Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / reports.js / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2017-03-04 09:12+0000\n"
7 "Last-Translator: Konki <pavel.konkol@seznam.cz>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-03-05 05:56+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18329)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: reports.js:OPERATORS_IN_LIST reports.js:FILTERS_LABEL_IN
19 msgid "In list"
20 msgstr "V seznamu"
21
22 #: reports.js:WIDGET_REAL_DATE
23 msgid "Real Date"
24 msgstr "Reálné datum"
25
26 #: reports.js:TFORMS_LABEL_MONTH_NAME
27 msgid "Month Name'"
28 msgstr "Název měsíce"
29
30 #: reports.js:OPERATORS_IS_NOT_NULL reports.js:FILTERS_LABEL_NOT_NULL
31 msgid "Is not NULL"
32 msgstr "Není NULL"
33
34 #: reports.js:FOLDERS_TEMPLATE
35 msgid "Template"
36 msgstr "Šablona"
37
38 #: reports.js:FILTERS_LABEL_NE_ANY reports.js:OPERATORS_NE_ANY
39 msgid "Does Not Equal Any"
40 msgstr "Není roven žádnému"
41
42 #: reports.js:REPORT_EDITOR_INVALID_DATE_ALERT
43 msgid "invalid start date -  YYYY-MM-DD"
44 msgstr "neplatné datum zahájení - RRRR-MM-DD"
45
46 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_CONFIRM_SAVE reports.js:RPT_BUILDER_CONFIRM_SAVE
47 msgid ""
48 "Name : ${0}\n"
49 "Description: ${1}\n"
50 "Save Template?"
51 msgstr ""
52 "Jméno : ${0}\n"
53 "Popis : ${1}\n"
54 "Uložit šablonu?"
55
56 #: reports.js:OPERATORS_GT_EQUAL reports.js:FILTERS_LABEL_GT_EQUAL
57 msgid "Greater than or equal to"
58 msgstr "Větší nebo rovno"
59
60 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_PROMPT_CHANGE
61 msgid "Change the column header to: ${0}"
62 msgstr "Změnit záhlaví sloupce na: ${0}"
63
64 #: reports.js:LINK_NULLABLE_RIGHT
65 msgid "Parent"
66 msgstr "Nadřazený"
67
68 #: reports.js:TRANSFORMS_MONTH_NAME
69 msgid "Month Name"
70 msgstr "Název měsíce"
71
72 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_BETWEEN
73 msgid "Field value is between (comma separated):"
74 msgstr "Hodnota pole je mezi (odděleno čárkou):"
75
76 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DAY_NAME reports.js:TRANSFORMS_DAY_NAME
77 msgid "Day Name"
78 msgstr "Název dne"
79
80 #: reports.js:SOURCE_SETUP_CONFIRM_EXIT
81 msgid ""
82 "You have started building a template!\n"
83 " Selecting a new starting source will destroy the current template and start "
84 "over.  Is this OK?"
85 msgstr ""
86 "Začali jste sestavovat šablonu!\n"
87 " Vybráním nového zdroje z databáze zrušíte současnou šablonu a začnete znovu "
88 "s prázdnou šablonou. Je to v pořádku?"
89
90 #: reports.js:WIDGET_YEARS
91 msgid "Year(s)"
92 msgstr "Rok(y)"
93
94 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_SELECT_ITEM
95 msgid "Please select an item from the list"
96 msgstr "Vyberte prosím položku ze seznamu"
97
98 #: reports.js:FOLDERS_REPORT
99 msgid "Report"
100 msgstr "Zpráva"
101
102 #: reports.js:FILTERS_LABEL_LSE_TIME reports.js:OPERATORS_LTE_TIME
103 msgid "On or Before (Date/Time)"
104 msgstr "V nebo před (datum / čas)"
105
106 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_FALSE
107 msgid "False"
108 msgstr "Nepravda"
109
110 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_DEFAULT
111 msgid "Value ${0}:"
112 msgstr "Hodnota ${0}:"
113
114 #: reports.js:TRANSFORMS_COUNT_DISTINCT reports.js:TFORMS_LABEL_COUNT_DISTINCT
115 msgid "Count Distinct"
116 msgstr "Počítadlo rozdílů"
117
118 #: reports.js:TRANSFORMS_SUBSTRING
119 msgid "Substring"
120 msgstr "Podřetězec"
121
122 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_CHANGE_FOLDERS
123 msgid "Change Folders"
124 msgstr "Změnit složky"
125
126 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_SUCCESS_SAVE
127 msgid "Template ${0} was successfully saved."
128 msgstr "Šablona ${0} byla úspěšně uložena."
129
130 #: reports.js:REPORT_EDITOR_ENTER_NAME_ALERT
131 msgid "Please enter a report name"
132 msgstr "Zadejte prosím název zprávy"
133
134 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_COLNAME_SELECT
135 msgid "Select"
136 msgstr "Vybrat"
137
138 #: reports.js:FILTERS_LABEL_LT_TIME reports.js:OPERATORS_LT_TIME
139 msgid "Before (Date/Time)"
140 msgstr "Před (datum / čas)"
141
142 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DOY reports.js:TRANSFORMS_DOY
143 msgid "Day of Year"
144 msgstr "Den v roce"
145
146 #: reports.js:TRANSFORMS_SUM reports.js:TFORMS_LABEL_SUM
147 msgid "Sum"
148 msgstr "Suma"
149
150 #: reports.js:TFORMS_LABEL_LOWER reports.js:TRANSFORMS_LOWER
151 msgid "Lower case"
152 msgstr "Malá písmena"
153
154 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DOW reports.js:TRANSFORMS_DOW
155 msgid "Day of Week"
156 msgstr "Den v týdnu"
157
158 #: reports.js:REPORT_EDITOR_OUTPUT_FOLDERS
159 msgid "Output Folders"
160 msgstr "Výstupní složky"
161
162 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_COLNAME_ALL
163 msgid "All"
164 msgstr "Vše"
165
166 #: reports.js:REPORT_EDITOR_REPORT_FOLDERS
167 msgid "Report Folders"
168 msgstr "Složky zpráv"
169
170 #: reports.js:FILTERS_LABEL_BETWEEN reports.js:OPERATORS_BETWEEN
171 msgid "Between"
172 msgstr "Mezi"
173
174 #: reports.js:FILTERS_LABEL_LT_EQUAL reports.js:OPERATORS_LT_EQUAL
175 msgid "Less than or equal to"
176 msgstr "Menší nebo rovno"
177
178 #: reports.js:TRANSFORMS_UPPER reports.js:TFORMS_LABEL_UPPER
179 msgid "Upper case"
180 msgstr "Velká písmena"
181
182 #: reports.js:FILTERS_LABEL_NOT_BETWEEN reports.js:OPERATORS_NOT_BETWEEN
183 msgid "Not between"
184 msgstr "Není mezi"
185
186 #: reports.js:WIDGET_MONTHS
187 msgid "Month(s)"
188 msgstr "Měsíc(e)"
189
190 #: reports.js:SOURCE_BROWSE_AGGREGATE
191 msgid "Aggregate"
192 msgstr "Sdružené"
193
194 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_TRUE
195 msgid "True"
196 msgstr "Pravda"
197
198 #: reports.js:TFORMS_LABEL_AVERAGE reports.js:TRANSFORMS_AVERAGE
199 msgid "Average"
200 msgstr "Průměr"
201
202 #: reports.js:LINK_NULLABLE_NONE reports.js:FOLDER_WINDOW_COLNAME_NONE
203 msgid "None"
204 msgstr "Žádný"
205
206 #: reports.js:TFORMS_LABEL_INT reports.js:TRANSFORMS_INT
207 msgid "Drop trailing decimals"
208 msgstr "Oříznout desetinná místa"
209
210 #: reports.js:TRANSFORMS_HOUR_TRUNC reports.js:TFORMS_LABEL_HOUR_TRUNC
211 msgid "Hour"
212 msgstr "Hodina"
213
214 #: reports.js:TRANSFORMS_AGE reports.js:TFORMS_LABEL_AGE
215 msgid "Age"
216 msgstr "Stáří"
217
218 #: reports.js:TRANSFORMS_QOY reports.js:TFORMS_LABEL_QOY
219 msgid "Quarter of Year"
220 msgstr "Čtvrtletí"
221
222 #: reports.js:TRANSFORMS_LAST reports.js:TFORMS_LABEL_LAST
223 msgid "Last Value"
224 msgstr "Poslední hodnota"
225
226 #: reports.js:FILTERS_LABEL_EQ_ANY reports.js:OPERATORS_EQ_ANY
227 msgid "Equals Any"
228 msgstr "Je rovno kterémukoliv"
229
230 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_BARE
231 msgid "Bare"
232 msgstr "Prázdny"
233
234 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_IN
235 msgid "Field matches one of list (comma separated):"
236 msgstr "Pole se shoduje s jedním ze seznamu (oddělený čárkami):"
237
238 #: reports.js:TRANSFORMS_MONTH_TRUNC reports.js:TFORMS_LABEL_MONTH_TRUNC
239 msgid "Year + Month"
240 msgstr "Rok + Měsíc"
241
242 #: reports.js:TRANSFORMS_FIRST_WORD reports.js:TFORMS_LABEL_FIRST_WORD
243 msgid "First contiguous non-space string"
244 msgstr "První následující řetězec bez mezer"
245
246 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_NOT_BETWEEN
247 msgid "Field value is not between (comma separated):"
248 msgstr "Hodnota pole není mezi (odděleno čárkou):"
249
250 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_RAW_DATA reports.js:TRANSFORMS_BARE
251 #: reports.js:TFORMS_LABEL_RAW_DATA
252 msgid "Raw Data"
253 msgstr "Nezpracovaná data"
254
255 #: reports.js:SOURCE_SETUP_ALL_AVAIL_SOURCES
256 msgid "All Available Sources"
257 msgstr "Všechny dostupné zdroje"
258
259 #: reports.js:FOLDERS_OUTPUT
260 msgid "Output"
261 msgstr "Výstup"
262
263 #: reports.js:OPERATORS_LIKE reports.js:FILTERS_LABEL_LIKE
264 msgid "Contains Matching substring"
265 msgstr "Obsahuje odpovídající podřetězec"
266
267 #: reports.js:OPERATORS_EQUALS reports.js:TEMPLATE_CONF_EQUALS
268 #: reports.js:FILTERS_LABEL_EQUALS
269 msgid "Equals"
270 msgstr "Je roven"
271
272 #: reports.js:WIDGET_QUARTERS
273 msgid "Quarter(s)"
274 msgstr "Čtvrtletí"
275
276 #: reports.js:LINK_NULLABLE_LEFT
277 msgid "Child"
278 msgstr "Podřízený"
279
280 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DATE reports.js:TRANSFORMS_DATE
281 msgid "Date"
282 msgstr "Datum"
283
284 #: reports.js:TFORMS_LABEL_COUNT reports.js:TRANSFORMS_COUNT
285 msgid "Count"
286 msgstr "Počet"
287
288 #: reports.js:LINK_NULLABLE_DEFAULT
289 msgid "Default"
290 msgstr "Výchozí"
291
292 #: reports.js:FILTERS_LABEL_LESS_THAN reports.js:OPERATORS_LESS_THAN
293 msgid "Less than"
294 msgstr "Menší než"
295
296 #: reports.js:SOURCE_SETUP_CORE_SOURCES
297 msgid "Core Sources"
298 msgstr "Základní zdroje"
299
300 #: reports.js:TRANSFORMS_MONTHS_AGO reports.js:TFORMS_LABEL_MONTHS_AGO
301 msgid "Months ago"
302 msgstr "Před měsíci"
303
304 #: reports.js:TRANSFORMS_ROUND reports.js:TFORMS_LABEL_ROUND
305 msgid "Round"
306 msgstr "Okolo"
307
308 #: reports.js:TEMPLATE_FIELD_DOC_PROMPT_CHANGE
309 msgid "Change the field hint to:"
310 msgstr "Změnit nápovědu k polo na:"
311
312 #: reports.js:FILTERS_LABEL_NULL_BLANK reports.js:OPERATORS_NULL_BLANK
313 msgid "Is NULL or Blank"
314 msgstr "Je NULL nebo prázdný"
315
316 #: reports.js:FILTERS_LABEL_GT_TIME reports.js:OPERATORS_GT_TIME
317 msgid "After (Date/Time)"
318 msgstr "Po (datum / čas)"
319
320 #: reports.js:TRANSFORMS_WOY reports.js:TFORMS_LABEL_WOY
321 msgid "Week of Year"
322 msgstr "Týden v roce"
323
324 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DOM reports.js:TRANSFORMS_DOM
325 msgid "Day of Month"
326 msgstr "Den v měsíci"
327
328 #: reports.js:SOURCE_BROWSE_NON_AGGREGATE
329 msgid "Non-Aggregate"
330 msgstr "Ne-sdružené"
331
332 #: reports.js:OPERATORS_IS_NULL reports.js:FILTERS_LABEL_NULL
333 msgid "Is NULL"
334 msgstr "Je NULL"
335
336 #: reports.js:TRANSFORMS_MIN reports.js:TFORMS_LABEL_MIN
337 msgid "Min"
338 msgstr "Min"
339
340 #: reports.js:FILTERS_LABEL_NOT_NULL_BLANK reports.js:OPERATORS_NOT_NULL_BLANK
341 msgid "Is not NULL or Blank"
342 msgstr "Není NULL nebo prázdný"
343
344 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_REPORT_OUTPUT
345 msgid "Report Output: ${0}"
346 msgstr "Výstup zprávy: ${0}"
347
348 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_CONFIRM_STATE
349 msgid "Click OK for TRUE and Cancel for FALSE."
350 msgstr "Klikněte na OK prohodnotu  PRAVDA nebo Storno pro hodnotu NEPRAVDA."
351
352 #: reports.js:FOLDERS_TEMPLATES
353 msgid "Templates"
354 msgstr "Šablony"
355
356 #: reports.js:WIDGET_RELATIVE_DATE
357 msgid "Relative Date"
358 msgstr "Relativní datum"
359
360 #: reports.js:TRANSFORMS_FIRST reports.js:TFORMS_LABEL_FIRST
361 msgid "First Value"
362 msgstr "První hodnota"
363
364 #: reports.js:FILTERS_LABEL_GREATER_THAN reports.js:OPERATORS_GREATER_THAN
365 msgid "Greater than"
366 msgstr "Větší než"
367
368 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_BOOLEAN_VALUE
369 msgid "Boolean Value"
370 msgstr "Booleovská hodnota"
371
372 #: reports.js:REPORT_EDITOR_PROVIDE_OUTPUT_ALERT
373 msgid "Please provide an output folder"
374 msgstr "Vyberte prosím výstupní složku"
375
376 #: reports.js:REPORT_EDITOR_PROVIDE_FOLDER_ALERT
377 msgid "Please provide a report folder"
378 msgstr "Vyberte prosím složku zpráv"
379
380 #: reports.js:WIDGET_DAYS
381 msgid "Day(s)"
382 msgstr "Den/Dny"
383
384 #: reports.js:TFORMS_LABEL_FIRST5 reports.js:TRANSFORMS_FIRST5
385 msgid "First 5 characters (for US ZIP code)"
386 msgstr "Prvních 5 znaků (Pro US PSČ)"
387
388 #: reports.js:OPERATORS_GTE_TIME reports.js:FILTERS_LABEL_GTE_TIME
389 msgid "On or After (Date/Time)"
390 msgstr "V nebo po datu ( datum / čas)"
391
392 #: reports.js:TRANSFORMS_YEAR_TRUNC reports.js:TFORMS_LABEL_YEAR_TRUNC
393 msgid "Year"
394 msgstr "Rok"
395
396 #: reports.js:FOLDERS_REPORTS
397 msgid "Reports"
398 msgstr "Zprávy"
399
400 #: reports.js:TFORMS_LABEL_QUARTERS_AGO reports.js:TRANSFORMS_QUARTERS_AGO
401 msgid "Quarters ago"
402 msgstr "Před čtvrtletími"
403
404 #: reports.js:REPORT_EDITOR_ENTER_NEW_NAME_ALERT
405 msgid "Please change the report name"
406 msgstr "Prosím, změňte název zprávy"
407
408 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_SELECT_CANCEL
409 msgid "Select the value, or cancel:"
410 msgstr "Vyberte hodnotu, nebo zruště:"
411
412 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_CONFIRM_RESET
413 msgid ""
414 "You have already added the [${0}] field\n"
415 "from the [${1}] source. Click OK if you\n"
416 "would like to reset this field."
417 msgstr ""
418 "Pole [${0}]  ze zdroje  [${1}] jste již \n"
419 "přidal(a).  Klikněte na OK, pokud\n"
420 "chcete toto pole znovu nastavit."
421
422 #: reports.js:OPERATORS_NOT_IN_LIST reports.js:FILTERS_LABEL_NOT_IN
423 msgid "Not in list"
424 msgstr "Není v seznamu"
425
426 #: reports.js:OPERATORS_ILIKE reports.js:FILTERS_LABEL_ILIKE
427 msgid "Contains Matching substring (ignore case)"
428 msgstr "Obsahuje shodující se podřetězec (bez ohledu na velikost písma)"
429
430 #: reports.js:TRANSFORMS_MOY reports.js:TFORMS_LABEL_MOY
431 msgid "Month of Year"
432 msgstr "Měsíc"
433
434 #: reports.js:TRANSFORMS_HOD reports.js:TFORMS_LABEL_HOD
435 msgid "Hour of day"
436 msgstr "Hodina"
437
438 #: reports.js:TRANSFORMS_MAX reports.js:TFORMS_LABEL_MAX
439 msgid "Max"
440 msgstr "Max"
441
442 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_NOT_IN reports.js:TEMPLATE_CONF_NO_MATCH
443 msgid "Field does not match one of list (comma separated):"
444 msgstr "Pole se neshoduje s jedním ze seznamu (oddělený čárkami):"