Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / reservation.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-05-01 13:38+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-02-23 05:29+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 16506)\n"
19
20 #: reservation.js:AUTO_ending_at
21 msgid "and"
22 msgstr "a"
23
24 #: reservation.js:BRSRC_NOT_FOUND
25 msgid "Could not locate that resource."
26 msgstr "Nelze lokalizovat uvedený zdroj."
27
28 #: reservation.js:AUTO_choose_a_brt
29 msgid "Choose a Bookable Resource Type"
30 msgstr "Vyberte si rezervovatelný typ zdroje"
31
32 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK
33 msgid "Created ${0} reservation(s)"
34 msgstr "Vytvořeno ${0} rezervací"
35
36 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brsrc
37 msgid "Reserve Selected"
38 msgstr "Rezervuj vybraný zdroj"
39
40 #: reservation.js:NO_BRT_RESULTS
41 msgid "There are no bookable resource types registered."
42 msgstr "Nejsou registrovány  žádné rezervovatelné typy zdrojů."
43
44 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_next
45 msgid "Next"
46 msgstr "Další"
47
48 #: reservation.js:BRSRC_RETRIVE_ERROR
49 msgid "Error retrieving resource: "
50 msgstr "Chyba při načtení  zdroje: "
51
52 #: reservation.js:AUTO_starting_at
53 msgid "Between"
54 msgstr "Mezi"
55
56 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_resource
57 msgid "Resource"
58 msgstr "Zdroj"
59
60 #: reservation.js:AUTO_brt_noncat_only
61 msgid "Show only non-cataloged bookable resource types"
62 msgstr "Zobraz pouze nekatalogizované typy rezervovatelných zdrojů"
63
64 #: reservation.js:ON_FLY_ERROR
65 msgid "Error attempting to make item a bookable resource:"
66 msgstr "Chyba při pokusu vytvořit z položky rezervovatelný zdroj:"
67
68 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_type
69 msgid "Type"
70 msgstr "Typ"
71
72 #: reservation.js:AUTO_with_these_attr
73 msgid "With these attributes:"
74 msgstr "S těmito atributy:"
75
76 #: reservation.js:WHERES_THE_BARCODE
77 msgid "Enter a patron's barcode to make a reservation."
78 msgstr "Pro vytvoření rezervace zdroje načtěte čárový kód čtenáře:"
79
80 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_ERROR
81 msgid "Server error trying to create reservation: "
82 msgstr "Při pokusu o vytvoření rezervace zdroje nastala chyba: "
83
84 #: reservation.js:CREATE_BRESV_LOCAL_ERROR
85 msgid "Exception trying to create reservation: "
86 msgstr "Při pokusu o vytvoření rezervace nastala výjimka: "
87
88 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET
89 msgid ""
90 "Created ${0} reservation(s), but ${1} of these could not target any "
91 "resources.\n"
92 "\n"
93 "This means that it won't be possible to fulfill some of these\n"
94 "reservations until a suitable resource becomes available."
95 msgstr ""
96 "Vytvořeno ${0} rezervací zdrojů, ale ${1} z nich se neodkazují na dostupný "
97 "zdroj.\n"
98 "\n"
99 "To znamená, že nebude možné vyplnit některé z těchto rezervací\n"
100 "dokud nebude k dispozici vhodný zdroj."
101
102 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_WILL_CANCEL
103 msgid ""
104 "Since the requested resource could not be targeted, this\n"
105 "reservation will now be canceled."
106 msgstr ""
107 "Z důvodu nedostupnosti požadovaného zdroje bude\n"
108 "nyní tato rezervace zrušena."
109
110 #: reservation.js:OUTSTANDING_BRESV
111 msgid "Outstanding reservations for patron"
112 msgstr "Čtenář má nevyřešené  rezervace zdrojů"
113
114 #: reservation.js:HERE_ARE_EXISTING_BRESV
115 msgid "Existing reservations for"
116 msgstr "Existující rezervace zdroje pro"
117
118 #: reservation.js:CXL_BRESV_SUCCESS
119 msgid "Canceled ${0} reservation(s)"
120 msgstr "Zrušeno rezervací zdroje: ${0}"
121
122 #: reservation.js:GET_PATRON_NO_RESULT
123 msgid "No server response after attempting to look up patron by barcode."
124 msgstr ""
125 "Při pokusu o vyhledání  čtenáře pomocí čárového kódu server neodpovídá."
126
127 #: reservation.js:AUTO_or
128 msgid "- Or -"
129 msgstr "- Nebo -"
130
131 #: reservation.js:AUTO_email_notify
132 msgid "Send email notification when resource is available for pickup."
133 msgstr "Poslat e-mailové upozornění když je zdroj připraven k vyzvednutí."
134
135 #: reservation.js:SELECT_A_BRSRC_THEN
136 msgid ""
137 "You have clicked 'Reserve Selected', but nothing is selected!\n"
138 "\n"
139 "You must select a resource from the large box above.\n"
140 "\n"
141 "***  If resources that you would select are highlighted in RED, ***\n"
142 "these items are not available during the requested time; if\n"
143 "possible, choose another resource or change the reservation time."
144 msgstr ""
145 "Klikl(a) jste na  \"Rezervovat vybrané\", ale nic není vybráno!\n"
146 "\n"
147 "Musíte vybrat zdroj k rezervaci z velkého boxu nahoře.\n"
148 "\n"
149 "***  Pokud je zdroj který chete vybrat zvýrazněn ČERVENĚ, ***\n"
150 "potom není tato položka v požadovaném čase dostupná,\n"
151 "je-li to možné, vyberte jiný zdroj nebo změnte čas rezervace."
152
153 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brt
154 msgid "Reserve Any"
155 msgstr "Rezervuj kterýkoliv"
156
157 #: reservation.js:AUTO_patron_barcode
158 msgid "Reserve to patron barcode:"
159 msgstr "Rezervuj k čárovému kódu čtenáře:"
160
161 #: reservation.js:COULD_NOT_RETRIEVE_BRT_PASSED_IN
162 msgid "Error retrieving booking resource type"
163 msgstr "Chyba při načtení typu rezervačního zdroje"
164
165 #: reservation.js:ACTOR_CARD_NOT_FOUND
166 msgid "Patron barcode not found. Please try again."
167 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen. Zkuste toprosím  znovu."
168
169 #: reservation.js:CXL_BRESV_SELECT_SOMETHING
170 msgid "You have not selected any reservations to cancel."
171 msgstr "Nevybrali jste žádné rezervace zdrojů ke zrušení."
172
173 #: reservation.js:AUTO_i_need_this_resource
174 msgid "I need this resource..."
175 msgstr "Potřebuji tento zdroj..."
176
177 #: reservation.js:NEED_EXACTLY_ONE_BRT_PASSED_IN
178 msgid "Can't book multiple resource types at once"
179 msgstr "Není možné rezervovat zdroje různých typů najednou"
180
181 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_start_time
182 msgid "Start time"
183 msgstr "Čas začátku"
184
185 #: reservation.js:ERROR_FETCHING_AOUS
186 msgid ""
187 "Could not retrieve organizational unit settings.\n"
188 "This is a non-fatal error, but you may wish to\n"
189 "contact your system administrator."
190 msgstr ""
191 "Nelze načíst nastavení organizační jednotky.\n"
192 "Nejedná se o závažnou chybu, ale možná  budete chtít\n"
193 "kontaktovat Vašeho systémového administrátora."
194
195 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_cancel_existing
196 msgid "Cancel selected"
197 msgstr "Zrušit vybrané"
198
199 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_NO_RESULT
200 msgid "No results from server retrieving reservation list."
201 msgstr ""
202 "Při načítání seznamu rezervací zdrojů nevrátil server žádné výsledky."
203
204 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_ERR
205 msgid "Error while retrieving reservation list: "
206 msgstr "Chyba při načítání seznamu rezervací zdrojů: "
207
208 #: reservation.js:AUTO_arbitrary_resource
209 msgid "Enter the barcode of a cataloged, bookable resource:"
210 msgstr "Zadejte čárový kód katalogizovaného, rezervovatelného zdroje:"
211
212 #: reservation.js:NO_EXISTING_BRESV
213 msgid "This user has no existing reservations at this time."
214 msgstr "Tento uživatel nemá nyní žádné rezervace zdrojů."
215
216 #: reservation.js:AUTO_explain_bookable
217 msgid ""
218 "To reserve an item that is not yet registered as a bookable resource, find "
219 "it in the catalog or under <em>Display Item</em>, and select <em>Make Item "
220 "Bookable</em> or <em>Book Item Now</em> there."
221 msgstr ""
222 "Chcete-li rezervovat položku, která není registrována jako rezervovatelný "
223 "zdroj,  najděte nejdříve tuto položku v  katalogu a v <em>Zobraz "
224 "položku</em> a vyberte<em>Nastav položku jako rezervovatelnou</em> nebo "
225 "<em>Rezervovat zdroj</em>."
226
227 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE2
228 msgid "Error canceling reservations:\n"
229 msgstr "Chyba při rušení rezervace zdroje:\n"
230
231 #: reservation.js:NO_BRA_RESULTS
232 msgid "Couldn't retrieve booking resource attributes."
233 msgstr "Nemohu získat atributy rezervovatelného zdroje."
234
235 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_NO_RESPONSE
236 msgid "No response from server after trying to create reservation."
237 msgstr "Při pokusu o vytvoření rezervace zdroje server neodpovídá."
238
239 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_end_time
240 msgid "End time"
241 msgstr "Čas ukončení"
242
243 #: reservation.js:UNTARGETED
244 msgid "None targeted"
245 msgstr "Není vybrán cíl"
246
247 #: reservation.js:ON_FLY_NO_RESPONSE
248 msgid "No response from server attempting to make item a bookable resource."
249 msgstr "Při pokusu o vytvoření rezervovatelného zdroje server neodpovídá."
250
251 #: reservation.js:NO_TARG_DIV
252 msgid "Could not find target div"
253 msgstr "Nemohu najít zástupce cíle"
254
255 #: reservation.js:INVALID_TS_RANGE
256 msgid "You must choose a valid start and end time for the reservation."
257 msgstr "Musíte vybrat platný čas začátku a konce rezervace zdroje."
258
259 #: reservation.js:AUTO_pickup_lib_selector
260 msgid "Choose the pickup library for this reservation:"
261 msgstr "Vyberte knihovnu pro vyzvednutní rezervovaného zdroje."
262
263 #: reservation.js:NO_USABLE_BRSRC
264 msgid ""
265 "No reservable resources.  Adjust start and end time\n"
266 "until a resource is available for reservation."
267 msgstr ""
268 "Nejsou dostupné žádné rezervovatelné zdroje.  Upravte čas \n"
269 "začátku a konce rezervace, aby byl zdroj rezervovatelný."
270
271 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_edit_existing
272 msgid "Edit selected"
273 msgstr "Upravit vybrané"
274
275 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_BLOCKED_BY_CIRC
276 msgid ""
277 "The desired reservation(s) are blocked by circulation(s) with the following "
278 "due date(s):\n"
279 "${0}"
280 msgstr ""
281 "Požadované zdroje k rezervaci jsou blokovány  výpůjčkami s následujícími "
282 "přepokládanými daty vrácení:\n"
283 "${0}"
284
285 #: reservation.js:ANY
286 msgid "ANY"
287 msgstr "Kterýkoliv"
288
289 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE
290 msgid "Error canceling reservations; server silent."
291 msgstr "Chyba při rušení rezervací zdrojů: server neodpovídá."