Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2018-09-18 16:06-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2018-09-23 13:56+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-09-24 05:30+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18783)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:8354
19 msgid "Estonia "
20 msgstr "Estonsko "
21
22 #: 950.data.seed-values.sql:118
23 msgid "Series Title"
24 msgstr "Název edice"
25
26 #: 950.data.seed-values.sql:7343 950.data.seed-values.sql:8149
27 #: 950.data.seed-values.sql:8854 950.data.seed-values.sql:8875
28 msgid "Poetry"
29 msgstr "Poetry"
30
31 #: 950.data.seed-values.sql:7156
32 msgid "Palauan"
33 msgstr "Palauan"
34
35 #: 950.data.seed-values.sql:1788
36 msgid ""
37 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
38 "in certain staff interfaces"
39 msgstr ""
40 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
41 "in certain staff interfaces"
42
43 #: 950.data.seed-values.sql:7043
44 msgid "Kyrgyz"
45 msgstr "Kyrgyz"
46
47 #: 950.data.seed-values.sql:5579
48 msgid "Z39.50 Source"
49 msgstr "Zdroj Z39.50"
50
51 #: 950.data.seed-values.sql:7844
52 msgid "film reel"
53 msgstr "film reel"
54
55 #: 950.data.seed-values.sql:1847
56 msgid "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
57 msgstr "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
58
59 #: 950.data.seed-values.sql:7134
60 msgid "Norwegian"
61 msgstr "Norwegian"
62
63 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
64 #: 950.data.seed-values.sql:608 950.data.seed-values.sql:631
65 #: 950.data.seed-values.sql:15980
66 msgid "LCCN"
67 msgstr "LCCN"
68
69 #: 950.data.seed-values.sql:15958
70 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
71 msgstr "Rollover Distribution Formulae Funds"
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:35
74 msgid "Alerting block on Circ"
75 msgstr "Alerting block on Circ"
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:6927
78 msgid "Duala"
79 msgstr "Duala"
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:3490
82 msgid "Canceled holds/requests display count"
83 msgstr "Počet zobrazených zrušených rezervací/požadavků"
84
85 #: 950.data.seed-values.sql:15712
86 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
87 msgstr "Upload Merge on Single Match by Default"
88
89 #: 950.data.seed-values.sql:8116
90 msgid "Full score"
91 msgstr "Full score"
92
93 #: 950.data.seed-values.sql:4912
94 msgid ""
95 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
96 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
97 "field is shown or required this setting is ignored."
98 msgstr ""
99 "Pole číslo identifikačního dokladu 2 (ident_value2) na kartě registračních "
100 "údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je viditelné, pokud "
101 " je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba Zobrazit "
102 "navrhovaná pole. Pokud je aktivní volba Zobrazit povinná pole, toto "
103 "nastavení je ignorováno."
104
105 #: 950.data.seed-values.sql:5143
106 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
107 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
108
109 #: 950.data.seed-values.sql:17376
110 msgid ""
111 "Base URI for OneClickdigital API (defaults to "
112 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Using HTTPS here is strongly encouraged."
113 msgstr ""
114 "URI báze pro OneClickdigital API (výchozí  "
115 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Je důrazně doporučováno použití  HTTPS."
116
117 #: 950.data.seed-values.sql:1760
118 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
119 msgstr "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
120
121 #: 950.data.seed-values.sql:8473
122 msgid "Nunavut "
123 msgstr "Nunavut "
124
125 # id::crrf.name__2
126 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
127 #: 950.data.seed-values.sql:515
128 msgid "10_cent_per_day"
129 msgstr "10_centů_za_den"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:98
132 msgid "Keyword"
133 msgstr "Klíčové slovo"
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:5649
136 msgid "Renew Circulations"
137 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:15627
140 msgid "Upload Default Match Set"
141 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
142
143 #: 950.data.seed-values.sql:8023
144 msgid "Rock music"
145 msgstr "Rocková hudba"
146
147 #: 950.data.seed-values.sql:1198
148 msgid "DELETE_SURVEY"
149 msgstr "DELETE_SURVEY"
150
151 #: 950.data.seed-values.sql:8295
152 msgid "Aruba "
153 msgstr "Aruba "
154
155 #: 950.data.seed-values.sql:13402
156 msgid "Heading -- Meeting Name"
157 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
158
159 #: 950.data.seed-values.sql:8172
160 msgid "Not Applicable"
161 msgstr "Nelze použít"
162
163 #: 950.data.seed-values.sql:8146 950.data.seed-values.sql:8851
164 #: 950.data.seed-values.sql:8872
165 msgid "Memoirs"
166 msgstr "Memoáry"
167
168 #: 950.data.seed-values.sql:16038
169 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
170 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
171
172 #: 950.data.seed-values.sql:3439
173 msgid ""
174 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
175 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
176 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
177 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
178 msgstr ""
179 "Účelem je poskytnout časový interval poté, co exempláře přejde do statusu Na "
180 "regále s rezervacemi, než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále s "
181 "rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
182 "než se exemplář  zobrazí jako připravený k vyzvednutí. Příklad: \"5 dnů\", "
183 "\"1 hodina\"."
184
185 #: 950.data.seed-values.sql:18708
186 msgid "Grid Config: cat.volcopy.copies.complete"
187 msgstr ""
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:19308
190 msgid "Staff Catalog Preferred Library"
191 msgstr "Preferovaná knihovna pro služební katalog"
192
193 # id::clm.value__hit
194 #: 950.data.seed-values.sql:6996
195 msgid "Hittite"
196 msgstr "Chetitština"
197
198 #: 950.data.seed-values.sql:8169
199 msgid "Instrumental and vocal parts"
200 msgstr "Instrumentální a vokální části"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:1552
203 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
204 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:12023
207 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
208 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
209
210 #: 950.data.seed-values.sql:16904
211 msgid "Notification of a group of circs"
212 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček"
213
214 #: 950.data.seed-values.sql:8576
215 msgid "Wake Island "
216 msgstr "Wake (ostrov) "
217
218 #: 950.data.seed-values.sql:72
219 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
220 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
221
222 # id::clm.value__nah
223 #: 950.data.seed-values.sql:7116
224 msgid "Nahuatl"
225 msgstr "Nahuatl"
226
227 #: 950.data.seed-values.sql:12247 950.data.seed-values.sql:12248
228 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
229 msgstr "Počáteční datum uchování historie rezervací"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:5394
232 msgid ""
233 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
234 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
235 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
236 "set period of time."
237 msgstr ""
238 "Zabraňuje naúčtování záporných poplatků (refundace) u poplatků za materiály "
239 "po výpůjční lhůtě. Nastavení \"pravda\" může buď zakázat  záporné poplatky "
240 "vždy nebo - když je použito v kombinaci s nastaveným intervalem -  zakáže "
241 "záporné poplatky po uplynutí určitého  časového období."
242
243 # id::aout.name__5
244 #: 950.data.seed-values.sql:665
245 msgid "Bookmobile"
246 msgstr "Pojízdná knihovna"
247
248 # id::clm.value__kaw
249 #: 950.data.seed-values.sql:7034
250 msgid "Kawi"
251 msgstr "Kawi"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:8215
254 msgid "Eckert"
255 msgstr "Eckertovo zobrazení"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:4675
258 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
259 msgstr ""
260 "Navrhnout pole Počet údajně nikdy nevypůjčených - "
261 "claims_never_checked_out_count - na kartě registračních údajů čtenáře."
262
263 #: 950.data.seed-values.sql:3400
264 msgid "Hard boundary"
265 msgstr "Pevná hranice"
266
267 #: 950.data.seed-values.sql:8492
268 msgid "Poland "
269 msgstr "Polsko "
270
271 #: 950.data.seed-values.sql:8535
272 msgid "Switzerland "
273 msgstr "Švýcarsko "
274
275 #: 950.data.seed-values.sql:13931 950.data.seed-values.sql:14717
276 msgid "Virgin Mobile"
277 msgstr "Virgin Mobile"
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:8406
280 msgid "Jamaica "
281 msgstr "Jamaica "
282
283 # id::clm.value__sas
284 #: 950.data.seed-values.sql:7186
285 msgid "Sasak"
286 msgstr "Sasakština"
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:1144
289 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
290 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:526
293 msgid "Available"
294 msgstr "Dostupné"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:17113
297 msgid "Item Print Label - Width for Left Label"
298 msgstr "Tiskový štítek jednotky - Šířka pro levý štítek"
299
300 # id::crcd.name__6
301 #: 950.data.seed-values.sql:483
302 msgid "35_days_1_renew"
303 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
304
305 #: 950.data.seed-values.sql:4397
306 msgid ""
307 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
308 "registration and self-service username changing only"
309 msgstr ""
310 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
311 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
312
313 #: 950.data.seed-values.sql:1000
314 msgid "Allow a user to view a funding source"
315 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
316
317 #: 950.data.seed-values.sql:5213
318 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
319 msgstr ""
320 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
321 "exempláře je zavřená."
322
323 #: 950.data.seed-values.sql:5155
324 msgid ""
325 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
326 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
327 msgstr ""
328 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
329 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
330
331 #: 950.data.seed-values.sql:8245 950.data.seed-values.sql:8939
332 #: 950.data.seed-values.sql:8949
333 msgid "Game"
334 msgstr "Hra"
335
336 #: 950.data.seed-values.sql:848
337 msgid "Allow a user to delete a copy location"
338 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
339
340 #: 950.data.seed-values.sql:544
341 msgid "Long Overdue"
342 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
343
344 #: 950.data.seed-values.sql:16016
345 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
346 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
347
348 #: 950.data.seed-values.sql:8543
349 msgid "Tasmania "
350 msgstr "Tasmánie "
351
352 #: 950.data.seed-values.sql:33
353 msgid "Alerting Note, no blocks"
354 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
355
356 #: 950.data.seed-values.sql:3988
357 msgid ""
358 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
359 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
360 "will not be suppressed."
361 msgstr ""
362 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, nerezervační přepravy mezi "
363 "touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
364 "potlačeny.  Pokud je nastavena prázdná hodnota, přeprava nebude potlačena."
365
366 #: 950.data.seed-values.sql:15385
367 msgid ""
368 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
369 "copy on the patron record when it is paid"
370 msgstr ""
371 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
372 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
373
374 #: 950.data.seed-values.sql:1358
375 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
376 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
377
378 #: 950.data.seed-values.sql:681 950.data.seed-values.sql:3670
379 #: 950.data.seed-values.sql:3673
380 msgid "Lost Materials Processing Fee"
381 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
382
383 #: 950.data.seed-values.sql:892
384 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
385 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:1955
388 msgid "Data Review"
389 msgstr "Přehled dat"
390
391 #: 950.data.seed-values.sql:1829
392 msgid "Allow a user to mark an item status as 'damaged'"
393 msgstr "Povolit uživateli změnit status exempláře na  'Poškozené'"
394
395 #: 950.data.seed-values.sql:14445
396 msgid "Chariton Valley Wireless"
397 msgstr "Chariton Valley Wireless"
398
399 #: 950.data.seed-values.sql:802
400 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
401 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
402
403 #: 950.data.seed-values.sql:2954
404 msgid "OPAC"
405 msgstr "OPAC"
406
407 #: 950.data.seed-values.sql:1839
408 msgid "Allow a user to delete a popularity badge"
409 msgstr "Povolit uživateli smazat známku popularity"
410
411 #: 950.data.seed-values.sql:1530
412 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
413 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
414
415 #: 950.data.seed-values.sql:8424
416 msgid "Luxembourg "
417 msgstr "Lucembursko "
418
419 #: 950.data.seed-values.sql:1166
420 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
421 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
422
423 #: 950.data.seed-values.sql:5239
424 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
425 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
426
427 #: 950.data.seed-values.sql:6960
428 msgid "Gã"
429 msgstr "Ga"
430
431 #: 950.data.seed-values.sql:8624
432 msgid "Continuing resource status unknown"
433 msgstr "Pokračující zdroj s neznámým statusem"
434
435 #: 950.data.seed-values.sql:7365
436 msgid "Serial"
437 msgstr "Seriál"
438
439 # id::clm.value__ven
440 #: 950.data.seed-values.sql:7279
441 msgid "Venda"
442 msgstr "Vendština"
443
444 #: 950.data.seed-values.sql:11977
445 msgid ""
446 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
447 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
448 msgstr ""
449 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
450 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
451 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
452
453 #: 950.data.seed-values.sql:8579
454 msgid "West Virginia "
455 msgstr "Západní Virginie "
456
457 #: 950.data.seed-values.sql:3817
458 msgid ""
459 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
460 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
461 "the org unit"
462 msgstr ""
463 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
464 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být \"zkratka\" "
465 "organizační jednotky."
466
467 # id::clm.value__ori
468 #: 950.data.seed-values.sql:7144
469 msgid "Oriya"
470 msgstr "Urijština"
471
472 #: 950.data.seed-values.sql:942
473 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
474 msgstr ""
475 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Uživatelé\""
476
477 #: 950.data.seed-values.sql:8548
478 msgid "Turkey "
479 msgstr "Turecko "
480
481 #: 950.data.seed-values.sql:121
482 msgid "Abbreviated Title"
483 msgstr "Zkrácený název"
484
485 #: 950.data.seed-values.sql:8198
486 msgid "Equirectangular"
487 msgstr "Obdélníkové zobrazení (equirectangular)"
488
489 #: 950.data.seed-values.sql:8508
490 msgid "Rwanda "
491 msgstr "Rwanda "
492
493 # id::i18n_l.name__en-CA
494 #: 950.data.seed-values.sql:569
495 msgid "English (Canada)"
496 msgstr "Angličtina (Kanada)"
497
498 #: 950.data.seed-values.sql:8283
499 msgid "Armenia (Republic) "
500 msgstr "Arménie "
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:8231 950.data.seed-values.sql:8887
503 #: 950.data.seed-values.sql:8900 950.data.seed-values.sql:8913
504 #: 950.data.seed-values.sql:8926
505 msgid "Form lines"
506 msgstr "Tvarové čáry"
507
508 #: 950.data.seed-values.sql:13416
509 msgid "Heading -- Form Subdivision"
510 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
511
512 #: 950.data.seed-values.sql:19009
513 msgid "Print Template Context: hold_transit_slip"
514 msgstr ""
515
516 #: 950.data.seed-values.sql:4867
517 msgid ""
518 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
519 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
520 "If the field is required this setting is ignored."
521 msgstr ""
522 "Pole  Telefonní číslo večer  bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
523 "čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není povinné. Pokud jde o "
524 "povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
525
526 #: 950.data.seed-values.sql:4750
527 msgid ""
528 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
529 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
530 "field is shown or required this setting is ignored."
531 msgstr ""
532 "Pole Telefonní číslo ve dne - day_phone -  bude na kartě registračních údajů "
533 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
534 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
535 "nastavení ignorováno."
536
537 #: 950.data.seed-values.sql:17183
538 msgid ""
539 "This setting is used to set the default height (in number of lines) to use "
540 "for call number wrapping in the left print label."
541 msgstr ""
542 "Toto  nastavení je použito pro nastavení výchozí výšky (v počtu řádků) pro "
543 "zalomení  signatury v levém tiskovém štítku"
544
545 #: 950.data.seed-values.sql:968
546 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
547 msgstr ""
548 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
549 "počet prodloužení"
550
551 #: 950.data.seed-values.sql:14956
552 msgid "A text message has been requested for a call number."
553 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
554
555 #: 950.data.seed-values.sql:11971
556 msgid "Canceled: By Vendor"
557 msgstr "Zrušeno dodavatelem"
558
559 #: 950.data.seed-values.sql:1342
560 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
561 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
562
563 #: 950.data.seed-values.sql:1845
564 msgid "Allow a user to delete a popularity badge parameter"
565 msgstr "Povolit uživateli smazat parametr známky popularity"
566
567 #: 950.data.seed-values.sql:15996
568 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
569 msgstr "Maximum paralelních dávkových vyhledávání Z39.50"
570
571 #: 950.data.seed-values.sql:14031
572 msgid "Alaska, USA"
573 msgstr "Aljaška, USA"
574
575 #: 950.data.seed-values.sql:8278
576 msgid "Alberta "
577 msgstr "Alberta "
578
579 #: 950.data.seed-values.sql:4246
580 msgid "Format Times with this pattern."
581 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
582
583 #: 950.data.seed-values.sql:7078
584 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
585 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
586
587 #: 950.data.seed-values.sql:3300
588 msgid ""
589 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
590 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
591 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
592 msgstr ""
593 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
594 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
595 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
596 "jednotkou a splní ji."
597
598 #: 950.data.seed-values.sql:4849
599 msgid ""
600 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
601 "registration."
602 msgstr ""
603 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
604 "registračních údajích čtenáře"
605
606 #: 950.data.seed-values.sql:3619
607 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
608 msgstr ""
609 "Pokud je nastavena hodnota Pravda,  nepoužívat žádné exempláře z této "
610 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
611
612 #: 950.data.seed-values.sql:4801
613 msgid "Regex for email field on patron registration"
614 msgstr "Regulární výraz pro pole E-mail v registračních údajích čtenáře"
615
616 #: 950.data.seed-values.sql:18841
617 msgid "Grid Config: circ.patron.bills"
618 msgstr ""
619
620 #: 950.data.seed-values.sql:4291
621 msgid "Courier Code"
622 msgstr "Kód kurýra"
623
624 #: 950.data.seed-values.sql:6835
625 msgid "Apache languages"
626 msgstr "Apačské jazyky"
627
628 #: 950.data.seed-values.sql:17609
629 msgid "Orders Include PO Name"
630 msgstr "Objednávky zahrnují jméno objednávky"
631
632 #: 950.data.seed-values.sql:1498
633 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
634 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
635
636 #: 950.data.seed-values.sql:7544 950.data.seed-values.sql:7545
637 #: 950.data.seed-values.sql:7551 950.data.seed-values.sql:7552
638 #: 950.data.seed-values.sql:7627 950.data.seed-values.sql:7628
639 msgid "Blu-ray"
640 msgstr "Blu-ray"
641
642 #: 950.data.seed-values.sql:1078
643 msgid "Allows a user to create a purchase order"
644 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
645
646 #: 950.data.seed-values.sql:8142 950.data.seed-values.sql:8847
647 #: 950.data.seed-values.sql:8868
648 msgid "Instruction"
649 msgstr "Instrukce"
650
651 #: 950.data.seed-values.sql:3949
652 msgid "Content of header_text include"
653 msgstr "Obsah includu header_text"
654
655 #: 950.data.seed-values.sql:12687
656 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
657 msgstr "Neplatná hodnota \"výše_vkladu\""
658
659 #: 950.data.seed-values.sql:8615
660 msgid "Inclusive dates of collection"
661 msgstr "Data zahrnutá v kolekci"
662
663 #: 950.data.seed-values.sql:3814
664 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
665 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
666
667 # id::citm.value__m
668 #: 950.data.seed-values.sql:7330
669 msgid "Computer file"
670 msgstr "Počítačový soubor"
671
672 #: 950.data.seed-values.sql:14615
673 msgid "Nextel"
674 msgstr "Nextel"
675
676 #: 950.data.seed-values.sql:11933
677 msgid "EDI"
678 msgstr "EDI"
679
680 #: 950.data.seed-values.sql:1348
681 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
682 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
683
684 #: 950.data.seed-values.sql:8470
685 msgid "Nova Scotia "
686 msgstr "Nové Skotsko "
687
688 #: 950.data.seed-values.sql:12355
689 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
690 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
691
692 #: 950.data.seed-values.sql:3823
693 msgid "Change reshelving status interval"
694 msgstr "Upravit  interval změny statutu exempláře z Dnes vráceno na Dostupné"
695
696 #: 950.data.seed-values.sql:3309
697 msgid ""
698 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
699 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
700 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
701 "items will match."
702 msgstr ""
703 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
704 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
705 "dojít k zachycení titulů nebo signatur, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
706 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
707
708 #: 950.data.seed-values.sql:752
709 msgid ""
710 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
711 msgstr ""
712 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
713 "rezervaci"
714
715 #: 950.data.seed-values.sql:4678
716 msgid ""
717 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
718 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
719 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
720 msgstr ""
721 "Pole počet_údajně_nikdy_ nevypůjčených  - claims_never_checked_out_count - "
722 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
723 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
724 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
725
726 #: 950.data.seed-values.sql:8300
727 msgid "British Columbia "
728 msgstr "Brtiská Kolumbie "
729
730 #: 950.data.seed-values.sql:19226
731 msgid "Print Template: offline_checkout"
732 msgstr ""
733
734 # id::clfm.description__p
735 #: 950.data.seed-values.sql:7343
736 msgid "The item is a poem or collection of poems."
737 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
738
739 # id::clm.value__kau
740 #: 950.data.seed-values.sql:7033
741 msgid "Kanuri"
742 msgstr "Kanuri"
743
744 #: 950.data.seed-values.sql:6966
745 msgid "Germanic (Other)"
746 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
747
748 #: 950.data.seed-values.sql:18449
749 msgid "Checkin: Manual Floating Active"
750 msgstr "Vracení: manuální pohyblivé exempláře aktivní"
751
752 #: 950.data.seed-values.sql:8586
753 msgid "Midway Islands "
754 msgstr "Midway "
755
756 # id::cbs.source__1
757 #: 950.data.seed-values.sql:3
758 msgid "oclc"
759 msgstr "oclc"
760
761 #: 950.data.seed-values.sql:3706
762 msgid "Item Status for Missing Pieces"
763 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
764
765 #: 950.data.seed-values.sql:8957 950.data.seed-values.sql:8974
766 #: 950.data.seed-values.sql:8990 950.data.seed-values.sql:9006
767 #: 950.data.seed-values.sql:9022
768 msgid "Illustrations"
769 msgstr "Ilustrace"
770
771 #: 950.data.seed-values.sql:8544
772 msgid "Tennessee "
773 msgstr "Tennessee "
774
775 #: 950.data.seed-values.sql:7696
776 msgid "notated movement"
777 msgstr "zápis pohybu"
778
779 #: 950.data.seed-values.sql:18820
780 msgid "Grid Config: user.bucket.pending"
781 msgstr ""
782
783 #: 950.data.seed-values.sql:6841
784 msgid "Arapaho"
785 msgstr "Arapaho"
786
787 #: 950.data.seed-values.sql:16817
788 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
789 msgstr ""
790 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
791 "označena jako údajně vrácená"
792
793 #: 950.data.seed-values.sql:8540
794 msgid "Tunisia "
795 msgstr "Tunisko "
796
797 # id::clm.value__bih
798 #: 950.data.seed-values.sql:6868
799 msgid "Bihari"
800 msgstr "Bihárština"
801
802 # id::clm.value__wel
803 #: 950.data.seed-values.sql:7287
804 msgid "Welsh"
805 msgstr "Velština"
806
807 #: 950.data.seed-values.sql:3445
808 msgid "Soft stalling interval"
809 msgstr "Měkký interval pro odklad"
810
811 #: 950.data.seed-values.sql:14309
812 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
813 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
814
815 #: 950.data.seed-values.sql:8584
816 msgid "Saint Kitts"
817 msgstr "Svatý Kryštof"
818
819 # id::clm.value__goh
820 #: 950.data.seed-values.sql:6976
821 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
822 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
823
824 # id::clm.value__tem
825 #: 950.data.seed-values.sql:7241
826 msgid "Temne"
827 msgstr "Temne"
828
829 #: 950.data.seed-values.sql:7958 950.data.seed-values.sql:8638
830 #: 950.data.seed-values.sql:8652 950.data.seed-values.sql:8666
831 #: 950.data.seed-values.sql:8680 950.data.seed-values.sql:8694
832 #: 950.data.seed-values.sql:8708
833 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
834 msgstr "životopis, výkonný umělec nebo historie souboru"
835
836 #: 950.data.seed-values.sql:3225
837 msgid "Spine label line width"
838 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
839
840 #: 950.data.seed-values.sql:8044
841 msgid "Map series"
842 msgstr "Série map"
843
844 #: 950.data.seed-values.sql:4669
845 msgid ""
846 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
847 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
848 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
849 msgstr ""
850 "Pole údajně_nikdy_nevypůjčeno - claims_never_checked_out_count - bude "
851 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
852 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
853 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
854
855 #: 950.data.seed-values.sql:1656
856 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
857 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
858
859 #: 950.data.seed-values.sql:12212
860 msgid ""
861 "Maximum popularity importance multiplier for popularity-adjusted relevance "
862 "searches (decimal value between 1.0 and 2.0)"
863 msgstr ""
864 "Násobitel důležitosti maximální popularity pro hledání s využitím relevance "
865 "upravené podle populary (desetinné číslo mezi 1,0 a 2,0)"
866
867 #: 950.data.seed-values.sql:18862
868 msgid "Grid Config: serials.view_item_grid"
869 msgstr ""
870
871 #: 950.data.seed-values.sql:16845
872 msgid "Clear hold when other patron checks out item"
873 msgstr "Vyčistit rezervace při vypůjčení jednotky jiným čtenářem"
874
875 #: 950.data.seed-values.sql:17496
876 msgid "Number of Retrievable Recent Patrons"
877 msgstr "Počet posledních čtenářů, které lze načíst"
878
879 #: 950.data.seed-values.sql:8207
880 msgid "Bonne"
881 msgstr "Bonneovo zobrazení"
882
883 #: 950.data.seed-values.sql:3382
884 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
885 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
886
887 #: 950.data.seed-values.sql:896
888 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
889 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
890
891 #: 950.data.seed-values.sql:8190
892 msgid "Goode's homolographic"
893 msgstr "Goodovo homolografické zobrazení"
894
895 #: 950.data.seed-values.sql:8067 950.data.seed-values.sql:8097
896 #: 950.data.seed-values.sql:8731 950.data.seed-values.sql:8761
897 #: 950.data.seed-values.sql:8791 950.data.seed-values.sql:8821
898 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
899 msgstr "Průzkum literatury v tematické oblasti"
900
901 # id::crcd.name__8
902 #: 950.data.seed-values.sql:487
903 msgid "1_hour_2_renew"
904 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
905
906 #: 950.data.seed-values.sql:4702
907 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
908 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
909
910 #: 950.data.seed-values.sql:3270 950.data.seed-values.sql:3273
911 msgid "Charge lost on zero"
912 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
913
914 #: 950.data.seed-values.sql:854
915 msgid ""
916 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
917 "given copy"
918 msgstr ""
919 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
920 "rezervaci na daný exemplář"
921
922 # id::clm.value__jpn
923 #: 950.data.seed-values.sql:7022
924 msgid "Japanese"
925 msgstr "Japonština"
926
927 #: 950.data.seed-values.sql:15418
928 msgid "Truncate fines to max fine amount"
929 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
930
931 #: 950.data.seed-values.sql:2987
932 msgid ""
933 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
934 "staff that received the copy"
935 msgstr ""
936 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
937 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
938
939 #: 950.data.seed-values.sql:5231
940 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
941 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
942
943 #: 950.data.seed-values.sql:1644
944 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
945 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
946
947 #: 950.data.seed-values.sql:4540
948 msgid "Button bar"
949 msgstr "Lišta tlačítek"
950
951 #: 950.data.seed-values.sql:12685
952 msgid "Invalid value for \"price\""
953 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
954
955 #: 950.data.seed-values.sql:3198
956 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
957 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
958
959 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
960 #: 950.data.seed-values.sql:7224 950.data.seed-values.sql:7231
961 msgid "Swazi"
962 msgstr "Svatština"
963
964 #: 950.data.seed-values.sql:4963
965 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
966 msgstr ""
967 "Regulární výraz pro pole Další telefon  - other_phone -  v registračních "
968 "údajích čtenáře"
969
970 # id::clm.value__inc
971 #: 950.data.seed-values.sql:7011
972 msgid "Indic (Other)"
973 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
974
975 #: 950.data.seed-values.sql:8427
976 msgid "Massachusetts "
977 msgstr "Massachusetts "
978
979 # id::cbs.source__2
980 # nutný kontext
981 #: 950.data.seed-values.sql:5
982 msgid "System Local"
983 msgstr "Lokální systém"
984
985 #: 950.data.seed-values.sql:8521
986 msgid "San Marino "
987 msgstr "San Marino "
988
989 #: 950.data.seed-values.sql:13643 950.data.seed-values.sql:13649
990 msgid "Default Phone Number"
991 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
992
993 #: 950.data.seed-values.sql:14479
994 msgid "Cleartalk Wireless"
995 msgstr "Cleartalk Wireless"
996
997 # id::clm.value__new
998 #: 950.data.seed-values.sql:7126
999 msgid "Newari"
1000 msgstr "Névárština"
1001
1002 #: 950.data.seed-values.sql:8371
1003 msgid "Ghana "
1004 msgstr "Ghana "
1005
1006 #: 950.data.seed-values.sql:1102
1007 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
1008 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
1009
1010 #: 950.data.seed-values.sql:1294
1011 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1012 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1013
1014 #: 950.data.seed-values.sql:19254
1015 msgid "Print Template: offline_checkin"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: 950.data.seed-values.sql:4579
1019 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
1020 msgstr ""
1021 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
1022 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
1023
1024 #: 950.data.seed-values.sql:12746
1025 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
1026 msgstr ""
1027 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
1028
1029 #: 950.data.seed-values.sql:19030
1030 msgid "Print Template: hold_shelf_slip"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: 950.data.seed-values.sql:4240
1034 msgid ""
1035 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
1036 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
1037 msgstr ""
1038 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
1039 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
1040
1041 #: 950.data.seed-values.sql:7136
1042 msgid "Nubian languages"
1043 msgstr "Nubijské jazyky"
1044
1045 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
1046 #: 950.data.seed-values.sql:578 950.data.seed-values.sql:579
1047 #: 950.data.seed-values.sql:6839
1048 msgid "Armenian"
1049 msgstr "Arménština"
1050
1051 # id::clm.value__sad
1052 #: 950.data.seed-values.sql:7178
1053 msgid "Sandawe"
1054 msgstr "Sandawština"
1055
1056 #: 950.data.seed-values.sql:944
1057 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
1058 msgstr ""
1059 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Čtenáři\"."
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:984
1062 msgid "Allow a user to run reports"
1063 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
1064
1065 #: 950.data.seed-values.sql:11956
1066 msgid "This line item is not found in the referenced message."
1067 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
1068
1069 #: 950.data.seed-values.sql:14513
1070 msgid "Syringa Wireless"
1071 msgstr "Syringa Wireless"
1072
1073 #: 950.data.seed-values.sql:12693
1074 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
1075 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
1076
1077 #: 950.data.seed-values.sql:19212
1078 msgid "Print Template: transit_slip"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: 950.data.seed-values.sql:5065
1082 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
1083 msgstr ""
1084 "Pole Okres bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
1085 "vyžadováno jako povinné."
1086
1087 #: 950.data.seed-values.sql:531
1088 msgid "In process"
1089 msgstr "Zpracovává se"
1090
1091 #: 950.data.seed-values.sql:1204
1092 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
1093 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:3922
1096 msgid "Content of alert_text include"
1097 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
1098
1099 #: 950.data.seed-values.sql:3030
1100 msgid ""
1101 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
1102 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
1103 "will result in a warning to the staff."
1104 msgstr ""
1105 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
1106 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
1107 "personál varovnou zprávu."
1108
1109 #: 950.data.seed-values.sql:17065
1110 msgid "Item Print Label - Left Margin for Left Label"
1111 msgstr "Tiskový štítek jednotky - Levý okraj pro levý štítek"
1112
1113 #: 950.data.seed-values.sql:18603
1114 msgid "Grid Config: admin.server.asset.copy_tag"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: 950.data.seed-values.sql:5635
1118 msgid "Circulation History"
1119 msgstr "Historie výpůjček"
1120
1121 #: 950.data.seed-values.sql:3454
1122 msgid "Hard stalling interval"
1123 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
1124
1125 #: 950.data.seed-values.sql:7312
1126 msgid "Specialized"
1127 msgstr "Specialista"
1128
1129 # id::i18n_l.description__en-US
1130 #: 950.data.seed-values.sql:564
1131 msgid "American English"
1132 msgstr "Americká angličtina"
1133
1134 #: 950.data.seed-values.sql:7130
1135 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1136 msgstr "Norština (nynorsk)"
1137
1138 #: 950.data.seed-values.sql:1494
1139 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1140 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1141
1142 #: 950.data.seed-values.sql:8320
1143 msgid "California "
1144 msgstr "Kalifornie "
1145
1146 #: 950.data.seed-values.sql:2865 950.data.seed-values.sql:2866
1147 msgid "Hits per Page"
1148 msgstr "Počet výsledků na stránku"
1149
1150 #: 950.data.seed-values.sql:7908
1151 msgid "computer disc cartridge"
1152 msgstr "kazeta počítačového disku"
1153
1154 #: 950.data.seed-values.sql:8150 950.data.seed-values.sql:8855
1155 #: 950.data.seed-values.sql:8876
1156 msgid "Rehearsals"
1157 msgstr "Zkoušky"
1158
1159 #: 950.data.seed-values.sql:134
1160 msgid "Personal Author"
1161 msgstr "Autor (osoba)"
1162
1163 #: 950.data.seed-values.sql:18939
1164 msgid "Print Template Context: bills_current"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: 950.data.seed-values.sql:8577
1168 msgid "Wales "
1169 msgstr "Wales "
1170
1171 # id::clm.value__mad
1172 #: 950.data.seed-values.sql:7081
1173 msgid "Madurese"
1174 msgstr "Madurština"
1175
1176 #: 950.data.seed-values.sql:4696
1177 msgid ""
1178 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1179 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1180 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1181 msgstr ""
1182 "Pole Počet údajně vrácených  - claims_returned_count - se na kartě "
1183 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
1184 "když je aktivována volba Zobrazit navrhovaná pole. Pokud je toto pole "
1185 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
1186
1187 #: 950.data.seed-values.sql:1596
1188 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1189 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1190
1191 # id::clm.value__sag
1192 #: 950.data.seed-values.sql:7179
1193 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1194 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
1195
1196 #: 950.data.seed-values.sql:7037
1197 msgid "Khasi"
1198 msgstr "Khásí"
1199
1200 #: 950.data.seed-values.sql:8234 950.data.seed-values.sql:8890
1201 #: 950.data.seed-values.sql:8903 950.data.seed-values.sql:8916
1202 #: 950.data.seed-values.sql:8929
1203 msgid "Land forms"
1204 msgstr "Reliéfy"
1205
1206 #: 950.data.seed-values.sql:14241
1207 msgid "Bluegrass Cellular"
1208 msgstr "Bluegrass Cellular"
1209
1210 #: 950.data.seed-values.sql:1780
1211 msgid ""
1212 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1213 msgstr ""
1214 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
1215 "pracovní stanici"
1216
1217 # id::clm.value__mah
1218 #: 950.data.seed-values.sql:7083
1219 msgid "Marshallese"
1220 msgstr "Maršalština"
1221
1222 #: 950.data.seed-values.sql:16830
1223 msgid ""
1224 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1225 msgstr ""
1226 "Omezit nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů na domovskou knihovnu a "
1227 "související knihovny ve specifikované hloubce"
1228
1229 # id::clm.value__yao
1230 #: 950.data.seed-values.sql:7293
1231 msgid "Yao (Africa)"
1232 msgstr "Jaoština (Afrika)"
1233
1234 #: 950.data.seed-values.sql:11958
1235 msgid "This acquisition request has been fulfilled."
1236 msgstr "Tento akviziční požadavek byl splněni"
1237
1238 #: 950.data.seed-values.sql:12823
1239 msgid ""
1240 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1241 "Bib Queue."
1242 msgstr ""
1243 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
1244 "import."
1245
1246 #: 950.data.seed-values.sql:8338
1247 msgid "Cuba "
1248 msgstr "Kuba "
1249
1250 #: 950.data.seed-values.sql:4657
1251 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1252 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
1253
1254 #: 950.data.seed-values.sql:8076 950.data.seed-values.sql:8106
1255 #: 950.data.seed-values.sql:8740 950.data.seed-values.sql:8770
1256 #: 950.data.seed-values.sql:8800 950.data.seed-values.sql:8830
1257 msgid "Law reports and digests"
1258 msgstr "Legislativní příspěvky a sbírky"
1259
1260 #: 950.data.seed-values.sql:7165
1261 msgid "Prakrit languages"
1262 msgstr "Prákrty"
1263
1264 #: 950.data.seed-values.sql:1598
1265 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1266 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1267
1268 #: 950.data.seed-values.sql:535
1269 msgid "On order"
1270 msgstr "Objednáno"
1271
1272 #: 950.data.seed-values.sql:17669
1273 msgid "Order Copies Always Include Call Number (Even if Empty)"
1274 msgstr "Exempláže objednávek vždy zahrnují signatury (i když jsou prázdné)"
1275
1276 #: 950.data.seed-values.sql:8391
1277 msgid "Iceland "
1278 msgstr "Island "
1279
1280 #: 950.data.seed-values.sql:3790
1281 msgid ""
1282 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1283 "remain active."
1284 msgstr ""
1285 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
1286 "hesla aktivním."
1287
1288 #: 950.data.seed-values.sql:3625
1289 msgid "Reset request time on un-cancel"
1290 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
1291
1292 #: 950.data.seed-values.sql:8036
1293 msgid "Villancicos"
1294 msgstr "Vánoční koledy"
1295
1296 #: 950.data.seed-values.sql:13717
1297 msgid "Local"
1298 msgstr "Lokální"
1299
1300 #: 950.data.seed-values.sql:1306
1301 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1302 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1303
1304 # id::clm.value__ady
1305 #: 950.data.seed-values.sql:6823
1306 msgid "Adygei"
1307 msgstr "Adygei"
1308
1309 #: 950.data.seed-values.sql:3412
1310 msgid "Holds: Soft boundary"
1311 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
1312
1313 #: 950.data.seed-values.sql:4900
1314 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1315 msgstr ""
1316 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
1317 "čtenáře"
1318
1319 #: 950.data.seed-values.sql:1594
1320 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1321 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1322
1323 #: 950.data.seed-values.sql:5119
1324 msgid ""
1325 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1326 "default."
1327 msgstr ""
1328 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
1329 "pouze navrhovaná pole."
1330
1331 #: 950.data.seed-values.sql:8420
1332 msgid "Liechtenstein "
1333 msgstr "Lichtenštejnsko "
1334
1335 #: 950.data.seed-values.sql:654
1336 msgid "Everywhere"
1337 msgstr "Všude"
1338
1339 #: 950.data.seed-values.sql:1612
1340 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1341 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1342
1343 #: 950.data.seed-values.sql:13384
1344 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1345 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
1346
1347 #: 950.data.seed-values.sql:7892
1348 msgid "online resource"
1349 msgstr "online zdroj"
1350
1351 #: 950.data.seed-values.sql:928
1352 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1353 msgstr ""
1354 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
1355
1356 # id::clm.value__tuk
1357 #: 950.data.seed-values.sql:7262
1358 msgid "Turkmen"
1359 msgstr "Turkmenština"
1360
1361 #: 950.data.seed-values.sql:7252
1362 msgid "Tlingit"
1363 msgstr "Tlingit"
1364
1365 #: 950.data.seed-values.sql:738
1366 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1367 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1368
1369 #: 950.data.seed-values.sql:5414
1370 msgid ""
1371 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1372 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1373 "also be set to \"true\"."
1374 msgstr ""
1375 "Časové období, po jehož uplynutí není povoleno naúčtování negativního "
1376 "poplatku (refundace) na výpůjční poplatky.  Funguje pouze, pokud je "
1377 "nastavena hodnota \"Pravda\" pro volbu \"Zakázat účtování negativních "
1378 "poplatků\"."
1379
1380 #: 950.data.seed-values.sql:8536
1381 msgid "Tajikistan "
1382 msgstr "Tádžikistán "
1383
1384 #: 950.data.seed-values.sql:18729
1385 msgid "Grid Config: cat.holdings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: 950.data.seed-values.sql:8505
1389 msgid "Rhode Island "
1390 msgstr "Rhode Island "
1391
1392 #: 950.data.seed-values.sql:1100
1393 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1394 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet Údajně vrácených."
1395
1396 #: 950.data.seed-values.sql:2812
1397 msgid "Untargeted expiration"
1398 msgstr "Expirace bez cíle"
1399
1400 #: 950.data.seed-values.sql:3306
1401 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1402 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1403
1404 #: 950.data.seed-values.sql:3430
1405 msgid ""
1406 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1407 "\"100 days\""
1408 msgstr ""
1409 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1410 "\"100 days\""
1411
1412 #: 950.data.seed-values.sql:7640
1413 msgid "two-dimensional moving image"
1414 msgstr "dvojrozměrný pohyblivý obraz"
1415
1416 #: 950.data.seed-values.sql:8401
1417 msgid "Italy "
1418 msgstr "Itálie "
1419
1420 #: 950.data.seed-values.sql:13447
1421 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1422 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1423
1424 #: 950.data.seed-values.sql:14394
1425 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1426 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1427
1428 #: 950.data.seed-values.sql:3216
1429 msgid "Spine label left margin"
1430 msgstr "Levý okraj hřbetních štítků"
1431
1432 #: 950.data.seed-values.sql:7253
1433 msgid "Tamashek"
1434 msgstr "Tamašek"
1435
1436 #: 950.data.seed-values.sql:4468
1437 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1438 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1439
1440 #: 950.data.seed-values.sql:4927
1441 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1442 msgstr "Navrhnout pole Nezletilý na kartě registračních údajů čtenáře"
1443
1444 #: 950.data.seed-values.sql:7025
1445 msgid "Kara-Kalpak"
1446 msgstr "Karakalpačtina"
1447
1448 #: 950.data.seed-values.sql:1712
1449 msgid "Allows a user to cancel a transit on a copy with status of LOST"
1450 msgstr ""
1451 "Povolí uživateli zrušit přepravu exempláře se statusem ZTRACENO (čtenářem)"
1452
1453 #: 950.data.seed-values.sql:11927
1454 msgid "Non-library Item"
1455 msgstr "Neknihovní položka"
1456
1457 #: 950.data.seed-values.sql:926
1458 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1459 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1460
1461 #: 950.data.seed-values.sql:5101
1462 msgid ""
1463 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1464 msgstr ""
1465 "Příklad pro validaci pole Poštovní směrovací číslo  - post_code - na kartě "
1466 "registračních údajů čtenáře"
1467
1468 #: 950.data.seed-values.sql:1792
1469 msgid ""
1470 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1471 "records"
1472 msgstr ""
1473 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1474 "propojené bibliografické záznamy."
1475
1476 #: 950.data.seed-values.sql:6900
1477 msgid "Cherokee"
1478 msgstr "Cherokee"
1479
1480 #: 950.data.seed-values.sql:10621
1481 msgid ""
1482 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1483 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1484 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1485 "for the penalty."
1486 msgstr ""
1487 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1488 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1489 "uživatele a \"context_org\" tj. kontextová organizace, která se vztahuje k "
1490 "objektu organizační jednotky org_unit, ke které pokuta směřuje."
1491
1492 #: 950.data.seed-values.sql:18799
1493 msgid "Grid Config: circ.patron.items_out"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: 950.data.seed-values.sql:8504
1497 msgid "Zimbabwe "
1498 msgstr "Zimbabwe "
1499
1500 #: 950.data.seed-values.sql:16068
1501 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1502 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1503
1504 #: 950.data.seed-values.sql:7985
1505 msgid "Concerti grossi"
1506 msgstr "Concerti grossi"
1507
1508 #: 950.data.seed-values.sql:7872
1509 msgid "microfilm cassette"
1510 msgstr "kazeta mikrofilmu"
1511
1512 #: 950.data.seed-values.sql:8022
1513 msgid "Ricercars"
1514 msgstr "Ricercar"
1515
1516 #: 950.data.seed-values.sql:693
1517 msgid "Long-Overdue Materials"
1518 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1519
1520 #: 950.data.seed-values.sql:16699
1521 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1522 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1523
1524 #: 950.data.seed-values.sql:8303
1525 msgid "Bahamas "
1526 msgstr "Bahamy "
1527
1528 #: 950.data.seed-values.sql:8964 950.data.seed-values.sql:8981
1529 #: 950.data.seed-values.sql:8997 950.data.seed-values.sql:9013
1530 #: 950.data.seed-values.sql:9029
1531 msgid "Facsimiles"
1532 msgstr "Faksimile"
1533
1534 #: 950.data.seed-values.sql:2889 950.data.seed-values.sql:2890
1535 msgid "Web Client Copy Editor Templates"
1536 msgstr "Šablony editoru exemplářů pro webového klienta"
1537
1538 # id::clm.value__cat
1539 #: 950.data.seed-values.sql:6886
1540 msgid "Catalan"
1541 msgstr "Katalánština"
1542
1543 #: 950.data.seed-values.sql:12589
1544 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1545 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1546
1547 #: 950.data.seed-values.sql:17324
1548 msgid ""
1549 "Basic token for client authentication with OverDrive API (supplied by "
1550 "OverDrive)"
1551 msgstr ""
1552 "Základní token pro autentizaci klienta pomocí OverDrive API (dodané  "
1553 "OverDrive)"
1554
1555 #: 950.data.seed-values.sql:7288
1556 msgid "Sorbian languages"
1557 msgstr "Lužická srbština"
1558
1559 #: 950.data.seed-values.sql:4666
1560 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1561 msgstr ""
1562 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1563 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1564
1565 #: 950.data.seed-values.sql:3547
1566 msgid ""
1567 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1568 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1569 msgstr ""
1570 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1571 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1572
1573 #: 950.data.seed-values.sql:16917
1574 msgid "Notification of a group of circs at the end of a checkout session"
1575 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček na konci výpůjční relace"
1576
1577 #: 950.data.seed-values.sql:1462
1578 msgid ""
1579 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1580 "maps"
1581 msgstr ""
1582 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1583 "rezervaci zdrojů."
1584
1585 #: 950.data.seed-values.sql:7828
1586 msgid "overhead transparency"
1587 msgstr "zpětná projekce"
1588
1589 #: 950.data.seed-values.sql:15365
1590 msgid ""
1591 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1592 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1593 "entity."
1594 msgstr ""
1595 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
1596 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
1597 "některým exeterním subjektům"
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:8617
1600 msgid "Multiple dates"
1601 msgstr "Vícenásobná data"
1602
1603 #: 950.data.seed-values.sql:8379
1604 msgid "Guatemala "
1605 msgstr "Guatemala "
1606
1607 #: 950.data.seed-values.sql:1869
1608 msgid "Override the ITEM_DEPOSIT_PAID event"
1609 msgstr "Obejít  událost  ITEM_DEPOSIT_PAID"
1610
1611 #: 950.data.seed-values.sql:14
1612 msgid "Set"
1613 msgstr "Sada"
1614
1615 #: 950.data.seed-values.sql:3616
1616 msgid "Skip For Hold Targeting"
1617 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1618
1619 #: 950.data.seed-values.sql:8240 950.data.seed-values.sql:8934
1620 msgid "No specified special format characteristics"
1621 msgstr "Nespecifikovaná charakteristika nosiče"
1622
1623 #: 950.data.seed-values.sql:8555
1624 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1625 msgstr "ostrovy pod správou Velké Británie "
1626
1627 #: 950.data.seed-values.sql:5281
1628 msgid ""
1629 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1630 "SMS from the OPAC."
1631 msgstr ""
1632 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1633 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1634
1635 #: 950.data.seed-values.sql:7370
1636 msgid "U-matic"
1637 msgstr "U-matic"
1638
1639 #: 950.data.seed-values.sql:3718
1640 msgid ""
1641 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1642 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1643 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1644 msgstr ""
1645 "Pokud je nastavena hodnota Pravda, sloupec Datum narození v seznamech "
1646 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1647 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1648
1649 #: 950.data.seed-values.sql:12188
1650 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1651 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1652
1653 #: 950.data.seed-values.sql:7391
1654 msgid "33 1/3 rpm"
1655 msgstr "33 1/3 ot/min"
1656
1657 #: 950.data.seed-values.sql:1944
1658 msgid "Can do anything at the Branch level"
1659 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1660
1661 #: 950.data.seed-values.sql:19023
1662 msgid "Print Template Context: hold_shelf_slip"
1663 msgstr ""
1664
1665 #: 950.data.seed-values.sql:7084
1666 msgid "Maithili"
1667 msgstr "Maithilština"
1668
1669 #: 950.data.seed-values.sql:1933
1670 msgid "Circulators"
1671 msgstr "Personál u výpůjčního pultu"
1672
1673 #: 950.data.seed-values.sql:8280
1674 msgid "Algeria "
1675 msgstr "Alžírsko "
1676
1677 #: 950.data.seed-values.sql:8345
1678 msgid "Denmark "
1679 msgstr "Dánsko "
1680
1681 #: 950.data.seed-values.sql:147
1682 msgid "Topic Subject"
1683 msgstr "Věcné téma"
1684
1685 #: 950.data.seed-values.sql:8425
1686 msgid "Latvia "
1687 msgstr "Lotyšsko "
1688
1689 #: 950.data.seed-values.sql:3264
1690 msgid ""
1691 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1692 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1693 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1694 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1695 "shelf."
1696 msgstr ""
1697 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1698 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1699 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1700 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1701 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1702
1703 #: 950.data.seed-values.sql:7157
1704 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1705 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1706
1707 #: 950.data.seed-values.sql:6864
1708 msgid "Bemba"
1709 msgstr "Bembština"
1710
1711 #: 950.data.seed-values.sql:8258
1712 msgid "Updating Web site"
1713 msgstr "Upravuje se webová stránka"
1714
1715 #: 950.data.seed-values.sql:1574
1716 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1717 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1718
1719 #: 950.data.seed-values.sql:8199
1720 msgid "Krovak"
1721 msgstr "Křovákovo zobrazení"
1722
1723 #: 950.data.seed-values.sql:8402
1724 msgid "Côte d'Ivoire "
1725 msgstr "Pobřeží Slonoviny "
1726
1727 #: 950.data.seed-values.sql:8329
1728 msgid "Cayman Islands "
1729 msgstr "Kajmanské ostrovy "
1730
1731 #: 950.data.seed-values.sql:11966
1732 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1733 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1734
1735 #: 950.data.seed-values.sql:12232 950.data.seed-values.sql:12233
1736 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1737 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1738
1739 #: 950.data.seed-values.sql:6925
1740 msgid "Dogri"
1741 msgstr "Dógrí"
1742
1743 #: 950.data.seed-values.sql:1084
1744 msgid ""
1745 "Allows a user to mark a purchase order, lineitem, or individual copy as "
1746 "received"
1747 msgstr ""
1748 "Povolit uživateli označit objednávku, položku akvizice nebo jednotlivý "
1749 "exemplář jako přijatý"
1750
1751 #: 950.data.seed-values.sql:7067
1752 msgid "Limburgish"
1753 msgstr "Limburština"
1754
1755 #: 950.data.seed-values.sql:808
1756 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1757 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1758
1759 #: 950.data.seed-values.sql:9531
1760 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1761 msgstr ""
1762 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1763
1764 #: 950.data.seed-values.sql:1236
1765 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1766 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1767
1768 #: 950.data.seed-values.sql:1156
1769 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1770 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1771
1772 #: 950.data.seed-values.sql:17636
1773 msgid ""
1774 "Emit Owning Library ID Rather Than Short Name. Takes effect only if "
1775 "INCLUDE_OWNING_LIB is in use"
1776 msgstr ""
1777 "Emitovat ID vlastnické knihovny nikoliv  zkratku organizační jednotky. Platí "
1778 "pouze pokud se používá INCLUDE_OWNING_LIB"
1779
1780 #: 950.data.seed-values.sql:8203
1781 msgid "Space oblique Mercator"
1782 msgstr "Prostorové nepřímé Mercatorovo zobrazení"
1783
1784 #: 950.data.seed-values.sql:6844
1785 msgid "Assamese"
1786 msgstr "Asámština"
1787
1788 #: 950.data.seed-values.sql:2871 950.data.seed-values.sql:2872
1789 msgid "Hold Notification Format"
1790 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1791
1792 #: 950.data.seed-values.sql:5173
1793 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1794 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1795
1796 #: 950.data.seed-values.sql:15019
1797 msgid "Match-Only Merge"
1798 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1799
1800 # id::vqbrad.description__8
1801 #: 950.data.seed-values.sql:156 950.data.seed-values.sql:5571
1802 msgid "Accession Number"
1803 msgstr "Přírůstkové číslo"
1804
1805 #: 950.data.seed-values.sql:19282
1806 msgid "Serials Print Routing Lists"
1807 msgstr "Seznamy k tisku předběžných příjemců seriálu"
1808
1809 #: 950.data.seed-values.sql:17023
1810 msgid ""
1811 "Set the preferred font family for item print labels. You can specify a list "
1812 "of CSS fonts, separated by commas, in order of preference; the system will "
1813 "use the first font it finds with a matching name. For example, \"Arial, "
1814 "Helvetica, serif\""
1815 msgstr ""
1816 "Nastavit výběr rodiny písem pro tisk štítků. Můžete specifikovat seznam CSS "
1817 "fontů oddělených čárkou v pořadí podle preference; systém použije první font "
1818 "ze seznamu, který najde. Příklad: \"Arial, Helvetica, serif\""
1819
1820 #: 950.data.seed-values.sql:3571
1821 msgid "Org Unit Target Weight"
1822 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1823
1824 #: 950.data.seed-values.sql:16580
1825 msgid "Default copy location value for imported items"
1826 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1827
1828 #: 950.data.seed-values.sql:3499
1829 msgid "Clear shelf copy status"
1830 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1831
1832 #: 950.data.seed-values.sql:8211
1833 msgid "Conic, specific type unknown"
1834 msgstr "Kuželové zobrazení, specifický typ není znám"
1835
1836 #: 950.data.seed-values.sql:7064
1837 msgid "Latin"
1838 msgstr "Latina"
1839
1840 #: 950.data.seed-values.sql:816
1841 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1842 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1843
1844 #: 950.data.seed-values.sql:8192
1845 msgid "Mercator"
1846 msgstr "Merkatorovo zobrazení"
1847
1848 #: 950.data.seed-values.sql:1354
1849 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1850 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1851
1852 #: 950.data.seed-values.sql:8014
1853 msgid "Pavans"
1854 msgstr "Pavany"
1855
1856 #: 950.data.seed-values.sql:6954 950.data.seed-values.sql:6957
1857 msgid "Frisian"
1858 msgstr "Fríština"
1859
1860 #: 950.data.seed-values.sql:1118
1861 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1862 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1863
1864 #: 950.data.seed-values.sql:12678
1865 msgid "Malformed record cause Import failure"
1866 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1867
1868 #: 950.data.seed-values.sql:1060
1869 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1870 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako 'Ztracený čtenářem'"
1871
1872 #: 950.data.seed-values.sql:1604
1873 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1874 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1875
1876 #: 950.data.seed-values.sql:4138 950.data.seed-values.sql:4141
1877 msgid "PayflowPro password"
1878 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1879
1880 #: 950.data.seed-values.sql:14802
1881 msgid "Centennial Wireless"
1882 msgstr "Centennial Wireless"
1883
1884 #: 950.data.seed-values.sql:7959 950.data.seed-values.sql:8639
1885 #: 950.data.seed-values.sql:8653 950.data.seed-values.sql:8667
1886 #: 950.data.seed-values.sql:8681 950.data.seed-values.sql:8695
1887 #: 950.data.seed-values.sql:8709
1888 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
1889 msgstr "Technické a/nebo historické informace o nástrojích"
1890
1891 #: 950.data.seed-values.sql:8384
1892 msgid "Gaza Strip "
1893 msgstr "Pásmo Gazy "
1894
1895 #: 950.data.seed-values.sql:12680
1896 msgid "New record had insufficient quality"
1897 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1898
1899 #: 950.data.seed-values.sql:8969 950.data.seed-values.sql:8986
1900 #: 950.data.seed-values.sql:9002 950.data.seed-values.sql:9018
1901 #: 950.data.seed-values.sql:9034
1902 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
1903 msgstr "Zvukový záznam"
1904
1905 #: 950.data.seed-values.sql:14581
1906 msgid "Simple Mobile"
1907 msgstr "Simple Mobile"
1908
1909 #: 950.data.seed-values.sql:13846
1910 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile (Alternate)"
1911 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile (Alternativní)"
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:1104
1914 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1915 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1916
1917 #: 950.data.seed-values.sql:14821
1918 msgid "Helio"
1919 msgstr "Helio"
1920
1921 #: 950.data.seed-values.sql:13422
1922 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
1923 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno korporace"
1924
1925 #: 950.data.seed-values.sql:7971
1926 msgid "Ballets"
1927 msgstr "Balety"
1928
1929 #: 950.data.seed-values.sql:8339
1930 msgid "Cabo Verde "
1931 msgstr "Kapverdy "
1932
1933 #: 950.data.seed-values.sql:7372
1934 msgid "Type C"
1935 msgstr "Videopáska - typ C"
1936
1937 #: 950.data.seed-values.sql:8511
1938 msgid "South Carolina "
1939 msgstr "Jižní Karolína "
1940
1941 #: 950.data.seed-values.sql:1014
1942 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1943 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1944
1945 #: 950.data.seed-values.sql:1676
1946 msgid "Update prefix label definition."
1947 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1948
1949 #: 950.data.seed-values.sql:8277
1950 msgid "Albania "
1951 msgstr "Albánie "
1952
1953 #: 950.data.seed-values.sql:8385
1954 msgid "Hawaii "
1955 msgstr "Havaj "
1956
1957 #: 950.data.seed-values.sql:4576
1958 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1959 msgstr ""
1960 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
1961
1962 #: 950.data.seed-values.sql:6956
1963 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1964 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1965
1966 #: 950.data.seed-values.sql:8597
1967 msgid "Spratly Island "
1968 msgstr "Spratlyovy ostrovy "
1969
1970 #: 950.data.seed-values.sql:8316
1971 msgid "Bouvet Island "
1972 msgstr "Bouvetův ostrov "
1973
1974 #: 950.data.seed-values.sql:15089
1975 msgid "LibraryElf Login"
1976 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1977
1978 #: 950.data.seed-values.sql:8209
1979 msgid "Equidistant conic"
1980 msgstr "Kuželové ekvidistantní zobrazení"
1981
1982 #: 950.data.seed-values.sql:1438 950.data.seed-values.sql:1440
1983 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1984 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1985
1986 #: 950.data.seed-values.sql:8340
1987 msgid "Cook Islands "
1988 msgstr "Cookovy ostrovy "
1989
1990 #: 950.data.seed-values.sql:539
1991 msgid "Discard/Weed"
1992 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1993
1994 #: 950.data.seed-values.sql:8355
1995 msgid "El Salvador "
1996 msgstr "Salvador "
1997
1998 #: 950.data.seed-values.sql:2953
1999 msgid "Self Check"
2000 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
2001
2002 # id::clm.value__iii
2003 #: 950.data.seed-values.sql:7005
2004 msgid "Sichuan Yi"
2005 msgstr "S'čchuanština"
2006
2007 #: 950.data.seed-values.sql:17017
2008 msgid "Item Print Label Font Family"
2009 msgstr "Rodina fontů pro tisk štítků jednotek"
2010
2011 #: 950.data.seed-values.sql:5029
2012 msgid ""
2013 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
2014 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
2015 "If the field is required this setting is ignored."
2016 msgstr ""
2017 "Pole Druhé jméno - second_given_name - se zobrazí na kartě registračních "
2018 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
2019 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
2020
2021 #: 950.data.seed-values.sql:4201 950.data.seed-values.sql:4204
2022 msgid "PayPal test mode"
2023 msgstr "Mód testu PayPal"
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:7296
2026 msgid "Yoruba"
2027 msgstr "Jorubština"
2028
2029 #: 950.data.seed-values.sql:1234
2030 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
2031 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
2032
2033 #: 950.data.seed-values.sql:1897
2034 msgid "Update copy alert suppression"
2035 msgstr "Upravit potlačení upozornění k exempláři"
2036
2037 #: 950.data.seed-values.sql:1837
2038 msgid "Allow a user to create a new popularity badge"
2039 msgstr "Povolit uživatel novou známku popularity"
2040
2041 #: 950.data.seed-values.sql:5083
2042 msgid ""
2043 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2044 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2045 "field is required this setting is ignored."
2046 msgstr ""
2047 "Pole Stát bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s povinnými "
2048 "poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole povinné, toto "
2049 "nastavení je ignorováno."
2050
2051 #: 950.data.seed-values.sql:8352
2052 msgid "Timor"
2053 msgstr "Timor"
2054
2055 #: 950.data.seed-values.sql:4412
2056 msgid "Patron Opt-In Boundary"
2057 msgstr ""
2058 "Hranice nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů v dalších knihovnách"
2059
2060 #: 950.data.seed-values.sql:5652
2061 msgid "Cancel Holds"
2062 msgstr "Zrušit rezervace"
2063
2064 #: 950.data.seed-values.sql:7344
2065 msgid "Speeches"
2066 msgstr "Projevy"
2067
2068 #: 950.data.seed-values.sql:13423
2069 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
2070 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
2071
2072 #: 950.data.seed-values.sql:5152
2073 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
2074 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
2075
2076 # id::clm.value__alb
2077 #: 950.data.seed-values.sql:6830
2078 msgid "Albanian"
2079 msgstr "Albánština"
2080
2081 #: 950.data.seed-values.sql:17672
2082 msgid "Order Copies Always Include Item Type (Even if Empty)"
2083 msgstr ""
2084 "Exempláře objednávek vždy zahrnují typ exempláře (i když jsou prázdné)"
2085
2086 #: 950.data.seed-values.sql:12699
2087 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
2088 msgstr ""
2089 "Špatný formát dat statistické kategorie, měl by být ve tvaru podobném KAT "
2090 "1|HODNOTA 1"
2091
2092 #: 950.data.seed-values.sql:16667 950.data.seed-values.sql:16686
2093 #: 950.data.seed-values.sql:16705
2094 msgid ""
2095 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
2096 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
2097 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
2098 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
2099 "6 = bottom list, do not display."
2100 msgstr ""
2101 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
2102 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
2103 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
2104 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
2105 "spodní seznam, nezobrazovat."
2106
2107 #: 950.data.seed-values.sql:1772
2108 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
2109 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
2110
2111 #: 950.data.seed-values.sql:15186
2112 msgid "cat"
2113 msgstr "Katalogizace"
2114
2115 #: 950.data.seed-values.sql:12066
2116 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
2117 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - zrušené (telefonicky čtenářem)"
2118
2119 #: 950.data.seed-values.sql:998
2120 msgid "Allow a user to delete a funding source"
2121 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
2122
2123 #: 950.data.seed-values.sql:7736
2124 msgid "unmediated"
2125 msgstr "bez média"
2126
2127 #: 950.data.seed-values.sql:3952
2128 msgid ""
2129 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2130 "%INCLUDE(header_text)%"
2131 msgstr ""
2132 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
2133 "%INCLUDE(header_text)%"
2134
2135 #: 950.data.seed-values.sql:5404
2136 msgid ""
2137 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
2138 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
2139 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
2140 "balances after an interval of time."
2141 msgstr ""
2142 "Zabránit naúčtování negativních poplatků (refundací) za ztracené/dlouhodobě  "
2143 "nevrácené materiály. Nastavení \"pravda\" zakáže naúčtování záporných "
2144 "poplatků vždy nebo - když je použito ve spojení s  nastaveným intervalem - "
2145 "zakáže naúčtování záporných poplatků po uplynutí určitého časového intervalu."
2146
2147 #: 950.data.seed-values.sql:17402
2148 msgid "OneClickdigital Basic Token"
2149 msgstr "Základní token pro OneClickdigital"
2150
2151 # id::clm.value__wln
2152 #: 950.data.seed-values.sql:7289
2153 msgid "Walloon"
2154 msgstr "Valonština"
2155
2156 #: 950.data.seed-values.sql:16151
2157 msgid ""
2158 "Leave transaction open when long-overdue balance equals zero.  This leaves "
2159 "the long-overdue copy on the patron record when it is paid"
2160 msgstr ""
2161 "Ponechte transakci otevřenou, pokud se bilance dlouhodobě nevrácených rovná "
2162 "nule.  To ponechá dlouhodobě nevrácené exempláře v záznamu čtenáře,pokud "
2163 "jsou zaplacené."
2164
2165 #: 950.data.seed-values.sql:8466
2166 msgid "Norway "
2167 msgstr "Norsko "
2168
2169 # id::pgt.name__4
2170 #: 950.data.seed-values.sql:1931
2171 msgid "Catalogers"
2172 msgstr "Katalogizátoři"
2173
2174 #: 950.data.seed-values.sql:6833
2175 msgid "Amharic"
2176 msgstr "Amharština"
2177
2178 #: 950.data.seed-values.sql:675
2179 msgid "Overdue Materials"
2180 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
2181
2182 #: 950.data.seed-values.sql:7170
2183 msgid "Rapanui"
2184 msgstr "Rapanuiština"
2185
2186 #: 950.data.seed-values.sql:8959 950.data.seed-values.sql:8976
2187 #: 950.data.seed-values.sql:8992 950.data.seed-values.sql:9008
2188 #: 950.data.seed-values.sql:9024
2189 msgid "Portraits"
2190 msgstr "Portréty"
2191
2192 #: 950.data.seed-values.sql:3036 950.data.seed-values.sql:3039
2193 msgid "Temporary barcode prefix"
2194 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
2195
2196 #: 950.data.seed-values.sql:1724
2197 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
2198 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
2199
2200 #: 950.data.seed-values.sql:18498
2201 msgid "Holdings View Show Copies"
2202 msgstr "Zobrazení jednotek zobrazí exempláře"
2203
2204 #: 950.data.seed-values.sql:13436
2205 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
2206 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
2207
2208 #: 950.data.seed-values.sql:15576
2209 msgid "Upload Create PO"
2210 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
2211
2212 #: 950.data.seed-values.sql:8020
2213 msgid "Requiems"
2214 msgstr "Rekviem"
2215
2216 #: 950.data.seed-values.sql:5371
2217 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
2218 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
2219
2220 #: 950.data.seed-values.sql:537 950.data.seed-values.sql:2950
2221 msgid "Cataloging"
2222 msgstr "Katalogizace"
2223
2224 #: 950.data.seed-values.sql:1885
2225 msgid "Administer copy alert types"
2226 msgstr "Spravovat typy upozornění exemplářů"
2227
2228 #: 950.data.seed-values.sql:8063 950.data.seed-values.sql:8092
2229 #: 950.data.seed-values.sql:8726 950.data.seed-values.sql:8756
2230 #: 950.data.seed-values.sql:8786 950.data.seed-values.sql:8816
2231 msgid "Indexes"
2232 msgstr "Rejstříky"
2233
2234 #: 950.data.seed-values.sql:6840
2235 msgid "Mapuche"
2236 msgstr "Mapuche (araukánština)"
2237
2238 #: 950.data.seed-values.sql:7272
2239 msgid "Uighur"
2240 msgstr "Ujgurština"
2241
2242 #: 950.data.seed-values.sql:1488
2243 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2244 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2245
2246 #: 950.data.seed-values.sql:8018
2247 msgid "Program music"
2248 msgstr "programní hudba"
2249
2250 #: 950.data.seed-values.sql:8269
2251 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2252 msgstr "Bez aranžmá nebo transpozice nebo není specifikováno"
2253
2254 #: 950.data.seed-values.sql:11960
2255 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2256 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
2257
2258 #: 950.data.seed-values.sql:4331
2259 msgid "Allow pending addresses"
2260 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
2261
2262 #: 950.data.seed-values.sql:4948
2263 msgid ""
2264 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2265 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2266 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2267 msgstr ""
2268 "Pole Vedoucí účet - master_account - bude  na kartě registračních údajů "
2269 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
2270 "Zobrazit navržená pole. Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto nastavení "
2271 "je ignorováno."
2272
2273 # id::clm.value__ind
2274 #: 950.data.seed-values.sql:7012
2275 msgid "Indonesian"
2276 msgstr "Indonéština"
2277
2278 #: 950.data.seed-values.sql:726
2279 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2280 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
2281
2282 #: 950.data.seed-values.sql:8077 950.data.seed-values.sql:8108
2283 #: 950.data.seed-values.sql:8742 950.data.seed-values.sql:8772
2284 #: 950.data.seed-values.sql:8802 950.data.seed-values.sql:8832
2285 msgid "Yearbooks"
2286 msgstr "Ročenky"
2287
2288 #: 950.data.seed-values.sql:218 950.data.seed-values.sql:5577
2289 msgid "Edition"
2290 msgstr "Vydání"
2291
2292 #: 950.data.seed-values.sql:8534
2293 msgid "Syria "
2294 msgstr "Sýrie "
2295
2296 #: 950.data.seed-values.sql:7928
2297 msgid "audiocassette"
2298 msgstr "Zvuková kazeta"
2299
2300 #: 950.data.seed-values.sql:18785
2301 msgid "Grid Config: circ.pending_patrons.list"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: 950.data.seed-values.sql:1006
2305 msgid "Allow a user to delete a fund"
2306 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
2307
2308 #: 950.data.seed-values.sql:4450
2309 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2310 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
2311
2312 #: 950.data.seed-values.sql:13434
2313 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2314 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
2315
2316 #: 950.data.seed-values.sql:17487
2317 msgid "Define the time zone in which a library physically resides"
2318 msgstr "Definice časového pásma, ve kterém se knihovna fyzicky nachází"
2319
2320 #: 950.data.seed-values.sql:1092
2321 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2322 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
2323
2324 #: 950.data.seed-values.sql:13829
2325 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2326 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2327
2328 #: 950.data.seed-values.sql:8367
2329 msgid "Djibouti "
2330 msgstr "Džibutsko "
2331
2332 # id::clm.value__kru
2333 #: 950.data.seed-values.sql:7052
2334 msgid "Kurukh"
2335 msgstr "Kurukh"
2336
2337 #: 950.data.seed-values.sql:1825
2338 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2339 msgstr "Povolit uživateli srovnat účet (obvykle na nulu)"
2340
2341 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2342 #: 950.data.seed-values.sql:7238 950.data.seed-values.sql:7239
2343 msgid "Tatar"
2344 msgstr "Tatarština"
2345
2346 #: 950.data.seed-values.sql:992
2347 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2348 msgstr ""
2349 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
2350
2351 #: 950.data.seed-values.sql:8378
2352 msgid "Georgia (Republic) "
2353 msgstr "Gruzie "
2354
2355 #: 950.data.seed-values.sql:186
2356 msgid "Series Title (Browse)"
2357 msgstr "Název edice (prohlížení)"
2358
2359 #: 950.data.seed-values.sql:14088
2360 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2361 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2362
2363 #: 950.data.seed-values.sql:8612
2364 msgid "Continuing resource currently published"
2365 msgstr "Pokračující zdroj aktuálně vydaný"
2366
2367 #: 950.data.seed-values.sql:3180
2368 msgid "Spine and pocket label font size"
2369 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
2370
2371 #: 950.data.seed-values.sql:3153
2372 msgid "Minimum Item Price"
2373 msgstr "Minimální cena exempláře"
2374
2375 #: 950.data.seed-values.sql:13470
2376 msgid "Author axis"
2377 msgstr "Osa autorů"
2378
2379 #: 950.data.seed-values.sql:13410
2380 msgid "Heading -- General Subdivision"
2381 msgstr "Záhlaví -- všeobecné podrozdělení"
2382
2383 #: 950.data.seed-values.sql:7110
2384 msgid "Mooré"
2385 msgstr "Mosi (more)"
2386
2387 #: 950.data.seed-values.sql:1246
2388 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2389 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2390
2391 #: 950.data.seed-values.sql:8531
2392 msgid "Saudi Arabia "
2393 msgstr "Saudská Arábie "
2394
2395 #: 950.data.seed-values.sql:8397
2396 msgid "Indonesia "
2397 msgstr "Indonésie "
2398
2399 #: 950.data.seed-values.sql:7232
2400 msgid "Syriac"
2401 msgstr "Syrština"
2402
2403 #: 950.data.seed-values.sql:7031
2404 msgid "Karen"
2405 msgstr "Karenština"
2406
2407 #: 950.data.seed-values.sql:6959
2408 msgid "Friulian"
2409 msgstr "Friulština (furlanština)"
2410
2411 #: 950.data.seed-values.sql:8554
2412 msgid "Uganda "
2413 msgstr "Uganda "
2414
2415 #: 950.data.seed-values.sql:15493
2416 msgid ""
2417 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2418 "system moves on to the next URL"
2419 msgstr ""
2420 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
2421 "přesune na další URL."
2422
2423 #: 950.data.seed-values.sql:5641
2424 msgid "Template Merge Container"
2425 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
2426
2427 #: 950.data.seed-values.sql:11564
2428 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2429 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
2430
2431 #: 950.data.seed-values.sql:4936
2432 msgid "Show master_account field on patron registration"
2433 msgstr ""
2434 "Zobrazit pole  Vedoucí účet -  master_account - na kartě registračních údajů "
2435 "čtenáře"
2436
2437 #: 950.data.seed-values.sql:11946
2438 msgid "The information is to be or has been deleted."
2439 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
2440
2441 #: 950.data.seed-values.sql:3715
2442 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2443 msgstr "Zakrýt pole Datum narození"
2444
2445 #: 950.data.seed-values.sql:1895
2446 msgid "Create copy alert suppression"
2447 msgstr "Vytvořit potlačení upozornění k exemplářům"
2448
2449 #: 950.data.seed-values.sql:8292
2450 msgid "American Samoa "
2451 msgstr "Americká Samoa "
2452
2453 #: 950.data.seed-values.sql:8134 950.data.seed-values.sql:8839
2454 #: 950.data.seed-values.sql:8860
2455 msgid "Autobiography"
2456 msgstr "Autobiografie"
2457
2458 #: 950.data.seed-values.sql:13444
2459 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2460 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
2461
2462 #: 950.data.seed-values.sql:7214
2463 msgid "Soninke"
2464 msgstr "Sonikština"
2465
2466 #: 950.data.seed-values.sql:940
2467 msgid ""
2468 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2469 msgstr ""
2470 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
2471 "nová"
2472
2473 #: 950.data.seed-values.sql:8375
2474 msgid "Gabon "
2475 msgstr "Gabon "
2476
2477 #: 950.data.seed-values.sql:8968 950.data.seed-values.sql:8985
2478 #: 950.data.seed-values.sql:9001 950.data.seed-values.sql:9017
2479 #: 950.data.seed-values.sql:9033
2480 msgid "Samples"
2481 msgstr "Ukázky"
2482
2483 #: 950.data.seed-values.sql:964
2484 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2485 msgstr ""
2486 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Dodavatelé\""
2487
2488 #: 950.data.seed-values.sql:6997
2489 msgid "Hmong"
2490 msgstr "Hmongština"
2491
2492 #: 950.data.seed-values.sql:1048
2493 msgid "Allow a user to create/view/update/delete a currency_type"
2494 msgstr ""
2495 "Povolit uživateli vytvořit, zobrazit, upravit, smazat typ měny "
2496 "(currency_type)"
2497
2498 #: 950.data.seed-values.sql:1046
2499 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2500 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
2501
2502 #: 950.data.seed-values.sql:13404
2503 msgid "Heading -- Topical Term"
2504 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
2505
2506 #: 950.data.seed-values.sql:3940
2507 msgid "Content of footer_text include"
2508 msgstr "Obsah includu footer_text"
2509
2510 #: 950.data.seed-values.sql:17260
2511 msgid ""
2512 "Base URI for OverDrive Circulation API (defaults to "
2513 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Using HTTPS here is strongly "
2514 "encouraged."
2515 msgstr ""
2516 "URI báze pro API výpůjček OverDrive (výchozí  "
2517 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Je silně doporučováno použití  HTTPS ."
2518
2519 #: 950.data.seed-values.sql:9761
2520 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2521 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
2522
2523 #: 950.data.seed-values.sql:5110
2524 msgid ""
2525 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2526 "registration."
2527 msgstr ""
2528 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ   - post_code - na kartě registračních "
2529 "údajů čtenáře"
2530
2531 #: 950.data.seed-values.sql:7093
2532 msgid "Malay"
2533 msgstr "Malajština"
2534
2535 #: 950.data.seed-values.sql:13984
2536 msgid "Bulletin.net"
2537 msgstr "Bulletin.net"
2538
2539 #: 950.data.seed-values.sql:8204
2540 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2541 msgstr "Cylindrický, specifický typ není znám"
2542
2543 # id::citm.value__f
2544 #: 950.data.seed-values.sql:7325
2545 msgid "Manuscript cartographic material"
2546 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
2547
2548 #: 950.data.seed-values.sql:141
2549 msgid "Geographic Subject"
2550 msgstr "Geografické téma"
2551
2552 #: 950.data.seed-values.sql:1150
2553 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2554 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2555
2556 #: 950.data.seed-values.sql:691
2557 msgid "Notification Fee"
2558 msgstr "Poplatek za upozornění"
2559
2560 #: 950.data.seed-values.sql:3664
2561 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2562 msgstr ""
2563 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
2564 "nejdříve vrátily do domovské knihovny."
2565
2566 #: 950.data.seed-values.sql:3691
2567 msgid ""
2568 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2569 "fines"
2570 msgstr ""
2571 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
2572 "než jaká je hodnota exempláře."
2573
2574 #: 950.data.seed-values.sql:6888
2575 msgid "Cebuano"
2576 msgstr "Cebuánština"
2577
2578 #: 950.data.seed-values.sql:3252
2579 msgid "Block Renewal of Items Needed for Holds"
2580 msgstr "Blokovat prodloužení exemplářů,  na které je zadána rezervace"
2581
2582 # id::clm.value__moh
2583 #: 950.data.seed-values.sql:7107
2584 msgid "Mohawk"
2585 msgstr "Mohawk"
2586
2587 #: 950.data.seed-values.sql:924
2588 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2589 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
2590
2591 #: 950.data.seed-values.sql:15678
2592 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2593 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
2594
2595 #: 950.data.seed-values.sql:966
2596 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2597 msgstr ""
2598 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
2599
2600 #: 950.data.seed-values.sql:3066
2601 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2602 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. '2 týdny'"
2603
2604 #: 950.data.seed-values.sql:5002
2605 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2606 msgstr "Pole Prefix bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
2607
2608 #: 950.data.seed-values.sql:12365
2609 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2610 msgstr ""
2611 "Je zapotřebí formátovat pro tisk dopisy čtenářům o chybějících kusech"
2612
2613 #: 950.data.seed-values.sql:3796
2614 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2615 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
2616
2617 #: 950.data.seed-values.sql:4768
2618 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2619 msgstr ""
2620 "Pole Datum narození bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
2621
2622 #: 950.data.seed-values.sql:18813
2623 msgid "Grid Config: user.bucket.view"
2624 msgstr "smaz"
2625
2626 #: 950.data.seed-values.sql:7932
2627 msgid "audio roll"
2628 msgstr "zvukový válec"
2629
2630 #: 950.data.seed-values.sql:1526
2631 msgid "ADMIN_INVOICE"
2632 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2633
2634 #: 950.data.seed-values.sql:8604
2635 msgid "United Kingdom "
2636 msgstr "Spojené Království "
2637
2638 # id::clm.value__jav
2639 #: 950.data.seed-values.sql:7021
2640 msgid "Javanese"
2641 msgstr "Javánština"
2642
2643 #: 950.data.seed-values.sql:1620
2644 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2645 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2646
2647 #: 950.data.seed-values.sql:18470
2648 msgid "Print Receipt On Payment"
2649 msgstr "Při platbě vytisknout potvrzení"
2650
2651 #: 950.data.seed-values.sql:18659
2652 msgid "Grid Config: cat.bucket.record.search"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2656 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2657 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2658
2659 #: 950.data.seed-values.sql:934
2660 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2661 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
2662
2663 #: 950.data.seed-values.sql:13696
2664 msgid "Circulation Policy Configuration"
2665 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
2666
2667 #: 950.data.seed-values.sql:8564
2668 msgid "Vatican City "
2669 msgstr "Vatikán "
2670
2671 # id::clm.value__kan
2672 #: 950.data.seed-values.sql:7030
2673 msgid "Kannada"
2674 msgstr "Kannadština"
2675
2676 #: 950.data.seed-values.sql:6928
2677 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2678 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
2679
2680 #: 950.data.seed-values.sql:15684
2681 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2682 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
2683
2684 # id::clm.value__per
2685 #: 950.data.seed-values.sql:7158
2686 msgid "Persian"
2687 msgstr "Perština"
2688
2689 #: 950.data.seed-values.sql:15088
2690 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2691 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
2692
2693 #: 950.data.seed-values.sql:18918
2694 msgid "Default MARC Template"
2695 msgstr "Výchozí šablona MARC"
2696
2697 #: 950.data.seed-values.sql:1891
2698 msgid "Delete copy alert types"
2699 msgstr "Smazat typy upozornění k exemplářům"
2700
2701 #: 950.data.seed-values.sql:1022
2702 msgid "Allow a user to create a new provider"
2703 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
2704
2705 #: 950.data.seed-values.sql:1654
2706 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2707 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2708
2709 #: 950.data.seed-values.sql:9725
2710 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2711 msgstr "U akvizičního požadavku čtenáře došlo ke změně na Objednáno."
2712
2713 #: 950.data.seed-values.sql:936
2714 msgid "Allow a user to bar a patron"
2715 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
2716
2717 #: 950.data.seed-values.sql:8468
2718 msgid "Nicaragua "
2719 msgstr "Nicaragua "
2720
2721 #: 950.data.seed-values.sql:7999
2722 msgid "Masses"
2723 msgstr "Mše"
2724
2725 #: 950.data.seed-values.sql:18967
2726 msgid "Print Template Context: bill_payment"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: 950.data.seed-values.sql:8271
2730 msgid "Arrangement"
2731 msgstr "Kompozice"
2732
2733 #: 950.data.seed-values.sql:8474
2734 msgid "Nevada "
2735 msgstr "Nevada "
2736
2737 #: 950.data.seed-values.sql:8965 950.data.seed-values.sql:8982
2738 #: 950.data.seed-values.sql:8998 950.data.seed-values.sql:9014
2739 #: 950.data.seed-values.sql:9030
2740 msgid "Coats of arms"
2741 msgstr "Erby"
2742
2743 #: 950.data.seed-values.sql:7007
2744 msgid "Inuktitut"
2745 msgstr "Inuktitut"
2746
2747 #: 950.data.seed-values.sql:7351 950.data.seed-values.sql:8159
2748 msgid "Microopaque"
2749 msgstr "Mikrokarta"
2750
2751 #: 950.data.seed-values.sql:8414
2752 msgid "Kosovo "
2753 msgstr "Kosovo "
2754
2755 #: 950.data.seed-values.sql:8107 950.data.seed-values.sql:8741
2756 #: 950.data.seed-values.sql:8771 950.data.seed-values.sql:8801
2757 #: 950.data.seed-values.sql:8831
2758 msgid "Other reports"
2759 msgstr "Ostatní zprávy"
2760
2761 #: 950.data.seed-values.sql:1470
2762 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2763 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2764
2765 #: 950.data.seed-values.sql:9788
2766 msgid ""
2767 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2768 msgstr ""
2769 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
2770
2771 #: 950.data.seed-values.sql:263
2772 msgid "Type of Resource"
2773 msgstr "Typ zdroje"
2774
2775 #: 950.data.seed-values.sql:952
2776 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2777 msgstr ""
2778 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Globální "
2779 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
2780
2781 # id::clm.value__jpr
2782 #: 950.data.seed-values.sql:7023
2783 msgid "Judeo-Persian"
2784 msgstr "Judeo-perština"
2785
2786 #: 950.data.seed-values.sql:4249
2787 msgid ""
2788 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2789 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2790 msgstr ""
2791 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
2792 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
2793
2794 #: 950.data.seed-values.sql:19163
2795 msgid "Print Template Context: patron_note"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: 950.data.seed-values.sql:7079
2799 msgid "Lushai"
2800 msgstr "Lušáí"
2801
2802 #: 950.data.seed-values.sql:838
2803 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2804 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
2805
2806 #: 950.data.seed-values.sql:8001
2807 msgid "Minuets"
2808 msgstr "Menuety"
2809
2810 # id::clm.value__tah
2811 #: 950.data.seed-values.sql:7234
2812 msgid "Tahitian"
2813 msgstr "Tahitština"
2814
2815 #: 950.data.seed-values.sql:8382
2816 msgid "Germany "
2817 msgstr "Německo "
2818
2819 #: 950.data.seed-values.sql:1038
2820 msgid "Allows a user to create a picklist"
2821 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
2822
2823 #: 950.data.seed-values.sql:1853
2824 msgid "Allow a user to modify an authority record"
2825 msgstr "Povolit uživatel upravit autoritní záznam"
2826
2827 #: 950.data.seed-values.sql:18526
2828 msgid "Copy Edit Default Values"
2829 msgstr "Výchozí hodnoty pro úpravu exemplářů"
2830
2831 #: 950.data.seed-values.sql:17468
2832 msgid ""
2833 "If enabled, adds a \"Digital Bookplate\" option to the query type selectors "
2834 "in the public catalog for search on copy tags."
2835 msgstr ""
2836 "Pokud je tato volba aktivována, bude volba \"Digitální ex-libris přidána do "
2837 "selektoru typu dotazu  pro hledání podle příznaku exempláře ve veřejném "
2838 "katalogu."
2839
2840 #: 950.data.seed-values.sql:17597
2841 msgid ""
2842 "Forgive fines when checking out a long-overdue item and copy alert is "
2843 "suppressed?"
2844 msgstr ""
2845 "Prominout pokudty při půjčování dlouhodobě nevrácené jednotky, když je "
2846 "potlačeno varování k exempláři?"
2847
2848 # id::clfm.value__m
2849 #: 950.data.seed-values.sql:7342
2850 msgid "Mixed forms"
2851 msgstr "Smíšené formy"
2852
2853 #: 950.data.seed-values.sql:1098
2854 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2855 msgstr ""
2856 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
2857 "vrácených pro čtenáře"
2858
2859 #: 950.data.seed-values.sql:8519
2860 msgid "Sudan "
2861 msgstr "Súdán "
2862
2863 #: 950.data.seed-values.sql:1823
2864 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
2865 msgstr "Povolit administraci tabulek MARC"
2866
2867 # id::clm.value__gay
2868 #: 950.data.seed-values.sql:6964
2869 msgid "Gayo"
2870 msgstr "Gayo"
2871
2872 #: 950.data.seed-values.sql:8074 950.data.seed-values.sql:8104
2873 #: 950.data.seed-values.sql:8738 950.data.seed-values.sql:8768
2874 #: 950.data.seed-values.sql:8798 950.data.seed-values.sql:8828
2875 msgid "Standards/specifications"
2876 msgstr "Standardy/specifikace"
2877
2878 #: 950.data.seed-values.sql:17484
2879 msgid "Library time zone"
2880 msgstr "Časové pásmo knihovny"
2881
2882 #: 950.data.seed-values.sql:8220
2883 msgid "Cordiform"
2884 msgstr "Srdcovité zobrazení"
2885
2886 #: 950.data.seed-values.sql:8360
2887 msgid "Fiji "
2888 msgstr "Fidži "
2889
2890 # id::clfm.value__0
2891 #: 950.data.seed-values.sql:7333
2892 msgid "Not fiction (not further specified)"
2893 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
2894
2895 #: 950.data.seed-values.sql:4066 950.data.seed-values.sql:4069
2896 msgid "AuthorizeNet login"
2897 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
2898
2899 #: 950.data.seed-values.sql:4846
2900 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2901 msgstr ""
2902 "Regulární výraz pro pole Telefonní číslo večer  - evening_phone -  na kartě "
2903 "registračních údajů čtenáře"
2904
2905 #: 950.data.seed-values.sql:878
2906 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2907 msgstr ""
2908 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2909
2910 #: 950.data.seed-values.sql:758
2911 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2912 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2913
2914 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2915 #: 950.data.seed-values.sql:6963 950.data.seed-values.sql:7145
2916 msgid "Oromo"
2917 msgstr "Oromština"
2918
2919 #: 950.data.seed-values.sql:4729
2920 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2921 msgstr ""
2922 "Požadovat pole Telefon ve dne - day_phone - na  na kartě registračních údajů "
2923 "čtenáře"
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:4759
2926 msgid ""
2927 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2928 "patron registration form."
2929 msgstr ""
2930 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
2931 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
2932
2933 #: 950.data.seed-values.sql:15109
2934 msgid ""
2935 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2936 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2937 "days."
2938 msgstr ""
2939 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2940 "nastavena hodnota Pravda, poplatky za zpozdné budou účtovány i během období "
2941 "plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna zavřená."
2942
2943 #: 950.data.seed-values.sql:4361
2944 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2945 msgstr ""
2946 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2947
2948 #: 950.data.seed-values.sql:151
2949 msgid "General Keywords"
2950 msgstr "Obecná klíčová slova"
2951
2952 #: 950.data.seed-values.sql:7040
2953 msgid "Khotanese"
2954 msgstr "Chotánština"
2955
2956 #: 950.data.seed-values.sql:2818
2957 msgid "Patron via SIP"
2958 msgstr "čtenář via SIP"
2959
2960 #: 950.data.seed-values.sql:1164
2961 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2962 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2963
2964 #: 950.data.seed-values.sql:1915
2965 msgid "Allows a user to manage custom permission group lists."
2966 msgstr "Povolí uživateli spravovat vlastní seznamy skupin oprávnění"
2967
2968 #: 950.data.seed-values.sql:8546
2969 msgid "Trinidad and Tobago "
2970 msgstr "Trinidad a Tobago "
2971
2972 #: 950.data.seed-values.sql:8539
2973 msgid "Thailand "
2974 msgstr "Thajsko "
2975
2976 #: 950.data.seed-values.sql:8395
2977 msgid "Illinois "
2978 msgstr "Illinois "
2979
2980 #: 950.data.seed-values.sql:3448
2981 msgid ""
2982 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2983 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2984 msgstr ""
2985 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2986 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2987
2988 #: 950.data.seed-values.sql:6913
2989 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2990 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2991
2992 # id::clm.value__est
2993 #: 950.data.seed-values.sql:6941
2994 msgid "Estonian"
2995 msgstr "Estonština"
2996
2997 #: 950.data.seed-values.sql:8191
2998 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
2999 msgstr "Lambertovo kuželové zobrazení"
3000
3001 #: 950.data.seed-values.sql:3925
3002 msgid ""
3003 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3004 "%INCLUDE(alert_text)%"
3005 msgstr ""
3006 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
3007 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
3008
3009 #: 950.data.seed-values.sql:16504
3010 msgid "Show county field on patron registration"
3011 msgstr "Zobrazit pole Okres  na kartě registračních údajů čtenáře"
3012
3013 #: 950.data.seed-values.sql:5642
3014 msgid "URL Verification Queue"
3015 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
3016
3017 #: 950.data.seed-values.sql:8967 950.data.seed-values.sql:8984
3018 #: 950.data.seed-values.sql:9000 950.data.seed-values.sql:9016
3019 #: 950.data.seed-values.sql:9032
3020 msgid "Forms"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: 950.data.seed-values.sql:6982
3024 msgid "Greek, Modern (1453- )"
3025 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
3026
3027 #: 950.data.seed-values.sql:659
3028 msgid "Branch"
3029 msgstr "Pobočka"
3030
3031 #: 950.data.seed-values.sql:4777
3032 msgid ""
3033 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3034 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3035 "field is required this setting is ignored."
3036 msgstr ""
3037 "Pole Datum narození bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
3038 "požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
3039 "nastavení je ignorováno."
3040
3041 #: 950.data.seed-values.sql:17433
3042 msgid ""
3043 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
3044 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\").  This will be used in areas where a "
3045 "date without a timestamp is sufficient, like Date of Birth."
3046 msgstr ""
3047 "Formátovat data podle tohoto vzoru(příklady: \"yyyy-MM-dd\" pror \"2010-04-"
3048 "26\", \"d. MMM  yyyy\" for \"26. duben 2010\"). Tento formát bude použit "
3049 "všude, kde není potřeba datum s časovým razítkem, např. pro  datum narození."
3050
3051 #: 950.data.seed-values.sql:16145
3052 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
3053 msgstr ""
3054 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
3055
3056 #: 950.data.seed-values.sql:16074
3057 msgid ""
3058 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
3059 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
3060 "activity older than) this amount of time"
3061 msgstr ""
3062 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
3063 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
3064 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
3065 "která zde uvedenena."
3066
3067 #: 950.data.seed-values.sql:11937
3068 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
3069 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
3070
3071 #: 950.data.seed-values.sql:8608
3072 msgid "Zambia "
3073 msgstr "Zambie "
3074
3075 # id::cbs.source__3
3076 #: 950.data.seed-values.sql:7
3077 msgid "Project Gutenberg"
3078 msgstr "Projekt Gutenberg"
3079
3080 #: 950.data.seed-values.sql:1518
3081 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3082 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3083
3084 #: 950.data.seed-values.sql:14173
3085 msgid "Element Mobile"
3086 msgstr "Element Mobile"
3087
3088 #: 950.data.seed-values.sql:4210 950.data.seed-values.sql:4213
3089 msgid "Enable Stripe payments"
3090 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
3091
3092 #: 950.data.seed-values.sql:8489
3093 msgid "Philippines "
3094 msgstr "Filipíny "
3095
3096 #: 950.data.seed-values.sql:932
3097 msgid "Allow a user to put someone into collections"
3098 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
3099
3100 #: 950.data.seed-values.sql:4522
3101 msgid "Show billing tab first when bills are present"
3102 msgstr ""
3103 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
3104
3105 #: 950.data.seed-values.sql:1950
3106 msgid "Can do anything at the System level"
3107 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
3108
3109 #: 950.data.seed-values.sql:16476
3110 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
3111 msgstr ""
3112 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
3113 "uživatelského účtu."
3114
3115 #: 950.data.seed-values.sql:15077
3116 msgid "Verification via translator-v1"
3117 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
3118
3119 #: 950.data.seed-values.sql:11925
3120 msgid "Shipping Charge"
3121 msgstr "Poštovné"
3122
3123 #: 950.data.seed-values.sql:12046 950.data.seed-values.sql:12241
3124 #: 950.data.seed-values.sql:12242
3125 msgid "Historical Hold Retention Age"
3126 msgstr "Doba uchování historie rezervací"
3127
3128 #: 950.data.seed-values.sql:18974
3129 msgid "Print Template: bill_payment"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: 950.data.seed-values.sql:7428 950.data.seed-values.sql:7429
3133 #: 950.data.seed-values.sql:7497 950.data.seed-values.sql:7498
3134 #: 950.data.seed-values.sql:7585 950.data.seed-values.sql:7586
3135 msgid "Music Score"
3136 msgstr "Music Score"
3137
3138 # id::clm.value__tig
3139 #: 950.data.seed-values.sql:7248
3140 msgid "Tigré"
3141 msgstr "Tigrejština"
3142
3143 #: 950.data.seed-values.sql:3841
3144 msgid "Pop-up alert for errors"
3145 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
3146
3147 #: 950.data.seed-values.sql:15129
3148 msgid ""
3149 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
3150 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
3151 "is 1."
3152 msgstr ""
3153 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
3154 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
3155 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
3156
3157 #: 950.data.seed-values.sql:8065 950.data.seed-values.sql:8095
3158 #: 950.data.seed-values.sql:8729 950.data.seed-values.sql:8759
3159 #: 950.data.seed-values.sql:8789 950.data.seed-values.sql:8819
3160 msgid "Legislation"
3161 msgstr "Legislativa"
3162
3163 #: 950.data.seed-values.sql:7111
3164 msgid "Multiple languages"
3165 msgstr "Více jazyků"
3166
3167 #: 950.data.seed-values.sql:3562
3168 msgid "Minimum Estimated Wait"
3169 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
3170
3171 #: 950.data.seed-values.sql:4639
3172 msgid "Suggest alias field on patron registration"
3173 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole Alias"
3174
3175 #: 950.data.seed-values.sql:7103
3176 msgid "Maltese"
3177 msgstr "Maltština"
3178
3179 #: 950.data.seed-values.sql:7016
3180 msgid "Inupiaq"
3181 msgstr "Inupiak"
3182
3183 #: 950.data.seed-values.sql:17119
3184 msgid ""
3185 "Set the default width for the leftmost item print label. Please include a "
3186 "unit of measurement that is valid CSS. For example, \"1in\" or \"2.5cm\""
3187 msgstr ""
3188 "Nastavení výchozí šířky pro tiskový štítek jednotky nejvíce vlevo. Prosím, "
3189 "použit měrné jednotky, které jsou platné pro CSS. Např. \"1in\"nebor "
3190 "\"2.5cm\""
3191
3192 #: 950.data.seed-values.sql:4334
3193 msgid ""
3194 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
3195 "kept in a pending state until staff approves the changes"
3196 msgstr ""
3197 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
3198 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
3199
3200 #: 950.data.seed-values.sql:132
3201 msgid "Corporate Author"
3202 msgstr "Autor (korporace)"
3203
3204 #: 950.data.seed-values.sql:1154
3205 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
3206 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
3207
3208 #: 950.data.seed-values.sql:4480
3209 msgid ""
3210 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
3211 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
3212 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
3213 "and right panes."
3214 msgstr ""
3215 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou Správa exemplářů, Akce pro "
3216 "vybrané řádky, Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
3217 "exempláře. Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
3218 "pravý panel."
3219
3220 #: 950.data.seed-values.sql:1688
3221 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
3222 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
3223
3224 #: 950.data.seed-values.sql:744
3225 msgid "Allow a user to delete a volume"
3226 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
3227
3228 #: 950.data.seed-values.sql:7924
3229 msgid "audiotape reel"
3230 msgstr "cívka zvukové pásky"
3231
3232 #: 950.data.seed-values.sql:1776
3233 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
3234 msgstr "Povolit uživatele upravit zobrazení polí v editoru exemplářů"
3235
3236 #: 950.data.seed-values.sql:6871
3237 msgid "Bislama"
3238 msgstr "Bislama"
3239
3240 #: 950.data.seed-values.sql:19268
3241 msgid "Print Template: offline_in_house_use"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: 950.data.seed-values.sql:6821
3245 msgid "Acoli"
3246 msgstr "Ačoli"
3247
3248 #: 950.data.seed-values.sql:13472
3249 msgid "Topic"
3250 msgstr "Téma"
3251
3252 #: 950.data.seed-values.sql:7401 950.data.seed-values.sql:7402
3253 #: 950.data.seed-values.sql:7476 950.data.seed-values.sql:7477
3254 msgid "Book"
3255 msgstr "Kniha"
3256
3257 #: 950.data.seed-values.sql:1012
3258 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
3259 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
3260
3261 #: 950.data.seed-values.sql:499
3262 msgid "overdue_min"
3263 msgstr "zpoždění_minimální"
3264
3265 # id::crmf.name__3
3266 #: 950.data.seed-values.sql:501
3267 msgid "overdue_mid"
3268 msgstr "zpoždění_střední"
3269
3270 #: 950.data.seed-values.sql:6988
3271 msgid "Haitian French Creole"
3272 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
3273
3274 #: 950.data.seed-values.sql:6869
3275 msgid "Bikol"
3276 msgstr "Bikolština"
3277
3278 # id::clm.value__swe
3279 #: 950.data.seed-values.sql:7230
3280 msgid "Swedish"
3281 msgstr "Švédština"
3282
3283 #: 950.data.seed-values.sql:1602
3284 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
3285 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
3286
3287 #: 950.data.seed-values.sql:3727
3288 msgid ""
3289 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
3290 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3291 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3292 msgstr ""
3293 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
3294 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
3295 "výjimku  spustí také změna statusu z Dnes vráceno na Volné"
3296
3297 #: 950.data.seed-values.sql:3979
3298 msgid ""
3299 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
3300 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
3301 "not be suppressed."
3302 msgstr ""
3303 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
3304 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
3305 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
3306
3307 #: 950.data.seed-values.sql:7452 950.data.seed-values.sql:7453
3308 #: 950.data.seed-values.sql:7518 950.data.seed-values.sql:7519
3309 #: 950.data.seed-values.sql:7609 950.data.seed-values.sql:7610
3310 msgid "Cassette audiobook"
3311 msgstr "Audiokniha na kazetě"
3312
3313 # id::aout.name__2
3314 #: 950.data.seed-values.sql:656 950.data.seed-values.sql:2946
3315 msgid "System"
3316 msgstr "Systém"
3317
3318 # id::clm.value__ewe
3319 #: 950.data.seed-values.sql:6943
3320 msgid "Ewe"
3321 msgstr "Eweština"
3322
3323 #: 950.data.seed-values.sql:7264
3324 msgid "Tupi languages"
3325 msgstr "Tupi jazyky"
3326
3327 #: 950.data.seed-values.sql:18715
3328 msgid "Grid Config: cat.peer_bibs"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: 950.data.seed-values.sql:8458
3332 msgid "Niger "
3333 msgstr "Niger "
3334
3335 #: 950.data.seed-values.sql:11930
3336 msgid "Blanket Order"
3337 msgstr "Paušální objednávka"
3338
3339 #: 950.data.seed-values.sql:15083
3340 msgid "OPAC Login (jspac)"
3341 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
3342
3343 #: 950.data.seed-values.sql:6926
3344 msgid "Dravidian (Other)"
3345 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
3346
3347 #: 950.data.seed-values.sql:12058
3348 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3349 msgstr ""
3350 "Doba uchování historie rezervací - zrušené  (expirace rezervace s "
3351 "nenalezeným cílem)"
3352
3353 #: 950.data.seed-values.sql:6908
3354 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3355 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
3356
3357 #: 950.data.seed-values.sql:7300
3358 msgid "Zhuang"
3359 msgstr "Čuangština"
3360
3361 #: 950.data.seed-values.sql:1412
3362 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3363 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
3364
3365 #: 950.data.seed-values.sql:1819
3366 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3367 msgstr "Obejít událost TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3368
3369 #: 950.data.seed-values.sql:7904
3370 msgid "computer tape cartridge"
3371 msgstr "kazeta počítačové pásky"
3372
3373 #: 950.data.seed-values.sql:12683
3374 msgid "Invalid value for \"status\""
3375 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
3376
3377 #: 950.data.seed-values.sql:8517
3378 msgid "Spanish North Africa "
3379 msgstr "Španělské severoafrické državy "
3380
3381 #: 950.data.seed-values.sql:7301
3382 msgid "Zande"
3383 msgstr "Zandština"
3384
3385 # id::clm.value__slo
3386 #: 950.data.seed-values.sql:7202
3387 msgid "Slovak"
3388 msgstr "Slovenština"
3389
3390 #: 950.data.seed-values.sql:976
3391 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3392 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
3393
3394 #: 950.data.seed-values.sql:6970
3395 msgid "Gilbertese"
3396 msgstr "Kiribatština"
3397
3398 #: 950.data.seed-values.sql:13759
3399 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3400 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3401
3402 #: 950.data.seed-values.sql:3336
3403 msgid ""
3404 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3405 "are voided."
3406 msgstr ""
3407 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
3408
3409 #: 950.data.seed-values.sql:1634
3410 msgid "user_request.create"
3411 msgstr "user_request.create"
3412
3413 #: 950.data.seed-values.sql:125
3414 msgid "Alternate Title"
3415 msgstr "Další název"
3416
3417 #: 950.data.seed-values.sql:1504
3418 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3419 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3420
3421 #: 950.data.seed-values.sql:5056
3422 msgid ""
3423 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3424 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3425 "field is shown or required this setting is ignored."
3426 msgstr ""
3427 "Pole Sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
3428 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba Zobrazit "
3429 "navrhovaná pole.  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
3430 "toto nastavení bude ignorováno."
3431
3432 #: 950.data.seed-values.sql:1338
3433 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3434 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3435
3436 #: 950.data.seed-values.sql:16115 950.data.seed-values.sql:16121
3437 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
3438 msgstr ""
3439 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
3440 "vrácen"
3441
3442 #: 950.data.seed-values.sql:8479
3443 msgid "Ohio "
3444 msgstr "Ohio "
3445
3446 #: 950.data.seed-values.sql:666
3447 msgid "Your Bookmobile"
3448 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
3449
3450 #: 950.data.seed-values.sql:954
3451 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3452 msgstr ""
3453 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Lokální "
3454 "administrátor\""
3455
3456 #: 950.data.seed-values.sql:16593
3457 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3458 msgstr "Výchozí hodnota modifikátoru výpůjčky pro importovaný exemplář"
3459
3460 #: 950.data.seed-values.sql:245
3461 msgid "Abstract"
3462 msgstr "Abstrakt"
3463
3464 #: 950.data.seed-values.sql:15329
3465 msgid "Kid's OPAC Search Filter"
3466 msgstr "Vyhledávací filtr pro dětský katalog"
3467
3468 #: 950.data.seed-values.sql:7180
3469 msgid "Yakut"
3470 msgstr "Jakutština"
3471
3472 #: 950.data.seed-values.sql:796
3473 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3474 msgstr "Povolit uživateli odebrat jiné uživatele ze skupiny oprávnění"
3475
3476 #: 950.data.seed-values.sql:706
3477 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3478 msgstr "Povolit uživateli přihlášení do OPACu"
3479
3480 #: 950.data.seed-values.sql:8013
3481 msgid "Passion music"
3482 msgstr "Pašijová hudba"
3483
3484 # id::clm.value__hup
3485 #: 950.data.seed-values.sql:7000
3486 msgid "Hupa"
3487 msgstr "Hupa"
3488
3489 #: 950.data.seed-values.sql:1216
3490 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3491 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3492
3493 # id::clm.value__ice
3494 #: 950.data.seed-values.sql:7003
3495 msgid "Icelandic"
3496 msgstr "Islandština"
3497
3498 #: 950.data.seed-values.sql:13426
3499 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3500 msgstr "Směrování odkazu viz též -- žánr/forma"
3501
3502 #: 950.data.seed-values.sql:8213
3503 msgid "Armadillo"
3504 msgstr "Pásovec"
3505
3506 #: 950.data.seed-values.sql:8362
3507 msgid "Florida "
3508 msgstr "Florida "
3509
3510 #: 950.data.seed-values.sql:17193
3511 msgid "Item Print Label - Call Number Wrap Filter Width"
3512 msgstr "Tiskový štítek exempláře - Šířka filtru pro zalomení signatur"
3513
3514 #: 950.data.seed-values.sql:8230 950.data.seed-values.sql:8886
3515 #: 950.data.seed-values.sql:8899 950.data.seed-values.sql:8912
3516 #: 950.data.seed-values.sql:8925
3517 msgid "Bathymetry, soundings"
3518 msgstr "Batymetrie, měření"
3519
3520 #: 950.data.seed-values.sql:3099 950.data.seed-values.sql:3102
3521 msgid ""
3522 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3523 msgstr ""
3524 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
3525 "akvizici smazány exempláře,"
3526
3527 #: 950.data.seed-values.sql:3961
3528 msgid ""
3529 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3530 "%INCLUDE(notice_text)%"
3531 msgstr ""
3532 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
3533 "%INCLUDE(notice_text)%"
3534
3535 # id::clm.value__akk
3536 #: 950.data.seed-values.sql:6829
3537 msgid "Akkadian"
3538 msgstr "Akkadština"
3539
3540 #: 950.data.seed-values.sql:1422
3541 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3542 msgstr ""
3543 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
3544
3545 # id::clm.value__snd
3546 #: 950.data.seed-values.sql:7212
3547 msgid "Sindhi"
3548 msgstr "Sindhština"
3549
3550 #: 950.data.seed-values.sql:996
3551 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3552 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
3553
3554 #: 950.data.seed-values.sql:8117
3555 msgid "Full score, miniature or study size"
3556 msgstr "Pertitura v rozsahu miniatury nebo studie"
3557
3558 #: 950.data.seed-values.sql:5488
3559 msgid ""
3560 "For staff-placed holds, in the absence of a patron preferred pickup "
3561 "location, fall back to using the staff workstation OU (rather than patron "
3562 "home OU)"
3563 msgstr ""
3564 "U rezervací zadaných personálem, pokud chybí preferovaná knihovna pro "
3565 "vyzvednutí rezervací, nouzově použít  organizační jednotku pracovní stanice "
3566 "personálu (a ne domovskou knihovnu čtenáře)"
3567
3568 #: 950.data.seed-values.sql:7978
3569 msgid "Chaconnes"
3570 msgstr "Ciacona"
3571
3572 #: 950.data.seed-values.sql:14666
3573 msgid "US Cellular"
3574 msgstr "US Cellular"
3575
3576 #: 950.data.seed-values.sql:1394
3577 msgid ""
3578 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3579 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
3580
3581 #: 950.data.seed-values.sql:3144 950.data.seed-values.sql:3147
3582 msgid "Default Item Price"
3583 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
3584
3585 #: 950.data.seed-values.sql:5420
3586 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3587 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za vrácené po lhůtě"
3588
3589 #: 950.data.seed-values.sql:1881
3590 msgid "Allow batch update via buckets"
3591 msgstr "Povolit dávkovou aktualizaci prostřednictvím skupin"
3592
3593 #: 950.data.seed-values.sql:7038
3594 msgid "Khoisan (Other)"
3595 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
3596
3597 #: 950.data.seed-values.sql:846
3598 msgid "Allow a user to update a copy location"
3599 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
3600
3601 #: 950.data.seed-values.sql:15317
3602 msgid ""
3603 "If this is unset, staff can view User Trigger Events regardless of age. When "
3604 "this is set to an interval, it represents the age of the oldest possible "
3605 "User Trigger Event that can be viewed."
3606 msgstr ""
3607 "Nastavený interval definuje  stáří nejstarší možné spuštěné události "
3608 "uživatele, kterou lze zobrazit. Pokud zde  není nic nastaveno, zobrazí se  "
3609 "personálu spuštěné události uživatele bez ohledu na jejich stáří."
3610
3611 #: 950.data.seed-values.sql:1764
3612 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3613 msgstr ""
3614 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
3615 "exempláře"
3616
3617 #: 950.data.seed-values.sql:15399
3618 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3619 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
3620
3621 #: 950.data.seed-values.sql:7692
3622 msgid "notated music"
3623 msgstr "hudební zápis"
3624
3625 #: 950.data.seed-values.sql:227
3626 msgid "Physical Descrption"
3627 msgstr "Fyzický popis"
3628
3629 #: 950.data.seed-values.sql:7217
3630 msgid "Songhai"
3631 msgstr "Songhajština"
3632
3633 #: 950.data.seed-values.sql:5134
3634 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3635 msgstr ""
3636 "Regulární výraz pro pole Telefon na kartě registračních údajů čtenáře"
3637
3638 #: 950.data.seed-values.sql:5146
3639 msgid ""
3640 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3641 "registration."
3642 msgstr ""
3643 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
3644
3645 #: 950.data.seed-values.sql:8351
3646 msgid "Equatorial Guinea "
3647 msgstr "Rovníková Guinea "
3648
3649 #: 950.data.seed-values.sql:13597
3650 msgid "Vandelay Queue"
3651 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
3652
3653 #: 950.data.seed-values.sql:1152
3654 msgid "CREATE_SURVEY"
3655 msgstr "CREATE_SURVEY"
3656
3657 #: 950.data.seed-values.sql:8302
3658 msgid "Belgium "
3659 msgstr "Belgie "
3660
3661 #: 950.data.seed-values.sql:8121
3662 msgid "Close score"
3663 msgstr "Vybrat skóre"
3664
3665 #: 950.data.seed-values.sql:8454
3666 msgid "North Carolina "
3667 msgstr "Severní Karolína "
3668
3669 # id::crahp.name__1
3670 #: 950.data.seed-values.sql:521
3671 msgid "3month"
3672 msgstr "3měsíční"
3673
3674 #: 950.data.seed-values.sql:18477
3675 msgid "Renew: Strict Barcode"
3676 msgstr "Prodloužení: přesný čárový kód"
3677
3678 #: 950.data.seed-values.sql:8200
3679 msgid "Cassini-Soldner"
3680 msgstr "Cassini – Soldnerovo zobrazení"
3681
3682 #: 950.data.seed-values.sql:7969
3683 msgid "Anthems"
3684 msgstr "Anthemy"
3685
3686 #: 950.data.seed-values.sql:8311
3687 msgid "Solomon Islands "
3688 msgstr "Šalomounovy ostrovy "
3689
3690 #: 950.data.seed-values.sql:1086
3691 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3692 msgstr ""
3693 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
3694
3695 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
3696 # id::clm.value__cze
3697 #: 950.data.seed-values.sql:566 950.data.seed-values.sql:567
3698 #: 950.data.seed-values.sql:6915
3699 msgid "Czech"
3700 msgstr "Čeština"
3701
3702 #: 950.data.seed-values.sql:17167
3703 msgid ""
3704 "This setting allows you to inject arbitrary CSS into the item print label "
3705 "template.  For example, \".printlabel { text-transform: uppercase; }\""
3706 msgstr ""
3707 "Toto nastavení umožňuje vkládat libovolné CSS do tiskové šablony štítků "
3708 "jednotek. Například \".printlabel {text-transform: uppercase;}\""
3709
3710 # id::clm.value__mni
3711 #: 950.data.seed-values.sql:7105
3712 msgid "Manipuri"
3713 msgstr "Manipurština"
3714
3715 #: 950.data.seed-values.sql:1478
3716 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
3717 msgstr ""
3718 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
3719 "karet"
3720
3721 #: 950.data.seed-values.sql:948
3722 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3723 msgstr ""
3724 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Personál u "
3725 "výpůjčního pultu\""
3726
3727 #: 950.data.seed-values.sql:15065
3728 msgid "Login via opensrf"
3729 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
3730
3731 #: 950.data.seed-values.sql:6770
3732 msgid "Carrier Type"
3733 msgstr "Typ nosiče"
3734
3735 #: 950.data.seed-values.sql:7995
3736 msgid "Hymns"
3737 msgstr "Hymny, chvalozpěvy"
3738
3739 #: 950.data.seed-values.sql:1524
3740 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3741 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3742
3743 #: 950.data.seed-values.sql:3601
3744 msgid ""
3745 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
3746 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
3747 msgstr ""
3748 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
3749 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
3750
3751 #: 950.data.seed-values.sql:1262
3752 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
3753 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
3754
3755 #: 950.data.seed-values.sql:7275
3756 msgid "Undetermined"
3757 msgstr "Neurčeno"
3758
3759 #: 950.data.seed-values.sql:5234
3760 msgid ""
3761 "When a search yields only 1 result, jump directly to the record details "
3762 "page.  This setting only affects the OPAC within the staff client"
3763 msgstr ""
3764 "Pokud je výsledkem vyhledávání  pouze jeden záznam, skočit přímo na stránku "
3765 "s detaily záznamu. Tímto nastavením je ovlivněn pouze OPAC ve služebním "
3766 "klientu."
3767
3768 #: 950.data.seed-values.sql:129
3769 msgid "Title Proper"
3770 msgstr "Název"
3771
3772 #: 950.data.seed-values.sql:7984
3773 msgid "Chorales"
3774 msgstr "Chorály"
3775
3776 #: 950.data.seed-values.sql:3162
3777 msgid "Maximum Item Price"
3778 msgstr "Maximální cena exempláře"
3779
3780 # id::clm.value__rum
3781 #: 950.data.seed-values.sql:7175
3782 msgid "Romanian"
3783 msgstr "Rumunština"
3784
3785 #: 950.data.seed-values.sql:8445
3786 msgid "Mississippi "
3787 msgstr "Mississippi "
3788
3789 # id::clm.value__srd
3790 #: 950.data.seed-values.sql:7220
3791 msgid "Sardinian"
3792 msgstr "Sardština"
3793
3794 #: 950.data.seed-values.sql:8119
3795 msgid "Voice score with accompaniment omitted"
3796 msgstr "Hlasová partitura s doprovodem vynechány"
3797
3798 #: 950.data.seed-values.sql:712
3799 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
3800 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
3801
3802 #: 950.data.seed-values.sql:8262
3803 msgid "Animation and live action"
3804 msgstr "Animace nebo přímá akce"
3805
3806 #: 950.data.seed-values.sql:11955
3807 msgid "Canceled: Not Found"
3808 msgstr "Zrušeno: Nenalezeno"
3809
3810 #: 950.data.seed-values.sql:7955 950.data.seed-values.sql:8635
3811 #: 950.data.seed-values.sql:8649 950.data.seed-values.sql:8663
3812 #: 950.data.seed-values.sql:8677 950.data.seed-values.sql:8691
3813 #: 950.data.seed-values.sql:8705
3814 msgid "Thematic index"
3815 msgstr "Tematický rejstřík"
3816
3817 #: 950.data.seed-values.sql:1390
3818 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
3819 msgstr ""
3820 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
3821
3822 #: 950.data.seed-values.sql:2962
3823 msgid "Offline"
3824 msgstr "Offline"
3825
3826 #: 950.data.seed-values.sql:8400
3827 msgid "Israel "
3828 msgstr "Izrael "
3829
3830 #: 950.data.seed-values.sql:5430
3831 msgid "Negative Balance Interval for Lost"
3832 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za ztracené"
3833
3834 #: 950.data.seed-values.sql:8233 950.data.seed-values.sql:8889
3835 #: 950.data.seed-values.sql:8902 950.data.seed-values.sql:8915
3836 #: 950.data.seed-values.sql:8928
3837 msgid "Pictorially"
3838 msgstr "Obrázek bez projekce"
3839
3840 #: 950.data.seed-values.sql:1660
3841 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3842 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3843
3844 #: 950.data.seed-values.sql:1512
3845 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3846 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3847
3848 #: 950.data.seed-values.sql:4513 950.data.seed-values.sql:4516
3849 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
3850 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
3851
3852 #: 950.data.seed-values.sql:8396
3853 msgid "Indiana "
3854 msgstr "Indiana "
3855
3856 #: 950.data.seed-values.sql:1266
3857 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3858 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3859
3860 #: 950.data.seed-values.sql:3138
3861 msgid ""
3862 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
3863 "interface."
3864 msgstr ""
3865 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
3866 "vytvoření signatur/exemplářů."
3867
3868 #: 950.data.seed-values.sql:888
3869 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
3870 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
3871
3872 #: 950.data.seed-values.sql:14734
3873 msgid "Verizon Wireless"
3874 msgstr "Verizon Wireless"
3875
3876 #: 950.data.seed-values.sql:7143
3877 msgid "Ojibwa"
3878 msgstr "Odžibwejština"
3879
3880 #: 950.data.seed-values.sql:17049
3881 msgid "Item Print Label Font Weight"
3882 msgstr "Šířka fontu pro tiskové šablony štítků jednotek"
3883
3884 #: 950.data.seed-values.sql:7804
3885 msgid "roll"
3886 msgstr "kotouč"
3887
3888 #: 950.data.seed-values.sql:15472
3889 msgid ""
3890 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
3891 "will follow before giving up."
3892 msgstr ""