Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-02-27 18:00+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-03-09 06:50+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-03-14 06:20+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18331)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Pozor: Zvolené uživatelské jméno pravděpodobně používá jiný "
31 "čtenář.  \n"
32 "                Uživatelské jméno můžete zvolit během dokončení registrace v "
33 "knihovně, \n"
34 "                nebo si je můžete po ukončení registrace změnit sami v "
35 "online katalogu.\n"
36 "                "
37
38 #. (pubdate_clean)
39 #. (copyright_clean)
40 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:177
41 msgid " (%1)"
42 msgstr " (%1)"
43
44 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:159
45 msgid " / "
46 msgstr " / "
47
48 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:99
49 msgid " View My Lists"
50 msgstr " Zobrazit moje seznamy"
51
52 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:101
53 msgid " View My Temporary List"
54 msgstr " Zobrazit můj dočasný seznam"
55
56 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:126
57 msgid " edit"
58 msgstr " editovat"
59
60 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
61 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
62 msgid ""
63 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
64 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
65 "username."
66 msgstr ""
67 "\"%1\" není platné uživatelské jméno. Uživatelská jména nejsmějí obsahovat "
68 "mezery ani vypadat jako čárové kódy, případně mohou mít další omezení. "
69 "Prosím, zkuste použít jiné uživatelské jméno."
70
71 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
72 msgid "$%.2f"
73 msgstr "$%.2f"
74
75 #. (date1)
76 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:83
77 msgid "%1"
78 msgstr "%1"
79
80 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
81 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
82 msgid "%1 %2"
83 msgstr "%1 %2"
84
85 #. (copy.label, copy_org.name)
86 #. (title, part.label)
87 #. (title, hold.hold.part.label)
88 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
89 msgid "%1 (%2)"
90 msgstr "%1 (%2)"
91
92 #. (bib_lib_name)
93 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:58
94 msgid "%1 (foreign item)"
95 msgstr "%1 (cizí exemplář)"
96
97 #. (ctx.page_title, libname)
98 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:26
99 msgid "%1 - %2"
100 msgstr "%1 - %2"
101
102 #. (libname)
103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:28
104 msgid "%1 OpenSearch"
105 msgstr "%1 OpenSearch"
106
107 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
108 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
109 #. (ou_avail, ou_count, ou_name)
110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
111 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
112 msgstr "Dostupné pro výpůjčku: %1 z %2 exemplářů  (%3)"
113
114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
115 msgid "%m/%d/%Y"
116 msgstr "%m/%d/%Y"
117
118 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:204
120 msgid ""
121 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
122 "copies)."
123 msgstr "%1 (na celkový počet %2 exemplářů)"
124
125 #. (hwait)
126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:42
127 msgid "%quant(%1,day,days)"
128 msgstr "%quant(%1,den,dny)"
129
130 #. (fcount)
131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:137
132 msgid "%quant(%1,filter,filters) applied"
133 msgstr "%quant(%1,filtr,filtry) applied"
134
135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
136 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
137 msgstr "&#9668; Zpět k seskupeným výsledkům"
138
139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:15
140 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
141 msgstr "&lt;&lt; Předchozí stránka"
142
143 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:22
145 msgid "(%1)"
146 msgstr "(%1)"
147
148 #. (example)
149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:167
150 msgid "(Example: %1)"
151 msgstr "(Příklad: %1)"
152
153 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:46
154 msgid "(Show preferred library)"
155 msgstr "(Zobrazit preferovanou knihovnu)"
156
157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:27
158 msgid "(Show)"
159 msgstr "(Zobrazit)"
160
161 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
162 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
163 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:52
164 msgid "(example: %1)"
165 msgstr "(příklad: %1)"
166
167 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:60
169 msgid ""
170 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
171 "end in %4.)"
172 msgstr ""
173 "(příklady: %1 pro fráze začínající termíny %2. %3 pro fráze končící %4.)"
174
175 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:87
176 msgid "(fines accruing)"
177 msgstr "(nabíhající pokuty)"
178
179 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:59
180 msgid "(not shown)"
181 msgstr "(nezobrazeno)"
182
183 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:14
185 msgid "(page %1 of %2)"
186 msgstr "Strana %1 z  %2"
187
188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:116
189 msgid "- All Parts -"
190 msgstr "- Všecny části -"
191
192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:31
193 msgid "-- Actions for these items --"
194 msgstr "-- Akce pro tyto exempláře --"
195
196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
197 msgid "-- Any --"
198 msgstr "-- Kterýkoliv --"
199
200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
201 msgid "?"
202 msgstr "?"
203
204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
205 msgid "A list name is required"
206 msgstr "Je požadováno jméno seznamu"
207
208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:78
209 msgid "A registration error has occurred"
210 msgstr "Při registraci nastala chyba"
211
212 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
213 msgid "Abridger"
214 msgstr "Autor výtahu"
215
216 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
217 msgid "Account Creation Date"
218 msgstr "Datum vytvoření uživatelského účtu"
219
220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:42
221 msgid "Account Expiration Date"
222 msgstr "Platnost registrace do"
223
224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
225 msgid "Account Information and Preferences"
226 msgstr "Přehled a nastavení uživatelského účtu"
227
228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
229 msgid "Account Login"
230 msgstr "Přihlášení do uživatelkého účtu"
231
232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
233 msgid "Account Login Form"
234 msgstr "Formulář pro přihlášení do účtu"
235
236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
237 msgid "Account Preferences"
238 msgstr "Osobní údaje a nastavení"
239
240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:50
241 msgid "Account Registration"
242 msgstr "Registrace účtu"
243
244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:29
245 msgid "Account Successfully Updated"
246 msgstr "Uživatelský účet byl úspěšně aktualizován"
247
248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
249 msgid "Account Summary"
250 msgstr "Přehled účtu"
251
252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
253 msgid "Account preference"
254 msgstr "Nastavení účtu"
255
256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
257 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
258 msgstr "Poznámka k akumulaci nebo četnosti užití: "
259
260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
261 msgid "Action Note: "
262 msgstr "Poznámka o akci "
263
264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:43
265 msgid "Actions"
266 msgstr "Akce"
267
268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64
269 msgid "Actions for Items on Hold"
270 msgstr "Akce pro rezervované položky"
271
272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58
273 msgid "Actions for checked out items"
274 msgstr "Akce pro vypůjčené exempláře"
275
276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
277 msgid "Actions for messages"
278 msgstr "Akce pro zprávy"
279
280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:85
281 msgid "Actions for selected holds"
282 msgstr "Akce pro vybrané rezervace"
283
284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
285 msgid "Actions for selected messages"
286 msgstr "Akce pro vybrané zprávy"
287
288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73
289 msgid "Activate"
290 msgstr "Aktivovat"
291
292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:24
293 msgid "Activate On"
294 msgstr "Aktivovat k datu"
295
296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:156
297 msgid "Active Addresses"
298 msgstr "Aktivní adresy"
299
300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:94
301 msgid "Active Barcode"
302 msgstr "Čárový kód aktivního průkazu"
303
304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
305 msgid "Active/Create Date"
306 msgstr "Datum aktivace/vytvoření"
307
308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
309 msgid "Active?"
310 msgstr "Aktivní?"
311
312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
313 msgid "Actor"
314 msgstr "Účinkující"
315
316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
317 msgid "Adapter"
318 msgstr "Autor adaptace"
319
320 #. (attrs.title)
321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:428
322 msgid "Add %1 to my list"
323 msgstr "Přidat  %1 do mého seznamu"
324
325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
326 msgid "Add Search Row"
327 msgstr "Přidat vyhledávací řádek"
328
329 #. (record_title)
330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
331 msgid "Add item to a list: %1"
332 msgstr "Přidat položku do seznamu: %1"
333
334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:428
335 msgid "Add to my list"
336 msgstr "Přidat do mého seznamu"
337
338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:92
339 msgid "Add to new list"
340 msgstr "Přidat do nového seznamu"
341
342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:149
343 msgid "Add to this list"
344 msgstr "Přidat do tohoto seznamu"
345
346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
347 msgid "Added Author"
348 msgstr "Další  autor"
349
350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
351 msgid "Additional Content"
352 msgstr "Doplňující informace k obsahu"
353
354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
355 msgid "Additional Index Information"
356 msgstr "Další informace o rejstříku"
357
358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
359 msgid "Additional Physical Form available Note: "
360 msgstr "Dostupná poznámka o doplňkovém fyzickém nosiči "
361
362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:48
363 msgid "Additional Resources"
364 msgstr "Doplňkové zdroje"
365
366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
367 msgid "Additional Supplement Information"
368 msgstr "Další informace o přílohách"
369
370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
371 msgid "Additional Volume Information"
372 msgstr "Další informace o svazku"
373
374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
375 msgid "Additional search filters and navigation"
376 msgstr "Doplňkové vyhledávací filtry a navigace"
377
378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187
379 msgid "Address Type"
380 msgstr "Typ adresy"
381
382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:213
383 msgid "Address changes will be verified by staff"
384 msgstr ""
385 "Změna adresy bude platná teprve po jejím potvrzení personálem knihovny"
386
387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
388 msgid "Addressee"
389 msgstr "Adresát"
390
391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:129
392 msgid "Addresses"
393 msgstr "Adresy"
394
395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41
396 msgid "Adjacency"
397 msgstr "Adjacence"
398
399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:25
400 msgid "Advanced"
401 msgstr "Pokročilé"
402
403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:134
404 msgid "Advanced Hold Options"
405 msgstr "Pokročilé možnosti rezervace"
406
407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
408 msgid "Advanced Search"
409 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
410
411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
412 msgid "After"
413 msgstr "Po"
414
415 #. (date1)
416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:85
417 msgid "After %1"
418 msgstr "Po  %1"
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:44
421 msgid "Age Hold Protection"
422 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
425 msgid "All Formats"
426 msgstr "Všechny nosiče"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
429 msgid "All Libraries"
430 msgstr "Všechny knihovny"
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:103
433 msgid "All Parts"
434 msgstr "Všechny části"
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:88
437 msgid ""
438 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
439 "Placing this hold could result in longer wait times."
440 msgstr ""
441 "Všechny volné exempláře jsou momentálně dostupné pouze mimo knihovnu, kterou "
442 "jste označila(a) pro vyzvednutí. Pokud zadáte tuto rezervaci, může její "
443 "splnění trvat velmi dlouho."
444
445 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
446 msgid "Amount"
447 msgstr "Výše"
448
449 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:84
450 msgid ""
451 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
452 "the issue to library staff."
453 msgstr ""
454 "Při prohlížení záznamů došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat za chvíli "
455 "nebo o problému informujte personál knihovny."
456
457 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
458 msgid "Analyst"
459 msgstr "Komentátor"
460
461 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:56
462 msgid "Anchored Searching"
463 msgstr "Připojené vyhledávání"
464
465 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
466 msgid "And"
467 msgstr "AND (a zároveň)"
468
469 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
470 msgid "Animator"
471 msgstr "Animátor"
472
473 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
474 msgid "Annotation"
475 msgstr "Anotace"
476
477 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
478 msgid "Annotator"
479 msgstr "Autor rukopisných poznámek"
480
481 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
482 msgid "Another Search"
483 msgstr "Nové hledání"
484
485 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
486 msgid "Appellant"
487 msgstr "Odvolávající se strana"
488
489 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
490 msgid "Appellee"
491 msgstr "Odpůrce stěžovatele"
492
493 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
494 msgid "Applicant"
495 msgstr "Uchazeč"
496
497 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:181
498 msgid "April"
499 msgstr "Duben"
500
501 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
502 msgid "Architect"
503 msgstr "Architekt"
504
505 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:29
507 msgid "Are you sure you are ready to charge %1 to your credit card?"
508 msgstr "Opravdu chcete naúčtovat %1 na vaši kreditní kartu?"
509
510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:20
511 msgid "Are you sure you wish to continue?"
512 msgstr "Opravdu chcete pokračovat?"
513
514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:67
515 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
516 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané položky?"
517
518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
519 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected message(s)?"
520 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybrané zprávy?"
521
522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
523 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this message?"
524 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tuto zprávu?"
525
526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:42
527 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
528 msgstr ""
529 "Opravdu chcet prodloužit výpůjční lhůtu vybraného exempláře / exemplářů?"
530
531 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
532 msgid "Arranger"
533 msgstr "Autor aranžmá"
534
535 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
536 msgid "Art copyist"
537 msgstr "Kopírovatel umění"
538
539 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
540 msgid "Art director"
541 msgstr "Umělecký vedoucí"
542
543 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
544 msgid "Artist"
545 msgstr "Interpret"
546
547 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
548 msgid "Artistic director"
549 msgstr "Umělecký vedoucí"
550
551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
552 msgid "Assignee"
553 msgstr "Nabyvatel autorského práva"
554
555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
556 msgid "Associated name"
557 msgstr "Přidružené jméno"
558
559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:112
560 msgid "At least"
561 msgstr "Minimálně"
562
563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
564 msgid "Attributed name"
565 msgstr "Připisované jméno"
566
567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
568 msgid "Auctioneer"
569 msgstr "Licitátor"
570
571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
572 msgid "Audience"
573 msgstr "Čtenářské určení"
574
575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
576 msgid "August"
577 msgstr "Srpen"
578
579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2147 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2156 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2164 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
580 msgid "Author"
581 msgstr "Autor"
582
583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
584 msgid "Author Notes"
585 msgstr "Poznámky o autorovi"
586
587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
588 msgid "Author Notes: "
589 msgstr "Poznámky autora "
590
591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
592 msgid "Author in quotations or text abstracts"
593 msgstr "Autor  citací nebo úryvků textu"
594
595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
596 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
597 msgstr "Autor doslovu, tiráže atd."
598
599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
600 msgid "Author of dialog"
601 msgstr "Autor dialogů"
602
603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
604 msgid "Author of introduction, etc."
605 msgstr "Autor předmluvy, atd."
606
607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:302 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
608 msgid "Author(s)"
609 msgstr "Autor/autoři"
610
611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
612 msgid "Author: A to Z"
613 msgstr "Autor: A až Z"
614
615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
616 msgid "Author: Z to A"
617 msgstr "Autor: Z až A"
618
619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
620 msgid "Authors"
621 msgstr "Autoři"
622
623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
624 msgid "Autographer"
625 msgstr "Přepisovatel notového záznamu"
626
627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:4
628 msgid "Available"
629 msgstr "Volné"
630
631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/avail.tt2:37
632 msgid "Available Formats"
633 msgstr "Dostupné formáty"
634
635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
636 msgid "Available copies"
637 msgstr "Exempláře k vypůjčení"
638
639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
640 msgid "Awards Note: "
641 msgstr "Poznámky k oceněním: "
642
643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
644 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
645 msgstr "Ocenění, recenze a další doporučené čtení"
646
647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:57
648 msgid "Back"
649 msgstr "Zpět"
650
651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:55
652 msgid "Back to Account Summary"
653 msgstr "Zpět na přehled účtu"
654
655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:23
656 msgid "Back to Payments History"
657 msgstr "Zpět na historii plateb"
658
659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:25
660 msgid "Back to Record"
661 msgstr "Zpět na záznam"
662
663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
664 msgid "Back to results"
665 msgstr "Zpět k výsledkům"
666
667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:417
668 msgid "Badges:"
669 msgstr "Známky:"
670
671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33
672 msgid "Balance Owed"
673 msgstr "Dlužná částka"
674
675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2142 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
676 msgid "Barcode"
677 msgstr "Čárový kód"
678
679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
680 msgid "Barcode:"
681 msgstr "Čárový kód:"
682
683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:23
684 msgid "Basic"
685 msgstr "Základní"
686
687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:140
688 msgid "Basic Hold Options"
689 msgstr "Základní možnosti rezervace"
690
691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:21
692 msgid "Basic Search"
693 msgstr "Základní vyhledávání"
694
695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
696 msgid "Before"
697 msgstr "Před"
698
699 #. (date1)
700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:84
701 msgid "Before %1"
702 msgstr "Před %1"
703
704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
705 msgid "Between"
706 msgstr "Mezi"
707
708 #. (date1, date2)
709 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:86
710 msgid "Between %1 and %2"
711 msgstr "Mez %1 a %2"
712
713 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
714 msgid "Bib Level"
715 msgstr "Bibliografická úroveň"
716
717 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
718 msgid "Bibliographic antecedent"
719 msgstr "Bibliografický předchůdce"
720
721 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
722 msgid "Bibliography, etc. Note: "
723 msgstr "Poznámka o bibliografii apod.: "
724
725 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:58
726 msgid "Billing Information"
727 msgstr "Informace o účetních transakcích"
728
729 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:129
730 msgid "Billing Type"
731 msgstr "Typ poplatku"
732
733 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
734 msgid "Binder"
735 msgstr "Knihař"
736
737 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
738 msgid "Binding Information: "
739 msgstr "Informace o vazbě: "
740
741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
742 msgid "Binding designer"
743 msgstr "Výtvarník vazby"
744
745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
746 msgid "Biographical Subject: "
747 msgstr "Biografiské předmětové heslo "
748
749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
750 msgid "Biographical or Historical Data: "
751 msgstr "Bibliografické nebo historické údaje "
752
753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
754 msgid "Blurb writer"
755 msgstr "Autor záložky"
756
757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:102
758 msgid "Book cover"
759 msgstr "Obálka knihy"
760
761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
762 msgid "Book designer"
763 msgstr "Knižní grafik"
764
765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:63
766 msgid "Book jacket cover art"
767 msgstr "Obrázek na obálce knihy"
768
769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
770 msgid "Book producer"
771 msgstr "Výrobce knih"
772
773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
774 msgid "Bookjacket designer"
775 msgstr "Autor obálky"
776
777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
778 msgid "Bookplate designer"
779 msgstr "Autor exlibris"
780
781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
782 msgid "Bookseller"
783 msgstr "Knihkupec"
784
785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
786 msgid "Boolean search operator"
787 msgstr "Booleovský operátor pro vyhledávání"
788
789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:9
790 msgid "Bottom Link 2"
791 msgstr "Odkaz v zápatí 1"
792
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
794 msgid "Bottom Link 3"
795 msgstr "Odkaz v zápatí 3"
796
797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
798 msgid "Bottom Link 4"
799 msgstr "Odkaz v zápatí 4"
800
801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:13
802 msgid "Bottom Link 5"
803 msgstr "Odkaz v zápatí 5"
804
805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
806 msgid "Braille embosser"
807 msgstr "Přepisovatel do Braillova písma"
808
809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:48
810 msgid "Branch relationship"
811 msgstr "Knihovna v rámci organizační struktury"
812
813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
814 msgid "Broadcaster"
815 msgstr "Hlasatel"
816
817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:27
818 msgid "Browse"
819 msgstr "Procházet"
820
821 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
822 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:44
823 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
824 msgstr "Prohlížet  %1   začít s %2 v %3"
825
826 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:30
827 msgid "Browse the Catalog"
828 msgstr "Procházet katalog"
829
830 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:103
831 msgid "Call Number"
832 msgstr "Signatura"
833
834 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
835 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
836 msgstr "Signatura (prohlížení regálu)"
837
838 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
839 msgid "Call Number / Copy Notes"
840 msgstr "Signatura / Poznámky k exemplářům"
841
842 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
843 msgid "Call Number Browse"
844 msgstr "Prohlížet signatury"
845
846 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2143 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2152 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:354
847 msgid "Call number"
848 msgstr "Signatura"
849
850 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:201
851 msgid "Call number:"
852 msgstr "Signatura:"
853
854 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
855 msgid "Calligrapher"
856 msgstr "Kaligraf"
857
858 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:210 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:133
859 msgid "Cancel"
860 msgstr "Storno"
861
862 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:120
863 msgid "Cancel if not filled by"
864 msgstr "O rezervaci mám zájem do"
865
866 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2159
867 msgid "Cancel on"
868 msgstr "Zrušení"
869
870 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
871 msgid "Cancel unless filled by"
872 msgstr "Zrušit, pokud nebude splněno do"
873
874 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:15
875 msgid "Canceled"
876 msgstr "Zrušeno"
877
878 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
879 msgid "Cartographer"
880 msgstr "Kartograf"
881
882 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
883 msgid "Case File Characteristics Note: "
884 msgstr "Poznámka k charakteristice spisu "
885
886 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
887 msgid "Cast"
888 msgstr "Obsazení"
889
890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
891 msgid "Caster"
892 msgstr "litec"
893
894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:45
895 msgid "Catalog"
896 msgstr "Katalog"
897
898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:16
899 msgid "Catalog Browse"
900 msgstr "Prohlížení katalogu"
901
902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:151
903 msgid "Catalog Home"
904 msgstr "Domovská stránka katalogu"
905
906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
907 msgid "Catalog Search"
908 msgstr "Vyhledávání v katalogu"
909
910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:195
911 msgid "Catalog record"
912 msgstr "Katalogizační záznam"
913
914 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
915 msgid "Censor"
916 msgstr "Cenzor"
917
918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
919 msgid "Change"
920 msgstr "Změnit"
921
922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
923 msgid "Change Password"
924 msgstr "Změnit heslo"
925
926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54
927 msgid "Change Username"
928 msgstr "Změnit uživatelské jméno"
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
931 msgid "Change preferred library"
932 msgstr "Změnit preferovanou knihovnu"
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
935 msgid "Character Attributes: "
936 msgstr "Atributy charekteru: "
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:17
939 msgid "Check Out History"
940 msgstr "Historie výpůjček"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:50
943 msgid "Checked Out"
944 msgstr "Půjčeno"
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:392
947 msgid "Checked Out Before"
948 msgstr "Vypůjčeno před"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:1
951 msgid "Checking availability for this item..."
952 msgstr "Ověřuji dostupnost pro tuto položku:"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2148 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:30
955 msgid "Checkout Date"
956 msgstr "Datum výpůjčky"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
959 msgid "Choreographer"
960 msgstr "Choreograf"
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
963 msgid "Cinematographer"
964 msgstr "Kameraman"
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
967 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
968 msgstr "Výpůjční pravidla zamítla tento exemplář jako nevypůjčitelný"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
971 msgid "Citation/References Note: "
972 msgstr "Poznámka k Citaci/referenci: "
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
975 msgid "City"
976 msgstr "Město / obec"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:124
979 msgid "Clear AddedContent Cache"
980 msgstr "Vymazat mezipaměť přidaného obsahu"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:45
983 msgid "Clear Form"
984 msgstr "Vymazat formulář"
985
986 #. ("<strong>", "</strong>")
987 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:102
988 msgid "Click %1Cancel%2 to go back and (un)select other fines."
989 msgstr ""
990 "Kliknutím na %1Cancel%2 se vrátíte zpět a zrušíte výběr dalších pokut."
991
992 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
993 msgid ""
994 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
995 msgstr ""
996 "Pro rychlé vyhledání souvisejících dokumentů klikněte na ikonu složky (nebo "
997 "vhodný odkaz) v postranním panelu."
998
999 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:38
1000 msgid "Click to (un)select all fines"
1001 msgstr "Kliknutím zadáte / zrušíte výběr všech pokut"
1002
1003 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1004 msgid "Client"
1005 msgstr "Klient"
1006
1007 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1008 msgid "Collaborator"
1009 msgstr "Spolupracovník"
1010
1011 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
1012 msgid "Collapse"
1013 msgstr "Sbalit"
1014
1015 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1016 msgid "Collection registrar"
1017 msgstr "Tajemník sbírek"
1018
1019 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1020 msgid "Collector"
1021 msgstr "Sběratel"
1022
1023 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1024 msgid "Collotyper"
1025 msgstr "Autor světlotisku"
1026
1027 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1028 msgid "Colorist"
1029 msgstr "Kolorista"
1030
1031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1032 msgid "Commentator"
1033 msgstr "Autor komentáře"
1034
1035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1036 msgid "Commentator for written text"
1037 msgstr "Autor komentáře textu"
1038
1039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1040 msgid "Compiler"
1041 msgstr "Sestavovatel"
1042
1043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1044 msgid "Complainant"
1045 msgstr "Žalobce"
1046
1047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1048 msgid "Complainant-appellant"
1049 msgstr "Žalobce-apelant"
1050
1051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1052 msgid "Complainant-appellee"
1053 msgstr "Žalobce- odpůrce"
1054
1055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1056 msgid "Composer"
1057 msgstr "Skladatel"
1058
1059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1060 msgid "Compositor"
1061 msgstr "Sazeč"
1062
1063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1064 msgid "Conceptor"
1065 msgstr "Autor koncepce"
1066
1067 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1068 msgid "Conductor"
1069 msgstr "Dirigent"
1070
1071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:24
1072 msgid "Confirm"
1073 msgstr "Potvrdit"
1074
1075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1076 msgid "Conservator"
1077 msgstr "Restaurátor"
1078
1079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1080 msgid "Consultant"
1081 msgstr "Konzultant"
1082
1083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1084 msgid "Consultant to a project"
1085 msgstr "Konzultant projektu"
1086
1087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
1088 msgid "Contact information"
1089 msgstr "Kontaktní údaje"
1090
1091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1092 msgid "Contains"
1093 msgstr "Obsahuje"
1094
1095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1096 msgid "Contains phrase"
1097 msgstr "Obsahuje frázi"
1098
1099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
1100 msgid "Content descriptions"
1101 msgstr "Údaje o obsahu"
1102
1103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1104 msgid "Contestant"
1105 msgstr "Odpůrce"
1106
1107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1108 msgid "Contestant-appellant"
1109 msgstr "Odpůrce v odvolacím řízení"
1110
1111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1112 msgid "Contestant-appellee"
1113 msgstr "Odpůrce odvolatele"
1114
1115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1116 msgid "Contestee"
1117 msgstr "Obhájce"
1118
1119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1120 msgid "Contestee-appellant"
1121 msgstr "Obhájce jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1122
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1124 msgid "Contestee-appellee"
1125 msgstr "Obhájce jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1126
1127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:136
1128 msgid "Continue"
1129 msgstr "Pokračovat"
1130
1131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1132 msgid "Contractor"
1133 msgstr "Smluvní partner"
1134
1135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1136 msgid "Contributor"
1137 msgstr "Přispěvatel"
1138
1139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1140 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1141 msgstr "Identifikační poznámka k exempláři a verzi: "
1142
1143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:159
1144 msgid "Copy hold"
1145 msgstr "Rezervace exempláře"
1146
1147 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:23
1149 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1150 msgstr "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1151
1152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1153 msgid "Copyright claimant"
1154 msgstr "Nárokovatel copyrightu"
1155
1156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1157 msgid "Copyright holder"
1158 msgstr "Nositel autorského práva"
1159
1160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:406
1161 msgid "Copyright:"
1162 msgstr "Copyright:"
1163
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1165 msgid "Corrector"
1166 msgstr "Korektor"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1169 msgid "Correspondent"
1170 msgstr "Korespondent"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1173 msgid "Costume designer"
1174 msgstr "Návrhář kostýmů"
1175
1176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187
1177 msgid "Country"
1178 msgstr "Země"
1179
1180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1181 msgid "County"
1182 msgstr "Okres"
1183
1184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1185 msgid "Court governed"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1189 msgid "Court reporter"
1190 msgstr "Soudní zapisovatel"
1191
1192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1193 msgid "Cover designer"
1194 msgstr "Výtvarník ochranného obalu"
1195
1196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1197 msgid "Create New List"
1198 msgstr "Vytvořit nový seznam"
1199
1200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1201 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1202 msgstr "Poznámka ke kreditům tvorby / produkce: "
1203
1204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1205 msgid "Creator"
1206 msgstr "Tvůrce"
1207
1208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:148
1209 msgid "Credit Card #"
1210 msgstr "Kreditní karta č."
1211
1212 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:145
1213 msgid "Credit Card Information"
1214 msgstr "Informace o kreditní kartě"
1215
1216 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1217 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1218 msgstr "Poznámka ke kumulativnímu indexu / pomůckám pro  nalezení: "
1219
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1221 msgid "Curator"
1222 msgstr "Kurátor"
1223
1224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1225 msgid "Current Email"
1226 msgstr "Aktuální e-mail"
1227
1228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:11
1229 msgid "Current Items Checked Out"
1230 msgstr "Aktuální výpůjčky"
1231
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
1233 msgid "Current Items on Hold"
1234 msgstr "Aktuální rezervace"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1237 msgid "Current Password"
1238 msgstr "Současné heslo"
1239
1240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1241 msgid "Current Username"
1242 msgstr "Současné uživatelské jméno"
1243
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:202
1245 msgid "Current holds"
1246 msgstr "Počet rezervací:"
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1249 msgid "Dancer"
1250 msgstr "Tanečník"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1253 msgid "Data Quality Note: "
1254 msgstr "Poznámka ke kvalitě údajů: "
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1257 msgid "Data contributor"
1258 msgstr "Přispěvatel k údajům"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1261 msgid "Data manager"
1262 msgstr "Správce dat"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:30
1265 msgid "Date"
1266 msgstr "Datum"
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2150 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:32
1269 msgid "Date Returned"
1270 msgstr "Vráceno dne"
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1273 msgid "Date of Birth"
1274 msgstr "Datum narození"
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1277 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1278 msgstr "Poznámka k datu /času a místě události "
1279
1280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1281 msgid "Date: Newest to Oldest"
1282 msgstr "Datum: od nejnovějšího po nejstarší"
1283
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1285 msgid "Date: Oldest to Newest"
1286 msgstr "Datum: od nejstaršího po nejnovější"
1287
1288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:27
1289 msgid "Day Phone"
1290 msgstr "Telefonní číslo přes den"
1291
1292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:189
1293 msgid "December"
1294 msgstr "Prosinec"
1295
1296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1297 msgid "Dedicatee"
1298 msgstr "Dedikant"
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1301 msgid "Dedicator"
1302 msgstr "Dedikující"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:125
1305 msgid "Default Font Size"
1306 msgstr "Standardní velikost písma"
1307
1308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:50
1309 msgid "Default List"
1310 msgstr "Výchozí seznam"
1311
1312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1313 msgid "Default Mobile Carrier"
1314 msgstr "Standardní mobilní operátor"
1315
1316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1317 msgid "Default Mobile Number"
1318 msgstr "Přednastavené číslo mobilního telefonu"
1319
1320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1321 msgid "Default Phone Number"
1322 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
1323
1324 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1325 msgid "Defendant"
1326 msgstr "Obžalovaný"
1327
1328 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1329 msgid "Defendant-appellant"
1330 msgstr "Obžalovaný jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1331
1332 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1333 msgid "Defendant-appellee"
1334 msgstr "Obžalovaný jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1335
1336 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1337 msgid "Degree granting institution"
1338 msgstr "Instituce udělující titul"
1339
1340 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1341 msgid "Degree supervisor"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
1345 msgid "Delete"
1346 msgstr "Smazat"
1347
1348 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:171
1349 msgid "Delete List"
1350 msgstr "Smazat seznam"
1351
1352 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:72
1353 msgid "Delete Selected Titles"
1354 msgstr "Smazat vybrané tituly"
1355
1356 #. (ctx.message_update_changed)
1357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
1358 msgid "Deleted %1 message(s)."
1359 msgstr "Byly smazány %1 zprávy."
1360
1361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:83
1362 msgid "Deleting Help"
1363 msgstr "Nápověda ke smazání"
1364
1365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1366 msgid "Delineator"
1367 msgstr "Kreslič"
1368
1369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1370 msgid "Depicted"
1371 msgstr "Vyobrazený"
1372
1373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1374 msgid "Depositor"
1375 msgstr "Skladník"
1376
1377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:273
1378 msgid "Description:"
1379 msgstr "Popis:"
1380
1381 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1382 msgid "Designer"
1383 msgstr "Výtvarník"
1384
1385 #. (alternative_link)
1386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:96
1387 msgid "Did you mean %1?"
1388 msgstr "Měli jste na mysli %1?"
1389
1390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1391 msgid "Director"
1392 msgstr "Režisér"
1393
1394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
1395 msgid ""
1396 "Disabling checkout or holds history will permanently remove all items from "
1397 "your history."
1398 msgstr ""
1399 "Pokud zrušíte volbu ukládání historie výpůjček nebo rezervací, všechny "
1400 "položky z Vaší historie budou NEVRATNĚ SMAZÁNY."
1401
1402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:210
1403 msgid "Discard Pending Address"
1404 msgstr "Zrušit nevyřízenou adresu"
1405
1406 #. (attrs.title)
1407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:119
1408 msgid "Display record details for \"%1\""
1409 msgstr "Zobrazit detalily záznamu  \"%1\""
1410
1411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1412 msgid "Dissertant"
1413 msgstr "Autor diplomové práce nebo disertace"
1414
1415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1416 msgid "Dissertation Note: "
1417 msgstr "Poznámka o disertaci: "
1418
1419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1420 msgid "Distribution place"
1421 msgstr "Místo distribuce"
1422
1423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1424 msgid "Distributor"
1425 msgstr "Distributor"
1426
1427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:378 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:245
1428 msgid "Distributor:"
1429 msgstr "Distributor:"
1430
1431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1432 msgid "Do not show this warning again."
1433 msgstr "Toto varování již znovu nezobrazovat"
1434
1435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:166
1436 msgid "Do you really want to delete this list?"
1437 msgstr "Opravdu chcete smazat tento seznam?"
1438
1439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1440 msgid "Does not contain"
1441 msgstr "Neobsahuje"
1442
1443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1444 msgid "Donor"
1445 msgstr "Dárce"
1446
1447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:12
1448 msgid "Download"
1449 msgstr "Stáhnout"
1450
1451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:179
1452 msgid "Download CSV"
1453 msgstr "Stáhnout CSV"
1454
1455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1456 msgid "Draftsman"
1457 msgstr "Autor návrhu"
1458
1459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1460 msgid "Dubious author"
1461 msgstr "Domnělý autora"
1462
1463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2141 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:51
1464 msgid "Due Date"
1465 msgstr "K vrácení dne"
1466
1467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:75
1468 msgid "E-Items Checked Out"
1469 msgstr "E-kniha je vypůjčená"
1470
1471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:6
1472 msgid "E-Items Currently Checked Out"
1473 msgstr "Aktuálně vypůjčné e-knihy"
1474
1475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:58
1476 msgid "E-Items Currently Checked out"
1477 msgstr "Aktuálně vypůjčené E-knihy"
1478
1479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:73
1480 msgid "E-Items Currently on Hold"
1481 msgstr "Aktuálně rezervované E-knihy"
1482
1483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:85
1484 msgid "E-Items Ready for Checkout"
1485 msgstr "E-knihy připravené k vypůjčení"
1486
1487 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:80
1488 msgid "E-Items on Hold"
1489 msgstr "Rezervované E-knihy"
1490
1491 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88
1492 msgid "E-Items ready for pickup"
1493 msgstr "E-knihy připravené pro vyzvednutí"
1494
1495 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1496 msgid "Earlier"
1497 msgstr "Dříve"
1498
1499 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1500 msgid "Earlier issues"
1501 msgstr "Drívější vydání"
1502
1503 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:316
1504 msgid "Edit"
1505 msgstr "Editovat"
1506
1507 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:169
1508 msgid "Edit Address"
1509 msgstr "Upravit adresu"
1510
1511 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1512 msgid "Edit Email Address"
1513 msgstr "Upravit e-mailovou adresu"
1514
1515 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1516 msgid "Edit Hold"
1517 msgstr "Upravit rezervaci"
1518
1519 #. (attrs.title)
1520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:256
1521 msgid "Edit hold for item %1"
1522 msgstr "Upravit rezervaci exempláře %1"
1523
1524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1525 msgid "Editing Hold"
1526 msgstr "Edituji rezervaci"
1527
1528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:312 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:299
1529 msgid "Edition:"
1530 msgstr "Vydání:"
1531
1532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1533 msgid "Editor"
1534 msgstr "Editor"
1535
1536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1537 msgid "Editor of compilation"
1538 msgstr "Editor kompilace"
1539
1540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1541 msgid "Editor of moving image work"
1542 msgstr "Editor pohyblivého obrazu"
1543
1544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1545 msgid "Electrician"
1546 msgstr "Elektrotechnik"
1547
1548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:333
1549 msgid "Electronic resource"
1550 msgstr "Elektronický zdroj"
1551
1552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:165
1553 msgid "Electronic resources"
1554 msgstr "Dostupné elektronické zdroje:"
1555
1556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1557 msgid "Electrotyper"
1558 msgstr "Galvanotypér"
1559
1560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:108
1561 msgid "Email"
1562 msgstr "E-mail"
1563
1564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1565 msgid "Email Address"
1566 msgstr "E-mailová adresa"
1567
1568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:182
1569 msgid "Email Address:"
1570 msgstr "Emailová adresa:"
1571
1572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1573 msgid "Email address associated with the account:"
1574 msgstr "E-mailová adresa spojená s kontem:"
1575
1576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1577 msgid "Email address: "
1578 msgstr "E-mailová adresa: "
1579
1580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1581 msgid "Enacting jurisdiction"
1582 msgstr "Uzáknující soudní jurisdikce"
1583
1584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1585 msgid "Engineer"
1586 msgstr "Inženýr"
1587
1588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1589 msgid "Engraver"
1590 msgstr "Rytec"
1591
1592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1593 msgid ""
1594 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1595 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1596 msgstr ""
1597 "Zkontrolujte, jestli Váš účet má platnou e-mailovou adresu, abychom Vám "
1598 "mohli posílat oznámení o dostupných rezervacích, výpůjčkách u kterých se "
1599 "blíží konec vypůjční lhůty nebo výpůjčkách s uplynulou lhůtou."
1600
1601 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69
1602 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1603 msgstr "Zadejte datum ve formátu MM/DD/RRRR"
1604
1605 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:37
1606 msgid "Enter search query:"
1607 msgstr "Zadejte dotaz pro vyhledávání"
1608
1609 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1610 msgid "Enter the name of the new list:"
1611 msgstr "Zadejte prosím název nového seznamu"
1612
1613 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1614 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1615 msgstr "Poznámka k informaci o entitách a atributech: "
1616
1617 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47
1619 msgid "Error creating receipt: %1"
1620 msgstr "Během vytváření potvrzení %1 došlo k chybě"
1621
1622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1623 msgid "Error preparing receipt:"
1624 msgstr "Během vytváření potvrzení došlo k chybě:"
1625
1626 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
1628 msgid "Error preparing receipt: %1"
1629 msgstr "Během přípravy potvrzení %1 došlo k chybě."
1630
1631 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
1633 msgid "Error printing record: %1"
1634 msgstr "Během tisku záznamu %1 došlo k chybě."
1635
1636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:40
1637 msgid "Estimated wait:"
1638 msgstr "Předpokládaná doba čekání"
1639
1640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1641 msgid "Etcher"
1642 msgstr "Leptař"
1643
1644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:33
1645 msgid "Evening Phone"
1646 msgstr "Telefonní číslo večer"
1647
1648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1649 msgid "Event place"
1650 msgstr "Místo události"
1651
1652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:30
1653 msgid "Evergreen"
1654 msgstr "Evergreen"
1655
1656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1657 msgid "Evergreen Logo"
1658 msgstr "Logo Evergreenu"
1659
1660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
1661 msgid "Example: 0026626051"
1662 msgstr "Příklad: 0026626051"
1663
1664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
1665 msgid "Excerpt"
1666 msgstr "Výtah"
1667
1668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:106
1669 msgid "Exclude Electronic Resources"
1670 msgstr "Vynechat elektronické zdroje"
1671
1672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1673 msgid "Exhibitions Note: "
1674 msgstr "Poznámky o výstavách "
1675
1676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1677 msgid "Expand"
1678 msgstr "Rozbalit"
1679
1680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1681 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1682 msgstr ""
1683 "Rozšířit také na zobrazení výsledků, které neodpovídají tomuto termínu"
1684
1685 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1686 msgid "Expert"
1687 msgstr "Odborník"
1688
1689 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1690 msgid "Expert Search"
1691 msgstr "Expertní vyhledávání"
1692
1693 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:169
1694 msgid "Expiration Month"
1695 msgstr "Měsíc expirace"
1696
1697 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:194
1698 msgid "Expiration Year"
1699 msgstr "Vyprší v roce"
1700
1701 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:42
1702 msgid "Expire Date"
1703 msgstr "Rezervace vyprší"
1704
1705 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:7
1706 msgid "Expires"
1707 msgstr "Platnost do"
1708
1709 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1710 msgid "Export List"
1711 msgstr "Exportovat seznam"
1712
1713 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1714 msgid "Export to RefWorks"
1715 msgstr "Exportovat do RefWorks"
1716
1717 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1718 msgid "FAQs"
1719 msgstr "Časté dotazy"
1720
1721 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1722 msgid "Facsimilist"
1723 msgstr "Autor faksimile"
1724
1725 #. (ctx.message_update_failed)
1726 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1727 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
1728 msgstr "Při mazání  %1 zpráv nastala chyba."
1729
1730 #. (ctx.message_update_failed)
1731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1732 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
1733 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako nepřečtené"
1734
1735 #. (ctx.message_update_failed)
1736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1737 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
1738 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako přečtené."
1739
1740 #. (ctx.failed_renewals)
1741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:37
1742 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1743 msgstr "Počet neprodloužených výpůjček:  %1"
1744
1745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:179
1746 msgid "February"
1747 msgstr "Únor"
1748
1749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1750 msgid "Fewer"
1751 msgstr "Méně"
1752
1753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1754 msgid "Field director"
1755 msgstr "Filmový režisér"
1756
1757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:8
1758 msgid "Field:"
1759 msgstr "Pole:"
1760
1761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1762 msgid "Film director"
1763 msgstr "Filmový režisér"
1764
1765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1766 msgid "Film distributor"
1767 msgstr "Distributor filmu"
1768
1769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1770 msgid "Film editor"
1771 msgstr "Střihač"
1772
1773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1774 msgid "Film producer"
1775 msgstr "Producent filmu"
1776
1777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1778 msgid "Filmmaker"
1779 msgstr "Výrobce filmu"
1780
1781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:48
1782 msgid "Filtered By"
1783 msgstr "Použit filtr"
1784
1785 #. (locname)
1786 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:109
1787 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1788 msgstr "Najít exemplář v umístění \" %1\"."
1789
1790 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:69
1791 msgid "Fines"
1792 msgstr "Pokuty"
1793
1794 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1795 msgid "Fines:"
1796 msgstr "Pokuty:"
1797
1798 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1799 msgid "First Name"
1800 msgstr "Jméno"
1801
1802 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1803 msgid "First party"
1804 msgstr "První strana"
1805
1806 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1807 msgid "Forger"
1808 msgstr "Padělatel"
1809
1810 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:35
1811 msgid "Forgot your password?"
1812 msgstr "Zapomněli jste heslo?"
1813
1814 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2165 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:311
1815 msgid "Format"
1816 msgstr "Nosič"
1817
1818 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
1819 msgid "Format:"
1820 msgstr "Nosič:"
1821
1822 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:58
1823 msgid "Format: "
1824 msgstr "Formát: "
1825
1826 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1827 msgid "Formatted Contents Note: "
1828 msgstr "Poznámka k obsahu: "
1829
1830 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1831 msgid "Former Title Complexity Note: "
1832 msgstr "Poznámka ke komplexnosti dříve uvedeného  názvu: "
1833
1834 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1835 msgid "Former owner"
1836 msgstr "Předchozí vlastník"
1837
1838 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
1839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
1840 msgid "Friday: %1 - %2"
1841 msgstr "Pátek: %1 - %2"
1842
1843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
1844 msgid "Friday: closed"
1845 msgstr "Pátek: zavřeno"
1846
1847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:31
1848 msgid "Fulfilled"
1849 msgstr "Splněno"
1850
1851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1852 msgid "Funder"
1853 msgstr "Investor"
1854
1855 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1856 msgid "Funding Information Note: "
1857 msgstr "Poznámka k informacím o financování "
1858
1859 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1860 msgid "General Note: "
1861 msgstr "Všeobecná poznámka "
1862
1863 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1864 msgid "Genre: "
1865 msgstr "Žánr: "
1866
1867 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1868 msgid "Geographic Coverage Note: "
1869 msgstr "Poznámka o geografickém pokrytí "
1870
1871 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1872 msgid "Geographic Setting: "
1873 msgstr "Geografické nastavení "
1874
1875 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1876 msgid "Geographic information specialist"
1877 msgstr "Specialista na zeměpisné informace"
1878
1879 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43
1880 msgid "Go"
1881 msgstr "Potvrdit"
1882
1883 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:193
1884 msgid "Go Back"
1885 msgstr "Přejít zpět"
1886
1887 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:28
1888 msgid "Go back to try again or to cancel this payment attempt."
1889 msgstr "Vrátit se zpět nebo zrušit tento pokus o platbu"
1890
1891 #. (rec_attrs.title)
1892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:38
1893 msgid "Go to record %1"
1894 msgstr "Přejít na záznam  %1"
1895
1896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:52
1897 msgid "Go to..."
1898 msgstr "Přejít na..."
1899
1900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
1901 msgid "Google Preview"
1902 msgstr "Náhled Knih Google"
1903
1904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1905 msgid "Graphic technician"
1906 msgstr "Grafický technik"
1907
1908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:90
1909 msgid "Group Formats and Editions"
1910 msgstr "Seskupit stejné tituly"
1911
1912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:232
1913 msgid "HTML View"
1914 msgstr "Zobrazit HTML"
1915
1916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:162
1917 msgid "Hide"
1918 msgstr "Skrýt"
1919
1920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
1921 msgid "Hide items in list"
1922 msgstr "Skrýt položku seznamu"
1923
1924 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
1925 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
1926 msgstr ""
1927 "Nápověda: použijte všechny číslice Vašeho telefonního čísla bez mezer nebo "
1928 "čárek"
1929
1930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:10
1931 msgid "History of Checked Out Items"
1932 msgstr "Historie výpůjček"
1933
1934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:91
1935 msgid "History of Items Checked Out"
1936 msgstr "Historie vypůjčených exemplářů"
1937
1938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
1939 msgid "History of items on hold"
1940 msgstr "Historie rezervovaných exemplářů"
1941
1942 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
1943 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:56
1944 msgid "Hold #%1 on %quant(%2, copy, copies)"
1945 msgstr "Rezervace  #%1 na %quant(%2, exemplář, exemplářů)"
1946
1947 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
1948 msgid "Hold Placement"
1949 msgstr "Zadání rezervace"
1950
1951 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
1952 msgid "Hold not found"
1953 msgstr "Rezervace nenalezena"
1954
1955 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1956 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
1957 msgstr "Rezervační pravidla zamítla tento exemplář jako nerezervovatelný"
1958
1959 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:81
1960 msgid "Hold was not successfully placed"
1961 msgstr "Rezervace nebyla odeslána"
1962
1963 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
1964 msgid "Hold was successfully placed"
1965 msgstr "Rezervace byla úspěšně odeslána"
1966
1967 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1968 msgid "Holdable?"
1969 msgstr "Lze rezervovat?"
1970
1971 #. (serial.location)
1972 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
1973 msgid "Holdings summary (%1)"
1974 msgstr "Souhrn dostupných čísel (%1)"
1975
1976 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1977 msgid "Holds"
1978 msgstr "Rezervace"
1979
1980 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:84
1981 msgid "Holds Help"
1982 msgstr "Nápověda k rezervacím"
1983
1984 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:27
1985 msgid "Holds History"
1986 msgstr "Historie rezervací"
1987
1988 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
1989 msgid "Home"
1990 msgstr "Domů"
1991
1992 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:103
1993 msgid "Home Library"
1994 msgstr "Domovská knihovna"
1995
1996 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1997 msgid "Honoree"
1998 msgstr "Poctěná osoba"
1999
2000 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2001 msgid "Host"
2002 msgstr "Konferenciér"
2003
2004 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2005 msgid "Host institution"
2006 msgstr "Hosticí instituce"
2007
2008 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:393
2009 msgid "I have checked this item out before"
2010 msgstr "Tento titul jsem již  měl(a) vyůjčený"
2011
2012 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
2013 msgid "ISBN"
2014 msgstr "ISBN"
2015
2016 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:292 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:260
2017 msgid "ISBN:"
2018 msgstr "ISBN:"
2019
2020 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
2021 msgid "ISSN"
2022 msgstr "ISSN"
2023
2024 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:299 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:268
2025 msgid "ISSN:"
2026 msgstr "ISSN:"
2027
2028 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:19
2029 msgid "Identifier"
2030 msgstr "Identifikátor"
2031
2032 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:30
2033 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
2034 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný formát"
2035
2036 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:50
2037 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
2038 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný jazyk"
2039
2040 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
2041 msgid "If suspended, activate on"
2042 msgstr "Při pozastavení aktivovat dne"
2043
2044 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
2045 msgid ""
2046 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
2047 "your phone number. Example: 0926"
2048 msgstr ""
2049 "Pokud se zde přihlašujte poprvé, zadejt prosím poslední čtyři číslice Vašeho "
2050 "telefonu. Např. 0926"
2051
2052 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
2053 msgid ""
2054 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
2055 "selector at the right of the search bar"
2056 msgstr ""
2057 "Pokud jste nenalezli, co jste hledali, zkuste rozšířit vyhledávací možnosti "
2058 "pomocí nástrojů napravo od vyhledávacího pole (např. na všechny formáty, "
2059 "všechny knihovny apod.)."
2060
2061 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2062 msgid "Illuminator"
2063 msgstr "Iluminátor"
2064
2065 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2066 msgid "Illustrator"
2067 msgstr "Ilustrátor"
2068
2069 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:49
2070 msgid "Image of item"
2071 msgstr "Zobrazení exempláře"
2072
2073 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2074 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
2075 msgstr "Poznámka k přímému zdroji akvizice "
2076
2077 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
2078 msgid ""
2079 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
2080 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
2081 msgstr ""
2082 "Důležité upozornění! Abyste mohli nárokovat vrácení peněz za ztracený "
2083 "exemplář, je nutné předložit vytištěné potvrzení (toto ustanovení neumožňuje "
2084 "výjimky)."
2085
2086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:46
2087 msgid "In Transit"
2088 msgstr "V přepravě"
2089
2090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2091 msgid "Incomplete"
2092 msgstr "Neúplné"
2093
2094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2095 msgid "Indexes"
2096 msgstr "Rejstříky"
2097
2098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2099 msgid "Information About Documentation Note: "
2100 msgstr "Poznámka k informacím o dokumentaci: "
2101
2102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2103 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
2104 msgstr "Informace týkající se statutu copyrightu: "
2105
2106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:126
2107 msgid "Initial Amount Owed"
2108 msgstr "Počáteční dlužná částka"
2109
2110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2111 msgid "Inscriber"
2112 msgstr "Autor věnování"
2113
2114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2115 msgid "Instrumentalist"
2116 msgstr "Instrumentalista"
2117
2118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2119 msgid "Interviewee"
2120 msgstr "Dotazovaný"
2121
2122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2123 msgid "Interviewer"
2124 msgstr "Tazatel"
2125
2126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2127 msgid "Inventor"
2128 msgstr "Vynálezce"
2129
2130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
2131 msgid "Is"
2132 msgstr "Je"
2133
2134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:33
2135 msgid "Issue Label"
2136 msgstr "Označení čísla"
2137
2138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:159
2139 msgid "Issue hold"
2140 msgstr "Rezervace čísla časopisu"
2141
2142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2143 msgid "Issues Held"
2144 msgstr "Dostupná čísla"
2145
2146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2147 msgid "Issuing Body Note: "
2148 msgstr "Poznámka k vydavatelskému subjektu: "
2149
2150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2151 msgid "Issuing body"
2152 msgstr "Vydávající subjekt"
2153
2154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:16
2155 msgid "Item Barcode"
2156 msgstr "Čárový kód exempláře"
2157
2158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2159 msgid "Item Form"
2160 msgstr "Forma popisné jednotky"
2161
2162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:141
2163 msgid "Item Selected"
2164 msgstr "Položka vybrána"
2165
2166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2167 msgid "Item Type"
2168 msgstr "Typ exempláře"
2169
2170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:64
2171 msgid "Item details and Actions"
2172 msgstr "Detaily exempláře a akce"
2173
2174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:188
2175 msgid "Item is needed for a hold"
2176 msgstr "Exemplář je potřebný  pro rezervaci"
2177
2178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2179 msgid "Items Checked Out"
2180 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2181
2182 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2183 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:52
2184 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2185 msgstr "Vypůjčené exempláře (%1)"
2186
2187 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:67
2189 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2190 msgstr "Rezervované exempláře (%1)"
2191
2192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
2193 msgid "Items Ready for Pickup"
2194 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí"
2195
2196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2197 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2198 msgstr "Exempláře z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
2199
2200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:16
2201 msgid "Items on Hold"
2202 msgstr "Rezervace"
2203
2204 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:82
2206 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2207 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí (%1)"
2208
2209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:178
2210 msgid "January"
2211 msgstr "Leden"
2212
2213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2214 msgid "Journal Title"
2215 msgstr "Název časopisu"
2216
2217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2218 msgid "Judge"
2219 msgstr "Soudce"
2220
2221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:184
2222 msgid "July"
2223 msgstr "Červenec"
2224
2225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:183
2226 msgid "June"
2227 msgstr "Červen"
2228
2229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2230 msgid "Jurisdiction governed"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:81
2234 msgid "Keep history of checked out items?"
2235 msgstr "Ukládat historii výpůjček?"
2236
2237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:92
2238 msgid "Keep history of holds?"
2239 msgstr "Ukládat historii rezervací"
2240
2241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2242 msgid "Keyword"
2243 msgstr "Klíčové slovo"
2244
2245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:36
2246 msgid "Keyword Search Tips"
2247 msgstr "Tipy pro hledání podle klíčových slov"
2248
2249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
2250 msgid "LCCN"
2251 msgstr "LCCN"
2252
2253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2254 msgid "Laboratory"
2255 msgstr "Laboratoř"
2256
2257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2258 msgid "Laboratory director"
2259 msgstr "Vedoucí laboratoře"
2260
2261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2262 msgid "Landscape architect"
2263 msgstr "Krajinářský architekt"
2264
2265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2266 msgid "Language"
2267 msgstr "Jazyk:"
2268
2269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2270 msgid "Language Note: "
2271 msgstr "Poznámka k jazyku: "
2272
2273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2274 msgid "Language:"
2275 msgstr "Jazyk:"
2276
2277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:129
2278 msgid "Large Font"
2279 msgstr "Velké písmo"
2280
2281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2282 msgid "Last Name"
2283 msgstr "Příjmení"
2284
2285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:125
2286 msgid "Last Payment Time"
2287 msgstr "Čas platby"
2288
2289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2290 msgid "Later"
2291 msgstr "Pozdější"
2292
2293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2294 msgid "Later issues"
2295 msgstr "Pozdější čísla"
2296
2297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2298 msgid "Lead"
2299 msgstr "Herec hrající hlavní roli"
2300
2301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:25
2302 msgid "Least Popular"
2303 msgstr "Nejméně populární"
2304
2305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2306 msgid "Lender"
2307 msgstr "Půjčovatel"
2308
2309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2310 msgid "Libelant"
2311 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu)"
2312
2313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2314 msgid "Libelant-appellant"
2315 msgstr "Odvolávající se žalobce (v církevním nebo námořním právu )"
2316
2317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2318 msgid "Libelant-appellee"
2319 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu ) jako odpůrce odvolatele"
2320
2321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2322 msgid "Libelee"
2323 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu)"
2324
2325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2326 msgid "Libelee-appellant"
2327 msgstr ""
2328 "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odolávající se strana"
2329
2330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2331 msgid "Libelee-appellee"
2332 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odpůrce odvolatele"
2333
2334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:352
2335 msgid "Library"
2336 msgstr "Knihovna"
2337
2338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2339 msgid "Library Card Number or Username"
2340 msgstr "Uživatelské jméno/číslo průkazu"
2341
2342 #. (ctx.library.name)
2343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2344 msgid "Library details: %1"
2345 msgstr "Informace o knihovně: %1"
2346
2347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2348 msgid "Library system password reset request form"
2349 msgstr "Formulář žádosti o přenastavení hesla knihovního systému"
2350
2351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2352 msgid "Library web site"
2353 msgstr "Webová stránka knihovny"
2354
2355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:74
2356 msgid "Library: "
2357 msgstr "Knihovna: "
2358
2359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2360 msgid "Librettist"
2361 msgstr "Autor libreta"
2362
2363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2364 msgid "Licensee"
2365 msgstr "Původní nositel práv"
2366
2367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2368 msgid "Licensor"
2369 msgstr "Udělovatel povolení"
2370
2371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2372 msgid "Lighting designer"
2373 msgstr "Výtvarník osvětlení"
2374
2375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:77
2376 msgid "Limit to Available"
2377 msgstr "Omezit na dostupné"
2378
2379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:82
2380 msgid "Limit to Available Items"
2381 msgstr "Omezit na dostupné exempláře"
2382
2383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2384 msgid "Limit to results matching this term"
2385 msgstr "Zúžit na výsledky odpovídající tomuto termínu"
2386
2387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2388 msgid "Link 1"
2389 msgstr "Odkaz 1"
2390
2391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2392 msgid "Link 2"
2393 msgstr "Odkaz 2"
2394
2395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2396 msgid "Link 3"
2397 msgstr "Odkaz 3"
2398
2399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2400 msgid "Link 4"
2401 msgstr "Odkaz 4"
2402
2403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2404 msgid "Link 5"
2405 msgstr "Odkaz 5"
2406
2407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2408 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2409 msgstr "Poznámka ke komplexnosti odkazovaného záznamu: "
2410
2411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2412 msgid "List Contents"
2413 msgstr "Zobrazení položek seznamu"
2414
2415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2416 msgid "List Items Help"
2417 msgstr "Nápověda k seznamu položek"
2418
2419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2420 msgid "List Preferences"
2421 msgstr "Seznamy"
2422
2423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2424 msgid "List all holds"
2425 msgstr "Vypsat všechny rezervace"
2426
2427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:63
2428 msgid "List description (optional):"
2429 msgstr "Přidat popis (volitelné)"
2430
2431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2432 msgid "List items per page"
2433 msgstr "Počet položek seznamu na stránku"
2434
2435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:61
2436 msgid "List of Transactions"
2437 msgstr "Seznam platebních transakcí"
2438
2439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2440 msgid "Lists per page"
2441 msgstr "Počet seznamů na stránku"
2442
2443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2444 msgid "Literary Form"
2445 msgstr "Literární žánr"
2446
2447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2448 msgid "Lithographer"
2449 msgstr "Litograf"
2450
2451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:13
2452 msgid "Loading..."
2453 msgstr "Načítá se ..."
2454
2455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:305 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:28
2456 msgid "Local Call Number"
2457 msgstr "Lokální signatura"
2458
2459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:213
2460 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2461 msgstr "Vyhledat shody Z39.50"
2462
2463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:35
2464 msgid "Location"
2465 msgstr "Knihovna/pobočka"
2466
2467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2468 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2469 msgstr "Poznámka o umístění originálů / důplikátů: "
2470
2471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2472 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2473 msgstr "Poznámka o umístění ostatních archivních materiálů: "
2474
2475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:50
2476 msgid "Locations"
2477 msgstr "Umístění"
2478
2479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:54
2480 msgid "Log in"
2481 msgstr "Přihlásit se"
2482
2483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2484 msgid "Log in to My Account"
2485 msgstr "Přihlásit do mého účtu"
2486
2487 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2488 msgid "Log in to Your Account"
2489 msgstr "Přihlášení do čtenářského účtu"
2490
2491 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2492 msgid ""
2493 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2494 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2495 "local library."
2496 msgstr ""
2497 "Přihlášení se nezdařilo. Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné. "
2498 "Hesla rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte klávesu Caps-Lock a "
2499 "zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2500
2501 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:42
2502 msgid "Logout"
2503 msgstr "Odhlásit se"
2504
2505 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2506 msgid "Lyricist"
2507 msgstr "Autor textu"
2508
2509 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2510 msgid "MARC Record"
2511 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
2512
2513 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2514 msgid "Mailing address"
2515 msgstr "Korespondenční adresa"
2516
2517 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:192
2518 msgid "Make Default List"
2519 msgstr "Nastavit jako výchozí seznam"
2520
2521 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2522 msgid "Manufacture place"
2523 msgstr "Místo výroby"
2524
2525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2526 msgid "Manufacturer"
2527 msgstr "Výrobce"
2528
2529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:392 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:252
2530 msgid "Manufacturer:"
2531 msgstr "Výrobce:"
2532
2533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2534 msgid "Marbler"
2535 msgstr "Kameník"
2536
2537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:180
2538 msgid "March"
2539 msgstr "Březen"
2540
2541 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
2542 msgid "Mark As Read"
2543 msgstr "Označit jako přečtené"
2544
2545 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
2546 msgid "Mark As Unread"
2547 msgstr "Označit jako nepřečtené"
2548
2549 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
2550 msgid "Mark Unread"
2551 msgstr "Označit nepřečtené"
2552
2553 #. (ctx.message_update_changed)
2554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2555 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2556 msgstr "%1 zprávy byly označeny jako nepřečtené"
2557
2558 #. (ctx.message_update_changed)
2559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2560 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2561 msgstr "%1 byly označeny jako přečtené."
2562
2563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2564 msgid "Markup editor"
2565 msgstr "Editor programovacích jazyků"
2566
2567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2568 msgid "Matches exactly"
2569 msgstr "Přesně odpovídá"
2570
2571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:182
2572 msgid "May"
2573 msgstr "Květen"
2574
2575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2576 msgid "Medium"
2577 msgstr "Médium"
2578
2579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:45
2580 msgid "Message"
2581 msgstr "Zpráva"
2582
2583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:28
2584 msgid "Messages"
2585 msgstr "Zprávy"
2586
2587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
2588 msgid "Messages Help"
2589 msgstr "Nápověda ke zprávám"
2590
2591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2592 msgid "Metadata contact"
2593 msgstr "Technik v oblasti metadat"
2594
2595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2596 msgid "Metal-engraver"
2597 msgstr "Kovorytec"
2598
2599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2600 msgid "Methodology Note: "
2601 msgstr "Poznámka k metodologii "
2602
2603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2604 msgid "Middle Name"
2605 msgstr "Prostřední jméno"
2606
2607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2608 msgid "Minute taker"
2609 msgstr "Zapisovatel"
2610
2611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2612 msgid "Missing"
2613 msgstr "Chybí"
2614
2615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2616 msgid "Mobile carrier:"
2617 msgstr "Mobilní operátor"
2618
2619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2620 msgid "Mobile number:"
2621 msgstr "Číslo mobilního telefonu"
2622
2623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2624 msgid "Moderator"
2625 msgstr "Moderátor"
2626
2627 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2629 msgid "Monday: %1 - %2"
2630 msgstr "Pondělí: %1 - %2"
2631
2632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2633 msgid "Monday: closed"
2634 msgstr "Pondělí: zavřeno"
2635
2636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2637 msgid "Monitor"
2638 msgstr "Dozorční"
2639
2640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2641 msgid "More"
2642 msgstr "Další"
2643
2644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:18
2645 msgid "Most Popular"
2646 msgstr "Nejpopulárnější"
2647
2648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:35
2649 msgid "Move selected items to list:"
2650 msgstr "Přesunout vybrané exempláře do seznamu:"
2651
2652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:42
2653 msgid ""
2654 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2655 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2656 "terms in quotation marks."
2657 msgstr ""
2658 "Zadáte-li více slov, nejsou hledána jako fráze. Budou vyhledána v různých "
2659 "částech záznamu. Pokud chcete hledat frázi,  vložte hledaný termín do "
2660 "uvozovek."
2661
2662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2663 msgid "Music copyist"
2664 msgstr "Autor opisu hudby"
2665
2666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2667 msgid "Musical director"
2668 msgstr "Hudební režisér"
2669
2670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2671 msgid "Musician"
2672 msgstr "Hudebník"
2673
2674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:38
2675 msgid "My Account"
2676 msgstr "Moje konto"
2677
2678 #. (page.name)
2679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:33
2680 msgid "My Account - %1"
2681 msgstr "Můj účet - %1"
2682
2683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2684 msgid "My Account Summary"
2685 msgstr "Přehled mého účtu"
2686
2687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:11
2688 msgid "My E-Item Holds"
2689 msgstr "Moje rezervace E-knih"
2690
2691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:72
2692 msgid "My Existing Lists"
2693 msgstr "Moje seznamy"
2694
2695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:11
2696 msgid "My Holds"
2697 msgstr "Moje rezervace"
2698
2699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:40
2700 msgid "My Lists"
2701 msgstr "Moje seznamy knih"
2702
2703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2704 msgid "My Lists Preferences"
2705 msgstr "Nastavení seznamů"
2706
2707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
2708 msgid "My Messages"
2709 msgstr "Moje zprávy"
2710
2711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2712 msgid "Name"
2713 msgstr "Jméno"
2714
2715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:260
2716 msgid "Name:"
2717 msgstr "Jméno:"
2718
2719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2720 msgid "Narrator"
2721 msgstr "Vypravěč"
2722
2723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:407
2724 msgid "Navigate Selected List "
2725 msgstr "Procházet zvolený seznam "
2726
2727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2728 msgid "New Email"
2729 msgstr "Nový e-mail"
2730
2731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2732 msgid "New Password"
2733 msgstr "Nové heslo"
2734
2735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2736 msgid "New Password Again"
2737 msgstr "Nové heslo ještě jednou"
2738
2739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2740 msgid "New Username"
2741 msgstr "Nové uživatelské jméno"
2742
2743 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:92
2745 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2746 msgstr "žádost o nový účet od  %1 %2 %3 %4 %5"
2747
2748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2749 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2750 msgstr "Nové heslo není platné. Zkuste prosím jiné heslo."
2751
2752 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2753 msgid "New password:"
2754 msgstr "Nové heslo:"
2755
2756 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:450 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2757 msgid "Next"
2758 msgstr "Další"
2759
2760 #. (ctx.copy_limit)
2761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:261
2762 msgid "Next %1"
2763 msgstr "Další %1"
2764
2765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:20
2766 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2767 msgstr "Další stránka &gt;&gt;"
2768
2769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:37
2770 msgid "Next Record"
2771 msgstr "Další záznam"
2772
2773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2774 msgid "Next page"
2775 msgstr "Další stránka"
2776
2777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2778 msgid "No"
2779 msgstr "Ne"
2780
2781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2782 msgid "No Content Available"
2783 msgstr "K dispozici není žádný obsah"
2784
2785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:182
2786 msgid ""
2787 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2788 "address."
2789 msgstr ""
2790 "Nebyla nastavena e-mailová adresa.  Nastavení e-mailové adresy můžete "
2791 "provést v sekci \"Můj účet\""
2792
2793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:106
2794 msgid "No holds found."
2795 msgstr "Nebyly nalezeny žádné rezervace"
2796
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
2798 msgid "No messages found."
2799 msgstr "Nebyly nalezeny žádné zprávy"
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
2802 msgid "No receipt data returned from server"
2803 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data pro vystavení potvrzení"
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
2806 msgid "No record data returned from server"
2807 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data záznamu"
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
2810 msgid "No, this hold is suspended"
2811 msgstr "Ne, tato rezervace je pozastavena."
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:138
2814 msgid "None"
2815 msgstr "Žádný"
2816
2817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:79
2818 msgid "Not"
2819 msgstr "Not"
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:159
2822 msgid "Not holdable"
2823 msgstr "Nelze rezervovat"
2824
2825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:216
2826 msgid "Note:"
2827 msgstr "Poznámka:"
2828
2829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
2830 msgid ""
2831 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
2832 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
2833 msgstr ""
2834 "Pozor! Heslo musí být dlouhé nejméně 7 znaků, obsahovat alespoň jedno velké "
2835 "a malé písmeno  (a-z/A-Z) a alespoň jedno číslo."
2836
2837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
2838 msgid ""
2839 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
2840 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
2841 msgstr ""
2842 "Pozor, ke čtenářskému průkazu musíte mít připojenu alespoň jednu e-mailovou "
2843 "adresu. Pokud ne, kontaktujte prosím vaši knihovnu s žádostí o  pomoc."
2844
2845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:41
2846 msgid "Note: carrier charges may apply"
2847 msgstr "Poznámka: může být zpoplatněno dle tarifu operátora"
2848
2849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2161 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314
2850 msgid "Notes"
2851 msgstr "Poznámky"
2852
2853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2854 msgid "Notification Preferences"
2855 msgstr "Upozornění"
2856
2857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
2858 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
2859 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat  e-mailem?"
2860
2861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
2862 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
2863 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat telefonem?"
2864
2865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
2866 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
2867 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat SMS zprávou?"
2868
2869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:176
2870 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
2871 msgstr "Upozornit, když je rezervace připravena k vyzvednutí?"
2872
2873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:188
2874 msgid "November"
2875 msgstr "Listopad"
2876
2877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2878 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
2879 msgstr "Poznámka ke zvláštnostem číslování "
2880
2881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
2882 msgid "Numeric Search"
2883 msgstr "Hledání podle identifikátorů"
2884
2885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
2886 msgid "OK"
2887 msgstr "OK"
2888
2889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:187
2890 msgid "October"
2891 msgstr "Říjen"
2892
2893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:57
2894 msgid "On Hold"
2895 msgstr "Rezervováno"
2896
2897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:89
2898 msgid ""
2899 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
2900 "to) the pickup library."
2901 msgstr ""
2902 "Jedna nebo více rezervací nemohou být zrušeny, protože exemplář je již v "
2903 "knihovně, kde má být vyzvednut, nebo na cestě do ní."
2904
2905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2906 msgid "Online"
2907 msgstr "Online"
2908
2909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2910 msgid "Onscreen presenter"
2911 msgstr "Autor předmluvy"
2912
2913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
2914 msgid "Opening hours"
2915 msgstr "Otevírací doba"
2916
2917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2918 msgid "Opponent"
2919 msgstr "Oponent"
2920
2921 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
2922 msgid "Or"
2923 msgstr "OR (nebo)"
2924
2925 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2926 msgid "Organizer"
2927 msgstr "Organizátor"
2928
2929 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2930 msgid "Original Version Note: "
2931 msgstr "Poznámka k originální verzi: "
2932
2933 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2934 msgid "Originator"
2935 msgstr "Původce"
2936
2937 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2938 msgid "Other"
2939 msgstr "Jiná role"
2940
2941 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:120
2942 msgid "Other Fees"
2943 msgstr "Další poplatky"
2944
2945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:116
2946 msgid "Other Fines and Fees"
2947 msgstr "Ostatní poplatky a pokuty"
2948
2949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:39
2950 msgid "Other Phone"
2951 msgstr "Další telefonní číslo"
2952
2953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2954 msgid "Owner"
2955 msgstr "Vlastník"
2956
2957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2958 msgid "Ownership and Custodial History: "
2959 msgstr "Historie vlastnictví a svěřenectví: "
2960
2961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:29
2962 msgid "PIN Number or Password"
2963 msgstr "Heslo nebo PIN"
2964
2965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2966 msgid "Panelist"
2967 msgstr "Účastník diskuse"
2968
2969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2970 msgid "Papermaker"
2971 msgstr "Výrobce papíru"
2972
2973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
2974 msgid "Parent library: "
2975 msgstr "Nadřazená knihovna: "
2976
2977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:356
2978 msgid "Part"
2979 msgstr "Část"
2980
2981 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2982 msgid "Participant or Performer Note: "
2983 msgstr "Poznámka o spoluúčastníkovi nebo účinkujícím: "
2984
2985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
2986 msgid "Password"
2987 msgstr "Heslo"
2988
2989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2990 msgid "Password has been reset"
2991 msgstr "Heslo bylo přenastaveno"
2992
2993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2994 msgid "Passwords did not match. Please try again"
2995 msgstr "Hesla nesouhlasí. Zkuste to prosím znovu."
2996
2997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
2998 msgid "Passwords do not match."
2999 msgstr "Hesla nesouhlasí."
3000
3001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3002 msgid "Patent applicant"
3003 msgstr "Přihlašovatel patentu"
3004
3005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3006 msgid "Patent holder"
3007 msgstr "Majitel patentu"
3008
3009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3010 msgid "Patron"
3011 msgstr "Mecenáš"
3012
3013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:5
3014 msgid "Patron Reviews:"
3015 msgstr "Hodnocení čtenáře:"
3016
3017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:64
3018 msgid "Patron barcode was not found"
3019 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen"
3020
3021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
3022 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
3023 msgstr "Čtenář dosáhl maximální povolené výše pokut"
3024
3025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
3026 msgid "Pay Fines"
3027 msgstr "Zaplatit pokuty"
3028
3029 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:184
3030 msgid "Pay selected fines"
3031 msgstr "Zaplatit vybrané pokuty"
3032
3033 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:98
3034 msgid "Pay this fine"
3035 msgstr "Zaplatit tuto pokutu"
3036
3037 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
3038 msgid "Payment Date"
3039 msgstr "Datum platby"
3040
3041 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
3042 msgid "Payment For"
3043 msgstr "Platba za"
3044
3045 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:104
3046 msgid "Payments"
3047 msgstr "Platby"
3048
3049 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
3050 msgid "Payments History"
3051 msgstr "Historie plateb"
3052
3053 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:186
3054 msgid "Pending Addresses"
3055 msgstr "Nevyřízené adresy"
3056
3057 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:145
3058 msgid "Perform an Author Search"
3059 msgstr "Vyhledávat podle autora"
3060
3061 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3062 msgid "Performer"
3063 msgstr "Výkonný umělec"
3064
3065 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:117
3066 msgid "Permalink"
3067 msgstr "Trvalý odkaz"
3068
3069 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
3070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:105
3071 msgid "Permission: \"%1\""
3072 msgstr "Oprávnění: \"%1\""
3073
3074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3075 msgid "Permitting agency"
3076 msgstr "Schvalující agentura"
3077
3078 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3079 msgid "Personal Information"
3080 msgstr "Osobní údaje"
3081
3082 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3083 msgid "Phone Number"
3084 msgstr "Telefonní číslo"
3085
3086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:190
3087 msgid "Phone Number:"
3088 msgstr "Telefoní číslo:"
3089
3090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3091 msgid "Photographer"
3092 msgstr "Fotograf"
3093
3094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:323
3095 msgid "Phys. Desc.:"
3096 msgstr "Fyzický popis:"
3097
3098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:306
3099 msgid "Physical Description:"
3100 msgstr "Fyzický popis:"
3101
3102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2158 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2166 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:119
3103 msgid "Pickup Location"
3104 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3105
3106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:113
3107 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
3108 msgstr "Vyzvednout rezervace u výpůjčního pultu (pokud je to možné)?"
3109
3110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
3111 msgid "Pickup library"
3112 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3113
3114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:169
3115 msgid "Pickup location:"
3116 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3117
3118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:421 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
3119 msgid "Place Hold"
3120 msgstr "Rezervovat"
3121
3122 #. (attrs.title)
3123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:418
3124 msgid "Place Hold on %1"
3125 msgstr "Rezervovat %1"
3126
3127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:146
3128 msgid "Place another hold for this "
3129 msgstr "Zadat další rezervaci na tuto jednotku. "
3130
3131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:32
3132 msgid "Place hold"
3133 msgstr "Rezervovat"
3134
3135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:55
3136 msgid "Place hold for patron by barcode:"
3137 msgstr "Rezervovat pro čtenáře s čárovým kódem:"
3138
3139 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
3140 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:73
3141 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
3142 msgstr "Rezervovat pro mš (%1 %2)"
3143
3144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3145 msgid "Plaintiff"
3146 msgstr "žalobce"
3147
3148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3149 msgid "Plaintiff-appellant"
3150 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odvolávající se strana"
3151
3152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3153 msgid "Plaintiff-appellee"
3154 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odpůrce odvolatele"
3155
3156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3157 msgid "Platemaker"
3158 msgstr "Výrobce tiskových desek"
3159
3160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3161 msgid ""
3162 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3163 "may be charged more than once."
3164 msgstr ""
3165 "Nepoužívejte v prohlížeči tlačítko \"Zpět\" nebo \"Obnovit\" jinak by Vám "
3166 "platba kreditní kartou mohla být naúčtována opakovaně."
3167
3168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:11
3169 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3170 msgstr "Prosím zadejte vyhledávací termín do vyhledávacího pole"
3171
3172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3173 msgid "Please enter and repeat your new password."
3174 msgstr "Prosím potvrďte a zopakujte nové heslo"
3175
3176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
3177 msgid "Please enter the following information:"
3178 msgstr "Zadejte prosím"
3179
3180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
3181 msgid ""
3182 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3183 "request a password reset"
3184 msgstr ""
3185 "Prosím zadejte BUĎ uživatelské jméno NEBO čárový kód  vašeho čtenářského "
3186 "konta a potvrďte žádost o přenastavení hesla"
3187
3188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:25
3189 msgid "Please include leading zeros."
3190 msgstr "Prosím, zadejte včetně počítečních nul"
3191
3192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:79
3193 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3194 msgstr "Pro dokončení registrace je nutná návštěva knihovny"
3195
3196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:115
3197 msgid "Please select a valid library"
3198 msgstr "Zvolte prosím platnou knihovnu."
3199
3200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:27
3201 msgid "Popularity Adjusted Relevance"
3202 msgstr "Relevance s přihlédnutím k popularitě"
3203
3204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:190
3205 msgid "Popularity:"
3206 msgstr "Popularita:"
3207
3208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:26
3209 msgid "Powered by"
3210 msgstr "Provozováno v systému"
3211
3212 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3213 msgid "Praeses"
3214 msgstr "Předsedající"
3215
3216 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3217 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3218 msgstr "Poznámka o preferované citaci popisovaného materiálu: "
3219
3220 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
3222 msgid "Preferred library: %1"
3223 msgstr "Preferovaná knihovna: %1"
3224
3225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:68
3226 msgid "Preferred pickup location"
3227 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyzvednutí rezervací"
3228
3229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:55
3230 msgid "Preferred search location"
3231 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyhledávání"
3232
3233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3234 msgid "Presenter"
3235 msgstr "Konferenciér"
3236
3237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3238 msgid "Preview"
3239 msgstr "Náhled"
3240
3241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3242 msgid "Previous"
3243 msgstr "Předchozí"
3244
3245 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3246 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:255
3247 msgid "Previous %1"
3248 msgstr "Předchozí %1"
3249
3250 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:25
3251 msgid "Previous Record"
3252 msgstr "Předchozí záznam"
3253
3254 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3255 msgid "Previous page"
3256 msgstr "Předchozí stránka"
3257
3258 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:40
3259 msgid "Previously Checked Out Items"
3260 msgstr "Dříve vypůjčené exempláře"
3261
3262 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:32
3263 msgid "Previously Held Items"
3264 msgstr "Dříve rezervované exempláře"
3265
3266 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:80
3267 msgid "Primary Identification"
3268 msgstr "Číslo primárního dokladu"
3269
3270 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:107
3271 msgid "Print"
3272 msgstr "Vytisknout"
3273
3274 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:106
3275 msgid "Print / Email Actions Image"
3276 msgstr "Vytisknout / poslat e-mailem zobrazení akcí"
3277
3278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:5
3279 msgid "Print Record"
3280 msgstr "Tisk záznamu"
3281
3282 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:41
3283 msgid "Print receipt"
3284 msgstr "Tisk potvrzení"
3285
3286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3287 msgid "Printer"
3288 msgstr "Tiskař"
3289
3290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3291 msgid "Printer of plates"
3292 msgstr "Tiskař obrazu"
3293
3294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3295 msgid "Printmaker"
3296 msgstr "Tiskař grafik"
3297
3298 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
3299 msgid "Problem with list management:"
3300 msgstr "Problém se správou seznamu"
3301
3302 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:86
3303 msgid "Problem:"
3304 msgstr "Problém:"
3305
3306 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3307 msgid "Process contact"
3308 msgstr "Provozní technik"
3309
3310 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3311 msgid "Processing your payment may take some time."
3312 msgstr "Zpracování vaší platby může chvíli trva"
3313
3314 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3315 msgid "Processing..."
3316 msgstr "Probíhá zpracování..."
3317
3318 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3319 msgid "Producer"
3320 msgstr "Producent"
3321
3322 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:364 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:238
3323 msgid "Producer:"
3324 msgstr "Producent:"
3325
3326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3327 msgid "Production company"
3328 msgstr "Produkční společnost"
3329
3330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3331 msgid "Production designer"
3332 msgstr "Výtvarník"
3333
3334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3335 msgid "Production manager"
3336 msgstr "Manažer výroby"
3337
3338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3339 msgid "Production personnel"
3340 msgstr "Pracovník výroby"
3341
3342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3343 msgid "Production place"
3344 msgstr "Místo výroby"
3345
3346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3347 msgid "Programmer"
3348 msgstr "Programátor"
3349
3350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3351 msgid "Project director"
3352 msgstr "Vedoucí projektu"
3353
3354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3355 msgid "Proofreader"
3356 msgstr "Korektor tištěných materiálů"
3357
3358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3359 msgid "Provider"
3360 msgstr "Poskytovatel"
3361
3362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:308
3363 msgid "Publication Date"
3364 msgstr "Datum vydání"
3365
3366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:79
3367 msgid "Publication Year"
3368 msgstr "Rok vydání"
3369
3370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3371 msgid "Publication place"
3372 msgstr "Místo vydání"
3373
3374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3375 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3376 msgstr "Poznámky o publikacích vztahujících se k  popisovanému materiálu "
3377
3378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3379 msgid "Publisher"
3380 msgstr "Vydavatel"
3381
3382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:333 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:215
3383 msgid "Publisher:"
3384 msgstr "Nakladatel"
3385
3386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3387 msgid "Publishing director"
3388 msgstr "Šéfredaktor"
3389
3390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3391 msgid "Puppeteer"
3392 msgstr "Loutkář"
3393
3394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3395 msgid "Questions?"
3396 msgstr "Nápověda"
3397
3398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:220
3399 msgid "RSS Feed"
3400 msgstr "RSS kanál"
3401
3402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3403 msgid "Radio director"
3404 msgstr "Rozhlasový ředitel"
3405
3406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3407 msgid "Radio producer"
3408 msgstr "Rozhlasový producent"
3409
3410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:452
3411 msgid "Ratings Icon"
3412 msgstr "Ikona hodnocení"
3413
3414 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3415 msgid "Re-enter new password:"
3416 msgstr "Zadejte ještě jednou nové heslo:"
3417
3418 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:13
3419 msgid "Ready for Checkout"
3420 msgstr "Připraveno pro výpůjčku"
3421
3422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:63
3423 msgid "Ready for Pickup"
3424 msgstr "Připraveno k vyzvednutí"
3425
3426 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:5
3427 msgid "Receipt"
3428 msgstr "Stvrzenka"
3429
3430 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3431 msgid "Recent searches"
3432 msgstr "Poslední vyhledávání"
3433
3434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3435 msgid "Record Detail"
3436 msgstr "Detailní záznam"
3437
3438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
3439 msgid "Record Details"
3440 msgstr "Detaily záznamu"
3441
3442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:349
3443 msgid "Record Holdings Details"
3444 msgstr "Detaily exemplářů daného záznamu"
3445
3446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:195
3447 msgid "Record Holdings Summary"
3448 msgstr "Přehlede exemplářů daného záznamu"
3449
3450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:281
3451 msgid "Record details"
3452 msgstr "Detaily záznamu"
3453
3454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3455 msgid "Recording engineer"
3456 msgstr "Zvukový technik"
3457
3458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3459 msgid "Recordist"
3460 msgstr "Nahrávající"
3461
3462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3463 msgid "Redaktor"
3464 msgstr "Redaktor"
3465
3466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:139
3467 msgid "Refine My Original Search"
3468 msgstr "Zpřesnit mé původní vyhledávání"
3469
3470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:55
3471 msgid "Refine these results"
3472 msgstr "Zpřesnit výsledky vyhledávání"
3473
3474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:58
3475 msgid "Registration successful!"
3476 msgstr "Předběžná registrace do knihovny proběhla úspěšně!"
3477
3478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:128
3479 msgid "Regular Font"
3480 msgstr "Běžné písmo"
3481
3482 #. ((crad.description || crad.label))
3483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:17
3484 msgid "Remove %1 filter"
3485 msgstr "Odstranit  filtr  %1"
3486
3487 #. (attrs.title)
3488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:428
3489 msgid "Remove %1 from my list"
3490 msgstr "Odebrat %1 z mého seznamu"
3491
3492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:189
3493 msgid "Remove Default List"
3494 msgstr "Zrušit volbu výchozího seznamu"
3495
3496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:28
3497 msgid "Remove Search Row"
3498 msgstr "Odebrat řádek vyhledávání"
3499
3500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:323 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:33
3501 msgid "Remove from list"
3502 msgstr "Odebrat ze seznamu"
3503
3504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:428
3505 msgid "Remove from my list"
3506 msgstr "Odebrat z mého seznamu"
3507
3508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:48
3509 msgid "Remove location filter"
3510 msgstr "Odstranit filtrování podle umístění"
3511
3512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:77
3513 msgid "Remove publication date filter"
3514 msgstr "Odstrani filtrování podle data vydání"
3515
3516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
3517 msgid "Remove row"
3518 msgstr "Odstranit řádek"
3519
3520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3521 msgid "Renderer"
3522 msgstr "Projektant architektonických zobrazení"
3523
3524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46
3525 msgid "Renew Selected Titles"
3526 msgstr "Prodloužit vybrané tituly"
3527
3528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2140 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:76
3529 msgid "Renewals Left"
3530 msgstr "Zbývající prodloužení"
3531
3532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:57
3533 msgid "Renewing Help"
3534 msgstr "Nápověda k prodloužení"
3535
3536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3537 msgid "Reporter"
3538 msgstr "Reportér"
3539
3540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3541 msgid "Repository"
3542 msgstr "Repozitář"
3543
3544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3545 msgid "Reproduction Note: "
3546 msgstr "Poznámka k reprodukci: "
3547
3548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3549 msgid "Request Library Card"
3550 msgstr "Registrace nového čtenáře"
3551
3552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:54
3553 msgid "Request a Library Card"
3554 msgstr "Registrace nového čtenáře"
3555
3556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3557 msgid "Requested Username"
3558 msgstr "Požadované přihlašovací jméno"
3559
3560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3561 msgid "Research team head"
3562 msgstr "Vedoucí výzkumného týmu"
3563
3564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3565 msgid "Research team member"
3566 msgstr "Člen výzkumného týmu"
3567
3568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3569 msgid "Researcher"
3570 msgstr "Výzkumník"
3571
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:6
3573 msgid "Reset Password"
3574 msgstr "Resetovat heslo"
3575
3576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3577 msgid "Respondent"
3578 msgstr "Žalovaný"
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3581 msgid "Respondent-appellant"
3582 msgstr "Žalovaný  jako odvolávající se strana"
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3585 msgid "Respondent-appellee"
3586 msgstr "Žalovaný jako odpůrce odvolatele"
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3589 msgid "Responsible party"
3590 msgstr "Odpovědná strana"
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3593 msgid "Restager"
3594 msgstr "Jevištní výtvarník"
3595
3596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3597 msgid "Restorationist"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3601 msgid "Restrictions on Access Note: "
3602 msgstr "Poznámka k omezení přístupu: "
3603
3604 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3605 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:9
3606 msgid "Results %1 - %2 of about %3"
3607 msgstr "Výsledky  %1 - %2 z přibližně %3"
3608
3609 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:40
3610 msgid "Return"
3611 msgstr "Návrat"
3612
3613 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:13
3614 msgid "Return to Message List"
3615 msgstr "Zpět na seznam zpráv"
3616
3617 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:28
3618 msgid "Return to record"
3619 msgstr "Zpět k záznamu"
3620
3621 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:84
3622 msgid "Return to the Catalog"
3623 msgstr "Návrat do katalogu"
3624
3625 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3626 msgid "Reviewer"
3627 msgstr "Recenzent"
3628
3629 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3630 msgid "Reviews"
3631 msgstr "Recenze"
3632
3633 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:453
3634 msgid "Reviews &amp; More"
3635 msgstr "Recenze aj."
3636
3637 #. (attrs.title)
3638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:448
3639 msgid "Reviews and More for %1"
3640 msgstr "Recenze a další pro %1"
3641
3642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3643 msgid "Rubricator"
3644 msgstr "Rubrikátor"
3645
3646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:45
3647 msgid "SMS not enabled for this site."
3648 msgstr "Pro tuto stránku není SMS povolena"
3649
3650 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:86
3652 msgid "Saturday: %1 - %2"
3653 msgstr "Sobota: %1 - %2"
3654
3655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:84
3656 msgid "Saturday: closed"
3657 msgstr "Sobota: zavřeno"
3658
3659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:269 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:138
3660 msgid "Save"
3661 msgstr "Uložit"
3662
3663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:207
3664 msgid "Save Changes"
3665 msgstr "Uložit změny"
3666
3667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:398
3668 msgid "Save Notes"
3669 msgstr "Uložit poznámky"
3670
3671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:268
3672 msgid "Save changes to name or description?"
3673 msgstr "Uložit změny názvu nebo popisu?"
3674
3675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:76
3676 msgid "Saved Lists"
3677 msgstr "Uložené seznamy"
3678
3679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:40
3680 msgid "Saved Searches"
3681 msgstr "Uložená vyhledávání"
3682
3683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3684 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
3685 msgstr "Poznámka k měřítku grafických materiálů: "
3686
3687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3688 msgid "Scenarist"
3689 msgstr "Scénárista"
3690
3691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3692 msgid "Scientific advisor"
3693 msgstr "Vědecký poradce"
3694
3695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3696 msgid "Screenwriter"
3697 msgstr "Scénárista"
3698
3699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3700 msgid "Scribe"
3701 msgstr "Opisovač"
3702
3703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3704 msgid "Sculptor"
3705 msgstr "Sochař"
3706
3707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:83
3708 msgid "Search"
3709 msgstr "Hledat"
3710
3711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
3712 msgid "Search Filter"
3713 msgstr "Vyhledávací filtr"
3714
3715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:49
3716 msgid "Search Filters"
3717 msgstr "Filtry pro vyhledávání"
3718
3719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:48
3720 msgid "Search Hits Help"
3721 msgstr "Nápověda k vyhledaným záznamům"
3722
3723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:89
3724 msgid "Search In Progress"
3725 msgstr "Probíhá vyhledávání"
3726
3727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:15
3728 msgid "Search Input"
3729 msgstr "Údaje pro vyhledávání"
3730
3731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3732 msgid "Search Library"
3733 msgstr "Vyhledávat v knihovně"
3734
3735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:22
3736 msgid "Search Library:"
3737 msgstr "Prohledat knihovnu:"
3738
3739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
3740 msgid "Search Results"
3741 msgstr "Výsledky vyhledávání"
3742
3743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:55
3744 msgid "Search Results List"
3745 msgstr "Seznam výsledků vyhledávání"
3746
3747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:53
3748 msgid "Search Results facets"
3749 msgstr "Fasety výsledků vyhledávání"
3750
3751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:46
3752 msgid "Search Results filters"
3753 msgstr "Filtry výsledků vyhledávání"
3754
3755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1
3756 msgid "Search Results: "
3757 msgstr "Výsledky vyhledávání: "
3758
3759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3760 msgid "Search and History Preferences"
3761 msgstr "Hledání a historie"
3762
3763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:99
3764 msgid "Search date"
3765 msgstr "Datum vyhledávání"
3766
3767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/series.tt2:47
3768 msgid "Search for related items by series"
3769 msgstr "Hledat podobné exempláře podle edice"
3770
3771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:104
3772 msgid "Search for related items by subject"
3773 msgstr "Hledat podobné exempláře podle tématu"
3774
3775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:36
3776 msgid "Search hits per page"
3777 msgstr "Počet výsledků na stránku"
3778
3779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:41
3780 msgid "Search in progress icon"
3781 msgstr "Ikona \"Probíhá vyhledávání\""
3782
3783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:97
3784 msgid "Search only within the chosen list"
3785 msgstr "Hledat  pouze ve vybraném seznamu"
3786
3787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:42
3788 msgid "Search phrase match strictness"
3789 msgstr "Přesnost shody hledané fráze"
3790
3791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:62
3792 msgid "Search result number"
3793 msgstr "Číslo výsledků vyhledávání"
3794
3795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:1
3796 msgid "Search sorting"
3797 msgstr "Třídění vyhledávání"
3798
3799 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:48
3800 msgid "Search term"
3801 msgstr "Vyhledávací termín"
3802
3803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:27
3804 msgid "Search the Catalog"
3805 msgstr "Hledat v katalogu"
3806
3807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:21
3808 msgid "Search:"
3809 msgstr "Hledat:"
3810
3811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:36
3812 msgid "Search: "