ea1c0fa9e13c05b007bdddc28fc260107e86778d
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-10-14 19:23-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-01-18 11:22+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-01-19 05:27+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16901)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:114
19 msgid "Series Title"
20 msgstr "Název edice"
21
22 # id::clfm.value__p
23 #: 950.data.seed-values.sql:6562
24 msgid "Poetry"
25 msgstr "Poezie"
26
27 # id::clm.value__pau
28 #: 950.data.seed-values.sql:6375
29 msgid "Palauan"
30 msgstr "Palauština"
31
32 #: 950.data.seed-values.sql:1599
33 msgid ""
34 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
35 "in certain staff interfaces"
36 msgstr ""
37 "Povolí uživatelům a ukádat a stahovat sady filtrů pro dialog filtrů, které "
38 "jsou k dispozici v některých rozhraních pro personál"
39
40 # id::clm.value__kir
41 #: 950.data.seed-values.sql:6262
42 msgid "Kyrgyz"
43 msgstr "Kyrgyzština"
44
45 #: 950.data.seed-values.sql:5019
46 msgid "Z39.50 Source"
47 msgstr "Z39.50 zdroj"
48
49 #: 950.data.seed-values.sql:2610
50 msgid "OPAC"
51 msgstr "OPAC"
52
53 # id::clm.value__nor
54 #: 950.data.seed-values.sql:6353
55 msgid "Norwegian"
56 msgstr "Norština"
57
58 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
59 #: 950.data.seed-values.sql:377 950.data.seed-values.sql:398
60 #: 950.data.seed-values.sql:417 950.data.seed-values.sql:13029
61 msgid "LCCN"
62 msgstr "LCCN"
63
64 # id::clm.value__lug
65 #: 950.data.seed-values.sql:6294
66 msgid "Ganda"
67 msgstr "Ganda"
68
69 #: 950.data.seed-values.sql:13007
70 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
71 msgstr ""
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:35
74 msgid "Alerting block on Circ"
75 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček"
76
77 # id::clm.value__dua
78 #: 950.data.seed-values.sql:6146
79 msgid "Duala"
80 msgstr "Dualština"
81
82 #: 950.data.seed-values.sql:12763
83 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
84 msgstr "Standardně sloučit při nahrávání při jedné shodě."
85
86 #: 950.data.seed-values.sql:4524
87 msgid ""
88 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
89 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
90 "field is shown or required this setting is ignored."
91 msgstr ""
92 "Pole \"číslo identifikačního dokladu 2\" (ident_value2) bude navrženo v "
93 "rozhraní pro registraci uživatele. Naprvhované pole je viditelné, pokud  je "
94 "v rozhraní pro registraci aktivována volba \" zobrazit navrhovaná pole\". "
95 "Pokud je aktivní volba \"zobrazit povinná pole, toto nastavení je ignorováno."
96
97 #: 950.data.seed-values.sql:4755
98 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
99 msgstr "Požadovat alespoň jednu adresu při registraci čtenáře."
100
101 #: 950.data.seed-values.sql:1571
102 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
103 msgstr "Povolí uživatelo vytvořit / zobrazit / smazat adresu upozornění."
104
105 # id::crrf.name__2
106 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
107 #: 950.data.seed-values.sql:292
108 msgid "10_cent_per_day"
109 msgstr "10_centů_za_den"
110
111 #: 950.data.seed-values.sql:98
112 msgid "Keyword"
113 msgstr "Klíčové slovo"
114
115 #: 950.data.seed-values.sql:5089
116 msgid "Renew Circulations"
117 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
118
119 #: 950.data.seed-values.sql:12678
120 msgid "Upload Default Match Set"
121 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
122
123 #: 950.data.seed-values.sql:1007
124 msgid "DELETE_SURVEY"
125 msgstr "DELETE_SURVEY"
126
127 #: 950.data.seed-values.sql:10524
128 msgid "Heading -- Meeting Name"
129 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:13087
132 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
133 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:3078
136 msgid ""
137 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
138 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
139 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
140 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
141 msgstr ""
142 "Účelem je poskytnout časový interval poté co exempláře přejde do statusu "
143 "\"na regále s rezervacemi\" než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále "
144 "s rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
145 "než se exemplář  zobrazí jako  \"připraveno pro vyzvednutí\". Příklad: \"5 "
146 "dnů\", \"1 hodina\"."
147
148 #: 950.data.seed-values.sql:1363
149 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
150 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
151
152 #: 950.data.seed-values.sql:9207
153 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
154 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
155
156 #: 950.data.seed-values.sql:72
157 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
158 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
159
160 # id::clm.value__nah
161 #: 950.data.seed-values.sql:6335
162 msgid "Nahuatl"
163 msgstr "Nahuatl"
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:9383 950.data.seed-values.sql:9384
166 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
167 msgstr "Počáteční datum ponechávání historických rezervací"
168
169 # id::aout.name__5
170 #: 950.data.seed-values.sql:451
171 msgid "Bookmobile"
172 msgstr "Pojízdná knihovna"
173
174 # id::clm.value__kaw
175 #: 950.data.seed-values.sql:6253
176 msgid "Kawi"
177 msgstr "Kawi"
178
179 #: 950.data.seed-values.sql:4287
180 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
181 msgstr ""
182 "Navrhnout pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" "
183 "(claims_never_checked_out_count) při registraci čtenáře."
184
185 #: 950.data.seed-values.sql:3039
186 msgid "Hard boundary"
187 msgstr "Pevná hranice"
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:11067 950.data.seed-values.sql:11853
190 msgid "Virgin Mobile"
191 msgstr "Virgin Mobile"
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:10714
194 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
195 msgstr "Adresář předmětových hesel"
196
197 # id::clm.value__sas
198 #: 950.data.seed-values.sql:6405
199 msgid "Sasak"
200 msgstr "Sasakština"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:953
203 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
204 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:303
207 msgid "Available"
208 msgstr "Dostupné"
209
210 # id::crcd.name__6
211 #: 950.data.seed-values.sql:260
212 msgid "35_days_1_renew"
213 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
214
215 #: 950.data.seed-values.sql:4009
216 msgid ""
217 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
218 "registration and self-service username changing only"
219 msgstr ""
220 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
221 "registraci a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
222
223 #: 950.data.seed-values.sql:9133
224 msgid "Deleted"
225 msgstr "Smazáno"
226
227 #: 950.data.seed-values.sql:809
228 msgid "Allow a user to view a funding source"
229 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:4807
232 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
233 msgstr ""
234 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
235 "exempláře je zavřená."
236
237 #: 950.data.seed-values.sql:4767
238 msgid ""
239 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
240 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
241 msgstr ""
242 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
243 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
244
245 #: 950.data.seed-values.sql:657
246 msgid "Allow a user to delete a copy location"
247 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
248
249 #: 950.data.seed-values.sql:321
250 msgid "Long Overdue"
251 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:13065
254 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
255 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:33
258 msgid "Alerting Note, no blocks"
259 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
260
261 #: 950.data.seed-values.sql:3636
262 msgid ""
263 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
264 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
265 "will not be suppressed."
266 msgstr ""
267 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, \"nerezervační\" přepravy "
268 "mezi touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
269 "potlačeny.  Pokud je nastaven prázdní hodnot, přeprava nebude potlačena."
270
271 #: 950.data.seed-values.sql:12436
272 msgid ""
273 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
274 "copy on the patron record when it is paid"
275 msgstr ""
276 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
277 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:1167
280 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
281 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
282
283 #: 950.data.seed-values.sql:488 950.data.seed-values.sql:3309
284 #: 950.data.seed-values.sql:3312
285 msgid "Lost Materials Processing Fee"
286 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:701
289 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
290 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:1651
293 msgid "Data Review"
294 msgstr "Přehled dat"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:11581
297 msgid "Chariton Valley Wireless"
298 msgstr "Chariton Valley Wireless"
299
300 #: 950.data.seed-values.sql:611
301 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
302 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
303
304 #: 950.data.seed-values.sql:1341
305 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
306 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
307
308 #: 950.data.seed-values.sql:975
309 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
310 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
311
312 #: 950.data.seed-values.sql:4833
313 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
314 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
315
316 #: 950.data.seed-values.sql:6179
317 msgid "Gã"
318 msgstr "Ga"
319
320 #: 950.data.seed-values.sql:6583
321 msgid "Serial"
322 msgstr "Seriál"
323
324 # id::clm.value__ven
325 #: 950.data.seed-values.sql:6498
326 msgid "Venda"
327 msgstr "Vendština"
328
329 #: 950.data.seed-values.sql:9161
330 msgid ""
331 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
332 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
333 msgstr ""
334 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
335 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
336 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
337
338 #: 950.data.seed-values.sql:3456
339 msgid ""
340 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
341 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
342 "the org unit"
343 msgstr ""
344 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
345 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být zkratka organizační "
346 "jednotky."
347
348 # id::clm.value__ori
349 #: 950.data.seed-values.sql:6363
350 msgid "Oriya"
351 msgstr "Urijština"
352
353 #: 950.data.seed-values.sql:751
354 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
355 msgstr "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny uživatelů"
356
357 #: 950.data.seed-values.sql:117
358 msgid "Abbreviated Title"
359 msgstr "Zkrácený název"
360
361 # id::i18n_l.name__en-CA
362 #: 950.data.seed-values.sql:342
363 msgid "English (Canada)"
364 msgstr "Angličtina (Kanada)"
365
366 #: 950.data.seed-values.sql:10538
367 msgid "Heading -- Form Subdivision"
368 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
369
370 #: 950.data.seed-values.sql:4479
371 msgid ""
372 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
373 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
374 "If the field is required this setting is ignored."
375 msgstr ""
376 "Pole pro večerní telefon bude navrženo  při registraci uživatele. K jeho "
377 "zobrazení dojde s požadovanými poli i pokud není popžadováno. Pokud jde o "
378 "požadované pole, je toto nastavení ignorováno."
379
380 #: 950.data.seed-values.sql:4362
381 msgid ""
382 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
383 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
384 "field is shown or required this setting is ignored."
385 msgstr ""
386 "Pole pro telefn přes den telefon bude navrženo při registraci uživatele. K "
387 "jeho zobrazení dojde s požadovanými poli i pokud není popžadováno. Pokud jde "
388 "o požadované pole, je toto nastavení ignorováno."
389
390 #: 950.data.seed-values.sql:777
391 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
392 msgstr ""
393 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
394 "počet prodloužení"
395
396 #: 950.data.seed-values.sql:1151
397 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
398 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
399
400 #: 950.data.seed-values.sql:11167
401 msgid "Alaska, USA"
402 msgstr "Aljaška, USA"
403
404 #: 950.data.seed-values.sql:3867
405 msgid "Format Times with this pattern."
406 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
407
408 #: 950.data.seed-values.sql:6297
409 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
410 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
411
412 #: 950.data.seed-values.sql:2939
413 msgid ""
414 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
415 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
416 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
417 msgstr ""
418
419 #: 950.data.seed-values.sql:4461
420 msgid ""
421 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
422 "registration."
423 msgstr ""
424 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon při pregistraci čtenáře"
425
426 #: 950.data.seed-values.sql:3258
427 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
428 msgstr ""
429 "Pokud je nastaveno na \"pravda\", nepoužívat žádné exempláře z této "
430 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
431
432 #: 950.data.seed-values.sql:4413
433 msgid "Regex for email field on patron registration"
434 msgstr "Regulární výraz pro pole \"email\" při registraci čtenáře"
435
436 #: 950.data.seed-values.sql:3912
437 msgid "Courier Code"
438 msgstr "Kód kurýra"
439
440 #: 950.data.seed-values.sql:6054
441 msgid "Apache languages"
442 msgstr "Apačské jazyky"
443
444 #: 950.data.seed-values.sql:1309
445 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
446 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
447
448 #: 950.data.seed-values.sql:887
449 msgid "Allows a user to create a purchase order"
450 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
451
452 #: 950.data.seed-values.sql:3597
453 msgid "Content of header_text include"
454 msgstr "Obsah includu header_text"
455
456 #: 950.data.seed-values.sql:9821
457 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
458 msgstr "Neplatná hodnota \"výše vkladu\""
459
460 #: 950.data.seed-values.sql:3453
461 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
462 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
463
464 # id::citm.value__m
465 #: 950.data.seed-values.sql:6549
466 msgid "Computer file"
467 msgstr "Počítačový soubor"
468
469 #: 950.data.seed-values.sql:11751
470 msgid "Nextel"
471 msgstr "Nextel"
472
473 #: 950.data.seed-values.sql:9121
474 msgid "EDI"
475 msgstr "EDI"
476
477 #: 950.data.seed-values.sql:1157
478 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
479 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
480
481 #: 950.data.seed-values.sql:9929
482 msgid ""
483 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
484 msgstr "Pro záznam ve frontě pro import autorit byl požadován e-mail."
485
486 #: 950.data.seed-values.sql:9491
487 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
488 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
489
490 #: 950.data.seed-values.sql:3462
491 msgid "Change reshelving status interval"
492 msgstr ""
493 "Upravit  interval změny statutu exempláře z \" vráceno, dosud nezařazeno\" "
494 "na \" dostupné\""
495
496 #: 950.data.seed-values.sql:2948
497 msgid ""
498 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
499 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
500 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
501 "items will match."
502 msgstr ""
503 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
504 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
505 "dojít k zachycení titulů nebo svazků, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
506 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
507
508 #: 950.data.seed-values.sql:559
509 msgid ""
510 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
511 msgstr ""
512 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
513 "rezervaci"
514
515 #: 950.data.seed-values.sql:4290
516 msgid ""
517 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
518 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
519 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
520 msgstr ""
521 "Pole claims_never_checked_out_count (početúdajně nikdy nevypůjčenýh) bude "
522 "navrženo při registraci, tj. objeví se, když jsou je zvoleno zobrazení "
523 "navrhovaných polí. Pokud je toto pole zobrazeno nebo povniné, toto nastavení "
524 "je ignorováno."
525
526 # id::clfm.description__p
527 #: 950.data.seed-values.sql:6562
528 msgid "The item is a poem or collection of poems."
529 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
530
531 # id::clm.value__kau
532 #: 950.data.seed-values.sql:6252
533 msgid "Kanuri"
534 msgstr "Kanuri"
535
536 #: 950.data.seed-values.sql:6185
537 msgid "Germanic (Other)"
538 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
539
540 # id::cbs.source__1
541 #: 950.data.seed-values.sql:3
542 msgid "oclc"
543 msgstr "oclc"
544
545 #: 950.data.seed-values.sql:3345
546 msgid "Item Status for Missing Pieces"
547 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
548
549 #: 950.data.seed-values.sql:12147
550 msgid "Self-Check Proxy Login"
551 msgstr "Samoobslužné výpůjčky - proxy přihlášení"
552
553 #: 950.data.seed-values.sql:6580
554 msgid "Subunit"
555 msgstr "Dílčí jednotka"
556
557 # id::clm.value__bih
558 #: 950.data.seed-values.sql:6087
559 msgid "Bihari"
560 msgstr "Bihárština"
561
562 # id::clm.value__wel
563 #: 950.data.seed-values.sql:6506
564 msgid "Welsh"
565 msgstr "Velština"
566
567 #: 950.data.seed-values.sql:9145
568 msgid "Accepted with amendment, no confirmation required"
569 msgstr "Akceptováno  s dodatkem, není vyžadováno schválení"
570
571 #: 950.data.seed-values.sql:3084
572 msgid "Soft stalling interval"
573 msgstr "Měkký interval pozastavení"
574
575 #: 950.data.seed-values.sql:11445
576 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
577 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
578
579 # id::clm.value__goh
580 #: 950.data.seed-values.sql:6195
581 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
582 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
583
584 # id::clm.value__tem
585 #: 950.data.seed-values.sql:6460
586 msgid "Temne"
587 msgstr "Temne"
588
589 #: 950.data.seed-values.sql:2864
590 msgid "Spine label line width"
591 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
592
593 #: 950.data.seed-values.sql:12410
594 msgid "Allow funds to be rolled over without bringing the money along"
595 msgstr "Pvolit přenesení fondu  aniž by byly přeneseny také peníze"
596
597 #: 950.data.seed-values.sql:4281
598 msgid ""
599 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
600 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
601 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
602 msgstr ""
603 "Pole \"údajně nikdy nevypůjčeno\" (claims_never_checked_out_count) bude "
604 "zobrazeno při registraci čtenáře, což znamená, že pole bude viditelné spolu "
605 "s požadovynými poli, i když není povinné. Pokud je toto pole povinné, toto "
606 "nastavení bude ignorováno."
607
608 #: 950.data.seed-values.sql:1467
609 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
610 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
611
612 #: 950.data.seed-values.sql:3021
613 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
614 msgstr ""
615 "Automatiské proloužení lhůt milosti prodlužuje všecha data, kdy je zavřeno"
616
617 #: 950.data.seed-values.sql:705
618 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
619 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
620
621 # id::crcd.name__8
622 #: 950.data.seed-values.sql:264
623 msgid "1_hour_2_renew"
624 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
625
626 #: 950.data.seed-values.sql:4314
627 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
628 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód při registraci čtenáře"
629
630 #: 950.data.seed-values.sql:2909 950.data.seed-values.sql:2912
631 msgid "Charge lost on zero"
632 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
633
634 #: 950.data.seed-values.sql:663
635 msgid ""
636 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
637 "given copy"
638 msgstr ""
639 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
640 "rezervaci na daný exemplář"
641
642 # id::clm.value__jpn
643 #: 950.data.seed-values.sql:6241
644 msgid "Japanese"
645 msgstr "Japonština"
646
647 #: 950.data.seed-values.sql:12469
648 msgid "Truncate fines to max fine amount"
649 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
650
651 #: 950.data.seed-values.sql:2642
652 msgid ""
653 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
654 "staff that received the copy"
655 msgstr ""
656 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
657 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
658
659 #: 950.data.seed-values.sql:4825
660 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
661 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
662
663 #: 950.data.seed-values.sql:1455
664 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
665 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
666
667 #: 950.data.seed-values.sql:4152
668 msgid "Button bar"
669 msgstr "Lišta tlačítek"
670
671 #: 950.data.seed-values.sql:9819
672 msgid "Invalid value for \"price\""
673 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
674
675 #: 950.data.seed-values.sql:2837
676 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
677 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
678
679 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
680 #: 950.data.seed-values.sql:6443 950.data.seed-values.sql:6450
681 msgid "Swazi"
682 msgstr "Svatština"
683
684 #: 950.data.seed-values.sql:9155
685 msgid "Backorder quantity"
686 msgstr "Množství objednávek (ze skladu)"
687
688 #: 950.data.seed-values.sql:4575
689 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
690 msgstr ""
691 "Regulární výraz pro pole \"další telefon\" (other_phone) při registraci "
692 "čtenáře"
693
694 # id::clm.value__inc
695 #: 950.data.seed-values.sql:6230
696 msgid "Indic (Other)"
697 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
698
699 # id::cbs.source__2
700 # nutný kontext
701 #: 950.data.seed-values.sql:5
702 msgid "System Local"
703 msgstr "Lokální systém"
704
705 #: 950.data.seed-values.sql:11957
706 msgid "Helio"
707 msgstr "Helio"
708
709 #: 950.data.seed-values.sql:10779 950.data.seed-values.sql:10785
710 msgid "Default Phone Number"
711 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
712
713 # id::clm.value__new
714 #: 950.data.seed-values.sql:6345
715 msgid "Newari"
716 msgstr "Névárština"
717
718 #: 950.data.seed-values.sql:911
719 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
720 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
721
722 #: 950.data.seed-values.sql:1103
723 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
724 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
725
726 #: 950.data.seed-values.sql:4191
727 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
728 msgstr ""
729 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
730 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
731
732 #: 950.data.seed-values.sql:9874
733 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
734 msgstr ""
735 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
736
737 #: 950.data.seed-values.sql:3861
738 msgid ""
739 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
740 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
741 msgstr ""
742 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
743 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
744
745 #: 950.data.seed-values.sql:6355
746 msgid "Nubian languages"
747 msgstr "Nubijské jazyky"
748
749 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
750 #: 950.data.seed-values.sql:351 950.data.seed-values.sql:352
751 #: 950.data.seed-values.sql:6058
752 msgid "Armenian"
753 msgstr "Arménština"
754
755 #: 950.data.seed-values.sql:4773
756 msgid ""
757 "Require staff initials for entry/edit of item/patron/penalty notes/messages."
758 msgstr ""
759 "Požadovat iniciály personálu pro zadání nebo editaci exemplářů / čtenářů / "
760 "poznámek / zpráv."
761
762 # id::clm.value__sad
763 #: 950.data.seed-values.sql:6397
764 msgid "Sandawe"
765 msgstr "Sandawština"
766
767 #: 950.data.seed-values.sql:753
768 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
769 msgstr ""
770 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny čtenářů."
771
772 # id::clm.value__bad
773 #: 950.data.seed-values.sql:6072
774 msgid "Banda"
775 msgstr "Banda"
776
777 #: 950.data.seed-values.sql:9144
778 msgid "This line item is not found in the referenced message."
779 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
780
781 #: 950.data.seed-values.sql:11649
782 msgid "Syringa Wireless"
783 msgstr "Syringa Wireless"
784
785 #: 950.data.seed-values.sql:9827
786 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
787 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
788
789 #: 950.data.seed-values.sql:4677
790 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
791 msgstr "Pole \"okres\"bude vyžadováno na obrazovce při registraci uživatele."
792
793 #: 950.data.seed-values.sql:308
794 msgid "In process"
795 msgstr "Zpracovává se"
796
797 #: 950.data.seed-values.sql:1013
798 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
799 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
800
801 #: 950.data.seed-values.sql:3570
802 msgid "Content of alert_text include"
803 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
804
805 #: 950.data.seed-values.sql:2678
806 msgid ""
807 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
808 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
809 "will result in a warning to the staff."
810 msgstr ""
811 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
812 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
813 "personál varovnou zprávu."
814
815 #: 950.data.seed-values.sql:9339
816 msgid ""
817 "Map of search classes to regular expressions to warn user about leading "
818 "articles."
819 msgstr ""
820
821 #: 950.data.seed-values.sql:3093
822 msgid "Hard stalling interval"
823 msgstr "Tvrdý interval pro pozastavení"
824
825 # id::cam.value__f
826 #: 950.data.seed-values.sql:6531
827 msgid "Specialized"
828 msgstr "Specializovaný"
829
830 # id::i18n_l.description__en-US
831 #: 950.data.seed-values.sql:337
832 msgid "American English"
833 msgstr "Americká angličtina"
834
835 #: 950.data.seed-values.sql:6349
836 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
837 msgstr "Norština (nynorsk)"
838
839 #: 950.data.seed-values.sql:2527 950.data.seed-values.sql:2528
840 msgid "Hits per Page"
841 msgstr "Počet výsledků na stránku"
842
843 #: 950.data.seed-values.sql:13164 950.data.seed-values.sql:13170
844 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
845 msgstr ""
846 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
847 "vrácen"
848
849 #: 950.data.seed-values.sql:130
850 msgid "Personal Author"
851 msgstr "Personální autor"
852
853 # id::clm.value__mad
854 #: 950.data.seed-values.sql:6300
855 msgid "Madurese"
856 msgstr "Madurština"
857
858 #: 950.data.seed-values.sql:4308
859 msgid ""
860 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
861 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
862 "If the field is shown or required this setting is ignored."
863 msgstr ""
864 "Pole \"Počet údajně vrácených\" (claims_returned_count) bude navrženo při "
865 "registraci uživatele.  Navržená pole jsou zobrazena když je aktivována volba "
866 "\"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole zobrazeno nebo povinné, je "
867 "toto nastavení ignorováno."
868
869 #: 950.data.seed-values.sql:1407
870 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
871 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
872
873 # id::clm.value__sag
874 #: 950.data.seed-values.sql:6398
875 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
876 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
877
878 #: 950.data.seed-values.sql:6256
879 msgid "Khasi"
880 msgstr "Khásí"
881
882 #: 950.data.seed-values.sql:9829
883 msgid "Invalid value for \"circ_as_type\""
884 msgstr "Neplatná hodnota pro \"circ_as_type\" (půjčovat jako typ)"
885
886 #: 950.data.seed-values.sql:11377
887 msgid "Bluegrass Cellular"
888 msgstr "Bluegrass Cellular"
889
890 #: 950.data.seed-values.sql:1591
891 msgid ""
892 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
893 msgstr ""
894 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
895 "pracovní stanici"
896
897 # id::clm.value__mah
898 #: 950.data.seed-values.sql:6302
899 msgid "Marshallese"
900 msgstr "Maršalština"
901
902 # id::clm.value__yao
903 #: 950.data.seed-values.sql:6512
904 msgid "Yao (Africa)"
905 msgstr "Jaoština (Afrika)"
906
907 #: 950.data.seed-values.sql:9951
908 msgid ""
909 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
910 "Bib Queue."
911 msgstr ""
912 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
913 "import."
914
915 #: 950.data.seed-values.sql:4269
916 msgid "Suggest barred field on patron registration"
917 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" při registraci uživatele."
918
919 #: 950.data.seed-values.sql:1409
920 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
921 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
922
923 #: 950.data.seed-values.sql:312
924 msgid "On order"
925 msgstr "Objednáno"
926
927 #: 950.data.seed-values.sql:3429
928 msgid ""
929 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
930 "remain active."
931 msgstr ""
932 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
933 "hesla aktivním."
934
935 #: 950.data.seed-values.sql:3264
936 msgid "Reset request time on un-cancel"
937 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
938
939 #: 950.data.seed-values.sql:1115
940 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
941 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
942
943 # id::clm.value__ady
944 #: 950.data.seed-values.sql:6042
945 msgid "Adygei"
946 msgstr "Adygei"
947
948 #: 950.data.seed-values.sql:3051
949 msgid "Holds: Soft boundary"
950 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
951
952 #: 950.data.seed-values.sql:4512
953 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
954 msgstr ""
955 "Zabrazit čísli druhého identifikačního dokladu při registraci uživatele"
956
957 #: 950.data.seed-values.sql:1405
958 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
959 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
960
961 #: 950.data.seed-values.sql:4731
962 msgid ""
963 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
964 "default."
965 msgstr ""
966 "Místo všech polí standardně zobrazit při registraci čtenáře pouze navrhovaná "
967 "pole."
968
969 #: 950.data.seed-values.sql:440
970 msgid "Everywhere"
971 msgstr "Všude"
972
973 #: 950.data.seed-values.sql:1423
974 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
975 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
976
977 #: 950.data.seed-values.sql:10506
978 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
979 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
980
981 #: 950.data.seed-values.sql:737
982 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
983 msgstr ""
984 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
985
986 # id::clm.value__tuk
987 #: 950.data.seed-values.sql:6481
988 msgid "Turkmen"
989 msgstr "Turkmenština"
990
991 #: 950.data.seed-values.sql:6471
992 msgid "Tlingit"
993 msgstr "Tlingit"
994
995 #: 950.data.seed-values.sql:545
996 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
997 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
998
999 #: 950.data.seed-values.sql:909
1000 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1001 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet \"údajně vrácených\"."
1002
1003 #: 950.data.seed-values.sql:2474
1004 msgid "Untargeted expiration"
1005 msgstr "Expirace bez cíle"
1006
1007 #: 950.data.seed-values.sql:2945
1008 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1009 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1010
1011 #: 950.data.seed-values.sql:3069
1012 msgid ""
1013 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1014 "\"100 days\""
1015 msgstr ""
1016 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1017 "\"100 days\""
1018
1019 #: 950.data.seed-values.sql:10569
1020 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1021 msgstr "Viz z dohledávání -- Osobní jméno"
1022
1023 #: 950.data.seed-values.sql:11530
1024 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1025 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1026
1027 #: 950.data.seed-values.sql:244
1028 msgid "SSN"
1029 msgstr "Číslo pasu"
1030
1031 #: 950.data.seed-values.sql:6472
1032 msgid "Tamashek"
1033 msgstr "Tamašek"
1034
1035 #: 950.data.seed-values.sql:4080
1036 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1037 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1038
1039 #: 950.data.seed-values.sql:4539
1040 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1041 msgstr "Navrhnout pole \"nezletilý\" při registraci čtenáře"
1042
1043 #: 950.data.seed-values.sql:6244
1044 msgid "Kara-Kalpak"
1045 msgstr "Karakalpačtina"
1046
1047 # id::clm.value__swa
1048 #: 950.data.seed-values.sql:6448
1049 msgid "Swahili"
1050 msgstr "Svahilština"
1051
1052 #: 950.data.seed-values.sql:9118
1053 msgid "Non-library Item"
1054 msgstr "Neknihovní položka"
1055
1056 #: 950.data.seed-values.sql:735
1057 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1058 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1059
1060 #: 950.data.seed-values.sql:4713
1061 msgid ""
1062 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1063 msgstr ""
1064 "Příklad pro validaci pole \"poštovní směrovací číslo\" (post_code) při "
1065 "registraci čtenáře."
1066
1067 #: 950.data.seed-values.sql:1603
1068 msgid ""
1069 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1070 "records"
1071 msgstr ""
1072 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1073 "propojené bibliografické záznamy."
1074
1075 #: 950.data.seed-values.sql:6119
1076 msgid "Cherokee"
1077 msgstr "Cherokee"
1078
1079 #: 950.data.seed-values.sql:7820
1080 msgid ""
1081 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1082 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1083 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1084 "for the penalty."
1085 msgstr ""
1086 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1087 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1088 "uživatele a  \"kontextová organizace\" (context_org), která se vztahuje k "
1089 "objektu organizační jednotky (org_unit), ke které pokuta směřuje."
1090
1091 #: 950.data.seed-values.sql:13117
1092 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1093 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:500
1096 msgid "Long-Overdue Materials"
1097 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1098
1099 #: 950.data.seed-values.sql:13549
1100 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1101 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1102
1103 #: 950.data.seed-values.sql:13426
1104 msgid "Vandelay Default Copy Location"
1105 msgstr "Přednastavené umístění exempláře pro Vandelay"
1106
1107 # id::clm.value__cat
1108 #: 950.data.seed-values.sql:6105
1109 msgid "Catalan"
1110 msgstr "Katalánština"
1111
1112 #: 950.data.seed-values.sql:9725
1113 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1114 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1115
1116 #: 950.data.seed-values.sql:6507
1117 msgid "Sorbian languages"
1118 msgstr "Lužická srbština"
1119
1120 #: 950.data.seed-values.sql:4278
1121 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1122 msgstr ""
1123 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1124 "při registraci čtenáře"
1125
1126 #: 950.data.seed-values.sql:3186
1127 msgid ""
1128 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1129 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1130 msgstr ""
1131 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1132 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1133
1134 #: 950.data.seed-values.sql:1273
1135 msgid ""
1136 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1137 "maps"
1138 msgstr ""
1139 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1140 "rezervaci zdrojů."
1141
1142 #: 950.data.seed-values.sql:14
1143 msgid "Set"
1144 msgstr "Sada"
1145
1146 #: 950.data.seed-values.sql:3255
1147 msgid "Skip For Hold Targeting"
1148 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1149
1150 #: 950.data.seed-values.sql:4875
1151 msgid ""
1152 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1153 "SMS from the OPAC."
1154 msgstr ""
1155 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1156 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1157
1158 #: 950.data.seed-values.sql:6588
1159 msgid "U-matic"
1160 msgstr "U-matic"
1161
1162 #: 950.data.seed-values.sql:3357
1163 msgid ""
1164 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1165 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1166 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1167 msgstr ""
1168 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", sloupec Datum narození v seznamech "
1169 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1170 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1171
1172 #: 950.data.seed-values.sql:1640
1173 msgid "Can do anything at the Branch level"
1174 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1175
1176 #: 950.data.seed-values.sql:6303
1177 msgid "Maithili"
1178 msgstr "Maithilština"
1179
1180 #: 950.data.seed-values.sql:1629
1181 msgid "Circulators"
1182 msgstr "Díla určená k půjčování"
1183
1184 #: 950.data.seed-values.sql:143
1185 msgid "Topic Subject"
1186 msgstr "Věcné téma"
1187
1188 #: 950.data.seed-values.sql:2903
1189 msgid ""
1190 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1191 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1192 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1193 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1194 "shelf."
1195 msgstr ""
1196 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1197 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1198 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1199 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1200 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1201
1202 #: 950.data.seed-values.sql:6376
1203 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1204 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1205
1206 #: 950.data.seed-values.sql:2480
1207 msgid "Patron via SIP"
1208 msgstr "čtenář via SIP"
1209
1210 #: 950.data.seed-values.sql:1385
1211 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1212 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1213
1214 #: 950.data.seed-values.sql:9152
1215 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1216 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1217
1218 #: 950.data.seed-values.sql:9368 950.data.seed-values.sql:9369
1219 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1220 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1221
1222 #: 950.data.seed-values.sql:6144
1223 msgid "Dogri"
1224 msgstr "Dógrí"
1225
1226 #: 950.data.seed-values.sql:2608
1227 msgid "Circulation"
1228 msgstr "Výpůjčky"
1229
1230 #: 950.data.seed-values.sql:6286
1231 msgid "Limburgish"
1232 msgstr "Limburština"
1233
1234 #: 950.data.seed-values.sql:617
1235 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1236 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1237
1238 #: 950.data.seed-values.sql:6830
1239 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1240 msgstr ""
1241 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1242
1243 #: 950.data.seed-values.sql:1045
1244 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1245 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1246
1247 #: 950.data.seed-values.sql:965
1248 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1249 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1250
1251 #: 950.data.seed-values.sql:6063
1252 msgid "Assamese"
1253 msgstr "Asámština"
1254
1255 #: 950.data.seed-values.sql:2533 950.data.seed-values.sql:2534
1256 msgid "Hold Notification Format"
1257 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1258
1259 #: 950.data.seed-values.sql:9125
1260 msgid "ISBN is unrecognizable"
1261 msgstr "nelze rozpoznat ISBN"
1262
1263 # id::vqbrad.description__8
1264 #: 950.data.seed-values.sql:152 950.data.seed-values.sql:5011
1265 msgid "Accession Number"
1266 msgstr "Přírůstkové číslo"
1267
1268 #: 950.data.seed-values.sql:3210
1269 msgid "Org Unit Target Weight"
1270 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1271
1272 #: 950.data.seed-values.sql:13430
1273 msgid "Default copy location value for imported items"
1274 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1275
1276 #: 950.data.seed-values.sql:3138
1277 msgid "Clear shelf copy status"
1278 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1279
1280 #: 950.data.seed-values.sql:6283
1281 msgid "Latin"
1282 msgstr "Latina"
1283
1284 #: 950.data.seed-values.sql:625
1285 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1286 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1287
1288 #: 950.data.seed-values.sql:1163
1289 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1290 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1291
1292 #: 950.data.seed-values.sql:6173 950.data.seed-values.sql:6176
1293 msgid "Frisian"
1294 msgstr "Fríština"
1295
1296 #: 950.data.seed-values.sql:927
1297 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1298 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1299
1300 #: 950.data.seed-values.sql:9812
1301 msgid "Malformed record cause Import failure"
1302 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1303
1304 #: 950.data.seed-values.sql:869
1305 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1306 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"ztracený\""
1307
1308 #: 950.data.seed-values.sql:1415
1309 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1310 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1311
1312 #: 950.data.seed-values.sql:581
1313 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1314 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
1315
1316 #: 950.data.seed-values.sql:3786 950.data.seed-values.sql:3789
1317 msgid "PayflowPro password"
1318 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1319
1320 #: 950.data.seed-values.sql:11938
1321 msgid "Centennial Wireless"
1322 msgstr "Centennial Wireless"
1323
1324 #: 950.data.seed-values.sql:9814
1325 msgid "New record had insufficient quality"
1326 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1327
1328 #: 950.data.seed-values.sql:11717
1329 msgid "Simple Mobile"
1330 msgstr "Simple Mobile"
1331
1332 #: 950.data.seed-values.sql:913
1333 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1334 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1335
1336 #: 950.data.seed-values.sql:6590
1337 msgid "Type C"
1338 msgstr "Videopáska - typ C"
1339
1340 #: 950.data.seed-values.sql:823
1341 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1342 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1343
1344 #: 950.data.seed-values.sql:1487
1345 msgid "Update prefix label definition."
1346 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1347
1348 #: 950.data.seed-values.sql:4188
1349 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1350 msgstr "Standardní typ identifikačního dokladu pro registraci čtenáře"
1351
1352 #: 950.data.seed-values.sql:6175
1353 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1354 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1355
1356 #: 950.data.seed-values.sql:12150
1357 msgid "LibraryElf Login"
1358 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1359
1360 #: 950.data.seed-values.sql:1249 950.data.seed-values.sql:1251
1361 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1362 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1363
1364 #: 950.data.seed-values.sql:316
1365 msgid "Discard/Weed"
1366 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1367
1368 #: 950.data.seed-values.sql:2609
1369 msgid "Self Check"
1370 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1371
1372 # id::clm.value__iii
1373 #: 950.data.seed-values.sql:6224
1374 msgid "Sichuan Yi"
1375 msgstr "S'čchuanština"
1376
1377 #: 950.data.seed-values.sql:4641
1378 msgid ""
1379 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1380 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1381 "If the field is required this setting is ignored."
1382 msgstr ""
1383 "Pole \"druhé jméno\" (second_given_name) se zobrazí při registraci čtenáře. "
1384 "Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. Poku je  pole "
1385 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
1386
1387 #: 950.data.seed-values.sql:3849 950.data.seed-values.sql:3852
1388 msgid "PayPal test mode"
1389 msgstr "Mód testu PayPal"
1390
1391 #: 950.data.seed-values.sql:6515
1392 msgid "Yoruba"
1393 msgstr "Jorubština"
1394
1395 #: 950.data.seed-values.sql:1043
1396 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1397 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1398
1399 #: 950.data.seed-values.sql:10931
1400 msgid "Koodo Mobile"
1401 msgstr "Koodo Mobile"
1402
1403 #: 950.data.seed-values.sql:4695
1404 msgid ""
1405 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1406 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1407 "field is required this setting is ignored."
1408 msgstr ""
1409 "Pole \"stát\" bude zobrazeni při registraci čtenáře. To znamená, že se "
1410 "zobrazí s povinnými poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je "
1411 "pole povinné, toto nastavení je ignorováno."
1412
1413 #: 950.data.seed-values.sql:12352 950.data.seed-values.sql:12358
1414 msgid "Default list to use when adding to a bookbag"
1415 msgstr ""
1416 "Standardní seznam, který bude použit při přidávání položek do seznamu knih"
1417
1418 #: 950.data.seed-values.sql:4024
1419 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1420 msgstr "Hranice čtenářské volby"
1421
1422 #: 950.data.seed-values.sql:5092
1423 msgid "Cancel Holds"
1424 msgstr "Zrušit rezervace"
1425
1426 #: 950.data.seed-values.sql:6563
1427 msgid "Speeches"
1428 msgstr "Projevy"
1429
1430 #: 950.data.seed-values.sql:10545
1431 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1432 msgstr "Viz také z dohledávání -- název akce"
1433
1434 #: 950.data.seed-values.sql:4764
1435 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1436 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
1437
1438 # id::clm.value__alb
1439 #: 950.data.seed-values.sql:6049
1440 msgid "Albanian"
1441 msgstr "Albánština"
1442
1443 #: 950.data.seed-values.sql:9129
1444 msgid "delivered_but_lost"
1445 msgstr "delivered_but_lost"
1446
1447 #: 950.data.seed-values.sql:13517 950.data.seed-values.sql:13536
1448 #: 950.data.seed-values.sql:13555
1449 msgid ""
1450 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1451 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1452 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1453 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1454 "6 = bottom list, do not display."
1455 msgstr ""
1456 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
1457 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
1458 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
1459 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
1460 "spodní seznam, nezobrazovat."
1461
1462 #: 950.data.seed-values.sql:1583
1463 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1464 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
1465
1466 #: 950.data.seed-values.sql:9250
1467 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1468 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - Zrušené (telefonicky čtenářem)"
1469
1470 #: 950.data.seed-values.sql:807
1471 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1472 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
1473
1474 #: 950.data.seed-values.sql:3600
1475 msgid ""
1476 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1477 "%INCLUDE(header_text)%"
1478 msgstr ""
1479 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
1480 "%INCLUDE(header_text)%"
1481
1482 #: 950.data.seed-values.sql:470
1483 msgid "Example Sub-library 1"
1484 msgstr "Vzorová dílčí knihovna 1"
1485
1486 # id::clm.value__wln
1487 #: 950.data.seed-values.sql:6508
1488 msgid "Walloon"
1489 msgstr "Valonština"
1490
1491 # id::pgt.name__4
1492 #: 950.data.seed-values.sql:1627
1493 msgid "Catalogers"
1494 msgstr "Katalogizátoři"
1495
1496 #: 950.data.seed-values.sql:6052
1497 msgid "Amharic"
1498 msgstr "Amharština"
1499
1500 #: 950.data.seed-values.sql:482
1501 msgid "Overdue Materials"
1502 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
1503
1504 #: 950.data.seed-values.sql:6389
1505 msgid "Rapanui"
1506 msgstr "Rapanuiština"
1507
1508 #: 950.data.seed-values.sql:2693 950.data.seed-values.sql:2696
1509 msgid "Temporary barcode prefix"
1510 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
1511
1512 #: 950.data.seed-values.sql:1535
1513 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1514 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
1515
1516 #: 950.data.seed-values.sql:10558
1517 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1518 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
1519
1520 #: 950.data.seed-values.sql:12627
1521 msgid "Upload Create PO"
1522 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
1523
1524 #: 950.data.seed-values.sql:6369
1525 msgid "Papuan (Other)"
1526 msgstr "Papuánské jazyky (ostatní)"
1527
1528 #: 950.data.seed-values.sql:314 950.data.seed-values.sql:2606
1529 msgid "Cataloging"
1530 msgstr "Katalogizace"
1531
1532 #: 950.data.seed-values.sql:256
1533 msgid "3_days_1_renew"
1534 msgstr "3_dní_1_prodloužení"
1535
1536 #: 950.data.seed-values.sql:6059
1537 msgid "Mapuche"
1538 msgstr "Mapuche (araukánština)"
1539
1540 #: 950.data.seed-values.sql:6491
1541 msgid "Uighur"
1542 msgstr "Ujgurština"
1543
1544 #: 950.data.seed-values.sql:1299
1545 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1546 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1547
1548 #: 950.data.seed-values.sql:9146
1549 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
1550 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
1551
1552 #: 950.data.seed-values.sql:3943
1553 msgid "Allow pending addresses"
1554 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
1555
1556 #: 950.data.seed-values.sql:4560
1557 msgid ""
1558 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
1559 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1560 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1561 msgstr ""
1562 "Pole \"vedoucí účet\" (master_account) bude navrženo při registraci čtenáře. "
1563 "Zobrazí se, když je aktivována volba \"zobrazit navržená pole\". Pokud je "
1564 "pole zobrazeno nebo povinné, toto nastavení je ignorováno."
1565
1566 # id::clm.value__ind
1567 #: 950.data.seed-values.sql:6231
1568 msgid "Indonesian"
1569 msgstr "Indonéština"
1570
1571 #: 950.data.seed-values.sql:533
1572 msgid "Allow a user to update another user's hold"
1573 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
1574
1575 #: 950.data.seed-values.sql:3618
1576 msgid ""
1577 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
1578 "prevented from checking in"
1579 msgstr ""
1580 "Exemplářům \"v přepravě\" vráceným v takto blízkém čase od začátky přepravy "
1581 "bude zamezeno vrácení"
1582
1583 #: 950.data.seed-values.sql:815
1584 msgid "Allow a user to delete a fund"
1585 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
1586
1587 #: 950.data.seed-values.sql:4062
1588 msgid "Previous Issuance Copy Location"
1589 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
1590
1591 #: 950.data.seed-values.sql:10556
1592 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
1593 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
1594
1595 #: 950.data.seed-values.sql:901
1596 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
1597 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:10965
1600 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
1601 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
1602
1603 # id::clm.value__kru
1604 #: 950.data.seed-values.sql:6271
1605 msgid "Kurukh"
1606 msgstr "Kurukh"
1607
1608 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
1609 #: 950.data.seed-values.sql:6457 950.data.seed-values.sql:6458
1610 msgid "Tatar"
1611 msgstr "Tatarština"
1612
1613 #: 950.data.seed-values.sql:801
1614 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
1615 msgstr ""
1616 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
1617
1618 #: 950.data.seed-values.sql:11224
1619 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
1620 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
1621
1622 #: 950.data.seed-values.sql:2819
1623 msgid "Spine and pocket label font size"
1624 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
1625
1626 #: 950.data.seed-values.sql:10540
1627 msgid "Heading -- Chronological Term"
1628 msgstr "Záhlaví -- chronologický termín"
1629
1630 #: 950.data.seed-values.sql:13374
1631 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
1632 msgstr "Vandelay Generování standardních kódů"
1633
1634 #: 950.data.seed-values.sql:6329
1635 msgid "Mooré"
1636 msgstr "Mosi (more)"
1637
1638 #: 950.data.seed-values.sql:1055
1639 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1640 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1641
1642 #: 950.data.seed-values.sql:6451
1643 msgid "Syriac"
1644 msgstr "Syrština"
1645
1646 #: 950.data.seed-values.sql:6250
1647 msgid "Karen"
1648 msgstr "Karenština"
1649
1650 #: 950.data.seed-values.sql:6178
1651 msgid "Friulian"
1652 msgstr "Friulština (furlanština)"
1653
1654 #: 950.data.seed-values.sql:12544
1655 msgid ""
1656 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
1657 "system moves on to the next URL"
1658 msgstr ""
1659 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
1660 "přesune na další URL."
1661
1662 #: 950.data.seed-values.sql:5081
1663 msgid "Template Merge Container"
1664 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
1665
1666 #: 950.data.seed-values.sql:8745
1667 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
1668 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
1669
1670 #: 950.data.seed-values.sql:4548
1671 msgid "Show master_account field on patron registration"
1672 msgstr ""
1673 "Zobrazit pole  \"vedoucí účet\" ( master_account) při registraci čtenáře"
1674
1675 #: 950.data.seed-values.sql:9134
1676 msgid "The information is to be or has been deleted."
1677 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
1678
1679 #: 950.data.seed-values.sql:3354
1680 msgid "Obscure the Date of Birth field"
1681 msgstr "Zakrýt pole \"datum narození\""
1682
1683 #: 950.data.seed-values.sql:9109
1684 msgid "Euros"
1685 msgstr "Eura"
1686
1687 #: 950.data.seed-values.sql:10566
1688 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
1689 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
1690
1691 #: 950.data.seed-values.sql:9293
1692 msgid ""
1693 "Circ: Use original circulation library on desk renewal instead of user home "
1694 "library"
1695 msgstr ""
1696 "Vyýpůjčky: při prodlužování u výpůjčního pultu použít původní knihovnu, kde "
1697 "byl exemplářvypůjčen, namísto domovské knihovny uživatele."
1698
1699 #: 950.data.seed-values.sql:6433
1700 msgid "Soninke"
1701 msgstr "Sonikština"
1702
1703 #: 950.data.seed-values.sql:749
1704 msgid ""
1705 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
1706 msgstr ""
1707 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
1708 "nová"
1709
1710 #: 950.data.seed-values.sql:773
1711 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
1712 msgstr ""
1713 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"dodavatelů\""
1714
1715 #: 950.data.seed-values.sql:6216
1716 msgid "Hmong"
1717 msgstr "Hmongština"
1718
1719 # id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
1720 # id::vqbrad.description__5
1721 #: 950.data.seed-values.sql:154 950.data.seed-values.sql:375
1722 #: 950.data.seed-values.sql:396 950.data.seed-values.sql:415
1723 #: 950.data.seed-values.sql:5008 950.data.seed-values.sql:13027
1724 msgid "ISBN"
1725 msgstr "ISBN"
1726
1727 #: 950.data.seed-values.sql:855
1728 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
1729 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
1730
1731 #: 950.data.seed-values.sql:10526
1732 msgid "Heading -- Topical Term"
1733 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
1734
1735 #: 950.data.seed-values.sql:3588
1736 msgid "Content of footer_text include"
1737 msgstr "Obsah includu footer_text"
1738
1739 #: 950.data.seed-values.sql:7058
1740 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
1741 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
1742
1743 #: 950.data.seed-values.sql:4722
1744 msgid ""
1745 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
1746 "registration."
1747 msgstr ""
1748 "Regulární výraz pro validaci pole poštovní kód (post_code) při registraci "
1749 "čtenáře"
1750
1751 #: 950.data.seed-values.sql:6312
1752 msgid "Malay"
1753 msgstr "Malajština"
1754
1755 #: 950.data.seed-values.sql:11120
1756 msgid "Bulletin.net"
1757 msgstr "Bulletin.net"
1758
1759 # id::citm.value__f
1760 #: 950.data.seed-values.sql:6544
1761 msgid "Manuscript cartographic material"
1762 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
1763
1764 #: 950.data.seed-values.sql:137
1765 msgid "Geographic Subject"
1766 msgstr "Geografické téma"
1767
1768 #: 950.data.seed-values.sql:959
1769 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1770 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1771
1772 #: 950.data.seed-values.sql:498
1773 msgid "Notification Fee"
1774 msgstr "Poplatek za upozornění"
1775
1776 #: 950.data.seed-values.sql:3303
1777 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
1778 msgstr ""
1779 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
1780 "nejdříve vrátily \"domů\"."
1781
1782 #: 950.data.seed-values.sql:3330
1783 msgid ""
1784 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
1785 "fines"
1786 msgstr ""
1787 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
1788 "než jaká je hodnota exempláře."
1789
1790 #: 950.data.seed-values.sql:6107
1791 msgid "Cebuano"
1792 msgstr "Cebuánština"
1793
1794 # id::clm.value__moh
1795 #: 950.data.seed-values.sql:6326
1796 msgid "Mohawk"
1797 msgstr "Mohawk"
1798
1799 #: 950.data.seed-values.sql:733
1800 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
1801 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
1802
1803 #: 950.data.seed-values.sql:12729
1804 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
1805 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
1806
1807 #: 950.data.seed-values.sql:775
1808 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
1809 msgstr ""
1810 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
1811
1812 #: 950.data.seed-values.sql:2723
1813 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
1814 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. \"2 týdny\""
1815
1816 #: 950.data.seed-values.sql:4614
1817 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
1818 msgstr "Pole \"prefix\" bude požadováno při registraci čtenáře"
1819
1820 #: 950.data.seed-values.sql:3435
1821 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
1822 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
1823
1824 #: 950.data.seed-values.sql:4380
1825 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
1826 msgstr "Pole \"datum narození\" bude požadováno při registraci čtenáře"
1827
1828 #: 950.data.seed-values.sql:723
1829 msgid ""
1830 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
1831 "destination or source"
1832 msgstr ""
1833 "Povolit uživateli zrušit přepravu exempláře pokud je uživatel v cílové nebo "
1834 "zdrojové destinaci přepravy."
1835
1836 #: 950.data.seed-values.sql:1337
1837 msgid "ADMIN_INVOICE"
1838 msgstr "ADMIN_INVOICE"
1839
1840 # id::clm.value__jav
1841 #: 950.data.seed-values.sql:6240
1842 msgid "Javanese"
1843 msgstr "Javánština"
1844
1845 #: 950.data.seed-values.sql:1431
1846 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
1847 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
1848
1849 #: 950.data.seed-values.sql:1111
1850 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1851 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1852
1853 #: 950.data.seed-values.sql:743
1854 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
1855 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
1856
1857 #: 950.data.seed-values.sql:10832
1858 msgid "Circulation Policy Configuration"
1859 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
1860
1861 # id::clm.value__kan
1862 #: 950.data.seed-values.sql:6249
1863 msgid "Kannada"
1864 msgstr "Kannadština"
1865
1866 #: 950.data.seed-values.sql:6147
1867 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1868 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
1869
1870 #: 950.data.seed-values.sql:12735
1871 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
1872 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
1873
1874 # id::clm.value__per
1875 #: 950.data.seed-values.sql:6377
1876 msgid "Persian"
1877 msgstr "Perština"
1878
1879 #: 950.data.seed-values.sql:12149
1880 msgid "Apache Auth Proxy Login"
1881 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
1882
1883 #: 950.data.seed-values.sql:831
1884 msgid "Allow a user to create a new provider"
1885 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
1886
1887 #: 950.data.seed-values.sql:1465
1888 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
1889 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
1890
1891 #: 950.data.seed-values.sql:745
1892 msgid "Allow a user to bar a patron"
1893 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
1894
1895 #: 950.data.seed-values.sql:6226
1896 msgid "Inuktitut"
1897 msgstr "Inuktitut"
1898
1899 #: 950.data.seed-values.sql:6570
1900 msgid "Microopaque"
1901 msgstr "Mikrokarta"
1902
1903 #: 950.data.seed-values.sql:1281
1904 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1905 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1906
1907 #: 950.data.seed-values.sql:7086
1908 msgid ""
1909 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
1910 msgstr ""
1911 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:761
1914 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
1915 msgstr ""
1916 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"globální "
1917 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
1918
1919 # id::clm.value__jpr
1920 #: 950.data.seed-values.sql:6242
1921 msgid "Judeo-Persian"
1922 msgstr "Judeo-perština"
1923
1924 #: 950.data.seed-values.sql:3870
1925 msgid ""
1926 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
1927 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
1928 msgstr ""
1929 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
1930 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
1931
1932 #: 950.data.seed-values.sql:6298
1933 msgid "Lushai"
1934 msgstr "Lušáí"
1935
1936 #: 950.data.seed-values.sql:647
1937 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
1938 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
1939
1940 # id::clm.value__tah
1941 #: 950.data.seed-values.sql:6453
1942 msgid "Tahitian"
1943 msgstr "Tahitština"
1944
1945 #: 950.data.seed-values.sql:847
1946 msgid "Allows a user to create a picklist"
1947 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
1948
1949 #: 950.data.seed-values.sql:1305
1950 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1951 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1952
1953 # id::clfm.value__m
1954 #: 950.data.seed-values.sql:6561
1955 msgid "Mixed forms"
1956 msgstr "Smíšené formy"
1957
1958 #: 950.data.seed-values.sql:907
1959 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
1960 msgstr ""
1961 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
1962 "vrácených pro čtenáře"
1963
1964 #: 950.data.seed-values.sql:6384
1965 msgid "Prakrit languages"
1966 msgstr "Prákrty"
1967
1968 # id::clm.value__gay
1969 #: 950.data.seed-values.sql:6183
1970 msgid "Gayo"
1971 msgstr "Gayo"
1972
1973 #: 950.data.seed-values.sql:3534
1974 msgid "Require patron password"
1975 msgstr "Požadovat heslo čtenáře"
1976
1977 # id::clfm.value__0
1978 #: 950.data.seed-values.sql:6552
1979 msgid "Not fiction (not further specified)"
1980 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
1981
1982 #: 950.data.seed-values.sql:3714 950.data.seed-values.sql:3717
1983 msgid "AuthorizeNet login"
1984 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
1985
1986 #: 950.data.seed-values.sql:4458
1987 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
1988 msgstr ""
1989 "Regulární výraz pro pole \"telefon večer\" (evening_phone) při registraci "
1990 "čtenáře"
1991
1992 #: 950.data.seed-values.sql:9137
1993 msgid "No action"
1994 msgstr "Žádná akce"
1995
1996 #: 950.data.seed-values.sql:687
1997 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
1998 msgstr ""
1999 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2000
2001 #: 950.data.seed-values.sql:565
2002 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2003 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2004
2005 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2006 #: 950.data.seed-values.sql:6182 950.data.seed-values.sql:6364
2007 msgid "Oromo"
2008 msgstr "Oromština"
2009
2010 #: 950.data.seed-values.sql:4341
2011 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2012 msgstr "Požadovat při registraci pole \"telefon přes den\" (day_phone)"
2013
2014 #: 950.data.seed-values.sql:4371
2015 msgid ""
2016 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2017 "patron registration form."
2018 msgstr ""
2019 "Pokud je  nastaveno,  ve formuláři pro registraci čtenáře se při editaci "
2020 "pole \"datum narození\" objeví miniaplikace kalendáře."
2021
2022 #: 950.data.seed-values.sql:12170
2023 msgid ""
2024 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2025 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2026 "days."
2027 msgstr ""
2028 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2029 "nastavena hodnota \"pravda\", poplatky za zpozdné budou účtovány i během "
2030 "období plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna "
2031 "zavřená."
2032
2033 #: 950.data.seed-values.sql:3973
2034 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2035 msgstr ""
2036 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2037
2038 #: 950.data.seed-values.sql:147
2039 msgid "General Keywords"
2040 msgstr "Obecná klíčová slova"
2041
2042 #: 950.data.seed-values.sql:6259
2043 msgid "Khotanese"
2044 msgstr "Chotánština"
2045
2046 #: 950.data.seed-values.sql:6083
2047 msgid "Bemba"
2048 msgstr "Bembština"
2049
2050 #: 950.data.seed-values.sql:973
2051 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2052 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2053
2054 #: 950.data.seed-values.sql:3087
2055 msgid ""
2056 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2057 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2058 msgstr ""
2059 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2060 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2061
2062 #: 950.data.seed-values.sql:6132
2063 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2064 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2065
2066 # id::clm.value__est
2067 #: 950.data.seed-values.sql:6160
2068 msgid "Estonian"
2069 msgstr "Estonština"
2070
2071 #: 950.data.seed-values.sql:3573
2072 msgid ""
2073 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2074 "%INCLUDE(alert_text)%"
2075 msgstr ""
2076 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
2077 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
2078
2079 #: 950.data.seed-values.sql:13354
2080 msgid "Show county field on patron registration"
2081 msgstr "Zobrazit při registgraci pole \"okres\""
2082
2083 #: 950.data.seed-values.sql:5082
2084 msgid "URL Verification Queue"
2085 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
2086
2087 #: 950.data.seed-values.sql:6201
2088 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2089 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
2090
2091 #: 950.data.seed-values.sql:445
2092 msgid "Branch"
2093 msgstr "Pobočka"
2094
2095 #: 950.data.seed-values.sql:4389
2096 msgid ""
2097 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2098 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2099 "field is required this setting is ignored."
2100 msgstr ""
2101 "Pole \"datum narození\" bude zobrazeno při registraci čtenáře. Zobrazí se s "
2102 "požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
2103 "nastavení je ignorováno."
2104
2105 #: 950.data.seed-values.sql:13194
2106 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2107 msgstr ""
2108 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
2109
2110 #: 950.data.seed-values.sql:13123
2111 msgid ""
2112 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2113 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2114 "activity older than) this amount of time"
2115 msgstr ""
2116 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
2117 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
2118 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
2119 "která zde uvedenena."
2120
2121 #: 950.data.seed-values.sql:12416
2122 msgid ""
2123 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
2124 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
2125 "entity."
2126 msgstr ""
2127 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
2128 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
2129 "některým exeterním subjektům"
2130
2131 # id::cbs.source__3
2132 #: 950.data.seed-values.sql:7
2133 msgid "Project Gutenberg"
2134 msgstr "Projekt Gutenberg"
2135
2136 #: 950.data.seed-values.sql:1329
2137 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2138 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2139
2140 #: 950.data.seed-values.sql:11309
2141 msgid "Element Mobile"
2142 msgstr "Element Mobile"
2143
2144 #: 950.data.seed-values.sql:741
2145 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2146 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
2147
2148 #: 950.data.seed-values.sql:4134
2149 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2150 msgstr ""
2151 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
2152
2153 #: 950.data.seed-values.sql:1646
2154 msgid "Can do anything at the System level"
2155 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
2156
2157 #: 950.data.seed-values.sql:13326
2158 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2159 msgstr ""
2160 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
2161 "uživatelského účtu."
2162
2163 #: 950.data.seed-values.sql:12138
2164 msgid "Verification via translator-v1"
2165 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
2166
2167 #: 950.data.seed-values.sql:9230 950.data.seed-values.sql:9377
2168 #: 950.data.seed-values.sql:9378
2169 msgid "Historical Hold Retention Age"
2170 msgstr "Doba uchovávání historických rezervací"
2171
2172 # id::clm.value__tig
2173 #: 950.data.seed-values.sql:6467
2174 msgid "Tigré"
2175 msgstr "Tigrejština"
2176
2177 #: 950.data.seed-values.sql:3480
2178 msgid "Pop-up alert for errors"
2179 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
2180
2181 #: 950.data.seed-values.sql:12190
2182 msgid ""
2183 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2184 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2185 "is 1."
2186 msgstr ""
2187 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
2188 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
2189 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
2190
2191 #: 950.data.seed-values.sql:6390
2192 msgid "Rarotongan"
2193 msgstr "Rarotongština"
2194
2195 #: 950.data.seed-values.sql:3201
2196 msgid "Minimum Estimated Wait"
2197 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
2198
2199 #: 950.data.seed-values.sql:4251
2200 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2201 msgstr "Navrhnout při registraci čtenáře pole \"alias\""
2202
2203 #: 950.data.seed-values.sql:6235
2204 msgid "Inupiaq"
2205 msgstr "Inupiak"
2206
2207 #: 950.data.seed-values.sql:3946
2208 msgid ""
2209 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2210 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2211 msgstr ""
2212 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
2213 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
2214
2215 #: 950.data.seed-values.sql:128
2216 msgid "Corporate Author"
2217 msgstr "Korporace"
2218
2219 #: 950.data.seed-values.sql:963
2220 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2221 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2222
2223 #: 950.data.seed-values.sql:4092
2224 msgid ""
2225 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2226 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2227 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2228 "and right panes."
2229 msgstr ""
2230 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou \"Správa exemplářů\", \"Akce "
2231 "pro vybrané řádky\", \"Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
2232 "exempláře\". Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
2233 "pravý panel."
2234
2235 #: 950.data.seed-values.sql:1499
2236 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2237 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
2238
2239 #: 950.data.seed-values.sql:551
2240 msgid "Allow a user to delete a volume"
2241 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
2242
2243 #: 950.data.seed-values.sql:3156
2244 msgid "Default hold shelf expire interval"
2245 msgstr "Východí interval pro expiraci rezervací k vyzvednutí"
2246
2247 #: 950.data.seed-values.sql:6090
2248 msgid "Bislama"
2249 msgstr "Bislama"
2250
2251 #: 950.data.seed-values.sql:6040
2252 msgid "Acoli"
2253 msgstr "Ačoli"
2254
2255 #: 950.data.seed-values.sql:821
2256 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2257 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
2258
2259 #: 950.data.seed-values.sql:276
2260 msgid "overdue_min"
2261 msgstr "zpoždění_minimální"
2262
2263 # id::crmf.name__3
2264 #: 950.data.seed-values.sql:278
2265 msgid "overdue_mid"
2266 msgstr "zpoždění_střední"
2267
2268 #: 950.data.seed-values.sql:6207
2269 msgid "Haitian French Creole"
2270 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
2271
2272 #: 950.data.seed-values.sql:6088
2273 msgid "Bikol"
2274 msgstr "Bikolština"
2275
2276 # id::clm.value__swe
2277 #: 950.data.seed-values.sql:6449
2278 msgid "Swedish"
2279 msgstr "Švédština"
2280
2281 #: 950.data.seed-values.sql:1413
2282 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2283 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2284
2285 #: 950.data.seed-values.sql:3366
2286 msgid ""
2287 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2288 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2289 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2290 msgstr ""
2291 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
2292 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
2293 "výjimku  spustí také změna statusu z \"Dnes vráceno\" na \"Volné\""
2294
2295 #: 950.data.seed-values.sql:3627
2296 msgid ""
2297 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2298 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2299 "not be suppressed."
2300 msgstr ""
2301 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
2302 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
2303 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
2304
2305 # id::aout.name__2
2306 #: 950.data.seed-values.sql:442 950.data.seed-values.sql:2602
2307 msgid "System"
2308 msgstr "Systém"
2309
2310 # id::clm.value__ewe
2311 #: 950.data.seed-values.sql:6162
2312 msgid "Ewe"
2313 msgstr "Eweština"
2314
2315 #: 950.data.seed-values.sql:6483
2316 msgid "Tupi languages"
2317 msgstr "Tupi jazyky"
2318
2319 #: 950.data.seed-values.sql:12144
2320 msgid "OPAC Login (jspac)"
2321 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
2322
2323 #: 950.data.seed-values.sql:6145
2324 msgid "Dravidian (Other)"
2325 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
2326
2327 #: 950.data.seed-values.sql:9242
2328 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
2329 msgstr ""
2330 "Doba uchování historie rezervací - zrušené rezervace ( expirace kvůli "
2331 "nenalezenému cíli)"
2332
2333 #: 950.data.seed-values.sql:6127
2334 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
2335 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
2336
2337 #: 950.data.seed-values.sql:6519
2338 msgid "Zhuang"
2339 msgstr "Čuangština"
2340
2341 #: 950.data.seed-values.sql:1223
2342 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
2343 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
2344
2345 #: 950.data.seed-values.sql:6952
2346 msgid "Check Hold notification flag(s)"
2347 msgstr "Zkontrolovat indikátor(y) vyrozumění o rezervaci"
2348
2349 #: 950.data.seed-values.sql:9817
2350 msgid "Invalid value for \"status\""
2351 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
2352
2353 # id::clm.value__slo
2354 #: 950.data.seed-values.sql:6421
2355 msgid "Slovak"
2356 msgstr "Slovenština"
2357
2358 #: 950.data.seed-values.sql:785
2359 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
2360 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
2361
2362 #: 950.data.seed-values.sql:6189
2363 msgid "Gilbertese"
2364 msgstr "Kiribatština"
2365
2366 #: 950.data.seed-values.sql:10895
2367 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
2368 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
2369
2370 #: 950.data.seed-values.sql:2975
2371 msgid ""
2372 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
2373 "are voided."
2374 msgstr ""
2375 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
2376
2377 #: 950.data.seed-values.sql:1445
2378 msgid "user_request.create"
2379 msgstr "user_request.create"
2380
2381 #: 950.data.seed-values.sql:10710
2382 msgid "Canadian Subject Headings"
2383 msgstr "Kanadské věcné třídění"
2384
2385 #: 950.data.seed-values.sql:121
2386 msgid "Alternate Title"
2387 msgstr "Další název"
2388
2389 #: 950.data.seed-values.sql:1315
2390 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
2391 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
2392
2393 #: 950.data.seed-values.sql:4668
2394 msgid ""
2395 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
2396 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
2397 "field is shown or required this setting is ignored."
2398 msgstr ""
2399 "Pole sufix bude navr�eno p�gistraci �n�. Navr�en�ole se zobraz�pokud je "
2400 "aktivov� volba \"zobrazit navrhovan�ole\". Pokud je pole zobrazeno nebo je "
2401 "povinn�toto nastaven�e ingnorov�."
2402
2403 #: 950.data.seed-values.sql:5079
2404 msgid "Book Bag"
2405 msgstr "Seznam knih"
2406
2407 #: 950.data.seed-values.sql:452
2408 msgid "Your Bookmobile"
2409 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
2410
2411 #: 950.data.seed-values.sql:763
2412 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
2413 msgstr ""
2414 "Povolit u�ivateli p� / odebrat u�ivatele do / ze skupiny lok�� "
2415 "administr�r�ocalAdmin)"
2416
2417 #: 950.data.seed-values.sql:13443
2418 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
2419 msgstr "V� hodnota modifik�ru v�y pro importovan�xempl�"
2420
2421 #: 950.data.seed-values.sql:6399
2422 msgid "Yakut"
2423 msgstr "Jakutština"
2424
2425 #: 950.data.seed-values.sql:3129
2426 msgid "Canceled holds display count"
2427 msgstr "Po� zobrazen�u�en�zervac�"
2428
2429 #: 950.data.seed-values.sql:605
2430 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
2431 msgstr "Povolit u�ivateli odebrat jin��ivatele ze skupiny opr��"
2432
2433 #: 950.data.seed-values.sql:513
2434 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
2435 msgstr "Povolit u�ivateli p��en�o OPACu"
2436
2437 # id::clm.value__hup
2438 #: 950.data.seed-values.sql:6219
2439 msgid "Hupa"
2440 msgstr "Hupa"
2441
2442 #: 950.data.seed-values.sql:1025
2443 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
2444 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
2445
2446 # id::clm.value__ice
2447 #: 950.data.seed-values.sql:6222
2448 msgid "Icelandic"
2449 msgstr "Islandština"
2450
2451 #: 950.data.seed-values.sql:2756 950.data.seed-values.sql:2759
2452 msgid ""
2453 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
2454 msgstr ""
2455 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
2456 "akvizici smazány exempláře,"
2457
2458 #: 950.data.seed-values.sql:3609
2459 msgid ""
2460 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2461 "%INCLUDE(notice_text)%"
2462 msgstr ""
2463 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
2464 "%INCLUDE(notice_text)%"
2465
2466 # id::clm.value__akk
2467 #: 950.data.seed-values.sql:6048
2468 msgid "Akkadian"
2469 msgstr "Akkadština"
2470
2471 #: 950.data.seed-values.sql:1233
2472 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
2473 msgstr ""
2474
2475 # id::clm.value__snd
2476 #: 950.data.seed-values.sql:6431
2477 msgid "Sindhi"
2478 msgstr "Sindhština"
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:805
2481 msgid "Allow a user to create a new funding source"
2482 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
2483
2484 #: 950.data.seed-values.sql:1205
2485 msgid ""
2486 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
2487 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
2488
2489 #: 950.data.seed-values.sql:2801 950.data.seed-values.sql:2804
2490 msgid "Default Item Price"
2491 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
2492
2493 #: 950.data.seed-values.sql:12667
2494 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
2495 msgstr "Výchozí dodavatel pro použití během nahrání souborů v akvizici"
2496
2497 #: 950.data.seed-values.sql:6257
2498 msgid "Khoisan (Other)"
2499 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
2500
2501 #: 950.data.seed-values.sql:655
2502 msgid "Allow a user to update a copy location"
2503 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
2504
2505 #: 950.data.seed-values.sql:1575
2506 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
2507 msgstr ""
2508 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
2509 "exempláře"
2510
2511 #: 950.data.seed-values.sql:12450
2512 msgid "Warn when patron account is about to expire"
2513 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
2514
2515 #: 950.data.seed-values.sql:9615
2516 msgid "Format holds pull list for printing"
2517 msgstr "Formátovat pro tisk seznam rezervací k zachycení"
2518
2519 #: 950.data.seed-values.sql:6436
2520 msgid "Songhai"
2521 msgstr "Songhajština"
2522
2523 #: 950.data.seed-values.sql:4746
2524 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
2525 msgstr "Regulární výraz pro pole \"telefon\" při registraci čtenáře"
2526
2527 #: 950.data.seed-values.sql:4758
2528 msgid ""
2529 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
2530 "registration."
2531 msgstr ""
2532 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
2533
2534 #: 950.data.seed-values.sql:10733
2535 msgid "Vandelay Queue"
2536 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
2537
2538 #: 950.data.seed-values.sql:961
2539 msgid "CREATE_SURVEY"
2540 msgstr "CREATE_SURVEY"
2541
2542 # id::crahp.name__1
2543 #: 950.data.seed-values.sql:298
2544 msgid "3month"
2545 msgstr "3měsíční"
2546
2547 #: 950.data.seed-values.sql:895
2548 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
2549 msgstr ""
2550 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
2551
2552 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
2553 # id::clm.value__cze
2554 #: 950.data.seed-values.sql:339 950.data.seed-values.sql:340
2555 #: 950.data.seed-values.sql:6134
2556 msgid "Czech"
2557 msgstr "Čeština"
2558
2559 # id::clm.value__mni
2560 #: 950.data.seed-values.sql:6324
2561 msgid "Manipuri"
2562 msgstr "Manipurština"
2563
2564 #: 950.data.seed-values.sql:1289
2565 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
2566 msgstr ""
2567 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
2568 "karet"
2569
2570 #: 950.data.seed-values.sql:757
2571 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
2572 msgstr ""
2573 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny personálu u "
2574 "výpůjčnínho pultu (\"ciruculator\")"
2575
2576 #: 950.data.seed-values.sql:12126
2577 msgid "Login via opensrf"
2578 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
2579
2580 #: 950.data.seed-values.sql:3132
2581 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
2582 msgstr ""
2583 "Kolik zrušených rezervací zobrazit ve čtenářském rozhraní pro rezervace"
2584
2585 #: 950.data.seed-values.sql:1335
2586 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2587 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2588
2589 #: 950.data.seed-values.sql:3240
2590 msgid ""
2591 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
2592 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
2593 msgstr ""
2594 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
2595 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
2596
2597 #: 950.data.seed-values.sql:1071
2598 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
2599 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
2600
2601 #: 950.data.seed-values.sql:6494
2602 msgid "Undetermined"
2603 msgstr "Nezjištěno"
2604
2605 #: 950.data.seed-values.sql:1595
2606 msgid "Allows a user to process and verify ULSs"
2607 msgstr "Povolí uživateli zpracovat a verifikovat ULS"
2608
2609 #: 950.data.seed-values.sql:125
2610 msgid "Title Proper"
2611 msgstr "Název"
2612
2613 # id::clm.value__rum
2614 #: 950.data.seed-values.sql:6394
2615 msgid "Romanian"
2616 msgstr "Rumunština"
2617
2618 # id::clm.value__srd
2619 #: 950.data.seed-values.sql:6439
2620 msgid "Sardinian"
2621 msgstr "Sardština"
2622
2623 #: 950.data.seed-values.sql:519
2624 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
2625 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
2626
2627 #: 950.data.seed-values.sql:9139
2628 msgid "Accepted without amendment"
2629 msgstr "Akceptováno bez výhrady"
2630
2631 #: 950.data.seed-values.sql:1201
2632 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
2633 msgstr ""
2634 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
2635
2636 #: 950.data.seed-values.sql:2618
2637 msgid "Offline"
2638 msgstr "Offline"
2639
2640 #: 950.data.seed-values.sql:1471
2641 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2642 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2643
2644 #: 950.data.seed-values.sql:1323
2645 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2646 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2647
2648 #: 950.data.seed-values.sql:4125 950.data.seed-values.sql:4128
2649 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
2650 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
2651
2652 #: 950.data.seed-values.sql:1075
2653 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2654 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2655
2656 #: 950.data.seed-values.sql:2795
2657 msgid ""
2658 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
2659 "interface."
2660 msgstr ""
2661 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
2662 "vytvoření svazků / exemplářů."
2663
2664 #: 950.data.seed-values.sql:697
2665 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
2666 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
2667
2668 #: 950.data.seed-values.sql:11870
2669 msgid "Verizon Wireless"
2670 msgstr "Verizon Wireless"
2671
2672 #: 950.data.seed-values.sql:6362
2673 msgid "Ojibwa"
2674 msgstr "Odžibwejština"
2675
2676 #: 950.data.seed-values.sql:12523
2677 msgid ""
2678 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
2679 "will follow before giving up."
2680 msgstr ""
2681 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
2682 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
2683
2684 #: 950.data.seed-values.sql:6503
2685 msgid "Walamo"
2686 msgstr "Walamština"
2687
2688 #: 950.data.seed-values.sql:3231
2689 msgid ""
2690 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
2691 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
2692 msgstr ""
2693 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
2694 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
2695
2696 #: 950.data.seed-values.sql:6341
2697 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
2698 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
2699
2700 #: 950.data.seed-values.sql:6293
2701 msgid "Luba-Katanga"
2702 msgstr "Lubu-katanžština"
2703
2704 #: 950.data.seed-values.sql:1095
2705 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2706 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2707
2708 #: 950.data.seed-values.sql:6554
2709 msgid "Comic strips"
2710 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
2711
2712 # id::clm.value__ido
2713 #: 950.data.seed-values.sql:6223
2714 msgid "Ido"
2715 msgstr "Ido"
2716
2717 # id::i18n_l.description__fr-CA
2718 #: 950.data.seed-values.sql:349
2719 msgid "Canadian French"
2720 msgstr "Kanadská francouzština"
2721
2722 #: 950.data.seed-values.sql:877
2723 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
2724 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako \"dnes vrácený\""
2725
2726 #: 950.data.seed-values.sql:9269
2727 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
2728 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
2729
2730 #: 950.data.seed-values.sql:6170
2731 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2732 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
2733
2734 #: 950.data.seed-values.sql:1533
2735 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
2736 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
2737
2738 #: 950.data.seed-values.sql:11496
2739 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
2740 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
2741
2742 #: 950.data.seed-values.sql:11632
2743 msgid "Edge Wireless"
2744 msgstr "Edge Wireless"
2745
2746 #: 950.data.seed-values.sql:5090
2747 msgid "Checkout Items"
2748 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2749
2750 #: 950.data.seed-values.sql:6065
2751 msgid "Athapascan (Other)"
2752 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
2753
2754 #: 950.data.seed-values.sql:2867
2755 msgid ""
2756 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
2757 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
2758 msgstr ""
2759 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
2760 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
2761
2762 #: 950.data.seed-values.sql:6342
2763 msgid "Ndonga"
2764 msgstr "Ndondština"
2765
2766 #: 950.data.seed-values.sql:3930
2767 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
2768 msgstr ""
2769 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
2770 "telefonátu s vyrozuměním"
2771
2772 #: 950.data.seed-values.sql:9130
2773 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
2774 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
2775
2776 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
2777 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:381
2778 #: 950.data.seed-values.sql:402 950.data.seed-values.sql:421
2779 #: 950.data.seed-values.sql:13025
2780 msgid "Title"
2781 msgstr "Název"
2782
2783 #: 950.data.seed-values.sql:3723 950.data.seed-values.sql:3726
2784 msgid "AuthorizeNet password"
2785 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
2786
2787 #: 950.data.seed-values.sql:2558
2788 msgid "Default location for holds pickup"
2789 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
2790
2791 #: 950.data.seed-values.sql:2783
2792 msgid "Default copy status (fast add)"
2793 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
2794
2795 #: 950.data.seed-values.sql:12310
2796 msgid "Warn patrons when adding to a temporary book list"
2797 msgstr "Upozornit čtenáře pokud přidává položky do dočasného seznamu knih"
2798
2799 #: 950.data.seed-values.sql:4710
2800 msgid "Example for post_code field on patron registration"
2801 msgstr "Příkla pro pole PSČ (post_code) při registraci čtenáře"
2802
2803 #: 950.data.seed-values.sql:731
2804 msgid ""
2805 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
2806 msgstr ""
2807 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
2808 "tentýž titul)"
2809
2810 #: 950.data.seed-values.sql:11683
2811 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2812 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2813
2814 #: 950.data.seed-values.sql:3822 950.data.seed-values.sql:3825
2815 msgid "PayPal login"
2816 msgstr "Přihlášení do PayPal"
2817
2818 #: 950.data.seed-values.sql:613
2819 msgid "User may create a new patron statistical category"
2820 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
2821
2822 # id::clm.value__fat
2823 #: 950.data.seed-values.sql:6167
2824 msgid "Fanti"
2825 msgstr "Fantiština"
2826
2827 #: 950.data.seed-values.sql:6462
2828 msgid "Tetum"
2829 msgstr "Tetumština"
2830
2831 #: 950.data.seed-values.sql:3970
2832 msgid "Lock Usernames"
2833 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
2834
2835 #: 950.data.seed-values.sql:2620
2836 msgid "SMS Text Messages"
2837 msgstr "SMS"
2838
2839 #: 950.data.seed-values.sql:12246
2840 msgid "circ"
2841 msgstr "Výpůjčky"
2842
2843 # id::clm.value__mas
2844 #: 950.data.seed-values.sql:6310
2845 msgid "Masai"
2846 msgstr "Masajština"
2847
2848 # id::clm.value__bam
2849 #: 950.data.seed-values.sql:6076
2850 msgid "Bambara"
2851 msgstr "Bambarština"
2852
2853 # id::cam.description__b
2854 #: 950.data.seed-values.sql:6527
2855 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
2856 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
2857
2858 #: 950.data.seed-values.sql:6406
2859 msgid "Santali"
2860 msgstr "Santálí"
2861
2862 #: 950.data.seed-values.sql:1417
2863 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
2864 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
2865
2866 # id::clm.value__vot
2867 #: 950.data.seed-values.sql:6501
2868 msgid "Votic"
2869 msgstr "Votiatština"
2870
2871 #: 950.data.seed-values.sql:985
2872 msgid "DELETE_LASSO"
2873 msgstr "DELETE_LASSO"
2874
2875 #: 950.data.seed-values.sql:10575
2876 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
2877 msgstr "Viz z dohledávání  --  obecné podrozdělení"
2878
2879 #: 950.data.seed-values.sql:1631 950.data.seed-values.sql:2601
2880 msgid "Acquisitions"
2881 msgstr "Akvizice"
2882
2883 #: 950.data.seed-values.sql:585
2884 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
2885 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
2886
2887 #: 950.data.seed-values.sql:9896
2888 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
2889 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
2890
2891 #: 950.data.seed-values.sql:875
2892 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
2893 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"v přepravě\""
2894
2895 #: 950.data.seed-values.sql:3564
2896 msgid ""
2897 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
2898 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
2899 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
2900 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
2901 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
2902 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
2903 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
2904 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
2905 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
2906 "Do Not Print as options)."
2907 msgstr ""
2908 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
2909 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Checkout\" "
2910 "(výpůjčky), \"Bill Pay\" (platby) , \"Hold Slip\" (průvodky rezervaci), "
2911 "\"Transit Slip\" (průvodky pro přepravu), a \"Hold/Transit Slip\" (průvodky "
2912 "rezervací v přepravě). Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
2913 "\"Automatický tisk\" v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
2914 "automatický tisk spíše než podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
2915 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
2916 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
2917 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
2918 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
2919
2920 #: 950.data.seed-values.sql:19
2921 msgid "Barred"
2922 msgstr "Omezení transakcí"
2923
2924 # id::clm.value__hil
2925 #: 950.data.seed-values.sql:6212
2926 msgid "Hiligaynon"
2927 msgstr "Hiligayonština"
2928
2929 #: 950.data.seed-values.sql:2999
2930 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
2931 msgstr ""
2932 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
2933
2934 #: 950.data.seed-values.sql:12139
2935 msgid "Verification via xmlrpc"
2936 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
2937
2938 #: 950.data.seed-values.sql:827
2939 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
2940 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
2941
2942 #: 950.data.seed-values.sql:1265
2943 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
2944 msgstr ""
2945 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
2946
2947 #: 950.data.seed-values.sql:4263
2948 msgid ""
2949 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2950 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2951 "field is required this setting is ignored."
2952 msgstr ""
2953 "Pole \"blokování transakcí\" bude zobrazeno při registraci čtenáře. Zobrazí "
2954 "se spolu s požadovanými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, je "
2955 "toto nastavení ignorováno."
2956
2957 #: 950.data.seed-values.sql:817
2958 msgid "Allow a user to view a fund"
2959 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
2960
2961 #: 950.data.seed-values.sql:11033
2962 msgid "SaskTel"
2963 msgstr "SaskTel"
2964
2965 #: 950.data.seed-values.sql:2612
2966 msgid "Global"
2967 msgstr "Globální"
2968
2969 #: 950.data.seed-values.sql:9114
2970 msgid "Tax"
2971 msgstr "Daň"
2972
2973 #: 950.data.seed-values.sql:1345
2974 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
2975 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
2976
2977 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
2978 #: 950.data.seed-values.sql:6161 950.data.seed-values.sql:6188
2979 msgid "Ethiopic"
2980 msgstr "Etiopština"
2981
2982 # id::clm.value__ijo
2983 #: 950.data.seed-values.sql:6225
2984 msgid "Ijo"
2985 msgstr "Idžo"
2986
2987 #: 950.data.seed-values.sql:317
2988 msgid "Damaged"
2989 msgstr "Poškozeno"
2990
2991 #: 950.data.seed-values.sql:799
2992 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
2993 msgstr ""
2994 "Povolit uživateli vypůjčit i exemplář, který je oznančen jako nepůjčovatelný"
2995
2996 #: 950.data.seed-values.sql:6338
2997 msgid "Nauru"
2998 msgstr "Nauruština"
2999
3000 #: 950.data.seed-values.sql:843
3001 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
3002 msgstr ""
3003 "Povolit uživateli zobrazit finanční zdroj nebo z /do něj vybrat / přidat"
3004
3005 #: 950.data.seed-values.sql:13575
3006 msgid "Disable Patron Credit"
3007 msgstr "Zakázat zálohu čtenáře"
3008
3009 #: 950.data.seed-values.sql:859
3010 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
3011 msgstr ""
3012 "Povolit uživateli označit transakce jako špatný (neodstranitelný) dluh"
3013
3014 #: 950.data.seed-values.sql:3606
3015 msgid "Content of notice_text include"
3016 msgstr "Obsah inkludu notice_text"
3017
3018 # id::clm.value__geo
3019 #: 950.data.seed-values.sql:6186
3020 msgid "Georgian"
3021 msgstr "Gruzínština"
3022
3023 #: 950.data.seed-values.sql:2963
3024 msgid "Claim Return Copy Status"
3025 msgstr "Status \"údajně vráceného\" exempláře"
3026
3027 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3028 #: 950.data.seed-values.sql:6114 950.data.seed-values.sql:6476
3029 msgid "Truk"
3030 msgstr "Čukčtina"
3031
3032 #: 950.data.seed-values.sql:571
3033 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3034 msgstr "Povolit uživateli umístit exemplář do přepravy"
3035
3036 #: 950.data.seed-values.sql:1449
3037 msgid "user_request.update"
3038 msgstr "user_request.update"
3039
3040 #: 950.data.seed-values.sql:13530
3041 msgid "Items Out Lost display setting"
3042 msgstr "Nastavení zobrazení vypůjčených ztracených exemplářů"
3043
3044 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3045 #: 950.data.seed-values.sql:6202 950.data.seed-values.sql:6203
3046 msgid "Guarani"
3047 msgstr "Guaraní"
3048
3049 #: 950.data.seed-values.sql:4785
3050 msgid ""
3051 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3052 "instances."
3053 msgstr ""
3054 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", na některých místech je zkombinováno "
3055 "rozhraní pro tvorbu svazků a exemplářů s editorem vlastnotsí exemplářů."
3056
3057 # id::clm.value__sga
3058 #: 950.data.seed-values.sql:6412
3059 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3060 msgstr "Irština, stará (do 1100)"
3061
3062 #: 950.data.seed-values.sql:9135
3063 msgid "Changed"
3064 msgstr "Změněno"
3065
3066 #: 950.data.seed-values.sql:10560
3067 msgid "Established Heading Linking Entry -- Geographic Name"
3068 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- geografické jméno"
3069
3070 #: 950.data.seed-values.sql:6211
3071 msgid "Herero"
3072 msgstr "Herero"
3073
3074 #: 950.data.seed-values.sql:6391
3075 msgid "Romance (Other)"
3076 msgstr "Románské jazyky (ostatní)"
3077
3078 #: 950.data.seed-values.sql:783
3079 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3080 msgstr "Povolit personálu obejít selhání výpůjčky na základě výše pokuty"
3081
3082 # id::clm.value__eng
3083 #: 950.data.seed-values.sql:6155
3084 msgid "English"
3085 msgstr "Angličtina"
3086
3087 #: 950.data.seed-values.sql:1503
3088 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
3089 msgstr "Vytvořit rovnocenný typ biliografického záznamu"
3090
3091 #: 950.data.seed-values.sql:6533
3092 msgid "Juvenile"
3093 msgstr "Nezletilí"
3094
3095 #: 950.data.seed-values.sql:10576
3096 msgid "See From Tracing -- Geographic Subdivision"
3097 msgstr "Viz z dohledávání -- Geografické podrozdělení"
3098
3099 #: 950.data.seed-values.sql:12141
3100 msgid "SIP2 User Verification"
3101 msgstr "Uživatelské ověření SIP2"
3102
3103 #: 950.data.seed-values.sql:6599
3104 msgid "8 mm."
3105 msgstr "8 mm."
3106
3107 # id::clm.value__iro
3108 #: 950.data.seed-values.sql:6238
3109 msgid "Iroquoian (Other)"
3110 msgstr "Irokézské jazyky (ostatní)"
3111
3112 #: 950.data.seed-values.sql:6358
3113 msgid "Nyankole"
3114 msgstr "Nyankolština"
3115
3116 #: 950.data.seed-values.sql:10536
3117 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
3118 msgstr "Záhlaví - chronologické podrozdělení"
3119
3120 #: 950.data.seed-values.sql:2619
3121 msgid "Receipt Template"
3122 msgstr "Šablona stvrzenky"
3123
3124 #: 950.data.seed-values.sql:3402
3125 msgid ""
3126 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
3127 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
3128 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
3129 "requests for the user drops back below this number."
3130 msgstr ""
3131 "Pokud má uživatel více než tento počet současně aktivních požadavků na nové "
3132 "nastavení hesla, zabránit uživateli ve vytvoření jakéhokoliv dalšího "
3133 "požadavku na nastavení nového hesla, dokud počet aktivních požadavků znovu "
3134 "neklesne pod tento počet."
3135
3136 #: 950.data.seed-values.sql:4197 950.data.seed-values.sql:4200
3137 msgid "Default level of patrons' internet access"
3138 msgstr "Východí úroven přístupu k internetu"
3139
3140 #: 950.data.seed-values.sql:779
3141 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3142 msgstr "Povolit personálu  obejít selhání výpůjčky na základě počtu výpůjček"
3143
3144 # id::clm.value__hun
3145 #: 950.data.seed-values.sql:6218
3146 msgid "Hungarian"
3147 msgstr "Maďarština"
3148
3149 # id::clfm.description__0
3150 #: 950.data.seed-values.sql:6552
3151 msgid ""
3152 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
3153 "literary form is desired"
3154 msgstr ""
3155 "Exemplář není beletrie a žádná další identifikace literární formy není "
3156 "požadována"
3157
3158 #: 950.data.seed-values.sql:969
3159 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
3160 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
3161
3162 #: 950.data.seed-values.sql:9149
3163 msgid "Split quantity"
3164 msgstr "Množství rozdělění"
3165
3166 # id::clm.value__mdr
3167 #: 950.data.seed-values.sql:6313
3168 msgid "Mandar"
3169 msgstr "Mandar"
3170
3171 #: 950.data.seed-values.sql:1047
3172 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
3173 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
3174
3175 #: 950.data.seed-values.sql:34
3176 msgid "Note, no blocks"
3177 msgstr "Poznámka bez blokací"
3178
3179 #: 950.data.seed-values.sql:3159
3180 msgid ""
3181 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
3182 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
3183 msgstr ""
3184 "Doba, po kterou bude exmplář uložen jako \"rezervace k vyzvednutí\", než "
3185 "rezervace vyprší. Například \"2 týdny\" nebo \"5 dnů\""
3186
3187 #: 950.data.seed-values.sql:13474
3188 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
3189 msgstr "Čtenář překročil maximální povolený počet dlouhodobých výpůjček"
3190
3191 #: 950.data.seed-values.sql:3696
3192 msgid "Allow Credit Card Payments"
3193 msgstr "Povolit platby kreditní kartou"
3194
3195 #: 950.data.seed-values.sql:1383
3196 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3197 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3198
3199 #: 950.data.seed-values.sql:3105
3200 msgid ""
3201 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
3202 "creation date."
3203 msgstr ""
3204 "Při kalkulaci pravidel pro dobu ochrany exempláře použít datum aktivace "
3205 "exempláře namísto data vytvoření."
3206
3207 #: 950.data.seed-values.sql:1169
3208 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3209 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3210
3211 # id::clm.value__bra
3212 #: 950.data.seed-values.sql:6094
3213 msgid "Braj"
3214 msgstr "Bradžština"
3215
3216 #: 950.data.seed-values.sql:12718
3217 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
3218 msgstr ""
3219 "Při nahrání souboru v akvizici standardně importovat záznamy, které nemají "
3220 "shodu"
3221
3222 #: 950.data.seed-values.sql:6187
3223 msgid "German"
3224 msgstr "Němčina"
3225
3226 #: 950.data.seed-values.sql:9805
3227 msgid "Import failed due to barcode collision"
3228 msgstr "Import se nezdařil kvůli kolizi čárových kódů"
3229
3230 #: 950.data.seed-values.sql:12247
3231 msgid "cat"
3232 msgstr "Katalogizace"
3233
3234 #: 950.data.seed-values.sql:1239
3235 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: 950.data.seed-values.sql:1411
3239 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
3240 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
3241
3242 #: 950.data.seed-values.sql:8566
3243 msgid "An email has been requested for a hold request history."
3244 msgstr "Pro historii požadavků na rezervace je požadován e-mail."
3245
3246 #: 950.data.seed-values.sql:1451
3247 msgid "user_request.view"
3248 msgstr "user_request.view"
3249
3250 #: 950.data.seed-values.sql:10572
3251 msgid "See From Tracing -- Topical Term"
3252 msgstr "Viz z dohledávání -- tematický termín"
3253
3254 #: 950.data.seed-values.sql:3582
3255 msgid ""
3256 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3257 "%INCLUDE(event_text)%"
3258 msgstr ""
3259 "Text / HTML / maker pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě "
3260 "%INCLUDE(event_text)%"
3261
3262 # id::clm.value__vie
3263 #: 950.data.seed-values.sql:6499
3264 msgid "Vietnamese"
3265 msgstr "Vietnamština"
3266
3267 #: 950.data.seed-values.sql:1387
3268 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
3269 msgstr "CREATE_MERGE_PROFILE"
3270
3271 #: 950.data.seed-values.sql:1029
3272 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
3273 msgstr "UPDATE_COPY_STATUS"
3274
3275 # id::clm.value__nzi
3276 #: 950.data.seed-values.sql:6360
3277 msgid "Nzima"
3278 msgstr "Nzima"
3279
3280 # id::clm.value__dut
3281 #: 950.data.seed-values.sql:6148
3282 msgid "Dutch"
3283 msgstr "Nizozemština"
3284
3285 #: 950.data.seed-values.sql:2509 950.data.seed-values.sql:2510
3286 msgid "OPAC Font Size"
3287 msgstr "Velikost písma v OPACu"
3288
3289 #: 950.data.seed-values.sql:2613
3290 msgid "Finances"
3291 msgstr "Finance"
3292
3293 #: 950.data.seed-values.sql:2617
3294 msgid "Booking"
3295 msgstr "Rezervace zdrojů"
3296
3297 # id::clm.value__nap
3298 #: 950.data.seed-values.sql:6337
3299 msgid "Neapolitan Italian"
3300 msgstr "Neapolská italština"
3301
3302 #: 950.data.seed-values.sql:11785
3303 msgid "Qwest Wireless"
3304 msgstr "Qwest Wireless"
3305
3306 #: 950.data.seed-values.sql:4794
3307 msgid ""
3308 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
3309 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
3310 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
3311 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
3312 "files to the remote directory."
3313 msgstr ""
3314 "URL pro vzdálený adresář obsahující nastavení sloupců. Konvence pro formát a "
3315 "pojmenování souborů v tomto adresáři se shoduje s nastaveními v lokálním "
3316 "adresáři pro danou pracovní stanici. Administrátor může vytvořit požadovaná "
3317 "nastavení lokálně  a poté  všechny soubory tree_columns_for_* zkopírovat do "
3318 "vzdáleného adresáře."
3319
3320 #: 950.data.seed-values.sql:307
3321 msgid "Missing"
3322 msgstr "Nezvěstné"
3323
3324 # id::clm.value__ota
3325 #: 950.data.seed-values.sql:6367
3326 msgid "Turkish, Ottoman"
3327 msgstr "Turečtina, osmanská"
3328
3329 #: 950.data.seed-values.sql:9173
3330 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
3331 msgstr "Rezervace: Povolit rezervace na prázdná číslování"
3332
3333 #: 950.data.seed-values.sql:1433
3334 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3335 msgstr "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3336
3337 #: 950.data.seed-values.sql:6445
3338 msgid "Sundanese"
3339 msgstr "Sundština"
3340
3341 #: 950.data.seed-values.sql:641
3342 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
3343 msgstr ""
3344 "Uživatel může smazat mapu položek čtenářských statistických kategorií"
3345
3346 #: 950.data.seed-values.sql:725
3347 msgid ""
3348 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
3349 "source or dest"
3350 msgstr ""
3351 "Povolit uživateli zrušit přepravu exemplářů pokud uživatel není v cílové "
3352 "nebo zdrojové destinaci přepravy,"
3353
3354 #: 950.data.seed-values.sql:8577
3355 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
3356 msgstr "Historii požadavků na rezervaci je nutné zformátovat pro tisk."
3357
3358 #: 950.data.seed-values.sql:5091
3359 msgid "View Holds"
3360 msgstr "Zobrazit rezervace"
3361
3362 #: 950.data.seed-values.sql:4143 950.data.seed-values.sql:4146
3363 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
3364 msgstr "Při vracení potlačit vyskakovací dialogové okno."
3365
3366 #: 950.data.seed-values.sql:11819
3367 msgid "Unicel"
3368 msgstr "Unicel"
3369
3370 # id::i18n_l.name__es-MX
3371 #: 950.data.seed-values.sql:357
3372 msgid "Spanish (Mexico)"
3373 msgstr "Španělština (Mexiko)"
3374
3375 # id::citm.value__i
3376 #: 950.data.seed-values.sql:6547
3377 msgid "Nonmusical sound recording"
3378 msgstr "Nehudební zvukový záznam"
3379
3380 # id::pgt.name__2
3381 #: 950.data.seed-values.sql:1623
3382 msgid "Patrons"
3383 msgstr "Čtenáři"
3384
3385 #: 950.data.seed-values.sql:3753
3386 msgid "This might be \"AuthorizeNet\", \"PayPal\", etc."
3387 msgstr "Může to být \"AuthorizeNet\", \"PayPal\", atd."
3388
3389 #: 950.data.seed-values.sql:1065
3390 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3391 msgstr "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3392
3393 #: 950.data.seed-values.sql:9116
3394 msgid "Shipping Charge"
3395 msgstr "Poštovné"
3396
3397 # id::clm.value__nbl
3398 #: 950.data.seed-values.sql:6340
3399 msgid "Ndebele (South Africa)"
3400 msgstr "Ndebelština (Jižní Afrika)"
3401
3402 #: 950.data.seed-values.sql:941
3403 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
3404 msgstr "CREATE_LASSO_MAP"
3405
3406 #: 950.data.seed-values.sql:6385
3407 msgid "Provençal (to 1500)"
3408 msgstr "Provensálština, stará (do 1500)"
3409
3410 #: 950.data.seed-values.sql:102
3411 msgid "Series"
3412 msgstr "Edice"
3413
3414 #: 950.data.seed-values.sql:9185
3415 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
3416 msgstr ""
3417 "Automatizace autorit: Vypnout  sledování odkazů bibliografických autorit"
3418
3419 #: 950.data.seed-values.sql:6089
3420 msgid "Edo"
3421 msgstr "Bini"
3422
3423 #: 950.data.seed-values.sql:6227
3424 msgid "Interlingue"
3425 msgstr "Interlingua (Mezinárodní pomocná jazyková asociace)"
3426
3427 #: 950.data.seed-values.sql:9108
3428 msgid "Canadian Dollars"
3429 msgstr "Kanadské dolary"
3430
3431 #: 950.data.seed-values.sql:1447
3432 msgid "user_request.delete"
3433 msgstr "user_request.delete"
3434
3435 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
3436 #: 950.data.seed-values.sql:6157 950.data.seed-values.sql:6159
3437 msgid "Esperanto"
3438 msgstr "Esperanto"
3439
3440 #: 950.data.seed-values.sql:13491
3441 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
3442 msgstr "Timeout pro zobrazení samoobslužné registrace čtenáře"
3443
3444 #: 950.data.seed-values.sql:569
3445 msgid "Allow a user to check in a copy"
3446 msgstr "Povolit uživateli vrátit exemplář"
3447
3448 # id::cza.label__4 id::cza.label__13 id::cza.label__22
3449 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:379
3450 #: 950.data.seed-values.sql:400 950.data.seed-values.sql:419
3451 #: 950.data.seed-values.sql:13026
3452 msgid "Author"
3453 msgstr "Autor"
3454
3455 #: 950.data.seed-values.sql:12587 950.data.seed-values.sql:12593
3456 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
3457 msgstr ""
3458
3459 # id::crcd.name__5
3460 #: 950.data.seed-values.sql:258
3461 msgid "2_months_2_renew"
3462 msgstr "2_měsíce_2_prodloužení"
3463
3464 #: 950.data.seed-values.sql:43
3465 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
3466 msgstr "čtenář byl nahlášen dluhové agentuře"
3467
3468 #: 950.data.seed-values.sql:4659
3469 msgid ""
3470 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3471 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3472 "field is required this setting is ignored."
3473 msgstr ""
3474 "Pole \"sufix\" bude zobrazeno při registraci čtenáře. To znamená, že se "
3475 "zobrazí spolu s požadovanými poli, i když není povinné. Pokud je pole "
3476 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
3477
3478 #: 950.data.seed-values.sql:623
3479 msgid "User may update a copy statistical category"
3480 msgstr "Uživatel smí změnit statistickou kategorii pro exempláře"
3481
3482 # id::cifm.value__a
3483 #: 950.data.seed-values.sql:6568
3484 msgid "Microfilm"
3485 msgstr "Mikrofilm"
3486
3487 #: 950.data.seed-values.sql:1485
3488 msgid "Create prefix label definition."
3489 msgstr "Vytvořit definici označení prefixu."
3490
3491 #: 950.data.seed-values.sql:2545 950.data.seed-values.sql:2546
3492 msgid "Copy Editor Template"
3493 msgstr "Šablona editoru exemplářů"
3494
3495 #: 950.data.seed-values.sql:3735
3496 msgid "Required if using a developer/test account with AuthorizeNet"
3497 msgstr "Povinné, pokud je používán vývojářský / testovací účet AuthorizeNet"
3498
3499 #: 950.data.seed-values.sql:12769
3500 msgid "Merge records on single match by default during ACQ file upload"
3501 msgstr ""
3502 "Při nahrávání souboru v akvizici standardně sloučit záznamy při jedné shodě."
3503
3504 #: 950.data.seed-values.sql:8975
3505 msgid "One or more biblio record entries need to be formatted for printing."
3506 msgstr ""
3507 "Jeden nebo více údajů bibliografického  záznamu musí být formátovány pro "
3508 "tisk."
3509
3510 # id::clm.value__ita
3511 #: 950.data.seed-values.sql:6239
3512 msgid "Italian"
3513 msgstr "Italština"
3514
3515 # id::clm.value__aus
3516 #: 950.data.seed-values.sql:6066
3517 msgid "Australian languages"
3518 msgstr "Australské jazky"
3519
3520 # id::clm.value__roh
3521 #: 950.data.seed-values.sql:6392
3522 msgid "Raeto-Romance"
3523 msgstr "Rétorománština"
3524
3525 #: 950.data.seed-values.sql:1537
3526 msgid "Allows a user to manually adjust a patron's active cards"
3527 msgstr "Povolit uživatel manuálně nastavit aktivní čtenářský průkaz"
3528
3529 #: 950.data.seed-values.sql:9907
3530 msgid ""
3531 "Print output has been requested for records in an Importer Authority Queue."
3532 msgstr ""
3533 "Pro záznamy ve frontě pro import autorit je vyžadován tiskový výstup."
3534
3535 #: 950.data.seed-values.sql:3444
3536 msgid "Invalid patron address penalty"
3537 msgstr "Pokuta za neplatnou adresu čtenáře"
3538
3539 #: 950.data.seed-values.sql:947
3540 msgid "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3541 msgstr "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3542
3543 #: 950.data.seed-values.sql:4170
3544 msgid "Idle timeout"
3545 msgstr "Lhůta nečinnosti"
3546
3547 #: 950.data.seed-values.sql:1577
3548 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete user activity types"
3549 msgstr "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat typy aktivit"
3550
3551 #: 950.data.seed-values.sql:1027
3552 msgid "UPDATE_COPY_NOTE"
3553 msgstr "UPDATE_COPY_NOTE"
3554
3555 # id::clm.value__chu
3556 #: 950.data.seed-values.sql:6120
3557 msgid "Church Slavic"
3558 msgstr "Církevní slověnština"
3559
3560 #: 950.data.seed-values.sql:370
3561 msgid "‡biblios.net"
3562 msgstr "‡biblios.net"
3563
3564 #: 950.data.seed-values.sql:1473
3565 msgid "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3566 msgstr "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3567
3568 #: 950.data.seed-values.sql:3516
3569 msgid "Patron Login Timeout (in seconds)"
3570 msgstr "Timeout pro přihlášení čtenáře (v sekundách)"
3571
3572 #: 950.data.seed-values.sql:2657 950.data.seed-values.sql:2660
3573 msgid "Default copy location"
3574 msgstr "Výchozí umístění exempláře"
3575
3576 #: 950.data.seed-values.sql:23
3577 msgid "Patron exceeds fine threshold"
3578 msgstr "Čtenář překročil nastavený limit pokut"
3579
3580 #: 950.data.seed-values.sql:10570
3581 msgid "See From Tracing -- Corporate Name"
3582 msgstr "Viz z dohledávání -- Název korporace"
3583
3584 #: 950.data.seed-values.sql:12661
3585 msgid "Upload Default Provider"
3586 msgstr "Poskytovatel pro standardní nahrání"
3587
3588 #: 950.data.seed-values.sql:9281
3589 msgid ""
3590 "Circ: Use original circulation library on opac renewal instead of user home "
3591 "library"
3592 msgstr ""
3593 "Výpůjčky: Při prodlužování v OPACu použít knihovn, kde byla výpůjčka původně "
3594 "uskutečněna,  namísto domovské knihovny uživatele."
3595
3596 #: 950.data.seed-values.sql:1393
3597 msgid "CREATE_USER_BTYPE"
3598 msgstr "CREATE_USER_BTYPE"
3599
3600 # id::clm.value__mar
3601 #: 950.data.seed-values.sql:6309
3602 msgid "Marathi"
3603 msgstr "Maráthština"
3604
3605 #: 950.data.seed-values.sql:1399
3606 msgid "DELETE_BIB_SOURCE"
3607 msgstr "DELETE_BIB_SOURCE"
3608
3609 #: 950.data.seed-values.sql:3294
3610 msgid ""
3611 "Enabling this setting causes retroactive creation of not-yet-existing "
3612 "overdue fines on lost item checkin, up to the point of checkin time (or max "
3613 "fines is reached).  This is different than \"restore overdue on lost\", "
3614 "because it only creates new overdue fines.  Use both settings together to "
3615 "get the full complement of overdue fines for a lost item"
3616 msgstr ""
3617 "Použití tohoto nastavení způsobí retroaktivní vytvoření ještě neexistujího "
3618 "zpozdného na ztracené výpůjčky, až do bodu času výpůjčky (nebo dosažení "
3619 "maximální pokuty). Liší se od \"znovunastavit pokuty na ztracené "
3620 "exempláře\", protože to pouze vytvoří nové pokuty za zpozdné. Použitím obou "
3621 "nastavení společně docílíte úplných pokut za zpozdné ztacených exemplářů."
3622
3623 #: 950.data.seed-values.sql:3465
3624 msgid ""
3625 "Amount of time to wait before changing an item from \"reshelving\" status to "
3626 "\"available\".  Examples: \"1 day\", \"6 hours\""
3627 msgstr ""
3628 "Doba, po kterou se čeká než se status exempláře změní z \"dnes vráceno\" na "
3629 "\"volné\". Příklady: \"1 den\", \"6 hodin\"."
3630
3631 #: 950.data.seed-values.sql:12145
3632 msgid "OPAC Login (tpac)"
3633 msgstr "Přihlášení do OPACu (tpac)"
3634
3635 #: 950.data.seed-values.sql:1039
3636 msgid "UPDATE_LANGUAGE"
3637 msgstr "UPDATE_LANGUAGE"
3638
3639 #: 950.data.seed-values.sql:11887
3640 msgid "USA Mobility"
3641 msgstr "USA Mobility"
3642
3643 # id::aout.opac_label__2
3644 # nutný kontext
3645 #: 950.data.seed-values.sql:443
3646 msgid "Local Library System"
3647 msgstr "Lokální knihovní systém"
3648
3649 # id::clm.value__kor
3650 #: 950.data.seed-values.sql:6267
3651 msgid "Korean"
3652 msgstr "Korejština"
3653
3654 #: 950.data.seed-values.sql:10740 950.data.seed-values.sql:10746
3655 msgid "Default SMS/Text Carrier"
3656 msgstr "Výchozí operátor pro SMS"
3657
3658 #: 950.data.seed-values.sql:3492
3659 msgid "Use audio alerts for selfcheck events"
3660 msgstr ""
3661 "Použít zvuková upozornění pro události vztahující se k samoobslužnému "
3662 "půjčování"
3663
3664 # id::clm.value__elx
3665 #: 950.data.seed-values.sql:6154
3666 msgid "Elamite"
3667 msgstr "Elamština"
3668
3669 #: 950.data.seed-values.sql:3381
3670 msgid "Skip offline renewal if newer item Status Changed Time."
3671 msgstr ""
3672 "Přeskočit prodloužení v offline módu, pokud je čas změny statutu exempláře "
3673 "novější."
3674
3675 #: 950.data.seed-values.sql:1053
3676 msgid "UPDATE_ORG_TYPE"
3677 msgstr "UPDATE_ORG_TYPE"
3678
3679 # id::clm.value__mak
3680 #: 950.data.seed-values.sql:6304
3681 msgid "Makasar"
3682 msgstr "Makasarština"
3683
3684 #: 950.data.seed-values.sql:2810
3685 msgid "Spine and pocket label font family"
3686 msgstr "Rodina písma pro tisk vnějších a vnitřních štítků."
3687
3688 #: 950.data.seed-values.sql:2900
3689 msgid "Booking elbow room"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: 950.data.seed-values.sql:747
3693 msgid "Allow a user to un-bar a patron"
3694 msgstr "Povolit uživateli odblokovat čtenářské konto"
3695
3696 #: 950.data.seed-values.sql:468
3697 msgid "Example Branch 4"
3698 msgstr "Vzorová pobočka 4"
3699
3700 #: 950.data.seed-values.sql:464
3701 msgid "Example Branch 2"
3702 msgstr "Vzorová pobočka 2"
3703
3704 #: 950.data.seed-values.sql:466
3705 msgid "Example Branch 3"
3706 msgstr "Vzorová pobočka 3"
3707
3708 #: 950.data.seed-values.sql:462
3709 msgid "Example Branch 1"
3710 msgstr "Vzorová pobočka 1"
3711
3712 #: 950.data.seed-values.sql:12695
3713 msgid "Upload Default Merge Profile"
3714 msgstr ""
3715
3716 # id::clm.value__hit
3717 #: 950.data.seed-values.sql:6215
3718 msgid "Hittite"
3719 msgstr "Chetitština"
3720
3721 #: 950.data.seed-values.sql:1063
3722 msgid "UPDATE_TRANSIT"
3723 msgstr "UPDATE_TRANSIT"
3724
3725 #: 950.data.seed-values.sql:9156
3726 msgid "The quantity of goods that is on back-order."
3727 msgstr "Množství zboží ve skladu"
3728
3729 #: 950.data.seed-values.sql:3300
3730 msgid "Lost items usable on checkin"
3731 msgstr "Ztracené exempláře jsou využitelné hned při vrácení"
3732
3733 # id::cifm.value__f
3734 #: 950.data.seed-values.sql:6572
3735 msgid "Braille"
3736 msgstr "Braillovo písmo"
3737
3738 #: 950.data.seed-values.sql:905
3739 msgid ""
3740 "Allows a user to add/remove/edit users in the \"Acquisitions "
3741 "Administrators\" group"
3742 msgstr ""
3743 "Povolit uživateli přidat / odebrat / změnit uživatele ve skupině "
3744 "administrátorů akvizice (Acquisitions Administrators)"
3745
3746 #: 950.data.seed-values.sql:6542
3747 msgid "Mixed materials"
3748 msgstr "Smíšené dokumenty"
3749
3750 #: 950.data.seed-values.sql:3123
3751 msgid "Show all canceled holds that were canceled within this amount of time"
3752 msgstr "Zobrazit rezervace zrušené během uvedené doby"
3753
3754 #: 950.data.seed-values.sql:1161
3755 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3756 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3757
3758 #: 950.data.seed-values.sql:2605
3759 msgid "Security"
3760 msgstr "Zabezpečení"
3761
3762 #: 950.data.seed-values.sql:311
3763 msgid "On holds shelf"
3764 msgstr "Na regále s rezervacemi"
3765
3766 #: 950.data.seed-values.sql:3417
3767 msgid "Maximum concurrently active self-serve password reset requests"
3768 msgstr ""
3769 "Maximální počet souběžných aktivních  žádo