80947844c722b90e1c1223164f0f0bf7ccf0123c
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2014-02-24 16:24-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-03-27 12:44+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-03-28 05:43+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16967)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:114
19 msgid "Series Title"
20 msgstr "Název edice"
21
22 # id::clfm.value__p
23 #: 950.data.seed-values.sql:6624
24 msgid "Poetry"
25 msgstr "Poezie"
26
27 # id::clm.value__pau
28 #: 950.data.seed-values.sql:6437
29 msgid "Palauan"
30 msgstr "Palauština"
31
32 #: 950.data.seed-values.sql:1578
33 msgid ""
34 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
35 "in certain staff interfaces"
36 msgstr ""
37 "Povolí uživatelům a ukádat a stahovat sady filtrů pro dialog filtrů, které "
38 "jsou k dispozici v některých rozhraních pro personál"
39
40 # id::clm.value__kir
41 #: 950.data.seed-values.sql:6324
42 msgid "Kyrgyz"
43 msgstr "Kyrgyzština"
44
45 #: 950.data.seed-values.sql:5074
46 msgid "Z39.50 Source"
47 msgstr "Z39.50 zdroj"
48
49 #: 950.data.seed-values.sql:2593
50 msgid "OPAC"
51 msgstr "OPAC"
52
53 # id::clm.value__nor
54 #: 950.data.seed-values.sql:6415
55 msgid "Norwegian"
56 msgstr "Norština"
57
58 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
59 #: 950.data.seed-values.sql:377 950.data.seed-values.sql:398
60 #: 950.data.seed-values.sql:417 950.data.seed-values.sql:13385
61 msgid "LCCN"
62 msgstr "LCCN"
63
64 #: 950.data.seed-values.sql:13363
65 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
66 msgstr ""
67
68 #: 950.data.seed-values.sql:35
69 msgid "Alerting block on Circ"
70 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček"
71
72 # id::clm.value__dua
73 #: 950.data.seed-values.sql:6208
74 msgid "Duala"
75 msgstr "Dualština"
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:13119
78 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
79 msgstr "Standardně sloučit při nahrávání při jedné shodě."
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:4561
82 msgid ""
83 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
84 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
85 "field is shown or required this setting is ignored."
86 msgstr ""
87 "Pole \"číslo identifikačního dokladu 2\" (ident_value2) na kartě "
88 "registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je "
89 "viditelné, pokud  je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba "
90 "\" zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je aktivní volba \"zobrazit povinná "
91 "pole\", toto nastavení je ignorováno."
92
93 #: 950.data.seed-values.sql:4792
94 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
95 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
96
97 #: 950.data.seed-values.sql:1550
98 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
99 msgstr "Povolí uživatelo vytvořit / zobrazit / smazat adresu upozornění."
100
101 # id::crrf.name__2
102 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
103 #: 950.data.seed-values.sql:292
104 msgid "10_cent_per_day"
105 msgstr "10_centů_za_den"
106
107 #: 950.data.seed-values.sql:98
108 msgid "Keyword"
109 msgstr "Klíčové slovo"
110
111 #: 950.data.seed-values.sql:5144
112 msgid "Renew Circulations"
113 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
114
115 #: 950.data.seed-values.sql:13034
116 msgid "Upload Default Match Set"
117 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
118
119 #: 950.data.seed-values.sql:986
120 msgid "DELETE_SURVEY"
121 msgstr "DELETE_SURVEY"
122
123 #: 950.data.seed-values.sql:10880
124 msgid "Heading -- Meeting Name"
125 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
126
127 #: 950.data.seed-values.sql:9459
128 msgid "postpone"
129 msgstr "Odložit"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:13443
132 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
133 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:3079
136 msgid ""
137 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
138 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
139 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
140 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
141 msgstr ""
142 "Účelem je poskytnout časový interval poté co exempláře přejde do statusu "
143 "\"na regále s rezervacemi\" než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále "
144 "s rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
145 "než se exemplář  zobrazí jako  \"připraveno pro vyzvednutí\". Příklad: \"5 "
146 "dnů\", \"1 hodina\"."
147
148 #: 950.data.seed-values.sql:1342
149 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
150 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
151
152 #: 950.data.seed-values.sql:9539
153 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
154 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
155
156 #: 950.data.seed-values.sql:72
157 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
158 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
159
160 # id::clm.value__nah
161 #: 950.data.seed-values.sql:6397
162 msgid "Nahuatl"
163 msgstr "Nahuatl"
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:9739 950.data.seed-values.sql:9740
166 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
167 msgstr "Počáteční datum ponechávání historických rezervací"
168
169 # id::aout.name__5
170 #: 950.data.seed-values.sql:451
171 msgid "Bookmobile"
172 msgstr "Pojízdná knihovna"
173
174 # id::clm.value__kaw
175 #: 950.data.seed-values.sql:6315
176 msgid "Kawi"
177 msgstr "Kawi"
178
179 #: 950.data.seed-values.sql:4324
180 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
181 msgstr ""
182 "Navrhnout pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" "
183 "(claims_never_checked_out_count) na kartě registračních údajů čtenáře."
184
185 #: 950.data.seed-values.sql:3040
186 msgid "Hard boundary"
187 msgstr "Pevná hranice"
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:11423 950.data.seed-values.sql:12209
190 msgid "Virgin Mobile"
191 msgstr "Virgin Mobile"
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:11070
194 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
195 msgstr "Adresář předmětových hesel"
196
197 # id::clm.value__sas
198 #: 950.data.seed-values.sql:6467
199 msgid "Sasak"
200 msgstr "Sasakština"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:932
203 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
204 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:303
207 msgid "Available"
208 msgstr "Dostupné"
209
210 # id::crcd.name__6
211 #: 950.data.seed-values.sql:260
212 msgid "35_days_1_renew"
213 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
214
215 #: 950.data.seed-values.sql:4046
216 msgid ""
217 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
218 "registration and self-service username changing only"
219 msgstr ""
220 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
221 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
222
223 #: 950.data.seed-values.sql:9465
224 msgid "Deleted"
225 msgstr "Smazáno"
226
227 #: 950.data.seed-values.sql:788
228 msgid "Allow a user to view a funding source"
229 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:4862
232 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
233 msgstr ""
234 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
235 "exempláře je zavřená."
236
237 #: 950.data.seed-values.sql:4804
238 msgid ""
239 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
240 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
241 msgstr ""
242 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
243 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
244
245 #: 950.data.seed-values.sql:636
246 msgid "Allow a user to delete a copy location"
247 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
248
249 #: 950.data.seed-values.sql:321
250 msgid "Long Overdue"
251 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:13421
254 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
255 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:33
258 msgid "Alerting Note, no blocks"
259 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
260
261 #: 950.data.seed-values.sql:3637
262 msgid ""
263 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
264 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
265 "will not be suppressed."
266 msgstr ""
267 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, \"nerezervační\" přepravy "
268 "mezi touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
269 "potlačeny.  Pokud je nastaven prázdní hodnot, přeprava nebude potlačena."
270
271 #: 950.data.seed-values.sql:12792
272 msgid ""
273 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
274 "copy on the patron record when it is paid"
275 msgstr ""
276 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
277 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:1146
280 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
281 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
282
283 #: 950.data.seed-values.sql:467 950.data.seed-values.sql:3310
284 #: 950.data.seed-values.sql:3313
285 msgid "Lost Materials Processing Fee"
286 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:680
289 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
290 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:1634
293 msgid "Data Review"
294 msgstr "Přehled dat"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:11937
297 msgid "Chariton Valley Wireless"
298 msgstr "Chariton Valley Wireless"
299
300 #: 950.data.seed-values.sql:590
301 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
302 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
303
304 #: 950.data.seed-values.sql:1320
305 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
306 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
307
308 #: 950.data.seed-values.sql:954
309 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
310 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
311
312 #: 950.data.seed-values.sql:4888
313 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
314 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
315
316 #: 950.data.seed-values.sql:6241
317 msgid "Gã"
318 msgstr "Ga"
319
320 #: 950.data.seed-values.sql:6646
321 msgid "Serial"
322 msgstr "Seriál"
323
324 # id::clm.value__ven
325 #: 950.data.seed-values.sql:6560
326 msgid "Venda"
327 msgstr "Vendština"
328
329 #: 950.data.seed-values.sql:9493
330 msgid ""
331 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
332 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
333 msgstr ""
334 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
335 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
336 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
337
338 #: 950.data.seed-values.sql:3457
339 msgid ""
340 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
341 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
342 "the org unit"
343 msgstr ""
344 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
345 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být zkratka organizační "
346 "jednotky."
347
348 # id::clm.value__ori
349 #: 950.data.seed-values.sql:6425
350 msgid "Oriya"
351 msgstr "Urijština"
352
353 #: 950.data.seed-values.sql:730
354 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
355 msgstr "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny uživatelů"
356
357 #: 950.data.seed-values.sql:117
358 msgid "Abbreviated Title"
359 msgstr "Zkrácený název"
360
361 # id::i18n_l.name__en-CA
362 #: 950.data.seed-values.sql:342
363 msgid "English (Canada)"
364 msgstr "Angličtina (Kanada)"
365
366 #: 950.data.seed-values.sql:10894
367 msgid "Heading -- Form Subdivision"
368 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
369
370 #: 950.data.seed-values.sql:4516
371 msgid ""
372 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
373 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
374 "If the field is required this setting is ignored."
375 msgstr ""
376 "Pole  \"večerní telefon\" (evening_phone)  bude zobrazeno na kartě "
377 "registračních údajů čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není "
378 "povinné. Pokud jde o povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
379
380 #: 950.data.seed-values.sql:4399
381 msgid ""
382 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
383 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
384 "field is shown or required this setting is ignored."
385 msgstr ""
386 "Pole pro telefon přes den (day_phone) bude na kartě registračních údajů "
387 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
388 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
389 "nastavení ignorováno."
390
391 #: 950.data.seed-values.sql:756
392 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
393 msgstr ""
394 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
395 "počet prodloužení"
396
397 #: 950.data.seed-values.sql:1130
398 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
399 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
400
401 #: 950.data.seed-values.sql:11523
402 msgid "Alaska, USA"
403 msgstr "Aljaška, USA"
404
405 #: 950.data.seed-values.sql:3895
406 msgid "Format Times with this pattern."
407 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
408
409 #: 950.data.seed-values.sql:6359
410 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
411 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
412
413 #: 950.data.seed-values.sql:2940
414 msgid ""
415 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
416 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
417 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
418 msgstr ""
419
420 #: 950.data.seed-values.sql:4498
421 msgid ""
422 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
423 "registration."
424 msgstr ""
425 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
426 "registračních údajích čtenáře"
427
428 #: 950.data.seed-values.sql:3259
429 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
430 msgstr ""
431 "Pokud je nastaveno na \"pravda\", nepoužívat žádné exempláře z této "
432 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
433
434 #: 950.data.seed-values.sql:4450
435 msgid "Regex for email field on patron registration"
436 msgstr "Regulární výraz pro pole \"e-mail\" v registračních údajích čtenáře"
437
438 #: 950.data.seed-values.sql:3940
439 msgid "Courier Code"
440 msgstr "Kód kurýra"
441
442 #: 950.data.seed-values.sql:6116
443 msgid "Apache languages"
444 msgstr "Apačské jazyky"
445
446 #: 950.data.seed-values.sql:1288
447 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
448 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
449
450 #: 950.data.seed-values.sql:6825 950.data.seed-values.sql:6826
451 #: 950.data.seed-values.sql:6832 950.data.seed-values.sql:6833
452 msgid "Blu-ray"
453 msgstr "Blu-ray"
454
455 #: 950.data.seed-values.sql:866
456 msgid "Allows a user to create a purchase order"
457 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
458
459 #: 950.data.seed-values.sql:3598
460 msgid "Content of header_text include"
461 msgstr "Obsah includu header_text"
462
463 #: 950.data.seed-values.sql:10177
464 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
465 msgstr "Neplatná hodnota \"výše vkladu\""
466
467 #: 950.data.seed-values.sql:3454
468 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
469 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
470
471 # id::citm.value__m
472 #: 950.data.seed-values.sql:6611
473 msgid "Computer file"
474 msgstr "Počítačový soubor"
475
476 #: 950.data.seed-values.sql:12107
477 msgid "Nextel"
478 msgstr "Nextel"
479
480 #: 950.data.seed-values.sql:9453
481 msgid "EDI"
482 msgstr "EDI"
483
484 #: 950.data.seed-values.sql:1136
485 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
486 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
487
488 #: 950.data.seed-values.sql:10285
489 msgid ""
490 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
491 msgstr "Pro záznam ve frontě pro import autorit byl požadován e-mail."
492
493 #: 950.data.seed-values.sql:9847
494 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
495 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
496
497 #: 950.data.seed-values.sql:3463
498 msgid "Change reshelving status interval"
499 msgstr ""
500 "Upravit  interval změny statutu exempláře z \" vráceno, dosud nezařazeno\" "
501 "na \" dostupné\""
502
503 #: 950.data.seed-values.sql:2949
504 msgid ""
505 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
506 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
507 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
508 "items will match."
509 msgstr ""
510 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
511 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
512 "dojít k zachycení titulů nebo svazků, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
513 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
514
515 #: 950.data.seed-values.sql:538
516 msgid ""
517 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
518 msgstr ""
519 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
520 "rezervaci"
521
522 #: 950.data.seed-values.sql:4327
523 msgid ""
524 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
525 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
526 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
527 msgstr ""
528 "Pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" (claims_never_checked_out_count) "
529 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
530 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
531 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
532
533 # id::clfm.description__p
534 #: 950.data.seed-values.sql:6624
535 msgid "The item is a poem or collection of poems."
536 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
537
538 # id::clm.value__kau
539 #: 950.data.seed-values.sql:6314
540 msgid "Kanuri"
541 msgstr "Kanuri"
542
543 #: 950.data.seed-values.sql:6247
544 msgid "Germanic (Other)"
545 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
546
547 # id::cbs.source__1
548 #: 950.data.seed-values.sql:3
549 msgid "oclc"
550 msgstr "oclc"
551
552 #: 950.data.seed-values.sql:3346
553 msgid "Item Status for Missing Pieces"
554 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
555
556 #: 950.data.seed-values.sql:12503
557 msgid "Self-Check Proxy Login"
558 msgstr "Samoobslužné výpůjčky - proxy přihlášení"
559
560 #: 950.data.seed-values.sql:6643
561 msgid "Subunit"
562 msgstr "Dílčí jednotka"
563
564 # id::clm.value__bih
565 #: 950.data.seed-values.sql:6149
566 msgid "Bihari"
567 msgstr "Bihárština"
568
569 # id::clm.value__wel
570 #: 950.data.seed-values.sql:6568
571 msgid "Welsh"
572 msgstr "Velština"
573
574 #: 950.data.seed-values.sql:9477
575 msgid "Accepted with amendment, no confirmation required"
576 msgstr "Akceptováno  s dodatkem, není vyžadováno schválení"
577
578 #: 950.data.seed-values.sql:3085
579 msgid "Soft stalling interval"
580 msgstr "Měkký interval pozastavení"
581
582 #: 950.data.seed-values.sql:11801
583 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
584 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
585
586 # id::clm.value__goh
587 #: 950.data.seed-values.sql:6257
588 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
589 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
590
591 # id::clm.value__tem
592 #: 950.data.seed-values.sql:6522
593 msgid "Temne"
594 msgstr "Temne"
595
596 #: 950.data.seed-values.sql:2865
597 msgid "Spine label line width"
598 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
599
600 #: 950.data.seed-values.sql:12766
601 msgid "Allow funds to be rolled over without bringing the money along"
602 msgstr "Pvolit přenesení fondu  aniž by byly přeneseny také peníze"
603
604 #: 950.data.seed-values.sql:4318
605 msgid ""
606 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
607 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
608 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
609 msgstr ""
610 "Pole \"údajně nikdy nevypůjčeno\" (claims_never_checked_out_count) bude "
611 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
612 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
613 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
614
615 #: 950.data.seed-values.sql:1446
616 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
617 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
618
619 #: 950.data.seed-values.sql:3022
620 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
621 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
622
623 #: 950.data.seed-values.sql:684
624 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
625 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
626
627 # id::crcd.name__8
628 #: 950.data.seed-values.sql:264
629 msgid "1_hour_2_renew"
630 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
631
632 #: 950.data.seed-values.sql:4351
633 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
634 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
635
636 #: 950.data.seed-values.sql:2910 950.data.seed-values.sql:2913
637 msgid "Charge lost on zero"
638 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
639
640 #: 950.data.seed-values.sql:642
641 msgid ""
642 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
643 "given copy"
644 msgstr ""
645 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
646 "rezervaci na daný exemplář"
647
648 # id::clm.value__jpn
649 #: 950.data.seed-values.sql:6303
650 msgid "Japanese"
651 msgstr "Japonština"
652
653 #: 950.data.seed-values.sql:12825
654 msgid "Truncate fines to max fine amount"
655 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
656
657 #: 950.data.seed-values.sql:2625
658 msgid ""
659 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
660 "staff that received the copy"
661 msgstr ""
662 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
663 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
664
665 #: 950.data.seed-values.sql:4880
666 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
667 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
668
669 #: 950.data.seed-values.sql:1434
670 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
671 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
672
673 #: 950.data.seed-values.sql:4189
674 msgid "Button bar"
675 msgstr "Lišta tlačítek"
676
677 #: 950.data.seed-values.sql:10175
678 msgid "Invalid value for \"price\""
679 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
680
681 #: 950.data.seed-values.sql:2838
682 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
683 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
684
685 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
686 #: 950.data.seed-values.sql:6505 950.data.seed-values.sql:6512
687 msgid "Swazi"
688 msgstr "Svatština"
689
690 #: 950.data.seed-values.sql:9487
691 msgid "Backorder quantity"
692 msgstr "Množství objednávek (ze skladu)"
693
694 #: 950.data.seed-values.sql:4612
695 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
696 msgstr ""
697 "Regulární výraz pro pole \"další telefon\" (other_phone) v registračních "
698 "údajích čtenáře"
699
700 # id::clm.value__inc
701 #: 950.data.seed-values.sql:6292
702 msgid "Indic (Other)"
703 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
704
705 # id::cbs.source__2
706 # nutný kontext
707 #: 950.data.seed-values.sql:5
708 msgid "System Local"
709 msgstr "Lokální systém"
710
711 #: 950.data.seed-values.sql:12313
712 msgid "Helio"
713 msgstr "Helio"
714
715 #: 950.data.seed-values.sql:11135 950.data.seed-values.sql:11141
716 msgid "Default Phone Number"
717 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
718
719 # id::clm.value__new
720 #: 950.data.seed-values.sql:6407
721 msgid "Newari"
722 msgstr "Névárština"
723
724 #: 950.data.seed-values.sql:890
725 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
726 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
727
728 #: 950.data.seed-values.sql:1082
729 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
730 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
731
732 #: 950.data.seed-values.sql:4228
733 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
734 msgstr ""
735 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
736 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
737
738 #: 950.data.seed-values.sql:10230
739 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
740 msgstr ""
741 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
742
743 #: 950.data.seed-values.sql:3889
744 msgid ""
745 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
746 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
747 msgstr ""
748 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
749 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
750
751 #: 950.data.seed-values.sql:6417
752 msgid "Nubian languages"
753 msgstr "Nubijské jazyky"
754
755 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
756 #: 950.data.seed-values.sql:351 950.data.seed-values.sql:352
757 #: 950.data.seed-values.sql:6120
758 msgid "Armenian"
759 msgstr "Arménština"
760
761 # id::clm.value__sad
762 #: 950.data.seed-values.sql:6459
763 msgid "Sandawe"
764 msgstr "Sandawština"
765
766 #: 950.data.seed-values.sql:732
767 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
768 msgstr ""
769 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny čtenářů."
770
771 #: 950.data.seed-values.sql:772
772 msgid "Allow a user to run reports"
773 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
774
775 #: 950.data.seed-values.sql:9476
776 msgid "This line item is not found in the referenced message."
777 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
778
779 #: 950.data.seed-values.sql:12005
780 msgid "Syringa Wireless"
781 msgstr "Syringa Wireless"
782
783 #: 950.data.seed-values.sql:10183
784 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
785 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
786
787 #: 950.data.seed-values.sql:4714
788 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
789 msgstr ""
790 "Pole \"okres\"bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
791 "vyžadováno jako povinné."
792
793 #: 950.data.seed-values.sql:308
794 msgid "In process"
795 msgstr "Zpracovává se"
796
797 #: 950.data.seed-values.sql:992
798 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
799 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
800
801 #: 950.data.seed-values.sql:3571
802 msgid "Content of alert_text include"
803 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
804
805 #: 950.data.seed-values.sql:2661
806 msgid ""
807 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
808 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
809 "will result in a warning to the staff."
810 msgstr ""
811 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
812 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
813 "personál varovnou zprávu."
814
815 #: 950.data.seed-values.sql:9671
816 msgid ""
817 "Map of search classes to regular expressions to warn user about leading "
818 "articles."
819 msgstr ""
820
821 #: 950.data.seed-values.sql:3094
822 msgid "Hard stalling interval"
823 msgstr "Tvrdý interval pro pozastavení"
824
825 # id::cam.value__f
826 #: 950.data.seed-values.sql:6593
827 msgid "Specialized"
828 msgstr "Specializovaný"
829
830 # id::i18n_l.description__en-US
831 #: 950.data.seed-values.sql:337
832 msgid "American English"
833 msgstr "Americká angličtina"
834
835 #: 950.data.seed-values.sql:6411
836 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
837 msgstr "Norština (nynorsk)"
838
839 #: 950.data.seed-values.sql:2510 950.data.seed-values.sql:2511
840 msgid "Hits per Page"
841 msgstr "Počet výsledků na stránku"
842
843 #: 950.data.seed-values.sql:13520 950.data.seed-values.sql:13526
844 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
845 msgstr ""
846 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
847 "vrácen"
848
849 #: 950.data.seed-values.sql:130
850 msgid "Personal Author"
851 msgstr "Personální autor"
852
853 # id::clm.value__mad
854 #: 950.data.seed-values.sql:6362
855 msgid "Madurese"
856 msgstr "Madurština"
857
858 #: 950.data.seed-values.sql:4345
859 msgid ""
860 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
861 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
862 "If the field is shown or required this setting is ignored."
863 msgstr ""
864 "Pole \"Počet údajně vrácených\" (claims_returned_count) se na kartě "
865 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
866 "když je aktivována volba \"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole "
867 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
868
869 #: 950.data.seed-values.sql:1386
870 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
871 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
872
873 # id::clm.value__sag
874 #: 950.data.seed-values.sql:6460
875 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
876 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
877
878 #: 950.data.seed-values.sql:6318
879 msgid "Khasi"
880 msgstr "Khásí"
881
882 #: 950.data.seed-values.sql:10185
883 msgid "Invalid value for \"circ_as_type\""
884 msgstr "Neplatná hodnota pro \"circ_as_type\" (půjčovat jako typ)"
885
886 #: 950.data.seed-values.sql:11733
887 msgid "Bluegrass Cellular"
888 msgstr "Bluegrass Cellular"
889
890 #: 950.data.seed-values.sql:1570
891 msgid ""
892 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
893 msgstr ""
894 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
895 "pracovní stanici"
896
897 # id::clm.value__mah
898 #: 950.data.seed-values.sql:6364
899 msgid "Marshallese"
900 msgstr "Maršalština"
901
902 # id::clm.value__yao
903 #: 950.data.seed-values.sql:6574
904 msgid "Yao (Africa)"
905 msgstr "Jaoština (Afrika)"
906
907 #: 950.data.seed-values.sql:10307
908 msgid ""
909 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
910 "Bib Queue."
911 msgstr ""
912 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
913 "import."
914
915 #: 950.data.seed-values.sql:4306
916 msgid "Suggest barred field on patron registration"
917 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
918
919 #: 950.data.seed-values.sql:1388
920 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
921 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
922
923 #: 950.data.seed-values.sql:312
924 msgid "On order"
925 msgstr "Objednáno"
926
927 #: 950.data.seed-values.sql:3430
928 msgid ""
929 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
930 "remain active."
931 msgstr ""
932 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
933 "hesla aktivním."
934
935 #: 950.data.seed-values.sql:3265
936 msgid "Reset request time on un-cancel"
937 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
938
939 #: 950.data.seed-values.sql:11209
940 msgid "Local"
941 msgstr ""
942
943 #: 950.data.seed-values.sql:1094
944 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
945 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
946
947 # id::clm.value__ady
948 #: 950.data.seed-values.sql:6104
949 msgid "Adygei"
950 msgstr "Adygei"
951
952 #: 950.data.seed-values.sql:3052
953 msgid "Holds: Soft boundary"
954 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
955
956 #: 950.data.seed-values.sql:4549
957 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
958 msgstr ""
959 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
960 "čtenáře"
961
962 #: 950.data.seed-values.sql:1384
963 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
964 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
965
966 #: 950.data.seed-values.sql:4768
967 msgid ""
968 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
969 "default."
970 msgstr ""
971 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
972 "pouze navrhovaná pole."
973
974 #: 950.data.seed-values.sql:440
975 msgid "Everywhere"
976 msgstr "Všude"
977
978 #: 950.data.seed-values.sql:1402
979 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
980 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
981
982 #: 950.data.seed-values.sql:10862
983 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
984 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
985
986 #: 950.data.seed-values.sql:716
987 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
988 msgstr ""
989 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
990
991 # id::clm.value__tuk
992 #: 950.data.seed-values.sql:6543
993 msgid "Turkmen"
994 msgstr "Turkmenština"
995
996 #: 950.data.seed-values.sql:6533
997 msgid "Tlingit"
998 msgstr "Tlingit"
999
1000 #: 950.data.seed-values.sql:524
1001 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1002 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1003
1004 #: 950.data.seed-values.sql:888
1005 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1006 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet \"údajně vrácených\"."
1007
1008 #: 950.data.seed-values.sql:2457
1009 msgid "Untargeted expiration"
1010 msgstr "Expirace bez cíle"
1011
1012 #: 950.data.seed-values.sql:2946
1013 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1014 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1015
1016 #: 950.data.seed-values.sql:3070
1017 msgid ""
1018 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1019 "\"100 days\""
1020 msgstr ""
1021 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1022 "\"100 days\""
1023
1024 #: 950.data.seed-values.sql:10925
1025 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1026 msgstr "Viz z dohledávání -- Osobní jméno"
1027
1028 #: 950.data.seed-values.sql:11886
1029 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1030 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1031
1032 #: 950.data.seed-values.sql:244
1033 msgid "SSN"
1034 msgstr "Číslo pasu"
1035
1036 #: 950.data.seed-values.sql:6534
1037 msgid "Tamashek"
1038 msgstr "Tamašek"
1039
1040 #: 950.data.seed-values.sql:4117
1041 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1042 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1043
1044 #: 950.data.seed-values.sql:4576
1045 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1046 msgstr "Navrhnout pole \"nezletilý\" na kartě registračních údajů čtenáře"
1047
1048 #: 950.data.seed-values.sql:6306
1049 msgid "Kara-Kalpak"
1050 msgstr "Karakalpačtina"
1051
1052 # id::clm.value__swa
1053 #: 950.data.seed-values.sql:6510
1054 msgid "Swahili"
1055 msgstr "Svahilština"
1056
1057 #: 950.data.seed-values.sql:9450
1058 msgid "Non-library Item"
1059 msgstr "Neknihovní položka"
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:714
1062 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1063 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1064
1065 #: 950.data.seed-values.sql:4750
1066 msgid ""
1067 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1068 msgstr ""
1069 "Příklad pro validaci pole \"poštovní směrovací číslo\" (post_code) na kartě "
1070 "registračních údajů čtenáře"
1071
1072 #: 950.data.seed-values.sql:1582
1073 msgid ""
1074 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1075 "records"
1076 msgstr ""
1077 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1078 "propojené bibliografické záznamy."
1079
1080 #: 950.data.seed-values.sql:6181
1081 msgid "Cherokee"
1082 msgstr "Cherokee"
1083
1084 #: 950.data.seed-values.sql:8152
1085 msgid ""
1086 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1087 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1088 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1089 "for the penalty."
1090 msgstr ""
1091 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1092 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1093 "uživatele a  \"kontextová organizace\" (context_org), která se vztahuje k "
1094 "objektu organizační jednotky (org_unit), ke které pokuta směřuje."
1095
1096 #: 950.data.seed-values.sql:13473
1097 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1098 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1099
1100 #: 950.data.seed-values.sql:13950
1101 msgid "OPAC Metarecord Hold Formats Attribute"
1102 msgstr ""
1103
1104 #: 950.data.seed-values.sql:479
1105 msgid "Long-Overdue Materials"
1106 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1107
1108 #: 950.data.seed-values.sql:13905
1109 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1110 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1111
1112 #: 950.data.seed-values.sql:13782
1113 msgid "Vandelay Default Copy Location"
1114 msgstr "Přednastavené umístění exempláře pro Vandelay"
1115
1116 # id::clm.value__cat
1117 #: 950.data.seed-values.sql:6167
1118 msgid "Catalan"
1119 msgstr "Katalánština"
1120
1121 #: 950.data.seed-values.sql:10081
1122 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1123 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1124
1125 #: 950.data.seed-values.sql:6569
1126 msgid "Sorbian languages"
1127 msgstr "Lužická srbština"
1128
1129 #: 950.data.seed-values.sql:4315
1130 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1131 msgstr ""
1132 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1133 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1134
1135 #: 950.data.seed-values.sql:3187
1136 msgid ""
1137 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1138 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1139 msgstr ""
1140 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1141 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1142
1143 #: 950.data.seed-values.sql:1252
1144 msgid ""
1145 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1146 "maps"
1147 msgstr ""
1148 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1149 "rezervaci zdrojů."
1150
1151 #: 950.data.seed-values.sql:14
1152 msgid "Set"
1153 msgstr "Sada"
1154
1155 #: 950.data.seed-values.sql:3256
1156 msgid "Skip For Hold Targeting"
1157 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1158
1159 #: 950.data.seed-values.sql:4930
1160 msgid ""
1161 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1162 "SMS from the OPAC."
1163 msgstr ""
1164 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1165 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1166
1167 #: 950.data.seed-values.sql:6651
1168 msgid "U-matic"
1169 msgstr "U-matic"
1170
1171 #: 950.data.seed-values.sql:3358
1172 msgid ""
1173 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1174 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1175 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1176 msgstr ""
1177 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", sloupec Datum narození v seznamech "
1178 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1179 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1180
1181 #: 950.data.seed-values.sql:9704
1182 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: 950.data.seed-values.sql:6672
1186 msgid "33 1/3 rpm"
1187 msgstr "33 1/3 ot/min"
1188
1189 #: 950.data.seed-values.sql:1623
1190 msgid "Can do anything at the Branch level"
1191 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1192
1193 #: 950.data.seed-values.sql:6365
1194 msgid "Maithili"
1195 msgstr "Maithilština"
1196
1197 #: 950.data.seed-values.sql:1612
1198 msgid "Circulators"
1199 msgstr "Díla určená k půjčování"
1200
1201 #: 950.data.seed-values.sql:143
1202 msgid "Topic Subject"
1203 msgstr "Věcné téma"
1204
1205 #: 950.data.seed-values.sql:2904
1206 msgid ""
1207 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1208 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1209 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1210 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1211 "shelf."
1212 msgstr ""
1213 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1214 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1215 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1216 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1217 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1218
1219 #: 950.data.seed-values.sql:6438
1220 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1221 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1222
1223 #: 950.data.seed-values.sql:2463
1224 msgid "Patron via SIP"
1225 msgstr "čtenář via SIP"
1226
1227 #: 950.data.seed-values.sql:1364
1228 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1229 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1230
1231 #: 950.data.seed-values.sql:9484
1232 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1233 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1234
1235 #: 950.data.seed-values.sql:9724 950.data.seed-values.sql:9725
1236 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1237 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1238
1239 #: 950.data.seed-values.sql:6206
1240 msgid "Dogri"
1241 msgstr "Dógrí"
1242
1243 #: 950.data.seed-values.sql:2591
1244 msgid "Circulation"
1245 msgstr "Výpůjčky"
1246
1247 #: 950.data.seed-values.sql:6348
1248 msgid "Limburgish"
1249 msgstr "Limburština"
1250
1251 #: 950.data.seed-values.sql:596
1252 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1253 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1254
1255 #: 950.data.seed-values.sql:7162
1256 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1257 msgstr ""
1258 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1259
1260 #: 950.data.seed-values.sql:1024
1261 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1262 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1263
1264 #: 950.data.seed-values.sql:944
1265 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1266 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1267
1268 #: 950.data.seed-values.sql:6125
1269 msgid "Assamese"
1270 msgstr "Asámština"
1271
1272 #: 950.data.seed-values.sql:2516 950.data.seed-values.sql:2517
1273 msgid "Hold Notification Format"
1274 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1275
1276 #: 950.data.seed-values.sql:4822
1277 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1278 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1279
1280 # id::vqbrad.description__8
1281 #: 950.data.seed-values.sql:152 950.data.seed-values.sql:5066
1282 msgid "Accession Number"
1283 msgstr "Přírůstkové číslo"
1284
1285 #: 950.data.seed-values.sql:3211
1286 msgid "Org Unit Target Weight"
1287 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1288
1289 #: 950.data.seed-values.sql:13786
1290 msgid "Default copy location value for imported items"
1291 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1292
1293 #: 950.data.seed-values.sql:3139
1294 msgid "Clear shelf copy status"
1295 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1296
1297 #: 950.data.seed-values.sql:6345
1298 msgid "Latin"
1299 msgstr "Latina"
1300
1301 #: 950.data.seed-values.sql:604
1302 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1303 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1304
1305 #: 950.data.seed-values.sql:1142
1306 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1307 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1308
1309 #: 950.data.seed-values.sql:6235 950.data.seed-values.sql:6238
1310 msgid "Frisian"
1311 msgstr "Fríština"
1312
1313 #: 950.data.seed-values.sql:906
1314 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1315 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1316
1317 #: 950.data.seed-values.sql:10168
1318 msgid "Malformed record cause Import failure"
1319 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1320
1321 #: 950.data.seed-values.sql:848
1322 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1323 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"ztracený\""
1324
1325 #: 950.data.seed-values.sql:1394
1326 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1327 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1328
1329 #: 950.data.seed-values.sql:560
1330 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1331 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
1332
1333 #: 950.data.seed-values.sql:3787 950.data.seed-values.sql:3790
1334 msgid "PayflowPro password"
1335 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1336
1337 #: 950.data.seed-values.sql:12294
1338 msgid "Centennial Wireless"
1339 msgstr "Centennial Wireless"
1340
1341 #: 950.data.seed-values.sql:10170
1342 msgid "New record had insufficient quality"
1343 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1344
1345 #: 950.data.seed-values.sql:12073
1346 msgid "Simple Mobile"
1347 msgstr "Simple Mobile"
1348
1349 #: 950.data.seed-values.sql:892
1350 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1351 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1352
1353 #: 950.data.seed-values.sql:6653
1354 msgid "Type C"
1355 msgstr "Videopáska - typ C"
1356
1357 #: 950.data.seed-values.sql:802
1358 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1359 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1360
1361 #: 950.data.seed-values.sql:1466
1362 msgid "Update prefix label definition."
1363 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1364
1365 #: 950.data.seed-values.sql:4225
1366 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1367 msgstr ""
1368 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
1369
1370 #: 950.data.seed-values.sql:6237
1371 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1372 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1373
1374 #: 950.data.seed-values.sql:12506
1375 msgid "LibraryElf Login"
1376 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1377
1378 #: 950.data.seed-values.sql:1228 950.data.seed-values.sql:1230
1379 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1380 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1381
1382 #: 950.data.seed-values.sql:316
1383 msgid "Discard/Weed"
1384 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1385
1386 #: 950.data.seed-values.sql:2592
1387 msgid "Self Check"
1388 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1389
1390 # id::clm.value__iii
1391 #: 950.data.seed-values.sql:6286
1392 msgid "Sichuan Yi"
1393 msgstr "S'čchuanština"
1394
1395 #: 950.data.seed-values.sql:4678
1396 msgid ""
1397 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1398 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1399 "If the field is required this setting is ignored."
1400 msgstr ""
1401 "Pole \"druhé jméno\" (second_given_name) se zobrazí na kartě registračních "
1402 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
1403 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
1404
1405 #: 950.data.seed-values.sql:3850 950.data.seed-values.sql:3853
1406 msgid "PayPal test mode"
1407 msgstr "Mód testu PayPal"
1408
1409 #: 950.data.seed-values.sql:6577
1410 msgid "Yoruba"
1411 msgstr "Jorubština"
1412
1413 #: 950.data.seed-values.sql:1022
1414 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1415 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1416
1417 #: 950.data.seed-values.sql:11287
1418 msgid "Koodo Mobile"
1419 msgstr "Koodo Mobile"
1420
1421 #: 950.data.seed-values.sql:4732
1422 msgid ""
1423 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1424 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1425 "field is required this setting is ignored."
1426 msgstr ""
1427 "Pole \"stát\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
1428 "povinnými poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole "
1429 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
1430
1431 #: 950.data.seed-values.sql:12708 950.data.seed-values.sql:12714
1432 msgid "Default list to use when adding to a bookbag"
1433 msgstr ""
1434 "Standardní seznam, který bude použit při přidávání položek do seznamu knih"
1435
1436 #: 950.data.seed-values.sql:4061
1437 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1438 msgstr "Hranice čtenářské volby"
1439
1440 #: 950.data.seed-values.sql:5147
1441 msgid "Cancel Holds"
1442 msgstr "Zrušit rezervace"
1443
1444 #: 950.data.seed-values.sql:6625
1445 msgid "Speeches"
1446 msgstr "Projevy"
1447
1448 #: 950.data.seed-values.sql:10901
1449 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1450 msgstr "Viz také z dohledávání -- název akce"
1451
1452 #: 950.data.seed-values.sql:4801
1453 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1454 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
1455
1456 # id::clm.value__alb
1457 #: 950.data.seed-values.sql:6111
1458 msgid "Albanian"
1459 msgstr "Albánština"
1460
1461 #: 950.data.seed-values.sql:9461
1462 msgid "delivered_but_lost"
1463 msgstr "delivered_but_lost"
1464
1465 #: 950.data.seed-values.sql:13873 950.data.seed-values.sql:13892
1466 #: 950.data.seed-values.sql:13911
1467 msgid ""
1468 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1469 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1470 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1471 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1472 "6 = bottom list, do not display."
1473 msgstr ""
1474 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
1475 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
1476 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
1477 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
1478 "spodní seznam, nezobrazovat."
1479
1480 #: 950.data.seed-values.sql:1562
1481 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1482 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
1483
1484 #: 950.data.seed-values.sql:9582
1485 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1486 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - Zrušené (telefonicky čtenářem)"
1487
1488 #: 950.data.seed-values.sql:786
1489 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1490 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
1491
1492 #: 950.data.seed-values.sql:3601
1493 msgid ""
1494 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1495 "%INCLUDE(header_text)%"
1496 msgstr ""
1497 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
1498 "%INCLUDE(header_text)%"
1499
1500 # id::clm.value__wln
1501 #: 950.data.seed-values.sql:6570
1502 msgid "Walloon"
1503 msgstr "Valonština"
1504
1505 # id::pgt.name__4
1506 #: 950.data.seed-values.sql:1610
1507 msgid "Catalogers"
1508 msgstr "Katalogizátoři"
1509
1510 #: 950.data.seed-values.sql:6114
1511 msgid "Amharic"
1512 msgstr "Amharština"
1513
1514 #: 950.data.seed-values.sql:461
1515 msgid "Overdue Materials"
1516 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
1517
1518 #: 950.data.seed-values.sql:6451
1519 msgid "Rapanui"
1520 msgstr "Rapanuiština"
1521
1522 #: 950.data.seed-values.sql:2676 950.data.seed-values.sql:2679
1523 msgid "Temporary barcode prefix"
1524 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
1525
1526 #: 950.data.seed-values.sql:1514
1527 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1528 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
1529
1530 #: 950.data.seed-values.sql:10914
1531 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1532 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
1533
1534 #: 950.data.seed-values.sql:12983
1535 msgid "Upload Create PO"
1536 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
1537
1538 #: 950.data.seed-values.sql:6431
1539 msgid "Papuan (Other)"
1540 msgstr "Papuánské jazyky (ostatní)"
1541
1542 #: 950.data.seed-values.sql:314 950.data.seed-values.sql:2589
1543 msgid "Cataloging"
1544 msgstr "Katalogizace"
1545
1546 #: 950.data.seed-values.sql:256
1547 msgid "3_days_1_renew"
1548 msgstr "3_dní_1_prodloužení"
1549
1550 #: 950.data.seed-values.sql:6121
1551 msgid "Mapuche"
1552 msgstr "Mapuche (araukánština)"
1553
1554 #: 950.data.seed-values.sql:6553
1555 msgid "Uighur"
1556 msgstr "Ujgurština"
1557
1558 #: 950.data.seed-values.sql:1278
1559 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1560 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1561
1562 #: 950.data.seed-values.sql:9478
1563 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
1564 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
1565
1566 #: 950.data.seed-values.sql:3980
1567 msgid "Allow pending addresses"
1568 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
1569
1570 #: 950.data.seed-values.sql:4597
1571 msgid ""
1572 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
1573 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1574 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1575 msgstr ""
1576 "Pole \"vedoucí účet\" (master_account) bude  na kartě registračních údajů "
1577 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
1578 "\"zobrazit navržená pole\". Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto "
1579 "nastavení je ignorováno."
1580
1581 # id::clm.value__ind
1582 #: 950.data.seed-values.sql:6293
1583 msgid "Indonesian"
1584 msgstr "Indonéština"
1585
1586 #: 950.data.seed-values.sql:512
1587 msgid "Allow a user to update another user's hold"
1588 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
1589
1590 #: 950.data.seed-values.sql:3619
1591 msgid ""
1592 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
1593 "prevented from checking in"
1594 msgstr ""
1595 "Exemplářům \"v přepravě\" vráceným v takto blízkém čase od začátky přepravy "
1596 "bude zamezeno vrácení"
1597
1598 #: 950.data.seed-values.sql:794
1599 msgid "Allow a user to delete a fund"
1600 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
1601
1602 #: 950.data.seed-values.sql:4099
1603 msgid "Previous Issuance Copy Location"
1604 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
1605
1606 #: 950.data.seed-values.sql:10912
1607 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
1608 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
1609
1610 #: 950.data.seed-values.sql:880
1611 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
1612 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
1613
1614 #: 950.data.seed-values.sql:11321
1615 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
1616 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
1617
1618 # id::clm.value__kru
1619 #: 950.data.seed-values.sql:6333
1620 msgid "Kurukh"
1621 msgstr "Kurukh"
1622
1623 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
1624 #: 950.data.seed-values.sql:6519 950.data.seed-values.sql:6520
1625 msgid "Tatar"
1626 msgstr "Tatarština"
1627
1628 #: 950.data.seed-values.sql:780
1629 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
1630 msgstr ""
1631 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
1632
1633 #: 950.data.seed-values.sql:11580
1634 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
1635 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
1636
1637 #: 950.data.seed-values.sql:2820
1638 msgid "Spine and pocket label font size"
1639 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
1640
1641 #: 950.data.seed-values.sql:2793
1642 msgid "Minimum Item Price"
1643 msgstr "Minimální cena exempláře"
1644
1645 #: 950.data.seed-values.sql:13730
1646 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
1647 msgstr "Vandelay Generování standardních kódů"
1648
1649 #: 950.data.seed-values.sql:6391
1650 msgid "Mooré"
1651 msgstr "Mosi (more)"
1652
1653 #: 950.data.seed-values.sql:1034
1654 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1655 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1656
1657 #: 950.data.seed-values.sql:6513
1658 msgid "Syriac"
1659 msgstr "Syrština"
1660
1661 #: 950.data.seed-values.sql:6312
1662 msgid "Karen"
1663 msgstr "Karenština"
1664
1665 #: 950.data.seed-values.sql:6240
1666 msgid "Friulian"
1667 msgstr "Friulština (furlanština)"
1668
1669 #: 950.data.seed-values.sql:12900
1670 msgid ""
1671 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
1672 "system moves on to the next URL"
1673 msgstr ""
1674 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
1675 "přesune na další URL."
1676
1677 #: 950.data.seed-values.sql:5136
1678 msgid "Template Merge Container"
1679 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
1680
1681 #: 950.data.seed-values.sql:9077
1682 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
1683 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
1684
1685 #: 950.data.seed-values.sql:4585
1686 msgid "Show master_account field on patron registration"
1687 msgstr ""
1688 "Zobrazit pole  \"vedoucí účet\" ( master_account) na kartě registračních "
1689 "údajů čtenáře"
1690
1691 #: 950.data.seed-values.sql:9466
1692 msgid "The information is to be or has been deleted."
1693 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
1694
1695 #: 950.data.seed-values.sql:3355
1696 msgid "Obscure the Date of Birth field"
1697 msgstr "Zakrýt pole \"datum narození\""
1698
1699 #: 950.data.seed-values.sql:9441
1700 msgid "Euros"
1701 msgstr "Eura"
1702
1703 #: 950.data.seed-values.sql:10922
1704 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
1705 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
1706
1707 #: 950.data.seed-values.sql:6495
1708 msgid "Soninke"
1709 msgstr "Sonikština"
1710
1711 #: 950.data.seed-values.sql:728
1712 msgid ""
1713 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
1714 msgstr ""
1715 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
1716 "nová"
1717
1718 #: 950.data.seed-values.sql:752
1719 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
1720 msgstr ""
1721 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"dodavatelů\""
1722
1723 #: 950.data.seed-values.sql:6278
1724 msgid "Hmong"
1725 msgstr "Hmongština"
1726
1727 # id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
1728 # id::vqbrad.description__5
1729 #: 950.data.seed-values.sql:154 950.data.seed-values.sql:375
1730 #: 950.data.seed-values.sql:396 950.data.seed-values.sql:415
1731 #: 950.data.seed-values.sql:5063 950.data.seed-values.sql:13383
1732 msgid "ISBN"
1733 msgstr "ISBN"
1734
1735 #: 950.data.seed-values.sql:834
1736 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
1737 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
1738
1739 #: 950.data.seed-values.sql:10882
1740 msgid "Heading -- Topical Term"
1741 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
1742
1743 #: 950.data.seed-values.sql:3589
1744 msgid "Content of footer_text include"
1745 msgstr "Obsah includu footer_text"
1746
1747 #: 950.data.seed-values.sql:7390
1748 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
1749 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
1750
1751 #: 950.data.seed-values.sql:4759
1752 msgid ""
1753 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
1754 "registration."
1755 msgstr ""
1756 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ  (post_code) na kartě registračních "
1757 "údajů čtenáře"
1758
1759 #: 950.data.seed-values.sql:6374
1760 msgid "Malay"
1761 msgstr "Malajština"
1762
1763 #: 950.data.seed-values.sql:11476
1764 msgid "Bulletin.net"
1765 msgstr "Bulletin.net"
1766
1767 # id::citm.value__f
1768 #: 950.data.seed-values.sql:6606
1769 msgid "Manuscript cartographic material"
1770 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
1771
1772 #: 950.data.seed-values.sql:137
1773 msgid "Geographic Subject"
1774 msgstr "Geografické téma"
1775
1776 #: 950.data.seed-values.sql:938
1777 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1778 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1779
1780 #: 950.data.seed-values.sql:477
1781 msgid "Notification Fee"
1782 msgstr "Poplatek za upozornění"
1783
1784 #: 950.data.seed-values.sql:3304
1785 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
1786 msgstr ""
1787 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
1788 "nejdříve vrátily \"domů\"."
1789
1790 #: 950.data.seed-values.sql:3331
1791 msgid ""
1792 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
1793 "fines"
1794 msgstr ""
1795 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
1796 "než jaká je hodnota exempláře."
1797
1798 #: 950.data.seed-values.sql:6169
1799 msgid "Cebuano"
1800 msgstr "Cebuánština"
1801
1802 # id::clm.value__moh
1803 #: 950.data.seed-values.sql:6388
1804 msgid "Mohawk"
1805 msgstr "Mohawk"
1806
1807 #: 950.data.seed-values.sql:712
1808 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
1809 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
1810
1811 #: 950.data.seed-values.sql:13085
1812 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
1813 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
1814
1815 #: 950.data.seed-values.sql:754
1816 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
1817 msgstr ""
1818 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
1819
1820 #: 950.data.seed-values.sql:2706
1821 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
1822 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. \"2 týdny\""
1823
1824 #: 950.data.seed-values.sql:4651
1825 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
1826 msgstr "Pole \"prefix\" bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
1827
1828 #: 950.data.seed-values.sql:3436
1829 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
1830 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
1831
1832 #: 950.data.seed-values.sql:4417
1833 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
1834 msgstr ""
1835 "Pole \"datum narození\" bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
1836
1837 #: 950.data.seed-values.sql:702
1838 msgid ""
1839 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
1840 "destination or source"
1841 msgstr ""
1842 "Povolit uživateli zrušit přepravu exempláře pokud je uživatel v cílové nebo "
1843 "zdrojové destinaci přepravy."
1844
1845 #: 950.data.seed-values.sql:1316
1846 msgid "ADMIN_INVOICE"
1847 msgstr "ADMIN_INVOICE"
1848
1849 # id::clm.value__jav
1850 #: 950.data.seed-values.sql:6302
1851 msgid "Javanese"
1852 msgstr "Javánština"
1853
1854 #: 950.data.seed-values.sql:1410
1855 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
1856 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
1857
1858 #: 950.data.seed-values.sql:1090
1859 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1860 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1861
1862 #: 950.data.seed-values.sql:722
1863 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
1864 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
1865
1866 #: 950.data.seed-values.sql:11188
1867 msgid "Circulation Policy Configuration"
1868 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
1869
1870 # id::clm.value__kan
1871 #: 950.data.seed-values.sql:6311
1872 msgid "Kannada"
1873 msgstr "Kannadština"
1874
1875 #: 950.data.seed-values.sql:6209
1876 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1877 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
1878
1879 #: 950.data.seed-values.sql:13091
1880 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
1881 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
1882
1883 # id::clm.value__per
1884 #: 950.data.seed-values.sql:6439
1885 msgid "Persian"
1886 msgstr "Perština"
1887
1888 #: 950.data.seed-values.sql:12505
1889 msgid "Apache Auth Proxy Login"
1890 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
1891
1892 #: 950.data.seed-values.sql:810
1893 msgid "Allow a user to create a new provider"
1894 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
1895
1896 #: 950.data.seed-values.sql:1444
1897 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
1898 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
1899
1900 #: 950.data.seed-values.sql:724
1901 msgid "Allow a user to bar a patron"
1902 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
1903
1904 #: 950.data.seed-values.sql:6288
1905 msgid "Inuktitut"
1906 msgstr "Inuktitut"
1907
1908 #: 950.data.seed-values.sql:6632
1909 msgid "Microopaque"
1910 msgstr "Mikrokarta"
1911
1912 #: 950.data.seed-values.sql:1260
1913 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1914 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1915
1916 #: 950.data.seed-values.sql:7418
1917 msgid ""
1918 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
1919 msgstr ""
1920 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
1921
1922 #: 950.data.seed-values.sql:740
1923 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
1924 msgstr ""
1925 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"globální "
1926 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
1927
1928 # id::clm.value__jpr
1929 #: 950.data.seed-values.sql:6304
1930 msgid "Judeo-Persian"
1931 msgstr "Judeo-perština"
1932
1933 #: 950.data.seed-values.sql:3898
1934 msgid ""
1935 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
1936 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
1937 msgstr ""
1938 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
1939 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
1940
1941 #: 950.data.seed-values.sql:6360
1942 msgid "Lushai"
1943 msgstr "Lušáí"
1944
1945 #: 950.data.seed-values.sql:626
1946 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
1947 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
1948
1949 # id::clm.value__tah
1950 #: 950.data.seed-values.sql:6515
1951 msgid "Tahitian"
1952 msgstr "Tahitština"
1953
1954 #: 950.data.seed-values.sql:826
1955 msgid "Allows a user to create a picklist"
1956 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
1957
1958 #: 950.data.seed-values.sql:1284
1959 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1960 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1961
1962 # id::clfm.value__m
1963 #: 950.data.seed-values.sql:6623
1964 msgid "Mixed forms"
1965 msgstr "Smíšené formy"
1966
1967 #: 950.data.seed-values.sql:886
1968 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
1969 msgstr ""
1970 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
1971 "vrácených pro čtenáře"
1972
1973 #: 950.data.seed-values.sql:6446
1974 msgid "Prakrit languages"
1975 msgstr "Prákrty"
1976
1977 # id::clm.value__gay
1978 #: 950.data.seed-values.sql:6245
1979 msgid "Gayo"
1980 msgstr "Gayo"
1981
1982 #: 950.data.seed-values.sql:3535
1983 msgid "Require patron password"
1984 msgstr "Požadovat heslo čtenáře"
1985
1986 # id::clfm.value__0
1987 #: 950.data.seed-values.sql:6614
1988 msgid "Not fiction (not further specified)"
1989 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
1990
1991 #: 950.data.seed-values.sql:3715 950.data.seed-values.sql:3718
1992 msgid "AuthorizeNet login"
1993 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
1994
1995 #: 950.data.seed-values.sql:4495
1996 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
1997 msgstr ""
1998 "Regulární výraz pro pole \"telefon večer\" (evening_phone) na kartě "
1999 "registračních údajů čtenáře"
2000
2001 #: 950.data.seed-values.sql:9469
2002 msgid "No action"
2003 msgstr "Žádná akce"
2004
2005 #: 950.data.seed-values.sql:666
2006 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2007 msgstr ""
2008 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2009
2010 #: 950.data.seed-values.sql:544
2011 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2012 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2013
2014 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2015 #: 950.data.seed-values.sql:6244 950.data.seed-values.sql:6426
2016 msgid "Oromo"
2017 msgstr "Oromština"
2018
2019 #: 950.data.seed-values.sql:4378
2020 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2021 msgstr ""
2022 "Požadovat na kartě registračních údajů čtenáře pole \"telefon přes den\" "
2023 "(day_phone)"
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:4408
2026 msgid ""
2027 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2028 "patron registration form."
2029 msgstr ""
2030 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
2031 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
2032
2033 #: 950.data.seed-values.sql:12526
2034 msgid ""
2035 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2036 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2037 "days."
2038 msgstr ""
2039 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2040 "nastavena hodnota \"pravda\", poplatky za zpozdné budou účtovány i během "
2041 "období plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna "
2042 "zavřená."
2043
2044 #: 950.data.seed-values.sql:4010
2045 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2046 msgstr ""
2047 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2048
2049 #: 950.data.seed-values.sql:147
2050 msgid "General Keywords"
2051 msgstr "Obecná klíčová slova"
2052
2053 #: 950.data.seed-values.sql:6321
2054 msgid "Khotanese"
2055 msgstr "Chotánština"
2056
2057 #: 950.data.seed-values.sql:6145
2058 msgid "Bemba"
2059 msgstr "Bembština"
2060
2061 #: 950.data.seed-values.sql:952
2062 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2063 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2064
2065 #: 950.data.seed-values.sql:3088
2066 msgid ""
2067 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2068 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2069 msgstr ""
2070 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2071 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2072
2073 #: 950.data.seed-values.sql:6194
2074 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2075 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2076
2077 # id::clm.value__est
2078 #: 950.data.seed-values.sql:6222
2079 msgid "Estonian"
2080 msgstr "Estonština"
2081
2082 #: 950.data.seed-values.sql:3574
2083 msgid ""
2084 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2085 "%INCLUDE(alert_text)%"
2086 msgstr ""
2087 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
2088 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
2089
2090 #: 950.data.seed-values.sql:13710
2091 msgid "Show county field on patron registration"
2092 msgstr "Zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře pole \"okres\""
2093
2094 #: 950.data.seed-values.sql:5137
2095 msgid "URL Verification Queue"
2096 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
2097
2098 #: 950.data.seed-values.sql:6263
2099 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2100 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
2101
2102 #: 950.data.seed-values.sql:445
2103 msgid "Branch"
2104 msgstr "Pobočka"
2105
2106 #: 950.data.seed-values.sql:4426
2107 msgid ""
2108 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2109 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2110 "field is required this setting is ignored."
2111 msgstr ""
2112 "Pole \"datum narození\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře "
2113 "s požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
2114 "nastavení je ignorováno."
2115
2116 #: 950.data.seed-values.sql:13550
2117 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2118 msgstr ""
2119 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
2120
2121 #: 950.data.seed-values.sql:13479
2122 msgid ""
2123 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2124 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2125 "activity older than) this amount of time"
2126 msgstr ""
2127 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
2128 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
2129 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
2130 "která zde uvedenena."
2131
2132 #: 950.data.seed-values.sql:12772
2133 msgid ""
2134 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
2135 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
2136 "entity."
2137 msgstr ""
2138 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
2139 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
2140 "některým exeterním subjektům"
2141
2142 # id::cbs.source__3
2143 #: 950.data.seed-values.sql:7
2144 msgid "Project Gutenberg"
2145 msgstr "Projekt Gutenberg"
2146
2147 #: 950.data.seed-values.sql:1308
2148 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2149 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2150
2151 #: 950.data.seed-values.sql:11665
2152 msgid "Element Mobile"
2153 msgstr "Element Mobile"
2154
2155 #: 950.data.seed-values.sql:3859 950.data.seed-values.sql:3862
2156 msgid "Enable Stripe payments"
2157 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
2158
2159 #: 950.data.seed-values.sql:720
2160 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2161 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
2162
2163 #: 950.data.seed-values.sql:4171
2164 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2165 msgstr ""
2166 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
2167
2168 #: 950.data.seed-values.sql:1629
2169 msgid "Can do anything at the System level"
2170 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
2171
2172 #: 950.data.seed-values.sql:13682
2173 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2174 msgstr ""
2175 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
2176 "uživatelského účtu."
2177
2178 #: 950.data.seed-values.sql:12494
2179 msgid "Verification via translator-v1"
2180 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
2181
2182 #: 950.data.seed-values.sql:9562 950.data.seed-values.sql:9733
2183 #: 950.data.seed-values.sql:9734
2184 msgid "Historical Hold Retention Age"
2185 msgstr "Doba uchovávání historických rezervací"
2186
2187 #: 950.data.seed-values.sql:6709 950.data.seed-values.sql:6710
2188 #: 950.data.seed-values.sql:6778 950.data.seed-values.sql:6779
2189 msgid "Music Score"
2190 msgstr "Music Score"
2191
2192 # id::clm.value__tig
2193 #: 950.data.seed-values.sql:6529
2194 msgid "Tigré"
2195 msgstr "Tigrejština"
2196
2197 #: 950.data.seed-values.sql:3481
2198 msgid "Pop-up alert for errors"
2199 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
2200
2201 #: 950.data.seed-values.sql:12546
2202 msgid ""
2203 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2204 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2205 "is 1."
2206 msgstr ""
2207 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
2208 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
2209 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
2210
2211 #: 950.data.seed-values.sql:6452
2212 msgid "Rarotongan"
2213 msgstr "Rarotongština"
2214
2215 #: 950.data.seed-values.sql:3202
2216 msgid "Minimum Estimated Wait"
2217 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
2218
2219 #: 950.data.seed-values.sql:4288
2220 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2221 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole \"alias\""
2222
2223 #: 950.data.seed-values.sql:6297
2224 msgid "Inupiaq"
2225 msgstr "Inupiak"
2226
2227 #: 950.data.seed-values.sql:3983
2228 msgid ""
2229 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2230 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2231 msgstr ""
2232 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
2233 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
2234
2235 #: 950.data.seed-values.sql:128
2236 msgid "Corporate Author"
2237 msgstr "Korporace"
2238
2239 #: 950.data.seed-values.sql:942
2240 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2241 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2242
2243 #: 950.data.seed-values.sql:4129
2244 msgid ""
2245 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2246 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2247 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2248 "and right panes."
2249 msgstr ""
2250 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou \"Správa exemplářů\", \"Akce "
2251 "pro vybrané řádky\", \"Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
2252 "exempláře\". Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
2253 "pravý panel."
2254
2255 #: 950.data.seed-values.sql:1478
2256 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2257 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
2258
2259 #: 950.data.seed-values.sql:530
2260 msgid "Allow a user to delete a volume"
2261 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
2262
2263 #: 950.data.seed-values.sql:3157
2264 msgid "Default hold shelf expire interval"
2265 msgstr "Východí interval pro expiraci rezervací k vyzvednutí"
2266
2267 #: 950.data.seed-values.sql:6152
2268 msgid "Bislama"
2269 msgstr "Bislama"
2270
2271 #: 950.data.seed-values.sql:6102
2272 msgid "Acoli"
2273 msgstr "Ačoli"
2274
2275 #: 950.data.seed-values.sql:6682 950.data.seed-values.sql:6683
2276 #: 950.data.seed-values.sql:6757 950.data.seed-values.sql:6758
2277 msgid "Book"
2278 msgstr "Kniha"
2279
2280 #: 950.data.seed-values.sql:800
2281 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2282 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
2283
2284 #: 950.data.seed-values.sql:276
2285 msgid "overdue_min"
2286 msgstr "zpoždění_minimální"
2287
2288 # id::crmf.name__3
2289 #: 950.data.seed-values.sql:278
2290 msgid "overdue_mid"
2291 msgstr "zpoždění_střední"
2292
2293 #: 950.data.seed-values.sql:6269
2294 msgid "Haitian French Creole"
2295 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
2296
2297 #: 950.data.seed-values.sql:6150
2298 msgid "Bikol"
2299 msgstr "Bikolština"
2300
2301 # id::clm.value__swe
2302 #: 950.data.seed-values.sql:6511
2303 msgid "Swedish"
2304 msgstr "Švédština"
2305
2306 #: 950.data.seed-values.sql:1392
2307 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2308 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2309
2310 #: 950.data.seed-values.sql:3367
2311 msgid ""
2312 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2313 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2314 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2315 msgstr ""
2316 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
2317 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
2318 "výjimku  spustí také změna statusu z \"Dnes vráceno\" na \"Volné\""
2319
2320 #: 950.data.seed-values.sql:3628
2321 msgid ""
2322 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2323 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2324 "not be suppressed."
2325 msgstr ""
2326 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
2327 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
2328 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
2329
2330 #: 950.data.seed-values.sql:6733 950.data.seed-values.sql:6734
2331 #: 950.data.seed-values.sql:6799 950.data.seed-values.sql:6800
2332 msgid "Cassette audiobook"
2333 msgstr "Audiokniha na kazetě"
2334
2335 # id::aout.name__2
2336 #: 950.data.seed-values.sql:442 950.data.seed-values.sql:2585
2337 msgid "System"
2338 msgstr "Systém"
2339
2340 # id::clm.value__ewe
2341 #: 950.data.seed-values.sql:6224
2342 msgid "Ewe"
2343 msgstr "Eweština"
2344
2345 #: 950.data.seed-values.sql:6545
2346 msgid "Tupi languages"
2347 msgstr "Tupi jazyky"
2348
2349 #: 950.data.seed-values.sql:12500
2350 msgid "OPAC Login (jspac)"
2351 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
2352
2353 #: 950.data.seed-values.sql:6207
2354 msgid "Dravidian (Other)"
2355 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
2356
2357 #: 950.data.seed-values.sql:9574
2358 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
2359 msgstr ""
2360 "Doba uchování historie rezervací - zrušené rezervace ( expirace kvůli "
2361 "nenalezenému cíli)"
2362
2363 #: 950.data.seed-values.sql:6189
2364 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
2365 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
2366
2367 #: 950.data.seed-values.sql:6581
2368 msgid "Zhuang"
2369 msgstr "Čuangština"
2370
2371 #: 950.data.seed-values.sql:1202
2372 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
2373 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
2374
2375 #: 950.data.seed-values.sql:7284
2376 msgid "Check Hold notification flag(s)"
2377 msgstr "Zkontrolovat indikátor(y) vyrozumění o rezervaci"
2378
2379 #: 950.data.seed-values.sql:10173
2380 msgid "Invalid value for \"status\""
2381 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
2382
2383 # id::clm.value__slo
2384 #: 950.data.seed-values.sql:6483
2385 msgid "Slovak"
2386 msgstr "Slovenština"
2387
2388 #: 950.data.seed-values.sql:764
2389 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
2390 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
2391
2392 #: 950.data.seed-values.sql:6251
2393 msgid "Gilbertese"
2394 msgstr "Kiribatština"
2395
2396 #: 950.data.seed-values.sql:11251
2397 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
2398 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
2399
2400 #: 950.data.seed-values.sql:2976
2401 msgid ""
2402 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
2403 "are voided."
2404 msgstr ""
2405 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
2406
2407 #: 950.data.seed-values.sql:1424
2408 msgid "user_request.create"
2409 msgstr "user_request.create"
2410
2411 #: 950.data.seed-values.sql:11066
2412 msgid "Canadian Subject Headings"
2413 msgstr "Kanadské věcné třídění"
2414
2415 #: 950.data.seed-values.sql:121
2416 msgid "Alternate Title"
2417 msgstr "Další název"
2418
2419 #: 950.data.seed-values.sql:1294
2420 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
2421 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
2422
2423 #: 950.data.seed-values.sql:4705
2424 msgid ""
2425 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
2426 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
2427 "field is shown or required this setting is ignored."
2428 msgstr ""
2429 "Pole sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
2430 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba \"zobrazit "
2431 "navrhovaná pole\".  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
2432 "toto nastavení bude ignorováno."
2433
2434 #: 950.data.seed-values.sql:5134
2435 msgid "Book Bag"
2436 msgstr "Seznam knih"
2437
2438 #: 950.data.seed-values.sql:452
2439 msgid "Your Bookmobile"
2440 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
2441
2442 #: 950.data.seed-values.sql:742
2443 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
2444 msgstr ""
2445 "Povolit u�ivateli p� / odebrat u�ivatele do / ze skupiny lok�� "
2446 "administr�r�ocalAdmin)"
2447
2448 #: 950.data.seed-values.sql:13799
2449 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
2450 msgstr "V� hodnota modifik�ru v�y pro importovan�xempl�"
2451
2452 #: 950.data.seed-values.sql:6461
2453 msgid "Yakut"
2454 msgstr "Jakutština"
2455
2456 #: 950.data.seed-values.sql:3130
2457 msgid "Canceled holds display count"
2458 msgstr "Po� zobrazen�u�en�zervac�"
2459
2460 #: 950.data.seed-values.sql:584
2461 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
2462 msgstr "Povolit u�ivateli odebrat jin��ivatele ze skupiny opr��"
2463
2464 #: 950.data.seed-values.sql:492
2465 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
2466 msgstr "Povolit u�ivateli p��en�o OPACu"
2467
2468 # id::clm.value__hup
2469 #: 950.data.seed-values.sql:6281
2470 msgid "Hupa"
2471 msgstr "Hupa"
2472
2473 #: 950.data.seed-values.sql:1004
2474 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
2475 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
2476
2477 # id::clm.value__ice
2478 #: 950.data.seed-values.sql:6284
2479 msgid "Icelandic"
2480 msgstr "Islandština"
2481
2482 #: 950.data.seed-values.sql:2739 950.data.seed-values.sql:2742
2483 msgid ""
2484 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
2485 msgstr ""
2486 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
2487 "akvizici smazány exempláře,"
2488
2489 #: 950.data.seed-values.sql:3610
2490 msgid ""
2491 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2492 "%INCLUDE(notice_text)%"
2493 msgstr ""
2494 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
2495 "%INCLUDE(notice_text)%"
2496
2497 # id::clm.value__akk
2498 #: 950.data.seed-values.sql:6110
2499 msgid "Akkadian"
2500 msgstr "Akkadština"
2501
2502 #: 950.data.seed-values.sql:1212
2503 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
2504 msgstr "Povolit uživateli vytvořit , změnit a smazat vazbu spouštěče"
2505
2506 # id::clm.value__snd
2507 #: 950.data.seed-values.sql:6493
2508 msgid "Sindhi"
2509 msgstr "Sindhština"
2510
2511 #: 950.data.seed-values.sql:784
2512 msgid "Allow a user to create a new funding source"
2513 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
2514
2515 #: 950.data.seed-values.sql:1184
2516 msgid ""
2517 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
2518 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
2519
2520 #: 950.data.seed-values.sql:2784 950.data.seed-values.sql:2787
2521 msgid "Default Item Price"
2522 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
2523
2524 #: 950.data.seed-values.sql:13023
2525 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
2526 msgstr "Výchozí dodavatel pro použití během nahrání souborů v akvizici"
2527
2528 #: 950.data.seed-values.sql:6319
2529 msgid "Khoisan (Other)"
2530 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
2531
2532 #: 950.data.seed-values.sql:634
2533 msgid "Allow a user to update a copy location"
2534 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
2535
2536 #: 950.data.seed-values.sql:1554
2537 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
2538 msgstr ""
2539 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
2540 "exempláře"
2541
2542 #: 950.data.seed-values.sql:12806
2543 msgid "Warn when patron account is about to expire"
2544 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
2545
2546 #: 950.data.seed-values.sql:9971
2547 msgid "Format holds pull list for printing"
2548 msgstr "Formátovat pro tisk seznam rezervací k zachycení"
2549
2550 #: 950.data.seed-values.sql:6498
2551 msgid "Songhai"
2552 msgstr "Songhajština"
2553
2554 #: 950.data.seed-values.sql:4783
2555 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
2556 msgstr ""
2557 "Regulární výraz pro pole \"telefon\" na kartě registračních údajů čtenáře"
2558
2559 #: 950.data.seed-values.sql:4795
2560 msgid ""
2561 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
2562 "registration."
2563 msgstr ""
2564 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
2565
2566 #: 950.data.seed-values.sql:11089
2567 msgid "Vandelay Queue"
2568 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
2569
2570 #: 950.data.seed-values.sql:940
2571 msgid "CREATE_SURVEY"
2572 msgstr "CREATE_SURVEY"
2573
2574 # id::crahp.name__1
2575 #: 950.data.seed-values.sql:298
2576 msgid "3month"
2577 msgstr "3měsíční"
2578
2579 #: 950.data.seed-values.sql:874
2580 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
2581 msgstr ""
2582 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
2583
2584 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
2585 # id::clm.value__cze
2586 #: 950.data.seed-values.sql:339 950.data.seed-values.sql:340
2587 #: 950.data.seed-values.sql:6196
2588 msgid "Czech"
2589 msgstr "Čeština"
2590
2591 # id::clm.value__mni
2592 #: 950.data.seed-values.sql:6386
2593 msgid "Manipuri"
2594 msgstr "Manipurština"
2595
2596 #: 950.data.seed-values.sql:1268
2597 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
2598 msgstr ""
2599 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
2600 "karet"
2601
2602 #: 950.data.seed-values.sql:736
2603 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
2604 msgstr ""
2605 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny personálu u "
2606 "výpůjčnínho pultu (\"ciruculator\")"
2607
2608 #: 950.data.seed-values.sql:12482
2609 msgid "Login via opensrf"
2610 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
2611
2612 #: 950.data.seed-values.sql:3133
2613 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
2614 msgstr ""
2615 "Kolik zrušených rezervací zobrazit ve čtenářském rozhraní pro rezervace"
2616
2617 #: 950.data.seed-values.sql:1314
2618 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2619 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2620
2621 #: 950.data.seed-values.sql:3241
2622 msgid ""
2623 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
2624 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
2625 msgstr ""
2626 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
2627 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
2628
2629 #: 950.data.seed-values.sql:1050
2630 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
2631 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
2632
2633 #: 950.data.seed-values.sql:6556
2634 msgid "Undetermined"
2635 msgstr "Nezjištěno"
2636
2637 #: 950.data.seed-values.sql:1574
2638 msgid "Allows a user to process and verify ULSs"
2639 msgstr "Povolí uživateli zpracovat a verifikovat ULS"
2640
2641 #: 950.data.seed-values.sql:125
2642 msgid "Title Proper"
2643 msgstr "Název"
2644
2645 #: 950.data.seed-values.sql:2802
2646 msgid "Maximum Item Price"
2647 msgstr "Maximální cena exempláře"
2648
2649 # id::clm.value__rum
2650 #: 950.data.seed-values.sql:6456
2651 msgid "Romanian"
2652 msgstr "Rumunština"
2653
2654 # id::clm.value__srd
2655 #: 950.data.seed-values.sql:6501
2656 msgid "Sardinian"
2657 msgstr "Sardština"
2658
2659 #: 950.data.seed-values.sql:498
2660 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
2661 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
2662
2663 #: 950.data.seed-values.sql:9471
2664 msgid "Accepted without amendment"
2665 msgstr "Akceptováno bez výhrady"
2666
2667 #: 950.data.seed-values.sql:1180
2668 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
2669 msgstr ""
2670 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
2671
2672 #: 950.data.seed-values.sql:2601
2673 msgid "Offline"
2674 msgstr "Offline"
2675
2676 #: 950.data.seed-values.sql:1450
2677 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2678 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2679
2680 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2681 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2682 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2683
2684 #: 950.data.seed-values.sql:4162 950.data.seed-values.sql:4165
2685 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
2686 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
2687
2688 #: 950.data.seed-values.sql:1054
2689 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2690 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2691
2692 #: 950.data.seed-values.sql:2778
2693 msgid ""
2694 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
2695 "interface."
2696 msgstr ""
2697 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
2698 "vytvoření svazků / exemplářů."
2699
2700 #: 950.data.seed-values.sql:676
2701 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
2702 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
2703
2704 #: 950.data.seed-values.sql:12226
2705 msgid "Verizon Wireless"
2706 msgstr "Verizon Wireless"
2707
2708 #: 950.data.seed-values.sql:6424
2709 msgid "Ojibwa"
2710 msgstr "Odžibwejština"
2711
2712 #: 950.data.seed-values.sql:12879
2713 msgid ""
2714 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
2715 "will follow before giving up."
2716 msgstr ""
2717 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
2718 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
2719
2720 #: 950.data.seed-values.sql:6688 950.data.seed-values.sql:6689
2721 #: 950.data.seed-values.sql:6763 950.data.seed-values.sql:6764
2722 msgid "Software and video games"
2723 msgstr "Software a videohry"
2724
2725 #: 950.data.seed-values.sql:6565
2726 msgid "Walamo"
2727 msgstr "Walamština"
2728
2729 #: 950.data.seed-values.sql:3232
2730 msgid ""
2731 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
2732 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
2733 msgstr ""
2734 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
2735 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
2736
2737 #: 950.data.seed-values.sql:6403
2738 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
2739 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
2740
2741 #: 950.data.seed-values.sql:6355
2742 msgid "Luba-Katanga"
2743 msgstr "Lubu-katanžština"
2744
2745 #: 950.data.seed-values.sql:1074
2746 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2747 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2748
2749 #: 950.data.seed-values.sql:6616
2750 msgid "Comic strips"
2751 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
2752
2753 # id::clm.value__ido
2754 #: 950.data.seed-values.sql:6285
2755 msgid "Ido"
2756 msgstr "Ido"
2757
2758 # id::i18n_l.description__fr-CA
2759 #: 950.data.seed-values.sql:349
2760 msgid "Canadian French"
2761 msgstr "Kanadská francouzština"
2762
2763 #: 950.data.seed-values.sql:856
2764 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
2765 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako \"dnes vrácený\""
2766
2767 #: 950.data.seed-values.sql:9601
2768 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
2769 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
2770
2771 #: 950.data.seed-values.sql:6232
2772 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2773 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
2774
2775 #: 950.data.seed-values.sql:1512
2776 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
2777 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
2778
2779 #: 950.data.seed-values.sql:11852
2780 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
2781 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
2782
2783 #: 950.data.seed-values.sql:11988
2784 msgid "Edge Wireless"
2785 msgstr "Edge Wireless"
2786
2787 #: 950.data.seed-values.sql:5145
2788 msgid "Checkout Items"
2789 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2790
2791 #: 950.data.seed-values.sql:6127
2792 msgid "Athapascan (Other)"
2793 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
2794
2795 #: 950.data.seed-values.sql:2868
2796 msgid ""
2797 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
2798 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
2799 msgstr ""
2800 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
2801 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
2802
2803 #: 950.data.seed-values.sql:6404
2804 msgid "Ndonga"
2805 msgstr "Ndondština"
2806
2807 #: 950.data.seed-values.sql:6091
2808 msgid "OPAC Format Icons"
2809 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
2810
2811 #: 950.data.seed-values.sql:3967
2812 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
2813 msgstr ""
2814 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
2815 "telefonátu s vyrozuměním"
2816
2817 #: 950.data.seed-values.sql:9462
2818 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
2819 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
2820
2821 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
2822 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:381
2823 #: 950.data.seed-values.sql:402 950.data.seed-values.sql:421
2824 #: 950.data.seed-values.sql:13381
2825 msgid "Title"
2826 msgstr "Název"
2827
2828 #: 950.data.seed-values.sql:3724 950.data.seed-values.sql:3727
2829 msgid "AuthorizeNet password"
2830 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
2831
2832 #: 950.data.seed-values.sql:2541
2833 msgid "Default location for holds pickup"
2834 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
2835
2836 #: 950.data.seed-values.sql:2766
2837 msgid "Default copy status (fast add)"
2838 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
2839
2840 #: 950.data.seed-values.sql:12666
2841 msgid "Warn patrons when adding to a temporary book list"
2842 msgstr "Upozornit čtenáře pokud přidává položky do dočasného seznamu knih"
2843
2844 #: 950.data.seed-values.sql:4747
2845 msgid "Example for post_code field on patron registration"
2846 msgstr ""
2847 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
2848
2849 #: 950.data.seed-values.sql:710
2850 msgid ""
2851 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
2852 msgstr ""
2853 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
2854 "tentýž titul)"
2855
2856 #: 950.data.seed-values.sql:12039
2857 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2858 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2859
2860 #: 950.data.seed-values.sql:3823 950.data.seed-values.sql:3826
2861 msgid "PayPal login"
2862 msgstr "Přihlášení do PayPal"
2863
2864 #: 950.data.seed-values.sql:592
2865 msgid "User may create a new patron statistical category"
2866 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
2867
2868 # id::clm.value__fat
2869 #: 950.data.seed-values.sql:6229
2870 msgid "Fanti"
2871 msgstr "Fantiština"
2872
2873 #: 950.data.seed-values.sql:6524
2874 msgid "Tetum"
2875 msgstr "Tetumština"
2876
2877 #: 950.data.seed-values.sql:4007
2878 msgid "Lock Usernames"
2879 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
2880
2881 #: 950.data.seed-values.sql:2603
2882 msgid "SMS Text Messages"
2883 msgstr "SMS"
2884
2885 #: 950.data.seed-values.sql:12602
2886 msgid "circ"
2887 msgstr "Výpůjčky"
2888
2889 # id::clm.value__mas
2890 #: 950.data.seed-values.sql:6372
2891 msgid "Masai"
2892 msgstr "Masajština"
2893
2894 # id::clm.value__bam
2895 #: 950.data.seed-values.sql:6138
2896 msgid "Bambara"
2897 msgstr "Bambarština"
2898
2899 # id::cam.description__b
2900 #: 950.data.seed-values.sql:6589
2901 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
2902 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
2903
2904 #: 950.data.seed-values.sql:6468
2905 msgid "Santali"
2906 msgstr "Santálí"
2907
2908 #: 950.data.seed-values.sql:1396
2909 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
2910 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
2911
2912 # id::clm.value__vot
2913 #: 950.data.seed-values.sql:6563
2914 msgid "Votic"
2915 msgstr "Votiatština"
2916
2917 #: 950.data.seed-values.sql:964
2918 msgid "DELETE_LASSO"
2919 msgstr "DELETE_LASSO"
2920
2921 #: 950.data.seed-values.sql:10931
2922 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
2923 msgstr "Viz z dohledávání  --  obecné podrozdělení"
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:1614 950.data.seed-values.sql:2584
2926 msgid "Acquisitions"
2927 msgstr "Akvizice"
2928
2929 #: 950.data.seed-values.sql:564
2930 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
2931 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
2932
2933 #: 950.data.seed-values.sql:10252
2934 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
2935 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
2936
2937 #: 950.data.seed-values.sql:854
2938 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
2939 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"v přepravě\""
2940
2941 #: 950.data.seed-values.sql:3565
2942 msgid ""
2943 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
2944 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
2945 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
2946 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
2947 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
2948 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
2949 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
2950 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
2951 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
2952 "Do Not Print as options)."
2953 msgstr ""
2954 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
2955 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Checkout\" "
2956 "(výpůjčky), \"Bill Pay\" (platby) , \"Hold Slip\" (průvodky rezervaci), "
2957 "\"Transit Slip\" (průvodky pro přepravu), a \"Hold/Transit Slip\" (průvodky "
2958 "rezervací v přepravě). Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
2959 "\"Automatický tisk\" v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
2960 "automatický tisk spíše než podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
2961 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
2962 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
2963 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
2964 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
2965
2966 #: 950.data.seed-values.sql:19
2967 msgid "Barred"
2968 msgstr "Omezení transakcí"
2969
2970 # id::clm.value__hil
2971 #: 950.data.seed-values.sql:6274
2972 msgid "Hiligaynon"
2973 msgstr "Hiligayonština"
2974
2975 #: 950.data.seed-values.sql:3000
2976 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
2977 msgstr ""
2978 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
2979
2980 #: 950.data.seed-values.sql:12495
2981 msgid "Verification via xmlrpc"
2982 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
2983
2984 #: 950.data.seed-values.sql:806
2985 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
2986 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
2987
2988 #: 950.data.seed-values.sql:1244
2989 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
2990 msgstr ""
2991 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
2992
2993 #: 950.data.seed-values.sql:4300
2994 msgid ""
2995 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2996 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2997 "field is required this setting is ignored."
2998 msgstr ""
2999 "Pole \"blokování transakcí\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
3000 "čtenáře spolu s povinnými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, "
3001 "je toto nastavení ignorováno."
3002
3003 #: 950.data.seed-values.sql:796
3004 msgid "Allow a user to view a fund"
3005 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
3006
3007 #: 950.data.seed-values.sql:11389
3008 msgid "SaskTel"
3009 msgstr "SaskTel"
3010
3011 #: 950.data.seed-values.sql:2595
3012 msgid "Global"
3013 msgstr "Globální"
3014
3015 #: 950.data.seed-values.sql:9446
3016 msgid "Tax"
3017 msgstr "Daň"
3018
3019 #: 950.data.seed-values.sql:1324
3020 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
3021 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
3022
3023 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
3024 #: 950.data.seed-values.sql:6223 950.data.seed-values.sql:6250
3025 msgid "Ethiopic"
3026 msgstr "Etiopština"
3027
3028 # id::clm.value__ijo
3029 #: 950.data.seed-values.sql:6287
3030 msgid "Ijo"
3031 msgstr "Idžo"
3032
3033 #: 950.data.seed-values.sql:317
3034 msgid "Damaged"
3035 msgstr "Poškozeno"
3036
3037 #: 950.data.seed-values.sql:778
3038 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
3039 msgstr ""
3040 "Povolit uživateli vypůjčit i exemplář, který je oznančen jako nepůjčovatelný"
3041
3042 #: 950.data.seed-values.sql:6400
3043 msgid "Nauru"
3044 msgstr "Nauruština"
3045
3046 #: 950.data.seed-values.sql:822
3047 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
3048 msgstr ""
3049 "Povolit uživateli zobrazit finanční zdroj nebo z /do něj vybrat / přidat"
3050
3051 #: 950.data.seed-values.sql:13931
3052 msgid "Disable Patron Credit"
3053 msgstr "Zakázat zálohu čtenáře"
3054
3055 #: 950.data.seed-values.sql:838
3056 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
3057 msgstr ""
3058 "Povolit uživateli označit transakce jako špatný (neodstranitelný) dluh"
3059
3060 #: 950.data.seed-values.sql:3607
3061 msgid "Content of notice_text include"
3062 msgstr "Obsah inkludu notice_text"
3063
3064 # id::clm.value__geo
3065 #: 950.data.seed-values.sql:6248
3066 msgid "Georgian"
3067 msgstr "Gruzínština"
3068
3069 #: 950.data.seed-values.sql:2964
3070 msgid "Claim Return Copy Status"
3071 msgstr "Status \"údajně vráceného\" exempláře"
3072
3073 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3074 #: 950.data.seed-values.sql:6176 950.data.seed-values.sql:6538
3075 msgid "Truk"
3076 msgstr "Čukčtina"
3077
3078 #: 950.data.seed-values.sql:550
3079 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3080 msgstr "Povolit uživateli umístit exemplář do přepravy"
3081
3082 #: 950.data.seed-values.sql:1428
3083 msgid "user_request.update"
3084 msgstr "user_request.update"
3085
3086 #: 950.data.seed-values.sql:13886
3087 msgid "Items Out Lost display setting"
3088 msgstr "Nastavení zobrazení vypůjčených ztracených exemplářů"
3089
3090 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3091 #: 950.data.seed-values.sql:6264 950.data.seed-values.sql:6265
3092 msgid "Guarani"
3093 msgstr "Guaraní"
3094
3095 #: 950.data.seed-values.sql:4840
3096 msgid ""
3097 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3098 "instances."
3099 msgstr ""
3100 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", na některých místech je zkombinováno "
3101 "rozhraní pro tvorbu svazků a exemplářů s editorem vlastnotsí exemplářů."
3102
3103 # id::clm.value__sga
3104 #: 950.data.seed-values.sql:6474
3105 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3106 msgstr "Irština, stará (do 1100)"
3107
3108 #: 950.data.seed-values.sql:9467
3109 msgid "Changed"
3110 msgstr "Změněno"
3111
3112 #: 950.data.seed-values.sql:10916
3113 msgid "Established Heading Linking Entry -- Geographic Name"
3114 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- geografické jméno"
3115
3116 #: 950.data.seed-values.sql:6273
3117 msgid "Herero"
3118 msgstr "Herero"
3119
3120 #: 950.data.seed-values.sql:6453
3121 msgid "Romance (Other)"
3122 msgstr "Románské jazyky (ostatní)"
3123
3124 #: 950.data.seed-values.sql:762
3125 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3126 msgstr "Povolit personálu obejít selhání výpůjčky na základě výše pokuty"
3127
3128 # id::clm.value__eng
3129 #: 950.data.seed-values.sql:6217
3130 msgid "English"
3131 msgstr "Angličtina"
3132
3133 #: 950.data.seed-values.sql:1482
3134 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
3135 msgstr "Vytvořit rovnocenný typ biliografického záznamu"
3136
3137 #: 950.data.seed-values.sql:6595
3138 msgid "Juvenile"
3139 msgstr "Nezletilí"
3140
3141 #: 950.data.seed-values.sql:10932
3142 msgid "See From Tracing -- Geographic Subdivision"
3143 msgstr "Viz z dohledávání -- Geografické podrozdělení"
3144
3145 #: 950.data.seed-values.sql:12497
3146 msgid "SIP2 User Verification"
3147 msgstr "Uživatelské ověření SIP2"
3148
3149 #: 950.data.seed-values.sql:6662
3150 msgid "8 mm."
3151 msgstr "8 mm."
3152
3153 # id::clm.value__iro
3154 #: 950.data.seed-values.sql:6300
3155 msgid "Iroquoian (Other)"
3156 msgstr "Irokézské jazyky (ostatní)"
3157
3158 #: 950.data.seed-values.sql:6420
3159 msgid "Nyankole"
3160 msgstr "Nyankolština"
3161
3162 #: 950.data.seed-values.sql:10892
3163 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
3164 msgstr "Záhlaví - chronologické podrozdělení"
3165
3166 #: 950.data.seed-values.sql:2602
3167 msgid "Receipt Template"
3168 msgstr "Šablona stvrzenky"
3169
3170 #: 950.data.seed-values.sql:3403
3171 msgid ""
3172 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
3173 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
3174 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
3175 "requests for the user drops back below this number."
3176 msgstr ""
3177 "Pokud má uživatel více než tento počet současně aktivních požadavků na nové "
3178 "nastavení hesla, zabránit uživateli ve vytvoření jakéhokoliv dalšího "
3179 "požadavku na nastavení nového hesla, dokud počet aktivních požadavků znovu "
3180 "neklesne pod tento počet."
3181
3182 #: 950.data.seed-values.sql:4234 950.data.seed-values.sql:4237
3183 msgid "Default level of patrons' internet access"
3184 msgstr "Východí úroven přístupu k internetu"
3185
3186 #: 950.data.seed-values.sql:758
3187 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3188 msgstr "Povolit personálu  obejít selhání výpůjčky na základě počtu výpůjček"
3189
3190 # id::clm.value__hun
3191 #: 950.data.seed-values.sql:6280
3192 msgid "Hungarian"
3193 msgstr "Maďarština"
3194
3195 # id::clfm.description__0
3196 #: 950.data.seed-values.sql:6614
3197 msgid ""
3198 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
3199 "literary form is desired"
3200 msgstr ""
3201 "Exemplář není beletrie a žádná další identifikace literární formy není "
3202 "požadována"
3203
3204 #: 950.data.seed-values.sql:948
3205 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
3206 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
3207
3208 #: 950.data.seed-values.sql:9481
3209 msgid "Split quantity"
3210 msgstr "Množství rozdělění"
3211
3212 # id::clm.value__mdr
3213 #: 950.data.seed-values.sql:6375
3214 msgid "Mandar"
3215 msgstr "Mandar"
3216
3217 #: 950.data.seed-values.sql:1026
3218 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
3219 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
3220
3221 #: 950.data.seed-values.sql:34
3222 msgid "Note, no blocks"
3223 msgstr "Poznámka bez blokací"
3224
3225 #: 950.data.seed-values.sql:3160
3226 msgid ""
3227 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
3228 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
3229 msgstr ""
3230 "Doba, po kterou bude exmplář uložen jako \"rezervace k vyzvednutí\", než "
3231 "rezervace vyprší. Například \"2 týdny\" nebo \"5 dnů\""
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:13830
3234 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
3235 msgstr "Čtenář překročil maximální povolený počet dlouhodobých výpůjček"
3236
3237 #: 950.data.seed-values.sql:3697
3238 msgid "Allow Credit Card Payments"
3239 msgstr "Povolit platby kreditní kartou"
3240
3241 #: 950.data.seed-values.sql:3556
3242 msgid ""
3243 "When scanning barcodes into Checkout auto-detect if a new patron barcode is "
3244 "scanned and auto-load the new patron."
3245 msgstr ""
3246 "Při načítání čárových kódů při půjčování  kontrolovat, jestli není načten "
3247 "čárový kód čtenáře a pokud ano, automaticky načíst jeho konto"
3248
3249 #: 950.data.seed-values.sql:1362
3250 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3251 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3252
3253 #: 950.data.seed-values.sql:3106
3254 msgid ""
3255 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
3256 "creation date."
3257 msgstr ""
3258 "Při kalkulaci pravidel pro dobu ochrany exempláře použít datum aktivace "
3259 "exempláře namísto data vytvoření."
3260
3261 #: 950.data.seed-values.sql:1148
3262 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3263 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3264
3265 # id::clm.value__bra
3266 #: 950.data.seed-values.sql:6156
3267 msgid "Braj"
3268 msgstr "Bradžština"
3269
3270 #: 950.data.seed-values.sql:13074
3271 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
3272 msgstr ""
3273 "Při nahrání souboru v akvizici standardně importovat záznamy, které nemají "
3274 "shodu"
3275
3276 #: 950.data.seed-values.sql:6249
3277 msgid "German"
3278 msgstr "Němčina"
3279
3280 #: 950.data.seed-values.sql:10161
3281 msgid "Import failed due to barcode collision"
3282 msgstr "Import se nezdařil kvůli kolizi čárových kódů"
3283
3284 #: 950.data.seed-values.sql:12603
3285 msgid "cat"
3286 msgstr "Katalogizace"
3287
3288 #: 950.data.seed-values.sql:1218
3289 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
3290 msgstr "Povolit uživateli změnit vazbu spouštěče"
3291
3292 #: 950.data.seed-values.sql:1390
3293 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
3294 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
3295
3296 #: 950.data.seed-values.sql:8898
3297 msgid "An email has been requested for a hold request history."
3298 msgstr "Pro historii požadavků na rezervace je požadován e-mail."
3299
3300 #: 950.data.seed-values.sql:1430
3301 msgid "user_request.view"
3302 msgstr "user_request.view"
3303
3304 #: 950.data.seed-values.sql:6694 950.data.seed-values.sql:6695
3305 msgid "E-book"
3306 msgstr "E-kniha"
3307
3308 #: 950.data.seed-values.sql:3583
3309 msgid ""
3310 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3311 "%INCLUDE(event_text)%"
3312 msgstr ""
3313 "Text / HTML / maker pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě "
3314 "%INCLUDE(event_text)%"
3315
3316 # id::clm.value__vie
3317 #: 950.data.seed-values.sql:6561
3318 msgid "Vietnamese"
3319 msgstr "Vietnamština"
3320
3321 #: 950.data.seed-values.sql:1366
3322 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
3323 msgstr "CREATE_MERGE_PROFILE"
3324
3325 #: 950.data.seed-values.sql:1008
3326 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
3327 msgstr "UPDATE_COPY_STATUS"
3328
3329 # id::clm.value__nzi
3330 #: 950.data.seed-values.sql:6422
3331 msgid "Nzima"
3332 msgstr "Nzima"
3333
3334 # id::clm.value__dut
3335 #: 950.data.seed-values.sql:6210
3336 msgid "Dutch"
3337 msgstr "Nizozemština"
3338
3339 #: 950.data.seed-values.sql:2492 950.data.seed-values.sql:2493
3340 msgid "OPAC Font Size"
3341 msgstr "Velikost písma v OPACu"
3342
3343 #: 950.data.seed-values.sql:2596
3344 msgid "Finances"
3345 msgstr "Finance"
3346
3347 #: 950.data.seed-values.sql:2600
3348 msgid "Booking"
3349 msgstr "Rezervace zdrojů"
3350
3351 # id::clm.value__nap
3352 #: 950.data.seed-values.sql:6399
3353 msgid "Neapolitan Italian"
3354 msgstr "Neapolská italština"
3355
3356 #: 950.data.seed-values.sql:12141
3357 msgid "Qwest Wireless"
3358 msgstr "Qwest Wireless"
3359
3360 #: 950.data.seed-values.sql:4849
3361 msgid ""
3362 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
3363 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
3364 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
3365 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
3366 "files to the remote directory."
3367 msgstr ""
3368 "URL pro vzdálený adresář obsahující nastavení sloupců. Konvence pro formát a "
3369 "pojmenování souborů v tomto adresáři se shoduje s nastaveními v lokálním "
3370 "adresáři pro danou pracovní stanici. Administrátor může vytvořit požadovaná "
3371 "nastavení lokálně  a poté  všechny soubory tree_columns_for_* zkopírovat do "
3372 "vzdáleného adresáře."
3373
3374 #: 950.data.seed-values.sql:307
3375 msgid "Missing"
3376 msgstr "Nezvěstné"
3377
3378 # id::clm.value__ota
3379 #: 950.data.seed-values.sql:6429
3380 msgid "Turkish, Ottoman"
3381 msgstr "Turečtina, osmanská"
3382
3383 #: 950.data.seed-values.sql:9505
3384 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
3385 msgstr "Rezervace: Povolit rezervace na prázdná číslování"
3386
3387 #: 950.data.seed-values.sql:1412
3388 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3389 msgstr "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3390
3391 #: 950.data.seed-values.sql:6507
3392 msgid "Sundanese"
3393 msgstr "Sundština"
3394
3395 #: 950.data.seed-values.sql:620
3396 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
3397 msgstr ""
3398 "Uživatel může smazat mapu položek čtenářských statistických kategorií"
3399
3400 #: 950.data.seed-values.sql:704
3401 msgid ""
3402 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
3403 "source or dest"
3404 msgstr ""
3405 "Povolit uživateli zrušit přepravu exemplářů pokud uživatel není v cílové "
3406 "nebo zdrojové destinaci přepravy,"
3407
3408 #: 950.data.seed-values.sql:8909
3409 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
3410 msgstr "Historii požadavků na rezervaci je nutné zformátovat pro tisk."
3411
3412 #: 950.data.seed-values.sql:5146
3413 msgid "View Holds"
3414 msgstr "Zobrazit rezervace"
3415
3416 #: 950.data.seed-values.sql:4180 950.data.seed-values.sql:4183
3417 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
3418 msgstr "Při vracení potlačit vyskakovací dialogové okno."
3419
3420 #: 950.data.seed-values.sql:12175
3421 msgid "Unicel"
3422 msgstr "Unicel"
3423
3424 # id::i18n_l.name__es-MX
3425 #: 950.data.seed-values.sql:357
3426 msgid "Spanish (Mexico)"
3427 msgstr "Španělština (Mexiko)"
3428
3429 # id::citm.value__i
3430 #: 950.data.seed-values.sql:6609
3431 msgid "Nonmusical sound recording"
3432 msgstr "Nehudební zvukový záznam"
3433
3434 # id::pgt.name__2
3435 #: 950.data.seed-values.sql:1606
3436 msgid "Patrons"
3437 msgstr "Čtenáři"
3438
3439 #: 950.data.seed-values.sql:1044
3440 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3441 msgstr "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3442
3443 #: 950.data.seed-values.sql:9448
3444 msgid "Shipping Charge"
3445 msgstr "Poštovné"
3446
3447 # id::clm.value__nbl
3448 #: 950.data.seed-values.sql:6402
3449 msgid "Ndebele (South Africa)"
3450 msgstr "Ndebelština (Jižní Afrika)"
3451
3452 #: 950.data.seed-values.sql:920
3453 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
3454 msgstr "CREATE_LASSO_MAP"
3455
3456 #: 950.data.seed-values.sql:6447
3457 msgid "Provençal (to 1500)"
3458 msgstr "Provensálština, stará (do 1500)"
3459
3460 #: 950.data.seed-values.sql:102
3461 msgid "Series"
3462 msgstr "Edice"
3463
3464 #: 950.data.seed-values.sql:9517
3465 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
3466 msgstr ""
3467 "Automatizace autorit: Vypnout  sledování odkazů bibliografických autorit"
3468
3469 #: 950.data.seed-values.sql:6151
3470 msgid "Edo"
3471 msgstr "Bini"
3472
3473 #: 950.data.seed-values.sql:6289
3474 msgid "Interlingue"
3475 msgstr "Interlingua (Mezinárodní pomocná jazyková asociace)"
3476
3477 #: 950.data.seed-values.sql:9440
3478 msgid "Canadian Dollars"
3479 msgstr "Kanadské dolary"
3480
3481 #: 950.data.seed-values.sql:1426
3482 msgid "user_request.delete"
3483 msgstr "user_request.delete"
3484
3485 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
3486 #: 950.data.seed-values.sql:6219 950.data.seed-values.sql:6221
3487 msgid "Esperanto"
3488 msgstr "Esperanto"
3489
3490 #: 950.data.seed-values.sql:13847
3491 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
3492 msgstr "Timeout pro zobrazení samoobslužné registrace čtenáře"
3493
3494 #: 950.data.seed-values.sql:548
3495 msgid "Allow a user to check in a copy"
3496 msgstr "Povolit uživateli vrátit exemplář"
3497
3498 # id::cza.label__4 id::cza.label__13 id::cza.label__22
3499 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:379
3500 #: 950.data.seed-values.sql:400 950.data.seed-values.sql:419
3501 #: 950.data.seed-values.sql:13382
3502 msgid "Author"
3503 msgstr "Autor"
3504
3505 #: 950.data.seed-values.sql:12943 950.data.seed-values.sql:12949
3506 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
3507 msgstr ""
3508
3509 # id::crcd.name__5
3510 #: 950.data.seed-values.sql:258
3511 msgid "2_months_2_renew"
3512 msgstr "2_měsíce_2_prodloužení"
3513
3514 #: 950.data.seed-values.sql:6727 950.data.seed-values.sql:6728
3515 #: 950.data.seed-values.sql:6793 950.data.seed-values.sql:6794
3516 msgid "CD Audiobook"
3517 msgstr "Audiokniha na CD"
3518
3519 #: 950.data.seed-values.sql:43
3520 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
3521 msgstr "čtenář byl nahlášen dluhové agentuře"
3522
3523 #: 950.data.seed-values.sql:4696
3524 msgid ""
3525 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3526 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3527 "field is required this setting is ignored."
3528 msgstr ""
3529 "Pole \"sufix\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře spolu s "
3530 "povinnými  poli, i když není povinné. Pokud je pole povinné, toto nastavení "
3531 "je ignorováno."
3532
3533 #: 950.data.seed-values.sql:602
3534 msgid "User may update a copy statistical category"
3535 msgstr "Uživatel smí změnit statistickou kategorii pro exempláře"
3536
3537 # id::cifm.value__a
3538 #: 950.data.seed-values.sql:6630
3539 msgid "Microfilm"
3540 msgstr "Mikrofilm"
3541
3542 #: 950.data.seed-values.sql:1464
3543 msgid "Create prefix label definition."
3544 msgstr "Vytvořit definici označení prefixu."
3545
3546 #: 950.data.seed-values.sql:2528 950.data.seed-values.sql:2529
3547 msgid "Copy Editor Template"
3548 msgstr "Šablona editoru exemplářů"
3549
3550 #: 950.data.seed-values.sql:3736
3551 msgid "Required if using a developer/test account with AuthorizeNet"
3552 msgstr "Povinné, pokud je používán vývojářský / testovací účet AuthorizeNet"
3553
3554 #: 950.data.seed-values.sql:13125
3555 msgid "Merge records on single match by default during ACQ file upload"
3556 msgstr ""
3557 "Při nahrávání souboru v akvizici standardně sloučit záznamy při jedné shodě."
3558
3559 #: 950.data.seed-values.sql:9307
3560 msgid "One or more biblio record entries need to be formatted for printing."
3561 msgstr ""
3562 "Jeden nebo více údajů bibliografického  záznamu musí být formátovány pro "
3563 "tisk."
3564
3565 # id::clm.value__ita
3566 #: 950.data.seed-values.sql:6301
3567 msgid "Italian"
3568 msgstr "Italština"
3569
3570 # id::clm.value__aus
3571 #: 950.data.seed-values.sql:6128
3572 msgid "Australian languages"
3573 msgstr "Australské jazky"
3574
3575 # id::clm.value__roh
3576 #: 950.data.seed-values.sql:6454
3577 msgid "Raeto-Romance"
3578 msgstr "Rétorománština"
3579
3580 #: 950.data.seed-values.sql:1516
3581 msgid "Allows a user to manually adjust a patron's active cards"
3582 msgstr "Povolit uživatel manuálně nastavit aktivní čtenářský průkaz"
3583
3584 #: 950.data.seed-values.sql:10263
3585 msgid ""
3586 "Print output has been requested for records in an Importer Authority Queue."
3587 msgstr ""
3588 "Pro záznamy ve frontě pro import autorit je vyžadován tiskový výstup."
3589
3590 #: 950.data.seed-values.sql:3445
3591 msgid "Invalid patron address penalty"
3592 msgstr "Pokuta za neplatnou adresu čtenáře"
3593
3594 #: 950.data.seed-values.sql:926
3595 msgid "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3596 msgstr "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3597
3598 #: 950.data.seed-values.sql:4207
3599 msgid "Idle timeout"
3600 msgstr "Lhůta nečinnosti"
3601
3602 #: 950.data.seed-values.sql:1556
3603 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete user activity types"
3604 msgstr "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat typy aktivit"
3605
3606 #: 950.data.seed-values.sql:1006
3607 msgid "UPDATE_COPY_NOTE"
3608 msgstr "UPDATE_COPY_NOTE"
3609
3610 # id::clm.value__chu
3611 #: 950.data.seed-values.sql:6182
3612 msgid "Church Slavic"
3613 msgstr "Církevní slověnština"
3614
3615 #: 950.data.seed-values.sql:370
3616 msgid "‡biblios.net"
3617 msgstr "‡biblios.net"
3618
3619 #: 950.data.seed-values.sql:1452
3620 msgid "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3621 msgstr "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3622
3623 #: 950.data.seed-values.sql:3517
3624 msgid "Patron Login Timeout (in seconds)"
3625 msgstr "Timeout pro přihlášení čtenáře (v sekundách)"
3626
3627 #: 950.data.seed-values.sql:2640 950.data.seed-values.sql:2643
3628 msgid "Default copy location"
3629 msgstr "Výchozí umístění exempláře"
3630
3631 #: 950.data.seed-values.sql:23
3632 msgid "Patron exceeds fine threshold"
3633 msgstr "Čtenář překročil nastavený limit pokut"
3634
3635 #: 950.data.seed-values.sql:10926
3636 msgid "See From Tracing -- Corporate Name"
3637 msgstr "Viz z dohledávání -- Název korporace"
3638
3639 #: 950.data.seed-values.sql:13017
3640 msgid "Upload Default Provider"
3641 msgstr "Poskytovatel pro standardní nahrání"
3642
3643 #: 950.data.seed-values.sql:9613
3644 msgid ""
3645 "Circ: Use original circulation library on opac renewal instead of user home "
3646 "library"
3647 msgstr ""
3648 "Výpůjčky: Při prodlužování v OPACu použít knihovn, kde byla výpůjčka původně "
3649 "uskutečněna,  namísto domovské knihovny uživatele."
3650
3651 #: 950.data.seed-values.sql:1372
3652 msgid "CREATE_USER_BTYPE"
3653 msgstr "CREATE_USER_BTYPE"
3654
3655 # id::clm.value__mar
3656 #: 950.data.seed-values.sql:6371
3657 msgid "Marathi"
3658 msgstr "Maráthština"
3659
3660 #: 950.data.seed-values.sql:1378
3661 msgid "DELETE_BIB_SOURCE"
3662 msgstr "DELETE_BIB_SOURCE"
3663
3664 #: 950.data.seed-values.sql:3295
3665 msgid ""
3666 "Enabling this setting causes retroactive creation of not-yet-existing "
3667 "overdue fines on lost item checkin, up to the point of checkin time (or max "
3668 "fines is reached).  This is different than \"restore overdue on lost\", "
3669 "because it only creates new overdue fines.  Use both settings together to "
3670 "get the full complement of overdue fines for a lost item"
3671 msgstr ""
3672 "Použití tohoto nastavení způsobí retroaktivní vytvoření ještě neexistujího "
3673 "zpozdného na ztracené výpůjčky, až do bodu času výpůjčky (nebo dosažení "
3674 "maximální pokuty). Liší se od \"znovunastavit pokuty na ztracené "
3675 "exempláře\", protože to pouze vytvoří nové pokuty za zpozdné. Použitím obou "
3676 "nastavení společně docílíte úplných pokut za zpozdné ztacených exemplářů."
3677
3678 #: 950.data.seed-values.sql:3466
3679 msgid ""
3680 "Amount of time to wait before changing an item from \"reshelving\" status to "
3681 "\"available\".  Examples: \"1 day\", \"6 hours\""
3682 msgstr ""
3683 "Doba, po kterou se čeká než se status exempláře změní z \"dnes vráceno\" na "
3684 "\"volné\". Příklady: \"1 den\", \"6 hodin\"."
3685
3686 #: 950.data.seed-values.sql:12501
3687 msgid "OPAC Login (tpac)"
3688 msgstr "Přihlášení do OPACu (tpac)"
3689
3690 #: 950.data.seed-values.sql:1018
3691 msgid "UPDATE_LANGUAGE"
3692 msgstr "UPDATE_LANGUAGE"
3693
3694 #: 950.data.seed-values.sql:12243
3695 msgid "USA Mobility"
3696 msgstr "USA Mobility"
3697
3698 # id::aout.opac_label__2
3699 # nutný kontext
3700 #: 950.data.seed-values.sql:443
3701 msgid "Local Library System"
3702 msgstr "Lokální knihovní systém"
3703
3704 # id::clm.value__kor
3705 #: 950.data.seed-values.sql:6329
3706 msgid "Korean"
3707 msgstr "Korejština"
3708
3709 #: 950.data.seed-values.sql:11096 950.data.seed-values.sql:11102
3710 msgid "Default SMS/Text Carrier"
3711 msgstr "Výchozí operátor pro SMS"
3712
3713 #: 950.data.seed-values.sql:3493
3714 msgid "Use audio alerts for selfcheck events"
3715 msgstr ""
3716 "Použít zvuková upozornění pro události vztahující se k samoobslužnému "
3717 "půjčování"
3718
3719 # id::clm.value__elx
3720 #: 950.data.seed-values.sql:6216
3721 msgid "Elamite"
3722 msgstr "Elamština"
3723
3724 #: 950.data.seed-values.sql:3382
3725 msgid "Skip offline renewal if newer item Status Changed Time."
3726 msgstr ""
3727 "Přeskočit prodloužení v offline módu, pokud je čas změny statutu exempláře "
3728 "novější."
3729
3730 #: 950.data.seed-values.sql:1032
3731 msgid "UPDATE_ORG_TYPE"
3732 msgstr "UPDATE_ORG_TYPE"
3733
3734 # id::clm.value__mak
3735 #: 950.data.seed-values.sql:6366
3736 msgid "Makasar"
3737 msgstr "Makasarština"
3738
3739 #: 950.data.seed-values.sql:2811
3740 msgid "Spine and pocket label font family"
3741 msgstr "Rodina písma pro tisk vnějších a vnitřních štítků."
3742
3743 #: 950.data.seed-values.sql:2901
3744 msgid "Booking elbow room"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: 950.data.seed-values.sql:726
3748 msgid "Allow a user to un-bar a patron"
3749 msgstr "Povolit uživateli odblokovat čtenářské konto"
3750
3751 # id::clm.value__lug
3752 #: 950.data.seed-values.sql:6356
3753 msgid "Ganda"
3754 msgstr "Ganda"
3755
3756 #: 950.data.seed-values.sql:13051
3757 msgid "Upload Default Merge Profile"
3758 msgstr ""
3759
3760 # id::clm.value__hit
3761 #: 950.data.seed-values.sql:6277
3762 msgid "Hittite"
3763 msgstr "Chetitština"
3764
3765 #: 950.data.seed-values.sql:1042
3766 msgid "UPDATE_TRANSIT"
3767 msgstr "UPDATE_TRANSIT"
3768
3769 #: 950.data.seed-values.sql:9488
3770 msgid "The quantity of goods that is on back-order."
3771 msgstr "Množství zboží ve skladu"
3772
3773 #: 950.data.seed-values.sql:3301
3774 msgid "Lost items usable on checkin"
3775 msgstr "Ztracené exempláře jsou využitelné hned při vrácení"
3776
3777 # id::cifm.value__f
3778 #: 950.data.seed-values.sql:6634 950.data.seed-values.sql:6685
3779 #: 950.data.seed-values.sql:6686 950.data.seed-values.sql:6760
3780 #: 950.data.seed-values.sql:6761
3781 msgid "Braille"
3782 msgstr "Braillovo písmo"
3783
3784 #: 950.data.seed-values.sql:884
3785 msgid ""
3786 "Allows a user to add/remove/edit users in the \"Acquisitions "
3787 "Administrators\" group"
3788 msgstr ""
3789 "Povolit uživateli přidat / odebrat / změnit uživatele ve skupině "
3790 "administrátorů akvizice (Acquisitions Administrators)"
3791
3792 #: 950.data.seed-values.sql:6604
3793 msgid "Mixed materials"
3794 msgstr "Smíšené dokumenty"
3795
3796 #: 950.data.seed-values.sql:3124
3797 msgid "Show all canceled holds that were canceled within this amount of time"
3798 msgstr "Zobrazit rezervace zrušené během uvedené doby"
3799
3800 #: 950.data.seed-values.sql:1140
3801 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3802 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3803
3804 #: 950.data.seed-values.sql:2588
3805 msgid "Security"
3806 msgstr "Zabezpečení"
3807
3808 #: 950.data.seed-values.sql:311
3809 msgid "On holds shelf"
3810 msgstr "Na regále s rezervacemi"
3811
3812 #: 950.data.seed-values.sql:3418
3813 msgid "Maximum concurrently active self-serve password reset requests"
3814 msgstr ""
3815 "Maximální počet souběžných aktivních  žádostí o změnu hesla při "
3816 "samoobslužném provozu"
3817
3818 #: 950.data.seed-values.sql:10181
3819 msgid "Invalid value for \"circ_lib\""
3820 msgstr "Neplatná hodnota pro \"circ_lib\" (výpůjční knihovna)"
3821
3822 #: 950.data.seed-values.sql:6578
3823 msgid "Yupik languages"
3824 msgstr "Yupik"
3825
3826 #: 950.data.seed-values.sql:6548
3827 msgid "Tuvaluan"
3828 msgstr "Tuvalština"
3829
3830 #: 950.data.seed-values.sql:12488
3831 msgid "SIP2 Proxy Login"
3832 msgstr "SIP2 proxy přihlášení"
3833
3834 # id::clm.value__nso
3835 #: 950.data.seed-values.sql:6416
3836 msgid "Northern Sotho"
3837 msgstr "Severní sothoština"
3838
3839 #: 950.data.seed-values.sql:3781
3840 msgid "Often \"PayPal\" or \"VeriSign\", sometimes others"
3841 msgstr "Často  \"PayPal\" nebo \"VeriSign\", někdy další"
3842
3843 #: 950.data.seed-values.sql:6307
3844 msgid "Kabyle"
3845 msgstr "Kabulí"
3846
3847 #: 950.data.seed-values.sql:514
3848 msgid "Allow a user to renew items"
3849 msgstr "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku exempláře"
3850
3851 #: 950.data.seed-values.sql:988
3852 msgid "DELETE_TRANSIT"
3853 msgstr "DELETE_TRANSIT"
3854
3855 #: 950.data.seed-values.sql:10870
3856 msgid "See From Tracing -- Uniform Title"
3857 msgstr "Viz z dohledávání - Unifikovaný název"
3858
3859 # id::aout.name__4
3860 #: 950.data.seed-values.sql:448
3861 msgid "Sub-library"
3862 msgstr "Dílčí knihovna"
3863
3864 #: 950.data.seed-values.sql:4525
3865 msgid ""
3866 "The evening_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
3867 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3868 "field is shown or required this setting is ignored."
3869 msgstr ""
3870 "Pole \"telefon veečer\" (evening_phone) bude na kartě registračních údajů "
3871 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí při aktivaci "
3872 "volby \"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole zobrazené nebo "
3873 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
3874
3875 #: 950.data.seed-values.sql:11073
3876 msgid "Alternate no attempt to code"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: 950.data.seed-values.sql:3992
3880 msgid "Regular expression defining the patron barcode format"
3881 msgstr "Regulární výraz definující formát čárového kódů čtenářů"
3882
3883 #: 950.data.seed-values.sql:924
3884 msgid "CREATE_METABIB_FIELD"
3885 msgstr "CREATE_METABIB_FIELD"
3886
3887 #: 950.data.seed-values.sql:37
3888 msgid "Alerting block on Circ and Renew"
3889 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček a rezervací"
3890
3891 #: 950.data.seed-values.sql:3751
3892 msgid "Name default credit processor"
3893 msgstr "Název výchozího kreditního procesoru"
3894
3895 #: 950.data.seed-values.sql:4666
3896 msgid "Suggest prefix field on patron registration"
3897 msgstr "Navrhnout pole \"prefix\" na kartě registračních údajů čtenáře"
3898
3899 #: 950.data.seed-values.sql:3376
3900 msgid ""
3901 "Skip offline checkout transaction (raise exception when processing) if item "
3902 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3903 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3904 msgstr ""
3905 "Přeskočit transakci offline výpůjčky (vyvolat výjimku při zpracování) pokud "
3906 "čas změny statusu exempláře je novější než zaznamenaný čas transakce. POZOR: "
3907 " Vyvolání této výjimky může být spustit změna statusu ze \"Dnes vráceno\" na "
3908 "\"Volné\"."
3909
3910 #: 950.data.seed-values.sql:6382 950.data.seed-values.sql:6383
3911 msgid "Malagasy"
3912 msgstr "Malgaština"
3913
3914 #: 950.data.seed-values.sql:1038
3915 msgid "UPDATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
3916 msgstr "UPDATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
3917
3918 #: 950.data.seed-values.sql:6339
3919 msgid "Ladino"
3920 msgstr "Ladinština"
3921
3922 #: 950.data.seed-values.sql:6652
3923 msgid "EIAJ"
3924 msgstr "EIAJ"
3925
3926 #: 950.data.seed-values.sql:6441
3927 msgid "Phoenician"
3928 msgstr "Foiničtina"
3929
3930 #: 950.data.seed-values.sql:1000
3931 msgid "UPDATE_BIB_LEVEL"
3932 msgstr "UPDATE_BIB_LEVEL"
3933
3934 #: 950.data.seed-values.sql:998
3935 msgid "UPDATE_AUDIENCE"
3936 msgstr "UPDATE_AUDIENCE"
3937
3938 #: 950.data.seed-values.sql:3121
3939 msgid "Canceled holds display age"
3940 msgstr "Období za které se zabrazí zrušené rezervace"
3941
3942 #: 950.data.seed-values.sql:3526
3943 msgid "Require Patron Password"
3944 msgstr "Požadovat heslo čtenáře"
3945
3946 #: 950.data.seed-values.sql:3925
3947 msgid "Regular expression defining the password format"
3948 msgstr "Regulární výraz definující formát hesla"
3949
3950 #: 950.data.seed-values.sql:6656
3951 msgid "CED videodisc"
3952 msgstr "CED videodisk"
3953
3954 #: 950.data.seed-values.sql:6435
3955 msgid "Panjabi"
3956 msgstr "Paňdžábština"
3957
3958 #: 950.data.seed-values.sql:6450
3959 msgid "Rajasthani"
3960 msgstr "Rádžasthánština"
3961
3962 #: 950.data.seed-values.sql:1110
3963 msgid "VIEW_AUTHORITY_RECORD_NOTES"
3964 msgstr "VIEW_AUTHORITY_RECORD_NOTES"
3965
3966 #: 950.data.seed-values.sql:11338
3967 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile (Alternate)"
3968 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile (Alternativní)"
3969
3970 #: 950.data.seed-values.sql:4405
3971 msgid "Show calendar widget for dob field on patron registration"
3972 msgstr ""
3973 "Na kartě registračních údajů čtenáře zobrazit v poli \"datum narození\" "
3974 "miniaplikaci kalendáře"
3975
3976 #: 950.data.seed-values.sql:5067
3977 msgid "TCN Value"
3978 msgstr "Hodnota kontrolního čísla záznamu (TCN)"
3979
3980 #: 950.data.seed-values.sql:13068
3981 msgid "Upload Import Non Matching by Default"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: 950.data.seed-values.sql:1162
3985 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.reshelving_complete.interval"
3986 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.reshelving_complete.interval"
3987
3988 #: 950.data.seed-values.sql:6351
3989 msgid "Mongo-Nkundu"
3990 msgstr "Mongština"
3991
3992 #: 950.data.seed-values.sql:6335
3993 msgid "Kumyk"
3994 msgstr "Kumyčtina"
3995
3996 #: 950.data.seed-values.sql:13
3997 msgid "Back-to-back"
3998 msgstr "Oboustranná kniha"
3999
4000 #: 950.data.seed-values.sql:6129
4001 msgid "Avaric"
4002 msgstr "Avarština"
4003
4004 #: 950.data.seed-values.sql:27
4005 msgid "Patron exceeds max checked out item threshold"
4006 msgstr "Čtenář překročil maximální povolený počet výpůjček"
4007
4008 #: 950.data.seed-values.sql:1480
4009 msgid "Create/Update/Delete SVF Record Attribute Defintion"
4010 msgstr "Vytvořit / změnit / smazat definici atributů záznamů"
4011
4012 #: 950.data.seed-values.sql:1236
4013 msgid "Allow a user to delete trigger validators"
4014 msgstr "Povolit uživateli smazat validátor spouštěče"
4015
4016 #: 950.data.seed-values.sql:936
4017 msgid "CREATE_PERM"
4018 msgstr "CREATE_PERM"
4019
4020 # id::clm.value__tpi
4021 #: 950.data.seed-values.sql:6537
4022 msgid "Tok Pisin"
4023 msgstr "Tok Pisin"
4024
4025 #: 950.data.seed-values.sql:25
4026 msgid "Patron exceeds max overdue item threshold"
4027 msgstr "čtenář překročil maximální povolený limit pokut"
4028
4029 #: 950.data.seed-values.sql:12520
4030 msgid "Charge fines on overdue circulations when closed"
4031 msgstr "Naúčtovat pokuty za zpozdné za dny, kdy je knihovna zavřená"
4032
4033 #: 950.data.seed-values.sql:2498 950.data.seed-values.sql:2499
4034 msgid "OPAC Search Depth"
4035 msgstr "Hloubka vyhledávání v OPACu"
4036
4037 #: 950.data.seed-values.sql:2622
4038 msgid "Set copy creator as receiver"
4039 msgstr "Nastavit toho, kdy exemplář vytvořit, jako přijímajícího"
4040
4041 #: 950.data.seed-values.sql:6139
4042 msgid "Balinese"
4043 msgstr "Balijština"
4044
4045 #: 950.data.seed-values.sql:6532
4046 msgid "Tokelauan"
4047 msgstr "Tokelauština"
4048
4049 #: 950.data.seed-values.sql:4019
4050 msgid ""
4051 "This will hide certain org units in the public OPAC if the Original Location "
4052 "(url param \"ol\") for the OPAC inherits this setting.  This setting "
4053 "specifies an org unit depth, that together with the OPAC Original Location "
4054 "determines which section of the Org Hierarchy should be visible in the OPAC. "
4055 " For example, a stock Evergreen installation will have a 3-tier hierarchy "
4056 "(Consortium/System/Branch), where System has a depth of 1 and Branch has a "
4057 "depth of 2.  If this setting contains a depth of 1 in such an installation, "
4058 "then every library in the System in which the Original Location belongs will "
4059 "be visible, and everything else will be hidden.  A depth of 0 will "
4060 "effectively make every org visible.  The embedded OPAC in the staff client "
4061 "ignores this setting."
4062 msgstr ""
4063 "Pokud původní lokace (URL parametr \"ol\") pro OPAC dědí toto nastavení, pak "
4064 "toto  nastavení skryje zobrazení určitých organizačních jednotek ve veřejném "
4065 "OPACu.  Nastavení určuje hloubku organizační jednotky, kteru spolu s původní "
4066 "lokací OPACu určuje, která část hierarchie organizačních jednotek má být vc "
4067 "OPAcu viditelná. Například instalace Evergreenu ve skladu bude mít "
4068 "třístupňovou hierarchii (konsorcium / systém / pobočka), systém má hloublu "
4069 "\"1\" a pobočka hloubku \"2\". Pokud nastavení v takovéto instalaci obsahuje "
4070 "hloubku 1, pak každá knihovna v systému, do které původní lokace patří, bude "
4071 "zobrazena a všechno ostatní bude skryto. Hloubka 0 způsobí, že budou "
4072 "zobrazeny všehny organizační jednotky. OPAC zabudovaný ve služebním klientu "
4073 "toto nastavení ignoruje."
4074
4075 #: 950.data.seed-values.sql:956
4076 msgid "DELETE_HOURS_OF_OPERATION"
4077 msgstr "DELETE_HOURS_OF_OPERATION"
4078
4079 #: 950.data.seed-values.sql:12620
4080 msgid "GUI: Hide these fields within the Item Attribute Editor"
4081 msgstr ""
4082 "Grafické uživatelské rozhraní: Smazat tato pole v editoru vlastností "
4083 "exempláře"
4084
4085 #: 950.data.seed-values.sql:132
4086 msgid "Conference Author"
4087 msgstr "Konference"
4088
4089 #: 950.data.seed-values.sql:12786
4090 msgid "Leave transaction open when lost balance equals zero"
4091 msgstr ""
4092 "Ponechat transakci otevřenou, pokud bilance za ztracené dokumenty je nula"
4093
4094 #: 950.data.seed-values.sql:6675
4095 msgid "78 rpm"
4096 msgstr "78 ot/min"
4097
4098 #: 950.data.seed-values.sql:958
4099 msgid "DELETE_ITEM_FORM"
4100 msgstr "DELETE_ITEM_FORM"
4101
4102 #: 950.data.seed-values.sql:6392
4103 msgid "Multiple languages"
4104 msgstr "Více jazyků"
4105
4106 #: 950.data.seed-values.sql:6384
4107 msgid "Maltese"
4108 msgstr "Maltština"
4109
4110 #: 950.data.seed-values.sql:4567
4111 msgid "Show juvenile field on patron registration"
4112 msgstr "Zobrazit pole \"nezletilý\" na kartě registračních údajů čtenáře"
4113
4114 #: 950.data.seed-values.sql:1566
4115 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
4116 msgstr "Povolit uživatele upravit zobrazení polí v editoru exemplářů"
4117
4118 #: 950.data.seed-values.sql:8162
4119 msgid ""
4120 "Build and transfer a file to a remote server.  Required parameter "
4121 "\"remote_host\" specifying target server.  Optional parameters: remote_user, "
4122 "remote_password, remote_account, port, type (FTP, SFTP or SCP), and debug."
4123 msgstr ""
4124 "Sestavit a přenést soubor na vzdálený server. Je požadován paremetr "
4125 "\"vzdálený hostitel\" (remote_host), který určuje cílový server. Volitelnými "
4126 "parametry jsou \"vzdálený uživatel\" (remote_user), \"vzdálené heslo\" "
4127 "(remote_password), \"vzdálený účet\" (remote_account), \"port\", \"typ\" "
4128 "(type)(FTP, SFTP nebo SCP) a \"debug\"."
4129
4130 #: 950.data.seed-values.sql:2652
4131 msgid ""
4132 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
4133 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
4134 "will be blocked."
4135 msgstr ""
4136 "Pokud se částka zbývající ve fondu - včetně již utracených peněz a závazků - "
4137 "dostane pod toto procento, pokusy o utrácení z tohoto fondu budou "
4138 "zablokovány."
4139
4140 #: 950.data.seed-values.sql:13964
4141 msgid "OPAC Format Selector Attribute"
4142 msgstr ""
4143
4144 #: 950.data.seed-values.sql:3868 950.data.seed-values.sql:3871
4145 msgid "Stripe publishable key"
4146 msgstr "Veřejný klíč Stripe"
4147
4148 #: 950.data.seed-values.sql:3616
4149 msgid "Minimum Transit Checkin Interval"
4150 msgstr "Minimální interval pro registraci / vrácení  exemplářů v přepravě"
4151
4152 #: 950.data.seed-values.sql:12969
4153 msgid ""
4154 "URLs are tested in batches.  This number defines the size of each batch and "
4155 "it directly relates to the number of back-end processes performing URL "
4156 "verification."
4157 msgstr ""
4158 "URL jsou testována v dávkách. Toto číslo určuje velikost každé dávky a přímo "
4159 "se vztahuje počtu procesů na pozadí při procesu verifikace URL."
4160
4161 #: 950.data.seed-values.sql:11154
4162 msgid "Hold Pull List"
4163 msgstr "Seznam rezervací k zachycení"
4164
4165 #: 950.data.seed-values.sql:1186
4166 msgid ""
4167 "Allow a user to change the pickup and transit destination for a captured "
4168 "hold item already in transit"
4169 msgstr ""
4170 "Povolit uživateli měnit destinaci pro transit a vyzvednutí zachycených "
4171 "rezervací,  které už jsou v přepravě."
4172
4173 #: 950.data.seed-values.sql:6655
4174 msgid "Laserdisc"
4175 msgstr "Laserdisc"
4176
4177 # id::clm.value__por
4178 #: 950.data.seed-values.sql:6445
4179 msgid "Portuguese"
4180 msgstr "Portugalština"
4181
4182 #: 950.data.seed-values.sql:305
4183 msgid "Bindery"
4184 msgstr "Vazba"
4185
4186 #: 950.data.seed-values.sql:792
4187 msgid "Allow a user to create a new fund"
4188 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční fond"
4189
4190 #: 950.data.seed-values.sql:750
4191 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"SIP-Client\" group"
4192 msgstr ""
4193 "Povolit uživateli přidat/odebrat  uživatele do/ze skupiny SIP klienta (SIP-"
4194 "Client)"
4195
4196 #: 950.data.seed-values.sql:4369
4197 msgid "Regex for day_phone field on patron registration"
4198 msgstr ""
4199 "Regulkární výraz pro pole \"denní telefon\" (day_phone) na kartě "
4200 "registračních údajů čtenáře"
4201
4202 #: 950.data.seed-values.sql:760
4203 msgid "Allow staff to override overdue count failure"
4204 msgstr ""
4205 "Povolit personálu obejít selhání výpůjky při překročení povoleného počtu "
4206 "výpůjček s překročenou lhůtou"
4207
4208 #: 950.data.seed-values.sql:3778
4209 msgid "PayflowPro partner"
4210 msgstr "Partner PayflowPro"
4211
4212 #: 950.data.seed-values.sql:6130
4213 msgid "Avestan"
4214 msgstr "Avestský jazyk"
4215
4216 #: 950.data.seed-values.sql:6379
4217 msgid "Minangkabau"
4218 msgstr "Minangkabau"
4219
4220 #: 950.data.seed-values.sql:6676
4221 msgid "8 rpm"
4222 msgstr "8 ot/min"
4223
4224 #: 950.data.seed-values.sql:12852
4225 msgid "Number of seconds to wait between URL test attempts."
4226 msgstr "Počet sekund čekání mezi pokusy o testování URL"
4227
4228 #: 950.data.seed-values.sql:1106
4229 msgid "UPDATE_TRANSLATION"
4230 msgstr "UPDATE_TRANSLATION"
4231
4232 #: 950.data.seed-values.sql:562
4233 msgid "Allow a user to mark an item as 'claims returned'"
4234 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"údajně vrácený\""
4235
4236 #: 950.data.seed-values.sql:10166
4237 msgid "Overlay failed due to missing system id"
4238 msgstr "Přepsání se nezdařilo kvůli chybějícímu systémovému ID"
4239
4240 #: 950.data.seed-values.sql:3472
4241 msgid "Restore overdues on lost item return"
4242 msgstr "Obnovit pokuty při vrácení ztracených exemplářů"
4243
4244 #: 950.data.seed-values.sql:12858
4245 msgid ""
4246 "Throttling mechanism for batch URL verification runs.  Each running process "
4247 "will wait this number of seconds after a URL test before performing the next."
4248 msgstr ""
4249 "Je spuštěn zpomalovací mechanismus pro dávkouvou verifikaci URL. Každý "
4250 "proces bude čekat příslušnou dobu podle uvedeného počtu sekund, po testování "
4251 "URL, než bude zpracováno další."
4252
4253 #: 950.data.seed-values.sql:3490
4254 msgid "Audio Alerts"
4255 msgstr "Zvukové upozornění"
4256
4257 #: 950.data.seed-values.sql:850
4258 msgid "Allow a user to mark an item status as 'missing'"
4259 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
4260
4261 #: 950.data.seed-values.sql:10867
4262 msgid "Heading -- Uniform Title"
4263 msgstr "Záhlaví -- unifikovaný náze"
4264
4265 #: 950.data.seed-values.sql:6485
4266 msgid "Southern Sami"
4267 msgstr "Sami jazyky, jižní"
4268
4269 #: 950.data.seed-values.sql:12839
4270 msgid "URL Verify"
4271 msgstr "Ověření URL"
4272
4273 #: 950.data.seed-values.sql:6187
4274 msgid "Cornish"
4275 msgstr "Kornština"
4276
4277 #: 950.data.seed-values.sql:9275
4278 msgid "Temporary bucket which gets deleted after use."
4279 msgstr "Dočasná skupina, která bude po použití smazána"
4280
4281 #: 950.data.seed-values.sql:4282
4282 msgid ""
4283 "The alias field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
4284 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
4285 "field is required this setting is ignored."
4286 msgstr ""
4287 "Pole \"alias\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře i když "
4288 "není povinné. Pokud je pole povinné, toto nastavení je ignorováno."
4289
4290 #: 950.data.seed-values.sql:6535
4291 msgid "Tonga (Nyasa)"
4292 msgstr "Tongština (nyasa)"
4293
4294 #: 950.data.seed-values.sql:934
4295 msgid "CREATE_ORG_UNIT_CLOSING"
4296 msgstr "CREATE_ORG_UNIT_CLOSING"
4297
4298 #: 950.data.seed-values.sql:6602
4299 msgid "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
4300 msgstr "Trojrozměrný předmět či přírodní objekt"
4301
4302 #: 950.data.seed-values.sql:6663
4303 msgid "Hi-8 mm."
4304 msgstr "Hi-8 mm."
4305
4306 #: 950.data.seed-values.sql:4729
4307 msgid "Show State field on patron registration"
4308 msgstr "Zobrazit pole \"stát\" na kartě registračních údajů čtenáře"
4309
4310 #: 950.data.seed-values.sql:556
4311 msgid "Allow a user to record payments in the Billing Interface"
4312 msgstr "Povolit čtenáři zaznamenat platbu v rozhraní pro platby"
4313
4314 #: 950.data.seed-values.sql:1626
4315 msgid "Serials (includes admin features)"
4316 msgstr "Seriály (včetně administrátorských funkcí)"
4317
4318 #: 950.data.seed-values.sql:672
4319 msgid "Allow a user to view notifications attached to a hold"
4320 msgstr "Povolit uživateli zobrazit upozornění připojené k rezervaci"
4321
4322 #: 950.data.seed-values.sql:141
4323 msgid "Temporal Subject"
4324 msgstr "Časové téma"
4325
4326 #: 950.data.seed-values.sql:6514 950.data.seed-values.sql:6526
4327 msgid "Tagalog"
4328 msgstr "Tagalština"
4329
4330 #: 950.data.seed-values.sql:908
4331 msgid "CREATE_COPY_STATUS"
4332 msgstr "CREATE_COPY_STATUS"
4333
4334 #: 950.data.seed-values.sql:6126
4335 msgid "Bable"
4336 msgstr "Bable"
4337
4338 #: 950.data.seed-values.sql:3934
4339 msgid ""
4340 "Disable the ability to save list column configurations locally.  If set, "
4341 "columns may still be manipulated, however, the changes do not persist.  "
4342 "Also, existing local configurations are ignored if this setting is true."
4343 msgstr ""
4344 "Zakázat schopnost lokálního uložení sloupců. Při tomto nastavení je možné se "
4345 "sloupci manipuloat, ale změny nebudou trvalé. Také budou při tomto nastavení "
4346 "ignorovány existující změny lokální konfigurace."
4347
4348 #: 950.data.seed-values.sql:1334
4349 msgid "ADMIN_SERIAL_SUBSCRIPTION"
4350 msgstr "ADMIN_SERIAL_SUBSCRIPTION"
4351
4352 #: 950.data.seed-values.sql:1192
4353 msgid ""
4354 "Allows staff to import a record using an alternate TCN to avoid conflicts"
4355 msgstr ""
4356 "Kvůli vyloučení konfliktů povolit personálu importovat záznam s využitím "
4357 "alternativního TCN."
4358
4359 # id::clm.value__kmb
4360 #: 950.data.seed-values.sql:6325
4361 msgid "Kimbundu"
4362 msgstr "Kimbundština"
4363
4364 #: 950.data.seed-values.sql:962
4365 msgid "DELETE_LANGUAGE"
4366 msgstr "DELETE_LANGUAGE"
4367
4368 #: 950.data.seed-values.sql:6564
4369 msgid "Wakashan languages"
4370 msgstr "Wakashské jazyky"
4371
4372 #: 950.data.seed-values.sql:6517 950.data.seed-values.sql:6525
4373 msgid "Tajik"
4374 msgstr "Tadžičtina"
4375
4376 #: 950.data.seed-values.sql:976
4377 msgid "DELETE_ORG_TYPE"
4378 msgstr "DELETE_ORG_TYPE"
4379
4380 #: 950.data.seed-values.sql:4924
4381 msgid "Disable auth requirement for texting call numbers."
4382 msgstr "Vypnout požadavek na autentizaci pro posílání SMS se signaturami"
4383
4384 #: 950.data.seed-values.sql:6174
4385 msgid "Chagatai"
4386 msgstr "Čagatajština"
4387
4388 #: 950.data.seed-values.sql:1338
4389 msgid "ADMIN_SURVEY"
4390 msgstr "ADMIN_SURVEY"
4391
4392 #: 950.data.seed-values.sql:1242
4393 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource types"
4394 msgstr ""
4395 "Umožnit uživateli vytvořit / změnit / smazat typy zdrojů pro rezervace "
4396 "zdrojů."
4397
4398 #: 950.data.seed-values.sql:3805
4399 msgid "PayflowPro vendor"
4400 msgstr "Poskytovatel PayflowPro"
4401
4402 #: 950.data.seed-values.sql:2712 950.data.seed-values.sql:2715
4403 msgid "Staff Login Inactivity Timeout (in seconds)"
4404 msgstr ""
4405 "Čas, po něm při nečinnosti vyprší přihlášení zaměstnance (v sekundách)"
4406
4407 #: 950.data.seed-values.sql:6566
4408 msgid "Waray"
4409 msgstr "Waray"
4410
4411 #: 950.data.seed-values.sql:13040
4412 msgid "Default match set to use during ACQ file upload"
4413 msgstr "Výchozí sada shody  při nahrávání souboru v akvizici"
4414
4415 #: 950.data.seed-values.sql:6414
4416 msgid "Old Norse"
4417 msgstr "Norština, stará"
4418
4419 #: 950.data.seed-values.sql:10919
4420 msgid "Subdivision Linking Entry -- Geographic Subdivision"
4421 msgstr "Záznam odkazující na podrozdělení -- geografické podrozdělení"
4422
4423 #: 950.data.seed-values.sql:4156
4424 msgid ""
4425 "In the Record In-House Use interface, a submission attempt will warn if the "
4426 "# of uses field exceeds the value of this setting."
4427 msgstr ""
4428 "Pokus o potvrzení výpůjčky v rozhraní pro evidenci prezenčních výpůjček "
4429 "vyvolá varování , pokud počet použití tohoto pole překročí hodnotu uvedenou "
4430 "v tomto nastavení."
4431
4432 #: 950.data.seed-values.sql:682
4433 msgid "Allow a user to execute an offline script batch"
4434 msgstr "Povolit uživateli spustit dávku offline skriptu"
4435
4436 #: 950.data.seed-values.sql:13176
4437 msgid "Load items for imported records by default during ACQ file upload"
4438 msgstr ""
4439 "Při nahrávání souborů v akvizici standardně nahrát exempláře pro importované "
4440 "záznamy"
4441
4442 #: 950.data.seed-values.sql:2874
4443 msgid "Delete volume with last copy"
4444 msgstr "S posledním exemplářem smazat záznam"
4445
4446 # id::clfm.description__u
4447 #: 950.data.seed-values.sql:6626
4448 msgid "The literary form of the item is unknown."
4449 msgstr "Literární forma exempláře je neznámá."
4450
4451 #: 950.data.seed-values.sql:6131
4452 msgid "Awadhi"
4453 msgstr "Avadhština (avadhí)"
4454
4455 #: 950.data.seed-values.sql:6192
4456 msgid "Cree"
4457 msgstr "Cree"
4458
4459 #: 950.data.seed-values.sql:3998
4460 msgid "Use fully compressed serial holdings"
4461 msgstr "Použit plně komprimované zobrazení obdržených čísel seriálů"
4462
4463 #: 950.data.seed-values.sql:11557
4464 msgid "Cincinnati, Ohio, USA"
4465 msgstr "Cincinnati, Ohio, USA"
4466
4467 #: 950.data.seed-values.sql:744
4468 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LibraryManager\" group"
4469 msgstr ""
4470 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny manažerů "