Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2017-02-21 20:30-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2017-03-08 13:29+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-03-09 05:31+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18330)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:8080
19 msgid "Estonia "
20 msgstr "Estonsko "
21
22 #: 950.data.seed-values.sql:117
23 msgid "Series Title"
24 msgstr "Název edice"
25
26 # id::clfm.value__p
27 #: 950.data.seed-values.sql:7069 950.data.seed-values.sql:7875
28 #: 950.data.seed-values.sql:8580 950.data.seed-values.sql:8601
29 msgid "Poetry"
30 msgstr "Poezie"
31
32 # id::clm.value__pau
33 #: 950.data.seed-values.sql:6882
34 msgid "Palauan"
35 msgstr "Palauština"
36
37 #: 950.data.seed-values.sql:1592
38 msgid ""
39 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
40 "in certain staff interfaces"
41 msgstr ""
42 "Povolí uživatelům a ukádat a stahovat sady filtrů pro dialog filtrů, které "
43 "jsou k dispozici v některých rozhraních pro personál"
44
45 # id::clm.value__kir
46 #: 950.data.seed-values.sql:6769
47 msgid "Kyrgyz"
48 msgstr "Kyrgyzština"
49
50 #: 950.data.seed-values.sql:5306
51 msgid "Z39.50 Source"
52 msgstr "Z39.50 zdroj"
53
54 #: 950.data.seed-values.sql:7570
55 msgid "film reel"
56 msgstr "filmový pás"
57
58 #: 950.data.seed-values.sql:1651
59 msgid "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
60 msgstr "Povolit uživateli upravovat parametry známek popularity"
61
62 # id::clm.value__nor
63 #: 950.data.seed-values.sql:6860
64 msgid "Norwegian"
65 msgstr "Norština"
66
67 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
68 #: 950.data.seed-values.sql:414 950.data.seed-values.sql:435
69 #: 950.data.seed-values.sql:15643
70 msgid "LCCN"
71 msgstr "LCCN"
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:15621
74 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
75 msgstr "Překlopit fondy distribučních formulí"
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:35
78 msgid "Alerting block on Circ"
79 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček"
80
81 # id::clm.value__dua
82 #: 950.data.seed-values.sql:6653
83 msgid "Duala"
84 msgstr "Dualština"
85
86 #: 950.data.seed-values.sql:15377
87 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
88 msgstr "Standardně sloučit při nahrávání při jedné shodě."
89
90 #: 950.data.seed-values.sql:7842
91 msgid "Full score"
92 msgstr "Velká partitura"
93
94 #: 950.data.seed-values.sql:4673
95 msgid ""
96 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
97 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
98 "field is shown or required this setting is ignored."
99 msgstr ""
100 "Pole \"číslo identifikačního dokladu 2\" (ident_value2) na kartě "
101 "registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je "
102 "viditelné, pokud  je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba "
103 "\" zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je aktivní volba \"zobrazit povinná "
104 "pole\", toto nastavení je ignorováno."
105
106 #: 950.data.seed-values.sql:4904
107 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
108 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
109
110 #: 950.data.seed-values.sql:1564
111 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
112 msgstr "Povolí uživatelo vytvořit / zobrazit / smazat adresu upozornění."
113
114 #: 950.data.seed-values.sql:8199
115 msgid "Nunavut "
116 msgstr "Nunavut "
117
118 # id::crrf.name__2
119 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
120 #: 950.data.seed-values.sql:321
121 msgid "10_cent_per_day"
122 msgstr "10_centů_za_den"
123
124 #: 950.data.seed-values.sql:98
125 msgid "Keyword"
126 msgstr "Klíčové slovo"
127
128 #: 950.data.seed-values.sql:5376
129 msgid "Renew Circulations"
130 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
131
132 #: 950.data.seed-values.sql:15292
133 msgid "Upload Default Match Set"
134 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
135
136 #: 950.data.seed-values.sql:7749
137 msgid "Rock music"
138 msgstr "Rocková hudba"
139
140 #: 950.data.seed-values.sql:1002
141 msgid "DELETE_SURVEY"
142 msgstr "DELETE_SURVEY"
143
144 #: 950.data.seed-values.sql:8021
145 msgid "Aruba "
146 msgstr "Aruba "
147
148 #: 950.data.seed-values.sql:13096
149 msgid "Heading -- Meeting Name"
150 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
151
152 #: 950.data.seed-values.sql:7898
153 msgid "Not Applicable"
154 msgstr "Nelze použít"
155
156 #: 950.data.seed-values.sql:7872 950.data.seed-values.sql:8577
157 #: 950.data.seed-values.sql:8598
158 msgid "Memoirs"
159 msgstr "Memoáry"
160
161 #: 950.data.seed-values.sql:15701
162 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
163 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:3200
166 msgid ""
167 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
168 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
169 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
170 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
171 msgstr ""
172 "Účelem je poskytnout časový interval poté co exempláře přejde do statusu "
173 "\"na regále s rezervacemi\" než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále "
174 "s rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
175 "než se exemplář  zobrazí jako  \"připraveno pro vyzvednutí\". Příklad: \"5 "
176 "dnů\", \"1 hodina\"."
177
178 # id::clm.value__hit
179 #: 950.data.seed-values.sql:6722
180 msgid "Hittite"
181 msgstr "Chetitština"
182
183 #: 950.data.seed-values.sql:7895
184 msgid "Instrumental and vocal parts"
185 msgstr "Instrumentální a vokální části"
186
187 #: 950.data.seed-values.sql:1356
188 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
189 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
190
191 #: 950.data.seed-values.sql:11717
192 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
193 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
194
195 #: 950.data.seed-values.sql:16554
196 msgid "Notification of a group of circs"
197 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček"
198
199 #: 950.data.seed-values.sql:8302
200 msgid "Wake Island "
201 msgstr "Wake (ostrov) "
202
203 #: 950.data.seed-values.sql:72
204 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
205 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
206
207 # id::clm.value__nah
208 #: 950.data.seed-values.sql:6842
209 msgid "Nahuatl"
210 msgstr "Nahuatl"
211
212 #: 950.data.seed-values.sql:11941 950.data.seed-values.sql:11942
213 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
214 msgstr "Počáteční datum ponechávání historických rezervací"
215
216 #: 950.data.seed-values.sql:5155
217 msgid ""
218 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
219 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
220 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
221 "set period of time."
222 msgstr ""
223 "Zabraňuje naúčtování záporných poplatků (refundace) u poplatků za materiály "
224 "po výpůjční lhůtě. Nastavení \"pravda\" může buď zakázat  záporné poplatky "
225 "vždy nebo - když je použito v kombinaci s nastaveným intervalem -  zakáže "
226 "záporné poplatky po uplynutí určitého  časového období."
227
228 # id::aout.name__5
229 #: 950.data.seed-values.sql:467
230 msgid "Bookmobile"
231 msgstr "Pojízdná knihovna"
232
233 # id::clm.value__kaw
234 #: 950.data.seed-values.sql:6760
235 msgid "Kawi"
236 msgstr "Kawi"
237
238 #: 950.data.seed-values.sql:7941
239 msgid "Eckert"
240 msgstr "Eckertovo zobrazení"
241
242 #: 950.data.seed-values.sql:4436
243 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
244 msgstr ""
245 "Navrhnout pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" "
246 "(claims_never_checked_out_count) na kartě registračních údajů čtenáře."
247
248 #: 950.data.seed-values.sql:3161
249 msgid "Hard boundary"
250 msgstr "Pevná hranice"
251
252 #: 950.data.seed-values.sql:8218
253 msgid "Poland "
254 msgstr "Polsko "
255
256 #: 950.data.seed-values.sql:8261
257 msgid "Switzerland "
258 msgstr "Švýcarsko "
259
260 #: 950.data.seed-values.sql:13639 950.data.seed-values.sql:14425
261 msgid "Virgin Mobile"
262 msgstr "Virgin Mobile"
263
264 #: 950.data.seed-values.sql:13286
265 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
266 msgstr "Adresář předmětových hesel"
267
268 #: 950.data.seed-values.sql:8132
269 msgid "Jamaica "
270 msgstr "Jamaica "
271
272 # id::clm.value__sas
273 #: 950.data.seed-values.sql:6912
274 msgid "Sasak"
275 msgstr "Sasakština"
276
277 #: 950.data.seed-values.sql:948
278 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
279 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
280
281 #: 950.data.seed-values.sql:332
282 msgid "Available"
283 msgstr "Dostupné"
284
285 # id::crcd.name__6
286 #: 950.data.seed-values.sql:289
287 msgid "35_days_1_renew"
288 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
289
290 #: 950.data.seed-values.sql:4158
291 msgid ""
292 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
293 "registration and self-service username changing only"
294 msgstr ""
295 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
296 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
297
298 #: 950.data.seed-values.sql:804
299 msgid "Allow a user to view a funding source"
300 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
301
302 #: 950.data.seed-values.sql:4974
303 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
304 msgstr ""
305 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
306 "exempláře je zavřená."
307
308 #: 950.data.seed-values.sql:4916
309 msgid ""
310 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
311 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
312 msgstr ""
313 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
314 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
315
316 #: 950.data.seed-values.sql:7971 950.data.seed-values.sql:8665
317 #: 950.data.seed-values.sql:8675
318 msgid "Game"
319 msgstr "Hra"
320
321 #: 950.data.seed-values.sql:652
322 msgid "Allow a user to delete a copy location"
323 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
324
325 #: 950.data.seed-values.sql:350
326 msgid "Long Overdue"
327 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
328
329 #: 950.data.seed-values.sql:15679
330 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
331 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
332
333 #: 950.data.seed-values.sql:8269
334 msgid "Tasmania "
335 msgstr "Tasmánie "
336
337 #: 950.data.seed-values.sql:33
338 msgid "Alerting Note, no blocks"
339 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
340
341 #: 950.data.seed-values.sql:3749
342 msgid ""
343 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
344 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
345 "will not be suppressed."
346 msgstr ""
347 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, \"nerezervační\" přepravy "
348 "mezi touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
349 "potlačeny.  Pokud je nastaven prázdní hodnot, přeprava nebude potlačena."
350
351 #: 950.data.seed-values.sql:15050
352 msgid ""
353 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
354 "copy on the patron record when it is paid"
355 msgstr ""
356 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
357 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
358
359 #: 950.data.seed-values.sql:1162
360 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
361 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
362
363 #: 950.data.seed-values.sql:483 950.data.seed-values.sql:3431
364 #: 950.data.seed-values.sql:3434
365 msgid "Lost Materials Processing Fee"
366 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
367
368 #: 950.data.seed-values.sql:696
369 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
370 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
371
372 #: 950.data.seed-values.sql:1716
373 msgid "Data Review"
374 msgstr "Přehled dat"
375
376 #: 950.data.seed-values.sql:1633
377 msgid "Allow a user to mark an item status as 'damaged'"
378 msgstr "Povolit uživateli změnit status exempláře na  'Poškozené'"
379
380 #: 950.data.seed-values.sql:14153
381 msgid "Chariton Valley Wireless"
382 msgstr "Chariton Valley Wireless"
383
384 #: 950.data.seed-values.sql:606
385 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
386 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
387
388 #: 950.data.seed-values.sql:2707
389 msgid "OPAC"
390 msgstr "OPAC"
391
392 #: 950.data.seed-values.sql:1643
393 msgid "Allow a user to delete a popularity badge"
394 msgstr "Povolit uživateli smazat známku popularity"
395
396 #: 950.data.seed-values.sql:1334
397 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
398 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
399
400 #: 950.data.seed-values.sql:8150
401 msgid "Luxembourg "
402 msgstr "Lucembursko "
403
404 #: 950.data.seed-values.sql:970
405 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
406 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
407
408 #: 950.data.seed-values.sql:5000
409 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
410 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
411
412 #: 950.data.seed-values.sql:6686
413 msgid "Gã"
414 msgstr "Ga"
415
416 #: 950.data.seed-values.sql:8350
417 msgid "Continuing resource status unknown"
418 msgstr "Pokračující zdroj s neznámým statusem"
419
420 #: 950.data.seed-values.sql:7091
421 msgid "Serial"
422 msgstr "Seriál"
423
424 # id::clm.value__ven
425 #: 950.data.seed-values.sql:7005
426 msgid "Venda"
427 msgstr "Vendština"
428
429 #: 950.data.seed-values.sql:11671
430 msgid ""
431 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
432 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
433 msgstr ""
434 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
435 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
436 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
437
438 #: 950.data.seed-values.sql:8305
439 msgid "West Virginia "
440 msgstr "Západní Virginie "
441
442 #: 950.data.seed-values.sql:3578
443 msgid ""
444 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
445 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
446 "the org unit"
447 msgstr ""
448 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
449 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být zkratka organizační "
450 "jednotky."
451
452 # id::clm.value__ori
453 #: 950.data.seed-values.sql:6870
454 msgid "Oriya"
455 msgstr "Urijština"
456
457 #: 950.data.seed-values.sql:746
458 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
459 msgstr "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny uživatelů"
460
461 #: 950.data.seed-values.sql:120
462 msgid "Abbreviated Title"
463 msgstr "Zkrácený název"
464
465 #: 950.data.seed-values.sql:7924
466 msgid "Equirectangular"
467 msgstr "Obdélníkové zobrazení (equirectangular)"
468
469 #: 950.data.seed-values.sql:8234
470 msgid "Rwanda "
471 msgstr "Rwanda "
472
473 # id::i18n_l.name__en-CA
474 #: 950.data.seed-values.sql:375
475 msgid "English (Canada)"
476 msgstr "Angličtina (Kanada)"
477
478 #: 950.data.seed-values.sql:8009
479 msgid "Armenia (Republic) "
480 msgstr "Arménie "
481
482 #: 950.data.seed-values.sql:7957 950.data.seed-values.sql:8613
483 #: 950.data.seed-values.sql:8626 950.data.seed-values.sql:8639
484 #: 950.data.seed-values.sql:8652
485 msgid "Form lines"
486 msgstr "Tvarové čáry"
487
488 #: 950.data.seed-values.sql:13110
489 msgid "Heading -- Form Subdivision"
490 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
491
492 #: 950.data.seed-values.sql:4628
493 msgid ""
494 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
495 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
496 "If the field is required this setting is ignored."
497 msgstr ""
498 "Pole  \"večerní telefon\" (evening_phone)  bude zobrazeno na kartě "
499 "registračních údajů čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není "
500 "povinné. Pokud jde o povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:4511
503 msgid ""
504 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
505 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
506 "field is shown or required this setting is ignored."
507 msgstr ""
508 "Pole pro telefon přes den (day_phone) bude na kartě registračních údajů "
509 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
510 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
511 "nastavení ignorováno."
512
513 #: 950.data.seed-values.sql:772
514 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
515 msgstr ""
516 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
517 "počet prodloužení"
518
519 #: 950.data.seed-values.sql:14664
520 msgid "A text message has been requested for a call number."
521 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
522
523 #: 950.data.seed-values.sql:11665
524 msgid "Canceled: By Vendor"
525 msgstr "Zrušeno dodavatelem"
526
527 #: 950.data.seed-values.sql:1146
528 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
529 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
530
531 #: 950.data.seed-values.sql:1649
532 msgid "Allow a user to delete a popularity badge parameter"
533 msgstr "Povolit uživateli smazat parametr známky popularity"
534
535 #: 950.data.seed-values.sql:15659
536 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
537 msgstr "Maximum paralelních dávkových vyhledávání Z39.50"
538
539 #: 950.data.seed-values.sql:13739
540 msgid "Alaska, USA"
541 msgstr "Aljaška, USA"
542
543 #: 950.data.seed-values.sql:8004
544 msgid "Alberta "
545 msgstr "Alberta "
546
547 #: 950.data.seed-values.sql:4007
548 msgid "Format Times with this pattern."
549 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
550
551 #: 950.data.seed-values.sql:6804
552 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
553 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
554
555 #: 950.data.seed-values.sql:3061
556 msgid ""
557 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
558 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
559 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
560 msgstr ""
561 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
562 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
563 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
564 "jednotkou a splní ji."
565
566 #: 950.data.seed-values.sql:4610
567 msgid ""
568 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
569 "registration."
570 msgstr ""
571 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
572 "registračních údajích čtenáře"
573
574 #: 950.data.seed-values.sql:3380
575 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
576 msgstr ""
577 "Pokud je nastaveno na \"pravda\", nepoužívat žádné exempláře z této "
578 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
579
580 #: 950.data.seed-values.sql:4562
581 msgid "Regex for email field on patron registration"
582 msgstr "Regulární výraz pro pole \"e-mail\" v registračních údajích čtenáře"
583
584 #: 950.data.seed-values.sql:4052
585 msgid "Courier Code"
586 msgstr "Kód kurýra"
587
588 #: 950.data.seed-values.sql:6561
589 msgid "Apache languages"
590 msgstr "Apačské jazyky"
591
592 #: 950.data.seed-values.sql:1302
593 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
594 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
595
596 #: 950.data.seed-values.sql:7270 950.data.seed-values.sql:7271
597 #: 950.data.seed-values.sql:7277 950.data.seed-values.sql:7278
598 #: 950.data.seed-values.sql:7353 950.data.seed-values.sql:7354
599 msgid "Blu-ray"
600 msgstr "Blu-ray"
601
602 #: 950.data.seed-values.sql:882
603 msgid "Allows a user to create a purchase order"
604 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
605
606 #: 950.data.seed-values.sql:7868 950.data.seed-values.sql:8573
607 #: 950.data.seed-values.sql:8594
608 msgid "Instruction"
609 msgstr "Instrukce"
610
611 #: 950.data.seed-values.sql:3710
612 msgid "Content of header_text include"
613 msgstr "Obsah includu header_text"
614
615 #: 950.data.seed-values.sql:12381
616 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
617 msgstr "Neplatná hodnota \"výše vkladu\""
618
619 #: 950.data.seed-values.sql:8341
620 msgid "Inclusive dates of collection"
621 msgstr "Data zahrnutá v kolekci"
622
623 #: 950.data.seed-values.sql:3575
624 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
625 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
626
627 # id::citm.value__m
628 #: 950.data.seed-values.sql:7056
629 msgid "Computer file"
630 msgstr "Počítačový soubor"
631
632 #: 950.data.seed-values.sql:14323
633 msgid "Nextel"
634 msgstr "Nextel"
635
636 #: 950.data.seed-values.sql:11629
637 msgid "EDI"
638 msgstr "EDI"
639
640 #: 950.data.seed-values.sql:1152
641 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
642 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
643
644 #: 950.data.seed-values.sql:8196
645 msgid "Nova Scotia "
646 msgstr "Nové Skotsko "
647
648 #: 950.data.seed-values.sql:12049
649 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
650 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
651
652 #: 950.data.seed-values.sql:3584
653 msgid "Change reshelving status interval"
654 msgstr ""
655 "Upravit  interval změny statutu exempláře z \" vráceno, dosud nezařazeno\" "
656 "na \" dostupné\""
657
658 #: 950.data.seed-values.sql:3070
659 msgid ""
660 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
661 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
662 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
663 "items will match."
664 msgstr ""
665 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
666 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
667 "dojít k zachycení titulů nebo signatur, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
668 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
669
670 #: 950.data.seed-values.sql:554
671 msgid ""
672 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
673 msgstr ""
674 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
675 "rezervaci"
676
677 #: 950.data.seed-values.sql:4439
678 msgid ""
679 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
680 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
681 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
682 msgstr ""
683 "Pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" (claims_never_checked_out_count) "
684 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
685 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
686 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
687
688 #: 950.data.seed-values.sql:8026
689 msgid "British Columbia "
690 msgstr "Brtiská Kolumbie "
691
692 # id::clfm.description__p
693 #: 950.data.seed-values.sql:7069
694 msgid "The item is a poem or collection of poems."
695 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
696
697 # id::clm.value__kau
698 #: 950.data.seed-values.sql:6759
699 msgid "Kanuri"
700 msgstr "Kanuri"
701
702 #: 950.data.seed-values.sql:6692
703 msgid "Germanic (Other)"
704 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
705
706 #: 950.data.seed-values.sql:8312
707 msgid "Midway Islands "
708 msgstr "Midway "
709
710 # id::cbs.source__1
711 #: 950.data.seed-values.sql:3
712 msgid "oclc"
713 msgstr "oclc"
714
715 #: 950.data.seed-values.sql:3467
716 msgid "Item Status for Missing Pieces"
717 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
718
719 #: 950.data.seed-values.sql:8683 950.data.seed-values.sql:8700
720 #: 950.data.seed-values.sql:8716 950.data.seed-values.sql:8732
721 #: 950.data.seed-values.sql:8748
722 msgid "Illustrations"
723 msgstr "Ilustrace"
724
725 #: 950.data.seed-values.sql:8270
726 msgid "Tennessee "
727 msgstr "Tennessee "
728
729 #: 950.data.seed-values.sql:7422
730 msgid "notated movement"
731 msgstr "zápis pohybu"
732
733 #: 950.data.seed-values.sql:6567
734 msgid "Arapaho"
735 msgstr "Arapaho"
736
737 #: 950.data.seed-values.sql:16480
738 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
739 msgstr ""
740 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
741 "označena jako údajně vrácená"
742
743 #: 950.data.seed-values.sql:8266
744 msgid "Tunisia "
745 msgstr "Tunisko "
746
747 # id::clm.value__bih
748 #: 950.data.seed-values.sql:6594
749 msgid "Bihari"
750 msgstr "Bihárština"
751
752 # id::clm.value__wel
753 #: 950.data.seed-values.sql:7013
754 msgid "Welsh"
755 msgstr "Velština"
756
757 #: 950.data.seed-values.sql:3206
758 msgid "Soft stalling interval"
759 msgstr "Měkký interval pro odklad"
760
761 #: 950.data.seed-values.sql:14017
762 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
763 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
764
765 #: 950.data.seed-values.sql:8310
766 msgid "Saint Kitts"
767 msgstr "Svatý Kryštof"
768
769 # id::clm.value__goh
770 #: 950.data.seed-values.sql:6702
771 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
772 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
773
774 # id::clm.value__tem
775 #: 950.data.seed-values.sql:6967
776 msgid "Temne"
777 msgstr "Temne"
778
779 #: 950.data.seed-values.sql:7684 950.data.seed-values.sql:8364
780 #: 950.data.seed-values.sql:8378 950.data.seed-values.sql:8392
781 #: 950.data.seed-values.sql:8406 950.data.seed-values.sql:8420
782 #: 950.data.seed-values.sql:8434
783 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
784 msgstr "životopis, výkonný umělec nebo historie souboru"
785
786 #: 950.data.seed-values.sql:2986
787 msgid "Spine label line width"
788 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
789
790 #: 950.data.seed-values.sql:7770
791 msgid "Map series"
792 msgstr "Série map"
793
794 #: 950.data.seed-values.sql:4430
795 msgid ""
796 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
797 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
798 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
799 msgstr ""
800 "Pole \"údajně nikdy nevypůjčeno\" (claims_never_checked_out_count) bude "
801 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
802 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
803 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
804
805 #: 950.data.seed-values.sql:1460
806 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
807 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
808
809 #: 950.data.seed-values.sql:11906
810 msgid ""
811 "Maximum popularity importance multiplier for popularity-adjusted relevance "
812 "searches (decimal value between 1.0 and 2.0)"
813 msgstr ""
814 "Násobitel důležitosti maximální popularity pro hledání s využitím relevance "
815 "upravené podle populary (desetinné číslo mezi 1,0 a 2,0)"
816
817 #: 950.data.seed-values.sql:7933
818 msgid "Bonne"
819 msgstr "Bonneovo zobrazení"
820
821 #: 950.data.seed-values.sql:3143
822 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
823 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
824
825 #: 950.data.seed-values.sql:700
826 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
827 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
828
829 #: 950.data.seed-values.sql:7916
830 msgid "Goode's homolographic"
831 msgstr "Goodovo homolografické zobrazení"
832
833 #: 950.data.seed-values.sql:7793 950.data.seed-values.sql:7823
834 #: 950.data.seed-values.sql:8457 950.data.seed-values.sql:8487
835 #: 950.data.seed-values.sql:8517 950.data.seed-values.sql:8547
836 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
837 msgstr "Průzkum literatury v tematické oblasti"
838
839 # id::crcd.name__8
840 #: 950.data.seed-values.sql:293
841 msgid "1_hour_2_renew"
842 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
843
844 #: 950.data.seed-values.sql:4463
845 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
846 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
847
848 #: 950.data.seed-values.sql:3031 950.data.seed-values.sql:3034
849 msgid "Charge lost on zero"
850 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
851
852 #: 950.data.seed-values.sql:658
853 msgid ""
854 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
855 "given copy"
856 msgstr ""
857 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
858 "rezervaci na daný exemplář"
859
860 # id::clm.value__jpn
861 #: 950.data.seed-values.sql:6748
862 msgid "Japanese"
863 msgstr "Japonština"
864
865 #: 950.data.seed-values.sql:15083
866 msgid "Truncate fines to max fine amount"
867 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
868
869 #: 950.data.seed-values.sql:2739
870 msgid ""
871 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
872 "staff that received the copy"
873 msgstr ""
874 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
875 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
876
877 #: 950.data.seed-values.sql:4992
878 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
879 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
880
881 #: 950.data.seed-values.sql:1448
882 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
883 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
884
885 #: 950.data.seed-values.sql:4301
886 msgid "Button bar"
887 msgstr "Lišta tlačítek"
888
889 #: 950.data.seed-values.sql:12379
890 msgid "Invalid value for \"price\""
891 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
892
893 #: 950.data.seed-values.sql:2959
894 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
895 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
896
897 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
898 #: 950.data.seed-values.sql:6950 950.data.seed-values.sql:6957
899 msgid "Swazi"
900 msgstr "Svatština"
901
902 #: 950.data.seed-values.sql:4724
903 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
904 msgstr ""
905 "Regulární výraz pro pole \"další telefon\" (other_phone) v registračních "
906 "údajích čtenáře"
907
908 # id::clm.value__inc
909 #: 950.data.seed-values.sql:6737
910 msgid "Indic (Other)"
911 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
912
913 #: 950.data.seed-values.sql:8153
914 msgid "Massachusetts "
915 msgstr "Massachusetts "
916
917 # id::cbs.source__2
918 # nutný kontext
919 #: 950.data.seed-values.sql:5
920 msgid "System Local"
921 msgstr "Lokální systém"
922
923 #: 950.data.seed-values.sql:8247
924 msgid "San Marino "
925 msgstr "San Marino "
926
927 #: 950.data.seed-values.sql:13351 950.data.seed-values.sql:13357
928 msgid "Default Phone Number"
929 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
930
931 #: 950.data.seed-values.sql:14187
932 msgid "Cleartalk Wireless"
933 msgstr "Cleartalk Wireless"
934
935 # id::clm.value__new
936 #: 950.data.seed-values.sql:6852
937 msgid "Newari"
938 msgstr "Névárština"
939
940 #: 950.data.seed-values.sql:906
941 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
942 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
943
944 #: 950.data.seed-values.sql:1098
945 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
946 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
947
948 #: 950.data.seed-values.sql:4340
949 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
950 msgstr ""
951 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
952 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
953
954 #: 950.data.seed-values.sql:12440
955 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
956 msgstr ""
957 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
958
959 #: 950.data.seed-values.sql:4001
960 msgid ""
961 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
962 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
963 msgstr ""
964 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
965 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
966
967 #: 950.data.seed-values.sql:6862
968 msgid "Nubian languages"
969 msgstr "Nubijské jazyky"
970
971 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
972 #: 950.data.seed-values.sql:384 950.data.seed-values.sql:385
973 #: 950.data.seed-values.sql:6565
974 msgid "Armenian"
975 msgstr "Arménština"
976
977 # id::clm.value__sad
978 #: 950.data.seed-values.sql:6904
979 msgid "Sandawe"
980 msgstr "Sandawština"
981
982 #: 950.data.seed-values.sql:748
983 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
984 msgstr ""
985 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny čtenářů."
986
987 #: 950.data.seed-values.sql:788
988 msgid "Allow a user to run reports"
989 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
990
991 #: 950.data.seed-values.sql:11652
992 msgid "This line item is not found in the referenced message."
993 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
994
995 #: 950.data.seed-values.sql:14221
996 msgid "Syringa Wireless"
997 msgstr "Syringa Wireless"
998
999 #: 950.data.seed-values.sql:12387
1000 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
1001 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
1002
1003 #: 950.data.seed-values.sql:4826
1004 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
1005 msgstr ""
1006 "Pole \"okres\"bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
1007 "vyžadováno jako povinné."
1008
1009 #: 950.data.seed-values.sql:337
1010 msgid "In process"
1011 msgstr "Zpracovává se"
1012
1013 #: 950.data.seed-values.sql:1008
1014 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
1015 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
1016
1017 #: 950.data.seed-values.sql:3683
1018 msgid "Content of alert_text include"
1019 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
1020
1021 #: 950.data.seed-values.sql:2782
1022 msgid ""
1023 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
1024 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
1025 "will result in a warning to the staff."
1026 msgstr ""
1027 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
1028 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
1029 "personál varovnou zprávu."
1030
1031 #: 950.data.seed-values.sql:3215
1032 msgid "Hard stalling interval"
1033 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
1034
1035 # id::cam.value__f
1036 #: 950.data.seed-values.sql:7038
1037 msgid "Specialized"
1038 msgstr "Specializovaný"
1039
1040 # id::i18n_l.description__en-US
1041 #: 950.data.seed-values.sql:370
1042 msgid "American English"
1043 msgstr "Americká angličtina"
1044
1045 #: 950.data.seed-values.sql:6856
1046 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1047 msgstr "Norština (nynorsk)"
1048
1049 #: 950.data.seed-values.sql:1298
1050 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1051 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1052
1053 #: 950.data.seed-values.sql:8046
1054 msgid "California "
1055 msgstr "Kalifornie "
1056
1057 #: 950.data.seed-values.sql:2624 950.data.seed-values.sql:2625
1058 msgid "Hits per Page"
1059 msgstr "Počet výsledků na stránku"
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:7634
1062 msgid "computer disc cartridge"
1063 msgstr "kazeta počítačového disku"
1064
1065 #: 950.data.seed-values.sql:15778 950.data.seed-values.sql:15784
1066 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
1067 msgstr ""
1068 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
1069 "vrácen"
1070
1071 #: 950.data.seed-values.sql:133
1072 msgid "Personal Author"
1073 msgstr "Personální autor"
1074
1075 #: 950.data.seed-values.sql:8303
1076 msgid "Wales "
1077 msgstr "Wales "
1078
1079 # id::clm.value__mad
1080 #: 950.data.seed-values.sql:6807
1081 msgid "Madurese"
1082 msgstr "Madurština"
1083
1084 #: 950.data.seed-values.sql:4457
1085 msgid ""
1086 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1087 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1088 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1089 msgstr ""
1090 "Pole \"Počet údajně vrácených\" (claims_returned_count) se na kartě "
1091 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
1092 "když je aktivována volba \"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole "
1093 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:1400
1096 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1097 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1098
1099 # id::clm.value__sag
1100 #: 950.data.seed-values.sql:6905
1101 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1102 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
1103
1104 #: 950.data.seed-values.sql:6763
1105 msgid "Khasi"
1106 msgstr "Khásí"
1107
1108 #: 950.data.seed-values.sql:7960 950.data.seed-values.sql:8616
1109 #: 950.data.seed-values.sql:8629 950.data.seed-values.sql:8642
1110 #: 950.data.seed-values.sql:8655
1111 msgid "Land forms"
1112 msgstr "Reliéfy"
1113
1114 #: 950.data.seed-values.sql:13949
1115 msgid "Bluegrass Cellular"
1116 msgstr "Bluegrass Cellular"
1117
1118 #: 950.data.seed-values.sql:1584
1119 msgid ""
1120 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1121 msgstr ""
1122 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
1123 "pracovní stanici"
1124
1125 # id::clm.value__mah
1126 #: 950.data.seed-values.sql:6809
1127 msgid "Marshallese"
1128 msgstr "Maršalština"
1129
1130 #: 950.data.seed-values.sql:16493
1131 msgid ""
1132 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1133 msgstr ""
1134 "Omezit nastavení souhlasu čtenáře na domovskou knihovnu a související "
1135 "knihovny ve specifikované hloubce"
1136
1137 # id::clm.value__yao
1138 #: 950.data.seed-values.sql:7019
1139 msgid "Yao (Africa)"
1140 msgstr "Jaoština (Afrika)"
1141
1142 #: 950.data.seed-values.sql:12517
1143 msgid ""
1144 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1145 "Bib Queue."
1146 msgstr ""
1147 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
1148 "import."
1149
1150 #: 950.data.seed-values.sql:8064
1151 msgid "Cuba "
1152 msgstr "Kuba "
1153
1154 #: 950.data.seed-values.sql:4418
1155 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1156 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
1157
1158 #: 950.data.seed-values.sql:7802 950.data.seed-values.sql:7832
1159 #: 950.data.seed-values.sql:8466 950.data.seed-values.sql:8496
1160 #: 950.data.seed-values.sql:8526 950.data.seed-values.sql:8556
1161 msgid "Law reports and digests"
1162 msgstr "Legislativní příspěvky a sbírky"
1163
1164 #: 950.data.seed-values.sql:6891
1165 msgid "Prakrit languages"
1166 msgstr "Prákrty"
1167
1168 #: 950.data.seed-values.sql:1402
1169 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1170 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1171
1172 #: 950.data.seed-values.sql:341
1173 msgid "On order"
1174 msgstr "Objednáno"
1175
1176 #: 950.data.seed-values.sql:8117
1177 msgid "Iceland "
1178 msgstr "Island "
1179
1180 #: 950.data.seed-values.sql:3551
1181 msgid ""
1182 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1183 "remain active."
1184 msgstr ""
1185 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
1186 "hesla aktivním."
1187
1188 #: 950.data.seed-values.sql:3386
1189 msgid "Reset request time on un-cancel"
1190 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
1191
1192 #: 950.data.seed-values.sql:7762
1193 msgid "Villancicos"
1194 msgstr "Vánoční koledy"
1195
1196 #: 950.data.seed-values.sql:13425
1197 msgid "Local"
1198 msgstr "Lokální"
1199
1200 #: 950.data.seed-values.sql:1110
1201 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1202 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1203
1204 # id::clm.value__ady
1205 #: 950.data.seed-values.sql:6549
1206 msgid "Adygei"
1207 msgstr "Adygei"
1208
1209 #: 950.data.seed-values.sql:3173
1210 msgid "Holds: Soft boundary"
1211 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
1212
1213 #: 950.data.seed-values.sql:4661
1214 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1215 msgstr ""
1216 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
1217 "čtenáře"
1218
1219 #: 950.data.seed-values.sql:1398
1220 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1221 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1222
1223 #: 950.data.seed-values.sql:4880
1224 msgid ""
1225 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1226 "default."
1227 msgstr ""
1228 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
1229 "pouze navrhovaná pole."
1230
1231 #: 950.data.seed-values.sql:8146
1232 msgid "Liechtenstein "
1233 msgstr "Lichtenštejnsko "
1234
1235 #: 950.data.seed-values.sql:456
1236 msgid "Everywhere"
1237 msgstr "Všude"
1238
1239 #: 950.data.seed-values.sql:1416
1240 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1241 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1242
1243 #: 950.data.seed-values.sql:13078
1244 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1245 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
1246
1247 #: 950.data.seed-values.sql:7618
1248 msgid "online resource"
1249 msgstr "online zdroj"
1250
1251 #: 950.data.seed-values.sql:732
1252 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1253 msgstr ""
1254 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
1255
1256 # id::clm.value__tuk
1257 #: 950.data.seed-values.sql:6988
1258 msgid "Turkmen"
1259 msgstr "Turkmenština"
1260
1261 #: 950.data.seed-values.sql:6978
1262 msgid "Tlingit"
1263 msgstr "Tlingit"
1264
1265 #: 950.data.seed-values.sql:540
1266 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1267 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1268
1269 #: 950.data.seed-values.sql:5175
1270 msgid ""
1271 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1272 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1273 "also be set to \"true\"."
1274 msgstr ""
1275 "Časové období, po jehož uplynutí není povoleno naúčtování negativního "
1276 "poplatku (refundace) na výpůjční poplatky.  Funguje pouze, pokud je "
1277 "nastavena hodnota \"pravda\" pro volbu \" Zakázat účtování negativních "
1278 "poplatků\"."
1279
1280 #: 950.data.seed-values.sql:8262
1281 msgid "Tajikistan "
1282 msgstr "Tádžikistán "
1283
1284 #: 950.data.seed-values.sql:8231
1285 msgid "Rhode Island "
1286 msgstr "Rhode Island "
1287
1288 #: 950.data.seed-values.sql:904
1289 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1290 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet \"údajně vrácených\"."
1291
1292 #: 950.data.seed-values.sql:2571
1293 msgid "Untargeted expiration"
1294 msgstr "Expirace bez cíle"
1295
1296 #: 950.data.seed-values.sql:3067
1297 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1298 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1299
1300 #: 950.data.seed-values.sql:3191
1301 msgid ""
1302 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1303 "\"100 days\""
1304 msgstr ""
1305 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1306 "\"100 days\""
1307
1308 #: 950.data.seed-values.sql:7366
1309 msgid "two-dimensional moving image"
1310 msgstr "dvojrozměrný pohyblivý obraz"
1311
1312 #: 950.data.seed-values.sql:8127
1313 msgid "Italy "
1314 msgstr "Itálie "
1315
1316 #: 950.data.seed-values.sql:13141
1317 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1318 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1319
1320 #: 950.data.seed-values.sql:6580
1321 msgid "Bamileke languages"
1322 msgstr "Bamilecké jazyky"
1323
1324 #: 950.data.seed-values.sql:14102
1325 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1326 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1327
1328 #: 950.data.seed-values.sql:2977
1329 msgid "Spine label left margin"
1330 msgstr "Levý okraj hřbetních štítků"
1331
1332 #: 950.data.seed-values.sql:6979
1333 msgid "Tamashek"
1334 msgstr "Tamašek"
1335
1336 #: 950.data.seed-values.sql:4229
1337 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1338 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1339
1340 #: 950.data.seed-values.sql:4688
1341 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1342 msgstr "Navrhnout pole \"nezletilý\" na kartě registračních údajů čtenáře"
1343
1344 #: 950.data.seed-values.sql:6751
1345 msgid "Kara-Kalpak"
1346 msgstr "Karakalpačtina"
1347
1348 # id::clm.value__swa
1349 #: 950.data.seed-values.sql:6955
1350 msgid "Swahili"
1351 msgstr "Svahilština"
1352
1353 #: 950.data.seed-values.sql:11623
1354 msgid "Non-library Item"
1355 msgstr "Neknihovní položka"
1356
1357 #: 950.data.seed-values.sql:730
1358 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1359 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1360
1361 #: 950.data.seed-values.sql:4862
1362 msgid ""
1363 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1364 msgstr ""
1365 "Příklad pro validaci pole \"poštovní směrovací číslo\" (post_code) na kartě "
1366 "registračních údajů čtenáře"
1367
1368 #: 950.data.seed-values.sql:1596
1369 msgid ""
1370 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1371 "records"
1372 msgstr ""
1373 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1374 "propojené bibliografické záznamy."
1375
1376 #: 950.data.seed-values.sql:6626
1377 msgid "Cherokee"
1378 msgstr "Cherokee"
1379
1380 #: 950.data.seed-values.sql:10305
1381 msgid ""
1382 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1383 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1384 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1385 "for the penalty."
1386 msgstr ""
1387 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1388 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1389 "uživatele a  \"kontextová organizace\" (context_org), která se vztahuje k "
1390 "objektu organizační jednotky (org_unit), ke které pokuta směřuje."
1391
1392 #: 950.data.seed-values.sql:8230
1393 msgid "Zimbabwe "
1394 msgstr "Zimbabwe "
1395
1396 #: 950.data.seed-values.sql:15731
1397 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1398 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1399
1400 #: 950.data.seed-values.sql:7711
1401 msgid "Concerti grossi"
1402 msgstr "Concerti grossi"
1403
1404 #: 950.data.seed-values.sql:7598
1405 msgid "microfilm cassette"
1406 msgstr "kazeta mikrofilmu"
1407
1408 #: 950.data.seed-values.sql:7748
1409 msgid "Ricercars"
1410 msgstr "Ricercar"
1411
1412 #: 950.data.seed-values.sql:495
1413 msgid "Long-Overdue Materials"
1414 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1415
1416 #: 950.data.seed-values.sql:16362
1417 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1418 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1419
1420 #: 950.data.seed-values.sql:8029
1421 msgid "Bahamas "
1422 msgstr "Bahamy "
1423
1424 #: 950.data.seed-values.sql:8690 950.data.seed-values.sql:8707
1425 #: 950.data.seed-values.sql:8723 950.data.seed-values.sql:8739
1426 #: 950.data.seed-values.sql:8755
1427 msgid "Facsimiles"
1428 msgstr "Faksimile"
1429
1430 # id::clm.value__cat
1431 #: 950.data.seed-values.sql:6612
1432 msgid "Catalan"
1433 msgstr "Katalánština"
1434
1435 #: 950.data.seed-values.sql:12283
1436 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1437 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1438
1439 #: 950.data.seed-values.sql:16762
1440 msgid ""
1441 "Basic token for client authentication with OverDrive API (supplied by "
1442 "OverDrive)"
1443 msgstr ""
1444 "Základní token pro autentizaci klienta pomocí OverDrive API (dodané  "
1445 "OverDrive)"
1446
1447 #: 950.data.seed-values.sql:7014
1448 msgid "Sorbian languages"
1449 msgstr "Lužická srbština"
1450
1451 #: 950.data.seed-values.sql:4427
1452 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1453 msgstr ""
1454 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1455 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1456
1457 #: 950.data.seed-values.sql:3308
1458 msgid ""
1459 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1460 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1461 msgstr ""
1462 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1463 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1464
1465 #: 950.data.seed-values.sql:16567
1466 msgid "Notification of a group of circs at the end of a checkout session"
1467 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček na konci výpůjční relace"
1468
1469 #: 950.data.seed-values.sql:1266
1470 msgid ""
1471 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1472 "maps"
1473 msgstr ""
1474 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1475 "rezervaci zdrojů."
1476
1477 #: 950.data.seed-values.sql:7554
1478 msgid "overhead transparency"
1479 msgstr "zpětná projekce"
1480
1481 #: 950.data.seed-values.sql:15030
1482 msgid ""
1483 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1484 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1485 "entity."
1486 msgstr ""
1487 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
1488 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
1489 "některým exeterním subjektům"
1490
1491 #: 950.data.seed-values.sql:8343
1492 msgid "Multiple dates"
1493 msgstr "Vícenásobná data"
1494
1495 #: 950.data.seed-values.sql:8105
1496 msgid "Guatemala "
1497 msgstr "Guatemala "
1498
1499 #: 950.data.seed-values.sql:1673
1500 msgid "Override the ITEM_DEPOSIT_PAID event"
1501 msgstr "Obejít  událost  ITEM_DEPOSIT_PAID"
1502
1503 #: 950.data.seed-values.sql:14
1504 msgid "Set"
1505 msgstr "Sada"
1506
1507 #: 950.data.seed-values.sql:3377
1508 msgid "Skip For Hold Targeting"
1509 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1510
1511 #: 950.data.seed-values.sql:7966 950.data.seed-values.sql:8660
1512 msgid "No specified special format characteristics"
1513 msgstr "Nespecifikovaná charakteristika nosiče"
1514
1515 #: 950.data.seed-values.sql:8281
1516 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1517 msgstr "ostrovy pod správou Velké Británie "
1518
1519 #: 950.data.seed-values.sql:5042
1520 msgid ""
1521 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1522 "SMS from the OPAC."
1523 msgstr ""
1524 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1525 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1526
1527 #: 950.data.seed-values.sql:7096
1528 msgid "U-matic"
1529 msgstr "U-matic"
1530
1531 #: 950.data.seed-values.sql:3479
1532 msgid ""
1533 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1534 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1535 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1536 msgstr ""
1537 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", sloupec Datum narození v seznamech "
1538 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1539 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1540
1541 #: 950.data.seed-values.sql:11882
1542 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1543 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1544
1545 #: 950.data.seed-values.sql:7117
1546 msgid "33 1/3 rpm"
1547 msgstr "33 1/3 ot/min"
1548
1549 #: 950.data.seed-values.sql:1705
1550 msgid "Can do anything at the Branch level"
1551 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1552
1553 #: 950.data.seed-values.sql:6810
1554 msgid "Maithili"
1555 msgstr "Maithilština"
1556
1557 #: 950.data.seed-values.sql:1694
1558 msgid "Circulators"
1559 msgstr "Personál u výpůjčního pultu (\"circulators\")"
1560
1561 #: 950.data.seed-values.sql:8006
1562 msgid "Algeria "
1563 msgstr "Alžírsko "
1564
1565 #: 950.data.seed-values.sql:8071
1566 msgid "Denmark "
1567 msgstr "Dánsko "
1568
1569 #: 950.data.seed-values.sql:146
1570 msgid "Topic Subject"
1571 msgstr "Věcné téma"
1572
1573 #: 950.data.seed-values.sql:8151
1574 msgid "Latvia "
1575 msgstr "Lotyšsko "
1576
1577 #: 950.data.seed-values.sql:3025
1578 msgid ""
1579 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1580 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1581 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1582 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1583 "shelf."
1584 msgstr ""
1585 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1586 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1587 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1588 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1589 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1590
1591 #: 950.data.seed-values.sql:6883
1592 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1593 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1594
1595 #: 950.data.seed-values.sql:6590
1596 msgid "Bemba"
1597 msgstr "Bembština"
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:7984
1600 msgid "Updating Web site"
1601 msgstr "Upravuje se webová stránka"
1602
1603 #: 950.data.seed-values.sql:1378
1604 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1605 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1606
1607 #: 950.data.seed-values.sql:7925
1608 msgid "Krovak"
1609 msgstr "Křovákovo zobrazení"
1610
1611 #: 950.data.seed-values.sql:8128
1612 msgid "Côte d'Ivoire "
1613 msgstr "Pobřeží Slonoviny "
1614
1615 #: 950.data.seed-values.sql:8055
1616 msgid "Cayman Islands "
1617 msgstr "Kajmanské ostrovy "
1618
1619 #: 950.data.seed-values.sql:11660
1620 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1621 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1622
1623 #: 950.data.seed-values.sql:11926 950.data.seed-values.sql:11927
1624 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1625 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1626
1627 #: 950.data.seed-values.sql:6651
1628 msgid "Dogri"
1629 msgstr "Dógrí"
1630
1631 #: 950.data.seed-values.sql:2705
1632 msgid "Circulation"
1633 msgstr "Výpůjčka"
1634
1635 #: 950.data.seed-values.sql:6793
1636 msgid "Limburgish"
1637 msgstr "Limburština"
1638
1639 #: 950.data.seed-values.sql:612
1640 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1641 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1642
1643 #: 950.data.seed-values.sql:9257
1644 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1645 msgstr ""
1646 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1647
1648 #: 950.data.seed-values.sql:1040
1649 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1650 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1651
1652 #: 950.data.seed-values.sql:960
1653 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1654 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1655
1656 #: 950.data.seed-values.sql:7929
1657 msgid "Space oblique Mercator"
1658 msgstr "Prostorové nepřímé Mercatorovo zobrazení"
1659
1660 #: 950.data.seed-values.sql:6570
1661 msgid "Assamese"
1662 msgstr "Asámština"
1663
1664 #: 950.data.seed-values.sql:2630 950.data.seed-values.sql:2631
1665 msgid "Hold Notification Format"
1666 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1667
1668 #: 950.data.seed-values.sql:4934
1669 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1670 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1671
1672 #: 950.data.seed-values.sql:14727
1673 msgid "Match-Only Merge"
1674 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1675
1676 # id::vqbrad.description__8
1677 #: 950.data.seed-values.sql:155 950.data.seed-values.sql:5298
1678 msgid "Accession Number"
1679 msgstr "Přírůstkové číslo"
1680
1681 #: 950.data.seed-values.sql:3332
1682 msgid "Org Unit Target Weight"
1683 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1684
1685 #: 950.data.seed-values.sql:16243
1686 msgid "Default copy location value for imported items"
1687 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1688
1689 #: 950.data.seed-values.sql:3260
1690 msgid "Clear shelf copy status"
1691 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1692
1693 #: 950.data.seed-values.sql:7937
1694 msgid "Conic, specific type unknown"
1695 msgstr "Kuželové zobrazení, specifický typ není znám"
1696
1697 #: 950.data.seed-values.sql:6790
1698 msgid "Latin"
1699 msgstr "Latina"
1700
1701 #: 950.data.seed-values.sql:620
1702 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1703 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1704
1705 #: 950.data.seed-values.sql:7918
1706 msgid "Mercator"
1707 msgstr "Merkatorovo zobrazení"
1708
1709 #: 950.data.seed-values.sql:1158
1710 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1711 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1712
1713 #: 950.data.seed-values.sql:7740
1714 msgid "Pavans"
1715 msgstr "Pavany"
1716
1717 #: 950.data.seed-values.sql:6680 950.data.seed-values.sql:6683
1718 msgid "Frisian"
1719 msgstr "Fríština"
1720
1721 #: 950.data.seed-values.sql:922
1722 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1723 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1724
1725 #: 950.data.seed-values.sql:12372
1726 msgid "Malformed record cause Import failure"
1727 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1728
1729 #: 950.data.seed-values.sql:6546
1730 msgid "Achinese"
1731 msgstr "Aceh(ština)"
1732
1733 #: 950.data.seed-values.sql:1408
1734 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1735 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1736
1737 #: 950.data.seed-values.sql:576
1738 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1739 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
1740
1741 #: 950.data.seed-values.sql:3899 950.data.seed-values.sql:3902
1742 msgid "PayflowPro password"
1743 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1744
1745 #: 950.data.seed-values.sql:14510
1746 msgid "Centennial Wireless"
1747 msgstr "Centennial Wireless"
1748
1749 #: 950.data.seed-values.sql:7685 950.data.seed-values.sql:8365
1750 #: 950.data.seed-values.sql:8379 950.data.seed-values.sql:8393
1751 #: 950.data.seed-values.sql:8407 950.data.seed-values.sql:8421
1752 #: 950.data.seed-values.sql:8435
1753 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
1754 msgstr "Technické a/nebo historické informace o nástrojích"
1755
1756 #: 950.data.seed-values.sql:8110
1757 msgid "Gaza Strip "
1758 msgstr "Pásmo Gazy "
1759
1760 #: 950.data.seed-values.sql:12374
1761 msgid "New record had insufficient quality"
1762 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1763
1764 #: 950.data.seed-values.sql:8695 950.data.seed-values.sql:8712
1765 #: 950.data.seed-values.sql:8728 950.data.seed-values.sql:8744
1766 #: 950.data.seed-values.sql:8760
1767 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
1768 msgstr "Zvukový záznam"
1769
1770 #: 950.data.seed-values.sql:14289
1771 msgid "Simple Mobile"
1772 msgstr "Simple Mobile"
1773
1774 #: 950.data.seed-values.sql:908
1775 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1776 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1777
1778 #: 950.data.seed-values.sql:14529
1779 msgid "Helio"
1780 msgstr "Helio"
1781
1782 #: 950.data.seed-values.sql:13116
1783 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
1784 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno korporace"
1785
1786 #: 950.data.seed-values.sql:7697
1787 msgid "Ballets"
1788 msgstr "Balety"
1789
1790 #: 950.data.seed-values.sql:8065
1791 msgid "Cabo Verde "
1792 msgstr "Kapverdy "
1793
1794 #: 950.data.seed-values.sql:7098
1795 msgid "Type C"
1796 msgstr "Videopáska - typ C"
1797
1798 #: 950.data.seed-values.sql:8237
1799 msgid "South Carolina "
1800 msgstr "Jižní Karolína "
1801
1802 #: 950.data.seed-values.sql:818
1803 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1804 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1805
1806 #: 950.data.seed-values.sql:1480
1807 msgid "Update prefix label definition."
1808 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1809
1810 #: 950.data.seed-values.sql:8003
1811 msgid "Albania "
1812 msgstr "Albánie "
1813
1814 #: 950.data.seed-values.sql:8111
1815 msgid "Hawaii "
1816 msgstr "Havaj "
1817
1818 #: 950.data.seed-values.sql:4337
1819 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1820 msgstr ""
1821 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
1822
1823 #: 950.data.seed-values.sql:6682
1824 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1825 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1826
1827 #: 950.data.seed-values.sql:8323
1828 msgid "Spratly Island "
1829 msgstr "Spratlyovy ostrovy "
1830
1831 #: 950.data.seed-values.sql:8042
1832 msgid "Bouvet Island "
1833 msgstr "Bouvetův ostrov "
1834
1835 #: 950.data.seed-values.sql:14764
1836 msgid "LibraryElf Login"
1837 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1838
1839 #: 950.data.seed-values.sql:7935
1840 msgid "Equidistant conic"
1841 msgstr "Kuželové ekvidistantní zobrazení"
1842
1843 #: 950.data.seed-values.sql:1242 950.data.seed-values.sql:1244
1844 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1845 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1846
1847 #: 950.data.seed-values.sql:8066
1848 msgid "Cook Islands "
1849 msgstr "Cookovy ostrovy "
1850
1851 #: 950.data.seed-values.sql:345
1852 msgid "Discard/Weed"
1853 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1854
1855 #: 950.data.seed-values.sql:8081
1856 msgid "El Salvador "
1857 msgstr "Salvador "
1858
1859 #: 950.data.seed-values.sql:2706
1860 msgid "Self Check"
1861 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1862
1863 # id::clm.value__iii
1864 #: 950.data.seed-values.sql:6731
1865 msgid "Sichuan Yi"
1866 msgstr "S'čchuanština"
1867
1868 #: 950.data.seed-values.sql:4790
1869 msgid ""
1870 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1871 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1872 "If the field is required this setting is ignored."
1873 msgstr ""
1874 "Pole \"druhé jméno\" (second_given_name) se zobrazí na kartě registračních "
1875 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
1876 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
1877
1878 #: 950.data.seed-values.sql:3962 950.data.seed-values.sql:3965
1879 msgid "PayPal test mode"
1880 msgstr "Mód testu PayPal"
1881
1882 #: 950.data.seed-values.sql:7022
1883 msgid "Yoruba"
1884 msgstr "Jorubština"
1885
1886 #: 950.data.seed-values.sql:1038
1887 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1888 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1889
1890 #: 950.data.seed-values.sql:13503
1891 msgid "Koodo Mobile"
1892 msgstr "Koodo Mobile"
1893
1894 #: 950.data.seed-values.sql:1641
1895 msgid "Allow a user to create a new popularity badge"
1896 msgstr "Povolit uživatel novou známku popularity"
1897
1898 #: 950.data.seed-values.sql:4844
1899 msgid ""
1900 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1901 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1902 "field is required this setting is ignored."
1903 msgstr ""
1904 "Pole \"stát\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
1905 "povinnými poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole "
1906 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
1907
1908 #: 950.data.seed-values.sql:8078
1909 msgid "Timor"
1910 msgstr "Timor"
1911
1912 #: 950.data.seed-values.sql:4173
1913 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1914 msgstr "Hranice čtenářské volby"
1915
1916 #: 950.data.seed-values.sql:5379
1917 msgid "Cancel Holds"
1918 msgstr "Zrušit rezervace"
1919
1920 #: 950.data.seed-values.sql:7070
1921 msgid "Speeches"
1922 msgstr "Projevy"
1923
1924 #: 950.data.seed-values.sql:13117
1925 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1926 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
1927
1928 #: 950.data.seed-values.sql:4913
1929 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1930 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
1931
1932 # id::clm.value__alb
1933 #: 950.data.seed-values.sql:6556
1934 msgid "Albanian"
1935 msgstr "Albánština"
1936
1937 #: 950.data.seed-values.sql:12393
1938 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
1939 msgstr ""
1940 "Špatný formát dat statistické kategorie, měl by být ve tvaru podobném KAT "
1941 "1|HODNOTA 1"
1942
1943 #: 950.data.seed-values.sql:16330 950.data.seed-values.sql:16349
1944 #: 950.data.seed-values.sql:16368
1945 msgid ""
1946 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1947 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1948 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1949 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1950 "6 = bottom list, do not display."
1951 msgstr ""
1952 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
1953 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
1954 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
1955 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
1956 "spodní seznam, nezobrazovat."
1957
1958 #: 950.data.seed-values.sql:16324
1959 msgid "Items Out Long-Overdue display setting"
1960 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených exemplářů dlouhodobě nevrácených"
1961
1962 #: 950.data.seed-values.sql:1576
1963 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1964 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
1965
1966 #: 950.data.seed-values.sql:14861
1967 msgid "cat"
1968 msgstr "Katalogizace"
1969
1970 #: 950.data.seed-values.sql:11760
1971 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1972 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - Zrušené (telefonicky čtenářem)"
1973
1974 #: 950.data.seed-values.sql:802
1975 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1976 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
1977
1978 #: 950.data.seed-values.sql:7462
1979 msgid "unmediated"
1980 msgstr "bez média"
1981
1982 #: 950.data.seed-values.sql:3713
1983 msgid ""
1984 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1985 "%INCLUDE(header_text)%"
1986 msgstr ""
1987 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
1988 "%INCLUDE(header_text)%"
1989
1990 #: 950.data.seed-values.sql:5165
1991 msgid ""
1992 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
1993 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
1994 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
1995 "balances after an interval of time."
1996 msgstr ""
1997 "Zabránit naúčtování negativních poplatků (refundací) za ztracené/dlouhodobě  "
1998 "nevrácené materiály. Nastavení \"pravda\" zakáže naúčtování záporných "
1999 "poplatků vždy nebo - když je použito ve spojení s  nastaveným intervalem - "
2000 "zakáže naúčtování záporných poplatků po uplynutí určitého časového intervalu."
2001
2002 #: 950.data.seed-values.sql:16824
2003 msgid "OneClickdigital Basic Token"
2004 msgstr "Základní token pro OneClickdigital"
2005
2006 # id::clm.value__wln
2007 #: 950.data.seed-values.sql:7015
2008 msgid "Walloon"
2009 msgstr "Valonština"
2010
2011 #: 950.data.seed-values.sql:8192
2012 msgid "Norway "
2013 msgstr "Norsko "
2014
2015 # id::pgt.name__4
2016 #: 950.data.seed-values.sql:1692
2017 msgid "Catalogers"
2018 msgstr "Katalogizátoři"
2019
2020 #: 950.data.seed-values.sql:6559
2021 msgid "Amharic"
2022 msgstr "Amharština"
2023
2024 #: 950.data.seed-values.sql:477
2025 msgid "Overdue Materials"
2026 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
2027
2028 #: 950.data.seed-values.sql:6896
2029 msgid "Rapanui"
2030 msgstr "Rapanuiština"
2031
2032 #: 950.data.seed-values.sql:8685 950.data.seed-values.sql:8702
2033 #: 950.data.seed-values.sql:8718 950.data.seed-values.sql:8734
2034 #: 950.data.seed-values.sql:8750
2035 msgid "Portraits"
2036 msgstr "Portréty"
2037
2038 #: 950.data.seed-values.sql:2797 950.data.seed-values.sql:2800
2039 msgid "Temporary barcode prefix"
2040 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
2041
2042 #: 950.data.seed-values.sql:1528
2043 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
2044 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
2045
2046 #: 950.data.seed-values.sql:13130
2047 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
2048 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
2049
2050 #: 950.data.seed-values.sql:15241
2051 msgid "Upload Create PO"
2052 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
2053
2054 #: 950.data.seed-values.sql:7746
2055 msgid "Requiems"
2056 msgstr "Rekviem"
2057
2058 #: 950.data.seed-values.sql:5132
2059 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
2060 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
2061
2062 #: 950.data.seed-values.sql:343 950.data.seed-values.sql:2703
2063 msgid "Cataloging"
2064 msgstr "Katalogizace"
2065
2066 #: 950.data.seed-values.sql:285
2067 msgid "3_days_1_renew"
2068 msgstr "3_dní_1_prodloužení"
2069
2070 #: 950.data.seed-values.sql:7789 950.data.seed-values.sql:7818
2071 #: 950.data.seed-values.sql:8452 950.data.seed-values.sql:8482
2072 #: 950.data.seed-values.sql:8512 950.data.seed-values.sql:8542
2073 msgid "Indexes"
2074 msgstr "Rejstříky"
2075
2076 #: 950.data.seed-values.sql:6566
2077 msgid "Mapuche"
2078 msgstr "Mapuche (araukánština)"
2079
2080 #: 950.data.seed-values.sql:6998
2081 msgid "Uighur"
2082 msgstr "Ujgurština"
2083
2084 #: 950.data.seed-values.sql:1292
2085 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2086 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2087
2088 #: 950.data.seed-values.sql:7744
2089 msgid "Program music"
2090 msgstr "programní hudba"
2091
2092 #: 950.data.seed-values.sql:7995
2093 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2094 msgstr "Bez aranžmá nebo transpozice nebo není specifikováno"
2095
2096 #: 950.data.seed-values.sql:11654
2097 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2098 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
2099
2100 #: 950.data.seed-values.sql:4092
2101 msgid "Allow pending addresses"
2102 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
2103
2104 #: 950.data.seed-values.sql:4709
2105 msgid ""
2106 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2107 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2108 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2109 msgstr ""
2110 "Pole \"vedoucí účet\" (master_account) bude  na kartě registračních údajů "
2111 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
2112 "\"zobrazit navržená pole\". Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto "
2113 "nastavení je ignorováno."
2114
2115 # id::clm.value__ind
2116 #: 950.data.seed-values.sql:6738
2117 msgid "Indonesian"
2118 msgstr "Indonéština"
2119
2120 #: 950.data.seed-values.sql:528
2121 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2122 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
2123
2124 #: 950.data.seed-values.sql:7803 950.data.seed-values.sql:7834
2125 #: 950.data.seed-values.sql:8468 950.data.seed-values.sql:8498
2126 #: 950.data.seed-values.sql:8528 950.data.seed-values.sql:8558
2127 msgid "Yearbooks"
2128 msgstr "Ročenky"
2129
2130 #: 950.data.seed-values.sql:3731
2131 msgid ""
2132 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
2133 "prevented from checking in"
2134 msgstr ""
2135 "Exemplářům \"v přepravě\" vráceným v takto blízkém čase od začátky přepravy "
2136 "bude zamezeno vrácení"
2137
2138 #: 950.data.seed-values.sql:8260
2139 msgid "Syria "
2140 msgstr "Sýrie "
2141
2142 #: 950.data.seed-values.sql:7654
2143 msgid "audiocassette"
2144 msgstr "Zvuková kazeta"
2145
2146 #: 950.data.seed-values.sql:810
2147 msgid "Allow a user to delete a fund"
2148 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
2149
2150 #: 950.data.seed-values.sql:4211
2151 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2152 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
2153
2154 #: 950.data.seed-values.sql:13128
2155 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2156 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
2157
2158 #: 950.data.seed-values.sql:896
2159 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2160 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
2161
2162 #: 950.data.seed-values.sql:13537
2163 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2164 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2165
2166 #: 950.data.seed-values.sql:8093
2167 msgid "Djibouti "
2168 msgstr "Džibutsko "
2169
2170 # id::clm.value__kru
2171 #: 950.data.seed-values.sql:6778
2172 msgid "Kurukh"
2173 msgstr "Kurukh"
2174
2175 #: 950.data.seed-values.sql:1629
2176 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2177 msgstr "Povolit uživateli srovnat účet (obvykle na nulu)"
2178
2179 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2180 #: 950.data.seed-values.sql:6964 950.data.seed-values.sql:6965
2181 msgid "Tatar"
2182 msgstr "Tatarština"
2183
2184 #: 950.data.seed-values.sql:796
2185 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2186 msgstr ""
2187 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
2188
2189 #: 950.data.seed-values.sql:8104
2190 msgid "Georgia (Republic) "
2191 msgstr "Gruzie "
2192
2193 #: 950.data.seed-values.sql:185
2194 msgid "Series Title (Browse)"
2195 msgstr "Název edice (prohlížení)"
2196
2197 #: 950.data.seed-values.sql:13796
2198 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2199 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2200
2201 #: 950.data.seed-values.sql:8338
2202 msgid "Continuing resource currently published"
2203 msgstr "Pokračující zdroj aktuálně vydaný"
2204
2205 #: 950.data.seed-values.sql:2941
2206 msgid "Spine and pocket label font size"
2207 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
2208
2209 #: 950.data.seed-values.sql:2914
2210 msgid "Minimum Item Price"
2211 msgstr "Minimální cena exempláře"
2212
2213 #: 950.data.seed-values.sql:16187
2214 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
2215 msgstr "Vandelay Generování standardních kódů"
2216
2217 #: 950.data.seed-values.sql:13104
2218 msgid "Heading -- General Subdivision"
2219 msgstr "Záhlaví -- všeobecné podrozdělení"
2220
2221 #: 950.data.seed-values.sql:6836
2222 msgid "Mooré"
2223 msgstr "Mosi (more)"
2224
2225 #: 950.data.seed-values.sql:1050
2226 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2227 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2228
2229 #: 950.data.seed-values.sql:8257
2230 msgid "Saudi Arabia "
2231 msgstr "Saudská Arábie "
2232
2233 #: 950.data.seed-values.sql:8123
2234 msgid "Indonesia "
2235 msgstr "Indonésie "
2236
2237 #: 950.data.seed-values.sql:6958
2238 msgid "Syriac"
2239 msgstr "Syrština"
2240
2241 #: 950.data.seed-values.sql:6757
2242 msgid "Karen"
2243 msgstr "Karenština"
2244
2245 #: 950.data.seed-values.sql:6685
2246 msgid "Friulian"
2247 msgstr "Friulština (furlanština)"
2248
2249 #: 950.data.seed-values.sql:8280
2250 msgid "Uganda "
2251 msgstr "Uganda "
2252
2253 #: 950.data.seed-values.sql:15158
2254 msgid ""
2255 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2256 "system moves on to the next URL"
2257 msgstr ""
2258 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
2259 "přesune na další URL."
2260
2261 #: 950.data.seed-values.sql:5368
2262 msgid "Template Merge Container"
2263 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
2264
2265 #: 950.data.seed-values.sql:11253
2266 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2267 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
2268
2269 #: 950.data.seed-values.sql:4697
2270 msgid "Show master_account field on patron registration"
2271 msgstr ""
2272 "Zobrazit pole  \"vedoucí účet\" ( master_account) na kartě registračních "
2273 "údajů čtenáře"
2274
2275 #: 950.data.seed-values.sql:11642
2276 msgid "The information is to be or has been deleted."
2277 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
2278
2279 #: 950.data.seed-values.sql:3476
2280 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2281 msgstr "Zakrýt pole \"datum narození\""
2282
2283 #: 950.data.seed-values.sql:8018
2284 msgid "American Samoa "
2285 msgstr "Americká Samoa "
2286
2287 #: 950.data.seed-values.sql:7860 950.data.seed-values.sql:8565
2288 #: 950.data.seed-values.sql:8586
2289 msgid "Autobiography"
2290 msgstr "Autobiografie"
2291
2292 #: 950.data.seed-values.sql:13138
2293 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2294 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
2295
2296 #: 950.data.seed-values.sql:6940
2297 msgid "Soninke"
2298 msgstr "Sonikština"
2299
2300 #: 950.data.seed-values.sql:744
2301 msgid ""
2302 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2303 msgstr ""
2304 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
2305 "nová"
2306
2307 #: 950.data.seed-values.sql:13029
2308 msgid ""
2309 "Facilitates producing a CSV file representing a book list by introducing an "
2310 "\"items\" variable into the TT environment, sorted as dictated according to "
2311 "user params"
2312 msgstr ""
2313 "Usnadňuje vytvoření CSV souboru, který reprezentuje seznam knih tím, že "
2314 "zavede proměnnou \"jednotka\" do prostředí TT, setříděnou podle parametrů "
2315 "zadaných uživatelem."
2316
2317 #: 950.data.seed-values.sql:8101
2318 msgid "Gabon "
2319 msgstr "Gabon "
2320
2321 #: 950.data.seed-values.sql:8694 950.data.seed-values.sql:8711
2322 #: 950.data.seed-values.sql:8727 950.data.seed-values.sql:8743
2323 #: 950.data.seed-values.sql:8759
2324 msgid "Samples"
2325 msgstr "Ukázky"
2326
2327 #: 950.data.seed-values.sql:768
2328 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2329 msgstr ""
2330 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"dodavatelů\""
2331
2332 #: 950.data.seed-values.sql:6723
2333 msgid "Hmong"
2334 msgstr "Hmongština"
2335
2336 # id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
2337 # id::vqbrad.description__5
2338 #: 950.data.seed-values.sql:157 950.data.seed-values.sql:412
2339 #: 950.data.seed-values.sql:433 950.data.seed-values.sql:5295
2340 #: 950.data.seed-values.sql:15641
2341 msgid "ISBN"
2342 msgstr "ISBN"
2343
2344 #: 950.data.seed-values.sql:850
2345 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2346 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
2347
2348 #: 950.data.seed-values.sql:13098
2349 msgid "Heading -- Topical Term"
2350 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
2351
2352 #: 950.data.seed-values.sql:3701
2353 msgid "Content of footer_text include"
2354 msgstr "Obsah includu footer_text"
2355
2356 #: 950.data.seed-values.sql:16698
2357 msgid ""
2358 "Base URI for OverDrive Circulation API (defaults to "
2359 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Using HTTPS here is strongly "
2360 "encouraged."
2361 msgstr ""
2362 "URI báze pro API výpůjček OverDrive (výchozí  "
2363 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Je silně doporučováno použití  HTTPS ."
2364
2365 #: 950.data.seed-values.sql:9491
2366 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2367 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
2368
2369 #: 950.data.seed-values.sql:4871
2370 msgid ""
2371 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2372 "registration."
2373 msgstr ""
2374 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ  (post_code) na kartě registračních "
2375 "údajů čtenáře"
2376
2377 #: 950.data.seed-values.sql:6819
2378 msgid "Malay"
2379 msgstr "Malajština"
2380
2381 #: 950.data.seed-values.sql:13692
2382 msgid "Bulletin.net"
2383 msgstr "Bulletin.net"
2384
2385 #: 950.data.seed-values.sql:7930
2386 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2387 msgstr "Cylindrický, specifický typ není znám"
2388
2389 # id::citm.value__f
2390 #: 950.data.seed-values.sql:7051
2391 msgid "Manuscript cartographic material"
2392 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
2393
2394 #: 950.data.seed-values.sql:140
2395 msgid "Geographic Subject"
2396 msgstr "Geografické téma"
2397
2398 #: 950.data.seed-values.sql:954
2399 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2400 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2401
2402 #: 950.data.seed-values.sql:493
2403 msgid "Notification Fee"
2404 msgstr "Poplatek za upozornění"
2405
2406 #: 950.data.seed-values.sql:3425
2407 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2408 msgstr ""
2409 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
2410 "nejdříve vrátily \"domů\"."
2411
2412 #: 950.data.seed-values.sql:3452
2413 msgid ""
2414 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2415 "fines"
2416 msgstr ""
2417 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
2418 "než jaká je hodnota exempláře."
2419
2420 #: 950.data.seed-values.sql:6614
2421 msgid "Cebuano"
2422 msgstr "Cebuánština"
2423
2424 #: 950.data.seed-values.sql:3013
2425 msgid "Block Renewal of Items Needed for Holds"
2426 msgstr "Blokovat prodloužení exemplářů,  na které je zadána rezervace"
2427
2428 # id::clm.value__moh
2429 #: 950.data.seed-values.sql:6833
2430 msgid "Mohawk"
2431 msgstr "Mohawk"
2432
2433 #: 950.data.seed-values.sql:728
2434 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2435 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
2436
2437 #: 950.data.seed-values.sql:15343
2438 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2439 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
2440
2441 #: 950.data.seed-values.sql:770
2442 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2443 msgstr ""
2444 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
2445
2446 #: 950.data.seed-values.sql:2827
2447 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2448 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. \"2 týdny\""
2449
2450 #: 950.data.seed-values.sql:4763
2451 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2452 msgstr "Pole \"prefix\" bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
2453
2454 #: 950.data.seed-values.sql:12059
2455 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2456 msgstr ""
2457 "Je zapotřebí formátovat pro tisk dopisy čtenářům o chybějících kusech"
2458
2459 #: 950.data.seed-values.sql:3557
2460 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2461 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
2462
2463 #: 950.data.seed-values.sql:4529
2464 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2465 msgstr ""
2466 "Pole \"datum narození\" bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
2467
2468 #: 950.data.seed-values.sql:718
2469 msgid ""
2470 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
2471 "destination or source"
2472 msgstr ""
2473 "Povolit uživateli zrušit přepravu exempláře pokud je uživatel v cílové nebo "
2474 "zdrojové destinaci přepravy."
2475
2476 #: 950.data.seed-values.sql:7658
2477 msgid "audio roll"
2478 msgstr "zvukový válec"
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:1330
2481 msgid "ADMIN_INVOICE"
2482 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2483
2484 #: 950.data.seed-values.sql:8330
2485 msgid "United Kingdom "
2486 msgstr "Spojené Království "
2487
2488 # id::clm.value__jav
2489 #: 950.data.seed-values.sql:6747
2490 msgid "Javanese"
2491 msgstr "Javánština"
2492
2493 #: 950.data.seed-values.sql:1424
2494 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2495 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2496
2497 #: 950.data.seed-values.sql:1106
2498 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2499 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2500
2501 #: 950.data.seed-values.sql:738
2502 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2503 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
2504
2505 #: 950.data.seed-values.sql:13404
2506 msgid "Circulation Policy Configuration"
2507 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
2508
2509 #: 950.data.seed-values.sql:8290
2510 msgid "Vatican City "
2511 msgstr "Vatikán "
2512
2513 # id::clm.value__kan
2514 #: 950.data.seed-values.sql:6756
2515 msgid "Kannada"
2516 msgstr "Kannadština"
2517
2518 #: 950.data.seed-values.sql:6654
2519 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2520 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
2521
2522 #: 950.data.seed-values.sql:15349
2523 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2524 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
2525
2526 # id::clm.value__per
2527 #: 950.data.seed-values.sql:6884
2528 msgid "Persian"
2529 msgstr "Perština"
2530
2531 #: 950.data.seed-values.sql:14763
2532 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2533 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
2534
2535 #: 950.data.seed-values.sql:826
2536 msgid "Allow a user to create a new provider"
2537 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
2538
2539 #: 950.data.seed-values.sql:1458
2540 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2541 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2542
2543 #: 950.data.seed-values.sql:9451
2544 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2545 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl označen jako \"objednáno\""
2546
2547 #: 950.data.seed-values.sql:740
2548 msgid "Allow a user to bar a patron"
2549 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
2550
2551 #: 950.data.seed-values.sql:7725
2552 msgid "Masses"
2553 msgstr "Mše"
2554
2555 #: 950.data.seed-values.sql:7997
2556 msgid "Arrangement"
2557 msgstr "Kompozice"
2558
2559 #: 950.data.seed-values.sql:8200
2560 msgid "Nevada "
2561 msgstr "Nevada "
2562
2563 #: 950.data.seed-values.sql:8691 950.data.seed-values.sql:8708
2564 #: 950.data.seed-values.sql:8724 950.data.seed-values.sql:8740
2565 #: 950.data.seed-values.sql:8756
2566 msgid "Coats of arms"
2567 msgstr "Erby"
2568
2569 #: 950.data.seed-values.sql:6733
2570 msgid "Inuktitut"
2571 msgstr "Inuktitut"
2572
2573 #: 950.data.seed-values.sql:7077 950.data.seed-values.sql:7885
2574 msgid "Microopaque"
2575 msgstr "Mikrokarta"
2576
2577 #: 950.data.seed-values.sql:8140
2578 msgid "Kosovo "
2579 msgstr "Kosovo "
2580
2581 #: 950.data.seed-values.sql:7833 950.data.seed-values.sql:8467
2582 #: 950.data.seed-values.sql:8497 950.data.seed-values.sql:8527
2583 #: 950.data.seed-values.sql:8557
2584 msgid "Other reports"
2585 msgstr "Ostatní zprávy"
2586
2587 #: 950.data.seed-values.sql:1274
2588 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2589 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2590
2591 #: 950.data.seed-values.sql:9519
2592 msgid ""
2593 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2594 msgstr ""
2595 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
2596
2597 #: 950.data.seed-values.sql:756
2598 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2599 msgstr ""
2600 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"globální "
2601 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
2602
2603 # id::clm.value__jpr
2604 #: 950.data.seed-values.sql:6749
2605 msgid "Judeo-Persian"
2606 msgstr "Judeo-perština"
2607
2608 #: 950.data.seed-values.sql:6805
2609 msgid "Lushai"
2610 msgstr "Lušáí"
2611
2612 #: 950.data.seed-values.sql:642
2613 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2614 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
2615
2616 #: 950.data.seed-values.sql:7727
2617 msgid "Minuets"
2618 msgstr "Menuety"
2619
2620 # id::clm.value__tah
2621 #: 950.data.seed-values.sql:6960
2622 msgid "Tahitian"
2623 msgstr "Tahitština"
2624
2625 #: 950.data.seed-values.sql:8108
2626 msgid "Germany "
2627 msgstr "Německo "
2628
2629 #: 950.data.seed-values.sql:842
2630 msgid "Allows a user to create a picklist"
2631 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
2632
2633 #: 950.data.seed-values.sql:1657
2634 msgid "Allow a user to modify an authority record"
2635 msgstr "Povolit uživatel upravit autoritní záznam"
2636
2637 # id::clfm.value__m
2638 #: 950.data.seed-values.sql:7068
2639 msgid "Mixed forms"
2640 msgstr "Smíšené formy"
2641
2642 #: 950.data.seed-values.sql:902
2643 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2644 msgstr ""
2645 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
2646 "vrácených pro čtenáře"
2647
2648 #: 950.data.seed-values.sql:8245
2649 msgid "Sudan "
2650 msgstr "Súdán "
2651
2652 #: 950.data.seed-values.sql:1627
2653 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
2654 msgstr "Povolit administraci tabulek MARC"
2655
2656 # id::clm.value__gay
2657 #: 950.data.seed-values.sql:6690
2658 msgid "Gayo"
2659 msgstr "Gayo"
2660
2661 #: 950.data.seed-values.sql:7800 950.data.seed-values.sql:7830
2662 #: 950.data.seed-values.sql:8464 950.data.seed-values.sql:8494
2663 #: 950.data.seed-values.sql:8524 950.data.seed-values.sql:8554
2664 msgid "Standards/specifications"
2665 msgstr "Standardy/specifikace"
2666
2667 #: 950.data.seed-values.sql:7946
2668 msgid "Cordiform"
2669 msgstr "Srdcovité zobrazení"
2670
2671 #: 950.data.seed-values.sql:8086
2672 msgid "Fiji "
2673 msgstr "Fidži "
2674
2675 # id::clfm.value__0
2676 #: 950.data.seed-values.sql:7059
2677 msgid "Not fiction (not further specified)"
2678 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
2679
2680 #: 950.data.seed-values.sql:3827 950.data.seed-values.sql:3830
2681 msgid "AuthorizeNet login"
2682 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
2683
2684 #: 950.data.seed-values.sql:4607
2685 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2686 msgstr ""
2687 "Regulární výraz pro pole \"telefon večer\" (evening_phone) na kartě "
2688 "registračních údajů čtenáře"
2689
2690 #: 950.data.seed-values.sql:682
2691 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2692 msgstr ""
2693 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2694
2695 #: 950.data.seed-values.sql:560
2696 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2697 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2698
2699 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2700 #: 950.data.seed-values.sql:6689 950.data.seed-values.sql:6871
2701 msgid "Oromo"
2702 msgstr "Oromština"
2703
2704 #: 950.data.seed-values.sql:4490
2705 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2706 msgstr ""
2707 "Požadovat na kartě registračních údajů čtenáře pole \"telefon přes den\" "
2708 "(day_phone)"
2709
2710 #: 950.data.seed-values.sql:4520
2711 msgid ""
2712 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2713 "patron registration form."
2714 msgstr ""
2715 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
2716 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
2717
2718 #: 950.data.seed-values.sql:14784
2719 msgid ""
2720 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2721 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2722 "days."
2723 msgstr ""
2724 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2725 "nastavena hodnota \"pravda\", poplatky za zpozdné budou účtovány i během "
2726 "období plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna "
2727 "zavřená."
2728
2729 #: 950.data.seed-values.sql:4122
2730 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2731 msgstr ""
2732 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2733
2734 #: 950.data.seed-values.sql:150
2735 msgid "General Keywords"
2736 msgstr "Obecná klíčová slova"
2737
2738 #: 950.data.seed-values.sql:6766
2739 msgid "Khotanese"
2740 msgstr "Chotánština"
2741
2742 #: 950.data.seed-values.sql:2577
2743 msgid "Patron via SIP"
2744 msgstr "čtenář via SIP"
2745
2746 #: 950.data.seed-values.sql:968
2747 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2748 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2749
2750 #: 950.data.seed-values.sql:8272
2751 msgid "Trinidad and Tobago "
2752 msgstr "Trinidad a Tobago "
2753
2754 #: 950.data.seed-values.sql:8265
2755 msgid "Thailand "
2756 msgstr "Thajsko "
2757
2758 #: 950.data.seed-values.sql:8121
2759 msgid "Illinois "
2760 msgstr "Illinois "
2761
2762 #: 950.data.seed-values.sql:3209
2763 msgid ""
2764 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2765 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2766 msgstr ""
2767 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2768 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2769
2770 #: 950.data.seed-values.sql:6639
2771 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2772 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2773
2774 # id::clm.value__est
2775 #: 950.data.seed-values.sql:6667
2776 msgid "Estonian"
2777 msgstr "Estonština"
2778
2779 #: 950.data.seed-values.sql:7917
2780 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
2781 msgstr "Lambertovo kuželové zobrazení"
2782
2783 #: 950.data.seed-values.sql:3686
2784 msgid ""
2785 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2786 "%INCLUDE(alert_text)%"
2787 msgstr ""
2788 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
2789 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
2790
2791 #: 950.data.seed-values.sql:16167
2792 msgid "Show county field on patron registration"
2793 msgstr "Zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře pole \"okres\""
2794
2795 #: 950.data.seed-values.sql:5369
2796 msgid "URL Verification Queue"
2797 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
2798
2799 #: 950.data.seed-values.sql:8693 950.data.seed-values.sql:8710
2800 #: 950.data.seed-values.sql:8726 950.data.seed-values.sql:8742
2801 #: 950.data.seed-values.sql:8758
2802 msgid "Forms"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: 950.data.seed-values.sql:6708
2806 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2807 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
2808
2809 #: 950.data.seed-values.sql:461
2810 msgid "Branch"
2811 msgstr "Pobočka"
2812
2813 #: 950.data.seed-values.sql:4538
2814 msgid ""
2815 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2816 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2817 "field is required this setting is ignored."
2818 msgstr ""
2819 "Pole \"datum narození\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře "
2820 "s požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
2821 "nastavení je ignorováno."
2822
2823 #: 950.data.seed-values.sql:15808
2824 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2825 msgstr ""
2826 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
2827
2828 #: 950.data.seed-values.sql:15737
2829 msgid ""
2830 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2831 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2832 "activity older than) this amount of time"
2833 msgstr ""
2834 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
2835 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
2836 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
2837 "která zde uvedenena."
2838
2839 #: 950.data.seed-values.sql:11633
2840 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
2841 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
2842
2843 #: 950.data.seed-values.sql:8334
2844 msgid "Zambia "
2845 msgstr "Zambie "
2846
2847 # id::cbs.source__3
2848 #: 950.data.seed-values.sql:7
2849 msgid "Project Gutenberg"
2850 msgstr "Projekt Gutenberg"
2851
2852 #: 950.data.seed-values.sql:1322
2853 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2854 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2855
2856 #: 950.data.seed-values.sql:13881
2857 msgid "Element Mobile"
2858 msgstr "Element Mobile"
2859
2860 #: 950.data.seed-values.sql:3971 950.data.seed-values.sql:3974
2861 msgid "Enable Stripe payments"
2862 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
2863
2864 #: 950.data.seed-values.sql:8215
2865 msgid "Philippines "
2866 msgstr "Filipíny "
2867
2868 #: 950.data.seed-values.sql:736
2869 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2870 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
2871
2872 #: 950.data.seed-values.sql:4283
2873 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2874 msgstr ""
2875 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
2876
2877 #: 950.data.seed-values.sql:1711
2878 msgid "Can do anything at the System level"
2879 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
2880
2881 #: 950.data.seed-values.sql:16139
2882 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2883 msgstr ""
2884 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
2885 "uživatelského účtu."
2886
2887 #: 950.data.seed-values.sql:14752
2888 msgid "Verification via translator-v1"
2889 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
2890
2891 #: 950.data.seed-values.sql:11621
2892 msgid "Shipping Charge"
2893 msgstr "Poštovné"
2894
2895 #: 950.data.seed-values.sql:11740 950.data.seed-values.sql:11935
2896 #: 950.data.seed-values.sql:11936
2897 msgid "Historical Hold Retention Age"
2898 msgstr "Doba uchovávání historických rezervací"
2899
2900 #: 950.data.seed-values.sql:7154 950.data.seed-values.sql:7155
2901 #: 950.data.seed-values.sql:7223 950.data.seed-values.sql:7224
2902 #: 950.data.seed-values.sql:7311 950.data.seed-values.sql:7312
2903 msgid "Music Score"
2904 msgstr "Music Score"
2905
2906 # id::clm.value__tig
2907 #: 950.data.seed-values.sql:6974
2908 msgid "Tigré"
2909 msgstr "Tigrejština"
2910
2911 #: 950.data.seed-values.sql:3602
2912 msgid "Pop-up alert for errors"
2913 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
2914
2915 #: 950.data.seed-values.sql:14804
2916 msgid ""
2917 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2918 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2919 "is 1."
2920 msgstr ""
2921 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
2922 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
2923 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:7791 950.data.seed-values.sql:7821
2926 #: 950.data.seed-values.sql:8455 950.data.seed-values.sql:8485
2927 #: 950.data.seed-values.sql:8515 950.data.seed-values.sql:8545
2928 msgid "Legislation"
2929 msgstr "Legislativa"
2930
2931 #: 950.data.seed-values.sql:6837
2932 msgid "Multiple languages"
2933 msgstr "Více jazyků"
2934
2935 #: 950.data.seed-values.sql:3323
2936 msgid "Minimum Estimated Wait"
2937 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
2938
2939 #: 950.data.seed-values.sql:4400
2940 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2941 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole \"alias\""
2942
2943 #: 950.data.seed-values.sql:6829
2944 msgid "Maltese"
2945 msgstr "Maltština"
2946
2947 #: 950.data.seed-values.sql:6742
2948 msgid "Inupiaq"
2949 msgstr "Inupiak"
2950
2951 #: 950.data.seed-values.sql:4095
2952 msgid ""
2953 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2954 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2955 msgstr ""
2956 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
2957 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
2958
2959 #: 950.data.seed-values.sql:131
2960 msgid "Corporate Author"
2961 msgstr "Korporace"
2962
2963 #: 950.data.seed-values.sql:958
2964 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2965 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2966
2967 #: 950.data.seed-values.sql:4241
2968 msgid ""
2969 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2970 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2971 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2972 "and right panes."
2973 msgstr ""
2974 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou \"Správa exemplářů\", \"Akce "
2975 "pro vybrané řádky\", \"Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
2976 "exempláře\". Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
2977 "pravý panel."
2978
2979 #: 950.data.seed-values.sql:1492
2980 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2981 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
2982
2983 #: 950.data.seed-values.sql:546
2984 msgid "Allow a user to delete a volume"
2985 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
2986
2987 #: 950.data.seed-values.sql:7650
2988 msgid "audiotape reel"
2989 msgstr "cívka zvukové pásky"
2990
2991 #: 950.data.seed-values.sql:1580
2992 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
2993 msgstr "Povolit uživatele upravit zobrazení polí v editoru exemplářů"
2994
2995 #: 950.data.seed-values.sql:6597
2996 msgid "Bislama"
2997 msgstr "Bislama"
2998
2999 #: 950.data.seed-values.sql:6547
3000 msgid "Acoli"
3001 msgstr "Ačoli"
3002
3003 #: 950.data.seed-values.sql:7127 950.data.seed-values.sql:7128
3004 #: 950.data.seed-values.sql:7202 950.data.seed-values.sql:7203
3005 msgid "Book"
3006 msgstr "Kniha"
3007
3008 #: 950.data.seed-values.sql:816
3009 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
3010 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
3011
3012 #: 950.data.seed-values.sql:305
3013 msgid "overdue_min"
3014 msgstr "zpoždění_minimální"
3015
3016 # id::crmf.name__3
3017 #: 950.data.seed-values.sql:307
3018 msgid "overdue_mid"
3019 msgstr "zpoždění_střední"
3020
3021 #: 950.data.seed-values.sql:6714
3022 msgid "Haitian French Creole"
3023 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
3024
3025 #: 950.data.seed-values.sql:6595
3026 msgid "Bikol"
3027 msgstr "Bikolština"
3028
3029 # id::clm.value__swe
3030 #: 950.data.seed-values.sql:6956
3031 msgid "Swedish"
3032 msgstr "Švédština"
3033
3034 #: 950.data.seed-values.sql:1406
3035 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
3036 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
3037
3038 #: 950.data.seed-values.sql:3488
3039 msgid ""
3040 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
3041 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3042 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3043 msgstr ""
3044 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
3045 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
3046 "výjimku  spustí také změna statusu z \"Dnes vráceno\" na \"Volné\""
3047
3048 #: 950.data.seed-values.sql:3740
3049 msgid ""
3050 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
3051 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
3052 "not be suppressed."
3053 msgstr ""
3054 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
3055 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
3056 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
3057
3058 #: 950.data.seed-values.sql:7178 950.data.seed-values.sql:7179
3059 #: 950.data.seed-values.sql:7244 950.data.seed-values.sql:7245
3060 #: 950.data.seed-values.sql:7335 950.data.seed-values.sql:7336
3061 msgid "Cassette audiobook"
3062 msgstr "Audiokniha na kazetě"
3063
3064 # id::aout.name__2
3065 #: 950.data.seed-values.sql:458 950.data.seed-values.sql:2699
3066 msgid "System"
3067 msgstr "Systém"
3068
3069 # id::clm.value__ewe
3070 #: 950.data.seed-values.sql:6669
3071 msgid "Ewe"
3072 msgstr "Eweština"
3073
3074 #: 950.data.seed-values.sql:6990
3075 msgid "Tupi languages"
3076 msgstr "Tupi jazyky"
3077
3078 #: 950.data.seed-values.sql:8184
3079 msgid "Niger "
3080 msgstr "Niger "
3081
3082 #: 950.data.seed-values.sql:11626
3083 msgid "Blanket Order"
3084 msgstr "Paušální objednávka"
3085
3086 #: 950.data.seed-values.sql:14758
3087 msgid "OPAC Login (jspac)"
3088 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
3089
3090 #: 950.data.seed-values.sql:6652
3091 msgid "Dravidian (Other)"
3092 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
3093
3094 #: 950.data.seed-values.sql:11752
3095 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3096 msgstr ""
3097 "Doba uchování historie rezervací - zrušené rezervace ( expirace kvůli "
3098 "nenalezenému cíli)"
3099
3100 #: 950.data.seed-values.sql:6634
3101 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3102 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
3103
3104 #: 950.data.seed-values.sql:7026
3105 msgid "Zhuang"
3106 msgstr "Čuangština"
3107
3108 #: 950.data.seed-values.sql:1216
3109 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3110 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
3111
3112 #: 950.data.seed-values.sql:1623
3113 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3114 msgstr "Obejít událost TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3115
3116 #: 950.data.seed-values.sql:7630
3117 msgid "computer tape cartridge"
3118 msgstr "kazeta počítačové pásky"
3119
3120 #: 950.data.seed-values.sql:12377
3121 msgid "Invalid value for \"status\""
3122 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
3123
3124 #: 950.data.seed-values.sql:8243
3125 msgid "Spanish North Africa "
3126 msgstr "Španělské severoafrické državy "
3127
3128 #: 950.data.seed-values.sql:7027
3129 msgid "Zande"
3130 msgstr "Zandština"
3131
3132 # id::clm.value__slo
3133 #: 950.data.seed-values.sql:6928
3134 msgid "Slovak"
3135 msgstr "Slovenština"
3136
3137 #: 950.data.seed-values.sql:780
3138 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3139 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
3140
3141 #: 950.data.seed-values.sql:6696
3142 msgid "Gilbertese"
3143 msgstr "Kiribatština"
3144
3145 #: 950.data.seed-values.sql:13467
3146 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3147 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3148
3149 #: 950.data.seed-values.sql:3097
3150 msgid ""
3151 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3152 "are voided."
3153 msgstr ""
3154 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
3155
3156 #: 950.data.seed-values.sql:1438
3157 msgid "user_request.create"
3158 msgstr "user_request.create"
3159
3160 #: 950.data.seed-values.sql:13282
3161 msgid "Canadian Subject Headings"
3162 msgstr "Kanadské věcné třídění"
3163
3164 #: 950.data.seed-values.sql:124
3165 msgid "Alternate Title"
3166 msgstr "Další název"
3167
3168 #: 950.data.seed-values.sql:1308
3169 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3170 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3171
3172 #: 950.data.seed-values.sql:4817
3173 msgid ""
3174 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3175 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3176 "field is shown or required this setting is ignored."
3177 msgstr ""
3178 "Pole sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
3179 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba \"zobrazit "
3180 "navrhovaná pole\".  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
3181 "toto nastavení bude ignorováno."
3182
3183 #: 950.data.seed-values.sql:1142
3184 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3185 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3186
3187 #: 950.data.seed-values.sql:468
3188 msgid "Your Bookmobile"
3189 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
3190
3191 #: 950.data.seed-values.sql:758
3192 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3193 msgstr ""
3194 "Povolit u�ivateli p� / odebrat u�ivatele do / ze skupiny lok�� "
3195 "administr�r�ocalAdmin)"
3196
3197 #: 950.data.seed-values.sql:16256
3198 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3199 msgstr "V� hodnota modifik�ru v�y pro importovan�xempl�"
3200
3201 #: 950.data.seed-values.sql:6906
3202 msgid "Yakut"
3203 msgstr "Jakutština"
3204
3205 #: 950.data.seed-values.sql:3251
3206 msgid "Canceled holds display count"
3207 msgstr "Po� zobrazen�u�en�zervac�"
3208
3209 #: 950.data.seed-values.sql:600
3210 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3211 msgstr "Povolit u�ivateli odebrat jin��ivatele ze skupiny opr��"
3212
3213 #: 950.data.seed-values.sql:508
3214 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3215 msgstr "Povolit u�ivateli p��en�o OPACu"
3216
3217 #: 950.data.seed-values.sql:7739
3218 msgid "Passion music"
3219 msgstr "Pašijová hudba"
3220
3221 # id::clm.value__hup
3222 #: 950.data.seed-values.sql:6726
3223 msgid "Hupa"
3224 msgstr "Hupa"
3225
3226 #: 950.data.seed-values.sql:1020
3227 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3228 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3229
3230 # id::clm.value__ice
3231 #: 950.data.seed-values.sql:6729
3232 msgid "Icelandic"
3233 msgstr "Islandština"
3234
3235 #: 950.data.seed-values.sql:13120
3236 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3237 msgstr "Směrování odkazu viz též -- žánr/forma"
3238
3239 #: 950.data.seed-values.sql:7939
3240 msgid "Armadillo"
3241 msgstr "Pásovec"
3242
3243 #: 950.data.seed-values.sql:8088
3244 msgid "Florida "
3245 msgstr "Florida "
3246
3247 #: 950.data.seed-values.sql:7956 950.data.seed-values.sql:8612
3248 #: 950.data.seed-values.sql:8625 950.data.seed-values.sql:8638
3249 #: 950.data.seed-values.sql:8651
3250 msgid "Bathymetry, soundings"
3251 msgstr "Batymetrie, měření"
3252
3253 #: 950.data.seed-values.sql:2860 950.data.seed-values.sql:2863
3254 msgid ""
3255 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3256 msgstr ""
3257 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
3258 "akvizici smazány exempláře,"
3259
3260 #: 950.data.seed-values.sql:3722
3261 msgid ""
3262 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3263 "%INCLUDE(notice_text)%"
3264 msgstr ""
3265 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
3266 "%INCLUDE(notice_text)%"
3267
3268 # id::clm.value__akk
3269 #: 950.data.seed-values.sql:6555
3270 msgid "Akkadian"
3271 msgstr "Akkadština"
3272
3273 #: 950.data.seed-values.sql:1226
3274 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3275 msgstr ""
3276 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
3277
3278 # id::clm.value__snd
3279 #: 950.data.seed-values.sql:6938
3280 msgid "Sindhi"
3281 msgstr "Sindhština"
3282
3283 #: 950.data.seed-values.sql:800
3284 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3285 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
3286
3287 #: 950.data.seed-values.sql:7843
3288 msgid "Full score, miniature or study size"
3289 msgstr "Pertitura v rozsahu miniatury nebo studie"
3290
3291 #: 950.data.seed-values.sql:7704
3292 msgid "Chaconnes"
3293 msgstr "Ciacona"
3294
3295 #: 950.data.seed-values.sql:14374
3296 msgid "US Cellular"
3297 msgstr "US Cellular"
3298
3299 #: 950.data.seed-values.sql:1198
3300 msgid ""
3301 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3302 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
3303
3304 #: 950.data.seed-values.sql:2905 950.data.seed-values.sql:2908
3305 msgid "Default Item Price"
3306 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
3307
3308 #: 950.data.seed-values.sql:5181
3309 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3310 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za vrácené po lhůtě"
3311
3312 #: 950.data.seed-values.sql:15281
3313 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
3314 msgstr "Výchozí dodavatel pro použití během nahrání souborů v akvizici"
3315
3316 #: 950.data.seed-values.sql:6764
3317 msgid "Khoisan (Other)"
3318 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
3319
3320 #: 950.data.seed-values.sql:650
3321 msgid "Allow a user to update a copy location"
3322 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
3323
3324 #: 950.data.seed-values.sql:1568
3325 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3326 msgstr ""
3327 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
3328 "exempláře"
3329
3330 #: 950.data.seed-values.sql:15064
3331 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3332 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
3333
3334 #: 950.data.seed-values.sql:7418
3335 msgid "notated music"
3336 msgstr "zápis hudby"
3337
3338 #: 950.data.seed-values.sql:6943
3339 msgid "Songhai"
3340 msgstr "Songhajština"
3341
3342 #: 950.data.seed-values.sql:4895
3343 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3344 msgstr ""
3345 "Regulární výraz pro pole \"telefon\" na kartě registračních údajů čtenáře"
3346
3347 #: 950.data.seed-values.sql:4907
3348 msgid ""
3349 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3350 "registration."
3351 msgstr ""
3352 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
3353
3354 #: 950.data.seed-values.sql:8077
3355 msgid "Equatorial Guinea "
3356 msgstr "Rovníková Guinea "
3357
3358 #: 950.data.seed-values.sql:13305
3359 msgid "Vandelay Queue"
3360 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
3361
3362 #: 950.data.seed-values.sql:956
3363 msgid "CREATE_SURVEY"
3364 msgstr "CREATE_SURVEY"
3365
3366 #: 950.data.seed-values.sql:8028
3367 msgid "Belgium "
3368 msgstr "Belgie "
3369
3370 #: 950.data.seed-values.sql:7847
3371 msgid "Close score"
3372 msgstr "Vybrat skóre"
3373
3374 #: 950.data.seed-values.sql:8180
3375 msgid "North Carolina "
3376 msgstr "Severní Karolína "
3377
3378 # id::crahp.name__1
3379 #: 950.data.seed-values.sql:327
3380 msgid "3month"
3381 msgstr "3měsíční"
3382
3383 #: 950.data.seed-values.sql:7926
3384 msgid "Cassini-Soldner"
3385 msgstr "Cassini – Soldnerovo zobrazení"
3386
3387 #: 950.data.seed-values.sql:7695
3388 msgid "Anthems"
3389 msgstr "Anthemy"
3390
3391 #: 950.data.seed-values.sql:8037
3392 msgid "Solomon Islands "
3393 msgstr "Šalomounovy ostrovy "
3394
3395 #: 950.data.seed-values.sql:890
3396 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3397 msgstr ""
3398 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
3399
3400 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
3401 # id::clm.value__cze
3402 #: 950.data.seed-values.sql:372 950.data.seed-values.sql:373
3403 #: 950.data.seed-values.sql:6641
3404 msgid "Czech"
3405 msgstr "Čeština"
3406
3407 # id::clm.value__mni
3408 #: 950.data.seed-values.sql:6831
3409 msgid "Manipuri"
3410 msgstr "Manipurština"
3411
3412 #: 950.data.seed-values.sql:1282
3413 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
3414 msgstr ""
3415 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
3416 "karet"
3417
3418 #: 950.data.seed-values.sql:752
3419 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3420 msgstr ""
3421 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny personálu u "
3422 "výpůjčnínho pultu (\"ciruculator\")"
3423
3424 #: 950.data.seed-values.sql:14740
3425 msgid "Login via opensrf"
3426 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
3427
3428 #: 950.data.seed-values.sql:6496
3429 msgid "Carrier Type"
3430 msgstr "Typ nosiče"
3431
3432 #: 950.data.seed-values.sql:3254
3433 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
3434 msgstr ""
3435 "Kolik zrušených rezervací zobrazit ve čtenářském rozhraní pro rezervace"
3436
3437 #: 950.data.seed-values.sql:7721
3438 msgid "Hymns"
3439 msgstr "Hymny, chvalozpěvy"
3440
3441 #: 950.data.seed-values.sql:1328
3442 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3443 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3444
3445 #: 950.data.seed-values.sql:3362
3446 msgid ""
3447 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
3448 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
3449 msgstr ""
3450 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
3451 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
3452
3453 #: 950.data.seed-values.sql:1066
3454 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
3455 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
3456
3457 #: 950.data.seed-values.sql:7001
3458 msgid "Undetermined"
3459 msgstr "Nezjištěno"
3460
3461 #: 950.data.seed-values.sql:6968
3462 msgid "Terena"
3463 msgstr "Tereno"
3464
3465 #: 950.data.seed-values.sql:128
3466 msgid "Title Proper"
3467 msgstr "Název"
3468
3469 #: 950.data.seed-values.sql:7710
3470 msgid "Chorales"
3471 msgstr "Chorály"
3472
3473 #: 950.data.seed-values.sql:2923
3474 msgid "Maximum Item Price"
3475 msgstr "Maximální cena exempláře"
3476
3477 # id::clm.value__rum
3478 #: 950.data.seed-values.sql:6901
3479 msgid "Romanian"
3480 msgstr "Rumunština"
3481
3482 #: 950.data.seed-values.sql:8171
3483 msgid "Mississippi "
3484 msgstr "Mississippi "
3485
3486 # id::clm.value__srd
3487 #: 950.data.seed-values.sql:6946
3488 msgid "Sardinian"
3489 msgstr "Sardština"
3490
3491 #: 950.data.seed-values.sql:7845
3492 msgid "Voice score with accompaniment omitted"
3493 msgstr "Hlasová partitura s doprovodem vynechány"
3494
3495 #: 950.data.seed-values.sql:514
3496 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
3497 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
3498
3499 #: 950.data.seed-values.sql:7988
3500 msgid "Animation and live action"
3501 msgstr "Animace nebo přímá akce"
3502
3503 #: 950.data.seed-values.sql:11651
3504 msgid "Canceled: Not Found"
3505 msgstr "Zrušeno: Nenalezeno"
3506
3507 #: 950.data.seed-values.sql:7681 950.data.seed-values.sql:8361
3508 #: 950.data.seed-values.sql:8375 950.data.seed-values.sql:8389
3509 #: 950.data.seed-values.sql:8403 950.data.seed-values.sql:8417
3510 #: 950.data.seed-values.sql:8431
3511 msgid "Thematic index"
3512 msgstr "Tematický rejstřík"
3513
3514 #: 950.data.seed-values.sql:1194
3515 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
3516 msgstr ""
3517 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
3518
3519 #: 950.data.seed-values.sql:2715
3520 msgid "Offline"
3521 msgstr "Offline"
3522
3523 #: 950.data.seed-values.sql:8126
3524 msgid "Israel "
3525 msgstr "Izrael "
3526
3527 #: 950.data.seed-values.sql:5191
3528 msgid "Negative Balance Interval for Lost"
3529 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za ztracené"
3530
3531 #: 950.data.seed-values.sql:7959 950.data.seed-values.sql:8615
3532 #: 950.data.seed-values.sql:8628 950.data.seed-values.sql:8641
3533 #: 950.data.seed-values.sql:8654
3534 msgid "Pictorially"
3535 msgstr "Obrázek bez projekce"
3536
3537 #: 950.data.seed-values.sql:1464
3538 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3539 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3540
3541 #: 950.data.seed-values.sql:1316
3542 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3543 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3544
3545 #: 950.data.seed-values.sql:4274 950.data.seed-values.sql:4277
3546 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
3547 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
3548
3549 #: 950.data.seed-values.sql:1070
3550 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3551 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3552
3553 #: 950.data.seed-values.sql:2899
3554 msgid ""
3555 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
3556 "interface."
3557 msgstr ""
3558 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
3559 "vytvoření signatur / exemplářů."
3560
3561 #: 950.data.seed-values.sql:692
3562 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
3563 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
3564
3565 #: 950.data.seed-values.sql:14442
3566 msgid "Verizon Wireless"
3567 msgstr "Verizon Wireless"
3568
3569 #: 950.data.seed-values.sql:6869
3570 msgid "Ojibwa"
3571 msgstr "Odžibwejština"
3572
3573 #: 950.data.seed-values.sql:7530
3574 msgid "roll"
3575 msgstr "kotouč"
3576
3577 #: 950.data.seed-values.sql:15137
3578 msgid ""
3579 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
3580 "will follow before giving up."
3581 msgstr ""
3582 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
3583 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
3584
3585 #: 950.data.seed-values.sql:7133 950.data.seed-values.sql:7134
3586 #: 950.data.seed-values.sql:7208 950.data.seed-values.sql:7209
3587 #: 950.data.seed-values.sql:7290 950.data.seed-values.sql:7291
3588 msgid "Software and video games"
3589 msgstr "Software a videohry"
3590
3591 #: 950.data.seed-values.sql:7010
3592 msgid "Walamo"
3593 msgstr "Walamština"
3594
3595 #: 950.data.seed-values.sql:3353
3596 msgid ""
3597 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
3598 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
3599 msgstr ""
3600 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
3601 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
3602
3603 #: 950.data.seed-values.sql:6848
3604 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
3605 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
3606
3607 #: 950.data.seed-values.sql:6800
3608 msgid "Luba-Katanga"
3609 msgstr "Lubu-katanžština"
3610
3611 #: 950.data.seed-values.sql:1090
3612 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3613 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3614
3615 #: 950.data.seed-values.sql:7061
3616 msgid "Comic strips"
3617 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
3618
3619 # id::clm.value__ido
3620 #: 950.data.seed-values.sql:6730
3621 msgid "Ido"
3622 msgstr "Ido"
3623
3624 # id::i18n_l.description__fr-CA
3625 #: 950.data.seed-values.sql:382
3626 msgid "Canadian French"
3627 msgstr "Kanadská francouzština"
3628
3629 #: 950.data.seed-values.sql:872
3630 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
3631 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako \"dnes vrácený\""
3632
3633 #: 950.data.seed-values.sql:11779
3634 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
3635 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
3636
3637 #: 950.data.seed-values.sql:6677
3638 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
3639 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
3640
3641 #: 950.data.seed-values.sql:16508
3642 msgid "Patron search diacritic insensitive"
3643 msgstr "Hledání čtenáře bez ohledu na diakritiku"
3644
3645 #: 950.data.seed-values.sql:1526
3646 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
3647 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
3648
3649 #: 950.data.seed-values.sql:14068
3650 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
3651 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
3652
3653 #: 950.data.seed-values.sql:14204
3654 msgid "Edge Wireless"
3655 msgstr "Edge Wireless"
3656
3657 #: 950.data.seed-values.sql:5377
3658 msgid "Checkout Items"
3659 msgstr "Vypůjčené exempláře"
3660
3661 #: 950.data.seed-values.sql:6572
3662 msgid "Athapascan (Other)"
3663 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
3664
3665 #: 950.data.seed-values.sql:2989
3666 msgid ""
3667 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
3668 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
3669 msgstr ""
3670 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
3671 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
3672
3673 #: 950.data.seed-values.sql:6849
3674 msgid "Ndonga"
3675 msgstr "Ndondština"
3676
3677 #: 950.data.seed-values.sql:6472
3678 msgid "OPAC Format Icons"
3679 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
3680
3681 #: 950.data.seed-values.sql:7610
3682 msgid "microfiche"
3683 msgstr "mikrofiš"
3684
3685 #: 950.data.seed-values.sql:8154
3686 msgid "Manitoba "
3687 msgstr "Manitoba "
3688
3689 #: 950.data.seed-values.sql:4079
3690 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
3691 msgstr ""
3692 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
3693 "telefonátu s vyrozuměním"
3694
3695 #: 950.data.seed-values.sql:7482
3696 msgid "microform"
3697 msgstr "mikroforma"
3698
3699 #: 950.data.seed-values.sql:11638
3700 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
3701 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
3702
3703 #: 950.data.seed-values.sql:7446
3704 msgid "cartographic moving image"
3705 msgstr "katrografický pohyblivý obraz"
3706
3707 #: 950.data.seed-values.sql:8692 950.data.seed-values.sql:8709
3708 #: 950.data.seed-values.sql:8725 950.data.seed-values.sql:8741
3709 #: 950.data.seed-values.sql:8757
3710 msgid "Genealogical tables"
3711 msgstr "Genealogické tabulky"
3712
3713 #: 950.data.seed-values.sql:7866 950.data.seed-values.sql:8571
3714 #: 950.data.seed-values.sql:8592
3715 msgid "Reporting"
3716 msgstr "Výkazy"
3717
3718 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
3719 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:418
3720 #: 950.data.seed-values.sql:439 950.data.seed-values.sql:15639
3721 msgid "Title"
3722 msgstr "Název"
3723
3724 #: 950.data.seed-values.sql:3836 950.data.seed-values.sql:3839
3725 msgid "AuthorizeNet password"
3726 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
3727
3728 #: 950.data.seed-values.sql:8308
3729 msgid "Cocos (Keeling) Islands "
3730 msgstr "Kokosové ostrovy "
3731
3732 #: 950.data.seed-values.sql:2655
3733 msgid "Default location for holds pickup"
3734 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
3735
3736 #: 950.data.seed-values.sql:2887
3737 msgid "Default copy status (fast add)"
3738 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
3739
3740 #: 950.data.seed-values.sql:8212
3741 msgid "Peru "
3742 msgstr "Peru "
3743
3744 #: 950.data.seed-values.sql:4859
3745 msgid "Example for post_code field on patron registration"
3746 msgstr ""
3747 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
3748
3749 #: 950.data.seed-values.sql:726
3750 msgid ""
3751 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
3752 msgstr ""
3753 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
3754 "tentýž titul)"
3755
3756 #: 950.data.seed-values.sql:14255
3757 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3758 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3759
3760 #: 950.data.seed-values.sql:3935 950.data.seed-values.sql:3938
3761 msgid "PayPal login"
3762 msgstr "Přihlášení do PayPal"
3763
3764 #: 950.data.seed-values.sql:608
3765 msgid "User may create a new patron statistical category"
3766 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
3767
3768 # id::clm.value__fat
3769 #: 950.data.seed-values.sql:6674
3770 msgid "Fanti"
3771 msgstr "Fantiština"
3772
3773 #: 950.data.seed-values.sql:6969
3774 msgid "Tetum"
3775 msgstr "Tetumština"
3776
3777 #: 950.data.seed-values.sql:8258
3778 msgid "Sweden "
3779 msgstr "Švédsko "
3780
3781 #: 950.data.seed-values.sql:4119
3782 msgid "Lock Usernames"
3783 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
3784
3785 #: 950.data.seed-values.sql:2717
3786 msgid "SMS Text Messages"
3787 msgstr "SMS"
3788