2.8 translation import
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / fi-FI.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2014-09-25 02:28-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2014-08-28 05:48+0000\n"
8 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-10 04:46+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
15 "X-Project-Style: mozilla\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17 "Language: fi\n"
18 "X-Merge-On: location\n"
19
20 #: staff.circ.alert
21 msgid "Alert"
22 msgstr "Huomautus"
23
24 #: staff.circ.item_no_circs
25 msgid "Item %1$s has never circulated."
26 msgstr "Nidettä %1$s ei ole koskaan lainattu."
27
28 #: staff.circ.invalid_date
29 msgid "Invalid Date"
30 msgstr "Virheellinen päiväys"
31
32 #: staff.circ.future_date
33 msgid "Future Date"
34 msgstr "Tulevaisuuden päiväys"
35
36 #: staff.circ.process_item
37 msgid "Check In / Process Item"
38 msgstr "Palauta / käsittele nide"
39
40 #: staff.circ.backdated_checkin
41 msgid "Backdated %1$s Check In"
42 msgstr "Palautettu %1$s menneellä päiväyksellä"
43
44 #: staff.circ.backdate.exception
45 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
46 msgstr "Ongelma menneen päiväyksen asetuksessa: %1$s"
47
48 #: staff.circ.unimplemented
49 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
50 msgid "Not Yet Implemented"
51 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
52
53 #: staff.circ.check_digit.bad
54 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
55 msgid ""
56 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
57 "anyway?"
58 msgstr ""
59 "Virheellinen nidetunnus, mahdollisesti virheellinen luku. Käytetäänkö tätä "
60 "tunnusta (\"%1$s\") siitä huolimatta?"
61
62 #: staff.circ.barcode.bad
63 msgid "Bad Barcode"
64 msgstr "Virheellinen nidetunnus"
65
66 #: staff.circ.cancel
67 msgctxt "staff.circ.cancel"
68 msgid "Cancel"
69 msgstr "Peruuta"
70
71 #: staff.circ.barcode.accept
72 msgid "Accept Barcode"
73 msgstr "Hyväksy tunnus"
74
75 #: staff.circ.confirm
76 msgid "Check here to confirm this action"
77 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä"
78
79 #: staff.circ.confirm.msg
80 msgid "Check here to confirm this message."
81 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä."
82
83 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
84 #: staff.circ.checkin.exception
85 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
86 msgstr "Virhe suoritettaessa circ.util.checkin: %1$s"
87
88 #: staff.circ.checkin2.exception
89 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
90 msgstr "Virhe suoritettaessa circ.util.checkin2: %1$s"
91
92 #: staff.circ.checkin.exception.external
93 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
94 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
95 msgstr "circ.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
96
97 #: staff.circ.checkin2.exception.external
98 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
99 msgstr "circ.checkin2: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
100
101 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
102 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
103 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
104 msgstr "circ.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
105
106 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
107 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
108 msgstr "circ.util.checkin2: Ei ulkoista .on_failure()"
109
110 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
111 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
112 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
113 msgstr "circ.util.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
114
115 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
116 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
117 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
118 msgstr "circ.util.checkin: Kutsutaan ulkoista .on_checkin()"
119
120 #: staff.circ.backdate.success
121 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
122 msgstr "LainaID %1$s merkitty menneelle päiväykselle %2$s"
123
124 #: staff.circ.backdate.failure
125 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
126 msgstr "LainaID:n %$s merkintä menneelle päiväykselle %2$s epäonnistui"
127
128 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
129 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
130 msgstr "Valittujen lainojen lukumäärä: %1$s "
131
132 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
133 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
134 msgstr "Menneelle päiväykselle merkitsemättömien lainojen lukumäärä: %1$s "
135
136 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
137 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
138 msgstr "Ei-luetteloimattomien niteiden lajitteluvirhe: %1$s"
139
140 #: staff.circ.checkout.date.exception
141 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
142 msgstr "Käytä muotoa: VVVV-KK-PP"
143
144 #: staff.circ.checkout.unimplemented
145 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
146 msgid "Not Yet Implemented"
147 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
148
149 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
150 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
151 msgstr "Lainattavien niteiden määrä (%1$s):"
152
153 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
154 msgid "Non-cataloged Items"
155 msgstr "Ei-luetteloidut niteet"
156
157 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
158 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
159 msgstr "Yritit lainata %1$d %2$s.  Enimmäismäärä on 99 per toiminto."
160
161 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
162 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
163 msgid "Non-cataloged Circulation"
164 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
165
166 #: staff.circ.checkout.ok.btn
167 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
168 msgid "OK"
169 msgstr "OK"
170
171 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
172 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
173 msgstr "Haluatko varmasti lainata niteen %1$d %2$s?"
174
175 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
176 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
177 msgid "Non-cataloged Circulation"
178 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
179
180 #: staff.circ.checkout.yes.btn
181 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
182 msgid "Yes"
183 msgstr "Kyllä"
184
185 #: staff.circ.checkout.no.btn
186 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
187 msgid "No"
188 msgstr "Ei"
189
190 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
191 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
192 msgstr ""
193 "Virhe ei-luetteloidun niteen lainassa.  %1$s ei ole kelvollinen numero."
194
195 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
196 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
197 msgid "Non-cataloged Circulation"
198 msgstr "Ei-luetteloitu laina"
199
200 #: staff.circ.checkout.disable.error
201 msgid "Error determining whether to disable checkout."
202 msgstr "Virhe määritettäessä, otetaanko lainaus pois käytöstä."
203
204 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
205 msgid "Due date needs to be after today."
206 msgstr "Eräpäivän on oltava tämän päivän jälkeen."
207
208 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
209 msgid "%1$s failed."
210 msgstr "%1$s epäonnistui."
211
212 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
213 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
214 msgstr "Ei-luetteloitu laina vireillä..."
215
216 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
217 msgid "%1$s checkout pending..."
218 msgstr "%1$s laina vireillä..."
219
220 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
221 msgid "Check Out Failed %1$s"
222 msgstr "Lainaus epäonnistui %1$s"
223
224 #: staff.circ.checkout.override.confirm
225 msgid "Override Checkout Failure?"
226 msgstr "Ohitetaanko lainauksen epäonnistuminen?"
227
228 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
229 msgid ""
230 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
231 "action is overrided."
232 msgstr ""
233 "Jos toiminto ohitetaan, aineiston panttimaksu lisätään asiakkaan tietoihin."
234
235 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
236 msgid ""
237 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
238 "this action is overrided."
239 msgstr ""
240 "Jos toiminto ohitetaan, aineiston vuokramaksu lisätään asiakkaan tietoihin."
241
242 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
243 msgid ""
244 "If overridden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
245 "auto-override this event."
246 msgstr ""
247 "Jos toiminto ohitetaan nyt, asiakkaan istunnon aikana tehdyt myöhemmät "
248 "lainat ohittavat tämän tapahtuman automaattisesti."
249
250 #: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
251 msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
252 msgstr "Nimekkeen tilan nimeä ei voitu hakea."
253
254 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
255 msgid ""
256 "Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
257 "a pre-cataloged item?"
258 msgstr ""
259 "Viivakoodi %1$s on väärin, tai nidettä ei ole tietokannassa. Lainataanko "
260 "ennakkoon luetteloituna niteenä?"
261
262 #: staff.circ.pre_cataloged
263 msgid "Pre-cataloged"
264 msgstr "Ennakkoon luetteloitu"
265
266 #: staff.circ.non_cataloged
267 msgid "Non-cataloged"
268 msgstr "Ei-luetteloitu"
269
270 #: staff.circ.checkout.cancelled
271 msgid "Checkout cancelled"
272 msgstr "Lainaus peruttu"
273
274 #: staff.circ.checkout.card.inactive
275 msgid ""
276 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
277 "circulate items."
278 msgstr ""
279 "Asiakastilin hakemiseen käytetty kortti ei ole käytössä, eikä sitä voi "
280 "käyttää lainaukseen."
281
282 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
283 msgid "Check Out Failed"
284 msgstr "Lainaus epäonnistui"
285
286 #: staff.circ.checkout.account.inactive
287 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
288 msgstr "Asiakastunnus ei ole aktiivinen eikä sillä voi lainata."
289
290 #: staff.circ.checkout.account.expired
291 msgid "This account has expired and may not circulate items."
292 msgstr "Asiakastunnus on vanhentunut, eikä sillä voi lainata."
293
294 #: staff.circ.checkout.item_due
295 msgid "This item was due on %1$s."
296 msgstr "Tämän niteen eräpäivä oli %1$s."
297
298 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
299 msgid "Normal Checkin then Checkout"
300 msgstr "Normaali palautus ja sitten lainaus"
301
302 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
303 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
304 msgstr "Anteeksiantava palautus ja sitten lainaus"
305
306 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
307 msgid "Abort Transit then Checkout"
308 msgstr "Keskeytä kuljetus ja lainaa"
309
310 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
311 msgid "Renew Item"
312 msgstr "Lainan uusiminen"
313
314 #: staff.circ.checkout.network_failure
315 msgid "There was a network failure."
316 msgstr "Verkkovirhe."
317
318 #: staff.circ.checkout.copy_status
319 msgid "Copy status = %1$s"
320 msgstr "Niteen tila = %1$s"
321
322 #: staff.circ.checkout.alert_message
323 msgid "Alert Message = %1$s"
324 msgstr "Huomautusviesti = %1$s"
325
326 #: staff.circ.checkout.permission_denied
327 msgid "Permission Denied = %1$s"
328 msgstr "Ei oikeutta = %1$s"
329
330 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
331 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
332 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
333 msgid ""
334 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
335 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
336 msgstr ""
337 "Lainaus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
338 "ylhäältä olevasta valikkopalkista Lainaus -> Offline-käyttöliittymä"
339
340 #: staff.circ.checkout.barcode
341 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
342 msgid "Barcode:"
343 msgstr "Nidetunnus:"
344
345 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
346 msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
347 msgstr "Tämän niteen on lainannut %1$s toinen asiakas."
348
349 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
350 msgid "This copy is already checked out to this patron."
351 msgstr "Tämä nide on jo lainattu tälle asiakkaalle."
352
353 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
354 msgid "This copy was already checked out to this patron today."
355 msgstr "Tämä nide on jo lainattu tälle asiakkaalle tänään."
356
357 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
358 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
359 msgstr "Lainaa henkilökuntatunnuksella = %1$s"
360
361 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
362 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
363 msgstr "Palauta henkilökuntatunnuksella = %1$s"
364
365 #: staff.circ.circ_brief.failure
366 msgid "Failure rendering circulation."
367 msgstr "Lainauksen valmistelu epäonnistui."
368
369 #: staff.circ.copy_details.hold
370 msgid "Hold ID = %1$s"
371 msgstr "Varaustunnus = %1$s"
372
373 #: staff.circ.copy_details.transit
374 msgid "Transit ID = %1$s"
375 msgstr "Kuljetustunnus = %1$s"
376
377 #: staff.circ.copy_details.circ
378 msgid "Circulation ID = %1$s"
379 msgstr "Lainaustunnus = %1$s"
380
381 #: staff.circ.copy_details.last_circ
382 msgid "Last Circulation"
383 msgstr "Edellinen lainaus"
384
385 #: staff.circ.copy_details.current_circ
386 msgid "Current Circulation"
387 msgstr "Nykyinen lainaus"
388
389 #: staff.circ.copy_details.no_circ
390 msgid "This item has yet to circulate."
391 msgstr "Tätä nidettä ei vielä ole lainattu."
392
393 #: staff.circ.copy_details.not_transit
394 msgid "This item is not in transit."
395 msgstr "Tämä nide ei ole kuljetettavana."
396
397 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
398 msgid "Desk"
399 msgstr "Tiski"
400
401 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
402 msgid "OPAC"
403 msgstr "Verkkokirjasto"
404
405 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
406 msgid "Phone"
407 msgstr "Puhelin"
408
409 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
410 #: staff.circ.copy_details.user_details
411 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
412 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
413
414 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
415 msgid ""
416 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
417 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
418 msgstr ""
419 "Nidettä ei ole kiinnitetty varatuksi, vaikka sen tilaksi on virheellisesti "
420 "määritetty \"Varaushyllyssä\". Korjaa tila valitsemalla tämä."
421
422 #: staff.circ.copy_details.no_hold
423 msgid "This item is not captured for a hold."
424 msgstr "Tätä nidettä ei ole kiinnitetty varatuksi."
425
426 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
427 msgid "%1$s : %2$s"
428 msgstr "%1$s : %2$s"
429
430 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
431 msgid "Legacy/Not Dated"
432 msgstr "Vanha / ei päivätty"
433
434 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
435 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
436 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
437 msgid "%1$s"
438 msgstr "%1$s"
439
440 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
441 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
442 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
443 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s uusintaa"
444
445 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
446 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
447 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
448 msgid "%1$s"
449 msgstr "%1$s"
450
451 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
452 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
453 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
454 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
455
456 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
457 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
458 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
459 msgid "%1$s"
460 msgstr "%1$s"
461
462 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
463 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
464 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
465 msgstr "%3$s on prosentti? %4$s"
466
467 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
468 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
469 msgid ""
470 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
471 msgstr ""
472 "Lainattavissa? %1$s  Varattavissa? %2$s  Varausvahvistus? %3$s  Näkyy "
473 "verkkokirjastossa? %4$s"
474
475 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
476 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
477 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
478 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa? %1$s  Varattavissa? %2$s"
479
480 #: staff.circ.copy_status.tab_name
481 msgid "Item Status"
482 msgstr "Niteen tila"
483
484 #: staff.circ.copy_status.action.complete
485 msgid "Action complete."
486 msgstr "Toiminto suoritettu."
487
488 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
489 msgid "Checkin did not likely happen."
490 msgstr "Palautus ei luultavasti onnistunut."
491
492 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
493 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
494 msgstr "Tunnusta %1$s ei luultavasti korvattu."
495
496 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
497 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
498 msgstr "Tunnusten korvauksia ei luultavasti toteutettu."
499
500 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
501 msgid "with copy editor"
502 msgstr "nidemuokkaustyökalulla"
503
504 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
505 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
506 msgstr "Nide tunnuksella %1$s ei ole lainattavissa."
507
508 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
509 msgid "Import Barcode File"
510 msgstr "Tuo tunnustiedosto"
511
512 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
513 msgid "File uploaded."
514 msgstr "Tiedosto ladattu."
515
516 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
517 msgid "No barcodes found in file."
518 msgstr "Tiedostosta ei löytynyt tunnuksia."
519
520 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
521 msgid "Add Item for record # %1$s"
522 msgstr "Lisää nide tietueeseen # %1$s"
523
524 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
525 msgid "Are you sure you want to delete these items? %1$s"
526 msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä niteet? %1$s"
527
528 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
529 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
530 msgid "Override Delete Failure?"
531 msgstr "Ohitetaanko tuhoamisen epäonnistuminen?"
532
533 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
534 msgid "Items Deleted"
535 msgstr "Niteet tuhottu"
536
537 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
538 msgid "Batch Item Deletion"
539 msgstr "Niteiden poistaminen erissä"
540
541 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
542 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
543 msgstr "Merkitse signum kohteeksi ja yritä sitten uudelleen."
544
545 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
546 msgid "All copies not likely transferred."
547 msgstr "Kaikkia niteitä ei luultavasti siirretty."
548
549 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
550 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
551 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä signumeja valittuun kirjastoon."
552
553 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
554 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
555 msgstr "Lisää signum/nide tietueeseen # %1$s"
556
557 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
558 msgid "You do not have permission to edit this volume."
559 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä signumia."
560
561 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
562 msgid "Volume for record # %1$s"
563 msgstr "Signum tietueessa # %1$s"
564
565 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
566 msgid "Volumes for record # %1$s"
567 msgstr "Signumit tietueessa # %1$s"
568
569 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
570 msgid ""
571 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
572 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
573 "desired callnumber instead."
574 msgstr ""
575 "Muokkaus epäonnistui: Yritit muuttaa signumin hyllypaikan sellaiseksi, joka "
576 "on jo käytössä valitussa kirjastossa. Siirrä sen sijaan niteet haluttuun "
577 "hyllypaikkaan."
578
579 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
580 msgid "Volumes modified."
581 msgstr "Signumeja muokattu."
582
583 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
584 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
585 msgstr "Haluatko varmasti tuhota tämän signumin?"
586
587 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
588 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
589 msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä signumit?"
590
591 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
592 msgid "Delete Volumes?"
593 msgstr "Tuhotaanko signumit?"
594
595 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
596 msgid "Delete"
597 msgstr "Tuhoa"
598
599 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
600 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
601 msgid "Cancel"
602 msgstr "Peruuta"
603
604 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
605 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
606 msgid "Override Delete Failure?"
607 msgstr "Ohitetaanko tuhoamisen epäonnistuminen?"
608
609 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
610 msgid ""
611 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
612 "itself."
613 msgstr ""
614 "Kaikki signumiin kuuluvat niteet on tuhottava, ennan kuin voit tuhota itse "
615 "signumin."
616
617 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
618 msgid "Delete Volume and Items"
619 msgstr "Tuhoa signum ja niteet"
620
621 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
622 msgid "Cancel Delete"
623 msgstr "Peru tuhoaminen"
624
625 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
626 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
627 msgstr "Signum merkitty niteiden siirtokohteeksi"
628
629 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
630 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
631 msgstr "Valitse vain yksi signum niteen siirtokohteeksi."
632
633 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
634 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
635 msgid "Limit Selection"
636 msgstr "Rajoita valintaa"
637
638 #: staff.circ.copy_status.ok
639 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
640 msgid "OK"
641 msgstr "OK"
642
643 #: staff.circ.copy_status.mark_library
644 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
645 msgstr "Kirjasto ja tietue merkitty signumin siirtokohteeksi"
646
647 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
648 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
649 msgstr "Valitse vain yksi kirjasto signumin siirtokohteeksi."
650
651 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
652 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
653 msgid "Limit Selection"
654 msgstr "Rajoita valintaa"
655
656 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
657 msgid ""
658 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
659 "and then try this again."
660 msgstr ""
661 "Merkitse kirjasto kohteeksi kokoelmien hallinnasta ja yritä uudelleen."
662
663 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
664 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
665 msgstr "Siirretäänkö signumit %1$s kirjastoon %2$s seuraavalla tietueella?"
666
667 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
668 msgid "Transfer"
669 msgstr "Siirrä"
670
671 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
672 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
673 msgid "Cancel"
674 msgstr "Peruuta"
675
676 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
677 msgid "C"
678 msgstr "P"
679
680 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
681 msgid "Volume Transfer"
682 msgstr "Signumin siirto"
683
684 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
685 msgid "Transfer Aborted"
686 msgstr "Siirto peruttu"
687
688 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
689 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
690 msgstr "Ohitetaanko signumin siirron epäonnistuminen?"
691
692 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
693 msgid "That destination cannot have volumes."
694 msgstr "Valitsemallasi kohteella ei voi olla signumeja."
695
696 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
697 msgid "Volumes transferred."
698 msgstr "Signumit siirretty."
699
700 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
701 msgid "All volumes not likely transferred."
702 msgstr "Kaikkia signumeja ei luultavasti siirretty."
703
704 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
705 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
706 msgid ""
707 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
708 "anyway?"
709 msgstr ""
710 "Virheellinen tunnus, nidetunnuksen luku saattoi epäonnistua. Käytetäänkö "
711 "tätä tunnusta (\"%1$s\") siitä huolimatta?"
712
713 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
714 msgid "Something weird happened.  Result was null."
715 msgstr "Tapahtui jotakin outoa. Tulos oli nolla."
716
717 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
718 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
719 msgstr "%1$s joko luettiin väärin tai ei ole luetteloitu."
720
721 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
722 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
723 msgid "Not Cataloged"
724 msgstr "Ei luetteloitu"
725
726 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
727 msgid "Item is a pre-cataloged item."
728 msgstr "Nide on ennalta luetteloitu."
729
730 #: staff.circ.copy_status.status.hold
731 msgid "Item is captured for a Hold."
732 msgstr "Nide on kiinnitetty varatuksi."
733
734 #: staff.circ.copy_status.status.transit
735 msgid "Item is in Transit."
736 msgstr "Nide on kuljetettavana."
737
738 #: staff.circ.copy_status.status.circ
739 msgid "Item is circulating."
740 msgstr "Nide on lainassa."
741
742 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
743 msgid "Alternate View"
744 msgstr "Vaihtoehtoinen näkymä"
745
746 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
747 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
748 msgid "V"
749 msgstr "V"
750
751 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
752 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
753 msgid "List View"
754 msgstr "Luettelonäkymä"
755
756 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
757 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
758 msgid "V"
759 msgstr "V"
760
761 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
762 msgid "To Printer"
763 msgstr "Tulostimeen"
764
765 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
766 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
767 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
768 msgid "Barcode:"
769 msgstr "Tunnus:"
770
771 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
772 #: staff.circ.hold_capture.print.title
773 msgid "Title:"
774 msgstr "Nimeke:"
775
776 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
777 #: staff.circ.hold_capture.print.author
778 msgid "Author:"
779 msgstr "Tekijä:"
780
781 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
782 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
783 msgid "Route to:"
784 msgstr "Kuljetettava kohteeseen:"
785
786 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
787 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
788 msgid "Patron:"
789 msgstr "Asiakas:"
790
791 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
792 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
793 msgstr "circ.hold_capture: Kutsutaan ulkoista .on_hold_capture()"
794
795 #: staff.circ.hold_capture.no_external
796 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
797 msgstr "circ.hold_capture: Ei ulkoista .on_hold_capture()"
798
799 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
800 msgid "Could not capture hold."
801 msgstr "Varauksen kiinnitys epäonnistui."
802
803 #: staff.circ.hold_capture.error
804 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
805 msgstr "FIXME: tarvitaan erityistä huomautus- ja virhekäsittelyä"
806
807 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
808 msgid "HOLD SHELF"
809 msgstr "VARAUSHYLLY"
810
811 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
812 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
813 msgstr "JULKINEN VARAUSHYLLY"
814
815 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
816 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
817 msgstr "YKSITYINEN VARAUSHYLLY"
818
819 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
820 msgid "In-House Use"
821 msgstr "Kirjaston sisäisessä käytössä"
822
823 #: staff.circ.in_house_use.barcode
824 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
825 msgid "Barcode:"
826 msgstr "Tunnus:"
827
828 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
829 msgid "error in noncat sorting:"
830 msgstr "virhe ei-luetteloitujen lajittelussa:"
831
832 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
833 msgid "Non-Cataloged"
834 msgstr "Ei-luetteloitu"
835
836 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
837 msgid "items = "
838 msgstr "niteet = "
839
840 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
841 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
842 msgstr "Haluatko varmasti merkitä kohteen %1$s käyttökerroiksi %2$s?"
843
844 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
845 msgid "In-House Use Verification"
846 msgstr "Kirjaston sisäisen käytön varmistus"
847
848 #: staff.circ.in_house_use.yes
849 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
850 msgid "Yes"
851 msgstr "Kyllä"
852
853 #: staff.circ.in_house_use.no
854 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
855 msgid "No"
856 msgstr "Ei"
857
858 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
859 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
860 msgid ""
861 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
862 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
863 msgstr ""
864 "Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-"
865 "käyttöliittymää, valitse yllä olevasta valikkopalkista Lainaus -> Offline-"
866 "käyttöliittymä"
867
868 #: staff.circ.in_house_use.failed
869 msgid "In House Use Failed"
870 msgstr "Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui"
871
872 #: staff.circ.in_house_use.ok
873 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
874 msgid "OK"
875 msgstr "OK"
876
877 #: staff.circ.in_house_use.external
878 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
879 msgstr "circ.in_house_use: Kutsutaan ulkoista .on_in_house_use()"
880
881 #: staff.circ.in_house_use.no_external
882 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
883 msgstr "circ.in_house_use: Ei ulkoista .on_in_house_use()"
884
885 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
886 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
887 msgstr "circ.in_house_use: Kutsutaan ulkoista .on_failure()"
888
889 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
890 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
891 msgstr "circ.in_house_use: Ei ulkoista .on_failure()"
892
893 #: staff.circ.print_list_template.window.title
894 msgid "Template Macros"
895 msgstr "Kuittipohjamakrot"
896
897 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
898 msgid "General:"
899 msgstr "Yleinen:"
900
901 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
902 msgid "For type: %1$s"
903 msgstr "Tyypille: %1$s"
904
905 #: staff.circ.print_list_template.window.close
906 msgid "Close Window"
907 msgstr "Sulje ikkuna"
908
909 #: staff.circ.print_list_template.preview
910 msgid "preview: "
911 msgstr "esikatselu: "
912
913 #: staff.circ.print_list_template.save
914 msgid "Template Saved"
915 msgstr "Kuittipohja tallennettu"
916
917 #: staff.circ.print_list_template.save_as
918 msgid "Save Templates File As"
919 msgstr "Tallenna kuittipohjatiedosto nimellä"
920
921 #: staff.circ.print_list_template.export.error
922 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
923 msgid "Error exporting templates"
924 msgstr "Virhe pohjien viennissä"
925
926 #: staff.circ.print_list_template.import
927 msgid "Import Templates File"
928 msgstr "Tuo kuittipohjatiedosto"
929
930 #: staff.circ.print_list_template.import_results
931 msgid "Imported these templates: %1$s"
932 msgstr "Seuraavat pohjat tuotu: %1$s"
933
934 #: staff.circ.print_list_template.reload
935 msgid "Please reload this interface."
936 msgstr "Lataa tämä käyttöliittymä uudelleen."
937
938 #: staff.circ.print_list_template.import.error
939 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
940 msgid "Error exporting templates"
941 msgstr "Virhe pohjien viennissä"
942
943 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
944 msgid "Receipt Template Editor"
945 msgstr "Kuittipohjan muokkaustyökalu"
946
947 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
948 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
949 msgstr "Haluatko varmasti keskeyttää seuraavien niteiden kuljetuksen: %1$s?"
950
951 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
952 msgid "Aborting Transits"
953 msgstr "Keskeytetään kuljetuksia"
954
955 #: staff.circ.utils.yes
956 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
957 msgid "Yes"
958 msgstr "Kyllä"
959
960 #: staff.circ.utils.no
961 msgctxt "staff.circ.utils.no"
962 msgid "No"
963 msgstr "Ei"
964
965 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
966 msgid "Copy ID = %1$s"
967 msgstr "Niteen tunnus = %1$s"
968
969 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
970 msgid ""
971 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
972 "happened from a stale display?"
973 msgstr ""
974 "Nide ei enää ollut kuljetettavana keskeytyksen hetkellä. Kenties tämä "
975 "tapahtui vanhentuneesta näkymästä?"
976
977 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
978 msgid "Transit not likely aborted."
979 msgstr "Kuljetusta ei luultavasti keskeytetty."
980
981 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
982 msgid "Problem retrieving patron."
983 msgstr "Ongelma asiakkaan haussa."
984
985 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
986 msgid "Problem retrieving copy details."
987 msgstr "Ongelma nidetietojen haussa."
988
989 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
990 msgid "Problem retrieving circulations."
991 msgstr "Ongelma lainojen haussa."
992
993 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
994 msgid "Timestamp"
995 msgstr "Aikaleima"
996
997 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
998 msgid "Check Out Time"
999 msgstr "Lainausaika"
1000
1001 #: staff.circ.utils.offline.type
1002 msgid "Transaction Type"
1003 msgstr "Tapahtuman tyyppi"
1004
1005 #: staff.circ.utils.offline.noncat
1006 msgid "Non-Cataloged?"
1007 msgstr "Ei-luetteloitu?"
1008
1009 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
1010 msgid "Non-Cataloged Type ID"
1011 msgstr "Ei-luetteloitun tyypin tunnus"
1012
1013 #: staff.circ.utils.offline.count
1014 msgid "Count"
1015 msgstr "Lukumäärä"
1016
1017 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
1018 msgid "Patron Barcode"
1019 msgstr "Asiakastunnus"
1020
1021 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1022 msgid "Item Barcode"
1023 msgstr "Nidetunnus"
1024
1025 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1026 msgid "Due Date"
1027 msgstr "Eräpäivä"
1028
1029 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1030 msgid "Back Date"
1031 msgstr "Mennyt päiväys"
1032
1033 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1034 msgid "Use Time"
1035 msgstr "Käyttöaika"
1036
1037 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1038 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1039 msgid "Not Cataloged"
1040 msgstr "Ei-luetteloitu"
1041
1042 #: staff.circ.utils.retrieving
1043 msgid "Retrieving..."
1044 msgstr "Haetaan..."
1045
1046 #: staff.circ.utils.owning_lib
1047 msgid "Owning Library"
1048 msgstr "Omistajakirjasto"
1049
1050 #: staff.circ.utils.prefix
1051 msgid "CN Prefix"
1052 msgstr "CN-etuliite"
1053
1054 #: staff.circ.utils.suffix
1055 msgid "CN Suffix"
1056 msgstr "CN-takaliite"
1057
1058 #: staff.circ.utils.label_class
1059 msgid "Classification"
1060 msgstr "Luokitus"
1061
1062 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1063 msgid "Short"
1064 msgstr "Lyhyt"
1065
1066 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1067 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1068 msgid "Normal"
1069 msgstr "Normaali"
1070
1071 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1072 msgid "Long"
1073 msgstr "Pitkä"
1074
1075 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1076 msgid "Low"
1077 msgstr "Matala"
1078
1079 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1080 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1081 msgid "Normal"
1082 msgstr "Normaali"
1083
1084 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1085 msgid "High"
1086 msgstr "Korkea"
1087
1088 #: staff.circ.utils.circulate
1089 msgid "Circulate?"
1090 msgstr "Lainattavissa?"
1091
1092 #: staff.circ.utils.deleted
1093 msgid "Deleted?"
1094 msgstr "Tuhottu?"
1095
1096 #: staff.circ.utils.holdable
1097 msgid "Holdable?"
1098 msgstr "Varattavissa?"
1099
1100 #: staff.circ.utils.floating
1101 msgid "Floating?"
1102 msgstr "Kelluva?"
1103
1104 #: staff.circ.utils.hold_note
1105 msgid "Hold Note(s) Count"
1106 msgstr "Varausilmoitusten lukumäärä"
1107
1108 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1109 msgid "Hold Note(s) Text"
1110 msgstr "Varausilmoitusten teksti"
1111
1112 #: staff.circ.utils.staff_hold
1113 msgid "Staff Hold?"
1114 msgstr "Henkilökunnan varaus?"
1115
1116 #: staff.circ.utils.opac_visible
1117 msgid "OPAC Visible?"
1118 msgstr "Näkyy verkkokirjastossa?"
1119
1120 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1121 msgid "Status Changed Time"
1122 msgstr "Tilan muutosaika"
1123
1124 #: staff.circ.utils.reference
1125 msgid "Reference?"
1126 msgstr "Viite?"
1127
1128 #: staff.circ.utils.deposit
1129 msgid "Deposit?"
1130 msgstr "Talletus?"
1131
1132 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1133 msgid "Quality"
1134 msgstr "Laatu"
1135
1136 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1137 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1138 msgid "Good"
1139 msgstr "Hyvä"
1140
1141 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1142 msgid "Mediocre"
1143 msgstr "Kohtalainen"
1144
1145 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1146 #: staff.circ.utils.unset
1147 msgid "<Unset>"
1148 msgstr "<Määrittämätön>"
1149
1150 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1151 msgid "Checkout or Renew Library"
1152 msgstr "Lainaus/uusintapiste"
1153
1154 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1155 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1156 msgstr "Lainaus/uusintatyöasema"
1157
1158 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1159 msgid "Checkout Workstation"
1160 msgstr "Lainaustyöasema"
1161
1162 #: staff.circ.utils.xact_start
1163 msgid "Checkout Date"
1164 msgstr "Lainauspäivä"
1165
1166 #: staff.circ.utils.checkin_time
1167 msgid "Checkin Date"
1168 msgstr "Palautuspäivä"
1169
1170 #: staff.circ.utils.xact_finish
1171 msgid "Transaction Finished"
1172 msgstr "Tapahtuma valmis"
1173
1174 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1175 msgid "Checkin Scan Date"
1176 msgstr "Todellinen palautuspäivä"
1177
1178 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1179 msgid "Checkin Workstation"
1180 msgstr "Palautustyöasema"
1181
1182 #: staff.circ.utils.create_date
1183 msgid "Date Created"
1184 msgstr "Luomispäivä"
1185
1186 #: staff.circ.utils.edit_date
1187 msgid "Date Last Edited "
1188 msgstr "Muokattu viimeksi "
1189
1190 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1191 msgid "Date Record Created"
1192 msgstr "Tietue luotu"
1193
1194 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1195 msgid "Date Record Last Edited "
1196 msgstr "Tietuetta muokattu viimeksi "
1197
1198 #: staff.circ.utils.edition
1199 msgid "Edition"
1200 msgstr "Painos"
1201
1202 #: staff.circ.utils.isbn
1203 msgid "ISBN"
1204 msgstr "ISBN"
1205
1206 #: staff.circ.utils.pubdate
1207 msgid "Publication Date"
1208 msgstr "Julkaisupäivä"
1209
1210 #: staff.circ.utils.publisher
1211 msgid "Publisher"
1212 msgstr "Julkaisija"
1213
1214 #: staff.circ.utils.creator
1215 msgid "Created By"
1216 msgstr "Luonut"
1217
1218 #: staff.circ.utils.owner
1219 msgid "Owned By"
1220 msgstr "Omistaja"
1221
1222 #: staff.circ.utils.editor
1223 msgid "Edited By"
1224 msgstr "Muokannut"
1225
1226 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1227 #: staff.circ.utils.tcn
1228 msgid "TCN"
1229 msgstr "Tietuenumero"
1230
1231 #: staff.circ.utils.tcn_source
1232 msgid "TCN Source"
1233 msgstr "Tietuenumeron lähde"
1234
1235 #: staff.circ.utils.stop_fines
1236 msgid "Fines Stopped"
1237 msgstr "Maksujen kertyminen loppunut"
1238
1239 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1240 msgid "Fines Stopped Time"
1241 msgstr "Maksujen kertymisen lopetusaika"
1242
1243 #: staff.circ.utils.route_to
1244 msgid "Route To"
1245 msgstr "Kuljetettava kohteeseen"
1246
1247 #: staff.circ.utils.message
1248 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1249 msgid "Message"
1250 msgstr "Viesti"
1251
1252 #: staff.circ.utils.uses
1253 msgid "# of Uses"
1254 msgstr "Käyttöjen määrä"
1255
1256 #: staff.circ.utils.alert_message
1257 msgid "Alert Message"
1258 msgstr "Huomautusviesti"
1259
1260 #: staff.circ.utils.barcode
1261 msgid "Barcode"
1262 msgstr "Tunnus"
1263
1264 #: staff.circ.utils.title
1265 msgid "Title"
1266 msgstr "Nimeke"
1267
1268 #: staff.circ.utils.author
1269 msgid "Author"
1270 msgstr "Tekijä"
1271
1272 #: staff.circ.utils.callnumber
1273 msgid "Call Number"
1274 msgstr "Hyllypaikka"
1275
1276 #: staff.circ.utils.transit_id
1277 msgid "Transit ID"
1278 msgstr "Kuljetuksen tunnus"
1279
1280 #: staff.circ.utils.transit_source
1281 msgid "Transit Source"
1282 msgstr "Kuljetus mistä"
1283
1284 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1285 msgid "Transit Send Time"
1286 msgstr "Kuljetus lähtenyt"
1287
1288 #: staff.circ.utils.transit_dest
1289 msgid "Transit Destination"
1290 msgstr "Kuljetus mihin"
1291
1292 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1293 msgid "Transit Completion Time"
1294 msgstr "Kuljetus perillä"
1295
1296 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1297 msgid "Transit Copy ID"
1298 msgstr "Kuljetettavan niteen tunnus"
1299
1300 #: staff.circ.utils.transit_copy_status
1301 msgid "Transit Copy Status"
1302 msgstr "Kuljetettavan niteen tila"
1303
1304 #: staff.circ.utils.request_lib
1305 msgid "Request Library (Full Name)"
1306 msgstr "Pyyntökirjasto (koko nimi)"
1307
1308 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1309 msgid "Request Library"
1310 msgstr "Pyyntökirjasto"
1311
1312 #: staff.circ.utils.request_time
1313 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1314 msgid "Request Date"
1315 msgstr "Pyyntöpäivä"
1316
1317 #. # Date the hold became available
1318 #: staff.circ.utils.available_time
1319 msgid "Available On"
1320 msgstr "Saatavilla"
1321
1322 #. # Date the hold was captured
1323 #: staff.circ.utils.capture_time
1324 msgid "Capture Date"
1325 msgstr "Kiinnityspäivä"
1326
1327 #. # Date the hold was cancelled
1328 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1329 msgid "Cancel Time"
1330 msgstr "Peruutusaika"
1331
1332 #: staff.circ.utils.hold.behind_desk
1333 msgid "Behind Desk"
1334 msgstr "Tiskin takana"
1335
1336 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1337 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1338 msgid "Cancel Cause"
1339 msgstr "Peruutuksen syy"
1340
1341 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1342 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1343 msgid "Cancel Note"
1344 msgstr "Peruutusilmoitus"
1345
1346 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1347 msgid "Waiting for copy"
1348 msgstr "Odotetaan nidettä"
1349
1350 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1351 msgid "Waiting for capture"
1352 msgstr "Odotetaan kiinnitystä"
1353
1354 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1355 msgid "In-Transit"
1356 msgstr "Kuljetettavana"
1357
1358 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1359 msgid "Ready for pickup"
1360 msgstr "Noudettavissa"
1361
1362 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1363 msgid "Reserved/Pending"
1364 msgstr "Varattu/vireillä"
1365
1366 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1367 msgid "Canceled"
1368 msgstr "Peruttu"
1369
1370 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1371 msgid "Suspended"
1372 msgstr "Ennakossa"
1373
1374 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1375 msgctxt "staff.circ.utils.hold_status.8"
1376 msgid "Wrong Shelf"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1380 msgid "Post-Clear"
1381 msgstr "Jälkityhjennys"
1382
1383 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1384 msgid "Need for Hold"
1385 msgstr "Varaustarve"
1386
1387 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1388 msgid "Need for Transit"
1389 msgstr "Kuljetustarve"
1390
1391 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1392 msgid "Reshelve"
1393 msgstr "Hyllytä uudelleen"
1394
1395 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed
1396 msgctxt "staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed"
1397 msgid "Wrong Shelf"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: staff.circ.utils.frozen
1401 msgid "Frozen?"
1402 msgstr "Jäädytetty?"
1403
1404 #: staff.circ.utils.active
1405 msgid "Active?"
1406 msgstr "Aktiivinen?"
1407
1408 #: staff.circ.utils.thaw_date
1409 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1410 msgid "Activation Date"
1411 msgstr "Aktivointipäivä"
1412
1413 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1414 msgid "No Date"
1415 msgstr "Ei päiväystä"
1416
1417 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1418 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1419 msgstr "Noutokirjasto (koko nimi)"
1420
1421 #: staff.circ.utils.current_shelf_lib
1422 msgid "Current Shelf Library (Full Name)"
1423 msgstr "Hyllytyskirjasto (koko nimi)"
1424
1425 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1426 msgid "No Copy"
1427 msgstr "Ei nidettä"
1428
1429 #: staff.circ.utils.title.none
1430 msgid "No Title?"
1431 msgstr "Ei nimekettä?"
1432
1433 #: staff.circ.utils.author.none
1434 msgid "No Author?"
1435 msgstr "Ei tekijää?"
1436
1437 #: staff.circ.utils.notify_time
1438 msgid "Last Notify Time"
1439 msgstr "Viimeisin ilmoitusaika"
1440
1441 #: staff.circ.utils.notify_count
1442 msgid "Notices"
1443 msgstr "Ilmoitukset"
1444
1445 #: staff.circ.utils.patron_alias
1446 msgid "Patron Alias"
1447 msgstr "Asiakkaan alias"
1448
1449 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1450 msgid "Patron Last Name"
1451 msgstr "Asiakkaan sukunimi"
1452
1453 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1454 msgid "Patron First Name"
1455 msgstr "Asiakkaan etunimi"
1456
1457 #: staff.circ.utils.checkin.override
1458 msgid "Override Checkin Failure?"
1459 msgstr "Ohitetaanko palautuksen epäonnistuminen?"
1460
1461 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1462 msgid ""
1463 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1464 msgstr "Maksu jäädään velkaa tälle asiakkaalle, jos toiminto ohitetaan."
1465
1466 #: staff.circ.utils.billable.amount
1467 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1468 msgstr "Maksutapahtuma kohteelle %1$s, laskutettava %2$s"
1469
1470 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1471 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1472 msgstr "Maksuja yhteensä: %1$s"
1473
1474 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1475 msgid "Original hold for transit cancelled."
1476 msgstr "Alkuperäinen varaus kuljetukseen peruttu."
1477
1478 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1479 msgid "%1$s was already checked in."
1480 msgstr "%1$s oli jo palautettu."
1481
1482 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1483 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1484 msgstr "ITEM_NOT_CATALOGED-tapahtuma mutta niteen tila on %!$s"
1485
1486 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1487 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1488 msgstr "Tämä nide on kuljetettava kohteeseen %1$s"
1489
1490 #: staff.circ.utils.route_item_error
1491 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1492 msgstr "ROUTE_ITEM olisi pitänyt vastaanottaa"
1493
1494 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1495 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1496 msgstr "varaushyllyn tila, mutta varsinaista varausta ei löytynyt."
1497
1498 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1499 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1500 msgstr "erikoisvaraushyllyn tila, mutta varsinaista varausta ei löytynyt."
1501
1502 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1503 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1504 msgid "Barcode: %1$s"
1505 msgstr "Tunnus: %1$s"
1506
1507 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1508 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1509 msgid "Title: %1$s"
1510 msgstr "Nimeke: %1$s"
1511
1512 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1513 msgid "Copy Quality"
1514 msgstr "Niteen laatu"
1515
1516 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1517 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1518 msgid "Good"
1519 msgstr "Hyvä"
1520
1521 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1522 msgid "Any"
1523 msgstr "Mikä tahansa"
1524
1525 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1526 msgid "Shelf Time"
1527 msgstr "Hyllyaika"
1528
1529 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1530 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1531 msgid "Shelf Expire Time"
1532 msgstr "Vanhentumisaika hyllyssä"
1533
1534 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1535 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1536 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1537 msgstr "Varaus asiakkaalle %1$s, %2$s %3$s"
1538
1539 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1540 msgid "Hold for patron %1$s"
1541 msgstr "Varaus asiakkaalle %1$s"
1542
1543 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1544 msgid "Notify by phone: %1$s"
1545 msgstr "Ilmoita puhelimella: %1$s"
1546
1547 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1548 msgid "Notify by text: %1$s"
1549 msgstr "Ilmoita tekstiviestillä: %1$s"
1550
1551 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1552 msgid "Notify by email: %1$s"
1553 msgstr "Ilmoita sähköpostilla: %1$s"
1554
1555 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1556 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1557 msgid "Request Date: %1$s"
1558 msgstr "Pyyntöpäivä: %1$s"
1559
1560 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1561 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1562 msgid "Slip Date: %1$s"
1563 msgstr "Liuska päiväys: %1$s"
1564
1565 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1566 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1567 msgstr "Henkilökunnan ilmoitus: %1$s : %2$s"
1568
1569 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1570 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1571 msgstr "Asiakasilmoitus: %1$s : %2$s"
1572
1573 #: staff.circ.utils.hold_slip
1574 msgid "Hold Slip"
1575 msgstr "Varausliuska"
1576
1577 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1578 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1579 msgid "Print"
1580 msgstr "Tulosta"
1581
1582 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1583 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1584 msgid "Do Not Print"
1585 msgstr "Älä tulosta"
1586
1587 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1588 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1589 msgid "Barcode: %1$s"
1590 msgstr "Tunnus: %1$s"
1591
1592 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1593 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1594 msgid "Title: %1$s"
1595 msgstr "Nimeke: %1$s"
1596
1597 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1598 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1599 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1600 msgstr "Erikoisvaraus asiakkaalle %1$s, %2$s %3$s"
1601
1602 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1603 msgid "Reservation for patron %1$s"
1604 msgstr "Erikoisvaraus asiakkaalle %1$s."
1605
1606 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1607 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1608 msgid "Request Date: %1$s"
1609 msgstr "Pyyntöpäivä: %1$s"
1610
1611 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1612 msgid "Start Date: %1$s"
1613 msgstr "Aloituspäivä: %1$s"
1614
1615 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1616 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1617 msgid "Slip Date: %1$s"
1618 msgstr "Liuskan päiväys: %1$s"
1619
1620 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1621 msgid "Reservation Slip"
1622 msgstr "Varausliuska"
1623
1624 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1625 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1626 msgid "Print"
1627 msgstr "Tulosta"
1628
1629 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1630 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1631 msgid "Do Not Print"
1632 msgstr "Älä tulosta"
1633
1634 #: staff.circ.utils.transit_slip
1635 msgid "Transit Slip"
1636 msgstr "Kuljetuslappu"
1637
1638 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1639 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1640 msgid "Print"
1641 msgstr "Tulosta"
1642
1643 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1644 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1645 msgid "Do Not Print"
1646 msgstr "Älä tulosta"
1647
1648 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1649 msgid ""
1650 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1651 "policy."
1652 msgstr ""
1653 "Tämä nide voisi täyttää varauspyynnön, mutta kiinnitystä on viivytetty "
1654 "sääntöjen mukaan."
1655
1656 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1657 msgid "Hold Capture Delayed"
1658 msgstr "Varauksen kiinnitystä lykätty"
1659
1660 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1661 msgid "Do Not Capture "
1662 msgstr "Älä kiinnitä "
1663
1664 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1665 msgid "Capture"
1666 msgstr "Kiinnitä"
1667
1668 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1669 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1670 msgstr "%1$s on kiinnitetty varaukseen."
1671
1672 #: staff.circ.utils.capture
1673 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1674 msgstr "%1$s on kiinnitetty varaukseen."
1675
1676 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1677 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1678 msgstr "%1$s on luetteloitava."
1679
1680 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1681 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1682 msgstr "FIXME -- tässä tapauksessa \"%1$s\" on käsittelemätön."
1683
1684 #: staff.circ.utils.msg.ok
1685 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1686 msgid "OK"
1687 msgstr "OK"
1688
1689 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1690 msgid "Destination: %1$s."
1691 msgstr "Kohde: %1$s."
1692
1693 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1694 msgid "We do not have a holds address for this library."
1695 msgstr "Tälle kirjastolle ei ole määritetty varausosoitetta."
1696
1697 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1698 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1699 msgstr "Postiosoitteen haku epäonnistui."
1700
1701 #: staff.circ.utils.payload.author
1702 msgid "Author: %1$s"
1703 msgstr "Tekijä: %1$s"
1704
1705 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1706 msgid "%1$s is in transit."
1707 msgstr "%1$s on kuljetettavana."
1708
1709 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1710 msgid "Estimated Wait Time"
1711 msgstr "Arvioitu odotusaika"
1712
1713 #: staff.circ.utils.potential_copies
1714 msgid "Potential Copies "
1715 msgstr "Mahdolliset niteet "
1716
1717 #: staff.circ.utils.queue_position
1718 msgid "Queue Position"
1719 msgstr "Sijainti jonossa"
1720
1721 #: staff.circ.utils.total_holds
1722 msgid "Total Number of Holds"
1723 msgstr "Varauksia yhteensä"
1724
1725 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1726 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1727 msgstr "Nimike löytyi (%1$s) mutta ilman ostotilausta"
1728
1729 #: staff.circ.work_log_column.message
1730 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1731 msgid "Message"
1732 msgstr "Viesti"
1733
1734 #: staff.circ.work_log_column.when
1735 msgid "When"
1736 msgstr "Milloin"
1737
1738 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1739 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1740 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1741 msgstr "%1$s lainasi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
1742
1743 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1744 #: staff.circ.work_log_renew.message
1745 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1746 msgstr "%1$s uusi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
1747
1748 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1749 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1750 msgid ""
1751 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1752 msgstr ""
1753 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti kuljetukseen. Kuljetettava "
1754 "kohteeseen = %5$s"
1755
1756 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1757 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1758 msgid ""
1759 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1760 msgstr ""
1761 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti varauksen kuljetukseen. "
1762 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1763
1764 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1765 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1766 msgid ""
1767 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1768 msgstr ""
1769 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mutta mitään ei tapahtunut. Kuljetettava "
1770 "kohteeseen = %5$s"
1771
1772 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1773 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1774 msgid ""
1775 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1776 msgstr ""
1777 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, ja tapahtui virhe. Kuljetettava "
1778 "kohteeseen = %5$s"
1779
1780 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1781 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1782 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1783 msgstr ""
1784 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s ja onnistui. Kuljetettava kohteeseen = "
1785 "%5$s"
1786
1787 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1788 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1789 msgid ""
1790 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1791 "Route To = %5$s"
1792 msgstr ""
1793 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä siirsi niteen varaushyllyyn. "
1794 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1795
1796 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1797 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1798 msgid ""
1799 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1800 "Shelf.  Route To = %5$s"
1801 msgstr ""
1802 "%1$s yritti lainata kohteen %4$s, mikä siirsi niteen varaushyllyyn. "
1803 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1804
1805 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1806 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1807 msgid ""
1808 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1809 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1810 msgstr ""
1811 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, joka on ennakkoluettelo ja joka "
1812 "kuljetettiin luettelointiin. Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1813
1814 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1815 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1816 msgid ""
1817 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1818 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1819 msgstr ""
1820 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, jota ei löytynyt, minkä vuoksi "
1821 "kuljetettiin luettelointiin. Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
1822
1823 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1824 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1825 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1826 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1827 msgstr "%1$s vastaanotti %6$s (%11$s) asiakkaalta %3$s (%2$s)."
1828
1829 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1830 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1831 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1832 msgid ""
1833 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1834 "this reason: %13$s"
1835 msgstr ""
1836 "%1$s yritti vastaanottaa %6$s (%11$s) asiakkaalta %3$s (%2$s), mikä "
1837 "epäonnistui tästä syystä: %13$s"
1838
1839 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1840 msgid "Hold Capture"
1841 msgstr "Varauksen kiinnitys"
1842
1843 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1844 msgid "Item Check In"
1845 msgstr "Niteen palautus"
1846
1847 #: staff.circ.renew.tab.label
1848 msgid "Renew Items"
1849 msgstr "Uusi lainat"
1850
1851 #: staff.circ.checkin.error
1852 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1853 msgstr "Palautus epäonnistui (circ.util.checkin) (%1$s): "
1854
1855 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1856 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1857 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1858 msgid ""
1859 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1860 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1861 msgstr ""
1862 "Palautus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
1863 "Lainaus -> Offline-käyttöliittymä yllä olevasta valikkopalkista."
1864
1865 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1866 msgid "Renew Failed for %1$s"
1867 msgstr "Kohteen %1$s uusinta epäonnistui"
1868
1869 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1870 msgid "Override Renew Failure?"
1871 msgstr "Ohitetaanko uusinnan epäonnistuminen?"
1872
1873 #: staff.circ.renew.barcode
1874 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1875 msgid "Barcode: %1$s"
1876 msgstr "Tunnus: %1$s"
1877
1878 #: staff.circ.renew.barcode.status
1879 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1880 msgstr "Tunnus: %1$s Tila: %2$s"
1881
1882 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1883 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1884 msgstr "Tunnus: %1$s Viesti: %2$s"
1885
1886 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1887 msgid ""
1888 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1889 "the patron's account if this action is overrided."
1890 msgstr ""
1891 "Aineiston panttimaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tietoihin, jos "
1892 "toiminto ohitetaan."
1893
1894 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1895 msgid ""
1896 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1897 "to the patron's account if this action is overrided."
1898 msgstr ""
1899 "Niteen vuokramaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tietoihin, jos "
1900 "toiminto ohitetaan."
1901
1902 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1903 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1904 msgstr "Haluatko varmasti aktivoida varauksen %1$s?"
1905
1906 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1907 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1908 msgstr "Haluatko varmasti aktivoida varaukset %1$s?"
1909
1910 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1911 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1912 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varauksen %1$s ennakkovaraukseksi?"
1913
1914 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1915 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1916 msgstr "Haluatko varmasti muuttaa varaukset %1$s ennakkovarauksiksi?"
1917
1918 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1919 msgid ""
1920 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1921 "This will also Suspend the hold."
1922 msgstr ""
1923 "Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle "
1924 "%1$s. Tämä myös tekee varauksesta ennakkovarauksen."
1925
1926 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1927 msgid ""
1928 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1929 "This will also Suspend the holds."
1930 msgstr ""
1931 "Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille "
1932 "%1$s. Tämä myös tekee varauksista ennakkovarauksia."
1933
1934 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1935 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1936 msgid "Activation Date"
1937 msgstr "Aktivointipäivä"
1938
1939 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1940 msgid ""
1941 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1942 "reorders the holds queue."
1943 msgstr ""
1944 "Syötä uusi pyyntöpäivä varaukselle %1$s. VAROITUS: Tämä järjestää uudelleen "
1945 "varausjonon."
1946
1947 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1948 msgid ""
1949 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1950 "reorders the holds queue."
1951 msgstr ""
1952 "Syötä uusi pyyntöpäivä varauksille %1$s. VAROITUS: Tämä järjestää uudelleen "
1953 "varausjonon."
1954
1955 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1956 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1957 msgid "Request Date"
1958 msgstr "Pyyntöpäivä"
1959
1960 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1961 msgid ""
1962 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1963 msgstr ""
1964 "Syötä vanhentumispäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle "
1965 "%1$s."
1966
1967 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1968 msgid ""
1969 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1970 msgstr ""
1971 "Syötä vanhentumispäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille "
1972 "%1$s."
1973
1974 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1975 msgid "Expiration Date"
1976 msgstr "Vanhentumispäivä"
1977
1978 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1979 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1980 msgstr "Syötä vanhentumispäivä hyllyssä varaukselle %1$s."
1981
1982 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1983 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1984 msgstr "Syötä vanhentumispäivä hyllyssä varauksille %1$s."
1985
1986 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1987 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
1988 msgid "Shelf Expire Time"
1989 msgstr "Vanhentumisaika hyllyssä"
1990
1991 #: staff.circ.holds.modifying_holds
1992 msgid "Modifying Holds"
1993 msgstr "Muutetaan varauksia"
1994
1995 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
1996 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
1997 msgid "Yes"
1998 msgstr "Kyllä"
1999
2000 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
2001 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
2002 msgid "No"
2003 msgstr "Ei"
2004
2005 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
2006 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
2007 msgstr "Ei-päivitettyjen varausten lukumäärä: %1$s "
2008
2009 #: staff.circ.holds.already_activated
2010 msgid "Hold %1$s was already activated."
2011 msgstr "Varaus %1$s on jo aktivoitu."
2012
2013 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
2014 msgid "Holds %1$s were already activated."
2015 msgstr "Varaukset %1$s on jo aktivoitu."
2016
2017 #: staff.circ.holds.already_suspended
2018 msgid "Hold %1$s was already suspended."
2019 msgstr "Varaus %1$s on jo muutettu ennakkovaraukseksi."
2020
2021 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
2022 msgid "Holds %1$s were already suspended."
2023 msgstr "Varaukset %1$s on jo muutettu ennakkovarauksiksi."
2024
2025 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
2026 msgid "Holds not likely modified."
2027 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu."
2028
2029 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
2030 msgid "Holds not likely activated."
2031 msgstr "Varauksia ei luultavasti aktivoitu."
2032
2033 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
2034 msgid "Holds not likely suspended."
2035 msgstr "Varauksia ei luultavasti muutettu ennakkovarauksiksi."
2036
2037 #: staff.circ.holds.alt_view.label
2038 msgid "Detail View"
2039 msgstr "Yksityiskohtainen näkymä"
2040
2041 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
2042 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2043 msgid "V"
2044 msgstr "V"
2045
2046 #: staff.circ.holds.list_view.label
2047 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2048 msgid "List View"
2049 msgstr "Luettelonäkymä"
2050
2051 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2052 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2053 msgid "V"
2054 msgstr "V"
2055
2056 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2057 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2058 msgstr "Syötä tunnus niteelle, jonka osia puuttuu:"
2059
2060 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2061 msgid "Missing Pieces"
2062 msgstr "Osia puuttuu"
2063
2064 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2065 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2066 msgstr "Ei nidettä tunnuksella \"%1$s\""
2067
2068 #~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
2069 #~ msgstr ""
2070 #~ "Virheellinen luku tai ei-luetteloitu nide. Lainataanko ennakkoon "
2071 #~ "luetteloituna niteenä?"
2072
2073 #~ msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
2074 #~ msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä niteet? %1$s"