Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / selfcheck.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-10-04 12:34+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:25+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_hold_matrix_test_max_holds
21 msgid "The patron has reached the maximum number of holds"
22 msgstr "Čtenář dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
23
24 #: selfcheck.js:FAIL_PART_location.holdable
25 msgid "The item's location is not holdable"
26 msgstr "Exemplář z daného umístění nelze rezervovat"
27
28 #: selfcheck.js:CHECKOUT_SUCCESS
29 msgid "Checkout of item ${0} succeeded"
30 msgstr "Výpůjčka exempláře ${0} proběhla úspěšně"
31
32 #: selfcheck.js:WELCOME_BANNER
33 msgid "Welcome, ${0}"
34 msgstr "Vítejte, ${0}"
35
36 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_ultimate_items
37 msgid "The system could not find any items to match this hold request"
38 msgstr ""
39 "Systém nenalezl exempláře, které by odpovídaly pořadavku na rezervaci."
40
41 #: selfcheck.js:TOTAL_HOLDS
42 msgid "You have ${0} total holds."
43 msgstr "Máte celkem  ${0} rezervací."
44
45 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_hold_matrix_test_holdable
46 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
47 msgstr "Rezervační pravidla zamítla tento exemplář jako nerezervovatelný"
48
49 #: selfcheck.js:FAIL_PART_asset_copy_status
50 msgid "The item cannot circulate at this time"
51 msgstr "Exemplář nyní nemůže být vypůjčen"
52
53 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_user
54 msgid "The system could not find this patron"
55 msgstr "Systém tohoto čtenáře nenalezl."
56
57 #: selfcheck.js:FAIL_PART_transit_range
58 msgid "The item cannot transit this far"
59 msgstr "Exemplář není možné přesunout tak daleko"
60
61 #: selfcheck.js:WORKSTATION_REQUIRED
62 msgid ""
63 "A workstation is required to log in to selfcheck.  You can set the  "
64 "workstation name with URL param 'ws'.  \n"
65 "\n"
66 "Would you like to register a new workstation for this self-check interface?"
67 msgstr ""
68 "Pro samoobslužné vypůjčky je nutné pracovní stanici  přihlásit. Jméno "
69 "pracovní stanice můžete nastavit pomocí URL parametru 'ws'.  \n"
70 "\n"
71 "Chcete zaregistrovat novu pracovní stanici jako rozhraní pro samoobslužné "
72 "výpůjčky?"
73
74 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_circ_matrix_test_total_copy_hold_ratio
75 msgid "The total item-to-hold ratio is too low"
76 msgstr "Celkové procento  exemplářů k rezervacím je příliš nízké"
77
78 #: selfcheck.js:ALREADY_OUT
79 msgid "Item ${0} is already checked out"
80 msgstr "Exemplář  ${0} je již vypůjčen"
81
82 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_circ_matrix_test_available_copy_hold_ratio
83 msgid "The available item-to-hold ratio is too low"
84 msgstr "Procento  dostupných exempářů k rezervaci je příliž nízké"
85
86 #: selfcheck.js:TOTAL_ITEMS_ACCOUNT
87 msgid "Total items on account:  ${0}."
88 msgstr "Na kontě je celkem   ${0} položek."
89
90 #: selfcheck.js:FAIL_PART_circ_holds_target_skip_me
91 msgid "The item's circulation library does not fulfill holds"
92 msgstr "Výpůjční knihovna tohoto exempláře nepovoluje rezervace"
93
94 #: selfcheck.js:HOLD_STATUS_WAITING
95 msgid "#${0} in line with ${1} copies"
96 msgstr "#${0} odpovídá ${1} exemplářům"
97
98 #: selfcheck.js:RENEW_SUCCESS
99 msgid "Renewal of item ${0} succeeded"
100 msgstr "Prodloužení exempláře ${0} proběhlo úspěšně"
101
102 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_circ_matrix_circ_mod_test
103 msgid "The patron has too many items of this type checked out"
104 msgstr "Čtenář má vypůjčeno příliš mnoho exemplářů tohoto typu"
105
106 #: selfcheck.js:TOTAL_FINES_ACCOUNT
107 msgid "Total fines on account: $${0}."
108 msgstr "Celková částka pokut na kontě: $${0}."
109
110 #: selfcheck.js:MISCELLANEOUS
111 msgid "Miscellaneous"
112 msgstr "Různé"
113
114 #: selfcheck.js:ITEM_NOT_CATALOGED
115 msgid "Item ${0} was not found in the system.  Try re-scanning the item."
116 msgstr "Položka ${0} nebyla v systému nalezena. Zkuste ji znovu načíst."
117
118 #: selfcheck.js:FAIL_PART_actor_usr_barred
119 msgid "The patron is barred"
120 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
121
122 #: selfcheck.js:PAYMENT_INVALID_USER_XACT_ID
123 msgid ""
124 "We cannot proceed with the payment, because your account was updated from "
125 "another location.  Please refresh the interface or log out and back in to "
126 "retrieve the latest account information"
127 msgstr ""
128 "Nelze pokračovat v platbě, protože Váš účet byl aktualizován z jiného místa. "
129 "Pro nahrání aktuálních informací načtěte prosím znovu stránku nebo se "
130 "odhlašte a opět přihlašte."
131
132 #: selfcheck.js:FAIL_PART_status.holdable
133 msgid "The item is not in a holdable status"
134 msgstr "Exemplář s daným statusem nelze rezervovat"
135
136 #: selfcheck.js:ENTER_PASSWORD
137 msgid "Please enter your password"
138 msgstr "Zadejte prosím své heslo"
139
140 #: selfcheck.js:CC_PAYABLE_BALANCE
141 msgid "Total amount to pay: $${0}"
142 msgstr "Zbývá zaplatit celkem:  $${0}"
143
144 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_item
145 msgid "The system could not find this item"
146 msgstr "Systém nemohl najít tento exemplář"
147
148 #: selfcheck.js:PLEASE_LOGIN
149 msgid "Please log in with your username or library barcode."
150 msgstr ""
151 "Prosím přihlaste pomocí svého  přihlašovacího jména nebo čárového kódu."
152
153 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_matchpoint
154 msgid "System rules do not define how to handle this item"
155 msgstr "Nejsou nastavena pravidla pro manipulaci s tímto exemplářem"
156
157 #: selfcheck.js:ENTER_BARCODE
158 msgid "Please enter an item barcode"
159 msgstr "Prosím zadejte čárový kód exempláře."
160
161 #: selfcheck.js:FAIL_PART_asset_copy_circulate
162 msgid "The item does not circulate"
163 msgstr "Tento exemplář nelze půjčovat"
164
165 #: selfcheck.js:LOGIN_FAILED
166 msgid "Login for ${0} failed"
167 msgstr "přihlášení jako ${0} se nezdařilo"
168
169 #: selfcheck.js:HOLD_STATUS_READY
170 msgid "Ready for pickup"
171 msgstr "Připraveno pro vyzvednutí"
172
173 #: selfcheck.js:GENERIC_CIRC_FAILURE
174 msgid "Unable to check out item ${0}.  Please see staff."
175 msgstr "Exemplář ${0} nelze vypůjčit. Prosím kontaktujte obsluhu"
176
177 #: selfcheck.js:MAX_RENEWALS
178 msgid "No more renewals allowed for item ${0}"
179 msgstr ""
180 "U exempláře  ${0} bylo dosaženo maximálního povoleného počtu prodloužení"
181
182 #: selfcheck.js:FAIL_PART_asset_copy_location_circulate
183 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
184 msgstr "Exempláře z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
185
186 #: selfcheck.js:FAIL_PART_item.holdable
187 msgid "The item is not holdable"
188 msgstr "Exemplář nelze rezervovat"
189
190 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_circ_matrix_test_circulate
191 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
192 msgstr "Výpůjční pravidla zamítla tento exemplář jako nevypůjčitelný"
193
194 #: selfcheck.js:OPEN_CIRCULATION_EXISTS
195 msgid "Item ${0} is already checked out to another user"
196 msgstr "Exemplář ${0} je již vypůjčen jiným uživatelem"
197
198 #: selfcheck.js:WORKSTATION_EXISTS
199 msgid ""
200 "This workstation has already been registered.  Would you like to use it for "
201 "this self-check station?"
202 msgstr ""
203 "Tato pracovní stanice již byla zaregistrována. Chcet ji použít jako stanici "
204 "pro samoobslužné půjčování?"
205
206 #: selfcheck.js:UNKNOWN_ERROR
207 msgid "An unhandled exception occurred with error code ${0}"
208 msgstr "Došlo k nepřekonatelné výjimce. Kód chyby ${0}"
209
210 #: selfcheck.js:TOTAL_ITEMS_SESSION
211 msgid "Total items this session: ${0}."
212 msgstr "Celkový počet položek při této relaci: ${0}."
213
214 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_rule_age_hold_protect_prox
215 msgid "The item is too new to transit this far"
216 msgstr "Exemplář je příliš nový, aby ho bylo možné přesunout jinam"
217
218 #: selfcheck.js:TOTAL_FINES_SELECTED
219 msgid "Selected total: $${0}"
220 msgstr "Celkem vybráno $${0}"
221
222 #: selfcheck.js:HOLDS_READY_FOR_PICKUP
223 msgid "You have ${0} item(s) ready for pickup."
224 msgstr "Máte připraveno k vyzvednutí  ${0} položek."
225
226 #~ msgid "Total fines on account: <b>$${0}</b>."
227 #~ msgstr "Pokuta na tomto účtu celkem: <b>$${0}</b>."
228
229 #~ msgid "Total items on account:  <b>${0}</b>."
230 #~ msgstr "Na účtu je celkem <b>${0}</b> exemplářů."
231
232 #~ msgid "You have <b>${0}</b> total holds."
233 #~ msgstr "Máte celkem  <b>${0}</b> rezevací"
234
235 #~ msgid "Total items this session: <b>${0}</b>."
236 #~ msgstr "Celkem položek v této relaci: <b>${0}</b>."
237
238 #~ msgid "You have <b>${0}</b> item(s) ready for pickup."
239 #~ msgstr "Máte <b>${0}</b> položek připravených k vyzvednutí"