cd20f8db19d05dee81b3744b644e72f20f938e2a
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2016-03-14 20:44-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2016-04-19 13:44+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <petrkubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-04-20 04:34+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17995)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #: staff.circ.alert
20 msgid "Alert"
21 msgstr "Upozornění"
22
23 #: staff.circ.item_no_circs
24 msgid "Item %1$s has never circulated."
25 msgstr "Exemplář %1$s nebyl nikdy vypůjčen."
26
27 #: staff.circ.invalid_date
28 msgid "Invalid Date"
29 msgstr "Neplatné datum"
30
31 #: staff.circ.future_date
32 msgid "Future Date"
33 msgstr "Budoucí datum"
34
35 #: staff.circ.process_item
36 msgid "Check In / Process Item"
37 msgstr "Vrátit / zpracovat exemplář"
38
39 #: staff.circ.backdated_checkin
40 msgid "Backdated %1$s Check In"
41 msgstr "Zpětné datum vrácení %1$s"
42
43 #: staff.circ.backdate.exception
44 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
45 msgstr "Problém nastavení zpětného data: %1$s"
46
47 #: staff.circ.unimplemented
48 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
49 msgid "Not Yet Implemented"
50 msgstr "Zatím neimplementováno"
51
52 #: staff.circ.check_digit.bad
53 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
54 msgid ""
55 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
56 "anyway?"
57 msgstr ""
58 "Chybná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému načtení kódu. Chcete tento "
59 "čárový kód (\"%1$s\") přesto použít?"
60
61 #: staff.circ.barcode.bad
62 msgid "Bad Barcode"
63 msgstr "Špatný čárový kód"
64
65 #: staff.circ.cancel
66 msgctxt "staff.circ.cancel"
67 msgid "Cancel"
68 msgstr "Storno"
69
70 #: staff.circ.barcode.accept
71 msgid "Accept Barcode"
72 msgstr "Přijmout čárový kód"
73
74 #: staff.circ.confirm
75 msgid "Check here to confirm this action"
76 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto akci"
77
78 #: staff.circ.confirm.msg
79 msgid "Check here to confirm this message."
80 msgstr "Zaškrtnutím potvrďte tuto zprávu"
81
82 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
83 #: staff.circ.checkin.exception
84 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
85 msgstr "V circ.util.checkin se něco pokazilo: %1$s"
86
87 #: staff.circ.checkin2.exception
88 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
89 msgstr "V circ.util.checkin2 se něco pokazilo: %1$s"
90
91 #: staff.circ.checkin.exception.external
92 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
93 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
94 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
95
96 #: staff.circ.checkin2.exception.external
97 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
98 msgstr "circ.checkin2: Volání externí funkce .on_checkin()"
99
100 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
101 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
102 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
103 msgstr "circ.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
104
105 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
106 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
107 msgstr "circ.util.checkin2: Bez externí funkce .on_failure()"
108
109 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
110 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
111 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
112 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
113
114 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
115 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
116 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
117 msgstr "circ.util.checkin: Volání externí funkce .on_checkin()"
118
119 #: staff.circ.backdate.success
120 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
121 msgstr "ID výpůjčky %1$s zpětně datováno k %2$s"
122
123 #: staff.circ.backdate.failure
124 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
125 msgstr "Kvůli %2$s selhalo zpětné datování výpůjčky s ID %1$s"
126
127 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
128 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
129 msgstr "Počet vybraných výpůjček: %1$s "
130
131 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
132 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
133 msgstr "Počet výpůjček, které nejsou zpětně datovány: %1$s "
134
135 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
136 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
137 msgstr "chyba při řazení nekatalogizovaných exemplářů: %1$s"
138
139 #: staff.circ.checkout.date.exception
140 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
141 msgstr "Použijte formát: RRRR-MM-DD"
142
143 #: staff.circ.checkout.unimplemented
144 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
145 msgid "Not Yet Implemented"
146 msgstr "Zatím neimplementováno"
147
148 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
149 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
150 msgstr "Zadejte počet vypůjčených %1$s:"
151
152 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
153 msgid "Non-cataloged Items"
154 msgstr "Nekatalogizované exempláře"
155
156 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
157 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
158 msgstr ""
159 "Pokoušeli jste se půjčit %1$d %2$s.  Maximálně jich lze najednou půjčit 99."
160
161 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
162 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
163 msgid "Non-cataloged Circulation"
164 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
165
166 #: staff.circ.checkout.ok.btn
167 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
168 msgid "OK"
169 msgstr "OK"
170
171 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
172 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
173 msgstr "Jste si jisti, že chcete půjčovat %1$d %2$s?"
174
175 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
176 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
177 msgid "Non-cataloged Circulation"
178 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
179
180 #: staff.circ.checkout.yes.btn
181 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
182 msgid "Yes"
183 msgstr "Ano"
184
185 #: staff.circ.checkout.no.btn
186 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
187 msgid "No"
188 msgstr "Ne"
189
190 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
191 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
192 msgstr "Chyba u nekatalogizované výpůjčky.  %1$s není platné číslo."
193
194 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
195 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
196 msgid "Non-cataloged Circulation"
197 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
198
199 #: staff.circ.checkout.disable.error
200 msgid "Error determining whether to disable checkout."
201 msgstr "Chyba při zjišťování, zda zakázat výpůjčku."
202
203 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
204 msgid "Due date needs to be after today."
205 msgstr "Datum, do kdy má být exemplář vrácen, musí být po dnešním datu."
206
207 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
208 msgid "%1$s failed."
209 msgstr "%1$s se nezdařilo."
210
211 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
212 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
213 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka zatím nevyřízena..."
214
215 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
216 msgid "%1$s checkout pending..."
217 msgstr "%1$s výpůjčka zatím nevyřízena..."
218
219 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
220 msgid "Check Out Failed %1$s"
221 msgstr "Výpůjčka %1$s se nezdařila"
222
223 #: staff.circ.checkout.override.confirm
224 msgid "Override Checkout Failure?"
225 msgstr "Obejít selhání výpůjčky?"
226
227 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
228 msgid ""
229 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
230 "action is overrided."
231 msgstr ""
232 "Pokud při nyní zvolíte možnost\"obejít\", bude čtenáři naúčtován poplatek "
233 "\"vklad\" za exemplář."
234
235 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
236 msgid ""
237 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
238 "this action is overrided."
239 msgstr ""
240 "Pokud při nyní zvolíte možnost \"obejít\", čtenáři bude naúčtován poplatek "
241 "za půjčení."
242
243 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
244 msgid ""
245 "If overridden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
246 "auto-override this event."
247 msgstr ""
248 "Pokud nyní dojde ke schválení, všechny následné výpůjčky během této relace  "
249 "čtenáři automaticky schválí danou událost."
250
251 #: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
252 msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
253 msgstr "Nebylo možné získat jméno aktuální statusu exempláře"
254
255 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
256 msgid ""
257 "Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
258 "a pre-cataloged item?"
259 msgstr ""
260 "Čárový kód %1$s byl buď špatně načten nebo exemplář není v katalogu.  Chcete "
261 "tento exemplář půjčit jako předkatalogizovaný?"
262
263 #: staff.circ.pre_cataloged
264 msgid "Pre-cataloged"
265 msgstr "Předkatalogizovaný"
266
267 #: staff.circ.non_cataloged
268 msgid "Non-cataloged"
269 msgstr "Nezkatalogizovaný"
270
271 #: staff.circ.checkout.cancelled
272 msgid "Checkout cancelled"
273 msgstr "Výpůjčka zrušena"
274
275 #: staff.circ.checkout.card.inactive
276 msgid ""
277 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
278 "circulate items."
279 msgstr ""
280 "Průkaz použitý k načtení tohoto konta není aktivní a nemůže být použit k "
281 "půjčování exemplářů."
282
283 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
284 msgid "Check Out Failed"
285 msgstr "Výpůjčka se nezdařila"
286
287 #: staff.circ.checkout.account.inactive
288 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
289 msgstr ""
290 "Toto konto není aktivní a nemůže být použito pro půjčování exemplářů."
291
292 #: staff.circ.checkout.account.expired
293 msgid "This account has expired and may not circulate items."
294 msgstr ""
295 "Platnost tohoto konta vypršela. Konto nemůže být použito k půjčování "
296 "exemplářů."
297
298 #: staff.circ.checkout.item_due
299 msgid "This item was due on %1$s."
300 msgstr "Tento exemplář měl být vrácen %1$s."
301
302 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
303 msgid "Normal Checkin then Checkout"
304 msgstr "Běžné vrácení, pak půjčení"
305
306 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
307 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
308 msgstr "Vrácení s odpuštěním pokuty, pak půjčení"
309
310 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
311 msgid "Abort Transit then Checkout"
312 msgstr "Zrušit přepravu, pak půjčit"
313
314 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
315 msgid "Renew Item"
316 msgstr "Prodloužit výpůjčku"
317
318 #: staff.circ.checkout.network_failure
319 msgid "There was a network failure."
320 msgstr "Došlo k selhání sítě."
321
322 #: staff.circ.checkout.copy_status
323 msgid "Copy status = %1$s"
324 msgstr "Status exempláře = %1$s"
325
326 #: staff.circ.checkout.alert_message
327 msgid "Alert Message = %1$s"
328 msgstr "Upozornění = %1$s"
329
330 #: staff.circ.checkout.permission_denied
331 msgid "Permission Denied = %1$s"
332 msgstr "Oprávnění odepřeno = %1$s"
333
334 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
335 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
336 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
337 msgid ""
338 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
339 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
340 msgstr ""
341 "Výpůjčka se nezdařila.  Můžete použít offline rozhraní, v horním menu si "
342 "vyberte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
343
344 #: staff.circ.checkout.barcode
345 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
346 msgid "Barcode:"
347 msgstr "Čárový kód:"
348
349 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
350 msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
351 msgstr "Tento exemplář již byl půjčen jinému čtenáři  %1$s."
352
353 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
354 msgid "This copy is already checked out to this patron."
355 msgstr "Tento exemplář je již půjčen tomuto čtenáři."
356
357 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
358 msgid "This copy was already checked out to this patron today."
359 msgstr "Tento exemplář již byl dnes půjčen tomuto čtenáři."
360
361 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
362 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
363 msgstr "ID zaměstnance provádějícího výpůjčku = %1$s"
364
365 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
366 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
367 msgstr "ID zaměstnance provádějícího vracení = %1$s"
368
369 #: staff.circ.circ_brief.failure
370 msgid "Failure rendering circulation."
371 msgstr "Chyba výpůjčky."
372
373 #: staff.circ.copy_details.hold
374 msgid "Hold ID = %1$s"
375 msgstr "ID rezervace = %1$s"
376
377 #: staff.circ.copy_details.transit
378 msgid "Transit ID = %1$s"
379 msgstr "ID přepravy = %1$s"
380
381 #: staff.circ.copy_details.circ
382 msgid "Circulation ID = %1$s"
383 msgstr "ID výpůjčky = %1$s"
384
385 #: staff.circ.copy_details.last_circ
386 msgid "Last Circulation"
387 msgstr "Poslední výpůjčka"
388
389 #: staff.circ.copy_details.current_circ
390 msgid "Current Circulation"
391 msgstr "Aktuální výpůjčka"
392
393 #: staff.circ.copy_details.no_circ
394 msgid "This item has yet to circulate."
395 msgstr "Tento exemplář má být ještě půjčen."
396
397 #: staff.circ.copy_details.not_transit
398 msgid "This item is not in transit."
399 msgstr "Tento exemplář není v přepravě."
400
401 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
402 msgid "Desk"
403 msgstr "Výpůjční pult"
404
405 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
406 msgid "OPAC"
407 msgstr "OPAC"
408
409 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
410 msgid "Phone"
411 msgstr "Telefon"
412
413 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
414 #: staff.circ.copy_details.user_details
415 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
416 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
417
418 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
419 msgid ""
420 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
421 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
422 msgstr ""
423 "Tento exemplář nebyl zachycen pro rezervaci, ačkoliv je jeho status "
424 "nesprávně nastaven na \"Na regále s rezervacemi\". Prosím vraťte tento "
425 "exemplář a opravte jeho status."
426
427 #: staff.circ.copy_details.no_hold
428 msgid "This item is not captured for a hold."
429 msgstr "Tento exemplář není zachycen pro rezervaci."
430
431 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
432 msgid "%1$s : %2$s"
433 msgstr "%1$s : %2$s"
434
435 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
436 msgid "Legacy/Not Dated"
437 msgstr "Zastaralé/Bez data"
438
439 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
440 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
441 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
442 msgid "%1$s"
443 msgstr "%1$s"
444
445 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
446 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
447 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
448 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s prodloužení výpůjček"
449
450 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
451 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
452 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
453 msgid "%1$s"
454 msgstr "%1$s"
455
456 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
457 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
458 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
459 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
460
461 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
462 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
463 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
464 msgid "%1$s"
465 msgstr "%1$s"
466
467 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
468 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
469 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
470 msgstr "%3$s Je procent? %4$s"
471
472 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
473 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
474 msgid ""
475 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
476 msgstr ""
477 "Vypůjčitelný? %1$s  Rezervovatelný? %2$s  Potvzovat rezervace? %3$s  "
478 "Viditelný v OPACu? %4$s"
479
480 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
481 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
482 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
483 msgstr "Viditelný v OPACu? %1$s  Rezervovatelný? %2$s"
484
485 #: staff.circ.copy_status.tab_name
486 msgid "Item Status"
487 msgstr "Status exempláře"
488
489 #: staff.circ.copy_status.action.complete
490 msgid "Action complete."
491 msgstr "Akce dokončena."
492
493 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
494 msgid "Checkin did not likely happen."
495 msgstr "Vrácení pravděpodobně neproběhlo."
496
497 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
498 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
499 msgstr "Čárový kód %1$s pravděpodobně nebyl změněn."
500
501 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
502 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
503 msgstr "Změna čárových kódů pravděpodobně neproběhla."
504
505 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
506 msgid "with copy editor"
507 msgstr "s využitím editoru exemplářů"
508
509 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
510 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
511 msgstr "Exemplář s čárovým kódem %1$s není vypůjčen."
512
513 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
514 msgid "Import Barcode File"
515 msgstr "Importovat soubor čárových kódů"
516
517 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
518 msgid "File uploaded."
519 msgstr "Soubor nahrán (uploadován)."
520
521 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
522 msgid "No barcodes found in file."
523 msgstr "V souboru nebyl nalezen žádný čárový kód."
524
525 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
526 msgid "Add Item for record # %1$s"
527 msgstr "Přidat exemplář k záznamu # %1$s"
528
529 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
530 msgid "Are you sure you want to delete these items? %1$s"
531 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto exempláře? %1$s"
532
533 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
534 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
535 msgid "Override Delete Failure?"
536 msgstr "Obejít chybu při smazání?"
537
538 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
539 msgid "Items Deleted"
540 msgstr "Exempláře smazány"
541
542 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
543 msgid "Batch Item Deletion"
544 msgstr "Dávkové smazání exemplářů"
545
546 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
547 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
548 msgstr "Označte prosím svazek jako cíl a poté to zkuste znovu."
549
550 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
551 msgid "All copies not likely transferred."
552 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny exempláře."
553
554 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
555 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
556 msgstr "Nemáte oprávnění přidávat svazky do této knihovny."
557
558 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
559 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
560 msgstr "Přidat svazek/exemplář k záznamu číslo %1$s"
561
562 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
563 msgid "You do not have permission to edit this volume."
564 msgstr "Nemáte oprávnění editovat tento svazek."
565
566 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
567 msgid "Volume for record # %1$s"
568 msgstr "Svazek k záznamu číslo %1$s"
569
570 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
571 msgid "Volumes for record # %1$s"
572 msgstr "Svazky k záznamu číslo %1$s"
573
574 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
575 msgid ""
576 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
577 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
578 "desired callnumber instead."
579 msgstr ""
580 "Editace selhala: Snažili jste se změnit sigranuu svazku na signaturu, která "
581 "je v dané knihovně již použita. Měli byste exempláře přesunout do požadované "
582 "signatury."
583
584 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
585 msgid "Volumes modified."
586 msgstr "Svazky upraveny."
587
588 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
589 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
590 msgstr "Opravdu chcete smazat tento svazek?"
591
592 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
593 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
594 msgstr "Opravdu chcete smazat tyto svazky?"
595
596 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
597 msgid "Delete Volumes?"
598 msgstr "Smazat svazky?"
599
600 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
601 msgid "Delete"
602 msgstr "Smazat"
603
604 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
605 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
606 msgid "Cancel"
607 msgstr "Storno"
608
609 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
610 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
611 msgid "Override Delete Failure?"
612 msgstr "Obejít chybu přis mazání?"
613
614 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
615 msgid ""
616 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
617 "itself."
618 msgstr "Před vymazáním svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku"
619
620 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
621 msgid "Delete Volume and Items"
622 msgstr "Smazat svazky a exempláře"
623
624 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
625 msgid "Cancel Delete"
626 msgstr "Zrušit mazání"
627
628 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
629 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
630 msgstr "Svazek označen jako cíl přesunu exempláře"
631
632 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
633 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
634 msgstr "Označte pouze jeden svazek jako cíl přesunu exempláře"
635
636 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
637 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
638 msgid "Limit Selection"
639 msgstr "Omezit výběr"
640
641 #: staff.circ.copy_status.ok
642 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
643 msgid "OK"
644 msgstr "OK"
645
646 #: staff.circ.copy_status.mark_library
647 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
648 msgstr "Knihovna a záznam označeny jako cíl přesunu svazku"
649
650 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
651 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
652 msgstr "Označte pouze jednu knihovnu jako cíl přesunu svazků"
653
654 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
655 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
656 msgid "Limit Selection"
657 msgstr "Omezit výběr"
658
659 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
660 msgid ""
661 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
662 "and then try this again."
663 msgstr ""
664 "Označte ve správě exemplářů knihovnu, která má být cílová, a poté zkuste "
665 "proces zopakovat."
666
667 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
668 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
669 msgstr "Přesunout svazky %1$s do knihovny %2$s v následujícím záznamu?"
670
671 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
672 msgid "Transfer"
673 msgstr "Přesun"
674
675 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
676 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
677 msgid "Cancel"
678 msgstr "Storno"
679
680 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
681 msgid "C"
682 msgstr "C"
683
684 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
685 msgid "Volume Transfer"
686 msgstr "Přesun svazků"
687
688 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
689 msgid "Transfer Aborted"
690 msgstr "Přesun zrušen"
691
692 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
693 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
694 msgstr "Obejít chybu přesunu svazku?"
695
696 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
697 msgid "That destination cannot have volumes."
698 msgstr "Tato lokace nemůže mít svazky."
699
700 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
701 msgid "Volumes transferred."
702 msgstr "Svazky přesunuty."
703
704 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
705 msgid "All volumes not likely transferred."
706 msgstr "Pravděpodobně nebyly přesunuty všechny svazky."
707
708 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
709 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
710 msgid ""
711 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
712 "anyway?"
713 msgstr ""
714 "Chybná kontrolní číslice, zřejmě kvůli špatnému načtení kódu. Chcete tento "
715 "čárový kód (\"%1$s\") přesto použít?"
716
717 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
718 msgid "Something weird happened.  Result was null."
719 msgstr "Stalo se něco divného. Výsledek byl prázdný."
720
721 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
722 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
723 msgstr "U %1$s byl buď špatně načten čárový kód,  nebo není zkatalogizován."
724
725 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
726 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
727 msgid "Not Cataloged"
728 msgstr "Nezkatalogizovaný"
729
730 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
731 msgid "Item is a pre-cataloged item."
732 msgstr "Exemplář je předkatalogizován."
733
734 #: staff.circ.copy_status.status.hold
735 msgid "Item is captured for a Hold."
736 msgstr "Exemplář je zachycen pro rezervaci."
737
738 #: staff.circ.copy_status.status.transit
739 msgid "Item is in Transit."
740 msgstr "Exemplář je v přepravě."
741
742 #: staff.circ.copy_status.status.circ
743 msgid "Item is circulating."
744 msgstr "Exemplář je vypůjčen."
745
746 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
747 msgid "Alternate View"
748 msgstr "Alternativní zobrazení"
749
750 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
751 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
752 msgid "V"
753 msgstr "V"
754
755 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
756 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
757 msgid "List View"
758 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
759
760 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
761 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
762 msgid "V"
763 msgstr "V"
764
765 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
766 msgid "To Printer"
767 msgstr "K tisku"
768
769 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
770 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
771 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
772 msgid "Barcode:"
773 msgstr "Čárový kód:"
774
775 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
776 #: staff.circ.hold_capture.print.title
777 msgid "Title:"
778 msgstr "Název:"
779
780 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
781 #: staff.circ.hold_capture.print.author
782 msgid "Author:"
783 msgstr "Autor:"
784
785 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
786 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
787 msgid "Route to:"
788 msgstr "Cesta k:"
789
790 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
791 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
792 msgid "Patron:"
793 msgstr "Čtenář:"
794
795 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
796 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
797 msgstr "circ.hold_capture: Volání externí funkce .on_hold_capture()"
798
799 #: staff.circ.hold_capture.no_external
800 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
801 msgstr "circ.hold_capture: Bez externí funkce .on_hold_capture()"
802
803 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
804 msgid "Could not capture hold."
805 msgstr "Nelze zachytit pro rezervaci."
806
807 #: staff.circ.hold_capture.error
808 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
809 msgstr "FIXME: potřebuje speciální upozornění a vyřešení chyby"
810
811 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
812 msgid "HOLD SHELF"
813 msgstr "REGÁL S REZERVACEMI"
814
815 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
816 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
817 msgstr "VEŘEJNÝ REGÁL S REZERVACEMI"
818
819 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
820 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
821 msgstr "PRIVÁTNÍ REGÁL S REZERVACEMI"
822
823 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
824 msgid "In-House Use"
825 msgstr "Prezenční výpůjčka"
826
827 #: staff.circ.in_house_use.barcode
828 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
829 msgid "Barcode:"
830 msgstr "Čárový kód:"
831
832 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
833 msgid "error in noncat sorting:"
834 msgstr "chyba v řazení nekatalogizovaných exemplářů:"
835
836 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
837 msgid "Non-Cataloged"
838 msgstr "Nezkatalogizováno"
839
840 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
841 msgid "items = "
842 msgstr "exempláře = "
843
844 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
845 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
846 msgstr "Jste si jisti, že chcete označit %1$s jako využitý %2$s krát?"
847
848 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
849 msgid "In-House Use Verification"
850 msgstr "Ověření prezenční výpůjčky"
851
852 #: staff.circ.in_house_use.yes
853 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
854 msgid "Yes"
855 msgstr "Ano"
856
857 #: staff.circ.in_house_use.no
858 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
859 msgid "No"
860 msgstr "Ne"
861
862 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
863 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
864 msgid ""
865 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
866 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
867 msgstr ""
868 "Prezenční výpůjčka se nezdařila. Pokud chcete použít offline rozhraní, v "
869 "horním menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
870
871 #: staff.circ.in_house_use.failed
872 msgid "In House Use Failed"
873 msgstr "Prezenční výpůjčka se nezdařila"
874
875 #: staff.circ.in_house_use.ok
876 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
877 msgid "OK"
878 msgstr "OK"
879
880 #: staff.circ.in_house_use.external
881 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
882 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_in_house_use()"
883
884 #: staff.circ.in_house_use.no_external
885 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
886 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_in_house_use()"
887
888 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
889 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
890 msgstr "circ.in_house_use: Volání externí funkce .on_failure()"
891
892 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
893 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
894 msgstr "circ.in_house_use: Bez externí funkce .on_failure()"
895
896 #: staff.circ.print_list_template.window.title
897 msgid "Template Macros"
898 msgstr "Makra šablon"
899
900 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
901 msgid "General:"
902 msgstr "Obecné:"
903
904 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
905 msgid "For type: %1$s"
906 msgstr "Pro typ: %1$s"
907
908 #: staff.circ.print_list_template.window.close
909 msgid "Close Window"
910 msgstr "Zavřít okno"
911
912 #: staff.circ.print_list_template.preview
913 msgid "preview: "
914 msgstr "náhled: "
915
916 #: staff.circ.print_list_template.save
917 msgid "Template Saved"
918 msgstr "Šablona uložena"
919
920 #: staff.circ.print_list_template.save_as
921 msgid "Save Templates File As"
922 msgstr "Uložit soubor se šablonami jako"
923
924 #: staff.circ.print_list_template.export.error
925 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
926 msgid "Error exporting templates"
927 msgstr "Chyba při exportu šablon"
928
929 #: staff.circ.print_list_template.import
930 msgid "Import Templates File"
931 msgstr "Importovat soubor se šablonami"
932
933 #: staff.circ.print_list_template.import_results
934 msgid "Imported these templates: %1$s"
935 msgstr "Importovat tyto šablony: %1$s"
936
937 #: staff.circ.print_list_template.reload
938 msgid "Please reload this interface."
939 msgstr "Prosím znovu načtěte toto rozhraní."
940
941 #: staff.circ.print_list_template.import.error
942 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
943 msgid "Error exporting templates"
944 msgstr "Chyba při exportu šablon"
945
946 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
947 msgid "Receipt Template Editor"
948 msgstr "Editor šablon stvrzenek"
949
950 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
951 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
952 msgstr "Jste si jisti, že chcete zrušit přepravy pro exempláře: %1$s?"
953
954 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
955 msgid "Aborting Transits"
956 msgstr "Zrušení přeprav"
957
958 #: staff.circ.utils.yes
959 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
960 msgid "Yes"
961 msgstr "Ano"
962
963 #: staff.circ.utils.no
964 msgctxt "staff.circ.utils.no"
965 msgid "No"
966 msgstr "Ne"
967
968 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
969 msgid "Copy ID = %1$s"
970 msgstr "ID exempláře = %1$s"
971
972 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
973 msgid ""
974 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
975 "happened from a stale display?"
976 msgstr ""
977 "Tento exemplář již v době zrušení nebyl v přepravě. Možná se to stalo z "
978 "důvodu neaktualizovaného zobrazení?"
979
980 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
981 msgid "Transit not likely aborted."
982 msgstr "Přesun nebyl pravděpodobně zrušen."
983
984 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
985 msgid "Problem retrieving patron."
986 msgstr "Problém při načítání čtenáře."
987
988 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
989 msgid "Problem retrieving copy details."
990 msgstr "Problém při načítání detailů o exempláři."
991
992 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
993 msgid "Problem retrieving circulations."
994 msgstr "Problém při načítání výpůjček."
995
996 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
997 msgid "Timestamp"
998 msgstr "Časová značka"
999
1000 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
1001 msgid "Check Out Time"
1002 msgstr "Čas výpůjčky"
1003
1004 #: staff.circ.utils.offline.type
1005 msgid "Transaction Type"
1006 msgstr "Typ transakce"
1007
1008 #: staff.circ.utils.offline.noncat
1009 msgid "Non-Cataloged?"
1010 msgstr "Nekatalogizováno?"
1011
1012 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
1013 msgid "Non-Cataloged Type ID"
1014 msgstr "ID nezkatalogizovaného typu"
1015
1016 #: staff.circ.utils.offline.count
1017 msgid "Count"
1018 msgstr "Počet"
1019
1020 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
1021 msgid "Patron Barcode"
1022 msgstr "Čárový kód čtenáře"
1023
1024 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1025 msgid "Item Barcode"
1026 msgstr "Čárový kód exempláře"
1027
1028 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1029 msgid "Due Date"
1030 msgstr "K vrácení dne"
1031
1032 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1033 msgid "Back Date"
1034 msgstr "Zpětné datum vrácení"
1035
1036 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1037 msgid "Use Time"
1038 msgstr "Čas prezenční výpůjčky"
1039
1040 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1041 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1042 msgid "Not Cataloged"
1043 msgstr "Nekatalogizováno"
1044
1045 #: staff.circ.utils.retrieving
1046 msgid "Retrieving..."
1047 msgstr "Načítání..."
1048
1049 #: staff.circ.utils.owning_lib
1050 msgid "Owning Library"
1051 msgstr "Vlastnická knihovna"
1052
1053 #: staff.circ.utils.prefix
1054 msgid "CN Prefix"
1055 msgstr "Prefix signatury"
1056
1057 #: staff.circ.utils.suffix
1058 msgid "CN Suffix"
1059 msgstr "Sufix signatury"
1060
1061 #: staff.circ.utils.label_class
1062 msgid "Classification"
1063 msgstr "Třídění"
1064
1065 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1066 msgid "Short"
1067 msgstr "Krátká"
1068
1069 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1070 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1071 msgid "Normal"
1072 msgstr "Běžná"
1073
1074 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1075 msgid "Long"
1076 msgstr "Dlouhá"
1077
1078 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1079 msgid "Low"
1080 msgstr "Nízká"
1081
1082 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1083 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1084 msgid "Normal"
1085 msgstr "Běžná"
1086
1087 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1088 msgid "High"
1089 msgstr "Vysoká"
1090
1091 #: staff.circ.utils.circulate
1092 msgid "Circulate?"
1093 msgstr "Půjčovat?"
1094
1095 #: staff.circ.utils.deleted
1096 msgid "Deleted?"
1097 msgstr "Smazán?"
1098
1099 #: staff.circ.utils.holdable
1100 msgid "Holdable?"
1101 msgstr "Možno rezervovat?"
1102
1103 #: staff.circ.utils.floating
1104 msgid "Floating?"
1105 msgstr "Pohyblivý exemplář?"
1106
1107 #: staff.circ.utils.hold_note
1108 msgid "Hold Note(s) Count"
1109 msgstr "Počet poznámek k rezervacím"
1110
1111 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1112 msgid "Hold Note(s) Text"
1113 msgstr "Text poznámek  k rezervacím"
1114
1115 #: staff.circ.utils.staff_hold
1116 msgid "Staff Hold?"
1117 msgstr "Rezervace zadaná personálem?"
1118
1119 #: staff.circ.utils.opac_visible
1120 msgid "OPAC Visible?"
1121 msgstr "Viditelné v OPACu?"
1122
1123 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1124 msgid "Status Changed Time"
1125 msgstr "Čas změny statusu"
1126
1127 #: staff.circ.utils.reference
1128 msgid "Reference?"
1129 msgstr "Příruční knihovna?"
1130
1131 #: staff.circ.utils.deposit
1132 msgid "Deposit?"
1133 msgstr "Vklad?"
1134
1135 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1136 msgid "Quality"
1137 msgstr "Kvalita"
1138
1139 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1140 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1141 msgid "Good"
1142 msgstr "Dobrá"
1143
1144 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1145 msgid "Mediocre"
1146 msgstr "Průměrná"
1147
1148 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1149 #: staff.circ.utils.unset
1150 msgid "<Unset>"
1151 msgstr "<Nenastaveno>"
1152
1153 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1154 msgid "Checkout or Renew Library"
1155 msgstr "Výpůjční knihovna"
1156
1157 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1158 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1159 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1160
1161 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1162 msgid "Checkout Workstation"
1163 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1164
1165 #: staff.circ.utils.xact_start
1166 msgid "Checkout Date"
1167 msgstr "Datum výpůjčky"
1168
1169 #: staff.circ.utils.checkin_time
1170 msgid "Checkin Date"
1171 msgstr "Datum vrácení"
1172
1173 #: staff.circ.utils.xact_finish
1174 msgid "Transaction Finished"
1175 msgstr "Transakce dokončena"
1176
1177 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1178 msgid "Checkin Scan Date"
1179 msgstr "Datum skutečného vrácení"
1180
1181 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1182 msgid "Checkin Workstation"
1183 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
1184
1185 #: staff.circ.utils.create_date
1186 msgid "Date Created"
1187 msgstr "Datum vytvoření"
1188
1189 #: staff.circ.utils.edit_date
1190 msgid "Date Last Edited "
1191 msgstr "Datum poslední editace "
1192
1193 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1194 msgid "Date Record Created"
1195 msgstr "Datum vytvoření záznamu"
1196
1197 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1198 msgid "Date Record Last Edited "
1199 msgstr "Datum poslední editace záznamu "
1200
1201 #: staff.circ.utils.edition
1202 msgid "Edition"
1203 msgstr "Vydání"
1204
1205 #: staff.circ.utils.isbn
1206 msgid "ISBN"
1207 msgstr "ISBN"
1208
1209 #: staff.circ.utils.pubdate
1210 msgid "Publication Date"
1211 msgstr "Datum vydání"
1212
1213 #: staff.circ.utils.publisher
1214 msgid "Publisher"
1215 msgstr "Nakladatel"
1216
1217 #: staff.circ.utils.creator
1218 msgid "Created By"
1219 msgstr "Vytvořil(a)"
1220
1221 #: staff.circ.utils.owner
1222 msgid "Owned By"
1223 msgstr "Vlastník"
1224
1225 #: staff.circ.utils.editor
1226 msgid "Edited By"
1227 msgstr "Editováno"
1228
1229 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1230 #: staff.circ.utils.tcn
1231 msgid "TCN"
1232 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
1233
1234 #: staff.circ.utils.tcn_source
1235 msgid "TCN Source"
1236 msgstr "Zdroj kontrolního čísla záznamu (TCN)"
1237
1238 #: staff.circ.utils.stop_fines
1239 msgid "Fines Stopped"
1240 msgstr "Pokuty zastaveny"
1241
1242 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1243 msgid "Fines Stopped Time"
1244 msgstr "Čas zastavení pokut"
1245
1246 #: staff.circ.utils.route_to
1247 msgid "Route To"
1248 msgstr "Směrovat k"
1249
1250 #: staff.circ.utils.message
1251 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1252 msgid "Message"
1253 msgstr "Zpráva"
1254
1255 #: staff.circ.utils.uses
1256 msgid "# of Uses"
1257 msgstr "Počet použití"
1258
1259 #: staff.circ.utils.alert_message
1260 msgid "Alert Message"
1261 msgstr "Upozornění"
1262
1263 #: staff.circ.utils.barcode
1264 msgid "Barcode"
1265 msgstr "Čárový kód"
1266
1267 #: staff.circ.utils.title
1268 msgid "Title"
1269 msgstr "Název"
1270
1271 #: staff.circ.utils.author
1272 msgid "Author"
1273 msgstr "Autor"
1274
1275 #: staff.circ.utils.callnumber
1276 msgid "Call Number"
1277 msgstr "Signatura"
1278
1279 #: staff.circ.utils.transit_id
1280 msgid "Transit ID"
1281 msgstr "ID přepravy"
1282
1283 #: staff.circ.utils.transit_source
1284 msgid "Transit Source"
1285 msgstr "Zdroj přepravy"
1286
1287 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1288 msgid "Transit Send Time"
1289 msgstr "Čas odeslání přepravy"
1290
1291 #: staff.circ.utils.transit_dest
1292 msgid "Transit Destination"
1293 msgstr "Cíl přepravy"
1294
1295 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1296 msgid "Transit Completion Time"
1297 msgstr "Čas dokončení přepravy"
1298
1299 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1300 msgid "Transit Copy ID"
1301 msgstr "ID exempláře v přepravě"
1302
1303 #: staff.circ.utils.transit_copy_status
1304 msgid "Transit Copy Status"
1305 msgstr "Status exempláře v přesunu"
1306
1307 #: staff.circ.utils.request_lib
1308 msgid "Request Library (Full Name)"
1309 msgstr "Žádající knihovna (úplný název)"
1310
1311 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1312 msgid "Request Library"
1313 msgstr "Žádající knihovna"
1314
1315 #: staff.circ.utils.request_time
1316 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1317 msgid "Request Date"
1318 msgstr "Datum požadavku"
1319
1320 #. # Date the hold became available
1321 #: staff.circ.utils.available_time
1322 msgid "Available On"
1323 msgstr "Dostupné"
1324
1325 #. # Date the hold was captured
1326 #: staff.circ.utils.capture_time
1327 msgid "Capture Date"
1328 msgstr "Datum zachycení"
1329
1330 #. # Date the hold was cancelled
1331 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1332 msgid "Cancel Time"
1333 msgstr "Čas zrušení"
1334
1335 #: staff.circ.utils.hold.behind_desk
1336 msgid "Behind Desk"
1337 msgstr "U výpůjčního pultu"
1338
1339 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1340 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1341 msgid "Cancel Cause"
1342 msgstr "Důvod zrušení"
1343
1344 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1345 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1346 msgid "Cancel Note"
1347 msgstr "Poznámka týkající se zrušení"
1348
1349 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1350 msgid "Waiting for copy"
1351 msgstr "Čekání na exemplář"
1352
1353 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1354 msgid "Waiting for capture"
1355 msgstr "Čekání na zachycení"
1356
1357 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1358 msgid "In-Transit"
1359 msgstr "V přepravě"
1360
1361 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1362 msgid "Ready for pickup"
1363 msgstr "Připraveno pro vyzvednutí"
1364
1365 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1366 msgid "Reserved/Pending"
1367 msgstr "Rezervováno/Zatím nevyřízeno"
1368
1369 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1370 msgid "Canceled"
1371 msgstr "Zrušeno"
1372
1373 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1374 msgid "Suspended"
1375 msgstr "Pozastaveno"
1376
1377 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1378 msgctxt "staff.circ.utils.hold_status.8"
1379 msgid "Wrong Shelf"
1380 msgstr "Nesprávná police"
1381
1382 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1383 msgid "Post-Clear"
1384 msgstr "Následné vyčištění"
1385
1386 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1387 msgid "Need for Hold"
1388 msgstr "Potřebné pro rezervaci"
1389
1390 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1391 msgid "Need for Transit"
1392 msgstr "Potřebné pro přepravu"
1393
1394 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1395 msgid "Reshelve"
1396 msgstr "Znovu zařadit na regál"
1397
1398 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed
1399 msgctxt "staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed"
1400 msgid "Wrong Shelf"
1401 msgstr "Nesprávná police"
1402
1403 #: staff.circ.utils.frozen
1404 msgid "Frozen?"
1405 msgstr "Zmrazené?"
1406
1407 #: staff.circ.utils.active
1408 msgid "Active?"
1409 msgstr "Aktivní?"
1410
1411 #: staff.circ.utils.thaw_date
1412 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1413 msgid "Activation Date"
1414 msgstr "Datum aktivace"
1415
1416 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1417 msgid "No Date"
1418 msgstr "Bez data"
1419
1420 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1421 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1422 msgstr "Knihovna k vyzvednutí (úplné jméno)"
1423
1424 #: staff.circ.utils.current_shelf_lib
1425 msgid "Current Shelf Library (Full Name)"
1426 msgstr "Plné jméno knihovny, kde se nachází dané umístění (police)"
1427
1428 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1429 msgid "No Copy"
1430 msgstr "Bez exempláře"
1431
1432 #: staff.circ.utils.title.none
1433 msgid "No Title?"
1434 msgstr "Bez názvu?"
1435
1436 #: staff.circ.utils.author.none
1437 msgid "No Author?"
1438 msgstr "Bez autora?"
1439
1440 #: staff.circ.utils.notify_time
1441 msgid "Last Notify Time"
1442 msgstr "Čas posledního upozornění"
1443
1444 #: staff.circ.utils.notify_count
1445 msgid "Notices"
1446 msgstr "Upozornění"
1447
1448 #: staff.circ.utils.patron_alias
1449 msgid "Patron Alias"
1450 msgstr "Přezdívka čtenáře"
1451
1452 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1453 msgid "Patron Last Name"
1454 msgstr "Příjmení čtenáře"
1455
1456 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1457 msgid "Patron First Name"
1458 msgstr "Křestní jméno čtenáře"
1459
1460 #: staff.circ.utils.checkin.override
1461 msgid "Override Checkin Failure?"
1462 msgstr "Obejít selhání výpůjčky?"
1463
1464 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1465 msgid ""
1466 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1467 msgstr ""
1468 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", bude knihovna čtenáři dlužit "
1469 "zaplacený vklad."
1470
1471 #: staff.circ.utils.billable.amount
1472 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1473 msgstr "Za exemplář  %1$s bylo naúčtováno %2$s Kč"
1474
1475 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1476 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1477 msgstr "Pokuty: %1$s Kč"
1478
1479 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1480 msgid "Original hold for transit cancelled."
1481 msgstr "Původní rezervace určená k přepravě zrušena."
1482
1483 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1484 msgid "%1$s was already checked in."
1485 msgstr "%1$s již byl vrácen."
1486
1487 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1488 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1489 msgstr "Událost ITEM_NOT_CATALOGED, ale status exempláře je %1$s"
1490
1491 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1492 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1493 msgstr "Tento exemplář má být směrován do %1$s"
1494
1495 #: staff.circ.utils.route_item_error
1496 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1497 msgstr "Měli jsme obdržet ROUTE_ITEM"
1498
1499 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1500 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1501 msgstr "Stav \"Na regále s rezervacemi\", ale vlastní rezervace nenalezena."
1502
1503 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1504 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1505 msgstr "Stav \"Na regále s rezervacemi\", ale vlastní rezervace nenalezena."
1506
1507 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1508 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1509 msgid "Barcode: %1$s"
1510 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1511
1512 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1513 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1514 msgid "Title: %1$s"
1515 msgstr "Název: %1$s"
1516
1517 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1518 msgid "Copy Quality"
1519 msgstr "Kvalita exempláře"
1520
1521 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1522 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1523 msgid "Good"
1524 msgstr "Dobrá"
1525
1526 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1527 msgid "Any"
1528 msgstr "Jakákoliv"
1529
1530 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1531 msgid "Shelf Time"
1532 msgstr "Doba zařazení na regál"
1533
1534 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1535 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1536 msgid "Shelf Expire Time"
1537 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
1538
1539 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1540 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1541 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1542 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1543
1544 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1545 msgid "Hold for patron %1$s"
1546 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1547
1548 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1549 msgid "Notify by phone: %1$s"
1550 msgstr "Telefonické upozornění: %1$s"
1551
1552 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1553 msgid "Notify by text: %1$s"
1554 msgstr "SMS oznámení: %1$s"
1555
1556 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1557 msgid "Notify by email: %1$s"
1558 msgstr "Upozornění e-mailem: %1$s"
1559
1560 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1561 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1562 msgid "Request Date: %1$s"
1563 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1564
1565 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1566 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1567 msgid "Slip Date: %1$s"
1568 msgstr "Datum na stvrzence: %1$s"
1569
1570 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1571 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1572 msgstr "Poznámka personálu: %1$s : %2$s"
1573
1574 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1575 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1576 msgstr "Poznámka čtenáře: %1$s : %2$s"
1577
1578 #: staff.circ.utils.hold_slip
1579 msgid "Hold Slip"
1580 msgstr "Rezervační průvodka"
1581
1582 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1583 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1584 msgid "Print"
1585 msgstr "Tisk"
1586
1587 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1588 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1589 msgid "Do Not Print"
1590 msgstr "Netisknout"
1591
1592 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1593 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1594 msgid "Barcode: %1$s"
1595 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1596
1597 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1598 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1599 msgid "Title: %1$s"
1600 msgstr "Název: %1$s"
1601
1602 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1603 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1604 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1605 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s, %2$s %3$s"
1606
1607 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1608 msgid "Reservation for patron %1$s"
1609 msgstr "Rezervace pro čtenáře %1$s"
1610
1611 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1612 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1613 msgid "Request Date: %1$s"
1614 msgstr "Datum požadavku: %1$s"
1615
1616 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1617 msgid "Start Date: %1$s"
1618 msgstr "Počáteční datum: %1$s"
1619
1620 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1621 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1622 msgid "Slip Date: %1$s"
1623 msgstr "Datum na průvodce: %1$s"
1624
1625 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1626 msgid "Reservation Slip"
1627 msgstr "Rezervační průvodka"
1628
1629 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1630 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1631 msgid "Print"
1632 msgstr "Tisk"
1633
1634 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1635 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1636 msgid "Do Not Print"
1637 msgstr "Netisknout"
1638
1639 #: staff.circ.utils.transit_slip
1640 msgid "Transit Slip"
1641 msgstr "Přepravní průvodka"
1642
1643 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1644 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1645 msgid "Print"
1646 msgstr "Tisk"
1647
1648 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1649 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1650 msgid "Do Not Print"
1651 msgstr "Netisknout"
1652
1653 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1654 msgid ""
1655 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1656 "policy."
1657 msgstr ""
1658 "Tímto exemplářem mohla být splněna rezervace, ale zachycení exempláře bylo "
1659 "zdrženo z důvodu knihovních pravidel."
1660
1661 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1662 msgid "Hold Capture Delayed"
1663 msgstr "Zachycení rezervace zdrženo"
1664
1665 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1666 msgid "Do Not Capture "
1667 msgstr "Nezachycovat "
1668
1669 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1670 msgid "Capture"
1671 msgstr "Zachytit"
1672
1673 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1674 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1675 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1676
1677 #: staff.circ.utils.capture
1678 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1679 msgstr "%1$s byl zachycen pro rezervaci."
1680
1681 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1682 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1683 msgstr "%1$s potřebuje být zkatalogizován."
1684
1685 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1686 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1687 msgstr "FIXME -- tento případ \"%1$s\" nebyl vyřízen."
1688
1689 #: staff.circ.utils.msg.ok
1690 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1691 msgid "OK"
1692 msgstr "OK"
1693
1694 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1695 msgid "Destination: %1$s."
1696 msgstr "Cíl: %1$s."
1697
1698 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1699 msgid "We do not have a holds address for this library."
1700 msgstr "Nemáme adresu této knihovny pro zasílání rezervací."
1701
1702 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1703 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1704 msgstr "Nepodařilo se najít poštovní adresu."
1705
1706 #: staff.circ.utils.payload.author
1707 msgid "Author: %1$s"
1708 msgstr "Autor: %1$s"
1709
1710 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1711 msgid "%1$s is in transit."
1712 msgstr "%1$s je v přepravě."
1713
1714 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1715 msgid "Estimated Wait Time"
1716 msgstr "Odhadovaná doba čekání"
1717
1718 #: staff.circ.utils.potential_copies
1719 msgid "Potential Copies "
1720 msgstr "Potenciální exempláře "
1721
1722 #: staff.circ.utils.queue_position
1723 msgid "Queue Position"
1724 msgstr "Pozice ve frontě"
1725
1726 #: staff.circ.utils.total_holds
1727 msgid "Total Number of Holds"
1728 msgstr "Celkový počet rezervací"
1729
1730 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1731 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1732 msgstr "Nalezena položka v akvizičních seznamech (%1$s), ale bez objednávky"
1733
1734 #: staff.circ.work_log_column.message
1735 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1736 msgid "Message"
1737 msgstr "Zpráva"
1738
1739 #: staff.circ.work_log_column.when
1740 msgid "When"
1741 msgstr "Kdy"
1742
1743 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1744 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1745 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1746 msgstr "%1$s půjčil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1747
1748 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1749 #: staff.circ.work_log_renew.message
1750 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1751 msgstr "%1$s prodloužil %4$s čtenáři %3$s (%2$s)"
1752
1753 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1754 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1755 msgid ""
1756 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1757 msgstr ""
1758 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě. Směrovat do = %5$s"
1759
1760 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1761 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1762 msgid ""
1763 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1764 msgstr ""
1765 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s vedoucí k přepravě rezervace.  Směrovat do "
1766 "= %5$s"
1767
1768 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1769 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1770 msgid ""
1771 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1772 msgstr ""
1773 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, ale nic se nestalo. Směrovat do = %5$s"
1774
1775 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1776 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1777 msgid ""
1778 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1779 msgstr ""
1780 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s a nastala chyba.  Směrovat do = %5$s"
1781
1782 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1783 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1784 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1785 msgstr "%1$s úspěšně vrátil(a) %4$s. Směrovat do = %5$s"
1786
1787 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1788 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1789 msgid ""
1790 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1791 "Route To = %5$s"
1792 msgstr ""
1793 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což nasměrovalo exemplář na Regál s "
1794 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1795
1796 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1797 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1798 msgid ""
1799 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1800 "Shelf.  Route To = %5$s"
1801 msgstr ""
1802 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což směrovalo exemplář na Regál s "
1803 "rezervacemi.  Směrovat do = %5$s"
1804
1805 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1806 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1807 msgid ""
1808 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1809 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1810 msgstr ""
1811 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, což je předkatalogizovaný exemplář; je "
1812 "určen ke katalogizaci. Směrovat do = %5$s"
1813
1814 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1815 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1816 msgid ""
1817 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1818 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1819 msgstr ""
1820 "%1$s se pokusil(a) o vrácení %4$s, který nebyl nalezen, a proto byl předán "
1821 "ke katalogizaci.  Směrovat do = %5$s"
1822
1823 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1824 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1825 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1826 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1827 msgstr "%1$s přijal(a) %6$s (%11$s) za %3$s (%2$s)."
1828
1829 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1830 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1831 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1832 msgid ""
1833 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1834 "this reason: %13$s"
1835 msgstr ""
1836 "%1$s se pokusil(a) vytisknout potvrzení na %6$s (%11$s) pro %3$s (%2$s), což "
1837 "se nezdařilo z tohoto důvodu: %13$s"
1838
1839 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1840 msgid "Hold Capture"
1841 msgstr "Zachycení rezervace"
1842
1843 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1844 msgid "Item Check In"
1845 msgstr "Vrácení exempláře"
1846
1847 #: staff.circ.renew.tab.label
1848 msgid "Renew Items"
1849 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
1850
1851 #: staff.circ.checkin.error
1852 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1853 msgstr "Vrácení se nezdařilo (v circ.util.checkin) (%1$s): "
1854
1855 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1856 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1857 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1858 msgid ""
1859 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1860 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1861 msgstr ""
1862 "Vrácení se nezdařilo. Pokud byste chtěli využít offline rozhraní, v horním "
1863 "menu zvolte Výpůjčky -> Offline rozhraní"
1864
1865 #: staff.circ.checkin.possible_dupe_scan
1866 msgid ""
1867 "Check In May Have Failed.  Possible double-scan of the barcode.  Use Item "
1868 "Status to confirm Check In and possible Hold capture."
1869 msgstr ""
1870 "Vrácení se pravděpodobně nezdařilo. Je možné, že čárový kód byl načten "
1871 "dvakrát.  Pro kontrolu vrácení exempláře a případných rezervací  použijte "
1872 "rozhraní pro status exempláře."
1873
1874 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1875 msgid "Renew Failed for %1$s"
1876 msgstr "Prodloužení %1$s se nezdařilo"
1877
1878 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1879 msgid "Override Renew Failure?"
1880 msgstr "Obejít chybu při prodloužení?"
1881
1882 #: staff.circ.renew.barcode
1883 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1884 msgid "Barcode: %1$s"
1885 msgstr "Čárový kód: %1$s"
1886
1887 #: staff.circ.renew.barcode.status
1888 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1889 msgstr "Čárový kód: %1$s Status: %2$s"
1890
1891 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1892 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1893 msgstr "Čárový kód: %1$s  Zpráva: %2$s"
1894
1895 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1896 msgid ""
1897 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1898 "the patron's account if this action is overrided."
1899 msgstr ""
1900 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", pro exemplář s čárovým kódem %1$s "
1901 "bude čtenáři naúčtován poplatek \"vklad\"."
1902
1903 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1904 msgid ""
1905 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1906 "to the patron's account if this action is overrided."
1907 msgstr ""
1908 "Pokud nyní zvolíte možnost \"obejít\", za exemplář s čárovým kódem %1$s bude "
1909 "čtenáři naúčtován poplatek za půjčení."
1910
1911 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1912 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1913 msgstr "Opravdu chcete aktivovat rezervaci %1$s?"
1914
1915 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1916 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1917 msgstr "Opravdu chcete aktivovat rezervace %1$s?"
1918
1919 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1920 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1921 msgstr "Opravdu chcete pozastavit rezervaci %1$s?"
1922
1923 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1924 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1925 msgstr "Opravdu chcete pozastavit rezervace %1$s?"
1926
1927 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1928 msgid ""
1929 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1930 "This will also Suspend the hold."
1931 msgstr ""
1932 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1933 "rezervace %1$s.  To také rezervaci pozastaví."
1934
1935 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1936 msgid ""
1937 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1938 "This will also Suspend the holds."
1939 msgstr ""
1940 "Prosím zadejte datum aktivace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1941 "rezervace %1$s. To také rezervace pozastaví."
1942
1943 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1944 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1945 msgid "Activation Date"
1946 msgstr "Datum aktivace"
1947
1948 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1949 msgid ""
1950 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1951 "reorders the holds queue."
1952 msgstr ""
1953 "Zadejte nové datum požadavku na rezervaci %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní to pořadí "
1954 "ve frontě rezervací."
1955
1956 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1957 msgid ""
1958 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1959 "reorders the holds queue."
1960 msgstr ""
1961 "Zadejte prosím nové datum požadavků na rezervace %1$s.  VAROVÁNÍ: Ovlivní to "
1962 "pořadí ve frontě rezervací."
1963
1964 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1965 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1966 msgid "Request Date"
1967 msgstr "Datum požadavku"
1968
1969 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1970 msgid ""
1971 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1972 msgstr ""
1973 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1974 "rezervaci %1$s."
1975
1976 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1977 msgid ""
1978 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1979 msgstr ""
1980 "Prosím zadejte datum expirace (nebo v Odstranit zvolte nenastaveno) pro "
1981 "rezervace %1$s."
1982
1983 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1984 msgid "Expiration Date"
1985 msgstr "Datum expirace"
1986
1987 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1988 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1989 msgstr ""
1990 "Prosím zadejte datum expirace rezervace %1$s na regále s rezervacemi."
1991
1992 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1993 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1994 msgstr ""
1995 "Prosím zadejte datum expirace rezervací %1$s na regále s rezervacemi."
1996
1997 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1998 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
1999 msgid "Shelf Expire Time"
2000 msgstr "Expirace rezervací na regále s rezervacemi"
2001
2002 #: staff.circ.holds.modifying_holds
2003 msgid "Modifying Holds"
2004 msgstr "Úprava rezervací"
2005
2006 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
2007 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
2008 msgid "Yes"
2009 msgstr "Ano"
2010
2011 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
2012 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
2013 msgid "No"
2014 msgstr "Ne"
2015
2016 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
2017 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
2018 msgstr "Počet neaktualizovaných rezervací: %1$s "
2019
2020 #: staff.circ.holds.already_activated
2021 msgid "Hold %1$s was already activated."
2022 msgstr "Rezervace %1$s již byla aktivována."
2023
2024 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
2025 msgid "Holds %1$s were already activated."
2026 msgstr "Rezervace %1$s již byly aktivovány."
2027
2028 #: staff.circ.holds.already_suspended
2029 msgid "Hold %1$s was already suspended."
2030 msgstr "Rezervace %1$s již byla pozastavena."
2031
2032 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
2033 msgid "Holds %1$s were already suspended."
2034 msgstr "Rezervace %1$s již byly pozastaveny."
2035
2036 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
2037 msgid "Holds not likely modified."
2038 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly upraveny."
2039
2040 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
2041 msgid "Holds not likely activated."
2042 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly aktivovány."
2043
2044 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
2045 msgid "Holds not likely suspended."
2046 msgstr "Rezervace pravděpodobně nebyly pozastaveny."
2047
2048 #: staff.circ.holds.alt_view.label
2049 msgid "Detail View"
2050 msgstr "Detailní zobrazení"
2051
2052 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
2053 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2054 msgid "V"
2055 msgstr "V"
2056
2057 #: staff.circ.holds.list_view.label
2058 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2059 msgid "List View"
2060 msgstr "Zobrazení formou seznamu"
2061
2062 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2063 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2064 msgid "V"
2065 msgstr "V"
2066
2067 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2068 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2069 msgstr "Zadejte čárový kód pro exemplář s chybějícími částmi:"
2070
2071 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2072 msgid "Missing Pieces"
2073 msgstr "Chybějící části"
2074
2075 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2076 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2077 msgstr "Exemplář s čárovým kódem \"%1$s\" neexistuje"
2078
2079 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message.label
2080 msgid "Transit Copy Status Message"
2081 msgstr "Zpráva o statusu exempláře v přesunu"
2082
2083 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message
2084 msgid "This item is in status %1$s, additional staff action may be required."
2085 msgstr ""
2086 "Tento exemplář má status  %1$s (může být vyžadována  akce personálu)."
2087
2088 #~ msgid ""
2089 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2090 #~ "volume itself."
2091 #~ msgstr ""
2092 #~ "Před smazáním celého svazku musíte smazat všechny exempláře ve svazku."
2093
2094 #~ msgid "Volumes deleted."
2095 #~ msgstr "Svazky smazány."
2096
2097 #~ msgid "Hold Note(s)"
2098 #~ msgstr "Poznámka(y) o rezervaci"
2099
2100 #~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
2101 #~ msgstr ""
2102 #~ "Špatně načtený čárový kód nebo nezkatalogizovaný exemplář. Vypůjčit jako "
2103 #~ "předkatalogizovaný exemplář?"
2104
2105 #~ msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
2106 #~ msgstr "Opravdu chcete smazat tyto exempláře? %1$s"