Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2014-03-31 13:35-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-03-31 15:47+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-04-01 05:41+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16967)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:114
19 msgid "Series Title"
20 msgstr "Název edice"
21
22 # id::clfm.value__p
23 #: 950.data.seed-values.sql:6643
24 msgid "Poetry"
25 msgstr "Poezie"
26
27 # id::clm.value__pau
28 #: 950.data.seed-values.sql:6456
29 msgid "Palauan"
30 msgstr "Palauština"
31
32 #: 950.data.seed-values.sql:1580
33 msgid ""
34 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
35 "in certain staff interfaces"
36 msgstr ""
37 "Povolí uživatelům a ukádat a stahovat sady filtrů pro dialog filtrů, které "
38 "jsou k dispozici v některých rozhraních pro personál"
39
40 # id::clm.value__kir
41 #: 950.data.seed-values.sql:6343
42 msgid "Kyrgyz"
43 msgstr "Kyrgyzština"
44
45 #: 950.data.seed-values.sql:5086
46 msgid "Z39.50 Source"
47 msgstr "Z39.50 zdroj"
48
49 #: 950.data.seed-values.sql:2605
50 msgid "OPAC"
51 msgstr "OPAC"
52
53 # id::clm.value__nor
54 #: 950.data.seed-values.sql:6434
55 msgid "Norwegian"
56 msgstr "Norština"
57
58 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
59 #: 950.data.seed-values.sql:379 950.data.seed-values.sql:400
60 #: 950.data.seed-values.sql:419 950.data.seed-values.sql:13513
61 msgid "LCCN"
62 msgstr "LCCN"
63
64 #: 950.data.seed-values.sql:13491
65 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
66 msgstr ""
67
68 #: 950.data.seed-values.sql:35
69 msgid "Alerting block on Circ"
70 msgstr "Upozornění s blokací výpůjček"
71
72 # id::clm.value__dua
73 #: 950.data.seed-values.sql:6227
74 msgid "Duala"
75 msgstr "Dualština"
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:13247
78 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
79 msgstr "Standardně sloučit při nahrávání při jedné shodě."
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:4573
82 msgid ""
83 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
84 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
85 "field is shown or required this setting is ignored."
86 msgstr ""
87 "Pole \"číslo identifikačního dokladu 2\" (ident_value2) na kartě "
88 "registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je "
89 "viditelné, pokud  je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba "
90 "\" zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je aktivní volba \"zobrazit povinná "
91 "pole\", toto nastavení je ignorováno."
92
93 #: 950.data.seed-values.sql:4804
94 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
95 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
96
97 #: 950.data.seed-values.sql:1552
98 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
99 msgstr "Povolí uživatelo vytvořit / zobrazit / smazat adresu upozornění."
100
101 # id::crrf.name__2
102 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
103 #: 950.data.seed-values.sql:294
104 msgid "10_cent_per_day"
105 msgstr "10_centů_za_den"
106
107 #: 950.data.seed-values.sql:98
108 msgid "Keyword"
109 msgstr "Klíčové slovo"
110
111 #: 950.data.seed-values.sql:5156
112 msgid "Renew Circulations"
113 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
114
115 #: 950.data.seed-values.sql:13162
116 msgid "Upload Default Match Set"
117 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
118
119 #: 950.data.seed-values.sql:988
120 msgid "DELETE_SURVEY"
121 msgstr "DELETE_SURVEY"
122
123 #: 950.data.seed-values.sql:11008
124 msgid "Heading -- Meeting Name"
125 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
126
127 #: 950.data.seed-values.sql:9587
128 msgid "postpone"
129 msgstr "Odložit"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:13571
132 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
133 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:3091
136 msgid ""
137 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
138 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
139 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
140 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
141 msgstr ""
142 "Účelem je poskytnout časový interval poté co exempláře přejde do statusu "
143 "\"na regále s rezervacemi\" než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále "
144 "s rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
145 "než se exemplář  zobrazí jako  \"připraveno pro vyzvednutí\". Příklad: \"5 "
146 "dnů\", \"1 hodina\"."
147
148 #: 950.data.seed-values.sql:1344
149 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
150 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
151
152 #: 950.data.seed-values.sql:9667
153 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
154 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
155
156 #: 950.data.seed-values.sql:72
157 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
158 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
159
160 # id::clm.value__nah
161 #: 950.data.seed-values.sql:6416
162 msgid "Nahuatl"
163 msgstr "Nahuatl"
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:9867 950.data.seed-values.sql:9868
166 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
167 msgstr "Počáteční datum ponechávání historických rezervací"
168
169 # id::aout.name__5
170 #: 950.data.seed-values.sql:453
171 msgid "Bookmobile"
172 msgstr "Pojízdná knihovna"
173
174 # id::clm.value__kaw
175 #: 950.data.seed-values.sql:6334
176 msgid "Kawi"
177 msgstr "Kawi"
178
179 #: 950.data.seed-values.sql:4336
180 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
181 msgstr ""
182 "Navrhnout pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" "
183 "(claims_never_checked_out_count) na kartě registračních údajů čtenáře."
184
185 #: 950.data.seed-values.sql:3052
186 msgid "Hard boundary"
187 msgstr "Pevná hranice"
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:11551 950.data.seed-values.sql:12337
190 msgid "Virgin Mobile"
191 msgstr "Virgin Mobile"
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:11198
194 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
195 msgstr "Adresář předmětových hesel"
196
197 # id::clm.value__sas
198 #: 950.data.seed-values.sql:6486
199 msgid "Sasak"
200 msgstr "Sasakština"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:934
203 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
204 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:305
207 msgid "Available"
208 msgstr "Dostupné"
209
210 # id::crcd.name__6
211 #: 950.data.seed-values.sql:262
212 msgid "35_days_1_renew"
213 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
214
215 #: 950.data.seed-values.sql:4058
216 msgid ""
217 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
218 "registration and self-service username changing only"
219 msgstr ""
220 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
221 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
222
223 #: 950.data.seed-values.sql:9593
224 msgid "Deleted"
225 msgstr "Smazáno"
226
227 #: 950.data.seed-values.sql:790
228 msgid "Allow a user to view a funding source"
229 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:4874
232 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
233 msgstr ""
234 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
235 "exempláře je zavřená."
236
237 #: 950.data.seed-values.sql:4816
238 msgid ""
239 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
240 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
241 msgstr ""
242 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
243 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
244
245 #: 950.data.seed-values.sql:638
246 msgid "Allow a user to delete a copy location"
247 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
248
249 #: 950.data.seed-values.sql:323
250 msgid "Long Overdue"
251 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:13549
254 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
255 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:33
258 msgid "Alerting Note, no blocks"
259 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
260
261 #: 950.data.seed-values.sql:3649
262 msgid ""
263 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
264 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
265 "will not be suppressed."
266 msgstr ""
267 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, \"nerezervační\" přepravy "
268 "mezi touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
269 "potlačeny.  Pokud je nastaven prázdní hodnot, přeprava nebude potlačena."
270
271 #: 950.data.seed-values.sql:12920
272 msgid ""
273 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
274 "copy on the patron record when it is paid"
275 msgstr ""
276 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
277 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:1148
280 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
281 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
282
283 #: 950.data.seed-values.sql:469 950.data.seed-values.sql:3322
284 #: 950.data.seed-values.sql:3325
285 msgid "Lost Materials Processing Fee"
286 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:682
289 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
290 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:1646
293 msgid "Data Review"
294 msgstr "Přehled dat"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:12065
297 msgid "Chariton Valley Wireless"
298 msgstr "Chariton Valley Wireless"
299
300 #: 950.data.seed-values.sql:592
301 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
302 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
303
304 #: 950.data.seed-values.sql:1322
305 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
306 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
307
308 #: 950.data.seed-values.sql:956
309 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
310 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
311
312 #: 950.data.seed-values.sql:4900
313 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
314 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
315
316 #: 950.data.seed-values.sql:6260
317 msgid "Gã"
318 msgstr "Ga"
319
320 #: 950.data.seed-values.sql:6665
321 msgid "Serial"
322 msgstr "Seriál"
323
324 # id::clm.value__ven
325 #: 950.data.seed-values.sql:6579
326 msgid "Venda"
327 msgstr "Vendština"
328
329 #: 950.data.seed-values.sql:9621
330 msgid ""
331 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
332 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
333 msgstr ""
334 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
335 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
336 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
337
338 #: 950.data.seed-values.sql:3469
339 msgid ""
340 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
341 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
342 "the org unit"
343 msgstr ""
344 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
345 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být zkratka organizační "
346 "jednotky."
347
348 # id::clm.value__ori
349 #: 950.data.seed-values.sql:6444
350 msgid "Oriya"
351 msgstr "Urijština"
352
353 #: 950.data.seed-values.sql:732
354 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
355 msgstr "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny uživatelů"
356
357 #: 950.data.seed-values.sql:117
358 msgid "Abbreviated Title"
359 msgstr "Zkrácený název"
360
361 # id::i18n_l.name__en-CA
362 #: 950.data.seed-values.sql:344
363 msgid "English (Canada)"
364 msgstr "Angličtina (Kanada)"
365
366 #: 950.data.seed-values.sql:11022
367 msgid "Heading -- Form Subdivision"
368 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
369
370 #: 950.data.seed-values.sql:4528
371 msgid ""
372 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
373 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
374 "If the field is required this setting is ignored."
375 msgstr ""
376 "Pole  \"večerní telefon\" (evening_phone)  bude zobrazeno na kartě "
377 "registračních údajů čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není "
378 "povinné. Pokud jde o povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
379
380 #: 950.data.seed-values.sql:4411
381 msgid ""
382 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
383 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
384 "field is shown or required this setting is ignored."
385 msgstr ""
386 "Pole pro telefon přes den (day_phone) bude na kartě registračních údajů "
387 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
388 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
389 "nastavení ignorováno."
390
391 #: 950.data.seed-values.sql:758
392 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
393 msgstr ""
394 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
395 "počet prodloužení"
396
397 #: 950.data.seed-values.sql:1132
398 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
399 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
400
401 #: 950.data.seed-values.sql:11651
402 msgid "Alaska, USA"
403 msgstr "Aljaška, USA"
404
405 #: 950.data.seed-values.sql:3907
406 msgid "Format Times with this pattern."
407 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
408
409 #: 950.data.seed-values.sql:6378
410 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
411 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
412
413 #: 950.data.seed-values.sql:2952
414 msgid ""
415 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
416 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
417 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
418 msgstr ""
419
420 #: 950.data.seed-values.sql:4510
421 msgid ""
422 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
423 "registration."
424 msgstr ""
425 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
426 "registračních údajích čtenáře"
427
428 #: 950.data.seed-values.sql:3271
429 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
430 msgstr ""
431 "Pokud je nastaveno na \"pravda\", nepoužívat žádné exempláře z této "
432 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
433
434 #: 950.data.seed-values.sql:4462
435 msgid "Regex for email field on patron registration"
436 msgstr "Regulární výraz pro pole \"e-mail\" v registračních údajích čtenáře"
437
438 #: 950.data.seed-values.sql:3952
439 msgid "Courier Code"
440 msgstr "Kód kurýra"
441
442 #: 950.data.seed-values.sql:6135
443 msgid "Apache languages"
444 msgstr "Apačské jazyky"
445
446 #: 950.data.seed-values.sql:1290
447 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
448 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
449
450 #: 950.data.seed-values.sql:6844 950.data.seed-values.sql:6845
451 #: 950.data.seed-values.sql:6851 950.data.seed-values.sql:6852
452 #: 950.data.seed-values.sql:6927 950.data.seed-values.sql:6928
453 msgid "Blu-ray"
454 msgstr "Blu-ray"
455
456 #: 950.data.seed-values.sql:868
457 msgid "Allows a user to create a purchase order"
458 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
459
460 #: 950.data.seed-values.sql:3610
461 msgid "Content of header_text include"
462 msgstr "Obsah includu header_text"
463
464 #: 950.data.seed-values.sql:10305
465 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
466 msgstr "Neplatná hodnota \"výše vkladu\""
467
468 #: 950.data.seed-values.sql:3466
469 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
470 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
471
472 # id::citm.value__m
473 #: 950.data.seed-values.sql:6630
474 msgid "Computer file"
475 msgstr "Počítačový soubor"
476
477 #: 950.data.seed-values.sql:12235
478 msgid "Nextel"
479 msgstr "Nextel"
480
481 #: 950.data.seed-values.sql:9581
482 msgid "EDI"
483 msgstr "EDI"
484
485 #: 950.data.seed-values.sql:1138
486 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
487 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
488
489 #: 950.data.seed-values.sql:10413
490 msgid ""
491 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
492 msgstr "Pro záznam ve frontě pro import autorit byl požadován e-mail."
493
494 #: 950.data.seed-values.sql:9975
495 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
496 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
497
498 #: 950.data.seed-values.sql:3475
499 msgid "Change reshelving status interval"
500 msgstr ""
501 "Upravit  interval změny statutu exempláře z \" vráceno, dosud nezařazeno\" "
502 "na \" dostupné\""
503
504 #: 950.data.seed-values.sql:2961
505 msgid ""
506 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
507 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
508 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
509 "items will match."
510 msgstr ""
511 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
512 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
513 "dojít k zachycení titulů nebo svazků, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
514 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
515
516 #: 950.data.seed-values.sql:540
517 msgid ""
518 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
519 msgstr ""
520 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
521 "rezervaci"
522
523 #: 950.data.seed-values.sql:4339
524 msgid ""
525 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
526 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
527 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
528 msgstr ""
529 "Pole \"počet údajně nikdy nevypůjčených\" (claims_never_checked_out_count) "
530 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
531 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
532 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
533
534 # id::clfm.description__p
535 #: 950.data.seed-values.sql:6643
536 msgid "The item is a poem or collection of poems."
537 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
538
539 # id::clm.value__kau
540 #: 950.data.seed-values.sql:6333
541 msgid "Kanuri"
542 msgstr "Kanuri"
543
544 #: 950.data.seed-values.sql:6266
545 msgid "Germanic (Other)"
546 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
547
548 # id::cbs.source__1
549 #: 950.data.seed-values.sql:3
550 msgid "oclc"
551 msgstr "oclc"
552
553 #: 950.data.seed-values.sql:3358
554 msgid "Item Status for Missing Pieces"
555 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
556
557 #: 950.data.seed-values.sql:12631
558 msgid "Self-Check Proxy Login"
559 msgstr "Samoobslužné výpůjčky - proxy přihlášení"
560
561 #: 950.data.seed-values.sql:6662
562 msgid "Subunit"
563 msgstr "Dílčí jednotka"
564
565 # id::clm.value__bih
566 #: 950.data.seed-values.sql:6168
567 msgid "Bihari"
568 msgstr "Bihárština"
569
570 # id::clm.value__wel
571 #: 950.data.seed-values.sql:6587
572 msgid "Welsh"
573 msgstr "Velština"
574
575 #: 950.data.seed-values.sql:9605
576 msgid "Accepted with amendment, no confirmation required"
577 msgstr "Akceptováno  s dodatkem, není vyžadováno schválení"
578
579 #: 950.data.seed-values.sql:3097
580 msgid "Soft stalling interval"
581 msgstr "Měkký interval pro odklad"
582
583 #: 950.data.seed-values.sql:11929
584 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
585 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
586
587 # id::clm.value__goh
588 #: 950.data.seed-values.sql:6276
589 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
590 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
591
592 # id::clm.value__tem
593 #: 950.data.seed-values.sql:6541
594 msgid "Temne"
595 msgstr "Temne"
596
597 #: 950.data.seed-values.sql:2877
598 msgid "Spine label line width"
599 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
600
601 #: 950.data.seed-values.sql:12894
602 msgid "Allow funds to be rolled over without bringing the money along"
603 msgstr "Pvolit přenesení fondu  aniž by byly přeneseny také peníze"
604
605 #: 950.data.seed-values.sql:4330
606 msgid ""
607 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
608 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
609 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
610 msgstr ""
611 "Pole \"údajně nikdy nevypůjčeno\" (claims_never_checked_out_count) bude "
612 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
613 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
614 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
615
616 #: 950.data.seed-values.sql:1448
617 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
618 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
619
620 #: 950.data.seed-values.sql:3034
621 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
622 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
623
624 #: 950.data.seed-values.sql:686
625 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
626 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
627
628 # id::crcd.name__8
629 #: 950.data.seed-values.sql:266
630 msgid "1_hour_2_renew"
631 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
632
633 #: 950.data.seed-values.sql:4363
634 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
635 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
636
637 #: 950.data.seed-values.sql:2922 950.data.seed-values.sql:2925
638 msgid "Charge lost on zero"
639 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
640
641 #: 950.data.seed-values.sql:644
642 msgid ""
643 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
644 "given copy"
645 msgstr ""
646 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
647 "rezervaci na daný exemplář"
648
649 # id::clm.value__jpn
650 #: 950.data.seed-values.sql:6322
651 msgid "Japanese"
652 msgstr "Japonština"
653
654 #: 950.data.seed-values.sql:12953
655 msgid "Truncate fines to max fine amount"
656 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
657
658 #: 950.data.seed-values.sql:2637
659 msgid ""
660 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
661 "staff that received the copy"
662 msgstr ""
663 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
664 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
665
666 #: 950.data.seed-values.sql:4892
667 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
668 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
669
670 #: 950.data.seed-values.sql:1436
671 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
672 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
673
674 #: 950.data.seed-values.sql:4201
675 msgid "Button bar"
676 msgstr "Lišta tlačítek"
677
678 #: 950.data.seed-values.sql:10303
679 msgid "Invalid value for \"price\""
680 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
681
682 #: 950.data.seed-values.sql:2850
683 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
684 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
685
686 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
687 #: 950.data.seed-values.sql:6524 950.data.seed-values.sql:6531
688 msgid "Swazi"
689 msgstr "Svatština"
690
691 #: 950.data.seed-values.sql:9615
692 msgid "Backorder quantity"
693 msgstr "Množství objednávek (ze skladu)"
694
695 #: 950.data.seed-values.sql:4624
696 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
697 msgstr ""
698 "Regulární výraz pro pole \"další telefon\" (other_phone) v registračních "
699 "údajích čtenáře"
700
701 # id::clm.value__inc
702 #: 950.data.seed-values.sql:6311
703 msgid "Indic (Other)"
704 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
705
706 # id::cbs.source__2
707 # nutný kontext
708 #: 950.data.seed-values.sql:5
709 msgid "System Local"
710 msgstr "Lokální systém"
711
712 #: 950.data.seed-values.sql:12441
713 msgid "Helio"
714 msgstr "Helio"
715
716 #: 950.data.seed-values.sql:11263 950.data.seed-values.sql:11269
717 msgid "Default Phone Number"
718 msgstr "Přednastavené číslo telefonu"
719
720 # id::clm.value__new
721 #: 950.data.seed-values.sql:6426
722 msgid "Newari"
723 msgstr "Névárština"
724
725 #: 950.data.seed-values.sql:892
726 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
727 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
728
729 #: 950.data.seed-values.sql:1084
730 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
731 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
732
733 #: 950.data.seed-values.sql:4240
734 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
735 msgstr ""
736 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
737 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
738
739 #: 950.data.seed-values.sql:10358
740 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
741 msgstr ""
742 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
743
744 #: 950.data.seed-values.sql:3901
745 msgid ""
746 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
747 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
748 msgstr ""
749 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
750 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
751
752 #: 950.data.seed-values.sql:6436
753 msgid "Nubian languages"
754 msgstr "Nubijské jazyky"
755
756 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
757 #: 950.data.seed-values.sql:353 950.data.seed-values.sql:354
758 #: 950.data.seed-values.sql:6139
759 msgid "Armenian"
760 msgstr "Arménština"
761
762 # id::clm.value__sad
763 #: 950.data.seed-values.sql:6478
764 msgid "Sandawe"
765 msgstr "Sandawština"
766
767 #: 950.data.seed-values.sql:734
768 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
769 msgstr ""
770 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny čtenářů."
771
772 #: 950.data.seed-values.sql:774
773 msgid "Allow a user to run reports"
774 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
775
776 #: 950.data.seed-values.sql:9604
777 msgid "This line item is not found in the referenced message."
778 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
779
780 #: 950.data.seed-values.sql:12133
781 msgid "Syringa Wireless"
782 msgstr "Syringa Wireless"
783
784 #: 950.data.seed-values.sql:10311
785 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
786 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
787
788 #: 950.data.seed-values.sql:4726
789 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
790 msgstr ""
791 "Pole \"okres\"bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
792 "vyžadováno jako povinné."
793
794 #: 950.data.seed-values.sql:310
795 msgid "In process"
796 msgstr "Zpracovává se"
797
798 #: 950.data.seed-values.sql:994
799 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
800 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
801
802 #: 950.data.seed-values.sql:3583
803 msgid "Content of alert_text include"
804 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
805
806 #: 950.data.seed-values.sql:2673
807 msgid ""
808 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
809 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
810 "will result in a warning to the staff."
811 msgstr ""
812 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
813 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
814 "personál varovnou zprávu."
815
816 #: 950.data.seed-values.sql:9799
817 msgid ""
818 "Map of search classes to regular expressions to warn user about leading "
819 "articles."
820 msgstr ""
821
822 #: 950.data.seed-values.sql:3106
823 msgid "Hard stalling interval"
824 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
825
826 # id::cam.value__f
827 #: 950.data.seed-values.sql:6612
828 msgid "Specialized"
829 msgstr "Specializovaný"
830
831 # id::i18n_l.description__en-US
832 #: 950.data.seed-values.sql:339
833 msgid "American English"
834 msgstr "Americká angličtina"
835
836 #: 950.data.seed-values.sql:6430
837 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
838 msgstr "Norština (nynorsk)"
839
840 #: 950.data.seed-values.sql:2522 950.data.seed-values.sql:2523
841 msgid "Hits per Page"
842 msgstr "Počet výsledků na stránku"
843
844 #: 950.data.seed-values.sql:13648 950.data.seed-values.sql:13654
845 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
846 msgstr ""
847 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
848 "vrácen"
849
850 #: 950.data.seed-values.sql:130
851 msgid "Personal Author"
852 msgstr "Personální autor"
853
854 # id::clm.value__mad
855 #: 950.data.seed-values.sql:6381
856 msgid "Madurese"
857 msgstr "Madurština"
858
859 #: 950.data.seed-values.sql:4357
860 msgid ""
861 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
862 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
863 "If the field is shown or required this setting is ignored."
864 msgstr ""
865 "Pole \"Počet údajně vrácených\" (claims_returned_count) se na kartě "
866 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
867 "když je aktivována volba \"zobrazit navrhovaná pole\". Pokud je toto pole "
868 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
869
870 #: 950.data.seed-values.sql:1388
871 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
872 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
873
874 # id::clm.value__sag
875 #: 950.data.seed-values.sql:6479
876 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
877 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
878
879 #: 950.data.seed-values.sql:6337
880 msgid "Khasi"
881 msgstr "Khásí"
882
883 #: 950.data.seed-values.sql:10313
884 msgid "Invalid value for \"circ_as_type\""
885 msgstr "Neplatná hodnota pro \"circ_as_type\" (půjčovat jako typ)"
886
887 #: 950.data.seed-values.sql:11861
888 msgid "Bluegrass Cellular"
889 msgstr "Bluegrass Cellular"
890
891 #: 950.data.seed-values.sql:1572
892 msgid ""
893 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
894 msgstr ""
895 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
896 "pracovní stanici"
897
898 # id::clm.value__mah
899 #: 950.data.seed-values.sql:6383
900 msgid "Marshallese"
901 msgstr "Maršalština"
902
903 # id::clm.value__yao
904 #: 950.data.seed-values.sql:6593
905 msgid "Yao (Africa)"
906 msgstr "Jaoština (Afrika)"
907
908 #: 950.data.seed-values.sql:10435
909 msgid ""
910 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
911 "Bib Queue."
912 msgstr ""
913 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
914 "import."
915
916 #: 950.data.seed-values.sql:4318
917 msgid "Suggest barred field on patron registration"
918 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
919
920 #: 950.data.seed-values.sql:1390
921 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
922 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
923
924 #: 950.data.seed-values.sql:314
925 msgid "On order"
926 msgstr "Objednáno"
927
928 #: 950.data.seed-values.sql:3442
929 msgid ""
930 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
931 "remain active."
932 msgstr ""
933 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
934 "hesla aktivním."
935
936 #: 950.data.seed-values.sql:3277
937 msgid "Reset request time on un-cancel"
938 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
939
940 #: 950.data.seed-values.sql:11337
941 msgid "Local"
942 msgstr ""
943
944 #: 950.data.seed-values.sql:1096
945 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
946 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
947
948 # id::clm.value__ady
949 #: 950.data.seed-values.sql:6123
950 msgid "Adygei"
951 msgstr "Adygei"
952
953 #: 950.data.seed-values.sql:3064
954 msgid "Holds: Soft boundary"
955 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
956
957 #: 950.data.seed-values.sql:4561
958 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
959 msgstr ""
960 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
961 "čtenáře"
962
963 #: 950.data.seed-values.sql:1386
964 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
965 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
966
967 #: 950.data.seed-values.sql:4780
968 msgid ""
969 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
970 "default."
971 msgstr ""
972 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
973 "pouze navrhovaná pole."
974
975 #: 950.data.seed-values.sql:442
976 msgid "Everywhere"
977 msgstr "Všude"
978
979 #: 950.data.seed-values.sql:1404
980 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
981 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
982
983 #: 950.data.seed-values.sql:10990
984 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
985 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
986
987 #: 950.data.seed-values.sql:718
988 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
989 msgstr ""
990 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
991
992 # id::clm.value__tuk
993 #: 950.data.seed-values.sql:6562
994 msgid "Turkmen"
995 msgstr "Turkmenština"
996
997 #: 950.data.seed-values.sql:6552
998 msgid "Tlingit"
999 msgstr "Tlingit"
1000
1001 #: 950.data.seed-values.sql:526
1002 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1003 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1004
1005 #: 950.data.seed-values.sql:890
1006 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1007 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet \"údajně vrácených\"."
1008
1009 #: 950.data.seed-values.sql:2469
1010 msgid "Untargeted expiration"
1011 msgstr "Expirace bez cíle"
1012
1013 #: 950.data.seed-values.sql:2958
1014 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1015 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1016
1017 #: 950.data.seed-values.sql:3082
1018 msgid ""
1019 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1020 "\"100 days\""
1021 msgstr ""
1022 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1023 "\"100 days\""
1024
1025 #: 950.data.seed-values.sql:11053
1026 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1027 msgstr "Viz z dohledávání -- Osobní jméno"
1028
1029 #: 950.data.seed-values.sql:12014
1030 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1031 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1032
1033 #: 950.data.seed-values.sql:246
1034 msgid "SSN"
1035 msgstr "Číslo pasu"
1036
1037 #: 950.data.seed-values.sql:6553
1038 msgid "Tamashek"
1039 msgstr "Tamašek"
1040
1041 #: 950.data.seed-values.sql:4129
1042 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1043 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1044
1045 #: 950.data.seed-values.sql:4588
1046 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1047 msgstr "Navrhnout pole \"nezletilý\" na kartě registračních údajů čtenáře"
1048
1049 #: 950.data.seed-values.sql:6325
1050 msgid "Kara-Kalpak"
1051 msgstr "Karakalpačtina"
1052
1053 # id::clm.value__swa
1054 #: 950.data.seed-values.sql:6529
1055 msgid "Swahili"
1056 msgstr "Svahilština"
1057
1058 #: 950.data.seed-values.sql:9578
1059 msgid "Non-library Item"
1060 msgstr "Neknihovní položka"
1061
1062 #: 950.data.seed-values.sql:716
1063 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1064 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1065
1066 #: 950.data.seed-values.sql:4762
1067 msgid ""
1068 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1069 msgstr ""
1070 "Příklad pro validaci pole \"poštovní směrovací číslo\" (post_code) na kartě "
1071 "registračních údajů čtenáře"
1072
1073 #: 950.data.seed-values.sql:1584
1074 msgid ""
1075 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1076 "records"
1077 msgstr ""
1078 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1079 "propojené bibliografické záznamy."
1080
1081 #: 950.data.seed-values.sql:6200
1082 msgid "Cherokee"
1083 msgstr "Cherokee"
1084
1085 #: 950.data.seed-values.sql:8280
1086 msgid ""
1087 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1088 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1089 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1090 "for the penalty."
1091 msgstr ""
1092 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1093 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1094 "uživatele a  \"kontextová organizace\" (context_org), která se vztahuje k "
1095 "objektu organizační jednotky (org_unit), ke které pokuta směřuje."
1096
1097 #: 950.data.seed-values.sql:13601
1098 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1099 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1100
1101 #: 950.data.seed-values.sql:14078
1102 msgid "OPAC Metarecord Hold Formats Attribute"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: 950.data.seed-values.sql:481
1106 msgid "Long-Overdue Materials"
1107 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1108
1109 #: 950.data.seed-values.sql:14033
1110 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1111 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1112
1113 #: 950.data.seed-values.sql:13910
1114 msgid "Vandelay Default Copy Location"
1115 msgstr "Přednastavené umístění exempláře pro Vandelay"
1116
1117 # id::clm.value__cat
1118 #: 950.data.seed-values.sql:6186
1119 msgid "Catalan"
1120 msgstr "Katalánština"
1121
1122 #: 950.data.seed-values.sql:10209
1123 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1124 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1125
1126 #: 950.data.seed-values.sql:6588
1127 msgid "Sorbian languages"
1128 msgstr "Lužická srbština"
1129
1130 #: 950.data.seed-values.sql:4327
1131 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1132 msgstr ""
1133 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1134 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1135
1136 #: 950.data.seed-values.sql:3199
1137 msgid ""
1138 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1139 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1140 msgstr ""
1141 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1142 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1143
1144 #: 950.data.seed-values.sql:1254
1145 msgid ""
1146 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1147 "maps"
1148 msgstr ""
1149 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1150 "rezervaci zdrojů."
1151
1152 #: 950.data.seed-values.sql:14
1153 msgid "Set"
1154 msgstr "Sada"
1155
1156 #: 950.data.seed-values.sql:3268
1157 msgid "Skip For Hold Targeting"
1158 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1159
1160 #: 950.data.seed-values.sql:4942
1161 msgid ""
1162 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1163 "SMS from the OPAC."
1164 msgstr ""
1165 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1166 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1167
1168 #: 950.data.seed-values.sql:6670
1169 msgid "U-matic"
1170 msgstr "U-matic"
1171
1172 #: 950.data.seed-values.sql:3370
1173 msgid ""
1174 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1175 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1176 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1177 msgstr ""
1178 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", sloupec Datum narození v seznamech "
1179 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1180 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1181
1182 #: 950.data.seed-values.sql:9832
1183 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: 950.data.seed-values.sql:6691
1187 msgid "33 1/3 rpm"
1188 msgstr "33 1/3 ot/min"
1189
1190 #: 950.data.seed-values.sql:1635
1191 msgid "Can do anything at the Branch level"
1192 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1193
1194 #: 950.data.seed-values.sql:6384
1195 msgid "Maithili"
1196 msgstr "Maithilština"
1197
1198 #: 950.data.seed-values.sql:1624
1199 msgid "Circulators"
1200 msgstr "Díla určená k půjčování"
1201
1202 #: 950.data.seed-values.sql:143
1203 msgid "Topic Subject"
1204 msgstr "Věcné téma"
1205
1206 #: 950.data.seed-values.sql:2916
1207 msgid ""
1208 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1209 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1210 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1211 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1212 "shelf."
1213 msgstr ""
1214 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1215 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1216 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1217 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1218 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1219
1220 #: 950.data.seed-values.sql:6457
1221 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1222 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1223
1224 #: 950.data.seed-values.sql:2475
1225 msgid "Patron via SIP"
1226 msgstr "čtenář via SIP"
1227
1228 #: 950.data.seed-values.sql:1366
1229 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1230 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1231
1232 #: 950.data.seed-values.sql:9612
1233 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1234 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1235
1236 #: 950.data.seed-values.sql:9852 950.data.seed-values.sql:9853
1237 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1238 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1239
1240 #: 950.data.seed-values.sql:6225
1241 msgid "Dogri"
1242 msgstr "Dógrí"
1243
1244 #: 950.data.seed-values.sql:2603
1245 msgid "Circulation"
1246 msgstr "Výpůjčky"
1247
1248 #: 950.data.seed-values.sql:6367
1249 msgid "Limburgish"
1250 msgstr "Limburština"
1251
1252 #: 950.data.seed-values.sql:598
1253 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1254 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1255
1256 #: 950.data.seed-values.sql:7290
1257 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1258 msgstr ""
1259 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1260
1261 #: 950.data.seed-values.sql:1026
1262 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1263 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1264
1265 #: 950.data.seed-values.sql:946
1266 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1267 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1268
1269 #: 950.data.seed-values.sql:6144
1270 msgid "Assamese"
1271 msgstr "Asámština"
1272
1273 #: 950.data.seed-values.sql:2528 950.data.seed-values.sql:2529
1274 msgid "Hold Notification Format"
1275 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1276
1277 #: 950.data.seed-values.sql:4834
1278 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1279 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1280
1281 # id::vqbrad.description__8
1282 #: 950.data.seed-values.sql:152 950.data.seed-values.sql:5078
1283 msgid "Accession Number"
1284 msgstr "Přírůstkové číslo"
1285
1286 #: 950.data.seed-values.sql:3223
1287 msgid "Org Unit Target Weight"
1288 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1289
1290 #: 950.data.seed-values.sql:13914
1291 msgid "Default copy location value for imported items"
1292 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1293
1294 #: 950.data.seed-values.sql:3151
1295 msgid "Clear shelf copy status"
1296 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1297
1298 #: 950.data.seed-values.sql:6364
1299 msgid "Latin"
1300 msgstr "Latina"
1301
1302 #: 950.data.seed-values.sql:606
1303 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1304 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1305
1306 #: 950.data.seed-values.sql:1144
1307 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1308 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1309
1310 #: 950.data.seed-values.sql:6254 950.data.seed-values.sql:6257
1311 msgid "Frisian"
1312 msgstr "Fríština"
1313
1314 #: 950.data.seed-values.sql:908
1315 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1316 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1317
1318 #: 950.data.seed-values.sql:10296
1319 msgid "Malformed record cause Import failure"
1320 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1321
1322 #: 950.data.seed-values.sql:850
1323 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1324 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"ztracený\""
1325
1326 #: 950.data.seed-values.sql:1396
1327 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1328 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1329
1330 #: 950.data.seed-values.sql:562
1331 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1332 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"postrádaný\""
1333
1334 #: 950.data.seed-values.sql:3799 950.data.seed-values.sql:3802
1335 msgid "PayflowPro password"
1336 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1337
1338 #: 950.data.seed-values.sql:12422
1339 msgid "Centennial Wireless"
1340 msgstr "Centennial Wireless"
1341
1342 #: 950.data.seed-values.sql:10298
1343 msgid "New record had insufficient quality"
1344 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1345
1346 #: 950.data.seed-values.sql:12201
1347 msgid "Simple Mobile"
1348 msgstr "Simple Mobile"
1349
1350 #: 950.data.seed-values.sql:894
1351 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1352 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1353
1354 #: 950.data.seed-values.sql:6672
1355 msgid "Type C"
1356 msgstr "Videopáska - typ C"
1357
1358 #: 950.data.seed-values.sql:804
1359 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1360 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1361
1362 #: 950.data.seed-values.sql:1468
1363 msgid "Update prefix label definition."
1364 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1365
1366 #: 950.data.seed-values.sql:4237
1367 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1368 msgstr ""
1369 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
1370
1371 #: 950.data.seed-values.sql:6256
1372 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1373 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
1374
1375 #: 950.data.seed-values.sql:12634
1376 msgid "LibraryElf Login"
1377 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
1378
1379 #: 950.data.seed-values.sql:1230 950.data.seed-values.sql:1232
1380 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1381 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
1382
1383 #: 950.data.seed-values.sql:318
1384 msgid "Discard/Weed"
1385 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
1386
1387 #: 950.data.seed-values.sql:2604
1388 msgid "Self Check"
1389 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
1390
1391 # id::clm.value__iii
1392 #: 950.data.seed-values.sql:6305
1393 msgid "Sichuan Yi"
1394 msgstr "S'čchuanština"
1395
1396 #: 950.data.seed-values.sql:4690
1397 msgid ""
1398 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1399 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1400 "If the field is required this setting is ignored."
1401 msgstr ""
1402 "Pole \"druhé jméno\" (second_given_name) se zobrazí na kartě registračních "
1403 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
1404 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
1405
1406 #: 950.data.seed-values.sql:3862 950.data.seed-values.sql:3865
1407 msgid "PayPal test mode"
1408 msgstr "Mód testu PayPal"
1409
1410 #: 950.data.seed-values.sql:6596
1411 msgid "Yoruba"
1412 msgstr "Jorubština"
1413
1414 #: 950.data.seed-values.sql:1024
1415 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1416 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1417
1418 #: 950.data.seed-values.sql:11415
1419 msgid "Koodo Mobile"
1420 msgstr "Koodo Mobile"
1421
1422 #: 950.data.seed-values.sql:4744
1423 msgid ""
1424 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1425 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1426 "field is required this setting is ignored."
1427 msgstr ""
1428 "Pole \"stát\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
1429 "povinnými poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole "
1430 "povinné, toto nastavení je ignorováno."
1431
1432 #: 950.data.seed-values.sql:12836 950.data.seed-values.sql:12842
1433 msgid "Default list to use when adding to a bookbag"
1434 msgstr ""
1435 "Standardní seznam, který bude použit při přidávání položek do seznamu knih"
1436
1437 #: 950.data.seed-values.sql:4073
1438 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1439 msgstr "Hranice čtenářské volby"
1440
1441 #: 950.data.seed-values.sql:5159
1442 msgid "Cancel Holds"
1443 msgstr "Zrušit rezervace"
1444
1445 #: 950.data.seed-values.sql:6644
1446 msgid "Speeches"
1447 msgstr "Projevy"
1448
1449 #: 950.data.seed-values.sql:11029
1450 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1451 msgstr "Viz také z dohledávání -- název akce"
1452
1453 #: 950.data.seed-values.sql:4813
1454 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1455 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
1456
1457 # id::clm.value__alb
1458 #: 950.data.seed-values.sql:6130
1459 msgid "Albanian"
1460 msgstr "Albánština"
1461
1462 #: 950.data.seed-values.sql:9589
1463 msgid "delivered_but_lost"
1464 msgstr "delivered_but_lost"
1465
1466 #: 950.data.seed-values.sql:14001 950.data.seed-values.sql:14020
1467 #: 950.data.seed-values.sql:14039
1468 msgid ""
1469 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1470 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1471 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1472 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1473 "6 = bottom list, do not display."
1474 msgstr ""
1475 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
1476 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
1477 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
1478 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
1479 "spodní seznam, nezobrazovat."
1480
1481 #: 950.data.seed-values.sql:1564
1482 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1483 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
1484
1485 #: 950.data.seed-values.sql:9710
1486 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1487 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - Zrušené (telefonicky čtenářem)"
1488
1489 #: 950.data.seed-values.sql:788
1490 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1491 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
1492
1493 #: 950.data.seed-values.sql:3613
1494 msgid ""
1495 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1496 "%INCLUDE(header_text)%"
1497 msgstr ""
1498 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
1499 "%INCLUDE(header_text)%"
1500
1501 # id::clm.value__wln
1502 #: 950.data.seed-values.sql:6589
1503 msgid "Walloon"
1504 msgstr "Valonština"
1505
1506 # id::pgt.name__4
1507 #: 950.data.seed-values.sql:1622
1508 msgid "Catalogers"
1509 msgstr "Katalogizátoři"
1510
1511 #: 950.data.seed-values.sql:6133
1512 msgid "Amharic"
1513 msgstr "Amharština"
1514
1515 #: 950.data.seed-values.sql:463
1516 msgid "Overdue Materials"
1517 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
1518
1519 #: 950.data.seed-values.sql:6470
1520 msgid "Rapanui"
1521 msgstr "Rapanuiština"
1522
1523 #: 950.data.seed-values.sql:2688 950.data.seed-values.sql:2691
1524 msgid "Temporary barcode prefix"
1525 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
1526
1527 #: 950.data.seed-values.sql:1516
1528 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1529 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
1530
1531 #: 950.data.seed-values.sql:11042
1532 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1533 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
1534
1535 #: 950.data.seed-values.sql:13111
1536 msgid "Upload Create PO"
1537 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
1538
1539 #: 950.data.seed-values.sql:6450
1540 msgid "Papuan (Other)"
1541 msgstr "Papuánské jazyky (ostatní)"
1542
1543 #: 950.data.seed-values.sql:316 950.data.seed-values.sql:2601
1544 msgid "Cataloging"
1545 msgstr "Katalogizace"
1546
1547 #: 950.data.seed-values.sql:258
1548 msgid "3_days_1_renew"
1549 msgstr "3_dní_1_prodloužení"
1550
1551 #: 950.data.seed-values.sql:6140
1552 msgid "Mapuche"
1553 msgstr "Mapuche (araukánština)"
1554
1555 #: 950.data.seed-values.sql:6572
1556 msgid "Uighur"
1557 msgstr "Ujgurština"
1558
1559 #: 950.data.seed-values.sql:1280
1560 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1561 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1562
1563 #: 950.data.seed-values.sql:9606
1564 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
1565 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
1566
1567 #: 950.data.seed-values.sql:3992
1568 msgid "Allow pending addresses"
1569 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
1570
1571 #: 950.data.seed-values.sql:4609
1572 msgid ""
1573 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
1574 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1575 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1576 msgstr ""
1577 "Pole \"vedoucí účet\" (master_account) bude  na kartě registračních údajů "
1578 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
1579 "\"zobrazit navržená pole\". Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto "
1580 "nastavení je ignorováno."
1581
1582 # id::clm.value__ind
1583 #: 950.data.seed-values.sql:6312
1584 msgid "Indonesian"
1585 msgstr "Indonéština"
1586
1587 #: 950.data.seed-values.sql:514
1588 msgid "Allow a user to update another user's hold"
1589 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
1590
1591 #: 950.data.seed-values.sql:3631
1592 msgid ""
1593 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
1594 "prevented from checking in"
1595 msgstr ""
1596 "Exemplářům \"v přepravě\" vráceným v takto blízkém čase od začátky přepravy "
1597 "bude zamezeno vrácení"
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:796
1600 msgid "Allow a user to delete a fund"
1601 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
1602
1603 #: 950.data.seed-values.sql:4111
1604 msgid "Previous Issuance Copy Location"
1605 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
1606
1607 #: 950.data.seed-values.sql:11040
1608 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
1609 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
1610
1611 #: 950.data.seed-values.sql:882
1612 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
1613 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
1614
1615 #: 950.data.seed-values.sql:11449
1616 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
1617 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
1618
1619 # id::clm.value__kru
1620 #: 950.data.seed-values.sql:6352
1621 msgid "Kurukh"
1622 msgstr "Kurukh"
1623
1624 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
1625 #: 950.data.seed-values.sql:6538 950.data.seed-values.sql:6539
1626 msgid "Tatar"
1627 msgstr "Tatarština"
1628
1629 #: 950.data.seed-values.sql:782
1630 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
1631 msgstr ""
1632 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
1633
1634 #: 950.data.seed-values.sql:182
1635 msgid "Series Title (Browse)"
1636 msgstr ""
1637
1638 #: 950.data.seed-values.sql:11708
1639 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
1640 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
1641
1642 #: 950.data.seed-values.sql:2832
1643 msgid "Spine and pocket label font size"
1644 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
1645
1646 #: 950.data.seed-values.sql:2805
1647 msgid "Minimum Item Price"
1648 msgstr "Minimální cena exempláře"
1649
1650 #: 950.data.seed-values.sql:13858
1651 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
1652 msgstr "Vandelay Generování standardních kódů"
1653
1654 #: 950.data.seed-values.sql:6410
1655 msgid "Mooré"
1656 msgstr "Mosi (more)"
1657
1658 #: 950.data.seed-values.sql:1036
1659 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1660 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1661
1662 #: 950.data.seed-values.sql:6532
1663 msgid "Syriac"
1664 msgstr "Syrština"
1665
1666 #: 950.data.seed-values.sql:6331
1667 msgid "Karen"
1668 msgstr "Karenština"
1669
1670 #: 950.data.seed-values.sql:6259
1671 msgid "Friulian"
1672 msgstr "Friulština (furlanština)"
1673
1674 #: 950.data.seed-values.sql:13028
1675 msgid ""
1676 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
1677 "system moves on to the next URL"
1678 msgstr ""
1679 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
1680 "přesune na další URL."
1681
1682 #: 950.data.seed-values.sql:5148
1683 msgid "Template Merge Container"
1684 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
1685
1686 #: 950.data.seed-values.sql:9205
1687 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
1688 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
1689
1690 #: 950.data.seed-values.sql:4597
1691 msgid "Show master_account field on patron registration"
1692 msgstr ""
1693 "Zobrazit pole  \"vedoucí účet\" ( master_account) na kartě registračních "
1694 "údajů čtenáře"
1695
1696 #: 950.data.seed-values.sql:9594
1697 msgid "The information is to be or has been deleted."
1698 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
1699
1700 #: 950.data.seed-values.sql:3367
1701 msgid "Obscure the Date of Birth field"
1702 msgstr "Zakrýt pole \"datum narození\""
1703
1704 #: 950.data.seed-values.sql:9569
1705 msgid "Euros"
1706 msgstr "Eura"
1707
1708 #: 950.data.seed-values.sql:11050
1709 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
1710 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
1711
1712 #: 950.data.seed-values.sql:6514
1713 msgid "Soninke"
1714 msgstr "Sonikština"
1715
1716 #: 950.data.seed-values.sql:730
1717 msgid ""
1718 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
1719 msgstr ""
1720 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
1721 "nová"
1722
1723 #: 950.data.seed-values.sql:754
1724 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
1725 msgstr ""
1726 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"dodavatelů\""
1727
1728 #: 950.data.seed-values.sql:6297
1729 msgid "Hmong"
1730 msgstr "Hmongština"
1731
1732 # id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
1733 # id::vqbrad.description__5
1734 #: 950.data.seed-values.sql:154 950.data.seed-values.sql:377
1735 #: 950.data.seed-values.sql:398 950.data.seed-values.sql:417
1736 #: 950.data.seed-values.sql:5075 950.data.seed-values.sql:13511
1737 msgid "ISBN"
1738 msgstr "ISBN"
1739
1740 #: 950.data.seed-values.sql:836
1741 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
1742 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
1743
1744 #: 950.data.seed-values.sql:11010
1745 msgid "Heading -- Topical Term"
1746 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
1747
1748 #: 950.data.seed-values.sql:3601
1749 msgid "Content of footer_text include"
1750 msgstr "Obsah includu footer_text"
1751
1752 #: 950.data.seed-values.sql:7518
1753 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
1754 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
1755
1756 #: 950.data.seed-values.sql:4771
1757 msgid ""
1758 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
1759 "registration."
1760 msgstr ""
1761 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ  (post_code) na kartě registračních "
1762 "údajů čtenáře"
1763
1764 #: 950.data.seed-values.sql:6393
1765 msgid "Malay"
1766 msgstr "Malajština"
1767
1768 #: 950.data.seed-values.sql:11604
1769 msgid "Bulletin.net"
1770 msgstr "Bulletin.net"
1771
1772 # id::citm.value__f
1773 #: 950.data.seed-values.sql:6625
1774 msgid "Manuscript cartographic material"
1775 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
1776
1777 #: 950.data.seed-values.sql:137
1778 msgid "Geographic Subject"
1779 msgstr "Geografické téma"
1780
1781 #: 950.data.seed-values.sql:940
1782 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1783 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1784
1785 #: 950.data.seed-values.sql:479
1786 msgid "Notification Fee"
1787 msgstr "Poplatek za upozornění"
1788
1789 #: 950.data.seed-values.sql:3316
1790 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
1791 msgstr ""
1792 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
1793 "nejdříve vrátily \"domů\"."
1794
1795 #: 950.data.seed-values.sql:3343
1796 msgid ""
1797 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
1798 "fines"
1799 msgstr ""
1800 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
1801 "než jaká je hodnota exempláře."
1802
1803 #: 950.data.seed-values.sql:6188
1804 msgid "Cebuano"
1805 msgstr "Cebuánština"
1806
1807 # id::clm.value__moh
1808 #: 950.data.seed-values.sql:6407
1809 msgid "Mohawk"
1810 msgstr "Mohawk"
1811
1812 #: 950.data.seed-values.sql:714
1813 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
1814 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
1815
1816 #: 950.data.seed-values.sql:13213
1817 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
1818 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
1819
1820 #: 950.data.seed-values.sql:756
1821 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
1822 msgstr ""
1823 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
1824
1825 #: 950.data.seed-values.sql:2718
1826 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
1827 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. \"2 týdny\""
1828
1829 #: 950.data.seed-values.sql:4663
1830 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
1831 msgstr "Pole \"prefix\" bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
1832
1833 #: 950.data.seed-values.sql:3448
1834 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
1835 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
1836
1837 #: 950.data.seed-values.sql:4429
1838 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
1839 msgstr ""
1840 "Pole \"datum narození\" bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
1841
1842 #: 950.data.seed-values.sql:704
1843 msgid ""
1844 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
1845 "destination or source"
1846 msgstr ""
1847 "Povolit uživateli zrušit přepravu exempláře pokud je uživatel v cílové nebo "
1848 "zdrojové destinaci přepravy."
1849
1850 #: 950.data.seed-values.sql:1318
1851 msgid "ADMIN_INVOICE"
1852 msgstr "ADMIN_INVOICE"
1853
1854 # id::clm.value__jav
1855 #: 950.data.seed-values.sql:6321
1856 msgid "Javanese"
1857 msgstr "Javánština"
1858
1859 #: 950.data.seed-values.sql:1412
1860 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
1861 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
1862
1863 #: 950.data.seed-values.sql:1092
1864 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1865 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1866
1867 #: 950.data.seed-values.sql:724
1868 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
1869 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
1870
1871 #: 950.data.seed-values.sql:11316
1872 msgid "Circulation Policy Configuration"
1873 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
1874
1875 # id::clm.value__kan
1876 #: 950.data.seed-values.sql:6330
1877 msgid "Kannada"
1878 msgstr "Kannadština"
1879
1880 #: 950.data.seed-values.sql:6228
1881 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1882 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
1883
1884 #: 950.data.seed-values.sql:13219
1885 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
1886 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
1887
1888 # id::clm.value__per
1889 #: 950.data.seed-values.sql:6458
1890 msgid "Persian"
1891 msgstr "Perština"
1892
1893 #: 950.data.seed-values.sql:12633
1894 msgid "Apache Auth Proxy Login"
1895 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
1896
1897 #: 950.data.seed-values.sql:812
1898 msgid "Allow a user to create a new provider"
1899 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
1900
1901 #: 950.data.seed-values.sql:1446
1902 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
1903 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
1904
1905 #: 950.data.seed-values.sql:726
1906 msgid "Allow a user to bar a patron"
1907 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
1908
1909 #: 950.data.seed-values.sql:6307
1910 msgid "Inuktitut"
1911 msgstr "Inuktitut"
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:6651
1914 msgid "Microopaque"
1915 msgstr "Mikrokarta"
1916
1917 #: 950.data.seed-values.sql:1262
1918 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1919 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1920
1921 #: 950.data.seed-values.sql:7546
1922 msgid ""
1923 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
1924 msgstr ""
1925 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
1926
1927 #: 950.data.seed-values.sql:742
1928 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
1929 msgstr ""
1930 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele ze skupiny \"globální "
1931 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
1932
1933 # id::clm.value__jpr
1934 #: 950.data.seed-values.sql:6323
1935 msgid "Judeo-Persian"
1936 msgstr "Judeo-perština"
1937
1938 #: 950.data.seed-values.sql:3910
1939 msgid ""
1940 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
1941 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
1942 msgstr ""
1943 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
1944 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
1945
1946 #: 950.data.seed-values.sql:6379
1947 msgid "Lushai"
1948 msgstr "Lušáí"
1949
1950 #: 950.data.seed-values.sql:628
1951 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
1952 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
1953
1954 # id::clm.value__tah
1955 #: 950.data.seed-values.sql:6534
1956 msgid "Tahitian"
1957 msgstr "Tahitština"
1958
1959 #: 950.data.seed-values.sql:828
1960 msgid "Allows a user to create a picklist"
1961 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
1962
1963 #: 950.data.seed-values.sql:1286
1964 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1965 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1966
1967 # id::clfm.value__m
1968 #: 950.data.seed-values.sql:6642
1969 msgid "Mixed forms"
1970 msgstr "Smíšené formy"
1971
1972 #: 950.data.seed-values.sql:888
1973 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
1974 msgstr ""
1975 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
1976 "vrácených pro čtenáře"
1977
1978 #: 950.data.seed-values.sql:6465
1979 msgid "Prakrit languages"
1980 msgstr "Prákrty"
1981
1982 # id::clm.value__gay
1983 #: 950.data.seed-values.sql:6264
1984 msgid "Gayo"
1985 msgstr "Gayo"
1986
1987 #: 950.data.seed-values.sql:3547
1988 msgid "Require patron password"
1989 msgstr "Požadovat heslo čtenáře"
1990
1991 # id::clfm.value__0
1992 #: 950.data.seed-values.sql:6633
1993 msgid "Not fiction (not further specified)"
1994 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
1995
1996 #: 950.data.seed-values.sql:3727 950.data.seed-values.sql:3730
1997 msgid "AuthorizeNet login"
1998 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
1999
2000 #: 950.data.seed-values.sql:4507
2001 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2002 msgstr ""
2003 "Regulární výraz pro pole \"telefon večer\" (evening_phone) na kartě "
2004 "registračních údajů čtenáře"
2005
2006 #: 950.data.seed-values.sql:9597
2007 msgid "No action"
2008 msgstr "Žádná akce"
2009
2010 #: 950.data.seed-values.sql:668
2011 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2012 msgstr ""
2013 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2014
2015 #: 950.data.seed-values.sql:546
2016 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2017 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2018
2019 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2020 #: 950.data.seed-values.sql:6263 950.data.seed-values.sql:6445
2021 msgid "Oromo"
2022 msgstr "Oromština"
2023
2024 #: 950.data.seed-values.sql:4390
2025 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2026 msgstr ""
2027 "Požadovat na kartě registračních údajů čtenáře pole \"telefon přes den\" "
2028 "(day_phone)"
2029
2030 #: 950.data.seed-values.sql:4420
2031 msgid ""
2032 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2033 "patron registration form."
2034 msgstr ""
2035 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
2036 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
2037
2038 #: 950.data.seed-values.sql:12654
2039 msgid ""
2040 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2041 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2042 "days."
2043 msgstr ""
2044 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
2045 "nastavena hodnota \"pravda\", poplatky za zpozdné budou účtovány i během "
2046 "období plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna "
2047 "zavřená."
2048
2049 #: 950.data.seed-values.sql:4022
2050 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2051 msgstr ""
2052 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
2053
2054 #: 950.data.seed-values.sql:147
2055 msgid "General Keywords"
2056 msgstr "Obecná klíčová slova"
2057
2058 #: 950.data.seed-values.sql:6340
2059 msgid "Khotanese"
2060 msgstr "Chotánština"
2061
2062 #: 950.data.seed-values.sql:6164
2063 msgid "Bemba"
2064 msgstr "Bembština"
2065
2066 #: 950.data.seed-values.sql:954
2067 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2068 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2069
2070 #: 950.data.seed-values.sql:3100
2071 msgid ""
2072 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2073 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2074 msgstr ""
2075 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
2076 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
2077
2078 #: 950.data.seed-values.sql:6213
2079 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2080 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
2081
2082 # id::clm.value__est
2083 #: 950.data.seed-values.sql:6241
2084 msgid "Estonian"
2085 msgstr "Estonština"
2086
2087 #: 950.data.seed-values.sql:3586
2088 msgid ""
2089 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2090 "%INCLUDE(alert_text)%"
2091 msgstr ""
2092 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
2093 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
2094
2095 #: 950.data.seed-values.sql:13838
2096 msgid "Show county field on patron registration"
2097 msgstr "Zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře pole \"okres\""
2098
2099 #: 950.data.seed-values.sql:5149
2100 msgid "URL Verification Queue"
2101 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
2102
2103 #: 950.data.seed-values.sql:6282
2104 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2105 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
2106
2107 #: 950.data.seed-values.sql:447
2108 msgid "Branch"
2109 msgstr "Pobočka"
2110
2111 #: 950.data.seed-values.sql:4438
2112 msgid ""
2113 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2114 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2115 "field is required this setting is ignored."
2116 msgstr ""
2117 "Pole \"datum narození\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře "
2118 "s požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
2119 "nastavení je ignorováno."
2120
2121 #: 950.data.seed-values.sql:13678
2122 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2123 msgstr ""
2124 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
2125
2126 #: 950.data.seed-values.sql:13607
2127 msgid ""
2128 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2129 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2130 "activity older than) this amount of time"
2131 msgstr ""
2132 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
2133 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
2134 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
2135 "která zde uvedenena."
2136
2137 #: 950.data.seed-values.sql:12900
2138 msgid ""
2139 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
2140 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
2141 "entity."
2142 msgstr ""
2143 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
2144 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
2145 "některým exeterním subjektům"
2146
2147 # id::cbs.source__3
2148 #: 950.data.seed-values.sql:7
2149 msgid "Project Gutenberg"
2150 msgstr "Projekt Gutenberg"
2151
2152 #: 950.data.seed-values.sql:1310
2153 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2154 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2155
2156 #: 950.data.seed-values.sql:11793
2157 msgid "Element Mobile"
2158 msgstr "Element Mobile"
2159
2160 #: 950.data.seed-values.sql:3871 950.data.seed-values.sql:3874
2161 msgid "Enable Stripe payments"
2162 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
2163
2164 #: 950.data.seed-values.sql:722
2165 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2166 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
2167
2168 #: 950.data.seed-values.sql:4183
2169 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2170 msgstr ""
2171 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
2172
2173 #: 950.data.seed-values.sql:1641
2174 msgid "Can do anything at the System level"
2175 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
2176
2177 #: 950.data.seed-values.sql:13810
2178 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2179 msgstr ""
2180 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
2181 "uživatelského účtu."
2182
2183 #: 950.data.seed-values.sql:12622
2184 msgid "Verification via translator-v1"
2185 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
2186
2187 #: 950.data.seed-values.sql:9690 950.data.seed-values.sql:9861
2188 #: 950.data.seed-values.sql:9862
2189 msgid "Historical Hold Retention Age"
2190 msgstr "Doba uchovávání historických rezervací"
2191
2192 #: 950.data.seed-values.sql:6728 950.data.seed-values.sql:6729
2193 #: 950.data.seed-values.sql:6797 950.data.seed-values.sql:6798
2194 #: 950.data.seed-values.sql:6885 950.data.seed-values.sql:6886
2195 msgid "Music Score"
2196 msgstr "Music Score"
2197
2198 # id::clm.value__tig
2199 #: 950.data.seed-values.sql:6548
2200 msgid "Tigré"
2201 msgstr "Tigrejština"
2202
2203 #: 950.data.seed-values.sql:3493
2204 msgid "Pop-up alert for errors"
2205 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
2206
2207 #: 950.data.seed-values.sql:12674
2208 msgid ""
2209 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2210 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2211 "is 1."
2212 msgstr ""
2213 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
2214 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
2215 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
2216
2217 #: 950.data.seed-values.sql:6471
2218 msgid "Rarotongan"
2219 msgstr "Rarotongština"
2220
2221 #: 950.data.seed-values.sql:3214
2222 msgid "Minimum Estimated Wait"
2223 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
2224
2225 #: 950.data.seed-values.sql:4300
2226 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2227 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole \"alias\""
2228
2229 #: 950.data.seed-values.sql:6316
2230 msgid "Inupiaq"
2231 msgstr "Inupiak"
2232
2233 #: 950.data.seed-values.sql:3995
2234 msgid ""
2235 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2236 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2237 msgstr ""
2238 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
2239 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
2240
2241 #: 950.data.seed-values.sql:128
2242 msgid "Corporate Author"
2243 msgstr "Korporace"
2244
2245 #: 950.data.seed-values.sql:944
2246 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2247 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2248
2249 #: 950.data.seed-values.sql:4141
2250 msgid ""
2251 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2252 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2253 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2254 "and right panes."
2255 msgstr ""
2256 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou \"Správa exemplářů\", \"Akce "
2257 "pro vybrané řádky\", \"Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
2258 "exempláře\". Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
2259 "pravý panel."
2260
2261 #: 950.data.seed-values.sql:1480
2262 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2263 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
2264
2265 #: 950.data.seed-values.sql:532
2266 msgid "Allow a user to delete a volume"
2267 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
2268
2269 #: 950.data.seed-values.sql:3169
2270 msgid "Default hold shelf expire interval"
2271 msgstr "Východí interval pro expiraci rezervací k vyzvednutí"
2272
2273 #: 950.data.seed-values.sql:6171
2274 msgid "Bislama"
2275 msgstr "Bislama"
2276
2277 #: 950.data.seed-values.sql:6121
2278 msgid "Acoli"
2279 msgstr "Ačoli"
2280
2281 #: 950.data.seed-values.sql:6701 950.data.seed-values.sql:6702
2282 #: 950.data.seed-values.sql:6776 950.data.seed-values.sql:6777
2283 msgid "Book"
2284 msgstr "Kniha"
2285
2286 #: 950.data.seed-values.sql:802
2287 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2288 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
2289
2290 #: 950.data.seed-values.sql:278
2291 msgid "overdue_min"
2292 msgstr "zpoždění_minimální"
2293
2294 # id::crmf.name__3
2295 #: 950.data.seed-values.sql:280
2296 msgid "overdue_mid"
2297 msgstr "zpoždění_střední"
2298
2299 #: 950.data.seed-values.sql:6288
2300 msgid "Haitian French Creole"
2301 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
2302
2303 #: 950.data.seed-values.sql:6169
2304 msgid "Bikol"
2305 msgstr "Bikolština"
2306
2307 # id::clm.value__swe
2308 #: 950.data.seed-values.sql:6530
2309 msgid "Swedish"
2310 msgstr "Švédština"
2311
2312 #: 950.data.seed-values.sql:1394
2313 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2314 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2315
2316 #: 950.data.seed-values.sql:3379
2317 msgid ""
2318 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2319 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2320 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2321 msgstr ""
2322 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
2323 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
2324 "výjimku  spustí také změna statusu z \"Dnes vráceno\" na \"Volné\""
2325
2326 #: 950.data.seed-values.sql:3640
2327 msgid ""
2328 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2329 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2330 "not be suppressed."
2331 msgstr ""
2332 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
2333 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
2334 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
2335
2336 #: 950.data.seed-values.sql:6752 950.data.seed-values.sql:6753
2337 #: 950.data.seed-values.sql:6818 950.data.seed-values.sql:6819
2338 #: 950.data.seed-values.sql:6909 950.data.seed-values.sql:6910
2339 msgid "Cassette audiobook"
2340 msgstr "Audiokniha na kazetě"
2341
2342 # id::aout.name__2
2343 #: 950.data.seed-values.sql:444 950.data.seed-values.sql:2597
2344 msgid "System"
2345 msgstr "Systém"
2346
2347 # id::clm.value__ewe
2348 #: 950.data.seed-values.sql:6243
2349 msgid "Ewe"
2350 msgstr "Eweština"
2351
2352 #: 950.data.seed-values.sql:6564
2353 msgid "Tupi languages"
2354 msgstr "Tupi jazyky"
2355
2356 #: 950.data.seed-values.sql:12628
2357 msgid "OPAC Login (jspac)"
2358 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
2359
2360 #: 950.data.seed-values.sql:6226
2361 msgid "Dravidian (Other)"
2362 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
2363
2364 #: 950.data.seed-values.sql:9702
2365 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
2366 msgstr ""
2367 "Doba uchování historie rezervací - zrušené rezervace ( expirace kvůli "
2368 "nenalezenému cíli)"
2369
2370 #: 950.data.seed-values.sql:6208
2371 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
2372 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
2373
2374 #: 950.data.seed-values.sql:6600
2375 msgid "Zhuang"
2376 msgstr "Čuangština"
2377
2378 #: 950.data.seed-values.sql:1204
2379 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
2380 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
2381
2382 #: 950.data.seed-values.sql:7412
2383 msgid "Check Hold notification flag(s)"
2384 msgstr "Zkontrolovat indikátor(y) vyrozumění o rezervaci"
2385
2386 #: 950.data.seed-values.sql:10301
2387 msgid "Invalid value for \"status\""
2388 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
2389
2390 # id::clm.value__slo
2391 #: 950.data.seed-values.sql:6502
2392 msgid "Slovak"
2393 msgstr "Slovenština"
2394
2395 #: 950.data.seed-values.sql:766
2396 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
2397 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
2398
2399 #: 950.data.seed-values.sql:6270
2400 msgid "Gilbertese"
2401 msgstr "Kiribatština"
2402
2403 #: 950.data.seed-values.sql:11379
2404 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
2405 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
2406
2407 #: 950.data.seed-values.sql:2988
2408 msgid ""
2409 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
2410 "are voided."
2411 msgstr ""
2412 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
2413
2414 #: 950.data.seed-values.sql:1426
2415 msgid "user_request.create"
2416 msgstr "user_request.create"
2417
2418 #: 950.data.seed-values.sql:11194
2419 msgid "Canadian Subject Headings"
2420 msgstr "Kanadské věcné třídění"
2421
2422 #: 950.data.seed-values.sql:121
2423 msgid "Alternate Title"
2424 msgstr "Další název"
2425
2426 #: 950.data.seed-values.sql:1296
2427 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
2428 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
2429
2430 #: 950.data.seed-values.sql:4717
2431 msgid ""
2432 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
2433 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
2434 "field is shown or required this setting is ignored."
2435 msgstr ""
2436 "Pole sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
2437 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba \"zobrazit "
2438 "navrhovaná pole\".  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
2439 "toto nastavení bude ignorováno."
2440
2441 #: 950.data.seed-values.sql:5146
2442 msgid "Book Bag"
2443 msgstr "Seznam knih"
2444
2445 #: 950.data.seed-values.sql:454
2446 msgid "Your Bookmobile"
2447 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
2448
2449 #: 950.data.seed-values.sql:744
2450 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
2451 msgstr ""
2452 "Povolit u�ivateli p� / odebrat u�ivatele do / ze skupiny lok�� "
2453 "administr�r�ocalAdmin)"
2454
2455 #: 950.data.seed-values.sql:13927
2456 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
2457 msgstr "V� hodnota modifik�ru v�y pro importovan�xempl�"
2458
2459 #: 950.data.seed-values.sql:6480
2460 msgid "Yakut"
2461 msgstr "Jakutština"
2462
2463 #: 950.data.seed-values.sql:3142
2464 msgid "Canceled holds display count"
2465 msgstr "Po� zobrazen�u�en�zervac�"
2466
2467 #: 950.data.seed-values.sql:586
2468 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
2469 msgstr "Povolit u�ivateli odebrat jin��ivatele ze skupiny opr��"
2470
2471 #: 950.data.seed-values.sql:494
2472 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
2473 msgstr "Povolit u�ivateli p��en�o OPACu"
2474
2475 # id::clm.value__hup
2476 #: 950.data.seed-values.sql:6300
2477 msgid "Hupa"
2478 msgstr "Hupa"
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:1006
2481 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
2482 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
2483
2484 # id::clm.value__ice
2485 #: 950.data.seed-values.sql:6303
2486 msgid "Icelandic"
2487 msgstr "Islandština"
2488
2489 #: 950.data.seed-values.sql:2751 950.data.seed-values.sql:2754
2490 msgid ""
2491 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
2492 msgstr ""
2493 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
2494 "akvizici smazány exempláře,"
2495
2496 #: 950.data.seed-values.sql:3622
2497 msgid ""
2498 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2499 "%INCLUDE(notice_text)%"
2500 msgstr ""
2501 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
2502 "%INCLUDE(notice_text)%"
2503
2504 # id::clm.value__akk
2505 #: 950.data.seed-values.sql:6129
2506 msgid "Akkadian"
2507 msgstr "Akkadština"
2508
2509 #: 950.data.seed-values.sql:1214
2510 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
2511 msgstr "Povolit uživateli vytvořit , změnit a smazat vazbu spouštěče"
2512
2513 # id::clm.value__snd
2514 #: 950.data.seed-values.sql:6512
2515 msgid "Sindhi"
2516 msgstr "Sindhština"
2517
2518 #: 950.data.seed-values.sql:786
2519 msgid "Allow a user to create a new funding source"
2520 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
2521
2522 #: 950.data.seed-values.sql:1186
2523 msgid ""
2524 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
2525 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
2526
2527 #: 950.data.seed-values.sql:2796 950.data.seed-values.sql:2799
2528 msgid "Default Item Price"
2529 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
2530
2531 #: 950.data.seed-values.sql:13151
2532 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
2533 msgstr "Výchozí dodavatel pro použití během nahrání souborů v akvizici"
2534
2535 #: 950.data.seed-values.sql:6338
2536 msgid "Khoisan (Other)"
2537 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
2538
2539 #: 950.data.seed-values.sql:636
2540 msgid "Allow a user to update a copy location"
2541 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
2542
2543 #: 950.data.seed-values.sql:1556
2544 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
2545 msgstr ""
2546 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
2547 "exempláře"
2548
2549 #: 950.data.seed-values.sql:12934
2550 msgid "Warn when patron account is about to expire"
2551 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
2552
2553 #: 950.data.seed-values.sql:10099
2554 msgid "Format holds pull list for printing"
2555 msgstr "Formátovat pro tisk seznam rezervací k zachycení"
2556
2557 #: 950.data.seed-values.sql:6517
2558 msgid "Songhai"
2559 msgstr "Songhajština"
2560
2561 #: 950.data.seed-values.sql:4795
2562 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
2563 msgstr ""
2564 "Regulární výraz pro pole \"telefon\" na kartě registračních údajů čtenáře"
2565
2566 #: 950.data.seed-values.sql:4807
2567 msgid ""
2568 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
2569 "registration."
2570 msgstr ""
2571 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
2572
2573 #: 950.data.seed-values.sql:11217
2574 msgid "Vandelay Queue"
2575 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
2576
2577 #: 950.data.seed-values.sql:942
2578 msgid "CREATE_SURVEY"
2579 msgstr "CREATE_SURVEY"
2580
2581 # id::crahp.name__1
2582 #: 950.data.seed-values.sql:300
2583 msgid "3month"
2584 msgstr "3měsíční"
2585
2586 #: 950.data.seed-values.sql:876
2587 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
2588 msgstr ""
2589 "Povolí uživateli zograzit všchna nastavení organizace na vymezené úrovni"
2590
2591 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
2592 # id::clm.value__cze
2593 #: 950.data.seed-values.sql:341 950.data.seed-values.sql:342
2594 #: 950.data.seed-values.sql:6215
2595 msgid "Czech"
2596 msgstr "Čeština"
2597
2598 # id::clm.value__mni
2599 #: 950.data.seed-values.sql:6405
2600 msgid "Manipuri"
2601 msgstr "Manipurština"
2602
2603 #: 950.data.seed-values.sql:1270
2604 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
2605 msgstr ""
2606 "Změnit nastavení organizační jednotky souvisejícíc se zpracováním kreditních "
2607 "karet"
2608
2609 #: 950.data.seed-values.sql:738
2610 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
2611 msgstr ""
2612 "Povolit uživateli přidat / odebrat uživatele do / ze skupiny personálu u "
2613 "výpůjčnínho pultu (\"ciruculator\")"
2614
2615 #: 950.data.seed-values.sql:12610
2616 msgid "Login via opensrf"
2617 msgstr "Přihlášení prostřednictvím opensrf"
2618
2619 #: 950.data.seed-values.sql:3145
2620 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
2621 msgstr ""
2622 "Kolik zrušených rezervací zobrazit ve čtenářském rozhraní pro rezervace"
2623
2624 #: 950.data.seed-values.sql:1316
2625 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2626 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2627
2628 #: 950.data.seed-values.sql:3253
2629 msgid ""
2630 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
2631 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
2632 msgstr ""
2633 "Znovuvyvolání: Rezervace exempláře, u něhož je doba výpůjčky delší než tato "
2634 "spustí nové volání. Např. \"14 dní\" nebo \"3 týdny\"."
2635
2636 #: 950.data.seed-values.sql:1052
2637 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
2638 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
2639
2640 #: 950.data.seed-values.sql:6575
2641 msgid "Undetermined"
2642 msgstr "Nezjištěno"
2643
2644 #: 950.data.seed-values.sql:1576
2645 msgid "Allows a user to process and verify ULSs"
2646 msgstr "Povolí uživateli zpracovat a verifikovat ULS"
2647
2648 #: 950.data.seed-values.sql:125
2649 msgid "Title Proper"
2650 msgstr "Název"
2651
2652 #: 950.data.seed-values.sql:2814
2653 msgid "Maximum Item Price"
2654 msgstr "Maximální cena exempláře"
2655
2656 # id::clm.value__rum
2657 #: 950.data.seed-values.sql:6475
2658 msgid "Romanian"
2659 msgstr "Rumunština"
2660
2661 # id::clm.value__srd
2662 #: 950.data.seed-values.sql:6520
2663 msgid "Sardinian"
2664 msgstr "Sardština"
2665
2666 #: 950.data.seed-values.sql:500
2667 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
2668 msgstr "Povolit uživateli zadat rezervaci na úrovni titulu"
2669
2670 #: 950.data.seed-values.sql:9599
2671 msgid "Accepted without amendment"
2672 msgstr "Akceptováno bez výhrady"
2673
2674 #: 950.data.seed-values.sql:1182
2675 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
2676 msgstr ""
2677 "Povolit uživateli vytvořit / změnit / smazat důvody pro zrušení objednávky"
2678
2679 #: 950.data.seed-values.sql:2613
2680 msgid "Offline"
2681 msgstr "Offline"
2682
2683 #: 950.data.seed-values.sql:1452
2684 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2685 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2686
2687 #: 950.data.seed-values.sql:1304
2688 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2689 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2690
2691 #: 950.data.seed-values.sql:4174 950.data.seed-values.sql:4177
2692 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
2693 msgstr "Přehled údajů o čtenáři je zobrazen horizontálně"
2694
2695 #: 950.data.seed-values.sql:1056
2696 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2697 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2698
2699 #: 950.data.seed-values.sql:2790
2700 msgid ""
2701 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
2702 "interface."
2703 msgstr ""
2704 "Výchozí status, pokud je exemplář vytvořen s polužitím běžného rozhraní pro "
2705 "vytvoření svazků / exemplářů."
2706
2707 #: 950.data.seed-values.sql:678
2708 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
2709 msgstr "Povolit uživateli změnit nastavení organizační jednotky"
2710
2711 #: 950.data.seed-values.sql:12354
2712 msgid "Verizon Wireless"
2713 msgstr "Verizon Wireless"
2714
2715 #: 950.data.seed-values.sql:6443
2716 msgid "Ojibwa"
2717 msgstr "Odžibwejština"
2718
2719 #: 950.data.seed-values.sql:13007
2720 msgid ""
2721 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
2722 "will follow before giving up."
2723 msgstr ""
2724 "Pro URL která vracejí 3XX přesměrování, je toto maximální počet přesměrování "
2725 "ke kterým dojde, než budou pokusy o přesměrování přerušeny."
2726
2727 #: 950.data.seed-values.sql:6707 950.data.seed-values.sql:6708
2728 #: 950.data.seed-values.sql:6782 950.data.seed-values.sql:6783
2729 #: 950.data.seed-values.sql:6864 950.data.seed-values.sql:6865
2730 msgid "Software and video games"
2731 msgstr "Software a videohry"
2732
2733 #: 950.data.seed-values.sql:6584
2734 msgid "Walamo"
2735 msgstr "Walamština"
2736
2737 #: 950.data.seed-values.sql:3244
2738 msgid ""
2739 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
2740 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
2741 msgstr ""
2742 "Znovuvyvolání: Když je spuštěno nové vyvolání, toto definuje přizpůsobenou "
2743 "dobu výpůjčky exempláře. Např. \"4 dny\" nebo \"1 týden\"."
2744
2745 #: 950.data.seed-values.sql:6422
2746 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
2747 msgstr "Ndebelština (Zimbabwe)  "
2748
2749 #: 950.data.seed-values.sql:6374
2750 msgid "Luba-Katanga"
2751 msgstr "Lubu-katanžština"
2752
2753 #: 950.data.seed-values.sql:1076
2754 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2755 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2756
2757 #: 950.data.seed-values.sql:6635
2758 msgid "Comic strips"
2759 msgstr "Kreslené seriály (komiksy)"
2760
2761 # id::clm.value__ido
2762 #: 950.data.seed-values.sql:6304
2763 msgid "Ido"
2764 msgstr "Ido"
2765
2766 # id::i18n_l.description__fr-CA
2767 #: 950.data.seed-values.sql:351
2768 msgid "Canadian French"
2769 msgstr "Kanadská francouzština"
2770
2771 #: 950.data.seed-values.sql:858
2772 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
2773 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako \"dnes vrácený\""
2774
2775 #: 950.data.seed-values.sql:9729
2776 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
2777 msgstr "Katalogizace: Spravovat pole  001 / 003 / 035 podle standardu MARC21"
2778
2779 #: 950.data.seed-values.sql:6251
2780 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2781 msgstr "Ugrofinské jazyky (ostatní)"
2782
2783 #: 950.data.seed-values.sql:1514
2784 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
2785 msgstr "Povolit uživateli otevřít již uzavřenou fakturu v akvizici"
2786
2787 #: 950.data.seed-values.sql:11980
2788 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
2789 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
2790
2791 #: 950.data.seed-values.sql:12116
2792 msgid "Edge Wireless"
2793 msgstr "Edge Wireless"
2794
2795 #: 950.data.seed-values.sql:5157
2796 msgid "Checkout Items"
2797 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2798
2799 #: 950.data.seed-values.sql:6146
2800 msgid "Athapascan (Other)"
2801 msgstr "Athapaskánské jazyky (ostatní)"
2802
2803 #: 950.data.seed-values.sql:2880
2804 msgid ""
2805 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
2806 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
2807 msgstr ""
2808 "Určit nastavení výchozí šířky řádku pro tisk hřbetních štítků počtem znaků. "
2809 "Toto určuje hranici, při které se řádky musí zalomit."
2810
2811 #: 950.data.seed-values.sql:6423
2812 msgid "Ndonga"
2813 msgstr "Ndondština"
2814
2815 #: 950.data.seed-values.sql:6103
2816 msgid "OPAC Format Icons"
2817 msgstr "Ikony formátu pro OPAC"
2818
2819 #: 950.data.seed-values.sql:3979
2820 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
2821 msgstr ""
2822 "Telefonie: Arbitrární řádek (řádky), které mají být zahrnuty do každého "
2823 "telefonátu s vyrozuměním"
2824
2825 #: 950.data.seed-values.sql:9590
2826 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
2827 msgstr "Doručeno ale nepřevzato. Předpokládaná ztráta"
2828
2829 # id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
2830 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:383
2831 #: 950.data.seed-values.sql:404 950.data.seed-values.sql:423
2832 #: 950.data.seed-values.sql:13509
2833 msgid "Title"
2834 msgstr "Název"
2835
2836 #: 950.data.seed-values.sql:3736 950.data.seed-values.sql:3739
2837 msgid "AuthorizeNet password"
2838 msgstr "Heslo pro AuthorizeNet"
2839
2840 #: 950.data.seed-values.sql:2553
2841 msgid "Default location for holds pickup"
2842 msgstr "Přednastavená lokace pro vyzvednutí rezervace"
2843
2844 #: 950.data.seed-values.sql:2778
2845 msgid "Default copy status (fast add)"
2846 msgstr "Výchozí status exempláře (rychlé přidání)"
2847
2848 #: 950.data.seed-values.sql:12794
2849 msgid "Warn patrons when adding to a temporary book list"
2850 msgstr "Upozornit čtenáře pokud přidává položky do dočasného seznamu knih"
2851
2852 #: 950.data.seed-values.sql:4759
2853 msgid "Example for post_code field on patron registration"
2854 msgstr ""
2855 "Příklad pro pole PSČ (post_code) na kartě registračních údajů čtenáře"
2856
2857 #: 950.data.seed-values.sql:712
2858 msgid ""
2859 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
2860 msgstr ""
2861 "Povolit uživateli vytvářet duplikované rezervace (dvě a více rezervací na "
2862 "tentýž titul)"
2863
2864 #: 950.data.seed-values.sql:12167
2865 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2866 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2867
2868 #: 950.data.seed-values.sql:3835 950.data.seed-values.sql:3838
2869 msgid "PayPal login"
2870 msgstr "Přihlášení do PayPal"
2871
2872 #: 950.data.seed-values.sql:594
2873 msgid "User may create a new patron statistical category"
2874 msgstr "Uživatel smí vytvořit novou čtenářskou statistickou kategorii"
2875
2876 # id::clm.value__fat
2877 #: 950.data.seed-values.sql:6248
2878 msgid "Fanti"
2879 msgstr "Fantiština"
2880
2881 #: 950.data.seed-values.sql:6543
2882 msgid "Tetum"
2883 msgstr "Tetumština"
2884
2885 #: 950.data.seed-values.sql:4019
2886 msgid "Lock Usernames"
2887 msgstr "Zamkonout uživatelská jména"
2888
2889 #: 950.data.seed-values.sql:2615
2890 msgid "SMS Text Messages"
2891 msgstr "SMS"
2892
2893 #: 950.data.seed-values.sql:12730
2894 msgid "circ"
2895 msgstr "Výpůjčky"
2896
2897 # id::clm.value__mas
2898 #: 950.data.seed-values.sql:6391
2899 msgid "Masai"
2900 msgstr "Masajština"
2901
2902 # id::clm.value__bam
2903 #: 950.data.seed-values.sql:6157
2904 msgid "Bambara"
2905 msgstr "Bambarština"
2906
2907 # id::cam.description__b
2908 #: 950.data.seed-values.sql:6608
2909 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
2910 msgstr "Jednotka je určená dětem přibližně ve věku 6-8 let."
2911
2912 #: 950.data.seed-values.sql:6487
2913 msgid "Santali"
2914 msgstr "Santálí"
2915
2916 #: 950.data.seed-values.sql:1398
2917 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
2918 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
2919
2920 # id::clm.value__vot
2921 #: 950.data.seed-values.sql:6582
2922 msgid "Votic"
2923 msgstr "Votiatština"
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:966
2926 msgid "DELETE_LASSO"
2927 msgstr "DELETE_LASSO"
2928
2929 #: 950.data.seed-values.sql:11059
2930 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
2931 msgstr "Viz z dohledávání  --  obecné podrozdělení"
2932
2933 #: 950.data.seed-values.sql:1626 950.data.seed-values.sql:2596
2934 msgid "Acquisitions"
2935 msgstr "Akvizice"
2936
2937 #: 950.data.seed-values.sql:566
2938 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
2939 msgstr "Povolit uživateli vytvořit novou transakci pro účtování"
2940
2941 #: 950.data.seed-values.sql:10380
2942 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
2943 msgstr "Pro bibliografický záznam ve frontě pro import je vyžadován e-mail"
2944
2945 #: 950.data.seed-values.sql:856
2946 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
2947 msgstr "Povolit uživateli označit exemplář jako \"v přepravě\""
2948
2949 #: 950.data.seed-values.sql:3577
2950 msgid ""
2951 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
2952 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
2953 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
2954 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
2955 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
2956 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
2957 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
2958 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
2959 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
2960 "Do Not Print as options)."
2961 msgstr ""
2962 "Zakázat pokus o automatický tisk z rozhraní  služebního klienta pro typy  "
2963 "výpisů / potvrzení uvedené v tomto seznamu. Možné hodnoty jsou \"Checkout\" "
2964 "(výpůjčky), \"Bill Pay\" (platby) , \"Hold Slip\" (průvodky rezervaci), "
2965 "\"Transit Slip\" (průvodky pro přepravu), a \"Hold/Transit Slip\" (průvodky "
2966 "rezervací v přepravě). Jde o jiné nastavení než zaškrtávací pole "
2967 "\"Automatický tisk\" v příslušných rozhraních, které zcela  zakáže pokusy o "
2968 "automatický tisk spíše než podporu  tichého tisku potlačením tiskového "
2969 "dialogu. Zaškrtávají pole pro automatický tisk v těchto rozhraních nemá vliv "
2970 "na chování tohoto nastavení. V případě průvodek rezervací, přepravy a "
2971 "přepravy rezervací to také potlačí dialog, který předchází tiskovému dialogu "
2972 "(ten, který nabízí volbu Tisknout a Netisknout)."
2973
2974 #: 950.data.seed-values.sql:19
2975 msgid "Barred"
2976 msgstr "Omezení transakcí"
2977
2978 # id::clm.value__hil
2979 #: 950.data.seed-values.sql:6293
2980 msgid "Hiligaynon"
2981 msgstr "Hiligayonština"
2982
2983 #: 950.data.seed-values.sql:3012
2984 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
2985 msgstr ""
2986 "Zahrnout ztracené výpůjčky do paušálního  souhrnu v zobrazení čtenáře."
2987
2988 #: 950.data.seed-values.sql:12623
2989 msgid "Verification via xmlrpc"
2990 msgstr "Ověření protřednictvím xmlrpc"
2991
2992 #: 950.data.seed-values.sql:808
2993 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
2994 msgstr "Povolit uživateli změnit rozdělení finančního fondu"
2995
2996 #: 950.data.seed-values.sql:1246
2997 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
2998 msgstr ""
2999 "Umožní uživateli vytvořit / upraivt / smazat atributy pro rezervaci zdroje"
3000
3001 #: 950.data.seed-values.sql:4312
3002 msgid ""
3003 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3004 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3005 "field is required this setting is ignored."
3006 msgstr ""
3007 "Pole \"blokování transakcí\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
3008 "čtenáře spolu s povinnými poli i když není povinné. Pokud je pole povinné, "
3009 "je toto nastavení ignorováno."
3010
3011 #: 950.data.seed-values.sql:798
3012 msgid "Allow a user to view a fund"
3013 msgstr "Povolit uživateli zobrazit finanční fond"
3014
3015 #: 950.data.seed-values.sql:11517
3016 msgid "SaskTel"
3017 msgstr "SaskTel"
3018
3019 #: 950.data.seed-values.sql:2607
3020 msgid "Global"
3021 msgstr "Globální"
3022
3023 #: 950.data.seed-values.sql:9574
3024 msgid "Tax"
3025 msgstr "Daň"
3026
3027 #: 950.data.seed-values.sql:1326
3028 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
3029 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
3030
3031 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
3032 #: 950.data.seed-values.sql:6242 950.data.seed-values.sql:6269
3033 msgid "Ethiopic"
3034 msgstr "Etiopština"
3035
3036 # id::clm.value__ijo
3037 #: 950.data.seed-values.sql:6306
3038 msgid "Ijo"
3039 msgstr "Idžo"
3040
3041 #: 950.data.seed-values.sql:319
3042 msgid "Damaged"
3043 msgstr "Poškozeno"
3044
3045 #: 950.data.seed-values.sql:780
3046 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
3047 msgstr ""
3048 "Povolit uživateli vypůjčit i exemplář, který je oznančen jako nepůjčovatelný"
3049
3050 #: 950.data.seed-values.sql:6419
3051 msgid "Nauru"
3052 msgstr "Nauruština"
3053
3054 #: 950.data.seed-values.sql:824
3055 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
3056 msgstr ""
3057 "Povolit uživateli zobrazit finanční zdroj nebo z /do něj vybrat / přidat"
3058
3059 #: 950.data.seed-values.sql:14059
3060 msgid "Disable Patron Credit"
3061 msgstr "Zakázat zálohu čtenáře"
3062
3063 #: 950.data.seed-values.sql:840
3064 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
3065 msgstr ""
3066 "Povolit uživateli označit transakce jako špatný (neodstranitelný) dluh"
3067
3068 #: 950.data.seed-values.sql:3619
3069 msgid "Content of notice_text include"
3070 msgstr "Obsah inkludu notice_text"
3071
3072 # id::clm.value__geo
3073 #: 950.data.seed-values.sql:6267
3074 msgid "Georgian"
3075 msgstr "Gruzínština"
3076
3077 #: 950.data.seed-values.sql:2976
3078 msgid "Claim Return Copy Status"
3079 msgstr "Status \"údajně vráceného\" exempláře"
3080
3081 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3082 #: 950.data.seed-values.sql:6195 950.data.seed-values.sql:6557
3083 msgid "Truk"
3084 msgstr "Čukčtina"
3085
3086 #: 950.data.seed-values.sql:552
3087 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3088 msgstr "Povolit uživateli umístit exemplář do přepravy"
3089
3090 #: 950.data.seed-values.sql:1430
3091 msgid "user_request.update"
3092 msgstr "user_request.update"
3093
3094 #: 950.data.seed-values.sql:14014
3095 msgid "Items Out Lost display setting"
3096 msgstr "Nastavení zobrazení vypůjčených ztracených exemplářů"
3097
3098 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3099 #: 950.data.seed-values.sql:6283 950.data.seed-values.sql:6284
3100 msgid "Guarani"
3101 msgstr "Guaraní"
3102
3103 #: 950.data.seed-values.sql:4852
3104 msgid ""
3105 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3106 "instances."
3107 msgstr ""
3108 "Pokud je nastavena hodnota \"pravda\", na některých místech je zkombinováno "
3109 "rozhraní pro tvorbu svazků a exemplářů s editorem vlastnotsí exemplářů."
3110
3111 # id::clm.value__sga
3112 #: 950.data.seed-values.sql:6493
3113 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3114 msgstr "Irština, stará (do 1100)"
3115
3116 #: 950.data.seed-values.sql:9595
3117 msgid "Changed"
3118 msgstr "Změněno"
3119
3120 #: 950.data.seed-values.sql:11044
3121 msgid "Established Heading Linking Entry -- Geographic Name"
3122 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- geografické jméno"
3123
3124 #: 950.data.seed-values.sql:6292
3125 msgid "Herero"
3126 msgstr "Herero"
3127
3128 #: 950.data.seed-values.sql:6472
3129 msgid "Romance (Other)"
3130 msgstr "Románské jazyky (ostatní)"
3131
3132 #: 950.data.seed-values.sql:764
3133 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3134 msgstr "Povolit personálu obejít selhání výpůjčky na základě výše pokuty"
3135
3136 # id::clm.value__eng
3137 #: 950.data.seed-values.sql:6236
3138 msgid "English"
3139 msgstr "Angličtina"
3140
3141 #: 950.data.seed-values.sql:1484
3142 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
3143 msgstr "Vytvořit rovnocenný typ biliografického záznamu"
3144
3145 #: 950.data.seed-values.sql:6614
3146 msgid "Juvenile"
3147 msgstr "Nezletilí"
3148
3149 #: 950.data.seed-values.sql:11060
3150 msgid "See From Tracing -- Geographic Subdivision"
3151 msgstr "Viz z dohledávání -- Geografické podrozdělení"
3152
3153 #: 950.data.seed-values.sql:12625
3154 msgid "SIP2 User Verification"
3155 msgstr "Uživatelské ověření SIP2"
3156
3157 #: 950.data.seed-values.sql:6681
3158 msgid "8 mm."
3159 msgstr "8 mm."
3160
3161 # id::clm.value__iro
3162 #: 950.data.seed-values.sql:6319
3163 msgid "Iroquoian (Other)"
3164 msgstr "Irokézské jazyky (ostatní)"
3165
3166 #: 950.data.seed-values.sql:6439
3167 msgid "Nyankole"
3168 msgstr "Nyankolština"
3169
3170 #: 950.data.seed-values.sql:11020
3171 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
3172 msgstr "Záhlaví - chronologické podrozdělení"
3173
3174 #: 950.data.seed-values.sql:2614
3175 msgid "Receipt Template"
3176 msgstr "Šablona stvrzenky"
3177
3178 #: 950.data.seed-values.sql:3415
3179 msgid ""
3180 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
3181 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
3182 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
3183 "requests for the user drops back below this number."
3184 msgstr ""
3185 "Pokud má uživatel více než tento počet současně aktivních požadavků na nové "
3186 "nastavení hesla, zabránit uživateli ve vytvoření jakéhokoliv dalšího "
3187 "požadavku na nastavení nového hesla, dokud počet aktivních požadavků znovu "
3188 "neklesne pod tento počet."
3189
3190 #: 950.data.seed-values.sql:4246 950.data.seed-values.sql:4249
3191 msgid "Default level of patrons' internet access"
3192 msgstr "Východí úroven přístupu k internetu"
3193
3194 #: 950.data.seed-values.sql:760
3195 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3196 msgstr "Povolit personálu  obejít selhání výpůjčky na základě počtu výpůjček"
3197
3198 # id::clm.value__hun
3199 #: 950.data.seed-values.sql:6299
3200 msgid "Hungarian"
3201 msgstr "Maďarština"
3202
3203 # id::clfm.description__0
3204 #: 950.data.seed-values.sql:6633
3205 msgid ""
3206 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
3207 "literary form is desired"
3208 msgstr ""
3209 "Exemplář není beletrie a žádná další identifikace literární formy není "
3210 "požadována"
3211
3212 #: 950.data.seed-values.sql:950
3213 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
3214 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
3215
3216 #: 950.data.seed-values.sql:9609
3217 msgid "Split quantity"
3218 msgstr "Množství rozdělění"
3219
3220 # id::clm.value__mdr
3221 #: 950.data.seed-values.sql:6394
3222 msgid "Mandar"
3223 msgstr "Mandar"
3224
3225 #: 950.data.seed-values.sql:1028
3226 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
3227 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
3228
3229 #: 950.data.seed-values.sql:34
3230 msgid "Note, no blocks"
3231 msgstr "Poznámka bez blokací"
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:3172
3234 msgid ""
3235 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
3236 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
3237 msgstr ""
3238 "Doba, po kterou bude exmplář uložen jako \"rezervace k vyzvednutí\", než "
3239 "rezervace vyprší. Například \"2 týdny\" nebo \"5 dnů\""
3240
3241 #: 950.data.seed-values.sql:13958
3242 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
3243 msgstr "Čtenář překročil maximální povolený počet dlouhodobých výpůjček"
3244
3245 #: 950.data.seed-values.sql:3709
3246 msgid "Allow Credit Card Payments"
3247 msgstr "Povolit platby kreditní kartou"
3248
3249 #: 950.data.seed-values.sql:3568
3250 msgid ""
3251 "When scanning barcodes into Checkout auto-detect if a new patron barcode is "
3252 "scanned and auto-load the new patron."
3253 msgstr ""
3254 "Při načítání čárových kódů při půjčování  kontrolovat, jestli není načten "
3255 "čárový kód čtenáře a pokud ano, automaticky načíst jeho konto"
3256
3257 #: 950.data.seed-values.sql:1364
3258 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3259 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3260
3261 #: 950.data.seed-values.sql:3118
3262 msgid ""
3263 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
3264 "creation date."
3265 msgstr ""
3266 "Při kalkulaci pravidel pro dobu ochrany exempláře použít datum aktivace "
3267 "exempláře namísto data vytvoření."
3268
3269 #: 950.data.seed-values.sql:1150
3270 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3271 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3272
3273 # id::clm.value__bra
3274 #: 950.data.seed-values.sql:6175
3275 msgid "Braj"
3276 msgstr "Bradžština"
3277
3278 #: 950.data.seed-values.sql:13202
3279 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
3280 msgstr ""
3281 "Při nahrání souboru v akvizici standardně importovat záznamy, které nemají "
3282 "shodu"
3283
3284 #: 950.data.seed-values.sql:6268
3285 msgid "German"
3286 msgstr "Němčina"
3287
3288 #: 950.data.seed-values.sql:10289
3289 msgid "Import failed due to barcode collision"
3290 msgstr "Import se nezdařil kvůli kolizi čárových kódů"
3291
3292 #: 950.data.seed-values.sql:12731
3293 msgid "cat"
3294 msgstr "Katalogizace"
3295
3296 #: 950.data.seed-values.sql:1220
3297 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
3298 msgstr "Povolit uživateli změnit vazbu spouštěče"
3299
3300 #: 950.data.seed-values.sql:1392
3301 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
3302 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
3303
3304 #: 950.data.seed-values.sql:9026
3305 msgid "An email has been requested for a hold request history."
3306 msgstr "Pro historii požadavků na rezervace je požadován e-mail."
3307
3308 #: 950.data.seed-values.sql:1432
3309 msgid "user_request.view"
3310 msgstr "user_request.view"
3311
3312 #: 950.data.seed-values.sql:6713 950.data.seed-values.sql:6714
3313 #: 950.data.seed-values.sql:6870 950.data.seed-values.sql:6871
3314 msgid "E-book"
3315 msgstr "E-kniha"
3316
3317 #: 950.data.seed-values.sql:3595
3318 msgid ""
3319 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3320 "%INCLUDE(event_text)%"
3321 msgstr ""
3322 "Text / HTML / maker pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě "
3323 "%INCLUDE(event_text)%"
3324
3325 # id::clm.value__vie
3326 #: 950.data.seed-values.sql:6580
3327 msgid "Vietnamese"
3328 msgstr "Vietnamština"
3329
3330 #: 950.data.seed-values.sql:1368
3331 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
3332 msgstr "CREATE_MERGE_PROFILE"
3333
3334 #: 950.data.seed-values.sql:1010
3335 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
3336 msgstr "UPDATE_COPY_STATUS"
3337
3338 # id::clm.value__nzi
3339 #: 950.data.seed-values.sql:6441
3340 msgid "Nzima"
3341 msgstr "Nzima"
3342
3343 # id::clm.value__dut
3344 #: 950.data.seed-values.sql:6229
3345 msgid "Dutch"
3346 msgstr "Nizozemština"
3347
3348 #: 950.data.seed-values.sql:2504 950.data.seed-values.sql:2505
3349 msgid "OPAC Font Size"
3350 msgstr "Velikost písma v OPACu"
3351
3352 #: 950.data.seed-values.sql:2608
3353 msgid "Finances"
3354 msgstr "Finance"
3355
3356 #: 950.data.seed-values.sql:2612
3357 msgid "Booking"
3358 msgstr "Rezervace zdrojů"
3359
3360 # id::clm.value__nap
3361 #: 950.data.seed-values.sql:6418
3362 msgid "Neapolitan Italian"
3363 msgstr "Neapolská italština"
3364
3365 #: 950.data.seed-values.sql:12269
3366 msgid "Qwest Wireless"
3367 msgstr "Qwest Wireless"
3368
3369 #: 950.data.seed-values.sql:4861
3370 msgid ""
3371 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
3372 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
3373 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
3374 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
3375 "files to the remote directory."
3376 msgstr ""
3377 "URL pro vzdálený adresář obsahující nastavení sloupců. Konvence pro formát a "
3378 "pojmenování souborů v tomto adresáři se shoduje s nastaveními v lokálním "
3379 "adresáři pro danou pracovní stanici. Administrátor může vytvořit požadovaná "
3380 "nastavení lokálně  a poté  všechny soubory tree_columns_for_* zkopírovat do "
3381 "vzdáleného adresáře."
3382
3383 #: 950.data.seed-values.sql:309
3384 msgid "Missing"
3385 msgstr "Nezvěstné"
3386
3387 # id::clm.value__ota
3388 #: 950.data.seed-values.sql:6448
3389 msgid "Turkish, Ottoman"
3390 msgstr "Turečtina, osmanská"
3391
3392 #: 950.data.seed-values.sql:9633
3393 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
3394 msgstr "Rezervace: Povolit rezervace na prázdná číslování"
3395
3396 #: 950.data.seed-values.sql:1414
3397 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3398 msgstr "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3399
3400 #: 950.data.seed-values.sql:6526
3401 msgid "Sundanese"
3402 msgstr "Sundština"
3403
3404 #: 950.data.seed-values.sql:622
3405 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
3406 msgstr ""
3407 "Uživatel může smazat mapu položek čtenářských statistických kategorií"
3408
3409 #: 950.data.seed-values.sql:706
3410 msgid ""
3411 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
3412 "source or dest"
3413 msgstr ""
3414 "Povolit uživateli zrušit přepravu exemplářů pokud uživatel není v cílové "
3415 "nebo zdrojové destinaci přepravy,"
3416
3417 #: 950.data.seed-values.sql:9037
3418 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
3419 msgstr "Historii požadavků na rezervaci je nutné zformátovat pro tisk."
3420
3421 #: 950.data.seed-values.sql:5158
3422 msgid "View Holds"
3423 msgstr "Zobrazit rezervace"
3424
3425 #: 950.data.seed-values.sql:4192 950.data.seed-values.sql:4195
3426 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
3427 msgstr "Při vracení potlačit vyskakovací dialogové okno."
3428
3429 #: 950.data.seed-values.sql:12303
3430 msgid "Unicel"
3431 msgstr "Unicel"
3432
3433 # id::i18n_l.name__es-MX
3434 #: 950.data.seed-values.sql:359
3435 msgid "Spanish (Mexico)"
3436 msgstr "Španělština (Mexiko)"
3437
3438 # id::citm.value__i
3439 #: 950.data.seed-values.sql:6628
3440 msgid "Nonmusical sound recording"
3441 msgstr "Nehudební zvukový záznam"
3442
3443 # id::pgt.name__2
3444 #: 950.data.seed-values.sql:1618
3445 msgid "Patrons"
3446 msgstr "Čtenáři"
3447
3448 #: 950.data.seed-values.sql:1046
3449 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3450 msgstr "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3451
3452 #: 950.data.seed-values.sql:9576
3453 msgid "Shipping Charge"
3454 msgstr "Poštovné"
3455
3456 # id::clm.value__nbl
3457 #: 950.data.seed-values.sql:6421
3458 msgid "Ndebele (South Africa)"
3459 msgstr "Ndebelština (Jižní Afrika)"
3460
3461 #: 950.data.seed-values.sql:922
3462 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
3463 msgstr "CREATE_LASSO_MAP"
3464
3465 #: 950.data.seed-values.sql:6466
3466 msgid "Provençal (to 1500)"
3467 msgstr "Provensálština, stará (do 1500)"
3468
3469 #: 950.data.seed-values.sql:102
3470 msgid "Series"
3471 msgstr "Edice"
3472
3473 #: 950.data.seed-values.sql:9645
3474 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
3475 msgstr ""
3476 "Automatizace autorit: Vypnout  sledování odkazů bibliografických autorit"
3477
3478 #: 950.data.seed-values.sql:6170
3479 msgid "Edo"
3480 msgstr "Bini"
3481
3482 #: 950.data.seed-values.sql:6308
3483 msgid "Interlingue"
3484 msgstr "Interlingua (Mezinárodní pomocná jazyková asociace)"
3485
3486 #: 950.data.seed-values.sql:9568
3487 msgid "Canadian Dollars"
3488 msgstr "Kanadské dolary"
3489
3490 #: 950.data.seed-values.sql:1428
3491 msgid "user_request.delete"
3492 msgstr "user_request.delete"
3493
3494 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
3495 #: 950.data.seed-values.sql:6238 950.data.seed-values.sql:6240
3496 msgid "Esperanto"
3497 msgstr "Esperanto"
3498
3499 #: 950.data.seed-values.sql:13975
3500 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
3501 msgstr "Timeout pro zobrazení samoobslužné registrace čtenáře"
3502
3503 #: 950.data.seed-values.sql:550
3504 msgid "Allow a user to check in a copy"
3505 msgstr "Povolit uživateli vrátit exemplář"
3506
3507 # id::cza.label__4 id::cza.label__13 id::cza.label__22
3508 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:381
3509 #: 950.data.seed-values.sql:402 950.data.seed-values.sql:421
3510 #: 950.data.seed-values.sql:13510
3511 msgid "Author"
3512 msgstr "Autor"
3513
3514 #: 950.data.seed-values.sql:13071 950.data.seed-values.sql:13077
3515 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
3516 msgstr ""
3517
3518 # id::crcd.name__5
3519 #: 950.data.seed-values.sql:260
3520 msgid "2_months_2_renew"
3521 msgstr "2_měsíce_2_prodloužení"
3522
3523 #: 950.data.seed-values.sql:6746 950.data.seed-values.sql:6747
3524 #: 950.data.seed-values.sql:6812 950.data.seed-values.sql:6813
3525 #: 950.data.seed-values.sql:6903 950.data.seed-values.sql:6904
3526 msgid "CD Audiobook"
3527 msgstr "Audiokniha na CD"
3528
3529 #: 950.data.seed-values.sql:43
3530 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
3531 msgstr "čtenář byl nahlášen dluhové agentuře"
3532
3533 #: 950.data.seed-values.sql:4708
3534 msgid ""
3535 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3536 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3537 "field is required this setting is ignored."
3538 msgstr ""
3539 "Pole \"sufix\" bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře spolu s "
3540 "povinnými  poli, i když není povinné. Pokud je pole povinné, toto nastavení "
3541 "je ignorováno."
3542
3543 #: 950.data.seed-values.sql:604
3544 msgid "User may update a copy statistical category"
3545 msgstr "Uživatel smí změnit statistickou kategorii pro exempláře"
3546
3547 # id::cifm.value__a
3548 #: 950.data.seed-values.sql:6649
3549 msgid "Microfilm"
3550 msgstr "Mikrofilm"
3551
3552 #: 950.data.seed-values.sql:1466
3553 msgid "Create prefix label definition."
3554 msgstr "Vytvořit definici označení prefixu."
3555
3556 #: 950.data.seed-values.sql:2540 950.data.seed-values.sql:2541
3557 msgid "Copy Editor Template"
3558 msgstr "Šablona editoru exemplářů"
3559
3560 #: 950.data.seed-values.sql:3748
3561 msgid "Required if using a developer/test account with AuthorizeNet"
3562 msgstr "Povinné, pokud je používán vývojářský / testovací účet AuthorizeNet"
3563
3564 #: 950.data.seed-values.sql:13253
3565 msgid "Merge records on single match by default during ACQ file upload"
3566 msgstr ""
3567 "Při nahrávání souboru v akvizici standardně sloučit záznamy při jedné shodě."
3568
3569 #: 950.data.seed-values.sql:9435
3570 msgid "One or more biblio record entries need to be formatted for printing."
3571 msgstr ""
3572 "Jeden nebo více údajů bibliografického  záznamu musí být formátovány pro "
3573 "tisk."
3574
3575 # id::clm.value__ita
3576 #: 950.data.seed-values.sql:6320
3577 msgid "Italian"
3578 msgstr "Italština"
3579
3580 # id::clm.value__aus
3581 #: 950.data.seed-values.sql:6147
3582 msgid "Australian languages"
3583 msgstr "Australské jazky"
3584
3585 # id::clm.value__roh
3586 #: 950.data.seed-values.sql:6473
3587 msgid "Raeto-Romance"
3588 msgstr "Rétorománština"
3589
3590 #: 950.data.seed-values.sql:1518
3591 msgid "Allows a user to manually adjust a patron's active cards"
3592 msgstr "Povolit uživatel manuálně nastavit aktivní čtenářský průkaz"
3593
3594 #: 950.data.seed-values.sql:10391
3595 msgid ""
3596 "Print output has been requested for records in an Importer Authority Queue."
3597 msgstr ""
3598 "Pro záznamy ve frontě pro import autorit je vyžadován tiskový výstup."
3599
3600 #: 950.data.seed-values.sql:3457
3601 msgid "Invalid patron address penalty"
3602 msgstr "Pokuta za neplatnou adresu čtenáře"
3603
3604 #: 950.data.seed-values.sql:928
3605 msgid "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3606 msgstr "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3607
3608 #: 950.data.seed-values.sql:4219
3609 msgid "Idle timeout"
3610 msgstr "Lhůta nečinnosti"
3611
3612 #: 950.data.seed-values.sql:1558
3613 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete user activity types"
3614 msgstr "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat typy aktivit"
3615
3616 #: 950.data.seed-values.sql:1008
3617 msgid "UPDATE_COPY_NOTE"
3618 msgstr "UPDATE_COPY_NOTE"
3619
3620 # id::clm.value__chu
3621 #: 950.data.seed-values.sql:6201
3622 msgid "Church Slavic"
3623 msgstr "Církevní slověnština"
3624
3625 #: 950.data.seed-values.sql:372
3626 msgid "‡biblios.net"
3627 msgstr "‡biblios.net"
3628
3629 #: 950.data.seed-values.sql:1454
3630 msgid "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3631 msgstr "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3632
3633 #: 950.data.seed-values.sql:3529
3634 msgid "Patron Login Timeout (in seconds)"
3635 msgstr "Timeout pro přihlášení čtenáře (v sekundách)"
3636
3637 #: 950.data.seed-values.sql:2652 950.data.seed-values.sql:2655
3638 msgid "Default copy location"
3639 msgstr "Výchozí umístění exempláře"
3640
3641 #: 950.data.seed-values.sql:23
3642 msgid "Patron exceeds fine threshold"
3643 msgstr "Čtenář překročil nastavený limit pokut"
3644
3645 #: 950.data.seed-values.sql:11054
3646 msgid "See From Tracing -- Corporate Name"
3647 msgstr "Viz z dohledávání -- Název korporace"
3648
3649 #: 950.data.seed-values.sql:13145
3650 msgid "Upload Default Provider"
3651 msgstr "Poskytovatel pro standardní nahrání"
3652
3653 #: 950.data.seed-values.sql:9741
3654 msgid ""
3655 "Circ: Use original circulation library on opac renewal instead of user home "
3656 "library"
3657 msgstr ""
3658 "Výpůjčky: Při prodlužování v OPACu použít knihovn, kde byla výpůjčka původně "
3659 "uskutečněna,  namísto domovské knihovny uživatele."
3660
3661 #: 950.data.seed-values.sql:1374
3662 msgid "CREATE_USER_BTYPE"
3663 msgstr "CREATE_USER_BTYPE"
3664
3665 # id::clm.value__mar
3666 #: 950.data.seed-values.sql:6390
3667 msgid "Marathi"
3668 msgstr "Maráthština"
3669
3670 #: 950.data.seed-values.sql:1380
3671 msgid "DELETE_BIB_SOURCE"
3672 msgstr "DELETE_BIB_SOURCE"
3673
3674 #: 950.data.seed-values.sql:3307
3675 msgid ""
3676 "Enabling this setting causes retroactive creation of not-yet-existing "
3677 "overdue fines on lost item checkin, up to the point of checkin time (or max "
3678 "fines is reached).  This is different than \"restore overdue on lost\", "
3679 "because it only creates new overdue fines.  Use both settings together to "
3680 "get the full complement of overdue fines for a lost item"
3681 msgstr ""
3682 "Použití tohoto nastavení způsobí retroaktivní vytvoření ještě neexistujího "
3683 "zpozdného na ztracené výpůjčky, až do bodu času výpůjčky (nebo dosažení "
3684 "maximální pokuty). Liší se od \"znovunastavit pokuty na ztracené "
3685 "exempláře\", protože to pouze vytvoří nové pokuty za zpozdné. Použitím obou "
3686 "nastavení společně docílíte úplných pokut za zpozdné ztacených exemplářů."
3687
3688 #: 950.data.seed-values.sql:3478
3689 msgid ""
3690 "Amount of time to wait before changing an item from \"reshelving\" status to "
3691 "\"available\".  Examples: \"1 day\", \"6 hours\""
3692 msgstr ""
3693 "Doba, po kterou se čeká než se status exempláře změní z \"dnes vráceno\" na "
3694 "\"volné\". Příklady: \"1 den\", \"6 hodin\"."
3695
3696 #: 950.data.seed-values.sql:12629
3697 msgid "OPAC Login (tpac)"
3698 msgstr "Přihlášení do OPACu (tpac)"
3699
3700 #: 950.data.seed-values.sql:1020
3701 msgid "UPDATE_LANGUAGE"
3702 msgstr "UPDATE_LANGUAGE"
3703
3704 #: 950.data.seed-values.sql:12371
3705 msgid "USA Mobility"
3706 msgstr "USA Mobility"
3707
3708 # id::aout.opac_label__2
3709 # nutný kontext
3710 #: 950.data.seed-values.sql:445
3711 msgid "Local Library System"
3712 msgstr "Lokální knihovní systém"
3713
3714 # id::clm.value__kor
3715 #: 950.data.seed-values.sql:6348
3716 msgid "Korean"
3717 msgstr "Korejština"
3718
3719 #: 950.data.seed-values.sql:11224 950.data.seed-values.sql:11230
3720 msgid "Default SMS/Text Carrier"
3721 msgstr "Výchozí operátor pro SMS"
3722
3723 #: 950.data.seed-values.sql:3505
3724 msgid "Use audio alerts for selfcheck events"
3725 msgstr ""
3726 "Použít zvuková upozornění pro události vztahující se k samoobslužnému "
3727 "půjčování"
3728
3729 # id::clm.value__elx
3730 #: 950.data.seed-values.sql:6235
3731 msgid "Elamite"
3732 msgstr "Elamština"
3733
3734 #: 950.data.seed-values.sql:3394
3735 msgid "Skip offline renewal if newer item Status Changed Time."
3736 msgstr ""
3737 "Přeskočit prodloužení v offline módu, pokud je čas změny statutu exempláře "
3738 "novější."
3739
3740 #: 950.data.seed-values.sql:1034
3741 msgid "UPDATE_ORG_TYPE"
3742 msgstr "UPDATE_ORG_TYPE"
3743
3744 # id::clm.value__mak
3745 #: 950.data.seed-values.sql:6385
3746 msgid "Makasar"
3747 msgstr "Makasarština"
3748
3749 #: 950.data.seed-values.sql:2823
3750 msgid "Spine and pocket label font family"
3751 msgstr "Rodina písma pro tisk vnějších a vnitřních štítků."
3752
3753 #: 950.data.seed-values.sql:2913
3754 msgid "Booking elbow room"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: 950.data.seed-values.sql:728
3758 msgid "Allow a user to un-bar a patron"
3759 msgstr "Povolit uživateli odblokovat čtenářské konto"
3760
3761 # id::clm.value__lug