Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 10:59+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-09-16 05:26+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-17 06:11+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Pozor: Zvolené uživatelské jméno pravděpodobně používá jiný "
31 "čtenář.  \n"
32 "                Uživatelské jméno můžete zvolit během dokončení registrace v "
33 "knihovně, \n"
34 "                nebo si je můžete po ukončení registrace změnit sami v "
35 "online katalogu.\n"
36 "                "
37
38 #. (pubdate_clean)
39 #. (copyright_clean)
40 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:145
41 msgid " (%1)"
42 msgstr " (%1)"
43
44 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
45 msgid " / "
46 msgstr " / "
47
48 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:129
49 msgid " edit"
50 msgstr " editovat"
51
52 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
53 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
54 msgid ""
55 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
56 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
57 "username."
58 msgstr ""
59 "\"%1\" není platné uživatelské jméno. Uživatelská jména nejsmějí obsahovat "
60 "mezery ani vypadat jako čárové kódy, případně mohou mít další omezení. "
61 "Prosím, zkuste použít jiné uživatelské jméno."
62
63 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
64 msgid "$%.2f"
65 msgstr "$%.2f"
66
67 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
68 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
69 msgid "%1 %2"
70 msgstr "%1 %2"
71
72 #. (copy.label, copy_org.name)
73 #. (title, hold.hold.part.label)
74 #. (title, part.label)
75 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
76 msgid "%1 (%2)"
77 msgstr "%1 (%2)"
78
79 #. (bib_lib_name)
80 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:58
81 msgid "%1 (foreign item)"
82 msgstr "%1 (Cizí exemplář)"
83
84 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
85 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:26
86 msgid "%1 hold on %quant(%2, copy, copies)"
87 msgstr "%1 rezervací na  %quant(%2, exemplář, exemplářů)"
88
89 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
90 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
91 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
92 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
93 msgstr "%1 z %quant(%2,exemplář/e) dostupné v %3."
94
95 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
96 msgid "%m/%d/%Y"
97 msgstr "%m/%d/%Y"
98
99 #. (ou_avail, ou_name)
100 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:21
101 msgid "%quant(%1,copy,copies) at %2."
102 msgstr "%quant(%1,exemplář/e) v %2."
103
104 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
105 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:135
106 msgid ""
107 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
108 "copies)."
109 msgstr "%quant(%1,aktuální rezervace) na %quant(%2,exemplář/e celkem)."
110
111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:38
112 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
113 msgstr "&#9668; Zpět k seskupeným výsledkům"
114
115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4
116 msgid "&#9668; Search Results"
117 msgstr "&#9668; Výsledky vyhledávání"
118
119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:16
120 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
121 msgstr "&lt;&lt; Předchozí stránka"
122
123 #. (example)
124 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:166
125 msgid "(Example: %1)"
126 msgstr "(Příklad: %1)"
127
128 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:45
129 msgid "(Show preferred library)"
130 msgstr "(Zobrazit preferovanou knihovnu)"
131
132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:26
133 msgid "(Show)"
134 msgstr "(Zobrazit)"
135
136 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
137 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:48
139 msgid "(example: %1)"
140 msgstr "(příklad: %1)"
141
142 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:56
144 msgid ""
145 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
146 "end in %4.)"
147 msgstr ""
148 "(příklady: %1 pro fráze začínající termíny %2. %3 pro fráze končící %4.)"
149
150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:87
151 msgid "(fines accruing)"
152 msgstr "(narůstající pokuty)"
153
154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:59
155 msgid "(not shown)"
156 msgstr "(nezobrazeno)"
157
158 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
159 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:14
160 msgid "(page %1 of %2)"
161 msgstr "Strana %1 z  %2"
162
163 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:81
164 msgid "- All Parts -"
165 msgstr "- Všecny části -"
166
167 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:31
168 msgid "-- Actions for these items --"
169 msgstr "-- Akce pro tyto exempláře --"
170
171 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
172 msgid "-- Any --"
173 msgstr "-- Kterýkoliv --"
174
175 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
176 msgid "?"
177 msgstr "?"
178
179 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
180 msgid "A list name is required"
181 msgstr "Je požadováno jméno seznamu"
182
183 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:78
184 msgid "A registration error has occurred"
185 msgstr "Při registraci nastala chyba"
186
187 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
188 msgid "Account Creation Date"
189 msgstr "Datum vytvoření uživatelského účtu"
190
191 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
192 msgid "Account Information and Preferences"
193 msgstr "Přehled a nastavení uživatelského účtu"
194
195 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
196 msgid "Account Login"
197 msgstr "Přihlášení do uživatelkého účtu"
198
199 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
200 msgid "Account Login Form"
201 msgstr "Formulář pro přihlášení do účtu"
202
203 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
204 msgid "Account Preferences"
205 msgstr "Nastavení  uživatelského účtu"
206
207 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:50
208 msgid "Account Registration"
209 msgstr "Registrace účtu"
210
211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
212 msgid "Account Successfully Updated"
213 msgstr "Uživatelský účet byl úspěšně aktualizován"
214
215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
216 msgid "Account Summary"
217 msgstr "Osobní údaje"
218
219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
220 msgid "Account preference"
221 msgstr "Nastavení účtu"
222
223 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
224 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
225 msgstr "Poznámka k akumulaci nebo četnosti užití: "
226
227 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
228 msgid "Action Note: "
229 msgstr "Poznámka o akci "
230
231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:58
232 msgid "Actions for Items on Hold"
233 msgstr "Akce pro rezervované položky"
234
235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52
236 msgid "Actions for checked out items"
237 msgstr "Akce pro vypůjčené exempláře"
238
239 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79
240 msgid "Actions for selected holds"
241 msgstr "Akce pro vybrané rezervace"
242
243 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2038 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:67
244 msgid "Activate"
245 msgstr "Aktivovat"
246
247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2040 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:116
248 msgid "Active"
249 msgstr "Aktivní"
250
251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:144
252 msgid "Active Addresses"
253 msgstr "Aktivní adresy"
254
255 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:94
256 msgid "Active Barcode"
257 msgstr "Čárový kód platného průkazu"
258
259 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
260 msgid "Active On"
261 msgstr "Aktivovat k datu"
262
263 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
264 msgid "Active?"
265 msgstr "Aktivní?"
266
267 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
268 msgid "Actor"
269 msgstr "Účinkující"
270
271 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
272 msgid "Adapter"
273 msgstr "Autor adaptace"
274
275 #. (attrs.title)
276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
277 msgid "Add %1 to my list"
278 msgstr "Přidat  %1 do mého seznamu"
279
280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
281 msgid "Add Search Row"
282 msgstr "Přidat vyhledávací řádek"
283
284 #. (record_title)
285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
286 msgid "Add item to a list: %1"
287 msgstr "Přidat položku do seznamu: %1"
288
289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
290 msgid "Add to my list"
291 msgstr "Přidat do mého seznamu"
292
293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:92
294 msgid "Add to new list"
295 msgstr "Přidat do nového seznamu"
296
297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:149
298 msgid "Add to this list"
299 msgstr "Přidat do tohoto seznamu"
300
301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
302 msgid "Added Author"
303 msgstr "Přidaný autor"
304
305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
306 msgid "Additional Content"
307 msgstr "Doplňkový obsah"
308
309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
310 msgid "Additional Index Information"
311 msgstr "Další informace o rejstříku"
312
313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
314 msgid "Additional Physical Form available Note: "
315 msgstr "Dostupná poznámka o doplňkovém fyzickém nosiči "
316
317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:30
318 msgid "Additional Resources"
319 msgstr "Doplňkové zdroje"
320
321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
322 msgid "Additional Supplement Information"
323 msgstr "Další informace o přílohách"
324
325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
326 msgid "Additional Volume Information"
327 msgstr "Další informace o svazku"
328
329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
330 msgid "Additional search filters and navigation"
331 msgstr "Doplňkové vyhledávací filtry a navigace"
332
333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
334 msgid "Address Type"
335 msgstr "Typ adresy"
336
337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:201
338 msgid "Address changes will be verified by staff"
339 msgstr ""
340 "Změna adresy bude platná teprve po jejím potvrzení personálem knihovny"
341
342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:117
343 msgid "Addresses"
344 msgstr "Adresy"
345
346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:37
347 msgid "Adjacency"
348 msgstr "Adjacence"
349
350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:24
351 msgid "Advanced"
352 msgstr "Pokročilé"
353
354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:96
355 msgid "Advanced Hold Options"
356 msgstr "Pokročilé možnosti rezervace"
357
358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
359 msgid "Advanced Search"
360 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
361
362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
363 msgid "After"
364 msgstr "Po"
365
366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:44
367 msgid "Age Hold Protection"
368 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
369
370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
371 msgid "All Formats"
372 msgstr "Všechny nosiče"
373
374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:84
375 msgid ""
376 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
377 "Placing this hold could result in longer wait times."
378 msgstr ""
379 "Všechny volné exempláře jsou momentálně dostupné pouze mimo knihovnu, kterou "
380 "jste označila(a) pro vyzvednutí. Pokud zadáte tuto rezervaci, může její "
381 "splnění trvat velmi dlouho."
382
383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
384 msgid "Amount"
385 msgstr "Výše"
386
387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:83
388 msgid ""
389 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
390 "the issue to library staff."
391 msgstr ""
392 "Při prohlížení záznamů došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat za chvíli "
393 "nebo o problému informujte personál knihovny."
394
395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
396 msgid "Analyst"
397 msgstr "Komentátor"
398
399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:52
400 msgid "Anchored Searching"
401 msgstr "Připojené vyhledávání"
402
403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
404 msgid "And"
405 msgstr "AND"
406
407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
408 msgid "Animator"
409 msgstr "Animátor"
410
411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
412 msgid "Annotation"
413 msgstr "Anotace"
414
415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
416 msgid "Annotator"
417 msgstr "Autor rukopisných poznámek"
418
419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:47
420 msgid "Another Search"
421 msgstr "Nové hledání"
422
423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
424 msgid "Applicant"
425 msgstr "Uchazeč"
426
427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:181
428 msgid "April"
429 msgstr "Duben"
430
431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
432 msgid "Architect"
433 msgstr "Architekt"
434
435 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:29
437 msgid "Are you sure you are ready to charge %1 to your credit card?"
438 msgstr "Opravdu chcete naúčtovat %1 na vaši kreditní kartu?"
439
440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:36
441 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
442 msgstr ""
443 "Opravdu chcet prodloužit výpůjční lhůtu vybraného exempláře / exemplářů?"
444
445 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
446 msgid "Arranger"
447 msgstr "Autor aranžmá"
448
449 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
450 msgid "Art copyist"
451 msgstr "Kopírovatel umění"
452
453 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
454 msgid "Artist"
455 msgstr "Interpret"
456
457 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
458 msgid "Artistic director"
459 msgstr "Umělecký vedoucí"
460
461 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
462 msgid "Assignee"
463 msgstr "Nabyvatel autorského práva"
464
465 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
466 msgid "Associated name"
467 msgstr "Přidružené jméno"
468
469 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:111
470 msgid "At least"
471 msgstr "Minimálně"
472
473 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
474 msgid "Attributed name"
475 msgstr "Připisované jméno"
476
477 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
478 msgid "Auctioneer"
479 msgstr "Licitátor"
480
481 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
482 msgid "Audience"
483 msgstr "Čtenářské určení"
484
485 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
486 msgid "August"
487 msgstr "Srpen"
488
489 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2035 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
490 msgid "Author"
491 msgstr "Autor:"
492
493 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
494 msgid "Author Notes"
495 msgstr "Poznámky o autorovi"
496
497 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
498 msgid "Author Notes: "
499 msgstr "Poznámky autora "
500
501 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
502 msgid "Author in quotations or text abstracts"
503 msgstr "Autor  citací nebo úryvků textu"
504
505 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
506 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
507 msgstr "Autor doslovu, tiráže atd."
508
509 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
510 msgid "Author of dialog"
511 msgstr "Autor dialogů"
512
513 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
514 msgid "Author of introduction"
515 msgstr "Autor úvodu"
516
517 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
518 msgid "Author of screenplay"
519 msgstr "Autor filmového scénáře"
520
521 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:302 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
522 msgid "Author(s)"
523 msgstr "Autor/autoři"
524
525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
526 msgid "Author: A to Z"
527 msgstr "Autor: A až Z"
528
529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
530 msgid "Author: Z to A"
531 msgstr "Autor: Z až A"
532
533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
534 msgid "Authors"
535 msgstr "Autoři"
536
537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
538 msgid "Available"
539 msgstr "Volné"
540
541 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
542 msgid "Available copies"
543 msgstr "Dostupné exempláře"
544
545 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
546 msgid "Awards Note: "
547 msgstr "Poznámky k oceněním: "
548
549 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
550 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
551 msgstr "Ocenění, rezence a další doporučené čtení"
552
553 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:56
554 msgid "Back"
555 msgstr "Zpět"
556
557 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:55
558 msgid "Back to Account Summary"
559 msgstr "Zpět na přehled účtu"
560
561 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:22
562 msgid "Back to Payments History"
563 msgstr "Zpět na historii plateb"
564
565 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:24
566 msgid "Back to Record"
567 msgstr "Zpět na záznam"
568
569 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
570 msgid "Back to results"
571 msgstr "Zpět k výsledkům"
572
573 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33
574 msgid "Balance Owed"
575 msgstr "Dlužná částka"
576
577 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2004 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
578 msgid "Barcode"
579 msgstr "Čárový kód"
580
581 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
582 msgid "Barcode:"
583 msgstr "Čárový kód:"
584
585 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:22
586 msgid "Basic"
587 msgstr "Základní"
588
589 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:20
590 msgid "Basic Search"
591 msgstr "Základní vyhledávání"
592
593 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
594 msgid "Before"
595 msgstr "Před"
596
597 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
598 msgid "Between"
599 msgstr "Mezi"
600
601 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
602 msgid "Bib Call Number"
603 msgstr "Signatura bib. záznamu"
604
605 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
606 msgid "Bib Level"
607 msgstr "Bibliografická úroveň"
608
609 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
610 msgid "Bibliographic antecedent"
611 msgstr "Bibliografický předchůdce"
612
613 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
614 msgid "Bibliography, etc. Note: "
615 msgstr "Poznámka o bibliografii apod.: "
616
617 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:58
618 msgid "Billing Information"
619 msgstr "Informace o účetních transakcích"
620
621 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:129
622 msgid "Billing Type"
623 msgstr "Typ poplatku"
624
625 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
626 msgid "Binder"
627 msgstr "Knihař"
628
629 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
630 msgid "Binding Information: "
631 msgstr "Informace o vazbě: "
632
633 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
634 msgid "Binding designer"
635 msgstr "Výtvarník vazby"
636
637 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
638 msgid "Biographical Subject: "
639 msgstr "Biografiské předmětové heslo "
640
641 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
642 msgid "Biographical or Historical Data: "
643 msgstr "Bibliografické nebo historické údaje "
644
645 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
646 msgid "Blurb writer"
647 msgstr "Autor záložky"
648
649 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:70
650 msgid "Book cover"
651 msgstr "Obálka knihy"
652
653 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
654 msgid "Book designer"
655 msgstr "Knižní grafik"
656
657 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:36
658 msgid "Book jacket cover art"
659 msgstr ""
660
661 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
662 msgid "Book producer"
663 msgstr "Výrobce knih"
664
665 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
666 msgid "Bookjacket designer"
667 msgstr "Autor obálky"
668
669 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
670 msgid "Bookplate designer"
671 msgstr "Autor exlibris"
672
673 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
674 msgid "Bookseller"
675 msgstr "Knihkupec"
676
677 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
678 msgid "Boolean search operator"
679 msgstr "Booleovský operátor pro vyhledávání"
680
681 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:8
682 msgid "Bottom Link 2"
683 msgstr "Odkaz v zápatí 1"
684
685 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:10
686 msgid "Bottom Link 3"
687 msgstr "Odkaz v zápatí 3"
688
689 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
690 msgid "Bottom Link 4"
691 msgstr "Odkaz v zápatí 4"
692
693 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
694 msgid "Bottom Link 5"
695 msgstr "Odkaz v zápatí 5"
696
697 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:26
698 msgid "Browse"
699 msgstr "Procházet"
700
701 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
702 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:43
703 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
704 msgstr "Prohlížet  %1   začít s %2 v %3"
705
706 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:11
707 msgid "Browse the Catalog"
708 msgstr "Procházet katalog"
709
710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:58
711 msgid "Call Number"
712 msgstr "Signatura"
713
714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
715 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
716 msgstr "Signatur (prohlížení regálu)"
717
718 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
719 msgid "Call Number / Copy Notes"
720 msgstr "Signatura / Poznámky k exemplářům"
721
722 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:9
723 msgid "Call Number Browse"
724 msgstr "Prohlížet signatury"
725
726 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2005 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:309
727 msgid "Call number"
728 msgstr "Signatura"
729
730 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:165
731 msgid "Call number:"
732 msgstr "Signatura"
733
734 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
735 msgid "Calligrapher"
736 msgstr "Kaligraf"
737
738 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:129
739 msgid "Cancel"
740 msgstr "Storno"
741
742 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:115
743 msgid "Cancel if not filled by"
744 msgstr "Zrušit, pokud není vyplněno"
745
746 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2039
747 msgid "Cancel on"
748 msgstr "Zrušení"
749
750 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
751 msgid "Cancel unless filled by"
752 msgstr "Zrušit, pokud nebude splněno do"
753
754 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
755 msgid "Cartographer"
756 msgstr "Kartograf"
757
758 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
759 msgid "Case File Characteristics Note: "
760 msgstr "Poznámka k charakteristice spisu "
761
762 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
763 msgid "Cast"
764 msgstr "Obsazení"
765
766 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:27
767 msgid "Catalog"
768 msgstr "Katalog"
769
770 #. (ctx.page_title)
771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:14
772 msgid "Catalog - %1"
773 msgstr "Katalog  - %1"
774
775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:15
776 msgid "Catalog Browse"
777 msgstr "Prohlížení katalogu"
778
779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:106
780 msgid "Catalog Home"
781 msgstr "Domovská stránka katalogu"
782
783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
784 msgid "Catalog Search"
785 msgstr "Vyhledávání v katalogu"
786
787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:92
788 msgid "Catalog record"
789 msgstr "Katalogizační záznam"
790
791 #. (attrs.title)
792 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:68
793 msgid "Catalog record %1"
794 msgstr "Záznam katalogu %1"
795
796 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
797 msgid "Censor"
798 msgstr "Cenzor"
799
800 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
801 msgid "Change"
802 msgstr "Změnit"
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
805 msgid "Change Password"
806 msgstr "Změnit heslo"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54
809 msgid "Change Username"
810 msgstr "Změnit uživatelské jméno"
811
812 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
813 msgid "Change preferred library"
814 msgstr "Změnit preferovanou knihovnu"
815
816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
817 msgid "Character Attributes: "
818 msgstr "Atributy charekteru: "
819
820 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:13
821 msgid "Check Out History"
822 msgstr "Historie výpůjček"
823
824 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:37
825 msgid "Checked Out"
826 msgstr "Půjčeno"
827
828 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:342
829 msgid "Checked Out Before"
830 msgstr "Vypůjčeno před"
831
832 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:30
833 msgid "Checkout Date"
834 msgstr "Datum výpůjčky"
835
836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
837 msgid "Choreographer"
838 msgstr "Choreograf"
839
840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
841 msgid "Cinematographer"
842 msgstr "Kameraman"
843
844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
845 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
846 msgstr "Výpůjční pravidla zamítla tento exemplář jako nevypůjčitelný"
847
848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
849 msgid "Citation/References Note: "
850 msgstr "Poznámka k Citaci/referenci: "
851
852 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
853 msgid "City"
854 msgstr "Město / obec"
855
856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:43
857 msgid "Clear Form"
858 msgstr "Vymazat formulář"
859
860 #. ("<strong>", "</strong>")
861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:102
862 msgid "Click %1Cancel%2 to go back and (un)select other fines."
863 msgstr ""
864 "Kliknutím na %1Cancel%2 se vrátíte zpět a zrušíte výběr dalších pokut."
865
866 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
867 msgid ""
868 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
869 msgstr ""
870 "Pro rychlé vyhledání souvisejících dokumentů klikněte na ikonu složky (nebo "
871 "vhodný odkaz) v postranním panelu."
872
873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:38
874 msgid "Click to (un)select all fines"
875 msgstr "Kliknutím zadáte / zrušíte výběr všech pokut"
876
877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
878 msgid "Client"
879 msgstr "Klient"
880
881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
882 msgid "Collaborator"
883 msgstr "Spolupracovník"
884
885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
886 msgid "Collapse"
887 msgstr "Sbalit"
888
889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
890 msgid "Collector"
891 msgstr "Sběratel"
892
893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
894 msgid "Collotyper"
895 msgstr "Autor světlotisku"
896
897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
898 msgid "Colorist"
899 msgstr "Kolorista"
900
901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
902 msgid "Commentator"
903 msgstr "Autor komentáře"
904
905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
906 msgid "Commentator for written text"
907 msgstr "Autor komentáře textu"
908
909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
910 msgid "Compiler"
911 msgstr "Sestavovatel"
912
913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
914 msgid "Complainant"
915 msgstr "Žalobce"
916
917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
918 msgid "Complainant-appellant"
919 msgstr "Žalobce-apelant"
920
921 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
922 msgid "Complainant-appellee"
923 msgstr "Žalobce- odpůrce"
924
925 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
926 msgid "Composer"
927 msgstr "Skladatel"
928
929 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
930 msgid "Compositor"
931 msgstr "Sazeč"
932
933 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
934 msgid "Conceptor"
935 msgstr "Autor koncepce"
936
937 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
938 msgid "Conductor"
939 msgstr "Dirigent"
940
941 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
942 msgid "Conservator"
943 msgstr "Restaurátor"
944
945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
946 msgid "Consultant"
947 msgstr "Konzultant"
948
949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
950 msgid "Consultant to a project"
951 msgstr "Konzultant projektu"
952
953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
954 msgid "Contact information"
955 msgstr "Kontaktní údaje"
956
957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
958 msgid "Contains"
959 msgstr "Obsahuje"
960
961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
962 msgid "Contains phrase"
963 msgstr "Obsahuje frázi"
964
965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:75
966 msgid "Content"
967 msgstr "Obsah"
968
969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
970 msgid "Content descriptions"
971 msgstr "Popisy obsahu"
972
973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
974 msgid "Contestant"
975 msgstr "Odpůrce"
976
977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
978 msgid "Contestant-appellant"
979 msgstr "Odpůrce v odvolacím řízení"
980
981 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
982 msgid "Contestant-appellee"
983 msgstr "Odpůrce odvolatele"
984
985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
986 msgid "Contestee"
987 msgstr "Obhájce"
988
989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
990 msgid "Contestee-appellant"
991 msgstr "Obhájce jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
992
993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
994 msgid "Contestee-appellee"
995 msgstr "Obhájce jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
996
997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:131
998 msgid "Continue"
999 msgstr "Pokračovat"
1000
1001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1002 msgid "Contractor"
1003 msgstr "Smluvní partner"
1004
1005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1006 msgid "Contributor"
1007 msgstr "Přispěvatel"
1008
1009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1010 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1011 msgstr "Identifikační poznámka k exempláři a verzi: "
1012
1013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
1014 msgid "Copy hold"
1015 msgstr "Rezervace exempláře"
1016
1017 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:22
1019 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1020 msgstr "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1021
1022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1023 msgid "Copyright claimant"
1024 msgstr "Nárokovatel copyrightu"
1025
1026 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1027 msgid "Copyright holder"
1028 msgstr "Nositel autorského práva"
1029
1030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:280
1031 msgid "Copyright:"
1032 msgstr "Copyright:"
1033
1034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1035 msgid "Corrector"
1036 msgstr "Korektor"
1037
1038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1039 msgid "Correspondent"
1040 msgstr "Korespondent"
1041
1042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1043 msgid "Costume designer"
1044 msgstr "Návrhář kostýmů"
1045
1046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
1047 msgid "Country"
1048 msgstr "Země"
1049
1050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1051 msgid "County"
1052 msgstr "Okres"
1053
1054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1055 msgid "Cover designer"
1056 msgstr "Výtvarník ochranného obalu"
1057
1058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
1059 msgid "Create Date"
1060 msgstr "Datum vytvoření"
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1063 msgid "Create New List"
1064 msgstr "Vytvořit nový seznam"
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1067 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1068 msgstr "Poznámka ke kreditům tvorby / produkce: "
1069
1070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1071 msgid "Creator"
1072 msgstr "Tvůrce"
1073
1074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:148
1075 msgid "Credit Card #"
1076 msgstr "Credit Card #"
1077
1078 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:145
1079 msgid "Credit Card Information"
1080 msgstr "Informace o kreditní kartě"
1081
1082 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1083 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1084 msgstr "Poznámka ke kumulativnímu indexu / pomůckám pro  nalezení: "
1085
1086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1087 msgid "Curator"
1088 msgstr "Kurátor"
1089
1090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1091 msgid "Current Email"
1092 msgstr "Aktuální e-mail"
1093
1094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:5
1095 msgid "Current Items Checked Out"
1096 msgstr "Vypůjčené exempláře"
1097
1098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:24
1099 msgid "Current Items on Hold"
1100 msgstr "Rezervované exempláře"
1101
1102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1103 msgid "Current Password"
1104 msgstr "Současné heslo"
1105
1106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1107 msgid "Current Username"
1108 msgstr "současné uživatelské jméno"
1109
1110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:133
1111 msgid "Current holds"
1112 msgstr "Rezervace"
1113
1114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1115 msgid "Dancer"
1116 msgstr "Tanečník"
1117
1118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1119 msgid "Data Quality Note: "
1120 msgstr "Poznámka ke kvalitě údajů: "
1121
1122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1123 msgid "Data contributor"
1124 msgstr "Přispěvatel k údajům"
1125
1126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1127 msgid "Data manager"
1128 msgstr "Správce dat"
1129
1130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:65
1131 msgid "Date Fulfilled"
1132 msgstr "Datum splnění"
1133
1134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:32
1135 msgid "Date Returned"
1136 msgstr "Vráceno dne"
1137
1138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1139 msgid "Date of Birth"
1140 msgstr "Datum narození"
1141
1142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1143 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1144 msgstr "Poznámka k datu /času a místě události "
1145
1146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1147 msgid "Date: Newest to Oldest"
1148 msgstr "Datum: od nejnovějšího po nejstarší"
1149
1150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1151 msgid "Date: Oldest to Newest"
1152 msgstr "Datum: od nejstaršího po nejnovější"
1153
1154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:27
1155 msgid "Day Phone"
1156 msgstr "Telefonní číslo přes den"
1157
1158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:189
1159 msgid "December"
1160 msgstr "Prosinec"
1161
1162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1163 msgid "Dedicatee"
1164 msgstr "Dedikant"
1165
1166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1167 msgid "Dedicator"
1168 msgstr "Dedikující"
1169
1170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:112
1171 msgid "Default Font Size"
1172 msgstr "Standardní velikost písma"
1173
1174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:50
1175 msgid "Default List"
1176 msgstr "Výchozí seznam"
1177
1178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1179 msgid "Default Mobile Carrier"
1180 msgstr "Standardní mobilní operátor"
1181
1182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1183 msgid "Default Mobile Number"
1184 msgstr "Přednastavené číslo mobilního telefonu"
1185
1186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1187 msgid "Default Phone Number"
1188 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
1189
1190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1191 msgid "Defendant"
1192 msgstr "Obžalovaný"
1193
1194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1195 msgid "Defendant-appellant"
1196 msgstr "Obžalovaný jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1197
1198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1199 msgid "Defendant-appellee"
1200 msgstr "Obžalovaný jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1201
1202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1203 msgid "Degree grantor"
1204 msgstr "Udělovatel akademické hodnosti"
1205
1206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:171
1207 msgid "Delete List"
1208 msgstr "Smazat seznam"
1209
1210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1211 msgid "Delineator"
1212 msgstr "Kreslič"
1213
1214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1215 msgid "Depicted"
1216 msgstr "Vyobrazený"
1217
1218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1219 msgid "Depositor"
1220 msgstr "Skladník"
1221
1222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:273
1223 msgid "Description:"
1224 msgstr "Popis:"
1225
1226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1227 msgid "Designer"
1228 msgstr "Výtvarník"
1229
1230 #. (alternative_link)
1231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:95
1232 msgid "Did you mean %1?"
1233 msgstr "Měli jste na mysli %1?"
1234
1235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1236 msgid "Director"
1237 msgstr "Režisér"
1238
1239 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:198
1240 msgid "Discard Pending Address"
1241 msgstr "Zrušit nevyřízenou adresu"
1242
1243 #. (attrs.title)
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:87
1245 msgid "Display record details for \"%1\""
1246 msgstr "Zobrazit detalily záznamu  \"%1\""
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1249 msgid "Dissertant"
1250 msgstr "Autor diplomové práce nebo disertace"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1253 msgid "Dissertation Note: "
1254 msgstr "Poznámka o disertaci: "
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1257 msgid "Distribution place"
1258 msgstr "Místo distribuce"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1261 msgid "Distributor"
1262 msgstr "Distributor"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:252 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:207
1265 msgid "Distributor:"
1266 msgstr "Distributor:"
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1269 msgid "Do not show this warning again."
1270 msgstr "Toto varování již znovu nezobrazovat"
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:166
1273 msgid "Do you really want to delete this list?"
1274 msgstr "Opravdu chcete smazat tento seznam?"
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1277 msgid "Does not contain"
1278 msgstr "Neobsahuje"
1279
1280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1281 msgid "Donor"
1282 msgstr "Dárce"
1283
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:179
1285 msgid "Download CSV"
1286 msgstr "Stáhnout CSV"
1287
1288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1289 msgid "Draftsman"
1290 msgstr "Autor návrhu"
1291
1292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1293 msgid "Dubious author"
1294 msgstr "Domnělý autora"
1295
1296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2003 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:51
1297 msgid "Due Date"
1298 msgstr "K vrácení dne"
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1301 msgid "Earlier"
1302 msgstr "Dříve"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1305 msgid "Earlier issues"
1306 msgstr "Drívější vydání"
1307
1308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:316
1309 msgid "Edit"
1310 msgstr "Editovat"
1311
1312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:157
1313 msgid "Edit Address"
1314 msgstr "Upravit adresu"
1315
1316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1317 msgid "Edit Email Address"
1318 msgstr "Upravit e-mailovou adresu"
1319
1320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1321 msgid "Edit Hold"
1322 msgstr "Upravit rezervaci"
1323
1324 #. (attrs.title)
1325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:206
1326 msgid "Edit hold for item %1"
1327 msgstr "Upravit rezervaci exempláře %1"
1328
1329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1330 msgid "Editing Hold"
1331 msgstr "Edituji rezervaci"
1332
1333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:255
1334 msgid "Edition:"
1335 msgstr "Vydání:"
1336
1337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1338 msgid "Editor"
1339 msgstr "Editor"
1340
1341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1342 msgid "Electrician"
1343 msgstr "Elektrotechnik"
1344
1345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:289
1346 msgid "Electronic resource"
1347 msgstr "Elektronický zdroj"
1348
1349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:92
1350 msgid "Electronic resources"
1351 msgstr "Elektronické zdroje"
1352
1353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1354 msgid "Electrotyper"
1355 msgstr "Galvanotypér"
1356
1357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:74
1358 msgid "Email"
1359 msgstr "E-mail"
1360
1361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1362 msgid "Email Address"
1363 msgstr "E-mailová adresa"
1364
1365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:138
1366 msgid "Email Address:"
1367 msgstr "Emailová adresa:"
1368
1369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1370 msgid "Email address associated with the account:"
1371 msgstr "E-mailová adresa spojená s kontem:"
1372
1373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1374 msgid "Email address: "
1375 msgstr "E-mailová adresa: "
1376
1377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:95
1378 msgid "Enabled"
1379 msgstr "Aktivováno"
1380
1381 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1382 msgid "Engineer"
1383 msgstr "Inženýr"
1384
1385 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1386 msgid "Engraver"
1387 msgstr "Rytec"
1388
1389 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1390 msgid ""
1391 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1392 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1393 msgstr ""
1394 "Zkontrolujte, jestli Váš účet má platnou e-mailovou adresu, abychom Vám "
1395 "mohli posílat oznámení o dostupných rezervacích, výpůjčkách u kterých se "
1396 "blíží konec vypůjční lhůty nebo výpůjčkách s uplynulou lhůtou."
1397
1398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69
1399 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1400 msgstr "Zadejte datum ve formátu MM/DD/RRRR"
1401
1402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:18
1403 msgid "Enter search query:"
1404 msgstr "Zadejte dotaz pro vyhledávání"
1405
1406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1407 msgid "Enter the name of the new list:"
1408 msgstr "Zadejte prosím název nového seznamu"
1409
1410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1411 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1412 msgstr "Poznámka k informaci o entitách a atributech: "
1413
1414 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47
1416 msgid "Error creating receipt: %1"
1417 msgstr "Během vytváření potvrzení %1 došlo k chybě"
1418
1419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1420 msgid "Error preparing receipt:"
1421 msgstr "Během vytváření potvrzení došlo k chybě:"
1422
1423 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
1425 msgid "Error preparing receipt: %1"
1426 msgstr "Během přípravy potvrzení %1 došlo k chybě."
1427
1428 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1429 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:14
1430 msgid "Error printing record: %1"
1431 msgstr "Během tisku záznamu %1 došlo k chybě."
1432
1433 #. (hwait)
1434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1435 msgid "Estimated wait: %quant(%1,day,days)"
1436 msgstr "Odhadovaná doba čekání: %quant(%1,day,days)"
1437
1438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1439 msgid "Etcher"
1440 msgstr "Leptař"
1441
1442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:33
1443 msgid "Evening Phone"
1444 msgstr "Telefonní číslo večer"
1445
1446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1447 msgid "Event place"
1448 msgstr "Místo události"
1449
1450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:29
1451 msgid "Evergreen"
1452 msgstr "Evergreen"
1453
1454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1455 msgid "Evergreen Logo"
1456 msgstr "Logo Evergreenu"
1457
1458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:16
1459 msgid "Evergreen OpenSearch"
1460 msgstr "Evergreen OpenSearch"
1461
1462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
1463 msgid "Example: 0026626051"
1464 msgstr "Příklad: 0026626051"
1465
1466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
1467 msgid "Excerpt"
1468 msgstr "Separát"
1469
1470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1471 msgid "Exhibitions Note: "
1472 msgstr "Poznámky o výstavách "
1473
1474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1475 msgid "Expand"
1476 msgstr "Rozbalit"
1477
1478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1479 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1480 msgstr ""
1481 "Rozšířit také na zobrazení výsledků, které neodpovídají tomuto termínu"
1482
1483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1484 msgid "Expert"
1485 msgstr "Odborník"
1486
1487 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1488 msgid "Expert Search"
1489 msgstr "Expertní vyhledávání"
1490
1491 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:169
1492 msgid "Expiration Month"
1493 msgstr "Měsíc expirace"
1494
1495 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:194
1496 msgid "Expiration Year"
1497 msgstr "Vyprší v roce"
1498
1499 #. (date.format(ctx.parse_datetime(ahr.shelf_expire_time), DATE_FORMAT))
1500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1501 msgid "Expires %1"
1502 msgstr "Vyprší:  %1"
1503
1504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1505 msgid "Export List"
1506 msgstr "Exportovat seznam"
1507
1508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1509 msgid "Export to RefWorks"
1510 msgstr "Exportovat do RefWorks"
1511
1512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1513 msgid "FAQs"
1514 msgstr "Časté dotazy"
1515
1516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1517 msgid "Facsimilist"
1518 msgstr "Autor faksimile"
1519
1520 #. (ctx.failed_renewals)
1521 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:31
1522 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1523 msgstr "Počet neprodloužených výpůjček:  %1"
1524
1525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:179
1526 msgid "February"
1527 msgstr "Únor"
1528
1529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1530 msgid "Fewer"
1531 msgstr "Méně"
1532
1533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1534 msgid "Field director"
1535 msgstr "Filmový režisér"
1536
1537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:6
1538 msgid "Field:"
1539 msgstr "Pole:"
1540
1541 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1542 msgid "Film editor"
1543 msgstr "Střihač"
1544
1545 #. (locname)
1546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:105
1547 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1548 msgstr "Najít exemplář v umístění \" %1\"."
1549
1550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:55
1551 msgid "Fines"
1552 msgstr "Pokuty"
1553
1554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1555 msgid "Fines:"
1556 msgstr "Pokuty:"
1557
1558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1559 msgid "First Name"
1560 msgstr "Jméno"
1561
1562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1563 msgid "First party"
1564 msgstr "První strana"
1565
1566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1567 msgid "Forger"
1568 msgstr "Padělatel"
1569
1570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:35
1571 msgid "Forgot your password?"
1572 msgstr "Zapomněli jste heslo?"
1573
1574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2036 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:311
1575 msgid "Format"
1576 msgstr "Nosič"
1577
1578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
1579 msgid "Format:"
1580 msgstr "Nosič:"
1581
1582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:39
1583 msgid "Format: "
1584 msgstr "Formát: "
1585
1586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1587 msgid "Formatted Contents Note: "
1588 msgstr "Poznámka k formátovanému obsahu: "
1589
1590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1591 msgid "Former Title Complexity Note: "
1592 msgstr "Poznámka ke komplexnosti dříve uvedeného  názvu: "
1593
1594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1595 msgid "Former owner"
1596 msgstr "Předchozí vlastník"
1597
1598 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
1600 msgid "Friday: %1 - %2"
1601 msgstr "Pátek: %1 - %2"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
1604 msgid "Friday: closed"
1605 msgstr "Pátek: zavřeno"
1606
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1608 msgid "Funder"
1609 msgstr "Investor"
1610
1611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1612 msgid "Funding Information Note: "
1613 msgstr "Poznámka k informacím o financování "
1614
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1616 msgid "General Note: "
1617 msgstr "Všeobecná poznámka "
1618
1619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1620 msgid "Genre: "
1621 msgstr "Žánr: "
1622
1623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1624 msgid "Geographic Coverage Note: "
1625 msgstr "Poznámka o geografickém pokrytí "
1626
1627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1628 msgid "Geographic Setting: "
1629 msgstr "Geografické nastavení "
1630
1631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1632 msgid "Geographic information specialist"
1633 msgstr "Specialista na zeměpisné informace"
1634
1635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43
1636 msgid "Go"
1637 msgstr "Vyhledat"
1638
1639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:177
1640 msgid "Go Back"
1641 msgstr "Přejít zpět"
1642
1643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:28
1644 msgid "Go back to try again or to cancel this payment attempt."
1645 msgstr "Vrátit se zpět nebo zrušit tento pokus o platbu"
1646
1647 #. (rec_attrs.title)
1648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:37
1649 msgid "Go to record %1"
1650 msgstr "Přejít na záznam  %1"
1651
1652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:51
1653 msgid "Go to..."
1654 msgstr "Přejít na..."
1655
1656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
1657 msgid "Google Preview"
1658 msgstr "Náhled Knih Google"
1659
1660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1661 msgid "Graphic technician"
1662 msgstr "Grafický technik"
1663
1664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:86
1665 msgid "Group Formats and Editions"
1666 msgstr "Seskupit nosiče a vydání"
1667
1668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:232
1669 msgid "HTML View"
1670 msgstr "Zobrazit HTML"
1671
1672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:162
1673 msgid "Hide"
1674 msgstr "Skrýt"
1675
1676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
1677 msgid "Hide items in list"
1678 msgstr "Skrýt položku seznamu"
1679
1680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
1681 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
1682 msgstr ""
1683 "Nápověda: použijte všechny číslice Vašeho telefonního čísla bez mezer nebo "
1684 "čárek"
1685
1686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:9
1687 msgid "History of Checked Out Items"
1688 msgstr "Historie výpůjček"
1689
1690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:50
1691 msgid "History of Items Checked Out"
1692 msgstr "Historie vypůjčených exemplářů"
1693
1694 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:56
1695 msgid "History of items on hold"
1696 msgstr "Historie rezervovaných exemplářů"
1697
1698 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
1699 msgid "Hold Placement"
1700 msgstr "Zadání rezervace"
1701
1702 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
1703 msgid "Hold not found"
1704 msgstr "Rezervace nenalezena"
1705
1706 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1707 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
1708 msgstr "Rezervační pravidla zamítla tento exemplář jako nerezervovatelný"
1709
1710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:77
1711 msgid "Hold was not successfully placed"
1712 msgstr "Rezervace nebyla odeslána"
1713
1714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
1715 msgid "Hold was successfully placed"
1716 msgstr "Rezervace byla úspěšně odeslána"
1717
1718 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1719 msgid "Holdable?"
1720 msgstr "Lze rezervovat?"
1721
1722 #. (serial.location)
1723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
1724 msgid "Holdings summary (%1)"
1725 msgstr "Přehled exwmplářů (%1)"
1726
1727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1728 msgid "Holds"
1729 msgstr "Rezervace"
1730
1731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:78
1732 msgid "Holds Help"
1733 msgstr "Nápověda k rezervacím"
1734
1735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:18
1736 msgid "Holds History"
1737 msgstr "Historie rezervací"
1738
1739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
1740 msgid "Home"
1741 msgstr "Domů"
1742
1743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:103
1744 msgid "Home Library"
1745 msgstr "Domovská knihovna"
1746
1747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1748 msgid "Honoree"
1749 msgstr "Poctěná osoba"
1750
1751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1752 msgid "Host"
1753 msgstr "Konferenciér"
1754
1755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:343
1756 msgid "I have checked this item out before"
1757 msgstr "Tuto knihovní jednotku jsem si vypůjčil(a) již dříve"
1758
1759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:9
1760 msgid "ISBN"
1761 msgstr "ISBN"
1762
1763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:222
1764 msgid "ISBN:"
1765 msgstr "ISBN:"
1766
1767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:10
1768 msgid "ISSN"
1769 msgstr "ISSN"
1770
1771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:230
1772 msgid "ISSN:"
1773 msgstr "ISSN:"
1774
1775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:18
1776 msgid "Identifier"
1777 msgstr "Identifikátor"
1778
1779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:47
1780 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
1781 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný formát"
1782
1783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:67
1784 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
1785 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný jazyk"
1786
1787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
1788 msgid "If suspended, activate on"
1789 msgstr "Při pozastavení aktivovat dne"
1790
1791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
1792 msgid ""
1793 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
1794 "your phone number. Example: 0926"
1795 msgstr ""
1796 "Pokud se zde přihlašujte poprvé, zadejt prosím poslední čtyři číslice Vašeho "
1797 "telefonu. Např. 0926"
1798
1799 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
1800 msgid ""
1801 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
1802 "selector at the right of the search bar"
1803 msgstr ""
1804 "Pokud jste nenalezli, co jste hledali, zkuste rozšířit vyhledávací možnosti "
1805 "pomocí nástrojů napravo od vyhledávacího pole (např. na všechny formáty, "
1806 "všechny knihovny apod.)."
1807
1808 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1809 msgid "Illuminator"
1810 msgstr "Iluminátor"
1811
1812 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1813 msgid "Illustrator"
1814 msgstr "Ilustrátor"
1815
1816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:29
1817 msgid "Image of item"
1818 msgstr "Zobrazení exempláře"
1819
1820 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1821 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
1822 msgstr "Poznámka k přímému zdroji akvizice "
1823
1824 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
1825 msgid ""
1826 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
1827 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
1828 msgstr ""
1829 "Důležité upozornění! Abyste mohli nárokovat vrácení peněz za ztracený "
1830 "exemplář, je nutné předložit vytištěné potvrzení (toto ustanovení neumožňuje "
1831 "výjimky)."
1832
1833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1834 msgid "In Transit"
1835 msgstr "V přepravě"
1836
1837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
1838 msgid "Incomplete"
1839 msgstr "Neúplné"
1840
1841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
1842 msgid "Indexes"
1843 msgstr "Rejstříky"
1844
1845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1846 msgid "Information About Documentation Note: "
1847 msgstr "Poznámka k informacím o dokumentaci: "
1848
1849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1850 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
1851 msgstr "Informace týkající se statutu copyrightu: "
1852
1853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:126
1854 msgid "Initial Amount Owed"
1855 msgstr "Počáteční dlužná částka"
1856
1857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1858 msgid "Inscriber"
1859 msgstr "Autor věnování"
1860
1861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1862 msgid "Instrumentalist"
1863 msgstr "Instrumentalista"
1864
1865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1866 msgid "Interviewee"
1867 msgstr "Dotazovaný"
1868
1869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1870 msgid "Interviewer"
1871 msgstr "Tazatel"
1872
1873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1874 msgid "Inventor"
1875 msgstr "Vynálezce"
1876
1877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
1878 msgid "Is"
1879 msgstr "Je"
1880
1881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:33
1882 msgid "Issue Label"
1883 msgstr "Označení čísla"
1884
1885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
1886 msgid "Issue hold"
1887 msgstr "Rezervace čísla časopisu"
1888
1889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
1890 msgid "Issues Held"
1891 msgstr "Dostupná čísla"
1892
1893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1894 msgid "Issuing Body Note: "
1895 msgstr "Poznámka k vydavatelskému subjektu: "
1896
1897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:15
1898 msgid "Item Barcode"
1899 msgstr "Čárový kód exempláře"
1900
1901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
1902 msgid "Item Form"
1903 msgstr "Forma popisné jednotky"
1904
1905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:82
1906 msgid "Item Selected"
1907 msgstr "Položka vybrána"
1908
1909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
1910 msgid "Item Type"
1911 msgstr "Typ exempláře"
1912
1913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:37
1914 msgid "Item details and Actions"
1915 msgstr "Detaily exempláře a akce"
1916
1917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1918 msgid "Items Checked Out"
1919 msgstr "Vypůjčené exempláře"
1920
1921 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
1922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:42
1923 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
1924 msgstr "Vypůjčené exempláře (%1)"
1925
1926 #. (ctx.user_stats.holds.total)
1927 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:51
1928 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
1929 msgstr "Rezervované exempláře (%1)"
1930
1931 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:24
1932 msgid "Items Ready for Pickup"
1933 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí"
1934
1935 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1936 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
1937 msgstr "Exempláře z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
1938
1939 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:15
1940 msgid "Items on Hold"
1941 msgstr "Rezervace"
1942
1943 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
1944 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:60
1945 msgid "Items ready for pickup (%1)"
1946 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí (%1)"
1947
1948 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:178
1949 msgid "January"
1950 msgstr "Leden"
1951
1952 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1953 msgid "Journal Title"
1954 msgstr "Název časopisu"
1955
1956 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:184
1957 msgid "July"
1958 msgstr "Červenec"
1959
1960 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:183
1961 msgid "June"
1962 msgstr "Červen"
1963
1964 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:70
1965 msgid "Keep history of checked out items?"
1966 msgstr "Uchovat historii výpůjček?"
1967
1968 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:80
1969 msgid "Keep history of holds?"
1970 msgstr "Uchovat historii rezervací?"
1971
1972 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1973 msgid "Keyword"
1974 msgstr "Klíčové slovo"
1975
1976 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:32
1977 msgid "Keyword Search Tips"
1978 msgstr "Tipy pro hledání podle klíčových slov"
1979
1980 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
1981 msgid "LCCN"
1982 msgstr "LCCN"
1983
1984 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1985 msgid "Laboratory"
1986 msgstr "Laboratoř"
1987
1988 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1989 msgid "Laboratory director"
1990 msgstr "Vedoucí laboratoře"
1991
1992 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1993 msgid "Landscape architect"
1994 msgstr "Krajinářský architekt"
1995
1996 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
1997 msgid "Language"
1998 msgstr "Jazyk:"
1999
2000 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2001 msgid "Language Note: "
2002 msgstr "Poznámka k jazyku: "
2003
2004 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2005 msgid "Language:"
2006 msgstr "Jazyk:"
2007
2008 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:116
2009 msgid "Large Font"
2010 msgstr "Velké písmo"
2011
2012 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2013 msgid "Last Name"
2014 msgstr "Příjmení"
2015
2016 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:125
2017 msgid "Last Payment Time"
2018 msgstr "Čas platby"
2019
2020 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2021 msgid "Later"
2022 msgstr "Pozdější"
2023
2024 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2025 msgid "Later issues"
2026 msgstr "Pozdější čísla"
2027
2028 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2029 msgid "Lead"
2030 msgstr "Herec hrající hlavní roli"
2031
2032 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2033 msgid "Lender"
2034 msgstr "Půjčovatel"
2035
2036 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2037 msgid "Libelant"
2038 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu)"
2039
2040 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2041 msgid "Libelant-appellant"
2042 msgstr "Odvolávající se žalobce (v církevním nebo námořním právu )"
2043
2044 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2045 msgid "Libelant-appellee"
2046 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu ) jako odpůrce odvolatele"
2047
2048 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2049 msgid "Libelee"
2050 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu)"
2051
2052 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2053 msgid "Libelee-appellant"
2054 msgstr ""
2055 "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odolávající se strana"
2056
2057 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2058 msgid "Libelee-appellee"
2059 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odpůrce odvolatele"
2060
2061 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:307
2062 msgid "Library"
2063 msgstr "Knihovna"
2064
2065 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2066 msgid "Library Card Number or Username"
2067 msgstr "Číslo průkazu nebo uživatelské jméno"
2068
2069 #. (ctx.library.name)
2070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2071 msgid "Library details: %1"
2072 msgstr "Informace o knihovně: %1"
2073
2074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2075 msgid "Library system password reset request form"
2076 msgstr "Formulář žádosti o přenastavení hesla knihovního systému"
2077
2078 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2079 msgid "Library web site"
2080 msgstr "Webová stránka knihovny"
2081
2082 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:55
2083 msgid "Library: "
2084 msgstr "Knihovna: "
2085
2086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2087 msgid "Librettist"
2088 msgstr "Autor libreta"
2089
2090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2091 msgid "Licensee"
2092 msgstr "Původní nositel práv"
2093
2094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2095 msgid "Licensor"
2096 msgstr "Udělovatel povolení"
2097
2098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2099 msgid "Lighting designer"
2100 msgstr "Výtvarník osvětlení"
2101
2102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:75
2103 msgid "Limit to Available"
2104 msgstr "Omezit na dostupné"
2105
2106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:78
2107 msgid "Limit to available items"
2108 msgstr "Omezit na dostupné exempláře"
2109
2110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2111 msgid "Limit to results matching this term"
2112 msgstr "Zúžit na výsledky odpovídající tomuto termínu"
2113
2114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2115 msgid "Link 1"
2116 msgstr "Odkaz 1"
2117
2118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2119 msgid "Link 2"
2120 msgstr "Odkaz 2"
2121
2122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2123 msgid "Link 3"
2124 msgstr "Odkaz 3"
2125
2126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2127 msgid "Link 4"
2128 msgstr "Odkaz 4"
2129
2130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2131 msgid "Link 5"
2132 msgstr "Odkaz 5"
2133
2134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2135 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2136 msgstr "Poznámka ke komplexnosti odkazovaného záznamu: "
2137
2138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2139 msgid "List Contents"
2140 msgstr "Vypsat obsahy"
2141
2142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2143 msgid "List Items Help"
2144 msgstr "Nápověda k seznamu položek"
2145
2146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2147 msgid "List Preferences"
2148 msgstr "Předvolby seznamu"
2149
2150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2151 msgid "List all holds"
2152 msgstr "Vypsat všechny rezervace"
2153
2154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:63
2155 msgid "List description (optional):"
2156 msgstr "Vypsat popis (volitelné)"
2157
2158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2159 msgid "List items per page"
2160 msgstr "Počet položek seznamu na stránku"
2161
2162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:61
2163 msgid "List of Transactions"
2164 msgstr "Seznam platebních transakcí"
2165
2166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2167 msgid "Lists per page"
2168 msgstr "Počet seznamů na stránku"
2169
2170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2171 msgid "Literary Form"
2172 msgstr "Literární žánr"
2173
2174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2175 msgid "Lithographer"
2176 msgstr "Litograf"
2177
2178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:13
2179 msgid "Loading..."
2180 msgstr "Načítá se ..."
2181
2182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:305 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:28
2183 msgid "Local Call Number"
2184 msgstr "Lokální signatura"
2185
2186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:213
2187 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2188 msgstr "Vyhledat shody Z39.50"
2189
2190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:35
2191 msgid "Location"
2192 msgstr "Umístění"
2193
2194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2195 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2196 msgstr "Poznámka o umístění originálů / důplikátů: "
2197
2198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2199 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2200 msgstr "Poznámka o umístění ostatních archivních materiálů: "
2201
2202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:50
2203 msgid "Log in"
2204 msgstr "Přihlášení"
2205
2206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2207 msgid "Log in to My Account"
2208 msgstr "Přihlásit do mého účtu"
2209
2210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2211 msgid "Log in to Your Account"
2212 msgstr "Přihlášení do vašeho účtu"
2213
2214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2215 msgid ""
2216 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2217 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2218 "local library."
2219 msgstr ""
2220 "Přihlášení se znazdařilo. Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné. "
2221 "Hesla rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte klávesu Caps-Lock a "
2222 "zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2223
2224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:30
2225 msgid "Logout"
2226 msgstr "Odhlásit se"
2227
2228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2229 msgid "Lyricist"
2230 msgstr "Autor textu"
2231
2232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2233 msgid "MARC Record"
2234 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
2235
2236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2237 msgid "Mailing address"
2238 msgstr "Korespondenční adresa"
2239
2240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:192
2241 msgid "Make Default List"
2242 msgstr "Vytvořit výchozí seznam"
2243
2244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2245 msgid "Manufacture place"
2246 msgstr "Místo výroby"
2247
2248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2249 msgid "Manufacturer"
2250 msgstr "Výrobce"
2251
2252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:266 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:214
2253 msgid "Manufacturer:"
2254 msgstr "Výrobce:"
2255
2256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2257 msgid "Marbler"
2258 msgstr "Kameník"
2259
2260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:180
2261 msgid "March"
2262 msgstr "Březen"
2263
2264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2265 msgid "Markup editor"
2266 msgstr "Editor programovacích jazyků"
2267
2268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2269 msgid "Matches exactly"
2270 msgstr "Přesně odpovídá"
2271
2272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:182
2273 msgid "May"
2274 msgstr "Květen"
2275
2276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2277 msgid "Metadata contact"
2278 msgstr "Technik v oblasti metadat"
2279
2280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2281 msgid "Metal-engraver"
2282 msgstr "Kovorytec"
2283
2284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2285 msgid "Methodology Note: "
2286 msgstr "Poznámka k metodologii "
2287
2288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2289 msgid "Middle Name"
2290 msgstr "Prostřední jméno"
2291
2292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2293 msgid "Missing"
2294 msgstr "Chybí"
2295
2296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2297 msgid "Mobile carrier:"
2298 msgstr "Mobilní operátor"
2299
2300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2301 msgid "Mobile number:"
2302 msgstr "Číslo mobilního telefonu"
2303
2304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2305 msgid "Moderator"
2306 msgstr "Moderátor"
2307
2308 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2310 msgid "Monday: %1 - %2"
2311 msgstr "Pondělí: %1 - %2"
2312
2313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2314 msgid "Monday: closed"
2315 msgstr "Pondělí: zavřeno"
2316
2317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2318 msgid "Monitor"
2319 msgstr "Dozorční"
2320
2321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2322 msgid "More"
2323 msgstr "Další"
2324
2325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:35
2326 msgid "Move selected items to list:"
2327 msgstr "Přesunout vybrané exempláře do seznamu:"
2328
2329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:38
2330 msgid ""
2331 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2332 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2333 "terms in quotation marks."
2334 msgstr ""
2335 "Zadáte-li více slov, nejsou hledána jako fráze. Budou vyhledána v různých "
2336 "částech záznamu. Pokud chcete hledat frázi,  vložte hledaný termín do "
2337 "uvozovek."
2338
2339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2340 msgid "Music copyist"
2341 msgstr "Autor opisu hudby"
2342
2343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2344 msgid "Musical director"
2345 msgstr "Hudební režisér"
2346
2347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2348 msgid "Musician"
2349 msgstr "Hudebník"
2350
2351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:27
2352 msgid "My Account"
2353 msgstr "Moje konto"
2354
2355 #. (page.name)
2356 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:32
2357 msgid "My Account - %1"
2358 msgstr "Můj účet - %1"
2359
2360 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2361 msgid "My Account Summary"
2362 msgstr "Přehled mého účtu"
2363
2364 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:72
2365 msgid "My Existing Lists"
2366 msgstr "Moje seznamy"
2367
2368 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:10
2369 msgid "My Holds"
2370 msgstr "Moje rezervace"
2371
2372 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2373 msgid "My Lists"
2374 msgstr "Moje seznamy knih"
2375
2376 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2377 msgid "My Lists Preferences"
2378 msgstr "Předvolby seznamu"
2379
2380 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2381 msgid "Name"
2382 msgstr "Jméno"
2383
2384 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:260
2385 msgid "Name:"
2386 msgstr "Jméno:"
2387
2388 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2389 msgid "Narrator"
2390 msgstr "Vypravěč"
2391
2392 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:407
2393 msgid "Navigate Selected List "
2394 msgstr "Procházet zvolený seznam "
2395
2396 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2397 msgid "New Email"
2398 msgstr "Nový e-mail"
2399
2400 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2401 msgid "New Password"
2402 msgstr "Nové heslo"
2403
2404 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2405 msgid "New Password Again"
2406 msgstr "Nové heslo ještě jednou"
2407
2408 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2409 msgid "New Username"
2410 msgstr "Nové uživatelské jméno"
2411
2412 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2413 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:92
2414 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2415 msgstr "žádost o nový účet od  %1 %2 %3 %4 %5"
2416
2417 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2418 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2419 msgstr "Nové heslo není platné. Zkuste prosím jiné heslo."
2420
2421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2422 msgid "New password:"
2423 msgstr "Nové heslo:"
2424
2425 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:450 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2426 msgid "Next"
2427 msgstr "Další"
2428
2429 #. (ctx.copy_limit)
2430 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:252
2431 msgid "Next %1"
2432 msgstr "Další %1"
2433
2434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:21
2435 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2436 msgstr "Další stránka &gt;&gt;"
2437
2438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:32
2439 msgid "Next Record"
2440 msgstr "Další záznam"
2441
2442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2443 msgid "Next page"
2444 msgstr "Další stránka"
2445
2446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2447 msgid "No"
2448 msgstr "Ne"
2449
2450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2451 msgid "No Content Available"
2452 msgstr "K dispozici není žádný obsah"
2453
2454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:138
2455 msgid ""
2456 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2457 "address."
2458 msgstr ""
2459 "Nebyla nastavena e-mailová adresa.  Nastavení e-mailové adresy můžete "
2460 "provést v sekci \"Můj účet\""
2461
2462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:100
2463 msgid "No holds found."
2464 msgstr "Nebyly nalezeny žádné rezervace"
2465
2466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
2467 msgid "No receipt data returned from server"
2468 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data pro vystavení potvrzení"
2469
2470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:14
2471 msgid "No record data returned from server"
2472 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data záznamu"
2473
2474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
2475 msgid "No, this hold is suspended"
2476 msgstr "Ne, tato rezervace je pozastavena."
2477
2478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:141
2479 msgid "None"
2480 msgstr "Žádný"
2481
2482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
2483 msgid "Not holdable"
2484 msgstr "Nelze rezervovat"
2485
2486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:75
2487 msgid "Note title"
2488 msgstr "Název poznámky"
2489
2490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:215
2491 msgid "Note:"
2492 msgstr "Poznámka:"
2493
2494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
2495 msgid ""
2496 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
2497 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
2498 msgstr ""
2499 "Pozor! Heslo musí být dlouhé nejméně 7 znaků, obsahovat alespoň jedno velké "
2500 "a malé písmeno  (a-z/A-Z) a alespoň jedno číslo."
2501
2502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
2503 msgid ""
2504 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
2505 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
2506 msgstr ""
2507 "Pozor, ke čtenářskému průkazu musíte mít připojenu alespoň jednu e-mailovou "
2508 "adresu. Pokud ne, kontaktujte prosím vaši knihovnu s žádostí o  pomoc."
2509
2510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:37
2511 msgid "Note: carrier charges may apply"
2512 msgstr "Poznámka: může být zpoplatněno dle tarifu operátora"
2513
2514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2042 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314
2515 msgid "Notes"
2516 msgstr "Poznámky"
2517
2518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2519 msgid "Notification Preferences"
2520 msgstr "Předvolba pro upozornění"
2521
2522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:94
2523 msgid "Notification Type"
2524 msgstr "Typ upozornění"
2525
2526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
2527 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
2528 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat  e-mailem?"
2529
2530 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
2531 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
2532 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat telefonem?"
2533
2534 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
2535 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
2536 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat SMS zprávou?"
2537
2538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:132
2539 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
2540 msgstr "Upozornit, když je rezervace připravena k vyzvednutí?"
2541
2542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:188
2543 msgid "November"
2544 msgstr "Listopad"
2545
2546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2547 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
2548 msgstr "Poznámka ke zvláštnostem číslování "
2549
2550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
2551 msgid "Numeric Search"
2552 msgstr "Numerické vyhledávání"
2553
2554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
2555 msgid "OK"
2556 msgstr "OK"
2557
2558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:187
2559 msgid "October"
2560 msgstr "Říjen"
2561
2562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:43
2563 msgid "On Hold"
2564 msgstr "Rezervováno"
2565
2566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:83
2567 msgid ""
2568 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
2569 "to) the pickup library."
2570 msgstr ""
2571 "Jedna nebo více rezervací nemohou být zrušeny, protože exemplář je již v "
2572 "knihovně, kde má být vyzvednut, nebo na cestě do ní."
2573
2574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2575 msgid "Online"
2576 msgstr "Online"
2577
2578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
2579 msgid "Opening hours"
2580 msgstr "Otevírací doba"
2581
2582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2583 msgid "Opponent"
2584 msgstr "Oponent"
2585
2586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
2587 msgid "Or"
2588 msgstr "Nebo"
2589
2590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2591 msgid "Organizer of meeting"
2592 msgstr "Organizátor akce"
2593
2594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2595 msgid "Original Version Note: "
2596 msgstr "Poznámka k originální verzi: "
2597
2598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2599 msgid "Originator"
2600 msgstr "Původce"
2601
2602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2603 msgid "Other"
2604 msgstr "Jiná role"
2605
2606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:120
2607 msgid "Other Fees"
2608 msgstr "Další poplatky"
2609
2610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:116
2611 msgid "Other Fines and Fees"
2612 msgstr "Ostatní poplatky a pokuty"
2613
2614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:39
2615 msgid "Other Phone"
2616 msgstr "Další telefonní číslo"
2617
2618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2619 msgid "Owner"
2620 msgstr "Vlastník"
2621
2622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2623 msgid "Ownership and Custodial History: "
2624 msgstr "Historie vlastnictví a svěřenectví: "
2625
2626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:29
2627 msgid "PIN Number or Password"
2628 msgstr "Číslo PIN nebo heslo"
2629
2630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2631 msgid "Papermaker"
2632 msgstr "Výrobce papíru"
2633
2634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
2635 msgid "Parent library: "
2636 msgstr "Nadřazená knihovna: "
2637
2638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:311
2639 msgid "Part"
2640 msgstr "Část"
2641
2642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2643 msgid "Participant or Performer Note: "
2644 msgstr "Poznámka o spoluúčastníkovi nebo účinkujícím: "
2645
2646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
2647 msgid "Password"
2648 msgstr "Heslo"
2649
2650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2651 msgid "Password has been reset"
2652 msgstr "Heslo bylo přenastaveno"
2653
2654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2655 msgid "Passwords did not match. Please try again"
2656 msgstr "Hesla nesouhlasí. Zkuste to prosím znovu."
2657
2658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
2659 msgid "Passwords do not match."
2660 msgstr "Hesla nesouhlasí."
2661
2662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2663 msgid "Patent applicant"
2664 msgstr "Přihlašovatel patentu"
2665
2666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2667 msgid "Patent holder"
2668 msgstr "Majitel patentu"
2669
2670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2671 msgid "Patron"
2672 msgstr "Mecenáš"
2673
2674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:5
2675 msgid "Patron Reviews:"
2676 msgstr "Hodnocení čtenáře:"
2677
2678 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:36
2679 msgid "Patron barcode was not found"
2680 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen"
2681
2682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2683 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
2684 msgstr "Čtenář dosáhl maximální povolené výše pokut"
2685
2686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
2687 msgid "Pay Fines"
2688 msgstr "Zaplatit pokuty"
2689
2690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:184
2691 msgid "Pay selected fines"
2692 msgstr "Zaplatit vybrané pokuty"
2693
2694 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:98
2695 msgid "Pay this fine"
2696 msgstr "Zaplatit tuto pokutu"
2697
2698 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
2699 msgid "Payment Date"
2700 msgstr "Datum platby"
2701
2702 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
2703 msgid "Payment For"
2704 msgstr "Platba za"
2705
2706 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:91
2707 msgid "Payments"
2708 msgstr "Platby"
2709
2710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
2711 msgid "Payments History"
2712 msgstr "Historie plateb"
2713
2714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:174
2715 msgid "Pending Addresses"
2716 msgstr "Nevyřízené adresy"
2717
2718 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:113
2719 msgid "Perform an Author Search"
2720 msgstr "Vyhledávat podle autora"
2721
2722 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2723 msgid "Performer"
2724 msgstr "Výkonný umělec"
2725
2726 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
2727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:101
2728 msgid "Permission: \"%1\""
2729 msgstr "Oprávnění: \"%1\""
2730
2731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2732 msgid "Permitting agency"
2733 msgstr "Schvalující agentura"
2734
2735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2736 msgid "Personal Information"
2737 msgstr "Osobní údaje"
2738
2739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2740 msgid "Phone Number"
2741 msgstr "Telefonní číslo"
2742
2743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:146
2744 msgid "Phone Number:"
2745 msgstr "Telefoní číslo:"
2746
2747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2748 msgid "Photographer"
2749 msgstr "Fotograf"
2750
2751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:279
2752 msgid "Phys. Desc.:"
2753 msgstr "Fyzický popis:"
2754
2755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:180
2756 msgid "Physical Description:"
2757 msgstr "Fyzický popis:"
2758
2759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2037 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:113
2760 msgid "Pickup Location"
2761 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
2762
2763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:100
2764 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
2765 msgstr "Vyzvednout rezervace u výpůjčního pultu (pokud je to možné)?"
2766
2767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
2768 msgid "Pickup library"
2769 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
2770
2771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:125
2772 msgid "Pickup location:"
2773 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
2774
2775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:371 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
2776 msgid "Place Hold"
2777 msgstr "Rezervovat"
2778
2779 #. (attrs.title)
2780 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:368
2781 msgid "Place Hold on %1"
2782 msgstr "Rezervovat %1"
2783
2784 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:32
2785 msgid "Place hold"
2786 msgstr "Rezervovat"
2787
2788 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:27
2789 msgid "Place hold for patron by barcode:"
2790 msgstr "Rezervovat pro čtenáře s čárovým kódem:"
2791
2792 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
2793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:45
2794 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
2795 msgstr "Rezervovat pro mš (%1 %2)"
2796
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2798 msgid "Plaintiff"
2799 msgstr "žalobce"
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2802 msgid "Plaintiff-appellant"
2803 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odvolávající se strana"
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2806 msgid "Plaintiff-appellee"
2807 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odpůrce odvolatele"
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2810 msgid "Platemaker"
2811 msgstr "Výrobce tiskových desek"
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
2814 msgid ""
2815 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
2816 "may be charged more than once."
2817 msgstr ""
2818 "Nepoužívejte v prohlížeči tlačítko \"Zpět\" nebo \"Obnovit\" jinak by Vám "
2819 "platba kreditní kartou mohla být naúčtována opakovaně."
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
2822 msgid "Please enter a search term in the Search box."
2823 msgstr "Prosím zadejte vyhledávací termín do vyhledávacího pole"
2824
2825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2826 msgid "Please enter and repeat your new password."
2827 msgstr "Prosím potvrďte a zopakujte nové heslo"
2828
2829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
2830 msgid "Please enter the following information:"
2831 msgstr "Prosím potvrďte následující informaci:"
2832
2833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
2834 msgid ""
2835 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
2836 "request a password reset"
2837 msgstr ""
2838 "Prosím zadejte buď uživatelské jméno nebo čárový kód pro identifikaci vašeho "
2839 "čtenářského účtu a potvrďte žádost o přenastavení hesla"
2840
2841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:25
2842 msgid "Please include leading zeros and no spaces."
2843 msgstr "Zadávejte prosím včetně počátečních nul a bez mezer"
2844
2845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:79
2846 msgid "Please see library staff to complete your registration."
2847 msgstr "Pro dokončení registrace prosím kontaktujte personál knihovny."
2848
2849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:115
2850 msgid "Please select a valid library"
2851 msgstr "Zvolte prosím platnou knihovnu."
2852
2853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:25
2854 msgid "Powered by"
2855 msgstr "Provozováno v systému"
2856
2857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2858 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
2859 msgstr "Poznámka o preferované citaci popisovaného materiálu: "
2860
2861 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
2862 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
2863 msgid "Preferred library: %1"
2864 msgstr "Preferovaná knihovna: %1"
2865
2866 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:57
2867 msgid "Preferred pickup location"
2868 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyzvednutí rezervací"
2869
2870 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:44
2871 msgid "Preferred search location"
2872 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyhledávání"
2873
2874 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2875 msgid "Preview"
2876 msgstr "Náhled"
2877
2878 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
2879 msgid "Previous"
2880 msgstr "Předchozí"
2881
2882 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
2883 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:246
2884 msgid "Previous %1"
2885 msgstr "Předchozí %1"
2886
2887 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:20
2888 msgid "Previous Record"
2889 msgstr "Předchozí záznam"
2890
2891 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
2892 msgid "Previous page"
2893 msgstr "Předchozí stránka"
2894
2895 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:22
2896 msgid "Previously Checked Out Items"
2897 msgstr "Dříve vypůjčené exempláře"
2898
2899 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:24
2900 msgid "Previously Held Items"
2901 msgstr "Dříve rezervované exempláře"
2902
2903 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:80
2904 msgid "Primary Identification"
2905 msgstr "Číslo primárního dokladu"
2906
2907 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:73
2908 msgid "Print"
2909 msgstr "Vytisknout"
2910
2911 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:72
2912 msgid "Print / Email Actions Image"
2913 msgstr "Vytisknout / poslat e-mailem zobrazení akcí"
2914
2915 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:4
2916 msgid "Print Record"
2917 msgstr "Tisk záznamu"
2918
2919 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:41
2920 msgid "Print receipt"
2921 msgstr "Tisk potvrzení"
2922
2923 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2924 msgid "Printer"
2925 msgstr "Tiskař"
2926
2927 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2928 msgid "Printer of plates"
2929 msgstr "Tiskař obrazu"
2930
2931 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2932 msgid "Printmaker"
2933 msgstr "Tiskař grafik"
2934
2935 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
2936 msgid "Problem with list management:"
2937 msgstr "Problém se správou seznamu"
2938
2939 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:82
2940 msgid "Problem:"
2941 msgstr "Problém:"
2942
2943 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2944 msgid "Process contact"
2945 msgstr "Provozní technik"
2946
2947 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
2948 msgid "Processing your payment may take some time."
2949 msgstr "Zpracování vaší platby může chvíli trva"
2950
2951 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
2952 msgid "Processing..."
2953 msgstr "Probíhá zpracování..."
2954
2955 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2956 msgid "Producer"
2957 msgstr "Producent"
2958
2959 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:238 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:200
2960 msgid "Producer:"
2961 msgstr "Producent:"
2962
2963 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2964 msgid "Production manager"
2965 msgstr "Manažer výroby"
2966
2967 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2968 msgid "Production personnel"
2969 msgstr "Pracovník výroby"
2970
2971 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2972 msgid "Production place"
2973 msgstr "Místo výroby"
2974
2975 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2976 msgid "Programmer"
2977 msgstr "Programátor"
2978
2979 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2980 msgid "Project director"
2981 msgstr "Vedoucí projektu"
2982
2983 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2984 msgid "Proofreader"
2985 msgstr "Korektor tištěných materiálů"
2986
2987 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:308
2988 msgid "Publication Date"
2989 msgstr "Datum vydání"
2990
2991 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2992 msgid "Publication Year"
2993 msgstr "Rok vydání"
2994
2995 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2996 msgid "Publication place"
2997 msgstr "Místo vydání"
2998
2999 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3000 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3001 msgstr "Poznámky o publikacích vztahujících se k  popisovanému materiálu "
3002
3003 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3004 msgid "Publisher"
3005 msgstr "Vydavatel"
3006
3007 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:177
3008 msgid "Publisher:"
3009 msgstr "Nakladatel"
3010
3011 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3012 msgid "Publishing director"
3013 msgstr "Šéfredaktor"
3014
3015 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3016 msgid "Puppeteer"
3017 msgstr "Loutkář"
3018
3019 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3020 msgid "Questions?"
3021 msgstr "Otázky?"
3022
3023 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:220
3024 msgid "RSS Feed"
3025 msgstr "RSS kanál"
3026
3027 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:402
3028 msgid "Ratings Icon"
3029 msgstr "Ikona hodnocení"
3030
3031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3032 msgid "Re-enter new password:"
3033 msgstr "Zadejte ještě jednou nové heslo:"
3034
3035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:49
3036 msgid "Ready for Pickup"
3037 msgstr "Připraveno k vyzvednutí"
3038
3039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:4
3040 msgid "Receipt"
3041 msgstr "Stvrzenka"
3042
3043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3044 msgid "Recent searches"
3045 msgstr "Poslední vyhledávání"
3046
3047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3048 msgid "Recipient"
3049 msgstr "Příjemce"
3050
3051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3052 msgid "Record Detail"
3053 msgstr "Detailní záznam"
3054
3055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:7
3056 msgid "Record Details"
3057 msgstr "Detaily záznamu"
3058
3059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:304
3060 msgid "Record Holdings Details"
3061 msgstr "Detaily exemplářů daného záznamu"
3062
3063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:160
3064 msgid "Record Holdings Summary"
3065 msgstr "Přehlede exemplářů daného záznamu"
3066
3067 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:155
3068 msgid "Record details"
3069 msgstr "Detailní záznamy"
3070
3071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3072 msgid "Recording engineer"
3073 msgstr "Zvukový technik"
3074
3075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3076 msgid "Redactor"
3077 msgstr "Redaktor"
3078
3079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:99
3080 msgid "Refine My Original Search"
3081 msgstr "Zpřesnit mé původní vyhledávání"
3082
3083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:52
3084 msgid "Refine these results"
3085 msgstr "Zpřesnit výsledky vyhledávání"
3086
3087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:58
3088 msgid "Registration successful!"
3089 msgstr "Předběžná registrace do knihovny proběhla úspěšně!"
3090
3091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:115
3092 msgid "Regular Font"
3093 msgstr "Běžné písmo"
3094
3095 #. (attrs.title)
3096 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
3097 msgid "Remove %1 from my list"
3098 msgstr "Odebrat %1 z mého seznamu"
3099
3100 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:189
3101 msgid "Remove Default List"
3102 msgstr "Odstranit výchozí seznam"
3103
3104 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:26
3105 msgid "Remove Search Row"
3106 msgstr "Odebrat řádek vyhledávání"
3107
3108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:323 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:33
3109 msgid "Remove from list"
3110 msgstr "Odebrat ze seznamu"
3111
3112 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
3113 msgid "Remove from my list"
3114 msgstr "Odebrat z mého seznamu"
3115
3116 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
3117 msgid "Remove row"
3118 msgstr "Odstranit řádek"
3119
3120 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3121 msgid "Renderer"
3122 msgstr "Projektant architektonických zobrazení"
3123
3124 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:40
3125 msgid "Renew Selected Titles"
3126 msgstr "Prodloužit vybrané tituly"
3127
3128 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2002 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:69
3129 msgid "Renewals Left"
3130 msgstr "Zbývající prodloužení"
3131
3132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51
3133 msgid "Renewing Help"
3134 msgstr "Nápověda k prodloužení"
3135
3136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3137 msgid "Reporter"
3138 msgstr "Reportér"
3139
3140 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3141 msgid "Repository"
3142 msgstr "Repozitář"
3143
3144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3145 msgid "Reproduction Note: "
3146 msgstr "Poznámka k reprodukci: "
3147
3148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3149 msgid "Request Library Card"
3150 msgstr "žádost o čtenářký průkaz"
3151
3152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:54
3153 msgid "Request a Library Card"
3154 msgstr "Žádost o čtenářský průkaz"
3155
3156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3157 msgid "Requested Username"
3158 msgstr "Žádost o uživatelské jméno"
3159
3160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3161 msgid "Research team head"
3162 msgstr "Vedoucí výzkumného týmu"
3163
3164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3165 msgid "Research team member"
3166 msgstr "Čeln výzkumného týmu"
3167
3168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3169 msgid "Researcher"
3170 msgstr "Výzkumník"
3171
3172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:6
3173 msgid "Reset Password"
3174 msgstr "Resetovat heslo"
3175
3176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3177 msgid "Respondent"
3178 msgstr "Žalovaný"
3179
3180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3181 msgid "Respondent-appellant"
3182 msgstr "Žalovaný  jako odvolávající se strana"
3183
3184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3185 msgid "Respondent-appellee"
3186 msgstr "Žalovaný jako odpůrce odvolatele"
3187
3188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3189 msgid "Responsible party"
3190 msgstr "Odpovědná strana"
3191
3192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3193 msgid "Restager"
3194 msgstr "Jevištní výtvarník"
3195
3196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3197 msgid "Restrictions on Access Note: "
3198 msgstr "Poznámka k omezení přístupu: "
3199
3200 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:9
3202 msgid "Results %1 - %2 of about %3"
3203 msgstr "Výsledky  %1 - %2 z přibližně %3"
3204
3205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:40
3206 msgid "Return"
3207 msgstr "Návrat"
3208
3209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:22
3210 msgid "Return to record"
3211 msgstr "Zpět k záznamu"
3212
3213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:84
3214 msgid "Return to the Catalog"
3215 msgstr "Návrat do katalogu"
3216
3217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3218 msgid "Reviewer"
3219 msgstr "Recenzent"
3220
3221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3222 msgid "Reviews"
3223 msgstr "Recenze"
3224
3225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:403
3226 msgid "Reviews &amp; More"
3227 msgstr "Recenze aj."
3228
3229 #. (attrs.title)
3230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:398
3231 msgid "Reviews and More for %1"
3232 msgstr "Recenze a další pro %1"
3233
3234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3235 msgid "Rubricator"
3236 msgstr "Rubrikátor"
3237
3238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:43
3239 msgid "SMS not enabled for this site."
3240 msgstr "Pro tuto stránku není SMS povolena"
3241
3242 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3243 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:86
3244 msgid "Saturday: %1 - %2"
3245 msgstr "Sobota: %1 - %2"
3246
3247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:84
3248 msgid "Saturday: closed"
3249 msgstr "Sobota: zavřeno"
3250
3251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:269 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:124
3252 msgid "Save"
3253 msgstr "Uložit"
3254
3255 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:195
3256 msgid "Save Changes"
3257 msgstr "Uložit změny"
3258
3259 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:398
3260 msgid "Save Notes"
3261 msgstr "Uložit poznámky"
3262
3263 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:268
3264 msgid "Save changes to name or description?"
3265 msgstr "Uložit změny názvu nebo popisu?"
3266
3267 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:76
3268 msgid "Saved Lists"
3269 msgstr "Uložené seznamy"
3270
3271 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:24
3272 msgid "Saved Searches"
3273 msgstr "Uložená vyhledávání"
3274
3275 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3276 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
3277 msgstr "Poznámka k měřítku grafických materiálů: "
3278
3279 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3280 msgid "Scenarist"
3281 msgstr "Scénárista"
3282
3283 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3284 msgid "Scientific advisor"
3285 msgstr "Vědecký poradce"
3286
3287 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3288 msgid "Scribe"
3289 msgstr "Opisovač"
3290
3291 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3292 msgid "Sculptor"
3293 msgstr "Sochař"
3294
3295 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:63
3296 msgid "Search"
3297 msgstr "Hledat"
3298
3299 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
3300 msgid "Search Filter"
3301 msgstr "Vyhledávací filtr"
3302
3303 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:47
3304 msgid "Search Filters"
3305 msgstr "Filtry pro vyhledávání"
3306
3307 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:37
3308 msgid "Search Hits Help"
3309 msgstr "Nápověda k vyhledaným záznamům"
3310
3311 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:65
3312 msgid "Search In Progress"
3313 msgstr "Probíhá vyhledávání"
3314
3315 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:15
3316 msgid "Search Input"
3317 msgstr "Údaje pro vyhledávání"
3318
3319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3320 msgid "Search Library"
3321 msgstr "Vyhledávat v knihovně"
3322
3323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:21
3324 msgid "Search Library:"
3325 msgstr "Prohledat knihovnu:"
3326
3327 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:19
3328 msgid "Search Results"
3329 msgstr "Výsledky vyhledávání"
3330
3331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:28
3332 msgid "Search Results List"
3333 msgstr "Seznam výsledků vyhledávání"
3334
3335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:26
3336 msgid "Search Results facets"
3337 msgstr "Fasety výsledků vyhledávání"
3338
3339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1
3340 msgid "Search Results: "
3341 msgstr "Výsledky vyhledávání: "
3342
3343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3344 msgid "Search and History Preferences"
3345 msgstr "Předvolby hledání a historie"
3346
3347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:95
3348 msgid "Search date"
3349 msgstr "Datum vyhledávání"
3350
3351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/series.tt2:47
3352 msgid "Search for related items by series"
3353 msgstr "Hledat podobné exempláře podle edice"
3354
3355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:82
3356 msgid "Search for related items by subject"
3357 msgstr "Hledat podobné exempláře podle tématu"
3358
3359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:25
3360 msgid "Search hits per page"
3361 msgstr "Search hits per page"
3362
3363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:39
3364 msgid "Search in progress icon"
3365 msgstr "Ikona \"Probíhá vyhledávání\""
3366
3367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:73
3368 msgid "Search only within the chosen list"
3369 msgstr "Prohledávat pouze ve vybraném seznamu"
3370
3371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:42
3372 msgid "Search phrase match strictness"
3373 msgstr "Přesnost shody hledané fráze"
3374
3375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:35
3376 msgid "Search result number"
3377 msgstr "Číslo výsledků vyhledávání"
3378
3379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:1
3380 msgid "Search sorting"
3381 msgstr "Třídění vyhledávání"
3382
3383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:48
3384 msgid "Search term"
3385 msgstr "Vyhledávací termín"
3386
3387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:8
3388 msgid "Search the Catalog"
3389 msgstr "Hledat v katalogu"
3390
3391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:17
3392 msgid "Search: "
3393 msgstr "Hledat "
3394
3395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3396 msgid "Second party"
3397 msgstr "Druhá strana"
3398
3399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:99
3400 msgid "Secondary search date"
3401 msgstr "Sekundární datum vyhledávání"
3402
3403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3404 msgid "Secretary"
3405 msgstr "Tajemník"
3406
3407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:158
3408 msgid "Security Code"
3409 msgstr "Bezpečnostní kód"
3410
3411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:85
3412 msgid "See All"
3413 msgstr "Zobrazit vše"
3414
3415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:84
3416 msgid "See all of my lists"
3417 msgstr "Zobrazit všechny mé seznamy"
3418
3419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:39
3420 msgid "Select Action"
3421 msgstr "Vybrat akci"
3422
3423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:107
3424 msgid "Select All Holds"
3425 msgstr "Vybrat všechny rezervace"
3426
3427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64
3428 msgid "Select All Items"
3429 msgstr "Vybrat všechny položky"
3430
3431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/org_selector.tt2:31
3432 msgid "Select Library"
3433 msgstr "Zvolit knihovnu"
3434
3435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:124
3436 msgid "Select Shelving Location"
3437 msgstr "Zvolte umístění regálu"
3438
3439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:76
3440 msgid "Select a Part (optional):"
3441 msgstr "Vyberte část (volitelné):"
3442
3443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:76
3444 msgid "Select a Part:"
3445 msgstr "Vyberte část:"
3446
3447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:43
3448 msgid "Select a preference page"
3449 msgstr "Zvolit stránku s preferencemi"
3450
3451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:49
3452 msgid "Select an account page"
3453 msgstr "Zobrazit stránku účtu"
3454
3455 #. (attrs.title)
3456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:130
3457 msgid "Select hold %1"
3458 msgstr "Vybrat rezervaci %1"
3459
3460 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:40
3461 msgid "Select holding library"
3462 msgstr "Zvolte vlastnickou knihovnu"
3463
3464 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:22
3465 msgid "Select item type:"
3466 msgstr "Vyberte typ dokumentu"
3467
3468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:11
3469 msgid "Select query type:"
3470 msgstr "Vyberte typ dotazu"
3471
3472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:55
3473 msgid "Select search library"
3474 msgstr "Zvolte knihovnu pro vyhledávání"
3475
3476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:62
3477 msgid "Select your action for the selected holds"
3478 msgstr "Zvolte akci pro vybrané rezervace"
3479
3480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:46
3481 msgid "Select your desired format(s)."
3482 msgstr "Vyberte požadovaný nosič"
3483
3484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:66
3485 msgid "Select your desired language(s)."
3486 msgstr "Vyberte požadovaný jazyk /  jazyky"
3487
3488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:60
3489 msgid "Selected fines you are paying for:"
3490 msgstr "Pokuty vybrané pro tuto platbu:"
3491
3492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:5
3493 msgid "Send Call Number via Text/SMS"
3494 msgstr "Poslat Signaturu prostřednictvím SMS"
3495
3496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:186
3497 msgid "September"
3498 msgstr "Září"
3499
3500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3501 msgid "Series"
3502 msgstr "Edice"
3503
3504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:68
3505 msgid "Set Active Date"
3506 msgstr "Nastavit datum aktivace"
3507
3508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3509 msgid "Set designer"
3510 msgstr "Designér sady"
3511
3512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
3513 msgid "Setting: "
3514 msgstr "Nastavení: "
3515
3516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:159
3517 msgid "Share"
3518 msgstr "Sdílet"
3519
3520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:37
3521 msgid "Share this list?"
3522 msgstr "Sdílet tento seznam:"
3523
3524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:44
3525 msgid "Sharing Help"
3526 msgstr "Sdílet nápovědu"
3527
3528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:1
3529 msgid ""
3530 "Sharing a list means that the contents of the list will be visible to "
3531 "others. To see the public view of a shared list, click on the HTML View link "
3532 "in the Saved Lists section."
3533 msgstr ""
3534 "Pokud budete seznam sdíle, uvidí ho i ostatní. Pokud chcete vidět,  jak bude "
3535 "vypadat zobrazení seznamu  pro ostatní, klikněte na \"zobrazit HTMl\" v "
3536 "oblasti uloženého seznamu."
3537
3538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3539 msgid "Shelf Browser"
3540 msgstr "Prohlížení regálu"
3541
3542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:42
3543 msgid "Shelving Location"
3544 msgstr "Umístění"
3545
3546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:308
3547 msgid "Shelving location"
3548 msgstr "Umístení"
3549
3550 #. (facet.cmf.label)
3551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:71
3552 msgid "Show Fewer %1 Entries"
3553 msgstr "Zobrazit méně údajů  %"
3554
3555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:69
3556 msgid "Show Fewer Details"
3557 msgstr "Zobrazit méně podrobností"
3558
3559 #. (facet.cmf.label)
3560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:76
3561 msgid "Show More %1 Entries"
3562 msgstr "Zobrazit více údajů %1"
3563
3564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:70
3565 msgid "Show More Details"
3566 msgstr "Zobrazit více podrobností"
3567
3568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:93
3569 msgid "Show all holds"
3570 msgstr "Zobrazit všechny rezervace"
3571
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:115
3573 msgid "Show all results, not just those matching this term"
3574 msgstr "Zobrazit všechny výsledky, nejen ty, které odpovídají tomuto termínu"
3575
3576 #. (ou_name)
3577 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:45
3578 msgid "Show copies at %1"
3579 msgstr "Zobrazit exempláře v knihovně  %1"
3580
3581 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:269
3582 msgid "Show fewer copies"
3583 msgstr "Zobrazit méne exemplářů"
3584
3585 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:268
3586 msgid "Show fewer copies icon"
3587 msgstr "Zobrazit méně ikon exemplářů"
3588
3589 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
3590 msgid "Show items in list"
3591 msgstr "Zobrazit exempláře v seznamu"
3592
3593 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:264
3594 msgid "Show more copies"
3595 msgstr "Zobrazit více exemplářů"
3596
3597 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:263
3598 msgid "Show more copies icon"
3599 msgstr "Zobrazit více ikon exemplářů"
3600
3601 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:94
3602 msgid "Show only available holds"
3603 msgstr "Zobrazit pouze dostupné rezervace"
3604
3605 #. (ctx.search_result_index + 1, ctx.hit_count)
3606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:6
3607 msgid "Showing Item %1 of %2"
3608 msgstr "Zobrazeno %1 výsledků z %2"
3609
3610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3611 msgid "Signer"
3612 msgstr "Signatář"
3613
3614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3615 msgid "Singer"
3616 msgstr "Zpěvák"
3617
3618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:90
3619 msgid "Skip warning when adding to temporary book list?"
3620 msgstr "Přeskočit varování při přidávání do dočasného seznamu knih?"
3621
3622 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>", fmt_bookbag)
3623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3624 msgid "Sorry, no entries were found for %1 within %2."
3625 msgstr "Pro  %1 v %2 nebyly bohužel nazezeny žádné záznamy"
3626
3627 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>")
3628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3629 msgid "Sorry, no entries were found for %1."
3630 msgstr "Pro dotaz  %1 bohužel nebyly nalezeny žádné záznamy."
3631
3632 #. (fmt_bookbag)
3633 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3634 msgid "Sorry, no entries were found for your search within %1."
3635 msgstr "Vašemu hledání v  %1 bohužel neodpovídají žádné záznamy."
3636
3637 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3638 msgid "Sorry, no entries were found for your search."
3639 msgstr "Vašemu hledání bohužel neodpovídají žádné záznamy."
3640
3641 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:247 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:10
3642 msgid "Sort"
3643 msgstr "Seřadit"
3644
3645 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3646 msgid "Sort Results"
3647 msgstr "Seřadit výsledky"
3648
3649 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:63
3650 msgid "Sort by"
3651 msgstr "Seřadit podle"
3652
3653 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:9
3654 msgid "Sort by Author"
3655 msgstr "Seřadit podle autora"
3656
3657 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:13
3658 msgid "Sort by Publication Date"
3659 msgstr "Seřadit podle data vydání"
3660
3661 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:4
3662 msgid "Sort by Relevance"
3663 msgstr "Seřadit podle relevance"
3664
3665 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:5
3666 msgid "Sort by Title"
3667 msgstr "Seřadit podle názvu"
3668
3669 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:241 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:4
3670 msgid "Sort list items by: "
3671 msgstr "Seřadit vypsané exempláře podle: "
3672
3673 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3674 msgid "Sound designer"
3675 msgstr "Autor zvukového návrhu."
3676
3677 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3678 msgid "Source of Description Note: "
3679 msgstr "Zdroj poznámky k popisu: "
3680
3681 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3682 msgid "Speaker"
3683 msgstr "Spíkr"
3684
3685 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3686 msgid "Sponsor"
3687 msgstr "sponzor"
3688
3689 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3690 msgid "Stage manager"
3691 msgstr "Scénický manažer"
3692
3693 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3694 msgid "Standards body"
3695 msgstr "Útvar pro standardizaci"
3696
3697 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
3698 msgid "Starts with"
3699 msgstr "Začíná"
3700
3701 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3702 msgid "State"
3703 msgstr "Stát"
3704
3705 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:135
3706 msgid "State or Province"
3707 msgstr "Stát"
3708
3709 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2041 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:313
3710 msgid "Status"
3711 msgstr "Status"
3712
3713 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:49
3714 msgid "Stay logged in?"
3715 msgstr "Neodhlašovat?"
3716
3717 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3718 msgid "Stereotyper"
3719 msgstr "Stereotypér"
3720
3721 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3722 msgid "Storyteller"
3723 msgstr "Vypravěč pohádek / anekdot"
3724
3725 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
3726 msgid "Street"
3727 msgstr "Ulice"
3728
3729 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3730 msgid "Street Address"
3731 msgstr "Adresa ulice"
3732
3733 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3734 msgid "Street Address (2)"
3735 msgstr "Adresa ulice (2)"
3736
3737 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3738 msgid "Study Program Information Note: "
3739 msgstr "Informační poznámka ke studijnímu programu: "
3740
3741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:13
3742 msgid "Subfield:"
3743 msgstr "Podpole:"
3744
3745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3746 msgid "Subject"
3747 msgstr "Téma"
3748
3749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
3750 msgid "Subject: "
3751 msgstr "Téma: "
3752
3753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3754 msgid "Subjects"
3755 msgstr "Témata"
3756
3757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:35
3758 msgid "Submit"
3759 msgstr "Potvrdit"
3760
3761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:36
3762 msgid "Submit Payment"
3763 msgstr "Potvrdit platbu"
3764
3765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:179
3766 msgid "Submit Registration"
3767 msgstr "Potvrdit registraci"
3768
3769 #. (ctx.success_renewals)
3770 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:26
3771 msgid "Successfully renewed %1 item(s)"
3772 msgstr "%1 exemplářů bylo úspěšně prodlouženo"
3773
3774 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3775 msgid "Summaries &amp; More"
3776 msgstr "Souhrny aj."
3777
3778 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3779 msgid "Summary"
3780 msgstr "Souhrn"
3781
3782 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3783 msgid "Summary, etc.: "
3784 msgstr "Souhrn apod.: "
3785
3786 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summaryplus.tt2:4
3787 msgid "Summary: "
3788 msgstr "Souhrn: "
3789
3790 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:99
3792 msgid "Sunday: %1 - %2"
3793 msgstr "Neděle: %1 - %2"
3794
3795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:97
3796 msgid "Sunday: closed"
3797 msgstr "Neděle: zavřeno"
3798
3799 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3800 msgid "Supplement Note: "
3801 msgstr "Poznámky o doplňcích "
3802
3803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
3804 msgid "Supplements"
3805 msgstr "Dodatky"
3806
3807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3808 msgid "Supporting host"
3809 msgstr "Podpůrný hostitel"
3810
3811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3812 msgid "Surveyor"
3813 msgstr "Výzkumník"
3814
3815 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:66
3816 msgid "Suspend"
3817 msgstr "Pozastavit"