Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / offline.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergeen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-03-15 19:41+0000\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-03-07 08:58+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <petrkubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-16 06:01+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: common.exception
20 msgid ""
21 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
22 "administrator or software developer the following:\n"
23 "%1$s\n"
24 "%2$s\n"
25 msgstr ""
26 "!! Nastala chyba v tomto softwaru. Prosím, oznamte to svému systémovému "
27 "administrátorovi nebo tvůrci softwaru následující:\n"
28 "%1$s\n"
29 "%2$s\n"
30
31 #: common.jsan.missing
32 msgid "The JSAN library object is missing."
33 msgstr "Chybí objekt knihovny JSAN"
34
35 #: common.ok
36 msgctxt "common.ok"
37 msgid "Ok"
38 msgstr "Ok"
39
40 #: common.ok.label
41 msgctxt "common.ok.label"
42 msgid "Ok"
43 msgstr "Ok"
44
45 #: common.ok.accesskey
46 msgid "O"
47 msgstr "O"
48
49 #: common.cancel.label
50 msgctxt "common.cancel.label"
51 msgid "Cancel"
52 msgstr "Zrušit"
53
54 #: common.cancel.accesskey
55 msgctxt "common.cancel.accesskey"
56 msgid "C"
57 msgstr "Z"
58
59 #: common.clear
60 msgid "Clear"
61 msgstr "Vyčistit"
62
63 #: common.confirm
64 msgid "Check here to confirm this message."
65 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
66
67 #: common.error.default
68 msgid "Please report that this happened."
69 msgstr "Nahlašte prosím tuto událost"
70
71 #: common.error.copy_msg
72 msgid "Copy Message"
73 msgstr "Zkopírovat Zprávu"
74
75 #: common.barcode.status.warning
76 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
77 msgstr "Varování: Od %1$s, tento čárový kód (%2$s) byl označen %3$s."
78
79 #: common.barcode.status.warning.lost
80 msgid "Lost"
81 msgstr "Ztracený"
82
83 #: common.barcode.status.warning.expired
84 msgid "Expired"
85 msgstr "Vypršel"
86
87 #: common.barcode.status.warning.barred
88 msgid "Barred"
89 msgstr "Omezení transakcí"
90
91 #: common.barcode.status.warning.blocked
92 msgid "Blocked"
93 msgstr "Zablokovaný"
94
95 #: common.barcode.status.warning.unknown
96 msgid "with an unknown code: %1$s"
97 msgstr "s neznámým kódem: %1$s"
98
99 #: common.date.invalid
100 msgid "Invalid Date"
101 msgstr "Neplatné datum"
102
103 #: common.no
104 msgid "No"
105 msgstr "Ne"
106
107 #: common.no.accesskey
108 msgid "N"
109 msgstr "Ž"
110
111 #: common.yes
112 msgid "Yes"
113 msgstr "Ano"
114
115 #: common.yes.accesskey
116 msgid "Y"
117 msgstr "A"
118
119 #: common.unimplemented
120 msgid "Not Yet Implemented"
121 msgstr "Zatím neimplementováno"
122
123 #: cat.bib_record
124 msgid "Bib Record: %1$s"
125 msgstr "Bibliografický záznam: %1$s"
126
127 #: serial.delete_record.confirm
128 msgid "Are you sure you want to delete MFHD record #%1$s?"
129 msgstr "Opravdu chcete smazat MFHD záznam #%1$s?"
130
131 #: cat.opac.delete_record.confirm
132 msgid "Are you sure you want to delete title record #%1$s from the catalog?"
133 msgstr "Opravdu chcete odstranit záznam titulu #%1 $s z katalogu?"
134
135 #: cat.opac.delete_record
136 msgid "Delete Record"
137 msgstr "Smazat záznam"
138
139 #: cat.opac.delete
140 msgid "Delete"
141 msgstr "Smazat"
142
143 #: cat.opac.undelete_record.confirm
144 msgid ""
145 "Are you sure you want to undelete title record #%1$s from the catalog?"
146 msgstr "Opravdu chcete obnovirt záznam titulu #%1$s z katalogu?"
147
148 #: cat.opac.undelete_record
149 msgid "Undelete Record"
150 msgstr "Obnovit záznam"
151
152 #: cat.opac.undelete
153 msgid "Undelete"
154 msgstr "Obnovit"
155
156 #: cat.opac.cancel
157 msgctxt "cat.opac.cancel"
158 msgid "Cancel"
159 msgstr "Storno"
160
161 #: cat.opac.record_deleted
162 msgid "Record deleted."
163 msgstr "Záznam smazán."
164
165 #: cat.opac.record_deleted.confirm
166 msgctxt "cat.opac.record_deleted.confirm"
167 msgid "Check here to confirm this action."
168 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
169
170 #: cat.opac.record_undeleted
171 msgid "Record undeleted."
172 msgstr "Záznam obnoven."
173
174 #: cat.opac.record_undeleted.confirm
175 msgctxt "cat.opac.record_undeleted.confirm"
176 msgid "Check here to confirm this action."
177 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
178
179 #. # variables: document ID, error code, error description
180 #: cat.opac.record_deleted.error
181 msgid "Error deleting record #%1$s : %2$s : %3$s"
182 msgstr "Chyba při mazání záznamu #%1$s : %2$s : %3$s"
183
184 #. # variables: document ID, error code, error description
185 #: cat.opac.record_undeleted.error
186 msgid "Error undeleting record #%1$s : %2$s : %3$s"
187 msgstr "Chyba při obnově záznamu #%1$s : %2$s : %3$s"
188
189 #: cat.opac.record_marked_for_overlay.record_id.alert
190 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_overlay.record_id.alert"
191 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
192 msgstr "Záznam s ID %1$s označen k přepsání."
193
194 #: cat.opac.record_marked_for_overlay.tcn.alert
195 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_overlay.tcn.alert"
196 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
197 msgstr "Záznam s TCN %1$s označen k přepsání."
198
199 #: cat.opac.record_marked_for_multi_home.record_id.alert
200 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_multi_home.record_id.alert"
201 msgid "Record with ID %1$s targeted for Multi-Bib items."
202 msgstr "Záznam s ID %1$s je cílen pro Multi-Bib položky."
203
204 #: cat.opac.record_marked_for_multi_home.tcn.alert
205 msgid "Record with TCN %1$s targeted for Mutli-Bib items."
206 msgstr "Záznam s TCN %1$s je cílen pro Multi-Bib exempláře"
207
208 #: cat.opac.clear_statusbar
209 msgid "Un-target/un-mark this record?"
210 msgstr "Odznačit / zrušit tento záznam jako cíl"
211
212 #: cat.save_record
213 msgid "Save Record"
214 msgstr "Uložit záznam"
215
216 #: cat.save.failure
217 msgid "Record not likely updated."
218 msgstr "Záznam pravděpodobně nebyl aktualizován."
219
220 #: cat.record.counter
221 msgid "Record %1$s of %2$s"
222 msgstr "Záznam %1$s z %2$s"
223
224 #: cat.preference.error
225 msgid "Preference not likely updated."
226 msgstr "Předvolby pravděpodobně nebyly neaktualizovány."
227
228 #: staff.admin.survey.save_response.label
229 msgid "Save this response"
230 msgstr "Uložit tuto odpověď"
231
232 #: staff.admin.survey.save_response.accesskey
233 msgid "R"
234 msgstr "R"
235
236 #: circ.bad_checkdigit
237 msgid "This barcode has a bad check digit."
238 msgstr "Kontrolní číslice čárového kódu je neplatná"
239
240 #: circ.barcode.enter
241 msgid "Please enter a patron barcode first."
242 msgstr "Nejdříve prosím zadejte čárový kód čtenáře."
243
244 #: circ.barcode.warning
245 msgid "Barcode Warning"
246 msgstr "Upozornění čárového kódu"
247
248 #: circ.standalone
249 msgid "Standalone"
250 msgstr "Samostatný"
251
252 #: circ.duplicate_scan.msg
253 msgid "This barcode has already been scanned."
254 msgstr "Tento čárový kód již byl načten"
255
256 #: circ.duplicate_scan.field
257 msgid "Duplicate Scan"
258 msgstr "Opakované načtení"
259
260 #: circ.offline_checkout.nonbarcoded
261 msgid "or choose a non-barcoded option..."
262 msgstr "nebo zvolte možnost bez čárového kódu..."
263
264 #: circ.offline_checkout.items
265 msgid "Enter the number of items:"
266 msgstr "Zadejte počet exemplářů:"
267
268 #: circ.offline_checkout.download.warning
269 msgid ""
270 "WARNING: The non-barcode types have not been downloaded from the server.  "
271 "You should log in to retrieve these."
272 msgstr ""
273 "VAROVÁNÍ: Typy bez čárového kódu nebyly ze serveru staženy. Měli byste se "
274 "přihlásit, abyste je získali."
275
276 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.lost
277 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Lost."
278 msgstr "Upozornění: od %1$s tento čárový kód (%2$s) byl označen za ztracený."
279
280 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.expired
281 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Expired."
282 msgstr "Upozornění: od %1$s je  tento čárový kód (%2$s) označen jako prošlý."
283
284 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.barred
285 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Barred."
286 msgstr ""
287 "Upozornění: od %1$s je tento čárový kód (%2$s) označen jako blokovaný."
288
289 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.blocked
290 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Blocked."
291 msgstr ""
292 "Upozornění: od %1$s tento čárový kód (%2$s) byl označen jako zablokovaný."
293
294 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.unknown
295 msgid ""
296 "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged with an unknown code: "
297 "%3$s."
298 msgstr ""
299 "Upozornění: od %1$s tento čárový kód (%2$s) byl označen s neznámým kódem: "
300 "%3$s."
301
302 #: circ.offline_checkout.date.early
303 msgid "Due date needs to be after today."
304 msgstr "Datum, do kdy má být exemplář vrácen, musí být po dnešním datu."
305
306 #: circ.offline_checkout.required_field
307 msgid "Required Field"
308 msgstr "Požadované pole"
309
310 #: circ.offline_checkout.valid_count
311 msgid "Please try again and enter a valid count."
312 msgstr "Prosím, zkuste to znovu a zadejte platný účet."
313
314 #: circ.offline_checkout.required_value
315 msgid "Required Value"
316 msgstr "Požadovaná hodnota"
317
318 #: circ.offline_register.future.birth.date
319 msgid "Patron needs to be born yesterday."
320 msgstr "Čtenář musí být narozen včera."
321
322 #: circ.offline_register.invalid.birth.date
323 msgid "Happy birthday!  You need to be more than 0 days old."
324 msgstr "Všechno nejlepší k narozeninám! Musíte být starší více než 0 dnů."
325
326 #: circ.offline_register.survey.prompt
327 msgid "Choose a response..."
328 msgstr "Vyberte odpověď..."
329
330 #: circ.offline_register.missing.post_code
331 msgid "Missing Address : Postal Code"
332 msgstr "Chybí adresa: PSČ"
333
334 #: circ.offline_register.missing.state
335 msgid "Missing Address : State"
336 msgstr "Chybí adresa : stát"
337
338 #: circ.offline_register.missing.city
339 msgid "Missing Address : City"
340 msgstr "Chybí adresa : město / obec"
341
342 #: circ.offline_register.missing.street1
343 msgid "Missing Address : Line 1"
344 msgstr "Chybí adresa : Ulice, řádek  1"
345
346 #: circ.offline_register.missing.ident_value
347 msgid "Missing Identification Value"
348 msgstr "Chybí číslo  identifikačního dokladu"
349
350 #: circ.offline_register.missing.ident_type
351 msgid "Missing Identification Type"
352 msgstr "Chybí typ identifikačního dokladu"
353
354 #: circ.offline_register.missing.dob
355 msgid "Missing Date of Birth"
356 msgstr "Chybí datum narození"
357
358 #: circ.offline_register.missing.first_given_name
359 msgid "Missing First Name"
360 msgstr "Chybí křestní jméno"
361
362 #: circ.offline_register.missing.family_name
363 msgid "Missing Last Name"
364 msgstr "Chybí přijmení"
365
366 #: circ.offline_register.missing.passwd
367 msgid "Missing Password"
368 msgstr "Chybí heslo"
369
370 #: circ.offline_register.missing.barcode
371 msgid "Missing Barcode"
372 msgstr "Chybí čárový kód"
373
374 #: circ.offline_register.missing.profile
375 msgid "Missing Profile"
376 msgstr "Chybí profil oprávnění"
377
378 #: circ.offline_register.missing.home_ou
379 msgid "Missing Home Library"
380 msgstr "Chybí domovská knihovna"
381
382 #: circ.offline_register.missing.alert
383 msgid "Please fix the following:"
384 msgstr "Opravte prosím následující:"
385
386 #: circ.offline_register.patron.saved
387 msgid "Patron Registration Saved"
388 msgstr "Registrace čtenáře uložena"
389
390 #: circ.offline_register.missing.library.list
391 msgid "Missing library list."
392 msgstr "Chybí seznam knihoven."
393
394 #: circ.offline_register.missing.profile.list
395 msgid "Missing profile list."
396 msgstr "Chybí seznam profilů oprávnění"
397
398 #: circ.offline_register.missing.id.type.list
399 msgid "Missing identification type list."
400 msgstr "Chybí seznam typů identifikačních dokladů"
401
402 #: circ.offline_register.missing.required.surveys
403 msgid "Missing required surveys."
404 msgstr "Chybí povinný průzkum"
405
406 #: circ.offline_register.missing.files.error
407 msgid ""
408 "ERROR: Offline patron registration requires some server-generated files.  "
409 "Please login periodically to retrieve these files."
410 msgstr ""
411 "CHYBA: Offline registrace čtenáře vyžaduje určité serverem-generované "
412 "soubory. Prosím, přihlašujte se pravidelně k získáníí těchto souborů."
413
414 #: jsan.file_not_found.error
415 msgid "File not found: %1$s"
416 msgstr "Soubor nenalezen: %1$s"
417
418 #: jsan.namespace.creation.error
419 msgid "Could not create namespace[%1$s]: %2$s"
420 msgstr "Nelze vytvořit jmenný prostor[%1$s]: %2$s"
421
422 #: menu.cmd_edit_copy_buckets.tab
423 msgid "Copy Buckets"
424 msgstr "Skupiny exemplářů"
425
426 #: menu.cmd_edit_volume_buckets.tab
427 msgid "Volume Buckets"
428 msgstr "Skupiny svazků"
429
430 #: menu.cmd_edit_record_buckets.tab
431 msgid "Record Buckets"
432 msgstr "Skupiny záznamů"
433
434 #: menu.cmd_edit_user_buckets.tab
435 msgid "User Buckets"
436 msgstr "Seznamy uživatelů"
437
438 #: menu.cmd_replace_barcode.prompt
439 msgid "Enter original barcode for the item:"
440 msgstr "Zadejte původní čárový kód pro tento exemplář:"
441
442 #: menu.cmd_replace_barcode.label
443 msgctxt "menu.cmd_replace_barcode.label"
444 msgid "Replace Barcode"
445 msgstr "Změnit čárový kód"
446
447 #: menu.cmd_replace_barcode.retrieval.error
448 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
449 msgstr "Exemplář s čárovým kódem \"%1$s\" nebyl nalezen."
450
451 #: menu.cmd_replace_barcode.replacement.prompt
452 msgid "Enter the replacement barcode for the item:"
453 msgstr "Zadejte nový čárový kód pro tento exemplář:"
454
455 #: menu.cmd_replace_barcode.replacement.label
456 msgctxt "menu.cmd_replace_barcode.replacement.label"
457 msgid "Replace Barcode"
458 msgstr "Změnit čárový kód"
459
460 #: menu.cmd_replace_barcode.blank.error
461 msgid "Rename aborted.  Blank for barcode not allowed."
462 msgstr "Přejmenování bylo přerušeno. Je nutné zadat čárový kód."
463
464 #: menu.cmd_replace_barcode.duplicate.error
465 msgid "Rename aborted.  Another copy has barcode \"%1$s\"."
466 msgstr "Přejmenování přerušeno. Čárový kód \"%1$s\" již existuje."
467
468 #: menu.cmd_replace_barcode.testing.error
469 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
470 msgstr "Chyba při  testu změny čárového kódu \"%1$s\"."
471
472 #: menu.cmd_replace_barcode.permission.error
473 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
474 msgstr "Přejmenování přerušeno. Nedostatečné oprávnění."
475
476 #: menu.cmd_replace_barcode.renaming.error
477 msgid "Error renaming item."
478 msgstr "Chyba při změně položky."
479
480 #: menu.cmd_replace_barcode.renaming.failure
481 msgid "The rename operation probably failed."
482 msgstr "Přejmenování se pravděpodobně nepodařilo."
483
484 #: menu.cmd_search_opac.tab
485 msgid "Catalog"
486 msgstr "Katalog"
487
488 #: menu.cmd_search_bib_id.tab
489 msgid "What is the internal ID for the bibliographic record?"
490 msgstr "Zadejte interní ID bibliografického záznamu"
491
492 #: menu.cmd_search_bib_id.prompt
493 msgid "Bib ID Lookup"
494 msgstr "Vyhledávání podle bib ID"
495
496 #: menu.cmd_search_usr_id.tab
497 msgid "What is the internal database ID for the patron account?"
498 msgstr "Zadejte interní databázové ID čtenářského účtu:"
499
500 #: menu.cmd_search_usr_id.prompt
501 msgid "Patron ID Lookup"
502 msgstr "Hledání ID čtenáře"
503
504 #: menu.cmd_search_tcn.tab
505 msgid "What is the TCN or accession ID for the record?"
506 msgstr "Zadejte TCN nebo přístupové ID záznamu"
507
508 #: menu.cmd_search_tcn.prompt
509 msgid "TCN Lookup"
510 msgstr "Vyhledávání podle TCN"
511
512 #: menu.cmd_search_tcn.not_found.error
513 msgid "\"%1$s\" not found"
514 msgstr "\"%1$s\"  nenalezen"
515
516 #: menu.cmd_search_tcn.deleted.error
517 msgid "\"%1$s\" is deleted.  Show the deleted record anyway?"
518 msgstr "\"%1$s\" je smazán. Přesto zobrazit smazané záznamy?"
519
520 #: menu.cmd_patron_register.related.tab
521 msgid "Editing Related Patron"
522 msgstr "Edituji dotyčného čtenáře"
523
524 #: menu.cmd_patron_register.tab
525 msgid "Register Patron"
526 msgstr "Registrace čtenáře"
527
528 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode
529 #: staff.circ.work_log_patron_registration.message
530 msgid "%1$s registered %3$s (%2$s)"
531 msgstr "%1$s registroval %3$s (%2$s)"
532
533 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Hold ID  5 - Hold Type
534 #: staff.circ.work_log_hold_placed.message
535 msgid "%1$s placed hold %4$s (%5$s) for %3$s (%2$s)"
536 msgstr "%1$s vytvořil(a) rezervaci  %4$s (%5$s) pro %3$s (%2$s)"
537
538 #: menu.cmd_browse_holds.tab
539 msgid "Hold Browser"
540 msgstr "Vyhledávání rezervace"
541
542 #: menu.cmd_browse_holds_shelf.tab
543 msgid "Holds Shelf"
544 msgstr "Regál s rezervacemi"
545
546 #: menu.cmd_browse_hold_pull_list.tab
547 msgid "On Shelf Pull List"
548 msgstr "Seznam rezervací na regále"
549
550 #: menu.cmd_local_admin.tab
551 msgid "Local Administration"
552 msgstr "Lokální  administrace"
553
554 #: menu.cmd_open_vandelay.tab
555 msgid "MARC Import/Export"
556 msgstr "Import/Export MARC"
557
558 #: menu.cmd_marc_batch_edit.tab
559 msgid "MARC Batch Edit"
560 msgstr "Hromadná editace MARCu"
561
562 #: menu.cmd_open_conify.tab
563 msgid "Server Settings"
564 msgstr "Nastavení serveru"
565
566 #: menu.cmd_retrieve_last_patron.session.error
567 msgid "No patron visited yet this session."
568 msgstr "Během této relace nebyl načten žádný čtenář"
569
570 #: menu.cmd_retrieve_last_record.session.error
571 msgid "No record visited yet this session."
572 msgstr "V této relaci nebyl ještě navštíven žádný záznam."
573
574 #: menu.cmd_retrieve_last_record.status
575 msgid "Retrieving title..."
576 msgstr "Načítání záznamu..."
577
578 #: menu.cmd_chg_session.label
579 msgid "Change Login"
580 msgstr "Změna loginu"
581
582 #: menu.cmd_chg_session.operator.label
583 msgid "Change Operator: %1$s"
584 msgstr "Změna operátora: %1$s"
585
586 #: menu.cmd_manage_offline_xacts.tab
587 msgid "Offline Transactions"
588 msgstr "Offline transakce"
589
590 #: menu.cmd_download_patrons.complete.status
591 msgid "Download completed"
592 msgstr "Stahování dokončeno"
593
594 #: menu.cmd_download_patrons.error
595 msgid ""
596 "There was a problem with the download.  The server returned a status %1$s : "
597 "%2$s"
598 msgstr "Vznikl problém se stažením. Server vrátil status %1$s : %2$s"
599
600 #: menu.cmd_stat_cat_edit.tab
601 msgid "Statistical Category Editor"
602 msgstr "Nastavení statistických kategorií"
603
604 #: menu.cmd_non_cat_type_edit.tab
605 msgid "Non-Cataloged Type Editor"
606 msgstr "Nastavení  nekatalogizovaných typů"
607
608 #: menu.cmd_copy_location_edit.tab
609 msgid "Copy Location Editor"
610 msgstr "Umístění exemplářů"
611
612 #: menu.cmd_console.tab
613 msgid "JavaScript Console"
614 msgstr "Konzole JavaScriptu"
615
616 #: menu.cmd_shell.tab
617 msgid "JavaScript Shell"
618 msgstr "JavaScript Shell"
619
620 #: menu.cmd_xuleditor.tab
621 msgid "XUL Editor"
622 msgstr "XUL editor"
623
624 #: menu.cmd_fieldmapper.tab
625 msgid "Fieldmapper"
626 msgstr "Mapování polí"
627
628 #: menu.cmd_public_opac.tab
629 msgid "OPAC"
630 msgstr "OPAC"
631
632 #: menu.cmd_extension_manager.tab
633 msgid "Extension Manager"
634 msgstr "Správa rozšíření"
635
636 #: menu.cmd_theme_manager.tab
637 msgid "Theme Manager"
638 msgstr "Správa motivů"
639
640 #: menu.cmd_shutdown.prompt
641 msgid "Exit Evergreen completely?"
642 msgstr "Úplně ukončit Evergreen?"
643
644 #: menu.spawn_search.msg
645 msgid "Editor would like to search for: %1$s"
646 msgstr "Editor by rád hledal: %1$s"
647
648 #: menu.cmd_verify_credentials.tabname
649 msgid "Verify Credentials"
650 msgstr "Ověřit oprávnění"
651
652 #: menu.close_all_tabs.error
653 msgid "Error closing all tabs"
654 msgstr "Při uzavírání všech panelů došlo k chybě"
655
656 #: menu.new_tab.tab
657 msgid "Tab"
658 msgstr "Panel"
659
660 #: menu.new_tab.max_tab_dialog
661 msgid ""
662 "Sorry, we can't create any more tabs in this window.\n"
663 "Would you like to create a new tab in another window?"
664 msgstr ""
665 "Bohužel, v tomto okně nelze vytvořit více panelů.\n"
666 "Chtěli byste nový panel vytvořit v jiném okně?"
667
668 #: main.session_cookie.error
669 msgid "Error setting session cookie: %1$s"
670 msgstr "Chyba při nastavení cookie relace: %1$s"
671
672 #: menu.set_tab.error
673 msgid "pause for error"
674 msgstr "pauza pro chybu"
675
676 #: menu.reset_network_stats
677 msgid "Reset network activity summary?"
678 msgstr "Resetovat souhrn síťové aktivity?"
679
680 #: main.testing
681 msgid "Testing"
682 msgstr "Testování"
683
684 #: main.transaction_export.title
685 msgid "Save Transaction File As"
686 msgstr "Uložit transakční soubor jako"
687
688 #: main.transaction_export.prompt
689 msgid "Would you like to overwrite the existing file %1$s?"
690 msgstr "Chcete přepsat existující soubor %1$s?"
691
692 #: main.transaction_export.prompt.title
693 msgid "Transaction Export Warning"
694 msgstr "Warování exportu transakcí"
695
696 #: main.transaction_export.success.prompt
697 msgid ""
698 "Your transactions have been successfully exported to file %1$s. We strongly "
699 "recommend that you now purge the transactions from this staff client.  Would "
700 "you like for us to do this?"
701 msgstr ""
702 "Vaše transakce byla úspěšně exportována do souboru %1$s. Důrazně "
703 "doporučujeme, abyste  nyní vyčistili transakce z tohoto služebního klienta. "
704 "Chtěli byste to pro nás udělat?"
705
706 #: main.transaction_export.success.title
707 msgid "Transaction Export Successful"
708 msgstr "Export transakcí úspěšně problěhl"
709
710 #: main.transaction_export.filename.error
711 msgid ""
712 "Error purging transactions:  Taking too long to find a unique filename for "
713 "archival."
714 msgstr ""
715 "Chyba při čištění transakcí: Příliš dlouho trvalo najít jedinečné jméno "
716 "souboru pro archivaci."
717
718 #: main.transaction_export.duplicate.warning
719 msgid ""
720 "Please note that you now have two sets of identical transactions.  Unless "
721 "the set you just exported is solely for archival purposes, we run the risk "
722 "of duplicate transactions being processed on the server."
723 msgstr ""
724 "Věnujte prosím pozornost tomu, že nyní máte dvě sady totožných transakcí. "
725 "Pokud sada, kterou jste právě exportovali,  není určena výhradně pro "
726 "archivační účely,  riskujeme, že budou  serverem zpracovány duplikované "
727 "transakce."
728
729 #: main.transaction_export.no_filename.error
730 msgid ""
731 "Either you did not choose a filename, or you tried to overwrite an existing "
732 "file."
733 msgstr ""
734 "Buď jste nevybrali název souboru, nebo jste se pokusili přepsat existující "
735 "soubor."
736
737 #: main.transaction_export.no_transactions.error
738 msgid "There are no outstanding transactions to export."
739 msgstr "Neexistují  žádné nevyřízené trasakce pro export."
740
741 #: main.transaction_import.outstanding.error
742 msgid ""
743 "There are already outstanding transactions on this staff client.  Upload "
744 "these first."
745 msgstr ""
746 "Tento služební klient již obsahuje nevyřízené transakce.  Nejdříve nahrajte "
747 "tyto transakce."
748
749 #: main.transaction_import.title
750 msgid "Import Transaction File"
751 msgstr "Import transakčního souboru"
752
753 #: main.transaction_import.delete.prompt
754 msgid ""
755 "Your transactions have been successfully migrated to this staff client.\n"
756 "\n"
757 "We recommend that you delete the external copy.  Would you like for us to "
758 "delete %1$s?"
759 msgstr ""
760 "Vaše transakce byly úspěšně převedeny do tohoto služebního klienta.\n"
761 "\n"
762 "Doporučujeme Vám, abyste externí kopii smazali. Chtěli byste smazat %1$s?"
763
764 #: main.transaction_import.success
765 msgid "Transaction Import Successful"
766 msgstr "Import transakcí úspěšně proběhl"
767
768 #: main.on_debug.clear_cache
769 msgid "cache cleared"
770 msgstr "cache vyčištěny"
771
772 #: main.on_debug.debug
773 msgid "debug the debug :D"
774 msgstr "ladit ladění :D"
775
776 #: main.new_window_btn.login_first_warning
777 msgid "Please login first!"
778 msgstr "Prosím, nejdříve se přihlaste!"
779
780 #: main.settings.migrate
781 msgid ""
782 "This version of the staff client stores local settings in a different "
783 "location than your previous installation.  Should we attempt to migrate "
784 "these settings?"
785 msgstr ""
786 "Tato verze služebního klienta ukládá místní nastavění v různých lokacích "
787 "jinak, než vaše předchozí instalace. Máme se pokusit převést  tato nastevení?"
788
789 #: main.settings.migrate.failed
790 msgid ""
791 "WARNING: Unable to migrate legacy settings.  The settings and configuration "
792 "files appear to exist in multiple locations. \n"
793 "To resolve this problem manually, please consider:\n"
794 "\t%1$s\n"
795 "which is in the directory where we want to store settings for the current "
796 "operating system account, and:\n"
797 "\t%2$s\n"
798 "which is where we used to store such information.\n"
799 msgstr ""
800 "UPOZORNĚNÍ: Nelze migrovat zděděná nastavení. Zdá se, že nastavení a "
801 "konfigurační soubory existují v několika umístěních. \n"
802 "Chcete-li tento problém vyřešit ručně, prosím uvažte:\n"
803 "\t%1$s\n"
804 "který je v adresáři, kde chceme ukládat nastavení pro aktuální účet "
805 "operačního systémum a:\n"
806 "\t%2$s\n"
807 "což je místo, kde se ukládají tyto informace.\n"
808
809 #: main.settings.migrate.confirm
810 msgid ""
811 "Move the settings and configuration files from\n"
812 "%1$s\n"
813 "to\n"
814 "%2$s?"
815 msgstr ""
816 "Přenést nastavení a konfigurační soubory z\n"
817 "%1$s\n"
818 "do\n"
819 "%2$s?"
820
821 #: main.settings.migrate.error
822 msgid "Error trying to move %1$s to directory %2$s"
823 msgstr "Chyba při pokusu o přesunutí %1$s do adresáře %2$s"
824
825 #: network.override.exceptions
826 msgid "Exceptions"
827 msgstr "Výjimky"
828
829 #: network.override.override
830 msgid "Override "
831 msgstr "Obejít "
832
833 #: network.override.force.prompt
834 msgid "Force this action?"
835 msgstr "Chcete v této akci přesto pokračovat?"
836
837 #: network.ignore_errors
838 msgid "Ignore Errors"
839 msgstr "Ignorovat chyby"
840
841 #: network.method_not_found.error
842 msgid "Method not found for %1$s"
843 msgstr "Metoda pro %1$s nenalezena"
844
845 #: network.new_session.authorize
846 msgctxt "network.new_session.authorize"
847 msgid "Authorize"
848 msgstr "Autorizovat"
849
850 #: network.new_session.expired
851 msgid "Session Expired"
852 msgstr "Relace vypřšela"
853
854 #: network.new_session.expired.prompt
855 msgid "Please enter the credentials for a new login session."
856 msgstr "Prosím zadejte ověření k nové k přihlášení nové relace."
857
858 #: network.new_session.operator_change
859 msgid "Operator Change"
860 msgstr "Změna operátora"
861
862 #: network.new_session.operator_change.prompt
863 msgid ""
864 "Please enter the credentials for the new login session.  Note that the "
865 "previous session is still active."
866 msgstr ""
867 "Prosím zadejte ověření pro přihlášení nové relace. Nezapomeňte, že předchozí "
868 "relace je stále aktivní."
869
870 #: network.permission.authorize
871 msgctxt "network.permission.authorize"
872 msgid "Authorize"
873 msgstr "Autorizovat"
874
875 #: network.permission.description.brief
876 msgid "Permission Denied: %1$s"
877 msgstr "Oprávnění zamítnuto: %1$s"
878
879 #: network.permission.description.full
880 msgid ""
881 "Another staff member with the above permission may authorize this specific "
882 "action.  Please notify your library administrator if you need this "
883 "permission.  If you feel you have received this exception in error, please "
884 "inform your friendly Evergreen developers or helpdesk staff of the above "
885 "permission and this debug information: %1$s"
886 msgstr ""
887 "Tuto akci může autorizovat jiný člen personálu s výše uvedeným oprávněním. "
888 "Pokud potřebujete toto oprávnění, oznamte to systémovému správci Vaší "
889 "knihovny. Pokud si myslíte, že po Vás oprávnění bylo požadováno neprávem, "
890 "informujte helpdesk nebo spřáteleného vývojáře Evergreenu a předejte mu tuto "
891 "informaci: %1$s"
892
893 #: network.server_or_method.error
894 msgid "Server or method error"
895 msgstr "Chyba serveru nebo metody"
896
897 #: network.server.failure.exception
898 msgid ""
899 "Network or server failure.  Please check your Internet connection to %1$s "
900 "and choose Retry Network.  If you need to enter Offline Mode, choose Ignore "
901 "Errors in this and subsequent dialogs.  If you believe this error is due to "
902 "a bug in Evergreen and not network problems, please contact your help desk "
903 "or friendly Evergreen administrators, and give them this information:"
904 msgstr ""
905 "Došlo  k selhání sítě nebo serveru. Zkontrolujte prosím Vaše internetové "
906 "připojení k %1$s a zvolte Zkontrolovat síť. Pokud potřebujete vstoupit do "
907 "režimu offline, v tomto a v následujících dialogových oknech zvolte "
908 "Ignorovat chyby. Pokud myslíte, že k problému došlo kvůli chybě v Evergreenu "
909 "a nikoli kvůli problémům se sítí, prosím, kontaktujte helpdesk nebo "
910 "spřáteleného administrátora a předejte mu tuto informaci:"
911
912 #: network.server.method
913 msgid "method=%1$s"
914 msgstr "metoda=%1$s"
915
916 #: network.server.params
917 msgid "params=%1$s"
918 msgstr "paramet=%1$s"
919
920 #: network.server.thrown_label
921 msgid "THROWN:"
922 msgstr "HOZENO:"
923
924 #: network.server.status_label
925 msgid "STATUS:"
926 msgstr "STAV:"
927
928 #: network.network_failure
929 msgid "Network Failure"
930 msgstr "Selhání sítě"
931
932 #: network.retry_network
933 msgid "Retry Network"
934 msgstr "Zkontrolovat síť"
935
936 #: network.unknown_status
937 msgid "Unknown status"
938 msgstr "Neznámý stav"
939
940 #: network.window_title.error
941 msgid "Error setting window titles to match new login"
942 msgstr "Chyba při nastavení názvů oken aby odpovídaly novému přihlášení"
943
944 #: openils.global_util.clear_cache.error
945 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
946 msgstr "Problém mazání cache: %1$s"
947
948 #: openils.global_util.clipboard.error
949 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
950 msgstr "Proces kopírování do schránky selhal: %1$s"
951
952 #: openils.global_util.clipboard
953 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
954 msgstr "Zkopírováno \"%1$s\" do schránky."
955
956 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
957 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
958 msgstr "Chyba týkající se get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
959
960 #: openils.global_util.content_window.error
961 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
962 msgstr "Chyba týkající se get_contentWindow(%1$s): %2$s"
963
964 #: openils.global_util.font_size.error
965 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
966 msgstr "Chyba při úpravě velikosti písma: %1$s"
967
968 #: list.row_fetch_warning
969 msgid ""
970 "WARNING: Only %1$s out of %2$s rows in this list have been retrieved for "
971 "immediate viewing.  Sorting this list requires that all these rows be "
972 "retrieved, and this may take some time and lag the staff client.  Would you "
973 "like to proceed?"
974 msgstr ""
975 "VAROVÁNÍ: Pro okamžité zobrazení bylo načteno pouze %1$s z %2$s řádků.  "
976 "Třídění tohoto seznamu vyžaduje, aby byly načteny všechny řádky. To může "
977 "chvíli trvat a způsobit zpomalení  služebního klienta. Chcete  pokračovat?"
978
979 #: list.columns_saved
980 msgid "Column configuration saved."
981 msgstr "Nastavení slopuců bylo uloženo."
982
983 #: list.column_save_disabled
984 msgid "Column configuration save disabled by server policy."
985 msgstr ""
986 "Uložení nastavení sloupců bylo zakázáno bezpečenostními opatřeními serveru."
987
988 #: list.row_retrieving
989 msgid "Retrieving..."
990 msgstr "Načítání..."
991
992 #: list.save_csv_as
993 msgid "Save List CSV As..."
994 msgstr "Uložit CSV seznam jako..."
995
996 #: list.actions.menu.label
997 msgid "List Actions"
998 msgstr "Práce se seznamem"
999
1000 #: list.actions.menu.accesskey
1001 msgctxt "list.actions.menu.accesskey"
1002 msgid "L"
1003 msgstr "O"
1004
1005 #: list.actions.field_to_clipboard.label
1006 msgid "Copy Field from Selected Row to Clipboard"
1007 msgstr "Kopírovat do schránky pole z vybraného řádku"
1008
1009 #: list.actions.field_to_clipboard.accesskey
1010 msgctxt "list.actions.field_to_clipboard.accesskey"
1011 msgid "C"
1012 msgstr "C"
1013
1014 #: list.actions.csv_to_clipboard.label
1015 msgid "Copy List CSV to Clipboard"
1016 msgstr "Kopírovat seznam CSV do schránky"
1017
1018 #: list.actions.csv_to_clipboard.accesskey
1019 msgctxt "list.actions.csv_to_clipboard.accesskey"
1020 msgid "L"
1021 msgstr "L"
1022
1023 #: list.actions.csv_to_printer.label
1024 msgid "Print List CSV"
1025 msgstr "Tisk seznamu CSV"
1026
1027 #: list.actions.csv_to_printer.accesskey
1028 msgid "P"
1029 msgstr "T"
1030
1031 #: list.actions.extended_to_printer.label
1032 msgid "Print List Expanded Format"
1033 msgstr "Vytisknout seznam v rozšířeném formátu"
1034
1035 #: list.actions.extended_to_printer.accesskey
1036 msgid "x"
1037 msgstr "r"
1038
1039 #: list.actions.csv_to_file.label
1040 msgid "Save List CSV to File"
1041 msgstr "Uložit seznam CSV do souboru"
1042
1043 #: list.actions.csv_to_file.accesskey
1044 msgid "F"
1045 msgstr "B"
1046
1047 #: list.actions.save_column_configuration.label
1048 msgid "Save Column Configuration"
1049 msgstr "Uložit nastavení sloupců"
1050
1051 #: list.actions.save_column_configuration.accesskey
1052 msgid "S"
1053 msgstr "U"
1054
1055 #: list.dump_extended_format.record_separator
1056 msgid "=-=-="
1057 msgstr "=-=-="
1058
1059 #: list.line_number
1060 msgid "#"
1061 msgstr "č."
1062
1063 #: menu.cmd_survey_wizard.inadequate_perm
1064 msgid ""
1065 "You are lacking the CREATE_SURVEY permission and/or working locations."
1066 msgstr "Chybí Vám oprávnění  CREATE_SURVEY a/nebo umístění pracovní stanice."
1067
1068 #: menu.cmd_local_admin_fonts_and_sounds.tab
1069 msgid "Global Font and Sound Settings"
1070 msgstr "Celkové nastavení fontů a zvuků"
1071
1072 #: menu.cmd_local_admin_printer.tab
1073 msgid "Printer Settings Editor"
1074 msgstr "Nastavení tiskárny"
1075
1076 #: menu.cmd_local_admin_do_not_auto_attempt_print_setting.tab
1077 msgid "'Do Not Attempt Auto-Print' Setting"
1078 msgstr "Nastavení 'Netisknout automaticky'"
1079
1080 #: menu.cmd_local_admin_closed_dates.tab
1081 msgid "Closed Dates Editor"
1082 msgstr "Nastavení zavíracích dnů knihovny"
1083
1084 #: menu.cmd_local_admin_copy_locations.tab
1085 msgid "Copy Locations Editor"
1086 msgstr "Umístění exemplářů"
1087
1088 #: menu.cmd_local_admin_lib_settings.tab
1089 msgid "Library Settings Editor"
1090 msgstr "Nastavení knihovny"
1091
1092 #: menu.cmd_local_admin_non_cat_types.tab
1093 msgid "Non-cataloged Types Editor"
1094 msgstr "Nastavení  nekatalogizovaných typů"
1095
1096 #: menu.cmd_local_admin_stat_cats.tab
1097 msgid "Statistical Categories Editor"
1098 msgstr "Nastavení statistických kategorií"
1099
1100 #: menu.cmd_local_admin_reports.tab
1101 msgid "Reports"
1102 msgstr "Zprávy"
1103
1104 #: menu.cmd_local_admin_age_overdue_circulations_to_lost.tab
1105 msgid "Age to Lost"
1106 msgstr "Doba pro označení exempláře za ztracený"
1107
1108 #: menu.cmd_local_admin_cash_reports.tab
1109 msgid "Cash Reports"
1110 msgstr "Přehledy hotovostních operací"
1111
1112 #: menu.cmd_local_admin_transit_list.tab
1113 msgid "Transits"
1114 msgstr "Přeprava"
1115
1116 #: menu.cmd_acq_create_invoice.tab
1117 msgid "New Invoice"
1118 msgstr "Nová faktura"
1119
1120 #: menu.cmd_acq_bib_search.tab
1121 msgid "MARC Federated Search"
1122 msgstr "Federativní vyhledávání MARCu"
1123
1124 #: menu.cmd_acq_from_bib.tab
1125 msgid "Load Catalog Record IDs"
1126 msgstr "Načíst ID katalogizačních záznamů"
1127
1128 #: menu.cmd_acq_unified_search.tab
1129 msgid "Acquisitions Search"
1130 msgstr "Vyhledávání v akvizici"
1131
1132 #: menu.cmd_acq_upload.tab
1133 msgid "Load MARC Order Records"
1134 msgstr "Nahrát MARC záznamy pro objednávky"
1135
1136 #: menu.cmd_acq_new_brief_record.tab
1137 msgid "New Brief Record"
1138 msgstr "Vytvořit zkrácený záznam"
1139
1140 #: menu.cmd_acq_po.tab
1141 msgid "Purchase Orders"
1142 msgstr "Objednávky"
1143
1144 #: menu.cmd_acq_user_requests.tab
1145 msgid "Patron Requests"
1146 msgstr "Požadavky čtenářů"
1147
1148 #: menu.cmd_acq_claim_eligible.tab
1149 msgid "Claim-Ready Items"
1150 msgstr "Položky k reklamaci"
1151
1152 #: menu.cmd_serial_batch_receive.tab
1153 msgid "Batch Receive"
1154 msgstr "Příjem exemplářů"
1155
1156 #: menu.cmd_url_verify.tab
1157 msgid "Link Checker"
1158 msgstr "Kontrola odkazů"
1159
1160 #: menu.cmd_booking_resource.tab
1161 msgid "Resources"
1162 msgstr "Zdroje"
1163
1164 #: menu.cmd_booking_reservation.tab
1165 msgid "Reservations"
1166 msgstr "Rezervace zdrojů"
1167
1168 #: menu.cmd_booking_reservation_pickup.tab
1169 msgid "Reservation Pickup"
1170 msgstr "Vyzvednutí rezervace"
1171
1172 #: menu.cmd_booking_reservation_return.tab
1173 msgid "Reservation Return"
1174 msgstr "Vrácení rezervace"
1175
1176 #: menu.cmd_server_admin_conify_remote_account.tab
1177 msgid "Remote Accounts"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: menu.cmd_booking_pull_list.tab
1181 msgid "Booking Pull List"
1182 msgstr "Seznam rezervovaných zdrojů"
1183
1184 #: menu.cmd_booking_capture.tab
1185 msgid "Booking Capture"
1186 msgstr "Zachycení rezervovaného zdroje"
1187
1188 #: menu.cmd_authority_manage.tab
1189 msgid "Manage Authorities"
1190 msgstr "Spravovat autority"
1191
1192 #: menu.cmd_search_prefs.tab
1193 msgid "Search Preferences"
1194 msgstr "Předvolby vyhledávání"
1195
1196 #: menu.local_admin.barcode_completion.tab
1197 msgid "Barcode Completion"
1198 msgstr "Doplnění čárového kódu"
1199
1200 #: menu.local_admin.circ_matrix_matchpoint.tab
1201 msgid "Circulation Policies"
1202 msgstr "Nastavení pravidel pro půjčování"
1203
1204 #: menu.local_admin.hold_matrix_matchpoint.tab
1205 msgid "Hold Policies"
1206 msgstr "Pravidla vyřizování rezervací"
1207
1208 #: menu.local_admin.item_attribute_editor.tab
1209 msgid "Admin Item Attribute Editor"
1210 msgstr "Administrátorské rozhraní pro editaci vlastností exempláře"
1211
1212 #: menu.local_admin.work_log.tab
1213 msgid "Work Log"
1214 msgstr "Pracovní log"
1215
1216 #: menu.local_admin.patrons_due_refunds.tab
1217 msgid "Patrons With Negative Balances"
1218 msgstr "Čtenáři s negativní bilancí"
1219
1220 #: menu.circulation.staged_patrons.tab
1221 msgid "Pending Patrons"
1222 msgstr "Nevyřízení čtenáři"
1223
1224 #: load_printer_settings_error_description
1225 msgid ""
1226 "Printer settings did not load cleanly with this version of Evergreen.  You "
1227 "should reconfigure your printer under Printer Settings Editor."
1228 msgstr ""
1229 "Nastavení tiskárny nebylo v této verzi Evergreenu správně načteno. Měli "
1230 "byste Vaši tiskárnu nastavit v  Nastavení tiskárny."
1231
1232 #: load_printer_settings_error_title
1233 msgid "Printer Settings"
1234 msgstr "Nastavení tiskárny"
1235
1236 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1237 msgid "Batch Edit"
1238 msgstr "Dávková editace"
1239
1240 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1241 msgid "Batch View"
1242 msgstr "Zobrazení dávky"
1243
1244 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1245 msgid "Edit"
1246 msgstr "Editovat"
1247
1248 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1249 msgid "View"
1250 msgstr "Zobrazit"
1251
1252 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
1253 msgid "You do not have permission to add volumes to the workstation library."
1254 msgstr ""
1255 "Nemáte oprávnění přidávat  svazky do knihovny, v níž je registrována "
1256 "pracovní stanice."
1257
1258 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
1259 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
1260 msgstr "Přidat svazek/exemplář k záznamu číslo %1$s"
1261
1262 #: staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.tcn.label
1263 msgid "Record with TCN %1$s targeted for Multi-Bib items."
1264 msgstr "Záznam s TCN %1$s je cílen pro multi-bib položky"
1265
1266 #: staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.record_id.label
1267 msgctxt ""
1268 "staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.record_id.label"
1269 msgid "Record with ID %1$s targeted for Multi-Bib items."
1270 msgstr "Záznam s ID %1$s je cílen pro Multi-Bib položky."
1271
1272 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
1273 msgctxt "staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label"
1274 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
1275 msgstr "Záznam s TCN %1$s označen k přepsání."
1276
1277 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
1278 msgctxt "staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label"
1279 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
1280 msgstr "Záznam s ID %1$s označen k přepsání."
1281
1282 #: staff.cat.opac.marked_record_for_hold_transfer_indicator.tcn.label
1283 msgid "Record with TCN %1$s marked for title hold transfer."
1284 msgstr "Záznam s TCN %1$s byl označen pro přesun kvůli rezervaci titulu"
1285
1286 #: staff.cat.opac.marked_record_for_hold_transfer_indicator.record_id.label
1287 msgid "Record with ID %1$s marked for title hold transfer."
1288 msgstr "Záznam s ID %1$s byl označen pro přesun kvůli rezervaci titulu."
1289
1290 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1291 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1292 msgstr "Nejprve je potřeba označit záznam jako cíl přesunu rezervace"
1293
1294 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1295 msgid "Holds transferred."
1296 msgstr "Rezervace přesunuty."
1297
1298 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1299 msgid "Holds not transferred."
1300 msgstr "Rezervace nebyly přesunuty."
1301
1302 #: staff.cat.opac.related_items
1303 msgid "Related Lineitems"
1304 msgstr "Související položky"
1305
1306 #: staff.cat.opac.serial_alt_mgmt
1307 msgid "Subscriptions"
1308 msgstr "Předplatné"
1309
1310 #: staff.cat.create_or_rebarcode_items
1311 msgid "Create or Re-barcode Items"
1312 msgstr "Vytvořit nebo změnit čárový kód exempláře"
1313
1314 #: staff.cat.bib_source.can_have_copies.false
1315 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
1316 msgstr "Záznamy z %1$s nemohou mít exempláře"
1317
1318 #: printing.nothing_to_reprint
1319 msgid "Nothing to re-print"
1320 msgstr "Není co znovu vytisknout"
1321
1322 #: printing.prompt_for_external_print_cmd
1323 msgid ""
1324 "Enter external print command and parameters (use %receipt.txt% or "
1325 "%receipt.html% as the file containing the print data. Those values will be "
1326 "substituted with the proper path.):"
1327 msgstr ""
1328 "Zadejte externí příkaz tiskárny a parametry (použijte %receipt.txt% nebo "
1329 "%receipt.html% pro soubor obsahující data k tisku. Za tyto  hodnoty bude "
1330 "dosazena správná cesta.)"
1331
1332 #: printing.print_strategy_saved
1333 msgid "Print strategy (%1$s) for %2$s context saved to file system."
1334 msgstr ""
1335 "Strategie tisku (%1$s) pro kontext %2$s byla uložena v souborovém systému."
1336
1337 #: text_editor.prompt_for_external_cmd
1338 msgid ""
1339 "Enter external text editor command and parameters (use %letter.txt% as the "
1340 "file containing the text. This value will be substituted with the proper "
1341 "path.):"
1342 msgstr ""
1343 "Zadejte externí příkaz textového editoru a parametry (použijte %letter.txt% "
1344 "pro soubor obsahující text. Za tyto  hodnoty bude dosazena správná cesta)."
1345
1346 #: menu.tab1.accesskey
1347 msgid "1"
1348 msgstr "1"
1349
1350 #: menu.tab2.accesskey
1351 msgid "2"
1352 msgstr "2"
1353
1354 #: menu.tab3.accesskey
1355 msgid "3"
1356 msgstr "3"
1357
1358 #: menu.tab4.accesskey
1359 msgid "4"
1360 msgstr "4"
1361
1362 #: menu.tab5.accesskey
1363 msgid "5"
1364 msgstr "5"
1365
1366 #: menu.tab6.accesskey
1367 msgid "6"
1368 msgstr "6"
1369
1370 #: menu.tab7.accesskey
1371 msgid "7"
1372 msgstr "7"
1373
1374 #: menu.tab8.accesskey
1375 msgid "8"
1376 msgstr "8"
1377
1378 #: menu.tab9.accesskey
1379 msgid "9"
1380 msgstr "9"
1381
1382 #: menu.tab10.accesskey
1383 msgid "0"
1384 msgstr "0"
1385
1386 #: generic.unsaved_data_warning
1387 msgid ""
1388 "This action may cause you to lose unsaved information in the current "
1389 "interface. Continue anyway?"
1390 msgstr ""
1391 "Tato akce může způsobit ztrátu neuložených dat v aktuálním rozhraní. Chcete "
1392 "přesto pokračovat?"
1393
1394 #: browser.reload.unsaved_data_warning
1395 msgid "This page may have unsaved data. Reload it anyway?"
1396 msgstr ""
1397 "Tato stránka může obsahovat neuložená data. Chcete ji přesto znovu načíst?"
1398
1399 #: menu.close_tab.unsaved_data_warning
1400 msgid "This tab may have unsaved data. Close it anyway?"
1401 msgstr "Tento panel může obsahovat neuložená data. Chcete ho přesto zavřít?"
1402
1403 #: menu.replace_tab.unsaved_data_warning
1404 msgid "This tab may have unsaved data. Replace it anyway?"
1405 msgstr ""
1406 "Tento panel  může obsahovat neuložená data. Chcete ho přesto nahradit?"
1407
1408 #: menu.close_window.unsaved_data_warning
1409 msgid "This window may have unsaved data. Close it anyway?"
1410 msgstr "Toto okno může obsahovat neuložená data. Chcete ho přesto  zavřít?"
1411
1412 #: menu.logoff.unsaved_data_warning
1413 msgid "This session may have unsaved data. Logoff anyway?"
1414 msgstr ""
1415 "Je možné, že některá data této relace nebyla uložena. Chcete se přesto "
1416 "odhlásit?"
1417
1418 #: menu.shutdown.unsaved_data_warning
1419 msgid "This application may have unsaved data. Exit it anyway?"
1420 msgstr ""
1421 "Je možné, že některá data v této aplikaci nebyla uložena. Chcete aplikaci "
1422 "přesto ukončit?"
1423
1424 #: hotkeys.Default
1425 msgctxt "hotkeys.Default"
1426 msgid "Default"
1427 msgstr "Výchozí"
1428
1429 #: hotkeys.None
1430 msgid "No Hotkeys"
1431 msgstr "Bez klávesových zkratek"
1432
1433 #: barcode_choice.join_barcodes
1434 msgid "%1$s / %2$s"
1435 msgstr "%1$s / %2$s"
1436
1437 #: barcode_choice.actor
1438 msgid "%1$s : %2$s, %3$s from %4$s (%5$s)"
1439 msgstr "%1$s : %2$s, %3$s z %4$s (%5$s)"
1440
1441 #: barcode_choice.asset
1442 msgid "%1$s : %2$s from %3$s (%4$s)"
1443 msgstr "%1$s : %2$s z %3$s (%4$s)"
1444
1445 #: barcode_choice.none
1446 msgid "None of the above"
1447 msgstr "Nic z výše uvedeného"
1448
1449 #: barcode_choice.prompt
1450 msgid ""
1451 "After auto completion multiple barcodes may match your input. Please choose "
1452 "the barcode you intended below."
1453 msgstr ""
1454 "Po automatickém doplnění odpovídá vašemu vstupu n ěkolik čárových kódů. "
1455 "Prosím, níže vyberte čárový kód, který jste měli na mysli."
1456
1457 #: barcode_choice.errors_found
1458 msgid ""
1459 "In addition to the options below, one or more errors were encountered on "
1460 "items not shown."
1461 msgstr ""
1462 "Kromě možností uvedených níže, došlo u nezobrazených jednotek k jedné nebo "
1463 "více chybám."
1464
1465 #: barcode_choice.title
1466 msgid "Barcode Choice"
1467 msgstr "Volba čárového kódu"
1468
1469 #: barcode_choice.choice_label
1470 msgid "Found Barcodes:"
1471 msgstr "Nalezené čárové kódy"
1472
1473 #: barcode_choice.actor_label
1474 msgid "Patron : %1$s"
1475 msgstr "čtenář: %1$s"
1476
1477 #: barcode_choice.asset_label
1478 msgid "Item : %1$s"
1479 msgstr "Exemplář: %1$s"
1480
1481 #: barcode_choice.serial_label
1482 msgid "Serial : %1$s"
1483 msgstr "Seriál : %1$s"
1484
1485 #: barcode_choice.booking_label
1486 msgid "Booking : %1$s"
1487 msgstr "Rezervace zdrojů : %1$s"
1488
1489 #: staff.main.button_bar.none
1490 msgid "None"
1491 msgstr "Žádný"
1492
1493 #: staff.main.button_bar.default
1494 msgctxt "staff.main.button_bar.default"
1495 msgid "Default"
1496 msgstr "Výchozí"
1497
1498 #: util.hide_elements.title
1499 msgid "Hide UI Elements"
1500 msgstr "Skrýt prvky uživatelského rozhraní"
1501
1502 #: util.hide_elements.desc
1503 msgid ""
1504 "This is a list of hideable elements for this interface.  Check the ones that "
1505 "you want hidden and the library (and descendants) you want to affect:"
1506 msgstr ""
1507 "Toto je seznam prvků uživatelského rozhraní, které lze skrýt. Zaškrtněte ty, "
1508 "které chcete skrýt a knihovnu (a vnořené jednotky), které mají být "
1509 "nastavením ovlivněny."
1510
1511 #: util.hide_elements.current_setting_preamble
1512 msgid ""
1513 "Workstation library %1$s is currently hiding these elements based on a "
1514 "setting inherited from %2$s:"
1515 msgstr ""
1516 "Knihovna  %1$s, v níž je pracovní stanice registrována má momentálně  skryté "
1517 "tyto prvků na základě nastavení zděděných od %2$s:"
1518
1519 #: util.hide_elements.current_setting_nonexistent
1520 msgid ""
1521 "Workstation library %1$s is not currently hiding any of these elements."
1522 msgstr "Knihovna  %1$s momentálně nemá skryté tyto prvky."
1523
1524 #: util.hide_elements.update_setting.update_success
1525 msgid "Successfully updated the setting."
1526 msgstr "Nastavení bylo úspěšně aktualizováno."
1527
1528 #: util.hide_elements.update_setting.delete_success
1529 msgid "Successfully deleted the setting."
1530 msgstr "Nastavení bylo úspěšně smazáno."
1531
1532 #: util.hide_elements.update_setting.failure
1533 msgid "Setting not changed."
1534 msgstr "Nastavení nebylo změněno"
1535
1536 #: util.hide_elements.missing_permission
1537 msgid "Missing permission %1$s"
1538 msgstr "Chybí oprávnění  %1$s"
1539
1540 #~ msgid "Ok"
1541 #~ msgstr "Ok"
1542
1543 #~ msgid "Cancel"
1544 #~ msgstr "Zrušit"