Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / conify / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2016 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2016
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2016.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-02-22 03:00+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-03-09 06:30+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-03-14 06:20+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18331)\n"
19
20 #. (i18n_vac)
21 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:54
22 msgid ""
23 "%1 (VAC) is essentially a sub-account designation, e.g. '0001'.  It can be "
24 "used with or without VAN."
25 msgstr ""
26 "%1 (VAC)  je v zásadě označením podúčtu, např.  '0001'. Může být použito s "
27 "nebo bez  VAN."
28
29 #. (i18n_van)
30 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:53
31 msgid ""
32 "%1 (VAN) is vendor-assigned, only needed if different than the org_unit SAN."
33 msgstr ""
34 "%1 (VAN) je přiřazeno poskytovatelem, je potřeba pouze pokud je jiné než SAN "
35 "organizační jednotky."
36
37 #. (i18n_host)
38 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
39 msgid ""
40 "%1 is the full FTP/SSH hostname, including the protocol, e.g. "
41 "ftp://ftp1.somevendor.com"
42 msgstr ""
43 "%1 je plné jméno hostitelského počítače  FTP/SSH, včetně protokolu, např.  "
44 "ftp://ftp1.nejaky_dodavatel.com"
45
46 #. (i18n_account)
47 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:52
48 msgid ""
49 "%1 is unlikely to be used by modern systems and should typically be empty."
50 msgstr ""
51 "%1 pravděpodobně nebude použito v moderním systému a obvykle by mělo být "
52 "prázdné"
53
54 #. (i18n_username, i18n_password, i18n_account)
55 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:51
56 msgid "%1, %2 and %3 are (s)FTP/SSH parameters."
57 msgstr "%1, %2 a %3 jsou parametry (s)FTP/SSH."
58
59 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:21
60 msgid "&#x2196; Return To Coded Value Maps"
61 msgstr "&#x2196; Zpět na mapu kódovaných údajů"
62
63 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:97
64 msgid "&larr; Add"
65 msgstr "&larr; Přidat"
66
67 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:21
68 msgid ""
69 "* Address Alert fields support regular expressions and are case-insensitive "
70 "by default."
71 msgstr ""
72 "* Upozornění k adrese podporuje regulární výrazy a ve výchozím nastavení "
73 "rozliuje velká a malá písmena"
74
75 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:23
76 msgid "* Example case-sensitive match: (?c)742 Evergr.*n Terrace"
77 msgstr ""
78 "* Příklad shody rozlišujcí velká a malá písmena: (?c)742 Evergr.*n Terrace"
79
80 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:22
81 msgid "* Example wildcard match:  742 Evergr.*n Terrace"
82 msgstr "* Příklad shody zástupných  znaků:  742 Evergr.*n Terrace"
83
84 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:24
85 msgid ""
86 "* If the billing or mailing address fields are selected, the tested address "
87 "must be a billing or mailing address to match."
88 msgstr ""
89 "* Pokud je vybráno pole  trvalé nebo kontaktní adresy, pro dosažení shody je "
90 "nutné, aby testovací adresa byla trvalá nebo kontaktní adresa"
91
92 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:63
93 msgid ""
94 "A relative number representing the impact of this expression on the score of "
95 "the overall record match"
96 msgstr ""
97 "Relativní číslo reprezentující vliv tohoto výrazu na skóre všeobecné shody "
98 "záznamu"
99
100 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
101 msgid "Account"
102 msgstr "Účet"
103
104 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:62
105 msgid "Activate Tree"
106 msgstr "Aktivovat stroj"
107
108 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:37
109 msgid "Active"
110 msgstr "Aktivní"
111
112 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:5
113 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
114 msgstr "Pole Sip statistických kategorií pro Actor"
115
116 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:48
117 msgid "Add"
118 msgstr "Přidat"
119
120 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:47
121 msgid "Add Child"
122 msgstr "Přidat podřízené"
123
124 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:6
125 msgid "Add New Survey"
126 msgstr "Přidat nový průzkum"
127
128 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:87
129 msgid "Add new"
130 msgstr "Přidat nový"
131
132 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:5
133 msgid "Address Alert"
134 msgstr "Varování pro adresy"
135
136 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:5
137 msgid "Age Hold Protect Rules"
138 msgstr "Pravidla dočasné ochrany před rezervacemi"
139
140 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:73
141 msgid "Apply"
142 msgstr "Použít"
143
144 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:18
145 msgid "Apply Changes"
146 msgstr "Potvrdit změny"
147
148 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:37
149 msgid "Apply Credentials"
150 msgstr "Použít ověření"
151
152 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:14
153 msgid "Array"
154 msgstr "Pole"
155
156 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:5
157 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
158 msgstr "Pole Sip statistických kategorií pro Asset"
159
160 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:104
161 msgid "Attribute Definitions"
162 msgstr "Definice atributů"
163
164 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:63
165 msgid "Audio Tape"
166 msgstr "Zvuková páska"
167
168 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:5
169 msgid "Authority Fields"
170 msgstr "Autoritní pole"
171
172 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:28
173 msgid "Axes"
174 msgstr "Osy"
175
176 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:157
177 msgid "Barcode"
178 msgstr "Čárový kód"
179
180 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:5
181 msgid "Barcode Completion Configuration"
182 msgstr "Konfigurace dokončení čárového kódu"
183
184 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:63
185 msgid "Barcode of Circulating Copy"
186 msgstr "Čárový kód vypůjčeného exempláře"
187
188 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:67
189 msgid ""
190 "Because rtime, a high-precision timestamp, is essentially unique among "
191 "holds, no fields arranged after rtime really have any effect in determining "
192 "best-hold selection."
193 msgstr ""
194 "Protože rtime , časové razítko s vysokou přesností, je mezi rezervacemi ve "
195 "své podstatě jedinečné, žádná pole upravená po čase rtime ve skutečnosti "
196 "nebudou mít vlif na určetní výběru pro nejlepší rezervace."
197
198 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:17
199 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
200 msgstr "Pořadí pro řazení \"nejvýhodnějších rezervací\""
201
202 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:9
203 msgid "Billing Types"
204 msgstr "Typy poplatků"
205
206 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:7
207 msgid "Book"
208 msgstr "Kniha"
209
210 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:73
211 msgid "Book with CD"
212 msgstr "Kniha s CD"
213
214 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:75
215 msgid "Book with audio tape"
216 msgstr "Kniha se zvukovou páskou"
217
218 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:71
219 msgid "Book with diskette"
220 msgstr "Kniha s disketou"
221
222 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:7
223 msgid "Boolean"
224 msgstr "Booleovské"
225
226 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:91
227 msgid "Boolean Operator"
228 msgstr "Booleovský operátor"
229
230 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:60
231 msgid "Boolean: AND"
232 msgstr "Booleovský: AND"
233
234 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:69
235 msgid "Boolean: NOT"
236 msgstr "Booleovský: NOT"
237
238 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:64
239 msgid "Boolean: OR"
240 msgstr "Booleovský: OR"
241
242 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:9
243 msgid "Bound Journal"
244 msgstr "Svázaný časopis"
245
246 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:5
247 msgid "Browse Axes"
248 msgstr "Procházet osy"
249
250 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:5
251 msgid "Browse Axis-Authority Field Maps"
252 msgstr "Mapy polí pro procházení os autorit"
253
254 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:67
255 msgid "CD/CDROM"
256 msgstr "CD/CDROM"
257
258 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:188
259 msgid "Call Number"
260 msgstr "Signatura"
261
262 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:9
263 msgid "Call Number Prefixes"
264 msgstr "Signatury: prefixy"
265
266 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:9
267 msgid "Call Number Suffixes"
268 msgstr "Signatury: sufixy"
269
270 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:56
271 msgid "Cancel"
272 msgstr "Storno"
273
274 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:2
275 msgid "Cancel Reasons"
276 msgstr "Důvod zrušení"
277
278 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:28
279 msgid ""
280 "Changes to custom org trees may require web server (apache) reload before "
281 "taking effect"
282 msgstr ""
283 "Abys se projevily změny provedené  v přizpůsobeném organizačním stromu,  "
284 "může být potřeba restart serveru (apache)."
285
286 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:75
287 msgid "Check Only?"
288 msgstr ""
289
290 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:90
291 msgid "Choose a best-hold order"
292 msgstr "Zvolit pořadí pro nejlepší rezervace"
293
294 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:5
295 msgid "Circ Duration Rules"
296 msgstr "Pravidla pro trvání výpůjček"
297
298 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:5
299 msgid "Circ Matrix Weights"
300 msgstr "Váhy matice výpůjček"
301
302 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:5
303 msgid "Circ Max Fine Rules"
304 msgstr "Pravidla maximálních pokut"
305
306 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:154
307 msgid "Circ Modifier"
308 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
309
310 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:4
311 msgid "Circulation Limit Group"
312 msgstr "Skupiny výpůjčních limitů"
313
314 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:5
315 msgid "Circulation Limit Set"
316 msgstr "Sestava výpůjčních limitů"
317
318 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:21
319 msgid "Circulation Modifier"
320 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
321
322 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:5
323 msgid "Circulation Policy Configuration"
324 msgstr "Nastavení výpůjčních pravidel a politik"
325
326 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:6
327 msgid "Claim Event Types"
328 msgstr "Typy reklamačních událostí"
329
330 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:7
331 msgid "Claim Policies"
332 msgstr "Reklamační politiky"
333
334 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:7
335 msgid "Claim Policy Actions"
336 msgstr "Akce reklamačních politik"
337
338 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:7
339 msgid "Claim Types"
340 msgstr "Typy reklamací"
341
342 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:8
343 msgid "Class:"
344 msgstr "Třída:"
345
346 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:40
347 msgid "Clear Stored Credentials"
348 msgstr "Smazat uložené kredity"
349
350 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:15
351 msgid "Clone Attributes From Source"
352 msgstr "Klonovat atributy ze zdroje"
353
354 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:9
355 msgid "Clone Selected"
356 msgstr "Klonovat vybrané"
357
358 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:86
359 msgid "Code"
360 msgstr "Kód"
361
362 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:26
363 msgid "Coded Value Maps"
364 msgstr "Hodnoty kódů polí pevné délky"
365
366 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:17
367 msgid "Coded Value: "
368 msgstr "Hodnoty kódů polí pevné délky "
369
370 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:56
371 msgid "Collapse"
372 msgstr "Sbalit"
373
374 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:194
375 msgid "Collection Code"
376 msgstr "Kód sbírky"
377
378 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:13
379 msgid "Composite Attribute Entry Definitions"
380 msgstr "Sdružená  derfinice atributů"
381
382 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:24
383 msgid "Composite Data Expression"
384 msgstr "Sdružené  vyjádření dat"
385
386 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:28
387 msgid "Composite Data Tree"
388 msgstr "Sdružený datový strom"
389
390 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:31
391 msgid "Composite Definition"
392 msgstr "Sdružená definice"
393
394 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:2
395 msgid "Configure Authority Authority Fields"
396 msgstr "Konfigurovat pole autoritní pole autority"
397
398 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:2
399 msgid "Configure Authority Browse Axes"
400 msgstr "Konfigurovat osy pro procházení autorit"
401
402 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:2
403 msgid "Configure Authority Control Set Bib Fields"
404 msgstr "Konfigurovat bibliografická pole kontrolního setu autorit"
405
406 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:2
407 msgid "Configure Authority Control Sets"
408 msgstr "Konfigurovat kontrolní set autorit"
409
410 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:2
411 msgid "Configure Authority Thesauri"
412 msgstr "Konfigurovat autoritní tezaurus"
413
414 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:2
415 msgid "Configure Browse Axis-Authority Field Maps"
416 msgstr "Konfigurovat mapu polí pro procházení osy autorit"
417
418 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:2
419 msgid "Configure Monograph Parts"
420 msgstr "Konfigurovat části monografií"
421
422 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:83
423 msgid "Contact Address"
424 msgstr "Kontaktní adresa"
425
426 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:13
427 msgid "Context Org Unit"
428 msgstr "Související organizační jednotka"
429
430 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:5
431 msgid "Control Set Bib Fields"
432 msgstr "Bibliografická pole kontrolní sady"
433
434 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:5
435 msgid "Control Sets"
436 msgstr "Kontrolní sada"
437
438 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:26
439 msgid "Controlled Bib Fields"
440 msgstr "Kontrolovaná bib. pole"
441
442 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:193
443 msgid "Copy Location"
444 msgstr "Umístění"
445
446 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:2
447 msgid "Copy Location Group"
448 msgstr "Skupina umístění"
449
450 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:57
451 msgid "Copy Location Groups"
452 msgstr "Skupiny umístění"
453
454 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:7
455 msgid "Copy Location Order"
456 msgstr "Umístění exemplářů: pořadí"
457
458 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:98
459 msgid "Copy Locations"
460 msgstr "Umístění"
461
462 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:7
463 msgid "Copy Templates"
464 msgstr "Šablony exemplářů"
465
466 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:89
467 msgid "Create Date"
468 msgstr "Datum vytvoření"
469
470 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:28
471 msgid "Create New"
472 msgstr "Vytvořit nový"
473
474 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:26
475 msgid "Credentials for "
476 msgstr "Ověření pro "
477
478 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:10
479 msgid "Currency"
480 msgstr "Měna"
481
482 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:44
483 msgid "Custom Unit Tree: "
484 msgstr "Přizpůsobený strom organizačních jednotek "
485
486 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:9
487 msgid "Daily"
488 msgstr "Denně"
489
490 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:12
491 msgid "Date"
492 msgstr "Datum"
493
494 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:63
495 msgid "Deactivate Tree"
496 msgstr "Deaktivovat strom"
497
498 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:45
499 msgid "Delete"
500 msgstr "Smazat"
501
502 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:10
503 msgid "Delete Selected"
504 msgstr "Smazat vybrané"
505
506 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:131
507 msgid "Delete Selected Metrics"
508 msgstr "Smazat vybranou metriku"
509
510 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:108
511 msgid "Delete Selected Node"
512 msgstr "Smazat vybraný uzel"
513
514 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:32
515 msgid "Delete Tree"
516 msgstr "Smazat strom"
517
518 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:50
519 msgid "Deleted Selected"
520 msgstr "Smazat vybrané"
521
522 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:40
523 msgid "Description"
524 msgstr "Popis"
525
526 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:69
527 msgid "Diskette"
528 msgstr "Disketa"
529
530 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:68
531 msgid "Display in User Summary?"
532 msgstr "Zobrazit v přehledu údajů o čtenáři?"
533
534 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:7
535 msgid "Distribution Formulas"
536 msgstr "Distribuční vzorce"
537
538 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:2
539 msgid "EDI Accounts"
540 msgstr "EDI účty"
541
542 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:97
543 msgid "Edit"
544 msgstr "Upravit"
545
546 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:30
547 msgid "Edit Existing"
548 msgstr "Upravit existující"
549
550 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:52
551 msgid "End Date"
552 msgstr "Datum ukončení"
553
554 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:8
555 msgid "End Selected Surveys"
556 msgstr "Ukončit zvolený průzkum"
557
558 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:150
559 msgid "Estimated Price"
560 msgstr "Odhadované cena"
561
562 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:51
563 msgid "Event Definition Tests"
564 msgstr "Testy definic událostí"
565
566 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:2
567 msgid "Event Definitions"
568 msgstr "Definice událostí"
569
570 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:8
571 msgid "Event Environment"
572 msgstr "Prostředí události"
573
574 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:29
575 msgid "Event Parameters"
576 msgstr "Parametry události"
577
578 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:4
579 msgid "Exchange Rates"
580 msgstr "Směnné kurzy"
581
582 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:32
583 msgid "Exclude"
584 msgstr "Vyloučit"
585
586 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:55
587 msgid "Expand"
588 msgstr "Rozbalit"
589
590 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:36
591 msgid "Fallthrough"
592 msgstr "Nezdařené"
593
594 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:6
595 msgid "Field Documentation"
596 msgstr "Dokumentace polí"
597
598 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:9
599 msgid "Float"
600 msgstr "Pohyblivý"
601
602 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:5
603 msgid "Floating Groups Configuration"
604 msgstr "Konfigurace pohyblivých skupin"
605
606 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:34
607 msgid "Full Org Unit Tree"
608 msgstr "Plný strom organizačních jednotek"
609
610 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:53
611 msgid "Fund"
612 msgstr "Finanční fond"
613
614 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:189
615 msgid "Fund Code"
616 msgstr "Kód finančního fondu"
617
618 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:7
619 msgid "Fund Tags"
620 msgstr "Značka finančního fondu"
621
622 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/global_flag.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/global_flag.tt2:5
623 msgid "Global Flags"
624 msgstr "Globální indikátoy"
625
626 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:67
627 msgid "Go"
628 msgstr "Potvrdit"
629
630 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:78
631 msgid "Group Entries"
632 msgstr "Skupiny položek"
633
634 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:2
635 msgid "Group Penalty Thresholds"
636 msgstr "Úroveň pro aktivaci sankcí a blokací"
637
638 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:43
639 msgid "Hard Due Date Values"
640 msgstr "Hodnoty pevných dat vrácení"
641
642 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date.tt2:2
643 msgid "Hard Due Dates"
644 msgstr "Pevná data vrácení"
645
646 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:42
647 msgid "High"
648 msgstr "Vysoká"
649
650 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:5
651 msgid "Hold Matrix Weights"
652 msgstr "Váhy matic pro rezervace"
653
654 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:4
655 msgid "Hold Policy Configuration"
656 msgstr "Nastavení  rezervačních pravidel"
657
658 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:131
659 msgid "Holding Subfield"
660 msgstr "Podpole pro exemplářové údaje"
661
662 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:46
663 msgid "Hooks"
664 msgstr "Háčky"
665
666 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
667 msgid "Host"
668 msgstr "Hostitelský server"
669
670 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:8
671 msgid "Hourly"
672 msgstr "Každou hodinu"
673
674 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:44
675 msgid "ID"
676 msgstr "ID"
677
678 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:62
679 msgid "Import Bib Trash Fields"
680 msgstr ""
681
682 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:2
683 msgid "Import Bib Trash Groups"
684 msgstr ""
685
686 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:8
687 msgid "Integer"
688 msgstr "Celé číslo"
689
690 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:22
691 msgid "Interface loading"
692 msgstr "Načítání rozhraní"
693
694 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:11
695 msgid "Interval"
696 msgstr "Interval"
697
698 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:4
699 msgid "Invoice Item Types"
700 msgstr "Typ položky na faktuře"
701
702 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:4
703 msgid "Invoice Payment Methods"
704 msgstr "Platební metoda pro fakturu"
705
706 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:164
707 msgid "Invoices"
708 msgstr "Faktury"
709
710 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:64
711 msgid "Is Required?"
712 msgstr "Povinné?"
713
714 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:56
715 msgid "Item Count"
716 msgstr "Počet exemplářů"
717
718 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:88
719 msgid "Label"
720 msgstr "Označení"
721
722 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:9
723 msgid "Line Item Alert Text"
724 msgstr "Text upozornění k položce"
725
726 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:2
727 msgid "Line Item Alerts"
728 msgstr "Upozornění k položce"
729
730 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:9
731 msgid "Line Item MARC Attribute Definition Editor"
732 msgstr "Editor definic MARC atributů položek"
733
734 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:2
735 msgid "Line Item MARC Attributes"
736 msgstr "MARC atributy položek"
737
738 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:15
739 msgid "Link"
740 msgstr "Připojit"
741
742 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:28
743 msgid "Linked Circ Modifiers"
744 msgstr "Připojené modifikátory výpůjček"
745
746 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:49
747 msgid "Linked Copy Locations"
748 msgstr "Připojená umístění"
749
750 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:25
751 msgid "Linked Group Members"
752 msgstr "Členové připojené skupiny"
753
754 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:70
755 msgid "Linked Limit Groups"
756 msgstr "Skupiny připojených limitů"
757
758 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:31
759 msgid "Linked Limit Sets"
760 msgstr "Připojené sady limitů"
761
762 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:190
763 msgid "Local Note"
764 msgstr "Místní poznámka"
765
766 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:69
767 msgid "Location Groups"
768 msgstr "Skupiny umístění"
769
770 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:48
771 msgid "Long"
772 msgstr "Dlouhá"
773
774 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:40
775 msgid "Low"
776 msgstr "Nízká"
777
778 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:2
779 msgid "MARC Record Attribute Definitions"
780 msgstr "Definice atributů záznamu MARC"
781
782 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:2
783 msgid "MARC Search Class FTS Config Maps"
784 msgstr ""
785
786 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class.tt2:2
787 msgid "MARC Search Classes"
788 msgstr "Třídy vyhledávání MARC"
789
790 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:2
791 msgid "MARC Search and Facet Fields"
792 msgstr "Pole pro vyhledávání MARC a fazety"
793
794 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:2
795 msgid "MARC Search and Facet Fields FTS Configs"
796 msgstr "Konfigurace polí FTS pro tasety a hledání MARCu"
797
798 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:89
799 msgid "MARC Tag and Subfield"
800 msgstr "Pole a podpole MARC"
801
802 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:8
803 msgid "Magazine"
804 msgstr "Časopis"
805
806 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:43
807 msgid "Manage"
808 msgstr "Spravovat"
809
810 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:52
811 msgid ""
812 "Map Metabib Fields OR Bib Record Attributes to specific Z39.50 \n"
813 "Attributes OR generic Z39.50 Attribute types (by name)."
814 msgstr ""
815 "Mapovat metabib. pole nebo atributy bibliografickéhozáznamu ke specifickým  "
816 "\n"
817 "atributům Z39.50 nebo generickým typům atributů Z39.50 (podle názvů)."
818
819 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:64
820 msgid "Match Score"
821 msgstr "Počet shod"
822
823 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:34
824 msgid "Match set name:"
825 msgstr "Název sady shody"
826
827 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:5
828 msgid "Matrix Weight Associations"
829 msgstr "Asociace váhy matic"
830
831 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:31
832 msgid "Max Depth"
833 msgstr "Maximální hloubka"
834
835 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:8
836 msgid "Merge Selected"
837 msgstr "Sloučit vybrané"
838
839 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class.tt2:5
840 msgid "Metabib Class"
841 msgstr "Metabibliografická třída"
842
843 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:5
844 msgid "Metabib Class FTS Config Maps"
845 msgstr "Mapy nastavení FTS pro metabibliografické třídy"
846
847 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:40
848 msgid "Metabib Field"
849 msgstr "Pole metabib."
850
851 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:5
852 msgid "Metabib Field FTS Configs"
853 msgstr "Konfigurace FTS metabliografických polí"
854
855 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:6
856 msgid "Monograph Parts"
857 msgstr "Části monografií"
858
859 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:11
860 msgid "Monthly"
861 msgstr "Měsíčně"
862
863 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:59
864 msgid "Move Down"
865 msgstr "Posunout dolů"
866
867 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:53
868 msgid "Move Up"
869 msgstr "Posunout nahoru"
870
871 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:35
872 msgid "Name"
873 msgstr "Název"
874
875 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:39
876 msgid "Name:"
877 msgstr "Název:"
878
879 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:74
880 msgid "Negate?"
881 msgstr "Potlačit?"
882
883 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:13
884 msgid "New"
885 msgstr "Nový"
886
887 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:13
888 msgid "New Account"
889 msgstr "Nový účet"
890
891 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:11
892 msgid "New Activity Type"
893 msgstr "Nový typ aktivity"
894
895 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:7
896 msgid "New Address Alert"
897 msgstr "Nové upozornění k adrese"
898
899 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:7
900 msgid "New Age Hold Protect Rule"
901 msgstr "Nové pravidlo dočasného omezení rezervací"
902
903 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:8
904 msgid "New Attr. Definition"
905 msgstr "Nová definice atributu"
906
907 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:11
908 msgid "New Attribute"
909 msgstr "Nový atribut"
910
911 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:106
912 msgid "New Attribute Definition"
913 msgstr "Nová definice atributu"
914
915 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:7
916 msgid "New Authority Field"
917 msgstr "Nové autoritní pole"
918
919 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:11
920 msgid "New Billing Type"
921 msgstr "Nový typ poplatku"
922
923 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:7
924 msgid "New Browse Axis"
925 msgstr "Nová osa pro procházení"
926
927 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:7
928 msgid "New Browse Axis-Authority Field Map"
929 msgstr "Nová mapa polí osy autorit"
930
931 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:11
932 msgid "New Cancel Reason"
933 msgstr "Nový důvod zrušení"
934
935 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:11
936 msgid "New Carrier"
937 msgstr "Nový operátor"
938
939 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:23
940 msgid "New Circ Modifier"
941 msgstr "Nový modifikátor výpůjčky"
942
943 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:9
944 msgid "New Claim Event Type"
945 msgstr "Nový typ reklamační události"
946
947 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:9
948 msgid "New Claim Policy"
949 msgstr "Nová reklamační politika"
950
951 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:10
952 msgid "New Claim Policy Action"
953 msgstr "Nová akce reklamační politiky"
954
955 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:9
956 msgid "New Claim Type"
957 msgstr "Nový reklamační typ"
958
959 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:66
960 msgid "New Contact"
961 msgstr "Nový kontakt"
962
963 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:85
964 msgid "New Contact Address"
965 msgstr "Nová kontaktní aresa"
966
967 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:7
968 msgid "New Control Set"
969 msgstr "Nová kontrolní sada"
970
971 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:7
972 msgid "New Control Set Bib Field"
973 msgstr "Nové bibliografické pole  kontrolní sady"
974
975 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:10
976 msgid "New Copy Template"
977 msgstr "Nová šablona pro exempláře"
978
979 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:7
980 msgid "New Duration Rule"
981 msgstr "Nové pravidlo trvání výpůjčky"
982
983 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:79
984 msgid "New Entry"
985 msgstr "Nová položka"
986
987 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:6
988 msgid "New Exchange Rate"
989 msgstr "Nový směnný kurz"
990
991 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:7
992 msgid "New FTS Config"
993 msgstr "Nové nastavené FTS"
994
995 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:7
996 msgid "New FTS Map"
997 msgstr "Nová FTS Mapa"
998
999 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:20
1000 msgid "New Field"
1001 msgstr "Nové pole"
1002
1003 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:66
1004 msgid "New Field Group"
1005 msgstr "Nová skupina polí"
1006
1007 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:9
1008 msgid "New Formula"
1009 msgstr "Nová formule"
1010
1011 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:10
1012 msgid "New Fund Tag"
1013 msgstr "Nová značka fondu"
1014
1015 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:47
1016 msgid "New Hard Due Date Value"
1017 msgstr "Nová hodnota pevného data vrácení"
1018
1019 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:133
1020 msgid "New Holding Subfield"
1021 msgstr "Nové pole pro exemplářové údaje"
1022
1023 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:6
1024 msgid "New Invoice Item Type"
1025 msgstr "Nový typ položky na faktuře"
1026
1027 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:6
1028 msgid "New Invoice Payment Method"
1029 msgstr "Nová metoda platby"
1030
1031 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:6
1032 msgid "New Limit Group"
1033 msgstr "Nová sada výpůjčních limitů"
1034
1035 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:11
1036 msgid "New Line Item Alert Text"
1037 msgstr "Nový text upozornění k položce"
1038
1039 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:7
1040 msgid "New Map"
1041 msgstr "Nová Mapa"
1042
1043 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:8
1044 msgid "New Match Set"
1045 msgstr "Nová sada shody"
1046
1047 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:7
1048 msgid "New Max Fine Rule"
1049 msgstr "Nové pravidlo pro maximální výši pokut"
1050
1051 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:9
1052 msgid "New Monograph Part"
1053 msgstr "Nová část monografie"
1054
1055 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:8
1056 msgid "New OU Proximity Adjustment"
1057 msgstr "Nové přizpůsobení proximity org. jednotek"
1058
1059 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:23
1060 msgid "New Org Setting Type"
1061 msgstr "Nový typ nastavení organizace"
1062
1063 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:7
1064 msgid "New Penalty Threshold"
1065 msgstr "Nový  práh pro pokuty"
1066
1067 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:11
1068 msgid "New Penalty Type"
1069 msgstr "Nový typ pokoty"
1070
1071 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:11
1072 msgid "New Prefix"
1073 msgstr "Nový prefix"
1074
1075 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:9
1076 msgid "New Provider"
1077 msgstr "Nový dodavatel"
1078
1079 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:45
1080 msgid "New Provider Address"
1081 msgstr "Nová adresa dodavatele"
1082
1083 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:7
1084 msgid "New Recurring Fine Rule"
1085 msgstr "Nové pravidlo pro pokuty"
1086
1087 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:6
1088 msgid "New Resource"
1089 msgstr "Nový zdroj"
1090
1091 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:6
1092 msgid "New Resource Attribute"
1093 msgstr "Nový atribut zdroje"
1094
1095 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:6
1096 msgid "New Resource Attribute Map"
1097 msgstr "Nová mapa atributu zdroje"
1098
1099 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:6
1100 msgid "New Resource Attribute Value"
1101 msgstr "Nová hodnota atributu zdroje"
1102
1103 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:6
1104 msgid "New Resource Type"
1105 msgstr "Nový typ zdroje"
1106
1107 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:7
1108 msgid "New Sip Field"
1109 msgstr "Nové pole Sip"
1110
1111 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:11
1112 msgid "New Suffix"
1113 msgstr "Nový sufix"
1114
1115 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:32
1116 msgid "New Survey"
1117 msgstr "Nový průzkum"
1118
1119 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:7
1120 msgid "New Thesaurus"
1121 msgstr "Nový tezaurus"
1122
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:30
1124 msgid "New Tree"
1125 msgstr "Nový strom"
1126
1127 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:23
1128 msgid "New User Setting Type"
1129 msgstr "Nový typ uživatelských nastavení"
1130
1131 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:7
1132 msgid "New Weight Association"
1133 msgstr "Nová asociace vah"
1134
1135 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:7
1136 msgid "New Weight Set"
1137 msgstr "Nová sada vah"
1138
1139 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:81
1140 msgid "New Z39.50 Server"
1141 msgstr "Nový server Z39.50"
1142
1143 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:57
1144 msgid "No tests for this type of event definition hook"
1145 msgstr "Pro tento typ háku definice události neexistuje test"
1146
1147 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:47
1148 msgid "Normal"
1149 msgstr "Běžné"
1150
1151 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:90
1152 msgid "Normalized Authority Heading"
1153 msgstr "Normalizované záhlaví autority"
1154
1155 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:127
1156 msgid "Not Visible"
1157 msgstr "Není viditelný"
1158
1159 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:155
1160 msgid "Note"
1161 msgstr "Poznámka"
1162
1163 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:49
1164 msgid "OPAC"
1165 msgstr "OPAC"
1166
1167 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:56
1168 msgid "OPAC Survey?"
1169 msgstr "Zobrazit průzkum v OPACu?"
1170
1171 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:13
1172 msgid "Object"
1173 msgstr "Objekt"
1174
1175 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:38
1176 msgid "Only one of \"prorate\" and \"blanket\" may be selected"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:44
1180 msgid "Order:"
1181 msgstr "Pořadí:"
1182
1183 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:29
1184 msgid "Org Unit"
1185 msgstr "Organizační jednotka"
1186
1187 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:25
1188 msgid "Org Unit Custom Tree"
1189 msgstr "Přizpůsobený strom organizačních jednotek"
1190
1191 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:2
1192 msgid "Org Unit Proximity Adjustments"
1193 msgstr "Org Unit Proximity Adjustments"
1194
1195 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:21
1196 msgid "Org Unit Setting Types"
1197 msgstr "Typy nastavení organizačních jednotek"
1198
1199 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:6
1200 msgid "Other"
1201 msgstr "Jiné"
1202
1203 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:87
1204 msgid "Owner"
1205 msgstr "Vlastník"
1206
1207 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:44
1208 msgid "Owning Library"
1209 msgstr "Vlastnická knihovna"
1210
1211 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:38
1212 msgid "Owning Library:"
1213 msgstr "Vlastnická knihovna:"
1214
1215 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:9
1216 msgid "PO / Item / Request Cancellation Reasons"
1217 msgstr "Důvod zrušení objednávky / položky / požadavku"
1218
1219 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:34
1220 msgid "Password"
1221 msgstr "Heslo"
1222
1223 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:5
1224 msgid "Penalty Threshold"
1225 msgstr "Práh pro pokuty"
1226
1227 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:60
1228 msgid "Poll Style?"
1229 msgstr "Styl ankety?"
1230
1231 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:53
1232 msgid "Position"
1233 msgstr "Pozice"
1234
1235 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:191
1236 msgid "Price"
1237 msgstr "Cena"
1238
1239 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:7
1240 msgid "Provider"
1241 msgstr "Provider"
1242
1243 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:43
1244 msgid "Provider Address"
1245 msgstr "Adresa dodavatele"
1246
1247 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:64
1248 msgid "Provider Contact"
1249 msgstr "Kontakt na dodavatele"
1250
1251 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:2
1252 msgid "Providers"
1253 msgstr "Dodavatelé"
1254
1255 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:121
1256 msgid "Quality Metrics for this Match Set"
1257 msgstr "Metrika kvality pro tuto sadu shody"
1258
1259 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:187
1260 msgid "Quantity"
1261 msgstr "Množství"
1262
1263 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:52
1264 msgid "Query"
1265 msgstr "Dotaz"
1266
1267 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:41
1268 msgid "Query Text"
1269 msgstr "Text dotazu"
1270
1271 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:68
1272 msgid "Reactors"
1273 msgstr "Reaktor"
1274
1275 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:88
1276 msgid "Record Attribute"
1277 msgstr "Atribut záznamu"
1278
1279 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:6
1280 msgid "Record Attribute Definitions"
1281 msgstr "Definice atributu záznamu"
1282
1283 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:14
1284 msgid "Record Attribute Type: "
1285 msgstr "Typ atributu záznamu: "
1286
1287 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:16
1288 msgid "Record Attribute: "
1289 msgstr "Atribut záznamu: "
1290
1291 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:5
1292 msgid "Recurring Fine Rules"
1293 msgstr "Pravidla pro pokuty"
1294
1295 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:2
1296 msgid "Remote Accounts"
1297 msgstr "Vzdálené účty"
1298
1299 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:42
1300 msgid "Remove"
1301 msgstr "Odstranit"
1302
1303 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:79
1304 msgid "Remove &rarr;"
1305 msgstr "Vzdálený  &rarr;"
1306
1307 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:4
1308 msgid "Resource Attribute Maps"
1309 msgstr "Mapy atributů zdrojů"
1310
1311 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:4
1312 msgid "Resource Attribute Values"
1313 msgstr "Hotnoty atributů zdrojů"
1314
1315 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:4
1316 msgid "Resource Attributes"
1317 msgstr "Atributy zdroje"
1318
1319 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:4
1320 msgid "Resource Types"
1321 msgstr "Typy zdroje"
1322
1323 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:4
1324 msgid "Resources"
1325 msgstr "Rezervovatelné zdroje"
1326
1327 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:24
1328 msgid "Return to Filter Groups"
1329 msgstr "Zpět ke skupinám filtrů"
1330
1331 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:30
1332 msgid "Return to Groups"
1333 msgstr "Zpět ke skupinám"
1334
1335 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:20
1336 msgid "Return to Sources"
1337 msgstr "Zpět ke zdrojům"
1338
1339 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:9
1340 msgid "SMS Carriers"
1341 msgstr "SMS operátoři"
1342
1343 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:55
1344 msgid "Save"
1345 msgstr "Uložit"
1346
1347 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:34
1348 msgid "Save Changes"
1349 msgstr "Uložit změny"
1350
1351 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:115
1352 msgid "Save Changes To Expression"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:64
1356 msgid "Search Filter Group"
1357 msgstr "Skupina vyhledávacích filtrů"
1358
1359 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:79
1360 msgid "Select Attribute Type: "
1361 msgstr "Zvolit typ atributu: "
1362
1363 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:83
1364 msgid "Select Value: "
1365 msgstr "Zvolit hodnotu: "
1366
1367 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:71
1368 msgid "Select a source to clone"
1369 msgstr "Zvolte zdroj, který se má klonovat"
1370
1371 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:46
1372 msgid "Short"
1373 msgstr "Krátká"
1374
1375 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:14
1376 msgid "Show adjustments involving this branch or deeper:"
1377 msgstr "Zobrazit přizpůsobení zahrnující tuto knihovnu nebo vnořené"
1378
1379 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:15
1380 msgid "Show claim event types available to"
1381 msgstr "Zobrazit typy reklamačních událostí dostupné pro"
1382
1383 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:14
1384 msgid "Show claim policies available to"
1385 msgstr "Zobrazit typy reklamačních politik dostupné pro"
1386
1387 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:14
1388 msgid "Show claim types available to"
1389 msgstr "Zobrazit typy reklamací dostupné pro"
1390
1391 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:14
1392 msgid "Show sets owned at or below:"
1393 msgstr "Zobrazit sady vlastněné zde nebo níže"
1394
1395 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:16
1396 msgid "Show tags available to"
1397 msgstr "Zobrazit označení pro"
1398
1399 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:16
1400 msgid "Show templates available at or above"
1401 msgstr "Zobrazit šablony dostupné zde nebo výše"
1402
1403 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:12
1404 msgid "Showing only authority fields linked to control set:"
1405 msgstr "Zobrazuji pouze autoritní pole propojená na kontrolní sadu"
1406
1407 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:12
1408 msgid ""
1409 "Showing only browse axis-authority field maps linked to authority field:"
1410 msgstr ""
1411 "Zobrazuji pouze mapy polí pro prohlížení osy autorit navázané na autoritní "
1412 "pole"
1413
1414 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:12
1415 msgid "Showing only control set bib fields linked to authority field:"
1416 msgstr ""
1417 "Zobrazuji pouze bibliografická pole kontrolní sady navázaná a autoritní pole"
1418
1419 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:54
1420 msgid "Showing only hard due date values related to hard due date object"
1421 msgstr ""
1422 "Zobrazuji pouze hodnoty nastavení k pevnému datu související s objektem "
1423 "pevného data"
1424
1425 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:12
1426 msgid "Showing only thesauri linked to control set:"
1427 msgstr "Zobrazuji pouze tezaury odkazující na kontrolní sadu"
1428
1429 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:42
1430 msgid "Sort Position"
1431 msgstr "Pozice třídění"
1432
1433 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:9
1434 msgid "Standing Penalty Types"
1435 msgstr "Typy pokut"
1436
1437 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:48
1438 msgid "Start Date"
1439 msgstr "Datum začátku"
1440
1441 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:30
1442 msgid "Stop Depth"
1443 msgstr "Hloubka pro zastavení"
1444
1445 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:6
1446 msgid "String"
1447 msgstr "Řetězec"
1448
1449 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:25
1450 msgid "Subfield"
1451 msgstr "Podpole"
1452
1453 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:90
1454 msgid "Submit"
1455 msgstr "Potvrdit"
1456
1457 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:17
1458 msgid "Survey ID"
1459 msgstr "ID průzkumu"
1460
1461 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:4
1462 msgid "Survey List"
1463 msgstr "Seznam průzkumů"
1464
1465 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:21
1466 msgid "Survey Start Date"
1467 msgstr "Datum zahájení průzkumu"
1468
1469 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:24
1470 msgid "Tag"
1471 msgstr "Označení pole"
1472
1473 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:49
1474 msgid "Test"
1475 msgstr "Test"
1476
1477 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:60
1478 msgid "Test Circulation"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:55
1482 msgid ""
1483 "The location of codes in the EDI message itself may vary according to vendor-"
1484 "specific semantics."
1485 msgstr ""
1486 "Umístění kódů v EDI zprávách se může lišit podle specifické sémantiky "
1487 "dodavatele"
1488
1489 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:5
1490 msgid "Thesauri"
1491 msgstr "Tezaury"
1492
1493 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:27
1494 msgid ""
1495 "To add new nodes to the custom tree, drag them from the full tree on the left"
1496 msgstr ""
1497 "Pro přidání nových uzlů do přizpůsobeného stromu přetáhněte požadovaný uzel "
1498 "z plného stromu po levé straně"
1499
1500 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:72
1501 msgid ""
1502 "To choose which Best-Hold Selection Sort Order will be used by Evergreen at "
1503 "copy capture time, see the Library Settings interface."
1504 msgstr ""
1505 "Pro volbu  pořadí pro třídění výběru nejlepší rezervace, kterou Evergreen "
1506 "použije v čase zachycení rezervace, použijte rozhraní pro nastavení knihovny."
1507
1508 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:19
1509 msgid "To move an item, drag it up or down with the mouse."
1510 msgstr "Položku přesunete tažením myši nahoru nebo dolů"
1511
1512 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:95
1513 msgid "To view groups for a different location, use the \"Filter\" option"
1514 msgstr "Pro zobrazení skupin z jiných umístění použijte volbu\"Filtr\""
1515
1516 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:21
1517 msgid "Trigger Event Definitions"
1518 msgstr "Definice události spouštěče"
1519
1520 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:10
1521 msgid "Trigger Event Environment"
1522 msgstr "Prostředí události spouštěče"
1523
1524 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:31
1525 msgid "Trigger Event Parameters"
1526 msgstr "Parametry události  spouštěče"
1527
1528 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:48
1529 msgid "Trigger Hooks"
1530 msgstr "Háky spouštěče událostí"
1531
1532 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:70
1533 msgid "Trigger Reactors"
1534 msgstr "Reaktory spouštěče událostí"
1535
1536 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:95
1537 msgid "Trigger Validators"
1538 msgstr "Validátory spouštěče události"
1539
1540 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:42
1541 msgid "Type:"
1542 msgstr "Typ:"
1543
1544 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:2
1545 msgid "User Activity Type"
1546 msgstr "Typy uživatelské aktivity"
1547
1548 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:21
1549 msgid "User Setting Types"
1550 msgstr "Typy uživatelských nastavení"
1551
1552 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:32
1553 msgid "Username"
1554 msgstr "Uživatelské jméno"
1555
1556 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:93
1557 msgid "Validators"
1558 msgstr "Validátory"
1559
1560 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:54
1561 msgid "Value:"
1562 msgstr "Hodnota:"
1563
1564 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:2
1565 msgid "Vandelay Match Set Editor"
1566 msgstr "Editor sady shod pro Vandelay"
1567
1568 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:2
1569 msgid "Vandelay Match Sets"
1570 msgstr "Sada shody pro Vandelay"
1571
1572 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
1573 msgid "Vendor Account Number"
1574 msgstr "Číslo účtu dodavatele"
1575
1576 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
1577 msgid "Vendor Assigned Code"
1578 msgstr "Přidělený kód dodavatele"
1579
1580 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:65
1581 msgid "Video Tape"
1582 msgstr "Video páska"
1583
1584 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:126
1585 msgid "Visible"
1586 msgstr "Viditelné"
1587
1588 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:10
1589 msgid "Weekly"
1590 msgstr "Týdně"
1591
1592 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:96
1593 msgid "Working Match Point"
1594 msgstr "Pracovní bod shody"
1595
1596 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:12
1597 msgid "Yearly"
1598 msgstr "Ročně"
1599
1600 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:36
1601 msgid "You have unsaved changes."
1602 msgstr "Neuložili jste změny."
1603
1604 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:104
1605 msgid "Your Expression"
1606 msgstr "Váš výraz"
1607
1608 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:83
1609 msgid "Your Expression:"
1610 msgstr "Váš výraz:"
1611
1612 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:44
1613 msgid "Z39.50 Attribute"
1614 msgstr "Atribury Z39.50"
1615
1616 #. (source_code)
1617 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:11
1618 msgid "Z39.50 Attributes for %1"
1619 msgstr "Atributy Z39.50 pro  %1"
1620
1621 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:9
1622 msgid "Z39.50 Index Field Maps"
1623 msgstr "Mapy indexovaných polí Z39.50"
1624
1625 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:79
1626 msgid "Z39.50 Servers"
1627 msgstr "Z39.50 servery"
1628
1629 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:41
1630 msgid "authority"
1631 msgstr "autority"
1632
1633 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:40
1634 msgid "biblio"
1635 msgstr "biblio"
1636
1637 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:60
1638 msgid "j"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:54
1642 msgid "k"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:42
1646 msgid "mfhd"
1647 msgstr "mfhd"
1648
1649 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:29
1650 msgid "or"
1651 msgstr "nebo"