Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / webstaff / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2015 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2015
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2015.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-02-22 03:03+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-03-13 13:46+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-03-14 06:20+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18331)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:36
21 msgid ""
22 "\n"
23 "          Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
24 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
25 "          "
26 msgstr ""
27 "\n"
28 "          Rezervace pro čtenáře {{patron.family_name}}, \n"
29 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
30 "          "
31
32 #. ("{{circDate | date:'shortDate'}}")
33 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:17
34 msgid ""
35 "\n"
36 "          There is an open circulation on the requested item.  \n"
37 "          This copy was checked out by another patron on %1.\n"
38 "          "
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "          Požadovaná jednotka  je již vypůjčena.  \n"
42 "          Exemplář  si vypůjčil jiný čtenář  %1.\n"
43 "          "
44
45 #. ("{{circDate | date:'shortDate'}}")
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:11
47 msgid ""
48 "\n"
49 "          There is an open circulation on the requested item.  \n"
50 "          This item was already checked out to this user on %1.\n"
51 "          "
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "          Požadovaná knihovní jednotka je vypůjčena.  \n"
55 "          Exemplář byl  již vypůjčen tomuto čtenáři  %1.\n"
56 "          "
57
58 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:38
59 msgid ""
60 "\n"
61 "      Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
62 "      {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
63 "      "
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "      Rezervace pro čtenáře {{patron.family_name}}, \n"
67 "      {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
68 "      "
69
70 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:9
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Assign additional permission groups to users here.  \n"
74 "This does not affect circulation policy.\n"
75 "      "
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Přiřadit dodatečné skupiny oprávnění uživatelům zde.  \n"
79 "Toto přidání neovlivní pravidla pro výpůjčky (výpjční politiky)\n"
80 "      "
81
82 #. ("{{barcode}}")
83 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:10
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1\") "
87 "anyway?\n"
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Nesprávná  kontrolní číslice, pravděpodobně kvůli špatnému načtení.  Chcete "
91 "přesto použít tento kód (\"%1\") ?\n"
92
93 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:15
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Preference values are stored as JSON strings.  \n"
97 "Click on a preference to view the stored value.\n"
98 "Click on the delete (X) button to remove a preference's value.\n"
99 msgstr ""
100 "\n"
101 "Hodnoty předvoleb (preferencí)  jsou uloženy jako řetězec JSON.  \n"
102 "Pro zobrazení hodnot uložených předvoleb  klikněte na \"předvolby\".\n"
103 "Pro odebrání preferenčních hodnot klikněte na tlačítko smazat  (X).\n"
104
105 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:209
106 msgid "#"
107 msgstr "č."
108
109 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:116
110 msgid "# Copies"
111 msgstr "Počet exemplářů"
112
113 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:75
114 msgid "# of Uses"
115 msgstr "Počet použití"
116
117 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:27
118 msgid "# of Uses:"
119 msgstr "Počet použití"
120
121 #. ("{{ws}}")
122 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:18
123 msgid "%1 (Default)"
124 msgstr "%1 (Výchozí)"
125
126 #. ("{{barcode}}", "{{title}}")
127 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:15
128 msgid "%1 / %2"
129 msgstr "%1 / %2"
130
131 #. ("{{dupe_counts.address}}")
132 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:53
133 msgid "%1 patron(s) with same address"
134 msgstr "%1 čtenář(i) se stejnou adresou"
135
136 #. ("{{dupe_counts.email}}")
137 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:35
138 msgid "%1 patron(s) with same email"
139 msgstr "%1 čtenář(i) se stejným e-mailem"
140
141 #. ("{{dupe_counts.ident}}")
142 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:41
143 msgid "%1 patron(s) with same identification"
144 msgstr "%1 čtenář(i) se stejným číslem identifikačního dokladu"
145
146 #. ("{{dupe_counts.name}}")
147 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:29
148 msgid "%1 patron(s) with same name"
149 msgstr "%1 čtenář(i) se stejným jménem"
150
151 #. ("{{dupe_counts.phone}}")
152 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:47
153 msgid "%1 patron(s) with same phone"
154 msgstr "%1 čtenář(i) se stejným telefonním číslem"
155
156 #. ("{{alert.already_checked_in}}")
157 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:70
158 msgid "%1 was already checked in."
159 msgstr "%1 je již půjčeno"
160
161 #. ("{{hold_data.patron_last}}", "{{hold_data.patron_first}}")
162 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:24
163 msgid "%1, %2"
164 msgstr "%1, %2"
165
166 #. ("{{patron().family_name()}}", "{{patron().first_given_name()}}", "{{patron().second_given_name()}}")
167 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:36
168 msgid "%1, %2 %3"
169 msgstr "%1, %2 %3"
170
171 #. ("{{prev_circ_usr.family_name()}}", "{{prev_circ_usr.first_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.second_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.card().barcode()}}")
172 #. ("{{circ.usr().family_name()}}", "{{circ.usr().first_given_name()}}", "{{circ.usr().second_given_name()}}", "{{circ.usr().card().barcode()}}")
173 #. ("{{hold.usr().family_name()}}", "{{hold.usr().first_given_name()}}", "{{hold.usr().second_given_name()}}", "{{hold.usr().card().barcode()}}")
174 #. ("{{hold.requestor().family_name()}}", "{{hold.requestor().first_given_name()}}", "{{hold.requestor().second_given_name()}}", "{{hold.requestor().card().barcode()}}")
175 #. ("{{user.family_name()}}", "{{user.first_given_name()}}", "{{user.second_given_name()}}", "{{user.card().barcode()}}")
176 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:15
177 msgid "%1, %2 %3 : %4"
178 msgstr "%1, %2 %3 : %4"
179
180 #. ("{{current_overlay_target}}")
181 #. ("{{current_voltransfer_target}}")
182 #. ("{{current_conjoined_target}}")
183 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:51
184 msgid "(Currently %1)"
185 msgstr "(Aktuálně %1)"
186
187 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:6
188 msgid "(Deleted)"
189 msgstr "(Smazáno)"
190
191 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:141
192 msgid "(Unset)"
193 msgstr "Nenastaveno"
194
195 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:24
196 msgid "(merged)"
197 msgstr "(sloučeno)"
198
199 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:167
200 msgid "(print)"
201 msgstr "(tisk)"
202
203 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:46
204 msgid "-- Select Source --"
205 msgstr "-- Vybrat zdroj --"
206
207 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:3
208 msgid "007 Value"
209 msgstr "Hodnota pole 007"
210
211 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_info.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_info.tt2:6
212 msgid "1 item"
213 msgstr "1 položka"
214
215 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:25
216 msgid "<Aged Circulation>"
217 msgstr "<Zastaralá výpůjčka>"
218
219 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:216 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:264 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:425 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:70
220 msgid "<NONE>"
221 msgstr "<ŽÁDNÝ>"
222
223 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:435
224 msgid "<no workstation>"
225 msgstr "<žádná pracovní stanice>"
226
227 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:33
228 msgid "<unset>"
229 msgstr "<nenastaveno>"
230
231 #. ("{{map.stat_cat().owner().shortname()}}")
232 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_stat_cats.tt2:14
233 msgid "@ %1"
234 msgstr "@ %1"
235
236 #. ("{{num_transits}}")
237 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:15
238 msgid "Abort %1 transits?"
239 msgstr "Zrušit  %1 přepravy?"
240
241 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:14
242 msgid "Abort 1 transit?"
243 msgstr "Zrušit 1 přepravu?"
244
245 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:42
246 msgid "Abort Transit"
247 msgstr "Zrušit přepravu"
248
249 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:28
250 msgid "Abort Transit then Checkout"
251 msgstr "Zrušit přepravu, pak půjčit"
252
253 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:66
254 msgid "Abort Transits"
255 msgstr "Zrušení přepravy"
256
257 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:7
258 msgid "Abort Transits and Reset Associated Holds"
259 msgstr "Zrušit přepravu a vynulovat připojené rezervace"
260
261 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:30
262 msgid "Abort {{num_transits}} transits?"
263 msgstr "Zrušit {{num_transits}} přepravy?"
264
265 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:17
266 msgid "Accept Barcode"
267 msgstr "Přijmout čárový kód"
268
269 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:6
270 msgid "Accept only \"Good Quality\" copies?"
271 msgstr "Přijmout pouze exempláře v \"dobré kvalitě\"?"
272
273 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:231 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:204
274 msgid "Acquisition Cost"
275 msgstr "Akviziční cena"
276
277 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:262
278 msgid "Acquisitions"
279 msgstr "Akvizice"
280
281 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:412
282 msgid "Acquisitions Administration"
283 msgstr "Správa akvizice"
284
285 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:19
286 msgid "Action"
287 msgstr "Akce"
288
289 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:90
290 msgid "Actions"
291 msgstr "Akce"
292
293 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:81
294 msgid "Actions for Catalogers"
295 msgstr "Akce pro katalogizátory"
296
297 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:26
298 msgid "Activate"
299 msgstr "Aktivovat"
300
301 #. ("{{num_holds}}")
302 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:14
303 msgid "Activate %1 Hold(s)?"
304 msgstr "Aktivovat  %1 rezervace?"
305
306 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:153
307 msgid "Activated"
308 msgstr "Aktivováno"
309
310 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:13
311 msgid "Active"
312 msgstr "Aktivní"
313
314 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
315 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
316 msgstr "Sip pole statistických kategorií pro \"actor\""
317
318 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:50
319 msgid "Add"
320 msgstr "Přidat"
321
322 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:7
323 msgid "Add 006"
324 msgstr "Přidat 006"
325
326 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:8
327 msgid "Add 007"
328 msgstr "Přidat  007"
329
330 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:69
331 msgid "Add Billing"
332 msgstr "Přidat poplatek"
333
334 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:219
335 msgid "Add Fields"
336 msgstr "Přidat pole"
337
338 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:4
339 msgid "Add Item"
340 msgstr "Přidat exemplář"
341
342 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:37
343 msgid "Add Items to Bucket"
344 msgstr "Přidat položky do skupiny"
345
346 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:4
347 msgid "Add New Note"
348 msgstr "Vložit novou poznámku"
349
350 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:118
351 msgid "Add Record of Notification"
352 msgstr "Přidat záznam o upozornění"
353
354 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:158
355 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
356 msgstr "Přidat řádek: CTRL+Enter"
357
358 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:166
359 msgid "Add Subfield: CTRL+D or CTRL+I"
360 msgstr "Přidat podpole: CTRL+D nebo  CTRL+I"
361
362 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:29
363 msgid "Add To Bucket"
364 msgstr "Přidat do skupiny"
365
366 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:30
367 msgid "Add To New Bucket"
368 msgstr "Přidat do nové skupiny"
369
370 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:40
371 msgid "Add To Pending"
372 msgstr "Přidat k nevyřízeným"
373
374 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:18
375 msgid "Add To Selected Bucket"
376 msgstr "Přidat do vybrané skupiny"
377
378 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:26
379 msgid "Add Volumes"
380 msgstr "Přidat signatury"
381
382 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:234
383 msgid "Add/Edit Copy Notes"
384 msgstr "Přidat/Upravit poznámky k exemplářům"
385
386 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:9
387 msgid "Add/Replace 008"
388 msgstr "Přidat/změnit 008"
389
390 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:693
391 msgid "Address"
392 msgstr "Adresa"
393
394 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:59
395 msgid "Address Alert"
396 msgstr "Varování pro adresy"
397
398 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_index.tt2:31
399 msgid "Addresses"
400 msgstr "Adresy"
401
402 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:383 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:66
403 msgid "Administration"
404 msgstr "Administrace"
405
406 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:114
407 msgid "Advanced (default)"
408 msgstr "Advanced (default)"
409
410 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:110
411 msgid ""
412 "Advanced search has secondary panes for Numeric and MARC Expert searching. "
413 "You can change which one is loaded by default when opening a new catalog "
414 "window here."
415 msgstr ""
416 "Pokročilé vyhledávání má sekundární pole pro Hledání podle identifikátorů a "
417 "pro  Expertní vyhledávání v MARCu. Můžete zvolit, které z nich z polí bude "
418 "standardně zobrazeno při otevření nového okna katalogu."
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:19
421 msgid "After (Date/Time)"
422 msgstr "Po (datum / čas)"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:81
425 msgid "Age"
426 msgstr "Stáří"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
429 msgid "Age Hold Protect Rules"
430 msgstr "Pravidla dočasné ochrany před rezervacemi"
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:97
433 msgid "Age Protect"
434 msgstr "Období hájení"
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:287
437 msgid "Age-based Hold Protection"
438 msgstr "Dočasná ochrana před rezervacemi"
439
440 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:118
441 msgid "Aggregate"
442 msgstr "Sdružené"
443
444 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_alert_dialog.tt2:9
445 msgid "Alert"
446 msgstr "Upozornění"
447
448 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:178 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:39
449 msgid "Alert Message"
450 msgstr "Upozornění"
451
452 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:70
453 msgid "Alert Msg"
454 msgstr "Upozornění"
455
456 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:106
457 msgid "Alerts"
458 msgstr "Upozornění"
459
460 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:59
461 msgid "Alias"
462 msgstr "Alias"
463
464 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:117
465 msgid "All"
466 msgstr "Vše"
467
468 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:123
469 msgid "All Available Sources"
470 msgstr "Všechny dostupné zdroje"
471
472 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:19
473 msgid "All Fields"
474 msgstr "Všechna pole"
475
476 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:7
477 msgid "All Formats"
478 msgstr "Všechny nosiče"
479
480 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:318
481 msgid "All Pages"
482 msgstr "Všechny strany"
483
484 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:21
485 msgid "Allow Call Number attributes in Copy Templates"
486 msgstr "Povolit v exemplářových šablonách atributy signatury"
487
488 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:32
489 msgid "Always Retarget Local Holds"
490 msgstr "Vždy vybrat jiný cíl pro lokální rezervace"
491
492 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:13
493 msgid "Always display Volume/Copy Detail pane"
494 msgstr "Vždy zobrazit panel s detaily signatur/exemplářů"
495
496 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:21
497 msgid "Amnesty Mode"
498 msgstr "Mód amnestie"
499
500 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:12
501 msgid "Amount"
502 msgstr "Částka"
503
504 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:71
505 msgid "Amount:"
506 msgstr "Částka:"
507
508 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:18
509 msgid "An address is required during registration."
510 msgstr "Během registrace je požadována adresa."
511
512 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:82
513 msgid "Annotate"
514 msgstr "Přidat poznámku"
515
516 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:15
517 msgid "Any Condition"
518 msgstr "V jakémkoli stavu"
519
520 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:47
521 msgid "Applied On"
522 msgstr "Aplikováno"
523
524 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:30
525 msgid "Apply"
526 msgstr "Použít"
527
528 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:56
529 msgid "Apply Changes"
530 msgstr "Potvrdit změny"
531
532 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:91
533 msgid "Apply Payment"
534 msgstr "Provést platbu"
535
536 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:9
537 msgid "Apply Penalty / Message"
538 msgstr "Vytvořit blokaci / zprávu"
539
540 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:5
541 msgid "Apply Standing Penalty / Message"
542 msgstr "Vytvořit blokaci / zprávu"
543
544 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:15
545 msgid "Archive Penalty / Message"
546 msgstr "Archivovat blokaci/ zprávu"
547
548 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:32
549 msgid "Archived Penalties / Messages"
550 msgstr "Archivované blokace / zprávy"
551
552 #. ("{{payment_amount}}")
553 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:47
554 msgid "Are you sure you want to apply a payment of $%1?"
555 msgstr "Opravdu chcete provést platbu  $%1?"
556
557 #. ("{{id}}")
558 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:13
559 msgid "Are you sure you want to delete authority record %1 from the catalog?"
560 msgstr "Opravdu chcete smazat autoritní záznam  %1 z katalogu?"
561
562 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:15
563 msgid ""
564 "Are you sure you want to delete selected items in bucket from catalog?"
565 msgstr "Opravdu chcete vybrané položky seznamu vymazat z katalogu?"
566
567 #. ("{{id}}")
568 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:12
569 msgid "Are you sure you want to delete title record %1 from the catalog?"
570 msgstr "Opravdu chcete smazat záznam titulu %1 z katalogu?"
571
572 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:29
573 msgid ""
574 "Are you sure you want to transfer selected items to the marked volume?"
575 msgstr "Opravdu chcet přesunout vybrané položky k odznačené signatuře?"
576
577 #. ("{{xactIds}}")
578 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:39
579 msgid ""
580 "Are you sure you would like to refund excess payment on bills %1?  This "
581 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
582 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
583 "payments may not be refunded.  The refund may be applied to checked "
584 "transactions that follow the refunded transaction."
585 msgstr ""
586 "Opravdu chcete refundovat  přebytek při platbě poplatku %1?  Tato akce pouze "
587 "převede částku ve sloupci Nevyřízené platby na negativní hodnotu. Ještě "
588 "budete muse zvolit\" Provést platbu\"! Některé typy plateb nesmí být "
589 "refundovány. Refundace smí být aplikována na vybrané transakce, které "
590 "následují refundovanou transakci."
591
592 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:70
593 msgid "Are you sure?"
594 msgstr "Opravdu toto chcete?"
595
596 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
597 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
598 msgstr "Pole Sip statistických kategorií  pro Asset"
599
600 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:6
601 msgid "Attach conjoined items"
602 msgstr "Připojit spojené exempláře"
603
604 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:14
605 msgid "Author"
606 msgstr "Autor"
607
608 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:21
609 msgid "Author..."
610 msgstr "Autor..."
611
612 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:31
613 msgid "Author:"
614 msgstr "Autor:"
615
616 #. ("{{author}}")
617 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:13
618 msgid "Author: %1"
619 msgstr "Autor: %1"
620
621 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:28
622 msgid "Authority"
623 msgstr "Autorita"
624
625 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
626 msgid "Authority Browse Axes"
627 msgstr "Osa pro procházení autorit"
628
629 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
630 msgid "Authority Control Sets"
631 msgstr "Kontrolní sada autorit"
632
633 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
634 msgid "Authority Thesauri"
635 msgstr "Autoritní tezaury"
636
637 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:181 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:25
638 msgid "Auto-Print Hold and Transit Slips"
639 msgstr "Automaticky tisknout průvodky rezervací a přepravy"
640
641 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:55
642 msgid "Auto-generate Barcodes"
643 msgstr "Automaticky generovat čárové kódy"
644
645 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:252
646 msgid "Automatic Margins"
647 msgstr "Automatické okraje"
648
649 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:59
650 msgid "Available Date"
651 msgstr "Dostupné od"
652
653 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:8
654 msgid "Available On"
655 msgstr "Dostupné"
656
657 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:85
658 msgid "Average"
659 msgstr "Průměr"
660
661 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:21
662 msgid "Back To Results"
663 msgstr "Zpět k výsledkům"
664
665 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:5
666 msgid "Backdate Already Checked-In Circulations"
667 msgstr "Zpětné datování již vrácených výpůjček"
668
669 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:17
670 msgid "Backdate Post-Checkin"
671 msgstr "Zpětné datování po prácení"
672
673 #. ("{{checkinArgs.backdate | date:\"shortDate\"}}")
674 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:11
675 msgid "Backdated Check In %1"
676 msgstr "Zpětně datovaná výpůjčka %1"
677
678 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:5
679 msgid "Bad Barcode"
680 msgstr "Špatný čárový kód"
681
682 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:38
683 msgid "Balance"
684 msgstr "Zůstatek"
685
686 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:73
687 msgid "Balance Owed"
688 msgstr "Dlužná částka"
689
690 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:50
691 msgid "Barcode"
692 msgstr "Čárový kód"
693
694 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:9
695 msgid ""
696 "Barcode \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" was mis-scanned or is a non-"
697 "cataloged item."
698 msgstr ""
699 "Čárový kód  \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" byl špatně načten nebo se jedná "
700 "o nezkatalogizovanou knihovní jednotku."
701
702 #. ("{{bcNotFound}}")
703 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:19
704 msgid "Barcode Not Found: %1"
705 msgstr "Čárový kód nebyl nalezen: %1"
706
707 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:167
708 msgid "Barcode is already in use"
709 msgstr "Čárový kód již existuje"
710
711 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:7
712 msgid "Barcode..."
713 msgstr "Čárový kód..."
714
715 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:16
716 msgid "Barcode/Part"
717 msgstr "Čárový kód / Část"
718
719 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:8
720 msgid "Barcode: "
721 msgstr "Čárový kód: "
722
723 #. ("{{copy.barcode}}")
724 #. ("{{patron.card.barcode}}")
725 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:11
726 msgid "Barcode: %1"
727 msgstr "Čárový kód: %1"
728
729 #. ("{{checkout.copy.barcode}}", "{{checkout.circ.due_date | date:\"short\"}}")
730 #. ("{{renewal.copy.barcode}}", "{{renewal.circ.due_date | date:\"short\"}}")
731 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkout.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_items_out.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_renew.tt2:8
732 msgid "Barcode: %1 Due: %2"
733 msgstr "Čárový kód: %1 K vrácení: %2"
734
735 #. ("{{ihu.copy.barcode}}", "{{ihu.num_uses}}")
736 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_in_house_use_list.tt2:21
737 msgid "Barcode: %1 Uses: %2"
738 msgstr "Čárový kód: %1 Počet použití: %2"
739
740 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:125
741 msgid "Bare"
742 msgstr "Prázdný"
743
744 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:18
745 msgid "Batch Apply"
746 msgstr "Použít hrodmadně"
747
748 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:21
749 msgid "Batch Edit"
750 msgstr "Dávková editace"
751
752 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:23
753 msgid "Before (Date/Time)"
754 msgstr "Před (datum / čas)"
755
756 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:28
757 msgid "Behind Desk"
758 msgstr "U výpůjčního pultu"
759
760 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
761 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
762 msgstr "Pořadí pro řazení \"nejvýhodnějších rezervací\""
763
764 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:28
765 msgid "Between"
766 msgstr "Mezi"
767
768 #. ("{{lead_id}}")
769 #. ("{{rec.id}}")
770 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:39
771 msgid "Bib %1"
772 msgstr "Bib. zázn.  %1"
773
774 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:93
775 msgid "Bib Call #:"
776 msgstr "Signatura z bib. záznamu č.:"
777
778 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:7
779 msgid "Bib Record Id"
780 msgstr "ID bibliografického záznamu"
781
782 #. ("{{recordNotFound}}")
783 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:28
784 msgid "Bib Record Not Found: %1"
785 msgstr "Bibliografický záznam nebyl nalezen: %1"
786
787 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:7
788 msgid "Bib Record TCN"
789 msgstr "Kontrolní číslo bib. záznamu (TCN)"
790
791 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:27
792 msgid "Bibliographic"
793 msgstr "Bibliografický"
794
795 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:18
796 msgid "Bill #"
797 msgstr "Transakce č."
798
799 #. ("{{payment.xact.id}}")
800 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:53
801 msgid "Bill # %1"
802 msgstr "Transakce č. %1"
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:1
805 msgid "Bill History"
806 msgstr "Historie účtu"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:10
809 msgid "Bill Patron"
810 msgstr "Naúčtovat poplatek"
811
812 #. ("{{patron.family_name()}}", "{{patron.first_given_name()}}", "{{patron.second_given_name()}}", "{{patron.card().barcode()}}")
813 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:8
814 msgid "Bill Patron: %1, %2 %3 : %4"
815 msgstr "Naúčtovat poplatek čtenáři: %1, %2 %3 : %4"
816
817 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:31
818 msgid "Billed for Selected:"
819 msgstr "Naúčtováno nebo vybráno:"
820
821 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:4
822 msgid "Billing Location"
823 msgstr "Billing Location"
824
825 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:59
826 msgid "Billing Type:"
827 msgstr "Typ poplatku:"
828
829 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
830 msgid "Billing Types"
831 msgstr "Typy poplatků"
832
833 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:32
834 msgid "Billings Voided:"
835 msgstr "Zrušené poplatky:"
836
837 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:112
838 msgid "Bills"
839 msgstr "Poplatky"
840
841 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:17
842 msgid "Bills, Current"
843 msgstr "Poplatky, aktuální"
844
845 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:18
846 msgid "Bills, Historical"
847 msgstr "Poplatky, historie"
848
849 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:19
850 msgid "Bills, Payment"
851 msgstr "Poplatky, platby"
852
853 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:21
854 msgid "Block"
855 msgstr "Blokace"
856
857 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:16
858 msgid "Book Item Now"
859 msgstr "Rezervovat položku nyní"
860
861 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:345
862 msgid "Booking"
863 msgstr "Rezervace zdrojů"
864
865 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:418
866 msgid "Booking Administration"
867 msgstr "Správa rezervace zdrojů"
868
869 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:177
870 msgid "Booking: Create or Cancel Reservations"
871 msgstr "Rezervace zdrojů: Vytvořit nebo zrušit rezervaci"
872
873 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:182
874 msgid "Booking: Pick Up Reservations"
875 msgstr "Rezervace zdrojů: Vyzvednout rezervované zdroje"
876
877 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:187
878 msgid "Booking: Return Reservations"
879 msgstr "Rezervace zdrojů: Vrátit rezervované zdroje"
880
881 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:9
882 msgid "Books"
883 msgstr "Knihy"
884
885 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:131
886 msgid "Boolean Value"
887 msgstr "Booleovská hodnota"
888
889 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:306
890 msgid "Bottom"
891 msgstr "Zápatí"
892
893 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:11
894 msgid "Bucket ID"
895 msgstr "ID skupiny"
896
897 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:14
898 msgid "Bucket ID..."
899 msgstr "ID skupiny ..."
900
901 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:52
902 msgid "Bucket View"
903 msgstr "Zobrazení skupiny"
904
905 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_info.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_info.tt2:3
906 msgid "Bucket: {{bucket().name()}}"
907 msgstr "Skupina: {{bucket().name()}}"
908
909 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:7
910 msgid "Buckets"
911 msgstr "Skkupiny"
912
913 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:36
914 msgid "Call #"
915 msgstr "Signatura #"
916
917 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:17
918 msgid "Call # Prefix"
919 msgstr "Signatura # Prefix"
920
921 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:53
922 msgid "Call # Suffix"
923 msgstr "Signatura # Sufix"
924
925 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:15
926 msgid "Call Number"
927 msgstr "Signatura"
928
929 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
930 msgid "Call Number Prefixes"
931 msgstr "Signatury: prefixy"
932
933 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
934 msgid "Call Number Suffixes"
935 msgstr "Signatury: sufixy"
936
937 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:10
938 msgid "Call Number: "
939 msgstr "Signatura: "
940
941 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_html.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_raw_search.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_confirm_dialog.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_fm_record_editor.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_prompt_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_select_dialog.tt2:21
942 msgid "Cancel"
943 msgstr "Zrušit"
944
945 #. ("{{args.num_holds}}")
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:7
947 msgid "Cancel %1 Hold(s)"
948 msgstr "Zrušit %1 rezervací"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:48
951 msgid "Cancel Cause"
952 msgstr "Důvod zrušení"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:33
955 msgid "Cancel Hold"
956 msgstr "Zrušit rezervaci"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:52
959 msgid "Cancel Note"
960 msgstr "Poznámka týkající se zrušení"
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:13
963 msgid "Cancel Reason:"
964 msgstr "Důvod zrušení"
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
967 msgid "Cancel Reasons"
968 msgstr "Důvod zrušení"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:50
971 msgid "Cancel Time"
972 msgstr "Čas zrušení"
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:28
975 msgid "Cancel Transit"
976 msgstr "Zrušit přepravu"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:11
979 msgid "Canceled"
980 msgstr "Zrušeno"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:6
983 msgid "Capture Date"
984 msgstr "Datum zachycení"
985
986 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:92
987 msgid "Capture Holds"
988 msgstr "Zachytit rezervace"
989
990 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:221 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:39
991 msgid "Capture Local Holds As Transits"
992 msgstr "Zachytit lokální rezervace jako přepravy"
993
994 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:363
995 msgid "Capture Resources"
996 msgstr "Zachytiti zdroje"
997
998 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:9
999 msgid "Captured Hold Info"
1000 msgstr "Informace o zachycených rezervacích"
1001
1002 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:123
1003 msgid "Card"
1004 msgstr "Průkaz"
1005
1006 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:13
1007 msgid "Cash"
1008 msgstr "Hotově"
1009
1010 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:142
1011 msgid "Cash Drawer"
1012 msgstr "Hotovostní pokladna"
1013
1014 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:73
1015 msgid "Cash Payment"
1016 msgstr "Platba v hotovosti"
1017
1018 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:1
1019 msgid "Catalog"
1020 msgstr "Katalog"
1021
1022 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:174
1023 msgid "Cataloging"
1024 msgstr "Katalogizace"
1025
1026 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:21
1027 msgid "Cataloging Info"
1028 msgstr "Katalogizační informace"
1029
1030 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:9
1031 msgid "Category of Material"
1032 msgstr "Kategorie materiálu"
1033
1034 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:190
1035 msgid "Change Column Documentation"
1036 msgstr "Změnit dokumentaci sloupců"
1037
1038 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:141
1039 msgid "Change Column Label"
1040 msgstr "Změnit označení sloupců"
1041
1042 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:205
1043 msgid "Change Filter Value"
1044 msgstr "Změnit hodnotu filtru"
1045
1046 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:44
1047 msgid "Change Folders"
1048 msgstr "Změnit složky"
1049
1050 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:36
1051 msgid "Change Given:"
1052 msgstr "Vrácený zůstatek"
1053
1054 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:468 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:200
1055 msgid "Change Operator"
1056 msgstr "Změnit operátor"
1057
1058 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:195
1059 msgid "Change Transform"
1060 msgstr "Změnit transformaci"
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:18
1063 msgid "Change Type"
1064 msgstr "Změnit typ"
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:129
1067 msgid "Change the column header?"
1068 msgstr "Změnit záhlaví sloupce?"
1069
1070 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:130
1071 msgid "Change the field hint to:"
1072 msgstr "Změnit nápovědu k poli na:"
1073
1074 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:14
1075 msgid "Check"
1076 msgstr "Označit"
1077
1078 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:16
1079 msgid "Check All Refunds"
1080 msgstr "Označit všechny refundace"
1081
1082 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:84
1083 msgid "Check In"
1084 msgstr "Vrátit"
1085
1086 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:22
1087 msgid "Check In Items"
1088 msgstr "Vrátit"
1089
1090 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:44
1091 msgid "Check In Items?"
1092 msgstr "Vrátit exempláře"
1093
1094 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:59
1095 msgid "Check In Library"
1096 msgstr "Vráceno v knihovně"
1097
1098 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:63
1099 msgid "Check Number"
1100 msgstr "Číslo šeku"
1101
1102 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:76
1103 msgid "Check Out"
1104 msgstr "Půjčit"
1105
1106 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:39
1107 msgid "Check Out Date"
1108 msgstr "Datum výpůjčky"
1109
1110 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:18
1111 msgid "Check Out Items"
1112 msgstr "Vrátit"
1113
1114 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:49
1115 msgid "Check Out Library"
1116 msgstr "Půjčující knihovna"
1117
1118 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:74
1119 msgid "Check Payment"
1120 msgstr "Označit platbu"
1121
1122 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:12
1123 msgid "Check the checkbox next to each field you wish to modify."
1124 msgstr "Označte zaškrtávací pole vedle pole, které chcete upravit."
1125
1126 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:39
1127 msgid "Checked In"
1128 msgstr "Vráceno"
1129
1130 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:19
1131 msgid "Checked Out"
1132 msgstr "Půjčeno"
1133
1134 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:20
1135 msgid "Checkin"
1136 msgstr "Vrácení"
1137
1138 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:47
1139 msgid "Checkin Date"
1140 msgstr "Datum vrácení"
1141
1142 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:3
1143 msgid "Checkin Items"
1144 msgstr "Vácené exempláře"
1145
1146 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:140
1147 msgid "Checkin Modifiers"
1148 msgstr "Modifikátory vracení"
1149
1150 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:150
1151 msgid "Checkin Scan Time"
1152 msgstr "Přijato k vrácení"
1153
1154 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:133
1155 msgid "Checkin Time"
1156 msgstr "Čas vrácení"
1157
1158 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:83
1159 msgid "Checkin Workstation"
1160 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
1161
1162 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:21
1163 msgid "Checkout"
1164 msgstr "Vypůjčit"
1165
1166 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:84
1167 msgid "Checkout / Renewal Library"
1168 msgstr "Půjčující/prodlužující knihovna"
1169
1170 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:39
1171 msgid "Checkout Date"
1172 msgstr "Datum výpůjčky"
1173
1174 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:38
1175 msgid "Checkout Library"
1176 msgstr "Půjčující knihovna"
1177
1178 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:41
1179 msgid "Checkout Staff"
1180 msgstr "Vypůjčil"
1181
1182 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:78
1183 msgid "Checkout Workstation"
1184 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
1185
1186 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:12
1187 msgid "Child"
1188 msgstr "Podřízený"
1189
1190 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
1191 msgid "Child nullable"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:45
1195 msgid "Choose Library for Volume/Copy Transfer Destination"
1196 msgstr "Zvolte knihovnu  jako cíl přesunu signatury/exempláře"
1197
1198 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:10
1199 msgid "Choose merge profile"
1200 msgstr "Zvolte profil pro sloučení"
1201
1202 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:5
1203 msgid "Choose volume transfer target"
1204 msgstr "Zvolte cíl přesunu signatury"
1205
1206 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:15
1207 msgid "Circ History List"
1208 msgstr "Historie výpůjček"
1209
1210 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:75
1211 msgid "Circ ID"
1212 msgstr "ID výpůjčky"
1213
1214 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:155
1215 msgid "Circ Library"
1216 msgstr "Výpůjční knihovna"
1217
1218 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:157
1219 msgid "Circ Modifier"
1220 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1221
1222 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:68
1223 msgid "Circulate"
1224 msgstr "Půjčovat"
1225
1226 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:111
1227 msgid "Circulate As MARC Type"
1228 msgstr "Půjčovat jako typ MARC"
1229
1230 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:252 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:213
1231 msgid "Circulate as Type"
1232 msgstr "Půjčovat jako typ"
1233
1234 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:158
1235 msgid "Circulate?"
1236 msgstr "Půjčovat?"
1237
1238 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:107
1239 msgid "Circulating Library"
1240 msgstr "Půjčující knihovna"
1241
1242 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:67
1243 msgid "Circulation"
1244 msgstr "Výpůjčka"
1245
1246 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1247 msgid "Circulation Duration Rules"
1248 msgstr "Pravidla délky výpůjček"
1249
1250 #. ("{{circ.id()}}")
1251 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:29
1252 msgid "Circulation ID: %1"
1253 msgstr "ID výpůjčky: %1"
1254
1255 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:183
1256 msgid "Circulation Library"
1257 msgstr "Výpůjční knihovna"
1258
1259 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1260 msgid "Circulation Limit Groups"
1261 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
1262
1263 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1264 msgid "Circulation Matchpoint Weights"
1265 msgstr "Váhy pro výpůjčky"
1266
1267 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1268 msgid "Circulation Max Fine Rules"
1269 msgstr "Limity pokut"
1270
1271 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:203
1272 msgid "Circulation Modifer"
1273 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1274
1275 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:198 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:29
1276 msgid "Circulation Modifier"
1277 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1278
1279 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1280 msgid "Circulation Modifiers"
1281 msgstr "Modifikátory výpůjček"
1282
1283 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1284 msgid "Circulation Recurring Fine Rules"
1285 msgstr "Pravidla pokut"
1286
1287 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:13
1288 msgid "Circulation and Patrons"
1289 msgstr "Výpůjčky a čtenáři"
1290
1291 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:94
1292 msgid "City"
1293 msgstr "Město / obec"
1294
1295 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1296 msgid "Claim Event Types"
1297 msgstr "Typy reklamačních událostí"
1298
1299 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1300 msgid "Claim Policies"
1301 msgstr "Reklamační politiky"
1302
1303 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1304 msgid "Claim Policy Actions"
1305 msgstr "Claim Policy Actions"
1306
1307 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1308 msgid "Claim Types"
1309 msgstr "Typy reklamací"
1310
1311 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:325
1312 msgid "Claim-Ready Items"
1313 msgstr "Položky k reklamaci"
1314
1315 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:104
1316 msgid "Claimed Returned"
1317 msgstr "Údajně vráceno"
1318
1319 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:45
1320 msgid "Classification"
1321 msgstr "Klasifikace"
1322
1323 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:35
1324 msgid "Clear Form"
1325 msgstr "Vymazat formulář"
1326
1327 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:191 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:28
1328 msgid "Clear Holds Shelf"
1329 msgstr "Vyčistit regál s rezervacemi"
1330
1331 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:17
1332 msgid "Clear List"
1333 msgstr "Vymazat seznam"
1334
1335 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:24
1336 msgid "Clear These Holds"
1337 msgstr "Vymazat tyto rezervace"
1338
1339 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:135
1340 msgid "Click OK for TRUE and Cancel for FALSE."
1341 msgstr "Klikněte na OK prohodnotu  PRAVDA nebo Storno pro hodnotu NEPRAVDA."
1342
1343 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:67
1344 msgid "Close"
1345 msgstr "Zavřít"
1346
1347 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:51
1348 msgid "Code"
1349 msgstr "Kód"
1350
1351 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/statusbar.tt2:35
1352 msgid "Collapse ... Reload to restore"
1353 msgstr "Sbalit ... znovu načíst pro obnovení"
1354
1355 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:79
1356 msgid "Collapse Patron Summary Display"
1357 msgstr "Sbalit zobrazení přehledu údajů o čtenáři"
1358
1359 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:20
1360 msgid "Collapse Record Summary Display"
1361 msgstr "Sbalit zobrazení přehledu záznamu"
1362
1363 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:179
1364 msgid "Collation"
1365 msgstr "Řazení"
1366
1367 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:223
1368 msgid "Column"
1369 msgstr "Sloupec"
1370
1371 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:175
1372 msgid "Column Label"
1373 msgstr "Označení sloupce"
1374
1375 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:356
1376 msgid "Compiled Printer Settings"
1377 msgstr "Sestavené nastavení tiskárny"
1378
1379 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:88
1380 msgid "Completed Copies"
1381 msgstr "Hotové exemáře"
1382
1383 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:10
1384 msgid "Computer files"
1385 msgstr "Počítačové soubory"
1386
1387 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:157
1388 msgid "Configure Columns"
1389 msgstr "Nastavit sloupce"
1390
1391 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_delete.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_delete.tt2:6
1392 msgid "Confirm Bucket Delete"
1393 msgstr "Potvrdit smazání seznamu"
1394
1395 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:81
1396 msgid "Confirm Record Deletion"
1397 msgstr "Potvrďte vymazání záznamu"
1398
1399 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:44
1400 msgid "Conjoined Item Target set"
1401 msgstr "Cílová sada spojených exemplářů"
1402
1403 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:95
1404 msgid "Conjoined Items"
1405 msgstr "Spojené exempláře"
1406
1407 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:97
1408 msgid "Contains Matching substring"
1409 msgstr "Obsahuje odpovídající podřetězec"
1410
1411 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:98
1412 msgid "Contains Matching substring (ignore case)"
1413 msgstr "Obsahuje shodující se podřetězec (bez ohledu na velikost písma)"
1414
1415 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:49
1416 msgid "Copies"
1417 msgstr "Exempláře"
1418
1419 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:93
1420 msgid "Copies to Previously Marked Library"
1421 msgstr "Exempláře do předem označené knihovny"
1422
1423 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:51
1424 msgid "Copy"
1425 msgstr "Exemplář"
1426
1427 #. ("{{copy_barcode}}")
1428 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:20
1429 msgid "Copy \"%1\" was mis-scanned or is not cataloged"
1430 msgstr "Exemplář \"%1\" byl špatně načten nebo není zkatalogizován"
1431
1432 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:53
1433 msgid "Copy #"
1434 msgstr "Exemplář č."
1435
1436 #. ("{{copy_barcode}}")
1437 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:18
1438 msgid "Copy Alert Message for \"%1\""
1439 msgstr "Upozornění pro exemplář \"%1\""
1440
1441 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:78
1442 msgid "Copy Attributes"
1443 msgstr "Vlastnosti exempláře"
1444
1445 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:57
1446 msgid "Copy Buckets"
1447 msgstr "Skupiny exemplářů"
1448
1449 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:164
1450 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1451 msgstr "Kopírovat aktuální řádek výše: CTRL+↑"
1452
1453 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:165
1454 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1455 msgstr "Kopírovat aktuální řádek níže: CTRL+↓"
1456
1457 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:43
1458 msgid "Copy Hatch Settings To Local Storage"
1459 msgstr "Kopírovat nastavena Hatche do lokálního úložiště"
1460
1461 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:23
1462 msgid "Copy Hold"
1463 msgstr "Rezervace exempláře"
1464
1465 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:74
1466 msgid "Copy ID"
1467 msgstr "ID exempláře"
1468
1469 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:5
1470 msgid "Copy In Transit"
1471 msgstr "Exemplář v přepravě"
1472
1473 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:38
1474 msgid "Copy Local Storage Settings To Hatch"
1475 msgstr "Kopírovat nastavení lokálního úložiště do Hatch"
1476
1477 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:54
1478 msgid "Copy Location"
1479 msgstr "Umístění"
1480
1481 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:6
1482 msgid "Copy Not Available."
1483 msgstr "Exemplář není dostupný"
1484
1485 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:65
1486 msgid "Copy Not Found"
1487 msgstr "Exemplář nenalezen"
1488
1489 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:376
1490 msgid "Copy Notes"
1491 msgstr "Poznámky o exempláři"
1492
1493 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:249
1494 msgid "Copy Notes are Public"
1495 msgstr "Poznámky o exempláři jsou veřejné"
1496
1497 #. ("{{copyStatus.name()}}")
1498 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:11
1499 msgid "Copy Status: %1"
1500 msgstr "Status exempláře: %1"
1501
1502 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1503 msgid "Copy Statuses"
1504 msgstr "Statuty exemplářů"
1505
1506 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:21
1507 msgid "Copy Templates"
1508 msgstr "Šablony exemplářů"
1509
1510 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:37
1511 msgid "Copy Updated"
1512 msgstr "Exemplář upraven"
1513
1514 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:89
1515 msgid "Copy display"
1516 msgstr "Zobrazení exempláře"
1517
1518 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:33
1519 msgid "Copy is In-Transit"
1520 msgstr "Exemplář je v přepravě"
1521
1522 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:41
1523 msgid "Core Source"
1524 msgstr "Základní zdroj"
1525
1526 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:122
1527 msgid "Core Sources"
1528 msgstr "Základní zdroje"
1529
1530 #. ("{{id}}", "{{desc}}")
1531 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:14
1532 msgid "Could not delete record %1: %2"
1533 msgstr "Nebylo možné smazat záznam %1: %2"
1534
1535 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:60
1536 msgid "Count"
1537 msgstr "Počet"
1538
1539 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:61
1540 msgid "Count Distinct"
1541 msgstr "Počítadlo rozdílů"
1542
1543 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:16
1544 msgid "Count..."
1545 msgstr "Počet ..."
1546
1547 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:9
1548 msgid "Create Bucket"
1549 msgstr "Vytvořit skupinu"
1550
1551 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:65
1552 msgid "Create Date"
1553 msgstr "Datum vytvoření"
1554
1555 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:337
1556 msgid "Create Invoice"
1557 msgstr "Vytvořit fakturu"
1558
1559 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:222
1560 msgid "Create New MARC Record"
1561 msgstr "Vytvořit nový záznam MARC"
1562
1563 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:318
1564 msgid "Create Purchase Order"
1565 msgstr "Vytvořit objednávku"
1566
1567 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:5
1568 msgid "Create Record of Hold Notification"
1569 msgstr "Vytvořit záznam upozornění na rezervaci"
1570
1571 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:351
1572 msgid "Create Reservations"
1573 msgstr "Vytvořit rezervace zdrojů"
1574
1575 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:5
1576 msgid "Create a new note"
1577 msgstr "Vytvořit novou poznámku"
1578
1579 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:15
1580 msgid "Create and edit"
1581 msgstr "Vytvořit a upravit"
1582
1583 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:10
1584 msgid "Create new authority from this field"
1585 msgstr "Vytvořit z tohoto pole novou autoritu"
1586
1587 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:173
1588 msgid "Create/Replace 006: Shift+F6"
1589 msgstr "Vytvořit/upravit 006: Shift+F6"
1590
1591 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:174
1592 msgid "Create/Replace 007: Shift+F7"
1593 msgstr "Vytvořit/upravit 007: Shift+F7"
1594
1595 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:175
1596 msgid "Create/Replace 008: Shift+F8"
1597 msgstr "Vytvořit/upravit 008: Shift+F8"
1598
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:87
1600 msgid "Created"
1601 msgstr "Vytvořeno"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:72
1604 msgid "Created By:"
1605 msgstr "Vytvořil(a):"
1606
1607 #. ("{{note.creator().usrname()}}")
1608 #. ("{{notify.notify_staff().usrname()}}")
1609 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:129
1610 msgid "Created by %1"
1611 msgstr "Vytvořila(a) %1"
1612
1613 #. ("{{note.create_date | date:\"short\"}}")
1614 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_patron_note.tt2:8
1615 msgid "Created on %1"
1616 msgstr "Vytvořeno %1"
1617
1618 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_info.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_info.tt2:9
1619 msgid "Created {{bucket().create_time() | date}}"
1620 msgstr "Vyvtvořeno {{bucket().create_time() | date}}"
1621
1622 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:28
1623 msgid "Creation Defaults"
1624 msgstr "Vytvoření s výchozími hodnotami"
1625
1626 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:14
1627 msgid "Credit Available:"
1628 msgstr "Záloha"
1629
1630 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:15
1631 msgid "Credit Card"
1632 msgstr "Platební kartou"
1633
1634 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:75
1635 msgid "Credit Card Payment"
1636 msgstr "Platba platební kartou"
1637
1638 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:76
1639 msgid "Credit Payment"
1640 msgstr "Platba ze zálohy"
1641
1642 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1643 msgid "Currency Types"
1644 msgstr "Typy měn"
1645
1646 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:12
1647 msgid "Current Copy"
1648 msgstr "Tento exemplář"
1649
1650 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:34
1651 msgid "Current Copy Location"
1652 msgstr "Umístění aktuálního exempláře"
1653
1654 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:32
1655 msgid "Current Shelf Lib"
1656 msgstr "Aktuálně umístěno v knihovně"
1657
1658 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1659 msgid "Custom Org Unit Trees"
1660 msgstr "Vlastní nastavení organizačního stromu"
1661
1662 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:347
1663 msgid "Damaged"
1664 msgstr "Zničeno"
1665
1666 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:224
1667 msgid "Data Type"
1668 msgstr "Datový typ"
1669
1670 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:78
1671 msgid "Database ID"
1672 msgstr "Databázové ID"
1673
1674 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:85
1675 msgid "Database ID:"
1676 msgstr "Databázové ID:"
1677
1678 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:75
1679 msgid "Date"
1680 msgstr "Datum"
1681
1682 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:96
1683 msgid "Date Active"
1684 msgstr "Datum aktivace"
1685
1686 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:83
1687 msgid "Date Created"
1688 msgstr "Datum vytvoření"
1689
1690 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:53
1691 msgid "Date of Birth"
1692 msgstr "Datum narození"
1693
1694 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:10
1695 msgid "Date:"
1696 msgstr "Datum:"
1697
1698 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:79
1699 msgid "Day Name"
1700 msgstr "Název dne"
1701
1702 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:131
1703 msgid "Day Phone"
1704 msgstr "Telefonní číslo přes den"
1705
1706 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:69
1707 msgid "Day of Month"
1708 msgstr "Den v měsíci"
1709
1710 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:68
1711 msgid "Day of Week"
1712 msgstr "Den v týdnu"
1713
1714 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:70
1715 msgid "Day of Year"
1716 msgstr "Den v roce"
1717
1718 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:89
1719 msgid "Day(s)"
1720 msgstr "Den/dny"
1721
1722 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
1723 msgid "Default"
1724 msgstr "Výchozí"
1725
1726 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:277
1727 msgid "Default Filter Library"
1728 msgstr "Výchozí knihovna pro filtr"
1729
1730 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:657
1731 msgid "Default SMS Carrier"
1732 msgstr "Výchozí SMS operátor"
1733
1734 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:646
1735 msgid "Default SMS/Text Number"
1736 msgstr "Výchozí číslo pro SMS/zprávy"
1737
1738 #. ("{{printerOptions.defaultPrintColor}}")
1739 #. ("{{printerOptions.defaultPaperSource}}")
1740 #. ("{{printerOptions.defaultPaper}}")
1741 #. ("{{printerOptions.defaultPageOrientation}}")
1742 #. ("{{printerOptions.defaultCollation}}")
1743 #. ("{{printerOptions.defaultPrintQuality}}")
1744 #. ("{{printerOptions.defaultPrintSides}}")
1745 #. ("{{printerOptions.defaultCopies}}")
1746 #. ("{{printerOptions.defaultMarginType}}")
1747 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:225 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:240 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:263
1748 msgid "Default: %1"
1749 msgstr "Výchozí: %1"
1750
1751 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:24
1752 msgid "Defaults"
1753 msgstr "Výchozí hodnoty"
1754
1755 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:104
1756 msgid "Delete"
1757 msgstr "Smazat"
1758
1759 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:9
1760 msgid "Delete Bucket"
1761 msgstr "Smazat skupinu"
1762
1763 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:22
1764 msgid "Delete Items"
1765 msgstr "Smazat exempláře"
1766
1767 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:50
1768 msgid "Delete Note?"
1769 msgstr "Smazat poznámku?"
1770
1771 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:65
1772 msgid "Delete Org"
1773 msgstr "Smazat organizační jednotku"
1774
1775 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:11
1776 msgid "Delete Record"
1777 msgstr "Smazat záznam"
1778
1779 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:21
1780 msgid "Delete Selected Copies from Catalog"
1781 msgstr "Smazat vybrané exempláře z katalogu"
1782
1783 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:19
1784 msgid "Delete Selected Records from Catalog"
1785 msgstr "Smazat vybrané záznamy z katalogu"
1786
1787 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_delete.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_delete.tt2:9
1788 msgid "Delete bucket {{bucket().name()}}?"
1789 msgstr "Smazat skupinu {{bucket().name()}}?"
1790
1791 #. ("{{deleteKey}}")
1792 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:17
1793 msgid "Delete content for key \"%1\"?"
1794 msgstr "Smazat obsah pro klávesu \"%1\"?"
1795
1796 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:10
1797 msgid "Delete field"
1798 msgstr "Smazat pole"
1799
1800 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:82
1801 msgid "Delete record {{id}}?"
1802 msgstr "Smazat záznam  {{id}}?"
1803
1804 #. ("{{note_title}}", "{{create_date | date}}")
1805 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:51
1806 msgid "Delete the note titled \\\"%1\\\" created on %2?"
1807 msgstr "Smazat poznámku s  názvem  \\\"%1\\\" vytvořenou %2?"
1808
1809 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:24
1810 msgid "Delete these records?"
1811 msgstr "Smazat tyto záznamy?"
1812
1813 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:17
1814 msgid "Deleted volume/copy template"
1815 msgstr "Smazat šablonu signatury/exempláře"
1816
1817 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:71
1818 msgid "Deleted?"
1819 msgstr "Smazáno?"
1820
1821 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:292 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:136
1822 msgid "Deposit Amount"
1823 msgstr "Výše vkladu"
1824
1825 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:255 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:121
1826 msgid "Deposit?"
1827 msgstr "Vklad?"
1828
1829 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:16
1830 msgid "Description"
1831 msgstr "Popis"
1832
1833 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:18
1834 msgid "Description..."
1835 msgstr "Popis ..."
1836
1837 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:40
1838 msgid "Desk"
1839 msgstr "Výpůjční pult"
1840
1841 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:10
1842 msgid "Destination"
1843 msgstr "Cíl"
1844
1845 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:63
1846 msgid "Destination Library"
1847 msgstr "Cílová knihovna"
1848
1849 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:10
1850 msgid "Detail View"
1851 msgstr "Detailní zobrazení"
1852
1853 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:59
1854 msgid "Disable Sounds?"
1855 msgstr "Deaktivovat zvukové?"
1856
1857 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:137
1858 msgid "Display Alert and Messages"
1859 msgstr "Zobrazitupozornění a zprávy"
1860
1861 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:132
1862 msgid "Display Fields"
1863 msgstr "Zobrazit pole"
1864
1865 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:311
1866 msgid "Display defaults for Completed Copies tab"
1867 msgstr "Zobrazit výchozí hodnoty pro tabulku hotových exemplářů"
1868
1869 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:83
1870 msgid "Display defaults for Working Copy tab"
1871 msgstr "Zobrazit výchozí hodnoty pro tabulku zpracovávaných exemplářů"
1872
1873 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1874 msgid "Distribution Formulas"
1875 msgstr "Distribuční vzorce"
1876
1877 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:62
1878 msgid "Do Not Print"
1879 msgstr "Netisknout"
1880
1881 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:174
1882 msgid "Documentation"
1883 msgstr "Dokumentace"
1884
1885 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:12
1886 msgid "Documentation URL"
1887 msgstr "URL dokumentace"
1888
1889 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:35
1890 msgid "Does Not Equal Any"
1891 msgstr "Není roven žádnému"
1892
1893 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:151
1894 msgid "Done"
1895 msgstr "Dokončeno"
1896
1897 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:180
1898 msgid "Download CSV"
1899 msgstr "Stáhnout CSV"
1900
1901 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:87
1902 msgid "Drop trailing decimals"
1903 msgstr "Oříznout desetinná místa"
1904
1905 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:92
1906 msgid "Due Date"
1907 msgstr "K vrácení dne"
1908
1909 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:2
1910 msgid "Duplicate Barcode"
1911 msgstr "Duplikace čárového kódu"
1912
1913 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:91
1914 msgid "Duration Rule"
1915 msgstr "Pravidlo pro délku výpůjčky"
1916
1917 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1918 msgid "EDI Accounts"
1919 msgstr "EDI účty"
1920
1921 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1922 msgid "EDI Messages"
1923 msgstr "EDI zprávy"
1924
1925 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:127
1926 msgid "Edit"
1927 msgstr "Upravit"
1928
1929 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:6
1930 msgid "Edit Bucket"
1931 msgstr "Upravit skupinu"
1932
1933 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:55
1934 msgid "Edit Due Date"
1935 msgstr "Změnit datum vrácení"
1936
1937 #. ("{{args.num_circs}}")
1938 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:6
1939 msgid "Edit Due Date For %1 Items"
1940 msgstr "Změnit datum vrácení pro exempláře %1"
1941
1942 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:24
1943 msgid "Edit Hold Dates"
1944 msgstr "Změnit data rezervací"
1945
1946 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:39
1947 msgid "Edit Item Attributes"
1948 msgstr "Upravit vlastnosti  exempláře"
1949
1950 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:5
1951 msgid "Edit Lead Record"
1952 msgstr "Upravit řídící záznam"
1953
1954 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:5
1955 msgid "Edit MARC Order Record"
1956 msgstr "Editovat  MARC v záznamu objednávky"
1957
1958 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:5
1959 msgid "Edit New Authority"
1960 msgstr "Upravit novou autoritu"
1961
1962 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:139
1963 msgid "Edit Note"
1964 msgstr "Upravit poznámku"
1965
1966 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:22
1967 msgid "Edit Notification Settings"
1968 msgstr "Změnit nastavení pro upozornění"
1969
1970 #. ("{{num_holds}}")
1971 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:6
1972 msgid "Edit Notification Settings for %1 Hold(s)"
1973 msgstr "Změnit nastavení pro upozornění u  %1 rezervací"
1974
1975 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:5
1976 msgid "Edit Overlay Record"
1977 msgstr "Změnit přepsání záznamu"
1978
1979 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:20
1980 msgid "Edit Pickup Library"
1981 msgstr "Změnit knihovnu pro vyzvednutí"
1982
1983 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:43
1984 msgid "Edit Record"
1985 msgstr "Editovat záznam"
1986
1987 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:144
1988 msgid "Edit Selected"
1989 msgstr "Upravit vybrané"
1990
1991 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:15
1992 msgid "Edit Selected Copies"
1993 msgstr "Upravit vybrané exempláře"
1994
1995 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:293
1996 msgid "Edit Statistical Data"
1997 msgstr "Upravit statistická data"
1998
1999 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:45
2000 msgid "Edit Volume/Copy Templates"
2001 msgstr "Upravit šablony signatury/exempláře"
2002
2003 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:13
2004 msgid "Edit Z39.50 Record"
2005 msgstr "Editovat záznam z39.50"
2006
2007 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:6
2008 msgid "Edit hold pickup library"
2009 msgstr "Změnit knihovnu pro vyzvednutí rezervace"
2010
2011 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:97
2012 msgid "Edit then Import"
2013 msgstr "Upravit, pak importovat"
2014
2015 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:21
2016 msgid "Edit using full editor"
2017 msgstr "Upravit s využitím plného editoru"
2018
2019 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:8
2020 msgid "Edit volumes"
2021 msgstr "Upravit  signatury"
2022
2023 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:9
2024 msgid "Edit volumes and copies"
2025 msgstr "Upravit signatury a exempláře"
2026
2027 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:93
2028 msgid "Edited"
2029 msgstr "Upraveno"
2030
2031 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:71
2032 msgid "Edited Patron"
2033 msgstr "Upravovaný čtenář"
2034
2035 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:126
2036 msgid "Edition"
2037 msgstr "Vydání"
2038
2039 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:66
2040 msgid "Edition:"
2041 msgstr "Vydání:"
2042
2043 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:81
2044 msgid "Effective Date"
2045 msgstr "Datum účinnosti"
2046
2047 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:14
2048 msgid "Effective Date:"
2049 msgstr "Datum účinnosti:"
2050
2051 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:633 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:151
2052 msgid "Email"
2053 msgstr "E-mail"
2054
2055 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:40
2056 msgid "Email Notify"
2057 msgstr "Upozornění e-mailem"
2058
2059 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:158
2060 msgid "Email Receipt"
2061 msgstr "E-mailové potvrzení"
2062
2063 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:16
2064 msgid "Emailed checkout receipt"
2065 msgstr "E-mailem zaslaný výpis výpůjček"
2066
2067 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:80
2068 msgid "Empty Volumes"
2069 msgstr "Prázdné signatury"
2070
2071 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:26
2072 msgid "Enable Hatch Printing."
2073 msgstr "Umožnit tisk s využitím Hatche"
2074
2075 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:18
2076 msgid "Encoding"
2077 msgstr "Kódování"
2078
2079 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:342 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:18
2080 msgid "End"
2081 msgstr "Konec"
2082
2083 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:37
2084 msgid "End Date:"
2085 msgstr "Datum ukončení:"
2086
2087 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:21
2088 msgid "End Date: "
2089 msgstr "Datum ukončení: "
2090
2091 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:12
2092 msgid "Enter Due Date: "
2093 msgstr "Zadejte datum vrácení "
2094
2095 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:20
2096 msgid "Enter New Barcode for Item"
2097 msgstr "Zadejte nový čárový kód exempláře"
2098
2099 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:14
2100 msgid "Enter Original Barcode for Item"
2101 msgstr "Zadejte původní čárový kód exempláře"
2102
2103 #. ("{{args.barcodes.toString()}}")
2104 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:11
2105 msgid "Enter claims returned date for items: %1"
2106 msgstr "Zdajte datum údajného vrácení pro jednotky: %1"
2107
2108 #. ("{{args.barcodes.join(\" \")}}")
2109 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:11
2110 msgid "Enter due date for items: %1"
2111 msgstr "Zadejte datum vrácení exemplářů: %1"
2112
2113 #. ("{{ids}}")
2114 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:40
2115 msgid "Enter new note for #%1:"
2116 msgstr "Zdejte novou poznámku pro č. %1:"
2117
2118 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:7
2119 msgid "Enter the number of {{type.name()}} circulating"
2120 msgstr "Zadejte počet půjčovaných  {{type.name()}}"
2121
2122 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:41
2123 msgid "Enter the patron barcode"
2124 msgstr "Zadejte čárový kód čtenáře"
2125
2126 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:96
2127 msgid "Equals"
2128 msgstr "Je roven"
2129
2130 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:34
2131 msgid "Equals Any"
2132 msgstr "Je rovno kterémukoliv"
2133
2134 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:72
2135 msgid "Error"
2136 msgstr "Chyba"
2137
2138 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:5
2139 msgid "Error (-1)"
2140 msgstr "Chyba (-1)"
2141
2142 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:135
2143 msgid "Evening Phone"
2144 msgstr "Telefonní číslo večer"
2145
2146 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:72
2147 msgid "Evergreen Documentation"
2148 msgstr "Dokumentace Evergreenu"
2149
2150 #. (ctx.page_title)
2151 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base.tt2:13
2152 msgid "Evergreen Staff %1"
2153 msgstr "Personál Evergreenu %1"
2154
2155 #. ("{{' _ set_str _ '}}")
2156 #. ("{{org_settings['ui.patron.edit.au.email.example']}}")
2157 #. ("{{org_settings['ui.patron.edit.phone.example']}}")
2158 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:338 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:367 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:385 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:403
2159 msgid "Example: %1"
2160 msgstr "Příklad: %1"
2161
2162 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:6
2163 msgid "Exceptions occurred during checkout."
2164 msgstr "Během půjčování nastala výjimka"
2165
2166 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2167 msgid "Exchange Rates"
2168 msgstr "Směnné kurzy"
2169
2170 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:49
2171 msgid "Existing Copy Notes"
2172 msgstr "Existující poznámky k exempláři"
2173
2174 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_uncancel_hold_dialog.tt2:13
2175 msgid "Exit"
2176 msgstr "Ukončit"
2177
2178 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:247
2179 msgid "Expand"
2180 msgstr "Rozbalit"
2181
2182 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:84
2183 msgid "Expand Patron Summary Display"
2184 msgstr "Rozbalit zobrazení přehledu údajů o čtenáři"
2185
2186 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:25
2187 msgid "Expand Record Summary Display"
2188 msgstr "Rozbalit zobrazení přehledu záznamu"
2189
2190 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:70
2191 msgid "Expire Date"
2192 msgstr "Registrace vyprší"
2193
2194 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:29
2195 msgid "Export"
2196 msgstr "Exportovat"
2197
2198 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:58
2199 msgid "Export Customized Templates"
2200 msgstr "Exportovat přizpůsobené šablony"
2201
2202 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:28
2203 msgid "Export Records"
2204 msgstr "Exportovat záznamy"
2205
2206 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:240
2207 msgid "Extended"
2208 msgstr "Rozšířený"
2209
2210 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:23
2211 msgid "Failed to import any print template(s)"
2212 msgstr "Nepodařilo se importovat žádnou šablonu"
2213
2214 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:53
2215 msgid "Failure testing credentials"
2216 msgstr "Chyba při testování ověření"
2217
2218 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:134
2219 msgid "False"
2220 msgstr "Nepravda"
2221
2222 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:95
2223 msgid "Family Name"
2224 msgstr "Příjmení"
2225
2226 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:226
2227 msgid "Field Transform"
2228 msgstr "Transformace pole"
2229
2230 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:139
2231 msgid "Field does not match one of list (comma separated):"
2232 msgstr "Pole se neshoduje s jedním ze seznamu (oddělený čárkami):"
2233
2234 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:140
2235 msgid "Field matches one of list (comma separated):"
2236 msgstr "Pole se shoduje s jedním ze seznamu (oddělený čárkami):"
2237
2238 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:138
2239 msgid "Field value is between (comma separated):"
2240 msgstr "Hodnota pole je mezi (odděleno čárkou):"
2241
2242 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:137
2243 msgid "Field value is not between (comma separated):"
2244 msgstr "Hodnota pole není mezi (odděleno čárkou):"
2245
2246 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:227
2247 msgid "Filter Value"
2248 msgstr "Hodnota filtru"
2249
2250 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:405
2251 msgid "Filter by Library"
2252 msgstr "Filtrovat podle knihovny"
2253
2254 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:181
2255 msgid "Filters"
2256 msgstr "Filtry"
2257
2258 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:41
2259 msgid "Find Another Target"
2260 msgstr "Najít jiný cíl"
2261
2262 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:358 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:243
2263 msgid "Fine Level"
2264 msgstr "Úroveň pokut"
2265
2266 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:91
2267 msgid "Fine Tally:"
2268 msgstr "Přehled pokut"
2269
2270 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:75
2271 msgid "Fines Owed"
2272 msgstr "Dlužné pokuty"
2273
2274 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:86
2275 msgid "Fines Stopped"
2276 msgstr "Pokuty zastaveny"
2277
2278 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:36
2279 msgid "Finish"
2280 msgstr "Dokončit"
2281
2282 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:66
2283 msgid "First 5 characters (for US ZIP code)"
2284 msgstr "Prvních 5 znaků (Pro US PSČ)"
2285
2286 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:21
2287 msgid "First Name"
2288 msgstr "Jméno"
2289
2290 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:58
2291 msgid "First Value"
2292 msgstr "První hodnota"
2293
2294 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:67
2295 msgid "First contiguous non-space string"
2296 msgstr "První následující řetězec bez mezer"
2297
2298 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:18
2299 msgid "Flat Text Editor"
2300 msgstr "Textová editace MARCu"
2301
2302 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:385 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:302
2303 msgid "Floating"
2304 msgstr "Pohyblivý exemplář"
2305
2306 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2307 msgid "Floating Groups"
2308 msgstr "Pohyblivá skupina"
2309
2310 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:25
2311 msgid "Force Action?"
2312 msgstr "Přesto pokračovat v akci?"
2313
2314 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:36
2315 msgid "Force Copy Quality"
2316 msgstr "Vynutit kvalitu exempláře"
2317
2318 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:25
2319 msgid "Force Hold"
2320 msgstr "Vynutit rezervaci"
2321
2322 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:37
2323 msgid "Force Printer Context"
2324 msgstr "Vynutit tiskový kontext"
2325
2326 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:16
2327 msgid "Force this action?"
2328 msgstr "Chcete v této akci přesto pokračovat?"
2329
2330 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:18
2331 msgid "Forgive"
2332 msgstr "Prominout"
2333
2334 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:78
2335 msgid "Forgive Payment"
2336 msgstr "Prominutí platby"
2337
2338 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:26
2339 msgid "Forgive fines?"
2340 msgstr "Prominout pokuty"
2341
2342 #. ("{{transit.source.shortname}}", "{{transit.dest.shortname}}", "{{transit.source_send_time | date:'short'}}", "{{transit.target_copy.barcode}}", "{{transit.target_copy.call_number.record.simple_record.title}}")
2343 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_list.tt2:20
2344 msgid "From: %1 To: %2 <br> When: %3 <br> Barcode: %4 Title: %5"
2345 msgstr ""
2346 "Odeláno z: %1 Do: %2 <br> Čas odeslání : %3 <br> čárový kód: %4 Název: %5"
2347
2348 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:44
2349 msgid "Full Details"
2350 msgstr "Zobrazení detailů"
2351
2352 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2353 msgid "Fund Tags"
2354 msgstr "Značka finančního fondu"
2355
2356 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2357 msgid "Funding Sources"
2358 msgstr "Finanční zdroje"
2359
2360 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2361 msgid "Funds"
2362 msgstr "Fond financí"
2363
2364 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:268
2365 msgid "General Search"
2366 msgstr "Všeobecné vyhledávání"
2367
2368 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:201
2369 msgid "Generate Password"
2370 msgstr "Vygenerovat heslo"
2371
2372 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2373 msgid "Global Flags"
2374 msgstr "Globální indikátoy"
2375
2376 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:137
2377 msgid "Go To..."
2378 msgstr "Přejít na..."
2379
2380 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:8
2381 msgid "Go back"
2382 msgstr "Zpět"
2383
2384 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:14
2385 msgid "Go to imported record"
2386 msgstr "Přejít na importovaný záznam"
2387
2388 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:7
2389 msgid "Go to record"
2390 msgstr "Přejít na záznam"
2391
2392 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:341
2393 msgid "Good"
2394 msgstr "Dobrá"
2395
2396 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:12
2397 msgid "Good Condition"
2398 msgstr "V dobrém stavu"
2399
2400 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:19
2401 msgid "Goods"
2402 msgstr "Zbožím"
2403
2404 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:79
2405 msgid "Goods Payment"
2406 msgstr "Platba zbožím"
2407
2408 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:99
2409 msgid "Greater than"
2410 msgstr "Více než"
2411
2412 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:20
2413 msgid "Greater than or equal to"
2414 msgstr "Větší než nebo rovno"
2415
2416 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:16
2417 msgid "Group"
2418 msgstr "Skupina"
2419
2420 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:83
2421 msgid "Group Fines"
2422 msgstr "Skupinové pokuty"
2423
2424 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:162 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:2
2425 msgid "Group Member Details"
2426 msgstr "Detaily člena skupiny"
2427
2428 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:372
2429 msgid "HTML"
2430 msgstr "HTML"
2431
2432 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2433 msgid "Hard Due Date Changes"
2434 msgstr "Změny v půjčování k pevnému datu"
2435
2436 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:25
2437 msgid "Hatch Administration"
2438 msgstr "Správa Hatche"
2439
2440 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:18
2441 msgid "Hatch Printer Settings"
2442 msgstr "Nastavení tisku v Hachi"
2443
2444 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:6
2445 msgid "Hatch is Available"
2446 msgstr "Je dostupný Hatch"
2447
2448 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:11
2449 msgid "Hatch is Not Installed In This Browser"
2450 msgstr "V tomto prohlížeči není nainstalován Hatch"
2451
2452 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:59
2453 msgid ""
2454 "Hatch is not installed in this browser.  Printing must be configured via the "
2455 "native browser print configuration."
2456 msgstr ""
2457 "V tomto prohlížeči není nainstalován Hatch. Tisk musí být nastaven "
2458 "prostřednictvím standardního nastavení tisku v prohlížeči."
2459
2460 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:23
2461 msgid ""
2462 "Hatch printing is not enabled on this browser.  The settings below will have "
2463 "no effect until Hatch printing is enabled."
2464 msgstr ""
2465 "V tomto prohlížeči není aktivován tisk v Hatchi . Níže provedená nastavení "
2466 "se neprojeví, dokud tisk v Hatchi nebude aktivován."
2467
2468 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:49
2469 msgid "Help"
2470 msgstr "Nápověda"
2471
2472 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:170
2473 msgid "Hide All Columns"
2474 msgstr "Skrýt všechny sloupce"
2475
2476 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:11
2477 msgid "Hide Copy Attributes"
2478 msgstr "Skrýt vlastnosti exempláře"
2479
2480 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:3
2481 msgid "Hide Search Form"
2482 msgstr "Skrýt vyhledávací formulář"
2483
2484 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:7
2485 msgid "Hide Volume/Copy Details"
2486 msgstr "Skrýt detaily signatury/exempláře"
2487
2488 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:367
2489 msgid "High"
2490 msgstr "Vysoká"
2491
2492 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:13
2493 msgid "History"
2494 msgstr "Historie"
2495
2496 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:55
2497 msgid "Hold"
2498 msgstr "Rezervace"
2499
2500 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:22
2501 msgid "Hold Activate Date"
2502 msgstr "Datum aktivace rezervace"
2503
2504 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:2
2505 msgid "Hold Details"
2506 msgstr "Detaily rezervace"
2507
2508 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:50
2509 msgid "Hold Expire Date"
2510 msgstr "Datum vypršení rezervace"
2511
2512 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:75
2513 msgid "Hold Expire Time"
2514 msgstr "Čas vypršení rezervace"
2515
2516 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:47
2517 msgid "Hold ID"
2518 msgstr "ID rezervace"
2519
2520 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2521 msgid "Hold Matchpoint Weights"
2522 msgstr "Váhy pro zachycení rezervací"
2523
2524 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:26
2525 msgid "Hold Pull List"
2526 msgstr "Seznam rezervací k zachycení"
2527
2528 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:80
2529 msgid "Hold Request"
2530 msgstr "Požadavek na rezervaci"
2531
2532 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:36
2533 msgid "Hold Request Date"
2534 msgstr "Datum žádosti o rezervaci"
2535
2536 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:10
2537 msgid "Hold Shelf Delay"
2538 msgstr "Zpoždění rezervace pro vyzvednutí"
2539
2540 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:27
2541 msgid "Hold Shelf List"
2542 msgstr "Seznam rezervací k vyzvednutí"
2543
2544 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:23
2545 msgid "Hold Shelf Slip"
2546 msgstr "Průvodka rezervací k zachycení"
2547
2548 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:5
2549 msgid "Hold Slip"
2550 msgstr "Rezervační průvodka"
2551
2552 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:42
2553 msgid "Hold Transfer Destination set"
2554 msgstr "Sada destinaci pro přepravu rezervací"
2555
2556 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:22
2557 msgid "Hold Transit Slip"
2558 msgstr "Průvodka přepravy rezervace"
2559
2560 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:12
2561 msgid "Hold Type"
2562 msgstr "Typ rezervace"
2563
2564 #. ("{{patron.family_name}}", "{{patron.first_given_name}}", "{{patron.second_given_name}}")
2565 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:17
2566 msgid "Hold for patron %1, %2 %3"
2567 msgstr "Rezervace pro čtenáře  %1, %2 %3"
2568
2569 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:35
2570 msgid "Hold for patron {{patron.alias}}"
2571 msgstr "Rezervace pro čtenáře  {{patron.alias}}"
2572
2573 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:78
2574 msgid "Holdable"
2575 msgstr "Lze rezervovat"
2576
2577 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:289 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:270 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:159
2578 msgid "Holdable?"
2579 msgstr "Lze rezervovat?"
2580
2581 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:29
2582 msgid "Holdings"
2583 msgstr "Vlastnictví exeplářů"
2584
2585 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:90
2586 msgid "Holdings View"
2587 msgstr "Zobrazení vlastnictví exemplářů"
2588
2589 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:117
2590 msgid "Holds"
2591 msgstr "Rezervace"
2592
2593 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:18
2594 msgid "Holds / Transit"
2595 msgstr "Rezervace / Přepravy"
2596
2597 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:620
2598 msgid "Holds Notices"
2599 msgstr "Oznámení o rezervacích"
2600
2601 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull.tt2:3
2602 msgid "Holds Pull List"
2603 msgstr "Seznam rezervací k zachycení"
2604
2605 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:147
2606 msgid "Holds Shelf"
2607 msgstr "Regál s rezervacemi"
2608
2609 #. ("{{patron_stats().holds.ready}}")
2610 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:7
2611 msgid "Holds available: %1"
2612 msgstr "Rezervace k vyzvednutí: %1"
2613
2614 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:24
2615 msgid "Holds for Bib Record"
2616 msgstr "Rezervace k bibliografickému záznanu"
2617
2618 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:25
2619 msgid "Holds for Patron"
2620 msgstr "Rezervace pro čtenáře"
2621
2622 #. ("{{holds[0].title}}")
2623 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:2
2624 msgid "Holds for record: %1"
2625 msgstr "Rezervace k záznamu: %1"
2626
2627 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:28
2628 msgid "Home"
2629 msgstr "Domů"
2630
2631 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:43
2632 msgid "Home Library"
2633 msgstr "Domovská knihovna"
2634
2635 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:7
2636 msgid "Home Library: "
2637 msgstr "Domovská knihovna: "
2638
2639 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:78
2640 msgid "Hour"
2641 msgstr "Hodina"
2642
2643 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:74
2644 msgid "Hour of day"
2645 msgstr "Hodina"
2646
2647 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_index.tt2:26
2648 msgid "Hours of Operation"
2649 msgstr "Otevírací doba"
2650
2651 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:30
2652 msgid "ID"
2653 msgstr "ID"
2654
2655 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:143
2656 msgid "ID1"
2657 msgstr "ID1"
2658
2659 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:147
2660 msgid "ID2"
2661 msgstr "ID2"
2662
2663 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:24
2664 msgid "ISBN"
2665 msgstr "ISBN"
2666
2667 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:26
2668 msgid "ISBN..."
2669 msgstr "ISBN..."
2670
2671 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:71
2672 msgid "Identification"
2673 msgstr "Číslo dokladu"
2674
2675 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:21
2676 msgid ""
2677 "If overridden, subsequent checkouts during this patron's \n"
2678 " session will auto-override this event"
2679 msgstr ""
2680 "Pokud budete přesto pokračovat, následné výpůjčky během \n"
2681 "relace tohoto čtenáře automaticky potlačí tuto událost."
2682
2683 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:15
2684 msgid "Ignore Pre-Cataloged Items"
2685 msgstr "Ignorovat předkatalogizované exempláře"
2686
2687 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:151
2688 msgid "Ignore Pre-cataloged Items"
2689 msgstr "Ignorovat předkatalogizované exempláře"
2690
2691 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:12
2692 msgid "Immediately"
2693 msgstr "Okamžitě"
2694
2695 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:95
2696 msgid "Import"
2697 msgstr "Import"
2698
2699 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2700 msgid "Import Match Sets"
2701 msgstr "Sady shod importu"
2702
2703 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:5
2704 msgid "Import Record"
2705 msgstr "Importovat záznam"
2706
2707 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:228
2708 msgid "Import Record from Z39.50"
2709 msgstr "Importovat záznam pomocí Z39.50"
2710
2711 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:22
2712 msgid "Imported one or more print template(s)"
2713 msgstr "Byla importována jedna nebo více tiskových šablon"
2714
2715 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:5
2716 msgid "Imported record"
2717 msgstr "Importovaný záznam"
2718
2719 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:8
2720 msgid "In Transit"
2721 msgstr "V přepravě"
2722
2723 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:26
2724 msgid "In list"
2725 msgstr "V seznamu"
2726
2727 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:71
2728 msgid "In-House Use"
2729 msgstr "Prezenční výpůjčka"
2730
2731 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:28
2732 msgid "In-House Use List"
2733 msgstr "Seznam prezenčního užití"
2734
2735 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:143
2736 msgid "Include Inactive?"
2737 msgstr "Zahrnout neaktivní?"
2738
2739 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:28
2740 msgid "Include Items?"
2741 msgstr "Zahrnout položky?"
2742
2743 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:68
2744 msgid "Info"
2745 msgstr "Informace"
2746
2747 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:45
2748 msgid "Initials"
2749 msgstr "Iniciály"
2750
2751 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:159
2752 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
2753 msgstr "Vložit řádek výše: CTRL+Shift+Enter"
2754
2755 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:5
2756 msgid "Insert field after"
2757 msgstr "Vložit pole po"
2758
2759 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:6
2760 msgid "Insert field before"
2761 msgstr "Vložit pole před"
2762
2763 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:16
2764 msgid "Internet Resources"
2765 msgstr "Internetové zdroje"
2766
2767 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:336 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:363 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:381 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:399
2768 msgid "Invalidate"
2769 msgstr "Zrušit platnost"
2770
2771 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2772 msgid "Invoice Item Types"
2773 msgstr "Typ položky na faktuře"
2774
2775 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2776 msgid "Invoice Payment Method"
2777 msgstr "Platební metoda"
2778
2779 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:30
2780 msgid "Is NULL"
2781 msgstr "Je NULL"
2782
2783 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:32
2784 msgid "Is NULL or Blank"
2785 msgstr "Je NULL nebo prázdný"
2786
2787 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:31
2788 msgid "Is not NULL"
2789 msgstr "Není NULL"
2790
2791 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:33
2792 msgid "Is not NULL or Blank"
2793 msgstr "Není NULL nebo prázdný"
2794
2795 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:55
2796 msgid "Item"
2797 msgstr "Exemplář"
2798
2799 #. ("{{barcode}}")
2800 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:12
2801 msgid "Item \"%1\" is marked as Claims Returned"
2802 msgstr "Exemplář \"%1\" je označen jako údajně vrácený"
2803
2804 #. ("{{alert.item_never_circed}}")
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:73
2806 msgid "Item %1 has never circulated."
2807 msgstr "Exemplář %1 nebyl nikdy vypůjčen."
2808
2809 #. ("{{copy.barcode()}}", "{{copy.location().name()}}")
2810 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:26
2811 msgid "Item %1 needs to be routed to %2"
2812 msgstr "Exemplář %1 má být směrován do  %2"
2813
2814 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:40
2815 msgid "Item Barcode"
2816 msgstr "Čárový kód exempláře"
2817
2818 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:23
2819 msgid "Item Barcode:"
2820 msgstr "čárový kód exempláře:"
2821
2822 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:49
2823 msgid "Item Details"
2824 msgstr "Detaily položek"
2825
2826 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:33
2827 msgid "Item Holds"
2828 msgstr "Rezervace na tuto položku"
2829
2830 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:94
2831 msgid "Item Not Found"
2832 msgstr "Položka nenalezena"
2833
2834 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:35
2835 msgid "Item Search and Cataloging"
2836 msgstr "Vyhledávání exemplářů a katalogizace"
2837
2838 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:48
2839 msgid "Item Status"
2840 msgstr "Status exempláře"
2841
2842 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:50
2843 msgid "Item Status (detail)"
2844 msgstr "Status exempláře (detaily)"
2845
2846 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:48
2847 msgid "Item Status (list)"
2848 msgstr "Status exempláře (seznam)"
2849
2850 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:46
2851 msgid "Item Status Display"
2852 msgstr "Zobrazení statusu exempláře"
2853
2854 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:45
2855 msgid "Item Summary"
2856 msgstr "Detaily exempláře"
2857
2858 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:48
2859 msgid "Item Transfer Target set"
2860 msgstr "Sada cílů pro přesun exemplářů"
2861
2862 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:37
2863 msgid "Item Type"
2864 msgstr "Typ exempláře"
2865
2866 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:38
2867 msgid "Item as Damaged"
2868 msgstr "Exemplář jako poškozený"
2869
2870 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:40
2871 msgid "Item as Missing"
2872 msgstr "Exemplář jako postrádaný"
2873
2874 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:3
2875 msgid "Item has not circulated."
2876 msgstr "Exemplář nebyl půjčen"
2877
2878 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:90
2879 msgid "Item has not transited"
2880 msgstr "Exemplář nebyl v přepravě"
2881
2882 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:3
2883 msgid "Item is not captured for a hold"
2884 msgstr "Exemplář není zachycen pro rezervaco"
2885
2886 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:40
2887 msgid "Item(s) transfered"
2888 msgstr "Položky přepraveny"
2889
2890 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:50
2891 msgid "Items"
2892 msgstr "Exempláře"
2893
2894 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:6
2895 msgid "Items Checked In"
2896 msgstr "Vrácené exempláře"
2897
2898 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:9
2899 msgid "Items Checked Out"
2900 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2901
2902 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:89
2903 msgid "Items Out"
2904 msgstr "Výpůjčky"
2905
2906 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:42
2907 msgid "Items Overdue"
2908 msgstr "Překročena výpůjční lhůta"
2909
2910 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:57
2911 msgid "Items to Previously Marked Library"
2912 msgstr "Položky do předem označené knihovny"
2913
2914 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:59
2915 msgid "Items to Previously Marked Volume"
2916 msgstr "Exempláře k dříve označené signatuře"
2917
2918 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:41
2919 msgid "Label"
2920 msgstr "Označení"
2921
2922 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:57
2923 msgid "Last Activity"
2924 msgstr "Poslední aktivita"
2925
2926 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:18
2927 msgid "Last Billing"
2928 msgstr "Naúčtovaný poplatek"
2929
2930 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:18
2931 msgid "Last Billing Type"
2932 msgstr "Typ poplatku"
2933
2934 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:88
2935 msgid "Last Edited By:"
2936 msgstr "Naposledy editoval(a):"
2937
2938 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:102
2939 msgid "Last Edited On:"
2940 msgstr "Čas poslední editace:"
2941
2942 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:16
2943 msgid "Last Name"
2944 msgstr "Příjmení"
2945
2946 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:28
2947 msgid "Last Payment"
2948 msgstr "Platba"
2949
2950 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:52
2951 msgid "Last Renewed On"
2952 msgstr "Naposledy prodlouženo"
2953
2954 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:61
2955 msgid "Last Updated"
2956 msgstr "Naposledy aktualizováno"
2957
2958 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:59
2959 msgid "Last Value"
2960 msgstr "Poslední hodnota"
2961
2962 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:16
2963 msgid "Lead record"
2964 msgstr "Řídící záznam"
2965
2966 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:279
2967 msgid "Left"
2968 msgstr "Vlevo"
2969
2970 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:22
2971 msgid "Less than"
2972 msgstr "Menší než"
2973
2974 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:24
2975 msgid "Less than or equal to"
2976 msgstr "Menší nebo rovno"
2977
2978 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:49
2979 msgid "Library"
2980 msgstr "Knihovna"
2981
2982 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:61
2983 msgid "Library as Volume Transfer Destination"
2984 msgstr "Knihovna jako cíl přesunu signatury"
2985
2986 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:14
2987 msgid "Library: "
2988 msgstr "Knihovna: "
2989
2990 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2991 msgid "Line Item Alerts"
2992 msgstr "Upozornění k položce"
2993
2994 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2995 msgid "Line Item MARC Attribute Definitions"
2996 msgstr "Definice atributů MARC pro položku"
2997
2998 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:247
2999 msgid "Link Checker"
3000 msgstr "Kontrola odkazů"
3001
3002 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:20
3003 msgid "Link as Conjoined to Previously Marked Bib Record"
3004 msgstr "Připojit jako propojené ke dříve označenému bib. záznamu"
3005
3006 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds.tt2:23
3007 msgid "List View"
3008 msgstr "Zobrazení seznamu"
3009
3010 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_new_bib.tt2:7
3011 msgid "Load"
3012 msgstr "Nahrát"
3013
3014 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:19
3015 msgid "Load Bucket"
3016 msgstr "Načíst skupinu"
3017
3018 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:299
3019 msgid "Load Catalog Record IDs"
3020 msgstr "Načíst ID katalogizačních záznamů"
3021
3022 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:306
3023 msgid "Load MARC Order Records"
3024 msgstr "Nahrát MARC záznamy pro objednávky"
3025
3026 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:19
3027 msgid "Load Patron"
3028 msgstr "Načíst čtenáře"
3029
3030 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:16
3031 msgid "Load Shared Bucket"
3032 msgstr "Načíst sdílenou skupinu"
3033
3034 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:7
3035 msgid "Load Shared Bucket Bucket by ID"
3036 msgstr "Načíst sdílenou skupinu pomocí ID"
3037
3038 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:8
3039 msgid "Loading..."
3040 msgstr "Načítání..."
3041
3042 #. ("{{print_list_progress}}")
3043 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:2
3044 msgid "Loading... %1"
3045 msgstr "Načítám ... %1"
3046
3047 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:228 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:228
3048 msgid "Loan Duration"
3049 msgstr "Výpůjční lhůta"
3050
3051 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:406
3052 msgid "Local Administration"
3053 msgstr "Lokální  administrace"
3054
3055 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_target.tt2:5
3056 msgid "Local Catalog"
3057 msgstr "Lokální katalog"
3058
3059 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:29
3060 msgid "Local Prefs"
3061 msgstr "Lokální preference"
3062
3063 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:98
3064 msgid "Location"
3065 msgstr "Knihovna/pobočka"
3066
3067 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:50
3068 msgid "Location:"
3069 msgstr "Knihovna/pobočka"
3070
3071 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:480
3072 msgid "Log Out"
3073 msgstr "Odhlásit se"
3074
3075 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_login.tt2:48
3076 msgid "Login Failed"
3077 msgstr "Přihlášení selhalo"
3078
3079 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:31
3080 msgid "Login Type:"
3081 msgstr "Typ přihlášení"
3082
3083 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:99
3084 msgid "Long Overdue"
3085 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
3086
3087 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:109
3088 msgid "Lost"
3089 msgstr "Ztraceno"
3090
3091 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:365
3092 msgid "Low"
3093 msgstr "Nízká"
3094
3095 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:64
3096 msgid "Lower case"
3097 msgstr "Malá písmena"
3098
3099 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:240
3100 msgid "MARC Batch Edit"
3101 msgstr "Hromadná editace MARCu"
3102
3103 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:234
3104 msgid "MARC Batch Import/Export"
3105 msgstr "Dávkový import/export MARCu"
3106
3107 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3108 msgid "MARC Coded Value Maps"
3109 msgstr "Seznam hodnot kódů MARCu"
3110
3111 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:70
3112 msgid "MARC Edit"
3113 msgstr "Editace MARCu"
3114
3115 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:116
3116 msgid "MARC Expert"
3117 msgstr "Expertní (MARC)"
3118
3119 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:293
3120 msgid "MARC Federated Search"
3121 msgstr "Federativní vyhledávání MARCu"
3122
3123 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3124 msgid "MARC Import Remove Fields"
3125 msgstr "Pole k odebrání při importu MARCu"
3126
3127 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_cat_pane.tt2:1
3128 msgid "MARC Record"
3129 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
3130
3131 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3132 msgid "MARC Record Attributes"
3133 msgstr "Atributy záznamu MARC"
3134
3135 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:25
3136 msgid "MARC Record Type"
3137 msgstr "Typ záznamu MARC"
3138
3139 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3140 msgid "MARC Search/Facet Class FTS Maps"
3141 msgstr "FTS mapy pro třídy MARC vyhledávání/faset"
3142
3143 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3144 msgid "MARC Search/Facet Classes"
3145 msgstr "Vyhledávání MARC/Fasetové třídy"
3146
3147 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3148 msgid "MARC Search/Facet Field FTS Maps"
3149 msgstr "FTS mapy pro MARC vyhledávání /fasety"
3150
3151 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3152 msgid "MARC Search/Facet Fields"
3153 msgstr "Vyhledávání MARC / fasetová pole"
3154
3155 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3156 msgid "MARC Tag Tables"
3157 msgstr "Tabulky polí MARC"
3158
3159 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:75
3160 msgid "MARC View"
3161 msgstr "Zobrazení MARCu"
3162
3163 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:13
3164 msgid "MARC XML"
3165 msgstr "MARC XML"
3166
3167 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:21
3168 msgid "MARC8"
3169 msgstr "MARC8"
3170
3171 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:42
3172 msgid "Mail"
3173 msgstr "Pošta"
3174
3175 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:703
3176 msgid "Mailing"
3177 msgstr "Kontaktní adresa"
3178
3179 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_index.tt2:21
3180 msgid "Main Settings"
3181 msgstr "Hlavní nastavení"
3182
3183 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:13
3184 msgid "Make Items Bookable"
3185 msgstr "Nastavit položku jako rezerervovatelný zdroj"
3186
3187 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:262
3188 msgid "Make column narrower"
3189 msgstr "Zúžit sloupce"
3190
3191 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:256
3192 msgid "Make column wider"
3193 msgstr "Rozšířit sloupce"
3194
3195 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:254
3196 msgid "Manage Authorities"
3197 msgstr "Spravovat autority"
3198
3199 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:5
3200 msgid "Manage authority record links"
3201 msgstr "Spravovat propojení autoritních záznamů"
3202
3203 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:231 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:42
3204 msgid "Manual Floating Active"
3205 msgstr "Manuální aktivace pohyblivých exemplářů"
3206
3207 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:275
3208 msgid "Manual Margins"
3209 msgstr "Ruční nastavení okrajů"
3210
3211 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:11
3212 msgid "Maps"
3213 msgstr "Mapy"
3214
3215 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:39
3216 msgid "Mark"
3217 msgstr "Označit"
3218
3219 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_workstations.tt2:64
3220 msgid "Mark As Default"
3221 msgstr "Označit jako výchozí"
3222
3223 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:61
3224 msgid "Mark Claims Never Checked Out"
3225 msgstr "Označit jako údajně nikdy nevypůjčené"
3226
3227 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:59
3228 msgid "Mark Claims Returned"
3229 msgstr "Označit jako údajně vrácené"
3230
3231 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:36
3232 msgid "Mark Item Damaged"
3233 msgstr "Označit exemplář jako poškozený"
3234
3235 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:38
3236 msgid "Mark Item Missing"
3237 msgstr "Označit exemplář jako nezvěstný"
3238
3239 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:5
3240 msgid "Mark Item(s) Claims Returned"
3241 msgstr "Označit exemplář(e) jako údajně vrácené"
3242
3243 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:61
3244 msgid "Mark Items Damaged"
3245 msgstr "Označit exempláře jako poškozené"
3246
3247 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:114
3248 msgid "Mark Local Result As Overlay Target"
3249 msgstr "Označit lokální výsledky jako cíl přepsání"
3250
3251 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:57
3252 msgid "Mark Lost (By Patron)"
3253 msgstr "Označit jako  ztracené (čtenářem)"
3254
3255 #. ("{{barcodes.toString()}}")
3256 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:37
3257 msgid "Mark Never Checked Out: %1"
3258 msgstr "Označit jako nikdy nevypůjčené: %1"
3259
3260 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:23
3261 msgid "Mark as Title Hold Transfer Destination"
3262 msgstr "Označ jako cíl pro přepravu rezervovaného titulu"
3263
3264 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:33
3265 msgid "Mark for:"
3266 msgstr "Označit pro:"
3267
3268 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:13
3269 msgid "Mark item as missing pieces?"
3270 msgstr "Označit exemplář jako chybějící kusy?"
3271
3272 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:28
3273 msgid "Mark {{num_items}} items as DAMAGED?"
3274 msgstr "Označit {{num_items}} položek jako POŠKOZENÉ?"
3275
3276 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:29
3277 msgid "Mark {{num_items}} items as MISSING?"
3278 msgstr "Označit {{num_items}} položek jako POSTRÁDANÉ?"
3279
3280 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:63
3281 msgid "Max"
3282 msgstr "Max."
3283
3284 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:119
3285 msgid "Max Fine Rule"
3286 msgstr "Limity pokut"
3287
3288 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:52
3289 msgid "Merge"
3290 msgstr "Sloučit"
3291
3292 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:26
3293 msgid "Merge Patrons"
3294 msgstr "Sloučit čtenáře"
3295
3296 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:25
3297 msgid "Merge Selected Records"
3298 msgstr "Sloučit vybrané záznamy"
3299
3300 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:5
3301 msgid "Merge records?"
3302 msgstr "Sloučit záznamy?"
3303
3304 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:52
3305 msgid "Message"
3306 msgstr "Zpráva"
3307
3308 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:152
3309 msgid "Message Center"
3310 msgstr "Centrum zpráv"
3311
3312 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:124
3313 msgid "Messages"
3314 msgstr "Zprávy"
3315
3316 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:26
3317 msgid "Middle Name"
3318 msgstr "Prostřední jméno"
3319
3320 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:62
3321 msgid "Min"
3322 msgstr "Minimálně"
3323
3324 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:92
3325 msgid "Miscellaneous"
3326 msgstr "Různé"
3327
3328 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:3
3329 msgid "Missing Barcode"
3330 msgstr "Chybí čárový kód"
3331
3332 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:4
3333 msgid "Missing Call Number"
3334 msgstr "Chybí signatura"
3335
3336 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:12
3337 msgid "Mixed material"
3338 msgstr "Smíšený dokument"
3339
3340 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:9
3341 msgid "Modify"
3342 msgstr "Upravit"
3343
3344 #. ("{{num_holds}}")
3345 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:6
3346 msgid "Modify Dates for %1 Hold(s)"
3347 msgstr "Upravit datum  %1 rezervací"
3348
3349 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:13
3350 msgid "Modify Penalty / Message"
3351 msgstr "Upravit upozornění/blokaci"
3352
3353 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:85
3354 msgid "Monograph Parts"
3355 msgstr "Části monografií"
3356
3357 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:80
3358 msgid "Month Name"
3359 msgstr "Název měsíce"
3360
3361 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:162 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:72
3362 msgid "Month of Year"
3363 msgstr "Měsíc"
3364
3365 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:90
3366 msgid "Month(s)"
3367 msgstr "Měsíc(e)"
3368
3369 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:82
3370 msgid "Months ago"
3371 msgstr "Před měsíci"
3372
3373 #. ("{{recordNotFound}}")
3374 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:25
3375 msgid "More than one Bib Record found with TCN: %1"
3376 msgstr "Byl nalezen více než jeden bibliografický záznam s TCN: %1"
3377
3378 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:105
3379 msgid "Most Recent Circ Group"
3380 msgstr "Poslední výpůjční skupina"
3381
3382 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:97
3383 msgid "Most Recent Transit"
3384 msgstr "Poslední přeprava"
3385
3386 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:37
3387 msgid "Most Recently Affected Patrons"
3388 msgstr "naposledy ovlivnění čtenáři"
3389
3390 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:8
3391 msgid "Most Recently Logged Staff Actions"
3392 msgstr "Akce naposledy přihlášených pracovníků"
3393
3394 #. ("{{num_holds}}")
3395 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:17
3396 msgid ""
3397 "Move %1 Hold(s) to the front of the holds queue above other holds that are "
3398 "not likewise flagged as Top of Queue?"
3399 msgstr ""
3400 "Přesunout %1 rezervací ve frontě rezerrvací před rezervace, které nebyly "
3401 "označeny jako začátek fronty?"
3402
3403 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:18
3404 msgid "Move Another Patron To This Group"
3405 msgstr "Přesunout dalšího čtenáře do této skupiny"
3406
3407 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:161
3408 msgid "Move Field Down"
3409 msgstr "Posunout pole dolů"
3410
3411 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:156
3412 msgid "Move Field Up"
3413 msgstr "Posunout pole nahoru"
3414
3415 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:27
3416 msgid "Move Selected Patrons to Another Patron's Group"
3417 msgstr "Přesunout vybraného čtenáře do jiné čtenářské skupiny?"
3418
3419 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:25
3420 msgid "Move User"
3421 msgstr "Přesunout uživatele"
3422
3423 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:9
3424 msgid "Move selected users to the following user's group?"
3425 msgstr "Přesunout vybrané uživatele do následující uživatelské skupiny?"
3426
3427 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:6
3428 msgid "Move user into this group?"
3429 msgstr "Přesunout uživatele do této skupiny"
3430
3431 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:14
3432 msgid "Musical scores"
3433 msgstr "Hudebniny"
3434
3435 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:275
3436 msgid "My Selection Lists"
3437 msgstr "Moje akviziční seznamy"
3438
3439 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:60
3440 msgid ""
3441 "NOTE: A server-side \"autogen\" process is needed to complete updates, "
3442 "additions, and deletions to the Org Hierarchy."
3443 msgstr ""
3444 "POZOR: Pro dokončení procesu  přidání, odstranění nebo úprav položek v "
3445 "organizační hierarchii je nutné, aby správce serveru spustil proces "
3446 "\"autogen\"."
3447
3448 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:69
3449 msgid ""
3450 "NOTE: In practice, once an org unit has been used or assigned to items, "
3451 "patrons, etc. deletion becomes non-trivial and will require DBA intervention."
3452 msgstr ""
3453 "POZOR! Pokud již někdy byly  organizační jednotce přiřazeny exempláře, "
3454 "čtenáři atd., její smazání  není triviální a vyžeduje zásah na úrovni  "
3455 "databáze."
3456
3457 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:80
3458 msgid ""
3459 "NOTE: The new org unit will not exist in the database until Update Org is "
3460 "applied."
3461 msgstr ""
3462 "POZOR! Nová organizační jednotka nebud v databázi existovat, dokud "
3463 "neproběhne proces aktualizace organizačních jednotek"
3464
3465 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:222
3466 msgid "Name"
3467 msgstr "Název"
3468
3469 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:23
3470 msgid "Name For New Bucket"
3471 msgstr "Jméno nové skupiny"
3472
3473 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:9
3474 msgid "Name of existing bucket"
3475 msgstr "Jméno existující skupiny"
3476
3477 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:13
3478 msgid "Name..."
3479 msgstr "Název ..."
3480
3481 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:21
3482 msgid "Needed for Hold"
3483 msgstr "Potřebné pro rezervaci"
3484
3485 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:22
3486 msgid "Needs Transiting"
3487 msgstr "Potřebné k přesunu"
3488
3489 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:47
3490 msgid "Net Access"
3491 msgstr "Přístup k síti"
3492
3493 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/statusbar.tt2:28
3494 msgid "Network Connection Status"
3495 msgstr "Status síťového připojení"
3496
3497 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:851
3498 msgid "New Address"
3499 msgstr "Nová adresa"
3500
3501 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:40
3502 msgid "New Balance:"
3503 msgstr "Nový zůstatek"
3504
3505 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:23
3506 msgid "New Barcode..."
3507 msgstr "Nový čárový kód ..."
3508
3509 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:281
3510 msgid "New Brief Record"
3511 msgstr "Vytvořit předběžný  záznam"
3512
3513 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:3
3514 msgid "New Bucket"
3515 msgstr "Vytvořit novou skupinu"
3516
3517 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:77
3518 msgid "New Child"
3519 msgstr "Přidat nový podřízený typ"
3520
3521 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:5
3522 msgid "New Copy Note"
3523 msgstr "Nová poznámka k exempláři"
3524
3525 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:72
3526 msgid "New Note"
3527 msgstr "Nová poznámka"
3528
3529 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:42
3530 msgid "New Record"
3531 msgstr "Nový záznam"
3532
3533 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:52
3534 msgid "Next"
3535 msgstr "Další"
3536
3537 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:83
3538 msgid "Next Page"
3539 msgstr "Další stránka"
3540
3541 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:278 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:308
3542 msgid "No"
3543 msgstr "Ne"
3544
3545 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_info.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_info.tt2:14
3546 msgid "No Bucket Selected"
3547 msgstr "Nebyla vybrána žádná skupina"
3548
3549 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:278
3550 msgid "No Items To Display"
3551 msgstr "Žádné položky k zobrazení"
3552
3553 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:3
3554 msgid "No Previous Circ Group"
3555 msgstr "Neexistuje přechozí výpůjční skupina"
3556
3557 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:83
3558 msgid "No Printer Selected"
3559 msgstr "Nebyla vybrána žádná tiskárna"
3560
3561 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:80
3562 msgid "No Printers Found"
3563 msgstr "Nebyly nalezeny žádné tiskárny"
3564
3565 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:157
3566 msgid "No Receipt"
3567 msgstr "Bez potvrzení"
3568
3569 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:99
3570 msgid "No Recent Circ Group"
3571 msgstr "Neexistuje poslední výpůjční skupina"
3572
3573 #. ("{{barcode}}")
3574 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:17
3575 msgid "No circulation found for item with barcode %1.  Item not modified."
3576 msgstr ""
3577 "Nebyly nalezeny žádné výpůjčky pro exemplář s čárovým kódem  %1.  Položka "
3578 "nebyla upravena."
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_last_patron.tt2:3
3581 msgid "No patrons recently accessed."
3582 msgstr "Naposledy nebyl přístup k žádnému čtenáři"
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:26
3585 msgid "No record is marked as a hold transfer target!"
3586 msgstr "Nebyl označen žádný záznam jako cíl přesunu rezervace!"
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:79
3589 msgid "No record marked for overlay."
3590 msgstr "Žádný záznam nebyl označen k přepsání."
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:56
3593 msgid "No user found with the requested username / barcode"
3594 msgstr "Nebyl nalezen žádný uživatel s požadovaným jménem/čárovým kódem"
3595
3596 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:10
3597 msgid "No users selected for move."
3598 msgstr "Nebyl vybrán žádný uživatel k přesunu"
3599
3600 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:119
3601 msgid "Non-Aggregate"
3602 msgstr "Ne-sdružené"
3603
3604 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:113
3605 msgid "Non-Cataloged"
3606 msgstr "Nekatalogizované"
3607
3608 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:19
3609 msgid "Non-Cataloged Circulations"
3610 msgstr "Nekatalogizované výpůjčky"
3611
3612 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:47
3613 msgid "None"
3614 msgstr "Žádné"
3615
3616 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:239 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:366
3617 msgid "Normal"
3618 msgstr "Normální"
3619
3620 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:34
3621 msgid "Normal Checkin then Checkout"
3622 msgstr "Běžné vrácení, pak půjčení"
3623
3624 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:11
3625 msgid "Not Cataloged"
3626 msgstr "Nekatalogizováno"
3627
3628 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:29
3629 msgid "Not between"
3630 msgstr "Není mezi"
3631
3632 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:27
3633 msgid "Not in list"
3634 msgstr "Není v seznamu"
3635
3636 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/tem