Update translations from Launchpad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-02-29 21:00+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <petrkubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-03-01 04:48+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 14874)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: staff.circ.alert
20 msgid "Alert"
21 msgstr "Upozornění"
22
23 #: staff.circ.item_no_circs
24 msgid "Item %1$s has never circulated."
25 msgstr "Exemplář %1$s nebyl nikdy vypůjčen."
26
27 #: staff.circ.invalid_date
28 msgid "Invalid Date"
29 msgstr "Neplatné datum"
30
31 #: staff.circ.future_date
32 msgid "Future Date"
33 msgstr "Budoucí datum"
34
35 #: staff.circ.process_item
36 msgid "Check In / Process Item"
37 msgstr "Vrátit / zpracovat exemplář"
38
39 #: staff.circ.backdated_checkin
40 msgid "Backdated %1$s Check In"
41 msgstr "Zpětné datum vrácení %1$s"
42
43 #: staff.circ.backdate.exception
44 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
45 msgstr "Problém nastavení zpětného data: %1$s"
46
47 #: staff.circ.unimplemented
48 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
49 msgid "Not Yet Implemented"
50 msgstr "Zatím neimplementováno"
51
52 #: staff.circ.check_digit.bad
53 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
54 msgid ""
55 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
56 "anyway?"
57 msgstr ""
58 "Chybná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému načtení kódu. Chcete tento "
59 "čárový kód (\"%1$s\") přesto použít?"
60
61 #: staff.circ.barcode.bad
62 msgid "Bad Barcode"
63 msgstr "Špatný čárový kód"
64
65 #: staff.circ.cancel
66 msgctxt "staff.circ.cancel"
67 msgid "Cancel"
68 msgstr "Storno"
69
70 #: staff.circ.barcode.accept
71 msgid "Accept Barcode"
72 msgstr "Přijmout čárový kód"
73
74 #: staff.circ.confirm
75 msgid "Check here to confirm this action"
76 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
77
78 #: staff.circ.confirm.msg
79 msgid "Check here to confirm this message."
80 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
81
82 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
83 #: staff.circ.checkin.exception
84 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
85 msgstr "V circ.util.checkin se něco pokazilo: %1$s"
86
87 #: staff.circ.checkin2.exception
88 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
89 msgstr "V circ.util.checkin2 se něco pokazilo: %1$s"
90
91 #: staff.circ.checkin.exception.external
92 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
93 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
94 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
95
96 #: staff.circ.checkin2.exception.external
97 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
98 msgstr "circ.checkin2: Volání externí funkce .on_checkin()"
99
100 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
101 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
102 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
103 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
104
105 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
106 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
107 msgstr "circ.util.checkin2: Bez externí funkce .on_failure()"
108
109 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
110 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
111 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
112 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
113
114 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
115 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
116 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
117 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
118
119 #: staff.circ.backdate.success
120 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
121 msgstr "ID výpůjčky %1$s zpětně datováno k %2$s"
122
123 #: staff.circ.backdate.failure
124 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
125 msgstr "Kvůli %2$s selhalo zpětné datování výpůjčky s ID %1$s"
126
127 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
128 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
129 msgstr "Počet vybraných výpůjček: %1$s "
130
131 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
132 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
133 msgstr "Počet výpůjček, které nejsou zpětně datovány: %1$s "
134
135 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
136 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
137 msgstr "chyba při řazení nekatalogizovaných exemplářů: %1$s"
138
139 #: staff.circ.checkout.date.exception
140 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
141 msgstr "Použijte formát: RRRR-MM-DD"
142
143 #: staff.circ.checkout.unimplemented
144 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
145 msgid "Not Yet Implemented"
146 msgstr "Zatím neimplementováno"
147
148 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
149 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
150 msgstr "Zadejte počet vypůjčených %1$s:"
151
152 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
153 msgid "Non-cataloged Items"
154 msgstr "Nekatalogizované exempláře"
155
156 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
157 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
158 msgstr ""
159 "Pokoušeli jste se půjčit %1$d %2$s.  Maximálně jich lze najednou půjčit 99."
160
161 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
162 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
163 msgid "Non-cataloged Circulation"
164 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
165
166 #: staff.circ.checkout.ok.btn
167 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
168 msgid "OK"
169 msgstr "OK"
170
171 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
172 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
173 msgstr "Jste si jisti, že chcete půjčovat %1$d %2$s?"
174
175 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
176 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
177 msgid "Non-cataloged Circulation"
178 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
179
180 #: staff.circ.checkout.yes.btn
181 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
182 msgid "Yes"
183 msgstr "Ano"
184
185 #: staff.circ.checkout.no.btn
186 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
187 msgid "No"
188 msgstr "Ne"
189
190 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
191 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
192 msgstr "Chyba u nekatalogizované výpůjčky.  %1$s není platné číslo."
193
194 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
195 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
196 msgid "Non-cataloged Circulation"
197 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
198
199 #: staff.circ.checkout.disable.error
200 msgid "Error determining whether to disable checkout."
201 msgstr "Chyba při zjišťování, zda zakázat výpůjčku."
202
203 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
204 msgid "Due date needs to be after today."
205 msgstr "Datum, do kdy má být exemplář vrácen, musí být po dnešním datu."
206
207 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
208 msgid "%1$s failed."
209 msgstr "%1$s se nezdařilo."
210
211 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
212 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
213 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka zatím nevyřízena..."
214
215 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
216 msgid "%1$s checkout pending..."
217 msgstr "%1$s výpůjčka zatím nevyřízena..."
218
219 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
220 msgid "Check Out Failed %1$s"
221 msgstr "Výpůjčka %1$s se nezdařila"
222
223 #: staff.circ.checkout.override.confirm
224 msgid "Override Checkout Failure?"
225 msgstr "Obejít selhání výpůjčky?"
226
227 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
228 msgid ""
229 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
230 "action is overrided."
231 msgstr ""
232 "Pokud při nyní zvolíte možnost\"obejít\", bude čtenáři naúčtován poplatek "
233 "\"vklad\" za exemplář."
234
235 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
236 msgid ""
237 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
238 "this action is overrided."
239 msgstr ""
240 "Pokud při nyní zvolíte možnost \"obejít\", čtenáři bude naúčtován poplatek "
241 "za půjčení."
242
243 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
244 msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
245 msgstr ""
246 "Špatně načtený čárový kód nebo nezkatalogizovaný exemplář. Vypůjčit jako "
247 "předkatalogizovaný exemplář?"
248
249 #: staff.circ.pre_cataloged
250 msgid "Pre-cataloged"
251 msgstr "Předkatalogizovaný"
252
253 #: staff.circ.non_cataloged
254 msgid "Non-cataloged"
255 msgstr "Nezkatalogizovaný"
256
257 #: staff.circ.checkout.cancelled
258 msgid "Checkout cancelled"
259 msgstr "Výpůjčka zrušena"
260
261 #: staff.circ.checkout.card.inactive
262 msgid ""
263 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
264 "circulate items."
265 msgstr ""
266 "Průkaz použitý k načtení tohoto konta není aktivní a nemůže být použit k "
267 "půjčování exemplářů."
268
269 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
270 msgid "Check Out Failed"
271 msgstr "Vypůjčka se nezdařila"
272
273 #: staff.circ.checkout.account.inactive
274 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
275 msgstr ""
276 "Toto konto není aktivní a nemůže být použito pro půjčování exemplářů."
277
278 #: staff.circ.checkout.account.expired
279 msgid "This account has expired and may not circulate items."
280 msgstr ""
281 "Platnost tohoto konta vypršela. Konto nemůže být použito k půjčování "
282 "exemplářů."
283
284 #: staff.circ.checkout.item_due
285 msgid "This item was due on %1$s."
286 msgstr "Tento exemplář měl být vrácen %1$s."
287
288 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
289 msgid "Normal Checkin then Checkout"
290 msgstr "Běžné vrácení, pak půjčení"
291
292 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
293 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
294 msgstr "Vrácení s odpuštěním pokuty, pak půjčení"
295
296 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
297 msgid "Abort Transit then Checkout"
298 msgstr "Zrušit přepravu, pak půjčit"
299
300 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
301 msgid "Renew Item"
302 msgstr "Prodloužit výpůjčku"
303
304 #: staff.circ.checkout.network_failure
305 msgid "There was a network failure."
306 msgstr "Došlo k selhání sítě."
307
308 #: staff.circ.checkout.copy_status
309 msgid "Copy status = %1$s"
310 msgstr "Status exempláře = %1$s"
311
312 #: staff.circ.checkout.alert_message
313 msgid "Alert Message = %1$s"
314 msgstr "Upozornění = %1$s"
315
316 #: staff.circ.checkout.permission_denied
317 msgid "Permission Denied = %1$s"
318 msgstr "Oprávnění odepřeno = %1$s"
319
320 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
321 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
322 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
323 msgid ""
324 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
325 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
326 msgstr ""
327 "Výpůjčka se nezdařila.  Můžete použít offline rozhraní, v horním menu si "
328 "vyberte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
329
330 #: staff.circ.checkout.barcode
331 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
332 msgid "Barcode:"
333 msgstr "Čárový kód:"
334
335 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
336 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
337 msgstr "ID zaměstnance provádějícího výpůjčku = %1$s"
338
339 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
340 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
341 msgstr "ID zaměstnance provádějícího vracení = %1$s"
342
343 #: staff.circ.circ_brief.failure
344 msgid "Failure rendering circulation."
345 msgstr "Chyba výpůjčky."
346
347 #: staff.circ.copy_details.hold
348 msgid "Hold ID = %1$s"
349 msgstr "ID rezervace = %1$s"
350
351 #: staff.circ.copy_details.transit
352 msgid "Transit ID = %1$s"
353 msgstr "ID přepravy = %1$s"
354
355 #: staff.circ.copy_details.circ
356 msgid "Circulation ID = %1$s"
357 msgstr "ID výpůjčky = %1$s"
358
359 #: staff.circ.copy_details.last_circ
360 msgid "Last Circulation"
361 msgstr "Poslední výpůjčka"
362
363 #: staff.circ.copy_details.current_circ
364 msgid "Current Circulation"
365 msgstr "Aktuální výpůjčka"
366
367 #: staff.circ.copy_details.no_circ
368 msgid "This item has yet to circulate."
369 msgstr "Tento exemplář má být ještě půjčen."
370
371 #: staff.circ.copy_details.not_transit
372 msgid "This item is not in transit."
373 msgstr "Tento exemplář není v přepravě."
374
375 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
376 msgid "Desk"
377 msgstr "Výpůjční pult"
378
379 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
380 msgid "OPAC"
381 msgstr "OPAC"
382
383 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
384 msgid "Phone"
385 msgstr "Telefon"
386
387 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
388 #: staff.circ.copy_details.user_details
389 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
390 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
391
392 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
393 msgid ""
394 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
395 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
396 msgstr ""
397 "Tento exemplář nebyl zachycen pro rezervaci, ačkoliv je jeho status "
398 "nesprávně nastaven na \"Na regále s rezervacemi\". Prosím vraťte tento "
399 "exemplář a opravte jeho status."
400
401 #: staff.circ.copy_details.no_hold
402 msgid "This item is not captured for a hold."
403 msgstr "Tento exemplář není zachycen pro rezervaci."
404
405 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
406 msgid "%1$s : %2$s"
407 msgstr "%1$s : %2$s"
408
409 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
410 msgid "Legacy/Not Dated"
411 msgstr "Zastaralé/Bez data"
412
413 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
414 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
415 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
416 msgid "%1$s"
417 msgstr "%1$s"
418
419 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
420 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
421 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
422 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s prodloužení výpůjček"
423
424 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
425 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
426 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
427 msgid "%1$s"
428 msgstr "%1$s"
429
430 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
431 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
432 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
433 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
434
435 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
436 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
437 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
438 msgid "%1$s"
439 msgstr "%1$s"
440
441 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
442 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
443 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
444 msgstr "%3$s Je procent? %4$s"
445
446 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
447 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
448 msgid ""
449 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
450 msgstr ""
451 "Vypůjčitelný? %1$s  Rezervovatelný? %2$s  Potvzovat rezervace? %3$s  "
452 "Viditelný v OPACu? %4$s"
453
454 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
455 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
456 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
457 msgstr "Viditelný v OPACu? %1$s  Rezervovatelný? %2$s"
458
459 #: staff.circ.copy_status.tab_name
460 msgid "Item Status"
461 msgstr "Status exempláře"
462
463 #: staff.circ.copy_status.action.complete
464 msgid "Action complete."
465 msgstr "Akce dokončena."
466
467 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
468 msgid "Checkin did not likely happen."
469 msgstr "Vrácení pravděpodobně neproběhlo."
470
471 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
472 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
473 msgstr "Čárový kód %1$s pravděpodobně nebyl změněn."
474
475 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
476 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
477 msgstr "Změna čárových kódů pravděpodobně neproběhla."
478
479 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
480 msgid "with copy editor"
481 msgstr "s využitím editoru exemplářů"
482
483 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
484 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
485 msgstr "Exemplář s čárovým kódem %1$s není vypůjčen."
486
487 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
488 msgid "Import Barcode File"
489 msgstr "Importovat soubor čárových kódů"
490
491 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
492 msgid "File uploaded."
493 msgstr "Soubor nahrán (uploadován)."
494
495 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
496 msgid "No barcodes found in file."
497 msgstr "V souboru nebyl nalezen žádný čárový kód."
498
499 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
500 msgid "Add Item for record # %1$s"
501 msgstr "Přidat exemplář k záznamu # %1$s"
502
503 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
504 msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
505 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto exempláře? %1$s"
506
507 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
508 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
509 msgid "Override Delete Failure?"
510 msgstr "Obejít chybu při smazání?"
511
512 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
513 msgid "Items Deleted"
514 msgstr "Exempláře smazány"
515
516 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
517 msgid "Batch Item Deletion"
518 msgstr "Dávkové smazání exemplářů"
519
520 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
521 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
522 msgstr "Označte prosím svazek jako cíl a poté to zkuste znovu."
523
524 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
525 msgid "All copies not likely transferred."
526 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny exempláře."
527
528 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
529 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
530 msgstr "Nemáte oprávnění přidávat svazky do této knihovny."
531
532 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
533 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
534 msgstr "Přidat svazek/exemplář k záznamu číslo %1$s"
535
536 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
537 msgid "You do not have permission to edit this volume."
538 msgstr "Nemáte oprávnění editovat tento svazek."
539
540 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
541 msgid "Volume for record # %1$s"
542 msgstr "Svazek k záznamu číslo %1$s"
543
544 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
545 msgid "Volumes for record # %1$s"
546 msgstr "Svazky k záznamu číslo %1$s"
547
548 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
549 msgid ""
550 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
551 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
552 "desired callnumber instead."
553 msgstr ""
554 "Editace selhala: Snažili jste se změnit sigranuu svazku na signaturu, která "
555 "je v dané knihovně již použita. Měli byste exempláře přesunout do požadované "
556 "signatury."
557
558 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
559 msgid "Volumes modified."
560 msgstr "Svazky upraveny."
561
562 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
563 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
564 msgstr "Opravdu chcete smazat tento svazek?"
565
566 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
567 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
568 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto svazky?"
569
570 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
571 msgid "Delete Volumes?"
572 msgstr "Smazat svazky?"
573
574 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
575 msgid "Delete"
576 msgstr "Smazat"
577
578 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
579 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
580 msgid "Cancel"
581 msgstr "Storno"
582
583 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
584 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
585 msgid "Override Delete Failure?"
586 msgstr "Obejít chybu přis mazání?"
587
588 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
589 msgid ""
590 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
591 "volume itself."
592 msgstr ""
593 "Před smazáním celého svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku."
594
595 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.success
596 msgid "Volumes deleted."
597 msgstr "Svazky smazány."
598
599 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
600 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
601 msgstr "Svazek označen jako cíl přesunu exempláře"
602
603 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
604 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
605 msgstr "Označte pouze jeden svazek jako cíl přesunu exempláře"
606
607 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
608 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
609 msgid "Limit Selection"
610 msgstr "Omezit výběr"
611
612 #: staff.circ.copy_status.ok
613 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
614 msgid "OK"
615 msgstr "OK"
616
617 #: staff.circ.copy_status.mark_library
618 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
619 msgstr "Knihovna a záznam označeny jako cíl přesunu svazku"
620
621 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
622 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
623 msgstr "Označte pouze jednu knihovnu jako cíl přesunu svazků"
624
625 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
626 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
627 msgid "Limit Selection"
628 msgstr "Omezit výběr"
629
630 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
631 msgid ""
632 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
633 "and then try this again."
634 msgstr ""
635 "Označte ve správě exemplářů knihovnu, která má být cílová, a poté zkuste "
636 "proces zopakovat."
637
638 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
639 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
640 msgstr "Přesunout svazky %1$s do knihovny %2$s v následujícím záznamu?"
641
642 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
643 msgid "Transfer"
644 msgstr "Přesun"
645
646 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
647 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
648 msgid "Cancel"
649 msgstr "Storno"
650
651 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
652 msgid "C"
653 msgstr "C"
654
655 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
656 msgid "Volume Transfer"
657 msgstr "Přesun svazků"
658
659 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
660 msgid "Transfer Aborted"
661 msgstr "Přesun zrušen"
662
663 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
664 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
665 msgstr "Obejít chybu přesunu svazku?"
666
667 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
668 msgid "That destination cannot have volumes."
669 msgstr "Tato lokace nemůže mít svazky."
670
671 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
672 msgid "Volumes transferred."
673 msgstr "Svazky přesunuty."
674
675 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
676 msgid "All volumes not likely transferred."
677 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny svazky."
678
679 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
680 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
681 msgid ""
682 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
683 "anyway?"
684 msgstr ""
685 "Chybná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému načtení kódu. Chcete tento "
686 "čárový kód (\"%1$s\") přesto použít?"
687
688 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
689 msgid "Something weird happened.  Result was null."
690 msgstr "Stalo se něco divného. Výsledek byl prázdný."
691
692 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
693 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
694 msgstr "U %1$s byl buď špatně načten čárový kód,  nebo není zkatalogizován."
695
696 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
697 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
698 msgid "Not Cataloged"
699 msgstr "Nezkatalogizovaný"
700
701 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
702 msgid "Item is a pre-cataloged item."
703 msgstr "Exemplář je předkatalogizován."
704
705 #: staff.circ.copy_status.status.hold
706 msgid "Item is captured for a Hold."
707 msgstr "Exemplář je zachycen pro rezervaci."
708
709 #: staff.circ.copy_status.status.transit
710 msgid "Item is in Transit."
711 msgstr "Exemplář je v přepravě."
712
713 #: staff.circ.copy_status.status.circ
714 msgid "Item is circulating."
715 msgstr "Exemplář je vypůjčen."
716
717 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
718 msgid "Alternate View"
719 msgstr "Alternativní zobrazení"
720
721 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
722 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
723 msgid "V"
724 msgstr "V"
725
726 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
727 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
728 msgid "List View"
729 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
730
731 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
732 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
733 msgid "V"
734 msgstr "V"
735
736 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
737 msgid "To Printer"
738 msgstr "K tisku"
739
740 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
741 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
742 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
743 msgid "Barcode:"
744 msgstr "Čárový kód:"
745
746 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
747 #: staff.circ.hold_capture.print.title
748 msgid "Title:"
749 msgstr "Název:"
750
751 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
752 #: staff.circ.hold_capture.print.author
753 msgid "Author:"
754 msgstr "Autor:"
755
756 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
757 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
758 msgid "Route to:"
759 msgstr "Cesta k:"
760
761 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
762 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
763 msgid "Patron:"
764 msgstr "Čtenář:"
765
766 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
767 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
768 msgstr "circ.hold_capture: Volání externí funkce .on_hold_capture()"
769
770 #: staff.circ.hold_capture.no_external
771 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
772 msgstr "circ.hold_capture: Bez externí funkce .on_hold_capture()"
773
774 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
775 msgid "Could not capture hold."
776 msgstr "Nelze zachytit pro rezervaci."
777
778 #: staff.circ.hold_capture.error
779 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
780 msgstr "FIXME: potřebuje speciální upozornění a vyřešení chyby"
781
782 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
783 msgid "HOLD SHELF"
784 msgstr "REGÁL S REZERVACEMI"
785
786 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
787 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
788 msgstr "VEŘEJNÝ REGÁL S REZERVACEMI"
789
790 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
791 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
792 msgstr "PRIVÁTNÍ REGÁL S REZERVACEMI"
793
794 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
795 msgid "In-House Use"
796 msgstr "Prezenční výpůjčka"
797
798 #: staff.circ.in_house_use.barcode
799 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
800 msgid "Barcode:"
801 msgstr "Čárový kód:"
802
803 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
804 msgid "error in noncat sorting:"
805 msgstr "chyba v řazení nekatalogizovaných exemplářů:"
806
807 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
808 msgid "Non-Cataloged"
809 msgstr "Nezkatalogizováno"
810
811 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
812 msgid "items = "
813 msgstr "exempláře = "
814
815 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
816 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
817 msgstr "Jste si jisti, že chcete označit %1$s jako využitý %2$s krát?"
818
819 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
820 msgid "In-House Use Verification"
821 msgstr "Ověření prezenční výpůjčka"
822
823 #: staff.circ.in_house_use.yes
824 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
825 msgid "Yes"
826 msgstr "Ano"
827
828 #: staff.circ.in_house_use.no
829 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
830 msgid "No"
831 msgstr "Ne"
832
833 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
834 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
835 msgid ""
836 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
837 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
838 msgstr ""
839 "Prezenční výpůjčka se nezdařila. Pokud chcete použít offline rozhraní, v "
840 "horním menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
841
842 #: staff.circ.in_house_use.failed
843 msgid "In House Use Failed"
844 msgstr "Prezenční využití selhalo"
845
846 #: staff.circ.in_house_use.ok
847 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
848 msgid "OK"
849 msgstr "OK"
850
851 #: staff.circ.in_house_use.external
852 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
853 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_in_house_use()"
854
855 #: staff.circ.in_house_use.no_external
856 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
857 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_in_house_use()"
858
859 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
860 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
861 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_failure()"
862
863 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
864 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
865 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_failure()"
866
867 #: staff.circ.print_list_template.window.title
868 msgid "Template Macros"
869 msgstr "Makra šablon"
870
871 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
872 msgid "General:"
873 msgstr "Obecné:"
874
875 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
876 msgid "For type: %1$s"
877 msgstr "Pro typ: %1$s"
878
879 #: staff.circ.print_list_template.window.close
880 msgid "Close Window"
881 msgstr "Zavřít okno"
882
883 #: staff.circ.print_list_template.preview
884 msgid "preview: "
885 msgstr "náhled: "
886
887 #: staff.circ.print_list_template.save
888 msgid "Template Saved"
889 msgstr "Šablona uložena"
890
891 #: staff.circ.print_list_template.save_as
892 msgid "Save Templates File As"
893 msgstr "Uložit soubor se šablonami jako"
894
895 #: staff.circ.print_list_template.export.error
896 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
897 msgid "Error exporting templates"
898 msgstr "Chyba při exportu šablon"
899
900 #: staff.circ.print_list_template.import
901 msgid "Import Templates File"
902 msgstr "Importovat soubor se šablonami"
903
904 #: staff.circ.print_list_template.import_results
905 msgid "Imported these templates: %1$s"
906 msgstr "Importovat tyto šablony: %1$s"
907
908 #: staff.circ.print_list_template.reload
909 msgid "Please reload this interface."
910 msgstr "Prosím znovu načtěte toto rozhraní."
911
912 #: staff.circ.print_list_template.import.error
913 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
914 msgid "Error exporting templates"
915 msgstr "Chyba při exportu šablon"
916
917 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
918 msgid "Receipt Template Editor"
919 msgstr "Editor šablon stvrzenek"
920
921 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
922 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
923 msgstr "Jste si jisti, že chcete zrušit přepravy pro exempláře: %1$s?"
924
925 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
926 msgid "Aborting Transits"
927 msgstr "Zrušení přeprav"
928
929 #: staff.circ.utils.yes
930 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
931 msgid "Yes"
932 msgstr "Ano"
933
934 #: staff.circ.utils.no
935 msgctxt "staff.circ.utils.no"
936 msgid "No"
937 msgstr "Ne"
938
939 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
940 msgid "Copy ID = %1$s"
941 msgstr "ID exempláře = %1$s"
942
943 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
944 msgid ""
945 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
946 "happened from a stale display?"
947 msgstr ""
948 "Tento exemplář již v době zrušení nebyl v přepravě. Možná se to stalo z "
949 "důvodu neaktualizovaného zobrazení?"
950
951 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
952 msgid "Transit not likely aborted."
953 msgstr "Přesun nebyl pravděpodobně zrušen."
954
955 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
956 msgid "Problem retrieving patron."
957 msgstr "Problém při načítání čtenáře."
958
959 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
960 msgid "Problem retrieving copy details."
961 msgstr "Problém při načítání detailů o exempláři."
962
963 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
964 msgid "Problem retrieving circulations."
965 msgstr "Problém při načítání výpůjček."
966
967 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
968 msgid "Timestamp"
969 msgstr "Časová značka"
970
971 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
972 msgid "Check Out Time"
973 msgstr "Čas výpůjčky"
974
975 #: staff.circ.utils.offline.type
976 msgid "Transaction Type"
977 msgstr "Typ transakce"
978
979 #: staff.circ.utils.offline.noncat
980 msgid "Non-Cataloged?"
981 msgstr "Nekatalogizováno?"
982
983 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
984 msgid "Non-Cataloged Type ID"
985 msgstr "ID nezkatalogizovaného typu"
986
987 #: staff.circ.utils.offline.count
988 msgid "Count"
989 msgstr "Počet"
990
991 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
992 msgid "Patron Barcode"
993 msgstr "Čárový kód čtenáře"
994
995 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
996 msgid "Item Barcode"
997 msgstr "Čárový kód exempláře"
998
999 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1000 msgid "Due Date"
1001 msgstr "K vrácení dne"
1002
1003 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1004 msgid "Back Date"
1005 msgstr "Zpětné datum vrácení"
1006
1007 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1008 msgid "Use Time"
1009 msgstr "Doba využití"
1010
1011 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1012 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1013 msgid "Not Cataloged"
1014 msgstr "Nekatalogizováno"
1015
1016 #: staff.circ.utils.retrieving
1017 msgid "Retrieving..."
1018 msgstr "Načítání..."
1019
1020 #: staff.circ.utils.owning_lib
1021 msgid "Owning Library"
1022 msgstr "Vlastnická knihovna"
1023
1024 #: staff.circ.utils.prefix
1025 msgid "Prefix"
1026 msgstr "Titul"
1027
1028 #: staff.circ.utils.suffix
1029 msgid "Suffix"
1030 msgstr "Titul za jménem"
1031
1032 #: staff.circ.utils.label_class
1033 msgid "Classification"
1034 msgstr "Třídění"
1035
1036 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1037 msgid "Short"
1038 msgstr "Krátká"
1039
1040 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1041 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1042 msgid "Normal"
1043 msgstr "Běžná"
1044
1045 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1046 msgid "Long"
1047 msgstr "Dlouhá"
1048
1049 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1050 msgid "Low"
1051 msgstr "Nízká"
1052
1053 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1054 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1055 msgid "Normal"
1056 msgstr "Běžná"
1057
1058 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1059 msgid "High"
1060 msgstr "Vysoká"
1061
1062 #: staff.circ.utils.circulate
1063 msgid "Circulate?"
1064 msgstr "Půjčovat?"
1065
1066 #: staff.circ.utils.deleted
1067 msgid "Deleted?"
1068 msgstr "Smazán?"
1069
1070 #: staff.circ.utils.holdable
1071 msgid "Holdable?"
1072 msgstr "Možno rezervovat?"
1073
1074 #: staff.circ.utils.floating
1075 msgid "Floating?"
1076 msgstr "Pohyblivý exemplář?"
1077
1078 #: staff.circ.utils.hold_note
1079 msgid "Hold Note(s)"
1080 msgstr "Poznámka(y) o rezervaci"
1081
1082 #: staff.circ.utils.staff_hold
1083 msgid "Staff Hold?"
1084 msgstr "Rezervace zadánapersonálem?"
1085
1086 #: staff.circ.utils.opac_visible
1087 msgid "OPAC Visible?"
1088 msgstr "Viditelné v OPACu?"
1089
1090 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1091 msgid "Status Changed Time"
1092 msgstr "Čas změny statusu"
1093
1094 #: staff.circ.utils.reference
1095 msgid "Reference?"
1096 msgstr "Příruční knihovna?"
1097
1098 #: staff.circ.utils.deposit
1099 msgid "Deposit?"
1100 msgstr "Vklad?"
1101
1102 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1103 msgid "Quality"
1104 msgstr "Kvalita"
1105
1106 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1107 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1108 msgid "Good"
1109 msgstr "Dobrá"
1110
1111 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1112 msgid "Mediocre"
1113 msgstr "Průměrná"
1114
1115 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1116 #: staff.circ.utils.unset
1117 msgid "<Unset>"
1118 msgstr "<Nenastaveno>"
1119
1120 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1121 msgid "Checkout or Renew Library"
1122 msgstr "Výpůjční knihovna"
1123
1124 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1125 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1126 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1127
1128 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1129 msgid "Checkout Workstation"
1130 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1131
1132 #: staff.circ.utils.xact_start
1133 msgid "Checkout Date"
1134 msgstr "Datum výpůjčky"
1135
1136 #: staff.circ.utils.checkin_time
1137 msgid "Checkin Date"
1138 msgstr "Datum vrácení"
1139
1140 #: staff.circ.utils.xact_finish
1141 msgid "Transaction Finished"
1142 msgstr "Transakce dokončena"
1143
1144 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1145 msgid "Checkin Scan Date"
1146 msgstr "Datum skutečného vrácení"
1147
1148 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1149 msgid "Checkin Workstation"
1150 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
1151
1152 #: staff.circ.utils.create_date
1153 msgid "Date Created"
1154 msgstr "Datum vytvoření"
1155
1156 #: staff.circ.utils.edit_date
1157 msgid "Date Last Edited "
1158 msgstr "Datum poslední editace "
1159
1160 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1161 msgid "Date Record Created"
1162 msgstr "Datum vytvoření záznamu"
1163
1164 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1165 msgid "Date Record Last Edited "
1166 msgstr "Datum poslední editace záznamu "
1167
1168 #: staff.circ.utils.edition
1169 msgid "Edition"
1170 msgstr "Vydání"
1171
1172 #: staff.circ.utils.isbn
1173 msgid "ISBN"
1174 msgstr "ISBN"
1175
1176 #: staff.circ.utils.pubdate
1177 msgid "Publication Date"
1178 msgstr "Datum vydání"
1179
1180 #: staff.circ.utils.publisher
1181 msgid "Publisher"
1182 msgstr "Nakladatel"
1183
1184 #: staff.circ.utils.creator
1185 msgid "Created By"
1186 msgstr "Vytvořil(a)"
1187
1188 #: staff.circ.utils.owner
1189 msgid "Owned By"
1190 msgstr "Vlastník"
1191
1192 #: staff.circ.utils.editor
1193 msgid "Edited By"
1194 msgstr "Editováno"
1195
1196 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1197 #: staff.circ.utils.tcn
1198 msgid "TCN"
1199 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
1200
1201 #: staff.circ.utils.tcn_source
1202 msgid "TCN Source"
1203 msgstr "Zdroj kontrolního čísla záznamu (TCN)"
1204
1205 #: staff.circ.utils.stop_fines
1206 msgid "Fines Stopped"
1207 msgstr "Pokuty zastaveny"
1208
1209 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1210 msgid "Fines Stopped Time"
1211 msgstr "Čas zastavení pokut"
1212
1213 #: staff.circ.utils.route_to
1214 msgid "Route To"
1215 msgstr "Směrovat k"
1216
1217 #: staff.circ.utils.message
1218 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1219 msgid "Message"
1220 msgstr "Zpráva"
1221
1222 #: staff.circ.utils.uses
1223 msgid "# of Uses"
1224 msgstr "Počet použití"
1225
1226 #: staff.circ.utils.alert_message
1227 msgid "Alert Message"
1228 msgstr "Upozornění"
1229
1230 #: staff.circ.utils.barcode
1231 msgid "Barcode"
1232 msgstr "Čárový kód"
1233
1234 #: staff.circ.utils.title
1235 msgid "Title"
1236 msgstr "Název"
1237
1238 #: staff.circ.utils.author
1239 msgid "Author"
1240 msgstr "Autor"
1241
1242 #: staff.circ.utils.callnumber
1243 msgid "Call Number"
1244 msgstr "Signatura"
1245
1246 #: staff.circ.utils.transit_id
1247 msgid "Transit ID"
1248 msgstr "ID přepravy"
1249
1250 #: staff.circ.utils.transit_source
1251 msgid "Transit Source"
1252 msgstr "Zdroj přepravy"
1253
1254 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1255 msgid "Transit Send Time"
1256 msgstr "Čas odeslání přepravy"
1257
1258 #: staff.circ.utils.transit_dest
1259 msgid "Transit Destination"
1260 msgstr "Cíl přepravy"
1261
1262 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1263 msgid "Transit Completion Time"
1264 msgstr "Čas dokončení přepravy"
1265
1266 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1267 msgid "Transit Copy ID"
1268 msgstr "ID exempláře v přepravě"
1269
1270 #: staff.circ.utils.request_lib
1271 msgid "Request Library (Full Name)"
1272 msgstr "Žádající knihovna (úplný název)"
1273
1274 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1275 msgid "Request Library"
1276 msgstr "Žádající knihovna"
1277
1278 #: staff.circ.utils.request_time
1279 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1280 msgid "Request Date"
1281 msgstr "Datum požadavku"
1282
1283 #. # Date the hold became available
1284 #: staff.circ.utils.available_time
1285 msgid "Available On"
1286 msgstr "Dostupné"
1287
1288 #. # Date the hold was captured
1289 #: staff.circ.utils.capture_time
1290 msgid "Capture Date"
1291 msgstr "Datum zachycení"
1292
1293 #. # Date the hold was cancelled
1294 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1295 msgid "Cancel Time"
1296 msgstr "Čas zrušení"
1297
1298 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1299 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1300 msgid "Cancel Cause"
1301 msgstr "Důvod zrušení"
1302
1303 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1304 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1305 msgid "Cancel Note"
1306 msgstr "Poznámka týkající se zrušení"
1307
1308 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1309 msgid "Waiting for copy"
1310 msgstr "Čekání na exemplář"
1311
1312 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1313 msgid "Waiting for capture"
1314 msgstr "Čekání na zachycení"
1315
1316 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1317 msgid "In-Transit"
1318 msgstr "V přepravě"
1319
1320 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1321 msgid "Ready for pickup"
1322 msgstr "Připraveno pro vyzvednutí"
1323
1324 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1325 msgid "Reserved/Pending"
1326 msgstr "Rezervováno/Zatím nevyřízeno"
1327
1328 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1329 msgid "Canceled"
1330 msgstr "Zrušeno"
1331
1332 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1333 msgid "Post-Clear"
1334 msgstr "Následné vyčištění"
1335
1336 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1337 msgid "Need for Hold"
1338 msgstr "Potřebné pro rezervaci"
1339
1340 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1341 msgid "Need for Transit"
1342 msgstr "Potřebné pro přepravu"
1343
1344 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1345 msgid "Reshelve"
1346 msgstr "Znovu zařadit na regál"
1347
1348 #: staff.circ.utils.frozen
1349 msgid "Frozen?"
1350 msgstr "Zmrazené?"
1351
1352 #: staff.circ.utils.active
1353 msgid "Active?"
1354 msgstr "Aktivní?"
1355
1356 #: staff.circ.utils.thaw_date
1357 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1358 msgid "Activation Date"
1359 msgstr "Datum aktivace"
1360
1361 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1362 msgid "No Date"
1363 msgstr "Bez data"
1364
1365 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1366 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1367 msgstr "Knihovna k vyzvednutí (úplné jméno)"
1368
1369 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1370 msgid "No Copy"
1371 msgstr "Bez exempláře"
1372
1373 #: staff.circ.utils.title.none
1374 msgid "No Title?"
1375 msgstr "Bez názvu?"
1376
1377 #: staff.circ.utils.author.none
1378 msgid "No Author?"
1379 msgstr "Bez autora?"
1380
1381 #: staff.circ.utils.notify_time
1382 msgid "Last Notify Time"
1383 msgstr "Čas posledního upozornění"
1384
1385 #: staff.circ.utils.notify_count
1386 msgid "Notices"
1387 msgstr "Upozornění"
1388
1389 #: staff.circ.utils.patron_alias
1390 msgid "Patron Alias"
1391 msgstr "Přezdívka čtenáře"
1392
1393 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1394 msgid "Patron Last Name"
1395 msgstr "Příjmení čtenáře"
1396
1397 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1398 msgid "Patron First Name"
1399 msgstr "Křestní jméno čtenáře"
1400
1401 #: staff.circ.utils.checkin.override
1402 msgid "Override Checkin Failure?"
1403 msgstr "Obejít selhání výpůjčky?"
1404
1405 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1406 msgid ""
1407 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1408 msgstr ""
1409 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", bude knihovna čtenáři dlužit "
1410 "zaplacený vklad."
1411
1412 #: staff.circ.utils.billable.amount
1413 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1414 msgstr "Transakce pro %1$s účtovatelná $%2$s"
1415
1416 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1417 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1418 msgstr "Přehled pokut: $%1$s"
1419
1420 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1421 msgid "Original hold for transit cancelled."
1422 msgstr "Původní rezervace určená k přepravě zrušena."
1423
1424 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1425 msgid "%1$s was already checked in."
1426 msgstr "%1$s již byl vrácen."
1427
1428 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1429 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1430 msgstr "Událost ITEM_NOT_CATALOGED, ale status exempláře je %1$s"
1431
1432 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1433 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1434 msgstr "Tento exemplář má být směrován do %1$s"
1435
1436 #: staff.circ.utils.route_item_error
1437 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1438 msgstr "Měli jsme obdržet ROUTE_ITEM"
1439
1440 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1441 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1442 msgstr "Stav \"Na regále s rezervacemi\", ale vlastní rezervace nenalezena."
1443
1444 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1445 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1446 msgstr "Stav \"Na regále s rezervacemi\", ale vlastní rezervace nenalezena."
1447
1448 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1449 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1450 msgid "Barcode: %1$s"
1451 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1452
1453 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1454 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1455 msgid "Title: %1$s"
1456 msgstr "Název: %1$s"
1457
1458 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1459 msgid "Copy Quality"
1460 msgstr "Kvalita exempláře"
1461
1462 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1463 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1464 msgid "Good"
1465 msgstr "Dobrá"
1466
1467 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1468 msgid "Any"
1469 msgstr "Jakákoliv"
1470
1471 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1472 msgid "Shelf Time"
1473 msgstr "Doba zařazení na regál"
1474
1475 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1476 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1477 msgid "Shelf Expire Time"
1478 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
1479
1480 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1481 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1482 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1483 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1484
1485 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1486 msgid "Hold for patron %1$s"
1487 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1488
1489 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1490 msgid "Notify by phone: %1$s"
1491 msgstr "Telefonické upozornění: %1$s"
1492
1493 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1494 msgid "Notify by email: %1$s"
1495 msgstr "Upozornění e-mailem: %1$s"
1496
1497 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1498 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1499 msgid "Request Date: %1$s"
1500 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1501
1502 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1503 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1504 msgid "Slip Date: %1$s"
1505 msgstr "Datum na stvrzence: %1$s"
1506
1507 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1508 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1509 msgstr "Poznámka personálu: %1$s : %2$s"
1510
1511 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1512 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1513 msgstr "Poznámka čtenáře: %1$s : %2$s"
1514
1515 #: staff.circ.utils.hold_slip
1516 msgid "Hold Slip"
1517 msgstr "Rezervační průvodka"
1518
1519 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1520 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1521 msgid "Print"
1522 msgstr "Tisk"
1523
1524 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1525 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1526 msgid "Do Not Print"
1527 msgstr "Netisknout"
1528
1529 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1530 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1531 msgid "Barcode: %1$s"
1532 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1533
1534 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1535 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1536 msgid "Title: %1$s"
1537 msgstr "Název: %1$s"
1538
1539 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1540 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1541 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1542 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1543
1544 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1545 msgid "Reservation for patron %1$s"
1546 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1547
1548 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1549 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1550 msgid "Request Date: %1$s"
1551 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1552
1553 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1554 msgid "Start Date: %1$s"
1555 msgstr "Počáteční datum: %1$s"
1556
1557 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1558 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1559 msgid "Slip Date: %1$s"
1560 msgstr "Datum na průvodce: %1$s"
1561
1562 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1563 msgid "Reservation Slip"
1564 msgstr "Rezervační průvodka"
1565
1566 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1567 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1568 msgid "Print"
1569 msgstr "Tisk"
1570
1571 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1572 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1573 msgid "Do Not Print"
1574 msgstr "Netisknout"
1575
1576 #: staff.circ.utils.transit_slip
1577 msgid "Transit Slip"
1578 msgstr "Průvodka přesunu exempláře"
1579
1580 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1581 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1582 msgid "Print"
1583 msgstr "Tisk"
1584
1585 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1586 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1587 msgid "Do Not Print"
1588 msgstr "Netisknout"
1589
1590 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1591 msgid ""
1592 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1593 "policy."
1594 msgstr ""
1595 "Tímto exemplářem mohla být splněna rezervace, ale zachycení exempláře bylo "
1596 "zdrženo z důvodu knihovních pravidel."
1597
1598 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1599 msgid "Hold Capture Delayed"
1600 msgstr "Zachycení rezervace zdrženo"
1601
1602 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1603 msgid "Do Not Capture "
1604 msgstr "Nezachycovat "
1605
1606 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1607 msgid "Capture"
1608 msgstr "Zachytit"
1609
1610 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1611 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1612 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1613
1614 #: staff.circ.utils.capture
1615 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1616 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1617
1618 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1619 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1620 msgstr "%1$s potřebuje být zkatalogizován."
1621
1622 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1623 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1624 msgstr "FIXME -- tento případ \"%1$s\" nebyl vyřízen."
1625
1626 #: staff.circ.utils.msg.ok
1627 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1628 msgid "OK"
1629 msgstr "OK"
1630
1631 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1632 msgid "Destination: %1$s."
1633 msgstr "Cíl: %1$s."
1634
1635 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1636 msgid "We do not have a holds address for this library."
1637 msgstr "Nemáme adresu této knihovny pro zasílání rezervací."
1638
1639 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1640 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1641 msgstr "Nepodařilo se najít poštovní adresu."
1642
1643 #: staff.circ.utils.payload.author
1644 msgid "Author: %1$s"
1645 msgstr "Autor: %1$s"
1646
1647 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1648 msgid "%1$s is in transit."
1649 msgstr "%1$s je v přepravě."
1650
1651 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1652 msgid "Estimated Wait Time"
1653 msgstr "Odhadovaná doba čekání"
1654
1655 #: staff.circ.utils.potential_copies
1656 msgid "Potential Copies "
1657 msgstr "Potenciální exempláře "
1658
1659 #: staff.circ.utils.queue_position
1660 msgid "Queue Position"
1661 msgstr "Pozice ve frontě"
1662
1663 #: staff.circ.utils.total_holds
1664 msgid "Total Number of Holds"
1665 msgstr "Celkový počet rezervací"
1666
1667 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1668 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1669 msgstr "Nalezena položka v akvizičních seznamech (%1$s), ale bez objednávky"
1670
1671 #: staff.circ.work_log_column.message
1672 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1673 msgid "Message"
1674 msgstr "Zpráva"
1675
1676 #: staff.circ.work_log_column.when
1677 msgid "When"
1678 msgstr "Kdy"
1679
1680 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1681 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1682 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1683 msgstr "%1$s půjčil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1684
1685 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1686 #: staff.circ.work_log_renew.message
1687 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1688 msgstr "%1$s prodloužil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1689
1690 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1691 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1692 msgid ""
1693 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1694 msgstr ""
1695 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě. Směrovat do = %5$s"
1696
1697 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1698 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1699 msgid ""
1700 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1701 msgstr ""
1702 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě rezervace.  Směrovat do "
1703 "= %5$s"
1704
1705 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1706 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1707 msgid ""
1708 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1709 msgstr ""
1710 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, ale nic se nestalo. Směrovat do = %5$s"
1711
1712 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1713 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1714 msgid ""
1715 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1716 msgstr ""
1717 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s a nastala chyba.  Směrovat do = %5$s"
1718
1719 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1720 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1721 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1722 msgstr "%1$s úspěšně vrátil(a) %4$s. Směrovat do = %5$s"
1723
1724 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1725 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1726 msgid ""
1727 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1728 "Route To = %5$s"
1729 msgstr ""
1730 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což nasměrovalo exemplář na Regál s "
1731 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1732
1733 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1734 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1735 msgid ""
1736 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1737 "Shelf.  Route To = %5$s"
1738 msgstr ""
1739 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což směrovalo exemplář na Regál s "
1740 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1741
1742 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1743 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1744 msgid ""
1745 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1746 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1747 msgstr ""
1748 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což je předkatalogizovaný exemplář; je "
1749 "určen ke katalogizaci. Směrovat do = %5$s"
1750
1751 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1752 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1753 msgid ""
1754 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1755 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1756 msgstr ""
1757 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, který nebyl nalezen, a proto byl předán "
1758 "ke katalogizaci.  Směrovat do = %5$s"
1759
1760 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1761 msgid "Hold Capture"
1762 msgstr "Zachycení rezervace"
1763
1764 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1765 msgid "Item Check In"
1766 msgstr "Vrácení exempláře"
1767
1768 #: staff.circ.renew.tab.label
1769 msgid "Renew Items"
1770 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
1771
1772 #: staff.circ.checkin.error
1773 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1774 msgstr "Vrácení se nezdařilo (v circ.util.checkin) (%1$s): "
1775
1776 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1777 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1778 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1779 msgid ""
1780 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1781 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1782 msgstr ""
1783 "Vrácení se nezdařilo. Pokud byste chtěli využít offline rozhraní, v horním "
1784 "menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
1785
1786 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1787 msgid "Renew Failed for %1$s"
1788 msgstr "Prodloužení %1$s se nezdařilo"
1789
1790 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1791 msgid "Override Renew Failure?"
1792 msgstr "Obejít chybu při prodloužení?"
1793
1794 #: staff.circ.renew.barcode
1795 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1796 msgid "Barcode: %1$s"
1797 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1798
1799 #: staff.circ.renew.barcode.status
1800 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1801 msgstr "Čárový kód: %1$s Status: %2$s"
1802
1803 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1804 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1805 msgstr "Čárový kód: %1$s  Zpráva: %2$s"
1806
1807 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1808 msgid ""
1809 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1810 "the patron's account if this action is overrided."
1811 msgstr ""
1812 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", pro exemplář s čárovým kódem %1$s "
1813 "bude čtenáři naúčtován poplatek \"vklad\"."
1814
1815 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1816 msgid ""
1817 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1818 "to the patron's account if this action is overrided."
1819 msgstr ""
1820 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", za exemplář s čárovým kódem %1$s bude "
1821 "čtenáři naúčtován poplatek za půjčení."
1822
1823 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1824 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1825 msgstr "Opravdu chcete aktivovat rezervaci %1$s?"
1826
1827 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1828 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1829 msgstr "Opravdu chcete aktivovat rezervace %1$s?"
1830
1831 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1832 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1833 msgstr "Opravdu chcete pozastavit rezervaci %1$s?"
1834
1835 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1836 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1837 msgstr "Opravdu chcete pozastavit rezervace %1$s?"
1838
1839 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1840 msgid ""
1841 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1842 "This will also Suspend the hold."
1843 msgstr ""
1844 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1845 "rezervace %1$s.  To také rezervaci pozastaví."
1846
1847 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1848 msgid ""
1849 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1850 "This will also Suspend the holds."
1851 msgstr ""
1852 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1853 "rezervace %1$s. To také rezervace pozastaví."
1854
1855 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1856 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1857 msgid "Activation Date"
1858 msgstr "Datum aktivace"
1859
1860 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1861 msgid ""
1862 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1863 "reorders the holds queue."
1864 msgstr ""
1865 "Zadejte nové datum požadavku na rezervaci %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní to pořadí "
1866 "ve frontě rezervací."
1867
1868 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1869 msgid ""
1870 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1871 "reorders the holds queue."
1872 msgstr ""
1873 "Zadejte prosím nové datum požadavků na rezervace %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní to "
1874 "pořadí ve frontě rezervací."
1875
1876 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1877 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1878 msgid "Request Date"
1879 msgstr "Datum požadavku"
1880
1881 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1882 msgid ""
1883 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1884 msgstr ""
1885 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1886 "rezervaci %1$s."
1887
1888 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1889 msgid ""
1890 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1891 msgstr ""
1892 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1893 "rezervace %1$s."
1894
1895 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1896 msgid "Expiration Date"
1897 msgstr "Datum expirace"
1898
1899 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1900 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1901 msgstr ""
1902 "Prosím zadejte datum expirace rezervace %1$s na regále s rezervacemi."
1903
1904 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1905 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1906 msgstr ""
1907 "Prosím zadejte datum expirace rezervací %1$s na regále s rezervacemi."
1908
1909 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1910 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
1911 msgid "Shelf Expire Time"
1912 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
1913
1914 #: staff.circ.holds.modifying_holds
1915 msgid "Modifying Holds"
1916 msgstr "Úprava rezervací"
1917
1918 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
1919 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
1920 msgid "Yes"
1921 msgstr "Ano"
1922
1923 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
1924 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
1925 msgid "No"
1926 msgstr "Ne"
1927
1928 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
1929 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
1930 msgstr "Počet neaktualizovaných rezervací: %1$s "
1931
1932 #: staff.circ.holds.already_activated
1933 msgid "Hold %1$s was already activated."
1934 msgstr "Rezervace %1$s již byla aktivována."
1935
1936 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
1937 msgid "Holds %1$s were already activated."
1938 msgstr "Rezervace %1$s již byly aktivovány."
1939
1940 #: staff.circ.holds.already_suspended
1941 msgid "Hold %1$s was already suspended."
1942 msgstr "Rezervace %1$s již byla pozastavena."
1943
1944 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
1945 msgid "Holds %1$s were already suspended."
1946 msgstr "Rezervace %1$s již byly pozastaveny."
1947
1948 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
1949 msgid "Holds not likely modified."
1950 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly upraveny."
1951
1952 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
1953 msgid "Holds not likely activated."
1954 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly aktivovány."
1955
1956 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
1957 msgid "Holds not likely suspended."
1958 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly pozastaveny."
1959
1960 #: staff.circ.holds.alt_view.label
1961 msgid "Detail View"
1962 msgstr "Detailní zobrazení"
1963
1964 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
1965 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
1966 msgid "V"
1967 msgstr "V"
1968
1969 #: staff.circ.holds.list_view.label
1970 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
1971 msgid "List View"
1972 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
1973
1974 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
1975 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
1976 msgid "V"
1977 msgstr "V"
1978
1979 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
1980 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
1981 msgstr "Zadejte čárový kód pro exemplář s chybějícími částmi:"
1982
1983 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
1984 msgid "Missing Pieces"
1985 msgstr "Chybějící části"
1986
1987 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
1988 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
1989 msgstr "Exemplář s čárovým kódem \"%1$s\" neexistuje"