Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / reservation.js / fi-FI.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-12-20 15:19+0000\n"
7 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
8 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-02-23 05:29+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16506)\n"
14 "Language: fi\n"
15
16 #: reservation.js:AUTO_ending_at
17 msgid "and"
18 msgstr "ja"
19
20 #: reservation.js:BRSRC_NOT_FOUND
21 msgid "Could not locate that resource."
22 msgstr "Aineistoa ei löytynyt."
23
24 #: reservation.js:AUTO_choose_a_brt
25 msgid "Choose a Bookable Resource Type"
26 msgstr "Valitse varattavissa oleva aineistotyyppi"
27
28 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK
29 msgid "Created ${0} reservation(s)"
30 msgstr "${0} erikoisvaraus(ta) luotiin"
31
32 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brsrc
33 msgid "Reserve Selected"
34 msgstr "Varaa valitut"
35
36 #: reservation.js:NO_BRT_RESULTS
37 msgid "There are no bookable resource types registered."
38 msgstr "Varattavia aineistotyyppejä ei ole rekisteröity."
39
40 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_next
41 msgid "Next"
42 msgstr "Seuraava"
43
44 #: reservation.js:BRSRC_RETRIVE_ERROR
45 msgid "Error retrieving resource: "
46 msgstr "Aineiston haku epäonnistui: "
47
48 #: reservation.js:AUTO_starting_at
49 msgid "Between"
50 msgstr "Välillä"
51
52 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_resource
53 msgid "Resource"
54 msgstr "Aineisto"
55
56 #: reservation.js:AUTO_brt_noncat_only
57 msgid "Show only non-cataloged bookable resource types"
58 msgstr "Näytä vain ei-luetteloidut varattavissa olevat ainestotyypit"
59
60 #: reservation.js:ON_FLY_ERROR
61 msgid "Error attempting to make item a bookable resource:"
62 msgstr "Varattavan aineiston luominen niteestä epäonnistui:"
63
64 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_type
65 msgid "Type"
66 msgstr "Tyyppi"
67
68 #: reservation.js:AUTO_with_these_attr
69 msgid "With these attributes:"
70 msgstr "Näillä määritteillä:"
71
72 #: reservation.js:WHERES_THE_BARCODE
73 msgid "Enter a patron's barcode to make a reservation."
74 msgstr "Tee erikoisvaraus syöttämällä asiakastunnus"
75
76 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_ERROR
77 msgid "Server error trying to create reservation: "
78 msgstr "Erikoisvarausta tehdessä ilmeni palvelinvirhe: "
79
80 #: reservation.js:CREATE_BRESV_LOCAL_ERROR
81 msgid "Exception trying to create reservation: "
82 msgstr "Erikoisvarausta tehdessä ilmeni poikkeus: "
83
84 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET
85 msgid ""
86 "Created ${0} reservation(s), but ${1} of these could not target any "
87 "resources.\n"
88 "\n"
89 "This means that it won't be possible to fulfill some of these\n"
90 "reservations until a suitable resource becomes available."
91 msgstr ""
92 "${0} erikoisvaraus(ta) luotiin, mutta $1 niistä jäi ilman kohdeaineistoa.\n"
93 "\n"
94 "Viimeksi mainittuja erikoisvarauksia ei voida täyttää,\n"
95 "ennen kuin sopiva aineisto on lainattavissa."
96
97 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_WILL_CANCEL
98 msgid ""
99 "Since the requested resource could not be targeted, this\n"
100 "reservation will now be canceled."
101 msgstr ""
102 "Koska pyydettyä aineistoa ei voitu ottaa kohteeksi,\n"
103 "erikoisvaraus perutaan."
104
105 #: reservation.js:OUTSTANDING_BRESV
106 msgid "Outstanding reservations for patron"
107 msgstr "Asiakkaan voimassaolevat erikoisvaraukset"
108
109 #: reservation.js:HERE_ARE_EXISTING_BRESV
110 msgid "Existing reservations for"
111 msgstr "Olemassaolevat erikoisvaraukset asiakkaalle"
112
113 #: reservation.js:CXL_BRESV_SUCCESS
114 msgid "Canceled ${0} reservation(s)"
115 msgstr "${0} erikoisvaraus(ta) peruttiin"
116
117 #: reservation.js:GET_PATRON_NO_RESULT
118 msgid "No server response after attempting to look up patron by barcode."
119 msgstr ""
120 "Palvelin ei vastannut, kun asiakasta yritettiin etsiä asiakastunnuksen "
121 "perusteella."
122
123 #: reservation.js:AUTO_or
124 msgid "- Or -"
125 msgstr "- Tai -"
126
127 #: reservation.js:AUTO_email_notify
128 msgid "Send email notification when resource is available for pickup."
129 msgstr "Lähetä ilmoitus sähköpostilla, kun aineisto on noudettavissa."
130
131 #: reservation.js:SELECT_A_BRSRC_THEN
132 msgid ""
133 "You have clicked 'Reserve Selected', but nothing is selected!\n"
134 "\n"
135 "You must select a resource from the large box above.\n"
136 "\n"
137 "***  If resources that you would select are highlighted in RED, ***\n"
138 "these items are not available during the requested time; if\n"
139 "possible, choose another resource or change the reservation time."
140 msgstr ""
141 "Olet napsauttanut 'Varaa valitut', mutta mitään ei ole valittuna!\n"
142 "\n"
143 "Sinun on valittava aineisto yllä olevasta suuresta laatikosta.\n"
144 "\n"
145 "***  Jos haluamasi aineistot on korostettu PUNAISELLA, ***\n"
146 "se tarkoittaa, etteivät niteet ole tällä hetkellä lainattavissa; jos\n"
147 "mahdollista, valitse toinen aineisto tai muuta varausaikaa."
148
149 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brt
150 msgid "Reserve Any"
151 msgstr "Varaa mikä tahansa"
152
153 #: reservation.js:AUTO_patron_barcode
154 msgid "Reserve to patron barcode:"
155 msgstr "Varaa asiakastunnukselle:"
156
157 #: reservation.js:COULD_NOT_RETRIEVE_BRT_PASSED_IN
158 msgid "Error retrieving booking resource type"
159 msgstr "Varausaineiston tyypin haku epäonnistui"
160
161 #: reservation.js:ACTOR_CARD_NOT_FOUND
162 msgid "Patron barcode not found. Please try again."
163 msgstr "Asiakastunnusta ei löydy. Yritä uudelleen."
164
165 #: reservation.js:CXL_BRESV_SELECT_SOMETHING
166 msgid "You have not selected any reservations to cancel."
167 msgstr "Et ole valinnut yhtään erikoisvarausta peruttavaksi."
168
169 #: reservation.js:AUTO_i_need_this_resource
170 msgid "I need this resource..."
171 msgstr "Tarvitsen aineiston..."
172
173 #: reservation.js:NEED_EXACTLY_ONE_BRT_PASSED_IN
174 msgid "Can't book multiple resource types at once"
175 msgstr "Eri aineistotyyppien varaus ei onnistu yhdellä kertaa"
176
177 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_start_time
178 msgid "Start time"
179 msgstr "Aloitusaika"
180
181 #: reservation.js:ERROR_FETCHING_AOUS
182 msgid ""
183 "Could not retrieve organizational unit settings.\n"
184 "This is a non-fatal error, but you may wish to\n"
185 "contact your system administrator."
186 msgstr ""
187 "Organisaatioyksikön asetusten haku epäonnistui. \n"
188 "Virhe ei ole kriittinen, mutta ota halutessasi\n"
189 "yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään."
190
191 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_cancel_existing
192 msgid "Cancel selected"
193 msgstr "Peruutus valittu"
194
195 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_NO_RESULT
196 msgid "No results from server retrieving reservation list."
197 msgstr "Varauslistaa hakeva palvelin ei antanut tuloksia."
198
199 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_ERR
200 msgid "Error while retrieving reservation list: "
201 msgstr "Virhe varauslistan haussa: "
202
203 #: reservation.js:AUTO_arbitrary_resource
204 msgid "Enter the barcode of a cataloged, bookable resource:"
205 msgstr ""
206 "Syötä tietokannassa olevan, varattavissa olevan aineiston nidetunnus:"
207
208 #: reservation.js:NO_EXISTING_BRESV
209 msgid "This user has no existing reservations at this time."
210 msgstr "Tällä käyttäjällä ei ole erikoisvarauksia tällä hetkellä"
211
212 #: reservation.js:AUTO_explain_bookable
213 msgid ""
214 "To reserve an item that is not yet registered as a bookable resource, find "
215 "it in the catalog or under <em>Display Item</em>, and select <em>Make Item "
216 "Bookable</em> or <em>Book Item Now</em> there."
217 msgstr ""
218 "Jos haluat varata niteen, jota ei ole vielä rekisteröity varattavaksi "
219 "aineistoksi, etsi se tietokannasta tai <em>Näytä nide</em>-valinnan kautta, "
220 "ja valitse sitten <em>Tee niteestä varattava</em> tai <em>Varaa nide "
221 "nyt</em>."
222
223 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE2
224 msgid "Error canceling reservations:\n"
225 msgstr "Virhe erikoisvarausten peruutuksessa:\n"
226
227 #: reservation.js:NO_BRA_RESULTS
228 msgid "Couldn't retrieve booking resource attributes."
229 msgstr "Varausaineiston määritteiden haku ei onnistunut."
230
231 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_NO_RESPONSE
232 msgid "No response from server after trying to create reservation."
233 msgstr "Palvelin ei vastannut, kun erikoisvarausta yritettiin luoda."
234
235 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_end_time
236 msgid "End time"
237 msgstr "Lopetusaika"
238
239 #: reservation.js:UNTARGETED
240 msgid "None targeted"
241 msgstr "Ei kohteita"
242
243 #: reservation.js:ON_FLY_NO_RESPONSE
244 msgid "No response from server attempting to make item a bookable resource."
245 msgstr ""
246 "Palvelin ei vastannut, kun niteestä yritettiin tehdä varattava aineisto."
247
248 #: reservation.js:NO_TARG_DIV
249 msgid "Could not find target div"
250 msgstr "Kohdeosastoa ei löytynyt"
251
252 #: reservation.js:INVALID_TS_RANGE
253 msgid "You must choose a valid start and end time for the reservation."
254 msgstr "Erikoisvaraukselle on valittava kelvollinen aloitus- ja lopetusaika"
255
256 #: reservation.js:AUTO_pickup_lib_selector
257 msgid "Choose the pickup library for this reservation:"
258 msgstr "Valitse noutokirjasto tälle erikoisvaraukselle:"
259
260 #: reservation.js:NO_USABLE_BRSRC
261 msgid ""
262 "No reservable resources.  Adjust start and end time\n"
263 "until a resource is available for reservation."
264 msgstr ""
265 "Ei varattavissa olevia aineistoja. Muuta aloitus- ja lopetusaikaa, kunnes "
266 "aineisto on varattavissa."
267
268 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_edit_existing
269 msgid "Edit selected"
270 msgstr "Muokkaa valittuja"
271
272 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_BLOCKED_BY_CIRC
273 msgid ""
274 "The desired reservation(s) are blocked by circulation(s) with the following "
275 "due date(s):\n"
276 "${0}"
277 msgstr ""
278 "Pyydettyjen varausten esteenä ovat lainat, joiden eräpäivät ovat seuraavat:\n"
279 "${0}"
280
281 #: reservation.js:ANY
282 msgid "ANY"
283 msgstr "MIKÄ TAHANSA"
284
285 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE
286 msgid "Error canceling reservations; server silent."
287 msgstr "Virhe varausten perumisessa; palvelin on hiljaa."