LP954059: Silence uninitialized var warning
[OpenSRF.git] / src / libopensrf / osrf_utf8.c
2012-05-22 Dan ScottLP954059: Silence uninitialized var warning
2010-09-01 gmcupdated mailing address of the FSF
2008-11-30 dbsMerge patch from Scott McKellar for better Unicode...