Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / offline.properties / fi-FI.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/offline.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-03-15 19:41+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-03-19 20:09+0000\n"
8 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-20 04:44+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
15 "X-Project-Style: mozilla\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17 "Language: fi\n"
18
19 #: common.exception
20 msgid ""
21 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
22 "administrator or software developer the following:\n"
23 "%1$s\n"
24 "%2$s\n"
25 msgstr ""
26 "!! Ohjelmistossa on tapahtunut virhe. Anna järjestelmän ylläpitäjälle tai "
27 "ohjelmiston kehittäjälle seuraavat tiedot:\n"
28 "%1$s\n"
29 "%2$s\n"
30
31 #: common.jsan.missing
32 msgid "The JSAN library object is missing."
33 msgstr "JSAN-kirjasto-objekti puuttuu."
34
35 #: common.ok
36 msgctxt "common.ok"
37 msgid "Ok"
38 msgstr "OK"
39
40 #: common.ok.label
41 msgctxt "common.ok.label"
42 msgid "Ok"
43 msgstr "OK"
44
45 #: common.ok.accesskey
46 msgid "O"
47 msgstr "O"
48
49 #: common.cancel.label
50 msgctxt "common.cancel.label"
51 msgid "Cancel"
52 msgstr "Peruuta"
53
54 #: common.cancel.accesskey
55 msgctxt "common.cancel.accesskey"
56 msgid "C"
57 msgstr "P"
58
59 #: common.clear
60 msgid "Clear"
61 msgstr "Tyhjennä"
62
63 #: common.confirm
64 msgid "Check here to confirm this message."
65 msgstr "Vahvista viesti valitsemalla tämä."
66
67 #: common.error.default
68 msgid "Please report that this happened."
69 msgstr "Raportoi asiasta eteenpäin."
70
71 #: common.error.copy_msg
72 msgid "Copy Message"
73 msgstr "Kopioi viesti"
74
75 #: common.barcode.status.warning
76 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
77 msgstr "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) merkittiin: %3$s."
78
79 #: common.barcode.status.warning.lost
80 msgid "Lost"
81 msgstr "Kadonnut"
82
83 #: common.barcode.status.warning.expired
84 msgid "Expired"
85 msgstr "Vanhentunut"
86
87 #: common.barcode.status.warning.barred
88 msgid "Barred"
89 msgstr "Lainauskielto"
90
91 #: common.barcode.status.warning.blocked
92 msgid "Blocked"
93 msgstr "Estetty"
94
95 #: common.barcode.status.warning.unknown
96 msgid "with an unknown code: %1$s"
97 msgstr "tuntemattomalla koodilla: %1$s"
98
99 #: common.date.invalid
100 msgid "Invalid Date"
101 msgstr "Virheellinen päiväys"
102
103 #: common.no
104 msgid "No"
105 msgstr "Ei"
106
107 #: common.no.accesskey
108 msgid "N"
109 msgstr "E"
110
111 #: common.yes
112 msgid "Yes"
113 msgstr "Kyllä"
114
115 #: common.yes.accesskey
116 msgid "Y"
117 msgstr "K"
118
119 #: common.unimplemented
120 msgid "Not Yet Implemented"
121 msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
122
123 #: cat.bib_record
124 msgid "Bib Record: %1$s"
125 msgstr "Bibliografinen tietue: %1$s"
126
127 #: serial.delete_record.confirm
128 msgid "Are you sure you want to delete MFHD record #%1$s?"
129 msgstr "Haluatko varmasti tuhota MFHD-tietueen #%1$s?"
130
131 #: cat.opac.delete_record.confirm
132 msgid "Are you sure you want to delete title record #%1$s from the catalog?"
133 msgstr "Haluatko varmasti tuhota nimeketietueen #%1$s tietokannasta?"
134
135 #: cat.opac.delete_record
136 msgid "Delete Record"
137 msgstr "Tuhoa tietue"
138
139 #: cat.opac.delete
140 msgid "Delete"
141 msgstr "Tuhoa"
142
143 #: cat.opac.undelete_record.confirm
144 msgid ""
145 "Are you sure you want to undelete title record #%1$s from the catalog?"
146 msgstr "Haluatko varmasti palauttaa nimeketietueen #%1$s tietokantaan?"
147
148 #: cat.opac.undelete_record
149 msgid "Undelete Record"
150 msgstr "Palauta tietue"
151
152 #: cat.opac.undelete
153 msgid "Undelete"
154 msgstr "Palauta"
155
156 #: cat.opac.cancel
157 msgctxt "cat.opac.cancel"
158 msgid "Cancel"
159 msgstr "Peruuta"
160
161 #: cat.opac.record_deleted
162 msgid "Record deleted."
163 msgstr "Tietue tuhottu."
164
165 #: cat.opac.record_deleted.confirm
166 msgctxt "cat.opac.record_deleted.confirm"
167 msgid "Check here to confirm this action."
168 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä."
169
170 #: cat.opac.record_undeleted
171 msgid "Record undeleted."
172 msgstr "Tietue palautettu."
173
174 #: cat.opac.record_undeleted.confirm
175 msgctxt "cat.opac.record_undeleted.confirm"
176 msgid "Check here to confirm this action."
177 msgstr "Vahvista toiminto valitsemalla tämä."
178
179 #. # variables: document ID, error code, error description
180 #: cat.opac.record_deleted.error
181 msgid "Error deleting record #%1$s : %2$s : %3$s"
182 msgstr "Virhe poistettaessa tietuetta #%1$s : %2$s : %3$s"
183
184 #. # variables: document ID, error code, error description
185 #: cat.opac.record_undeleted.error
186 msgid "Error undeleting record #%1$s : %2$s : %3$s"
187 msgstr "Virhe palautettaessa tietuetta #%1$s : %2$s : %3$s"
188
189 #: cat.opac.record_marked_for_overlay.record_id.alert
190 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_overlay.record_id.alert"
191 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
192 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s merkitty korvattavaksi."
193
194 #: cat.opac.record_marked_for_overlay.tcn.alert
195 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_overlay.tcn.alert"
196 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
197 msgstr "Tietue numerolla %1$s merkitty korvattavaksi."
198
199 #: cat.opac.record_marked_for_multi_home.record_id.alert
200 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_multi_home.record_id.alert"
201 msgid "Record with ID %1$s targeted for Multi-Bib items."
202 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s valittu Multi-Bib-niteiden kohteeksi."
203
204 #: cat.opac.record_marked_for_multi_home.tcn.alert
205 msgid "Record with TCN %1$s targeted for Mutli-Bib items."
206 msgstr "Tietue numerolla %1$s valittu Multi-Bib-niteiden kohteeksi."
207
208 #: cat.opac.clear_statusbar
209 msgid "Un-target/un-mark this record?"
210 msgstr "Poistetaanko tämän tietueen kohdevalinta tai merkintä?"
211
212 #: cat.save_record
213 msgid "Save Record"
214 msgstr "Tallenna tietue"
215
216 #: cat.save.failure
217 msgid "Record not likely updated."
218 msgstr "Tietuetta ei luultavasti päivitetty."
219
220 #: cat.record.counter
221 msgid "Record %1$s of %2$s"
222 msgstr "Tietue %1$s / %2$s"
223
224 #: cat.preference.error
225 msgid "Preference not likely updated."
226 msgstr "Ominaisuutta ei luultavasti päivitetty."
227
228 #: staff.admin.survey.save_response.label
229 msgid "Save this response"
230 msgstr "Tallenna tämä vastaus"
231
232 #: staff.admin.survey.save_response.accesskey
233 msgid "R"
234 msgstr "R"
235
236 #: circ.bad_checkdigit
237 msgid "This barcode has a bad check digit."
238 msgstr "Tämän tunnuksen tarkistussumma ei kelpaa."
239
240 #: circ.barcode.enter
241 msgid "Please enter a patron barcode first."
242 msgstr "Syötä ensin asiakastunnus."
243
244 #: circ.barcode.warning
245 msgid "Barcode Warning"
246 msgstr "Tunnusvaroitus"
247
248 #: circ.standalone
249 msgid "Standalone"
250 msgstr "Itsenäinen"
251
252 #: circ.duplicate_scan.msg
253 msgid "This barcode has already been scanned."
254 msgstr "Tämä tunnus on jo luettu."
255
256 #: circ.duplicate_scan.field
257 msgid "Duplicate Scan"
258 msgstr "Kopioi sisäänluku"
259
260 #: circ.offline_checkout.nonbarcoded
261 msgid "or choose a non-barcoded option..."
262 msgstr "tai valitse vaihtoehto, jolla ei ole tunnusta..."
263
264 #: circ.offline_checkout.items
265 msgid "Enter the number of items:"
266 msgstr "Syötä niteiden lukumäärä:"
267
268 #: circ.offline_checkout.download.warning
269 msgid ""
270 "WARNING: The non-barcode types have not been downloaded from the server.  "
271 "You should log in to retrieve these."
272 msgstr ""
273 "VAROITUS: Tunnuksella merkitsemättömiä tyyppejä ei ole haettu palvelimelta. "
274 "Kirjaudu sisään, jos haluat hakea ne."
275
276 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.lost
277 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Lost."
278 msgstr "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) on merkitty kadonneeksi."
279
280 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.expired
281 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Expired."
282 msgstr "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) on merkitty vanhentuneeksi."
283
284 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.barred
285 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Barred."
286 msgstr ""
287 "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) on tällä hetkellä lainauskiellossa."
288
289 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.blocked
290 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Blocked."
291 msgstr "Varoitus: %1$s tämän tunnuksen (%2$s) käyttö on estetty."
292
293 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.unknown
294 msgid ""
295 "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged with an unknown code: "
296 "%3$s."
297 msgstr ""
298 "Varoitus: %1$s tämä tunnus (%2$s) on merkitty tuntemattomalla koodilla: %3$s."
299
300 #: circ.offline_checkout.date.early
301 msgid "Due date needs to be after today."
302 msgstr "Eräpäivän on oltava tämän päivän jälkeen."
303
304 #: circ.offline_checkout.required_field
305 msgid "Required Field"
306 msgstr "Vaadittu kenttä"
307
308 #: circ.offline_checkout.valid_count
309 msgid "Please try again and enter a valid count."
310 msgstr "Yritä uudelleen ja syötä kelvollinen lukumäärä."
311
312 #: circ.offline_checkout.required_value
313 msgid "Required Value"
314 msgstr "Vaadittu arvo"
315
316 #: circ.offline_register.future.birth.date
317 msgid "Patron needs to be born yesterday."
318 msgstr "Asiakkaan on oltava syntynyt eilen."
319
320 #: circ.offline_register.invalid.birth.date
321 msgid "Happy birthday!  You need to be more than 0 days old."
322 msgstr "Onneksi olkoon! Sinun on oltava vanhempi kuin 0 päivää."
323
324 #: circ.offline_register.survey.prompt
325 msgid "Choose a response..."
326 msgstr "Valitse vastaus..."
327
328 #: circ.offline_register.missing.post_code
329 msgid "Missing Address : Postal Code"
330 msgstr "Osoite : Postinumero puuttuu"
331
332 #: circ.offline_register.missing.state
333 msgid "Missing Address : State"
334 msgstr "Osoite : Osavaltio puuttuu"
335
336 #: circ.offline_register.missing.city
337 msgid "Missing Address : City"
338 msgstr "Osoite : Kaupunki puuttuu"
339
340 #: circ.offline_register.missing.street1
341 msgid "Missing Address : Line 1"
342 msgstr "Osoite : Rivi 1 puuttuu"
343
344 #: circ.offline_register.missing.ident_value
345 msgid "Missing Identification Value"
346 msgstr "Tunnistautumisarvo puuttuu"
347
348 #: circ.offline_register.missing.ident_type
349 msgid "Missing Identification Type"
350 msgstr "Tunnistautumistyyppi puuttuu"
351
352 #: circ.offline_register.missing.dob
353 msgid "Missing Date of Birth"
354 msgstr "Syntymäaika puuttuu"
355
356 #: circ.offline_register.missing.first_given_name
357 msgid "Missing First Name"
358 msgstr "Etunimi puuttuu"
359
360 #: circ.offline_register.missing.family_name
361 msgid "Missing Last Name"
362 msgstr "Sukunimi puuttuu"
363
364 #: circ.offline_register.missing.passwd
365 msgid "Missing Password"
366 msgstr "Salasana puuttuu"
367
368 #: circ.offline_register.missing.barcode
369 msgid "Missing Barcode"
370 msgstr "Asiakastunnus puuttuu"
371
372 #: circ.offline_register.missing.profile
373 msgid "Missing Profile"
374 msgstr "Profiili puuttuu"
375
376 #: circ.offline_register.missing.home_ou
377 msgid "Missing Home Library"
378 msgstr "Kotikirjasto puuttuu"
379
380 #: circ.offline_register.missing.alert
381 msgid "Please fix the following:"
382 msgstr "Korjaa seuraava:"
383
384 #: circ.offline_register.patron.saved
385 msgid "Patron Registration Saved"
386 msgstr "Asiakkaan rekisteröinti tallennettu"
387
388 #: circ.offline_register.missing.library.list
389 msgid "Missing library list."
390 msgstr "Kirjastoluettelo puuttuu."
391
392 #: circ.offline_register.missing.profile.list
393 msgid "Missing profile list."
394 msgstr "Profiililuettelo puuttuu."
395
396 #: circ.offline_register.missing.id.type.list
397 msgid "Missing identification type list."
398 msgstr "Tunnistautumistyyppiluettelo puuttuu."
399
400 #: circ.offline_register.missing.required.surveys
401 msgid "Missing required surveys."
402 msgstr "Vaadittavat kyselyt puuttuvat."
403
404 #: circ.offline_register.missing.files.error
405 msgid ""
406 "ERROR: Offline patron registration requires some server-generated files.  "
407 "Please login periodically to retrieve these files."
408 msgstr ""
409 "VIRHE: Asiakkaan offline-rekisteröinti vaatii eräitä palvelimen luomia "
410 "tiedostoja. Kirjaudu sisään säännöllisin väliajoin, jotta nämä tiedostot "
411 "voidaan hakea."
412
413 #: jsan.file_not_found.error
414 msgid "File not found: %1$s"
415 msgstr "Tiedostoa ei löydy: %1$s"
416
417 #: jsan.namespace.creation.error
418 msgid "Could not create namespace[%1$s]: %2$s"
419 msgstr "Nimitilan luominen epäonnistui[%1$s]: %2$s"
420
421 #: menu.cmd_edit_copy_buckets.tab
422 msgid "Copy Buckets"
423 msgstr "Nidesiilot"
424
425 #: menu.cmd_edit_volume_buckets.tab
426 msgid "Volume Buckets"
427 msgstr "Signumsiilot"
428
429 #: menu.cmd_edit_record_buckets.tab
430 msgid "Record Buckets"
431 msgstr "Tietuesiilot"
432
433 #: menu.cmd_edit_user_buckets.tab
434 msgid "User Buckets"
435 msgstr "Käyttäjäsiilot"
436
437 #: menu.cmd_replace_barcode.prompt
438 msgid "Enter original barcode for the item:"
439 msgstr "Syötä alkuperäinen nidetunnus:"
440
441 #: menu.cmd_replace_barcode.label
442 msgctxt "menu.cmd_replace_barcode.label"
443 msgid "Replace Barcode"
444 msgstr "Korvaa nidetunnus"
445
446 #: menu.cmd_replace_barcode.retrieval.error
447 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
448 msgstr "Nidettä tunnuksella \"%1$s\" ei onnistuttu hakemaan."
449
450 #: menu.cmd_replace_barcode.replacement.prompt
451 msgid "Enter the replacement barcode for the item:"
452 msgstr "Syötä niteelle korvaava tunnus:"
453
454 #: menu.cmd_replace_barcode.replacement.label
455 msgctxt "menu.cmd_replace_barcode.replacement.label"
456 msgid "Replace Barcode"
457 msgstr "Korvaa nidetunnus"
458
459 #: menu.cmd_replace_barcode.blank.error
460 msgid "Rename aborted.  Blank for barcode not allowed."
461 msgstr "Uudelleennimeäminen keskeytetty. Tyhjä tunnus ei kelpaa."
462
463 #: menu.cmd_replace_barcode.duplicate.error
464 msgid "Rename aborted.  Another copy has barcode \"%1$s\"."
465 msgstr ""
466 "Uudelleennimeäminen keskeytetty. Toisella niteellä on tunnus \"%1$s\"."
467
468 #: menu.cmd_replace_barcode.testing.error
469 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
470 msgstr "Virhe korvaavan tunnuksen \"%1$s\" testauksessa."
471
472 #: menu.cmd_replace_barcode.permission.error
473 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
474 msgstr "Uudelleennimeäminen keskeytetty. Oikeudet eivät riitä."
475
476 #: menu.cmd_replace_barcode.renaming.error
477 msgid "Error renaming item."
478 msgstr "Virhe niteen uudelleennimeämisessä."
479
480 #: menu.cmd_replace_barcode.renaming.failure
481 msgid "The rename operation probably failed."
482 msgstr "Uudelleennimeäminen luultavasti epäonnistui."
483
484 #: menu.cmd_search_opac.tab
485 msgid "Catalog"
486 msgstr "Tietokanta"
487
488 #: menu.cmd_search_bib_id.tab
489 msgid "What is the internal ID for the bibliographic record?"
490 msgstr "Anna teosnumero"
491
492 #: menu.cmd_search_bib_id.prompt
493 msgid "Bib ID Lookup"
494 msgstr "Bibliografisen tunnuksen haku"
495
496 #: menu.cmd_search_usr_id.tab
497 msgid "What is the internal database ID for the patron account?"
498 msgstr "Anna henkilötunnus"
499
500 #: menu.cmd_search_usr_id.prompt
501 msgid "Patron ID Lookup"
502 msgstr "Asiakkaan tunnuksen haku"
503
504 #: menu.cmd_search_tcn.tab
505 msgid "What is the TCN or accession ID for the record?"
506 msgstr "Anna tietuenumero tai hankintatunnus"
507
508 #: menu.cmd_search_tcn.prompt
509 msgid "TCN Lookup"
510 msgstr "Tietuenumeron haku"
511
512 #: menu.cmd_search_tcn.not_found.error
513 msgid "\"%1$s\" not found"
514 msgstr "Kohdetta \"%1$s\" ei löydy"
515
516 #: menu.cmd_search_tcn.deleted.error
517 msgid "\"%1$s\" is deleted.  Show the deleted record anyway?"
518 msgstr "\"%1$s\" on tuhottu. Näytetäänkö tuhottu tietue siitä huolimatta?"
519
520 #: menu.cmd_patron_register.related.tab
521 msgid "Editing Related Patron"
522 msgstr "Muokataan liittyvää asiakasta"
523
524 #: menu.cmd_patron_register.tab
525 msgid "Register Patron"
526 msgstr "Rekisteröi asiakas"
527
528 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode
529 #: staff.circ.work_log_patron_registration.message
530 msgid "%1$s registered %3$s (%2$s)"
531 msgstr "%1$s rekisteröi kohteen %3$s (%2$s)"
532
533 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Hold ID  5 - Hold Type
534 #: staff.circ.work_log_hold_placed.message
535 msgid "%1$s placed hold %4$s (%5$s) for %3$s (%2$s)"
536 msgstr "%1$s asetti varauksen %4$s (%5$s) asiakkaalle %3$s (%2$s)"
537
538 #: menu.cmd_browse_holds.tab
539 msgid "Hold Browser"
540 msgstr "Varausselain"
541
542 #: menu.cmd_browse_holds_shelf.tab
543 msgid "Holds Shelf"
544 msgstr "Varaushylly"
545
546 #: menu.cmd_browse_hold_pull_list.tab
547 msgid "On Shelf Pull List"
548 msgstr "Varauslista"
549
550 #: menu.cmd_local_admin.tab
551 msgid "Local Administration"
552 msgstr "Paikallinen ylläpito"
553
554 #: menu.cmd_open_vandelay.tab
555 msgid "MARC Import/Export"
556 msgstr "MARC-tuonti/vienti"
557
558 #: menu.cmd_marc_batch_edit.tab
559 msgid "MARC Batch Edit"
560 msgstr "MARC-erämuokkaus"
561
562 #: menu.cmd_open_conify.tab
563 msgid "Server Settings"
564 msgstr "Palvelimen asetukset"
565
566 #: menu.cmd_retrieve_last_patron.session.error
567 msgid "No patron visited yet this session."
568 msgstr "Tässä istunnossa ei vielä ole ollut asiakasta."
569
570 #: menu.cmd_retrieve_last_record.session.error
571 msgid "No record visited yet this session."
572 msgstr "Tässä istunnossa ei vielä ole ollut tietuetta."
573
574 #: menu.cmd_retrieve_last_record.status
575 msgid "Retrieving title..."
576 msgstr "Haetaan nimekettä..."
577
578 #: menu.cmd_chg_session.label
579 msgid "Change Login"
580 msgstr "Vaihda sisäänkirjautumista"
581
582 #: menu.cmd_chg_session.operator.label
583 msgid "Change Operator: %1$s"
584 msgstr "Vaihda käyttäjä: %1$s"
585
586 #: menu.cmd_manage_offline_xacts.tab
587 msgid "Offline Transactions"
588 msgstr "Offline-tapahtumat"
589
590 #: menu.cmd_download_patrons.complete.status
591 msgid "Download completed"
592 msgstr "Lataus valmis"
593
594 #: menu.cmd_download_patrons.error
595 msgid ""
596 "There was a problem with the download.  The server returned a status %1$s : "
597 "%2$s"
598 msgstr "Latauksessa ilmeni ongelma. Palvelin palautti tilan %1$s : %2$s"
599
600 #: menu.cmd_stat_cat_edit.tab
601 msgid "Statistical Category Editor"
602 msgstr "Tilastollisten kategorioiden muokkaustyökalu"
603
604 #: menu.cmd_non_cat_type_edit.tab
605 msgid "Non-Cataloged Type Editor"
606 msgstr "Ei-luetteloitujen tyyppien muokkaustyökalu"
607
608 #: menu.cmd_copy_location_edit.tab
609 msgid "Copy Location Editor"
610 msgstr "Nidesijainnin muokkaustyökalu"
611
612 #: menu.cmd_console.tab
613 msgid "JavaScript Console"
614 msgstr "JavaScript-konsoli"
615
616 #: menu.cmd_shell.tab
617 msgid "JavaScript Shell"
618 msgstr "JavaScript-kuori"
619
620 #: menu.cmd_xuleditor.tab
621 msgid "XUL Editor"
622 msgstr "XUL-muokkaustyökalu"
623
624 #: menu.cmd_fieldmapper.tab
625 msgid "Fieldmapper"
626 msgstr "Kenttien kartoitustyökalu"
627
628 #: menu.cmd_public_opac.tab
629 msgid "OPAC"
630 msgstr "Verkkokirjasto"
631
632 #: menu.cmd_extension_manager.tab
633 msgid "Extension Manager"
634 msgstr "Laajennusten hallintatyökalu"
635
636 #: menu.cmd_theme_manager.tab
637 msgid "Theme Manager"
638 msgstr "Teemojen hallintatyökalu"
639
640 #: menu.cmd_shutdown.prompt
641 msgid "Exit Evergreen completely?"
642 msgstr "Poistutaanko Evergreenistä kokonaan?"
643
644 #: menu.spawn_search.msg
645 msgid "Editor would like to search for: %1$s"
646 msgstr "Muokkaustyökalu haluaisi etsiä: %1$s"
647
648 #: menu.cmd_verify_credentials.tabname
649 msgid "Verify Credentials"
650 msgstr "Varmista valtuutukset"
651
652 #: menu.close_all_tabs.error
653 msgid "Error closing all tabs"
654 msgstr "Virhe kaikkien välilehtien sulkemisessa"
655
656 #: menu.new_tab.tab
657 msgid "Tab"
658 msgstr "Välilehti"
659
660 #: menu.new_tab.max_tab_dialog
661 msgid ""
662 "Sorry, we can't create any more tabs in this window.\n"
663 "Would you like to create a new tab in another window?"
664 msgstr ""
665 "Valitettavasti tähän ikkunaan ei voi luoda enempää välilehtiä.\n"
666 "Haluatko luoda uuden välilehden uuteen ikkunaan?"
667
668 #: main.session_cookie.error
669 msgid "Error setting session cookie: %1$s"
670 msgstr "Virhe asetettaessa istunnon evästettä: %1$s"
671
672 #: menu.set_tab.error
673 msgid "pause for error"
674 msgstr "keskeytä virheen vuoksi"
675
676 #: menu.reset_network_stats
677 msgid "Reset network activity summary?"
678 msgstr "Nollataanko verkon aktiivisuuden yhteenveto?"
679
680 #: main.testing
681 msgid "Testing"
682 msgstr "Testataan"
683
684 #: main.transaction_export.title
685 msgid "Save Transaction File As"
686 msgstr "Tallenna tapahtumatiedosto nimellä"
687
688 #: main.transaction_export.prompt
689 msgid "Would you like to overwrite the existing file %1$s?"
690 msgstr "Haluatko kirjoittaa olemassaolevan tiedoston %1$s päälle?"
691
692 #: main.transaction_export.prompt.title
693 msgid "Transaction Export Warning"
694 msgstr "Tapahtuman vientivaroitus"
695
696 #: main.transaction_export.success.prompt
697 msgid ""
698 "Your transactions have been successfully exported to file %1$s. We strongly "
699 "recommend that you now purge the transactions from this staff client.  Would "
700 "you like for us to do this?"
701 msgstr ""
702 "Tapahtumasi on onnistuneesti viety tiedostoon %1$s. On erittäin "
703 "suositeltavaa, että siivoat nyt tapahtumat tästä ohjelmasta. Haluatko tehdä "
704 "tämän nyt?"
705
706 #: main.transaction_export.success.title
707 msgid "Transaction Export Successful"
708 msgstr "Tapahtuman vienti onnistui"
709
710 #: main.transaction_export.filename.error
711 msgid ""
712 "Error purging transactions:  Taking too long to find a unique filename for "
713 "archival."
714 msgstr ""
715 "Virhe siivottaessa tapahtumia: Ainutkertaisen tiedostonimen löytämiseen "
716 "arkistointia varten kului liian kauan."
717
718 #: main.transaction_export.duplicate.warning
719 msgid ""
720 "Please note that you now have two sets of identical transactions.  Unless "
721 "the set you just exported is solely for archival purposes, we run the risk "
722 "of duplicate transactions being processed on the server."
723 msgstr ""
724 "Huomaa, että sinulla on nyt kaksi identtistä tapahtumaa. Ellei juuri viemäsi "
725 "sarja ole ainoastaan arkistointia varten, on olemassa vaara, että tapahtuma "
726 "käsitellään kaksinkertaisena palvelimella."
727
728 #: main.transaction_export.no_filename.error
729 msgid ""
730 "Either you did not choose a filename, or you tried to overwrite an existing "
731 "file."
732 msgstr ""
733 "Et joko valinnut tiedostonimeä, tai yritit kirjoittaa olemassaolevan "
734 "tiedoston päälle."
735
736 #: main.transaction_export.no_transactions.error
737 msgid "There are no outstanding transactions to export."
738 msgstr "Selvittämättömiä tapahtumia ei ollut vietäväksi."
739
740 #: main.transaction_import.outstanding.error
741 msgid ""
742 "There are already outstanding transactions on this staff client.  Upload "
743 "these first."
744 msgstr "Ohjelmassa on selvittämättömiä tapahtumia. Lataa ne ensin."
745
746 #: main.transaction_import.title
747 msgid "Import Transaction File"
748 msgstr "Tuo tapahtumatiedosto"
749
750 #: main.transaction_import.delete.prompt
751 msgid ""
752 "Your transactions have been successfully migrated to this staff client.\n"
753 "\n"
754 "We recommend that you delete the external copy.  Would you like for us to "
755 "delete %1$s?"
756 msgstr ""
757 "Tapahtumasi on onnistuneesti siirretty tähän ohjelmaan.\n"
758 "\n"
759 "Suosittelemme, että tuhoat nyt ulkoisen kopion. Haluatko tuhota tiedoston "
760 "%1$s?"
761
762 #: main.transaction_import.success
763 msgid "Transaction Import Successful"
764 msgstr "Tapahtuman tuonti onnistui"
765
766 #: main.on_debug.clear_cache
767 msgid "cache cleared"
768 msgstr "välimuisti tyhjennetty"
769
770 #: main.on_debug.debug
771 msgid "debug the debug :D"
772 msgstr "debuggaa debug :D"
773
774 #: main.new_window_btn.login_first_warning
775 msgid "Please login first!"
776 msgstr "Kirjaudu ensin sisään!"
777
778 #: main.settings.migrate
779 msgid ""
780 "This version of the staff client stores local settings in a different "
781 "location than your previous installation.  Should we attempt to migrate "
782 "these settings?"
783 msgstr ""
784 "Tämä ohjelmaversio tallentaa paikalliset asetukset eri sijaintiin kuin "
785 "aiempi versiosi. Yritetäänkö näiden asetusten siirtoa?"
786
787 #: main.settings.migrate.failed
788 msgid ""
789 "WARNING: Unable to migrate legacy settings.  The settings and configuration "
790 "files appear to exist in multiple locations. \n"
791 "To resolve this problem manually, please consider:\n"
792 "\t%1$s\n"
793 "which is in the directory where we want to store settings for the current "
794 "operating system account, and:\n"
795 "\t%2$s\n"
796 "which is where we used to store such information.\n"
797 msgstr ""
798 "VAROITUS: Vanhojen asetusten siirto ei onnistu. Asetukset ja "
799 "määritystiedostot näyttävät löytyvän useista sijainneista. \n"
800 "Jos haluat ratkaista tämän ongelman manuaalisesti, ota huomioon:\n"
801 "\t%1$s\n"
802 "joka on hakemistossa, johon haluamme tallentaa nykyisen "
803 "käyttöjärjestelmätilin asetukset, sekä:\n"
804 "\t%2$s\n"
805 "missä näitä tietoja aiemmin säilytettiin.\n"
806
807 #: main.settings.migrate.confirm
808 msgid ""
809 "Move the settings and configuration files from\n"
810 "%1$s\n"
811 "to\n"
812 "%2$s?"
813 msgstr ""
814 "Siirretäänkö asetukset ja määritystiedostot kohteesta\n"
815 "%1$s\n"
816 "kohteeseen\n"
817 "%2$s?"
818
819 #: main.settings.migrate.error
820 msgid "Error trying to move %1$s to directory %2$s"
821 msgstr "Virhe yritettäessä siirtää kohdetta %1$s hakemistoon %2$s"
822
823 #: network.override.exceptions
824 msgid "Exceptions"
825 msgstr "Poikkeukset"
826
827 #: network.override.override
828 msgid "Override "
829 msgstr "Ohita "
830
831 #: network.override.force.prompt
832 msgid "Force this action?"
833 msgstr "Pakotetaanko tämä toiminto?"
834
835 #: network.ignore_errors
836 msgid "Ignore Errors"
837 msgstr "Ohita virheet"
838
839 #: network.method_not_found.error
840 msgid "Method not found for %1$s"
841 msgstr "Menetelmää ei löytynyt kohteelle %1$s"
842
843 #: network.new_session.authorize
844 msgctxt "network.new_session.authorize"
845 msgid "Authorize"
846 msgstr "Valtuuta"
847
848 #: network.new_session.expired
849 msgid "Session Expired"
850 msgstr "Istunto vanhentunut"
851
852 #: network.new_session.expired.prompt
853 msgid "Please enter the credentials for a new login session."
854 msgstr "Syötä valtuutukset uutta sisäänkirjautumisistuntoa varten."
855
856 #: network.new_session.operator_change
857 msgid "Operator Change"
858 msgstr "Käyttäjän vaihto"
859
860 #: network.new_session.operator_change.prompt
861 msgid ""
862 "Please enter the credentials for the new login session.  Note that the "
863 "previous session is still active."
864 msgstr ""
865 "Syötä valtuutukset uutta sisäänkirjautumisistuntoa varten. Huomaa, että "
866 "edellinen istunto on yhä aktiivinen."
867
868 #: network.permission.authorize
869 msgctxt "network.permission.authorize"
870 msgid "Authorize"
871 msgstr "Valtuuta"
872
873 #: network.permission.description.brief
874 msgid "Permission Denied: %1$s"
875 msgstr "Ei oikeutta: %1$s"
876
877 #: network.permission.description.full
878 msgid ""
879 "Another staff member with the above permission may authorize this specific "
880 "action.  Please notify your library administrator if you need this "
881 "permission.  If you feel you have received this exception in error, please "
882 "inform your friendly Evergreen developers or helpdesk staff of the above "
883 "permission and this debug information: %1$s"
884 msgstr ""
885 "Toinen henkilökunnan jäsen, jolla on ylläoleva oikeus, voi valtuuttaa tämän "
886 "toiminnon. Ota yhteyttä kirjastojärjestelmän ylläpitäjään, jos tarvitset "
887 "tämän oikeuden. Jos uskot erheellisesti saaneesi tämän poikkeuksen, ilmoita "
888 "asiasta Evergreenin kehittäjille tai ylläolevasta oikeudesta vastaavalle "
889 "tukipalvelulle ja anna heille nämä debug-tiedot: %1$s"
890
891 #: network.server_or_method.error
892 msgid "Server or method error"
893 msgstr "Palvelin- tai menetelmävirhe"
894
895 #: network.server.failure.exception
896 msgid ""
897 "Network or server failure.  Please check your Internet connection to %1$s "
898 "and choose Retry Network.  If you need to enter Offline Mode, choose Ignore "
899 "Errors in this and subsequent dialogs.  If you believe this error is due to "
900 "a bug in Evergreen and not network problems, please contact your help desk "
901 "or friendly Evergreen administrators, and give them this information:"
902 msgstr ""
903 "Verkko- tai palvelinvirhe. Tarkista Internet-yhteytesi kohteeseen %1$s ja "
904 "valitse Yritä verkkoa uudelleen. Jos sinun on siirryttävä offline-tilaan, "
905 "valitse Ohita virheet tässä ja seuraavissa ikkunoissa. Jos uskot, että virhe "
906 "johtuu Evergreenin viasta eikä verkko-ongelmista, ota yhteyttä "
907 "tukipalveluusi tai Evergreen-ylläpitäjiin ja anna heille nämä tiedot:"
908
909 #: network.server.method
910 msgid "method=%1$s"
911 msgstr "menetelmä=%1$s"
912
913 #: network.server.params
914 msgid "params=%1$s"
915 msgstr "parametrit=%1$s"
916
917 #: network.server.thrown_label
918 msgid "THROWN:"
919 msgstr "HEITETTY:"
920
921 #: network.server.status_label
922 msgid "STATUS:"
923 msgstr "TILA:"
924
925 #: network.network_failure
926 msgid "Network Failure"
927 msgstr "Verkkovirhe"
928
929 #: network.retry_network
930 msgid "Retry Network"
931 msgstr "Yritä verkkoa uudelleen"
932
933 #: network.unknown_status
934 msgid "Unknown status"
935 msgstr "Tuntematon tila"
936
937 #: network.window_title.error
938 msgid "Error setting window titles to match new login"
939 msgstr ""
940 "Virhe asetettaessa ikkunoiden otsikoita vastaamaan uutta sisäänkirjautumista"
941
942 #: openils.global_util.clear_cache.error
943 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
944 msgstr "Ongelma välimuistin tyhjennyksessä: %1$s"
945
946 #: openils.global_util.clipboard.error
947 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
948 msgstr "Leikepöytätoiminto epäonnistui: %1$s"
949
950 #: openils.global_util.clipboard
951 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
952 msgstr "\"%1$s\" kopioitu leikepöydälle."
953
954 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
955 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
956 msgstr "Virhe: get_contentWindow(%1$s) ja wrappedJSObject: %2$s"
957
958 #: openils.global_util.content_window.error
959 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
960 msgstr "Virhe: get_contentWindow(%1$s): %2$s"
961
962 #: openils.global_util.font_size.error
963 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
964 msgstr "Virhe fonttikoon muuttamisessa: %1$s"
965
966 #: list.row_fetch_warning
967 msgid ""
968 "WARNING: Only %1$s out of %2$s rows in this list have been retrieved for "
969 "immediate viewing.  Sorting this list requires that all these rows be "
970 "retrieved, and this may take some time and lag the staff client.  Would you "
971 "like to proceed?"
972 msgstr ""
973 "VAROITUS: Vain %1$s / %2$s riviä tästä luettelosta on haettu välitöntä "
974 "näyttöä varten. Tämän luettelon lajittelu edellyttää, että kaikki rivit "
975 "haetaan, mikä voi kestää jonkin aikaa ja hidastaa henkilökuntapäätteen "
976 "toimintaa. Haluatko jatkaa?"
977
978 #: list.columns_saved
979 msgid "Column configuration saved."
980 msgstr "Sarakemääritykset tallennettu."
981
982 #: list.column_save_disabled
983 msgid "Column configuration save disabled by server policy."
984 msgstr ""
985 "Sarakemääritysten tallennus otettu pois käytöstä palvelinsääntöjen mukaan."
986
987 #: list.row_retrieving
988 msgid "Retrieving..."
989 msgstr "Haetaan..."
990
991 #: list.save_csv_as
992 msgid "Save List CSV As..."
993 msgstr "Tallenna CSV-luettelo nimellä..."
994
995 #: list.actions.menu.label
996 msgid "List Actions"
997 msgstr "Luettelotoiminnot"
998
999 #: list.actions.menu.accesskey
1000 msgctxt "list.actions.menu.accesskey"
1001 msgid "L"
1002 msgstr "L"
1003
1004 #: list.actions.field_to_clipboard.label
1005 msgid "Copy Field from Selected Row to Clipboard"
1006 msgstr "Kopioi kenttä valitulta riviltä leikepöydälle"
1007
1008 #: list.actions.field_to_clipboard.accesskey
1009 msgctxt "list.actions.field_to_clipboard.accesskey"
1010 msgid "C"
1011 msgstr "C"
1012
1013 #: list.actions.csv_to_clipboard.label
1014 msgid "Copy List CSV to Clipboard"
1015 msgstr "Kopioi luettelon CSV leikepöydälle"
1016
1017 #: list.actions.csv_to_clipboard.accesskey
1018 msgctxt "list.actions.csv_to_clipboard.accesskey"
1019 msgid "L"
1020 msgstr "L"
1021
1022 #: list.actions.csv_to_printer.label
1023 msgid "Print List CSV"
1024 msgstr "Tulosta luettelon CSV"
1025
1026 #: list.actions.csv_to_printer.accesskey
1027 msgid "P"
1028 msgstr "P"
1029
1030 #: list.actions.extended_to_printer.label
1031 msgid "Print List Expanded Format"
1032 msgstr "Tulosta luettelo laajennetussa muodossa"
1033
1034 #: list.actions.extended_to_printer.accesskey
1035 msgid "x"
1036 msgstr "x"
1037
1038 #: list.actions.csv_to_file.label
1039 msgid "Save List CSV to File"
1040 msgstr "Tallenna luettelo CSV-tiedostoon"
1041
1042 #: list.actions.csv_to_file.accesskey
1043 msgid "F"
1044 msgstr "F"
1045
1046 #: list.actions.save_column_configuration.label
1047 msgid "Save Column Configuration"
1048 msgstr "Tallenna sarakemääritykset"
1049
1050 #: list.actions.save_column_configuration.accesskey
1051 msgid "S"
1052 msgstr "S"
1053
1054 #: list.dump_extended_format.record_separator
1055 msgid "=-=-="
1056 msgstr "=-=-="
1057
1058 #: list.line_number
1059 msgid "#"
1060 msgstr "#"
1061
1062 #: menu.cmd_survey_wizard.inadequate_perm
1063 msgid ""
1064 "You are lacking the CREATE_SURVEY permission and/or working locations."
1065 msgstr "Sinulla ei ole CREATE_SURVEY-oikeuksia ja/tai työsijainteja."
1066
1067 #: menu.cmd_local_admin_fonts_and_sounds.tab
1068 msgid "Global Font and Sound Settings"
1069 msgstr "Yleiset fontti- ja ääniasetukset"
1070
1071 #: menu.cmd_local_admin_printer.tab
1072 msgid "Printer Settings Editor"
1073 msgstr "Tulostinasetusten muokkaustyökalu"
1074
1075 #: menu.cmd_local_admin_do_not_auto_attempt_print_setting.tab
1076 msgid "'Do Not Attempt Auto-Print' Setting"
1077 msgstr "'Älä yritä automaattista tulostusta'-asetus"
1078
1079 #: menu.cmd_local_admin_closed_dates.tab
1080 msgid "Closed Dates Editor"
1081 msgstr "Suljettujen päivien muokkaustyökalu"
1082
1083 #: menu.cmd_local_admin_copy_locations.tab
1084 msgid "Copy Locations Editor"
1085 msgstr "Nidesijaintien muokkaustyökalu"
1086
1087 #: menu.cmd_local_admin_lib_settings.tab
1088 msgid "Library Settings Editor"
1089 msgstr "Kirjastoasetusten muokkaustyökalu"
1090
1091 #: menu.cmd_local_admin_non_cat_types.tab
1092 msgid "Non-cataloged Types Editor"
1093 msgstr "Ei-luetteloitujen tyyppien muokkaustyökalu"
1094
1095 #: menu.cmd_local_admin_stat_cats.tab
1096 msgid "Statistical Categories Editor"
1097 msgstr "Tilastollisten kategorioiden muokkaustyökalu"
1098
1099 #: menu.cmd_local_admin_reports.tab
1100 msgid "Reports"
1101 msgstr "Raportit"
1102
1103 #: menu.cmd_local_admin_age_overdue_circulations_to_lost.tab
1104 msgid "Age to Lost"
1105 msgstr "Ikäännytä kadonneeksi"
1106
1107 #: menu.cmd_local_admin_cash_reports.tab
1108 msgid "Cash Reports"
1109 msgstr "Käteisraportit"
1110
1111 #: menu.cmd_local_admin_transit_list.tab
1112 msgid "Transits"
1113 msgstr "Kuljetukset"
1114
1115 #: menu.cmd_acq_create_invoice.tab
1116 msgid "New Invoice"
1117 msgstr "Uusi lasku"
1118
1119 #: menu.cmd_acq_bib_search.tab
1120 msgid "MARC Federated Search"
1121 msgstr "MARC-monihaku"
1122
1123 #: menu.cmd_acq_from_bib.tab
1124 msgid "Load Catalog Record IDs"
1125 msgstr "Lataa tietokannan tietuetunnukset"
1126
1127 #: menu.cmd_acq_unified_search.tab
1128 msgid "Acquisitions Search"
1129 msgstr "Hankintahaku"
1130
1131 #: menu.cmd_acq_upload.tab
1132 msgid "Load MARC Order Records"
1133 msgstr "Lataa MARC-tilaustietueet"
1134
1135 #: menu.cmd_acq_new_brief_record.tab
1136 msgid "New Brief Record"
1137 msgstr "Uusi minitietue"
1138
1139 #: menu.cmd_acq_po.tab
1140 msgid "Purchase Orders"
1141 msgstr "Ostotilaukset"
1142
1143 #: menu.cmd_acq_user_requests.tab
1144 msgid "Patron Requests"
1145 msgstr "Asiakkaan hankintapyynnöt"
1146
1147 #: menu.cmd_acq_claim_eligible.tab
1148 msgid "Claim-Ready Items"
1149 msgstr "Reklamoitavat niteet"
1150
1151 #: menu.cmd_serial_batch_receive.tab
1152 msgid "Batch Receive"
1153 msgstr "Erävastaanotto"
1154
1155 #: menu.cmd_url_verify.tab
1156 msgid "Link Checker"
1157 msgstr "Linkkien tarkistus"
1158
1159 #: menu.cmd_booking_resource.tab
1160 msgid "Resources"
1161 msgstr "Aineistot"
1162
1163 #: menu.cmd_booking_reservation.tab
1164 msgid "Reservations"
1165 msgstr "Erikoisvaraukset"
1166
1167 #: menu.cmd_booking_reservation_pickup.tab
1168 msgid "Reservation Pickup"
1169 msgstr "Erikoisvarauksen nouto"
1170
1171 #: menu.cmd_booking_reservation_return.tab
1172 msgid "Reservation Return"
1173 msgstr "Erikoisvarauksen palautus"
1174
1175 #: menu.cmd_server_admin_conify_remote_account.tab
1176 msgid "Remote Accounts"
1177 msgstr "Etätilit"
1178
1179 #: menu.cmd_booking_pull_list.tab
1180 msgid "Booking Pull List"
1181 msgstr "Erikoisvarauslista"
1182
1183 #: menu.cmd_booking_capture.tab
1184 msgid "Booking Capture"
1185 msgstr "Erikoisvarauksen kiinnitys"
1186
1187 #: menu.cmd_authority_manage.tab
1188 msgid "Manage Authorities"
1189 msgstr "Hallitse auktoriteetteja"
1190
1191 #: menu.cmd_search_prefs.tab
1192 msgid "Search Preferences"
1193 msgstr "Hakuasetukset"
1194
1195 #: menu.local_admin.barcode_completion.tab
1196 msgid "Barcode Completion"
1197 msgstr "Tunnuksen täyttö"
1198
1199 #: menu.local_admin.circ_matrix_matchpoint.tab
1200 msgid "Circulation Policies"
1201 msgstr "Lainaussäännöt"
1202
1203 #: menu.local_admin.hold_matrix_matchpoint.tab
1204 msgid "Hold Policies"
1205 msgstr "Varaussäännöt"
1206
1207 #: menu.local_admin.item_attribute_editor.tab
1208 msgid "Admin Item Attribute Editor"
1209 msgstr "Niteenmuokkaustyökalu"
1210
1211 #: menu.local_admin.work_log.tab
1212 msgid "Work Log"
1213 msgstr "Työloki"
1214
1215 #: menu.local_admin.patrons_due_refunds.tab
1216 msgid "Patrons With Negative Balances"
1217 msgstr "Asiakkaat, joiden saldo on negatiivinen"
1218
1219 #: menu.circulation.staged_patrons.tab
1220 msgid "Pending Patrons"
1221 msgstr "Vireillä olevat asiakkaat"
1222
1223 #: load_printer_settings_error_description
1224 msgid ""
1225 "Printer settings did not load cleanly with this version of Evergreen.  You "
1226 "should reconfigure your printer under Printer Settings Editor."
1227 msgstr ""
1228 "Tulostimen asetukset eivät latautuneet oikein tähän Evergreen-versioon. "
1229 "Määritä tulostimesi asetukset uudelleen tulostimen asetusten "
1230 "muokkaustyökalulla."
1231
1232 #: load_printer_settings_error_title
1233 msgid "Printer Settings"
1234 msgstr "Tulostimen asetukset"
1235
1236 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1237 msgid "Batch Edit"
1238 msgstr "Erämuokkaus"
1239
1240 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1241 msgid "Batch View"
1242 msgstr "Eränäkymä"
1243
1244 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1245 msgid "Edit"
1246 msgstr "Muokkaa"
1247
1248 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1249 msgid "View"
1250 msgstr "Näytä"
1251
1252 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
1253 msgid "You do not have permission to add volumes to the workstation library."
1254 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä signumeja työasemakirjastoon."
1255
1256 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
1257 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
1258 msgstr "Lisää signum/nide tietueeseen # %1$s"
1259
1260 #: staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.tcn.label
1261 msgid "Record with TCN %1$s targeted for Multi-Bib items."
1262 msgstr "Tietue tietuenumerolla %1$s valittu Multi-Bib-niteiden kohteeksi."
1263
1264 #: staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.record_id.label
1265 msgctxt ""
1266 "staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.record_id.label"
1267 msgid "Record with ID %1$s targeted for Multi-Bib items."
1268 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s valittu Multi-Bib-niteiden kohteeksi."
1269
1270 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
1271 msgctxt "staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label"
1272 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
1273 msgstr "Tietue tietuenumerolla %1$s merkitty korvattavaksi."
1274
1275 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
1276 msgctxt "staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label"
1277 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
1278 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s merkitty korvattavaksi."
1279
1280 #: staff.cat.opac.marked_record_for_hold_transfer_indicator.tcn.label
1281 msgid "Record with TCN %1$s marked for title hold transfer."
1282 msgstr "Tietue numerolla %1$s merkitty nimekevarauksen siirtoon."
1283
1284 #: staff.cat.opac.marked_record_for_hold_transfer_indicator.record_id.label
1285 msgid "Record with ID %1$s marked for title hold transfer."
1286 msgstr "Tietue tunnuksella %1$s merkitty nimekevarauksen siirtoon."
1287
1288 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1289 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1290 msgstr "Tietue on ensin merkittävä nimekevaraussiirron kohteeksi."
1291
1292 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1293 msgid "Holds transferred."
1294 msgstr "Varaukset siirretty."
1295
1296 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1297 msgid "Holds not transferred."
1298 msgstr "Varauksia ei siirretty."
1299
1300 #: staff.cat.opac.related_items
1301 msgid "Related Lineitems"
1302 msgstr "Liittyvät nimikkeet"
1303
1304 #: staff.cat.opac.serial_alt_mgmt
1305 msgid "Subscriptions"
1306 msgstr "Tilaukset"
1307
1308 #: staff.cat.create_or_rebarcode_items
1309 msgid "Create or Re-barcode Items"
1310 msgstr "Luo niteitä tai määritä niteille uudet tunnukset"
1311
1312 #: staff.cat.bib_source.can_have_copies.false
1313 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
1314 msgstr "Tietueisiin kohteesta %1$s ei voi kuulua niteitä."
1315
1316 #: printing.nothing_to_reprint
1317 msgid "Nothing to re-print"
1318 msgstr "Uudelleentulostettavaa ei ole"
1319
1320 #: printing.prompt_for_external_print_cmd
1321 msgid ""
1322 "Enter external print command and parameters (use %receipt.txt% or "
1323 "%receipt.html% as the file containing the print data. Those values will be "
1324 "substituted with the proper path.):"
1325 msgstr ""
1326 "Syötä ulkoinen tulostuskomento ja parametrit (käytä tiedostoa %receipt.txt% "
1327 "tai %receipt.html% tiedostona, joka sisältää tulostustiedot. Nämä arvot "
1328 "korvataan oikealla polulla.):"
1329
1330 #: printing.print_strategy_saved
1331 msgid "Print strategy (%1$s) for %2$s context saved to file system."
1332 msgstr ""
1333 "Tulostusstrategia (%1$s) tiedostojärjestelmään tallennetulle kontekstille "
1334 "%2$s."
1335
1336 #: text_editor.prompt_for_external_cmd
1337 msgid ""
1338 "Enter external text editor command and parameters (use %letter.txt% as the "
1339 "file containing the text. This value will be substituted with the proper "
1340 "path.):"
1341 msgstr ""
1342 "Syötä ulkoinen tekstieditorikomento ja parametrit (käytä tiedostoa "
1343 "%letter.txt% tiedostona, joka sisältää tekstin. Tämä arvo korvataan oikealla "
1344 "polulla.):"
1345
1346 #: menu.tab1.accesskey
1347 msgid "1"
1348 msgstr "1"
1349
1350 #: menu.tab2.accesskey
1351 msgid "2"
1352 msgstr "2"
1353
1354 #: menu.tab3.accesskey
1355 msgid "3"
1356 msgstr "3"
1357
1358 #: menu.tab4.accesskey
1359 msgid "4"
1360 msgstr "4"
1361
1362 #: menu.tab5.accesskey
1363 msgid "5"
1364 msgstr "5"
1365
1366 #: menu.tab6.accesskey
1367 msgid "6"
1368 msgstr "6"
1369
1370 #: menu.tab7.accesskey
1371 msgid "7"
1372 msgstr "7"
1373
1374 #: menu.tab8.accesskey
1375 msgid "8"
1376 msgstr "8"
1377
1378 #: menu.tab9.accesskey
1379 msgid "9"
1380 msgstr "9"
1381
1382 #: menu.tab10.accesskey
1383 msgid "0"
1384 msgstr "0"
1385
1386 #: generic.unsaved_data_warning
1387 msgid ""
1388 "This action may cause you to lose unsaved information in the current "
1389 "interface. Continue anyway?"
1390 msgstr ""
1391 "Tämän toiminnon johdosta voit menettää tallentamattomat tiedot nykyisessä "
1392 "käyttöliittymässä. Jatketaanko siitä huolimatta?"
1393
1394 #: browser.reload.unsaved_data_warning
1395 msgid "This page may have unsaved data. Reload it anyway?"
1396 msgstr ""
1397 "Tällä sivulla voi olla tallentamattomia tietoja. Ladataanko sivu uudelleen "
1398 "siitä huolimatta?"
1399
1400 #: menu.close_tab.unsaved_data_warning
1401 msgid "This tab may have unsaved data. Close it anyway?"
1402 msgstr ""
1403 "Tässä välilehdessä voi olla tallentamattomia tietoja. Suljetaanko välilehti "
1404 "siitä huolimatta?"
1405
1406 #: menu.replace_tab.unsaved_data_warning
1407 msgid "This tab may have unsaved data. Replace it anyway?"
1408 msgstr ""
1409 "Tässä välilehdessä voi olla tallentamattomia tietoja. Korvataanko välilehti "
1410 "siitä huolimatta?"
1411
1412 #: menu.close_window.unsaved_data_warning
1413 msgid "This window may have unsaved data. Close it anyway?"
1414 msgstr ""
1415 "Tässä ikkunassa voi olla tallentamattomia tietoja. Suljetaanko ikkuna siitä "
1416 "huolimatta?"
1417
1418 #: menu.logoff.unsaved_data_warning
1419 msgid "This session may have unsaved data. Logoff anyway?"
1420 msgstr ""
1421 "Tässä istunnossa voi olla tallentamattomia tietoja. Kirjaudutaanko ulos "
1422 "siitä huolimatta?"
1423
1424 #: menu.shutdown.unsaved_data_warning
1425 msgid "This application may have unsaved data. Exit it anyway?"
1426 msgstr ""
1427 "Tässä sovelluksessa voi olla tallentamattomia tietoja. Haluatko silti "
1428 "poistua?"
1429
1430 #: hotkeys.Default
1431 msgctxt "hotkeys.Default"
1432 msgid "Default"
1433 msgstr "Oletus"
1434
1435 #: hotkeys.None
1436 msgid "No Hotkeys"
1437 msgstr "Ei pikanäppäimiä"
1438
1439 #: barcode_choice.join_barcodes
1440 msgid "%1$s / %2$s"
1441 msgstr "%1$s / %2$s"
1442
1443 #: barcode_choice.actor
1444 msgid "%1$s : %2$s, %3$s from %4$s (%5$s)"
1445 msgstr "%1$s : %2$s, %3$s kohteesta %4$s (%5$s)"
1446
1447 #: barcode_choice.asset
1448 msgid "%1$s : %2$s from %3$s (%4$s)"
1449 msgstr "%1$s : %2$s kohteesta %3$s (%4$s)"
1450
1451 #: barcode_choice.none
1452 msgid "None of the above"
1453 msgstr "Ei mikään ylläolevista"
1454
1455 #: barcode_choice.prompt
1456 msgid ""
1457 "After auto completion multiple barcodes may match your input. Please choose "
1458 "the barcode you intended below."
1459 msgstr ""
1460 "Automaattisen täytön jälkeen useat tunnukset saattavat vastata syöttämääsi "
1461 "arvoa. Valitse haluamasi tunnus alta."
1462
1463 #: barcode_choice.errors_found
1464 msgid ""
1465 "In addition to the options below, one or more errors were encountered on "
1466 "items not shown."
1467 msgstr ""
1468 "Alla olevien toimintojen lisäksi yksi tai useampia virheitä ilmeni niteissä, "
1469 "joita ei näytetä."
1470
1471 #: barcode_choice.title
1472 msgid "Barcode Choice"
1473 msgstr "Tunnuksen valinta"
1474
1475 #: barcode_choice.choice_label
1476 msgid "Found Barcodes:"
1477 msgstr "Seuraavat tunnukset löydettiin:"
1478
1479 #: barcode_choice.actor_label
1480 msgid "Patron : %1$s"
1481 msgstr "Asiakas : %1$s"
1482
1483 #: barcode_choice.asset_label
1484 msgid "Item : %1$s"
1485 msgstr "Nide : %1$s"
1486
1487 #: barcode_choice.serial_label
1488 msgid "Serial : %1$s"
1489 msgstr "Kausijulkaisu : %1$s"
1490
1491 #: barcode_choice.booking_label
1492 msgid "Booking : %1$s"
1493 msgstr "Erikoisvaraus: %1$s"
1494
1495 #: staff.main.button_bar.none
1496 msgid "None"
1497 msgstr "Ei yhtään"
1498
1499 #: staff.main.button_bar.default
1500 msgctxt "staff.main.button_bar.default"
1501 msgid "Default"
1502 msgstr "Oletus"
1503
1504 #: util.hide_elements.title
1505 msgid "Hide UI Elements"
1506 msgstr "Piilota käyttöliittymäelementit"
1507
1508 #: util.hide_elements.desc
1509 msgid ""
1510 "This is a list of hideable elements for this interface.  Check the ones that "
1511 "you want hidden and the library (and descendants) you want to affect:"
1512 msgstr ""
1513 "Tämä on luettelo käyttöliittymän piilotettavissa olevista elementeistä. "
1514 "Valitse ne, jotka haluat piilottaa, sekä kirjasto (ja sen alla olevat "
1515 "kohteet), johon haluat muutosten vaikuttavan:"
1516
1517 #: util.hide_elements.current_setting_preamble
1518 msgid ""
1519 "Workstation library %1$s is currently hiding these elements based on a "
1520 "setting inherited from %2$s:"
1521 msgstr ""
1522 "Tällä hetkellä työasemakirjasto %1$s piilottaa nämä elementit perustuen "
1523 "asetukseen, joka on peritty kohteesta %2$s:"
1524
1525 #: util.hide_elements.current_setting_nonexistent
1526 msgid ""
1527 "Workstation library %1$s is not currently hiding any of these elements."
1528 msgstr ""
1529 "Tällä hetkellä työasemakirjasto %1$s ei piilota mitään näistä elementeistä."
1530
1531 #: util.hide_elements.update_setting.update_success
1532 msgid "Successfully updated the setting."
1533 msgstr "Asetus päivitetty onnistuneesti."
1534
1535 #: util.hide_elements.update_setting.delete_success
1536 msgid "Successfully deleted the setting."
1537 msgstr "Asetus tuhottu onnistuneesti."
1538
1539 #: util.hide_elements.update_setting.failure
1540 msgid "Setting not changed."
1541 msgstr "Asetusta ei muutettu."
1542
1543 #: util.hide_elements.missing_permission
1544 msgid "Missing permission %1$s"
1545 msgstr "Oikeus %1$s puuttuu"