Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-09-16 05:13+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <PetrKubiska@seznam.cz>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-17 06:11+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
19 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
20 msgstr "Poslední kopie připojená k titulu je odstranňována nebo mazána"
21
22 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:445
23 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
24 msgstr "Požadovaný money_user_circulation_summary nebyl nalezen"
25
26 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:514
27 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
28 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket nebyl nalezen"
29
30 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
31 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
32 msgstr "Tento exeplář je příliš nový, než aby na něj byla zadaná rezervace"
33
34 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
35 msgid ""
36 "The selected primary identification type and value are in use by another "
37 "patron"
38 msgstr ""
39 "Zvolený druh primárního identifikačního dokladu a zadaná hodnota jsou "
40 "používány jiným čtenářem."
41
42 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:337
43 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
44 msgstr "Požadovaný permission_perm_lis nebyl nalezen"
45
46 #: 1213.PATRON_BARRED:88
47 msgid "The patron is barred"
48 msgstr "Čtenářské transakce jsou omezeny"
49
50 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:586
51 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
52 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_test nebyl nalezen"
53
54 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:759
55 msgid ""
56 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
57 "may be able to clone it."
58 msgstr ""
59 "Nevytvořili jste relaci pro verifikaci URL, proto ji nemůžete změnit.  Možná "
60 "ji budete moci klonovat."
61
62 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:424
63 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
64 msgstr "Požadovaný metabib_series_field_entry nebyl nalezen"
65
66 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1031
67 msgid ""
68 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
69 msgstr "Na vybrané transakce není povoleno využít platbu ze zálohy čtenáře."
70
71 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:793
72 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
73 msgstr "Zpracovatel kreditiní karty, kterého jste uvedli, není povolen"
74
75 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:799
76 msgid "No default credit processor is selected"
77 msgstr "Není  vybrán předdefinovaný zpracovatel kreditu"
78
79 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:669
80 msgid ""
81 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
82 "encumber a fund."
83 msgstr ""
84 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být aktivována, protože by byl příliš "
85 "zatížen fond."
86
87 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:598
88 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
89 msgstr "Požadovaný vandelay.import_item nebyl nalezen"
90
91 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:568
92 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
93 msgstr "Požadovaný reporter_schedule nebyl nalezen"
94
95 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:624
96 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
97 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_dedit  nebyl nalezen"
98
99 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:574
100 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
101 msgstr "Požadovaný action_open_circ_count_by_circ_mod nebyl nalezen"
102
103 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:418
104 msgid "The requested actor_card was not found"
105 msgstr "Požadovaný actor_card was nebyl nalezen"
106
107 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:475
108 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
109 msgstr "Požadovaný metabib_subject_field_entry nebyl nalezen"
110
111 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:743
112 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
113 msgstr "Fronta bibliografických záznamů se tímto názvem již existuje"
114
115 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
116 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
117 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
118 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
119 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:699
120 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
121 msgstr "Požadovaný acq_lineitem_attr nebyl nalezen"
122
123 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
124 msgid ""
125 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
126 msgstr "Při transakci byl vrácen větší přeplatek než činil záporný zůstatek."
127
128 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:201
129 msgid ""
130 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
131 "object was not found."
132 msgstr ""
133 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt přepravy a objekt nebyl nalezen."
134
135 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:272
136 msgid "The requested action_survey_response was not found"
137 msgstr "Požadovaný action_survey_response nebyl nalezen"
138
139 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:320
140 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
141 msgstr "Požadovaný money_open_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
142
143 #: 7000.ROUTE_ITEM:836
144 msgid ""
145 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
146 "will be specified by an 'org' key within the event object"
147 msgstr ""
148 "Exemlář má být směrován do jiné knihovny. Cíl umístění bude určeno klíčem "
149 "\"org\" během objektu události."
150
151 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:317
152 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
153 msgstr "Požadovaný config_rules_circ_duration nebyl nalezen"
154
155 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:472
156 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
157 msgstr "Požadovaný action_open_circulation nebyl nalezen"
158
159 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:331
160 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
161 msgstr "Požadovaný metabib_full_rec nebyl nalezen"
162
163 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:238
164 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
165 msgstr "Nebylo nalezeno TCN, které by nekolidovalo s existujícím záznamem"
166
167 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:889
168 msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
169 msgstr "Požadovaný exemplář se nyní nachází na regále s rezervacemi"
170
171 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:770
172 msgid "The attempt to write to the DB failed"
173 msgstr "Pokus o zápis do databáze se nezdařil"
174
175 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:343
176 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
177 msgstr "Požadovaný metabib_keyword_field_entry nebyl nalezen"
178
179 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:296
180 msgid "The requested config_audience_map was not found"
181 msgstr "Požadovaný config_audience_map nebyl nalezen"
182
183 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:942 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:945
184 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:948
185 msgid "Offline server is not configured properly"
186 msgstr "Offline server není správně nastaven"
187
188 #: 1001.NO_SESSION:31
189 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
190 msgstr "Uživatelská relace již vypršela nebo neexistuje."
191
192 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:802
193 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
194 msgstr "Bylo zadáno neplatné číslo kreditní karty"
195
196 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:702
197 msgid "The requested config_billing_type was not found"
198 msgstr "Požadovaný config_billing_type nebyl nalezen"
199
200 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:636
201 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
202 msgstr "Požadovaný acq.fund_encumbrance_total nebyl nalezen"
203
204 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:246
205 msgid "The requested actor_workstation was not found"
206 msgstr "Požadovaná actor_workstation nebyla nalezena"
207
208 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
209 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
210 msgstr "Příslušný výtisk není v ideálním stavu pro vymazání"
211
212 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
213 msgid ""
214 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
215 "never fully closed properly"
216 msgstr ""
217 "Tato výpůjčka má nestandardní status nebo půjčení nebylo správně ukončeno."
218
219 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:648
220 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
221 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit_total nebyl nalezen"
222
223 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:675
224 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
225 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_detail nebyl nalezen"
226
227 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
228 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
229 msgstr "Uživatel nemá přiřazené platné telefonní číslo"
230
231 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
232 msgid ""
233 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
234 "found"
235 msgstr ""
236 "Někdo se pokusil získat uživatele ze systému a uživatel nebyl nalezen"
237
238 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:874
239 msgid "Copy is marked as lost"
240 msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
241
242 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:853
243 msgid "Copy is not available"
244 msgstr "Exemplář není k dispozici"
245
246 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:580
247 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
248 msgstr "Požadovaný vandelay_bib_queue nebyl nalezen"
249
250 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:630
251 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
252 msgstr "Požadovaný acq.fund_debit_total nebyl nalezen"
253
254 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:559
255 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
256 msgstr "Požadovaný reporter_output_folder nebyl nalezen"
257
258 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:865
259 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
260 msgstr "Bylo dosaženo maximálního možného počtu prodloužení"
261
262 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
263 msgid "This account is marked as inactive"
264 msgstr "Tento účet je označen jako neaktivní"
265
266 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:939
267 msgid "Missing params in offline upload"
268 msgstr "Chybějící parametry při nahrání offline souboru"
269
270 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:562
271 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
272 msgstr "Požadovaný reporter_report_folder nebyl nalezen"
273
274 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:293
275 msgid "The requested perm_ex was not found"
276 msgstr "Požadovaný perm_ex nebyl nalezen"
277
278 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:994
279 msgid "The object is already canceled."
280 msgstr "Tento objekt byl již zrušen"
281
282 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:314
283 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
284 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_closed_date nebyl nalezen"
285
286 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:252
287 msgid "The requested action_survey_question was not found"
288 msgstr "Požadovaný action_survey_question nebyl nalezen"
289
290 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:281
291 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
292 msgstr "Požadovaný authority_record_descriptor nebyl nalezen"
293
294 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:412
295 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
296 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket nebyl nalezen"
297
298 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
299 msgid "The requested volume is marked as deleted"
300 msgstr "Požadovaný svazek je označen jako smazaný"
301
302 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:556
303 msgid "The requested reporter_report was not found"
304 msgstr "Požadovaný reporter_report nebyl nalezen"
305
306 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:544
307 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:547
308 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:550
309 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
310 msgstr "Požadovaný money_collections_tracker nebyl nalezen"
311
312 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:604
313 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
314 msgstr "Záznam s požadovaným ARN (číslem autoritního záznamu) již existuje"
315
316 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1007
317 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
318 msgstr "Označení /schéma dosud obsahuje závislé chronologie /číslování"
319
320 #: 5000.PERM_FAILURE:816
321 msgid "Permission Denied"
322 msgstr "Povolení odepřeno"
323
324 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:886
325 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
326 msgstr ""
327 "Požadovaná operace  by měla za následek negativní zůstatek na kontě čtenáře"
328
329 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:361
330 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
331 msgstr "Požadovaný actor_user_standing_penalty nebyl nalezen"
332
333 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:930
334 msgid "An offline session for this location is currently processing"
335 msgstr "Offline relace pro tuto lokaci se právě zpracovává"
336
337 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
338 msgid "The given username already exists in the database"
339 msgstr "Toto uživatelské jméno již v databázi existuje"
340
341 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:457
342 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
343 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry nebyl nalezen"
344
345 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:740
346 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
347 msgstr "Skupinu s požadovaným jménem již uživatel vytvořil"
348
349 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:843
350 msgid ""
351 "The patron in question is not able to check out materials because their "
352 "account is in bad standing"
353 msgstr ""
354 "Dotyčný čtenář si nemůže půjčovat žádné materiály , protože s jeho účtem je "
355 "něco v nepořádku"
356
357 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:234
358 msgid "Requested billing note does not exist"
359 msgstr "Požadovaná poznámka k poplatku neexistuje"
360
361 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1015
362 msgid ""
363 "Units cannot be created for the given item because its associated "
364 "distribution does not have a call number."
365 msgstr ""
366 "Jednotka daného exempláře nemůže být vytvořena, protože distribuce, která s "
367 "ní souvisí, nemá signaturu."
368
369 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:377
370 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
371 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket nebyl nalezen"
372
373 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:907
374 msgid "Booking reservation not found"
375 msgstr "Rezervace zdroje nebyla nalezena"
376
377 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:710
378 msgid "The non-cataloged type object already exists"
379 msgstr "Objekt nekatalogizovaného typu již existuje"
380
381 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:663
382 msgid ""
383 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
384 "more than one lineitem"
385 msgstr ""
386 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože neobsahuje více "
387 "než jednu položku."
388
389 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:987
390 msgid "The lineitem has no price"
391 msgstr "U položky není uvedena cena"
392
393 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
394 msgid ""
395 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
396 "desk payments for this transaction."
397 msgstr ""
398 "Výše refundace  není povolena, protože přesahuje celkovou výši platby u "
399 "pultu pro tuto transakci"
400
401 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:508
402 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
403 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_user_map nebyl nalezen"
404
405 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:328
406 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
407 msgstr "Požadovaný asset_copy_note nebyl nalezen"
408
409 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:642
410 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
411 msgstr "Požadovaný acq.fund_combined_balance nebyl nalezen"
412
413 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:633
414 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
415 msgstr "Požadovaný acq.fund_allocation_total nebyl nalezen"
416
417 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:499
418 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
419 msgstr "Požadovaný money_open_user_circulation_summary nebyl nalezen"
420
421 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:523
422 msgid "The requested money_payment was not found"
423 msgstr "Požadovaný money_payment nebyl nalezen"
424
425 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:439
426 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
427 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_type nebyl nalezen"
428
429 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
430 msgid "The Z query is not formatted correctly"
431 msgstr "Z39.50 dotaz není ve správném formátu"
432
433 #: 1205.CARD_EXISTS:62
434 msgid "The given user barcode already exists"
435 msgstr "Daný čárový kód uživatele již existuje"
436
437 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:749
438 msgid "Responses to this survey exist"
439 msgstr "Odpověď k tomuto průzkumu existuje"
440
441 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:290
442 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
443 msgstr "Požadovaný config_metabib_field nebyl nalezen"
444
445 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:404
446 msgid "The requested actor_org_address was not found"
447 msgstr "Požadovaný actor_org_address nebyl nalezen"
448
449 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1019
450 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
451 msgstr ""
452 "Došlo k pokusu o výpůjčku během minimálního intervalu pro přesun výpůjčky"
453
454 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:186
455 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
456 msgstr "Požadovaný biblio_record_entry nebyl nalezen"
457
458 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:639
459 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
460 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_total nebyl nalazen"
461
462 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:490
463 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
464 msgstr "Požadovaný permission_grp_tree nebyl nalezen"
465
466 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:978
467 msgid "The lineitem has no attached copies"
468 msgstr "K položce nejsou připojeny exempláře"
469
470 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:267
471 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
472 msgstr "Požadovaný action_in_house_use nebyl nalezen"
473
474 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:681
475 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
476 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_provider_attr_definition nebyl nalezen"
477
478 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:734
479 msgid ""
480 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
481 msgstr "Duplikát money.collections_tracker již v databázi existuje"
482
483 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:340
484 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
485 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord_source_map nebyl nalezen"
486
487 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:868
488 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
489 msgstr "Požadovaná výpůjčka je označena jako \"údajně vrácená\""
490
491 #: 4.CACHE_MISS:24
492 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
493 msgstr "Objekt v mezipaměti nemůže být načten s danou referencí"
494
495 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:487
496 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
497 msgstr "Požadovaný config_rules_max_fine nebyl nalezen"
498
499 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:325
500 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
501 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_setting  nebyl nalezen"
502
503 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:537
504 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
505 msgstr "Požadovaný permission_usr_grp_map nebyl nalezen"
506
507 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
508 msgid ""
509 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
510 "not within the copy's circulation range"
511 msgstr ""
512 "Požadovaný exemplář nelze půjčit, protože domovská knihovna příjemce leží  "
513 "mimo rozsah nastaveného pásma pro půjčování exemplářů."
514
515 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:990
516 msgid "The lineitem has no provider"
517 msgstr "U položky není uveden dodavatel"
518
519 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:469
520 msgid "The requested money_work_payment was not found"
521 msgstr "Požadovaný money_work_payment nebyl nalezen"
522
523 #: 2000.BAD_PARAMS:767
524 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
525 msgstr "V rámci metody došlo ke střetu kvůli neplatným parametrům"
526
527 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:346
528 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
529 msgstr "Požadovaný money_cash_payment nebyl nalezen"
530
531 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
532 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
533 msgstr "Označenáknihovna nemůže mít připojeny svazky"
534
535 #: 1704.TCN_EXISTS:722
536 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
537 msgstr "Záznam s požadovanou hodnotou TCN  již existuje."
538
539 #: 1.UNKNOWN:17
540 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
541 msgstr "Událost ve vyhrazeném prostoru. Použito pouze pro development"
542
543 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:517
544 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
545 msgstr "Požadovaný biblio_record_node nebyl nalezen"
546
547 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:763
548 msgid "This session has already been searched."
549 msgstr "V rámci této relace již proběhlo vyhledávání"
550
551 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:261
552 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
553 msgstr "Požadovaný actor_user_setting nebyl nalezen"
554
555 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
556 msgid "The selecte bill has already been voided"
557 msgstr "Označený poplatek již byl zrušen"
558
559 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:822
560 msgid ""
561 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
562 "password reset request session."
563 msgstr ""
564 "Uživatel se pokusil aktualizovat heslo v rámci prošlé  nebo neaktivní relace "
565 "pro požadavek na  heslo."
566
567 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
568 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
569 msgstr "Uživatel nemá přiřazenou platnou e-mailovou adresu"
570
571 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:782
572 msgid ""
573 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
574 "'name' field) that is already in use."
575 msgstr ""
576 "Pokoušíte  se vytvořit objekt v rámci jedinečného identifikátoru (jako je "
577 "např. pole \"Název\"), který je již používán."
578
579 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:645
580 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
581 msgstr "Požadovaný acq.fund_spent_balance nebyl nalezen"
582
583 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1003
584 msgid "The subscription still has dependent objects"
585 msgstr "Předplatné dosud obsahuje závislé objekty"
586
587 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:231
588 msgid "Requested title note does not exist"
589 msgstr "Požadovaná poznámka k názvu neexistuje"
590
591 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:466
592 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
593 msgstr "Požadovaný config_lit_form_map nebyl nalezen"
594
595 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:355
596 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
597 msgstr "Požadovaný metabib_record_descriptor nebyl nalezen"
598
599 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:997
600 msgid "The object is not in a cancelable state."
601 msgstr "Objekt není ve stavu, aby bylo možné jej zrušit"
602
603 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:877
604 msgid "Copy is marked as missing"
605 msgstr "Exemplář byl označen jako posrtádaný"
606
607 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:183
608 msgid ""
609 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
610 "object was not found."
611 msgstr ""
612 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt výpůjčky a objekt nebyl nalezen"
613
614 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:787
615 msgid "Credit card processor not enabled"
616 msgstr "Zpracovatel kreditní karty nebyl  aktivován"
617
618 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:540
619 msgid "The requested actor_user_note was not found"
620 msgstr "Požadovaná actor_user_note nebyla nalezena"
621
622 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:856
623 msgid "Location does not allow materials to circulate"
624 msgstr "Toto umístění neumožňuje půjčování materiálů"
625
626 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:218
627 msgid "Requested asset_call_number was not found"
628 msgstr "Požadovaný asset_call_number nebyl nalezen"
629
630 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
631 msgid "The login failed"
632 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
633
634 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:287
635 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
636 msgstr "Požadovaný money_credit_card_paymen nebyl nalezen"
637
638 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:913
639 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
640 msgstr "Poskytnuté parametry charakterizují neakceptovatelnou rezervaci"
641
642 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:654
643 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
644 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_balance nebyl nalezen"
645
646 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:975
647 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
648 msgstr "Požadovaná položka nemůže být změněna, protože již byla potvrzena"
649
650 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:752
651 msgid ""
652 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
653 "no copies that belonging to the higher-level unit."
654 msgstr ""
655 "Doško k pokusu o zadání požadavku na rezervaci na vyšší úrovni exemplář, ale "
656 "jednotce s vyšší úrovní nepatří žádné exempláře."
657
658 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:484
659 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
660 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat_entry_default nebyl nalezen"
661
662 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:264
663 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
664 msgstr "Požadovaný metabib_author_field_entry nebyl nalezen"
665
666 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:529
667 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
668 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry nebyl nalezen"
669
670 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:436
671 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
672 msgstr "Požadovaný config_non_cataloged_type  nebyl nalezen"
673
674 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
675 msgid ""
676 "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
677 msgstr ""
678 "Přesun tohoto exempláře nemůže být zrušen vzhledem ke stavu exmpláře."
679
680 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:284
681 msgid "The requested config_language_map was not found"
682 msgstr "Požadovaný config_language_map nebyl nalezen"
683
684 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:615
685 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
686 msgstr "Požadovaný acq.funding_source nebyl nalezen"
687
688 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
689 msgid "The selected volume has copies attached"
690 msgstr "Zvolený svazek má připojené exempláře"
691
692 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:278
693 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
694 msgstr "Požadovaný authority_record_entry nebyl nalezen"
695
696 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
697 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
698 msgstr "Daný exemplář nemá standardní status pro půjčování"
699
700 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:454
701 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
702 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction nebyl nalezen"
703
704 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:678
705 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
706 msgstr "Požadovaný permission.usr_object_perm_map nebyl nalezen"
707
708 #: 7020.COPY_RESERVED:904
709 msgid "Item reserved for booking request"
710 msgstr "Exemplář je nutný pro rezervační pořadavavek"
711
712 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:306
713 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
714 msgstr "Požadovaný money_open_user_summary nebyl nalezen"
715
716 #: 3.NO_CHANGE:20
717 msgid "No change occurred"
718 msgstr "Nedošlo k žádné změně"
719
720 #: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:922
721 msgid "Copy is marked as lost and paid"
722 msgstr "Exemplář je označen jako ztracený a zaplacený"
723
724 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
725 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
726 msgstr "Nastal pokus o výpůjčku bez platného ověřovacího klíče výpůjček"
727
728 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:430
729 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
730 msgstr "Požadovaný money_credit_payment nebyl nalezen"
731
732 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:895
733 msgid ""
734 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
735 "specified within the event with a 'location' key"
736 msgstr ""
737 "Exemplář je nutné směrovat do umístění  exempláře. Umístění  bude uvedeno "
738 "během události lokačním klíčem."
739
740 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:505
741 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
742 msgstr "Požadovaný metabib_title_field_entry nebyl nalezen"
743
744 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:910
745 msgid "Booking reservation capture failed"
746 msgstr "Zachycení rezevovaného zdroje se nezdařilo"
747
748 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
749 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
750 msgstr "Požadovaný exemplář není zkatalogizován v databázi"
751
752 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:228
753 msgid "Requested workstation object does not exist"
754 msgstr "Požadovaná pracovní stanice neexistuje"
755
756 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:534
757 msgid "The requested money_billing was not found"
758 msgstr "Požadovaný money_billing nebyl nalezen"
759
760 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
761 msgid ""
762 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
763 "the object was not found."
764 msgstr ""
765 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt položky kontejneru a objekt nebyl "
766 "nalezen"
767
768 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:773
769 msgid "The attempt to query to the DB failed"
770 msgstr "Pokus o dotaz na DB se nezdařil"
771
772 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:303
773 msgid "The requested config_standing was not found"
774 msgstr "Požadovaný config_standing nebyl nalezen"
775
776 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:666
777 msgid ""
778 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
779 "the \"pending\" state"
780 msgstr ""
781 "Požadovaná acq.purchase_order nemůže být rozdělena, protože již není v "
782 "\"nevyřízeném\" stavu."
783
784 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
785 msgid "The provided password is not correct"
786 msgstr "Zadané heslo není správné"
787
788 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:398
789 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
790 msgstr "Požadovaný config_item_type_map nebyl nalezen"
791
792 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:951
793 msgid "A session with the given name already exists"
794 msgstr "Relace s uvedeným jméném již existuje"
795
796 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:601
797 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
798 msgstr "Požadovaný config_circ_matrix_ruleset_not_found nebyl nalezen"
799
800 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:981
801 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
802 msgstr "K požadované položce není přiřazen fond"
803
804 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:850
805 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
806 msgstr "Cílový exemplář nelze půjčovat"
807
808 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:249
809 msgid "The requested config_identification_type was not found"
810 msgstr "Požadovaný config_identification_type nebyl nalezen"
811
812 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:389
813 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
814 msgstr "Požadovaný asset_copy_location nebyl nalezen"
815
816 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:209
817 msgid ""
818 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
819 "object was not found."
820 msgstr ""
821 "Někdo se ze systému pokusil získat objekt kontejneru  a objekt nebyl nalezen"
822
823 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:366
824 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
825 msgstr "Požadovaný asset_call_number_note nebyl nalezen"
826
827 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:796
828 msgid ""
829 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
830 "credit service API method."
831 msgstr ""
832 "Nebyl specifikován zpracovatel kreditních karet ani v nastavení organizační "
833 "jednotky ani ve volání  kreditní služby prostřednictvím API metody."
834
835 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:241
836 msgid "Requested address was not found"
837 msgstr "Požadovaná adresa nebyla nalezena"
838
839 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:847
840 msgid ""
841 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
842 msgstr "Dotyčný čtenář si již vypůjčil maximální povolený počet exemplářů"
843
844 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:478
845 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
846 msgstr "Požadovaný config_rules_recurring_fine nebyl nalezen"
847
848 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
849 msgid "The Z search did not succeed"
850 msgstr "Z39.50 hledání se nepodařilo"
851
852 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:258
853 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
854 msgstr "Poždaovaný actor_usr_note nebyl nalezen"
855
856 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:511
857 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
858 msgstr "Požadovaný permission_grp_perm_map nebyl nalezen"
859
860 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:819
861 msgid ""
862 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
863 msgstr ""
864 "Čtenář má aktivováno příliš mnoho relací s požadavky na přenastavení hesla."
865
866 #: 1709.MAX_HOLDS:737
867 msgid "User has reached the maximum number of holds"
868 msgstr "Uživatel dosáhl maximálního povoleného počtu rezervací"
869
870 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:728
871 msgid "An item with the same barcode exists"
872 msgstr "Existuje exemplář se stejným čárovým kódem"
873
874 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:883
875 msgid "Copy is in transit"
876 msgstr "Exemplář je v přepravě"
877
878 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
879 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
880 msgstr "Narazili jsme na exemplář ze vzdálené výpůjční knihovny (circ_lib)."
881
882 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:716
883 msgid "There is an open circulation on the requested item"
884 msgstr "Požadovaný exemplář je již vypůjčen."
885
886 #: 0.SUCCESS:14
887 msgid "Success"
888 msgstr "Akce se zdařila"
889
890 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
891 msgid "The selected bib record has volumes attached"
892 msgstr "Ke zvolenému bibliografickému záznamu jsou připojeny svazky"
893
894 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:195
895 msgid "The requested action_hold_request was not found"
896 msgstr "Požadovaný action_hold_reques nebyl nalezen"
897
898 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:963
899 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
900 msgstr "Od nahrání offline transakcí byl aktivní status změněn"
901
902 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
903 msgid "The patron has too many overdue items"
904 msgstr "Čtenář má přiliš mnoho exemplářů s prošlou výpůjční lhůtou."
905
906 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:672
907 msgid ""
908 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
909 "warning level."
910 msgstr ""
911 "Aktivováním požadované acq.purchase_order dojde ke snížení prostředků pod "
912 "úroveň, pro niž je nastaveno varování."
913
914 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:386
915 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
916 msgstr "Požadovaný action_hold_notification nebyl nalezen"
917
918 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:481
919 msgid "The requested money_check_payment was not found"
920 msgstr "Požadovaný money_check_payment nebyl nalezen"
921
922 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:520
923 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
924 msgstr "Požadovaný permission_usr_perm_map nebyl nalezen"
925
926 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:395
927 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
928 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat_entry_copy_map nebyl nalezen"
929
930 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:871
931 msgid "The requested copy has an alert message attached"
932 msgstr "K požadovanému exempláři je připojeno upozornění"
933
934 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:859
935 msgid "Copy is reference material"
936 msgstr "Exemplář je označen jako \"příruční knihovna\""
937
938 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:299
939 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
940 msgstr "Požadovaný config_item_form_map nebyl nalezen"
941
942 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:427
943 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
944 msgstr "Požadovaný container_user_bucket nebyl nalezen"
945
946 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:502
947 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
948 msgstr "Požadovaný action_unfulfilled_hold_list nebyl nalezen"
949
950 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:311
951 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
952 msgstr "Požadovaný actor_org_unit_hours_of_operation nebyl nalezen"
953
954 #: 1576.EX_NOT_FOUND:380
955 msgid "The requested ex was not found"
956 msgstr "Požadovaný ex nebyl nalezen"
957
958 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:901
959 msgid "Hold capture was delayed for this item"
960 msgstr "Zachycení rezervaci pro tento exemplář se zpozdilo"
961
962 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:967
963 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
964 msgstr "Šablona zpráv s uvedeným jménem a složka již existují"
965
966 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:192
967 msgid ""
968 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
969 "was not found."
970 msgstr ""
971 "Někdo se pokusil získat ze systému objekt exempláře a objekt nebyl nalezen."
972
973 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:719
974 msgid "A workstation with that name already exists"
975 msgstr "Pracovní stanice s tímto jménem již existuje"
976
977 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
978 msgid ""
979 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
980 "changed.  Please go back and try again."
981 msgstr ""
982 "Zatímco jste se pokoušeli provést platbu, došlo ke změně  historie transakcí "
983 "tohoto účtu. Zkuste to prosím znovu."
984
985 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:358
986 msgid "The requested config_copy_status was not found"
987 msgstr "Požadovaný config_copy_status was nebyl nalezen"
988
989 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:275
990 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
991 msgstr "Požadovaný container_copy_bucket_item nebyl nalezen"
992
993 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:421
994 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
995 msgstr "Požadovaný actor_stat_cat was nebyl nalezen"
996
997 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:825
998 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
999 msgstr "Uživatel se pokusil o nastavení \"slabého\" hesla."
1000
1001 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:971
1002 msgid "A report with the given name and folder already exists"
1003 msgstr "Zpráva s uvedeným jménem a složka již existují"
1004
1005 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:725
1006 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
1007 msgstr "Svazek s touto značkou, názvem a vlastnickou knihovnou již existuje"
1008
1009 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:954
1010 msgid "The session name is invalid"
1011 msgstr "Název relace není platný"
1012
1013 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:919
1014 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1015 msgstr "Exemplář je označen jako dlouhodobě nevrácená vyýpůjčka"
1016
1017 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:862
1018 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
1019 msgstr "Exemplář je nutný pro splnění rezervace"
1020
1021 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:383
1022 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1023 msgstr "Požadovaný action_hold_copy_map nebyl nalezen"
1024
1025 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:595
1026 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1027 msgstr "Požadovaný permission_usr_work_ou_map nebyl nalezen"
1028
1029 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:565
1030 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1031 msgstr "Požadovaný reporter_template_folder nebyl nalezen"
1032
1033 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:790
1034 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1035 msgstr ""
1036 "Není zadán dostatek parametrů, aby mohl být použit zpracovatel kreditní karty"
1037
1038 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:916
1039 msgid ""
1040 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1041 "required to resolve the conflict."
1042 msgstr ""
1043 "Na tento exeplář je zadána jak běžná rezervace, tak rezervace zdroje v "
1044 "rezervačním modulu. Pro vyřešení tohoto rozporu je nutný zásah personálu."
1045
1046 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:583
1047 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1048 msgstr "Požadovaný vandelay_authority_queue nebyl nalezen"
1049
1050 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:811
1051 msgid ""
1052 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1053 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1054 "Evergreen.  Please seek assistance."
1055 msgstr ""
1056 "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému. Byla úspěšně zpracována transakce kreditní "
1057 "karty, ale platbu čtenáře není možné nahrát do Evergreenu.  Žádejte prosím "
1058 "asistenci."
1059
1060 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:553
1061 msgid "The requested reporter_template was not found"
1062 msgstr "Požadovaný reporter_template nebyl nalezen"
1063
1064 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:401
1065 msgid "The requested action_survey was not found"
1066 msgstr "Požadovaný action_survey nebyl nalezen"
1067
1068 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:660
1069 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1070 msgstr "Požadovaná acq.purchase_order nebyla nalezena"
1071
1072 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:526
1073 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1074 msgstr "Požadovaný container_biblio_record_entry_bucket_item nebyl nalezen"
1075
1076 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1077 msgid "User login failed"
1078 msgstr "Přihlášení se nezdařilo"
1079
1080 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:684
1081 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1082 msgstr "Požadovaný acq.currency_type nebyl nalezen"
1083
1084 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:448
1085 msgid "The requested money_grocery was not found"
1086 msgstr "Požadovaný money_grocery nebyl nalezen"
1087
1088 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:957 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:960
1089 msgid "No org id was provided"
1090 msgstr "Nebylo poskytnuto ID organizace"
1091
1092 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1093 msgid "The patron has too many lost items."
1094 msgstr "Čtenář má příliš mnoho ztracených exemplářů"
1095
1096 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:933
1097 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1098 msgstr ""
1099 "V rámci této relaci existuje offline soubor pro tuto pracovní stanici"
1100
1101 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:776
1102 msgid "There was an internal server error"
1103 msgstr "Došlo k vnitřní chybě serveru"
1104
1105 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:805
1106 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1107 msgstr "Zpracovatel kreditní karty tuto transakci odmítl"
1108
1109 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:592
1110 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1111 msgstr "Požadovaný vandelay_queued_authority_record nebyl nalezen"
1112
1113 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:936
1114 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
1115 msgstr "Nelze vytvořit nebo otevřít offline soubor nebo adresář."
1116
1117 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:442
1118 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1119 msgstr "Požadovaný biblio_record_note nebyl nalezen"
1120
1121 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:621
1122 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1123 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_credit nebyl nalezen"
1124
1125 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:415
1126 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1127 msgstr "Požadovaný asset_stat_cat nebyl nalezen"
1128
1129 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1130 msgid "The patron's account has expired"
1131 msgstr "Platnost registrace tohoto čtenářského účtu vypršela"
1132
1133 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:334
1134 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1135 msgstr "Požadovaný metabib_metarecord nebyl nalezen"
1136
1137 #: 1707.HOLD_EXISTS:731
1138 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1139 msgstr "Uživatel má již vybraný exemplář rezervován"
1140
1141 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:746
1142 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1143 msgstr "Fronta autoritních záznamů s tímto jménem již existuje"
1144
1145 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:352
1146 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1147 msgstr "Požadovaný money_forgive_payment nebyl nalezen"
1148
1149 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1150 msgid "The saved item has been edited by another user"
1151 msgstr "Uložený exemplář byl upraven jiným uživatelem"
1152
1153 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:612
1154 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1155 msgstr "Požadovaný acq.lineitem_attr nebyl nalezen"
1156
1157 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:755
1158 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1159 msgstr "Pokus o pozastavení rezervace  poté, co již došlo k jejímu zachycení"
1160
1161 #: 1237.HOLD_ITEM_CHECKED_OUT:177
1162 msgid ""
1163 "The item you have attempted to place on hold is already checked out to the "
1164 "requestor."
1165 msgstr ""
1166 "Exemplář, kterýž jste se pokusili rezevovat, má již žadatel vypůjčen."
1167
1168 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:493
1169 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1170 msgstr "Požadovaný action_survey_answer nebyl nalezen"
1171
1172 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:779
1173 msgid ""
1174 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1175 "circulations and/or unpaid bills."
1176 msgstr ""
1177 "Uživatele nelze smazat, protože má vypůjčené knihovní jednotky  a/nebo "
1178 "nezaplacené poplatky."
1179
1180 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:657
1181 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1182 msgstr "Požadovaná položka akvizice (acq.lineitem) nebyla nalezena."
1183
1184 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:618
1185 msgid "The requested acq.provider was not found"
1186 msgstr "Požadovaný acq.provider nebyl nalezen"
1187
1188 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:451
1189 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1190 msgstr "Požadovaný config_bib_source nebyl nalezen"
1191
1192 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
1193 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1194 msgstr "Požadovaná vandelay_queued_bib_record nebyl nalezen"
1195
1196 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1197 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1198 msgstr "Požadovaný bib záznam je již označen jako smazaný"
1199
1200 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:609
1201 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1202 msgstr "requested acq.picklist nebyl nalezen"
1203
1204 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:898
1205 msgid "The requested item is already marked as lost"
1206 msgstr "Požadovaný exemplář je již označen jako ztracený"
1207
1208 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:577
1209 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1210 msgstr "Požadovaný config_circ_modifier nebyl nalezen"
1211
1212 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:713
1213 msgid "The copy location object already exists"
1214 msgstr "Objekt umístění exempláře již existuje"
1215
1216 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:255
1217 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1218 msgstr "Požadovaný money_billable_transaction_summary nebyl nalezen"
1219
1220 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:651
1221 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1222 msgstr "Požadovaný acq.funding_source_allocation_total nebyl nalezen"
1223
1224 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1225 msgid "The patron's card is not active"
1226 msgstr "Čtenářský průkaz není aktivní"
1227
1228 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:705
1229 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1230 msgstr "Požadovaný permission_grp_penalty_threshold nebyl nalezen"
1231
1232 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:880
1233 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1234 msgstr "Dotyčný čtenář již dosáhl maximální povolené výše pokut"
1235
1236 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:409
1237 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
1238 msgstr "Požadovaný actor_org_unit wa nebyl nalezen"
1239
1240 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:374
1241 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1242 msgstr "Požadovaný container_call_number_bucket_item nebyl nalezen"
1243
1244 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:984
1245 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1246 msgstr "Detail položky neobsahuje owning_lib"
1247
1248 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1011
1249 msgid ""
1250 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1251 "distribution does not have a copy template."
1252 msgstr ""
1253 "Pro příslušný exemplář nemůže být vytvořena jednotka, protože připojená "
1254 "distribuce neobsahuje šablonu exemplářů."
1255
1256 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:223
1257 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1258 msgstr "Požadovaný action_hold_transit_copy nebyl nalezen"
1259
1260 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:433
1261 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1262 msgstr "Požadovaný authority_full_rec nebyl nalezen"
1263
1264 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:349
1265 msgid "The requested actor_profile was not found"
1266 msgstr "Požadovaný actor_profile was nebyl nalezen"
1267
1268 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:392
1269 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1270 msgstr "Požadovaný metabib_virtual_record nebyl nalezen"
1271
1272 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:571
1273 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1274 msgstr "Požadovaný actor_usr_org_unit_opt_in nebyl nalezen"
1275
1276 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:369
1277 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1278 msgstr "Požadovaný authority_record_note nebyl nalezen"
1279
1280 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:627
1281 msgid "The requested acq.fund was not found"
1282 msgstr "Požadovaný acq.fund nebyl nalezen"
1283
1284 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:460
1285 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
1286 msgstr "Požadovaný container_user_bucket_item nebyl nalezen"
1287
1288 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:496
1289 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1290 msgstr "Požadovaný action_non_cataloged_circulation nebyl nalezen"
1291
1292 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1024
1293 msgid ""
1294 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1295 "standards for fields 853-855."
1296 msgstr ""
1297 "Nastavené schéma seriálu neodpovídá standardům MFHD pro pole 853-855."
1298
1299 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:463
1300 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1301 msgstr "Požadovaný money_user_summary nebyl nalezen"
1302
1303 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1304 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
1305
1306 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1307 #~ msgstr "Požadovaný acq.po_lineitem nebyl nalezen"
1308
1309 #~ msgid ""
1310 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1311 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1312 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1313 #~ msgstr ""
1314 #~ "Došlo k *ZÁVAŽNÉMU* problému: transakce kreditní kartou úspěšně proběhla, "
1315 #~ "ale Evergreen nemohl nahrát platbu čtenáře. Prosím vyhledejte pomoc."
1316
1317 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1318 #~ msgstr "Exemplář byl označen jako nezvěstný"