409794d3d09b47ff6ae9936190ad0690da92bd31
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / fi-FI.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2012-10-29 09:00:06-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-10-17 10:51+0300\n"
7 "Last-Translator: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
8 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
9 "Language: fi\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
14 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
15
16 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
17 msgid ""
18 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase "
19 "order"
20 msgstr ""
21 "Valittu nimike ei ole sellaisessa tilassa, että sen voisi lisätä "
22 "ostotilaukseen"
23
24 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
25 msgid ""
26 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
27 "Continue?"
28 msgstr ""
29 "Yhden tai useamman valitun tilin saldo on alle varoitusrajan.\n"
30 "Jatketaanko?"
31
32 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
33 msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
34 msgstr "Et ole valinnut yhdenkään nimikkeen tietoja reklamointia varten."
35
36 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
37 msgid ""
38 "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
39 msgstr "<b>${1}</b> varoja karttunut valituista toimipisteistä tilivuonna ${0}"
40
41 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
42 msgid ""
43 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded"
44 " file of terms at the same time."
45 msgstr ""
46 "Et voi syöttää ominaisuushakua ja etsiä samanaikaisesti ladattua "
47 "termitiedostoa."
48
49 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
50 msgid ""
51 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
52 msgstr ""
53 "Tämä ostotilaus edellyttää ennakkomaksua. Haluatko varmasti aktivoida sen?"
54
55 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
56 msgid ""
57 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
58 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
59 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
60 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
61 msgstr ""
62 "Yrität luoda laskua <b>${0}</b> useammasta kappaleesta kuin alkuperäisessä "
63 "tilauksessa. <br/><br/>Jos haluat lisätä nämä nimekkeet alkuperäiseen "
64 "tilaukseen, valitse tili ja sen jälkeen 'Lisää uusia nimekkeitä' alla. "
65 "<br/>Kun olet tallentanut laskun, voit muokata ja tuoda uudet kappaleet "
66 "nimikkeiden tietosivulta."
67
68 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
69 msgid "Select file with search terms"
70 msgstr "Valitse tiedosto hakuehdoilla"
71
72 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
73 msgid "You must choose an alert code."
74 msgstr "Sinun on valittava varoituskoodi."
75
76 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
77 msgid ""
78 "Prorate charges?\n"
79 "\n"
80 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts should be resolved manually."
81 msgstr ""
82 "Jaetaanko maksut suhteellisesti?\n"
83 "\n"
84 "Myöhemmät muutokset laskuun, jotka vaikuttaisivat suhteellisesti jaettuihin "
85 "osuuksiin, tulee ratkaista manuaalisesti."
86
87 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
88 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
89 msgstr ""
90 "Varojen karttuminen ja aiemmin käyttämättömien varojen yhteenveto "
91 "tilivuodelle ${0}"
92
93 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
94 msgid ""
95 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
96 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
97 "Continue?"
98 msgstr ""
99 "Yhden tai useamman tilin saldo on alle pysäytysrajan.\n"
100 "Et ehkä pysty aktivoimaan näitä ostotilauksia.\n"
101 "Jatketaanko?"
102
103 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
104 msgid ""
105 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID:"
106 " ${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
107 msgstr ""
108 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Arvioitu hinta: $${3}. <br/> Nimikkeen ID: "
109 "${4} <br/> Ostotilaus: ${5} <br/> Tilauspäivä: ${6}"
110
111 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
112 msgid "Record Details"
113 msgstr "Tietueen tiedot"
114
115 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
116 msgid ""
117 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
118 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
119 msgstr ""
120
121 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
122 msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
123 msgstr "Kaikkia jakelukaavojen sovelluksia ei voitu tallentaa tietueeseen."
124
125 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
126 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
127 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avainsanan tästä tilistä?"
128
129 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
130 msgid ""
131 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
132 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
133 msgstr ""
134 "Tietueiden mukaan valittu myyjä ei välttämättä vaadi ennakkomaksua.\n"
135 "Vaaditaanko ennakkomaksu tässä ostotilauksessa siitä huolimatta?"
136
137 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
138 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
139 msgstr "Poistetaanko tämä $${0} '${1}' veloitus laskulta?"
140
141 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
142 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
143 msgstr "Kyllä; sidottu summa ${0} (${1}) ylittäisi varoitusrajan."
144
145 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
146 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
147 msgstr "Siirto ei onnistu. Lähde- ja kohdetili on sama."
148
149 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
150 msgid ""
151 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
152 "with bibliographic IDs in the first column."
153 msgstr ""
154 "Et voi hakea tietueita, ennen kuin olet ladannut CSV-tiedoston,\n"
155 "joka sisältää bibliografiset tunnukset ensimmäisessä sarakkeessa."
156
157 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
158 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
159 msgstr "Muotoiltujen nimiketietojen hakemisessa ilmeni odottamaton virhe."
160
161 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
162 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
163 msgstr "Ei; sidottu summa ${0} (${1}) ylittäisi pysäytysrajan."
164
165 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
166 msgid ""
167 "Could not find that invoice.\n"
168 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
169 msgstr ""
170 "Laskua ei löydy.\n"
171 "Huomaa, että Laskun #-kenttä erottelee isot ja pienet kirjaimet."
172
173 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
174 msgid ""
175 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
176 "\n"
177 "Continue?"
178 msgstr ""
179 "Kaikkien tämän ostotilauksen niteiden kuitit perutaan.\n"
180 "\n"
181 "Jatketaanko?"
182
183 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
184 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
185 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän ostotilauksen?"
186
187 #: acq.js:PRINT
188 msgid "Print"
189 msgstr "Tulosta"
190
191 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
192 msgid ""
193 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
194 "Estimated Cost: $${5}"
195 msgstr ""
196 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} "
197 "${4}</a><br/>Yhteenlaskettu kustannusarvio: $${5}"
198
199 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
200 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
201 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän nimikkeen?"
202
203 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
204 msgid "You must select an LI attribute."
205 msgstr "Sinun on valittava LI-määrite."
206
207 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
208 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
209 msgstr "Poistetaanko tämän jakelukaavan käytön tietue?"
210
211 #: acq.js:UNNAMED
212 msgid "Unnamed"
213 msgstr "Nimeämätön"
214
215 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
216 msgid ""
217 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
218 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
219 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent"
220 " with reality.  Are you sure you mean to do this?"
221 msgstr ""
222 "Nide on jo tilattu! Jos poistat sen nyt, sillä ei ole mitään vaikutusta "
223 "myyjälle lähteneeseen tilaukseen. Jos poistat niteen, järjestelmään "
224 "tallentuvat ostotilauksen tiedot eivät välttämättä vastaa todellisuutta. "
225 "Haluatko varmasti tehdä tämän?"
226
227 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
228 msgid ""
229 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this purchase order in the ILS.\n"
230 "\n"
231 "Continue?"
232 msgstr ""
233 "Tämä luo kirjastojärjestelmään bibliografisen tietueen sekä hyllypaikka- ja "
234 "nidetietueen tälle ostotilaukselle.\n"
235 "\n"
236 "Jatketaanko?"
237
238 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
239 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
240 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän niteen?"
241
242 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
243 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
244 msgstr "Poistetaanko laskulta $${0} veloitus niteestä '${1}, ${2} [${3}]?"
245
246 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
247 msgid "Select Search Field"
248 msgstr "Valitse hakukenttä"
249
250 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
251 msgid "VENDOR PUBLIC"
252 msgstr "MYYJÄ JULKINEN"
253
254 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
255 msgid ""
256 "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
257 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
258 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled</div>\n"
259 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, Paid $${17}</div>\n"
260 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
261 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
262 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
263 msgstr ""
264 "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, tekijä ${1} "
265 "(${2})</div>\n"
266 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
267 "${3} Tilattu, ${4} Vastaanotettu, ${7} Laskutettu, ${8} Reklamoitu, ${9} "
268 "Peruttu</div>\n"
269 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Arvioitu $${6}, Sidottu $${16}, "
270 "Maksettu $${17}</div>\n"
271 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
272 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
273 "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
274 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
275 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
276
277 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
278 msgid ""
279 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
280 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
281 msgstr ""
282 "Tietueiden mukaan valittu myyjä vaatii ennakkomaksun.\n"
283 "Jatketaanko tätä ostotilausta ilman vaadittua ennakkomaksua siitä "
284 "huolimatta?"
285
286 #: acq.js:INVOICES
287 msgid "Invoices"
288 msgstr "Laskut"
289
290 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
291 msgid "Invoice #${0}"
292 msgstr "Lasku #${0}"
293
294 #: acq.js:CANCELED
295 msgid "Canceled"
296 msgstr "Peruttu"
297
298 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
299 msgid "Error removing tag from fund."
300 msgstr "Avainsanan poistaminen tilistä epäonnistui."
301
302 #: acq.js:YES
303 msgid "Yes"
304 msgstr "Kyllä"
305
306 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
307 msgid "Number of copies to receive: "
308 msgstr "Vastaanotettavien niteiden lukumäärä: "
309
310 #: acq.js:PO_CHECKING
311 msgid "[One moment...]"
312 msgstr "[Hetkinen...]"
313
314 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
315 msgid "Yes."
316 msgstr "Kyllä."
317
318 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
319 msgid ""
320 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
321 "\"${0}\":\n"
322 "\n"
323 "${1}\n"
324 "${2}\n"
325 "${3}\n"
326 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
327 msgstr ""
328 "Varoitus on määritetty nimikkeelle \n"
329 "\"${0}\":\n"
330 "\n"
331 "${1}\n"
332 "${2}\n"
333 "${3}\n"
334 "Valitse OK, jos haluat huomioida tämän varoituksen."
335
336 #: acq.js:NO
337 msgid "No"
338 msgstr "Ei"
339
340 #: acq.js:NO_RESULTS
341 msgid "No results."
342 msgstr "Ei tuloksia."
343
344 #: acq.js:RECVD
345 msgid "Recv'd"
346 msgstr "Vastaanotettu"
347
348 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
349 msgid "Claims (${0} existing)"
350 msgstr "Reklamoidut (yhteensä ${0})"
351
352 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
353 msgid ""
354 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
355 "locations"
356 msgstr ""
357 "<b>$${1}</b> käyttämätöntä rahaa siirretty tilivuodelle ${0} valittuihin "
358 "toimipisteisiin"
359
360 #: acq.js:DFA_TIP
361 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
362 msgstr "<strong>Käyttöönottaja</strong>: ${0}<br /><strong>Aika</strong>: ${1}"
363
364 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
365 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
366 msgstr "Olet ottanut jakelukaavat käyttöön kaikille niteille."
367
368 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
369 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
370 msgstr "Ostotilauksessa on oltava tilaaja ja toimittaja."
371
372 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
373 msgid "That file is too large for this operation."
374 msgstr "Tiedosto on liian suuri tälle toiminnolle."
375
376 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
377 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
378 msgstr ""
379 "Virtuaalisen yhdistetyn ostotilauksen luomisessa ilmeni odottamaton ongelma"
380
381 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
382 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
383 msgstr "Taulukosta poistetaan viimeiset ${0} kappaletta. Jatketaanko?"
384
385 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
386 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
387 msgstr "Haluatko varmasti suorittaa tämän siirron?"
388
389 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
390 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
391 msgstr "Oletko varma? Huomasitko varoituksen: Sidottu summa ylittää saldon?"
392
393 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
394 msgid "You have not selected any lineitems to claim."
395 msgstr "Et ole valinnut yhtään nimikettä reklamointia varten."
396
397 #: acq.js:UR_FILTER_USER
398 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
399 msgstr ""
400 "Syötä asiakastunnus (tai jätä tyhjäksi, jos et halua käyttää suodatinta):"
401
402 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
403 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
404 msgstr ""
405 "Syötä nimikkeen tunnus (tai jätä tyhjäksi, jos et halua käyttää suodatinta):"
406
407 #: acq.js:JUST_NOW
408 msgid "Just now"
409 msgstr "Juuri nyt"
410
411 #: acq.js:CANCEL
412 msgid "Cancel"
413 msgstr "Peruuta"
414
415 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
416 msgid ""
417 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
418 "one purchase order for every constituent line item?"
419 msgstr ""
420 "Haluatko varmasti jakaa kaikki tällä ostotilauksella\n"
421 "olevat nimikkeet erillisiksi ostotilauksiksi?"
422
423 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
424 msgid "Change claim policy"
425 msgstr "Muuta reklamaatiokäytäntöjä"
426
427 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
428 msgid "Activated ${0}"
429 msgstr "Aktivoitu ${0}"
430
431 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
432 msgid "The selected PO has already been activated"
433 msgstr "Valittu ostotilaus on jo aktivoitu"
434
435 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
436 msgid "Save field values to a file"
437 msgstr "Tallenna kenttien arvot tiedostoon"
438
439 #: acq.js:NOT_RECVD
440 msgid "Not recv'd"
441 msgstr "Ei vastaanotettu"
442
443 #: acq.js:ITS_YOU
444 msgid "You"
445 msgstr "Sinä"
446
447 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
448 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
449 msgstr "Haluatko VARMASTI perua tämän hankintatoiveen?"
450
451 #: acq.js:RESET_FORMULAE
452 msgid "Reset Formulas"
453 msgstr "Nollaa kaavat"
454
455 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
456 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
457 msgstr "Haluatko varmasti merkitä tämän nimikkeen EI-vastaanotetuksi?"
458
459 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
460 msgid "Error tagging fund."
461 msgstr "Tilin merkitseminen avainsanalla epäonnistui."
462
463 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
464 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
465 msgstr "Haluatko varmasti merkitä tämän kopion EI-vastaanotetuksi?"
466
467 #: acq.js:CANCEL_REASON
468 msgid "Cancel reason"
469 msgstr "Peru syy"
470
471 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
472 msgid "No results"
473 msgstr "Ei tuloksia"
474
475 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
476 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
477 msgstr ""
478 "Tiliä ei vielä ole ladattu. Yritä tulla myöhemmin takaisin tähän näyttöön."
479
480 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
481 msgid "Library Initiated"
482 msgstr "Kirjasto alustettu"
483
484 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
485 msgid ""
486 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
487 "Choose OK to save those values that could be found."
488 msgstr ""
489 "Kaikilla valituilla niteillä ei ollut määritettä '${0}'.\n"
490 "Valitse OK, jos haluat tallentaa arvot, jotka löydettiin."
491
492 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
493 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
494 msgstr "Tällä laskulla olevista niteistä vastaanotettu: ${0} / ${1}."
495
496 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
497 msgid "No values for attribute '${0}' found."
498 msgstr "Määritteen '${0}' arvoja ei löytynyt."
499
500 #: acq.js:APPLY
501 msgid "Apply"
502 msgstr "Hyväksy"