Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / fm_IDL.dtd / cs-CZ.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/fm_IDL.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2019-02-28 16:11-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2019-03-30 21:38+0000\n"
8 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-03-31 05:32+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18910)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: class.stgu.label:10202
18 msgid "User Stage"
19 msgstr "Stav uživatele"
20
21 #: class.xex.label:10737
22 msgid "Exists Expression"
23 msgstr "Existuje výraz"
24
25 #: field.bre.source.label:3143
26 msgid "Record Source"
27 msgstr "Zdroj záznamu"
28
29 #: field.ccat.at_circ.label:7303
30 msgid "Allow At Copy Circ Lib"
31 msgstr "Povolit u výpůjční knihovny exempláře"
32
33 #: class.rxpt.label:9905
34 msgid "Transaction Paid Totals"
35 msgstr "V rámci transakce placeno celkem"
36
37 #: field.ccat.in_renew.label:7302
38 msgid "During Renewal"
39 msgstr "Během prodloužení"
40
41 #: field.aua.post_code.label:4171 field.aal.post_code.label:4207
42 #: field.acqpca.post_code.label:8474 field.stgma.post_code.label:10247
43 #: field.stgba.post_code.label:10263
44 msgid "Postal Code"
45 msgstr "PSČ"
46
47 #: field.uvuv.res_code.label:11179
48 msgid "Result Code"
49 msgstr "Kód výsledku"
50
51 #: field.acqmapinv.picklist.label:12149
52 msgid "Picklist ID"
53 msgstr "ID seznamu pro vyzvednutí"
54
55 #: class.acqlih.label:9258
56 msgid "Line Item History"
57 msgstr "Historie položky"
58
59 #: field.au.ident_value2.label:3434
60 msgid "Secondary Identification"
61 msgstr "Číslo sekundárního dokladu"
62
63 #: field.sdist.record_entry.label:5319
64 msgid "Legacy Record Entry"
65 msgstr "Údaje záznamů zděděného systému"
66
67 #: field.acqfst.amount.label:8772 field.acqafst.amount.label:8826
68 msgid "Total Spent Amount"
69 msgstr "Celkem utraceno"
70
71 #: field.auri.use_restriction.label:3061
72 msgid "Use Information"
73 msgstr "Informace  o užití"
74
75 #: class.cmrtm.label:11260
76 msgid "MARC21 Record Type Map"
77 msgstr "Typy kódů MARC21"
78
79 #: field.mp.credit_card_payment.label:7720
80 #: field.mbp.credit_card_payment.label:7758
81 msgid "Credit Card Payment Detail"
82 msgstr "Detaily platby kreditní kartou"
83
84 #: field.cracct.host.label:1159 field.czs.host.label:1184
85 #: field.acqedi.host.label:9526 field.uvu.host.label:11090
86 msgid "Host"
87 msgstr "Hostitelský server"
88
89 #: field.rccbs.patron_city.label:11674
90 msgid "User City"
91 msgstr "Uživatel - město / obec"
92
93 #: field.sunit.sort_key.label:5528
94 msgid "Sort Key"
95 msgstr "Třídící klíč"
96
97 #: class.cmsa.label:2782
98 msgid "Metabib Search Alias"
99 msgstr "Alias pro vyhledávání metazáznamů"
100
101 #: field.circ.billing_total.label:4412 field.aacs.billing_total.label:4505
102 #: field.combcirc.billing_total.label:4580
103 #: field.acirc.billing_total.label:4668 field.bresv.billing_total.label:4885
104 #: field.mg.billing_total.label:6897 field.mbt.billing_total.label:6944
105 #: field.rodcirc.billing_total.label:11899
106 msgid "Billing Totals"
107 msgstr "Poplatky celkem"
108
109 #: field.ahf.joiner.label:2706
110 msgid "Joiner string"
111 msgstr ""
112
113 #: field.qsq.where_clause.label:10449
114 msgid "WHERE Clause"
115 msgstr "Klauzule WHERE"
116
117 #: field.brt.transferable.label:4740
118 msgid "Transferable"
119 msgstr "Přesunutelné"
120
121 #: class.aoa.label:5955
122 msgid "Org Address"
123 msgstr "Adresa organizace"
124
125 #: field.auri.id.label:3058
126 msgid "URI ID"
127 msgstr "ID URI"
128
129 #: field.acsaf.heading_field.label:2493
130 msgid "Heading Field"
131 msgstr "Pole záhlaví"
132
133 #: field.au.claims_returned_count.label:3418
134 msgid "Claims-returned Count"
135 msgstr "Počet údajně vrácených"
136
137 #: class.acqfsrcct.label:8853
138 msgid "Total Credit to Funding Source"
139 msgstr "Celková výše finančního zdroje"
140
141 #: class.acqlipad.label:9452
142 msgid "Line Item Provider Attribute Definition"
143 msgstr "Definice atributů poskytovatelů pro položky"
144
145 #: field.bra.required.label:4801
146 msgid "Is Required"
147 msgstr "Je požadováno"
148
149 #: field.bresv.booking_interval.label:4895
150 msgid "Booking Interval"
151 msgstr "Interval rezervací"
152
153 #: field.cmfinm.params.label:864 field.crainm.params.label:1111
154 msgid "Parameters (JSON Array)"
155 msgstr "Parametry (JSON Array)"
156
157 #: field.vii.ref.label:379 field.viiad.ref.label:431
158 #: field.rocit.ref.label:11948
159 msgid "Reference"
160 msgstr "Příruční knihovna"
161
162 #: field.acpt.tag_type.label:12293
163 msgid "Copy Tag Type"
164 msgstr "Typ tagu exempláře"
165
166 #: field.acqfsb.amount.label:8886
167 msgid "Balance after Spent"
168 msgstr "Bilance po čerpání prostředků"
169
170 #: class.atenv.label:1353
171 msgid "Trigger Event Environment Entry"
172 msgstr "Položky prostředí spuštěných událostí"
173
174 #: field.acqftr.id.label:8505
175 msgid "Fund Transfer ID"
176 msgstr "ID přesunu finančního fondu"
177
178 #: field.uvus.id.label:11042
179 msgid "URL Selector ID"
180 msgstr "ID selektora URL"
181
182 #: field.ahr.bib_rec.label:6075 field.ahopl.bib_rec.label:6223
183 #: field.alhr.bib_rec.label:6306 field.combahr.bib_rec.label:6389
184 #: field.aahr.bib_rec.label:6448
185 msgid "Bib Record link"
186 msgstr "Bibliografický záznam (odkaz)"
187
188 #: field.ahn.method.label:5037
189 msgid "Notification Method"
190 msgstr "Způsob oznámení"
191
192 #: field.csp.id.label:4078
193 msgid "Penalty ID"
194 msgstr "ID pokuty"
195
196 #: field.asc.sip_field.label:6631 field.actsc.sip_field.label:6690
197 msgid "SIP Field"
198 msgstr "Pole SIP"
199
200 #: class.abaafm.label:2599
201 msgid "Authority Browse Axis Field Map"
202 msgstr "Přehled polí osy pro prohlížení autorit"
203
204 #: field.vii.parts_data.label:391 field.viiad.parts_data.label:444
205 msgid "Parts Data"
206 msgstr "Data částí"
207
208 #: class.mrs.label:1041
209 msgid "Record Sort Values"
210 msgstr "Třídící hodnoty záznamu"
211
212 #: field.rccc.call_number.label:11590
213 msgid "Call Number Link"
214 msgstr "Signatura (odkaz)"
215
216 #: field.circ.checkin_lib.label:4378 field.aacs.checkin_lib.label:4471
217 #: field.combcirc.checkin_lib.label:4545 field.acirc.checkin_lib.label:4634
218 #: field.rodcirc.checkin_lib.label:11871
219 msgid "Check In Library"
220 msgstr "Vráceno v knihovně"
221
222 #: field.at.short_code.label:2559
223 msgid "Short Code"
224 msgstr "Krátký kód"
225
226 #: class.citm.label:5787
227 msgid "Item Type Map"
228 msgstr "Typy exemplářů"
229
230 #: field.uvuv.attempt.label:11176
231 msgid "Attempt"
232 msgstr "Pokus"
233
234 #: field.ccmw.id.label:1794
235 msgid "Circ Weights ID"
236 msgstr "ID váhy výpůjček"
237
238 #: field.rccbs.billing_location_shortname.label:11646
239 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
240 msgstr "Zkratka organizační jednotky účtující poplatek"
241
242 #: class.aous.label:3645
243 msgid "Organizational Unit Setting"
244 msgstr "Nastavení organizační jednotky"
245
246 #: field.bre.merged_to.label:3168
247 msgid "Merged To"
248 msgstr "Sloučeno s"
249
250 #: field.ahopl.usr_alias_or_first_given_name.label:6241
251 msgid "User Alias or First Given Name"
252 msgstr "Alias uživatele nebo první křestní jméno"
253
254 #: field.atul.event_def.label:1531
255 msgid "Event Definition ID"
256 msgstr "ID definice události"
257
258 #: field.ssr.deleted.label:5921 field.rocit.deleted.label:11950
259 msgid "Deleted"
260 msgstr "Smazáno"
261
262 #: field.cfg.members.label:12236
263 msgid "Group Members"
264 msgstr "Členové skupiny"
265
266 #: field.mcrp.payment_ts.label:6766 field.mwp.payment_ts.label:7059
267 #: field.mgp.payment_ts.label:7084 field.mckp.payment_ts.label:7179
268 msgid "Payment Timestamp"
269 msgstr "Časová značka platby"
270
271 #: field.ccat.invert_location.label:7305
272 msgid "Invert allowed locations"
273 msgstr "Obrátit výběr povolených lokací"
274
275 #: field.aou.attr_vals.label:6510
276 msgid "Attribute Values"
277 msgstr "Hodnoty atributů"
278
279 #: field.vii.record.label:364
280 msgid "Import Record"
281 msgstr "Importovat záznam"
282
283 #: field.bra.valid_values.label:4802
284 msgid "Valid Values"
285 msgstr "Validní hodnoty"
286
287 #: field.sstr.items.label:5399 field.siss.items.label:5468
288 msgid "Items"
289 msgstr "Exempláře"
290
291 #: field.ac.active.label:6649
292 msgid "IsActive?"
293 msgstr "Je aktivní?"
294
295 #: field.au.other_phone.label:3439
296 msgid "Other Phone"
297 msgstr "Další telefonní číslo"
298
299 #: field.actsced.id.label:6982
300 msgid "Default Entry ID"
301 msgstr "ID výchozí položky"
302
303 #: class.acqfdeb.label:8636
304 msgid "Debit From Fund"
305 msgstr "Na vrub fondu"
306
307 #: field.rxpt.total.label:9910
308 msgid "Total Paid Amount"
309 msgstr "Celková výše platby"
310
311 #: field.au.family_name.label:3427 field.stgu.family_name.label:10213
312 msgid "Last Name"
313 msgstr "Příjmení"
314
315 #: field.uvu.page.label:11094
316 msgid "Page"
317 msgstr "Strana"
318
319 #: class.mous.label:3089
320 msgid "Open User Summary"
321 msgstr "Zobrazit přehled údajů uživatele"
322
323 #: field.au.stat_cat_entries.label:3409
324 #: field.sunit.stat_cat_entries.label:5536
325 #: field.acp.stat_cat_entries.label:7241
326 msgid "Statistical Category Entries"
327 msgstr "Položky statistických kategorií"
328
329 #: field.vmp.owner.label:196 field.vibtg.owner.label:343
330 #: field.viiad.owner.label:420 field.vbq.owner.label:462
331 #: field.vaq.owner.label:604 field.cmrcfld.owner.label:909
332 #: field.cmrcsubfld.owner.label:936 field.cracct.owner.label:1164
333 #: field.are.owner.label:2632 field.bre.owner.label:3146
334 #: field.chdd.owner.label:3327 field.aal.owner.label:4197
335 #: field.auss.owner.label:4228 field.acqpro.owner.label:8219
336 #: field.acqfs.owner.label:8567 field.acqpl.owner.label:9006
337 #: field.acqpo.owner.label:9054 field.acqpoh.owner.label:9102
338 #: field.acqedi.owner.label:9531 field.afs.owner.label:10321
339 #: field.cbc.org_unit.label:12163 field.cctt.owner.label:12276
340 #: field.acpt.owner.label:12298
341 msgid "Owner"
342 msgstr "Vlastník"
343
344 #: field.bresv.current_resource.label:4901
345 msgid "Current Resource"
346 msgstr "Stávající zdoj"
347
348 #: class.acqfcb.label:8786
349 msgid "Fund Combined Balance"
350 msgstr "Bilance kombinovaná z různých fondů"
351
352 #: field.ahr.holdable_formats.label:6057
353 #: field.ahopl.holdable_formats.label:6205
354 #: field.alhr.holdable_formats.label:6290
355 #: field.combahr.holdable_formats.label:6372
356 #: field.aahr.holdable_formats.label:6431
357 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
358 msgstr "Rezervovatelný formát (pro M-typy rezervace)"
359
360 #: class.acqie.label:8322 field.acqfdeb.invoice_entry.label:8646
361 msgid "Invoice Entry"
362 msgstr "Položka faktury"
363
364 #: field.vibtf.grp.label:221 field.pgpt.grp.label:4099
365 #: field.acplgm.lgroup.label:5121
366 msgid "Group"
367 msgstr "Skupina"
368
369 #: field.au.ident_type2.label:3432
370 msgid "Secondary Identification Type"
371 msgstr "Sekundární indentifikační doklad"
372
373 #: field.actscsf.name.label:6668 field.ascsf.name.label:7886
374 msgid "Field Name"
375 msgstr "Název pole"
376
377 #: field.auoi.staff.label:811
378 msgid "Staff Member"
379 msgstr "Člen personálu"
380
381 #: field.rsr.uniform_title.label:9841
382 msgid "Uniform Title (normalized)"
383 msgstr "Unifikovaný název (normalizováno)"
384
385 #: field.sasum.generated_coverage.label:5646
386 #: field.sbsum.generated_coverage.label:5671
387 #: field.sssum.generated_coverage.label:5698
388 #: field.sisum.generated_coverage.label:5725
389 msgid "Generated Coverage"
390 msgstr "Generované pokrytí"
391
392 #: class.mdp.label:7810
393 msgid "Payments: Desk"
394 msgstr "Platby: Výpůjční pult"
395
396 #: field.erccpo.visible_count.label:9943
397 msgid "Total visible copies"
398 msgstr "Viditelné exempláře celkem"
399
400 #: field.qrc.column_type.label:10611
401 msgid "Column Type"
402 msgstr "Typ sloupce"
403
404 #: field.ahopl.usr_second_given_name.label:6237
405 msgid "User Second Given Name"
406 msgstr "Druhé křestní jméno uživatele"
407
408 #: field.aou.shortname.label:6490
409 msgid "Short (Policy) Name"
410 msgstr "Zkratka organizační jednotky"
411
412 #: field.acn.deleted.label:3019 field.au.deleted.label:3454
413 #: field.sre.deleted.label:5188 field.sunit.deleted.label:5508
414 #: field.acp.deleted.label:7212
415 msgid "Is Deleted"
416 msgstr "Je smazáno"
417
418 #: field.mg.xact_finish.label:6892
419 msgid "Transaction Finish Timestamp"
420 msgstr "Časová značka ukončení transakce"
421
422 #: field.cmc.c_weight.label:2811
423 msgid "C Weight"
424 msgstr "Váha C"
425
426 #: class.actsced.label:6980
427 msgid "User Stat Cat Default Entry"
428 msgstr "Výchozí položka čtenářské statistické kategorie"
429
430 #: field.acqscl.item.label:10129
431 msgid "Serial Item"
432 msgstr "Exemplář seriálu"
433
434 #: field.afs.id.label:10320 field.afscv.fieldset.label:10353
435 msgid "Fieldset ID"
436 msgstr "ID sady polí"
437
438 #: field.aufh.circ_lib.label:7567
439 msgid "Non-fulfilling Library"
440 msgstr "Knihovna nesplňující požadavek"
441
442 #: field.acqlia.id.label:9347
443 msgid "Attribute Value ID"
444 msgstr "ID hodnoty atributu"
445
446 #: class.ahcm.label:5021
447 msgid "Hold Copy Map"
448 msgstr "Přehled rezervovaných exemplářů"
449
450 #: class.arn.label:4270
451 msgid "Authority Record Note"
452 msgstr "Poznámka k autoritnímu záznamu"
453
454 #: class.rocit.label:11921
455 msgid "Classic Item List"
456 msgstr "Klasický seznam exemplářů"
457
458 #: field.aba.sorter.label:2579
459 msgid "Sorter Attribute"
460 msgstr "Třídící atribut"
461
462 #: field.ccls.depth.label:1984
463 msgid "Min Depth"
464 msgstr "Minimální hloubka"
465
466 #: field.acqpon.value.label:9139
467 msgid "Vote Value"
468 msgstr "Hodnota hlasování"
469
470 #: field.vii.definition.label:365
471 msgid "Attribute Definition"
472 msgstr "Definice atributů"
473
474 #: class.acqcl.label:10097
475 msgid "Claim"
476 msgstr "Reklamace"
477
478 #: class.cbt.label:8088 field.rmocbbol.billing_type.label:11974
479 #: field.rmocbbcol.billing_type.label:11999
480 #: field.rmocbbhol.billing_type.label:12027
481 msgid "Billing Type"
482 msgstr "Typ poplatku"
483
484 #: field.atul.add_time.label:1532
485 msgid "Event Add Time"
486 msgstr "Čas přidání události"
487
488 #: class.rrf.label:9698
489 msgid "Report Folder"
490 msgstr "Složka zpráv"
491
492 #: field.jub.lineitem_notes.label:9225
493 msgid "Line Item Notes"
494 msgstr "Poznámky k položce"
495
496 #: field.ahtc.hold.label:7957
497 msgid "Hold requiring Transit"
498 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
499
500 #: field.aout.name.label:6839
501 msgid "Type Name"
502 msgstr "Název typu organizační jednotky"
503
504 #: field.rhcrpbapd.copy_count_at_or_below.label:11456
505 msgid "Holdable Copy Count at Pickup Library and its Descendants"
506 msgstr ""
507 "Počet rezervovatelných exemplářů v knihovně pro vyzvednutní rezervace  a v "
508 "jejích podřízených jednotkách"
509
510 #: field.mb.billing_ts.label:7994
511 msgid "Legacy Billing Timestamp"
512 msgstr "Časové razítko zděděného poplatku"
513
514 #: field.ahr.cancel_time.label:6071 field.ahopl.cancel_time.label:6219
515 #: field.alhr.cancel_time.label:6302 field.combahr.cancel_time.label:6388
516 #: field.aahr.cancel_time.label:6447
517 msgid "Hold Cancel Date/Time"
518 msgstr "Datum /čas zrušení rezervace"
519
520 #: class.acsaf.label:2476
521 msgid "Authority Control Set Authority Field"
522 msgstr "Pole autority konrtolní sady autorit"
523
524 #: class.acqcle.label:10109
525 msgid "Claim Event"
526 msgstr "Událost rezervace"
527
528 #: class.xcol.label:10722
529 msgid "Column Expression"
530 msgstr "Výraz sloupce"
531
532 #: field.crad.format.label:965 field.cza.format.label:1214
533 #: field.cvrfm.value.label:1748 field.cmf.format.label:2837
534 msgid "Format"
535 msgstr "Formát"
536
537 #: class.aiit.label:1603
538 msgid "Non-bibliographic Invoice Item Type"
539 msgstr "Typ položky nebibliografických faktur"
540
541 #: field.au.usrname.label:3449
542 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
543 msgstr "Uživatelské jméno pro OPAC / služebního klienta"
544
545 #: field.vii.circ_lib.label:371 field.viiad.circ_lib.label:424
546 #: field.aacct.circ_lib.label:4451 field.aacs.circ_lib.label:4474
547 #: field.combcirc.circ_lib.label:4548 field.acirc.circ_lib.label:4637
548 #: field.sunit.circ_lib.label:5501 field.acp.circ_lib.label:7205
549 #: field.ancc.circ_lib.label:7534 field.aufhl.circ_lib.label:10381
550 #: field.aufhil.circ_lib.label:10403 field.aufhol.circ_lib.label:10433
551 #: field.rodcirc.circ_lib.label:11874 field.rmocbbcol.circ_lib.label:11997
552 #: field.rmobbcol.circ_lib.label:12011
553 msgid "Circulating Library"
554 msgstr "Půjčující knihovna"
555
556 #: field.afs.scheduled_time.label:10325
557 msgid "Scheduled Time"
558 msgstr "Plánovaný čas"
559
560 #: field.vmsp.heading.label:750
561 msgid "Authority Heading"
562 msgstr "Autoritní záhlaví"
563
564 #: field.ahr.acq_request.label:6289 field.ahopl.acq_request.label:6438
565 #: field.alhr.acq_request.label:6524
566 msgid "Acquisition Request"
567 msgstr "Akviziční požadavek"
568
569 #: field.auri.call_number_maps.label:3063
570 msgid "Call Number Maps"
571 msgstr "Přehledy signatur"
572
573 #: class.acnn.label:4240
574 msgid "Call Number Note"
575 msgstr "Poznámka k signatuře"
576
577 #: field.qdt.is_numeric.label:10480
578 msgid "Is Numeric"
579 msgstr "Je numerický"
580
581 #: class.cmfpm.label:10901
582 msgid "MARC21 Fixed Field Map"
583 msgstr "Přehled polí pevné délky MARC21"
584
585 #: field.ccmm.max_fine_rule.label:1925 field.circ.max_fine_rule.label:4390
586 #: field.aacs.max_fine_rule.label:4483 field.combcirc.max_fine_rule.label:4557
587 #: field.acirc.max_fine_rule.label:4646 class.crmf.label:7464
588 #: field.rodcirc.max_fine_rule.label:11883
589 msgid "Max Fine Rule"
590 msgstr "Limity pokut"
591
592 #: field.cfgm.max_depth.label:12256
593 msgid "Max Depth"
594 msgstr "Maximální hloubka"
595
596 #: field.cuat.ewhat.label:3510
597 msgid "Event Type"
598 msgstr "Typ události"
599
600 #: class.aurst.label:8519
601 msgid "Acquisition Patron Request Status Type"
602 msgstr "Typ statusu akviziční žádosti čtenáře"
603
604 #: class.chmm.label:1848
605 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
606 msgstr "Vzorec pro splnění rezervací"
607
608 #: field.bre.subject_field_entries.label:3152
609 msgid "Indexed Subject Field Entries"
610 msgstr "Údaje indexovaných předmětových polí"
611
612 #: class.acpl.label:5063
613 msgid "Copy/Shelving Location"
614 msgstr "Umístění exempláře / regálu"
615
616 #: field.acqofscred.sort_date.label:8626
617 msgid "Sort Date"
618 msgstr "Datum třídění"
619
620 #: field.asvr.response_group_id.label:2394
621 msgid "Response Group ID"
622 msgstr "ID skupiny odpovídajících"
623
624 #: field.mcrp.id.label:6764
625 msgid "Pyament ID"
626 msgstr "ID platby"
627
628 #: field.alci.inventory_workstation.label:7507
629 msgid "Latest Inventory Workstation"
630 msgstr "Pracovní stanice poslední revize"
631
632 #: class.aus.label:2291
633 msgid "User Setting"
634 msgstr "Uživatelské nastavení"
635
636 #: class.actscecm.label:7603
637 msgid "User Statistical Category Entry"
638 msgstr "Položky statistických kategorií uživatelů"
639
640 #: field.aoa.san.label:5968 field.acqpro.san.label:8224
641 msgid "SAN"
642 msgstr "SAN"
643
644 #: field.rp.require_horizon.label:277
645 msgid "Require Horizon"
646 msgstr "Požadovat Horizont"
647
648 #: class.ccls.label:1978
649 msgid "Circulation Limit Set"
650 msgstr "Sada výpůjčních limitů"
651
652 #: class.asc.label:6624
653 msgid "Asset Statistical Category"
654 msgstr "Aktivní statistická kategorie"
655
656 #: field.ahopl.usr_alias.label:6244
657 msgid "User Alias"
658 msgstr "Alias uživatele"
659
660 #: class.jub.label:9202 field.acqlin.lineitem.label:9328
661 msgid "Line Item"
662 msgstr "Položka"
663
664 #: field.cracct.path.label:1163 field.acqedi.path.label:9530
665 #: field.uvu.path.label:11093
666 msgid "Path"
667 msgstr "Cesta"
668
669 #: field.vii.pub_note.label:386 field.viiad.pub_note.label:438
670 msgid "Public Note"
671 msgstr "Veřejná poznámka"
672
673 #: field.acplg.top.label:5102
674 msgid "Display Above Orgs"
675 msgstr "Zobrazit nad organizacemi"
676
677 #: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:11651
678 msgid "User Home Library Name"
679 msgstr "Název domovské knihovny uživatele"
680
681 #: field.au.credit_forward_balance.label:3421
682 msgid "User Credit Balance"
683 msgstr "Zůstatek zálohy uživatele"
684
685 #: field.acqclet.id.label:10078
686 msgid "Claim Event Type ID"
687 msgstr "ID typu reklamace"
688
689 #: field.scap.enum_5.label:5227
690 msgid "Enum 5"
691 msgstr "Číslování 5"
692
693 #: class.mcrp.label:6759
694 msgid "House Credit Payment"
695 msgstr "Platba domácím kreditem"
696
697 #: field.czifm.id.label:1235 field.cmcts.id.label:11522
698 #: field.cmfts.id.label:11547
699 msgid "Map ID"
700 msgstr "ID Mapy"
701
702 #: field.ahr.eligible_copies.label:6076 field.ahopl.eligible_copies.label:6224
703 #: field.alhr.eligible_copies.label:6307
704 msgid "Eligible Copies"
705 msgstr "Vhodné exempláře"
706
707 #: class.afsg.label:10290 field.afs.fieldset_group.label:10331
708 msgid "Fieldset Group"
709 msgstr "Skupina sady polí"
710
711 #: field.ccmlsm.limit_set.label:2005 field.cclscmm.limit_set.label:2032
712 #: field.cclsacpl.limit_set.label:2057 field.cclsgm.limit_set.label:2083
713 msgid "Limit Set"
714 msgstr "Sestavy limitů"
715
716 #: class.bmp.label:3239 field.acp.parts.label:7242
717 msgid "Monograph Parts"
718 msgstr "Části monografií"
719
720 #: field.brav.valid_value.label:4826
721 msgid "Valid Value"
722 msgstr "Platná hodnota"
723
724 #: field.rhrr.target.label:9885
725 msgid "Hold Target"
726 msgstr "Cíl rezervace"
727
728 #: field.asvr.effective_date.label:2391
729 msgid "Effective Answer Date/Time"
730 msgstr "Účinné datum / čas odpovědi"
731
732 #: field.ahr.capture_time.label:6049 field.ahopl.capture_time.label:6197
733 #: field.alhr.capture_time.label:6282 field.combahr.capture_time.label:6364
734 #: field.aahr.capture_time.label:6423
735 msgid "Capture Date/Time"
736 msgstr "Čas / datum zachycení"
737
738 #: field.acqpl.id.label:9005
739 msgid "Selection List ID"
740 msgstr "ID  akvizičního seznamu"
741
742 #: class.pupm.label:7683
743 msgid "User Permission Map"
744 msgstr "Seznamy uživatelských oprávnění"
745
746 #: class.auricnm.label:3071
747 msgid "Electronic Access URI to Call Number Map"
748 msgstr "URI elektronického přístupu k přehledu signatur"
749
750 #: field.acqfap.percent.label:8983
751 msgid "Percent"
752 msgstr "Procento"
753
754 #: field.ccvm.search_label.label:1136
755 msgid "Search Label"
756 msgstr "Označení vyhledávání"
757
758 #: field.sunit.loan_duration.label:5518 field.acp.loan_duration.label:7223
759 #: field.act.loan_duration.label:7409
760 msgid "Loan Duration"
761 msgstr "Délka výpůjčky"
762
763 #: field.vbq.queue_type.label:465 field.vaq.queue_type.label:607
764 #: field.mrd.item_type.label:4056 field.aua.address_type.label:4166
765 #: field.scap.type.label:5217 field.mb.btype.label:8002
766 #: field.acqpca.address_type.label:8469 field.acqlia.attr_type.label:9349
767 #: field.qbv.type.label:10529 field.bmpc.ptype.label:10888
768 msgid "Type"
769 msgstr "Typ"
770
771 #: class.acplg.label:5095
772 msgid "Copy/Shelving Location Group"
773 msgstr "Skupiny umístění exemplářů / regálů"
774
775 #: field.cracct.username.label:1160 field.acqedi.username.label:9527
776 msgid "Username"
777 msgstr "Uživatelské jméno"
778
779 #: field.rccc.stat_cat_1.label:11599
780 msgid "Legacy CAT1 Link"
781 msgstr "Link zděděné statistické kateogorie 1"
782
783 #: class.ccnbn.label:6614
784 msgid "Call Number Bucket Note"
785 msgstr "Poznámka ke skupině signatur"
786
787 #: field.acqfsum.allocated_total.label:8928
788 msgid "Total Allocated"
789 msgstr "Celkem přiděleno"
790
791 #: field.cmcts.index_lang.label:11527 field.cmfts.index_lang.label:11552
792 msgid "Index Language"
793 msgstr "Jazyk rejstříku"
794
795 #: field.cbho.rtime.label:2900
796 msgid "Hold Request Time"
797 msgstr "Čas požadavku na rezervaci"
798
799 #: field.ahn.hold.label:5035 field.aufh.hold.label:7570
800 msgid "Hold"
801 msgstr "Rezervace"
802
803 #: field.atev.id.label:1434 field.atul.id.label:1530
804 msgid "Event ID"
805 msgstr "ID události"
806
807 #: field.mcrp.xact.label:6767 field.mb.xact.label:8001
808 msgid "Transaction"
809 msgstr "Transakce"
810
811 #: field.acqafsb.amount.label:8836
812 msgid "Total Spent Balance"
813 msgstr "Bilance celkové útraty"
814
815 #: class.ccbi.label:2421
816 msgid "Copy Bucket Item"
817 msgstr "Položka skupiny exemplářů"
818
819 #: field.acqedim.id.label:9624
820 msgid "EDI Message ID"
821 msgstr "ID zprávy EDI"
822
823 #: field.acqpo.order_date.label:9062 field.acqpoh.order_date.label:9110
824 msgid "Order Date"
825 msgstr "Datum objednání"
826
827 #: field.sunit.fine_level.label:5516 field.acp.fine_level.label:7220
828 #: field.act.fine_level.label:7410
829 msgid "Fine Level"
830 msgstr "Úroveň pokuty"
831
832 #: field.cbho.pprox.label:2892
833 msgid "Capture Lib to Pickup Lib Proximity"
834 msgstr ""
835 "Zachycující knihovna vůči proximitě knihovny pro vyzvednutí rezervace"
836
837 #: field.sdist.streams.label:5331
838 msgid "Streams"
839 msgstr "Řady exemplářů"
840
841 #: field.pgt.application_perm.label:7489
842 msgid "Required Permission"
843 msgstr "Požadované oprávnění"
844
845 #: field.ahf.thesaurus_xpath.label:2704
846 msgid "Thesaurus XPath"
847 msgstr "XPath pro tezaurus"
848
849 #: field.sunit.mint_condition.label:5525 field.ahr.mint_condition.label:6083
850 #: field.ahopl.mint_condition.label:6231 field.alhr.mint_condition.label:6314
851 #: field.combahr.mint_condition.label:6396
852 #: field.aahr.mint_condition.label:6455 field.acp.mint_condition.label:7230
853 msgid "Is Mint Condition"
854 msgstr "Je ve výborném stavu"
855
856 #: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:11604
857 msgid "Dewey Block - Hundreds"
858 msgstr "Blok Deweyho třídění - stovky"
859
860 #: field.ahopl.usr_alias_or_display_name.label:6243
861 msgid "User Alias or Display Name"
862 msgstr "Alias uživatele nebo zobrazené jméno"
863
864 #: field.chmw.marc_form.label:1774 field.ccmw.marc_form.label:1805
865 #: field.chmm.marc_form.label:1862 field.ccmm.marc_form.label:1914
866 #: field.rccc.item_form.label:11585
867 msgid "MARC Form"
868 msgstr "Formulář MARC"
869
870 #: field.cmfinm.pos.label:865 field.crainm.pos.label:1112
871 msgid "Order of Application"
872 msgstr "Pořadí aplikace"
873
874 #: field.ssr.visible.label:5920
875 msgid "Visible"
876 msgstr "Viditelný"
877
878 #: field.atev.error_output.label:1445
879 msgid "Error Output"
880 msgstr "Chybové hlášení"
881
882 #: field.circ.id.label:4388 field.aacct.id.label:4453 field.aacs.id.label:4481
883 #: field.combcirc.id.label:4555 field.acirc.id.label:4644
884 #: field.rodcirc.id.label:11881
885 msgid "Circ ID"
886 msgstr "ID výpůjčky"
887
888 #: field.cwa.active.label:1828 field.chmm.active.label:1851
889 #: field.ccmm.active.label:1905 field.scap.active.label:5221
890 #: field.cmcts.active.label:11525 field.cmfts.active.label:11550
891 msgid "Active?"
892 msgstr "Aktivní?"
893
894 #: class.ascecm.label:5769
895 msgid "Statistical Category Entry Copy Map"
896 msgstr "Přehled statistických kategorií exemplářů"
897
898 #: field.aws.toolbars.label:1568
899 msgid "Toolbars"
900 msgstr "Nástrojové lišty"
901
902 #: field.atev.add_time.label:1437
903 msgid "Add Time"
904 msgstr "Čas přidání"
905
906 #: field.auch.due_date.label:4720 field.rocit.due_date.label:11954
907 msgid "Due Date"
908 msgstr "K vrácení dne"
909
910 #: field.cmc.buoyant.label:2806
911 msgid "Buoyant?"
912 msgstr "Plovoucí?"
913
914 #: field.asvq.responses.label:2126 field.asv.responses.label:5929
915 msgid "Responses"
916 msgstr "Odpovědi"
917
918 #: field.atul.perm_lib.label:1545
919 msgid "Permission Context"
920 msgstr "Kontext pro oprávnění"
921
922 #: class.cfgm.label:12250
923 msgid "Floating Group Members"
924 msgstr "Pohyblivý člen skupiny"
925
926 #: field.acpl.circulate.label:5065
927 msgid "Can Circulate?"
928 msgstr "Lze půjčovat?"
929
930 #: field.sunit.stat_cat_entry_copy_maps.label:5532
931 #: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:7234
932 msgid "Stat-Cat entry maps"
933 msgstr "Přehled položek statistických kategorií"
934
935 #: field.rb.popularity_parameter.label:316
936 msgid "Popularity Parameter"
937 msgstr "Parametr popularity"
938
939 #: class.bravm.label:4933 field.bravm.id.label:4935
940 msgid "Reservation Attribute Value Map"
941 msgstr "Přehled hodnot atributů rezervace"
942
943 #: field.atcol.module.label:1299 field.atval.module.label:1307
944 #: field.atreact.module.label:1323 field.atclean.module.label:1339
945 msgid "Module Name"
946 msgstr "Jméno modulu"
947
948 #: field.acqpo.amount_estimated.label:9071
949 msgid "Amount Estimated"
950 msgstr "Odhadovvaná částka"
951
952 #: class.ccnbin.label:4975
953 msgid "Call Number Bucket Item Note"
954 msgstr "Poznámka k položce skupiny signatur"
955
956 #: field.acplg.location_maps.label:5103
957 msgid "Copy Location Mappings"
958 msgstr "Mapování umístění exemplářů"
959
960 #: field.vqbr.create_time.label:506 field.vqar.create_time.label:627
961 #: field.acqfdeb.create_time.label:8645 field.acqfa.create_time.label:8952
962 #: field.acqfap.create_time.label:8986 field.acqpoh.create_time.label:9106
963 #: field.acqlih.create_time.label:9271 field.acqdfa.create_time.label:10015
964 #: field.uvs.create_time.label:10981 field.cfdfs.create_time.label:11241
965 msgid "Create Time"
966 msgstr "Čas vytvoření"
967
968 #: class.coustl.label:12185
969 msgid "Organizational Unit Setting Type Log"
970 msgstr "Log Typů nastavení organizačních jednotek"
971
972 #: class.rrbs.label:243 class.rb.label:291
973 msgid "Statistical Popularity Badge"
974 msgstr "statistické označení popularity"
975
976 #: field.combcirc.usr_birth_year.label:4584
977 #: field.acirc.usr_birth_year.label:4672
978 #: field.combahr.usr_birth_year.label:6383
979 #: field.aahr.usr_birth_year.label:6442
980 msgid "Patron Birth Year"
981 msgstr "Rok narození čtenáře"
982
983 #: field.atc.hold_transit_copy.label:2366 class.ahtc.label:7952
984 #: field.iatc.hold_transit_copy.label:11806
985 msgid "Hold Transit"
986 msgstr "Přeprava rezervací"
987
988 #: field.accs.last_stop_fines_time.label:175
989 msgid "Last Stop Fines Time"
990 msgstr "Pokuty zastaveny"
991
992 #: field.aur.need_before.label:8137
993 msgid "Need Before Date/Time"
994 msgstr "Potřebné před datem / časem"
995
996 #: class.afscv.label:10350
997 msgid "Fieldset Column Value"
998 msgstr "Hodnota sloupců množiny polí"
999
1000 #: field.aoupa.prox_adjustment.label:5882
1001 msgid "Proximity Adjustment"
1002 msgstr "Nastavení proximity"
1003
1004 #: field.ccm.sip2_media_type.label:1588
1005 msgid "SIP2 Media Type"
1006 msgstr "Typ SIP2 média"
1007
1008 #: field.vqbrad.code.label:542 field.vqarad.code.label:659
1009 #: field.cmrcfmt.code.label:884 field.ccvm.code.label:1132
1010 #: field.cza.code.label:1213 field.ccm.code.label:1585
1011 #: field.aiit.code.label:1605 field.acqim.code.label:1623
1012 #: field.ccpbt.code.label:1639 field.ccnbt.code.label:1655
1013 #: field.cbrebt.code.label:1715 field.cubt.code.label:1731
1014 #: field.cvrfm.code.label:1747 field.aba.code.label:2577
1015 #: field.acqpro.code.label:8221 field.acqipm.code.label:8273
1016 #: field.acqfs.code.label:8569 field.acqf.code.label:8678
1017 #: field.acqfsum.code.label:8920 field.acqliat.code.label:9308
1018 #: field.acqliad.code.label:9397 field.acqlimad.code.label:9412
1019 #: field.acqligad.code.label:9432 field.acqliuad.code.label:9442
1020 #: field.acqlipad.code.label:9455 field.acqlilad.code.label:9515
1021 #: field.acqclt.code.label:10060 field.acqclet.code.label:10080
1022 #: field.cmrtm.code.label:11262 field.cctt.code.label:12274
1023 msgid "Code"
1024 msgstr "Kód"
1025
1026 #: class.cubi.label:6993
1027 msgid "User Bucket Item"
1028 msgstr "Položka skupiny uživatelů"
1029
1030 #: field.circ.due_date.label:4384 field.aacs.due_date.label:4477
1031 #: field.combcirc.due_date.label:4551 field.acirc.due_date.label:4640
1032 #: field.rodcirc.due_date.label:11877
1033 msgid "Due Date/Time"
1034 msgstr "Datum / čas vrácení"
1035
1036 #: class.acqafsb.label:8833
1037 msgid "All Fund Spent Balance"
1038 msgstr "Bilance útrat všech fondů"
1039
1040 #: class.acqafst.label:8823
1041 msgid "All Fund Spent Total"
1042 msgstr "Ze všech fondů utraceno celkem"
1043
1044 #: field.aur.holdable_formats.label:8131
1045 msgid "Holdable Formats"
1046 msgstr "Rezervovatelné formáty"
1047
1048 #: field.atevparam.id.label:1459
1049 msgid "Parameter ID"
1050 msgstr "ID parametru"
1051
1052 #: field.acqpo.id.label:9053 field.acqpoh.id.label:9101
1053 #: field.acqmapinv.purchase_order.label:12145
1054 msgid "Purchase Order ID"
1055 msgstr "ID Objednávky"
1056
1057 #: field.sunit.age_protect.label:5496 field.acp.age_protect.label:7200
1058 msgid "Age Hold Protection"
1059 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
1060
1061 #: field.vii.error_detail.label:367 field.vqbr.error_detail.label:513
1062 #: field.vqar.error_detail.label:633
1063 msgid "Import Error Detail"
1064 msgstr "Detaily chyby importu"
1065
1066 #: class.sunit.label:5493 field.sitem.unit.label:5574
1067 msgid "Unit"
1068 msgstr "Jednotka"
1069
1070 #: class.cst.label:3082 class.csp.label:4076
1071 #: field.ausp.standing_penalty.label:4144
1072 msgid "Standing Penalty"
1073 msgstr "Blokace a penále"
1074
1075 #: class.rhcrpbapd.label:11417
1076 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib and Pickup Library (and Descendants) "
1077 msgstr ""
1078 "Poměr rezervace/exemplář na bibliografikcýh záznam a knihovnu pro vyzvednutí "
1079 "rezervace (a její podřízené jednotky) "
1080
1081 #: field.circ.checkin_staff.label:4379 field.aacs.checkin_staff.label:4472
1082 #: field.combcirc.checkin_staff.label:4546
1083 #: field.acirc.checkin_staff.label:4635
1084 #: field.rodcirc.checkin_staff.label:11872
1085 msgid "Check In Staff"
1086 msgstr "Pracovník výpůjčního protokolu"
1087
1088 #: field.mdp.cash_drawer.label:7819
1089 msgid "Cash Drawer"
1090 msgstr "Hotovostní pokladna"
1091
1092 #: field.acnc.field.label:2968
1093 msgid "Call number fields"
1094 msgstr "Pole signatury"
1095
1096 #: field.acqf.spent_total.label:8691
1097 msgid "Spent Total"
1098 msgstr "Celkem utraceno"
1099
1100 #: field.mwde.subject_topic.label:3851
1101 msgid "Topic Subject"
1102 msgstr "Věcné téma"
1103
1104 #: field.ahf.type_xpath.label:2703
1105 msgid "Related/Variant Type XPath"
1106 msgstr "Související/variantní typ XPath"
1107
1108 #: class.cza.label:1207 field.czifm.z3950_attr.label:1239
1109 msgid "Z39.50 Attribute"
1110 msgstr "Atribury Z39.50"
1111
1112 #: field.acqedi.use_attrs.label:9538
1113 msgid "Use EDI Attributes"
1114 msgstr "Použít atributy EDI"
1115
1116 #: field.mbtslv.billing_location.label:2195
1117 #: field.mg.billing_location.label:6888
1118 msgid "Billing Location"
1119 msgstr "Místo naúčtování poplatku"
1120
1121 #: field.ccmlsm.fallthrough.label:2006
1122 msgid "Fallthrough"
1123 msgstr "Nezdařené"
1124
1125 #: class.srlu.label:5423
1126 msgid "Routing List User"
1127 msgstr "Uživatelé seznamu předběžných příjemců"
1128
1129 #: field.mrd.pub_status.label:4058
1130 msgid "Pub Status"
1131 msgstr "Status publikování"
1132
1133 #: field.rb.importance_interval.label:305
1134 msgid "Importance Interval"
1135 msgstr "Interval důležitosti"
1136
1137 #: class.aeasm.label:9599
1138 msgid "EDI Attribute Set Map"
1139 msgstr "Mapa sad atributů EDI"
1140
1141 #: field.aufhmxl.max.label:10415
1142 msgid "Max Loop"
1143 msgstr "Max Loop"
1144
1145 #: field.ahf.label.label:2699
1146 msgid "Heading Field Label"
1147 msgstr "Označení polí záhlaví"
1148
1149 #: field.atev.async_output.label:1446
1150 msgid "Asynchronous Output"
1151 msgstr "Asynchroonní výstup"
1152
1153 #: class.ccnbt.label:1653
1154 msgid "Call Number Bucket Type"
1155 msgstr "Typ skupiny signatur"
1156
1157 #: field.mckp.cash_drawer.label:7175
1158 msgid "Workstation link"
1159 msgstr "Pracovní stanice (odkaz)"
1160
1161 #: field.combcirc.usr_post_code.label:4567
1162 #: field.acirc.usr_post_code.label:4656 field.combahr.usr_post_code.label:6380
1163 #: field.aahr.usr_post_code.label:6439
1164 msgid "Patron ZIP"
1165 msgstr "PSČ čtenáře"
1166
1167 #: class.pgtde.label:7752
1168 msgid "Permission Group Tree Display Entry"
1169 msgstr "Položka zobrazení stromu skupin oprávnění"
1170
1171 #: field.circ.billable_transaction.label:4410
1172 #: field.aacs.billable_transaction.label:4502
1173 #: field.combcirc.billable_transaction.label:4577
1174 #: field.acirc.billable_transaction.label:4666
1175 #: field.rodcirc.billable_transaction.label:11897
1176 msgid "Base Transaction"
1177 msgstr "Základní transakce"
1178
1179 #: class.acqlin.label:9325
1180 msgid "Line Item Note"
1181 msgstr "Poznámka k položce"
1182
1183 #: field.cnct.in_house.label:6815
1184 msgid "In House?"
1185 msgstr "Prezenčně?"
1186
1187 #: class.aacs.label:4469
1188 msgid "Combined Aged and Active circulations"
1189 msgstr "Sloučené archivní a akvitvní výpůjčky"
1190
1191 #: field.au.card.label:3417
1192 msgid "Current Library Card"
1193 msgstr "Aktuální čtenářský průkaz"
1194
1195 #: field.acpn.creator.label:3660
1196 msgid "Note Creator"
1197 msgstr "Poznámku vytvořil (a)"
1198
1199 #: field.acqlisum.estimated_amount.label:11757
1200 #: field.acqlisumi.estimated_amount.label:11778
1201 msgid "Estimated Amount"
1202 msgstr "Odhadovaná částka"
1203
1204 #: field.ath.passive.label:1284
1205 msgid "Passive"
1206 msgstr "Pasivní"
1207
1208 #: class.cctt.label:12272
1209 msgid "Copy Tag Types"
1210 msgstr "Typy tagů exemplářů"
1211
1212 #: field.acp.last_circ.label:7239 field.rlc.last_circ.label:11496
1213 msgid "Last Circulation Date"
1214 msgstr "Naposledy vypůjčeno"
1215
1216 #: field.brt.resources.label:4742 field.aou.resources.label:6508
1217 msgid "Resources"
1218 msgstr "Zdroje"
1219
1220 #: class.ash.label:2681
1221 msgid "Authority Simple Heading"
1222 msgstr "Jednoduché záhlaví autority"
1223
1224 #: field.bre.compressed_display_entries.label:3165
1225 msgid "Compressed Display Entries"
1226 msgstr "Údaje zkráceného zobrazení"
1227
1228 #: field.sstr.routing_label.label:5398
1229 msgid "Routing Label"
1230 msgstr "Označení předběžných příjemců"
1231
1232 #: class.acpm.label:3259
1233 msgid "Copy Monograph Part Map"
1234 msgstr "Seznam částí exemplářů monografií"
1235
1236 #: field.circ.target_copy.label:4399 field.aacs.target_copy.label:4492
1237 #: field.combcirc.target_copy.label:4566 field.acirc.target_copy.label:4655
1238 #: field.auch.target_copy.label:4718 field.rodcirc.target_copy.label:11891
1239 msgid "Circulating Item"
1240 msgstr "Půjčovaný exemplář"
1241
1242 #: class.cubt.label:1729
1243 msgid "User Bucket Type"
1244 msgstr "Typ skupiny uživatelů"
1245
1246 #: field.atul.template_output.label:1540
1247 msgid "Event Template Output"
1248 msgstr "Výstup šablony události"
1249
1250 #: field.ccmw.is_renewal.label:1796 field.ccmm.is_renewal.label:1904
1251 msgid "Renewal?"
1252 msgstr "Prodloužení?"
1253
1254 #: field.acs.id.label:2456
1255 msgid "Control Set ID"
1256 msgstr "ID kontrolní sady"
1257
1258 #: field.act.age_protect.label:7411
1259 msgid "Age Protect"
1260 msgstr "Období hájení"
1261
1262 #: class.acas.label:7321
1263 msgid "Copy Alert Suppression"
1264 msgstr "Potlačení upozornění k exempláři"
1265
1266 #: field.acqf.debits.label:8686
1267 msgid "Debits"
1268 msgstr "Dluh"
1269
1270 #: class.ccbin.label:2443
1271 msgid "Copy Bucket Item Note"
1272 msgstr "Poznámka k položce skupiny exemplářů"
1273
1274 #: field.ahopl.usr_family_name.label:6238
1275 msgid "User Family Name"
1276 msgstr "Příjmení uživatele"
1277
1278 #: field.atc.prev_dest.label:2362
1279 msgid "Prev Destination"
1280 msgstr "Předchozí cíl"
1281
1282 #: class.acnc.label:2963
1283 msgid "Call number classification scheme"
1284 msgstr "Klasfikační schéma signatur"
1285
1286 #: class.aufh.label:7565
1287 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
1288 msgstr "Nesplněné rezervace"
1289
1290 #: field.sre.creator.label:5187 field.ssubn.creator.label:5289
1291 #: field.sdistn.creator.label:5365 field.siss.creator.label:5457
1292 #: field.sitem.creator.label:5568 field.sin.creator.label:5613
1293 #: field.aca.create_staff.label:7348 field.aaca.create_staff.label:7376
1294 #: field.act.creator.label:7401 field.acqpron.creator.label:8258
1295 #: field.acqpl.creator.label:9013 field.acqpo.creator.label:9060
1296 #: field.acqpoh.creator.label:9103 field.acqpon.creator.label:9135
1297 #: field.jub.creator.label:9216 field.acqlih.creator.label:9264
1298 #: field.acqlin.creator.label:9329 field.acqdfa.creator.label:10014
1299 #: field.acqcle.creator.label:10115 field.acqscle.creator.label:10143
1300 #: field.afsg.creator.label:10300 field.uvs.creator.label:10979
1301 #: field.cfdfs.creator.label:11239 field.rocit.creator.label:11945
1302 msgid "Creator"
1303 msgstr "Vytvořil(a)"
1304
1305 #: field.acp.holds_count.label:7246
1306 msgid "Has Holds"
1307 msgstr "Má rezervace"
1308
1309 #: field.rhcrpbap.holds_at_pickup_library.label:11399
1310 msgid "Active Holds at Pickup Library"
1311 msgstr "Aktivní rezervace v knihovně pro vyzvednutí rezervace"
1312
1313 #: field.ahopl.usr_suffix.label:6240
1314 msgid "User Suffix"
1315 msgstr "Suffix uživatele"
1316
1317 #: field.ahr.behind_desk.label:6087 field.ahopl.behind_desk.label:6249
1318 #: field.alhr.behind_desk.label:6318 field.combahr.behind_desk.label:6399
1319 msgid "Behind Desk"
1320 msgstr "U výpůjčního pultu"
1321
1322 #: field.rsr.series_statement.label:9846
1323 msgid "Series Statement (normalized)"
1324 msgstr "Specifikace edice (normalizováno)"
1325
1326 #: class.rccbs.label:11642
1327 msgid "Classic Open Transaction Summary"
1328 msgstr "Klasický otevřený souhrn transakcí"
1329
1330 #: field.artc.prev_hop.label:7924 field.ahtc.prev_hop.label:7960
1331 msgid "Previous Stop"
1332 msgstr "Předchozí zastavení"
1333
1334 #: field.rrbs.badge.label:251
1335 msgid "Badge"
1336 msgstr "Znak"
1337
1338 #: field.acqpa.address_type.label:8404
1339 msgid "Address Type"
1340 msgstr "Typ adresy"
1341
1342 #: class.aecc.label:3329
1343 msgid "Emergency Closing Circulation Entry"
1344 msgstr "Položka mimořádného uzavření výpůjčky"
1345
1346 #: field.ahr.cut_in_line.label:6082 field.ahopl.cut_in_line.label:6230
1347 #: field.alhr.cut_in_line.label:6313 field.combahr.cut_in_line.label:6395
1348 #: field.aahr.cut_in_line.label:6454
1349 msgid "Top of Queue"
1350 msgstr "Začátek fronty"
1351
1352 #: field.czs.auth.label:1189
1353 msgid "Auth"
1354 msgstr "Autentizace"
1355
1356 #: field.auact.event_time.label:3531
1357 msgid "Event Time"
1358 msgstr "Čas události"
1359
1360 #: field.acn.editor.label:3021 field.bre.editor.label:3137
1361 #: field.sunit.editor.label:5515 field.acp.editor.label:7219
1362 msgid "Last Editing User"
1363 msgstr "Naposledy editoval(a)"
1364
1365 #: field.aou.settings.label:6498
1366 msgid "Settings"
1367 msgstr "Nastavení"
1368
1369 #: field.acqafet.amount.label:8816
1370 msgid "Total Encumbered Amount"
1371 msgstr "Celková výše dluhu"
1372
1373 #: field.aouctn.tree.label:6567
1374 msgid "Tree"
1375 msgstr "Strom"
1376
1377 #: field.vbm.match_score.label:585 field.vam.match_score.label:702
1378 msgid "Match Score"
1379 msgstr "Počet shod"
1380
1381 #: field.vqbr.queue.label:509 field.vqar.queue.label:630
1382 msgid "Queue"
1383 msgstr "Fronta"
1384
1385 #: field.vbm.queued_record.label:582 field.vam.queued_record.label:699
1386 msgid "Queued Record"
1387 msgstr "Záznam ve frontě"
1388
1389 #: class.acqpoh.label:9096
1390 msgid "Purchase Order History"
1391 msgstr "Historie objednávek"
1392
1393 #: class.crahp.label:7447
1394 msgid "Age Hold Protection Rule"
1395 msgstr "Pravidlo dočasného omezení rezervací"
1396
1397 #: field.aou.workstations.label:6501
1398 msgid "Workstations"
1399 msgstr "Pracovní stanice"
1400
1401 #: field.aur.article_title.label:8143
1402 msgid "Article Title"
1403 msgstr "Název článku"
1404
1405 #: field.au.hold_requests.label:3405
1406 msgid "All Hold Requests"
1407 msgstr "Všechny požadavky na rezervace"
1408
1409 #: field.au.master_account.label:3437
1410 msgid "Is Group Lead Account"
1411 msgstr "Je vedoucím skupiny uživatelů"
1412
1413 #: field.ahr.frozen.label:6077 field.ahopl.frozen.label:6225
1414 #: field.alhr.frozen.label:6308 field.combahr.frozen.label:6390
1415 #: field.aahr.frozen.label:6449
1416 msgid "Currently Frozen"
1417 msgstr "Momentálně zmraženo"
1418
1419 #: field.acqpca.contact.label:8478
1420 msgid "Contact"
1421 msgstr "Kontakt"
1422
1423 #: class.puwoum.label:7672
1424 msgid "User Work Org Unit Map"
1425 msgstr "Pracovní organizační jednotky uživatelů"
1426
1427 #: field.accs.last_checkin_workstation.label:177
1428 msgid "Last Checkin Workstation"
1429 msgstr "Naposledy vráceno na pracovní stanici"
1430
1431 #: field.vii.stat_cat_data.label:390 field.viiad.stat_cat_data.label:443
1432 msgid "Stat Cat Data"
1433 msgstr "Data statistické kategorie"
1434
1435 #: field.ccmw.org_unit.label:1797 field.cwa.org_unit.label:1829
1436 #: field.ccmm.org_unit.label:1906 field.pgpt.org_unit.label:4102
1437 #: field.ausp.org_unit.label:4145 field.acplo.org.label:5148
1438 #: field.aouctn.org_unit.label:6568 field.acas.org.label:7324
1439 #: field.cbt.owner.label:8092 field.acqf.org.label:8674
1440 #: field.acqfsum.org.label:8916 field.acqfap.org.label:8981
1441 #: field.acqpl.org_unit.label:9007 field.acqclt.org_unit.label:10059
1442 #: field.acqclet.org_unit.label:10079 field.acqclp.org_unit.label:10156
1443 #: field.cfgm.org_unit.label:12254
1444 msgid "Org Unit"
1445 msgstr "Organizační jednotka"
1446
1447 #: class.ahopl.label:6113
1448 msgid "Hold On Pull List"
1449 msgstr "Seznam rezervací"
1450
1451 #: class.mkfe.label:3961
1452 msgid "Keyword Field Entry"
1453 msgstr "Položky klíčových polí"
1454
1455 #: class.asvq.label:2123
1456 msgid "User Survey Question"
1457 msgstr "Otázka uživatelského průzkumu"
1458
1459 #: class.mfae.label:3890
1460 msgid "Combined Facet Entry"
1461 msgstr "Položky kombinovaných faset"
1462
1463 #: field.circ.phone_renewal.label:4392 field.aacs.phone_renewal.label:4485
1464 #: field.combcirc.phone_renewal.label:4559
1465 #: field.acirc.phone_renewal.label:4648
1466 #: field.rodcirc.phone_renewal.label:11885
1467 msgid "Phone Renewal"
1468 msgstr "Telefonické prodloužení"
1469
1470 #: field.combcirc.usr_home_ou.label:4582 field.acirc.usr_home_ou.label:4670
1471 #: field.combahr.usr_home_ou.label:6381 field.aahr.usr_home_ou.label:6440
1472 msgid "Patron Home Library"
1473 msgstr "Domovská knihovna čtenáře"
1474
1475 #: class.siss.label:5454 field.sitem.issuance.label:5572
1476 #: field.smhc.issuance.label:5656
1477 msgid "Issuance"
1478 msgstr "Číslování / chronologie"
1479
1480 #: class.mife.label:7579
1481 msgid "Identifier Field Entry"
1482 msgstr "Položky pole identifikátoru"
1483
1484 #: field.acqlia.definition.label:9352
1485 msgid "Definition"
1486 msgstr "Definice"
1487
1488 #: class.sra.label:5817
1489 msgid "Relevance Adjustment"
1490 msgstr "Úprava relevance"
1491
1492 #: field.aur.article_pages.label:8144
1493 msgid "Article Pages"
1494 msgstr "Stránkování článku"
1495
1496 #: field.cmf.facet_field.label:2839
1497 msgid "Facet Field"
1498 msgstr "Pole fasety"
1499
1500 #: field.sre.edit_date.label:5189
1501 msgid "Edit date"
1502 msgstr "Datum editace"
1503
1504 #: field.acqlid.claims.label:9378
1505 msgid "Claims"
1506 msgstr "Reklamace"
1507
1508 #: class.ppl.label:3730
1509 msgid "Permission List"
1510 msgstr "Seznam oprávnění"
1511
1512 #: field.atevdef.hook.label:1388 field.atul.hook.label:1527
1513 msgid "Hook"
1514 msgstr "Háček"
1515
1516 #: field.bmpc.id.label:10887
1517 msgid "Temp ID"
1518 msgstr "Dočasné ID"
1519
1520 #: class.acqinv.label:8286 field.acqie.invoice.label:8325
1521 #: field.acqii.invoice.label:8362
1522 msgid "Invoice"
1523 msgstr "Faktura"
1524
1525 #: field.atenv.path.label:1357
1526 msgid "Field Path"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: class.rlcd.label:11274
1530 msgid "Last Copy Delete Time"
1531 msgstr "Čas smazání posleního exempláře"
1532
1533 #: field.mbp.accepting_usr.label:7755 field.mdp.accepting_usr.label:7818
1534 msgid "Accepting User"
1535 msgstr "Akceptuji uživatele"
1536
1537 #: class.qrc.label:10605
1538 msgid "Record Column"
1539 msgstr "Sloupec záznamu"
1540
1541 #: field.crad.normalizers.label:971
1542 msgid "Normalizers"
1543 msgstr "Normalizátory"
1544
1545 #: field.acqinv.inv_type.label:8294
1546 msgid "Invoice Type"
1547 msgstr "Typ platebního dokladu"
1548
1549 #: field.acqpro.fax_phone.label:8231 field.acqpa.fax_phone.label:8415
1550 #: field.acqpca.fax_phone.label:8480
1551 msgid "Fax Phone"
1552 msgstr "Číslo faxu"
1553
1554 #: class.aecs.label:3401
1555 msgid "Emergency Closing Status"
1556 msgstr "Status mimořádného uzavření"
1557
1558 #: field.mwde.type_of_resource.label:3855
1559 msgid "Type of Resource"
1560 msgstr "Typ zdroje"
1561
1562 #: class.bmpc.label:10885
1563 msgid "MARC21 Physical Characteristics"
1564 msgstr "MARC21 Fyzický popis"
1565
1566 #: field.acqinv.payment_method.label:8297
1567 msgid "Payment Method"
1568 msgstr "Platební metoda"
1569
1570 #: class.afs.label:10318
1571 msgid "Fieldset"
1572 msgstr "Sada polí"
1573
1574 #: field.rmsr.pubdate.label:9799 field.rssr.pubdate.label:9823
1575 #: field.rsr.pubdate.label:9844
1576 msgid "Publication Year (normalized)"
1577 msgstr "Rok vydání  (normalizovaný)"
1578
1579 #: field.uvs.attempts.label:10984
1580 msgid "Verification Attempts"
1581 msgstr "Pokusy o ověření"
1582
1583 #: field.scap.enum_1.label:5223
1584 msgid "Enum 1"
1585 msgstr "Číslování 1"
1586
1587 #: field.scap.enum_3.label:5225
1588 msgid "Enum 3"
1589 msgstr "Číslování 3"
1590
1591 #: field.scap.enum_2.label:5224
1592 msgid "Enum 2"
1593 msgstr "Číslování 2"
1594
1595 #: field.asva.answer.label:7509
1596 msgid "Answer Text"
1597 msgstr "Text odpovědi"
1598
1599 #: field.scap.enum_4.label:5226
1600 msgid "Enum 4"
1601 msgstr "Číslování 4"
1602
1603 #: field.scap.enum_6.label:5228
1604 msgid "Enum 6"
1605 msgstr "Číslování 6"
1606
1607 #: field.vqbr.id.label:505 field.vqar.id.label:626
1608 #: field.mravl.source.label:1062 field.mraf.id.label:1077
1609 #: field.mra.id.label:1093 field.bre.id.label:3139
1610 #: field.mwde.source.label:3836 field.aufh.id.label:7571
1611 #: field.rmsr.id.label:9791 field.rssr.id.label:9815 field.rsr.id.label:9834
1612 #: field.rlcd.id.label:11288 field.rhcrpb.id.label:11351
1613 #: field.rhcrpbap.id.label:11397 field.rhcrpbapd.id.label:11453
1614 msgid "Record ID"
1615 msgstr "ID záznamu"
1616
1617 #: field.siss.holding_link_id.label:5467
1618 msgid "Holding Link ID"
1619 msgstr "ID odkazu vlastnictví"
1620
1621 #: field.sdist.index_summary.label:5335 class.sisum.label:5721
1622 msgid "Index Issue Summary"
1623 msgstr "Rejstříky časopisů"
1624
1625 #: field.bre.attrs.label:3161
1626 msgid "SVF Attributes"
1627 msgstr "Atributy SVF"
1628
1629 #: field.au.email.label:3424 field.aou.email.label:6491
1630 #: field.stgu.email.label:10208
1631 msgid "Email Address"
1632 msgstr "E-mailová adresa"
1633
1634 #: class.xbool.label:10676
1635 msgid "Boolean Expression"
1636 msgstr "Booleovský výraz"
1637
1638 #: field.mrd.audience.label:4047
1639 msgid "Audn"
1640 msgstr "Audn"
1641
1642 #: class.xstr.label:10858
1643 msgid "String Expression"
1644 msgstr "Řetězcový výraz"
1645
1646 #: class.acrlid.label:11689
1647 msgid "Claim Ready Lineitem Details"
1648 msgstr "Detail položky k reklamaci"
1649
1650 #: field.acqdf.name.label:9956
1651 msgid "Formula Name"
1652 msgstr "Jméno vzorce"
1653
1654 #: field.circ.usr.label:4400 field.aacs.usr.label:4499
1655 #: field.combcirc.usr.label:4574 field.ancc.patron.label:7538
1656 #: field.rodcirc.usr.label:11892
1657 msgid "Patron"
1658 msgstr "Čtenář"
1659
1660 #: field.mb.adjustments.label:8003
1661 msgid "Adjustments"
1662 msgstr "Přizpůsobení"
1663
1664 #: field.cmfpm.length.label:10908 field.cmpcsm.length.label:10938
1665 #: field.cbc.length.label:12166
1666 msgid "Length"
1667 msgstr "Délka"
1668
1669 #: field.au.cards.label:3403
1670 msgid "All Library Cards"
1671 msgstr "Všechny čtenářské průkazy"
1672
1673 #: field.sitem.shadowed.label:5580
1674 msgid "Shadowed?"
1675 msgstr "Zastíněno?"
1676
1677 #: field.qfpd.id.label:10514
1678 msgid "Function Param Def ID"
1679 msgstr "ID definice parametru funkce"
1680
1681 #: class.amtr.label:156
1682 msgid "Matrix Test Result"
1683 msgstr "Výsledek testu matice"
1684
1685 #: field.rccbs.patron_zip.label:11675
1686 msgid "User ZIP Code"
1687 msgstr "PSČ uživatele"
1688
1689 #: class.vms.label:718
1690 msgid "Record Matching Definition Set"
1691 msgstr "Záznam odpovídající definiční sadě"
1692
1693 #: field.mrd.cat_form.label:4049
1694 msgid "Cat Form"
1695 msgstr "Katalogizační formulář"
1696
1697 #: field.qfs.id.label:10502
1698 msgid "Function Signature ID"
1699 msgstr "ID signatury funkce"
1700
1701 #: field.atc.dest.label:2356 field.iatc.dest.label:11798
1702 msgid "Destination"
1703 msgstr "Cíl"
1704
1705 #: field.ahopl.copy_location_order_position.label:6235
1706 msgid "Copy Location Sort Order"
1707 msgstr "Pořadí lokací  pro řazení"
1708
1709 #: class.mfp.label:4000
1710 msgid "Forgive Payment"
1711 msgstr "Prominutí platby"
1712
1713 #: field.vqbr.imported_as.label:511 field.vqar.imported_as.label:631
1714 msgid "Final Target Record"
1715 msgstr "Cílový záznam"
1716
1717 #: field.acn.uris.label:3028
1718 msgid "URIs"
1719 msgstr "URI"
1720
1721 #: class.acqfat.label:8718
1722 msgid "Fund Allocation Total"
1723 msgstr "Celkem přiděleno prostředků"
1724
1725 #: field.rocit.stat_cat_2_value.label:11938
1726 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
1727 msgstr "Zděděná hodnota statistické kategorie 2"
1728
1729 #: class.svr.label:5165
1730 msgid "Serial Virtual Record"
1731 msgstr "Virtuální záznam seriálu"
1732
1733 #: field.chmm.distance_is_from_owner.label:1868
1734 msgid "Range is from Owning Lib?"
1735 msgstr "Akční rádius  je mimo vlastnickou knihovnu?"
1736
1737 #: field.acqlisum.paid_amount.label:11759
1738 #: field.acqlisumi.paid_amount.label:11780
1739 msgid "Paid Amount"
1740 msgstr "Výše platby"
1741
1742 #: class.aca.label:7341
1743 msgid "Copy Alert"
1744 msgstr "Upozornění k exempláři"
1745
1746 #: field.stgsc.value.label:10274
1747 msgid "Stat Cat Value"
1748 msgstr "Hodnota statistické kategorie"
1749
1750 #: class.aaca.label:7369
1751 msgid "Active Copy Alert"
1752 msgstr "Aktivní upozornění k exempláři"
1753
1754 #: field.acqftr.transfer_time.label:8510
1755 msgid "Transfer Time"
1756 msgstr "Čas přesunu"
1757
1758 #: class.mfr.label:3688
1759 msgid "Flattened MARC Fields"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: field.rp.require_importance.label:279
1763 msgid "Require Importance"
1764 msgstr "Požadovat důležitost"
1765
1766 #: class.acpn.label:3657
1767 msgid "Copy Note"
1768 msgstr "Poznámka k exempláři"
1769
1770 #: field.cmc.a_weight.label:2809
1771 msgid "A Weight"
1772 msgstr "Váha A"
1773
1774 #: field.cbho.aprox.label:2894
1775 msgid "Adjusted Circ Lib to Pickup Lib Proximity"
1776 msgstr ""
1777 "Výpůjční knihovny nastavené v proximitě knihoven pro vyzvednutí rezervace"
1778
1779 #: field.atc.persistant_transfer.label:2359
1780 #: field.iatc.persistant_transfer.label:11801
1781 msgid "Is Persistent? (unused)"
1782 msgstr "Je trvalý? (nepoužito)"
1783
1784 #: field.aou.fiscal_calendar.label:6494 class.acqfc.label:8523
1785 msgid "Fiscal Calendar"
1786 msgstr "Fiskální kalendář"
1787
1788 #: field.vmp.update_bib_source.label:203
1789 msgid "Update Bib. Source"
1790 msgstr "Aktualizovat bibliografický zdroj"
1791
1792 #: class.qseq.label:10463
1793 msgid "Query Sequence"
1794 msgstr "Sekvence dotazu"
1795
1796 #: field.qxp.operator.label:10549 field.xop.operator.label:10833
1797 #: field.xser.operator.label:10850
1798 msgid "Operator"
1799 msgstr "Operátor"
1800
1801 #: field.acqct.code.label:8180
1802 msgid "Currency Code"
1803 msgstr "Kód měny"
1804
1805 #: class.coust.label:3619
1806 msgid "Organizational Unit Setting Type"
1807 msgstr "Typ nastavení organizační jednotky"
1808
1809 #: field.ancc.duedate.label:7540
1810 msgid "Virtual Due Date/Time"
1811 msgstr "Virtuální datum / čas vrácení"
1812
1813 #: field.rb.src_filter.label:310
1814 msgid "Bib Source Filter"
1815 msgstr "Filtr bibiliografického záznamu"
1816
1817 #: field.circ.unrecovered.label:4414 field.bresv.unrecovered.label:4882
1818 #: field.mbt.unrecovered.label:6939
1819 msgid "Unrecovered Debt"
1820 msgstr "Neuhrazené pohledávky"
1821
1822 #: class.auoi.label:807
1823 msgid "User Sharing Opt-in"
1824 msgstr "Souhlas se sdílením mezi uživateli"
1825
1826 #: field.aun.title.label:2253 field.acpn.title.label:3664
1827 msgid "Note Title"
1828 msgstr "Název poznámky"
1829
1830 #: field.cmcts.index_weight.label:11526 field.cmfts.index_weight.label:11551
1831 msgid "Index Weight"
1832 msgstr "Váha indexu"
1833
1834 #: field.combcirc.copy_owning_lib.label:4587
1835 #: field.acirc.copy_owning_lib.label:4675
1836 msgid "Copy Owning Library"
1837 msgstr "Knihovna vlastnící exemplář"
1838
1839 #: field.acqf.spent_balance.label:8693
1840 msgid "Spent Balance"
1841 msgstr "Bilance útraty"
1842
1843 #: class.ccat.label:7294
1844 msgid "Copy Alert Type"
1845 msgstr "Typ upozornění k exempláři"
1846
1847 #: field.aua.replaces.label:4178
1848 msgid "Replaces"
1849 msgstr "Nahrazuje"
1850
1851 #: field.uvs.selectors.label:10983
1852 msgid "URL Selectors"
1853 msgstr "Selektory URL"
1854
1855 #: field.ahopl.is_staff_hold.label:6247
1856 msgid "Is Staff Hold?"
1857 msgstr "Rezervováno personálem?"
1858
1859 #: class.auml.label:2225
1860 msgid "User Message (Limited Access)"
1861 msgstr "Zpráva uživatele (omezený přístup)"
1862
1863 #: field.acqlisum.delay_count.label:11754
1864 #: field.acqlisumi.delay_count.label:11775
1865 msgid "Delay Count"
1866 msgstr "Počet zdržených"
1867
1868 #: class.ancc.label:7532
1869 msgid "Non-cataloged Circulation"
1870 msgstr "Nekatalogizovaná výpůjčka"
1871
1872 #: field.brav.id.label:4823
1873 msgid "Resource Attribute Value ID"
1874 msgstr "ID hodnoty atributů zdroje"
1875
1876 #: field.siss.holding_code.label:5465
1877 msgid "Holding Code"
1878 msgstr "Kód číslování"
1879
1880 #: field.rccc.patron_home_lib.label:11594
1881 msgid "Patron Home Library Link"
1882 msgstr "Domovská knihovna čtenáře (odkaz)"
1883
1884 #: field.mwde.abstract.label:3852
1885 msgid "Abstract"
1886 msgstr "Abstrakt"
1887
1888 #: field.circ.billings.label:4408 field.aacs.billings.label:4500
1889 #: field.combcirc.billings.label:4575 field.acirc.billings.label:4664
1890 #: field.rodcirc.billings.label:11895
1891 msgid "Transaction Billings"
1892 msgstr "Poplatky v rámci transakce"
1893
1894 #: class.stgma.label:10236
1895 msgid "Mailing Address Stage"
1896 msgstr "Stav kontaktní adresy"
1897
1898 #: class.aecr.label:3353
1899 msgid "Emergency Closing Reservation Entry"
1900 msgstr "Položka mimořádného uzavření rezervace"
1901
1902 #: field.bra.id.label:4797
1903 msgid "Resource Attribute ID"
1904 msgstr "ID atributu zdroje"
1905
1906 #: field.crmf.is_percent.label:7469
1907 msgid "Is Percent"
1908 msgstr "Je procentem"
1909
1910 #: field.acqfy.calendar.label:8545
1911 msgid "Calendar"
1912 msgstr "Kalendář"
1913
1914 #: class.acqligad.label:9429
1915 msgid "Line Item Generated Attribute Definition"
1916 msgstr "Generovaná definice atributů položky"
1917
1918 #: field.bresv.summary.label:4887 field.mbt.summary.label:6946
1919 msgid "Payment Summary"
1920 msgstr "Souhrn plateb"
1921
1922 #: class.asfge.label:6017
1923 msgid "Search Filter Group Entry"
1924 msgstr "Záznamy skupin vyhledávacích filtrů"
1925
1926 #: class.bra.label:4795 field.brav.attr.label:4825
1927 #: field.bram.resource_attr.label:4850
1928 msgid "Resource Attribute"
1929 msgstr "Atribut zdroje"
1930
1931 #: class.acqpro.label:8215 field.acqpron.provider.label:8257
1932 #: field.acqinv.provider.label:8290 field.acqpa.provider.label:8409
1933 #: field.acqpc.provider.label:8441 field.acqpo.provider.label:9057
1934 #: field.acqpoh.provider.label:9108 field.jub.provider.label:9208
1935 #: field.acqlih.provider.label:9267 field.acqlipad.provider.label:9458
1936 #: field.acqphsm.provider.label:9487 field.acqedi.provider.label:9533
1937 msgid "Provider"
1938 msgstr "Dodavatel"
1939
1940 #: class.qbv.label:10525 field.qxp.bind_variable.label:10555
1941 #: field.xbind.bind_variable.label:10668
1942 msgid "Bind Variable"
1943 msgstr "Vazba proměnných"
1944
1945 #: field.qseq.id.label:10465
1946 msgid "Query Seq ID"
1947 msgstr "ID sekvence dotazu"
1948
1949 #: field.vqbr.matches.label:516 field.vqar.matches.label:636
1950 msgid "Matches"
1951 msgstr "Shoda"
1952
1953 #: field.acqftr.transfer_user.label:8511
1954 msgid "Transfer User"
1955 msgstr "Přesunout uživatele"
1956
1957 #: field.ccmw.user_home_ou.label:1800 field.ccmm.user_home_ou.label:1909
1958 msgid "User Home Lib"
1959 msgstr "Domovská knihovna uživatele"
1960
1961 #: field.ancc.id.label:7536
1962 msgid "Non-cat Circulation ID"
1963 msgstr "ID nekatalogizované výpůjčky"
1964
1965 #: field.vms.mtype.label:723
1966 msgid "Match Set Type"
1967 msgstr "Typ sady shody"
1968
1969 #: field.puwoum.work_ou.label:7676
1970 msgid "Working Location"
1971 msgstr "Pracovní organizační jednotka"
1972
1973 #: field.rp.func.label:276
1974 msgid "Population Function"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: field.bresv.xact_start.label:4881 field.mbt.xact_start.label:6938
1978 #: field.rccbs.xact_start.label:11657
1979 msgid "Transaction Start Date/Time"
1980 msgstr "Datum / čas začátku transakce"
1981
1982 #: class.rmobbhol.label:12037
1983 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
1984 msgstr ""
1985 "Bilance  výpůjených exemplářů podle  domovské knihovny uživatele a "
1986 "vlastnické knihovny"
1987
1988 #: class.qfr.label:10583
1989 msgid "From Relation"
1990 msgstr "Z relace"
1991
1992 #: class.chddv.label:3342
1993 msgid "Hard Due Date Values"
1994 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
1995
1996 #: field.asvq.survey.label:2129 field.asvr.survey.label:2395
1997 #: class.asv.label:5926
1998 msgid "Survey"
1999 msgstr "Průzkum"
2000
2001 #: field.aus.id.label:2293
2002 msgid "Setting ID"
2003 msgstr "ID nastavení"
2004
2005 #: class.cub.label:6723
2006 msgid "User Bucket"
2007 msgstr "Skupina uživatelů"
2008
2009 #: field.sunit.dummy_isbn.label:5509 field.acp.dummy_isbn.label:7213
2010 msgid "Dummy ISBN"
2011 msgstr "Neplatné ISBN"
2012
2013 #: field.ath.key.label:1281
2014 msgid "Hook Key"
2015 msgstr "Klíč háčku"
2016
2017 #: field.cmrcfld.marc_format.label:900 field.cmrcsubfld.marc_format.label:928
2018 msgid "MARC Format"
2019 msgstr "Formát MARC"
2020
2021 #: field.acn.label.label:3023 field.ahopl.call_number_label.label:6245
2022 #: field.acqlid.cn_label.label:9367 field.rccc.call_number_label.label:11591
2023 msgid "Call Number Label"
2024 msgstr "Označení signatury"
2025
2026 #: field.aua.county.label:4169 field.aal.county.label:4204
2027 #: field.acqpa.county.label:8407 field.acqpca.county.label:8472
2028 #: field.stgma.county.label:10244 field.stgba.county.label:10260
2029 msgid "County"
2030 msgstr "Kraj"
2031
2032 #: field.acn.prefix.label:3031 field.cbc.prefix.label:12164
2033 msgid "Prefix"
2034 msgstr "Prefix"
2035
2036 #: field.ahrn.pub.label:6346
2037 msgid "Pub?"
2038 msgstr "Veřejné?"
2039
2040 #: field.cmf.display_xpath.label:2842
2041 msgid "Display XPath"
2042 msgstr "Zobrazit XPath"
2043
2044 #: field.jub.expected_recv_time.label:9214
2045 msgid "Expected Receive Date"
2046 msgstr "Předpokládané vrácení"
2047
2048 #: field.aoupa.circ_mod.label:5879 field.act.circ_modifier.label:7418
2049 #: field.acqlid.circ_modifier.label:9374 field.rccc.circ_modifier.label:11581
2050 #: field.rocit.circ_modifier.label:11933
2051 msgid "Circ Modifier"
2052 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
2053
2054 #: field.atul.update_time.label:1535
2055 msgid "Event Update Time"
2056 msgstr "Čas aktualizace události"
2057
2058 #: field.rsr.series_title.label:9845
2059 msgid "Series Title (normalized)"
2060 msgstr "Název edice (normalizovaný)"
2061
2062 #: field.acqfcb.amount.label:8789
2063 msgid "Balance after Spent and Encumbered"
2064 msgstr "Bilace po útratách a zatíženích"
2065
2066 #: field.actscsf.one_only.label:6669 field.ascsf.one_only.label:7887
2067 msgid "Exclusive?"
2068 msgstr "Výlučný?"
2069
2070 #: field.aufh.current_copy.label:7568
2071 msgid "Non-fulfilling Copy"
2072 msgstr "Kopie nesplňující požadavek"
2073
2074 #: field.qsq.type.label:10445
2075 msgid "Query type"
2076 msgstr "Typ dotazu"
2077
2078 #: class.rof.label:9658
2079 msgid "Output Folder"
2080 msgstr "Výstupní složka"
2081
2082 #: field.stgu.row_id.label:10204 field.stgc.row_id.label:10228
2083 #: field.stgma.row_id.label:10238 field.stgba.row_id.label:10254
2084 #: field.stgsc.row_id.label:10270 field.stgs.row_id.label:10281
2085 msgid "Row ID"
2086 msgstr "ID řádku"
2087
2088 #: field.siss.caption_and_pattern.label:5462
2089 msgid "Caption/Pattern"
2090 msgstr "Označení / schéma"
2091
2092 #: field.rp.description.label:275 field.rb.description.label:300
2093 #: field.vie.description.label:489 field.vqbrad.description.label:543
2094 #: field.vqarad.description.label:660 field.cin.description.label:845
2095 #: field.cmrcfld.description.label:904 field.cmrcsubfld.description.label:932
2096 #: field.crad.description.label:956 field.ccvm.description.label:1134
2097 #: field.ath.description.label:1283 field.atcol.description.label:1300
2098 #: field.atval.description.label:1308 field.atreact.description.label:1324
2099 #: field.atclean.description.label:1340 field.ccm.description.label:1587
2100 #: field.chmm.description.label:1873 field.ccmm.description.label:1932
2101 #: field.cclg.description.label:1965 field.ccls.description.label:1986
2102 #: field.acs.description.label:2458 field.acsaf.description.label:2486
2103 #: field.at.description.label:2558 field.aba.description.label:2580
2104 #: field.cam.description.label:2935 field.cust.description.label:3599
2105 #: field.asv.description.label:5930 field.pgt.description.label:7484
2106 #: field.acqcr.description.label:9035 field.acqliat.description.label:9309
2107 #: field.acqliad.description.label:9398 field.acqlimad.description.label:9413
2108 #: field.acqligad.description.label:9433 field.acqliuad.description.label:9443
2109 #: field.acqlipad.description.label:9456 field.acqlilad.description.label:9516
2110 #: field.acqclt.description.label:10061 field.acqclet.description.label:10081
2111 #: field.acqclp.description.label:10158 field.qbv.description.label:10530
2112 #: field.cfdi.description.label:11217
2113 msgid "Description"
2114 msgstr "Popis"
2115
2116 #: field.csp.org_depth.label:4083
2117 msgid "Org Depth"
2118 msgstr "Hloubka organizace"
2119
2120 #: field.acqpl.entry_count.label:9012
2121 msgid "Entry Count"
2122 msgstr "Počet položek"
2123
2124 #: class.acqpa.label:8402
2125 msgid "Provider Address"
2126 msgstr "Adresa dodavatele"
2127
2128 #: class.mtfe.label:7591
2129 msgid "Title Field Entry"
2130 msgstr "Položky pole názvu"
2131
2132 #: class.clm.label:2718
2133 msgid "Language Map"
2134 msgstr "Jazyky"
2135
2136 #: field.crad.filter.label:958
2137 msgid "Filter?"
2138 msgstr "Filtrovat?"
2139
2140 #: field.brsrc.attr_maps.label:4773 field.bra.attr_maps.label:4803
2141 #: field.brav.attr_maps.label:4827
2142 msgid "Resource Attribute Maps"
2143 msgstr "Mapy atributů zdrojů"
2144
2145 #: field.asv.usr_summary.label:5939
2146 msgid "Display in User Summary"
2147 msgstr "Zobrazit přehled uživatele"
2148
2149 #: field.rccc.stat_cat_1_value.label:11605
2150 msgid "Legacy CAT1 Value"
2151 msgstr "Hodnota zděděné kategorie 1"
2152
2153 #: field.qfr.parent_relation.label:10592
2154 msgid "Parent Relation ID"
2155 msgstr "ID nadřazené relace"
2156
2157 #: field.acn.uri_maps.label:3027
2158 msgid "URI Maps"
2159 msgstr "Seznamy URI"
2160
2161 #: field.circ.checkin_time.label:4380 field.aacs.checkin_time.label:4473
2162 #: field.combcirc.checkin_time.label:4547 field.acirc.checkin_time.label:4636
2163 #: field.rodcirc.checkin_time.label:11873
2164 msgid "Check In Date/Time"
2165 msgstr "Datum / čas vrácení"
2166
2167 #: field.act.owning_lib.label:7400 field.rocit.owning_lib.label:11943
2168 msgid "Owning Lib"
2169 msgstr "Vlastnická knihovna"
2170
2171 #: field.mbts.last_billing_type.label:2157
2172 #: field.mbtslv.last_billing_type.label:2185
2173 #: field.rccbs.last_billing_type.label:11670
2174 msgid "Last Billing Type"
2175 msgstr "Typ poplatku"
2176
2177 #: field.vmsp.bool_op.label:743
2178 msgid "Boolean Operator"
2179 msgstr "Booleovský operátor"
2180
2181 #: field.qsi.stored_query.label:10622 field.qobi.stored_query.label:10637
2182 msgid "Stored Query ID"
2183 msgstr "ID uloženého dotazu"
2184
2185 #: field.atevdef.message_library_path.label:1406
2186 msgid "Message Library Path"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: class.cclsgm.label:2080
2190 msgid "Circulation Limit Set Group Map"
2191 msgstr "Přehled skupin výpůjčních limitů"
2192
2193 #: field.sre.active.label:5184
2194 msgid "Is Active"
2195 msgstr "Je aktivní"
2196
2197 #: field.au.usr_work_ou_map.label:3465
2198 msgid "User/Working Location Map"
2199 msgstr "Použít mapu uživatelů / pracovních umístění"
2200
2201 #: field.acsaf.nfi.label:2484
2202 msgid "Non-filing Indicator"
2203 msgstr "Nenaplněný indikátor"
2204
2205 #: class.uvs.label:10968
2206 msgid "URL Verification Session"
2207 msgstr "Relace verifikace URL"
2208
2209 #: field.vii.internal_id.label:389 field.viiad.internal_id.label:442
2210 msgid "Overlay Match ID"
2211 msgstr "Přepsat ID shody"
2212
2213 #: field.aihu.org_unit.label:2319 field.ancihu.org_unit.label:2338
2214 #: field.acqcr.org_unit.label:9033
2215 msgid "Using Library"
2216 msgstr "S využitím knihovny"
2217
2218 #: field.ergbhu.update_type.label:9920
2219 msgid "Update Type"
2220 msgstr "Typ aktualizace"
2221
2222 #: field.atenv.id.label:1355
2223 msgid "Environment ID"
2224 msgstr "ID prostředí"
2225
2226 #: field.bre.marc.label:3141
2227 msgid "MARC21Slim"
2228 msgstr "MARC21Slim"
2229
2230 #: field.acqpron.edit_time.label:8260 field.acqpl.edit_time.label:9010
2231 #: field.acqpo.edit_time.label:9056 field.acqpoh.edit_time.label:9107
2232 #: field.acqpon.edit_time.label:9137 field.jub.edit_time.label:9210
2233 #: field.acqlih.edit_time.label:9272 field.acqlin.edit_time.label:9331
2234 msgid "Edit Time"
2235 msgstr "Čast editace"
2236
2237 #: field.aum.title.label:2209 field.auml.title.label:2232
2238 #: field.mwde.title.label:3837 field.ssubn.title.label:5293
2239 #: field.sdistn.title.label:5369 field.sin.title.label:5617
2240 #: field.ahrn.title.label:6343 field.aur.title.label:8140
2241 #: field.acqpoi.title.label:9171 field.rocit.title.label:11923
2242 msgid "Title"
2243 msgstr "Název"
2244
2245 #: field.vqbr.bib_source.label:510 class.cbs.label:6915
2246 msgid "Bib Source"
2247 msgstr "Bibliografický zdroj"
2248
2249 #: field.ccat.at_owning.label:7304
2250 msgid "Allow At Copy Owning Lib"
2251 msgstr "Povolit u knihovny vlastnící exemplář"
2252
2253 #: field.circ.checkin_scan_time.label:4406
2254 #: field.acirc.checkin_scan_time.label:4662
2255 msgid "Checkin Scan Date/Time"
2256 msgstr "Datum / čas vrácení"
2257
2258 #: field.rb.horizon_age.label:303
2259 msgid "Age Horizon"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: field.acqinv.payment_auth.label:8296
2263 msgid "Payment Auth"
2264 msgstr "Autorizace platby"
2265
2266 #: class.mwp.label:7052
2267 msgid "Work Payment"
2268 msgstr "Platba prací"
2269
2270 #: class.acirc.label:4632
2271 msgid "Aged (patronless) Circulation"
2272 msgstr "Archivní výpůjčka (bez čtenáře)"
2273
2274 #: class.cbho.label:2888
2275 msgid "Best-Hold Sort Order"
2276 msgstr "Pořadí pro řazení Nevýhodnějších rezervací"
2277
2278 #: field.vmsp.quality.label:748
2279 msgid "Importance"
2280 msgstr "Důležitost"
2281
2282 #: class.acqfsrcb.label:8873
2283 msgid "Funding Source Balance"
2284 msgstr "Bilace finančního zdroje"
2285
2286 #: class.pugm.label:8019
2287 msgid "User Group Map"
2288 msgstr "Přehled skupin uživatelů"
2289
2290 #: field.cbho.approx.label:2895
2291 msgid "Adjusted Capture Location to Pickup Lib Proximity"
2292 msgstr ""
2293 "Nastavená lokace zachycení pro proximitu knihovny pro vyzvednutí rezervace"
2294
2295 #: field.cmrcfld.repeatable.label:906 field.cmrcsubfld.repeatable.label:933
2296 msgid "Repeatable?"
2297 msgstr "Opakovatelné"
2298
2299 #: field.aua.street2.label:4174 field.aal.street2.label:4202
2300 #: field.acqpca.street2.label:8477 field.stgma.street2.label:10242
2301 #: field.stgba.street2.label:10258
2302 msgid "Street (2)"
2303 msgstr "Ulice (2)"
2304
2305 #: class.ccmlsm.label:2001
2306 msgid "Circulation Matrix Limit Set Map"
2307 msgstr "Přehled sady limitů výpůjční matice"
2308
2309 #: field.acs.thesauri.label:2460 field.acsaf.thesauri.label:2490
2310 msgid "Thesauri"
2311 msgstr "Tezaury"
2312
2313 #: field.cclsgm.limit_group.label:2084
2314 msgid "Limit Group"
2315 msgstr "Skupina limitů"
2316
2317 #: class.mbeshm.label:3925
2318 msgid "Combined Browse Entry Simple Authority Heading Map"
2319 msgstr "Kombinované procházení mapy záznamů prostých záhlaví autorit"
2320
2321 #: field.au.barred.label:3415
2322 msgid "Barred"
2323 msgstr "Omezení transakcí"
2324
2325 #: field.ctcl.name.label:11511
2326 msgid "Text Search Config Name"
2327 msgstr "Název nastavení textového vyhledávání"
2328
2329 #: class.ateo.label:1258
2330 msgid "Event Output"
2331 msgstr "Výstup události"
2332
2333 #: field.aba.fields.label:2581
2334 msgid "Authority Fields"
2335 msgstr "Autoritní pole"
2336
2337 #: field.ccls.global.label:1985
2338 msgid "Global"
2339 msgstr "Globální"
2340
2341 #: field.cmf.data_sources.label:2849
2342 msgid "Virtual Field Data Suppliers"
2343 msgstr "Dodavatelé virtuálních datových polí"
2344
2345 #: field.cbho.depth.label:2898
2346 msgid "Hold Selection Depth"
2347 msgstr "Hloubka výběru rezervace"
2348
2349 #: field.viiad.tag.label:422 field.vmsp.tag.label:745 field.vmsq.tag.label:781
2350 #: field.acsaf.tag.label:2481 field.acsbf.tag.label:2518
2351 #: field.mfr.tag.label:3695 field.cmfpm.tag.label:10905
2352 #: field.uvu.tag.label:11085 field.acptcm.tag.label:12317
2353 msgid "Tag"
2354 msgstr "Tag"
2355
2356 #: field.acqf.rollover.label:8679 field.acqfsum.rollover.label:8921
2357 msgid "Rollover"
2358 msgstr "Převádět do dalšího roku"
2359
2360 #: field.au.waiver_entries.label:3634
2361 msgid "Privacy Waiver Entries"
2362 msgstr "Položky zřeknutí se soukromí"
2363
2364 #: field.vqbrad.xpath.label:544 field.vqarad.xpath.label:661
2365 #: field.crad.xpath.label:964 field.cmf.xpath.label:2835
2366 #: field.acqlimad.xpath.label:9414 field.acqligad.xpath.label:9434
2367 #: field.acqlipad.xpath.label:9457 field.uvus.xpath.label:11043
2368 msgid "XPath"
2369 msgstr "XPath"
2370
2371 #: class.vmsp.label:738
2372 msgid "Record Matching Definition"
2373 msgstr "Záznam odpovídající definici"
2374
2375 #: field.ahf.heading_xpath.label:2701
2376 msgid "Heading XPath"
2377 msgstr "XPath pro záhlaví"
2378
2379 #: field.mrd.date2.label:4063
2380 msgid "Date2"
2381 msgstr "Datum 2"
2382
2383 #: class.aum.label:2202
2384 msgid "User Message"
2385 msgstr "Zpráva uživatele"
2386
2387 #: field.vibtg.label.label:344 field.cgf.label.label:827
2388 #: field.crad.label.label:955 field.cracct.label.label:1158
2389 #: field.czs.label.label:1183 field.cza.label.label:1212
2390 #: field.czifm.label.label:1236 field.atenv.label.label:1359
2391 #: field.aiit.name.label:1606 field.acqim.name.label:1624
2392 #: field.ccpbt.label.label:1640 field.ccnbt.label.label:1656
2393 #: field.cbrebt.label.label:1716 field.cubt.label.label:1732
2394 #: field.cmc.label.label:2805 field.cmf.label.label:2832
2395 #: field.acns.label.label:2979 field.acnp.label.label:2998
2396 #: field.auri.label.label:3060 field.cuat.label.label:3512
2397 #: field.atb.label.label:3551 field.cust.label.label:3598
2398 #: field.csp.label.label:4080 field.sdist.label.label:5323
2399 #: field.siss.label.label:5463 field.acqcr.label.label:9034
2400 #: field.acqedi.label.label:9525 field.aea.label.label:9568
2401 #: field.aeas.label.label:9584 field.qbv.label.label:10528
2402 #: field.cmpctm.label.label:10922 field.cmpcsm.label.label:10939
2403 #: field.cmpcvm.label.label:10956 field.cctt.label.label:12275
2404 #: field.acpt.label.label:12294
2405 msgid "Label"
2406 msgstr "Štítek"
2407
2408 #: class.at.label:2553
2409 msgid "Authority Thesaurus"
2410 msgstr "Autoritní tezaurus"
2411
2412 #: field.vmsp.parent.label:741
2413 msgid "Expression Tree Parent"
2414 msgstr "Nadřízený typ stromu výrazů"
2415
2416 #: field.cmfinm.norm.label:863 field.crainm.norm.label:1110
2417 msgid "Normalizer"
2418 msgstr "Normalizátor"
2419
2420 #: field.mrd.item_form.label:4054
2421 msgid "Form"
2422 msgstr "Formát"
2423
2424 #: field.bre.subscriptions.label:3160
2425 msgid "Subscriptions"
2426 msgstr "Předplatné"
2427
2428 #: field.acqie.actual_cost.label:8333 field.acqii.actual_cost.label:8370
2429 msgid "Actual Cost"
2430 msgstr "Aktuální cena"
2431
2432 #: field.csc.email_gateway.label:993
2433 msgid "Email Gateway"
2434 msgstr "E- mailová brána"
2435
2436 #: field.puwoum.id.label:7674
2437 msgid "User/Working Location Map ID"
2438 msgstr "ID mapy uživatelů /pracovní lokace"
2439
2440 #: class.crainm.label:1106
2441 msgid "SVF Record Attribute to Indexing Normalizer Map"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: field.mfr.ind2.label:3692
2445 msgid "Indicator 2"
2446 msgstr "Indikátor 2"
2447
2448 #: field.au.checkins.label:3460 field.aou.checkins.label:6500
2449 msgid "Checkins"
2450 msgstr "Vrácení"
2451
2452 #: field.actscsf.field.label:6667 field.ascsf.field.label:7885
2453 msgid "Field Identifier"
2454 msgstr "Identifikátor pole"
2455
2456 #: field.cmf.display_field.label:2841
2457 msgid "Display Field?"
2458 msgstr "Zobrazit pole"
2459
2460 #: field.cblvl.code.label:5804
2461 msgid "Bib Level Code"
2462 msgstr "Kód bibliografické úrovně"
2463
2464 #: field.acpl.id.label:5068 field.acplo.location.label:5147
2465 msgid "Location ID"
2466 msgstr "ID umístění"
2467
2468 #: field.acqdf.owner.label:9955
2469 msgid "Formula Owner"
2470 msgstr "Vlastník vzorce"
2471
2472 #: class.sdist.label:5316 field.sdistn.distribution.label:5364
2473 #: field.sstr.distribution.label:5397 field.sasum.distribution.label:5645
2474 #: field.sbsum.distribution.label:5670 field.sssum.distribution.label:5697
2475 #: field.sisum.distribution.label:5724
2476 msgid "Distribution"
2477 msgstr "Distribuce"
2478
2479 #: field.bre.simple_record.label:3158
2480 msgid "Simple Record Extracts "
2481 msgstr "Stručný výpis ze záznamu "
2482
2483 #: class.actsce.label:6966
2484 msgid "User Stat Cat Entry"
2485 msgstr "Položka uživatelské statistické kategorie"
2486
2487 #: field.au.juvenile.label:3451
2488 msgid "Juvenile"
2489 msgstr "Nezletilí"
2490
2491 #: class.acqftm.label:12069
2492 msgid "Fund Tag Map"
2493 msgstr "Mapa tagů finančních fondů"
2494
2495 #: class.acn.label:3014 field.sunit.call_number.label:5499
2496 #: field.acp.call_number.label:7203
2497 msgid "Call Number/Volume"
2498 msgstr "Signatura"
2499
2500 #: class.spt.label:5748
2501 msgid "Prediction Pattern Template"
2502 msgstr "Šablona schématu pro predikci"
2503
2504 #: field.bre.display_entries.label:3163
2505 msgid "Display Fields"
2506 msgstr "Zobrazit pole"
2507
2508 #: field.atul.user_data.label:1539
2509 msgid "Event User Data"
2510 msgstr "Data uživatele události"
2511
2512 #: field.aoupa.item_circ_lib.label:5874
2513 msgid "Item Circ Lib"
2514 msgstr "Výpůjční knihovna exempláře"
2515
2516 #: field.rhcrpbap.copy_count_everywhere.label:11402
2517 #: field.rhcrpbapd.copy_count_everywhere.label:11458
2518 msgid "Holdable Copy Count Everywhere"
2519 msgstr "Počet rezervovatelných exemplářů všude"
2520
2521 #: field.sunit.notes.label:5531 field.acp.notes.label:7233
2522 msgid "Copy Notes"
2523 msgstr "Poznámky o exempláři"
2524
2525 #: field.vii.deposit.label:377 field.viiad.deposit.label:429
2526 msgid "Deposit"
2527 msgstr "Vklad"
2528
2529 #: field.vbm.id.label:581 field.vam.id.label:698
2530 msgid "Match ID"
2531 msgstr "ID shody"
2532
2533 #: class.mbe.label:3902
2534 msgid "Combined Browse Entry"
2535 msgstr "Záznamy kombinovaného prohlížení"
2536
2537 #: field.chmw.juvenile_flag.label:1777 field.ccmw.juvenile_flag.label:1809
2538 #: field.ccmm.juvenile_flag.label:1918
2539 msgid "Juvenile?"
2540 msgstr "Pro mládež"
2541
2542 #: field.actscecm.stat_cat.label:7606 field.aaactsc.stat_cat.label:12211
2543 #: field.aaasc.stat_cat.label:12223
2544 msgid "Statistical Category"
2545 msgstr "Statistická kategorie"
2546
2547 #: field.ahr.usr.label:6070 field.ahopl.usr.label:6218
2548 #: field.alhr.usr.label:6301
2549 msgid "Hold User"
2550 msgstr "Uživatel rezervace"
2551
2552 #: field.vst.total_actions.label:827
2553 msgid "Total Actions"
2554 msgstr "Celkem akcí"
2555
2556 #: field.vii.circulate.label:376 field.viiad.circulate.label:428
2557 msgid "Circulate"
2558 msgstr "Půjčovat"
2559
2560 #: class.abl.label:2670
2561 msgid "Authority-Bibliographic Record Link"
2562 msgstr "Ozdkaz na autoritní-bibliografický záznam"
2563
2564 #: field.aur.isxn.label:8139
2565 msgid "ISxN"
2566 msgstr "ISxN"
2567
2568 #: field.acn.edit_date.label:3020 field.sunit.edit_date.label:5514
2569 #: field.acp.edit_date.label:7218
2570 msgid "Last Edit Date/Time"
2571 msgstr "Datum / čas poslední editace"
2572
2573 #: field.vbq.id.label:461 field.vaq.id.label:603
2574 msgid "Queue ID"
2575 msgstr "ID fronty"
2576
2577 #: class.cmrcfmt.label:881
2578 msgid "MARC Formats"
2579 msgstr "Formát MARC"
2580
2581 #: field.aoupa.absolute_adjustment.label:5881
2582 msgid "Absolute adjustment?"
2583 msgstr "Absolutní nastavení"
2584
2585 #: field.cuat.ehow.label:3511
2586 msgid "Event Mechanism"
2587 msgstr "Mechanismus události"
2588
2589 #: field.rxbt.unvoided.label:9897
2590 msgid "Unvoided Billing Amount"
2591 msgstr "Výše neprominutých poplatků"
2592
2593 #: field.actsce.stat_cat.label:6970 field.actsced.stat_cat.label:6984
2594 #: field.asce.stat_cat.label:7870
2595 msgid "Stat Cat"
2596 msgstr "Statistická kategorie"
2597
2598 #: field.asc.required.label:6633 field.actsc.required.label:6693
2599 msgid "Required"
2600 msgstr "Povinný údaj"
2601
2602 #: class.rp.label:266
2603 msgid "Statistical Popularity Parameter"
2604 msgstr "Parametr statistické popularity"
2605
2606 #: field.cmfvm.virtual.label:2871
2607 msgid "Virtual"
2608 msgstr "Virtuální"
2609
2610 #: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:11602
2611 msgid "Dewey Range - Hundreds"
2612 msgstr "Rozsahy Dewyho třídění - stovky"
2613
2614 #: class.qxp.label:10538 field.qsi.expression.label:10624
2615 #: field.qobi.expression.label:10639
2616 msgid "Expression"
2617 msgstr "Výraz"
2618
2619 #: field.circ.auto_renewal.label:4617
2620 msgid "Auto Renewal"
2621 msgstr "Automatické prodloužení"
2622
2623 #: class.acqedi.label:9522 field.acqedim.account.label:9625
2624 msgid "EDI Account"
2625 msgstr "EDI účet"
2626
2627 #: class.uvus.label:11034
2628 msgid "URL Verification URL Selector"
2629 msgstr "Selektor URL verfikace URL"
2630
2631 #: field.cracct.last_activity.label:1165 field.acqedi.last_activity.label:9532
2632 msgid "Last Activity"
2633 msgstr "Poslední aktivita"
2634
2635 #: field.cclsgm.check_only.label:2085
2636 msgid "Check Only"
2637 msgstr "Pouze zaškrtnout"
2638
2639 #: field.aouctn.children.label:6571
2640 msgid "Children"
2641 msgstr "Podřízené"
2642
2643 #: field.ocirccount.out.label:4324 field.ocirclist.out.label:4366
2644 msgid "Out"
2645 msgstr "Vypůjčeno"
2646
2647 #: field.aupr.has_been_reset.label:2285
2648 msgid "Was Reset?"
2649 msgstr "Bylo přenastaveno na výchozí hodnotu?"
2650
2651 #: field.au.settings.label:3407
2652 msgid "All User Settings"
2653 msgstr "Všechna nastavení uživatele"
2654
2655 #: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:11931
2656 msgid "Dewy Hundreds"
2657 msgstr "Dewyho třídění - stovky"
2658
2659 #: field.pgt.perm_interval.label:7488
2660 msgid "User Expiration Interval"
2661 msgstr "Doba trvání registrace"
2662
2663 #: class.acqliat.label:9305
2664 msgid "Line Item Alert Text"
2665 msgstr "Text upozornění k položce"
2666
2667 #: field.rrbs.score.label:253
2668 msgid "Score"
2669 msgstr "Notový zápis"
2670
2671 #: class.mrd.label:4045
2672 msgid "Basic Record Descriptor"
2673 msgstr "Popis základního záznamu"
2674
2675 #: field.chmm.transit_range.label:1869
2676 msgid "Transit Range"
2677 msgstr "Rozsah přepravy"
2678
2679 #: field.ahopl.issuance_label.label:6246
2680 msgid "Issuance Label"
2681 msgstr "Označení číslování / chronologie"
2682
2683 #: field.mwp.id.label:7057 field.mgp.id.label:7082 field.mckp.id.label:7177
2684 #: field.mp.id.label:7713 field.mbp.id.label:7750 field.mndp.id.label:7789
2685 #: field.mdp.id.label:7813
2686 msgid "Payment ID"
2687 msgstr "ID platby"
2688
2689 #: class.cbrebin.label:7856
2690 msgid "Biblio Record Entry Bucket Item Note"
2691 msgstr "Poznámka k položce skupiny záznamů"
2692
2693 #: field.chdd.forceto.label:3325
2694 msgid "Always Use?"
2695 msgstr "Použít vždy?"
2696
2697 #: class.cifm.label:2948
2698 msgid "Item Form Map"
2699 msgstr "Formáty popisných jednotek"
2700
2701 #: field.jub.eg_bib_id.label:9212 field.acqlih.eg_bib_id.label:9274
2702 msgid "Evergreen Bib ID"
2703 msgstr "Bib ID Evergreenu"
2704
2705 #: field.atevdef.granularity.label:1399
2706 msgid "Granularity"
2707 msgstr "Jemnost rozlišení"
2708
2709 #: field.afs.pkey_value.label:10330
2710 msgid "Primary Key Value"
2711 msgstr "Hodnota primárního klíče"
2712
2713 #: field.bra.name.label:4799
2714 msgid "Resource Attribute Name"
2715 msgstr "Jméno atributu zdroje"
2716
2717 #: field.acqlisum.cancel_count.label:11753
2718 #: field.acqlisumi.cancel_count.label:11774
2719 msgid "Cancel Count"
2720 msgstr "Zrušit počítání"
2721
2722 #: class.acqft.label:12049
2723 msgid "Fund Tag"
2724 msgstr "Tygy finančního fondu"
2725
2726 #: field.smhc.ind1.label:5658
2727 msgid "First Indicator"
2728 msgstr "První indikátor"
2729
2730 #: field.cwa.hold_weights.label:1831
2731 msgid "Hold Weights"
2732 msgstr "Váha rezervace"
2733
2734 #: field.mbts.usr.label:2163 field.mbtslv.usr.label:2191
2735 msgid "Billed User"
2736 msgstr "Naúčtováno uživateli"
2737
2738 #: field.jub.queued_record.label:9221 field.acqlih.queued_record.label:9280
2739 msgid "Queued Vandelay Record"
2740 msgstr "Záznam Vandelay ve frontě"
2741
2742 #: field.acqii.title.label:8366
2743 msgid "Title or Item Name"
2744 msgstr "Jméno titulu nebo exempláře"
2745
2746 #: class.acqafcb.label:8843
2747 msgid "All Fund Combined Total"
2748 msgstr "Celkem ze všech fondů"
2749
2750 #: class.i18n_l.label:8070
2751 msgid "Locale"
2752 msgstr "Lokalizace"
2753
2754 #: class.mwde.label:3829
2755 msgid "Wide Display Entry"
2756 msgstr "Položka plného zobrazení"
2757
2758 #: field.rb.recalc_interval.label:312
2759 msgid "Recalculation Interval"
2760 msgstr "Interval přepočítání"
2761
2762 #: field.rb.circ_mod_filter.label:309
2763 msgid "Circ Mod Filter"
2764 msgstr "Filtr modifikátoru výpůjčky"
2765
2766 #: field.sunit.detailed_contents.label:5530
2767 msgid "Detailed Contents"
2768 msgstr "Detaily obsahu"
2769
2770 #: field.vii.id.label:363
2771 msgid "Import Item ID"
2772 msgstr "ID importu exempláře"
2773
2774 #: field.vmsq.svf.label:780 field.czifm.record_attr.label:1238
2775 msgid "Record Attribute"
2776 msgstr "Atribut záznamu"
2777
2778 #: class.clfm.label:7036 field.rccc.lit_form.label:11584
2779 msgid "Literary Form"
2780 msgstr "Literární žánr"
2781
2782 #: field.ahr.prev_check_time.label:6063 field.ahopl.prev_check_time.label:6211
2783 #: field.alhr.prev_check_time.label:6294
2784 #: field.combahr.prev_check_time.label:6377
2785 #: field.aahr.prev_check_time.label:6436
2786 msgid "Last Targeting Date/Time"
2787 msgstr "Datum/čas posledního přidělení cílů rezervací"
2788
2789 #: field.ssr.rel.label:5916
2790 msgid "Relevance"
2791 msgstr "Relevance"
2792
2793 #: field.rccc.language.label:11583
2794 msgid "Item Language"
2795 msgstr "Jazyk exempláře"
2796
2797 #: class.acqlisum.label:11748
2798 msgid "Lineitem Summary"
2799 msgstr "Přehled položky"
2800
2801 #: class.vqarad.label:656
2802 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
2803 msgstr "Definice atributů autoritních záznamů ve frontě"
2804
2805 #: field.cbho.cut.label:2897
2806 msgid "Hold Cut-in-line State"
2807 msgstr "Stav vnucení  rezervace do fronty"
2808
2809 #: field.aout.opac_label.label:6840
2810 msgid "OPAC Label"
2811 msgstr "Označení v OPACu"
2812
2813 #: field.atevdef.usr_field.label:1400
2814 msgid "Opt-In User Field"
2815 msgstr "Pole pro souhlas uživatele s posíláním e-mailů"
2816
2817 #: field.au.survey_responses.label:3410
2818 msgid "Survey Responses"
2819 msgstr "Odpovědi z průzkumu"
2820
2821 #: field.acp.peer_record_maps.label:7243
2822 msgid "Peer Record Maps"
2823 msgstr "Rovnocenné záznamy"
2824
2825 #: field.acqofscred.sort_priority.label:8625
2826 msgid "Sort Priority"
2827 msgstr "Priorita řazení"
2828
2829 #: class.acqscl.label:10125
2830 msgid "Serial Claim"
2831 msgstr "Reklamace periodik"
2832
2833 #: field.cmcts.search_lang.label:11528 field.cmfts.search_lang.label:11553
2834 msgid "Search Language"
2835 msgstr "Jazyk vyhledávání"
2836
2837 #: class.rsce2.label:11631
2838 msgid "CAT2 Entry"
2839 msgstr "Položka CAT2"
2840
2841 #: field.acqedim.process_time.label:9629
2842 msgid "Time Processed"
2843 msgstr "Čas zpracovnání"
2844
2845 #: field.aout.id.label:6838
2846 msgid "Type ID"
2847 msgstr "ID typu"
2848
2849 #: class.bre.label:3128 field.brt.record.label:4739
2850 msgid "Bibliographic Record"
2851 msgstr "Bibliografický záznam"
2852
2853 #: field.ahrcc.id.label:7901
2854 msgid "Cause ID"
2855 msgstr "ID případu"
2856
2857 #: field.acqinv.receiver.label:8289
2858 msgid "Receiver"
2859 msgstr "Přijal(a)"
2860
2861 #: field.mp.cash_payment.label:7719 field.mbp.cash_payment.label:7757
2862 msgid "Cash Payment Detail"
2863 msgstr "Detaily platby v hotovosti"
2864
2865 #: field.vmp.id.label:195 field.vibtf.id.label:220 field.mfr.id.label:3690
2866 msgid "Field ID"
2867 msgstr "ID pole"
2868
2869 #: field.acqedi.in_dir.label:9534
2870 msgid "Incoming Directory"
2871 msgstr "Vstupní adresář"
2872
2873 #: field.qsq.from_clause.label:10448
2874 msgid "FROM Clause"
2875 msgstr "Klauzule FROM"
2876
2877 #: field.ancc.item_type.label:7537
2878 msgid "Non-cat Item Type"
2879 msgstr "Typ nekatalogizované položky"
2880
2881 #: field.atev.user_data.label:1443
2882 msgid "User Data"
2883 msgstr "Údaje o uživateli"
2884
2885 #: class.aal.label:4194
2886 msgid "Address Alert"
2887 msgstr "Varování pro adresy"
2888
2889 #: field.ccat.event.label:7301
2890 msgid "Event"
2891 msgstr "Událost"
2892
2893 #: field.mbts.balance_owed.label:2153 field.mbtslv.balance_owed.label:2181
2894 #: field.rccbs.balance_owed.label:11677
2895 msgid "Balance Owed"
2896 msgstr "Dlužná částka"
2897
2898 #: field.acsaf.bib_fields.label:2489
2899 msgid "Controlled Bib Fields"
2900 msgstr "Kontrolovaná bib. pole"
2901
2902 #: field.au.second_given_name.label:3444
2903 #: field.stgu.second_given_name.label:10212
2904 msgid "Middle Name"
2905 msgstr "Prostřední jméno"
2906
2907 #: field.vmp.lwm_ratio.label:202
2908 msgid "Min. Quality Ratio"
2909 msgstr "Poměr min. kvality"
2910
2911 #: field.aou.rsrc_types.label:6507
2912 msgid "Resource Types"
2913 msgstr "Typy zdroje"
2914
2915 #: class.cclg.label:1961
2916 msgid "Circulation Limit Group"
2917 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
2918
2919 #: field.aur.lineitem.label:8134 field.acqie.lineitem.label:8327
2920 #: field.acqlid.lineitem.label:9364
2921 msgid "PO Line Item"
2922 msgstr "Položka objednávky"
2923
2924 #: field.auact.etype.label:3530
2925 msgid "Activity Type"
2926 msgstr "Typ aktivity"
2927
2928 #: field.acqedim.error_time.label:9630
2929 msgid "Time of Error"
2930 msgstr "Čas chyby"
2931
2932 #: class.atev.label:1432
2933 msgid "Trigger Event Entry"
2934 msgstr "Položka spuštěné události"
2935
2936 #: field.rocit.age_protect.label:11946
2937 msgid "Age Protection"
2938 msgstr "Doba hájení"
2939
2940 #: field.acqfc.name.label:8526
2941 msgid "Fiscal Calendar Name"
2942 msgstr "Jméno fiskálního kalendáře"
2943
2944 #: field.afs.error_msg.label:10332
2945 msgid "Error Message"
2946 msgstr "Chybová zpráva"
2947
2948 #: class.czs.label:1180 field.czs.name.label:1182 field.cza.source.label:1210
2949 msgid "Z39.50 Source"
2950 msgstr "Zdroj Z39.50"
2951
2952 #: field.acn.record.label:3025 field.combcirc.copy_bib_record.label:4589
2953 #: field.acirc.copy_bib_record.label:4677 field.sre.record.label:5185
2954 #: field.aur.eg_bib.label:8135 field.erccpo.bibid.label:9937
2955 msgid "Bib Record"
2956 msgstr "Bibliografický záznam"
2957
2958 #: field.aea.key.label:9567
2959 msgid "Key"
2960 msgstr "Klávesa"
2961
2962 #: field.vst.session_key.label:813
2963 msgid "Session Key"
2964 msgstr "Klíč relace"
2965
2966 #: field.clfm.code.label:7038
2967 msgid "LitF Code"
2968 msgstr "Kód LitF"
2969
2970 #: field.cifm.value.label:2951
2971 msgid "Item Form"
2972 msgstr "Forma popisné jednotky"
2973
2974 #: class.cit.label:2107
2975 msgid "Identification Type"
2976 msgstr "Typ identifikačního dokladu"
2977
2978 #: field.ahr.requestor.label:6066 field.ahopl.requestor.label:6214
2979 #: field.alhr.requestor.label:6297 field.stgu.requesting_usr.label:10219
2980 msgid "Requesting User"
2981 msgstr "Žádající uživatel"
2982
2983 #: field.auoi.opt_in_ws.label:810 class.aws.label:1563
2984 #: field.circ.workstation.label:4404 field.aacs.workstation.label:4503
2985 #: field.combcirc.workstation.label:4578 field.acirc.workstation.label:4660
2986 msgid "Workstation"
2987 msgstr "Pracovní stanice"
2988
2989 #: field.ocirccount.long_overdue.label:4328
2990 #: field.ocirclist.long_overdue.label:4370
2991 msgid "Long Overdue"
2992 msgstr "Dlouhodobě nevrácené"
2993
2994 #: field.rocit.owning_lib_name.label:11941
2995 msgid "Owning Lib Name"
2996 msgstr "Jméno vlastnící knihovny"
2997
2998 #: class.cmfinm.label:859
2999 msgid "Metabib Field to Indexing Normalizer Map"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: field.rrbs.record.label:252 field.vqbra.record.label:561
3003 #: field.vqara.record.label:678 field.ssr.record.label:5917
3004 #: field.bmpc.record.label:10891
3005 msgid "Record"
3006 msgstr "Záznam"
3007
3008 #: field.acqfsum.encumbrance_total.label:8930
3009 msgid "Total Encumbered"
3010 msgstr "Závazky celkem"
3011
3012 #: field.aal.match_all.label:4199
3013 msgid "Match All Fields"
3014 msgstr "Odpovídá všem polím"
3015
3016 #: class.ath.label:1279
3017 msgid "Trigger Hook Point"
3018 msgstr "Bod háčku spouštěče (triggeru)"
3019
3020 #: field.rhcrpb.hold_copy_ratio.label:11354
3021 msgid "Hold/Copy Ratio"
3022 msgstr "Poměr rezervace/exempláře"
3023
3024 #: field.bresv.return_time.label:4894
3025 msgid "Return Time"
3026 msgstr "Čas vrácení"
3027
3028 #: field.qdt.is_composite.label:10481
3029 msgid "Is Composite"
3030 msgstr "Je složeninou"
3031
3032 #: field.rocit.call_number_label.label:11929
3033 msgid "Callnumber Label"
3034 msgstr "Štítek signatury"
3035
3036 #: field.chmw.marc_bib_level.label:1775 field.ccmw.marc_bib_level.label:1806
3037 #: field.chmm.marc_bib_level.label:1863 field.ccmm.marc_bib_level.label:1915
3038 msgid "MARC Bib Level"
3039 msgstr "Úroveň bib. záznamu MARC"
3040
3041 #: class.csc.label:987
3042 msgid "SMS Carrier"
3043 msgstr "SMS operátor"
3044
3045 #: field.mp.check_payment.label:7722 field.mbp.check_payment.label:7760
3046 msgid "Check Payment Detail"
3047 msgstr "Detaily platby šekem"
3048
3049 #: field.acqpro.default_copy_count.label:8233
3050 msgid "Default # Copies"
3051 msgstr "Přednastavený počet exemplářů"
3052
3053 #: class.acqpc.label:8438
3054 msgid "Provider Contact"
3055 msgstr "Kontakt na dodavatele"
3056
3057 #: field.rccc.circ_lib_id.label:11577
3058 msgid "Library Circulation Location Link"
3059 msgstr "Umístění půjčující knihovny (odkaz)"
3060
3061 #: field.acpl.orders.label:5072 field.aou.copy_location_orders.label:6503
3062 msgid "Copy Location Orders"
3063 msgstr "Pořadí umístění"
3064
3065 #: field.acqafcb.amount.label:8846
3066 msgid "Total Combined Balance"
3067 msgstr "Rozvaha celkem"
3068
3069 #: field.pgt.usergroup.label:7490
3070 msgid "Is User Group"
3071 msgstr "Je uživatelskou skupinou"
3072
3073 #: field.acqfdeb.debit_type.label:8644
3074 msgid "Debit Type"
3075 msgstr "Debetní typ"
3076
3077 #: class.ssr.label:5913
3078 msgid "Search Result"
3079 msgstr "Výsledky hledání"
3080
3081 #: field.ausp.set_date.label:4141
3082 msgid "Set Date"
3083 msgstr "Nastavit datum"
3084
3085 #: field.bre.fingerprint.label:3138 field.rmsr.fingerprint.label:9792
3086 #: field.rssr.fingerprint.label:9816 field.rsr.fingerprint.label:9836
3087 msgid "Fingerprint"
3088 msgstr "Otisk"
3089
3090 #: class.vibtg.label:335
3091 msgid "Import/Overlay Field Groups for Removal"
3092 msgstr "Skupiny polí pro odstranění při importu / přepsání"
3093
3094 #: field.ateo.data.label:1262
3095 msgid "Data"
3096 msgstr "Data"
3097
3098 #: field.smhc.ind2.label:5659
3099 msgid "Second Indicator"
3100 msgstr "Druhý indikátor"
3101
3102 #: class.i18n.label:8030
3103 msgid "i18n Core"
3104 msgstr "i18n Core"
3105
3106 #: field.combahr.staff_placed.label:6384 field.aahr.staff_placed.label:6443
3107 msgid "Staff Placed?"
3108 msgstr "Zadáno personálem?"
3109
3110 #: class.circ.label:4376 field.rccc.id.label:11575
3111 msgid "Circulation"
3112 msgstr "Výpůjčka"
3113
3114 #: field.cgf.enabled.label:829 field.atevdef.active.label:1386
3115 #: field.cuat.enabled.label:3514
3116 msgid "Enabled"
3117 msgstr "Aktivní"
3118
3119 #: field.qfr.type.label:10586
3120 msgid "From Relation Type"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: class.rhcrpb.label:11301
3124 msgid "Hold/Copy Ratio per Bib"
3125 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů na bib. záznam"
3126
3127 #: field.artc.reservation.label:7921
3128 msgid "Reservation requiring Transit"
3129 msgstr "Rezervace vyžadující přepravu"
3130
3131 #: field.acp.tags.label:7247 class.acpt.label:12290
3132 msgid "Copy Tags"
3133 msgstr "Tagy exemplářů"
3134
3135 #: field.asvq.id.label:2127
3136 msgid "Question ID"
3137 msgstr "ID dotazu"
3138
3139 #: class.acqpon.label:9131
3140 msgid "PO Note"
3141 msgstr "Poznámka k objednávce"
3142
3143 #: field.aeas.attr_maps.label:9585
3144 msgid "Mapped EDI Attributes"
3145 msgstr "Zmapované atributy EDI"
3146
3147 #: field.czs.transmission_format.label:1188
3148 msgid "Transmission Format"
3149 msgstr "Formát přenosu"
3150
3151 #: field.acqpoh.audit_action.label:9100 field.acqlih.audit_action.label:9262
3152 msgid "Audit Action"
3153 msgstr "Akce kontroly"
3154
3155 #: field.chddv.active_date.label:3347
3156 msgid "Active Date"
3157 msgstr "Datum aktivace"
3158
3159 #: field.qsf.subfield_type.label:10492
3160 msgid "Subfield Type"
3161 msgstr "Typ podpole"
3162
3163 #: field.acqfsrcct.amount.label:8856
3164 msgid "Total Credits to Funding Source"
3165 msgstr "Celková výše finančního zdroje"
3166
3167 #: class.mct.label:3107
3168 msgid "Collections Tracker"
3169 msgstr "Sledování kolekcí"
3170
3171 #: field.qsi.grouped_by.label:10626
3172 msgid "Is Grouped By"
3173 msgstr "Je seskupen podle"
3174
3175 #: field.rb.fixed_rating.label:313
3176 msgid "Fixed Rating"
3177 msgstr "Pevné hodnocení"
3178
3179 #: field.cmrcfld.tag.label:902 field.cmrcsubfld.tag.label:930
3180 #: field.crad.tag.label:961
3181 msgid "MARC Tag"
3182 msgstr "Identifikátor pole MARC"
3183
3184 #: field.czs.db.label:1186
3185 msgid "DB"
3186 msgstr "DB"
3187
3188 #: field.vibtf.field.label:222 field.vqbra.field.label:562
3189 #: field.vqara.field.label:679 field.cmsa.field.label:2786
3190 msgid "Field"
3191 msgstr "Pole"
3192
3193 #: field.atb.org.label:3549 field.acpl.owning_lib.label:5071
3194 #: field.acplg.owner.label:5100 field.sre.owning_lib.label:5195
3195 msgid "Owning Org Unit"
3196 msgstr "Vlastnická organizační jednotka"
3197
3198 #: field.scap.chron_5.label:5233
3199 msgid "Chron 5"
3200 msgstr "Chronologie 5"
3201
3202 #: field.scap.chron_4.label:5232
3203 msgid "Chron 4"
3204 msgstr "Chronologie 4"
3205
3206 #: field.mbts.xact_finish.label:2164 field.mbtslv.xact_finish.label:2192
3207 msgid "Transaction Finish Time"
3208 msgstr "Čas ukončení transakce"
3209
3210 #: field.scap.chron_1.label:5229
3211 msgid "Chron 1"
3212 msgstr "Chronologie 1"
3213
3214 #: field.scap.chron_3.label:5231
3215 msgid "Chron 3"
3216 msgstr "Chronologie 3"
3217
3218 #: field.scap.chron_2.label:5230
3219 msgid "Chron 2"
3220 msgstr "Chronologie 2"
3221
3222 #: field.accs.start_time.label:171 field.atev.start_time.label:1439
3223 #: field.bresv.start_time.label:4889 field.uvva.start_time.label:11138
3224 msgid "Start Time"
3225 msgstr "Čas začátku"
3226
3227 #: class.xop.label:10826 class.xser.label:10844
3228 msgid "Operator Expression"
3229 msgstr "Výraz operátoru"
3230
3231 #: field.rxbt.total.label:9899
3232 msgid "Total Billing Amount"
3233 msgstr "Celková výše poplatků"
3234
3235 #: field.afsg.rollback_group.label:10298
3236 msgid "Rollback Group"
3237 msgstr "Skupina pro vrácení zpět"
3238
3239 #: field.circ.xact_finish.label:4401 field.aacs.xact_finish.label:4493
3240 #: field.combcirc.xact_finish.label:4568 field.acirc.xact_finish.label:4657
3241 #: field.bresv.xact_finish.label:4880 field.mbt.xact_finish.label:6937
3242 #: field.rodcirc.xact_finish.label:11893
3243 msgid "Transaction Finish Date/Time"
3244 msgstr "Datum / čas ukončení transakce"
3245
3246 #: field.acqedim.translate_time.label:9628
3247 msgid "Time Translated"
3248 msgstr "Čas překladu"
3249
3250 #: class.acqfdt.label:8735
3251 msgid "Total Debit from Fund"
3252 msgstr "Debet z fondu celkem"
3253
3254 #: field.vmp.name.label:197 field.rp.name.label:274 field.rb.name.label:299
3255 #: field.viiad.name.label:421 field.vbq.name.label:463
3256 #: field.vaq.name.label:605 field.vms.name.label:721 field.cgf.name.label:826
3257 #: field.cin.name.label:844 field.cmrcfmt.name.label:885
3258 #: field.cmrcfld.name.label:903 field.crad.name.label:954
3259 #: field.csc.name.label:991 field.cza.name.label:1211
3260 #: field.atevdef.name.label:1398 field.atul.name.label:1528
3261 #: field.ccm.name.label:1586 field.bpt.name.label:1672
3262 #: field.chmw.name.label:1764 field.ccmw.name.label:1795
3263 #: field.cclg.name.label:1964 field.ccls.name.label:1981
3264 #: field.aus.name.label:2294 field.acs.name.label:2457
3265 #: field.acsaf.name.label:2485 field.at.name.label:2557
3266 #: field.aba.name.label:2578 field.cxt.name.label:2766
3267 #: field.cmc.name.label:2804 field.cmf.name.label:2833
3268 #: field.cbho.name.label:2891 field.acnc.name.label:2966
3269 #: field.chdd.name.label:3324 field.cust.name.label:3597
3270 #: field.csp.name.label:4079 field.auss.name.label:4229
3271 #: field.acpl.name.label:5069 field.acplg.name.label:5098
3272 #: field.spt.name.label:5751 field.asv.name.label:5933
3273 #: field.aou.name.label:6487 field.asc.name.label:6628
3274 #: field.actsc.name.label:6686 field.cnct.name.label:6816
3275 #: field.ccat.name.label:7299 field.act.name.label:7405
3276 #: field.cbt.name.label:8091 field.acqipm.name.label:8274
3277 #: field.acqpc.name.label:8442 field.acqf.name.label:8675
3278 #: field.acqfsum.name.label:8917 field.acqpl.name.label:9008
3279 #: field.acqpo.name.label:9063 field.acqpoh.name.label:9111
3280 #: field.acqlia.attr_name.label:9350 field.acqphsm.name.label:9488
3281 #: field.qbv.name.label:10527 field.uvs.name.label:10977
3282 #: field.cfdfs.name.label:11237 field.cfg.name.label:12234
3283 msgid "Name"
3284 msgstr "Název"
3285
3286 #: class.aaasc.label:12219
3287 msgid "Circ-Archived Copy Statistical Category Entries"
3288 msgstr ""
3289 "Položky statistických kategorií exemplářů archivovaných ve výpůjčkách"
3290
3291 #: field.clm.code.label:2720 field.bre.language.label:3149
3292 msgid "Language Code"
3293 msgstr "Kód jazyka"
3294
3295 #: field.au.ws_ou.label:3411
3296 msgid "Workstation Org Unit"
3297 msgstr "Organizační jednotka pracovní stanice"
3298
3299 #: class.vmp.label:193
3300 msgid "Bib Import Merge Profile"
3301 msgstr "Profil sloučení pro import bib záznamů"
3302
3303 #: field.rhcrpbapd.holds_at_or_below.label:11455
3304 msgid "Active Holds at Pickup Library and its Descendants"
3305 msgstr ""
3306 "Aktivovat rezervace v knihovně pro vyzvednutí rezervace a jejích podřízených "
3307 "jednotkách"
3308
3309 #: field.qseq.seq_no.label:10467 field.qsf.seq_no.label:10491
3310 #: field.qfpd.seq_no.label:10516 field.qxp.seq_no.label:10544
3311 #: field.qcb.seq_no.label:10572 field.qfr.seq_no.label:10593
3312 #: field.qrc.seq_no.label:10609 field.qsi.seq_no.label:10623
3313 #: field.qobi.seq_no.label:10638 field.xbet.seq_no.label:10652
3314 #: field.xbind.seq_no.label:10667 field.xbool.seq_no.label:10681
3315 #: field.xcase.seq_no.label:10695 field.xcast.seq_no.label:10710
3316 #: field.xcol.seq_no.label:10727 field.xex.seq_no.label:10742
3317 #: field.xfunc.seq_no.label:10757 field.xin.seq_no.label:10773
3318 #: field.xisnull.seq_no.label:10790 field.xnull.seq_no.label:10805
3319 #: field.xnum.seq_no.label:10818 field.xop.seq_no.label:10831
3320 #: field.xser.seq_no.label:10849 field.xstr.seq_no.label:10863
3321 #: field.xsubq.seq_no.label:10876
3322 msgid "Sequence Number"
3323 msgstr "Číslo sekvence"
3324
3325 #: field.accs.last_checkin_scan_time.label:179
3326 msgid "Last Checkin Scan Time"
3327 msgstr "Čas posledního půjčení"
3328
3329 #: field.vst.queue.label:822
3330 msgid "Source Queue"
3331 msgstr "Fronta zdroje"
3332
3333 #: field.uvuv.res_text.label:11180
3334 msgid "Result Text"
3335 msgstr "Text výsledku"
3336
3337 #: field.vii.call_number.label:372 field.viiad.call_number.label:425
3338 #: field.auricnm.call_number.label:3075
3339 #: field.combcirc.copy_call_number.label:4585
3340 #: field.acirc.copy_call_number.label:4673
3341 msgid "Call Number"
3342 msgstr "Signatura"
3343
3344 #: field.atev.template_output.label:1444
3345 msgid "Template Output"
3346 msgstr "Výstup šablony"
3347
3348 #: field.aum.deleted.label:2208 field.auml.deleted.label:2231
3349 msgid "Deleted?"
3350 msgstr "Smazáno?"
3351
3352 #: field.acqdf.id.label:9954 field.acqdfe.formula.label:9977
3353 msgid "Formula ID"
3354 msgstr "ID vzorce"
3355
3356 #: field.act.mint_condition.label:7423
3357 msgid "Mint Condition?"
3358 msgstr "Je v dobrém stavu?"
3359
3360 #: field.circbyyr.is_renewal.label:11857
3361 msgid "Renewal"
3362 msgstr "Prodloužení"
3363
3364 #: class.bram.label:4846
3365 msgid "Resource Attribute Map"
3366 msgstr "Mapa atributů zdrojů"
3367
3368 #: field.rccbs.usr_home_ou.label:11652
3369 msgid "User Home Library Link"
3370 msgstr "Domovská knihovna uživatele (odkaz)"
3371
3372 #: class.cbc.label:12159
3373 msgid "Barcode Completions"
3374 msgstr "Doplnění čárového kódu"
3375
3376 #: field.acqpc.role.label:8443
3377 msgid "Role"
3378 msgstr "Role"
3379
3380 #: field.au.day_phone.label:3422 field.stgu.day_phone.label:10214
3381 msgid "Daytime Phone"
3382 msgstr "Telefon během dne"
3383
3384 #: field.bresv.email_notify.label:4905 field.ahr.email_notify.label:6051
3385 #: field.ahopl.email_notify.label:6199 field.alhr.email_notify.label:6284
3386 #: field.combahr.email_notify.label:6366 field.aahr.email_notify.label:6425
3387 msgid "Notify by Email?"
3388 msgstr "Upozornit e-mailem?"
3389
3390 #: class.aech.label:3377
3391 msgid "Emergency Closing Hold Entry"
3392 msgstr "Položky mimořádného uzavření rezervace"
3393
3394 #: field.acqlisum.invoice_count.label:11755
3395 #: field.acqlisumi.invoice_count.label:11776
3396 msgid "Invoice Count"
3397 msgstr "Číslo platebního dokladu"
3398
3399 #: class.mups.label:77
3400 msgid "User Payment Summary"
3401 msgstr "Přehled plateb uživatele"
3402
3403 #: field.acqinv.recv_method.label:8293
3404 msgid "Receive Method"
3405 msgstr "Způsob přijetí"
3406
3407 #: field.au.notes.label:3455
3408 msgid "User Notes"
3409 msgstr "Poznámky uživatele"
3410
3411 #: field.asc.id.label:6627 field.actsc.id.label:6685
3412 #: field.stgsc.statcat.label:10273
3413 msgid "Stat Cat ID"
3414 msgstr "ID statistické kategorie"
3415
3416 #: field.mwde.subject_temporal.label:3850
3417 msgid "Temporal Subject"
3418 msgstr "Časové téma"
3419
3420 #: field.acp.copy_alerts.label:7248
3421 msgid "Copy Alerts"
3422 msgstr "Upozornění k exempláři"
3423
3424 #: field.acqexr.from_currency.label:8197
3425 msgid "From Currency"
3426 msgstr "Z měny"
3427
3428 #: field.mrd.enc_level.label:4052
3429 msgid "ELvl"
3430 msgstr "ELvl"
3431
3432 #: field.qsq.use_all.label:10446
3433 msgid "Use ALL"
3434 msgstr "Použít ALL (vše)"
3435
3436 #: class.atreact.label:1321
3437 msgid "Trigger Event Reactor"
3438 msgstr "Reaktor spouštěče události"
3439
3440 #: class.mde.label:3757
3441 msgid "Display Field Entry"
3442 msgstr "Zabrazit zápis v poli"
3443
3444 #: field.rhcrpbap.pickup_library_ratio.label:11403
3445 msgid "Hold/Copy Ratio at Pickup Library"
3446 msgstr "Poměr rezervací/exemplářů v knihovně pro vyzvednutní rezervace"
3447
3448 #: field.acqf.combined_balance.label:8692
3449 msgid "Combined Balance"
3450 msgstr "Kombinovaná bilance"
3451
3452 #: field.acqii.po_item.label:8373 class.acqpoi.label:9165
3453 msgid "Purchase Order Item"
3454 msgstr "Položka objednávky"
3455
3456 #: field.ahr.selection_ou.label:6068 field.ahopl.selection_ou.label:6216
3457 #: field.alhr.selection_ou.label:6299 field.combahr.selection_ou.label:6386
3458 #: field.aahr.selection_ou.label:6445
3459 msgid "Selection Locus"
3460 msgstr "Místo výběru"
3461
3462 #: field.atenv.collector.label:1358
3463 msgid "Collector"
3464 msgstr "Sběratel"
3465
3466 #: class.acqafet.label:8813
3467 msgid "All Fund Encumbrance Total"
3468 msgstr "Zatížení fondu celkem"
3469
3470 #: field.afs.name.label:10328
3471 msgid "Fieldset Name"
3472 msgstr "Název souboru polí"
3473
3474 #: field.pgt.children.label:7483
3475 msgid "Child Groups"
3476 msgstr "Podřízené skupiny"
3477
3478 #: field.accs.last_checkin_time.label:178
3479 msgid "Last Checkin Time"
3480 msgstr "Čas poslední výpůjčky"
3481
3482 #: field.bre.tcn_value.label:3145 field.rmsr.tcn_value.label:9795
3483 #: field.rssr.tcn_value.label:9819 field.rsr.tcn_value.label:9839
3484 msgid "TCN Value"
3485 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
3486
3487 #: field.act.location.label:7408 field.acqdfe.location.label:9981
3488 msgid "Location"
3489 msgstr "Umístění"
3490
3491 #: class.cmpcvm.label:10951
3492 msgid "MARC21 Physical Characteristic Value Map"
3493 msgstr "Hodnot MARC21 pro fyzické vlastnosti"
3494
3495 #: class.cam.label:2932
3496 msgid "Audience Map"
3497 msgstr "Čtenářské určení"
3498
3499 #: field.acqpro.prepayment_required.label:8227
3500 #: field.acqpo.prepayment_required.label:9065
3501 #: field.acqpoh.prepayment_required.label:9113
3502 msgid "Prepayment Required"
3503 msgstr "Požadována platba předem"
3504
3505 #: field.au.profile.label:3443 field.stgu.profile.label:10207
3506 msgid "Main (Profile) Permission Group"
3507 msgstr "Hlavní skupina oprávnění"
3508
3509 #: field.vmsp.subfield.label:746 field.vmsq.subfield.label:782
3510 #: field.mfr.subfield.label:3694 field.smhc.subfield.label:5660
3511 #: field.acqphsm.subfield.label:9489 class.qsf.label:10487
3512 #: field.bmpc.subfield.label:10889 field.cmpcsm.subfield.label:10936
3513 #: field.cmpcvm.ptype_subfield.label:10955 field.uvu.subfield.label:11086
3514 msgid "Subfield"
3515 msgstr "Podpole"
3516
3517 #: field.acn.creator.label:3018 field.sunit.creator.label:5507
3518 #: field.acp.creator.label:7211
3519 msgid "Creating User"
3520 msgstr "Vytvořil(a)"
3521
3522 #: field.sunit.holdable.label:5517 field.acp.holdable.label:7221
3523 msgid "Is Holdable"
3524 msgstr "Lze rezervovat"
3525
3526 #: field.acqlin.id.label:9327
3527 msgid "PO Line Item Note ID"
3528 msgstr "ID poznámky k položce objednávky"
3529
3530 #: class.ergbhu.label:9916
3531 msgid "Bib IDs by Holding Add/Delete Time (OCLC batch update)"
3532 msgstr ""
3533 "ID bibliografických záznamů podle času přidání / smazání (OCLC dávková "
3534 "aktualizace)"
3535
3536 #: class.acqftr.label:8503
3537 msgid "Fund Transfer"
3538 msgstr "Přesun finančního fondu"
3539
3540 #: field.circ.max_fine.label:4389 field.aacs.max_fine.label:4482
3541 #: field.combcirc.max_fine.label:4556 field.acirc.max_fine.label:4645
3542 #: field.brt.max_fine.label:4736 field.bresv.max_fine.label:4898
3543 #: field.crmf.amount.label:7466 field.rodcirc.max_fine.label:11882
3544 msgid "Max Fine Amount"
3545 msgstr "Maximální výše pokut"
3546
3547 #: field.act.deposit.label:7413
3548 msgid "Deposit?"
3549 msgstr "Vklad?"
3550
3551 #: field.auss.target.label:4233 field.acqii.target.label:8374
3552 #: field.acqpoi.target.label:9176
3553 msgid "Target"
3554 msgstr "Cíl"
3555
3556 #: field.qfr.subquery.label:10589
3557 msgid "Subquery ID"
3558 msgstr "ID poddotazu"
3559
3560 #: field.acqftm.tag.label:12073
3561 msgid "Tag ID"
3562 msgstr "ID tagu"
3563
3564 #: field.ccmm.hard_due_date.label:1926 class.chdd.label:3321
3565 #: field.chddv.hard_due_date.label:3345
3566 msgid "Hard Due Date"
3567 msgstr "Půjčování k pevnému datu"
3568
3569 #: field.ahr.hold_type.label:6056 field.ahopl.hold_type.label:6204
3570 #: field.alhr.hold_type.label:6289 field.combahr.hold_type.label:6371
3571 #: field.aahr.hold_type.label:6430
3572 msgid "Hold Type"
3573 msgstr "Typ rezervace"
3574
3575 #: field.acqfdeb.origin_currency_type.label:8641
3576 msgid "Origin Currency"
3577 msgstr "Původní měna"
3578
3579 #: field.acqda.credit_amount.label:10048
3580 msgid "Credit Amount"
3581 msgstr "Výše kreditu"
3582
3583 #: field.au.alias.label:3450
3584 msgid "OPAC/Staff Client Holds Alias"
3585 msgstr "Alias pro rezervace v OPACu / služebním klientu"
3586
3587 #: field.aou.children.label:6481
3588 msgid "Subordinate Organizational Units"
3589 msgstr "Podřízená organizační jednotka"
3590
3591 #: field.mfr.value.label:3696
3592 msgid "Normalized Value"
3593 msgstr "Normalizovaná hodnota"
3594
3595 #: field.accs.checkout_workstation.label:172
3596 msgid "Checkout Workstation"
3597 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
3598
3599 #: class.cxt.label:2764
3600 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
3601 msgstr "Definice transformace XML/XSLT"
3602
3603 #: class.acqmapinv.label:12096
3604 msgid "Acq Map to Invoice View"
3605 msgstr "Mapování akvizice na zobrazení faktur"
3606
3607 #: class.asq.label:5982
3608 msgid "Search Query"
3609 msgstr "Vyhledávací dotaz"
3610
3611 #: field.accs.last_renewal_time.label:173
3612 msgid "Last Renewal Time"
3613 msgstr "Čas posledního prodloužení"
3614
3615 #: class.acs.label:2454
3616 msgid "Authority Control Set"
3617 msgstr "Sada kontrolovaných autorit"
3618
3619 #: field.jub.source_label.label:9213 field.acqlih.source_label.label:9275
3620 msgid "Source Label"
3621 msgstr "Označení zdroje"
3622
3623 #: field.acsaf.id.label:2478
3624 msgid "Control Set Authority Field ID"
3625 msgstr "ID pole sady kontrolovaných autorit"
3626
3627 #: field.ahr.fulfillment_time.label:6055
3628 #: field.ahopl.fulfillment_time.label:6203
3629 #: field.alhr.fulfillment_time.label:6288
3630 #: field.combahr.fulfillment_time.label:6370
3631 #: field.aahr.fulfillment_time.label:6429
3632 msgid "Fulfillment Date/Time"
3633 msgstr "Datum / čas splnění"
3634
3635 #: field.ausp.note.label:4147 field.srlu.note.label:5430
3636 #: field.mg.note.label:6890 field.mwp.note.label:7058
3637 #: field.mgp.note.label:7083 field.mckp.note.label:7178
3638 #: field.aca.note.label:7349 field.aaca.note.label:7377
3639 #: field.mp.note.label:7714 field.mbp.note.label:7751
3640 #: field.mndp.note.label:7790 field.mdp.note.label:7814
3641 #: field.mb.note.label:7997 field.acqinv.note.label:8298
3642 #: field.acqie.note.label:8330 field.acqii.note.label:8368
3643 #: field.acqftr.note.label:8512 field.acqfscred.note.label:8597
3644 #: field.acqofscred.note.label:8629 field.acqfa.note.label:8951
3645 #: field.acqfap.note.label:8985 field.acqpoi.note.label:9173
3646 #: field.acqlid.note.label:9375 field.acqcle.note.label:10116
3647 #: field.acqscle.note.label:10144
3648 msgid "Note"
3649 msgstr "Poznámka"
3650
3651 #: field.acqexr.to_currency.label:8198
3652 msgid "To Currency"
3653 msgstr "K měně"
3654
3655 #: class.xbet.label:10647
3656 msgid "Between Expression"
3657 msgstr "Výraz Mezi"
3658
3659 #: field.ateo.events.label:1264
3660 msgid "Events"
3661 msgstr "Události"
3662
3663 #: field.act.circ_lib.label:7406 field.rocit.circ_lib.label:11944
3664 msgid "Circ Lib"
3665 msgstr "Půjčující knihovna"
3666
3667 #: field.acn.id.label:3022
3668 msgid "Call Number/Volume ID"
3669 msgstr "Signatura/ ID signatury"
3670
3671 #: field.qfr.join_type.label:10594
3672 msgid "Join Type"
3673 msgstr "Typ spojení"
3674
3675 #: class.vqar.label:624
3676 msgid "Queued Authority Record"
3677 msgstr "Autoritní záznam ve frontě"
3678
3679 #: field.au.pref_family_name.label:3649
3680 #: field.stgu.pref_family_name.label:10578
3681 msgid "Preferred Last Name"
3682 msgstr "Preferované příjmení"
3683
3684 #: field.circ.aaasc_entries.label:4417 field.aacs.aaasc_entries.label:4508
3685 #: field.combcirc.aaasc_entries.label:4591
3686 #: field.acirc.aaasc_entries.label:4679
3687 msgid "Archived Copy Stat-Cat Entries"
3688 msgstr "Archivované položky statistických kategorií exemplářů"
3689
3690 #: class.acqclpa.label:10173 field.acrlid.claim_policy_action.label:11738
3691 msgid "Claim Policy Action"
3692 msgstr "Proces reklamační politiky"
3693
3694 #: field.chmw.id.label:1763
3695 msgid "Hold Weights ID"
3696 msgstr "ID váhy rezervace"
3697
3698 #: field.bresv.payments.label:4884 field.mbt.payments.label:6943
3699 msgid "Payment Line Items"
3700 msgstr "Položka seznamu plateb"
3701
3702 #: field.sra.multiplier.label:5823
3703 msgid "Multiplier"
3704 msgstr "Násobitel"
3705
3706 #: field.uvs.id.label:10976
3707 msgid "Session ID"
3708 msgstr "ID relace"
3709
3710 #: field.atul.run_time.label:1533
3711 msgid "Event Run Time"
3712 msgstr "Čas běhu události"
3713
3714 #: field.stgc.row_date.label:10229 field.stgma.row_date.label:10239
3715 #: field.stgba.row_date.label:10255 field.stgsc.row_date.label:10271
3716 #: field.stgs.row_date.label:10282
3717 msgid "Row Date"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: class.qobi.label:10634
3721 msgid "Order By Item"
3722 msgstr "Seřadit dle položek"
3723
3724 #: class.cblvl.label:5802
3725 msgid "Bib Level Map"
3726 msgstr "Přehled bibliografických úrovní"
3727
3728 #: class.murav.label:1024
3729 msgid "Uncontrolled Record Attribute Values"
3730 msgstr "Nekontrolované hodnoty atributů záznamu"
3731
3732 #: field.vmp.replace_spec.label:199
3733 msgid "Replace Specification"
3734 msgstr "Nahradit specifikaci"
3735
3736 #: class.mcp.label:3973 field.mdp.cash_payment.label:7821
3737 msgid "Cash Payment"
3738 msgstr "Platba v hotovosti"
3739
3740 #: field.ahr.fulfillment_lib.label:6053 field.ahopl.fulfillment_lib.label:6201
3741 #: field.alhr.fulfillment_lib.label:6286
3742 #: field.combahr.fulfillment_lib.label:6368
3743 #: field.aahr.fulfillment_lib.label:6427
3744 msgid "Fulfilling Library"
3745 msgstr "Knihovna plnící rezervaci"
3746
3747 #: field.rocit.shelving_location.label:11934
3748 msgid "Shelving Location Name"
3749 msgstr "Název umístění"
3750
3751 #: field.afsg.container.label:10296
3752 msgid "Container ID"
3753 msgstr "ID kontejneru"
3754
3755 #: field.mb.voider.label:8000
3756 msgid "Voiding Staff Member"
3757 msgstr "Platbu zrušil(a)"
3758
3759 #: field.mcrp.note.label:6765
3760 msgid "Payment Note"
3761 msgstr "Poznámka k platbě"
3762
3763 #: field.atul.start_time.label:1534
3764 msgid "Event Start Time"
3765 msgstr "Čas začátku události"
3766
3767 #: class.fdoc.label:8050
3768 msgid "IDL Field Doc"
3769 msgstr "Dok. pole IDL"
3770
3771 #: field.sunit.total_circ_count.label:5534
3772 #: field.acp.total_circ_count.label:7238
3773 msgid "Total Circulations"
3774 msgstr "Výpůjčky celkem"
3775
3776 #: field.ccmm.script_test.label:1929
3777 msgid "Script Test"
3778 msgstr "Test skriptu"
3779
3780 #: field.csp.ignore_proximity.label:4084
3781 msgid "Ignore Proximity"
3782 msgstr "Ignorovat blízkost"
3783
3784 #: field.qobi.id.label:10636
3785 msgid "Order By Item ID"
3786 msgstr "Seřadit polde ID exempláře"
3787
3788 #: field.uvsbrem.id.label:11017
3789 msgid "Bucket Item ID"
3790 msgstr "ID položky skupiny"
3791
3792 #: field.cbho.hprox.label:2893
3793 msgid "Circ Lib to Request Lib Proximity"
3794 msgstr "Blízkost půjčující knihovny knihovně, kde byl zadán požadavek"
3795
3796 #: field.ahr.sms_carrier.label:6061 field.ahopl.sms_carrier.label:6209
3797 msgid "Notifications SMS Carrier"
3798 msgstr "SMS  operátor pro upozornění"
3799
3800 #: field.vms.id.label:720
3801 msgid "Match Set ID"
3802 msgstr "ID sady shody"
3803
3804 #: field.bre.create_date.label:3133 field.au.create_date.label:3420
3805 #: field.circ.create_time.label:4403 field.aacs.create_time.label:4495
3806 #: field.combcirc.create_time.label:4570 field.acirc.create_time.label:4659
3807 msgid "Record Creation Date/Time"
3808 msgstr "Datum / čas vytvoření záznamu"
3809
3810 #: field.ocirccount.claims_returned.label:4327
3811 #: field.ocirclist.claims_returned.label:4369
3812 msgid "Claims Returned"
3813 msgstr "Údajně vráceno"
3814
3815 #: field.chmw.request_ou.label:1766 field.chmm.request_ou.label:1854
3816 #: field.bresv.request_lib.label:4902
3817 msgid "Request Library"
3818 msgstr "Žádající knihovna"
3819
3820 #: field.aeasm.attr_set.label:9604
3821 msgid "Attribute Set"
3822 msgstr "Sada atributů"
3823
3824 #: field.hasholdscount.count.label:12353
3825 msgid "Holds Count"
3826 msgstr "Počet rezervací"
3827
3828 #: field.asvr.usr.label:2396
3829 msgid "Responding User"
3830 msgstr "Odpovídající uživatel"
3831
3832 #: class.atval.label:1305
3833 msgid "Trigger Condition Validator"
3834 msgstr "Validátor stavu spouštěče"
3835
3836 #: class.cmrcfld.label:897
3837 msgid "MARC Fields"
3838 msgstr "Pole MARC"
3839
3840 #: class.hasholdscount.label:12338
3841 msgid "Copy Has Holds Count"
3842 msgstr "Exemplář má počet rezervací"
3843
3844 #: class.acqexr.label:8194
3845 msgid "Exchange Rate"
3846 msgstr "Směnný kurz"
3847
3848 #: field.qxp.table_alias.label:10546 field.qfr.table_alias.label:10591
3849 #: field.xcol.table_alias.label:10728
3850 msgid "Table Alias"
3851 msgstr "Alternativní název tabulky"
3852
3853 #: field.stgs.value.label:10285
3854 msgid "User Setting Value"
3855 msgstr "Hodnota uživatelského nastavení"
3856
3857 #: field.vbq.complete.label:464 field.vaq.complete.label:606
3858 #: field.acqinv.complete.label:8299 field.stgu.complete.label:10218
3859 #: field.stgc.complete.label:10232 field.stgma.complete.label:10248
3860 #: field.stgba.complete.label:10264 field.stgsc.complete.label:10275
3861 #: field.stgs.complete.label:10286
3862 msgid "Complete"
3863 msgstr "Dokončit"
3864
3865 #: field.cnct.id.label:6814
3866 msgid "Non-cat Type ID"
3867 msgstr "ID nekatalogizovaného typu"