LP#1681095: (follow-up) fix a template syntax error
[working/Evergreen.git] / Open-ILS / src / templates / opac / parts / ebook_api / base_js.tt2
2017-08-07 Galen CharltonLP#1681095: (follow-up) fix a template syntax error
2017-08-07 Dan ScottLP#1681095 Browser cache-busting key for longer expires
2017-02-23 Jane SandbergMerge branch 'master' of git.evergreen-ils.org:Evergreen
2017-02-20 Jeff DavisLP#1541559: ebook API integration for TPAC