Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / cs-CZ.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/fm_IDL.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-03-15 19:38-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-03-07 14:07+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-16 05:56+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: field.bre.source.label:2650
18 msgid "Record Source"
19 msgstr "Zdroj záznamu"
20
21 #: class.rxpt.label:8469
22 msgid "Transaction Paid Totals"
23 msgstr "V rámci transakce placeno celkem"
24
25 #: field.sunit.sort_key.label:4634
26 msgid "Sort Key"
27 msgstr "Třídící klíč"
28
29 #: field.mrd.vr_format.label:3362
30 msgid "Video Recording Format"
31 msgstr "Formát videozáznamu"
32
33 #: field.uvuv.res_code.label:9654
34 msgid "Result Code"
35 msgstr "Kód výsledku"
36
37 #: field.acqmapinv.picklist.label:10562
38 msgid "Picklist ID"
39 msgstr "ID seznamu pro vyzvednutí"
40
41 #: class.acqlih.label:7891
42 msgid "Line Item History"
43 msgstr "Historie položky"
44
45 #: field.au.ident_value2.label:2916
46 msgid "Secondary Identification"
47 msgstr "Číslo sekundárního dokladu"
48
49 #: field.sdist.record_entry.label:4426
50 msgid "Legacy Record Entry"
51 msgstr "Údaje záznamů zděděného systému"
52
53 #: field.acqfst.amount.label:7406 field.acqafst.amount.label:7460
54 msgid "Total Spent Amount"
55 msgstr "Celkem utraceno"
56
57 #: field.auri.use_restriction.label:2568
58 msgid "Use Information"
59 msgstr "Informace  o užití"
60
61 #: class.cmrtm.label:9735
62 msgid "MARC21 Record Type Map"
63 msgstr "Typy kódů MARC21"
64
65 #: field.mp.credit_card_payment.label:6407
66 #: field.mbp.credit_card_payment.label:6435
67 msgid "Credit Card Payment Detail"
68 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
69
70 #: field.cracct.host.label:898 field.czs.host.label:923
71 #: field.acqedi.host.label:8160 field.uvu.host.label:9565
72 msgid "Host"
73 msgstr "Hostitelský počítač"
74
75 #: field.rccbs.patron_city.label:10093
76 msgid "User City"
77 msgstr "Uživatel - město / obec"
78
79 #: class.cmsa.label:2322
80 msgid "Metabib Search Alias"
81 msgstr "Alias pro vyhledávání metazáznamů"
82
83 #: field.circ.billing_total.label:3703 field.combcirc.billing_total.label:3772
84 #: field.acirc.billing_total.label:3845 field.bresv.billing_total.label:4042
85 #: field.mg.billing_total.label:5757 field.mbt.billing_total.label:5799
86 #: field.rodcirc.billing_total.label:10315
87 msgid "Billing Totals"
88 msgstr "Poplatky celkem"
89
90 #: field.qsq.where_clause.label:8924
91 msgid "WHERE Clause"
92 msgstr "Klauzule WHERE"
93
94 #: field.brt.transferable.label:3897
95 msgid "Transferable"
96 msgstr "Přesunutelné"
97
98 #: class.aoa.label:5018
99 msgid "Org Address"
100 msgstr "Adresa organizace"
101
102 #: field.mcrp.id.label:5653
103 msgid "Pyament ID"
104 msgstr "ID platby"
105
106 #: field.au.claims_returned_count.label:2900
107 msgid "Claims-returned Count"
108 msgstr "Počet údajně vrácených"
109
110 #: class.acqfsrcct.label:7487
111 msgid "Total Credit to Funding Source"
112 msgstr "Připsat celkem ve prospěch finančního zdroje"
113
114 #: class.acqlipad.label:8086
115 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
116 msgstr "Definice atributů poskytovatelů pro položky"
117
118 #: field.bra.required.label:3958
119 msgid "Is Required"
120 msgstr "Je požadováno"
121
122 #: field.bresv.booking_interval.label:4052
123 msgid "Booking Interval"
124 msgstr "Interval rezervací"
125
126 #: field.cmfinm.params.label:765 field.crainm.params.label:853
127 msgid "Parameters (JSON Array)"
128 msgstr "Parametry (JSON Array)"
129
130 #: field.vii.ref.label:287 field.viiad.ref.label:338
131 #: field.rocit.ref.label:10364
132 msgid "Reference"
133 msgstr "Příruční knihovna"
134
135 #: field.acqfsb.amount.label:7520
136 msgid "Balance after Spent"
137 msgstr "Bilance po čerpání prostředků"
138
139 #: class.atenv.label:1064
140 msgid "Trigger Event Environment Entry"
141 msgstr "Položky prostředí spuštěných událostí"
142
143 #: class.cit.label:1804
144 msgid "Identification Type"
145 msgstr "Typ identifikačního dokladu"
146
147 #: field.uvus.id.label:9517
148 msgid "URL Selector ID"
149 msgstr "ID selektora URL"
150
151 #: field.ahr.bib_rec.label:5138 field.ahopl.bib_rec.label:5265
152 #: field.alhr.bib_rec.label:5339
153 msgid "Bib Record link"
154 msgstr "Bibliografický záznam (odkaz)"
155
156 #: field.ahn.method.label:4177
157 msgid "Notification Method"
158 msgstr "Způsob oznámení"
159
160 #: field.asc.sip_field.label:5535 field.actsc.sip_field.label:5589
161 msgid "SIP Field"
162 msgstr "Pole SIP"
163
164 #: class.abaafm.label:2180
165 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
166 msgstr "Přehled polí osy pro prohlížení autorit"
167
168 #: class.bravm.label:4090 field.bravm.id.label:4092
169 msgid "Reservation Attribute Value Map"
170 msgstr "Přehled hodnot atributů rezervace"
171
172 #: field.rccc.call_number.label:10009
173 msgid "Call Number Link"
174 msgstr "Signatura (odkaz)"
175
176 #: field.circ.checkin_lib.label:3669 field.combcirc.checkin_lib.label:3742
177 #: field.acirc.checkin_lib.label:3811 field.rodcirc.checkin_lib.label:10287
178 msgid "Check In Library"
179 msgstr "Vráceno v knihovně"
180
181 #: class.citm.label:4850
182 msgid "Item Type Map"
183 msgstr "Typy exemplářů"
184
185 #: field.uvuv.attempt.label:9651
186 msgid "Attempt"
187 msgstr "Pokus"
188
189 #: field.ccmw.id.label:1493
190 msgid "Circ Weights ID"
191 msgstr "ID váhy výpůjček"
192
193 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:10065
194 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
195 msgstr "Zkratka organizační jednotky účtující poplatek"
196
197 #: class.aous.label:3124
198 msgid "Organizational Unit Setting"
199 msgstr "Nastavení organizační jednotky"
200
201 #: field.rxbt.unvoided.label:8461
202 msgid "Unvoided Billing Amount"
203 msgstr "Výše neprominutých poplatků"
204
205 #: field.aufh.fail_time.label:6266
206 msgid "Retargeting Date/Time"
207 msgstr "Datum / čas nového cíle"
208
209 #: field.ssr.deleted.label:4984 field.rocit.deleted.label:10366
210 msgid "Deleted"
211 msgstr "Smazáno"
212
213 #: field.mcrp.payment_ts.label:5655 field.mwp.payment_ts.label:5900
214 #: field.mgp.payment_ts.label:5918 field.mckp.payment_ts.label:6006
215 msgid "Payment Timestamp"
216 msgstr "Časová značka platby"
217
218 #: field.aou.attr_vals.label:5424
219 msgid "Attribute Values"
220 msgstr "Hodnoty atributů"
221
222 #: field.vii.record.label:272
223 msgid "Import Record"
224 msgstr "Importovat záznam"
225
226 #: field.bra.valid_values.label:3959
227 msgid "Valid Values"
228 msgstr "Validní hodnoty"
229
230 #: field.sstr.items.label:4505 field.siss.items.label:4574
231 msgid "Items"
232 msgstr "Exempláře"
233
234 #: field.ac.active.label:5548
235 msgid "IsActive?"
236 msgstr "Je aktivní?"
237
238 #: field.au.other_phone.label:2921
239 msgid "Other Phone"
240 msgstr "Jiné telefonní číslo"
241
242 #: field.actsced.id.label:5830
243 msgid "Default Entry ID"
244 msgstr "ID výchozí položky"
245
246 #: class.acqfdeb.label:7272
247 msgid "Debit From Fund"
248 msgstr "Na vrub fondu"
249
250 #: field.rxpt.total.label:8474
251 msgid "Total Paid Amount"
252 msgstr "Celková výše platby"
253
254 #: field.au.family_name.label:2909 field.stgu.family_name.label:8760
255 msgid "Last Name"
256 msgstr "Příjmení"
257
258 #: field.uvu.page.label:9569
259 msgid "Page"
260 msgstr "Strana"
261
262 #: class.mous.label:2596
263 msgid "Open User Summary"
264 msgstr "Zobrazit přehled údajů uživatele"
265
266 #: field.au.stat_cat_entries.label:2891
267 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:4642
268 #: field.acp.stat_cat_entries.label:6059
269 msgid "Statistical Category Entries"
270 msgstr "Položky statistických kategorií"
271
272 #: field.vmp.owner.label:195 field.vibtg.owner.label:251
273 #: field.viiad.owner.label:326 field.vbq.owner.label:367
274 #: field.vaq.owner.label:507 field.cracct.owner.label:903
275 #: field.are.owner.label:2213 field.bre.owner.label:2653
276 #: field.chdd.owner.label:2816 field.aal.owner.label:3488
277 #: field.auss.owner.label:3519 field.acqpro.owner.label:6857
278 #: field.acqfs.owner.label:7203 field.acqpl.owner.label:7640
279 #: field.acqpo.owner.label:7688 field.acqpoh.owner.label:7735
280 #: field.acqedi.owner.label:8165 field.afs.owner.label:8823
281 #: field.cbc.org_unit.label:10576
282 msgid "Owner"
283 msgstr "Vlastník"
284
285 #: field.bresv.current_resource.label:4058
286 msgid "Current Resource"
287 msgstr "Stávající zdoj"
288
289 #: class.acqfcb.label:7420
290 msgid "Fund Combined Balance"
291 msgstr "Bilance kombinovaná z různých fondů"
292
293 #: field.ahr.holdable_formats.label:5120
294 #: field.ahopl.holdable_formats.label:5247
295 #: field.alhr.holdable_formats.label:5323
296 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
297 msgstr "Rezervovatelný formát (pro M-typy rezervace)"
298
299 #: class.acqie.label:6958
300 msgid "Invoice Entry"
301 msgstr "Položka faktury"
302
303 #: field.vibtf.grp.label:219 field.pgpt.grp.label:3399
304 #: field.acplgm.lgroup.label:4243
305 msgid "Group"
306 msgstr "Skupina"
307
308 #: field.au.ident_type2.label:2914
309 msgid "Secondary Identification Type"
310 msgstr "Typ sekundárního identifikačního dokladu"
311
312 #: field.actscsf.name.label:5567 field.ascsf.name.label:6539
313 msgid "Field Name"
314 msgstr "Název pole"
315
316 #: field.auoi.staff.label:712
317 msgid "Staff Member"
318 msgstr "Člen personálu"
319
320 #: field.rsr.uniform_title.label:8405
321 msgid "Uniform Title (normalized)"
322 msgstr "Unifikovaný název (normalizováno)"
323
324 #: field.sasum.generated_coverage.label:4735
325 #: field.sbsum.generated_coverage.label:4760
326 #: field.sssum.generated_coverage.label:4787
327 #: field.sisum.generated_coverage.label:4814
328 msgid "Generated Coverage"
329 msgstr "Generované pokrytí"
330
331 #: class.mdp.label:6475
332 msgid "Payments: Desk"
333 msgstr "Platby: Výpůjční pult"
334
335 #: field.qrc.column_type.label:9086
336 msgid "Column Type"
337 msgstr "Typ sloupce"
338
339 #: field.aou.shortname.label:5404
340 msgid "Short (Policy) Name"
341 msgstr "Zkratka organizační jednotky"
342
343 #: field.acn.deleted.label:2526 field.au.deleted.label:2936
344 #: field.sre.deleted.label:4310 field.sunit.deleted.label:4614
345 #: field.acp.deleted.label:6032
346 msgid "Is Deleted"
347 msgstr "Je smazáno"
348
349 #: field.mg.xact_finish.label:5752
350 msgid "Transaction Finish Timestamp"
351 msgstr "Časová značka ukončení transakce"
352
353 #: field.cmc.c_weight.label:2350
354 msgid "C Weight"
355 msgstr "Váha C"
356
357 #: class.actsced.label:5828
358 msgid "User Stat Cat Default Entry"
359 msgstr "Výchozí položka čtenářské statistické kategorie"
360
361 #: field.mb.billing_ts.label:6642
362 msgid "Billing Timestamp"
363 msgstr "časová značka vzniku poplatku"
364
365 #: field.acqscl.item.label:8676
366 msgid "Serial Item"
367 msgstr "Exemplář seriálu"
368
369 #: class.acqpa.label:7038
370 msgid "Provider Address"
371 msgstr "Adresa dodavatele"
372
373 #: field.acqlia.id.label:7981
374 msgid "Attribute Value ID"
375 msgstr "ID hodnoty atributu"
376
377 #: class.ahcm.label:4161
378 msgid "Hold Copy Map"
379 msgstr "Přehled rezervovaných exemplářů"
380
381 #: class.arn.label:3561
382 msgid "Authority Record Note"
383 msgstr "Poznámka k autoritnímu záznamu"
384
385 #: class.rocit.label:10337
386 msgid "Classic Item List"
387 msgstr "Klasický seznam exemplářů"
388
389 #: field.aba.sorter.label:2160
390 msgid "Sorter Attribute"
391 msgstr "Třídící atribut"
392
393 #: field.ccls.depth.label:1681
394 msgid "Min Depth"
395 msgstr "Minimální hloubka"
396
397 #: field.acqpon.value.label:7772
398 msgid "Vote Value"
399 msgstr ""
400
401 #: field.vii.definition.label:273
402 msgid "Attribute Definition"
403 msgstr "Definice atributů"
404
405 #: class.acqcl.label:8644
406 msgid "Claim"
407 msgstr "Reklamace"
408
409 #: class.cbt.label:6726 field.rmocbbol.billing_type.label:10387
410 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:10412
411 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:10440
412 msgid "Billing Type"
413 msgstr "Typ poplatku"
414
415 #: field.atul.event_def.label:1236
416 msgid "Event Definition ID"
417 msgstr "ID definice události"
418
419 #: field.atul.add_time.label:1237
420 msgid "Event Add Time"
421 msgstr "Čas přidání události"
422
423 #: class.rrf.label:8270
424 msgid "Report Folder"
425 msgstr "Složka zpráv"
426
427 #: field.jub.lineitem_notes.label:7858
428 msgid "Line Item Notes"
429 msgstr "Poznámky k položce"
430
431 #: field.ahtc.hold.label:6609
432 msgid "Hold requiring Transit"
433 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
434
435 #: field.aout.name.label:5699
436 msgid "Type Name"
437 msgstr "Název typu organizační jednotky"
438
439 #: field.ahr.cancel_time.label:5134 field.ahopl.cancel_time.label:5261
440 #: field.alhr.cancel_time.label:5335
441 msgid "Hold Cancel Date/Time"
442 msgstr "Datum /čas zrušení rezervace"
443
444 #: class.acsaf.label:2084
445 msgid "Authority Control Set Authority Field"
446 msgstr "Pole autority konrtolní sady autorit"
447
448 #: class.acqcle.label:8656
449 msgid "Claim Event"
450 msgstr "Událost rezervace"
451
452 #: class.xcol.label:9197
453 msgid "Column Expression"
454 msgstr "Výraz sloupce"
455
456 #: field.crad.format.label:793 field.cza.format.label:953
457 #: field.cvrfm.value.label:1447 field.cmf.format.label:2375
458 msgid "Format"
459 msgstr "Formát"
460
461 #: class.aiit.label:1303
462 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
463 msgstr "Typ položky nebibliografických faktur"
464
465 #: field.au.usrname.label:2931
466 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
467 msgstr "Uživatelské jméno pro OPAC / služebního klienta"
468
469 #: field.vii.circ_lib.label:279 field.viiad.circ_lib.label:331
470 #: field.circ.circ_lib.label:3672 field.combcirc.circ_lib.label:3745
471 #: field.acirc.circ_lib.label:3814 field.sunit.circ_lib.label:4607
472 #: field.acp.circ_lib.label:6025 field.ancc.circ_lib.label:6236
473 #: field.aufhl.circ_lib.label:8856 field.aufhil.circ_lib.label:8878
474 #: field.aufhol.circ_lib.label:8908 field.rodcirc.circ_lib.label:10290
475 #: field.rmocbbcol.circ_lib.label:10410 field.rmobbcol.circ_lib.label:10424
476 msgid "Circulating Library"
477 msgstr "Půjčující knihovna"
478
479 #: field.afs.scheduled_time.label:8827
480 msgid "Scheduled Time"
481 msgstr "Plánovaný čas"
482
483 #: field.auri.call_number_maps.label:2570
484 msgid "Call Number Maps"
485 msgstr "Přehledy signatur"
486
487 #: class.acnn.label:3531
488 msgid "Call Number Note"
489 msgstr "Poznámka k signatuře"
490
491 #: field.qdt.is_numeric.label:8955
492 msgid "Is Numeric"
493 msgstr "Je numerický"
494
495 #: class.cmfpm.label:9376
496 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
497 msgstr "Přehled polí pevné délky MARC21"
498
499 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1623 field.circ.max_fine_rule.label:3681
500 #: field.combcirc.max_fine_rule.label:3754
501 #: field.acirc.max_fine_rule.label:3823 class.crmf.label:6166
502 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:10299
503 msgid "Max Fine Rule"
504 msgstr "Limity pokut"
505
506 #: field.cuat.ewhat.label:2990
507 msgid "Event Type"
508 msgstr "Typ události"
509
510 #: class.chmm.label:1547
511 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
512 msgstr "Vzorec pro splnění rezervací"
513
514 #: field.bre.subject_field_entries.label:2659
515 msgid "Indexed Subject Field Entries"
516 msgstr "Údaje indexovaných předmětových polí"
517
518 #: class.acpl.label:4187
519 msgid "Copy/Shelving Location"
520 msgstr "Umístění exempláře / regálu"
521
522 #: field.acqofscred.sort_date.label:7262
523 msgid "Sort Date"
524 msgstr "Datum třídění"
525
526 #: field.asvr.response_group_id.label:2011
527 msgid "Response Group ID"
528 msgstr "ID skupiny odpovídajících"
529
530 #: class.aus.label:1919
531 msgid "User Setting"
532 msgstr "Uživatelské nastavení"
533
534 #: class.actscecm.label:6300
535 msgid "User Statistical Category Entry"
536 msgstr "Položky statistických kategorií uživatelů"
537
538 #: field.aoa.san.label:5031 field.acqpro.san.label:6862
539 msgid "SAN"
540 msgstr "SAN"
541
542 #: class.ccls.label:1675
543 msgid "Circulation Limit Set"
544 msgstr "Sestava výpůjčních limitů"
545
546 #: class.asc.label:5528
547 msgid "Asset Statistical Category"
548 msgstr "Aktivní statistická kategorie"
549
550 #: class.jub.label:7835 field.acqlin.lineitem.label:7962
551 msgid "Line Item"
552 msgstr "Položka"
553
554 #: field.cracct.path.label:902 field.acqedi.path.label:8164
555 #: field.uvu.path.label:9568
556 msgid "Path"
557 msgstr "Cesta"
558
559 #: field.vii.pub_note.label:294 field.viiad.pub_note.label:345
560 msgid "Public Note"
561 msgstr "Veřejná poznámka"
562
563 #: field.acplg.top.label:4224
564 msgid "Display Above Orgs"
565 msgstr "Zobrazit nad organizacemi"
566
567 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:10070
568 msgid "User Home Library Name"
569 msgstr "Název domovské knihovny uživatele"
570
571 #: field.au.credit_forward_balance.label:2903
572 msgid "User Credit Balance"
573 msgstr "Zůstatek zálohy uživatele"
574
575 #: field.scap.enum_5.label:4349
576 msgid "Enum 5"
577 msgstr "Číslování 5"
578
579 #: class.mcrp.label:5648
580 msgid "House Credit Payment"
581 msgstr "Platba domácím kreditem"
582
583 #: field.acn.uri_maps.label:2534
584 msgid "URI Maps"
585 msgstr "Seznamy URI"
586
587 #: field.ahr.eligible_copies.label:5139 field.ahopl.eligible_copies.label:5266
588 #: field.alhr.eligible_copies.label:5340
589 msgid "Eligible Copies"
590 msgstr "Vhodné exempláře"
591
592 #: field.ccmlsm.limit_set.label:1702 field.cclscmm.limit_set.label:1729
593 #: field.cclsacpl.limit_set.label:1754 field.cclsgm.limit_set.label:1780
594 msgid "Limit Set"
595 msgstr "Sestavy limitů"
596
597 #: class.bmp.label:2731 field.acp.parts.label:6060
598 msgid "Monograph Parts"
599 msgstr "Části monografií"
600
601 #: field.brav.valid_value.label:3983
602 msgid "Valid Value"
603 msgstr "Platná hodnota"
604
605 #: field.rhrr.target.label:8449
606 msgid "Hold Target"
607 msgstr "Cíl rezervace"
608
609 #: field.asvr.effective_date.label:2008
610 msgid "Effective Answer Date/Time"
611 msgstr "Účinné datum / čas odpovědi"
612
613 #: field.ahr.capture_time.label:5112 field.ahopl.capture_time.label:5239
614 #: field.alhr.capture_time.label:5315
615 msgid "Capture Date/Time"
616 msgstr "Čas / datum zachycení"
617
618 #: field.acqpl.id.label:7639
619 msgid "Selection List ID"
620 msgstr "ID  akvizičního seznamu"
621
622 #: class.pupm.label:6370
623 msgid "User Permission Map"
624 msgstr "Seznamy uživatelských oprávnění"
625
626 #: class.auricnm.label:2578
627 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
628 msgstr "URI elektronického přístupu k přehledu signatur"
629
630 #: field.acqfap.percent.label:7617
631 msgid "Percent"
632 msgstr "Procento"
633
634 #: field.ccvm.search_label.label:878
635 msgid "Search Label"
636 msgstr "Označení vyhledávání"
637
638 #: field.sunit.loan_duration.label:4624 field.acp.loan_duration.label:6043
639 #: field.act.loan_duration.label:6114
640 msgid "Loan Duration"
641 msgstr "Výpůjční lhůta"
642
643 #: field.vbq.queue_type.label:370 field.vaq.queue_type.label:510
644 #: field.mrd.item_type.label:3357 field.aua.address_type.label:3465
645 #: field.scap.type.label:4339 field.mb.btype.label:6650
646 #: field.acqpca.address_type.label:7105 field.acqlia.attr_type.label:7983
647 #: field.qbv.type.label:9004 field.bmpc.ptype.label:9363
648 msgid "Type"
649 msgstr "Typ"
650
651 #: class.acplg.label:4217
652 msgid "Copy/Shelving Location Group"
653 msgstr "Skupiny umístění exemplářů / regálů"
654
655 #: field.cracct.username.label:899 field.acqedi.username.label:8161
656 msgid "Username"
657 msgstr "Uživatelské jméno"
658
659 #: class.ccnbn.label:5518
660 msgid "Call Number Bucket Note"
661 msgstr "Poznámka ke skupině signatur"
662
663 #: field.acqfsum.allocated_total.label:7562
664 msgid "Total Allocated"
665 msgstr "Celkem přiděleno"
666
667 #: field.cmcts.index_lang.label:9946 field.cmfts.index_lang.label:9971
668 msgid "Index Language"
669 msgstr ""
670
671 #: field.cbho.rtime.label:2407
672 msgid "Hold Request Time"
673 msgstr ""
674
675 #: field.ahn.hold.label:4175 field.aufh.hold.label:6267
676 msgid "Hold"
677 msgstr "Rezervace"
678
679 #: field.atev.id.label:1139 field.atevparam.id.label:1164
680 #: field.atul.id.label:1235
681 msgid "Event ID"
682 msgstr "ID události"
683
684 #: field.mcrp.xact.label:5656 field.mb.xact.label:6649
685 msgid "Transaction"
686 msgstr "Transakce"
687
688 #: field.acqafsb.amount.label:7470
689 msgid "Total Spent Balance"
690 msgstr "Bilance celkové útraty"
691
692 #: class.ccbi.label:2036
693 msgid "Copy Bucket Item"
694 msgstr "Položka skupiny exemplářů"
695
696 #: field.acqpo.order_date.label:7696 field.acqpoh.order_date.label:7743
697 msgid "Order Date"
698 msgstr "Datum objednání"
699
700 #: field.sunit.fine_level.label:4622 field.acp.fine_level.label:6040
701 #: field.act.fine_level.label:6115
702 msgid "Fine Level"
703 msgstr "Úroveň pokut"
704
705 #: field.cbho.pprox.label:2399
706 msgid "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
707 msgstr ""
708
709 #: field.sdist.streams.label:4438
710 msgid "Streams"
711 msgstr "Soubory exemplářů"
712
713 #: field.pgt.application_perm.label:6191
714 msgid "Required Permission"
715 msgstr "Požadované oprávnění"
716
717 #: field.sunit.status_changed_time.label:4630
718 #: field.acp.status_changed_time.label:6049
719 msgid "Copy Status Changed Time"
720 msgstr "Čas změny statutu exempláře"
721
722 #: field.sunit.mint_condition.label:4631 field.ahr.mint_condition.label:5146
723 #: field.ahopl.mint_condition.label:5273 field.alhr.mint_condition.label:5347
724 #: field.acp.mint_condition.label:6050
725 msgid "Is Mint Condition"
726 msgstr "Je ve výborném stavu"
727
728 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:10023
729 msgid "Dewey Block - Hundreds"
730 msgstr "Blok Deweyho třídění - stovky"
731
732 #: field.chmw.marc_form.label:1473 field.ccmw.marc_form.label:1504
733 #: field.chmm.marc_form.label:1561 field.ccmm.marc_form.label:1612
734 #: field.rccc.item_form.label:10004
735 msgid "MARC Form"
736 msgstr "Formulář MARC"
737
738 #: field.cmfinm.pos.label:766 field.crainm.pos.label:854
739 msgid "Order of Application"
740 msgstr "Pořadí aplikace"
741
742 #: field.ssr.visible.label:4983
743 msgid "Visible"
744 msgstr "Viditelný"
745
746 #: field.atev.error_output.label:1150
747 msgid "Error Output"
748 msgstr "Chybové hlášení"
749
750 #: field.circ.id.label:3679 field.combcirc.id.label:3752
751 #: field.acirc.id.label:3821 field.rodcirc.id.label:10297
752 msgid "Circ ID"
753 msgstr "ID výpůjčky"
754
755 #: field.cwa.active.label:1527 field.chmm.active.label:1550
756 #: field.ccmm.active.label:1603 field.scap.active.label:4343
757 #: field.cmcts.active.label:9944 field.cmfts.active.label:9969
758 msgid "Active?"
759 msgstr "Aktivní?"
760
761 #: class.ascecm.label:4837
762 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
763 msgstr "Přehled statistických kategorií exemplářů"
764
765 #: field.aws.toolbars.label:1273
766 msgid "Toolbars"
767 msgstr "Nástrojové lišty"
768
769 #: field.atev.add_time.label:1142
770 msgid "Add Time"
771 msgstr "Čas přidání"
772
773 #: field.cmc.buoyant.label:2346
774 msgid "Buoyant?"
775 msgstr ""
776
777 #: field.rocit.stat_cat_1_value.label:10353
778 msgid "Legacy Stat Cat 1 Value"
779 msgstr "Zděděná hodnota statistické kategorie 1"
780
781 #: field.atul.perm_lib.label:1250
782 msgid "Permission Context"
783 msgstr "Kontext pro oprávnění"
784
785 #: field.acpl.circulate.label:4189
786 msgid "Can Circulate?"
787 msgstr "Lze půjčovat?"
788
789 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:4638
790 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:6054
791 msgid "Stat-Cat entry maps"
792 msgstr "Přehled položek statistických kategorií"
793
794 #: field.cbc.padding.label:10580
795 msgid "Padding"
796 msgstr "Odsazení"
797
798 #: field.atcol.module.label:1010 field.atval.module.label:1018
799 #: field.atreact.module.label:1034 field.atclean.module.label:1050
800 msgid "Module Name"
801 msgstr "Jméno modulu"
802
803 #: class.ccnbin.label:4125
804 msgid "Call Number Bucket Item Note"
805 msgstr "Poznámka k položce skupiny signatur"
806
807 #: field.vqbr.create_time.label:409 field.vqar.create_time.label:530
808 #: field.acqfdeb.create_time.label:7281 field.acqfa.create_time.label:7586
809 #: field.acqfap.create_time.label:7620 field.acqpoh.create_time.label:7739
810 #: field.acqlih.create_time.label:7904 field.acqdfa.create_time.label:8562
811 #: field.uvs.create_time.label:9456 field.cfdfs.create_time.label:9716
812 msgid "Create Time"
813 msgstr "Čas vytvoření"
814
815 #: class.coustl.label:10598
816 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
817 msgstr "Log Typů nastavení organizačních jednotek"
818
819 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:3776
820 #: field.acirc.usr_birth_year.label:3849
821 msgid "Patron Birth Year"
822 msgstr "Rok narození čtenáře"
823
824 #: field.atc.hold_transit_copy.label:1983 class.ahtc.label:6604
825 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:10223
826 msgid "Hold Transit"
827 msgstr "Přeprava rezervací"
828
829 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:174
830 msgid "Last Stop Fines Time"
831 msgstr "Pokuty zastaveny"
832
833 #: field.aur.need_before.label:6775
834 msgid "Need Before Date/Time"
835 msgstr "Potřebné před datem / časem"
836
837 #: class.afscv.label:8841
838 msgid "Fieldset Column Value"
839 msgstr "Hodnota sloupců množiny polí"
840
841 #: field.aoupa.prox_adjustment.label:4945
842 msgid "Proximity Adjustment"
843 msgstr ""
844
845 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1288
846 msgid "SIP2 Media Type"
847 msgstr "Typ SIP2 média"
848
849 #: field.vqbrad.code.label:445 field.vqarad.code.label:562
850 #: field.ccvm.code.label:874 field.cza.code.label:952
851 #: field.ccm.code.label:1285 field.aiit.code.label:1305
852 #: field.acqim.code.label:1322 field.ccpbt.code.label:1338
853 #: field.ccnbt.code.label:1354 field.cbrebt.code.label:1414
854 #: field.cubt.code.label:1430 field.cvrfm.code.label:1446
855 #: field.aba.code.label:2158 field.acqpro.code.label:6859
856 #: field.acqipm.code.label:6909 field.acqfs.code.label:7205
857 #: field.acqf.code.label:7312 field.acqfsum.code.label:7554
858 #: field.acqliat.code.label:7941 field.acqliad.code.label:8031
859 #: field.acqlimad.code.label:8046 field.acqligad.code.label:8066
860 #: field.acqliuad.code.label:8076 field.acqlipad.code.label:8089
861 #: field.acqlilad.code.label:8149 field.acqclt.code.label:8607
862 #: field.acqclet.code.label:8627 field.cmrtm.code.label:9737
863 msgid "Code"
864 msgstr "Kód"
865
866 #: class.cubi.label:5841
867 msgid "User Bucket Item"
868 msgstr "Položka uživatelského seznamu"
869
870 #: field.circ.due_date.label:3675 field.combcirc.due_date.label:3748
871 #: field.acirc.due_date.label:3817 field.rodcirc.due_date.label:10293
872 msgid "Due Date/Time"
873 msgstr "Datum / čas vrácení"
874
875 #: class.acqafsb.label:7467
876 msgid "All Fund Spent Balance"
877 msgstr "Bilance útrat všech fondů"
878
879 #: class.acqafst.label:7457
880 msgid "All Fund Spent Total"
881 msgstr "Ze všech fondů utraceno celkem"
882
883 #: field.aur.holdable_formats.label:6769
884 msgid "Holdable Formats"
885 msgstr "Rezervovatelné formáty"
886
887 #: field.acqpo.id.label:7687 field.acqpoh.id.label:7734
888 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:10558
889 msgid "Purchase Order ID"
890 msgstr "ID Objednávky"
891
892 #: field.sunit.age_protect.label:4602 field.acp.age_protect.label:6020
893 msgid "Age Hold Protection"
894 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
895
896 #: field.brt.name.label:3890
897 msgid "Resource Type Name"
898 msgstr "Typ jména zdroje"
899
900 #: class.sunit.label:4599 field.sitem.unit.label:4679
901 msgid "Unit"
902 msgstr "Jednotka"
903
904 #: class.cst.label:2589 class.csp.label:3377
905 #: field.ausp.standing_penalty.label:3443
906 msgid "Standing Penalty"
907 msgstr "Blokace / penále"
908
909 #: field.circ.checkin_staff.label:3670 field.combcirc.checkin_staff.label:3743
910 #: field.acirc.checkin_staff.label:3812
911 #: field.rodcirc.checkin_staff.label:10288
912 msgid "Check In Staff"
913 msgstr "Pracovník výpůjčního protokolu"
914
915 #: field.mdp.cash_drawer.label:6484
916 msgid "Cash Drawer"
917 msgstr "Hotovostní pokladna"
918
919 #: field.acnc.field.label:2475
920 msgid "Call number fields"
921 msgstr "Pole signatury"
922
923 #: field.acqf.spent_total.label:7325
924 msgid "Spent Total"
925 msgstr "Celkem utraceno"
926
927 #: class.cza.label:946
928 msgid "Z39.50 Attribute"
929 msgstr "Atribury Z39.50"
930
931 #: field.mbtslv.billing_location.label:1885
932 #: field.mg.billing_location.label:5748
933 msgid "Billing Location"
934 msgstr "Místo účtování poplatku"
935
936 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:1703
937 msgid "Fallthrough"
938 msgstr "Nezdařené"
939
940 #: class.srlu.label:4529
941 msgid "Routing List User"
942 msgstr "Uživatelé seznamu předběžných příjemců"
943
944 #: field.mrd.pub_status.label:3359
945 msgid "Pub Status"
946 msgstr "Status publikování"
947
948 #: field.aufhmxl.max.label:8890
949 msgid "Max Loop"
950 msgstr ""
951
952 #: field.atev.async_output.label:1151
953 msgid "Asynchronous Output"
954 msgstr "Asynchroonní výstup"
955
956 #: class.ccnbt.label:1352
957 msgid "Call Number Bucket Type"
958 msgstr "Typ skupiny signatur"
959
960 #: field.mckp.cash_drawer.label:6002
961 msgid "Workstation link"
962 msgstr "Pracovní stanice (odkaz)"
963
964 #: field.combcirc.usr_post_code.label:3764
965 #: field.acirc.usr_post_code.label:3833
966 msgid "Patron ZIP"
967 msgstr "PSČ čtenáře"
968
969 #: field.circ.xact_start.label:3693 field.combcirc.xact_start.label:3766
970 #: field.acirc.xact_start.label:3835 field.rodcirc.xact_start.label:10310
971 msgid "Check Out Date/Time"
972 msgstr "Datum / Čas výpůjčky"
973
974 #: class.acqclet.label:8623 field.acqcle.type.label:8659
975 #: field.acqscle.type.label:8687
976 msgid "Claim Event Type"
977 msgstr "Typ reklamační události"
978
979 #: field.circ.billable_transaction.label:3701
980 #: field.combcirc.billable_transaction.label:3770
981 #: field.acirc.billable_transaction.label:3843
982 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:10313
983 msgid "Base Transaction"
984 msgstr "Základní transakce"
985
986 #: class.acqlin.label:7959
987 msgid "Line Item Note"
988 msgstr "Poznámka k položce"
989
990 #: field.cnct.in_house.label:5684
991 msgid "In House?"
992 msgstr "Prezenčně?"
993
994 #: field.au.card.label:2899
995 msgid "Current Library Card"
996 msgstr "Stávající průkaz do knihovny"
997
998 #: field.acpn.creator.label:3139
999 msgid "Note Creator"
1000 msgstr "Poznámku vytvořil (a)"
1001
1002 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:10175
1003 #: field.acqlisumi.estimated_amount.label:10195
1004 msgid "Estimated Amount"
1005 msgstr "Odhadovaná částka"
1006
1007 #: field.acqfsrcat.amount.label:7500
1008 msgid "Total Allocated from Funding Source"
1009 msgstr "Z finančního zdroje vyčleněno celkem"
1010
1011 #: field.acp.last_circ.label:6057 field.rlc.last_circ.label:9915
1012 msgid "Last Circulation Date"
1013 msgstr "Naposledy vypůjčeno"
1014
1015 #: field.brt.resources.label:3899 field.aou.resources.label:5422
1016 msgid "Resources"
1017 msgstr "Zdroje"
1018
1019 #: field.sstr.routing_label.label:4504
1020 msgid "Routing Label"
1021 msgstr "Označení předběžných příjemců"
1022
1023 #: class.acpm.label:2750
1024 msgid "Copy Monograph Part Map"
1025 msgstr "Seznam částí exemplářů monografií"
1026
1027 #: field.circ.target_copy.label:3690 field.combcirc.target_copy.label:3763
1028 #: field.acirc.target_copy.label:3832 field.rodcirc.target_copy.label:10307
1029 msgid "Circulating Item"
1030 msgstr "Půjčovaný exemplář"
1031
1032 #: class.cubt.label:1428
1033 msgid "User Bucket Type"
1034 msgstr "Typ uživatelského seznamu"
1035
1036 #: field.atul.template_output.label:1245
1037 msgid "Event Template Output"
1038 msgstr "Výstup šablony události"
1039
1040 #: field.ccmw.is_renewal.label:1495 field.ccmm.is_renewal.label:1602
1041 msgid "Renewal?"
1042 msgstr "Prodloužení?"
1043
1044 #: field.acs.id.label:2064
1045 msgid "Control Set ID"
1046 msgstr "ID kontrolní sady"
1047
1048 #: field.act.age_protect.label:6116
1049 msgid "Age Protect"
1050 msgstr "Období hájení"
1051
1052 #: field.acqlid.recv_time.label:8002
1053 msgid "Actual Receive Date"
1054 msgstr "Datum skutečného příjmu"
1055
1056 #: field.cracct.account.label:901 field.acqedi.account.label:8163
1057 msgid "Account"
1058 msgstr "Účet"
1059
1060 #: field.acqf.debits.label:7320
1061 msgid "Debits"
1062 msgstr "Dluh"
1063
1064 #: class.ccbin.label:2051
1065 msgid "Copy Bucket Item Note"
1066 msgstr "Poznámka k položce skupiny exemplářů"
1067
1068 #: field.atc.prev_dest.label:1980
1069 msgid "Prev Destination"
1070 msgstr "Předchozí destinace"
1071
1072 #: class.acnc.label:2470
1073 msgid "Call number classification scheme"
1074 msgstr "Klasfikační schéma signatur"
1075
1076 #: class.aufh.label:6262
1077 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
1078 msgstr "Nesplněné rezervace"
1079
1080 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:9874
1081 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1082 msgstr "Aktivní rezervace v knihovně pro vyzvednutí"
1083
1084 #: field.rsr.series_statement.label:8410
1085 msgid "Series Statement (normalized)"
1086 msgstr "Specifikace edice (normalizováno)"
1087
1088 #: class.rccbs.label:10061
1089 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1090 msgstr "Klasický otevřený souhrn transakcí"
1091
1092 #: field.artc.prev_hop.label:6577 field.ahtc.prev_hop.label:6612
1093 msgid "Previous Stop"
1094 msgstr "Předchozí zastavení"
1095
1096 #: field.acqpa.address_type.label:7040
1097 msgid "Address Type"
1098 msgstr "Typ adresy"
1099
1100 #: field.ahr.cut_in_line.label:5145 field.ahopl.cut_in_line.label:5272
1101 #: field.alhr.cut_in_line.label:5346
1102 msgid "Top of Queue"
1103 msgstr "Začátek fronty"
1104
1105 #: field.czs.auth.label:928
1106 msgid "Auth"
1107 msgstr "Autority"
1108
1109 #: field.auact.event_time.label:3011
1110 msgid "Event Time"
1111 msgstr "Čas události"
1112
1113 #: field.acn.editor.label:2528 field.bre.editor.label:2644
1114 #: field.sunit.editor.label:4621 field.acp.editor.label:6039
1115 msgid "Last Editing User"
1116 msgstr "Naposledy editoval(a)"
1117
1118 #: field.aou.settings.label:5412
1119 msgid "Settings"
1120 msgstr "Nastavení"
1121
1122 #: field.acqafet.amount.label:7450
1123 msgid "Total Encumbered Amount"
1124 msgstr "Celková výše dluhu"
1125
1126 #: field.aouctn.tree.label:5481
1127 msgid "Tree"
1128 msgstr "Strom"
1129
1130 #: field.vbm.match_score.label:488
1131 msgid "Match Score"
1132 msgstr "Počet shod"
1133
1134 #: field.vqbr.queue.label:412 field.vqar.queue.label:533
1135 msgid "Queue"
1136 msgstr "Fronta"
1137
1138 #: field.vbm.queued_record.label:485 field.vam.queued_record.label:602
1139 msgid "Queued Record"
1140 msgstr "Záznam ve frontě"
1141
1142 #: class.acqpoh.label:7729
1143 msgid "Purchase Order History"
1144 msgstr "Historie objednávek"
1145
1146 #: class.crahp.label:6149
1147 msgid "Age Hold Protection Rule"
1148 msgstr "Pravidla dočasného omezení rezervací"
1149
1150 #: field.aou.workstations.label:5415
1151 msgid "Workstations"
1152 msgstr "Pracovní stanice"
1153
1154 #: field.aur.article_title.label:6781
1155 msgid "Article Title"
1156 msgstr "Název článku"
1157
1158 #: field.au.hold_requests.label:2887
1159 msgid "All Hold Requests"
1160 msgstr "Všechny požadavky na rezervace"
1161
1162 #: field.au.master_account.label:2919
1163 msgid "Is Group Lead Account"
1164 msgstr "Je vedoucím skupiny uživatelů"
1165
1166 #: field.ahr.frozen.label:5140 field.ahopl.frozen.label:5267
1167 #: field.alhr.frozen.label:5341
1168 msgid "Currently Frozen"
1169 msgstr "Momentálně \"zmraženo\""
1170
1171 #: field.acqpca.contact.label:7114
1172 msgid "Contact"
1173 msgstr "Kontakt"
1174
1175 #: class.puwoum.label:6359
1176 msgid "User Work Org Unit Map"
1177 msgstr "Pracovní organizační jednotky uživatelů"
1178
1179 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:176
1180 msgid "Last Checkin Workstation"
1181 msgstr "Naposledy vráceno na pracovní stanici"
1182
1183 #: class.stgu.label:8749
1184 msgid "User Stage"
1185 msgstr "Stav uživatele"
1186
1187 #: field.ccmw.org_unit.label:1496 field.cwa.org_unit.label:1528
1188 #: field.ccmm.org_unit.label:1604 field.pgpt.org_unit.label:3402
1189 #: field.ausp.org_unit.label:3444 field.acplo.org.label:4270
1190 #: field.aouctn.org_unit.label:5482 field.cbt.owner.label:6730
1191 #: field.acqf.org.label:7308 field.acqfsum.org.label:7550
1192 #: field.acqfap.org.label:7615 field.acqpl.org_unit.label:7641
1193 #: field.acqclt.org_unit.label:8606 field.acqclet.org_unit.label:8626
1194 #: field.acqclp.org_unit.label:8703
1195 msgid "Org Unit"
1196 msgstr "Organizační jednotka"
1197
1198 #: class.ahopl.label:5175
1199 msgid "Hold On Pull List"
1200 msgstr "Seznam rezervací"
1201
1202 #: class.mkfe.label:3296
1203 msgid "Keyword Field Entry"
1204 msgstr "Položky klíčových polí"
1205
1206 #: class.asvq.label:1820
1207 msgid "User Survey Question"
1208 msgstr "Otázka uživatelského průzkumu"
1209
1210 #: class.mfae.label:3236
1211 msgid "Combined Facet Entry"
1212 msgstr "Položky kombinovaných faset"
1213
1214 #: field.circ.phone_renewal.label:3683 field.combcirc.phone_renewal.label:3756
1215 #: field.acirc.phone_renewal.label:3825
1216 #: field.rodcirc.phone_renewal.label:10301
1217 msgid "Phone Renewal"
1218 msgstr "Telefonické prodloužení"
1219
1220 #: field.cuat.transient.label:2995
1221 msgid "Transient"
1222 msgstr "Krátkodobý"
1223
1224 #: class.siss.label:4560 field.sitem.issuance.label:4677
1225 #: field.smhc.issuance.label:4745
1226 msgid "Issuance"
1227 msgstr "Číslování"
1228
1229 #: class.mife.label:6276
1230 msgid "Identifier Field Entry"
1231 msgstr "Položky pole identifikátoru"
1232
1233 #: field.acqlia.definition.label:7986
1234 msgid "Definition"
1235 msgstr "Definice"
1236
1237 #: class.sra.label:4880
1238 msgid "Relevance Adjustment"
1239 msgstr "Úprava relevance"
1240
1241 #: field.aur.article_pages.label:6782
1242 msgid "Article Pages"
1243 msgstr "Stránkování článku"
1244
1245 #: field.cmf.facet_field.label:2377
1246 msgid "Facet Field"
1247 msgstr "Pole fasety"
1248
1249 #: field.sre.edit_date.label:4311
1250 msgid "Edit date"
1251 msgstr "Datum editace"
1252
1253 #: field.acqlid.claims.label:8012
1254 msgid "Claims"
1255 msgstr "Reklamace"
1256
1257 #: class.ppl.label:3209
1258 msgid "Permission List"
1259 msgstr "Seznam oprávnění"
1260
1261 #: field.atevdef.hook.label:1099 field.atul.hook.label:1232
1262 msgid "Hook"
1263 msgstr "Hák"
1264
1265 #: field.bmpc.id.label:9362
1266 msgid "Temp ID"
1267 msgstr "Dočasné ID"
1268
1269 #: class.acqinv.label:6922 field.acqie.invoice.label:6961
1270 #: field.acqii.invoice.label:6998
1271 msgid "Invoice"
1272 msgstr "Faktura"
1273
1274 #: field.atenv.path.label:1068
1275 msgid "Field Path"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: class.rlcd.label:9749
1279 msgid "Last Copy Delete Time"
1280 msgstr "Čas smazání posleního exempláře"
1281
1282 #: field.mdp.accepting_usr.label:6483
1283 msgid "Accepting User"
1284 msgstr "Akceptuji uživatele"
1285
1286 #: class.qrc.label:9080
1287 msgid "Record Column"
1288 msgstr "Sloupec záznamu"
1289
1290 #: field.ahr.thaw_date.label:5141 field.ahopl.thaw_date.label:5268
1291 #: field.alhr.thaw_date.label:5342
1292 msgid "Thaw Date (if frozen)"
1293 msgstr "Datum \"rozmražení\" (pokud zmraženo)"
1294
1295 #: field.acqinv.inv_type.label:6930
1296 msgid "Invoice Type"
1297 msgstr "Typ platebního dokladu"
1298
1299 #: field.acqpro.fax_phone.label:6869 field.acqpa.fax_phone.label:7051
1300 #: field.acqpca.fax_phone.label:7116
1301 msgid "Fax Phone"
1302 msgstr "Číslo faxu"
1303
1304 #: class.bmpc.label:9360
1305 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1306 msgstr "MARC21 Fyzický popis"
1307
1308 #: field.acqinv.payment_method.label:6933
1309 msgid "Payment Method"
1310 msgstr "Platební metoda"
1311
1312 #: class.afs.label:8820
1313 msgid "Fieldset"
1314 msgstr "Sada polí"
1315
1316 #: field.rmsr.pubdate.label:8363 field.rssr.pubdate.label:8387
1317 #: field.rsr.pubdate.label:8408
1318 msgid "Publication Year (normalized)"
1319 msgstr "Rok vydání  (normalizovaný)"
1320
1321 #: field.uvs.attempts.label:9459
1322 msgid "Verification Attempts"
1323 msgstr "Pokusy o verifikaci"
1324
1325 #: field.scap.enum_1.label:4345
1326 msgid "Enum 1"
1327 msgstr "Číslování 1"
1328
1329 #: field.scap.enum_3.label:4347
1330 msgid "Enum 3"
1331 msgstr "Číslování 3"
1332
1333 #: field.scap.enum_2.label:4346
1334 msgid "Enum 2"
1335 msgstr "Číslování 2"
1336
1337 #: field.asva.answer.label:6211
1338 msgid "Answer Text"
1339 msgstr "Text odpovědi"
1340
1341 #: field.scap.enum_4.label:4348
1342 msgid "Enum 4"
1343 msgstr "Číslování 4"
1344
1345 #: field.scap.enum_6.label:4350
1346 msgid "Enum 6"
1347 msgstr "Číslování 6"
1348
1349 #: field.vqbr.id.label:408 field.vqar.id.label:529 field.mra.id.label:835
1350 #: field.bre.id.label:2646 field.aufh.id.label:6268 field.rmsr.id.label:8355
1351 #: field.rssr.id.label:8379 field.rsr.id.label:8398 field.rlcd.id.label:9763
1352 #: field.rhcrpb.id.label:9826 field.rhcrpbap.id.label:9872
1353 msgid "Record ID"
1354 msgstr "ID záznamu"
1355
1356 #: field.siss.holding_link_id.label:4573
1357 msgid "Holding Link ID"
1358 msgstr "ID odkazu vlastnictví"
1359
1360 #: field.sdist.index_summary.label:4442 class.sisum.label:4810
1361 msgid "Index Issue Summary"
1362 msgstr "Rejstříky časopisů"
1363
1364 #: field.bre.attrs.label:2668
1365 msgid "SVF Attributes"
1366 msgstr "Atributy SVF"
1367
1368 #: field.au.email.label:2906 field.aou.email.label:5405
1369 #: field.stgu.email.label:8755
1370 msgid "Email Address"
1371 msgstr "E-mailová adresa"
1372
1373 #: class.xbool.label:9151
1374 msgid "Boolean Expression"
1375 msgstr "Booleovský výraz"
1376
1377 #: field.mrd.audience.label:3348
1378 msgid "Audn"
1379 msgstr "Audn"
1380
1381 #: class.xstr.label:9333
1382 msgid "String Expression"
1383 msgstr "Řetězcový výraz"
1384
1385 #: class.acrlid.label:10108
1386 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1387 msgstr "Detail položky k reklamaci"
1388
1389 #: field.acqdf.name.label:8503
1390 msgid "Formula Name"
1391 msgstr "Jméno vzorce"
1392
1393 #: field.circ.usr.label:3691 field.ancc.patron.label:6240
1394 #: field.rodcirc.usr.label:10308
1395 msgid "Patron"
1396 msgstr "Čtenář"
1397
1398 #: field.cmfpm.length.label:9383 field.cmpcsm.length.label:9413
1399 #: field.cbc.length.label:10579
1400 msgid "Length"
1401 msgstr "Délka"
1402
1403 #: field.au.cards.label:2885
1404 msgid "All Library Cards"
1405 msgstr "Všechny čtenářské průkazy"
1406
1407 #: field.sitem.shadowed.label:4685
1408 msgid "Shadowed?"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: field.qfpd.id.label:8989
1412 msgid "Function Param Def ID"
1413 msgstr "ID definice parametru funkce"
1414
1415 #: class.amtr.label:155
1416 msgid "Matrix Test Result"
1417 msgstr "Výsledek testu matice"
1418
1419 #: field.rccbs.patron_zip.label:10094
1420 msgid "User ZIP Code"
1421 msgstr "PSČ uživatele"
1422
1423 #: class.vms.label:620
1424 msgid "Record Matching Definition Set"
1425 msgstr "Záznam odpovídající definiční sadě"
1426
1427 #: field.mrd.cat_form.label:3350
1428 msgid "Cat Form"
1429 msgstr "Katalogizační formulář"
1430
1431 #: field.qfs.id.label:8977
1432 msgid "Function Signature ID"
1433 msgstr "ID signatury funkce"
1434
1435 #: field.atc.dest.label:1974 field.iatc.dest.label:10215
1436 msgid "Destination"
1437 msgstr "Cíl"
1438
1439 #: field.ahopl.copy_location_order_position.label:5277
1440 msgid "Copy Location Sort Order"
1441 msgstr "Pořadí umístění peo řazení"
1442
1443 #: class.mfp.label:3328
1444 msgid "Forgive Payment"
1445 msgstr "Prominutí platby"
1446
1447 #: field.vqbr.imported_as.label:414 field.vqar.imported_as.label:534
1448 msgid "Final Target Record"
1449 msgstr "Cílový záznam"
1450
1451 #: field.acn.uris.label:2535
1452 msgid "URIs"
1453 msgstr "URI"
1454
1455 #: class.acqfat.label:7352
1456 msgid "Fund Allocation Total"
1457 msgstr "Celkem přiděleno prostředků"
1458
1459 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:10354
1460 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1461 msgstr "Zděděná hodnota statistické kategorie 2"
1462
1463 #: class.svr.label:4287
1464 msgid "Serial Virtual Record"
1465 msgstr "Virtuální záznam seriálu"
1466
1467 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1567
1468 msgid "Range is from Owning Lib?"
1469 msgstr "Akční rádius  je mimo vlastnickou knihovnu?"
1470
1471 #: field.acqlisum.paid_amount.label:10177
1472 #: field.acqlisumi.paid_amount.label:10197
1473 msgid "Paid Amount"
1474 msgstr "Výše platby"
1475
1476 #: field.acqii.inv_item_type.label:7001 field.acqpoi.inv_item_type.label:7803
1477 msgid "Invoice Item Type"
1478 msgstr "Typ položky na faktuře"
1479
1480 #: field.stgsc.value.label:8815
1481 msgid "Stat Cat Value"
1482 msgstr "Hodnota statistické kategorie"
1483
1484 #: field.acqftr.transfer_time.label:7146
1485 msgid "Transfer Time"
1486 msgstr "Čas přesunu"
1487
1488 #: class.mfr.label:3167
1489 msgid "Flattened MARC Fields"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: class.acpn.label:3136
1493 msgid "Copy Note"
1494 msgstr "Poznámka k exempláři"
1495
1496 #: field.cmc.a_weight.label:2348
1497 msgid "A Weight"
1498 msgstr "Váha A"
1499
1500 #: field.cbho.aprox.label:2401
1501 msgid "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1502 msgstr ""
1503
1504 #: field.atc.persistant_transfer.label:1977
1505 #: field.iatc.persistant_transfer.label:10218
1506 msgid "Is Persistent? (unused)"
1507 msgstr "Je trvalý? (nepoužito)"
1508
1509 #: field.aou.fiscal_calendar.label:5408 class.acqfc.label:7159
1510 msgid "Fiscal Calendar"
1511 msgstr "Fiskální kalendář"
1512
1513 #: class.qseq.label:8938
1514 msgid "Query Sequence"
1515 msgstr "Sekvence dotazu"
1516
1517 #: field.qxp.operator.label:9024 field.xop.operator.label:9308
1518 #: field.xser.operator.label:9325
1519 msgid "Operator"
1520 msgstr "Operátor"
1521
1522 #: field.acqct.code.label:6818
1523 msgid "Currency Code"
1524 msgstr "Kód měny"
1525
1526 #: class.coust.label:3098
1527 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1528 msgstr "Typ nastavení organizační jednotky"
1529
1530 #: field.ancc.duedate.label:6242
1531 msgid "Virtual Due Date/Time"
1532 msgstr "Virtuální datum / čas vrácení"
1533
1534 #: field.circ.unrecovered.label:3705 field.bresv.unrecovered.label:4039
1535 #: field.mbt.unrecovered.label:5794
1536 msgid "Unrecovered Debt"
1537 msgstr "Neuhrazené pohledávky"
1538
1539 #: class.auoi.label:708
1540 msgid "User Sharing Opt-in"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: field.aun.title.label:1898 field.acpn.title.label:3143
1544 msgid "Note Title"
1545 msgstr "Název poznámky"
1546
1547 #: field.cmcts.index_weight.label:9945 field.cmfts.index_weight.label:9970
1548 msgid "Index Weight"
1549 msgstr "Váha indexu"
1550
1551 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:3779
1552 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:3852
1553 msgid "Copy Owning Library"
1554 msgstr "Knihovna vlastnící exemplář"
1555
1556 #: field.aua.replaces.label:3477
1557 msgid "Replaces"
1558 msgstr "Nahrazuje"
1559
1560 #: field.uvs.selectors.label:9458
1561 msgid "URL Selectors"
1562 msgstr "Selektor URL"
1563
1564 #: field.ahopl.is_staff_hold.label:5281
1565 msgid "Is Staff Hold?"
1566 msgstr "Rezervováno personálem?"
1567
1568 #: class.ancc.label:6234
1569 msgid "Non-cataloged Circulation"
1570 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
1571
1572 #: field.brav.id.label:3980
1573 msgid "Resource Attribute Value ID"
1574 msgstr "ID hodnoty atributů zdroje"
1575
1576 #: field.siss.holding_code.label:4571
1577 msgid "Holding Code"
1578 msgstr "Kód číslování"
1579
1580 #: field.rccc.patron_home_lib.label:10013
1581 msgid "Patron Home Library Link"
1582 msgstr "Domovská knihovna čtenáře (odkaz)"
1583
1584 #: field.circ.billings.label:3699 field.combcirc.billings.label:3768
1585 #: field.acirc.billings.label:3841 field.rodcirc.billings.label:10311
1586 msgid "Transaction Billings"
1587 msgstr "Poplatky v rámci transakce"
1588
1589 #: class.stgma.label:8779
1590 msgid "Mailing Address Stage"
1591 msgstr "Stav kontaktní adresy"
1592
1593 #: field.bra.id.label:3954
1594 msgid "Resource Attribute ID"
1595 msgstr "ID atributu zdroje"
1596
1597 #: field.crmf.is_percent.label:6171
1598 msgid "Is Percent"
1599 msgstr "Je procentem"
1600
1601 #: field.acqfy.calendar.label:7181
1602 msgid "Calendar"
1603 msgstr "Kalendář"
1604
1605 #: class.acqligad.label:8063
1606 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1607 msgstr "Generovaná definice atributů položky"
1608
1609 #: field.bresv.summary.label:4044 field.mbt.summary.label:5801
1610 msgid "Payment Summary"
1611 msgstr "Souhrn plateb"
1612
1613 #: class.asfge.label:5080
1614 msgid "Search Filter Group Entry"
1615 msgstr "Záznamy skupin vyhledávacích filtrů"
1616
1617 #: class.bra.label:3952 field.brav.attr.label:3982
1618 #: field.bram.resource_attr.label:4007
1619 msgid "Resource Attribute"
1620 msgstr "Atribut zdroje"
1621
1622 #: class.acqpro.label:6853 field.acqpron.provider.label:6893
1623 #: field.acqinv.provider.label:6926 field.acqpa.provider.label:7045
1624 #: field.acqpc.provider.label:7077 field.acqpo.provider.label:7691
1625 #: field.acqpoh.provider.label:7741 field.jub.provider.label:7841
1626 #: field.acqlih.provider.label:7900 field.acqlipad.provider.label:8092
1627 #: field.acqphsm.provider.label:8121 field.acqedi.provider.label:8167
1628 msgid "Provider"
1629 msgstr "Dodavatel"
1630
1631 #: class.qbv.label:9000 field.qxp.bind_variable.label:9030
1632 #: field.xbind.bind_variable.label:9143
1633 msgid "Bind Variable"
1634 msgstr "Vazba proměnných"
1635
1636 #: field.qseq.id.label:8940
1637 msgid "Query Seq ID"
1638 msgstr "ID sekvence dotazu"
1639
1640 #: field.vqbr.matches.label:419 field.vqar.matches.label:539
1641 msgid "Matches"
1642 msgstr "Shoda"
1643
1644 #: field.acqftr.transfer_user.label:7147
1645 msgid "Transfer User"
1646 msgstr "Přesunuto uživatelem"
1647
1648 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1499 field.ccmm.user_home_ou.label:1607
1649 msgid "User Home Lib"
1650 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
1651
1652 #: field.ancc.id.label:6238
1653 msgid "Non-cat Circulation ID"
1654 msgstr "ID nekatalogizované výpůjčky"
1655
1656 #: field.vms.mtype.label:625
1657 msgid "Match Set Type"
1658 msgstr "Typ sady shod"
1659
1660 #: field.bresv.xact_start.label:4038 field.mbt.xact_start.label:5793
1661 #: field.rccbs.xact_start.label:10076
1662 msgid "Transaction Start Date/Time"
1663 msgstr "Datum / čas začátku transakce"
1664
1665 #: class.rmobbhol.label:10450
1666 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1667 msgstr ""
1668 "Bilance  výpůjených exemplářů podle  domovské knihovny uživatele a "
1669 "vlastnické knihovny"
1670
1671 #: class.qfr.label:9058
1672 msgid "From Relation"
1673 msgstr "Z relace"
1674
1675 #: class.chddv.label:2831
1676 msgid "Hard Due Date Values"
1677 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
1678
1679 #: field.asvq.survey.label:1826 field.asvr.survey.label:2012
1680 #: class.asv.label:4989
1681 msgid "Survey"
1682 msgstr "Průzkum"
1683
1684 #: field.aus.id.label:1921
1685 msgid "Setting ID"
1686 msgstr "ID nastavení"
1687
1688 #: class.cub.label:5622
1689 msgid "User Bucket"
1690 msgstr "Uživatelský seznam"
1691
1692 #: field.sunit.dummy_isbn.label:4615 field.acp.dummy_isbn.label:6033
1693 msgid "Dummy ISBN"
1694 msgstr "Neplatné ISBN"
1695
1696 #: field.ath.key.label:992
1697 msgid "Hook Key"
1698 msgstr "Klíč háku"
1699
1700 #: field.acn.label.label:2530 field.ahopl.call_number_label.label:5279
1701 #: field.acqlid.cn_label.label:8001 field.rccc.call_number_label.label:10010
1702 msgid "Call Number Label"
1703 msgstr "Štítek signatury"
1704
1705 #: field.aua.county.label:3468 field.aal.county.label:3495
1706 #: field.acqpa.county.label:7043 field.acqpca.county.label:7108
1707 msgid "County"
1708 msgstr "Kraj"
1709
1710 #: field.acn.prefix.label:2538 field.cbc.prefix.label:10577
1711 msgid "Prefix"
1712 msgstr "Prefix"
1713
1714 #: field.ahrn.pub.label:5378
1715 msgid "Pub?"
1716 msgstr "Veřejné?"
1717
1718 #: field.jub.expected_recv_time.label:7847
1719 msgid "Expected Receive Date"
1720 msgstr "Předpokládané vrácení"
1721
1722 #: field.aoupa.circ_mod.label:4942 field.act.circ_modifier.label:6123
1723 #: field.acqlid.circ_modifier.label:8008 field.rccc.circ_modifier.label:10000
1724 #: field.rocit.circ_modifier.label:10349
1725 msgid "Circ Modifier"
1726 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1727
1728 #: field.atul.update_time.label:1240
1729 msgid "Event Update Time"
1730 msgstr "Čas aktualizace události"
1731
1732 #: field.rsr.series_title.label:8409
1733 msgid "Series Title (normalized)"
1734 msgstr "Název edice (normalizovaný)"
1735
1736 #: field.acqfcb.amount.label:7423
1737 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
1738 msgstr "Bilace po útratách a zatíženích"
1739
1740 #: field.actscsf.one_only.label:5568 field.ascsf.one_only.label:6540
1741 msgid "Exclusive?"
1742 msgstr "Výlučný?"
1743
1744 #: field.aufh.current_copy.label:6265
1745 msgid "Non-fulfilling Copy"
1746 msgstr "Kopie nesplňující požadavek"
1747
1748 #: field.qsq.type.label:8920
1749 msgid "Query type"
1750 msgstr "Typ dotazu"
1751
1752 #: class.rof.label:8230
1753 msgid "Output Folder"
1754 msgstr "Výstupní složka"
1755
1756 #: field.stgu.row_id.label:8751 field.stgc.row_id.label:8771
1757 #: field.stgma.row_id.label:8781 field.stgba.row_id.label:8796
1758 #: field.stgsc.row_id.label:8811
1759 msgid "Row ID"
1760 msgstr "ID řádku"
1761
1762 #: field.siss.caption_and_pattern.label:4568
1763 msgid "Caption/Pattern"
1764 msgstr "Označení / schéma"
1765
1766 #: field.vie.description.label:392 field.vqbrad.description.label:446
1767 #: field.vqarad.description.label:563 field.cin.description.label:746
1768 #: field.crad.description.label:786 field.ccvm.description.label:876
1769 #: field.ath.description.label:994 field.atcol.description.label:1011
1770 #: field.atval.description.label:1019 field.atreact.description.label:1035
1771 #: field.atclean.description.label:1051 field.ccm.description.label:1287
1772 #: field.cclg.description.label:1662 field.ccls.description.label:1683
1773 #: field.acs.description.label:2066 field.acsaf.description.label:2093
1774 #: field.at.description.label:2141 field.aba.description.label:2161
1775 #: field.cam.description.label:2442 field.cust.description.label:3079
1776 #: field.asv.description.label:4993 field.pgt.description.label:6186
1777 #: field.acqcr.description.label:7669 field.acqliat.description.label:7942
1778 #: field.acqliad.description.label:8032 field.acqlimad.description.label:8047
1779 #: field.acqligad.description.label:8067 field.acqliuad.description.label:8077
1780 #: field.acqlipad.description.label:8090 field.acqlilad.description.label:8150
1781 #: field.acqclt.description.label:8608 field.acqclet.description.label:8628
1782 #: field.acqclp.description.label:8705 field.qbv.description.label:9005
1783 #: field.cfdi.description.label:9692
1784 msgid "Description"
1785 msgstr "Popis"
1786
1787 #: field.uvu.fragment.label:9571
1788 msgid "Fragment"
1789 msgstr "Zlomek"
1790
1791 #: field.acqpl.entry_count.label:7646
1792 msgid "Entry Count"
1793 msgstr "Počet položek"
1794
1795 #: field.aufh.circ_lib.label:6264
1796 msgid "Non-fulfilling Library"
1797 msgstr "Knihovna nesplňující požadavek"
1798
1799 #: class.mtfe.label:6288
1800 msgid "Title Field Entry"
1801 msgstr "Položky pole názvu"
1802
1803 #: class.clm.label:2260
1804 msgid "Language Map"
1805 msgstr "Jazyky"
1806
1807 #: field.crad.filter.label:787
1808 msgid "Filter?"
1809 msgstr "Filtrovat?"
1810
1811 #: field.brsrc.attr_maps.label:3930 field.bra.attr_maps.label:3960
1812 #: field.brav.attr_maps.label:3984
1813 msgid "Resource Attribute Maps"
1814 msgstr "ATributy zdrojů"
1815
1816 #: field.vii.error_detail.label:275 field.vqbr.error_detail.label:416
1817 #: field.vqar.error_detail.label:536
1818 msgid "Import Error Detail"
1819 msgstr "Detaily chyby importu"
1820
1821 #: field.asv.usr_summary.label:5002
1822 msgid "Display in User Summary"
1823 msgstr "Zobrazit přehled uživatele"
1824
1825 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:10024
1826 msgid "Legacy CAT1 Value"
1827 msgstr ""
1828
1829 #: field.qfr.parent_relation.label:9067
1830 msgid "Parent Relation ID"
1831 msgstr "ID nadřazené relace"
1832
1833 #: class.acqfy.label:7178 field.acqfy.year.label:7182
1834 msgid "Fiscal Year"
1835 msgstr "Fiskální rok"
1836
1837 #: field.circ.checkin_time.label:3671 field.combcirc.checkin_time.label:3744
1838 #: field.acirc.checkin_time.label:3813 field.rodcirc.checkin_time.label:10289
1839 msgid "Check In Date/Time"
1840 msgstr "Datum / čas vrácení"
1841
1842 #: field.act.owning_lib.label:6105 field.rocit.owning_lib.label:10359
1843 msgid "Owning Lib"
1844 msgstr "Vlastnická knihovna"
1845
1846 #: field.mbts.last_billing_type.label:1854
1847 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:1875
1848 #: field.rccbs.last_billing_type.label:10089
1849 msgid "Last Billing Type"
1850 msgstr "Typ poplatku"
1851
1852 #: field.vmsp.bool_op.label:645
1853 msgid "Boolean Operator"
1854 msgstr "Booleovský operátor"
1855
1856 #: field.qsi.stored_query.label:9097 field.qobi.stored_query.label:9112
1857 msgid "Stored Query ID"
1858 msgstr "ID uloženého dotazu"
1859
1860 #: class.rhcrpbap.label:9841
1861 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library"
1862 msgstr "Poměr rezervací / exemplářů na bib. záznam a knihovnu"
1863
1864 #: class.cclsgm.label:1777
1865 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
1866 msgstr "Přehled skupin výpůjčních limitů"
1867
1868 #: field.sre.active.label:4306
1869 msgid "Is Active"
1870 msgstr "Je aktivní"
1871
1872 #: field.czs.attrs.label:929
1873 msgid "Attrs"
1874 msgstr "Atributy"
1875
1876 #: field.acsaf.nfi.label:2091
1877 msgid "Non-filing Indicator"
1878 msgstr "Nenaplněný indikátor"
1879
1880 #: class.uvs.label:9443
1881 msgid "URL Verification Session"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: field.vii.internal_id.label:297 field.viiad.internal_id.label:349
1885 msgid "Overlay Match ID"
1886 msgstr "Přepsat ID shody"
1887
1888 #: field.aihu.org_unit.label:1947 field.ancihu.org_unit.label:1961
1889 #: field.acqcr.org_unit.label:7667
1890 msgid "Using Library"
1891 msgstr "S využitím knihovny"
1892
1893 #: field.ergbhu.update_type.label:8484
1894 msgid "Update Type"
1895 msgstr "Typ aktualizace"
1896
1897 #: field.bre.marc.label:2648
1898 msgid "MARC21Slim"
1899 msgstr "MARC21Slim"
1900
1901 #: field.acqpron.edit_time.label:6896 field.acqpl.edit_time.label:7644
1902 #: field.acqpo.edit_time.label:7690 field.acqpoh.edit_time.label:7740
1903 #: field.acqpon.edit_time.label:7770 field.jub.edit_time.label:7843
1904 #: field.acqlih.edit_time.label:7905 field.acqlin.edit_time.label:7965
1905 msgid "Edit Time"
1906 msgstr "Čast editace"
1907
1908 #: field.ssubn.title.label:4414 field.sdistn.title.label:4475
1909 #: field.sin.title.label:4721 field.ahrn.title.label:5375
1910 #: field.aur.title.label:6778 field.acqpoi.title.label:7804
1911 #: field.rocit.title.label:10339
1912 msgid "Title"
1913 msgstr "Název"
1914
1915 #: field.vqbr.bib_source.label:413 class.cbs.label:5770
1916 msgid "Bib Source"
1917 msgstr "Bibliografický zdroj"
1918
1919 #: field.circ.checkin_scan_time.label:3697
1920 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:3839
1921 msgid "Checkin Scan Date/Time"
1922 msgstr "Datum / čas vrácení"
1923
1924 #: field.acqinv.payment_auth.label:6932
1925 msgid "Payment Auth"
1926 msgstr "Autorizace platby"
1927
1928 #: class.mwp.label:5893
1929 msgid "Work Payment"
1930 msgstr "Platba prací"
1931
1932 #: class.acirc.label:3809
1933 msgid "Aged (patronless) Circulation"
1934 msgstr "Stará výpůjčka (bez čtenáře)"
1935
1936 #: class.cbho.label:2395
1937 msgid "Best-Hold Sort Order"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: field.vmsp.quality.label:650
1941 msgid "Importance"
1942 msgstr "Důležitost"
1943
1944 #: class.vqbrad.label:442
1945 msgid "Queued Bib Record Attribute Definition"
1946 msgstr "Definice attributů bib záznamů ve frontě"
1947
1948 #: class.pugm.label:6658
1949 msgid "User Group Map"
1950 msgstr "Přehled skupin uživatelů"
1951
1952 #: field.cbho.approx.label:2402
1953 msgid "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
1954 msgstr ""
1955
1956 #: field.aua.street2.label:3473 field.aal.street2.label:3493
1957 #: field.acqpca.street2.label:7113 field.stgma.street2.label:8785
1958 #: field.stgba.street2.label:8800
1959 msgid "Street (2)"
1960 msgstr "Ulice (2)"
1961
1962 #: class.ccmlsm.label:1698
1963 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
1964 msgstr "Přehled sady limitů výpůjční matice"
1965
1966 #: field.acs.thesauri.label:2068 field.acsaf.thesauri.label:2096
1967 msgid "Thesauri"
1968 msgstr "Tezaurus"
1969
1970 #: field.cclsgm.limit_group.label:1781
1971 msgid "Limit Group"
1972 msgstr "Skupina limitů"
1973
1974 #: field.au.barred.label:2897
1975 msgid "Barred"
1976 msgstr "Omezení transakcí"
1977
1978 #: field.ctcl.name.label:9930
1979 msgid "Text Search Config Name"
1980 msgstr ""
1981
1982 #: class.ateo.label:969
1983 msgid "Event Output"
1984 msgstr "Výstup události"
1985
1986 #: field.aba.fields.label:2162
1987 msgid "Authority Fields"
1988 msgstr "Autoritní pole"
1989
1990 #: field.ccls.global.label:1682
1991 msgid "Global"
1992 msgstr "Globální"
1993
1994 #: field.cbho.depth.label:2405
1995 msgid "Hold Selection Depth"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: field.viiad.tag.label:328 field.vmsp.tag.label:647 field.vmsq.tag.label:682
1999 #: field.acsaf.tag.label:2089 field.acsbf.tag.label:2121
2000 #: field.mfr.tag.label:3174 field.cmfpm.tag.label:9380
2001 #: field.uvu.tag.label:9560
2002 msgid "Tag"
2003 msgstr "Návěští"
2004
2005 #: field.acqf.rollover.label:7313 field.acqfsum.rollover.label:7555
2006 msgid "Rollover"
2007 msgstr "Převádět do dalšího roku"
2008
2009 #: field.vqbrad.xpath.label:447 field.vqarad.xpath.label:564
2010 #: field.crad.xpath.label:792 field.cmf.xpath.label:2373
2011 #: field.acqlimad.xpath.label:8048 field.acqligad.xpath.label:8068
2012 #: field.acqlipad.xpath.label:8091 field.uvus.xpath.label:9518
2013 msgid "XPath"
2014 msgstr "XPath"
2015
2016 #: class.vmsp.label:640
2017 msgid "Record Matching Definition"
2018 msgstr "Záznam odpovídající definici"
2019
2020 #: field.mrd.date2.label:3364
2021 msgid "Date2"
2022 msgstr "Datum 2"
2023
2024 #: field.artc.source.label:6578 field.ahtc.source.label:6613
2025 msgid "Sending Library"
2026 msgstr "Odesílající knihovna"
2027
2028 #: field.vibtg.label.label:252 field.cgf.label.label:728
2029 #: field.crad.label.label:785 field.cracct.label.label:897
2030 #: field.czs.label.label:922 field.cza.label.label:951
2031 #: field.atenv.label.label:1070 field.aiit.name.label:1306
2032 #: field.acqim.name.label:1323 field.ccpbt.label.label:1339
2033 #: field.ccnbt.label.label:1355 field.cbrebt.label.label:1415
2034 #: field.cubt.label.label:1431 field.cmc.label.label:2345
2035 #: field.cmf.label.label:2372 field.acns.label.label:2486
2036 #: field.acnp.label.label:2505 field.auri.label.label:2567
2037 #: field.cuat.label.label:2992 field.atb.label.label:3031
2038 #: field.cust.label.label:3078 field.sdist.label.label:4430
2039 #: field.siss.label.label:4569 field.acqcr.label.label:7668
2040 #: field.acqedi.label.label:8159 field.qbv.label.label:9003
2041 #: field.cmpctm.label.label:9397 field.cmpcsm.label.label:9414
2042 #: field.cmpcvm.label.label:9431
2043 msgid "Label"
2044 msgstr "Popisek"
2045
2046 #: class.at.label:2136
2047 msgid "Authority Thesaurus"
2048 msgstr "Autoritní tezaurus"
2049
2050 #: field.vmsp.parent.label:643
2051 msgid "Expression Tree Parent"
2052 msgstr "Nadřízený typ stromu výrazů"
2053
2054 #: field.cmfinm.norm.label:764 field.crainm.norm.label:852
2055 msgid "Normalizer"
2056 msgstr "Normalizátor"
2057
2058 #: field.mrd.item_form.label:3355
2059 msgid "Form"
2060 msgstr "Formulář"
2061
2062 #: field.bre.subscriptions.label:2667
2063 msgid "Subscriptions"
2064 msgstr "Předplatné"
2065
2066 #: field.acqie.actual_cost.label:6969 field.acqii.actual_cost.label:7006
2067 msgid "Actual Cost"
2068 msgstr "Aktuální cena"
2069
2070 #: field.csc.email_gateway.label:820
2071 msgid "Email Gateway"
2072 msgstr "E- mailová brána"
2073
2074 #: class.crainm.label:848
2075 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: field.mfr.ind2.label:3171
2079 msgid "Indicator 2"
2080 msgstr "Indikátor 2"
2081
2082 #: field.au.checkins.label:2942 field.aou.checkins.label:5414
2083 msgid "Checkins"
2084 msgstr "Vrácení"
2085
2086 #: field.actscsf.field.label:5566 field.ascsf.field.label:6538
2087 msgid "Field Identifier"
2088 msgstr "Identifikátor pole"
2089
2090 #: field.cblvl.code.label:4867
2091 msgid "Bib Level Code"
2092 msgstr "Kód bibliografické úrovně"
2093
2094 #: field.acpl.id.label:4192 field.acplo.location.label:4269
2095 msgid "Location ID"
2096 msgstr "ID umístění"
2097
2098 #: field.acqdf.owner.label:8502
2099 msgid "Formula Owner"
2100 msgstr "Vlastník vzorce"
2101
2102 #: class.sdist.label:4423 field.sdistn.distribution.label:4471
2103 #: field.sstr.distribution.label:4503 field.sasum.distribution.label:4734
2104 #: field.sbsum.distribution.label:4759 field.sssum.distribution.label:4786
2105 #: field.sisum.distribution.label:4813
2106 msgid "Distribution"
2107 msgstr "Distribuce"
2108
2109 #: field.bre.simple_record.label:2665
2110 msgid "Simple Record Extracts "
2111 msgstr "Výtah z jednoduchého záznamu "
2112
2113 #: class.actsce.label:5814
2114 msgid "User Stat Cat Entry"
2115 msgstr "Položka uživatelské statistické kategorie"
2116
2117 #: field.au.juvenile.label:2933
2118 msgid "Juvenile"
2119 msgstr "Nezletilí"
2120
2121 #: class.acqftm.label:10482
2122 msgid "Fund Tag Map"
2123 msgstr "Přehled finančních fondů"
2124
2125 #: class.acn.label:2521 field.sunit.call_number.label:4605
2126 #: field.acp.call_number.label:6023
2127 msgid "Call Number/Volume"
2128 msgstr "Signatura / svazek"
2129
2130 #: field.uvsbrem.session.label:9493 field.uvus.session.label:9519
2131 #: field.uvu.session.label:9558 field.uvva.session.label:9612
2132 msgid "Session"
2133 msgstr "Relace"
2134
2135 #: field.atul.user_data.label:1244
2136 msgid "Event User Data"
2137 msgstr "Data uživatele události"
2138
2139 #: field.aoupa.item_circ_lib.label:4937
2140 msgid "Item Circ Lib"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: field.rhcrpbap.copy_count_everywhere.label:9877
2144 msgid "Holdable Copy Count Everywhere"
2145 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů všude"
2146
2147 #: field.sunit.notes.label:4637 field.acp.notes.label:6053
2148 msgid "Copy Notes"
2149 msgstr "Poznámky o exempláři"
2150
2151 #: field.vii.deposit.label:285 field.viiad.deposit.label:336
2152 msgid "Deposit"
2153 msgstr "Vklad"
2154
2155 #: field.vbm.id.label:484 field.vam.id.label:601
2156 msgid "Match ID"
2157 msgstr "ID shody"
2158
2159 #: class.mbe.label:3248
2160 msgid "Combined Browse Entry"
2161 msgstr "Záznamy kombinovaného prohlížení"
2162
2163 #: field.chmw.juvenile_flag.label:1476 field.ccmw.juvenile_flag.label:1508
2164 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1616
2165 msgid "Juvenile?"
2166 msgstr "Pro mládež"
2167
2168 #: field.actscecm.stat_cat.label:6303 field.aaactsc.stat_cat.label:10624
2169 #: field.aaasc.stat_cat.label:10636
2170 msgid "Statistical Category"
2171 msgstr "Statistická kategorie"
2172
2173 #: field.acqfc.id.label:7161
2174 msgid "Fiscal Calendar ID"
2175 msgstr "ID fiskálního kalendáře"
2176
2177 #: field.vii.circulate.label:284 field.viiad.circulate.label:335
2178 msgid "Circulate"
2179 msgstr "Půjčovat"
2180
2181 #: class.abl.label:2249
2182 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2183 msgstr "Ozdkaz na autoritní-bibliografický záznam"
2184
2185 #: field.aur.isxn.label:6777
2186 msgid "ISxN"
2187 msgstr "ISxN"
2188
2189 #: field.acn.edit_date.label:2527 field.sunit.edit_date.label:4620
2190 #: field.acp.edit_date.label:6038
2191 msgid "Last Edit Date/Time"
2192 msgstr "Datum / čas poslední editace"
2193
2194 #: field.vbq.id.label:366 field.vaq.id.label:506
2195 msgid "Queue ID"
2196 msgstr "ID fronty"
2197
2198 #: field.brt.tgt_rsrc_types.label:3901
2199 msgid "Target Resource Types"
2200 msgstr "Typ cílového zdroje"
2201
2202 #: field.aoupa.absolute_adjustment.label:4944
2203 msgid "Absolute adjustment?"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: field.cuat.ehow.label:2991
2207 msgid "Event Mechanism"
2208 msgstr "Mechanismus události"
2209
2210 #: field.actsce.stat_cat.label:5818 field.actsced.stat_cat.label:5832
2211 #: field.asce.stat_cat.label:6528
2212 msgid "Stat Cat"
2213 msgstr "Statistická kategorie"
2214
2215 #: field.asc.required.label:5537 field.actsc.required.label:5592
2216 msgid "Required"
2217 msgstr "Požadováno"
2218
2219 #: field.acqfs.summary.label:7206 field.acqf.summary.label:7318
2220 msgid "Summary"
2221 msgstr "Souhrn"
2222
2223 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:10021
2224 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2225 msgstr "Rozsahy Dewyho třídění - stovky"
2226
2227 #: class.qxp.label:9013 field.qsi.expression.label:9099
2228 #: field.qobi.expression.label:9114
2229 msgid "Expression"
2230 msgstr "Výraz"
2231
2232 #: class.acqedi.label:8156 field.acqedim.account.label:8197
2233 msgid "EDI Account"
2234 msgstr "EDI účet"
2235
2236 #: class.uvus.label:9509
2237 msgid "URL Verification URL Selector"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: field.cracct.last_activity.label:904 field.acqedi.last_activity.label:8166
2241 msgid "Last Activity"
2242 msgstr "Poslední aktivita"
2243
2244 #: field.cclsgm.check_only.label:1782
2245 msgid "Check Only"
2246 msgstr "Pouze zaškrtnout"
2247
2248 #: field.aouctn.children.label:5485
2249 msgid "Children"
2250 msgstr "Podřízené"
2251
2252 #: field.ocirccount.out.label:3615 field.ocirclist.out.label:3657
2253 msgid "Out"
2254 msgstr "Vypůjčeno"
2255
2256 #: field.aupr.has_been_reset.label:1913
2257 msgid "Was Reset?"
2258 msgstr "Bylo přenastaveno na výchozí hodnotu?"
2259
2260 #: field.au.settings.label:2889
2261 msgid "All User Settings"
2262 msgstr "Všechna nastavení uživatele"
2263
2264 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:10347
2265 msgid "Dewy Hundreds"
2266 msgstr "Dewyho třídění - stovky"
2267
2268 #: field.pgt.perm_interval.label:6190
2269 msgid "User Expiration Interval"
2270 msgstr "Doba trvání registrace"
2271
2272 #: class.acqliat.label:7938
2273 msgid "Line Item Alert Text"
2274 msgstr "Text upozornění k položce"
2275
2276 #: class.mrd.label:3346
2277 msgid "Basic Record Descriptor"
2278 msgstr "Popis základního záznamu"
2279
2280 #: field.chmm.transit_range.label:1568
2281 msgid "Transit Range"
2282 msgstr "Rozsah přepravy"
2283
2284 #: field.ahopl.issuance_label.label:5280
2285 msgid "Issuance Label"
2286 msgstr "Označení číslování / chronologie"
2287
2288 #: field.mwp.id.label:5898 field.mgp.id.label:5916 field.mckp.id.label:6004
2289 #: field.mp.id.label:6400 field.mbp.id.label:6428 field.mndp.id.label:6456
2290 #: field.mdp.id.label:6478
2291 msgid "Payment ID"
2292 msgstr "ID platby"
2293
2294 #: class.cbrebin.label:6514
2295 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2296 msgstr "Poznámka k položce skupiny záznamů"
2297
2298 #: field.chdd.forceto.label:2814
2299 msgid "Always Use?"
2300 msgstr "Použít vždy?"
2301
2302 #: class.cifm.label:2455
2303 msgid "Item Form Map"
2304 msgstr "Formáty popisných jednotek"
2305
2306 #: field.jub.eg_bib_id.label:7845 field.acqlih.eg_bib_id.label:7907
2307 msgid "Evergreen Bib ID"
2308 msgstr "Bib ID Evergreenu"
2309
2310 #: field.atevdef.granularity.label:1110
2311 msgid "Granularity"
2312 msgstr "Jemnost rozlišení"
2313
2314 #: field.afs.pkey_value.label:8832
2315 msgid "Primary Key Value"
2316 msgstr "Hodnota primárního klíče"
2317
2318 #: field.bra.name.label:3956
2319 msgid "Resource Attribute Name"
2320 msgstr "Jméno atributu zdroje"
2321
2322 #: field.acqlisum.cancel_count.label:10172
2323 #: field.acqlisumi.cancel_count.label:10192
2324 msgid "Cancel Count"
2325 msgstr "Zrušit počítání"
2326
2327 #: class.acqft.label:10462
2328 msgid "Fund Tag"
2329 msgstr "Označení finančního  fondu"
2330
2331 #: field.smhc.ind1.label:4747
2332 msgid "First Indicator"
2333 msgstr "První indikátor"
2334
2335 #: field.cwa.hold_weights.label:1530
2336 msgid "Hold Weights"
2337 msgstr "Váha rezervace"
2338
2339 #: field.mbts.usr.label:1860 field.mbtslv.usr.label:1881
2340 msgid "Billed User"
2341 msgstr "Naúčtováno uživateli"
2342
2343 #: field.acqii.title.label:7002
2344 msgid "Title or Item Name"
2345 msgstr "Jméno titulu nebo exempláře"
2346
2347 #: field.cifm.code.label:2457
2348 msgid "Item Form Code"
2349 msgstr "Kód formy popisné jednotky"
2350
2351 #: class.i18n_l.label:6709
2352 msgid "Locale"
2353 msgstr "Lokalizace"
2354
2355 #: field.rmsr.quality.label:8357 field.rssr.quality.label:8381
2356 #: field.rsr.quality.label:8401
2357 msgid "Overall Record Quality"
2358 msgstr "Celková kvalita záznamu"
2359
2360 #: field.sunit.detailed_contents.label:4636
2361 msgid "Detailed Contents"
2362 msgstr "Detaily obsahu"
2363
2364 #: field.vii.id.label:271
2365 msgid "Import Item ID"
2366 msgstr "ID importu exempláře"
2367
2368 #: field.vmsq.svf.label:681
2369 msgid "Record Attribute"
2370 msgstr "Atribut záznamu"
2371
2372 #: class.clfm.label:5877 field.rccc.lit_form.label:10003
2373 msgid "Literary Form"
2374 msgstr "Literární žánr"
2375
2376 #: field.ahr.prev_check_time.label:5126 field.ahopl.prev_check_time.label:5253
2377 #: field.alhr.prev_check_time.label:5327
2378 msgid "Last Targeting Date/Time"
2379 msgstr "Datum / čas posledního půjčení"
2380
2381 #: field.ssr.rel.label:4979
2382 msgid "Relevance"
2383 msgstr "Relevance"
2384
2385 #: field.rccc.language.label:10002
2386 msgid "Item Language"
2387 msgstr "Jazyk exempláře"
2388
2389 #: class.acqlisum.label:10167
2390 msgid "Lineitem Summary"
2391 msgstr "Přehled položky"
2392
2393 #: class.vqarad.label:559
2394 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2395 msgstr "Definice atributů autoritních záznamů ve frontě"
2396
2397 #: field.cbho.cut.label:2404
2398 msgid "Hold Cut-in-line State"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: field.aout.opac_label.label:5700
2402 msgid "OPAC Label"
2403 msgstr "Označení v OPACu"
2404
2405 #: field.atevdef.usr_field.label:1111
2406 msgid "Opt-In User Field"
2407 msgstr "Pole uživatelské předvolby"
2408
2409 #: field.au.survey_responses.label:2892
2410 msgid "Survey Responses"
2411 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
2412
2413 #: field.acp.peer_record_maps.label:6061
2414 msgid "Peer Record Maps"
2415 msgstr "Rovnocenné záznamy"
2416
2417 #: field.acqofscred.sort_priority.label:7261
2418 msgid "Sort Priority"
2419 msgstr "Priorita třídění"
2420
2421 #: class.acqscl.label:8672
2422 msgid "Serial Claim"
2423 msgstr "Reklamace periodik"
2424
2425 #: field.cmcts.search_lang.label:9947 field.cmfts.search_lang.label:9972
2426 msgid "Search Language"
2427 msgstr "Jazyk vyhledávání"
2428
2429 #: class.rsce2.label:10050
2430 msgid "CAT2 Entry"
2431 msgstr "Položka CAT2"
2432
2433 #: field.acqedim.process_time.label:8201
2434 msgid "Time Processed"
2435 msgstr "Čas zpracovnání"
2436
2437 #: field.aout.id.label:5698
2438 msgid "Type ID"
2439 msgstr "ID typu"
2440
2441 #: class.bre.label:2635 field.brt.record.label:3896
2442 msgid "Bibliographic Record"
2443 msgstr "Bibliografický záznam"
2444
2445 #: field.ahrcc.id.label:6554
2446 msgid "Cause ID"
2447 msgstr "ID případu"
2448
2449 #: field.acqinv.receiver.label:6925
2450 msgid "Receiver"
2451 msgstr "Příjemce"
2452
2453 #: field.mp.cash_payment.label:6406 field.mbp.cash_payment.label:6434
2454 msgid "Cash Payment Detail"
2455 msgstr "Detaily platby v hotovosti"
2456
2457 #: field.vmp.id.label:194 field.vibtf.id.label:218 field.mfr.id.label:3169
2458 msgid "Field ID"
2459 msgstr "ID pole"
2460
2461 #: field.acqedi.in_dir.label:8168
2462 msgid "Incoming Directory"
2463 msgstr "Vstupní adresář"
2464
2465 #: field.qsq.from_clause.label:8923
2466 msgid "FROM Clause"
2467 msgstr "Klauzule FROM"
2468
2469 #: field.ancc.item_type.label:6239
2470 msgid "Non-cat Item Type"
2471 msgstr "Typ nekatalogizované položky"
2472
2473 #: field.atev.user_data.label:1148
2474 msgid "User Data"
2475 msgstr "Údaje o uživateli"
2476
2477 #: class.aal.label:3485
2478 msgid "Address Alert"
2479 msgstr "Varování pro adresy"
2480
2481 #: field.mbts.balance_owed.label:1850 field.mbtslv.balance_owed.label:1871
2482 #: field.rccbs.balance_owed.label:10096
2483 msgid "Balance Owed"
2484 msgstr "Dlužná částka"
2485
2486 #: field.acsaf.bib_fields.label:2095
2487 msgid "Controlled Bib Fields"
2488 msgstr "Kontrolovaná bib. pole"
2489
2490 #: field.au.second_given_name.label:2926
2491 #: field.stgu.second_given_name.label:8759
2492 msgid "Middle Name"
2493 msgstr "Prostřední jméno"
2494
2495 #: field.vmp.lwm_ratio.label:201
2496 msgid "Min. Quality Ratio"
2497 msgstr "Poměr min. kvality"
2498
2499 #: field.aou.rsrc_types.label:5421
2500 msgid "Resource Types"
2501 msgstr "Typy zdroje"
2502
2503 #: class.cclg.label:1658
2504 msgid "Circulation Limit Group"
2505 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
2506
2507 #: field.aur.lineitem.label:6772 field.acqie.lineitem.label:6963
2508 #: field.acqlid.lineitem.label:7998
2509 msgid "PO Line Item"
2510 msgstr "Položka objednávky"
2511
2512 #: field.auact.etype.label:3010
2513 msgid "Activity Type"
2514 msgstr "Typ aktivity"
2515
2516 #: field.acqedim.error_time.label:8202
2517 msgid "Time of Error"
2518 msgstr "Čas chyby"
2519
2520 #: class.atev.label:1137
2521 msgid "Trigger Event Entry"
2522 msgstr "Položka spuštěné události"
2523
2524 #: field.rocit.age_protect.label:10362
2525 msgid "Age Protection"
2526 msgstr "Doba hájení"
2527
2528 #: field.acqfc.name.label:7162
2529 msgid "Fiscal Calendar Name"
2530 msgstr "Jméno fiskálního kalendáře"
2531
2532 #: class.czs.label:919 field.czs.name.label:921 field.cza.source.label:949
2533 msgid "Z39.50 Source"
2534 msgstr "Z39.50 zdroj"
2535
2536 #: field.acn.record.label:2532 field.combcirc.copy_bib_record.label:3781
2537 #: field.acirc.copy_bib_record.label:3854 field.sre.record.label:4307
2538 #: field.aur.eg_bib.label:6773
2539 msgid "Bib Record"
2540 msgstr "Bibliografický záznam"
2541
2542 #: field.clfm.code.label:5879
2543 msgid "LitF Code"
2544 msgstr "Kód LitF"
2545
2546 #: field.cifm.value.label:2458
2547 msgid "Item Form"
2548 msgstr "Forma popisné jednotky"
2549
2550 #: field.acqftr.id.label:7141
2551 msgid "Fund Transfer ID"
2552 msgstr "ID přesunu finančního fondu"
2553
2554 #: field.ahr.requestor.label:5129 field.ahopl.requestor.label:5256
2555 #: field.alhr.requestor.label:5330
2556 msgid "Requesting User"
2557 msgstr "Žádající uživatel"
2558
2559 #: field.auoi.opt_in_ws.label:711 class.aws.label:1268
2560 #: field.circ.workstation.label:3695 field.acirc.workstation.label:3837
2561 msgid "Workstation"
2562 msgstr "Pracovní stanice"
2563
2564 #: field.ocirccount.long_overdue.label:3619
2565 #: field.ocirclist.long_overdue.label:3661
2566 msgid "Long Overdue"
2567 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
2568
2569 #: field.rocit.owning_lib_name.label:10357
2570 msgid "Owning Lib Name"
2571 msgstr "Jméno vlastnící knihovny"
2572
2573 #: class.cmfinm.label:760
2574 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: field.vqbra.record.label:464 field.vqara.record.label:581
2578 #: field.ssr.record.label:4980 field.bmpc.record.label:9366
2579 msgid "Record"
2580 msgstr "Záznam"
2581
2582 #: field.acqfsum.encumbrance_total.label:7564
2583 msgid "Total Encumbered"
2584 msgstr "Zatížení celkem"
2585
2586 #: field.aal.match_all.label:3490
2587 msgid "Match All Fields"
2588 msgstr "Odpovídá všem polím"
2589
2590 #: class.ath.label:990
2591 msgid "Trigger Hook Point"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:9829
2595 msgid "Hold/Copy Ratio"
2596 msgstr "Poměr rezervace/exempláře"
2597
2598 #: field.bresv.return_time.label:4051
2599 msgid "Return Time"
2600 msgstr "Čas vrácení"
2601
2602 #: field.qdt.is_composite.label:8956
2603 msgid "Is Composite"
2604 msgstr "Je složeninou"
2605
2606 #: field.rocit.call_number_label.label:10345
2607 msgid "Callnumber Label"
2608 msgstr "Štítek signatury"
2609
2610 #: field.chmw.marc_bib_level.label:1474 field.ccmw.marc_bib_level.label:1505
2611 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1562 field.ccmm.marc_bib_level.label:1613
2612 msgid "MARC Bib Level"
2613 msgstr "Úroveň bib. záznamu MARC"
2614
2615 #: class.csc.label:814
2616 msgid "SMS Carrier"
2617 msgstr "Mobilní operátor"
2618
2619 #: field.mp.check_payment.label:6409 field.mbp.check_payment.label:6437
2620 msgid "Check Payment Detail"
2621 msgstr "Detaily platby šekem"
2622
2623 #: field.acqpro.default_copy_count.label:6871
2624 msgid "Default # Copies"
2625 msgstr ""
2626
2627 #: class.acqpc.label:7074
2628 msgid "Provider Contact"
2629 msgstr "Kontakt na dodavatele"
2630
2631 #: field.rccc.circ_lib_id.label:9996
2632 msgid "Library Circulation Location Link"
2633 msgstr "Umístění půjčující knihovny (odkaz)"
2634
2635 #: field.acpl.orders.label:4196 field.aou.copy_location_orders.label:5417
2636 msgid "Copy Location Orders"
2637 msgstr "Pořadí umístění"
2638
2639 #: field.acqafcb.amount.label:7480
2640 msgid "Total Combined Balance"
2641 msgstr "Rozvaha celkem"
2642
2643 #: field.pgt.usergroup.label:6192
2644 msgid "Is User Group"
2645 msgstr "Je uživatelskou skupinou"
2646
2647 #: field.acqfdeb.debit_type.label:7280
2648 msgid "Debit Type"
2649 msgstr "Debetní typ"
2650
2651 #: class.ssr.label:4976
2652 msgid "Search Result"
2653 msgstr "Výsledky hledání"
2654
2655 #: field.ausp.set_date.label:3440
2656 msgid "Set Date"
2657 msgstr "Nastavit datum"
2658
2659 #: field.bre.fingerprint.label:2645 field.rmsr.fingerprint.label:8356
2660 #: field.rssr.fingerprint.label:8380 field.rsr.fingerprint.label:8400
2661 msgid "Fingerprint"
2662 msgstr "Otisk"
2663
2664 #: class.vibtg.label:243
2665 msgid "Import/Overlay Field Groups for Removal"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: field.ateo.data.label:973
2669 msgid "Data"
2670 msgstr "Data"
2671
2672 #: field.smhc.ind2.label:4748
2673 msgid "Second Indicator"
2674 msgstr "Druhý indikátor"
2675
2676 #: class.i18n.label:6669
2677 msgid "i18n Core"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: class.circ.label:3667 field.rccc.id.label:9994
2681 msgid "Circulation"
2682 msgstr "Výpůjčky"
2683
2684 #: field.cgf.enabled.label:730 field.atevdef.active.label:1097
2685 #: field.cuat.enabled.label:2994
2686 msgid "Enabled"
2687 msgstr "Aktivní"
2688
2689 #: field.qfr.type.label:9061
2690 msgid "From Relation Type"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: class.rhcrpb.label:9776
2694 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
2695 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů na bib. záznam"
2696
2697 #: field.vii.alert_message.label:293 field.viiad.alert_message.label:344
2698 #: field.au.alert_message.label:2896 field.aal.alert_message.label:3491
2699 #: field.sunit.alert_message.label:4603 field.acp.alert_message.label:6021
2700 #: field.act.alert_message.label:6125
2701 msgid "Alert Message"
2702 msgstr "Upozornění"
2703
2704 #: field.sre.creator.label:4309 field.ssubn.creator.label:4411
2705 #: field.sdistn.creator.label:4472 field.siss.creator.label:4563
2706 #: field.sitem.creator.label:4673 field.sin.creator.label:4718
2707 #: field.act.creator.label:6106 field.acqpron.creator.label:6894
2708 #: field.acqpl.creator.label:7647 field.acqpo.creator.label:7694
2709 #: field.acqpoh.creator.label:7736 field.acqpon.creator.label:7768
2710 #: field.jub.creator.label:7849 field.acqlih.creator.label:7897
2711 #: field.acqlin.creator.label:7963 field.acqdfa.creator.label:8561
2712 #: field.acqcle.creator.label:8662 field.acqscle.creator.label:8690
2713 #: field.uvs.creator.label:9454 field.cfdfs.creator.label:9714
2714 #: field.rocit.creator.label:10361
2715 msgid "Creator"
2716 msgstr "Vytvořil(a)"
2717
2718 #: field.asvq.id.label:1824
2719 msgid "Question ID"
2720 msgstr "ID dotazu"
2721
2722 #: class.acqpon.label:7764
2723 msgid "PO Note"
2724 msgstr "Poznámka k objednávce"
2725
2726 #: field.czs.transmission_format.label:927
2727 msgid "Transmission Format"
2728 msgstr "Formát přenosu"
2729
2730 #: field.acqpoh.audit_action.label:7733 field.acqlih.audit_action.label:7895
2731 msgid "Audit Action"
2732 msgstr "Akce kontroly"
2733
2734 #: field.chddv.active_date.label:2836
2735 msgid "Active Date"
2736 msgstr "Datum aktivace"
2737
2738 #: field.qsf.subfield_type.label:8967
2739 msgid "Subfield Type"
2740 msgstr "Typ podpole"
2741
2742 #: field.acqfsrcct.amount.label:7490
2743 msgid "Total Credits to Funding Source"
2744 msgstr "Kredit ve finančním zdroji celkem"
2745
2746 #: class.mct.label:2614
2747 msgid "Collections Tracker"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: field.qsi.grouped_by.label:9101
2751 msgid "Is Grouped By"
2752 msgstr "Je sekupen podle"
2753
2754 #: field.crad.tag.label:789
2755 msgid "MARC Tag"
2756 msgstr "Označení pole MARCu"
2757
2758 #: field.czs.db.label:925
2759 msgid "DB"
2760 msgstr "DB"
2761
2762 #: field.vibtf.field.label:220 field.vqbra.field.label:465
2763 #: field.vqara.field.label:582 field.cmsa.field.label:2326
2764 msgid "Field"
2765 msgstr "Pole"
2766
2767 #: field.atb.org.label:3029 field.acpl.owning_lib.label:4195
2768 #: field.acplg.owner.label:4222 field.sre.owning_lib.label:4317
2769 msgid "Owning Org Unit"
2770 msgstr "Vlastnická organizační jednotka"
2771
2772 #: field.scap.chron_5.label:4355
2773 msgid "Chron 5"
2774 msgstr "Chronologie 5"
2775
2776 #: field.scap.chron_4.label:4354
2777 msgid "Chron 4"
2778 msgstr "Chronologie 4"
2779
2780 #: field.mbts.xact_finish.label:1861 field.mbtslv.xact_finish.label:1882
2781 msgid "Transaction Finish Time"
2782 msgstr "Čas ukončení transakce"
2783
2784 #: field.scap.chron_1.label:4351
2785 msgid "Chron 1"
2786 msgstr "Chronologie 1"
2787
2788 #: field.scap.chron_3.label:4353
2789 msgid "Chron 3"
2790 msgstr "Chronologie 3"
2791
2792 #: field.scap.chron_2.label:4352
2793 msgid "Chron 2"
2794 msgstr "Chronologie 2"
2795
2796 #: field.accs.start_time.label:170 field.atev.start_time.label:1144
2797 #: field.bresv.start_time.label:4046 field.uvva.start_time.label:9613
2798 msgid "Start Time"
2799 msgstr "Čas zahájení"
2800
2801 #: class.xop.label:9301 class.xser.label:9319
2802 msgid "Operator Expression"
2803 msgstr "Výraz operátoru"
2804
2805 #: field.rxbt.total.label:8463
2806 msgid "Total Billing Amount"
2807 msgstr "Celková výše poplatků"
2808
2809 #: field.circ.xact_finish.label:3692 field.combcirc.xact_finish.label:3765
2810 #: field.acirc.xact_finish.label:3834 field.bresv.xact_finish.label:4037
2811 #: field.mbt.xact_finish.label:5792 field.rodcirc.xact_finish.label:10309
2812 msgid "Transaction Finish Date/Time"
2813 msgstr "Datum / čas ukončení transakce"
2814
2815 #: field.acqedim.translate_time.label:8200
2816 msgid "Time Translated"
2817 msgstr "Čas překladu"
2818
2819 #: class.acqfdt.label:7369
2820 msgid "Total Debit from Fund"
2821 msgstr "Debet z fondu celkem"
2822
2823 #: field.vmp.name.label:196 field.viiad.name.label:327
2824 #: field.vbq.name.label:368 field.vaq.name.label:508 field.vms.name.label:623
2825 #: field.cgf.name.label:727 field.cin.name.label:745 field.crad.name.label:784
2826 #: field.csc.name.label:818 field.cza.name.label:950
2827 #: field.atevdef.name.label:1109 field.atul.name.label:1233
2828 #: field.ccm.name.label:1286 field.bpt.name.label:1371
2829 #: field.chmw.name.label:1463 field.ccmw.name.label:1494
2830 #: field.cclg.name.label:1661 field.ccls.name.label:1678
2831 #: field.aus.name.label:1922 field.acs.name.label:2065
2832 #: field.acsaf.name.label:2092 field.at.name.label:2140
2833 #: field.aba.name.label:2159 field.cxt.name.label:2306
2834 #: field.cmc.name.label:2344 field.cmf.name.label:2371
2835 #: field.cbho.name.label:2398 field.acnc.name.label:2473
2836 #: field.chdd.name.label:2813 field.cust.name.label:3077
2837 #: field.auss.name.label:3520 field.acpl.name.label:4193
2838 #: field.acplg.name.label:4220 field.asv.name.label:4996
2839 #: field.aou.name.label:5401 field.asc.name.label:5532
2840 #: field.actsc.name.label:5585 field.cnct.name.label:5685
2841 #: field.act.name.label:6110 field.cbt.name.label:6729
2842 #: field.acqipm.name.label:6910 field.acqpc.name.label:7078
2843 #: field.acqf.name.label:7309 field.acqfsum.name.label:7551
2844 #: field.acqpl.name.label:7642 field.acqpo.name.label:7697
2845 #: field.acqpoh.name.label:7744 field.acqlia.attr_name.label:7984
2846 #: field.acqphsm.name.label:8122 field.qbv.name.label:9002
2847 #: field.uvs.name.label:9452 field.cfdfs.name.label:9712
2848 msgid "Name"
2849 msgstr "Název"
2850
2851 #: class.aaasc.label:10632
2852 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
2853 msgstr ""
2854 "Položky statistických kategorií exemplářů archivovaných ve výpůjčkách"
2855
2856 #: field.clm.code.label:2262 field.bre.language.label:2656
2857 msgid "Language Code"
2858 msgstr "Kód jazyka"
2859
2860 #: field.au.ws_ou.label:2893
2861 msgid "Workstation Org Unit"
2862 msgstr "Organizační jednotka pracovní stanice"
2863
2864 #: class.vmp.label:192
2865 msgid "Bib Import Merge Profile"
2866 msgstr "Profil sloučení pro import bib záznamů"
2867
2868 #: field.qseq.seq_no.label:8942 field.qsf.seq_no.label:8966
2869 #: field.qfpd.seq_no.label:8991 field.qxp.seq_no.label:9019
2870 #: field.qcb.seq_no.label:9047 field.qfr.seq_no.label:9068
2871 #: field.qrc.seq_no.label:9084 field.qsi.seq_no.label:9098
2872 #: field.qobi.seq_no.label:9113 field.xbet.seq_no.label:9127
2873 #: field.xbind.seq_no.label:9142 field.xbool.seq_no.label:9156
2874 #: field.xcase.seq_no.label:9170 field.xcast.seq_no.label:9185
2875 #: field.xcol.seq_no.label:9202 field.xex.seq_no.label:9217
2876 #: field.xfunc.seq_no.label:9232 field.xin.seq_no.label:9248
2877 #: field.xisnull.seq_no.label:9265 field.xnull.seq_no.label:9280
2878 #: field.xnum.seq_no.label:9293 field.xop.seq_no.label:9306
2879 #: field.xser.seq_no.label:9324 field.xstr.seq_no.label:9338
2880 #: field.xsubq.seq_no.label:9351
2881 msgid "Sequence Number"
2882 msgstr "Číslo sekvence"
2883
2884 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:178
2885 msgid "Last Checkin Scan Time"
2886 msgstr "Čas posledního půjčení"
2887
2888 #: field.uvuv.res_text.label:9655
2889 msgid "Result Text"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: field.vii.call_number.label:280 field.viiad.call_number.label:332
2893 #: field.auricnm.call_number.label:2582
2894 #: field.combcirc.copy_call_number.label:3777
2895 #: field.acirc.copy_call_number.label:3850
2896 msgid "Call Number"
2897 msgstr "Signatura"
2898
2899 #: field.atev.template_output.label:1149
2900 msgid "Template Output"
2901 msgstr "Výstup šablony"
2902
2903 #: field.acqdf.id.label:8501 field.acqdfe.formula.label:8524
2904 msgid "Formula ID"
2905 msgstr "ID vzorce"
2906
2907 #: field.act.mint_condition.label:6128
2908 msgid "Mint Condition?"
2909 msgstr "Je v dobrém stavu?"
2910
2911 #: field.circbyyr.is_renewal.label:10273
2912 msgid "Renewal"
2913 msgstr "Prodloužení"
2914
2915 #: class.bram.label:4003
2916 msgid "Resource Attribute Map"
2917 msgstr "Atributy zdrojů"
2918
2919 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:10071
2920 msgid "User Home Library Link"
2921 msgstr "Domovská knihovna uživatele (odkaz)"
2922
2923 #: class.cbc.label:10572
2924 msgid "Barcode Completions"
2925 msgstr "Doplnění čárového kódu"
2926
2927 #: field.acqpc.role.label:7079
2928 msgid "Role"
2929 msgstr "Role"
2930
2931 #: field.au.day_phone.label:2904 field.stgu.day_phone.label:8761
2932 msgid "Daytime Phone"
2933 msgstr "Telefon během dne"
2934
2935 #: field.bresv.email_notify.label:4062 field.ahr.email_notify.label:5114
2936 #: field.ahopl.email_notify.label:5241 field.alhr.email_notify.label:5317
2937 msgid "Notify by Email?"
2938 msgstr "Upozornění e-mailem?"
2939
2940 #: field.acqlisum.invoice_count.label:10173
2941 #: field.acqlisumi.invoice_count.label:10193
2942 msgid "Invoice Count"
2943 msgstr "Číslo platebního dokladu"
2944
2945 #: class.mups.label:77
2946 msgid "User Payment Summary"
2947 msgstr "Přehled plateb uživatele"
2948
2949 #: field.acqinv.recv_method.label:6929
2950 msgid "Receive Method"
2951 msgstr "Způsob přijetí"
2952
2953 #: field.au.notes.label:2937
2954 msgid "User Notes"
2955 msgstr "Poznámky uživatele"
2956
2957 #: field.asc.id.label:5531 field.actsc.id.label:5584
2958 #: field.stgsc.statcat.label:8814
2959 msgid "Stat Cat ID"
2960 msgstr "ID statistické kategorie"
2961
2962 #: field.acqexr.from_currency.label:6835
2963 msgid "From Currency"
2964 msgstr "Z měny"
2965
2966 #: field.mrd.enc_level.label:3353
2967 msgid "ELvl"
2968 msgstr "ELvl"
2969
2970 #: field.qsq.use_all.label:8921
2971 msgid "Use ALL"
2972 msgstr "Použít ALL (vše)"
2973
2974 #: class.atreact.label:1032
2975 msgid "Trigger Event Reactor"
2976 msgstr "Reaktor spouštěče události"
2977
2978 #: field.acqf.combined_balance.label:7326
2979 msgid "Combined Balance"
2980 msgstr "Kombinovaná bilance"
2981
2982 #: field.acqii.po_item.label:7009 class.acqpoi.label:7798
2983 msgid "Purchase Order Item"
2984 msgstr "Položka objednávky"
2985
2986 #: field.ahr.selection_ou.label:5131 field.ahopl.selection_ou.label:5258
2987 #: field.alhr.selection_ou.label:5332
2988 msgid "Selection Locus"
2989 msgstr "Místo výběru"
2990
2991 #: field.atenv.collector.label:1069
2992 msgid "Collector"
2993 msgstr "Sběratel"
2994
2995 #: class.acqafet.label:7447
2996 msgid "All Fund Encumbrance Total"
2997 msgstr "Zatížení fondu celkem"
2998
2999 #: field.pgt.children.label:6185
3000 msgid "Child Groups"
3001 msgstr "Podřízené skupiny"
3002
3003 #: field.accs.last_checkin_time.label:177
3004 msgid "Last Checkin Time"
3005 msgstr "Čas poslední výpůjčky"
3006
3007 #: field.bre.tcn_value.label:2652 field.rmsr.tcn_value.label:8359
3008 #: field.rssr.tcn_value.label:8383 field.rsr.tcn_value.label:8403
3009 msgid "TCN Value"
3010 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
3011
3012 #: field.act.location.label:6113 field.acqdfe.location.label:8528
3013 msgid "Location"
3014 msgstr "Umístění"
3015
3016 #: class.cmpcvm.label:9426
3017 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
3018 msgstr "Hodnot MARC21 pro fyzické vlastnosti"
3019
3020 #: class.cam.label:2439
3021 msgid "Audience Map"
3022 msgstr "Čtenářské určení"
3023
3024 #: field.acqpro.prepayment_required.label:6865
3025 #: field.acqpo.prepayment_required.label:7699
3026 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:7746
3027 msgid "Prepayment Required"
3028 msgstr "Požadována platba předem"
3029
3030 #: field.au.profile.label:2925 field.stgu.profile.label:8754
3031 msgid "Main (Profile) Permission Group"
3032 msgstr "Hlavní skupina oprávnění"
3033
3034 #: field.vmsp.subfield.label:648 field.vmsq.subfield.label:683
3035 #: field.mfr.subfield.label:3173 field.smhc.subfield.label:4749
3036 #: field.acqphsm.subfield.label:8123 class.qsf.label:8962
3037 #: field.bmpc.subfield.label:9364 field.cmpcsm.subfield.label:9411
3038 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:9430 field.uvu.subfield.label:9561
3039 msgid "Subfield"
3040 msgstr "Podpole"
3041
3042 #: field.acn.creator.label:2525 field.sunit.creator.label:4613
3043 #: field.acp.creator.label:6031
3044 msgid "Creating User"
3045 msgstr "Vytvořil"
3046
3047 #: field.sunit.holdable.label:4623 field.acp.holdable.label:6041
3048 msgid "Is Holdable"
3049 msgstr "Lze rezervovat"
3050
3051 #: field.acqlin.id.label:7961
3052 msgid "PO Line Item Note ID"
3053 msgstr "ID poznámky k položce objednávky"
3054
3055 #: class.ergbhu.label:8480
3056 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
3057 msgstr ""
3058 "ID bibliografických záznamů podle času přidání / smazání (OCLC dávková "
3059 "aktualizace)"
3060
3061 #: class.acqftr.label:7139
3062 msgid "Fund Transfer"
3063 msgstr "Přesun finančního fondu"
3064
3065 #: field.circ.max_fine.label:3680 field.combcirc.max_fine.label:3753
3066 #: field.acirc.max_fine.label:3822 field.brt.max_fine.label:3893
3067 #: field.bresv.max_fine.label:4055 field.crmf.amount.label:6168
3068 #: field.rodcirc.max_fine.label:10298
3069 msgid "Max Fine Amount"
3070 msgstr "Maximální výše pokut"
3071
3072 #: field.act.deposit.label:6118
3073 msgid "Deposit?"
3074 msgstr "Vklad?"
3075
3076 #: field.auss.target.label:3524 field.acqii.target.label:7010
3077 #: field.acqpoi.target.label:7809
3078 msgid "Target"
3079 msgstr "Cíl"
3080
3081 #: field.qfr.subquery.label:9064
3082 msgid "Subquery ID"
3083 msgstr "ID poddotazu"
3084
3085 #: field.acqftm.tag.label:10486
3086 msgid "Tag ID"
3087 msgstr "ID tagu"
3088
3089 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1624 class.chdd.label:2810
3090 #: field.chddv.hard_due_date.label:2834
3091 msgid "Hard Due Date"
3092 msgstr "Půjčování k pevnému datu"
3093
3094 #: field.ahr.hold_type.label:5119 field.ahopl.hold_type.label:5246
3095 #: field.alhr.hold_type.label:5322
3096 msgid "Hold Type"
3097 msgstr "Typ rezervace"
3098
3099 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:7277
3100 msgid "Origin Currency"
3101 msgstr "Původní měna"
3102
3103 #: field.acqda.credit_amount.label:8595
3104 msgid "Credit Amount"
3105 msgstr "Výše kreditu"
3106
3107 #: field.au.alias.label:2932
3108 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
3109 msgstr "Alias pro rezervace v OPACu / služebním klientu"
3110
3111 #: field.aou.children.label:5395
3112 msgid "Subordinate Organizational Units"
3113 msgstr "Podřízená organizační jednotka"
3114
3115 #: field.mfr.value.label:3175
3116 msgid "Normalized Value"
3117 msgstr "Normalizovaná hodnota"
3118
3119 #: field.accs.checkout_workstation.label:171
3120 msgid "Checkout Workstation"
3121 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
3122
3123 #: class.cxt.label:2304
3124 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
3125 msgstr "Definice transformace XML/XSLT"
3126
3127 #: class.acqmapinv.label:10509
3128 msgid "Acq Map to Invoice View"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: field.acqf.allocation_total.label:7322
3132 msgid "Allocation Total"
3133 msgstr "Přiděleno celkem"
3134
3135 #: field.accs.last_renewal_time.label:172
3136 msgid "Last Renewal Time"
3137 msgstr "Čas posledního prodloužení"
3138
3139 #: class.acs.label:2062
3140 msgid "Authority Control Set"
3141 msgstr "Sada kontrolovaných autorit"
3142
3143 #: field.jub.source_label.label:7846 field.acqlih.source_label.label:7908
3144 msgid "Source Label"
3145 msgstr "Označení zdroje"
3146
3147 #: field.acsaf.id.label:2086
3148 msgid "Control Set Authority Field ID"
3149 msgstr "ID pole sady kontrolovaných autorit"
3150
3151 #: field.ahr.fulfillment_time.label:5118
3152 #: field.ahopl.fulfillment_time.label:5245
3153 #: field.alhr.fulfillment_time.label:5321
3154 msgid "Fulfillment Date/Time"
3155 msgstr "Datum / čas splnění"
3156
3157 #: field.ausp.note.label:3446 field.srlu.note.label:4536
3158 #: field.mg.note.label:5750 field.mwp.note.label:5899
3159 #: field.mgp.note.label:5917 field.mckp.note.label:6005
3160 #: field.mp.note.label:6401 field.mbp.note.label:6429
3161 #: field.mndp.note.label:6457 field.mdp.note.label:6479
3162 #: field.mb.note.label:6645 field.acqinv.note.label:6934
3163 #: field.acqie.note.label:6966 field.acqii.note.label:7004
3164 #: field.acqftr.note.label:7148 field.acqfscred.note.label:7233
3165 #: field.acqofscred.note.label:7265 field.acqfa.note.label:7585
3166 #: field.acqfap.note.label:7619 field.acqpoi.note.label:7806
3167 #: field.acqlid.note.label:8009 field.acqcle.note.label:8663
3168 #: field.acqscle.note.label:8691
3169 msgid "Note"
3170 msgstr "Poznámka"
3171
3172 #: class.ccnbi.label:4110
3173 msgid "Call Number Bucket Item"
3174 msgstr "Položka skupiny signatur"
3175
3176 #: class.xbet.label:9122
3177 msgid "Between Expression"
3178 msgstr "Výraz Mezi"
3179
3180 #: field.ateo.events.label:975
3181 msgid "Events"
3182 msgstr "Události"
3183
3184 #: field.act.circ_lib.label:6111 field.rocit.circ_lib.label:10360
3185 msgid "Circ Lib"
3186 msgstr "Půjčující knihovna"
3187
3188 #: field.acn.id.label:2529
3189 msgid "Call Number/Volume ID"
3190 msgstr "ID signatury / svazku"
3191
3192 #: field.qfr.join_type.label:9069
3193 msgid "Join Type"
3194 msgstr "Typ spojení"
3195
3196 #: class.vqar.label:527
3197 msgid "Queued Authority Record"
3198 msgstr "Autoritní záznam ve frontě"
3199
3200 #: field.bresv.capture_staff.label:4061
3201 msgid "Capture Staff"
3202 msgstr "Rezervaci zachtil(a)"
3203
3204 #: field.circ.aaasc_entries.label:3708 field.combcirc.aaasc_entries.label:3783
3205 #: field.acirc.aaasc_entries.label:3856
3206 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3207 msgstr "Archivované položky statistických kategorií exemplářů"
3208
3209 #: class.acqclpa.label:8720 field.acrlid.claim_policy_action.label:10157
3210 msgid "Claim Policy Action"
3211 msgstr "Proces reklamační politiky"
3212
3213 #: field.chmw.id.label:1462
3214 msgid "Hold Weights ID"
3215 msgstr "ID váhy rezervace"
3216
3217 #: field.bresv.payments.label:4041 field.mbt.payments.label:5798
3218 msgid "Payment Line Items"
3219 msgstr "Položka seznamu plateb"
3220
3221 #: field.sra.multiplier.label:4886
3222 msgid "Multiplier"
3223 msgstr "Násobitel"
3224
3225 #: field.uvs.id.label:9451
3226 msgid "Session ID"
3227 msgstr "ID relace"
3228
3229 #: field.atul.run_time.label:1238
3230 msgid "Event Run Time"
3231 msgstr "Čas běhu události"
3232
3233 #: field.stgu.row_date.label:8752 field.stgc.row_date.label:8772
3234 #: field.stgma.row_date.label:8782 field.stgba.row_date.label:8797
3235 #: field.stgsc.row_date.label:8812
3236 msgid "Row Date"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: class.qobi.label:9109
3240 msgid "Order By Item"
3241 msgstr "Seřadit dle položek"
3242
3243 #: class.cblvl.label:4865
3244 msgid "Bib Level Map"
3245 msgstr "Přehled bibliografických úrovní"
3246
3247 #: field.vmp.replace_spec.label:198
3248 msgid "Replace Specification"
3249 msgstr "Nahradit specifikaci"
3250
3251 #: class.mcp.label:3308 field.mdp.cash_payment.label:6486
3252 msgid "Cash Payment"
3253 msgstr "Platba v hotovosti"
3254
3255 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:5116 field.ahopl.fulfillment_lib.label:5243
3256 #: field.alhr.fulfillment_lib.label:5319
3257 msgid "Fulfilling Library"
3258 msgstr "Knihovna plnící rezervaci"
3259
3260 #: field.rocit.shelving_location.label:10350
3261 msgid "Shelving Location Name"
3262 msgstr "Název umístění"
3263
3264 #: field.atc.id.label:1976 field.artc.id.label:6575 field.ahtc.id.label:6610
3265 #: field.iatc.id.label:10217
3266 msgid "Transit ID"
3267 msgstr "ID přepravy"
3268
3269 #: field.mcrp.note.label:5654
3270 msgid "Payment Note"
3271 msgstr "Poznámka k platbě"
3272
3273 #: field.atul.start_time.label:1239
3274 msgid "Event Start Time"
3275 msgstr "Čas začátku události"
3276
3277 #: class.fdoc.label:6689
3278 msgid "IDL Field Doc"
3279 msgstr "Dok. pole IDL"
3280
3281 #: field.sunit.total_circ_count.label:4640
3282 #: field.acp.total_circ_count.label:6056
3283 msgid "Total Circulations"
3284 msgstr "Výpůjčky celkem"
3285
3286 #: field.ccmm.script_test.label:1627
3287 msgid "Script Test"
3288 msgstr "Test skriptu"
3289
3290 #: field.qobi.id.label:9111
3291 msgid "Order By Item ID"
3292 msgstr "Seřadit polde ID exempláře"
3293
3294 #: field.uvsbrem.id.label:9492
3295 msgid "Bucket Item ID"
3296 msgstr "ID položky skupiny"
3297
3298 #: field.cbho.hprox.label:2400
3299 msgid "Circ Lib to Request Lib Proximity"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: field.ahr.sms_carrier.label:5124 field.ahopl.sms_carrier.label:5251
3303 msgid "Notifications SMS Carrier"
3304 msgstr "SMS  operátor pro upozornění"
3305
3306 #: field.vms.id.label:622
3307 msgid "Match Set ID"
3308 msgstr "ID sady shod"
3309
3310 #: field.bre.create_date.label:2640 field.au.create_date.label:2902
3311 #: field.circ.create_time.label:3694 field.combcirc.create_time.label:3767
3312 #: field.acirc.create_time.label:3836
3313 msgid "Record Creation Date/Time"
3314 msgstr "Datum / čas vytvoření záznamu"
3315
3316 #: field.ocirccount.claims_returned.label:3618
3317 #: field.ocirclist.claims_returned.label:3660
3318 msgid "Claims Returned"
3319 msgstr "Údajně vráceno"
3320
3321 #: field.chmw.request_ou.label:1465 field.chmm.request_ou.label:1553
3322 #: field.bresv.request_lib.label:4059
3323 msgid "Request Library"
3324 msgstr "Žádající knihovna"
3325
3326 #: field.asvr.usr.label:2013
3327 msgid "Responding User"
3328 msgstr "Odpovídající uživatel"
3329
3330 #: class.atval.label:1016
3331 msgid "Trigger Condition Validator"
3332 msgstr "Validátor stavu spouštěče"
3333
3334 #: class.acqexr.label:6832
3335 msgid "Exchange Rate"
3336 msgstr "Směnný kurz"
3337
3338 #: field.qxp.table_alias.label:9021 field.qfr.table_alias.label:9066
3339 #: field.xcol.table_alias.label:9203
3340 msgid "Table Alias"
3341 msgstr "Alternativní název tabulky"
3342
3343 #: field.vbq.complete.label:369 field.vaq.complete.label:509
3344 #: field.acqinv.complete.label:6935 field.stgu.complete.label:8765
3345 #: field.stgc.complete.label:8775 field.stgma.complete.label:8790
3346 #: field.stgba.complete.label:8805 field.stgsc.complete.label:8816
3347 msgid "Complete"
3348 msgstr "Dokončit"
3349
3350 #: field.cnct.id.label:5683
3351 msgid "Non-cat Type ID"
3352 msgstr "ID nekatalogizovaného typu"
3353
3354 #: field.qdt.id.label:8953
3355 msgid "Datatype ID"
3356 msgstr "ID datového typu"
3357
3358 #: field.atevdef.cleanup_failure.label:1103
3359 msgid "Failure Cleanup"
3360 msgstr "Vyčištění po neúspěšné akci"
3361
3362 #: field.ccmm.circulate.label:1620 field.act.circulate.label:6117
3363 msgid "Circulate?"
3364 msgstr "Půjčovat?"
3365
3366 #: field.chmw.usr_grp.label:1469 field.chmm.usr_grp.label:1557
3367 msgid "User Permission Group"
3368 msgstr "Skupina uživatelských oprávnění"
3369
3370 #: field.acqclet.library_initiated.label:8629
3371 msgid "Library Initiated"
3372 msgstr "Iniciováno knihovnou"
3373
3374 #: field.bresv.attr_val_maps.label:4063
3375 msgid "Attribute Value Maps"
3376 msgstr "Přehled hodnot atributů"
3377
3378 #: field.scap.start_date.label:4341 field.ssub.start_date.label:4380
3379 msgid "Start Date"
3380 msgstr "Datum zahájení"
3381
3382 #: field.acn.label_class.label:2537
3383 msgid "Classification Scheme"
3384 msgstr "Klasifikační schéma"
3385
3386 #: class.mb.label:6639
3387 msgid "Billing Line Item"
3388 msgstr "Položka seznamu poplatků"
3389
3390 #: field.brav.attr_val_maps.label:3985
3391 msgid "Resource Attribute Value Maps"
3392 msgstr "Přehled hodnot atributů zdroje"
3393
3394 #: field.cxt.prefix.label:2308
3395 msgid "Namespace Prefix"
3396 msgstr "Prefix jmenného prostoru"
3397
3398 #: class.mucs.label:5735
3399 msgid "User Circulation Summary"
3400 msgstr "Přehled výpůjček uživatele"
3401
3402 #: class.ocirccount.label:3583
3403 msgid "Open Circulation Count"
3404 msgstr "Počet půjčených"
3405
3406 #: field.cmcts.id.label:9941 field.cmfts.id.label:9966
3407 msgid "Map ID"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: class.asq.label:5045
3411 msgid "Search Query"
3412 msgstr "Vyhledávací dotaz"
3413
3414 #: field.brt.catalog_item.label:3895 field.brsrc.catalog_item.label:3933
3415 msgid "Catalog Item"
3416 msgstr "Položka katalogu"
3417
3418 #: field.mbts.last_billing_note.label:1852
3419 #: field.mbtslv.last_billing_note.label:1873
3420 #: field.rccbs.last_billing_note.label:10088
3421 msgid "Last Billing Note"
3422 msgstr "Poznámka k naúčtovanému poplatku"
3423
3424 #: field.czs.port.label:924
3425 msgid "Port"
3426 msgstr "Port"
3427
3428 #: class.acqlid.label:7995
3429 msgid "Line Item Detail"
3430 msgstr "Detail položky"
3431
3432 #: field.crad.sorter.label:788
3433 msgid "Sorter?"
3434 msgstr "Třídník?"
3435
3436 #: class.sasum.label:4730
3437 msgid "All Issues' Summaries"
3438 msgstr "Souhrny všech čísel"
3439
3440 #: class.ahrcc.label:6552
3441 msgid "Hold Request Cancel Cause"
3442 msgstr "Důvod zrušení žádosti o rezervaci"
3443
3444 #: field.ccmm.renewals.label:1625
3445 msgid "Renewals Override"
3446 msgstr "Obejití prodloužení"
3447
3448 #: field.acn.label_sortkey.label:2536
3449 msgid "Call Number Sort Key"
3450 msgstr "Klíč třídění signatur"
3451
3452 #: class.moucs.label:6251
3453 msgid "Open User Circulation Summary"
3454 msgstr "Otevřít přehled výpůjček uživatele"
3455
3456 #: field.acqf.propagate.label:7314 field.acqfsum.propagate.label:7556
3457 msgid "Propagate"
3458 msgstr "Rozšířit"
3459
3460 #: field.circ.aaactsc_entries.label:3707
3461 #: field.combcirc.aaactsc_entries.label:3782
3462 #: field.acirc.aaactsc_entries.label:3855
3463 msgid "Archived Patron Stat-Cat Entries"
3464 msgstr "Položky archivovaných čtenářských statistických kategorií"
3465
3466 #: field.bre.author_field_entries.label:2662
3467 msgid "Indexed Author Field Entries"
3468 msgstr "Indexovaná pole autorů"
3469
3470 #: class.sre.label:4304
3471 msgid "Serial Record Entry"
3472 msgstr "Položky záznamů seriálů"
3473
3474 #: field.vqbrad.remove.label:448 field.vqarad.remove.label:565
3475 msgid "Remove RegExp"
3476 msgstr "Odstranit RegExp"
3477
3478 #: field.chmm.holdable.label:1566 field.act.holdable.label:6120
3479 msgid "Holdable?"
3480 msgstr "Lze rezervovat?"
3481
3482 #: field.acsaf.control_set.label:2088 field.at.control_set.label:2139
3483 #: field.are.control_set.label:2212
3484 msgid "Control Set"
3485 msgstr "Kontrolní sada"
3486
3487 #: class.mobts.label:2851
3488 msgid "Open Billable Transaction Summary"
3489 msgstr "Přehled  otevřených naúčtovatelných transakcí"
3490
3491 #: field.act.circ_as_type.label:6124
3492 msgid "Circ As Type"
3493 msgstr "Půjčovat jako typ"
3494
3495 #: field.acqedim.message_type.label:8208
3496 msgid "Message Type"
3497 msgstr "Typ zprávy"
3498
3499 #: class.vbq.label:364
3500 msgid "Import/Overlay Bib Queue"
3501 msgstr "Importovat / přepsat bib frontu"
3502
3503 #: field.aupr.uuid.label:1910
3504 msgid "UUID"
3505 msgstr "UUID:"
3506
3507 #: field.aur.hold.label:6767
3508 msgid "Place Hold"
3509 msgstr "Rezervovat"
3510
3511 #: class.act.label:6102
3512 msgid "Asset Copy Template"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: field.artc.persistant_transfer.label:6576
3516 #: field.ahtc.persistant_transfer.label:6611
3517 msgid "Is Persistent?"
3518 msgstr "Je trvalý?"
3519
3520 #: class.cwa.label:1524
3521 msgid "Matrix Weight Association"
3522 msgstr "Asociace váhy matice"
3523
3524 #: field.au.net_access_level.label:2920
3525 msgid "Internet Access Level"
3526 msgstr "Přístup k internetu"
3527
3528 #: class.xsubq.label:9346
3529 msgid "Subquery Expression"
3530 msgstr "Výraz poddotazu"
3531
3532 #: field.qfs.return_type.label:8979
3533 msgid "Return Type"
3534 msgstr "Typ návratu"
3535
3536 #: field.mcrp.payment_type.label:5657 field.mwp.payment_type.label:5903
3537 #: field.mgp.payment_type.label:5921 field.mckp.payment_type.label:6009
3538 #: field.mp.payment_type.label:6403 field.mbp.payment_type.label:6431
3539 #: field.mndp.payment_type.label:6459 field.mdp.payment_type.label:6481
3540 msgid "Payment Type"
3541 msgstr "Způsob platby"
3542
3543 #: class.acplgm.label:4240
3544 msgid "Copy/Shelving Location Group Map"
3545 msgstr "Přehled skupin umístění exemplářů/regálů"
3546
3547 #: class.ctcl.label:9927
3548 msgid "Text Search Configs"
3549 msgstr "Nastavení textového vyhledávání"
3550
3551 #: field.sdist.receive_unit_template.label:4432
3552 msgid "Receive Unit Template"
3553 msgstr "Šablona pro příjem jednotky"
3554
3555 #: field.rccbs.last_billing_ts.label:10087
3556 msgid "Last Billing Date/Time"
3557 msgstr "Datum / čas naúčtování poplatku"
3558
3559 #: field.mcrp.amount_collected.label:5652
3560 #: field.mwp.amount_collected.label:5897 field.mgp.amount_collected.label:5915
3561 #: field.mckp.amount_collected.label:6001
3562 msgid "Amount Collected"
3563 msgstr "Celková částka"
3564
3565 #: field.ahr.current_copy.label:5113 field.ahopl.current_copy.label:5240
3566 #: field.alhr.current_copy.label:5316
3567 msgid "Currently Targeted Copy"
3568 msgstr "Stávající cílový exemplář"
3569
3570 #: field.qbv.actual_value.label:9007
3571 msgid "Actual Value"
3572 msgstr "Současná hodnota"
3573
3574 #: class.are.label:2200
3575 msgid "Authority Record Entry"
3576 msgstr "Položka autoritního záznamu"
3577
3578 #: field.jub.order_summary.label:7861
3579 msgid "Order Summary"
3580 msgstr "Přehled objednávky"
3581
3582 #: class.acqfs.label:7199 field.acqfsrcct.funding_source.label:7489
3583 #: field.acqfsrcat.funding_source.label:7499
3584 #: field.acqfsrcb.funding_source.label:7509
3585 #: field.acqfa.funding_source.label:7582
3586 #: field.acqfap.funding_source.label:7614
3587 msgid "Funding Source"
3588 msgstr "Finanční zdroj"
3589
3590 #: field.acqft.owner.label:10465
3591 msgid "Fund Tag Owner"
3592 msgstr "Vlastník označení fondu"
3593
3594 #: class.acqfa.label:7578
3595 msgid "Fund Allocation"
3596 msgstr "Rozdělení fondu"
3597
3598 #: field.auoi.id.label:710
3599 msgid "Opt-in ID"
3600 msgstr "ID uživatelské předvolby"
3601
3602 #: field.asvq.answers.label:1822
3603 msgid "Answers"
3604 msgstr "Odpovědi"
3605
3606 #: field.rocit.stat_cat_1.label:10351
3607 msgid "Legacy Stat Cat 1"
3608 msgstr "Zděděná statistická kategorie 1"
3609
3610 #: field.rocit.stat_cat_2.label:10352
3611 msgid "Legacy Stat Cat 2"
3612 msgstr "Zděděná statistická kategorie 1"
3613
3614 #: field.bre.identifier_field_entries.label:2661
3615 msgid "Indexed Identifier Field Entries"
3616 msgstr "Položky polí indexovaných identifikátorů"
3617
3618 #: field.acsaf.sub_entries.label:2094
3619 msgid "Subordinate Entries"
3620 msgstr "Podřízené položky"
3621
3622 #: field.cza.truncation.label:954
3623 msgid "Truncation"
3624 msgstr "Zkrácení"
3625
3626 #: class.cbfp.label:2421
3627 msgid "Fingerprint Definition"
3628 msgstr "Definice idnetifikačních postupů"
3629
3630 #: field.afs.applied_time.label:8828
3631 msgid "Applied Time"
3632 msgstr "Čas aplikace"
3633
3634 #: class.acqipm.label:6907
3635 msgid "Invoice Payment Method"
3636 msgstr "Platební metoda"
3637
3638 #: class.asva.label:6208
3639 msgid "Survey Answer"
3640 msgstr "Odpověď průzkumu"
3641
3642 #: class.mra.label:833
3643 msgid "SVF Record Attribute"
3644 msgstr "Atributy záznamu SVF"
3645
3646 #: field.ahr.transit.label:5111 field.ahopl.transit.label:5238
3647 #: field.alhr.transit.label:5314
3648 msgid "Transit"
3649 msgstr "Přeprava"
3650
3651 #: field.atevdef.max_delay.label:1105
3652 msgid "Max Event Validity Delay"
3653 msgstr "Maximální pozdržení platnosti události"
3654
3655 #: field.uvs.container.label:9455
3656 msgid "Record Container"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: field.acqdf.skip_count.label:8504
3660 msgid "Skip Count"
3661 msgstr "Přeskočit počítání"
3662
3663 #: field.bpbcm.peer_record.label:1388
3664 msgid "Peer Record"
3665 msgstr "Rovnocenný záznam"
3666
3667 #: field.circ.grace_period.label:3687 field.combcirc.grace_period.label:3760
3668 #: field.acirc.grace_period.label:3829
3669 msgid "Grace Period"
3670 msgstr "Doba odkladu"
3671
3672 #: field.bresv.capture_time.label:4048
3673 msgid "Capture Time"
3674 msgstr "Čas zachycení"
3675
3676 #: class.acqafat.label:7437
3677 msgid "All Fund Allocation Total"
3678 msgstr "Celkem přiděleno ve všech fondech"
3679
3680 #: field.asv.start_date.label:5001
3681 msgid "Survey Start Date/Time"
3682 msgstr "Datum /  čas začátku průzkum"
3683
3684 #: class.acqlilad.label:8146
3685 msgid "Line Item Local Attribute Definition"
3686 msgstr "Definice položky lokálního atributu"
3687
3688 #: field.au.checkouts.label:2886
3689 msgid "All Circulations"
3690 msgstr "Všechny výpůjčky"
3691
3692 #: field.aouctn.sibling_order.label:5484
3693 msgid "Sibling Sort Order"
3694 msgstr "Příbuzné řazení"
3695
3696 #: field.aws.name.label:1271
3697 msgid "Workstation Name"
3698 msgstr "Jméno pracovní stanice"
3699
3700 #: field.circ.parent_circ.label:3698 field.acirc.parent_circ.label:3840
3701 msgid "Parent Circulation"
3702 msgstr "Rodičovská výpůjčka"
3703
3704 #: class.ccnb.label:5502
3705 msgid "Call Number Bucket"
3706 msgstr "Skupina signatur"
3707
3708 #: field.ssub.scaps.label:4386
3709 msgid "Captions and Patterns"
3710 msgstr "Označení a schémata"
3711
3712 #: field.ahr.fulfillment_staff.label:5117
3713 #: field.ahopl.fulfillment_staff.label:5244
3714 #: field.alhr.fulfillment_staff.label:5320
3715 msgid "Fulfilling Staff"
3716 msgstr "Pracovník splňující rezervaci"
3717
3718 #: field.acqinv.entries.label:6936 field.jub.invoice_entries.label:7860
3719 msgid "Invoice Entries"
3720 msgstr "Položky účtu"
3721
3722 #: field.mp.work_payment.label:6410 field.mbp.work_payment.label:6438
3723 #: field.mndp.work_payment.label:6462
3724 msgid "Work Payment Detail"
3725 msgstr "Detaily platby prací"
3726
3727 #: class.acqfsb.label:7517
3728 msgid "Fund Spent Balance"
3729 msgstr "Bilance útraty z fondu"
3730
3731 #: field.mrd.lit_form.label:3358
3732 msgid "LitF"
3733 msgstr "LitF"
3734
3735 #: field.rhcrpbap.everywhere_ratio.label:9879
3736 msgid "Hold/Copy Ratio Everywhere"
3737 msgstr "Poměr rezervací a exemplářů všude"
3738
3739 #: field.auss.query_type.label:3523
3740 msgid "Query Type"
3741 msgstr "Typ dotazu"
3742
3743 #: field.acqfet.amount.label:7389
3744 msgid "Total Encumbrance Amount"
3745 msgstr "Celková výše dluhu"
3746
3747 #: field.aua.valid.label:3475 field.acqpca.valid.label:7115
3748 msgid "Valid Address?"
3749 msgstr "Platná adresa?"
3750
3751 #: field.acqclpa.action.label:8725
3752 msgid "Action (Event Type)"
3753 msgstr "Akce (typ události)"
3754
3755 #: class.aouhoo.label:2700 field.aou.hours_of_operation.label:5425
3756 msgid "Hours of Operation"
3757 msgstr "Otevírací doba"
3758
3759 #: field.cmrtm.blvl_val.label:9739
3760 msgid "BLvl Value"
3761 msgstr "Hodnota BLvl (bib úrovně)"
3762
3763 #: field.acqedim.error.label:8206
3764 msgid "Error"
3765 msgstr "Chyba"
3766
3767 #: field.aws.circulations.label:1274 field.sunit.circulations.label:4639
3768 #: field.aou.circulations.label:5411 field.acp.circulations.label:6055
3769 msgid "Circulations"
3770 msgstr "Výpůjčky"
3771
3772 #: field.brsrc.overbook.label:3925
3773 msgid "Overbook"
3774 msgstr "Změnit rezervaci bez ohledu na kapacitu"
3775
3776 #: field.acqinv.id.label:6924
3777 msgid "Internal Invoice ID"
3778 msgstr "ID interního dokladu"
3779
3780 #: field.acqfscred.deadline_date.label:7234
3781 msgid "Deadline Date"
3782 msgstr "Nejzazší termín"
3783
3784 #: field.aou.resv_pickups.label:5420
3785 msgid "Reservation Pickups"
3786 msgstr "Vyzvednutí rezervací"
3787
3788 #: field.asv.id.label:4995
3789 msgid "Survey ID"
3790 msgstr "ID výzkumu"
3791
3792 #: field.rccc.patron_county.label:10015
3793 msgid "Patron County"
3794 msgstr "Kraj čtenáře"
3795
3796 #: class.acqim.label:1320
3797 msgid "Invoice Method used by Vendor"
3798 msgstr "Způsob fakturace od dodavatele"
3799
3800 #: field.acqpoi.estimated_cost.label:7807
3801 msgid "Estimated Cost"
3802 msgstr "Odhadovaná cena"
3803
3804 #: field.crahp.prox.label:6154
3805 msgid "Allowed Proximity"
3806 msgstr "Povolená blízkost"
3807
3808 #: field.atb.layout.label:3032
3809 msgid "Layout"
3810 msgstr "Rozvržení"
3811
3812 #: field.qdt.datatype_name.label:8954
3813 msgid "Datatype Name"
3814 msgstr "Jméno datového typu"
3815
3816 #: field.mbt.grocery.label:5795
3817 msgid "Grocery Billing link"
3818 msgstr "Poplatky za zboží a služby (odkaz)"
3819
3820 #: field.vbq.match_set.label:371 field.vaq.match_set.label:511
3821 #: field.vmsp.match_set.label:644 field.vmsq.match_set.label:680
3822 msgid "Match Set"
3823 msgstr "Sada shod"
3824
3825 #: field.aou.id.label:5398
3826 msgid "Organizational Unit ID"
3827 msgstr "ID organizační jednotky"
3828
3829 #: field.crahp.id.label:6152 field.crmf.id.label:6169
3830 msgid "Rule ID"
3831 msgstr "ID pravidla"
3832
3833 #: field.acqinv.inv_ident.label:6931
3834 msgid "Vendor Invoice ID"
3835 msgstr "ID faktury od dodavatele"
3836
3837 #: field.cmf.browse_xpath.label:2380
3838 msgid "Browse XPath"
3839 msgstr "Prohlížet XPath"
3840
3841 #: field.acns.label_sortkey.label:2487 field.acnp.label_sortkey.label:2506
3842 msgid "Label Sort Key"
3843 msgstr "Klíč řazení štítků"
3844
3845 #: field.qseq.parent_query.label:8941
3846 msgid "Parent Query"
3847 msgstr "Původní dotaz"
3848
3849 #: field.acqf.balance_stop_percent.label:7317
3850 #: field.acqfsum.balance_stop_percent.label:7559
3851 msgid "Balance Stop Percent"
3852 msgstr "Nastavení výše zůstatku pro stop stav ( v procentech)"
3853
3854 #: field.atevdef.delay.label:1104
3855 msgid "Processing Delay"
3856 msgstr "Prodleva při zpracování"
3857
3858 #: class.acqfsrcat.label:7497
3859 msgid "Total Allocation to Funding Source"
3860 msgstr "Celkem přiděleno v rámci finančního zdroje"
3861
3862 #: class.cust.label:3075
3863 msgid "User Setting Type"
3864 msgstr "Typy uživatelských nastavení"
3865
3866 #: field.qfr.table_name.label:9062
3867 msgid "Table Name"
3868 msgstr "Název tabulky"
3869
3870 #: field.citm.code.label:4852
3871 msgid "Item Type Code"
3872 msgstr "Kód typu položky"
3873
3874 #: field.au.standing.label:2927
3875 msgid "Standing (unused)"
3876 msgstr "Zastavený (nepoužitý)"
3877
3878 #: field.cracct.password.label:900 field.au.passwd.label:2922
3879 #: field.acqedi.password.label