Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / reports.dtd / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-03-09 18:52+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:24+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #. Common Entities
20 #: reports.common.logged_in_as
21 msgid "You are logged in as "
22 msgstr "Jste přihlášen jako "
23
24 #: reports.common.loading
25 msgid "Loading..."
26 msgstr "Načítání..."
27
28 #: reports.oils_rpt.title
29 msgid "Evergreen: Reports"
30 msgstr "Evergreen: Zprávy"
31
32 #: reports.oils_rpt.insufficient_permissions
33 msgid "You do not have sufficient permissions to run reports"
34 msgstr "Nemáte dostečná oprávnění ke spouštění zpráv"
35
36 #: reports.oils_rpt.my_folders
37 msgid "My Folders"
38 msgstr "Mé složky"
39
40 #: reports.oils_rpt.shared_folders
41 msgid "Shared Folders"
42 msgstr "Sdílené složky"
43
44 #: reports.oils_rpt.manage_folder_contents
45 msgid "Manage Folder Contents"
46 msgstr "Spravovat obsah složky"
47
48 #: reports.oils_rpt.manage_folder
49 msgid "Manage Folder"
50 msgstr "Spravovat složku"
51
52 #: reports.oils_rpt.created_by
53 msgid "created by "
54 msgstr "vytvořil(a) "
55
56 #: reports.oils_rpt.create_new_sub_folder
57 msgctxt "reports.oils_rpt.create_new_sub_folder"
58 msgid "Create a new sub-folder"
59 msgstr "Vytvořit novou podsložku"
60
61 #: reports.oils_rpt.folder_type
62 msgid "Folder type: "
63 msgstr "Typ složky: "
64
65 #: reports.oils_rpt.folder_name
66 msgctxt "reports.oils_rpt.folder_name"
67 msgid "Folder Name:"
68 msgstr "Název složky:"
69
70 #: reports.oils_rpt.share_folder
71 msgid "Share this folder:"
72 msgstr "Sdílet tuto složku:"
73
74 #: reports.oils_rpt.do_not_share
75 msgctxt "reports.oils_rpt.do_not_share"
76 msgid "Do not share"
77 msgstr "Nesdílet"
78
79 #: reports.oils_rpt.share
80 msgctxt "reports.oils_rpt.share"
81 msgid "Share"
82 msgstr "Sdílet"
83
84 #: reports.oils_rpt.share_with
85 msgctxt "reports.oils_rpt.share_with"
86 msgid "Share with:"
87 msgstr "Sdílet s:"
88
89 #: reports.oils_rpt.create_sub_folder
90 msgctxt "reports.oils_rpt.create_sub_folder"
91 msgid "Create Sub Folder"
92 msgstr "Vytvořit podsložku"
93
94 #: reports.oils_rpt_builder.title
95 msgid "Evergreen: Report Builder"
96 msgstr "Evergreen: Report Builder"
97
98 #: reports.oils_rpt_builder.reports_home
99 msgid "Reports Home"
100 msgstr "Hlavní strana Zpráv"
101
102 #: reports.oils_rpt_builder.cloning_template
103 msgid "Cloning template"
104 msgstr "Klonování šablony"
105
106 #: reports.oils_rpt_builder.template_name
107 msgid "Template Name: "
108 msgstr "Název šablony: "
109
110 #: reports.oils_rpt_builder.template_description
111 msgid "Template Description: "
112 msgstr "Popis šablony: "
113
114 #: reports.oils_rpt_builder.template_type
115 msgid "Template Type: "
116 msgstr "Typ šablony: "
117
118 #: reports.oils_rpt_builder.save_this_template
119 msgid "Save this Template: "
120 msgstr "Uložit tuto šablonu: "
121
122 #: reports.oils_rpt_builder.filtering_note
123 msgid ""
124 "Indicates that when filtering on the item, a list of named choices will be "
125 "generated."
126 msgstr ""
127 "Označuje,  že při filtrování položky  bude vygenerován seznam pojmenovaných "
128 "možností."
129
130 #: reports.oils_rpt_builder.temp_disp_items
131 msgid "Template Display Items"
132 msgstr "Položky zobrazené v šabloně"
133
134 #: reports.oils_rpt_builder.remove_selected
135 msgid "Remove Selected"
136 msgstr "Smazat vybrané"
137
138 #: reports.oils_rpt_builder.move_up
139 msgctxt "reports.oils_rpt_builder.move_up"
140 msgid "Move Up"
141 msgstr "Posunout nahoru"
142
143 #: reports.oils_rpt_builder.move_down
144 msgctxt "reports.oils_rpt_builder.move_down"
145 msgid "Move Down"
146 msgstr "Posunout dolů"
147
148 #. The below two entity strings were the contents of the .xhtml file but I don't think that works when using XML entities
149 #. ENTITY reports.oils_rpt_builder.move_up "Move &uarr;"
150 #. ENTITY reports.oils_rpt_builder.move_down "Move &darr;"
151 #: reports.oils_rpt_builder.template_filters
152 msgid "Template Filters"
153 msgstr "Filtry šablony"
154
155 #: reports.oils_rpt_builder.report_aggregate_filters
156 msgid "Report Aggregate Filters"
157 msgstr "Sdružení filtry zpráv"
158
159 #: reports.oils_rpt_builder.hint
160 msgid "Hint: "
161 msgstr "Pokyn: "
162
163 #: reports.oils_rpt_builder.hint_item_details
164 msgid "Double-click on an item to see the item details."
165 msgstr "Dvojitým kliknutím na položku se zobrazí detaily."
166
167 #: reports.oils_rpt_builder.template_types
168 msgid "Template Types"
169 msgstr "Typy šablon"
170
171 #: reports.oils_rpt_builder.display_items
172 msgid "Display Items"
173 msgstr "Zobrazit položky"
174
175 #: reports.oils_rpt_builder.filters
176 msgid "Filters"
177 msgstr "Filtry"
178
179 #: reports.oils_rpt_builder.aggregate_filters
180 msgctxt "reports.oils_rpt_builder.aggregate_filters"
181 msgid "Aggregate Filters"
182 msgstr "Sdružené filtry"
183
184 #: reports.oils_rpt_builder.create_aggregate_filter
185 msgid "Create Aggregate Filter"
186 msgstr "Vytvoření sdruženého  filtru"
187
188 #: reports.oils_rpt_builder.field_editor_window.label
189 msgid "Select how this field should be displayed:"
190 msgstr "Zvolt:e, jak by mělo být toto pole zobrazeno"
191
192 #: reports.oils_rpt_builder.add_item
193 msgid "Add Item"
194 msgstr "Přidat položku"
195
196 #: reports.oils_rpt_builder.select_filter_to_apply
197 msgid "Select what filter should be applied to this field:"
198 msgstr "Zvolte, jaký filtr by měl být aplikován na toto pole"
199
200 #: reports.oils_rpt_builder.choose_a_transform
201 msgid "Choose a Transform: "
202 msgstr "Zvolte transformaci: "
203
204 #: reports.oils_rpt_builder.choose_a_filter
205 msgid "Choose a Filter: "
206 msgstr "Zvolte filtr: "
207
208 #: reports.oils_rpt_builder.create_filter
209 msgid "Create Filter"
210 msgstr "Vytvořit filtr"
211
212 #: reports.oils_rpt_builder.aggregate_filter_to_apply
213 msgid "Select what aggregate filter should be applied to this field:"
214 msgstr "Vyberte, který sdružený filtr by měl být  aplikován na toto pole:"
215
216 #: reports.oils_rpt_builder.selected_to_sort_columns
217 msgid "Select how the columns should be sorted"
218 msgstr "Vybrání toho, jak by měli být kolonky (rubriky) setříděny"
219
220 #: reports.oils_rpt_builder.choose_column
221 msgid "Choose a column: "
222 msgstr "Vybrat kolonku (rubriku): "
223
224 #: reports.oils_rpt_builder.choose_sorting_direction
225 msgid "Choose the direction the sorting should occur: "
226 msgstr "Vybrat kontrolu třídění kdyby se vyskytoval: "
227
228 #: reports.oils_rpt_builder.ascending
229 msgid "Ascending"
230 msgstr "Vzestupně"
231
232 #: reports.oils_rpt_builder.descending
233 msgid "Descending"
234 msgstr "Sestupně"
235
236 #: reports.oils_rpt_builder.add_sort
237 msgid "Add Sort"
238 msgstr "Přidat druh, stav"
239
240 #: reports.oils_rpt_builder.close_window
241 msgid "Close Window"
242 msgstr "Zavřít okno"
243
244 #: reports.oils_rpt_builder.confirm_new_report
245 msgid ""
246 "This will destroy the report you are currently constructing.  Are you sure "
247 "you wish to do this?"
248 msgstr ""
249 "Tímto bude zničena zpráva, kterou právě sestavujete. Opravdu to chcete "
250 "udělat?"
251
252 #: reports.oils_rpt_common.action_succeeded
253 msgid "Action Succeeded"
254 msgstr "Akce úspěšně proběhla"
255
256 #: reports.oils_rpt_common.action_failed
257 msgid "Action Failed"
258 msgstr "Akce selhala"
259
260 #: reports.oils_rpt_common.generic_calendar_button
261 msgid "Date selector"
262 msgstr "Datový selektor"
263
264 #: reports.oils_rpt_editor.template_name
265 msgid "Template Name:"
266 msgstr "Název šablony:"
267
268 #: reports.oils_rpt_editor.template_creator
269 msgid "Template Creator:"
270 msgstr "Šablonu vytvořil(a):"
271
272 #: reports.oils_rpt_editor.doc_url
273 msgid "Template Documentation URL:"
274 msgstr ""
275
276 #: reports.oils_rpt_editor.template_description
277 msgid "Template Description:"
278 msgstr "Popis šablony:"
279
280 #: reports.oils_rpt_editor.report_name
281 msgid "Report Name:"
282 msgstr "Název zprávy:"
283
284 #: reports.oils_rpt_editor.report_description
285 msgid "Report Description:"
286 msgstr "Popis zprávy"
287
288 #: reports.oils_rpt_editor.report_columns
289 msgid "Report Columns:"
290 msgstr "Sloupce ve zprávě:"
291
292 #: reports.oils_rpt_editor.pivot_label_column
293 msgid "Pivot Label Column:"
294 msgstr "Ústřední  sloupec záhlaví:"
295
296 #: reports.oils_rpt_editor.select_option
297 msgid "Select One (optional)"
298 msgstr "Vyberte jeden (nepovinné)"
299
300 #: reports.oils_rpt_editor.pivot_data_column
301 msgid "Pivot Data Column:"
302 msgstr "Ústřední datový sloupec"
303
304 #: reports.oils_rpt_editor.store_report_definition
305 msgid "Choose a folder to store this report definition: "
306 msgstr "Zvolte složku pro uložení definice této zprávy: "
307
308 #: reports.oils_rpt_editor.selected_folder
309 msgctxt "reports.oils_rpt_editor.selected_folder"
310 msgid "Selected Folder: "
311 msgstr "Zvolte složku: "
312
313 #: reports.oils_rpt_editor.output_options
314 msgid "Output Options"
315 msgstr "Nastavení výstupu"
316
317 #: reports.oils_rpt_editor.excel_output
318 msgid "Excel Output"
319 msgstr "Výstup v Excelu"
320
321 #: reports.oils_rpt_editor.csv_output
322 msgid "CSV Output"
323 msgstr "Výstup ve formátu CSV"
324
325 #: reports.oils_rpt_editor.html_output
326 msgid "HTML Output"
327 msgstr "Výstup ve formátu HTML"
328
329 #: reports.oils_rpt_editor.bar_charts
330 msgid "Bar Charts"
331 msgstr "Sloupcové diagramy"
332
333 #: reports.oils_rpt_editor.line_charts
334 msgid "Line Charts"
335 msgstr "Spojnicové diagramy"
336
337 #: reports.oils_rpt_editor.recurring_report
338 msgid "Recurring Report: "
339 msgstr "Periodická zpráva: "
340
341 #: reports.oils_rpt_editor.recurring_interval
342 msgid "Recurrence Interval: "
343 msgstr "Interval opakování: "
344
345 #: reports.oils_rpt_editor.days
346 msgctxt "reports.oils_rpt_editor.days"
347 msgid "Day(s)"
348 msgstr "Den (dny)"
349
350 #: reports.oils_rpt_editor.weeks
351 msgctxt "reports.oils_rpt_editor.weeks"
352 msgid "Weeks(s)"
353 msgstr "Týden (týdny)"
354
355 #: reports.oils_rpt_editor.months
356 msgid "Month(s)"
357 msgstr "Měsíc(e)"
358
359 #: reports.oils_rpt_editor.run_asap
360 msgid "Run as soon as possible"
361 msgstr "Spustit tak brzy jak je to možné"
362
363 #: reports.oils_rpt_editor.sent_to_email
364 msgid "Send completion notification to this Email address:"
365 msgstr "Poslat hlášení o dokončení na tuto e-mailovou adresu:"
366
367 #: reports.oils_rpt_editor.midnight
368 msgid "Midnight"
369 msgstr "Půlnoc"
370
371 #: reports.oils_rpt_editor.noon
372 msgid "Noon"
373 msgstr "Poledne"
374
375 #: reports.oils_rpt_editor.storage_folder_for_output
376 msgid "Choose a folder to store this report's output:"
377 msgstr "Vyberte složku pro uložení výstupu této zprávy:"
378
379 #: reports.oils_rpt_editor.save_report
380 msgid "Save Report"
381 msgstr "Uložit zprávu:"
382
383 #: reports.oils_rpt_editor.apply_changes
384 msgid "Apply Changes"
385 msgstr ""
386
387 #: reports.oils_rpt_editor.save_report_new
388 msgid "Save As New"
389 msgstr ""
390
391 #: reports.oils_rpt_editor.confirm_sched
392 msgid ""
393 "Changes will be applied to pending reports that have not yet run. Do you "
394 "want to continue with modifying those pending reports?"
395 msgstr ""
396
397 #: reports.oils_rpt_editor.cancel
398 msgctxt "reports.oils_rpt_editor.cancel"
399 msgid "Cancel"
400 msgstr ""
401
402 #: reports.oils_rpt_editor.exit_report
403 msgid "Return"
404 msgstr ""
405
406 #: reports.oils_rpt_editor.empty_parameter
407 msgid ""
408 "One or more of the user-defined parameters has been left empty. Please fill "
409 "in all fields."
410 msgstr ""
411 "Jeden nebo více  uživatelem definovaných parametrů nebylo vyplněno. Vyplňte "
412 "prosím všechna pole."
413
414 #: reports.oils_rpt_editor.same_name
415 msgid "There is already a report in this folder with the given name."
416 msgstr "Zpráva s tímto názvem již ve složce existuje."
417
418 #: reports.oils_rpt_folder_manager.change_folder_name
419 msgid "Change folder name"
420 msgstr "Změnit název složky"
421
422 #: reports.oils_rpt_folder_manager.delete_folder
423 msgid "Delete this folder"
424 msgstr "Vymazat tuto složku"
425
426 #: reports.oils_rpt_folder_manager.create_new_sub_folder
427 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.create_new_sub_folder"
428 msgid "Create a new sub-folder"
429 msgstr "Vytvořit novou podsložku"
430
431 #: reports.oils_rpt_folder_manager.share_this_folder
432 msgid "Share this folder"
433 msgstr "Sdílet tuto složku"
434
435 #: reports.oils_rpt_folder_manager.hide_folder
436 msgid "Hide (un-share) this folder"
437 msgstr "Skrýt (nesdílet) tuto složku"
438
439 #: reports.oils_rpt_folder_manager.disable_recurrence
440 msgid "Disable recurrence"
441 msgstr "Zrušit periodické opakování zprávy"
442
443 #: reports.oils_rpt_folder_manager.fldr_mngr_actions_submit
444 msgid "Go"
445 msgstr "Provést"
446
447 #: reports.oils_rpt_folder_manager.change_name
448 msgid "Enter new name:"
449 msgstr "Zadejte nové jméno:"
450
451 #: reports.oils_rpt_folder_manager.submit
452 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.submit"
453 msgid "Submit"
454 msgstr "Potvrdit"
455
456 #: reports.oils_rpt_folder_manager.folder_name
457 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.folder_name"
458 msgid "Folder Name:"
459 msgstr "Název složky:"
460
461 #: reports.oils_rpt_folder_manager.do_not_share
462 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.do_not_share"
463 msgid "Do not share"
464 msgstr "Nesdílet"
465
466 #: reports.oils_rpt_folder_manager.share
467 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.share"
468 msgid "Share"
469 msgstr "Sdílet"
470
471 #: reports.oils_rpt_folder_manager.share_with
472 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.share_with"
473 msgid "Share with:"
474 msgstr "Sdílet s:"
475
476 #: reports.oils_rpt_folder_manager.create_sub_folder
477 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.create_sub_folder"
478 msgid "Create Sub Folder"
479 msgstr "Vytvořit podsložku"
480
481 #: reports.oils_rpt_folder_manager.change_name_confirm
482 msgid "Are you sure you wish to change this folder's name?"
483 msgstr "Opravdu chcete změnit název složky?"
484
485 #: reports.oils_rpt_folder_manager.delete_name_confirm
486 msgid "Are you sure you wish to delete this folder?"
487 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto složku?"
488
489 #: reports.oils_rpt_folder_manager.cannot_delete
490 msgid "This folder may not be deleted because it is not empty."
491 msgstr "Tato složka nemůže být smazána, protože není prázdná."
492
493 #: reports.oils_rpt_folder_manager.already_shared
494 msgid "This folder is already shared"
495 msgstr "Tato složka je již sdílená"
496
497 #: reports.oils_rpt_folder_manager.folder_not_shared
498 msgid "This folder is not shared"
499 msgstr "Tato složka není sdílena"
500
501 #: reports.oils_rpt_folder_manager.confirm_hide_folder
502 msgid "Are you sure you wish to hide this folder?"
503 msgstr "Opravdu chcete skrýt (nesdílet) tuto složku?"
504
505 #: reports.oils_rpt_folder_window.new_report_from_template
506 msgid "Create a new report from selected template"
507 msgstr "Vytvořit novou zprávu z vybrané (označené) šablony"
508
509 #: reports.oils_rpt_folder_window.clone_template
510 msgid "Clone selected template"
511 msgstr "Klonovat vybranou (označenou) šablonu"
512
513 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_template
514 msgid "Delete selected template(s)"
515 msgstr "Smazat vybranou (označenou) šablonu/ šablony"
516
517 #: reports.oils_rpt_folder_window.clone_report
518 msgid "Clone report"
519 msgstr "Klonovat zprávu"
520
521 #: reports.oils_rpt_folder_window.schedule_report
522 msgid "Schedule report"
523 msgstr "Plánování zprávy"
524
525 #: reports.oils_rpt_folder_window.view_report
526 msgid "View"
527 msgstr ""
528
529 #: reports.oils_rpt_folder_window.edit_report
530 msgid "Edit"
531 msgstr ""
532
533 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_reports
534 msgid "Delete selected report(s)"
535 msgstr "Smazat vybranou zprávu /zprávy"
536
537 #: reports.oils_rpt_folder_window.view_report_output
538 msgid "View report output"
539 msgstr "Zobrazit výstup zprávy"
540
541 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_output
542 msgid "Delete selected output(s)"
543 msgstr "Smazat vybrané výstupy"
544
545 #: reports.oils_rpt_folder_window.move_templates
546 msgid "Move the selected template(s) to a different folder"
547 msgstr "Přesunout vybrané šablony do jiné složky"
548
549 #: reports.oils_rpt_folder_window.move_reports
550 msgid "Move the selected report(s) to a different folder"
551 msgstr "Přesunout vybrané zprávy do jiné složky"
552
553 #: reports.oils_rpt_folder_window.move_output
554 msgid "Move the selected output(s) to a different folder"
555 msgstr "Přesunout vybrané výstupu do jiné složky"
556
557 #: reports.oils_rpt_folder_window.submit
558 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_window.submit"
559 msgid "Submit"
560 msgstr "Potvrdit"
561
562 #: reports.oils_rpt_folder_window.limit_output
563 msgid "Limit output to "
564 msgstr "Omezit výstup "
565
566 #: reports.oils_rpt_folder_window.all
567 msgid "All"
568 msgstr "Všechno"
569
570 #: reports.oils_rpt_folder_window.pending_items
571 msgid "Pending Items"
572 msgstr "Nevyřízené položky"
573
574 #: reports.oils_rpt_folder_window.new_template
575 msgid "Create a new Template for this folder"
576 msgstr "Vytvořit novou šablonu V této složce"
577
578 #: reports.oils_rpt_folder_window.no_items_to_display
579 msgid "No items to display"
580 msgstr "Nejsou žádné položky pro zobrazení"
581
582 #: reports.oils_rpt_folder_window.completed_items
583 msgid "Completed Items"
584 msgstr "Dokončené položky"
585
586 #: reports.oils_rpt_folder_window.selected_folder
587 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_window.selected_folder"
588 msgid "Selected Folder: "
589 msgstr "Vybraná složka: "
590
591 #: reports.oils_rpt_folder_window.select_folder
592 msgid "Select Folder"
593 msgstr "Vybrat složku"
594
595 #: reports.oils_rpt_folder_window.cancel
596 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_window.cancel"
597 msgid "Cancel"
598 msgstr ""
599
600 #: reports.oils_rpt_folder_window.confirm_delete
601 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
602 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané položky?"
603
604 #: reports.oils_rpt_folder_window.dependant_reports_no_delete
605 msgid ""
606 "        One or more of the selected templates could not be deleted because \n"
607 "there are reports or outputs that depend on them."
608 msgstr ""
609 "        Jedna nebo více z vybraných šablon nemohou být vymazány, protože \n"
610 "existují zprávy, které jsou na nich závislé."
611
612 #: reports.oils_rpt_folder_window.dependant_outputs_no_delete
613 msgid ""
614 "        One or more of the selected reports could not be deleted because \n"
615 "there are outputs that depend on them."
616 msgstr ""
617 "        Jedna nebo více z vybraných zpráv nemohou být vymazány, protože\n"
618 "existují výstupy, které jsou na nich závislé."
619
620 #: reports.oils_rpt_folder_window.cannot_delete_another_users_data
621 msgid "You may not delete another user's items"
622 msgstr "Nelze mazat položky jiných uživatelů"
623
624 #: reports.oils_rpt_folder_window.cannot_move_another_users_data
625 msgid "You may not move another user's items"
626 msgstr "Nelze přesouvat položky jiných uživatelů"
627
628 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_all_attached_reports
629 msgid ""
630 "        This will also delete all of your attached reports and outputs for \n"
631 "this template. \n"
632 " \n"
633 "If other users have reports or outputs attached to this template, \n"
634 "those will be left untouched and the template will not be deleted. \n"
635 " \n"
636 "Do you wish to continue?"
637 msgstr ""
638 "        Tímto budou smazány  také  všechny vaše připojené zprávy a výstupy \n"
639 "vytvořené z této  šablony. \n"
640 "Pokud mají ostatní uživatelé zprávy nebo  výstupy připojené k této šabloně, "
641 "\n"
642 "zůstanou nedotčeny a šablona nebude smazána. \n"
643 " \n"
644 "Chcete pokračovat?"
645
646 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_all_attached_outputs
647 msgid ""
648 "        This will also delete all of your attached outputs for \n"
649 "this report. \n"
650 " \n"
651 "If other users have outputs attached to this report, \n"
652 "those will be left untouched and the report will not be deleted. \n"
653 " \n"
654 "Do you wish to continue?"
655 msgstr ""
656 "        Tímto smažete také všechny vaše výstupy připojené \n"
657 "k této zprávě.  \n"
658 "Pokud mají ostatní uživatelé  výstupy připojené k této šabloně, \n"
659 "zůstanou nedotčeny a zprávy nebude smazána. \n"
660 " \n"
661 "Chcete pokračovat?"
662
663 #: reports.oils_rpt_param_editor.column
664 msgid "Column"
665 msgstr "Sloupec"
666
667 #: reports.oils_rpt_param_editor.transform
668 msgid "Transform"
669 msgstr "Transformace"
670
671 #: reports.oils_rpt_param_editor.action
672 msgid "Action"
673 msgstr "Akce, čin"
674
675 #: reports.oils_rpt_param_editor.user_params
676 msgid "User Params"
677 msgstr "Uživatelské parametry"
678
679 #: reports.oils_rpt_param_editor.or
680 msgid "OR"
681 msgstr "OR"
682
683 #: reports.oils_rpt_param_editor.use_relative_date
684 msgid "Use a relative date instead."
685 msgstr "Použít namísto toho relativní datum."
686
687 #: reports.oils_rpt_param_editor.days
688 msgctxt "reports.oils_rpt_param_editor.days"
689 msgid "Day(s)"
690 msgstr "Den (dny)"
691
692 #: reports.oils_rpt_param_editor.weeks
693 msgctxt "reports.oils_rpt_param_editor.weeks"
694 msgid "Weeks(s)"
695 msgstr "Týden (týdny)"
696
697 #: reports.oils_rpt_param_editor.months
698 msgid "Months(s)"
699 msgstr "Měsíc(e)"
700
701 #: reports.oils_rpt_param_editor.ago
702 msgid " ago"
703 msgstr " před"
704
705 #: reports.xul.template_builder.db_source_browser.label
706 msgid "Database Source Browser"
707 msgstr "Procházení zdrojů databáze"
708
709 #: reports.xul.template_builder.sources_menulist.label
710 msgid "Sources"
711 msgstr "Zdroje"
712
713 #: reports.xul.template_builder.source_name.label
714 msgid "Source Name"
715 msgstr "Název zdroje"
716
717 #: reports.xul.template_builder.source_nullable.label
718 msgid "Nullable"
719 msgstr "Nullable typ"
720
721 #: reports.xul.template_builder.nullability_select.label
722 msgid "Enable nullability selection"
723 msgstr "Umožnit výběr nullability"
724
725 #: reports.xul.template_builder.source_specifier.label
726 msgid "Source Specifier:"
727 msgstr "Specifikátor zdroje:"
728
729 #: reports.xul.template_builder.field_name.label
730 msgid "Field Name"
731 msgstr "Název pole"
732
733 #: reports.xul.template_builder.data_type.label
734 msgid "Data Type"
735 msgstr "Datový typ"
736
737 #: reports.xul.template_builder.field_transform.label
738 msgid "Field Transform"
739 msgstr "Transformace pole"
740
741 #: reports.xul.template_builder.params.label
742 msgid "Params"
743 msgstr "Parametry"
744
745 #: reports.xul.template_builder.applicable_datatypes.label
746 msgid "Applicable Datatypes"
747 msgstr "Použitelné datové typy"
748
749 #: reports.xul.template_builder.output_type.label
750 msgid "Output Type"
751 msgstr "Typ výstupu"
752
753 #: reports.xul.template_builder.source_add.label
754 msgid "Add Selected Fields"
755 msgstr "Přidat vybraná pole"
756
757 #: reports.xul.template_builder.template_config_caption.label
758 msgid "Template Configuration"
759 msgstr "Nastavení šablony"
760
761 #: reports.xul.template_builder.name.label
762 msgid "Name:"
763 msgstr "Název:"
764
765 #: reports.xul.template_builder.description.label
766 msgid "Description:"
767 msgstr "Popis:"
768
769 #: reports.xul.template_builder.doc_url.label
770 msgid "Documentation URL:"
771 msgstr ""
772
773 #: reports.xul.template_builder.save.label
774 msgid "Save"
775 msgstr "Uložit"
776
777 #: reports.xul.template_builder.displayed_fields.label
778 msgid "Displayed Fields"
779 msgstr "Zobrazená pole"
780
781 #: reports.xul.template_builder.base_filters.label
782 msgid "Base Filters"
783 msgstr "Základní filtry"
784
785 #: reports.xul.template_builder.aggregate_filters.label
786 msgctxt "reports.xul.template_builder.aggregate_filters.label"
787 msgid "Aggregate Filters"
788 msgstr "Sdružené filtry"
789
790 #: reports.xul.template_builder.display_name.label
791 msgid "Display Name"
792 msgstr "Zobrazený název"
793
794 #: reports.xul.template_builder.field_transform_type.label
795 msgid "Field Transform Type"
796 msgstr "Typ transformace pole"
797
798 #: reports.xul.template_builder.alter_display_header.label
799 msgid "Alter Display Header"
800 msgstr "Upravit zobrazení záhlaví"
801
802 #: reports.xul.template_builder.move_up.label
803 msgctxt "reports.xul.template_builder.move_up.label"
804 msgid "Move Up"
805 msgstr "Posunout nahoru"
806
807 #: reports.xul.template_builder.move_down.label
808 msgctxt "reports.xul.template_builder.move_down.label"
809 msgid "Move Down"
810 msgstr "Posunout dolů"
811
812 #: reports.xul.template_builder.remove_selected_field.label
813 msgid "Remove Selected Field"
814 msgstr "Smazat vybrané pole"
815
816 #: reports.xul.template_builder.filter_field.label
817 msgid "Filter Field"
818 msgstr "Pole filtru"
819
820 #: reports.xul.template_builder.operator.label
821 msgid "Operator"
822 msgstr "Operátor"
823
824 #: reports.xul.template_builder.value.label
825 msgid "Value"
826 msgstr "Hodnota"
827
828 #: reports.xul.template_builder.change_transform.label
829 msgid "Change Transform"
830 msgstr "Změnit transformaci"
831
832 #: reports.xul.template_builder.change_operator.label
833 msgid "Change Operator"
834 msgstr "Změnit operátor"
835
836 #: reports.xul.template_builder.change_value.label
837 msgid "Change value"
838 msgstr "Změnit hodnotu"
839
840 #: reports.xul.template_builder.change_field_doc.label
841 msgid "Change Field Hint"
842 msgstr ""
843
844 #: reports.xul.template_builder.remove_value.label
845 msgid "Remove value"
846 msgstr "Smazat hodnotu"
847
848 #: reports.xul.template_builder.remove_selected_fields.label
849 msgid "Remove Selected Fields"
850 msgstr "Smazat vybraná pole"
851
852 #: reports.xul.template_builder.table_name.label
853 msgid "Table Name"
854 msgstr "Název tabulky"
855
856 #: reports.xul.template_builder.sql_alias.label
857 msgid "SQL Alias"
858 msgstr "SQL Alias"
859
860 #: reports.xul.template_builder.relationship.label
861 msgid "Relationship"
862 msgstr "Vztah"
863
864 #: reports.xul.template_builder.field_doc.label
865 msgid "Field Hint"
866 msgstr ""
867
868 #~ msgid "Cancel"
869 #~ msgstr "Storno"
870
871 #~ msgid ""
872 #~ "One or more of the selected templates could not be deleted because there are "
873 #~ "reports that depend on them."
874 #~ msgstr ""
875 #~ "Jedna nebo více z vybraných šablon nemohou být smazány, protože existují "
876 #~ "zprávy, které jsou na nich závislé."
877
878 #~ msgid ""
879 #~ "One or more of The selected reports could not be deleted because there are "
880 #~ "outputs that depend on them."
881 #~ msgstr ""
882 #~ "Jedna nebo více z vybraných zpráv nemohou být smazány, protože existují "
883 #~ "výstupy, které jsou na nich závislé."