de5baa961bd7f3e2a69054e2586a1bbc38b5877b
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2019-02-28 16:11-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2019-03-19 15:31+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-03-20 05:32+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18910)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:8354
19 msgid "Estonia "
20 msgstr "Estonsko "
21
22 #: 950.data.seed-values.sql:118
23 msgid "Series Title"
24 msgstr "Název edice"
25
26 #: 950.data.seed-values.sql:7343 950.data.seed-values.sql:8149
27 #: 950.data.seed-values.sql:8854 950.data.seed-values.sql:8875
28 msgid "Poetry"
29 msgstr "Poetry"
30
31 #: 950.data.seed-values.sql:7156
32 msgid "Palauan"
33 msgstr "Palauan"
34
35 #: 950.data.seed-values.sql:1788
36 msgid ""
37 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
38 "in certain staff interfaces"
39 msgstr ""
40 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
41 "in certain staff interfaces"
42
43 #: 950.data.seed-values.sql:7043
44 msgid "Kyrgyz"
45 msgstr "Kyrgyz"
46
47 #: 950.data.seed-values.sql:5579
48 msgid "Z39.50 Source"
49 msgstr "Zdroj Z39.50"
50
51 #: 950.data.seed-values.sql:7844
52 msgid "film reel"
53 msgstr "film reel"
54
55 #: 950.data.seed-values.sql:1847
56 msgid "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
57 msgstr "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
58
59 #: 950.data.seed-values.sql:7134
60 msgid "Norwegian"
61 msgstr "Norwegian"
62
63 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
64 #: 950.data.seed-values.sql:608 950.data.seed-values.sql:631
65 #: 950.data.seed-values.sql:15980
66 msgid "LCCN"
67 msgstr "LCCN"
68
69 #: 950.data.seed-values.sql:15958
70 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
71 msgstr "Rollover Distribution Formulae Funds"
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:35
74 msgid "Alerting block on Circ"
75 msgstr "Alerting block on Circ"
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:6927
78 msgid "Duala"
79 msgstr "Duala"
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:3490
82 msgid "Canceled holds/requests display count"
83 msgstr "Počet zobrazených zrušených rezervací/požadavků"
84
85 #: 950.data.seed-values.sql:15712
86 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
87 msgstr "Upload Merge on Single Match by Default"
88
89 #: 950.data.seed-values.sql:19794
90 msgid "Grid Config: admin.server.permission.perm_list"
91 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.oprávnění.seznam_oprávnění"
92
93 #: 950.data.seed-values.sql:8116
94 msgid "Full score"
95 msgstr "Full score"
96
97 #: 950.data.seed-values.sql:4912
98 msgid ""
99 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
100 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
101 "field is shown or required this setting is ignored."
102 msgstr ""
103 "Pole číslo identifikačního dokladu 2 (ident_value2) na kartě registračních "
104 "údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je viditelné, pokud "
105 " je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba Zobrazit "
106 "navrhovaná pole. Pokud je aktivní volba Zobrazit povinná pole, toto "
107 "nastavení je ignorováno."
108
109 #: 950.data.seed-values.sql:5143
110 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
111 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
112
113 #: 950.data.seed-values.sql:17376
114 msgid ""
115 "Base URI for OneClickdigital API (defaults to "
116 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Using HTTPS here is strongly encouraged."
117 msgstr ""
118 "URI báze pro OneClickdigital API (výchozí  "
119 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Je důrazně doporučováno použití  HTTPS."
120
121 #: 950.data.seed-values.sql:1760
122 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
123 msgstr "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
124
125 #: 950.data.seed-values.sql:8473
126 msgid "Nunavut "
127 msgstr "Nunavut "
128
129 # id::crrf.name__2
130 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
131 #: 950.data.seed-values.sql:515
132 msgid "10_cent_per_day"
133 msgstr "10_centů_za_den"
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:98
136 msgid "Keyword"
137 msgstr "Klíčové slovo"
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:5649
140 msgid "Renew Circulations"
141 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
142
143 #: 950.data.seed-values.sql:15627
144 msgid "Upload Default Match Set"
145 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
146
147 #: 950.data.seed-values.sql:8023
148 msgid "Rock music"
149 msgstr "Rocková hudba"
150
151 #: 950.data.seed-values.sql:1198
152 msgid "DELETE_SURVEY"
153 msgstr "DELETE_SURVEY"
154
155 #: 950.data.seed-values.sql:8295
156 msgid "Aruba "
157 msgstr "Aruba "
158
159 #: 950.data.seed-values.sql:13402
160 msgid "Heading -- Meeting Name"
161 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
162
163 #: 950.data.seed-values.sql:8172
164 msgid "Not Applicable"
165 msgstr "Nelze použít"
166
167 #: 950.data.seed-values.sql:8146 950.data.seed-values.sql:8851
168 #: 950.data.seed-values.sql:8872
169 msgid "Memoirs"
170 msgstr "Memoáry"
171
172 #: 950.data.seed-values.sql:16038
173 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
174 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
175
176 #: 950.data.seed-values.sql:3439
177 msgid ""
178 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
179 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
180 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
181 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
182 msgstr ""
183 "Účelem je poskytnout časový interval poté, co exempláře přejde do statusu Na "
184 "regále s rezervacemi, než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále s "
185 "rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
186 "než se exemplář  zobrazí jako připravený k vyzvednutí. Příklad: \"5 dnů\", "
187 "\"1 hodina\"."
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:18708
190 msgid "Grid Config: cat.volcopy.copies.complete"
191 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.signatury-jednotky.exempláře.úplné"
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:19315
194 msgid "Staff Catalog Preferred Library"
195 msgstr "Preferovaná knihovna pro služební katalog"
196
197 # id::clm.value__hit
198 #: 950.data.seed-values.sql:6996
199 msgid "Hittite"
200 msgstr "Chetitština"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:8169
203 msgid "Instrumental and vocal parts"
204 msgstr "Instrumentální a vokální části"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:1552
207 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
208 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
209
210 #: 950.data.seed-values.sql:12023
211 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
212 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
213
214 #: 950.data.seed-values.sql:16904
215 msgid "Notification of a group of circs"
216 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček"
217
218 #: 950.data.seed-values.sql:8576
219 msgid "Wake Island "
220 msgstr "Wake (ostrov) "
221
222 #: 950.data.seed-values.sql:72
223 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
224 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
225
226 # id::clm.value__nah
227 #: 950.data.seed-values.sql:7116
228 msgid "Nahuatl"
229 msgstr "Nahuatl"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:12247 950.data.seed-values.sql:12248
232 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
233 msgstr "Počáteční datum uchování historie rezervací"
234
235 #: 950.data.seed-values.sql:5394
236 msgid ""
237 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
238 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
239 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
240 "set period of time."
241 msgstr ""
242 "Zabraňuje naúčtování záporných poplatků (refundace) u poplatků za materiály "
243 "po výpůjční lhůtě. Nastavení \"pravda\" může buď zakázat  záporné poplatky "
244 "vždy nebo - když je použito v kombinaci s nastaveným intervalem -  zakáže "
245 "záporné poplatky po uplynutí určitého  časového období."
246
247 #: 950.data.seed-values.sql:19612
248 msgid "Grid Config: admin.server.actor.stat_cat_sip_fields"
249 msgstr ""
250 "Nastavení tabulky: admin.server.činitel.pole_sip_statistické_kategorie"
251
252 # id::aout.name__5
253 #: 950.data.seed-values.sql:665
254 msgid "Bookmobile"
255 msgstr "Pojízdná knihovna"
256
257 # id::clm.value__kaw
258 #: 950.data.seed-values.sql:7034
259 msgid "Kawi"
260 msgstr "Kawi"
261
262 #: 950.data.seed-values.sql:8215
263 msgid "Eckert"
264 msgstr "Eckertovo zobrazení"
265
266 #: 950.data.seed-values.sql:4675
267 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
268 msgstr ""
269 "Navrhnout pole Počet údajně nikdy nevypůjčených - "
270 "claims_never_checked_out_count - na kartě registračních údajů čtenáře."
271
272 #: 950.data.seed-values.sql:3400
273 msgid "Hard boundary"
274 msgstr "Pevná hranice"
275
276 #: 950.data.seed-values.sql:8492
277 msgid "Poland "
278 msgstr "Polsko "
279
280 #: 950.data.seed-values.sql:8535
281 msgid "Switzerland "
282 msgstr "Švýcarsko "
283
284 #: 950.data.seed-values.sql:13931 950.data.seed-values.sql:14717
285 msgid "Virgin Mobile"
286 msgstr "Virgin Mobile"
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:8406
289 msgid "Jamaica "
290 msgstr "Jamaica "
291
292 # id::clm.value__sas
293 #: 950.data.seed-values.sql:7186
294 msgid "Sasak"
295 msgstr "Sasakština"
296
297 #: 950.data.seed-values.sql:1144
298 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
299 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
300
301 #: 950.data.seed-values.sql:526
302 msgid "Available"
303 msgstr "Dostupné"
304
305 # id::crcd.name__6
306 #: 950.data.seed-values.sql:483
307 msgid "35_days_1_renew"
308 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
309
310 #: 950.data.seed-values.sql:4397
311 msgid ""
312 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
313 "registration and self-service username changing only"
314 msgstr ""
315 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
316 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
317
318 #: 950.data.seed-values.sql:1000
319 msgid "Allow a user to view a funding source"
320 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
321
322 #: 950.data.seed-values.sql:5213
323 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
324 msgstr ""
325 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
326 "exempláře je zavřená."
327
328 #: 950.data.seed-values.sql:5155
329 msgid ""
330 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
331 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
332 msgstr ""
333 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
334 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
335
336 #: 950.data.seed-values.sql:8245 950.data.seed-values.sql:8939
337 #: 950.data.seed-values.sql:8949
338 msgid "Game"
339 msgstr "Hra"
340
341 #: 950.data.seed-values.sql:848
342 msgid "Allow a user to delete a copy location"
343 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
344
345 #: 950.data.seed-values.sql:544
346 msgid "Long Overdue"
347 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
348
349 #: 950.data.seed-values.sql:16016
350 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
351 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
352
353 #: 950.data.seed-values.sql:8543
354 msgid "Tasmania "
355 msgstr "Tasmánie "
356
357 #: 950.data.seed-values.sql:33
358 msgid "Alerting Note, no blocks"
359 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
360
361 #: 950.data.seed-values.sql:3988
362 msgid ""
363 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
364 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
365 "will not be suppressed."
366 msgstr ""
367 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, nerezervační přepravy mezi "
368 "touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
369 "potlačeny.  Pokud je nastavena prázdná hodnota, přeprava nebude potlačena."
370
371 #: 950.data.seed-values.sql:15385
372 msgid ""
373 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
374 "copy on the patron record when it is paid"
375 msgstr ""
376 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
377 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
378
379 #: 950.data.seed-values.sql:1358
380 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
381 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
382
383 #: 950.data.seed-values.sql:18876
384 msgid "Grid Config: circ.patron.search"
385 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčky.čtenář.hledání"
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:681 950.data.seed-values.sql:3670
388 #: 950.data.seed-values.sql:3673
389 msgid "Lost Materials Processing Fee"
390 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
391
392 #: 950.data.seed-values.sql:892
393 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
394 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
395
396 #: 950.data.seed-values.sql:1955
397 msgid "Data Review"
398 msgstr "Přehled dat"
399
400 #: 950.data.seed-values.sql:1829
401 msgid "Allow a user to mark an item status as 'damaged'"
402 msgstr "Povolit uživateli změnit status exempláře na  'Poškozené'"
403
404 #: 950.data.seed-values.sql:14445
405 msgid "Chariton Valley Wireless"
406 msgstr "Chariton Valley Wireless"
407
408 #: 950.data.seed-values.sql:802
409 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
410 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
411
412 #: 950.data.seed-values.sql:2954
413 msgid "OPAC"
414 msgstr "OPAC"
415
416 #: 950.data.seed-values.sql:1839
417 msgid "Allow a user to delete a popularity badge"
418 msgstr "Povolit uživateli smazat známku popularity"
419
420 #: 950.data.seed-values.sql:1530
421 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
422 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
423
424 #: 950.data.seed-values.sql:8424
425 msgid "Luxembourg "
426 msgstr "Lucembursko "
427
428 #: 950.data.seed-values.sql:1166
429 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
430 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
431
432 #: 950.data.seed-values.sql:5239
433 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
434 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
435
436 #: 950.data.seed-values.sql:6960
437 msgid "Gã"
438 msgstr "Ga"
439
440 #: 950.data.seed-values.sql:8624
441 msgid "Continuing resource status unknown"
442 msgstr "Pokračující zdroj s neznámým statusem"
443
444 #: 950.data.seed-values.sql:7365
445 msgid "Serial"
446 msgstr "Seriál"
447
448 # id::clm.value__ven
449 #: 950.data.seed-values.sql:7279
450 msgid "Venda"
451 msgstr "Vendština"
452
453 #: 950.data.seed-values.sql:11977
454 msgid ""
455 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
456 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
457 msgstr ""
458 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
459 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
460 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
461
462 #: 950.data.seed-values.sql:8579
463 msgid "West Virginia "
464 msgstr "Západní Virginie "
465
466 #: 950.data.seed-values.sql:3817
467 msgid ""
468 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
469 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
470 "the org unit"
471 msgstr ""
472 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
473 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být \"zkratka\" "
474 "organizační jednotky."
475
476 #: 950.data.seed-values.sql:19447
477 msgid "Grid Config: Vandelay Match Quality Metrics"
478 msgstr "Nastavení tabulky: Metriky kvality shody pro Vandelay"
479
480 # id::clm.value__ori
481 #: 950.data.seed-values.sql:7144
482 msgid "Oriya"
483 msgstr "Urijština"
484
485 #: 950.data.seed-values.sql:942
486 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
487 msgstr ""
488 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Uživatelé\""
489
490 #: 950.data.seed-values.sql:121
491 msgid "Abbreviated Title"
492 msgstr "Zkrácený název"
493
494 #: 950.data.seed-values.sql:8198
495 msgid "Equirectangular"
496 msgstr "Obdélníkové zobrazení (equirectangular)"
497
498 #: 950.data.seed-values.sql:8508
499 msgid "Rwanda "
500 msgstr "Rwanda "
501
502 # id::i18n_l.name__en-CA
503 #: 950.data.seed-values.sql:569
504 msgid "English (Canada)"
505 msgstr "Angličtina (Kanada)"
506
507 #: 950.data.seed-values.sql:8283
508 msgid "Armenia (Republic) "
509 msgstr "Arménie "
510
511 #: 950.data.seed-values.sql:8231 950.data.seed-values.sql:8887
512 #: 950.data.seed-values.sql:8900 950.data.seed-values.sql:8913
513 #: 950.data.seed-values.sql:8926
514 msgid "Form lines"
515 msgstr "Tvarové čáry"
516
517 #: 950.data.seed-values.sql:13416
518 msgid "Heading -- Form Subdivision"
519 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
520
521 #: 950.data.seed-values.sql:19009
522 msgid "Print Template Context: hold_transit_slip"
523 msgstr "Kontext tiskové šablony: rezervace_průvodka_přepravy"
524
525 #: 950.data.seed-values.sql:4867
526 msgid ""
527 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
528 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
529 "If the field is required this setting is ignored."
530 msgstr ""
531 "Pole  Telefonní číslo večer  bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
532 "čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není povinné. Pokud jde o "
533 "povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
534
535 #: 950.data.seed-values.sql:4750
536 msgid ""
537 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
538 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
539 "field is shown or required this setting is ignored."
540 msgstr ""
541 "Pole Telefonní číslo ve dne - day_phone -  bude na kartě registračních údajů "
542 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
543 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
544 "nastavení ignorováno."
545
546 #: 950.data.seed-values.sql:17183
547 msgid ""
548 "This setting is used to set the default height (in number of lines) to use "
549 "for call number wrapping in the left print label."
550 msgstr ""
551 "Toto  nastavení je použito pro nastavení výchozí výšky (v počtu řádků) pro "
552 "zalomení  signatury v levém tiskovém štítku"
553
554 #: 950.data.seed-values.sql:968
555 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
556 msgstr ""
557 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
558 "počet prodloužení"
559
560 #: 950.data.seed-values.sql:14956
561 msgid "A text message has been requested for a call number."
562 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
563
564 #: 950.data.seed-values.sql:11971
565 msgid "Canceled: By Vendor"
566 msgstr "Zrušeno dodavatelem"
567
568 #: 950.data.seed-values.sql:1342
569 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
570 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
571
572 #: 950.data.seed-values.sql:1845
573 msgid "Allow a user to delete a popularity badge parameter"
574 msgstr "Povolit uživateli smazat parametr známky popularity"
575
576 #: 950.data.seed-values.sql:15996
577 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
578 msgstr "Maximum paralelních dávkových vyhledávání Z39.50"
579
580 #: 950.data.seed-values.sql:14031
581 msgid "Alaska, USA"
582 msgstr "Aljaška, USA"
583
584 #: 950.data.seed-values.sql:8278
585 msgid "Alberta "
586 msgstr "Alberta "
587
588 #: 950.data.seed-values.sql:4246
589 msgid "Format Times with this pattern."
590 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
591
592 #: 950.data.seed-values.sql:7078
593 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
594 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
595
596 #: 950.data.seed-values.sql:3300
597 msgid ""
598 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
599 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
600 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
601 msgstr ""
602 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
603 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
604 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
605 "jednotkou a splní ji."
606
607 #: 950.data.seed-values.sql:4849
608 msgid ""
609 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
610 "registration."
611 msgstr ""
612 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
613 "registračních údajích čtenáře"
614
615 #: 950.data.seed-values.sql:3619
616 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
617 msgstr ""
618 "Pokud je nastavena hodnota Pravda,  nepoužívat žádné exempláře z této "
619 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
620
621 #: 950.data.seed-values.sql:4801
622 msgid "Regex for email field on patron registration"
623 msgstr "Regulární výraz pro pole E-mail v registračních údajích čtenáře"
624
625 #: 950.data.seed-values.sql:18841
626 msgid "Grid Config: circ.patron.bills"
627 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčky.čtenář.poplatky"
628
629 #: 950.data.seed-values.sql:4291
630 msgid "Courier Code"
631 msgstr "Kód kurýra"
632
633 #: 950.data.seed-values.sql:6835
634 msgid "Apache languages"
635 msgstr "Apačské jazyky"
636
637 #: 950.data.seed-values.sql:19507
638 msgid "GUI: Show guardian field on patron registration"
639 msgstr ""
640 "Grafické uživatelské rozhraní: Zobrazit pole Zákonný zástupce při registraci "
641 "uživatele"
642
643 #: 950.data.seed-values.sql:17609
644 msgid "Orders Include PO Name"
645 msgstr "Objednávky zahrnují jméno objednávky"
646
647 #: 950.data.seed-values.sql:1498
648 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
649 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
650
651 #: 950.data.seed-values.sql:7544 950.data.seed-values.sql:7545
652 #: 950.data.seed-values.sql:7551 950.data.seed-values.sql:7552
653 #: 950.data.seed-values.sql:7627 950.data.seed-values.sql:7628
654 msgid "Blu-ray"
655 msgstr "Blu-ray"
656
657 #: 950.data.seed-values.sql:1078
658 msgid "Allows a user to create a purchase order"
659 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
660
661 #: 950.data.seed-values.sql:8142 950.data.seed-values.sql:8847
662 #: 950.data.seed-values.sql:8868
663 msgid "Instruction"
664 msgstr "Instrukce"
665
666 #: 950.data.seed-values.sql:3949
667 msgid "Content of header_text include"
668 msgstr "Obsah includu header_text"
669
670 #: 950.data.seed-values.sql:12687
671 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
672 msgstr "Neplatná hodnota \"výše_vkladu\""
673
674 #: 950.data.seed-values.sql:8615
675 msgid "Inclusive dates of collection"
676 msgstr "Data zahrnutá v kolekci"
677
678 #: 950.data.seed-values.sql:3814
679 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
680 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
681
682 # id::citm.value__m
683 #: 950.data.seed-values.sql:7330
684 msgid "Computer file"
685 msgstr "Počítačový soubor"
686
687 #: 950.data.seed-values.sql:14615
688 msgid "Nextel"
689 msgstr "Nextel"
690
691 #: 950.data.seed-values.sql:11933
692 msgid "EDI"
693 msgstr "EDI"
694
695 #: 950.data.seed-values.sql:1348
696 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
697 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
698
699 #: 950.data.seed-values.sql:8470
700 msgid "Nova Scotia "
701 msgstr "Nové Skotsko "
702
703 #: 950.data.seed-values.sql:12355
704 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
705 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
706
707 #: 950.data.seed-values.sql:3823
708 msgid "Change reshelving status interval"
709 msgstr "Upravit  interval změny statutu exempláře z Dnes vráceno na Dostupné"
710
711 #: 950.data.seed-values.sql:3309
712 msgid ""
713 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
714 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
715 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
716 "items will match."
717 msgstr ""
718 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
719 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
720 "dojít k zachycení titulů nebo signatur, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
721 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
722
723 #: 950.data.seed-values.sql:752
724 msgid ""
725 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
726 msgstr ""
727 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
728 "rezervaci"
729
730 #: 950.data.seed-values.sql:19752
731 msgid "Grid Config: admin.server.config.coded_value_map"
732 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.mapy_kódovaných_polí"
733
734 #: 950.data.seed-values.sql:4678
735 msgid ""
736 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
737 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
738 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
739 msgstr ""
740 "Pole počet_údajně_nikdy_ nevypůjčených  - claims_never_checked_out_count - "
741 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
742 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
743 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
744
745 #: 950.data.seed-values.sql:8300
746 msgid "British Columbia "
747 msgstr "Brtiská Kolumbie "
748
749 #: 950.data.seed-values.sql:19226
750 msgid "Print Template: offline_checkout"
751 msgstr "Tisková šablona: offline_výpůjčka"
752
753 # id::clfm.description__p
754 #: 950.data.seed-values.sql:7343
755 msgid "The item is a poem or collection of poems."
756 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
757
758 # id::clm.value__kau
759 #: 950.data.seed-values.sql:7033
760 msgid "Kanuri"
761 msgstr "Kanuri"
762
763 #: 950.data.seed-values.sql:6966
764 msgid "Germanic (Other)"
765 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
766
767 #: 950.data.seed-values.sql:18449
768 msgid "Checkin: Manual Floating Active"
769 msgstr "Vracení: manuální pohyblivé exempláře aktivní"
770
771 #: 950.data.seed-values.sql:8586
772 msgid "Midway Islands "
773 msgstr "Midway "
774
775 # id::cbs.source__1
776 #: 950.data.seed-values.sql:3
777 msgid "oclc"
778 msgstr "oclc"
779
780 #: 950.data.seed-values.sql:3706
781 msgid "Item Status for Missing Pieces"
782 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
783
784 #: 950.data.seed-values.sql:8957 950.data.seed-values.sql:8974
785 #: 950.data.seed-values.sql:8990 950.data.seed-values.sql:9006
786 #: 950.data.seed-values.sql:9022
787 msgid "Illustrations"
788 msgstr "Ilustrace"
789
790 #: 950.data.seed-values.sql:8544
791 msgid "Tennessee "
792 msgstr "Tennessee "
793
794 #: 950.data.seed-values.sql:7696
795 msgid "notated movement"
796 msgstr "zápis pohybu"
797
798 #: 950.data.seed-values.sql:18820
799 msgid "Grid Config: user.bucket.pending"
800 msgstr "Nastavení tabulky: uživatel.skupina.nevyřízené"
801
802 #: 950.data.seed-values.sql:6841
803 msgid "Arapaho"
804 msgstr "Arapaho"
805
806 #: 950.data.seed-values.sql:16817
807 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
808 msgstr ""
809 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
810 "označena jako údajně vrácená"
811
812 #: 950.data.seed-values.sql:8540
813 msgid "Tunisia "
814 msgstr "Tunisko "
815
816 # id::clm.value__bih
817 #: 950.data.seed-values.sql:6868
818 msgid "Bihari"
819 msgstr "Bihárština"
820
821 # id::clm.value__wel
822 #: 950.data.seed-values.sql:7287
823 msgid "Welsh"
824 msgstr "Velština"
825
826 #: 950.data.seed-values.sql:3445
827 msgid "Soft stalling interval"
828 msgstr "Měkký interval pro odklad"
829
830 #: 950.data.seed-values.sql:14309
831 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
832 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
833
834 #: 950.data.seed-values.sql:8584
835 msgid "Saint Kitts"
836 msgstr "Svatý Kryštof"
837
838 # id::clm.value__goh
839 #: 950.data.seed-values.sql:6976
840 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
841 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
842
843 # id::clm.value__tem
844 #: 950.data.seed-values.sql:7241
845 msgid "Temne"
846 msgstr "Temne"
847
848 #: 950.data.seed-values.sql:7958 950.data.seed-values.sql:8638
849 #: 950.data.seed-values.sql:8652 950.data.seed-values.sql:8666
850 #: 950.data.seed-values.sql:8680 950.data.seed-values.sql:8694
851 #: 950.data.seed-values.sql:8708
852 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
853 msgstr "životopis, výkonný umělec nebo historie souboru"
854
855 #: 950.data.seed-values.sql:3225
856 msgid "Spine label line width"
857 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
858
859 #: 950.data.seed-values.sql:8044
860 msgid "Map series"
861 msgstr "Série map"
862
863 #: 950.data.seed-values.sql:4669
864 msgid ""
865 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
866 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
867 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
868 msgstr ""
869 "Pole údajně_nikdy_nevypůjčeno - claims_never_checked_out_count - bude "
870 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
871 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
872 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
873
874 #: 950.data.seed-values.sql:1656
875 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
876 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
877
878 #: 950.data.seed-values.sql:12212
879 msgid ""
880 "Maximum popularity importance multiplier for popularity-adjusted relevance "
881 "searches (decimal value between 1.0 and 2.0)"
882 msgstr ""
883 "Násobitel důležitosti maximální popularity pro hledání s využitím relevance "
884 "upravené podle populary (desetinné číslo mezi 1,0 a 2,0)"
885
886 #: 950.data.seed-values.sql:18862
887 msgid "Grid Config: serials.view_item_grid"
888 msgstr "Nastavení tabulky: seriály.zobrazení_jednotky_tabulka"
889
890 #: 950.data.seed-values.sql:16845
891 msgid "Clear hold when other patron checks out item"
892 msgstr "Vyčistit rezervace při vypůjčení jednotky jiným čtenářem"
893
894 #: 950.data.seed-values.sql:17496
895 msgid "Number of Retrievable Recent Patrons"
896 msgstr "Počet posledních čtenářů, které lze načíst"
897
898 #: 950.data.seed-values.sql:8207
899 msgid "Bonne"
900 msgstr "Bonneovo zobrazení"
901
902 #: 950.data.seed-values.sql:3382
903 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
904 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
905
906 #: 950.data.seed-values.sql:896
907 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
908 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
909
910 #: 950.data.seed-values.sql:8190
911 msgid "Goode's homolographic"
912 msgstr "Goodovo homolografické zobrazení"
913
914 #: 950.data.seed-values.sql:8067 950.data.seed-values.sql:8097
915 #: 950.data.seed-values.sql:8731 950.data.seed-values.sql:8761
916 #: 950.data.seed-values.sql:8791 950.data.seed-values.sql:8821
917 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
918 msgstr "Průzkum literatury v tematické oblasti"
919
920 # id::crcd.name__8
921 #: 950.data.seed-values.sql:487
922 msgid "1_hour_2_renew"
923 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
924
925 #: 950.data.seed-values.sql:4702
926 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
927 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
928
929 #: 950.data.seed-values.sql:3270 950.data.seed-values.sql:3273
930 msgid "Charge lost on zero"
931 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
932
933 #: 950.data.seed-values.sql:854
934 msgid ""
935 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
936 "given copy"
937 msgstr ""
938 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
939 "rezervaci na daný exemplář"
940
941 # id::clm.value__jpn
942 #: 950.data.seed-values.sql:7022
943 msgid "Japanese"
944 msgstr "Japonština"
945
946 #: 950.data.seed-values.sql:15418
947 msgid "Truncate fines to max fine amount"
948 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
949
950 #: 950.data.seed-values.sql:2987
951 msgid ""
952 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
953 "staff that received the copy"
954 msgstr ""
955 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
956 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
957
958 #: 950.data.seed-values.sql:5231
959 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
960 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
961
962 #: 950.data.seed-values.sql:1644
963 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
964 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
965
966 #: 950.data.seed-values.sql:4540
967 msgid "Button bar"
968 msgstr "Lišta tlačítek"
969
970 #: 950.data.seed-values.sql:12685
971 msgid "Invalid value for \"price\""
972 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
973
974 #: 950.data.seed-values.sql:3198
975 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
976 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
977
978 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
979 #: 950.data.seed-values.sql:7224 950.data.seed-values.sql:7231
980 msgid "Swazi"
981 msgstr "Svatština"
982
983 #: 950.data.seed-values.sql:4963
984 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
985 msgstr ""
986 "Regulární výraz pro pole Další telefon  - other_phone -  v registračních "
987 "údajích čtenáře"
988
989 # id::clm.value__inc
990 #: 950.data.seed-values.sql:7011
991 msgid "Indic (Other)"
992 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
993
994 #: 950.data.seed-values.sql:8427
995 msgid "Massachusetts "
996 msgstr "Massachusetts "
997
998 # id::cbs.source__2
999 # nutný kontext
1000 #: 950.data.seed-values.sql:5
1001 msgid "System Local"
1002 msgstr "Lokální systém"
1003
1004 #: 950.data.seed-values.sql:8521
1005 msgid "San Marino "
1006 msgstr "San Marino "
1007
1008 #: 950.data.seed-values.sql:13643 950.data.seed-values.sql:13649
1009 msgid "Default Phone Number"
1010 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
1011
1012 #: 950.data.seed-values.sql:14479
1013 msgid "Cleartalk Wireless"
1014 msgstr "Cleartalk Wireless"
1015
1016 # id::clm.value__new
1017 #: 950.data.seed-values.sql:7126
1018 msgid "Newari"
1019 msgstr "Névárština"
1020
1021 #: 950.data.seed-values.sql:8371
1022 msgid "Ghana "
1023 msgstr "Ghana "
1024
1025 #: 950.data.seed-values.sql:1102
1026 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
1027 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
1028
1029 #: 950.data.seed-values.sql:1294
1030 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1031 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1032
1033 #: 950.data.seed-values.sql:19254
1034 msgid "Print Template: offline_checkin"
1035 msgstr "Tisková šablona: offline_vrácení"
1036
1037 #: 950.data.seed-values.sql:4579
1038 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
1039 msgstr ""
1040 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
1041 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
1042
1043 #: 950.data.seed-values.sql:12746
1044 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
1045 msgstr ""
1046 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
1047
1048 #: 950.data.seed-values.sql:19030
1049 msgid "Print Template: hold_shelf_slip"
1050 msgstr "Tisková šablon: rezervace_průvodka_police"
1051
1052 #: 950.data.seed-values.sql:4240
1053 msgid ""
1054 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
1055 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
1056 msgstr ""
1057 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
1058 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
1059
1060 #: 950.data.seed-values.sql:17145
1061 msgid "Item Print Label - Width for Pocket Label"
1062 msgstr "Tiskový štítek jednotky - šířka knihžního štítků"
1063
1064 #: 950.data.seed-values.sql:7136
1065 msgid "Nubian languages"
1066 msgstr "Nubijské jazyky"
1067
1068 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
1069 #: 950.data.seed-values.sql:578 950.data.seed-values.sql:579
1070 #: 950.data.seed-values.sql:6839
1071 msgid "Armenian"
1072 msgstr "Arménština"
1073
1074 # id::clm.value__sad
1075 #: 950.data.seed-values.sql:7178
1076 msgid "Sandawe"
1077 msgstr "Sandawština"
1078
1079 #: 950.data.seed-values.sql:944
1080 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
1081 msgstr ""
1082 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Čtenáři\"."
1083
1084 #: 950.data.seed-values.sql:984
1085 msgid "Allow a user to run reports"
1086 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
1087
1088 #: 950.data.seed-values.sql:11956
1089 msgid "This line item is not found in the referenced message."
1090 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
1091
1092 #: 950.data.seed-values.sql:14513
1093 msgid "Syringa Wireless"
1094 msgstr "Syringa Wireless"
1095
1096 #: 950.data.seed-values.sql:12693
1097 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
1098 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
1099
1100 #: 950.data.seed-values.sql:19212
1101 msgid "Print Template: transit_slip"
1102 msgstr "Tisková šablona: průvodka_přepravy"
1103
1104 #: 950.data.seed-values.sql:5065
1105 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
1106 msgstr ""
1107 "Pole Okres bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
1108 "vyžadováno jako povinné."
1109
1110 #: 950.data.seed-values.sql:531
1111 msgid "In process"
1112 msgstr "Zpracovává se"
1113
1114 #: 950.data.seed-values.sql:1204
1115 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
1116 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
1117
1118 #: 950.data.seed-values.sql:3922
1119 msgid "Content of alert_text include"
1120 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
1121
1122 #: 950.data.seed-values.sql:3030
1123 msgid ""
1124 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
1125 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
1126 "will result in a warning to the staff."
1127 msgstr ""
1128 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
1129 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
1130 "personál varovnou zprávu."
1131
1132 #: 950.data.seed-values.sql:18603
1133 msgid "Grid Config: admin.server.asset.copy_tag"
1134 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.asset.exemplář_tag"
1135
1136 #: 950.data.seed-values.sql:5635
1137 msgid "Circulation History"
1138 msgstr "Historie výpůjček"
1139
1140 #: 950.data.seed-values.sql:3454
1141 msgid "Hard stalling interval"
1142 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
1143
1144 #: 950.data.seed-values.sql:7312
1145 msgid "Specialized"
1146 msgstr "Specialista"
1147
1148 # id::i18n_l.description__en-US
1149 #: 950.data.seed-values.sql:564
1150 msgid "American English"
1151 msgstr "Americká angličtina"
1152
1153 #: 950.data.seed-values.sql:7130
1154 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1155 msgstr "Norština (nynorsk)"
1156
1157 #: 950.data.seed-values.sql:1494
1158 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1159 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1160
1161 #: 950.data.seed-values.sql:8320
1162 msgid "California "
1163 msgstr "Kalifornie "
1164
1165 #: 950.data.seed-values.sql:2865 950.data.seed-values.sql:2866
1166 msgid "Hits per Page"
1167 msgstr "Počet výsledků na stránku"
1168
1169 #: 950.data.seed-values.sql:7908
1170 msgid "computer disc cartridge"
1171 msgstr "kazeta počítačového disku"
1172
1173 #: 950.data.seed-values.sql:8150 950.data.seed-values.sql:8855
1174 #: 950.data.seed-values.sql:8876
1175 msgid "Rehearsals"
1176 msgstr "Zkoušky"
1177
1178 #: 950.data.seed-values.sql:134
1179 msgid "Personal Author"
1180 msgstr "Autor (osoba)"
1181
1182 #: 950.data.seed-values.sql:18939
1183 msgid "Print Template Context: bills_current"
1184 msgstr "Kontext tiskové šablony: poplatky_aktuální"
1185
1186 #: 950.data.seed-values.sql:8577
1187 msgid "Wales "
1188 msgstr "Wales "
1189
1190 # id::clm.value__mad
1191 #: 950.data.seed-values.sql:7081
1192 msgid "Madurese"
1193 msgstr "Madurština"
1194
1195 #: 950.data.seed-values.sql:4696
1196 msgid ""
1197 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1198 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1199 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1200 msgstr ""
1201 "Pole Počet údajně vrácených  - claims_returned_count - se na kartě "
1202 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
1203 "když je aktivována volba Zobrazit navrhovaná pole. Pokud je toto pole "
1204 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
1205
1206 #: 950.data.seed-values.sql:1596
1207 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1208 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1209
1210 # id::clm.value__sag
1211 #: 950.data.seed-values.sql:7179
1212 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1213 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
1214
1215 #: 950.data.seed-values.sql:7037
1216 msgid "Khasi"
1217 msgstr "Khásí"
1218
1219 #: 950.data.seed-values.sql:8234 950.data.seed-values.sql:8890
1220 #: 950.data.seed-values.sql:8903 950.data.seed-values.sql:8916
1221 #: 950.data.seed-values.sql:8929
1222 msgid "Land forms"
1223 msgstr "Reliéfy"
1224
1225 #: 950.data.seed-values.sql:14241
1226 msgid "Bluegrass Cellular"
1227 msgstr "Bluegrass Cellular"
1228
1229 #: 950.data.seed-values.sql:1780
1230 msgid ""
1231 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1232 msgstr ""
1233 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
1234 "pracovní stanici"
1235
1236 # id::clm.value__mah
1237 #: 950.data.seed-values.sql:7083
1238 msgid "Marshallese"
1239 msgstr "Maršalština"
1240
1241 #: 950.data.seed-values.sql:16830
1242 msgid ""
1243 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1244 msgstr ""
1245 "Omezit nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů na domovskou knihovnu a "
1246 "související knihovny ve specifikované hloubce"
1247
1248 # id::clm.value__yao
1249 #: 950.data.seed-values.sql:7293
1250 msgid "Yao (Africa)"
1251 msgstr "Jaoština (Afrika)"
1252
1253 #: 950.data.seed-values.sql:11958
1254 msgid "This acquisition request has been fulfilled."
1255 msgstr "Tento akviziční požadavek byl splněni"
1256
1257 #: 950.data.seed-values.sql:17119
1258 msgid ""
1259 "Set the default width for the item print Spine Label. Please include a unit "
1260 "of measurement that is valid CSS. For example, \"1in\" or \"2.5cm\""
1261 msgstr ""
1262 "Nastavte výchozí šířku pro tisk hřbetních štítků jednotky. Prosím, použijte "
1263 "jednotku měření, která je validní pro CSS. Například \"1in\" or \"2.5cm\""
1264
1265 #: 950.data.seed-values.sql:12823
1266 msgid ""
1267 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1268 "Bib Queue."
1269 msgstr ""
1270 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
1271 "import."
1272
1273 #: 950.data.seed-values.sql:8338
1274 msgid "Cuba "
1275 msgstr "Kuba "
1276
1277 #: 950.data.seed-values.sql:4657
1278 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1279 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
1280
1281 #: 950.data.seed-values.sql:8076 950.data.seed-values.sql:8106
1282 #: 950.data.seed-values.sql:8740 950.data.seed-values.sql:8770
1283 #: 950.data.seed-values.sql:8800 950.data.seed-values.sql:8830
1284 msgid "Law reports and digests"
1285 msgstr "Legislativní příspěvky a sbírky"
1286
1287 #: 950.data.seed-values.sql:7165
1288 msgid "Prakrit languages"
1289 msgstr "Prákrty"
1290
1291 #: 950.data.seed-values.sql:1598
1292 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1293 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1294
1295 #: 950.data.seed-values.sql:535
1296 msgid "On order"
1297 msgstr "Objednáno"
1298
1299 #: 950.data.seed-values.sql:17669
1300 msgid "Order Copies Always Include Call Number (Even if Empty)"
1301 msgstr "Exempláže objednávek vždy zahrnují signatury (i když jsou prázdné)"
1302
1303 #: 950.data.seed-values.sql:8391
1304 msgid "Iceland "
1305 msgstr "Island "
1306
1307 #: 950.data.seed-values.sql:3790
1308 msgid ""
1309 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1310 "remain active."
1311 msgstr ""
1312 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
1313 "hesla aktivním."
1314
1315 #: 950.data.seed-values.sql:3625
1316 msgid "Reset request time on un-cancel"
1317 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
1318
1319 #: 950.data.seed-values.sql:8036
1320 msgid "Villancicos"
1321 msgstr "Vánoční koledy"
1322
1323 #: 950.data.seed-values.sql:13717
1324 msgid "Local"
1325 msgstr "Lokální"
1326
1327 #: 950.data.seed-values.sql:1306
1328 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1329 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1330
1331 # id::clm.value__ady
1332 #: 950.data.seed-values.sql:6823
1333 msgid "Adygei"
1334 msgstr "Adygei"
1335
1336 #: 950.data.seed-values.sql:3412
1337 msgid "Holds: Soft boundary"
1338 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
1339
1340 #: 950.data.seed-values.sql:4900
1341 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1342 msgstr ""
1343 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
1344 "čtenáře"
1345
1346 #: 950.data.seed-values.sql:1594
1347 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1348 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1349
1350 #: 950.data.seed-values.sql:5119
1351 msgid ""
1352 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1353 "default."
1354 msgstr ""
1355 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
1356 "pouze navrhovaná pole."
1357
1358 #: 950.data.seed-values.sql:8420
1359 msgid "Liechtenstein "
1360 msgstr "Lichtenštejnsko "
1361
1362 #: 950.data.seed-values.sql:654
1363 msgid "Everywhere"
1364 msgstr "Všude"
1365
1366 #: 950.data.seed-values.sql:1612
1367 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1368 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1369
1370 #: 950.data.seed-values.sql:13384
1371 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1372 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
1373
1374 #: 950.data.seed-values.sql:7892
1375 msgid "online resource"
1376 msgstr "online zdroj"
1377
1378 #: 950.data.seed-values.sql:928
1379 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1380 msgstr ""
1381 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
1382
1383 #: 950.data.seed-values.sql:19682
1384 msgid "Grid Config: admin.server.config.circ_limit_group"
1385 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.skupiny_výpůjčních_limitů"
1386
1387 # id::clm.value__tuk
1388 #: 950.data.seed-values.sql:7262
1389 msgid "Turkmen"
1390 msgstr "Turkmenština"
1391
1392 #: 950.data.seed-values.sql:7252
1393 msgid "Tlingit"
1394 msgstr "Tlingit"
1395
1396 #: 950.data.seed-values.sql:738
1397 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1398 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1399
1400 #: 950.data.seed-values.sql:5414
1401 msgid ""
1402 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1403 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1404 "also be set to \"true\"."
1405 msgstr ""
1406 "Časové období, po jehož uplynutí není povoleno naúčtování negativního "
1407 "poplatku (refundace) na výpůjční poplatky.  Funguje pouze, pokud je "
1408 "nastavena hodnota \"Pravda\" pro volbu \"Zakázat účtování negativních "
1409 "poplatků\"."
1410
1411 #: 950.data.seed-values.sql:8536
1412 msgid "Tajikistan "
1413 msgstr "Tádžikistán "
1414
1415 #: 950.data.seed-values.sql:18729
1416 msgid "Grid Config: cat.holdings"
1417 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.jednotky"
1418
1419 #: 950.data.seed-values.sql:19668
1420 msgid "Grid Config: admin.server.asset.call_number_suffix"
1421 msgstr "Nastavení tabulky:  admin.server.asset.sufix_signatury"
1422
1423 #: 950.data.seed-values.sql:8505
1424 msgid "Rhode Island "
1425 msgstr "Rhode Island "
1426
1427 #: 950.data.seed-values.sql:1100
1428 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1429 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet Údajně vrácených."
1430
1431 #: 950.data.seed-values.sql:2812
1432 msgid "Untargeted expiration"
1433 msgstr "Expirace bez cíle"
1434
1435 #: 950.data.seed-values.sql:3306
1436 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1437 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1438
1439 #: 950.data.seed-values.sql:3430
1440 msgid ""
1441 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1442 "\"100 days\""
1443 msgstr ""
1444 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1445 "\"100 days\""
1446
1447 #: 950.data.seed-values.sql:7640
1448 msgid "two-dimensional moving image"
1449 msgstr "dvojrozměrný pohyblivý obraz"
1450
1451 #: 950.data.seed-values.sql:8401
1452 msgid "Italy "
1453 msgstr "Itálie "
1454
1455 #: 950.data.seed-values.sql:13447
1456 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1457 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1458
1459 #: 950.data.seed-values.sql:14394
1460 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1461 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1462
1463 #: 950.data.seed-values.sql:3216
1464 msgid "Spine label left margin"
1465 msgstr "Levý okraj hřbetních štítků"
1466
1467 #: 950.data.seed-values.sql:7253
1468 msgid "Tamashek"
1469 msgstr "Tamašek"
1470
1471 #: 950.data.seed-values.sql:4468
1472 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1473 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1474
1475 #: 950.data.seed-values.sql:4927
1476 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1477 msgstr "Navrhnout pole Nezletilý na kartě registračních údajů čtenáře"
1478
1479 #: 950.data.seed-values.sql:7025
1480 msgid "Kara-Kalpak"
1481 msgstr "Karakalpačtina"
1482
1483 #: 950.data.seed-values.sql:1712
1484 msgid "Allows a user to cancel a transit on a copy with status of LOST"
1485 msgstr ""
1486 "Povolí uživateli zrušit přepravu exempláře se statusem ZTRACENO (čtenářem)"
1487
1488 #: 950.data.seed-values.sql:11927
1489 msgid "Non-library Item"
1490 msgstr "Neknihovní položka"
1491
1492 #: 950.data.seed-values.sql:926
1493 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1494 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1495
1496 #: 950.data.seed-values.sql:5101
1497 msgid ""
1498 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1499 msgstr ""
1500 "Příklad pro validaci pole Poštovní směrovací číslo  - post_code - na kartě "
1501 "registračních údajů čtenáře"
1502
1503 #: 950.data.seed-values.sql:1792
1504 msgid ""
1505 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1506 "records"
1507 msgstr ""
1508 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1509 "propojené bibliografické záznamy."
1510
1511 #: 950.data.seed-values.sql:6900
1512 msgid "Cherokee"
1513 msgstr "Cherokee"
1514
1515 #: 950.data.seed-values.sql:10621
1516 msgid ""
1517 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1518 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1519 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1520 "for the penalty."
1521 msgstr ""
1522 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1523 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1524 "uživatele a \"context_org\" tj. kontextová organizace, která se vztahuje k "
1525 "objektu organizační jednotky org_unit, ke které pokuta směřuje."
1526
1527 #: 950.data.seed-values.sql:18799
1528 msgid "Grid Config: circ.patron.items_out"
1529 msgstr "Nastavení tabulky: rezervace_označení_police"
1530
1531 #: 950.data.seed-values.sql:8504
1532 msgid "Zimbabwe "
1533 msgstr "Zimbabwe "
1534
1535 #: 950.data.seed-values.sql:19787
1536 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field"
1537 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.pole_metabib"
1538
1539 #: 950.data.seed-values.sql:16068
1540 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1541 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1542
1543 #: 950.data.seed-values.sql:7985
1544 msgid "Concerti grossi"
1545 msgstr "Concerti grossi"
1546
1547 #: 950.data.seed-values.sql:7872
1548 msgid "microfilm cassette"
1549 msgstr "kazeta mikrofilmu"
1550
1551 #: 950.data.seed-values.sql:8022
1552 msgid "Ricercars"
1553 msgstr "Ricercar"
1554
1555 #: 950.data.seed-values.sql:693
1556 msgid "Long-Overdue Materials"
1557 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1558
1559 #: 950.data.seed-values.sql:16699
1560 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1561 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1562
1563 #: 950.data.seed-values.sql:8303
1564 msgid "Bahamas "
1565 msgstr "Bahamy "
1566
1567 #: 950.data.seed-values.sql:8964 950.data.seed-values.sql:8981
1568 #: 950.data.seed-values.sql:8997 950.data.seed-values.sql:9013
1569 #: 950.data.seed-values.sql:9029
1570 msgid "Facsimiles"
1571 msgstr "Faksimile"
1572
1573 #: 950.data.seed-values.sql:2889 950.data.seed-values.sql:2890
1574 msgid "Web Client Copy Editor Templates"
1575 msgstr "Šablony editoru exemplářů pro webového klienta"
1576
1577 # id::clm.value__cat
1578 #: 950.data.seed-values.sql:6886
1579 msgid "Catalan"
1580 msgstr "Katalánština"
1581
1582 #: 950.data.seed-values.sql:12589
1583 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1584 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1585
1586 #: 950.data.seed-values.sql:17324
1587 msgid ""
1588 "Basic token for client authentication with OverDrive API (supplied by "
1589 "OverDrive)"
1590 msgstr ""
1591 "Základní token pro autentizaci klienta pomocí OverDrive API (dodané  "
1592 "OverDrive)"
1593
1594 #: 950.data.seed-values.sql:19454
1595 msgid "Grid Config: Vandelay Queue Import Items"
1596 msgstr "Nastavení tabulky: Položky fronty Vandelay pro import"
1597
1598 #: 950.data.seed-values.sql:7288
1599 msgid "Sorbian languages"
1600 msgstr "Lužická srbština"
1601
1602 #: 950.data.seed-values.sql:4666
1603 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1604 msgstr ""
1605 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1606 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1607
1608 #: 950.data.seed-values.sql:3547
1609 msgid ""
1610 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1611 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1612 msgstr ""
1613 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1614 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1615
1616 #: 950.data.seed-values.sql:16917
1617 msgid "Notification of a group of circs at the end of a checkout session"
1618 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček na konci výpůjční relace"
1619
1620 #: 950.data.seed-values.sql:1462
1621 msgid ""
1622 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1623 "maps"
1624 msgstr ""
1625 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1626 "rezervaci zdrojů."
1627
1628 #: 950.data.seed-values.sql:7828
1629 msgid "overhead transparency"
1630 msgstr "zpětná projekce"
1631
1632 #: 950.data.seed-values.sql:15365
1633 msgid ""
1634 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1635 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1636 "entity."
1637 msgstr ""
1638 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
1639 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
1640 "některým exeterním subjektům"
1641
1642 #: 950.data.seed-values.sql:8617
1643 msgid "Multiple dates"
1644 msgstr "Vícenásobná data"
1645
1646 #: 950.data.seed-values.sql:8379
1647 msgid "Guatemala "
1648 msgstr "Guatemala "
1649
1650 #: 950.data.seed-values.sql:1869
1651 msgid "Override the ITEM_DEPOSIT_PAID event"
1652 msgstr "Obejít  událost  ITEM_DEPOSIT_PAID"
1653
1654 #: 950.data.seed-values.sql:14
1655 msgid "Set"
1656 msgstr "Sada"
1657
1658 #: 950.data.seed-values.sql:3616
1659 msgid "Skip For Hold Targeting"
1660 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1661
1662 #: 950.data.seed-values.sql:8240 950.data.seed-values.sql:8934
1663 msgid "No specified special format characteristics"
1664 msgstr "Nespecifikovaná charakteristika nosiče"
1665
1666 #: 950.data.seed-values.sql:8555
1667 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1668 msgstr "ostrovy pod správou Velké Británie "
1669
1670 #: 950.data.seed-values.sql:5281
1671 msgid ""
1672 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1673 "SMS from the OPAC."
1674 msgstr ""
1675 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1676 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1677
1678 #: 950.data.seed-values.sql:7370
1679 msgid "U-matic"
1680 msgstr "U-matic"
1681
1682 #: 950.data.seed-values.sql:3718
1683 msgid ""
1684 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1685 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1686 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1687 msgstr ""
1688 "Pokud je nastavena hodnota Pravda, sloupec Datum narození v seznamech "
1689 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1690 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1691
1692 #: 950.data.seed-values.sql:12188
1693 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1694 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1695
1696 #: 950.data.seed-values.sql:7391
1697 msgid "33 1/3 rpm"
1698 msgstr "33 1/3 ot/min"
1699
1700 #: 950.data.seed-values.sql:1944
1701 msgid "Can do anything at the Branch level"
1702 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1703
1704 #: 950.data.seed-values.sql:17129
1705 msgid "Item Print Label - Height for Pocket Label"
1706 msgstr "Tiskový štítek jednotky - výška knižního štítku"
1707
1708 #: 950.data.seed-values.sql:19023
1709 msgid "Print Template Context: hold_shelf_slip"
1710 msgstr "Kontext tiskové šablony: rezervace_označení_police"
1711
1712 #: 950.data.seed-values.sql:7084
1713 msgid "Maithili"
1714 msgstr "Maithilština"
1715
1716 #: 950.data.seed-values.sql:1933
1717 msgid "Circulators"
1718 msgstr "Personál u výpůjčního pultu"
1719
1720 #: 950.data.seed-values.sql:8280
1721 msgid "Algeria "
1722 msgstr "Alžírsko "
1723
1724 #: 950.data.seed-values.sql:8345
1725 msgid "Denmark "
1726 msgstr "Dánsko "
1727
1728 #: 950.data.seed-values.sql:147
1729 msgid "Topic Subject"
1730 msgstr "Věcné téma"
1731
1732 #: 950.data.seed-values.sql:8425
1733 msgid "Latvia "
1734 msgstr "Lotyšsko "
1735
1736 #: 950.data.seed-values.sql:3264
1737 msgid ""
1738 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1739 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1740 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1741 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1742 "shelf."
1743 msgstr ""
1744 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1745 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1746 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1747 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1748 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1749
1750 #: 950.data.seed-values.sql:7157
1751 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1752 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1753
1754 #: 950.data.seed-values.sql:6864
1755 msgid "Bemba"
1756 msgstr "Bembština"
1757
1758 #: 950.data.seed-values.sql:8258
1759 msgid "Updating Web site"
1760 msgstr "Upravuje se webová stránka"
1761
1762 #: 950.data.seed-values.sql:1574
1763 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1764 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1765
1766 #: 950.data.seed-values.sql:8199
1767 msgid "Krovak"
1768 msgstr "Křovákovo zobrazení"
1769
1770 #: 950.data.seed-values.sql:8402
1771 msgid "Côte d'Ivoire "
1772 msgstr "Pobřeží Slonoviny "
1773
1774 #: 950.data.seed-values.sql:8329
1775 msgid "Cayman Islands "
1776 msgstr "Kajmanské ostrovy "
1777
1778 #: 950.data.seed-values.sql:11966
1779 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1780 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1781
1782 #: 950.data.seed-values.sql:12232 950.data.seed-values.sql:12233
1783 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1784 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1785
1786 #: 950.data.seed-values.sql:6925
1787 msgid "Dogri"
1788 msgstr "Dógrí"
1789
1790 #: 950.data.seed-values.sql:1084
1791 msgid ""
1792 "Allows a user to mark a purchase order, lineitem, or individual copy as "
1793 "received"
1794 msgstr ""
1795 "Povolit uživateli označit objednávku, položku akvizice nebo jednotlivý "
1796 "exemplář jako přijatý"
1797
1798 #: 950.data.seed-values.sql:7067
1799 msgid "Limburgish"
1800 msgstr "Limburština"
1801
1802 #: 950.data.seed-values.sql:808
1803 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1804 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1805
1806 #: 950.data.seed-values.sql:9531
1807 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1808 msgstr ""
1809 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1810
1811 #: 950.data.seed-values.sql:1236
1812 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1813 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1814
1815 #: 950.data.seed-values.sql:1156
1816 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1817 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1818
1819 #: 950.data.seed-values.sql:17636
1820 msgid ""
1821 "Emit Owning Library ID Rather Than Short Name. Takes effect only if "
1822 "INCLUDE_OWNING_LIB is in use"
1823 msgstr ""
1824 "Emitovat ID vlastnické knihovny nikoliv  zkratku organizační jednotky. Platí "
1825 "pouze pokud se používá INCLUDE_OWNING_LIB"
1826
1827 #: 950.data.seed-values.sql:8203
1828 msgid "Space oblique Mercator"
1829 msgstr "Prostorové nepřímé Mercatorovo zobrazení"
1830
1831 #: 950.data.seed-values.sql:6844
1832 msgid "Assamese"
1833 msgstr "Asámština"
1834
1835 #: 950.data.seed-values.sql:2871 950.data.seed-values.sql:2872
1836 msgid "Hold Notification Format"
1837 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1838
1839 #: 950.data.seed-values.sql:5173
1840 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1841 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1842
1843 #: 950.data.seed-values.sql:15019
1844 msgid "Match-Only Merge"
1845 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1846
1847 # id::vqbrad.description__8
1848 #: 950.data.seed-values.sql:156 950.data.seed-values.sql:5571
1849 msgid "Accession Number"
1850 msgstr "Přírůstkové číslo"
1851
1852 #: 950.data.seed-values.sql:19282
1853 msgid "Serials Print Routing Lists"
1854 msgstr "Seznamy k tisku předběžných příjemců seriálu"
1855
1856 #: 950.data.seed-values.sql:17023
1857 msgid ""
1858 "Set the preferred font family for item print labels. You can specify a list "
1859 "of CSS fonts, separated by commas, in order of preference; the system will "
1860 "use the first font it finds with a matching name. For example, \"Arial, "
1861 "Helvetica, serif\""
1862 msgstr ""
1863 "Nastavit výběr rodiny písem pro tisk štítků. Můžete specifikovat seznam CSS "
1864 "fontů oddělených čárkou v pořadí podle preference; systém použije první font "
1865 "ze seznamu, který najde. Příklad: \"Arial, Helvetica, serif\""
1866
1867 #: 950.data.seed-values.sql:3571
1868 msgid "Org Unit Target Weight"
1869 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1870
1871 #: 950.data.seed-values.sql:16580
1872 msgid "Default copy location value for imported items"
1873 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1874
1875 #: 950.data.seed-values.sql:3499
1876 msgid "Clear shelf copy status"
1877 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1878
1879 #: 950.data.seed-values.sql:8211
1880 msgid "Conic, specific type unknown"
1881 msgstr "Kuželové zobrazení, specifický typ není znám"
1882
1883 #: 950.data.seed-values.sql:7064
1884 msgid "Latin"
1885 msgstr "Latina"
1886
1887 #: 950.data.seed-values.sql:816
1888 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1889 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1890
1891 #: 950.data.seed-values.sql:8192
1892 msgid "Mercator"
1893 msgstr "Merkatorovo zobrazení"
1894
1895 #: 950.data.seed-values.sql:1354
1896 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1897 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1898
1899 #: 950.data.seed-values.sql:8014
1900 msgid "Pavans"
1901 msgstr "Pavany"
1902
1903 #: 950.data.seed-values.sql:6954 950.data.seed-values.sql:6957
1904 msgid "Frisian"
1905 msgstr "Fríština"
1906
1907 #: 950.data.seed-values.sql:1118
1908 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1909 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1910
1911 #: 950.data.seed-values.sql:12678
1912 msgid "Malformed record cause Import failure"
1913 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1914
1915 #: 950.data.seed-values.sql:1060
1916 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1917 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako 'Ztracený čtenářem'"
1918
1919 #: 950.data.seed-values.sql:1604
1920 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1921 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1922
1923 #: 950.data.seed-values.sql:4138 950.data.seed-values.sql:4141
1924 msgid "PayflowPro password"
1925 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1926
1927 #: 950.data.seed-values.sql:14802
1928 msgid "Centennial Wireless"
1929 msgstr "Centennial Wireless"
1930
1931 #: 950.data.seed-values.sql:7959 950.data.seed-values.sql:8639
1932 #: 950.data.seed-values.sql:8653 950.data.seed-values.sql:8667
1933 #: 950.data.seed-values.sql:8681 950.data.seed-values.sql:8695
1934 #: 950.data.seed-values.sql:8709
1935 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
1936 msgstr "Technické a/nebo historické informace o nástrojích"
1937
1938 #: 950.data.seed-values.sql:8384
1939 msgid "Gaza Strip "
1940 msgstr "Pásmo Gazy "
1941
1942 #: 950.data.seed-values.sql:12680
1943 msgid "New record had insufficient quality"
1944 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1945
1946 #: 950.data.seed-values.sql:8969 950.data.seed-values.sql:8986
1947 #: 950.data.seed-values.sql:9002 950.data.seed-values.sql:9018
1948 #: 950.data.seed-values.sql:9034
1949 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
1950 msgstr "Zvukový záznam"
1951
1952 #: 950.data.seed-values.sql:14581
1953 msgid "Simple Mobile"
1954 msgstr "Simple Mobile"
1955
1956 #: 950.data.seed-values.sql:1104
1957 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1958 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1959
1960 #: 950.data.seed-values.sql:14821
1961 msgid "Helio"
1962 msgstr "Helio"
1963
1964 #: 950.data.seed-values.sql:13422
1965 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
1966 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno korporace"
1967
1968 #: 950.data.seed-values.sql:7971
1969 msgid "Ballets"
1970 msgstr "Balety"
1971
1972 #: 950.data.seed-values.sql:8339
1973 msgid "Cabo Verde "
1974 msgstr "Kapverdy "
1975
1976 #: 950.data.seed-values.sql:7372
1977 msgid "Type C"
1978 msgstr "Videopáska - typ C"
1979
1980 #: 950.data.seed-values.sql:8511
1981 msgid "South Carolina "
1982 msgstr "Jižní Karolína "
1983
1984 #: 950.data.seed-values.sql:1014
1985 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1986 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1987
1988 #: 950.data.seed-values.sql:1676
1989 msgid "Update prefix label definition."
1990 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1991
1992 #: 950.data.seed-values.sql:8277
1993 msgid "Albania "
1994 msgstr "Albánie "
1995
1996 #: 950.data.seed-values.sql:8385
1997 msgid "Hawaii "
1998 msgstr "Havaj "
1999
2000 #: 950.data.seed-values.sql:4576
2001 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
2002 msgstr ""
2003 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
2004
2005 #: 950.data.seed-values.sql:6956
2006 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
2007 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
2008
2009 #: 950.data.seed-values.sql:8597
2010 msgid "Spratly Island "
2011 msgstr "Spratlyovy ostrovy "
2012
2013 #: 950.data.seed-values.sql:8316
2014 msgid "Bouvet Island "
2015 msgstr "Bouvetův ostrov "
2016
2017 #: 950.data.seed-values.sql:15089
2018 msgid "LibraryElf Login"
2019 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
2020
2021 #: 950.data.seed-values.sql:8209
2022 msgid "Equidistant conic"
2023 msgstr "Kuželové ekvidistantní zobrazení"
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:1438 950.data.seed-values.sql:1440
2026 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
2027 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
2028
2029 #: 950.data.seed-values.sql:8340
2030 msgid "Cook Islands "
2031 msgstr "Cookovy ostrovy "
2032
2033 #: 950.data.seed-values.sql:539
2034 msgid "Discard/Weed"
2035 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
2036
2037 #: 950.data.seed-values.sql:8355
2038 msgid "El Salvador "
2039 msgstr "Salvador "
2040
2041 #: 950.data.seed-values.sql:2953
2042 msgid "Self Check"
2043 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
2044
2045 # id::clm.value__iii
2046 #: 950.data.seed-values.sql:7005
2047 msgid "Sichuan Yi"
2048 msgstr "S'čchuanština"
2049
2050 #: 950.data.seed-values.sql:17017
2051 msgid "Item Print Label Font Family"
2052 msgstr "Rodina fontů pro tisk štítků jednotek"
2053
2054 #: 950.data.seed-values.sql:5029
2055 msgid ""
2056 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
2057 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
2058 "If the field is required this setting is ignored."
2059 msgstr ""
2060 "Pole Druhé jméno - second_given_name - se zobrazí na kartě registračních "
2061 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
2062 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
2063
2064 #: 950.data.seed-values.sql:4201 950.data.seed-values.sql:4204
2065 msgid "PayPal test mode"
2066 msgstr "Mód testu PayPal"
2067
2068 #: 950.data.seed-values.sql:7296
2069 msgid "Yoruba"
2070 msgstr "Jorubština"
2071
2072 #: 950.data.seed-values.sql:1234
2073 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
2074 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
2075
2076 #: 950.data.seed-values.sql:1897
2077 msgid "Update copy alert suppression"
2078 msgstr "Upravit potlačení upozornění k exempláři"
2079
2080 #: 950.data.seed-values.sql:1837
2081 msgid "Allow a user to create a new popularity badge"
2082 msgstr "Povolit uživatel novou známku popularity"
2083
2084 #: 950.data.seed-values.sql:5083
2085 msgid ""
2086 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2087 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2088 "field is required this setting is ignored."
2089 msgstr ""
2090 "Pole Stát bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s povinnými "
2091 "poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole povinné, toto "
2092 "nastavení je ignorováno."
2093
2094 #: 950.data.seed-values.sql:8352
2095 msgid "Timor"
2096 msgstr "Timor"
2097
2098 #: 950.data.seed-values.sql:4412
2099 msgid "Patron Opt-In Boundary"
2100 msgstr ""
2101 "Hranice nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů v dalších knihovnách"
2102
2103 #: 950.data.seed-values.sql:5652
2104 msgid "Cancel Holds"
2105 msgstr "Zrušit rezervace"
2106
2107 #: 950.data.seed-values.sql:7344
2108 msgid "Speeches"
2109 msgstr "Projevy"
2110
2111 #: 950.data.seed-values.sql:19426
2112 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Queue"
2113 msgstr "Nastavení tabulky: bibliografická fronta Vandelay"
2114
2115 #: 950.data.seed-values.sql:13423
2116 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
2117 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
2118
2119 #: 950.data.seed-values.sql:19468
2120 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Items"
2121 msgstr "Nastavení tabulky: Bibliografické jednotky Vandelay"
2122
2123 #: 950.data.seed-values.sql:5152
2124 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
2125 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
2126
2127 # id::clm.value__alb
2128 #: 950.data.seed-values.sql:6830
2129 msgid "Albanian"
2130 msgstr "Albánština"
2131
2132 #: 950.data.seed-values.sql:17672
2133 msgid "Order Copies Always Include Item Type (Even if Empty)"
2134 msgstr ""
2135 "Exempláře objednávek vždy zahrnují typ exempláře (i když jsou prázdné)"
2136
2137 #: 950.data.seed-values.sql:12699
2138 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
2139 msgstr ""
2140 "Špatný formát dat statistické kategorie, měl by být ve tvaru podobném KAT "
2141 "1|HODNOTA 1"
2142
2143 #: 950.data.seed-values.sql:16667 950.data.seed-values.sql:16686
2144 #: 950.data.seed-values.sql:16705
2145 msgid ""
2146 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
2147 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
2148 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
2149 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
2150 "6 = bottom list, do not display."
2151 msgstr ""
2152 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
2153 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
2154 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
2155 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
2156 "spodní seznam, nezobrazovat."
2157
2158 #: 950.data.seed-values.sql:1772
2159 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
2160 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
2161
2162 #: 950.data.seed-values.sql:15186
2163 msgid "cat"
2164 msgstr "Katalogizace"
2165
2166 #: 950.data.seed-values.sql:12066
2167 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
2168 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - zrušené (telefonicky čtenářem)"
2169
2170 #: 950.data.seed-values.sql:998
2171 msgid "Allow a user to delete a funding source"
2172 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
2173
2174 #: 950.data.seed-values.sql:7736
2175 msgid "unmediated"
2176 msgstr "bez média"
2177
2178 #: 950.data.seed-values.sql:3952
2179 msgid ""
2180 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2181 "%INCLUDE(header_text)%"
2182 msgstr ""
2183 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
2184 "%INCLUDE(header_text)%"
2185
2186 #: 950.data.seed-values.sql:5404
2187 msgid ""
2188 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
2189 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
2190 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
2191 "balances after an interval of time."
2192 msgstr ""
2193 "Zabránit naúčtování negativních poplatků (refundací) za ztracené/dlouhodobě  "
2194 "nevrácené materiály. Nastavení \"pravda\" zakáže naúčtování záporných "
2195 "poplatků vždy nebo - když je použito ve spojení s  nastaveným intervalem - "
2196 "zakáže naúčtování záporných poplatků po uplynutí určitého časového intervalu."
2197
2198 #: 950.data.seed-values.sql:17402
2199 msgid "OneClickdigital Basic Token"
2200 msgstr "Základní token pro OneClickdigital"
2201
2202 # id::clm.value__wln
2203 #: 950.data.seed-values.sql:7289
2204 msgid "Walloon"
2205 msgstr "Valonština"
2206
2207 #: 950.data.seed-values.sql:16151
2208 msgid ""
2209 "Leave transaction open when long-overdue balance equals zero.  This leaves "
2210 "the long-overdue copy on the patron record when it is paid"
2211 msgstr ""
2212 "Ponechte transakci otevřenou, pokud se bilance dlouhodobě nevrácených rovná "
2213 "nule.  To ponechá dlouhodobě nevrácené exempláře v záznamu čtenáře,pokud "
2214 "jsou zaplacené."
2215
2216 #: 950.data.seed-values.sql:8466
2217 msgid "Norway "
2218 msgstr "Norsko "
2219
2220 # id::pgt.name__4
2221 #: 950.data.seed-values.sql:1931
2222 msgid "Catalogers"
2223 msgstr "Katalogizátoři"
2224
2225 #: 950.data.seed-values.sql:6833
2226 msgid "Amharic"
2227 msgstr "Amharština"
2228
2229 #: 950.data.seed-values.sql:675
2230 msgid "Overdue Materials"
2231 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
2232
2233 #: 950.data.seed-values.sql:7170
2234 msgid "Rapanui"
2235 msgstr "Rapanuiština"
2236
2237 #: 950.data.seed-values.sql:8959 950.data.seed-values.sql:8976
2238 #: 950.data.seed-values.sql:8992 950.data.seed-values.sql:9008
2239 #: 950.data.seed-values.sql:9024
2240 msgid "Portraits"
2241 msgstr "Portréty"
2242
2243 #: 950.data.seed-values.sql:3036 950.data.seed-values.sql:3039
2244 msgid "Temporary barcode prefix"
2245 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
2246
2247 #: 950.data.seed-values.sql:1724
2248 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
2249 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
2250
2251 #: 950.data.seed-values.sql:18498
2252 msgid "Holdings View Show Copies"
2253 msgstr "Zobrazení jednotek zobrazí exempláře"
2254
2255 #: 950.data.seed-values.sql:13436
2256 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
2257 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
2258
2259 #: 950.data.seed-values.sql:15576
2260 msgid "Upload Create PO"
2261 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
2262
2263 #: 950.data.seed-values.sql:8020
2264 msgid "Requiems"
2265 msgstr "Rekviem"
2266
2267 #: 950.data.seed-values.sql:5371
2268 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
2269 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
2270
2271 #: 950.data.seed-values.sql:537 950.data.seed-values.sql:2950
2272 msgid "Cataloging"
2273 msgstr "Katalogizace"
2274
2275 #: 950.data.seed-values.sql:1885
2276 msgid "Administer copy alert types"
2277 msgstr "Spravovat typy upozornění exemplářů"
2278
2279 #: 950.data.seed-values.sql:8063 950.data.seed-values.sql:8092
2280 #: 950.data.seed-values.sql:8726 950.data.seed-values.sql:8756
2281 #: 950.data.seed-values.sql:8786 950.data.seed-values.sql:8816
2282 msgid "Indexes"
2283 msgstr "Rejstříky"
2284
2285 #: 950.data.seed-values.sql:6840
2286 msgid "Mapuche"
2287 msgstr "Mapuche (araukánština)"
2288
2289 #: 950.data.seed-values.sql:7272
2290 msgid "Uighur"
2291 msgstr "Ujgurština"
2292
2293 #: 950.data.seed-values.sql:1488
2294 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2295 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2296
2297 #: 950.data.seed-values.sql:8018
2298 msgid "Program music"
2299 msgstr "programní hudba"
2300
2301 #: 950.data.seed-values.sql:8269
2302 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2303 msgstr "Bez aranžmá nebo transpozice nebo není specifikováno"
2304
2305 #: 950.data.seed-values.sql:11960
2306 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2307 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
2308
2309 #: 950.data.seed-values.sql:4331
2310 msgid "Allow pending addresses"
2311 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
2312
2313 #: 950.data.seed-values.sql:4948
2314 msgid ""
2315 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2316 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2317 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2318 msgstr ""
2319 "Pole Vedoucí účet - master_account - bude  na kartě registračních údajů "
2320 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
2321 "Zobrazit navržená pole. Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto nastavení "
2322 "je ignorováno."
2323
2324 # id::clm.value__ind
2325 #: 950.data.seed-values.sql:7012
2326 msgid "Indonesian"
2327 msgstr "Indonéština"
2328
2329 #: 950.data.seed-values.sql:19822
2330 msgid "Grid Config: admin.server.config.weight_assoc"
2331 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.asociace_vah"
2332
2333 #: 950.data.seed-values.sql:726
2334 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2335 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
2336
2337 #: 950.data.seed-values.sql:8077 950.data.seed-values.sql:8108
2338 #: 950.data.seed-values.sql:8742 950.data.seed-values.sql:8772
2339 #: 950.data.seed-values.sql:8802 950.data.seed-values.sql:8832
2340 msgid "Yearbooks"
2341 msgstr "Ročenky"
2342
2343 #: 950.data.seed-values.sql:218 950.data.seed-values.sql:5577
2344 msgid "Edition"
2345 msgstr "Vydání"
2346
2347 #: 950.data.seed-values.sql:8534
2348 msgid "Syria "
2349 msgstr "Sýrie "
2350
2351 #: 950.data.seed-values.sql:7928
2352 msgid "audiocassette"
2353 msgstr "Zvuková kazeta"
2354
2355 #: 950.data.seed-values.sql:18785
2356 msgid "Grid Config: circ.pending_patrons.list"
2357 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčka.nevyřízení_čtenáři.seznam"
2358
2359 #: 950.data.seed-values.sql:1006
2360 msgid "Allow a user to delete a fund"
2361 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
2362
2363 #: 950.data.seed-values.sql:4450
2364 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2365 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
2366
2367 #: 950.data.seed-values.sql:13434
2368 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2369 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
2370
2371 #: 950.data.seed-values.sql:17487
2372 msgid "Define the time zone in which a library physically resides"
2373 msgstr "Definice časového pásma, ve kterém se knihovna fyzicky nachází"
2374
2375 #: 950.data.seed-values.sql:1092
2376 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2377 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
2378
2379 #: 950.data.seed-values.sql:13829
2380 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2381 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2382
2383 #: 950.data.seed-values.sql:8367
2384 msgid "Djibouti "
2385 msgstr "Džibutsko "
2386
2387 # id::clm.value__kru
2388 #: 950.data.seed-values.sql:7052
2389 msgid "Kurukh"
2390 msgstr "Kurukh"
2391
2392 #: 950.data.seed-values.sql:1825
2393 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2394 msgstr "Povolit uživateli srovnat účet (obvykle na nulu)"
2395
2396 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2397 #: 950.data.seed-values.sql:7238 950.data.seed-values.sql:7239
2398 msgid "Tatar"
2399 msgstr "Tatarština"
2400
2401 #: 950.data.seed-values.sql:19849
2402 msgid "GUI: Enable Experimental Angular Staff Catalog"
2403 msgstr ""
2404 "Grafické uživatelské rozhraní: Zapnout experimentální Angular katalog pro "
2405 "personál"
2406
2407 #: 950.data.seed-values.sql:992
2408 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2409 msgstr ""
2410 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
2411
2412 #: 950.data.seed-values.sql:8378
2413 msgid "Georgia (Republic) "
2414 msgstr "Gruzie "
2415
2416 #: 950.data.seed-values.sql:186
2417 msgid "Series Title (Browse)"
2418 msgstr "Název edice (prohlížení)"
2419
2420 #: 950.data.seed-values.sql:14088
2421 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2422 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2423
2424 #: 950.data.seed-values.sql:8612
2425 msgid "Continuing resource currently published"
2426 msgstr "Pokračující zdroj aktuálně vydaný"
2427
2428 #: 950.data.seed-values.sql:3180
2429 msgid "Spine and pocket label font size"
2430 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
2431
2432 #: 950.data.seed-values.sql:3153
2433 msgid "Minimum Item Price"
2434 msgstr "Minimální cena exempláře"
2435
2436 #: 950.data.seed-values.sql:13470
2437 msgid "Author axis"
2438 msgstr "Osa autorů"
2439
2440 #: 950.data.seed-values.sql:13410
2441 msgid "Heading -- General Subdivision"
2442 msgstr "Záhlaví -- všeobecné podrozdělení"
2443
2444 #: 950.data.seed-values.sql:7110
2445 msgid "Mooré"
2446 msgstr "Mosi (more)"
2447
2448 #: 950.data.seed-values.sql:1246
2449 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2450 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2451
2452 #: 950.data.seed-values.sql:8531
2453 msgid "Saudi Arabia "
2454 msgstr "Saudská Arábie "
2455
2456 #: 950.data.seed-values.sql:8397
2457 msgid "Indonesia "
2458 msgstr "Indonésie "
2459
2460 #: 950.data.seed-values.sql:19780
2461 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field_ts_map"
2462 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.mapy_pole_metabib_ts"
2463
2464 #: 950.data.seed-values.sql:7232
2465 msgid "Syriac"
2466 msgstr "Syrština"
2467
2468 #: 950.data.seed-values.sql:7031
2469 msgid "Karen"
2470 msgstr "Karenština"
2471
2472 #: 950.data.seed-values.sql:6959
2473 msgid "Friulian"
2474 msgstr "Friulština (furlanština)"
2475
2476 #: 950.data.seed-values.sql:8554
2477 msgid "Uganda "
2478 msgstr "Uganda "
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:15493
2481 msgid ""
2482 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2483 "system moves on to the next URL"
2484 msgstr ""
2485 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
2486 "přesune na další URL."
2487
2488 #: 950.data.seed-values.sql:5641
2489 msgid "Template Merge Container"
2490 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
2491
2492 #: 950.data.seed-values.sql:11564
2493 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2494 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
2495
2496 #: 950.data.seed-values.sql:4936
2497 msgid "Show master_account field on patron registration"
2498 msgstr ""
2499 "Zobrazit pole  Vedoucí účet -  master_account - na kartě registračních údajů "
2500 "čtenáře"
2501
2502 #: 950.data.seed-values.sql:11946
2503 msgid "The information is to be or has been deleted."
2504 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
2505
2506 #: 950.data.seed-values.sql:3715
2507 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2508 msgstr "Zakrýt pole Datum narození"
2509
2510 #: 950.data.seed-values.sql:1895
2511 msgid "Create copy alert suppression"
2512 msgstr "Vytvořit potlačení upozornění k exemplářům"
2513
2514 #: 950.data.seed-values.sql:8292
2515 msgid "American Samoa "
2516 msgstr "Americká Samoa "
2517
2518 #: 950.data.seed-values.sql:8134 950.data.seed-values.sql:8839
2519 #: 950.data.seed-values.sql:8860
2520 msgid "Autobiography"
2521 msgstr "Autobiografie"
2522
2523 #: 950.data.seed-values.sql:13444
2524 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2525 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
2526
2527 #: 950.data.seed-values.sql:7214
2528 msgid "Soninke"
2529 msgstr "Sonikština"
2530
2531 #: 950.data.seed-values.sql:940
2532 msgid ""
2533 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2534 msgstr ""
2535 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
2536 "nová"
2537
2538 #: 950.data.seed-values.sql:13335
2539 msgid ""
2540 "Facilitates producing a CSV file representing a book list by introducing an "
2541 "\"items\" variable into the TT environment, sorted as dictated according to "
2542 "user params"
2543 msgstr ""
2544 "Usnadňuje vytvoření CSV souboru, který reprezentuje seznam knih tím, že "
2545 "zavede proměnnou \"jednotka\" do prostředí TT, setříděnou podle parametrů "
2546 "zadaných uživatelem."
2547
2548 #: 950.data.seed-values.sql:8375
2549 msgid "Gabon "
2550 msgstr "Gabon "
2551
2552 #: 950.data.seed-values.sql:8968 950.data.seed-values.sql:8985
2553 #: 950.data.seed-values.sql:9001 950.data.seed-values.sql:9017
2554 #: 950.data.seed-values.sql:9033
2555 msgid "Samples"
2556 msgstr "Ukázky"
2557
2558 #: 950.data.seed-values.sql:964
2559 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2560 msgstr ""
2561 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Dodavatelé\""
2562
2563 #: 950.data.seed-values.sql:6997
2564 msgid "Hmong"
2565 msgstr "Hmongština"
2566
2567 #: 950.data.seed-values.sql:1048
2568 msgid "Allow a user to create/view/update/delete a currency_type"
2569 msgstr ""
2570 "Povolit uživateli vytvořit, zobrazit, upravit, smazat typ měny "
2571 "(currency_type)"
2572
2573 #: 950.data.seed-values.sql:1046
2574 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2575 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
2576
2577 #: 950.data.seed-values.sql:13404
2578 msgid "Heading -- Topical Term"
2579 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
2580
2581 #: 950.data.seed-values.sql:3940
2582 msgid "Content of footer_text include"
2583 msgstr "Obsah includu footer_text"
2584
2585 #: 950.data.seed-values.sql:17260
2586 msgid ""
2587 "Base URI for OverDrive Circulation API (defaults to "
2588 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Using HTTPS here is strongly "
2589 "encouraged."
2590 msgstr ""
2591 "URI báze pro API výpůjček OverDrive (výchozí  "
2592 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Je silně doporučováno použití  HTTPS ."
2593
2594 #: 950.data.seed-values.sql:9761
2595 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2596 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
2597
2598 #: 950.data.seed-values.sql:5110
2599 msgid ""
2600 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2601 "registration."
2602 msgstr ""
2603 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ   - post_code - na kartě registračních "
2604 "údajů čtenáře"
2605
2606 #: 950.data.seed-values.sql:7093
2607 msgid "Malay"
2608 msgstr "Malajština"
2609
2610 #: 950.data.seed-values.sql:13984
2611 msgid "Bulletin.net"
2612 msgstr "Bulletin.net"
2613
2614 #: 950.data.seed-values.sql:8204
2615 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2616 msgstr "Cylindrický, specifický typ není znám"
2617
2618 # id::citm.value__f
2619 #: 950.data.seed-values.sql:7325
2620 msgid "Manuscript cartographic material"
2621 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
2622
2623 #: 950.data.seed-values.sql:141
2624 msgid "Geographic Subject"
2625 msgstr "Geografické téma"
2626
2627 #: 950.data.seed-values.sql:1150
2628 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2629 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2630
2631 #: 950.data.seed-values.sql:691
2632 msgid "Notification Fee"
2633 msgstr "Poplatek za upozornění"
2634
2635 #: 950.data.seed-values.sql:3664
2636 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2637 msgstr ""
2638 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
2639 "nejdříve vrátily do domovské knihovny."
2640
2641 #: 950.data.seed-values.sql:3691
2642 msgid ""
2643 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2644 "fines"
2645 msgstr ""
2646 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
2647 "než jaká je hodnota exempláře."
2648
2649 #: 950.data.seed-values.sql:6888
2650 msgid "Cebuano"
2651 msgstr "Cebuánština"
2652
2653 #: 950.data.seed-values.sql:3252
2654 msgid "Block Renewal of Items Needed for Holds"
2655 msgstr "Blokovat prodloužení exemplářů,  na které je zadána rezervace"
2656
2657 # id::clm.value__moh
2658 #: 950.data.seed-values.sql:7107
2659 msgid "Mohawk"
2660 msgstr "Mohawk"
2661
2662 #: 950.data.seed-values.sql:924
2663 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2664 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
2665
2666 #: 950.data.seed-values.sql:15678
2667 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2668 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
2669
2670 #: 950.data.seed-values.sql:966
2671 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2672 msgstr ""
2673 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
2674
2675 #: 950.data.seed-values.sql:3066
2676 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2677 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. '2 týdny'"
2678
2679 #: 950.data.seed-values.sql:5002
2680 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2681 msgstr "Pole Prefix bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
2682
2683 #: 950.data.seed-values.sql:12365
2684 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2685 msgstr ""
2686 "Je zapotřebí formátovat pro tisk dopisy čtenářům o chybějících kusech"
2687
2688 #: 950.data.seed-values.sql:3796
2689 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2690 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
2691
2692 #: 950.data.seed-values.sql:4768
2693 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2694 msgstr ""
2695 "Pole Datum narození bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
2696
2697 #: 950.data.seed-values.sql:18813
2698 msgid "Grid Config: user.bucket.view"
2699 msgstr "smaz"
2700
2701 #: 950.data.seed-values.sql:7932
2702 msgid "audio roll"
2703 msgstr "zvukový válec"
2704
2705 #: 950.data.seed-values.sql:1526
2706 msgid "ADMIN_INVOICE"
2707 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2708
2709 #: 950.data.seed-values.sql:8604
2710 msgid "United Kingdom "
2711 msgstr "Spojené Království "
2712
2713 # id::clm.value__jav
2714 #: 950.data.seed-values.sql:7021
2715 msgid "Javanese"
2716 msgstr "Javánština"
2717
2718 #: 950.data.seed-values.sql:1620
2719 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2720 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2721
2722 #: 950.data.seed-values.sql:18470
2723 msgid "Print Receipt On Payment"
2724 msgstr "Při platbě vytisknout potvrzení"
2725
2726 #: 950.data.seed-values.sql:18659
2727 msgid "Grid Config: cat.bucket.record.search"
2728 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.skupina.záznamy.hledání"
2729
2730 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2731 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2732 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2733
2734 #: 950.data.seed-values.sql:934
2735 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2736 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
2737
2738 #: 950.data.seed-values.sql:13696
2739 msgid "Circulation Policy Configuration"
2740 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
2741
2742 #: 950.data.seed-values.sql:8564
2743 msgid "Vatican City "
2744 msgstr "Vatikán "
2745
2746 # id::clm.value__kan
2747 #: 950.data.seed-values.sql:7030
2748 msgid "Kannada"
2749 msgstr "Kannadština"
2750
2751 #: 950.data.seed-values.sql:6928
2752 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2753 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
2754
2755 #: 950.data.seed-values.sql:15684
2756 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2757 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
2758
2759 # id::clm.value__per
2760 #: 950.data.seed-values.sql:7158
2761 msgid "Persian"
2762 msgstr "Perština"
2763
2764 #: 950.data.seed-values.sql:15088
2765 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2766 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
2767
2768 #: 950.data.seed-values.sql:18918
2769 msgid "Default MARC Template"
2770 msgstr "Výchozí šablona MARC"
2771
2772 #: 950.data.seed-values.sql:1891
2773 msgid "Delete copy alert types"
2774 msgstr "Smazat typy upozornění k exemplářům"
2775
2776 #: 950.data.seed-values.sql:1022
2777 msgid "Allow a user to create a new provider"
2778 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
2779
2780 #: 950.data.seed-values.sql:1654
2781 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2782 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2783
2784 #: 950.data.seed-values.sql:9725
2785 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2786 msgstr "U akvizičního požadavku čtenáře došlo ke změně na Objednáno."
2787
2788 #: 950.data.seed-values.sql:936
2789 msgid "Allow a user to bar a patron"
2790 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
2791
2792 #: 950.data.seed-values.sql:8468
2793 msgid "Nicaragua "
2794 msgstr "Nicaragua "
2795
2796 #: 950.data.seed-values.sql:7999
2797 msgid "Masses"
2798 msgstr "Mše"
2799
2800 #: 950.data.seed-values.sql:18967
2801 msgid "Print Template Context: bill_payment"
2802 msgstr "Kontext tiskové šablony: platba_poplatku"
2803
2804 #: 950.data.seed-values.sql:8271
2805 msgid "Arrangement"
2806 msgstr "Kompozice"
2807
2808 #: 950.data.seed-values.sql:8474
2809 msgid "Nevada "
2810 msgstr "Nevada "
2811
2812 #: 950.data.seed-values.sql:8965 950.data.seed-values.sql:8982
2813 #: 950.data.seed-values.sql:8998 950.data.seed-values.sql:9014
2814 #: 950.data.seed-values.sql:9030
2815 msgid "Coats of arms"
2816 msgstr "Erby"
2817
2818 #: 950.data.seed-values.sql:7007
2819 msgid "Inuktitut"
2820 msgstr "Inuktitut"
2821
2822 #: 950.data.seed-values.sql:7351 950.data.seed-values.sql:8159
2823 msgid "Microopaque"
2824 msgstr "Mikrokarta"
2825
2826 #: 950.data.seed-values.sql:8414
2827 msgid "Kosovo "
2828 msgstr "Kosovo "
2829
2830 #: 950.data.seed-values.sql:8107 950.data.seed-values.sql:8741
2831 #: 950.data.seed-values.sql:8771 950.data.seed-values.sql:8801
2832 #: 950.data.seed-values.sql:8831
2833 msgid "Other reports"
2834 msgstr "Ostatní zprávy"
2835
2836 #: 950.data.seed-values.sql:1470
2837 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2838 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2839
2840 #: 950.data.seed-values.sql:9788
2841 msgid ""
2842 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2843 msgstr ""
2844 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
2845
2846 #: 950.data.seed-values.sql:263
2847 msgid "Type of Resource"
2848 msgstr "Typ zdroje"
2849
2850 #: 950.data.seed-values.sql:952
2851 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2852 msgstr ""
2853 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Globální "
2854 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
2855
2856 # id::clm.value__jpr
2857 #: 950.data.seed-values.sql:7023
2858 msgid "Judeo-Persian"
2859 msgstr "Judeo-perština"
2860
2861 #: 950.data.seed-values.sql:4249
2862 msgid ""
2863 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2864 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2865 msgstr ""
2866 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
2867 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
2868
2869 #: 950.data.seed-values.sql:19163
2870 msgid "Print Template Context: patron_note"
2871 msgstr "Kontext tiskové šablony: čtenář_poznámka"
2872
2873 #: 950.data.seed-values.sql:7079
2874 msgid "Lushai"
2875 msgstr "Lušáí"
2876
2877 #: 950.data.seed-values.sql:838
2878 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2879 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
2880
2881 #: 950.data.seed-values.sql:8001
2882 msgid "Minuets"
2883 msgstr "Menuety"
2884
2885 # id::clm.value__tah
2886 #: 950.data.seed-values.sql:7234
2887 msgid "Tahitian"
2888 msgstr "Tahitština"
2889
2890 #: 950.data.seed-values.sql:8382
2891 msgid "Germany "
2892 msgstr "Německo "
2893
2894 #: 950.data.seed-values.sql:1038
2895 msgid "Allows a user to create a picklist"
2896 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
2897
2898 #: 950.data.seed-values.sql:1853
2899 msgid "Allow a user to modify an authority record"
2900 msgstr "Povolit uživatel upravit autoritní záznam"
2901
2902 #: 950.data.seed-values.sql:18526
2903 msgid "Copy Edit Default Values"
2904 msgstr "Výchozí hodnoty pro úpravu exemplářů"
2905
2906 #: 950.data.seed-values.sql:17468
2907 msgid ""
2908 "If enabled, adds a \"Digital Bookplate\" option to the query type selectors "
2909 "in the public catalog for search on copy tags."
2910 msgstr ""
2911 "Pokud je tato volba aktivována, bude volba \"Digitální ex-libris přidána do "
2912 "selektoru typu dotazu  pro hledání podle příznaku exempláře ve veřejném "
2913 "katalogu."
2914
2915 #: 950.data.seed-values.sql:17597
2916 msgid ""
2917 "Forgive fines when checking out a long-overdue item and copy alert is "
2918 "suppressed?"
2919 msgstr ""
2920 "Prominout pokudty při půjčování dlouhodobě nevrácené jednotky, když je "
2921 "potlačeno varování k exempláři?"
2922
2923 # id::clfm.value__m
2924 #: 950.data.seed-values.sql:7342
2925 msgid "Mixed forms"
2926 msgstr "Smíšené formy"
2927
2928 #: 950.data.seed-values.sql:1098
2929 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2930 msgstr ""
2931 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
2932 "vrácených pro čtenáře"
2933
2934 #: 950.data.seed-values.sql:8519
2935 msgid "Sudan "
2936 msgstr "Súdán "
2937
2938 #: 950.data.seed-values.sql:1823
2939 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
2940 msgstr "Povolit administraci tabulek MARC"
2941
2942 # id::clm.value__gay
2943 #: 950.data.seed-values.sql:6964
2944 msgid "Gayo"
2945 msgstr "Gayo"
2946
2947 #: 950.data.seed-values.sql:8074 950.data.seed-values.sql:8104
2948 #: 950.data.seed-values.sql:8738 950.data.seed-values.sql:8768
2949 #: 950.data.seed-values.sql:8798 950.data.seed-values.sql:8828
2950 msgid "Standards/specifications"
2951 msgstr "Standardy/specifikace"
2952
2953 #: 950.data.seed-values.sql:17484
2954 msgid "Library time zone"
2955 msgstr "Časové pásmo knihovny"
2956
2957 #: 950.data.seed-values.sql:8220
2958 msgid "Cordiform"
2959 msgstr "Srdcovité zobrazení"
2960
2961 #: 950.data.seed-values.sql:8360
2962 msgid "Fiji "
2963 msgstr "Fidži "
2964
2965 # id::clfm.value__0
2966 #: 950.data.seed-values.sql:7333
2967 msgid "Not fiction (not further specified)"
2968 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
2969
2970 #: 950.data.seed-values.sql:4066 950.data.seed-values.sql:4069
2971 msgid "AuthorizeNet login"
2972 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
2973
2974 #: 950.data.seed-values.sql:4846
2975 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2976 msgstr ""
2977 "Regulární výraz pro pole Telefonní číslo večer  - evening_phone -  na kartě "
2978 "registračních údajů čtenáře"
2979
2980 #: 950.data.seed-values.sql:878
2981 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2982 msgstr ""
2983 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2984
2985 #: 950.data.seed-values.sql:758
2986 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2987 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2988
2989 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2990 #: 950.data.seed-values.sql:6963 950.data.seed-values.sql:7145
2991 msgid "Oromo"
2992 msgstr "Oromština"
2993
2994 #: 950.data.seed-values.sql:4729
2995 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2996 msgstr ""
2997 "Požadovat pole Telefon ve dne - day_phone - na  na kartě registračních údajů "
2998 "čtenáře"
2999
3000 #: 950.data.seed-values.sql:4759
3001 msgid ""
3002 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
3003 "patron registration form."
3004 msgstr ""
3005 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
3006 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
3007
3008 #: 950.data.seed-values.sql:15109
3009 msgid ""
3010 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
3011 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
3012 "days."
3013 msgstr ""
3014 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
3015 "nastavena hodnota Pravda, poplatky za zpozdné budou účtovány i během období "
3016 "plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna zavřená."
3017
3018 #: 950.data.seed-values.sql:4361
3019 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
3020 msgstr ""
3021 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
3022
3023 #: 950.data.seed-values.sql:151
3024 msgid "General Keywords"
3025 msgstr "Obecná klíčová slova"
3026
3027 #: 950.data.seed-values.sql:7040
3028 msgid "Khotanese"
3029 msgstr "Chotánština"
3030
3031 #: 950.data.seed-values.sql:2818
3032 msgid "Patron via SIP"
3033 msgstr "čtenář via SIP"
3034
3035 #: 950.data.seed-values.sql:1164
3036 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
3037 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
3038
3039 #: 950.data.seed-values.sql:1915
3040 msgid "Allows a user to manage custom permission group lists."
3041 msgstr "Povolí uživateli spravovat vlastní seznamy skupin oprávnění"
3042
3043 #: 950.data.seed-values.sql:8546
3044 msgid "Trinidad and Tobago "
3045 msgstr "Trinidad a Tobago "
3046
3047 #: 950.data.seed-values.sql:8539
3048 msgid "Thailand "
3049 msgstr "Thajsko "
3050
3051 #: 950.data.seed-values.sql:8395
3052 msgid "Illinois "
3053 msgstr "Illinois "
3054
3055 #: 950.data.seed-values.sql:3448
3056 msgid ""
3057 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
3058 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
3059 msgstr ""
3060 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
3061 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
3062
3063 #: 950.data.seed-values.sql:6913
3064 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
3065 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
3066
3067 # id::clm.value__est
3068 #: 950.data.seed-values.sql:6941
3069 msgid "Estonian"
3070 msgstr "Estonština"
3071
3072 #: 950.data.seed-values.sql:8191
3073 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
3074 msgstr "Lambertovo kuželové zobrazení"
3075
3076 #: 950.data.seed-values.sql:3925
3077 msgid ""
3078 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3079 "%INCLUDE(alert_text)%"
3080 msgstr ""
3081 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
3082 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
3083
3084 #: 950.data.seed-values.sql:16504
3085 msgid "Show county field on patron registration"
3086 msgstr "Zobrazit pole Okres  na kartě registračních údajů čtenáře"
3087
3088 #: 950.data.seed-values.sql:5642
3089 msgid "URL Verification Queue"
3090 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
3091
3092 #: 950.data.seed-values.sql:8967 950.data.seed-values.sql:8984
3093 #: 950.data.seed-values.sql:9000 950.data.seed-values.sql:9016
3094 #: 950.data.seed-values.sql:9032
3095 msgid "Forms"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: 950.data.seed-values.sql:6982
3099 msgid "Greek, Modern (1453- )"
3100 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
3101
3102 #: 950.data.seed-values.sql:659
3103 msgid "Branch"
3104 msgstr "Pobočka"
3105
3106 #: 950.data.seed-values.sql:4777
3107 msgid ""
3108 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3109 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3110 "field is required this setting is ignored."
3111 msgstr ""
3112 "Pole Datum narození bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
3113 "požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
3114 "nastavení je ignorováno."
3115
3116 #: 950.data.seed-values.sql:17433
3117 msgid ""
3118 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
3119 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\").  This will be used in areas where a "
3120 "date without a timestamp is sufficient, like Date of Birth."
3121 msgstr ""
3122 "Formátovat data podle tohoto vzoru(příklady: \"yyyy-MM-dd\" pror \"2010-04-"
3123 "26\", \"d. MMM  yyyy\" for \"26. duben 2010\"). Tento formát bude použit "
3124 "všude, kde není potřeba datum s časovým razítkem, např. pro  datum narození."
3125
3126 #: 950.data.seed-values.sql:16145
3127 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
3128 msgstr ""
3129 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
3130
3131 #: 950.data.seed-values.sql:16074
3132 msgid ""
3133 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
3134 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
3135 "activity older than) this amount of time"
3136 msgstr ""
3137 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
3138 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
3139 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
3140 "která zde uvedenena."
3141
3142 #: 950.data.seed-values.sql:11937
3143 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
3144 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
3145
3146 #: 950.data.seed-values.sql:8608
3147 msgid "Zambia "
3148 msgstr "Zambie "
3149
3150 # id::cbs.source__3
3151 #: 950.data.seed-values.sql:7
3152 msgid "Project Gutenberg"
3153 msgstr "Projekt Gutenberg"
3154
3155 #: 950.data.seed-values.sql:1518
3156 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3157 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3158
3159 #: 950.data.seed-values.sql:14173
3160 msgid "Element Mobile"
3161 msgstr "Element Mobile"
3162
3163 #: 950.data.seed-values.sql:4210 950.data.seed-values.sql:4213
3164 msgid "Enable Stripe payments"
3165 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
3166
3167 #: 950.data.seed-values.sql:8489
3168 msgid "Philippines "
3169 msgstr "Filipíny "
3170
3171 #: 950.data.seed-values.sql:932
3172 msgid "Allow a user to put someone into collections"
3173 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
3174
3175 #: 950.data.seed-values.sql:4522
3176 msgid "Show billing tab first when bills are present"
3177 msgstr ""
3178 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
3179
3180 #: 950.data.seed-values.sql:1950
3181 msgid "Can do anything at the System level"
3182 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
3183
3184 #: 950.data.seed-values.sql:16476
3185 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
3186 msgstr ""
3187 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
3188 "uživatelského účtu."
3189
3190 #: 950.data.seed-values.sql:15077
3191 msgid "Verification via translator-v1"
3192 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
3193
3194 #: 950.data.seed-values.sql:11925
3195 msgid "Shipping Charge"
3196 msgstr "Poštovné"
3197
3198 #: 950.data.seed-values.sql:12046 950.data.seed-values.sql:12241
3199 #: 950.data.seed-values.sql:12242
3200 msgid "Historical Hold Retention Age"
3201 msgstr "Doba uchování historie rezervací"
3202
3203 #: 950.data.seed-values.sql:18974
3204 msgid "Print Template: bill_payment"
3205 msgstr "Tisková šablona: platba_poplatku"
3206
3207 #: 950.data.seed-values.sql:7428 950.data.seed-values.sql:7429
3208 #: 950.data.seed-values.sql:7497 950.data.seed-values.sql:7498
3209 #: 950.data.seed-values.sql:7585 950.data.seed-values.sql:7586
3210 msgid "Music Score"
3211 msgstr "Music Score"
3212
3213 # id::clm.value__tig
3214 #: 950.data.seed-values.sql:7248
3215 msgid "Tigré"
3216 msgstr "Tigrejština"
3217
3218 #: 950.data.seed-values.sql:3841
3219 msgid "Pop-up alert for errors"
3220 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
3221
3222 #: 950.data.seed-values.sql:15129
3223 msgid ""
3224 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
3225 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
3226 "is 1."
3227 msgstr ""
3228 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
3229 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
3230 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
3231
3232 #: 950.data.seed-values.sql:8065 950.data.seed-values.sql:8095
3233 #: 950.data.seed-values.sql:8729 950.data.seed-values.sql:8759
3234 #: 950.data.seed-values.sql:8789 950.data.seed-values.sql:8819
3235 msgid "Legislation"
3236 msgstr "Legislativa"
3237
3238 #: 950.data.seed-values.sql:7111
3239 msgid "Multiple languages"
3240 msgstr "Více jazyků"
3241
3242 #: 950.data.seed-values.sql:3562
3243 msgid "Minimum Estimated Wait"
3244 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
3245
3246 #: 950.data.seed-values.sql:4639
3247 msgid "Suggest alias field on patron registration"
3248 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole Alias"
3249
3250 #: 950.data.seed-values.sql:7103
3251 msgid "Maltese"
3252 msgstr "Maltština"
3253
3254 #: 950.data.seed-values.sql:19745
3255 msgid "Grid Config: admin.server.vandelay.match_set"
3256 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.vandelay.sada_shody"
3257
3258 #: 950.data.seed-values.sql:7016
3259 msgid "Inupiaq"
3260 msgstr "Inupiak"
3261
3262 #: 950.data.seed-values.sql:4334
3263 msgid ""
3264 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
3265 "kept in a pending state until staff approves the changes"
3266 msgstr ""
3267 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
3268 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
3269
3270 #: 950.data.seed-values.sql:132
3271 msgid "Corporate Author"
3272 msgstr "Autor (korporace)"
3273
3274 #: 950.data.seed-values.sql:1154
3275 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
3276 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
3277
3278 #: 950.data.seed-values.sql:4480
3279 msgid ""
3280 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
3281 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
3282 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
3283 "and right panes."
3284 msgstr ""
3285 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou Správa exemplářů, Akce pro "
3286 "vybrané řádky, Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
3287 "exempláře. Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
3288 "pravý panel."
3289
3290 #: 950.data.seed-values.sql:1688
3291 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
3292 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
3293
3294 #: 950.data.seed-values.sql:744
3295 msgid "Allow a user to delete a volume"
3296 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
3297
3298 #: 950.data.seed-values.sql:7924
3299 msgid "audiotape reel"
3300 msgstr "cívka zvukové pásky"
3301
3302 #: 950.data.seed-values.sql:1776
3303 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
3304 msgstr "Povolit uživatele upravit zobrazení polí v editoru exemplářů"
3305
3306 #: 950.data.seed-values.sql:6871
3307 msgid "Bislama"
3308 msgstr "Bislama"
3309
3310 #: 950.data.seed-values.sql:19268
3311 msgid "Print Template: offline_in_house_use"
3312 msgstr "Tisková šablony: offline_prezenční_výpůjčka"
3313
3314 #: 950.data.seed-values.sql:6821
3315 msgid "Acoli"
3316 msgstr "Ačoli"
3317
3318 #: 950.data.seed-values.sql:13472
3319 msgid "Topic"
3320 msgstr "Téma"
3321
3322 #: 950.data.seed-values.sql:7401 950.data.seed-values.sql:7402
3323 #: 950.data.seed-values.sql:7476 950.data.seed-values.sql:7477
3324 msgid "Book"
3325 msgstr "Kniha"
3326
3327 #: 950.data.seed-values.sql:1012
3328 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
3329 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
3330
3331 #: 950.data.seed-values.sql:499
3332 msgid "overdue_min"
3333 msgstr "zpoždění_minimální"
3334
3335 # id::crmf.name__3
3336 #: 950.data.seed-values.sql:501
3337 msgid "overdue_mid"
3338 msgstr "zpoždění_střední"
3339
3340 #: 950.data.seed-values.sql:6988
3341 msgid "Haitian French Creole"
3342 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
3343
3344 #: 950.data.seed-values.sql:6869
3345 msgid "Bikol"
3346 msgstr "Bikolština"
3347
3348 # id::clm.value__swe
3349 #: 950.data.seed-values.sql:7230
3350 msgid "Swedish"
3351 msgstr "Švédština"
3352
3353 #: 950.data.seed-values.sql:1602
3354 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
3355 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
3356
3357 #: 950.data.seed-values.sql:3727
3358 msgid ""
3359 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
3360 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3361 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3362 msgstr ""
3363 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
3364 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
3365 "výjimku  spustí také změna statusu z Dnes vráceno na Volné"
3366
3367 #: 950.data.seed-values.sql:3979
3368 msgid ""
3369 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
3370 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
3371 "not be suppressed."
3372 msgstr ""
3373 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
3374 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
3375 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
3376
3377 #: 950.data.seed-values.sql:7452 950.data.seed-values.sql:7453
3378 #: 950.data.seed-values.sql:7518 950.data.seed-values.sql:7519
3379 #: 950.data.seed-values.sql:7609 950.data.seed-values.sql:7610
3380 msgid "Cassette audiobook"
3381 msgstr "Audiokniha na kazetě"
3382
3383 # id::aout.name__2
3384 #: 950.data.seed-values.sql:656 950.data.seed-values.sql:2946
3385 msgid "System"
3386 msgstr "Systém"
3387
3388 # id::clm.value__ewe
3389 #: 950.data.seed-values.sql:6943
3390 msgid "Ewe"
3391 msgstr "Eweština"
3392
3393 #: 950.data.seed-values.sql:7264
3394 msgid "Tupi languages"
3395 msgstr "Tupi jazyky"
3396
3397 #: 950.data.seed-values.sql:18715
3398 msgid "Grid Config: cat.peer_bibs"
3399 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.připojené_záznamy"
3400
3401 #: 950.data.seed-values.sql:8458
3402 msgid "Niger "
3403 msgstr "Niger "
3404
3405 #: 950.data.seed-values.sql:11930
3406 msgid "Blanket Order"
3407 msgstr "Paušální objednávka"
3408
3409 #: 950.data.seed-values.sql:15083
3410 msgid "OPAC Login (jspac)"
3411 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
3412
3413 #: 950.data.seed-values.sql:6926
3414 msgid "Dravidian (Other)"
3415 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
3416
3417 #: 950.data.seed-values.sql:12058
3418 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3419 msgstr ""
3420 "Doba uchování historie rezervací - zrušené  (expirace rezervace s "
3421 "nenalezeným cílem)"
3422
3423 #: 950.data.seed-values.sql:6908
3424 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3425 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
3426
3427 #: 950.data.seed-values.sql:7300
3428 msgid "Zhuang"
3429 msgstr "Čuangština"
3430
3431 #: 950.data.seed-values.sql:1412
3432 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3433 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
3434
3435 #: 950.data.seed-values.sql:1819
3436 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3437 msgstr "Obejít událost TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3438
3439 #: 950.data.seed-values.sql:7904
3440 msgid "computer tape cartridge"
3441 msgstr "kazeta počítačové pásky"
3442
3443 #: 950.data.seed-values.sql:12683
3444 msgid "Invalid value for \"status\""
3445 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
3446
3447 #: 950.data.seed-values.sql:8517
3448 msgid "Spanish North Africa "
3449 msgstr "Španělské severoafrické državy "
3450
3451 #: 950.data.seed-values.sql:7301
3452 msgid "Zande"
3453 msgstr "Zandština"
3454
3455 # id::clm.value__slo
3456 #: 950.data.seed-values.sql:7202
3457 msgid "Slovak"
3458 msgstr "Slovenština"
3459
3460 #: 950.data.seed-values.sql:976
3461 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3462 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
3463
3464 #: 950.data.seed-values.sql:6970
3465 msgid "Gilbertese"
3466 msgstr "Kiribatština"
3467
3468 #: 950.data.seed-values.sql:13759
3469 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3470 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3471
3472 #: 950.data.seed-values.sql:3336
3473 msgid ""
3474 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3475 "are voided."
3476 msgstr ""
3477 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
3478
3479 #: 950.data.seed-values.sql:1634
3480 msgid "user_request.create"
3481 msgstr "user_request.create"
3482
3483 #: 950.data.seed-values.sql:125
3484 msgid "Alternate Title"
3485 msgstr "Další název"
3486
3487 #: 950.data.seed-values.sql:1504
3488 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3489 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3490
3491 #: 950.data.seed-values.sql:5056
3492 msgid ""
3493 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3494 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3495 "field is shown or required this setting is ignored."
3496 msgstr ""
3497 "Pole Sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
3498 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba Zobrazit "
3499 "navrhovaná pole.  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
3500 "toto nastavení bude ignorováno."
3501
3502 #: 950.data.seed-values.sql:1338
3503 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3504 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3505
3506 #: 950.data.seed-values.sql:16115 950.data.seed-values.sql:16121
3507 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
3508 msgstr ""
3509 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
3510 "vrácen"
3511
3512 #: 950.data.seed-values.sql:8479
3513 msgid "Ohio "
3514 msgstr "Ohio "
3515
3516 #: 950.data.seed-values.sql:666
3517 msgid "Your Bookmobile"
3518 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
3519
3520 #: 950.data.seed-values.sql:954
3521 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3522 msgstr ""
3523 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Lokální "
3524 "administrátor\""
3525
3526 #: 950.data.seed-values.sql:16593
3527 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3528 msgstr "Výchozí hodnota modifikátoru výpůjčky pro importovaný exemplář"
3529
3530 #: 950.data.seed-values.sql:245
3531 msgid "Abstract"
3532 msgstr "Abstrakt"
3533
3534 #: 950.data.seed-values.sql:15329
3535 msgid "Kid's OPAC Search Filter"
3536 msgstr "Vyhledávací filtr pro dětský katalog"
3537
3538 #: 950.data.seed-values.sql:7180
3539 msgid "Yakut"
3540 msgstr "Jakutština"
3541
3542 #: 950.data.seed-values.sql:796
3543 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3544 msgstr "Povolit uživateli odebrat jiné uživatele ze skupiny oprávnění"
3545
3546 #: 950.data.seed-values.sql:706
3547 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3548 msgstr "Povolit uživateli přihlášení do OPACu"
3549
3550 #: 950.data.seed-values.sql:8013
3551 msgid "Passion music"
3552 msgstr "Pašijová hudba"
3553
3554 # id::clm.value__hup
3555 #: 950.data.seed-values.sql:7000
3556 msgid "Hupa"
3557 msgstr "Hupa"
3558
3559 #: 950.data.seed-values.sql:1216
3560 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3561 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3562
3563 # id::clm.value__ice
3564 #: 950.data.seed-values.sql:7003
3565 msgid "Icelandic"
3566 msgstr "Islandština"
3567
3568 #: 950.data.seed-values.sql:13426
3569 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3570 msgstr "Směrování odkazu viz též -- žánr/forma"
3571
3572 #: 950.data.seed-values.sql:8213
3573 msgid "Armadillo"
3574 msgstr "Pásovec"
3575
3576 #: 950.data.seed-values.sql:8362
3577 msgid "Florida "
3578 msgstr "Florida "
3579
3580 #: 950.data.seed-values.sql:8230 950.data.seed-values.sql:8886
3581 #: 950.data.seed-values.sql:8899 950.data.seed-values.sql:8912
3582 #: 950.data.seed-values.sql:8925
3583 msgid "Bathymetry, soundings"
3584 msgstr "Batymetrie, měření"
3585
3586 #: 950.data.seed-values.sql:3099 950.data.seed-values.sql:3102
3587 msgid ""
3588 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3589 msgstr ""
3590 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
3591 "akvizici smazány exempláře,"
3592
3593 #: 950.data.seed-values.sql:3961
3594 msgid ""
3595 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3596 "%INCLUDE(notice_text)%"
3597 msgstr ""
3598 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
3599 "%INCLUDE(notice_text)%"
3600
3601 # id::clm.value__akk
3602 #: 950.data.seed-values.sql:6829
3603 msgid "Akkadian"
3604 msgstr "Akkadština"
3605
3606 #: 950.data.seed-values.sql:1422
3607 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3608 msgstr ""
3609 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
3610
3611 # id::clm.value__snd
3612 #: 950.data.seed-values.sql:7212
3613 msgid "Sindhi"
3614 msgstr "Sindhština"
3615
3616 #: 950.data.seed-values.sql:996
3617 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3618 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
3619
3620 #: 950.data.seed-values.sql:8117
3621 msgid "Full score, miniature or study size"
3622 msgstr "Pertitura v rozsahu miniatury nebo studie"
3623
3624 #: 950.data.seed-values.sql:5488
3625 msgid ""
3626 "For staff-placed holds, in the absence of a patron preferred pickup "
3627 "location, fall back to using the staff workstation OU (rather than patron "
3628 "home OU)"
3629 msgstr ""
3630 "U rezervací zadaných personálem, pokud chybí preferovaná knihovna pro "
3631 "vyzvednutí rezervací, nouzově použít  organizační jednotku pracovní stanice "
3632 "personálu (a ne domovskou knihovnu čtenáře)"
3633
3634 #: 950.data.seed-values.sql:7978
3635 msgid "Chaconnes"
3636 msgstr "Ciacona"
3637
3638 #: 950.data.seed-values.sql:14666
3639 msgid "US Cellular"
3640 msgstr "US Cellular"
3641
3642 #: 950.data.seed-values.sql:1394
3643 msgid ""
3644 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3645 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
3646
3647 #: 950.data.seed-values.sql:19710
3648 msgid "Grid Config: admin.server.config.copy_status"
3649 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.statust_exempláře"
3650
3651 #: 950.data.seed-values.sql:3144 950.data.seed-values.sql:3147
3652 msgid "Default Item Price"
3653 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
3654
3655 #: 950.data.seed-values.sql:5420
3656 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3657 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za vrácené po lhůtě"
3658
3659 #: 950.data.seed-values.sql:1881
3660 msgid "Allow batch update via buckets"
3661 msgstr "Povolit dávkovou aktualizaci prostřednictvím skupin"
3662
3663 #: 950.data.seed-values.sql:7038
3664 msgid "Khoisan (Other)"
3665 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
3666
3667 #: 950.data.seed-values.sql:846
3668 msgid "Allow a user to update a copy location"
3669 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
3670
3671 #: 950.data.seed-values.sql:15317
3672 msgid ""
3673 "If this is unset, staff can view User Trigger Events regardless of age. When "
3674 "this is set to an interval, it represents the age of the oldest possible "
3675 "User Trigger Event that can be viewed."
3676 msgstr ""
3677 "Nastavený interval definuje  stáří nejstarší možné spuštěné události "
3678 "uživatele, kterou lze zobrazit. Pokud zde  není nic nastaveno, zobrazí se  "
3679 "personálu spuštěné události uživatele bez ohledu na jejich stáří."
3680
3681 #: 950.data.seed-values.sql:1764
3682 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3683 msgstr ""
3684 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
3685 "exempláře"
3686
3687 #: 950.data.seed-values.sql:15399
3688 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3689 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
3690
3691 #: 950.data.seed-values.sql:7692
3692 msgid "notated music"
3693 msgstr "hudební zápis"
3694
3695 #: 950.data.seed-values.sql:227
3696 msgid "Physical Description"
3697 msgstr "Fyzický popis"
3698
3699 #: 950.data.seed-values.sql:7217
3700 msgid "Songhai"
3701 msgstr "Songhajština"
3702
3703 #: 950.data.seed-values.sql:19489
3704 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Record Attributes"
3705 msgstr "Nastavení tabulky: Atributy bibliografických záznamů pro Vandelay"
3706
3707 #: 950.data.seed-values.sql:5134
3708 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3709 msgstr ""
3710 "Regulární výraz pro pole Telefon na kartě registračních údajů čtenáře"
3711
3712 #: 950.data.seed-values.sql:5146
3713 msgid ""
3714 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3715 "registration."
3716 msgstr ""
3717 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
3718
3719 #: 950.data.seed-values.sql:8351
3720 msgid "Equatorial Guinea "
3721 msgstr "Rovníková Guinea "
3722
3723 #: 950.data.seed-values.sql:13597
3724 msgid "Vandelay Queue"
3725 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
3726
3727 #: 950.data.seed-values.sql:1152
3728 msgid "CREATE_SURVEY"
3729 msgstr "CREATE_SURVEY"
3730
3731 #: 950.data.seed-values.sql:8302
3732 msgid "Belgium "
3733 msgstr "Belgie "
3734
3735 #: 950.data.seed-values.sql:8121
3736 msgid "Close score"
3737 msgstr "Vybrat skóre"
3738
3739 #: 950.data.seed-values.sql:8454
3740 msgid "North Carolina "
3741 msgstr "Severní Karolína "
3742
3743 # id::crahp.name__1
3744 #: 950.data.seed-values.sql:521
3745 msgid "3month"
3746 msgstr "3měsíční"
3747
3748 #: 950.data.seed-values.sql:18477
3749 msgid "Renew: Strict Barcode"
3750 msgstr "Prodloužení: přesný čárový kód"
3751
3752 #: 950.data.seed-values.sql:8200
3753 msgid "Cassini-Soldner"
3754 msgstr "Cassini – Soldnerovo zobrazení"
3755
3756 #: 950.data.seed-values.sql:7969
3757 msgid "Anthems"
3758 msgstr "Anthemy"
3759
3760 #: 950.data.seed-values.sql:8311
3761 msgid "Solomon Islands "
3762 msgstr "Šalomounovy ostrovy "
3763
3764 #: 950.data.seed-values.sql:1086
3765 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3766 msgstr ""
3767 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
3768
3769 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
3770 # id::clm.value__cze
3771 #: 950.data.seed-values.sql:566 950.data.seed-values.sql:567
3772 #: 950.data.seed-values.sql:6915
3773 msgid "Czech"
3774 msgstr "Čeština"
3775
3776 #: 950.data.seed-values.sql:17167
3777 msgid ""
3778 "This setting allows you to inject arbitrary CSS into the item print label "
3779 "template.  For example, \".printlabel { text-transform: uppercase; }\""
3780 msgstr ""
3781 "Toto nastavení umožňuje vkládat libovolné CSS do tiskové šablony štítků "
3782 "jednotek. Například \".printlabel {text-transform: uppercase;}\""
3783
3784 # id::clm.value__mni
3785 #: 950.data.seed-values.sql:7105
3786 msgid "Manipuri"
3787 msgstr "Manipurština"
3788
3789 #: 950.data.seed-values.sql:1478
3790 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
3791 msgstr ""
3792 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
3793 "karet"
3794
3795 #: 950.data.seed-values.sql:948
3796 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3797 msgstr ""
3798 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Personál u "
3799 "výpůjčního pultu\""
3800
3801 #: 950.data.seed-values.sql:15065
3802 msgid "Login via opensrf"
3803 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
3804
3805 #: 950.data.seed-values.sql:6770
3806 msgid "Carrier Type"
3807 msgstr "Typ nosiče"
3808
3809 #: 950.data.seed-values.sql:7995
3810 msgid "Hymns"
3811 msgstr "Hymny, chvalozpěvy"
3812
3813 #: 950.data.seed-values.sql:1524
3814 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3815 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
3816
3817 #: 950.data.seed-values.sql:3601
3818 msgid ""
3819 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
3820 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
3821 msgstr ""
3822 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
3823 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
3824
3825 #: 950.data.seed-values.sql:1262
3826 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
3827 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
3828
3829 #: 950.data.seed-values.sql:7275
3830 msgid "Undetermined"
3831 msgstr "Neurčeno"
3832
3833 #: 950.data.seed-values.sql:5234
3834 msgid ""
3835 "When a search yields only 1 result, jump directly to the record details "
3836 "page.  This setting only affects the OPAC within the staff client"
3837 msgstr ""
3838 "Pokud je výsledkem vyhledávání  pouze jeden záznam, skočit přímo na stránku "
3839 "s detaily záznamu. Tímto nastavením je ovlivněn pouze OPAC ve služebním "
3840 "klientu."
3841
3842 #: 950.data.seed-values.sql:129
3843 msgid "Title Proper"
3844 msgstr "Název"
3845
3846 #: 950.data.seed-values.sql:7984
3847 msgid "Chorales"
3848 msgstr "Chorály"
3849
3850 #: 950.data.seed-values.sql:3162
3851 msgid "Maximum Item Price"
3852 msgstr "Maximální cena exempláře"
3853
3854 # id::clm.value__rum
3855 #: 950.data.seed-values.sql:7175
3856 msgid "Romanian"
3857 msgstr "Rumunština"
3858
3859 #: 950.data.seed-values.sql:8445
3860 msgid "Mississippi "
3861 msgstr "Mississippi "
3862
3863 # id::clm.value__srd
3864 #: 950.data.seed-values.sql:7220
3865 msgid "Sardinian"
3866 msgstr "Sardština"
3867
3868 #: 950.data.seed-values.sql:8119
3869 msgid "Voice score with accompaniment omitted"
3870 msgstr "Hlasová partitura s doprovodem vynechány"
3871
3872 #: 950.data.seed-values.sql:712
3873 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
3874 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
3875
3876 #: 950.data.seed-values.sql:8262
3877 msgid "Animation and live action"
3878 msgstr "Animace nebo přímá akce"
3879
3880 #: 950.data.seed-values.sql:11955
3881 msgid "Canceled: Not Found"
3882 msgstr "Zrušeno: Nenalezeno"
3883
3884 #: 950.data.seed-values.sql:7955 950.data.seed-values.sql:8635
3885 #: 950.data.seed-values.sql:8649 950.data.seed-values.sql:8663
3886 #: 950.data.seed-values.sql:8677 950.data.seed-values.sql:8691
3887 #: 950.data.seed-values.sql:8705
3888 msgid "Thematic index"
3889 msgstr "Tematický rejstřík"
3890
3891 #: 950.data.seed-values.sql:1390
3892 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
3893 msgstr ""
3894 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
3895
3896 #: 950.data.seed-values.sql:2962
3897 msgid "Offline"
3898 msgstr "Offline"
3899
3900 #: 950.data.seed-values.sql:8400
3901 msgid "Israel "
3902 msgstr "Izrael "
3903
3904 #: 950.data.seed-values.sql:5430
3905 msgid "Negative Balance Interval for Lost"
3906 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za ztracené"
3907
3908 #: 950.data.seed-values.sql:8233 950.data.seed-values.sql:8889
3909 #: 950.data.seed-values.sql:8902 950.data.seed-values.sql:8915
3910 #: 950.data.seed-values.sql:8928
3911 msgid "Pictorially"
3912 msgstr "Obrázek bez projekce"
3913
3914 #: 950.data.seed-values.sql:1660
3915 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3916 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
3917
3918 #: 950.data.seed-values.sql:1512
3919 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3920 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
3921
3922 #: 950.data.seed-values.sql:4513 950.data.seed-values.sql:4516
3923 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
3924 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
3925
3926 #: 950.data.seed-values.sql:8396
3927 msgid "Indiana "
3928 msgstr "Indiana "
3929
3930 #: 950.data.seed-values.sql:1266
3931 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3932 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
3933
3934 #: 950.data.seed-values.sql:3138
3935 msgid ""
3936 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
3937 "interface."
3938 msgstr ""
3939 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
3940 "vytvoření signatur/exemplářů."
3941
3942 #: 950.data.seed-values.sql:888
3943 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
3944 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
3945
3946 #: 950.data.seed-values.sql:14734
3947 msgid "Verizon Wireless"
3948 msgstr "Verizon Wireless"
3949
3950 #: 950.data.seed-values.sql:7143
3951 msgid "Ojibwa"
3952 msgstr "Odžibwejština"
3953
3954 #: 950.data.seed-values.sql:17049
3955 msgid "Item Print Label Font Weight"
3956 msgstr "Šířka fontu pro tiskové šablony štítků jednotek"
3957
3958 #: 950.data.seed-values.sql:7804
3959 msgid "roll"
3960 msgstr "kotouč"
3961
3962 #: 950.data.seed-values.sql:15472
3963 msgid ""
3964 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
3965 "will follow before giving up."
3966 msgstr ""
3967 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
3968 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
3969
3970 #: 950.data.seed-values.sql:7407 950.data.seed-values.sql:7408
3971 #: 950.data.seed-values.sql:7482 950.data.seed-values.sql:7483
3972 #: 950.data.seed-values.sql:7564 950.data.seed-values.sql:7565
3973 msgid "Software and video games"
3974 msgstr "Software a videohry"
3975
3976 #: 950.data.seed-values.sql:7284
3977 msgid "Walamo"
3978 msgstr "Walamština"
3979
3980 #: 950.data.seed-values.sql:3592
3981 msgid ""
3982 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
3983 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
3984 msgstr ""
3985 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
3986 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
3987
3988 #: 950.data.seed-values.sql:7122
3989 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
3990 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
3991
3992 #: 950.data.seed-values.sql:7074
3993 msgid "Luba-Katanga"
3994 msgstr "Lubu-katanžština"
3995
3996 #: 950.data.seed-values.sql:1286
3997 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3998 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
3999
4000 #: 950.data.seed-values.sql:19461
4001 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Queue List"
4002 msgstr "Nastavení tabulky:  Seznam bibliografické fronty Vandelay"
4003
4004 #: 950.data.seed-values.sql:7335
4005 msgid "Comic strips"
4006 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
4007
4008 # id::clm.value__ido
4009 #: 950.data.seed-values.sql:7004
4010 msgid "Ido"
4011 msgstr "Ido"
4012
4013 # id::i18n_l.description__fr-CA
4014 #: 950.data.seed-values.sql:576
4015 msgid "Canadian French"
4016 msgstr "Kanadská francouzština"
4017
4018 #: 950.data.seed-values.sql:1068
4019 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
4020 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako 'Dnes vrácený'"
4021
4022 #: 950.data.seed-values.sql:12085
4023 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
4024 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
4025
4026 #: 950.data.seed-values.sql:6951
4027 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
4028 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
4029
4030 #: 950.data.seed-values.sql:16858
4031 msgid "Patron search diacritic insensitive"
4032 msgstr "Hledání čtenáře bez ohledu na diakritiku"
4033
4034 #: 950.data.seed-values.sql:1722
4035 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
4036 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
4037
4038 #: 950.data.seed-values.sql:14360
4039 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
4040 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
4041
4042 #: 950.data.seed-values.sql:14496
4043 msgid "Edge Wireless"
4044 msgstr "Edge Wireless"
4045
4046 #: 950.data.seed-values.sql:5650
4047 msgid "Checkout Items"
4048 msgstr "Vypůjčené exempláře"
4049
4050 #: 950.data.seed-values.sql:6846
4051 msgid "Athapascan (Other)"
4052 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
4053
4054 #: 950.data.seed-values.sql:3228
4055 msgid ""
4056 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
4057 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
4058 msgstr ""
4059 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
4060 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
4061
4062 #: 950.data.seed-values.sql:7123
4063 msgid "Ndonga"
4064 msgstr "Ndondština"
4065
4066 #: 950.data.seed-values.sql:6746
4067 msgid "OPAC Format Icons"
4068 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
4069
4070 #: 950.data.seed-values.sql:7884
4071 msgid "microfiche"
4072 msgstr "mikrofiš"
4073
4074 #: 950.data.seed-values.sql:8428
4075 msgid "Manitoba "
4076 msgstr "Manitoba "
4077
4078 #: 950.data.seed-values.sql:4318
4079 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
4080 msgstr ""
4081 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
4082 "telefonátu s vyrozuměním"
4083
4084 #: 950.data.seed-values.sql:7756
4085 msgid "microform"
4086 msgstr "mikroforma"
4087
4088 #: 950.data.seed-values.sql:11942
4089 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
4090 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
4091
4092 #: 950.data.seed-values.sql:18645
4093 msgid "Grid Config: serials.copy_templates"
4094 msgstr "Nastavení tabulky: seriály.šablony_exemplářů"
4095
4096 #: 950.data.seed-values.sql:7720
4097 msgid "cartographic moving image"
4098 msgstr "katrografický pohyblivý obraz"
4099
4100 #: 950.data.seed-values.sql:8966 950.data.seed-values.sql:8983
4101 #: 950.data.seed-values.sql:8999 950.data.seed-values.sql:9015
4102 #: 950.data.seed-values.sql:9031
4103 msgid "Genealogical tables"
4104 msgstr "Genealogické tabulky"
4105
4106 #: 950.data.seed-values.sql:17621
4107 msgid "Orders Include Copy Item Types"
4108 msgstr "Objednávky zahrnují typ položky exempláře"
4109
4110 #: 950.data.seed-values.sql:8140 950.data.seed-values.sql:8845
4111 #: 950.data.seed-values.sql:8866
4112 msgid "Reporting"
4113 msgstr "Výkazy"
4114
4115 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
4116 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:612
4117 #: 950.data.seed-values.sql:635 950.data.seed-values.sql:13469
4118 #: 950.data.seed-values.sql:15976
4119 msgid "Title"
4120 msgstr "Název"
4121
4122 #: 950.data.seed-values.sql:4075 950.data.seed-values.sql:4078
4123 msgid "AuthorizeNet password"
4124 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
4125
4126 #: 950.data.seed-values.sql:8582
4127 msgid "Cocos (Keeling) Islands "
4128 msgstr "Kokosové ostrovy "
4129
4130 #: 950.data.seed-values.sql:2902
4131 msgid "Default location for holds pickup"
4132 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
4133
4134 #: 950.data.seed-values.sql:3126
4135 msgid "Default copy status (fast add)"
4136 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
4137
4138 #: 950.data.seed-values.sql:8486
4139 msgid "Peru "
4140 msgstr "Peru "
4141
4142 #: 950.data.seed-values.sql:5098
4143 msgid "Example for post_code field on patron registration"
4144 msgstr ""
4145 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
4146
4147 #: 950.data.seed-values.sql:922
4148 msgid ""
4149 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
4150 msgstr ""
4151 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
4152 "tentýž titul)"
4153
4154 #: 950.data.seed-values.sql:14547
4155 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
4156 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
4157
4158 #: 950.data.seed-values.sql:4174 950.data.seed-values.sql:4177
4159 msgid "PayPal login"
4160 msgstr "Přihlášení do PayPal"
4161
4162 #: 950.data.seed-values.sql:804
4163 msgid "User may create a new patron statistical category"
4164 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
4165
4166 # id::clm.value__fat
4167 #: 950.data.seed-values.sql:6948
4168 msgid "Fanti"
4169 msgstr "Fantiština"
4170
4171 #: 950.data.seed-values.sql:7243
4172 msgid "Tetum"
4173 msgstr "Tetumština"
4174
4175 #: 950.data.seed-values.sql:8532
4176 msgid "Sweden "
4177 msgstr "Švédsko "
4178
4179 #: 950.data.seed-values.sql:4358
4180 msgid "Lock Usernames"
4181 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
4182
4183 #: 950.data.seed-values.sql:2964
4184 msgid "SMS Text Messages"
4185 msgstr "SMS zprávy"
4186
4187 #: 950.data.seed-values.sql:8581
4188 msgid "Christmas Island (Indian Ocean) "
4189 msgstr "Vánoční ostrov "
4190
4191 #: 950.data.seed-values.sql:8185
4192 msgid "Chamberlin trimetric"
4193 msgstr "Chamberlinovo trimetrické zobrazení"
4194
4195 #: 950.data.seed-values.sql:5484
4196 msgid "Workstation OU fallback for staff-placed holds"
4197 msgstr ""
4198 "Organizační jednotka pracovní stanice personálu nouzově použitá pro rezervace"
4199
4200 # id::clm.value__bam
4201 #: 950.data.seed-values.sql:6857
4202 msgid "Bambara"
4203 msgstr "Bambarština"
4204
4205 # id::cam.description__b
4206 #: 950.data.seed-values.sql:7308
4207 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
4208 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
4209
4210 #: 950.data.seed-values.sql:7187
4211 msgid "Santali"
4212 msgstr "Santálí"
4213
4214 #: 950.data.seed-values.sql:1606
4215 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
4216 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
4217
4218 # id::clm.value__vot
4219 #: 950.data.seed-values.sql:7282
4220 msgid "Votic"
4221 msgstr "Votiatština"
4222
4223 #: 950.data.seed-values.sql:8516
4224 msgid "Senegal "
4225 msgstr "Senegal "
4226
4227 #: 950.data.seed-values.sql:1176
4228 msgid "DELETE_LASSO"
4229 msgstr "DELETE_LASSO"
4230
4231 #: 950.data.seed-values.sql:13453
4232 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
4233 msgstr "Směrování odkazu viz -- všeobecné zpřesnění"
4234
4235 #: 950.data.seed-values.sql:8591
4236 msgid "Saint Pierre and Miquelon "
4237 msgstr "Saint-Pierre a Miquelon "
4238
4239 #: 950.data.seed-values.sql:1935 950.data.seed-values.sql:2945
4240 msgid "Acquisitions"
4241 msgstr "Akvizice"
4242
4243 #: 950.data.seed-values.sql:776
4244 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
4245 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
4246
4247 #: 950.data.seed-values.sql:12768
4248 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
4249 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
4250
4251 #: 950.data.seed-values.sql:1066
4252 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
4253 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako 'V přepravě'"
4254
4255 #: 950.data.seed-values.sql:3916
4256 msgid ""
4257 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
4258 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
4259 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
4260 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
4261 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
4262 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
4263 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
4264 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
4265 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
4266 "Do Not Print as options)."
4267 msgstr ""
4268 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
4269 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Výpůjčky\", "
4270 "\"Platby\" , \"Průvodky rezervací, \"Průvodky přepravy\" a \"Průvodky "
4271 "rezervací pro přepravu\". Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
4272 "Automatický tisk v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
4273 "automatický tisk, nikoliv podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
4274 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
4275 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
4276 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
4277 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
4278
4279 #: 950.data.seed-values.sql:8452
4280 msgid "Mozambique "
4281 msgstr "Mosambik "
4282
4283 #: 950.data.seed-values.sql:19
4284 msgid "Barred"
4285 msgstr "Omezení transakcí"
4286
4287 # id::clm.value__hil
4288 #: 950.data.seed-values.sql:6993
4289 msgid "Hiligaynon"
4290 msgstr "Hiligayonština"
4291
4292 #: 950.data.seed-values.sql:3360
4293 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
4294 msgstr ""
4295 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
4296
4297 #: 950.data.seed-values.sql:15078
4298 msgid "Verification via xmlrpc"
4299 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
4300
4301 #: 950.data.seed-values.sql:1018
4302 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
4303 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
4304
4305 #: 950.data.seed-values.sql:1454
4306 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
4307 msgstr ""
4308 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
4309
4310 #: 950.data.seed-values.sql:4651
4311 msgid ""
4312 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
4313 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
4314 "field is required this setting is ignored."
4315 msgstr ""
4316 "Pole Blokování transakcí bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře "
4317 "spolu s povinnými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, je toto "
4318 "nastavení ignorováno."
4319
4320 #: 950.data.seed-values.sql:1008
4321 msgid "Allow a user to view a fund"
4322 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
4323
4324 #: 950.data.seed-values.sql:8033
4325 msgid "Toccatas"
4326 msgstr "Tokáty"
4327
4328 #: 950.data.seed-values.sql:19177
4329 msgid "Print Template Context: renew"
4330 msgstr "Kontext tiskové šablony: prodloužení"
4331
4332 #: 950.data.seed-values.sql:8606
4333 msgid "Yemen "
4334 msgstr "Jemen "
4335
4336 #: 950.data.seed-values.sql:13897
4337 msgid "SaskTel"
4338 msgstr "SaskTel"
4339
4340 #: 950.data.seed-values.sql:2956
4341 msgid "Global"
4342 msgstr "Globální"
4343
4344 #: 950.data.seed-values.sql:11923
4345 msgid "Tax"
4346 msgstr "Daň"
4347
4348 #: 950.data.seed-values.sql:1534
4349 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
4350 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
4351
4352 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
4353 #: 950.data.seed-values.sql:6942 950.data.seed-values.sql:6969
4354 msgid "Ethiopic"
4355 msgstr "Etiopština"
4356
4357 #: 950.data.seed-values.sql:8031
4358 msgid "Symphonies"
4359 msgstr "Symfonie"
4360
4361 #: 950.data.seed-values.sql:8541
4362 msgid "Turkmenistan "
4363 msgstr "Turkmenistán "
4364
4365 # id::clm.value__ijo
4366 #: 950.data.seed-values.sql:7006
4367 msgid "Ijo"
4368 msgstr "Idžo"
4369
4370 #: 950.data.seed-values.sql:1821
4371 msgid "Override the AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
4372 msgstr "Obejít událost AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
4373
4374 #: 950.data.seed-values.sql:540
4375 msgid "Damaged"
4376 msgstr "Poškozeno"
4377
4378 #: 950.data.seed-values.sql:18652
4379 msgid "Grid Config: cat.record_overlay.holdings"
4380 msgstr "Nastavení tabulky: katalog_přepsání_záznamu_jednotky"
4381
4382 #: 950.data.seed-values.sql:990
4383 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
4384 msgstr ""
4385 "Povolit uživateli vypůjčit i exemplář, který je oznančen jako nepůjčovatelný"
4386
4387 #: 950.data.seed-values.sql:8533
4388 msgid "Namibia "
4389 msgstr "Namíbie "
4390
4391 #: 950.data.seed-values.sql:18582
4392 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field_virtual_map.grid"
4393 msgstr ""
4394 "Nastavení tabulky: admin.server.config.metabib_field_virtual_map.grid"
4395
4396 #: 950.data.seed-values.sql:7119
4397 msgid "Nauru"
4398 msgstr "Nauruština"
4399
4400 #: 950.data.seed-values.sql:1034
4401 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
4402 msgstr ""
4403 "Povolit uživateli zobrazit finanční zdroj nebo z /do něj vybrat / přidat"
4404
4405 #: 950.data.seed-values.sql:16725
4406 msgid "Disable Patron Credit"
4407 msgstr "Zakázat zálohu čtenáře"
4408
4409 #: 950.data.seed-values.sql:1050
4410 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
4411 msgstr ""
4412 "Povolit uživateli označit transakce jako špatný (neodstranitelný) dluh"
4413
4414 #: 950.data.seed-values.sql:3958
4415 msgid "Content of notice_text include"
4416 msgstr "Obsah inkludu notice_text"
4417
4418 #: 950.data.seed-values.sql:12801
4419 msgid ""
4420 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
4421 msgstr "Pro záznam ve frontě pro import autorit byl požadován e-mail."
4422
4423 # id::clm.value__geo
4424 #: 950.data.seed-values.sql:6967
4425 msgid "Georgian"
4426 msgstr "Gruzínština"
4427
4428 #: 950.data.seed-values.sql:8048
4429 msgid "Separate supplement to another work"
4430 msgstr "Samostatný doplněk jiného díla"
4431
4432 #: 950.data.seed-values.sql:7852
4433 msgid "film cartridge"
4434 msgstr "kazeta s filmem"
4435
4436 #: 950.data.seed-values.sql:3324
4437 msgid "Claim Return Copy Status"
4438 msgstr "Status Údajně vráceného exempláře"
4439
4440 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
4441 #: 950.data.seed-values.sql:6895 950.data.seed-values.sql:7257
4442 msgid "Truk"
4443 msgstr "Čukčtina"
4444
4445 #: 950.data.seed-values.sql:764
4446 msgid "Allow a user to place an item in transit"
4447 msgstr "Povolit uživateli umístit exemplář do přepravy"
4448
4449 #: 950.data.seed-values.sql:8596
4450 msgid "Northern Territory "
4451 msgstr "Severní teritorium (Austrálie) "
4452
4453 #: 950.data.seed-values.sql:1638
4454 msgid "user_request.update"
4455 msgstr "user_request.update"
4456
4457 #: 950.data.seed-values.sql:19696
4458 msgid "Grid Config: admin.server.config.rule_max_fine"
4459 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.pravidla_maximálních_pokut"
4460
4461 #: 950.data.seed-values.sql:7856
4462 msgid "microscope slide"
4463 msgstr "sklíčko"
4464
4465 #: 950.data.seed-values.sql:16680
4466 msgid "Items Out Lost display setting"
4467 msgstr "Nastavení zobrazení vypůjčených ztracených exemplářů"
4468
4469 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
4470 #: 950.data.seed-values.sql:6983 950.data.seed-values.sql:6984
4471 msgid "Guarani"
4472 msgstr "Guaraní"
4473
4474 #: 950.data.seed-values.sql:5191
4475 msgid ""
4476 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
4477 "instances."
4478 msgstr ""
4479 "Pokud je nastavena hodnota Pravda, na některých místech je zkombinováno "
4480 "rozhraní pro tvorbu signatur exemplářů s editorem vlastnotsí exemplářů."
4481
4482 # id::clm.value__sga
4483 #: 950.data.seed-values.sql:7193
4484 msgid "Irish, Old (to 1100)"
4485 msgstr "Irština, stará (do 1100)"
4486
4487 #: 950.data.seed-values.sql:8037
4488 msgid "Variations"
4489 msgstr "Variace"
4490
4491 #: 950.data.seed-values.sql:6992
4492 msgid "Herero"