bae59e998afd2cabb4c1e9c6f5651a2580f93e2e
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-03-07 13:53+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <PetrKubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-08 04:38+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16523)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
19 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
20 msgstr "Poslední kopie připojená k titulu je odstranňována nebo mazána"
21
22 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:443
23 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
24 msgstr "Požadovaný money_user_circulation_summary nebyl nalezen"
25
26 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:512
27 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
28 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket nebyl nalezen"
29
30 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
31 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
32 msgstr "Tento exeplář je příliš nový, než aby na něj byla zadaná rezervace"
33
34 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
35 msgid ""
36 "The selected primary identification type and value are in use by another "
37 "patron"
38 msgstr ""
39 "Zvolený druh primárního identifikačního dokladu a zadaná hodnota jsou "
40 "používány jiným čtenářem."
41
42 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:335
43 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
44 msgstr "Požadovaný permission_perm_lis nebyl nalezen"
45
46 #: 1213.PATRON_BARRED:88
47 msgid "The patron is barred"
48 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
49
50 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:584
51 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
52 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_test nebyl nalezen"
53
54 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:757
55 msgid ""
56 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
57 "may be able to clone it."
58 msgstr ""
59 "Nevytvořili jste relaci pro verifikaci URL, proto ji nemůžete změnit.  Možná "
60 "ji budete moci klonovat."
61
62 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:422
63 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
64 msgstr "Požadovaný metabib_series_field_entry nebyl nalezen"
65
66 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:791
67 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
68 msgstr "Zpracovatel kreditiní karty, kterého jste uvedli, není povolen"
69
70 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:797
71 msgid "No default credit processor is selected"
72 msgstr "Není  vybrán předdefinovaný zpracovatel kreditu"
73
74 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:667
75 msgid ""
76 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
77 "encumber a fund."
78 msgstr ""
79 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být aktivována, protože by byl příliš "
80 "zatížen fond."
81
82 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:596
83 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
84 msgstr "Požadovaný vandelay.import_item nebyl nalezen"
85
86 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:566
87 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
88 msgstr "Požadovaný reporter_schedule nebyl nalezen"
89
90 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:622
91 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
92 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_dedit  nebyl nalezen"
93
94 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:572
95 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
96 msgstr "Požadovaný action_open_circ_count_by_circ_mod nebyl nalezen"
97
98 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:473
99 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
100 msgstr "Požadovaný metabib_subject_field_entry nebyl nalezen"
101
102 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:741
103 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
104 msgstr "Fronta bibliografických záznamů se tímto názvem již existuje"
105
106 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:685
107 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:688
108 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:691
109 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:694
110 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:697
111 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
112 msgstr "Požadovaný acq_lineitem_attr nebyl nalezen"
113
114 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
115 msgid ""
116 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
117 msgstr "Při transakci byl vrácen větší přeplatek než činil záporný zůstatek."
118
119 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:199
120 msgid ""
121 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
122 "object was not found."
123 msgstr ""
124 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt přepravy a objekt nebyl nalezen."
125
126 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:270
127 msgid "The requested action_survey_response was not found"
128 msgstr "Požadovaný action_survey_response nebyl nalezen"
129
130 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:318
131 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
132 msgstr "Požadovaný money_open_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
133
134 #: 7000.ROUTE_ITEM:834
135 msgid ""
136 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
137 "will be specified by an 'org' key within the event object"
138 msgstr ""
139 "Exemlář má být směrován do jiné knihovny. Cíl umístění bude určeno klíčem "
140 "\"org\" během objektu události."
141
142 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:315
143 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
144 msgstr "Požadovaný config_rules_circ_duration nebyl nalezen"
145
146 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:470
147 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
148 msgstr "Požadovaný action_open_circulation nebyl nalezen"
149
150 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:329
151 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
152 msgstr "Požadovaný metabib_full_rec nebyl nalezen"
153
154 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:236
155 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
156 msgstr "Nebylo nalezeno TCN, které by nekolidovalo s existujícím záznamem"
157
158 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:887
159 msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
160 msgstr "Požadovaný exemplář se nyní nachází na regále s rezervacemi"
161
162 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:768
163 msgid "The attempt to write to the DB failed"
164 msgstr "Pokus o zápis do databáze se nezdařil"
165
166 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:341
167 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
168 msgstr "Požadovaný metabib_keyword_field_entry nebyl nalezen"
169
170 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:294
171 msgid "The requested config_audience_map was not found"
172 msgstr "Požadovaný config_audience_map nebyl nalezen"
173
174 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:935 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:938
175 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:941
176 msgid "Offline server is not configured properly"
177 msgstr "Offline server není správně nastaven"
178
179 #: 1001.NO_SESSION:31
180 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
181 msgstr "Uživatelská relace již vypršela nebo neexistuje."
182
183 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:800
184 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
185 msgstr "Bylo zadáno neplatné číslo kreditní karty"
186
187 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:700
188 msgid "The requested config_billing_type was not found"
189 msgstr "Požadovaný config_billing_type nebyl nalezen"
190
191 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:634
192 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
193 msgstr "Požadovaný acq.fund_encumbrance_total nebyl nalezen"
194
195 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:244
196 msgid "The requested actor_workstation was not found"
197 msgstr "Požadovaná actor_workstation nebyla nalezena"
198
199 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
200 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
201 msgstr "Příslušný výtisk není v ideálním stavu pro vymazání"
202
203 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
204 msgid ""
205 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
206 "never fully closed properly"
207 msgstr ""
208 "Tato výpůjčka má nestandardní status nebo půjčení nebylo správně ukončeno."
209
210 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:646
211 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
212 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit_total nebyl nalezen"
213
214 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:673
215 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
216 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_detail nebyl nalezen"
217
218 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
219 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
220 msgstr "Uživatel nemá přiřazené platné telefonní číslo"
221
222 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
223 msgid ""
224 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
225 "found"
226 msgstr ""
227 "Někdo se pokusil získat uživatele ze systému a uživatel nebyl nalezen"
228
229 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:872
230 msgid "Copy is marked as lost"
231 msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
232
233 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:851
234 msgid "Copy is not available"
235 msgstr "Exemplář není k dispozici"
236
237 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:578
238 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
239 msgstr "Požadovaný vandelay_bib_queue nebyl nalezen"
240
241 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:628
242 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
243 msgstr "Požadovaný acq.fund_debit_total nebyl nalezen"
244
245 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:557
246 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
247 msgstr "Požadovaný reporter_output_folder nebyl nalezen"
248
249 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:863
250 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
251 msgstr "Bylo dosaženo maximálního možného počtu prodloužení"
252
253 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
254 msgid "This account is marked as inactive"
255 msgstr "Tento účet je označen jako neaktivní"
256
257 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:932
258 msgid "Missing params in offline upload"
259 msgstr "Chybějící parametry při nahrání offline souboru"
260
261 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:560
262 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
263 msgstr "Požadovaný reporter_report_folder nebyl nalezen"
264
265 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:291
266 msgid "The requested perm_ex was not found"
267 msgstr "Požadovaný perm_ex nebyl nalezen"
268
269 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:987
270 msgid "The object is already canceled."
271 msgstr "Tento objekt byl již zrušen"
272
273 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:312
274 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
275 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_closed_date nebyl nalezen"
276
277 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:250
278 msgid "The requested action_survey_question was not found"
279 msgstr "Požadovaný action_survey_question nebyl nalezen"
280
281 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:279
282 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
283 msgstr "Požadovaný authority_record_descriptor nebyl nalezen"
284
285 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:410
286 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
287 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket nebyl nalezen"
288
289 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
290 msgid "The requested volume is marked as deleted"
291 msgstr "Požadovaný svazek je označen jako smazaný"
292
293 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:554
294 msgid "The requested reporter_report was not found"
295 msgstr "Požadovaný reporter_report nebyl nalezen"
296
297 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:542
298 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:545
299 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:548
300 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
301 msgstr "Požadovaný money_collections_tracker nebyl nalezen"
302
303 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:602
304 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
305 msgstr "Záznam s požadovaným ARN (číslem autoritního záznamu) již existuje"
306
307 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1000
308 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
309 msgstr "Označení /schéma dosud obsahuje závislé chronologie /číslování"
310
311 #: 5000.PERM_FAILURE:814
312 msgid "Permission Denied"
313 msgstr "Povolení odepřeno"
314
315 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:884
316 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
317 msgstr ""
318 "Požadovaná operace  by měla za následek negativní zůstatek na kontě čtenáře"
319
320 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:359
321 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
322 msgstr "Požadovaný actor_user_standing_penalty nebyl nalezen"
323
324 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:923
325 msgid "An offline session for this location is currently processing"
326 msgstr "Offline relace pro tuto lokaci se právě zpracovává"
327
328 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
329 msgid "The given username already exists in the database"
330 msgstr "Toto uživatelské jméno již v databázi existuje"
331
332 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:455
333 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
334 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry nebyl nalezen"
335
336 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:738
337 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
338 msgstr "Skupinu s požadovaným jménem již uživatel vytvořil"
339
340 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:841
341 msgid ""
342 "The patron in question is not able to check out materials because their "
343 "account is in bad standing"
344 msgstr ""
345 "Dotyčný čtenář si nemůže půjčovat žádné materiály , protože s jeho účtem je "
346 "něco v nepořádku"
347
348 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:232
349 msgid "Requested billing note does not exist"
350 msgstr "Požadovaná poznámka k poplatku neexistuje"
351
352 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1008
353 msgid ""
354 "Units cannot be created for the given item because its associated "
355 "distribution does not have a call number."
356 msgstr ""
357 "Jednotka daného exempláře nemůže být vytvořena, protože distribuce, která s "
358 "ní souvisí, nemá signaturu."
359
360 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:375
361 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
362 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket nebyl nalezen"
363
364 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:905
365 msgid "Booking reservation not found"
366 msgstr "Rezervace zdroje nebyla nalezena"
367
368 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:708
369 msgid "The non-cataloged type object already exists"
370 msgstr "Objekt nekatalogizovaného typu již existuje"
371
372 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:661
373 msgid ""
374 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
375 "more than one lineitem"
376 msgstr ""
377 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože neobsahuje více "
378 "než jednu položku."
379
380 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:980
381 msgid "The lineitem has no price"
382 msgstr "U položky není uvedena cena"
383
384 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
385 msgid ""
386 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
387 "desk payments for this transaction."
388 msgstr ""
389 "Výše refundace  není povolena, protože přesahuje celkovou výši platby u "
390 "pultu pro tuto transakci"
391
392 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:506
393 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
394 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_user_map nebyl nalezen"
395
396 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:655
397 msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
398 msgstr "Požadovaný acq.po_lineitem nebyl nalezen"
399
400 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:326
401 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
402 msgstr "Požadovaný asset_copy_note nebyl nalezen"
403
404 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:640
405 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
406 msgstr "Požadovaný acq.fund_combined_balance nebyl nalezen"
407
408 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:631
409 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
410 msgstr "Požadovaný acq.fund_allocation_total nebyl nalezen"
411
412 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:497
413 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
414 msgstr "Požadovaný money_open_user_circulation_summary nebyl nalezen"
415
416 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:521
417 msgid "The requested money_payment was not found"
418 msgstr "Požadovaný money_payment nebyl nalezen"
419
420 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:437
421 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
422 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_type nebyl nalezen"
423
424 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
425 msgid "The Z query is not formatted correctly"
426 msgstr "Z39.50 dotaz není ve správném formátu"
427
428 #: 1205.CARD_EXISTS:62
429 msgid "The given user barcode already exists"
430 msgstr "Daný čárový kód uživatele již existuje"
431
432 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:747
433 msgid "Responses to this survey exist"
434 msgstr "Odpověď k tomuto průzkumu existuje"
435
436 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:288
437 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
438 msgstr "Požadovaný config_metabib_field nebyl nalezen"
439
440 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:402
441 msgid "The requested actor_org_address was not found"
442 msgstr "Požadovaný actor_org_address nebyl nalezen"
443
444 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1012
445 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
446 msgstr ""
447 "Došlo k pokusu o výpůjčku během minimálního intervalu pro přesun výpůjčky"
448
449 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:184
450 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
451 msgstr "Požadovaný biblio_record_entry nebyl nalezen"
452
453 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:637
454 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
455 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_total nebyl nalazen"
456
457 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:488
458 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
459 msgstr "Požadovaný permission_grp_tree nebyl nalezen"
460
461 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:971
462 msgid "The lineitem has no attached copies"
463 msgstr "K položce nejsou připojeny exempláře"
464
465 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:265
466 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
467 msgstr "Požadovaný action_in_house_use nebyl nalezen"
468
469 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:679
470 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
471 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_provider_attr_definition nebyl nalezen"
472
473 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:860
474 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
475 msgstr "Exemplář je nutný pro splnění rezervace"
476
477 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:338
478 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
479 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord_source_map nebyl nalezen"
480
481 #: 4.CACHE_MISS:24
482 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
483 msgstr "Objekt v mezipaměti nemůže být načten s danou referencí"
484
485 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:485
486 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
487 msgstr "Požadovaný config_rules_max_fine nebyl nalezen"
488
489 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:323
490 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
491 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_setting  nebyl nalezen"
492
493 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:535
494 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
495 msgstr "Požadovaný permission_usr_grp_map nebyl nalezen"
496
497 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
498 msgid ""
499 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
500 "not within the copy's circulation range"
501 msgstr ""
502 "Požadovaný exemplář nelze půjčit, protože domovská knihovna příjemce leží  "
503 "mimo rozsah nastaveného pásma pro půjčování exemplářů."
504
505 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:983
506 msgid "The lineitem has no provider"
507 msgstr "U položky není uveden dodavatel"
508
509 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:467
510 msgid "The requested money_work_payment was not found"
511 msgstr "Požadovaný money_work_payment nebyl nalezen"
512
513 #: 2000.BAD_PARAMS:765
514 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
515 msgstr "V rámci metody došlo ke střetu kvůli neplatným parametrům"
516
517 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:344
518 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
519 msgstr "Požadovaný money_cash_payment nebyl nalezen"
520
521 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
522 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
523 msgstr "Označenáknihovna nemůže mít připojeny svazky"
524
525 #: 1704.TCN_EXISTS:720
526 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
527 msgstr "Záznam s požadovanou hodnotou TCN  již existuje."
528
529 #: 1.UNKNOWN:17
530 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
531 msgstr "Událost ve vyhrazeném prostoru. Použito pouze pro development"
532
533 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:515
534 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
535 msgstr "Požadovaný biblio_record_node nebyl nalezen"
536
537 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:761
538 msgid "This session has already been searched."
539 msgstr "V rámci této relace již proběhlo vyhledávání"
540
541 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:259
542 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
543 msgstr "Požadovaný actor_user_setting nebyl nalezen"
544
545 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
546 msgid "The selecte bill has already been voided"
547 msgstr "Označený poplatek již byl zrušen"
548
549 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:820
550 msgid ""
551 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
552 "password reset request session."
553 msgstr ""
554 "Uživatel se pokusil aktualizovat heslo v rámci prošlé  nebo neaktivní relace "
555 "pro požadavek na  heslo."
556
557 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
558 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
559 msgstr "Uživatel nemá přiřazenou platnou e-mailovou adresu"
560
561 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:780
562 msgid ""
563 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
564 "'name' field) that is already in use."
565 msgstr ""
566 "Pokoušíte  se vytvořit objekt v rámci jedinečného identifikátoru (jako je "
567 "např. pole \"Název\"), který je již používán."
568
569 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:643
570 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
571 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_balance nebyl nalezen"
572
573 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:996
574 msgid "The subscription still has dependent objects"
575 msgstr "Předplatné dosud obsahuje závislé objekty"
576
577 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:229
578 msgid "Requested title note does not exist"
579 msgstr "Požadovaná poznámka k názvu neexistuje"
580
581 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:464
582 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
583 msgstr "Požadovaný config_lit_form_map nebyl nalezen"
584
585 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:353
586 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
587 msgstr "Požadovaný metabib_record_descriptor nebyl nalezen"
588
589 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:990
590 msgid "The object is not in a cancelable state."
591 msgstr "Objekt není ve stavu, aby bylo možné jej zrušit"
592
593 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:875
594 msgid "Copy is marked as missing"
595 msgstr "Exemplář byl označen jako posrtádaný"
596
597 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:181
598 msgid ""
599 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
600 "object was not found."
601 msgstr ""
602 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt výpůjčky a objekt nebyl nalezen"
603
604 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:785
605 msgid "Credit card processor not enabled"
606 msgstr "Zpracovatel kreditní karty nebyl  aktivován"
607
608 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:538
609 msgid "The requested actor_user_note was not found"
610 msgstr "Požadovaná actor_user_note nebyla nalezena"
611
612 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:854
613 msgid "Location does not allow materials to circulate"
614 msgstr "Toto umístění neumožňuje půjčování materiálů"
615
616 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:216
617 msgid "Requested asset_call_number was not found"
618 msgstr "Požadovaný asset_call_number nebyl nalezen"
619
620 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
621 msgid "The login failed"
622 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
623
624 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:285
625 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
626 msgstr "Požadovaný money_credit_card_paymen nebyl nalezen"
627
628 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:911
629 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
630 msgstr "Poskytnuté parametry charakterizují neakceptovatelnou rezervaci"
631
632 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:652
633 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
634 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_balance nebyl nalezen"
635
636 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:968
637 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
638 msgstr "Požadovaná položka nemůže být změněna, protože již byla potvrzena"
639
640 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:750
641 msgid ""
642 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
643 "no copies that belonging to the higher-level unit."
644 msgstr ""
645 "Doško k pokusu o zadání požadavku na rezervaci na vyšší úrovni exemplář, ale "
646 "jednotce s vyšší úrovní nepatří žádné exempláře."
647
648 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:482
649 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
650 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_default nebyl nalezen"
651
652 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:262
653 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
654 msgstr "Požadovaný metabib_author_field_entry nebyl nalezen"
655
656 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:527
657 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
658 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry nebyl nalezen"
659
660 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:434
661 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
662 msgstr "Požadovaný config_non_cataloged_type  nebyl nalezen"
663
664 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
665 msgid ""
666 "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
667 msgstr ""
668 "Přesun tohoto exempláře nemůže být zrušen vzhledem ke stavu exmpláře."
669
670 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:282
671 msgid "The requested config_language_map was not found"
672 msgstr "Požadovaný config_language_map nebyl nalezen"
673
674 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:613
675 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
676 msgstr "Požadovaný acq.funding_source nebyl nalezen"
677
678 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
679 msgid "The selected volume has copies attached"
680 msgstr "Zvolený svazek má připojené exempláře"
681
682 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:276
683 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
684 msgstr "Požadovaný authority_record_entry nebyl nalezen"
685
686 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
687 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
688 msgstr "Daný exemplář nemá standardní status pro půjčování"
689
690 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:452
691 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
692 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction nebyl nalezen"
693
694 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:676
695 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
696 msgstr "Požadovaný permission.usr_object_perm_map nebyl nalezen"
697
698 #: 7020.COPY_RESERVED:902
699 msgid "Item reserved for booking request"
700 msgstr "Exemplář je nutný pro rezervační pořadavavek"
701
702 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:304
703 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
704 msgstr "Požadovaný money_open_user_summary nebyl nalezen"
705
706 #: 3.NO_CHANGE:20
707 msgid "No change occurred"
708 msgstr "Nedošlo k žádné změně"
709
710 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
711 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
712 msgstr "Nastal pokus o výpůjčku bez platného ověřovacího klíče výpůjček"
713
714 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:428
715 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
716 msgstr "Požadovaný money_credit_payment nebyl nalezen"
717
718 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:893
719 msgid ""
720 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
721 "specified within the event with a 'location' key"
722 msgstr ""
723 "Exemplář je nutné směrovat do umístění  exempláře. Umístění  bude uvedeno "
724 "během události lokačním klíčem."
725
726 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:503
727 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
728 msgstr "Požadovaný metabib_title_field_entry nebyl nalezen"
729
730 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:908
731 msgid "Booking reservation capture failed"
732 msgstr "Zachycení rezevovaného zdroje se nezdařilo"
733
734 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
735 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
736 msgstr "Požadovaný exemplář není zkatalogizován v databázi"
737
738 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:226
739 msgid "Requested workstation object does not exist"
740 msgstr "Požadovaná pracovní stanice neexistuje"
741
742 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:532
743 msgid "The requested money_billing was not found"
744 msgstr "Požadovaný money_billing nebyl nalezen"
745
746 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:213
747 msgid ""
748 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
749 "the object was not found."
750 msgstr ""
751 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt položky kontejneru a objekt nebyl "
752 "nalezen"
753
754 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:771
755 msgid "The attempt to query to the DB failed"
756 msgstr "Pokus o dotaz na DB se nezdařil"
757
758 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:301
759 msgid "The requested config_standing was not found"
760 msgstr "Požadovaný config_standing nebyl nalezen"
761
762 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:664
763 msgid ""
764 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
765 "the \"pending\" state"
766 msgstr ""
767 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože již není v "
768 "\"nevyřízeném\" stavu."
769
770 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
771 msgid "The provided password is not correct"
772 msgstr "Zadané heslo není správné"
773
774 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:396
775 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
776 msgstr "Požadovaný config_item_type_map nebyl nalezen"
777
778 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:944
779 msgid "A session with the given name already exists"
780 msgstr "Relace s uvedeným jméném již existuje"
781
782 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:599
783 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
784 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_ruleset_not_found nebyl nalezen"
785
786 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:974
787 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
788 msgstr "K požadované položce není přiřazen fond"
789
790 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:848
791 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
792 msgstr "Cílový exemplář nelze půjčovat"
793
794 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:247
795 msgid "The requested config_identification_type was not found"
796 msgstr "Požadovaný config_identification_type nebyl nalezen"
797
798 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:387
799 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
800 msgstr "Požadovaný asset_copy_location nebyl nalezen"
801
802 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:207
803 msgid ""
804 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
805 "object was not found."
806 msgstr ""
807 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt kontejneru  a objekt nebyl nalezen"
808
809 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:364
810 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
811 msgstr "Požadovaný asset_call_number_note nebyl nalezen"
812
813 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:794
814 msgid ""
815 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
816 "credit service API method."
817 msgstr ""
818 "Nebyl specifikován zpracovatel kreditních karet ani v nastavení organizační "
819 "jednotky ani ve volání  kreditní služby prostřednictvím API metody."
820
821 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:239
822 msgid "Requested address was not found"
823 msgstr "Požadovaná adresa nebyla nalezena"
824
825 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:845
826 msgid ""
827 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
828 msgstr "Dotyčný čtenář si již vypůjčil maximální povolený počet exemplářů"
829
830 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:476
831 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
832 msgstr "Požadovaný config_rules_recurring_fine nebyl nalezen"
833
834 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
835 msgid "The Z search did not succeed"
836 msgstr "Z39.50 hledání se nepodařilo"
837
838 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:256
839 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
840 msgstr "Poždaovaný actor_usr_note nebyl nalezen"
841
842 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:509
843 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
844 msgstr "Požadovaný permission_grp_perm_map nebyl nalezen"
845
846 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:817
847 msgid ""
848 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
849 msgstr ""
850 "Čtenář má aktivováno příliš mnoho relací s požadavky na přenastavení hesla."
851
852 #: 1709.MAX_HOLDS:735
853 msgid "User has reached the maximum number of holds"
854 msgstr "Uživatel dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
855
856 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:726
857 msgid "An item with the same barcode exists"
858 msgstr "Existuje exemplář se stejným čárovým kódem"
859
860 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:881
861 msgid "Copy is in transit"
862 msgstr "Exemplář je v přepravě"
863
864 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
865 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
866 msgstr "Narazili jsme na exemplář ze vzdálené výpůjční knihovny (circ_lib)."
867
868 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:714
869 msgid "There is an open circulation on the requested item"
870 msgstr "Požadovaný exemplář je již vypůjčen."
871
872 #: 0.SUCCESS:14
873 msgid "Success"
874 msgstr "Akce se zdařila"
875
876 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
877 msgid "The selected bib record has volumes attached"
878 msgstr "Ke zvolenému bibliografickému záznamu jsou připojeny svazky"
879
880 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:193
881 msgid "The requested action_hold_request was not found"
882 msgstr "Požadovaný action_hold_reques nebyl nalezen"
883
884 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:956
885 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
886 msgstr "Od nahrání offline transakcí byl aktivní status změněn"
887
888 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
889 msgid "The patron has too many overdue items"
890 msgstr "Čtenář má přiliš mnoho exemplářů s prošlou výpůjční lhůtou."
891
892 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:670
893 msgid ""
894 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
895 "warning level."
896 msgstr ""
897 "Aktivováním požadované acq.purchase_order dojde ke snížení prostředků pod "
898 "úroveň, pro niž je nastaveno varování."
899
900 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:384
901 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
902 msgstr "Požadovaný action_hold_notification nebyl nalezen"
903
904 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:479
905 msgid "The requested money_check_payment was not found"
906 msgstr "Požadovaný money_check_payment nebyl nalezen"
907
908 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:518
909 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
910 msgstr "Požadovaný permission_usr_perm_map nebyl nalezen"
911
912 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:393
913 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
914 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry_copy_map nebyl nalezen"
915
916 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:869
917 msgid "The requested copy has an alert message attached"
918 msgstr "K požadovanému exempláři je připojeno upozornění"
919
920 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:297
921 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
922 msgstr "Požadovaný config_item_form_map nebyl nalezen"
923
924 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:425
925 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
926 msgstr "Požadovaný container_user_bucket nebyl nalezen"
927
928 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:500
929 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
930 msgstr "Požadovaný action_unfulfilled_hold_list nebyl nalezen"
931
932 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:309
933 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
934 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_hours_of_operation nebyl nalezen"
935
936 #: 1576.EX_NOT_FOUND:378
937 msgid "The requested ex was not found"
938 msgstr "Požadovaný ex nebyl nalezen"
939
940 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:899
941 msgid "Hold capture was delayed for this item"
942 msgstr "Zachycení rezervaci pro tento exemplář se zpozdilo"
943
944 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:960
945 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
946 msgstr "Šablona zpráv s uvedeným jménem a složka již existují"
947
948 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:190
949 msgid ""
950 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
951 "was not found."
952 msgstr ""
953 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt exempláře a objekt nebyl nalezen."
954
955 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:717
956 msgid "A workstation with that name already exists"
957 msgstr "Pracovní stanice s tímto jménem již existuje"
958
959 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
960 msgid ""
961 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
962 "changed.  Please go back and try again."
963 msgstr ""
964 "Zatímco jste se pokoušeli provést platbu, došlo ke změně  historie transakcí "
965 "tohoto účtu. Zkuste to prosím znovu."
966
967 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:356
968 msgid "The requested config_copy_status was not found"
969 msgstr "Požadovaný config_copy_status was nebyl nalezen"
970
971 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:273
972 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
973 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket_item nebyl nalezen"
974
975 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:419
976 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
977 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat was nebyl nalezen"
978
979 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:823
980 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
981 msgstr "Uživatel se pokusil o nastavení \"slabého\" hesla."
982
983 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:964
984 msgid "A report with the given name and folder already exists"
985 msgstr "Zpráva s uvedeným jménem a složka již existují"
986
987 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:723
988 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
989 msgstr "Svazek s touto značkou, názvem a vlastnickou knihovnou již existuje"
990
991 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:947
992 msgid "The session name is invalid"
993 msgstr "Název relace není platný"
994
995 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:866
996 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
997 msgstr "Požadovaná výpůjčka je označena jako \"údajně vrácená\""
998
999 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:381
1000 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1001 msgstr "Požadovaný action_hold_copy_map nebyl nalezen"
1002
1003 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:593
1004 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1005 msgstr "Požadovaný permission_usr_work_ou_map nebyl nalezen"
1006
1007 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:563
1008 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1009 msgstr "Požadovaný reporter_template_folder nebyl nalezen"
1010
1011 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:788
1012 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1013 msgstr ""
1014 "Není zadán dostatek parametrů, aby mohl být použit zpracovatel kreditní karty"
1015
1016 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:914
1017 msgid ""
1018 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1019 "required to resolve the conflict."
1020 msgstr ""
1021 "Na tento exeplář je zadána jak běžná rezervace, tak rezervace zdroje v "
1022 "rezervačním modulu. Pro vyřešení tohoto rozporu je nutný zásah personálu."
1023
1024 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:581
1025 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1026 msgstr "Požadovaný vandelay_authority_queue nebyl nalezen"
1027
1028 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:857
1029 msgid "Copy is reference material"
1030 msgstr "Exemplář je označen jako \"příruční knihovna\""
1031
1032 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:551
1033 msgid "The requested reporter_template was not found"
1034 msgstr "Požadovaný reporter_template nebyl nalezen"
1035
1036 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:399
1037 msgid "The requested action_survey was not found"
1038 msgstr "Požadovaný action_survey nebyl nalezen"
1039
1040 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:658
1041 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1042 msgstr "Požadovaná acq.purchase_order nebyla nalezena"
1043
1044 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:524
1045 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1046 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket_item nebyl nalezen"
1047
1048 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1049 msgid "User login failed"
1050 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
1051
1052 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:682
1053 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1054 msgstr "Požadovaný acq.currency_type nebyl nalezen"
1055
1056 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:446
1057 msgid "The requested money_grocery was not found"
1058 msgstr "Požadovaný money_grocery nebyl nalezen"
1059
1060 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:950 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:953
1061 msgid "No org id was provided"
1062 msgstr "Nebylo poskytnuto ID organizace"
1063
1064 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:253
1065 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1066 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
1067
1068 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:926
1069 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1070 msgstr ""
1071 "V rámci této relaci existuje offline soubor pro tuto pracovní stanici"
1072
1073 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:774
1074 msgid "There was an internal server error"
1075 msgstr "Došlo k vnitřní chybě serveru"
1076
1077 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:803
1078 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1079 msgstr "Zpracovatel kreditní karty tuto transakci odmítl"
1080
1081 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:590
1082 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1083 msgstr "Požadovaný vandelay_queued_authority_record nebyl nalezen"
1084
1085 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:929
1086 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
1087 msgstr "Nelze vytvořit nebo otevřít offline soubor nebo adresář."
1088
1089 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:440
1090 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1091 msgstr "Požadovaný biblio_record_note nebyl nalezen"
1092
1093 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:619
1094 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1095 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit nebyl nalezen"
1096
1097 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:413
1098 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1099 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat nebyl nalezen"
1100
1101 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1102 msgid "The patron's account has expired"
1103 msgstr "Platnost registrace tohoto čtenářského účtu vypršela"
1104
1105 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:332
1106 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1107 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord nebyl nalezen"
1108
1109 #: 1707.HOLD_EXISTS:729
1110 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1111 msgstr "Uživatel má již vybraný exemplář rezervován"
1112
1113 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:744
1114 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1115 msgstr "Fronta autoritních záznamů s tímto jménem již existuje"
1116
1117 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:350
1118 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1119 msgstr "Požadovaný money_forgive_payment nebyl nalezen"
1120
1121 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1122 msgid "The saved item has been edited by another user"
1123 msgstr "Uložený exemplář byl upraven jiným uživatelem"
1124
1125 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:610
1126 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1127 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_attr nebyl nalezen"
1128
1129 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:753
1130 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1131 msgstr "Pokus o pozastavení rezervace  poté, co již došlo k jejímu zachycení"
1132
1133 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:732
1134 msgid ""
1135 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
1136 msgstr "Duplikát money.collections_tracker již v databázi existuje"
1137
1138 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:809
1139 msgid ""
1140 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1141 "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1142 "Evergreen.  Please seek assistance."
1143 msgstr ""
1144 "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému: transakce kreditní kartou úspěšně proběhla, "
1145 "ale Evergreen nemohl nahrát platbu čtenáře. Prosím vyhledejte pomoc."
1146
1147 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:491
1148 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1149 msgstr "Požadovaný action_survey_answer nebyl nalezen"
1150
1151 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:777
1152 msgid ""
1153 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1154 "circulations and/or unpaid bills."
1155 msgstr ""
1156 "Uživatele nelze smazat, protože má vypůjčené knihovní jednotky  a/nebo "
1157 "nezaplacené poplatky."
1158
1159 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:616
1160 msgid "The requested acq.provider was not found"
1161 msgstr "Požadovaný acq.provider nebyl nalezen"
1162
1163 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:449
1164 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1165 msgstr "Požadovaný config_bib_source nebyl nalezen"
1166
1167 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:587
1168 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1169 msgstr "Požadovaná vandelay_queued_bib_record nebyl nalezen"
1170
1171 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1172 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1173 msgstr "Požadovaný bib záznam je již označen jako smazaný"
1174
1175 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:607
1176 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1177 msgstr "requested acq.picklist nebyl nalezen"
1178
1179 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:896
1180 msgid "The requested item is already marked as lost"
1181 msgstr "Požadovaný exemplář je již označen jako ztracený"
1182
1183 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:575
1184 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1185 msgstr "Požadovaný config_circ_modifier nebyl nalezen"
1186
1187 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:711
1188 msgid "The copy location object already exists"
1189 msgstr "Objekt umístění exempláře již existuje"
1190
1191 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:416
1192 msgid "The requested actor_card was not found"
1193 msgstr "Požadovaný actor_card was nebyl nalezen"
1194
1195 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:649
1196 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1197 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_allocation_total nebyl nalezen"
1198
1199 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1200 msgid "The patron's card is not active"
1201 msgstr "Čtenářský průkaz není aktivní"
1202
1203 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:703
1204 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1205 msgstr "Požadovaný permission_grp_penalty_threshold nebyl nalezen"
1206
1207 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:878
1208 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1209 msgstr "Dotyčný čtenář již dosáhl maximální povolené výše pokut"
1210
1211 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:407
1212 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
1213 msgstr "Požadovaný actor_org_unit wa nebyl nalezen"
1214
1215 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:372
1216 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1217 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket_item nebyl nalezen"
1218
1219 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:977
1220 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1221 msgstr "Detail položky neobsahuje owning_lib"
1222
1223 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1004
1224 msgid ""
1225 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1226 "distribution does not have a copy template."
1227 msgstr ""
1228 "Pro příslušný exemplář nemůže být vytvořena jednotka, protože připojená "
1229 "distribuce neobsahuje šablonu exemplářů."
1230
1231 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:221
1232 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1233 msgstr "Požadovaný action_hold_transit_copy nebyl nalezen"
1234
1235 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:431
1236 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1237 msgstr "Požadovaný authority_full_rec nebyl nalezen"
1238
1239 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:347
1240 msgid "The requested actor_profile was not found"
1241 msgstr "Požadovaný actor_profile was nebyl nalezen"
1242
1243 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:390
1244 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1245 msgstr "Požadovaný metabib_virtual_record nebyl nalezen"
1246
1247 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:569
1248 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1249 msgstr "Požadovaný actor_usr_org_unit_opt_in nebyl nalezen"
1250
1251 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:367
1252 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1253 msgstr "Požadovaný authority_record_note nebyl nalezen"
1254
1255 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:625
1256 msgid "The requested acq.fund was not found"
1257 msgstr "Požadovaný acq.fund nebyl nalezen"
1258
1259 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:458
1260 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
1261 msgstr "Požadovaný container_user_bucket_item nebyl nalezen"
1262
1263 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:494
1264 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1265 msgstr "Požadovaný action_non_cataloged_circulation nebyl nalezen"
1266
1267 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1017
1268 msgid ""
1269 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1270 "standards for fields 853-855."
1271 msgstr ""
1272 "Nastavené schéma seriálu neodpovídá standardům MFHD pro pole 853-855."
1273
1274 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:461
1275 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1276 msgstr "Požadovaný money_user_summary nebyl nalezen"
1277
1278 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1279 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
1280
1281 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1282 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako nezvěstný"