Translation updates - po files - 3.8.0
[Evergreen.git] / build / i18n / po / bootstrap-opac / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2020 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2020
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2020.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2021-10-12 19:02+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2021-04-09 18:54+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2021-10-13 04:53+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 8a94da2fac127f5e46a49fd1140e43759d578803)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:62
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another "
24 "patron.\n"
25 "                You may select another username when finalizing your\n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Upozornění: Zvolené uživatelské jméno pravděpodobně používá "
31 "jiný čtenář.\n"
32 "                Uživatelské jméno můžete zvolit při dokončení registrace\n"
33 "                nebo v online katalogu.\n"
34 "                "
35
36 #. (pubdate_clean)
37 #. (copyright_clean)
38 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:129
39 msgid " (%1)"
40 msgstr " (%1)"
41
42 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:256
43 msgid " / "
44 msgstr " / "
45
46 #. (attrs.title)
47 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:394
48 msgid " Add %1 to basket"
49 msgstr " Přidat %1 do košíku"
50
51 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:48
52 msgid " Due "
53 msgstr " K vrácení "
54
55 #. (attrs.title)
56 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:401
57 msgid " Remove %1 from basket"
58 msgstr " Odebrat %1 z košíku"
59
60 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:51
61 msgid " Returned&#42;"
62 msgstr " Vráceno&#42;"
63
64 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:50
65 msgid " Returned/Renewed"
66 msgstr " Vráceno/Prodlouženo"
67
68 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:409
69 msgid " View Basket"
70 msgstr " Zobrazit košík"
71
72 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:411
73 msgid " View My Basket"
74 msgstr " Zobrazit můj košík"
75
76 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:218
77 msgid " edit"
78 msgstr " upravit"
79
80 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
81 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:15
82 msgid ""
83 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
84 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
85 "username."
86 msgstr ""
87 "\"%1\" není platné uživatelské jméno. Uživatelská jména nejsmějí obsahovat "
88 "mezery ani vypadat jako čárové kódy, případně mohou mít další omezení. "
89 "Prosím, zkuste použít jiné uživatelské jméno."
90
91 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/header.tt2:1
92 msgid "$%.2f"
93 msgstr "$%.2f"
94
95 #. (date1)
96 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:72
97 msgid "%1"
98 msgstr "%1"
99
100 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
101 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/last_chance_form.tt2:13
102 msgid "%1 "
103 msgstr "%1 "
104
105 #. (ctx.user.pref_first_given_name || ctx.user.first_given_name, ctx.user.pref_family_name || ctx.user.family_name)
106 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:44
107 msgid "%1 %2"
108 msgstr "%1 %2"
109
110 #. (copy.label, copy_org.name)
111 #. (title, hold.hold.part.label)
112 #. (title, part.label)
113 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:360 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:57
114 msgid "%1 (%2)"
115 msgstr "%1 (%2)"
116
117 #. (bib_lib_name)
118 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:122
119 msgid "%1 (foreign item)"
120 msgstr "%1 (cizí exemplář)"
121
122 #. (ctx.page_title, libname)
123 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:37
124 msgid "%1 - %2"
125 msgstr "%1 - %2"
126
127 #. (libname)
128 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:39
129 msgid "%1 OpenSearch"
130 msgstr "%1 OpenSearch"
131
132 #. (POSIX.sprintf("%.01f", km))
133 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:29
134 msgid "%1 km"
135 msgstr "%1 km"
136
137 #. (POSIX.sprintf("%.01f", km / 1.609))
138 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:29
139 msgid "%1 mi"
140 msgstr "%1 mi"
141
142 #. (ou_avail, ou_count, ou_name)
143 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
144 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
145 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/copy_counts.tt2:34
146 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
147 msgstr "Dostupné pro výpůjčku: %1 z %2 exemplářů  (%3)"
148
149 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/header.tt2:1
150 msgid "%m/%d/%Y"
151 msgstr "%d.%m.%Y"
152
153 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
154 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:57
155 msgid ""
156 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
157 "copies)."
158 msgstr "%1 (na celkový počet %2 exemplářů)"
159
160 #. (hwait)
161 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:42
162 msgid "%quant(%1,day,days)"
163 msgstr "%quant(%1,den,dny)"
164
165 #. (fcount)
166 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:176
167 msgid "%quant(%1,filter,filters) applied"
168 msgstr "%quant(%1,filtr,filtry) applied"
169
170 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:41
171 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
172 msgstr "&#9668; Zpět k seskupeným výsledkům"
173
174 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:14
175 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
176 msgstr "&lt;&lt; Předchozí stránka"
177
178 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
179 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:33
180 msgid "(%1)"
181 msgstr "(%1)"
182
183 #. (example)
184 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:199
185 msgid "(Example: %1)"
186 msgstr "(Příklad: %1)"
187
188 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:48
189 msgid "(Show preferred library)"
190 msgstr "(Zobrazit preferovanou knihovnu)"
191
192 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:28
193 msgid "(Show)"
194 msgstr "(Zobrazit)"
195
196 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
197 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
198 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:61
199 msgid "(example: %1)"
200 msgstr "(příklad: %1)"
201
202 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
203 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:69
204 msgid ""
205 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
206 "end in %4.)"
207 msgstr ""
208 "(příklady: %1 pro fráze začínající termíny %2. %3 pro fráze končící %4.)"
209
210 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:117
211 msgid "(fines accruing)"
212 msgstr "(narůstající pokuty)"
213
214 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:74
215 msgid "(not shown)"
216 msgstr "(nezobrazeno)"
217
218 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
219 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:62
220 msgid "(page %1 of %2)"
221 msgstr "(strana %1 z  %2)"
222
223 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:195
224 msgid "- All Parts -"
225 msgstr "- Všecny části -"
226
227 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:143
228 msgid "- Hold Groups -"
229 msgstr "- Rezervační skupiny -"
230
231 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/check_value_selector.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
232 msgid "-- Any --"
233 msgstr "-- Kterýkoliv --"
234
235 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:4
236 msgid "-- Basket Actions --"
237 msgstr "-- Akce pro košík --"
238
239 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:86
240 msgid "... from basket"
241 msgstr "... z košiku"
242
243 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:245
244 msgid ""
245 "<br>No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
246 "address."
247 msgstr ""
248 "<br>Není nastavena e-mailová adresa.  Pro nastavení e-mailové adresy "
249 "použijte \"Můj účet\"."
250
251 #. (fmt_expire_date)
252 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:27
253 msgid ""
254 "<br>Your library card has expired.<br>Please contact a librarian to resolve "
255 "this issue."
256 msgstr ""
257 "<br>Platnost vaší registrace skončila.<br>Pro vyřešení tohoto problému je "
258 "nutné kontaktovat knihovnu."
259
260 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
261 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
262 msgid ""
263 "<i class='fas fa-book' aria-hidden='true'></i> <span "
264 "class='sumNum'>%1</span>Items Checked Out"
265 msgstr ""
266 "<i class='fas fa-book' aria-hidden='true'></i> <span "
267 "class='sumNum'>%1</span>Vypůjčené jednotky"
268
269 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
270 msgid ""
271 "<i class='fas fa-book-reader' aria-hidden='true'></i> Current Items Checked "
272 "Out"
273 msgstr ""
274 "<i class='fas fa-book-reader' aria-hidden='true'></i> Aktuálně vypůjčené "
275 "jednotky"
276
277 #. (ctx.user_stats.holds.total, ctx.user_stats.holds.ready)
278 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
279 msgid ""
280 "<i class='fas fa-clock' aria-hidden='true'></i> <span "
281 "class='sumNum'>%1</span>Holds / <span class='sumNum'>%2</span> Ready"
282 msgstr ""
283 "<i class='fas fa-clock' aria-hidden='true'></i> <span "
284 "class='sumNum'>%1</span>Rezervace / <span class='sumNum'>%2</span> Připraveno"
285
286 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
287 msgid "<i class='fas fa-cog' aria-hidden='true'></i> Preferences"
288 msgstr "<i class='fas fa-cog' aria-hidden='true'></i> Předvolby"
289
290 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
291 msgid ""
292 "<i class='fas fa-desktop' aria-hidden='true'></i> E-Items Currently Checked "
293 "Out"
294 msgstr ""
295 "<i class='fas fa-desktop' aria-hidden='true'></i> Aktuálně vypůjčené e-knihy"
296
297 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
298 msgid "<i class='fas fa-desktop' aria-hidden='true'></i> E-Items on Hold"
299 msgstr ""
300 "<i class='fas fa-desktop' aria-hidden='true'></i> Rezervované e-knihy"
301
302 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
303 msgid ""
304 "<i class='fas fa-download' aria-hidden='true'></i>  E-Items Ready for "
305 "Checkout"
306 msgstr ""
307 "<i class='fas fa-download' aria-hidden='true'></i>  E-knihy připravené k "
308 "vyzvednutí"
309
310 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
311 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
312 msgid ""
313 "<i class='fas fa-envelope' aria-hidden='true'></i> <span "
314 "class='sumNum'>%1</span>Messages"
315 msgstr ""
316 "<i class='fas fa-envelope' aria-hidden='true'></i> <span "
317 "class='sumNum'>%1</span>Zprávy"
318
319 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
320 msgid ""
321 "<i class='fas fa-exclamation-circle' aria-hidden='true'></i> Notifications"
322 msgstr ""
323 "<i class='fas fa-exclamation-circle' aria-hidden='true'></i> Upozornění"
324
325 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
326 msgid ""
327 "<i class='fas fa-file-invoice' aria-hidden='true'></i> Current Charges"
328 msgstr ""
329 "<i class='fas fa-file-invoice' aria-hidden='true'></i> Aktuální poplatky"
330
331 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
332 msgid "<i class='fas fa-hands' aria-hidden='true'></i> Items on Hold"
333 msgstr "<i class='fas fa-hands' aria-hidden='true'></i> Rezervované jednotky"
334
335 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
336 msgid "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Check Out History"
337 msgstr "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Historie výpůjček"
338
339 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
340 msgid "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Holds History"
341 msgstr "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Historie rezervací"
342
343 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
344 msgid "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Payment History"
345 msgstr "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Historie plateb"
346
347 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
348 msgid "<i class='fas fa-home' aria-hidden='true'></i> Home"
349 msgstr "<i class='fas fa-home' aria-hidden='true'></i> Domů"
350
351 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
352 msgid "<i class='fas fa-list' aria-hidden='true'></i> Lists"
353 msgstr "<i class='fas fa-list' aria-hidden='true'></i> Seznamy"
354
355 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
356 msgid "<i class='fas fa-list' aria-hidden='true'></i> My Lists"
357 msgstr "<i class='fas fa-list' aria-hidden='true'></i> Moje seznamy"
358
359 #. (money(ctx.user_stats.fines.balance_owed))
360 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
361 msgid ""
362 "<i class='fas fa-money-check-alt' aria-hidden='true'></i> <span "
363 "class='sumNum'>%1</span>Charges"
364 msgstr ""
365 "<i class='fas fa-money-check-alt' aria-hidden='true'></i> <span "
366 "class='sumNum'>%1</span>Poplatky"
367
368 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
369 msgid "<i class='fas fa-redo' aria-hidden='true'></i> Hold Groups"
370 msgstr "<i class='fas fa-redo' aria-hidden='true'></i> Hold Groups"
371
372 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
373 msgid "<i class='fas fa-road' aria-hidden='true'></i> Curbside Pickup"
374 msgstr ""
375
376 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
377 msgid "<i class='fas fa-search' aria-hidden='true'></i> Search & History"
378 msgstr ""
379 "<i class='fas fa-search' aria-hidden='true'></i> Vyhledávání a historie"
380
381 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
382 msgid "<i class='fas fa-splotch' aria-hidden='true'></i>  Reservations"
383 msgstr "<i class='fas fa-splotch' aria-hidden='true'></i>  Rezervace"
384
385 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
386 msgid ""
387 "<i class='fas fa-user-cog' aria-hidden='true'></i> Personal Information"
388 msgstr "<i class='fas fa-user-cog' aria-hidden='true'></i> Osobní údaje"
389
390 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
391 msgid "?"
392 msgstr "?"
393
394 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/list/update.tt2:15
395 msgid "A list name is required"
396 msgstr "Je nutné zadat jméno seznamu"
397
398 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:77
399 msgid "A registration error has occurred"
400 msgstr "Při registraci nastala chyba"
401
402 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:288
403 msgid ""
404 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
405 "fulfilled until it has been activated."
406 msgstr ""
407 "Pozastavená rezervace zůstane na svém místě ve frontě, ale nebude vyřízena, "
408 "dokud nebude aktivována."
409
410 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:107
411 msgid "AND"
412 msgstr "A zároveň"
413
414 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
415 msgid "Abridger"
416 msgstr "Autor výtahu"
417
418 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:140
419 msgid "Account Creation Date"
420 msgstr "Datum vytvoření účtu"
421
422 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:145
423 msgid "Account Expiration Date"
424 msgstr "Registrace končí"
425
426 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:19
427 msgid "Account Expiration Date - "
428 msgstr "Registrace končí  - "
429
430 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:29
431 msgid "Account Home"
432 msgstr "Domovská stránka účtu"
433
434 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:6
435 msgid "Account Information and Preferences"
436 msgstr "Přehled a nastavení uživatelského účtu"
437
438 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/login.tt2:6
439 msgid "Account Login"
440 msgstr "Přihlášení do uživatelkého účtu"
441
442 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/login.tt2:12
443 msgid "Account Login Form"
444 msgstr "Formulář pro přihlášení do účtu"
445
446 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:49
447 msgid "Account Registration"
448 msgstr "Registrace účtu"
449
450 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:31
451 msgid "Account Successfully Updated"
452 msgstr "Uživatelský účet byl úspěšně aktualizován"
453
454 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
455 msgid "Account Summary"
456 msgstr "Přehled účtu"
457
458 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:8
459 msgid "Account preference"
460 msgstr "Nastavení účtu"
461
462 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
463 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
464 msgstr "Poznámka k akumulaci nebo četnosti užití: "
465
466 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:79
467 msgid "Action"
468 msgstr ""
469
470 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
471 msgid "Action Note: "
472 msgstr "Poznámka o akci "
473
474 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:711 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:716 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3621 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3626 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_subscriptions.tt2:30
475 msgid "Actions"
476 msgstr "Akce"
477
478 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:27
479 msgid "Activate"
480 msgstr "Aktivovat"
481
482 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:24
483 msgid "Activate On"
484 msgstr "Aktivovat k datu"
485
486 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:301
487 msgid "Activate on"
488 msgstr "Aktivovat k datu"
489
490 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:246
491 msgid "Active Addresses"
492 msgstr "Aktivní adresy"
493
494 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:113
495 msgid "Active Barcode"
496 msgstr "Čárový kód aktivního průkazu"
497
498 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:103
499 msgid "Active/Create Date"
500 msgstr "Datum aktivace/vytvoření"
501
502 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:72
503 msgid "Active?"
504 msgstr "Aktivní?"
505
506 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
507 msgid "Actor"
508 msgstr "Účinkující"
509
510 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
511 msgid "Adapter"
512 msgstr "Autor adaptace"
513
514 #. (esc_title)
515 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:432
516 msgid "Add %1 to basket"
517 msgstr "Přidat %1 do košíku"
518
519 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:20
520 msgid "Add Basket to Bucket"
521 msgstr "Přidat košík do seznamu"
522
523 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:17
524 msgid "Add Basket to Saved List"
525 msgstr "Přidat košík do uloženého seznamu"
526
527 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_search.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/expert.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:17
528 msgid "Add Search Row"
529 msgstr "Přidat vyhledávací řádek"
530
531 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:386 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:95
532 msgid "Add to Basket"
533 msgstr "Přidat do košíku"
534
535 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:396 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:434
536 msgid "Add to basket"
537 msgstr "Přidat do košíku"
538
539 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
540 msgid "Add to my list"
541 msgstr "Přidat do mého seznamu"
542
543 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/bookbag_actions.tt2:84
544 msgid "Add to new list"
545 msgstr "Přidat do nového seznamu"
546
547 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:174
548 msgid "Add to this list"
549 msgstr "Přidat do tohoto seznamu"
550
551 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/authors.tt2:3
552 msgid "Added Author"
553 msgstr "Další  autor"
554
555 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
556 msgid "Additional Content"
557 msgstr "Doplňující informace k obsahu"
558
559 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
560 msgid "Additional Index Information"
561 msgstr "Další informace o rejstříku"
562
563 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
564 msgid "Additional Physical Form available Note: "
565 msgstr "Poznámka o doplňkovém fyzickém nosiči "
566
567 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:74
568 msgid "Additional Resources"
569 msgstr "Doplňkové zdroje"
570
571 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
572 msgid "Additional Supplement Information"
573 msgstr "Další informace o doplňcích"
574
575 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
576 msgid "Additional Volume Information"
577 msgstr "Další informace o svazku"
578
579 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:25
580 msgid "Additional search filters and navigation"
581 msgstr "Další vyhledávací filtry a navigace"
582
583 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:247
584 msgid "Address Type"
585 msgstr "Typ adresy"
586
587 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:238
588 msgid "Address changes will be verified by staff"
589 msgstr ""
590 "Změna adresy bude platná teprve po jejím potvrzení personálem knihovny"
591
592 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
593 msgid "Addressee"
594 msgstr "Adresát"
595
596 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:190
597 msgid "Addresses"
598 msgstr "Adresy"
599
600 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:50
601 msgid "Adjacency"
602 msgstr "Blízkost"
603
604 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:325
605 msgid "Advanced Hold Options"
606 msgstr "Pokročilé možnosti rezervace"
607
608 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:20
609 msgid "Advanced Search"
610 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
611
612 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:93
613 msgid "After"
614 msgstr "Po"
615
616 #. (date1)
617 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:74
618 msgid "After %1"
619 msgstr "Po  %1"
620
621 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:102
622 msgid "Age Hold Protection"
623 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
624
625 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:162
626 msgid "Alert staff of your arrival"
627 msgstr ""
628
629 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
630 msgid "All Formats"
631 msgstr "Všechny formáty"
632
633 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
634 msgid "All Libraries"
635 msgstr "Ve všech knihovnách"
636
637 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:182
638 msgid "All Parts"
639 msgstr "Všechny části"
640
641 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:112
642 msgid ""
643 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
644 "Placing this hold could result in longer wait times."
645 msgstr ""
646 "Všechny volné exempláře jsou momentálně dostupné pouze mimo knihovnu, kterou "
647 "jste označila(a) pro vyzvednutí. Pokud zadáte tuto rezervaci, může její "
648 "splnění trvat velmi dlouho."
649
650 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:127
651 msgid "Allow others to use my account"
652 msgstr "Povolit ostatním použít můj účet"
653
654 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/last_chance_form.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:39
655 msgid "Amount"
656 msgstr "Částka"
657
658 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:96
659 msgid ""
660 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
661 "the issue to library staff."
662 msgstr ""
663 "Při prohlížení záznamů došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat za chvíli "
664 "nebo o problému informujte personál knihovny."
665
666 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
667 msgid "Analyst"
668 msgstr "Komentátor"
669
670 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:65
671 msgid "Anchored Searching"
672 msgstr "Připojené vyhledávání"
673
674 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:34
675 msgid "And"
676 msgstr "A  zároveň"
677
678 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
679 msgid "Animator"
680 msgstr "Animátor"
681
682 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
683 msgid "Annotation"
684 msgstr "Anotace"
685
686 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
687 msgid "Annotator"
688 msgstr "Autor rukopisných poznámek"
689
690 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
691 msgid "Appellant"
692 msgstr "Odvolávající se strana"
693
694 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
695 msgid "Appellee"
696 msgstr "Odpůrce stěžovatele"
697
698 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
699 msgid "Applicant"
700 msgstr "Uchazeč"
701
702 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:94
703 msgid "April (4)"
704 msgstr "Duben (4)"
705
706 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
707 msgid "Architect"
708 msgstr "Architekt"
709
710 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/last_chance_form.tt2:12
711 msgid "Are you sure you are ready to charge "
712 msgstr "Opravdu chcete zaplatit "
713
714 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:28
715 msgid "Are you sure you wish to cancel the selected hold(s)?"
716 msgstr "Opravdu chcete zrušit vybranou rezervaci (rezervace)?"
717
718 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:21
719 msgid "Are you sure you wish to continue?"
720 msgstr "Opravdu chcete pokračovat?"
721
722 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:35
723 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
724 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané položky?"
725
726 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:69
727 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected message(s)?"
728 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybrané zprávy?"
729
730 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:19
731 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this message?"
732 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tuto zprávu?"
733
734 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:28
735 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
736 msgstr "Opravdu chcet prodloužit výpůjční lhůtu vybraných jednotek?"
737
738 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
739 msgid "Arranger"
740 msgstr "Autor aranžmá"
741
742 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:74
743 msgid "Arrival Notes"
744 msgstr ""
745
746 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
747 msgid "Art copyist"
748 msgstr "Kopírovatel umění"
749
750 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
751 msgid "Art director"
752 msgstr "Umělecký vedoucí"
753
754 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
755 msgid "Artist"
756 msgstr "Umělec"
757
758 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
759 msgid "Artistic director"
760 msgstr "Umělecký vedoucí"
761
762 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print_preview.tt2:39
763 msgid "Ascending"
764 msgstr "Vzestupně"
765
766 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
767 msgid "Assignee"
768 msgstr "Nabyvatel autorského práva"
769
770 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:350
771 msgid "Associated Courses: "
772 msgstr "Připojené kurzy: "
773
774 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
775 msgid "Associated name"
776 msgstr "Přidružené jméno"
777
778 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:125
779 msgid "At least"
780 msgstr "Minimálně"
781
782 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
783 msgid "Attributed name"
784 msgstr "Připisované jméno"
785
786 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
787 msgid "Auctioneer"
788 msgstr "Licitátor"
789
790 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
791 msgid "Audience"
792 msgstr "Čtenářské určení"
793
794 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:98
795 msgid "August (8)"
796 msgstr "Srpen (8)"
797
798 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:676 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:685 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:694 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:703 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:709 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:714 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3588 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3596 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3605 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3613 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3619 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3624 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/authors.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print_preview.tt2:34
799 msgid "Author"
800 msgstr "Autor"
801
802 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/addedcontent.tt2:4
803 msgid "Author Notes"
804 msgstr "Poznámky o autorovi"
805
806 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/authors.tt2:3
807 msgid "Author Notes: "
808 msgstr "Poznámky o autorovi "
809
810 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
811 msgid "Author in quotations or text abstracts"
812 msgstr "Autor  citací nebo úryvků textu"
813
814 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
815 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
816 msgstr "Autor doslovu, tiráže atd."
817
818 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
819 msgid "Author of dialog"
820 msgstr "Autor dialogů"
821
822 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
823 msgid "Author of introduction, etc."
824 msgstr "Autor předmluvy, atd."
825
826 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:305 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:352 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:83
827 msgid "Author(s)"
828 msgstr "Autor (autoři)"
829
830 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:10
831 msgid "Author: A to Z"
832 msgstr "Autor: A až Z"
833
834 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:11
835 msgid "Author: Z to A"
836 msgstr "Autor: Z až A"
837
838 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
839 msgid "Authors"
840 msgstr "Autoři"
841
842 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
843 msgid "Autographer"
844 msgstr "Přepisovatel notového záznamu"
845
846 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:4
847 msgid "Available"
848 msgstr "Volné"
849
850 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/avail.tt2:29
851 msgid "Available Formats"
852 msgstr "Dostupné formáty"
853
854 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
855 msgid "Available copies"
856 msgstr "Exempláře k vypůjčení"
857
858 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
859 msgid "Awards Note: "
860 msgstr "Poznámky k oceněním: "
861
862 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
863 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
864 msgstr "Ocenění, recenze a další doporučené čtení"
865
866 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:76
867 msgid "Back"
868 msgstr "Zpět"
869
870 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:22
871 msgid "Back To Results"
872 msgstr "Zpět k výsledkům"
873
874 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:158
875 msgid "Back To Search"
876 msgstr "Zpět k vyhledávání"
877
878 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:59
879 msgid "Back to My Acccount"
880 msgstr "Zpět do Mého účtu"
881
882 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_email.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_print.tt2:24
883 msgid "Back to Payments History"
884 msgstr "Zpět na historii plateb"
885
886 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:31
887 msgid "Back to Record"
888 msgstr "Zpět na záznam"
889
890 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:52
891 msgid "Back to results"
892 msgstr "Zpět k výsledkům"
893
894 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:243
895 msgid "Badges:"
896 msgstr "Známky:"
897
898 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:679 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:689 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3591 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3600 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:96
899 msgid "Barcode"
900 msgstr "Čárový kód"
901
902 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:54
903 msgid "Barcode:"
904 msgstr "Čárový kód:"
905
906 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:331
907 msgid "Basic Hold Options"
908 msgstr "Základní možnosti rezervace"
909
910 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:8
911 msgid "Basic Search"
912 msgstr "Základní vyhledávání"
913
914 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:4
915 msgid "Basket"
916 msgstr "Košík"
917
918 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/temp_warn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/temp_warn.tt2:6
919 msgid "Basket Warning"
920 msgstr "Upozornění ke košíku"
921
922 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:93
923 msgid "Before"
924 msgstr "Před"
925
926 #. (date1)
927 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:73
928 msgid "Before %1"
929 msgstr "Před %1"
930
931 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:93
932 msgid "Between"
933 msgstr "Mezi"
934
935 #. (date1, date2)
936 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:75
937 msgid "Between %1 and %2"
938 msgstr "Mezi %1 a %2"
939
940 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
941 msgid "Bib Level"
942 msgstr "Bibliografická úroveň"
943
944 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
945 msgid "Bibliographic antecedent"
946 msgstr "Bibliografický předchůdce"
947
948 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
949 msgid "Bibliography, etc. Note: "
950 msgstr "Poznámka o bibliografii apod.: "
951
952 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:12
953 msgid "Billing Information"
954 msgstr "Informace o účetních transakcích"
955
956 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:45
957 msgid "Billing Type"
958 msgstr "Typ poplatku"
959
960 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
961 msgid "Binder"
962 msgstr "Knihař"
963
964 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
965 msgid "Binding Information: "
966 msgstr "Informace o vazbě: "
967
968 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
969 msgid "Binding designer"
970 msgstr "Výtvarník vazby"
971
972 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
973 msgid "Biographical Subject: "
974 msgstr "Biografiské předmětové heslo "
975
976 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
977 msgid "Biographical or Historical Data: "
978 msgstr "Bibliografické nebo historické údaje "
979
980 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
981 msgid "Blurb writer"
982 msgstr "Autor záložky"
983
984 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/misc_util.tt2:846
985 msgid "Book cover"
986 msgstr "Obálka knihy"
987
988 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
989 msgid "Book designer"
990 msgstr "Knižní grafik"
991
992 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
993 msgid "Book producer"
994 msgstr "Výrobce knih"
995
996 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
997 msgid "Bookjacket designer"
998 msgstr "Autor obálky"
999
1000 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1001 msgid "Bookplate designer"
1002 msgstr "Autor exlibris"
1003
1004 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1005 msgid "Bookseller"
1006 msgstr "Knihkupec"
1007
1008 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
1009 msgid "Boolean search operator"
1010 msgstr "Booleovský operátor pro vyhledávání"
1011
1012 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1013 msgid "Braille embosser"
1014 msgstr "Přepisovatel do Braillova písma"
1015
1016 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:51
1017 msgid "Branch relationship"
1018 msgstr "Knihovna v hiearchické struktuře katalogu"
1019
1020 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1021 msgid "Broadcaster"
1022 msgstr "Hlasatel"
1023
1024 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:1
1025 msgid "Broader term"
1026 msgstr "Širší termín"
1027
1028 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:43
1029 msgid "Browse"
1030 msgstr "Prohlížet"
1031
1032 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:31
1033 msgid "Browse Courses"
1034 msgstr "Procházet kurzy"
1035
1036 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
1037 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:40
1038 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
1039 msgstr "Prohlížet  %1   začít s %2 v %3"
1040
1041 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:33
1042 msgid "Browse term"
1043 msgstr "Procházet jednotky"
1044
1045 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:14
1046 msgid "Browse the Catalog"
1047 msgstr "Procházet katalog"
1048
1049 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:53
1050 msgid "Call Number"
1051 msgstr "Signatura"
1052
1053 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:16
1054 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
1055 msgstr "Signatura (prohlížení regálu)"
1056
1057 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:92
1058 msgid "Call Number / Copy Notes"
1059 msgstr "Signatura / Poznámky k exemplářům"
1060
1061 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/cnbrowse.tt2:10
1062 msgid "Call Number Browse"
1063 msgstr "Prohlížet signatury"
1064
1065 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:680 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:690 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3592 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3601 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:309
1066 msgid "Call number"
1067 msgstr "Signatura"
1068
1069 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:181 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:197
1070 msgid "Call number:"
1071 msgstr "Signatura:"
1072
1073 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1074 msgid "Calligrapher"
1075 msgstr "Kaligraf"
1076
1077 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/last_chance_form.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/stripe_payment_form.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:341 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:155
1078 msgid "Cancel"
1079 msgstr "Zrušit"
1080
1081 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:17
1082 msgid "Cancel Hold"
1083 msgstr "Zrušit rezervaci"
1084
1085 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:89
1086 msgid "Cancel if not filled by"
1087 msgstr "O rezervaci mám zájem do"
1088
1089 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:697 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3608
1090 msgid "Cancel on"
1091 msgstr "Zrušení"
1092
1093 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
1094 msgid "Cancel unless filled by"
1095 msgstr "Zrušit, pokud nebude splněno do"
1096
1097 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:15
1098 msgid "Canceled"
1099 msgstr "Zrušeno"
1100
1101 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1102 msgid "Cartographer"
1103 msgstr "Kartograf"
1104
1105 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1106 msgid "Case File Characteristics Note: "
1107 msgstr "Poznámka k charakteristice spisu: "
1108
1109 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/authors.tt2:3
1110 msgid "Cast"
1111 msgstr "Obsazení"
1112
1113 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1114 msgid "Caster"
1115 msgstr "litec"
1116
1117 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:66
1118 msgid "Catalog"
1119 msgstr "Katalog"
1120
1121 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:32
1122 msgid "Catalog Browse"
1123 msgstr "Prohlížení katalogu"
1124
1125 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/home.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:222
1126 msgid "Catalog Home"
1127 msgstr "Domovská stránka katalogu"
1128
1129 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:1
1130 msgid "Catalog Search"
1131 msgstr "Vyhledávání v katalogu"
1132
1133 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1134 msgid "Censor"
1135 msgstr "Cenzor"
1136
1137 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:92
1138 msgid "Change"
1139 msgstr "Změnit"
1140
1141 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:6
1142 msgid "Change Password"
1143 msgstr "Změnit heslo"
1144
1145 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:69
1146 msgid "Change Username"
1147 msgstr "Změnit uživatelské jméno"
1148
1149 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
1150 msgid "Change preferred library"
1151 msgstr "Změnit preferovanou knihovnu"
1152
1153 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
1154 msgid "Character Attributes: "
1155 msgstr "Atributy charakteru: "
1156
1157 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/last_chance_form.tt2:19
1158 msgid "Charge/Fee"
1159 msgstr "Cena/poplatek"
1160
1161 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1162 msgid "Charges"
1163 msgstr "Poplatky"
1164
1165 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:134
1166 msgid "Charges On Your Account"
1167 msgstr "Naúčtované poplatky"
1168
1169 #. (attrs.title)
1170 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:406
1171 msgid "Check Out %1"
1172 msgstr "Půjčit %1"
1173
1174 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:371 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:407
1175 msgid "Check Out E-Item"
1176 msgstr "Půjčit elektronický exemplář"
1177
1178 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1179 msgid "Check Out History"
1180 msgstr "Historie výpůjček"
1181
1182 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:160
1183 msgid "Check Out Items"
1184 msgstr "Půjčit jednotky"
1185
1186 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:179
1187 msgid "Check times"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:285 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:57
1191 msgid "Check/Uncheck All"
1192 msgstr "Označit/odznačit vše"
1193
1194 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:26
1195 msgid "Checked Out"
1196 msgstr "Půjčeno"
1197
1198 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:2
1199 msgid "Checking availability for this item..."
1200 msgstr "Ověřuji dostupnost pro tuto položku..."
1201
1202 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:15
1203 msgid "Checkout"
1204 msgstr "Výpůjčky"
1205
1206 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:686 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3597 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:7
1207 msgid "Checkout Date"
1208 msgstr "Datum výpůjčky"
1209
1210 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1211 msgid "Choreographer"
1212 msgstr "Choreograf"
1213
1214 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1215 msgid "Cinematographer"
1216 msgstr "Kameraman"
1217
1218 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:24
1219 msgid "Circulation Charges"
1220 msgstr "Výpůjční poplatky"
1221
1222 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:99
1223 msgid "Circulation Modifier"
1224 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1225
1226 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_error_messages.tt2:2
1227 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
1228 msgstr "Podle výpůjčních pravidel tento exemplář nelze půjčit"
1229
1230 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1231 msgid "Circulations"
1232 msgstr "Výpůjčky"
1233
1234 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1235 msgid "Citation/References Note: "
1236 msgstr "Poznámka k citaci/referenci: "
1237
1238 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:250 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
1239 msgid "City"
1240 msgstr "Město / obec"
1241
1242 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:458
1243 msgid "Clear Added Content Cache"
1244 msgstr "Vyčistit mezipaměť přidaného obsahu"
1245
1246 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:22
1247 msgid "Clear Basket"
1248 msgstr "Vysypat košík"
1249
1250 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_search.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:36
1251 msgid "Clear Form"
1252 msgstr "Vymazat formulář"
1253
1254 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:47
1255 msgid "Clear basket"
1256 msgstr "Vysypat košík"
1257
1258 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:315
1259 msgid "Clear basket after holds are requested?"
1260 msgstr "Vysypat košík po zadání rezervací?"
1261
1262 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:17
1263 msgid "Clear entire basket after email is sent."
1264 msgstr "Po odeslání e-mailu vysypat košík."
1265
1266 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:17
1267 msgid "Clear entire basket after printing."
1268 msgstr "Po vytištění vysypat košík."
1269
1270 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:36
1271 msgid "Clear entire basket when the above action is complete."
1272 msgstr "Po dokončení výše uvedené akce vysypat košík"
1273
1274 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/tips.tt2:5
1275 msgid ""
1276 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
1277 msgstr ""
1278 "Pro rychlé vyhledání souvisejících dokumentů klikněte na ikonu složky (nebo "
1279 "vhodný odkaz) v postranním panelu."
1280
1281 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:41
1282 msgid "Click to (un)select all charges"
1283 msgstr "Klikněte pro (od)zrušení výběru všech poplatků"
1284
1285 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:54
1286 msgid "Click to (un)select all items"
1287 msgstr "Klikněte pro označení/odznačení všech položek"
1288
1289 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1290 msgid "Client"
1291 msgstr "Klient"
1292
1293 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:94
1294 msgid "Close"
1295 msgstr "Zavřít"
1296
1297 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1298 msgid "Collaborator"
1299 msgstr "Spolupracovník"
1300
1301 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
1302 msgid "Collapse"
1303 msgstr "Sbalit"
1304
1305 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1306 msgid "Collection registrar"
1307 msgstr "Tajemník sbírek"
1308
1309 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1310 msgid "Collector"
1311 msgstr "Sběratel"
1312
1313 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1314 msgid "Collotyper"
1315 msgstr "Autor světlotisku"
1316
1317 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1318 msgid "Colorist"
1319 msgstr "Kolorista"
1320
1321 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1322 msgid "Commentator"
1323 msgstr "Autor komentáře"
1324
1325 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1326 msgid "Commentator for written text"
1327 msgstr "Autor komentáře textu"
1328
1329 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1330 msgid "Compiler"
1331 msgstr "Kompilátor"
1332
1333 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1334 msgid "Complainant"
1335 msgstr "Žalobce"
1336
1337 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1338 msgid "Complainant-appellant"
1339 msgstr "Žalobce-apelant"
1340
1341 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1342 msgid "Complainant-appellee"
1343 msgstr "Žalobce- odpůrce"
1344
1345 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1346 msgid "Composer"
1347 msgstr "Skladatel"
1348
1349 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1350 msgid "Compositor"
1351 msgstr "Sazeč"
1352
1353 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1354 msgid "Conceptor"
1355 msgstr "Autor koncepce"
1356
1357 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1358 msgid "Conductor"
1359 msgstr "Dirigent"
1360
1361 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/last_chance_form.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:25
1362 msgid "Confirm"
1363 msgstr "Potvrdit"
1364
1365 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:10
1366 msgid "Confirm Basket Email"
1367 msgstr "Potvrdit odeslání košíku e-mailem"
1368
1369 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:10
1370 msgid "Confirm Basket Printing"
1371 msgstr "Potvrdit tisk košíku"
1372
1373 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:10
1374 msgid "Confirm Clearing of Basket"
1375 msgstr "Potvrdit vysypání košíku"
1376
1377 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/last_chance_form.tt2:1
1378 msgid "Confirm Payment"
1379 msgstr "Potvrdit platbu"
1380
1381 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:154
1382 msgid "Confirm delivery of items"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1386 msgid "Conservator"
1387 msgstr "Restaurátor"
1388
1389 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1390 msgid "Consultant"
1391 msgstr "Konzultant"
1392
1393 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1394 msgid "Consultant to a project"
1395 msgstr "Konzultant projektu"
1396
1397 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:24
1398 msgid "Contact information"
1399 msgstr "Kontaktní údaje"
1400
1401 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:2
1402 msgid "Contains"
1403 msgstr "Obsahuje"
1404
1405 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:2
1406 msgid "Contains phrase"
1407 msgstr "Obsahuje frázi"
1408
1409 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:214
1410 msgid "Content descriptions"
1411 msgstr "Údaje o obsahu"
1412
1413 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1414 msgid "Contestant"
1415 msgstr "Odpůrce"
1416
1417 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1418 msgid "Contestant-appellant"
1419 msgstr "Odpůrce v odvolacím řízení"
1420
1421 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1422 msgid "Contestant-appellee"
1423 msgstr "Odpůrce odvolatele"
1424
1425 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1426 msgid "Contestee"
1427 msgstr "Obhájce"
1428
1429 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1430 msgid "Contestee-appellant"
1431 msgstr "Obhájce jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1432
1433 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1434 msgid "Contestee-appellee"
1435 msgstr "Obhájce jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1436
1437 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1438 msgid "Contractor"
1439 msgstr "Smluvní partner"
1440
1441 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1442 msgid "Contributor"
1443 msgstr "Přispěvatel"
1444
1445 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1446 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1447 msgstr "Identifikační poznámka k exempláři a verzi: "
1448
1449 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:256
1450 msgid "Copy hold"
1451 msgstr "Rezervace exempláře"
1452
1453 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1454 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:37
1455 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1456 msgstr "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1457
1458 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1459 msgid "Copyright claimant"
1460 msgstr "Nárokovatel copyrightu"
1461
1462 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1463 msgid "Copyright holder"
1464 msgstr "Nositel autorského práva"
1465
1466 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:232
1467 msgid "Copyright:"
1468 msgstr "Copyright:"
1469
1470 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1471 msgid "Corrector"
1472 msgstr "Korektor"
1473
1474 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1475 msgid "Correspondent"
1476 msgstr "Korespondent"
1477
1478 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1479 msgid "Costume designer"
1480 msgstr "Návrhář kostýmů"
1481
1482 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:253
1483 msgid "Country"
1484 msgstr "Země"
1485
1486 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:251 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
1487 msgid "County"
1488 msgstr "Kraj"
1489
1490 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:19
1491 msgid "Course Browse"
1492 msgstr "Procházení kurzu"
1493
1494 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_search.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_search.tt2:11
1495 msgid "Course Search"
1496 msgstr "Hledání kurzu"
1497
1498 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_search.tt2:19
1499 msgid "Course Search Input"
1500 msgstr "Zadání vyhledávání v kurzech"
1501
1502 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:111
1503 msgid "Courses"
1504 msgstr "Kurzy"
1505
1506 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1507 msgid "Court governed"
1508 msgstr "Soud podléhající nařízení"
1509
1510 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1511 msgid "Court reporter"
1512 msgstr "Soudní zapisovatel"
1513
1514 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:674 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:683 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:701 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:299
1515 msgid "Cover"
1516 msgstr ""
1517
1518 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/misc_util.tt2:894
1519 msgid "Cover Image"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1523 msgid "Cover designer"
1524 msgstr "Výtvarník ochranného obalu"
1525
1526 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:77
1527 msgid "Create List"
1528 msgstr "Vytvořit seznam"
1529
1530 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:21
1531 msgid "Create New List"
1532 msgstr "Vytvořit nový seznam"
1533
1534 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1535 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1536 msgstr "Poznámka ke kreditům tvorby / produkce: "
1537
1538 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1539 msgid "Creator"
1540 msgstr "Vytvořil(a)"
1541
1542 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:69
1543 msgid "Credit Card #"
1544 msgstr "Kreditní karta č."
1545
1546 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/stripe_payment_form.tt2:88
1547 msgid "Credit Card Information"
1548 msgstr "Informace o kreditní kartě"
1549
1550 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1551 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1552 msgstr "Poznámka ke kumulativnímu indexu / pomůckám pro  nalezení: "
1553
1554 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1555 msgid "Curator"
1556 msgstr "Kurátor"
1557
1558 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1559 msgid "Curbside Pickup"
1560 msgstr ""
1561
1562 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:14
1563 msgid "Curbside Pickup Appointments"
1564 msgstr ""
1565
1566 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1567 msgid "Current Charges"
1568 msgstr "Aktuální poplatky"
1569
1570 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:30
1571 msgid "Current Email"
1572 msgstr "Aktuální e-mail"
1573
1574 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_subscriptions.tt2:12
1575 msgid "Current Hold Groups"
1576 msgstr "Aktuální rezervační skupina"
1577
1578 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:8
1579 msgid "Current Items Checked Out"
1580 msgstr "Aktuální výpůjčky"
1581
1582 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:13
1583 msgid "Current Items on Hold"
1584 msgstr "Aktuální rezervace"
1585
1586 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:33
1587 msgid "Current Password"
1588 msgstr "Současné heslo"
1589
1590 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:32
1591 msgid "Current Username"
1592 msgstr "Současné uživatelské jméno"
1593
1594 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:26
1595 msgid "Custom Email Subject: "
1596 msgstr "Vlastní předmět e-mailu: "
1597
1598 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1599 msgid "Dancer"
1600 msgstr "Tanečník"
1601
1602 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1603 msgid "Data Quality Note: "
1604 msgstr "Poznámka ke kvalitě údajů: "
1605
1606 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1607 msgid "Data contributor"
1608 msgstr "Přispěvatel k údajům"
1609
1610 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1611 msgid "Data manager"
1612 msgstr "Správce dat"
1613
1614 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:27
1615 msgid "Date"
1616 msgstr "Datum"
1617
1618 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:688 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3599 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:9
1619 msgid "Date Returned"
1620 msgstr "Vráceno dne"
1621
1622 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
1623 msgid "Date of Birth"
1624 msgstr "Datum narození"
1625
1626 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1627 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1628 msgstr "Poznámka k datu /času a místě události "
1629
1630 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:14
1631 msgid "Date: Newest to Oldest"
1632 msgstr "Datum: od nejnovějšího po nejstarší"
1633
1634 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:15
1635 msgid "Date: Oldest to Newest"
1636 msgstr "Datum: od nejstaršího po nejnovější"
1637
1638 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:42
1639 msgid "Day Phone"
1640 msgstr "Telefonní číslo přes den"
1641
1642 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:102
1643 msgid "December (12)"
1644 msgstr "Prosinec (12)"
1645
1646 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1647 msgid "Dedicatee"
1648 msgstr "Dedikant"
1649
1650 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1651 msgid "Dedicator"
1652 msgstr "Dedikující"
1653
1654 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:169
1655 msgid "Default Font Size"
1656 msgstr "Výchozí velikost písma"
1657
1658 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/bookbag_actions.tt2:48
1659 msgid "Default List"
1660 msgstr "Výchozí seznam"
1661
1662 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:75
1663 msgid "Default Mobile Carrier"
1664 msgstr "Standardní mobilní operátor"
1665
1666 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:80
1667 msgid "Default Mobile Number"
1668 msgstr "Přednastavené číslo mobilního telefonu"
1669
1670 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:55
1671 msgid "Default Phone Number"
1672 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
1673
1674 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1675 msgid "Defendant"
1676 msgstr "Obžalovaný"
1677
1678 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1679 msgid "Defendant-appellant"
1680 msgstr "Obžalovaný jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1681
1682 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1683 msgid "Defendant-appellee"
1684 msgstr "Obžalovaný jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1685
1686 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1687 msgid "Degree granting institution"
1688 msgstr "Instituce udělující titul"
1689
1690 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1691 msgid "Degree supervisor"
1692 msgstr "vedoucí kvalifikační práce"
1693
1694 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:21
1695 msgid "Delete"
1696 msgstr "Smazat"
1697
1698 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:252
1699 msgid "Delete List"
1700 msgstr "Smazat seznam"
1701
1702 #. (ctx.message_update_changed)
1703 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:40
1704 msgid "Deleted %1 message(s)."
1705 msgstr "Byly smazány %1 zprávy."
1706
1707 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1708 msgid "Delineator"
1709 msgstr "Kreslič"
1710
1711 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1712 msgid "Depicted"
1713 msgstr "Vyobrazený"
1714
1715 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1716 msgid "Depositor"
1717 msgstr "Skladník"
1718
1719 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print_preview.tt2:40
1720 msgid "Descending"
1721 msgstr "Sestupně"
1722
1723 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_subscriptions.tt2:29
1724 msgid "Description"
1725 msgstr "Popis"
1726
1727 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1728 msgid "Designer"
1729 msgstr "Výtvarník"
1730
1731 #. (alternative_link)
1732 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:107
1733 msgid "Did you mean %1?"
1734 msgstr "Měli jste na mysli %1?"
1735
1736 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:191
1737 msgid "Did you mean: "
1738 msgstr "Měli jste na myslí: "
1739
1740 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1741 msgid "Digital Bookplate"
1742 msgstr "Digitální štítek"
1743
1744 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1745 msgid "Digital Bookplates"
1746 msgstr "Digitální šítky"
1747
1748 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1749 msgid "Director"
1750 msgstr "Režisér"
1751
1752 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:449 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:98
1753 msgid "Disable Highlighting"
1754 msgstr "Vypnout zvýraznění"
1755
1756 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:19
1757 msgid ""
1758 "Disabling checkout or holds history will permanently remove all items from "
1759 "your history."
1760 msgstr ""
1761 "Pokud zrušíte volbu ukládání historie výpůjček nebo rezervací, všechny "
1762 "položky z Vaší historie budou NEVRATNĚ SMAZÁNY."
1763
1764 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:234
1765 msgid "Discard Pending Address"
1766 msgstr "Zrušit nevyřízenou adresu"
1767
1768 #. (attrs.title)
1769 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:117
1770 msgid "Display record details for \"%1\""
1771 msgstr "Zobrazit detaily záznamu  \"%1\""
1772
1773 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1774 msgid "Dissertant"
1775 msgstr "Autor diplomové práce nebo disertace"
1776
1777 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1778 msgid "Dissertation Note: "
1779 msgstr "Poznámka ke kvalifikační práci: "
1780
1781 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:114
1782 msgid "Distance"
1783 msgstr "Vzdálenost"
1784
1785 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1786 msgid "Distribution place"
1787 msgstr "Místo distribuce"
1788
1789 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1790 msgid "Distributor"
1791 msgstr "Distributor"
1792
1793 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:226
1794 msgid "Distributor:"
1795 msgstr "Distributor:"
1796
1797 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/temp_warn.tt2:20
1798 msgid "Do not show this warning again."
1799 msgstr "Toto varování již znovu nezobrazovat"
1800
1801 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:247
1802 msgid "Do you really want to delete this list?"
1803 msgstr "Opravdu chcete smazat tento seznam?"
1804
1805 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:2
1806 msgid "Does not contain"
1807 msgstr "Neobsahuje"
1808
1809 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1810 msgid "Donor"
1811 msgstr "Dárce"
1812
1813 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:12
1814 msgid "Download"
1815 msgstr "Stáhnout"
1816
1817 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:223 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:197
1818 msgid "Download CSV"
1819 msgstr "Stáhnout CSV"
1820
1821 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1822 msgid "Draftsman"
1823 msgstr "Autor návrhu"
1824
1825 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1826 msgid "Dubious author"
1827 msgstr "Domnělý autora"
1828
1829 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:678 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:687 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:710 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:715 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3590 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3598 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3620 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3625 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:109
1830 msgid "Due Date"
1831 msgstr "K vrácení dne"
1832
1833 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1834 msgid "E-Items Currently Checked Out"
1835 msgstr "Aktuálně vypůjčné e-knihy"
1836
1837 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:57
1838 msgid "E-Items Currently Checked out"
1839 msgstr "Aktuálně vypůjčené E-knihy"
1840
1841 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:64
1842 msgid "E-Items Currently on Hold"
1843 msgstr "Aktuálně rezervované E-knihy"
1844
1845 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1846 msgid "E-Items Ready for Checkout"
1847 msgstr "E-knihy připravené k vypůjčení"
1848
1849 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1850 msgid "E-Items on Hold"
1851 msgstr "Rezervované E-knihy"
1852
1853 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:71
1854 msgid "E-Items ready for pickup"
1855 msgstr "E-knihy připravené pro vyzvednutí."
1856
1857 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:10
1858 msgid "E-item could not be checked out."
1859 msgstr "E- knihu nelze půjčit."
1860
1861 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:13
1862 msgid "E-item is now on hold."
1863 msgstr "E-kniha je rezervována."
1864
1865 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:11
1866 msgid "E-item successfully checked out."
1867 msgstr "E-kniha byla úspěšně vypůjčena."
1868
1869 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
1870 msgid "Earlier"
1871 msgstr "Dříve"
1872
1873 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
1874 msgid "Earlier issues"
1875 msgstr "Drívější vydání"
1876
1877 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:256 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:319
1878 msgid "Edit"
1879 msgstr "Upravit"
1880
1881 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:257
1882 msgid "Edit Address"
1883 msgstr "Upravit adresu"
1884
1885 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:5
1886 msgid "Edit Email Address"
1887 msgstr "Upravit e-mailovou adresu"
1888
1889 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1890 msgid "Edit Hold"
1891 msgstr "Upravit rezervaci"
1892
1893 #. (attrs.title)
1894 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:254
1895 msgid "Edit hold for item %1"
1896 msgstr "Upravit rezervaci exempláře %1"
1897
1898 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:267
1899 msgid "Edition:"
1900 msgstr "Vydání:"
1901
1902 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1903 msgid "Editor"
1904 msgstr "Editor"
1905
1906 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1907 msgid "Editor of compilation"
1908 msgstr "Editor kompilace"
1909
1910 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1911 msgid "Editor of moving image work"
1912 msgstr "Editor pohyblivého obrazu"
1913
1914 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1915 msgid "Electrician"
1916 msgstr "Elektrikář"
1917
1918 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:289
1919 msgid "Electronic resource"
1920 msgstr "Elektronický zdroj"
1921
1922 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:488 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:516
1923 msgid "Electronic resources"
1924 msgstr "Dostupné elektronické zdroje"
1925
1926 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1927 msgid "Electrotyper"
1928 msgstr "Galvanotypér"
1929
1930 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_notify.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:427
1931 msgid "Email"
1932 msgstr "E-mail"
1933
1934 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
1935 msgid "Email Address"
1936 msgstr "E-mailová adresa"
1937
1938 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:20
1939 msgid "Email Address: "
1940 msgstr "E-mailové adresy: "
1941
1942 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:93
1943 msgid "Email Now"
1944 msgstr "Poslat e-mail nyní"
1945
1946 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:7
1947 msgid "Email Record Preview"
1948 msgstr "Poslat e-mail s náhledem záznamu"
1949
1950 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:15
1951 msgid "Email Title Details"
1952 msgstr "Poslat e-mailem detaily o titulu"
1953
1954 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:64
1955 msgid "Email address associated with the account:"
1956 msgstr "E-mailová adresa ve čtenářském kontě:"
1957
1958 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:26
1959 msgid "Email address: "
1960 msgstr "E-mailová adresa: "
1961
1962 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:94
1963 msgid "Email notification"
1964 msgstr "Upozornění e-mailem"
1965
1966 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:271
1967 msgid "Email title details"
1968 msgstr "Poslat e-mailem detaily o titulu"
1969
1970 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:449
1971 msgid "Enable Highlighting"
1972 msgstr "Zapnout zvýraznění"
1973
1974 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1975 msgid "Enacting jurisdiction"
1976 msgstr "Uzáknující soudní jurisdikce"
1977
1978 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:12
1979 msgid "End time"
1980 msgstr "Čas ukončení"
1981
1982 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1983 msgid "Engineer"
1984 msgstr "Inženýr"
1985
1986 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1987 msgid "Engraver"
1988 msgstr "Rytec"
1989
1990 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1991 msgid ""
1992 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1993 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1994 msgstr ""
1995 "Zkontrolujte, jestli Váš účet má platnou e-mailovou adresu, abychom Vám "
1996 "mohli posílat oznámení o dostupných rezervacích, výpůjčkách u kterých se "
1997 "blíží konec vypůjční lhůty nebo výpůjčkách s uplynulou lhůtou."
1998
1999 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:55
2000 msgid "Enter address or postal code"
2001 msgstr "Zadejte adresu nebo PSČ"
2002
2003 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:55
2004 msgid "Enter address/postal code"
2005 msgstr "Zadejte adresu/PSČ"
2006
2007 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:51
2008 msgid "Enter search query:"
2009 msgstr "Zadejte dotaz pro vyhledávání"
2010
2011 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:25
2012 msgid "Enter the name of the new list:"
2013 msgstr "Zadejte prosím název nového seznamu"
2014
2015 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2016 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
2017 msgstr "Poznámka k informaci o entitách a atributech: "
2018
2019 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
2020 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:51
2021 msgid "Error creating receipt: %1"
2022 msgstr "Během vytváření potvrzení %1 došlo k chybě"
2023
2024 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
2025 msgid "Error preparing receipt:"
2026 msgstr "Během vytváření potvrzení došlo k chybě:"
2027
2028 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
2029 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
2030 msgid "Error preparing receipt: %1"
2031 msgstr "Během přípravy potvrzení %1 došlo k chybě."
2032
2033 #. ((ctx.preview_record.textcode ? ctx.preview_record.textcode _ ' / ' _ ctx.preview_record.desc : 0) || ctx.preview_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
2034 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print_preview.tt2:70
2035 msgid "Error previewing record: %1"
2036 msgstr "Při náhledu záznamu došlo k chybě: %1"
2037
2038 #. (l("No record data returned from server"))
2039 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:23
2040 msgid "Error printing record: %1"
2041 msgstr "Během tisku záznamu %1 došlo k chybě."
2042
2043 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:40
2044 msgid "Estimated wait:"
2045 msgstr "Předpokládaná doba čekání"
2046
2047 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2048 msgid "Etcher"
2049 msgstr "Leptař"
2050
2051 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:48
2052 msgid "Evening Phone"
2053 msgstr "Telefonní číslo večer"
2054
2055 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2056 msgid "Event place"
2057 msgstr "Místo události"
2058
2059 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:42
2060 msgid "Evergreen"
2061 msgstr "Evergreen"
2062
2063 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
2064 msgid "Evergreen Logo"
2065 msgstr "Logo Evergreenu"
2066
2067 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:18
2068 msgid "Example Link 1"
2069 msgstr "Příklad odkazu 1"
2070
2071 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:20
2072 msgid "Example Link 2"
2073 msgstr "Příklad odkazu 2"
2074
2075 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:21
2076 msgid "Example Link 3"
2077 msgstr "Příklad odkazu 3"
2078
2079 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:22
2080 msgid "Example Link 4"
2081 msgstr "Příklad odkazu 4"
2082
2083 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/username_hint.tt2:4
2084 msgid "Example: 12340001234567"
2085 msgstr "Příklad: 12340001234567"
2086
2087 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/addedcontent.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
2088 msgid "Excerpt"
2089 msgstr "Výtah"
2090
2091 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:141
2092 msgid "Exclude Electronic Resources"
2093 msgstr "Vynechat elektronické zdroje"
2094
2095 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2096 msgid "Exhibitions Note: "
2097 msgstr "Poznámky o výstavách "
2098
2099 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
2100 msgid "Expand"
2101 msgstr "Rozbalit"
2102
2103 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:99
2104 msgid "Expand to also show results not matching this term"
2105 msgstr ""
2106 "Rozšířit také na zobrazení výsledků, které neodpovídají tomuto termínu"
2107
2108 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2109 msgid "Expert"
2110 msgstr "Odborník"
2111
2112 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:28
2113 msgid "Expert Search"
2114 msgstr "Expertní vyhledávání"
2115
2116 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:81
2117 msgid "Expiration Month"
2118 msgstr "Měsíc expirace"
2119
2120 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:107
2121 msgid "Expiration Year"
2122 msgstr "Vyprší v roce"
2123
2124 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:23
2125 msgid "Expire Date"
2126 msgstr "Platnost registrace do"
2127
2128 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:7
2129 msgid "Expires"
2130 msgstr "Platnost do"
2131
2132 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_subscriptions.tt2:14
2133 msgid "Export List"
2134 msgstr "Exportovat seznam"
2135
2136 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/refworks.tt2:19
2137 msgid "Export to RefWorks"
2138 msgstr "Exportovat do RefWorks"
2139
2140 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/help.tt2:13
2141 msgid "FAQs"
2142 msgstr "Časté dotazy"
2143
2144 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2145 msgid "Facsimilist"
2146 msgstr "Autor faksimile"
2147
2148 #. (ctx.message_update_failed)
2149 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:52
2150 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
2151 msgstr "Při mazání  %1 zpráv nastala chyba."
2152
2153 #. (ctx.message_update_failed)
2154 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:52
2155 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
2156 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako nepřečtené"
2157
2158 #. (ctx.message_update_failed)
2159 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:52
2160 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
2161 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako přečtené."
2162
2163 #. (ctx.failed_renewals)
2164 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:23
2165 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
2166 msgstr "Počet neprodloužených výpůjček:  %1"
2167
2168 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:92
2169 msgid "February (2)"
2170 msgstr "Únor (2)"
2171
2172 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:139
2173 msgid "Fewer"
2174 msgstr "Méně"
2175
2176 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2177 msgid "Field director"
2178 msgstr "Filmový režisér"
2179
2180 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:10
2181 msgid "Field:"
2182 msgstr "Pole:"
2183
2184 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2185 msgid "Film director"
2186 msgstr "Filmový režisér"
2187
2188 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2189 msgid "Film distributor"
2190 msgstr "Distributor filmu"
2191
2192 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2193 msgid "Film editor"
2194 msgstr "Střihač"
2195
2196 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2197 msgid "Film producer"
2198 msgstr "Producent filmu"
2199
2200 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2201 msgid "Filmmaker"
2202 msgstr "Výrobce filmu"
2203
2204 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:184
2205 msgid "Filtered by:"
2206 msgstr "Použité filtry:"
2207
2208 #. (locname)
2209 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:132
2210 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
2211 msgstr "Najít exemplář v umístění \" %1\"."
2212
2213 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
2214 msgid "First Name"
2215 msgstr "Křestní jméno"
2216
2217 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2218 msgid "First party"
2219 msgstr "První strana"
2220
2221 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
2222 msgid ""
2223 "First time logging in?<br> Use the last 4 digits of your phone number. <br> "
2224 "Example: 0926"
2225 msgstr ""
2226 "Přihlašujete se zde poprvé?<br> Použijte poslední 4 číslice z vašeho "
2227 "telefonního čísla. <br>\r\n"
2228 "Příklad: 0926"
2229
2230 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2231 msgid "Forger"
2232 msgstr "Padělatel"
2233
2234 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:57
2235 msgid "Forgot Your Password?"
2236 msgstr "Zapomněli jste heslo?"
2237
2238 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:695 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:704 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3606 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3614 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:314 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:378
2239 msgid "Format"
2240 msgstr "Formát"
2241
2242 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
2243 msgid "Format:"
2244 msgstr "Formát:"
2245
2246 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print_preview.tt2:20
2247 msgid "Format: "
2248 msgstr "Formát: "
2249
2250 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2251 msgid "Formatted Contents Note: "
2252 msgstr "Poznámka k obsahu: "
2253
2254 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2255 msgid "Former Title Complexity Note: "
2256 msgstr "Poznámka ke komplexnosti dříve uvedeného  názvu: "
2257
2258 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2259 msgid "Former owner"
2260 msgstr "Předchozí vlastník"
2261
2262 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2263 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:75
2264 msgid "Friday: %1 - %2"
2265 msgstr "Pátek: %1 - %2"
2266
2267 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:72
2268 msgid "Friday: closed"
2269 msgstr "Pátek: zavřeno"
2270
2271 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:31
2272 msgid "Fulfilled"
2273 msgstr "Splněno"
2274
2275 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2276 msgid "Funder"
2277 msgstr "Investor"
2278
2279 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2280 msgid "Funding Information Note: "
2281 msgstr "Poznámka k informacím o financování: "
2282
2283 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2284 msgid "General Note: "
2285 msgstr "Všeobecná poznámka: "
2286
2287 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
2288 msgid "Genre: "
2289 msgstr "Žánr: "
2290
2291 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2292 msgid "Geographic Coverage Note: "
2293 msgstr "Poznámka o geografickém pokrytí: "
2294
2295 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
2296 msgid "Geographic Setting: "
2297 msgstr "Geografické nastavení: "
2298
2299 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2300 msgid "Geographic information specialist"
2301 msgstr "Specialista na zeměpisné informace"
2302
2303 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:56
2304 msgid "Go"
2305 msgstr "Vyhledat"
2306
2307 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:229
2308 msgid "Go Back"
2309 msgstr "Zpět"
2310
2311 #. (rec_attrs.title)
2312 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:42
2313 msgid "Go to record %1"
2314 msgstr "Přejít na záznam  %1"
2315
2316 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:8
2317 msgid "Google Preview"
2318 msgstr "Náhled Knih Google"
2319
2320 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2321 msgid "Graphic technician"
2322 msgstr "Grafický technik"
2323
2324 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:119
2325 msgid "Group By Formats and Editions"
2326 msgstr "Seskupit stejné tituly"
2327
2328 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:140
2329 msgid "Group Formats and Editions"
2330 msgstr "Seskupit stejné tituly"
2331
2332 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:187
2333 msgid "Hide"
2334 msgstr "Skrýt"
2335
2336 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:13
2337 msgid "Hide activation date"
2338 msgstr "Skrýt datum aktivace"
2339
2340 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:148
2341 msgid "Hide items in list"
2342 msgstr "Skrýt položku seznamu"
2343
2344 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:5
2345 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
2346 msgstr ""
2347 "Nápověda: použijte všechny číslice Vašeho telefonního čísla bez mezer nebo "
2348 "čárek"
2349
2350 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:10
2351 msgid "History of Checked Out Items"
2352 msgstr "Historie výpůjček"
2353
2354 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:50
2355 msgid "History of Items Checked Out"
2356 msgstr "Historie vypůjčených jednotek"
2357
2358 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:50
2359 msgid "History of items on hold"
2360 msgstr "Historie rezervovaných exemplářů"
2361
2362 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_subscriptions.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2363 msgid "Hold Groups"
2364 msgstr "Rezervační skupiny"
2365
2366 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/place_hold.tt2:8
2367 msgid "Hold Placement"
2368 msgstr "Zadání rezervace"
2369
2370 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:15
2371 msgid "Hold could not be canceled."
2372 msgstr "Rezervaci nelze zrušit"
2373
2374 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:12
2375 msgid "Hold could not be placed."
2376 msgstr "Rezervaci nelze zadat"
2377
2378 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:72
2379 msgid "Hold is suspended"
2380 msgstr "Rezervace je pozastavena"
2381
2382 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:135
2383 msgid "Hold not found"
2384 msgstr "Rezervace nenalezena"
2385
2386 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_error_messages.tt2:2
2387 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
2388 msgstr "Podle rezervačních pravidel nelze  tuto jednotku rezervovat"
2389
2390 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:104
2391 msgid "Hold was not successfully placed"
2392 msgstr "Rezervace nebyla odeslána"
2393
2394 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
2395 msgid "Hold was successfully placed for: "
2396 msgstr "Byla úspěšně zadána rezervace: "
2397
2398 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:106
2399 msgid "Holdable?"
2400 msgstr "Lze rezervovat?"
2401
2402 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print_preview.tt2:48
2403 msgid "Holdings Library: "
2404 msgstr "Vlastnická knihovna: "
2405
2406 #. (serial.location)
2407 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
2408 msgid "Holdings summary (%1)"
2409 msgstr "Souhrn dostupných čísel (%1)"
2410
2411 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:54
2412 msgid "Holds"
2413 msgstr "Rezervace"
2414
2415 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2416 msgid "Holds History"
2417 msgstr "Historie rezervací"
2418
2419 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/home.tt2:1
2420 msgid "Home"
2421 msgstr "Domů"
2422
2423 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:100
2424 msgid "Home Library"
2425 msgstr "Domovská knihovna"
2426
2427 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2428 msgid "Honoree"
2429 msgstr "Poctěná osoba"
2430
2431 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2432 msgid "Host"
2433 msgstr "Hostitel"
2434
2435 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2436 msgid "Host institution"
2437 msgstr "Hostící instituce"
2438
2439 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:357
2440 msgid "I have checked this item out before"
2441 msgstr "Tento titul jsem již  měl(a) vypůjčený"
2442
2443 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
2444 msgid "ISBN"
2445 msgstr "ISBN"
2446
2447 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:237
2448 msgid "ISBN:"
2449 msgstr "ISBN:"
2450
2451 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:15
2452 msgid "ISSN"
2453 msgstr "ISSN"
2454
2455 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:244
2456 msgid "ISSN:"
2457 msgstr "ISSN:"
2458
2459 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:24
2460 msgid "Identifier"
2461 msgstr "Identifikátor"
2462
2463 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:23
2464 msgid "Identifier:"
2465 msgstr "Identifikátor:"
2466
2467 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:39
2468 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
2469 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný formát"
2470
2471 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:70
2472 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
2473 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný jazyk"
2474
2475 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:83
2476 msgid "If suspended, activate on"
2477 msgstr "Při pozastavení aktivovat dne"
2478
2479 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/tips.tt2:6
2480 msgid ""
2481 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
2482 "selector at the right of the search bar"
2483 msgstr ""
2484 "Pokud jste nenalezli, co jste hledali, zkuste rozšířit vyhledávací možnosti "
2485 "pomocí nástrojů napravo od vyhledávacího pole (např. na všechny formáty, "
2486 "všechny knihovny apod.)."
2487
2488 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2489 msgid "Illuminator"
2490 msgstr "Iluminátor"
2491
2492 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2493 msgid "Illustrator"
2494 msgstr "Ilustrátor"
2495
2496 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2497 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
2498 msgstr "Poznámka k přímému zdroji akvizice: "
2499
2500 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:46
2501 msgid "In Transit"
2502 msgstr "V přepravě"
2503
2504 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_search.tt2:35
2505 msgid "Include Archived Courses?"
2506 msgstr "Zahrnout archivované kurzy?"
2507
2508 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
2509 msgid "Incomplete"
2510 msgstr "Neúplné"
2511
2512 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
2513 msgid "Indexes"
2514 msgstr "Rejstříky"
2515
2516 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2517 msgid "Information About Documentation Note: "
2518 msgstr "Poznámka k informacím o dokumentaci: "
2519
2520 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2521 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
2522 msgstr "Informace týkající se statutu copyrightu: "
2523
2524 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2525 msgid "Inscriber"
2526 msgstr "Autor věnování"
2527
2528 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2529 msgid "Instrumentalist"
2530 msgstr "Instrumentalista"
2531
2532 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2533 msgid "Interviewee"
2534 msgstr "Dotazovaný"
2535
2536 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2537 msgid "Interviewer"
2538 msgstr "Tazatel"
2539
2540 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2541 msgid "Inventor"
2542 msgstr "Vynálezce"
2543
2544 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:93
2545 msgid "Is"
2546 msgstr "Je"
2547
2548 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:88
2549 msgid "Issue Label"
2550 msgstr "Označení čísla"
2551
2552 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:256
2553 msgid "Issue hold"
2554 msgstr "Rezervace čísla časopisu"
2555
2556 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
2557 msgid "Issues Held"
2558 msgstr "Dostupná čísla"
2559
2560 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2561 msgid "Issuing Body Note: "
2562 msgstr "Poznámka k vydavatelskému subjektu: "
2563
2564 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2565 msgid "Issuing body"
2566 msgstr "Vydávající subjekt"
2567
2568 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:19
2569 msgid "Item Barcode"
2570 msgstr "Čárový kód jednotky"
2571
2572 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
2573 msgid "Item Form"
2574 msgstr "Forma jednotky"
2575
2576 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
2577 msgid "Item Type"
2578 msgstr "Typ jednotky"
2579
2580 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:222
2581 msgid "Item is needed for a hold"
2582 msgstr "Exemplář je potřebný  pro rezervaci"
2583
2584 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:37
2585 msgid "Items Checked Out"
2586 msgstr "Vypůjčené jednotky"
2587
2588 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2589 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:36
2590 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2591 msgstr "Vypůjčené jednotky (%1)"
2592
2593 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2594 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:42
2595 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2596 msgstr "Aktuálně rezervované jednotky (%1)"
2597
2598 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:13
2599 msgid "Items Ready for Pickup"
2600 msgstr "Jednotky připravené k vyzvednutí"
2601
2602 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_error_messages.tt2:2
2603 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2604 msgstr "Jednotky  z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
2605
2606 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:76
2607 msgid "Items on Hold"
2608 msgstr "Rezervace"
2609
2610 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2611 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:48
2612 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2613 msgstr "Rezervace připravené k vyzvednutí (%1)"
2614
2615 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:91
2616 msgid "January (1)"
2617 msgstr "Leden (1)"
2618
2619 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2620 msgid "Journal Title"
2621 msgstr "Název časopisu"
2622
2623 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2624 msgid "Judge"
2625 msgstr "Soudce"
2626
2627 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:97
2628 msgid "July (7)"
2629 msgstr "Červenec (7)"
2630
2631 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:96
2632 msgid "June (6)"
2633 msgstr "Červen (6)"
2634
2635 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2636 msgid "Jurisdiction governed"
2637 msgstr "Jurisdikce podléhající nařízení"
2638
2639 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:83
2640 msgid "Keep history of checked out items?"
2641 msgstr "Ukládat historii výpůjček?"
2642
2643 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:94
2644 msgid "Keep history of holds?"
2645 msgstr "Ukládat historii rezervací?"
2646
2647 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2648 msgid "Keyword"
2649 msgstr "Klíčové slovo"
2650
2651 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:45
2652 msgid "Keyword Search Tips"
2653 msgstr "Tipy pro hledání podle klíčových slov"
2654
2655 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:17
2656 msgid "LCCN"
2657 msgstr "LCCN"
2658
2659 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2660 msgid "Laboratory"
2661 msgstr "Laboratoř"
2662
2663 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2664 msgid "Laboratory director"
2665 msgstr "Vedoucí laboratoře"
2666
2667 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2668 msgid "Landscape architect"
2669 msgstr "Krajinářský architekt"
2670
2671 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/pref_locale_picker.tt2:11
2672 msgid "Language"
2673 msgstr "Jazyk"
2674
2675 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2676 msgid "Language Note: "
2677 msgstr "Poznámka k jazyku: "
2678
2679 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/locale_picker.tt2:11
2680 msgid "Language:"
2681 msgstr "Jazyk:"
2682
2683 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:173
2684 msgid "Large Font"
2685 msgstr "Velké písmo"
2686
2687 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
2688 msgid "Last Name"
2689 msgstr "Příjmení"
2690
2691 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
2692 msgid "Later"
2693 msgstr "Později"
2694
2695 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
2696 msgid "Later issues"
2697 msgstr "Pozdější čísla"
2698
2699 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2700 msgid "Lead"
2701 msgstr "Herec hrající hlavní roli"
2702
2703 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:25
2704 msgid "Least Popular"
2705 msgstr "Nejméně populární"
2706
2707 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:27
2708 msgid "Legal Name"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2712 msgid "Lender"
2713 msgstr "Půjčovatel"
2714
2715 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2716 msgid "Libelant"
2717 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu)"
2718
2719 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2720 msgid "Libelant-appellant"
2721 msgstr "Odvolávající se žalobce (v církevním nebo námořním právu )"
2722
2723 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2724 msgid "Libelant-appellee"
2725 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu ) jako odpůrce odvolatele"
2726
2727 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2728 msgid "Libelee"
2729 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu)"
2730
2731 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2732 msgid "Libelee-appellant"
2733 msgstr ""
2734 "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odolávající se strana"
2735
2736 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2737 msgid "Libelee-appellee"
2738 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odpůrce odvolatele"
2739
2740 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/org_selector.tt2:52
2741 msgid "Libraries"
2742 msgstr "Knihovny"
2743
2744 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:307
2745 msgid "Library"
2746 msgstr "Knihovna"
2747
2748 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:32
2749 msgid "Library Card Number"
2750 msgstr "Čtenářský průkaz"
2751
2752 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/org_selector.tt2:196 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/org_selector.tt2:39
2753 msgid "Library Groups"
2754 msgstr "Skupiny knihoven"
2755
2756 #. (ctx.library.name)
2757 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/library.tt2:1
2758 msgid "Library details: %1"
2759 msgstr "Informace o knihovně: %1"
2760
2761 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:1
2762 msgid "Library system password reset request form"
2763 msgstr "Formulář žádosti o přenastavení hesla do knihovního systému"
2764
2765 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:12
2766 msgid "Library web site"
2767 msgstr "Webová stránka knihovny"
2768
2769 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:105
2770 msgid "Library: "
2771 msgstr "Knihovna: "
2772
2773 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2774 msgid "Librettist"
2775 msgstr "Autor libreta"
2776
2777 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2778 msgid "Licensee"
2779 msgstr "Původní nositel práv"
2780
2781 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2782 msgid "Licensor"
2783 msgstr "Poskytovatel licence"
2784
2785 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2786 msgid "Lighting designer"
2787 msgstr "Výtvarník osvětlení"
2788
2789 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:148
2790 msgid "Limit to Available"
2791 msgstr "Jen dostupné"
2792
2793 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:108
2794 msgid "Limit to Available Items"
2795 msgstr "Jen dostupné"
2796
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:113
2798 msgid "Limit to results matching this term"
2799 msgstr "Zúžit na výsledky odpovídající tomuto termínu"
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2802 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2803 msgstr "Poznámka ke komplexnosti odkazovaného záznamu: "
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:8
2806 msgid "List Preferences"
2807 msgstr "Nastavení seznamů"
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:23
2810 msgid "List all holds"
2811 msgstr "Vypsat všechny rezervace"
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:41
2814 msgid "List description (optional):"
2815 msgstr "Popis seznamu (volitelné):"
2816
2817 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2818 msgid "List items per page"
2819 msgstr "Počet položek seznamu na stránku"
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/last_chance_form.tt2:15
2822 msgid "List of Transactions"
2823 msgstr "Seznam platebních transakcí"
2824
2825 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2826 msgid "Lists"
2827 msgstr "Seznamy"
2828
2829 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:25
2830 msgid "Lists per page"
2831 msgstr "Počet seznamů na stránku"
2832
2833 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
2834 msgid "Literary Form"
2835 msgstr "Literární žánr"
2836
2837 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2838 msgid "Lithographer"
2839 msgstr "Litograf"
2840
2841 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/awards.tt2:14
2842 msgid "Loading Recommendations..."
2843 msgstr "Načítají se doporučení..."
2844
2845 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:14
2846 msgid "Loading..."
2847 msgstr "Načítá se…"
2848
2849 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:308 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:358 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:91
2850 msgid "Local Call Number"
2851 msgstr "Lokální signatura"
2852
2853 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:231
2854 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2855 msgstr "Vyhledat shody Z39.50"
2856
2857 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:90
2858 msgid "Location"
2859 msgstr "Umístění"
2860
2861 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/org_selector.tt2:209
2862 msgid "Location Groups"
2863 msgstr "Skupiny umístění"
2864
2865 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2866 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2867 msgstr "Poznámka o umístění originálů / důplikátů: "
2868
2869 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2870 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2871 msgstr "Poznámka o umístění ostatních archivních materiálů: "
2872
2873 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:95
2874 msgid "Log in"
2875 msgstr "Přihlásit se"
2876
2877 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:30
2878 msgid "Log in to My Account"
2879 msgstr "Přihlásit do mého účtu"
2880
2881 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:5
2882 msgid "Log in to Your Account"
2883 msgstr "Přihlášení do čtenářského účtu"
2884
2885 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:11
2886 msgid ""
2887 "Login failed. <br> The username or password provided was not valid. "
2888 "<br>Passwords are case-sensitive.  <br>Check your Caps-Lock key and try "
2889 "again or contact your local library."
2890 msgstr ""
2891 "Přihlášení se nezdařilo. <br> Zadané uživatelské jméno nebo heslo je "
2892 "neplatné. <br>Hesla rozlišují malá a velká písmena.   <br>Zkontrolujte "
2893 "klávesu Caps-Lock a zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2894
2895 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:16
2896 msgid ""
2897 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2898 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2899 "local library."
2900 msgstr ""
2901 "Přihlášení se nezdařilo. Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné. "
2902 "Hesla rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte klávesu Caps-Lock a "
2903 "zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2904
2905 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:68
2906 msgid "Logout"
2907 msgstr "Odhlásit"
2908
2909 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2910 msgid "Lyricist"
2911 msgstr "Autor textu"
2912
2913 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
2914 msgid "MARC Record"
2915 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
2916
2917 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:37
2918 msgid "Mailing address"
2919 msgstr "Kontaktní adresa"
2920
2921 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:210
2922 msgid "Make Default List"
2923 msgstr "Nastavit jako výchozí seznam"
2924
2925 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2926 msgid "Manufacture place"
2927 msgstr "Místo výroby"
2928
2929 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2930 msgid "Manufacturer"
2931 msgstr "Výrobce"
2932
2933 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:218 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:231
2934 msgid "Manufacturer:"
2935 msgstr "Výrobce:"
2936
2937 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2938 msgid "Marbler"
2939 msgstr "Kameník"
2940
2941 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:93
2942 msgid "March (3)"
2943 msgstr "Březen (3)"
2944
2945 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
2946 msgid "Mark Unread"
2947 msgstr "Označit jako nepřečtené"
2948
2949 #. (ctx.message_update_changed)
2950 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:40
2951 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2952 msgstr "%1 zprávy byly označeny jako nepřečtené"
2953
2954 #. (ctx.message_update_changed)
2955 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:40
2956 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2957 msgstr "%1 byly označeny jako přečtené."
2958
2959 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2960 msgid "Markup editor"
2961 msgstr "Editor programovacích jazyků"
2962
2963 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:2
2964 msgid "Matches exactly"
2965 msgstr "Přesně odpovídá"
2966
2967 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:95
2968 msgid "May (5)"
2969 msgstr "Květen (5)"
2970
2971 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2972 msgid "Medium"
2973 msgstr "Médium"
2974
2975 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:39
2976 msgid "Message"
2977 msgstr "Zpráva"
2978
2979 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:55
2980 msgid "Messages"
2981 msgstr "Zprávy"
2982
2983 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2984 msgid "Metadata contact"
2985 msgstr "Technik v oblasti metadat"
2986
2987 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2988 msgid "Metal-engraver"
2989 msgstr "Kovorytec"
2990
2991 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2992 msgid "Methodology Note: "
2993 msgstr "Poznámka k metodologii: "
2994
2995 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
2996 msgid "Middle Name"
2997 msgstr "Prostřední jméno"
2998
2999 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3000 msgid "Minute taker"
3001 msgstr "Zapisovatel"
3002
3003 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
3004 msgid "Missing"
3005 msgstr "Postrádané"
3006
3007 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:21
3008 msgid "Mobile carrier"
3009 msgstr "Mobilní operátor"
3010
3011 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
3012 msgid "Mobile carrier:"
3013 msgstr "Mobilní operátor:"
3014
3015 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
3016 msgid "Mobile number"
3017 msgstr "Číslo mobilního telefonu"
3018
3019 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
3020 msgid "Mobile number:"
3021 msgstr "Číslo mobilního telefonu:"
3022
3023 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3024 msgid "Moderator"
3025 msgstr "Moderátor"
3026
3027 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3028 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:23
3029 msgid "Monday: %1 - %2"
3030 msgstr "Pondělí: %1 - %2"
3031
3032 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:20
3033 msgid "Monday: closed"
3034 msgstr "Pondělí: zavřeno"
3035
3036 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3037 msgid "Monitor"
3038 msgstr "Kontrolor"
3039
3040 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:145
3041 msgid "More"
3042 msgstr "Další"
3043
3044 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:266
3045 msgid "More Options"
3046 msgstr "Další možnosti"
3047
3048 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:18
3049 msgid "Most Popular"
3050 msgstr "Nejpopulárnější"
3051
3052 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:64
3053 msgid "Move contents of basket to this list?"
3054 msgstr "Přesunout obsah košíku do tohoto seznamu?"
3055
3056 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:22
3057 msgid "Move selected items to list:"
3058 msgstr "Přesunout vybrané exempláře do seznamu:"
3059
3060 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:51
3061 msgid ""
3062 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
3063 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
3064 "terms in quotation marks."
3065 msgstr ""
3066 "Zadáte-li více slov, nejsou hledána jako fráze. Budou vyhledána v různých "
3067 "částech záznamu. Pokud chcete hledat frázi,  vložte hledaný termín do "
3068 "uvozovek."
3069
3070 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3071 msgid "Music copyist"
3072 msgstr "Autor opisu hudby"
3073
3074 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3075 msgid "Musical director"
3076 msgstr "Hudební režisér"
3077
3078 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3079 msgid "Musician"
3080 msgstr "Hudebník"
3081
3082 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:60
3083 msgid "My Account"
3084 msgstr "Můj účet"
3085
3086 #. (page.name)
3087 #. (child.name)
3088 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:75
3089 msgid "My Account - %1"
3090 msgstr "Můj účet - %1"
3091
3092 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:15
3093 msgid "My Account Summary"
3094 msgstr "Přehled mého účtu"
3095
3096 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:12
3097 msgid "My E-Item Holds"
3098 msgstr "Moje rezervace E-knih"
3099
3100 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:89
3101 msgid "My Existing Basket and Lists"
3102 msgstr "Mé existující košíky a seznamy"
3103
3104 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:64
3105 msgid "My Lists"
3106 msgstr "Moje seznamy knih"
3107
3108 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages.tt2:10
3109 msgid "My Messages"
3110 msgstr "Moje zprávy"
3111
3112 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_subscriptions.tt2:28
3113 msgid "Name"
3114 msgstr "Jméno"
3115
3116 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:157
3117 msgid "Name:"
3118 msgstr "Jméno:"
3119
3120 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3121 msgid "Narrator"
3122 msgstr "Vypravěč"
3123
3124 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:1
3125 msgid "Narrower term"
3126 msgstr "Užší termín"
3127
3128 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:416
3129 msgid "Navigate Selected List "
3130 msgstr "Procházet zvolený seznam "
3131
3132 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:32
3133 msgid "New Email"
3134 msgstr "Nový e-mail"
3135
3136 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:34
3137 msgid "New Password"
3138 msgstr "Nové heslo"
3139
3140 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:35
3141 msgid "New Password Again"
3142 msgstr "Zopakujte nové heslo"
3143
3144 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:34
3145 msgid "New Username"
3146 msgstr "Nové uživatelské jméno"
3147
3148 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
3149 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:91
3150 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
3151 msgstr "Žádost o nový účet od  %1 %2 %3 %4 %5"
3152
3153 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:17
3154 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
3155 msgstr "Nové heslo není platné. Zkuste prosím jiné heslo."
3156
3157 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:37
3158 msgid "New password:"
3159 msgstr "Nové heslo:"
3160
3161 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/course_browse.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:459 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:46
3162 msgid "Next"
3163 msgstr "Další"
3164
3165 #. (ctx.copy_limit)
3166 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:361
3167 msgid "Next %1"
3168 msgstr "Další %1"
3169
3170 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:29
3171 msgid "Next Page"
3172 msgstr "Další stránka"
3173
3174 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:22
3175 msgid "Next Page &gt;&gt;"
3176 msgstr "Další stránka &gt;&gt;"
3177
3178 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:49
3179 msgid "Next Record"
3180 msgstr "Další záznam"
3181
3182 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:45
3183 msgid "Next page"
3184 msgstr "Další stránka"
3185
3186 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:68
3187 msgid "No"
3188 msgstr "Ne"
3189
3190 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
3191 msgid "No Content Available"
3192 msgstr "K dispozici není žádný obsah"
3193
3194 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/org_selector.tt2:180
3195 msgid "No Restrictions"
3196 msgstr "Bez omezení"
3197
3198 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:38
3199 msgid "No holds found."
3200 msgstr "Nebyly nalezeny žádné rezervace"
3201
3202 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:45
3203 msgid "No items were selected"
3204 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky"
3205
3206 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:72
3207 msgid "No messages found."
3208 msgstr "Nebyly nalezeny žádné zprávy"
3209
3210 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
3211 msgid "No receipt data returned from server"
3212 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data pro vystavení potvrzení"
3213
3214 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print_preview.tt2:70
3215 msgid "No record data returned from server"
3216 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data záznamu"
3217
3218 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_subscriptions.tt2:22
3219 msgid "No subscriptions found."
3220 msgstr "Nebylo nalezeno žádné předplatné"
3221
3222 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:120
3223 msgid "No times available for selected date"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
3227 msgid "No, this hold is suspended"
3228 msgstr "Ne, tato rezervace je pozastavena"
3229
3230 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_notify.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:235
3231 msgid "None"
3232 msgstr "Žádný"
3233
3234 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3235 msgid "Not"
3236 msgstr "Ne"
3237
3238 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:256
3239 msgid "Not holdable"
3240 msgstr "Nelze rezervovat"
3241
3242 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:160
3243 msgid "Note"
3244 msgstr "Poznámka"
3245
3246 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:220
3247 msgid "Note:"
3248 msgstr "Poznámka:"
3249
3250 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
3251 msgid ""
3252 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
3253 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
3254 msgstr ""
3255 "Pozor! Heslo musí být dlouhé nejméně 7 znaků, obsahovat alespoň jedno velké "
3256 "a malé písmeno  (a-z/A-Z) a alespoň jedno číslo."
3257
3258 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset_msg.tt2:2
3259 msgid ""
3260 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
3261 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
3262 msgstr ""
3263 "Pozor, ke čtenářskému průkazu musíte mít připojenu alespoň jednu e-mailovou "
3264 "adresu. Pokud ji nemáte nebo neznáte čárový kód ani přihlašovací  jméno,  "
3265 "kontaktujte prosím vaši knihovnu."
3266
3267 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/sms_cn.tt2:41
3268 msgid "Note: carrier charges may apply"
3269 msgstr "Poznámka: může být zpoplatněno dle tarifu operátora"
3270
3271 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:699 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3610 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:317 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:382 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:389
3272 msgid "Notes"
3273 msgstr "Poznámky"
3274
3275 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:7
3276 msgid "Notification Preferences"
3277 msgstr "Nastavení upozornění"
3278
3279 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
3280 msgid "Notifications"
3281 msgstr "Upozornění"
3282
3283 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:91
3284 msgid "Notify Method"
3285 msgstr "Způsob upozornění"
3286
3287 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:32
3288 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
3289 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat  e-mailem?"
3290
3291 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:45
3292 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
3293 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat telefonem?"
3294
3295 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:66
3296 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
3297 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat SMS zprávou?"
3298
3299 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:238
3300 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
3301 msgstr "Upozornit, když je rezervace připravena k vyzvednutí?"
3302
3303 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:101
3304 msgid "November (11)"
3305 msgstr "Listopad (11)"
3306
3307 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/multi_hold_select.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/multi_hold_select.tt2:9
3308 msgid "Number of copies"
3309 msgstr "Počet jednotek"
3310
3311 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3312 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
3313 msgstr "Poznámka ke zvláštnostem číslování "
3314
3315 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:23
3316 msgid "Numeric Search"
3317 msgstr "Hledání podle identifikátorů"
3318
3319 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/temp_warn.tt2:22
3320 msgid "OK"
3321 msgstr "OK"
3322
3323 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:31
3324 msgid "OR"
3325 msgstr "Nebo"
3326
3327 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/generic_payment_form.tt2:100
3328 msgid "October (10)"
3329 msgstr "Říjen (10)"
3330
3331 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:29
3332 msgid ""
3333 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
3334 "to) the pickup library."
3335 msgstr ""
3336 "Jedna nebo více rezervací nemohou být zrušeny, protože rezervovaná jednotka "
3337 "již v knihovně, kde má být vyzvednuta, nebo na cestě do ní."
3338
3339 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
3340 msgid "Online"
3341 msgstr "Online"
3342
3343 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3344 msgid "Onscreen presenter"
3345 msgstr "Autor předmluvy"
3346
3347 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:13
3348 msgid "Opening hours"
3349 msgstr "Otevírací doba"
3350
3351 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3352 msgid "Opponent"
3353 msgstr "Oponent"
3354
3355 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:35
3356 msgid "Or"
3357 msgstr "Nebo"
3358
3359 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3360 msgid "Organizer"
3361 msgstr "Organizátor akce"
3362
3363 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3364 msgid "Original Version Note: "
3365 msgstr "Poznámka k originální verzi: "
3366
3367 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3368 msgid "Originator"
3369 msgstr "Původce"
3370
3371 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3372 msgid "Other"
3373 msgstr "Ostatiní"
3374
3375 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:147
3376 msgid "Other Fines and Fees"
3377 msgstr "Ostatní poplatky a pokuty"
3378
3379 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:54
3380 msgid "Other Phone"
3381 msgstr "Další telefonní číslo"
3382
3383 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:152
3384 msgid "Override all hold-blocking conditions possible?"
3385 msgstr "Je možné obejít všechny podmínky pro blokování rezervací?"
3386
3387 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:44
3388 msgid "Owed"
3389 msgstr "Aktuální dluh"
3390
3391 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3392 msgid "Owner"
3393 msgstr "Vlastník"
3394
3395 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3396 msgid "Ownership and Custodial History: "
3397 msgstr "Historie vlastnictví a svěřenectví: "
3398
3399 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:55
3400 msgid "Owning Library"
3401 msgstr "Vlastnická knihovna"
3402
3403 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:37
3404 msgid "PIN"
3405 msgstr "PIN"
3406
3407 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3408 msgid "Panelist"
3409 msgstr "Účastník diskuse"
3410
3411 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3412 msgid "Papermaker"
3413 msgstr "Výrobce papíru"
3414
3415 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:52
3416 msgid "Parent library: "
3417 msgstr "Nadřazená knihovna: "
3418
3419 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:311
3420 msgid "Part"
3421 msgstr "Část"
3422
3423 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3424 msgid "Participant or Performer Note: "
3425 msgstr "Poznámka o spoluúčastníkovi nebo účinkujícím: "
3426
3427 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:73
3428 msgid "Password"
3429 msgstr "Heslo"
3430
3431 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:12
3432 msgid "Password has been reset"
3433 msgstr "Heslo bylo přenastaveno"
3434
3435 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:12
3436 msgid "Passwords did not match. Please try again"
3437 msgstr "Hesla nesouhlasí. Zkuste to prosím znovu."
3438
3439 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:22
3440 msgid "Passwords do not match."
3441 msgstr "Hesla nesouhlasí."
3442
3443 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3444 msgid "Patent applicant"
3445 msgstr "Přihlašovatel patentu"
3446
3447 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3448 msgid "Patent holder"
3449 msgstr "Majitel patentu"
3450
3451 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3452 msgid "Patron"
3453 msgstr "Mecenáš"
3454
3455 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/awards.tt2:5
3456 msgid "Patron Reviews:"
3457 msgstr "Hodnocení čtenáře:"
3458
3459 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:119
3460 msgid "Patron Search"
3461 msgstr "Hledání čtenářů"
3462
3463 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:116
3464 msgid "Patron barcode was not found"
3465 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen"
3466
3467 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_error_messages.tt2:2
3468 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
3469 msgstr "Čtenář dosáhl maximální povolené výše pokut"
3470
3471 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:218
3472 msgid "Pay All Charges"
3473 msgstr "Zaplatit všechny poplatky"
3474
3475 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:15
3476 msgid "Pay Charges"
3477 msgstr "Zaplatit poplatky"
3478
3479 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:217
3480 msgid "Pay Selected Charges"
3481 msgstr "Zaplatit vybrané poplatky"
3482
3483 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:22
3484 msgid "Pay Selected Circulation Charges"
3485 msgstr "Zaplatit vybrané výpůjční poplatky"
3486
3487 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:216
3488 msgid "Pay selected charges"
3489 msgstr "Zaplatit poplatky"
3490
3491 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:68
3492 msgid "Pay this fine"
3493 msgstr "Zaplatit tuto pokutu"
3494
3495 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:37
3496 msgid "Payment Date"
3497 msgstr "Datum platby"
3498
3499 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:38
3500 msgid "Payment For"
3501 msgstr "Platba za"
3502
3503 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
3504 msgid "Payment History"
3505 msgstr "Historie plateb"
3506
3507 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:34
3508 msgid "Payments"
3509 msgstr "Platby"
3510
3511 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:205
3512 msgid "Pending Addresses"
3513 msgstr "Nevyřízené adresy"
3514
3515 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:156
3516 msgid "Perform an Author Search"
3517 msgstr "Vyhledávat podle autora"
3518
3519 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3520 msgid "Performer"
3521 msgstr "Výkonný umělec"
3522
3523 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:437
3524 msgid "Permalink"
3525 msgstr "Krátký odkaz"
3526
3527 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
3528 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:128
3529 msgid "Permission: \"%1\""
3530 msgstr "Oprávnění: \"%1\""
3531
3532 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3533 msgid "Permitting agency"
3534 msgstr "Schvalující agentura"
3535
3536 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_notify.tt2:18
3537 msgid "Phone"
3538 msgstr "Telefon"
3539
3540 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
3541 msgid "Phone Number"
3542 msgstr "Telefonní číslo"
3543
3544 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:262
3545 msgid "Phone Number:"
3546 msgstr "Telefoní číslo:"
3547
3548 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:102
3549 msgid "Phone notification - Enter phone number"
3550 msgstr "Telefonické upozornění - zadejte telefonní číslo"
3551
3552 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:89
3553 msgid "Phone:"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3557 msgid "Photographer"
3558 msgstr "Fotograf"
3559
3560 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:283
3561 msgid "Phys. Desc.:"
3562 msgstr "Fyzický popis:"
3563
3564 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:123
3565 msgid "Physical Description:"
3566 msgstr "Fyzický popis:"
3567
3568 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:159
3569 msgid "Pick Up Holds"
3570 msgstr "Vyzvednout rezervace"
3571
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:696 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:705 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3607 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3615 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:71
3573 msgid "Pickup Location"
3574 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3575
3576 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:115
3577 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
3578 msgstr "Vyzvednout rezervace u výpůjčního pultu (pokud je to možné)?"
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:50
3581 msgid "Pickup library"
3582 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:13
3585 msgid "Pickup location"
3586 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:231
3589 msgid "Pickup location:"
3590 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace:"
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:361 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:395 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/place_hold.tt2:1
3593 msgid "Place Hold"
3594 msgstr "Rezervovat"
3595
3596 #. (attrs.title)
3597 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:392 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:413
3598 msgid "Place Hold on %1"
3599 msgstr "Rezervovat %1"
3600
3601 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:379 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:414
3602 msgid "Place Hold on E-Item"
3603 msgstr "Rezervovat e-knihu"
3604
3605 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:13
3606 msgid "Place Holds"
3607 msgstr "Zadat rezervaci"
3608
3609 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:168
3610 msgid "Place another hold for this "
3611 msgstr "Zadat další rezervaci na tuto jednotku. "
3612
3613 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:269
3614 msgid "Place hold"
3615 msgstr "Rezervovat"
3616
3617 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:140
3618 msgid "Place hold for patron Hold Group:"
3619 msgstr "Zadat rezervaci pro skupinu čtenářů:"
3620
3621 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:107
3622 msgid "Place hold for patron by barcode:"
3623 msgstr "Rezervovat pro čtenáře s čárovým kódem:"
3624
3625 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
3626 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:129
3627 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
3628 msgstr "Rezervovat pro mě (%1 %2)"
3629
3630 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3631 msgid "Plaintiff"
3632 msgstr "žalobce"
3633
3634 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3635 msgid "Plaintiff-appellant"
3636 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odvolávající se strana"
3637
3638 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3639 msgid "Plaintiff-appellee"
3640 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odpůrce odvolatele"
3641
3642 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3643 msgid "Platemaker"
3644 msgstr "Výrobce tiskových desek"
3645
3646 #. (ctx.mylist.size)
3647 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:11
3648 msgid "Please confirm that you want to email the %1 titles in the basket."
3649 msgstr ""
3650 "Potvrďte prosím odeslání titulů  v košíku e-mailem. Celkem k odeslání:  %1."
3651
3652 #. (ctx.mylist.size)
3653 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:11
3654 msgid "Please confirm that you want to print the %1 titles in the basket."
3655 msgstr "Potvrďte prosím vytištění titulů v košíku. Celkem k  vytištění:  %1."
3656
3657 #. (ctx.mylist.size)
3658 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:11
3659 msgid "Please confirm that you want to remove all %1 titles from the basket."
3660 msgstr "Potvrďte prosím odebrání titulů z košíku. Celkem k odebrání:  %1."
3661
3662 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds_curbside.tt2:142
3663 msgid ""
3664 "Please contact the library to schedule, change, or cancel your appointment."
3665 msgstr ""
3666
3667 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3668 msgid ""
3669 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3670 "may be charged more than once."
3671 msgstr ""
3672 "Nepoužívejte v prohlížeči tlačítko Zpět nebo Obnovit, jinak by Vám platba "
3673 "kreditní kartou mohla být naúčtována opakovaně."
3674
3675 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
3676 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3677 msgstr "Prosím zadejte vyhledávací termín do vyhledávacího pole"
3678
3679 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:12
3680 msgid "Please enter and repeat your new password."
3681 msgstr "Prosím zadejte a zopakujte nové heslo"
3682
3683 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/username_hint.tt2:2
3684 msgid "Please enter your full library card number."
3685 msgstr "Zadejte prosím celé číslo čtenářského průkazu"
3686
3687 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:50
3688 msgid ""
3689 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3690 "request a password reset"
3691 msgstr ""
3692 "Prosím zadejte BUĎ uživatelské jméno NEBO čárový kód  vašeho čtenářského "
3693 "konta a potvrďte žádost o přenastavení hesla"
3694
3695 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
3696 msgid ""
3697 "Please print or save the receipt for your records before closing the payment "
3698 "screen."
3699 msgstr ""
3700
3701 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email_preview.tt2:87
3702 msgid ""
3703 "Please prove you are not a robot by answering the following addition problem:"
3704 msgstr ""
3705 "Prokažte prosím, že nejste robot vyřešením následující početní úlohy."
3706
3707 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:78
3708 msgid "Please see library staff to complete your registration."