a929fe93c07fc9925b569662addb5d4ccd9de333
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-03-15 19:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-03-07 13:53+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <PetrKubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-16 05:57+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
19 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
20 msgstr "Poslední kopie připojená k titulu je odstranňována nebo mazána"
21
22 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:443
23 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
24 msgstr "Požadovaný money_user_circulation_summary nebyl nalezen"
25
26 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:512
27 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
28 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket nebyl nalezen"
29
30 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
31 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
32 msgstr "Tento exeplář je příliš nový, než aby na něj byla zadaná rezervace"
33
34 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
35 msgid ""
36 "The selected primary identification type and value are in use by another "
37 "patron"
38 msgstr ""
39 "Zvolený druh primárního identifikačního dokladu a zadaná hodnota jsou "
40 "používány jiným čtenářem."
41
42 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:335
43 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
44 msgstr "Požadovaný permission_perm_lis nebyl nalezen"
45
46 #: 1213.PATRON_BARRED:88
47 msgid "The patron is barred"
48 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
49
50 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:584
51 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
52 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_test nebyl nalezen"
53
54 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:757
55 msgid ""
56 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
57 "may be able to clone it."
58 msgstr ""
59 "Nevytvořili jste relaci pro verifikaci URL, proto ji nemůžete změnit.  Možná "
60 "ji budete moci klonovat."
61
62 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:422
63 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
64 msgstr "Požadovaný metabib_series_field_entry nebyl nalezen"
65
66 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:791
67 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
68 msgstr "Zpracovatel kreditiní karty, kterého jste uvedli, není povolen"
69
70 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:797
71 msgid "No default credit processor is selected"
72 msgstr "Není  vybrán předdefinovaný zpracovatel kreditu"
73
74 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:667
75 msgid ""
76 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
77 "encumber a fund."
78 msgstr ""
79 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být aktivována, protože by byl příliš "
80 "zatížen fond."
81
82 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:596
83 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
84 msgstr "Požadovaný vandelay.import_item nebyl nalezen"
85
86 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:566
87 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
88 msgstr "Požadovaný reporter_schedule nebyl nalezen"
89
90 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:622
91 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
92 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_dedit  nebyl nalezen"
93
94 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:572
95 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
96 msgstr "Požadovaný action_open_circ_count_by_circ_mod nebyl nalezen"
97
98 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:473
99 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
100 msgstr "Požadovaný metabib_subject_field_entry nebyl nalezen"
101
102 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:741
103 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
104 msgstr "Fronta bibliografických záznamů se tímto názvem již existuje"
105
106 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:685
107 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:688
108 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:691
109 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:694
110 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:697
111 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
112 msgstr "Požadovaný acq_lineitem_attr nebyl nalezen"
113
114 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
115 msgid ""
116 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
117 msgstr "Při transakci byl vrácen větší přeplatek než činil záporný zůstatek."
118
119 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:199
120 msgid ""
121 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
122 "object was not found."
123 msgstr ""
124 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt přepravy a objekt nebyl nalezen."
125
126 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:270
127 msgid "The requested action_survey_response was not found"
128 msgstr "Požadovaný action_survey_response nebyl nalezen"
129
130 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:318
131 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
132 msgstr "Požadovaný money_open_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
133
134 #: 7000.ROUTE_ITEM:834
135 msgid ""
136 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
137 "will be specified by an 'org' key within the event object"
138 msgstr ""
139 "Exemlář má být směrován do jiné knihovny. Cíl umístění bude určeno klíčem "
140 "\"org\" během objektu události."
141
142 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:315
143 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
144 msgstr "Požadovaný config_rules_circ_duration nebyl nalezen"
145
146 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:470
147 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
148 msgstr "Požadovaný action_open_circulation nebyl nalezen"
149
150 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:329
151 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
152 msgstr "Požadovaný metabib_full_rec nebyl nalezen"
153
154 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:236
155 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
156 msgstr "Nebylo nalezeno TCN, které by nekolidovalo s existujícím záznamem"
157
158 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:887
159 msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
160 msgstr "Požadovaný exemplář se nyní nachází na regále s rezervacemi"
161
162 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:768
163 msgid "The attempt to write to the DB failed"
164 msgstr "Pokus o zápis do databáze se nezdařil"
165
166 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:341
167 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
168 msgstr "Požadovaný metabib_keyword_field_entry nebyl nalezen"
169
170 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:294
171 msgid "The requested config_audience_map was not found"
172 msgstr "Požadovaný config_audience_map nebyl nalezen"
173
174 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:935 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:938
175 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:941
176 msgid "Offline server is not configured properly"
177 msgstr "Offline server není správně nastaven"
178
179 #: 1001.NO_SESSION:31
180 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
181 msgstr "Uživatelská relace již vypršela nebo neexistuje."
182
183 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:800
184 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
185 msgstr "Bylo zadáno neplatné číslo kreditní karty"
186
187 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:700
188 msgid "The requested config_billing_type was not found"
189 msgstr "Požadovaný config_billing_type nebyl nalezen"
190
191 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:634
192 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
193 msgstr "Požadovaný acq.fund_encumbrance_total nebyl nalezen"
194
195 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:244
196 msgid "The requested actor_workstation was not found"
197 msgstr "Požadovaná actor_workstation nebyla nalezena"
198
199 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
200 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
201 msgstr "Příslušný výtisk není v ideálním stavu pro vymazání"
202
203 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
204 msgid ""
205 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
206 "never fully closed properly"
207 msgstr ""
208 "Tato výpůjčka má nestandardní status nebo půjčení nebylo správně ukončeno."
209
210 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:646
211 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
212 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit_total nebyl nalezen"
213
214 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:673
215 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
216 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_detail nebyl nalezen"
217
218 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
219 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
220 msgstr "Uživatel nemá přiřazené platné telefonní číslo"
221
222 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
223 msgid ""
224 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
225 "found"
226 msgstr ""
227 "Někdo se pokusil získat uživatele ze systému a uživatel nebyl nalezen"
228
229 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:872
230 msgid "Copy is marked as lost"
231 msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
232
233 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:851
234 msgid "Copy is not available"
235 msgstr "Exemplář není k dispozici"
236
237 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:578
238 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
239 msgstr "Požadovaný vandelay_bib_queue nebyl nalezen"
240
241 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:628
242 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
243 msgstr "Požadovaný acq.fund_debit_total nebyl nalezen"
244
245 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:557
246 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
247 msgstr "Požadovaný reporter_output_folder nebyl nalezen"
248
249 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:863
250 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
251 msgstr "Bylo dosaženo maximálního možného počtu prodloužení"
252
253 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
254 msgid "This account is marked as inactive"
255 msgstr "Tento účet je označen jako neaktivní"
256
257 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:932
258 msgid "Missing params in offline upload"
259 msgstr "Chybějící parametry při nahrání offline souboru"
260
261 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:560
262 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
263 msgstr "Požadovaný reporter_report_folder nebyl nalezen"
264
265 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:291
266 msgid "The requested perm_ex was not found"
267 msgstr "Požadovaný perm_ex nebyl nalezen"
268
269 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:987
270 msgid "The object is already canceled."
271 msgstr "Tento objekt byl již zrušen"
272
273 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:312
274 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
275 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_closed_date nebyl nalezen"
276
277 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:250
278 msgid "The requested action_survey_question was not found"
279 msgstr "Požadovaný action_survey_question nebyl nalezen"
280
281 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:279
282 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
283 msgstr "Požadovaný authority_record_descriptor nebyl nalezen"
284
285 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:410
286 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
287 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket nebyl nalezen"
288
289 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
290 msgid "The requested volume is marked as deleted"
291 msgstr "Požadovaný svazek je označen jako smazaný"
292
293 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:554
294 msgid "The requested reporter_report was not found"
295 msgstr "Požadovaný reporter_report nebyl nalezen"
296
297 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:542
298 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:545
299 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:548
300 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
301 msgstr "Požadovaný money_collections_tracker nebyl nalezen"
302
303 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:602
304 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
305 msgstr "Záznam s požadovaným ARN (číslem autoritního záznamu) již existuje"
306
307 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1000
308 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
309 msgstr "Označení /schéma dosud obsahuje závislé chronologie /číslování"
310
311 #: 5000.PERM_FAILURE:814
312 msgid "Permission Denied"
313 msgstr "Povolení odepřeno"
314
315 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:884
316 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
317 msgstr ""
318 "Požadovaná operace  by měla za následek negativní zůstatek na kontě čtenáře"
319
320 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:359
321 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
322 msgstr "Požadovaný actor_user_standing_penalty nebyl nalezen"
323
324 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:923
325 msgid "An offline session for this location is currently processing"
326 msgstr "Offline relace pro tuto lokaci se právě zpracovává"
327
328 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
329 msgid "The given username already exists in the database"
330 msgstr "Toto uživatelské jméno již v databázi existuje"
331
332 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:455
333 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
334 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry nebyl nalezen"
335
336 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:738
337 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
338 msgstr "Skupinu s požadovaným jménem již uživatel vytvořil"
339
340 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:841
341 msgid ""
342 "The patron in question is not able to check out materials because their "
343 "account is in bad standing"
344 msgstr ""
345 "Dotyčný čtenář si nemůže půjčovat žádné materiály , protože s jeho účtem je "
346 "něco v nepořádku"
347
348 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:232
349 msgid "Requested billing note does not exist"
350 msgstr "Požadovaná poznámka k poplatku neexistuje"
351
352 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1008
353 msgid ""
354 "Units cannot be created for the given item because its associated "
355 "distribution does not have a call number."
356 msgstr ""
357 "Jednotka daného exempláře nemůže být vytvořena, protože distribuce, která s "
358 "ní souvisí, nemá signaturu."
359
360 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:375
361 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
362 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket nebyl nalezen"
363
364 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:905
365 msgid "Booking reservation not found"
366 msgstr "Rezervace zdroje nebyla nalezena"
367
368 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:708
369 msgid "The non-cataloged type object already exists"
370 msgstr "Objekt nekatalogizovaného typu již existuje"
371
372 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:661
373 msgid ""
374 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
375 "more than one lineitem"
376 msgstr ""
377 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože neobsahuje více "
378 "než jednu položku."
379
380 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:980
381 msgid "The lineitem has no price"
382 msgstr "U položky není uvedena cena"
383
384 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
385 msgid ""
386 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
387 "desk payments for this transaction."
388 msgstr ""
389 "Výše refundace  není povolena, protože přesahuje celkovou výši platby u "
390 "pultu pro tuto transakci"
391
392 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:506
393 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
394 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_user_map nebyl nalezen"
395
396 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:326
397 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
398 msgstr "Požadovaný asset_copy_note nebyl nalezen"
399
400 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:640
401 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
402 msgstr "Požadovaný acq.fund_combined_balance nebyl nalezen"
403
404 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:631
405 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
406 msgstr "Požadovaný acq.fund_allocation_total nebyl nalezen"
407
408 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:497
409 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
410 msgstr "Požadovaný money_open_user_circulation_summary nebyl nalezen"
411
412 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:521
413 msgid "The requested money_payment was not found"
414 msgstr "Požadovaný money_payment nebyl nalezen"
415
416 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:437
417 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
418 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_type nebyl nalezen"
419
420 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
421 msgid "The Z query is not formatted correctly"
422 msgstr "Z39.50 dotaz není ve správném formátu"
423
424 #: 1205.CARD_EXISTS:62
425 msgid "The given user barcode already exists"
426 msgstr "Daný čárový kód uživatele již existuje"
427
428 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:747
429 msgid "Responses to this survey exist"
430 msgstr "Odpověď k tomuto průzkumu existuje"
431
432 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:288
433 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
434 msgstr "Požadovaný config_metabib_field nebyl nalezen"
435
436 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:402
437 msgid "The requested actor_org_address was not found"
438 msgstr "Požadovaný actor_org_address nebyl nalezen"
439
440 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1012
441 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
442 msgstr ""
443 "Došlo k pokusu o výpůjčku během minimálního intervalu pro přesun výpůjčky"
444
445 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:184
446 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
447 msgstr "Požadovaný biblio_record_entry nebyl nalezen"
448
449 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:637
450 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
451 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_total nebyl nalazen"
452
453 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:488
454 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
455 msgstr "Požadovaný permission_grp_tree nebyl nalezen"
456
457 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:971
458 msgid "The lineitem has no attached copies"
459 msgstr "K položce nejsou připojeny exempláře"
460
461 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:265
462 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
463 msgstr "Požadovaný action_in_house_use nebyl nalezen"
464
465 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:679
466 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
467 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_provider_attr_definition nebyl nalezen"
468
469 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:860
470 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
471 msgstr "Exemplář je nutný pro splnění rezervace"
472
473 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:338
474 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
475 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord_source_map nebyl nalezen"
476
477 #: 4.CACHE_MISS:24
478 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
479 msgstr "Objekt v mezipaměti nemůže být načten s danou referencí"
480
481 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:485
482 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
483 msgstr "Požadovaný config_rules_max_fine nebyl nalezen"
484
485 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:323
486 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
487 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_setting  nebyl nalezen"
488
489 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:535
490 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
491 msgstr "Požadovaný permission_usr_grp_map nebyl nalezen"
492
493 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
494 msgid ""
495 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
496 "not within the copy's circulation range"
497 msgstr ""
498 "Požadovaný exemplář nelze půjčit, protože domovská knihovna příjemce leží  "
499 "mimo rozsah nastaveného pásma pro půjčování exemplářů."
500
501 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:983
502 msgid "The lineitem has no provider"
503 msgstr "U položky není uveden dodavatel"
504
505 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:467
506 msgid "The requested money_work_payment was not found"
507 msgstr "Požadovaný money_work_payment nebyl nalezen"
508
509 #: 2000.BAD_PARAMS:765
510 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
511 msgstr "V rámci metody došlo ke střetu kvůli neplatným parametrům"
512
513 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:344
514 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
515 msgstr "Požadovaný money_cash_payment nebyl nalezen"
516
517 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
518 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
519 msgstr "Označenáknihovna nemůže mít připojeny svazky"
520
521 #: 1704.TCN_EXISTS:720
522 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
523 msgstr "Záznam s požadovanou hodnotou TCN  již existuje."
524
525 #: 1.UNKNOWN:17
526 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
527 msgstr "Událost ve vyhrazeném prostoru. Použito pouze pro development"
528
529 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:515
530 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
531 msgstr "Požadovaný biblio_record_node nebyl nalezen"
532
533 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:761
534 msgid "This session has already been searched."
535 msgstr "V rámci této relace již proběhlo vyhledávání"
536
537 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:259
538 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
539 msgstr "Požadovaný actor_user_setting nebyl nalezen"
540
541 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
542 msgid "The selecte bill has already been voided"
543 msgstr "Označený poplatek již byl zrušen"
544
545 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:820
546 msgid ""
547 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
548 "password reset request session."
549 msgstr ""
550 "Uživatel se pokusil aktualizovat heslo v rámci prošlé  nebo neaktivní relace "
551 "pro požadavek na  heslo."
552
553 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
554 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
555 msgstr "Uživatel nemá přiřazenou platnou e-mailovou adresu"
556
557 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:780
558 msgid ""
559 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
560 "'name' field) that is already in use."
561 msgstr ""
562 "Pokoušíte  se vytvořit objekt v rámci jedinečného identifikátoru (jako je "
563 "např. pole \"Název\"), který je již používán."
564
565 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:643
566 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
567 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_balance nebyl nalezen"
568
569 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:996
570 msgid "The subscription still has dependent objects"
571 msgstr "Předplatné dosud obsahuje závislé objekty"
572
573 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:229
574 msgid "Requested title note does not exist"
575 msgstr "Požadovaná poznámka k názvu neexistuje"
576
577 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:464
578 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
579 msgstr "Požadovaný config_lit_form_map nebyl nalezen"
580
581 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:353
582 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
583 msgstr "Požadovaný metabib_record_descriptor nebyl nalezen"
584
585 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:990
586 msgid "The object is not in a cancelable state."
587 msgstr "Objekt není ve stavu, aby bylo možné jej zrušit"
588
589 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:875
590 msgid "Copy is marked as missing"
591 msgstr "Exemplář byl označen jako posrtádaný"
592
593 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:181
594 msgid ""
595 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
596 "object was not found."
597 msgstr ""
598 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt výpůjčky a objekt nebyl nalezen"
599
600 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:785
601 msgid "Credit card processor not enabled"
602 msgstr "Zpracovatel kreditní karty nebyl  aktivován"
603
604 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:538
605 msgid "The requested actor_user_note was not found"
606 msgstr "Požadovaná actor_user_note nebyla nalezena"
607
608 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:854
609 msgid "Location does not allow materials to circulate"
610 msgstr "Toto umístění neumožňuje půjčování materiálů"
611
612 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:216
613 msgid "Requested asset_call_number was not found"
614 msgstr "Požadovaný asset_call_number nebyl nalezen"
615
616 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
617 msgid "The login failed"
618 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
619
620 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:285
621 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
622 msgstr "Požadovaný money_credit_card_paymen nebyl nalezen"
623
624 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:911
625 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
626 msgstr "Poskytnuté parametry charakterizují neakceptovatelnou rezervaci"
627
628 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:652
629 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
630 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_balance nebyl nalezen"
631
632 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:968
633 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
634 msgstr "Požadovaná položka nemůže být změněna, protože již byla potvrzena"
635
636 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:750
637 msgid ""
638 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
639 "no copies that belonging to the higher-level unit."
640 msgstr ""
641 "Doško k pokusu o zadání požadavku na rezervaci na vyšší úrovni exemplář, ale "
642 "jednotce s vyšší úrovní nepatří žádné exempláře."
643
644 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:482
645 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
646 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_default nebyl nalezen"
647
648 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:262
649 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
650 msgstr "Požadovaný metabib_author_field_entry nebyl nalezen"
651
652 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:527
653 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
654 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry nebyl nalezen"
655
656 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:434
657 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
658 msgstr "Požadovaný config_non_cataloged_type  nebyl nalezen"
659
660 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
661 msgid ""
662 "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
663 msgstr ""
664 "Přesun tohoto exempláře nemůže být zrušen vzhledem ke stavu exmpláře."
665
666 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:282
667 msgid "The requested config_language_map was not found"
668 msgstr "Požadovaný config_language_map nebyl nalezen"
669
670 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:613
671 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
672 msgstr "Požadovaný acq.funding_source nebyl nalezen"
673
674 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
675 msgid "The selected volume has copies attached"
676 msgstr "Zvolený svazek má připojené exempláře"
677
678 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:276
679 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
680 msgstr "Požadovaný authority_record_entry nebyl nalezen"
681
682 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
683 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
684 msgstr "Daný exemplář nemá standardní status pro půjčování"
685
686 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:452
687 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
688 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction nebyl nalezen"
689
690 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:676
691 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
692 msgstr "Požadovaný permission.usr_object_perm_map nebyl nalezen"
693
694 #: 7020.COPY_RESERVED:902
695 msgid "Item reserved for booking request"
696 msgstr "Exemplář je nutný pro rezervační pořadavavek"
697
698 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:304
699 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
700 msgstr "Požadovaný money_open_user_summary nebyl nalezen"
701
702 #: 3.NO_CHANGE:20
703 msgid "No change occurred"
704 msgstr "Nedošlo k žádné změně"
705
706 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
707 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
708 msgstr "Nastal pokus o výpůjčku bez platného ověřovacího klíče výpůjček"
709
710 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:428
711 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
712 msgstr "Požadovaný money_credit_payment nebyl nalezen"
713
714 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:893
715 msgid ""
716 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
717 "specified within the event with a 'location' key"
718 msgstr ""
719 "Exemplář je nutné směrovat do umístění  exempláře. Umístění  bude uvedeno "
720 "během události lokačním klíčem."
721
722 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:503
723 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
724 msgstr "Požadovaný metabib_title_field_entry nebyl nalezen"
725
726 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:908
727 msgid "Booking reservation capture failed"
728 msgstr "Zachycení rezevovaného zdroje se nezdařilo"
729
730 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
731 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
732 msgstr "Požadovaný exemplář není zkatalogizován v databázi"
733
734 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:226
735 msgid "Requested workstation object does not exist"
736 msgstr "Požadovaná pracovní stanice neexistuje"
737
738 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:532
739 msgid "The requested money_billing was not found"
740 msgstr "Požadovaný money_billing nebyl nalezen"
741
742 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:213
743 msgid ""
744 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
745 "the object was not found."
746 msgstr ""
747 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt položky kontejneru a objekt nebyl "
748 "nalezen"
749
750 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:771
751 msgid "The attempt to query to the DB failed"
752 msgstr "Pokus o dotaz na DB se nezdařil"
753
754 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:301
755 msgid "The requested config_standing was not found"
756 msgstr "Požadovaný config_standing nebyl nalezen"
757
758 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:664
759 msgid ""
760 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
761 "the \"pending\" state"
762 msgstr ""
763 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože již není v "
764 "\"nevyřízeném\" stavu."
765
766 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
767 msgid "The provided password is not correct"
768 msgstr "Zadané heslo není správné"
769
770 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:396
771 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
772 msgstr "Požadovaný config_item_type_map nebyl nalezen"
773
774 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:944
775 msgid "A session with the given name already exists"
776 msgstr "Relace s uvedeným jméném již existuje"
777
778 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:599
779 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
780 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_ruleset_not_found nebyl nalezen"
781
782 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:974
783 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
784 msgstr "K požadované položce není přiřazen fond"
785
786 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:848
787 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
788 msgstr "Cílový exemplář nelze půjčovat"
789
790 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:247
791 msgid "The requested config_identification_type was not found"
792 msgstr "Požadovaný config_identification_type nebyl nalezen"
793
794 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:387
795 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
796 msgstr "Požadovaný asset_copy_location nebyl nalezen"
797
798 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:207
799 msgid ""
800 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
801 "object was not found."
802 msgstr ""
803 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt kontejneru  a objekt nebyl nalezen"
804
805 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:364
806 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
807 msgstr "Požadovaný asset_call_number_note nebyl nalezen"
808
809 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:794
810 msgid ""
811 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
812 "credit service API method."
813 msgstr ""
814 "Nebyl specifikován zpracovatel kreditních karet ani v nastavení organizační "
815 "jednotky ani ve volání  kreditní služby prostřednictvím API metody."
816
817 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:239
818 msgid "Requested address was not found"
819 msgstr "Požadovaná adresa nebyla nalezena"
820
821 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:845
822 msgid ""
823 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
824 msgstr "Dotyčný čtenář si již vypůjčil maximální povolený počet exemplářů"
825
826 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:476
827 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
828 msgstr "Požadovaný config_rules_recurring_fine nebyl nalezen"
829
830 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
831 msgid "The Z search did not succeed"
832 msgstr "Z39.50 hledání se nepodařilo"
833
834 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:256
835 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
836 msgstr "Poždaovaný actor_usr_note nebyl nalezen"
837
838 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:509
839 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
840 msgstr "Požadovaný permission_grp_perm_map nebyl nalezen"
841
842 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:817
843 msgid ""
844 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
845 msgstr ""
846 "Čtenář má aktivováno příliš mnoho relací s požadavky na přenastavení hesla."
847
848 #: 1709.MAX_HOLDS:735
849 msgid "User has reached the maximum number of holds"
850 msgstr "Uživatel dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
851
852 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:726
853 msgid "An item with the same barcode exists"
854 msgstr "Existuje exemplář se stejným čárovým kódem"
855
856 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:881
857 msgid "Copy is in transit"
858 msgstr "Exemplář je v přepravě"
859
860 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
861 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
862 msgstr "Narazili jsme na exemplář ze vzdálené výpůjční knihovny (circ_lib)."
863
864 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:714
865 msgid "There is an open circulation on the requested item"
866 msgstr "Požadovaný exemplář je již vypůjčen."
867
868 #: 0.SUCCESS:14
869 msgid "Success"
870 msgstr "Akce se zdařila"
871
872 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
873 msgid "The selected bib record has volumes attached"
874 msgstr "Ke zvolenému bibliografickému záznamu jsou připojeny svazky"
875
876 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:193
877 msgid "The requested action_hold_request was not found"
878 msgstr "Požadovaný action_hold_reques nebyl nalezen"
879
880 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:956
881 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
882 msgstr "Od nahrání offline transakcí byl aktivní status změněn"
883
884 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
885 msgid "The patron has too many overdue items"
886 msgstr "Čtenář má přiliš mnoho exemplářů s prošlou výpůjční lhůtou."
887
888 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:670
889 msgid ""
890 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
891 "warning level."
892 msgstr ""
893 "Aktivováním požadované acq.purchase_order dojde ke snížení prostředků pod "
894 "úroveň, pro niž je nastaveno varování."
895
896 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:384
897 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
898 msgstr "Požadovaný action_hold_notification nebyl nalezen"
899
900 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:479
901 msgid "The requested money_check_payment was not found"
902 msgstr "Požadovaný money_check_payment nebyl nalezen"
903
904 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:518
905 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
906 msgstr "Požadovaný permission_usr_perm_map nebyl nalezen"
907
908 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:393
909 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
910 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry_copy_map nebyl nalezen"
911
912 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:869
913 msgid "The requested copy has an alert message attached"
914 msgstr "K požadovanému exempláři je připojeno upozornění"
915
916 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:857
917 msgid "Copy is reference material"
918 msgstr "Exemplář je označen jako \"příruční knihovna\""
919
920 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:297
921 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
922 msgstr "Požadovaný config_item_form_map nebyl nalezen"
923
924 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:425
925 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
926 msgstr "Požadovaný container_user_bucket nebyl nalezen"
927
928 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:500
929 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
930 msgstr "Požadovaný action_unfulfilled_hold_list nebyl nalezen"
931
932 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:309
933 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
934 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_hours_of_operation nebyl nalezen"
935
936 #: 1576.EX_NOT_FOUND:378
937 msgid "The requested ex was not found"
938 msgstr "Požadovaný ex nebyl nalezen"
939
940 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:899
941 msgid "Hold capture was delayed for this item"
942 msgstr "Zachycení rezervaci pro tento exemplář se zpozdilo"
943
944 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:960
945 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
946 msgstr "Šablona zpráv s uvedeným jménem a složka již existují"
947
948 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:190
949 msgid ""
950 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
951 "was not found."
952 msgstr ""
953 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt exempláře a objekt nebyl nalezen."
954
955 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:717
956 msgid "A workstation with that name already exists"
957 msgstr "Pracovní stanice s tímto jménem již existuje"
958
959 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
960 msgid ""
961 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
962 "changed.  Please go back and try again."
963 msgstr ""
964 "Zatímco jste se pokoušeli provést platbu, došlo ke změně  historie transakcí "
965 "tohoto účtu. Zkuste to prosím znovu."
966
967 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:356
968 msgid "The requested config_copy_status was not found"
969 msgstr "Požadovaný config_copy_status was nebyl nalezen"
970
971 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:273
972 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
973 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket_item nebyl nalezen"
974
975 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:419
976 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
977 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat was nebyl nalezen"
978
979 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:823
980 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
981 msgstr "Uživatel se pokusil o nastavení \"slabého\" hesla."
982
983 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:964
984 msgid "A report with the given name and folder already exists"
985 msgstr "Zpráva s uvedeným jménem a složka již existují"
986
987 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:723
988 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
989 msgstr "Svazek s touto značkou, názvem a vlastnickou knihovnou již existuje"
990
991 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:947
992 msgid "The session name is invalid"
993 msgstr "Název relace není platný"
994
995 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:866
996 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
997 msgstr "Požadovaná výpůjčka je označena jako \"údajně vrácená\""
998
999 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:381
1000 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1001 msgstr "Požadovaný action_hold_copy_map nebyl nalezen"
1002
1003 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:593
1004 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1005 msgstr "Požadovaný permission_usr_work_ou_map nebyl nalezen"
1006
1007 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:563
1008 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1009 msgstr "Požadovaný reporter_template_folder nebyl nalezen"
1010
1011 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:788
1012 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1013 msgstr ""
1014 "Není zadán dostatek parametrů, aby mohl být použit zpracovatel kreditní karty"
1015
1016 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:914
1017 msgid ""
1018 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1019 "required to resolve the conflict."
1020 msgstr ""
1021 "Na tento exeplář je zadána jak běžná rezervace, tak rezervace zdroje v "
1022 "rezervačním modulu. Pro vyřešení tohoto rozporu je nutný zásah personálu."
1023
1024 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:581
1025 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1026 msgstr "Požadovaný vandelay_authority_queue nebyl nalezen"
1027
1028 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:809
1029 msgid ""
1030 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1031 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1032 "Evergreen.  Please seek assistance."
1033 msgstr ""
1034
1035 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:551
1036 msgid "The requested reporter_template was not found"
1037 msgstr "Požadovaný reporter_template nebyl nalezen"
1038
1039 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:399
1040 msgid "The requested action_survey was not found"
1041 msgstr "Požadovaný action_survey nebyl nalezen"
1042
1043 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:658
1044 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1045 msgstr "Požadovaná acq.purchase_order nebyla nalezena"
1046
1047 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:524
1048 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1049 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket_item nebyl nalezen"
1050
1051 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1052 msgid "User login failed"
1053 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
1054
1055 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:682
1056 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1057 msgstr "Požadovaný acq.currency_type nebyl nalezen"
1058
1059 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:446
1060 msgid "The requested money_grocery was not found"
1061 msgstr "Požadovaný money_grocery nebyl nalezen"
1062
1063 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:950 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:953
1064 msgid "No org id was provided"
1065 msgstr "Nebylo poskytnuto ID organizace"
1066
1067 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:253
1068 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1069 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
1070
1071 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:926
1072 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1073 msgstr ""
1074 "V rámci této relaci existuje offline soubor pro tuto pracovní stanici"
1075
1076 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:774
1077 msgid "There was an internal server error"
1078 msgstr "Došlo k vnitřní chybě serveru"
1079
1080 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:803
1081 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1082 msgstr "Zpracovatel kreditní karty tuto transakci odmítl"
1083
1084 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:590
1085 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1086 msgstr "Požadovaný vandelay_queued_authority_record nebyl nalezen"
1087
1088 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:929
1089 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
1090 msgstr "Nelze vytvořit nebo otevřít offline soubor nebo adresář."
1091
1092 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:440
1093 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1094 msgstr "Požadovaný biblio_record_note nebyl nalezen"
1095
1096 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:619
1097 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1098 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit nebyl nalezen"
1099
1100 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:413
1101 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1102 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat nebyl nalezen"
1103
1104 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1105 msgid "The patron's account has expired"
1106 msgstr "Platnost registrace tohoto čtenářského účtu vypršela"
1107
1108 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:332
1109 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1110 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord nebyl nalezen"
1111
1112 #: 1707.HOLD_EXISTS:729
1113 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1114 msgstr "Uživatel má již vybraný exemplář rezervován"
1115
1116 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:744
1117 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1118 msgstr "Fronta autoritních záznamů s tímto jménem již existuje"
1119
1120 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:350
1121 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1122 msgstr "Požadovaný money_forgive_payment nebyl nalezen"
1123
1124 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1125 msgid "The saved item has been edited by another user"
1126 msgstr "Uložený exemplář byl upraven jiným uživatelem"
1127
1128 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:610
1129 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1130 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_attr nebyl nalezen"
1131
1132 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:753
1133 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1134 msgstr "Pokus o pozastavení rezervace  poté, co již došlo k jejímu zachycení"
1135
1136 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:732
1137 msgid ""
1138 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
1139 msgstr "Duplikát money.collections_tracker již v databázi existuje"
1140
1141 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:491
1142 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1143 msgstr "Požadovaný action_survey_answer nebyl nalezen"
1144
1145 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:777
1146 msgid ""
1147 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1148 "circulations and/or unpaid bills."
1149 msgstr ""
1150 "Uživatele nelze smazat, protože má vypůjčené knihovní jednotky  a/nebo "
1151 "nezaplacené poplatky."
1152
1153 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:655
1154 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:616
1158 msgid "The requested acq.provider was not found"
1159 msgstr "Požadovaný acq.provider nebyl nalezen"
1160
1161 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:449
1162 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1163 msgstr "Požadovaný config_bib_source nebyl nalezen"
1164
1165 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:587
1166 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1167 msgstr "Požadovaná vandelay_queued_bib_record nebyl nalezen"
1168
1169 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1170 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1171 msgstr "Požadovaný bib záznam je již označen jako smazaný"
1172
1173 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:607
1174 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1175 msgstr "requested acq.picklist nebyl nalezen"
1176
1177 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:896
1178 msgid "The requested item is already marked as lost"
1179 msgstr "Požadovaný exemplář je již označen jako ztracený"
1180
1181 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:575
1182 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1183 msgstr "Požadovaný config_circ_modifier nebyl nalezen"
1184
1185 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:711
1186 msgid "The copy location object already exists"
1187 msgstr "Objekt umístění exempláře již existuje"
1188
1189 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:416
1190 msgid "The requested actor_card was not found"
1191 msgstr "Požadovaný actor_card was nebyl nalezen"
1192
1193 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:649
1194 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1195 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_allocation_total nebyl nalezen"
1196
1197 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1198 msgid "The patron's card is not active"
1199 msgstr "Čtenářský průkaz není aktivní"
1200
1201 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:703
1202 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1203 msgstr "Požadovaný permission_grp_penalty_threshold nebyl nalezen"
1204
1205 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:878
1206 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1207 msgstr "Dotyčný čtenář již dosáhl maximální povolené výše pokut"
1208
1209 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:407
1210 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
1211 msgstr "Požadovaný actor_org_unit wa nebyl nalezen"
1212
1213 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:372
1214 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1215 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket_item nebyl nalezen"
1216
1217 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:977
1218 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1219 msgstr "Detail položky neobsahuje owning_lib"
1220
1221 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1004
1222 msgid ""
1223 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1224 "distribution does not have a copy template."
1225 msgstr ""
1226 "Pro příslušný exemplář nemůže být vytvořena jednotka, protože připojená "
1227 "distribuce neobsahuje šablonu exemplářů."
1228
1229 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:221
1230 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1231 msgstr "Požadovaný action_hold_transit_copy nebyl nalezen"
1232
1233 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:431
1234 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1235 msgstr "Požadovaný authority_full_rec nebyl nalezen"
1236
1237 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:347
1238 msgid "The requested actor_profile was not found"
1239 msgstr "Požadovaný actor_profile was nebyl nalezen"
1240
1241 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:390
1242 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1243 msgstr "Požadovaný metabib_virtual_record nebyl nalezen"
1244
1245 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:569
1246 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1247 msgstr "Požadovaný actor_usr_org_unit_opt_in nebyl nalezen"
1248
1249 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:367
1250 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1251 msgstr "Požadovaný authority_record_note nebyl nalezen"
1252
1253 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:625
1254 msgid "The requested acq.fund was not found"
1255 msgstr "Požadovaný acq.fund nebyl nalezen"
1256
1257 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:458
1258 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
1259 msgstr "Požadovaný container_user_bucket_item nebyl nalezen"
1260
1261 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:494
1262 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1263 msgstr "Požadovaný action_non_cataloged_circulation nebyl nalezen"
1264
1265 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1017
1266 msgid ""
1267 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1268 "standards for fields 853-855."
1269 msgstr ""
1270 "Nastavené schéma seriálu neodpovídá standardům MFHD pro pole 853-855."
1271
1272 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:461
1273 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1274 msgstr "Požadovaný money_user_summary nebyl nalezen"
1275
1276 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1277 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
1278
1279 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1280 #~ msgstr "Požadovaný acq.po_lineitem nebyl nalezen"
1281
1282 #~ msgid ""
1283 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1284 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1285 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1286 #~ msgstr ""
1287 #~ "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému: transakce kreditní kartou úspěšně proběhla, "
1288 #~ "ale Evergreen nemohl nahrát platbu čtenáře. Prosím vyhledejte pomoc."
1289
1290 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1291 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako nezvěstný"