Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2019-03-28 11:39-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2019-07-10 14:24+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-07-11 05:45+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 19007)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Poedit-Language: Czech\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #: 950.data.seed-values.sql:8354
19 msgid "Estonia "
20 msgstr "Estonsko "
21
22 #: 950.data.seed-values.sql:118
23 msgid "Series Title"
24 msgstr "Název edice"
25
26 #: 950.data.seed-values.sql:7343 950.data.seed-values.sql:8149
27 #: 950.data.seed-values.sql:8854 950.data.seed-values.sql:8875
28 msgid "Poetry"
29 msgstr "Poetry"
30
31 #: 950.data.seed-values.sql:7156
32 msgid "Palauan"
33 msgstr "Palauan"
34
35 #: 950.data.seed-values.sql:1788
36 msgid ""
37 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
38 "in certain staff interfaces"
39 msgstr ""
40 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
41 "in certain staff interfaces"
42
43 #: 950.data.seed-values.sql:7043
44 msgid "Kyrgyz"
45 msgstr "Kyrgyz"
46
47 #: 950.data.seed-values.sql:5579
48 msgid "Z39.50 Source"
49 msgstr "Zdroj Z39.50"
50
51 #: 950.data.seed-values.sql:7844
52 msgid "film reel"
53 msgstr "film reel"
54
55 #: 950.data.seed-values.sql:1847
56 msgid "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
57 msgstr "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
58
59 #: 950.data.seed-values.sql:7134
60 msgid "Norwegian"
61 msgstr "Norwegian"
62
63 # id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
64 #: 950.data.seed-values.sql:608 950.data.seed-values.sql:631
65 #: 950.data.seed-values.sql:15980
66 msgid "LCCN"
67 msgstr "LCCN"
68
69 #: 950.data.seed-values.sql:15958
70 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
71 msgstr "Rollover Distribution Formulae Funds"
72
73 #: 950.data.seed-values.sql:35
74 msgid "Alerting block on Circ"
75 msgstr "Alerting block on Circ"
76
77 #: 950.data.seed-values.sql:6927
78 msgid "Duala"
79 msgstr "Duala"
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:3490
82 msgid "Canceled holds/requests display count"
83 msgstr "Počet zobrazených zrušených rezervací/požadavků"
84
85 #: 950.data.seed-values.sql:15712
86 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
87 msgstr "Upload Merge on Single Match by Default"
88
89 #: 950.data.seed-values.sql:19794
90 msgid "Grid Config: admin.server.permission.perm_list"
91 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.oprávnění.seznam_oprávnění"
92
93 #: 950.data.seed-values.sql:8116
94 msgid "Full score"
95 msgstr "Full score"
96
97 #: 950.data.seed-values.sql:4912
98 msgid ""
99 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
100 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
101 "field is shown or required this setting is ignored."
102 msgstr ""
103 "Pole číslo identifikačního dokladu 2 (ident_value2) na kartě registračních "
104 "údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole je viditelné, pokud "
105 " je na kartě registračních údajů čtenáře aktivována volba Zobrazit "
106 "navrhovaná pole. Pokud je aktivní volba Zobrazit povinná pole, toto "
107 "nastavení je ignorováno."
108
109 #: 950.data.seed-values.sql:5143
110 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
111 msgstr "Pro registraci čtenáře požadovat alespoň jednu adresu"
112
113 #: 950.data.seed-values.sql:17376
114 msgid ""
115 "Base URI for OneClickdigital API (defaults to "
116 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Using HTTPS here is strongly encouraged."
117 msgstr ""
118 "URI báze pro OneClickdigital API (výchozí  "
119 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Je důrazně doporučováno použití  HTTPS."
120
121 #: 950.data.seed-values.sql:1760
122 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
123 msgstr "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
124
125 #: 950.data.seed-values.sql:8473
126 msgid "Nunavut "
127 msgstr "Nunavut "
128
129 # id::crrf.name__2
130 # nutná úprava dle kontextu. 10 haléřů za den se mi nelíbí
131 #: 950.data.seed-values.sql:515
132 msgid "10_cent_per_day"
133 msgstr "10_centů_za_den"
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:98
136 msgid "Keyword"
137 msgstr "Klíčové slovo"
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:5649
140 msgid "Renew Circulations"
141 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
142
143 #: 950.data.seed-values.sql:15627
144 msgid "Upload Default Match Set"
145 msgstr "Nahrát přednastavenou sadu shody"
146
147 #: 950.data.seed-values.sql:8023
148 msgid "Rock music"
149 msgstr "Rocková hudba"
150
151 #: 950.data.seed-values.sql:1198
152 msgid "DELETE_SURVEY"
153 msgstr "DELETE_SURVEY"
154
155 #: 950.data.seed-values.sql:8295
156 msgid "Aruba "
157 msgstr "Aruba "
158
159 #: 950.data.seed-values.sql:13402
160 msgid "Heading -- Meeting Name"
161 msgstr "Titulek --jméno shromaždiště"
162
163 #: 950.data.seed-values.sql:8172
164 msgid "Not Applicable"
165 msgstr "Nelze použít"
166
167 #: 950.data.seed-values.sql:8146 950.data.seed-values.sql:8851
168 #: 950.data.seed-values.sql:8872
169 msgid "Memoirs"
170 msgstr "Memoáry"
171
172 #: 950.data.seed-values.sql:16038
173 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
174 msgstr "Dlouhodobě nevrácené exempláře použitelné pro půjčování."
175
176 #: 950.data.seed-values.sql:3439
177 msgid ""
178 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
179 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
180 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
181 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
182 msgstr ""
183 "Účelem je poskytnout časový interval poté, co exempláře přejde do statusu Na "
184 "regále s rezervacemi, než se čtenářům zobrazí, že je opravdu na regále s "
185 "rezervacemi. To poskytne personálu dostatek času pro zpracování rezervace "
186 "než se exemplář  zobrazí jako připravený k vyzvednutí. Příklad: \"5 dnů\", "
187 "\"1 hodina\"."
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:18708
190 msgid "Grid Config: cat.volcopy.copies.complete"
191 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.signatury-jednotky.exempláře.úplné"
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:19308
194 msgid "Staff Catalog Preferred Library"
195 msgstr "Preferovaná knihovna pro služební katalog"
196
197 # id::clm.value__hit
198 #: 950.data.seed-values.sql:6996
199 msgid "Hittite"
200 msgstr "Chetitština"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:8169
203 msgid "Instrumental and vocal parts"
204 msgstr "Instrumentální a vokální části"
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:1552
207 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
208 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
209
210 #: 950.data.seed-values.sql:12023
211 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
212 msgstr "Katalogizace: Použít interní ID jako TCN"
213
214 #: 950.data.seed-values.sql:16904
215 msgid "Notification of a group of circs"
216 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček"
217
218 #: 950.data.seed-values.sql:8576
219 msgid "Wake Island "
220 msgstr "Wake (ostrov) "
221
222 #: 950.data.seed-values.sql:72
223 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
224 msgstr "Čtenář má neplatné číslo večerního telefonu"
225
226 # id::clm.value__nah
227 #: 950.data.seed-values.sql:7116
228 msgid "Nahuatl"
229 msgstr "Nahuatl"
230
231 #: 950.data.seed-values.sql:994
232 msgid ""
233 "Allow a staff member to define where another staff member has their "
234 "permissions"
235 msgstr ""
236 "Povolit členu personálu definovat, kde mají jiní členové personálu svá "
237 "oprávnění"
238
239 #: 950.data.seed-values.sql:12247 950.data.seed-values.sql:12248
240 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
241 msgstr "Počáteční datum uchování historie rezervací"
242
243 #: 950.data.seed-values.sql:5394
244 msgid ""
245 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
246 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
247 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
248 "set period of time."
249 msgstr ""
250 "Zabraňuje naúčtování záporných poplatků (refundace) u poplatků za materiály "
251 "po výpůjční lhůtě. Nastavení \"pravda\" může buď zakázat  záporné poplatky "
252 "vždy nebo - když je použito v kombinaci s nastaveným intervalem -  zakáže "
253 "záporné poplatky po uplynutí určitého  časového období."
254
255 #: 950.data.seed-values.sql:19612
256 msgid "Grid Config: admin.server.actor.stat_cat_sip_fields"
257 msgstr ""
258 "Nastavení tabulky: admin.server.činitel.pole_sip_statistické_kategorie"
259
260 # id::aout.name__5
261 #: 950.data.seed-values.sql:665
262 msgid "Bookmobile"
263 msgstr "Pojízdná knihovna"
264
265 # id::clm.value__kaw
266 #: 950.data.seed-values.sql:7034
267 msgid "Kawi"
268 msgstr "Kawi"
269
270 #: 950.data.seed-values.sql:8215
271 msgid "Eckert"
272 msgstr "Eckertovo zobrazení"
273
274 #: 950.data.seed-values.sql:4675
275 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
276 msgstr ""
277 "Navrhnout pole Počet údajně nikdy nevypůjčených - "
278 "claims_never_checked_out_count - na kartě registračních údajů čtenáře."
279
280 #: 950.data.seed-values.sql:3400
281 msgid "Hard boundary"
282 msgstr "Pevná hranice"
283
284 #: 950.data.seed-values.sql:8492
285 msgid "Poland "
286 msgstr "Polsko "
287
288 #: 950.data.seed-values.sql:8535
289 msgid "Switzerland "
290 msgstr "Švýcarsko "
291
292 #: 950.data.seed-values.sql:13931 950.data.seed-values.sql:14717
293 msgid "Virgin Mobile"
294 msgstr "Virgin Mobile"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:8406
297 msgid "Jamaica "
298 msgstr "Jamaica "
299
300 # id::clm.value__sas
301 #: 950.data.seed-values.sql:7186
302 msgid "Sasak"
303 msgstr "Sasakština"
304
305 #: 950.data.seed-values.sql:1144
306 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
307 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
308
309 #: 950.data.seed-values.sql:526
310 msgid "Available"
311 msgstr "Dostupné"
312
313 # id::crcd.name__6
314 #: 950.data.seed-values.sql:483
315 msgid "35_days_1_renew"
316 msgstr "35_dní_1_prodloužení"
317
318 #: 950.data.seed-values.sql:4397
319 msgid ""
320 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
321 "registration and self-service username changing only"
322 msgstr ""
323 "Regulární výraz, který určuje formát uživatelské jména používaného pouze pro "
324 "registrační údaje a samoobslužnou změnu uživatelského jména."
325
326 #: 950.data.seed-values.sql:1000
327 msgid "Allow a user to view a funding source"
328 msgstr "Povolit uživatům zobrazení fianančního zdroje"
329
330 #: 950.data.seed-values.sql:5213
331 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
332 msgstr ""
333 "Vybírat exempláře jako cíl rezervace i v případě že výpůjční knihovna "
334 "exempláře je zavřená."
335
336 #: 950.data.seed-values.sql:5155
337 msgid ""
338 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
339 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
340 msgstr ""
341 "Například pokud hledáte Jana Nováka, obvykle dostanetenejvýše 50 výsledků. "
342 "Toto nastavení Vám umožní zvýšit nebo snížt tento limit."
343
344 #: 950.data.seed-values.sql:8245 950.data.seed-values.sql:8939
345 #: 950.data.seed-values.sql:8949
346 msgid "Game"
347 msgstr "Hra"
348
349 #: 950.data.seed-values.sql:848
350 msgid "Allow a user to delete a copy location"
351 msgstr "Povolit uživateli smazat umístění exempláře"
352
353 #: 950.data.seed-values.sql:544
354 msgid "Long Overdue"
355 msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
356
357 #: 950.data.seed-values.sql:16016
358 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
359 msgstr "Maximálníá počet výsledku v dávce při vyhledávní v Z39.50"
360
361 #: 950.data.seed-values.sql:8543
362 msgid "Tasmania "
363 msgstr "Tasmánie "
364
365 #: 950.data.seed-values.sql:33
366 msgid "Alerting Note, no blocks"
367 msgstr "Upozornění bez blokace výpůjček"
368
369 #: 950.data.seed-values.sql:3988
370 msgid ""
371 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
372 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
373 "will not be suppressed."
374 msgstr ""
375 "Pokud je v tomto nastavení ne-prázdná hodnota, nerezervační přepravy mezi "
376 "touto a dalšími organizačními jednotkami se stejnou hodnotou budou "
377 "potlačeny.  Pokud je nastavena prázdná hodnota, přeprava nebude potlačena."
378
379 #: 950.data.seed-values.sql:15385
380 msgid ""
381 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
382 "copy on the patron record when it is paid"
383 msgstr ""
384 "Ponechat transakci otevřenou pokud se  bilance za ztracený exemplář rovná "
385 "nule. Tak  zůstane ztracený exemplář ve čtenřáském kontě  i po  zaplacení."
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:1358
388 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
389 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
390
391 #: 950.data.seed-values.sql:18876
392 msgid "Grid Config: circ.patron.search"
393 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčky.čtenář.hledání"
394
395 #: 950.data.seed-values.sql:681 950.data.seed-values.sql:3670
396 #: 950.data.seed-values.sql:3673
397 msgid "Lost Materials Processing Fee"
398 msgstr "Poplatek za zpracování ztracených exemplářů"
399
400 #: 950.data.seed-values.sql:892
401 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
402 msgstr "Povolit uživateli zobrazení informací o nahraném offline scriptu"
403
404 #: 950.data.seed-values.sql:1955
405 msgid "Data Review"
406 msgstr "Přehled dat"
407
408 #: 950.data.seed-values.sql:1829
409 msgid "Allow a user to mark an item status as 'damaged'"
410 msgstr "Povolit uživateli změnit status exempláře na  'Poškozené'"
411
412 #: 950.data.seed-values.sql:14445
413 msgid "Chariton Valley Wireless"
414 msgstr "Chariton Valley Wireless"
415
416 #: 950.data.seed-values.sql:802
417 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
418 msgstr "Povolit uživateli dávkovou editaci exemplářů"
419
420 #: 950.data.seed-values.sql:2954
421 msgid "OPAC"
422 msgstr "OPAC"
423
424 #: 950.data.seed-values.sql:1839
425 msgid "Allow a user to delete a popularity badge"
426 msgstr "Povolit uživateli smazat známku popularity"
427
428 #: 950.data.seed-values.sql:1530
429 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
430 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
431
432 #: 950.data.seed-values.sql:8424
433 msgid "Luxembourg "
434 msgstr "Lucembursko "
435
436 #: 950.data.seed-values.sql:1166
437 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
438 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
439
440 #: 950.data.seed-values.sql:5239
441 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
442 msgstr "Při nalezení 1 výsledku skočit na detail"
443
444 #: 950.data.seed-values.sql:6960
445 msgid "Gã"
446 msgstr "Ga"
447
448 #: 950.data.seed-values.sql:8624
449 msgid "Continuing resource status unknown"
450 msgstr "Pokračující zdroj s neznámým statusem"
451
452 #: 950.data.seed-values.sql:7365
453 msgid "Serial"
454 msgstr "Seriál"
455
456 # id::clm.value__ven
457 #: 950.data.seed-values.sql:7279
458 msgid "Venda"
459 msgstr "Vendština"
460
461 #: 950.data.seed-values.sql:11977
462 msgid ""
463 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
464 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
465 msgstr ""
466 "Rezervace: Při testování matice bodů shody rezervací, použít skupinu "
467 "uživatele přijímajícího rezervaci namísto skupiny toho, kdo rezervaci zadává "
468 "( toto nastavení ovlivňuje rezervace zadané personálem)."
469
470 #: 950.data.seed-values.sql:8579
471 msgid "West Virginia "
472 msgstr "Západní Virginie "
473
474 #: 950.data.seed-values.sql:3817
475 msgid ""
476 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
477 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
478 "the org unit"
479 msgstr ""
480 "Obejít přednastavenou výpůjční knihovnu \"zde\"přednanastavenou knihovnou "
481 "pro předkatalogizované exempláře. Hodnotou by měla být \"zkratka\" "
482 "organizační jednotky."
483
484 #: 950.data.seed-values.sql:19447
485 msgid "Grid Config: Vandelay Match Quality Metrics"
486 msgstr "Nastavení tabulky: Metriky kvality shody pro Vandelay"
487
488 # id::clm.value__ori
489 #: 950.data.seed-values.sql:7144
490 msgid "Oriya"
491 msgstr "Urijština"
492
493 #: 950.data.seed-values.sql:942
494 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
495 msgstr ""
496 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Uživatelé\""
497
498 #: 950.data.seed-values.sql:121
499 msgid "Abbreviated Title"
500 msgstr "Zkrácený název"
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:8198
503 msgid "Equirectangular"
504 msgstr "Obdélníkové zobrazení (equirectangular)"
505
506 #: 950.data.seed-values.sql:8508
507 msgid "Rwanda "
508 msgstr "Rwanda "
509
510 # id::i18n_l.name__en-CA
511 #: 950.data.seed-values.sql:569
512 msgid "English (Canada)"
513 msgstr "Angličtina (Kanada)"
514
515 #: 950.data.seed-values.sql:8283
516 msgid "Armenia (Republic) "
517 msgstr "Arménie "
518
519 #: 950.data.seed-values.sql:8231 950.data.seed-values.sql:8887
520 #: 950.data.seed-values.sql:8900 950.data.seed-values.sql:8913
521 #: 950.data.seed-values.sql:8926
522 msgid "Form lines"
523 msgstr "Tvarové čáry"
524
525 #: 950.data.seed-values.sql:13416
526 msgid "Heading -- Form Subdivision"
527 msgstr "Záhlaví -- podrozdělení podle formy"
528
529 #: 950.data.seed-values.sql:19009
530 msgid "Print Template Context: hold_transit_slip"
531 msgstr "Kontext tiskové šablony: rezervace_průvodka_přepravy"
532
533 #: 950.data.seed-values.sql:4867
534 msgid ""
535 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
536 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
537 "If the field is required this setting is ignored."
538 msgstr ""
539 "Pole  Telefonní číslo večer  bude zobrazeno na kartě registračních údajů "
540 "čtenáře spolu s povinnými poli poli i pokud není povinné. Pokud jde o "
541 "povinné  pole, je toto nastavení ignorováno."
542
543 #: 950.data.seed-values.sql:4750
544 msgid ""
545 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
546 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
547 "field is shown or required this setting is ignored."
548 msgstr ""
549 "Pole Telefonní číslo ve dne - day_phone -  bude na kartě registračních údajů "
550 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Navrhované pole se zobrazí spolu s "
551 "povinnými poli i když není povinné. Pokud jde o povinné pole, je toto "
552 "nastavení ignorováno."
553
554 #: 950.data.seed-values.sql:17183
555 msgid ""
556 "This setting is used to set the default height (in number of lines) to use "
557 "for call number wrapping in the left print label."
558 msgstr ""
559 "Toto  nastavení je použito pro nastavení výchozí výšky (v počtu řádků) pro "
560 "zalomení  signatury v levém tiskovém štítku"
561
562 #: 950.data.seed-values.sql:968
563 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
564 msgstr ""
565 "Povolit uživateli prodloužit výpůjčku poté, co vypršel maximální povolený "
566 "počet prodloužení"
567
568 #: 950.data.seed-values.sql:14956
569 msgid "A text message has been requested for a call number."
570 msgstr "Byla vyžádána SMS na telefonní číslo."
571
572 #: 950.data.seed-values.sql:11971
573 msgid "Canceled: By Vendor"
574 msgstr "Zrušeno dodavatelem"
575
576 #: 950.data.seed-values.sql:1342
577 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
578 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
579
580 #: 950.data.seed-values.sql:1845
581 msgid "Allow a user to delete a popularity badge parameter"
582 msgstr "Povolit uživateli smazat parametr známky popularity"
583
584 #: 950.data.seed-values.sql:15996
585 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
586 msgstr "Maximum paralelních dávkových vyhledávání Z39.50"
587
588 #: 950.data.seed-values.sql:14031
589 msgid "Alaska, USA"
590 msgstr "Aljaška, USA"
591
592 #: 950.data.seed-values.sql:8278
593 msgid "Alberta "
594 msgstr "Alberta "
595
596 #: 950.data.seed-values.sql:4246
597 msgid "Format Times with this pattern."
598 msgstr "Formátovat časy podle tohoto vzoru"
599
600 #: 950.data.seed-values.sql:7078
601 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
602 msgstr "Luoština (Keňa a Tanzanie)"
603
604 #: 950.data.seed-values.sql:3300
605 msgid ""
606 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
607 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
608 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
609 msgstr ""
610 "Pokud se čtenář pokouší půjčit knihovní jednotku  a neexistují rezervace, "
611 "které jsou přímo cílené na tuto knihovní jednotku, systém se pokusí pro "
612 "čtenáře najít rezervací, která by mohla být splněna vypůjčenou knihovní "
613 "jednotkou a splní ji."
614
615 #: 950.data.seed-values.sql:4849
616 msgid ""
617 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
618 "registration."
619 msgstr ""
620 "Regulární výraz pro validaci pole pro večerní telefon (evening_phone) v "
621 "registračních údajích čtenáře"
622
623 #: 950.data.seed-values.sql:3619
624 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
625 msgstr ""
626 "Pokud je nastavena hodnota Pravda,  nepoužívat žádné exempláře z této "
627 "organizační jednotky  jako cíl rezervace"
628
629 #: 950.data.seed-values.sql:4801
630 msgid "Regex for email field on patron registration"
631 msgstr "Regulární výraz pro pole E-mail v registračních údajích čtenáře"
632
633 #: 950.data.seed-values.sql:18841
634 msgid "Grid Config: circ.patron.bills"
635 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčky.čtenář.poplatky"
636
637 #: 950.data.seed-values.sql:4291
638 msgid "Courier Code"
639 msgstr "Kód kurýra"
640
641 #: 950.data.seed-values.sql:6835
642 msgid "Apache languages"
643 msgstr "Apačské jazyky"
644
645 #: 950.data.seed-values.sql:19507
646 msgid "GUI: Show guardian field on patron registration"
647 msgstr ""
648 "Grafické uživatelské rozhraní: Zobrazit pole Zákonný zástupce při registraci "
649 "uživatele"
650
651 #: 950.data.seed-values.sql:17609
652 msgid "Orders Include PO Name"
653 msgstr "Objednávky zahrnují jméno objednávky"
654
655 #: 950.data.seed-values.sql:1498
656 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
657 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
658
659 #: 950.data.seed-values.sql:7544 950.data.seed-values.sql:7545
660 #: 950.data.seed-values.sql:7551 950.data.seed-values.sql:7552
661 #: 950.data.seed-values.sql:7627 950.data.seed-values.sql:7628
662 msgid "Blu-ray"
663 msgstr "Blu-ray"
664
665 #: 950.data.seed-values.sql:1078
666 msgid "Allows a user to create a purchase order"
667 msgstr "Povolí uživateli vytvořit objednávku"
668
669 #: 950.data.seed-values.sql:8142 950.data.seed-values.sql:8847
670 #: 950.data.seed-values.sql:8868
671 msgid "Instruction"
672 msgstr "Instrukce"
673
674 #: 950.data.seed-values.sql:3949
675 msgid "Content of header_text include"
676 msgstr "Obsah includu header_text"
677
678 #: 950.data.seed-values.sql:12687
679 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
680 msgstr "Neplatná hodnota \"výše_vkladu\""
681
682 #: 950.data.seed-values.sql:8615
683 msgid "Inclusive dates of collection"
684 msgstr "Data zahrnutá v kolekci"
685
686 #: 950.data.seed-values.sql:3814
687 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
688 msgstr "Výpůjční knihovna předkatalogizovaných exemplářů"
689
690 # id::citm.value__m
691 #: 950.data.seed-values.sql:7330
692 msgid "Computer file"
693 msgstr "Počítačový soubor"
694
695 #: 950.data.seed-values.sql:14615
696 msgid "Nextel"
697 msgstr "Nextel"
698
699 #: 950.data.seed-values.sql:11933
700 msgid "EDI"
701 msgstr "EDI"
702
703 #: 950.data.seed-values.sql:1348
704 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
705 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
706
707 #: 950.data.seed-values.sql:8470
708 msgid "Nova Scotia "
709 msgstr "Nové Skotsko "
710
711 #: 950.data.seed-values.sql:12355
712 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
713 msgstr "Průvodku pro chybějící kusy je nutné formátovat pro tisk"
714
715 #: 950.data.seed-values.sql:3823
716 msgid "Change reshelving status interval"
717 msgstr "Upravit  interval změny statutu exempláře z Dnes vráceno na Dostupné"
718
719 #: 950.data.seed-values.sql:3309
720 msgid ""
721 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
722 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
723 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
724 "items will match."
725 msgstr ""
726 "Při plnění příslušné rezervace při výpůjčce odpovědět pouze exempláři, které "
727 "jsou v souladu s příhodným zachycením rezervace. Bez tohoto nastavení může "
728 "dojít k zachycení titulů nebo signatur, které nejsou rezervovatelné. S tímto "
729 "nastavení budou využity pouze rezervovaelné exempláře."
730
731 #: 950.data.seed-values.sql:752
732 msgid ""
733 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
734 msgstr ""
735 "Povolit uživateli prodloužení výpůjčky,  i když je exemplář požadován pro "
736 "rezervaci"
737
738 #: 950.data.seed-values.sql:19752
739 msgid "Grid Config: admin.server.config.coded_value_map"
740 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.mapy_kódovaných_polí"
741
742 #: 950.data.seed-values.sql:4678
743 msgid ""
744 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
745 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
746 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
747 msgstr ""
748 "Pole počet_údajně_nikdy_ nevypůjčených  - claims_never_checked_out_count - "
749 "bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazeno jako navrhované,  tj. "
750 "objeví se, když je zvoleno zobrazení navrhovaných polí. Pokud je toto pole "
751 "zobrazeno nebo je povinné, toto nastavení je ignorováno."
752
753 #: 950.data.seed-values.sql:8300
754 msgid "British Columbia "
755 msgstr "Brtiská Kolumbie "
756
757 #: 950.data.seed-values.sql:19226
758 msgid "Print Template: offline_checkout"
759 msgstr "Tisková šablona: offline_výpůjčka"
760
761 # id::clfm.description__p
762 #: 950.data.seed-values.sql:7343
763 msgid "The item is a poem or collection of poems."
764 msgstr "Jednotka je báseň nebo sbírka básní"
765
766 # id::clm.value__kau
767 #: 950.data.seed-values.sql:7033
768 msgid "Kanuri"
769 msgstr "Kanuri"
770
771 #: 950.data.seed-values.sql:6966
772 msgid "Germanic (Other)"
773 msgstr "Germánské jazyky (ostatní)"
774
775 #: 950.data.seed-values.sql:18449
776 msgid "Checkin: Manual Floating Active"
777 msgstr "Vracení: manuální pohyblivé exempláře aktivní"
778
779 #: 950.data.seed-values.sql:8586
780 msgid "Midway Islands "
781 msgstr "Midway "
782
783 # id::cbs.source__1
784 #: 950.data.seed-values.sql:3
785 msgid "oclc"
786 msgstr "oclc"
787
788 #: 950.data.seed-values.sql:3706
789 msgid "Item Status for Missing Pieces"
790 msgstr "Status exempláře pro chybějící kusy."
791
792 #: 950.data.seed-values.sql:8957 950.data.seed-values.sql:8974
793 #: 950.data.seed-values.sql:8990 950.data.seed-values.sql:9006
794 #: 950.data.seed-values.sql:9022
795 msgid "Illustrations"
796 msgstr "Ilustrace"
797
798 #: 950.data.seed-values.sql:8544
799 msgid "Tennessee "
800 msgstr "Tennessee "
801
802 #: 950.data.seed-values.sql:7696
803 msgid "notated movement"
804 msgstr "zápis pohybu"
805
806 #: 950.data.seed-values.sql:18820
807 msgid "Grid Config: user.bucket.pending"
808 msgstr "Nastavení tabulky: uživatel.skupina.nevyřízené"
809
810 #: 950.data.seed-values.sql:6841
811 msgid "Arapaho"
812 msgstr "Arapaho"
813
814 #: 950.data.seed-values.sql:16817
815 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
816 msgstr ""
817 "Zrušit poplatek za zpracování dlouhodobě nevrácené jednotky pokud je "
818 "označena jako údajně vrácená"
819
820 #: 950.data.seed-values.sql:8540
821 msgid "Tunisia "
822 msgstr "Tunisko "
823
824 # id::clm.value__bih
825 #: 950.data.seed-values.sql:6868
826 msgid "Bihari"
827 msgstr "Bihárština"
828
829 # id::clm.value__wel
830 #: 950.data.seed-values.sql:7287
831 msgid "Welsh"
832 msgstr "Velština"
833
834 #: 950.data.seed-values.sql:3445
835 msgid "Soft stalling interval"
836 msgstr "Měkký interval pro odklad"
837
838 #: 950.data.seed-values.sql:14309
839 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
840 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
841
842 #: 950.data.seed-values.sql:8584
843 msgid "Saint Kitts"
844 msgstr "Svatý Kryštof"
845
846 # id::clm.value__goh
847 #: 950.data.seed-values.sql:6976
848 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
849 msgstr "Němčina, horní, starší doba (cca 750-1050)"
850
851 # id::clm.value__tem
852 #: 950.data.seed-values.sql:7241
853 msgid "Temne"
854 msgstr "Temne"
855
856 #: 950.data.seed-values.sql:7958 950.data.seed-values.sql:8638
857 #: 950.data.seed-values.sql:8652 950.data.seed-values.sql:8666
858 #: 950.data.seed-values.sql:8680 950.data.seed-values.sql:8694
859 #: 950.data.seed-values.sql:8708
860 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
861 msgstr "životopis, výkonný umělec nebo historie souboru"
862
863 #: 950.data.seed-values.sql:3225
864 msgid "Spine label line width"
865 msgstr "Sířka hřbetního štítku"
866
867 #: 950.data.seed-values.sql:8044
868 msgid "Map series"
869 msgstr "Série map"
870
871 #: 950.data.seed-values.sql:4669
872 msgid ""
873 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
874 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
875 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
876 msgstr ""
877 "Pole údajně_nikdy_nevypůjčeno - claims_never_checked_out_count - bude "
878 "zobrazeno v rozhraní registračních údajů čtenáře, což znamená, že pole bude "
879 "viditelné spolu s povinnými poli, i když není povinné. Pokud jde povinné  "
880 "pole, toto nastavení bude ignorováno."
881
882 #: 950.data.seed-values.sql:1656
883 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
884 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
885
886 #: 950.data.seed-values.sql:12212
887 msgid ""
888 "Maximum popularity importance multiplier for popularity-adjusted relevance "
889 "searches (decimal value between 1.0 and 2.0)"
890 msgstr ""
891 "Násobitel důležitosti maximální popularity pro hledání s využitím relevance "
892 "upravené podle populary (desetinné číslo mezi 1,0 a 2,0)"
893
894 #: 950.data.seed-values.sql:18862
895 msgid "Grid Config: serials.view_item_grid"
896 msgstr "Nastavení tabulky: seriály.zobrazení_jednotky_tabulka"
897
898 #: 950.data.seed-values.sql:16845
899 msgid "Clear hold when other patron checks out item"
900 msgstr "Vyčistit rezervace při vypůjčení jednotky jiným čtenářem"
901
902 #: 950.data.seed-values.sql:17496
903 msgid "Number of Retrievable Recent Patrons"
904 msgstr "Počet posledních čtenářů, které lze načíst"
905
906 #: 950.data.seed-values.sql:8207
907 msgid "Bonne"
908 msgstr "Bonneovo zobrazení"
909
910 #: 950.data.seed-values.sql:3382
911 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
912 msgstr "Automatickérozšíření odložených lhůt  se rozšiřuje na  data uzavření"
913
914 #: 950.data.seed-values.sql:896
915 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
916 msgstr "Povolí čtenáři změnit datum vrácení  exempláře na jakékoliv datum"
917
918 #: 950.data.seed-values.sql:8190
919 msgid "Goode's homolographic"
920 msgstr "Goodovo homolografické zobrazení"
921
922 #: 950.data.seed-values.sql:8067 950.data.seed-values.sql:8097
923 #: 950.data.seed-values.sql:8731 950.data.seed-values.sql:8761
924 #: 950.data.seed-values.sql:8791 950.data.seed-values.sql:8821
925 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
926 msgstr "Průzkum literatury v tematické oblasti"
927
928 # id::crcd.name__8
929 #: 950.data.seed-values.sql:487
930 msgid "1_hour_2_renew"
931 msgstr "1_hodina_2_prodloužení"
932
933 #: 950.data.seed-values.sql:4702
934 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
935 msgstr "Regulární výraz pro čárový kód v registračních údajích čtenáře"
936
937 #: 950.data.seed-values.sql:3270 950.data.seed-values.sql:3273
938 msgid "Charge lost on zero"
939 msgstr "Za ztracené exempláře účtovat nulu"
940
941 #: 950.data.seed-values.sql:854
942 msgid ""
943 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
944 "given copy"
945 msgstr ""
946 "Povolit uživateli zobrazit, jestli má jiný uživatel oprávnění zadat "
947 "rezervaci na daný exemplář"
948
949 # id::clm.value__jpn
950 #: 950.data.seed-values.sql:7022
951 msgid "Japanese"
952 msgstr "Japonština"
953
954 #: 950.data.seed-values.sql:15418
955 msgid "Truncate fines to max fine amount"
956 msgstr "Oříznout pokuty na maximální výši pokuty"
957
958 #: 950.data.seed-values.sql:2987
959 msgid ""
960 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
961 "staff that received the copy"
962 msgstr ""
963 "Při přijetí exempláře v akvizici nastavit člena personálu, který přijímal "
964 "exemplář jako \"tvůrce exempláře\"."
965
966 #: 950.data.seed-values.sql:5231
967 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
968 msgstr "Skočit na detail při jednom vyhledaném záznamu (služební klient)"
969
970 #: 950.data.seed-values.sql:1644
971 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
972 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
973
974 #: 950.data.seed-values.sql:4540
975 msgid "Button bar"
976 msgstr "Lišta tlačítek"
977
978 #: 950.data.seed-values.sql:12685
979 msgid "Invalid value for \"price\""
980 msgstr "Neplatná hodnota pro \"cenu\""
981
982 #: 950.data.seed-values.sql:3198
983 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
984 msgstr "Definuje identifikátor kontrolního čísla použitý v polích 003 a 035."
985
986 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
987 #: 950.data.seed-values.sql:7224 950.data.seed-values.sql:7231
988 msgid "Swazi"
989 msgstr "Svatština"
990
991 #: 950.data.seed-values.sql:4963
992 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
993 msgstr ""
994 "Regulární výraz pro pole Další telefon  - other_phone -  v registračních "
995 "údajích čtenáře"
996
997 # id::clm.value__inc
998 #: 950.data.seed-values.sql:7011
999 msgid "Indic (Other)"
1000 msgstr "Indo-árijské jazyky (ostatní)"
1001
1002 #: 950.data.seed-values.sql:8427
1003 msgid "Massachusetts "
1004 msgstr "Massachusetts "
1005
1006 # id::cbs.source__2
1007 # nutný kontext
1008 #: 950.data.seed-values.sql:5
1009 msgid "System Local"
1010 msgstr "Lokální systém"
1011
1012 #: 950.data.seed-values.sql:8521
1013 msgid "San Marino "
1014 msgstr "San Marino "
1015
1016 #: 950.data.seed-values.sql:13643 950.data.seed-values.sql:13649
1017 msgid "Default Phone Number"
1018 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
1019
1020 #: 950.data.seed-values.sql:14479
1021 msgid "Cleartalk Wireless"
1022 msgstr "Cleartalk Wireless"
1023
1024 # id::clm.value__new
1025 #: 950.data.seed-values.sql:7126
1026 msgid "Newari"
1027 msgstr "Névárština"
1028
1029 #: 950.data.seed-values.sql:8371
1030 msgid "Ghana "
1031 msgstr "Ghana "
1032
1033 #: 950.data.seed-values.sql:1102
1034 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
1035 msgstr "Povolí personálu během tansakce  vytvořit poznámku k platbě"
1036
1037 #: 950.data.seed-values.sql:1294
1038 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1039 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1040
1041 #: 950.data.seed-values.sql:19254
1042 msgid "Print Template: offline_checkin"
1043 msgstr "Tisková šablona: offline_vrácení"
1044
1045 #: 950.data.seed-values.sql:4579
1046 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
1047 msgstr ""
1048 "Toto je výchozí hodnota pro typ identifikačního dokladu při vytvoření nového "
1049 "uživatele čtenáře v editoru čtenářů."
1050
1051 #: 950.data.seed-values.sql:12746
1052 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
1053 msgstr ""
1054 "Ve frontě bibliografických záznamů pro import je vyžadován tiskový výstup."
1055
1056 #: 950.data.seed-values.sql:19030
1057 msgid "Print Template: hold_shelf_slip"
1058 msgstr "Tisková šablon: rezervace_průvodka_police"
1059
1060 #: 950.data.seed-values.sql:4240
1061 msgid ""
1062 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
1063 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
1064 msgstr ""
1065 "Formátovazt data podle tohoto vzoru (příklady: \"rrrr-MM-dd\" pro  \"2010-04-"
1066 "26\", \"MMM d, rrrr\" pro \"26. dub 2010\")"
1067
1068 #: 950.data.seed-values.sql:17145
1069 msgid "Item Print Label - Width for Pocket Label"
1070 msgstr "Tiskový štítek jednotky - šířka knihžního štítků"
1071
1072 #: 950.data.seed-values.sql:7136
1073 msgid "Nubian languages"
1074 msgstr "Nubijské jazyky"
1075
1076 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
1077 #: 950.data.seed-values.sql:578 950.data.seed-values.sql:579
1078 #: 950.data.seed-values.sql:6839
1079 msgid "Armenian"
1080 msgstr "Arménština"
1081
1082 # id::clm.value__sad
1083 #: 950.data.seed-values.sql:7178
1084 msgid "Sandawe"
1085 msgstr "Sandawština"
1086
1087 #: 950.data.seed-values.sql:944
1088 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
1089 msgstr ""
1090 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Čtenáři\"."
1091
1092 #: 950.data.seed-values.sql:984
1093 msgid "Allow a user to run reports"
1094 msgstr "Povolit uživateli vytvořit zprávu"
1095
1096 #: 950.data.seed-values.sql:11956
1097 msgid "This line item is not found in the referenced message."
1098 msgstr "V odkazované zprávě nebyla tato položka nalezena"
1099
1100 #: 950.data.seed-values.sql:14513
1101 msgid "Syringa Wireless"
1102 msgstr "Syringa Wireless"
1103
1104 #: 950.data.seed-values.sql:12693
1105 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
1106 msgstr "Neplatná hodnota \"copy_number\" (číslo exempláře)"
1107
1108 #: 950.data.seed-values.sql:19212
1109 msgid "Print Template: transit_slip"
1110 msgstr "Tisková šablona: průvodka_přepravy"
1111
1112 #: 950.data.seed-values.sql:5065
1113 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
1114 msgstr ""
1115 "Pole Okres bude vyžadováno na na kartě registračních údajů čtenáře "
1116 "vyžadováno jako povinné."
1117
1118 #: 950.data.seed-values.sql:531
1119 msgid "In process"
1120 msgstr "Zpracovává se"
1121
1122 #: 950.data.seed-values.sql:1204
1123 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
1124 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
1125
1126 #: 950.data.seed-values.sql:3922
1127 msgid "Content of alert_text include"
1128 msgstr "Content obsahu includu  alert_text"
1129
1130 #: 950.data.seed-values.sql:3030
1131 msgid ""
1132 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
1133 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
1134 "will result in a warning to the staff."
1135 msgstr ""
1136 "Pokud se částka zbývající ve fondu (včetně již utracených peněz a závazků)  "
1137 "dostane pod toto procento, při pokusu utratit peníze z tohoto fondu obdží "
1138 "personál varovnou zprávu."
1139
1140 #: 950.data.seed-values.sql:18603
1141 msgid "Grid Config: admin.server.asset.copy_tag"
1142 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.asset.exemplář_tag"
1143
1144 #: 950.data.seed-values.sql:5635
1145 msgid "Circulation History"
1146 msgstr "Historie výpůjček"
1147
1148 #: 950.data.seed-values.sql:3454
1149 msgid "Hard stalling interval"
1150 msgstr "Tvrdý interval pro odklad"
1151
1152 #: 950.data.seed-values.sql:7312
1153 msgid "Specialized"
1154 msgstr "Specialista"
1155
1156 # id::i18n_l.description__en-US
1157 #: 950.data.seed-values.sql:564
1158 msgid "American English"
1159 msgstr "Americká angličtina"
1160
1161 #: 950.data.seed-values.sql:7130
1162 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1163 msgstr "Norština (nynorsk)"
1164
1165 #: 950.data.seed-values.sql:1494
1166 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1167 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1168
1169 #: 950.data.seed-values.sql:8320
1170 msgid "California "
1171 msgstr "Kalifornie "
1172
1173 #: 950.data.seed-values.sql:2865 950.data.seed-values.sql:2866
1174 msgid "Hits per Page"
1175 msgstr "Počet výsledků na stránku"
1176
1177 #: 950.data.seed-values.sql:7908
1178 msgid "computer disc cartridge"
1179 msgstr "kazeta počítačového disku"
1180
1181 #: 950.data.seed-values.sql:8150 950.data.seed-values.sql:8855
1182 #: 950.data.seed-values.sql:8876
1183 msgid "Rehearsals"
1184 msgstr "Zkoušky"
1185
1186 #: 950.data.seed-values.sql:134
1187 msgid "Personal Author"
1188 msgstr "Autor (osoba)"
1189
1190 #: 950.data.seed-values.sql:18939
1191 msgid "Print Template Context: bills_current"
1192 msgstr "Kontext tiskové šablony: poplatky_aktuální"
1193
1194 #: 950.data.seed-values.sql:8577
1195 msgid "Wales "
1196 msgstr "Wales "
1197
1198 # id::clm.value__mad
1199 #: 950.data.seed-values.sql:7081
1200 msgid "Madurese"
1201 msgstr "Madurština"
1202
1203 #: 950.data.seed-values.sql:4696
1204 msgid ""
1205 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1206 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1207 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1208 msgstr ""
1209 "Pole Počet údajně vrácených  - claims_returned_count - se na kartě "
1210 "registračních údajů zobrazí jako navrhované.  Navrhovaná pole jsou zobrazena "
1211 "když je aktivována volba Zobrazit navrhovaná pole. Pokud je toto pole "
1212 "zobrazeno nebo je  povinné,  toto nastavení bude ignorováno."
1213
1214 #: 950.data.seed-values.sql:1596
1215 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1216 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1217
1218 # id::clm.value__sag
1219 #: 950.data.seed-values.sql:7179
1220 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1221 msgstr "Sangština (Ubangi Creole)"
1222
1223 #: 950.data.seed-values.sql:7037
1224 msgid "Khasi"
1225 msgstr "Khásí"
1226
1227 #: 950.data.seed-values.sql:8234 950.data.seed-values.sql:8890
1228 #: 950.data.seed-values.sql:8903 950.data.seed-values.sql:8916
1229 #: 950.data.seed-values.sql:8929
1230 msgid "Land forms"
1231 msgstr "Reliéfy"
1232
1233 #: 950.data.seed-values.sql:14241
1234 msgid "Bluegrass Cellular"
1235 msgstr "Bluegrass Cellular"
1236
1237 #: 950.data.seed-values.sql:1780
1238 msgid ""
1239 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1240 msgstr ""
1241 "Povolit uživateli vytvořit, upravit nebo smazat nástrojovou lištu pro "
1242 "pracovní stanici"
1243
1244 # id::clm.value__mah
1245 #: 950.data.seed-values.sql:7083
1246 msgid "Marshallese"
1247 msgstr "Maršalština"
1248
1249 #: 950.data.seed-values.sql:16830
1250 msgid ""
1251 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1252 msgstr ""
1253 "Omezit nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů na domovskou knihovnu a "
1254 "související knihovny ve specifikované hloubce"
1255
1256 # id::clm.value__yao
1257 #: 950.data.seed-values.sql:7293
1258 msgid "Yao (Africa)"
1259 msgstr "Jaoština (Afrika)"
1260
1261 #: 950.data.seed-values.sql:11958
1262 msgid "This acquisition request has been fulfilled."
1263 msgstr "Tento akviziční požadavek byl splněni"
1264
1265 #: 950.data.seed-values.sql:17119
1266 msgid ""
1267 "Set the default width for the item print Spine Label. Please include a unit "
1268 "of measurement that is valid CSS. For example, \"1in\" or \"2.5cm\""
1269 msgstr ""
1270 "Nastavte výchozí šířku pro tisk hřbetních štítků jednotky. Prosím, použijte "
1271 "jednotku měření, která je validní pro CSS. Například \"1in\" or \"2.5cm\""
1272
1273 #: 950.data.seed-values.sql:12823
1274 msgid ""
1275 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1276 "Bib Queue."
1277 msgstr ""
1278 "Ve frontě pro import bibliografických záznamů je vyžadován CSV výstup pro "
1279 "import."
1280
1281 #: 950.data.seed-values.sql:8338
1282 msgid "Cuba "
1283 msgstr "Kuba "
1284
1285 #: 950.data.seed-values.sql:4657
1286 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1287 msgstr "Navrhnout pole \"blokovat čtenáře\" v registračních údajích čtenáře"
1288
1289 #: 950.data.seed-values.sql:8076 950.data.seed-values.sql:8106
1290 #: 950.data.seed-values.sql:8740 950.data.seed-values.sql:8770
1291 #: 950.data.seed-values.sql:8800 950.data.seed-values.sql:8830
1292 msgid "Law reports and digests"
1293 msgstr "Legislativní příspěvky a sbírky"
1294
1295 #: 950.data.seed-values.sql:7165
1296 msgid "Prakrit languages"
1297 msgstr "Prákrty"
1298
1299 #: 950.data.seed-values.sql:1598
1300 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1301 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1302
1303 #: 950.data.seed-values.sql:535
1304 msgid "On order"
1305 msgstr "Objednáno"
1306
1307 #: 950.data.seed-values.sql:17669
1308 msgid "Order Copies Always Include Call Number (Even if Empty)"
1309 msgstr "Exempláže objednávek vždy zahrnují signatury (i když jsou prázdné)"
1310
1311 #: 950.data.seed-values.sql:8391
1312 msgid "Iceland "
1313 msgstr "Island "
1314
1315 #: 950.data.seed-values.sql:3790
1316 msgid ""
1317 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1318 "remain active."
1319 msgstr ""
1320 "Délka času (v sekundách), po kterou má zůstat požadavek na nové nastavení "
1321 "hesla aktivním."
1322
1323 #: 950.data.seed-values.sql:3625
1324 msgid "Reset request time on un-cancel"
1325 msgstr "Přenastavit čas poždavku u zrušených a následně obnovených"
1326
1327 #: 950.data.seed-values.sql:8036
1328 msgid "Villancicos"
1329 msgstr "Vánoční koledy"
1330
1331 #: 950.data.seed-values.sql:13717
1332 msgid "Local"
1333 msgstr "Lokální"
1334
1335 #: 950.data.seed-values.sql:1306
1336 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1337 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1338
1339 # id::clm.value__ady
1340 #: 950.data.seed-values.sql:6823
1341 msgid "Adygei"
1342 msgstr "Adygei"
1343
1344 #: 950.data.seed-values.sql:3412
1345 msgid "Holds: Soft boundary"
1346 msgstr "Rezervace: Tolerantní hranice"
1347
1348 #: 950.data.seed-values.sql:4900
1349 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1350 msgstr ""
1351 "Zobrazit číslo druhého identifikačního dokladu na kartě registračních údajů "
1352 "čtenáře"
1353
1354 #: 950.data.seed-values.sql:1594
1355 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1356 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1357
1358 #: 950.data.seed-values.sql:5119
1359 msgid ""
1360 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1361 "default."
1362 msgstr ""
1363 "Místo všech polí standardně zobrazit na kartě registračních údajů čtenáře "
1364 "pouze navrhovaná pole."
1365
1366 #: 950.data.seed-values.sql:8420
1367 msgid "Liechtenstein "
1368 msgstr "Lichtenštejnsko "
1369
1370 #: 950.data.seed-values.sql:654
1371 msgid "Everywhere"
1372 msgstr "Všude"
1373
1374 #: 950.data.seed-values.sql:1612
1375 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1376 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1377
1378 #: 950.data.seed-values.sql:13384
1379 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1380 msgstr "Sémantika kontrolního čísla autoritního záznamu Kongresové knihovny"
1381
1382 #: 950.data.seed-values.sql:7892
1383 msgid "online resource"
1384 msgstr "online zdroj"
1385
1386 #: 950.data.seed-values.sql:928
1387 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1388 msgstr ""
1389 "Povolit uživateli vytvořit nová data uzavření knihovny pro tuto lokaci"
1390
1391 #: 950.data.seed-values.sql:19682
1392 msgid "Grid Config: admin.server.config.circ_limit_group"
1393 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.skupiny_výpůjčních_limitů"
1394
1395 # id::clm.value__tuk
1396 #: 950.data.seed-values.sql:7262
1397 msgid "Turkmen"
1398 msgstr "Turkmenština"
1399
1400 #: 950.data.seed-values.sql:7252
1401 msgid "Tlingit"
1402 msgstr "Tlingit"
1403
1404 #: 950.data.seed-values.sql:738
1405 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1406 msgstr "Povolit uživateli importovat záznam MARC v rozhraní pro Z39.50."
1407
1408 #: 950.data.seed-values.sql:5414
1409 msgid ""
1410 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1411 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1412 "also be set to \"true\"."
1413 msgstr ""
1414 "Časové období, po jehož uplynutí není povoleno naúčtování negativního "
1415 "poplatku (refundace) na výpůjční poplatky.  Funguje pouze, pokud je "
1416 "nastavena hodnota \"Pravda\" pro volbu \"Zakázat účtování negativních "
1417 "poplatků\"."
1418
1419 #: 950.data.seed-values.sql:8536
1420 msgid "Tajikistan "
1421 msgstr "Tádžikistán "
1422
1423 #: 950.data.seed-values.sql:18729
1424 msgid "Grid Config: cat.holdings"
1425 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.jednotky"
1426
1427 #: 950.data.seed-values.sql:19668
1428 msgid "Grid Config: admin.server.asset.call_number_suffix"
1429 msgstr "Nastavení tabulky:  admin.server.asset.sufix_signatury"
1430
1431 #: 950.data.seed-values.sql:8505
1432 msgid "Rhode Island "
1433 msgstr "Rhode Island "
1434
1435 #: 950.data.seed-values.sql:1100
1436 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1437 msgstr "Povolit personálu manuálně změnit počet Údajně vrácených."
1438
1439 #: 950.data.seed-values.sql:2812
1440 msgid "Untargeted expiration"
1441 msgstr "Expirace bez cíle"
1442
1443 #: 950.data.seed-values.sql:3306
1444 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1445 msgstr "Výpůjčka splní související rezervaci pouze u validního exempláře"
1446
1447 #: 950.data.seed-values.sql:3430
1448 msgid ""
1449 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1450 "\"100 days\""
1451 msgstr ""
1452 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1453 "\"100 days\""
1454
1455 #: 950.data.seed-values.sql:7640
1456 msgid "two-dimensional moving image"
1457 msgstr "dvojrozměrný pohyblivý obraz"
1458
1459 #: 950.data.seed-values.sql:8401
1460 msgid "Italy "
1461 msgstr "Itálie "
1462
1463 #: 950.data.seed-values.sql:13447
1464 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1465 msgstr "Směrování odkazu viz -- osobní jméno"
1466
1467 #: 950.data.seed-values.sql:14394
1468 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1469 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1470
1471 #: 950.data.seed-values.sql:3216
1472 msgid "Spine label left margin"
1473 msgstr "Levý okraj hřbetních štítků"
1474
1475 #: 950.data.seed-values.sql:7253
1476 msgid "Tamashek"
1477 msgstr "Tamašek"
1478
1479 #: 950.data.seed-values.sql:4468
1480 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1481 msgstr "Pracovní log: Maximum zaznamenaných akcí"
1482
1483 #: 950.data.seed-values.sql:4927
1484 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1485 msgstr "Navrhnout pole Nezletilý na kartě registračních údajů čtenáře"
1486
1487 #: 950.data.seed-values.sql:7025
1488 msgid "Kara-Kalpak"
1489 msgstr "Karakalpačtina"
1490
1491 #: 950.data.seed-values.sql:1712
1492 msgid "Allows a user to cancel a transit on a copy with status of LOST"
1493 msgstr ""
1494 "Povolí uživateli zrušit přepravu exempláře se statusem ZTRACENO (čtenářem)"
1495
1496 #: 950.data.seed-values.sql:11927
1497 msgid "Non-library Item"
1498 msgstr "Neknihovní položka"
1499
1500 #: 950.data.seed-values.sql:926
1501 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1502 msgstr "Povolit uživateli upravit dobu  uzavření knihovny pro danou lokaci"
1503
1504 #: 950.data.seed-values.sql:5101
1505 msgid ""
1506 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1507 msgstr ""
1508 "Příklad pro validaci pole Poštovní směrovací číslo  - post_code - na kartě "
1509 "registračních údajů čtenáře"
1510
1511 #: 950.data.seed-values.sql:1792
1512 msgid ""
1513 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1514 "records"
1515 msgstr ""
1516 "Pokud je povoleno, nově přidané identifikátory položek budou přeneseny i na "
1517 "propojené bibliografické záznamy."
1518
1519 #: 950.data.seed-values.sql:6900
1520 msgid "Cherokee"
1521 msgstr "Cherokee"
1522
1523 #: 950.data.seed-values.sql:10621
1524 msgid ""
1525 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1526 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1527 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1528 "for the penalty."
1529 msgstr ""
1530 "Aplikuje nastavenou pokutu na čtenářské konto. Požadované jmenované proměnné "
1531 "pro systémové prostředí jsou \"uživatel\", které se vztahuje k objektu "
1532 "uživatele a \"context_org\" tj. kontextová organizace, která se vztahuje k "
1533 "objektu organizační jednotky org_unit, ke které pokuta směřuje."
1534
1535 #: 950.data.seed-values.sql:18799
1536 msgid "Grid Config: circ.patron.items_out"
1537 msgstr "Nastavení tabulky: rezervace_označení_police"
1538
1539 #: 950.data.seed-values.sql:8504
1540 msgid "Zimbabwe "
1541 msgstr "Zimbabwe "
1542
1543 #: 950.data.seed-values.sql:19787
1544 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field"
1545 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.pole_metabib"
1546
1547 #: 950.data.seed-values.sql:16068
1548 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1549 msgstr "Maximální interval pro vrácení dlouhodobě nevrácených"
1550
1551 #: 950.data.seed-values.sql:7985
1552 msgid "Concerti grossi"
1553 msgstr "Concerti grossi"
1554
1555 #: 950.data.seed-values.sql:7872
1556 msgid "microfilm cassette"
1557 msgstr "kazeta mikrofilmu"
1558
1559 #: 950.data.seed-values.sql:8022
1560 msgid "Ricercars"
1561 msgstr "Ricercar"
1562
1563 #: 950.data.seed-values.sql:693
1564 msgid "Long-Overdue Materials"
1565 msgstr "Dlouhodobě nevrácené materiály"
1566
1567 #: 950.data.seed-values.sql:16699
1568 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1569 msgstr "Nastavení pro zobrazení vypůjčených údajně vrácených exemplářů"
1570
1571 #: 950.data.seed-values.sql:8303
1572 msgid "Bahamas "
1573 msgstr "Bahamy "
1574
1575 #: 950.data.seed-values.sql:8964 950.data.seed-values.sql:8981
1576 #: 950.data.seed-values.sql:8997 950.data.seed-values.sql:9013
1577 #: 950.data.seed-values.sql:9029
1578 msgid "Facsimiles"
1579 msgstr "Faksimile"
1580
1581 #: 950.data.seed-values.sql:2889 950.data.seed-values.sql:2890
1582 msgid "Web Client Copy Editor Templates"
1583 msgstr "Šablony editoru exemplářů pro webového klienta"
1584
1585 # id::clm.value__cat
1586 #: 950.data.seed-values.sql:6886
1587 msgid "Catalan"
1588 msgstr "Katalánština"
1589
1590 #: 950.data.seed-values.sql:12589
1591 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1592 msgstr "Zkontrolovat, zda je požadavek na rezervaci zrušen"
1593
1594 #: 950.data.seed-values.sql:17324
1595 msgid ""
1596 "Basic token for client authentication with OverDrive API (supplied by "
1597 "OverDrive)"
1598 msgstr ""
1599 "Základní token pro autentizaci klienta pomocí OverDrive API (dodané  "
1600 "OverDrive)"
1601
1602 #: 950.data.seed-values.sql:19454
1603 msgid "Grid Config: Vandelay Queue Import Items"
1604 msgstr "Nastavení tabulky: Položky fronty Vandelay pro import"
1605
1606 #: 950.data.seed-values.sql:7288
1607 msgid "Sorbian languages"
1608 msgstr "Lužická srbština"
1609
1610 #: 950.data.seed-values.sql:4666
1611 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1612 msgstr ""
1613 "Zobrazit pole počet  údajně nevypůjčených (claims_never_checked_out_count) "
1614 "na kartě registračních údajů čtenáře"
1615
1616 #: 950.data.seed-values.sql:3547
1617 msgid ""
1618 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1619 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1620 msgstr ""
1621 "Je-li během doby zadání rezervace v žádající knihovně dostupný exemplář, "
1622 "který by mohl splnit rezervaci, nepovolit zadání rezervace"
1623
1624 #: 950.data.seed-values.sql:16917
1625 msgid "Notification of a group of circs at the end of a checkout session"
1626 msgstr "Notifikace skupiny výpůjček na konci výpůjční relace"
1627
1628 #: 950.data.seed-values.sql:1462
1629 msgid ""
1630 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1631 "maps"
1632 msgstr ""
1633 "Umožní uživateli vytvořit / upravit /smazat mapu hodnot atributů pro "
1634 "rezervaci zdrojů."
1635
1636 #: 950.data.seed-values.sql:7828
1637 msgid "overhead transparency"
1638 msgstr "zpětná projekce"
1639
1640 #: 950.data.seed-values.sql:15365
1641 msgid ""
1642 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1643 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1644 "entity."
1645 msgstr ""
1646 "Povolit fondům přenesení aniž by byly přenseseny také peníze. To způsobí, že "
1647 "peníze ponechané ve starém fondu zmizí a bude namodelován jejich návrat k "
1648 "některým exeterním subjektům"
1649
1650 #: 950.data.seed-values.sql:8617
1651 msgid "Multiple dates"
1652 msgstr "Vícenásobná data"
1653
1654 #: 950.data.seed-values.sql:8379
1655 msgid "Guatemala "
1656 msgstr "Guatemala "
1657
1658 #: 950.data.seed-values.sql:1869
1659 msgid "Override the ITEM_DEPOSIT_PAID event"
1660 msgstr "Obejít  událost  ITEM_DEPOSIT_PAID"
1661
1662 #: 950.data.seed-values.sql:14
1663 msgid "Set"
1664 msgstr "Sada"
1665
1666 #: 950.data.seed-values.sql:3616
1667 msgid "Skip For Hold Targeting"
1668 msgstr "Nepoužívat jako cíl rezervace"
1669
1670 #: 950.data.seed-values.sql:8240 950.data.seed-values.sql:8934
1671 msgid "No specified special format characteristics"
1672 msgstr "Nespecifikovaná charakteristika nosiče"
1673
1674 #: 950.data.seed-values.sql:8555
1675 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1676 msgstr "ostrovy pod správou Velké Británie "
1677
1678 #: 950.data.seed-values.sql:5281
1679 msgid ""
1680 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1681 "SMS from the OPAC."
1682 msgstr ""
1683 "Zákázat požadavek autentifikace pro posílání informací o signaturách "
1684 "prostřednictvím SMS z OPACu"
1685
1686 #: 950.data.seed-values.sql:7370
1687 msgid "U-matic"
1688 msgstr "U-matic"
1689
1690 #: 950.data.seed-values.sql:3718
1691 msgid ""
1692 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1693 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1694 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1695 msgstr ""
1696 "Pokud je nastavena hodnota Pravda, sloupec Datum narození v seznamech "
1697 "čtenářů standardně nebude zobrazen a v přehledu informací o čtenáři se "
1698 "hodnota údaje zobrazí jako <Skrytá>, pokud se neklikne na označení pole."
1699
1700 #: 950.data.seed-values.sql:12188
1701 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1702 msgstr "Atribut formátu ikony v OPACu"
1703
1704 #: 950.data.seed-values.sql:7391
1705 msgid "33 1/3 rpm"
1706 msgstr "33 1/3 ot/min"
1707
1708 #: 950.data.seed-values.sql:1944
1709 msgid "Can do anything at the Branch level"
1710 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni pobočky"
1711
1712 #: 950.data.seed-values.sql:17129
1713 msgid "Item Print Label - Height for Pocket Label"
1714 msgstr "Tiskový štítek jednotky - výška knižního štítku"
1715
1716 #: 950.data.seed-values.sql:19023
1717 msgid "Print Template Context: hold_shelf_slip"
1718 msgstr "Kontext tiskové šablony: rezervace_označení_police"
1719
1720 #: 950.data.seed-values.sql:7084
1721 msgid "Maithili"
1722 msgstr "Maithilština"
1723
1724 #: 950.data.seed-values.sql:1933
1725 msgid "Circulators"
1726 msgstr "Personál u výpůjčního pultu"
1727
1728 #: 950.data.seed-values.sql:8280
1729 msgid "Algeria "
1730 msgstr "Alžírsko "
1731
1732 #: 950.data.seed-values.sql:8345
1733 msgid "Denmark "
1734 msgstr "Dánsko "
1735
1736 #: 950.data.seed-values.sql:147
1737 msgid "Topic Subject"
1738 msgstr "Věcné téma"
1739
1740 #: 950.data.seed-values.sql:8425
1741 msgid "Latvia "
1742 msgstr "Lotyšsko "
1743
1744 #: 950.data.seed-values.sql:3264
1745 msgid ""
1746 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1747 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1748 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1749 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1750 "shelf."
1751 msgstr ""
1752 "Prostor pro odsunutí určuje jak daleko do budoucnosti musíte udělat "
1753 "rezervaci zdroje,  jestliže tento zdrojbude muset být přepraven, aby dorazil "
1754 "do knihovny, kde má být vyzvednut. Sekundárně určuje, jak brzy  musí "
1755 "rezervace daného zdroje začít, než bude procesem vrácení  příležitostě "
1756 "zachycen pro polici s rezervovanými zdroji k vyzvednutí."
1757
1758 #: 950.data.seed-values.sql:7157
1759 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1760 msgstr "Perština, stará (cca 600-400 př. Kr.)"
1761
1762 #: 950.data.seed-values.sql:6864
1763 msgid "Bemba"
1764 msgstr "Bembština"
1765
1766 #: 950.data.seed-values.sql:8258
1767 msgid "Updating Web site"
1768 msgstr "Upravuje se webová stránka"
1769
1770 #: 950.data.seed-values.sql:1574
1771 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1772 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1773
1774 #: 950.data.seed-values.sql:8199
1775 msgid "Krovak"
1776 msgstr "Křovákovo zobrazení"
1777
1778 #: 950.data.seed-values.sql:8402
1779 msgid "Côte d'Ivoire "
1780 msgstr "Pobřeží Slonoviny "
1781
1782 #: 950.data.seed-values.sql:8329
1783 msgid "Cayman Islands "
1784 msgstr "Kajmanské ostrovy "
1785
1786 #: 950.data.seed-values.sql:11966
1787 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1788 msgstr "[6024] Množství, které bylo objednáno."
1789
1790 #: 950.data.seed-values.sql:12232 950.data.seed-values.sql:12233
1791 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1792 msgstr "Počáteční datum uchovávání historických výpůjček"
1793
1794 #: 950.data.seed-values.sql:6925
1795 msgid "Dogri"
1796 msgstr "Dógrí"
1797
1798 #: 950.data.seed-values.sql:1084
1799 msgid ""
1800 "Allows a user to mark a purchase order, lineitem, or individual copy as "
1801 "received"
1802 msgstr ""
1803 "Povolit uživateli označit objednávku, položku akvizice nebo jednotlivý "
1804 "exemplář jako přijatý"
1805
1806 #: 950.data.seed-values.sql:7067
1807 msgid "Limburgish"
1808 msgstr "Limburština"
1809
1810 #: 950.data.seed-values.sql:808
1811 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1812 msgstr "Uřivatel smí vytvořit položku ve čtenářské statistické kategorii"
1813
1814 #: 950.data.seed-values.sql:9531
1815 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1816 msgstr ""
1817 "Vytvořit záznam vyrozumění o rezervaci pro každou rezervaci s upozorněním"
1818
1819 #: 950.data.seed-values.sql:1236
1820 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1821 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1822
1823 #: 950.data.seed-values.sql:1156
1824 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1825 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1826
1827 #: 950.data.seed-values.sql:17636
1828 msgid ""
1829 "Emit Owning Library ID Rather Than Short Name. Takes effect only if "
1830 "INCLUDE_OWNING_LIB is in use"
1831 msgstr ""
1832 "Emitovat ID vlastnické knihovny nikoliv  zkratku organizační jednotky. Platí "
1833 "pouze pokud se používá INCLUDE_OWNING_LIB"
1834
1835 #: 950.data.seed-values.sql:8203
1836 msgid "Space oblique Mercator"
1837 msgstr "Prostorové nepřímé Mercatorovo zobrazení"
1838
1839 #: 950.data.seed-values.sql:6844
1840 msgid "Assamese"
1841 msgstr "Asámština"
1842
1843 #: 950.data.seed-values.sql:2871 950.data.seed-values.sql:2872
1844 msgid "Hold Notification Format"
1845 msgstr "Formát vyrozumění o rezervaci"
1846
1847 #: 950.data.seed-values.sql:5173
1848 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1849 msgstr "Připojí do obsahu poznámky iniciály personálu a datum editace."
1850
1851 #: 950.data.seed-values.sql:15019
1852 msgid "Match-Only Merge"
1853 msgstr "Sloučení pouze při shodě"
1854
1855 # id::vqbrad.description__8
1856 #: 950.data.seed-values.sql:156 950.data.seed-values.sql:5571
1857 msgid "Accession Number"
1858 msgstr "Přírůstkové číslo"
1859
1860 #: 950.data.seed-values.sql:19282
1861 msgid "Serials Print Routing Lists"
1862 msgstr "Seznamy k tisku předběžných příjemců seriálu"
1863
1864 #: 950.data.seed-values.sql:17023
1865 msgid ""
1866 "Set the preferred font family for item print labels. You can specify a list "
1867 "of CSS fonts, separated by commas, in order of preference; the system will "
1868 "use the first font it finds with a matching name. For example, \"Arial, "
1869 "Helvetica, serif\""
1870 msgstr ""
1871 "Nastavit výběr rodiny písem pro tisk štítků. Můžete specifikovat seznam CSS "
1872 "fontů oddělených čárkou v pořadí podle preference; systém použije první font "
1873 "ze seznamu, který najde. Příklad: \"Arial, Helvetica, serif\""
1874
1875 #: 950.data.seed-values.sql:3571
1876 msgid "Org Unit Target Weight"
1877 msgstr "Váha cíle s ohledem na organizační jednotku."
1878
1879 #: 950.data.seed-values.sql:16580
1880 msgid "Default copy location value for imported items"
1881 msgstr "Standardní hodnota umístění exempláře pro importované položky"
1882
1883 #: 950.data.seed-values.sql:3499
1884 msgid "Clear shelf copy status"
1885 msgstr "Status exempláře při čištění regálu s rezervacemi"
1886
1887 #: 950.data.seed-values.sql:8211
1888 msgid "Conic, specific type unknown"
1889 msgstr "Kuželové zobrazení, specifický typ není znám"
1890
1891 #: 950.data.seed-values.sql:7064
1892 msgid "Latin"
1893 msgstr "Latina"
1894
1895 #: 950.data.seed-values.sql:816
1896 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1897 msgstr "Uživatel smí upravitpoložku čtenářské statistické kategorie"
1898
1899 #: 950.data.seed-values.sql:8192
1900 msgid "Mercator"
1901 msgstr "Merkatorovo zobrazení"
1902
1903 #: 950.data.seed-values.sql:1354
1904 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1905 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1906
1907 #: 950.data.seed-values.sql:8014
1908 msgid "Pavans"
1909 msgstr "Pavany"
1910
1911 #: 950.data.seed-values.sql:6954 950.data.seed-values.sql:6957
1912 msgid "Frisian"
1913 msgstr "Fríština"
1914
1915 #: 950.data.seed-values.sql:1118
1916 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1917 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1918
1919 #: 950.data.seed-values.sql:12678
1920 msgid "Malformed record cause Import failure"
1921 msgstr "Poškozený záznam způsobil chybu importu"
1922
1923 #: 950.data.seed-values.sql:1060
1924 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1925 msgstr "Povolit uživateli označit status exempláře jako 'Ztracený čtenářem'"
1926
1927 #: 950.data.seed-values.sql:1604
1928 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1929 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1930
1931 #: 950.data.seed-values.sql:4138 950.data.seed-values.sql:4141
1932 msgid "PayflowPro password"
1933 msgstr "Heslo pro PayflowPro"
1934
1935 #: 950.data.seed-values.sql:14802
1936 msgid "Centennial Wireless"
1937 msgstr "Centennial Wireless"
1938
1939 #: 950.data.seed-values.sql:7959 950.data.seed-values.sql:8639
1940 #: 950.data.seed-values.sql:8653 950.data.seed-values.sql:8667
1941 #: 950.data.seed-values.sql:8681 950.data.seed-values.sql:8695
1942 #: 950.data.seed-values.sql:8709
1943 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
1944 msgstr "Technické a/nebo historické informace o nástrojích"
1945
1946 #: 950.data.seed-values.sql:8384
1947 msgid "Gaza Strip "
1948 msgstr "Pásmo Gazy "
1949
1950 #: 950.data.seed-values.sql:12680
1951 msgid "New record had insufficient quality"
1952 msgstr "Nový záznam není dostatečně kvalitní"
1953
1954 #: 950.data.seed-values.sql:8969 950.data.seed-values.sql:8986
1955 #: 950.data.seed-values.sql:9002 950.data.seed-values.sql:9018
1956 #: 950.data.seed-values.sql:9034
1957 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
1958 msgstr "Zvukový záznam"
1959
1960 #: 950.data.seed-values.sql:14581
1961 msgid "Simple Mobile"
1962 msgstr "Simple Mobile"
1963
1964 #: 950.data.seed-values.sql:1104
1965 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1966 msgstr "Povolit personálu během transakce editovat poznámku o platbě"
1967
1968 #: 950.data.seed-values.sql:14821
1969 msgid "Helio"
1970 msgstr "Helio"
1971
1972 #: 950.data.seed-values.sql:13422
1973 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
1974 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno korporace"
1975
1976 #: 950.data.seed-values.sql:7971
1977 msgid "Ballets"
1978 msgstr "Balety"
1979
1980 #: 950.data.seed-values.sql:8339
1981 msgid "Cabo Verde "
1982 msgstr "Kapverdy "
1983
1984 #: 950.data.seed-values.sql:7372
1985 msgid "Type C"
1986 msgstr "Videopáska - typ C"
1987
1988 #: 950.data.seed-values.sql:8511
1989 msgid "South Carolina "
1990 msgstr "Jižní Karolína "
1991
1992 #: 950.data.seed-values.sql:1014
1993 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1994 msgstr "Povolit uživateli smazat rozdělení fondu"
1995
1996 #: 950.data.seed-values.sql:1676
1997 msgid "Update prefix label definition."
1998 msgstr "Aktualizovat   definici prefixu označení"
1999
2000 #: 950.data.seed-values.sql:8277
2001 msgid "Albania "
2002 msgstr "Albánie "
2003
2004 #: 950.data.seed-values.sql:8385
2005 msgid "Hawaii "
2006 msgstr "Havaj "
2007
2008 #: 950.data.seed-values.sql:4576
2009 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
2010 msgstr ""
2011 "Standardní typ identifikačního dokladu na kartě registračních údajů čtenáře"
2012
2013 #: 950.data.seed-values.sql:6956
2014 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
2015 msgstr "Francouzština, stará (cca 842-1400)"
2016
2017 #: 950.data.seed-values.sql:8597
2018 msgid "Spratly Island "
2019 msgstr "Spratlyovy ostrovy "
2020
2021 #: 950.data.seed-values.sql:8316
2022 msgid "Bouvet Island "
2023 msgstr "Bouvetův ostrov "
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:15089
2026 msgid "LibraryElf Login"
2027 msgstr "Elf přihlášení do knihovny"
2028
2029 #: 950.data.seed-values.sql:8209
2030 msgid "Equidistant conic"
2031 msgstr "Kuželové ekvidistantní zobrazení"
2032
2033 #: 950.data.seed-values.sql:1438 950.data.seed-values.sql:1440
2034 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
2035 msgstr "Povolit uživateli smazat výstup šablony spouštěče události"
2036
2037 #: 950.data.seed-values.sql:8340
2038 msgid "Cook Islands "
2039 msgstr "Cookovy ostrovy "
2040
2041 #: 950.data.seed-values.sql:539
2042 msgid "Discard/Weed"
2043 msgstr "Stáhnout/vyřadit"
2044
2045 #: 950.data.seed-values.sql:8355
2046 msgid "El Salvador "
2047 msgstr "Salvador "
2048
2049 #: 950.data.seed-values.sql:2953
2050 msgid "Self Check"
2051 msgstr "Samoobslužná výpůjčka"
2052
2053 # id::clm.value__iii
2054 #: 950.data.seed-values.sql:7005
2055 msgid "Sichuan Yi"
2056 msgstr "S'čchuanština"
2057
2058 #: 950.data.seed-values.sql:17017
2059 msgid "Item Print Label Font Family"
2060 msgstr "Rodina fontů pro tisk štítků jednotek"
2061
2062 #: 950.data.seed-values.sql:5029
2063 msgid ""
2064 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
2065 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
2066 "If the field is required this setting is ignored."
2067 msgstr ""
2068 "Pole Druhé jméno - second_given_name - se zobrazí na kartě registračních "
2069 "údajů čtenáře. Bude zobrazeno s povinnými poli dokonce i když není povinné. "
2070 "Pokud je  pole povinné, toto nastavení bude ignorováno."
2071
2072 #: 950.data.seed-values.sql:4201 950.data.seed-values.sql:4204
2073 msgid "PayPal test mode"
2074 msgstr "Mód testu PayPal"
2075
2076 #: 950.data.seed-values.sql:7296
2077 msgid "Yoruba"
2078 msgstr "Jorubština"
2079
2080 #: 950.data.seed-values.sql:1234
2081 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
2082 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
2083
2084 #: 950.data.seed-values.sql:1897
2085 msgid "Update copy alert suppression"
2086 msgstr "Upravit potlačení upozornění k exempláři"
2087
2088 #: 950.data.seed-values.sql:1837
2089 msgid "Allow a user to create a new popularity badge"
2090 msgstr "Povolit uživatel novou známku popularity"
2091
2092 #: 950.data.seed-values.sql:5083
2093 msgid ""
2094 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2095 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2096 "field is required this setting is ignored."
2097 msgstr ""
2098 "Pole Stát bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s povinnými "
2099 "poli dokonce i když toto pole není povinné. Jestliže je pole povinné, toto "
2100 "nastavení je ignorováno."
2101
2102 #: 950.data.seed-values.sql:8352
2103 msgid "Timor"
2104 msgstr "Timor"
2105
2106 #: 950.data.seed-values.sql:4412
2107 msgid "Patron Opt-In Boundary"
2108 msgstr ""
2109 "Hranice nastavení souhlasu čtenáře se sdílením údajů v dalších knihovnách"
2110
2111 #: 950.data.seed-values.sql:5652
2112 msgid "Cancel Holds"
2113 msgstr "Zrušit rezervace"
2114
2115 #: 950.data.seed-values.sql:7344
2116 msgid "Speeches"
2117 msgstr "Projevy"
2118
2119 #: 950.data.seed-values.sql:19426
2120 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Queue"
2121 msgstr "Nastavení tabulky: bibliografická fronta Vandelay"
2122
2123 #: 950.data.seed-values.sql:13423
2124 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
2125 msgstr "Směrování odkazu viz též -- jméno akce"
2126
2127 #: 950.data.seed-values.sql:19468
2128 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Items"
2129 msgstr "Nastavení tabulky: Bibliografické jednotky Vandelay"
2130
2131 #: 950.data.seed-values.sql:5152
2132 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
2133 msgstr "Uzavřít výsledky čteářského hledání při tomto čísle."
2134
2135 # id::clm.value__alb
2136 #: 950.data.seed-values.sql:6830
2137 msgid "Albanian"
2138 msgstr "Albánština"
2139
2140 #: 950.data.seed-values.sql:17672
2141 msgid "Order Copies Always Include Item Type (Even if Empty)"
2142 msgstr ""
2143 "Exempláře objednávek vždy zahrnují typ exempláře (i když jsou prázdné)"
2144
2145 #: 950.data.seed-values.sql:12699
2146 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
2147 msgstr ""
2148 "Špatný formát dat statistické kategorie, měl by být ve tvaru podobném KAT "
2149 "1|HODNOTA 1"
2150
2151 #: 950.data.seed-values.sql:16667 950.data.seed-values.sql:16686
2152 #: 950.data.seed-values.sql:16705
2153 msgid ""
2154 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
2155 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
2156 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
2157 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
2158 "6 = bottom list, do not display."
2159 msgstr ""
2160 "Hodnoutou se rozumí číselný kód popisující, který seznam výpůjček se má "
2161 "objevit při půjčování a jestli se má výpůjčka dále objevit  ve spodním "
2162 "seznamu při vracení v případě vzniklých pokut. 1 = horní seznam, spodní "
2163 "seznam. 2= spodní seznam, spodní seznam. 5 = horní seznam, nezobrazovat. 6 = "
2164 "spodní seznam, nezobrazovat."
2165
2166 #: 950.data.seed-values.sql:1772
2167 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
2168 msgstr "Povolit personálu spravovat skupiny vyhledávacích filtrů a záznamů"
2169
2170 #: 950.data.seed-values.sql:15186
2171 msgid "cat"
2172 msgstr "Katalogizace"
2173
2174 #: 950.data.seed-values.sql:12066
2175 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
2176 msgstr "Doba uchování  historie rezervací - zrušené (telefonicky čtenářem)"
2177
2178 #: 950.data.seed-values.sql:998
2179 msgid "Allow a user to delete a funding source"
2180 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční zdroj"
2181
2182 #: 950.data.seed-values.sql:7736
2183 msgid "unmediated"
2184 msgstr "bez média"
2185
2186 #: 950.data.seed-values.sql:3952
2187 msgid ""
2188 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2189 "%INCLUDE(header_text)%"
2190 msgstr ""
2191 "Text / html /makro pro vložení do šablony výpisu /potvrzení na místě  "
2192 "%INCLUDE(header_text)%"
2193
2194 #: 950.data.seed-values.sql:5404
2195 msgid ""
2196 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
2197 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
2198 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
2199 "balances after an interval of time."
2200 msgstr ""
2201 "Zabránit naúčtování negativních poplatků (refundací) za ztracené/dlouhodobě  "
2202 "nevrácené materiály. Nastavení \"pravda\" zakáže naúčtování záporných "
2203 "poplatků vždy nebo - když je použito ve spojení s  nastaveným intervalem - "
2204 "zakáže naúčtování záporných poplatků po uplynutí určitého časového intervalu."
2205
2206 #: 950.data.seed-values.sql:17402
2207 msgid "OneClickdigital Basic Token"
2208 msgstr "Základní token pro OneClickdigital"
2209
2210 # id::clm.value__wln
2211 #: 950.data.seed-values.sql:7289
2212 msgid "Walloon"
2213 msgstr "Valonština"
2214
2215 #: 950.data.seed-values.sql:16151
2216 msgid ""
2217 "Leave transaction open when long-overdue balance equals zero.  This leaves "
2218 "the long-overdue copy on the patron record when it is paid"
2219 msgstr ""
2220 "Ponechte transakci otevřenou, pokud se bilance dlouhodobě nevrácených rovná "
2221 "nule.  To ponechá dlouhodobě nevrácené exempláře v záznamu čtenáře,pokud "
2222 "jsou zaplacené."
2223
2224 #: 950.data.seed-values.sql:8466
2225 msgid "Norway "
2226 msgstr "Norsko "
2227
2228 # id::pgt.name__4
2229 #: 950.data.seed-values.sql:1931
2230 msgid "Catalogers"
2231 msgstr "Katalogizátoři"
2232
2233 #: 950.data.seed-values.sql:6833
2234 msgid "Amharic"
2235 msgstr "Amharština"
2236
2237 #: 950.data.seed-values.sql:675
2238 msgid "Overdue Materials"
2239 msgstr "Exempláře s překročenou výpůjční lhůtou"
2240
2241 #: 950.data.seed-values.sql:7170
2242 msgid "Rapanui"
2243 msgstr "Rapanuiština"
2244
2245 #: 950.data.seed-values.sql:8959 950.data.seed-values.sql:8976
2246 #: 950.data.seed-values.sql:8992 950.data.seed-values.sql:9008
2247 #: 950.data.seed-values.sql:9024
2248 msgid "Portraits"
2249 msgstr "Portréty"
2250
2251 #: 950.data.seed-values.sql:3036 950.data.seed-values.sql:3039
2252 msgid "Temporary barcode prefix"
2253 msgstr "Dočasný prefix čárového kódu"
2254
2255 #: 950.data.seed-values.sql:1724
2256 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
2257 msgstr "Povolit uživateli odladění chyb funkcí ve služebník klientu"
2258
2259 #: 950.data.seed-values.sql:18498
2260 msgid "Holdings View Show Copies"
2261 msgstr "Zobrazení jednotek zobrazí exempláře"
2262
2263 #: 950.data.seed-values.sql:13436
2264 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
2265 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- název akce"
2266
2267 #: 950.data.seed-values.sql:15576
2268 msgid "Upload Create PO"
2269 msgstr "Nahrát Vytvořit objednávku"
2270
2271 #: 950.data.seed-values.sql:8020
2272 msgid "Requiems"
2273 msgstr "Rekviem"
2274
2275 #: 950.data.seed-values.sql:5371
2276 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
2277 msgstr "Neměnit pokuty/polatky  při nuových transakcích ZTRACENO"
2278
2279 #: 950.data.seed-values.sql:537 950.data.seed-values.sql:2950
2280 msgid "Cataloging"
2281 msgstr "Katalogizace"
2282
2283 #: 950.data.seed-values.sql:1885
2284 msgid "Administer copy alert types"
2285 msgstr "Spravovat typy upozornění exemplářů"
2286
2287 #: 950.data.seed-values.sql:8063 950.data.seed-values.sql:8092
2288 #: 950.data.seed-values.sql:8726 950.data.seed-values.sql:8756
2289 #: 950.data.seed-values.sql:8786 950.data.seed-values.sql:8816
2290 msgid "Indexes"
2291 msgstr "Rejstříky"
2292
2293 #: 950.data.seed-values.sql:6840
2294 msgid "Mapuche"
2295 msgstr "Mapuche (araukánština)"
2296
2297 #: 950.data.seed-values.sql:7272
2298 msgid "Uighur"
2299 msgstr "Ujgurština"
2300
2301 #: 950.data.seed-values.sql:1488
2302 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2303 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2304
2305 #: 950.data.seed-values.sql:8018
2306 msgid "Program music"
2307 msgstr "programní hudba"
2308
2309 #: 950.data.seed-values.sql:8269
2310 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2311 msgstr "Bez aranžmá nebo transpozice nebo není specifikováno"
2312
2313 #: 950.data.seed-values.sql:11960
2314 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2315 msgstr "Akceptováno se změnami, které nepotřebují schválit"
2316
2317 #: 950.data.seed-values.sql:4331
2318 msgid "Allow pending addresses"
2319 msgstr "Povolit nevyřízené adresy"
2320
2321 #: 950.data.seed-values.sql:4948
2322 msgid ""
2323 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2324 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2325 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2326 msgstr ""
2327 "Pole Vedoucí účet - master_account - bude  na kartě registračních údajů "
2328 "čtenáře zobrazeno jako navrhované. Zobrazí se, když je aktivována volba "
2329 "Zobrazit navržená pole. Pokud je pole zobrazeno nebo povinné, toto nastavení "
2330 "je ignorováno."
2331
2332 # id::clm.value__ind
2333 #: 950.data.seed-values.sql:7012
2334 msgid "Indonesian"
2335 msgstr "Indonéština"
2336
2337 #: 950.data.seed-values.sql:19822
2338 msgid "Grid Config: admin.server.config.weight_assoc"
2339 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.asociace_vah"
2340
2341 #: 950.data.seed-values.sql:726
2342 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2343 msgstr "Povolit uživateli aktualizovat rezervace jiných uživatelů"
2344
2345 #: 950.data.seed-values.sql:8077 950.data.seed-values.sql:8108
2346 #: 950.data.seed-values.sql:8742 950.data.seed-values.sql:8772
2347 #: 950.data.seed-values.sql:8802 950.data.seed-values.sql:8832
2348 msgid "Yearbooks"
2349 msgstr "Ročenky"
2350
2351 #: 950.data.seed-values.sql:218 950.data.seed-values.sql:5577
2352 msgid "Edition"
2353 msgstr "Vydání"
2354
2355 #: 950.data.seed-values.sql:8534
2356 msgid "Syria "
2357 msgstr "Sýrie "
2358
2359 #: 950.data.seed-values.sql:7928
2360 msgid "audiocassette"
2361 msgstr "Zvuková kazeta"
2362
2363 #: 950.data.seed-values.sql:18785
2364 msgid "Grid Config: circ.pending_patrons.list"
2365 msgstr "Nastavení tabulky: výpůjčka.nevyřízení_čtenáři.seznam"
2366
2367 #: 950.data.seed-values.sql:1006
2368 msgid "Allow a user to delete a fund"
2369 msgstr "Povolit uživateli smazat finanční fond"
2370
2371 #: 950.data.seed-values.sql:4450
2372 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2373 msgstr "Umístění exempláře předchozích čísel"
2374
2375 #: 950.data.seed-values.sql:13434
2376 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2377 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- osobní jméno"
2378
2379 #: 950.data.seed-values.sql:17487
2380 msgid "Define the time zone in which a library physically resides"
2381 msgstr "Definice časového pásma, ve kterém se knihovna fyzicky nachází"
2382
2383 #: 950.data.seed-values.sql:1092
2384 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2385 msgstr "Povolí uživateli smazat MFHD záznam"
2386
2387 #: 950.data.seed-values.sql:13829
2388 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2389 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2390
2391 #: 950.data.seed-values.sql:8367
2392 msgid "Djibouti "
2393 msgstr "Džibutsko "
2394
2395 # id::clm.value__kru
2396 #: 950.data.seed-values.sql:7052
2397 msgid "Kurukh"
2398 msgstr "Kurukh"
2399
2400 #: 950.data.seed-values.sql:1825
2401 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2402 msgstr "Povolit uživateli srovnat účet (obvykle na nulu)"
2403
2404 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2405 #: 950.data.seed-values.sql:7238 950.data.seed-values.sql:7239
2406 msgid "Tatar"
2407 msgstr "Tatarština"
2408
2409 #: 950.data.seed-values.sql:19849
2410 msgid "GUI: Enable Experimental Angular Staff Catalog"
2411 msgstr ""
2412 "Grafické uživatelské rozhraní: Zapnout experimentální Angular katalog pro "
2413 "personál"
2414
2415 #: 950.data.seed-values.sql:992
2416 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2417 msgstr ""
2418 "Povolí uživalteli smazat položku z kontejneru (seznamu) jiného uživatele"
2419
2420 #: 950.data.seed-values.sql:8378
2421 msgid "Georgia (Republic) "
2422 msgstr "Gruzie "
2423
2424 #: 950.data.seed-values.sql:186
2425 msgid "Series Title (Browse)"
2426 msgstr "Název edice (prohlížení)"
2427
2428 #: 950.data.seed-values.sql:14088
2429 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2430 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2431
2432 #: 950.data.seed-values.sql:8612
2433 msgid "Continuing resource currently published"
2434 msgstr "Pokračující zdroj aktuálně vydaný"
2435
2436 #: 950.data.seed-values.sql:3180
2437 msgid "Spine and pocket label font size"
2438 msgstr "Velikost  hřbetních a vnitřních štítků"
2439
2440 #: 950.data.seed-values.sql:3153
2441 msgid "Minimum Item Price"
2442 msgstr "Minimální cena exempláře"
2443
2444 #: 950.data.seed-values.sql:13470
2445 msgid "Author axis"
2446 msgstr "Osa autorů"
2447
2448 #: 950.data.seed-values.sql:13410
2449 msgid "Heading -- General Subdivision"
2450 msgstr "Záhlaví -- všeobecné podrozdělení"
2451
2452 #: 950.data.seed-values.sql:7110
2453 msgid "Mooré"
2454 msgstr "Mosi (more)"
2455
2456 #: 950.data.seed-values.sql:1246
2457 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2458 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2459
2460 #: 950.data.seed-values.sql:8531
2461 msgid "Saudi Arabia "
2462 msgstr "Saudská Arábie "
2463
2464 #: 950.data.seed-values.sql:8397
2465 msgid "Indonesia "
2466 msgstr "Indonésie "
2467
2468 #: 950.data.seed-values.sql:19780
2469 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field_ts_map"
2470 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.mapy_pole_metabib_ts"
2471
2472 #: 950.data.seed-values.sql:7232
2473 msgid "Syriac"
2474 msgstr "Syrština"
2475
2476 #: 950.data.seed-values.sql:7031
2477 msgid "Karen"
2478 msgstr "Karenština"
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:6959
2481 msgid "Friulian"
2482 msgstr "Friulština (furlanština)"
2483
2484 #: 950.data.seed-values.sql:8554
2485 msgid "Uganda "
2486 msgstr "Uganda "
2487
2488 #: 950.data.seed-values.sql:15493
2489 msgid ""
2490 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2491 "system moves on to the next URL"
2492 msgstr ""
2493 "Pokud překročíme dobu čekání, URL je označeno jako \"timeout\" a systém se "
2494 "přesune na další URL."
2495
2496 #: 950.data.seed-values.sql:5641
2497 msgid "Template Merge Container"
2498 msgstr "Kontejner pro sloučení šablon"
2499
2500 #: 950.data.seed-values.sql:11564
2501 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2502 msgstr "Potvrzení o platbě musí být zformátováno pro tisk"
2503
2504 #: 950.data.seed-values.sql:4936
2505 msgid "Show master_account field on patron registration"
2506 msgstr ""
2507 "Zobrazit pole  Vedoucí účet -  master_account - na kartě registračních údajů "
2508 "čtenáře"
2509
2510 #: 950.data.seed-values.sql:11946
2511 msgid "The information is to be or has been deleted."
2512 msgstr "Informace  mají být nebo již jsou smazány"
2513
2514 #: 950.data.seed-values.sql:3715
2515 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2516 msgstr "Zakrýt pole Datum narození"
2517
2518 #: 950.data.seed-values.sql:1895
2519 msgid "Create copy alert suppression"
2520 msgstr "Vytvořit potlačení upozornění k exemplářům"
2521
2522 #: 950.data.seed-values.sql:8292
2523 msgid "American Samoa "
2524 msgstr "Americká Samoa "
2525
2526 #: 950.data.seed-values.sql:8134 950.data.seed-values.sql:8839
2527 #: 950.data.seed-values.sql:8860
2528 msgid "Autobiography"
2529 msgstr "Autobiografie"
2530
2531 #: 950.data.seed-values.sql:13444
2532 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2533 msgstr "Záznam odkazující na systemizované záhlaví -- chronologický termín"
2534
2535 #: 950.data.seed-values.sql:7214
2536 msgid "Soninke"
2537 msgstr "Sonikština"
2538
2539 #: 950.data.seed-values.sql:940
2540 msgid ""
2541 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2542 msgstr ""
2543 "Povolit uživateli odebrat existující pracovní stanici, aby ji mohla nahradit "
2544 "nová"
2545
2546 #: 950.data.seed-values.sql:13335
2547 msgid ""
2548 "Facilitates producing a CSV file representing a book list by introducing an "
2549 "\"items\" variable into the TT environment, sorted as dictated according to "
2550 "user params"
2551 msgstr ""
2552 "Usnadňuje vytvoření CSV souboru, který reprezentuje seznam knih tím, že "
2553 "zavede proměnnou \"jednotka\" do prostředí TT, setříděnou podle parametrů "
2554 "zadaných uživatelem."
2555
2556 #: 950.data.seed-values.sql:8375
2557 msgid "Gabon "
2558 msgstr "Gabon "
2559
2560 #: 950.data.seed-values.sql:8968 950.data.seed-values.sql:8985
2561 #: 950.data.seed-values.sql:9001 950.data.seed-values.sql:9017
2562 #: 950.data.seed-values.sql:9033
2563 msgid "Samples"
2564 msgstr "Ukázky"
2565
2566 #: 950.data.seed-values.sql:964
2567 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2568 msgstr ""
2569 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Dodavatelé\""
2570
2571 #: 950.data.seed-values.sql:6997
2572 msgid "Hmong"
2573 msgstr "Hmongština"
2574
2575 #: 950.data.seed-values.sql:1048
2576 msgid "Allow a user to create/view/update/delete a currency_type"
2577 msgstr ""
2578 "Povolit uživateli vytvořit, zobrazit, upravit, smazat typ měny "
2579 "(currency_type)"
2580
2581 #: 950.data.seed-values.sql:1046
2582 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2583 msgstr "Povolit členu personálu přímo odebrat bibliografický záznam"
2584
2585 #: 950.data.seed-values.sql:13404
2586 msgid "Heading -- Topical Term"
2587 msgstr "Záhlaví - tematický termín"
2588
2589 #: 950.data.seed-values.sql:3940
2590 msgid "Content of footer_text include"
2591 msgstr "Obsah includu footer_text"
2592
2593 #: 950.data.seed-values.sql:17260
2594 msgid ""
2595 "Base URI for OverDrive Circulation API (defaults to "
2596 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Using HTTPS here is strongly "
2597 "encouraged."
2598 msgstr ""
2599 "URI báze pro API výpůjček OverDrive (výchozí  "
2600 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Je silně doporučováno použití  HTTPS ."
2601
2602 #: 950.data.seed-values.sql:9761
2603 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2604 msgstr "Akviziční požadavek čtenáře byl zamítnut"
2605
2606 #: 950.data.seed-values.sql:5110
2607 msgid ""
2608 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2609 "registration."
2610 msgstr ""
2611 "Regulární výraz pro validaci pole PSČ   - post_code - na kartě registračních "
2612 "údajů čtenáře"
2613
2614 #: 950.data.seed-values.sql:7093
2615 msgid "Malay"
2616 msgstr "Malajština"
2617
2618 #: 950.data.seed-values.sql:13984
2619 msgid "Bulletin.net"
2620 msgstr "Bulletin.net"
2621
2622 #: 950.data.seed-values.sql:8204
2623 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2624 msgstr "Cylindrický, specifický typ není znám"
2625
2626 # id::citm.value__f
2627 #: 950.data.seed-values.sql:7325
2628 msgid "Manuscript cartographic material"
2629 msgstr "Rukopisný kartografický dokument"
2630
2631 #: 950.data.seed-values.sql:141
2632 msgid "Geographic Subject"
2633 msgstr "Geografické téma"
2634
2635 #: 950.data.seed-values.sql:1150
2636 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2637 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2638
2639 #: 950.data.seed-values.sql:691
2640 msgid "Notification Fee"
2641 msgstr "Poplatek za upozornění"
2642
2643 #: 950.data.seed-values.sql:3664
2644 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2645 msgstr ""
2646 "Ztracené exempláře je možné využít ihned  po vrácení namísto toho, aby se "
2647 "nejdříve vrátily do domovské knihovny."
2648
2649 #: 950.data.seed-values.sql:3691
2650 msgid ""
2651 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2652 "fines"
2653 msgstr ""
2654 "Toto zabraňuje systému účtovat v rámci pokut za pozdní vrácení vyšší částku, "
2655 "než jaká je hodnota exempláře."
2656
2657 #: 950.data.seed-values.sql:6888
2658 msgid "Cebuano"
2659 msgstr "Cebuánština"
2660
2661 #: 950.data.seed-values.sql:3252
2662 msgid "Block Renewal of Items Needed for Holds"
2663 msgstr "Blokovat prodloužení exemplářů,  na které je zadána rezervace"
2664
2665 # id::clm.value__moh
2666 #: 950.data.seed-values.sql:7107
2667 msgid "Mohawk"
2668 msgstr "Mohawk"
2669
2670 #: 950.data.seed-values.sql:924
2671 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2672 msgstr "Povolit uživateli odebrad dobu uzavření knihovny pro danou lokaci."
2673
2674 #: 950.data.seed-values.sql:15678
2675 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2676 msgstr "Standardně při uploadu sloučit při přesné shodě"
2677
2678 #: 950.data.seed-values.sql:966
2679 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2680 msgstr ""
2681 "Povolit uživateli  rezervovat exempláře v době ochrany před rezervacemi"
2682
2683 #: 950.data.seed-values.sql:3066
2684 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2685 msgstr "Délka trvání trvalého přihlášení. Např. '2 týdny'"
2686
2687 #: 950.data.seed-values.sql:5002
2688 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2689 msgstr "Pole Prefix bude požadovánona kartě registračních údajů čtenáře"
2690
2691 #: 950.data.seed-values.sql:12365
2692 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2693 msgstr ""
2694 "Je zapotřebí formátovat pro tisk dopisy čtenářům o chybějících kusech"
2695
2696 #: 950.data.seed-values.sql:3796
2697 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2698 msgstr "Registrace čtenáře: Klonování čtenáře připojí kopii adresy"
2699
2700 #: 950.data.seed-values.sql:4768
2701 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2702 msgstr ""
2703 "Pole Datum narození bude požadováno na kartě registračních údajů čtenáře"
2704
2705 #: 950.data.seed-values.sql:18813
2706 msgid "Grid Config: user.bucket.view"
2707 msgstr "smaz"
2708
2709 #: 950.data.seed-values.sql:7932
2710 msgid "audio roll"
2711 msgstr "zvukový válec"
2712
2713 #: 950.data.seed-values.sql:1526
2714 msgid "ADMIN_INVOICE"
2715 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2716
2717 #: 950.data.seed-values.sql:8604
2718 msgid "United Kingdom "
2719 msgstr "Spojené Království "
2720
2721 # id::clm.value__jav
2722 #: 950.data.seed-values.sql:7021
2723 msgid "Javanese"
2724 msgstr "Javánština"
2725
2726 #: 950.data.seed-values.sql:1620
2727 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2728 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2729
2730 #: 950.data.seed-values.sql:18470
2731 msgid "Print Receipt On Payment"
2732 msgstr "Při platbě vytisknout potvrzení"
2733
2734 #: 950.data.seed-values.sql:18659
2735 msgid "Grid Config: cat.bucket.record.search"
2736 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.skupina.záznamy.hledání"
2737
2738 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2739 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2740 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2741
2742 #: 950.data.seed-values.sql:934
2743 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2744 msgstr "Povolit uživateli odebrat někoho z fondu"
2745
2746 #: 950.data.seed-values.sql:13696
2747 msgid "Circulation Policy Configuration"
2748 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
2749
2750 #: 950.data.seed-values.sql:8564
2751 msgid "Vatican City "
2752 msgstr "Vatikán "
2753
2754 # id::clm.value__kan
2755 #: 950.data.seed-values.sql:7030
2756 msgid "Kannada"
2757 msgstr "Kannadština"
2758
2759 #: 950.data.seed-values.sql:6928
2760 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2761 msgstr "Nizozemština, střední doba (cca 1050-1350)"
2762
2763 #: 950.data.seed-values.sql:15684
2764 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2765 msgstr "Při nahrávání záznamů v akvizici sloučit záznamy při přesné shodě"
2766
2767 # id::clm.value__per
2768 #: 950.data.seed-values.sql:7158
2769 msgid "Persian"
2770 msgstr "Perština"
2771
2772 #: 950.data.seed-values.sql:15088
2773 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2774 msgstr "Autorizace Apache - Proxy přihlášení"
2775
2776 #: 950.data.seed-values.sql:18918
2777 msgid "Default MARC Template"
2778 msgstr "Výchozí šablona MARC"
2779
2780 #: 950.data.seed-values.sql:1891
2781 msgid "Delete copy alert types"
2782 msgstr "Smazat typy upozornění k exemplářům"
2783
2784 #: 950.data.seed-values.sql:1022
2785 msgid "Allow a user to create a new provider"
2786 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nového dodavatele"
2787
2788 #: 950.data.seed-values.sql:1654
2789 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2790 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2791
2792 #: 950.data.seed-values.sql:9725
2793 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2794 msgstr "U akvizičního požadavku čtenáře došlo ke změně na Objednáno."
2795
2796 #: 950.data.seed-values.sql:936
2797 msgid "Allow a user to bar a patron"
2798 msgstr "Povolit uživateli zablokovat konto čtenáře"
2799
2800 #: 950.data.seed-values.sql:8468
2801 msgid "Nicaragua "
2802 msgstr "Nicaragua "
2803
2804 #: 950.data.seed-values.sql:7999
2805 msgid "Masses"
2806 msgstr "Mše"
2807
2808 #: 950.data.seed-values.sql:18967
2809 msgid "Print Template Context: bill_payment"
2810 msgstr "Kontext tiskové šablony: platba_poplatku"
2811
2812 #: 950.data.seed-values.sql:8271
2813 msgid "Arrangement"
2814 msgstr "Kompozice"
2815
2816 #: 950.data.seed-values.sql:8474
2817 msgid "Nevada "
2818 msgstr "Nevada "
2819
2820 #: 950.data.seed-values.sql:8965 950.data.seed-values.sql:8982
2821 #: 950.data.seed-values.sql:8998 950.data.seed-values.sql:9014
2822 #: 950.data.seed-values.sql:9030
2823 msgid "Coats of arms"
2824 msgstr "Erby"
2825
2826 #: 950.data.seed-values.sql:7007
2827 msgid "Inuktitut"
2828 msgstr "Inuktitut"
2829
2830 #: 950.data.seed-values.sql:7351 950.data.seed-values.sql:8159
2831 msgid "Microopaque"
2832 msgstr "Mikrokarta"
2833
2834 #: 950.data.seed-values.sql:8414
2835 msgid "Kosovo "
2836 msgstr "Kosovo "
2837
2838 #: 950.data.seed-values.sql:8107 950.data.seed-values.sql:8741
2839 #: 950.data.seed-values.sql:8771 950.data.seed-values.sql:8801
2840 #: 950.data.seed-values.sql:8831
2841 msgid "Other reports"
2842 msgstr "Ostatní zprávy"
2843
2844 #: 950.data.seed-values.sql:1470
2845 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2846 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2847
2848 #: 950.data.seed-values.sql:9788
2849 msgid ""
2850 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2851 msgstr ""
2852 "Testy ke zjištění, jestli odpovídající položky jsou ve stavu \"zrušeno\"."
2853
2854 #: 950.data.seed-values.sql:263
2855 msgid "Type of Resource"
2856 msgstr "Typ zdroje"
2857
2858 #: 950.data.seed-values.sql:952
2859 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2860 msgstr ""
2861 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Globální "
2862 "administrátor\" (GlobalAdmin)"
2863
2864 # id::clm.value__jpr
2865 #: 950.data.seed-values.sql:7023
2866 msgid "Judeo-Persian"
2867 msgstr "Judeo-perština"
2868
2869 #: 950.data.seed-values.sql:4249
2870 msgid ""
2871 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2872 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2873 msgstr ""
2874 "Formátovat časy podle tohoto vzoru  (příklady: \"h:m:s.SSS a z\" pro "
2875 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time nebo \", \"HH:mm\" pro \"14:07\")"
2876
2877 #: 950.data.seed-values.sql:19163
2878 msgid "Print Template Context: patron_note"
2879 msgstr "Kontext tiskové šablony: čtenář_poznámka"
2880
2881 #: 950.data.seed-values.sql:7079
2882 msgid "Lushai"
2883 msgstr "Lušáí"
2884
2885 #: 950.data.seed-values.sql:838
2886 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2887 msgstr "Povolit uživateli upravit typy nekatalogizovaných exemplářů"
2888
2889 #: 950.data.seed-values.sql:8001
2890 msgid "Minuets"
2891 msgstr "Menuety"
2892
2893 # id::clm.value__tah
2894 #: 950.data.seed-values.sql:7234
2895 msgid "Tahitian"
2896 msgstr "Tahitština"
2897
2898 #: 950.data.seed-values.sql:8382
2899 msgid "Germany "
2900 msgstr "Německo "
2901
2902 #: 950.data.seed-values.sql:1038
2903 msgid "Allows a user to create a picklist"
2904 msgstr "Povoli uživateli vytvořit seznam pro vyzvednutí"
2905
2906 #: 950.data.seed-values.sql:1853
2907 msgid "Allow a user to modify an authority record"
2908 msgstr "Povolit uživatel upravit autoritní záznam"
2909
2910 #: 950.data.seed-values.sql:18526
2911 msgid "Copy Edit Default Values"
2912 msgstr "Výchozí hodnoty pro úpravu exemplářů"
2913
2914 #: 950.data.seed-values.sql:17468
2915 msgid ""
2916 "If enabled, adds a \"Digital Bookplate\" option to the query type selectors "
2917 "in the public catalog for search on copy tags."
2918 msgstr ""
2919 "Pokud je tato volba aktivována, bude volba \"Digitální ex-libris přidána do "
2920 "selektoru typu dotazu  pro hledání podle příznaku exempláře ve veřejném "
2921 "katalogu."
2922
2923 #: 950.data.seed-values.sql:17597
2924 msgid ""
2925 "Forgive fines when checking out a long-overdue item and copy alert is "
2926 "suppressed?"
2927 msgstr ""
2928 "Prominout pokudty při půjčování dlouhodobě nevrácené jednotky, když je "
2929 "potlačeno varování k exempláři?"
2930
2931 # id::clfm.value__m
2932 #: 950.data.seed-values.sql:7342
2933 msgid "Mixed forms"
2934 msgstr "Smíšené formy"
2935
2936 #: 950.data.seed-values.sql:1098
2937 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2938 msgstr ""
2939 "Povolit personálu obejít  hodnotu maximálního povoleného počtu údajně "
2940 "vrácených pro čtenáře"
2941
2942 #: 950.data.seed-values.sql:8519
2943 msgid "Sudan "
2944 msgstr "Súdán "
2945
2946 #: 950.data.seed-values.sql:1823
2947 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
2948 msgstr "Povolit administraci tabulek MARC"
2949
2950 # id::clm.value__gay
2951 #: 950.data.seed-values.sql:6964
2952 msgid "Gayo"
2953 msgstr "Gayo"
2954
2955 #: 950.data.seed-values.sql:8074 950.data.seed-values.sql:8104
2956 #: 950.data.seed-values.sql:8738 950.data.seed-values.sql:8768
2957 #: 950.data.seed-values.sql:8798 950.data.seed-values.sql:8828
2958 msgid "Standards/specifications"
2959 msgstr "Standardy/specifikace"
2960
2961 #: 950.data.seed-values.sql:17484
2962 msgid "Library time zone"
2963 msgstr "Časové pásmo knihovny"
2964
2965 #: 950.data.seed-values.sql:8220
2966 msgid "Cordiform"
2967 msgstr "Srdcovité zobrazení"
2968
2969 #: 950.data.seed-values.sql:8360
2970 msgid "Fiji "
2971 msgstr "Fidži "
2972
2973 # id::clfm.value__0
2974 #: 950.data.seed-values.sql:7333
2975 msgid "Not fiction (not further specified)"
2976 msgstr "Literatura faktu (blíže nespecifikovaná)"
2977
2978 #: 950.data.seed-values.sql:4066 950.data.seed-values.sql:4069
2979 msgid "AuthorizeNet login"
2980 msgstr "Přihlášení do AuthorizeNet"
2981
2982 #: 950.data.seed-values.sql:4846
2983 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2984 msgstr ""
2985 "Regulární výraz pro pole Telefonní číslo večer  - evening_phone -  na kartě "
2986 "registračních údajů čtenáře"
2987
2988 #: 950.data.seed-values.sql:878
2989 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2990 msgstr ""
2991 "Povolit uživateli smazat poznámku k názvu vytvořenou jiným uživatelem"
2992
2993 #: 950.data.seed-values.sql:758
2994 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2995 msgstr "Povolit uživateli označit jiné uživatele jako smazané"
2996
2997 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2998 #: 950.data.seed-values.sql:6963 950.data.seed-values.sql:7145
2999 msgid "Oromo"
3000 msgstr "Oromština"
3001
3002 #: 950.data.seed-values.sql:4729
3003 msgid "Require day_phone field on patron registration"
3004 msgstr ""
3005 "Požadovat pole Telefon ve dne - day_phone - na  na kartě registračních údajů "
3006 "čtenáře"
3007
3008 #: 950.data.seed-values.sql:4759
3009 msgid ""
3010 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
3011 "patron registration form."
3012 msgstr ""
3013 "Pokud je  nastaveno,  při editaci pole \"datum narození\" se na kartě "
3014 "registračních údajů čtenáře se  objeví miniaplikace kalendáře."
3015
3016 #: 950.data.seed-values.sql:15109
3017 msgid ""
3018 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
3019 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
3020 "days."
3021 msgstr ""
3022 "Obvykle poplatky za zpozdné nejsou účtovány pokud je knihovna zavřená. Pokud "
3023 "nastavena hodnota Pravda, poplatky za zpozdné budou účtovány i během období "
3024 "plánovaných uzavření knihovny nebo ve dnech v týdnu, kdy je knihovna zavřená."
3025
3026 #: 950.data.seed-values.sql:4361
3027 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
3028 msgstr ""
3029 "Pokud je tato volba aktivována, bude zakázáno měnit uživatelská jména v OPACu"
3030
3031 #: 950.data.seed-values.sql:151
3032 msgid "General Keywords"
3033 msgstr "Obecná klíčová slova"
3034
3035 #: 950.data.seed-values.sql:7040
3036 msgid "Khotanese"
3037 msgstr "Chotánština"
3038
3039 #: 950.data.seed-values.sql:2818
3040 msgid "Patron via SIP"
3041 msgstr "čtenář via SIP"
3042
3043 #: 950.data.seed-values.sql:1164
3044 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
3045 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
3046
3047 #: 950.data.seed-values.sql:1915
3048 msgid "Allows a user to manage custom permission group lists."
3049 msgstr "Povolí uživateli spravovat vlastní seznamy skupin oprávnění"
3050
3051 #: 950.data.seed-values.sql:8546
3052 msgid "Trinidad and Tobago "
3053 msgstr "Trinidad a Tobago "
3054
3055 #: 950.data.seed-values.sql:8539
3056 msgid "Thailand "
3057 msgstr "Thajsko "
3058
3059 #: 950.data.seed-values.sql:8395
3060 msgid "Illinois "
3061 msgstr "Illinois "
3062
3063 #: 950.data.seed-values.sql:3448
3064 msgid ""
3065 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
3066 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
3067 msgstr ""
3068 "Jak dlouho čekat než bude povoleno vzdáleným exemplářům být příležitostně "
3069 "zachycen pro rezervaci. Příklad: \"5 dnů\""
3070
3071 #: 950.data.seed-values.sql:6913
3072 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
3073 msgstr "Kreolština a jiné pidginy (ostatní)"
3074
3075 # id::clm.value__est
3076 #: 950.data.seed-values.sql:6941
3077 msgid "Estonian"
3078 msgstr "Estonština"
3079
3080 #: 950.data.seed-values.sql:8191
3081 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
3082 msgstr "Lambertovo kuželové zobrazení"
3083
3084 #: 950.data.seed-values.sql:3925
3085 msgid ""
3086 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3087 "%INCLUDE(alert_text)%"
3088 msgstr ""
3089 "Text / html / makro , které má být vloženo do šablony výpisu / potvrzení na "
3090 "místě  %INCLUDE(alert_text)%"
3091
3092 #: 950.data.seed-values.sql:16504
3093 msgid "Show county field on patron registration"
3094 msgstr "Zobrazit pole Okres  na kartě registračních údajů čtenáře"
3095
3096 #: 950.data.seed-values.sql:5642
3097 msgid "URL Verification Queue"
3098 msgstr "Fronta pro verifikaci URL"
3099
3100 #: 950.data.seed-values.sql:8967 950.data.seed-values.sql:8984
3101 #: 950.data.seed-values.sql:9000 950.data.seed-values.sql:9016
3102 #: 950.data.seed-values.sql:9032
3103 msgid "Forms"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: 950.data.seed-values.sql:6982
3107 msgid "Greek, Modern (1453- )"
3108 msgstr "Řečtina, moderní (po 1453)"
3109
3110 #: 950.data.seed-values.sql:659
3111 msgid "Branch"
3112 msgstr "Pobočka"
3113
3114 #: 950.data.seed-values.sql:4777
3115 msgid ""
3116 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3117 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3118 "field is required this setting is ignored."
3119 msgstr ""
3120 "Pole Datum narození bude zobrazeno na kartě registračních údajů čtenáře s "
3121 "požadovanými poli i když pole není povinné. Pokud je pole povinné, toto "
3122 "nastavení je ignorováno."
3123
3124 #: 950.data.seed-values.sql:17433
3125 msgid ""
3126 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
3127 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\").  This will be used in areas where a "
3128 "date without a timestamp is sufficient, like Date of Birth."
3129 msgstr ""
3130 "Formátovat data podle tohoto vzoru(příklady: \"yyyy-MM-dd\" pror \"2010-04-"
3131 "26\", \"d. MMM  yyyy\" for \"26. duben 2010\"). Tento formát bude použit "
3132 "všude, kde není potřeba datum s časovým razítkem, např. pro  datum narození."
3133
3134 #: 950.data.seed-values.sql:16145
3135 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
3136 msgstr ""
3137 "Ponechat transakce otevřené pokud bilance za dlouhodobě nevrácené je nula"
3138
3139 #: 950.data.seed-values.sql:16074
3140 msgid ""
3141 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
3142 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
3143 "activity older than) this amount of time"
3144 msgstr ""
3145 "Zpracování při vrácení dlohodobě nevrácených (odpuštění poplatků, znovu "
3146 "nastavení nevrácených atd.)  se nebude týkat exemplářů, které byly nevrácené "
3147 "po dobu (nebo u nich byla zaznamenána aktivita před intervalem / dobou), "
3148 "která zde uvedenena."
3149
3150 #: 950.data.seed-values.sql:11937
3151 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
3152 msgstr "Zrušeno: Neplatné ISBN"
3153
3154 #: 950.data.seed-values.sql:8608
3155 msgid "Zambia "
3156 msgstr "Zambie "
3157
3158 # id::cbs.source__3
3159 #: 950.data.seed-values.sql:7
3160 msgid "Project Gutenberg"
3161 msgstr "Projekt Gutenberg"
3162
3163 #: 950.data.seed-values.sql:1518
3164 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3165 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3166
3167 #: 950.data.seed-values.sql:14173
3168 msgid "Element Mobile"
3169 msgstr "Element Mobile"
3170
3171 #: 950.data.seed-values.sql:4210 950.data.seed-values.sql:4213
3172 msgid "Enable Stripe payments"
3173 msgstr "Umožnit platbu Stripe"
3174
3175 #: 950.data.seed-values.sql:8489
3176 msgid "Philippines "
3177 msgstr "Filipíny "
3178
3179 #: 950.data.seed-values.sql:932
3180 msgid "Allow a user to put someone into collections"
3181 msgstr "Povolí uživateli přidat někoho do fondu"
3182
3183 #: 950.data.seed-values.sql:4522
3184 msgid "Show billing tab first when bills are present"
3185 msgstr ""
3186 "Pokud má čtenář nevyřízené platby, zobrazit nejdříve kartu s poplatky"
3187
3188 #: 950.data.seed-values.sql:1950
3189 msgid "Can do anything at the System level"
3190 msgstr "Může dělat cokoliv na úrovni systému"
3191
3192 #: 950.data.seed-values.sql:16476
3193 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
3194 msgstr ""
3195 "Povolit uživatele samoobslužnou registraci vytvořením nevyřízeného "
3196 "uživatelského účtu."
3197
3198 #: 950.data.seed-values.sql:15077
3199 msgid "Verification via translator-v1"
3200 msgstr "Ověření prostřednictvím tránslátoru-v1"
3201
3202 #: 950.data.seed-values.sql:11925
3203 msgid "Shipping Charge"
3204 msgstr "Poštovné"
3205
3206 #: 950.data.seed-values.sql:12046 950.data.seed-values.sql:12241
3207 #: 950.data.seed-values.sql:12242
3208 msgid "Historical Hold Retention Age"
3209 msgstr "Doba uchování historie rezervací"
3210
3211 #: 950.data.seed-values.sql:18974
3212 msgid "Print Template: bill_payment"
3213 msgstr "Tisková šablona: platba_poplatku"
3214
3215 #: 950.data.seed-values.sql:7428 950.data.seed-values.sql:7429
3216 #: 950.data.seed-values.sql:7497 950.data.seed-values.sql:7498
3217 #: 950.data.seed-values.sql:7585 950.data.seed-values.sql:7586
3218 msgid "Music Score"
3219 msgstr "Music Score"
3220
3221 # id::clm.value__tig
3222 #: 950.data.seed-values.sql:7248
3223 msgid "Tigré"
3224 msgstr "Tigrejština"
3225
3226 #: 950.data.seed-values.sql:3841
3227 msgid "Pop-up alert for errors"
3228 msgstr "Varování o chybách ve vyskakovacím okně"
3229
3230 #: 950.data.seed-values.sql:15129
3231 msgid ""
3232 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
3233 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
3234 "is 1."
3235 msgstr ""
3236 "Nastaví maximální číslo zázamů poslední uživatelské aktivity pro zobrazení "
3237 "ve služebním klientu. 0 znamená nezobrazit žádné, -1 znamená zobrazit "
3238 "všechny. Výchozí hodnota je 1."
3239
3240 #: 950.data.seed-values.sql:8065 950.data.seed-values.sql:8095
3241 #: 950.data.seed-values.sql:8729 950.data.seed-values.sql:8759
3242 #: 950.data.seed-values.sql:8789 950.data.seed-values.sql:8819
3243 msgid "Legislation"
3244 msgstr "Legislativa"
3245
3246 #: 950.data.seed-values.sql:7111
3247 msgid "Multiple languages"
3248 msgstr "Více jazyků"
3249
3250 #: 950.data.seed-values.sql:3562
3251 msgid "Minimum Estimated Wait"
3252 msgstr "Minimální předpokládané čekání"
3253
3254 #: 950.data.seed-values.sql:4639
3255 msgid "Suggest alias field on patron registration"
3256 msgstr "Navrhnout na kartě registračních údajů čtenáře pole Alias"
3257
3258 #: 950.data.seed-values.sql:7103
3259 msgid "Maltese"
3260 msgstr "Maltština"
3261
3262 #: 950.data.seed-values.sql:19745
3263 msgid "Grid Config: admin.server.vandelay.match_set"
3264 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.vandelay.sada_shody"
3265
3266 #: 950.data.seed-values.sql:7016
3267 msgid "Inupiaq"
3268 msgstr "Inupiak"
3269
3270 #: 950.data.seed-values.sql:4334
3271 msgid ""
3272 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
3273 "kept in a pending state until staff approves the changes"
3274 msgstr ""
3275 "Je-li tato volba aktivována, čtenáři mohou vytvářet a editovat své adresy. "
3276 "Adresy jsou ponechány v nevyřízeném stavu, dokud personál nepotvrdí změny"
3277
3278 #: 950.data.seed-values.sql:132
3279 msgid "Corporate Author"
3280 msgstr "Autor (korporace)"
3281
3282 #: 950.data.seed-values.sql:1154
3283 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
3284 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
3285
3286 #: 950.data.seed-values.sql:4480
3287 msgid ""
3288 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
3289 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
3290 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
3291 "and right panes."
3292 msgstr ""
3293 "Hlavním vstupním bodem v tomto rozhraní jsou Správa exemplářů, Akce pro "
3294 "vybrané řádky, Editovat vlastnosti / signatury /změnit čárové kódy "
3295 "exempláře. Toto nastavení změní horní a spodní panel rozhraní na levý a "
3296 "pravý panel."
3297
3298 #: 950.data.seed-values.sql:1688
3299 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
3300 msgstr "Vytvořit / načíst / upravit / smazat seriálovou jednotku."
3301
3302 #: 950.data.seed-values.sql:744
3303 msgid "Allow a user to delete a volume"
3304 msgstr "Povolit uživateli smazat svazek (signaturu)"
3305
3306 #: 950.data.seed-values.sql:7924
3307 msgid "audiotape reel"
3308 msgstr "cívka zvukové pásky"
3309
3310 #: 950.data.seed-values.sql:1776
3311 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
3312 msgstr "Povolit uživatele upravit zobrazení polí v editoru exemplářů"
3313
3314 #: 950.data.seed-values.sql:6871
3315 msgid "Bislama"
3316 msgstr "Bislama"
3317
3318 #: 950.data.seed-values.sql:19268
3319 msgid "Print Template: offline_in_house_use"
3320 msgstr "Tisková šablony: offline_prezenční_výpůjčka"
3321
3322 #: 950.data.seed-values.sql:6821
3323 msgid "Acoli"
3324 msgstr "Ačoli"
3325
3326 #: 950.data.seed-values.sql:13472
3327 msgid "Topic"
3328 msgstr "Téma"
3329
3330 #: 950.data.seed-values.sql:7401 950.data.seed-values.sql:7402
3331 #: 950.data.seed-values.sql:7476 950.data.seed-values.sql:7477
3332 msgid "Book"
3333 msgstr "Kniha"
3334
3335 #: 950.data.seed-values.sql:1012
3336 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
3337 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nové přidělení fondu"
3338
3339 #: 950.data.seed-values.sql:499
3340 msgid "overdue_min"
3341 msgstr "zpoždění_minimální"
3342
3343 # id::crmf.name__3
3344 #: 950.data.seed-values.sql:501
3345 msgid "overdue_mid"
3346 msgstr "zpoždění_střední"
3347
3348 #: 950.data.seed-values.sql:6988
3349 msgid "Haitian French Creole"
3350 msgstr "Haitsko-francouzská kreolština"
3351
3352 #: 950.data.seed-values.sql:6869
3353 msgid "Bikol"
3354 msgstr "Bikolština"
3355
3356 # id::clm.value__swe
3357 #: 950.data.seed-values.sql:7230
3358 msgid "Swedish"
3359 msgstr "Švédština"
3360
3361 #: 950.data.seed-values.sql:1602
3362 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
3363 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
3364
3365 #: 950.data.seed-values.sql:3727
3366 msgid ""
3367 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
3368 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3369 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3370 msgstr ""
3371 "Přeskočit transkci offline vrácení (vyvolat výjimku při zpracování) jestliže "
3372 "čas změny statutu je novější než zaznamenaný čas transakce.  Pozor! Tuto "
3373 "výjimku  spustí také změna statusu z Dnes vráceno na Volné"
3374
3375 #: 950.data.seed-values.sql:3979
3376 msgid ""
3377 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
3378 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
3379 "not be suppressed."
3380 msgstr ""
3381 "Pokud je nastaveno na ne-prázdnou hodonotu, budou potlačeny přepravy "
3382 "rezervací mezi touto organizační jednoutkou a jinými se stejnou hodnotou. "
3383 "Pokud je nastavenou na prázdnou hodnotu, přepravy potlačeny nebudou."
3384
3385 #: 950.data.seed-values.sql:7452 950.data.seed-values.sql:7453
3386 #: 950.data.seed-values.sql:7518 950.data.seed-values.sql:7519
3387 #: 950.data.seed-values.sql:7609 950.data.seed-values.sql:7610
3388 msgid "Cassette audiobook"
3389 msgstr "Audiokniha na kazetě"
3390
3391 # id::aout.name__2
3392 #: 950.data.seed-values.sql:656 950.data.seed-values.sql:2946
3393 msgid "System"
3394 msgstr "Systém"
3395
3396 # id::clm.value__ewe
3397 #: 950.data.seed-values.sql:6943
3398 msgid "Ewe"
3399 msgstr "Eweština"
3400
3401 #: 950.data.seed-values.sql:7264
3402 msgid "Tupi languages"
3403 msgstr "Tupi jazyky"
3404
3405 #: 950.data.seed-values.sql:18715
3406 msgid "Grid Config: cat.peer_bibs"
3407 msgstr "Nastavení tabulky: katalog.připojené_záznamy"
3408
3409 #: 950.data.seed-values.sql:8458
3410 msgid "Niger "
3411 msgstr "Niger "
3412
3413 #: 950.data.seed-values.sql:11930
3414 msgid "Blanket Order"
3415 msgstr "Paušální objednávka"
3416
3417 #: 950.data.seed-values.sql:15083
3418 msgid "OPAC Login (jspac)"
3419 msgstr "Přihlášení do OPACu (jspac)"
3420
3421 #: 950.data.seed-values.sql:6926
3422 msgid "Dravidian (Other)"
3423 msgstr "Drávidské jazyky (ostatní)"
3424
3425 #: 950.data.seed-values.sql:12058
3426 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3427 msgstr ""
3428 "Doba uchování historie rezervací - zrušené  (expirace rezervace s "
3429 "nenalezeným cílem)"
3430
3431 #: 950.data.seed-values.sql:6908
3432 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3433 msgstr "Kreolština a jiné pidginy na základě angličtiny"
3434
3435 #: 950.data.seed-values.sql:7300
3436 msgid "Zhuang"
3437 msgstr "Čuangština"
3438
3439 #: 950.data.seed-values.sql:1412
3440 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3441 msgstr "Povolit uživateli upravit záznamy  o čištění spouštěčů událostí"
3442
3443 #: 950.data.seed-values.sql:1819
3444 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3445 msgstr "Obejít událost TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED"
3446
3447 #: 950.data.seed-values.sql:7904
3448 msgid "computer tape cartridge"
3449 msgstr "kazeta počítačové pásky"
3450
3451 #: 950.data.seed-values.sql:12683
3452 msgid "Invalid value for \"status\""
3453 msgstr "Neplatná hodnota pro \"status\""
3454
3455 #: 950.data.seed-values.sql:8517
3456 msgid "Spanish North Africa "
3457 msgstr "Španělské severoafrické državy "
3458
3459 #: 950.data.seed-values.sql:7301
3460 msgid "Zande"
3461 msgstr "Zandština"
3462
3463 # id::clm.value__slo
3464 #: 950.data.seed-values.sql:7202
3465 msgid "Slovak"
3466 msgstr "Slovenština"
3467
3468 #: 950.data.seed-values.sql:976
3469 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3470 msgstr "Povolit uživateli obejít chybu   výpůjčního pásma exempláře"
3471
3472 #: 950.data.seed-values.sql:6970
3473 msgid "Gilbertese"
3474 msgstr "Kiribatština"
3475
3476 #: 950.data.seed-values.sql:13759
3477 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3478 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3479
3480 #: 950.data.seed-values.sql:3336
3481 msgid ""
3482 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3483 "are voided."
3484 msgstr ""
3485 "Pokud je exempl�ozna� jako po�kozen�zdn�a v�inu posledn� v�k je zru�eno."
3486
3487 #: 950.data.seed-values.sql:1634
3488 msgid "user_request.create"
3489 msgstr "user_request.create"
3490
3491 #: 950.data.seed-values.sql:125
3492 msgid "Alternate Title"
3493 msgstr "Další název"
3494
3495 #: 950.data.seed-values.sql:1504
3496 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3497 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3498
3499 #: 950.data.seed-values.sql:5056
3500 msgid ""
3501 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3502 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3503 "field is shown or required this setting is ignored."
3504 msgstr ""
3505 "Pole Sufix bude na kartě registračních údajů čtenáře zobrazí jako "
3506 "navrhované. Navrhovaná pole se zobrazí, pokud je aktivována volba Zobrazit "
3507 "navrhovaná pole.  Pokud je pole zobrazeno nebo je požadováno jako povinné, "
3508 "toto nastavení bude ignorováno."
3509
3510 #: 950.data.seed-values.sql:1338
3511 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3512 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3513
3514 #: 950.data.seed-values.sql:16115 950.data.seed-values.sql:16121
3515 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
3516 msgstr ""
3517 "Zrušit poplatek za zpracování u dlouhodobě nevrácených, pokud je exemplář "
3518 "vrácen"
3519
3520 #: 950.data.seed-values.sql:8479
3521 msgid "Ohio "
3522 msgstr "Ohio "
3523
3524 #: 950.data.seed-values.sql:666
3525 msgid "Your Bookmobile"
3526 msgstr "Vaše pojízdná knihovna"
3527
3528 #: 950.data.seed-values.sql:954
3529 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3530 msgstr ""
3531 "Povolit uživateli přidat/odebrat uživatele do/ze skupiny \"Lokální "
3532 "administrátor\""
3533
3534 #: 950.data.seed-values.sql:16593
3535 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3536 msgstr "Výchozí hodnota modifikátoru výpůjčky pro importovaný exemplář"
3537
3538 #: 950.data.seed-values.sql:245
3539 msgid "Abstract"
3540 msgstr "Abstrakt"
3541
3542 #: 950.data.seed-values.sql:15329
3543 msgid "Kid's OPAC Search Filter"
3544 msgstr "Vyhledávací filtr pro dětský katalog"
3545
3546 #: 950.data.seed-values.sql:7180
3547 msgid "Yakut"
3548 msgstr "Jakutština"
3549
3550 #: 950.data.seed-values.sql:796
3551 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3552 msgstr "Povolit uživateli odebrat jiné uživatele ze skupiny oprávnění"
3553
3554 #: 950.data.seed-values.sql:706
3555 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3556 msgstr "Povolit uživateli přihlášení do OPACu"
3557
3558 #: 950.data.seed-values.sql:8013
3559 msgid "Passion music"
3560 msgstr "Pašijová hudba"
3561
3562 # id::clm.value__hup
3563 #: 950.data.seed-values.sql:7000
3564 msgid "Hupa"
3565 msgstr "Hupa"
3566
3567 #: 950.data.seed-values.sql:1216
3568 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3569 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3570
3571 # id::clm.value__ice
3572 #: 950.data.seed-values.sql:7003
3573 msgid "Icelandic"
3574 msgstr "Islandština"
3575
3576 #: 950.data.seed-values.sql:13426
3577 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3578 msgstr "Směrování odkazu viz též -- žánr/forma"
3579
3580 #: 950.data.seed-values.sql:8213
3581 msgid "Armadillo"
3582 msgstr "Pásovec"
3583
3584 #: 950.data.seed-values.sql:8362
3585 msgid "Florida "
3586 msgstr "Florida "
3587
3588 #: 950.data.seed-values.sql:8230 950.data.seed-values.sql:8886
3589 #: 950.data.seed-values.sql:8899 950.data.seed-values.sql:8912
3590 #: 950.data.seed-values.sql:8925
3591 msgid "Bathymetry, soundings"
3592 msgstr "Batymetrie, měření"
3593
3594 #: 950.data.seed-values.sql:3099 950.data.seed-values.sql:3102
3595 msgid ""
3596 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3597 msgstr ""
3598 "Smazat bibliografický záznam pokud prostředncitvím zrušení položek v "
3599 "akvizici smazány exempláře,"
3600
3601 #: 950.data.seed-values.sql:3961
3602 msgid ""
3603 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3604 "%INCLUDE(notice_text)%"
3605 msgstr ""
3606 "Text / html / makra pro vložení do šablony výpisů / potvrzení na místě  "
3607 "%INCLUDE(notice_text)%"
3608
3609 # id::clm.value__akk
3610 #: 950.data.seed-values.sql:6829
3611 msgid "Akkadian"
3612 msgstr "Akkadština"
3613
3614 #: 950.data.seed-values.sql:1422
3615 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3616 msgstr ""
3617 "Povolit uživateli vytvořit, změnit a smazat vazby spouštěče (triggeru)"
3618
3619 # id::clm.value__snd
3620 #: 950.data.seed-values.sql:7212
3621 msgid "Sindhi"
3622 msgstr "Sindhština"
3623
3624 #: 950.data.seed-values.sql:996
3625 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3626 msgstr "Povolit uživateli vytvořit nový finanční zdroj"
3627
3628 #: 950.data.seed-values.sql:8117
3629 msgid "Full score, miniature or study size"
3630 msgstr "Pertitura v rozsahu miniatury nebo studie"
3631
3632 #: 950.data.seed-values.sql:5488
3633 msgid ""
3634 "For staff-placed holds, in the absence of a patron preferred pickup "
3635 "location, fall back to using the staff workstation OU (rather than patron "
3636 "home OU)"
3637 msgstr ""
3638 "U rezervací zadaných personálem, pokud chybí preferovaná knihovna pro "
3639 "vyzvednutí rezervací, nouzově použít  organizační jednotku pracovní stanice "
3640 "personálu (a ne domovskou knihovnu čtenáře)"
3641
3642 #: 950.data.seed-values.sql:7978
3643 msgid "Chaconnes"
3644 msgstr "Ciacona"
3645
3646 #: 950.data.seed-values.sql:14666
3647 msgid "US Cellular"
3648 msgstr "US Cellular"
3649
3650 #: 950.data.seed-values.sql:1394
3651 msgid ""
3652 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3653 msgstr "Povolit uživateli obejít nastavení circ.holds.hold_has_copy_at.block"
3654
3655 #: 950.data.seed-values.sql:19710
3656 msgid "Grid Config: admin.server.config.copy_status"
3657 msgstr "Nastavení tabulky: admin.server.nastavení.statust_exempláře"
3658
3659 #: 950.data.seed-values.sql:3144 950.data.seed-values.sql:3147
3660 msgid "Default Item Price"
3661 msgstr "Přednastavená cena exemplářů"
3662
3663 #: 950.data.seed-values.sql:5420
3664 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3665 msgstr "Časový interval pro záporné poplatky (refundace) za vrácené po lhůtě"
3666
3667 #: 950.data.seed-values.sql:1881
3668 msgid "Allow batch update via buckets"
3669 msgstr "Povolit dávkovou aktualizaci prostřednictvím skupin"
3670
3671 #: 950.data.seed-values.sql:7038
3672 msgid "Khoisan (Other)"
3673 msgstr "Khoisanské jazyky (ostatní)"
3674
3675 #: 950.data.seed-values.sql:846
3676 msgid "Allow a user to update a copy location"
3677 msgstr "Povolit uživateli změnit umístění exempláře"
3678
3679 #: 950.data.seed-values.sql:15317
3680 msgid ""
3681 "If this is unset, staff can view User Trigger Events regardless of age. When "
3682 "this is set to an interval, it represents the age of the oldest possible "
3683 "User Trigger Event that can be viewed."
3684 msgstr ""
3685 "Nastavený interval definuje  stáří nejstarší možné spuštěné události "
3686 "uživatele, kterou lze zobrazit. Pokud zde  není nic nastaveno, zobrazí se  "
3687 "personálu spuštěné události uživatele bez ohledu na jejich stáří."
3688
3689 #: 950.data.seed-values.sql:1764
3690 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3691 msgstr ""
3692 "Povolit uživateli vytvořit / načíst / změnit / smazat skupiny umístění "
3693 "exempláře"
3694
3695 #: 950.data.seed-values.sql:15399
3696 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3697 msgstr "Upozornit, pokud se blíží konec čtenářské registrace"
3698
3699 #: 950.data.seed-values.sql:7692
3700 msgid "notated music"
3701 msgstr "hudební zápis"
3702
3703 #: 950.data.seed-values.sql:7217
3704 msgid "Songhai"
3705 msgstr "Songhajština"
3706
3707 #: 950.data.seed-values.sql:19489
3708 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Record Attributes"
3709 msgstr "Nastavení tabulky: Atributy bibliografických záznamů pro Vandelay"
3710
3711 #: 950.data.seed-values.sql:5134
3712 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3713 msgstr ""
3714 "Regulární výraz pro pole Telefon na kartě registračních údajů čtenáře"
3715
3716 #: 950.data.seed-values.sql:5146
3717 msgid ""
3718 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3719 "registration."
3720 msgstr ""
3721 "Při registraciy vynutí požadavek na vyplnění alespoň jedné adresy čtenáře."
3722
3723 #: 950.data.seed-values.sql:8351
3724 msgid "Equatorial Guinea "
3725 msgstr "Rovníková Guinea "
3726
3727 #: 950.data.seed-values.sql:13597
3728 msgid "Vandelay Queue"
3729 msgstr "Fronta nástroje Vandelay"
3730
3731 #: 950.data.seed-values.sql:1152
3732 msgid "CREATE_SURVEY"
3733 msgstr "CREATE_SURVEY"
3734
3735 #: 950.data.seed-values.sql:8302
3736 msgid "Belgium "
3737 msgstr "Belgie "
3738
3739 #: 950.data.seed-values.sql:8121
3740 msgid "Close score"
3741 msgstr "Vybrat skóre"
3742
3743 #: 950.data.seed-values.sql:8454
3744 msgid "North Carolina "
3745 msgstr "Severní Karolína "
3746
3747 # id::crahp.name__1
3748 #: 950.data.seed-values.sql:521
3749 msgid "3month"
3750 msgstr "3měsíční"
3751
3752 #: 950.data.seed-values.sql:18477
3753 msgid "Renew: Strict Barcode"
3754 msgstr "Prodloužení: přesný čárový kód"
3755
3756 #: 950.data.seed-values.sql:8200
3757 msgid "Cassini-Soldner"
3758 msgstr "Cassini – Soldnerovo zobrazení"
3759
3760 #: 950.data.seed-values.sql:7969
3761 msgid "Anthems"
3762 msgstr "Anthemy"
3763
3764 #: 950.data.seed-values.sql:8311
3765 msgid "Solomon Islands "
3766 msgstr "Šalomounovy ostrovy "
3767
3768 #: 950.data.seed-values.sql:1086
3769 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3770 msgstr ""
<