f0470cd862963b5be325080c2d3988a05a54a195
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-10-14 19:23-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-11-05 23:26+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-06 05:29+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:114
19 msgid "Series Title"
20 msgstr "Název edice"
21
22 # id::clfm.value__p
23 #: 950.data.seed-values.sql:6562
24 msgid "Poetry"
25 msgstr "Poezie"
26
27 # id::clm.value__pau
28 #: 950.data.seed-values.sql:6375
29 msgid "Palauan"
30 msgstr "Palauština"
31
32 #: 950.data.seed-values.sql:1599
33 msgid ""
34 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
35 "in certain staff interfaces"
36 msgstr ""
37 "Povolí uživatelům a ukádat a stahovat sady filtrů pro dialog filtrů, které "
38 "jsou k dispozici v některých rozhraních pro personál"
39
40 # id::clm.value__kir
41 #: 950.data.seed-values.sql:6262
42 msgid "Kyrgyz"
43 msgstr "Kyrgyzština"
44
45 #: 950.data.seed-values.sql:5019
46 msgid "Z39.50 Source"
47 msgstr "Z39.50 zdroj"
48
49 #: 950.data.seed-values.sql:2610
50 msgid "OPAC"
51 msgstr "OPAC"
52
53 # id::clm.value__nor
54 #: 950.data.seed-values.sql:6353
55 msgid "Norwegian"
56 msgstr "Norština"
57
58 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
59 #: 950.data.seed-values.sql:377 950.data.seed-values.sql:398
60 #: 950.data.seed-values.sql:417 950.data.seed-values.sql:13029
61 msgid "LCCN"
62 msgstr "LCCN"
63
64 # id::clm.value__lug
65 #: 950.data.seed-values.sql:6294
66 msgid "Ganda"
67 msgstr "Ganda"
68
69 #: 950.data.seed-values.sql:13007
70 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
71 msgstr ""
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:35
74 msgid "Alerting block on Circ"
75 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček"
76
77 # id::clm.value__dua
78 #: 950.data.seed-values.sql:6146
79 msgid "Duala"
80 msgstr "Dualština"
81
82 #: 950.data.seed-values.sql:12763
83 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
84 msgstr "Standardně sloučit při nahrávání při jedné shodě."
85
86 #: 950.data.seed-values.sql:4524
87 msgid ""
88 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
89 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
90 "field is shown or required this setting is ignored."
91 msgstr ""
92 "Pole \"číslo identifikačního dokladu 2\" (ident_value2) bude navrženo v "
93 "rozhraní pro registraci uživatele. Naprvhované pole je viditelné, pokud  je "
94 "v rozhraní pro registraci aktivována volba \" zobrazit navrhovaná pole\". "
95 "Pokud je aktivní volba \"zobrazit povinná pole, toto nastavení je ignorováno."
96
97 #: 950.data.seed-values.sql:4755
98 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
99 msgstr "Požadovat alespoň jednu adresu při registraci čtenáře."
100
101 #: 950.data.seed-values.sql:1571
102 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
103 msgstr "Povolí uživatelo vytvořit / zobrazit / smazat adresu upozornění."
104
105 # id::crrf.name__2
106 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
107 #: 950.data.seed-values.sql:292
108 msgid "10_cent_per_day"
109 msgstr "10_centů_za_den"
110
111 #: 950.data.seed-values.sql:98
112 msgid "Keyword"
113 msgstr "Klíčové slovo"
114
115 #: 950.data.seed-values.sql:5089
116 msgid "Renew Circulations"
117 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
118
119 #: 950.data.seed-values.sql:12678
120 msgid "Upload Default Match Set"
121 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
122
123 #: 950.data.seed-values.sql:1007
124 msgid "DELETE_SURVEY"
125 msgstr "DELETE_SURVEY"
126
127 #: 950.data.seed-values.sql:10524
128 msgid "Heading -- Meeting Name"
129 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:13087
132 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
133 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:3078
136 msgid ""
137 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
138 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
139 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
140 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
141 msgstr ""
142 "Účelem je poskytnout časový interval poté co exempláře přejde do statusu "
143 "\"na regále s rezervacemi\" než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále "
144 "s rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
145 "než se exemplář  zobrazí jako  \"připraveno pro vyzvednutí\". Příklad: \"5 "
146 "dnů\", \"1 hodina\"."
147
148 #: 950.data.seed-values.sql:1363
149 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
150 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
151
152 #: 950.data.seed-values.sql:9207
153 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
154 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
155
156 #: 950.data.seed-values.sql:72
157 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
158 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
159
160 # id::clm.value__nah
161 #: 950.data.seed-values.sql:6335
162 msgid "Nahuatl"
163 msgstr "Nahuatl"
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:9383 950.data.seed-values.sql:9384
166 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
167 msgstr "Počáteční datum ponechávání historických rezervací"
168
169 # id::aout.name__5
170 #: 950.data.seed-values.sql:451
171 msgid "Bookmobile"
172 msgstr "Pojízdná knihovna"
173
174 # id::clm.value__kaw
175 #: 950.data.seed-values.sql:6253
176 msgid "Kawi"
177 msgstr "Kawi"
178
179 #: 950.data.seed-values.sql:4287
180 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
181 msgstr ""
182 "Navrhnout pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" "
183 "(claims_never_checked_out_count) při registraci čtenáře."
184
185 #: 950.data.seed-values.sql:3039
186 msgid "Hard boundary"
187 msgstr "Pevná hranice"
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:11067 950.data.seed-values.sql:11853
190 msgid "Virgin Mobile"
191 msgstr "Virgin Mobile"
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:10714
194 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
195 msgstr "Adresář předmětových hesel"
196
197 # id::clm.value__sas
198 #: 950.data.seed-values.sql:6405
199 msgid "Sasak"
200 msgstr "Sasakština"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:953
203 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
204 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:303
207 msgid "Available"
208 msgstr "Dostupné"
209
210 # id::crcd.name__6
211 #: 950.data.seed-values.sql:260
212 msgid "35_days_1_renew"
213 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
214
215 #: 950.data.seed-values.sql:4009
216 msgid ""
217 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
218 "registration and self-service username changing only"
219 msgstr ""
220 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
221 "registraci a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
222
223 #: 950.data.seed-values.sql:9133
224 msgid "Deleted"
225 msgstr "Smazáno"
226
227 #: 950.data.seed-values.sql:809
228 msgid "Allow a user to view a funding source"
229 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:4807
232 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
233 msgstr ""
234 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
235 "exempláře je zavřená."
236
237 #: 950.data.seed-values.sql:4767
238 msgid ""
239 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
240 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
241 msgstr ""
242 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
243 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
244
245 #: 950.data.seed-values.sql:657
246 msgid "Allow a user to delete a copy location"
247 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
248
249 #: 950.data.seed-values.sql:321
250 msgid "Long Overdue"
251 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:13065
254 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
255 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:33
258 msgid "Alerting Note, no blocks"
259 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
260
261 #: 950.data.seed-values.sql:3636
262 msgid ""
263 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
264 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
265 "will not be suppressed."
266 msgstr ""
267 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, \"nerezervační\" přepravy "
268 "mezi touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
269 "potlačeny.  Pokud je nastaven prázdní hodnot, přeprava nebude potlačena."
270
271 #: 950.data.seed-values.sql:12436
272 msgid ""
273 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
274 "copy on the patron record when it is paid"
275 msgstr ""
276 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
277 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:1167
280 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
281 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
282
283 #: 950.data.seed-values.sql:488 950.data.seed-values.sql:3309
284 #: 950.data.seed-values.sql:3312
285 msgid "Lost Materials Processing Fee"
286 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:701
289 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
290 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:1651
293 msgid "Data Review"
294 msgstr "Přehled dat"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:11581
297 msgid "Chariton Valley Wireless"
298 msgstr "Chariton Valley Wireless"
299
300 #: 950.data.seed-values.sql:611
301 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
302 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
303
304 #: 950.data.seed-values.sql:1341
305 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
306 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
307
308 #: 950.data.seed-values.sql:975
309 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
310 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
311
312 #: 950.data.seed-values.sql:4833
313 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
314 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
315
316 #: 950.data.seed-values.sql:6179
317 msgid "Gã"
318 msgstr "Ga"
319
320 #: 950.data.seed-values.sql:6583
321 msgid "Serial"
322 msgstr "Seriál"
323
324 # id::clm.value__ven
325 #: 950.data.seed-values.sql:6498
326 msgid "Venda"
327 msgstr "Vendština"
328
329 #: 950.data.seed-values.sql:9161
330 msgid ""
331 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
332 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
333 msgstr ""
334 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
335 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
336 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
337
338 #: 950.data.seed-values.sql:3456
339 msgid ""
340 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
341 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
342 "the org unit"
343 msgstr ""
344 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
345 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být zkratka organizační "
346 "jednotky."
347
348 # id::clm.value__ori
349 #: 950.data.seed-values.sql:6363
350 msgid "Oriya"
351 msgstr "Urijština"
352
353 #: 950.data.seed-values.sql:751
354 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
355 msgstr "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny uživatelů"
356
357 #: 950.data.seed-values.sql:117
358 msgid "Abbreviated Title"
359 msgstr "Zkrácený název"
360
361 # id::i18n_l.name__en-CA
362 #: 950.data.seed-values.sql:342
363 msgid "English (Canada)"
364 msgstr "Angličtina (Kanada)"
365
366 #: 950.data.seed-values.sql:10538
367 msgid "Heading -- Form Subdivision"
368 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
369
370 #: 950.data.seed-values.sql:4479
371 msgid ""
372 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
373 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
374 "If the field is required this setting is ignored."
375 msgstr ""
376 "Pole pro večerní telefon bude navrženo  při registraci uživatele. K jeho "
377 "zobrazení dojde s požadovanými poli i pokud není popžadováno. Pokud jde o "
378 "požadované pole, je toto nastavení ignorováno."
379
380 #: 950.data.seed-values.sql:4362
381 msgid ""
382 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
383 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
384 "field is shown or required this setting is ignored."
385 msgstr ""
386 "Pole pro telefn přes den telefon bude navrženo při registraci uživatele. K "
387 "jeho zobrazení dojde s požadovanými poli i pokud není popžadováno. Pokud jde "
388 "o požadované pole, je toto nastavení ignorováno."
389
390 #: 950.data.seed-values.sql:777
391 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
392 msgstr ""
393 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
394 "počet prodloužení"
395
396 #: 950.data.seed-values.sql:1151
397 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
398 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
399
400 #: 950.data.seed-values.sql:11167
401 msgid "Alaska, USA"
402 msgstr "Aljaška, USA"
403
404 #: 950.data.seed-values.sql:3867
405 msgid "Format Times with this pattern."
406 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
407
408 #: 950.data.seed-values.sql:6297
409 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
410 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
411
412 #: 950.data.seed-values.sql:2939
413 msgid ""
414 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
415 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
416 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
417 msgstr ""
418
419 #: 950.data.seed-values.sql:4461
420 msgid ""
421 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
422 "registration."
423 msgstr ""
424 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon při pregistraci čtenáře"
425
426 #: 950.data.seed-values.sql:3258
427 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
428 msgstr ""
429 "Pokud je nastaveno na \"pravda\", nepoužívat žádné exempláře z této "
430 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
431
432 #: 950.data.seed-values.sql:4413
433 msgid "Regex for email field on patron registration"
434 msgstr "Regulární výraz pro pole \"email\" při registraci čtenáře"
435
436 #: 950.data.seed-values.sql:3912
437 msgid "Courier Code"
438 msgstr "Kód kurýra"
439
440 #: 950.data.seed-values.sql:6054
441 msgid "Apache languages"
442 msgstr "Apačské jazyky"
443
444 #: 950.data.seed-values.sql:1309
445 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
446 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
447
448 #: 950.data.seed-values.sql:887
449 msgid "Allows a user to create a purchase order"
450 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
451
452 #: 950.data.seed-values.sql:3597
453 msgid "Content of header_text include"
454 msgstr "Obsah includu header_text"
455
456 #: 950.data.seed-values.sql:9821
457 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
458 msgstr "Neplatná hodnota \"výše vkladu\""
459
460 #: 950.data.seed-values.sql:3453
461 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
462 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
463
464 # id::citm.value__m
465 #: 950.data.seed-values.sql:6549
466 msgid "Computer file"
467 msgstr "Počítačový soubor"
468
469 #: 950.data.seed-values.sql:11751
470 msgid "Nextel"
471 msgstr "Nextel"
472
473 #: 950.data.seed-values.sql:9121
474 msgid "EDI"
475 msgstr "EDI"
476
477 #: 950.data.seed-values.sql:1157
478 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
479 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
480
481 #: 950.data.seed-values.sql:9929
482 msgid ""
483 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
484 msgstr "Pro záznam ve frontě pro import autorit byl požadován e-mail."
485
486 #: 950.data.seed-values.sql:9491
487 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
488 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
489
490 #: 950.data.seed-values.sql:3462
491 msgid "Change reshelving status interval"
492 msgstr ""
493 "Upravit  interval změny statutu exempláře z \" vráceno, dosud nezařazeno\" "
494 "na \" dostupné\""
495
496 #: 950.data.seed-values.sql:2948
497 msgid ""
498 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
499 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
500 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
501 "items will match."
502 msgstr ""
503
504 #: 950.data.seed-values.sql:559
505 msgid ""
506 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
507 msgstr ""
508 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
509 "rezervaci"
510
511 #: 950.data.seed-values.sql:4290
512 msgid ""
513 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
514 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
515 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
516 msgstr ""
517 "Pole claims_never_checked_out_count (početúdajně nikdy nevypůjčenýh) bude "
518 "navrženo při registraci, tj. objeví se, když jsou je zvoleno zobrazení "
519 "navrhovaných polí. Pokud je toto pole zobrazeno nebo povniné, toto nastavení "
520 "je ignorováno."
521
522 # id::clfm.description__p
523 #: 950.data.seed-values.sql:6562
524 msgid "The item is a poem or collection of poems."
525 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
526
527 # id::clm.value__kau
528 #: 950.data.seed-values.sql:6252
529 msgid "Kanuri"
530 msgstr "Kanuri"
531
532 #: 950.data.seed-values.sql:6185
533 msgid "Germanic (Other)"
534 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
535
536 # id::cbs.source__1
537 #: 950.data.seed-values.sql:3
538 msgid "oclc"
539 msgstr "oclc"
540
541 #: 950.data.seed-values.sql:3345
542 msgid "Item Status for Missing Pieces"
543 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
544
545 #: 950.data.seed-values.sql:12147
546 msgid "Self-Check Proxy Login"
547 msgstr "Samoobslužné výpůjčky - proxy přihlášení"
548
549 #: 950.data.seed-values.sql:6580
550 msgid "Subunit"
551 msgstr "Dílčí jednotka"
552
553 # id::clm.value__bih
554 #: 950.data.seed-values.sql:6087
555 msgid "Bihari"
556 msgstr "Bihárština"
557
558 # id::clm.value__wel
559 #: 950.data.seed-values.sql:6506
560 msgid "Welsh"
561 msgstr "Velština"
562
563 #: 950.data.seed-values.sql:9145
564 msgid "Accepted with amendment, no confirmation required"
565 msgstr "Akceptováno  s dodatkem, není vyžadováno schválení"
566
567 #: 950.data.seed-values.sql:3084
568 msgid "Soft stalling interval"
569 msgstr "Měkký interval pozastavení"
570
571 #: 950.data.seed-values.sql:11445
572 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
573 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
574
575 # id::clm.value__goh
576 #: 950.data.seed-values.sql:6195
577 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
578 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
579
580 # id::clm.value__tem
581 #: 950.data.seed-values.sql:6460
582 msgid "Temne"
583 msgstr "Temne"
584
585 #: 950.data.seed-values.sql:2864
586 msgid "Spine label line width"
587 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
588
589 #: 950.data.seed-values.sql:12410
590 msgid "Allow funds to be rolled over without bringing the money along"
591 msgstr "Pvolit přenesení fondu  aniž by byly přeneseny také peníze"
592
593 #: 950.data.seed-values.sql:4281
594 msgid ""
595 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
596 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
597 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
598 msgstr ""
599 "Pole \"údajně nikdy nevypůjčeno\" (claims_never_checked_out_count) bude "
600 "zobrazeno při registraci čtenáře, což znamená, že pole bude viditelné spolu "
601 "s požadovynými poli, i když není povinné. Pokud je toto pole povinné, toto "
602 "nastavení bude ignorováno."
603
604 #: 950.data.seed-values.sql:1467
605 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
606 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
607
608 #: 950.data.seed-values.sql:3021
609 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
610 msgstr ""
611 "Automatiské proloužení lhůt milosti prodlužuje všecha data, kdy je zavřeno"
612
613 #: 950.data.seed-values.sql:705
614 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
615 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
616
617 # id::crcd.name__8
618 #: 950.data.seed-values.sql:264
619 msgid "1_hour_2_renew"
620 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
621
622 #: 950.data.seed-values.sql:4314
623 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
624 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód při registraci čtenáře"
625
626 #: 950.data.seed-values.sql:2909 950.data.seed-values.sql:2912
627 msgid "Charge lost on zero"
628 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
629
630 #: 950.data.seed-values.sql:663
631 msgid ""
632 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
633 "given copy"
634 msgstr ""
635 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
636 "rezervaci na daný exemplář"
637
638 # id::clm.value__jpn
639 #: 950.data.seed-values.sql:6241
640 msgid "Japanese"
641 msgstr "Japonština"
642
643 #: 950.data.seed-values.sql:12469
644 msgid "Truncate fines to max fine amount"
645 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
646
647 #: 950.data.seed-values.sql:2642
648 msgid ""
649 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
650 "staff that received the copy"
651 msgstr ""
652 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
653 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
654
655 #: 950.data.seed-values.sql:4825
656 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
657 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
658
659 #: 950.data.seed-values.sql:1455
660 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
661 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
662
663 #: 950.data.seed-values.sql:4152
664 msgid "Button bar"
665 msgstr "Lišta tlačítek"
666
667 #: 950.data.seed-values.sql:9819
668 msgid "Invalid value for \"price\""
669 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
670
671 #: 950.data.seed-values.sql:2837
672 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
673 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
674
675 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
676 #: 950.data.seed-values.sql:6443 950.data.seed-values.sql:6450
677 msgid "Swazi"
678 msgstr "Svatština"
679
680 #: 950.data.seed-values.sql:9155
681 msgid "Backorder quantity"
682 msgstr "Množství objednávek (ze skladu)"
683
684 #: 950.data.seed-values.sql:4575
685 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
686 msgstr ""
687 "Regulární výraz pro pole \"další telefon\" (other_phone) při registraci "
688 "čtenáře"
689
690 # id::clm.value__inc
691 #: 950.data.seed-values.sql:6230
692 msgid "Indic (Other)"
693 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
694
695 # id::cbs.source__2
696 # nutný kontext
697 #: 950.data.seed-values.sql:5
698 msgid "System Local"
699 msgstr "Lokální systém"
700
701 #: 950.data.seed-values.sql:11957
702 msgid "Helio"
703 msgstr "Helio"
704
705 #: 950.data.seed-values.sql:10779 950.data.seed-values.sql:10785
706 msgid "Default Phone Number"
707 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
708
709 # id::clm.value__new
710 #: 950.data.seed-values.sql:6345
711 msgid "Newari"
712 msgstr "Névárština"
713
714 #: 950.data.seed-values.sql:911
715 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
716 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
717
718 #: 950.data.seed-values.sql:1103
719 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
720 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
721
722 #: 950.data.seed-values.sql:4191
723 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
724 msgstr ""
725 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
726 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
727
728 #: 950.data.seed-values.sql:9874
729 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
730 msgstr ""
731 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
732
733 #: 950.data.seed-values.sql:3861
734 msgid ""
735 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
736 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
737 msgstr ""
738 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
739 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
740
741 #: 950.data.seed-values.sql:6355
742 msgid "Nubian languages"
743 msgstr "Nubijské jazyky"
744
745 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
746 #: 950.data.seed-values.sql:351 950.data.seed-values.sql:352
747 #: 950.data.seed-values.sql:6058
748 msgid "Armenian"
749 msgstr "Arménština"
750
751 #: 950.data.seed-values.sql:4773
752 msgid ""
753 "Require staff initials for entry/edit of item/patron/penalty notes/messages."
754 msgstr ""
755 "Požadovat iniciály personálu pro zadání nebo editaci exemplářů / čtenářů / "
756 "poznámek / zpráv."
757
758 # id::clm.value__sad
759 #: 950.data.seed-values.sql:6397
760 msgid "Sandawe"
761 msgstr "Sandawština"
762
763 #: 950.data.seed-values.sql:753
764 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
765 msgstr ""
766 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny čtenářů."
767
768 # id::clm.value__bad
769 #: 950.data.seed-values.sql:6072
770 msgid "Banda"
771 msgstr "Banda"
772
773 #: 950.data.seed-values.sql:9144
774 msgid "This line item is not found in the referenced message."
775 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
776
777 #: 950.data.seed-values.sql:11649
778 msgid "Syringa Wireless"
779 msgstr "Syringa Wireless"
780
781 #: 950.data.seed-values.sql:9827
782 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
783 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
784
785 #: 950.data.seed-values.sql:4677
786 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
787 msgstr "Pole \"okres\"bude vyžadováno na obrazovce při registraci uživatele."
788
789 #: 950.data.seed-values.sql:308
790 msgid "In process"
791 msgstr "Zpracovává se"
792
793 #: 950.data.seed-values.sql:1013
794 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
795 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
796
797 #: 950.data.seed-values.sql:3570
798 msgid "Content of alert_text include"
799 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
800
801 #: 950.data.seed-values.sql:2678
802 msgid ""
803 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
804 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
805 "will result in a warning to the staff."
806 msgstr ""
807 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
808 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
809 "personál varovnou zprávu."
810
811 #: 950.data.seed-values.sql:9339
812 msgid ""
813 "Map of search classes to regular expressions to warn user about leading "
814 "articles."
815 msgstr ""
816
817 #: 950.data.seed-values.sql:3093
818 msgid "Hard stalling interval"
819 msgstr "Tvrdý interval pro pozastavení"
820
821 # id::cam.value__f
822 #: 950.data.seed-values.sql:6531
823 msgid "Specialized"
824 msgstr "Specializovaný"
825
826 # id::i18n_l.description__en-US
827 #: 950.data.seed-values.sql:337
828 msgid "American English"
829 msgstr "Americká angličtina"
830
831 #: 950.data.seed-values.sql:6349
832 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
833 msgstr "Norština (nynorsk)"
834
835 #: 950.data.seed-values.sql:2527 950.data.seed-values.sql:2528
836 msgid "Hits per Page"
837 msgstr "Počet výsledků na stránku"
838
839 #: 950.data.seed-values.sql:13164 950.data.seed-values.sql:13170
840 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
841 msgstr ""
842 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
843 "vrácen"
844
845 #: 950.data.seed-values.sql:130
846 msgid "Personal Author"
847 msgstr "Personální autor"
848
849 # id::clm.value__mad
850 #: 950.data.seed-values.sql:6300
851 msgid "Madurese"
852 msgstr "Madurština"
853
854 #: 950.data.seed-values.sql:4308
855 msgid ""
856 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
857 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
858 "If the field is shown or required this setting is ignored."
859 msgstr ""
860 "Pole \"Počet údajně vrácených\" (claims_returned_count) bude navrženo při "
861 "registraci uživatele.  Navržená pole jsou zobrazena když je aktivována volba "
862 "\"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole zobrazeno nebo povinné, je "
863 "toto nastavení ignorováno."
864
865 #: 950.data.seed-values.sql:1407
866 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
867 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
868
869 # id::clm.value__sag
870 #: 950.data.seed-values.sql:6398
871 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
872 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
873
874 #: 950.data.seed-values.sql:6256
875 msgid "Khasi"
876 msgstr "Khásí"
877
878 #: 950.data.seed-values.sql:9829
879 msgid "Invalid value for \"circ_as_type\""
880 msgstr "Neplatná hodnota pro \"circ_as_type\" (půjčovat jako typ)"
881
882 #: 950.data.seed-values.sql:11377
883 msgid "Bluegrass Cellular"
884 msgstr "Bluegrass Cellular"
885
886 #: 950.data.seed-values.sql:1591
887 msgid ""
888 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
889 msgstr ""
890 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
891 "pracovní stanici"
892
893 # id::clm.value__mah
894 #: 950.data.seed-values.sql:6302
895 msgid "Marshallese"
896 msgstr "Maršalština"
897
898 # id::clm.value__yao
899 #: 950.data.seed-values.sql:6512
900 msgid "Yao (Africa)"
901 msgstr "Jaoština (Afrika)"
902
903 #: 950.data.seed-values.sql:9951
904 msgid ""
905 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
906 "Bib Queue."
907 msgstr ""
908 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
909 "import."
910
911 #: 950.data.seed-values.sql:4269
912 msgid "Suggest barred field on patron registration"
913 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" při registraci uživatele."
914
915 #: 950.data.seed-values.sql:1409
916 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
917 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
918
919 #: 950.data.seed-values.sql:312
920 msgid "On order"
921 msgstr "Objednáno"
922
923 #: 950.data.seed-values.sql:3429
924 msgid ""
925 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
926 "remain active."
927 msgstr ""
928 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
929 "hesla aktivním."
930
931 #: 950.data.seed-values.sql:3264
932 msgid "Reset request time on un-cancel"
933 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
934
935 #: 950.data.seed-values.sql:1115
936 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
937 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
938
939 # id::clm.value__ady
940 #: 950.data.seed-values.sql:6042
941 msgid "Adygei"
942 msgstr "Adygei"
943
944 #: 950.data.seed-values.sql:3051
945 msgid "Holds: Soft boundary"
946 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
947
948 #: 950.data.seed-values.sql:4512
949 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
950 msgstr ""
951 "Zabrazit čísli druhého identifikačního dokladu při registraci uživatele"
952
953 #: 950.data.seed-values.sql:1405
954 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
955 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
956
957 #: 950.data.seed-values.sql:4731
958 msgid ""
959 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
960 "default."
961 msgstr ""
962 "Místo všech polí standardně zobrazit při registraci čtenáře pouze navrhovaná "
963 "pole."
964
965 #: 950.data.seed-values.sql:440
966 msgid "Everywhere"
967 msgstr "Všude"
968
969 #: 950.data.seed-values.sql:1423
970 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
971 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
972
973 #: 950.data.seed-values.sql:10506
974 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
975 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
976
977 #: 950.data.seed-values.sql:737
978 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
979 msgstr ""
980 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
981
982 # id::clm.value__tuk
983 #: 950.data.seed-values.sql:6481
984 msgid "Turkmen"
985 msgstr "Turkmenština"
986
987 #: 950.data.seed-values.sql:6471
988 msgid "Tlingit"
989 msgstr "Tlingit"
990
991 #: 950.data.seed-values.sql:545
992 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
993 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
994
995 #: 950.data.seed-values.sql:909
996 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
997 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet \"údajně vrácených\"."
998
999 #: 950.data.seed-values.sql:2474
1000 msgid "Untargeted expiration"
1001 msgstr "Expirace bez cíle"
1002
1003 #: 950.data.seed-values.sql:2945
1004 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1005 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1006
1007 #: 950.data.seed-values.sql:3069
1008 msgid ""
1009 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1010 "\"100 days\""
1011 msgstr ""
1012 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1013 "\"100 days\""
1014
1015 #: 950.data.seed-values.sql:10569
1016 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1017 msgstr "Viz z dohledávání -- Osobní jméno"
1018
1019 #: 950.data.seed-values.sql:11530
1020 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1021 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1022
1023 #: 950.data.seed-values.sql:244
1024 msgid "SSN"
1025 msgstr "Číslo pasu"
1026
1027 #: 950.data.seed-values.sql:6472
1028 msgid "Tamashek"
1029 msgstr "Tamašek"
1030
1031 #: 950.data.seed-values.sql:4080
1032 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1033 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1034
1035 #: 950.data.seed-values.sql:4539
1036 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1037 msgstr "Navrhnout pole \"nezletilý\" při registraci čtenáře"
1038
1039 #: 950.data.seed-values.sql:6244
1040 msgid "Kara-Kalpak"
1041 msgstr "Karakalpačtina"
1042
1043 # id::clm.value__swa
1044 #: 950.data.seed-values.sql:6448
1045 msgid "Swahili"
1046 msgstr "Svahilština"
1047
1048 #: 950.data.seed-values.sql:9118
1049 msgid "Non-library Item"
1050 msgstr "Neknihovní položka"
1051
1052 #: 950.data.seed-values.sql:735
1053 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1054 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1055
1056 #: 950.data.seed-values.sql:4713
1057 msgid ""
1058 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1059 msgstr ""
1060 "Příklad pro validaci pole \"poštovní směrovací číslo\" (post_code) při "
1061 "registraci čtenáře."
1062
1063 #: 950.data.seed-values.sql:1603
1064 msgid ""
1065 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1066 "records"
1067 msgstr ""
1068 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1069 "propojené bibliografické záznamy."
1070
1071 #: 950.data.seed-values.sql:6119
1072 msgid "Cherokee"
1073 msgstr "Cherokee"
1074
1075 #: 950.data.seed-values.sql:7820
1076 msgid ""
1077 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1078 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1079 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1080 "for the penalty."
1081 msgstr ""
1082 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1083 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1084 "uživatele a  \"kontextová organizace\" (context_org), která se vztahuje k "
1085 "objektu organizační jednotky (org_unit), ke které pokuta směřuje."
1086
1087 #: 950.data.seed-values.sql:13117
1088 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1089 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1090
1091 #: 950.data.seed-values.sql:500
1092 msgid "Long-Overdue Materials"
1093 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:13549
1096 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1097 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1098
1099 #: 950.data.seed-values.sql:13426
1100 msgid "Vandelay Default Copy Location"
1101 msgstr "Přednastavené umístění exempláře pro Vandelay"
1102
1103 # id::clm.value__cat
1104 #: 950.data.seed-values.sql:6105
1105 msgid "Catalan"
1106 msgstr "Katalánština"
1107
1108 #: 950.data.seed-values.sql:9725
1109 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1110 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1111
1112 #: 950.data.seed-values.sql:6507
1113 msgid "Sorbian languages"
1114 msgstr "Lužická srbština"
1115
1116 #: 950.data.seed-values.sql:4278
1117 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1118 msgstr ""
1119 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1120 "při registraci čtenáře"
1121
1122 #: 950.data.seed-values.sql:3186
1123 msgid ""
1124 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1125 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1126 msgstr ""
1127 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1128 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1129
1130 #: 950.data.seed-values.sql:1273
1131 msgid ""
1132 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1133 "maps"
1134 msgstr ""
1135 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1136 "rezervaci zdrojů."
1137
1138 #: 950.data.seed-values.sql:14
1139 msgid "Set"
1140 msgstr "Sada"
1141
1142 #: 950.data.seed-values.sql:3255
1143 msgid "Skip For Hold Targeting"
1144 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1145
1146 #: 950.data.seed-values.sql:4875
1147 msgid ""
1148 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1149 "SMS from the OPAC."
1150 msgstr ""
1151 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1152 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1153
1154 #: 950.data.seed-values.sql:6588
1155 msgid "U-matic"
1156 msgstr "U-matic"
1157
1158 #: 950.data.seed-values.sql:3357
1159 msgid ""
1160 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1161 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1162 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1163 msgstr ""
1164 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", sloupec Datum narození v seznamech "
1165 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1166 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1167
1168 #: 950.data.seed-values.sql:1640
1169 msgid "Can do anything at the Branch level"
1170 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1171
1172 #: 950.data.seed-values.sql:6303
1173 msgid "Maithili"
1174 msgstr "Maithilština"
1175
1176 #: 950.data.seed-values.sql:1629
1177 msgid "Circulators"
1178 msgstr "Díla určená k půjčování"
1179
1180 #: 950.data.seed-values.sql:143
1181 msgid "Topic Subject"
1182 msgstr "Věcné téma"
1183
1184 #: 950.data.seed-values.sql:2903
1185 msgid ""
1186 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1187 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1188 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1189 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1190 "shelf."
1191 msgstr ""
1192 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1193 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1194 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1195 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1196 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1197
1198 #: 950.data.seed-values.sql:6376
1199 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1200 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1201
1202 #: 950.data.seed-values.sql:2480
1203 msgid "Patron via SIP"
1204 msgstr "čtenář via SIP"
1205
1206 #: 950.data.seed-values.sql:1385
1207 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1208 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1209
1210 #: 950.data.seed-values.sql:9152
1211 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1212 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1213
1214 #: 950.data.seed-values.sql:9368 950.data.seed-values.sql:9369
1215 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1216 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1217
1218 #: 950.data.seed-values.sql:6144
1219 msgid "Dogri"
1220 msgstr "Dógrí"
1221
1222 #: 950.data.seed-values.sql:2608
1223 msgid "Circulation"
1224 msgstr "Výpůjčky"
1225
1226 #: 950.data.seed-values.sql:6286
1227 msgid "Limburgish"
1228 msgstr "Limburština"
1229
1230 #: 950.data.seed-values.sql:617
1231 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1232 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1233
1234 #: 950.data.seed-values.sql:6830
1235 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1236 msgstr ""
1237 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1238
1239 #: 950.data.seed-values.sql:1045
1240 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1241 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1242
1243 #: 950.data.seed-values.sql:965
1244 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1245 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1246
1247 #: 950.data.seed-values.sql:6063
1248 msgid "Assamese"
1249 msgstr "Asámština"
1250
1251 #: 950.data.seed-values.sql:2533 950.data.seed-values.sql:2534
1252 msgid "Hold Notification Format"
1253 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1254
1255 #: 950.data.seed-values.sql:9125
1256 msgid "ISBN is unrecognizable"
1257 msgstr "nelze rozpoznat ISBN"
1258
1259 # id::vqbrad.description__8
1260 #: 950.data.seed-values.sql:152 950.data.seed-values.sql:5011
1261 msgid "Accession Number"
1262 msgstr "Přírůstkové číslo"
1263
1264 #: 950.data.seed-values.sql:3210
1265 msgid "Org Unit Target Weight"
1266 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1267
1268 #: 950.data.seed-values.sql:13430
1269 msgid "Default copy location value for imported items"
1270 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1271
1272 #: 950.data.seed-values.sql:3138
1273 msgid "Clear shelf copy status"
1274 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1275
1276 #: 950.data.seed-values.sql:6283
1277 msgid "Latin"
1278 msgstr "Latina"
1279
1280 #: 950.data.seed-values.sql:625
1281 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1282 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1283
1284 #: 950.data.seed-values.sql:1163
1285 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1286 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1287
1288 #: 950.data.seed-values.sql:6173 950.data.seed-values.sql:6176
1289 msgid "Frisian"
1290 msgstr "Fríština"
1291
1292 #: 950.data.seed-values.sql:927
1293 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1294 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1295
1296 #: 950.data.seed-values.sql:9812
1297 msgid "Malformed record cause Import failure"
1298 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1299
1300 #: 950.data.seed-values.sql:869
1301 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1302 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"ztracený\""
1303
1304 #: 950.data.seed-values.sql:1415
1305 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1306 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1307
1308 #: 950.data.seed-values.sql:581
1309 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1310 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
1311
1312 #: 950.data.seed-values.sql:3786 950.data.seed-values.sql:3789
1313 msgid "PayflowPro password"
1314 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1315
1316 #: 950.data.seed-values.sql:11938
1317 msgid "Centennial Wireless"
1318 msgstr "Centennial Wireless"
1319
1320 #: 950.data.seed-values.sql:9814
1321 msgid "New record had insufficient quality"
1322 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1323
1324 #: 950.data.seed-values.sql:11717
1325 msgid "Simple Mobile"
1326 msgstr "Simple Mobile"
1327
1328 #: 950.data.seed-values.sql:913
1329 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1330 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1331
1332 #: 950.data.seed-values.sql:6590
1333 msgid "Type C"
1334 msgstr "Videopáska - typ C"
1335
1336 #: 950.data.seed-values.sql:823
1337 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1338 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1339
1340 #: 950.data.seed-values.sql:1487
1341 msgid "Update prefix label definition."
1342 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1343
1344 #: 950.data.seed-values.sql:4188
1345 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1346 msgstr "Standardní typ identifikačního dokladu pro registraci čtenáře"
1347
1348 #: 950.data.seed-values.sql:6175
1349 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1350 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1351
1352 #: 950.data.seed-values.sql:12150
1353 msgid "LibraryElf Login"
1354 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1355
1356 #: 950.data.seed-values.sql:1249 950.data.seed-values.sql:1251
1357 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1358 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1359
1360 #: 950.data.seed-values.sql:316
1361 msgid "Discard/Weed"
1362 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1363
1364 #: 950.data.seed-values.sql:2609
1365 msgid "Self Check"
1366 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1367
1368 # id::clm.value__iii
1369 #: 950.data.seed-values.sql:6224
1370 msgid "Sichuan Yi"
1371 msgstr "S'čchuanština"
1372
1373 #: 950.data.seed-values.sql:4641
1374 msgid ""
1375 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1376 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1377 "If the field is required this setting is ignored."
1378 msgstr ""
1379 "Pole \"druhé jméno\" (second_given_name) se zobrazí při registraci čtenáře. "
1380 "Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. Poku je  pole "
1381 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
1382
1383 #: 950.data.seed-values.sql:3849 950.data.seed-values.sql:3852
1384 msgid "PayPal test mode"
1385 msgstr "Mód testu PayPal"
1386
1387 #: 950.data.seed-values.sql:6515
1388 msgid "Yoruba"
1389 msgstr "Jorubština"
1390
1391 #: 950.data.seed-values.sql:1043
1392 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1393 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1394
1395 #: 950.data.seed-values.sql:10931
1396 msgid "Koodo Mobile"
1397 msgstr "Koodo Mobile"
1398
1399 #: 950.data.seed-values.sql:4695
1400 msgid ""
1401 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1402 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1403 "field is required this setting is ignored."
1404 msgstr ""
1405 "Pole \"stát\" bude zobrazeni při registraci čtenáře. To znamená, že se "
1406 "zobrazí s povinnými poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je "
1407 "pole povinné, toto nastavení je ignorováno."
1408
1409 #: 950.data.seed-values.sql:12352 950.data.seed-values.sql:12358
1410 msgid "Default list to use when adding to a bookbag"
1411 msgstr ""
1412 "Standardní seznam, který bude použit při přidávání položek do seznamu knih"
1413
1414 #: 950.data.seed-values.sql:4024
1415 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1416 msgstr "Hranice čtenářské volby"
1417
1418 #: 950.data.seed-values.sql:5092
1419 msgid "Cancel Holds"
1420 msgstr "Zrušit rezervace"
1421
1422 #: 950.data.seed-values.sql:6563
1423 msgid "Speeches"
1424 msgstr "Projevy"
1425
1426 #: 950.data.seed-values.sql:10545
1427 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1428 msgstr "Viz také z dohledávání -- název akce"
1429
1430 #: 950.data.seed-values.sql:4764
1431 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1432 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
1433
1434 # id::clm.value__alb
1435 #: 950.data.seed-values.sql:6049
1436 msgid "Albanian"
1437 msgstr "Albánština"
1438
1439 #: 950.data.seed-values.sql:9129
1440 msgid "delivered_but_lost"
1441 msgstr "delivered_but_lost"
1442
1443 #: 950.data.seed-values.sql:13517 950.data.seed-values.sql:13536
1444 #: 950.data.seed-values.sql:13555
1445 msgid ""
1446 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1447 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1448 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1449 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1450 "6 = bottom list, do not display."
1451 msgstr ""
1452
1453 #: 950.data.seed-values.sql:1583
1454 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1455 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
1456
1457 #: 950.data.seed-values.sql:9250
1458 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1459 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - Zrušené (telefonicky čtenářem)"
1460
1461 #: 950.data.seed-values.sql:807
1462 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1463 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
1464
1465 #: 950.data.seed-values.sql:3600
1466 msgid ""
1467 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1468 "%INCLUDE(header_text)%"
1469 msgstr ""
1470 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
1471 "%INCLUDE(header_text)%"
1472
1473 #: 950.data.seed-values.sql:470
1474 msgid "Example Sub-library 1"
1475 msgstr "Vzorová dílčí knihovna 1"
1476
1477 # id::clm.value__wln
1478 #: 950.data.seed-values.sql:6508
1479 msgid "Walloon"
1480 msgstr "Valonština"
1481
1482 # id::pgt.name__4
1483 #: 950.data.seed-values.sql:1627
1484 msgid "Catalogers"
1485 msgstr "Katalogizátoři"
1486
1487 #: 950.data.seed-values.sql:6052
1488 msgid "Amharic"
1489 msgstr "Amharština"
1490
1491 #: 950.data.seed-values.sql:482
1492 msgid "Overdue Materials"
1493 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
1494
1495 #: 950.data.seed-values.sql:6389
1496 msgid "Rapanui"
1497 msgstr "Rapanuiština"
1498
1499 #: 950.data.seed-values.sql:2693 950.data.seed-values.sql:2696
1500 msgid "Temporary barcode prefix"
1501 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
1502
1503 #: 950.data.seed-values.sql:1535
1504 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1505 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
1506
1507 #: 950.data.seed-values.sql:10558
1508 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1509 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
1510
1511 #: 950.data.seed-values.sql:12627
1512 msgid "Upload Create PO"
1513 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
1514
1515 #: 950.data.seed-values.sql:6369
1516 msgid "Papuan (Other)"
1517 msgstr "Papuánské jazyky (ostatní)"
1518
1519 #: 950.data.seed-values.sql:314 950.data.seed-values.sql:2606
1520 msgid "Cataloging"
1521 msgstr "Katalogizace"
1522
1523 #: 950.data.seed-values.sql:256
1524 msgid "3_days_1_renew"
1525 msgstr "3_dní_1_prodloužení"
1526
1527 #: 950.data.seed-values.sql:6059
1528 msgid "Mapuche"
1529 msgstr "Mapuche (araukánština)"
1530
1531 #: 950.data.seed-values.sql:6491
1532 msgid "Uighur"
1533 msgstr "Ujgurština"
1534
1535 #: 950.data.seed-values.sql:1299
1536 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1537 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1538
1539 #: 950.data.seed-values.sql:9146
1540 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
1541 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
1542
1543 #: 950.data.seed-values.sql:3943
1544 msgid "Allow pending addresses"
1545 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
1546
1547 #: 950.data.seed-values.sql:4560
1548 msgid ""
1549 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
1550 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1551 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1552 msgstr ""
1553 "Pole \"vedoucí účet\" (master_account) bude navrženo při registraci čtenáře. "
1554 "Zobrazí se, když je aktivována volba \"zobrazit navržená pole\". Pokud je "
1555 "pole zobrazeno nebo povinné, toto nastavení je ignorováno."
1556
1557 # id::clm.value__ind
1558 #: 950.data.seed-values.sql:6231
1559 msgid "Indonesian"
1560 msgstr "Indonéština"
1561
1562 #: 950.data.seed-values.sql:533
1563 msgid "Allow a user to update another user's hold"
1564 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
1565
1566 #: 950.data.seed-values.sql:3618
1567 msgid ""
1568 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
1569 "prevented from checking in"
1570 msgstr ""
1571 "Exemplářům \"v přepravě\" vráceným v takto blízkém čase od začátky přepravy "
1572 "bude zamezeno vrácení"
1573
1574 #: 950.data.seed-values.sql:815
1575 msgid "Allow a user to delete a fund"
1576 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
1577
1578 #: 950.data.seed-values.sql:4062
1579 msgid "Previous Issuance Copy Location"
1580 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
1581
1582 #: 950.data.seed-values.sql:10556
1583 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
1584 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
1585
1586 #: 950.data.seed-values.sql:901
1587 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
1588 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
1589
1590 #: 950.data.seed-values.sql:10965
1591 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
1592 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
1593
1594 # id::clm.value__kru
1595 #: 950.data.seed-values.sql:6271
1596 msgid "Kurukh"
1597 msgstr "Kurukh"
1598
1599 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
1600 #: 950.data.seed-values.sql:6457 950.data.seed-values.sql:6458
1601 msgid "Tatar"
1602 msgstr "Tatarština"
1603
1604 #: 950.data.seed-values.sql:801
1605 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
1606 msgstr ""
1607 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
1608
1609 #: 950.data.seed-values.sql:11224
1610 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
1611 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
1612
1613 #: 950.data.seed-values.sql:2819
1614 msgid "Spine and pocket label font size"
1615 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
1616
1617 #: 950.data.seed-values.sql:10540
1618 msgid "Heading -- Chronological Term"
1619 msgstr "Záhlaví -- chronologický termín"
1620
1621 #: 950.data.seed-values.sql:13374
1622 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
1623 msgstr "Vandelay Generování standardních kódů"
1624
1625 #: 950.data.seed-values.sql:6329
1626 msgid "Mooré"
1627 msgstr "Mosi (more)"
1628
1629 #: 950.data.seed-values.sql:1055
1630 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1631 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1632
1633 #: 950.data.seed-values.sql:6451
1634 msgid "Syriac"
1635 msgstr "Syrština"
1636
1637 #: 950.data.seed-values.sql:6250
1638 msgid "Karen"
1639 msgstr "Karenština"
1640
1641 #: 950.data.seed-values.sql:6178
1642 msgid "Friulian"
1643 msgstr "Friulština (furlanština)"
1644
1645 #: 950.data.seed-values.sql:12544
1646 msgid ""
1647 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
1648 "system moves on to the next URL"
1649 msgstr ""
1650 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
1651 "přesune na další URL."
1652
1653 #: 950.data.seed-values.sql:5081
1654 msgid "Template Merge Container"
1655 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
1656
1657 #: 950.data.seed-values.sql:8745
1658 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
1659 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
1660
1661 #: 950.data.seed-values.sql:4548
1662 msgid "Show master_account field on patron registration"
1663 msgstr ""
1664 "Zobrazit pole  \"vedoucí účet\" ( master_account) při registraci čtenáře"
1665
1666 #: 950.data.seed-values.sql:9134
1667 msgid "The information is to be or has been deleted."
1668 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
1669
1670 #: 950.data.seed-values.sql:3354
1671 msgid "Obscure the Date of Birth field"
1672 msgstr "Zakrýt pole \"datum narození\""
1673
1674 #: 950.data.seed-values.sql:9109
1675 msgid "Euros"
1676 msgstr "Eura"
1677
1678 #: 950.data.seed-values.sql:10566
1679 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
1680 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
1681
1682 #: 950.data.seed-values.sql:9293
1683 msgid ""
1684 "Circ: Use original circulation library on desk renewal instead of user home "
1685 "library"
1686 msgstr ""
1687 "Vyýpůjčky: při prodlužování u výpůjčního pultu použít původní knihovnu, kde "
1688 "byl exemplářvypůjčen, namísto domovské knihovny uživatele."
1689
1690 #: 950.data.seed-values.sql:6433
1691 msgid "Soninke"
1692 msgstr "Sonikština"
1693
1694 #: 950.data.seed-values.sql:749
1695 msgid ""
1696 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
1697 msgstr ""
1698 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
1699 "nová"
1700
1701 #: 950.data.seed-values.sql:773
1702 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
1703 msgstr ""
1704 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"dodavatelů\""
1705
1706 #: 950.data.seed-values.sql:6216
1707 msgid "Hmong"
1708 msgstr "Hmongština"
1709
1710 # id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
1711 # id::vqbrad.description__5
1712 #: 950.data.seed-values.sql:154 950.data.seed-values.sql:375
1713 #: 950.data.seed-values.sql:396 950.data.seed-values.sql:415
1714 #: 950.data.seed-values.sql:5008 950.data.seed-values.sql:13027
1715 msgid "ISBN"
1716 msgstr "ISBN"
1717
1718 #: 950.data.seed-values.sql:855
1719 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
1720 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
1721
1722 #: 950.data.seed-values.sql:10526
1723 msgid "Heading -- Topical Term"
1724 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
1725
1726 #: 950.data.seed-values.sql:3588
1727 msgid "Content of footer_text include"
1728 msgstr "Obsah includu footer_text"
1729
1730 #: 950.data.seed-values.sql:7058
1731 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
1732 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
1733
1734 #: 950.data.seed-values.sql:4722
1735 msgid ""
1736 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
1737 "registration."
1738 msgstr ""
1739 "Regulární výraz pro validaci pole poštovní kód (post_code) při registraci "
1740 "čtenáře"
1741
1742 #: 950.data.seed-values.sql:6312
1743 msgid "Malay"
1744 msgstr "Malajština"
1745
1746 #: 950.data.seed-values.sql:11120
1747 msgid "Bulletin.net"
1748 msgstr "Bulletin.net"
1749
1750 # id::citm.value__f
1751 #: 950.data.seed-values.sql:6544
1752 msgid "Manuscript cartographic material"
1753 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
1754
1755 #: 950.data.seed-values.sql:137
1756 msgid "Geographic Subject"
1757 msgstr "Geografické téma"
1758
1759 #: 950.data.seed-values.sql:959
1760 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1761 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1762
1763 #: 950.data.seed-values.sql:498
1764 msgid "Notification Fee"
1765 msgstr "Poplatek za upozornění"
1766
1767 #: 950.data.seed-values.sql:3303
1768 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
1769 msgstr ""
1770 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
1771 "nejdříve vrátily \"domů\"."
1772
1773 #: 950.data.seed-values.sql:3330
1774 msgid ""
1775 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
1776 "fines"
1777 msgstr ""
1778 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
1779 "než jaká je hodnota exempláře."
1780
1781 #: 950.data.seed-values.sql:6107
1782 msgid "Cebuano"
1783 msgstr "Cebuánština"
1784
1785 # id::clm.value__moh
1786 #: 950.data.seed-values.sql:6326
1787 msgid "Mohawk"
1788 msgstr "Mohawk"
1789
1790 #: 950.data.seed-values.sql:733
1791 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
1792 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
1793
1794 #: 950.data.seed-values.sql:12729
1795 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
1796 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
1797
1798 #: 950.data.seed-values.sql:775
1799 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
1800 msgstr ""
1801 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
1802
1803 #: 950.data.seed-values.sql:2723
1804 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
1805 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. \"2 týdny\""
1806
1807 #: 950.data.seed-values.sql:4614
1808 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
1809 msgstr "Pole \"prefix\" bude požadováno při registraci čtenáře"
1810
1811 #: 950.data.seed-values.sql:3435
1812 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
1813 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
1814
1815 #: 950.data.seed-values.sql:4380
1816 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
1817 msgstr "Pole \"datum narození\" bude požadováno při registraci čtenáře"
1818
1819 #: 950.data.seed-values.sql:723
1820 msgid ""
1821 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
1822 "destination or source"
1823 msgstr ""
1824 "Povolit uživateli zrušit přepravu exempláře pokud je uživatel v cílové nebo "
1825 "zdrojové destinaci přepravy."
1826
1827 #: 950.data.seed-values.sql:1337
1828 msgid "ADMIN_INVOICE"
1829 msgstr "ADMIN_INVOICE"
1830
1831 # id::clm.value__jav
1832 #: 950.data.seed-values.sql:6240
1833 msgid "Javanese"
1834 msgstr "Javánština"
1835
1836 #: 950.data.seed-values.sql:1431
1837 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
1838 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
1839
1840 #: 950.data.seed-values.sql:1111
1841 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1842 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1843
1844 #: 950.data.seed-values.sql:743
1845 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
1846 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
1847
1848 #: 950.data.seed-values.sql:10832
1849 msgid "Circulation Policy Configuration"
1850 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
1851
1852 # id::clm.value__kan
1853 #: 950.data.seed-values.sql:6249
1854 msgid "Kannada"
1855 msgstr "Kannadština"
1856
1857 #: 950.data.seed-values.sql:6147
1858 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1859 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
1860
1861 #: 950.data.seed-values.sql:12735
1862 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
1863 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
1864
1865 # id::clm.value__per
1866 #: 950.data.seed-values.sql:6377
1867 msgid "Persian"
1868 msgstr "Perština"
1869
1870 #: 950.data.seed-values.sql:12149
1871 msgid "Apache Auth Proxy Login"
1872 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
1873
1874 #: 950.data.seed-values.sql:831
1875 msgid "Allow a user to create a new provider"
1876 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
1877
1878 #: 950.data.seed-values.sql:1465
1879 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
1880 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
1881
1882 #: 950.data.seed-values.sql:745
1883 msgid "Allow a user to bar a patron"
1884 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
1885
1886 #: 950.data.seed-values.sql:6226
1887 msgid "Inuktitut"
1888 msgstr "Inuktitut"
1889
1890 #: 950.data.seed-values.sql:6570
1891 msgid "Microopaque"
1892 msgstr "Mikrokarta"
1893
1894 #: 950.data.seed-values.sql:1281
1895 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1896 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1897
1898 #: 950.data.seed-values.sql:7086
1899 msgid ""
1900 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
1901 msgstr ""
1902 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
1903
1904 #: 950.data.seed-values.sql:761
1905 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
1906 msgstr ""
1907 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"globální "
1908 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
1909
1910 # id::clm.value__jpr
1911 #: 950.data.seed-values.sql:6242
1912 msgid "Judeo-Persian"
1913 msgstr "Judeo-perština"
1914
1915 #: 950.data.seed-values.sql:3870
1916 msgid ""
1917 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
1918 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
1919 msgstr ""
1920 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
1921 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
1922
1923 #: 950.data.seed-values.sql:6298
1924 msgid "Lushai"
1925 msgstr "Lušáí"
1926
1927 #: 950.data.seed-values.sql:647
1928 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
1929 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
1930
1931 # id::clm.value__tah
1932 #: 950.data.seed-values.sql:6453
1933 msgid "Tahitian"
1934 msgstr "Tahitština"
1935
1936 #: 950.data.seed-values.sql:847
1937 msgid "Allows a user to create a picklist"
1938 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
1939
1940 #: 950.data.seed-values.sql:1305
1941 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1942 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1943
1944 # id::clfm.value__m
1945 #: 950.data.seed-values.sql:6561
1946 msgid "Mixed forms"
1947 msgstr "Smíšené formy"
1948
1949 #: 950.data.seed-values.sql:907
1950 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
1951 msgstr ""
1952 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
1953 "vrácených pro čtenáře"
1954
1955 #: 950.data.seed-values.sql:6384
1956 msgid "Prakrit languages"
1957 msgstr "Prákrty"
1958
1959 # id::clm.value__gay
1960 #: 950.data.seed-values.sql:6183
1961 msgid "Gayo"
1962 msgstr "Gayo"
1963
1964 #: 950.data.seed-values.sql:3534
1965 msgid "Require patron password"
1966 msgstr "Požadovat heslo čtenáře"
1967
1968 # id::clfm.value__0
1969 #: 950.data.seed-values.sql:6552
1970 msgid "Not fiction (not further specified)"
1971 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
1972
1973 #: 950.data.seed-values.sql:3714 950.data.seed-values.sql:3717
1974 msgid "AuthorizeNet login"
1975 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
1976
1977 #: 950.data.seed-values.sql:4458
1978 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
1979 msgstr ""
1980 "Regulární výraz pro pole \"telefon večer\" (evening_phone) při registraci "
1981 "čtenáře"
1982
1983 #: 950.data.seed-values.sql:9137
1984 msgid "No action"
1985 msgstr "Žádná akce"
1986
1987 #: 950.data.seed-values.sql:687
1988 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
1989 msgstr ""
1990 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
1991
1992 #: 950.data.seed-values.sql:565
1993 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
1994 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
1995
1996 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
1997 #: 950.data.seed-values.sql:6182 950.data.seed-values.sql:6364
1998 msgid "Oromo"
1999 msgstr "Oromština"
2000
2001 #: 950.data.seed-values.sql:4341
2002 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2003 msgstr "Požadovat při registraci pole \"telefon přes den\" (day_phone)"
2004
2005 #: 950.data.seed-values.sql:4371
2006 msgid ""
2007 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2008 "patron registration form."
2009 msgstr ""
2010 "Pokud je  nastaveno,  ve formuláři pro registraci čtenáře se při editaci "
2011 "pole \"datum narození\" objeví miniaplikace kalendáře."
2012
2013 #: 950.data.seed-values.sql:12170
2014 msgid ""
2015 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2016 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2017 "days."
2018 msgstr ""
2019 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2020 "nastavena hodnota \"pravda\", poplatky za zpozdné budou účtovány i během "
2021 "období plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna "
2022 "zavřená."
2023
2024 #: 950.data.seed-values.sql:3973
2025 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2026 msgstr ""
2027 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2028
2029 #: 950.data.seed-values.sql:147
2030 msgid "General Keywords"
2031 msgstr "Obecná klíčová slova"
2032
2033 #: 950.data.seed-values.sql:6259
2034 msgid "Khotanese"
2035 msgstr "Chotánština"
2036
2037 #: 950.data.seed-values.sql:6083
2038 msgid "Bemba"
2039 msgstr "Bembština"
2040
2041 #: 950.data.seed-values.sql:973
2042 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2043 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2044
2045 #: 950.data.seed-values.sql:3087
2046 msgid ""
2047 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2048 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2049 msgstr ""
2050 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2051 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2052
2053 #: 950.data.seed-values.sql:6132
2054 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2055 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2056
2057 # id::clm.value__est
2058 #: 950.data.seed-values.sql:6160
2059 msgid "Estonian"
2060 msgstr "Estonština"
2061
2062 #: 950.data.seed-values.sql:3573
2063 msgid ""
2064 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2065 "%INCLUDE(alert_text)%"
2066 msgstr ""
2067 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
2068 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
2069
2070 #: 950.data.seed-values.sql:13354
2071 msgid "Show county field on patron registration"
2072 msgstr "Zobrazit při registgraci pole \"okres\""
2073
2074 #: 950.data.seed-values.sql:5082
2075 msgid "URL Verification Queue"
2076 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
2077
2078 #: 950.data.seed-values.sql:6201
2079 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2080 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
2081
2082 #: 950.data.seed-values.sql:445
2083 msgid "Branch"
2084 msgstr "Pobočka"
2085
2086 #: 950.data.seed-values.sql:4389
2087 msgid ""
2088 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2089 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2090 "field is required this setting is ignored."
2091 msgstr ""
2092 "Pole \"datum narození\" bude zobrazeno při registraci čtenáře. Zobrazí se s "
2093 "požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
2094 "nastavení je ignorováno."
2095
2096 #: 950.data.seed-values.sql:13194
2097 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2098 msgstr ""
2099 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
2100
2101 #: 950.data.seed-values.sql:13123
2102 msgid ""
2103 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2104 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2105 "activity older than) this amount of time"
2106 msgstr ""
2107 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
2108 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
2109 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
2110 "která zde uvedenena."
2111
2112 #: 950.data.seed-values.sql:12416
2113 msgid ""
2114 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
2115 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
2116 "entity."
2117 msgstr ""
2118 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
2119 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
2120 "některým exeterním subjektům"
2121
2122 # id::cbs.source__3
2123 #: 950.data.seed-values.sql:7
2124 msgid "Project Gutenberg"
2125 msgstr "Projekt Gutenberg"
2126
2127 #: 950.data.seed-values.sql:1329
2128 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2129 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2130
2131 #: 950.data.seed-values.sql:11309
2132 msgid "Element Mobile"
2133 msgstr "Element Mobile"
2134
2135 #: 950.data.seed-values.sql:741
2136 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2137 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
2138
2139 #: 950.data.seed-values.sql:4134
2140 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2141 msgstr ""
2142 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
2143
2144 #: 950.data.seed-values.sql:1646
2145 msgid "Can do anything at the System level"
2146 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
2147
2148 #: 950.data.seed-values.sql:13326
2149 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2150 msgstr ""
2151 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
2152 "uživatelského účtu."
2153
2154 #: 950.data.seed-values.sql:12138
2155 msgid "Verification via translator-v1"
2156 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
2157
2158 #: 950.data.seed-values.sql:9230 950.data.seed-values.sql:9377
2159 #: 950.data.seed-values.sql:9378
2160 msgid "Historical Hold Retention Age"
2161 msgstr "Doba uchovávání historických rezervací"
2162
2163 # id::clm.value__tig
2164 #: 950.data.seed-values.sql:6467
2165 msgid "Tigré"
2166 msgstr "Tigrejština"
2167
2168 #: 950.data.seed-values.sql:3480
2169 msgid "Pop-up alert for errors"
2170 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
2171
2172 #: 950.data.seed-values.sql:12190
2173 msgid ""
2174 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2175 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2176 "is 1."
2177 msgstr ""
2178 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
2179 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
2180 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
2181
2182 #: 950.data.seed-values.sql:6390
2183 msgid "Rarotongan"
2184 msgstr "Rarotongština"
2185
2186 #: 950.data.seed-values.sql:3201
2187 msgid "Minimum Estimated Wait"
2188 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
2189
2190 #: 950.data.seed-values.sql:4251
2191 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2192 msgstr "Navrhnout při registraci čtenáře pole \"alias\""
2193
2194 #: 950.data.seed-values.sql:6235
2195 msgid "Inupiaq"
2196 msgstr "Inupiak"
2197
2198 #: 950.data.seed-values.sql:3946
2199 msgid ""
2200 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2201 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2202 msgstr ""
2203 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
2204 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
2205
2206 #: 950.data.seed-values.sql:128
2207 msgid "Corporate Author"
2208 msgstr "Korporace"
2209
2210 #: 950.data.seed-values.sql:963
2211 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2212 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2213
2214 #: 950.data.seed-values.sql:4092
2215 msgid ""
2216 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2217 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2218 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2219 "and right panes."
2220 msgstr ""
2221 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou \"Správa exemplářů\", \"Akce "
2222 "pro vybrané řádky\", \"Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
2223 "exempláře\". Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
2224 "pravý panel."
2225
2226 #: 950.data.seed-values.sql:1499
2227 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2228 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
2229
2230 #: 950.data.seed-values.sql:551
2231 msgid "Allow a user to delete a volume"
2232 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
2233
2234 #: 950.data.seed-values.sql:3156
2235 msgid "Default hold shelf expire interval"
2236 msgstr "Východí interval pro expiraci rezervací k vyzvednutí"
2237
2238 #: 950.data.seed-values.sql:6090
2239 msgid "Bislama"
2240 msgstr "Bislama"
2241
2242 #: 950.data.seed-values.sql:6040
2243 msgid "Acoli"
2244 msgstr "Ačoli"
2245
2246 #: 950.data.seed-values.sql:821
2247 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2248 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
2249
2250 #: 950.data.seed-values.sql:276
2251 msgid "overdue_min"
2252 msgstr "zpoždění_minimální"
2253
2254 # id::crmf.name__3
2255 #: 950.data.seed-values.sql:278
2256 msgid "overdue_mid"
2257 msgstr "zpoždění_střední"
2258
2259 #: 950.data.seed-values.sql:6207
2260 msgid "Haitian French Creole"
2261 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
2262
2263 #: 950.data.seed-values.sql:6088
2264 msgid "Bikol"
2265 msgstr "Bikolština"
2266
2267 # id::clm.value__swe
2268 #: 950.data.seed-values.sql:6449
2269 msgid "Swedish"
2270 msgstr "Švédština"
2271
2272 #: 950.data.seed-values.sql:1413
2273 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2274 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2275
2276 #: 950.data.seed-values.sql:3366
2277 msgid ""
2278 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2279 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2280 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2281 msgstr ""
2282 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
2283 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
2284 "výjimku  spustí také změna statusu z \"Dnes vráceno\" na \"Volné\""
2285
2286 #: 950.data.seed-values.sql:3627
2287 msgid ""
2288 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2289 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2290 "not be suppressed."
2291 msgstr ""
2292 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
2293 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
2294 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
2295
2296 # id::aout.name__2
2297 #: 950.data.seed-values.sql:442 950.data.seed-values.sql:2602
2298 msgid "System"
2299 msgstr "Systém"
2300
2301 # id::clm.value__ewe
2302 #: 950.data.seed-values.sql:6162
2303 msgid "Ewe"
2304 msgstr "Eweština"
2305
2306 #: 950.data.seed-values.sql:6483
2307 msgid "Tupi languages"
2308 msgstr "Tupi jazyky"
2309
2310 #: 950.data.seed-values.sql:12144
2311 msgid "OPAC Login (jspac)"
2312 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
2313
2314 #: 950.data.seed-values.sql:6145
2315 msgid "Dravidian (Other)"
2316 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
2317
2318 #: 950.data.seed-values.sql:9242
2319 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
2320 msgstr ""
2321 "Doba uchování historie rezervací - zrušené rezervace ( expirace kvůli "
2322 "nenalezenému cíli)"
2323
2324 #: 950.data.seed-values.sql:6127
2325 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
2326 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
2327
2328 #: 950.data.seed-values.sql:6519
2329 msgid "Zhuang"
2330 msgstr "Čuangština"
2331
2332 #: 950.data.seed-values.sql:1223
2333 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
2334 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
2335
2336 #: 950.data.seed-values.sql:6952
2337 msgid "Check Hold notification flag(s)"
2338 msgstr "Zkontrolovat indikátor(y) vyrozumění o rezervaci"
2339
2340 #: 950.data.seed-values.sql:9817
2341 msgid "Invalid value for \"status\""
2342 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
2343
2344 # id::clm.value__slo
2345 #: 950.data.seed-values.sql:6421
2346 msgid "Slovak"
2347 msgstr "Slovenština"
2348
2349 #: 950.data.seed-values.sql:785
2350 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
2351 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
2352
2353 #: 950.data.seed-values.sql:6189
2354 msgid "Gilbertese"
2355 msgstr "Kiribatština"
2356
2357 #: 950.data.seed-values.sql:10895
2358 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
2359 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
2360
2361 #: 950.data.seed-values.sql:2975
2362 msgid ""
2363 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
2364 "are voided."
2365 msgstr ""
2366 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
2367
2368 #: 950.data.seed-values.sql:1445
2369 msgid "user_request.create"
2370 msgstr "user_request.create"
2371
2372 #: 950.data.seed-values.sql:10710
2373 msgid "Canadian Subject Headings"
2374 msgstr "Kanadské věcné třídění"
2375
2376 #: 950.data.seed-values.sql:121
2377 msgid "Alternate Title"
2378 msgstr "Další název"
2379
2380 #: 950.data.seed-values.sql:1315
2381 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
2382 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
2383
2384 #: 950.data.seed-values.sql:4668
2385 msgid ""
2386 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
2387 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
2388 "field is shown or required this setting is ignored."
2389 msgstr ""
2390 "Pole sufix bude navr�eno p�gistraci �n�. Navr�en�ole se zobraz�pokud je "
2391 "aktivov� volba \"zobrazit navrhovan�ole\". Pokud je pole zobrazeno nebo je "
2392 "povinn�toto nastaven�e ingnorov�."
2393
2394 #: 950.data.seed-values.sql:5079
2395 msgid "Book Bag"
2396 msgstr "Seznam knih"
2397
2398 #: 950.data.seed-values.sql:452
2399 msgid "Your Bookmobile"
2400 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
2401
2402 #: 950.data.seed-values.sql:763
2403 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
2404 msgstr ""
2405 "Povolit u�ivateli p� / odebrat u�ivatele do / ze skupiny lok�� "
2406 "administr�r�ocalAdmin)"
2407
2408 #: 950.data.seed-values.sql:13443
2409 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
2410 msgstr "V� hodnota modifik�ru v�y pro importovan�xempl�"
2411
2412 #: 950.data.seed-values.sql:6399
2413 msgid "Yakut"
2414 msgstr "Jakutština"
2415
2416 #: 950.data.seed-values.sql:3129
2417 msgid "Canceled holds display count"
2418 msgstr "Po� zobrazen�u�en�zervac�"
2419
2420 #: 950.data.seed-values.sql:605
2421 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
2422 msgstr "Povolit u�ivateli odebrat jin��ivatele ze skupiny opr��"
2423
2424 #: 950.data.seed-values.sql:513
2425 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
2426 msgstr "Povolit u�ivateli p��en�o OPACu"
2427
2428 # id::clm.value__hup
2429 #: 950.data.seed-values.sql:6219
2430 msgid "Hupa"
2431 msgstr "Hupa"
2432
2433 #: 950.data.seed-values.sql:1025
2434 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
2435 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
2436
2437 # id::clm.value__ice
2438 #: 950.data.seed-values.sql:6222
2439 msgid "Icelandic"
2440 msgstr "Islandština"
2441
2442 #: 950.data.seed-values.sql:2756 950.data.seed-values.sql:2759
2443 msgid ""
2444 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
2445 msgstr ""
2446 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
2447 "akvizici smazány exempláře,"
2448
2449 #: 950.data.seed-values.sql:3609
2450 msgid ""
2451 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2452 "%INCLUDE(notice_text)%"
2453 msgstr ""
2454 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
2455 "%INCLUDE(notice_text)%"
2456
2457 # id::clm.value__akk
2458 #: 950.data.seed-values.sql:6048
2459 msgid "Akkadian"
2460 msgstr "Akkadština"
2461
2462 #: 950.data.seed-values.sql:1233
2463 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
2464 msgstr ""
2465
2466 # id::clm.value__snd
2467 #: 950.data.seed-values.sql:6431
2468 msgid "Sindhi"
2469 msgstr "Sindhština"
2470
2471 #: 950.data.seed-values.sql:805
2472 msgid "Allow a user to create a new funding source"
2473 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
2474
2475 #: 950.data.seed-values.sql:1205
2476 msgid ""
2477 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
2478 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:2801 950.data.seed-values.sql:2804
2481 msgid "Default Item Price"
2482 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
2483
2484 #: 950.data.seed-values.sql:12667
2485 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
2486 msgstr "Výchozí dodavatel pro použití během nahrání souborů v akvizici"
2487
2488 #: 950.data.seed-values.sql:6257
2489 msgid "Khoisan (Other)"
2490 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
2491
2492 #: 950.data.seed-values.sql:655
2493 msgid "Allow a user to update a copy location"
2494 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
2495
2496 #: 950.data.seed-values.sql:1575
2497 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
2498 msgstr ""
2499 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
2500 "exempláře"
2501
2502 #: 950.data.seed-values.sql:12450
2503 msgid "Warn when patron account is about to expire"
2504 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
2505
2506 #: 950.data.seed-values.sql:9615
2507 msgid "Format holds pull list for printing"
2508 msgstr "Formátovat pro tisk seznam rezervací k zachycení"
2509
2510 #: 950.data.seed-values.sql:6436
2511 msgid "Songhai"
2512 msgstr "Songhajština"
2513
2514 #: 950.data.seed-values.sql:4746
2515 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
2516 msgstr "Regulární výraz pro pole \"telefon\" při registraci čtenáře"
2517
2518 #: 950.data.seed-values.sql:4758
2519 msgid ""
2520 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
2521 "registration."
2522 msgstr ""
2523 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
2524
2525 #: 950.data.seed-values.sql:10733
2526 msgid "Vandelay Queue"
2527 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
2528
2529 #: 950.data.seed-values.sql:961
2530 msgid "CREATE_SURVEY"
2531 msgstr "CREATE_SURVEY"
2532
2533 # id::crahp.name__1
2534 #: 950.data.seed-values.sql:298
2535 msgid "3month"
2536 msgstr "3měsíční"
2537
2538 #: 950.data.seed-values.sql:895
2539 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
2540 msgstr ""
2541 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
2542
2543 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
2544 # id::clm.value__cze
2545 #: 950.data.seed-values.sql:339 950.data.seed-values.sql:340
2546 #: 950.data.seed-values.sql:6134
2547 msgid "Czech"
2548 msgstr "Čeština"
2549
2550 # id::clm.value__mni
2551 #: 950.data.seed-values.sql:6324
2552 msgid "Manipuri"
2553 msgstr "Manipurština"
2554
2555 #: 950.data.seed-values.sql:1289
2556 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
2557 msgstr ""
2558 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
2559 "karet"
2560
2561 #: 950.data.seed-values.sql:757
2562 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
2563 msgstr ""
2564 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny personálu u "
2565 "výpůjčnínho pultu (\"ciruculator\")"
2566
2567 #: 950.data.seed-values.sql:12126
2568 msgid "Login via opensrf"
2569 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
2570
2571 #: 950.data.seed-values.sql:3132
2572 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
2573 msgstr ""
2574 "Kolik zrušených rezervací zobrazit ve čtenářském rozhraní pro rezervace"
2575
2576 #: 950.data.seed-values.sql:1335
2577 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2578 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2579
2580 #: 950.data.seed-values.sql:3240
2581 msgid ""
2582 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
2583 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
2584 msgstr ""
2585 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
2586 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
2587
2588 #: 950.data.seed-values.sql:1071
2589 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
2590 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
2591
2592 #: 950.data.seed-values.sql:6494
2593 msgid "Undetermined"
2594 msgstr "Nezjištěno"
2595
2596 #: 950.data.seed-values.sql:1595
2597 msgid "Allows a user to process and verify ULSs"
2598 msgstr "Povolí uživateli zpracovat a verifikovat ULS"
2599
2600 #: 950.data.seed-values.sql:125
2601 msgid "Title Proper"
2602 msgstr "Název"
2603
2604 # id::clm.value__rum
2605 #: 950.data.seed-values.sql:6394
2606 msgid "Romanian"
2607 msgstr "Rumunština"
2608
2609 # id::clm.value__srd
2610 #: 950.data.seed-values.sql:6439
2611 msgid "Sardinian"
2612 msgstr "Sardština"
2613
2614 #: 950.data.seed-values.sql:519
2615 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
2616 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
2617
2618 #: 950.data.seed-values.sql:9139
2619 msgid "Accepted without amendment"
2620 msgstr "Akceptováno bez výhrady"
2621
2622 #: 950.data.seed-values.sql:1201
2623 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
2624 msgstr ""
2625 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
2626
2627 #: 950.data.seed-values.sql:2618
2628 msgid "Offline"
2629 msgstr "Offline"
2630
2631 #: 950.data.seed-values.sql:1471
2632 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2633 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2634
2635 #: 950.data.seed-values.sql:1323
2636 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2637 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2638
2639 #: 950.data.seed-values.sql:4125 950.data.seed-values.sql:4128
2640 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
2641 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
2642
2643 #: 950.data.seed-values.sql:1075
2644 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2645 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2646
2647 #: 950.data.seed-values.sql:2795
2648 msgid ""
2649 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
2650 "interface."
2651 msgstr ""
2652 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
2653 "vytvoření svazků / exemplářů."
2654
2655 #: 950.data.seed-values.sql:697
2656 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
2657 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
2658
2659 #: 950.data.seed-values.sql:11870
2660 msgid "Verizon Wireless"
2661 msgstr "Verizon Wireless"
2662
2663 #: 950.data.seed-values.sql:6362
2664 msgid "Ojibwa"
2665 msgstr "Odžibwejština"
2666
2667 #: 950.data.seed-values.sql:12523
2668 msgid ""
2669 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
2670 "will follow before giving up."
2671 msgstr ""
2672 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
2673 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
2674
2675 #: 950.data.seed-values.sql:6503
2676 msgid "Walamo"
2677 msgstr "Walamština"
2678
2679 #: 950.data.seed-values.sql:3231
2680 msgid ""
2681 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
2682 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
2683 msgstr ""
2684 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
2685 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
2686
2687 #: 950.data.seed-values.sql:6341
2688 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
2689 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
2690
2691 #: 950.data.seed-values.sql:6293
2692 msgid "Luba-Katanga"
2693 msgstr "Lubu-katanžština"
2694
2695 #: 950.data.seed-values.sql:1095
2696 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2697 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2698
2699 #: 950.data.seed-values.sql:6554
2700 msgid "Comic strips"
2701 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
2702
2703 # id::clm.value__ido
2704 #: 950.data.seed-values.sql:6223
2705 msgid "Ido"
2706 msgstr "Ido"
2707
2708 # id::i18n_l.description__fr-CA
2709 #: 950.data.seed-values.sql:349
2710 msgid "Canadian French"
2711 msgstr "Kanadská francouzština"
2712
2713 #: 950.data.seed-values.sql:877
2714 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
2715 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako \"dnes vrácený\""
2716
2717 #: 950.data.seed-values.sql:9269
2718 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
2719 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
2720
2721 #: 950.data.seed-values.sql:6170
2722 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2723 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
2724
2725 #: 950.data.seed-values.sql:1533
2726 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
2727 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
2728
2729 #: 950.data.seed-values.sql:11496
2730 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
2731 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
2732
2733 #: 950.data.seed-values.sql:11632
2734 msgid "Edge Wireless"
2735 msgstr "Edge Wireless"
2736
2737 #: 950.data.seed-values.sql:5090
2738 msgid "Checkout Items"
2739 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2740
2741 #: 950.data.seed-values.sql:6065
2742 msgid "Athapascan (Other)"
2743 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
2744
2745 #: 950.data.seed-values.sql:2867
2746 msgid ""
2747 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
2748 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
2749 msgstr ""
2750 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
2751 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
2752
2753 #: 950.data.seed-values.sql:6342
2754 msgid "Ndonga"
2755 msgstr "Ndondština"
2756
2757 #: 950.data.seed-values.sql:3930
2758 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
2759 msgstr ""
2760 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
2761 "telefonátu s vyrozuměním"
2762
2763 #: 950.data.seed-values.sql:9130
2764 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
2765 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
2766
2767 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
2768 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:381
2769 #: 950.data.seed-values.sql:402 950.data.seed-values.sql:421
2770 #: 950.data.seed-values.sql:13025
2771 msgid "Title"
2772 msgstr "Název"
2773
2774 #: 950.data.seed-values.sql:3723 950.data.seed-values.sql:3726
2775 msgid "AuthorizeNet password"
2776 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
2777
2778 #: 950.data.seed-values.sql:2558
2779 msgid "Default location for holds pickup"
2780 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
2781
2782 #: 950.data.seed-values.sql:2783
2783 msgid "Default copy status (fast add)"
2784 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
2785
2786 #: 950.data.seed-values.sql:12310
2787 msgid "Warn patrons when adding to a temporary book list"
2788 msgstr "Upozornit čtenáře pokud přidává položky do dočasného seznamu knih"
2789
2790 #: 950.data.seed-values.sql:4710
2791 msgid "Example for post_code field on patron registration"
2792 msgstr "Příkla pro pole PSČ (post_code) při registraci čtenáře"
2793
2794 #: 950.data.seed-values.sql:731
2795 msgid ""
2796 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
2797 msgstr ""
2798 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
2799 "tentýž titul)"
2800
2801 #: 950.data.seed-values.sql:11683
2802 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2803 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2804
2805 #: 950.data.seed-values.sql:3822 950.data.seed-values.sql:3825
2806 msgid "PayPal login"
2807 msgstr "Přihlášení do PayPal"
2808
2809 #: 950.data.seed-values.sql:613
2810 msgid "User may create a new patron statistical category"
2811 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
2812
2813 # id::clm.value__fat
2814 #: 950.data.seed-values.sql:6167
2815 msgid "Fanti"
2816 msgstr "Fantiština"
2817
2818 #: 950.data.seed-values.sql:6462
2819 msgid "Tetum"
2820 msgstr "Tetumština"
2821
2822 #: 950.data.seed-values.sql:3970
2823 msgid "Lock Usernames"
2824 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
2825
2826 #: 950.data.seed-values.sql:2620
2827 msgid "SMS Text Messages"
2828 msgstr "SMS"
2829
2830 #: 950.data.seed-values.sql:12246
2831 msgid "circ"
2832 msgstr "Výpůjčky"
2833
2834 # id::clm.value__mas
2835 #: 950.data.seed-values.sql:6310
2836 msgid "Masai"
2837 msgstr "Masajština"
2838
2839 # id::clm.value__bam
2840 #: 950.data.seed-values.sql:6076
2841 msgid "Bambara"
2842 msgstr "Bambarština"
2843
2844 # id::cam.description__b
2845 #: 950.data.seed-values.sql:6527
2846 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
2847 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
2848
2849 #: 950.data.seed-values.sql:6406
2850 msgid "Santali"
2851 msgstr "Santálí"
2852
2853 #: 950.data.seed-values.sql:1417
2854 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
2855 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
2856
2857 # id::clm.value__vot
2858 #: 950.data.seed-values.sql:6501
2859 msgid "Votic"
2860 msgstr "Votiatština"
2861
2862 #: 950.data.seed-values.sql:985
2863 msgid "DELETE_LASSO"
2864 msgstr "DELETE_LASSO"
2865
2866 #: 950.data.seed-values.sql:10575
2867 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
2868 msgstr "Viz z dohledávání  --  obecné podrozdělení"
2869
2870 #: 950.data.seed-values.sql:1631 950.data.seed-values.sql:2601
2871 msgid "Acquisitions"
2872 msgstr "Akvizice"
2873
2874 #: 950.data.seed-values.sql:585
2875 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
2876 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
2877
2878 #: 950.data.seed-values.sql:9896
2879 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
2880 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
2881
2882 #: 950.data.seed-values.sql:875
2883 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
2884 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"v přepravě\""
2885
2886 #: 950.data.seed-values.sql:3564
2887 msgid ""
2888 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
2889 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
2890 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
2891 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
2892 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
2893 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
2894 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
2895 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
2896 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
2897 "Do Not Print as options)."
2898 msgstr ""
2899 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
2900 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Checkout\" "
2901 "(výpůjčky), \"Bill Pay\" (platby) , \"Hold Slip\" (průvodky rezervaci), "
2902 "\"Transit Slip\" (průvodky pro přepravu), a \"Hold/Transit Slip\" (průvodky "
2903 "rezervací v přepravě). Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
2904 "\"Automatický tisk\" v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
2905 "automatický tisk spíše než podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
2906 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
2907 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
2908 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
2909 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
2910
2911 #: 950.data.seed-values.sql:19
2912 msgid "Barred"
2913 msgstr "Omezení transakcí"
2914
2915 # id::clm.value__hil
2916 #: 950.data.seed-values.sql:6212
2917 msgid "Hiligaynon"
2918 msgstr "Hiligayonština"
2919
2920 #: 950.data.seed-values.sql:2999
2921 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
2922 msgstr ""
2923 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:12139
2926 msgid "Verification via xmlrpc"
2927 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
2928
2929 #: 950.data.seed-values.sql:827
2930 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
2931 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
2932
2933 #: 950.data.seed-values.sql:1265
2934 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
2935 msgstr ""
2936 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
2937
2938 #: 950.data.seed-values.sql:4263
2939 msgid ""
2940 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2941 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2942 "field is required this setting is ignored."
2943 msgstr ""
2944 "Pole \"blokování transakcí\" bude zobrazeno při registraci čtenáře. Zobrazí "
2945 "se spolu s požadovanými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, je "
2946 "toto nastavení ignorováno."
2947
2948 #: 950.data.seed-values.sql:817
2949 msgid "Allow a user to view a fund"
2950 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
2951
2952 #: 950.data.seed-values.sql:11033
2953 msgid "SaskTel"
2954 msgstr "SaskTel"
2955
2956 #: 950.data.seed-values.sql:2612
2957 msgid "Global"
2958 msgstr "Globální"
2959
2960 #: 950.data.seed-values.sql:9114
2961 msgid "Tax"
2962 msgstr "Daň"
2963
2964 #: 950.data.seed-values.sql:1345
2965 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
2966 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
2967
2968 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
2969 #: 950.data.seed-values.sql:6161 950.data.seed-values.sql:6188
2970 msgid "Ethiopic"
2971 msgstr "Etiopština"
2972
2973 # id::clm.value__ijo
2974 #: 950.data.seed-values.sql:6225
2975 msgid "Ijo"
2976 msgstr "Idžo"
2977
2978 #: 950.data.seed-values.sql:317
2979 msgid "Damaged"
2980 msgstr "Poškozeno"
2981
2982 #: 950.data.seed-values.sql:799
2983 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
2984 msgstr ""
2985 "Povolit uživateli vypůjčit i exemplář, který je oznančen jako nepůjčovatelný"
2986
2987 #: 950.data.seed-values.sql:6338
2988 msgid "Nauru"
2989 msgstr "Nauruština"
2990
2991 #: 950.data.seed-values.sql:843
2992 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
2993 msgstr ""
2994 "Povolit uživateli zobrazit finanční zdroj nebo z /do něj vybrat / přidat"
2995
2996 #: 950.data.seed-values.sql:13575
2997 msgid "Disable Patron Credit"
2998 msgstr "Zakázat zálohu čtenáře"
2999
3000 #: 950.data.seed-values.sql:859
3001 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
3002 msgstr ""
3003 "Povolit uživateli označit transakce jako špatný (neodstranitelný) dluh"
3004
3005 #: 950.data.seed-values.sql:3606
3006 msgid "Content of notice_text include"
3007 msgstr "Obsah inkludu notice_text"
3008
3009 # id::clm.value__geo
3010 #: 950.data.seed-values.sql:6186
3011 msgid "Georgian"
3012 msgstr "Gruzínština"
3013
3014 #: 950.data.seed-values.sql:2963
3015 msgid "Claim Return Copy Status"
3016 msgstr "Status \"údajně vráceného\" exempláře"
3017
3018 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3019 #: 950.data.seed-values.sql:6114 950.data.seed-values.sql:6476
3020 msgid "Truk"
3021 msgstr "Čukčtina"
3022
3023 #: 950.data.seed-values.sql:571
3024 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3025 msgstr "Povolit uživateli umístit exemplář do přepravy"
3026
3027 #: 950.data.seed-values.sql:1449
3028 msgid "user_request.update"
3029 msgstr "user_request.update"
3030
3031 #: 950.data.seed-values.sql:13530
3032 msgid "Items Out Lost display setting"
3033 msgstr "Nastavení zobrazení vypůjčených ztracených exemplářů"
3034
3035 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3036 #: 950.data.seed-values.sql:6202 950.data.seed-values.sql:6203
3037 msgid "Guarani"
3038 msgstr "Guaraní"
3039
3040 #: 950.data.seed-values.sql:4785
3041 msgid ""
3042 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3043 "instances."
3044 msgstr ""
3045 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", na některých místech je zkombinováno "
3046 "rozhraní pro tvorbu svazků a exemplářů s editorem vlastnotsí exemplářů."
3047
3048 # id::clm.value__sga
3049 #: 950.data.seed-values.sql:6412
3050 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3051 msgstr "Irština, stará (do 1100)"
3052
3053 #: 950.data.seed-values.sql:9135
3054 msgid "Changed"
3055 msgstr "Změněno"
3056
3057 #: 950.data.seed-values.sql:10560
3058 msgid "Established Heading Linking Entry -- Geographic Name"
3059 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- geografické jméno"
3060
3061 #: 950.data.seed-values.sql:6211
3062 msgid "Herero"
3063 msgstr "Herero"
3064
3065 #: 950.data.seed-values.sql:6391
3066 msgid "Romance (Other)"
3067 msgstr "Románské jazyky (ostatní)"
3068
3069 #: 950.data.seed-values.sql:783
3070 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3071 msgstr "Povolit personálu obejít selhání výpůjčky na základě výše pokuty"
3072
3073 # id::clm.value__eng
3074 #: 950.data.seed-values.sql:6155
3075 msgid "English"
3076 msgstr "Angličtina"
3077
3078 #: 950.data.seed-values.sql:1503
3079 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
3080 msgstr "Vytvořit rovnocenný typ biliografického záznamu"
3081
3082 #: 950.data.seed-values.sql:6533
3083 msgid "Juvenile"
3084 msgstr "Nezletilí"
3085
3086 #: 950.data.seed-values.sql:10576
3087 msgid "See From Tracing -- Geographic Subdivision"
3088 msgstr "Viz z dohledávání -- Geografické podrozdělení"
3089
3090 #: 950.data.seed-values.sql:12141
3091 msgid "SIP2 User Verification"
3092 msgstr "Uživatelské ověření SIP2"
3093
3094 #: 950.data.seed-values.sql:6599
3095 msgid "8 mm."
3096 msgstr "8 mm."
3097
3098 # id::clm.value__iro
3099 #: 950.data.seed-values.sql:6238
3100 msgid "Iroquoian (Other)"
3101 msgstr "Irokézské jazyky (ostatní)"
3102
3103 #: 950.data.seed-values.sql:6358
3104 msgid "Nyankole"
3105 msgstr "Nyankolština"
3106
3107 #: 950.data.seed-values.sql:10536
3108 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
3109 msgstr "Záhlaví - chronologické podrozdělení"
3110
3111 #: 950.data.seed-values.sql:2619
3112 msgid "Receipt Template"
3113 msgstr "Šablona stvrzenky"
3114
3115 #: 950.data.seed-values.sql:3402
3116 msgid ""
3117 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
3118 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
3119 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
3120 "requests for the user drops back below this number."
3121 msgstr ""
3122 "Pokud má uživatel více než tento počet současně aktivních požadavků na nové "
3123 "nastavení hesla, zabránit uživateli ve vytvoření jakéhokoliv dalšího "
3124 "požadavku na nastavení nového hesla, dokud počet aktivních požadavků znovu "
3125 "neklesne pod tento počet."
3126
3127 #: 950.data.seed-values.sql:4197 950.data.seed-values.sql:4200
3128 msgid "Default level of patrons' internet access"
3129 msgstr "Východí úroven přístupu k internetu"
3130
3131 #: 950.data.seed-values.sql:779
3132 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3133 msgstr "Povolit personálu  obejít selhání výpůjčky na základě počtu výpůjček"
3134
3135 # id::clm.value__hun
3136 #: 950.data.seed-values.sql:6218
3137 msgid "Hungarian"
3138 msgstr "Maďarština"
3139
3140 # id::clfm.description__0
3141 #: 950.data.seed-values.sql:6552
3142 msgid ""
3143 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
3144 "literary form is desired"
3145 msgstr ""
3146 "Exemplář není beletrie a žádná další identifikace literární formy není "
3147 "požadována"
3148
3149 #: 950.data.seed-values.sql:969
3150 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
3151 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
3152
3153 #: 950.data.seed-values.sql:9149
3154 msgid "Split quantity"
3155 msgstr "Množství rozdělění"
3156
3157 # id::clm.value__mdr
3158 #: 950.data.seed-values.sql:6313
3159 msgid "Mandar"
3160 msgstr "Mandar"
3161
3162 #: 950.data.seed-values.sql:1047
3163 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
3164 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
3165
3166 #: 950.data.seed-values.sql:34
3167 msgid "Note, no blocks"
3168 msgstr "Poznámka bez blokací"
3169
3170 #: 950.data.seed-values.sql:3159
3171 msgid ""
3172 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
3173 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
3174 msgstr ""
3175 "Doba, po kterou bude exmplář uložen jako \"rezervace k vyzvednutí\", než "
3176 "rezervace vyprší. Například \"2 týdny\" nebo \"5 dnů\""
3177
3178 #: 950.data.seed-values.sql:13474
3179 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
3180 msgstr "Čtenář překročil maximální povolený počet dlouhodobých výpůjček"
3181
3182 #: 950.data.seed-values.sql:3696
3183 msgid "Allow Credit Card Payments"
3184 msgstr "Povolit platby kreditní kartou"
3185
3186 #: 950.data.seed-values.sql:1383
3187 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3188 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3189
3190 #: 950.data.seed-values.sql:3105
3191 msgid ""
3192 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
3193 "creation date."
3194 msgstr ""
3195 "Při kalkulaci pravidel pro dobu ochrany exempláře použít datum aktivace "
3196 "exempláře namísto data vytvoření."
3197
3198 #: 950.data.seed-values.sql:1169
3199 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3200 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3201
3202 # id::clm.value__bra
3203 #: 950.data.seed-values.sql:6094
3204 msgid "Braj"
3205 msgstr "Bradžština"
3206
3207 #: 950.data.seed-values.sql:12718
3208 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
3209 msgstr ""
3210 "Při nahrání souboru v akvizici standardně importovat záznamy, které nemají "
3211 "shodu"
3212
3213 #: 950.data.seed-values.sql:6187
3214 msgid "German"
3215 msgstr "Němčina"
3216
3217 #: 950.data.seed-values.sql:9805
3218 msgid "Import failed due to barcode collision"
3219 msgstr "Import se nezdařil kvůli kolizi čárových kódů"
3220
3221 #: 950.data.seed-values.sql:12247
3222 msgid "cat"
3223 msgstr "Katalogizace"
3224
3225 #: 950.data.seed-values.sql:1239
3226 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: 950.data.seed-values.sql:1411
3230 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
3231 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:8566
3234 msgid "An email has been requested for a hold request history."
3235 msgstr "Pro historii požadavků na rezervace je požadován e-mail."
3236
3237 #: 950.data.seed-values.sql:1451
3238 msgid "user_request.view"
3239 msgstr "user_request.view"
3240
3241 #: 950.data.seed-values.sql:10572
3242 msgid "See From Tracing -- Topical Term"
3243 msgstr "Viz z dohledávání -- tematický termín"
3244
3245 #: 950.data.seed-values.sql:3582
3246 msgid ""
3247 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3248 "%INCLUDE(event_text)%"
3249 msgstr ""
3250 "Text / HTML / maker pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě "
3251 "%INCLUDE(event_text)%"
3252
3253 # id::clm.value__vie
3254 #: 950.data.seed-values.sql:6499
3255 msgid "Vietnamese"
3256 msgstr "Vietnamština"
3257
3258 #: 950.data.seed-values.sql:1387
3259 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
3260 msgstr "CREATE_MERGE_PROFILE"
3261
3262 #: 950.data.seed-values.sql:1029
3263 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
3264 msgstr "UPDATE_COPY_STATUS"
3265
3266 # id::clm.value__nzi
3267 #: 950.data.seed-values.sql:6360
3268 msgid "Nzima"
3269 msgstr "Nzima"
3270
3271 # id::clm.value__dut
3272 #: 950.data.seed-values.sql:6148
3273 msgid "Dutch"
3274 msgstr "Nizozemština"
3275
3276 #: 950.data.seed-values.sql:2509 950.data.seed-values.sql:2510
3277 msgid "OPAC Font Size"
3278 msgstr "Velikost písma v OPACu"
3279
3280 #: 950.data.seed-values.sql:2613
3281 msgid "Finances"
3282 msgstr "Finance"
3283
3284 #: 950.data.seed-values.sql:2617
3285 msgid "Booking"
3286 msgstr "Rezervace zdrojů"
3287
3288 # id::clm.value__nap
3289 #: 950.data.seed-values.sql:6337
3290 msgid "Neapolitan Italian"
3291 msgstr "Neapolská italština"
3292
3293 #: 950.data.seed-values.sql:11785
3294 msgid "Qwest Wireless"
3295 msgstr "Qwest Wireless"
3296
3297 #: 950.data.seed-values.sql:4794
3298 msgid ""
3299 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
3300 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
3301 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
3302 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
3303 "files to the remote directory."
3304 msgstr ""
3305 "URL pro vzdálený adresář obsahující nastavení sloupců. Konvence pro formát a "
3306 "pojmenování souborů v tomto adresáři se shoduje s nastaveními v lokálním "
3307 "adresáři pro danou pracovní stanici. Administrátor může vytvořit požadovaná "
3308 "nastavení lokálně  a poté  všechny soubory tree_columns_for_* zkopírovat do "
3309 "vzdáleného adresáře."
3310
3311 #: 950.data.seed-values.sql:307
3312 msgid "Missing"
3313 msgstr "Nezvěstné"
3314
3315 # id::clm.value__ota
3316 #: 950.data.seed-values.sql:6367
3317 msgid "Turkish, Ottoman"
3318 msgstr "Turečtina, osmanská"
3319
3320 #: 950.data.seed-values.sql:9173
3321 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
3322 msgstr "Rezervace: Povolit rezervace na prázdná číslování"
3323
3324 #: 950.data.seed-values.sql:1433
3325 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3326 msgstr "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3327
3328 #: 950.data.seed-values.sql:6445
3329 msgid "Sundanese"
3330 msgstr "Sundština"
3331
3332 #: 950.data.seed-values.sql:641
3333 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
3334 msgstr ""
3335 "Uživatel může smazat mapu položek čtenářských statistických kategorií"
3336
3337 #: 950.data.seed-values.sql:725
3338 msgid ""
3339 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
3340 "source or dest"
3341 msgstr ""
3342 "Povolit uživateli zrušit přepravu exemplářů pokud uživatel není v cílové "
3343 "nebo zdrojové destinaci přepravy,"
3344
3345 #: 950.data.seed-values.sql:8577
3346 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
3347 msgstr "Historii požadavků na rezervaci je nutné zformátovat pro tisk."
3348
3349 #: 950.data.seed-values.sql:5091
3350 msgid "View Holds"
3351 msgstr "Zobrazit rezervace"
3352
3353 #: 950.data.seed-values.sql:4143 950.data.seed-values.sql:4146
3354 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
3355 msgstr "Při vracení potlačit vyskakovací dialogové okno."
3356
3357 #: 950.data.seed-values.sql:11819
3358 msgid "Unicel"
3359 msgstr "Unicel"
3360
3361 # id::i18n_l.name__es-MX
3362 #: 950.data.seed-values.sql:357
3363 msgid "Spanish (Mexico)"
3364 msgstr "Španělština (Mexiko)"
3365
3366 # id::citm.value__i
3367 #: 950.data.seed-values.sql:6547
3368 msgid "Nonmusical sound recording"
3369 msgstr "Nehudební zvukový záznam"
3370
3371 # id::pgt.name__2
3372 #: 950.data.seed-values.sql:1623
3373 msgid "Patrons"
3374 msgstr "Čtenáři"
3375
3376 #: 950.data.seed-values.sql:3753
3377 msgid "This might be \"AuthorizeNet\", \"PayPal\", etc."
3378 msgstr "Může to být \"AuthorizeNet\", \"PayPal\", atd."
3379
3380 #: 950.data.seed-values.sql:1065
3381 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3382 msgstr "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3383
3384 #: 950.data.seed-values.sql:9116
3385 msgid "Shipping Charge"
3386 msgstr "Poštovné"
3387
3388 # id::clm.value__nbl
3389 #: 950.data.seed-values.sql:6340
3390 msgid "Ndebele (South Africa)"
3391 msgstr "Ndebelština (Jižní Afrika)"
3392
3393 #: 950.data.seed-values.sql:941
3394 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
3395 msgstr "CREATE_LASSO_MAP"
3396
3397 #: 950.data.seed-values.sql:6385
3398 msgid "Provençal (to 1500)"
3399 msgstr "Provensálština, stará (do 1500)"
3400
3401 #: 950.data.seed-values.sql:102
3402 msgid "Series"
3403 msgstr "Edice"
3404
3405 #: 950.data.seed-values.sql:9185
3406 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
3407 msgstr ""
3408 "Automatizace autorit: Vypnout  sledování odkazů bibliografických autorit"
3409
3410 #: 950.data.seed-values.sql:6089
3411 msgid "Edo"
3412 msgstr "Bini"
3413
3414 #: 950.data.seed-values.sql:6227
3415 msgid "Interlingue"
3416 msgstr "Interlingua (Mezinárodní pomocná jazyková asociace)"
3417
3418 #: 950.data.seed-values.sql:9108
3419 msgid "Canadian Dollars"
3420 msgstr "Kanadské dolary"
3421
3422 #: 950.data.seed-values.sql:1447
3423 msgid "user_request.delete"
3424 msgstr "user_request.delete"
3425
3426 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
3427 #: 950.data.seed-values.sql:6157 950.data.seed-values.sql:6159
3428 msgid "Esperanto"
3429 msgstr "Esperanto"
3430
3431 #: 950.data.seed-values.sql:13491
3432 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
3433 msgstr "Timeout pro zobrazení samoobslužné registrace čtenáře"
3434
3435 #: 950.data.seed-values.sql:569
3436 msgid "Allow a user to check in a copy"
3437 msgstr "Povolit uživateli vrátit exemplář"
3438
3439 # id::cza.label__4 id::cza.label__13 id::cza.label__22
3440 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:379
3441 #: 950.data.seed-values.sql:400 950.data.seed-values.sql:419
3442 #: 950.data.seed-values.sql:13026
3443 msgid "Author"
3444 msgstr "Autor"
3445
3446 #: 950.data.seed-values.sql:12587 950.data.seed-values.sql:12593
3447 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
3448 msgstr ""
3449
3450 # id::crcd.name__5
3451 #: 950.data.seed-values.sql:258
3452 msgid "2_months_2_renew"
3453 msgstr "2_měsíce_2_prodloužení"
3454
3455 #: 950.data.seed-values.sql:43
3456 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
3457 msgstr "čtenář byl nahlášen dluhové agentuře"
3458
3459 #: 950.data.seed-values.sql:4659
3460 msgid ""
3461 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3462 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3463 "field is required this setting is ignored."
3464 msgstr ""
3465 "Pole \"sufix\" bude zobrazeno při registraci čtenáře. To znamená, že se "
3466 "zobrazí spolu s požadovanými poli, i když není povinné. Pokud je pole "
3467 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
3468
3469 #: 950.data.seed-values.sql:623
3470 msgid "User may update a copy statistical category"
3471 msgstr "Uživatel smí změnit statistickou kategorii pro exempláře"
3472
3473 # id::cifm.value__a
3474 #: 950.data.seed-values.sql:6568
3475 msgid "Microfilm"
3476 msgstr "Mikrofilm"
3477
3478 #: 950.data.seed-values.sql:1485
3479 msgid "Create prefix label definition."
3480 msgstr "Vytvořit definici označení prefixu."
3481
3482 #: 950.data.seed-values.sql:2545 950.data.seed-values.sql:2546
3483 msgid "Copy Editor Template"
3484 msgstr "Šablona editoru exemplářů"
3485
3486 #: 950.data.seed-values.sql:3735
3487 msgid "Required if using a developer/test account with AuthorizeNet"
3488 msgstr "Povinné, pokud je používán vývojářský / testovací účet AuthorizeNet"
3489
3490 #: 950.data.seed-values.sql:12769
3491 msgid "Merge records on single match by default during ACQ file upload"
3492 msgstr ""
3493 "Při nahrávání souboru v akvizici standardně sloučit záznamy při jedné shodě."
3494
3495 #: 950.data.seed-values.sql:8975
3496 msgid "One or more biblio record entries need to be formatted for printing."
3497 msgstr ""
3498 "Jeden nebo více údajů bibliografického  záznamu musí být formátovány pro "
3499 "tisk."
3500
3501 # id::clm.value__ita
3502 #: 950.data.seed-values.sql:6239
3503 msgid "Italian"
3504 msgstr "Italština"
3505
3506 # id::clm.value__aus
3507 #: 950.data.seed-values.sql:6066
3508 msgid "Australian languages"
3509 msgstr "Australské jazky"
3510
3511 # id::clm.value__roh
3512 #: 950.data.seed-values.sql:6392
3513 msgid "Raeto-Romance"
3514 msgstr "Rétorománština"
3515
3516 #: 950.data.seed-values.sql:1537
3517 msgid "Allows a user to manually adjust a patron's active cards"
3518 msgstr "Povolit uživatel manuálně nastavit aktivní čtenářský průkaz"
3519
3520 #: 950.data.seed-values.sql:9907
3521 msgid ""
3522 "Print output has been requested for records in an Importer Authority Queue."
3523 msgstr ""
3524 "Pro záznamy ve frontě pro import autorit je vyžadován tiskový výstup."
3525
3526 #: 950.data.seed-values.sql:3444
3527 msgid "Invalid patron address penalty"
3528 msgstr "Pokuta za neplatnou adresu čtenáře"
3529
3530 #: 950.data.seed-values.sql:947
3531 msgid "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3532 msgstr "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3533
3534 #: 950.data.seed-values.sql:4170
3535 msgid "Idle timeout"
3536 msgstr "Lhůta nečinnosti"
3537
3538 #: 950.data.seed-values.sql:1577
3539 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete user activity types"
3540 msgstr "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat typy aktivit"
3541
3542 #: 950.data.seed-values.sql:1027
3543 msgid "UPDATE_COPY_NOTE"
3544 msgstr "UPDATE_COPY_NOTE"
3545
3546 # id::clm.value__chu
3547 #: 950.data.seed-values.sql:6120
3548 msgid "Church Slavic"
3549 msgstr "Církevní slověnština"
3550
3551 #: 950.data.seed-values.sql:370
3552 msgid "‡biblios.net"
3553 msgstr "‡biblios.net"
3554
3555 #: 950.data.seed-values.sql:1473
3556 msgid "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3557 msgstr "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3558
3559 #: 950.data.seed-values.sql:3516
3560 msgid "Patron Login Timeout (in seconds)"
3561 msgstr "Timeout pro přihlášení čtenáře (v sekundách)"
3562
3563 #: 950.data.seed-values.sql:2657 950.data.seed-values.sql:2660
3564 msgid "Default copy location"
3565 msgstr "Výchozí umístění exempláře"
3566
3567 #: 950.data.seed-values.sql:23
3568 msgid "Patron exceeds fine threshold"
3569 msgstr "Čtenář překročil nastavený limit pokut"
3570
3571 #: 950.data.seed-values.sql:10570
3572 msgid "See From Tracing -- Corporate Name"
3573 msgstr "Viz z dohledávání -- Název korporace"
3574
3575 #: 950.data.seed-values.sql:12661
3576 msgid "Upload Default Provider"
3577 msgstr "Poskytovatel pro standardní nahrání"
3578
3579 #: 950.data.seed-values.sql:9281
3580 msgid ""
3581 "Circ: Use original circulation library on opac renewal instead of user home "
3582 "library"
3583 msgstr ""
3584 "Výpůjčky: Při prodlužování v OPACu použít knihovn, kde byla výpůjčka původně "
3585 "uskutečněna,  namísto domovské knihovny uživatele."
3586
3587 #: 950.data.seed-values.sql:1393
3588 msgid "CREATE_USER_BTYPE"
3589 msgstr "CREATE_USER_BTYPE"
3590
3591 # id::clm.value__mar
3592 #: 950.data.seed-values.sql:6309
3593 msgid "Marathi"
3594 msgstr "Maráthština"
3595
3596 #: 950.data.seed-values.sql:1399
3597 msgid "DELETE_BIB_SOURCE"
3598 msgstr "DELETE_BIB_SOURCE"
3599
3600 #: 950.data.seed-values.sql:3294
3601 msgid ""
3602 "Enabling this setting causes retroactive creation of not-yet-existing "
3603 "overdue fines on lost item checkin, up to the point of checkin time (or max "
3604 "fines is reached).  This is different than \"restore overdue on lost\", "
3605 "because it only creates new overdue fines.  Use both settings together to "
3606 "get the full complement of overdue fines for a lost item"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: 950.data.seed-values.sql:3465
3610 msgid ""
3611 "Amount of time to wait before changing an item from \"reshelving\" status to "
3612 "\"available\".  Examples: \"1 day\", \"6 hours\""
3613 msgstr ""
3614 "Doba, po kterou se čeká než se status exempláře změní z \"dnes vráceno\" na "
3615 "\"volné\". Příklady: \"1 den\", \"6 hodin\"."
3616
3617 #: 950.data.seed-values.sql:12145
3618 msgid "OPAC Login (tpac)"
3619 msgstr "Přihlášení do OPACu (tpac)"
3620
3621 #: 950.data.seed-values.sql:1039
3622 msgid "UPDATE_LANGUAGE"
3623 msgstr "UPDATE_LANGUAGE"
3624
3625 #: 950.data.seed-values.sql:11887
3626 msgid "USA Mobility"
3627 msgstr "USA Mobility"
3628
3629 # id::aout.opac_label__2
3630 # nutný kontext
3631 #: 950.data.seed-values.sql:443
3632 msgid "Local Library System"
3633 msgstr "Lokální knihovní systém"
3634
3635 # id::clm.value__kor
3636 #: 950.data.seed-values.sql:6267
3637 msgid "Korean"
3638 msgstr "Korejština"
3639
3640 #: 950.data.seed-values.sql:10740 950.data.seed-values.sql:10746
3641 msgid "Default SMS/Text Carrier"
3642 msgstr "Výchozí operátor pro SMS"
3643
3644 #: 950.data.seed-values.sql:3492
3645 msgid "Use audio alerts for selfcheck events"
3646 msgstr ""
3647 "Použít zvuková upozornění pro události vztahující se k samoobslužnému "
3648 "půjčování"
3649
3650 # id::clm.value__elx
3651 #: 950.data.seed-values.sql:6154
3652 msgid "Elamite"
3653 msgstr "Elamština"
3654
3655 #: 950.data.seed-values.sql:3381
3656 msgid "Skip offline renewal if newer item Status Changed Time."
3657 msgstr ""
3658 "Přeskočit prodloužení v offline módu, pokud je čas změny statutu exempláře "
3659 "novější."
3660
3661 #: 950.data.seed-values.sql:1053
3662 msgid "UPDATE_ORG_TYPE"
3663 msgstr "UPDATE_ORG_TYPE"
3664
3665 # id::clm.value__mak
3666 #: 950.data.seed-values.sql:6304
3667 msgid "Makasar"
3668 msgstr "Makasarština"
3669
3670 #: 950.data.seed-values.sql:2810
3671 msgid "Spine and pocket label font family"
3672 msgstr "Rodina písma pro tisk vnějších a vnitřních štítků."
3673
3674 #: 950.data.seed-values.sql:2900
3675 msgid "Booking elbow room"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: 950.data.seed-values.sql:747
3679 msgid "Allow a user to un-bar a patron"
3680 msgstr "Povolit uživateli odblokovat čtenářské konto"
3681
3682 #: 950.data.seed-values.sql:468
3683 msgid "Example Branch 4"
3684 msgstr "Vzorová pobočka 4"
3685
3686 #: 950.data.seed-values.sql:464
3687 msgid "Example Branch 2"
3688 msgstr "Vzorová pobočka 2"
3689
3690 #: 950.data.seed-values.sql:466
3691 msgid "Example Branch 3"
3692 msgstr "Vzorová pobočka 3"
3693
3694 #: 950.data.seed-values.sql:462
3695 msgid "Example Branch 1"
3696 msgstr "Vzorová pobočka 1"
3697
3698 #: 950.data.seed-values.sql:12695
3699 msgid "Upload Default Merge Profile"
3700 msgstr ""
3701
3702 # id::clm.value__hit
3703 #: 950.data.seed-values.sql:6215
3704 msgid "Hittite"
3705 msgstr "Chetitština"
3706
3707 #: 950.data.seed-values.sql:1063
3708 msgid "UPDATE_TRANSIT"
3709 msgstr "UPDATE_TRANSIT"
3710
3711 #: 950.data.seed-values.sql:9156
3712 msgid "The quantity of goods that is on back-order."
3713 msgstr "Množství zboží ve skladu"
3714
3715 #: 950.data.seed-values.sql:3300
3716 msgid "Lost items usable on checkin"
3717 msgstr "Ztracené exempláře jsou využitelné hned při vrácení"
3718
3719 # id::cifm.value__f
3720 #: 950.data.seed-values.sql:6572
3721 msgid "Braille"
3722 msgstr "Braillovo písmo"
3723
3724 #: 950.data.seed-values.sql:905
3725 msgid ""
3726 "Allows a user to add/remove/edit users in the \"Acquisitions "
3727 "Administrators\" group"
3728 msgstr ""
3729 "Povolit uživateli přidat / odebrat / změnit uživatele ve skupině "
3730 "administrátorů akvizice (Acquisitions Administrators)"
3731
3732 #: 950.data.seed-values.sql:6542
3733 msgid "Mixed materials"
3734 msgstr "Smíšené dokumenty"
3735
3736 #: 950.data.seed-values.sql:3123
3737 msgid "Show all canceled holds that were canceled within this amount of time"
3738 msgstr "Zobrazit rezervace zrušené během uvedené doby"
3739
3740 #: 950.data.seed-values.sql:1161
3741 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3742 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3743
3744 #: 950.data.seed-values.sql:2605
3745 msgid "Security"
3746 msgstr "Zabezpečení"
3747
3748 #: 950.data.seed-values.sql:311
3749 msgid "On holds shelf"
3750 msgstr "Na regále s rezervacemi"
3751
3752 #: 950.data.seed-values.sql:3417
3753 msgid "Maximum concurrently active self-serve password reset requests"
3754 msgstr ""
3755 "Maximální počet souběžných aktivních  žádostí o změnu hesla při "
3756 "samoobslužném provozu"
3757
3758 #: 950.data.seed-values.sql:9825
3759 msgid "Invalid value for \"circ_lib\""
3760 msgstr "Neplatná hodnota pro \"circ_lib\" (výpůjční knihovna)"
3761
3762 #: 950.data.seed-values.sql:6516
3763 msgid "Yupik languages"
3764 msgstr "Yupik"
3765
3766 #: 950.data.seed-values.sql:6486
3767 msgid "Tuvaluan"
3768 msgstr "Tuvalština"
3769
3770 #: 950.data.seed-values.sql:12132
3771 msgid "SIP2 Proxy Login"
3772 msgstr "SIP2 proxy přihlášení"
3773
3774 # id::clm.value__nso