Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2017-02-21 20:30-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2017-03-11 09:14+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <PetrKubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-03-14 06:19+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18331)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
19 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
20 msgstr "Poslední kopie připojená k titulu je odstranňována nebo mazána"
21
22 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:460
23 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
24 msgstr "Požadovaný container_user_bucket_item nebyl nalezen"
25
26 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:445
27 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
28 msgstr "Požadovaný money_user_circulation_summary nebyl nalezen"
29
30 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:514
31 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
32 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket nebyl nalezen"
33
34 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
35 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
36 msgstr "Tento exeplář je příliš nový, než aby na něj byla zadaná rezervace"
37
38 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
39 msgid ""
40 "The selected primary identification type and value are in use by another "
41 "patron"
42 msgstr ""
43 "Zvolený druh primárního identifikačního dokladu a zadaná hodnota jsou "
44 "používány jiným čtenářem."
45
46 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:337
47 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
48 msgstr "Požadovaný permission_perm_lis nebyl nalezen"
49
50 #: 1213.PATRON_BARRED:88
51 msgid "The patron is barred"
52 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
53
54 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:586
55 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
56 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_test nebyl nalezen"
57
58 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:765
59 msgid ""
60 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
61 "may be able to clone it."
62 msgstr ""
63 "Nevytvořili jste relaci pro verifikaci URL, proto ji nemůžete změnit.  Možná "
64 "ji budete moci klonovat."
65
66 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:424
67 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
68 msgstr "Požadovaný metabib_series_field_entry nebyl nalezen"
69
70 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1040
71 msgid ""
72 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
73 msgstr "Na vybrané transakce není povoleno využít platbu ze zálohy čtenáře."
74
75 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:799
76 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
77 msgstr "Zpracovatel kreditiní karty, kterého jste uvedli, není povolen"
78
79 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:805
80 msgid "No default credit processor is selected"
81 msgstr "Není  vybrán předdefinovaný zpracovatel kreditu"
82
83 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:669
84 msgid ""
85 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
86 "encumber a fund."
87 msgstr ""
88 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být aktivována, protože by byl příliš "
89 "zatížen fond."
90
91 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:598
92 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
93 msgstr "Požadovaný vandelay.import_item nebyl nalezen"
94
95 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:568
96 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
97 msgstr "Požadovaný reporter_schedule nebyl nalezen"
98
99 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:624
100 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
101 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_dedit  nebyl nalezen"
102
103 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:574
104 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
105 msgstr "Požadovaný action_open_circ_count_by_circ_mod nebyl nalezen"
106
107 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:418
108 msgid "The requested actor_card was not found"
109 msgstr "Požadovaný actor_card was nebyl nalezen"
110
111 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:475
112 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
113 msgstr "Požadovaný metabib_subject_field_entry nebyl nalezen"
114
115 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:749
116 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
117 msgstr "Fronta bibliografických záznamů se tímto názvem již existuje"
118
119 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
120 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
121 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
122 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
123 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:699
124 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
125 msgstr "Požadovaný acq_lineitem_attr nebyl nalezen"
126
127 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
128 msgid ""
129 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
130 msgstr "Při transakci byl vrácen větší přeplatek než činil záporný zůstatek."
131
132 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:201
133 msgid ""
134 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
135 "object was not found."
136 msgstr ""
137 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt přepravy a objekt nebyl nalezen."
138
139 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:272
140 msgid "The requested action_survey_response was not found"
141 msgstr "Požadovaný action_survey_response nebyl nalezen"
142
143 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:320
144 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
145 msgstr "Požadovaný money_open_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
146
147 #: 7000.ROUTE_ITEM:842
148 msgid ""
149 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
150 "will be specified by an 'org' key within the event object"
151 msgstr ""
152 "Exemlář má být směrován do jiné knihovny. Cíl umístění bude určeno klíčem "
153 "\"org\" během objektu události."
154
155 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:317
156 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
157 msgstr "Požadovaný config_rules_circ_duration nebyl nalezen"
158
159 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:472
160 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
161 msgstr "Požadovaný action_open_circulation nebyl nalezen"
162
163 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:331
164 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
165 msgstr "Požadovaný metabib_full_rec nebyl nalezen"
166
167 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:238
168 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
169 msgstr "Nebylo nalezeno TCN, které by nekolidovalo s existujícím záznamem"
170
171 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:776
172 msgid "The attempt to write to the DB failed"
173 msgstr "Pokus o zápis do databáze se nezdařil"
174
175 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:343
176 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
177 msgstr "Požadovaný metabib_keyword_field_entry nebyl nalezen"
178
179 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:296
180 msgid "The requested config_audience_map was not found"
181 msgstr "Požadovaný config_audience_map nebyl nalezen"
182
183 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:951 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:954
184 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:957
185 msgid "Offline server is not configured properly"
186 msgstr "Offline server není správně nastaven"
187
188 #: 1001.NO_SESSION:31
189 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
190 msgstr "Uživatelská relace již vypršela nebo neexistuje."
191
192 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:808
193 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
194 msgstr "Bylo zadáno neplatné číslo kreditní karty"
195
196 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:702
197 msgid "The requested config_billing_type was not found"
198 msgstr "Požadovaný config_billing_type nebyl nalezen"
199
200 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:636
201 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
202 msgstr "Požadovaný acq.fund_encumbrance_total nebyl nalezen"
203
204 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:246
205 msgid "The requested actor_workstation was not found"
206 msgstr "Požadovaná actor_workstation nebyla nalezena"
207
208 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
209 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
210 msgstr "Příslušný výtisk není v ideálním stavu pro vymazání"
211
212 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
213 msgid ""
214 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
215 "never fully closed properly"
216 msgstr ""
217 "Tato výpůjčka má nestandardní status nebo půjčení nebylo správně ukončeno."
218
219 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:648
220 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
221 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit_total nebyl nalezen"
222
223 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:675
224 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
225 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_detail nebyl nalezen"
226
227 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
228 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
229 msgstr "Uživatel nemá přiřazené platné telefonní číslo"
230
231 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
232 msgid ""
233 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
234 "found"
235 msgstr ""
236 "Někdo se pokusil získat uživatele ze systému a uživatel nebyl nalezen"
237
238 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:880
239 msgid "Copy is marked as lost"
240 msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
241
242 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:859
243 msgid "Copy is not available"
244 msgstr "Exemplář není k dispozici"
245
246 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:580
247 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
248 msgstr "Požadovaný vandelay_bib_queue nebyl nalezen"
249
250 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:630
251 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
252 msgstr "Požadovaný acq.fund_debit_total nebyl nalezen"
253
254 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:559
255 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
256 msgstr "Požadovaný reporter_output_folder nebyl nalezen"
257
258 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:871
259 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
260 msgstr "Bylo dosaženo maximálního možného počtu prodloužení"
261
262 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
263 msgid "This account is marked as inactive"
264 msgstr "Tento účet je označen jako neaktivní"
265
266 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:948
267 msgid "Missing params in offline upload"
268 msgstr "Chybějící parametry při nahrání offline souboru"
269
270 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:562
271 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
272 msgstr "Požadovaný reporter_report_folder nebyl nalezen"
273
274 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:293
275 msgid "The requested perm_ex was not found"
276 msgstr "Požadovaný perm_ex nebyl nalezen"
277
278 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:1003
279 msgid "The object is already canceled."
280 msgstr "Tento objekt byl již zrušen"
281
282 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:314
283 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
284 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_closed_date nebyl nalezen"
285
286 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:252
287 msgid "The requested action_survey_question was not found"
288 msgstr "Požadovaný action_survey_question nebyl nalezen"
289
290 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:281
291 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
292 msgstr "Požadovaný authority_record_descriptor nebyl nalezen"
293
294 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:412
295 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
296 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket nebyl nalezen"
297
298 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
299 msgid "The requested volume is marked as deleted"
300 msgstr "Požadovaná signatura  je označena jako smazaná"
301
302 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:556
303 msgid "The requested reporter_report was not found"
304 msgstr "Požadovaný reporter_report nebyl nalezen"
305
306 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:544
307 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:547
308 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:550
309 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
310 msgstr "Požadovaný money_collections_tracker nebyl nalezen"
311
312 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:604
313 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
314 msgstr "Záznam s požadovaným ARN (číslem autoritního záznamu) již existuje"
315
316 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1016
317 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
318 msgstr "Označení /schéma dosud obsahuje závislé chronologie /číslování"
319
320 #: 5000.PERM_FAILURE:822
321 msgid "Permission Denied"
322 msgstr "Povolení odepřeno"
323
324 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:892
325 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
326 msgstr ""
327 "Požadovaná operace  by měla za následek negativní zůstatek na kontě čtenáře"
328
329 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:361
330 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
331 msgstr "Požadovaný actor_user_standing_penalty nebyl nalezen"
332
333 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:939
334 msgid "An offline session for this location is currently processing"
335 msgstr "Offline relace pro tuto lokaci se právě zpracovává"
336
337 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
338 msgid "The given username already exists in the database"
339 msgstr "Toto uživatelské jméno již v databázi existuje"
340
341 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:457
342 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
343 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry nebyl nalezen"
344
345 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:746
346 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
347 msgstr "Skupinu s požadovaným jménem již uživatel vytvořil"
348
349 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:849
350 msgid ""
351 "The patron in question is not able to check out materials because their "
352 "account is in bad standing"
353 msgstr ""
354 "Dotyčný čtenář si nemůže půjčovat žádné materiály , protože s jeho účtem je "
355 "něco v nepořádku"
356
357 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:234
358 msgid "Requested billing note does not exist"
359 msgstr "Požadovaná poznámka k poplatku neexistuje"
360
361 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1024
362 msgid ""
363 "Units cannot be created for the given item because its associated "
364 "distribution does not have a call number."
365 msgstr ""
366 "Jednotka daného exempláře nemůže být vytvořena, protože distribuce, která s "
367 "ní souvisí, nemá signaturu."
368
369 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:377
370 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
371 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket nebyl nalezen"
372
373 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:913
374 msgid "Booking reservation not found"
375 msgstr "Rezervace zdroje nebyla nalezena"
376
377 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
378 msgid "The bill is already voided"
379 msgstr "Poplatek už je zrušen"
380
381 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:710
382 msgid "The non-cataloged type object already exists"
383 msgstr "Objekt nekatalogizovaného typu již existuje"
384
385 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:663
386 msgid ""
387 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
388 "more than one lineitem"
389 msgstr ""
390 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože neobsahuje více "
391 "než jednu položku."
392
393 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:895
394 msgid "This item is currently on the holds shelf for another patron"
395 msgstr "Tento exemplář je rezervován pro jiného čtenáře a čeká na vyzvednutí"
396
397 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
398 msgid ""
399 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
400 "desk payments for this transaction."
401 msgstr ""
402 "Výše refundace  není povolena, protože přesahuje celkovou výši platby u "
403 "pultu pro tuto transakci"
404
405 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:508
406 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
407 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_user_map nebyl nalezen"
408
409 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:328
410 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
411 msgstr "Požadovaný asset_copy_note nebyl nalezen"
412
413 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:642
414 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
415 msgstr "Požadovaný acq.fund_combined_balance nebyl nalezen"
416
417 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:633
418 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
419 msgstr "Požadovaný acq.fund_allocation_total nebyl nalezen"
420
421 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:499
422 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
423 msgstr "Požadovaný money_open_user_circulation_summary nebyl nalezen"
424
425 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:523
426 msgid "The requested money_payment was not found"
427 msgstr "Požadovaný money_payment nebyl nalezen"
428
429 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:439
430 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
431 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_type nebyl nalezen"
432
433 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
434 msgid "The Z query is not formatted correctly"
435 msgstr "Z39.50 dotaz není ve správném formátu"
436
437 #: 1205.CARD_EXISTS:62
438 msgid "The given user barcode already exists"
439 msgstr "Daný čárový kód uživatele již existuje"
440
441 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:755
442 msgid "Responses to this survey exist"
443 msgstr "Odpověď k tomuto průzkumu existuje"
444
445 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:290
446 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
447 msgstr "Požadovaný config_metabib_field nebyl nalezen"
448
449 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:404
450 msgid "The requested actor_org_address was not found"
451 msgstr "Požadovaný actor_org_address nebyl nalezen"
452
453 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1028
454 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
455 msgstr ""
456 "Došlo k pokusu o výpůjčku během minimálního intervalu pro přesun výpůjčky"
457
458 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:186
459 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
460 msgstr "Požadovaný biblio_record_entry nebyl nalezen"
461
462 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:639
463 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
464 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_total nebyl nalazen"
465
466 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:490
467 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
468 msgstr "Požadovaný permission_grp_tree nebyl nalezen"
469
470 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:987
471 msgid "The lineitem has no attached copies"
472 msgstr "K položce nejsou připojeny exempláře"
473
474 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:267
475 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
476 msgstr "Požadovaný action_in_house_use nebyl nalezen"
477
478 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:681
479 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
480 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_provider_attr_definition nebyl nalezen"
481
482 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:740
483 msgid ""
484 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
485 msgstr "Duplikát money.collections_tracker již v databázi existuje"
486
487 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:340
488 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
489 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord_source_map nebyl nalezen"
490
491 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:874
492 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
493 msgstr "Požadovaná výpůjčka je označena jako \"údajně vrácená\""
494
495 #: 4.CACHE_MISS:24
496 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
497 msgstr "Objekt v mezipaměti nemůže být načten s danou referencí"
498
499 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:487
500 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
501 msgstr "Požadovaný config_rules_max_fine nebyl nalezen"
502
503 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:325
504 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
505 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_setting  nebyl nalezen"
506
507 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:537
508 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
509 msgstr "Požadovaný permission_usr_grp_map nebyl nalezen"
510
511 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
512 msgid ""
513 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
514 "not within the copy's circulation range"
515 msgstr ""
516 "Požadovaný exemplář nelze půjčit, protože domovská knihovna příjemce leží  "
517 "mimo rozsah nastaveného pásma pro půjčování exemplářů."
518
519 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:999
520 msgid "The lineitem has no provider"
521 msgstr "U položky není uveden dodavatel"
522
523 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:469
524 msgid "The requested money_work_payment was not found"
525 msgstr "Požadovaný money_work_payment nebyl nalezen"
526
527 #: 2000.BAD_PARAMS:773
528 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
529 msgstr "V rámci metody došlo ke střetu kvůli neplatným parametrům"
530
531 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:346
532 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
533 msgstr "Požadovaný money_cash_payment nebyl nalezen"
534
535 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
536 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
537 msgstr "Označená knihovna nemůže mít připojeny signatury"
538
539 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:945
540 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
541 msgstr "Nelze vytvořit nebo otevřít offline soubor nebo adresář."
542
543 #: 1704.TCN_EXISTS:728
544 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
545 msgstr "Záznam s požadovanou hodnotou TCN  již existuje."
546
547 #: 1.UNKNOWN:17
548 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
549 msgstr "Událost ve vyhrazeném prostoru. Použito pouze pro development"
550
551 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:517
552 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
553 msgstr "Požadovaný biblio_record_node nebyl nalezen"
554
555 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:769
556 msgid "This session has already been searched."
557 msgstr "V rámci této relace již proběhlo vyhledávání"
558
559 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:261
560 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
561 msgstr "Požadovaný actor_user_setting nebyl nalezen"
562
563 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:828
564 msgid ""
565 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
566 "password reset request session."
567 msgstr ""
568 "Uživatel se pokusil aktualizovat heslo v rámci prošlé  nebo neaktivní relace "
569 "pro požadavek na  heslo."
570
571 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
572 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
573 msgstr "Uživatel nemá přiřazenou platnou e-mailovou adresu"
574
575 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:788
576 msgid ""
577 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
578 "'name' field) that is already in use."
579 msgstr ""
580 "Pokoušíte  se vytvořit objekt v rámci jedinečného identifikátoru (jako je "
581 "např. pole \"Název\"), který je již používán."
582
583 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:645
584 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
585 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_balance nebyl nalezen"
586
587 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1012
588 msgid "The subscription still has dependent objects"
589 msgstr "Předplatné dosud obsahuje závislé objekty"
590
591 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:231
592 msgid "Requested title note does not exist"
593 msgstr "Požadovaná poznámka k názvu neexistuje"
594
595 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:466
596 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
597 msgstr "Požadovaný config_lit_form_map nebyl nalezen"
598
599 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:355
600 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
601 msgstr "Požadovaný metabib_record_descriptor nebyl nalezen"
602
603 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:1006
604 msgid "The object is not in a cancelable state."
605 msgstr "Objekt není ve stavu, aby bylo možné jej zrušit"
606
607 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:883
608 msgid "Copy is marked as missing"
609 msgstr "Exemplář byl označen jako posrtádaný"
610
611 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:183
612 msgid ""
613 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
614 "object was not found."
615 msgstr ""
616 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt výpůjčky a objekt nebyl nalezen"
617
618 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:793
619 msgid "Credit card processor not enabled"
620 msgstr "Zpracovatel kreditní karty nebyl  aktivován"
621
622 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:540
623 msgid "The requested actor_user_note was not found"
624 msgstr "Požadovaná actor_user_note nebyla nalezena"
625
626 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:862
627 msgid "Location does not allow materials to circulate"
628 msgstr "Toto umístění neumožňuje půjčování materiálů"
629
630 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:218
631 msgid "Requested asset_call_number was not found"
632 msgstr "Požadovaný asset_call_number nebyl nalezen"
633
634 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
635 msgid "The login failed"
636 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
637
638 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:287
639 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
640 msgstr "Požadovaný money_credit_card_paymen nebyl nalezen"
641
642 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:919
643 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
644 msgstr "Poskytnuté parametry charakterizují neakceptovatelnou rezervaci"
645
646 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:654
647 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
648 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_balance nebyl nalezen"
649
650 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:984
651 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
652 msgstr "Požadovaná položka nemůže být změněna, protože již byla potvrzena"
653
654 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:758
655 msgid ""
656 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
657 "no copies that belonging to the higher-level unit."
658 msgstr ""
659 "Doško k pokusu o zadání požadavku na rezervaci na vyšší úrovni exemplář, ale "
660 "jednotce s vyšší úrovní nepatří žádné exempláře."
661
662 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:484
663 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
664 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_default nebyl nalezen"
665
666 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:264
667 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
668 msgstr "Požadovaný metabib_author_field_entry nebyl nalezen"
669
670 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:529
671 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
672 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry nebyl nalezen"
673
674 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:436
675 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
676 msgstr "Požadovaný config_non_cataloged_type  nebyl nalezen"
677
678 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
679 msgid ""
680 "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
681 msgstr ""
682 "Přesun tohoto exempláře nemůže být zrušen vzhledem ke stavu exmpláře."
683
684 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:284
685 msgid "The requested config_language_map was not found"
686 msgstr "Požadovaný config_language_map nebyl nalezen"
687
688 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:615
689 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
690 msgstr "Požadovaný acq.funding_source nebyl nalezen"
691
692 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
693 msgid "The selected volume has copies attached"
694 msgstr "Zvolený signatura má připojené exempláře"
695
696 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:278
697 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
698 msgstr "Požadovaný authority_record_entry nebyl nalezen"
699
700 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
701 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
702 msgstr "Daný exemplář nemá standardní status pro půjčování"
703
704 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:454
705 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
706 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction nebyl nalezen"
707
708 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:678
709 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
710 msgstr "Požadovaný permission.usr_object_perm_map nebyl nalezen"
711
712 #: 7020.COPY_RESERVED:910
713 msgid "Item reserved for booking request"
714 msgstr "Exemplář je nutný pro rezervační pořadavavek"
715
716 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:306
717 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
718 msgstr "Požadovaný money_open_user_summary nebyl nalezen"
719
720 #: 3.NO_CHANGE:20
721 msgid "No change occurred"
722 msgstr "Nedošlo k žádné změně"
723
724 #: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:928
725 msgid "Copy is marked as lost and paid"
726 msgstr "Exemplář je označen jako ztracený a zaplacený"
727
728 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
729 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
730 msgstr "Nastal pokus o výpůjčku bez platného ověřovacího klíče výpůjček"
731
732 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:430
733 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
734 msgstr "Požadovaný money_credit_payment nebyl nalezen"
735
736 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:901
737 msgid ""
738 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
739 "specified within the event with a 'location' key"
740 msgstr ""
741 "Exemplář je nutné směrovat do umístění  exempláře. Umístění  bude uvedeno "
742 "během události lokačním klíčem."
743
744 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:505
745 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
746 msgstr "Požadovaný metabib_title_field_entry nebyl nalezen"
747
748 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:916
749 msgid "Booking reservation capture failed"
750 msgstr "Zachycení rezevovaného zdroje se nezdařilo"
751
752 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
753 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
754 msgstr "Požadovaný exemplář není zkatalogizován v databázi"
755
756 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:228
757 msgid "Requested workstation object does not exist"
758 msgstr "Požadovaná pracovní stanice neexistuje"
759
760 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:534
761 msgid "The requested money_billing was not found"
762 msgstr "Požadovaný money_billing nebyl nalezen"
763
764 #: 1716.COPY_LOCATION_NOT_EMPTY:716
765 msgid "The copy location is not empty"
766 msgstr "Toto umístění není prázdné"
767
768 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
769 msgid ""
770 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
771 "the object was not found."
772 msgstr ""
773 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt položky kontejneru a objekt nebyl "
774 "nalezen"
775
776 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:779
777 msgid "The attempt to query to the DB failed"
778 msgstr "Pokus o dotaz na DB se nezdařil"
779
780 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:303
781 msgid "The requested config_standing was not found"
782 msgstr "Požadovaný config_standing nebyl nalezen"
783
784 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:666
785 msgid ""
786 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
787 "the \"pending\" state"
788 msgstr ""
789 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože již není v "
790 "\"nevyřízeném\" stavu."
791
792 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
793 msgid "The provided password is not correct"
794 msgstr "Zadané heslo není správné"
795
796 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:398
797 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
798 msgstr "Požadovaný config_item_type_map nebyl nalezen"
799
800 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:960
801 msgid "A session with the given name already exists"
802 msgstr "Relace s uvedeným jméném již existuje"
803
804 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:601
805 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
806 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_ruleset_not_found nebyl nalezen"
807
808 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:990
809 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
810 msgstr "K požadované položce není přiřazen fond"
811
812 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:856
813 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
814 msgstr "Cílový exemplář nelze půjčovat"
815
816 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:249
817 msgid "The requested config_identification_type was not found"
818 msgstr "Požadovaný config_identification_type nebyl nalezen"
819
820 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:389
821 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
822 msgstr "Požadovaný asset_copy_location nebyl nalezen"
823
824 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:209
825 msgid ""
826 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
827 "object was not found."
828 msgstr ""
829 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt kontejneru  a objekt nebyl nalezen"
830
831 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:366
832 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
833 msgstr "Požadovaný asset_call_number_note nebyl nalezen"
834
835 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:802
836 msgid ""
837 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
838 "credit service API method."
839 msgstr ""
840 "Nebyl specifikován zpracovatel kreditních karet ani v nastavení organizační "
841 "jednotky ani ve volání  kreditní služby prostřednictvím API metody."
842
843 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:241
844 msgid "Requested address was not found"
845 msgstr "Požadovaná adresa nebyla nalezena"
846
847 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:853
848 msgid ""
849 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
850 msgstr "Dotyčný čtenář si již vypůjčil maximální povolený počet exemplářů"
851
852 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:478
853 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
854 msgstr "Požadovaný config_rules_recurring_fine nebyl nalezen"
855
856 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
857 msgid "The Z search did not succeed"
858 msgstr "Z39.50 hledání se nepodařilo"
859
860 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:258
861 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
862 msgstr "Poždaovaný actor_usr_note nebyl nalezen"
863
864 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:511
865 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
866 msgstr "Požadovaný permission_grp_perm_map nebyl nalezen"
867
868 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:825
869 msgid ""
870 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
871 msgstr ""
872 "Čtenář má aktivováno příliš mnoho relací s požadavky na přenastavení hesla."
873
874 #: 1232.ITEM_DEPOSIT_REQUIRED:162
875 msgid "Payment of an item deposit is required."
876 msgstr "Je vyžadováno složení zálohy za exemplář"
877
878 #: 1709.MAX_HOLDS:743
879 msgid "User has reached the maximum number of holds"
880 msgstr "Uživatel dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
881
882 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:734
883 msgid "An item with the same barcode exists"
884 msgstr "Existuje exemplář se stejným čárovým kódem"
885
886 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:889
887 msgid "Copy is in transit"
888 msgstr "Exemplář je v přepravě"
889
890 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
891 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
892 msgstr "Narazili jsme na exemplář ze vzdálené výpůjční knihovny (circ_lib)."
893
894 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:722
895 msgid "There is an open circulation on the requested item"
896 msgstr "Požadovaný exemplář je již vypůjčen."
897
898 #: 0.SUCCESS:14
899 msgid "Success"
900 msgstr "Akce se zdařila"
901
902 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
903 msgid "The selected bib record has volumes attached"
904 msgstr "Ke zvolenému bibliografickému záznamu jsou připojeny signatury"
905
906 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:195
907 msgid "The requested action_hold_request was not found"
908 msgstr "Požadovaný action_hold_reques nebyl nalezen"
909
910 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:972
911 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
912 msgstr "Od nahrání offline transakcí byl aktivní status změněn"
913
914 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
915 msgid "The patron has too many overdue items"
916 msgstr "Čtenář má přiliš mnoho exemplářů s prošlou výpůjční lhůtou."
917
918 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:672
919 msgid ""
920 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
921 "warning level."
922 msgstr ""
923 "Aktivováním požadované acq.purchase_order dojde ke snížení prostředků pod "
924 "úroveň, pro niž je nastaveno varování."
925
926 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:386
927 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
928 msgstr "Požadovaný action_hold_notification nebyl nalezen"
929
930 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:481
931 msgid "The requested money_check_payment was not found"
932 msgstr "Požadovaný money_check_payment nebyl nalezen"
933
934 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:520
935 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
936 msgstr "Požadovaný permission_usr_perm_map nebyl nalezen"
937
938 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:395
939 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
940 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry_copy_map nebyl nalezen"
941
942 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:409
943 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
944 msgstr "Požadovaný actor_org_unit wa nebyl nalezen"
945
946 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:877
947 msgid "The requested copy has an alert message attached"
948 msgstr "K požadovanému exempláři je připojeno upozornění"
949
950 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:865
951 msgid "Copy is reference material"
952 msgstr "Exemplář je označen jako \"příruční knihovna\""
953
954 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:299
955 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
956 msgstr "Požadovaný config_item_form_map nebyl nalezen"
957
958 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:427
959 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
960 msgstr "Požadovaný container_user_bucket nebyl nalezen"
961
962 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:502
963 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
964 msgstr "Požadovaný action_unfulfilled_hold_list nebyl nalezen"
965
966 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:311
967 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
968 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_hours_of_operation nebyl nalezen"
969
970 #: 1576.EX_NOT_FOUND:380
971 msgid "The requested ex was not found"
972 msgstr "Požadovaný ex nebyl nalezen"
973
974 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:907
975 msgid "Hold capture was delayed for this item"
976 msgstr "Zachycení rezervaci pro tento exemplář se zpozdilo"
977
978 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:976
979 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
980 msgstr "Šablona zpráv s uvedeným jménem a složka již existují"
981
982 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:192
983 msgid ""
984 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
985 "was not found."
986 msgstr ""
987 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt exempláře a objekt nebyl nalezen."
988
989 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:725
990 msgid "A workstation with that name already exists"
991 msgstr "Pracovní stanice s tímto jménem již existuje"
992
993 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
994 msgid ""
995 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
996 "changed.  Please go back and try again."
997 msgstr ""
998 "Zatímco jste se pokoušeli provést platbu, došlo ke změně  historie transakcí "
999 "tohoto účtu. Zkuste to prosím znovu."
1000
1001 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:358
1002 msgid "The requested config_copy_status was not found"
1003 msgstr "Požadovaný config_copy_status was nebyl nalezen"
1004
1005 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:275
1006 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
1007 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket_item nebyl nalezen"
1008
1009 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:421
1010 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
1011 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat was nebyl nalezen"
1012
1013 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:831
1014 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
1015 msgstr "Uživatel se pokusil o nastavení \"slabého\" hesla."
1016
1017 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:980
1018 msgid "A report with the given name and folder already exists"
1019 msgstr "Zpráva s uvedeným jménem a složka již existují"
1020
1021 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:731
1022 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
1023 msgstr ""
1024 "Sigantura  s tímto označením, názvem a vlastnickou knihovnou již existuje"
1025
1026 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:963
1027 msgid "The session name is invalid"
1028 msgstr "Název relace není platný"
1029
1030 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:925
1031 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1032 msgstr "Exemplář je označen jako dlouhodobě nevrácená vyýpůjčka"
1033
1034 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:868
1035 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
1036 msgstr "Exemplář je nutný pro splnění rezervace"
1037
1038 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:383
1039 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1040 msgstr "Požadovaný action_hold_copy_map nebyl nalezen"
1041
1042 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:595
1043 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1044 msgstr "Požadovaný permission_usr_work_ou_map nebyl nalezen"
1045
1046 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:565
1047 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1048 msgstr "Požadovaný reporter_template_folder nebyl nalezen"
1049
1050 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:796
1051 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1052 msgstr ""
1053 "Není zadán dostatek parametrů, aby mohl být použit zpracovatel kreditní karty"
1054
1055 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:922
1056 msgid ""
1057 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1058 "required to resolve the conflict."
1059 msgstr ""
1060 "Na tento exeplář je zadána jak běžná rezervace, tak rezervace zdroje v "
1061 "rezervačním modulu. Pro vyřešení tohoto rozporu je nutný zásah personálu."
1062
1063 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:583
1064 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1065 msgstr "Požadovaný vandelay_authority_queue nebyl nalezen"
1066
1067 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:817
1068 msgid ""
1069 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1070 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1071 "Evergreen.  Please seek assistance."
1072 msgstr ""
1073 "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému. Byla úspěšně zpracována transakce kreditní "
1074 "karty, ale platbu čtenáře není možné nahrát do Evergreenu.  Žádejte prosím "
1075 "asistenci."
1076
1077 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:553
1078 msgid "The requested reporter_template was not found"
1079 msgstr "Požadovaný reporter_template nebyl nalezen"
1080
1081 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:401
1082 msgid "The requested action_survey was not found"
1083 msgstr "Požadovaný action_survey nebyl nalezen"
1084
1085 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:660
1086 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1087 msgstr "Požadovaná acq.purchase_order nebyla nalezena"
1088
1089 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:526
1090 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1091 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket_item nebyl nalezen"
1092
1093 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1094 msgid "User login failed"
1095 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
1096
1097 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:684
1098 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1099 msgstr "Požadovaný acq.currency_type nebyl nalezen"
1100
1101 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:448
1102 msgid "The requested money_grocery was not found"
1103 msgstr "Požadovaný money_grocery nebyl nalezen"
1104
1105 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:966 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:969
1106 msgid "No org id was provided"
1107 msgstr "Nebylo poskytnuto ID organizace"
1108
1109 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1110 msgid "The patron has too many lost items."
1111 msgstr "Čtenář má příliš mnoho ztracených exemplářů"
1112
1113 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:942
1114 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1115 msgstr ""
1116 "V rámci této relaci existuje offline soubor pro tuto pracovní stanici"
1117
1118 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:782
1119 msgid "There was an internal server error"
1120 msgstr "Došlo k vnitřní chybě serveru"
1121
1122 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:811
1123 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1124 msgstr "Zpracovatel kreditní karty tuto transakci odmítl"
1125
1126 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:592
1127 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1128 msgstr "Požadovaný vandelay_queued_authority_record nebyl nalezen"
1129
1130 #: 1234.ITEM_DEPOSIT_PAID:168
1131 msgid "An item deposit was paid."
1132 msgstr "Byla zaplacena záloha za exemplář"
1133
1134 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:442
1135 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1136 msgstr "Požadovaný biblio_record_note nebyl nalezen"
1137
1138 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:621
1139 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1140 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit nebyl nalezen"
1141
1142 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:415
1143 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1144 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat nebyl nalezen"
1145
1146 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1147 msgid "The patron's account has expired"
1148 msgstr "Platnost registrace tohoto čtenářského účtu vypršela"
1149
1150 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:334
1151 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1152 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord nebyl nalezen"
1153
1154 #: 1707.HOLD_EXISTS:737
1155 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1156 msgstr "Uživatel má již vybraný exemplář rezervován"
1157
1158 #: 11107.AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1048
1159 msgid ""
1160 "Renewal attempt failed because the \"hold / available copies\" ratio exceeds "
1161 "the configured limit"
1162 msgstr ""
1163 "Pokus o prodloužení se nezdařil, protože poměr \"rezervace/dostupné "
1164 "exempláře\" přesáhl nastavený limit."
1165
1166 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:752
1167 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1168 msgstr "Fronta autoritních záznamů s tímto jménem již existuje"
1169
1170 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:352
1171 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1172 msgstr "Požadovaný money_forgive_payment nebyl nalezen"
1173
1174 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1175 msgid "The saved item has been edited by another user"
1176 msgstr "Uložený exemplář byl upraven jiným uživatelem"
1177
1178 #: 7028.PATRON_CIRC_MISMATCH:931
1179 msgid "Potentially notified patron does not own the circulation."
1180 msgstr "Je možné, že čtenář, který byl upozorňován, nemá tuto výpůjčku."
1181
1182 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:612
1183 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1184 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_attr nebyl nalezen"
1185
1186 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:761
1187 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1188 msgstr "Pokus o pozastavení rezervace  poté, co již došlo k jejímu zachycení"
1189
1190 #: 1237.HOLD_ITEM_CHECKED_OUT:177
1191 msgid ""
1192 "The item you have attempted to place on hold is already checked out to the "
1193 "requestor."
1194 msgstr ""
1195 "Exemplář, kterýž jste se pokusili rezevovat, má již žadatel vypůjčen."
1196
1197 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:493
1198 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1199 msgstr "Požadovaný action_survey_answer nebyl nalezen"
1200
1201 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:785
1202 msgid ""
1203 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1204 "circulations and/or unpaid bills."
1205 msgstr ""
1206 "Uživatele nelze smazat, protože má vypůjčené knihovní jednotky  a/nebo "
1207 "nezaplacené poplatky."
1208
1209 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:657
1210 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1211 msgstr "Požadovaná položka akvizice (acq.lineitem) nebyla nalezena."
1212
1213 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:618
1214 msgid "The requested acq.provider was not found"
1215 msgstr "Požadovaný acq.provider nebyl nalezen"
1216
1217 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:451
1218 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1219 msgstr "Požadovaný config_bib_source nebyl nalezen"
1220
1221 #: 1717.COPY_LOCATION_NOT_FOUND:719
1222 msgid "The copy location does not exist"
1223 msgstr "Toto umístění neexistuje"
1224
1225 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
1226 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1227 msgstr "Požadovaná vandelay_queued_bib_record nebyl nalezen"
1228
1229 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1230 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1231 msgstr "Požadovaný bib záznam je již označen jako smazaný"
1232
1233 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:609
1234 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1235 msgstr "requested acq.picklist nebyl nalezen"
1236
1237 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:904
1238 msgid "The requested item is already marked as lost"
1239 msgstr "Požadovaný exemplář je již označen jako ztracený"
1240
1241 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:577
1242 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1243 msgstr "Požadovaný config_circ_modifier nebyl nalezen"
1244
1245 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:713
1246 msgid "The copy location object already exists"
1247 msgstr "Objekt umístění exempláře již existuje"
1248
1249 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:255
1250 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1251 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
1252
1253 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:651
1254 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1255 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_allocation_total nebyl nalezen"
1256
1257 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1258 msgid "The patron's card is not active"
1259 msgstr "Čtenářský průkaz není aktivní"
1260
1261 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:705
1262 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1263 msgstr "Požadovaný permission_grp_penalty_threshold nebyl nalezen"
1264
1265 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:886
1266 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1267 msgstr "Dotyčný čtenář již dosáhl maximální povolené výše pokut"
1268
1269 #: 1233.ITEM_RENTAL_FEE_REQUIRED:165
1270 msgid "Payment of an item rental fee is required."
1271 msgstr "Je požadována platba za pronájem této jednotky"
1272
1273 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:374
1274 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1275 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket_item nebyl nalezen"
1276
1277 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:993
1278 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1279 msgstr "Detail položky neobsahuje owning_lib"
1280
1281 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1020
1282 msgid ""
1283 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1284 "distribution does not have a copy template."
1285 msgstr ""
1286 "Pro příslušný exemplář nemůže být vytvořena jednotka, protože připojená "
1287 "distribuce neobsahuje šablonu exemplářů."
1288
1289 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:223
1290 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1291 msgstr "Požadovaný action_hold_transit_copy nebyl nalezen"
1292
1293 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:433
1294 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1295 msgstr "Požadovaný authority_full_rec nebyl nalezen"
1296
1297 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:349
1298 msgid "The requested actor_profile was not found"
1299 msgstr "Požadovaný actor_profile was nebyl nalezen"
1300
1301 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:392
1302 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1303 msgstr "Požadovaný metabib_virtual_record nebyl nalezen"
1304
1305 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:571
1306 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1307 msgstr "Požadovaný actor_usr_org_unit_opt_in nebyl nalezen"
1308
1309 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:369
1310 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1311 msgstr "Požadovaný authority_record_note nebyl nalezen"
1312
1313 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:627
1314 msgid "The requested acq.fund was not found"
1315 msgstr "Požadovaný acq.fund nebyl nalezen"
1316
1317 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:996
1318 msgid "The lineitem has no price"
1319 msgstr "U položky není uvedena cena"
1320
1321 #: 11106.TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1044
1322 msgid ""
1323 "Renewal attempt failed because the \"hold / total copies\" ratio exceeds the "
1324 "configured limit"
1325 msgstr ""
1326 "Pokus o prodloužení se nezdařil, protože poměr \"rezervace/exempláře "
1327 "celkem\" přesáhl nastavený limit."
1328
1329 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:496
1330 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1331 msgstr "Požadovaný action_non_cataloged_circulation nebyl nalezen"
1332
1333 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1033
1334 msgid ""
1335 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1336 "standards for fields 853-855."
1337 msgstr ""
1338 "Nastavené schéma seriálu neodpovídá standardům MFHD pro pole 853-855."
1339
1340 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:463
1341 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1342 msgstr "Požadovaný money_user_summary nebyl nalezen"
1343
1344 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1345 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
1346
1347 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1348 #~ msgstr "Požadovaný acq.po_lineitem nebyl nalezen"
1349
1350 #~ msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
1351 #~ msgstr "Požadovaný exemplář se nyní nachází na regále s rezervacemi"
1352
1353 #~ msgid "The selecte bill has already been voided"
1354 #~ msgstr "Označený poplatek již byl zrušen"
1355
1356 #~ msgid ""
1357 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1358 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1359 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1360 #~ msgstr ""
1361 #~ "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému: transakce kreditní kartou úspěšně proběhla, "
1362 #~ "ale Evergreen nemohl nahrát platbu čtenáře. Prosím vyhledejte pomoc."
1363
1364 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1365 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako nezvěstný"