84d0870f0a85daae6a0ffb773c33b3d27aa7230f
[Evergreen.git] / build / i18n / po / bootstrap-opac / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2020 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2020
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2020.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2020-10-07 17:12+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2020-09-18 20:01+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2020-10-08 05:46+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build d50d1e75c500726862802414f880ee3e3bb759bf)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:62
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another "
24 "patron.\n"
25 "                You may select another username when finalizing your\n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Upozornění: Zvolené uživatelské jméno pravděpodobně používá "
31 "jiný čtenář.\n"
32 "                Uživatelské jméno můžete zvolit při dokončení registrace\n"
33 "                nebo v online katalogu.\n"
34 "                "
35
36 #. (pubdate_clean)
37 #. (copyright_clean)
38 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:119
39 msgid " (%1)"
40 msgstr " (%1)"
41
42 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:166
43 msgid " / "
44 msgstr " / "
45
46 #. (attrs.title)
47 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:388
48 msgid " Add %1 to basket"
49 msgstr " Přidat %1 do košíku"
50
51 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:48
52 msgid " Due "
53 msgstr " K vrácení "
54
55 #. (attrs.title)
56 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:395
57 msgid " Remove %1 from basket"
58 msgstr " Odebrat %1 z košíku"
59
60 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:51
61 msgid " Returned&#42;"
62 msgstr " Vráceno&#42;"
63
64 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:50
65 msgid " Returned/Renewed"
66 msgstr " Vráceno/Prodlouženo"
67
68 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:403
69 msgid " View Basket"
70 msgstr " Zobrazit košík"
71
72 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:405
73 msgid " View My Basket"
74 msgstr " Zobrazit můj košík"
75
76 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:132
77 msgid " edit"
78 msgstr " upravit"
79
80 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
81 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:15
82 msgid ""
83 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
84 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
85 "username."
86 msgstr ""
87 "\"%1\" není platné uživatelské jméno. Uživatelská jména nejsmějí obsahovat "
88 "mezery ani vypadat jako čárové kódy, případně mohou mít další omezení. "
89 "Prosím, zkuste použít jiné uživatelské jméno."
90
91 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/header.tt2:1
92 msgid "$%.2f"
93 msgstr "$%.2f"
94
95 #. (date1)
96 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:72
97 msgid "%1"
98 msgstr "%1"
99
100 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
101 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:44
102 msgid "%1 "
103 msgstr "%1 "
104
105 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
106 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:44
107 msgid "%1 %2"
108 msgstr "%1 %2"
109
110 #. (copy.label, copy_org.name)
111 #. (title, hold.hold.part.label)
112 #. (title, part.label)
113 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:346 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:57
114 msgid "%1 (%2)"
115 msgstr "%1 (%2)"
116
117 #. (bib_lib_name)
118 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:63
119 msgid "%1 (foreign item)"
120 msgstr "%1 (cizí exemplář)"
121
122 #. (ctx.page_title, libname)
123 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:37
124 msgid "%1 - %2"
125 msgstr "%1 - %2"
126
127 #. (libname)
128 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:39
129 msgid "%1 OpenSearch"
130 msgstr "%1 OpenSearch"
131
132 #. (ou_avail, ou_count, ou_name)
133 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
134 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
135 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/copy_counts.tt2:34
136 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
137 msgstr "Dostupné pro výpůjčku: %1 z %2 exemplářů  (%3)"
138
139 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/header.tt2:1
140 msgid "%m/%d/%Y"
141 msgstr "%d.%m.%Y"
142
143 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
144 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:471
145 msgid ""
146 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
147 "copies)."
148 msgstr "%1 (na celkový počet %2 exemplářů)"
149
150 #. (hwait)
151 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:42
152 msgid "%quant(%1,day,days)"
153 msgstr "%quant(%1,den,dny)"
154
155 #. (fcount)
156 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:176
157 msgid "%quant(%1,filter,filters) applied"
158 msgstr "%quant(%1,filtr,filtry) applied"
159
160 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:41
161 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
162 msgstr "&#9668; Zpět k seskupeným výsledkům"
163
164 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:14
165 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
166 msgstr "&lt;&lt; Předchozí stránka"
167
168 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
169 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:33
170 msgid "(%1)"
171 msgstr "(%1)"
172
173 #. (example)
174 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:198
175 msgid "(Example: %1)"
176 msgstr "(Příklad: %1)"
177
178 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:48
179 msgid "(Show preferred library)"
180 msgstr "(Zobrazit preferovanou knihovnu)"
181
182 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:28
183 msgid "(Show)"
184 msgstr "(Zobrazit)"
185
186 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
187 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
188 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:51
189 msgid "(example: %1)"
190 msgstr "(příklad: %1)"
191
192 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
193 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:59
194 msgid ""
195 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
196 "end in %4.)"
197 msgstr ""
198 "(příklady: %1 pro fráze začínající termíny %2. %3 pro fráze končící %4.)"
199
200 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:117
201 msgid "(fines accruing)"
202 msgstr "(narůstající pokuty)"
203
204 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:74
205 msgid "(not shown)"
206 msgstr "(nezobrazeno)"
207
208 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
209 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:62
210 msgid "(page %1 of %2)"
211 msgstr "(strana %1 z  %2)"
212
213 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:173
214 msgid "- All Parts -"
215 msgstr "- Všecny části -"
216
217 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/check_value_selector.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
218 msgid "-- Any --"
219 msgstr "-- Kterýkoliv --"
220
221 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:4
222 msgid "-- Basket Actions --"
223 msgstr "-- Akce pro košík --"
224
225 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:86
226 msgid "... from basket"
227 msgstr "... z košiku"
228
229 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:223
230 msgid ""
231 "<br>No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
232 "address."
233 msgstr ""
234 "<br>Není nastavena e-mailová adresa.  Pro nastavení e-mailové adresy "
235 "použijte \"Můj účet\"."
236
237 #. (fmt_expire_date)
238 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:27
239 msgid ""
240 "<br>Your library card has expired.<br>Please contact a librarian to resolve "
241 "this issue."
242 msgstr ""
243 "<br>Platnost vaší registrace skončila.<br>Pro vyřešení tohoto problému je "
244 "nutné kontaktovat knihovnu."
245
246 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
247 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
248 msgid ""
249 "<i class='fas fa-book' aria-hidden='true'></i> <span "
250 "class='sumNum'>%1</span>Items Checked Out"
251 msgstr ""
252 "<i class='fas fa-book' aria-hidden='true'></i> <span "
253 "class='sumNum'>%1</span>Vypůjčené jednotky"
254
255 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
256 msgid ""
257 "<i class='fas fa-book-reader' aria-hidden='true'></i> Current Items Checked "
258 "Out"
259 msgstr ""
260 "<i class='fas fa-book-reader' aria-hidden='true'></i> Aktuálně vypůjčené "
261 "jednotky"
262
263 #. (ctx.user_stats.holds.total, ctx.user_stats.holds.ready)
264 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
265 msgid ""
266 "<i class='fas fa-clock' aria-hidden='true'></i> <span "
267 "class='sumNum'>%1</span>Holds / <span class='sumNum'>%2</span> Ready"
268 msgstr ""
269 "<i class='fas fa-clock' aria-hidden='true'></i> <span "
270 "class='sumNum'>%1</span>Rezervace / <span class='sumNum'>%2</span> Připraveno"
271
272 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
273 msgid "<i class='fas fa-cog' aria-hidden='true'></i> Preferences"
274 msgstr "<i class='fas fa-cog' aria-hidden='true'></i> Předvolby"
275
276 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
277 msgid ""
278 "<i class='fas fa-desktop' aria-hidden='true'></i> E-Items Currently Checked "
279 "Out"
280 msgstr ""
281 "<i class='fas fa-desktop' aria-hidden='true'></i> Aktuálně vypůjčené e-knihy"
282
283 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
284 msgid "<i class='fas fa-desktop' aria-hidden='true'></i> E-Items on Hold"
285 msgstr ""
286 "<i class='fas fa-desktop' aria-hidden='true'></i> Rezervované e-knihy"
287
288 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
289 msgid ""
290 "<i class='fas fa-download' aria-hidden='true'></i>  E-Items Ready for "
291 "Checkout"
292 msgstr ""
293 "<i class='fas fa-download' aria-hidden='true'></i>  E-knihy připravené k "
294 "vyzvednutí"
295
296 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
297 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
298 msgid ""
299 "<i class='fas fa-envelope' aria-hidden='true'></i> <span "
300 "class='sumNum'>%1</span>Messages"
301 msgstr ""
302 "<i class='fas fa-envelope' aria-hidden='true'></i> <span "
303 "class='sumNum'>%1</span>Zprávy"
304
305 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
306 msgid ""
307 "<i class='fas fa-exclamation-circle' aria-hidden='true'></i> Notifications"
308 msgstr ""
309 "<i class='fas fa-exclamation-circle' aria-hidden='true'></i> Upozornění"
310
311 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
312 msgid ""
313 "<i class='fas fa-file-invoice' aria-hidden='true'></i> Current Charges"
314 msgstr ""
315 "<i class='fas fa-file-invoice' aria-hidden='true'></i> Aktuální poplatky"
316
317 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
318 msgid "<i class='fas fa-hands' aria-hidden='true'></i> Items on Hold"
319 msgstr "<i class='fas fa-hands' aria-hidden='true'></i> Rezervované jednotky"
320
321 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
322 msgid "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Check Out History"
323 msgstr "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Historie výpůjček"
324
325 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
326 msgid "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Holds History"
327 msgstr "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Historie rezervací"
328
329 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
330 msgid "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Payment History"
331 msgstr "<i class='fas fa-history' aria-hidden='true'></i> Historie plateb"
332
333 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
334 msgid "<i class='fas fa-home' aria-hidden='true'></i> Home"
335 msgstr "<i class='fas fa-home' aria-hidden='true'></i> Domů"
336
337 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
338 msgid "<i class='fas fa-list' aria-hidden='true'></i> Lists"
339 msgstr "<i class='fas fa-list' aria-hidden='true'></i> Seznamy"
340
341 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
342 msgid "<i class='fas fa-list' aria-hidden='true'></i> My Lists"
343 msgstr "<i class='fas fa-list' aria-hidden='true'></i> Moje seznamy"
344
345 #. (money(ctx.user_stats.fines.balance_owed))
346 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
347 msgid ""
348 "<i class='fas fa-money-check-alt' aria-hidden='true'></i> <span "
349 "class='sumNum'>%1</span>Charges"
350 msgstr ""
351 "<i class='fas fa-money-check-alt' aria-hidden='true'></i> <span "
352 "class='sumNum'>%1</span>Poplatky"
353
354 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
355 msgid "<i class='fas fa-search' aria-hidden='true'></i> Search & History"
356 msgstr ""
357 "<i class='fas fa-search' aria-hidden='true'></i> Vyhledávání a historie"
358
359 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
360 msgid "<i class='fas fa-splotch' aria-hidden='true'></i>  Reservations"
361 msgstr "<i class='fas fa-splotch' aria-hidden='true'></i>  Rezervace"
362
363 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
364 msgid ""
365 "<i class='fas fa-user-cog' aria-hidden='true'></i> Personal Information"
366 msgstr "<i class='fas fa-user-cog' aria-hidden='true'></i> Osobní údaje"
367
368 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
369 msgid "?"
370 msgstr "?"
371
372 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/list/update.tt2:15
373 msgid "A list name is required"
374 msgstr "Je nutné zadat jméno seznamu"
375
376 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:77
377 msgid "A registration error has occurred"
378 msgstr "Při registraci nastala chyba"
379
380 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:266
381 msgid ""
382 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
383 "fulfilled until it has been activated."
384 msgstr ""
385 "Pozastavená rezervace zůstane na svém místě ve frontě, ale nebude vyřízena, "
386 "dokud nebude aktivována."
387
388 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:106
389 msgid "AND"
390 msgstr "A zároveň"
391
392 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
393 msgid "Abridger"
394 msgstr "Autor výtahu"
395
396 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:140
397 msgid "Account Creation Date"
398 msgstr "Datum vytvoření účtu"
399
400 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:145
401 msgid "Account Expiration Date"
402 msgstr "Registrace končí"
403
404 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:19
405 msgid "Account Expiration Date - "
406 msgstr "Registrace končí  - "
407
408 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:29
409 msgid "Account Home"
410 msgstr "Domovská stránka účtu"
411
412 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:6
413 msgid "Account Information and Preferences"
414 msgstr "Přehled a nastavení uživatelského účtu"
415
416 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/login.tt2:6
417 msgid "Account Login"
418 msgstr "Přihlášení do uživatelkého účtu"
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/login.tt2:12
421 msgid "Account Login Form"
422 msgstr "Formulář pro přihlášení do účtu"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:49
425 msgid "Account Registration"
426 msgstr "Registrace účtu"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:31
429 msgid "Account Successfully Updated"
430 msgstr "Uživatelský účet byl úspěšně aktualizován"
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
433 msgid "Account Summary"
434 msgstr "Přehled účtu"
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:8
437 msgid "Account preference"
438 msgstr "Nastavení účtu"
439
440 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
441 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
442 msgstr "Poznámka k akumulaci nebo četnosti užití: "
443
444 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
445 msgid "Action Note: "
446 msgstr "Poznámka o akci "
447
448 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:702 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:707 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3596 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3601 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:25
449 msgid "Actions"
450 msgstr "Akce"
451
452 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:26
453 msgid "Activate"
454 msgstr "Aktivovat"
455
456 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:24
457 msgid "Activate On"
458 msgstr "Aktivovat k datu"
459
460 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:279
461 msgid "Activate on"
462 msgstr "Aktivovat k datu"
463
464 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:246
465 msgid "Active Addresses"
466 msgstr "Aktivní adresy"
467
468 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:113
469 msgid "Active Barcode"
470 msgstr "Čárový kód aktivního průkazu"
471
472 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:50
473 msgid "Active/Create Date"
474 msgstr "Datum aktivace/vytvoření"
475
476 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:70
477 msgid "Active?"
478 msgstr "Aktivní?"
479
480 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
481 msgid "Actor"
482 msgstr "Účinkující"
483
484 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
485 msgid "Adapter"
486 msgstr "Autor adaptace"
487
488 #. (attrs.title)
489 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:406
490 msgid "Add %1 to basket"
491 msgstr "Přidat %1 do košíku"
492
493 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:20
494 msgid "Add Basket to Bucket"
495 msgstr "Přidat košík do seznamu"
496
497 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:17
498 msgid "Add Basket to Saved List"
499 msgstr "Přidat košík do uloženého seznamu"
500
501 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/expert.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:17
502 msgid "Add Search Row"
503 msgstr "Přidat vyhledávací řádek"
504
505 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:380 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:85
506 msgid "Add to Basket"
507 msgstr "Přidat do košíku"
508
509 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:390 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:408
510 msgid "Add to basket"
511 msgstr "Přidat do košíku"
512
513 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
514 msgid "Add to my list"
515 msgstr "Přidat do mého seznamu"
516
517 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/bookbag_actions.tt2:84
518 msgid "Add to new list"
519 msgstr "Přidat do nového seznamu"
520
521 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:174
522 msgid "Add to this list"
523 msgstr "Přidat do tohoto seznamu"
524
525 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/authors.tt2:3
526 msgid "Added Author"
527 msgstr "Další  autor"
528
529 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
530 msgid "Additional Content"
531 msgstr "Doplňující informace k obsahu"
532
533 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
534 msgid "Additional Index Information"
535 msgstr "Další informace o rejstříku"
536
537 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
538 msgid "Additional Physical Form available Note: "
539 msgstr "Poznámka o doplňkovém fyzickém nosiči "
540
541 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:67
542 msgid "Additional Resources"
543 msgstr "Doplňkové zdroje"
544
545 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
546 msgid "Additional Supplement Information"
547 msgstr "Další informace o doplňcích"
548
549 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
550 msgid "Additional Volume Information"
551 msgstr "Další informace o svazku"
552
553 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:25
554 msgid "Additional search filters and navigation"
555 msgstr "Další vyhledávací filtry a navigace"
556
557 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:247
558 msgid "Address Type"
559 msgstr "Typ adresy"
560
561 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:238
562 msgid "Address changes will be verified by staff"
563 msgstr ""
564 "Změna adresy bude platná teprve po jejím potvrzení personálem knihovny"
565
566 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
567 msgid "Addressee"
568 msgstr "Adresát"
569
570 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:190
571 msgid "Addresses"
572 msgstr "Adresy"
573
574 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:40
575 msgid "Adjacency"
576 msgstr "Blízkost"
577
578 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:303
579 msgid "Advanced Hold Options"
580 msgstr "Pokročilé možnosti rezervace"
581
582 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:20
583 msgid "Advanced Search"
584 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
585
586 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:92
587 msgid "After"
588 msgstr "Po"
589
590 #. (date1)
591 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:74
592 msgid "After %1"
593 msgstr "Po  %1"
594
595 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:49
596 msgid "Age Hold Protection"
597 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
598
599 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
600 msgid "All Formats"
601 msgstr "Všechny formáty"
602
603 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
604 msgid "All Libraries"
605 msgstr "Ve všech knihovnách"
606
607 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:160
608 msgid "All Parts"
609 msgstr "Všechny části"
610
611 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:112
612 msgid ""
613 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
614 "Placing this hold could result in longer wait times."
615 msgstr ""
616 "Všechny volné exempláře jsou momentálně dostupné pouze mimo knihovnu, kterou "
617 "jste označila(a) pro vyzvednutí. Pokud zadáte tuto rezervaci, může její "
618 "splnění trvat velmi dlouho."
619
620 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:127
621 msgid "Allow others to use my account"
622 msgstr "Povolit ostatním použít můj účet"
623
624 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:39
625 msgid "Amount"
626 msgstr "Částka"
627
628 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:95
629 msgid ""
630 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
631 "the issue to library staff."
632 msgstr ""
633 "Při prohlížení záznamů došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat za chvíli "
634 "nebo o problému informujte personál knihovny."
635
636 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
637 msgid "Analyst"
638 msgstr "Komentátor"
639
640 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:55
641 msgid "Anchored Searching"
642 msgstr "Připojené vyhledávání"
643
644 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:34
645 msgid "And"
646 msgstr "A  zároveň"
647
648 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
649 msgid "Animator"
650 msgstr "Animátor"
651
652 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
653 msgid "Annotation"
654 msgstr "Anotace"
655
656 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
657 msgid "Annotator"
658 msgstr "Autor rukopisných poznámek"
659
660 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
661 msgid "Appellant"
662 msgstr "Odvolávající se strana"
663
664 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
665 msgid "Appellee"
666 msgstr "Odpůrce stěžovatele"
667
668 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
669 msgid "Applicant"
670 msgstr "Uchazeč"
671
672 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:196
673 msgid "April (4)"
674 msgstr "Duben (4)"
675
676 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
677 msgid "Architect"
678 msgstr "Architekt"
679
680 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:43
681 msgid "Are you sure you are ready to charge "
682 msgstr "Opravdu chcete zaplatit "
683
684 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:27
685 msgid "Are you sure you wish to cancel the selected hold(s)?"
686 msgstr "Opravdu chcete zrušit vybranou rezervaci (rezervace)?"
687
688 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:21
689 msgid "Are you sure you wish to continue?"
690 msgstr "Opravdu chcete pokračovat?"
691
692 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:35
693 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
694 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané položky?"
695
696 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:69
697 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected message(s)?"
698 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybrané zprávy?"
699
700 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:19
701 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this message?"
702 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tuto zprávu?"
703
704 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:28
705 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
706 msgstr "Opravdu chcet prodloužit výpůjční lhůtu vybraných jednotek?"
707
708 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
709 msgid "Arranger"
710 msgstr "Autor aranžmá"
711
712 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
713 msgid "Art copyist"
714 msgstr "Kopírovatel umění"
715
716 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
717 msgid "Art director"
718 msgstr "Umělecký vedoucí"
719
720 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
721 msgid "Artist"
722 msgstr "Umělec"
723
724 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
725 msgid "Artistic director"
726 msgstr "Umělecký vedoucí"
727
728 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
729 msgid "Assignee"
730 msgstr "Nabyvatel autorského práva"
731
732 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
733 msgid "Associated name"
734 msgstr "Přidružené jméno"
735
736 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:123
737 msgid "At least"
738 msgstr "Minimálně"
739
740 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
741 msgid "Attributed name"
742 msgstr "Připisované jméno"
743
744 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
745 msgid "Auctioneer"
746 msgstr "Licitátor"
747
748 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
749 msgid "Audience"
750 msgstr "Čtenářské určení"
751
752 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:200
753 msgid "August (8)"
754 msgstr "Srpen (8)"
755
756 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:669 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:677 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:686 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:694 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:700 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:705 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3563 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3571 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3580 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3588 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3594 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3599 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/authors.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
757 msgid "Author"
758 msgstr "Autor"
759
760 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/addedcontent.tt2:4
761 msgid "Author Notes"
762 msgstr "Poznámky o autorovi"
763
764 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/authors.tt2:3
765 msgid "Author Notes: "
766 msgstr "Poznámky o autorovi "
767
768 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
769 msgid "Author in quotations or text abstracts"
770 msgstr "Autor  citací nebo úryvků textu"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
773 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
774 msgstr "Autor doslovu, tiráže atd."
775
776 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
777 msgid "Author of dialog"
778 msgstr "Autor dialogů"
779
780 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
781 msgid "Author of introduction, etc."
782 msgstr "Autor předmluvy, atd."
783
784 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:302 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:338 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:82
785 msgid "Author(s)"
786 msgstr "Autor (autoři)"
787
788 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:10
789 msgid "Author: A to Z"
790 msgstr "Autor: A až Z"
791
792 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:11
793 msgid "Author: Z to A"
794 msgstr "Autor: Z až A"
795
796 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
797 msgid "Authors"
798 msgstr "Autoři"
799
800 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
801 msgid "Autographer"
802 msgstr "Přepisovatel notového záznamu"
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:4
805 msgid "Available"
806 msgstr "Volné"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/avail.tt2:29
809 msgid "Available Formats"
810 msgstr "Dostupné formáty"
811
812 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
813 msgid "Available copies"
814 msgstr "Exempláře k vypůjčení"
815
816 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
817 msgid "Awards Note: "
818 msgstr "Poznámky k oceněním: "
819
820 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
821 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
822 msgstr "Ocenění, recenze a další doporučené čtení"
823
824 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:65
825 msgid "Back"
826 msgstr "Zpět"
827
828 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:22
829 msgid "Back To Results"
830 msgstr "Zpět k výsledkům"
831
832 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:158
833 msgid "Back To Search"
834 msgstr "Zpět k vyhledávání"
835
836 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:59
837 msgid "Back to My Acccount"
838 msgstr "Zpět do Mého účtu"
839
840 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_email.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_print.tt2:24
841 msgid "Back to Payments History"
842 msgstr "Zpět na historii plateb"
843
844 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:28
845 msgid "Back to Record"
846 msgstr "Zpět na záznam"
847
848 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:52
849 msgid "Back to results"
850 msgstr "Zpět k výsledkům"
851
852 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:236
853 msgid "Badges:"
854 msgstr "Známky:"
855
856 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:672 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:681 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3566 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3575 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
857 msgid "Barcode"
858 msgstr "Čárový kód"
859
860 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:54
861 msgid "Barcode:"
862 msgstr "Čárový kód:"
863
864 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:309
865 msgid "Basic Hold Options"
866 msgstr "Základní možnosti rezervace"
867
868 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:8
869 msgid "Basic Search"
870 msgstr "Základní vyhledávání"
871
872 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:4
873 msgid "Basket"
874 msgstr "Košík"
875
876 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/temp_warn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/temp_warn.tt2:6
877 msgid "Basket Warning"
878 msgstr "Upozornění ke košíku"
879
880 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:92
881 msgid "Before"
882 msgstr "Před"
883
884 #. (date1)
885 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:73
886 msgid "Before %1"
887 msgstr "Před %1"
888
889 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:92
890 msgid "Between"
891 msgstr "Mezi"
892
893 #. (date1, date2)
894 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:75
895 msgid "Between %1 and %2"
896 msgstr "Mezi %1 a %2"
897
898 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3
899 msgid "Bib Level"
900 msgstr "Bibliografická úroveň"
901
902 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
903 msgid "Bibliographic antecedent"
904 msgstr "Bibliografický předchůdce"
905
906 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
907 msgid "Bibliography, etc. Note: "
908 msgstr "Poznámka o bibliografii apod.: "
909
910 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:102
911 msgid "Billing Information"
912 msgstr "Informace o účetních transakcích"
913
914 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:45
915 msgid "Billing Type"
916 msgstr "Typ poplatku"
917
918 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
919 msgid "Binder"
920 msgstr "Knihař"
921
922 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
923 msgid "Binding Information: "
924 msgstr "Informace o vazbě: "
925
926 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
927 msgid "Binding designer"
928 msgstr "Výtvarník vazby"
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
931 msgid "Biographical Subject: "
932 msgstr "Biografiské předmětové heslo "
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
935 msgid "Biographical or Historical Data: "
936 msgstr "Bibliografické nebo historické údaje "
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
939 msgid "Blurb writer"
940 msgstr "Autor záložky"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/misc_util.tt2:844
943 msgid "Book cover"
944 msgstr "Obálka knihy"
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
947 msgid "Book designer"
948 msgstr "Knižní grafik"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
951 msgid "Book producer"
952 msgstr "Výrobce knih"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
955 msgid "Bookjacket designer"
956 msgstr "Autor obálky"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
959 msgid "Bookplate designer"
960 msgstr "Autor exlibris"
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
963 msgid "Bookseller"
964 msgstr "Knihkupec"
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
967 msgid "Boolean search operator"
968 msgstr "Booleovský operátor pro vyhledávání"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
971 msgid "Braille embosser"
972 msgstr "Přepisovatel do Braillova písma"
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:51
975 msgid "Branch relationship"
976 msgstr "Knihovna v hiearchické struktuře katalogu"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
979 msgid "Broadcaster"
980 msgstr "Hlasatel"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:1
983 msgid "Broader term"
984 msgstr "Širší termín"
985
986 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:53
987 msgid "Browse"
988 msgstr "Prohlížet"
989
990 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
991 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:51
992 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
993 msgstr "Prohlížet  %1   začít s %2 v %3"
994
995 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:46
996 msgid "Browse term"
997 msgstr "Procházet jednotky"
998
999 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_subnav.tt2:14
1000 msgid "Browse the Catalog"
1001 msgstr "Procházet katalog"
1002
1003 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:52
1004 msgid "Call Number"
1005 msgstr "Signatura"
1006
1007 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:16
1008 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
1009 msgstr "Signatura (prohlížení regálu)"
1010
1011 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
1012 msgid "Call Number / Copy Notes"
1013 msgstr "Signatura / Poznámky k exemplářům"
1014
1015 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/cnbrowse.tt2:10
1016 msgid "Call Number Browse"
1017 msgstr "Prohlížet signatury"
1018
1019 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:673 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:682 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3567 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3576 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:295
1020 msgid "Call number"
1021 msgstr "Signatura"
1022
1023 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:183
1024 msgid "Call number:"
1025 msgstr "Signatura:"
1026
1027 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1028 msgid "Calligrapher"
1029 msgstr "Kaligraf"
1030
1031 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:233 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:319 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:155
1032 msgid "Cancel"
1033 msgstr "Zrušit"
1034
1035 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:17
1036 msgid "Cancel Hold"
1037 msgstr "Zrušit rezervaci"
1038
1039 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:87
1040 msgid "Cancel if not filled by"
1041 msgstr "O rezervaci mám zájem do"
1042
1043 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:689 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3583
1044 msgid "Cancel on"
1045 msgstr "Zrušení"
1046
1047 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:60
1048 msgid "Cancel unless filled by"
1049 msgstr "Zrušit, pokud nebude splněno do"
1050
1051 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:15
1052 msgid "Canceled"
1053 msgstr "Zrušeno"
1054
1055 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1056 msgid "Cartographer"
1057 msgstr "Kartograf"
1058
1059 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1060 msgid "Case File Characteristics Note: "
1061 msgstr "Poznámka k charakteristice spisu: "
1062
1063 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/authors.tt2:3
1064 msgid "Cast"
1065 msgstr "Obsazení"
1066
1067 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1068 msgid "Caster"
1069 msgstr "litec"
1070
1071 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/base.tt2:59
1072 msgid "Catalog"
1073 msgstr "Katalog"
1074
1075 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:32
1076 msgid "Catalog Browse"
1077 msgstr "Prohlížení katalogu"
1078
1079 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/home.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:213
1080 msgid "Catalog Home"
1081 msgstr "Domovská stránka katalogu"
1082
1083 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:1
1084 msgid "Catalog Search"
1085 msgstr "Vyhledávání v katalogu"
1086
1087 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1088 msgid "Censor"
1089 msgstr "Cenzor"
1090
1091 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:92
1092 msgid "Change"
1093 msgstr "Změnit"
1094
1095 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:6
1096 msgid "Change Password"
1097 msgstr "Změnit heslo"
1098
1099 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:69
1100 msgid "Change Username"
1101 msgstr "Změnit uživatelské jméno"
1102
1103 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
1104 msgid "Change preferred library"
1105 msgstr "Změnit preferovanou knihovnu"
1106
1107 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
1108 msgid "Character Attributes: "
1109 msgstr "Atributy charakteru: "
1110
1111 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:50
1112 msgid "Charge/Fee"
1113 msgstr "Cena/poplatek"
1114
1115 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1116 msgid "Charges"
1117 msgstr "Poplatky"
1118
1119 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:134
1120 msgid "Charges On Your Account"
1121 msgstr "Naúčtované poplatky"
1122
1123 #. (attrs.title)
1124 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:381
1125 msgid "Check Out %1"
1126 msgstr "Půjčit %1"
1127
1128 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:365 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:382
1129 msgid "Check Out E-Item"
1130 msgstr "Půjčit elektronický exemplář"
1131
1132 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1133 msgid "Check Out History"
1134 msgstr "Historie výpůjček"
1135
1136 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:160
1137 msgid "Check Out Items"
1138 msgstr "Půjčit jednotky"
1139
1140 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:285 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:56
1141 msgid "Check/Uncheck All"
1142 msgstr "Označit/odznačit vše"
1143
1144 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:26
1145 msgid "Checked Out"
1146 msgstr "Půjčeno"
1147
1148 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:2
1149 msgid "Checking availability for this item..."
1150 msgstr "Ověřuji dostupnost pro tuto položku..."
1151
1152 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:15
1153 msgid "Checkout"
1154 msgstr "Výpůjčky"
1155
1156 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:678 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3572 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:7
1157 msgid "Checkout Date"
1158 msgstr "Datum výpůjčky"
1159
1160 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1161 msgid "Choreographer"
1162 msgstr "Choreograf"
1163
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1165 msgid "Cinematographer"
1166 msgstr "Kameraman"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:24
1169 msgid "Circulation Charges"
1170 msgstr "Výpůjční poplatky"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1173 msgid "Circulation Modifier"
1174 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1175
1176 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_error_messages.tt2:2
1177 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
1178 msgstr "Podle výpůjčních pravidel tento exemplář nelze půjčit"
1179
1180 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1181 msgid "Circulations"
1182 msgstr "Výpůjčky"
1183
1184 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1185 msgid "Citation/References Note: "
1186 msgstr "Poznámka k citaci/referenci: "
1187
1188 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:250 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
1189 msgid "City"
1190 msgstr "Město / obec"
1191
1192 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:452
1193 msgid "Clear Added Content Cache"
1194 msgstr "Vyčistit mezipaměť přidaného obsahu"
1195
1196 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:22
1197 msgid "Clear Basket"
1198 msgstr "Vysypat košík"
1199
1200 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:36
1201 msgid "Clear Form"
1202 msgstr "Vymazat formulář"
1203
1204 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:37
1205 msgid "Clear basket"
1206 msgstr "Vysypat košík"
1207
1208 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:293
1209 msgid "Clear basket after holds are requested?"
1210 msgstr "Vysypat košík po zadání rezervací?"
1211
1212 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:17
1213 msgid "Clear entire basket after email is sent."
1214 msgstr "Po odeslání e-mailu vysypat košík."
1215
1216 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:17
1217 msgid "Clear entire basket after printing."
1218 msgstr "Po vytištění vysypat košík."
1219
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:35
1221 msgid "Clear entire basket when the above action is complete."
1222 msgstr "Po dokončení výše uvedené akce vysypat košík"
1223
1224 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/tips.tt2:5
1225 msgid ""
1226 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
1227 msgstr ""
1228 "Pro rychlé vyhledání souvisejících dokumentů klikněte na ikonu složky (nebo "
1229 "vhodný odkaz) v postranním panelu."
1230
1231 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:41
1232 msgid "Click to (un)select all charges"
1233 msgstr "Klikněte pro (od)zrušení výběru všech poplatků"
1234
1235 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:54
1236 msgid "Click to (un)select all items"
1237 msgstr "Klikněte pro označení/odznačení všech položek"
1238
1239 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1240 msgid "Client"
1241 msgstr "Klient"
1242
1243 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:85
1244 msgid "Close"
1245 msgstr "Zavřít"
1246
1247 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1248 msgid "Collaborator"
1249 msgstr "Spolupracovník"
1250
1251 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
1252 msgid "Collapse"
1253 msgstr "Sbalit"
1254
1255 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1256 msgid "Collection registrar"
1257 msgstr "Tajemník sbírek"
1258
1259 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1260 msgid "Collector"
1261 msgstr "Sběratel"
1262
1263 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1264 msgid "Collotyper"
1265 msgstr "Autor světlotisku"
1266
1267 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1268 msgid "Colorist"
1269 msgstr "Kolorista"
1270
1271 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1272 msgid "Commentator"
1273 msgstr "Autor komentáře"
1274
1275 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1276 msgid "Commentator for written text"
1277 msgstr "Autor komentáře textu"
1278
1279 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1280 msgid "Compiler"
1281 msgstr "Kompilátor"
1282
1283 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1284 msgid "Complainant"
1285 msgstr "Žalobce"
1286
1287 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1288 msgid "Complainant-appellant"
1289 msgstr "Žalobce-apelant"
1290
1291 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1292 msgid "Complainant-appellee"
1293 msgstr "Žalobce- odpůrce"
1294
1295 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1296 msgid "Composer"
1297 msgstr "Skladatel"
1298
1299 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1300 msgid "Compositor"
1301 msgstr "Sazeč"
1302
1303 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1304 msgid "Conceptor"
1305 msgstr "Autor koncepce"
1306
1307 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1308 msgid "Conductor"
1309 msgstr "Dirigent"
1310
1311 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:25
1312 msgid "Confirm"
1313 msgstr "Potvrdit"
1314
1315 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:10
1316 msgid "Confirm Basket Email"
1317 msgstr "Potvrdit odeslání košíku e-mailem"
1318
1319 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:10
1320 msgid "Confirm Basket Printing"
1321 msgstr "Potvrdit tisk košíku"
1322
1323 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:10
1324 msgid "Confirm Clearing of Basket"
1325 msgstr "Potvrdit vysypání košíku"
1326
1327 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:32
1328 msgid "Confirm Payment"
1329 msgstr "Potvrdit platbu"
1330
1331 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1332 msgid "Conservator"
1333 msgstr "Restaurátor"
1334
1335 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1336 msgid "Consultant"
1337 msgstr "Konzultant"
1338
1339 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1340 msgid "Consultant to a project"
1341 msgstr "Konzultant projektu"
1342
1343 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:24
1344 msgid "Contact information"
1345 msgstr "Kontaktní údaje"
1346
1347 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:2
1348 msgid "Contains"
1349 msgstr "Obsahuje"
1350
1351 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:2
1352 msgid "Contains phrase"
1353 msgstr "Obsahuje frázi"
1354
1355 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:211
1356 msgid "Content descriptions"
1357 msgstr "Údaje o obsahu"
1358
1359 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1360 msgid "Contestant"
1361 msgstr "Odpůrce"
1362
1363 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1364 msgid "Contestant-appellant"
1365 msgstr "Odpůrce v odvolacím řízení"
1366
1367 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1368 msgid "Contestant-appellee"
1369 msgstr "Odpůrce odvolatele"
1370
1371 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1372 msgid "Contestee"
1373 msgstr "Obhájce"
1374
1375 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1376 msgid "Contestee-appellant"
1377 msgstr "Obhájce jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1378
1379 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1380 msgid "Contestee-appellee"
1381 msgstr "Obhájce jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1382
1383 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1384 msgid "Contractor"
1385 msgstr "Smluvní partner"
1386
1387 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1388 msgid "Contributor"
1389 msgstr "Přispěvatel"
1390
1391 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1392 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1393 msgstr "Identifikační poznámka k exempláři a verzi: "
1394
1395 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:166
1396 msgid "Copy hold"
1397 msgstr "Rezervace exempláře"
1398
1399 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1400 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:37
1401 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1402 msgstr "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1403
1404 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1405 msgid "Copyright claimant"
1406 msgstr "Nárokovatel copyrightu"
1407
1408 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1409 msgid "Copyright holder"
1410 msgstr "Nositel autorského práva"
1411
1412 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:225
1413 msgid "Copyright:"
1414 msgstr "Copyright:"
1415
1416 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1417 msgid "Corrector"
1418 msgstr "Korektor"
1419
1420 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1421 msgid "Correspondent"
1422 msgstr "Korespondent"
1423
1424 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1425 msgid "Costume designer"
1426 msgstr "Návrhář kostýmů"
1427
1428 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:253
1429 msgid "Country"
1430 msgstr "Země"
1431
1432 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:251 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
1433 msgid "County"
1434 msgstr "Kraj"
1435
1436 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1437 msgid "Court governed"
1438 msgstr "Soud podléhající nařízení"
1439
1440 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1441 msgid "Court reporter"
1442 msgstr "Soudní zapisovatel"
1443
1444 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1445 msgid "Cover designer"
1446 msgstr "Výtvarník ochranného obalu"
1447
1448 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:77
1449 msgid "Create List"
1450 msgstr "Vytvořit seznam"
1451
1452 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:21
1453 msgid "Create New List"
1454 msgstr "Vytvořit nový seznam"
1455
1456 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1457 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1458 msgstr "Poznámka ke kreditům tvorby / produkce: "
1459
1460 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1461 msgid "Creator"
1462 msgstr "Vytvořil(a)"
1463
1464 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:159
1465 msgid "Credit Card #"
1466 msgstr "Kreditní karta č."
1467
1468 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:154
1469 msgid "Credit Card Information"
1470 msgstr "Informace o kreditní kartě"
1471
1472 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1473 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1474 msgstr "Poznámka ke kumulativnímu indexu / pomůckám pro  nalezení: "
1475
1476 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1477 msgid "Curator"
1478 msgstr "Kurátor"
1479
1480 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1481 msgid "Current Charges"
1482 msgstr "Aktuální poplatky"
1483
1484 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:30
1485 msgid "Current Email"
1486 msgstr "Aktuální e-mail"
1487
1488 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:8
1489 msgid "Current Items Checked Out"
1490 msgstr "Aktuální výpůjčky"
1491
1492 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:12
1493 msgid "Current Items on Hold"
1494 msgstr "Aktuální rezervace"
1495
1496 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:33
1497 msgid "Current Password"
1498 msgstr "Současné heslo"
1499
1500 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:32
1501 msgid "Current Username"
1502 msgstr "Současné uživatelské jméno"
1503
1504 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1505 msgid "Dancer"
1506 msgstr "Tanečník"
1507
1508 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1509 msgid "Data Quality Note: "
1510 msgstr "Poznámka ke kvalitě údajů: "
1511
1512 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1513 msgid "Data contributor"
1514 msgstr "Přispěvatel k údajům"
1515
1516 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1517 msgid "Data manager"
1518 msgstr "Správce dat"
1519
1520 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:27
1521 msgid "Date"
1522 msgstr "Datum"
1523
1524 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:680 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3574 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:9
1525 msgid "Date Returned"
1526 msgstr "Vráceno dne"
1527
1528 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
1529 msgid "Date of Birth"
1530 msgstr "Datum narození"
1531
1532 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1533 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1534 msgstr "Poznámka k datu /času a místě události "
1535
1536 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:14
1537 msgid "Date: Newest to Oldest"
1538 msgstr "Datum: od nejnovějšího po nejstarší"
1539
1540 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:15
1541 msgid "Date: Oldest to Newest"
1542 msgstr "Datum: od nejstaršího po nejnovější"
1543
1544 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:42
1545 msgid "Day Phone"
1546 msgstr "Telefonní číslo přes den"
1547
1548 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:204
1549 msgid "December (12)"
1550 msgstr "Prosinec (12)"
1551
1552 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1553 msgid "Dedicatee"
1554 msgstr "Dedikant"
1555
1556 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1557 msgid "Dedicator"
1558 msgstr "Dedikující"
1559
1560 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:169
1561 msgid "Default Font Size"
1562 msgstr "Výchozí velikost písma"
1563
1564 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/bookbag_actions.tt2:48
1565 msgid "Default List"
1566 msgstr "Výchozí seznam"
1567
1568 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:75
1569 msgid "Default Mobile Carrier"
1570 msgstr "Standardní mobilní operátor"
1571
1572 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:80
1573 msgid "Default Mobile Number"
1574 msgstr "Přednastavené číslo mobilního telefonu"
1575
1576 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:55
1577 msgid "Default Phone Number"
1578 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
1579
1580 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1581 msgid "Defendant"
1582 msgstr "Obžalovaný"
1583
1584 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1585 msgid "Defendant-appellant"
1586 msgstr "Obžalovaný jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1587
1588 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1589 msgid "Defendant-appellee"
1590 msgstr "Obžalovaný jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1591
1592 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1593 msgid "Degree granting institution"
1594 msgstr "Instituce udělující titul"
1595
1596 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1597 msgid "Degree supervisor"
1598 msgstr "vedoucí kvalifikační práce"
1599
1600 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:21
1601 msgid "Delete"
1602 msgstr "Smazat"
1603
1604 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:252
1605 msgid "Delete List"
1606 msgstr "Smazat seznam"
1607
1608 #. (ctx.message_update_changed)
1609 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:40
1610 msgid "Deleted %1 message(s)."
1611 msgstr "Byly smazány %1 zprávy."
1612
1613 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1614 msgid "Delineator"
1615 msgstr "Kreslič"
1616
1617 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1618 msgid "Depicted"
1619 msgstr "Vyobrazený"
1620
1621 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1622 msgid "Depositor"
1623 msgstr "Skladník"
1624
1625 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1626 msgid "Designer"
1627 msgstr "Výtvarník"
1628
1629 #. (alternative_link)
1630 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:107
1631 msgid "Did you mean %1?"
1632 msgstr "Měli jste na mysli %1?"
1633
1634 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1635 msgid "Digital Bookplate"
1636 msgstr "Digitální štítek"
1637
1638 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1639 msgid "Digital Bookplates"
1640 msgstr "Digitální šítky"
1641
1642 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1643 msgid "Director"
1644 msgstr "Režisér"
1645
1646 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:443 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:98
1647 msgid "Disable Highlighting"
1648 msgstr "Vypnout zvýraznění"
1649
1650 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:19
1651 msgid ""
1652 "Disabling checkout or holds history will permanently remove all items from "
1653 "your history."
1654 msgstr ""
1655 "Pokud zrušíte volbu ukládání historie výpůjček nebo rezervací, všechny "
1656 "položky z Vaší historie budou NEVRATNĚ SMAZÁNY."
1657
1658 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:234
1659 msgid "Discard Pending Address"
1660 msgstr "Zrušit nevyřízenou adresu"
1661
1662 #. (attrs.title)
1663 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:107
1664 msgid "Display record details for \"%1\""
1665 msgstr "Zobrazit detaily záznamu  \"%1\""
1666
1667 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1668 msgid "Dissertant"
1669 msgstr "Autor diplomové práce nebo disertace"
1670
1671 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1672 msgid "Dissertation Note: "
1673 msgstr "Poznámka ke kvalifikační práci: "
1674
1675 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1676 msgid "Distribution place"
1677 msgstr "Místo distribuce"
1678
1679 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1680 msgid "Distributor"
1681 msgstr "Distributor"
1682
1683 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:212
1684 msgid "Distributor:"
1685 msgstr "Distributor:"
1686
1687 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/temp_warn.tt2:20
1688 msgid "Do not show this warning again."
1689 msgstr "Toto varování již znovu nezobrazovat"
1690
1691 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:247
1692 msgid "Do you really want to delete this list?"
1693 msgstr "Opravdu chcete smazat tento seznam?"
1694
1695 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:2
1696 msgid "Does not contain"
1697 msgstr "Neobsahuje"
1698
1699 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1700 msgid "Donor"
1701 msgstr "Dárce"
1702
1703 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:12
1704 msgid "Download"
1705 msgstr "Stáhnout"
1706
1707 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:197
1708 msgid "Download CSV"
1709 msgstr "Stáhnout CSV"
1710
1711 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1712 msgid "Draftsman"
1713 msgstr "Autor návrhu"
1714
1715 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1716 msgid "Dubious author"
1717 msgstr "Domnělý autora"
1718
1719 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:671 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:679 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:701 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:706 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3565 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3573 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3595 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3600 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:56
1720 msgid "Due Date"
1721 msgstr "K vrácení dne"
1722
1723 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1724 msgid "E-Items Currently Checked Out"
1725 msgstr "Aktuálně vypůjčné e-knihy"
1726
1727 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:56
1728 msgid "E-Items Currently Checked out"
1729 msgstr "Aktuálně vypůjčené E-knihy"
1730
1731 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:63
1732 msgid "E-Items Currently on Hold"
1733 msgstr "Aktuálně rezervované E-knihy"
1734
1735 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1736 msgid "E-Items Ready for Checkout"
1737 msgstr "E-knihy připravené k vypůjčení"
1738
1739 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1740 msgid "E-Items on Hold"
1741 msgstr "Rezervované E-knihy"
1742
1743 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:70
1744 msgid "E-Items ready for pickup"
1745 msgstr "E-knihy připravené pro vyzvednutí."
1746
1747 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:10
1748 msgid "E-item could not be checked out."
1749 msgstr "E- knihu nelze půjčit."
1750
1751 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:13
1752 msgid "E-item is now on hold."
1753 msgstr "E-kniha je rezervována."
1754
1755 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:11
1756 msgid "E-item successfully checked out."
1757 msgstr "E-kniha byla úspěšně vypůjčena."
1758
1759 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
1760 msgid "Earlier"
1761 msgstr "Dříve"
1762
1763 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
1764 msgid "Earlier issues"
1765 msgstr "Drívější vydání"
1766
1767 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:236 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:316
1768 msgid "Edit"
1769 msgstr "Upravit"
1770
1771 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:257
1772 msgid "Edit Address"
1773 msgstr "Upravit adresu"
1774
1775 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:5
1776 msgid "Edit Email Address"
1777 msgstr "Upravit e-mailovou adresu"
1778
1779 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1780 msgid "Edit Hold"
1781 msgstr "Upravit rezervaci"
1782
1783 #. (attrs.title)
1784 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:234
1785 msgid "Edit hold for item %1"
1786 msgstr "Upravit rezervaci exempláře %1"
1787
1788 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:253
1789 msgid "Edition:"
1790 msgstr "Vydání:"
1791
1792 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1793 msgid "Editor"
1794 msgstr "Editor"
1795
1796 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1797 msgid "Editor of compilation"
1798 msgstr "Editor kompilace"
1799
1800 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1801 msgid "Editor of moving image work"
1802 msgstr "Editor pohyblivého obrazu"
1803
1804 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1805 msgid "Electrician"
1806 msgstr "Elektrikář"
1807
1808 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:275
1809 msgid "Electronic resource"
1810 msgstr "Elektronický zdroj"
1811
1812 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:504 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:532
1813 msgid "Electronic resources"
1814 msgstr "Dostupné elektronické zdroje"
1815
1816 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1817 msgid "Electrotyper"
1818 msgstr "Galvanotypér"
1819
1820 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:421
1821 msgid "Email"
1822 msgstr "E-mail"
1823
1824 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
1825 msgid "Email Address"
1826 msgstr "E-mailová adresa"
1827
1828 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:15
1829 msgid "Email Title Details"
1830 msgstr "Poslat e-mailem detaily o titulu"
1831
1832 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:64
1833 msgid "Email address associated with the account:"
1834 msgstr "E-mailová adresa ve čtenářském kontě:"
1835
1836 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:26
1837 msgid "Email address: "
1838 msgstr "E-mailová adresa: "
1839
1840 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:271
1841 msgid "Email title details"
1842 msgstr "Poslat e-mailem detaily o titulu"
1843
1844 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:443
1845 msgid "Enable Highlighting"
1846 msgstr "Zapnout zvýraznění"
1847
1848 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1849 msgid "Enacting jurisdiction"
1850 msgstr "Uzáknující soudní jurisdikce"
1851
1852 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:12
1853 msgid "End time"
1854 msgstr "Čas ukončení"
1855
1856 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1857 msgid "Engineer"
1858 msgstr "Inženýr"
1859
1860 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1861 msgid "Engraver"
1862 msgstr "Rytec"
1863
1864 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1865 msgid ""
1866 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1867 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1868 msgstr ""
1869 "Zkontrolujte, jestli Váš účet má platnou e-mailovou adresu, abychom Vám "
1870 "mohli posílat oznámení o dostupných rezervacích, výpůjčkách u kterých se "
1871 "blíží konec vypůjční lhůty nebo výpůjčkách s uplynulou lhůtou."
1872
1873 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:51
1874 msgid "Enter search query:"
1875 msgstr "Zadejte dotaz pro vyhledávání"
1876
1877 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:25
1878 msgid "Enter the name of the new list:"
1879 msgstr "Zadejte prosím název nového seznamu"
1880
1881 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1882 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1883 msgstr "Poznámka k informaci o entitách a atributech: "
1884
1885 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1886 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:51
1887 msgid "Error creating receipt: %1"
1888 msgstr "Během vytváření potvrzení %1 došlo k chybě"
1889
1890 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1891 msgid "Error preparing receipt:"
1892 msgstr "Během vytváření potvrzení došlo k chybě:"
1893
1894 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1895 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
1896 msgid "Error preparing receipt: %1"
1897 msgstr "Během přípravy potvrzení %1 došlo k chybě."
1898
1899 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1900 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:15
1901 msgid "Error printing record: %1"
1902 msgstr "Během tisku záznamu %1 došlo k chybě."
1903
1904 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:40
1905 msgid "Estimated wait:"
1906 msgstr "Předpokládaná doba čekání"
1907
1908 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1909 msgid "Etcher"
1910 msgstr "Leptař"
1911
1912 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:48
1913 msgid "Evening Phone"
1914 msgstr "Telefonní číslo večer"
1915
1916 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1917 msgid "Event place"
1918 msgstr "Místo události"
1919
1920 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:42
1921 msgid "Evergreen"
1922 msgstr "Evergreen"
1923
1924 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1925 msgid "Evergreen Logo"
1926 msgstr "Logo Evergreenu"
1927
1928 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:18
1929 msgid "Example Link 1"
1930 msgstr "Příklad odkazu 1"
1931
1932 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:20
1933 msgid "Example Link 2"
1934 msgstr "Příklad odkazu 2"
1935
1936 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:21
1937 msgid "Example Link 3"
1938 msgstr "Příklad odkazu 3"
1939
1940 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:22
1941 msgid "Example Link 4"
1942 msgstr "Příklad odkazu 4"
1943
1944 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/username_hint.tt2:4
1945 msgid "Example: 12340001234567"
1946 msgstr "Příklad: 12340001234567"
1947
1948 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/addedcontent.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
1949 msgid "Excerpt"
1950 msgstr "Výtah"
1951
1952 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:141
1953 msgid "Exclude Electronic Resources"
1954 msgstr "Vynechat elektronické zdroje"
1955
1956 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
1957 msgid "Exhibitions Note: "
1958 msgstr "Poznámky o výstavách "
1959
1960 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
1961 msgid "Expand"
1962 msgstr "Rozbalit"
1963
1964 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:99
1965 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1966 msgstr ""
1967 "Rozšířit také na zobrazení výsledků, které neodpovídají tomuto termínu"
1968
1969 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
1970 msgid "Expert"
1971 msgstr "Odborník"
1972
1973 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:28
1974 msgid "Expert Search"
1975 msgstr "Expertní vyhledávání"
1976
1977 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:183
1978 msgid "Expiration Month"
1979 msgstr "Měsíc expirace"
1980
1981 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:209
1982 msgid "Expiration Year"
1983 msgstr "Vyprší v roce"
1984
1985 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:23
1986 msgid "Expire Date"
1987 msgstr "Platnost registrace do"
1988
1989 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:7
1990 msgid "Expires"
1991 msgstr "Platnost do"
1992
1993 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:40
1994 msgid "Export List"
1995 msgstr "Exportovat seznam"
1996
1997 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1998 msgid "Export to RefWorks"
1999 msgstr "Exportovat do RefWorks"
2000
2001 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/help.tt2:13
2002 msgid "FAQs"
2003 msgstr "Časté dotazy"
2004
2005 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2006 msgid "Facsimilist"
2007 msgstr "Autor faksimile"
2008
2009 #. (ctx.message_update_failed)
2010 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:52
2011 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
2012 msgstr "Při mazání  %1 zpráv nastala chyba."
2013
2014 #. (ctx.message_update_failed)
2015 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:52
2016 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
2017 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako nepřečtené"
2018
2019 #. (ctx.message_update_failed)
2020 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:52
2021 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
2022 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako přečtené."
2023
2024 #. (ctx.failed_renewals)
2025 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:23
2026 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
2027 msgstr "Počet neprodloužených výpůjček:  %1"
2028
2029 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:194
2030 msgid "February (2)"
2031 msgstr "Únor (2)"
2032
2033 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:139
2034 msgid "Fewer"
2035 msgstr "Méně"
2036
2037 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2038 msgid "Field director"
2039 msgstr "Filmový režisér"
2040
2041 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:10
2042 msgid "Field:"
2043 msgstr "Pole:"
2044
2045 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2046 msgid "Film director"
2047 msgstr "Filmový režisér"
2048
2049 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2050 msgid "Film distributor"
2051 msgstr "Distributor filmu"
2052
2053 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2054 msgid "Film editor"
2055 msgstr "Střihač"
2056
2057 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2058 msgid "Film producer"
2059 msgstr "Producent filmu"
2060
2061 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2062 msgid "Filmmaker"
2063 msgstr "Výrobce filmu"
2064
2065 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:184
2066 msgid "Filtered by:"
2067 msgstr "Použité filtry:"
2068
2069 #. (locname)
2070 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:132
2071 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
2072 msgstr "Najít exemplář v umístění \" %1\"."
2073
2074 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
2075 msgid "First Name"
2076 msgstr "Křestní jméno"
2077
2078 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2079 msgid "First party"
2080 msgstr "První strana"
2081
2082 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
2083 msgid ""
2084 "First time logging in?<br> Use the last 4 digits of your phone number. <br> "
2085 "Example: 0926"
2086 msgstr ""
2087 "Přihlašujete se zde poprvé?<br> Použijte poslední 4 číslice z vašeho "
2088 "telefonního čísla. <br>\r\n"
2089 "Příklad: 0926"
2090
2091 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2092 msgid "Forger"
2093 msgstr "Padělatel"
2094
2095 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:51
2096 msgid "Forgot Your Password?"
2097 msgstr "Zapomněli jste heslo?"
2098
2099 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:687 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:695 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3581 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3589 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history/export.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:311 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:364
2100 msgid "Format"
2101 msgstr "Formát"
2102
2103 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
2104 msgid "Format:"
2105 msgstr "Formát:"
2106
2107 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:84
2108 msgid "Format: "
2109 msgstr "Formát: "
2110
2111 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2112 msgid "Formatted Contents Note: "
2113 msgstr "Poznámka k obsahu: "
2114
2115 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2116 msgid "Former Title Complexity Note: "
2117 msgstr "Poznámka ke komplexnosti dříve uvedeného  názvu: "
2118
2119 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2120 msgid "Former owner"
2121 msgstr "Předchozí vlastník"
2122
2123 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2124 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:75
2125 msgid "Friday: %1 - %2"
2126 msgstr "Pátek: %1 - %2"
2127
2128 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:72
2129 msgid "Friday: closed"
2130 msgstr "Pátek: zavřeno"
2131
2132 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:31
2133 msgid "Fulfilled"
2134 msgstr "Splněno"
2135
2136 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2137 msgid "Funder"
2138 msgstr "Investor"
2139
2140 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2141 msgid "Funding Information Note: "
2142 msgstr "Poznámka k informacím o financování: "
2143
2144 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2145 msgid "General Note: "
2146 msgstr "Všeobecná poznámka: "
2147
2148 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
2149 msgid "Genre: "
2150 msgstr "Žánr: "
2151
2152 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2153 msgid "Geographic Coverage Note: "
2154 msgstr "Poznámka o geografickém pokrytí: "
2155
2156 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
2157 msgid "Geographic Setting: "
2158 msgstr "Geografické nastavení: "
2159
2160 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2161 msgid "Geographic information specialist"
2162 msgstr "Specialista na zeměpisné informace"
2163
2164 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:17
2165 msgid "Go"
2166 msgstr "Vyhledat"
2167
2168 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:224
2169 msgid "Go Back"
2170 msgstr "Zpět"
2171
2172 #. (rec_attrs.title)
2173 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:42
2174 msgid "Go to record %1"
2175 msgstr "Přejít na záznam  %1"
2176
2177 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:8
2178 msgid "Google Preview"
2179 msgstr "Náhled Knih Google"
2180
2181 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2182 msgid "Graphic technician"
2183 msgstr "Grafický technik"
2184
2185 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:119
2186 msgid "Group By Formats and Editions"
2187 msgstr "Seskupit stejné tituly"
2188
2189 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:139
2190 msgid "Group Formats and Editions"
2191 msgstr "Seskupit stejné tituly"
2192
2193 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:187
2194 msgid "Hide"
2195 msgstr "Skrýt"
2196
2197 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:13
2198 msgid "Hide activation date"
2199 msgstr "Skrýt datum aktivace"
2200
2201 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:148
2202 msgid "Hide items in list"
2203 msgstr "Skrýt položku seznamu"
2204
2205 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:5
2206 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
2207 msgstr ""
2208 "Nápověda: použijte všechny číslice Vašeho telefonního čísla bez mezer nebo "
2209 "čárek"
2210
2211 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:10
2212 msgid "History of Checked Out Items"
2213 msgstr "Historie výpůjček"
2214
2215 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:50
2216 msgid "History of Items Checked Out"
2217 msgstr "Historie vypůjčených jednotek"
2218
2219 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:50
2220 msgid "History of items on hold"
2221 msgstr "Historie rezervovaných exemplářů"
2222
2223 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/place_hold.tt2:8
2224 msgid "Hold Placement"
2225 msgstr "Zadání rezervace"
2226
2227 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:15
2228 msgid "Hold could not be canceled."
2229 msgstr "Rezervaci nelze zrušit"
2230
2231 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:12
2232 msgid "Hold could not be placed."
2233 msgstr "Rezervaci nelze zadat"
2234
2235 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:72
2236 msgid "Hold is suspended"
2237 msgstr "Rezervace je pozastavena"
2238
2239 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:107
2240 msgid "Hold not found"
2241 msgstr "Rezervace nenalezena"
2242
2243 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_error_messages.tt2:2
2244 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
2245 msgstr "Podle rezervačních pravidel nelze  tuto jednotku rezervovat"
2246
2247 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:104
2248 msgid "Hold was not successfully placed"
2249 msgstr "Rezervace nebyla odeslána"
2250
2251 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
2252 msgid "Hold was successfully placed for: "
2253 msgstr "Byla úspěšně zadána rezervace: "
2254
2255 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:53
2256 msgid "Holdable?"
2257 msgstr "Lze rezervovat?"
2258
2259 #. (serial.location)
2260 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
2261 msgid "Holdings summary (%1)"
2262 msgstr "Souhrn dostupných čísel (%1)"
2263
2264 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:468
2265 msgid "Holds"
2266 msgstr "Rezervace"
2267
2268 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2269 msgid "Holds History"
2270 msgstr "Historie rezervací"
2271
2272 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/home.tt2:1
2273 msgid "Home"
2274 msgstr "Domů"
2275
2276 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:102
2277 msgid "Home Library"
2278 msgstr "Domovská knihovna"
2279
2280 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2281 msgid "Honoree"
2282 msgstr "Poctěná osoba"
2283
2284 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2285 msgid "Host"
2286 msgstr "Hostitel"
2287
2288 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2289 msgid "Host institution"
2290 msgstr "Hostící instituce"
2291
2292 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:332
2293 msgid "I have checked this item out before"
2294 msgstr "Tento titul jsem již  měl(a) vypůjčený"
2295
2296 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
2297 msgid "ISBN"
2298 msgstr "ISBN"
2299
2300 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:223
2301 msgid "ISBN:"
2302 msgstr "ISBN:"
2303
2304 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:15
2305 msgid "ISSN"
2306 msgstr "ISSN"
2307
2308 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:230
2309 msgid "ISSN:"
2310 msgstr "ISSN:"
2311
2312 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:24
2313 msgid "Identifier"
2314 msgstr "Identifikátor"
2315
2316 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:23
2317 msgid "Identifier:"
2318 msgstr "Identifikátor:"
2319
2320 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:39
2321 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
2322 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný formát"
2323
2324 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:70
2325 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
2326 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný jazyk"
2327
2328 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:81
2329 msgid "If suspended, activate on"
2330 msgstr "Při pozastavení aktivovat dne"
2331
2332 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/tips.tt2:6
2333 msgid ""
2334 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
2335 "selector at the right of the search bar"
2336 msgstr ""
2337 "Pokud jste nenalezli, co jste hledali, zkuste rozšířit vyhledávací možnosti "
2338 "pomocí nástrojů napravo od vyhledávacího pole (např. na všechny formáty, "
2339 "všechny knihovny apod.)."
2340
2341 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2342 msgid "Illuminator"
2343 msgstr "Iluminátor"
2344
2345 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2346 msgid "Illustrator"
2347 msgstr "Ilustrátor"
2348
2349 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2350 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
2351 msgstr "Poznámka k přímému zdroji akvizice: "
2352
2353 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
2354 msgid ""
2355 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
2356 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
2357 msgstr ""
2358 "Důležité upozornění! Abyste mohli nárokovat vrácení peněz za ztracený "
2359 "exemplář, je nutné předložit vytištěné potvrzení (toto ustanovení neumožňuje "
2360 "výjimky)."
2361
2362 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_status.tt2:46
2363 msgid "In Transit"
2364 msgstr "V přepravě"
2365
2366 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
2367 msgid "Incomplete"
2368 msgstr "Neúplné"
2369
2370 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
2371 msgid "Indexes"
2372 msgstr "Rejstříky"
2373
2374 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2375 msgid "Information About Documentation Note: "
2376 msgstr "Poznámka k informacím o dokumentaci: "
2377
2378 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2379 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
2380 msgstr "Informace týkající se statutu copyrightu: "
2381
2382 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2383 msgid "Inscriber"
2384 msgstr "Autor věnování"
2385
2386 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2387 msgid "Instrumentalist"
2388 msgstr "Instrumentalista"
2389
2390 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2391 msgid "Interviewee"
2392 msgstr "Dotazovaný"
2393
2394 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2395 msgid "Interviewer"
2396 msgstr "Tazatel"
2397
2398 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2399 msgid "Inventor"
2400 msgstr "Vynálezce"
2401
2402 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:92
2403 msgid "Is"
2404 msgstr "Je"
2405
2406 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
2407 msgid "Issue Label"
2408 msgstr "Označení čísla"
2409
2410 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:166
2411 msgid "Issue hold"
2412 msgstr "Rezervace čísla časopisu"
2413
2414 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
2415 msgid "Issues Held"
2416 msgstr "Dostupná čísla"
2417
2418 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2419 msgid "Issuing Body Note: "
2420 msgstr "Poznámka k vydavatelskému subjektu: "
2421
2422 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2423 msgid "Issuing body"
2424 msgstr "Vydávající subjekt"
2425
2426 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:19
2427 msgid "Item Barcode"
2428 msgstr "Čárový kód jednotky"
2429
2430 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
2431 msgid "Item Form"
2432 msgstr "Forma jednotky"
2433
2434 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3
2435 msgid "Item Type"
2436 msgstr "Typ jednotky"
2437
2438 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:185
2439 msgid "Item is needed for a hold"
2440 msgstr "Exemplář je potřebný  pro rezervaci"
2441
2442 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:37
2443 msgid "Items Checked Out"
2444 msgstr "Vypůjčené jednotky"
2445
2446 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2447 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:36
2448 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2449 msgstr "Vypůjčené jednotky (%1)"
2450
2451 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2452 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:42
2453 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2454 msgstr "Aktuálně rezervované jednotky (%1)"
2455
2456 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:12
2457 msgid "Items Ready for Pickup"
2458 msgstr "Jednotky připravené k vyzvednutí"
2459
2460 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_error_messages.tt2:2
2461 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2462 msgstr "Jednotky  z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
2463
2464 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:75
2465 msgid "Items on Hold"
2466 msgstr "Rezervace"
2467
2468 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2469 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:48
2470 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2471 msgstr "Rezervace připravené k vyzvednutí (%1)"
2472
2473 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:193
2474 msgid "January (1)"
2475 msgstr "Leden (1)"
2476
2477 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2478 msgid "Journal Title"
2479 msgstr "Název časopisu"
2480
2481 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2482 msgid "Judge"
2483 msgstr "Soudce"
2484
2485 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:199
2486 msgid "July (7)"
2487 msgstr "Červenec (7)"
2488
2489 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:198
2490 msgid "June (6)"
2491 msgstr "Červen (6)"
2492
2493 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2494 msgid "Jurisdiction governed"
2495 msgstr "Jurisdikce podléhající nařízení"
2496
2497 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:83
2498 msgid "Keep history of checked out items?"
2499 msgstr "Ukládat historii výpůjček?"
2500
2501 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:94
2502 msgid "Keep history of holds?"
2503 msgstr "Ukládat historii rezervací?"
2504
2505 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2506 msgid "Keyword"
2507 msgstr "Klíčové slovo"
2508
2509 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:35
2510 msgid "Keyword Search Tips"
2511 msgstr "Tipy pro hledání podle klíčových slov"
2512
2513 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:17
2514 msgid "LCCN"
2515 msgstr "LCCN"
2516
2517 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2518 msgid "Laboratory"
2519 msgstr "Laboratoř"
2520
2521 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2522 msgid "Laboratory director"
2523 msgstr "Vedoucí laboratoře"
2524
2525 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2526 msgid "Landscape architect"
2527 msgstr "Krajinářský architekt"
2528
2529 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/pref_locale_picker.tt2:11
2530 msgid "Language"
2531 msgstr "Jazyk"
2532
2533 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2534 msgid "Language Note: "
2535 msgstr "Poznámka k jazyku: "
2536
2537 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/locale_picker.tt2:11
2538 msgid "Language:"
2539 msgstr "Jazyk:"
2540
2541 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:173
2542 msgid "Large Font"
2543 msgstr "Velké písmo"
2544
2545 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
2546 msgid "Last Name"
2547 msgstr "Příjmení"
2548
2549 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
2550 msgid "Later"
2551 msgstr "Později"
2552
2553 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:2
2554 msgid "Later issues"
2555 msgstr "Pozdější čísla"
2556
2557 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2558 msgid "Lead"
2559 msgstr "Herec hrající hlavní roli"
2560
2561 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:25
2562 msgid "Least Popular"
2563 msgstr "Nejméně populární"
2564
2565 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2566 msgid "Lender"
2567 msgstr "Půjčovatel"
2568
2569 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2570 msgid "Libelant"
2571 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu)"
2572
2573 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2574 msgid "Libelant-appellant"
2575 msgstr "Odvolávající se žalobce (v církevním nebo námořním právu )"
2576
2577 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2578 msgid "Libelant-appellee"
2579 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu ) jako odpůrce odvolatele"
2580
2581 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2582 msgid "Libelee"
2583 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu)"
2584
2585 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2586 msgid "Libelee-appellant"
2587 msgstr ""
2588 "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odolávající se strana"
2589
2590 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2591 msgid "Libelee-appellee"
2592 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odpůrce odvolatele"
2593
2594 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:293
2595 msgid "Library"
2596 msgstr "Knihovna"
2597
2598 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:31
2599 msgid "Library Card Number"
2600 msgstr "Čtenářský průkaz"
2601
2602 #. (ctx.library.name)
2603 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/library.tt2:1
2604 msgid "Library details: %1"
2605 msgstr "Informace o knihovně: %1"
2606
2607 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:1
2608 msgid "Library system password reset request form"
2609 msgstr "Formulář žádosti o přenastavení hesla do knihovního systému"
2610
2611 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:12
2612 msgid "Library web site"
2613 msgstr "Webová stránka knihovny"
2614
2615 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:105
2616 msgid "Library: "
2617 msgstr "Knihovna: "
2618
2619 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2620 msgid "Librettist"
2621 msgstr "Autor libreta"
2622
2623 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2624 msgid "Licensee"
2625 msgstr "Původní nositel práv"
2626
2627 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2628 msgid "Licensor"
2629 msgstr "Poskytovatel licence"
2630
2631 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2632 msgid "Lighting designer"
2633 msgstr "Výtvarník osvětlení"
2634
2635 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:147
2636 msgid "Limit to Available"
2637 msgstr "Jen dostupné"
2638
2639 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:108
2640 msgid "Limit to Available Items"
2641 msgstr "Jen dostupné"
2642
2643 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:113
2644 msgid "Limit to results matching this term"
2645 msgstr "Zúžit na výsledky odpovídající tomuto termínu"
2646
2647 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2648 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2649 msgstr "Poznámka ke komplexnosti odkazovaného záznamu: "
2650
2651 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:8
2652 msgid "List Preferences"
2653 msgstr "Nastavení seznamů"
2654
2655 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:23
2656 msgid "List all holds"
2657 msgstr "Vypsat všechny rezervace"
2658
2659 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:41
2660 msgid "List description (optional):"
2661 msgstr "Popis seznamu (volitelné):"
2662
2663 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2664 msgid "List items per page"
2665 msgstr "Počet položek seznamu na stránku"
2666
2667 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:46
2668 msgid "List of Transactions"
2669 msgstr "Seznam platebních transakcí"
2670
2671 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2672 msgid "Lists"
2673 msgstr "Seznamy"
2674
2675 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:25
2676 msgid "Lists per page"
2677 msgstr "Počet seznamů na stránku"
2678
2679 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
2680 msgid "Literary Form"
2681 msgstr "Literární žánr"
2682
2683 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2684 msgid "Lithographer"
2685 msgstr "Litograf"
2686
2687 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/awards.tt2:14
2688 msgid "Loading Recommendations..."
2689 msgstr "Načítají se doporučení..."
2690
2691 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_circs.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:14
2692 msgid "Loading..."
2693 msgstr "Načítá se…"
2694
2695 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:305 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:344 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:90
2696 msgid "Local Call Number"
2697 msgstr "Lokální signatura"
2698
2699 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:231
2700 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2701 msgstr "Vyhledat shody Z39.50"
2702
2703 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:39
2704 msgid "Location"
2705 msgstr "Umístění"
2706
2707 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2708 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2709 msgstr "Poznámka o umístění originálů / důplikátů: "
2710
2711 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2712 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2713 msgstr "Poznámka o umístění ostatních archivních materiálů: "
2714
2715 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:86
2716 msgid "Log in"
2717 msgstr "Přihlásit se"
2718
2719 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:30
2720 msgid "Log in to My Account"
2721 msgstr "Přihlásit do mého účtu"
2722
2723 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:5
2724 msgid "Log in to Your Account"
2725 msgstr "Přihlášení do čtenářského účtu"
2726
2727 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:11
2728 msgid ""
2729 "Login failed. <br> The username or password provided was not valid. "
2730 "<br>Passwords are case-sensitive.  <br>Check your Caps-Lock key and try "
2731 "again or contact your local library."
2732 msgstr ""
2733 "Přihlášení se nezdařilo. <br> Zadané uživatelské jméno nebo heslo je "
2734 "neplatné. <br>Hesla rozlišují malá a velká písmena.   <br>Zkontrolujte "
2735 "klávesu Caps-Lock a zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2736
2737 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:16
2738 msgid ""
2739 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2740 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2741 "local library."
2742 msgstr ""
2743 "Přihlášení se nezdařilo. Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné. "
2744 "Hesla rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte klávesu Caps-Lock a "
2745 "zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2746
2747 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:68
2748 msgid "Logout"
2749 msgstr "Odhlásit"
2750
2751 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2752 msgid "Lyricist"
2753 msgstr "Autor textu"
2754
2755 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
2756 msgid "MARC Record"
2757 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
2758
2759 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:37
2760 msgid "Mailing address"
2761 msgstr "Kontaktní adresa"
2762
2763 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:210
2764 msgid "Make Default List"
2765 msgstr "Nastavit jako výchozí seznam"
2766
2767 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2768 msgid "Manufacture place"
2769 msgstr "Místo výroby"
2770
2771 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2772 msgid "Manufacturer"
2773 msgstr "Výrobce"
2774
2775 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:211 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:217
2776 msgid "Manufacturer:"
2777 msgstr "Výrobce:"
2778
2779 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2780 msgid "Marbler"
2781 msgstr "Kameník"
2782
2783 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:195
2784 msgid "March (3)"
2785 msgstr "Březen (3)"
2786
2787 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
2788 msgid "Mark Unread"
2789 msgstr "Označit jako nepřečtené"
2790
2791 #. (ctx.message_update_changed)
2792 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:40
2793 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2794 msgstr "%1 zprávy byly označeny jako nepřečtené"
2795
2796 #. (ctx.message_update_changed)
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:40
2798 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2799 msgstr "%1 byly označeny jako přečtené."
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2802 msgid "Markup editor"
2803 msgstr "Editor programovacích jazyků"
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:2
2806 msgid "Matches exactly"
2807 msgstr "Přesně odpovídá"
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:197
2810 msgid "May (5)"
2811 msgstr "Květen (5)"
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2814 msgid "Medium"
2815 msgstr "Médium"
2816
2817 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:39
2818 msgid "Message"
2819 msgstr "Zpráva"
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:55
2822 msgid "Messages"
2823 msgstr "Zprávy"
2824
2825 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2826 msgid "Metadata contact"
2827 msgstr "Technik v oblasti metadat"
2828
2829 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2830 msgid "Metal-engraver"
2831 msgstr "Kovorytec"
2832
2833 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
2834 msgid "Methodology Note: "
2835 msgstr "Poznámka k metodologii: "
2836
2837 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
2838 msgid "Middle Name"
2839 msgstr "Prostřední jméno"
2840
2841 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2842 msgid "Minute taker"
2843 msgstr "Zapisovatel"
2844
2845 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
2846 msgid "Missing"
2847 msgstr "Postrádané"
2848
2849 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:21
2850 msgid "Mobile carrier"
2851 msgstr "Mobilní operátor"
2852
2853 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2854 msgid "Mobile carrier:"
2855 msgstr "Mobilní operátor:"
2856
2857 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
2858 msgid "Mobile number"
2859 msgstr "Číslo mobilního telefonu"
2860
2861 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2862 msgid "Mobile number:"
2863 msgstr "Číslo mobilního telefonu:"
2864
2865 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2866 msgid "Moderator"
2867 msgstr "Moderátor"
2868
2869 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2870 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:23
2871 msgid "Monday: %1 - %2"
2872 msgstr "Pondělí: %1 - %2"
2873
2874 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:20
2875 msgid "Monday: closed"
2876 msgstr "Pondělí: zavřeno"
2877
2878 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2879 msgid "Monitor"
2880 msgstr "Kontrolor"
2881
2882 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:145
2883 msgid "More"
2884 msgstr "Další"
2885
2886 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:259
2887 msgid "More Options"
2888 msgstr "Další možnosti"
2889
2890 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:18
2891 msgid "Most Popular"
2892 msgstr "Nejpopulárnější"
2893
2894 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:64
2895 msgid "Move contents of basket to this list?"
2896 msgstr "Přesunout obsah košíku do tohoto seznamu?"
2897
2898 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:21
2899 msgid "Move selected items to list:"
2900 msgstr "Přesunout vybrané exempláře do seznamu:"
2901
2902 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:41
2903 msgid ""
2904 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2905 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2906 "terms in quotation marks."
2907 msgstr ""
2908 "Zadáte-li více slov, nejsou hledána jako fráze. Budou vyhledána v různých "
2909 "částech záznamu. Pokud chcete hledat frázi,  vložte hledaný termín do "
2910 "uvozovek."
2911
2912 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2913 msgid "Music copyist"
2914 msgstr "Autor opisu hudby"
2915
2916 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2917 msgid "Musical director"
2918 msgstr "Hudební režisér"
2919
2920 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2921 msgid "Musician"
2922 msgstr "Hudebník"
2923
2924 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:60
2925 msgid "My Account"
2926 msgstr "Můj účet"
2927
2928 #. (page.name)
2929 #. (child.name)
2930 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:66
2931 msgid "My Account - %1"
2932 msgstr "Můj účet - %1"
2933
2934 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main.tt2:15
2935 msgid "My Account Summary"
2936 msgstr "Přehled mého účtu"
2937
2938 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_holds.tt2:12
2939 msgid "My E-Item Holds"
2940 msgstr "Moje rezervace E-knih"
2941
2942 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:89
2943 msgid "My Existing Basket and Lists"
2944 msgstr "Mé existující košíky a seznamy"
2945
2946 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/topnav_links.tt2:64
2947 msgid "My Lists"
2948 msgstr "Moje seznamy knih"
2949
2950 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages.tt2:10
2951 msgid "My Messages"
2952 msgstr "Moje zprávy"
2953
2954 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:11
2955 msgid "Name"
2956 msgstr "Jméno"
2957
2958 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:157
2959 msgid "Name:"
2960 msgstr "Jméno:"
2961
2962 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
2963 msgid "Narrator"
2964 msgstr "Vypravěč"
2965
2966 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:1
2967 msgid "Narrower term"
2968 msgstr "Užší termín"
2969
2970 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:402
2971 msgid "Navigate Selected List "
2972 msgstr "Procházet zvolený seznam "
2973
2974 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:32
2975 msgid "New Email"
2976 msgstr "Nový e-mail"
2977
2978 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:34
2979 msgid "New Password"
2980 msgstr "Nové heslo"
2981
2982 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:35
2983 msgid "New Password Again"
2984 msgstr "Zopakujte nové heslo"
2985
2986 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:34
2987 msgid "New Username"
2988 msgstr "Nové uživatelské jméno"
2989
2990 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2991 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:91
2992 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2993 msgstr "Žádost o nový účet od  %1 %2 %3 %4 %5"
2994
2995 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:17
2996 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2997 msgstr "Nové heslo není platné. Zkuste prosím jiné heslo."
2998
2999 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:37
3000 msgid "New password:"
3001 msgstr "Nové heslo:"
3002
3003 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:445 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:232 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:46
3004 msgid "Next"
3005 msgstr "Další"
3006
3007 #. (ctx.copy_limit)
3008 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:293
3009 msgid "Next %1"
3010 msgstr "Další %1"
3011
3012 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:29
3013 msgid "Next Page"
3014 msgstr "Další stránka"
3015
3016 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:22
3017 msgid "Next Page &gt;&gt;"
3018 msgstr "Další stránka &gt;&gt;"
3019
3020 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:49
3021 msgid "Next Record"
3022 msgstr "Další záznam"
3023
3024 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:45
3025 msgid "Next page"
3026 msgstr "Další stránka"
3027
3028 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:68
3029 msgid "No"
3030 msgstr "Ne"
3031
3032 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
3033 msgid "No Content Available"
3034 msgstr "K dispozici není žádný obsah"
3035
3036 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:68
3037 msgid "No holds found."
3038 msgstr "Nebyly nalezeny žádné rezervace"
3039
3040 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:44
3041 msgid "No items were selected"
3042 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky"
3043
3044 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:72
3045 msgid "No messages found."
3046 msgstr "Nebyly nalezeny žádné zprávy"
3047
3048 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
3049 msgid "No receipt data returned from server"
3050 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data pro vystavení potvrzení"
3051
3052 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:15
3053 msgid "No record data returned from server"
3054 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data záznamu"
3055
3056 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:77
3057 msgid "No, this hold is suspended"
3058 msgstr "Ne, tato rezervace je pozastavena"
3059
3060 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:145
3061 msgid "None"
3062 msgstr "Žádný"
3063
3064 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3065 msgid "Not"
3066 msgstr "Ne"
3067
3068 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:166
3069 msgid "Not holdable"
3070 msgstr "Nelze rezervovat"
3071
3072 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:159
3073 msgid "Note"
3074 msgstr "Poznámka"
3075
3076 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:220
3077 msgid "Note:"
3078 msgstr "Poznámka:"
3079
3080 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
3081 msgid ""
3082 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
3083 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
3084 msgstr ""
3085 "Pozor! Heslo musí být dlouhé nejméně 7 znaků, obsahovat alespoň jedno velké "
3086 "a malé písmeno  (a-z/A-Z) a alespoň jedno číslo."
3087
3088 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset_msg.tt2:2
3089 msgid ""
3090 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
3091 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
3092 msgstr ""
3093 "Pozor, ke čtenářskému průkazu musíte mít připojenu alespoň jednu e-mailovou "
3094 "adresu. Pokud ji nemáte nebo neznáte čárový kód ani přihlašovací  jméno,  "
3095 "kontaktujte prosím vaši knihovnu."
3096
3097 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/sms_cn.tt2:41
3098 msgid "Note: carrier charges may apply"
3099 msgstr "Poznámka: může být zpoplatněno dle tarifu operátora"
3100
3101 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:691 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3585 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:314 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:368 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:375
3102 msgid "Notes"
3103 msgstr "Poznámky"
3104
3105 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:7
3106 msgid "Notification Preferences"
3107 msgstr "Nastavení upozornění"
3108
3109 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
3110 msgid "Notifications"
3111 msgstr "Upozornění"
3112
3113 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:32
3114 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
3115 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat  e-mailem?"
3116
3117 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:45
3118 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
3119 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat telefonem?"
3120
3121 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:66
3122 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
3123 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat SMS zprávou?"
3124
3125 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:216
3126 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
3127 msgstr "Upozornit, když je rezervace připravena k vyzvednutí?"
3128
3129 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:203
3130 msgid "November (11)"
3131 msgstr "Listopad (11)"
3132
3133 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/multi_hold_select.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/multi_hold_select.tt2:9
3134 msgid "Number of copies"
3135 msgstr "Počet jednotek"
3136
3137 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3138 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
3139 msgstr "Poznámka ke zvláštnostem číslování "
3140
3141 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/advanced.tt2:23
3142 msgid "Numeric Search"
3143 msgstr "Hledání podle identifikátorů"
3144
3145 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/temp_warn.tt2:22
3146 msgid "OK"
3147 msgstr "OK"
3148
3149 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:31
3150 msgid "OR"
3151 msgstr "Nebo"
3152
3153 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:202
3154 msgid "October (10)"
3155 msgstr "Říjen (10)"
3156
3157 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:54
3158 msgid ""
3159 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
3160 "to) the pickup library."
3161 msgstr ""
3162 "Jedna nebo více rezervací nemohou být zrušeny, protože rezervovaná jednotka "
3163 "již v knihovně, kde má být vyzvednuta, nebo na cestě do ní."
3164
3165 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:5
3166 msgid "Online"
3167 msgstr "Online"
3168
3169 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3170 msgid "Onscreen presenter"
3171 msgstr "Autor předmluvy"
3172
3173 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:13
3174 msgid "Opening hours"
3175 msgstr "Otevírací doba"
3176
3177 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3178 msgid "Opponent"
3179 msgstr "Oponent"
3180
3181 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:35
3182 msgid "Or"
3183 msgstr "Nebo"
3184
3185 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3186 msgid "Organizer"
3187 msgstr "Organizátor akce"
3188
3189 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3190 msgid "Original Version Note: "
3191 msgstr "Poznámka k originální verzi: "
3192
3193 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3194 msgid "Originator"
3195 msgstr "Původce"
3196
3197 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3198 msgid "Other"
3199 msgstr "Ostatiní"
3200
3201 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:146
3202 msgid "Other Fines and Fees"
3203 msgstr "Ostatní poplatky a pokuty"
3204
3205 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:54
3206 msgid "Other Phone"
3207 msgstr "Další telefonní číslo"
3208
3209 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:44
3210 msgid "Owed"
3211 msgstr "Aktuální dluh"
3212
3213 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3214 msgid "Owner"
3215 msgstr "Vlastník"
3216
3217 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3218 msgid "Ownership and Custodial History: "
3219 msgstr "Historie vlastnictví a svěřenectví: "
3220
3221 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:54
3222 msgid "Owning Library"
3223 msgstr "Vlastnická knihovna"
3224
3225 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:42
3226 msgid "PIN"
3227 msgstr "PIN"
3228
3229 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3230 msgid "Panelist"
3231 msgstr "Účastník diskuse"
3232
3233 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3234 msgid "Papermaker"
3235 msgstr "Výrobce papíru"
3236
3237 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/core_info.tt2:52
3238 msgid "Parent library: "
3239 msgstr "Nadřazená knihovna: "
3240
3241 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:297
3242 msgid "Part"
3243 msgstr "Část"
3244
3245 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3246 msgid "Participant or Performer Note: "
3247 msgstr "Poznámka o spoluúčastníkovi nebo účinkujícím: "
3248
3249 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:73
3250 msgid "Password"
3251 msgstr "Heslo"
3252
3253 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:12
3254 msgid "Password has been reset"
3255 msgstr "Heslo bylo přenastaveno"
3256
3257 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:12
3258 msgid "Passwords did not match. Please try again"
3259 msgstr "Hesla nesouhlasí. Zkuste to prosím znovu."
3260
3261 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:22
3262 msgid "Passwords do not match."
3263 msgstr "Hesla nesouhlasí."
3264
3265 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3266 msgid "Patent applicant"
3267 msgstr "Přihlašovatel patentu"
3268
3269 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3270 msgid "Patent holder"
3271 msgstr "Majitel patentu"
3272
3273 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3274 msgid "Patron"
3275 msgstr "Mecenáš"
3276
3277 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/awards.tt2:5
3278 msgid "Patron Reviews:"
3279 msgstr "Hodnocení čtenáře:"
3280
3281 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:119
3282 msgid "Patron Search"
3283 msgstr "Hledání čtenářů"
3284
3285 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:116
3286 msgid "Patron barcode was not found"
3287 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen"
3288
3289 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/hold_error_messages.tt2:2
3290 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
3291 msgstr "Čtenář dosáhl maximální povolené výše pokut"
3292
3293 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:216
3294 msgid "Pay All Charges"
3295 msgstr "Zaplatit všechny poplatky"
3296
3297 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:15
3298 msgid "Pay Charges"
3299 msgstr "Zaplatit poplatky"
3300
3301 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:215
3302 msgid "Pay Selected Charges"
3303 msgstr "Zaplatit vybrané poplatky"
3304
3305 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:22
3306 msgid "Pay Selected Circulation Charges"
3307 msgstr "Zaplatit vybrané výpůjční poplatky"
3308
3309 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:214
3310 msgid "Pay selected charges"
3311 msgstr "Zaplatit poplatky"
3312
3313 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/charges.tt2:68
3314 msgid "Pay this fine"
3315 msgstr "Zaplatit tuto pokutu"
3316
3317 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:37
3318 msgid "Payment Date"
3319 msgstr "Datum platby"
3320
3321 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:38
3322 msgid "Payment For"
3323 msgstr "Platba za"
3324
3325 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
3326 msgid "Payment History"
3327 msgstr "Historie plateb"
3328
3329 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:34
3330 msgid "Payments"
3331 msgstr "Platby"
3332
3333 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:205
3334 msgid "Pending Addresses"
3335 msgstr "Nevyřízené adresy"
3336
3337 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:146
3338 msgid "Perform an Author Search"
3339 msgstr "Vyhledávat podle autora"
3340
3341 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3342 msgid "Performer"
3343 msgstr "Výkonný umělec"
3344
3345 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:431
3346 msgid "Permalink"
3347 msgstr "Krátký odkaz"
3348
3349 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
3350 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:128
3351 msgid "Permission: \"%1\""
3352 msgstr "Oprávnění: \"%1\""
3353
3354 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3355 msgid "Permitting agency"
3356 msgstr "Schvalující agentura"
3357
3358 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
3359 msgid "Phone Number"
3360 msgstr "Telefonní číslo"
3361
3362 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:240
3363 msgid "Phone Number:"
3364 msgstr "Telefoní číslo:"
3365
3366 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3367 msgid "Photographer"
3368 msgstr "Fotograf"
3369
3370 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:269
3371 msgid "Phys. Desc.:"
3372 msgstr "Fyzický popis:"
3373
3374 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:116
3375 msgid "Physical Description:"
3376 msgstr "Fyzický popis:"
3377
3378 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:159
3379 msgid "Pick Up Holds"
3380 msgstr "Vyzvednout rezervace"
3381
3382 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:688 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:696 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3582 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3590 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:86
3383 msgid "Pickup Location"
3384 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3385
3386 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:115
3387 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
3388 msgstr "Vyzvednout rezervace u výpůjčního pultu (pokud je to možné)?"
3389
3390 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
3391 msgid "Pickup library"
3392 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3393
3394 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:13
3395 msgid "Pickup location"
3396 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3397
3398 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:209
3399 msgid "Pickup location:"
3400 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace:"
3401
3402 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:355 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:370 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/place_hold.tt2:1
3403 msgid "Place Hold"
3404 msgstr "Rezervovat"
3405
3406 #. (attrs.title)
3407 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:367 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:388
3408 msgid "Place Hold on %1"
3409 msgstr "Rezervovat %1"
3410
3411 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:373 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:389
3412 msgid "Place Hold on E-Item"
3413 msgstr "Rezervovat e-knihu"
3414
3415 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:13
3416 msgid "Place Holds"
3417 msgstr "Zadat rezervaci"
3418
3419 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:168
3420 msgid "Place another hold for this "
3421 msgstr "Zadat další rezervaci na tuto jednotku. "
3422
3423 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:269
3424 msgid "Place hold"
3425 msgstr "Rezervovat"
3426
3427 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:107
3428 msgid "Place hold for patron by barcode:"
3429 msgstr "Rezervovat pro čtenáře s čárovým kódem:"
3430
3431 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
3432 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:129
3433 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
3434 msgstr "Rezervovat pro mě (%1 %2)"
3435
3436 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3437 msgid "Plaintiff"
3438 msgstr "žalobce"
3439
3440 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3441 msgid "Plaintiff-appellant"
3442 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odvolávající se strana"
3443
3444 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3445 msgid "Plaintiff-appellee"
3446 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odpůrce odvolatele"
3447
3448 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3449 msgid "Platemaker"
3450 msgstr "Výrobce tiskových desek"
3451
3452 #. (ctx.mylist.size)
3453 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:11
3454 msgid "Please confirm that you want to email the %1 titles in the basket."
3455 msgstr ""
3456 "Potvrďte prosím odeslání titulů  v košíku e-mailem. Celkem k odeslání:  %1."
3457
3458 #. (ctx.mylist.size)
3459 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:11
3460 msgid "Please confirm that you want to print the %1 titles in the basket."
3461 msgstr "Potvrďte prosím vytištění titulů v košíku. Celkem k  vytištění:  %1."
3462
3463 #. (ctx.mylist.size)
3464 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/clear.tt2:11
3465 msgid "Please confirm that you want to remove all %1 titles from the basket."
3466 msgstr "Potvrďte prosím odebrání titulů z košíku. Celkem k odebrání:  %1."
3467
3468 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3469 msgid ""
3470 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3471 "may be charged more than once."
3472 msgstr ""
3473 "Nepoužívejte v prohlížeči tlačítko Zpět nebo Obnovit, jinak by Vám platba "
3474 "kreditní kartou mohla být naúčtována opakovaně."
3475
3476 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
3477 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3478 msgstr "Prosím zadejte vyhledávací termín do vyhledávacího pole"
3479
3480 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:12
3481 msgid "Please enter and repeat your new password."
3482 msgstr "Prosím zadejte a zopakujte nové heslo"
3483
3484 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/username_hint.tt2:2
3485 msgid "Please enter your full library card number."
3486 msgstr "Zadejte prosím celé číslo čtenářského průkazu"
3487
3488 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:50
3489 msgid ""
3490 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3491 "request a password reset"
3492 msgstr ""
3493 "Prosím zadejte BUĎ uživatelské jméno NEBO čárový kód  vašeho čtenářského "
3494 "konta a potvrďte žádost o přenastavení hesla"
3495
3496 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:78
3497 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3498 msgstr "Pro dokončení registrace je nutná návštěva knihovny"
3499
3500 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:114
3501 msgid "Please select a valid library"
3502 msgstr "Zvolte prosím platnou knihovnu."
3503
3504 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:22
3505 msgid "Please select your mobile carrier"
3506 msgstr "Zvolte prosím mobilního operátora"
3507
3508 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:27
3509 msgid "Popularity Adjusted Relevance"
3510 msgstr "Relevance s přihlédnutím k popularitě"
3511
3512 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:172
3513 msgid "Popularity:"
3514 msgstr "Popularita:"
3515
3516 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:144
3517 msgid "Postal Code"
3518 msgstr "PSČ"
3519
3520 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:39
3521 msgid "Powered by"
3522 msgstr "Provozováno v systému"
3523
3524 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3525 msgid "Praeses"
3526 msgstr "Předsedající"
3527
3528 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
3529 msgid "Preferences"
3530 msgstr "Nastavení"
3531
3532 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3533 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3534 msgstr "Poznámka o preferované citaci popisovaného materiálu: "
3535
3536 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
3537 msgid "Preferred First Name"
3538 msgstr "Preferované jméno"
3539
3540 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
3541 msgid "Preferred Last Name"
3542 msgstr "Preferované příjmení"
3543
3544 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
3545 msgid "Preferred Middle Name"
3546 msgstr "Preferované prostřední jméno"
3547
3548 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:26
3549 msgid "Preferred Name"
3550 msgstr "Preferované jméno"
3551
3552 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3553 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/pref_lib_display.tt2:3
3554 msgid "Preferred library: %1"
3555 msgstr "Preferred library: %1"
3556
3557 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:70
3558 msgid "Preferred pickup location"
3559 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyzvednutí rezervací"
3560
3561 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:57
3562 msgid "Preferred search location"
3563 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyhledávání"
3564
3565 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3566 msgid "Presenter"
3567 msgstr "Konferenciér"
3568
3569 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
3570 msgid "Preview"
3571 msgstr "Náhled"
3572
3573 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circ_history.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/hold_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:407 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:14
3574 msgid "Previous"
3575 msgstr "Předchozí"
3576
3577 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3578 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:287
3579 msgid "Previous %1"
3580 msgstr "Předchozí %1"
3581
3582 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:10
3583 msgid "Previous Page"
3584 msgstr "Předchozí stránka"
3585
3586 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:15
3587 msgid "Previous Record"
3588 msgstr "Předchozí záznam"
3589
3590 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:14
3591 msgid "Previous page"
3592 msgstr "Předchozí strana"
3593
3594 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:99
3595 msgid "Primary Identification"
3596 msgstr "Číslo primárního dokladu"
3597
3598 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:419
3599 msgid "Print"
3600 msgstr "Tisk"
3601
3602 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:5
3603 msgid "Print Record"
3604 msgstr "Tisk záznamu"
3605
3606 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:14
3607 msgid "Print Title Details"
3608 msgstr "Vytisknout detaily titulu"
3609
3610 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay.tt2:42
3611 msgid "Print receipt"
3612 msgstr "Vytisknout potvrzení"
3613
3614 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:270
3615 msgid "Print title details"
3616 msgstr "Vytisknout detaily titulu"
3617
3618 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3619 msgid "Printer"
3620 msgstr "Tiskárna"
3621
3622 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3623 msgid "Printer of plates"
3624 msgstr "Tiskař obrazu"
3625
3626 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3627 msgid "Printmaker"
3628 msgstr "Tiskař grafik"
3629
3630 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/list/update.tt2:11
3631 msgid "Problem with list management:"
3632 msgstr "Problém se správou seznamu:"
3633
3634 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:109
3635 msgid "Problem:"
3636 msgstr "Problém:"
3637
3638 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3639 msgid "Process contact"
3640 msgstr "Provozní technik"
3641
3642 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3643 msgid "Processing your payment may take some time."
3644 msgstr "Zpracování vaší platby může chvíli trvat"
3645
3646 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3647 msgid "Processing..."
3648 msgstr "Probíhá zpracování..."
3649
3650 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3651 msgid "Producer"
3652 msgstr "Producent"
3653
3654 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:207
3655 msgid "Producer:"
3656 msgstr "Producent:"
3657
3658 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3659 msgid "Production company"
3660 msgstr "Produkční společnost"
3661
3662 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3663 msgid "Production designer"
3664 msgstr "Výtvarník"
3665
3666 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3667 msgid "Production manager"
3668 msgstr "Manažer výroby"
3669
3670 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3671 msgid "Production personnel"
3672 msgstr "Pracovník výroby"
3673
3674 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3675 msgid "Production place"
3676 msgstr "Místo výroby"
3677
3678 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3679 msgid "Programmer"
3680 msgstr "Programátor"
3681
3682 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3683 msgid "Project director"
3684 msgstr "Vedoucí projektu"
3685
3686 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3687 msgid "Proofreader"
3688 msgstr "Korektor tištěných materiálů"
3689
3690 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3691 msgid "Provider"
3692 msgstr "Dodavatel"
3693
3694 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:308 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:361
3695 msgid "Publication Date"
3696 msgstr "Datum vydání"
3697
3698 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3699 msgid "Publication Year"
3700 msgstr "Rok vydání"
3701
3702 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3703 msgid "Publication place"
3704 msgstr "Místo vydání"
3705
3706 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3707 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3708 msgstr "Poznámky o publikacích vztahujících se k  popisovanému materiálu: "
3709
3710 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3711 msgid "Publisher"
3712 msgstr "Vydavatel"
3713
3714 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:192
3715 msgid "Publisher:"
3716 msgstr "Vydavatel:"
3717
3718 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3719 msgid "Publishing director"
3720 msgstr "Šéfredaktor"
3721
3722 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3723 msgid "Puppeteer"
3724 msgstr "Loutkář"
3725
3726 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/help.tt2:8
3727 msgid "Questions?"
3728 msgstr "Nápověda"
3729
3730 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3731 msgid "Radio director"
3732 msgstr "Rozhlasový ředitel"
3733
3734 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3735 msgid "Radio producer"
3736 msgstr "Rozhlasový producent"
3737
3738 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:41
3739 msgid "Re-enter new password:"
3740 msgstr "Zadejte ještě jednou nové heslo:"
3741
3742 #. (date.format(ctx.parse_datetime(hdata.thaw_date), DATE_FORMAT))
3743 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold_result.tt2:75
3744 msgid "Reactivate on %1"
3745 msgstr "Znovu aktivovat k datu %1"
3746
3747 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:13
3748 msgid "Ready for Checkout"
3749 msgstr "Připraveno pro výpůjčku"
3750
3751 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:28
3752 msgid "Ready for Pickup"
3753 msgstr "Připraveno k vyzvednutí"
3754
3755 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payments.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/receipt_print.tt2:5
3756 msgid "Receipt"
3757 msgstr "Potvrzení"
3758
3759 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:7
3760 msgid "Recent searches"
3761 msgstr "Nedávná hledání"
3762
3763 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email.tt2:1
3764 msgid "Record Detail"
3765 msgstr "Detailní záznam"
3766
3767 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record.tt2:10
3768 msgid "Record Details"
3769 msgstr "Detaily záznamu"
3770
3771 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:290
3772 msgid "Record Holdings Details"
3773 msgstr "Detaily jednotek připojených k záznamu"
3774
3775 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:176
3776 msgid "Record Holdings Summary"
3777 msgstr "Přehled  jednotek připojených k záznamu"
3778
3779 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:76
3780 msgid "Record details"
3781 msgstr "Detaily záznamu"
3782
3783 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3784 msgid "Recording engineer"
3785 msgstr "Zvukový technik"
3786
3787 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3788 msgid "Recordist"
3789 msgstr "Nahrávající"
3790
3791 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart_nav.tt2:8
3792 msgid "Records In Basket"
3793 msgstr "Záznamy v košíku"
3794
3795 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3796 msgid "Redaktor"
3797 msgstr "Redaktor"
3798
3799 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:77
3800 msgid "Refine My Original Search"
3801 msgstr "Zpřesnit mé původní vyhledávání"
3802
3803 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:51
3804 msgid "Refine these results"
3805 msgstr "Zpřesnit výsledky vyhledávání"
3806
3807 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:57
3808 msgid "Registration successful!"
3809 msgstr "Předběžná registrace do knihovny proběhla úspěšně!"
3810
3811 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:172
3812 msgid "Regular Font"
3813 msgstr "Běžné písmo"
3814
3815 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:1
3816 msgid "Related term"
3817 msgstr "Související termín"
3818
3819 #. ((crad.description || crad.label))
3820 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:37
3821 msgid "Remove %1 filter"
3822 msgstr "Odstranit  filtr  %1"
3823
3824 #. (attrs.title)
3825 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:414
3826 msgid "Remove %1 from basket"
3827 msgstr "Odebrat %1 z košíku"
3828
3829 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:207
3830 msgid "Remove Default List"
3831 msgstr "Zrušit volbu výchozího seznamu"
3832
3833 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/js.tt2:93
3834 msgid "Remove all records from basket?"
3835 msgstr "Odebrat z košíku všechny záznamy?"
3836
3837 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:380
3838 msgid "Remove from Basket"
3839 msgstr "Odebrat z košíku"
3840
3841 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/summary.tt2:397 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:416
3842 msgid "Remove from basket"
3843 msgstr "Odebrat z košíku"
3844
3845 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:272
3846 msgid "Remove from list"
3847 msgstr "Odstranit ze seznamu"
3848
3849 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:58
3850 msgid "Remove location filter"
3851 msgstr "Odstranit filtrování podle umístění"
3852
3853 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/adv_filter.tt2:79
3854 msgid "Remove publication date filter"
3855 msgstr "Odstranit filtrování podle data vydání"
3856
3857 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/expert.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:62
3858 msgid "Remove row"
3859 msgstr "Odstranit řádek"
3860
3861 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3862 msgid "Renderer"
3863 msgstr "Projektant architektonických zobrazení"
3864
3865 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/mediaQuery.css.tt2:670 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/css/style.css.tt2:3564 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:49
3866 msgid "Renewals Left"
3867 msgstr "Zbývající prodloužení"
3868
3869 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3870 msgid "Reporter"
3871 msgstr "Ohlašovatel"
3872
3873 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3874 msgid "Repository"
3875 msgstr "Repozitář"
3876
3877 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3878 msgid "Reproduction Note: "
3879 msgstr "Poznámka k reprodukci: "
3880
3881 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/form.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/login/login_modal.tt2:37
3882 msgid "Request A Card"
3883 msgstr "Registrovat"
3884
3885 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/footer.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
3886 msgid "Request Library Card"
3887 msgstr "Registrace nového čtenáře"
3888
3889 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:52
3890 msgid "Request a Library Card"
3891 msgstr "Registrace nového čtenáře"
3892
3893 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:1
3894 msgid "Requested Username"
3895 msgstr "Požadované přihlašovací jméno"
3896
3897 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3898 msgid "Research team head"
3899 msgstr "Vedoucí výzkumného týmu"
3900
3901 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3902 msgid "Research team member"
3903 msgstr "Člen výzkumného týmu"
3904
3905 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3906 msgid "Researcher"
3907 msgstr "Výzkumník"
3908
3909 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
3910 msgid "Reservations"
3911 msgstr "Rezervace zdrojů"
3912
3913 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:30
3914 msgid "Reserved"
3915 msgstr "Rezervováno"
3916
3917 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/password_reset.tt2:6
3918 msgid "Reset Password"
3919 msgstr "Změnit heslo"
3920
3921 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/reservations.tt2:10
3922 msgid "Resource type"
3923 msgstr "Typ zdroje"
3924
3925 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3926 msgid "Respondent"
3927 msgstr "Dotazovaný"
3928
3929 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3930 msgid "Respondent-appellant"
3931 msgstr "Žalovaný  jako odvolávající se strana"
3932
3933 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3934 msgid "Respondent-appellee"
3935 msgstr "Žalovaný jako odpůrce odvolatele"
3936
3937 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3938 msgid "Responsible party"
3939 msgstr "Odpovědná strana"
3940
3941 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3942 msgid "Restager"
3943 msgstr "Jevištní výtvarník"
3944
3945 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3946 msgid "Restorationist"
3947 msgstr "Restaurátor"
3948
3949 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
3950 msgid "Restrictions on Access Note: "
3951 msgstr "Poznámka k omezení přístupu: "
3952
3953 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3954 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/paginate.tt2:57
3955 msgid "Results %1 - %2 of %3"
3956 msgstr "Výsledky  %1 - %2 z %3"
3957
3958 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/email.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/mylist/print.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/list/update.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/print.tt2:26
3959 msgid "Return"
3960 msgstr "Zpět"
3961
3962 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/single_message.tt2:11
3963 msgid "Return to Message List"
3964 msgstr "Zpět na seznam zpráv"
3965
3966 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/sms_cn.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/sms_cn.tt2:28
3967 msgid "Return to record"
3968 msgstr "Zpět k záznamu"
3969
3970 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/register.tt2:83
3971 msgid "Return to the Catalog"
3972 msgstr "Návrat do katalogu"
3973
3974 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3975 msgid "Reviewer"
3976 msgstr "Posuzovatel"
3977
3978 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/addedcontent.tt2:4
3979 msgid "Reviews"
3980 msgstr "Recenze"
3981
3982 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:436
3983 msgid "Reviews &amp; More"
3984 msgstr "Recenze aj."
3985
3986 #. (attrs.title)
3987 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:431
3988 msgid "Reviews and More for %1"
3989 msgstr "Recenze a další pro %1"
3990
3991 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
3992 msgid "Rubricator"
3993 msgstr "Rubrikátor"
3994
3995 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/sms_cn.tt2:45
3996 msgid "SMS not enabled for this site."
3997 msgstr "Pro tuto stránku není SMS povolena"
3998
3999 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
4000 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:88
4001 msgid "Saturday: %1 - %2"
4002 msgstr "Sobota: %1 - %2"
4003
4004 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/library/hours.tt2:85
4005 msgid "Saturday: closed"
4006 msgstr "Sobota: zavřeno"
4007
4008 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_notify.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:182
4009 msgid "Save"
4010 msgstr "Uložit"
4011
4012 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds/edit.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs.tt2:229 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_email.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_password.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/update_username.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/locale_picker.tt2:28
4013 msgid "Save Changes"
4014 msgstr "Uložit změny"
4015
4016 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:389
4017 msgid "Save Notes"
4018 msgstr "Uložit poznámky"
4019
4020 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:94
4021 msgid "Saved Lists"
4022 msgstr "Uložené seznamy"
4023
4024 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:461
4025 msgid "Saved Searches"
4026 msgstr "Uložená hledání"
4027
4028 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/contents.tt2:2
4029 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
4030 msgstr "Poznámka k měřítku grafických materiálů: "
4031
4032 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4033 msgid "Scenarist"
4034 msgstr "Scénárista"
4035
4036 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4037 msgid "Scientific advisor"
4038 msgstr "Vědecký poradce"
4039
4040 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4041 msgid "Screenwriter"
4042 msgstr "Scénárista"
4043
4044 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4045 msgid "Scribe"
4046 msgstr "Opisovač"
4047
4048 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4049 msgid "Sculptor"
4050 msgstr "Sochař"
4051
4052 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/expert.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:119
4053 msgid "Search"
4054 msgstr "Hledat"
4055
4056 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/myopac/base.tt2:3
4057 msgid "Search & History"
4058 msgstr "Hledání a historie"
4059
4060 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
4061 msgid "Search Filter"
4062 msgstr "Vyhledávací filtr"
4063
4064 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:126
4065 msgid "Search In Progress"
4066 msgstr "Probíhá vyhledávání"
4067
4068 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
4069 msgid "Search Library"
4070 msgstr "Vyhledávat v knihovně"
4071
4072 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/expert.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/numeric.tt2:29
4073 msgid "Search Library:"
4074 msgstr "Prohledat knihovnu:"
4075
4076 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:22
4077 msgid "Search Results"
4078 msgstr "Výsledky hledání"
4079
4080 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:465
4081 msgid "Search Results List"
4082 msgstr "Seznam výsledků vyhledávání"
4083
4084 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:464
4085 msgid "Search Results facets"
4086 msgstr "Fasety výsledků vyhledávání"
4087
4088 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:182
4089 msgid "Search Results filters"
4090 msgstr "Filtry výsledků vyhledávání"
4091
4092 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:1
4093 msgid "Search Results: "
4094 msgstr "Výsledky vyhledávání: "
4095
4096 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:8
4097 msgid "Search and History Preferences"
4098 msgstr "Hledání, historie a další"
4099
4100 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:103
4101 msgid "Search date"
4102 msgstr "Datum vyhledávání"
4103
4104 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/series.tt2:60
4105 msgid "Search for related items by series"
4106 msgstr "Hledat podobné tituly  podle edice"
4107
4108 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:142
4109 msgid "Search for related items by subject"
4110 msgstr "Hledat podobné tituly  podle tématu"
4111
4112 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:38
4113 msgid "Search hits per page"
4114 msgstr "Počet výsledků na stránku"
4115
4116 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:32
4117 msgid "Search in progress icon"
4118 msgstr "Ikona Probíhá vyhledávání"
4119
4120 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:136
4121 msgid "Search only within the chosen list"
4122 msgstr "Hledat  pouze ve vybraném seznamu"
4123
4124 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:46
4125 msgid "Search phrase match strictness"
4126 msgstr "Přesnost shody hledané fráze"
4127
4128 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/filtersort.tt2:1
4129 msgid "Search sorting"
4130 msgstr "Řazení vyhledávání"
4131
4132 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
4133 msgid "Search term"
4134 msgstr "Vyhledávací termín"
4135
4136 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:49
4137 msgid "Search: "
4138 msgstr "Hledat: "
4139
4140 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4141 msgid "Second party"
4142 msgstr "Druhá strana"
4143
4144 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/advanced/search.tt2:107
4145 msgid "Secondary search date"
4146 msgstr "Sekundární datum vyhledávání"
4147
4148 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4149 msgid "Secretary"
4150 msgstr "Tajemník"
4151
4152 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:171
4153 msgid "Security Code"
4154 msgstr "Bezpečnostní kód"
4155
4156 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:1
4157 msgid "See"
4158 msgstr "Viz"
4159
4160 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/bookbag_actions.tt2:79
4161 msgid "See All"
4162 msgstr "Zobrazit vše"
4163
4164 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/bookbag_actions.tt2:78
4165 msgid "See all of my lists"
4166 msgstr "Zobrazit všechny mé seznamy"
4167
4168 #. (ctx.result_start, ctx.result_stop)
4169 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:28
4170 msgid "Select %1 - %2"
4171 msgstr "Vybrat %1 - %2"
4172
4173 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:80
4174 msgid "Select All Holds"
4175 msgstr "Vybrat všechny rezervace"
4176
4177 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:71
4178 msgid "Select All Items"
4179 msgstr "Vybrat všechny položky"
4180
4181 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:85
4182 msgid "Select All Messages"
4183 msgstr "Vybrat všechny zprávy"
4184
4185 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/circs.tt2:122
4186 msgid "Select Item"
4187 msgstr "Vybrat položku"
4188
4189 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/org_selector.tt2:31
4190 msgid "Select Library"
4191 msgstr "Zvolit knihovnu"
4192
4193 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:169
4194 msgid "Select a Part (optional):"
4195 msgstr "Vyberte část (volitelné):"
4196
4197 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:169
4198 msgid "Select a Part:"
4199 msgstr "Vyberte část:"
4200
4201 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:63
4202 msgid "Select all records"
4203 msgstr "Vybrat všechny záznamy"
4204
4205 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/cart.tt2:3
4206 msgid "Select basket action"
4207 msgstr "VYbrat akci  pro košík"
4208
4209 #. (attrs.title)
4210 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:155
4211 msgid "Select hold %1"
4212 msgstr "Vybrat rezervaci %1"
4213
4214 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/browse.tt2:48
4215 msgid "Select holding library"
4216 msgstr "Zvolte vlastnickou knihovnu"
4217
4218 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/coded_value_selector.tt2:22
4219 msgid "Select item type:"
4220 msgstr "Vyberte typ dokumentu"
4221
4222 #. (message.title)
4223 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/messages/list.tt2:100
4224 msgid "Select message %1"
4225 msgstr "Vybrat zprávu  %1"
4226
4227 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:17
4228 msgid "Select query type:"
4229 msgstr "Vyberte typ dotazu:"
4230
4231 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/anon_list.tt2:79
4232 msgid "Select record"
4233 msgstr "Vybrat záznam"
4234
4235 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/searchbar.tt2:105
4236 msgid "Select search library"
4237 msgstr "Zvolte knihovnu pro vyhledávání"
4238
4239 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3
4240 msgid ""
4241 "Select this option to expand your results to all libraries while retaining "
4242 "the priority of your selected library's holdings."
4243 msgstr ""
4244 "Výběrem této možnosti rozšíříte výsledky na všechny knihovny (priorita "
4245 "exemplářů ze zvolené knihovny bude zachována)."
4246
4247 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
4248 msgid ""
4249 "Select this option to expand your results to all libraries while retaining "
4250 "the priority of your selected librarys holdings."
4251 msgstr ""
4252 "Výběrem této možnosti rozšíříte výsledky na všechny knihovny (priorita "
4253 "exemplářů ze zvolené knihovny bude zachována)."
4254
4255 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:22
4256 msgid "Select your desired format(s)."
4257 msgstr "Vyberte požadovaný formát(y)"
4258
4259 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:69
4260 msgid "Select your desired language(s)."
4261 msgstr "Vyberte požadovaný jazyk(y)"
4262
4263 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4264 msgid "Seller"
4265 msgstr "Prodávající"
4266
4267 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/sms_cn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/sms_cn.tt2:5
4268 msgid "Send Call Number via Text/SMS"
4269 msgstr "Poslat Signaturu prostřednictvím SMS"
4270
4271 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/main_payment_form.tt2:201
4272 msgid "September (9)"
4273 msgstr "Září (9)"
4274
4275 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
4276 msgid "Series"
4277 msgstr "Edice"
4278
4279 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/place_hold.tt2:276
4280 msgid "Set activation date"
4281 msgstr "Nastavit datum aktivace"
4282
4283 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4284 msgid "Set designer"
4285 msgstr "Designér sady"
4286
4287 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/record/email.tt2:0
4288 msgid "Set your email address here"
4289 msgstr "Zde nastavte svou e-mailovou adresu"
4290
4291 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4292 msgid "Setting"
4293 msgstr "Nastavení"
4294
4295 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/subjects.tt2:2
4296 msgid "Setting: "
4297 msgstr "Nastavení: "
4298
4299 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:184
4300 msgid "Share"
4301 msgstr "Sdílet"
4302
4303 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:49
4304 msgid "Share this list?"
4305 msgstr "Sdílet tento seznam:"
4306
4307 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:1
4308 msgid ""
4309 "Sharing a list means that the contents of the list will be visible to "
4310 "others. To see the public view of a shared list, click on the HTML View link "
4311 "in the Saved Lists section."
4312 msgstr ""
4313 "Pokud budete seznam sdílet, uvidí ho i ostatní. Pokud chcete vidět,  jak "
4314 "bude vypadat zobrazení seznamu  pro ostatní, klikněte na Zobrazit HTMl v "
4315 "oblasti uloženého seznamu."
4316
4317 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/extras.tt2:21
4318 msgid "Shelf Browser"
4319 msgstr "Prohlížení regálu"
4320
4321 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:46
4322 msgid "Shelving Location"
4323 msgstr "Umístění"
4324
4325 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/table.tt2:294
4326 msgid "Shelving location"
4327 msgstr "Umístění"
4328
4329 #. (facet.cmf.label)
4330 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:138
4331 msgid "Show Fewer %1 Entries"
4332 msgstr "Zobrazit méně údajů  %"
4333
4334 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:69
4335 msgid "Show Fewer Details"
4336 msgstr "Méně podrobností"
4337
4338 #. (facet.cmf.label)
4339 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:143
4340 msgid "Show More %1 Entries"
4341 msgstr "Zobrazit více údajů %1"
4342
4343 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/results.tt2:70
4344 msgid "Show More Details"
4345 msgstr "Další podrobnosti"
4346
4347 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
4348 msgid "Show Results from All Libraries"
4349 msgstr "Ve všech knihovnách"
4350
4351 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:33
4352 msgid "Show all holds"
4353 msgstr "Zobrazit všechny rezervace"
4354
4355 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets-hz.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/facets.tt2:95
4356 msgid "Show all results, not just those matching this term"
4357 msgstr "Zobrazit všechny výsledky, nejen ty, které odpovídají tomuto termínu"
4358
4359 #. (ou_name)
4360 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_counts.tt2:47
4361 msgid "Show copies at %1"
4362 msgstr "Zobrazit exempláře v knihovně  %1"
4363
4364 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:309
4365 msgid "Show fewer copies"
4366 msgstr "Zobrazit méně exemplářů"
4367
4368 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/lists.tt2:148
4369 msgid "Show items in list"
4370 msgstr "Zobrazit exempláře v seznamu"
4371
4372 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/copy_table.tt2:305
4373 msgid "Show more copies"
4374 msgstr "Zobrazit více exemplářů"
4375
4376 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/holds.tt2:34
4377 msgid "Show only available holds"
4378 msgstr "Zobrazit pouze dostupné rezervace"
4379
4380 #. (ctx.search_result_index + 1, ctx.hit_count)
4381 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/record/navigation.tt2:31
4382 msgid "Showing Item %1 of %2"
4383 msgstr "Zobrazeno %1  záznamů z %2"
4384
4385 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config-fresh.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/config.tt2:3
4386 msgid "Showing results from all libraries"
4387 msgstr "Zobrazuji výsledky ze všech knihoven"
4388
4389 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4390 msgid "Signer"
4391 msgstr "Signatář"
4392
4393 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/relators.tt2:2
4394 msgid "Singer"
4395 msgstr "Zpěvák"
4396
4397 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/myopac/prefs_settings.tt2:105
4398 msgid "Skip warning when adding to temporary book list?"
4399 msgstr "Přeskočit varování při přidávání do dočasného seznamu knih?"
4400
4401 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>", fmt_bookbag)
4402 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
4403 msgid "Sorry, no entries were found for %1 within %2."
4404 msgstr ""
4405 "Pro  hledaný termín %1 bohužel nebyly v seznamu %2 nalezeny žádné záznamy."
4406
4407 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>")
4408 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
4409 msgid "Sorry, no entries were found for %1."
4410 msgstr "Pro dotaz  %1 bohužel nebyly nalezeny žádné záznamy."
4411
4412 #. (fmt_bookbag)
4413 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
4414 msgid "Sorry, no entries were found for your search within %1."
4415 msgstr ""
4416 "Vašemu hledání v seznamu knih  %1 bohužel neodpovídají žádné záznamy."
4417
4418 #: ../../Open-ILS/src/templates-bootstrap/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
4419 msgid "Sorry, no entries were found for your&nbs