Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / opac.js / hy-AM.po
index 070b95f..0779ae6 100644 (file)
@@ -1,20 +1,21 @@
-# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-18 23:09:02-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-26 07:02+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-13 16:58+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:47+0000\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-02-23 05:29+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16506)\n"
 
 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_PROMPT
-msgid "To begin the password reset process, enter either your barcode or user name in the form below and click 'Submit'"
+msgid ""
+"To begin the password reset process, enter either your barcode or user name "
+"in the form below and click 'Submit'"
 msgstr ""
 "Գաղտնաբառի վերագրանցման գործընթացը սկսելու համար ստորև բերված ձևում մուտք "
 "արա կամ քո շտրիխ կոդը և կամ օգտվողի անունը, ապա սեղմիր Գրանցվել"
@@ -47,9 +48,9 @@ msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
 msgid "Additional Supplement Information"
 msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
 
-#: opac.js:MORE_COPIES_FULL_RECORD
-msgid "... more copies listed in full record"
-msgstr "... լրիվ գրառման մեջ ավելի օրինակներ են թվարկված"
+#: opac.js:DELETED_MFHD_RECORD
+msgid "Deleted MFHD record ${0}"
+msgstr "Ջնջված MFHD գրառում ${0}"
 
 #: opac.js:HOLD_STATUS_PLURAL
 msgid "hold # ${0} of ${1} total holds and ${2} potential items"
@@ -59,12 +60,14 @@ msgstr "պահում # ${0} այս ${1} ընդամենը պահումներ և $
 msgid "More"
 msgstr "Ավել"
 
-#: opac.js:EDIT_PROPERTIES
-msgid "Edit Properties"
-msgstr "Խմբագրի հատկությունները"
+#: opac.js:MORE_COPIES_FULL_RECORD
+msgid "... more copies listed in full record"
+msgstr "... լրիվ գրառման մեջ ավելի օրինակներ են թվարկված"
 
 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_ERROR
-msgid "The system could not process your request for a password reset. Please try again, or contact circulation staff for assistance."
+msgid ""
+"The system could not process your request for a password reset. Please try "
+"again, or contact circulation staff for assistance."
 msgstr ""
 "Համակարգը չի կարող քո գաղտնաբառի վերագրման գործողությունը իրականացնել։ "
 "Փորձիր նորից կամ օգնության համար դիմիր տացքի աշխատակիցներին։"
@@ -93,10 +96,6 @@ msgstr "Ընթացիկ հատորը"
 msgid "Missing volumes"
 msgstr "Բացակա հատորներ"
 
-#: opac.js:DELETED_MFHD_RECORD
-msgid "Deleted MFHD record ${0}"
-msgstr "Ջնջված MFHD գրառում ${0}"
-
 #: opac.js:HOLD_STATUS_SINGULAR
 msgid "hold # ${0} of ${1} total holds and ${2} potential item"
 msgstr "պահում # ${0} այս ${1} ընդամենը պահումներ և ${2} պոտենցիալ նյութեր"
@@ -137,6 +136,10 @@ msgstr "ցուցիչներ"
 msgid "Current supplements"
 msgstr "Ընթացիկ հավելումներ"
 
+#: opac.js:SOURCE_CANNOT_HAVE_COPIES
+msgid "Records from ${0} cannot have copies."
+msgstr "Գրառումները այստեղից ${0} չեն կարող ունենալ պատճեններ։"
+
 #: opac.js:CURRENT_INDEXES
 msgid "Current indexes"
 msgstr "Ընթացիկ ցուցիչները"
@@ -153,12 +156,19 @@ msgstr "Ստեղծիր MFHD գրառում ${0} համար"
 msgid "User name: "
 msgstr "Օգտվողի անուն։ "
 
+#: opac.js:EDIT_PROPERTIES
+msgid "Edit Properties"
+msgstr "Խմբագրի հատկությունները"
+
 #: opac.js:DELETE_MFHD_CONFIRM
 msgid "Are you sure you want to delete this serial record?"
 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հաջորդական գրառումը։"
 
 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_SUCCESS
-msgid "Your request to begin the password reset process has been processed. If your account has a valid email address, you should soon receive an email containing further instructions for resetting your password."
+msgid ""
+"Your request to begin the password reset process has been processed. If your "
+"account has a valid email address, you should soon receive an email "
+"containing further instructions for resetting your password."
 msgstr ""
 "Քո հարցումը գաղտնաբառի վերագրանցման գործընթացը սկսելու համար կատարվում է։ "
 "Եթե քո հաշիվը ունի ընդունելի էլ փոստի հասցե,ապա շուտով կստանաս նամակ որում "
@@ -176,14 +186,5 @@ msgstr "Հարցման առաքում..."
 msgid "Online volumes"
 msgstr "Առցանց հատորներ"
 
-#~ msgid "Previous indexes"
-#~ msgstr "Նախորդ ցուցիչները"
-
 #~ msgid "Edit Propeties"
 #~ msgstr "Խմբագրիր նախապատվությունները"
-
-#~ msgid "Previous supplements"
-#~ msgstr "Նախորդ համալրումներ"
-
-#~ msgid "Previous volumes"
-#~ msgstr "Նախորդ հատորներ"