Add Finnish bib tooltips to marc editor.
[working/Evergreen.git] / Open-ILS / xul / staff_client / server / locale / fi-FI / marcedit-tooltips.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <fields>
3   <field tag="001" repeatable="false">
4     <name>Tietueen kontrollinumero</name>
5     <description>Tietueen kontrollinumeron antaa organisaatio, joka tuottaa, käyttää tai jakaa tietueita. Kyseisen organisaation koodi tallennetaan kenttään 003 (Tietueen kontrollinumeron tunniste).</description>
6   </field>
7   <field tag="003" repeatable="false">
8     <name>Tietueen kontrollinumeron tunniste</name>
9     <description>Koodi organisaatiolle, joka on antanut tietueen kontrollinumeron kenttään 001 (Tietueen kontrollinumero). Organisaatiokoodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot. Ulkomaisista tietokannoista kopioidut tietueet sisältävät yleensä koodin, joka on peräisin listalta MARC code list for organizations.</description>
10   </field>
11   <field tag="005" repeatable="false">
12     <name>Viimeisimmän päivityksen ajankohta</name>
13     <description>Kuusitoista merkkiä, jotka ilmaisevat päivän ja kellonajan jolloin tietuetta on viimeksi käsitelty, ja auttavat tietueen versioiden erottelussa. Tieto noudattaa ISO 8601 -standardin mallia: vvvvkkppttmmss.s (vuosi, kuukausi, päivä, tunti 00-23, minuutti, sekunti, kymmenesosasekunti).</description>
14   </field>
15   <field tag="006" repeatable="true">
16     <name>Lisäinformaatiokoodit--yleistä tietoa</name>
17     <description>Kenttä sisältää 18 merkkipaikkaa (00-17), joihin voidaan tallentaa koodimuotoista lisäinformaatiota kuvailun kohteen erityispiirteistä, joita koskevaa tietoa ei voida koodata kentässä 008 (Informaatiokoodit). Kenttää käytetään, kun kohteella on monia ominaisuuksia. Sitä käytetään myös kuvaamaan tekstittömien jatkuvien julkaisujen kausijulkaisupiirteitä.</description>
18   </field>
19   <field tag="007" repeatable="true">
20     <name>Ulkoasua koskevat informaatiokoodit--yleistä tietoa</name>
21     <description>Toistettava kenttä sisältää koodimuotoista erikoistietoa kuvailun kohteen ulkoasusta. Tiedot voivat koskea koko kohdetta tai sen osia kuten liiteaineistoa.</description>
22   </field>
23   <field tag="008" repeatable="false">
24     <name>Informaatiokoodit--yleistä tietoa</name>
25     <description>Kenttä sisältää 40 merkkipaikkaa (00-39), joihin tallennetaan koodimuotoista informaatiota tietueesta ja kuvailun kohteen bibliografisista piirteistä. Koodeja voidaan hyödyntää tiedonhaussa ja tietojen käsittelyssä.</description>
26   </field>
27   <field tag="010" repeatable="false">
28     <name>Library of congress kontrollinumero</name>
29     <description>Library of Congressin MARC-tietueelle antama uniikki numero.</description>
30     <indicator position="1" value="#">
31       <description>Määrittelemätön</description>
32     </indicator>
33     <indicator position="2" value="#">
34       <description>Määrittelemätön</description>
35     </indicator>
36     <subfield code="a" repeatable="false">
37       <description>LC kontrollinumero</description>
38     </subfield>
39     <subfield code="b" repeatable="true">
40       <description>NUCMC-kontrollinumero</description>
41     </subfield>
42     <subfield code="z" repeatable="true">
43       <description>Peruttu tai virheellinen LC kontrollinumero</description>
44     </subfield>
45     <subfield code="8" repeatable="true">
46       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
47     </subfield>
48   </field>
49   <field tag="013" repeatable="true">
50     <name>Patenttinumero</name>
51     <description>Patentteja koskevien tietojen lisäksi kenttään voidaan tallentaa tietoa keksijäntodistuksista, käyttötodistuksista tai käyttömalleista.</description>
52     <indicator position="1" value="#">
53       <description>Määrittelemätön</description>
54     </indicator>
55     <indicator position="2" value="#">
56       <description>Määrittelemätön</description>
57     </indicator>
58     <subfield code="a" repeatable="false">
59       <description>Numero</description>
60     </subfield>
61     <subfield code="b" repeatable="false">
62       <description>Maakoodi: Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Maakoodit.</description>
63     </subfield>
64     <subfield code="c" repeatable="false">
65       <description>Numeron tyyppi</description>
66     </subfield>
67     <subfield code="d" repeatable="true">
68       <description>Päivämäärä: Patentin tai todistuksen myöntämisen, tai hakemuksen hyväksymisen päivämäärä. Kahdeksan numeroa merkitään muodossa vvvvkkpp.</description>
69     </subfield>
70     <subfield code="e" repeatable="true">
71       <description>Tila: Patenttiasiakirjan tila.</description>
72     </subfield>
73     <subfield code="f" repeatable="true">
74       <description>Asiakirjan laatija: Maa tai organisaatio, joka on ollut laatimassa asiakirjaa. Maakoodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Maakoodit. Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot.</description>
75     </subfield>
76     <subfield code="6" repeatable="false">
77       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
78     </subfield>
79     <subfield code="8" repeatable="true">
80       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
81     </subfield>
82   </field>
83   <field tag="015" repeatable="true">
84     <name>Nbn-tunnus, national bibliography number</name>
85     <description>Tietueen kansallisbibliografiatunnus.</description>
86     <indicator position="1" value="#">
87       <description>Määrittelemätön</description>
88     </indicator>
89     <indicator position="2" value="#">
90       <description>Määrittelemätön</description>
91     </indicator>
92     <subfield code="a" repeatable="true">
93       <description>NBN-tunnus, National bibliography number</description>
94     </subfield>
95     <subfield code="z" repeatable="true">
96       <description>Peruttu tai virheellinen NBN-tunnus</description>
97     </subfield>
98     <subfield code="2" repeatable="false">
99       <description>Tunnuksen antajan koodi: Koodi otetaan listalta, ks.  National Bibliography Number Source Codes.</description>
100     </subfield>
101     <subfield code="6" repeatable="false">
102       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
103     </subfield>
104     <subfield code="8" repeatable="true">
105       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
106     </subfield>
107   </field>
108   <field tag="016" repeatable="true">
109     <name>Kansallisbibliografian kontrollinumero</name>
110     <description>Jonkin muun kansallisbibliografisen organisaation kuin Library of Congressin antama uniikki numero.</description>
111     <indicator position="1" value="#">
112       <description>Library and Archives Canada</description>
113     </indicator>
114     <indicator position="1" value="7">
115       <description>Organisaatio merkitään osakenttään ‡2</description>
116     </indicator>
117     <indicator position="2" value="#">
118       <description>Määrittelemätön</description>
119     </indicator>
120     <subfield code="a" repeatable="false">
121       <description>Tietueen kontrollinumero</description>
122     </subfield>
123     <subfield code="z" repeatable="true">
124       <description>Peruttu tai virheellinen tietueen kontrollinumero</description>
125     </subfield>
126     <subfield code="2" repeatable="false">
127       <description>Organisaation koodi: Koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks.  Organisaatiot.</description>
128     </subfield>
129     <subfield code="8" repeatable="true">
130       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
131     </subfield>
132   </field>
133   <field tag="017" repeatable="true">
134     <name>Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus</name>
135     <description>Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus kuvailun kohteelle, joka hankittiin tekijänoikeus- tai vapaakappaleena.</description>
136     <indicator position="1" value="#">
137       <description>Määrittelemätön</description>
138     </indicator>
139     <indicator position="2" value="#">
140       <description>Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus</description>
141     </indicator>
142     <indicator position="2" value="8">
143       <description>Vakionäyttöä ei muodosteta</description>
144     </indicator>
145     <subfield code="a" repeatable="true">
146       <description>Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus</description>
147     </subfield>
148     <subfield code="b" repeatable="false">
149       <description>Tunnuksen antanut organisaatio</description>
150     </subfield>
151     <subfield code="d" repeatable="false">
152       <description>Päivämäärä</description>
153     </subfield>
154     <subfield code="i" repeatable="false">
155       <description>Näyttöteksti</description>
156     </subfield>
157     <subfield code="z" repeatable="true">
158       <description>Peruttu tai virheellinen tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus</description>
159     </subfield>
160     <subfield code="2" repeatable="false">
161       <description>Tunnuksen antajan koodi: Koodi otetaan listalta, ks.  Copyright and Legal Deposit Number Source Codes.</description>
162     </subfield>
163     <subfield code="6" repeatable="false">
164       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
165     </subfield>
166     <subfield code="8" repeatable="true">
167       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
168     </subfield>
169   </field>
170   <field tag="018" repeatable="false">
171     <name>Artikkelin tekijänoikeusmaksun koodi</name>
172     <description>Uniikki tunnistekoodi monografian tai jatkuvan julkaisun osakohteelle.</description>
173     <indicator position="1" value="#">
174       <description>Määrittelemätön</description>
175     </indicator>
176     <indicator position="2" value="#">
177       <description>Määrittelemätön</description>
178     </indicator>
179     <subfield code="a" repeatable="false">
180       <description>Artikkelin tekijänoikeusmaksun koodi</description>
181     </subfield>
182     <subfield code="6" repeatable="false">
183       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
184     </subfield>
185     <subfield code="8" repeatable="true">
186       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
187     </subfield>
188   </field>
189   <field tag="020" repeatable="true">
190     <name>Isbn-tunnus, international standard book number</name>
191     <description>Kansallisen ISBN-keskuksen julkaisulle antama tunnus. Ks. Suomen ISBN-keskus. Kenttään voi sisältyä saatavuustietoja ja peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus. Muut kuvailun kohteeseen liittyvät ISBN-tunnukset voidaan haluttaessa merkitä, jolloin kenttää toistetaan (esim. sidotun ja nidotun laitoksen tunnukset erikseen, koko teoksen tai teoksen osan tunnukset erikseen).</description>
192     <indicator position="1" value="#">
193       <description>Määrittelemätön</description>
194     </indicator>
195     <indicator position="2" value="#">
196       <description>Määrittelemätön</description>
197     </indicator>
198     <subfield code="a" repeatable="false">
199       <description>ISBN-tunnus, International Standard Book Number: Selittävät tiedot, kuten tieto kustantajasta tai sidosasusta, merkitään kaarisulkeisiin voimassa olevan tunnuksen jälkeen. Etuteksti ISBN ja väliviivat voidaan luoda näyttöön.</description>
200     </subfield>
201     <subfield code="c" repeatable="false">
202       <description>Hinta- ja saatavuustiedot: Selittävät tiedot merkitään kaarisulkeisiin hinnan ja/tai saatavuustietojen jälkeen.</description>
203     </subfield>
204     <subfield code="z" repeatable="true">
205       <description>Peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus: Selittävät tiedot merkitään kaarisulkeisiin perutun tai virheellisen tunnuksen jälkeen. Etuteksti Virh. ISBN tms. ja väliviivat voidaan luoda näyttöön.</description>
206     </subfield>
207     <subfield code="6" repeatable="false">
208       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
209     </subfield>
210     <subfield code="8" repeatable="true">
211       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
212     </subfield>
213   </field>
214   <field tag="022" repeatable="true">
215     <name>Issn-tunnus, international standard serial number</name>
216     <description>Jatkuvalle julkaisulle annettu uniikki tunnistenumero. Ks. Suomen ISSN-keskus.</description>
217     <indicator position="1" value="#">
218       <description>Tasoa ei ole määritelty</description>
219     </indicator>
220     <indicator position="1" value="0">
221       <description>Jatkuvalla julkaisulla on kansainvälistä merkitystä</description>
222     </indicator>
223     <indicator position="1" value="1">
224       <description>Jatkuvalla julkaisulla ei ole kansainvälistä merkitystä</description>
225     </indicator>
226     <indicator position="2" value="#">
227       <description>Määrittelemätön</description>
228     </indicator>
229     <subfield code="a" repeatable="false">
230       <description>ISSN-tunnus, International Standard Serial Number: Jatkuvan julkaisun voimassa oleva tunnus. Etuteksti ISSN voidaan luoda näyttöön.</description>
231     </subfield>
232     <subfield code="l" repeatable="false">
233       <description>ISSN-L: ISSN joka linkkaa yhteen jatkuvan julkaisun eri ilmiasut. ISSN-L voidaan luoda näyttöön.</description>
234     </subfield>
235     <subfield code="m" repeatable="true">
236       <description>Peruttu ISSN-L: Julkaisulle annettu, peruttu ISSN-L.  Jokainen peruttu ISSN-L merkitään omaan osakenttään ‡m. Peruttu ISSN-L voidaan luoda näyttöön.</description>
237     </subfield>
238     <subfield code="y" repeatable="true">
239       <description>Virheellinen ISSN-tunnus: Etuteksti Virh. ISSN tms. voidaan luoda näyttöön.</description>
240     </subfield>
241     <subfield code="z" repeatable="true">
242       <description>Peruttu ISSN-tunnus: Etuteksti Peruttu ISSN tms. voidaan luoda näyttöön.</description>
243     </subfield>
244     <subfield code="2" repeatable="false">
245       <description>ISSN-keskuksen koodi: Koodi otetaan listalta, ks. ISSN National Centres code list. Suomen ISSN-keskuksen koodi on a.</description>
246     </subfield>
247     <subfield code="6" repeatable="false">
248       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
249     </subfield>
250     <subfield code="8" repeatable="true">
251       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
252     </subfield>
253   </field>
254   <field tag="024" repeatable="true">
255     <name>Muut standarditunnukset</name>
256     <description>Standarditunnus, jolle ei ole omaa kenttää kuten esim. ISBN-, ISSN- tai ISRN-tunnuksille. Tunnuksen lähde kerrotaan ensimmäisen indikaattorin avulla tai osakentässä ‡2 (Tunnuksen antajan koodi).</description>
257     <indicator position="1" value="0">
258       <description>ISRC-tunnus, International Standard Recording Code
259 ISO 3901: International Standard Recording Code (ylläpitäjäorganisaatio IFPI).</description>
260     </indicator>
261     <indicator position="1" value="1">
262       <description>UPC-tunnus, Universal Product Code</description>
263     </indicator>
264     <indicator position="1" value="2">
265       <description>ISMN-tunnus, International Standard Music Number
266 ISO 10957: International Standard Music Number (ylläpitäjäorganisaatio The International ISMN Agency).
267 Suomalaisia ISMN-tunnuksia jakaa Suomen ISBN-keskus.</description>
268     </indicator>
269     <indicator position="1" value="3">
270       <description>EAN-tunnus, International Article Number
271  13-numeroinen EAN-tunnus on kansainvälinen tavaroita koskeva tunnusjärjestelmä. Suomessa järjestelmästä vastaa GS1 Finland Oy.</description>
272     </indicator>
273     <indicator position="1" value="4">
274       <description>SICI-tunnus, Serial Item and Contribution Identifier
275 ANSI/NISO Z39.56: Serial Item and Contribution Identifier.</description>
276     </indicator>
277     <indicator position="1" value="7">
278       <description>Tunnuksen antaja merkitään osakenttään ‡2</description>
279     </indicator>
280     <indicator position="1" value="8">
281       <description>Standarditunnuksen tyyppi määrittelemätön</description>
282     </indicator>
283     <indicator position="2" value="#">
284       <description>Tieto puuttuu</description>
285     </indicator>
286     <indicator position="2" value="0">
287       <description>Ei eroavuutta</description>
288     </indicator>
289     <indicator position="2" value="1">
290       <description>Eroavuus</description>
291     </indicator>
292     <subfield code="a" repeatable="false">
293       <description>Standarditunnus tai -koodi</description>
294     </subfield>
295     <subfield code="c" repeatable="false">
296       <description>Hinta- ja saatavuustiedot</description>
297     </subfield>
298     <subfield code="d" repeatable="false">
299       <description>Standarditunnuksen lisäkoodi</description>
300     </subfield>
301     <subfield code="z" repeatable="true">
302       <description>Peruttu tai virheellinen standarditunnus tai -koodi</description>
303     </subfield>
304     <subfield code="2" repeatable="false">
305       <description>Tunnuksen antajan koodi: Koodi otetaan listalta, ks.  Standard Identifier Source Codes.</description>
306     </subfield>
307     <subfield code="6" repeatable="false">
308       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
309     </subfield>
310     <subfield code="8" repeatable="true">
311       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
312     </subfield>
313   </field>
314   <field tag="025" repeatable="true">
315     <name>Ulkomainen hankintanumero</name>
316     <description>Library of Congressin antama numero kohteelle, joka on hankittu ulkomaisen hankintaohjelman kautta.</description>
317     <indicator position="1" value="#">
318       <description>Määrittelemätön</description>
319     </indicator>
320     <indicator position="2" value="#">
321       <description>Määrittelemätön</description>
322     </indicator>
323     <subfield code="a" repeatable="true">
324       <description>Ulkomainen hankintanumero</description>
325     </subfield>
326     <subfield code="8" repeatable="true">
327       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
328     </subfield>
329   </field>
330   <field tag="026" repeatable="true">
331     <name>Sormenjälkitunniste</name>
332     <description>Periaatteita ja ohjeita, joiden mukaan vanhojen kirjojen tietyiltä sivuilta kerätään tietyt merkit. Niitä käytetään apuna kirjojen tunnistamisessa.</description>
333     <indicator position="1" value="#">
334       <description>Määrittelemätön</description>
335     </indicator>
336     <indicator position="2" value="#">
337       <description>Määrittelemätön</description>
338     </indicator>
339     <subfield code="a" repeatable="false">
340       <description>Ensimmäinen ja toinen merkkijono</description>
341     </subfield>
342     <subfield code="b" repeatable="false">
343       <description>Kolmas ja neljäs merkkijono</description>
344     </subfield>
345     <subfield code="c" repeatable="false">
346       <description>Päivämäärä</description>
347     </subfield>
348     <subfield code="d" repeatable="true">
349       <description>Volyymin tai osan numero</description>
350     </subfield>
351     <subfield code="e" repeatable="false">
352       <description>Analysoimaton sormenjälkitunniste</description>
353     </subfield>
354     <subfield code="2" repeatable="false">
355       <description>Tunnisteen antajan koodi: Koodi otetaan listalta, ks. Fingerprint Scheme Source Codes.</description>
356     </subfield>
357     <subfield code="5" repeatable="true">
358       <description>Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
359     </subfield>
360     <subfield code="6" repeatable="false">
361       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
362     </subfield>
363     <subfield code="8" repeatable="true">
364       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
365     </subfield>
366   </field>
367   <field tag="027" repeatable="true">
368     <name>Isrn-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero</name>
369     <description>ISO 10444 -standardin mukainen International Standard Technical Report Number -tunnus tai muu standardoitu raporttinumero. Standardoimaton raporttinumero merkitään kenttään 088 (Raporttinumero).</description>
370     <indicator position="1" value="#">
371       <description>Määrittelemätön</description>
372     </indicator>
373     <indicator position="2" value="#">
374       <description>Määrittelemätön</description>
375     </indicator>
376     <subfield code="a" repeatable="false">
377       <description>ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero</description>
378     </subfield>
379     <subfield code="z" repeatable="true">
380       <description>Peruttu tai virheellinen tunnus</description>
381     </subfield>
382     <subfield code="6" repeatable="false">
383       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
384     </subfield>
385     <subfield code="8" repeatable="true">
386       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
387     </subfield>
388   </field>
389   <field tag="028" repeatable="true">
390     <name>Julkaisijan tunnus</name>
391     <description>Julkaisijat antavat määrätyn muotoisia numerotunnuksia äänitteille, nuottijulkaisuille ja videotallenteille. Jos tunnus poikkeaa määrätystä muodosta, se tallennetaan kenttään 500 (Yleinen huomautus).</description>
392     <indicator position="1" value="0">
393       <description>Tuotenumero</description>
394     </indicator>
395     <indicator position="1" value="1">
396       <description>Matriisin numero
397  Äänitteen valmistuksessa käytetyn matriisin numero.</description>
398     </indicator>
399     <indicator position="1" value="2">
400       <description>Laatan numero
401  Julkaisija antaa painetuille nuottijulkaisuille.</description>
402     </indicator>
403     <indicator position="1" value="3">
404       <description>Muu musiikkinumero</description>
405     </indicator>
406     <indicator position="1" value="4">
407       <description>Videotallenteen numero</description>
408     </indicator>
409     <indicator position="1" value="5">
410       <description>Muu julkaisijan tunnus</description>
411     </indicator>
412     <indicator position="2" value="0">
413       <description>Ei vakionäyttöä, ei lisäkirjausta</description>
414     </indicator>
415     <indicator position="2" value="1">
416       <description>Vakionäyttö, lisäkirjaus</description>
417     </indicator>
418     <indicator position="2" value="2">
419       <description>Vakionäyttö, ei lisäkirjausta</description>
420     </indicator>
421     <indicator position="2" value="3">
422       <description>Ei vakionäyttöä, lisäkirjaus</description>
423     </indicator>
424     <subfield code="a" repeatable="false">
425       <description>Julkaisijan tunnus</description>
426     </subfield>
427     <subfield code="b" repeatable="false">
428       <description>Julkaisija</description>
429     </subfield>
430     <subfield code="q" repeatable="true">
431       <description>Tarkentava tieto: Tarkenteet, jotka liittyvät tunnukseen, esim. osa jota tunnus koskee.</description>
432     </subfield>
433     <subfield code="6" repeatable="false">
434       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
435     </subfield>
436     <subfield code="8" repeatable="true">
437       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
438     </subfield>
439   </field>
440   <field tag="030" repeatable="true">
441     <name>Coden-tunnus</name>
442     <description>International CODEN Section of Chemical Abstracts Service jakaa CODEN-tunnuksia bibliografisille nimekkeille.</description>
443     <indicator position="1" value="#">
444       <description>Määrittelemätön</description>
445     </indicator>
446     <indicator position="2" value="#">
447       <description>Määrittelemätön</description>
448     </indicator>
449     <subfield code="a" repeatable="false">
450       <description>CODEN-tunnus</description>
451     </subfield>
452     <subfield code="z" repeatable="true">
453       <description>Peruttu tai virheellinen CODEN-tunnus</description>
454     </subfield>
455     <subfield code="6" repeatable="false">
456       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
457     </subfield>
458     <subfield code="8" repeatable="true">
459       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
460     </subfield>
461   </field>
462   <field tag="031" repeatable="true">
463     <name>Musiikkiaineiston incipit-tiedot</name>
464     <description>ASCII-merkeillä koodattujen nuottikirjoitusten incipit-tiedot koodimuodossa. Käytetään yleensä nuottikäsikirjoituksille, mutta voidaan käyttää myös kaikelle muulle musiikkiaineistolle.</description>
465     <indicator position="1" value="#">
466       <description>Määrittelemätön</description>
467     </indicator>
468     <indicator position="2" value="#">
469       <description>Määrittelemätön</description>
470     </indicator>
471     <subfield code="a" repeatable="false">
472       <description>Teoksen numero</description>
473     </subfield>
474     <subfield code="b" repeatable="false">
475       <description>Osan numero</description>
476     </subfield>
477     <subfield code="c" repeatable="false">
478       <description>Katkelman numero</description>
479     </subfield>
480     <subfield code="d" repeatable="true">
481       <description>Seloste tai otsikko</description>
482     </subfield>
483     <subfield code="e" repeatable="false">
484       <description>Roolinimi</description>
485     </subfield>
486     <subfield code="g" repeatable="false">
487       <description>Nuottiavain</description>
488     </subfield>
489     <subfield code="m" repeatable="false">
490       <description>Ääniala/soitin</description>
491     </subfield>
492     <subfield code="n" repeatable="false">
493       <description>Sävellajimerkintä</description>
494     </subfield>
495     <subfield code="o" repeatable="false">
496       <description>Tahtilajimerkintä</description>
497     </subfield>
498     <subfield code="p" repeatable="false">
499       <description>Nuotinnos</description>
500     </subfield>
501     <subfield code="q" repeatable="true">
502       <description>Yleinen huomautus</description>
503     </subfield>
504     <subfield code="r" repeatable="false">
505       <description>Sävellaji</description>
506     </subfield>
507     <subfield code="s" repeatable="true">
508       <description>Koodattu validiteetti-huomautus</description>
509     </subfield>
510     <subfield code="t" repeatable="true">
511       <description>Alkusanat</description>
512     </subfield>
513     <subfield code="u" repeatable="true">
514       <description>URI, Uniform Resource Identifier</description>
515     </subfield>
516     <subfield code="y" repeatable="true">
517       <description>Linkin teksti</description>
518     </subfield>
519     <subfield code="z" repeatable="true">
520       <description>Julkinen huomautus</description>
521     </subfield>
522     <subfield code="2" repeatable="false">
523       <description>Järjestelmän koodi: Kaksikirjaiminen koodi järjestelmälle, jota on käytetty nuotinnuksessa. Pakollinen, kun osakenttä ‡p on tallennettu.</description>
524     </subfield>
525     <subfield code="6" repeatable="false">
526       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
527     </subfield>
528     <subfield code="8" repeatable="true">
529       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
530     </subfield>
531   </field>
532   <field tag="032" repeatable="true">
533     <name>Postirekisterinumero</name>
534     <description>Tuo etuuksia julkaisun käsittelyyn postissa.</description>
535     <indicator position="1" value="#">
536       <description>Määrittelemätön</description>
537     </indicator>
538     <indicator position="2" value="#">
539       <description>Määrittelemätön</description>
540     </indicator>
541     <subfield code="a" repeatable="false">
542       <description>Postirekisterinumero: Kuusi numeroa tasataan oikealle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on nolla.</description>
543     </subfield>
544     <subfield code="b" repeatable="false">
545       <description>Numeron antaja</description>
546     </subfield>
547     <subfield code="6" repeatable="false">
548       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
549     </subfield>
550     <subfield code="8" repeatable="true">
551       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
552     </subfield>
553   </field>
554   <field tag="033" repeatable="true">
555     <name>Tapahtuman aika ja paikka</name>
556     <description>Tapahtuman äänitys- tai kuvausaika ja paikka, tai esinelöydön aika ja paikka tietyssä muodossa tallennettuna. Sama tieto tallennetaan tekstimuodossa kenttään 518 (Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta).</description>
557     <indicator position="1" value="#">
558       <description>Ei ajankohtaa
559  Kentässä ei ole osakenttää ‡a.</description>
560     </indicator>
561     <indicator position="1" value="0">
562       <description>Yksittäinen ajankohta</description>
563     </indicator>
564     <indicator position="1" value="1">
565       <description>Monta yksittäistä ajankohtaa
566  Tätä arvoa käytetään myös kahdelle toisiaan seuraavalle päivämäärälle.</description>
567     </indicator>
568     <indicator position="1" value="2">
569       <description>Aikaväli
570  Äänitys-, kuvaus- tai löytöaika jakaantuu useammille kuin kahdelle toisiaan seuraaville päivämäärille eikä yksittäisiä päivämääriä ei tiedetä tai niitä on liikaa eriteltäväksi.</description>
571     </indicator>
572     <indicator position="2" value="#">
573       <description>Tieto puuttuu</description>
574     </indicator>
575     <indicator position="2" value="0">
576       <description>Äänitys, kuvaus tai tekeminen
577  Äänen tallentaminen, kuvaaminen, kohteen tekeminen tai tuottaminen mukaan luettuna kohteet, joita ei ole äänitetty tai kuvattu.</description>
578     </indicator>
579     <indicator position="2" value="1">
580       <description>Lähetys
581  Äänen tai visuaalisten kuvien lähettäminen tai uudelleenlähettäminen.</description>
582     </indicator>
583     <indicator position="2" value="2">
584       <description>Esinelöytö</description>
585     </indicator>
586     <subfield code="a" repeatable="true">
587       <description>Päivämäärä/aika: Seitsemäntoista merkkiä, jotka tallennetaan muodossa vvvvkkppttmm+-ttmm; tarkka tai arvioitu päivämäärä (vvvvkkpp), kellonaika (ttmm) ja lisäksi aikaero (+-ttmm). Vuoden, kuukauden tai päivän osalta tuntemattomien numeroiden kohdalla käytetään tavuviivaa (-). Jokaisessa segmentissä numerot tasataan oikealle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on nolla.</description>
588     </subfield>
589     <subfield code="b" repeatable="true">
590       <description>Maantieteellisen alueen luokkakoodi: Neljästä kuuteen merkin pituinen koodi, joka otetaan listalta Library of Congress Classification Class G.</description>
591     </subfield>
592     <subfield code="c" repeatable="true">
593       <description>Maantieteellisen osa-alueen luokkakoodi: Osakentässä ‡b annetun alueen osa-alue merkitään aakkosnumeerisella Cutter-numerolla. Cutter-numerot löytyvät Library of Congressin listalta  Geographic Cutters. Class G, Geographic Cutters sekä laajennetuilta Cutter-listoilta.</description>
594     </subfield>
595     <subfield code="p" repeatable="true">
596       <description>Tapahtuman paikka</description>
597     </subfield>
598     <subfield code="0" repeatable="true">
599       <description>Auktoriteettitietueen kontrollinumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
600     </subfield>
601     <subfield code="2" repeatable="false">
602       <description>Termin lähde: MARC-koodi, joka kertoo p-osakentässä käytetyn kontrolloidun termin lähteen.  Koodi otetaan listalta, ks.  Subject Heading and Term Source Codes.</description>
603     </subfield>
604     <subfield code="3" repeatable="false">
605       <description>Aineiston osa, jota tiedot koskevat</description>
606     </subfield>
607     <subfield code="6" repeatable="false">
608       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
609     </subfield>
610     <subfield code="8" repeatable="true">
611       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
612     </subfield>
613   </field>
614   <field tag="034" repeatable="true">
615     <name>Kartta-aineiston matemaattiset tiedot koodeina</name>
616     <description>Kartta-aineiston matemaattiset tiedot koodeina; sama tieto tallennetaan tekstimuodossa kenttään 255 (Kartta-aineiston matemaattiset tiedot).</description>
617     <indicator position="1" value="0">
618       <description>Mittakaavaa ei ole määritelty tai tallennettu</description>
619     </indicator>
620     <indicator position="1" value="1">
621       <description>Yksi mittakaava</description>
622     </indicator>
623     <indicator position="1" value="3">
624       <description>Monta mittakaavaa</description>
625     </indicator>
626     <indicator position="2" value="#">
627       <description>Soveltumaton</description>
628     </indicator>
629     <indicator position="2" value="0">
630       <description>Ulkokehä</description>
631     </indicator>
632     <indicator position="2" value="1">
633       <description>Poissulkeva kehä</description>
634     </indicator>
635     <subfield code="a" repeatable="false">
636       <description>Mittakaavan laji</description>
637     </subfield>
638     <subfield code="b" repeatable="true">
639       <description>Horisontaalisen pituusmittakaavan vakiosuhdeluku</description>
640     </subfield>
641     <subfield code="c" repeatable="true">
642       <description>Vertikaalisen pituusmittakaavan vakiosuhdeluku</description>
643     </subfield>
644     <subfield code="d" repeatable="false">
645       <description>Koordinaatti--läntisin pituusaste</description>
646     </subfield>
647     <subfield code="e" repeatable="false">
648       <description>Koordinaatti--itäisin pituusaste</description>
649     </subfield>
650     <subfield code="f" repeatable="false">
651       <description>Koordinaatti--pohjoisin leveysaste</description>
652     </subfield>
653     <subfield code="g" repeatable="false">
654       <description>Koordinaatti--eteläisin leveysaste: Osakentät ‡d, ‡e, ‡f ja  ‡g esiintyvät aina yhdessä. Jokainen koordinaatti (osakenttä) voidaan tallentaa muodossa paaammss -- pallonpuolisko (p), asteet (a), minuutit (m) ja sekunnit (s) -- myös muut muodot kuten desimaaliluvut ovat sallittuja. Luvut tasataan oikealle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on nolla. Koodit pallonpuoliskoille (p):</description>
655     </subfield>
656     <subfield code="h" repeatable="true">
657       <description>Astemittakaava</description>
658     </subfield>
659     <subfield code="j" repeatable="false">
660       <description>Deklinaatio--pohjoinen rajaus</description>
661     </subfield>
662     <subfield code="k" repeatable="false">
663       <description>Deklinaatio--eteläinen rajaus: Osakentät ‡j ja ‡k ovat molemmat kahdeksan merkin pituisia ja tallennetaan muodossa paaammss: pallonpuolisko (p), asteet (a), minuutit (m) ja sekunnit (s), vrt. ‡d-‡g.. Luvut tasataan oikealle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on nolla.</description>
664     </subfield>
665     <subfield code="m" repeatable="false">
666       <description>Rektaskensio--itäinen rajaus</description>
667     </subfield>
668     <subfield code="n" repeatable="false">
669       <description>Rektaskensio--läntinen rajaus: Osakentät ‡m ja ‡n ovat molemmat kuuden merkin pituisia ja tallennetaan muodossa ttmmss. Luvut tasataan oikealle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on nolla.</description>
670     </subfield>
671     <subfield code="p" repeatable="false">
672       <description>Ekvinokti: Tähtikartan vuosi, tai vuosi ja kuukausi tallennettuna muodossa vvvv.kk.</description>
673     </subfield>
674     <subfield code="r" repeatable="false">
675       <description>Etäisyys maapallolta</description>
676     </subfield>
677     <subfield code="s" repeatable="true">
678       <description>G-kehän leveysaste</description>
679     </subfield>
680     <subfield code="t" repeatable="true">
681       <description>G-kehän pituusaste</description>
682     </subfield>
683     <subfield code="x" repeatable="true">
684       <description>Aloituspäivämäärä</description>
685     </subfield>
686     <subfield code="y" repeatable="true">
687       <description>Lopetuspäivämäärä</description>
688     </subfield>
689     <subfield code="z" repeatable="true">
690       <description>Maapallon ulkopuolisen kappaleen nimi</description>
691     </subfield>
692     <subfield code="0" repeatable="true">
693       <description>Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
694     </subfield>
695     <subfield code="2" repeatable="true">
696       <description>Nimen lähde: Koodi otetaan listalta, ks. Cartographic Data Source Codes.</description>
697     </subfield>
698     <subfield code="3" repeatable="false">
699       <description>Aineiston osa, jota tiedot koskevat</description>
700     </subfield>
701     <subfield code="6" repeatable="false">
702       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
703     </subfield>
704     <subfield code="8" repeatable="true">
705       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
706     </subfield>
707   </field>
708   <field tag="035" repeatable="true">
709     <name>Järjestelmän tuottama kontrollinumero</name>
710     <description>Muu kontrollinumero kuin se, joka on kentässä 001 (Tietueen kontrollinumero), kentässä 010 (Library of Congress kontrollinumero) tai kentässä 016 (Kansallisbibliografian kontrollinumero).</description>
711     <indicator position="1" value="#">
712       <description>Määrittelemätön</description>
713     </indicator>
714     <indicator position="2" value="#">
715       <description>Määrittelemätön</description>
716     </indicator>
717     <subfield code="a" repeatable="false">
718       <description>Järjestelmän tuottama kontrollinumero: Kontrollinumero koostuu toisesta järjestelmästä tulevan tietueen kentästä 003 (Tietueen kontrollinumeron tunniste, suluissa) ja kentästä 001 (Tietueen kontrollinumero). Ulkomaisista tietokannoista kopioidut tietueet sisältävät yleensä koodin, joka on peräisin listalta MARC code list for organizations, ks.  Organisaatiot.</description>
719     </subfield>
720     <subfield code="z" repeatable="true">
721       <description>Peruttu tai virheellinen kontrollinumero</description>
722     </subfield>
723     <subfield code="6" repeatable="false">
724       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
725     </subfield>
726     <subfield code="8" repeatable="true">
727       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
728     </subfield>
729   </field>
730   <field tag="036" repeatable="false">
731     <name>Tiedostojen rekisterinumero</name>
732     <description>Tiedostojen tuottajan antama alkuperäinen rekisterinumero "Original study number".</description>
733     <indicator position="1" value="#">
734       <description>Määrittelemätön</description>
735     </indicator>
736     <indicator position="2" value="#">
737       <description>Määrittelemätön</description>
738     </indicator>
739     <subfield code="a" repeatable="false">
740       <description>Alkuperäinen rekisterinumero</description>
741     </subfield>
742     <subfield code="b" repeatable="false">
743       <description>Numeron antaja</description>
744     </subfield>
745     <subfield code="6" repeatable="false">
746       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
747     </subfield>
748     <subfield code="8" repeatable="true">
749       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
750     </subfield>
751   </field>
752   <field tag="037" repeatable="true">
753     <name>Hankintapaikka</name>
754     <description>Tietoa tarvitaan kohteen tai sen jäljenteen tilaamisessa.</description>
755     <indicator position="1" value="#">
756       <description>Määrittelemätön</description>
757     </indicator>
758     <indicator position="2" value="#">
759       <description>Määrittelemätön</description>
760     </indicator>
761     <subfield code="a" repeatable="false">
762       <description>Varastonumero: Myös esim. jakajan ja julkaisijan numerot tallennetaan tähän kenttään.</description>
763     </subfield>
764     <subfield code="b" repeatable="false">
765       <description>Varastonumeron antaja, hankintapaikka</description>
766     </subfield>
767     <subfield code="c" repeatable="true">
768       <description>Saatavuustiedot: Käytetään jatkuville julkaisuille. Monografioille suositellaan osakenttiä 020‡c/024‡c.</description>
769     </subfield>
770     <subfield code="f" repeatable="true">
771       <description>Julkaisun ilmiasu</description>
772     </subfield>
773     <subfield code="g" repeatable="true">
774       <description>Aineistokohtaiset ominaisuudet</description>
775     </subfield>
776     <subfield code="n" repeatable="true">
777       <description>Huomautus</description>
778     </subfield>
779     <subfield code="6" repeatable="false">
780       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
781     </subfield>
782     <subfield code="8" repeatable="true">
783       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
784     </subfield>
785   </field>
786   <field tag="038" repeatable="false">
787     <name>Tietueen sisällön tekijänoikeus</name>
788     <description>Koodi organisaatiolle, jolla on tekijänoikeus tietueen sisältöön.</description>
789     <indicator position="1" value="#">
790       <description>Määrittelemätön</description>
791     </indicator>
792     <indicator position="2" value="#">
793       <description>Määrittelemätön</description>
794     </indicator>
795     <subfield code="a" repeatable="false">
796       <description>Tietueen sisällön tekijänoikeuden omistava organisaatio: Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot.</description>
797     </subfield>
798     <subfield code="6" repeatable="false">
799       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
800     </subfield>
801     <subfield code="8" repeatable="true">
802       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
803     </subfield>
804   </field>
805   <field tag="039" repeatable="false">
806     <name>Suomalainen kartastokoordinaattijärjestelmä -- suomalainen kenttä</name>
807     <description>Suomen kartoituksessa käytetään tasokoordinaattien määrittämisen perustana kartastokoordinaattijärjestelmää (kkj): peruskoordinaatistoa (pkj) ja yhtenäiskoordinaatistoa (ykj). Kartastokoordinaattijärjestelmän koordinaattityyppi merkitään osakenttään ‡b ja  koordinaatit osakenttiin ‡d-‡g.</description>
808     <indicator position="1" value="#">
809       <description>Määrittelemätön</description>
810     </indicator>
811     <indicator position="2" value="#">
812       <description>Määrittelemätön</description>
813     </indicator>
814     <subfield code="a" repeatable="true">
815       <description>Karttalehden numero: Merkitään yleislehtijakoon perustuvat lehtinumerot.</description>
816     </subfield>
817     <subfield code="b" repeatable="false">
818       <description>Koordinaattijärjestelmä (kkj)</description>
819     </subfield>
820     <subfield code="d" repeatable="false">
821       <description>Läntisin koordinaatti</description>
822     </subfield>
823     <subfield code="e" repeatable="false">
824       <description>Itäisin koordinaatti</description>
825     </subfield>
826     <subfield code="f" repeatable="false">
827       <description>Pohjoisin koordinaatti</description>
828     </subfield>
829     <subfield code="g" repeatable="false">
830       <description>Eteläisin koordinaatti</description>
831     </subfield>
832     <subfield code="6" repeatable="false">
833       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
834     </subfield>
835     <subfield code="8" repeatable="true">
836       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
837     </subfield>
838   </field>
839   <field tag="040" repeatable="false">
840     <name>Luetteloiva organisaatio</name>
841     <description>Koodi tai nimi organisaatio(i)lle, joka loi alkuperäisen MARC-muotoisen bibliografisen tietueen tai muokkasi olemassa olevaa MARC-tietuetta (varastotietojen lisäämistä ei lasketa muokkaamiseksi). Tämän kentän tiedot yhdessä 008/39 (Luetteloiva organisaatio) koodin kanssa kertovat bibliografisesta tietueesta vastuussa olevat osapuolet.</description>
842     <indicator position="1" value="#">
843       <description>Määrittelemätön</description>
844     </indicator>
845     <indicator position="2" value="#">
846       <description>Määrittelemätön</description>
847     </indicator>
848     <subfield code="a" repeatable="false">
849       <description>Alkuperäinen luetteloiva organisaatio: Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot.</description>
850     </subfield>
851     <subfield code="b" repeatable="false">
852       <description>Luettelointikieli: Mitä kieltä tietueen tekstiosissa on käytetty. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Kielikoodit.</description>
853     </subfield>
854     <subfield code="c" repeatable="false">
855       <description>MARCiin muuntava organisaatio</description>
856     </subfield>
857     <subfield code="d" repeatable="true">
858       <description>Tietuetta muokkaava organisaatio</description>
859     </subfield>
860     <subfield code="e" repeatable="true">
861       <description>Kuvailukäytäntö: MARC-koodi tai nimi kuvailusäännöille, joita tietueen tekemisessä on käytetty. Tietoja annetaan tässä, mikäli merkkipaikassa nimiö/18 (Luettelointisäännöt) annettu tieto ei riitä. Koodi otetaan listalta, ks.  Description Convention Source Codes.</description>
862     </subfield>
863     <subfield code="6" repeatable="false">
864       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
865     </subfield>
866     <subfield code="8" repeatable="true">
867       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
868     </subfield>
869   </field>
870   <field tag="041" repeatable="true">
871     <name>Kielikoodi</name>
872     <description>Kuvailun kohteeseen liittyvien kielten koodit, kun merkkipaikoissa 008/35-37 annettu kielikoodi ei ole riittävä. Esimerkkeinä tällaisista kohteista ovat monikieliset teokset, käännetyt teokset tai viittomakieliset tallenteet. Kielikoodit otetaan listalta, ks.  MARC 21 Kielikoodit, tai muulta koodilistalta, kuten ISO 639-1  (Kielten nimien tunnukset. Osa 1: Kaksikirjaimiset tunnukset).</description>
873     <indicator position="1" value="#">
874       <description>Tieto puuttuu</description>
875     </indicator>
876     <indicator position="1" value="0">
877       <description>Kuvailun kohde ei ole käännös eikä sisällä käännöstä</description>
878     </indicator>
879     <indicator position="1" value="1">
880       <description>Kuvailun kohde on käännös tai sisältää käännöksen
881  Tämän indikaattorin käyttö vaatii osakentän ‡h käyttöä.</description>
882     </indicator>
883     <indicator position="2" value="#">
884       <description>MARC 21 -kielikoodi</description>
885     </indicator>
886     <indicator position="2" value="7">
887       <description>Lähde merkitään osakenttään ‡2</description>
888     </indicator>
889     <subfield code="a" repeatable="true">
890       <description>Tekstin tai ääniraidan kieli tai näiden puuttuessa nimekkeen kieli: Ensimmäisen ‡a-osakentän kielikoodi on myös merkkipaikoissa 008/35-37 (Kieli), ellei merkkipaikoissa 35-37 ole tyhjämerkkejä (###) tai koodi  zxx (Ei kielellistä sisältöä).</description>
891     </subfield>
892     <subfield code="b" repeatable="true">
893       <description>Tiivistelmän tai abstraktin kieli: Voi olla sama tai eri kuin osakentässä ‡a oleva kieli.</description>
894     </subfield>
895     <subfield code="d" repeatable="true">
896       <description>Lauletun tai puhutun aineiston kieli: Äänitteellä olevan lauletun tai puhutun sisällön kieli. Jos ‡a-osakenttää ei ole, myös ensimmäisen ‡d-osakentän kielikoodi voidaan tallentaa merkkipaikkoihin 008/35-37.</description>
897     </subfield>
898     <subfield code="e" repeatable="true">
899       <description>Libreton kieli: Teoksen painetun version kieli.</description>
900     </subfield>
901     <subfield code="f" repeatable="true">
902       <description>Sisällysluettelon kieli: Silloin kun kieli on muu kuin tekstin tai ääniraidan kieli (osakentässä ‡a).</description>
903     </subfield>
904     <subfield code="g" repeatable="true">
905       <description>Liiteaineiston kieli: Muiden liiteaineistojen kuin tiivistelmien (osakenttä ‡b) tai librettojen (osakenttä ‡e) kieli.</description>
906     </subfield>
907     <subfield code="h" repeatable="true">
908       <description>Alkuperäinen kieli</description>
909     </subfield>
910     <subfield code="j" repeatable="true">
911       <description>Tekstityksen kieli: Filmin tekstityksen tai kuulovammaisille tarkoitetun selosteen kieli.</description>
912     </subfield>
913     <subfield code="k" repeatable="true">
914       <description>Välikäännösten kieli</description>
915     </subfield>
916     <subfield code="m" repeatable="true">
917       <description>Liiteaineiston alkuperäinen kieli: Muiden liiteaineistojen kuin librettojen (osakenttä ‡n) alkuperäinen kieli. Osakenttä seuraa siihen liittyvää osakenttää ‡b tai ‡g.</description>
918     </subfield>
919     <subfield code="n" repeatable="true">
920       <description>Libreton alkuperäinen kieli: Teoksen painetun version alkuperäinen kieli. Osakenttä seuraa siihen liittyvää osakenttää ‡e.</description>
921     </subfield>
922     <subfield code="2" repeatable="false">
923       <description>Koodin lähde: Koodi otetaan listalta, ks.  Language Code and Term Source Codes.</description>
924     </subfield>
925     <subfield code="6" repeatable="false">
926       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
927     </subfield>
928     <subfield code="8" repeatable="true">
929       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
930     </subfield>
931   </field>
932   <field tag="042" repeatable="false">
933     <name>Autentikointikoodi</name>
934     <description>Yksi tai useampi koodi ilmaisee että autentikointikeskus on tarkistanut kansallisen tietokannan tietueen. Koodit on annettu erikseen nimetyille autentikointiorganisaatioille.</description>
935     <indicator position="1" value="#">
936       <description>Määrittelemätön</description>
937     </indicator>
938     <indicator position="2" value="#">
939       <description>Määrittelemätön</description>
940     </indicator>
941     <subfield code="a" repeatable="true">
942       <description>Autentikointikoodi: Koodi todistaa, että tietue on tarkistettu tietyllä tavalla. Koodi otetaan listalta, ks. MARC Authentication Action Code List.</description>
943     </subfield>
944   </field>
945   <field tag="043" repeatable="false">
946     <name>Maantieteellisen alueen koodi</name>
947     <description>Kuvailun kohteeseen liittyvien maantieteellisten alueiden koodit. </description>
948     <indicator position="1" value="#">
949       <description>Määrittelemätön</description>
950     </indicator>
951     <indicator position="2" value="#">
952       <description>Määrittelemätön</description>
953     </indicator>
954     <subfield code="a" repeatable="true">
955       <description>Maantieteellisen alueen koodi : Koodi otetaan listalta, ks.  MARC Code List for Geographic Areas.</description>
956     </subfield>
957     <subfield code="b" repeatable="true">
958       <description>Paikallinen GAC-koodi: Paikallisen koodin lähde merkitään osakenttään ‡2.</description>
959     </subfield>
960     <subfield code="c" repeatable="true">
961       <description>ISO-koodi: Lähde on ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.</description>
962     </subfield>
963     <subfield code="0" repeatable="true">
964       <description>Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
965     </subfield>
966     <subfield code="2" repeatable="true">
967       <description>Paikallisen koodin lähde: Koodi otetaan listalta, ks.  Geographic Area Code and Term Source Codes.</description>
968     </subfield>
969     <subfield code="6" repeatable="false">
970       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
971     </subfield>
972     <subfield code="8" repeatable="true">
973       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
974     </subfield>
975   </field>
976   <field tag="044" repeatable="false">
977     <name>Julkaisijan/tuottajan maakoodi</name>
978     <description>Koodi maalle, jossa julkaisijan tai tuottajan organisaatio sijaitsee, kun merkkipaikoissa 008/15-17 (Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa) annettu koodi ei riitä kohteille, jotka on tuotettu useammassa maassa.</description>
979     <indicator position="1" value="#">
980       <description>Määrittelemätön</description>
981     </indicator>
982     <indicator position="2" value="#">
983       <description>Määrittelemätön</description>
984     </indicator>
985     <subfield code="a" repeatable="true">
986       <description>MARC-maakoodi: Osakentän ensimmäinen koodi tallennetaan myös merkkipaikkoihin 008/15-17. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Maakoodit.</description>
987     </subfield>
988     <subfield code="b" repeatable="true">
989       <description>Paikallinen koodi osakokonaisuudelle: Koodin lähde merkitään osakenttään ‡2.</description>
990     </subfield>
991     <subfield code="c" repeatable="true">
992       <description>ISO-koodi: Lähde on ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.</description>
993     </subfield>
994     <subfield code="2" repeatable="true">
995       <description>Paikallisen osakokonaisuuskoodin lähde: Osakentässä ‡b annetun koodin lähde. Koodi otetaan listalta, ks.  Country Code and Term Source Codes.</description>
996     </subfield>
997     <subfield code="6" repeatable="false">
998       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
999     </subfield>
1000     <subfield code="8" repeatable="true">
1001       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1002     </subfield>
1003   </field>
1004   <field tag="045" repeatable="false">
1005     <name>Ajankohta tai ajanjakso</name>
1006     <description>Kuvailun kohteeseen liittyvä ajankohta tai ajanjakso koodina (osakentässä ‡a) ja/tai tietyssä muodossa merkittynä (osakentässä ‡b ja/tai ‡c).</description>
1007     <indicator position="1" value="#">
1008       <description>Osakenttiä ‡b tai ‡c ei ole tietueessa</description>
1009     </indicator>
1010     <indicator position="1" value="0">
1011       <description>Yksittäinen ajankohta</description>
1012     </indicator>
1013     <indicator position="1" value="1">
1014       <description>Useita yksittäisiä ajankohtia
1015  Tietueessa on useita ‡b- ja/tai ‡c-osakenttiä, joista jokainen sisältää yksittäisen ajankohdan.</description>
1016     </indicator>
1017     <indicator position="1" value="2">
1018       <description>Aikaväli
1019  Tietueessa on kaksi ‡b- ja/tai ‡c-osakenttää ja niiden sisältämät ajat muodostavat aikavälin.</description>
1020     </indicator>
1021     <indicator position="2" value="#">
1022       <description>Määrittelemätön</description>
1023     </indicator>
1024     <subfield code="a" repeatable="true">
1025       <description>Aikakauden koodi: Nelimerkkinen koodi, joka otetaan taulukosta Time Period Code Table. Taulukko löytyy kentän 045 kohdalta  MARC 21 Format for Bibliographic Data.</description>
1026     </subfield>
1027     <subfield code="b" repeatable="true">
1028       <description>Ajankohta tai aikaväli vuodesta 9999 eKr. nykypäivään: Tallennetaan muodossa avvvvkkpptt. Vain aikakausi (a) ja vuosi (vvvv) ovat pakollisia. Aikakausi-koodit:</description>
1029     </subfield>
1030     <subfield code="c" repeatable="true">
1031       <description>Ajankohta tai aikaväli ennen vuotta 9999 eKr.: Tallennetaan vuosien määrä eKr. (vain numerot).</description>
1032     </subfield>
1033     <subfield code="6" repeatable="false">
1034       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1035     </subfield>
1036     <subfield code="8" repeatable="true">
1037       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1038     </subfield>
1039   </field>
1040   <field tag="046" repeatable="true">
1041     <name>Erikoiskoodattu julkaisuaika</name>
1042     <description>Kuvailun kohteeseen liittyvät julkaisuaikatiedot, joita ei voida muotonsa vuoksi tallentaa merkkipaikkoihin 008/06-14 (Julkaisuajan tyyppi/julkaisun tila, Julkaisuvuosi 1, Julkaisuvuosi 2). Esimerkkejä tällaisista ovat vuosiluvut eKr., väärä julkaisuvuosi, luonti- tai muokkauspäivämäärä, tai tieto aikavälistä jolloin kuvailun kohde on voimassa. Kun kenttään 046 tallennetaan vuosilukuja eKr., merkkipaikkaan 008/06 tallennetaan koodi b (Julkaisuvuotta ei annettu, vuosiluku eKr.) ja merkkipaikoissa 008/07-14 on tyhjämerkkejä (########). Kun kenttään 046 tallennetaan vääriä julkaisuvuosia, merkkipaikkaan 008/06 tallennetaan korjatulle julkaisuvuodelle sopiva koodi ja merkkipaikkoihin 008/07-10 sekä 008/11-14 tallennetaan oikeat vuosiluvut.</description>
1043     <indicator position="1" value="#">
1044       <description>Määrittelemätön</description>
1045     </indicator>
1046     <indicator position="2" value="#">
1047       <description>Määrittelemätön</description>
1048     </indicator>
1049     <subfield code="a" repeatable="false">
1050       <description>Julkaisuajan tyyppi: Vrt. 008/06 (Julkaisuajan tyyppi/julkaisun tila).</description>
1051     </subfield>
1052     <subfield code="b" repeatable="false">
1053       <description>Julkaisuvuosi 1 (008/07-10), vuosi eKr.</description>
1054     </subfield>
1055     <subfield code="c" repeatable="false">
1056       <description>Julkaisuvuosi 1 (008/07-10), vuosi jKr.</description>
1057     </subfield>
1058     <subfield code="d" repeatable="false">
1059       <description>Julkaisuvuosi 2 (008/11-14), vuosi eKr.: Kenttään pitää tallentaa myös osakenttä ‡b.</description>
1060     </subfield>
1061     <subfield code="e" repeatable="false">
1062       <description>Julkaisuvuosi 2 (008/11-14), vuosi jKr.: Kenttään pitää tallentaa myös osakenttä ‡c.</description>
1063     </subfield>
1064     <subfield code="j" repeatable="false">
1065       <description>Muokkauspäivämäärä</description>
1066     </subfield>
1067     <subfield code="k" repeatable="false">
1068       <description>Tietueen aloitus- tai luontipäivämäärä</description>
1069     </subfield>
1070     <subfield code="l" repeatable="false">
1071       <description>Tietueen luomisen lopetuspäivämäärä</description>
1072     </subfield>
1073     <subfield code="m" repeatable="false">
1074       <description>Voimassaoloajan alkupäivämäärä</description>
1075     </subfield>
1076     <subfield code="n" repeatable="false">
1077       <description>Voimassaolon viimeinen päivämäärä</description>
1078     </subfield>
1079     <subfield code="o" repeatable="false">
1080       <description>Kokoomateoksen sisällön yksi julkaisuvuosi tai alkupäivämäärä</description>
1081     </subfield>
1082     <subfield code="p" repeatable="false">
1083       <description>Kokoomateoksen sisällön loppupäivämäärä</description>
1084     </subfield>
1085     <subfield code="2" repeatable="false">
1086       <description>Tietojen lähde: Koodi otetaan listalta, ks.  Date and Time Scheme Source Codes.</description>
1087     </subfield>
1088     <subfield code="6" repeatable="false">
1089       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1090     </subfield>
1091     <subfield code="8" repeatable="true">
1092       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1093     </subfield>
1094   </field>
1095   <field tag="047" repeatable="true">
1096     <name>Musiikinlajikoodi</name>
1097     <description>Tarkat koodit ilmaisevat painettujen nuottijulkaisujen, nuottikäsikirjoitusten tai musiikkiäänitteiden musiikinlajit, kun kuvailun kohteeseen soveltuu useampia koodeja ja musiikin 008-kentässä merkkipaikoissa 18-19 (Musiikinlaji) on käytetty koodia mu (Useita lajeja). Tähän tallennetaan myös muut musiikinlajikoodit kuin MARC-koodit.</description>
1098     <indicator position="1" value="#">
1099       <description>Määrittelemätön</description>
1100     </indicator>
1101     <indicator position="2" value="#">
1102       <description>MARC-koodi</description>
1103     </indicator>
1104     <indicator position="2" value="7">
1105       <description>Koodin lähde määritelty osakentässä ‡2</description>
1106     </indicator>
1107     <subfield code="a" repeatable="true">
1108       <description>Musiikinlajikoodi: Koodien lista löytyy musiikin kentästä 008, merkkipaikoista 18-19 (Musiikinlaji).</description>
1109     </subfield>
1110     <subfield code="2" repeatable="false">
1111       <description>Koodin lähde: Koodi otetaan listalta, ks.  Musical Composition Form Code Source Codes.</description>
1112     </subfield>
1113     <subfield code="8" repeatable="true">
1114       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1115     </subfield>
1116   </field>
1117   <field tag="048" repeatable="true">
1118     <name>Soitinten ja lauluäänten koodi ja määrä</name>
1119     <description>Kaksikirjaiminen koodi ilmaisee soitinkokoonpanon. Jokaista koodia voi seurata kaksi numeroa, jotka kertovat osien tai esittäjien lukumäärän (esim. va02 tarkoittaisi kahta sopraanoa). Osien määrä voidaan jättää tallentamatta, jos se on soveltumaton.</description>
1120     <indicator position="1" value="#">
1121       <description>Määrittelemätön</description>
1122     </indicator>
1123     <indicator position="2" value="#">
1124       <description>MARC 21 -koodi</description>
1125     </indicator>
1126     <indicator position="2" value="7">
1127       <description>Lähde merkitään osakenttään ‡2</description>
1128     </indicator>
1129     <subfield code="a" repeatable="true">
1130       <description>Esittäjä tai kokoonpano</description>
1131     </subfield>
1132     <subfield code="b" repeatable="true">
1133       <description>Solisti</description>
1134     </subfield>
1135     <subfield code="2" repeatable="false">
1136       <description>Koodin lähde: Koodi otetaan listalta, ks.  Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.</description>
1137     </subfield>
1138     <subfield code="8" repeatable="true">
1139       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1140     </subfield>
1141   </field>
1142   <field tag="049" repeatable="false">
1143     <name>Tarkastus tai inventointi -- suomalainen kenttä</name>
1144     <description/>
1145     <indicator position="1" value="#">
1146       <description>Määrittelemätön</description>
1147     </indicator>
1148     <indicator position="2" value="#">
1149       <description>Määrittelemätön</description>
1150     </indicator>
1151     <subfield code="a" repeatable="false">
1152       <description>Tarkastus- tai inventointiaika: Merkitään muodossa vvvkkpp (vuosi, kuukausi, päivä). Filmin tarkastuspäivä voidaan tallentaa merkkipaikkoihin 007/17-22 (Filmin tarkastuspäivä).</description>
1153     </subfield>
1154     <subfield code="b" repeatable="false">
1155       <description>Tarkastaja, tarkastuselin tai inventoija: Merkitään muodossa Sukunimi, Etunimi.</description>
1156     </subfield>
1157     <subfield code="c" repeatable="false">
1158       <description>Muita tarkastukseen tai inventointiin liittyviä tietoja</description>
1159     </subfield>
1160     <subfield code="d" repeatable="false">
1161       <description>Tarkastusnumero</description>
1162     </subfield>
1163     <subfield code="6" repeatable="false">
1164       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1165     </subfield>
1166     <subfield code="8" repeatable="true">
1167       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1168     </subfield>
1169   </field>
1170   <field tag="050" repeatable="true">
1171     <name>Library of congress -luokitus</name>
1172     <description>Luokitus on peräsin dokumentista Library of Congress Classification tai LC Classification Additions and Changes.</description>
1173     <indicator position="1" value="#">
1174       <description>Tieto puuttuu</description>
1175     </indicator>
1176     <indicator position="1" value="0">
1177       <description>On LC:ssa</description>
1178     </indicator>
1179     <indicator position="1" value="1">
1180       <description>Ei ole LC:ssa</description>
1181     </indicator>
1182     <indicator position="2" value="0">
1183       <description>LC:n antama luokka</description>
1184     </indicator>
1185     <indicator position="2" value="4">
1186       <description>Muun kuin LC:n antama luokka</description>
1187     </indicator>
1188     <subfield code="a" repeatable="true">
1189       <description>LC-luokka</description>
1190     </subfield>
1191     <subfield code="b" repeatable="false">
1192       <description>Kappalenumero</description>
1193     </subfield>
1194     <subfield code="3" repeatable="false">
1195       <description>Aineiston osa, jota tiedot koskevat</description>
1196     </subfield>
1197     <subfield code="6" repeatable="false">
1198       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1199     </subfield>
1200     <subfield code="8" repeatable="true">
1201       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1202     </subfield>
1203   </field>
1204   <field tag="051" repeatable="true">
1205     <name>Library of congress, tiedot kappaleesta, numerosta, eripainoksesta</name>
1206     <description>LC:n lisäämiä tietoja kuvailun kohteen muista kappaleista, numeroista ja/tai eripainoksista, joita sen kokoelmista löytyy.</description>
1207     <indicator position="1" value="#">
1208       <description>Määrittelemätön</description>
1209     </indicator>
1210     <indicator position="2" value="#">
1211       <description>Määrittelemätön</description>
1212     </indicator>
1213     <subfield code="a" repeatable="false">
1214       <description>Luokka</description>
1215     </subfield>
1216     <subfield code="b" repeatable="false">
1217       <description>Kappalenumero</description>
1218     </subfield>
1219     <subfield code="c" repeatable="false">
1220       <description>Kappaleen tiedot</description>
1221     </subfield>
1222     <subfield code="8" repeatable="true">
1223       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1224     </subfield>
1225   </field>
1226   <field tag="052" repeatable="true">
1227     <name>Maantieteellinen luokitus</name>
1228     <description>Kuvailun kohteeseen liittyvän pääasiallisen maantietueellisen alueen ja kaikkien soveltuvien osa-alueiden koodit.</description>
1229     <indicator position="1" value="#">
1230       <description>Library of Congress -luokitus</description>
1231     </indicator>
1232     <indicator position="1" value="1">
1233       <description>U.S. Dept. of Defense -luokitus</description>
1234     </indicator>
1235     <indicator position="1" value="7">
1236       <description>Lähde merkitään osakenttään ‡2</description>
1237     </indicator>
1238     <indicator position="2" value="#">
1239       <description>Määrittelemätön</description>
1240     </indicator>
1241     <subfield code="a" repeatable="false">
1242       <description>Maantieteellisen alueen luokkakoodi: Neljästä kuuteen merkin pituinen koodi, joka otetaan listalta Library of Congress Classification Class G.</description>
1243     </subfield>
1244     <subfield code="b" repeatable="true">
1245       <description>Maantieteellisen osa-alueen luokkakoodi: Osakentässä ‡a annetun alueen osa-alue merkitään aakkosnumeerisella Cutter-numerolla. Cutter-numerot löytyvät Library of Congressin listalta Geographic Cutters. Class G, Geographic Cutters sekä laajennetuilta Cutter-listoilta.</description>
1246     </subfield>
1247     <subfield code="d" repeatable="true">
1248       <description>Asutun alueen nimi</description>
1249     </subfield>
1250     <subfield code="2" repeatable="false">
1251       <description>Luokituksen lähde: Koodi otetaan listalta, ks.  Classification Scheme Source Codes.</description>
1252     </subfield>
1253     <subfield code="6" repeatable="false">
1254       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1255     </subfield>
1256     <subfield code="8" repeatable="true">
1257       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1258     </subfield>
1259   </field>
1260   <field tag="055" repeatable="true">
1261     <name>Kanadalaisten kirjastojen luokitukset</name>
1262     <description>Luokitus, jonka on antanut Library and Archives Canada tai jokin muu kanadalainen kirjasto.</description>
1263     <indicator position="1" value="#">
1264       <description>Tieto puuttuu</description>
1265     </indicator>
1266     <indicator position="1" value="0">
1267       <description>On LAC:ssa</description>
1268     </indicator>
1269     <indicator position="1" value="1">
1270       <description>Ei ole LAC:ssa</description>
1271     </indicator>
1272     <indicator position="2" value="0">
1273       <description>LAC:n antama LC-luokitukseen pohjautuva luokka</description>
1274     </indicator>
1275     <indicator position="2" value="1">
1276       <description>LAC:n antama täydellinen LC-luokka</description>
1277     </indicator>
1278     <indicator position="2" value="2">
1279       <description>LAC:n antama epätäydellinen LC-luokka</description>
1280     </indicator>
1281     <indicator position="2" value="3">
1282       <description>Muun kirjaston antama LC-luokitukseen pohjautuva luokka</description>
1283     </indicator>
1284     <indicator position="2" value="4">
1285       <description>Muun kirjaston antama täydellinen LC-luokka</description>
1286     </indicator>
1287     <indicator position="2" value="5">
1288       <description>Muun kirjaston antama epätäydellinen LC-luokka</description>
1289     </indicator>
1290     <indicator position="2" value="6">
1291       <description>LAC:n antama muu signum</description>
1292     </indicator>
1293     <indicator position="2" value="7">
1294       <description>LAC:n antama muu luokka</description>
1295     </indicator>
1296     <indicator position="2" value="8">
1297       <description>Muun kirjaston antama muu signum</description>
1298     </indicator>
1299     <indicator position="2" value="9">
1300       <description>Muun kirjaston antama muu luokka</description>
1301     </indicator>
1302     <subfield code="a" repeatable="false">
1303       <description>Luokka</description>
1304     </subfield>
1305     <subfield code="b" repeatable="false">
1306       <description>Kappalenumero</description>
1307     </subfield>
1308     <subfield code="2" repeatable="false">
1309       <description>Luokituksen tai signumin lähde: Kun toisen indikaattorin arvo on 6, 7, 8 tai 9, tähän merkitään luokituksen tai signumin lähde. Koodi otetaan listalta, ks.  Classification Scheme Source Codes.</description>
1310     </subfield>
1311     <subfield code="6" repeatable="false">
1312       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1313     </subfield>
1314     <subfield code="8" repeatable="true">
1315       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1316     </subfield>
1317   </field>
1318   <field tag="060" repeatable="true">
1319     <name>National library of medicine -luokitus</name>
1320     <description>Luokitus on peräsin dokumentista National Library of Medicine Classification, liitteistä QS-QZ ja W, tai dokumentin Library of Congress Classification liitteistä, joita NLM käyttää oman luokituksensa lisänä.</description>
1321     <indicator position="1" value="#">
1322       <description>Tieto puuttuu</description>
1323     </indicator>
1324     <indicator position="1" value="0">
1325       <description>On NLM:ssa</description>
1326     </indicator>
1327     <indicator position="1" value="1">
1328       <description>Ei ole NLM:ssa</description>
1329     </indicator>
1330     <indicator position="2" value="0">
1331       <description>NLM:n antama luokka</description>
1332     </indicator>
1333     <indicator position="2" value="4">
1334       <description>Muun kuin NLM:n antama luokka</description>
1335     </indicator>
1336     <subfield code="a" repeatable="true">
1337       <description>NML-luokka</description>
1338     </subfield>
1339     <subfield code="b" repeatable="false">
1340       <description>Kappalenumero</description>
1341     </subfield>
1342     <subfield code="8" repeatable="true">
1343       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1344     </subfield>
1345   </field>
1346   <field tag="061" repeatable="true">
1347     <name>National library of medicine, tiedot kappaleesta</name>
1348     <description>NLM:n lisäämiä tietoja kuvailun kohteen muista kappaleista, joita sen kokoelmista löytyy.</description>
1349     <indicator position="1" value="#">
1350       <description>Määrittelemätön</description>
1351     </indicator>
1352     <indicator position="2" value="#">
1353       <description>Määrittelemätön</description>
1354     </indicator>
1355     <subfield code="a" repeatable="true">
1356       <description>Luokka</description>
1357     </subfield>
1358     <subfield code="b" repeatable="false">
1359       <description>Kappalenumero</description>
1360     </subfield>
1361     <subfield code="c" repeatable="false">
1362       <description>Kappaleen tiedot</description>
1363     </subfield>
1364     <subfield code="8" repeatable="true">
1365       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1366     </subfield>
1367   </field>
1368   <field tag="066" repeatable="false">
1369     <name>Merkistöt</name>
1370     <description>Tietoja tietueessa esiintyvistä merkistöistä, kun siinä on käytetty muitakin merkistöjä kuin ISO 10646 tai Unicode. Tarkka kuvaus muiden merkistöjen tallentamisesta MARC-tietueisiin löytyy dokumentista MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.</description>
1371     <indicator position="1" value="#">
1372       <description>Määrittelemätön</description>
1373     </indicator>
1374     <indicator position="2" value="#">
1375       <description>Määrittelemätön</description>
1376     </indicator>
1377     <subfield code="a" repeatable="false">
1378       <description>Vaihto tapahtuu G0-alueen oletusmerkistöön, jos se ei ole ASCII</description>
1379     </subfield>
1380     <subfield code="b" repeatable="false">
1381       <description>Vaihto tapahtuu G1-alueen oletusmerkistöön, jos se ei ole ANSEL</description>
1382     </subfield>
1383     <subfield code="c" repeatable="true">
1384       <description>Vaihto tapahtuu muihin merkistöihin</description>
1385     </subfield>
1386   </field>
1387   <field tag="070" repeatable="true">
1388     <name>National agricultural library -luokitus</name>
1389     <description/>
1390     <indicator position="1" value="0">
1391       <description>On NAL:ssa</description>
1392     </indicator>
1393     <indicator position="1" value="1">
1394       <description>Ei ole NAL:ssa</description>
1395     </indicator>
1396     <indicator position="2" value="#">
1397       <description>Määrittelemätön</description>
1398     </indicator>
1399     <subfield code="a" repeatable="true">
1400       <description>NAL-luokka</description>
1401     </subfield>
1402     <subfield code="b" repeatable="false">
1403       <description>Kappalenumero</description>
1404     </subfield>
1405     <subfield code="8" repeatable="true">
1406       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1407     </subfield>
1408   </field>
1409   <field tag="071" repeatable="true">
1410     <name>National agricultural library, tiedot kappaleesta</name>
1411     <description>NAL:n lisäämiä tietoja kuvailun kohteen muista kappaleista, joita sen kokoelmista löytyy.</description>
1412     <indicator position="1" value="#">
1413       <description>Määrittelemätön</description>
1414     </indicator>
1415     <indicator position="2" value="#">
1416       <description>Määrittelemätön</description>
1417     </indicator>
1418     <subfield code="a" repeatable="true">
1419       <description>Luokka</description>
1420     </subfield>
1421     <subfield code="b" repeatable="false">
1422       <description>Kappalenumero</description>
1423     </subfield>
1424     <subfield code="c" repeatable="false">
1425       <description>Kappaleen tiedot</description>
1426     </subfield>
1427     <subfield code="8" repeatable="true">
1428       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1429     </subfield>
1430   </field>
1431   <field tag="072" repeatable="true">
1432     <name>Aihealuekoodi</name>
1433     <description>Kuvailun kohteeseen liittyvä aihealuekoodi.</description>
1434     <indicator position="1" value="#">
1435       <description>Määrittelemätön</description>
1436     </indicator>
1437     <indicator position="2" value="0">
1438       <description>NAL:n aihealuekoodien lista
1439 AGRIS: Subject Categories on NAL:n ylläpitämä lista.</description>
1440     </indicator>
1441     <indicator position="2" value="7">
1442       <description>Lähde merkitään osakenttään ‡2</description>
1443     </indicator>
1444     <subfield code="a" repeatable="false">
1445       <description>Aihealuekoodi: Kohteeseen liittyvän laajan aihealueen koodi.</description>
1446     </subfield>
1447     <subfield code="x" repeatable="true">
1448       <description>Aihealuekoodin alaryhmä: Osakenttään ‡a tallennetun aihealuekoodin tarkkuustaso.</description>
1449     </subfield>
1450     <subfield code="2" repeatable="false">
1451       <description>Koodin lähde: MARC-koodi asiasanastolle, jota on käytetty aihealuekoodin antamisessa, kun toisen indikaattorin arvo on 7. Koodi otetaan listalta, ks.  Subject Category Code Source Codes.</description>
1452     </subfield>
1453     <subfield code="6" repeatable="false">
1454       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1455     </subfield>
1456     <subfield code="8" repeatable="true">
1457       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1458     </subfield>
1459   </field>
1460   <field tag="074" repeatable="true">
1461     <name>U.s. government printing office kappalenumero</name>
1462     <description>GPO:n julkaisuilleen antama numero vapaakappaleiden hallintaa varten.</description>
1463     <indicator position="1" value="#">
1464       <description>Määrittelemätön</description>
1465     </indicator>
1466     <indicator position="2" value="#">
1467       <description>Määrittelemätön</description>
1468     </indicator>
1469     <subfield code="a" repeatable="false">
1470       <description>GPO kappalenumero: ‡z - Peruttu tai virheellinen GPO kappalenumero (T)</description>
1471     </subfield>
1472     <subfield code="8" repeatable="true">
1473       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1474     </subfield>
1475   </field>
1476   <field tag="080" repeatable="true">
1477     <name>Yleinen kymmenluokitus, udk</name>
1478     <description>Luokituksen lähde: Universal Decimal Classification.</description>
1479     <indicator position="1" value="#">
1480       <description>Tieto puuttuu</description>
1481     </indicator>
1482     <indicator position="1" value="0">
1483       <description>Täysi laitos</description>
1484     </indicator>
1485     <indicator position="1" value="1">
1486       <description>Lyhennetty laitos</description>
1487     </indicator>
1488     <indicator position="2" value="#">
1489       <description>Määrittelemätön</description>
1490     </indicator>
1491     <subfield code="a" repeatable="false">
1492       <description>UDK-luokka</description>
1493     </subfield>
1494     <subfield code="b" repeatable="false">
1495       <description>Kappalenumero</description>
1496     </subfield>
1497     <subfield code="x" repeatable="true">
1498       <description>Lisäluku</description>
1499     </subfield>
1500     <subfield code="2" repeatable="false">
1501       <description>Painoksen tunnistetiedot</description>
1502     </subfield>
1503     <subfield code="6" repeatable="false">
1504       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1505     </subfield>
1506     <subfield code="8" repeatable="true">
1507       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1508     </subfield>
1509   </field>
1510   <field tag="082" repeatable="true">
1511     <name>Deweyn luokitus, DDC</name>
1512     <description>Luokituksen lähde: Dewey Decimal Classification and Relative Index, Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, ja näiden elektroniset päivitykset. Vuodesta 1997 lähtien päivitykset on annettu dokumentissa DC&amp;: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.</description>
1513     <indicator position="1" value="0">
1514       <description>Täysi laitos</description>
1515     </indicator>
1516     <indicator position="1" value="1">
1517       <description>Lyhennetty laitos</description>
1518     </indicator>
1519     <indicator position="1" value="7">
1520       <description>Muu painos määritelty osakentässä ‡2</description>
1521     </indicator>
1522     <indicator position="2" value="#">
1523       <description>Tieto puuttuu</description>
1524     </indicator>
1525     <indicator position="2" value="0">
1526       <description>LC:n antama luokka</description>
1527     </indicator>
1528     <indicator position="2" value="4">
1529       <description>Muun kuin LC:n antama luokka</description>
1530     </indicator>
1531     <subfield code="a" repeatable="true">
1532       <description>DDC-luokka</description>
1533     </subfield>
1534     <subfield code="b" repeatable="false">
1535       <description>Kappalenumero</description>
1536     </subfield>
1537     <subfield code="m" repeatable="false">
1538       <description>Standardi- tai valinnainen muoto: Seuraavia koodeja käytetään: a (standardi) ja b (valinnainen).</description>
1539     </subfield>
1540     <subfield code="q" repeatable="false">
1541       <description>Luokittava organisaatio: Koodi otetaan listalta:  MARC Code List for Organizations.</description>
1542     </subfield>
1543     <subfield code="2" repeatable="false">
1544       <description>Painoksen numero</description>
1545     </subfield>
1546     <subfield code="6" repeatable="false">
1547       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1548     </subfield>
1549     <subfield code="8" repeatable="true">
1550       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1551     </subfield>
1552   </field>
1553   <field tag="083" repeatable="true">
1554     <name>Deweyn luokitus, lisäluokka</name>
1555     <description>Luokkanumeroa käytetään asiahakuun. Luokituksen lähde: Dewey Decimal Classification and Relative Index, Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, ja näiden elektroniset päivitykset. Vuodesta 1997 lähtien päivitykset on annettu dokumentissa DC&amp;: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.</description>
1556     <indicator position="1" value="0">
1557       <description>Täysi laitos</description>
1558     </indicator>
1559     <indicator position="1" value="1">
1560       <description>Lyhennetty laitos</description>
1561     </indicator>
1562     <indicator position="1" value="7">
1563       <description>Muu painos määritelty osakentässä ‡2</description>
1564     </indicator>
1565     <indicator position="2" value="#">
1566       <description>Määrittelemätön</description>
1567     </indicator>
1568     <subfield code="a" repeatable="true">
1569       <description>Luokkanumero</description>
1570     </subfield>
1571     <subfield code="b" repeatable="true">
1572       <description>Luokkanumero: alueen loppunumero</description>
1573     </subfield>
1574     <subfield code="m" repeatable="false">
1575       <description>Standardi- tai valinnainen muoto: Seuraavia koodeja käytetään: a (standardi) ja b (valinnainen).</description>
1576     </subfield>
1577     <subfield code="q" repeatable="false">
1578       <description>Luokittava organisaatio: Koodi otetaan listalta:  MARC Code List for Organizations.</description>
1579     </subfield>
1580     <subfield code="y" repeatable="true">
1581       <description>Taulun järjestysnumero rai lisätaulu</description>
1582     </subfield>
1583     <subfield code="z" repeatable="true">
1584       <description>Taulun tunniste</description>
1585     </subfield>
1586     <subfield code="2" repeatable="false">
1587       <description>Painoksen numero</description>
1588     </subfield>
1589     <subfield code="6" repeatable="false">
1590       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1591     </subfield>
1592     <subfield code="8" repeatable="true">
1593       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1594     </subfield>
1595   </field>
1596   <field tag="084" repeatable="true">
1597     <name>Muu luokitus</name>
1598     <description>Luokitus, jolle ei ole omaa kenttää. Tätä kenttää ei saisi käyttää luokituksille, joille ei annettaisi omaa koodia osakentässä ‡2 käytettäväksi.</description>
1599     <indicator position="1" value="#">
1600       <description>Määrittelemätön</description>
1601     </indicator>
1602     <indicator position="1" value="9">
1603       <description>YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka -- suomalainen indikaattori</description>
1604     </indicator>
1605     <indicator position="2" value="#">
1606       <description>Määrittelemätön</description>
1607     </indicator>
1608     <subfield code="a" repeatable="true">
1609       <description>Luokka</description>
1610     </subfield>
1611     <subfield code="b" repeatable="false">
1612       <description>Kappalenumero</description>
1613     </subfield>
1614     <subfield code="q" repeatable="false">
1615       <description>Luokittava organisaatio: Koodi otetaan listalta:  MARC Code List for Organizations.</description>
1616     </subfield>
1617     <subfield code="2" repeatable="false">
1618       <description>Luokituksen lähde: Koodi otetaan listalta, ks.  Classification Scheme Source Codes.</description>
1619     </subfield>
1620     <subfield code="6" repeatable="false">
1621       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1622     </subfield>
1623     <subfield code="8" repeatable="true">
1624       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1625     </subfield>
1626   </field>
1627   <field tag="085" repeatable="true">
1628     <name>Synteettisen luokituksen rakenne</name>
1629     <description>Tietoa siitä, miten synteettinen luokkanumero tai sen osa on muodostettu.  Tässä eritellään synteettisen numeron eri osat ja kerrotaan lisäysohjeiden sijainti.  Jos numero on muodostettu käyttämällä kahta tai useampaa ohjetta, jokainen ohje merkitään omaan 085-kenttäänsä.  Käytetään yleisimmin Deweyn luokituksen yhteydessä.</description>
1630     <indicator position="1" value="#">
1631       <description>Määrittelemätön</description>
1632     </indicator>
1633     <indicator position="2" value="#">
1634       <description>Määrittelemätön</description>
1635     </indicator>
1636     <subfield code="a" repeatable="true">
1637       <description>"Number where instructions are found-single number or beginning number of span"</description>
1638     </subfield>
1639     <subfield code="b" repeatable="true">
1640       <description>"Base number"</description>
1641     </subfield>
1642     <subfield code="c" repeatable="true">
1643       <description>"Classification number-ending number of span"</description>
1644     </subfield>
1645     <subfield code="f" repeatable="true">
1646       <description>"Facet designator"</description>
1647     </subfield>
1648     <subfield code="r" repeatable="true">
1649       <description>"Root number"</description>
1650     </subfield>
1651     <subfield code="s" repeatable="true">
1652       <description>"Digits added from classification number in schedule or external table"</description>
1653     </subfield>
1654     <subfield code="t" repeatable="true">
1655       <description>"Digits added from internal subarrangement or add table"</description>
1656     </subfield>
1657     <subfield code="u" repeatable="true">
1658       <description>"Number being analyzed"</description>
1659     </subfield>
1660     <subfield code="v" repeatable="true">
1661       <description>"Number in internal subarrangement or add table where instructions are found"</description>
1662     </subfield>
1663     <subfield code="w" repeatable="true">
1664       <description>"Table identification-Internal subarrangement or add table"</description>
1665     </subfield>
1666     <subfield code="y" repeatable="true">
1667       <description>"Table sequence number for internal subarrangement or add table"</description>
1668     </subfield>
1669     <subfield code="z" repeatable="true">
1670       <description>"Table identification"</description>
1671     </subfield>
1672     <subfield code="6" repeatable="false">
1673       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1674     </subfield>
1675     <subfield code="8" repeatable="true">
1676       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1677     </subfield>
1678   </field>
1679   <field tag="086" repeatable="true">
1680     <name>Virallisjulkaisujen luokitus</name>
1681     <description>Virallisen tahon antama luokitus maissa, joissa virallisjulkaisujen luokitus on käytössä.</description>
1682     <indicator position="1" value="#">
1683       <description>Lähde merkitään osakenttään ‡2
1684  Luokitus perustuu muihin kuin Yhdysvaltain tai Kanadan käyttämiin kaavioihin.</description>
1685     </indicator>
1686     <indicator position="1" value="0">
1687       <description>Superintendent of Documents Classification System
1688  Antajana U.S. Government Printing Office.</description>
1689     </indicator>
1690     <indicator position="1" value="1">
1691       <description>Government of Canada Publications: Outline of Classification</description>
1692     </indicator>
1693     <indicator position="2" value="#">
1694       <description>Määrittelemätön</description>
1695     </indicator>
1696     <subfield code="a" repeatable="false">
1697       <description>Luokka</description>
1698     </subfield>
1699     <subfield code="z" repeatable="true">
1700       <description>Virheellinen tai peruttu luokka</description>
1701     </subfield>
1702     <subfield code="2" repeatable="false">
1703       <description>Luokituksen lähde: MARC-koodi käytetylle virallisjulkaisujen luokituskaaviolle, kun ensimmäisen indikaattorin arvo on #. Koodi otetaan listalta, ks.  Classification Scheme Source Codes.</description>
1704     </subfield>
1705     <subfield code="6" repeatable="false">
1706       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1707     </subfield>
1708     <subfield code="8" repeatable="true">
1709       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1710     </subfield>
1711   </field>
1712   <field tag="088" repeatable="true">
1713     <name>Raporttinumero</name>
1714     <description>Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään 027 (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero).</description>
1715     <indicator position="1" value="#">
1716       <description>Määrittelemätön</description>
1717     </indicator>
1718     <indicator position="2" value="#">
1719       <description>Määrittelemätön</description>
1720     </indicator>
1721     <subfield code="a" repeatable="false">
1722       <description>Raporttinumero</description>
1723     </subfield>
1724     <subfield code="z" repeatable="true">
1725       <description>Virheellinen tai peruttu raporttinumero</description>
1726     </subfield>
1727     <subfield code="6" repeatable="false">
1728       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1729     </subfield>
1730     <subfield code="8" repeatable="true">
1731       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1732     </subfield>
1733   </field>
1734   <field tag="100" repeatable="false">
1735     <name>Pääkirjaus - henkilönnimi</name>
1736     <description>Henkilönnimeä käytetään pääkirjauksena bibliografisessa tietueessa.</description>
1737     <indicator position="1" value="0">
1738       <description>Nimen osien järjestys suora
1739  Etunimi ennen sukunimeä tai nimi, joka koostuu sanoista, alkukirjaimista, kirjaimista jne. suorassa järjestyksessä. Tähän myös yksittäinen sana tai nimi, joka voi olla joko etu- tai sukunimi.</description>
1740     </indicator>
1741     <indicator position="1" value="1">
1742       <description>Nimen osien järjestys käänteinen
1743  Sukunimi ennen etunimeä. Tähän myös yksittäinen nimi, joka varmasti tiedetään sukunimeksi.</description>
1744     </indicator>
1745     <indicator position="1" value="3">
1746       <description>Suvun nimi
1747  Nimi edustaa perhettä, heimoa, hallitsijasukua, taloa tms. ryhmää ja voidaan tallentaa joko suorassa tai käänteisessä järjestyksessä.</description>
1748     </indicator>
1749     <indicator position="2" value="#">
1750       <description>Määrittelemätön</description>
1751     </indicator>
1752     <subfield code="a" repeatable="false">
1753       <description>Henkilönnimi: Sukunimi ja/tai etunimi; nimen tilalla käytetyt kirjaimet, alkukirjaimet, lyhenteet, fraasit tai numerot; suvun nimi.</description>
1754     </subfield>
1755     <subfield code="b" repeatable="false">
1756       <description>Numerointi: Roomalainen numero, tai roomalainen numero ja sitä seuraava etunimen osa, kun ensimmäisen indikaattorin arvo on 0.</description>
1757     </subfield>
1758     <subfield code="c" repeatable="true">
1759       <description>Arvonimet ja muut nimeen liittyvät sanat</description>
1760     </subfield>
1761     <subfield code="d" repeatable="false">
1762       <description>Nimeen liittyvät aikamääreet: Syntymä- ja/tai kuolinvuodet, kukoistuskaudet tai muut nimeen liittyvät aikamääreet.</description>
1763     </subfield>
1764     <subfield code="e" repeatable="true">
1765       <description>Funktiotermi: Kuvaa henkilön suhdetta teokseen.</description>
1766     </subfield>
1767     <subfield code="f" repeatable="false">
1768       <description>Teoksen julkaisuaika: Julkaisuaika, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1769     </subfield>
1770     <subfield code="g" repeatable="false">
1771       <description>Muut tiedot: Nimeen liittyvät tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.</description>
1772     </subfield>
1773     <subfield code="j" repeatable="true">
1774       <description>Nimen määrite: Tietoa nimestä, kun vastuullisuus on tuntematon, epävarma, kuvitteellinen tai salanimellä toteutettu.</description>
1775     </subfield>
1776     <subfield code="k" repeatable="true">
1777       <description>Muotoa kuvaava kokoava nimeke: Esimerkiksi käsikirjoitus, pöytäkirja, valikoima.</description>
1778     </subfield>
1779     <subfield code="l" repeatable="false">
1780       <description>Teoksen kieli: Kieli tai kielet, joita käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1781     </subfield>
1782     <subfield code="n" repeatable="true">
1783       <description>Numerointitieto: Teoksen osan numero, opus- tai järjestysnumero, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1784     </subfield>
1785     <subfield code="p" repeatable="true">
1786       <description>Teoksen osan nimeke: Teoksen osan nimeke, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1787     </subfield>
1788     <subfield code="q" repeatable="false">
1789       <description>Henkilönnimen täydellisempi muoto: Täydellisempi kuin osakentässä ‡a.</description>
1790     </subfield>
1791     <subfield code="t" repeatable="false">
1792       <description>Teoksen nimeke: Yhtenäistetty nimeke, nimiösivun nimeke tai sarjan nimeke, jota käytetään tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1793     </subfield>
1794     <subfield code="u" repeatable="false">
1795       <description>Organisatorinen kytkös: Henkilönnimen organisatorinen kytkös tai osoite.</description>
1796     </subfield>
1797     <subfield code="0" repeatable="true">
1798       <description>Auktoriteettitietueen kontrollinumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1799     </subfield>
1800     <subfield code="4" repeatable="true">
1801       <description>Funktiokoodi: MARC-koodi joka kuvaa henkilön suhdetta teokseen. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Funktiokoodit.</description>
1802     </subfield>
1803     <subfield code="6" repeatable="false">
1804       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1805     </subfield>
1806     <subfield code="8" repeatable="true">
1807       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1808     </subfield>
1809   </field>
1810   <field tag="110" repeatable="false">
1811     <name>Pääkirjaus - yhteisönnimi</name>
1812     <description>Yhteisönnimeä käytetään pääkirjauksena bibliografisessa tietueessa.</description>
1813     <indicator position="1" value="0">
1814       <description>Nimen osien järjestys käänteinen
1815  Yhteisönnimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin.</description>
1816     </indicator>
1817     <indicator position="1" value="1">
1818       <description>Hallintoalueen nimi
1819  Julkishallinnollinen tai kirkollinen yhteisö.</description>
1820     </indicator>
1821     <indicator position="1" value="2">
1822       <description>Nimen osien järjestys suora</description>
1823     </indicator>
1824     <indicator position="2" value="#">
1825       <description>Määrittelemätön</description>
1826     </indicator>
1827     <subfield code="a" repeatable="false">
1828       <description>Yhteisönnimi: Hallintoalueen tai yhteisön nimi, johon liittyy alayksiköitä/alahierarkioita.</description>
1829     </subfield>
1830     <subfield code="b" repeatable="true">
1831       <description>Alayksikkö: Hallintoalueen tai yhteisön alayksikön/alahierarkian nimi tai kokouksen nimi.</description>
1832     </subfield>
1833     <subfield code="c" repeatable="false">
1834       <description>Kokouksen paikka: Paikan- tai instituution nimi.</description>
1835     </subfield>
1836     <subfield code="d" repeatable="true">
1837       <description>Kokouksen tai sopimuksen allekirjoittamisen aika: Merkitään pelkkä vuosiluku.</description>
1838     </subfield>
1839     <subfield code="e" repeatable="true">
1840       <description>Funktiotermi: Kuvaa yhteisön suhdetta teokseen. Käytetään rajoitetusti, lähinnä silloin kun sopiva funktiokoodi (‡4) puuttuu tai yhteisön funktio ei yksiselitteisesti käy ilmi muusta kuvailusta.</description>
1841     </subfield>
1842     <subfield code="f" repeatable="false">
1843       <description>Teoksen julkaisuaika: Julkaisuaika, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1844     </subfield>
1845     <subfield code="g" repeatable="false">
1846       <description>Muut tiedot: Sopimuksen toisen osapuolen nimi; tieto, joka ei paremmin sovellu osakenttiin ‡c, ‡d tai ‡n, kun kyseessä on yhteisönnimen alle kirjattu kokous; muut tiedot, jotka eivät sovellu muihin yhteisönnimille tarkoitettuihin kenttiin ja osakenttiin.</description>
1847     </subfield>
1848     <subfield code="k" repeatable="true">
1849       <description>Muotoa kuvaava kokoava nimeke: Esimerkiksi käsikirjoitus, pöytäkirja, valikoima.</description>
1850     </subfield>
1851     <subfield code="l" repeatable="false">
1852       <description>Teoksen kieli: Kieli tai kielet, joita käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1853     </subfield>
1854     <subfield code="n" repeatable="true">
1855       <description>Kokouksen numero tai muu numerointitieto: Yhteisön alle kirjatun kokouksen järjestysnumero tai numero teoksen osalle, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1856     </subfield>
1857     <subfield code="p" repeatable="true">
1858       <description>Teoksen osan nimeke: Teoksen osan nimeke, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1859     </subfield>
1860     <subfield code="t" repeatable="false">
1861       <description>Teoksen nimeke: Yhtenäistetty nimeke, nimiösivun nimeke tai sarjan nimeke, jota käytetään tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1862     </subfield>
1863     <subfield code="u" repeatable="false">
1864       <description>Organisatorinen kytkös: Yhteisönnimen organisatorinen kytkös tai osoite.</description>
1865     </subfield>
1866     <subfield code="0" repeatable="true">
1867       <description>Auktoriteettitietueen kontrollinumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1868     </subfield>
1869     <subfield code="4" repeatable="true">
1870       <description>Funktiokoodi: MARC-koodi joka kuvaa yhteisön suhdetta teokseen. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Funktiokoodit.</description>
1871     </subfield>
1872     <subfield code="6" repeatable="false">
1873       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1874     </subfield>
1875     <subfield code="8" repeatable="true">
1876       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1877     </subfield>
1878   </field>
1879   <field tag="111" repeatable="false">
1880     <name>Pääkirjaus - kokouksen nimi</name>
1881     <description>Kokouksen tai kokoontumisen nimeä käytetään pääkirjauksena bibliografisessa tietueessa.</description>
1882     <indicator position="1" value="0">
1883       <description>Nimen osien järjestys käänteinen
1884  Kokouksen nimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin.</description>
1885     </indicator>
1886     <indicator position="1" value="1">
1887       <description>Hallintoalueen nimi
1888  Kirjauksen alkuun tulee hallintoalueen nimi.</description>
1889     </indicator>
1890     <indicator position="1" value="2">
1891       <description>Nimen osien järjestys on suora</description>
1892     </indicator>
1893     <indicator position="2" value="#">
1894       <description>Määrittelemätön</description>
1895     </indicator>
1896     <subfield code="a" repeatable="false">
1897       <description>Kokouksen tai hallintoalueen nimi: Kun kyseessä on useampia alayksiköitä, tallennetaan ensimmäisen kokonaisuuden nimi ensin; tai hallintoalueen nimi, jonka alle kokouksen nimi kirjataan.</description>
1898     </subfield>
1899     <subfield code="c" repeatable="false">
1900       <description>Kokouksen paikka: Paikan- tai instituution nimi.</description>
1901     </subfield>
1902     <subfield code="d" repeatable="false">
1903       <description>Kokouksen aika: Merkitään pelkkä vuosiluku.</description>
1904     </subfield>
1905     <subfield code="e" repeatable="true">
1906       <description>Alayksikkö</description>
1907     </subfield>
1908     <subfield code="f" repeatable="false">
1909       <description>Teoksen julkaisuaika: Julkaisuaika, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1910     </subfield>
1911     <subfield code="g" repeatable="false">
1912       <description>Muut tiedot: Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.</description>
1913     </subfield>
1914     <subfield code="j" repeatable="true">
1915       <description>Funktiotermi</description>
1916     </subfield>
1917     <subfield code="k" repeatable="true">
1918       <description>Muotoa kuvaava kokoava nimeke: Esimerkiksi valikoima.</description>
1919     </subfield>
1920     <subfield code="l" repeatable="false">
1921       <description>Teoksen kieli: Kieli tai kielet, joita käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1922     </subfield>
1923     <subfield code="n" repeatable="true">
1924       <description>Kokouksen numero tai muu numerointitieto: Kokouksen numero merkitään arabialaisin numeroin. Teoksen osan numero, opus- tai järjestysnumero, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1925     </subfield>
1926     <subfield code="p" repeatable="true">
1927       <description>Teoksen osan nimeke: Teoksen osan nimeke, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1928     </subfield>
1929     <subfield code="q" repeatable="false">
1930       <description>Hallintoalueen nimeä seuraava kokouksen nimi: Osakentässä ‡a olevaa hallintoaluetta seuraava kokouksen nimi.</description>
1931     </subfield>
1932     <subfield code="t" repeatable="false">
1933       <description>Teoksen nimeke: Yhtenäistetty nimeke, nimiösivun nimeke tai sarjan nimeke, jota käytetään tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1934     </subfield>
1935     <subfield code="u" repeatable="false">
1936       <description>Organisatorinen kytkös: Kokouksen nimen organisatorinen kytkös tai osoite.</description>
1937     </subfield>
1938     <subfield code="0" repeatable="true">
1939       <description>Auktoriteettitietueen kontrollinumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1940     </subfield>
1941     <subfield code="4" repeatable="true">
1942       <description>Funktiokoodi: MARC-koodi joka kuvaa kokouksen nimen suhdetta teokseen. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Funktiokoodit.</description>
1943     </subfield>
1944     <subfield code="6" repeatable="false">
1945       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1946     </subfield>
1947     <subfield code="8" repeatable="true">
1948       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
1949     </subfield>
1950   </field>
1951   <field tag="130" repeatable="false">
1952     <name>Pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke</name>
1953     <description>Yhtenäistettyä nimekettä käytetään pääkirjauksena bibliografisessa tietueessa, kun tekijä on anonyymi. Katso myös kenttä  240 (kun bibliografinen viite sisältää kentän 100, 110 tai 111) tai kentät 700-730 (kun kirjataan esim. useampia muita tai seuraavia nimekkeitä).</description>
1954     <indicator position="1" value="0-9">
1955       <description>Ohitettavien merkkien määrä</description>
1956     </indicator>
1957     <indicator position="2" value="#">
1958       <description>Määrittelemätön</description>
1959     </indicator>
1960     <subfield code="a" repeatable="false">
1961       <description>Yhtenäistetty nimeke</description>
1962     </subfield>
1963     <subfield code="d" repeatable="true">
1964       <description>Sopimuksen allekirjoittamisen aika</description>
1965     </subfield>
1966     <subfield code="f" repeatable="false">
1967       <description>Teoksen julkaisuaika: Julkaisuaika, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
1968     </subfield>
1969     <subfield code="g" repeatable="false">
1970       <description>Muut tiedot: Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.</description>
1971     </subfield>
1972     <subfield code="h" repeatable="false">
1973       <description>Aineiston yleismääre</description>
1974     </subfield>
1975     <subfield code="k" repeatable="true">
1976       <description>Muotoa kuvaava kokoava nimeke: Esimerkiksi käsikirjoitus, pöytäkirja, valikoima.</description>
1977     </subfield>
1978     <subfield code="l" repeatable="false">
1979       <description>Teoksen kieli</description>
1980     </subfield>
1981     <subfield code="m" repeatable="true">
1982       <description>Musiikin esityskokoonpano</description>
1983     </subfield>
1984     <subfield code="n" repeatable="true">
1985       <description>Numerointitieto</description>
1986     </subfield>
1987     <subfield code="o" repeatable="false">
1988       <description>Musiikin sovitusmerkintö</description>
1989     </subfield>
1990     <subfield code="p" repeatable="true">
1991       <description>Teoksen osan nimeke</description>
1992     </subfield>
1993     <subfield code="r" repeatable="false">
1994       <description>Sävellaji</description>
1995     </subfield>
1996     <subfield code="s" repeatable="false">
1997       <description>Versio</description>
1998     </subfield>
1999     <subfield code="t" repeatable="false">
2000       <description>Teoksen nimeke: Nimiösivun nimeke.</description>
2001     </subfield>
2002     <subfield code="0" repeatable="true">
2003       <description>Auktoriteettitietueen kontrollinumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2004     </subfield>
2005     <subfield code="6" repeatable="false">
2006       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2007     </subfield>
2008     <subfield code="8" repeatable="true">
2009       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2010     </subfield>
2011   </field>
2012   <field tag="210" repeatable="true">
2013     <name>Lyhennetty nimeke</name>
2014     <description>Nimekkeen lyhennetty muoto hakuindeksejä tai tunnistamista varten. ISSN-keskukset välittävät avainnimekkeeseen (kenttä 222) perustuvia lyhennettyjä avainnimekkeitä. Muita lyhennettyjä nimekkeitä välittävät erilaiset luetteloivat organisaatiot, myös tiivistelmä- ja sisällönkuvailupalvelut.</description>
2015     <indicator position="1" value="0">
2016       <description>Ei lisäkirjausta</description>
2017     </indicator>
2018     <indicator position="1" value="1">
2019       <description>Lisäkirjaus</description>
2020     </indicator>
2021     <indicator position="2" value="#">
2022       <description>Lyhennetty avainnimeke</description>
2023     </indicator>
2024     <indicator position="2" value="0">
2025       <description>Muu lyhennetty nimeke
2026  Voidaan tarkentaa osakentässä ‡2.</description>
2027     </indicator>
2028     <subfield code="a" repeatable="false">
2029       <description>Lyhennetty nimeke</description>
2030     </subfield>
2031     <subfield code="b" repeatable="false">
2032       <description>Erottava lisäys: Lyhennetty muoto avainnimekkeen (kenttä 222) sisältämästä suluissa olevasta erottavasta lisäyksestä.</description>
2033     </subfield>
2034     <subfield code="2" repeatable="true">
2035       <description>Muun lyhennetyn nimekkeen tyyppi: Koodi otetaan listalta, ks.  Abbreviated Title Source Codes.</description>
2036     </subfield>
2037     <subfield code="6" repeatable="false">
2038       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2039     </subfield>
2040     <subfield code="8" repeatable="true">
2041       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2042     </subfield>
2043   </field>
2044   <field tag="222" repeatable="true">
2045     <name>Avainnimeke</name>
2046     <description>Jatkuvan julkaisun uniikki nimeke, jonka kansallinen ISSN-keskus on antanut ISSN-numeron (kenttä 022) yhteydessä. Vrt. kenttä 210, jossa 2. indikaattorin arvo on 0.</description>
2047     <indicator position="1" value="#">
2048       <description>Määrittelemätön</description>
2049     </indicator>
2050     <indicator position="2" value="0-9">
2051       <description>Ohitettavien merkkien määrä</description>
2052     </indicator>
2053     <subfield code="a" repeatable="false">
2054       <description>Avainnimeke</description>
2055     </subfield>
2056     <subfield code="b" repeatable="false">
2057       <description>Erottava lisäys: Suluissa olevat tiedot, jotka tekevät nimekkeestä uniikin.</description>
2058     </subfield>
2059     <subfield code="6" repeatable="false">
2060       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2061     </subfield>
2062     <subfield code="8" repeatable="true">
2063       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2064     </subfield>
2065   </field>
2066   <field tag="240" repeatable="false">
2067     <name>Yhtenäistetty nimeke</name>
2068     <description>Kuvailun kohteen yhtenäistetty nimeke, kun pääkirjaus on tehty henkilönnimestä (kenttä 100), yhteisönnimestä (kenttä 110) tai kokouksen nimestä (kenttä 111). Katso myös kenttä 130 (anonyymeille yhtenäistetyille nimekkeille) tai kentät 700-730 (kun kirjataan esim. useampia muita tai seuraavia nimekkeitä).</description>
2069     <indicator position="1" value="0">
2070       <description>Ei painettuna eikä näytetä</description>
2071     </indicator>
2072     <indicator position="1" value="1">
2073       <description>Painettuna tai näytetään</description>
2074     </indicator>
2075     <indicator position="2" value="0-9">
2076       <description>Ohitettavien merkkien määrä</description>
2077     </indicator>
2078     <subfield code="a" repeatable="false">
2079       <description>Yhtenäistetty nimeke</description>
2080     </subfield>
2081     <subfield code="d" repeatable="true">
2082       <description>Sopimuksen allekirjoittamisen aika</description>
2083     </subfield>
2084     <subfield code="f" repeatable="false">
2085       <description>Teoksen julkaisuaika: Julkaisuaika, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.</description>
2086     </subfield>
2087     <subfield code="g" repeatable="false">
2088       <description>Muut tiedot: Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.</description>
2089     </subfield>
2090     <subfield code="h" repeatable="false">
2091       <description>Aineiston yleismääre</description>
2092     </subfield>
2093     <subfield code="k" repeatable="true">
2094       <description>Muotoa kuvaava kokoava nimeke: Esimerkiksi käsikirjoitus, pöytäkirja, valikoima.</description>
2095     </subfield>
2096     <subfield code="l" repeatable="false">
2097       <description>Teoksen kieli</description>
2098     </subfield>
2099     <subfield code="m" repeatable="true">
2100       <description>Musiikin esityskokoonpano</description>
2101     </subfield>
2102     <subfield code="n" repeatable="true">
2103       <description>Numerointitieto: Teoksen osan numero, opus- tai järjestysnumero.</description>
2104     </subfield>
2105     <subfield code="o" repeatable="false">
2106       <description>Musiikin sovitusmerkintö</description>
2107     </subfield>
2108     <subfield code="p" repeatable="true">
2109       <description>Teoksen osan nimeke</description>
2110     </subfield>
2111     <subfield code="r" repeatable="false">
2112       <description>Sävellaji</description>
2113     </subfield>
2114     <subfield code="s" repeatable="false">
2115       <description>Versio</description>
2116     </subfield>
2117     <subfield code="0" repeatable="true">
2118       <description>Auktoriteettitietueen kontrollinumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2119     </subfield>
2120     <subfield code="6" repeatable="false">
2121       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2122     </subfield>
2123     <subfield code="8" repeatable="true">
2124       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2125     </subfield>
2126   </field>
2127   <field tag="242" repeatable="true">
2128     <name>Luetteloivan organisaation tekemä nimekkeen käännös</name>
2129     <description>Luetteloijan tekemä käännös päänimekkeestä, kun käännettyä nimekettä ei löydy rinnakkaisnimekkeenä kuvailun kohteesta.</description>
2130     <indicator position="1" value="0">
2131       <description>Ei lisäkirjausta</description>
2132     </indicator>
2133     <indicator position="1" value="1">
2134       <description>Lisäkirjaus</description>
2135     </indicator>
2136     <indicator position="2" value="0-9">
2137       <description>Ohitettavien merkkien määrä</description>
2138     </indicator>
2139     <subfield code="a" repeatable="false">
2140       <description>Nimeke: Päänimeke ilman osan numeroa ja nimekettä tai muita nimekkeitä.</description>
2141     </subfield>
2142     <subfield code="b" repeatable="false">
2143       <description>Muut nimeketiedot</description>
2144     </subfield>
2145     <subfield code="c" repeatable="false">
2146       <description>Vastuullisuusmerkinnöt jne.: Vastuullisuusmerkintöjen lisäksi loput nimekemerkintöön liittyvät tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.</description>
2147     </subfield>
2148     <subfield code="h" repeatable="false">
2149       <description>Aineiston yleismääre</description>
2150     </subfield>
2151     <subfield code="n" repeatable="true">
2152       <description>Numerointitieto</description>
2153     </subfield>
2154     <subfield code="p" repeatable="true">
2155       <description>Teoksen osan nimeke</description>
2156     </subfield>
2157     <subfield code="y" repeatable="false">
2158       <description>Käännetyn nimekkeen kieli: Koodi otetaan listalta, ks.  MARC 21 Kielikoodit.</description>
2159     </subfield>
2160     <subfield code="6" repeatable="false">
2161       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2162     </subfield>
2163     <subfield code="8" repeatable="true">
2164       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2165     </subfield>
2166   </field>
2167   <field tag="243" repeatable="false">
2168     <name>Kokoava yhtenäistetty nimeke</name>
2169     <description>Luetteloijan tekemä kokoava yhtenäistetty nimeke tuotteliaan tekijän teoksille. Sulkuja ei merkitä MARC-tietueeseen.</description>
2170     <indicator position="1" value="0">
2171       <description>Ei painettuna eikä näytetä</description>
2172     </indicator>
2173     <indicator position="1" value="1">
2174       <description>Painettuna tai näytetään</description>
2175     </indicator>
2176     <indicator position="2" value="0-9">
2177       <description>Ohitettavien merkkien määrä</description>
2178     </indicator>
2179     <subfield code="a" repeatable="false">
2180       <description>Kokoava yhtenäistetty nimeke</description>
2181     </subfield>
2182     <subfield code="d" repeatable="true">
2183       <description>Sopimuksen allekirjoittamisen aika</description>
2184     </subfield>
2185     <subfield code="f" repeatable="false">
2186       <description>Teoksen julkaisuaika</description>
2187     </subfield>
2188     <subfield code="g" repeatable="false">
2189       <description>Muut tiedot</description>
2190     </subfield>
2191     <subfield code="h" repeatable="false">
2192       <description>Aineiston yleismääre</description>
2193     </subfield>
2194     <subfield code="k" repeatable="true">
2195       <description>Muotoa kuvaava kokoava nimeke</description>
2196     </subfield>
2197     <subfield code="l" repeatable="false">
2198       <description>Teoksen kieli</description>
2199     </subfield>
2200     <subfield code="m" repeatable="true">
2201       <description>Musiikin esityskokoonpano</description>
2202     </subfield>
2203     <subfield code="n" repeatable="true">
2204       <description>Numerointitieto</description>
2205     </subfield>
2206     <subfield code="o" repeatable="false">
2207       <description>Musiikin sovitusmerkintö</description>
2208     </subfield>
2209     <subfield code="p" repeatable="true">
2210       <description>Teoksen osan nimeke</description>
2211     </subfield>
2212     <subfield code="r" repeatable="false">
2213       <description>Sävellaji</description>
2214     </subfield>
2215     <subfield code="s" repeatable="false">
2216       <description>Versio</description>
2217     </subfield>
2218     <subfield code="6" repeatable="false">
2219       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2220     </subfield>
2221     <subfield code="8" repeatable="true">
2222       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2223     </subfield>
2224   </field>
2225   <field tag="245" repeatable="false">
2226     <name>Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö</name>
2227     <description>Nimekkeellä tarkoitetaan tässä yleensä täydellistä päänimekettä, joka yksin tai yhdessä vastuullisuusmerkinnön kanssa muodostaa kohteen tunnistamiseen tarvittavat tiedot. Päänimekkeen lisäksi merkitään yksi tai useampia osaa koskevia tietoja (‡n/‡p). Luettelointisäännöt ja nimiösivun tai vastaavan muotoilu ratkaisee osakenttien järjestyksen.</description>
2228     <indicator position="1" value="0">
2229       <description>Pääkirjaus päänimekkeestä (No added entry)
2230 Lisäkirjausta päänimekkeestä ei tehdä, joko koska se ei ole tarpeellinen tai se tehdään eri nimekkeestä kuin kentässä 245 oleva. (Lisäkirjausta päänimekkeestä ei tehdä, joko koska sitä ei haluta tai se ei ole sama kuin nimeke kentässä 245.) Arvoa 0 käytetään aina kun tietueessa ei ole 1XX-kenttää.</description>
2231     </indicator>
2232     <indicator position="1" value="1">
2233       <description>Lisäkirjaus päänimekkeestä (Added entry)
2234 Haluttu nimekelisäkirjaus on sama kuin nimeke kentässä 245.</description>
2235     </indicator>
2236     <indicator position="2" value="0-9">
2237       <description>Ohitettavien merkkien määrä</description>
2238     </indicator>
2239     <subfield code="a" repeatable="false">
2240       <description>Päänimeke</description>
2241     </subfield>
2242     <subfield code="b" repeatable="false">
2243       <description>Muut nimeketiedot</description>
2244     </subfield>
2245     <subfield code="c" repeatable="false">
2246       <description>Vastuullisuusmerkinnöt jne.</description>
2247     </subfield>
2248     <subfield code="f" repeatable="false">
2249       <description>Sisällön kattama ajankohta tai ajanjakso: Ajankohta tai ajanjakso, jolloin kuvailun kohteen koko sisältö luotiin.</description>
2250     </subfield>
2251     <subfield code="g" repeatable="false">
2252       <description>Sisällön merkittävimmän osan kattama ajankohta tai ajanjakso: Ajankohta tai ajanjakso, jolloin merkittävin osa kuvailun kohteen sisällöstä luotiin.</description>
2253     </subfield>
2254     <subfield code="h" repeatable="false">
2255       <description>Aineiston yleismääre</description>
2256     </subfield>
2257     <subfield code="k" repeatable="true">
2258       <description>Muoto: Kuvailun kohteen fyysistä muotoa/olemusta, älyllistä sisältöä tai sen sisältämien tietojen järjestystä kuvaava termi tms.</description>
2259     </subfield>
2260     <subfield code="n" repeatable="true">
2261       <description>Numerointitieto</description>
2262     </subfield>
2263     <subfield code="p" repeatable="true">
2264       <description>Teoksen osan nimi</description>
2265     </subfield>
2266     <subfield code="s" repeatable="false">
2267       <description>Versio: Eri aikana luodun tai eri yleisölle tarkoitetun kuvailun kohteen kopion nimi, koodi tai kuvaus.</description>
2268     </subfield>
2269     <subfield code="6" repeatable="false">
2270       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2271     </subfield>
2272     <subfield code="8" repeatable="true">
2273       <description>Linkki- ja järjestysnumero: ks. Kontrolliosakentät.</description>
2274     </subfield>
2275   </field>
2276   <field tag="246" repeatable="true">
2277     <name>Muut nimekkeet</name>
2278     <description>Nimekkeen muu muoto kuvailun kohteen muissa osissa, tai päänimekkeen osa, tai päänimekkeen vaihtoehtoinen muoto kun se eroaa merkittävästi kenttään 245 tallennetusta nimekkeestä.</description>
2279     <indicator position="1" value="0">
2280       <description>Huomautus, ei lisäkirjausta</description>
2281     </indicator>
2282     <indicator position="1" value="1">
2283       <description>Huomautus, lisäkirjaus</description>
2284     </indicator>
2285     <indicator position="1" value="2">
2286       <description>Ei huomautusta, ei lisäkirjausta</description>
2287     </indicator>
2288     <indicator position="1" value="3">
2289       <description>Ei huomautusta, lisäkirjaus</description>
2290     </indicator>
2291     <indicator position="2" value="#">
2292       <description>Tyyppiä ei ole määritelty</description>
2293     </indicator>
2294     <indicator position="2" value="0">
2295       <description>Nimekkeen osa
2296 Lisäkirjaus voidaan muodostaa ensimmäisen indikaattorin arvolla 1. Ei vakionäyttöä.</description>
2297     </indicator>
2298     <indicator position="2" value="1">
2299       <description>Rinnakkaisnimeke
2300 Rinnakkaisnimeke löytyy kentän 245 osakentästä ‡b. Ei vakionäyttöä.</description>
2301     </indicator>
2302     <indicator position="2" value="2">
2303       <description>Erottuva nimeke
2304 Erottuva nimeke näkyy tavallisen nimekkeen lisäksi yksittäisissä numeroissa ja numero voi olla tunnettu sen perusteella.</description>
2305     </indicator>
2306     <indicator position="2" value="3">
2307       <description>Muu nimeke
2308 Tätä kohteessa olevaa nimekettä ei voida paremmin kuvata muilla indikaattoriarvoilla.</description>
2309     </indicator>
2310     <indicator position="2" value="4">
2311       <description>Kansinimeke
2312 Nimeke on painettu alkuperäisen julkaisun kanteen, tekstattu tai leimattu julkaisijan sidokseen ja sitä käytetään, kun kansi ei ole bibliografisen kuvailun pääasiallinen lähde.</description>
2313     </indicator>
2314     <indicator position="2" value="5">
2315       <description>Nimeke lisätyllä nimiösivulla
2316  Toisella kielellä kirjoitettu nimeke sijaitsee nimiösivulla, jota ei käytetä bibliografisen kuvailun pääasiallisena lähteenä.</description>
2317     </indicator>
2318     <indicator position="2" value="6">
2319       <description>Otsikkonimeke
2320 Nimeke, joka esiintyy julkaisussa tekstin ensimmäisen sivun alussa.</description>
2321     </indicator>
2322     <indicator position="2" value="7">
2323       <description>Juokseva nimeke
2324 Nimeke on painettu jokaisen sivun ylä- tai alamarginaaliin.</description>
2325     </indicator>
2326     <indicator position="2" value="8">
2327       <description>Selkänimeke
2328 Kustantajan nimeke sijaitsee julkaisun selässä.</description>
2329     </indicator>
2330     <subfield code="a" repeatable="false">
2331       <description>Päänimeke/lyhyt nimeke</description>
2332     </subfield>
2333     <subfield code="b" repeatable="false">
2334       <description>Muut nimeketiedot</description>
2335     </subfield>
2336     <subfield code="f" repeatable="false">
2337       <description>Julkaisuaika tai numerointi: Julkaisuaika tai volyymi ja numero, joka liittää varianttinimekkeen bibliografiseen kuvailuun, kun kentästä muodostetaan vakionäyttö.</description>
2338     </subfield>
2339     <subfield code="g" repeatable="false">
2340       <description>Muut tiedot</description>
2341     </subfield>
2342     <subfield code="h" repeatable="false">
2343       <description>Aineiston yleismääre</description>
2344     </subfield>
2345     <subfield code="i" repeatable="false">
2346       <description>Näyttöteksti</description>
2347     </subfield>
2348     <subfield code="n" repeatable="true">
2349       <description>Numerointitieto</description>
2350     </subfield>
2351     <subfield code="p" repeatable="true">
2352       <description>Teoksen osan nimi</description>
2353     </subfield>
2354     <subfield code="5" repeatable="false">
2355       <description>Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2356     </subfield>
2357     <subfield code="6" repeatable="false">
2358       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2359     </subfield>
2360     <subfield code="8" repeatable="true">
2361       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2362     </subfield>
2363   </field>
2364   <field tag="247" repeatable="true">
2365     <name>Aikaisempi nimeke</name>
2366     <description>Aikaisempi päänimeke, kun tietueessa esitetään useita kokonaisuuteen liittyviä nimekkeitä.</description>
2367     <indicator position="1" value="0">
2368       <description>Ei lisäkirjausta</description>
2369     </indicator>
2370     <indicator position="1" value="1">
2371       <description>Lisäkirjaus</description>
2372     </indicator>
2373     <indicator position="2" value="0">
2374       <description>Vakionäyttö</description>
2375     </indicator>
2376     <indicator position="2" value="1">
2377       <description>Ei vakionäyttöä
2378 Näytettävä teksti tallennetaan kenttään 547 (Huomautus aikaisemmista nimekkeistä).</description>
2379     </indicator>
2380     <subfield code="a" repeatable="false">
2381       <description>Nimeke</description>
2382     </subfield>
2383     <subfield code="b" repeatable="false">
2384       <description>Muut nimeketiedot</description>
2385     </subfield>
2386     <subfield code="f" repeatable="false">
2387       <description>Julkaisuaika tai numerointi: Jatkuvan julkaisun aikaisemman nimekkeen julkaisuajat tai volyymit ja numerot.</description>
2388     </subfield>
2389     <subfield code="g" repeatable="false">
2390       <description>Muut tiedot</description>
2391     </subfield>
2392     <subfield code="h" repeatable="false">
2393       <description>Aineiston yleismääre</description>
2394     </subfield>
2395     <subfield code="n" repeatable="true">
2396       <description>Numerointitieto</description>
2397     </subfield>
2398     <subfield code="p" repeatable="true">
2399       <description>Teoksen osan nimi</description>
2400     </subfield>
2401     <subfield code="x" repeatable="false">
2402       <description>ISSN-tunnus</description>
2403     </subfield>
2404     <subfield code="6" repeatable="false">
2405       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2406     </subfield>
2407     <subfield code="8" repeatable="true">
2408       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2409     </subfield>
2410   </field>
2411   <field tag="250" repeatable="true">
2412     <name>Painosmerkintö</name>
2413     <description>Teoksen painostiedot käytössä olevien luettelointisääntöjen mukaisesti.</description>
2414     <indicator position="1" value="#">
2415       <description>Määrittelemätön</description>
2416     </indicator>
2417     <indicator position="2" value="#">
2418       <description>Määrittelemätön</description>
2419     </indicator>
2420     <subfield code="a" repeatable="false">
2421       <description>Painosmerkintö</description>
2422     </subfield>
2423     <subfield code="b" repeatable="false">
2424       <description>Muut painoskohtaiset tiedot: Yleensä vastuullisuusmerkintö ja/tai rinnakkainen painosmerkintö.</description>
2425     </subfield>
2426     <subfield code="3" repeatable="false">
2427       <description>Aineiston osa, jota tiedot koskevat</description>
2428     </subfield>
2429     <subfield code="6" repeatable="false">
2430       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2431     </subfield>
2432     <subfield code="8" repeatable="true">
2433       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2434     </subfield>
2435   </field>
2436   <field tag="254" repeatable="false">
2437     <name>Nuottijulkaisun julkaisumuoto</name>
2438     <description>Kuvaus painetun nuottijulkaisun tai nuottikäsikirjoituksen muodosta, joka voi erota saman teoksen eri painosten muodoista.</description>
2439     <indicator position="1" value="#">
2440       <description>Määrittelemätön</description>
2441     </indicator>
2442     <indicator position="2" value="#">
2443       <description>Määrittelemätön</description>
2444     </indicator>
2445     <subfield code="a" repeatable="false">
2446       <description>Nuottijulkaisun julkaisumuoto</description>
2447     </subfield>
2448     <subfield code="6" repeatable="false">
2449       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2450     </subfield>
2451     <subfield code="8" repeatable="true">
2452       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2453     </subfield>
2454   </field>
2455   <field tag="255" repeatable="true">
2456     <name>Kartta-aineiston matemaattiset tiedot</name>
2457     <description>Kartta-aineistoon liittyvät matemaattiset tiedot. Samat tiedot voidaan esittää koodimuotoisina kentässä 034 (Kartta-aineiston matemaattiset tiedot koodeina).</description>
2458     <indicator position="1" value="#">
2459       <description>Määrittelemätön</description>
2460     </indicator>
2461     <indicator position="2" value="#">
2462       <description>Määrittelemätön</description>
2463     </indicator>
2464     <subfield code="a" repeatable="false">
2465       <description>Mittakaavamerkintö: Sisältää kaikki vastaavuusmerkinnöt, pystysuorat mittakaavat tai korkeuseromallien pystysuorat suurennosmerkinnöt ja muut kolmiulotteiset kohteet.</description>
2466     </subfield>
2467     <subfield code="b" repeatable="false">
2468       <description>Projektiomerkintö</description>
2469     </subfield>
2470     <subfield code="c" repeatable="false">
2471       <description>Koordinaattimerkintö</description>
2472     </subfield>
2473     <subfield code="d" repeatable="false">
2474       <description>Vyöhykemerkintö: Käytetään tähtikartoissa.</description>
2475     </subfield>
2476     <subfield code="e" repeatable="false">
2477       <description>Ekvinoktimerkintö</description>
2478     </subfield>
2479     <subfield code="f" repeatable="false">
2480       <description>Koordinaattiparit ulommalle G-kehälle</description>
2481     </subfield>
2482     <subfield code="g" repeatable="false">
2483       <description>Koordinaattiparit poissulkevalle G-kehälle</description>
2484     </subfield>
2485     <subfield code="6" repeatable="false">
2486       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2487     </subfield>
2488     <subfield code="8" repeatable="true">
2489       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2490     </subfield>
2491   </field>
2492   <field tag="256" repeatable="false">
2493     <name>Elektronisen aineiston ominaisuudet</name>
2494     <description>Esimerkiksi tiedoston tyyppi ja tietueiden määrä.</description>
2495     <indicator position="1" value="#">
2496       <description>Määrittelemätön</description>
2497     </indicator>
2498     <indicator position="2" value="#">
2499       <description>Määrittelemätön</description>
2500     </indicator>
2501     <subfield code="a" repeatable="false">
2502       <description>Elektronisen aineiston ominaisuudet</description>
2503     </subfield>
2504     <subfield code="6" repeatable="false">
2505       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2506     </subfield>
2507     <subfield code="8" repeatable="true">
2508       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2509     </subfield>
2510   </field>
2511   <field tag="257" repeatable="true">
2512     <name>Tuottajan maa</name>
2513     <description>Nimi tai lyhenne maalle, jossa liikkuvasta kuvasta koostuvan teoksen tuottajaorganisaation päätoimistot sijaitsevat.</description>
2514     <indicator position="1" value="#">
2515       <description>Määrittelemätön</description>
2516     </indicator>
2517     <indicator position="2" value="#">
2518       <description>Määrittelemätön</description>
2519     </indicator>
2520     <subfield code="a" repeatable="true">
2521       <description>Tuottajan maa: Tässä ei käytetä maakoodeja. Voi sisältää lyhenteen [S.l.] kun maa on tuntematon.</description>
2522     </subfield>
2523     <subfield code="2" repeatable="false">
2524       <description>Lähde: Osakentän ‡a tiedon lähde. Koodi otetaan listalta, ks.  Subject Heading and Term Source Codes.</description>
2525     </subfield>
2526     <subfield code="6" repeatable="false">
2527       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2528     </subfield>
2529     <subfield code="8" repeatable="true">
2530       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2531     </subfield>
2532   </field>
2533   <field tag="258" repeatable="true">
2534     <name>Filatelistisen julkaisun tiedot</name>
2535     <description>Postimerkit, kirjepaperi ja muut dokumentit joita käytetään merkitsemään postipalvelujen ennakkomaksua; postimerkit tai muut merkit, jotka muistuttavat edellä kuvattua aineistoa, mutta joita ei voi käyttää postimaksuna; peruutukset tai muut postihallinnon tuottamat ja/tai käyttämät postikäyttöä osoittavat merkit; aineistot jotka käsittävät yhden tai useamman edellä mainituista.</description>
2536     <indicator position="1" value="#">
2537       <description>Määrittelemätön</description>
2538     </indicator>
2539     <indicator position="2" value="#">
2540       <description>Määrittelemätön</description>
2541     </indicator>
2542     <subfield code="a" repeatable="false">
2543       <description>Myöntävä hallintoalue</description>
2544     </subfield>
2545     <subfield code="b" repeatable="false">
2546       <description>Nimellisarvo</description>
2547     </subfield>
2548     <subfield code="6" repeatable="false">
2549       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2550     </subfield>
2551     <subfield code="8" repeatable="true">
2552       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2553     </subfield>
2554   </field>
2555   <field tag="260" repeatable="true">
2556     <name>Julkaisutiedot</name>
2557     <description>Teoksen julkaisutiedot: kustannus-, paino-, jakelu-, julkistamis-, tai tuotantotiedot.</description>
2558     <indicator position="1" value="#">
2559       <description>Soveltumaton/Tietoa ei ole annettu/Aikaisin tiedossa oleva julkaisija</description>
2560     </indicator>
2561     <indicator position="1" value="2">
2562       <description>Välijulkaisija</description>
2563     </indicator>
2564     <indicator position="1" value="3">
2565       <description>Nykyinen/viimeisin julkaisija</description>
2566     </indicator>
2567     <indicator position="2" value="#">
2568       <description>Määrittelemätön</description>
2569     </indicator>
2570     <subfield code="a" repeatable="true">
2571       <description>Julkaisu-/kustannus-, jakelu- jne. paikka: Voi sisältää lyhenteen [S.l.] kun paikka on tuntematon.</description>
2572     </subfield>
2573     <subfield code="b" repeatable="true">
2574       <description>Julkaisijan/kustantajan, jakajan jne. nimi: Voi sisältää lyhenteen [s.n.] kun nimi on tuntematon.</description>
2575     </subfield>
2576     <subfield code="c" repeatable="true">
2577       <description>Julkaisu-, jakelu- jne. aika: Voi sisältää useita vuosilukuja (esim. julkaisuaika ja tekijänoikeusvuosi), jotka merkitään aina arabialaisin numeroin. Osakentän tietojen tulee täsmätä 008/07-14 (Julkaisuvuosi 1 ja 2) tietojen kanssa, ks. esimerkit.</description>
2578     </subfield>
2579     <subfield code="e" repeatable="true">
2580       <description>Valmistuspaikka</description>
2581     </subfield>
2582     <subfield code="f" repeatable="true">
2583       <description>Valmistaja: Voi sisältää lyhenteen [s.n.] kun nimi on tuntematon.</description>
2584     </subfield>
2585     <subfield code="g" repeatable="true">
2586       <description>Valmistusaika</description>
2587     </subfield>
2588     <subfield code="3" repeatable="false">
2589       <description>Aineiston osa, jota tiedot koskevat</description>
2590     </subfield>
2591     <subfield code="6" repeatable="false">
2592       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2593     </subfield>
2594     <subfield code="8" repeatable="true">
2595       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2596     </subfield>
2597   </field>
2598   <field tag="263" repeatable="false">
2599     <name>Arvioitu julkaisuaika</name>
2600     <description>Toistaiseksi julkaisemattomille teoksille bibliografisessa tietueessa annettu arvioitu julkaisuaika.</description>
2601     <indicator position="1" value="#">
2602       <description>Määrittelemätön</description>
2603     </indicator>
2604     <indicator position="2" value="#">
2605       <description>Määrittelemätön</description>
2606     </indicator>
2607     <subfield code="a" repeatable="false">
2608       <description>Arvioitu julkaisuaika: Kuusi merkkiä tallennetaan muodossa vvvvkk. Tuntemattomien numeroiden kohdalla käytetään tavuviivaa (-).</description>
2609     </subfield>
2610     <subfield code="6" repeatable="false">
2611       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2612     </subfield>
2613     <subfield code="8" repeatable="true">
2614       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2615     </subfield>
2616   </field>
2617   <field tag="264" repeatable="true">
2618     <name>Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista</name>
2619     <description>Merkintö liittyy kustannus-, paino-, jakelu-, julkistamis- tai tuotantotietoihin.</description>
2620     <indicator position="1" value="#">
2621       <description>Soveltumaton/Tietoa ei ole annettu/Aikaisin</description>
2622     </indicator>
2623     <indicator position="1" value="2">
2624       <description>Välituottaja, -julkaisija, -jakelija tai -valmistaja
2625  Käytetään, kun tuottajan, julkaisijan/kustantajan, jakelijan tai valmistajan paikka tai nimi muuttuu. Myös täydentävät julkaisutiedot aikaisimman ja viimeisimmän välillä voidaan tallentaa tällä indikaattorin arvolla.</description>
2626     </indicator>
2627     <indicator position="1" value="3">
2628       <description>Nykyinen/viimeisin</description>
2629     </indicator>
2630     <indicator position="2" value="0">
2631       <description>Tuottaminen</description>
2632     </indicator>
2633     <indicator position="2" value="1">
2634       <description>Kustantaminen</description>
2635     </indicator>
2636     <indicator position="2" value="2">
2637       <description>Jakelu</description>
2638     </indicator>
2639     <indicator position="2" value="3">
2640       <description>Valmistaminen</description>
2641     </indicator>
2642     <indicator position="2" value="4">
2643       <description>Tekijänoikeusvuosi</description>
2644     </indicator>
2645     <subfield code="a" repeatable="true">
2646       <description>Tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistuspaikka</description>
2647     </subfield>
2648     <subfield code="b" repeatable="true">
2649       <description>Tuottajan, julkaisijan/kustantajan, jakajan tai valmistajan nimi</description>
2650     </subfield>
2651     <subfield code="c" repeatable="true">
2652       <description>Tuotanto-, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistusaika tai tekijänoikeusvuosi</description>
2653     </subfield>
2654     <subfield code="3" repeatable="false">
2655       <description>Aineiston osa, jota tiedot koskevat</description>
2656     </subfield>
2657     <subfield code="6" repeatable="false">
2658       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2659     </subfield>
2660     <subfield code="8" repeatable="true">
2661       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2662     </subfield>
2663   </field>
2664   <field tag="270" repeatable="true">
2665     <name>Osoite</name>
2666     <description>Bibliografiseen kohteeseen liittyvä osoite, myös elektroniseen saavutettavuuteen liittyviä tietoja kuten puhelin-, faksi- jne. numerot. Useammat osoitteet, kuten postiositteet tai kohteen fyysiseen sijaintiin viittaavat osoitteet tallennetaan kentän 270 toistoihin.</description>
2667     <indicator position="1" value="#">
2668       <description>Tasoa ei ole määritelty</description>
2669     </indicator>
2670     <indicator position="1" value="1">
2671       <description>Ensisijainen</description>
2672     </indicator>
2673     <indicator position="1" value="2">
2674       <description>Toissijainen</description>
2675     </indicator>
2676     <indicator position="2" value="#">
2677       <description>Tyyppiä ei ole määritelty</description>
2678     </indicator>
2679     <indicator position="2" value="0">
2680       <description>Postiosoite</description>
2681     </indicator>
2682     <indicator position="2" value="7">
2683       <description>Tyyppi merkitään osakenttään ‡i</description>
2684     </indicator>
2685     <subfield code="a" repeatable="true">
2686       <description>Osoite</description>
2687     </subfield>
2688     <subfield code="b" repeatable="false">
2689       <description>Kaupunki, kunta</description>
2690     </subfield>
2691     <subfield code="c" repeatable="false">
2692       <description>Osavaltio tai maakunta</description>
2693     </subfield>
2694     <subfield code="d" repeatable="false">
2695       <description>Maa</description>
2696     </subfield>
2697     <subfield code="e" repeatable="false">
2698       <description>Postinumero</description>
2699     </subfield>
2700     <subfield code="f" repeatable="false">
2701       <description>Vastaanottajan nimeä edeltävät termit</description>
2702     </subfield>
2703     <subfield code="g" repeatable="false">
2704       <description>Vastaanottajan nimi</description>
2705     </subfield>
2706     <subfield code="h" repeatable="false">
2707       <description>Vastaanottajan nimen jäljessä seuraava toimi tai asema</description>
2708     </subfield>
2709     <subfield code="i" repeatable="false">
2710       <description>Osoitteen tyyppi</description>
2711     </subfield>
2712     <subfield code="j" repeatable="true">
2713       <description>Erityinen puhelinnumero</description>
2714     </subfield>
2715     <subfield code="k" repeatable="true">
2716       <description>Puhelinnumero</description>
2717     </subfield>
2718     <subfield code="l" repeatable="true">
2719       <description>Faksinumero</description>
2720     </subfield>
2721     <subfield code="m" repeatable="true">
2722       <description>Sähköpostiosoite</description>
2723     </subfield>
2724     <subfield code="n" repeatable="true">
2725       <description>Tekstipuhelinnumero TDD tai TTY</description>
2726     </subfield>
2727     <subfield code="p" repeatable="true">
2728       <description>Yhteyshenkilö</description>
2729     </subfield>
2730     <subfield code="q" repeatable="true">
2731       <description>Yhteyshenkilön arvo tai ammatti</description>
2732     </subfield>
2733     <subfield code="r" repeatable="true">
2734       <description>Kellonajat: Aika, jolloin puhelinnumeroon vastataan tai yhteyshenkilö on tavoitettavissa.</description>
2735     </subfield>
2736     <subfield code="z" repeatable="true">
2737       <description>Julkinen huomautus</description>
2738     </subfield>
2739     <subfield code="4" repeatable="true">
2740       <description>Funktiokoodi:  Koodi otetaan listalta. Ks. MARC 21 Funktiokoodit.</description>
2741     </subfield>
2742     <subfield code="6" repeatable="false">
2743       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2744     </subfield>
2745     <subfield code="8" repeatable="true">
2746       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2747     </subfield>
2748   </field>
2749   <field tag="300" repeatable="true">
2750     <name>Ulkoasutiedot</name>
2751     <description>Kuvailun kohteen fyysinen kuvaus mukaan lukien sen laajuus/kesto ja mitat yms. fyysiset yksityiskohdat, kuten liiteaineistojen kuvaus.</description>
2752     <indicator position="1" value="#">
2753       <description>Määrittelemätön</description>
2754     </indicator>
2755     <indicator position="2" value="#">
2756       <description>Määrittelemätön</description>
2757     </indicator>
2758     <subfield code="a" repeatable="true">
2759       <description>Laajuus tai kesto: Kuvailun kohteen sivumäärä, volyymit, kasetit, kokonaiskesto jne.</description>
2760     </subfield>
2761     <subfield code="b" repeatable="false">
2762       <description>Muut fyysiset yksityiskohdat: Esim. kuvitus, väritys, soittonopeus, äänen laatu, äänikanavien määrä, elokuvan esitysmuoto.</description>
2763     </subfield>
2764     <subfield code="c" repeatable="true">
2765       <description>Mitat: Ilmaistaan senttimetreinä, millimetreinä tai tuumina; voi sisältää tarkentavaa tietoa suluissa.</description>
2766     </subfield>
2767     <subfield code="e" repeatable="false">
2768       <description>Liiteaineisto: Voi sisältää liiteaineiston fyysistä kuvailua suluissa.</description>
2769     </subfield>
2770     <subfield code="f" repeatable="true">
2771       <description>Yksikön tyyppi: Termejä kuten sivua, volyymia, laatikkoa.</description>
2772     </subfield>
2773     <subfield code="g" repeatable="true">
2774       <description>Yksikön koko: Osakenttään ‡f merkityn yksikön koko. Osakenttä ‡g on toistettavissa, kun halutaan antaa kokotietoja useassa muodossa.</description>
2775     </subfield>
2776     <subfield code="3" repeatable="false">
2777       <description>Aineiston osa, jota tiedot koskevat</description>
2778     </subfield>
2779     <subfield code="6" repeatable="false">
2780       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2781     </subfield>
2782     <subfield code="8" repeatable="true">
2783       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2784     </subfield>
2785   </field>
2786   <field tag="306" repeatable="false">
2787     <name>Kesto</name>
2788     <description/>
2789     <indicator position="1" value="#">
2790       <description>Määrittelemätön</description>
2791     </indicator>
2792     <indicator position="2" value="#">
2793       <description>Määrittelemätön</description>
2794     </indicator>
2795     <subfield code="a" repeatable="true">
2796       <description>Kesto: Kuusi numeroa muodossa ttmmss kertovat äänitteen keston tai nuottijulkaisussa ilmoitetun musiikkiteoksen keston. Jos kesto on vähemmän kuin yksi tunti, tunnit (tt) merkitään kahtena nollana. Jos kesto on vähemmän kuin yksi minuutti, myös minuutit (mm) merkitään kahtena nollana.</description>
2797     </subfield>
2798     <subfield code="6" repeatable="false">
2799       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2800     </subfield>
2801     <subfield code="8" repeatable="true">
2802       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2803     </subfield>
2804   </field>
2805   <field tag="307" repeatable="true">
2806     <name>Käyttöajat jne.</name>
2807     <description>Merkitään päivät ja/tai kellonajat, jolloin kuvailun kohde on saatavana tai käytettävissä. Käytetään pääasiassa elektronisen aineiston tietueissa.</description>
2808     <indicator position="1" value="#">
2809       <description>Käyttöajat</description>
2810     </indicator>
2811     <indicator position="1" value="8">
2812       <description>Ei vakionäyttöä</description>
2813     </indicator>
2814     <indicator position="2" value="#">
2815       <description>Määrittelemätön</description>
2816     </indicator>
2817     <subfield code="a" repeatable="false">
2818       <description>Käyttöajat</description>
2819     </subfield>
2820     <subfield code="b" repeatable="false">
2821       <description>Lisätietoja</description>
2822     </subfield>
2823     <subfield code="6" repeatable="false">
2824       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2825     </subfield>
2826     <subfield code="8" repeatable="true">
2827       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2828     </subfield>
2829   </field>
2830   <field tag="310" repeatable="false">
2831     <name>Nykyinen ilmestymistiheys</name>
2832     <description>Kohteen tai sen päivityksen nykyinen ilmestymistiheys. Ilmestymistiheyden alkamisaika merkitään, kun se ei ole sama kuin julkaisun alkamisaika.</description>
2833     <indicator position="1" value="#">
2834       <description>Määrittelemätön</description>
2835     </indicator>
2836     <indicator position="2" value="#">
2837       <description>Määrittelemätön</description>
2838     </indicator>
2839     <subfield code="a" repeatable="false">
2840       <description>Nykyinen ilmestymistiheys: Tietoja voidaan täydentää Jatkuvien julkaisujen koodeilla merkkipaikoissa 008/18-19 (Ilmestymistiheys ja Säännöllisyys).</description>
2841     </subfield>
2842     <subfield code="b" repeatable="false">
2843       <description>Nykyisen ilmestymistiheyden alkamisaika: Aika on eri kuin julkaisun alkamisaika, jolloin myös aikaisempi ilmestymistiheys merkitään kenttään 321.</description>
2844     </subfield>
2845     <subfield code="6" repeatable="false">
2846       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2847     </subfield>
2848     <subfield code="8" repeatable="true">
2849       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2850     </subfield>
2851   </field>
2852   <field tag="321" repeatable="true">
2853     <name>Aikaisempi ilmestymistiheys</name>
2854     <description>Kohteen tai sen päivityksen aikaisempi ilmestymistiheys, kun nykyinen tiheys on merkitty kenttään 310.</description>
2855     <indicator position="1" value="#">
2856       <description>Määrittelemätön</description>
2857     </indicator>
2858     <indicator position="2" value="#">
2859       <description>Määrittelemätön</description>
2860     </indicator>
2861     <subfield code="a" repeatable="false">
2862       <description>Aikaisempi ilmestymistiheys</description>
2863     </subfield>
2864     <subfield code="b" repeatable="false">
2865       <description>Aikaisemman ilmestymistiheyden aikaväli</description>
2866     </subfield>
2867     <subfield code="6" repeatable="false">
2868       <description>Linkitys: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2869     </subfield>
2870     <subfield code="8" repeatable="true">
2871       <description>Linkki- ja järjestysnumero: Ks. Kontrolliosakentät.</description>
2872     </subfield>
2873   </field>
2874   <field tag="336" repeatable="true">