0898ea4f3f601a41ee9864594fc8f75f39b1a554
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / selfcheck.js / fi-FI.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-03-19 20:14+0000\n"
7 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
8 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-20 04:44+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
14 "Language: fi\n"
15
16 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_hold_matrix_test_max_holds
17 msgid "The patron has reached the maximum number of holds"
18 msgstr "Asiakkaan varausten määrä on saavuttanut enimmäisrajan"
19
20 #: selfcheck.js:FAIL_PART_location.holdable
21 msgid "The item's location is not holdable"
22 msgstr "Niteen sijainti ei ole varattavissa"
23
24 #: selfcheck.js:CHECKOUT_SUCCESS
25 msgid "Checkout of item ${0} succeeded"
26 msgstr "Niteen ${0} lainaus onnistui"
27
28 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_ultimate_items
29 msgid "The system could not find any items to match this hold request"
30 msgstr "Järjestelmä ei löytänyt varauspyyntöä vastaavia niteitä"
31
32 #: selfcheck.js:TOTAL_ITEMS_ACCOUNT
33 msgid "Total items on account:  <b>${0}</b>."
34 msgstr "Lainoja yhteensä:  <b>${0}</b>"
35
36 #: selfcheck.js:WELCOME_BANNER
37 msgid "Welcome, ${0}"
38 msgstr "Tervetuloa, ${0}"
39
40 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_hold_matrix_test_holdable
41 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
42 msgstr "Varaussäännöissä tämä nide on määritetty ei-varattavaksi"
43
44 #: selfcheck.js:TOTAL_FINES_ACCOUNT
45 msgid "Total fines on account: <b>$${0}</b>."
46 msgstr "Maksuja tilillä yhteensä:  <b>$${0}</b>."
47
48 #: selfcheck.js:FAIL_PART_asset_copy_status
49 msgid "The item cannot circulate at this time"
50 msgstr "Nidettä ei voida lainata tällä hetkellä"
51
52 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_user
53 msgid "The system could not find this patron"
54 msgstr "Järjestelmä ei löytänyt asiakasta"
55
56 #: selfcheck.js:FAIL_PART_transit_range
57 msgid "The item cannot transit this far"
58 msgstr "Nidettä ei voida kuljettaa näin kauas"
59
60 #: selfcheck.js:WORKSTATION_REQUIRED
61 msgid ""
62 "A workstation is required to log in to selfcheck.  You can set the  "
63 "workstation name with URL param 'ws'.  \n"
64 "\n"
65 "Would you like to register a new workstation for this self-check interface?"
66 msgstr ""
67 "Määritä työasema itselainausta varten.  Voit määrittää työaseman nimen URL-"
68 "parametrilla 'ws'.  \n"
69 "\n"
70 "Haluatko rekisteröidä uuden työaseman itselainauksen käyttöliittymäksi?"
71
72 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_circ_matrix_test_total_copy_hold_ratio
73 msgid "The total item-to-hold ratio is too low"
74 msgstr "Niteet/varaukset-kokonaissuhde on liian alhainen"
75
76 #: selfcheck.js:ALREADY_OUT
77 msgid "Item ${0} is already checked out"
78 msgstr "Nide ${0} on jo lainattu"
79
80 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_circ_matrix_test_available_copy_hold_ratio
81 msgid "The available item-to-hold ratio is too low"
82 msgstr "Lainattavissa olevien niteiden ja varausten suhde on liian alhainen"
83
84 #: selfcheck.js:HOLD_STATUS_READY
85 msgid "Ready for pickup"
86 msgstr "Noudettavissa"
87
88 #: selfcheck.js:FAIL_PART_circ_holds_target_skip_me
89 msgid "The item's circulation library does not fulfill holds"
90 msgstr "Kyseisen sijaintipaikan nidettä ei voi varata"
91
92 #: selfcheck.js:HOLD_STATUS_WAITING
93 msgid "#${0} in line with ${1} copies"
94 msgstr "#${0} jonossa, ${1} kappaletta"
95
96 #: selfcheck.js:RENEW_SUCCESS
97 msgid "Renewal of item ${0} succeeded"
98 msgstr "Niteen ${0} uusiminen onnistui"
99
100 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_circ_matrix_circ_mod_test
101 msgid "The patron has too many items of this type checked out"
102 msgstr "Asiakkaalla on liikaa tämän aineistolajin lainoja"
103
104 #: selfcheck.js:TOTAL_HOLDS
105 msgid "You have <b>${0}</b> total holds."
106 msgstr "Sinulla on yhteensä <b>${0}</b> varausta."
107
108 #: selfcheck.js:ITEM_NOT_CATALOGED
109 msgid "Item ${0} was not found in the system.  Try re-scanning the item."
110 msgstr ""
111 "Nidettä ${0} ei löytynyt järjestelmästä.  Syötä nidetunnus uudelleen."
112
113 #: selfcheck.js:FAIL_PART_actor_usr_barred
114 msgid "The patron is barred"
115 msgstr "Asiakas on lainauskiellossa"
116
117 #: selfcheck.js:PAYMENT_INVALID_USER_XACT_ID
118 msgid ""
119 "We cannot proceed with the payment, because your account was updated from "
120 "another location.  Please refresh the interface or log out and back in to "
121 "retrieve the latest account information"
122 msgstr ""
123 "Emme voi suorittaa maksua loppuun, koska tiliäsi päivitettiin toisesta "
124 "sijainnista. Lataa sivu uudelleen tai kirjaudu ulos ja jälleen takaisin, "
125 "niin uusimmat tilitiedot päivittyvät"
126
127 #: selfcheck.js:FAIL_PART_status.holdable
128 msgid "The item is not in a holdable status"
129 msgstr "Niteen tila on ei-varattava"
130
131 #: selfcheck.js:CC_PAYABLE_BALANCE
132 msgid "Total amount to pay: $${0}"
133 msgstr "Maksettava yhteensä: $${0}"
134
135 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_item
136 msgid "The system could not find this item"
137 msgstr "Järjestelmä ei löytänyt nidettä"
138
139 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_matchpoint
140 msgid "System rules do not define how to handle this item"
141 msgstr "Järjestelmäsäännöissä ei määritetä, kuinka nidettä tulee käsitellä"
142
143 #: selfcheck.js:FAIL_PART_asset_copy_circulate
144 msgid "The item does not circulate"
145 msgstr "Nidettä ei lainata"
146
147 #: selfcheck.js:LOGIN_FAILED
148 msgid "Login for ${0} failed"
149 msgstr "Käyttäjän ${0} kirjautuminen epäonnistui"
150
151 #: selfcheck.js:GENERIC_CIRC_FAILURE
152 msgid "Unable to check out item ${0}.  Please see staff."
153 msgstr "Niteen ${0} lainaus ei onnistu.  Ota yhteyttä henkilökuntaan."
154
155 #: selfcheck.js:MAX_RENEWALS
156 msgid "No more renewals allowed for item ${0}"
157 msgstr "Nidettä ${0} ei voi uusia."
158
159 #: selfcheck.js:HOLDS_READY_FOR_PICKUP
160 msgid "You have <b>${0}</b> item(s) ready for pickup."
161 msgstr "<b>${0}</b> noudettavissa olevaa nidettä."
162
163 #: selfcheck.js:FAIL_PART_item.holdable
164 msgid "The item is not holdable"
165 msgstr "Nidettä ei voi varata"
166
167 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_circ_matrix_test_circulate
168 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
169 msgstr "Lainaussäännöissä tämä nide on määritetty ei-lainattavaksi"
170
171 #: selfcheck.js:OPEN_CIRCULATION_EXISTS
172 msgid "Item ${0} is already checked out to another user"
173 msgstr "Nide ${0} on jo lainattu toiselle käyttäjälle"
174
175 #: selfcheck.js:WORKSTATION_EXISTS
176 msgid ""
177 "This workstation has already been registered.  Would you like to use it for "
178 "this self-check station?"
179 msgstr ""
180 "Työasema on jo rekisteröity. Haluatko käyttää sitä itsetarkistuksen asemana?"
181
182 #: selfcheck.js:UNKNOWN_ERROR
183 msgid "An unhandled exception occurred with error code ${0}"
184 msgstr "Käsittelemätön poikkeus ilmeni virhekoodilla ${0}"
185
186 #: selfcheck.js:FAIL_PART_asset_copy_location_circulate
187 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
188 msgstr "Tähän hyllysijaintiin kuuluvia niteitä ei lainata"
189
190 #: selfcheck.js:TOTAL_ITEMS_SESSION
191 msgid "Total items this session: <b>${0}</b>."
192 msgstr "Niteitä yhteensä tässä istunnossa: <b>${0}</b>."
193
194 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_rule_age_hold_protect_prox
195 msgid "The item is too new to transit this far"
196 msgstr "Nide on liian uusi kuljetettavaksi näin kauas"
197
198 #: selfcheck.js:TOTAL_FINES_SELECTED
199 msgid "Selected total: $${0}"
200 msgstr "Valittu yhteensä: $${0}"