82b428d9fa00bbac36a149682eefb514cf0e306f
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: evergreen\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:31-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2011-08-15 11:09+0000\n"
11 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: Launchpad (build 13687)\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-16 04:39+0000\n"
18
19 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
20 msgid ""
21 "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
22 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
23 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled</div>\n"
24 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, Paid $${17}</div>\n"
25 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
26 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
27 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
28 msgstr ""
29 "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
30 "(${2})</div>\n"
31 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
32 "${3} Objednáno, ${4} Obdrženo, ${7} Fakturováno, ${8} Reklamováno, ${9} "
33 "Zrušeno</div>\n"
34 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Odhadováno ${6} Kč, Dluh ${16} Kč, "
35 "Zaplaceno ${17} Kč</div>\n"
36 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
37 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
38 "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
39 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
40 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
41
42 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
43 msgid "Change claim policy"
44 msgstr "Změnit pravidla pro reklamace"
45
46 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
47 msgid "Activated ${0}"
48 msgstr "Aktivováno ${0}"
49
50 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
51 msgid ""
52 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
53 "\"${0}\":\n"
54 "\n"
55 "${1}\n"
56 "${2}\n"
57 "${3}\n"
58 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
59 msgstr ""
60 "Varování u položky na faktuře nazvané,\n"
61 "\"${0}\":\n"
62 "\n"
63 "${1}\n"
64 "${2}\n"
65 "${3}\n"
66 "Vyberte OK, pokud varování berete na vědomí."
67
68 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
69 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
70 msgstr ""
71 "Při načítání formátované informace o položce na faktuře se objevila nečekaná "
72 "chyba."
73
74 #: acq.js:NO
75 msgid "No"
76 msgstr "Ne"
77
78 #: acq.js:NO_RESULTS
79 msgid "No results."
80 msgstr "Žádné výsledky."
81
82 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
83 msgid ""
84 "Could not find that invoice.\n"
85 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
86 msgstr ""
87 "Tuto fakturu nebylo možné nalézt.\n"
88 "Poznámka: V poli s číslem faktury záleží na velikosti písmen."
89
90 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
91 msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
92 msgstr "Pro reklamaci jste nevybrali jste žádnou položku na faktuře."
93
94 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
95 msgid "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
96 msgstr "<b>${1}</b> fondů rozděleno pro účetní rok ${0} pro vybraná umístění"
97
98 #: acq.js:DFA_TIP
99 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
100 msgstr "<strong>Aplikováno</strong>: ${0}<br /><strong>Datum:</strong>: ${1}"
101
102 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
103 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
104 msgstr "Jste si JISTI, že chcete zrušit tuto objednávku?"
105
106 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
107 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
108 msgstr "Bude smazáno posledních ${0} exemplářů v tabulce. Pokračovat?"
109
110 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
111 msgid "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded file of terms at the same time."
112 msgstr ""
113 "Nemůžete zároveň zadávat vyhledávání hodnoty vlastnosti a vyhledávat nahraný "
114 "(uploadovaný) soubor termínů."
115
116 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
117 msgid "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
118 msgstr "Tato objednávka vyžaduje zálohu. Jste si jisti, že ji chcete aktivovat?"
119
120 #: acq.js:NOT_RECVD
121 msgid "Not recv'd"
122 msgstr "Neobdrženo"
123
124 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
125 msgid "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected locations"
126 msgstr ""
127 "<b>$${1}</b> neutracených peněz přeneseno do účetního roku ${0} pro vybraná "
128 "umístění"
129
130 #: acq.js:PRINT
131 msgid "Print"
132 msgstr "Tisk"
133
134 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
135 msgid ""
136 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this purchase order in the ILS.\n"
137 "\n"
138 "Continue?"
139 msgstr ""
140 "V systému bude vytvořen bibliografický záznam, signaturu a záznamy exemplářů "
141 "pro tuto objednávku.\n"
142 "\n"
143 "Pokračovat?"
144
145 #: acq.js:ITS_YOU
146 msgid "You"
147 msgstr "Vy"
148
149 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
150 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
151 msgstr "Odstranit záznam využití tohoto typu distribučního vzorce?"
152
153 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
154 msgid "Yes."
155 msgstr "Ano."
156
157 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
158 msgid "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
159 msgstr ""
160 "Pokoušíte se fakturovat <b>${0}</b> více exemplářů, než bylo původně "
161 "objednáno.  <br/><br/>Chcete-li přidat tyto exempláře na původní objednávku, "
162 "vyberte fond a následně 'Přidat nové exempláře' níže.  <br/>Po uložení "
163 "faktury můžete ukončit editaci a import nových exemplářů ze stránky s "
164 "detaily o položkách na faktuře."
165
166 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
167 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
168 msgstr "Aplikovali jste distribuční vzorce na každý exemplář."
169
170 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
171 msgid "Select Search Field"
172 msgstr "Vyberte vyhledávací pole"
173
174 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
175 msgid "Select file with search terms"
176 msgstr "Vyberte soubor s termíny k vyhledání"
177
178 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
179 msgid "You must choose an alert code."
180 msgstr "Musíte si vybrat varovný kód."
181
182 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
183 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
184 msgstr "Ne; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec zadané úrovně."
185
186 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
187 msgid "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total Estimated Cost: $${5}"
188 msgstr ""
189 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>Objednávka #${3} "
190 "${4}</a><br/>Odhad celkových nákladů: ${5} Kč"
191
192 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
193 msgid ""
194 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
195 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
196 "Continue?"
197 msgstr ""
198 "Jeden nebo více vybraných fondů má rozvahu pod zadanou úrovní.\n"
199 "Nemusí se vám podařit aktivovat objednávky zahrnující tyto exempláře.\n"
200 "Pokračovat?"
201
202 #: acq.js:RESET_FORMULAE
203 msgid "Reset Formulas"
204 msgstr "Nastavit nově vzorce"
205
206 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
207 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
208 msgstr "Jste si JISTI, že chcete zrušit tuto položku na faktuře?"
209
210 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
211 msgid "That file is too large for this operation."
212 msgstr "Tento soubor je pro uvedenou operaci příliš velký."
213
214 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
215 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
216 msgstr ""
217 "Jste si jisti, že chcete tuto položku na faktuře označit jako NEobdrženou?"
218
219 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
220 msgid "You must select an LI attribute."
221 msgstr "Musíte si vybrat vlastnost položky na faktuře."
222
223 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
224 msgid ""
225 "Prorate charges?\n"
226 "\n"
227 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts should be resolved manually."
228 msgstr ""
229 "Rozpočítat náklady?\n"
230 "\n"
231 "Jakékoliv další změny na faktuře, které budou mít vliv na rozpočítání "
232 "částek, by měly být vyřešeny ručně."
233
234 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
235 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
236 msgstr "Rozdělení fondů &amp; Přehled pro účetní rok ${0}"
237
238 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
239 msgid "Error tagging fund."
240 msgstr "Chyba při označování fondu."
241
242 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
243 msgid "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: ${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
244 msgstr ""
245 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Odhad ceny: ${3} Kč. <br/> ID položky na "
246 "faktuře: ${4} <br/> Objednávka: ${5} <br/> Datum objednávky: ${6}"
247
248 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
249 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
250 msgstr "Ano; fond ${0} (${1}) bude zatížen nad rámec úrovně s varováním."
251
252 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
253 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
254 msgstr ""
255 "Při tvorbě virtuální kombinované objednávky se vyskytl nečekaný problém."
256
257 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
258 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
259 msgstr "Jste si jisti, že chcete tento exemplář označit jako NEobdržený?"
260
261 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
262 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
263 msgstr "Jste si JISTI, že chcete zrušit tento požadavek uživatele?"
264
265 #: acq.js:UNNAMED
266 msgid "Unnamed"
267 msgstr "Bez názvu"
268
269 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
270 msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
271 msgstr "Nebylo možné zaznamenat všechny vaše aplikace vzorců distribuce."
272
273 #: acq.js:CANCEL_REASON
274 msgid "Cancel reason"
275 msgstr "Zrušit důvod"
276
277 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
278 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
279 msgstr "Jste si jisti, že jste připraveni potvrdit tento transfer?"
280
281 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
282 msgid "No results"
283 msgstr "Žádné výsledky"
284
285 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
286 msgid ""
287 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
288 "Continue?"
289 msgstr ""
290 "Jeden nebo více vybraných fondů má rozvahu pod úrovní s varováním.\n"
291 "Pokračovat?"
292
293 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
294 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
295 msgstr ""
296 "Jste si jisti? Viděli jste varování týkající se přílišného zatížení fondu?"
297
298 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
299 msgid "Save field values to a file"
300 msgstr "Uložit hodnoty polí do souboru"
301
302 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
303 msgid "You have not selected any lineitems to claim."
304 msgstr "Nevybrali jste žádné položky pro reklamaci."
305
306 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
307 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
308 msgstr "Jste si JISTI, že chcete zrušit tento exemplář?"
309
310 #: acq.js:RECVD
311 msgid "Recv'd"
312 msgstr "Obdrženo"
313
314 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
315 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
316 msgstr "Odstranit $${0} náklady na položku '${1}, ${2} [${3}] z faktury?"
317
318 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
319 msgid "Library Initiated"
320 msgstr "Iniciováno knihovnou"
321
322 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
323 msgid "VENDOR PUBLIC"
324 msgstr "Veřejný dodavatel"
325
326 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
327 msgid ""
328 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
329 "Choose OK to save those values that could be found."
330 msgstr ""
331 "Všechny vybrané položky nemají vlastnost '${0}'.\n"
332 "Pro uložení hodnot, které byly nalazeny, zvolte OK."
333
334 #: acq.js:APPLY
335 msgid "Apply"
336 msgstr "Použít"
337
338 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
339 msgid ""
340 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
341 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
342 msgstr ""
343 "Vybraný dodavatel podle záznamů vyžaduje zálohové platby.\n"
344 "Chcete s touto objednávkou přesto pokračovat bez vyžadované zálohy?"
345
346 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
347 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
348 msgstr "Jste si jisti, že chcete z tohoto fondu odstranit toto označení?"
349
350 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
351 msgid ""
352 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
353 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
354 msgstr ""
355 "Podle záznamů nepožaduje vybraný dodavatel zálohové\n"
356 "platby. Přejete si přesto na této objednávce vyžadovat zálohu?"
357
358 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
359 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
360 msgstr "Fond nebyl ještě načten. Zkuste se na tuto obrazovku vrátit později."
361
362 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
363 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
364 msgstr "Odstranit tento $${0} '${1}' náklad z faktury?"
365
366 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
367 msgid ""
368 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
369 "\n"
370 "Continue?"
371 msgstr ""
372 "Bude zrušena stvrzenka pro všechny exempláře v této objednávce.\n"
373 "\n"
374 "Pokračovat?"
375
376 #: acq.js:INVOICES
377 msgid "Invoices"
378 msgstr "Faktury"
379
380 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
381 msgid "No values for attribute '${0}' found."
382 msgstr "Nebyly nalezeny žádné hodnoty pro vlastnost '${0}'."
383
384 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
385 msgid "Record Details"
386 msgstr "Detaily záznamu"
387
388 #: acq.js:JUST_NOW
389 msgid "Just now"
390 msgstr "Právě nyní"
391
392 #: acq.js:CANCELED
393 msgid "Canceled"
394 msgstr "Zrušeno"
395
396 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
397 msgid "Claims (${0} existing)"
398 msgstr "Reklamace (${0} existujících)"
399
400 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
401 msgid "Error removing tag from fund."
402 msgstr "Chyba při odstraňování označení z fondu."
403
404 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
405 msgid ""
406 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
407 "with bibliographic IDs in the first column."
408 msgstr ""
409 "Před načtením souboru CSV s ID záznamů v prvním sloupci\n"
410 "nelze načíst záznamy."
411
412 #: acq.js:CANCEL
413 msgid "Cancel"
414 msgstr "Storno"
415
416 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
417 msgid ""
418 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
419 "one purchase order for every constituent line item?"
420 msgstr ""
421 "Jste si jisti, že chcete tuto objednávku rozdělit a vystavit\n"
422 "samostatnou objednávku pro každou položku na faktuře?"
423
424 #: acq.js:YES
425 msgid "Yes"
426 msgstr "Ano"
427
428 #: acq.js:PO_CHECKING
429 msgid "[One moment...]"
430 msgstr "[Počkejte chvilku...]"
431
432 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
433 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
434 msgstr "Transfer nelze uskutečnit. Zdrojový fond je totožný s cílovým fondem."