862b75032628e043cdc25a6ce89fbf3cb8436e3b
[Evergreen.git] / build / i18n / po / conify.js / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2016-08-25 17:09-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2017-09-24 10:03+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-09-25 05:10+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18463)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: conify.js:SURVEY_ID
19 msgid "Survey ID # ${0}"
20 msgstr "ID průzkumu # ${0}"
21
22 #: conify.js:IS_AVAILABLE
23 msgid "Is Available"
24 msgstr "Je dostupné"
25
26 #: conify.js:SUCCESS_NEW_PERM_MAP
27 msgid "New permission map created"
28 msgstr "Nový soubor oprávnění byl vytvořen"
29
30 #: conify.js:END_SURVEY
31 msgid "End Survey Now"
32 msgstr "Ukončit průzkum nyní"
33
34 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_DATA conify.js:SUCCESS_SAVE
35 msgid "Saved changes to ${0}"
36 msgstr "Změny uložené do ${0}"
37
38 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PHYSICAL
39 msgid "Problem fetching Physical Address for ${0}"
40 msgstr "Problém při načtení  fyzické adresy pro ${0}"
41
42 #: conify.js:SURVEY_ADD_ANSWER
43 msgid "Add Answer"
44 msgstr "Přidat odpověď"
45
46 #: conify.js:CBHO_FIELD_DISPLAY
47 msgid "[${0}] ${1}"
48 msgstr "[${0}] ${1}"
49
50 #: conify.js:TRANSLATION conify.js:LABEL_TRANSLATION
51 msgid "Translation"
52 msgstr "Překlad"
53
54 #: conify.js:ACQ_DISTRIB_FORMULA_NAME_CLONE
55 msgid "${0} (Clone)"
56 msgstr "${0} (Klon)"
57
58 #: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOU
59 msgid "Cannot delete ${0}, you need at least one organization unit."
60 msgstr ""
61 "Nelze smazat ${0}. Je třeba zadat minimálně jednu organizační jednotku."
62
63 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOO
64 msgid "Hours of Operation updated for ${0}"
65 msgstr "Provozní hodiny  pro ${0} aktualizovány"
66
67 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOUT
68 msgid "New child Organization Type created for ${0}"
69 msgstr "Nový podřízený  typ organizace pro ${0} vytvořen"
70
71 #: conify.js:LABEL_VALUE
72 msgid "Value"
73 msgstr "Hodnota"
74
75 #: conify.js:ERROR_DELETING
76 msgid "Problem deleting ${0}"
77 msgstr "Problém při smazání ${0}"
78
79 #: conify.js:SURVEY_SAVE_CHANGES
80 msgid "Save Changes"
81 msgstr "Uložit změny"
82
83 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_GROUP
84 msgid "Problem creating child Group"
85 msgstr "Problém při vytvoření podrízené skupiny"
86
87 #: conify.js:SUCCESS_SAVE_PERM
88 msgid "Saved permission changes to ${0}"
89 msgstr "Změny povolení uloženy do ${0}"
90
91 #: conify.js:SURVEY_DELETE_ANSWER
92 msgid "Delete Answer"
93 msgstr "Smazat odpověď"
94
95 #: conify.js:ERROR_FETCHING_GROUPS
96 msgid "Problem fetching groups"
97 msgstr "Problém při načtení skupin"
98
99 #: conify.js:ERROR_FETCHING_STATUSES
100 msgid "Problem fetching statuses"
101 msgstr "Problém při načtení statutů"
102
103 #: conify.js:ERROR_SAVING_PERM_DATA
104 msgid "Problem saving permission data for ${0}"
105 msgstr "Problém při ukládání dat oprávnění pro ${0}"
106
107 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_STATUS
108 msgid "New ${0} status created"
109 msgstr "Nový status ${0}  byl vytvořen"
110
111 #: conify.js:SURVEY_DELETE_QUESTION
112 msgid "Delete Question & Answers"
113 msgstr "Smazat otázky a odpovědi"
114
115 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERMISSION
116 msgid "Problem creating new Permission"
117 msgstr "Problém při vytvoření nového oprávnění"
118
119 #: conify.js:CBHO_EDITING_NEW
120 msgid "You are editing a new best-hold order."
121 msgstr "Upravujte novou Nejvýhodnější rezervaci"
122
123 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PERM_MAP
124 msgid "Problem calling method to create new permission map"
125 msgstr "Problém s voláním metody pro vytvoření nového souboru oprávnění"
126
127 #: conify.js:SURVEY_QUESTION
128 msgid "Question:"
129 msgstr "Dotaz:"
130
131 #: conify.js:ERROR_FETCHING_MAILING
132 msgid "Problem fetching Mailing Address for ${0}"
133 msgstr "Problém s načtením poštovních adresy pro ${0}"
134
135 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_AOU
136 msgid ""
137 "There are unsaved changes to one or more organizational units. Click OK to "
138 "save these changes, or Cancel to abandon them."
139 msgstr ""
140 "Změny u  jedné nebo více organizačních jednotek nebyly uloženy. Zvolte OK "
141 "pro uložení změn nebo Storno pro zrušení změn."
142
143 #: conify.js:SURVEY_SAVE_ADD
144 msgid "Save Question & Add Answer"
145 msgstr "Uložit otázku a přidat odpověď"
146
147 #: conify.js:LABEL_NEW_BRANCH
148 msgid "New Branch"
149 msgstr "Nová pobočka"
150
151 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOU
152 msgid "New child Organizational Unit created for ${0}"
153 msgstr "Vytvořena nová podřízená organizační jednotka pro ${0}"
154
155 #: conify.js:ERROR_ORPHANS
156 msgid "Cannot delete ${0}, ${1} subordinates still exist."
157 msgstr "Nelze odstranit ${0}, podřízený ${1} stále existuje."
158
159 #: conify.js:ACQ_DISTRIB_FORMULA_NAME_PROMPT
160 msgid "Enter new formula name"
161 msgstr "Vložit nový název vzorce"
162
163 #: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOUT
164 msgid "Cannot delete ${0}. You need at least one organization type."
165 msgstr "Nelze smazat ${0}. Je třeba zadat minimálně jeden typ organizace."
166
167 #: conify.js:SURVEY_ANSWER
168 msgid "Answer:"
169 msgstr "Odpověď:"
170
171 #: conify.js:SUCCESS_NEW_CHILD_GROUP
172 msgid "New child Group created for ${0}"
173 msgstr "Byla vytvořena nová podřízená skupina pro ${0}"
174
175 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_PHYSICAL
176 msgid "Saved changes to the Physical Address of ${0}"
177 msgstr "Změny  fyzické adresy ${0} byly uloženy"
178
179 #: conify.js:LABEL_NEW_GROUP
180 msgid "New Group"
181 msgstr "Nová skupina"
182
183 #: conify.js:CBHO_NO_LOAD
184 msgid "Unable to load selected item."
185 msgstr "Nebylo možné načíst vybrané exempláře."
186
187 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_PGT
188 msgid ""
189 "There are unsaved modified permission maps. Click OK to save these changes, "
190 "or Cancel to abandon them."
191 msgstr ""
192 "Některé změny v souboru povolení nebyly Uloženy. Zvolte OK pro uložení změn "
193 "nebo Storno pro zrušení změn."
194
195 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_MAILING
196 msgid "Saved changes to the Mailing Address of ${0}"
197 msgstr "Změny e-mailové adresy ${0} byly uloženy"
198
199 #: conify.js:ERROR_SAVING_STATUS
200 msgid "Problem saving ${0}"
201 msgstr "Problém při ukládání ${0}"
202
203 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CAM
204 msgid "Problem calling method to create new ${0}"
205 msgstr "Problém při volání metody pro vytvoření nového ${0}"
206
207 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PPL
208 msgid "Problem calling method to create new permission"
209 msgstr "Problém při volání metody pro vytvoření nového oprávnění"
210
211 #: conify.js:CONFIRM_DELETE
212 msgid "Are you sure you want to delete ${0}?"
213 msgstr "Opravdu chcete smazat ${0}?"
214
215 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_PPL
216 msgid ""
217 "There are unsaved modified permissions. Click OK to save these changes, or "
218 "Cancel to abandon them."
219 msgstr ""
220 "Některé úpravy oprávnění nebyly uloženy. Zvolte OK pro uložení změn nebo "
221 "Storno pro zrušení změn."
222
223 #: conify.js:CONFIRM_UNSAVED_CHANGES
224 msgid ""
225 "There are unsaved changes to one or more organization types. Click OK to "
226 "save these changes, or Cancel to abandon them."
227 msgstr ""
228 "Změny u jednoho nebo více typů organizací nebyly uloženy. Zvolte OK pro "
229 "uložení změn nebo Storno pro zrušení změn."
230
231 #: conify.js:ERROR_FETCHING_HOURS
232 msgid "Problem fetching hours of operation for ${0}"
233 msgstr "Problém při načtení provozních hodin pro ${0}"
234
235 #: conify.js:LABEL_NEW_TYPE
236 msgid "New Type"
237 msgstr "Nový typ"
238
239 #: conify.js:CBHO_NEEDS_NAME
240 msgid "You need to enter a name for the best-hold order."
241 msgstr "Je nutné zadat jméno pro pořadí Nejvýhodnější rezervace."
242
243 #: conify.js:CBHO_EDITING_EXISTING
244 msgid "You are editing best-hold order #${0}: ${1}."
245 msgstr "Upravujte pořadí Nejvýhodnější rezervace #${0}: ${1}."
246
247 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOU
248 msgid "Problem creating child organizational unit"
249 msgstr "Problém při vytvoření podřízené organizační jednotky"
250
251 #: conify.js:SURVEY_WARN_TEXT
252 msgid ""
253 "No questions can be modified or added at this time. The survey Start Date "
254 "must be set for the future to add new questions or modify existing questions."
255 msgstr ""
256 "Nyní nelze upravavoat ani přidávat otázky. Abyste mohli přidávat nové otázky "
257 "nebo upravovat existující otázky, musíte datum začátku průzkumu nastaveno "
258 "jako budoucí."
259
260 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOLDS
261 msgid "Problem saving Holds Address data for ${0}"
262 msgstr "Problém při ukládání adresy pro rezervace pro ${0}"
263
264 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOUT
265 msgid "Problem creating child organization type"
266 msgstr "Problém při vytvoření podřízeného typu oraganizace"
267
268 #: conify.js:ERROR_SAVING_DATA
269 msgid "Problem saving data for ${0}"
270 msgstr "Problém při uložení dat pro ${0}"
271
272 #: conify.js:ERROR_FETCHING_TYPES_AOUT
273 msgid "Problem fetching organizational unit types"
274 msgstr "Problém při načtení  typů organizačních jednotek"
275
276 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CCS
277 msgid "Problem calling method to create new copy status"
278 msgstr "Problém při volání metody pro vytvoření nového statutu exempláře"
279
280 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CODE
281 msgid "New ${0} ${1} created"
282 msgstr "Vytvořen nový ${0} ${1}"
283
284 #: conify.js:LABEL_CODE
285 msgid "Code"
286 msgstr "Kód"
287
288 #: conify.js:SURVEY_FOOT_LABEL
289 msgid "Questions & Answers"
290 msgstr "Otázky a odpovědi"
291
292 #: conify.js:STATUS_EDITING
293 msgid "Now editing ${0}"
294 msgstr "Nyní editováno ${0}"
295
296 #: conify.js:SUCCESS_DELETED_PERM_MAP
297 msgid "Permission mapping deleted"
298 msgstr "Soubor oprávnění odstraněn"
299
300 #: conify.js:ERROR_SAVING_ILL
301 msgid "Problem saving ILL Address data for ${0}"
302 msgstr "Problém při ukládání MVS adresy pro ${0}"
303
304 #: conify.js:ERROR_FETCHING_HOLDS
305 msgid "Problem fetching Holds Address for ${0}"
306 msgstr "Problém při načtení adresy pro rezervace  pro ${0}"
307
308 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_ILL
309 msgid "Saved changes to the ILL Address of ${0}"
310 msgstr "Změny MVS adresy pro ${0} byly uloženy"
311
312 #: conify.js:HOLDABLE
313 msgid "Holdable"
314 msgstr "Lze rezervovat"
315
316 #: conify.js:STATUS_DELETED
317 msgid "${0} deleted"
318 msgstr "${0} smazán"
319
320 #: conify.js:LABEL_GRANTABLE
321 msgid "Grantable"
322 msgstr "Může propůjčit"
323
324 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PERMS
325 msgid "Problem fetching perms"
326 msgstr "Problém s načtením oprávnění"
327
328 #: conify.js:COPY_ACTIVE
329 msgid "Sets copy active"
330 msgstr "Nastaví exemplář jako aktivní"
331
332 #: conify.js:LABEL_DESCRIPTION
333 msgid "Description"
334 msgstr "Popis"
335
336 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERM_MAP
337 msgid "Problem creating new Permission Map"
338 msgstr "Problém při vytvoření nového souboru oprávnění"
339
340 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ILL
341 msgid "Problem fetching ILL Address for ${0}"
342 msgstr "Problém s načtením MVS adresy pro ${0}"
343
344 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PERM_MAPS
345 msgid "Problem fetching perm maps"
346 msgstr "Problém s načtením souboru oprávnění"
347
348 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ORGS
349 msgid "Problem fetching organizational unit data"
350 msgstr "Problém s načtením dat organizační jednotky"
351
352 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CCS
353 msgid ""
354 "There are unsaved changes to one or more copy statuses. Click OK to save "
355 "these changes, or Cancel to abandon them."
356 msgstr ""
357 "Změny u jednoho nebo více statutu exemplářů nebyly uloženy. Zvolte OK pro "
358 "uložení změn nebo Storno pro zrušení změn."
359
360 #: conify.js:OPAC_VISIBLE
361 msgid "OPAC Visible"
362 msgstr "Zobrazit v OPACu"
363
364 #: conify.js:ERROR_SAVING_PHYSICAL
365 msgid "Problem saving Physical Address data for ${0}"
366 msgstr "Problém s uložením dat fyzické adresy pro ${0}"
367
368 #: conify.js:ERROR_SAVING_MAILING
369 msgid "Problem saving Mailing Address data for ${0}"
370 msgstr "Problém při  ukládání e-mailové adresy pro ${0}"
371
372 #: conify.js:NAME
373 msgid "Name"
374 msgstr "Název"
375
376 #: conify.js:ERROR_SAVING_DATA_CAM
377 msgid "Problem saving data for ${0} ${1}"
378 msgstr "Problém při ukládání dat pro ${0} ${1}"
379
380 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_PERMISSION
381 msgid "New ${0} permission created"
382 msgstr "Vytvořeno nové povolení ${0}"
383
384 #: conify.js:ERROR_CREATING_STATUS
385 msgid "Problem creating new Status"
386 msgstr "Problém při vytváření nového statutu"
387
388 #: conify.js:LABEL_DEPTH
389 msgid "Depth"
390 msgstr "Hloubka"
391
392 #: conify.js:ID
393 msgid "ID"
394 msgstr "ID"
395
396 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOLDS
397 msgid "Saved changes to the Holds Address of ${0}"
398 msgstr "Byly uloženy změny adresy pro rezervace  z ${0}"
399
400 #: conify.js:ERROR_DELETING_PERM_MAPPING
401 msgid "Problem deleting permission mapping ${0}"
402 msgstr "Problém při mazání souboru oprávnění ${0}"
403
404 #: conify.js:EVENT_DEF_LABEL
405 msgid "${0}: ${1}"
406 msgstr "${0}: ${1}"
407
408 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CAM
409 msgid ""
410 "There are unsaved changes to one or more ${0} codes. Click OK to save these "
411 "changes, or Cancel to abandon them."
412 msgstr ""
413 "Změny  u jednoho nebo více kódů ${0} nebyly uloženy. Zvolte OK pro uložení "
414 "změn nebo Storno pro zrušení změn."
415
416 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PGT
417 msgid "Problem calling method to create child Group"
418 msgstr "Problém při volání metody pro vytvoření podřízené skupiny"
419
420 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_AOUT
421 msgid "Problem calling method to create child organization type"
422 msgstr "Problém při volání metody pro vytvoření podřízeného typu organizace"
423
424 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOO
425 msgid "Problem saving Hours of Operation data for ${0}"
426 msgstr "Problém při ukládání dat otevíracích hodin pro ${0}"