam je dynamický a mění se s každou zadanou rezervací.\n"
326 "Proto je pořadí v seznamu rezervací vždy nepřesné. Systém\n"
327 "rezervací je nastaven tak, aby byl požadovaný exemplář vždy\n"
328 "doručen co nejrychleji a nejefektivněji. Vaše knihovna Vás\n"
329 "bude kontaktovat, až budou Vámi rezervované exempláře\n"
330 "k dispozici."
331
332 #: holds.advanced_options
333 msgid ""
334 "If you wish to broaden the scope of your hold to include other \n"
335 "versions of this title, select the formats that would be acceptable. \n"
336 "The first available copy will be sent to you."
337 msgstr ""
338 "Pokud chcete rozšířit svou rezervaci tak, aby zahrnovala \n"
339 "další verze tohoto titulu, zvolte nosiče, které jsou pro Vás přijatelné. \n"
340 "Bude Vám dodán první dostupný exemplář."
341
342 #. =================================================================
343 #. Events and Permissions
344 #. =================================================================
345 #: ilsevent.0
346 msgid "Operation Succeeded"
347 msgstr "Operace úspěšně dokončena"
348
349 #: ilsevent.1000
350 msgid "Login failed.  The username or password entered was incorrect."
351 msgstr "Přihlášení se nezdařilo. Uživatelské jméno nebo heslo není správné."
352
353 #: ilsevent.1001
354 msgid "Login session has timed out or does not exist"
355 msgstr "Přihlašovací relace vypršela nebo není vytvořena"
356
357 #: ilsevent.1002
358 msgid "User was not found in the database"
359 msgstr "Uživatel nebyl nalezen v databázi"
360
361 #: ilsevent.1200
362 msgid "The given username already exists in the database"
363 msgstr "Toto uživatelské jméno již v databázi existuje"
364
365 #: ilsevent.5000
366 msgid "Permission Denied"
367 msgstr "Oprávnění zamítnuto"
368
369 #: ilsperm.CREATE_HOLD
370 msgid "User is not allowed to create holds for other users at this location"
371 msgstr ""
372 "Uživatel není oprávněn vytvářet rezervace pro ostatní uživatele v této "
373 "knihovně"
374
375 #. =================================================================
376 #. common/pages
377 #. =================================================================
378 #: common.cn.loading
379 msgid "Loading Callnumber Page..."
380 msgstr "Načítání stránky se signaturami..."
381
382 #: common.cn.browsing
383 msgid "You are now browsing"
384 msgstr "Nyní prohlížíte"
385
386 #: common.cn.previous
387 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
388 msgstr "&lt;&lt; Předchozí stránka"
389
390 #: common.cn.shelf
391 msgctxt "common.cn.shelf"
392 msgid "Shelf Browser"
393 msgstr "Prohlížení regálu"
394
395 #: common.cn.next
396 msgid "Next Page &gt;&gt;"
397 msgstr "Další stránka &gt;&gt;"
398
399 #: common.textsize.title
400 msgid "Text Size: "
401 msgstr "Velikost textu: "
402
403 #: common.textsize.regular
404 msgid "Regular"
405 msgstr "Běžná"
406
407 #. Regular / Large
408 #: common.textsize.separator
409 msgid "/"
410 msgstr "/"
411
412 #: common.textsize.large
413 msgid "Large"
414 msgstr "Velký"
415
416 #: common.googlechromeframe.why
417 msgid ""
418 "Installing the Google Chrome Frame plugin for Internet Explorer will improve "
419 "your Evergreen experience with more speed and advanced features!"
420 msgstr ""
421 "Instalování doplňku Google Chrome Frame pro Internet Explorer dodá "
422 "Evergreenu vyšší rychlost a rozšířené funkce!"
423
424 #: common.googlechromeframe.install
425 msgid "Install Now!"
426 msgstr "Instalovat nyní!"
427
428 #: common.googlechromeframe.dontask
429 msgid "Don't ask me again"
430 msgstr "Již se mě znovu neptat"
431
432 #: home.js.disabled
433 msgid ""
434 "JavaScript must be enabled in order for you to use the regular Evergreen "
435 "Catalog. \n"
436 "However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your "
437 "browser. \n"
438 "To use the regular Evergreen Catalog, enable JavaScript by changing your "
439 "browser options, then \n"
440 "<a style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/'>try again</a>. "
441 "\n"
442 "<br/><br/>Alternatively, you can use the basic HTML-only catalog: "
443 msgstr ""
444 "Abyste mohli používat běžný katalog Evergreenu, musí být povolen JavaScript. "
445 "\n"
446 "Vypadá to však, že JavaScript buď není povolen nebo není podporován vaším "
447 "prohlížečem. \n"
448 "Pro používání běžného katalogu Evergrrenu povolte JavaScript v nastavení "
449 "vašeho prohlížeče, poté \n"
450 "<a style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/'>zkuste opakovat "
451 "akci</a>. \n"
452 "<br/><br/>Případně můžete také použít základní katalog (pouze  HTML): "
453
454 #. =================================================================
455 #. MyOPAC bookbag page
456 #. =================================================================
457 #: myopac.delete.bookbag
458 msgid ""
459 "This will remove the selected bookbag and all items contained within the "
460 "bookbag. \n"
461 "Are you sure you wish to continue?"
462 msgstr ""
463 "Opravdu chcete smazat tento seznam knih, včetně položek, které obsahuje?"
464
465 #: myopac.no.bookbags
466 msgid "You have not created any bookbags"
467 msgstr "Nevytvořili jste žádný seznam knih."
468
469 #: myopac.bookbags.title
470 msgctxt "myopac.bookbags.title"
471 msgid "My Bookbags"
472 msgstr "Moje seznamy knih"
473
474 #: myopac.bookbag.items
475 msgid "# Items"
476 msgstr "Počet položek"
477
478 #: myopac.bookbag.shared
479 msgid "Shared"
480 msgstr "Sdílené"
481
482 #: myopac.bookbag.toggle
483 msgid "Share / Hide"
484 msgstr "Sdílet / Skrýt"
485
486 #: myopac.bookbag.delete
487 msgid "Delete this bookbag?"
488 msgstr "Smazat tento seznam knih?"
489
490 #: myopac.items
491 msgid "Items"
492 msgstr "Exempláře"
493
494 #: myopac.view
495 msgid "(View)"
496 msgstr "(Zobrazit)"
497
498 #: myopac.atom.feed
499 msgid "ATOM Feed"
500 msgstr "Kanál ATOM"
501
502 #: myopac.bookbag.hide
503 msgid "Hide"
504 msgstr "Skrýt"
505
506 #: myopac.delete
507 msgid "Delete"
508 msgstr "Smazat"
509
510 #: myopac.bookbag.create
511 msgid "Create a new Bookbag"
512 msgstr "Vytvořit nový seznam knih"
513
514 #: myopac.bookbag.naming
515 msgid "Enter the name of the new Bookbag: "
516 msgstr "Zadejte název nového seznamu knih: "
517
518 #: myopac.bookbag.share
519 msgid "Share this Bookbag"
520 msgstr "Sdílet tento seznam knih"
521
522 #: myopac.bookbag.refworks
523 msgctxt "myopac.bookbag.refworks"
524 msgid "Export to RefWorks"
525 msgstr "Exportovat do RefWorks"
526
527 #: myopac.bookbag.no.items
528 msgid "The selected bookbag contains no items..."
529 msgstr "Zvolený seznam knih neobsahuje žádné položky..."
530
531 #: myopac.bookbag.remove
532 msgid "Remove this item?"
533 msgstr "Odstranit tuto položku?"
534
535 #: myopac.remove.link
536 msgid "remove"
537 msgstr "Odebrat"
538
539 #: myopac.publish.text
540 msgid ""
541 "Sharing a Bookbag means that the contents of the Bookbag will be visible to "
542 "others. \n"
543 "To see the public view of a shared Bookbag, click the \"View\" link in the \n"
544 "\"Shared\" column of the Bookbag list at the top of this page."
545 msgstr ""
546 "Sdílet seznam knih znamená, že jeho obsah bude viditelný pro ostatní. \n"
547 "Pro zobrazení veřejně sdíleného seznamu klikněte na odkaz \"Zobrazit\" ve \n"
548 "sloupci \"Sdílené\" seznamu knih nahoře na této stránce."
549
550 #: myopac.item.confirm
551 msgid "Are you sure you wish to remove this bookbag item?"
552 msgstr "Opravdu chcete odebrat tuto položku ze seznamu?"
553
554 #: myopac.publish.confirm
555 msgid ""
556 "Sharing this bookbag will allow the contents \n"
557 "of the bookbag to be seen by others.  Are you sure you wish to share this "
558 "bookbag?"
559 msgstr ""
560 "Sdílením tohoto seznamu knih povolíte ostatním,  \n"
561 "aby viděli jeho obsah.  Opravdu chcete seznam sdílet?"
562
563 #: myopac.unpublish.confirm
564 msgid "Are you sure you wish to hide this bookbag?"
565 msgstr "Opravdu chcete tento seznam skrýt před ostatními?"
566
567 #: myopac.update.success
568 msgid "The Bookbag was successfully updated."
569 msgstr "Seznam byl úspěšně aktualizován."
570
571 #: myopac.updated.success
572 msgid "Bookbag successfully updated"
573 msgstr "Seznam úspěšně aktualizován"
574
575 #: myopac.create.warning
576 msgid ""
577 "Warning: Adding items to a bookbag creates a link between you and the \n"
578 "items in the database.  The contents of the bookbag are NOT publicly \n"
579 "viewable unless the bookbag is shared. However, if you prefer not to \n"
580 "have any link between your patron record and a particular item or items, \n"
581 "we suggest that you do not place said items in a bookbag or that you \n"
582 "avoid using bookbags all together.  Thank you."
583 msgstr ""
584 "Varování: Přidávání položek do seznamu knih vytváří propojení mezi vámi\n"
585 "a položkami v databázi. Obsah seznamu knih NENÍ veřejně viditelný, \n"
586 "pokud není seznam knih sdílen. Pokud si však nepřejete, aby\n"
587 "existovalo jakékoliv propojení mezi Vaším čtenářským záznamem\n"
588 "a konkrétní položkou (položkami), doporučujeme vám\n"
589 "příslušné položky nezařazovat do seznamu knih nebo seznam knih\n"
590 "vůbec nepoužívat. Děkujeme."
591
592 #: myopac.describe.bookbags
593 msgid "Bookbags are..."
594 msgstr "Seznamy knih jsou..."
595
596 #. =================================================================
597 #. MyOPAC Checked Page
598 #. =================================================================
599 #: myopac.checked.out
600 msgid "Total items out:"
601 msgstr "Celkový počet výpůjček:"
602
603 #: myopac.checked.overdue
604 msgid "Total items overdue:"
605 msgstr "S překročenou výpůjční lhůtou:"
606
607 #: myopac.checked.renew
608 msgid "Renew Selected Items"
609 msgstr "Prodloužit vybrané výpůjčky"
610
611 #: myopac.checked.renewing
612 msgid "Renewing..."
613 msgstr "Prodlužuji..."
614
615 #: myopac.checked.renew.remaining
616 msgctxt "myopac.checked.renew.remaining"
617 msgid "Renewals Remaining"
618 msgstr "Zbývající prodloužení"
619
620 #: myopac.checked.noitems
621 msgid "You have no items checked out at this time"
622 msgstr "V tuto chvíli nemáte žádné výpůjčky"
623
624 #: myopac.checked.other.circ
625 msgid "Other Circulations"
626 msgstr "Ostatní výpůjčky"
627
628 #: myopac.checked.circ.lib
629 msgid "Circulating Library"
630 msgstr "Půjčující knihovna"
631
632 #: myopac.checked.item.type
633 msgid "Circulation Type"
634 msgstr "Typ výpůjčky"
635
636 #: myopac.checked.circ.time
637 msgid "Please return by ..."
638 msgstr "Vraťte prosím do..."
639
640 #: myopac.checked.renew.success
641 msgid "item(s) successfully renewed"
642 msgstr "exemplář(e) úspěšně prodloužen(y)"
643
644 #: myopac.checked.renew.confirm
645 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
646 msgstr ""
647 "Opravdu chcet prodloužit výpůjční lhůtu vybraného exempláře / exemplářů?"
648
649 #: myopac.checked.renew.fail
650 msgid ""
651 "The system is unable to renew the selected item at this time.  This usually "
652 "means the item is needed to fulfill a hold.  Please see a librarian for "
653 "further help."
654 msgstr ""
655 "Systém v tuto nemůže prodloužit výpůjční lhůtu zvoleného exempláře. To "
656 "obvykle znamená, že exemplář je rezervovaný jiným uživatelem. Pro případné "
657 "další informace kontaktujte knihovníka."
658
659 #: myopac.checked.renew.fail2
660 msgid ""
661 "Library policy prevents the renewal of this item at this time.  Please see a "
662 "librarian for further details."
663 msgstr ""
664 "Tyto exempláře není možné prodloužit. Pro případné další informace "
665 "kontatujte knihovníka."
666
667 #. =================================================================
668 #. MyOPAC Fines Page
669 #. =================================================================
670 #: myopac.fines.title
671 msgctxt "myopac.fines.title"
672 msgid "Summary"
673 msgstr "Souhrn"
674
675 #: myopac.fines.owed
676 msgid "Total Owed"
677 msgstr "Celková dlužná částka"
678
679 #: myopac.fines.paid
680 msgid "Total Paid"
681 msgstr "Celkem zaplaceno"
682
683 #: myopac.fines.balance
684 msgid "Balance Owed"
685 msgstr "Dlužná částka"
686
687 #: myopac.fines.status
688 msgctxt "myopac.fines.status"
689 msgid "Loading..."
690 msgstr "Načítá se…"
691
692 #: myopac.fines.overdue
693 msgid "Overdue Materials"
694 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
695
696 #: myopac.fines.checkout
697 msgid "Checkout Date"
698 msgstr "Datum výpůjčky"
699
700 #: myopac.fines.due
701 msgctxt "myopac.fines.due"
702 msgid "Due Date"
703 msgstr "K vrácení dne"
704
705 #: myopac.fines.returned
706 msgid "Date Returned"
707 msgstr "Vráceno dne"
708
709 #: myopac.fines.accruing
710 msgid "(fines accruing)"
711 msgstr "(narůstající pokuty)"
712
713 #: myopac.fines.other
714 msgid "Other Fees"
715 msgstr "Seznam plateb"
716
717 #: myopac.fines.time.start
718 msgid "Transaction Start Time"
719 msgstr "Datum zahájení transakce"
720
721 #: myopac.fines.time.paid
722 msgid "Last Payment Time"
723 msgstr "Čas poslední platby"
724
725 #: myopac.fines.owed.initial
726 msgid "Initial Amount Owed"
727 msgstr "Počáteční dlužná částka"
728
729 #: myopac.fines.paid.amount
730 msgid "Total Amount Paid"
731 msgstr "Celkem zaplaceno"
732
733 #: myopac.fines.type
734 msgid "Billing Type"
735 msgstr "Typ poplatku"
736
737 #. =================================================================
738 #. MyOPAC Holds Page
739 #. =================================================================
740 #: myopac.holds.formats
741 msgid "Formats"
742 msgstr "Formáty"
743
744 #: myopac.holds.location
745 msgid "Pickup Location"
746 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
747
748 #: myopac.holds.edit
749 msgid "Edit"
750 msgstr "Upravit"
751
752 #: myopac.holds.status.none
753 msgid "You have no items on hold at this time"
754 msgstr "Momentálně nemáte žádné rezervace"
755
756 #: myopac.holds.status.waiting
757 msgid "Waiting for copy"
758 msgstr "Čekání na exemplář"
759
760 #: myopac.holds.status.intransit
761 msgid "In Transit"
762 msgstr "V přepravě"
763
764 #: myopac.holds.status.available
765 msgid "Ready for Pickup"
766 msgstr "Připraveno k vyzvednutí"
767
768 #: myopac.holds.status.suspended
769 msgid "Suspended"
770 msgstr "Pozastaveno"
771
772 #: myopac.holds.cancel
773 msgctxt "myopac.holds.cancel"
774 msgid "Cancel"
775 msgstr "Zrušit"
776
777 #: myopac.holds.verify
778 msgid ""
779 "If you wish to cancel the selected hold, click OK, otherwise click Cancel."
780 msgstr ""
781 "Pokud si přejete zrušit vybranou rezervaci, klikněte na OK, jinak klikněte "
782 "na Storno"
783
784 #: myopac.holds.freeze_selected
785 msgid "Suspend"
786 msgstr "Pozastavit"
787
788 #: myopac.holds.thaw_selected
789 msgid "Activate"
790 msgstr "Aktivovat"
791
792 #: myopac.holds.thaw_date_selected
793 msgid "Set Active Date"
794 msgstr "Nastavit datum aktivace"
795
796 #: myopac.holds.cancel_selected
797 msgctxt "myopac.holds.cancel_selected"
798 msgid "Cancel"
799 msgstr "Zrušit"
800
801 #: myopac.holds.processing
802 msgid "Processing holds... This may take a moment."
803 msgstr "Probíhá zpracování rezervací... Zpracování může chvíli trvat."
804
805 #: myopac.holds.actions
806 msgid "Actions for selected holds"
807 msgstr "Akce pro vybrané rezervace"
808
809 #: myopac.holds.cancel.confirm
810 msgid "Are you sure you wish to cancel the selected holds?"
811 msgstr "Opravdu chcete zrušit vybrané rezervace?"
812
813 #: myopac.holds.freeze.confirm
814 msgid ""
815 "Are you sure you wish to suspend the selected holds? \n"
816 "If an item has already been selected to fulfill the hold, it will not be "
817 "suspended"
818 msgstr ""
819 "Opravdu chcete pozastavit vybrané rezervace? \n"
820 "Pokud již byl získán exemplář pro splnění rezervace, pak tato rezervace "
821 "nebude pozastavena."
822
823 #: myopac.holds.thaw.confirm
824 msgid "Are you sure you wish to activate the selected holds?"
825 msgstr "Opravdu chcete aktivovat zvolené rezervace?"
826
827 #: myopac.holds.thaw_date.confirm
828 msgid ""
829 "Are you sure you wish to change the activate date for the selected holds?"
830 msgstr "Opravdu chcete změnit datum aktivace pro vybrané rezervace?"
831
832 #: myopac.holds.freeze.select_thaw
833 msgid ""
834 "Select an automatic activation date.  If no date is chosen, the holds will "
835 "remain suspended until they are manually activated."
836 msgstr ""
837 "Vyberte datum automatické aktivace. Pokud datum není vybráno, rezervace "
838 "zůstanou pozastaveny, dokud nebudou aktivovány ručně."
839
840 #: opac.holds.freeze
841 msgid "Suspend this hold"
842 msgstr "Pozastavit tuto rezervaci"
843
844 #: opac.holds.freeze.help
845 msgid ""
846 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
847 "fulfilled until it has been activated."
848 msgstr ""
849 "Pozastavená rezervace zůstane na svém místě ve frontě, ale nebude vyřízena, "
850 "dokud nebude aktivována."
851
852 #: opac.holds.freeze.thaw_date
853 msgid "Automatically activate hold on:"
854 msgstr "Automaticky aktivovat rezervaci:"
855
856 #: opac.holds.expire_time
857 msgid "Expiration date"
858 msgstr "Datum vypršení platnosti"
859
860 #: myopac.holds.estimated_wait
861 msgid "Estimated Wait (days)"
862 msgstr "Odhadovaná čekací lhůta (dny)"
863
864 #. =================================================================
865 #. MyOPAC Preferences Page
866 #. =================================================================
867 #: myopac.prefs.title
868 msgid "Preferences"
869 msgstr "Nastavení"
870
871 #: myopac.prefs.hits
872 msgid "Search hits per page"
873 msgstr "Počet výsledků na stránku"
874
875 #: myopac.prefs.font
876 msgid "Default Font Size"
877 msgstr "Výchozí velikost písma"
878
879 #: myopac.prefs.font.regular
880 msgid "Regular Font"
881 msgstr "Běžné písmo"
882
883 #: myopac.prefs.font.large
884 msgid "Large Font"
885 msgstr "Velké písmo"
886
887 #: myopac.prefs.holds.notify
888 msgid "Default Hold Notification Method"
889 msgstr "Výchozí metoda oznámení rezervace"
890
891 #: myopac.prefs.holds.both
892 msgid "Use Phone and Email"
893 msgstr "Použít telefon a e-mail"
894
895 #: myopac.prefs.holds.phone
896 msgid "Use Phone Only"
897 msgstr "Použít pouze telefon"
898
899 #: myopac.prefs.holds.email
900 msgid "Use Email Only"
901 msgstr "Použít pouze e-mail"
902
903 #: myopac.prefs.search.location
904 msgid "Default Search Location"
905 msgstr "Standardní knihovna pro vyhledávání"
906
907 #: myopac.prefs.search.home
908 msgid "Always search my home library by default."
909 msgstr "Standardně vždy vyhledávat v mé domovské knihovně."
910
911 #: myopac.prefs.search.range
912 msgid "Default Search Range"
913 msgstr "Standardní rozsah vyhledávání"
914
915 #: myopac.prefs.save
916 msgid "Save Preference Changes"
917 msgstr "Uložit změny nastavení"
918
919 #: myopac.prefs.save.success
920 msgid "Preferences successfully updated"
921 msgstr "Nastavení úspěšně změněna"
922
923 #: myopac.prefs.save.failed
924 msgid "Preferences update failed!"
925 msgstr "Změna nastavení se nezdařila!"
926
927 #: myopac.prefs.help
928 msgid ""
929 "This setting defines how you will be notified of holds that are ready to be "
930 "picked up from the library. \n"
931 "By default, holds will use the notification style you choose here. \n"
932 "However, you will still have the option to change individual holds "
933 "regardless of this setting."
934 msgstr ""
935 "Toto nastavení definuje, jak budete informováni o rezervacích, které jsou "
936 "připraveny k vyzvednutí v knihovně. \n"
937 "Standardně bude při rezervacích použit vybraný způsob informování. \n"
938 "Budete však stále mít možnost změnit způsob oznámení u jednotlivých "
939 "rezervací bez ohledu na toto nastavení."
940
941 #: myopac.holds.unfrozen
942 msgid "Active"
943 msgstr "Aktivní"
944
945 #: myopac.holds.frozen.until
946 msgid "Activate on..."
947 msgstr "Aktivovat..."
948
949 #. =================================================================
950 #. MyOPAC Summary page
951 #. =================================================================
952 #: myopac.summary.expired
953 msgid ""
954 "Your account expired on <span id='myopac.expired.date'/>! \n"
955 "Please see a librarian to renew your account."
956 msgstr ""
957 "Vaše registrace vypršela  <span id='myopac.expired.date'/>! \n"
958 "Registraci můžete obnovit ve své knihovně."
959
960 #: myopac.summary.notes
961 msgid "* Staff Notes *"
962 msgstr "Zprávy z knihovny"
963
964 #: myopac.summary.phone.day
965 msgid "Day Phone"
966 msgstr "Telefonní číslo přes den"
967
968 #: myopac.summary.phone.evening
969 msgid "Evening Phone"
970 msgstr "Telefonní číslo večer"
971
972 #: myopac.summary.phone.other
973 msgid "Other Phone"
974 msgstr "Další telefonní číslo"
975
976 #: myopac.summary.change
977 msgid "Change"
978 msgstr "Změnit"
979
980 #: myopac.summary.username.enter
981 msgid "Enter new username:"
982 msgstr "Zadejte nové uživatelské jméno:"
983
984 #: myopac.summary.password.text
985 msgid "(not shown)"
986 msgstr "(nezobrazeno)"
987
988 #: myopac.summary.password.current
989 msgid "Enter current password:"
990 msgstr "Zadejte současné heslo:"
991
992 #: myopac.summary.password.new
993 msgid "Enter new password:"
994 msgstr "Zadejte nové heslo:"
995
996 #: myopac.summary.password.reenter
997 msgid "Re-enter new password:"
998 msgstr "Zadejte ještě jednou nové heslo:"
999
1000 #: myopac.summary.email
1001 msgid "Email Address"
1002 msgstr "E-mailová adresa"
1003
1004 #: myopac.summary.email.new
1005 msgid "Enter new email address:"
1006 msgstr "Zadejte novou e-mailovou adresu:"
1007
1008 #: myopac.summary.id.primary
1009 msgid "Primary Identification"
1010 msgstr "Číslo primárního dokladu"
1011
1012 #: myopac.summary.barcode
1013 msgid "Active Barcode"
1014 msgstr "Čárový kód platného průkazu"
1015
1016 #: myopac.summary.home
1017 msgid "Home Library"
1018 msgstr "Domovská knihovna"
1019
1020 #: myopac.summary.genesis
1021 msgid "Account Creation Date"
1022 msgstr "Datum vytvoření uživatelského účtu"
1023
1024 #: myopac.summary.addresses
1025 msgid "Addresses"
1026 msgstr "Adresy"
1027
1028 #: myopac.summary.addresses.pending
1029 msgid "Pending Addresses"
1030 msgstr "Nevyřízené adresy"
1031
1032 #: myopac.summary.address.type
1033 msgid "Address Type"
1034 msgstr "Typ adresy"
1035
1036 #: myopac.summary.address.street
1037 msgid "Street"
1038 msgstr "Ulice"
1039
1040 #: myopac.summary.address.city
1041 msgid "City"
1042 msgstr "Město / obec"
1043
1044 #: myopac.summary.address.county
1045 msgid "County"
1046 msgstr "Kraj"
1047
1048 #: myopac.summary.address.state
1049 msgid "State"
1050 msgstr "Stát"
1051
1052 #: myopac.summary.address.country
1053 msgid "Country"
1054 msgstr "Země"
1055
1056 #: myopac.summary.address.zip
1057 msgid "Zip"
1058 msgstr "PSČ"
1059
1060 #: myopac.summary.address.edit
1061 msgid "Edit Address"
1062 msgstr "Upravit adresu"
1063
1064 #: myopac.summary.address.invalid
1065 msgid "Invalid Address"
1066 msgstr "Neplatná adresa"
1067
1068 #: myopac.summary.username.error
1069 msgid "Please enter a username"
1070 msgstr "Zadejte prosím uživatelské jméno"
1071
1072 #: myopac.summary.username.dup
1073 msgid ""
1074 "The requested username is not available.  Please choose a different username."
1075 msgstr ""
1076 "Požadované uživatelské jméno není k dispozici. Zvolte si prosím jiné."
1077
1078 #: myopac.summary.username.success
1079 msgid "Username successfully updated"
1080 msgstr "Uživatelské jméno úspěšně změněno"
1081
1082 #: myopac.summary.username.failure
1083 msgid "Username update failed"
1084 msgstr "Změna uživatelského jména se nezdařila"
1085
1086 #: myopac.summary.username.invalid
1087 msgid ""
1088 "Username cannot contain spaces or have the same format as a barcode, and may "
1089 "be restricted by policy"
1090 msgstr ""
1091 "Uživatelské jméno nesmí obsahovat mezery, nesmí mít stejný formát jako "
1092 "čárový kód, pro jeho tvorbu mohou platit také další omezení."
1093
1094 #: myopac.summary.email.error
1095 msgid "Please enter a valid email address"
1096 msgstr "Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu"
1097
1098 #: myopac.summary.email.success
1099 msgid "Email address successfully updated"
1100 msgstr "E-mailová adresa úspěšně aktualizována"
1101
1102 #: myopac.summary.email.failed
1103 msgid "Email address update failed"
1104 msgstr "Změna e-mailové adresy se nezdařila"
1105
1106 #: myopac.summary.password.error
1107 msgid "Passwords are empty or do not match"
1108 msgstr "Hesla nejsou vyplněna nebo nesouhlasí"
1109
1110 #: myopac.summary.password.success
1111 msgctxt "myopac.summary.password.success"
1112 msgid "Password successfully updated"
1113 msgstr "Heslo úspěšně aktualizováno"
1114
1115 #: myopac.summary.password.failure
1116 msgid "Password update failed"
1117 msgstr "Změna hesla se nezdařila"
1118
1119 #. =================================================================
1120 #. Advanced Search Page
1121 #. =================================================================
1122 #: opac.advanced.wizard.contains
1123 msgid "Selected field contains the following words"
1124 msgstr "Vybrané pole obsahuje následující slova"
1125
1126 #: opac.advanced.wizard.nocontains
1127 msgid "Selected field does <u>not</u> contain the following words"
1128 msgstr "Vybrané pole  <u>neobsahuje</u> následující slova"
1129
1130 #: opac.advanced.wizard.exact
1131 msgid "Selected field contains the <u>exact</u> phrase"
1132 msgstr "Vybrané pole obsahuje <u>přesný</u> výraz"
1133
1134 #: opac.advanced.refined.title
1135 msgid "Refined Advanced Search"
1136 msgstr "Zúžené pokročilé vyhledávání"
1137
1138 #: opac.advanced.refined.title_contains
1139 msgid "Title contains the following words"
1140 msgstr "Název obsahuje následující slova"
1141
1142 #: opac.advanced.refined.author_contains
1143 msgid "Author contains the following words"
1144 msgstr "Autor obsahuje následující slova"
1145
1146 #: opac.advanced.refined.subject_contains
1147 msgid "Subject contains the following words"
1148 msgstr "Téma obsahuje následující slova"
1149
1150 #: opac.advanced.refined.series_contains
1151 msgid "Series contains the following words"
1152 msgstr "Edice obsahuje následující slova"
1153
1154 #: opac.advanced.refined.contains
1155 msgid "Contains"
1156 msgstr "Obsahuje"
1157
1158 #: opac.advanced.refined.nocontains
1159 msgid "Does not contain"
1160 msgstr "Neobsahuje"
1161
1162 #: opac.advanced.refined.exact
1163 msgid "Matches Exactly"
1164 msgstr "Přesně odpovídá"
1165
1166 #: opac.advanced.marc.warning
1167 msgid "For Librarians"
1168 msgstr "Pro knihovníky"
1169
1170 #: opac.advanced.marc.title
1171 msgctxt "opac.advanced.marc.title"
1172 msgid "MARC Expert Search"
1173 msgstr "Expertní vyhledávání MARC"
1174
1175 #: opac.advanced.marc.tag
1176 msgid "MARC Tag"
1177 msgstr "Identifikátor pole MARC"
1178
1179 #: opac.advanced.marc.ind1
1180 msgid "Indicator 1"
1181 msgstr "Indikátor 1"
1182
1183 #: opac.advanced.marc.ind2
1184 msgid "Indicator 2"
1185 msgstr "Indikátor 2"
1186
1187 #: opac.advanced.marc.subfield
1188 msgid "Subfield"
1189 msgstr "Podpole"
1190
1191 #: opac.advanced.marc.value
1192 msgid "Value"
1193 msgstr "Hodnota"
1194
1195 #: opac.advanced.marc.addrow
1196 msgid "Add a new row"
1197 msgstr "Přidat řádek"
1198
1199 #: opac.advanced.quick.title
1200 msgctxt "opac.advanced.quick.title"
1201 msgid "Quick Search"
1202 msgstr "Rychlé vyhledávání"
1203
1204 #: opac.advanced.quick.isbn
1205 msgctxt "opac.advanced.quick.isbn"
1206 msgid "ISBN"
1207 msgstr "ISBN"
1208
1209 #: opac.advanced.quick.issn
1210 msgid "ISSN"
1211 msgstr "ISSN"
1212
1213 #: opac.advanced.quick.lccn
1214 msgid "LCCN"
1215 msgstr "LCCN"
1216
1217 #. title control number
1218 #: opac.advanced.quick.tcn
1219 msgid "TCN"
1220 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
1221
1222 #: opac.advanced.quick.barcode
1223 msgid "Item Barcode"
1224 msgstr "Čárový kód jednotky"
1225
1226 #: opac.advanced.quick.cn
1227 msgctxt "opac.advanced.quick.cn"
1228 msgid "Call Number"
1229 msgstr "Signatura"
1230
1231 #: opac.advanced.copy_loc_filter
1232 msgid "Shelving Location"
1233 msgstr "Umístění"
1234
1235 #. ==========================================================
1236 #. MARC expert search
1237 #. ==========================================================
1238 #: search.marc
1239 msgctxt "search.marc"
1240 msgid "MARC Expert Search"
1241 msgstr "Expertní vyhledávání MARC"
1242
1243 #: search.marc.tag
1244 msgid "Tag:"
1245 msgstr "Tag:"
1246
1247 #: search.marc.subfield
1248 msgid "Subfield:"
1249 msgstr "Podpole:"
1250
1251 #: search.marc.value
1252 msgid "Value:"
1253 msgstr "Hodnota:"
1254
1255 #: search.marc.add.row
1256 msgid "Add Row"
1257 msgstr "Přidat řádek"
1258
1259 #. ==========================================================
1260 #. Status bar
1261 #. ==========================================================
1262 #: status.results
1263 msgid "Including results for"
1264 msgstr "Obsahuje výsledky pro"
1265
1266 #. ==========================================================
1267 #. Tips
1268 #. ==========================================================
1269 #: tips.label
1270 msgctxt "tips.label"
1271 msgid "Tip:"
1272 msgstr "Tip:"
1273
1274 #. =================================================================
1275 #. More generic stuff
1276 #. =================================================================
1277 #: opac.session_expiring
1278 msgid "Your login session will timeout in 1 minute unless there is activity."
1279 msgstr ""
1280 "Pokud nebude zaznamenána aktivita, přihlášení vám během jedné minuty vyprší."
1281
1282 #: opac.session_expired
1283 msgid "Your login session has expired"
1284 msgstr "Přihlášení vypršelo"
1285
1286 #: navigate.home
1287 msgid "Home"
1288 msgstr "Domů"
1289
1290 #: navigate.home.title
1291 msgid "Go to the Home page"
1292 msgstr "Jít na domovskou stránku"
1293
1294 #: opac.navigate.advanced
1295 msgctxt "opac.navigate.advanced"
1296 msgid "Advanced Search"
1297 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
1298
1299 #: opac.navigate.advanced.title
1300 msgid "Go to the Advanced Search Page"
1301 msgstr "Jít na stránku pokročilého vyhledávání"
1302
1303 #: navigate.myopac
1304 msgctxt "navigate.myopac"
1305 msgid "My Account"
1306 msgstr "Moje konto"
1307
1308 #: opac.navigate.myopac
1309 msgctxt "opac.navigate.myopac"
1310 msgid "My Account"
1311 msgstr "Moje konto"
1312
1313 #: navigate.myopac.title
1314 msgid "Go to My OPAC"
1315 msgstr "Jdi na můj OPAC"
1316
1317 #: navigate.login
1318 msgid "Log in"
1319 msgstr "Přihlásit se"
1320
1321 #: navigate.login.title
1322 msgid "Log in for personalized features"
1323 msgstr "Přihlásit se pro individuální nastavení"
1324
1325 #: navigate.logout
1326 msgctxt "navigate.logout"
1327 msgid "Log out"
1328 msgstr "Odhlásit se"
1329
1330 #: navigate.logout.title
1331 msgctxt "navigate.logout.title"
1332 msgid "Log out"
1333 msgstr "Odhlásit se"
1334
1335 #: opac.navigate.selectNewOrg
1336 msgid "Choose a different library"
1337 msgstr "Zvolit jinou knihovnu"
1338
1339 #: opac.navigate.selectOrg
1340 msgctxt "opac.navigate.selectOrg"
1341 msgid "Choose a library to search"
1342 msgstr "Zvolit knihovnu pro vyhledávání"
1343
1344 #: navigate.loggedinas
1345 msgid "You are logged in as "
1346 msgstr "Jste přihlášen jako "
1347
1348 #: navigate.loggedinas.title
1349 msgid "Logged in as..."
1350 msgstr "Přihlášen jako..."
1351
1352 #: navigate.titleGroupResults
1353 msgid "My Search Results"
1354 msgstr "Výsledky vyhledávání"
1355
1356 #: navigate.titleResults
1357 msgid "My Title Results"
1358 msgstr "Seznam vyhledaných titulů"
1359
1360 #: navigate.facetRefine
1361 msgid "Refine your search"
1362 msgstr "Zúžit vyhledávání"
1363
1364 #: navigate.title.details
1365 msgid "My Title Details"
1366 msgstr "Detaily vyhledaných titulů"
1367
1368 #: navigate.record.details
1369 msgid "Record Details"
1370 msgstr "Detaily záznamu"
1371
1372 #. =================================================================
1373 #. Footer
1374 #. =================================================================
1375 #: footer.basic
1376 msgctxt "footer.basic"
1377 msgid "Basic Catalog (HTML only)"
1378 msgstr "Základní katalog (pouze HTML)"
1379
1380 #: footer.find.library
1381 msgid "Find a Library Near Me"
1382 msgstr "Najít knihovnu v mém okolí"
1383
1384 #: footer.find.url
1385 msgid "http://www.georgialibraries.org/lib/directories/pineslibdir.html"
1386 msgstr "http://www.georgialibraries.org/lib/directories/pineslibdir.html"
1387
1388 #: footer.help.url
1389 msgid "http://open-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen-user:opac_help"
1390 msgstr "http://open-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen-user:opac_help"
1391
1392 #: footer.help
1393 msgid "Help"
1394 msgstr "Nápověda"
1395
1396 #: footer.library.url
1397 msgid "http://www.georgialibraries.org/public/pines.html"
1398 msgstr "http://www.georgialibraries.org/public/pines.html"
1399
1400 #: footer.library.about
1401 msgid "About PINES"
1402 msgstr "O PINES"
1403
1404 #: footer.union.url
1405 msgid "http://www.galileo.usg.edu/"
1406 msgstr "http://www.galileo.usg.edu/"
1407
1408 #: footer.union
1409 msgid "GALILEO"
1410 msgstr "GALILEO"
1411
1412 #: footer.copyright
1413 msgid "Copyright &#xA9; 2006-2012 Georgia Public Library Service, and others"
1414 msgstr ""
1415 "Copyright &#xA9; 2006-2012 Georgia Public Library Service, and others"
1416
1417 #. Introduces the logo for the project
1418 #: footer.logo
1419 msgid "Powered by"
1420 msgstr "Provozováno v systému"
1421
1422 #. =================================================================
1423 #. My OPAC
1424 #. =================================================================
1425 #: myopac.account
1426 msgid "Account Summary"
1427 msgstr "Přehled účtu"
1428
1429 #: myopac.checkouts
1430 msgid "Items Checked Out"
1431 msgstr "Vypůjčené exempláře"
1432
1433 #: myopac.holds
1434 msgid "Items on Hold"
1435 msgstr "Rezervace"
1436
1437 #: myopac.fines
1438 msgid "Fines"
1439 msgstr "Pokuty"
1440
1441 #: myopac.preferences
1442 msgid "Account Preferences"
1443 msgstr "Osobní údaje a nastavení"
1444
1445 #: myopac.bookbags
1446 msgctxt "myopac.bookbags"
1447 msgid "My Bookbags"
1448 msgstr "Moje seznamy knih"
1449
1450 #. =================================================================
1451 #. Sidebar
1452 #. =================================================================
1453 #: sidebar.relevantSubjects.headerLabel
1454 msgid "Relevant Subjects"
1455 msgstr "Související témata"
1456
1457 #: sidebar.relevantAuthors.headerLabel
1458 msgid "Relevant Authors"
1459 msgstr "Související autoři"
1460
1461 #: sidebar.relevantSeries.headerLabel
1462 msgid "Relevant Series"
1463 msgstr "Související edice"
1464
1465 #: sidebar.relevantReviews.headerLabel
1466 msgctxt "sidebar.relevantReviews.headerLabel"
1467 msgid "Reviews"
1468 msgstr "Recenze"
1469
1470 #: sidebar.quick.search
1471 msgctxt "sidebar.quick.search"
1472 msgid "Quick Search"
1473 msgstr "Rychlé vyhledávání"
1474
1475 #: sidebar.authority.browse
1476 msgid "Authority Browse"
1477 msgstr "Prohlížet autority"
1478
1479 #: sidebar.copy.not.found
1480 msgid "No copy with the requested barcode was found"
1481 msgstr "Nebyl nalezen žádný exemplář se zadaným čárovým kódem"
1482
1483 #: sidebar.copy.not.cataloged
1484 msgid "The copy with the requested barcode is not cataloged"
1485 msgstr "Exemplář s tímto čárovým kódem není zkatalogizován"
1486
1487 #. =================================================================
1488 #. Search formats
1489 #. =================================================================
1490 #: opac.search.books
1491 msgid "Books"
1492 msgstr "Knihy"
1493
1494 #: opac.search.allFormats
1495 msgid "All Formats"
1496 msgstr "Všechny formáty"
1497
1498 #: opac.search.largePrint
1499 msgid "Large Print Books"
1500 msgstr "Knihy tištěné velkými písmeny"
1501
1502 #: opac.search.ebook
1503 msgid "E-Books"
1504 msgstr "E-knihy"
1505
1506 #: opac.search.audioBooks
1507 msgid "Audiobooks"
1508 msgstr "Audioknihy"
1509
1510 #: opac.search.videoRecordings
1511 msgid "Video Recordings"
1512 msgstr "Videonahrávky"
1513
1514 #: opac.search.music
1515 msgid "Music"
1516 msgstr "Hudba"
1517
1518 #: opac.search.electronic
1519 msgid "Electronic Resources"
1520 msgstr "Dostupné elektronické zdroje"
1521
1522 #: opac.search.nowSearching
1523 msgid "Now Searching"
1524 msgstr "Vyhledávám v knihovně:"
1525
1526 #. =================================================================
1527 #. Page Titles
1528 #. =================================================================
1529 #: opac.title.home
1530 msgid "Evergreen Home"
1531 msgstr "Domovská stránka Evergreenu"
1532
1533 #: opac.title.mresult
1534 msgid "Evergreen Title Groups"
1535 msgstr "Dílo v různých variantách"
1536
1537 #: opac.title.rresult
1538 msgid "Evergreen Titles"
1539 msgstr "Tituly Evergreenu"
1540
1541 #: opac.title.myopac
1542 msgid "Evergreen My Account"
1543 msgstr "Moje konto v Evergreenu"
1544
1545 #: opac.title.rdetail
1546 msgid "Evergreen Title Details"
1547 msgstr "Detaily titulu v Evergreenu"
1548
1549 #: opac.title.advanced
1550 msgid "Evergreen Advanced Search"
1551 msgstr "Pokročilé vyhledávání v Evergreenu"
1552
1553 #: opac.title.reqitems
1554 msgid "Evergreen Request Items"
1555 msgstr "Požadované exempláře v Evergreenu"
1556
1557 #: opac.title.cnbrowse
1558 msgid "Evergreen Call Number Browse"
1559 msgstr "Prohledávání signatur v Evergreenu"
1560
1561 #: opac.title.authbrowse
1562 msgid "Evergreen Authority Record Browse"
1563 msgstr "Prohlížení autoritních záznamů Evergreenu"
1564
1565 #: opac.holds.forMe
1566 msgid "Place this hold for myself"
1567 msgstr "Zarezervuj pro mě"
1568
1569 #: opac.holds.xulRecipient
1570 msgid "Enter recipient barcode"
1571 msgstr "Zadejte čárový kód příjemce"
1572
1573 #: opac.holds.recipient
1574 msgid "Recipient"
1575 msgstr "Příjemce"
1576
1577 #: opac.holds.placeHold
1578 msgctxt "opac.holds.placeHold"
1579 msgid "Place Hold"
1580 msgstr "Rezervovat"
1581
1582 #: opac.holds.exportRefWorks
1583 msgctxt "opac.holds.exportRefWorks"
1584 msgid "Export to RefWorks"
1585 msgstr "Exportovat do RefWorks"
1586
1587 #: opac.holds.contactPhone
1588 msgid "Contact telephone number"
1589 msgstr "Kontaktní telefon"
1590
1591 #: opac.holds.contactEmail
1592 msgid "Contact email address"
1593 msgstr "Kontaktní e-mail"
1594
1595 #: opac.holds.pickupLocation
1596 msgid "Pickup location"
1597 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
1598
1599 #: opac.holds.success
1600 msgid "Hold was successfully placed"
1601 msgstr "Rezervace byla úspěšně odeslána"
1602
1603 #: opac.holds.failure
1604 msgid "Hold was not successfully placed"
1605 msgstr "Rezervace nebyla odeslána"
1606
1607 #: opac.hold.has_parts
1608 msgid ""
1609 "The system was not able to place the requested hold.  The item requested has "
1610 "multiple parts to choose from.  Try selecting a specific part for the hold."
1611 msgstr ""
1612 "Systém nemohl provést požadovanou rezervaci. Exemplář, který požadujete, se "
1613 "skládá z více částí.  Zkuste zadat konkrétní část, kterou chcete rezervovat."
1614
1615 #. =================================================================
1616 #. Advanced
1617 #. =================================================================
1618 #: advanced.search.title
1619 msgid "Search Input"
1620 msgstr "Údaje pro vyhledávání"
1621
1622 #: advanced.add.row
1623 msgid "Add Search Row"
1624 msgstr "Přidat vyhledávací řádek"
1625
1626 #: advanced.search.submit
1627 msgid "Submit Search"
1628 msgstr "Vyhledat"
1629
1630 #: advanced.search.reset
1631 msgid "Reset Form"
1632 msgstr "Vymazat formulář"
1633
1634 #: advanced.search.filters
1635 msgid "Search Filters"
1636 msgstr "Filtry pro vyhledávání"
1637
1638 #: advanced.item.form
1639 msgid "Item Form"
1640 msgstr "Forma popisné jednotky"
1641
1642 #: advanced.item.type
1643 msgid "Item Type"
1644 msgstr "Typ exempláře"
1645
1646 #: advanced.link
1647 msgid "Advanced"
1648 msgstr "Pokročilé"
1649
1650 #: advanced.basic.link
1651 msgid "Basic"
1652 msgstr "Základní"
1653
1654 #: advanced.literary.form
1655 msgid "Literary Form"
1656 msgstr "Literární žánr"
1657
1658 #: advanced.non.fiction
1659 msgid "Non Fiction"
1660 msgstr "Literatura faktu"
1661
1662 #: advanced.fiction
1663 msgid "Fiction"
1664 msgstr "Beletrie"
1665
1666 #: advanced.language
1667 msgid "Language"
1668 msgstr "Jazyk"
1669
1670 #: advanced.audience
1671 msgid "Audience"
1672 msgstr "Čtenářské určení"
1673
1674 #: advanced.adult
1675 msgid "Adult"
1676 msgstr "Dospělý"
1677
1678 #: advanced.juvenile
1679 msgid "Juvenile"
1680 msgstr "Nezletilí"
1681
1682 #: advanced.general
1683 msgid "General"
1684 msgstr "Obecné"
1685
1686 #: advanced.sort.criteria
1687 msgid "Sort Criteria"
1688 msgstr "Kritéria řazení"
1689
1690 #: advanced.search.library
1691 msgid "Search Library"
1692 msgstr "Vyhledávat v knihovně"
1693
1694 #: advanced.relevance
1695 msgid "Relevance"
1696 msgstr "Relevance"
1697
1698 #: advanced.pubdate
1699 msgid "Publication date"
1700 msgstr "Datum vydání"
1701
1702 #: advanced.sort.asc
1703 msgid "Ascending / A to Z"
1704 msgstr "Vzestupně / od A do Z"
1705
1706 #: advanced.sort.desc
1707 msgid "Descending / Z to A"
1708 msgstr "Sestupně / od Z do A"
1709
1710 #: advanced.frbrize
1711 msgid "Group Formats and Editions"
1712 msgstr "Seskupit stejné tituly"
1713
1714 #: advanced.go
1715 msgid "Go"
1716 msgstr "Potvrdit"
1717
1718 #: advanced.biblevel
1719 msgid "Bib Level"
1720 msgstr "Bibliografická úroveň"
1721
1722 #: advanced.filter.pubyear
1723 msgid "Publication Year"
1724 msgstr "Rok vydání"
1725
1726 #: advanced.filter.pubyear.equals
1727 msgid "Is"
1728 msgstr "Je"
1729
1730 #: advanced.filter.pubyear.before
1731 msgid "Before"
1732 msgstr "Před"
1733
1734 #: advanced.filter.pubyear.after
1735 msgid "After"
1736 msgstr "Po"
1737
1738 #: advanced.filter.pubyear.between
1739 msgid "Between"
1740 msgstr "Mezi"
1741
1742 #. =================================================================
1743 #. Rdetail
1744 #. =================================================================
1745 #: rdetail.print
1746 msgid "print these details"
1747 msgstr "Vytiskni tyto detaily"
1748
1749 #: rdetail.cn.part
1750 msgid "Part"
1751 msgstr "Část"
1752
1753 #: rdetail.cn.barcode
1754 msgctxt "rdetail.cn.barcode"
1755 msgid "Barcode"
1756 msgstr "Čárový kód"
1757
1758 #: rdetail.cn.location
1759 msgid "Location"
1760 msgstr "Umístění"
1761
1762 #: rdetail.cn.hold.age
1763 msgid "Age Hold Protection"
1764 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
1765
1766 #: rdetail.cn.genesis
1767 msgid "Create Date"
1768 msgstr "Datum vytvoření"
1769
1770 #: rdetail.cn.active
1771 msgid "Active Date"
1772 msgstr "Datum aktivace"
1773
1774 #: rdetail.cn.holdable
1775 msgid "Holdable"
1776 msgstr "Lze rezervovat"
1777
1778 #: rdetail.cn.due
1779 msgctxt "rdetail.cn.due"
1780 msgid "Due Date"
1781 msgstr "K vrácení dne"
1782
1783 #: rdetail.cn.more
1784 msgid "more info..."
1785 msgstr "více informací..."
1786
1787 #: rdetail.cn.less
1788 msgid "less info"
1789 msgstr "méně informací"
1790
1791 #: rdetail.cn.hold
1792 msgid "place hold"
1793 msgstr "rezervovat"
1794
1795 #: rdetail.cn.reserve
1796 msgid "book now"
1797 msgstr "Rezervovat jako zdroj"
1798
1799 #: rdetail.cn.multi_home
1800 msgid "linked titles"
1801 msgstr "propojené tituly"
1802
1803 #: rdetail.cn.disabled
1804 msgid "- Disabled -"
1805 msgstr "Nenastaveno"
1806
1807 #: rdetail.cn.note
1808 msgid "Copy Note"
1809 msgstr "Poznámka k exempláři"
1810
1811 #: rdetail.cn.category
1812 msgid "Copy Category"
1813 msgstr "Kategorie exempláře"
1814
1815 #: rdetail.cn.print
1816 msgid "Print Page"
1817 msgstr "Tisk stránky"
1818
1819 #: rdetail.page.results
1820 msgid "First results page"
1821 msgstr "První stránka výsledků"
1822
1823 #. Result # &common.of; #
1824 #: rdetail.result
1825 msgid "Result"
1826 msgstr "Výsledek"
1827
1828 #: rdetail.start
1829 msgid "Start"
1830 msgstr "Začátek"
1831
1832 #: rdetail.page.previous
1833 msgid "Previous page"
1834 msgstr "Předchozí stránka"
1835
1836 #: rdetail.page.previous.short
1837 msgid "&#171;"
1838 msgstr "&#171;"
1839
1840 #: rdetail.page.next
1841 msgid "Next page"
1842 msgstr "Další stránka"
1843
1844 #: rdetail.page.next.short
1845 msgid "&#187;"
1846 msgstr "&#187;"
1847
1848 #: rdetail.page.last
1849 msgid "Last results page"
1850 msgstr "Poslední stránka výsledků"
1851
1852 #: rdetail.end
1853 msgid "End"
1854 msgstr "Konec"
1855
1856 #: rdetail.more
1857 msgid "More Actions..."
1858 msgstr "Více akcí..."
1859
1860 #: rdetail.bookbag.add
1861 msgid "Add to bookbag"
1862 msgstr "Přidat do seznamu knih"
1863
1864 #: rdetail.bookbag.create
1865 msgid "Create a new bookbag"
1866 msgstr "Vytvořit nový seznam knih"
1867
1868 #: rdetail.record.deleted
1869 msgid ""
1870 "This record has been deleted from the database. \n"
1871 "We recommend that you remove this title from any bookbags it may have been "
1872 "added to."
1873 msgstr ""
1874 "Tento záznam byl smazán z databáze. \n"
1875 "Doporučujeme vám odebrat tento titul ze seznamů knih, do kterých byl přidán."
1876
1877 #: rdetail.none
1878 msgid "(none)"
1879 msgstr "(Hodnota nezadána)"
1880
1881 #: rdetail.bookbag.add.success
1882 msgid "Item successfully added to bookbag"
1883 msgstr "Položka úspěšně přidána do seznamu knih"
1884
1885 #: rdetail.bookbag.name
1886 msgid "Enter the name of the new bookbag"
1887 msgstr "Zadejte název nového seznamu knih"
1888
1889 #: rdetail.bookbag.create.success
1890 msgid "Bookbag successfully created"
1891 msgstr "Seznam knih úspěšně vytvořen"
1892
1893 #: rdetail.detailMain.headerLabel
1894 msgid "Record Summary"
1895 msgstr "Detaily záznamu"
1896
1897 #: rdetail.detailMain.subjects
1898 msgctxt "rdetail.detailMain.subjects"
1899 msgid "Subjects"
1900 msgstr "Témata"
1901
1902 #: rdetail.detailMain.abstract
1903 msgid "Abstract"
1904 msgstr "Abstrakt"
1905
1906 #: rdetail.detailMain.viewMarc
1907 msgid "View MARC"
1908 msgstr "Zobrazit formát MARC"
1909
1910 #: rdetail.detailMain.hideMarc
1911 msgid "Return to title details"
1912 msgstr "Zpět k detailům titulu"
1913
1914 #: rdetail.author.search
1915 msgid "Perform an author search"
1916 msgstr "Vyhledávat podle autora"
1917
1918 #: rdetail.copyInfo.headerLabel
1919 msgid "Copy Information"
1920 msgstr "Informace o exempláři"
1921
1922 #: rdetail.copyInfo.library
1923 msgctxt "rdetail.copyInfo.library"
1924 msgid "Library"
1925 msgstr "Knihovna"
1926
1927 #: rdetail.copyInfo.callnumber
1928 msgid "Callnumber"
1929 msgstr "Signatura"
1930
1931 #: rdetail.copyInfo.copylocation
1932 msgid "Copy Location"
1933 msgstr "Umístění"
1934
1935 #: rdetail.copyInfo.local
1936 msgid "View Copy Information for this location only"
1937 msgstr "Zobrazit pouze informace o exempláři v této knihovně"
1938
1939 #: rdetail.copyInfo.all
1940 msgid "View copy information for all libraries"
1941 msgstr "Zobrazit informace o exempláři pro všechny knihovny"
1942
1943 #: rdetail.copyInfo.actions
1944 msgid "Actions"
1945 msgstr "Akce"
1946
1947 #: rdetail.copyInfo.print
1948 msgid "Print Call Numbers for this library"
1949 msgstr "Tisk signatur pro tuto knihovnu"
1950
1951 #: rdetail.copyInfo.details
1952 msgid "Copy Details"
1953 msgstr "Detaily exempláře"
1954
1955 #: rdetail.copyInfo.browse
1956 msgid "Browse Call Numbers"
1957 msgstr "Prohlížení regálu"
1958
1959 #: rdetail.copyInfo.hold
1960 msgctxt "rdetail.copyInfo.hold"
1961 msgid "Place Hold"
1962 msgstr "Rezervovat"
1963
1964 #: rdetail.extras.summary
1965 msgid "Copy Summary"
1966 msgstr "Detaily exempláře"
1967
1968 #: rdetail.extras.browser
1969 msgctxt "rdetail.extras.browser"
1970 msgid "Shelf Browser"
1971 msgstr "Prohlížení regálu"
1972
1973 #: rdetail.extras.bib_summary
1974 msgctxt "rdetail.extras.bib_summary"
1975 msgid "Summary"
1976 msgstr "Souhrn"
1977
1978 #: rdetail.extras.reviews
1979 msgctxt "rdetail.extras.reviews"
1980 msgid "Reviews"
1981 msgstr "Recenze"
1982
1983 #: rdetail.extras.toc
1984 msgid "Table of Contents"
1985 msgstr "Obsah"
1986
1987 #: rdetail.extras.excerpt
1988 msgid "Excerpt"
1989 msgstr "Výtah"
1990
1991 #: rdetail.extras.preview
1992 msgid "Preview"
1993 msgstr "Náhled"
1994
1995 #: rdetail.extras.author.notes
1996 msgid "Author Notes"
1997 msgstr "Poznámky o autorovi"
1998
1999 #: rdetail.extras.annotation
2000 msgid "Annotation"
2001 msgstr "Anotace"
2002
2003 #: rdetail.extras.marc
2004 msgid "MARC Record"
2005 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
2006
2007 #: rdetail.extras.foreign_items
2008 msgid "Linked Titles"
2009 msgstr "Propojené tituly"
2010
2011 #: rdetail.extras.call.null
2012 msgid "There are no call numbers for this item at this location."
2013 msgstr ""
2014 "Pro tento exemplář nejsou v této knihovně k dispozici žádné signatury."
2015
2016 #: rdetail.extras.call.local
2017 msgctxt "rdetail.extras.call.local"
2018 msgid "Local Call Numbers:"
2019 msgstr "Signatury v této knihovně"
2020
2021 #: rdetail.extras.preview.fulltext
2022 msgid "Full text"
2023 msgstr "Plný text"
2024
2025 #: rdetail.extras.preview.title
2026 msgid "See the full text of this book."
2027 msgstr "Zobrazit úplný text této knihy."
2028
2029 #: rdetail.extras.preview.badge
2030 msgid "Show a preview of this book from Google Book Search"
2031 msgstr "Zobrazit náhled této knihy v Google Books"
2032
2033 #: rdetail.extras.novelist
2034 msgid "Suggestions by NoveList"
2035 msgstr "Návrhy ze služby NoveList"
2036
2037 #: rdetail.loading
2038 msgid "Loading copy information..."
2039 msgstr "Načítám informace o exempláři..."
2040
2041 #: rdetail.noneAvailable
2042 msgid " * There are no copies in this location"
2043 msgstr " * Ve vybrané knihovně nejsou žádné exempláře"
2044
2045 #: rdetail.summary.online
2046 msgid "Online Resources"
2047 msgstr "Online zdroje"
2048
2049 #: rdetail.summary.subjects
2050 msgctxt "rdetail.summary.subjects"
2051 msgid "Subjects"
2052 msgstr "Témata"
2053
2054 #: rdetail.summary.issues_held
2055 msgid "Issues Held"
2056 msgstr "Dostupná čísla"
2057
2058 #: result.sort_by
2059 msgid "Sort Results by Relevance"
2060 msgstr "Řazení výsledků podle relevance"
2061
2062 #: result.sort_by.title
2063 msgid "Sort Results by Title"
2064 msgstr "Řazení výsledků podle názvu"
2065
2066 #: result.sort_by.author
2067 msgid "Sort Results by Author"
2068 msgstr "Řazení výsledků podle autora"
2069
2070 #: result.sort_by.pubdate
2071 msgid "Sort Results by Publication Date"
2072 msgstr "Řazení výsledků podle data vydání"
2073
2074 #: result.limit2avail
2075 msgid "Limit to Available"
2076 msgstr "Omezit na dostupné"
2077
2078 #: result.info.copies
2079 msgid "Available copies / Total copies"
2080 msgstr "Dostupné exempláře / Celkový počet exemplářů"
2081
2082 #: result.info.no.items
2083 msgid "No items with the selected format were found in this location."
2084 msgstr ""
2085 "Ve zvolené knihovně nebyly nalezeny žádné exempláře ve vybraném fromátu."
2086
2087 #: result.info.format.items
2088 msgid "Listed below are all items in the catalog with the chosen format."
2089 msgstr "Níže jsou vypsány všechny exemplářeve vybraném formátu."
2090
2091 #: result.info.show
2092 msgid "Show records for"
2093 msgstr "Zobrazit záznamy pro"
2094
2095 #: result.lowhits.few
2096 msgid "Few hits were returned for your search."
2097 msgstr "Na základě vašeho vyhledávání bylo nalezeno pouze několik výsledků."
2098
2099 #: result.lowhits.zero
2100 msgid "Zero hits were returned for your search."
2101 msgstr "Na základě vašeho vyhledávání nebyl nalezen žádný výsledek."
2102
2103 #: result.lowhits.did.you.mean
2104 msgid "Maybe you meant:"
2105 msgstr "Možná jste mysleli:"
2106
2107 #: result.lowhits.formats
2108 msgid "You will find more hits when searching all item formats:"
2109 msgstr "Více výsledků dostanete, pokud budete hledat ve všech formátech:"
2110
2111 #: result.lowhits.formats.search
2112 msgid "Search again with all formats?"
2113 msgstr "Vyhledávat znovu, tentokrát všechny formáty?"
2114
2115 #: result.lowhits.related
2116 msgid "You may also like to try these related searches:"
2117 msgstr "Možná budete chtít zkusit také tyto související vyhledávací dotazy:"
2118
2119 #: result.lowhits.expand
2120 msgid "You may also wish to expand your search range to:"
2121 msgstr "Možná také budete chtít rozšířit rozsah vyhledávání na:"
2122
2123 #: result.lowhits.class
2124 msgid "You can try searching the same terms by:"
2125 msgstr "Můžete vyhledávat s využitím stejných klíčových slov podle:"
2126
2127 #: result.lowhits.title
2128 msgid "title"
2129 msgstr "název"
2130
2131 #: result.lowhits.author
2132 msgid "author"
2133 msgstr "autor"
2134
2135 #: result.lowhits.subject
2136 msgid "subject"
2137 msgstr "téma"
2138
2139 #: result.lowhits.series
2140 msgid "series"
2141 msgstr "edice"
2142
2143 #: result.lowhits.keyword
2144 msgid "keyword"
2145 msgstr "klíčové slovo"
2146
2147 #: result.table.keyword
2148 msgid "View titles for this record"
2149 msgstr "Zobrazit tituly pro tento záznam"
2150
2151 #: result.table.author
2152 msgid "Perform an Author Search"
2153 msgstr "Vyhledávat podle autora"
2154
2155 #: result.googleBooks.browse
2156 msgid "Browse in Google Books Search"
2157 msgstr "Prohlížet v Google Books"
2158
2159 #: result.localCallNumbers
2160 msgctxt "result.localCallNumbers"
2161 msgid "Local Call Numbers:"
2162 msgstr "Signatury v této knihovně"
2163
2164 #: common.call.number.label
2165 msgid "Call Number:"
2166 msgstr "Signatura:"
2167
2168 #: common.isbn.label
2169 msgid "ISBN:"
2170 msgstr "ISBN:"
2171
2172 #: common.issn.label
2173 msgid "ISSN:"
2174 msgstr "ISSN:"
2175
2176 #: common.mono_parts.label
2177 msgid "Monograph Parts:"
2178 msgstr "Části monografie:"
2179
2180 #: common.copy.barcode.label
2181 msgid "Copy Barcode:"
2182 msgstr "Čárový kód exempláře:"
2183
2184 #: common.issuance_label.label
2185 msgid "Issuance Label:"
2186 msgstr "Označení ročníku"
2187
2188 #: common.hold.place
2189 msgid "Place hold for my account"
2190 msgstr "Rezervovat pro mé konto"
2191
2192 #: common.hold.check
2193 msgid "Checking for possibility of hold fulfillment..."
2194 msgstr "Zjišťování možnosti splnění rezervace..."
2195
2196 #: common.hold.create
2197 msgid "Create / Edit a Hold"
2198 msgstr "Vytvořit / Editovat rezervaci"
2199
2200 #: common.hold.update
2201 msgid "Update Hold"
2202 msgstr "Aktualizovat rezervaci"
2203
2204 #: common.hold.type.label
2205 msgid "Hold Type:"
2206 msgstr "Typ rezervace:"
2207
2208 #: common.hold.volume
2209 msgid "Volume Hold"
2210 msgstr "Rezervace signatury"
2211
2212 #: common.hold.copy
2213 msgid "Copy Hold"
2214 msgstr "Rezervace exempláře"
2215
2216 #: common.hold.issuance
2217 msgid "Issuance Hold"
2218 msgstr "Rezervace ročníku"
2219
2220 #: common.hold.advanced
2221 msgid "Advanced Hold Options"
2222 msgstr "Pokročilé možnosti rezervace"
2223
2224 #: common.hold.delivery
2225 msgid "Please select a physical location where your hold can be delivered."
2226 msgstr ""
2227 "Vyberte prosím fyzické umístění, kam může být vaše rezervace doručena."
2228
2229 #: common.hold.checked_out
2230 msgid "This item is already checked out."
2231 msgstr "Tento exemplář je již vypůjčen."
2232
2233 #: common.hold.checked_out.override
2234 msgid ""
2235 "This item is already checked out.  Would you like to place the hold anyway?"
2236 msgstr "Tento exemplář je již vypůjčen. Chcete jej přesto rezervovat?"
2237
2238 #: common.hold.exists
2239 msgid "A hold already exists on the requested item."
2240 msgstr "Na požadovaný exemplář již existuje rezervace."
2241
2242 #: common.hold.exists.override
2243 msgid ""
2244 "A hold already exists on the requested item. Would you like to create the "
2245 "hold anyway?"
2246 msgstr ""
2247 "Na požadovaný exemplář již existuje rezervace. Chtěli byste přesto rezervaci "
2248 "vytvořit?"
2249
2250 #: common.hold.age_protect.override
2251 msgid ""
2252 "This hold may take extra time to fill due to library policies. Would you "
2253 "like to create the hold anyway?"
2254 msgstr ""
2255 "Splnění této rezervace může - s ohledem na nastavená pravidla - trvat velmi "
2256 "dlouho. Chcete přesto zadat tuto rezervaci?"
2257
2258 #: common.hold.place_unfillable.override
2259 msgid ""
2260 "The requested hold cannot currently be filled. You have permission to place "
2261 "the hold regardless, but should only do so if you believe the hold will "
2262 "eventually be filled. Would you like to create the hold anyway?"
2263 msgstr ""
2264 "V současné době nemůže být požadovaná rezervace splněna. Pokud máte důvod se "
2265 "domnívat, že rezervace by časem mohla být splněna, můžete rezervaci zadat. "
2266 "Chcete zadat rezervaci za těchto podmínek?"
2267
2268 #: common.hold.barred
2269 msgid ""
2270 "PATRON BARRED. Please see any notes in the \n"
2271 "\"Staff Notes\" section of your \"My Account\" page or contact your local "
2272 "library."
2273 msgstr ""
2274 "ČTENÁŘSKÉ TRANSAKCE JSOU OMEZENY. Zkontrolujte prosím poznámky \n"
2275 "v sekci \"Zprávy z knihovny\"  na stránce \"Moje konto\" nebo kontaktujte "
2276 "svou knihovnu."
2277
2278 #: common.hold.item.invalid
2279 msgid ""
2280 "This hold is no longer valid. It's likely that the \n"
2281 "target for the hold was deleted from the system.  Please cancel this hold "
2282 "and \n"
2283 "place a new one."
2284 msgstr ""
2285 "Tato rezervace již není platná. Je pravděpodobné, že \n"
2286 "cíl rezervace byl smazán ze systému. Zrušte prosím tuto rezervaci \n"
2287 "a vytvořte novou."
2288
2289 #: common.hold.patron.invalid
2290 msgid "The patron barcode entered as the hold recipient is invalid."
2291 msgstr "Čárový kód čtenáře zadaný jako příjemce rezervace není platný."
2292
2293 #. Was (??), perhaps change to a button or icon?
2294 #: common.help
2295 msgid "(Help)"
2296 msgstr "(Nápověda)"
2297
2298 #: common.phone.format.help
2299 msgid ""
2300 "The phone number does not have the correct format. The expected format is "
2301 "XXX-YYY-ZZZZ"
2302 msgstr "Telefonní číslo nemá správný formát. Očekávaný formát je XXXYYYZZZ"
2303
2304 #: common.hold.failed
2305 msgid ""
2306 "No items were found that could fulfill the requested holds. \n"
2307 "It's possible that choosing a different format will result in a successful "
2308 "hold. \n"
2309 "It is also possible that you have exceeded the number of allowable holds. \n"
2310 "For further information, please consult your local librarian."
2311 msgstr ""
2312 "Splnění požadovaných rezervací nebyly nalezeny žádné exempláře.\n"
2313 "Je možné, že rezervace jiného formátu bude úspěšná. \n"
2314 "Je také možné, že jste překročili počet povolených rezervací. \n"
2315 "Pro případné další informace prosím kontaktujte svého knihovníka."
2316
2317 #: common.control.click
2318 msgid "(control-click to select multiple formats)"
2319 msgstr "(chcete-li si vybrat více formátů, držte při výběru klávesu CTRL)"
2320
2321 #: common.format.alternatives
2322 msgid "Acceptable Alternative Formats:"
2323 msgstr "Přijatelné alternativní formáty:"
2324
2325 #: common.phone.format
2326 msgid "(XXX-YYY-ZZZZ)"
2327 msgstr "(XXX-YYY-ZZZZ)"
2328
2329 #: common.phone.enable
2330 msgid "Enable phone notifications for this hold?"
2331 msgstr "Telefonické oznámení o rezervaci?"
2332
2333 #: common.email.enable
2334 msgid "Enable email notifications for this hold?"
2335 msgstr "Oznámení o rezervaci e-mailem?"
2336
2337 #: common.email.none
2338 msgid "(Patron has no configured email address)"
2339 msgstr "(Čtenář nemá nastavenou e-mailovou adresu)"
2340
2341 #: common.email.set
2342 msgid ""
2343 "(See <a class='classic_link' id='holds.no_email.my_account'>My Account</a> "
2344 "for setting your email address)"
2345 msgstr ""
2346 "(E-mail nastavíte ve <a class='classic_link' "
2347 "id='holds.no_email.my_account'>svém kontu</a>)"
2348
2349 #: common.keywords.label
2350 msgid "Keywords:"
2351 msgstr "Klíčová slova:"
2352
2353 #: common.physical.label
2354 msgid "Physical Description:"
2355 msgstr "Fyzický popis:"
2356
2357 #: common.series.label
2358 msgid "Series:"
2359 msgstr "Edice:"
2360
2361 #: common.subject.label
2362 msgid "Subject:"
2363 msgstr "Téma:"
2364
2365 #: common.title.label
2366 msgid "Title:"
2367 msgstr "Název:"
2368
2369 #: common.author.label
2370 msgid "Author:"
2371 msgstr "Autor:"
2372
2373 #: common.format.label
2374 msgid "Format:"
2375 msgstr "Formát:"
2376
2377 #: library.select
2378 msgid "Find results in"
2379 msgstr "Najít výsledky v"
2380
2381 #: library.select.label
2382 msgid "Choose a different library..."
2383 msgstr "Zvolit jinou knihovnu..."
2384
2385 #: library.select.help
2386 msgctxt "library.select.help"
2387 msgid "Choose a library to search"
2388 msgstr "Zvolit knihovnu pro vyhledávání"
2389
2390 #: login.username
2391 msgid "Enter your username or library barcode"
2392 msgstr "Zadejte své uživatelské jméno nebo svůj čárový kód"
2393
2394 #: login.password.change
2395 msgid "Change Password"
2396 msgstr "Změnit heslo"
2397
2398 #: login.first.time
2399 msgid ""
2400 "This appears to be the first time you have logged in. \n"
2401 "You will need to change your password."
2402 msgstr ""
2403 "Toto je vaše první přihlášení. \n"
2404 "Změňte si prosím své heslo."
2405
2406 #: login.password.current.enter
2407 msgid "Enter your current password"
2408 msgstr "Zadejte své stávající heslo"
2409
2410 #: login.password.new.enter
2411 msgid "Enter the new password"
2412 msgstr "Zadejte nové heslo"
2413
2414 #: login.password.new.reenter
2415 msgid "Re-type the new password for verification"
2416 msgstr "Pro kontrolu znovu zadejte nové heslo"
2417
2418 #: login.password.update
2419 msgid "Update Password"
2420 msgstr "Aktualizovat heslo"
2421
2422 #: login.password.nomatch
2423 msgid "Passwords do not match"
2424 msgstr "Hesla nesouhlasí"
2425
2426 #: login.password.success
2427 msgctxt "login.password.success"
2428 msgid "Password successfully updated"
2429 msgstr "Heslo úspěšně aktualizováno"
2430
2431 #: login.password.strength
2432 msgid "The password provided is not strong enough."
2433 msgstr "Zadané heslo není dostatečně bezpečné."
2434
2435 #: login.barcode.inactive
2436 msgid ""
2437 "The barcode used to login is marked as inactive.  Please contact your local "
2438 "library."
2439 msgstr ""
2440 "Čárový kód průkazu, který jste použili pro přihlášení, není aktivní. "
2441 "Kontaktujte prosím svou knihovnu."
2442
2443 #: login.account.inactive
2444 msgid ""
2445 "This account has been deactivated.  Please contact your local library."
2446 msgstr "Toto konto bylo deaktivováno. Kontaktujte prosím svou knihovnu."
2447
2448 #: login.failed
2449 msgid ""
2450 "Login failed. The username or password provided was not valid. \n"
2451 "Passwords are case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or "
2452 "contact your local library."
2453 msgstr ""
2454 "Přihlášení se nezdařilo. Bylo zadáno neplatné jméno nebo heslo. \n"
2455 "Hesla rozlišuji velká a malá písmena. Zkontrolujte, zda není zapnutá klávesu "
2456 "Caps-Lock a zkuste to znovu nebo kontaktuje knihovnu."
2457
2458 #: button.go
2459 msgid "Go!"
2460 msgstr "Potvrdit!"
2461
2462 #. =================================================================
2463 #. Slimpac Simple Search
2464 #. =================================================================
2465 #: slimpac.language.select
2466 msgid "Select language"
2467 msgstr "Vyberte jazyk"
2468
2469 #: slimpac.start.title
2470 msgid "Simple Search"
2471 msgstr "Jednoduché vyhledávání"
2472
2473 #: slimpac.start.nowSearching
2474 msgid "Now searching: "
2475 msgstr "Vyhledávám v knihovně: "
2476
2477 #: slimpac.start.dynamic
2478 msgid "Dynamic Catalog"
2479 msgstr "Zobrazit záznam v katalogu"
2480
2481 #. =================================================================
2482 #. Slimpac Advanced Search
2483 #. =================================================================
2484 #: slimpac.advanced.language
2485 msgid "Item Language"
2486 msgstr "Jazyk exempláře"
2487
2488 #: slimpac.advanced.create_date
2489 msgid "Record Creation Date"
2490 msgstr "Datum vytvoření záznamu"
2491
2492 #: slimpac.advanced.edit_date
2493 msgid "Record Edit Date"
2494 msgstr "Datum editace záznamu"
2495
2496 #: opac.image_provided
2497 msgid "Image provided by"
2498 msgstr "Obrázek poskytl"
2499
2500 #: vendor.name
2501 msgid "Amazon"
2502 msgstr "Amazon"
2503
2504 #: vendor.base_link
2505 msgid "http://amazon.com/dp/"
2506 msgstr "http://amazon.com/dp/"
2507
2508 #. =================================================================
2509 #. Selfcheck
2510 #. =================================================================
2511 #: selfck.staff_login_label
2512 msgid "Staff login"
2513 msgstr "Přihlášení zaměstnance"
2514
2515 #: selfck.staff_login
2516 msgid "Library barcode or username"
2517 msgstr "Čárový kód průkazu nebo uživatelské jméno"
2518
2519 #: selfck.staff_pw
2520 msgctxt "selfck.staff_pw"
2521 msgid "Password"
2522 msgstr "Heslo"
2523
2524 #: selfck.submit
2525 msgctxt "selfck.submit"
2526 msgid "Submit"
2527 msgstr "Potvrdit"
2528
2529 #: selfck.clear
2530 msgid "Clear"
2531 msgstr "Vyčistit"
2532
2533 #: selfck.patron_barcode_label
2534 msgid "Please scan your library barcode"
2535 msgstr "Načtěte prosím čárový kód průkazku"
2536
2537 #: selfck.item_barcode_label
2538 msgid "Please scan an item to checkout or renew:"
2539 msgstr ""
2540 "Načtěte prosím čárový kód exempláře, který chcete vypůjčit nebo prodloužit:"
2541
2542 #: selfck.barcode
2543 msgctxt "selfck.barcode"
2544 msgid "Barcode"
2545 msgstr "Čárový kód"
2546
2547 #: selfck.title
2548 msgctxt "selfck.title"
2549 msgid "Title"
2550 msgstr "Název"
2551
2552 #: selfck.author
2553 msgctxt "selfck.author"
2554 msgid "Author"
2555 msgstr "Autor"
2556
2557 #: selfck.due_date
2558 msgctxt "selfck.due_date"
2559 msgid "Due Date"
2560 msgstr "K vrácení dne"
2561
2562 #: selfck.remaining
2563 msgctxt "selfck.remaining"
2564 msgid "Renewals Remaining"
2565 msgstr "Zbývající prodloužení"
2566
2567 #: selfck.cotype
2568 msgid "Type"
2569 msgstr "Typ"
2570
2571 #: selfck.cotype_co
2572 msgid "Checkout"
2573 msgstr "Výpůjčky"
2574
2575 #: selfck.cotype_rn
2576 msgid "Renewal"
2577 msgstr "Prodloužení"
2578
2579 #: selfck.done
2580 msgid "Done"
2581 msgstr "Hotovo"
2582
2583 #: selfck.welcome
2584 msgid "Welcome"
2585 msgstr "Vítejte"
2586
2587 #: selfck.printing
2588 msgid "Printing Receipt..."
2589 msgstr "Tisk stvrzenky..."
2590
2591 #. event messages
2592 #: selfck.event.co_success
2593 msgid "Check out succeeded"
2594 msgstr "Vypůjčení proběhlo úspěšně"
2595
2596 #: selfck.event.co_unknown
2597 msgid "An unknown event has occurred"
2598 msgstr "Vyskytla se neznámá chyba"
2599
2600 #: selfck.event.dupe_barcode
2601 msgid "This item has already been checked out during this session"
2602 msgstr "Exemplář již byl v průběhu této relace vypůjčen"
2603
2604 #: selfck.event.patron_not_found
2605 msgid "The patron barcode was not found"
2606 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen"
2607
2608 #: selfck.event.item_noncat
2609 msgid "The requested item is not in the catalog"
2610 msgstr "Požadovaný exemplář není v katalogu"
2611
2612 #: selfck.event.item_nocirc
2613 msgid "The requested item is not allowed to circulate"
2614 msgstr "Požadovaný exemplář není určen pro absenční půjčování"
2615
2616 #: selfck.event.already_out
2617 msgid "The requested item is already checked out to another patron"
2618 msgstr "Požadovaný exemplář je již zapůjčen jinému čtenáři"
2619
2620 #: selfck.items_out
2621 msgid "You checked out the following items"
2622 msgstr "Vypůjčili jste si následující exempláře"
2623
2624 #: selfck.org_hours
2625 msgid "Hours of Operation"
2626 msgstr "Otevírací doba"
2627
2628 #: selfck.org_phone
2629 msgid "Library Phone Number"
2630 msgstr "Telefonní číslo knihovny"
2631
2632 #: selfck.day0
2633 msgid "Monday"
2634 msgstr "Pondělí"
2635
2636 #: selfck.day1
2637 msgid "Tuesday"
2638 msgstr "Úterý"
2639
2640 #: selfck.day2
2641 msgid "Wednesday"
2642 msgstr "Středa"
2643
2644 #: selfck.day3
2645 msgid "Thursday"
2646 msgstr "Čtvrtek"
2647
2648 #: selfck.day4
2649 msgid "Friday"
2650 msgstr "Pátek"
2651
2652 #: selfck.day5
2653 msgid "Saturday"
2654 msgstr "Sobota"
2655
2656 #: selfck.day6
2657 msgid "Sunday"
2658 msgstr "Neděle"
2659
2660 #: circ.fail_part.actor.usr.barred
2661 msgid "The patron is barred"
2662 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
2663
2664 #: circ.fail_part.asset.copy.circulate
2665 msgid "The item does not circulate"
2666 msgstr "Tento exemplář nelze půjčovat"
2667
2668 #: circ.fail_part.asset.copy_location.circulate
2669 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2670 msgstr "Exempláře z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
2671
2672 #: circ.fail_part.asset.copy.status
2673 msgid "The item cannot circulate at this time"
2674 msgstr "Exemplář nyní nemůže být vypůjčen"
2675
2676 #: circ.fail_part.circ.holds.target_skip_me
2677 msgid "The item's circulation library does not fulfill holds"
2678 msgstr "Výpůjční knihovna tohoto exempláře nepovoluje rezervace"
2679
2680 #: circ.fail_part.config.circ_matrix_circ_mod_test
2681 msgid "The patron has too many items of this type checked out"
2682 msgstr "Čtenář má vypůjčeno příliš mnoho exemplářů tohoto typu"
2683
2684 #: circ.fail_part.config.circ_matrix_test.available_copy_hold_ratio
2685 msgid "The available item-to-hold ratio is too low"
2686 msgstr "Procento  dostupných exempářů k rezervaci je příliš nízké"
2687
2688 #: circ.fail_part.config.circ_matrix_test.circulate
2689 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
2690 msgstr "Výpůjční pravidla zamítla tento exemplář jako nevypůjčitelný"
2691
2692 #: circ.fail_part.config.circ_matrix_test.total_copy_hold_ratio
2693 msgid "The total item-to-hold ratio is too low"
2694 msgstr "Celkové procento  exemplářů k rezervacím je příliš nízké"
2695
2696 #: circ.fail_part.config.hold_matrix_test.holdable
2697 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
2698 msgstr "Rezervační pravidla zamítla tento exemplář jako nerezervovatelný"
2699
2700 #: circ.fail_part.config.hold_matrix_test.max_holds
2701 msgid "The patron has reached the maximum number of holds"
2702 msgstr "Čtenář dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
2703
2704 #: circ.fail_part.config.rule_age_hold_protect.prox
2705 msgid "The item is too new to transit this far"
2706 msgstr ""
2707 "Exemplář je příliš nový, aby ho bylo možné přesunout do vzdálené destinace"
2708
2709 #: circ.fail_part.no_item
2710 msgid "The system could not find this item"
2711 msgstr "Systém nemohl najít tento exemplář"
2712
2713 #: circ.fail_part.no_ultimate_items
2714 msgid "The system could not find any items to match this hold request"
2715 msgstr ""
2716 "Systém nenalezl exempláře, které by odpovídaly pořadavku na rezervaci."
2717
2718 #: circ.fail_part.no_matchpoint
2719 msgid "System rules do not define how to handle this item"
2720 msgstr "Nejsou nastavena pravidla pro manipulaci s tímto exemplářem"
2721
2722 #: circ.fail_part.no_user
2723 msgid "The system could not find this patron"
2724 msgstr "Systém tohoto čtenáře nenalezl."
2725
2726 #: circ.fail_part.transit_range
2727 msgid "The item cannot transit this far"
2728 msgstr "Exemplář není možné přesunout tak daleko"
2729
2730 #~ msgid ""
2731 #~ "JavaScript must be enabled in order for you to use the regular Evergreen "
2732 #~ "Catalog. \n"
2733 #~ "However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your "
2734 #~ "browser. \n"
2735 #~ "To use the regular Evergreen Catalog, enable JavaScript by changing your "
2736 #~ "browser options, then \n"
2737 #~ "<a style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/'>try again</a>. "
2738 #~ "\n"
2739 #~ "<br/><br/>Alternatively, you can use the basic HTML-only catalog \n"
2740 #~ "<a style='color: blue; text-decoration: underline;' "
2741 #~ "href='/opac/extras/slimpac/start.html'>here</a>."
2742 #~ msgstr ""
2743 #~ "K prohlížení katalogu Evergreen musíte mít povolený JavaScript. \n"
2744 #~ "Zdá se, že máte buď zakázaný JavaScript, nebo ho Váš prohlížeč nepodporuje. "
2745 #~ "\n"
2746 #~ "K použití katalogu povolte JavaScript změnou nastavení v prohlížeči, potom \n"
2747 #~ "<a style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/'>zkuste "
2748 #~ "znovu</a>. \n"
2749 #~ "<br/><br/>Další možnost je použití katalogu v režimu HTML \n"
2750 #~ "<a style='color: blue; text-decoration: underline;' "
2751 #~ "href='/opac/extras/slimpac/start.html'>zde</a>."
2752
2753 #~ msgid ""
2754 #~ "Login failed. The username or password provided was not valid. \n"
2755 #~ "Ensure Caps-Lock is off and try again or contact your local library."
2756 #~ msgstr ""
2757 #~ "Přihlášení nebylo úspěšné. Zadané uživatelské jméno nebo heslo nebylo "
2758 #~ "správné. \n"
2759 #~ "Ujistěte se, že máte vypnutý Caps-Lock a zkuste to znovu nebo kontaktujte "
2760 #~ "svou knihovnu."
2761
2762 #~ msgid "Copyright &#xA9; 2006-2010 Georgia Public Library Service, and others"
2763 #~ msgstr ""
2764 #~ "Všechna práva vyhrazena &#xA9; 2006-2010 Georgia Public Library Service a "
2765 #~ "další"
2766
2767 #~ msgid "Username cannot contain spaces or have the same format as a barcode"
2768 #~ msgstr "Uživatelské nesmí obsahovat mezery nebo být stejné jako čárový kód"