Reorganize i18n files under the template1/template1.pot, template1/lang.po style
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / conify.js / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2009-11-18 00:41:36-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2008-12-29 21:30+0100\n"
7 "Last-Translator: Vaclav Jansa <v.jansa@stk.cz>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
13 "X-Poedit-Language: Czech\n"
14 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
15 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
16
17 #: conify.js:SURVEY_ID
18 msgid "Survey ID # ${0}"
19 msgstr ""
20
21 #: conify.js:ERROR_FETCHING_HOLDS
22 #, fuzzy
23 msgid "Problem fetching Holds Address for ${0}"
24 msgstr "Zadání uložení dat adres rezervací pro ${0}"
25
26 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CAM
27 msgid "Problem calling method to create new ${0}"
28 msgstr ""
29
30 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_MAILING
31 msgid "Saved changes to the Mailing Address of ${0}"
32 msgstr "Změny e-mailové adresy ${0} uloženy "
33
34 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERMISSION
35 msgid "Problem creating new Permission"
36 msgstr "Zadání vytvoření nového povolení"
37
38 #: conify.js:HOLDABLE
39 msgid "Holdable"
40 msgstr "Je možné rezervovat"
41
42 #: conify.js:ERROR_SAVING_PERM_DATA
43 msgid "Problem saving permission data for ${0}"
44 msgstr "Zadání uložení povolovacích dat pro ${0} "
45
46 #: conify.js:SURVEY_DELETE_ANSWER
47 msgid "Delete Answer"
48 msgstr ""
49
50 #: conify.js:LABEL_GRANTABLE
51 msgid "Grantable"
52 msgstr "Půjčitelný"
53
54 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_STATUS
55 msgid "New ${0} status created"
56 msgstr "Nový stav ${0} vytvořen"
57
58 #: conify.js:ERROR_SAVING_STATUS
59 msgid "Problem saving ${0}"
60 msgstr "Zadání uložení ${0} "
61
62 #: conify.js:SUCCESS_NEW_PERM_MAP
63 msgid "New permission map created"
64 msgstr "Nový přehled povolení vytvořen"
65
66 #: conify.js:STATUS_DELETED
67 msgid "${0} deleted"
68 msgstr "${0} smazán"
69
70 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_ILL
71 msgid "Saved changes to the ILL Address of ${0}"
72 msgstr "Změny ILL adres ${0} uloženy "
73
74 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PPL
75 msgid "Problem calling method to create new permission"
76 msgstr ""
77
78 #: conify.js:ERROR_FETCHING_MAILING
79 #, fuzzy
80 msgid "Problem fetching Mailing Address for ${0}"
81 msgstr "Zadání uložení dat e-mailové adresy pro ${0} "
82
83 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PERMS
84 msgid "Problem fetching perms"
85 msgstr ""
86
87 #: conify.js:END_SURVEY
88 msgid "End Survey Now"
89 msgstr ""
90
91 #: conify.js:CONFIRM_DELETE
92 msgid "Are you sure you want to delete ${0}?"
93 msgstr "Opravdu chcete smazat ${0}? "
94
95 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_DATA conify.js:SUCCESS_SAVE
96 msgid "Saved changes to ${0}"
97 msgstr "Změny uložené do ${0} "
98
99 #: conify.js:CONFIRM_UNSAVED_CHANGES
100 msgid "There are unsaved changes to one or more organization types. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
101 msgstr ""
102 "Neuložené změny u jednoho nebo více typů organizací. Stiskněte OK pro "
103 "uložení změn nebo Storno pro zrušení změn.  "
104
105 #: conify.js:ERROR_FETCHING_HOURS
106 msgid "Problem fetching hours of operation for ${0}"
107 msgstr ""
108
109 #: conify.js:LABEL_DESCRIPTION
110 msgid "Description"
111 msgstr "Popis"
112
113 #: conify.js:LABEL_NEW_TYPE
114 msgid "New Type"
115 msgstr "Nový typ"
116
117 #: conify.js:SURVEY_SAVE_CHANGES
118 msgid "Save Changes"
119 msgstr ""
120
121 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERM_MAP
122 msgid "Problem creating new Permission Map"
123 msgstr "Zadání vytvoření nového přehledu povolení"
124
125 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PGT
126 msgid "Problem calling method to create child Group"
127 msgstr ""
128
129 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ILL
130 #, fuzzy
131 msgid "Problem fetching ILL Address for ${0}"
132 msgstr "Zadání uložení dat ILL adresy pro ${0}"
133
134 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PERM_MAPS
135 msgid "Problem fetching perm maps"
136 msgstr ""
137
138 #: conify.js:SUCCESS_NEW_CHILD_GROUP
139 msgid "New child Group created for ${0}"
140 msgstr "Vytvořena nová odvozená skupina pro ${0}"
141
142 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOUT
143 msgid "New child Organization Type created for ${0}"
144 msgstr "Nový odvozený typ organizace pro ${0} vytvořen"
145
146 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOU
147 msgid "Problem creating child organizational unit"
148 msgstr "Zadání vytvoření odvozené organizační jednotky"
149
150 #: conify.js:SURVEY_ADD_ANSWER
151 msgid "Add Answer"
152 msgstr ""
153
154 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ORGS
155 msgid "Problem fetching organizational unit data"
156 msgstr ""
157
158 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PERM_MAP
159 msgid "Problem calling method to create new permission map"
160 msgstr ""
161
162 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CCS
163 msgid "There are unsaved changes to one or more copy statuses. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
164 msgstr ""
165 "Neuložené změny u jednoho nebo více stavů výtisků. Stiskněte OK pro uložení "
166 "změn nebo Storno pro zrušení změn.  "
167
168 #: conify.js:OPAC_VISIBLE
169 msgid "OPAC Visible"
170 msgstr "Vidielný OPAC"
171
172 #: conify.js:ERROR_SAVING_PHYSICAL
173 msgid "Problem saving Physical Address data for ${0}"
174 msgstr "Zadání uložení dat fyzické adresy pro ${0} "
175
176 #: conify.js:ID
177 msgid "ID"
178 msgstr "ID"
179
180 #: conify.js:SURVEY_QUESTION
181 msgid "Question:"
182 msgstr ""
183
184 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOLDS
185 msgid "Problem saving Holds Address data for ${0}"
186 msgstr "Zadání uložení dat adres rezervací pro ${0}"
187
188 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_PPL
189 msgid "There are unsaved modified permissions. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
190 msgstr ""
191 "Neuložené úpravy povolení. Stiskněte OK pro uložení změn nebo Storno pro "
192 "zrušení změn.  "
193
194 #: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOU
195 msgid "Cannot delete ${0}, you need at least one organization unit."
196 msgstr ""
197 "Nelze smazat ${0}. Je třeba zadat minimálně jednu organizační jednotku.  "
198
199 #: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOUT
200 msgid "Cannot delete ${0}. You need at least one organization type."
201 msgstr "Nelze smazat ${0}. Je třeba zadat minimálně jeden typ organizace.  "
202
203 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOO
204 msgid "Hours of Operation updated for ${0}"
205 msgstr ""
206
207 #: conify.js:NAME
208 msgid "Name"
209 msgstr "Jméno/název"
210
211 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOUT
212 msgid "Problem creating child organization type"
213 msgstr "Zadání vytvoření odvozeného typu organizace"
214
215 #: conify.js:ERROR_SAVING_DATA
216 msgid "Problem saving data for ${0}"
217 msgstr "Zadání uložení dat pro ${0}"
218
219 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_AOU
220 msgid "There are unsaved changes to one or more organizational units. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
221 msgstr ""
222 "Neuložené změny u jedné nebo více organizačních jednotek. Stiskněte OK pro "
223 "uložení změn nebo Storno pro zrušení změn. "
224
225 #: conify.js:SURVEY_SAVE_ADD
226 msgid "Save Question & Add Answer"
227 msgstr ""
228
229 #: conify.js:LABEL_NEW_BRANCH
230 msgid "New Branch"
231 msgstr "Nová pobočka/nová oblast"
232
233 #: conify.js:ERROR_FETCHING_TYPES_AOUT
234 msgid "Problem fetching organizational unit types"
235 msgstr ""
236
237 #: conify.js:SURVEY_DELETE_QUESTION
238 msgid "Delete Question & Answers"
239 msgstr ""
240
241 #: conify.js:ERROR_CREATING_STATUS
242 msgid "Problem creating new Status"
243 msgstr "Zadání vytvoření nového stavu"
244
245 #: conify.js:LABEL_DEPTH
246 msgid "Depth"
247 msgstr "Hloubka"
248
249 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOU
250 msgid "New child Organizational Unit created for ${0}"
251 msgstr "Vytvořena nová odvozená organizační jednotka pro ${0}"
252
253 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CCS
254 msgid "Problem calling method to create new copy status"
255 msgstr ""
256
257 #: conify.js:LABEL_VALUE
258 msgid "Value"
259 msgstr "Hodnota"
260
261 #: conify.js:ERROR_ORPHANS
262 msgid "Cannot delete ${0}, ${1} subordinates still exist."
263 msgstr "Nelze odstranit ${0}, podřízený ${1} stále existuje. "
264
265 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_PERMISSION
266 msgid "New ${0} permission created"
267 msgstr "Vytvořeno nové povolení ${0}"
268
269 #: conify.js:ERROR_DELETING
270 msgid "Problem deleting ${0}"
271 msgstr "Zadání smazání ${0}"
272
273 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CODE
274 msgid "New ${0} ${1} created"
275 msgstr "Vytvořen nový ${0} ${1}"
276
277 #: conify.js:TRANSLATION conify.js:LABEL_TRANSLATION
278 msgid "Translation"
279 msgstr "Překlad"
280
281 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOLDS
282 msgid "Saved changes to the Holds Address of ${0}"
283 msgstr "Uložené změny adres rezervací ${0}"
284
285 #: conify.js:LABEL_CODE
286 msgid "Code"
287 msgstr "Kód"
288
289 #: conify.js:ERROR_DELETING_PERM_MAPPING
290 msgid "Problem deleting permission mapping ${0}"
291 msgstr "Zadání odstranění povolení mapování ${0}"
292
293 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_GROUP
294 msgid "Problem creating child Group"
295 msgstr "Zadání vytvoření odvozené skupiny"
296
297 #: conify.js:SUCCESS_SAVE_PERM
298 msgid "Saved permission changes to ${0}"
299 msgstr "Uložené změny povolení do ${0}"
300
301 #: conify.js:SURVEY_ANSWER
302 msgid "Answer:"
303 msgstr ""
304
305 #: conify.js:SURVEY_FOOT_LABEL
306 msgid "Questions & Answers"
307 msgstr ""
308
309 #: conify.js:ERROR_SAVING_DATA_CAM
310 msgid "Problem saving data for ${0} ${1}"
311 msgstr "Zadání uložení dat pro ${0} ${1}"
312
313 #: conify.js:ERROR_FETCHING_GROUPS
314 msgid "Problem fetching groups"
315 msgstr ""
316
317 #: conify.js:STATUS_EDITING
318 msgid "Now editing ${0}"
319 msgstr "Nyní editovat ${0}"
320
321 #: conify.js:EVENT_DEF_LABEL
322 msgid "${0}: ${1}"
323 msgstr ""
324
325 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CAM
326 msgid "There are unsaved changes to one or more ${0} codes. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
327 msgstr ""
328 "Neuložené změny u jednoho nebo více kódů ${0}. Stiskněte OK pro uložení změn "
329 "nebo Storno pro zrušení změn.  "
330
331 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_PHYSICAL
332 msgid "Saved changes to the Physical Address of ${0}"
333 msgstr "Uložené změny do fyzické adresy ${0}"
334
335 #: conify.js:SUCCESS_DELETED_PERM_MAP
336 msgid "Permission mapping deleted"
337 msgstr "Povolené mapování odstraněno"
338
339 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_AOUT
340 msgid "Problem calling method to create child organization type"
341 msgstr ""
342
343 #: conify.js:ERROR_FETCHING_STATUSES
344 msgid "Problem fetching statuses"
345 msgstr ""
346
347 #: conify.js:LABEL_NEW_GROUP
348 msgid "New Group"
349 msgstr "Nová skupina"
350
351 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PHYSICAL
352 #, fuzzy
353 msgid "Problem fetching Physical Address for ${0}"
354 msgstr "Zadání uložení dat fyzické adresy pro ${0} "
355
356 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOO
357 msgid "Problem saving Hours of Operation data for ${0}"
358 msgstr ""
359
360 #: conify.js:ERROR_SAVING_MAILING
361 msgid "Problem saving Mailing Address data for ${0}"
362 msgstr "Zadání uložení dat e-mailové adresy pro ${0} "
363
364 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_PGT
365 msgid "There are unsaved modified permission maps. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
366 msgstr ""
367 "Neuložené změny v přehledech povolení. Stiskněte OK pro uložení změn nebo "
368 "Storno pro zrušení změn.  "
369
370 #: conify.js:ERROR_SAVING_ILL
371 msgid "Problem saving ILL Address data for ${0}"
372 msgstr "Zadání uložení dat ILL adresy pro ${0}"