Revert "LP#1332651 do not strip internal spaces in barcode"
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2020-03-04 15:06-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2020-03-08 16:25+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2020-03-09 05:46+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build e0878392dc799b267dea80578fa65500a5d74155)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:8418
19 msgid "Estonia "
20 msgstr "Estonsko "
21
22 #: 950.data.seed-values.sql:118
23 msgid "Series Title"
24 msgstr "Název edice"
25
26 #: 950.data.seed-values.sql:7407 950.data.seed-values.sql:8213
27 #: 950.data.seed-values.sql:8918 950.data.seed-values.sql:8939
28 msgid "Poetry"
29 msgstr "Poetry"
30
31 #: 950.data.seed-values.sql:7220
32 msgid "Palauan"
33 msgstr "Palauan"
34
35 #: 950.data.seed-values.sql:1788
36 msgid ""
37 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
38 "in certain staff interfaces"
39 msgstr ""
40 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
41 "in certain staff interfaces"
42
43 #: 950.data.seed-values.sql:7107
44 msgid "Kyrgyz"
45 msgstr "Kyrgyz"
46
47 #: 950.data.seed-values.sql:5642
48 msgid "Z39.50 Source"
49 msgstr "Zdroj Z39.50"
50
51 #: 950.data.seed-values.sql:7908
52 msgid "film reel"
53 msgstr "film reel"
54
55 #: 950.data.seed-values.sql:1847
56 msgid "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
57 msgstr "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
58
59 #: 950.data.seed-values.sql:7198
60 msgid "Norwegian"
61 msgstr "Norwegian"
62
63 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
64 #: 950.data.seed-values.sql:608 950.data.seed-values.sql:631
65 #: 950.data.seed-values.sql:16125
66 msgid "LCCN"
67 msgstr "LCCN"
68
69 #: 950.data.seed-values.sql:16103
70 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
71 msgstr "Rollover Distribution Formulae Funds"
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:35
74 msgid "Alerting block on Circ"
75 msgstr "Alerting block on Circ"
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:6991
78 msgid "Duala"
79 msgstr "Duala"
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:3517
82 msgid "Canceled holds/requests display count"
83 msgstr "Počet zobrazených zrušených rezervací/požadavků"
84
85 #: 950.data.seed-values.sql:15857
86 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
87 msgstr "Upload Merge on Single Match by Default"
88
89 #: 950.data.seed-values.sql:19956
90 msgid "Grid Config: admin.server.permission.perm_list"
91 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.oprávnění.seznam_oprávnění"
92
93 #: 950.data.seed-values.sql:8180
94 msgid "Full score"
95 msgstr "Full score"
96
97 #: 950.data.seed-values.sql:4975
98 msgid ""
99 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
100 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
101 "field is shown or required this setting is ignored."
102 msgstr ""
103 "Pole číslo identifikačního dokladu 2 (ident_value2) na kartě registračních "
104 "údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je viditelné, pokud "
105 " je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba Zobrazit "
106 "navrhovaná pole. Pokud je aktivní volba Zobrazit povinná pole, toto "
107 "nastavení je ignorováno."
108
109 #: 950.data.seed-values.sql:5206
110 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
111 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
112
113 #: 950.data.seed-values.sql:17521
114 msgid ""
115 "Base URI for OneClickdigital API (defaults to "
116 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Using HTTPS here is strongly encouraged."
117 msgstr ""
118 "URI báze pro OneClickdigital API (výchozí  "
119 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Je důrazně doporučováno použití  HTTPS."
120
121 #: 950.data.seed-values.sql:1760
122 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
123 msgstr "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
124
125 #: 950.data.seed-values.sql:8537
126 msgid "Nunavut "
127 msgstr "Nunavut "
128
129 # id::crrf.name__2
130 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
131 #: 950.data.seed-values.sql:515
132 msgid "10_cent_per_day"
133 msgstr "10_centů_za_den"
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:98
136 msgid "Keyword"
137 msgstr "Klíčové slovo"
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:5713
140 msgid "Renew Circulations"
141 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
142
143 #: 950.data.seed-values.sql:15772
144 msgid "Upload Default Match Set"
145 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
146
147 #: 950.data.seed-values.sql:8087
148 msgid "Rock music"
149 msgstr "Rocková hudba"
150
151 #: 950.data.seed-values.sql:1198
152 msgid "DELETE_SURVEY"
153 msgstr "DELETE_SURVEY"
154
155 #: 950.data.seed-values.sql:8359
156 msgid "Aruba "
157 msgstr "Aruba "
158
159 #: 950.data.seed-values.sql:13547
160 msgid "Heading -- Meeting Name"
161 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
162
163 #: 950.data.seed-values.sql:8236
164 msgid "Not Applicable"
165 msgstr "Nelze použít"
166
167 #: 950.data.seed-values.sql:8210 950.data.seed-values.sql:8915
168 #: 950.data.seed-values.sql:8936
169 msgid "Memoirs"
170 msgstr "Memoáry"
171
172 #: 950.data.seed-values.sql:16183
173 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
174 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
175
176 #: 950.data.seed-values.sql:3466
177 msgid ""
178 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
179 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
180 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
181 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
182 msgstr ""
183 "Účelem je poskytnout časový interval poté, co exempláře přejde do statusu Na "
184 "regále s rezervacemi, než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále s "
185 "rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
186 "než se exemplář  zobrazí jako připravený k vyzvednutí. Příklad: \"5 dnů\", "
187 "\"1 hodina\"."
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:18863
190 msgid "Grid Config: cat.volcopy.copies.complete"
191 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.signatury-jednotky.exempláře.úplné"
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:19477
194 msgid "Staff Catalog Preferred Library"
195 msgstr "Preferovaná knihovna pro služební katalog"
196
197 # id::clm.value__hit
198 #: 950.data.seed-values.sql:7060
199 msgid "Hittite"
200 msgstr "Chetitština"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:8233
203 msgid "Instrumental and vocal parts"
204 msgstr "Instrumentální a vokální části"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:1552
207 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
208 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
209
210 #: 950.data.seed-values.sql:12168
211 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
212 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
213
214 #: 950.data.seed-values.sql:17049
215 msgid "Notification of a group of circs"
216 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček"
217
218 #: 950.data.seed-values.sql:8640
219 msgid "Wake Island "
220 msgstr "Wake (ostrov) "
221
222 #: 950.data.seed-values.sql:72
223 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
224 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
225
226 # id::clm.value__nah
227 #: 950.data.seed-values.sql:7180
228 msgid "Nahuatl"
229 msgstr "Nahuatl"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:994
232 msgid ""
233 "Allow a staff member to define where another staff member has their "
234 "permissions"
235 msgstr ""
236 "Povolit členu personálu definovat, kde mají jiní členové personálu svá "
237 "oprávnění"
238
239 #: 950.data.seed-values.sql:12392 950.data.seed-values.sql:12393
240 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
241 msgstr "Počáteční datum uchování historie rezervací"
242
243 #: 950.data.seed-values.sql:5457
244 msgid ""
245 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
246 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
247 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
248 "set period of time."
249 msgstr ""
250 "Zabraňuje naúčtování záporných poplatků (refundace) u poplatků za materiály "
251 "po výpůjční lhůtě. Nastavení \"pravda\" může buď zakázat  záporné poplatky "
252 "vždy nebo - když je použito v kombinaci s nastaveným intervalem -  zakáže "
253 "záporné poplatky po uplynutí určitého  časového období."
254
255 #: 950.data.seed-values.sql:19774
256 msgid "Grid Config: admin.server.actor.stat_cat_sip_fields"
257 msgstr ""
258 "Nastavení tabulky: admin.server.činitel.pole_sip_statistické_kategorie"
259
260 # id::aout.name__5
261 #: 950.data.seed-values.sql:665
262 msgid "Bookmobile"
263 msgstr "Pojízdná knihovna"
264
265 # id::clm.value__kaw
266 #: 950.data.seed-values.sql:7098
267 msgid "Kawi"
268 msgstr "Kawi"
269
270 #: 950.data.seed-values.sql:8279
271 msgid "Eckert"
272 msgstr "Eckertovo zobrazení"
273
274 #: 950.data.seed-values.sql:4720
275 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
276 msgstr ""
277 "Navrhnout pole Počet údajně nikdy nevypůjčených - "
278 "claims_never_checked_out_count - na kartě registračních údajů čtenáře."
279
280 #: 950.data.seed-values.sql:3427
281 msgid "Hard boundary"
282 msgstr "Pevná hranice"
283
284 #: 950.data.seed-values.sql:8556
285 msgid "Poland "
286 msgstr "Polsko "
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:8599
289 msgid "Switzerland "
290 msgstr "Švýcarsko "
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:14076 950.data.seed-values.sql:14862
293 msgid "Virgin Mobile"
294 msgstr "Virgin Mobile"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:8470
297 msgid "Jamaica "
298 msgstr "Jamaica "
299
300 # id::clm.value__sas
301 #: 950.data.seed-values.sql:7250
302 msgid "Sasak"
303 msgstr "Sasakština"
304
305 #: 950.data.seed-values.sql:1144
306 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
307 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
308
309 #: 950.data.seed-values.sql:526
310 msgid "Available"
311 msgstr "Dostupné"
312
313 # id::crcd.name__6
314 #: 950.data.seed-values.sql:483
315 msgid "35_days_1_renew"
316 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
317
318 #: 950.data.seed-values.sql:4442
319 msgid ""
320 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
321 "registration and self-service username changing only"
322 msgstr ""
323 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
324 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
325
326 #: 950.data.seed-values.sql:1000
327 msgid "Allow a user to view a funding source"
328 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
329
330 #: 950.data.seed-values.sql:5276
331 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
332 msgstr ""
333 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
334 "exempláře je zavřená."
335
336 #: 950.data.seed-values.sql:5218
337 msgid ""
338 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
339 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
340 msgstr ""
341 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
342 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
343
344 #: 950.data.seed-values.sql:8309 950.data.seed-values.sql:9003
345 #: 950.data.seed-values.sql:9013
346 msgid "Game"
347 msgstr "Hra"
348
349 #: 950.data.seed-values.sql:848
350 msgid "Allow a user to delete a copy location"
351 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
352
353 #: 950.data.seed-values.sql:544
354 msgid "Long Overdue"
355 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
356
357 #: 950.data.seed-values.sql:16161
358 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
359 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
360
361 #: 950.data.seed-values.sql:8607
362 msgid "Tasmania "
363 msgstr "Tasmánie "
364
365 #: 950.data.seed-values.sql:33
366 msgid "Alerting Note, no blocks"
367 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
368
369 #: 950.data.seed-values.sql:4015
370 msgid ""
371 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
372 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
373 "will not be suppressed."
374 msgstr ""
375 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, nerezervační přepravy mezi "
376 "touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
377 "potlačeny.  Pokud je nastavena prázdná hodnota, přeprava nebude potlačena."
378
379 #: 950.data.seed-values.sql:15530
380 msgid ""
381 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
382 "copy on the patron record when it is paid"
383 msgstr ""
384 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
385 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:1358
388 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
389 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
390
391 #: 950.data.seed-values.sql:19038
392 msgid "Grid Config: circ.patron.search"
393 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčky.čtenář.hledání"
394
395 #: 950.data.seed-values.sql:681 950.data.seed-values.sql:3697
396 #: 950.data.seed-values.sql:3700
397 msgid "Lost Materials Processing Fee"
398 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
399
400 #: 950.data.seed-values.sql:892
401 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
402 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
403
404 #: 950.data.seed-values.sql:1973
405 msgid "Data Review"
406 msgstr "Přehled dat"
407
408 #: 950.data.seed-values.sql:1829
409 msgid "Allow a user to mark an item status as 'damaged'"
410 msgstr "Povolit uživateli změnit status exempláře na  'Poškozené'"
411
412 #: 950.data.seed-values.sql:14590
413 msgid "Chariton Valley Wireless"
414 msgstr "Chariton Valley Wireless"
415
416 #: 950.data.seed-values.sql:802
417 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
418 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
419
420 #: 950.data.seed-values.sql:2981
421 msgid "OPAC"
422 msgstr "OPAC"
423
424 #: 950.data.seed-values.sql:1839
425 msgid "Allow a user to delete a popularity badge"
426 msgstr "Povolit uživateli smazat známku popularity"
427
428 #: 950.data.seed-values.sql:1530
429 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
430 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
431
432 #: 950.data.seed-values.sql:8488
433 msgid "Luxembourg "
434 msgstr "Lucembursko "
435
436 #: 950.data.seed-values.sql:1166
437 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
438 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
439
440 #: 950.data.seed-values.sql:5302
441 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
442 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
443
444 #: 950.data.seed-values.sql:7024
445 msgid "Gã"
446 msgstr "Ga"
447
448 #: 950.data.seed-values.sql:8688
449 msgid "Continuing resource status unknown"
450 msgstr "Pokračující zdroj s neznámým statusem"
451
452 #: 950.data.seed-values.sql:7429
453 msgid "Serial"
454 msgstr "Seriál"
455
456 # id::clm.value__ven
457 #: 950.data.seed-values.sql:7343
458 msgid "Venda"
459 msgstr "Vendština"
460
461 #: 950.data.seed-values.sql:12122
462 msgid ""
463 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
464 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
465 msgstr ""
466 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
467 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
468 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
469
470 #: 950.data.seed-values.sql:8643
471 msgid "West Virginia "
472 msgstr "Západní Virginie "
473
474 #: 950.data.seed-values.sql:3844
475 msgid ""
476 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
477 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
478 "the org unit"
479 msgstr ""
480 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
481 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být \"zkratka\" "
482 "organizační jednotky."
483
484 #: 950.data.seed-values.sql:19609
485 msgid "Grid Config: Vandelay Match Quality Metrics"
486 msgstr "Nastavení tabulky: Metriky kvality shody pro Vandelay"
487
488 # id::clm.value__ori
489 #: 950.data.seed-values.sql:7208
490 msgid "Oriya"
491 msgstr "Urijština"
492
493 #: 950.data.seed-values.sql:942
494 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
495 msgstr ""
496 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Uživatelé\""
497
498 #: 950.data.seed-values.sql:121
499 msgid "Abbreviated Title"
500 msgstr "Zkrácený název"
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:8262
503 msgid "Equirectangular"
504 msgstr "Obdélníkové zobrazení (equirectangular)"
505
506 #: 950.data.seed-values.sql:8572
507 msgid "Rwanda "
508 msgstr "Rwanda "
509
510 # id::i18n_l.name__en-CA
511 #: 950.data.seed-values.sql:569
512 msgid "English (Canada)"
513 msgstr "Angličtina (Kanada)"
514
515 #: 950.data.seed-values.sql:8347
516 msgid "Armenia (Republic) "
517 msgstr "Arménie "
518
519 #: 950.data.seed-values.sql:8295 950.data.seed-values.sql:8951
520 #: 950.data.seed-values.sql:8964 950.data.seed-values.sql:8977
521 #: 950.data.seed-values.sql:8990
522 msgid "Form lines"
523 msgstr "Tvarové čáry"
524
525 #: 950.data.seed-values.sql:13561
526 msgid "Heading -- Form Subdivision"
527 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
528
529 #: 950.data.seed-values.sql:19171
530 msgid "Print Template Context: hold_transit_slip"
531 msgstr "Kontext tiskové šablony: rezervace_průvodka_přepravy"
532
533 #: 950.data.seed-values.sql:4921
534 msgid ""
535 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
536 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
537 "If the field is required this setting is ignored."
538 msgstr ""
539 "Pole  Telefonní číslo večer  bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
540 "čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není povinné. Pokud jde o "
541 "povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
542
543 #: 950.data.seed-values.sql:4795
544 msgid ""
545 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
546 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
547 "field is shown or required this setting is ignored."
548 msgstr ""
549 "Pole Telefonní číslo ve dne - day_phone -  bude na kartě registračních údajů "
550 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
551 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
552 "nastavení ignorováno."
553
554 #: 950.data.seed-values.sql:17328
555 msgid ""
556 "This setting is used to set the default height (in number of lines) to use "
557 "for call number wrapping in the left print label."
558 msgstr ""
559 "Toto  nastavení je použito pro nastavení výchozí výšky (v počtu řádků) pro "
560 "zalomení  signatury v levém tiskovém štítku"
561
562 #: 950.data.seed-values.sql:968
563 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
564 msgstr ""
565 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
566 "počet prodloužení"
567
568 #: 950.data.seed-values.sql:15101
569 msgid "A text message has been requested for a call number."
570 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
571
572 #: 950.data.seed-values.sql:12116
573 msgid "Canceled: By Vendor"
574 msgstr "Zrušeno dodavatelem"
575
576 #: 950.data.seed-values.sql:1342
577 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
578 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
579
580 #: 950.data.seed-values.sql:1845
581 msgid "Allow a user to delete a popularity badge parameter"
582 msgstr "Povolit uživateli smazat parametr známky popularity"
583
584 #: 950.data.seed-values.sql:16141
585 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
586 msgstr "Maximum paralelních dávkových vyhledávání Z39.50"
587
588 #: 950.data.seed-values.sql:14176
589 msgid "Alaska, USA"
590 msgstr "Aljaška, USA"
591
592 #: 950.data.seed-values.sql:8342
593 msgid "Alberta "
594 msgstr "Alberta "
595
596 #: 950.data.seed-values.sql:4273
597 msgid "Format Times with this pattern."
598 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
599
600 #: 950.data.seed-values.sql:7142
601 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
602 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
603
604 #: 950.data.seed-values.sql:3327
605 msgid ""
606 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
607 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
608 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
609 msgstr ""
610 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
611 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
612 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
613 "jednotkou a splní ji."
614
615 #: 950.data.seed-values.sql:4903
616 msgid ""
617 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
618 "registration."
619 msgstr ""
620 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
621 "registračních údajích čtenáře"
622
623 #: 950.data.seed-values.sql:3646
624 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
625 msgstr ""
626 "Pokud je nastavena hodnota Pravda,  nepoužívat žádné exempláře z této "
627 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
628
629 #: 950.data.seed-values.sql:4855
630 msgid "Regex for email field on patron registration"
631 msgstr "Regulární výraz pro pole E-mail v registračních údajích čtenáře"
632
633 #: 950.data.seed-values.sql:18996
634 msgid "Grid Config: circ.patron.bills"
635 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčky.čtenář.poplatky"
636
637 #: 950.data.seed-values.sql:4318
638 msgid "Courier Code"
639 msgstr "Kód kurýra"
640
641 #: 950.data.seed-values.sql:6899
642 msgid "Apache languages"
643 msgstr "Apačské jazyky"
644
645 #: 950.data.seed-values.sql:19669
646 msgid "GUI: Show guardian field on patron registration"
647 msgstr ""
648 "Grafické uživatelské rozhraní: Zobrazit pole Zákonný zástupce při registraci "
649 "uživatele"
650
651 #: 950.data.seed-values.sql:17757
652 msgid "Orders Include PO Name"
653 msgstr "Objednávky zahrnují jméno objednávky"
654
655 #: 950.data.seed-values.sql:1498
656 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
657 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
658
659 #: 950.data.seed-values.sql:7608 950.data.seed-values.sql:7609
660 #: 950.data.seed-values.sql:7615 950.data.seed-values.sql:7616
661 #: 950.data.seed-values.sql:7691 950.data.seed-values.sql:7692
662 msgid "Blu-ray"
663 msgstr "Blu-ray"
664
665 #: 950.data.seed-values.sql:1078
666 msgid "Allows a user to create a purchase order"
667 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
668
669 #: 950.data.seed-values.sql:8206 950.data.seed-values.sql:8911
670 #: 950.data.seed-values.sql:8932
671 msgid "Instruction"
672 msgstr "Instrukce"
673
674 #: 950.data.seed-values.sql:3976
675 msgid "Content of header_text include"
676 msgstr "Obsah includu header_text"
677
678 #: 950.data.seed-values.sql:12832
679 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
680 msgstr "Neplatná hodnota \"výše_vkladu\""
681
682 #: 950.data.seed-values.sql:8679
683 msgid "Inclusive dates of collection"
684 msgstr "Data zahrnutá v kolekci"
685
686 #: 950.data.seed-values.sql:3841
687 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
688 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
689
690 # id::citm.value__m
691 #: 950.data.seed-values.sql:7394
692 msgid "Computer file"
693 msgstr "Počítačový soubor"
694
695 #: 950.data.seed-values.sql:14760
696 msgid "Nextel"
697 msgstr "Nextel"
698
699 #: 950.data.seed-values.sql:20309
700 msgid "Sticky setting for pickup ou family in Manage Reservations screen"
701 msgstr ""
702 "Naposledy použité nastavení pro rodinu knihoven pro vyzvednutí v rozraní pro "
703 "správu rezervace zdrojů"
704
705 #: 950.data.seed-values.sql:12078
706 msgid "EDI"
707 msgstr "EDI"
708
709 #: 950.data.seed-values.sql:1348
710 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
711 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
712
713 #: 950.data.seed-values.sql:8534
714 msgid "Nova Scotia "
715 msgstr "Nové Skotsko "
716
717 #: 950.data.seed-values.sql:12500
718 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
719 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
720
721 #: 950.data.seed-values.sql:3850
722 msgid "Change reshelving status interval"
723 msgstr "Upravit  interval změny statutu exempláře z Dnes vráceno na Dostupné"
724
725 #: 950.data.seed-values.sql:3336
726 msgid ""
727 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
728 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
729 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
730 "items will match."
731 msgstr ""
732 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
733 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
734 "dojít k zachycení titulů nebo signatur, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
735 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
736
737 #: 950.data.seed-values.sql:752
738 msgid ""
739 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
740 msgstr ""
741 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
742 "rezervaci"
743
744 #: 950.data.seed-values.sql:19914
745 msgid "Grid Config: admin.server.config.coded_value_map"
746 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.mapy_kódovaných_polí"
747
748 #: 950.data.seed-values.sql:4723
749 msgid ""
750 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
751 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
752 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
753 msgstr ""
754 "Pole počet_údajně_nikdy_ nevypůjčených  - claims_never_checked_out_count - "
755 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
756 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
757 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
758
759 #: 950.data.seed-values.sql:8364
760 msgid "British Columbia "
761 msgstr "Brtiská Kolumbie "
762
763 #: 950.data.seed-values.sql:19388
764 msgid "Print Template: offline_checkout"
765 msgstr "Tisková šablona: offline_výpůjčka"
766
767 # id::clfm.description__p
768 #: 950.data.seed-values.sql:7407
769 msgid "The item is a poem or collection of poems."
770 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
771
772 # id::clm.value__kau
773 #: 950.data.seed-values.sql:7097
774 msgid "Kanuri"
775 msgstr "Kanuri"
776
777 #: 950.data.seed-values.sql:7030
778 msgid "Germanic (Other)"
779 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
780
781 #: 950.data.seed-values.sql:18597
782 msgid "Checkin: Manual Floating Active"
783 msgstr "Vracení: manuální pohyblivé exempláře aktivní"
784
785 #: 950.data.seed-values.sql:8650
786 msgid "Midway Islands "
787 msgstr "Midway "
788
789 # id::cbs.source__1
790 #: 950.data.seed-values.sql:3
791 msgid "oclc"
792 msgstr "oclc"
793
794 #: 950.data.seed-values.sql:3733
795 msgid "Item Status for Missing Pieces"
796 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
797
798 #: 950.data.seed-values.sql:9021 950.data.seed-values.sql:9038
799 #: 950.data.seed-values.sql:9054 950.data.seed-values.sql:9070
800 #: 950.data.seed-values.sql:9086
801 msgid "Illustrations"
802 msgstr "Ilustrace"
803
804 #: 950.data.seed-values.sql:8608
805 msgid "Tennessee "
806 msgstr "Tennessee "
807
808 #: 950.data.seed-values.sql:7760
809 msgid "notated movement"
810 msgstr "zápis pohybu"
811
812 #: 950.data.seed-values.sql:18975
813 msgid "Grid Config: user.bucket.pending"
814 msgstr "Nastavení tabulky: uživatel.skupina.nevyřízené"
815
816 #: 950.data.seed-values.sql:6905
817 msgid "Arapaho"
818 msgstr "Arapaho"
819
820 #: 950.data.seed-values.sql:16962
821 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
822 msgstr ""
823 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
824 "označena jako údajně vrácená"
825
826 #: 950.data.seed-values.sql:8604
827 msgid "Tunisia "
828 msgstr "Tunisko "
829
830 # id::clm.value__bih
831 #: 950.data.seed-values.sql:6932
832 msgid "Bihari"
833 msgstr "Bihárština"
834
835 # id::clm.value__wel
836 #: 950.data.seed-values.sql:7351
837 msgid "Welsh"
838 msgstr "Velština"
839
840 #: 950.data.seed-values.sql:3472
841 msgid "Soft stalling interval"
842 msgstr "Měkký interval pro odklad"
843
844 #: 950.data.seed-values.sql:14454
845 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
846 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
847
848 #: 950.data.seed-values.sql:8648
849 msgid "Saint Kitts"
850 msgstr "Svatý Kryštof"
851
852 # id::clm.value__goh
853 #: 950.data.seed-values.sql:7040
854 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
855 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
856
857 # id::clm.value__tem
858 #: 950.data.seed-values.sql:7305
859 msgid "Temne"
860 msgstr "Temne"
861
862 #: 950.data.seed-values.sql:8022 950.data.seed-values.sql:8702
863 #: 950.data.seed-values.sql:8716 950.data.seed-values.sql:8730
864 #: 950.data.seed-values.sql:8744 950.data.seed-values.sql:8758
865 #: 950.data.seed-values.sql:8772
866 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
867 msgstr "životopis, výkonný umělec nebo historie souboru"
868
869 #: 950.data.seed-values.sql:3252
870 msgid "Spine label line width"
871 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
872
873 #: 950.data.seed-values.sql:8108
874 msgid "Map series"
875 msgstr "Série map"
876
877 #: 950.data.seed-values.sql:4714
878 msgid ""
879 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
880 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
881 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
882 msgstr ""
883 "Pole údajně_nikdy_nevypůjčeno - claims_never_checked_out_count - bude "
884 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
885 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
886 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
887
888 #: 950.data.seed-values.sql:8467
889 msgid "Iraq"
890 msgstr "Irák"
891
892 #: 950.data.seed-values.sql:1656
893 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
894 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
895
896 #: 950.data.seed-values.sql:12357
897 msgid ""
898 "Maximum popularity importance multiplier for popularity-adjusted relevance "
899 "searches (decimal value between 1.0 and 2.0)"
900 msgstr ""
901 "Násobitel důležitosti maximální popularity pro hledání s využitím relevance "
902 "upravené podle populary (desetinné číslo mezi 1,0 a 2,0)"
903
904 #: 950.data.seed-values.sql:19024
905 msgid "Grid Config: serials.view_item_grid"
906 msgstr "Nastavení tabulky: seriály.zobrazení_jednotky_tabulka"
907
908 #: 950.data.seed-values.sql:16990
909 msgid "Clear hold when other patron checks out item"
910 msgstr "Vyčistit rezervace při vypůjčení jednotky jiným čtenářem"
911
912 #: 950.data.seed-values.sql:17644
913 msgid "Number of Retrievable Recent Patrons"
914 msgstr "Počet posledních čtenářů, které lze načíst"
915
916 #: 950.data.seed-values.sql:8271
917 msgid "Bonne"
918 msgstr "Bonneovo zobrazení"
919
920 #: 950.data.seed-values.sql:3409
921 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
922 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
923
924 #: 950.data.seed-values.sql:896
925 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
926 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
927
928 #: 950.data.seed-values.sql:8254
929 msgid "Goode's homolographic"
930 msgstr "Goodovo homolografické zobrazení"
931
932 #: 950.data.seed-values.sql:8131 950.data.seed-values.sql:8161
933 #: 950.data.seed-values.sql:8795 950.data.seed-values.sql:8825
934 #: 950.data.seed-values.sql:8855 950.data.seed-values.sql:8885
935 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
936 msgstr "Průzkum literatury v tematické oblasti"
937
938 # id::crcd.name__8
939 #: 950.data.seed-values.sql:487
940 msgid "1_hour_2_renew"
941 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
942
943 #: 950.data.seed-values.sql:4747
944 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
945 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
946
947 #: 950.data.seed-values.sql:3297 950.data.seed-values.sql:3300
948 msgid "Charge lost on zero"
949 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
950
951 #: 950.data.seed-values.sql:854
952 msgid ""
953 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
954 "given copy"
955 msgstr ""
956 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
957 "rezervaci na daný exemplář"
958
959 # id::clm.value__jpn
960 #: 950.data.seed-values.sql:7086
961 msgid "Japanese"
962 msgstr "Japonština"
963
964 #: 950.data.seed-values.sql:15563
965 msgid "Truncate fines to max fine amount"
966 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
967
968 #: 950.data.seed-values.sql:3014
969 msgid ""
970 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
971 "staff that received the copy"
972 msgstr ""
973 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
974 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
975
976 #: 950.data.seed-values.sql:5294
977 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
978 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
979
980 #: 950.data.seed-values.sql:1644
981 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
982 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
983
984 #: 950.data.seed-values.sql:4585
985 msgid "Button bar"
986 msgstr "Lišta tlačítek"
987
988 #: 950.data.seed-values.sql:12830
989 msgid "Invalid value for \"price\""
990 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
991
992 #: 950.data.seed-values.sql:3225
993 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
994 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
995
996 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
997 #: 950.data.seed-values.sql:7288 950.data.seed-values.sql:7295
998 msgid "Swazi"
999 msgstr "Svatština"
1000
1001 #: 950.data.seed-values.sql:5026
1002 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
1003 msgstr ""
1004 "Regulární výraz pro pole Další telefon  - other_phone -  v registračních "
1005 "údajích čtenáře"
1006
1007 # id::clm.value__inc
1008 #: 950.data.seed-values.sql:7075
1009 msgid "Indic (Other)"
1010 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
1011
1012 #: 950.data.seed-values.sql:8491
1013 msgid "Massachusetts "
1014 msgstr "Massachusetts "
1015
1016 # id::cbs.source__2
1017 # nutný kontext
1018 #: 950.data.seed-values.sql:5
1019 msgid "System Local"
1020 msgstr "Lokální systém"
1021
1022 #: 950.data.seed-values.sql:8585
1023 msgid "San Marino "
1024 msgstr "San Marino "
1025
1026 #: 950.data.seed-values.sql:13788 950.data.seed-values.sql:13794
1027 msgid "Default Phone Number"
1028 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
1029
1030 #: 950.data.seed-values.sql:14624
1031 msgid "Cleartalk Wireless"
1032 msgstr "Cleartalk Wireless"
1033
1034 # id::clm.value__new
1035 #: 950.data.seed-values.sql:7190
1036 msgid "Newari"
1037 msgstr "Névárština"
1038
1039 #: 950.data.seed-values.sql:8435
1040 msgid "Ghana "
1041 msgstr "Ghana "
1042
1043 #: 950.data.seed-values.sql:1102
1044 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
1045 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
1046
1047 #: 950.data.seed-values.sql:1294
1048 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1049 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1050
1051 #: 950.data.seed-values.sql:19416
1052 msgid "Print Template: offline_checkin"
1053 msgstr "Tisková šablona: offline_vrácení"
1054
1055 #: 950.data.seed-values.sql:4624
1056 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
1057 msgstr ""
1058 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
1059 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:12891
1062 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
1063 msgstr ""
1064 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
1065
1066 #: 950.data.seed-values.sql:19192
1067 msgid "Print Template: hold_shelf_slip"
1068 msgstr "Tisková šablon: rezervace_průvodka_police"
1069
1070 #: 950.data.seed-values.sql:4267
1071 msgid ""
1072 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
1073 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
1074 msgstr ""
1075 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
1076 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
1077
1078 #: 950.data.seed-values.sql:17290
1079 msgid "Item Print Label - Width for Pocket Label"
1080 msgstr "Tiskový štítek jednotky - šířka knihžního štítků"
1081
1082 #: 950.data.seed-values.sql:7200
1083 msgid "Nubian languages"
1084 msgstr "Nubijské jazyky"
1085
1086 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
1087 #: 950.data.seed-values.sql:578 950.data.seed-values.sql:579
1088 #: 950.data.seed-values.sql:6903
1089 msgid "Armenian"
1090 msgstr "Arménština"
1091
1092 # id::clm.value__sad
1093 #: 950.data.seed-values.sql:7242
1094 msgid "Sandawe"
1095 msgstr "Sandawština"
1096
1097 #: 950.data.seed-values.sql:944
1098 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
1099 msgstr ""
1100 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Čtenáři\"."
1101
1102 #: 950.data.seed-values.sql:984
1103 msgid "Allow a user to run reports"
1104 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
1105
1106 #: 950.data.seed-values.sql:12101
1107 msgid "This line item is not found in the referenced message."
1108 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
1109
1110 #: 950.data.seed-values.sql:14658
1111 msgid "Syringa Wireless"
1112 msgstr "Syringa Wireless"
1113
1114 #: 950.data.seed-values.sql:12838
1115 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
1116 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
1117
1118 #: 950.data.seed-values.sql:19374
1119 msgid "Print Template: transit_slip"
1120 msgstr "Tisková šablona: průvodka_přepravy"
1121
1122 #: 950.data.seed-values.sql:5128
1123 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
1124 msgstr ""
1125 "Pole Okres bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
1126 "vyžadováno jako povinné."
1127
1128 #: 950.data.seed-values.sql:531
1129 msgid "In process"
1130 msgstr "Zpracovává se"
1131
1132 #: 950.data.seed-values.sql:1204
1133 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
1134 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
1135
1136 #: 950.data.seed-values.sql:3949
1137 msgid "Content of alert_text include"
1138 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
1139
1140 #: 950.data.seed-values.sql:3057
1141 msgid ""
1142 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
1143 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
1144 "will result in a warning to the staff."
1145 msgstr ""
1146 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
1147 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
1148 "personál varovnou zprávu."
1149
1150 #: 950.data.seed-values.sql:18758
1151 msgid "Grid Config: admin.server.asset.copy_tag"
1152 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.asset.exemplář_tag"
1153
1154 #: 950.data.seed-values.sql:5698
1155 msgid "Circulation History"
1156 msgstr "Historie výpůjček"
1157
1158 #: 950.data.seed-values.sql:3481
1159 msgid "Hard stalling interval"
1160 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
1161
1162 #: 950.data.seed-values.sql:7376
1163 msgid "Specialized"
1164 msgstr "Specialista"
1165
1166 # id::i18n_l.description__en-US
1167 #: 950.data.seed-values.sql:564
1168 msgid "American English"
1169 msgstr "Americká angličtina"
1170
1171 #: 950.data.seed-values.sql:7194
1172 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1173 msgstr "Norština (nynorsk)"
1174
1175 #: 950.data.seed-values.sql:1494
1176 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1177 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1178
1179 #: 950.data.seed-values.sql:8384
1180 msgid "California "
1181 msgstr "Kalifornie "
1182
1183 #: 950.data.seed-values.sql:7972
1184 msgid "computer disc cartridge"
1185 msgstr "kazeta počítačového disku"
1186
1187 #: 950.data.seed-values.sql:8214 950.data.seed-values.sql:8919
1188 #: 950.data.seed-values.sql:8940
1189 msgid "Rehearsals"
1190 msgstr "Zkoušky"
1191
1192 #: 950.data.seed-values.sql:134
1193 msgid "Personal Author"
1194 msgstr "Autor (osoba)"
1195
1196 #: 950.data.seed-values.sql:19101
1197 msgid "Print Template Context: bills_current"
1198 msgstr "Kontext tiskové šablony: poplatky_aktuální"
1199
1200 #: 950.data.seed-values.sql:8641
1201 msgid "Wales "
1202 msgstr "Wales "
1203
1204 # id::clm.value__mad
1205 #: 950.data.seed-values.sql:7145
1206 msgid "Madurese"
1207 msgstr "Madurština"
1208
1209 #: 950.data.seed-values.sql:4741
1210 msgid ""
1211 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1212 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1213 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1214 msgstr ""
1215 "Pole Počet údajně vrácených  - claims_returned_count - se na kartě "
1216 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
1217 "když je aktivována volba Zobrazit navrhovaná pole. Pokud je toto pole "
1218 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
1219
1220 #: 950.data.seed-values.sql:1596
1221 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1222 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1223
1224 # id::clm.value__sag
1225 #: 950.data.seed-values.sql:7243
1226 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1227 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
1228
1229 #: 950.data.seed-values.sql:7101
1230 msgid "Khasi"
1231 msgstr "Khásí"
1232
1233 #: 950.data.seed-values.sql:8298 950.data.seed-values.sql:8954
1234 #: 950.data.seed-values.sql:8967 950.data.seed-values.sql:8980
1235 #: 950.data.seed-values.sql:8993
1236 msgid "Land forms"
1237 msgstr "Reliéfy"
1238
1239 #: 950.data.seed-values.sql:14386
1240 msgid "Bluegrass Cellular"
1241 msgstr "Bluegrass Cellular"
1242
1243 #: 950.data.seed-values.sql:1780
1244 msgid ""
1245 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1246 msgstr ""
1247 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
1248 "pracovní stanici"
1249
1250 # id::clm.value__mah
1251 #: 950.data.seed-values.sql:7147
1252 msgid "Marshallese"
1253 msgstr "Maršalština"
1254
1255 #: 950.data.seed-values.sql:16975
1256 msgid ""
1257 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1258 msgstr ""
1259 "Omezit nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů na domovskou knihovnu a "
1260 "související knihovny ve specifikované hloubce"
1261
1262 # id::clm.value__yao
1263 #: 950.data.seed-values.sql:7357
1264 msgid "Yao (Africa)"
1265 msgstr "Jaoština (Afrika)"
1266
1267 #: 950.data.seed-values.sql:12103
1268 msgid "This acquisition request has been fulfilled."
1269 msgstr "Tento akviziční požadavek byl splněni"
1270
1271 #: 950.data.seed-values.sql:17264
1272 msgid ""
1273 "Set the default width for the item print Spine Label. Please include a unit "
1274 "of measurement that is valid CSS. For example, \"1in\" or \"2.5cm\""
1275 msgstr ""
1276 "Nastavte výchozí šířku pro tisk hřbetních štítků jednotky. Prosím, použijte "
1277 "jednotku měření, která je validní pro CSS. Například \"1in\" or \"2.5cm\""
1278
1279 #: 950.data.seed-values.sql:12968
1280 msgid ""
1281 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1282 "Bib Queue."
1283 msgstr ""
1284 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
1285 "import."
1286
1287 #: 950.data.seed-values.sql:8402
1288 msgid "Cuba "
1289 msgstr "Kuba "
1290
1291 #: 950.data.seed-values.sql:4702
1292 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1293 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
1294
1295 #: 950.data.seed-values.sql:8140 950.data.seed-values.sql:8170
1296 #: 950.data.seed-values.sql:8804 950.data.seed-values.sql:8834
1297 #: 950.data.seed-values.sql:8864 950.data.seed-values.sql:8894
1298 msgid "Law reports and digests"
1299 msgstr "Legislativní příspěvky a sbírky"
1300
1301 #: 950.data.seed-values.sql:7229
1302 msgid "Prakrit languages"
1303 msgstr "Prákrty"
1304
1305 #: 950.data.seed-values.sql:1598
1306 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1307 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1308
1309 #: 950.data.seed-values.sql:535
1310 msgid "On order"
1311 msgstr "Objednáno"
1312
1313 #: 950.data.seed-values.sql:17817
1314 msgid "Order Copies Always Include Call Number (Even if Empty)"
1315 msgstr "Exempláže objednávek vždy zahrnují signatury (i když jsou prázdné)"
1316
1317 #: 950.data.seed-values.sql:8455
1318 msgid "Iceland "
1319 msgstr "Island "
1320
1321 #: 950.data.seed-values.sql:3817
1322 msgid ""
1323 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1324 "remain active."
1325 msgstr ""
1326 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
1327 "hesla aktivním."
1328
1329 #: 950.data.seed-values.sql:3652
1330 msgid "Reset request time on un-cancel"
1331 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
1332
1333 #: 950.data.seed-values.sql:8100
1334 msgid "Villancicos"
1335 msgstr "Vánoční koledy"
1336
1337 #: 950.data.seed-values.sql:13862
1338 msgid "Local"
1339 msgstr "Lokální"
1340
1341 #: 950.data.seed-values.sql:1306
1342 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1343 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1344
1345 # id::clm.value__ady
1346 #: 950.data.seed-values.sql:6887
1347 msgid "Adygei"
1348 msgstr "Adygei"
1349
1350 #: 950.data.seed-values.sql:3439
1351 msgid "Holds: Soft boundary"
1352 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
1353
1354 #: 950.data.seed-values.sql:4963
1355 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1356 msgstr ""
1357 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
1358 "čtenáře"
1359
1360 #: 950.data.seed-values.sql:1594
1361 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1362 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1363
1364 #: 950.data.seed-values.sql:5182
1365 msgid ""
1366 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1367 "default."
1368 msgstr ""
1369 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
1370 "pouze navrhovaná pole."
1371
1372 #: 950.data.seed-values.sql:8484
1373 msgid "Liechtenstein "
1374 msgstr "Lichtenštejnsko "
1375
1376 #: 950.data.seed-values.sql:654
1377 msgid "Everywhere"
1378 msgstr "Všude"
1379
1380 #: 950.data.seed-values.sql:1612
1381 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1382 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1383
1384 #: 950.data.seed-values.sql:13529
1385 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1386 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
1387
1388 #: 950.data.seed-values.sql:7956
1389 msgid "online resource"
1390 msgstr "online zdroj"
1391
1392 #: 950.data.seed-values.sql:928
1393 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1394 msgstr ""
1395 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
1396
1397 #: 950.data.seed-values.sql:19844
1398 msgid "Grid Config: admin.server.config.circ_limit_group"
1399 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.skupiny_výpůjčních_limitů"
1400
1401 # id::clm.value__tuk
1402 #: 950.data.seed-values.sql:7326
1403 msgid "Turkmen"
1404 msgstr "Turkmenština"
1405
1406 #: 950.data.seed-values.sql:7316
1407 msgid "Tlingit"
1408 msgstr "Tlingit"
1409
1410 #: 950.data.seed-values.sql:738
1411 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1412 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1413
1414 #: 950.data.seed-values.sql:5477
1415 msgid ""
1416 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1417 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1418 "also be set to \"true\"."
1419 msgstr ""
1420 "Časové období, po jehož uplynutí není povoleno naúčtování negativního "
1421 "poplatku (refundace) na výpůjční poplatky.  Funguje pouze, pokud je "
1422 "nastavena hodnota \"Pravda\" pro volbu \"Zakázat účtování negativních "
1423 "poplatků\"."
1424
1425 #: 950.data.seed-values.sql:8600
1426 msgid "Tajikistan "
1427 msgstr "Tádžikistán "
1428
1429 #: 950.data.seed-values.sql:18884
1430 msgid "Grid Config: cat.holdings"
1431 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.jednotky"
1432
1433 #: 950.data.seed-values.sql:19830
1434 msgid "Grid Config: admin.server.asset.call_number_suffix"
1435 msgstr "Nastavení tabulky:  admin.server.asset.sufix_signatury"
1436
1437 #: 950.data.seed-values.sql:8569
1438 msgid "Rhode Island "
1439 msgstr "Rhode Island "
1440
1441 #: 950.data.seed-values.sql:1100
1442 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1443 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet Údajně vrácených."
1444
1445 #: 950.data.seed-values.sql:2839
1446 msgid "Untargeted expiration"
1447 msgstr "Expirace bez cíle"
1448
1449 #: 950.data.seed-values.sql:3333
1450 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1451 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1452
1453 #: 950.data.seed-values.sql:3457
1454 msgid ""
1455 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1456 "\"100 days\""
1457 msgstr ""
1458 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1459 "\"100 days\""
1460
1461 #: 950.data.seed-values.sql:7704
1462 msgid "two-dimensional moving image"
1463 msgstr "dvojrozměrný pohyblivý obraz"
1464
1465 #: 950.data.seed-values.sql:8465
1466 msgid "Italy "
1467 msgstr "Itálie "
1468
1469 #: 950.data.seed-values.sql:13592
1470 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1471 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1472
1473 #: 950.data.seed-values.sql:14539
1474 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1475 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1476
1477 #: 950.data.seed-values.sql:3243
1478 msgid "Spine label left margin"
1479 msgstr "Levý okraj hřbetních štítků"
1480
1481 #: 950.data.seed-values.sql:7317
1482 msgid "Tamashek"
1483 msgstr "Tamašek"
1484
1485 #: 950.data.seed-values.sql:4513
1486 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1487 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1488
1489 #: 950.data.seed-values.sql:4990
1490 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1491 msgstr "Navrhnout pole Nezletilý na kartě registračních údajů čtenáře"
1492
1493 #: 950.data.seed-values.sql:7089
1494 msgid "Kara-Kalpak"
1495 msgstr "Karakalpačtina"
1496
1497 #: 950.data.seed-values.sql:1712
1498 msgid "Allows a user to cancel a transit on a copy with status of LOST"
1499 msgstr ""
1500 "Povolí uživateli zrušit přepravu exempláře se statusem ZTRACENO (čtenářem)"
1501
1502 #: 950.data.seed-values.sql:12072
1503 msgid "Non-library Item"
1504 msgstr "Neknihovní položka"
1505
1506 #: 950.data.seed-values.sql:926
1507 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1508 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1509
1510 #: 950.data.seed-values.sql:5164
1511 msgid ""
1512 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1513 msgstr ""
1514 "Příklad pro validaci pole Poštovní směrovací číslo  - post_code - na kartě "
1515 "registračních údajů čtenáře"
1516
1517 #: 950.data.seed-values.sql:1792
1518 msgid ""
1519 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1520 "records"
1521 msgstr ""
1522 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1523 "propojené bibliografické záznamy."
1524
1525 #: 950.data.seed-values.sql:6964
1526 msgid "Cherokee"
1527 msgstr "Cherokee"
1528
1529 #: 950.data.seed-values.sql:10765
1530 msgid ""
1531 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1532 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1533 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1534 "for the penalty."
1535 msgstr ""
1536 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1537 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1538 "uživatele a \"context_org\" tj. kontextová organizace, která se vztahuje k "
1539 "objektu organizační jednotky org_unit, ke které pokuta směřuje."
1540
1541 #: 950.data.seed-values.sql:18954
1542 msgid "Grid Config: circ.patron.items_out"
1543 msgstr "Nastavení tabulky: rezervace_označení_police"
1544
1545 #: 950.data.seed-values.sql:8568
1546 msgid "Zimbabwe "
1547 msgstr "Zimbabwe "
1548
1549 #: 950.data.seed-values.sql:19949
1550 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field"
1551 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.pole_metabib"
1552
1553 #: 950.data.seed-values.sql:16213
1554 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1555 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1556
1557 #: 950.data.seed-values.sql:8049
1558 msgid "Concerti grossi"
1559 msgstr "Concerti grossi"
1560
1561 #: 950.data.seed-values.sql:7936
1562 msgid "microfilm cassette"
1563 msgstr "kazeta mikrofilmu"
1564
1565 #: 950.data.seed-values.sql:8086
1566 msgid "Ricercars"
1567 msgstr "Ricercar"
1568
1569 #: 950.data.seed-values.sql:693
1570 msgid "Long-Overdue Materials"
1571 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1572
1573 #: 950.data.seed-values.sql:16844
1574 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1575 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1576
1577 #: 950.data.seed-values.sql:8367
1578 msgid "Bahamas "
1579 msgstr "Bahamy "
1580
1581 #: 950.data.seed-values.sql:9028 950.data.seed-values.sql:9045
1582 #: 950.data.seed-values.sql:9061 950.data.seed-values.sql:9077
1583 #: 950.data.seed-values.sql:9093
1584 msgid "Facsimiles"
1585 msgstr "Faksimile"
1586
1587 #: 950.data.seed-values.sql:2916 950.data.seed-values.sql:2917
1588 msgid "Web Client Copy Editor Templates"
1589 msgstr "Šablony editoru exemplářů pro webového klienta"
1590
1591 # id::clm.value__cat
1592 #: 950.data.seed-values.sql:6950
1593 msgid "Catalan"
1594 msgstr "Katalánština"
1595
1596 #: 950.data.seed-values.sql:12734
1597 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1598 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1599
1600 #: 950.data.seed-values.sql:17469
1601 msgid ""
1602 "Basic token for client authentication with OverDrive API (supplied by "
1603 "OverDrive)"
1604 msgstr ""
1605 "Základní token pro autentizaci klienta pomocí OverDrive API (dodané  "
1606 "OverDrive)"
1607
1608 #: 950.data.seed-values.sql:19616
1609 msgid "Grid Config: Vandelay Queue Import Items"
1610 msgstr "Nastavení tabulky: Položky fronty Vandelay pro import"
1611
1612 #: 950.data.seed-values.sql:7352
1613 msgid "Sorbian languages"
1614 msgstr "Lužická srbština"
1615
1616 #: 950.data.seed-values.sql:4711
1617 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1618 msgstr ""
1619 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1620 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1621
1622 #: 950.data.seed-values.sql:3574
1623 msgid ""
1624 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1625 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1626 msgstr ""
1627 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1628 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1629
1630 #: 950.data.seed-values.sql:17062
1631 msgid "Notification of a group of circs at the end of a checkout session"
1632 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček na konci výpůjční relace"
1633
1634 #: 950.data.seed-values.sql:1462
1635 msgid ""
1636 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1637 "maps"
1638 msgstr ""
1639 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1640 "rezervaci zdrojů."
1641
1642 #: 950.data.seed-values.sql:7892
1643 msgid "overhead transparency"
1644 msgstr "zpětná projekce"
1645
1646 #: 950.data.seed-values.sql:15510
1647 msgid ""
1648 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1649 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1650 "entity."
1651 msgstr ""
1652 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
1653 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
1654 "některým exeterním subjektům"
1655
1656 #: 950.data.seed-values.sql:8681
1657 msgid "Multiple dates"
1658 msgstr "Vícenásobná data"
1659
1660 #: 950.data.seed-values.sql:20364
1661 msgid "Catalog Results Page Size"
1662 msgstr "Velikost stránky katalogu s výsledky"
1663
1664 #: 950.data.seed-values.sql:8443
1665 msgid "Guatemala "
1666 msgstr "Guatemala "
1667
1668 #: 950.data.seed-values.sql:1869
1669 msgid "Override the ITEM_DEPOSIT_PAID event"
1670 msgstr "Obejít  událost  ITEM_DEPOSIT_PAID"
1671
1672 #: 950.data.seed-values.sql:14
1673 msgid "Set"
1674 msgstr "Sada"
1675
1676 #: 950.data.seed-values.sql:3643
1677 msgid "Skip For Hold Targeting"
1678 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1679
1680 #: 950.data.seed-values.sql:8304 950.data.seed-values.sql:8998
1681 msgid "No specified special format characteristics"
1682 msgstr "Nespecifikovaná charakteristika nosiče"
1683
1684 #: 950.data.seed-values.sql:8619
1685 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1686 msgstr "ostrovy pod správou Velké Británie "
1687
1688 #: 950.data.seed-values.sql:5344
1689 msgid ""
1690 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1691 "SMS from the OPAC."
1692 msgstr ""
1693 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1694 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1695
1696 #: 950.data.seed-values.sql:7434
1697 msgid "U-matic"
1698 msgstr "U-matic"
1699
1700 #: 950.data.seed-values.sql:3745
1701 msgid ""
1702 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1703 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1704 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1705 msgstr ""
1706 "Pokud je nastavena hodnota Pravda, sloupec Datum narození v seznamech "
1707 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1708 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1709
1710 #: 950.data.seed-values.sql:12333
1711 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1712 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1713
1714 #: 950.data.seed-values.sql:7455
1715 msgid "33 1/3 rpm"
1716 msgstr "33 1/3 ot/min"
1717
1718 #: 950.data.seed-values.sql:1962
1719 msgid "Can do anything at the Branch level"
1720 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1721
1722 #: 950.data.seed-values.sql:17274
1723 msgid "Item Print Label - Height for Pocket Label"
1724 msgstr "Tiskový štítek jednotky - výška knižního štítku"
1725
1726 #: 950.data.seed-values.sql:19185
1727 msgid "Print Template Context: hold_shelf_slip"
1728 msgstr "Kontext tiskové šablony: rezervace_označení_police"
1729
1730 #: 950.data.seed-values.sql:7148
1731 msgid "Maithili"
1732 msgstr "Maithilština"
1733
1734 #: 950.data.seed-values.sql:1951
1735 msgid "Circulators"
1736 msgstr "Personál u výpůjčního pultu"
1737
1738 #: 950.data.seed-values.sql:8344
1739 msgid "Algeria "
1740 msgstr "Alžírsko "
1741
1742 #: 950.data.seed-values.sql:8409
1743 msgid "Denmark "
1744 msgstr "Dánsko "
1745
1746 #: 950.data.seed-values.sql:147
1747 msgid "Topic Subject"
1748 msgstr "Věcné téma"
1749
1750 #: 950.data.seed-values.sql:8489
1751 msgid "Latvia "
1752 msgstr "Lotyšsko "
1753
1754 #: 950.data.seed-values.sql:3291
1755 msgid ""
1756 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1757 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1758 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1759 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1760 "shelf."
1761 msgstr ""
1762 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1763 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1764 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1765 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1766 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1767
1768 #: 950.data.seed-values.sql:7221
1769 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1770 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1771
1772 #: 950.data.seed-values.sql:6928
1773 msgid "Bemba"
1774 msgstr "Bembština"
1775
1776 #: 950.data.seed-values.sql:8322
1777 msgid "Updating Web site"
1778 msgstr "Upravuje se webová stránka"
1779
1780 #: 950.data.seed-values.sql:1574
1781 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1782 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1783
1784 #: 950.data.seed-values.sql:8263
1785 msgid "Krovak"
1786 msgstr "Křovákovo zobrazení"
1787
1788 #: 950.data.seed-values.sql:20174
1789 msgid "Grid Config: admin.local.config.non_cataloged_type"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: 950.data.seed-values.sql:8466
1793 msgid "Côte d'Ivoire "
1794 msgstr "Pobřeží Slonoviny "
1795
1796 #: 950.data.seed-values.sql:8393
1797 msgid "Cayman Islands "
1798 msgstr "Kajmanské ostrovy "
1799
1800 #: 950.data.seed-values.sql:12111
1801 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1802 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1803
1804 #: 950.data.seed-values.sql:12377 950.data.seed-values.sql:12378
1805 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1806 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1807
1808 #: 950.data.seed-values.sql:6989
1809 msgid "Dogri"
1810 msgstr "Dógrí"
1811
1812 #: 950.data.seed-values.sql:1084
1813 msgid ""
1814 "Allows a user to mark a purchase order, lineitem, or individual copy as "
1815 "received"
1816 msgstr ""
1817 "Povolit uživateli označit objednávku, položku akvizice nebo jednotlivý "
1818 "exemplář jako přijatý"
1819
1820 #: 950.data.seed-values.sql:7131
1821 msgid "Limburgish"
1822 msgstr "Limburština"
1823
1824 #: 950.data.seed-values.sql:808
1825 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1826 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1827
1828 #: 950.data.seed-values.sql:9595
1829 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1830 msgstr ""
1831 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1832
1833 #: 950.data.seed-values.sql:1236
1834 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1835 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1836
1837 #: 950.data.seed-values.sql:1156
1838 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1839 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1840
1841 #: 950.data.seed-values.sql:17784
1842 msgid ""
1843 "Emit Owning Library ID Rather Than Short Name. Takes effect only if "
1844 "INCLUDE_OWNING_LIB is in use"
1845 msgstr ""
1846 "Emitovat ID vlastnické knihovny nikoliv  zkratku organizační jednotky. Platí "
1847 "pouze pokud se používá INCLUDE_OWNING_LIB"
1848
1849 #: 950.data.seed-values.sql:8267
1850 msgid "Space oblique Mercator"
1851 msgstr "Prostorové nepřímé Mercatorovo zobrazení"
1852
1853 #: 950.data.seed-values.sql:6908
1854 msgid "Assamese"
1855 msgstr "Asámština"
1856
1857 #: 950.data.seed-values.sql:2898 950.data.seed-values.sql:2899
1858 msgid "Hold Notification Format"
1859 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1860
1861 #: 950.data.seed-values.sql:5236
1862 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1863 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1864
1865 #: 950.data.seed-values.sql:15164
1866 msgid "Match-Only Merge"
1867 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1868
1869 # id::vqbrad.description__8
1870 #: 950.data.seed-values.sql:156 950.data.seed-values.sql:5634
1871 msgid "Accession Number"
1872 msgstr "Přírůstkové číslo"
1873
1874 #: 950.data.seed-values.sql:19444
1875 msgid "Serials Print Routing Lists"
1876 msgstr "Seznamy k tisku předběžných příjemců seriálu"
1877
1878 #: 950.data.seed-values.sql:17168
1879 msgid ""
1880 "Set the preferred font family for item print labels. You can specify a list "
1881 "of CSS fonts, separated by commas, in order of preference; the system will "
1882 "use the first font it finds with a matching name. For example, \"Arial, "
1883 "Helvetica, serif\""
1884 msgstr ""
1885 "Nastavit výběr rodiny písem pro tisk štítků. Můžete specifikovat seznam CSS "
1886 "fontů oddělených čárkou v pořadí podle preference; systém použije první font "
1887 "ze seznamu, který najde. Příklad: \"Arial, Helvetica, serif\""
1888
1889 #: 950.data.seed-values.sql:3598
1890 msgid "Org Unit Target Weight"
1891 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1892
1893 #: 950.data.seed-values.sql:16725
1894 msgid "Default copy location value for imported items"
1895 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1896
1897 #: 950.data.seed-values.sql:3526
1898 msgid "Clear shelf copy status"
1899 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1900
1901 #: 950.data.seed-values.sql:8275
1902 msgid "Conic, specific type unknown"
1903 msgstr "Kuželové zobrazení, specifický typ není znám"
1904
1905 #: 950.data.seed-values.sql:7128
1906 msgid "Latin"
1907 msgstr "Latina"
1908
1909 #: 950.data.seed-values.sql:816
1910 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1911 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:8256
1914 msgid "Mercator"
1915 msgstr "Merkatorovo zobrazení"
1916
1917 #: 950.data.seed-values.sql:1354
1918 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1919 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1920
1921 #: 950.data.seed-values.sql:8078
1922 msgid "Pavans"
1923 msgstr "Pavany"
1924
1925 #: 950.data.seed-values.sql:7018 950.data.seed-values.sql:7021
1926 msgid "Frisian"
1927 msgstr "Fríština"
1928
1929 #: 950.data.seed-values.sql:1118
1930 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1931 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1932
1933 #: 950.data.seed-values.sql:12823
1934 msgid "Malformed record cause Import failure"
1935 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1936
1937 #: 950.data.seed-values.sql:1060
1938 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1939 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako 'Ztracený čtenářem'"
1940
1941 #: 950.data.seed-values.sql:1604
1942 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1943 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1944
1945 #: 950.data.seed-values.sql:4165 950.data.seed-values.sql:4168
1946 msgid "PayflowPro password"
1947 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1948
1949 #: 950.data.seed-values.sql:14947
1950 msgid "Centennial Wireless"
1951 msgstr "Centennial Wireless"
1952
1953 #: 950.data.seed-values.sql:8023 950.data.seed-values.sql:8703
1954 #: 950.data.seed-values.sql:8717 950.data.seed-values.sql:8731
1955 #: 950.data.seed-values.sql:8745 950.data.seed-values.sql:8759
1956 #: 950.data.seed-values.sql:8773
1957 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
1958 msgstr "Technické a/nebo historické informace o nástrojích"
1959
1960 #: 950.data.seed-values.sql:8448
1961 msgid "Gaza Strip "
1962 msgstr "Pásmo Gazy "
1963
1964 #: 950.data.seed-values.sql:12825
1965 msgid "New record had insufficient quality"
1966 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1967
1968 #: 950.data.seed-values.sql:9033 950.data.seed-values.sql:9050
1969 #: 950.data.seed-values.sql:9066 950.data.seed-values.sql:9082
1970 #: 950.data.seed-values.sql:9098
1971 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
1972 msgstr "Zvukový záznam"
1973
1974 #: 950.data.seed-values.sql:14726
1975 msgid "Simple Mobile"
1976 msgstr "Simple Mobile"
1977
1978 #: 950.data.seed-values.sql:1104
1979 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1980 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1981
1982 #: 950.data.seed-values.sql:14966
1983 msgid "Helio"
1984 msgstr "Helio"
1985
1986 #: 950.data.seed-values.sql:13567
1987 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
1988 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno korporace"
1989
1990 #: 950.data.seed-values.sql:8035
1991 msgid "Ballets"
1992 msgstr "Balety"
1993
1994 #: 950.data.seed-values.sql:8403
1995 msgid "Cabo Verde "
1996 msgstr "Kapverdy "
1997
1998 #: 950.data.seed-values.sql:7436
1999 msgid "Type C"
2000 msgstr "Videopáska - typ C"
2001
2002 #: 950.data.seed-values.sql:8575
2003 msgid "South Carolina "
2004 msgstr "Jižní Karolína "
2005
2006 #: 950.data.seed-values.sql:1014
2007 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
2008 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
2009
2010 #: 950.data.seed-values.sql:1676
2011 msgid "Update prefix label definition."
2012 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
2013
2014 #: 950.data.seed-values.sql:8341
2015 msgid "Albania "
2016 msgstr "Albánie "
2017
2018 #: 950.data.seed-values.sql:8449
2019 msgid "Hawaii "
2020 msgstr "Havaj "
2021
2022 #: 950.data.seed-values.sql:4621
2023 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
2024 msgstr ""
2025 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
2026
2027 #: 950.data.seed-values.sql:7020
2028 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
2029 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
2030
2031 #: 950.data.seed-values.sql:8661
2032 msgid "Spratly Island "
2033 msgstr "Spratlyovy ostrovy "
2034
2035 #: 950.data.seed-values.sql:8380
2036 msgid "Bouvet Island "
2037 msgstr "Bouvetův ostrov "
2038
2039 #: 950.data.seed-values.sql:15234
2040 msgid "LibraryElf Login"
2041 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
2042
2043 #: 950.data.seed-values.sql:8273
2044 msgid "Equidistant conic"
2045 msgstr "Kuželové ekvidistantní zobrazení"
2046
2047 #: 950.data.seed-values.sql:1438 950.data.seed-values.sql:1440
2048 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
2049 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
2050
2051 #: 950.data.seed-values.sql:8404
2052 msgid "Cook Islands "
2053 msgstr "Cookovy ostrovy "
2054
2055 #: 950.data.seed-values.sql:539
2056 msgid "Discard/Weed"
2057 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
2058
2059 #: 950.data.seed-values.sql:8419
2060 msgid "El Salvador "
2061 msgstr "Salvador "
2062
2063 #: 950.data.seed-values.sql:2980
2064 msgid "Self Check"
2065 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
2066
2067 # id::clm.value__iii
2068 #: 950.data.seed-values.sql:7069
2069 msgid "Sichuan Yi"
2070 msgstr "S'čchuanština"
2071
2072 #: 950.data.seed-values.sql:17162
2073 msgid "Item Print Label Font Family"
2074 msgstr "Rodina fontů pro tisk štítků jednotek"
2075
2076 #: 950.data.seed-values.sql:5092
2077 msgid ""
2078 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
2079 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
2080 "If the field is required this setting is ignored."
2081 msgstr ""
2082 "Pole Druhé jméno - second_given_name - se zobrazí na kartě registračních "
2083 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
2084 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
2085
2086 #: 950.data.seed-values.sql:4228 950.data.seed-values.sql:4231
2087 msgid "PayPal test mode"
2088 msgstr "Mód testu PayPal"
2089
2090 #: 950.data.seed-values.sql:7360
2091 msgid "Yoruba"
2092 msgstr "Jorubština"
2093
2094 #: 950.data.seed-values.sql:1234
2095 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
2096 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
2097
2098 #: 950.data.seed-values.sql:1897
2099 msgid "Update copy alert suppression"
2100 msgstr "Upravit potlačení upozornění k exempláři"
2101
2102 #: 950.data.seed-values.sql:1837
2103 msgid "Allow a user to create a new popularity badge"
2104 msgstr "Povolit uživatel novou známku popularity"
2105
2106 #: 950.data.seed-values.sql:5146
2107 msgid ""
2108 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2109 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2110 "field is required this setting is ignored."
2111 msgstr ""
2112 "Pole Stát bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s povinnými "
2113 "poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole povinné, toto "
2114 "nastavení je ignorováno."
2115
2116 #: 950.data.seed-values.sql:8416
2117 msgid "Timor"
2118 msgstr "Timor"
2119
2120 #: 950.data.seed-values.sql:4457
2121 msgid "Patron Opt-In Boundary"
2122 msgstr ""
2123 "Hranice nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů v dalších knihovnách"
2124
2125 #: 950.data.seed-values.sql:5716
2126 msgid "Cancel Holds"
2127 msgstr "Zrušit rezervace"
2128
2129 #: 950.data.seed-values.sql:7408
2130 msgid "Speeches"
2131 msgstr "Projevy"
2132
2133 #: 950.data.seed-values.sql:19588
2134 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Queue"
2135 msgstr "Nastavení tabulky: bibliografická fronta Vandelay"
2136
2137 #: 950.data.seed-values.sql:13568
2138 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
2139 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
2140
2141 #: 950.data.seed-values.sql:19630
2142 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Items"
2143 msgstr "Nastavení tabulky: Bibliografické jednotky Vandelay"
2144
2145 #: 950.data.seed-values.sql:5215
2146 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
2147 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
2148
2149 # id::clm.value__alb
2150 #: 950.data.seed-values.sql:6894
2151 msgid "Albanian"
2152 msgstr "Albánština"
2153
2154 #: 950.data.seed-values.sql:17820
2155 msgid "Order Copies Always Include Item Type (Even if Empty)"
2156 msgstr ""
2157 "Exempláře objednávek vždy zahrnují typ exempláře (i když jsou prázdné)"
2158
2159 #: 950.data.seed-values.sql:12844
2160 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
2161 msgstr ""
2162 "Špatný formát dat statistické kategorie, měl by být ve tvaru podobném KAT "
2163 "1|HODNOTA 1"
2164
2165 #: 950.data.seed-values.sql:16812 950.data.seed-values.sql:16831
2166 #: 950.data.seed-values.sql:16850
2167 msgid ""
2168 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
2169 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
2170 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
2171 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
2172 "6 = bottom list, do not display."
2173 msgstr ""
2174 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
2175 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
2176 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
2177 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
2178 "spodní seznam, nezobrazovat."
2179
2180 #: 950.data.seed-values.sql:1772
2181 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
2182 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
2183
2184 #: 950.data.seed-values.sql:15331
2185 msgid "cat"
2186 msgstr "Katalogizace"
2187
2188 #: 950.data.seed-values.sql:12211
2189 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
2190 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - zrušené (telefonicky čtenářem)"
2191
2192 #: 950.data.seed-values.sql:998
2193 msgid "Allow a user to delete a funding source"
2194 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
2195
2196 #: 950.data.seed-values.sql:20354
2197 msgid "Use Hatch for printing"
2198 msgstr "Pro tisk použít Hatch"
2199
2200 #: 950.data.seed-values.sql:7800
2201 msgid "unmediated"
2202 msgstr "bez média"
2203
2204 #: 950.data.seed-values.sql:3979
2205 msgid ""
2206 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2207 "%INCLUDE(header_text)%"
2208 msgstr ""
2209 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
2210 "%INCLUDE(header_text)%"
2211
2212 #: 950.data.seed-values.sql:5467
2213 msgid ""
2214 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
2215 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
2216 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
2217 "balances after an interval of time."
2218 msgstr ""
2219 "Zabránit naúčtování negativních poplatků (refundací) za ztracené/dlouhodobě  "
2220 "nevrácené materiály. Nastavení \"pravda\" zakáže naúčtování záporných "
2221 "poplatků vždy nebo - když je použito ve spojení s  nastaveným intervalem - "
2222 "zakáže naúčtování záporných poplatků po uplynutí určitého časového intervalu."
2223
2224 #: 950.data.seed-values.sql:20297
2225 msgid "Grid Config: Booking Return Resource tab Already Picked Up grid"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: 950.data.seed-values.sql:17547
2229 msgid "OneClickdigital Basic Token"
2230 msgstr "Základní token pro OneClickdigital"
2231
2232 # id::clm.value__wln
2233 #: 950.data.seed-values.sql:7353
2234 msgid "Walloon"
2235 msgstr "Valonština"
2236
2237 #: 950.data.seed-values.sql:16296
2238 msgid ""
2239 "Leave transaction open when long-overdue balance equals zero.  This leaves "
2240 "the long-overdue copy on the patron record when it is paid"
2241 msgstr ""
2242 "Ponechte transakci otevřenou, pokud se bilance dlouhodobě nevrácených rovná "
2243 "nule.  To ponechá dlouhodobě nevrácené exempláře v záznamu čtenáře,pokud "
2244 "jsou zaplacené."
2245
2246 #: 950.data.seed-values.sql:8530
2247 msgid "Norway "
2248 msgstr "Norsko "
2249
2250 # id::pgt.name__4
2251 #: 950.data.seed-values.sql:1949
2252 msgid "Catalogers"
2253 msgstr "Katalogizátoři"
2254
2255 #: 950.data.seed-values.sql:6897
2256 msgid "Amharic"
2257 msgstr "Amharština"
2258
2259 #: 950.data.seed-values.sql:675
2260 msgid "Overdue Materials"
2261 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
2262
2263 #: 950.data.seed-values.sql:7234
2264 msgid "Rapanui"
2265 msgstr "Rapanuiština"
2266
2267 #: 950.data.seed-values.sql:9023 950.data.seed-values.sql:9040
2268 #: 950.data.seed-values.sql:9056 950.data.seed-values.sql:9072
2269 #: 950.data.seed-values.sql:9088
2270 msgid "Portraits"
2271 msgstr "Portréty"
2272
2273 #: 950.data.seed-values.sql:3063 950.data.seed-values.sql:3066
2274 msgid "Temporary barcode prefix"
2275 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
2276
2277 #: 950.data.seed-values.sql:1724
2278 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
2279 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
2280
2281 #: 950.data.seed-values.sql:18653
2282 msgid "Holdings View Show Copies"
2283 msgstr "Zobrazení jednotek zobrazí exempláře"
2284
2285 #: 950.data.seed-values.sql:13581
2286 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
2287 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
2288
2289 #: 950.data.seed-values.sql:15721
2290 msgid "Upload Create PO"
2291 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
2292
2293 #: 950.data.seed-values.sql:8084
2294 msgid "Requiems"
2295 msgstr "Rekviem"
2296
2297 #: 950.data.seed-values.sql:5434
2298 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
2299 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
2300
2301 #: 950.data.seed-values.sql:537 950.data.seed-values.sql:2977
2302 msgid "Cataloging"
2303 msgstr "Katalogizace"
2304
2305 #: 950.data.seed-values.sql:1885
2306 msgid "Administer copy alert types"
2307 msgstr "Spravovat typy upozornění exemplářů"
2308
2309 #: 950.data.seed-values.sql:8127 950.data.seed-values.sql:8156
2310 #: 950.data.seed-values.sql:8790 950.data.seed-values.sql:8820
2311 #: 950.data.seed-values.sql:8850 950.data.seed-values.sql:8880
2312 msgid "Indexes"
2313 msgstr "Rejstříky"
2314
2315 #: 950.data.seed-values.sql:6904
2316 msgid "Mapuche"
2317 msgstr "Mapuche (araukánština)"
2318
2319 #: 950.data.seed-values.sql:7336
2320 msgid "Uighur"
2321 msgstr "Ujgurština"
2322
2323 #: 950.data.seed-values.sql:1488
2324 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2325 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2326
2327 #: 950.data.seed-values.sql:8082
2328 msgid "Program music"
2329 msgstr "programní hudba"
2330
2331 #: 950.data.seed-values.sql:8333
2332 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2333 msgstr "Bez aranžmá nebo transpozice nebo není specifikováno"
2334
2335 #: 950.data.seed-values.sql:12105
2336 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2337 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
2338
2339 #: 950.data.seed-values.sql:4358
2340 msgid "Allow pending addresses"
2341 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
2342
2343 #: 950.data.seed-values.sql:5011
2344 msgid ""
2345 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2346 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2347 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2348 msgstr ""
2349 "Pole Vedoucí účet - master_account - bude  na kartě registračních údajů "
2350 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
2351 "Zobrazit navržená pole. Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto nastavení "
2352 "je ignorováno."
2353
2354 # id::clm.value__ind
2355 #: 950.data.seed-values.sql:7076
2356 msgid "Indonesian"
2357 msgstr "Indonéština"
2358
2359 #: 950.data.seed-values.sql:19984
2360 msgid "Grid Config: admin.server.config.weight_assoc"
2361 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.asociace_vah"
2362
2363 #: 950.data.seed-values.sql:726
2364 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2365 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
2366
2367 #: 950.data.seed-values.sql:8141 950.data.seed-values.sql:8172
2368 #: 950.data.seed-values.sql:8806 950.data.seed-values.sql:8836
2369 #: 950.data.seed-values.sql:8866 950.data.seed-values.sql:8896
2370 msgid "Yearbooks"
2371 msgstr "Ročenky"
2372
2373 #: 950.data.seed-values.sql:218 950.data.seed-values.sql:5640
2374 msgid "Edition"
2375 msgstr "Vydání"
2376
2377 #: 950.data.seed-values.sql:8598
2378 msgid "Syria "
2379 msgstr "Sýrie "
2380
2381 #: 950.data.seed-values.sql:7992
2382 msgid "audiocassette"
2383 msgstr "Zvuková kazeta"
2384
2385 #: 950.data.seed-values.sql:18940
2386 msgid "Grid Config: circ.pending_patrons.list"
2387 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčka.nevyřízení_čtenáři.seznam"
2388
2389 #: 950.data.seed-values.sql:1006
2390 msgid "Allow a user to delete a fund"
2391 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
2392
2393 #: 950.data.seed-values.sql:4495
2394 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2395 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
2396
2397 #: 950.data.seed-values.sql:13579
2398 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2399 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
2400
2401 #: 950.data.seed-values.sql:1092
2402 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2403 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
2404
2405 #: 950.data.seed-values.sql:13974
2406 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2407 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2408
2409 #: 950.data.seed-values.sql:8431
2410 msgid "Djibouti "
2411 msgstr "Džibutsko "
2412
2413 # id::clm.value__kru
2414 #: 950.data.seed-values.sql:7116
2415 msgid "Kurukh"
2416 msgstr "Kurukh"
2417
2418 #: 950.data.seed-values.sql:1825
2419 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2420 msgstr "Povolit uživateli srovnat účet (obvykle na nulu)"
2421
2422 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2423 #: 950.data.seed-values.sql:7302 950.data.seed-values.sql:7303
2424 msgid "Tatar"
2425 msgstr "Tatarština"
2426
2427 #: 950.data.seed-values.sql:20011
2428 msgid "GUI: Enable Experimental Angular Staff Catalog"
2429 msgstr ""
2430 "Grafické uživatelské rozhraní: Zapnout experimentální Angular katalog pro "
2431 "personál"
2432
2433 #: 950.data.seed-values.sql:992
2434 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2435 msgstr ""
2436 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
2437
2438 #: 950.data.seed-values.sql:8442
2439 msgid "Georgia (Republic) "
2440 msgstr "Gruzie "
2441
2442 #: 950.data.seed-values.sql:186
2443 msgid "Series Title (Browse)"
2444 msgstr "Název edice (prohlížení)"
2445
2446 #: 950.data.seed-values.sql:14233
2447 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2448 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2449
2450 #: 950.data.seed-values.sql:8676
2451 msgid "Continuing resource currently published"
2452 msgstr "Pokračující zdroj aktuálně vydaný"
2453
2454 #: 950.data.seed-values.sql:3207
2455 msgid "Spine and pocket label font size"
2456 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
2457
2458 #: 950.data.seed-values.sql:3180
2459 msgid "Minimum Item Price"
2460 msgstr "Minimální cena exempláře"
2461
2462 #: 950.data.seed-values.sql:13615
2463 msgid "Author axis"
2464 msgstr "Osa autorů"
2465
2466 #: 950.data.seed-values.sql:13555
2467 msgid "Heading -- General Subdivision"
2468 msgstr "Záhlaví -- všeobecné podrozdělení"
2469
2470 #: 950.data.seed-values.sql:7174
2471 msgid "Mooré"
2472 msgstr "Mosi (more)"
2473
2474 #: 950.data.seed-values.sql:1246
2475 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2476 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2477
2478 #: 950.data.seed-values.sql:8595
2479 msgid "Saudi Arabia "
2480 msgstr "Saudská Arábie "
2481
2482 #: 950.data.seed-values.sql:8461
2483 msgid "Indonesia "
2484 msgstr "Indonésie "
2485
2486 #: 950.data.seed-values.sql:19942
2487 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field_ts_map"
2488 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.mapy_pole_metabib_ts"
2489
2490 #: 950.data.seed-values.sql:7296
2491 msgid "Syriac"
2492 msgstr "Syrština"
2493
2494 #: 950.data.seed-values.sql:7095
2495 msgid "Karen"
2496 msgstr "Karenština"
2497
2498 #: 950.data.seed-values.sql:7023
2499 msgid "Friulian"
2500 msgstr "Friulština (furlanština)"
2501
2502 #: 950.data.seed-values.sql:8618
2503 msgid "Uganda "
2504 msgstr "Uganda "
2505
2506 #: 950.data.seed-values.sql:15638
2507 msgid ""
2508 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2509 "system moves on to the next URL"
2510 msgstr ""
2511 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
2512 "přesune na další URL."
2513
2514 #: 950.data.seed-values.sql:5704
2515 msgid "Template Merge Container"
2516 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
2517
2518 #: 950.data.seed-values.sql:11708
2519 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2520 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
2521
2522 #: 950.data.seed-values.sql:4999
2523 msgid "Show master_account field on patron registration"
2524 msgstr ""
2525 "Zobrazit pole  Vedoucí účet -  master_account - na kartě registračních údajů "
2526 "čtenáře"
2527
2528 #: 950.data.seed-values.sql:12091
2529 msgid "The information is to be or has been deleted."
2530 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
2531
2532 #: 950.data.seed-values.sql:3742
2533 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2534 msgstr "Zakrýt pole Datum narození"
2535
2536 #: 950.data.seed-values.sql:1895
2537 msgid "Create copy alert suppression"
2538 msgstr "Vytvořit potlačení upozornění k exemplářům"
2539
2540 #: 950.data.seed-values.sql:8356
2541 msgid "American Samoa "
2542 msgstr "Americká Samoa "
2543
2544 #: 950.data.seed-values.sql:8198 950.data.seed-values.sql:8903
2545 #: 950.data.seed-values.sql:8924
2546 msgid "Autobiography"
2547 msgstr "Autobiografie"
2548
2549 #: 950.data.seed-values.sql:13589
2550 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2551 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
2552
2553 #: 950.data.seed-values.sql:7278
2554 msgid "Soninke"
2555 msgstr "Sonikština"
2556
2557 #: 950.data.seed-values.sql:940
2558 msgid ""
2559 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2560 msgstr ""
2561 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
2562 "nová"
2563
2564 #: 950.data.seed-values.sql:13480
2565 msgid ""
2566 "Facilitates producing a CSV file representing a book list by introducing an "
2567 "\"items\" variable into the TT environment, sorted as dictated according to "
2568 "user params"
2569 msgstr ""
2570 "Usnadňuje vytvoření CSV souboru, který reprezentuje seznam knih tím, že "
2571 "zavede proměnnou \"jednotka\" do prostředí TT, setříděnou podle parametrů "
2572 "zadaných uživatelem."
2573
2574 #: 950.data.seed-values.sql:8439
2575 msgid "Gabon "
2576 msgstr "Gabon "
2577
2578 #: 950.data.seed-values.sql:9032 950.data.seed-values.sql:9049
2579 #: 950.data.seed-values.sql:9065 950.data.seed-values.sql:9081
2580 #: 950.data.seed-values.sql:9097
2581 msgid "Samples"
2582 msgstr "Ukázky"
2583
2584 #: 950.data.seed-values.sql:964
2585 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2586 msgstr ""
2587 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Dodavatelé\""
2588
2589 #: 950.data.seed-values.sql:7061
2590 msgid "Hmong"
2591 msgstr "Hmongština"
2592
2593 #: 950.data.seed-values.sql:1048
2594 msgid "Allow a user to create/view/update/delete a currency_type"
2595 msgstr ""
2596 "Povolit uživateli vytvořit, zobrazit, upravit, smazat typ měny "
2597 "(currency_type)"
2598
2599 #: 950.data.seed-values.sql:1046
2600 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2601 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
2602
2603 #: 950.data.seed-values.sql:13549
2604 msgid "Heading -- Topical Term"
2605 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
2606
2607 #: 950.data.seed-values.sql:3967
2608 msgid "Content of footer_text include"
2609 msgstr "Obsah includu footer_text"
2610
2611 #: 950.data.seed-values.sql:17405
2612 msgid ""
2613 "Base URI for OverDrive Circulation API (defaults to "
2614 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Using HTTPS here is strongly "
2615 "encouraged."
2616 msgstr ""
2617 "URI báze pro API výpůjček OverDrive (výchozí  "
2618 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Je silně doporučováno použití  HTTPS ."
2619
2620 #: 950.data.seed-values.sql:9825
2621 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2622 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
2623
2624 #: 950.data.seed-values.sql:5173
2625 msgid ""
2626 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2627 "registration."
2628 msgstr ""
2629 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ   - post_code - na kartě registračních "
2630 "údajů čtenáře"
2631
2632 #: 950.data.seed-values.sql:7157
2633 msgid "Malay"
2634 msgstr "Malajština"
2635
2636 #: 950.data.seed-values.sql:14129
2637 msgid "Bulletin.net"
2638 msgstr "Bulletin.net"
2639
2640 #: 950.data.seed-values.sql:8268
2641 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2642 msgstr "Cylindrický, specifický typ není znám"
2643
2644 # id::citm.value__f
2645 #: 950.data.seed-values.sql:7389
2646 msgid "Manuscript cartographic material"
2647 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
2648
2649 #: 950.data.seed-values.sql:141
2650 msgid "Geographic Subject"
2651 msgstr "Geografické téma"
2652
2653 #: 950.data.seed-values.sql:1150
2654 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2655 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2656
2657 #: 950.data.seed-values.sql:691
2658 msgid "Notification Fee"
2659 msgstr "Poplatek za upozornění"
2660
2661 #: 950.data.seed-values.sql:3691
2662 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2663 msgstr ""
2664 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
2665 "nejdříve vrátily do domovské knihovny."
2666
2667 #: 950.data.seed-values.sql:3718
2668 msgid ""
2669 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2670 "fines"
2671 msgstr ""
2672 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
2673 "než jaká je hodnota exempláře."
2674
2675 #: 950.data.seed-values.sql:6952
2676 msgid "Cebuano"
2677 msgstr "Cebuánština"
2678
2679 #: 950.data.seed-values.sql:3279
2680 msgid "Block Renewal of Items Needed for Holds"
2681 msgstr "Blokovat prodloužení exemplářů,  na které je zadána rezervace"
2682
2683 # id::clm.value__moh
2684 #: 950.data.seed-values.sql:7171
2685 msgid "Mohawk"
2686 msgstr "Mohawk"
2687
2688 #: 950.data.seed-values.sql:924
2689 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2690 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
2691
2692 #: 950.data.seed-values.sql:15823
2693 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2694 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
2695
2696 #: 950.data.seed-values.sql:966
2697 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2698 msgstr ""
2699 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
2700
2701 #: 950.data.seed-values.sql:3093
2702 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2703 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. '2 týdny'"
2704
2705 #: 950.data.seed-values.sql:5065
2706 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2707 msgstr "Pole Prefix bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
2708
2709 #: 950.data.seed-values.sql:12510
2710 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2711 msgstr ""
2712 "Je zapotřebí formátovat pro tisk dopisy čtenářům o chybějících kusech"
2713
2714 #: 950.data.seed-values.sql:3823
2715 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2716 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
2717
2718 #: 950.data.seed-values.sql:4822
2719 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2720 msgstr ""
2721 "Pole Datum narození bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
2722
2723 #: 950.data.seed-values.sql:18968
2724 msgid "Grid Config: user.bucket.view"
2725 msgstr "smaz"
2726
2727 #: 950.data.seed-values.sql:7996
2728 msgid "audio roll"
2729 msgstr "zvukový válec"
2730
2731 #: 950.data.seed-values.sql:1526
2732 msgid "ADMIN_INVOICE"
2733 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2734
2735 #: 950.data.seed-values.sql:8668
2736 msgid "United Kingdom "
2737 msgstr "Spojené Království "
2738
2739 # id::clm.value__jav
2740 #: 950.data.seed-values.sql:7085
2741 msgid "Javanese"
2742 msgstr "Javánština"
2743
2744 #: 950.data.seed-values.sql:1620
2745 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2746 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2747
2748 #: 950.data.seed-values.sql:18618
2749 msgid "Print Receipt On Payment"
2750 msgstr "Při platbě vytisknout potvrzení"
2751
2752 #: 950.data.seed-values.sql:18814
2753 msgid "Grid Config: cat.bucket.record.search"
2754 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.skupina.záznamy.hledání"
2755
2756 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2757 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2758 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2759
2760 #: 950.data.seed-values.sql:934
2761 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2762 msgstr "Povolí uživateli odebrat někoho z vymáhání dluhu"
2763
2764 #: 950.data.seed-values.sql:13841
2765 msgid "Circulation Policy Configuration"
2766 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
2767
2768 #: 950.data.seed-values.sql:8628
2769 msgid "Vatican City "
2770 msgstr "Vatikán "
2771
2772 # id::clm.value__kan
2773 #: 950.data.seed-values.sql:7094
2774 msgid "Kannada"
2775 msgstr "Kannadština"
2776
2777 #: 950.data.seed-values.sql:6992
2778 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2779 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
2780
2781 #: 950.data.seed-values.sql:15829
2782 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2783 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
2784
2785 # id::clm.value__per
2786 #: 950.data.seed-values.sql:7222
2787 msgid "Persian"
2788 msgstr "Perština"
2789
2790 #: 950.data.seed-values.sql:15233
2791 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2792 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
2793
2794 #: 950.data.seed-values.sql:19080
2795 msgid "Default MARC Template"
2796 msgstr "Výchozí šablona MARC"
2797
2798 #: 950.data.seed-values.sql:1891
2799 msgid "Delete copy alert types"
2800 msgstr "Smazat typy upozornění k exemplářům"
2801
2802 #: 950.data.seed-values.sql:1022
2803 msgid "Allow a user to create a new provider"
2804 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
2805
2806 #: 950.data.seed-values.sql:1654
2807 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2808 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2809
2810 #: 950.data.seed-values.sql:9789
2811 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2812 msgstr "U akvizičního požadavku čtenáře došlo ke změně na Objednáno."
2813
2814 #: 950.data.seed-values.sql:936
2815 msgid "Allow a user to bar a patron"
2816 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
2817
2818 #: 950.data.seed-values.sql:8532
2819 msgid "Nicaragua "
2820 msgstr "Nicaragua "
2821
2822 #: 950.data.seed-values.sql:8063
2823 msgid "Masses"
2824 msgstr "Mše"
2825
2826 #: 950.data.seed-values.sql:19129
2827 msgid "Print Template Context: bill_payment"
2828 msgstr "Kontext tiskové šablony: platba_poplatku"
2829
2830 #: 950.data.seed-values.sql:8335
2831 msgid "Arrangement"
2832 msgstr "Kompozice"
2833
2834 #: 950.data.seed-values.sql:8538
2835 msgid "Nevada "
2836 msgstr "Nevada "
2837
2838 #: 950.data.seed-values.sql:9029 950.data.seed-values.sql:9046
2839 #: 950.data.seed-values.sql:9062 950.data.seed-values.sql:9078
2840 #: 950.data.seed-values.sql:9094
2841 msgid "Coats of arms"
2842 msgstr "Erby"
2843
2844 #: 950.data.seed-values.sql:1316
2845 msgid "UPDATE_MARC_CODE"
2846 msgstr "UPDATE_MARC_CODE"
2847
2848 #: 950.data.seed-values.sql:7071
2849 msgid "Inuktitut"
2850 msgstr "Inuktitut"
2851
2852 #: 950.data.seed-values.sql:7415 950.data.seed-values.sql:8223
2853 msgid "Microopaque"
2854 msgstr "Mikrokarta"
2855
2856 #: 950.data.seed-values.sql:8478
2857 msgid "Kosovo "
2858 msgstr "Kosovo "
2859
2860 #: 950.data.seed-values.sql:8171 950.data.seed-values.sql:8805
2861 #: 950.data.seed-values.sql:8835 950.data.seed-values.sql:8865
2862 #: 950.data.seed-values.sql:8895
2863 msgid "Other reports"
2864 msgstr "Ostatní zprávy"
2865
2866 #: 950.data.seed-values.sql:1470
2867 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2868 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2869
2870 #: 950.data.seed-values.sql:9852
2871 msgid ""
2872 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2873 msgstr ""
2874 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
2875
2876 #: 950.data.seed-values.sql:263
2877 msgid "Type of Resource"
2878 msgstr "Typ zdroje"
2879
2880 #: 950.data.seed-values.sql:952
2881 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2882 msgstr ""
2883 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Globální "
2884 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
2885
2886 # id::clm.value__jpr
2887 #: 950.data.seed-values.sql:7087
2888 msgid "Judeo-Persian"
2889 msgstr "Judeo-perština"
2890
2891 #: 950.data.seed-values.sql:4276
2892 msgid ""
2893 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2894 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2895 msgstr ""
2896 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
2897 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
2898
2899 #: 950.data.seed-values.sql:19325
2900 msgid "Print Template Context: patron_note"
2901 msgstr "Kontext tiskové šablony: čtenář_poznámka"
2902
2903 #: 950.data.seed-values.sql:7143
2904 msgid "Lushai"
2905 msgstr "Lušáí"
2906
2907 #: 950.data.seed-values.sql:838
2908 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2909 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
2910
2911 #: 950.data.seed-values.sql:8065
2912 msgid "Minuets"
2913 msgstr "Menuety"
2914
2915 # id::clm.value__tah
2916 #: 950.data.seed-values.sql:7298
2917 msgid "Tahitian"
2918 msgstr "Tahitština"
2919
2920 #: 950.data.seed-values.sql:8446
2921 msgid "Germany "
2922 msgstr "Německo "
2923
2924 #: 950.data.seed-values.sql:1038
2925 msgid "Allows a user to create a picklist"
2926 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
2927
2928 #: 950.data.seed-values.sql:1853
2929 msgid "Allow a user to modify an authority record"
2930 msgstr "Povolit uživatel upravit autoritní záznam"
2931
2932 #: 950.data.seed-values.sql:18681
2933 msgid "Copy Edit Default Values"
2934 msgstr "Výchozí hodnoty pro úpravu exemplářů"
2935
2936 #: 950.data.seed-values.sql:17613
2937 msgid ""
2938 "If enabled, adds a \"Digital Bookplate\" option to the query type selectors "
2939 "in the public catalog for search on copy tags."
2940 msgstr ""
2941 "Pokud je tato volba aktivována, bude volba \"Digitální ex-libris přidána do "
2942 "selektoru typu dotazu  pro hledání podle příznaku exempláře ve veřejném "
2943 "katalogu."
2944
2945 #: 950.data.seed-values.sql:17745
2946 msgid ""
2947 "Forgive fines when checking out a long-overdue item and copy alert is "
2948 "suppressed?"
2949 msgstr ""
2950 "Prominout pokudty při půjčování dlouhodobě nevrácené jednotky, když je "
2951 "potlačeno varování k exempláři?"
2952
2953 # id::clfm.value__m
2954 #: 950.data.seed-values.sql:7406
2955 msgid "Mixed forms"
2956 msgstr "Smíšené formy"
2957
2958 #: 950.data.seed-values.sql:1098
2959 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2960 msgstr ""
2961 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
2962 "vrácených pro čtenáře"
2963
2964 #: 950.data.seed-values.sql:8583
2965 msgid "Sudan "
2966 msgstr "Súdán "
2967
2968 #: 950.data.seed-values.sql:1823
2969 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
2970 msgstr "Povolit administraci tabulek MARC"
2971
2972 # id::clm.value__gay
2973 #: 950.data.seed-values.sql:7028
2974 msgid "Gayo"
2975 msgstr "Gayo"
2976
2977 #: 950.data.seed-values.sql:8138 950.data.seed-values.sql:8168
2978 #: 950.data.seed-values.sql:8802 950.data.seed-values.sql:8832
2979 #: 950.data.seed-values.sql:8862 950.data.seed-values.sql:8892
2980 msgid "Standards/specifications"
2981 msgstr "Standardy/specifikace"
2982
2983 #: 950.data.seed-values.sql:17629
2984 msgid "Library time zone"
2985 msgstr "Časové pásmo knihovny"
2986
2987 #: 950.data.seed-values.sql:8284
2988 msgid "Cordiform"
2989 msgstr "Srdcovité zobrazení"
2990
2991 #: 950.data.seed-values.sql:8424
2992 msgid "Fiji "
2993 msgstr "Fidži "
2994
2995 # id::clfm.value__0
2996 #: 950.data.seed-values.sql:7397
2997 msgid "Not fiction (not further specified)"
2998 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
2999
3000 #: 950.data.seed-values.sql:4093 950.data.seed-values.sql:4096
3001 msgid "AuthorizeNet login"
3002 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
3003
3004 #: 950.data.seed-values.sql:4900
3005 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
3006 msgstr ""
3007 "Regulární výraz pro pole Telefonní číslo večer  - evening_phone -  na kartě "
3008 "registračních údajů čtenáře"
3009
3010 #: 950.data.seed-values.sql:878
3011 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
3012 msgstr ""
3013 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
3014
3015 #: 950.data.seed-values.sql:758
3016 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
3017 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
3018
3019 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
3020 #: 950.data.seed-values.sql:7027 950.data.seed-values.sql:7209
3021 msgid "Oromo"
3022 msgstr "Oromština"
3023
3024 #: 950.data.seed-values.sql:4774
3025 msgid "Require day_phone field on patron registration"
3026 msgstr ""
3027 "Požadovat pole Telefon ve dne - day_phone - na  na kartě registračních údajů "
3028 "čtenáře"
3029
3030 #: 950.data.seed-values.sql:4813
3031 msgid ""
3032 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
3033 "patron registration form."
3034 msgstr ""
3035 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
3036 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
3037
3038 #: 950.data.seed-values.sql:15254
3039 msgid ""
3040 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
3041 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
3042 "days."
3043 msgstr ""
3044 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
3045 "nastavena hodnota Pravda, poplatky za zpozdné budou účtovány i během období "
3046 "plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna zavřená."
3047
3048 #: 950.data.seed-values.sql:4397
3049 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
3050 msgstr ""
3051 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
3052
3053 #: 950.data.seed-values.sql:151
3054 msgid "General Keywords"
3055 msgstr "Obecná klíčová slova"
3056
3057 #: 950.data.seed-values.sql:7104
3058 msgid "Khotanese"
3059 msgstr "Chotánština"
3060
3061 #: 950.data.seed-values.sql:2845
3062 msgid "Patron via SIP"
3063 msgstr "čtenář via SIP"
3064
3065 #: 950.data.seed-values.sql:1164
3066 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
3067 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
3068
3069 #: 950.data.seed-values.sql:1915
3070 msgid "Allows a user to manage custom permission group lists."
3071 msgstr "Povolí uživateli spravovat vlastní seznamy skupin oprávnění"
3072
3073 #: 950.data.seed-values.sql:8610
3074 msgid "Trinidad and Tobago "
3075 msgstr "Trinidad a Tobago "
3076
3077 #: 950.data.seed-values.sql:8603
3078 msgid "Thailand "
3079 msgstr "Thajsko "
3080
3081 #: 950.data.seed-values.sql:8459
3082 msgid "Illinois "
3083 msgstr "Illinois "
3084
3085 #: 950.data.seed-values.sql:3475
3086 msgid ""
3087 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
3088 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
3089 msgstr ""
3090 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
3091 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
3092
3093 #: 950.data.seed-values.sql:6977
3094 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
3095 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
3096
3097 # id::clm.value__est
3098 #: 950.data.seed-values.sql:7005
3099 msgid "Estonian"
3100 msgstr "Estonština"
3101
3102 #: 950.data.seed-values.sql:8255
3103 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
3104 msgstr "Lambertovo kuželové zobrazení"
3105
3106 #: 950.data.seed-values.sql:3952
3107 msgid ""
3108 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3109 "%INCLUDE(alert_text)%"
3110 msgstr ""
3111 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
3112 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
3113
3114 #: 950.data.seed-values.sql:16649
3115 msgid "Show county field on patron registration"
3116 msgstr "Zobrazit pole Okres  na kartě registračních údajů čtenáře"
3117
3118 #: 950.data.seed-values.sql:5705
3119 msgid "URL Verification Queue"
3120 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
3121
3122 #: 950.data.seed-values.sql:9031 950.data.seed-values.sql:9048
3123 #: 950.data.seed-values.sql:9064 950.data.seed-values.sql:9080
3124 #: 950.data.seed-values.sql:9096
3125 msgid "Forms"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: 950.data.seed-values.sql:7046
3129 msgid "Greek, Modern (1453- )"
3130 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
3131
3132 #: 950.data.seed-values.sql:659
3133 msgid "Branch"
3134 msgstr "Pobočka"
3135
3136 #: 950.data.seed-values.sql:4831
3137 msgid ""
3138 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3139 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3140 "field is required this setting is ignored."
3141 msgstr ""
3142 "Pole Datum narození bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
3143 "požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
3144 "nastavení je ignorováno."
3145
3146 #: 950.data.seed-values.sql:17578
3147 msgid ""
3148 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
3149 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\").  This will be used in areas where a "
3150 "date without a timestamp is sufficient, like Date of Birth."
3151 msgstr ""
3152 "Formátovat data podle tohoto vzoru(příklady: \"yyyy-MM-dd\" pror \"2010-04-"
3153 "26\", \"d. MMM  yyyy\" for \"26. duben 2010\"). Tento formát bude použit "
3154 "všude, kde není potřeba datum s časovým razítkem, např. pro  datum narození."
3155
3156 #: 950.data.seed-values.sql:16290
3157 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
3158 msgstr ""
3159 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
3160
3161 #: 950.data.seed-values.sql:16219
3162 msgid ""
3163 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
3164 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
3165 "activity older than) this amount of time"
3166 msgstr ""
3167 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
3168 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
3169 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
3170 "která zde uvedenena."
3171
3172 #: 950.data.seed-values.sql:12082
3173 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
3174 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
3175
3176 #: 950.data.seed-values.sql:8672
3177 msgid "Zambia "
3178 msgstr "Zambie "
3179
3180 # id::cbs.source__3
3181 #: 950.data.seed-values.sql:7
3182 msgid "Project Gutenberg"
3183 msgstr "Projekt Gutenberg"
3184
3185 #: 950.data.seed-values.sql:1518
3186 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3187 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3188
3189 #: 950.data.seed-values.sql:14318
3190 msgid "Element Mobile"
3191 msgstr "Element Mobile"
3192
3193 #: 950.data.seed-values.sql:4237 950.data.seed-values.sql:4240
3194 msgid "Enable Stripe payments"
3195 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
3196
3197 #: 950.data.seed-values.sql:8553
3198 msgid "Philippines "
3199 msgstr "Filipíny "
3200
3201 #: 950.data.seed-values.sql:932
3202 msgid "Allow a user to put someone into collections"
3203 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do vymáhání dluhu"
3204
3205 #: 950.data.seed-values.sql:4567
3206 msgid "Show billing tab first when bills are present"
3207 msgstr ""
3208 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
3209
3210 #: 950.data.seed-values.sql:1968
3211 msgid "Can do anything at the System level"
3212 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
3213
3214 #: 950.data.seed-values.sql:16621
3215 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
3216 msgstr ""
3217 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
3218 "uživatelského účtu."
3219
3220 #: 950.data.seed-values.sql:15222
3221 msgid "Verification via translator-v1"
3222 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
3223
3224 #: 950.data.seed-values.sql:12070
3225 msgid "Shipping Charge"
3226 msgstr "Poštovné"
3227
3228 #: 950.data.seed-values.sql:12191 950.data.seed-values.sql:12386
3229 #: 950.data.seed-values.sql:12387
3230 msgid "Historical Hold Retention Age"
3231 msgstr "Doba uchování historie rezervací"
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:19136
3234 msgid "Print Template: bill_payment"
3235 msgstr "Tisková šablona: platba_poplatku"
3236
3237 #: 950.data.seed-values.sql:7492 950.data.seed-values.sql:7493
3238 #: 950.data.seed-values.sql:7561 950.data.seed-values.sql:7562
3239 #: 950.data.seed-values.sql:7649 950.data.seed-values.sql:7650
3240 msgid "Music Score"
3241 msgstr "Music Score"
3242
3243 # id::clm.value__tig
3244 #: 950.data.seed-values.sql:7312
3245 msgid "Tigré"
3246 msgstr "Tigrejština"
3247
3248 #: 950.data.seed-values.sql:3868
3249 msgid "Pop-up alert for errors"
3250 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
3251
3252 #: 950.data.seed-values.sql:15274
3253 msgid ""
3254 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
3255 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
3256 "is 1."
3257 msgstr ""
3258 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
3259 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
3260 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
3261
3262 #: 950.data.seed-values.sql:8129 950.data.seed-values.sql:8159
3263 #: 950.data.seed-values.sql:8793 950.data.seed-values.sql:8823
3264 #: 950.data.seed-values.sql:8853 950.data.seed-values.sql:8883
3265 msgid "Legislation"
3266 msgstr "Legislativa"
3267
3268 #: 950.data.seed-values.sql:7175
3269 msgid "Multiple languages"
3270 msgstr "Více jazyků"
3271
3272 #: 950.data.seed-values.sql:3589
3273 msgid "Minimum Estimated Wait"
3274 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
3275
3276 #: 950.data.seed-values.sql:4684
3277 msgid "Suggest alias field on patron registration"
3278 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole Alias"
3279
3280 #: 950.data.seed-values.sql:7167
3281 msgid "Maltese"
3282 msgstr "Maltština"
3283
3284 #: 950.data.seed-values.sql:19907
3285 msgid "Grid Config: admin.server.vandelay.match_set"
3286 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.vandelay.sada_shody"
3287
3288 #: 950.data.seed-values.sql:7080
3289 msgid "Inupiaq"
3290 msgstr "Inupiak"
3291
3292 #: 950.data.seed-values.sql:4361
3293 msgid ""
3294 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
3295 "kept in a pending state until staff approves the changes"
3296 msgstr ""
3297 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
3298 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
3299
3300 #: 950.data.seed-values.sql:132
3301 msgid "Corporate Author"
3302 msgstr "Autor (korporace)"
3303
3304 #: 950.data.seed-values.sql:1154
3305 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
3306 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
3307
3308 #: 950.data.seed-values.sql:4525
3309 msgid ""
3310 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
3311 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
3312 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
3313 "and right panes."
3314 msgstr ""
3315 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou Správa exemplářů, Akce pro "
3316 "vybrané řádky, Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
3317 "exempláře. Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
3318 "pravý panel."
3319
3320 #: 950.data.seed-values.sql:1688
3321 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
3322 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
3323
3324 #: 950.data.seed-values.sql:744
3325 msgid "Allow a user to delete a volume"
3326 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
3327
3328 #: 950.data.seed-values.sql:7988
3329 msgid "audiotape reel"
3330 msgstr "cívka zvukové pásky"
3331
3332 #: 950.data.seed-values.sql:1776
3333 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
3334 msgstr "Povolit uživatele upravit zobrazení polí v editoru exemplářů"
3335
3336 #: 950.data.seed-values.sql:6935
3337 msgid "Bislama"
3338 msgstr "Bislama"
3339
3340 #: 950.data.seed-values.sql:19430
3341 msgid "Print Template: offline_in_house_use"
3342 msgstr "Tisková šablony: offline_prezenční_výpůjčka"
3343
3344 #: 950.data.seed-values.sql:6885
3345 msgid "Acoli"
3346 msgstr "Ačoli"
3347
3348 #: 950.data.seed-values.sql:13617
3349 msgid "Topic"
3350 msgstr "Téma"
3351
3352 #: 950.data.seed-values.sql:7465 950.data.seed-values.sql:7466
3353 #: 950.data.seed-values.sql:7540 950.data.seed-values.sql:7541
3354 msgid "Book"
3355 msgstr "Kniha"
3356
3357 #: 950.data.seed-values.sql:1012
3358 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
3359 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
3360
3361 #: 950.data.seed-values.sql:499
3362 msgid "overdue_min"
3363 msgstr "zpoždění_minimální"
3364
3365 # id::crmf.name__3
3366 #: 950.data.seed-values.sql:501
3367 msgid "overdue_mid"
3368 msgstr "zpoždění_střední"
3369
3370 #: 950.data.seed-values.sql:7052
3371 msgid "Haitian French Creole"
3372 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
3373
3374 #: 950.data.seed-values.sql:6933
3375 msgid "Bikol"
3376 msgstr "Bikolština"
3377
3378 # id::clm.value__swe
3379 #: 950.data.seed-values.sql:7294
3380 msgid "Swedish"
3381 msgstr "Švédština"
3382
3383 #: 950.data.seed-values.sql:1602
3384 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
3385 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
3386
3387 #: 950.data.seed-values.sql:3754
3388 msgid ""
3389 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
3390 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3391 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3392 msgstr ""
3393 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
3394 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
3395 "výjimku  spustí také změna statusu z Dnes vráceno na Volné"
3396
3397 #: 950.data.seed-values.sql:4006
3398 msgid ""
3399 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
3400 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
3401 "not be suppressed."
3402 msgstr ""
3403 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
3404 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
3405 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
3406
3407 #: 950.data.seed-values.sql:7516 950.data.seed-values.sql:7517
3408 #: 950.data.seed-values.sql:7582 950.data.seed-values.sql:7583
3409 #: 950.data.seed-values.sql:7673 950.data.seed-values.sql:7674
3410 msgid "Cassette audiobook"
3411 msgstr "Audiokniha na kazetě"
3412
3413 # id::aout.name__2
3414 #: 950.data.seed-values.sql:656 950.data.seed-values.sql:2973
3415 msgid "System"
3416 msgstr "Systém"
3417
3418 # id::clm.value__ewe
3419 #: 950.data.seed-values.sql:7007
3420 msgid "Ewe"
3421 msgstr "Eweština"
3422
3423 #: 950.data.seed-values.sql:7328
3424 msgid "Tupi languages"
3425 msgstr "Tupi jazyky"
3426
3427 #: 950.data.seed-values.sql:18870
3428 msgid "Grid Config: cat.peer_bibs"
3429 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.připojené_záznamy"
3430
3431 #: 950.data.seed-values.sql:8522
3432 msgid "Niger "
3433 msgstr "Niger "
3434
3435 #: 950.data.seed-values.sql:12075
3436 msgid "Blanket Order"
3437 msgstr "Paušální objednávka"
3438
3439 #: 950.data.seed-values.sql:15228
3440 msgid "OPAC Login (jspac)"
3441 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
3442
3443 #: 950.data.seed-values.sql:6990
3444 msgid "Dravidian (Other)"
3445 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
3446
3447 #: 950.data.seed-values.sql:12203
3448 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3449 msgstr ""
3450 "Doba uchování historie rezervací - zrušené  (expirace rezervace s "
3451 "nenalezeným cílem)"
3452
3453 #: 950.data.seed-values.sql:6972
3454 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3455 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
3456
3457 #: 950.data.seed-values.sql:7364
3458 msgid "Zhuang"
3459 msgstr "Čuangština"
3460
3461 #: 950.data.seed-values.sql:1412
3462 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3463 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
3464
3465 #: 950.data.seed-values.sql:1819
3466 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3467 msgstr "Obejít událost TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3468
3469 #: 950.data.seed-values.sql:7968
3470 msgid "computer tape cartridge"
3471 msgstr "kazeta počítačové pásky"
3472
3473 #: 950.data.seed-values.sql:12828
3474 msgid "Invalid value for \"status\""
3475 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
3476
3477 #: 950.data.seed-values.sql:8581
3478 msgid "Spanish North Africa "
3479 msgstr "Španělské severoafrické državy "
3480
3481 #: 950.data.seed-values.sql:7365
3482 msgid "Zande"
3483 msgstr "Zandština"
3484
3485 # id::clm.value__slo
3486 #: 950.data.seed-values.sql:7266
3487 msgid "Slovak"
3488 msgstr "Slovenština"
3489
3490 #: 950.data.seed-values.sql:976
3491 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3492 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
3493
3494 #: 950.data.seed-values.sql:7034
3495 msgid "Gilbertese"
3496 msgstr "Kiribatština"
3497
3498 #: 950.data.seed-values.sql:13904
3499 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3500 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3501
3502 #: 950.data.seed-values.sql:3363
3503 msgid ""
3504 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3505 "are voided."
3506 msgstr ""
3507 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
3508
3509 #: 950.data.seed-values.sql:1634
3510 msgid "user_request.create"
3511 msgstr "user_request.create"
3512
3513 #: 950.data.seed-values.sql:125
3514 msgid "Alternate Title"
3515 msgstr "Další název"
3516
3517 #: 950.data.seed-values.sql:1504
3518 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3519 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3520
3521 #: 950.data.seed-values.sql:5119
3522 msgid ""
3523 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3524 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3525 "field is shown or required this setting is ignored."
3526 msgstr ""
3527 "Pole Sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
3528 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba Zobrazit "
3529 "navrhovaná pole.  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
3530 "toto nastavení bude ignorováno."
3531
3532 #: 950.data.seed-values.sql:1338
3533 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3534 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3535
3536 #: 950.data.seed-values.sql:16260 950.data.seed-values.sql:16266
3537 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
3538 msgstr ""
3539 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
3540 "vrácen"
3541
3542 #: 950.data.seed-values.sql:8543
3543 msgid "Ohio "
3544 msgstr "Ohio "
3545
3546 #: 950.data.seed-values.sql:666
3547 msgid "Your Bookmobile"
3548 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
3549
3550 #: 950.data.seed-values.sql:954
3551 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3552 msgstr ""
3553 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Lokální "
3554 "administrátor\""
3555
3556 #: 950.data.seed-values.sql:16738
3557 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3558 msgstr "Výchozí hodnota modifikátoru výpůjčky pro importovaný exemplář"
3559
3560 #: 950.data.seed-values.sql:245
3561 msgid "Abstract"
3562 msgstr "Abstrakt"
3563
3564 #: 950.data.seed-values.sql:15474
3565 msgid "Kid's OPAC Search Filter"
3566 msgstr "Vyhledávací filtr pro dětský katalog"
3567
3568 #: 950.data.seed-values.sql:7244
3569 msgid "Yakut"
3570 msgstr "Jakutština"
3571
3572 #: 950.data.seed-values.sql:796
3573 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3574 msgstr "Povolit uživateli odebrat jiné uživatele ze skupiny oprávnění"
3575
3576 #: 950.data.seed-values.sql:706
3577 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3578 msgstr "Povolit uživateli přihlášení do OPACu"
3579
3580 #: 950.data.seed-values.sql:8077
3581 msgid "Passion music"
3582 msgstr "Pašijová hudba"
3583
3584 # id::clm.value__hup
3585 #: 950.data.seed-values.sql:7064
3586 msgid "Hupa"
3587 msgstr "Hupa"
3588
3589 #: 950.data.seed-values.sql:1216
3590 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3591 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3592
3593 # id::clm.value__ice
3594 #: 950.data.seed-values.sql:7067
3595 msgid "Icelandic"
3596 msgstr "Islandština"
3597
3598 #: 950.data.seed-values.sql:13571
3599 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3600 msgstr "Směrování odkazu viz též -- žánr/forma"
3601
3602 #: 950.data.seed-values.sql:8277
3603 msgid "Armadillo"
3604 msgstr "Pásovec"
3605
3606 #: 950.data.seed-values.sql:8426
3607 msgid "Florida "
3608 msgstr "Florida "
3609
3610 #: 950.data.seed-values.sql:8294 950.data.seed-values.sql:8950
3611 #: 950.data.seed-values.sql:8963 950.data.seed-values.sql:8976
3612 #: 950.data.seed-values.sql:8989
3613 msgid "Bathymetry, soundings"
3614 msgstr "Batymetrie, měření"
3615
3616 #: 950.data.seed-values.sql:3126 950.data.seed-values.sql:3129
3617 msgid ""
3618 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3619 msgstr ""
3620 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
3621 "akvizici smazány exempláře,"
3622
3623 #: 950.data.seed-values.sql:3988
3624 msgid ""
3625 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3626 "%INCLUDE(notice_text)%"
3627 msgstr ""
3628 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
3629 "%INCLUDE(notice_text)%"
3630
3631 # id::clm.value__akk
3632 #: 950.data.seed-values.sql:6893
3633 msgid "Akkadian"
3634 msgstr "Akkadština"
3635
3636 #: 950.data.seed-values.sql:1422
3637 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3638 msgstr ""
3639 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
3640
3641 # id::clm.value__snd
3642 #: 950.data.seed-values.sql:7276
3643 msgid "Sindhi"
3644 msgstr "Sindhština"
3645
3646 #: 950.data.seed-values.sql:996
3647 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3648 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
3649
3650 #: 950.data.seed-values.sql:8181
3651 msgid "Full score, miniature or study size"
3652 msgstr "Pertitura v rozsahu miniatury nebo studie"
3653
3654 #: 950.data.seed-values.sql:5551
3655 msgid ""
3656 "For staff-placed holds, in the absence of a patron preferred pickup "
3657 "location, fall back to using the staff workstation OU (rather than patron "
3658 "home OU)"
3659 msgstr ""
3660 "U rezervací zadaných personálem, pokud chybí preferovaná knihovna pro "
3661 "vyzvednutí rezervací, nouzově použít  organizační jednotku pracovní stanice "
3662 "personálu (a ne domovskou knihovnu čtenáře)"
3663
3664 #: 950.data.seed-values.sql:8042
3665 msgid "Chaconnes"
3666 msgstr "Ciacona"
3667
3668 #: 950.data.seed-values.sql:14811
3669 msgid "US Cellular"
3670 msgstr "US Cellular"
3671
3672 #: 950.data.seed-values.sql:1394
3673 msgid ""
3674 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3675 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
3676
3677 #: 950.data.seed-values.sql:19872
3678 msgid "Grid Config: admin.server.config.copy_status"
3679 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.statust_exempláře"
3680
3681 #: 950.data.seed-values.sql:3171 950.data.seed-values.sql:3174
3682 msgid "Default Item Price"
3683 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
3684
3685 #: 950.data.seed-values.sql:5483
3686 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3687 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za vrácené po lhůtě"
3688
3689 #: 950.data.seed-values.sql:1881
3690 msgid "Allow batch update via buckets"
3691 msgstr "Povolit dávkovou aktualizaci prostřednictvím skupin"
3692
3693 #: 950.data.seed-values.sql:7102
3694 msgid "Khoisan (Other)"
3695 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
3696
3697 #: 950.data.seed-values.sql:846
3698 msgid "Allow a user to update a copy location"
3699 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
3700
3701 #: 950.data.seed-values.sql:15462
3702 msgid ""
3703 "If this is unset, staff can view User Trigger Events regardless of age. When "
3704 "this is set to an interval, it represents the age of the oldest possible "
3705 "User Trigger Event that can be viewed."
3706 msgstr ""
3707 "Nastavený interval definuje  stáří nejstarší možné spuštěné události "
3708 "uživatele, kterou lze zobrazit. Pokud zde  není nic nastaveno, zobrazí se  "
3709 "personálu spuštěné události uživatele bez ohledu na jejich stáří."
3710
3711 #: 950.data.seed-values.sql:1764
3712 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3713 msgstr ""
3714 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
3715 "exempláře"
3716
3717 #: 950.data.seed-values.sql:15544
3718 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3719 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
3720
3721 #: 950.data.seed-values.sql:7756
3722 msgid "notated music"
3723 msgstr "hudební zápis"
3724
3725 #: 950.data.seed-values.sql:7281
3726 msgid "Songhai"
3727 msgstr "Songhajština"
3728
3729 #: 950.data.seed-values.sql:19651
3730 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Record Attributes"
3731 msgstr "Nastavení tabulky: Atributy bibliografických záznamů pro Vandelay"
3732
3733 #: 950.data.seed-values.sql:5197
3734 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3735 msgstr ""
3736 "Regulární výraz pro pole Telefon na kartě registračních údajů čtenáře"
3737
3738 #: 950.data.seed-values.sql:5209
3739 msgid ""
3740 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3741 "registration."
3742 msgstr ""
3743 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
3744
3745 #: 950.data.seed-values.sql:8415
3746 msgid "Equatorial Guinea "
3747 msgstr "Rovníková Guinea "
3748
3749 #: 950.data.seed-values.sql:13742
3750 msgid "Vandelay Queue"
3751 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
3752
3753 #: 950.data.seed-values.sql:1152
3754 msgid "CREATE_SURVEY"
3755 msgstr "CREATE_SURVEY"
3756
3757 #: 950.data.seed-values.sql:8366
3758 msgid "Belgium "
3759 msgstr "Belgie "
3760
3761 #: 950.data.seed-values.sql:8185
3762 msgid "Close score"
3763 msgstr "Vybrat skóre"
3764
3765 #: 950.data.seed-values.sql:8518
3766 msgid "North Carolina "
3767 msgstr "Severní Karolína "
3768
3769 # id::crahp.name__1
3770 #: 950.data.seed-values.sql:521
3771 msgid "3month"
3772 msgstr "3měsíční"
3773
3774 #: 950.data.seed-values.sql:18632
3775 msgid "Renew: Strict Barcode"
3776 msgstr "Prodloužení: přesný čárový kód"
3777
3778 #: 950.data.seed-values.sql:8264
3779 msgid "Cassini-Soldner"
3780 msgstr "Cassini – Soldnerovo zobrazení"
3781
3782 #: 950.data.seed-values.sql:8033
3783 msgid "Anthems"
3784 msgstr "Anthemy"
3785
3786 #: 950.data.seed-values.sql:8375
3787 msgid "Solomon Islands "
3788 msgstr "Šalomounovy ostrovy "
3789
3790 #: 950.data.seed-values.sql:1086
3791 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3792 msgstr ""
3793 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
3794
3795 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
3796 # id::clm.value__cze
3797 #: 950.data.seed-values.sql:566 950.data.seed-values.sql:567
3798 #: 950.data.seed-values.sql:6979
3799 msgid "Czech"
3800 msgstr "Čeština"
3801
3802 #: 950.data.seed-values.sql:17312
3803 msgid ""
3804 "This setting allows you to inject arbitrary CSS into the item print label "
3805 "template.  For example, \".printlabel { text-transform: uppercase; }\""
3806 msgstr ""
3807 "Toto nastavení umožňuje vkládat libovolné CSS do tiskové šablony štítků "
3808 "jednotek. Například \".printlabel {text-transform: uppercase;}\""
3809
3810 # id::clm.value__mni
3811 #: 950.data.seed-values.sql:7169
3812 msgid "Manipuri"
3813 msgstr "Manipurština"
3814
3815 #: 950.data.seed-values.sql:1478
3816 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
3817 msgstr ""
3818 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
3819 "karet"
3820
3821 #: 950.data.seed-values.sql:948
3822 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3823 msgstr ""
3824 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Personál u "
3825 "výpůjčního pultu\""
3826
3827 #: 950.data.seed-values.sql:15210
3828 msgid "Login via opensrf"
3829 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
3830
3831 #: 950.data.seed-values.sql:6834
3832 msgid "Carrier Type"
3833 msgstr "Typ nosiče"
3834
3835 #: 950.data.seed-values.sql:8059
3836 msgid "Hymns"
3837 msgstr "Hymny, chvalozpěvy"
3838
3839 #: 950.data.seed-values.sql:1524
3840 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3841 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3842
3843 #: 950.data.seed-values.sql:3628
3844 msgid ""
3845 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
3846 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
3847 msgstr ""
3848 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
3849 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
3850
3851 #: 950.data.seed-values.sql:1262
3852 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
3853 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
3854
3855 #: 950.data.seed-values.sql:7339
3856 msgid "Undetermined"
3857 msgstr "Neurčeno"
3858
3859 #: 950.data.seed-values.sql:5297
3860 msgid ""
3861 "When a search yields only 1 result, jump directly to the record details "
3862 "page.  This setting only affects the OPAC within the staff client"
3863 msgstr ""
3864 "Pokud je výsledkem vyhledávání  pouze jeden záznam, skočit přímo na stránku "
3865 "s detaily záznamu. Tímto nastavením je ovlivněn pouze OPAC ve služebním "
3866 "klientu."
3867
3868 #: 950.data.seed-values.sql:129
3869 msgid "Title Proper"
3870 msgstr "Název"
3871
3872 #: 950.data.seed-values.sql:8048
3873 msgid "Chorales"
3874 msgstr "Chorály"
3875
3876 #: 950.data.seed-values.sql:3189
3877 msgid "Maximum Item Price"
3878 msgstr "Maximální cena exempláře"
3879
3880 # id::clm.value__rum
3881 #: 950.data.seed-values.sql:7239
3882 msgid "Romanian"
3883 msgstr "Rumunština"
3884
3885 #: 950.data.seed-values.sql:8509
3886 msgid "Mississippi "
3887 msgstr "Mississippi "
3888
3889 # id::clm.value__srd
3890 #: 950.data.seed-values.sql:7284
3891 msgid "Sardinian"
3892 msgstr "Sardština"
3893
3894 #: 950.data.seed-values.sql:8183
3895 msgid "Voice score with accompaniment omitted"
3896 msgstr "Hlasová partitura s doprovodem vynechány"
3897
3898 #: 950.data.seed-values.sql:712
3899 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
3900 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
3901
3902 #: 950.data.seed-values.sql:8326
3903 msgid "Animation and live action"
3904 msgstr "Animace nebo přímá akce"
3905
3906 #: 950.data.seed-values.sql:12100
3907 msgid "Canceled: Not Found"
3908 msgstr "Zrušeno: Nenalezeno"
3909
3910 #: 950.data.seed-values.sql:8019 950.data.seed-values.sql:8699
3911 #: 950.data.seed-values.sql:8713 950.data.seed-values.sql:8727
3912 #: 950.data.seed-values.sql:8741 950.data.seed-values.sql:8755
3913 #: 950.data.seed-values.sql:8769
3914 msgid "Thematic index"
3915 msgstr "Tematický rejstřík"
3916
3917 #: 950.data.seed-values.sql:1390
3918 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
3919 msgstr ""
3920 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
3921
3922 #: 950.data.seed-values.sql:2989
3923 msgid "Offline"
3924 msgstr "Offline"
3925
3926 #: 950.data.seed-values.sql:8464
3927 msgid "Israel "
3928 msgstr "Izrael "
3929
3930 #: 950.data.seed-values.sql:5493
3931 msgid "Negative Balance Interval for Lost"
3932 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za ztracené"
3933
3934 #: 950.data.seed-values.sql:8297 950.data.seed-values.sql:8953
3935 #: 950.data.seed-values.sql:8966 950.data.seed-values.sql:8979
3936 #: 950.data.seed-values.sql:8992
3937 msgid "Pictorially"
3938 msgstr "Obrázek bez projekce"
3939
3940 #: 950.data.seed-values.sql:1660
3941 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3942 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3943
3944 #: 950.data.seed-values.sql:1512
3945 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3946 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3947
3948 #: 950.data.seed-values.sql:4558 950.data.seed-values.sql:4561
3949 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
3950 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
3951
3952 #: 950.data.seed-values.sql:8460
3953 msgid "Indiana "
3954 msgstr "Indiana "
3955
3956 #: 950.data.seed-values.sql:1266
3957 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3958 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3959
3960 #: 950.data.seed-values.sql:3165
3961 msgid ""
3962 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
3963 "interface."
3964 msgstr ""
3965 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
3966 "vytvoření signatur/exemplářů."
3967
3968 #: 950.data.seed-values.sql:888
3969 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
3970 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
3971
3972 #: 950.data.seed-values.sql:14879
3973 msgid "Verizon Wireless"
3974 msgstr "Verizon Wireless"
3975
3976 #: 950.data.seed-values.sql:7207
3977 msgid "Ojibwa"
3978 msgstr "Odžibwejština"
3979
3980 #: 950.data.seed-values.sql:17194
3981 msgid "Item Print Label Font Weight"
3982 msgstr "Šířka fontu pro tiskové šablony štítků jednotek"
3983
3984 #: 950.data.seed-values.sql:7868
3985 msgid "roll"
3986 msgstr "kotouč"
3987
3988 #: 950.data.seed-values.sql:15617
3989 msgid ""
3990 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
3991 "will follow before giving up."
3992 msgstr ""
3993 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
3994 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
3995
3996 #: 950.data.seed-values.sql:7471 950.data.seed-values.sql:7472
3997 #: 950.data.seed-values.sql:7546 950.data.seed-values.sql:7547
3998 #: 950.data.seed-values.sql:7628 950.data.seed-values.sql:7629
3999 msgid "Software and video games"
4000 msgstr "Software a videohry"
4001
4002 #: 950.data.seed-values.sql:7348
4003 msgid "Walamo"
4004 msgstr "Walamština"
4005
4006 #: 950.data.seed-values.sql:3619
4007 msgid ""
4008 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
4009 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
4010 msgstr ""
4011 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
4012 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
4013
4014 #: 950.data.seed-values.sql:7186
4015 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
4016 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
4017
4018 #: 950.data.seed-values.sql:7138
4019 msgid "Luba-Katanga"
4020 msgstr "Lubu-katanžština"
4021
4022 #: 950.data.seed-values.sql:1286
4023 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
4024 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
4025
4026 #: 950.data.seed-values.sql:19623
4027 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Queue List"
4028 msgstr "Nastavení tabulky:  Seznam bibliografické fronty Vandelay"
4029
4030 #: 950.data.seed-values.sql:7399
4031 msgid "Comic strips"
4032 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
4033
4034 # id::clm.value__ido
4035 #: 950.data.seed-values.sql:7068
4036 msgid "Ido"
4037 msgstr "Ido"
4038
4039 # id::i18n_l.description__fr-CA
4040 #: 950.data.seed-values.sql:576
4041 msgid "Canadian French"
4042 msgstr "Kanadská francouzština"
4043
4044 #: 950.data.seed-values.sql:1068
4045 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
4046 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako 'Dnes vrácený'"
4047
4048 #: 950.data.seed-values.sql:12230
4049 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
4050 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
4051
4052 #: 950.data.seed-values.sql:7015
4053 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
4054 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
4055
4056 #: 950.data.seed-values.sql:17003
4057 msgid "Patron search diacritic insensitive"
4058 msgstr "Hledání čtenáře bez ohledu na diakritiku"
4059
4060 #: 950.data.seed-values.sql:1722
4061 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
4062 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
4063
4064 #: 950.data.seed-values.sql:14505
4065 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
4066 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
4067
4068 #: 950.data.seed-values.sql:14641
4069 msgid "Edge Wireless"
4070 msgstr "Edge Wireless"
4071
4072 #: 950.data.seed-values.sql:5714
4073 msgid "Checkout Items"
4074 msgstr "Vypůjčené exempláře"
4075
4076 #: 950.data.seed-values.sql:6910
4077 msgid "Athapascan (Other)"
4078 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
4079
4080 #: 950.data.seed-values.sql:3255
4081 msgid ""
4082 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
4083 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
4084 msgstr ""
4085 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
4086 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
4087
4088 #: 950.data.seed-values.sql:7187
4089 msgid "Ndonga"
4090 msgstr "Ndondština"
4091
4092 #: 950.data.seed-values.sql:6810
4093 msgid "OPAC Format Icons"
4094 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
4095
4096 #: 950.data.seed-values.sql:7948
4097 msgid "microfiche"
4098 msgstr "mikrofiš"
4099
4100 #: 950.data.seed-values.sql:8492
4101 msgid "Manitoba "
4102 msgstr "Manitoba "
4103
4104 #: 950.data.seed-values.sql:4345
4105 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
4106 msgstr ""
4107 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
4108 "telefonátu s vyrozuměním"
4109
4110 #: 950.data.seed-values.sql:7820
4111 msgid "microform"
4112 msgstr "mikroforma"
4113
4114 #: 950.data.seed-values.sql:12087
4115 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
4116 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
4117
4118 #: 950.data.seed-values.sql:18800
4119 msgid "Grid Config: serials.copy_templates"
4120 msgstr "Nastavení tabulky: seriály.šablony_exemplářů"
4121
4122 #: 950.data.seed-values.sql:20267
4123 msgid "Grid Config: Booking Manage Reservations"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: 950.data.seed-values.sql:7784
4127 msgid "cartographic moving image"
4128 msgstr "katrografický pohyblivý obraz"
4129
4130 #: 950.data.seed-values.sql:9030 950.data.seed-values.sql:9047
4131 #: 950.data.seed-values.sql:9063 950.data.seed-values.sql:9079
4132 #: 950.data.seed-values.sql:9095
4133 msgid "Genealogical tables"
4134 msgstr "Genealogické tabulky"
4135
4136 #: 950.data.seed-values.sql:17769
4137 msgid "Orders Include Copy Item Types"
4138 msgstr "Objednávky zahrnují typ položky exempláře"
4139
4140 #: 950.data.seed-values.sql:8204 950.data.seed-values.sql:8909
4141 #: 950.data.seed-values.sql:8930
4142 msgid "Reporting"
4143 msgstr "Výkazy"
4144
4145 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
4146 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:612
4147 #: 950.data.seed-values.sql:635 950.data.seed-values.sql:13614
4148 #: 950.data.seed-values.sql:16121
4149 msgid "Title"
4150 msgstr "Název"
4151
4152 #: 950.data.seed-values.sql:4102 950.data.seed-values.sql:4105
4153 msgid "AuthorizeNet password"
4154 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
4155
4156 # id::clm.value__lam
4157 #: 950.data.seed-values.sql:7124
4158 msgid "Lamba"
4159 msgstr "Lambština"
4160
4161 #: 950.data.seed-values.sql:8646
4162 msgid "Cocos (Keeling) Islands "
4163 msgstr "Kokosové ostrovy "
4164
4165 #: 950.data.seed-values.sql:2929
4166 msgid "Default location for holds pickup"
4167 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
4168
4169 #: 950.data.seed-values.sql:3153
4170 msgid "Default copy status (fast add)"
4171 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
4172
4173 #: 950.data.seed-values.sql:8550
4174 msgid "Peru "
4175 msgstr "Peru "
4176
4177 #: 950.data.seed-values.sql:20303
4178 msgid "Grid Config: Booking Return Resource tab Returned Today grid"
4179 msgstr ""
4180
4181 #: 950.data.seed-values.sql:5161
4182 msgid "Example for post_code field on patron registration"
4183 msgstr ""
4184 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
4185
4186 #: 950.data.seed-values.sql:922
4187 msgid ""
4188 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
4189 msgstr ""
4190 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
4191 "tentýž titul)"
4192
4193 #: 950.data.seed-values.sql:14692
4194 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
4195 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
4196
4197 #: 950.data.seed-values.sql:4201 950.data.seed-values.sql:4204
4198 msgid "PayPal login"
4199 msgstr "Přihlášení do PayPal"
4200
4201 #: 950.data.seed-values.sql:804
4202 msgid "User may create a new patron statistical category"
4203 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
4204
4205 # id::clm.value__fat
4206 #: 950.data.seed-values.sql:7012
4207 msgid "Fanti"
4208 msgstr "Fantiština"
4209
4210 #: 950.data.seed-values.sql:20085
4211 msgid "Login via Websocket V2"
4212 msgstr "Přihlášení pomocí websocket V2"
4213
4214 #: 950.data.seed-values.sql:7307
4215 msgid "Tetum"
4216 msgstr "Tetumština"
4217
4218 #: 950.data.seed-values.sql:8596
4219 msgid "Sweden "
4220 msgstr "Švédsko "
4221
4222 #: 950.data.seed-values.sql:4394
4223 msgid "Lock Usernames"
4224 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
4225
4226 #: 950.data.seed-values.sql:2991
4227 msgid "SMS Text Messages"
4228 msgstr "SMS zprávy"
4229
4230 #: 950.data.seed-values.sql:8645
4231 msgid "Christmas Island (Indian Ocean) "
4232 msgstr "Vánoční ostrov "
4233
4234 #: 950.data.seed-values.sql:8249
4235 msgid "Chamberlin trimetric"
4236 msgstr "Chamberlinovo trimetrické zobrazení"
4237
4238 #: 950.data.seed-values.sql:5547
4239 msgid "Workstation OU fallback for staff-placed holds"
4240 msgstr ""
4241 "Organizační jednotka pracovní stanice personálu nouzově použitá pro rezervace"
4242
4243 # id::clm.value__bam
4244 #: 950.data.seed-values.sql:6921
4245 msgid "Bambara"
4246 msgstr "Bambarština"
4247
4248 # id::cam.description__b
4249 #: 950.data.seed-values.sql:7372
4250 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
4251 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
4252
4253 #: 950.data.seed-values.sql:7251
4254 msgid "Santali"
4255 msgstr "Santálí"
4256
4257 #: 950.data.seed-values.sql:1606
4258 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
4259 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
4260
4261 # id::clm.value__vot
4262 #: 950.data.seed-values.sql:7346
4263 msgid "Votic"
4264 msgstr "Votiatština"
4265
4266 #: 950.data.seed-values.sql:8580
4267 msgid "Senegal "
4268 msgstr "Senegal "
4269
4270 #: 950.data.seed-values.sql:1176
4271 msgid "DELETE_LASSO"
4272 msgstr "DELETE_LASSO"
4273
4274 #: 950.data.seed-values.sql:13598
4275 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
4276 msgstr "Směrování odkazu viz -- všeobecné zpřesnění"
4277
4278 #: 950.data.seed-values.sql:8655
4279 msgid "Saint Pierre and Miquelon "
4280 msgstr "Saint-Pierre a Miquelon "
4281
4282 #: 950.data.seed-values.sql:1953 950.data.seed-values.sql:2972
4283 msgid "Acquisitions"
4284 msgstr "Akvizice"
4285
4286 #: 950.data.seed-values.sql:776
4287 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
4288 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
4289
4290 #: 950.data.seed-values.sql:12913
4291 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
4292 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
4293
4294 #: 950.data.seed-values.sql:1066
4295 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
4296 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako 'V přepravě'"
4297
4298 #: 950.data.seed-values.sql:3943
4299 msgid ""
4300 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
4301 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
4302 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
4303 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
4304 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
4305 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
4306 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
4307 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
4308 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
4309 "Do Not Print as options)."
4310 msgstr ""
4311 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
4312 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Výpůjčky\", "
4313 "\"Platby\" , \"Průvodky rezervací, \"Průvodky přepravy\" a \"Průvodky "
4314 "rezervací pro přepravu\". Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
4315 "Automatický tisk v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
4316 "automatický tisk, nikoliv podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
4317 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
4318 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
4319 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
4320 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
4321
4322 #: 950.data.seed-values.sql:8516
4323 msgid "Mozambique "
4324 msgstr "Mosambik "
4325
4326 #: 950.data.seed-values.sql:19
4327 msgid "Barred"
4328 msgstr "Omezení transakcí"
4329
4330 # id::clm.value__hil
4331 #: 950.data.seed-values.sql:7057
4332 msgid "Hiligaynon"
4333 msgstr "Hiligayonština"
4334
4335 #: 950.data.seed-values.sql:3387
4336 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
4337 msgstr ""