Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2010 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2010
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2019-09-09 16:56-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-09-06 11:57+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-09-11 05:49+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 19044)\n"
19
20 #: field.aou.settings.label:6757
21 msgid "Settings"
22 msgstr "Կարգավորումներ"
23
24 #: field.acqpca.contact.label:8989
25 msgid "Contact"
26 msgstr "Կապ"
27
28 #: field.atevdef.hook.label:1432 field.atul.hook.label:1571
29 msgid "Hook"
30 msgstr "Կեռ"
31
32 #: field.mrd.item_form.label:4303
33 msgid "Form"
34 msgstr "Ձեւ"
35
36 #: class.clfm.label:7295 field.rccc.lit_form.label:12098
37 msgid "Literary Form"
38 msgstr "Գեղարվեստական ձեւը"
39
40 #: field.act.location.label:7706 field.acqdfe.location.label:10492
41 msgid "Location"
42 msgstr "Տեղադրությունը"
43
44 #: class.cvrfm.label:1789 field.chmw.marc_vr_format.label:1820
45 #: field.ccmw.marc_vr_format.label:1851 field.chmm.marc_vr_format.label:1908
46 #: field.ccmm.marc_vr_format.label:1960
47 msgid "Videorecording Format"
48 msgstr "Տեսագրման ձեւաչափը"
49
50 #: field.acn.copies.label:3097 field.acpl.copies.label:5325
51 msgid "Copies"
52 msgstr "Պատճեններ"
53
54 #: field.amtr.success.label:159
55 msgid "Success"
56 msgstr "Հաջողվեց"
57
58 #: class.stgu.label:10713
59 msgid "User Stage"
60 msgstr "Օգտվողի հրապարակ"
61
62 #: class.xex.label:11251
63 msgid "Exists Expression"
64 msgstr "Գոյություն ունեցող արտահայտություն"
65
66 #: field.bre.source.label:3224
67 msgid "Record Source"
68 msgstr "Գրառման աղբյուր"
69
70 #: field.ccat.at_circ.label:7585
71 msgid "Allow At Copy Circ Lib"
72 msgstr ""
73
74 #: class.rxpt.label:10416
75 msgid "Transaction Paid Totals"
76 msgstr "Տրանզակցիայի վճարման գումարներ"
77
78 #: field.ccat.in_renew.label:7584
79 msgid "During Renewal"
80 msgstr ""
81
82 #: field.aua.post_code.label:4420 field.aal.post_code.label:4456
83 #: field.acqpca.post_code.label:8985 field.stgma.post_code.label:10761
84 #: field.stgba.post_code.label:10777
85 msgid "Postal Code"
86 msgstr "Փոստային հասցե"
87
88 #: field.uvuv.res_code.label:11693
89 msgid "Result Code"
90 msgstr "Արդյունքի կոդ"
91
92 #: field.acqmapinv.picklist.label:12663
93 msgid "Picklist ID"
94 msgstr "Վերցնելու ցուցակի ID"
95
96 #: class.acqlih.label:9769
97 msgid "Line Item History"
98 msgstr "Գծային նյութի պատմություն"
99
100 #: field.au.ident_value2.label:3658
101 msgid "Secondary Identification"
102 msgstr "Երկրորդային ճանաչում"
103
104 #: field.sdist.record_entry.label:5571
105 msgid "Legacy Record Entry"
106 msgstr "Գործող գրառման մուտք"
107
108 #: field.acqfst.amount.label:9283 field.acqafst.amount.label:9337
109 msgid "Total Spent Amount"
110 msgstr "Ընդհանուր ծախսած գումար"
111
112 #: field.auri.use_restriction.label:3142
113 msgid "Use Information"
114 msgstr "Օգտվողի տեղեկատվություն"
115
116 #: class.cmrtm.label:11774
117 msgid "MARC21 Record Type Map"
118 msgstr "MARC21 գրառման տեսակի քարտեզ"
119
120 #: field.mp.credit_card_payment.label:8042
121 #: field.mbp.credit_card_payment.label:8124
122 msgid "Credit Card Payment Detail"
123 msgstr "Կրեդիտ քարտի վճարման մանրամասն"
124
125 #: field.cracct.host.label:1203 field.czs.host.label:1228
126 #: field.acqedi.host.label:10037 field.uvu.host.label:11604
127 msgid "Host"
128 msgstr "Հյուրընկալող"
129
130 #: field.rccbs.patron_city.label:12188
131 msgid "User City"
132 msgstr "Օգտվողի քաղաք"
133
134 #: field.sunit.sort_key.label:5780
135 msgid "Sort Key"
136 msgstr "Տեսակավորման բանալի"
137
138 #: class.cmsa.label:2863
139 msgid "Metabib Search Alias"
140 msgstr "Metabib փնտրման կեղծանուն"
141
142 #: field.circ.billing_total.label:4661 field.aacs.billing_total.label:4756
143 #: field.combcirc.billing_total.label:4831
144 #: field.acirc.billing_total.label:4919 field.bresv.billing_total.label:5136
145 #: field.mg.billing_total.label:7156 field.mbt.billing_total.label:7203
146 #: field.rodcirc.billing_total.label:12413
147 msgid "Billing Totals"
148 msgstr "Հաշիվների գումար"
149
150 #: field.ahf.joiner.label:2787
151 msgid "Joiner string"
152 msgstr "Joiner string"
153
154 #: field.qsq.where_clause.label:10963
155 msgid "WHERE Clause"
156 msgstr "WHERE պայման"
157
158 #: field.brt.transferable.label:4991
159 msgid "Transferable"
160 msgstr "Փոխարկելի"
161
162 #: class.aoa.label:6207
163 msgid "Org Address"
164 msgstr "Կազմ հասցե"
165
166 #: field.auri.id.label:3139
167 msgid "URI ID"
168 msgstr "URI ID"
169
170 #: field.acsaf.heading_field.label:2574
171 msgid "Heading Field"
172 msgstr "խորագրի դաշտ։"
173
174 #: field.au.claims_returned_count.label:3642
175 msgid "Claims-returned Count"
176 msgstr "Նշված վերադրաձերի հաշվիչ"
177
178 #: class.acqfsrcct.label:9364
179 msgid "Total Credit to Funding Source"
180 msgstr "Ընդհանուր կրեդիտ ֆինանսավորման աղբյուրին"
181
182 #: field.cc.copy_location_filter.label:12998
183 msgid "Shelving Locations"
184 msgstr ""
185
186 #: class.acqlipad.label:9963
187 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
188 msgstr "Տողային նյութի մատակարարի բնութագրիչների սահմանում"
189
190 #: field.bra.required.label:5052
191 msgid "Is Required"
192 msgstr "Պահանջվում է"
193
194 #: field.bresv.booking_interval.label:5146
195 msgid "Booking Interval"
196 msgstr "Պատվերի տիրույթ"
197
198 #: field.cmfinm.params.label:908 field.crainm.params.label:1155
199 msgid "Parameters (JSON Array)"
200 msgstr "Պարամետրեր (JSON մասսիվ)"
201
202 #: field.vii.ref.label:379 field.viiad.ref.label:431
203 #: field.rocit.ref.label:12462
204 msgid "Reference"
205 msgstr "Տեղեկատու"
206
207 #: field.acpt.tag_type.label:12807
208 msgid "Copy Tag Type"
209 msgstr "Պատճենի ցուցիչի տեսակ"
210
211 #: field.acqfsb.amount.label:9397
212 msgid "Balance after Spent"
213 msgstr "Հետո ծախսածի բալանս"
214
215 #: class.atenv.label:1397
216 msgid "Trigger Event Environment Entry"
217 msgstr "Եռակապ իրադարձության միջավայրի մուտք"
218
219 #: field.acqftr.id.label:9016
220 msgid "Fund Transfer ID"
221 msgstr "Բյուջեի փոխանցման ID"
222
223 #: field.cct.automatic.label:12966
224 msgid "Automatically Managed?"
225 msgstr ""
226
227 #: field.uvus.id.label:11556
228 msgid "URL Selector ID"
229 msgstr "URL-ի ընրման ID"
230
231 #: field.ahr.bib_rec.label:6327 field.ahopl.bib_rec.label:6478
232 #: field.alhr.bib_rec.label:6563 field.combahr.bib_rec.label:6648
233 #: field.aahr.bib_rec.label:6707
234 msgid "Bib Record link"
235 msgstr "Մատեն գրառման կապ"
236
237 #: field.ahn.method.label:5289
238 msgid "Notification Method"
239 msgstr "Զգուշացման մեթոդ"
240
241 #: field.csp.id.label:4327
242 msgid "Penalty ID"
243 msgstr ""
244
245 #: field.asc.sip_field.label:6890 field.actsc.sip_field.label:6949
246 msgid "SIP Field"
247 msgstr "SIP դաշտ"
248
249 #: class.abaafm.label:2680
250 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
251 msgstr "Հեղինակավորի դիտման առանցքի դաշտի քարտեզ"
252
253 #: field.vii.parts_data.label:391 field.viiad.parts_data.label:444
254 msgid "Parts Data"
255 msgstr "Մասերի տվյալներ"
256
257 #: class.mrs.label:1085
258 msgid "Record Sort Values"
259 msgstr "Գրառման տեսակավորման արժեքներ"
260
261 #: field.rccc.call_number.label:12104
262 msgid "Call Number Link"
263 msgstr "Դասիչի կապ"
264
265 #: field.circ.checkin_lib.label:4627 field.aacs.checkin_lib.label:4722
266 #: field.combcirc.checkin_lib.label:4796 field.acirc.checkin_lib.label:4885
267 #: field.rodcirc.checkin_lib.label:12385
268 msgid "Check In Library"
269 msgstr "Ընդունող գրադարան"
270
271 #: field.at.short_code.label:2640
272 msgid "Short Code"
273 msgstr "Կարճ կոդ"
274
275 #: class.citm.label:6039
276 msgid "Item Type Map"
277 msgstr "Նյութի տեսակի քարտեզ"
278
279 #: field.uvuv.attempt.label:11690
280 msgid "Attempt"
281 msgstr "Փորձ"
282
283 #: field.ccmw.id.label:1838
284 msgid "Circ Weights ID"
285 msgstr "Տացքի քաշերի ID"
286
287 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:12160
288 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
289 msgstr "Վճարման վայրի հակիրճ (քաղաքականություն) անվանում"
290
291 #: class.aous.label:3877
292 msgid "Organizational Unit Setting"
293 msgstr "Կազմակերպչական միավորի կարգաբերումներ"
294
295 #: field.bre.merged_to.label:3249
296 msgid "Merged To"
297 msgstr ""
298
299 #: field.ahopl.usr_alias_or_first_given_name.label:6497
300 msgid "User Alias or First Given Name"
301 msgstr "Օգտվողի ծածկանուն կամ առաջին տրված անուն"
302
303 #: field.atul.event_def.label:1575
304 msgid "Event Definition ID"
305 msgstr "Իրադարձության սահմանման ID"
306
307 #: field.ssr.deleted.label:6173 field.rocit.deleted.label:12464
308 msgid "Deleted"
309 msgstr "Ջնջված"
310
311 #: field.cfg.members.label:12750
312 msgid "Group Members"
313 msgstr "Խմբի անդամներ"
314
315 #: field.mcrp.payment_ts.label:7025 field.mwp.payment_ts.label:7318
316 #: field.mgp.payment_ts.label:7343 field.mckp.payment_ts.label:7438
317 msgid "Payment Timestamp"
318 msgstr "Վճարման ժամանակի կնիք"
319
320 #: field.cct.id.label:12964
321 msgid "Carousel Type ID"
322 msgstr ""
323
324 #: field.ccat.invert_location.label:7587
325 msgid "Invert allowed locations"
326 msgstr ""
327
328 #: field.aou.attr_vals.label:6769
329 msgid "Attribute Values"
330 msgstr "Բաղադրիչի արժեքներ"
331
332 #: field.vii.record.label:364
333 msgid "Import Record"
334 msgstr "Ներմուծիր գրառում"
335
336 #: field.bra.valid_values.label:5053
337 msgid "Valid Values"
338 msgstr "Թույլատրելի արժեքներ"
339
340 #: field.sstr.items.label:5651 field.siss.items.label:5720
341 msgid "Items"
342 msgstr "Նյութեր"
343
344 #: field.ac.active.label:6908
345 msgid "IsActive?"
346 msgstr "Ակտի՞վ է"
347
348 #: field.au.other_phone.label:3663
349 msgid "Other Phone"
350 msgstr "Այլ հեռախոս"
351
352 #: field.actsced.id.label:7241
353 msgid "Default Entry ID"
354 msgstr "Լռակյաց մուտքի ID"
355
356 #: class.acqfdeb.label:9147
357 msgid "Debit From Fund"
358 msgstr "Դեբիտ բյուջեից"
359
360 #: field.rxpt.total.label:10421
361 msgid "Total Paid Amount"
362 msgstr "Ընդհանուր վճարված գումար"
363
364 #: field.au.family_name.label:3651 field.stgu.family_name.label:10724
365 msgid "Last Name"
366 msgstr "Ազգանուն"
367
368 #: field.uvu.page.label:11608
369 msgid "Page"
370 msgstr "Էջ"
371
372 #: class.mous.label:3170
373 msgid "Open User Summary"
374 msgstr "Բաց օգտվողի համառոտագրությունը"
375
376 #: field.au.stat_cat_entries.label:3632
377 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:5788
378 #: field.acp.stat_cat_entries.label:7500
379 msgid "Statistical Category Entries"
380 msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքեր"
381
382 #: field.vmp.owner.label:196 field.vibtg.owner.label:343
383 #: field.viiad.owner.label:420 field.vbq.owner.label:462
384 #: field.vaq.owner.label:604 field.cmrcfld.owner.label:953
385 #: field.cmrcsubfld.owner.label:980 field.cracct.owner.label:1208
386 #: field.are.owner.label:2713 field.bre.owner.label:3227
387 #: field.chdd.owner.label:3550 field.aal.owner.label:4446
388 #: field.auss.owner.label:4477 field.acqpro.owner.label:8728
389 #: field.acqfs.owner.label:9078 field.acqpl.owner.label:9517
390 #: field.acqpo.owner.label:9565 field.acqpoh.owner.label:9613
391 #: field.acqedi.owner.label:10042 field.afs.owner.label:10835
392 #: field.cbc.org_unit.label:12677 field.cctt.owner.label:12790
393 #: field.acpt.owner.label:12812 field.cpt.owner.label:12938
394 #: field.cc.owner.label:12989
395 msgid "Owner"
396 msgstr "Տնօրինող"
397
398 #: field.bresv.current_resource.label:5152
399 msgid "Current Resource"
400 msgstr "Ընթացիկ պաշար"
401
402 #: class.acqfcb.label:9297
403 msgid "Fund Combined Balance"
404 msgstr "Կոմբինացված բյուջեի հաշվեկշիռ"
405
406 #: field.ahr.holdable_formats.label:6309
407 #: field.ahopl.holdable_formats.label:6460
408 #: field.alhr.holdable_formats.label:6547
409 #: field.combahr.holdable_formats.label:6631
410 #: field.aahr.holdable_formats.label:6690
411 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
412 msgstr "Պահման ձևաչափեր (M-դասի պահումների համար)"
413
414 #: class.acqie.label:8833 field.acqfdeb.invoice_entry.label:9157
415 msgid "Invoice Entry"
416 msgstr "Հաշվի մուտք"
417
418 #: field.vibtf.grp.label:221 field.pgpt.grp.label:4348
419 #: field.acplgm.lgroup.label:5373
420 msgid "Group"
421 msgstr "Խումբ"
422
423 #: field.au.ident_type2.label:3656
424 msgid "Secondary Identification Type"
425 msgstr "Երկրորդային ճանաչման տեսակ"
426
427 #: field.actscsf.name.label:6927 field.ascsf.name.label:8252
428 msgid "Field Name"
429 msgstr "Դաշտի անուն"
430
431 #: field.auoi.staff.label:855
432 msgid "Staff Member"
433 msgstr "Աշխատակազմի անդամ"
434
435 #: field.rsr.uniform_title.label:10352
436 msgid "Uniform Title (normalized)"
437 msgstr "Համընդհանուր վերնագիր (նորմալացված)"
438
439 #: field.sasum.generated_coverage.label:5898
440 #: field.sbsum.generated_coverage.label:5923
441 #: field.sssum.generated_coverage.label:5950
442 #: field.sisum.generated_coverage.label:5977
443 msgid "Generated Coverage"
444 msgstr "Գեներացված ծածկույթ"
445
446 #: class.mdp.label:8176
447 msgid "Payments: Desk"
448 msgstr "Վճարումներ. ընդունարան"
449
450 #: field.erccpo.visible_count.label:10454
451 msgid "Total visible copies"
452 msgstr "Ընդհանուր տեսանելի օրինակներ։"
453
454 #: field.qrc.column_type.label:11125
455 msgid "Column Type"
456 msgstr "Սյունակի տեսակ"
457
458 #: field.ahopl.usr_second_given_name.label:6493
459 msgid "User Second Given Name"
460 msgstr "Օգտվողի երկրորդ տրված անուն"
461
462 #: field.aou.shortname.label:6749
463 msgid "Short (Policy) Name"
464 msgstr "Հակիրճ (կառավարչական) անուն"
465
466 #: field.acn.deleted.label:3100 field.au.deleted.label:3685
467 #: field.sre.deleted.label:5440 field.sunit.deleted.label:5760
468 #: field.acp.deleted.label:7471
469 msgid "Is Deleted"
470 msgstr "Ջնջված է"
471
472 #: field.mg.xact_finish.label:7151
473 msgid "Transaction Finish Timestamp"
474 msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի ժամանակային դրոշմ"
475
476 #: field.cmc.c_weight.label:2892
477 msgid "C Weight"
478 msgstr "C քաշ"
479
480 #: class.actsced.label:7239
481 msgid "User Stat Cat Default Entry"
482 msgstr "Օգտվողի վիճակագրական քարտագրման լռակյաց մուտք"
483
484 #: field.acqscl.item.label:10640
485 msgid "Serial Item"
486 msgstr "Պարբերական նյութ"
487
488 #: class.mallb.label:8417
489 msgid "All Billing Line Items"
490 msgstr ""
491
492 #: field.aufh.circ_lib.label:7889
493 msgid "Non-fulfilling Library"
494 msgstr "Չիրականացնող գրադարան"
495
496 #: field.acqlia.id.label:9858
497 msgid "Attribute Value ID"
498 msgstr "Բնութագրիչի արժեքի ID"
499
500 #: class.ahcm.label:5273
501 msgid "Hold Copy Map"
502 msgstr "Օրինակի պահման քարտեզ"
503
504 #: class.arn.label:4519
505 msgid "Authority Record Note"
506 msgstr "Հեղինակավոր գրառման նշում"
507
508 #: class.rocit.label:12435
509 msgid "Classic Item List"
510 msgstr "Դասական նյութի ցուցակ"
511
512 #: field.aba.sorter.label:2660
513 msgid "Sorter Attribute"
514 msgstr "Տեսակավորիչի բաղադրիչ"
515
516 #: field.ccls.depth.label:2028
517 msgid "Min Depth"
518 msgstr "նվազագույն խորություն"
519
520 #: field.acqpon.value.label:9650
521 msgid "Vote Value"
522 msgstr "Քվեարկիր արժեքը"
523
524 #: field.vii.definition.label:365
525 msgid "Attribute Definition"
526 msgstr "Բաղադրիչի սահմանում"
527
528 #: class.acqcl.label:10608
529 msgid "Claim"
530 msgstr "Պահանջագիր"
531
532 #: class.cbt.label:8513 field.rmocbbol.billing_type.label:12488
533 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:12513
534 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:12541
535 msgid "Billing Type"
536 msgstr "Հաշվի տեսակ"
537
538 #: field.atul.add_time.label:1576
539 msgid "Event Add Time"
540 msgstr "Իրադարձության ավելացման ժամ"
541
542 #: class.rrf.label:10209
543 msgid "Report Folder"
544 msgstr "Հաշվետվության թղթապանակ"
545
546 #: field.jub.lineitem_notes.label:9736
547 msgid "Line Item Notes"
548 msgstr "Հավասարեցված նյութի նշումներ"
549
550 #: field.ahtc.hold.label:8323
551 msgid "Hold requiring Transit"
552 msgstr "Պահումը պահանջւմ է տրանզիտ"
553
554 #: field.aout.name.label:7098
555 msgid "Type Name"
556 msgstr "Տեսակի անուն"
557
558 #: field.rhcrpbapd.copy_count_at_or_below.label:11970
559 msgid "Holdable Copy Count at Pickup Library and its Descendants"
560 msgstr "Ստացման գրադարանում պահվող պատճենի հաշվիչ և դրա սերունդները"
561
562 #: field.mb.billing_ts.label:8360 field.mab.billing_ts.label:8394
563 #: field.mallb.billing_ts.label:8426
564 msgid "Legacy Billing Timestamp"
565 msgstr ""
566
567 #: field.ahr.cancel_time.label:6323 field.ahopl.cancel_time.label:6474
568 #: field.alhr.cancel_time.label:6559 field.combahr.cancel_time.label:6647
569 #: field.aahr.cancel_time.label:6706
570 msgid "Hold Cancel Date/Time"
571 msgstr "Պահման չեղարկման ամսաթիվ/ժամ"
572
573 #: class.acsaf.label:2557
574 msgid "Authority Control Set Authority Field"
575 msgstr "Հեղինակավորի վերահսկման բազմության Հեղինակավորի դաշտ"
576
577 #: class.acqcle.label:10620
578 msgid "Claim Event"
579 msgstr "Պահանջագրի իրադարձություն"
580
581 #: class.xcol.label:11236
582 msgid "Column Expression"
583 msgstr "Սյունակի արտահայտություն"
584
585 #: field.crad.format.label:1009 field.cza.format.label:1258
586 #: field.cvrfm.value.label:1792 field.cmf.format.label:2918
587 msgid "Format"
588 msgstr "Ձևաչափ"
589
590 #: field.cra.context_org.label:13050
591 msgid "Context Org"
592 msgstr ""
593
594 #: class.aiit.label:1647
595 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
596 msgstr "Ոչ մատենագիտական հաշվի տեսակ"
597
598 #: field.au.usrname.label:3673
599 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
600 msgstr "ՀՕԱՔ/Աշխատակազմի հաճախորդի օգտվողի անուն"
601
602 #: field.vii.circ_lib.label:371 field.viiad.circ_lib.label:424
603 #: field.aacct.circ_lib.label:4702 field.aacs.circ_lib.label:4725
604 #: field.combcirc.circ_lib.label:4799 field.acirc.circ_lib.label:4888
605 #: field.sunit.circ_lib.label:5753 field.acp.circ_lib.label:7464
606 #: field.ancc.circ_lib.label:7856 field.aufhl.circ_lib.label:10895
607 #: field.aufhil.circ_lib.label:10917 field.aufhol.circ_lib.label:10947
608 #: field.rodcirc.circ_lib.label:12388 field.rmocbbcol.circ_lib.label:12511
609 #: field.rmobbcol.circ_lib.label:12525
610 msgid "Circulating Library"
611 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
612
613 #: field.afs.scheduled_time.label:10839
614 msgid "Scheduled Time"
615 msgstr "Պլանավորված ժամանակ"
616
617 #: field.vmsp.heading.label:750
618 msgid "Authority Heading"
619 msgstr "Հեղինակավորի առաջնորդող"
620
621 #: field.ahr.acq_request.label:6340 field.ahopl.acq_request.label:6490
622 #: field.alhr.acq_request.label:6576
623 msgid "Acquisition Request"
624 msgstr ""
625
626 #: field.auri.call_number_maps.label:3144
627 msgid "Call Number Maps"
628 msgstr "Դասիչիքարտեզ"
629
630 #: class.acnn.label:4489
631 msgid "Call Number Note"
632 msgstr "Դասիչի նշում"
633
634 #: field.qdt.is_numeric.label:10994
635 msgid "Is Numeric"
636 msgstr "Թվային է"
637
638 #: class.cmfpm.label:11415
639 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
640 msgstr "MARC21 սևեռված դաշտի քարտեզ"
641
642 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1969 field.circ.max_fine_rule.label:4639
643 #: field.aacs.max_fine_rule.label:4734 field.combcirc.max_fine_rule.label:4808
644 #: field.acirc.max_fine_rule.label:4897 class.crmf.label:7762
645 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:12397
646 msgid "Max Fine Rule"
647 msgstr "Մաքսիմում տուգանքի օրենք"
648
649 #: field.cfgm.max_depth.label:12770
650 msgid "Max Depth"
651 msgstr "Մաքս խորություն"
652
653 #: field.cuat.ewhat.label:3742
654 msgid "Event Type"
655 msgstr "Իրադարձության տեսակ"
656
657 #: class.aurst.label:8674
658 msgid "Acquisition Patron Request Status Type"
659 msgstr ""
660
661 #: class.chmm.label:1892
662 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
663 msgstr "Պահման մատրիցայի համընկնման կետ"
664
665 #: field.bre.subject_field_entries.label:3233
666 msgid "Indexed Subject Field Entries"
667 msgstr "Ինդեքսավորված առարկայական դաշտի մուտքեր"
668
669 #: class.acpl.label:5315
670 msgid "Copy/Shelving Location"
671 msgstr "Օրինակ/դարակի վրա գտնվելու տեղ"
672
673 #: field.acqofscred.sort_date.label:9137
674 msgid "Sort Date"
675 msgstr "Տեսակավորման ամսաթիվ"
676
677 #: field.asvr.response_group_id.label:2475
678 msgid "Response Group ID"
679 msgstr "Արձագանքի խմբի ID"
680
681 #: field.mcrp.id.label:7023
682 msgid "Pyament ID"
683 msgstr "Վճարման ID"
684
685 #: field.alci.inventory_workstation.label:7559
686 msgid "Latest Inventory Workstation"
687 msgstr ""
688
689 #: class.aus.label:2365
690 msgid "User Setting"
691 msgstr "Օգտվողի կարգաբերումներ"
692
693 #: class.actscecm.label:7925
694 msgid "User Statistical Category Entry"
695 msgstr "Օգտագործիր վիճակագրական դասի մուտքը"
696
697 #: field.aoa.san.label:6220 field.acqpro.san.label:8733
698 msgid "SAN"
699 msgstr "SAN"
700
701 #: field.rp.require_horizon.label:277
702 msgid "Require Horizon"
703 msgstr "Պահանջում է Հորիզոն"
704
705 #: class.ccls.label:2022
706 msgid "Circulation Limit Set"
707 msgstr "Տացքի սահմանափակման կարգաբերում"
708
709 #: class.asc.label:6883
710 msgid "Asset Statistical Category"
711 msgstr "Արժեքավոր վիճակագրական դաս"
712
713 #: field.ahopl.usr_alias.label:6500
714 msgid "User Alias"
715 msgstr "Օգտվողի ահազանգեր"
716
717 #: class.jub.label:9713 field.acqlin.lineitem.label:9839
718 msgid "Line Item"
719 msgstr "Տողի նյութ"
720
721 #: field.cracct.path.label:1207 field.acqedi.path.label:10041
722 #: field.uvu.path.label:11607
723 msgid "Path"
724 msgstr "Ուղի"
725
726 #: field.vii.pub_note.label:386 field.viiad.pub_note.label:438
727 msgid "Public Note"
728 msgstr "Հանրային նշում"
729
730 #: field.acplg.top.label:5354
731 msgid "Display Above Orgs"
732 msgstr "Արտածիր Orgs-ից վեր"
733
734 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:12165
735 msgid "User Home Library Name"
736 msgstr "Օգտվողի տնային գրադարանի անուն"
737
738 #: field.au.credit_forward_balance.label:3645
739 msgid "User Credit Balance"
740 msgstr "Օգտվողի կրեդիտի բալանս"
741
742 #: field.acqclet.id.label:10589
743 msgid "Claim Event Type ID"
744 msgstr "Պահանջագրի իրադարձության տեսակի ID"
745
746 #: field.scap.enum_5.label:5479
747 msgid "Enum 5"
748 msgstr "Enum 5"
749
750 #: class.mcrp.label:7018
751 msgid "House Credit Payment"
752 msgstr "Կրեդիտ տնային վճարում"
753
754 #: field.czifm.id.label:1279 field.cmcts.id.label:12036
755 #: field.cmfts.id.label:12061
756 msgid "Map ID"
757 msgstr "Քարտեզավորի ID"
758
759 #: field.ahr.eligible_copies.label:6328 field.ahopl.eligible_copies.label:6479
760 #: field.alhr.eligible_copies.label:6564
761 msgid "Eligible Copies"
762 msgstr "Իրավասու պատճեններ"
763
764 #: class.afsg.label:10804 field.afs.fieldset_group.label:10845
765 msgid "Fieldset Group"
766 msgstr "Fieldset խումբ։"
767
768 #: field.ccmlsm.limit_set.label:2049 field.cclscmm.limit_set.label:2076
769 #: field.cclsacpl.limit_set.label:2101 field.cclsgm.limit_set.label:2127
770 msgid "Limit Set"
771 msgstr "Սահմանափակման կարգաբերում"
772
773 #: class.bmp.label:3320 field.acp.parts.label:7501
774 msgid "Monograph Parts"
775 msgstr "Մենագրության ուղիներ"
776
777 #: field.brav.valid_value.label:5077
778 msgid "Valid Value"
779 msgstr "Հավաստի արժեք"
780
781 #: field.rhrr.target.label:10396
782 msgid "Hold Target"
783 msgstr "Պահման թիրախ"
784
785 #: field.asvr.effective_date.label:2472
786 msgid "Effective Answer Date/Time"
787 msgstr "Արդյունավետ պատասխանի ամսաթիվ/ժամ"
788
789 #: field.ahr.capture_time.label:6301 field.ahopl.capture_time.label:6452
790 #: field.alhr.capture_time.label:6539 field.combahr.capture_time.label:6623
791 #: field.aahr.capture_time.label:6682
792 msgid "Capture Date/Time"
793 msgstr "Որսալու ամսաթիվ/ժամ"
794
795 #: field.acqpl.id.label:9516
796 msgid "Selection List ID"
797 msgstr "Ընտրացուցակի ID"
798
799 #: class.pupm.label:8005
800 msgid "User Permission Map"
801 msgstr "Օգտվողի թույլատրությունների քարտեզ"
802
803 #: class.auricnm.label:3152
804 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
805 msgstr "Էլեկտրոնային հասանելիության URI դասիչների քարտեզին"
806
807 #: field.acqfap.percent.label:9494
808 msgid "Percent"
809 msgstr "Տոկոս"
810
811 #: field.ccvm.search_label.label:1180
812 msgid "Search Label"
813 msgstr "Փնտրման պիտակ"
814
815 #: field.sunit.loan_duration.label:5770 field.acp.loan_duration.label:7482
816 #: field.act.loan_duration.label:7707
817 msgid "Loan Duration"
818 msgstr "Տրման տևողություն"
819
820 #: field.vbq.queue_type.label:465 field.vaq.queue_type.label:607
821 #: field.mrd.item_type.label:4305 field.aua.address_type.label:4415
822 #: field.scap.type.label:5469 field.mb.btype.label:8368
823 #: field.mab.btype.label:8402 field.mallb.btype.label:8434
824 #: field.acqpca.address_type.label:8980 field.acqlia.attr_type.label:9860
825 #: field.qbv.type.label:11043 field.bmpc.ptype.label:11402
826 msgid "Type"
827 msgstr "Տեսակ"
828
829 #: class.acplg.label:5347
830 msgid "Copy/Shelving Location Group"
831 msgstr "Պատճենի/Դարականիշի տեղաբաշխման խումբ"
832
833 #: field.cracct.username.label:1204 field.acqedi.username.label:10038
834 msgid "Username"
835 msgstr "Օգտվողի անուն"
836
837 #: field.rccc.stat_cat_1.label:12113
838 msgid "Legacy CAT1 Link"
839 msgstr "թույլատրելի CAT1 կապ"
840
841 #: class.ccnbn.label:6873
842 msgid "Call Number Bucket Note"
843 msgstr "Փնջի նշումի կանչի համար"
844
845 #: field.acqfsum.allocated_total.label:9439
846 msgid "Total Allocated"
847 msgstr "Ընդամենը հատկացված է"
848
849 #: field.cmcts.index_lang.label:12041 field.cmfts.index_lang.label:12066
850 msgid "Index Language"
851 msgstr "Լեզվի ինդեքս"
852
853 #: field.cbho.rtime.label:2981
854 msgid "Hold Request Time"
855 msgstr "Պահման հարցման ժամանակ"
856
857 #: field.ahn.hold.label:5287 field.aufh.hold.label:7892
858 msgid "Hold"
859 msgstr "Պահում"
860
861 #: field.atev.id.label:1478 field.atul.id.label:1574
862 msgid "Event ID"
863 msgstr "Միջոցառման ID"
864
865 #: field.mcrp.xact.label:7026 field.mb.xact.label:8367
866 #: field.mab.xact.label:8401 field.mallb.xact.label:8433
867 msgid "Transaction"
868 msgstr "Տրանզակցիա"
869
870 #: field.acqafsb.amount.label:9347
871 msgid "Total Spent Balance"
872 msgstr "Ընդհանուր ծախսած հաշվեկշիռ"
873
874 #: class.ccbi.label:2502
875 msgid "Copy Bucket Item"
876 msgstr "Պատճենիր փնջի նյութը"
877
878 #: field.acqedim.id.label:10135
879 msgid "EDI Message ID"
880 msgstr "ՏԷՀ հաղորդման ID"
881
882 #: field.acqpo.order_date.label:9573 field.acqpoh.order_date.label:9621
883 msgid "Order Date"
884 msgstr "Պատվերի ամսաթիվ"
885
886 #: field.sunit.fine_level.label:5768 field.acp.fine_level.label:7479
887 #: field.act.fine_level.label:7708
888 msgid "Fine Level"
889 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
890
891 #: field.cbho.pprox.label:2973
892 msgid "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
893 msgstr "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
894
895 #: field.sdist.streams.label:5583
896 msgid "Streams"
897 msgstr "Հոսքեր"
898
899 #: field.pgt.application_perm.label:7787
900 msgid "Required Permission"
901 msgstr "Պահանջվող իրավասություն"
902
903 #: field.ahf.thesaurus_xpath.label:2785
904 msgid "Thesaurus XPath"
905 msgstr "Thesaurus XPath"
906
907 #: field.sunit.mint_condition.label:5777 field.ahr.mint_condition.label:6335
908 #: field.ahopl.mint_condition.label:6486 field.alhr.mint_condition.label:6571
909 #: field.combahr.mint_condition.label:6655
910 #: field.aahr.mint_condition.label:6714 field.acp.mint_condition.label:7489
911 msgid "Is Mint Condition"
912 msgstr "Is Mint Condition"
913
914 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:12118
915 msgid "Dewey Block - Hundreds"
916 msgstr "Դյուի խումբ - Հարյուրյակներ"
917
918 #: field.ahopl.usr_alias_or_display_name.label:6499
919 msgid "User Alias or Display Name"
920 msgstr "Օգտվողի ահազանգեր կամ արտածման անուն"
921
922 #: field.chmw.marc_form.label:1818 field.ccmw.marc_form.label:1849
923 #: field.chmm.marc_form.label:1906 field.ccmm.marc_form.label:1958
924 #: field.rccc.item_form.label:12099
925 msgid "MARC Form"
926 msgstr "MARC ձևաչափ"
927
928 #: field.cmfinm.pos.label:909 field.crainm.pos.label:1156
929 msgid "Order of Application"
930 msgstr "Դիմումի պատվեր"
931
932 #: field.ssr.visible.label:6172
933 msgid "Visible"
934 msgstr "Տեսանելի"
935
936 #: field.atev.error_output.label:1489
937 msgid "Error Output"
938 msgstr "Ելքի սխալ"
939
940 #: field.circ.id.label:4637 field.aacct.id.label:4704 field.aacs.id.label:4732
941 #: field.combcirc.id.label:4806 field.acirc.id.label:4895
942 #: field.rodcirc.id.label:12395
943 msgid "Circ ID"
944 msgstr "Տացքի ID"
945
946 #: field.cwa.active.label:1872 field.chmm.active.label:1895
947 #: field.ccmm.active.label:1949 field.scap.active.label:5473
948 #: field.cmcts.active.label:12039 field.cmfts.active.label:12064
949 msgid "Active?"
950 msgstr "Ակտի՞վ"
951
952 #: class.ascecm.label:6021
953 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
954 msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքի պատճենի քարտեզ"
955
956 #: field.aws.toolbars.label:1612
957 msgid "Toolbars"
958 msgstr "Գործիքաշարներ"
959
960 #: field.atev.add_time.label:1481
961 msgid "Add Time"
962 msgstr "Ավելացրու ժամ"
963
964 #: field.auch.due_date.label:4971 field.rocit.due_date.label:12468
965 msgid "Due Date"
966 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
967
968 #: field.cmc.buoyant.label:2887
969 msgid "Buoyant?"
970 msgstr "Լողացո՞ղ"
971
972 #: field.asvq.responses.label:2170 field.asv.responses.label:6181
973 msgid "Responses"
974 msgstr "Արձագանքներ"
975
976 #: field.atul.perm_lib.label:1589
977 msgid "Permission Context"
978 msgstr "Թույլատվության բովանդակություն"
979
980 #: class.cfgm.label:12764
981 msgid "Floating Group Members"
982 msgstr "Լողացող խմբի անդամներ"
983
984 #: field.acpl.circulate.label:5317
985 msgid "Can Circulate?"
986 msgstr "Կարո՞ղ է սպասարկել"
987
988 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:5784
989 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:7493
990 msgid "Stat-Cat entry maps"
991 msgstr "Stat-Cat մուտքի քարտեզներ"
992
993 #: field.rb.popularity_parameter.label:316
994 msgid "Popularity Parameter"
995 msgstr "Հանրահայտության պարամետրեր"
996
997 #: class.bravm.label:5185 field.bravm.id.label:5187
998 msgid "Reservation Attribute Value Map"
999 msgstr "Նախնական պահման բաղադրիչի արժեքի քարտեզ"
1000
1001 #: field.atcol.module.label:1343 field.atval.module.label:1351
1002 #: field.atreact.module.label:1367 field.atclean.module.label:1383
1003 msgid "Module Name"
1004 msgstr "Մոդուլի անուն"
1005
1006 #: field.acqpo.amount_estimated.label:9582
1007 msgid "Amount Estimated"
1008 msgstr "Գնահատված մեծություն"
1009
1010 #: class.ccnbin.label:5227
1011 msgid "Call Number Bucket Item Note"
1012 msgstr "Դասիչ. Փնջի նյութի նշում"
1013
1014 #: field.acplg.location_maps.label:5355
1015 msgid "Copy Location Mappings"
1016 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման քարտեզավորումներ"
1017
1018 #: field.vqbr.create_time.label:506 field.vqar.create_time.label:627
1019 #: field.vst.create_time.label:823 field.acqfdeb.create_time.label:9156
1020 #: field.acqfa.create_time.label:9463 field.acqfap.create_time.label:9497
1021 #: field.acqpoh.create_time.label:9617 field.acqlih.create_time.label:9782
1022 #: field.acqdfa.create_time.label:10526 field.uvs.create_time.label:11495
1023 #: field.cfdfs.create_time.label:11755 field.cc.create_time.label:12994
1024 msgid "Create Time"
1025 msgstr "Ստեղծման ժամ"
1026
1027 #: class.coustl.label:12699
1028 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
1029 msgstr "Կազմակերպչական միավորի կարգաբերման տեսակի լոգ"
1030
1031 #: class.rrbs.label:243 class.rb.label:291
1032 msgid "Statistical Popularity Badge"
1033 msgstr "Հանրահայտության վիճակագրական նշանակություն"
1034
1035 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:4835
1036 #: field.acirc.usr_birth_year.label:4923
1037 #: field.combahr.usr_birth_year.label:6642
1038 #: field.aahr.usr_birth_year.label:6701
1039 msgid "Patron Birth Year"
1040 msgstr "Ընթերցողի ծննդյան ամսաթիվ"
1041
1042 #: field.atc.hold_transit_copy.label:2447 class.ahtc.label:8318
1043 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:12320
1044 msgid "Hold Transit"
1045 msgstr "Պահիր տրանզիտը"
1046
1047 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:175
1048 msgid "Last Stop Fines Time"
1049 msgstr "Վերջին կանգի տուգանքի ժամ"
1050
1051 #: field.aur.need_before.label:8562 field.aurs.need_before.label:8636
1052 msgid "Need Before Date/Time"
1053 msgstr "Պահանջվում է մինչ ամսաթիվ/ժամ"
1054
1055 #: class.afscv.label:10864
1056 msgid "Fieldset Column Value"
1057 msgstr "Դաշտի բազմության սյունակի արժեք"
1058
1059 #: field.aoupa.prox_adjustment.label:6134
1060 msgid "Proximity Adjustment"
1061 msgstr "Մոտարկման ճշգրտում"
1062
1063 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1632
1064 msgid "SIP2 Media Type"
1065 msgstr "SIP2 մեդիա տեսակ"
1066
1067 #: field.vqbrad.code.label:542 field.vqarad.code.label:659
1068 #: field.cmrcfmt.code.label:928 field.ccvm.code.label:1176
1069 #: field.cza.code.label:1257 field.ccm.code.label:1629
1070 #: field.aiit.code.label:1649 field.acqim.code.label:1667
1071 #: field.ccpbt.code.label:1683 field.ccnbt.code.label:1699
1072 #: field.cbrebt.code.label:1759 field.cubt.code.label:1775
1073 #: field.cvrfm.code.label:1791 field.aba.code.label:2658
1074 #: field.acqpro.code.label:8730 field.acqipm.code.label:8782
1075 #: field.acqfs.code.label:9080 field.acqf.code.label:9189
1076 #: field.acqfsum.code.label:9431 field.acqliat.code.label:9819
1077 #: field.acqliad.code.label:9908 field.acqlimad.code.label:9923
1078 #: field.acqligad.code.label:9943 field.acqliuad.code.label:9953
1079 #: field.acqlipad.code.label:9966 field.acqlilad.code.label:10026
1080 #: field.acqclt.code.label:10571 field.acqclet.code.label:10591
1081 #: field.cmrtm.code.label:11776 field.cctt.code.label:12788
1082 msgid "Code"
1083 msgstr "Կոդ"
1084
1085 #: class.cubi.label:7252
1086 msgid "User Bucket Item"
1087 msgstr "Օգտվողի փնջի նյութ"
1088
1089 #: field.circ.due_date.label:4633 field.aacs.due_date.label:4728
1090 #: field.combcirc.due_date.label:4802 field.acirc.due_date.label:4891
1091 #: field.rodcirc.due_date.label:12391
1092 msgid "Due Date/Time"
1093 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ/ժամ"
1094
1095 #: class.acqafsb.label:9344
1096 msgid "All Fund Spent Balance"
1097 msgstr "Ողջ ծախսած բյուջեի հաշվեկշիռ"
1098
1099 #: class.acqafst.label:9334
1100 msgid "All Fund Spent Total"
1101 msgstr "Ողջ ծախսած բյուջեի գումար"
1102
1103 #: field.aur.holdable_formats.label:8556
1104 #: field.aurs.holdable_formats.label:8630
1105 msgid "Holdable Formats"
1106 msgstr "Պահվող ձևաչափեր"
1107
1108 #: field.atevparam.id.label:1503
1109 msgid "Parameter ID"
1110 msgstr "Պարամետրի ID"
1111
1112 #: field.acqpo.id.label:9564 field.acqpoh.id.label:9612
1113 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:12659
1114 msgid "Purchase Order ID"
1115 msgstr "Գնման պատվերի ID"
1116
1117 #: field.sunit.age_protect.label:5748 field.acp.age_protect.label:7459
1118 msgid "Age Hold Protection"
1119 msgstr "տարիքի պահման պաշտպանություն"
1120
1121 #: field.vii.error_detail.label:367 field.vqbr.error_detail.label:513
1122 #: field.vqar.error_detail.label:633
1123 msgid "Import Error Detail"
1124 msgstr "Ներմուծման սխալի մանրամասներ"
1125
1126 #: class.sunit.label:5745 field.sitem.unit.label:5826
1127 msgid "Unit"
1128 msgstr "Միավոր"
1129
1130 #: class.cst.label:3163 class.csp.label:4325
1131 #: field.ausp.standing_penalty.label:4393
1132 msgid "Standing Penalty"
1133 msgstr "Մշտական տուգանք"
1134
1135 #: class.rhcrpbapd.label:11931
1136 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library (and Descendants) "
1137 msgstr ""
1138 "Պահում/պատճեն գործակիցը ըստ Բիբ-ի և ստացման գրադարանի (և սերունդների) "
1139
1140 #: field.circ.checkin_staff.label:4628 field.aacs.checkin_staff.label:4723
1141 #: field.combcirc.checkin_staff.label:4797
1142 #: field.acirc.checkin_staff.label:4886
1143 #: field.rodcirc.checkin_staff.label:12386
1144 msgid "Check In Staff"
1145 msgstr "Ընդունող աշխատակազմ"
1146
1147 #: field.mdp.cash_drawer.label:8185
1148 msgid "Cash Drawer"
1149 msgstr "Կանխիկի մեքենա"
1150
1151 #: field.acnc.field.label:3049
1152 msgid "Call number fields"
1153 msgstr "Դասիչի դաշտեր"
1154
1155 #: field.acqf.spent_total.label:9202
1156 msgid "Spent Total"
1157 msgstr "Ընդամենը ծախսված"
1158
1159 #: field.mwde.subject_topic.label:4095
1160 msgid "Topic Subject"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: field.ahf.type_xpath.label:2784
1164 msgid "Related/Variant Type XPath"
1165 msgstr "Կապակցված/տարբերակի տեսակի XPath։"
1166
1167 #: class.cza.label:1251 field.czifm.z3950_attr.label:1283
1168 msgid "Z39.50 Attribute"
1169 msgstr "Z39.50 բաղադրիչ"
1170
1171 #: field.acqedi.use_attrs.label:10049
1172 msgid "Use EDI Attributes"
1173 msgstr "Use EDI Attributes"
1174
1175 #: field.mbtslv.billing_location.label:2239
1176 #: field.mg.billing_location.label:7147
1177 msgid "Billing Location"
1178 msgstr "Հաշիվ ներկայացնողի տեղաբաշխւմ"
1179
1180 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:2050
1181 msgid "Fallthrough"
1182 msgstr "Գահավիժել"
1183
1184 #: class.srlu.label:5675
1185 msgid "Routing List User"
1186 msgstr "Շրջանառու ցուցակի օգտվող"
1187
1188 #: field.mrd.pub_status.label:4307
1189 msgid "Pub Status"
1190 msgstr "Pub Status"
1191
1192 #: field.rb.importance_interval.label:305
1193 msgid "Importance Interval"
1194 msgstr "Կարևորության միջակայք"
1195
1196 #: class.aeasm.label:10110
1197 msgid "EDI Attribute Set Map"
1198 msgstr "EDI բաղկացուցիչի կարգաբերման քարտեզ։"
1199
1200 #: field.aufhmxl.max.label:10929
1201 msgid "Max Loop"
1202 msgstr "Մաքս խոշորացում"
1203
1204 #: field.ahf.label.label:2780
1205 msgid "Heading Field Label"
1206 msgstr "Խորագրի դաշտի պիտակ։"
1207
1208 #: field.atev.async_output.label:1490
1209 msgid "Asynchronous Output"
1210 msgstr "Ասինխրոն ելք"
1211
1212 #: class.ccnbt.label:1697
1213 msgid "Call Number Bucket Type"
1214 msgstr "Դասիչի փնջի տեսակ"
1215
1216 #: field.mckp.cash_drawer.label:7434
1217 msgid "Workstation link"
1218 msgstr "Աշխատանքային կայանի կապ"
1219
1220 #: field.combcirc.usr_post_code.label:4818
1221 #: field.acirc.usr_post_code.label:4907 field.combahr.usr_post_code.label:6639
1222 #: field.aahr.usr_post_code.label:6698
1223 msgid "Patron ZIP"
1224 msgstr "Ընթերցողի ZIP"
1225
1226 #: class.pgtde.label:7804
1227 msgid "Permission Group Tree Display Entry"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: field.circ.billable_transaction.label:4659
1231 #: field.aacs.billable_transaction.label:4753
1232 #: field.combcirc.billable_transaction.label:4828
1233 #: field.acirc.billable_transaction.label:4917
1234 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:12411
1235 msgid "Base Transaction"
1236 msgstr "Բազային տրանզակցիա"
1237
1238 #: class.acqlin.label:9836
1239 msgid "Line Item Note"
1240 msgstr "Գծային նյութի նշում"
1241
1242 #: field.cnct.in_house.label:7074
1243 msgid "In House?"
1244 msgstr "Ներքին օգտագործմա՞ն"
1245
1246 #: class.aacs.label:4720
1247 msgid "Combined Aged and Active circulations"
1248 msgstr "Համակցված տարիքներ և ակտիվ տացքեր։"
1249
1250 #: field.au.card.label:3641
1251 msgid "Current Library Card"
1252 msgstr "Ընթացիկ գրադարանի քարտ"
1253
1254 #: field.acpn.creator.label:3892
1255 msgid "Note Creator"
1256 msgstr "Նշման ստեղծող"
1257
1258 #: field.cct.filter_by_age.label:12967
1259 msgid "Filter By Age?"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:12271
1263 #: field.acqlisumi.estimated_amount.label:12292
1264 msgid "Estimated Amount"
1265 msgstr "Գնահատված մեծություն"
1266
1267 #: field.ath.passive.label:1328
1268 msgid "Passive"
1269 msgstr "Պասիվ"
1270
1271 #: class.cctt.label:12786
1272 msgid "Copy Tag Types"
1273 msgstr "Պատճենի ցուցիչի տեսակներ։"
1274
1275 #: field.acp.last_circ.label:7498 field.rlc.last_circ.label:12010
1276 msgid "Last Circulation Date"
1277 msgstr "Վերջին Տացքի ամսաթիվ"
1278
1279 #: field.brt.resources.label:4993 field.aou.resources.label:6767
1280 msgid "Resources"
1281 msgstr "Պաշարներ"
1282
1283 #: class.ash.label:2762
1284 msgid "Authority Simple Heading"
1285 msgstr "Հեղինակավորի պարզ մուտք"
1286
1287 #: field.bre.compressed_display_entries.label:3246
1288 msgid "Compressed Display Entries"
1289 msgstr "Արտածման սեղմված մուտքեր։"
1290
1291 #: field.sstr.routing_label.label:5650
1292 msgid "Routing Label"
1293 msgstr "Շրջանառու պիտակ"
1294
1295 #: class.acpm.label:3340
1296 msgid "Copy Monograph Part Map"
1297 msgstr "Մենագրության մասի քարտեզի պատճեն"
1298
1299 #: field.circ.target_copy.label:4648 field.aacs.target_copy.label:4743
1300 #: field.combcirc.target_copy.label:4817 field.acirc.target_copy.label:4906
1301 #: field.auch.target_copy.label:4969 field.rodcirc.target_copy.label:12405
1302 msgid "Circulating Item"
1303 msgstr "Սպասարկվող նյութ"
1304
1305 #: class.cubt.label:1773
1306 msgid "User Bucket Type"
1307 msgstr "Օգտվողի փնջի տեսակ"
1308
1309 #: field.atul.template_output.label:1584
1310 msgid "Event Template Output"
1311 msgstr "Իրադարձության ձևանմուշի ելք"
1312
1313 #: field.ccmw.is_renewal.label:1840 field.ccmm.is_renewal.label:1948
1314 msgid "Renewal?"
1315 msgstr "Թարմացու՞մ"
1316
1317 #: field.acs.id.label:2537
1318 msgid "Control Set ID"
1319 msgstr "Վերահսկման բազմության ID"
1320
1321 #: field.act.age_protect.label:7709
1322 msgid "Age Protect"
1323 msgstr "Տարիքային պաշտպանություն"
1324
1325 #: class.acas.label:7603
1326 msgid "Copy Alert Suppression"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: field.acqf.debits.label:9197
1330 msgid "Debits"
1331 msgstr "Դեբիտներ"
1332
1333 #: class.ccbin.label:2524
1334 msgid "Copy Bucket Item Note"
1335 msgstr "Արտագրի փնջի նյութի նշումը"
1336
1337 #: field.ahopl.usr_family_name.label:6494
1338 msgid "User Family Name"
1339 msgstr "Օգտվողի ազգանուն"
1340
1341 #: field.atc.prev_dest.label:2443
1342 msgid "Prev Destination"
1343 msgstr "Նախորդ գտնվելու վայր"
1344
1345 #: class.acnc.label:3044
1346 msgid "Call number classification scheme"
1347 msgstr "Դասիչի դասակարգման սխեմա"
1348
1349 #: field.au.ident_type.label:3655 field.stgu.ident_type.label:10721
1350 msgid "Primary Identification Type"
1351 msgstr "Նախնական ճանաչման տեսակ"
1352
1353 #: field.sre.creator.label:5439 field.ssubn.creator.label:5541
1354 #: field.sdistn.creator.label:5617 field.siss.creator.label:5709
1355 #: field.sitem.creator.label:5820 field.sin.creator.label:5865
1356 #: field.aca.create_staff.label:7630 field.aaca.create_staff.label:7666
1357 #: field.act.creator.label:7699 field.acqpron.creator.label:8767
1358 #: field.acqpl.creator.label:9524 field.acqpo.creator.label:9571
1359 #: field.acqpoh.creator.label:9614 field.acqpon.creator.label:9646
1360 #: field.jub.creator.label:9727 field.acqlih.creator.label:9775
1361 #: field.acqlin.creator.label:9840 field.acqdfa.creator.label:10525
1362 #: field.acqcle.creator.label:10626 field.acqscle.creator.label:10654
1363 #: field.afsg.creator.label:10814 field.uvs.creator.label:11493
1364 #: field.cfdfs.creator.label:11753 field.rocit.creator.label:12459
1365 msgid "Creator"
1366 msgstr "Ստեղծող"
1367
1368 #: field.acp.holds_count.label:7506
1369 msgid "Has Holds"
1370 msgstr "ունի պահումներ"
1371
1372 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:11913
1373 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1374 msgstr "Ակտիվ պահումներ վերցնելու գրադարանում"
1375
1376 #: field.ahopl.usr_suffix.label:6496
1377 msgid "User Suffix"
1378 msgstr "Օգտվողի վերջածանց"
1379
1380 #: field.ahr.behind_desk.label:6339 field.ahopl.behind_desk.label:6505
1381 #: field.alhr.behind_desk.label:6575 field.combahr.behind_desk.label:6658
1382 msgid "Behind Desk"
1383 msgstr "Դարակի հետևում"
1384
1385 #: field.rsr.series_statement.label:10357
1386 msgid "Series Statement (normalized)"
1387 msgstr "Պարբերականի վիճակ (նորմալացված)"
1388
1389 #: class.rccbs.label:12156
1390 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1391 msgstr "Դասական բաց տրանզակցիայի համառոտագրություն"
1392
1393 #: field.artc.prev_hop.label:8290 field.ahtc.prev_hop.label:8326
1394 msgid "Previous Stop"
1395 msgstr "Նախորդ կանգ"
1396
1397 #: field.rrbs.badge.label:251
1398 msgid "Badge"
1399 msgstr "Խորհրդանիշ"
1400
1401 #: field.aoa.address_type.label:6209 field.acqpa.address_type.label:8915
1402 msgid "Address Type"
1403 msgstr "Հասցեի տեսակ"
1404
1405 #: class.aecc.label:3359
1406 msgid "Emergency Closing Circulation Entry"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: field.ahr.cut_in_line.label:6334 field.ahopl.cut_in_line.label:6485
1410 #: field.alhr.cut_in_line.label:6570 field.combahr.cut_in_line.label:6654
1411 #: field.aahr.cut_in_line.label:6713
1412 msgid "Top of Queue"
1413 msgstr "Հարցման սկիզբ"
1414
1415 #: field.czs.auth.label:1233
1416 msgid "Auth"
1417 msgstr "Auth"
1418
1419 #: field.auact.event_time.label:3763
1420 msgid "Event Time"
1421 msgstr "Իրադարձության ժամ"
1422
1423 #: field.acn.editor.label:3102 field.bre.editor.label:3218
1424 #: field.sunit.editor.label:5767 field.acp.editor.label:7478
1425 msgid "Last Editing User"
1426 msgstr "Վերջին խմբագրող օգտվող"
1427
1428 #: field.acqafet.amount.label:9327
1429 msgid "Total Encumbered Amount"
1430 msgstr "Ընդհանուր կուտակված գումար"
1431
1432 #: field.aouctn.tree.label:6826
1433 msgid "Tree"
1434 msgstr "Ծառ"
1435
1436 #: field.vbm.match_score.label:585 field.vam.match_score.label:702
1437 msgid "Match Score"
1438 msgstr "Համընկնման գնահատական"
1439
1440 #: field.vqbr.queue.label:509 field.vqar.queue.label:630
1441 msgid "Queue"
1442 msgstr "Հերթ"
1443
1444 #: field.vbm.queued_record.label:582 field.vam.queued_record.label:699
1445 msgid "Queued Record"
1446 msgstr "Հարցված գրառում"
1447
1448 #: class.acqpoh.label:9607
1449 msgid "Purchase Order History"
1450 msgstr "Գնման պահանջագրի պատմություն"
1451
1452 #: class.crahp.label:7745
1453 msgid "Age Hold Protection Rule"
1454 msgstr "Տարիքային պահման պաշտպանության օրենք"
1455
1456 #: field.aou.workstations.label:6760
1457 msgid "Workstations"
1458 msgstr "Աշխ կայաններ"
1459
1460 #: field.aur.article_title.label:8569 field.aurs.article_title.label:8643
1461 msgid "Article Title"
1462 msgstr "Հոդվածի վերնագիր"
1463
1464 #: field.au.hold_requests.label:3628
1465 msgid "All Hold Requests"
1466 msgstr "Բոլոր պահումների հարցում"
1467
1468 #: field.au.master_account.label:3661
1469 msgid "Is Group Lead Account"
1470 msgstr "Սա խմբի առաջատարի հաշիվն է"
1471
1472 #: field.ahr.frozen.label:6329 field.ahopl.frozen.label:6480
1473 #: field.alhr.frozen.label:6565 field.combahr.frozen.label:6649
1474 #: field.aahr.frozen.label:6708
1475 msgid "Currently Frozen"
1476 msgstr "Արտարժույթը սառեցված է"
1477
1478 #: class.puwoum.label:7994
1479 msgid "User Work Org Unit Map"
1480 msgstr "Օգտվողի աշխատանքային կազմ միավորի քարտեզ"
1481
1482 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:177
1483 msgid "Last Checkin Workstation"
1484 msgstr "Վերջին ստուգման կայան"
1485
1486 #: field.vii.stat_cat_data.label:390 field.viiad.stat_cat_data.label:443
1487 msgid "Stat Cat Data"
1488 msgstr "Stat Cat Data"
1489
1490 #: field.ccmw.org_unit.label:1841 field.cwa.org_unit.label:1873
1491 #: field.ccmm.org_unit.label:1950 field.pgpt.org_unit.label:4351
1492 #: field.ausp.org_unit.label:4394 field.acplo.org.label:5400
1493 #: field.aoa.org_unit.label:6214 field.aouctn.org_unit.label:6827
1494 #: field.acas.org.label:7606 field.pgtde.org.label:7809
1495 #: field.cbt.owner.label:8517 field.acqf.org.label:9185
1496 #: field.acqfsum.org.label:9427 field.acqfap.org.label:9492
1497 #: field.acqpl.org_unit.label:9518 field.acqclt.org_unit.label:10570
1498 #: field.acqclet.org_unit.label:10590 field.acqclp.org_unit.label:10667
1499 #: field.cfgm.org_unit.label:12768
1500 msgid "Org Unit"
1501 msgstr "Կազմ միավոր"
1502
1503 #: class.ahopl.label:6368
1504 msgid "Hold On Pull List"
1505 msgstr "Բացվող ցուցակի պահում"
1506
1507 #: class.mkfe.label:4210
1508 msgid "Keyword Field Entry"
1509 msgstr "Վճռորոշ բառի իդաշտի մուտք"
1510
1511 #: class.asvq.label:2167
1512 msgid "User Survey Question"
1513 msgstr "Օգտվողի հարցախույզի հարց"
1514
1515 #: class.mfae.label:4134
1516 msgid "Combined Facet Entry"
1517 msgstr "Կոմբինացված ֆասետի մուտք"
1518
1519 #: field.circ.phone_renewal.label:4641 field.aacs.phone_renewal.label:4736
1520 #: field.combcirc.phone_renewal.label:4810
1521 #: field.acirc.phone_renewal.label:4899
1522 #: field.rodcirc.phone_renewal.label:12399
1523 msgid "Phone Renewal"
1524 msgstr "Հեռախոսի թարմացում"
1525
1526 #: field.combcirc.usr_home_ou.label:4833 field.acirc.usr_home_ou.label:4921
1527 #: field.combahr.usr_home_ou.label:6640 field.aahr.usr_home_ou.label:6699
1528 msgid "Patron Home Library"
1529 msgstr "Ընթերցողի տնային գրադարան"
1530
1531 #: class.siss.label:5706 field.sitem.issuance.label:5824
1532 #: field.smhc.issuance.label:5908
1533 msgid "Issuance"
1534 msgstr "Հրատարակում"
1535
1536 #: class.mife.label:7901
1537 msgid "Identifier Field Entry"
1538 msgstr "Բնութագրիչ դաշտի մուտք"
1539
1540 #: field.acqlia.definition.label:9863
1541 msgid "Definition"
1542 msgstr "Սահմանում"
1543
1544 #: class.sra.label:6069
1545 msgid "Relevance Adjustment"
1546 msgstr "Հարաբերական հավասարեցում"
1547
1548 #: field.aur.article_pages.label:8570 field.aurs.article_pages.label:8644
1549 msgid "Article Pages"
1550 msgstr "Հոդվածի էջեր"
1551
1552 #: field.cmf.facet_field.label:2920
1553 msgid "Facet Field"
1554 msgstr "Ֆասետի դաշտ"
1555
1556 #: field.sre.edit_date.label:5441
1557 msgid "Edit date"
1558 msgstr "Խմբագրիր ամսաթիվը"
1559
1560 #: field.acqlid.claims.label:9889
1561 msgid "Claims"
1562 msgstr "Պահանջագրեր"
1563
1564 #: class.ppl.label:3969
1565 msgid "Permission List"
1566 msgstr "Իրավասության ցուցակ"
1567
1568 #: field.bmpc.id.label:11401
1569 msgid "Temp ID"
1570 msgstr "Ժամանակավոր ID"
1571
1572 #: class.acqinv.label:8795 field.acqie.invoice.label:8836
1573 #: field.acqii.invoice.label:8873
1574 msgid "Invoice"
1575 msgstr "Հաշիվ"
1576
1577 #: field.atenv.path.label:1401
1578 msgid "Field Path"
1579 msgstr "Դաշտի ուղի"
1580
1581 #: class.rlcd.label:11788
1582 msgid "Last Copy Delete Time"
1583 msgstr "Վերջին պատճենի ջնջման ժամանակ"
1584
1585 #: field.mbp.accepting_usr.label:8121 field.mdp.accepting_usr.label:8184
1586 msgid "Accepting User"
1587 msgstr "Ընդունող օգտվող"
1588
1589 #: class.qrc.label:11119
1590 msgid "Record Column"
1591 msgstr "Գրառման սյունակ"
1592
1593 #: field.crad.normalizers.label:1015
1594 msgid "Normalizers"
1595 msgstr "Նորալացնող"
1596
1597 #: field.acqinv.inv_type.label:8803
1598 msgid "Invoice Type"
1599 msgstr "Հաշվի տեսակ"
1600
1601 #: field.acqpro.fax_phone.label:8740 field.acqpa.fax_phone.label:8926
1602 #: field.acqpca.fax_phone.label:8991
1603 msgid "Fax Phone"
1604 msgstr "Ֆաքս հեռախոս"
1605
1606 #: class.aecs.label:3431
1607 msgid "Emergency Closing Status"
1608 msgstr ""
1609
1610 #: field.mwde.type_of_resource.label:4099
1611 msgid "Type of Resource"
1612 msgstr ""
1613
1614 #: class.bmpc.label:11399
1615 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1616 msgstr "MARC21 ֆիզիկական բնութագրիչներ"
1617
1618 #: field.acqinv.payment_method.label:8806
1619 msgid "Payment Method"
1620 msgstr "Վճարման ձև"
1621
1622 #: class.afs.label:10832
1623 msgid "Fieldset"
1624 msgstr "Դաշտի բազմություն"
1625
1626 #: field.rmsr.pubdate.label:10310 field.rssr.pubdate.label:10334
1627 #: field.rsr.pubdate.label:10355
1628 msgid "Publication Year (normalized)"
1629 msgstr "Հրատարակման տարի (նորմալացված)"
1630
1631 #: field.uvs.attempts.label:11498
1632 msgid "Verification Attempts"
1633 msgstr "Համեմատման փորձ"
1634
1635 #: field.scap.enum_1.label:5475
1636 msgid "Enum 1"
1637 msgstr "Enum 1"
1638
1639 #: field.scap.enum_3.label:5477
1640 msgid "Enum 3"
1641 msgstr "Enum 3"
1642
1643 #: field.scap.enum_2.label:5476
1644 msgid "Enum 2"
1645 msgstr "Enum 2"
1646
1647 #: field.asva.answer.label:7831
1648 msgid "Answer Text"
1649 msgstr "Պատասխանի տեքստ"
1650
1651 #: field.scap.enum_4.label:5478
1652 msgid "Enum 4"
1653 msgstr "Enum 4"
1654
1655 #: field.scap.enum_6.label:5480
1656 msgid "Enum 6"
1657 msgstr "Enum 6"
1658
1659 #: field.vqbr.id.label:505 field.vqar.id.label:626
1660 #: field.mravl.source.label:1106 field.mraf.id.label:1121
1661 #: field.mra.id.label:1137 field.bre.id.label:3220
1662 #: field.mwde.source.label:4080 field.aufh.id.label:7893
1663 #: field.rmsr.id.label:10302 field.rssr.id.label:10326
1664 #: field.rsr.id.label:10345 field.rlcd.id.label:11802
1665 #: field.rhcrpb.id.label:11865 field.rhcrpbap.id.label:11911
1666 #: field.rhcrpbapd.id.label:11967
1667 msgid "Record ID"
1668 msgstr "Գրառման ID"
1669
1670 #: field.siss.holding_link_id.label:5719
1671 msgid "Holding Link ID"
1672 msgstr "Պահման կապի ID"
1673
1674 #: field.sdist.index_summary.label:5587 class.sisum.label:5973
1675 msgid "Index Issue Summary"
1676 msgstr "Ցուցիչի սպասարկման համառոտագրություն"
1677
1678 #: field.bre.attrs.label:3242
1679 msgid "SVF Attributes"
1680 msgstr "SVF բաղկացուցիչներ"
1681
1682 #: field.au.email.label:3648 field.aou.email.label:6750
1683 #: field.stgu.email.label:10719
1684 msgid "Email Address"
1685 msgstr "էլ փոստի հասցե"
1686
1687 #: class.xbool.label:11190
1688 msgid "Boolean Expression"
1689 msgstr "Բուլյան արտահայտություն"
1690
1691 #: field.mrd.audience.label:4296
1692 msgid "Audn"
1693 msgstr "Audn"
1694
1695 #: class.xstr.label:11372
1696 msgid "String Expression"
1697 msgstr "Տողի արտահայտություն"
1698
1699 #: class.acrlid.label:12203
1700 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1701 msgstr "Պատրաստ պահանջագրի մանրամասներ"
1702
1703 #: field.acqdf.name.label:10467
1704 msgid "Formula Name"
1705 msgstr "Բանաձևի անուն"
1706
1707 #: field.circ.usr.label:4649 field.aacs.usr.label:4750
1708 #: field.combcirc.usr.label:4825 field.ancc.patron.label:7860
1709 #: field.rodcirc.usr.label:12406
1710 msgid "Patron"
1711 msgstr "Ընթերցող"
1712
1713 #: field.mb.adjustments.label:8369
1714 msgid "Adjustments"
1715 msgstr "Կարգավորումներ"
1716
1717 #: field.cmfpm.length.label:11422 field.cmpcsm.length.label:11452
1718 #: field.cbc.length.label:12680
1719 msgid "Length"
1720 msgstr "Երկարություն"
1721
1722 #: field.au.cards.label:3626
1723 msgid "All Library Cards"
1724 msgstr "Գրադարանի բոլոր քարտերը"
1725
1726 #: field.sitem.shadowed.label:5832
1727 msgid "Shadowed?"
1728 msgstr "Ստվերվա՞ծ"
1729
1730 #: field.qfpd.id.label:11028
1731 msgid "Function Param Def ID"
1732 msgstr "Function Param Def ID"
1733
1734 #: class.amtr.label:156
1735 msgid "Matrix Test Result"
1736 msgstr "Մատրիցային թեստի արդյունքներ"
1737
1738 #: field.rccbs.patron_zip.label:12189
1739 msgid "User ZIP Code"
1740 msgstr "Օգտվողի ZIP կոդ"
1741
1742 #: class.vms.label:718
1743 msgid "Record Matching Definition Set"
1744 msgstr "Գրառման համընկնման սահմանման բազմություն"
1745
1746 #: field.mrd.cat_form.label:4298
1747 msgid "Cat Form"
1748 msgstr "Քարտագրման ձև"
1749
1750 #: field.qfs.id.label:11016
1751 msgid "Function Signature ID"
1752 msgstr "Ֆունկցիայի ստորագրության ID"
1753
1754 #: field.atc.dest.label:2437 field.iatc.dest.label:12312
1755 msgid "Destination"
1756 msgstr "Նպատակակետ"
1757
1758 #: field.ahopl.copy_location_order_position.label:6491
1759 msgid "Copy Location Sort Order"
1760 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման դասակարգման կարգ"
1761
1762 #: class.mfp.label:4249
1763 msgid "Forgive Payment"
1764 msgstr "Ներված վճարում"
1765
1766 #: field.vqbr.imported_as.label:511 field.vqar.imported_as.label:631
1767 msgid "Final Target Record"
1768 msgstr "Վերջնական թիրախ գրառում"
1769
1770 #: field.acn.uris.label:3109
1771 msgid "URIs"
1772 msgstr "URIs"
1773
1774 #: class.acqfat.label:9229
1775 msgid "Fund Allocation Total"
1776 msgstr "Բյուջեի բաշխման ընդհանուր գումար"
1777
1778 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:12452
1779 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1780 msgstr "Legacy Stat Cat 2 արժեք"
1781
1782 #: class.svr.label:5417
1783 msgid "Serial Virtual Record"
1784 msgstr "Պարբերական վիրտուալ գրառում"
1785
1786 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1912
1787 msgid "Range is from Owning Lib?"
1788 msgstr "Տիրույթը տնօրինող գրադարանի՞ց է։"
1789
1790 #: class.mallp.label:8093
1791 msgid "All Payments"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: field.acqlisum.paid_amount.label:12273
1795 #: field.acqlisumi.paid_amount.label:12294
1796 msgid "Paid Amount"
1797 msgstr "Վճարված գումար"
1798
1799 #: class.aca.label:7623
1800 msgid "Copy Alert"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: field.stgsc.value.label:10788
1804 msgid "Stat Cat Value"
1805 msgstr "Վիճակագրական դասի արժեք"
1806
1807 #: class.aaca.label:7659
1808 msgid "Active Copy Alert"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: field.acqftr.transfer_time.label:9021
1812 msgid "Transfer Time"
1813 msgstr "Փոխանցման ժամ"
1814
1815 #: class.mfr.label:3920
1816 msgid "Flattened MARC Fields"
1817 msgstr "Հարթեցված ՄԵԸՔ դաշտեր"
1818
1819 #: field.rp.require_importance.label:279
1820 msgid "Require Importance"
1821 msgstr "Պահանջում է կարևորություն"
1822
1823 #: class.acpn.label:3889
1824 msgid "Copy Note"
1825 msgstr "Նմուշի նշում"
1826
1827 #: field.cmc.a_weight.label:2890
1828 msgid "A Weight"
1829 msgstr "A քաշ"
1830
1831 #: field.cbho.aprox.label:2975
1832 msgid "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1833 msgstr "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1834
1835 #: field.atc.persistant_transfer.label:2440
1836 #: field.iatc.persistant_transfer.label:12315
1837 msgid "Is Persistent? (unused)"
1838 msgstr "Մշտակա՞ն է (չի օգտագործված)"
1839
1840 #: field.aou.fiscal_calendar.label:6753 class.acqfc.label:9034
1841 msgid "Fiscal Calendar"
1842 msgstr "Ֆինանսական օրացույց"
1843
1844 #: field.vmp.update_bib_source.label:203
1845 msgid "Update Bib. Source"
1846 msgstr "Թարմացրու մատեն աղբյուրը"
1847
1848 #: class.qseq.label:10977
1849 msgid "Query Sequence"
1850 msgstr "Հերթի հաջորդականություն"
1851
1852 #: field.qxp.operator.label:11063 field.xop.operator.label:11347
1853 #: field.xser.operator.label:11364
1854 msgid "Operator"
1855 msgstr "Օպերատոր"
1856
1857 #: field.acqct.code.label:8689
1858 msgid "Currency Code"
1859 msgstr "Արտարժույթի կոդ"
1860
1861 #: class.coust.label:3851
1862 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1863 msgstr "Կազմակերպչական միավորի կարգաբերման տեսակ"
1864
1865 #: field.ancc.duedate.label:7862
1866 msgid "Virtual Due Date/Time"
1867 msgstr "Վերադարձի վիրտուլ օր/ժամ"
1868
1869 #: field.rb.src_filter.label:310
1870 msgid "Bib Source Filter"
1871 msgstr "Մատեն աղբյուրի զտիչ"
1872
1873 #: field.circ.unrecovered.label:4663 field.bresv.unrecovered.label:5133
1874 #: field.mbt.unrecovered.label:7198
1875 msgid "Unrecovered Debt"
1876 msgstr "Չվերադարձված պարտք"
1877
1878 #: class.auoi.label:851
1879 msgid "User Sharing Opt-in"
1880 msgstr "User Sharing Opt-in"
1881
1882 #: field.aun.title.label:2297 field.acpn.title.label:3896
1883 msgid "Note Title"
1884 msgstr "Նշում վերնագիր"
1885
1886 #: field.cmcts.index_weight.label:12040 field.cmfts.index_weight.label:12065
1887 msgid "Index Weight"
1888 msgstr "Ցուցիչի քաշ"
1889
1890 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:4838
1891 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:4926
1892 msgid "Copy Owning Library"
1893 msgstr "Պատճենիր տնօրինող գրադարանը"
1894
1895 #: field.acqf.spent_balance.label:9204
1896 msgid "Spent Balance"
1897 msgstr "Ծախսածի հաշվեկշիռ"
1898
1899 #: class.ccat.label:7576
1900 msgid "Copy Alert Type"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: field.aua.replaces.label:4427
1904 msgid "Replaces"
1905 msgstr "Փոխարինում է"
1906
1907 #: field.uvs.selectors.label:11497
1908 msgid "URL Selectors"
1909 msgstr "URL-ի ընտրիչ"
1910
1911 #: field.ahopl.is_staff_hold.label:6503
1912 msgid "Is Staff Hold?"
1913 msgstr "Աշխատակազմի պահու՞մ է"
1914
1915 #: class.auml.label:2269
1916 msgid "User Message (Limited Access)"
1917 msgstr "Օգտվողի հաղորդագրություն (Սահմանափակ մուտք)"
1918
1919 #: field.cct.filter_by_copy_location.label:12969
1920 msgid "Filter By Item Location?"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: field.acqlisum.delay_count.label:12268
1924 #: field.acqlisumi.delay_count.label:12289
1925 msgid "Delay Count"
1926 msgstr "Ուշացման հաշվիչ"
1927
1928 #: class.ancc.label:7854
1929 msgid "Non-cataloged Circulation"
1930 msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
1931
1932 #: field.brav.id.label:5074
1933 msgid "Resource Attribute Value ID"
1934 msgstr "Պաշարի բաղկացուցիչի արժեքի ID"
1935
1936 #: field.siss.holding_code.label:5717
1937 msgid "Holding Code"
1938 msgstr "Պահման կոդ"
1939
1940 #: field.rccc.patron_home_lib.label:12108
1941 msgid "Patron Home Library Link"
1942 msgstr "Ընթերցողի տնային գրադարանի կապ"
1943
1944 #: field.mwde.abstract.label:4096
1945 msgid "Abstract"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: field.circ.billings.label:4657 field.aacs.billings.label:4751
1949 #: field.combcirc.billings.label:4826 field.acirc.billings.label:4915
1950 #: field.rodcirc.billings.label:12409
1951 msgid "Transaction Billings"
1952 msgstr "Տրանզակցիայի հաշիվներ"
1953
1954 #: class.stgma.label:10750
1955 msgid "Mailing Address Stage"
1956 msgstr "Գրագրության հասցեի հարթակ"
1957
1958 #: class.aecr.label:3383
1959 msgid "Emergency Closing Reservation Entry"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: field.bra.id.label:5048
1963 msgid "Resource Attribute ID"
1964 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի ID"
1965
1966 #: field.crmf.is_percent.label:7767
1967 msgid "Is Percent"
1968 msgstr "Տոկոս է"
1969
1970 #: field.acqfy.calendar.label:9056
1971 msgid "Calendar"
1972 msgstr "Օրացույց"
1973
1974 #: class.acqligad.label:9940
1975 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1976 msgstr "Տողային նյութի գեներացված բաղադրիչների սահմանում"
1977
1978 #: field.bresv.summary.label:5138 field.mbt.summary.label:7205
1979 msgid "Payment Summary"
1980 msgstr "Վճարման համառոտագրություն"
1981
1982 #: class.asfge.label:6269
1983 msgid "Search Filter Group Entry"
1984 msgstr "Փնտրման զտիչի խմբի մուտք"
1985
1986 #: class.bra.label:5046 field.brav.attr.label:5076
1987 #: field.bram.resource_attr.label:5101
1988 msgid "Resource Attribute"
1989 msgstr "Պաշարի բնութագրիչ"
1990
1991 #: class.acqpro.label:8724 field.acqpron.provider.label:8766
1992 #: field.acqinv.provider.label:8799 field.acqpa.provider.label:8920
1993 #: field.acqpc.provider.label:8952 field.acqpo.provider.label:9568
1994 #: field.acqpoh.provider.label:9619 field.jub.provider.label:9719
1995 #: field.acqlih.provider.label:9778 field.acqlipad.provider.label:9969
1996 #: field.acqphsm.provider.label:9998 field.acqedi.provider.label:10044
1997 msgid "Provider"
1998 msgstr "Մատակարար"
1999
2000 #: class.qbv.label:11039 field.qxp.bind_variable.label:11069
2001 #: field.xbind.bind_variable.label:11182
2002 msgid "Bind Variable"
2003 msgstr "Կազմի փոփոխական"
2004
2005 #: field.qseq.id.label:10979
2006 msgid "Query Seq ID"
2007 msgstr "Հերթի հաջորդ ID"
2008
2009 #: field.vqbr.matches.label:516 field.vqar.matches.label:636
2010 msgid "Matches"
2011 msgstr "Համընկնումներ"
2012
2013 #: field.acqftr.transfer_user.label:9022
2014 msgid "Transfer User"
2015 msgstr "Փոխադրի օգտվողին"
2016
2017 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1844 field.ccmm.user_home_ou.label:1953
2018 msgid "User Home Lib"
2019 msgstr "Օգտվողի տնային գրադարան"
2020
2021 #: field.ancc.id.label:7858
2022 msgid "Non-cat Circulation ID"
2023 msgstr "Չքարտագրվող սպասարկման ID"
2024
2025 #: field.vms.mtype.label:723
2026 msgid "Match Set Type"
2027 msgstr "Համընկնման բազմության տեսակ"
2028
2029 #: field.puwoum.work_ou.label:7998
2030 msgid "Working Location"
2031 msgstr "Աշխատանքային տեղաբաշխում"
2032
2033 #: field.rp.func.label:276
2034 msgid "Population Function"
2035 msgstr "Բնակչություն ֆունկցիա"
2036
2037 #: field.bresv.xact_start.label:5132 field.mbt.xact_start.label:7197
2038 #: field.rccbs.xact_start.label:12171
2039 msgid "Transaction Start Date/Time"
2040 msgstr "Տրանզակցիայի սկզբի օր/ժամ"
2041
2042 #: class.rmobbhol.label:12551
2043 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
2044 msgstr ""
2045 "Բաց սպասարկան հաշվեկշիռ օգտվողի տնային գրադարանի և տնօրինող գրադարանի կողմից"
2046
2047 #: class.qfr.label:11097
2048 msgid "From Relation"
2049 msgstr "Հարակից կապից"
2050
2051 #: class.chddv.label:3565
2052 msgid "Hard Due Date Values"
2053 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվերի արժեքներ"
2054
2055 #: field.asvq.survey.label:2173 field.asvr.survey.label:2476
2056 #: class.asv.label:6178
2057 msgid "Survey"
2058 msgstr "Հարցախույզ"
2059
2060 #: field.aus.id.label:2367 field.awss.id.label:12911
2061 msgid "Setting ID"
2062 msgstr "Կարգաբերման ID"
2063
2064 #: class.cub.label:6982
2065 msgid "User Bucket"
2066 msgstr "Օգտվողի փունջ"
2067
2068 #: field.sunit.dummy_isbn.label:5761 field.acp.dummy_isbn.label:7472
2069 msgid "Dummy ISBN"
2070 msgstr "Դատարկ ISBN"
2071
2072 #: field.ath.key.label:1325
2073 msgid "Hook Key"
2074 msgstr "Կեռիկի բանալի"
2075
2076 #: field.cmrcfld.marc_format.label:944 field.cmrcsubfld.marc_format.label:972
2077 msgid "MARC Format"
2078 msgstr "ՄԵԸՔ ձևաչափ"
2079
2080 #: field.acn.label.label:3104 field.ahopl.call_number_label.label:6501
2081 #: field.acqlid.cn_label.label:9878 field.rccc.call_number_label.label:12105
2082 msgid "Call Number Label"
2083 msgstr "Դասիչի պիտակ"
2084
2085 #: field.aua.county.label:4418 field.aal.county.label:4453
2086 #: field.aoa.county.label:6212 field.acqpa.county.label:8918
2087 #: field.acqpca.county.label:8983 field.stgma.county.label:10758
2088 #: field.stgba.county.label:10774
2089 msgid "County"
2090 msgstr "Համայնք"
2091
2092 #: field.acn.prefix.label:3112 field.cbc.prefix.label:12678
2093 msgid "Prefix"
2094 msgstr "Նախածանց"
2095
2096 #: field.ahrn.pub.label:6605
2097 msgid "Pub?"
2098 msgstr "Pub?"
2099
2100 #: field.cmf.display_xpath.label:2923
2101 msgid "Display XPath"
2102 msgstr "Արտածիր XPath-ը։"
2103
2104 #: class.mab.label:8385
2105 msgid "Aged Billing Line Item"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: field.jub.expected_recv_time.label:9725
2109 msgid "Expected Receive Date"
2110 msgstr "Ստացման սպասվող ամսաթիվ"
2111
2112 #: field.aoupa.circ_mod.label:6131 field.act.circ_modifier.label:7716
2113 #: field.acqlid.circ_modifier.label:9885 field.rccc.circ_modifier.label:12095
2114 #: field.rocit.circ_modifier.label:12447
2115 msgid "Circ Modifier"
2116 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
2117
2118 #: field.atul.update_time.label:1579
2119 msgid "Event Update Time"
2120 msgstr "Իրադարձության թարմացման ժամ"
2121
2122 #: field.rsr.series_title.label:10356
2123 msgid "Series Title (normalized)"
2124 msgstr "Մատենաշարի վերնագիր (նորմալացված)"
2125
2126 #: field.acqfcb.amount.label:9300
2127 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
2128 msgstr "Հաշվեկշիռ ծախսելուց հետո"
2129
2130 #: field.actscsf.one_only.label:6928 field.ascsf.one_only.label:8253
2131 msgid "Exclusive?"
2132 msgstr "Բացառի՞կ"
2133
2134 #: field.aufh.current_copy.label:7890
2135 msgid "Non-fulfilling Copy"
2136 msgstr "Չսպասարկվող օրինակ"
2137
2138 #: field.qsq.type.label:10959
2139 msgid "Query type"
2140 msgstr "Հերթի տեսակ"
2141
2142 #: class.rof.label:10169
2143 msgid "Output Folder"
2144 msgstr "Արտահանման թղթապանակ"
2145
2146 #: field.stgu.row_id.label:10715 field.stgc.row_id.label:10742
2147 #: field.stgma.row_id.label:10752 field.stgba.row_id.label:10768
2148 #: field.stgsc.row_id.label:10784 field.stgs.row_id.label:10795
2149 msgid "Row ID"
2150 msgstr "Տողի ID"
2151
2152 #: field.siss.caption_and_pattern.label:5714
2153 msgid "Caption/Pattern"
2154 msgstr "Որսալ/նմուշ"
2155
2156 #: field.rp.description.label:275 field.rb.description.label:300
2157 #: field.vie.description.label:489 field.vqbrad.description.label:543
2158 #: field.vqarad.description.label:660 field.cin.description.label:889
2159 #: field.cmrcfld.description.label:948 field.cmrcsubfld.description.label:976
2160 #: field.crad.description.label:1000 field.ccvm.description.label:1178
2161 #: field.ath.description.label:1327 field.atcol.description.label:1344
2162 #: field.atval.description.label:1352 field.atreact.description.label:1368
2163 #: field.atclean.description.label:1384 field.ccm.description.label:1631
2164 #: field.chmm.description.label:1917 field.ccmm.description.label:1976
2165 #: field.cclg.description.label:2009 field.ccls.description.label:2030
2166 #: field.acs.description.label:2539 field.acsaf.description.label:2567
2167 #: field.at.description.label:2639 field.aba.description.label:2661
2168 #: field.cam.description.label:3016 field.cust.description.label:3831
2169 #: field.asv.description.label:6182 field.pgt.description.label:7782
2170 #: field.acqcr.description.label:9546 field.acqliat.description.label:9820
2171 #: field.acqliad.description.label:9909 field.acqlimad.description.label:9924
2172 #: field.acqligad.description.label:9944 field.acqliuad.description.label:9954
2173 #: field.acqlipad.description.label:9967
2174 #: field.acqlilad.description.label:10027 field.acqclt.description.label:10572
2175 #: field.acqclet.description.label:10592 field.acqclp.description.label:10669
2176 #: field.qbv.description.label:11044 field.cfdi.description.label:11731
2177 #: field.cra.description.label:13049
2178 msgid "Description"
2179 msgstr "Նկարագրություն"
2180
2181 #: field.csp.org_depth.label:4332
2182 msgid "Org Depth"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: field.acqpl.entry_count.label:9523
2186 msgid "Entry Count"
2187 msgstr "Մուտքի հաշվիչ"
2188
2189 #: class.acqpa.label:8913
2190 msgid "Provider Address"
2191 msgstr "Մատակարարի հասցե"
2192
2193 #: class.mtfe.label:7913
2194 msgid "Title Field Entry"
2195 msgstr "Վերնագրի դաշտի մուտք"
2196
2197 #: class.clm.label:2799
2198 msgid "Language Map"
2199 msgstr "Լեզվի քարտեզ"
2200
2201 #: field.crad.filter.label:1002
2202 msgid "Filter?"
2203 msgstr "Զտե՞լ"
2204
2205 #: field.brsrc.attr_maps.label:5024 field.bra.attr_maps.label:5054
2206 #: field.brav.attr_maps.label:5078
2207 msgid "Resource Attribute Maps"
2208 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի քարտեզ"
2209
2210 #: field.asv.usr_summary.label:6191
2211 msgid "Display in User Summary"
2212 msgstr "Արտածիր օգտվողի համառոտագրությունում"
2213
2214 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:12119
2215 msgid "Legacy CAT1 Value"
2216 msgstr "Legacy CAT1 արժեք"
2217
2218 #: field.qfr.parent_relation.label:11106
2219 msgid "Parent Relation ID"
2220 msgstr "Ծնող կապի ID"
2221
2222 #: field.acn.uri_maps.label:3108
2223 msgid "URI Maps"
2224 msgstr "URI քարտեզներ"
2225
2226 #: field.circ.checkin_time.label:4629 field.aacs.checkin_time.label:4724
2227 #: field.combcirc.checkin_time.label:4798 field.acirc.checkin_time.label:4887
2228 #: field.rodcirc.checkin_time.label:12387
2229 msgid "Check In Date/Time"
2230 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ/ժամ"
2231
2232 #: field.act.owning_lib.label:7698 field.rocit.owning_lib.label:12457
2233 msgid "Owning Lib"
2234 msgstr "Տնօրինող գրադ"
2235
2236 #: field.mbts.last_billing_type.label:2201
2237 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:2229
2238 #: field.rccbs.last_billing_type.label:12184
2239 msgid "Last Billing Type"
2240 msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
2241
2242 #: field.vmsp.bool_op.label:743
2243 msgid "Boolean Operator"
2244 msgstr "Բուլյան գործողություն"
2245
2246 #: field.qsi.stored_query.label:11136 field.qobi.stored_query.label:11151
2247 msgid "Stored Query ID"
2248 msgstr "Պահեստավորված հերթի ID"
2249
2250 #: field.atevdef.message_library_path.label:1450
2251 msgid "Message Library Path"
2252 msgstr "Գրադարանի հաղորդագրւթյան ուղի"
2253
2254 #: class.cclsgm.label:2124
2255 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
2256 msgstr "Տացքի սահմանափակման բազմության խմբի քարտեզ"
2257
2258 #: field.sre.active.label:5436 field.cc.active.label:13000
2259 msgid "Is Active"
2260 msgstr "Ակտիվ է"
2261
2262 #: field.au.usr_work_ou_map.label:3696
2263 msgid "User/Working Location Map"
2264 msgstr "Օգտվողի/Աշխատավայրի տեղաբաշխման քարտեզ"
2265
2266 #: field.acsaf.nfi.label:2565
2267 msgid "Non-filing Indicator"
2268 msgstr "Չլրացվող ինդիկատոր"
2269
2270 #: class.uvs.label:11482
2271 msgid "URL Verification Session"
2272 msgstr "URL-ի նույնականացման սեսիա"
2273
2274 #: field.vii.internal_id.label:389 field.viiad.internal_id.label:442
2275 msgid "Overlay Match ID"
2276 msgstr "Վերադրման համընկնման ID"
2277
2278 #: field.aihu.org_unit.label:2400 field.ancihu.org_unit.label:2419
2279 #: field.acqcr.org_unit.label:9544
2280 msgid "Using Library"
2281 msgstr "Օգտագործվող գրադարան"
2282
2283 #: field.ergbhu.update_type.label:10431
2284 msgid "Update Type"
2285 msgstr "Թարմացման տեսակ"
2286
2287 #: field.atenv.id.label:1399
2288 msgid "Environment ID"
2289 msgstr "Միջավայրի ID"
2290
2291 #: field.bre.marc.label:3222
2292 msgid "MARC21Slim"
2293 msgstr "MARC21Slim"
2294
2295 #: field.acqpron.edit_time.label:8769 field.acqpl.edit_time.label:9521
2296 #: field.acqpo.edit_time.label:9567 field.acqpoh.edit_time.label:9618
2297 #: field.acqpon.edit_time.label:9648 field.jub.edit_time.label:9721
2298 #: field.acqlih.edit_time.label:9783 field.acqlin.edit_time.label:9842
2299 #: field.cc.edit_time.label:12995
2300 msgid "Edit Time"
2301 msgstr "Խմբագրման ժամ"
2302
2303 #: field.aum.title.label:2253 field.auml.title.label:2276
2304 #: field.mwde.title.label:4081 field.ssubn.title.label:5545
2305 #: field.sdistn.title.label:5621 field.sin.title.label:5869
2306 #: field.ahrn.title.label:6602 field.aur.title.label:8566
2307 #: field.aurs.title.label:8640 field.acqpoi.title.label:9682
2308 #: field.rocit.title.label:12437
2309 msgid "Title"
2310 msgstr "Վերնագիր"
2311
2312 #: field.vqbr.bib_source.label:510 class.cbs.label:7174
2313 msgid "Bib Source"
2314 msgstr "Մատեն. աղբյուր"
2315
2316 #: field.ccat.at_owning.label:7586
2317 msgid "Allow At Copy Owning Lib"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: field.circ.checkin_scan_time.label:4655
2321 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:4913
2322 msgid "Checkin Scan Date/Time"
2323 msgstr "Հետ ընդունման սկանի ամսաթիվ/ժամ"
2324
2325 #: field.rb.horizon_age.label:303
2326 msgid "Age Horizon"
2327 msgstr "Տարիքի հորիզոն"
2328
2329 #: field.acqinv.payment_auth.label:8805
2330 msgid "Payment Auth"
2331 msgstr "Վճարման Auth"
2332
2333 #: class.mwp.label:7311
2334 msgid "Work Payment"
2335 msgstr "Աշխատանքային վճարում"
2336
2337 #: class.acirc.label:4883
2338 msgid "Aged (patronless) Circulation"
2339 msgstr "Տարիքային (ընթերցողից անկախ) սպասարկում"
2340
2341 #: class.cbho.label:2969
2342 msgid "Best-Hold Sort Order"
2343 msgstr "Best-Hold Sort Order"
2344
2345 #: field.vmsp.quality.label:748
2346 msgid "Importance"
2347 msgstr "Կարևորություն"
2348
2349 #: class.acqfsrcb.label:9384
2350 msgid "Funding Source Balance"
2351 msgstr "Ֆինանսավորման աղբյուրի հաշվեկշիռ"
2352
2353 #: class.pugm.label:8444
2354 msgid "User Group Map"
2355 msgstr "Օգտվողի խմբի քարտեզ"
2356
2357 #: field.cbho.approx.label:2976
2358 msgid "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
2359 msgstr "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
2360
2361 #: field.cmrcfld.repeatable.label:950 field.cmrcsubfld.repeatable.label:977
2362 msgid "Repeatable?"
2363 msgstr "Կրկնվո՞ղ։"
2364
2365 #: field.aua.street2.label:4423 field.aal.street2.label:4451
2366 #: field.acqpca.street2.label:8988 field.stgma.street2.label:10756
2367 #: field.stgba.street2.label:10772
2368 msgid "Street (2)"
2369 msgstr "Փողոց (2)"
2370
2371 #: class.ccmlsm.label:2045
2372 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
2373 msgstr "Տացքի մատրիցայի սահմանափակման բազմության քարտեզ"
2374
2375 #: field.acs.thesauri.label:2541 field.acsaf.thesauri.label:2571
2376 msgid "Thesauri"
2377 msgstr "Տեզաուրուս"
2378
2379 #: field.cclsgm.limit_group.label:2128
2380 msgid "Limit Group"
2381 msgstr "Սահմանափակման խումբ"
2382
2383 #: class.mbeshm.label:4174
2384 msgid "Combined Browse Entry Simple Authority Heading Map"
2385 msgstr "Կոմբինացված դիտման մուտքի պարզ հեղինակավորի խորագրի քարտեզ"
2386
2387 #: field.au.barred.label:3639
2388 msgid "Barred"
2389 msgstr "Կասեցված"
2390
2391 #: field.ctcl.name.label:12025
2392 msgid "Text Search Config Name"
2393 msgstr "Տեքստի որոնման Config Name"
2394
2395 #: class.ateo.label:1302
2396 msgid "Event Output"
2397 msgstr "Իրադարձության ելք"
2398
2399 #: field.aba.fields.label:2662
2400 msgid "Authority Fields"
2401 msgstr "Հեղինակավորի դաշտեր"
2402
2403 #: field.ccls.global.label:2029
2404 msgid "Global"
2405 msgstr "Ընդհանուր"
2406
2407 #: field.cmf.data_sources.label:2930
2408 msgid "Virtual Field Data Suppliers"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: field.cbho.depth.label:2979
2412 msgid "Hold Selection Depth"
2413 msgstr "Պահման ընտրության խորություն"
2414
2415 #: field.viiad.tag.label:422 field.vmsp.tag.label:745 field.vmsq.tag.label:781
2416 #: field.acsaf.tag.label:2562 field.acsbf.tag.label:2599
2417 #: field.mfr.tag.label:3927 field.cmfpm.tag.label:11419
2418 #: field.uvu.tag.label:11599 field.acptcm.tag.label:12832
2419 msgid "Tag"
2420 msgstr "Ցուցիչ"
2421
2422 #: field.acqf.rollover.label:9190 field.acqfsum.rollover.label:9432
2423 msgid "Rollover"
2424 msgstr "Ներքաշիր"
2425
2426 #: field.au.waiver_entries.label:3634
2427 msgid "Privacy Waiver Entries"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: field.vqbrad.xpath.label:544 field.vqarad.xpath.label:661
2431 #: field.crad.xpath.label:1008 field.cmf.xpath.label:2916
2432 #: field.acqlimad.xpath.label:9925 field.acqligad.xpath.label:9945
2433 #: field.acqlipad.xpath.label:9968 field.uvus.xpath.label:11557
2434 msgid "XPath"
2435 msgstr "XPath"
2436
2437 #: class.vmsp.label:738
2438 msgid "Record Matching Definition"
2439 msgstr "Գրառման համընկնման սահմանում"
2440
2441 #: field.ahf.heading_xpath.label:2782
2442 msgid "Heading XPath"
2443 msgstr "Խորագրի XPath"
2444
2445 #: field.mrd.date2.label:4312
2446 msgid "Date2"
2447 msgstr "Date2"
2448
2449 #: class.aum.label:2246
2450 msgid "User Message"
2451 msgstr "Օգտվողի հաղորդագրություն։"
2452
2453 #: field.vibtg.label.label:344 field.cgf.label.label:871
2454 #: field.crad.label.label:999 field.cracct.label.label:1202
2455 #: field.czs.label.label:1227 field.cza.label.label:1256
2456 #: field.czifm.label.label:1280 field.atenv.label.label:1403
2457 #: field.aiit.name.label:1650 field.acqim.name.label:1668
2458 #: field.ccpbt.label.label:1684 field.ccnbt.label.label:1700
2459 #: field.cbrebt.label.label:1760 field.cubt.label.label:1776
2460 #: field.cmc.label.label:2886 field.cmf.label.label:2913
2461 #: field.acns.label.label:3060 field.acnp.label.label:3079
2462 #: field.auri.label.label:3141 field.cuat.label.label:3744
2463 #: field.atb.label.label:3783 field.cust.label.label:3830
2464 #: field.csp.label.label:4329 field.sdist.label.label:5575
2465 #: field.siss.label.label:5715 field.acqcr.label.label:9545
2466 #: field.acqedi.label.label:10036 field.aea.label.label:10079
2467 #: field.aeas.label.label:10095 field.qbv.label.label:11042
2468 #: field.cmpctm.label.label:11436 field.cmpcsm.label.label:11453
2469 #: field.cmpcvm.label.label:11470 field.cctt.label.label:12789
2470 #: field.acpt.label.label:12808
2471 msgid "Label"
2472 msgstr "Պիտակ"
2473
2474 #: class.at.label:2634
2475 msgid "Authority Thesaurus"
2476 msgstr "Հեղինակավոր տեզաուրուս"
2477
2478 #: field.vmsp.parent.label:741
2479 msgid "Expression Tree Parent"
2480 msgstr "Արտահայտության ծառի ծնող"
2481
2482 #: field.cmfinm.norm.label:907 field.crainm.norm.label:1154
2483 msgid "Normalizer"
2484 msgstr "նորմալացնող"
2485
2486 #: field.bre.subscriptions.label:3241
2487 msgid "Subscriptions"
2488 msgstr "Բաժանորդագրություններ"
2489
2490 #: field.acqie.actual_cost.label:8844 field.acqii.actual_cost.label:8881
2491 msgid "Actual Cost"
2492 msgstr "Իրական գին"
2493
2494 #: field.csc.email_gateway.label:1037
2495 msgid "Email Gateway"
2496 msgstr "Էլ. փոստի դարպաս"
2497
2498 #: field.puwoum.id.label:7996
2499 msgid "User/Working Location Map ID"
2500 msgstr "Օգտվողի/Աշխատավայրի տեղաբաշխման քարտեզի ID"
2501
2502 #: class.crainm.label:1150
2503 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
2504 msgstr "SVF գրառման բաղկացուցիչից դեպի ինդեքսավորման նորմալացման քարտեզ"
2505
2506 #: field.mfr.ind2.label:3924
2507 msgid "Indicator 2"
2508 msgstr "Ցուցիչ 2"
2509
2510 #: field.au.checkins.label:3691 field.aou.checkins.label:6759
2511 msgid "Checkins"
2512 msgstr "Ընդունումներ"
2513
2514 #: field.actscsf.field.label:6926 field.ascsf.field.label:8251
2515 msgid "Field Identifier"
2516 msgstr "Դաշտի բնութագրիչ"
2517
2518 #: field.cmf.display_field.label:2922
2519 msgid "Display Field?"
2520 msgstr "Արտածե՞լ դաշտը։"
2521
2522 #: field.cblvl.code.label:6056
2523 msgid "Bib Level Code"
2524 msgstr "Մատեն մակարդակի կոդ"
2525
2526 #: field.acpl.id.label:5320 field.acplo.location.label:5399
2527 msgid "Location ID"
2528 msgstr "Տեղաբաշխման ID"
2529
2530 #: field.acqdf.owner.label:10466
2531 msgid "Formula Owner"
2532 msgstr "Բանաձևի տնօրինող"
2533
2534 #: class.sdist.label:5568 field.sdistn.distribution.label:5616
2535 #: field.sstr.distribution.label:5649 field.sasum.distribution.label:5897
2536 #: field.sbsum.distribution.label:5922 field.sssum.distribution.label:5949
2537 #: field.sisum.distribution.label:5976
2538 msgid "Distribution"
2539 msgstr "Տարածում"
2540
2541 #: field.bre.simple_record.label:3239
2542 msgid "Simple Record Extracts "
2543 msgstr "Պարզ գրառման ընդլայնում "
2544
2545 #: class.actsce.label:7225
2546 msgid "User Stat Cat Entry"
2547 msgstr "Օգտվողի վիճակ դասի մուտք"
2548
2549 #: field.au.juvenile.label:3675
2550 msgid "Juvenile"
2551 msgstr "Պատանեկան"
2552
2553 #: class.acqftm.label:12583
2554 msgid "Fund Tag Map"
2555 msgstr "Բյուջեի ցուցիչի քարտեզ"
2556
2557 #: class.acn.label:3095 field.sunit.call_number.label:5751
2558 #: field.acp.call_number.label:7462
2559 msgid "Call Number/Volume"
2560 msgstr "Դասիչ/հատոր"
2561
2562 #: class.spt.label:6000
2563 msgid "Prediction Pattern Template"
2564 msgstr "Կանխատեսման օրինակի կաղապար։"
2565
2566 #: field.bre.display_entries.label:3244
2567 msgid "Display Fields"
2568 msgstr "Արտածիր դաշտերը։"
2569
2570 #: field.atul.user_data.label:1583
2571 msgid "Event User Data"
2572 msgstr "Իրադարձության օգտվողի տվյալ"
2573
2574 #: field.aoupa.item_circ_lib.label:6126
2575 msgid "Item Circ Lib"
2576 msgstr "Նյութի Circ Lib"
2577
2578 #: field.rhcrpbap.copy_count_everywhere.label:11916
2579 #: field.rhcrpbapd.copy_count_everywhere.label:11972
2580 msgid "Holdable Copy Count Everywhere"
2581 msgstr "Պահման պատճենի հաշվիչ ամենուր"
2582
2583 #: field.sunit.notes.label:5783 field.acp.notes.label:7492
2584 msgid "Copy Notes"
2585 msgstr "Օրինակի նշումներ"
2586
2587 #: field.vii.deposit.label:377 field.viiad.deposit.label:429
2588 msgid "Deposit"
2589 msgstr "Դեպոզիտ"
2590
2591 #: field.vbm.id.label:581 field.vam.id.label:698
2592 msgid "Match ID"
2593 msgstr "Համընկեցրու ID"
2594
2595 #: class.mbe.label:4146
2596 msgid "Combined Browse Entry"
2597 msgstr "Կոմբինացված դիտելու մուտք"
2598
2599 #: field.chmw.juvenile_flag.label:1821 field.ccmw.juvenile_flag.label:1853
2600 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1962
2601 msgid "Juvenile?"
2602 msgstr "Պատանեակա՞ն"
2603
2604 #: field.actscecm.stat_cat.label:7928 field.aaactsc.stat_cat.label:12725
2605 #: field.aaasc.stat_cat.label:12737
2606 msgid "Statistical Category"
2607 msgstr "Վիճակագրական դաս"
2608
2609 #: field.ahr.usr.label:6322 field.ahopl.usr.label:6473
2610 #: field.alhr.usr.label:6558
2611 msgid "Hold User"
2612 msgstr "Պահված օգտվող"
2613
2614 #: field.vst.total_actions.label:827
2615 msgid "Total Actions"
2616 msgstr ""
2617
2618 #: field.vii.circulate.label:376 field.viiad.circulate.label:428
2619 msgid "Circulate"
2620 msgstr "Սպասարկիր"
2621
2622 #: class.abl.label:2751
2623 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2624 msgstr "Հեղինակավոր գրառում-մատենագիտական գրառում կապ"
2625
2626 #: field.aur.isxn.label:8564 field.aurs.isxn.label:8638
2627 msgid "ISxN"
2628 msgstr "ISxN"
2629
2630 #: field.acn.edit_date.label:3101 field.sunit.edit_date.label:5766
2631 #: field.acp.edit_date.label:7477
2632 msgid "Last Edit Date/Time"
2633 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ/ժամ"
2634
2635 #: field.vbq.id.label:461 field.vaq.id.label:603
2636 msgid "Queue ID"
2637 msgstr "Հերթի ID"
2638
2639 #: class.cmrcfmt.label:925
2640 msgid "MARC Formats"
2641 msgstr "ՄԵԸՔ ձևաչափեր"
2642
2643 #: field.aoupa.absolute_adjustment.label:6133
2644 msgid "Absolute adjustment?"
2645 msgstr "Բացարձակ մոտարկում։"
2646
2647 #: field.cuat.ehow.label:3743
2648 msgid "Event Mechanism"
2649 msgstr "Իրադարձության մեխանիզմ"
2650
2651 #: field.rxbt.unvoided.label:10408
2652 msgid "Unvoided Billing Amount"
2653 msgstr "Չմշակված հաշիվների մեծություններ"
2654
2655 #: field.actsce.stat_cat.label:7229 field.actsced.stat_cat.label:7243
2656 #: field.asce.stat_cat.label:8236
2657 msgid "Stat Cat"
2658 msgstr "Վիճակ դաս"
2659
2660 #: field.asc.required.label:6892 field.actsc.required.label:6952
2661 msgid "Required"
2662 msgstr "Պահանջված"
2663
2664 #: class.rp.label:266
2665 msgid "Statistical Popularity Parameter"
2666 msgstr "Հանրահայտության վիճակագրական պարամետր"
2667
2668 #: field.cmfvm.virtual.label:2952
2669 msgid "Virtual"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:12116
2673 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2674 msgstr "Դյուի տիրույթ - Հարյուրյակներ"
2675
2676 #: class.qxp.label:11052 field.qsi.expression.label:11138
2677 #: field.qobi.expression.label:11153
2678 msgid "Expression"
2679 msgstr "Արտահայտություն"
2680
2681 #: field.circ.auto_renewal.label:4667
2682 msgid "Auto Renewal"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: class.acqedi.label:10033 field.acqedim.account.label:10136
2686 msgid "EDI Account"
2687 msgstr "ՓԷՏ հաշիվ"
2688
2689 #: class.uvus.label:11548
2690 msgid "URL Verification URL Selector"
2691 msgstr "URL նույնականացում URL ընտրիչ"
2692
2693 #: field.cracct.last_activity.label:1209
2694 #: field.acqedi.last_activity.label:10043
2695 msgid "Last Activity"
2696 msgstr "Վերջին գործողություն"
2697
2698 #: field.cclsgm.check_only.label:2129
2699 msgid "Check Only"
2700 msgstr "Միայն ստուգիր"
2701
2702 #: field.aouctn.children.label:6830
2703 msgid "Children"
2704 msgstr "Երեխա"
2705
2706 #: field.ocirccount.out.label:4573 field.ocirclist.out.label:4615
2707 msgid "Out"
2708 msgstr "Դուրս"
2709
2710 #: field.aupr.has_been_reset.label:2359
2711 msgid "Was Reset?"
2712 msgstr "Վերագրվա՞ծ է"
2713
2714 #: field.au.settings.label:3630
2715 msgid "All User Settings"
2716 msgstr "Բոլոր օգտվողների կարգաբերում"
2717
2718 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:12445
2719 msgid "Dewy Hundreds"
2720 msgstr "Դյուի հարյուրներ"
2721
2722 #: field.pgt.perm_interval.label:7786
2723 msgid "User Expiration Interval"
2724 msgstr "Օգտվողի ժամկետանցության տիրույթ"
2725
2726 #: class.acqliat.label:9816
2727 msgid "Line Item Alert Text"
2728 msgstr "Գծային նյութի ահազանգման տեքմտ"
2729
2730 #: field.rrbs.score.label:253
2731 msgid "Score"
2732 msgstr "Միավոր"
2733
2734 #: field.ccou.carousel.label:13027
2735 msgid "Carousel"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: class.mrd.label:4294
2739 msgid "Basic Record Descriptor"
2740 msgstr "Հիմնական գրառման նկարագրիչ"
2741
2742 #: field.chmm.transit_range.label:1913
2743 msgid "Transit Range"
2744 msgstr "Տրանզիտի տիրույթ"
2745
2746 #: field.ahopl.issuance_label.label:6502
2747 msgid "Issuance Label"
2748 msgstr "Տրման պիտակ"
2749
2750 #: field.mwp.id.label:7316 field.mgp.id.label:7341 field.mckp.id.label:7436
2751 #: field.mp.id.label:8035 field.map.id.label:8075 field.mallp.id.label:8099
2752 #: field.mbp.id.label:8116 field.mndp.id.label:8155 field.mdp.id.label:8179
2753 msgid "Payment ID"
2754 msgstr "Վճարման ID"
2755
2756 #: class.cbrebin.label:8222
2757 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2758 msgstr "Մատեն գրառման մուտքի փնջի նյութի նշում"
2759
2760 #: field.chdd.forceto.label:3548
2761 msgid "Always Use?"
2762 msgstr "Մի՞շտ օգտագործել"
2763
2764 #: class.cifm.label:3029
2765 msgid "Item Form Map"
2766 msgstr "Նյութի ձևի քարտեզ"
2767
2768 #: field.jub.eg_bib_id.label:9723 field.acqlih.eg_bib_id.label:9785
2769 msgid "Evergreen Bib ID"
2770 msgstr "Evergreen Bib ID"
2771
2772 #: field.atevdef.granularity.label:1443
2773 msgid "Granularity"
2774 msgstr "Մանրամասների խորություն"
2775
2776 #: field.afs.pkey_value.label:10844
2777 msgid "Primary Key Value"
2778 msgstr "Սկզբնական բանալու արժեք"
2779
2780 #: field.bra.name.label:5050
2781 msgid "Resource Attribute Name"
2782 msgstr "Պաշարի բաղադրիչի անուն"
2783
2784 #: field.acqlisum.cancel_count.label:12267
2785 #: field.acqlisumi.cancel_count.label:12288
2786 msgid "Cancel Count"
2787 msgstr "Չեղյալ արա հաշիվը"
2788
2789 #: class.acqft.label:12563
2790 msgid "Fund Tag"
2791 msgstr "Բյուջեի ցուցիչ"
2792
2793 #: field.smhc.ind1.label:5910
2794 msgid "First Indicator"
2795 msgstr "Առաջին ինդիկատոր"
2796
2797 #: field.cwa.hold_weights.label:1875
2798 msgid "Hold Weights"
2799 msgstr "Պահման քաշեր"
2800
2801 #: field.mbts.usr.label:2207 field.mbtslv.usr.label:2235
2802 msgid "Billed User"
2803 msgstr "Ընթերցող որին հաշիվ է ներկայացված"
2804
2805 #: field.jub.queued_record.label:9732 field.acqlih.queued_record.label:9791
2806 msgid "Queued Vandelay Record"
2807 msgstr "Հերթագրված Vandelay գրառում"
2808
2809 #: field.acqii.title.label:8877
2810 msgid "Title or Item Name"
2811 msgstr "Վերնագրի կամ նյութի անուն"
2812
2813 #: class.acqafcb.label:9354
2814 msgid "All Fund Combined Total"
2815 msgstr "Բոլոր բյուջեների համակցման ընդհանուր"
2816
2817 #: class.i18n_l.label:8495 field.cpt.locale.label:12940
2818 msgid "Locale"
2819 msgstr "Տեղային"
2820
2821 #: class.mwde.label:4073
2822 msgid "Wide Display Entry"
2823 msgstr "Լայն արտածման դաշտ։"
2824
2825 #: field.rb.recalc_interval.label:312
2826 msgid "Recalculation Interval"
2827 msgstr "Վերահաշվարկի միջակայք"
2828
2829 #: field.rb.circ_mod_filter.label:309
2830 msgid "Circ Mod Filter"
2831 msgstr "Circ Mod զտիչ"
2832
2833 #: field.sunit.detailed_contents.label:5782
2834 msgid "Detailed Contents"
2835 msgstr "Մանրամասն բովանդակություն"
2836
2837 #: field.vii.id.label:363
2838 msgid "Import Item ID"
2839 msgstr "Ներմուծված նյութի ID"
2840
2841 #: field.vmsq.svf.label:780 field.czifm.record_attr.label:1282
2842 msgid "Record Attribute"
2843 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ"
2844
2845 #: field.ahr.prev_check_time.label:6315 field.ahopl.prev_check_time.label:6466
2846 #: field.alhr.prev_check_time.label:6551
2847 #: field.combahr.prev_check_time.label:6636
2848 #: field.aahr.prev_check_time.label:6695
2849 msgid "Last Targeting Date/Time"
2850 msgstr "Վերջին թիրախավորման ամսաթիվ/ժամ"
2851
2852 #: field.ssr.rel.label:6168
2853 msgid "Relevance"
2854 msgstr "Համարժեք"
2855
2856 #: field.rccc.language.label:12097
2857 msgid "Item Language"
2858 msgstr "Նյութի լեզու"
2859
2860 #: class.acqlisum.label:12262
2861 msgid "Lineitem Summary"
2862 msgstr "Գծային նյութի համառոտագրություն"
2863
2864 #: class.vqarad.label:656
2865 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2866 msgstr "Հարցված հեղինակային գրառման բաղադրիչի սահմանում"
2867
2868 #: field.cbho.cut.label:2978
2869 msgid "Hold Cut-in-line State"
2870 msgstr "Hold Cut-in-line State"
2871
2872 #: field.aout.opac_label.label:7099
2873 msgid "OPAC Label"
2874 msgstr "ՀՕԱՔ Պիտակ"
2875
2876 #: field.atevdef.usr_field.label:1444
2877 msgid "Opt-In User Field"
2878 msgstr "Օգտվողի դաշտի մասնակցություն"
2879
2880 #: field.au.survey_responses.label:3633
2881 msgid "Survey Responses"
2882 msgstr "Հարցախույզի արձագանքեր"
2883
2884 #: field.acp.peer_record_maps.label:7502
2885 msgid "Peer Record Maps"
2886 msgstr "Հավասարարժեք գրառման քարտեզներ"
2887
2888 #: field.acqofscred.sort_priority.label:9136
2889 msgid "Sort Priority"
2890 msgstr "Տեսակավորման առաջնահերթություն"
2891
2892 #: class.acqscl.label:10636
2893 msgid "Serial Claim"
2894 msgstr "Պարբերականի պահանջագիր"
2895
2896 #: field.cmcts.search_lang.label:12042 field.cmfts.search_lang.label:12067
2897 msgid "Search Language"
2898 msgstr "Որոնման լեզու"
2899
2900 #: class.rsce2.label:12145
2901 msgid "CAT2 Entry"
2902 msgstr "CAT2 մուտք"
2903
2904 #: field.acqedim.process_time.label:10140
2905 msgid "Time Processed"
2906 msgstr "Ծախսված ժամանակ"
2907
2908 #: field.aout.id.label:7097
2909 msgid "Type ID"
2910 msgstr "Մուտք արա ID"
2911
2912 #: class.bre.label:3209 field.brt.record.label:4990
2913 msgid "Bibliographic Record"
2914 msgstr "Մատենագիտական գրառում"
2915
2916 #: field.ahrcc.id.label:8267
2917 msgid "Cause ID"
2918 msgstr "Պատճառի ID"
2919
2920 #: field.acqinv.receiver.label:8798
2921 msgid "Receiver"
2922 msgstr "Ստացող"
2923
2924 #: field.mp.cash_payment.label:8041 field.mbp.cash_payment.label:8123
2925 msgid "Cash Payment Detail"
2926 msgstr "Կանխիկի վճարման մանրամասներ"
2927
2928 #: field.vmp.id.label:195 field.vibtf.id.label:220 field.mfr.id.label:3922
2929 msgid "Field ID"
2930 msgstr "Դաշտի ID"
2931
2932 #: field.acqedi.in_dir.label:10045
2933 msgid "Incoming Directory"
2934 msgstr "Ներս եկող ուղեցույց"
2935
2936 #: field.qsq.from_clause.label:10962
2937 msgid "FROM Clause"
2938 msgstr "FROM պահանջ"
2939
2940 #: field.ancc.item_type.label:7859
2941 msgid "Non-cat Item Type"
2942 msgstr "Չքարտագրվող նյութի տեսակ"
2943
2944 #: field.atev.user_data.label:1487
2945 msgid "User Data"
2946 msgstr "Օգտվողի տվյալներ"
2947
2948 #: class.aal.label:4443
2949 msgid "Address Alert"
2950 msgstr "Հասզեի ահազանգ"
2951
2952 #: field.ccat.event.label:7583
2953 msgid "Event"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: field.mbts.balance_owed.label:2197 field.mbtslv.balance_owed.label:2225
2957 #: field.rccbs.balance_owed.label:12191
2958 msgid "Balance Owed"
2959 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
2960
2961 #: field.acsaf.bib_fields.label:2570
2962 msgid "Controlled Bib Fields"
2963 msgstr "Վերահսկելի մատեն դաշտեր"
2964
2965 #: field.au.second_given_name.label:3668
2966 #: field.stgu.second_given_name.label:10723
2967 msgid "Middle Name"
2968 msgstr "Միջին անուն"
2969
2970 #: field.vmp.lwm_ratio.label:202
2971 msgid "Min. Quality Ratio"
2972 msgstr "Որակի նվազագույն գործակից"
2973
2974 #: field.aou.rsrc_types.label:6766
2975 msgid "Resource Types"
2976 msgstr "Պաշարների տեսակներ"
2977
2978 #: class.cclg.label:2005
2979 msgid "Circulation Limit Group"
2980 msgstr "Տացքի սահմանափակման խումբ"
2981
2982 #: field.aur.lineitem.label:8559 field.aurs.lineitem.label:8633
2983 #: field.acqie.lineitem.label:8838 field.acqlid.lineitem.label:9875
2984 msgid "PO Line Item"
2985 msgstr "PO Line Item"
2986
2987 #: field.auact.etype.label:3762
2988 msgid "Activity Type"
2989 msgstr "Գործունեության տեսակ"
2990
2991 #: field.acqedim.error_time.label:10141
2992 msgid "Time of Error"
2993 msgstr "Սխալի ժամ"
2994
2995 #: class.atev.label:1476
2996 msgid "Trigger Event Entry"
2997 msgstr "Եռակապ միջոցառման մուտք"
2998
2999 #: field.rocit.age_protect.label:12460
3000 msgid "Age Protection"
3001 msgstr "Տարիքային պաշտպանություն"
3002
3003 #: field.acqfc.name.label:9037
3004 msgid "Fiscal Calendar Name"
3005 msgstr "Ֆինանսական օրացույցի անուն"
3006
3007 #: field.afs.error_msg.label:10846
3008 msgid "Error Message"
3009 msgstr "Սխալի հախղորդագրություն։"
3010
3011 #: class.czs.label:1224 field.czs.name.label:1226 field.cza.source.label:1254
3012 msgid "Z39.50 Source"
3013 msgstr "Z39.50 աղբյուր"
3014
3015 #: field.acn.record.label:3106 field.combcirc.copy_bib_record.label:4840
3016 #: field.acirc.copy_bib_record.label:4928 field.sre.record.label:5437
3017 #: field.aur.eg_bib.label:8560 field.aurs.eg_bib.label:8634
3018 #: field.erccpo.bibid.label:10448
3019 msgid "Bib Record"
3020 msgstr "Մատեն գրառում"
3021
3022 #: field.aea.key.label:10078
3023 msgid "Key"
3024 msgstr "Բանալի"
3025
3026 #: field.vst.session_key.label:813
3027 msgid "Session Key"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: field.clfm.code.label:7297
3031 msgid "LitF Code"
3032 msgstr "LitF կոդ"
3033
3034 #: field.cifm.value.label:3032
3035 msgid "Item Form"
3036 msgstr "Նյութի կաղապար"
3037
3038 #: class.cit.label:2151
3039 msgid "Identification Type"
3040 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
3041
3042 #: field.ahr.requestor.label:6318 field.ahopl.requestor.label:6469
3043 #: field.alhr.requestor.label:6554 field.stgu.requesting_usr.label:10730
3044 msgid "Requesting User"
3045 msgstr "Պահանջող օգտվող"
3046
3047 #: field.vst.workstation.label:816 field.auoi.opt_in_ws.label:854
3048 #: class.aws.label:1607 field.circ.workstation.label:4653
3049 #: field.aacs.workstation.label:4754 field.combcirc.workstation.label:4829
3050 #: field.acirc.workstation.label:4911 field.awss.workstation.label:12914
3051 msgid "Workstation"
3052 msgstr "Աշխատանքային կայան"
3053
3054 #: field.cra.allow_expired.label:13055
3055 msgid "Allow Expired Users"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: field.ocirccount.long_overdue.label:4577
3059 #: field.ocirclist.long_overdue.label:4619
3060 msgid "Long Overdue"
3061 msgstr "Երկար ուշացում"
3062
3063 #: field.rocit.owning_lib_name.label:12455
3064 msgid "Owning Lib Name"
3065 msgstr "Տնօրինող գրադ անուն"
3066
3067 #: class.cmfinm.label:903
3068 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
3069 msgstr "Metabib դաշտից նորմալացված ինդեքսների քարտեզ"
3070
3071 #: field.rrbs.record.label:252 field.vqbra.record.label:561
3072 #: field.vqara.record.label:678 field.ssr.record.label:6169
3073 #: field.bmpc.record.label:11405
3074 msgid "Record"
3075 msgstr "Գրառում"
3076
3077 #: field.acqfsum.encumbrance_total.label:9441
3078 msgid "Total Encumbered"
3079 msgstr "Ընդհանուր բեռնավորված"
3080
3081 #: field.aal.match_all.label:4448
3082 msgid "Match All Fields"
3083 msgstr "Համընկեցրու բոլոր դաշտերը"
3084
3085 #: class.ath.label:1323
3086 msgid "Trigger Hook Point"
3087 msgstr "Տրիգերի կեռիկի կետ"
3088
3089 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:11868
3090 msgid "Hold/Copy Ratio"
3091 msgstr "Պահում/պատճեն գործակից"
3092
3093 #: field.bresv.return_time.label:5145
3094 msgid "Return Time"
3095 msgstr "Վերադարձի ժամ"
3096
3097 #: field.qdt.is_composite.label:10995
3098 msgid "Is Composite"
3099 msgstr "Կոմպոզիտ է"
3100
3101 #: field.rocit.call_number_label.label:12443
3102 msgid "Callnumber Label"
3103 msgstr "Դասիչի պիտակ"
3104
3105 #: field.chmw.marc_bib_level.label:1819 field.ccmw.marc_bib_level.label:1850
3106 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1907 field.ccmm.marc_bib_level.label:1959
3107 msgid "MARC Bib Level"
3108 msgstr "ՄԵԸՔ մատեն մակարդակ"
3109
3110 #: class.csc.label:1031
3111 msgid "SMS Carrier"
3112 msgstr "SMS փոխադրող"
3113
3114 #: field.mp.check_payment.label:8044 field.mbp.check_payment.label:8126
3115 msgid "Check Payment Detail"
3116 msgstr "Ստուգիր վճարի մանրամասները"
3117
3118 #: field.acqpro.default_copy_count.label:8742
3119 msgid "Default # Copies"
3120 msgstr "Լռակյաց # պատճեններ"
3121
3122 #: class.acqpc.label:8949
3123 msgid "Provider Contact"
3124 msgstr "Մատակարարի կոնտակտ"
3125
3126 #: field.rccc.circ_lib_id.label:12091
3127 msgid "Library Circulation Location Link"
3128 msgstr "Գրադարանի սպասարկման վայր"
3129
3130 #: field.acpl.orders.label:5324 field.aou.copy_location_orders.label:6762
3131 msgid "Copy Location Orders"
3132 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման պատվերներ"
3133
3134 #: field.acqafcb.amount.label:9357
3135 msgid "Total Combined Balance"
3136 msgstr "Ընդհանուր կոմբինացված հաշվեկշիռ"
3137
3138 #: field.pgt.usergroup.label:7788
3139 msgid "Is User Group"
3140 msgstr "Օգտվողի խումբ է"
3141
3142 #: field.acqfdeb.debit_type.label:9155
3143 msgid "Debit Type"
3144 msgstr "Դեբետի տեսակ"
3145
3146 #: class.ssr.label:6165
3147 msgid "Search Result"
3148 msgstr "Որոնման արդյունք"
3149
3150 #: field.ausp.set_date.label:4390
3151 msgid "Set Date"
3152 msgstr "Դիր ամսաթիվը"
3153
3154 #: field.bre.fingerprint.label:3219 field.rmsr.fingerprint.label:10303
3155 #: field.rssr.fingerprint.label:10327 field.rsr.fingerprint.label:10347
3156 msgid "Fingerprint"
3157 msgstr "Մատնահետք"
3158
3159 #: class.vibtg.label:335
3160 msgid "Import/Overlay Field Groups for Removal"
3161 msgstr "Import/Overlay Field Groups for Removal"
3162
3163 #: field.ateo.data.label:1306
3164 msgid "Data"
3165 msgstr "Տվյալ"
3166
3167 #: field.smhc.ind2.label:5911
3168 msgid "Second Indicator"
3169 msgstr "Երկրորդ ինդիկատոր"
3170
3171 #: class.i18n.label:8455
3172 msgid "i18n Core"
3173 msgstr "i18n միջուկ"
3174
3175 #: field.combahr.staff_placed.label:6643 field.aahr.staff_placed.label:6702
3176 msgid "Staff Placed?"
3177 msgstr "Աշխատակազմը տեղադրվա՞ծ է"
3178
3179 #: class.circ.label:4625 field.rccc.id.label:12089
3180 msgid "Circulation"
3181 msgstr "Տացք"
3182
3183 #: field.cc.editor.label:12993
3184 msgid "Editing User"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: field.cgf.enabled.label:873 field.atevdef.active.label:1430
3188 #: field.cuat.enabled.label:3746 field.cra.enabled.label:13051
3189 msgid "Enabled"
3190 msgstr "Թույլատրված"
3191
3192 #: field.qfr.type.label:11100
3193 msgid "From Relation Type"
3194 msgstr "Հարակից տեսակից"
3195
3196 #: class.rhcrpb.label:11815
3197 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
3198 msgstr "Պահում/պատճեն գործակիցը ըստ Մատեն"
3199
3200 #: field.artc.reservation.label:8287
3201 msgid "Reservation requiring Transit"
3202 msgstr "նախնական պահում որ պահանջում է տրանզիտ"
3203
3204 #: field.acp.tags.label:7507 class.acpt.label:12804
3205 msgid "Copy Tags"
3206 msgstr "Պատճենի ցուցիչներ։"
3207
3208 #: field.asvq.id.label:2171
3209 msgid "Question ID"
3210 msgstr "Հարցի ID"
3211
3212 #: class.acqpon.label:9642
3213 msgid "PO Note"
3214 msgstr "PO նշում"
3215
3216 #: field.aeas.attr_maps.label:10096
3217 msgid "Mapped EDI Attributes"
3218 msgstr "Քարտեզավորված EDI բաղկացուցիչներ։"
3219
3220 #: field.czs.transmission_format.label:1232
3221 msgid "Transmission Format"
3222 msgstr "Ձևափոխման ձևաչափ"
3223
3224 #: field.acqpoh.audit_action.label:9611 field.acqlih.audit_action.label:9773
3225 msgid "Audit Action"
3226 msgstr "Աուդիտի գործողություն"
3227
3228 #: field.chddv.active_date.label:3570
3229 msgid "Active Date"
3230 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
3231
3232 #: field.qsf.subfield_type.label:11006
3233 msgid "Subfield Type"
3234 msgstr "Ենթադաշտի տեսակ"
3235
3236 #: field.acqfsrcct.amount.label:9367
3237 msgid "Total Credits to Funding Source"
3238 msgstr "Ընդհանուր կրեդիտներ ֆինանսավորման աղբյուրին"
3239
3240 #: class.mct.label:3188
3241 msgid "Collections Tracker"
3242 msgstr "հավաքածուի վերահսկիչ"
3243
3244 #: field.qsi.grouped_by.label:11140
3245 msgid "Is Grouped By"
3246 msgstr "խմբավորված է ըստ"
3247
3248 #: field.rb.fixed_rating.label:313
3249 msgid "Fixed Rating"
3250 msgstr "Սևեռված գնահատկան"
3251
3252 #: field.cmrcfld.tag.label:946 field.cmrcsubfld.tag.label:974
3253 #: field.crad.tag.label:1005
3254 msgid "MARC Tag"
3255 msgstr "MARC ցուցիչ"
3256
3257 #: field.czs.db.label:1230
3258 msgid "DB"
3259 msgstr "DB"
3260
3261 #: field.vibtf.field.label:222 field.vqbra.field.label:562
3262 #: field.vqara.field.label:679 field.cmsa.field.label:2867
3263 msgid "Field"
3264 msgstr "Դաշտ"
3265
3266 #: field.atb.org.label:3781 field.acpl.owning_lib.label:5323
3267 #: field.acplg.owner.label:5352 field.sre.owning_lib.label:5447
3268 msgid "Owning Org Unit"
3269 msgstr "Տնօրինող կազմ միավոր"
3270
3271 #: field.scap.chron_5.label:5485
3272 msgid "Chron 5"
3273 msgstr "Chron 5"
3274
3275 #: field.scap.chron_4.label:5484
3276 msgid "Chron 4"
3277 msgstr "Chron 4"
3278
3279 #: field.mbts.xact_finish.label:2208 field.mbtslv.xact_finish.label:2236
3280 msgid "Transaction Finish Time"
3281 msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի ժամ"
3282
3283 #: field.scap.chron_1.label:5481
3284 msgid "Chron 1"
3285 msgstr "Chron 1"
3286
3287 #: field.scap.chron_3.label:5483
3288 msgid "Chron 3"
3289 msgstr "Chron 3"
3290
3291 #: field.scap.chron_2.label:5482
3292 msgid "Chron 2"
3293 msgstr "Chron 2"
3294
3295 #: field.accs.start_time.label:171 field.atev.start_time.label:1483
3296 #: field.bresv.start_time.label:5140 field.uvva.start_time.label:11652
3297 msgid "Start Time"
3298 msgstr "Սկսելու ժամ"
3299
3300 #: class.xop.label:11340 class.xser.label:11358
3301 msgid "Operator Expression"
3302 msgstr "Գործողության արտահայտություն"
3303
3304 #: field.rxbt.total.label:10410
3305 msgid "Total Billing Amount"
3306 msgstr "Ընդհանուր վճարային մեծություն"
3307
3308 #: field.afsg.rollback_group.label:10812
3309 msgid "Rollback Group"
3310 msgstr "Rollback Group"
3311
3312 #: field.circ.xact_finish.label:4650 field.aacs.xact_finish.label:4744
3313 #: field.combcirc.xact_finish.label:4819 field.acirc.xact_finish.label:4908
3314 #: field.bresv.xact_finish.label:5131 field.mbt.xact_finish.label:7196
3315 #: field.rodcirc.xact_finish.label:12407
3316 msgid "Transaction Finish Date/Time"
3317 msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի ամսաթիվ/ժամ"
3318
3319 #: field.acqedim.translate_time.label:10139
3320 msgid "Time Translated"
3321 msgstr "Տրանսլիացիայի ժամանակ"
3322
3323 #: class.acqfdt.label:9246
3324 msgid "Total Debit from Fund"
3325 msgstr "Գումարային դեբետ բյուջեից"
3326
3327 #: field.vmp.name.label:197 field.rp.name.label:274 field.rb.name.label:299
3328 #: field.viiad.name.label:421 field.vbq.name.label:463
3329 #: field.vaq.name.label:605 field.vms.name.label:721 field.vst.name.label:814
3330 #: field.cgf.name.label:870 field.cin.name.label:888
3331 #: field.cmrcfmt.name.label:929 field.cmrcfld.name.label:947
3332 #: field.crad.name.label:998 field.csc.name.label:1035
3333 #: field.cza.name.label:1255 field.atevdef.name.label:1442
3334 #: field.atul.name.label:1572 field.ccm.name.label:1630
3335 #: field.bpt.name.label:1716 field.chmw.name.label:1808
3336 #: field.ccmw.name.label:1839 field.cclg.name.label:2008
3337 #: field.ccls.name.label:2025 field.aupw.name.label:2327
3338 #: field.aus.name.label:2368 field.acs.name.label:2538
3339 #: field.acsaf.name.label:2566 field.at.name.label:2638
3340 #: field.aba.name.label:2659 field.cxt.name.label:2847
3341 #: field.cmc.name.label:2885 field.cmf.name.label:2914
3342 #: field.cbho.name.label:2972 field.acnc.name.label:3047
3343 #: field.chdd.name.label:3547 field.cust.name.label:3829
3344 #: field.csp.name.label:4328 field.auss.name.label:4478
3345 #: field.acpl.name.label:5321 field.acplg.name.label:5350
3346 #: field.spt.name.label:6003 field.asv.name.label:6185
3347 #: field.aou.name.label:6746 field.asc.name.label:6887
3348 #: field.actsc.name.label:6945 field.cnct.name.label:7075
3349 #: field.ccat.name.label:7581 field.act.name.label:7703
3350 #: field.cbt.name.label:8516 field.acqipm.name.label:8783
3351 #: field.acqpc.name.label:8953 field.acqf.name.label:9186
3352 #: field.acqfsum.name.label:9428 field.acqpl.name.label:9519
3353 #: field.acqpo.name.label:9574 field.acqpoh.name.label:9622
3354 #: field.acqlia.attr_name.label:9861 field.acqphsm.name.label:9999
3355 #: field.qbv.name.label:11041 field.uvs.name.label:11491
3356 #: field.cfdfs.name.label:11751 field.cfg.name.label:12748
3357 #: field.awss.name.label:12912 field.cct.name.label:12965
3358 #: field.cc.name.label:12990 field.cra.name.label:13048
3359 msgid "Name"
3360 msgstr "Անուն"
3361
3362 #: class.aaasc.label:12733
3363 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
3364 msgstr "Տացք-Արխիվային պատճենի վիճակագրական դասի մուտքեր"
3365
3366 #: field.clm.code.label:2801 field.bre.language.label:3230
3367 msgid "Language Code"
3368 msgstr "Լեզվի կոդ"
3369
3370 #: field.au.ws_ou.label:3635
3371 msgid "Workstation Org Unit"
3372 msgstr "Աշխ կայանի Կազմ միավոր"
3373
3374 #: class.vmp.label:193
3375 msgid "Bib Import Merge Profile"
3376 msgstr "Մատեն ներմուծման ձուլման պրոֆայլ"
3377
3378 #: field.rhcrpbapd.holds_at_or_below.label:11969
3379 msgid "Active Holds at Pickup Library and its Descendants"
3380 msgstr "Ակտիվ պահումներ ստացման գրադարանում և դրա սերունդներում"
3381
3382 #: field.qseq.seq_no.label:10981 field.qsf.seq_no.label:11005
3383 #: field.qfpd.seq_no.label:11030 field.qxp.seq_no.label:11058
3384 #: field.qcb.seq_no.label:11086 field.qfr.seq_no.label:11107
3385 #: field.qrc.seq_no.label:11123 field.qsi.seq_no.label:11137
3386 #: field.qobi.seq_no.label:11152 field.xbet.seq_no.label:11166
3387 #: field.xbind.seq_no.label:11181 field.xbool.seq_no.label:11195
3388 #: field.xcase.seq_no.label:11209 field.xcast.seq_no.label:11224
3389 #: field.xcol.seq_no.label:11241 field.xex.seq_no.label:11256
3390 #: field.xfunc.seq_no.label:11271 field.xin.seq_no.label:11287
3391 #: field.xisnull.seq_no.label:11304 field.xnull.seq_no.label:11319
3392 #: field.xnum.seq_no.label:11332 field.xop.seq_no.label:11345
3393 #: field.xser.seq_no.label:11363 field.xstr.seq_no.label:11377
3394 #: field.xsubq.seq_no.label:11390 field.ccou.seq.label:13030
3395 msgid "Sequence Number"
3396 msgstr "Հաջորդականության համար"
3397
3398 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:179
3399 msgid "Last Checkin Scan Time"
3400 msgstr "Վերջին ստացման սկանի ժամ"
3401
3402 #: field.vst.queue.label:822
3403 msgid "Source Queue"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: field.uvuv.res_text.label:11694
3407 msgid "Result Text"
3408 msgstr "Արդյունքի տեքստ"
3409
3410 #: field.vii.call_number.label:372 field.viiad.call_number.label:425
3411 #: field.auricnm.call_number.label:3156
3412 #: field.combcirc.copy_call_number.label:4836
3413 #: field.acirc.copy_call_number.label:4924
3414 msgid "Call Number"
3415 msgstr "Դասիչ"
3416
3417 #: field.atev.template_output.label:1488
3418 msgid "Template Output"
3419 msgstr "Նմուշի ելք"
3420
3421 #: field.aum.deleted.label:2252 field.auml.deleted.label:2275
3422 msgid "Deleted?"
3423 msgstr "Ջնջվա՞ծ"
3424
3425 #: field.acqdf.id.label:10465 field.acqdfe.formula.label:10488
3426 msgid "Formula ID"
3427 msgstr "Բանաձևի ID"
3428
3429 #: field.act.mint_condition.label:7721
3430 msgid "Mint Condition?"
3431 msgstr "Mint Condition?"
3432
3433 #: field.circbyyr.is_renewal.label:12371
3434 msgid "Renewal"
3435 msgstr "Թարմացում"
3436
3437 #: class.bram.label:5097
3438 msgid "Resource Attribute Map"
3439 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի քարտեզ"
3440
3441 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:12166
3442 msgid "User Home Library Link"
3443 msgstr "Օգտվողի տնային գրադարանի կապ"
3444
3445 #: class.cbc.label:12673
3446 msgid "Barcode Completions"
3447 msgstr "Շտրիխ կոդի ավարտական մաս"
3448
3449 #: field.acqpc.role.label:8954
3450 msgid "Role"
3451 msgstr "Դեր"
3452
3453 #: field.au.day_phone.label:3646 field.stgu.day_phone.label:10725
3454 msgid "Daytime Phone"
3455 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
3456
3457 #: field.bresv.email_notify.label:5156 field.ahr.email_notify.label:6303
3458 #: field.ahopl.email_notify.label:6454 field.alhr.email_notify.label:6541
3459 #: field.combahr.email_notify.label:6625 field.aahr.email_notify.label:6684
3460 msgid "Notify by Email?"
3461 msgstr "Զգուշացնե՞լ էլ փոստով"
3462
3463 #: class.aech.label:3407
3464 msgid "Emergency Closing Hold Entry"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: field.acqlisum.invoice_count.label:12269
3468 #: field.acqlisumi.invoice_count.label:12290
3469 msgid "Invoice Count"
3470 msgstr "Հաշվի հաշվիչ"
3471
3472 #: class.mups.label:77
3473 msgid "User Payment Summary"
3474 msgstr "Օգտվողի վճարների համառոտագրություն"
3475
3476 #: field.acqinv.recv_method.label:8802
3477 msgid "Receive Method"
3478 msgstr "Ստացման ձև"
3479
3480 #: field.au.notes.label:3686
3481 msgid "User Notes"
3482 msgstr "Օգտվողի նշումներ"
3483
3484 #: field.asc.id.label:6886 field.actsc.id.label:6944
3485 #: field.stgsc.statcat.label:10787
3486 msgid "Stat Cat ID"
3487 msgstr "Stat Cat ID"
3488
3489 #: field.mwde.subject_temporal.label:4094
3490 msgid "Temporal Subject"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: field.acp.copy_alerts.label:7508
3494 msgid "Copy Alerts"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: field.acqexr.from_currency.label:8706
3498 msgid "From Currency"
3499 msgstr "Արտարժույթից"
3500
3501 #: field.mrd.enc_level.label:4301
3502 msgid "ELvl"
3503 msgstr "ELvl"
3504
3505 #: field.qsq.use_all.label:10960
3506 msgid "Use ALL"
3507 msgstr "Օգտագործիր ԲՈԼՈՐԸ"
3508
3509 #: class.atreact.label:1365
3510 msgid "Trigger Event Reactor"
3511 msgstr "Եռակի միջոցառման ռեակտոր"
3512
3513 #: class.mde.label:4001
3514 msgid "Display Field Entry"
3515 msgstr "Արտածիր դաշտի մուտքը"
3516
3517 #: field.rhcrpbap.pickup_library_ratio.label:11917
3518 msgid "Hold/Copy Ratio at Pickup Library"
3519 msgstr "Պահման/պատճենի գործակիցը ստանալու գրադարանում"
3520
3521 #: field.acqf.combined_balance.label:9203
3522 msgid "Combined Balance"
3523 msgstr "Կոմբինացված հաշվեկշիռ"
3524
3525 #: field.acqii.po_item.label:8884 class.acqpoi.label:9676
3526 msgid "Purchase Order Item"
3527 msgstr "Նյութի Պատվերի պահանջ"
3528
3529 #: field.ahr.selection_ou.label:6320 field.ahopl.selection_ou.label:6471
3530 #: field.alhr.selection_ou.label:6556 field.combahr.selection_ou.label:6645
3531 #: field.aahr.selection_ou.label:6704
3532 msgid "Selection Locus"
3533 msgstr "Ընտրելու տեղ"
3534
3535 #: field.atenv.collector.label:1402
3536 msgid "Collector"
3537 msgstr "Հավաքող"
3538
3539 #: class.acqafet.label:9324
3540 msgid "All Fund Encumbrance Total"
3541 msgstr "Բոլոր բյուջեների կուտակված ընդհանուրը"
3542
3543 #: field.afs.name.label:10842
3544 msgid "Fieldset Name"
3545 msgstr "Դաշտի բազմության անուն"
3546
3547 #: field.pgt.children.label:7781
3548 msgid "Child Groups"
3549 msgstr "Երեխա խմբեր"
3550
3551 #: field.accs.last_checkin_time.label:178
3552 msgid "Last Checkin Time"
3553 msgstr "Վերջին ընդունման ժամ"
3554
3555 #: field.bre.tcn_value.label:3226 field.rmsr.tcn_value.label:10306
3556 #: field.rssr.tcn_value.label:10330 field.rsr.tcn_value.label:10350
3557 msgid "TCN Value"
3558 msgstr "TCN արժեք"
3559
3560 #: class.cmpcvm.label:11465
3561 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
3562 msgstr "MARC21 ֆիզիկական բնութագրիչների արժեքի քարտեզ"
3563
3564 #: class.cam.label:3013
3565 msgid "Audience Map"
3566 msgstr "Լսարանի քարտեզ"
3567
3568 #: field.acqpro.prepayment_required.label:8736
3569 #: field.acqpo.prepayment_required.label:9576
3570 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:9624
3571 msgid "Prepayment Required"
3572 msgstr "Պահանջվում է նախնական վճար"
3573
3574 #: field.au.profile.label:3667 field.stgu.profile.label:10718
3575 msgid "Main (Profile) Permission Group"
3576 msgstr "Հիմնական (պրոֆայլ) իրավասության խումբ"
3577
3578 #: field.vmsp.subfield.label:746 field.vmsq.subfield.label:782
3579 #: field.mfr.subfield.label:3926 field.smhc.subfield.label:5912
3580 #: field.acqphsm.subfield.label:10000 class.qsf.label:11001
3581 #: field.bmpc.subfield.label:11403 field.cmpcsm.subfield.label:11450
3582 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:11469 field.uvu.subfield.label:11600
3583 msgid "Subfield"
3584 msgstr "Ենթադաշտ"
3585
3586 #: field.acn.creator.label:3099 field.sunit.creator.label:5759
3587 #: field.acp.creator.label:7470 field.cc.creator.label:12992
3588 msgid "Creating User"
3589 msgstr "Օգտվողի ստեղծում"
3590
3591 #: field.sunit.holdable.label:5769 field.acp.holdable.label:7480
3592 msgid "Is Holdable"
3593 msgstr "Պահվող է"
3594
3595 #: field.acqlin.id.label:9838
3596 msgid "PO Line Item Note ID"
3597 msgstr "PO Line Item Note ID"
3598
3599 #: class.ergbhu.label:10427
3600 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
3601 msgstr ""
3602 "Մատեն ID-եր ըստ Պահումների ավելացման/ջնջման ժամանակի (OCLC փաթեթային "
3603 "թարմացում)"
3604
3605 #: class.acqftr.label:9014
3606 msgid "Fund Transfer"
3607 msgstr "Բյուջեի տեղափոխում"
3608
3609 #: field.circ.max_fine.label:4638 field.aacs.max_fine.label:4733
3610 #: field.combcirc.max_fine.label:4807 field.acirc.max_fine.label:4896
3611 #: field.brt.max_fine.label:4987 field.bresv.max_fine.label:5149
3612 #: field.crmf.amount.label:7764 field.rodcirc.max_fine.label:12396
3613 msgid "Max Fine Amount"
3614 msgstr "Տուգանքի մաքս չափ"
3615
3616 #: class.ccou.label:13020
3617 msgid "Carousels Visible at Library"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: field.act.deposit.label:7711
3621 msgid "Deposit?"
3622 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
3623
3624 #: field.auss.target.label:4482 field.acqii.target.label:8885
3625 #: field.acqpoi.target.label:9687
3626 msgid "Target"
3627 msgstr "Թիրախ"
3628
3629 #: field.qfr.subquery.label:11103
3630 msgid "Subquery ID"
3631 msgstr "Ենթահերթի ID"
3632
3633 #: field.acqftm.tag.label:12587
3634 msgid "Tag ID"
3635 msgstr "Ցուցիչի ID"
3636
3637 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1970 class.chdd.label:3544
3638 #: field.chddv.hard_due_date.label:3568
3639 msgid "Hard Due Date"
3640 msgstr "Վերադարձի կոշտ ամսաթիվ"
3641
3642 #: field.ahr.hold_type.label:6308 field.ahopl.hold_type.label:6459
3643 #: field.alhr.hold_type.label:6546 field.combahr.hold_type.label:6630
3644 #: field.aahr.hold_type.label:6689 class.cht.label:12922
3645 msgid "Hold Type"
3646 msgstr "Պահման տեսակ"
3647
3648 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:9152
3649 msgid "Origin Currency"
3650 msgstr "Սկզբնական արտարժույթ"
3651
3652 #: field.acqda.credit_amount.label:10559
3653 msgid "Credit Amount"
3654 msgstr "Կրեդիտի գումար"
3655
3656 #: field.au.alias.label:3674
3657 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
3658 msgstr "ՀՕԱՔ/աշխատակազմ հաճախորդի պահման կեղծանուն"
3659
3660 #: field.aou.children.label:6740
3661 msgid "Subordinate Organizational Units"
3662 msgstr "Ենթակայության տակ դիր կազմակերպչական միավորները"
3663
3664 #: field.mfr.value.label:3928
3665 msgid "Normalized Value"
3666 msgstr "Նորմալացված արժեք"
3667
3668 #: field.accs.checkout_workstation.label:172
3669 msgid "Checkout Workstation"
3670 msgstr "Դուրս տրման աշխատանքային կայան"
3671
3672 #: class.cxt.label:2845
3673 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
3674 msgstr "XML/XSLT ձևափոխման սահմանում"
3675
3676 #: class.acqmapinv.label:12610
3677 msgid "Acq Map to Invoice View"
3678 msgstr "Համալրման քարտեզդիտման ինվոյսի համար"
3679
3680 #: class.asq.label:6234
3681 msgid "Search Query"
3682 msgstr "Փնտրի հերթը"
3683
3684 #: field.accs.last_renewal_time.label:173
3685 msgid "Last Renewal Time"
3686 msgstr "Վերջին թարմացման ժամ"
3687
3688 #: class.acs.label:2535
3689 msgid "Authority Control Set"
3690 msgstr "Հեղինակավորի վերահսկման բազմություն"
3691
3692 #: field.jub.source_label.label:9724 field.acqlih.source_label.label:9786
3693 msgid "Source Label"
3694 msgstr "Աղբյուրի պիտակ"
3695
3696 #: field.acsaf.id.label:2559
3697 msgid "Control Set Authority Field ID"
3698 msgstr "Վերահսկման բազմություն հեղինակավորի դաշտի ID"
3699
3700 #: field.ahr.fulfillment_time.label:6307
3701 #: field.ahopl.fulfillment_time.label:6458
3702 #: field.alhr.fulfillment_time.label:6545
3703 #: field.combahr.fulfillment_time.label:6629
3704 #: field.aahr.fulfillment_time.label:6688
3705 msgid "Fulfillment Date/Time"
3706 msgstr "Իրականացան օր/ժամ"
3707
3708 #: field.ausp.note.label:4396 field.bresv.note.label:5157
3709 #: field.srlu.note.label:5682 field.mg.note.label:7149
3710 #: field.mwp.note.label:7317 field.mgp.note.label:7342
3711 #: field.mckp.note.label:7437 field.aca.note.label:7631
3712 #: field.aaca.note.label:7667 field.mp.note.label:8036
3713 #: field.map.note.label:8076 field.mallp.note.label:8100
3714 #: field.mbp.note.label:8117 field.mndp.note.label:8156
3715 #: field.mdp.note.label:8180 field.mb.note.label:8363
3716 #: field.mab.note.label:8397 field.mallb.note.label:8429
3717 #: field.acqinv.note.label:8807 field.acqie.note.label:8841
3718 #: field.acqii.note.label:8879 field.acqftr.note.label:9023
3719 #: field.acqfscred.note.label:9108 field.acqofscred.note.label:9140
3720 #: field.acqfa.note.label:9462 field.acqfap.note.label:9496
3721 #: field.acqpoi.note.label:9684 field.acqlid.note.label:9886
3722 #: field.acqcle.note.label:10627 field.acqscle.note.label:10655
3723 msgid "Note"
3724 msgstr "Նշում"
3725
3726 #: field.acqexr.to_currency.label:8707
3727 msgid "To Currency"
3728 msgstr "Արտարժույթի"
3729
3730 #: class.xbet.label:11161
3731 msgid "Between Expression"
3732 msgstr "Արտահայտության միջև"
3733
3734 #: field.ateo.events.label:1308
3735 msgid "Events"
3736 msgstr "Միջոցառումներ"
3737
3738 #: field.act.circ_lib.label:7704 field.rocit.circ_lib.label:12458
3739 msgid "Circ Lib"
3740 msgstr "Տացքի գրադարան"
3741
3742 #: field.acn.id.label:3103
3743 msgid "Call Number/Volume ID"
3744 msgstr "Դասիչ/Հատորի ID"
3745
3746 #: field.qfr.join_type.label:11108
3747 msgid "Join Type"
3748 msgstr "Միացյալ տեսակ"
3749
3750 #: class.vqar.label:624
3751 msgid "Queued Authority Record"
3752 msgstr "Հարցված հեղինակավոր գրառում"
3753
3754 #: field.au.pref_family_name.label:3680
3755 #: field.stgu.pref_family_name.label:10733
3756 msgid "Preferred Last Name"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: field.circ.aaasc_entries.label:4666 field.aacs.aaasc_entries.label:4759
3760 #: field.combcirc.aaasc_entries.label:4842
3761 #: field.acirc.aaasc_entries.label:4930
3762 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3763 msgstr "Նվաճած պատճենի վիճակագրություն-Քարտագրման մուտքեր"
3764
3765 #: class.acqclpa.label:10684 field.acrlid.claim_policy_action.label:12252
3766 msgid "Claim Policy Action"
3767 msgstr "Պահանջագրի քաղաքականության գործողություն"
3768
3769 #: field.chmw.id.label:1807
3770 msgid "Hold Weights ID"
3771 msgstr "Պահման քաշերի ID"
3772
3773 #: field.bresv.payments.label:5135 field.mbt.payments.label:7202
3774 msgid "Payment Line Items"
3775 msgstr "Վճարիր տողային նյութերը"
3776
3777 #: field.sra.multiplier.label:6075
3778 msgid "Multiplier"
3779 msgstr "Բազմապատկիչ"
3780
3781 #: field.uvs.id.label:11490
3782 msgid "Session ID"
3783 msgstr "Կապի ID"
3784
3785 #: field.atul.run_time.label:1577
3786 msgid "Event Run Time"
3787 msgstr "Իրադարձության կատարման ժամ"
3788
3789 #: field.stgc.row_date.label:10743 field.stgma.row_date.label:10753
3790 #: field.stgba.row_date.label:10769 field.stgsc.row_date.label:10785
3791 #: field.stgs.row_date.label:10796
3792 msgid "Row Date"
3793 msgstr "Ամսաթվի շարք"
3794
3795 #: class.qobi.label:11148
3796 msgid "Order By Item"
3797 msgstr "Պատվեր ըստ նյութի"
3798
3799 #: class.cblvl.label:6054
3800 msgid "Bib Level Map"
3801 msgstr "Մատեն մակարդակի քարտեզ"
3802
3803 #: class.murav.label:1068
3804 msgid "Uncontrolled Record Attribute Values"
3805 msgstr "Չվերահսկվող Գրառման բաղկացուցիչի արժեքներ"
3806
3807 #: field.vmp.replace_spec.label:199
3808 msgid "Replace Specification"
3809 msgstr "Փոխարինի սպեցիֆիկացիան"
3810
3811 #: class.mcp.label:4222 field.mdp.cash_payment.label:8187
3812 msgid "Cash Payment"
3813 msgstr "Կանխիկ վճարում"
3814
3815 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:6305 field.ahopl.fulfillment_lib.label:6456
3816 #: field.alhr.fulfillment_lib.label:6543
3817 #: field.combahr.fulfillment_lib.label:6627
3818 #: field.aahr.fulfillment_lib.label:6686
3819 msgid "Fulfilling Library"
3820 msgstr "Իրակաանացնող գրադարան"
3821
3822 #: field.rocit.shelving_location.label:12448
3823 msgid "Shelving Location Name"
3824 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխման անուն"
3825
3826 #: field.afsg.container.label:10810
3827 msgid "Container ID"
3828 msgstr "ID կոնտեյներ։"