Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2019-09-10 01:03+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2019-09-23 13:53+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-09-24 04:38+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 19048)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:66
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Pozor: Zvolené uživatelské jméno pravděpodobně používá jiný "
31 "čtenář.  \n"
32 "                Uživatelské jméno můžete zvolit během dokončení registrace v "
33 "knihovně, \n"
34 "                nebo si je můžete po ukončení registrace změnit sami v "
35 "online katalogu.\n"
36 "                "
37
38 #. (pubdate_clean)
39 #. (copyright_clean)
40 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:193
41 msgid " (%1)"
42 msgstr " (%1)"
43
44 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
45 msgid " / "
46 msgstr " / "
47
48 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:49
49 msgid " Due "
50 msgstr " K vrácení "
51
52 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:52
53 msgid " Returned&#42;"
54 msgstr " Vráceno&#42;"
55
56 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:51
57 msgid " Returned/Renewed"
58 msgstr " Vráceno/Prodlouženo"
59
60 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:126
61 msgid " View Basket"
62 msgstr " Zobrazit košík"
63
64 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:128
65 msgid " View My Basket"
66 msgstr " Zobrazit můj košík"
67
68 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:131
69 msgid " edit"
70 msgstr " upravit"
71
72 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
73 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
74 msgid ""
75 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
76 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
77 "username."
78 msgstr ""
79 "\"%1\" není platné uživatelské jméno. Uživatelská jména nejsmějí obsahovat "
80 "mezery ani vypadat jako čárové kódy, případně mohou mít další omezení. "
81 "Prosím, zkuste použít jiné uživatelské jméno."
82
83 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
84 msgid "$%.2f"
85 msgstr "$%.2f"
86
87 #. (date1)
88 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:72
89 msgid "%1"
90 msgstr "%1"
91
92 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
93 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:82
94 msgid "%1 "
95 msgstr "%1 "
96
97 #. ((ctx.user.pref_first_given_name || ctx.user.first_given_name), (ctx.user.pref_family_name || ctx.user.family_name))
98 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
99 msgid "%1 %2"
100 msgstr "%1 %2"
101
102 #. (copy.label, copy_org.name)
103 #. (title, hold.hold.part.label)
104 #. (title, part.label)
105 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:383 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:45
106 msgid "%1 (%2)"
107 msgstr "%1 (%2)"
108
109 #. (bib_lib_name)
110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:63
111 msgid "%1 (foreign item)"
112 msgstr "%1 (cizí exemplář)"
113
114 #. (ctx.page_title, libname)
115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:27
116 msgid "%1 - %2"
117 msgstr "%1 - %2"
118
119 #. (libname)
120 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:29
121 msgid "%1 OpenSearch"
122 msgstr "%1 OpenSearch"
123
124 #. (ou_avail, ou_count, ou_name)
125 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
126 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
128 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
129 msgstr "Dostupné pro výpůjčku: %1 z %2 exemplářů  (%3)"
130
131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
132 msgid "%m/%d/%Y"
133 msgstr "%m/%d/%Y"
134
135 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:251
137 msgid ""
138 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
139 "copies)."
140 msgstr "%1 (na celkový počet %2 exemplářů)"
141
142 #. (hwait)
143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:42
144 msgid "%quant(%1,day,days)"
145 msgstr "%quant(%1,den,dny)"
146
147 #. (fcount)
148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:163
149 msgid "%quant(%1,filter,filters) applied"
150 msgstr "%quant(%1,filtr,filtry) applied"
151
152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
153 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
154 msgstr "&#9668; Zpět k seskupeným výsledkům"
155
156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:15
157 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
158 msgstr "&lt;&lt; Předchozí stránka"
159
160 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
161 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:23
162 msgid "(%1)"
163 msgstr "(%1)"
164
165 #. (example)
166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:183
167 msgid "(Example: %1)"
168 msgstr "(Příklad: %1)"
169
170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:46
171 msgid "(Show preferred library)"
172 msgstr "(Zobrazit preferovanou knihovnu)"
173
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:27
175 msgid "(Show)"
176 msgstr "(Zobrazit)"
177
178 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
179 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:51
181 msgid "(example: %1)"
182 msgstr "(příklad: %1)"
183
184 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:59
186 msgid ""
187 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
188 "end in %4.)"
189 msgstr ""
190 "(příklady: %1 pro fráze začínající termíny %2. %3 pro fráze končící %4.)"
191
192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:117
193 msgid "(fines accruing)"
194 msgstr "(narůstající pokuty)"
195
196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:78
197 msgid "(not shown)"
198 msgstr "(nezobrazeno)"
199
200 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:15
202 msgid "(page %1 of %2)"
203 msgstr "Strana %1 z  %2"
204
205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:173
206 msgid "- All Parts -"
207 msgstr "- Všecny části -"
208
209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:312 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:20
210 msgid "-- Actions for these items --"
211 msgstr "-- Akce pro tyto exempláře --"
212
213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
214 msgid "-- Any --"
215 msgstr "-- Kterýkoliv --"
216
217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:4
218 msgid "-- Basket Actions --"
219 msgstr "-- Akce pro košík --"
220
221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:93
222 msgid "... from basket"
223 msgstr "... z košiku"
224
225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
226 msgid "?"
227 msgstr "?"
228
229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
230 msgid "A list name is required"
231 msgstr "Je požadováno jméno seznamu"
232
233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:81
234 msgid "A registration error has occurred"
235 msgstr "Při registraci nastala chyba"
236
237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:273
238 msgid ""
239 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
240 "fulfilled until it has been activated."
241 msgstr ""
242 "Pozastavená rezervace zůstane na svém místě ve frontě, ale nebude vyřízena, "
243 "dokud nebude aktivována."
244
245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
246 msgid "Abridger"
247 msgstr "Autor výtahu"
248
249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:124
250 msgid "Account Creation Date"
251 msgstr "Datum vytvoření uživatelského účtu"
252
253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:48
254 msgid "Account Expiration Date"
255 msgstr "Platnost registrace do"
256
257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:29
258 msgid "Account Home"
259 msgstr "Domovská stránka konta"
260
261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
262 msgid "Account Information and Preferences"
263 msgstr "Přehled a nastavení uživatelského účtu"
264
265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
266 msgid "Account Login"
267 msgstr "Přihlášení do uživatelkého účtu"
268
269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
270 msgid "Account Login Form"
271 msgstr "Formulář pro přihlášení do účtu"
272
273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
274 msgid "Account Preferences"
275 msgstr "Osobní údaje a nastavení"
276
277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:53
278 msgid "Account Registration"
279 msgstr "Registrace účtu"
280
281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:29
282 msgid "Account Successfully Updated"
283 msgstr "Uživatelský účet byl úspěšně aktualizován"
284
285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
286 msgid "Account Summary"
287 msgstr "Přehled účtu"
288
289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
290 msgid "Account preference"
291 msgstr "Nastavení účtu"
292
293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
294 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
295 msgstr "Poznámka k akumulaci nebo četnosti užití: "
296
297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
298 msgid "Action Note: "
299 msgstr "Poznámka o akci "
300
301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3222 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3227 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:28
302 msgid "Actions"
303 msgstr "Akce"
304
305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64
306 msgid "Actions for Items on Hold"
307 msgstr "Akce pro rezervované položky"
308
309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58
310 msgid "Actions for checked out items"
311 msgstr "Akce pro vypůjčené exempláře"
312
313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
314 msgid "Actions for messages"
315 msgstr "Akce pro zprávy"
316
317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:85
318 msgid "Actions for selected holds"
319 msgstr "Akce pro vybrané rezervace"
320
321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
322 msgid "Actions for selected messages"
323 msgstr "Akce pro vybrané zprávy"
324
325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:19
326 msgid "Actions for these items"
327 msgstr "Akce pry tyto jednotky"
328
329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73
330 msgid "Activate"
331 msgstr "Aktivovat"
332
333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:24
334 msgid "Activate On"
335 msgstr "Aktivovat k datu"
336
337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:279
338 msgid "Activate on"
339 msgstr "Aktivovat k datu"
340
341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
342 msgid "Active Addresses"
343 msgstr "Aktivní adresy"
344
345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:113
346 msgid "Active Barcode"
347 msgstr "Čárový kód aktivního průkazu"
348
349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50
350 msgid "Active/Create Date"
351 msgstr "Datum aktivace/vytvoření"
352
353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
354 msgid "Active?"
355 msgstr "Aktivní?"
356
357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
358 msgid "Actor"
359 msgstr "Účinkující"
360
361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
362 msgid "Adapter"
363 msgstr "Autor adaptace"
364
365 #. (attrs.title)
366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:491
367 msgid "Add %1 to basket"
368 msgstr "Přidat %1 do košíku"
369
370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:13
371 msgid "Add Basket to Bucket"
372 msgstr "Přidat košík do seznamu"
373
374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:10
375 msgid "Add Basket to Saved List"
376 msgstr "Přidat košík do uloženého seznamu"
377
378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
379 msgid "Add Search Row"
380 msgstr "Přidat vyhledávací řádek"
381
382 #. (record_title)
383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
384 msgid "Add item to a list: %1"
385 msgstr "Přidat položku do seznamu: %1"
386
387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:111
388 msgid "Add to Basket"
389 msgstr "Přidat do košíku"
390
391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:493
392 msgid "Add to basket"
393 msgstr "Přidat do košíku"
394
395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44
396 msgid "Add to my list"
397 msgstr "Přidat do mého seznamu"
398
399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:89
400 msgid "Add to new list"
401 msgstr "Přidat do nového seznamu"
402
403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:174
404 msgid "Add to this list"
405 msgstr "Přidat do tohoto seznamu"
406
407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
408 msgid "Added Author"
409 msgstr "Další  autor"
410
411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
412 msgid "Additional Content"
413 msgstr "Doplňující informace k obsahu"
414
415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
416 msgid "Additional Index Information"
417 msgstr "Další informace o rejstříku"
418
419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
420 msgid "Additional Physical Form available Note: "
421 msgstr "Dostupná poznámka o doplňkovém fyzickém nosiči "
422
423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:49
424 msgid "Additional Resources"
425 msgstr "Doplňkové zdroje"
426
427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
428 msgid "Additional Supplement Information"
429 msgstr "Další informace o doplňcích"
430
431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
432 msgid "Additional Volume Information"
433 msgstr "Další informace o svazku"
434
435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
436 msgid "Additional search filters and navigation"
437 msgstr "Doplňkové vyhledávací filtry a navigace"
438
439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:206
440 msgid "Address Type"
441 msgstr "Typ adresy"
442
443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:232
444 msgid "Address changes will be verified by staff"
445 msgstr ""
446 "Změna adresy bude platná teprve po jejím potvrzení personálem knihovny"
447
448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
449 msgid "Addressee"
450 msgstr "Adresát"
451
452 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:148
453 msgid "Addresses"
454 msgstr "Adresy"
455
456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:40
457 msgid "Adjacency"
458 msgstr "Adjacence"
459
460 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:28
461 msgid "Advanced"
462 msgstr "Pokročilé"
463
464 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:192
465 msgid "Advanced Hold Options"
466 msgstr "Pokročilé možnosti rezervace"
467
468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
469 msgid "Advanced Search"
470 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
471
472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
473 msgid "After"
474 msgstr "Po"
475
476 #. (date1)
477 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:74
478 msgid "After %1"
479 msgstr "Po  %1"
480
481 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:49
482 msgid "Age Hold Protection"
483 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
484
485 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
486 msgid "All Formats"
487 msgstr "Všechny formáty"
488
489 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
490 msgid "All Libraries"
491 msgstr "Ve všech knihovnách"
492
493 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:160
494 msgid "All Parts"
495 msgstr "Všechny části"
496
497 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:106
498 msgid ""
499 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
500 "Placing this hold could result in longer wait times."
501 msgstr ""
502 "Všechny volné exempláře jsou momentálně dostupné pouze mimo knihovnu, kterou "
503 "jste označila(a) pro vyzvednutí. Pokud zadáte tuto rezervaci, může její "
504 "splnění trvat velmi dlouho."
505
506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:125
507 msgid "Allow others to use my account"
508 msgstr "Povolit ostatním použít můj účet"
509
510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
511 msgid "Amount"
512 msgstr "Částka"
513
514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:100
515 msgid ""
516 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
517 "the issue to library staff."
518 msgstr ""
519 "Při prohlížení záznamů došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat za chvíli "
520 "nebo o problému informujte personál knihovny."
521
522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
523 msgid "Analyst"
524 msgstr "Komentátor"
525
526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:55
527 msgid "Anchored Searching"
528 msgstr "Připojené vyhledávání"
529
530 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
531 msgid "And"
532 msgstr "AND (a zároveň)"
533
534 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
535 msgid "Animator"
536 msgstr "Animátor"
537
538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
539 msgid "Annotation"
540 msgstr "Anotace"
541
542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
543 msgid "Annotator"
544 msgstr "Autor rukopisných poznámek"
545
546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
547 msgid "Another Search"
548 msgstr "Nové hledání"
549
550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
551 msgid "Appellant"
552 msgstr "Odvolávající se strana"
553
554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
555 msgid "Appellee"
556 msgstr "Odpůrce stěžovatele"
557
558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
559 msgid "Applicant"
560 msgstr "Uchazeč"
561
562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:198
563 msgid "April (4)"
564 msgstr "Duben (4)"
565
566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
567 msgid "Architect"
568 msgstr "Architekt"
569
570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:81
571 msgid "Are you sure you are ready to charge "
572 msgstr "Opravdu chcete zaplatit "
573
574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:20
575 msgid "Are you sure you wish to continue?"
576 msgstr "Opravdu chcete pokračovat?"
577
578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:67
579 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
580 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané položky?"
581
582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
583 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected message(s)?"
584 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybrané zprávy?"
585
586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
587 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this message?"
588 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tuto zprávu?"
589
590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:42
591 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
592 msgstr ""
593 "Opravdu chcet prodloužit výpůjční lhůtu vybraného exempláře / exemplářů?"
594
595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
596 msgid "Arranger"
597 msgstr "Autor aranžmá"
598
599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
600 msgid "Art copyist"
601 msgstr "Kopírovatel umění"
602
603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
604 msgid "Art director"
605 msgstr "Umělecký vedoucí"
606
607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
608 msgid "Artist"
609 msgstr "Interpret"
610
611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
612 msgid "Artistic director"
613 msgstr "Umělecký vedoucí"
614
615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
616 msgid "Assignee"
617 msgstr "Nabyvatel autorského práva"
618
619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
620 msgid "Associated name"
621 msgstr "Přidružené jméno"
622
623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:127
624 msgid "At least"
625 msgstr "Minimálně"
626
627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
628 msgid "Attributed name"
629 msgstr "Připisované jméno"
630
631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
632 msgid "Auctioneer"
633 msgstr "Licitátor"
634
635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
636 msgid "Audience"
637 msgstr "Čtenářské určení"
638
639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:202
640 msgid "August (8)"
641 msgstr "Srpen (8)"
642
643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3189 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3220 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3225 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
644 msgid "Author"
645 msgstr "Autor"
646
647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
648 msgid "Author Notes"
649 msgstr "Poznámky o autorovi"
650
651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
652 msgid "Author Notes: "
653 msgstr "Poznámky autora "
654
655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
656 msgid "Author in quotations or text abstracts"
657 msgstr "Autor  citací nebo úryvků textu"
658
659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
660 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
661 msgstr "Autor doslovu, tiráže atd."
662
663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
664 msgid "Author of dialog"
665 msgstr "Autor dialogů"
666
667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
668 msgid "Author of introduction, etc."
669 msgstr "Autor předmluvy, atd."
670
671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:340 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:376 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:66
672 msgid "Author(s)"
673 msgstr "Autor/autoři"
674
675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
676 msgid "Author: A to Z"
677 msgstr "Autor: A až Z"
678
679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
680 msgid "Author: Z to A"
681 msgstr "Autor: Z až A"
682
683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
684 msgid "Authors"
685 msgstr "Autoři"
686
687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
688 msgid "Autographer"
689 msgstr "Přepisovatel notového záznamu"
690
691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:4
692 msgid "Available"
693 msgstr "Dostupné"
694
695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/avail.tt2:29
696 msgid "Available Formats"
697 msgstr "Dostupné formáty"
698
699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
700 msgid "Available copies"
701 msgstr "Exempláře k vypůjčení"
702
703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
704 msgid "Awards Note: "
705 msgstr "Poznámky k oceněním: "
706
707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
708 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
709 msgstr "Ocenění, recenze a další doporučené čtení"
710
711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:73
712 msgid "Back"
713 msgstr "Zpět"
714
715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:57
716 msgid "Back to Account Summary"
717 msgstr "Zpět na přehled účtu"
718
719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:23
720 msgid "Back to Payments History"
721 msgstr "Zpět na historii plateb"
722
723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:28
724 msgid "Back to Record"
725 msgstr "Zpět na záznam"
726
727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
728 msgid "Back to results"
729 msgstr "Zpět k výsledkům"
730
731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:486
732 msgid "Badges:"
733 msgstr "Známky:"
734
735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3192 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3201 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
736 msgid "Barcode"
737 msgstr "Čárový kód"
738
739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
740 msgid "Barcode:"
741 msgstr "Čárový kód:"
742
743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:26
744 msgid "Basic"
745 msgstr "Základní"
746
747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:198
748 msgid "Basic Hold Options"
749 msgstr "Základní možnosti rezervace"
750
751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:35
752 msgid "Basic Search"
753 msgstr "Základní vyhledávání"
754
755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:3
756 msgid "Basket"
757 msgstr "Košík"
758
759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:6
760 msgid "Basket Warning"
761 msgstr "Upozornění ke košíku"
762
763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
764 msgid "Before"
765 msgstr "Před"
766
767 #. (date1)
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:73
769 msgid "Before %1"
770 msgstr "Před %1"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
773 msgid "Between"
774 msgstr "Mezi"
775
776 #. (date1, date2)
777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:75
778 msgid "Between %1 and %2"
779 msgstr "Mez %1 a %2"
780
781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
782 msgid "Bib Level"
783 msgstr "Bibliografická úroveň"
784
785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
786 msgid "Bibliographic antecedent"
787 msgstr "Bibliografický předchůdce"
788
789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
790 msgid "Bibliography, etc. Note: "
791 msgstr "Poznámka o bibliografii apod.: "
792
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:107
794 msgid "Billing Information"
795 msgstr "Informace o účetních transakcích"
796
797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:46
798 msgid "Billing Type"
799 msgstr "Typ poplatku"
800
801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
802 msgid "Binder"
803 msgstr "Knihař"
804
805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
806 msgid "Binding Information: "
807 msgstr "Informace o vazbě: "
808
809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
810 msgid "Binding designer"
811 msgstr "Výtvarník vazby"
812
813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
814 msgid "Biographical Subject: "
815 msgstr "Biografiské předmětové heslo "
816
817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
818 msgid "Biographical or Historical Data: "
819 msgstr "Bibliografické nebo historické údaje "
820
821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
822 msgid "Blurb writer"
823 msgstr "Autor záložky"
824
825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/misc_util.tt2:841 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:118
826 msgid "Book cover"
827 msgstr "Obálka knihy"
828
829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
830 msgid "Book designer"
831 msgstr "Knižní grafik"
832
833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:56
834 msgid "Book jacket cover art"
835 msgstr "Obrázek na obálce knihy"
836
837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
838 msgid "Book producer"
839 msgstr "Výrobce knih"
840
841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
842 msgid "Bookjacket designer"
843 msgstr "Autor obálky"
844
845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
846 msgid "Bookplate designer"
847 msgstr "Autor exlibris"
848
849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
850 msgid "Bookseller"
851 msgstr "Knihkupec"
852
853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
854 msgid "Boolean search operator"
855 msgstr "Booleovský operátor pro vyhledávání"
856
857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:9
858 msgid "Bottom Link 2"
859 msgstr "Odkaz v zápatí 1"
860
861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
862 msgid "Bottom Link 3"
863 msgstr "Odkaz v zápatí 3"
864
865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
866 msgid "Bottom Link 4"
867 msgstr "Odkaz v zápatí 4"
868
869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:13
870 msgid "Bottom Link 5"
871 msgstr "Odkaz v zápatí 5"
872
873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
874 msgid "Braille embosser"
875 msgstr "Přepisovatel do Braillova písma"
876
877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:48
878 msgid "Branch relationship"
879 msgstr "Knihovna v hiearchické struktuře katalogu"
880
881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
882 msgid "Broadcaster"
883 msgstr "Hlasatel"
884
885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1
886 msgid "Broader term"
887 msgstr "Širší termín"
888
889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:30
890 msgid "Browse"
891 msgstr "Procházet"
892
893 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:60
895 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
896 msgstr "Prohlížet  %1   začít s %2 v %3"
897
898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:55
899 msgid "Browse term"
900 msgstr "Procházet jednotky"
901
902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:46
903 msgid "Browse the Catalog"
904 msgstr "Procházet katalog"
905
906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:79
907 msgid "Call Number"
908 msgstr "Signatura"
909
910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
911 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
912 msgstr "Signatura (prohlížení regálu)"
913
914 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
915 msgid "Call Number / Copy Notes"
916 msgstr "Signatura / Poznámky k exemplářům"
917
918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
919 msgid "Call Number Browse"
920 msgstr "Prohlížet signatury"
921
922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3193 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3202 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:370
923 msgid "Call number"
924 msgstr "Signatura"
925
926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:217
927 msgid "Call number:"
928 msgstr "Signatura:"
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
931 msgid "Calligrapher"
932 msgstr "Kaligraf"
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:235 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:291 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:151
935 msgid "Cancel"
936 msgstr "Zrušit"
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:17
939 msgid "Cancel Hold"
940 msgstr "Zrušit rezervaci"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:120
943 msgid "Cancel if not filled by"
944 msgstr "O rezervaci mám zájem do"
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3209
947 msgid "Cancel on"
948 msgstr "Zrušení"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
951 msgid "Cancel unless filled by"
952 msgstr "Zrušit, pokud nebude splněno do"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:15
955 msgid "Canceled"
956 msgstr "Zrušeno"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
959 msgid "Cartographer"
960 msgstr "Kartograf"
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
963 msgid "Case File Characteristics Note: "
964 msgstr "Poznámka k charakteristice spisu "
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
967 msgid "Cast"
968 msgstr "Obsazení"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
971 msgid "Caster"
972 msgstr "litec"
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:46
975 msgid "Catalog"
976 msgstr "Katalog"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:30
979 msgid "Catalog Browse"
980 msgstr "Prohlížení katalogu"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:206
983 msgid "Catalog Home"
984 msgstr "Domovská stránka katalogu"
985
986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
987 msgid "Catalog Search"
988 msgstr "Vyhledávání v katalogu"
989
990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:195
991 msgid "Catalog record"
992 msgstr "Katalogizační záznam"
993
994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
995 msgid "Censor"
996 msgstr "Cenzor"
997
998 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
999 msgid "Change"
1000 msgstr "Změnit"
1001
1002 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
1003 msgid "Change Password"
1004 msgstr "Změnit heslo"
1005
1006 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:73
1007 msgid "Change Username"
1008 msgstr "Změnit uživatelské jméno"
1009
1010 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
1011 msgid "Change preferred library"
1012 msgstr "Změnit preferovanou knihovnu"
1013
1014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1015 msgid "Character Attributes: "
1016 msgstr "Atributy charekteru: "
1017
1018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:48
1019 msgid "Charge/Fee"
1020 msgstr "cena/poplatek"
1021
1022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:72
1023 msgid "Charges"
1024 msgstr "Poplatky"
1025
1026 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1027 msgid "Charges:"
1028 msgstr "Poplatky:"
1029
1030 #. (attrs.title)
1031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:463
1032 msgid "Check Out %1"
1033 msgstr "Půjčit %1"
1034
1035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:466
1036 msgid "Check Out E-Item"
1037 msgstr "Půjčit elektronický exemplář"
1038
1039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:18
1040 msgid "Check Out History"
1041 msgstr "Historie výpůjček"
1042
1043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:158
1044 msgid "Check Out Items"
1045 msgstr "Půjčit"
1046
1047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:53
1048 msgid "Checked Out"
1049 msgstr "Půjčeno"
1050
1051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:410
1052 msgid "Checked Out Before"
1053 msgstr "Vypůjčeno před"
1054
1055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:1
1056 msgid "Checking availability for this item..."
1057 msgstr "Ověřuji dostupnost pro tuto položku:"
1058
1059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:15
1060 msgid "Checkout"
1061 msgstr "Výpůjčky"
1062
1063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3198 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:7
1064 msgid "Checkout Date"
1065 msgstr "Datum výpůjčky"
1066
1067 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1068 msgid "Choreographer"
1069 msgstr "Choreograf"
1070
1071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1072 msgid "Cinematographer"
1073 msgstr "Kameraman"
1074
1075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:27
1076 msgid "Circulation Charges"
1077 msgstr "Výpůjční poplatky"
1078
1079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1080 msgid "Circulation Modifier"
1081 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1082
1083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1084 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
1085 msgstr "Výpůjční pravidla zamítla tento exemplář jako nevypůjčitelný"
1086
1087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1088 msgid "Citation/References Note: "
1089 msgstr "Poznámka k Citaci/referenci: "
1090
1091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1092 msgid "City"
1093 msgstr "Město / obec"
1094
1095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:171
1096 msgid "Clear AddedContent Cache"
1097 msgstr "Vymazat mezipaměť přidaného obsahu"
1098
1099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:15
1100 msgid "Clear Basket"
1101 msgstr "Vysypat košík"
1102
1103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:45
1104 msgid "Clear Form"
1105 msgstr "Vymazat formulář"
1106
1107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:48
1108 msgid "Clear basket"
1109 msgstr "Vysypat košík"
1110
1111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:15
1112 msgid "Clear basket after emailing it."
1113 msgstr "Po odeslání e-mailem vysyspat košík."
1114
1115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:285
1116 msgid "Clear basket after holds are requested?"
1117 msgstr "Vysypat košík po zadání rezervací?"
1118
1119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:15
1120 msgid "Clear basket after printing it."
1121 msgstr "Vysypat košík po vytištění."
1122
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:36
1124 msgid "Clear entire basket when action complete"
1125 msgstr "Úplně vysypat košík po dokončení akce?"
1126
1127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
1128 msgid ""
1129 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
1130 msgstr ""
1131 "Pro rychlé vyhledání souvisejících dokumentů klikněte na ikonu složky (nebo "
1132 "vhodný odkaz) v postranním panelu."
1133
1134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:42
1135 msgid "Click to (un)select all charges"
1136 msgstr "Klikněte pro (od)zrušení výběru všech poplatků"
1137
1138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:154
1139 msgid "Click to (un)select all fines"
1140 msgstr "Kliknutím zadáte / zrušíte výběr všech pokut"
1141
1142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1143 msgid "Client"
1144 msgstr "Klient"
1145
1146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1147 msgid "Collaborator"
1148 msgstr "Spolupracovník"
1149
1150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
1151 msgid "Collapse"
1152 msgstr "Sbalit"
1153
1154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1155 msgid "Collection registrar"
1156 msgstr "Tajemník sbírek"
1157
1158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1159 msgid "Collector"
1160 msgstr "Sběratel"
1161
1162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1163 msgid "Collotyper"
1164 msgstr "Autor světlotisku"
1165
1166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1167 msgid "Colorist"
1168 msgstr "Kolorista"
1169
1170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1171 msgid "Commentator"
1172 msgstr "Autor komentáře"
1173
1174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1175 msgid "Commentator for written text"
1176 msgstr "Autor komentáře textu"
1177
1178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1179 msgid "Compiler"
1180 msgstr "Sestavovatel"
1181
1182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1183 msgid "Complainant"
1184 msgstr "Žalobce"
1185
1186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1187 msgid "Complainant-appellant"
1188 msgstr "Žalobce-apelant"
1189
1190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1191 msgid "Complainant-appellee"
1192 msgstr "Žalobce- odpůrce"
1193
1194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1195 msgid "Composer"
1196 msgstr "Skladatel"
1197
1198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1199 msgid "Compositor"
1200 msgstr "Sazeč"
1201
1202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1203 msgid "Conceptor"
1204 msgstr "Autor koncepce"
1205
1206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1207 msgid "Conductor"
1208 msgstr "Dirigent"
1209
1210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:24
1211 msgid "Confirm"
1212 msgstr "Potvrdit"
1213
1214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:6
1215 msgid "Confirm Basket Email"
1216 msgstr "Potvrdit odeslání košíku e-mailem"
1217
1218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:6
1219 msgid "Confirm Basket Printing"
1220 msgstr "Potvrdit tisk košíku"
1221
1222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:6
1223 msgid "Confirm Clearing of Basket"
1224 msgstr "Potvrdit vysypání košíku"
1225
1226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1227 msgid "Conservator"
1228 msgstr "Restaurátor"
1229
1230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1231 msgid "Consultant"
1232 msgstr "Konzultant"
1233
1234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1235 msgid "Consultant to a project"
1236 msgstr "Konzultant projektu"
1237
1238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
1239 msgid "Contact information"
1240 msgstr "Kontaktní údaje"
1241
1242 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1243 msgid "Contains"
1244 msgstr "Obsahuje"
1245
1246 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1247 msgid "Contains phrase"
1248 msgstr "Obsahuje frázi"
1249
1250 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:211
1251 msgid "Content descriptions"
1252 msgstr "Údaje o obsahu"
1253
1254 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1255 msgid "Contestant"
1256 msgstr "Odpůrce"
1257
1258 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1259 msgid "Contestant-appellant"
1260 msgstr "Odpůrce v odvolacím řízení"
1261
1262 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1263 msgid "Contestant-appellee"
1264 msgstr "Odpůrce odvolatele"
1265
1266 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1267 msgid "Contestee"
1268 msgstr "Obhájce"
1269
1270 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1271 msgid "Contestee-appellant"
1272 msgstr "Obhájce jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1273
1274 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1275 msgid "Contestee-appellee"
1276 msgstr "Obhájce jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1277
1278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:154
1279 msgid "Continue"
1280 msgstr "Pokračovat"
1281
1282 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1283 msgid "Contractor"
1284 msgstr "Smluvní partner"
1285
1286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1287 msgid "Contributor"
1288 msgstr "Přispěvatel"
1289
1290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1291 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1292 msgstr "Identifikační poznámka k exempláři a verzi: "
1293
1294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
1295 msgid "Copy hold"
1296 msgstr "Rezervace exempláře"
1297
1298 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1299 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:23
1300 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1301 msgstr "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1302
1303 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1304 msgid "Copyright claimant"
1305 msgstr "Nárokovatel copyrightu"
1306
1307 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1308 msgid "Copyright holder"
1309 msgstr "Nositel autorského práva"
1310
1311 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:475
1312 msgid "Copyright:"
1313 msgstr "Copyright:"
1314
1315 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1316 msgid "Corrector"
1317 msgstr "Korektor"
1318
1319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1320 msgid "Correspondent"
1321 msgstr "Korespondent"
1322
1323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1324 msgid "Costume designer"
1325 msgstr "Návrhář kostýmů"
1326
1327 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:182 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:206
1328 msgid "Country"
1329 msgstr "Země"
1330
1331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:180 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1332 msgid "County"
1333 msgstr "Kraj"
1334
1335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1336 msgid "Court governed"
1337 msgstr "soud podléhající nařízení"
1338
1339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1340 msgid "Court reporter"
1341 msgstr "Soudní zapisovatel"
1342
1343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1344 msgid "Cover designer"
1345 msgstr "Výtvarník ochranného obalu"
1346
1347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1348 msgid "Create New List"
1349 msgstr "Vytvořit nový seznam"
1350
1351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1352 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1353 msgstr "Poznámka ke kreditům tvorby / produkce: "
1354
1355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1356 msgid "Creator"
1357 msgstr "Vytvořil(a)"
1358
1359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:161
1360 msgid "Credit Card #"
1361 msgstr "Kreditní karta č."
1362
1363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:158
1364 msgid "Credit Card Information"
1365 msgstr "Informace o kreditní kartě"
1366
1367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:29
1368 msgid "Credit Card Logo"
1369 msgstr "Logo kreditní karty"
1370
1371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1372 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1373 msgstr "Poznámka ke kumulativnímu indexu / pomůckám pro  nalezení: "
1374
1375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1376 msgid "Curator"
1377 msgstr "Kurátor"
1378
1379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1380 msgid "Current Email"
1381 msgstr "Aktuální e-mail"
1382
1383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:12
1384 msgid "Current Items Checked Out"
1385 msgstr "Aktuální výpůjčky"
1386
1387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
1388 msgid "Current Items on Hold"
1389 msgstr "Aktuální rezervace"
1390
1391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1392 msgid "Current Password"
1393 msgstr "Současné heslo"
1394
1395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1396 msgid "Current Username"
1397 msgstr "Současné uživatelské jméno"
1398
1399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:249
1400 msgid "Current holds"
1401 msgstr "Počet rezervací:"
1402
1403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1404 msgid "Dancer"
1405 msgstr "Tanečník"
1406
1407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1408 msgid "Data Quality Note: "
1409 msgstr "Poznámka ke kvalitě údajů: "
1410
1411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1412 msgid "Data contributor"
1413 msgstr "Přispěvatel k údajům"
1414
1415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1416 msgid "Data manager"
1417 msgstr "Správce dat"
1418
1419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:30
1420 msgid "Date"
1421 msgstr "Datum"
1422
1423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3200 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:9
1424 msgid "Date Returned"
1425 msgstr "Vráceno dne"
1426
1427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1428 msgid "Date of Birth"
1429 msgstr "Datum narození"
1430
1431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1432 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1433 msgstr "Poznámka k datu /času a místě události "
1434
1435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1436 msgid "Date: Newest to Oldest"
1437 msgstr "Datum: od nejnovějšího po nejstarší"
1438
1439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1440 msgid "Date: Oldest to Newest"
1441 msgstr "Datum: od nejstaršího po nejnovější"
1442
1443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:46
1444 msgid "Day Phone"
1445 msgstr "Telefonní číslo přes den"
1446
1447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:206
1448 msgid "December (12)"
1449 msgstr "Prosinec (12)"
1450
1451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1452 msgid "Dedicatee"
1453 msgstr "Dedikant"
1454
1455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1456 msgid "Dedicator"
1457 msgstr "Dedikující"
1458
1459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:167
1460 msgid "Default Font Size"
1461 msgstr "Výchozí velikost písma"
1462
1463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:47
1464 msgid "Default List"
1465 msgstr "Výchozí seznam"
1466
1467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1468 msgid "Default Mobile Carrier"
1469 msgstr "Standardní mobilní operátor"
1470
1471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1472 msgid "Default Mobile Number"
1473 msgstr "Přednastavené číslo mobilního telefonu"
1474
1475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1476 msgid "Default Phone Number"
1477 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
1478
1479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1480 msgid "Defendant"
1481 msgstr "Obžalovaný"
1482
1483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1484 msgid "Defendant-appellant"
1485 msgstr "Obžalovaný jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1486
1487 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1488 msgid "Defendant-appellee"
1489 msgstr "Obžalovaný jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1490
1491 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1492 msgid "Degree granting institution"
1493 msgstr "Instituce udělující titul"
1494
1495 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1496 msgid "Degree supervisor"
1497 msgstr "vedoucí kvalifikační práce"
1498
1499 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
1500 msgid "Delete"
1501 msgstr "Smazat"
1502
1503 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:196
1504 msgid "Delete List"
1505 msgstr "Smazat seznam"
1506
1507 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:72
1508 msgid "Delete Selected Titles"
1509 msgstr "Smazat vybrané tituly"
1510
1511 #. (ctx.message_update_changed)
1512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
1513 msgid "Deleted %1 message(s)."
1514 msgstr "Byly smazány %1 zprávy."
1515
1516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:83
1517 msgid "Deleting Help"
1518 msgstr "Nápověda ke smazání"
1519
1520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1521 msgid "Delineator"
1522 msgstr "Kreslič"
1523
1524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1525 msgid "Depicted"
1526 msgstr "Vyobrazený"
1527
1528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1529 msgid "Depositor"
1530 msgstr "Skladník"
1531
1532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:292
1533 msgid "Description:"
1534 msgstr "Popis:"
1535
1536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1537 msgid "Designer"
1538 msgstr "Výtvarník"
1539
1540 #. (alternative_link)
1541 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:112
1542 msgid "Did you mean %1?"
1543 msgstr "Měli jste na mysli %1?"
1544
1545 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1546 msgid "Digital Bookplate"
1547 msgstr "Digitální ex libris"
1548
1549 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1550 msgid "Digital Bookplates"
1551 msgstr "Digitální ex libris"
1552
1553 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1554 msgid "Director"
1555 msgstr "Režisér"
1556
1557 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:113
1558 msgid "Disable Highlighting"
1559 msgstr "Vypnout zvýraznění"
1560
1561 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
1562 msgid ""
1563 "Disabling checkout or holds history will permanently remove all items from "
1564 "your history."
1565 msgstr ""
1566 "Pokud zrušíte volbu ukládání historie výpůjček nebo rezervací, všechny "
1567 "položky z Vaší historie budou NEVRATNĚ SMAZÁNY."
1568
1569 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:229
1570 msgid "Discard Pending Address"
1571 msgstr "Zrušit nevyřízenou adresu"
1572
1573 #. (attrs.title)
1574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:135
1575 msgid "Display record details for \"%1\""
1576 msgstr "Zobrazit detaily záznamu  \"%1\""
1577
1578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1579 msgid "Dissertant"
1580 msgstr "Autor diplomové práce nebo disertace"
1581
1582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1583 msgid "Dissertation Note: "
1584 msgstr "Poznámka o disertaci: "
1585
1586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1587 msgid "Distribution place"
1588 msgstr "Místo distribuce"
1589
1590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1591 msgid "Distributor"
1592 msgstr "Distributor"
1593
1594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:447 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:261
1595 msgid "Distributor:"
1596 msgstr "Distributor:"
1597
1598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1599 msgid "Do not show this warning again."
1600 msgstr "Toto varování již znovu nezobrazovat"
1601
1602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:191
1603 msgid "Do you really want to delete this list?"
1604 msgstr "Opravdu chcete smazat tento seznam?"
1605
1606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/i18n_strings.tt2:22
1607 msgid "Do you really want to place {0} holds for this title?"
1608 msgstr "Opravdu chcete zadat  {0} rezervací na tento titul?"
1609
1610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1611 msgid "Does not contain"
1612 msgstr "Neobsahuje"
1613
1614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1615 msgid "Donor"
1616 msgstr "Dárce"
1617
1618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:12
1619 msgid "Download"
1620 msgstr "Stáhnout"
1621
1622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:204
1623 msgid "Download CSV"
1624 msgstr "Stáhnout CSV"
1625
1626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1627 msgid "Draftsman"
1628 msgstr "Autor návrhu"
1629
1630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1631 msgid "Dubious author"
1632 msgstr "Domnělý autora"
1633
1634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3191 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3199 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3221 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3226 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:56
1635 msgid "Due Date"
1636 msgstr "K vrácení dne"
1637
1638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:78
1639 msgid "E-Items Checked Out"
1640 msgstr "E-kniha je vypůjčená"
1641
1642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:7
1643 msgid "E-Items Currently Checked Out"
1644 msgstr "Aktuálně vypůjčné e-knihy"
1645
1646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:64
1647 msgid "E-Items Currently Checked out"
1648 msgstr "Aktuálně vypůjčené E-knihy"
1649
1650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:79
1651 msgid "E-Items Currently on Hold"
1652 msgstr "Aktuálně rezervované E-knihy"
1653
1654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:88
1655 msgid "E-Items Ready for Checkout"
1656 msgstr "E-knihy připravené k vypůjčení"
1657
1658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:83
1659 msgid "E-Items on Hold"
1660 msgstr "Rezervované E-knihy"
1661
1662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:94
1663 msgid "E-Items ready for pickup"
1664 msgstr "E-knihy připravené pro vyzvednutí"
1665
1666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:14
1667 msgid "E-item could not be checked out."
1668 msgstr "E-exemplář nelze půjčit"
1669
1670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:16
1671 msgid "E-item is now on hold."
1672 msgstr "E-exemplář je rezervován"
1673
1674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:15
1675 msgid "E-item successfully checked out."
1676 msgstr "E-exemplář byl úspěšně vypůjčen"
1677
1678 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1679 msgid "Earlier"
1680 msgstr "Dříve"
1681
1682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1683 msgid "Earlier issues"
1684 msgstr "Drívější vydání"
1685
1686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354
1687 msgid "Edit"
1688 msgstr "Upravit"
1689
1690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:188
1691 msgid "Edit Address"
1692 msgstr "Upravit adresu"
1693
1694 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1695 msgid "Edit Email Address"
1696 msgstr "Upravit e-mailovou adresu"
1697
1698 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1699 msgid "Edit Hold"
1700 msgstr "Upravit rezervaci"
1701
1702 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:283
1703 msgid "Edit List Description"
1704 msgstr "Upravit popis seznamu"
1705
1706 #. (attrs.title)
1707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:256
1708 msgid "Edit hold for item %1"
1709 msgstr "Upravit rezervaci exempláře %1"
1710
1711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1712 msgid "Editing Hold"
1713 msgstr "Edituji rezervaci"
1714
1715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:372 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:376 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:315
1716 msgid "Edition:"
1717 msgstr "Vydání:"
1718
1719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1720 msgid "Editor"
1721 msgstr "Editor"
1722
1723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1724 msgid "Editor of compilation"
1725 msgstr "Editor kompilace"
1726
1727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1728 msgid "Editor of moving image work"
1729 msgstr "Editor pohyblivého obrazu"
1730
1731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1732 msgid "Electrician"
1733 msgstr "Elektrotechnik"
1734
1735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:349
1736 msgid "Electronic resource"
1737 msgstr "Elektronický zdroj"
1738
1739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:212
1740 msgid "Electronic resources"
1741 msgstr "Dostupné elektronické zdroje"
1742
1743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1744 msgid "Electrotyper"
1745 msgstr "Galvanotypér"
1746
1747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:143
1748 msgid "Email"
1749 msgstr "E-mail"
1750
1751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1752 msgid "Email Address"
1753 msgstr "E-mailová adresa"
1754
1755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:240
1756 msgid "Email Address:"
1757 msgstr "Emailová adresa:"
1758
1759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:8
1760 msgid "Email Title Details"
1761 msgstr "Poslat e-mailem detaily o titulu"
1762
1763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1764 msgid "Email address associated with the account:"
1765 msgstr "E-mailová adresa spojená s kontem:"
1766
1767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1768 msgid "Email address: "
1769 msgstr "E-mailová adresa: "
1770
1771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:315 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:23
1772 msgid "Email title details"
1773 msgstr "Poslat e-mailem detaily o titulu"
1774
1775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:164
1776 msgid "Enable Highlighting"
1777 msgstr "Zapnout zvýraznění"
1778
1779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1780 msgid "Enacting jurisdiction"
1781 msgstr "Uzáknující soudní jurisdikce"
1782
1783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:12
1784 msgid "End time"
1785 msgstr "Čas ukončení"
1786
1787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1788 msgid "Engineer"
1789 msgstr "Inženýr"
1790
1791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1792 msgid "Engraver"
1793 msgstr "Rytec"
1794
1795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1796 msgid ""
1797 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1798 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1799 msgstr ""
1800 "Zkontrolujte, jestli Váš účet má platnou e-mailovou adresu, abychom Vám "
1801 "mohli posílat oznámení o dostupných rezervacích, výpůjčkách u kterých se "
1802 "blíží konec vypůjční lhůty nebo výpůjčkách s uplynulou lhůtou."
1803
1804 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:281
1805 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1806 msgstr "Zadejte datum ve formátu MM/DD/RRRR"
1807
1808 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:54
1809 msgid "Enter search query:"
1810 msgstr "Zadejte dotaz pro vyhledávání"
1811
1812 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1813 msgid "Enter the name of the new list:"
1814 msgstr "Zadejte prosím název nového seznamu"
1815
1816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1817 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1818 msgstr "Poznámka k informaci o entitách a atributech: "
1819
1820 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:49
1822 msgid "Error creating receipt: %1"
1823 msgstr "Během vytváření potvrzení %1 došlo k chybě"
1824
1825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1826 msgid "Error preparing receipt:"
1827 msgstr "Během vytváření potvrzení došlo k chybě:"
1828
1829 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1830 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
1831 msgid "Error preparing receipt: %1"
1832 msgstr "Během přípravy potvrzení %1 došlo k chybě."
1833
1834 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1835 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
1836 msgid "Error printing record: %1"
1837 msgstr "Během tisku záznamu %1 došlo k chybě."
1838
1839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:40
1840 msgid "Estimated wait:"
1841 msgstr "Předpokládaná doba čekání"
1842
1843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1844 msgid "Etcher"
1845 msgstr "Leptař"
1846
1847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:52
1848 msgid "Evening Phone"
1849 msgstr "Telefonní číslo večer"
1850
1851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1852 msgid "Event place"
1853 msgstr "Místo události"
1854
1855 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:30
1856 msgid "Evergreen"
1857 msgstr "Evergreen"
1858
1859 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1860 msgid "Evergreen Logo"
1861 msgstr "Logo Evergreenu"
1862
1863 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/username_hint.tt2:5
1864 msgid "Example: 0026626051"
1865 msgstr "Příklad: 0026626051"
1866
1867 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
1868 msgid "Excerpt"
1869 msgstr "Výtah"
1870
1871 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:106
1872 msgid "Exclude Electronic Resources"
1873 msgstr "Vynechat elektronické zdroje"
1874
1875 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1876 msgid "Exhibitions Note: "
1877 msgstr "Poznámky o výstavách "
1878
1879 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1880 msgid "Expand"
1881 msgstr "Rozbalit"
1882
1883 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1884 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1885 msgstr ""
1886 "Rozšířit také na zobrazení výsledků, které neodpovídají tomuto termínu"
1887
1888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1889 msgid "Expert"
1890 msgstr "Odborník"
1891
1892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1893 msgid "Expert Search"
1894 msgstr "Expertní vyhledávání"
1895
1896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
1897 msgid "Expiration Month"
1898 msgstr "Měsíc expirace"
1899
1900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:211
1901 msgid "Expiration Year"
1902 msgstr "Vyprší v roce"
1903
1904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:26
1905 msgid "Expire Date"
1906 msgstr "Platnost skončí"
1907
1908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:7
1909 msgid "Expires"
1910 msgstr "Platnost do"
1911
1912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1913 msgid "Export List"
1914 msgstr "Exportovat seznam"
1915
1916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1917 msgid "Export to RefWorks"
1918 msgstr "Exportovat do RefWorks"
1919
1920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1921 msgid "FAQs"
1922 msgstr "Časté dotazy"
1923
1924 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1925 msgid "Facsimilist"
1926 msgstr "Autor faksimile"
1927
1928 #. (ctx.message_update_failed)
1929 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1930 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
1931 msgstr "Při mazání  %1 zpráv nastala chyba."
1932
1933 #. (ctx.message_update_failed)
1934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1935 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
1936 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako nepřečtené"
1937
1938 #. (ctx.message_update_failed)
1939 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1940 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
1941 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako přečtené."
1942
1943 #. (ctx.failed_renewals)
1944 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:37
1945 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1946 msgstr "Počet neprodloužených výpůjček:  %1"
1947
1948 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:196
1949 msgid "February (2)"
1950 msgstr "Únor (2)"
1951
1952 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1953 msgid "Fewer"
1954 msgstr "Méně"
1955
1956 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1957 msgid "Field director"
1958 msgstr "Filmový režisér"
1959
1960 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:8
1961 msgid "Field:"
1962 msgstr "Pole:"
1963
1964 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1965 msgid "Film director"
1966 msgstr "Filmový režisér"
1967
1968 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1969 msgid "Film distributor"
1970 msgstr "Distributor filmu"
1971
1972 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1973 msgid "Film editor"
1974 msgstr "Střihač"
1975
1976 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1977 msgid "Film producer"
1978 msgstr "Producent filmu"
1979
1980 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1981 msgid "Filmmaker"
1982 msgstr "Výrobce filmu"
1983
1984 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:171
1985 msgid "Filtered by:"
1986 msgstr "Použité filtry:"
1987
1988 #. (locname)
1989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:127
1990 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1991 msgstr "Najít exemplář v umístění \" %1\"."
1992
1993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1994 msgid "First Name"
1995 msgstr "Křestní jméno"
1996
1997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1998 msgid "First party"
1999 msgstr "První strana"
2000
2001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2002 msgid "Forger"
2003 msgstr "Padělatel"
2004
2005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:34
2006 msgid "Forgot your password?"
2007 msgstr "Zapomněli jste heslo?"
2008
2009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3215 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:349 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:402
2010 msgid "Format"
2011 msgstr "Formát"
2012
2013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
2014 msgid "Format:"
2015 msgstr "Formát:"
2016
2017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:76
2018 msgid "Format: "
2019 msgstr "Formát: "
2020
2021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2022 msgid "Formatted Contents Note: "
2023 msgstr "Poznámka k obsahu: "
2024
2025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2026 msgid "Former Title Complexity Note: "
2027 msgstr "Poznámka ke komplexnosti dříve uvedeného  názvu: "
2028
2029 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2030 msgid "Former owner"
2031 msgstr "Předchozí vlastník"
2032
2033 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
2035 msgid "Friday: %1 - %2"
2036 msgstr "Pátek: %1 - %2"
2037
2038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
2039 msgid "Friday: closed"
2040 msgstr "Pátek: zavřeno"
2041
2042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:31
2043 msgid "Fulfilled"
2044 msgstr "Splněno"
2045
2046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2047 msgid "Funder"
2048 msgstr "Investor"
2049
2050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2051 msgid "Funding Information Note: "
2052 msgstr "Poznámka k informacím o financování "
2053
2054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2055 msgid "General Note: "
2056 msgstr "Všeobecná poznámka: "
2057
2058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
2059 msgid "Genre: "
2060 msgstr "Žánr: "
2061
2062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2063 msgid "Geographic Coverage Note: "
2064 msgstr "Poznámka o geografickém pokrytí "
2065
2066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
2067 msgid "Geographic Setting: "
2068 msgstr "Geografické nastavení "
2069
2070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2071 msgid "Geographic information specialist"
2072 msgstr "Specialista na zeměpisné informace"
2073
2074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:319 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:17
2075 msgid "Go"
2076 msgstr "Potvrdit"
2077
2078 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:209
2079 msgid "Go Back"
2080 msgstr "Zpět"
2081
2082 #. (rec_attrs.title)
2083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:38
2084 msgid "Go to record %1"
2085 msgstr "Přejít na záznam  %1"
2086
2087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:55
2088 msgid "Go to..."
2089 msgstr "Přejít na..."
2090
2091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
2092 msgid "Google Preview"
2093 msgstr "Náhled Knih Google"
2094
2095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2096 msgid "Graphic technician"
2097 msgstr "Grafický technik"
2098
2099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:90
2100 msgid "Group Formats and Editions"
2101 msgstr "Seskupit stejné tituly"
2102
2103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:255
2104 msgid "HTML View"
2105 msgstr "Zobrazit HTML"
2106
2107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:187
2108 msgid "Hide"
2109 msgstr "Skrýt"
2110
2111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:13
2112 msgid "Hide activation date"
2113 msgstr "Skrýt datum aktivace"
2114
2115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:153
2116 msgid "Hide items in list"
2117 msgstr "Skrýt položku seznamu"
2118
2119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:5
2120 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
2121 msgstr ""
2122 "Nápověda: použijte všechny číslice Vašeho telefonního čísla bez mezer nebo "
2123 "čárek"
2124
2125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:10
2126 msgid "History of Checked Out Items"
2127 msgstr "Historie výpůjček"
2128
2129 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:91
2130 msgid "History of Items Checked Out"
2131 msgstr "Historie vypůjčených exemplářů"
2132
2133 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
2134 msgid "History of items on hold"
2135 msgstr "Historie rezervovaných exemplářů"
2136
2137 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
2138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:56
2139 msgid "Hold #%1 on %quant(%2, copy, copies)"
2140 msgstr "Rezervace  č.%1 na %quant(%2, exemplář, exemplářů)"
2141
2142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
2143 msgid "Hold Placement"
2144 msgstr "Zadání rezervace"
2145
2146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:34
2147 msgid "Hold could not be canceled."
2148 msgstr "Rezervaci nelze zrušit"
2149
2150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:15
2151 msgid "Hold could not be placed."
2152 msgstr "Rezervaci nelze zadat"
2153
2154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:67
2155 msgid "Hold is suspended"
2156 msgstr "REzervace je pozastavena"
2157
2158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
2159 msgid "Hold not found"
2160 msgstr "Rezervace nenalezena"
2161
2162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2163 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
2164 msgstr "Rezervační pravidla zamítla tento exemplář jako nerezervovatelný"
2165
2166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:99
2167 msgid "Hold was not successfully placed"
2168 msgstr "Rezervace nebyla odeslána"
2169
2170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:63
2171 msgid "Hold was successfully placed"
2172 msgstr "Rezervace byla úspěšně odeslána"
2173
2174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:53
2175 msgid "Holdable?"
2176 msgstr "Lze rezervovat?"
2177
2178 #. (serial.location)
2179 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
2180 msgid "Holdings summary (%1)"
2181 msgstr "Souhrn dostupných čísel (%1)"
2182
2183 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2184 msgid "Holds"
2185 msgstr "Rezervace"
2186
2187 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:84
2188 msgid "Holds Help"
2189 msgstr "Nápověda k rezervacím"
2190
2191 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:27
2192 msgid "Holds History"
2193 msgstr "Historie rezervací"
2194
2195 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
2196 msgid "Home"
2197 msgstr "Domů"
2198
2199 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:106
2200 msgid "Home Library"
2201 msgstr "Domovská knihovna"
2202
2203 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2204 msgid "Honoree"
2205 msgstr "Poctěná osoba"
2206
2207 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2208 msgid "Host"
2209 msgstr "Konferenciér"
2210
2211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2212 msgid "Host institution"
2213 msgstr "Hostící instituce"
2214
2215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:411
2216 msgid "I have checked this item out before"
2217 msgstr "Tento titul jsem již  měl(a) vypůjčený"
2218
2219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
2220 msgid "ISBN"
2221 msgstr "ISBN"
2222
2223 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:332 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:343 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:276
2224 msgid "ISBN:"
2225 msgstr "ISBN:"
2226
2227 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
2228 msgid "ISSN"
2229 msgstr "ISSN"
2230
2231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:350 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:284
2232 msgid "ISSN:"
2233 msgstr "ISSN:"
2234
2235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:20
2236 msgid "Identifier"
2237 msgstr "Identifikátor"
2238
2239 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:30
2240 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
2241 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný formát"
2242
2243 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:50
2244 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
2245 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný jazyk"
2246
2247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
2248 msgid "If suspended, activate on"
2249 msgstr "Při pozastavení aktivovat dne"
2250
2251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
2252 msgid ""
2253 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
2254 "your phone number. Example: 0926"
2255 msgstr ""
2256 "Pokud se zde přihlašujte poprvé, zadejte prosím poslední čtyři číslice svého "
2257 "telefonu. Např. 0926"
2258
2259 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
2260 msgid ""
2261 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
2262 "selector at the right of the search bar"
2263 msgstr ""
2264 "Pokud jste nenalezli, co jste hledali, zkuste rozšířit vyhledávací možnosti "
2265 "pomocí nástrojů napravo od vyhledávacího pole (např. na všechny formáty, "
2266 "všechny knihovny apod.)."
2267
2268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2269 msgid "Illuminator"
2270 msgstr "Iluminátor"
2271
2272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2273 msgid "Illustrator"
2274 msgstr "Ilustrátor"
2275
2276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:49
2277 msgid "Image of item"
2278 msgstr "Zobrazení exempláře"
2279
2280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2281 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
2282 msgstr "Poznámka k přímému zdroji akvizice "
2283
2284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
2285 msgid ""
2286 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
2287 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
2288 msgstr ""
2289 "Důležité upozornění! Abyste mohli nárokovat vrácení peněz za ztracený "
2290 "exemplář, je nutné předložit vytištěné potvrzení (toto ustanovení neumožňuje "
2291 "výjimky)."
2292
2293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:46
2294 msgid "In Transit"
2295 msgstr "V přepravě"
2296
2297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2298 msgid "Incomplete"
2299 msgstr "Neúplné"
2300
2301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2302 msgid "Indexes"
2303 msgstr "Rejstříky"
2304
2305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2306 msgid "Information About Documentation Note: "
2307 msgstr "Poznámka k informacím o dokumentaci: "
2308
2309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2310 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
2311 msgstr "Informace týkající se statutu copyrightu: "
2312
2313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2314 msgid "Inscriber"
2315 msgstr "Autor věnování"
2316
2317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2318 msgid "Instrumentalist"
2319 msgstr "Instrumentalista"
2320
2321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2322 msgid "Interviewee"
2323 msgstr "Dotazovaný"
2324
2325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2326 msgid "Interviewer"
2327 msgstr "Tazatel"
2328
2329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2330 msgid "Inventor"
2331 msgstr "Vynálezce"
2332
2333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
2334 msgid "Is"
2335 msgstr "Je"
2336
2337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
2338 msgid "Issue Label"
2339 msgstr "Označení čísla"
2340
2341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
2342 msgid "Issue hold"
2343 msgstr "Rezervace čísla časopisu"
2344
2345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
2346 msgid "Issues Held"
2347 msgstr "Dostupná čísla"
2348
2349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2350 msgid "Issuing Body Note: "
2351 msgstr "Poznámka k vydavatelskému subjektu: "
2352
2353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2354 msgid "Issuing body"
2355 msgstr "Vydávající subjekt"
2356
2357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:17
2358 msgid "Item Barcode"
2359 msgstr "Čárový kód jednotky"
2360
2361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2362 msgid "Item Form"
2363 msgstr "Forma popisné jednotky"
2364
2365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:149
2366 msgid "Item Selected"
2367 msgstr "Položka vybrána"
2368
2369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2370 msgid "Item Type"
2371 msgstr "Typ exempláře"
2372
2373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:57
2374 msgid "Item details and Actions"
2375 msgstr "Detaily exempláře a akce"
2376
2377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:204
2378 msgid "Item is needed for a hold"
2379 msgstr "Exemplář je potřebný  pro rezervaci"
2380
2381 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2382 msgid "Items Checked Out"
2383 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2384
2385 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:58
2387 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2388 msgstr "Vypůjčené exempláře (%1)"
2389
2390 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:73
2392 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2393 msgstr "Rezervované exempláře (%1)"
2394
2395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
2396 msgid "Items Ready for Pickup"
2397 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí"
2398
2399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2400 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2401 msgstr "Exempláře z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
2402
2403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:16
2404 msgid "Items on Hold"
2405 msgstr "Rezervace"
2406
2407 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2408 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88
2409 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2410 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí (%1)"
2411
2412 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:195
2413 msgid "January (1)"
2414 msgstr "Leden (1)"
2415
2416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2417 msgid "Journal Title"
2418 msgstr "Název časopisu"
2419
2420 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2421 msgid "Judge"
2422 msgstr "Soudce"
2423
2424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:201
2425 msgid "July (7)"
2426 msgstr "Červenec (7)"
2427
2428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:200
2429 msgid "June (6)"
2430 msgstr "Červen (6)"
2431
2432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2433 msgid "Jurisdiction governed"
2434 msgstr "jurisdikce podléhající nařízení"
2435
2436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:81
2437 msgid "Keep history of checked out items?"
2438 msgstr "Ukládat historii výpůjček?"
2439
2440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:92
2441 msgid "Keep history of holds?"
2442 msgstr "Ukládat historii rezervací"
2443
2444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2445 msgid "Keyword"
2446 msgstr "Klíčové slovo"
2447
2448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:35
2449 msgid "Keyword Search Tips"
2450 msgstr "Tipy pro hledání podle klíčových slov"
2451
2452 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:15
2453 msgid "LCCN"
2454 msgstr "LCCN"
2455
2456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2457 msgid "Laboratory"
2458 msgstr "Laboratoř"
2459
2460 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2461 msgid "Laboratory director"
2462 msgstr "Vedoucí laboratoře"
2463
2464 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2465 msgid "Landscape architect"
2466 msgstr "Krajinářský architekt"
2467
2468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2469 msgid "Language"
2470 msgstr "Jazyk"
2471
2472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2473 msgid "Language Note: "
2474 msgstr "Poznámka k jazyku: "
2475
2476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2477 msgid "Language:"
2478 msgstr "Jazyk:"
2479
2480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:171
2481 msgid "Large Font"
2482 msgstr "Velké písmo"
2483
2484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2485 msgid "Last Name"
2486 msgstr "Příjmení"
2487
2488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2489 msgid "Later"
2490 msgstr "Pozdější"
2491
2492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2493 msgid "Later issues"
2494 msgstr "Pozdější čísla"
2495
2496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2497 msgid "Lead"
2498 msgstr "Herec hrající hlavní roli"
2499
2500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:25
2501 msgid "Least Popular"
2502 msgstr "Nejméně populární"
2503
2504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2505 msgid "Lender"
2506 msgstr "Půjčovatel"
2507
2508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2509 msgid "Libelant"
2510 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu)"
2511
2512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2513 msgid "Libelant-appellant"
2514 msgstr "Odvolávající se žalobce (v církevním nebo námořním právu )"
2515
2516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2517 msgid "Libelant-appellee"
2518 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu ) jako odpůrce odvolatele"
2519
2520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2521 msgid "Libelee"
2522 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu)"
2523
2524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2525 msgid "Libelee-appellant"
2526 msgstr ""
2527 "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odolávající se strana"
2528
2529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2530 msgid "Libelee-appellee"
2531 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odpůrce odvolatele"
2532
2533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:368
2534 msgid "Library"
2535 msgstr "Knihovna"
2536
2537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2538 msgid "Library Card Number or Username"
2539 msgstr "Uživatelské jméno/číslo průkazu"
2540
2541 #. (ctx.library.name)
2542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2543 msgid "Library details: %1"
2544 msgstr "Informace o knihovně: %1"
2545
2546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2547 msgid "Library system password reset request form"
2548 msgstr "Formulář žádosti o přenastavení hesla knihovního systému"
2549
2550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2551 msgid "Library web site"
2552 msgstr "Webová stránka knihovny"
2553
2554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:92
2555 msgid "Library: "
2556 msgstr "Knihovna: "
2557
2558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2559 msgid "Librettist"
2560 msgstr "Autor libreta"
2561
2562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2563 msgid "Licensee"
2564 msgstr "Původní nositel práv"
2565
2566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2567 msgid "Licensor"
2568 msgstr "Udělovatel povolení"
2569
2570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2571 msgid "Lighting designer"
2572 msgstr "Výtvarník osvětlení"
2573
2574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:77
2575 msgid "Limit to Available"
2576 msgstr "Omezit na dostupné"
2577
2578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:82
2579 msgid "Limit to Available Items"
2580 msgstr "Jen dostupné"
2581
2582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2583 msgid "Limit to results matching this term"
2584 msgstr "Zúžit na výsledky odpovídající tomuto termínu"
2585
2586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2587 msgid "Link 1"
2588 msgstr "Odkaz 1"
2589
2590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2591 msgid "Link 2"
2592 msgstr "Odkaz 2"
2593
2594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2595 msgid "Link 3"
2596 msgstr "Odkaz 3"
2597
2598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2599 msgid "Link 4"
2600 msgstr "Odkaz 4"
2601
2602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2603 msgid "Link 5"
2604 msgstr "Odkaz 5"
2605
2606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2607 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2608 msgstr "Poznámka ke komplexnosti odkazovaného záznamu: "
2609
2610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2611 msgid "List Contents"
2612 msgstr "Zobrazení položek seznamu"
2613
2614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2615 msgid "List Items Help"
2616 msgstr "Nápověda k seznamu položek"
2617
2618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2619 msgid "List Preferences"
2620 msgstr "Seznamy"
2621
2622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2623 msgid "List all holds"
2624 msgstr "Vypsat všechny rezervace"
2625
2626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2627 msgid "List description (optional):"
2628 msgstr "Přidat popis (volitelné)"
2629
2630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2631 msgid "List items per page"
2632 msgstr "Počet položek seznamu na stránku"
2633
2634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:44
2635 msgid "List of Transactions"
2636 msgstr "Seznam platebních transakcí"
2637
2638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2639 msgid "Lists per page"
2640 msgstr "Počet seznamů na stránku"
2641
2642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2643 msgid "Literary Form"
2644 msgstr "Literární žánr"
2645
2646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2647 msgid "Lithographer"
2648 msgstr "Litograf"
2649
2650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:15
2651 msgid "Loading..."
2652 msgstr "Načítá se…"
2653
2654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:343 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:382 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:74
2655 msgid "Local Call Number"
2656 msgstr "Lokální signatura"
2657
2658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:238
2659 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2660 msgstr "Vyhledat shody Z39.50"
2661
2662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39
2663 msgid "Location"
2664 msgstr "Knihovna/pobočka"
2665
2666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2667 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2668 msgstr "Poznámka o umístění originálů / důplikátů: "
2669
2670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2671 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2672 msgstr "Poznámka o umístění ostatních archivních materiálů: "
2673
2674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47
2675 msgid "Locations"
2676 msgstr "Umístění"
2677
2678 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:53
2679 msgid "Log in"
2680 msgstr "Přihlásit se"
2681
2682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2683 msgid "Log in to My Account"
2684 msgstr "Přihlásit do mého účtu"
2685
2686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2687 msgid "Log in to Your Account"
2688 msgstr "Přihlášení do čtenářského účtu"
2689
2690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2691 msgid ""
2692 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2693 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2694 "local library."
2695 msgstr ""
2696 "Přihlášení se nezdařilo. Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné. "
2697 "Hesla rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte klávesu Caps-Lock a "
2698 "zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2699
2700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:45
2701 msgid "Logout"
2702 msgstr "Odhlásit se"
2703
2704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2705 msgid "Lyricist"
2706 msgstr "Autor textu"
2707
2708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
2709 msgid "MARC Record"
2710 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
2711
2712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2713 msgid "Mailing address"
2714 msgstr "Kontaktní adresa"
2715
2716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:217
2717 msgid "Make Default List"
2718 msgstr "Nastavit jako výchozí seznam"
2719
2720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2721 msgid "Manufacture place"
2722 msgstr "Místo výroby"
2723
2724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2725 msgid "Manufacturer"
2726 msgstr "Výrobce"
2727
2728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:461 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:268
2729 msgid "Manufacturer:"
2730 msgstr "Výrobce:"
2731
2732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2733 msgid "Marbler"
2734 msgstr "Kameník"
2735
2736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:197
2737 msgid "March (3)"
2738 msgstr "Březen (3)"
2739
2740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
2741 msgid "Mark As Read"
2742 msgstr "Označit jako přečtené"
2743
2744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
2745 msgid "Mark As Unread"
2746 msgstr "Označit jako nepřečtené"
2747
2748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
2749 msgid "Mark Unread"
2750 msgstr "Označit nepřečtené"
2751
2752 #. (ctx.message_update_changed)
2753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2754 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2755 msgstr "%1 zprávy byly označeny jako nepřečtené"
2756
2757 #. (ctx.message_update_changed)
2758 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2759 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2760 msgstr "%1 byly označeny jako přečtené."
2761
2762 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2763 msgid "Markup editor"
2764 msgstr "Editor programovacích jazyků"
2765
2766 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2767 msgid "Matches exactly"
2768 msgstr "Přesně odpovídá"
2769
2770 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:199
2771 msgid "May (5)"
2772 msgstr "Květen (5)"
2773
2774 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2775 msgid "Medium"
2776 msgstr "Médium"
2777
2778 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:45
2779 msgid "Message"
2780 msgstr "Zpráva"
2781
2782 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:31
2783 msgid "Messages"
2784 msgstr "Zprávy"
2785
2786 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
2787 msgid "Messages Help"
2788 msgstr "Nápověda ke zprávám"
2789
2790 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2791 msgid "Metadata contact"
2792 msgstr "Technik v oblasti metadat"
2793
2794 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2795 msgid "Metal-engraver"
2796 msgstr "Kovorytec"
2797
2798 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2799 msgid "Methodology Note: "
2800 msgstr "Poznámka k metodologii "
2801
2802 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2803 msgid "Middle Name"
2804 msgstr "Prostřední jméno"
2805
2806 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2807 msgid "Minute taker"
2808 msgstr "Zapisovatel"
2809
2810 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2811 msgid "Missing"
2812 msgstr "Postrádaný"
2813
2814 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:21
2815 msgid "Mobile carrier"
2816 msgstr "Mobilní operátor"
2817
2818 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2819 msgid "Mobile carrier:"
2820 msgstr "Mobilní operátor"
2821
2822 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
2823 msgid "Mobile number"
2824 msgstr "Telefonní číslo"
2825
2826 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2827 msgid "Mobile number:"
2828 msgstr "Číslo mobilního telefonu"
2829
2830 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2831 msgid "Moderator"
2832 msgstr "Moderátor"
2833
2834 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2835 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2836 msgid "Monday: %1 - %2"
2837 msgstr "Pondělí: %1 - %2"
2838
2839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2840 msgid "Monday: closed"
2841 msgstr "Pondělí: zavřeno"
2842
2843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2844 msgid "Monitor"
2845 msgstr "Dozorční"
2846
2847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2848 msgid "More"
2849 msgstr "Více"
2850
2851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:18
2852 msgid "Most Popular"
2853 msgstr "Nejpopulárnější"
2854
2855 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:65
2856 msgid "Move contents of basket to this list?"
2857 msgstr "Přesunout obsah košíku do tohoto seznamu?"
2858
2859 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
2860 msgid "Move selected items to list:"
2861 msgstr "Přesunout vybrané exempláře do seznamu:"
2862
2863 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41
2864 msgid ""
2865 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2866 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2867 "terms in quotation marks."
2868 msgstr ""
2869 "Zadáte-li více slov, nejsou hledána jako fráze. Budou vyhledána v různých "
2870 "částech záznamu. Pokud chcete hledat frázi,  vložte hledaný termín do "
2871 "uvozovek."
2872
2873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2874 msgid "Music copyist"
2875 msgstr "Autor opisu hudby"
2876
2877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2878 msgid "Musical director"
2879 msgstr "Hudební režisér"
2880
2881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2882 msgid "Musician"
2883 msgstr "Hudebník"
2884
2885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:41
2886 msgid "My Account"
2887 msgstr "Moje konto"
2888
2889 #. (page.name)
2890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:36
2891 msgid "My Account - %1"
2892 msgstr "Můj účet - %1"
2893
2894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2895 msgid "My Account Summary"
2896 msgstr "Přehled mého účtu"
2897
2898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:11
2899 msgid "My E-Item Holds"
2900 msgstr "Moje rezervace E-knih"
2901
2902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:96
2903 msgid "My Existing Basket and Lists"
2904 msgstr "Mé existující košíky a seznamy"
2905
2906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:11
2907 msgid "My Holds"
2908 msgstr "Moje rezervace"
2909
2910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:43
2911 msgid "My Lists"
2912 msgstr "Moje seznamy knih"
2913
2914 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2915 msgid "My Lists Preferences"
2916 msgstr "Nastavení seznamů"
2917
2918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
2919 msgid "My Messages"
2920 msgstr "Moje zprávy"
2921
2922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2923 msgid "Name"
2924 msgstr "Jméno"
2925
2926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:285 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:155
2927 msgid "Name:"
2928 msgstr "Název:"
2929
2930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2931 msgid "Narrator"
2932 msgstr "Vypravěč"
2933
2934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1
2935 msgid "Narrower term"
2936 msgstr "Užší termín"
2937
2938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:436
2939 msgid "Navigate Selected List "
2940 msgstr "Procházet zvolený seznam "
2941
2942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2943 msgid "New Email"
2944 msgstr "Nový e-mail"
2945
2946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2947 msgid "New Password"
2948 msgstr "Nové heslo"
2949
2950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2951 msgid "New Password Again"
2952 msgstr "Nové heslo ještě jednou"
2953
2954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2955 msgid "New Username"
2956 msgstr "Nové uživatelské jméno"
2957
2958 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2959 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:95
2960 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2961 msgstr "žádost o nový účet od  %1 %2 %3 %4 %5"
2962
2963 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2964 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2965 msgstr "Nové heslo není platné. Zkuste prosím jiné heslo."
2966
2967 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2968 msgid "New password:"
2969 msgstr "Nové heslo:"
2970
2971 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:479 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:234 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:58
2972 msgid "Next"
2973 msgstr "Další"
2974
2975 #. (ctx.copy_limit)
2976 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:287
2977 msgid "Next %1"
2978 msgstr "Další %1"
2979
2980 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:20
2981 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2982 msgstr "Další stránka &gt;&gt;"
2983
2984 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:37
2985 msgid "Next Record"
2986 msgstr "Další záznam"
2987
2988 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:58
2989 msgid "Next page"
2990 msgstr "Další stránka"
2991
2992 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:69
2993 msgid "No"
2994 msgstr "Ne"
2995
2996 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2997 msgid "No Content Available"
2998 msgstr "K dispozici není žádný obsah"
2999
3000 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:240
3001 msgid ""
3002 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
3003 "address."
3004 msgstr ""
3005 "Nebyla nastavena e-mailová adresa.  Nastavení e-mailové adresy můžete "
3006 "provést v sekci \"Můj účet\""
3007
3008 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:106
3009 msgid "No holds found."
3010 msgstr "Nebyly nalezeny žádné rezervace"
3011
3012 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:38
3013 msgid "No items were selected"
3014 msgstr "Nebyly vybrány žádné položky"
3015
3016 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
3017 msgid "No messages found."
3018 msgstr "Nebyly nalezeny žádné zprávy"
3019
3020 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
3021 msgid "No receipt data returned from server"
3022 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data pro vystavení potvrzení"
3023
3024 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
3025 msgid "No record data returned from server"
3026 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data záznamu"
3027
3028 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
3029 msgid "No, this hold is suspended"
3030 msgstr "Ne, tato rezervace je pozastavena."
3031
3032 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:144
3033 msgid "None"
3034 msgstr "Není"
3035
3036 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3037 msgid "Not"
3038 msgstr "Not"
3039
3040 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
3041 msgid "Not holdable"
3042 msgstr "Nelze rezervovat"
3043
3044 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:159
3045 msgid "Note"
3046 msgstr "Poznámka"
3047
3048 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:226
3049 msgid "Note:"
3050 msgstr "Poznámka:"
3051
3052 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
3053 msgid ""
3054 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
3055 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
3056 msgstr ""
3057 "Pozor! Heslo musí být dlouhé nejméně 7 znaků, obsahovat alespoň jedno velké "
3058 "a malé písmeno  (a-z/A-Z) a alespoň jedno číslo."
3059
3060 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
3061 msgid ""
3062 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
3063 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
3064 msgstr ""
3065 "Pozor, ke čtenářskému průkazu musíte mít připojenu alespoň jednu e-mailovou "
3066 "adresu. Pokud ji nemáte nebo neznáte čárový kód ani přihlašovací  jméno,  "
3067 "kontaktujte prosím vaši knihovnu."
3068
3069 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:41
3070 msgid "Note: carrier charges may apply"
3071 msgstr "Poznámka: může být zpoplatněno dle tarifu operátora"
3072
3073 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3211 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:352 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:406 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:413
3074 msgid "Notes"
3075 msgstr "Poznámky"
3076
3077 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3078 msgid "Notification Preferences"
3079 msgstr "Upozornění"
3080
3081 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
3082 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
3083 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat  e-mailem?"
3084
3085 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
3086 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
3087 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat telefonem?"
3088
3089 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
3090 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
3091 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat SMS zprávou?"
3092
3093 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:234
3094 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
3095 msgstr "Upozornit, když je rezervace připravena k vyzvednutí?"
3096
3097 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:205
3098 msgid "November (11)"
3099 msgstr "Listopad (11)"
3100
3101 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/multi_hold_select.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/multi_hold_select.tt2:9
3102 msgid "Number of copies"
3103 msgstr "Počet exemplářů"
3104
3105 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3106 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
3107 msgstr "Poznámka ke zvláštnostem číslování "
3108
3109 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
3110 msgid "Numeric Search"
3111 msgstr "Hledání podle identifikátorů"
3112
3113 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
3114 msgid "OK"
3115 msgstr "OK"
3116
3117 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:31
3118 msgid "OR"
3119 msgstr "NEBO"
3120
3121 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:204
3122 msgid "October (10)"
3123 msgstr "Říjen (10)"
3124
3125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:60
3126 msgid "On Hold"
3127 msgstr "Rezervováno"
3128
3129 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:89
3130 msgid ""
3131 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
3132 "to) the pickup library."
3133 msgstr ""
3134 "Jedna nebo více rezervací nemohou být zrušeny, protože exemplář je již v "
3135 "knihovně, kde má být vyzvednut, nebo na cestě do ní."
3136
3137 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
3138 msgid "Online"
3139 msgstr "Online"
3140
3141 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3142 msgid "Onscreen presenter"
3143 msgstr "Autor předmluvy"
3144
3145 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
3146 msgid "Opening hours"
3147 msgstr "Otevírací doba"
3148
3149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3150 msgid "Opponent"
3151 msgstr "Oponent"
3152
3153 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
3154 msgid "Or"
3155 msgstr "Nebo"
3156
3157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3158 msgid "Organizer"
3159 msgstr "Organizátor"
3160
3161 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3162 msgid "Original Version Note: "
3163 msgstr "Poznámka k originální verzi: "
3164
3165 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3166 msgid "Originator"
3167 msgstr "Původce"
3168
3169 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3170 msgid "Other"
3171 msgstr "Jiná role"
3172
3173 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:140
3174 msgid "Other Charges"
3175 msgstr "Další platby"
3176
3177 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:146
3178 msgid "Other Fines and Fees"
3179 msgstr "Ostatní poplatky a pokuty"
3180
3181 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
3182 msgid "Other Phone"
3183 msgstr "Další telefonní číslo"
3184
3185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:45
3186 msgid "Owed"
3187 msgstr "Aktuální dluh"
3188
3189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3190 msgid "Owner"
3191 msgstr "Vlastník"
3192
3193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3194 msgid "Ownership and Custodial History: "
3195 msgstr "Historie vlastnictví a svěřenectví: "
3196
3197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:81
3198 msgid "Owning Library"
3199 msgstr "Vlastnická knihovna"
3200
3201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:28
3202 msgid "PIN Number or Password"
3203 msgstr "Heslo nebo PIN"
3204
3205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3206 msgid "Panelist"
3207 msgstr "Účastník diskuse"
3208
3209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3210 msgid "Papermaker"
3211 msgstr "Výrobce papíru"
3212
3213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
3214 msgid "Parent library: "
3215 msgstr "Nadřazená knihovna: "
3216
3217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:372
3218 msgid "Part"
3219 msgstr "Část"
3220
3221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3222 msgid "Participant or Performer Note: "
3223 msgstr "Poznámka o spoluúčastníkovi nebo účinkujícím: "
3224
3225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:77
3226 msgid "Password"
3227 msgstr "Heslo"
3228
3229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3230 msgid "Password has been reset"
3231 msgstr "Heslo bylo přenastaveno"
3232
3233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3234 msgid "Passwords did not match. Please try again"
3235 msgstr "Hesla nesouhlasí. Zkuste to prosím znovu."
3236
3237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
3238 msgid "Passwords do not match."
3239 msgstr "Hesla nesouhlasí."
3240
3241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3242 msgid "Patent applicant"
3243 msgstr "Přihlašovatel patentu"
3244
3245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3246 msgid "Patent holder"
3247 msgstr "Majitel patentu"
3248
3249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3250 msgid "Patron"
3251 msgstr "Čtenář"
3252
3253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:6
3254 msgid "Patron Reviews:"
3255 msgstr "Hodnocení čtenáře:"
3256
3257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:119
3258 msgid "Patron Search"
3259 msgstr "Vyhledat čtenáře"
3260
3261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:116
3262 msgid "Patron barcode was not found"
3263 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen"
3264
3265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
3266 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
3267 msgstr "Čtenář dosáhl maximální povolené výše pokut"
3268
3269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
3270 msgid "Pay All Charges"
3271 msgstr "Zaplatit všechny poplatky"
3272
3273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:15
3274 msgid "Pay Charges"
3275 msgstr "Zaplatit popolatky"
3276
3277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:25
3278 msgid "Pay Selected Circulation Charges"
3279 msgstr "Zaplatit vybrané výpůjční poplatky"
3280
3281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:138
3282 msgid "Pay Selected Other Charges"
3283 msgstr "Zaplatit vybrané další poplatky"
3284
3285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:207
3286 msgid "Pay selected charges"
3287 msgstr "Zaplatit poplatky"
3288
3289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:69
3290 msgid "Pay this fine"
3291 msgstr "Zaplatit tuto pokutu"
3292
3293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
3294 msgid "Payment Date"
3295 msgstr "Datum platby"
3296
3297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
3298 msgid "Payment For"
3299 msgstr "Platba za"
3300
3301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:110
3302 msgid "Payments"
3303 msgstr "Platby"
3304
3305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
3306 msgid "Payments History"
3307 msgstr "Historie plateb"
3308
3309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:205
3310 msgid "Pending Addresses"
3311 msgstr "Nevyřízené adresy"
3312
3313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:161
3314 msgid "Perform an Author Search"
3315 msgstr "Vyhledávat podle autora"
3316
3317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3318 msgid "Performer"
3319 msgstr "Výkonný umělec"
3320
3321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:152
3322 msgid "Permalink"
3323 msgstr "Krátký odkaz"
3324
3325 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
3326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:123
3327 msgid "Permission: \"%1\""
3328 msgstr "Oprávnění: \"%1\""
3329
3330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3331 msgid "Permitting agency"
3332 msgstr "Schvalující agentura"
3333
3334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3335 msgid "Personal Information"
3336 msgstr "Osobní údaje"
3337
3338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3339 msgid "Phone Number"
3340 msgstr "Telefonní číslo"
3341
3342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:248
3343 msgid "Phone Number:"
3344 msgstr "Telefoní číslo:"
3345
3346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3347 msgid "Photographer"
3348 msgstr "Fotograf"
3349
3350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:339
3351 msgid "Phys. Desc.:"
3352 msgstr "Fyzický popis:"
3353
3354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:361 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:366
3355 msgid "Physical Description:"
3356 msgstr "Fyzický popis:"
3357
3358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:157
3359 msgid "Pick Up Holds"
3360 msgstr "Vyzvednout rezervace"
3361
3362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3208 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3216 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:119
3363 msgid "Pickup Location"
3364 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3365
3366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:113
3367 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
3368 msgstr "Vyzvednout rezervace u výpůjčního pultu (pokud je to možné)?"
3369
3370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
3371 msgid "Pickup library"
3372 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3373
3374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:13
3375 msgid "Pickup location"
3376 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3377
3378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:227
3379 msgid "Pickup location:"
3380 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3381
3382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:454 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
3383 msgid "Place Hold"
3384 msgstr "Rezervovat"
3385
3386 #. (attrs.title)
3387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:451 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:472
3388 msgid "Place Hold on %1"
3389 msgstr "Rezervovat %1"
3390
3391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:475
3392 msgid "Place Hold on E-Item"
3393 msgstr "Rezervovat e-exemplář"
3394
3395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:6
3396 msgid "Place Holds"
3397 msgstr "Zadat rezervaci"
3398
3399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:164
3400 msgid "Place another hold for this "
3401 msgstr "Zadat další rezervaci na tuto jednotku. "
3402
3403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:313 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:21
3404 msgid "Place hold"
3405 msgstr "Rezervovat"
3406
3407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:106
3408 msgid "Place hold for patron by barcode:"
3409 msgstr "Rezervovat pro čtenáře s čárovým kódem:"
3410
3411 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
3412 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:129
3413 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
3414 msgstr "Rezervovat pro mě (%1 %2)"
3415
3416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3417 msgid "Plaintiff"
3418 msgstr "žalobce"
3419
3420 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3421 msgid "Plaintiff-appellant"
3422 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odvolávající se strana"
3423
3424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3425 msgid "Plaintiff-appellee"
3426 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odpůrce odvolatele"
3427
3428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3429 msgid "Platemaker"
3430 msgstr "Výrobce tiskových desek"
3431
3432 #. (ctx.mylist.size)
3433 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:11
3434 msgid "Please confirm that you want to email the %1 titles in the basket."
3435 msgstr ""
3436 "Potvrďte prosím odeslání titulů  v košíku e-mailem. Celkem k odeslání:  %1."
3437
3438 #. (ctx.mylist.size)
3439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:11
3440 msgid "Please confirm that you want to print the %1 titles in the basket."
3441 msgstr "Potvrďte prosím vytištění titulů v košíku. Celkem k  vytištění:  %1."
3442
3443 #. (ctx.mylist.size)
3444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:10
3445 msgid "Please confirm that you want to remove all %1 titles from the basket."
3446 msgstr "Potvrďte prosím odebrání titulů z košíku. Celkem k odebrání:  %1."
3447
3448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3449 msgid ""
3450 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3451 "may be charged more than once."
3452 msgstr ""
3453 "Nepoužívejte v prohlížeči tlačítko Zpět nebo Obnovit, jinak by Vám platba "
3454 "kreditní kartou mohla být naúčtována opakovaně."
3455
3456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
3457 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3458 msgstr "Prosím zadejte vyhledávací termín do vyhledávacího pole"
3459
3460 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3461 msgid "Please enter and repeat your new password."
3462 msgstr "Prosím potvrďte a zopakujte nové heslo"
3463
3464 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
3465 msgid "Please enter the following information:"
3466 msgstr "Zadejte prosím"
3467
3468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
3469 msgid ""
3470 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3471 "request a password reset"
3472 msgstr ""
3473 "Prosím zadejte BUĎ uživatelské jméno NEBO čárový kód  vašeho čtenářského "
3474 "konta a potvrďte žádost o přenastavení hesla"
3475
3476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/i18n_strings.tt2:20
3477 msgid "Please fill out all required fields"
3478 msgstr "Prosím vyplňte povinná pole"
3479
3480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/username_hint.tt2:2
3481 msgid "Please include leading zeros."
3482 msgstr "Číslo prosím zadejte včetně počátečních nul"
3483
3484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:82
3485 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3486 msgstr "Pro dokončení registrace je nutná návštěva knihovny"
3487
3488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:118
3489 msgid "Please select a valid library"
3490 msgstr "Zvolte prosím platnou knihovnu."
3491
3492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:22
3493 msgid "Please select your mobile carrier"
3494 msgstr "Zvolte prosím mobilního operátora"
3495
3496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:27
3497 msgid "Popularity Adjusted Relevance"
3498 msgstr "Relevance s přihlédnutím k popularitě"
3499
3500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:206
3501 msgid "Popularity:"
3502 msgstr "Popularita:"
3503
3504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:26
3505 msgid "Powered by"
3506 msgstr "Provozováno v systému"
3507
3508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3509 msgid "Praeses"
3510 msgstr "Předsedající"
3511
3512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3513 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3514 msgstr "Poznámka o preferované citaci popisovaného materiálu: "
3515
3516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3517 msgid "Preferred First Name"
3518 msgstr "Preferované jméno"
3519
3520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3521 msgid "Preferred Last Name"
3522 msgstr "Preferované příjmení"
3523
3524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3525 msgid "Preferred Middle Name"
3526 msgstr "Preferované prostřední jméno"
3527
3528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:30
3529 msgid "Preferred Name"
3530 msgstr "Preferované jméno"
3531
3532 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
3534 msgid "Preferred library: %1"
3535 msgstr "Preferovaná knihovna: %1"
3536
3537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:68
3538 msgid "Preferred pickup location"
3539 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyzvednutí rezervací"
3540
3541 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:55
3542 msgid "Preferred search location"
3543 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyhledávání"
3544
3545 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3546 msgid "Presenter"
3547 msgstr "Konferenciér"
3548
3549 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
3550 msgid "Preview"
3551 msgstr "Náhled"
3552
3553 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:441 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:28
3554 msgid "Previous"
3555 msgstr "Předchozí"
3556
3557 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:281
3559 msgid "Previous %1"
3560 msgstr "Předchozí %1"
3561
3562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:25
3563 msgid "Previous Record"
3564 msgstr "Předchozí záznam"
3565
3566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:28
3567 msgid "Previous page"
3568 msgstr "Předchozí stránka"
3569
3570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:40
3571 msgid "Previously Checked Out Items"
3572 msgstr "Dříve vypůjčené exempláře"
3573
3574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:32
3575 msgid "Previously Held Items"
3576 msgstr "Dříve rezervované exempláře"
3577
3578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:99
3579 msgid "Primary Identification"
3580 msgstr "Číslo primárního dokladu"
3581
3582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:142
3583 msgid "Print"
3584 msgstr "Tisk"
3585
3586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:141
3587 msgid "Print / Email Actions Image"
3588 msgstr "Vytisknout / poslat e-mailem zobrazení akcí"
3589
3590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:5
3591 msgid "Print Record"
3592 msgstr "Tisk záznamu"
3593
3594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:7
3595 msgid "Print Title Details"
3596 msgstr "Vytisknout detaily titulu"
3597
3598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:42
3599 msgid "Print receipt"
3600 msgstr "Vytisknout potvrzení"
3601
3602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:22
3603 msgid "Print title details"
3604 msgstr "Vytisknout detaily titulu"
3605
3606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3607 msgid "Printer"
3608 msgstr "Tiskař"
3609
3610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3611 msgid "Printer of plates"
3612 msgstr "Tiskař obrazu"
3613
3614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3615 msgid "Printmaker"
3616 msgstr "Tiskař grafik"
3617
3618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
3619 msgid "Problem with list management:"
3620 msgstr "Problém se správou seznamu"
3621
3622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:104
3623 msgid "Problem:"
3624 msgstr "Problém:"
3625
3626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3627 msgid "Process contact"
3628 msgstr "Provozní technik"
3629
3630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3631 msgid "Processing your payment may take some time."
3632 msgstr "Zpracování vaší platby může chvíli trva"
3633
3634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3635 msgid "Processing..."
3636 msgstr "Probíhá zpracování..."
3637
3638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3639 msgid "Producer"
3640 msgstr "Producent"
3641
3642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:433 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:254
3643 msgid "Producer:"
3644 msgstr "Producent:"
3645
3646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3647 msgid "Production company"
3648 msgstr "Produkční společnost"
3649
3650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3651 msgid "Production designer"
3652 msgstr "Výtvarník"
3653
3654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3655 msgid "Production manager"
3656 msgstr "Manažer výroby"
3657
3658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3659 msgid "Production personnel"
3660 msgstr "Pracovník výroby"
3661
3662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3663 msgid "Production place"
3664 msgstr "Místo výroby"
3665
3666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3667 msgid "Programmer"
3668 msgstr "Programátor"
3669
3670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3671 msgid "Project director"
3672 msgstr "Vedoucí projektu"
3673
3674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3675 msgid "Proofreader"
3676 msgstr "Korektor tištěných materiálů"
3677
3678 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3679 msgid "Provider"
3680 msgstr "Dodavatel"
3681
3682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:346 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:399
3683 msgid "Publication Date"
3684 msgstr "Datum vydání"
3685
3686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3687 msgid "Publication Year"
3688 msgstr "Rok vydání"
3689
3690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3691 msgid "Publication place"
3692 msgstr "Místo vydání"
3693
3694 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3695 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3696 msgstr "Poznámky o publikacích vztahujících se k  popisovanému materiálu "
3697
3698 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3699 msgid "Publisher"
3700 msgstr "Vydavatel"
3701
3702 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:397 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:402 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:231
3703 msgid "Publisher:"
3704 msgstr "Nakladatel"
3705
3706 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3707 msgid "Publishing director"
3708 msgstr "Šéfredaktor"
3709
3710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3711 msgid "Puppeteer"
3712 msgstr "Loutkář"
3713
3714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3715 msgid "Questions?"
3716 msgstr "Nápověda"
3717
3718 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:245
3719 msgid "RSS Feed"
3720 msgstr "RSS kanál"
3721
3722 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3723 msgid "Radio director"
3724 msgstr "Rozhlasový ředitel"
3725
3726 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3727 msgid "Radio producer"
3728 msgstr "Rozhlasový producent"
3729
3730 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:517
3731 msgid "Ratings Icon"
3732 msgstr "Ikona hodnocení"
3733
3734 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3735 msgid "Re-enter new password:"
3736 msgstr "Zadejte ještě jednou nové heslo:"
3737
3738 #. (date.format(ctx.parse_datetime(hdata.thaw_date), DATE_FORMAT))
3739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:70
3740 msgid "Reactivate on %1"
3741 msgstr "Znovu aktivovat k datu %1"
3742
3743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:13
3744 msgid "Ready for Checkout"
3745 msgstr "Připraveno pro výpůjčku"
3746
3747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:66
3748 msgid "Ready for Pickup"
3749 msgstr "Připraveno k vyzvednutí"
3750
3751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:5
3752 msgid "Receipt"
3753 msgstr "Potvrzení"
3754
3755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3756 msgid "Recent searches"
3757 msgstr "Poslední vyhledávání"
3758
3759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3760 msgid "Record Detail"
3761 msgstr "Detailní záznam"
3762
3763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
3764 msgid "Record Details"
3765 msgstr "Detaily záznamu"
3766
3767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:365
3768 msgid "Record Holdings Details"
3769 msgstr "Detaily exemplářů daného záznamu"
3770
3771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:211
3772 msgid "Record Holdings Summary"
3773 msgstr "Přehlede exemplářů daného záznamu"
3774
3775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:328
3776 msgid "Record details"
3777 msgstr "Detaily záznamu"
3778
3779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3780 msgid "Recording engineer"
3781 msgstr "Zvukový technik"
3782
3783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3784 msgid "Recordist"
3785 msgstr "Nahrávající"
3786
3787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3788 msgid "Redaktor"
3789 msgstr "Redaktor"
3790
3791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:178
3792 msgid "Refine My Original Search"
3793 msgstr "Zpřesnit mé původní vyhledávání"
3794
3795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:55
3796 msgid "Refine these results"
3797 msgstr "Zpřesnit výsledky vyhledávání"
3798