Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / webstaff / cs-CZ.po
index 6b9f10c..51b4ccf 100644 (file)
@@ -7,17 +7,30 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-25 22:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-29 14:40+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-09-06 17:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-09-04 13:42+0000\n"
 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2016-09-30 05:49+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 18204)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2018-09-07 06:17+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 18767)\n"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:36
+#. ("{{pendingXacts | date:\"short\"}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_login.tt2:55
+msgid ""
+"\n"
+"                  Unprocessed offline transactions waiting for upload.  \n"
+"                  Last transaction added at %1.\n"
+"                  "
+msgstr ""
+"\n"
+"                  Nezpracované offline transakce čekající na nahrání\n"
+"                  Poslední transakce přidána v %1.\n"
+"                  "
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:50
 msgid ""
 "\n"
 "          Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
@@ -29,7 +42,7 @@ msgstr ""
 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
 "          "
 
-#. ("{{circDate | date:'shortDate'}}")
+#. ("{{circDate | date:$root.egDateFormat}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:17
 msgid ""
 "\n"
@@ -42,7 +55,7 @@ msgstr ""
 "          Exemplář  si vypůjčil jiný čtenář  %1.\n"
 "          "
 
-#. ("{{circDate | date:'shortDate'}}")
+#. ("{{circDate | date:$root.egDateFormat}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:11
 msgid ""
 "\n"
@@ -55,7 +68,7 @@ msgstr ""
 "          Exemplář byl  již vypůjčen tomuto čtenáři  %1.\n"
 "          "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:43
 msgid ""
 "\n"
 "      Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
@@ -83,12 +96,16 @@ msgstr ""
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:10
 msgid ""
 "\n"
-"Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1\") "
-"anyway?\n"
+"Invalid barcode: <div class=\"strong-text-4\">%1</div>\n"
+"Your entry has a bad check digit, possibly due to a bad scan.<br/>\n"
+"Choose Cancel to try again, or Accept to use barcode <b>%1</b> anyway.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Nesprávná  kontrolní číslice, pravděpodobně kvůli špatnému načtení.  Chcete "
-"přesto použít tento kód (\"%1\") ?\n"
+"Neplatný čárový kód: <div class=\"strong-text-4\">%1</div>\n"
+"V k´du byla zadána špatná kontrollní číslice, provděpodobně kvůli špatnému "
+"načtení kódu.<br/>\n"
+"Zvolte Zrušit pro opakované zadání nebo Přijmout pro použití kódu<b>%1</b> "
+"anyway.\n"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:15
 msgid ""
@@ -99,37 +116,61 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "Hodnoty předvoleb (preferencí)  jsou uloženy jako řetězec JSON.  \n"
-"Pro zobrazení hodnot uložených předvoleb  klikněte na \"předvolby\".\n"
+"Pro zobrazení hodnot uložených předvoleb  klikněte na Předvolby.\n"
 "Pro odebrání preferenčních hodnot klikněte na tlačítko smazat  (X).\n"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:209
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:15
+msgid " from "
+msgstr " z "
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:227
 msgid "#"
 msgstr "č."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:115
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:124
 msgid "# Copies"
-msgstr "Počet exemplářů"
+msgstr "Počet kopií"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:76
 msgid "# of Uses"
 msgstr "Počet použití"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:28
 msgid "# of Uses:"
 msgstr "Počet použití"
 
+#. ("{{ssub.id}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:14
+msgid "#%1"
+msgstr "#%1"
+
 #. ("{{ws}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:18
 msgid "%1 (Default)"
 msgstr "%1 (Výchozí)"
 
+#. ("{{dynamic}}", "{{context}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:155
+msgid "%1 - %2"
+msgstr "%1 - %2"
+
 #. ("{{barcode}}", "{{title}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:18
 msgid "%1 / %2"
 msgstr "%1 / %2"
 
+#. ("{{value}}", "{{initials}}", "{{ws_ou}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:20
+msgid "%1 [ %2 @ %3 ]"
+msgstr "%1 [ %2 @ %3 ]"
+
+#. ("{{pattern.frequency_numeric}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:42
+msgid "%1 issues per year"
+msgstr "%1 čísel ročně"
+
 #. ("{{dupe_counts.address}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:65
 msgid "%1 patron(s) with same address"
 msgstr "%1 čtenář(i) se stejnou adresou"
 
@@ -148,34 +189,62 @@ msgstr "%1 čtenář(i) se stejným číslem identifikačního dokladu"
 msgid "%1 patron(s) with same name"
 msgstr "%1 čtenář(i) se stejným jménem"
 
-#. ("{{dupe_counts.phone}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:47
+#. ("{{dupe_counts.day_phone}}")
+#. ("{{dupe_counts.evening_phone}}")
+#. ("{{dupe_counts.other_phone}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:59
 msgid "%1 patron(s) with same phone"
 msgstr "%1 čtenář(i) se stejným telefonním číslem"
 
 #. ("{{alert.already_checked_in}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:70
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:73
 msgid "%1 was already checked in."
 msgstr "%1 je již půjčeno"
 
+#. ("{{hold_data.patron_last}}", "{{hold_data.patron_first}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:43
+msgid "%1, %2"
+msgstr "%1, %2"
+
 #. ("{{patron().family_name()}}", "{{patron().first_given_name()}}", "{{patron().second_given_name()}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:71
+#. ("{{lname}}", "{{fname}}", "{{mname}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:49
 msgid "%1, %2 %3"
 msgstr "%1, %2 %3"
 
-#. ("{{hold.usr().family_name()}}", "{{hold.usr().first_given_name()}}", "{{hold.usr().second_given_name()}}", "{{hold.usr().card().barcode()}}")
-#. ("{{hold.requestor().family_name()}}", "{{hold.requestor().first_given_name()}}", "{{hold.requestor().second_given_name()}}", "{{hold.requestor().card().barcode()}}")
+#. ("{{patron().pref_family_name() || patron().family_name()}}", "{{patron().pref_first_given_name() || patron().first_given_name()}}", "{{patron().pref_second_given_name() || patron().second_given_name()}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:7
+msgid "%1, %2 %3 (Preferred)"
+msgstr ""
+
+#. ("{{user.family_name()}}", "{{user.first_given_name()}}", "{{user.second_given_name()}}", "{{user.card().barcode()}}")
+#. ("{{extra.user_obj.family_name}}", "{{extra.user_obj.first_given_name}}", "{{extra.user_obj.second_given_name}}", "{{extra.user_obj.home_ou.shortname}}")
 #. ("{{circ.usr().family_name()}}", "{{circ.usr().first_given_name()}}", "{{circ.usr().second_given_name()}}", "{{circ.usr().card().barcode()}}")
 #. ("{{prev_circ_usr.family_name()}}", "{{prev_circ_usr.first_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.second_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.card().barcode()}}")
-#. ("{{user.family_name()}}", "{{user.first_given_name()}}", "{{user.second_given_name()}}", "{{user.card().barcode()}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:15
+#. ("{{hold.usr().family_name()}}", "{{hold.usr().first_given_name()}}", "{{hold.usr().second_given_name()}}", "{{hold.usr().card().barcode()}}")
+#. ("{{hold.requestor().family_name()}}", "{{hold.requestor().first_given_name()}}", "{{hold.requestor().second_given_name()}}", "{{hold.requestor().card().barcode()}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:15
 msgid "%1, %2 %3 : %4"
 msgstr "%1, %2 %3 : %4"
 
-#. ("{{current_overlay_target}}")
-#. ("{{current_voltransfer_target}}")
+#. ("{{route.pos + 1}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:23
+msgid "%1."
+msgstr "%1."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:453
+msgid "&lt;MULTIPLE&gt;"
+msgstr "&lt;MULTIPLE&gt;"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:224 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:272 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:342 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:410 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:453 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:78
+msgid "&lt;NONE&gt;"
+msgstr "&lt;HODNOTA NEZADÁNA&gt;"
+
 #. ("{{current_conjoined_target}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:48
+#. ("{{current_overlay_target}}")
+#. ("{{current_hold_transfer_dest}}")
+#. ("{{current_transfer_target}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:71
 msgid "(Currently %1)"
 msgstr "(Aktuálně %1)"
 
@@ -183,11 +252,19 @@ msgstr "(Aktuálně %1)"
 msgid "(Deleted)"
 msgstr "(Smazáno)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:141
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:149
 msgid "(Unset)"
 msgstr "Nenastaveno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:145
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:316
+msgid "(combined issues, skipped issues, etc.)"
+msgstr "(spojená čísla,  vynechaná čísla apod.)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:24
+msgid "(merged)"
+msgstr "(sloučeno)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:185
 msgid "(print)"
 msgstr "(tisk)"
 
@@ -195,23 +272,51 @@ msgstr "(tisk)"
 msgid "-- Select Source --"
 msgstr "-- Vybrat zdroj --"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:32
+msgid "--- Select edit to roll back ---"
+msgstr "--- Vyberte úpravu  pro vrácení zpět ---"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:3
 msgid "007 Value"
 msgstr "Hodnota pole 007"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_info.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_info.tt2:6
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:6
 msgid "1 item"
 msgstr "1 položka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:25
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:292
+msgid "2 x per month (Semimonthly)"
+msgstr "2 x měsíčně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:288
+msgid "2 x per week (Semiweekly)"
+msgstr "2 x týdně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:296
+msgid "2 x per year (Semiannual)"
+msgstr "2 x za rok  (půlročně))"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:293
+msgid "3 x per month (Three times a month)"
+msgstr "3 x krát měsíčně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:289
+msgid "3 x per week (Three times a week)"
+msgstr "3 x týdně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:297
+msgid "3 x per year (Three times a year)"
+msgstr "3 x ročně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:25
 msgid "<Aged Circulation>"
-msgstr "<Zastaralá výpůjčka>"
+msgstr "<Archivní výpůjčka>"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:216 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:264 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:425 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:70
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:213
 msgid "<NONE>"
-msgstr "<ŽÁDNÝ>"
+msgstr "<HODNOTA NEZADÁNA>"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:296
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:518
 msgid "<no workstation>"
 msgstr "<žádná pracovní stanice>"
 
@@ -224,36 +329,35 @@ msgstr "<nenastaveno>"
 msgid "@ %1"
 msgstr "@ %1"
 
-#. ("{{num_transits}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:15
-msgid "Abort %1 transits?"
-msgstr "Zrušit  %1 přepravy?"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:5
+msgid "A record already exists with the requested TCN value"
+msgstr "Záznam s požadovanou hodnotou TCN  již existuje"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:14
-msgid "Abort 1 transit?"
-msgstr "Zrušit 1 přepravu?"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:28
+msgid "Abort Cancellation"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:41
-msgid "Abort Transit"
-msgstr "Zrušit přepravu"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:22
+msgid "Abort Clear Requests"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:28
-msgid "Abort Transit then Checkout"
-msgstr "Zrušit přepravu, pak půjčit"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_no_hold.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_yes_hold.tt2:22
+msgid "Abort Update"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:66
-msgid "Abort Transits"
-msgstr "Zrušení přepravy"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:569
+msgid "About"
+msgstr "O aplikaci"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:7
-msgid "Abort Transits and Reset Associated Holds"
-msgstr "Zrušit přepravu a vynulovat připojené rezervace"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:3
+msgid "About Evergreen"
+msgstr "O Evergreenu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:30
-msgid "Abort {{num_transits}} transits?"
-msgstr "Zrušit {{num_transits}} přepravy?"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:105
+msgid "AccM"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:19
 msgid "Accept Barcode"
 msgstr "Přijmout čárový kód"
 
@@ -261,23 +365,31 @@ msgstr "Přijmout čárový kód"
 msgid "Accept only \"Good Quality\" copies?"
 msgstr "Přijmout pouze exempláře v \"dobré kvalitě\"?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:231 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:204
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:239 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:204
 msgid "Acquisition Cost"
 msgstr "Akviziční cena"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:213
+msgid "Acquisition Patron Requests"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:339
+msgid "Acquisitions"
+msgstr "Akvizice"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:489
+msgid "Acquisitions Administration"
+msgstr "Správa akvizice"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:19
 msgid "Action"
 msgstr "Akce"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:90
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:97
 msgid "Actions"
 msgstr "Akce"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:81
-msgid "Actions for Catalogers"
-msgstr "Akce pro katalogizátory"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:27
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivovat"
 
@@ -286,19 +398,31 @@ msgstr "Aktivovat"
 msgid "Activate %1 Hold(s)?"
 msgstr "Aktivovat  %1 rezervace?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:153
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:162
 msgid "Activated"
 msgstr "Aktivováno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:111
+msgid "Activation Date"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:49
 msgid "Active"
 msgstr "Aktivní"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:97
+msgid "Active flag"
+msgstr "Příznak Aktivní"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
-msgstr ""
+msgstr "Pole Sip statistických kategorií pro Actor"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:50
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:30
+msgid "Ad hoc issue?"
+msgstr "Jednotlivě vydané číslo?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:195 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:50
 msgid "Add"
 msgstr "Přidat"
 
@@ -310,10 +434,22 @@ msgstr "Přidat 006"
 msgid "Add 007"
 msgstr "Přidat  007"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:69
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:71
 msgid "Add Billing"
 msgstr "Přidat poplatek"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:27
+msgid "Add Copies"
+msgstr "Přidat exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_add_copy_alert_dialog.tt2:5
+msgid "Add Copy Alert"
+msgstr "Přidat upozornění k exempláři"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:72
+msgid "Add Copy Alerts"
+msgstr "Přidat upozornění k exempláři"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:219
 msgid "Add Fields"
 msgstr "Přidat pole"
@@ -322,27 +458,59 @@ msgstr "Přidat pole"
 msgid "Add Item"
 msgstr "Přidat exemplář"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:37
 msgid "Add Items to Bucket"
 msgstr "Přidat položky do skupiny"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:79
+msgid "Add Level"
+msgstr "Přidat úroveň"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:7
+msgid "Add New"
+msgstr "Přidat nový"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:4
 msgid "Add New Note"
-msgstr "Vložit novou poznámku"
+msgstr "Přidat novou poznámku"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:409
+msgid "Add Part"
+msgstr "Přidat část"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:118
 msgid "Add Record of Notification"
 msgstr "Přidat záznam o upozornění"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:327
+msgid "Add Regularity"
+msgstr "Přidat nepravidelnost"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:49
+msgid "Add Request to Selection List"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:112
+msgid "Add Route"
+msgstr "Přidat směrovánį"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:158
 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
-msgstr "Přidat řádek: CTRL+Enter"
+msgstr "Přidat řádek níže: CTRL+Enter"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:33
+msgid "Add Special Issue"
+msgstr "Přidat speciální číslo"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:166
 msgid "Add Subfield: CTRL+D or CTRL+I"
 msgstr "Přidat podpole: CTRL+D nebo  CTRL+I"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:27
+msgid "Add Tag"
+msgstr "Přidat tag"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:7
 msgid "Add To Bucket"
 msgstr "Přidat do skupiny"
 
@@ -358,30 +526,108 @@ msgstr "Přidat k nevyřízeným"
 msgid "Add To Selected Bucket"
 msgstr "Přidat do vybrané skupiny"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:89
+msgid "Add alternative enumeration"
+msgstr "Přidat alternativní číslování"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:80
+msgid "Add copy stream"
+msgstr "Přidat řadu exemplářü"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:45
+msgid "Add distribution"
+msgstr "Přidat distribuci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:71
+msgid "Add following issue"
+msgstr "Přidat následující číslo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:167
+msgid "Add more"
+msgstr "Přidat další"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:49
+msgid "Add special issue"
+msgstr "Přidat speciální číslo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:79
+msgid "Add volume"
+msgstr "Přidat signaturu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:106
+msgid "Add/Edit Copy Alerts"
+msgstr "Přidat/editovat poznámky k exempláři"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:234
 msgid "Add/Edit Copy Notes"
 msgstr "Přidat/Upravit poznámky k exemplářům"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:308
+msgid "Add/Edit Copy Tags"
+msgstr "Přidat/upravit tag exempláře"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:9
 msgid "Add/Replace 008"
 msgstr "Přidat/změnit 008"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:686
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:144
+msgid "Additional Routing"
+msgstr "Dodatečné směrování"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:801
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:71
+msgid "Address Alert"
+msgstr "Varování pro adresy"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_index.tt2:31
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:262 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:66
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:41
+msgid "Adjust to Zero"
+msgstr "Nastavit na nulu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:18
+msgid "Adjustment"
+msgstr "Přizpůsobení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:460 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:66
 msgid "Administration"
 msgstr "Administrace"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:123
+msgid "Advanced (default)"
+msgstr "Pokročilé (výchozí)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:118
+msgid "Advanced Search Default Pane"
+msgstr "Výchozí panel pro pokročilé vyhledávání"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:119
+msgid ""
+"Advanced search has secondary panes for Numeric and MARC Expert searching. "
+"You can change which one is loaded by default when opening a new catalog "
+"window here."
+msgstr ""
+"Pokročilé vyhledávání má sekundární pole pro Hledání podle identifikátorů a "
+"pro  Expertní vyhledávání v MARCu. Můžete zvolit, které z nich z polí bude "
+"standardně zobrazeno při otevření nového okna katalogu."
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:19
 msgid "After (Date/Time)"
 msgstr "Po (datum / čas)"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:9
+msgid ""
+"After auto completion multiple barcodes may match your input. Please choose "
+"the barcode you intended below."
+msgstr ""
+"Po automatickém doplnění odpovídá vašemu vstupu několik čárových kódů.  "
+"Vyberte prosím čárový kód, který jste měli na mysli."
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:81
 msgid "Age"
 msgstr "Stáří"
@@ -394,7 +640,11 @@ msgstr "Pravidla dočasné ochrany před rezervacemi"
 msgid "Age Protect"
 msgstr "Období hájení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:287
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:85
+msgid "Age-Based Hold Protection"
+msgstr "Dočasná ochrana před rezervacemi"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:271 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:330 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:287
 msgid "Age-based Hold Protection"
 msgstr "Dočasná ochrana před rezervacemi"
 
@@ -406,23 +656,27 @@ msgstr "Sdružené"
 msgid "Alert"
 msgstr "Upozornění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:178 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:39
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:38
 msgid "Alert Message"
 msgstr "Upozornění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:70
-msgid "Alert Msg"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:75
+msgid "Alert Note"
 msgstr "Upozornění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:106
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_add_copy_alert_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:35
+msgid "Alert..."
+msgstr "Upozornění..."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:140 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:149
 msgid "Alerts"
 msgstr "Upozornění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:59
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:60
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:117
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:129
 msgid "All"
 msgstr "Vše"
 
@@ -436,12 +690,36 @@ msgstr "Všechna pole"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:7
 msgid "All Formats"
-msgstr "Všechny nosiče"
+msgstr "Všechny formáty"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:318
+msgid "All Pages"
+msgstr "Všechny strany"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:28
+msgid "All classes"
+msgstr "Všechny třídy"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:608
+msgid "Allow"
+msgstr "Povolit"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:21
 msgid "Allow Call Number attributes in Copy Templates"
 msgstr "Povolit v exemplářových šablonách atributy signatury"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:83
+msgid "Alph"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:15
+msgid "Alternative chronology captions:"
+msgstr "Alternativní označení chronologe:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:7
+msgid "Alternative enumeration captions:"
+msgstr "Alternativní označení enumerace"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:32
 msgid "Always Retarget Local Holds"
 msgstr "Vždy vybrat jiný cíl pro lokální rezervace"
@@ -450,47 +728,87 @@ msgstr "Vždy vybrat jiný cíl pro lokální rezervace"
 msgid "Always display Volume/Copy Detail pane"
 msgstr "Vždy zobrazit panel s detaily signatur/exemplářů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:21
 msgid "Amnesty Mode"
 msgstr "Mód amnestie"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:12
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:9
 msgid "Amount"
 msgstr "Částka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:71
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:70
 msgid "Amount:"
 msgstr "Částka:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:615
 msgid "An address is required during registration."
 msgstr "Během registrace je požadována adresa."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:81
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:6
+msgid "An unexpected error occurred"
+msgstr "Vyskytla se neočekávaná chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:82
 msgid "Annotate"
 msgstr "Přidat poznámku"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:133
+msgid ""
+"Another staff member with the above permission may authorize this specific "
+"action.  Please notify your library administrator if you need this "
+"permission.  If you feel you have received this exception in error, please "
+"inform your friendly Evergreen developers or helpdesk staff of the above "
+"permission."
+msgstr ""
+"Tuto konkrétní akci může autorizovat jiný člen personálu, který má výše "
+"uvedené oprávnění. Pokud potřebujete toto oprávnění pro výkon své práce, "
+"kontaktujte prosím svého administrátora. Pokud se domníváte, že to oznámení "
+"o výjimce je chyba,  prosím, informujte  helpdesk nebo spřáteleného vývojáře "
+"Evergreenu o výše uvedeném oprávnění."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:23
+msgid "Answer: "
+msgstr "Odpověď: "
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:15
 msgid "Any Condition"
 msgstr "V jakémkoli stavu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:47
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:51
 msgid "Applied On"
 msgstr "Aplikováno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:96
 msgid "Apply"
 msgstr "Použít"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:56
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:118
+msgid "Apply Binding Template"
+msgstr "Použít šablonu pro svázání"
+
+#. ("{{rows.length}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:17
+msgid "Apply Binding Unit Template to %1 Selected Distribution"
+msgstr "Použít šablonu pro svázání jednotky na  %1 vybranou distribuci"
+
+#. ("{{rows.length}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:14
+msgid "Apply Binding Unit Template to %1 Selected Distributions"
+msgstr "Použít šablonu pro svázání exemplářů na  %1 vybrané distribuce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_statcats.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:56
 msgid "Apply Changes"
 msgstr "Potvrdit změny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:90
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:5
+msgid "Apply Copy Tags"
+msgstr "Použít tag exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:91
 msgid "Apply Payment"
 msgstr "Provést platbu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:9
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:11
 msgid "Apply Penalty / Message"
 msgstr "Vytvořit blokaci / zprávu"
 
@@ -498,16 +816,40 @@ msgstr "Vytvořit blokaci / zprávu"
 msgid "Apply Standing Penalty / Message"
 msgstr "Vytvořit blokaci / zprávu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:25
+msgid "Apply Tags"
+msgstr "Použít tagy"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:27
+msgid "Applying edits"
+msgstr "Použití úprav"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:46
+msgid "Approval Code"
+msgstr "Kód schválení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:5
+msgid "April"
+msgstr "Duben"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:17
 msgid "Archive Penalty / Message"
 msgstr "Archivovat blokaci/ zprávu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:34
 msgid "Archived Penalties / Messages"
 msgstr "Archivované blokace / zprávy"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:151
+msgid ""
+"Are you certain you want to clear these pending offline transactions? This "
+"action is irreversible. Transactions cannot be recovered after clearing!"
+msgstr ""
+"Opravdu chcete smazat tyto nevyřízené offline transakce? Tato akce je "
+"nevratná, po smazání již nelze transakce obnovit!"
+
 #. ("{{payment_amount}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:49
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:53
 msgid "Are you sure you want to apply a payment of $%1?"
 msgstr "Opravdu chcete provést platbu  $%1?"
 
@@ -526,7 +868,15 @@ msgstr "Opravdu chcete vybrané položky seznamu vymazat z katalogu?"
 msgid "Are you sure you want to delete title record %1 from the catalog?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat záznam titulu %1 z katalogu?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:29
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:157
+msgid "Are you sure you want to load ALL items?"
+msgstr "Opravdu chcete nahrát VŠECHNY položky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:153
+msgid "Are you sure you want to record {{num_uses}} uses for this?"
+msgstr "Opravdu chcete pro toto zaznamenat  {{num_uses}} počet užití?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:30
 msgid ""
 "Are you sure you want to transfer selected items to the marked volume?"
 msgstr "Opravdu chcet přesunout vybrané položky k odznačené signatuře?"
@@ -534,6 +884,12 @@ msgstr "Opravdu chcet přesunout vybrané položky k odznačené signatuře?"
 #. ("{{xactIds}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:41
 msgid ""
+"Are you sure you would like to adjust to zero the balance on bills %1?"
+msgstr "Opravdu chcete nastavit na nulu tyto poplatky %1?"
+
+#. ("{{xactIds}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:45
+msgid ""
 "Are you sure you would like to refund excess payment on bills %1?  This "
 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
@@ -542,36 +898,86 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Opravdu chcete refundovat  přebytek při platbě poplatku %1?  Tato akce pouze "
 "převede částku ve sloupci Nevyřízené platby na negativní hodnotu. Ještě "
-"budete muse zvolit\" Provést platbu\"! Některé typy plateb nesmí být "
+"budete muset  zvolit Provést platbu! Některé typy plateb nesmí být "
 "refundovány. Refundace smí být aplikována na vybrané transakce, které "
 "následují refundovanou transakci."
 
+#. ("{{amount|number:2}}", "{{billIds}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:43
+msgid ""
+"Are you sure you would like to void $%1 for these line-item billings? %2"
+msgstr "Opravdu chcete zrušit  $%1 pro tyto naúčtované položky? %2"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:70
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Opravdu toto chcete?"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:208
+msgid "Article Pages"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:212
+msgid "Article Pages..."
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:200
+msgid "Article Title"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:204
+msgid "Article Title..."
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
-msgstr ""
+msgstr "Pole Sip statistických kategorií pro Asset"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_sub_selector.tt2:2
+msgid "At"
+msgstr "V"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:6
 msgid "Attach conjoined items"
 msgstr "Připojit spojené exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:35
+msgid "Attribute Set Name..."
+msgstr "Jméno sady atributů..."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:14
+msgid "Attribute Set Update Failed"
+msgstr "Aktualizace sady atributů se nezdařila"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:13
+msgid "Attribute Set Update Succeeded"
+msgstr "Aktualizace sady atributů úspěšně proběhla"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:12
+msgid "Attribute Sets"
+msgstr "Sady atributů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:65
+msgid "Audn"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:9
+msgid "August"
+msgstr "Srpen"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:31
 msgid "Author"
 msgstr "Autor"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:21
 msgid "Author..."
 msgstr "Autor..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:31
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:41
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
 #. ("{{author}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:33
 msgid "Author: %1"
 msgstr "Autor: %1"
 
@@ -587,11 +993,23 @@ msgstr "Osa pro procházení autorit"
 msgid "Authority Control Sets"
 msgstr "Kontrolní sada autorit"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
+msgid "Authority Heading Fields"
+msgstr "Pole autoritního záhlaví"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_authority_id.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_authority_id.tt2:7
+msgid "Authority Record Id"
+msgstr "ID autoritního záznamu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Authority Thesauri"
 msgstr "Autoritní tezaury"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:181 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:25
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:19
+msgid "Auto-Barcode"
+msgstr "Automaticky přidělit čárový kód"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:184 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:25
 msgid "Auto-Print Hold and Transit Slips"
 msgstr "Automaticky tisknout průvodky rezervací a přepravy"
 
@@ -599,7 +1017,15 @@ msgstr "Automaticky tisknout průvodky rezervací a přepravy"
 msgid "Auto-generate Barcodes"
 msgstr "Automaticky generovat čárové kódy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:59
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:252
+msgid "Automatic Margins"
+msgstr "Automatické okraje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_season_selector.tt2:4
+msgid "Autumn"
+msgstr "Podzim"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:62
 msgid "Available Date"
 msgstr "Dostupné od"
 
@@ -611,6 +1037,14 @@ msgstr "Dostupné"
 msgid "Average"
 msgstr "Průměr"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:70
+msgid "BLvl"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:6
+msgid "Back"
+msgstr "Zpět"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:21
 msgid "Back To Results"
 msgstr "Zpět k výsledkům"
@@ -619,11 +1053,11 @@ msgstr "Zpět k výsledkům"
 msgid "Backdate Already Checked-In Circulations"
 msgstr "Zpětné datování již vrácených výpůjček"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:20
 msgid "Backdate Post-Checkin"
 msgstr "Zpětné datování po prácení"
 
-#. ("{{checkinArgs.backdate | date:\"shortDate\"}}")
+#. ("{{checkinArgs.backdate | date:$root.egDateFormat}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:11
 msgid "Backdated Check In %1"
 msgstr "Zpětně datovaná výpůjčka %1"
@@ -632,15 +1066,27 @@ msgstr "Zpětně datovaná výpůjčka %1"
 msgid "Bad Barcode"
 msgstr "Špatný čárový kód"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:145
+msgid "Bad item barcode"
+msgstr "Špatný čárový kód jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:147
+msgid "Bad patron barcode"
+msgstr "Špatný čárový kód"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:80
 msgid "Balance"
 msgstr "Zůstatek"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:62
+msgid "Balance Due"
+msgstr "Nedoplatek"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:80
 msgid "Balance Owed"
 msgstr "Dlužná částka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:76
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:56
 msgid "Barcode"
 msgstr "Čárový kód"
 
@@ -652,62 +1098,126 @@ msgstr ""
 "Čárový kód  \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" byl špatně načten nebo se jedná "
 "o nezkatalogizovanou knihovní jednotku."
 
+#. ("{{checkout.barcode}}", "{{checkout.count}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_in_house_use.tt2:16
+msgid "Barcode %1 used %2 times"
+msgstr "Čárový kód  %1 byl užit  %2 krát"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:5
+msgid "Barcode Choice"
+msgstr "Volba čárového kódu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:14
+msgid "Barcode Items"
+msgstr "Přidělit čárový kód"
+
 #. ("{{bcNotFound}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:19
 msgid "Barcode Not Found: %1"
 msgstr "Čárový kód nebyl nalezen: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:160
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:179
 msgid "Barcode is already in use"
 msgstr "Čárový kód již existuje"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:7
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:619
+msgid "Barcode is reported Lost"
+msgstr "Tento čárový kóď byl nahlášen jako ztracený"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:6
+msgid "Barcode item"
+msgstr "Přidělit čárový kód"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:36
+msgid "Barcode on receive"
+msgstr "Čárový kód při přijetí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:63
+msgid "Barcode selected"
+msgstr "Vybraný čárový kód"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:7
 msgid "Barcode..."
 msgstr "Čárový kód..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:33
 msgid "Barcode/Part"
 msgstr "Čárový kód / Část"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:8
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:20
 msgid "Barcode: "
 msgstr "Čárový kód: "
 
 #. ("{{copy.barcode}}")
 #. ("{{patron.card.barcode}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:31
 msgid "Barcode: %1"
 msgstr "Čárový kód: %1"
 
-#. ("{{renewal.copy.barcode}}", "{{renewal.circ.due_date | date:\"short\"}}")
-#. ("{{checkout.copy.barcode}}", "{{checkout.circ.due_date | date:\"short\"}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkout.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_items_out.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_renew.tt2:8
+#. ("{{checkin.barcode}}", "{{checkin.backdate | date:\"short\"}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_checkin.tt2:17
+msgid "Barcode: %1 Checkin date: %2"
+msgstr "Čárový kód: %1 datum vrácení: %2"
+
+#. ("{{checkout.copy.barcode}}", "{{checkout.circ.due_date | egDueDate:$root.egDateAndTimeFormat:checkout.circ.circ_lib:checkout.circ.duration}}")
+#. ("{{checkout.barcode}}", "{{checkout.due_date | date:\"short\"}}")
+#. ("{{renewal.copy.barcode}}", "{{renewal.circ.due_date | egDueDate:$root.egDateAndTimeFormat:renewal.circ.circ_lib:renewal.circ.duration}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkout.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_items_out.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_checkout.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_renew.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_renew.tt2:18
 msgid "Barcode: %1 Due: %2"
 msgstr "Čárový kód: %1 K vrácení: %2"
 
+#. ("{{ihu.copy.barcode}}", "{{ihu.num_uses}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_in_house_use_list.tt2:21
+msgid "Barcode: %1 Uses: %2"
+msgstr "Čárový kód: %1 Počet použití: %2"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:125
 msgid "Bare"
 msgstr "Prázdný"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:83
+msgid "Barred flag"
+msgstr "Příznak Omezení transakcí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:59
+msgid "Basic"
+msgstr "Základní"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:11
+msgid "Basic Holdings"
+msgstr "Základní čísla"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:18
 msgid "Batch Apply"
-msgstr "Použít hrodmadně"
+msgstr "Hromadná úprava"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:21
 msgid "Batch Edit"
 msgstr "Dávková editace"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:16
+msgid "Batch edit all users"
+msgstr "Dávková editace všech uživatelů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:25
+msgid "Batch modify statistical categories"
+msgstr "Dávková editace statistických kategorií"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:29
+msgid "Batch update failed!"
+msgstr "Dávková aktualizace selhala"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:23
 msgid "Before (Date/Time)"
 msgstr "Před (datum / čas)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:28
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:28
 msgid "Behind Desk"
 msgstr "U výpůjčního pultu"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
-msgstr "Pořadí pro řazení \"nejvýhodnějších rezervací\""
+msgstr "Pořadí pro řazení výběru Nejvýhodnějších rezervací"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:28
 msgid "Between"
@@ -715,13 +1225,22 @@ msgstr "Mezi"
 
 #. ("{{lead_id}}")
 #. ("{{rec.id}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:32
+#. ("{{record_id}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:61
 msgid "Bib %1"
 msgstr "Bib. zázn.  %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:93
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:100
 msgid "Bib Call #:"
-msgstr "Signatura z bib. záznamu č.:"
+msgstr "Signatura z bib. záznamu:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:69
+msgid "Bib Record"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:100
+msgid "Bib Record ID"
+msgstr "ID bibliografického záznamu"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:7
 msgid "Bib Record Id"
@@ -740,12 +1259,17 @@ msgstr "Kontrolní číslo bib. záznamu (TCN)"
 msgid "Bibliographic"
 msgstr "Bibliografický"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:18
+#. ("{{pot.id}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:15
+msgid "Bibliographic record %1"
+msgstr "Bibliografický záznam %1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:18
 msgid "Bill #"
 msgstr "Transakce č."
 
 #. ("{{payment.xact.id}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:80
 msgid "Bill # %1"
 msgstr "Transakce č. %1"
 
@@ -753,7 +1277,7 @@ msgstr "Transakce č. %1"
 msgid "Bill History"
 msgstr "Historie účtu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:13
 msgid "Bill Patron"
 msgstr "Naúčtovat poplatek"
 
@@ -766,9 +1290,29 @@ msgstr "Naúčtovat poplatek čtenáři: %1, %2 %3 : %4"
 msgid "Billed for Selected:"
 msgstr "Naúčtováno nebo vybráno:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:4
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:16
+msgid "Billing"
+msgstr "Poplatek"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:51
+msgid "Billing Date:"
+msgstr "Datum naúčtování:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:4
 msgid "Billing Location"
-msgstr "Billing Location"
+msgstr "Místo naúčtování poplatku"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:59
+msgid "Billing Name (first)"
+msgstr "Křestní jméno plátce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:66
+msgid "Billing Name (last)"
+msgstr "Příjmení plátce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:3
+msgid "Billing Statement"
+msgstr "Rozpis platby"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:59
 msgid "Billing Type:"
@@ -778,49 +1322,117 @@ msgstr "Typ poplatku:"
 msgid "Billing Types"
 msgstr "Typy poplatků"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:30
+msgid "Billing:City"
+msgstr "Trvalá :Město"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:31
+msgid "Billing:County"
+msgstr "Trvalá:Okres"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:32
+msgid "Billing:State"
+msgstr "Trvalá:Stát"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:28
+msgid "Billing:Street 1"
+msgstr "Trvalá:Ulice 1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:29
+msgid "Billing:Street 2"
+msgstr "Tvalá:Ulice 2"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:33
+msgid "Billing:Zip"
+msgstr "Trvalá:PSČ"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:59
 msgid "Billings Voided:"
 msgstr "Zrušené poplatky:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:112
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:5
 msgid "Bills"
 msgstr "Poplatky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:17
 msgid "Bills, Current"
 msgstr "Poplatky, aktuální"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:18
 msgid "Bills, Historical"
 msgstr "Poplatky, historie"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:19
 msgid "Bills, Payment"
 msgstr "Poplatky, platby"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:29
+msgid "Bind"
+msgstr "Svázat"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:5
+msgid "Bind items"
+msgstr "Svázat exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:48
+msgid "Bind on receive"
+msgstr "Svázat při přijetí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:67
+msgid "Bind selected"
+msgstr "Svázat vybrané"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:9
+msgid "Bindery"
+msgstr "Vazba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:106
+msgid "Binding Call Number"
+msgstr "Signatura pro vazbu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:107
+msgid "Binding Template"
+msgstr "Šablona pro vazbu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:30
+msgid "Binding Unit Template"
+msgstr "Šablona pro vazbu jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:44
+msgid "Binding unit template applied to Distribution"
+msgstr "Šablona pro vazbu jednotky použitá na distribuci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:73
+msgid "Biog"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:21
 msgid "Block"
 msgstr "Blokace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
-msgid "Booking Resource Attribute Maps"
-msgstr "Mapy atributů zdrojů pro rezervaci zdrojů a vybavení"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:17
+msgid "Book Item Now"
+msgstr "Rezervovat položku nyní"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
-msgid "Booking Resource Attribute Values"
-msgstr "Hodnoty atributů zdrojů pro rezervaci zdrojů a vybavení"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:422
+msgid "Booking"
+msgstr "Rezervace zdrojů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
-msgid "Booking Resource Attributes"
-msgstr "Atributy zdrojů pro rezervace zdrojů a vybavení"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:501
+msgid "Booking Administration"
+msgstr "Správa rezervace zdrojů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
-msgid "Booking Resource Types"
-msgstr "Typy zdrojů pro rezervace zdrojů a vybavení"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:218
+msgid "Booking: Create or Cancel Reservations"
+msgstr "Rezervace zdrojů: Vytvořit nebo zrušit rezervaci"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
-msgid "Booking Resources"
-msgstr "Zdroje pro rezervace zdrojů a vybavení"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:223
+msgid "Booking: Pick Up Reservations"
+msgstr "Rezervace zdrojů: Vyzvednout rezervované zdroje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:228
+msgid "Booking: Return Reservations"
+msgstr "Rezervace zdrojů: Vrátit rezervované zdroje"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:9
 msgid "Books"
@@ -830,55 +1442,157 @@ msgstr "Knihy"
 msgid "Boolean Value"
 msgstr "Booleovská hodnota"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:26
+msgid "Both"
+msgstr "Oba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:306
+msgid "Bottom"
+msgstr "Zápatí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:10
+msgid "Bound"
+msgstr "Svázané"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:59
+msgid "Browse Field"
+msgstr "Prohlížet pole"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:13
+msgid "Bucket"
+msgstr "Skupina"
+
+#. ("{{bucket().id()}}", "{{bucket().name()}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:3
+msgid "Bucket #%1: %2"
+msgstr "skupina #%1: %2"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:3
+msgid "Bucket #{{bucket().id()}}: {{bucket().name()}}"
+msgstr "Skupina č. {{bucket().id()}}: {{bucket().name()}}"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:11
 msgid "Bucket ID"
 msgstr "ID skupiny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:14
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:14
 msgid "Bucket ID..."
 msgstr "ID skupiny ..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:52
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:53
 msgid "Bucket View"
 msgstr "Zobrazení skupiny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_info.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_info.tt2:3
-msgid "Bucket: {{bucket().name()}}"
-msgstr "Skupina: {{bucket().name()}}"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:7
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:8
 msgid "Buckets"
-msgstr "Skkupiny"
+msgstr "Skupiny"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:190 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:178
+msgid "CN Full Label"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:171
+msgid "CN Label"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:184 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:172
+msgid "CN Label Class"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:55
+msgid "CN Prefix"
+msgstr "Prefix signatury"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:36
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:185 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:173
+msgid "CN Sort Key"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:57
+msgid "CN Suffix"
+msgstr "Sufix signatury"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:33
 msgid "Call #"
 msgstr "Signatura #"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:14
 msgid "Call # Prefix"
 msgstr "Signatura # Prefix"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:50
 msgid "Call # Suffix"
 msgstr "Signatura # Sufix"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:32
 msgid "Call Number"
 msgstr "Signatura"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:182 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:170
+msgid "Call Number ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:78
+msgid "Call Number Label"
+msgstr "Označení signatury"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:82
+msgid "Call Number Prefix"
+msgstr "Prefix signatury"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Call Number Prefixes"
 msgstr "Signatury: prefixy"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:99
+msgid "Call Number Preview"
+msgstr "Náhled signatury"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:86
+msgid "Call Number Suffix"
+msgstr "Sufix signatury"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Call Number Suffixes"
 msgstr "Signatury: sufixy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:76
+msgid "Call Number Template"
+msgstr "Šablona signatury"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:45
+msgid "Call Number:"
+msgstr "Signatura:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:22
 msgid "Call Number: "
 msgstr "Signatura: "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_html.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_raw_search.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_confirm_dialog.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_fm_record_editor.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_prompt_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_select_dialog.tt2:21
+#. ("{{call_number.prefix}}", "{{call_number.label}}", "{{call_number.suffix}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:36
+msgid "Call Number: %1 %2 %3"
+msgstr "Signatura: %1 %2 %3"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:81
+msgid "Call Numbers"
+msgstr "Signatury"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:51
+msgid "Call number"
+msgstr "Signatura"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:143
+msgid "Can Circulate"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:244
+msgid "Can compress but not expand"
+msgstr "Lze zkrátit ale nikoli rozepsat"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:245
+msgid "Can compress or expand"
+msgstr "Lze zkrátit nebo rozepsat"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:237 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_edit_marc_modal.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_html.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_raw_search.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_statcats.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_merge_patrons.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_receive_alerts.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_add_copy_alert_dialog.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_confirm_dialog.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_edit_mfhd.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_fm_record_editor.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_mfhd_create_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_org_select_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_selector.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_prompt_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_select_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_subscription_select_dialog.tt2:20
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
@@ -887,11 +1601,20 @@ msgstr "Zrušit"
 msgid "Cancel %1 Hold(s)"
 msgstr "Zrušit %1 rezervací"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:48
-msgid "Cancel Cause"
-msgstr "Důvod zrušení"
+#. ("{{num_transits}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:15
+msgid "Cancel %1 transits?"
+msgstr "Zrušit  %1 přeprav?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:33
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:14
+msgid "Cancel 1 transit?"
+msgstr "Zrušit 1 přepravu?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:48
+msgid "Cancel Cause"
+msgstr "Důvod zrušení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:33
 msgid "Cancel Hold"
 msgstr "Zrušit rezervaci"
 
@@ -899,59 +1622,143 @@ msgstr "Zrušit rezervaci"
 msgid "Cancel Note"
 msgstr "Poznámka týkající se zrušení"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:79
+msgid "Cancel Reason"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:13
 msgid "Cancel Reason:"
 msgstr "Důvod zrušení"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Cancel Reasons"
+msgstr "Důvod zrušení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:57
+msgid "Cancel Requests"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:9
+msgid "Cancel Selected Patron Requests"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:50
 msgid "Cancel Time"
 msgstr "Čas zrušení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:42
 msgid "Cancel Transit"
 msgstr "Zrušit přepravu"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:28
+msgid "Cancel Transit then Checkout"
+msgstr "Zrušit přepravu a pak půjčit"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:67
+msgid "Cancel Transits"
+msgstr "Zrušit přepravy"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:7
+msgid "Cancel Transits and Reset Associated Holds"
+msgstr "Zrušit přepravy a obnovit připojené rezervace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:20
+msgid "Cancel this hold upon checkout?"
+msgstr "Zrušit tuto rezervaci při půjčení?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:30
+msgid "Cancel {{num_transits}} transits?"
+msgstr "Zrušti tento počet přeprav  {{num_transits}} ?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:121
+msgid "Cancelation Cause"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:120
+msgid "Cancelation Cause ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:95
+msgid "Cancelation note"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:11
 msgid "Canceled"
 msgstr "Zrušeno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:6
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:243
+msgid "Cannot compress or expand"
+msgstr "Nelze zkrátit nebo rozepsat"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:250
+msgid "Caption Evaluation"
+msgstr "Ověřené označení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:258
+msgid "Captions unverified; all levels may not be present"
+msgstr "Neověřené označení ; ne nezbytně pro všechny úrovně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:257
+msgid "Captions unverified; all levels present"
+msgstr "Neověřené označení; všechny úrovně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:256
+msgid "Captions verified; all levels may not be present"
+msgstr "Ověřené označení; ne nezbytně pro všechny úrovně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:255
+msgid "Captions verified; all levels present"
+msgstr "Ověřené označení; všechny úrovně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:12
+msgid "Capture"
+msgstr "Zachytit"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:6
 msgid "Capture Date"
 msgstr "Datum zachycení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:92
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:108
 msgid "Capture Holds"
 msgstr "Zachytit rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:221 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:39
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:224 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:39
 msgid "Capture Local Holds As Transits"
 msgstr "Zachytit lokální rezervace jako přepravy"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:440
+msgid "Capture Resources"
+msgstr "Zachytiti zdroje"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:9
 msgid "Captured Hold Info"
 msgstr "Informace o zachycených rezervacích"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:101
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:12
 msgid "Card"
 msgstr "Průkaz"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:40
 msgid "Cash"
 msgstr "Hotově"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:142
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:36
 msgid "Cash Drawer"
 msgstr "Hotovostní pokladna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:70
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:120
 msgid "Cash Payment"
 msgstr "Platba v hotovosti"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:1
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:126
+msgid "CatLang"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:60
 msgid "Catalog"
 msgstr "Katalog"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:174
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:245
 msgid "Cataloging"
 msgstr "Katalogizace"
 
@@ -979,13 +1786,13 @@ msgstr "Změnit hodnotu filtru"
 msgid "Change Folders"
 msgstr "Změnit složky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:36
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:63
 msgid "Change Given:"
 msgstr "Vrácený zůstatek"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:329 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:200
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:551 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:200
 msgid "Change Operator"
-msgstr "Změnit operátor"
+msgstr "Změna přihlášení"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:195
 msgid "Change Transform"
@@ -995,6 +1802,14 @@ msgstr "Změnit transformaci"
 msgid "Change Type"
 msgstr "Změnit typ"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:152
+msgid "Change occurs"
+msgstr "Dochází ke změně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:64
+msgid "Change status selected items?"
+msgstr "Změnit status vybraných jednotek?"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:129
 msgid "Change the column header?"
 msgstr "Změnit záhlaví sloupce?"
@@ -1003,27 +1818,32 @@ msgstr "Změnit záhlaví sloupce?"
 msgid "Change the field hint to:"
 msgstr "Změnit nápovědu k poli na:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:14
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:107
+msgid "Changes here will wipe out manual changes in the Call Numbers tab."
+msgstr ""
+"Změny zde povedou k vymazání ručně provedených  změn v tabulce signatur."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:41
 msgid "Check"
-msgstr "Označit"
+msgstr "Šekem"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:19
 msgid "Check All Refunds"
-msgstr "Označit všechny refundace"
+msgstr "Označit všechny přeplatky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:84
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:98
 msgid "Check In"
 msgstr "Vrátit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:22
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:22
 msgid "Check In Items"
 msgstr "Vrátit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:46
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:50
 msgid "Check In Items?"
-msgstr "Vrátit exempláře"
+msgstr "Vrátit jednotky?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:59
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:64
 msgid "Check In Library"
 msgstr "Vráceno v knihovně"
 
@@ -1031,25 +1851,25 @@ msgstr "Vráceno v knihovně"
 msgid "Check Number"
 msgstr "Číslo šeku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:76
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:84
 msgid "Check Out"
 msgstr "Půjčit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:39
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:44
 msgid "Check Out Date"
 msgstr "Datum výpůjčky"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:18
 msgid "Check Out Items"
-msgstr "Vrátit"
+msgstr "Půjčit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:49
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:54
 msgid "Check Out Library"
 msgstr "Půjčující knihovna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:71
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:121
 msgid "Check Payment"
-msgstr "Označit platbu"
+msgstr "Platba šekem"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:12
 msgid "Check the checkbox next to each field you wish to modify."
@@ -1063,103 +1883,148 @@ msgstr "Vráceno"
 msgid "Checked Out"
 msgstr "Půjčeno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:47
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:521 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:559
+msgid "Checkin"
+msgstr "Vrácení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:209
 msgid "Checkin Date"
 msgstr "Datum vrácení"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:531
+msgid "Checkin Date:"
+msgstr "Datum vrácení"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:3
 msgid "Checkin Items"
-msgstr "Vácené exempláře"
+msgstr "Vrácené exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:140
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:143
 msgid "Checkin Modifiers"
 msgstr "Modifikátory vracení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:150
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:88
+msgid "Checkin Scan Date"
+msgstr "Datum skutečného vrácení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:155
 msgid "Checkin Scan Time"
 msgstr "Přijato k vrácení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:133
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:180 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:138 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:90
 msgid "Checkin Time"
 msgstr "Čas vrácení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:83
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:85
 msgid "Checkin Workstation"
 msgstr "Vráceno na pracovní stanici"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:248 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:342
 msgid "Checkout"
-msgstr "Vypůjčit"
+msgstr "Výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:84
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:86
 msgid "Checkout / Renewal Library"
 msgstr "Půjčující/prodlužující knihovna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:39
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:138 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:207
 msgid "Checkout Date"
 msgstr "Datum výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:39
 msgid "Checkout Library"
 msgstr "Půjčující knihovna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:41
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:42
 msgid "Checkout Staff"
 msgstr "Vypůjčil"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:78
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:79
 msgid "Checkout Workstation"
 msgstr "Výpůjční pracovní stanice"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:92
+msgid "Checkout/Renewal Library"
+msgstr "Vypůjčeno/prodlouženo v knihovně"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:12
 msgid "Child"
 msgstr "Podřízený"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
 msgid "Child nullable"
-msgstr ""
+msgstr "Potomek typu nullable"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:43
-msgid "Choose Library for Volume/Copy Transfer Destination"
-msgstr "Zvolte knihovnu  jako cíl přesunu signatury/exempláře"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:10
+msgid "Choose merge profile"
+msgstr "Zvolte profil pro sloučení"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:5
 msgid "Choose volume transfer target"
 msgstr "Zvolte cíl přesunu signatury"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:68
+msgid "Chronological"
+msgstr "Chronologické"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:175
+msgid "Chronology Display"
+msgstr "Chronologické zobrazení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:11
+msgid "Chronology captions:"
+msgstr "Označení chronologie"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:68
+msgid "Chronology labels"
+msgstr "Označení chronologií"
+
+#. ("{{ $index + 1}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:73
+msgid "Chronology level %1"
+msgstr "Úroveň chronologie %1"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:15
 msgid "Circ History List"
 msgstr "Historie výpůjček"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:75
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:77
 msgid "Circ ID"
 msgstr "ID výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:155
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:164
 msgid "Circ Library"
 msgstr "Výpůjční knihovna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:157
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:154
 msgid "Circ Modifier"
 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:68
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:94
+msgid "Circ or Renewal Workstation"
+msgstr "Vypůjčeno/prodlouženo na pracovní stanici"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:68
 msgid "Circulate"
 msgstr "Půjčovat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:109
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:117
 msgid "Circulate As MARC Type"
 msgstr "Půjčovat jako typ MARC"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:252 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:213
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:151
+msgid "Circulate as MARC Type"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:201 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:260 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:213
 msgid "Circulate as Type"
 msgstr "Půjčovat jako typ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:158
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:167
 msgid "Circulate?"
 msgstr "Půjčovat?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:105
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:113
 msgid "Circulating Library"
 msgstr "Půjčující knihovna"
 
@@ -1171,12 +2036,20 @@ msgstr "Výpůjčka"
 msgid "Circulation Duration Rules"
 msgstr "Pravidla délky výpůjček"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:8
+msgid "Circulation History not available for display."
+msgstr "Zobrazení historie výpůjček není k dispozici"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:93
+msgid "Circulation ID"
+msgstr "ID výpůjčky"
+
 #. ("{{circ.id()}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:29
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:34
 msgid "Circulation ID: %1"
 msgstr "ID výpůjčky: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:183
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:87
 msgid "Circulation Library"
 msgstr "Výpůjční knihovna"
 
@@ -1192,11 +2065,11 @@ msgstr "Váhy pro výpůjčky"
 msgid "Circulation Max Fine Rules"
 msgstr "Limity pokut"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:203
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:211
 msgid "Circulation Modifer"
 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:198 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:29
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:162 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:198 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:30
 msgid "Circulation Modifier"
 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
 
@@ -1212,51 +2085,132 @@ msgstr "Pravidla pokut"
 msgid "Circulation and Patrons"
 msgstr "Výpůjčky a čtenáři"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:94
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:54
+msgid "Circulation modifier"
+msgstr "Modifikátor výpůjčky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:96
 msgid "City"
 msgstr "Město / obec"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:82
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:81
+msgid "City, town or village"
+msgstr "Město nebo obec"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Claim Event Types"
+msgstr "Typy reklamačních událostí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Claim Policies"
+msgstr "Reklamační politiky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Claim Policy Actions"
+msgstr "Akce reklamačních politik"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Claim Types"
+msgstr "Typy reklamací"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:402
+msgid "Claim-Ready Items"
+msgstr "Položky k reklamaci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:8
+msgid "Claimed"
+msgstr "Reklamováno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:117
 msgid "Claimed Returned"
 msgstr "Údajně vráceno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:45
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:53
+msgid "Class"
+msgstr "Třída"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:45
 msgid "Classification"
-msgstr "Klasifikace"
+msgstr "Třídění"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:333 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:418 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:485 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:550 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:16
+msgid "Clear"
+msgstr "Vyčistit"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:9
+msgid "Clear Completed Patron Requests"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:35
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:40
+msgid "Clear Completed Requests"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:72
 msgid "Clear Form"
 msgstr "Vymazat formulář"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:191 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:28
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:28
 msgid "Clear Holds Shelf"
 msgstr "Vyčistit regál s rezervacemi"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:43
 msgid "Clear List"
 msgstr "Vymazat seznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:20
+msgid "Clear Requests"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:21
 msgid "Clear These Holds"
-msgstr "Vymazat tyto rezervace"
+msgstr "Vyčistit tyto rezervace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:90
+msgid "Clear Transactions"
+msgstr "Vymazat transakce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:150
+msgid "Clear pending transactions"
+msgstr "Vymazat nevyřízené transakce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:28
+msgid "Clear?"
+msgstr "Vymazat?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:131 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:118
+msgid "Clearable"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:135
 msgid "Click OK for TRUE and Cancel for FALSE."
-msgstr "Klikněte na OK prohodnotu  PRAVDA nebo Storno pro hodnotu NEPRAVDA."
+msgstr "Klikněte na OK pro hodnotu  PRAVDA nebo Storno pro hodnotu NEPRAVDA."
+
+#. ("{{cur_attr_set.label()}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:22
+msgid "Clone \"%1\""
+msgstr "Klonovat \"%1\""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:134
+msgid "Clone Subscription"
+msgstr "Klonovat předplatné"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:64
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:6
+msgid "Clone Subscriptions"
+msgstr "Klonovat předplatné"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:28
+msgid "Cloned serial subscription"
+msgstr "Klonovat předplatné seriálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:67
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:51
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:51
 msgid "Code"
 msgstr "Kód"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/statusbar.tt2:35
-msgid "Collapse ... Reload to restore"
-msgstr "Sbalit ... znovu načíst pro obnovení"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:78
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:110
 msgid "Collapse Patron Summary Display"
 msgstr "Sbalit zobrazení přehledu údajů o čtenáři"
 
@@ -1264,6 +2218,10 @@ msgstr "Sbalit zobrazení přehledu údajů o čtenáři"
 msgid "Collapse Record Summary Display"
 msgstr "Sbalit zobrazení přehledu záznamu"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:179
+msgid "Collation"
+msgstr "Řazení"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:223
 msgid "Column"
 msgstr "Sloupec"
@@ -1272,42 +2230,120 @@ msgstr "Sloupec"
 msgid "Column Label"
 msgstr "Označení sloupce"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:95
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:12
+msgid "Column Name"
+msgstr "Název sloupce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:334
+msgid "Combined"
+msgstr "Spojeno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:349
+msgid "Combined issue code"
+msgstr "Kód spojeného čísla"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:106
+msgid "Comp"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:356
 msgid "Compiled Printer Settings"
 msgstr "Sestavené nastavení tiskárny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:88
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:28
+msgid "Complete"
+msgstr "Dokončit"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:15
+msgid "Completed"
+msgstr "Dokončeno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:93
 msgid "Completed Copies"
 msgstr "Hotové exemáře"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:59
+msgid ""
+"Completely OBLITERATE this patron account, including bills, payments, "
+"bookbags, etc? This is IRREVERSIBLE."
+msgstr ""
+"Opravdu chcete zcela SMAZAT toto čtenářské konto, včetně naúčtovaných "
+"poplatků, plateb, seznamů knih atd? Tuto akci NELZE VZÍT ZPĚT."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:233
+msgid "Completely Purge Account"
+msgstr "Zcela vymazat data účtu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:58
+msgid "Completely Purge Patron Account?"
+msgstr "Zcela vymazat čtenářské konto?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:301
+msgid "Completely irregular"
+msgstr "Naprosto nepravidelně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:252
+msgid ""
+"Completeness of the caption levels and whether the captions used actually "
+"appear on the bibliographic item."
+msgstr ""
+"Úplnost úrovně označení a zda se použité označení objeví na bibliografické "
+"jednotce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:238
+msgid "Compression Display Options"
+msgstr "Volby zobrazení komprese"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:10
 msgid "Computer files"
 msgstr "Počítačové soubory"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:157
-msgid "Configure Columns"
-msgstr "Nastavit sloupce"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:81
-msgid "Configure Printer"
-msgstr "Nastavení tiskárny"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:72
+msgid "Conf"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_delete.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_delete.tt2:6
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:6
 msgid "Confirm Bucket Delete"
 msgstr "Potvrdit smazání seznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:78
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:21
+msgid "Confirm Prediction Pattern Template Deletion"
+msgstr "Potvrdit smazání šablony pro predikování schématu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:128
 msgid "Confirm Record Deletion"
 msgstr "Potvrďte vymazání záznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:44
+#. ("{{billArgs.charge | currency}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:16
+msgid "Confirmation required to charge this patron %1 for the damage."
+msgstr ""
+"Naúčtování poplatku za poškození  %1 pro tohoto čtenáře je potřeba potvrdit"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:50
 msgid "Conjoined Item Target set"
 msgstr "Cílová sada spojených exemplářů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:92
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:52
 msgid "Conjoined Items"
 msgstr "Spojené exempláře"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:5
+msgid "Construct new holding code"
+msgstr "Vytvořit nový kód pro exemplářové údaje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:79
+msgid "Cont"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:18
+msgid "Container batch update permission check"
+msgstr "Kontrola oprávnění pro dávkovou úpravu kontejneru"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:19
+msgid "Container permission check"
+msgstr "Kontrola oprávnění pro kontejner"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:97
 msgid "Contains Matching substring"
 msgstr "Obsahuje odpovídající podřetězec"
@@ -1316,15 +2352,19 @@ msgstr "Obsahuje odpovídající podřetězec"
 msgid "Contains Matching substring (ignore case)"
 msgstr "Obsahuje shodující se podřetězec (bez ohledu na velikost písma)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:49
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:302
+msgid "Continuously updated"
+msgstr "Průběžně aktualizováno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:112
+msgid "Convert Change to Patron Credit"
+msgstr "Převést zůstatek na kredit"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:49
 msgid "Copies"
 msgstr "Exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:91
-msgid "Copies to Previously Marked Library"
-msgstr "Exempláře do předem označené knihovny"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:51
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:52
 msgid "Copy"
 msgstr "Exemplář"
 
@@ -1333,23 +2373,43 @@ msgstr "Exemplář"
 msgid "Copy \"%1\" was mis-scanned or is not cataloged"
 msgstr "Exemplář \"%1\" byl špatně načten nebo není zkatalogizován"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:53
 msgid "Copy #"
 msgstr "Exemplář č."
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:160
+msgid "Copy Active Date"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:154
+msgid "Copy Alert Message (deprecated)"
+msgstr ""
+
 #. ("{{copy_barcode}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:18
 msgid "Copy Alert Message for \"%1\""
 msgstr "Upozornění pro exemplář \"%1\""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:78
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:193 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:392
+msgid "Copy Alerts"
+msgstr "Upozornění k exempláři"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:86
 msgid "Copy Attributes"
 msgstr "Vlastnosti exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:57
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:149
+msgid "Copy Barcode"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:263 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:57
 msgid "Copy Buckets"
 msgstr "Skupiny exemplářů"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:115
+msgid "Copy Circ Lib ID"
+msgstr "ID výpůjční knihovny exempláře"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:164
 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
 msgstr "Kopírovat aktuální řádek výše: CTRL+↑"
@@ -1358,11 +2418,19 @@ msgstr "Kopírovat aktuální řádek výše: CTRL+↑"
 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
 msgstr "Kopírovat aktuální řádek níže: CTRL+↓"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:156
+msgid "Copy Deleted"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:43
+msgid "Copy Hatch Settings To Local Storage"
+msgstr "Kopírovat nastavena Hatche do lokálního úložiště"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:23
 msgid "Copy Hold"
 msgstr "Rezervace exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:74
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:140 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:80
 msgid "Copy ID"
 msgstr "ID exempláře"
 
@@ -1370,19 +2438,71 @@ msgstr "ID exempláře"
 msgid "Copy In Transit"
 msgstr "Exemplář v přepravě"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:71
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:161
+msgid "Copy Is Mint Condition"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:38
+msgid "Copy Local Storage Settings To Hatch"
+msgstr "Kopírovat nastavení lokálního úložiště do Hatch"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:193 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:181 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:54
 msgid "Copy Location"
 msgstr "Umístění"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:185
+msgid "Copy Location Can Circulate"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:200 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:188
+msgid "Copy Location Checkin Alert"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:195 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:183
+msgid "Copy Location Hold-Verify"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:182
+msgid "Copy Location Holdable"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:180
+msgid "Copy Location ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:201 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:189
+msgid "Copy Location Is Deleted"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:196 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:184
+msgid "Copy Location OPAC Visible"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:203 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:191
+msgid "Copy Location Order"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:198 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:186
+msgid "Copy Location Prefix"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:199 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:187
+msgid "Copy Location Suffix"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:202 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:190
+msgid "Copy Location URL"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:6
 msgid "Copy Not Available."
 msgstr "Exemplář není dostupný"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:64
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:66
 msgid "Copy Not Found"
 msgstr "Exemplář nenalezen"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:376
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:385
 msgid "Copy Notes"
 msgstr "Poznámky o exempláři"
 
@@ -1390,6 +2510,26 @@ msgstr "Poznámky o exempláři"
 msgid "Copy Notes are Public"
 msgstr "Poznámky o exempláři jsou veřejné"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:104
+msgid "Copy Number"
+msgstr "Číslo exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:141
+msgid "Copy Number on Volume"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:155
+msgid "Copy OPAC Visible"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:98
+msgid "Copy Status"
+msgstr "Status exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:159
+msgid "Copy Status Change Time"
+msgstr "Čas změny statutu exempláře"
+
 #. ("{{copyStatus.name()}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:11
 msgid "Copy Status: %1"
@@ -1399,7 +2539,19 @@ msgstr "Status exempláře: %1"
 msgid "Copy Statuses"
 msgstr "Statuty exemplářů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:20
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:139
+msgid "Copy Stream"
+msgstr "Kopírovat řadu exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
+msgid "Copy Tag Types"
+msgstr "Typy tagů exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:419
+msgid "Copy Tags"
+msgstr "Tagy exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:21
 msgid "Copy Templates"
 msgstr "Šablony exemplářů"
 
@@ -1407,6 +2559,10 @@ msgstr "Šablony exemplářů"
 msgid "Copy Updated"
 msgstr "Exemplář upraven"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:6
+msgid "Copy alerts"
+msgstr "Upozornění k exemplářům"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:89
 msgid "Copy display"
 msgstr "Zobrazení exempláře"
@@ -1415,6 +2571,38 @@ msgstr "Zobrazení exempláře"
 msgid "Copy is In-Transit"
 msgstr "Exemplář je v přepravě"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:48
+msgid "Copy location"
+msgstr "Umístění"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:57
+msgid "Copy was marked claims never checked out"
+msgstr "Exemplář byl označen jako údajně nikdy nevypůjčený"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:55
+msgid "Copy was marked claims returned"
+msgstr "Exemplář byl označen jako údajně vrácený"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:54
+msgid "Copy was marked damaged"
+msgstr "Exemplář byl označen jako poškozený"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:56
+msgid "Copy was marked long overdue"
+msgstr "Exemplář byl označen jako dlouhodobě nevrácený"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:51
+msgid "Copy was marked lost"
+msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:52
+msgid "Copy was marked lost and paid for"
+msgstr "Exemplář byl označen jako ztracený a zaplacený"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:53
+msgid "Copy was marked missing"
+msgstr "Exemplář byl označek jako postrádaný"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:41
 msgid "Core Source"
 msgstr "Základní zdroj"
@@ -1423,39 +2611,95 @@ msgstr "Základní zdroj"
 msgid "Core Sources"
 msgstr "Základní zdroje"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:162
+msgid "Cost"
+msgstr ""
+
 #. ("{{id}}", "{{desc}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:14
 msgid "Could not delete record %1: %2"
 msgstr "Nebylo možné smazat záznam %1: %2"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:62
+msgid ""
+"Could not retrieve a destination account with the barcode provided. Aborting "
+"the purge..."
+msgstr ""
+"Nelze načíst cílový účet prostřednictvím zadaného čárového kódu. Vymazání se "
+"ruší..."
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:60
 msgid "Count"
 msgstr "Počet"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:61
 msgid "Count Distinct"
-msgstr ""
+msgstr "Počítadlo rozdílů"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:16
 msgid "Count..."
 msgstr "Počet ..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:9
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:112
+msgid "CrTp"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_mfhd_create_dialog.tt2:21
+msgid "Create"
+msgstr "Vytvořit"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:9
 msgid "Create Bucket"
 msgstr "Vytvořit skupinu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:44
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:78
 msgid "Create Date"
 msgstr "Datum vytvoření"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:222
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:414
+msgid "Create Invoice"
+msgstr "Vytvořit fakturu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:10
+msgid "Create MFHD"
+msgstr "VYtvořit MFHD"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:293
 msgid "Create New MARC Record"
 msgstr "Vytvořit nový záznam MARC"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:10
+msgid "Create Patron Request"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:33
+msgid "Create Pattern"
+msgstr "Vytvořit schéma"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:395
+msgid "Create Purchase Order"
+msgstr "Vytvořit objednávku"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:5
 msgid "Create Record of Hold Notification"
 msgstr "Vytvořit záznam upozornění na rezervaci"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:32
+msgid "Create Request"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:428
+msgid "Create Reservations"
+msgstr "Vytvořit rezervace zdrojů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:134
+msgid "Create Session"
+msgstr "Vytvořit relaci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:9
+msgid "Create Template"
+msgstr "Vytvořit šablonu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:5
 msgid "Create a new note"
 msgstr "Vytvořit novou poznámku"
@@ -1464,10 +2708,18 @@ msgstr "Vytvořit novou poznámku"
 msgid "Create and edit"
 msgstr "Vytvořit a upravit"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:9
+msgid "Create from Template"
+msgstr "Vytvořit ze šablony"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:10
 msgid "Create new authority from this field"
 msgstr "Vytvořit z tohoto pole novou autoritu"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:1
+msgid "Create/Edit/View patron Request"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:173
 msgid "Create/Replace 006: Shift+F6"
 msgstr "Vytvořit/upravit 006: Shift+F6"
@@ -1480,26 +2732,38 @@ msgstr "Vytvořit/upravit 007: Shift+F7"
 msgid "Create/Replace 008: Shift+F8"
 msgstr "Vytvořit/upravit 008: Shift+F8"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:87
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:87
 msgid "Created"
 msgstr "Vytvořeno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:72
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/index.tt2:15
+msgid "Created Acquisition Patron Request"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:150
+msgid "Created By"
+msgstr "Vytvořil(a)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:79
 msgid "Created By:"
 msgstr "Vytvořil(a):"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:19
+msgid "Created On"
+msgstr "Vytvořeno"
+
 #. ("{{note.creator().usrname()}}")
 #. ("{{notify.notify_staff().usrname()}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:129
 msgid "Created by %1"
 msgstr "Vytvořila(a) %1"
 
-#. ("{{note.create_date | date:\"short\"}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_patron_note.tt2:8
+#. ("{{note.create_date | date:$root.egDateAndTimeFormat}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_patron_note.tt2:18
 msgid "Created on %1"
 msgstr "Vytvořeno %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_info.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_info.tt2:9
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:9
 msgid "Created {{bucket().create_time() | date}}"
 msgstr "Vyvtvořeno {{bucket().create_time() | date}}"
 
@@ -1507,23 +2771,51 @@ msgstr "Vyvtvořeno {{bucket().create_time() | date}}"
 msgid "Creation Defaults"
 msgstr "Vytvoření s výchozími hodnotami"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:25
+msgid "Creator"
+msgstr "Vytvořil(a)"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:14
 msgid "Credit Available:"
 msgstr "Záloha"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:42
 msgid "Credit Card"
 msgstr "Platební kartou"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:72
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:10
+msgid "Credit Card Info"
+msgstr "Info o kreditní kartě"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:5
+msgid "Credit Card Information"
+msgstr "Informace o kreditní kartě"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:26
+msgid "Credit Card Number"
+msgstr "Číslo kreditní karty"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:122
 msgid "Credit Card Payment"
 msgstr "Platba platební kartou"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:123
 msgid "Credit Payment"
 msgstr "Platba ze zálohy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:12
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:66
+msgid "Ctrl"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:75
+msgid "Ctry"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Currency Types"
+msgstr "Typy měn"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:25
 msgid "Current Copy"
 msgstr "Tento exemplář"
 
@@ -1535,23 +2827,56 @@ msgstr "Umístění aktuálního exempláře"
 msgid "Current Shelf Lib"
 msgstr "Aktuálně umístěno v knihovně"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:115
+msgid "Current Shelf Library"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:110
+msgid "Currently Frozen"
+msgstr ""
+
+#. ("{{cur_attr_set_uses}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:52
+msgid "Currently used by %1 EDI account(s)."
+msgstr "Aktuálně použito ve  %1 EDI účtu/účtech."
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Custom Org Unit Trees"
 msgstr "Vlastní nastavení organizačního stromu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:347
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:161
+msgid "DOB Day"
+msgstr "Datum narozeni - den"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:157
+msgid "DOB Month"
+msgstr "Datum narození - měsíc"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:153
+msgid "DOB Year"
+msgstr "Datum narození - rok"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:286
+msgid "Daily"
+msgstr "Denně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:296 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:356
 msgid "Damaged"
-msgstr "Zničeno"
+msgstr "Poškozeno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:60
+msgid "Data Suppliers"
+msgstr "Dodavatelé dat"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:224
 msgid "Data Type"
 msgstr "Datový typ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:78
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:165
 msgid "Database ID"
 msgstr "Databázové ID"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:85
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:92
 msgid "Database ID:"
 msgstr "Databázové ID:"
 
@@ -1559,27 +2884,67 @@ msgstr "Databázové ID:"
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:96
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:101
 msgid "Date Active"
 msgstr "Datum aktivace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:83
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:155
+msgid "Date Completed"
+msgstr "Datum dokončení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:152
 msgid "Date Created"
 msgstr "Datum vytvoření"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:99
+msgid "Date Expected"
+msgstr "Očekávané datum"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:107
+msgid "Date Last Edited"
+msgstr "Naposledy upraveno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:45
+msgid "Date Options"
+msgstr "Možnosti data"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:100
+msgid "Date Received"
+msgstr "Datum přijetí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:108
+msgid "Date Record Created"
+msgstr "Datum vytvoření záznamu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:109
+msgid "Date Record Last Edited"
+msgstr "Záznam naposledy upraven"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:66
 msgid "Date of Birth"
 msgstr "Datum narození"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:90
+msgid "Date1"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:91
+msgid "Date2"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:36
 msgid "Date:"
 msgstr "Datum:"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:339
+msgid "Day"
+msgstr "Den"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:79
 msgid "Day Name"
 msgstr "Název dne"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:109
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:144
 msgid "Day Phone"
 msgstr "Telefonní číslo přes den"
 
@@ -1597,62 +2962,131 @@ msgstr "Den v roce"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:89
 msgid "Day(s)"
-msgstr "Den/dny"
+msgstr "Den (dny)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:237
+msgid "Debug"
+msgstr "Ladění"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:13
+msgid "December"
+msgstr "Prosinec"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:83
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:192
+msgid "Default Estimated Wait Time"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:277
 msgid "Default Filter Library"
 msgstr "Výchozí knihovna pro filtr"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:650
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:772
 msgid "Default SMS Carrier"
 msgstr "Výchozí SMS operátor"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:639
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:761
 msgid "Default SMS/Text Number"
 msgstr "Výchozí číslo pro SMS/zprávy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:90
+msgid "Default Search Library"
+msgstr "Výchozí knihovna pro vyhledávání"
+
+#. ("{{printerOptions.defaultPrintColor}}")
+#. ("{{printerOptions.defaultPaperSource}}")
+#. ("{{printerOptions.defaultPaper}}")
+#. ("{{printerOptions.defaultPageOrientation}}")
+#. ("{{printerOptions.defaultCollation}}")
+#. ("{{printerOptions.defaultPrintQuality}}")
+#. ("{{printerOptions.defaultPrintSides}}")
+#. ("{{printerOptions.defaultCopies}}")
+#. ("{{printerOptions.defaultMarginType}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:225 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:240 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:263
+msgid "Default: %1"
+msgstr "Výchozí: %1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:24
 msgid "Defaults"
-msgstr "Výchozí hodnoty"
+msgstr "Výchozí"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:104
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:166
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:9
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:49
+msgid "Delete Attribute Set"
+msgstr "Smazat sadu atributů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:15
+msgid "Delete Attribute Set?"
+msgstr "Smazat sadu atributů?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_grid_menu.tt2:9
 msgid "Delete Bucket"
 msgstr "Smazat skupinu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:130
+msgid "Delete Distribution"
+msgstr "Smazat distribuci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:23
 msgid "Delete Items"
-msgstr "Smazat exempláře"
+msgstr "Smazat jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:56
+msgid "Delete Note?"
+msgstr "Smazat poznámku?"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:65
 msgid "Delete Org"
 msgstr "Smazat organizační jednotku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field_virtual_map.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:11
 msgid "Delete Record"
 msgstr "Smazat záznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:34
+msgid "Delete Selected"
+msgstr "Smazat vybrané"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:23
 msgid "Delete Selected Copies from Catalog"
 msgstr "Smazat vybrané exempláře z katalogu"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:16
+msgid "Delete Selected MFHDs"
+msgstr "Smazat vybraná MFHD"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:19
 msgid "Delete Selected Records from Catalog"
 msgstr "Smazat vybrané záznamy z katalogu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_delete.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_delete.tt2:9
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:132
+msgid "Delete Stream"
+msgstr "Smazat řadu exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:128
+msgid "Delete Subscription"
+msgstr "Smazat předplatné"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:16
+msgid "Delete Template"
+msgstr "Smazat šablonu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:13
+msgid "Delete all users"
+msgstr "Smazat všechny uživatele"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:9
 msgid "Delete bucket {{bucket().name()}}?"
 msgstr "Smazat skupinu {{bucket().name()}}?"
 
 #. ("{{deleteKey}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:17
 msgid "Delete content for key \"%1\"?"
 msgstr "Smazat obsah pro klávesu \"%1\"?"
 
@@ -1660,63 +3094,156 @@ msgstr "Smazat obsah pro klávesu \"%1\"?"
 msgid "Delete field"
 msgstr "Smazat pole"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:79
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:92
+msgid "Delete items"
+msgstr "Smazat jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:57
+msgid "Delete prediction pattern?"
+msgstr "Smazat schéma predikce?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:129
 msgid "Delete record {{id}}?"
 msgstr "Smazat záznam  {{id}}?"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:72
+msgid "Delete selected MFHD(s)?"
+msgstr "Smazat vybraná MFHD"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:53
+msgid "Delete selected distribution(s)?"
+msgstr "Smazat vybrané distribuce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:61
+msgid "Delete selected item(s)?"
+msgstr "Smazat vybrané jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:55
+msgid "Delete selected stream(s)?"
+msgstr "Smazat vybrané řady exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:51
+msgid "Delete selected subscription(s)?"
+msgstr "Smazat vybrané předplatné?"
+
+#. ("{{note_title}}", "{{create_date | date}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:57
+msgid "Delete the note titled \\\"%1\\\" created on %2?"
+msgstr "Smazat poznámku s  názvem  \\\"%1\\\" vytvořenou %2?"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:24
 msgid "Delete these records?"
 msgstr "Smazat tyto záznamy?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:71
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:22
+msgid "Delete {{count}} template(s)?"
+msgstr "Smazat  {{count}} šablon?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:23
+msgid "Deleted prediction pattern template(s)"
+msgstr "Smazané šablony schémat pro predikci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/index.tt2:18
+msgid "Deleted print label template"
+msgstr "Smazat šablonu pro tisk šítků"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:32
+msgid "Deleted serial distribution"
+msgstr "Smazaná distribuce seriálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:36
+msgid "Deleted serial prediction pattern"
+msgstr "Smazané schéma predikce seriálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:34
+msgid "Deleted serial stream"
+msgstr "Smazatné řady exemplářů seriálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:30
+msgid "Deleted serial subscription"
+msgstr "Smazané předplatné seriálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:15
+msgid "Deleted serial template"
+msgstr "Smazaná šablona seriálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:17
+msgid "Deleted volume/copy template"
+msgstr "Smazat šablonu signatury/exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:81
 msgid "Deleted?"
 msgstr "Smazáno?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:292 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:136
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:86
+msgid "Department:"
+msgstr "Oddělení:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:241 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:300 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:144
 msgid "Deposit Amount"
 msgstr "Výše vkladu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:255 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:121
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:263 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:121
 msgid "Deposit?"
 msgstr "Vklad?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:86
+msgid "Desc"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:151
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:18
 msgid "Description..."
 msgstr "Popis ..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:40
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:40
 msgid "Desk"
 msgstr "Výpůjční pult"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:11
 msgid "Destination"
 msgstr "Cíl"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:50
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:65
 msgid "Destination Library"
 msgstr "Cílová knihovna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:11
 msgid "Detail View"
 msgstr "Detailní zobrazení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:101
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:117
+msgid "Details"
+msgstr "Podrobnosti"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:68
 msgid "Disable Sounds?"
-msgstr "Deaktivovat zvukové?"
+msgstr "Vypnout zvuky?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:11
+msgid "Discarded"
+msgstr "Vyřazeno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:136
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:168
 msgid "Display Alert and Messages"
-msgstr "Zobrazitupozornění a zprávy"
+msgstr "Zobrazit upozornění a zprávy"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:58
+msgid "Display Field"
+msgstr "Zobrazit pole"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:132
 msgid "Display Fields"
 msgstr "Zobrazit pole"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:311
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:110
+msgid "Display Grouping"
+msgstr "Zobrazit seskupení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:318
 msgid "Display defaults for Completed Copies tab"
 msgstr "Zobrazit výchozí hodnoty pro tabulku hotových exemplářů"
 
@@ -1724,10 +3251,56 @@ msgstr "Zobrazit výchozí hodnoty pro tabulku hotových exemplářů"
 msgid "Display defaults for Working Copy tab"
 msgstr "Zobrazit výchozí hodnoty pro tabulku zpracovávaných exemplářů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:62
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:188
+msgid ""
+"Display level descriptor? E.g., \"Year: 2017, Month: Feb\" (not recommended)"
+msgstr ""
+"Zobrazit popis úrovně? Např. Rok: 2017, Měsíc: Únor (nedoporučuje se)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:56
+msgid "Distributed At"
+msgstr "Distribuováno v"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Distribution Formulas"
+msgstr "Distribuční vzorce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:112
+msgid "Distribution ID"
+msgstr "ID ditsribuce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:138
+msgid "Distribution Label"
+msgstr "Označení distribuce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:94
+msgid "Distribution Library"
+msgstr "Distribuční knihovna"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:124
+msgid "Distribution Notes"
+msgstr "Poznámky k distribuci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:42
+msgid "Distribution linked to MFHD"
+msgstr "Distribuce provázaná s MFHD"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:14
+msgid "Do Not Capture"
+msgstr "Nezachytávat"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:82
 msgid "Do Not Print"
 msgstr "Netisknout"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:17
+msgid "DoB"
+msgstr "Datum narození"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:111
+msgid "Document ID"
+msgstr "ID dokumentu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:174
 msgid "Documentation"
 msgstr "Dokumentace"
@@ -1740,39 +3313,92 @@ msgstr "URL dokumentace"
 msgid "Does Not Equal Any"
 msgstr "Není roven žádnému"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:151
+#. ("{{family_name}}", "{{first_given_name}}", "{{org_name}}", "{{org_shortname}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:66
+msgid ""
+"Does patron %1, %2 from %3 (%4) consent to having their personal information "
+"shared with your library?"
+msgstr ""
+"Souhlasí čtenář  %1, %2 z  %3 (%4) s poskytnutím osobních údajů Vaší "
+"knihovně?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_print_routing_list.tt2:10
 msgid "Done"
-msgstr "Dokončeno"
+msgstr "Hotovo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:198
+msgid "Download Full CSV"
+msgstr "Stáhnout plné  CSV"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:180
-msgid "Download CSV"
-msgstr "Stáhnout CSV"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:41
+msgid "Download block list"
+msgstr "Stáhnout seznam blokovaných"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:87
 msgid "Drop trailing decimals"
 msgstr "Oříznout desetinná místa"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:92
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:89
+msgid "DtSt"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:208
 msgid "Due Date"
 msgstr "K vrácení dne"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:380
+msgid "Due Date:"
+msgstr "K vrácení dne:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:355 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:440
+msgid "Due date"
+msgstr "K vrácení dne"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:2
 msgid "Duplicate Barcode"
 msgstr "Duplikace čárového kódu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:91
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:606
+msgid "Duplicate item barcode"
+msgstr "Duplicitní čárový kód"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:96
 msgid "Duration Rule"
 msgstr "Pravidlo pro délku výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:126
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "EDI Accounts"
+msgstr "EDI účty"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "EDI Attribute Sets"
+msgstr "Sady atributů EDI"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "EDI Messages"
+msgstr "EDI zprávy"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:63
+msgid "ELvl"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:122
+msgid "ELvl_tbmfhd"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:78
 msgid "Edit"
 msgstr "Upravit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:6
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_grid_menu.tt2:6
 msgid "Edit Bucket"
 msgstr "Upravit skupinu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:55
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:28
+msgid "Edit Date"
+msgstr "Datum editace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:57
 msgid "Edit Due Date"
 msgstr "Změnit datum vrácení"
 
@@ -1781,23 +3407,43 @@ msgstr "Změnit datum vrácení"
 msgid "Edit Due Date For %1 Items"
 msgstr "Změnit datum vrácení pro exempláře %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:25
 msgid "Edit Hold Dates"
 msgstr "Změnit data rezervací"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:39
+msgid "Edit Item Attributes"
+msgstr "Upravit vlastnosti  exempláře"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:5
 msgid "Edit Lead Record"
 msgstr "Upravit řídící záznam"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_edit_mfhd.tt2:5
+msgid "Edit MARC Holdings Record"
+msgstr "Editovat exemplářové údaje MARC (MFHD)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:5
+msgid "Edit MARC Order Record"
+msgstr "Editovat  MARC v záznamu objednávky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_edit_marc_modal.tt2:5
+msgid "Edit MARC Record"
+msgstr "Upravit záznam MARC"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:14
+msgid "Edit MFHD"
+msgstr "Editovat MFHD"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:5
 msgid "Edit New Authority"
 msgstr "Upravit novou autoritu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:139
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:33
 msgid "Edit Note"
 msgstr "Upravit poznámku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:22
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:23
 msgid "Edit Notification Settings"
 msgstr "Změnit nastavení pro upozornění"
 
@@ -1810,19 +3456,35 @@ msgstr "Změnit nastavení pro upozornění u  %1 rezervací"
 msgid "Edit Overlay Record"
 msgstr "Změnit přepsání záznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:20
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:12
+msgid "Edit Patron Request"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:63
+msgid "Edit Pattern"
+msgstr "Editovat schéma"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:21
 msgid "Edit Pickup Library"
-msgstr "Změnit knihovnu pro vyzvednutí"
+msgstr "Změnit knihovnu pro vyzvednutí rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:43
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_editor_dialog.tt2:6
+msgid "Edit Prediction Pattern"
+msgstr "Editovat schéma predikce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field_virtual_map.tt2:32
 msgid "Edit Record"
 msgstr "Editovat záznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:144
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:43
+msgid "Edit Request"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:153
 msgid "Edit Selected"
 msgstr "Upravit vybrané"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:17
 msgid "Edit Selected Copies"
 msgstr "Upravit vybrané exempláře"
 
@@ -1830,15 +3492,35 @@ msgstr "Upravit vybrané exempláře"
 msgid "Edit Statistical Data"
 msgstr "Upravit statistická data"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:12
+msgid "Edit Template"
+msgstr "Upravit šablonu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:45
+msgid "Edit Volume/Copy Templates"
+msgstr "Upravit šablony signatury/exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:13
+msgid "Edit Z39.50 Record"
+msgstr "Editovat záznam z39.50"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:6
 msgid "Edit hold pickup library"
 msgstr "Změnit knihovnu pro vyzvednutí rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:97
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:74
+msgid "Edit issue holding codes"
+msgstr "Upravit kódy exemplářových údajů čísel"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:46
+msgid "Edit issue information"
+msgstr "Upravit informace o čísle"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:98
 msgid "Edit then Import"
 msgstr "Upravit, pak importovat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:21
 msgid "Edit using full editor"
 msgstr "Upravit s využitím plného editoru"
 
@@ -1854,19 +3536,35 @@ msgstr "Upravit signatury a exempláře"
 msgid "Edited"
 msgstr "Upraveno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:68
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/index.tt2:17
+msgid "Edited Acquisition Patron Request"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:112
+msgid "Edited By"
+msgstr "Upravil(a)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:118
 msgid "Edited Patron"
 msgstr "Upravovaný čtenář"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:126
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:162
 msgid "Edition"
 msgstr "Vydání"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:66
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:73
 msgid "Edition:"
 msgstr "Vydání:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:81
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:31
+msgid "Editor"
+msgstr "Editor"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:572
+msgid "Effective Checkin date"
+msgstr "Účinné datum vrácení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:84
 msgid "Effective Date"
 msgstr "Datum účinnosti"
 
@@ -1874,15 +3572,15 @@ msgstr "Datum účinnosti"
 msgid "Effective Date:"
 msgstr "Datum účinnosti:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:626 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:129
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:748 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:68
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:40
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:40
 msgid "Email Notify"
 msgstr "Upozornění e-mailem"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:158
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:204
 msgid "Email Receipt"
 msgstr "E-mailové potvrzení"
 
@@ -1890,18 +3588,26 @@ msgstr "E-mailové potvrzení"
 msgid "Emailed checkout receipt"
 msgstr "E-mailem zaslaný výpis výpůjček"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:78
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:91
 msgid "Empty Volumes"
 msgstr "Prázdné signatury"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:26
+msgid "Enable Hatch Printing."
+msgstr "Umožnit tisk s využitím Hatche"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:18
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:342 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:18
 msgid "End"
 msgstr "Konec"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:31
+msgid "End Date"
+msgstr "Datum ukončení"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:37
 msgid "End Date:"
 msgstr "Datum ukončení:"
@@ -1910,6 +3616,10 @@ msgstr "Datum ukončení:"
 msgid "End Date: "
 msgstr "Datum ukončení: "
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:98
+msgid "EntW"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:12
 msgid "Enter Due Date: "
 msgstr "Zadejte datum vrácení "
@@ -1933,18 +3643,43 @@ msgid "Enter due date for items: %1"
 msgstr "Zadejte datum vrácení exemplářů: %1"
 
 #. ("{{ids}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:42
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:46
 msgid "Enter new note for #%1:"
 msgstr "Zdejte novou poznámku pro č. %1:"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:23
+msgid "Enter tag label..."
+msgstr "Zadejte  název tagu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:7
 msgid "Enter the number of {{type.name()}} circulating"
 msgstr "Zadejte počet půjčovaných  {{type.name()}}"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:43
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:47
 msgid "Enter the patron barcode"
 msgstr "Zadejte čárový kód čtenáře"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:69
+msgid "Enumeration"
+msgstr "Enumerace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:20
+msgid "Enumeration Labels"
+msgstr "Štítky enumerace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:3
+msgid "Enumeration captions:"
+msgstr "Označení enumerace:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:51
+msgid "Enumeration labels"
+msgstr "Štítek enumerace"
+
+#. ("{{ $index + 1}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:56
+msgid "Enumeration level %1"
+msgstr "Úroveň enumerace %1"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:96
 msgid "Equals"
 msgstr "Je roven"
@@ -1953,7 +3688,7 @@ msgstr "Je roven"
 msgid "Equals Any"
 msgstr "Je rovno kterémukoliv"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:114
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:81
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -1961,43 +3696,132 @@ msgstr "Chyba"
 msgid "Error (-1)"
 msgstr "Chyba (-1)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:113
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:605
+msgid "Error downloading offline blocklist"
+msgstr "Chyba při stahování offline seznanz blokovaných"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:148
 msgid "Evening Phone"
 msgstr "Telefonní číslo večer"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:203
+msgid "Event Name"
+msgstr "Název události"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:72
 msgid "Evergreen Documentation"
 msgstr "Dokumentace Evergreenu"
 
-#. (ctx.page_title)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base.tt2:7
-msgid "Evergreen Staff %1"
-msgstr "Personál Evergreenu %1"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:154
+msgid "Evergreen Staff Client"
+msgstr "Služební klient Evergreenu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_tests.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:13
+msgid "Evergreen Version"
+msgstr "Verze Evergreenu"
+
+#. ("<a href=\"https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html\">", "</a>")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:46
+msgid ""
+"Evergreen is Copyright &#0169; Georgia Public Library Service - \n"
+"        A Unit of the University System of Georgia, and others. The \n"
+"        Evergreen software is distributed under the %1GNU General Public \n"
+"        License, Version 2.%2\n"
+"      "
+msgstr ""
+"Evergreen Copyright &#0169; Georgia Public Library Service - \n"
+"        A Unit of the University System of Georgia, and others.  Software\n"
+"        Evergreen je  šířen pod licencí  %1GNU General Public \n"
+"        License, verze  2.%2\n"
+"      "
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:27
+msgid ""
+"Evergreen is library automation software that assists libraries\n"
+"       in day-to-day operations such as checking out materials, keeping\n"
+"       track of users, sharing resources among a group of libraries,\n"
+"       acquiring materials, and providing a web-based library catalog for\n"
+"       the public."
+msgstr ""
+"Evergreen je software pro automatizaci knihovních procesů,  který knihovnám "
+"pomáhá \n"
+"      pomáhá v každodenních činnostech jak je půjčování dokumentů, \n"
+"      správa uživatelů, sdílení zdrojů mezi skupinami knihoven ,\n"
+"      akvizice dokumentaů a provoz webového katalogu pro\n"
+"      veřejnost."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:353 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:356 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:5
+msgid "Every"
+msgstr "Každý"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:294
+msgid "Every other month (Bimonthly)"
+msgstr "Jednou za dva měsíce (dvouměsíčně)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:299
+msgid "Every other year (Biennial)"
+msgstr "Jednou za dva roky (dvouročně)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:300
+msgid "Every three years (Triennial)"
+msgstr "Jednou za tři roky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:290
+msgid "Every two weeks (Biweekly)"
+msgstr "Jednou za dva týdny"
 
 #. ("{{' _ set_str _ '}}")
 #. ("{{org_settings['ui.patron.edit.au.email.example']}}")
 #. ("{{org_settings['ui.patron.edit.phone.example']}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:331 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:360 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:378 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:396
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:453 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:482 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:500 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:518
 msgid "Example: %1"
 msgstr "Příklad: %1"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:193
+msgid "Exception List"
+msgstr "Seznam výjimek"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:6
 msgid "Exceptions occurred during checkout."
 msgstr "Během půjčování nastala výjimka"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Exchange Rates"
+msgstr "Směnné kurzy"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:48
+msgid "Existing Copy Alerts"
+msgstr "Existující upozornění k exempláři"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:49
 msgid "Existing Copy Notes"
 msgstr "Existující poznámky k exempláři"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:54
+msgid "Existing Distribution Notes"
+msgstr "Exitující poznámky k distribuci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:55
+msgid "Existing Item Notes"
+msgstr "Existující poznámky k jednotce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:43
+msgid "Existing Prediction Patterns"
+msgstr "Existující schémata predikce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:53
+msgid "Existing Subscription Notes"
+msgstr "Existující poznámky k předplatnému"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_uncancel_hold_dialog.tt2:13
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukončit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:247
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:270
 msgid "Expand"
 msgstr "Rozbalit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:83
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:115
 msgid "Expand Patron Summary Display"
 msgstr "Rozbalit zobrazení přehledu údajů o čtenáři"
 
@@ -2005,34 +3829,156 @@ msgstr "Rozbalit zobrazení přehledu údajů o čtenáři"
 msgid "Expand Record Summary Display"
 msgstr "Rozbalit zobrazení přehledu záznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:48
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:6
+msgid "Expected"
+msgstr "Očekávané"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:39
+msgid "Expected Offset"
+msgstr "Očekávaná odchylka"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:83
 msgid "Expire Date"
-msgstr "Registrace vyprší"
+msgstr "Platnost registrace do"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:32
+msgid "Expire Month"
+msgstr "Měsíc expirace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:29
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:93
+msgid "Expire Time"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:38
+msgid "Expire Year"
+msgstr "Rok expirace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:37
 msgid "Export"
 msgstr "Exportovat"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:64
+msgid "Export Customized Templates"
+msgstr "Exportovat přizpůsobené šablony"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:28
 msgid "Export Records"
 msgstr "Exportovat záznamy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:240
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:83
+msgid "Export Transactions"
+msgstr "Exportovat transakce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:248
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozšířený"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:104
+msgid "FMus"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:57
+msgid "Facet Field"
+msgstr "Pole fasety"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/index.tt2:16
+msgid "Failed to Create Acquisition Patron Request"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/index.tt2:18
+msgid "Failed to Edit Acquisition Patron Request"
+msgstr ""
+
+#. ("{{count}}", "{{name}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:68
+msgid "Failed to add %1 users to bucket %2."
+msgstr "Při přidání   %1 uživatele/uživatelů do skupiny %2 nastala chyba."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:45
+msgid "Failed to apply binding unit template to distribution"
+msgstr ""
+"Při aplikaci šablony pro svázání jednotky na distribuci nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:29
+msgid "Failed to clone serial subscription"
+msgstr "Při klonování předplatného seriálu nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:24
+msgid "Failed to delete prediction template(s)"
+msgstr "Při mazání šablon(y) pro predikci nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:33
+msgid "Failed to delete serial distribution"
+msgstr "Při mazání distribuce seriálu nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:37
+msgid "Failed to delete serial prediction pattern"
+msgstr "Při mazání predikce schématu seriálu nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:35
+msgid "Failed to delete serial stream"
+msgstr "Při mazání řady exemplářů seriálů nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:31
+msgid "Failed to delete serial subscription"
+msgstr "Při mazání předplatného seriálu nastalal chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:17
+msgid "Failed to delete serial template"
+msgstr "Při mazání šablony seriálu nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:23
+msgid "Failed to import any print template(s)"
+msgstr "Nepodařilo se importovat žádnou šablonu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:43
+msgid "Failed to link distribution to MFHD"
+msgstr "Při propojování  distribuce na MFHD nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:38
+msgid "Failed to save issuance"
+msgstr "Při ukládání číslování nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:40
+msgid "Failed to save item notes"
+msgstr "Při ukládání poznámek k jednotce nastalal chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:16
+msgid "Failed to save serial template"
+msgstr "Při ukládání šablony seriálu nastala chyba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:38
+msgid "Failed to update recent inventory data for selected items."
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:53
 msgid "Failure testing credentials"
 msgstr "Chyba při testování ověření"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:134
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:134
 msgid "False"
 msgstr "Nepravda"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:95
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:108
 msgid "Family Name"
 msgstr "Příjmení"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:3
+msgid "February"
+msgstr "Únor"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:21
+msgid "Fee"
+msgstr "Poplatek"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:88
+msgid "Fest"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:55
+msgid "Field"
+msgstr "Pole"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:226
 msgid "Field Transform"
 msgstr "Transformace pole"
@@ -2053,71 +3999,123 @@ msgstr "Hodnota pole je mezi (odděleno čárkou):"
 msgid "Field value is not between (comma separated):"
 msgstr "Hodnota pole není mezi (odděleno čárkou):"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:25
+msgid "Fieldset change creation"
+msgstr "Vytvroření změny sady polí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:24
+msgid "Fieldset creation"
+msgstr "Vytvoření sady polí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:23
+msgid "Fieldset group creation"
+msgstr "Vytvoření skupiny sady polí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:10
+msgid "Fifth"
+msgstr "Pátý"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:118
+msgid "File"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:227
 msgid "Filter Value"
 msgstr "Hodnota filtru"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:405
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:431
 msgid "Filter by Library"
 msgstr "Filtrovat podle knihovny"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:7
+msgid "Filter items... "
+msgstr "Filtrovat jednotky... "
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:181
 msgid "Filters"
 msgstr "Filtry"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:41
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:42
 msgid "Find Another Target"
 msgstr "Najít jiný cíl"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:358 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:243
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:307 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:367 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:243 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:142
 msgid "Fine Level"
-msgstr "Úroveň pokut"
+msgstr "Úroveň pokuty"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:91
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:94
 msgid "Fine Tally:"
 msgstr "Přehled pokut"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:88
 msgid "Fines Owed"
-msgstr "Dlužné pokuty"
+msgstr "Nezaplaceno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:86
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:90
 msgid "Fines Stopped"
 msgstr "Pokuty zastaveny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:36
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:117
+msgid "Fines Stopped Time"
+msgstr "Čas zastavení pokut"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:36
 msgid "Finish"
-msgstr "Dokončit"
+msgstr "Ukončení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:6
+msgid "First"
+msgstr "První"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:66
 msgid "First 5 characters (for US ZIP code)"
 msgstr "Prvních 5 znaků (Pro US PSČ)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:15
 msgid "First Name"
-msgstr "Jméno"
+msgstr "Křestní jméno"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:58
 msgid "First Value"
 msgstr "První hodnota"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:15
+msgid "First Visible"
+msgstr "První viditelný"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:67
 msgid "First contiguous non-space string"
 msgstr "První následující řetězec bez mezer"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:144
+msgid "First level enumeration changes during subscription year"
+msgstr "První úroven enumerace se mění během roku předplatného"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:18
 msgid "Flat Text Editor"
 msgstr "Textová editace MARCu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:385 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:302
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:401 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:302
 msgid "Floating"
 msgstr "Pohyblivý exemplář"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:157
+msgid "Floating Group"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Floating Groups"
 msgstr "Pohyblivá skupina"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:25
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:146
+msgid ""
+"For example, if the title has two volumes a year, use this to specify the "
+"month that the next volume starts."
+msgstr ""
+"Například pokud titul má dva svazky ročně, použijte pro určení měsíce, ve "
+"kterém začíná příští svazek."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:33
 msgid "Force Action?"
 msgstr "Přesto pokračovat v akci?"
 
@@ -2129,15 +4127,19 @@ msgstr "Vynutit kvalitu exempláře"
 msgid "Force Hold"
 msgstr "Vynutit rezervaci"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:42
+msgid "Force Printer Context"
+msgstr "Vynutit tiskový kontext"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:16
 msgid "Force this action?"
 msgstr "Chcete v této akci přesto pokračovat?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:45
 msgid "Forgive"
 msgstr "Prominout"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:75
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:125
 msgid "Forgive Payment"
 msgstr "Prominutí platby"
 
@@ -2145,23 +4147,93 @@ msgstr "Prominutí platby"
 msgid "Forgive fines?"
 msgstr "Prominout pokuty"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:44
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:71
+msgid "Form"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:118
+msgid "Formatted Call Numbers"
+msgstr "Formátované signatury"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:9
+msgid "Fourth"
+msgstr "Čtvrtý"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:97
+msgid "Freq"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:265
+msgid "Frequency and Regularity"
+msgstr "Četnost a nepravidelnost"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:19
+msgid "Frequency:"
+msgstr "Četnost:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_day_of_week_selector.tt2:6
+msgid "Friday"
+msgstr "Pátek"
+
+#. ("{{transit.source.shortname}}", "{{transit.dest.shortname}}", "{{transit.source_send_time | date:$root.egDateAndTimeFormat}}", "{{transit.target_copy.barcode}}", "{{transit.target_copy.call_number.record.simple_record.title}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_list.tt2:20
+msgid "From: %1 To: %2 <br> When: %3 <br> Barcode: %4 Title: %5"
+msgstr ""
+"Odeláno z: %1 Do: %2 <br> Čas odeslání : %3 <br> čárový kód: %4 Název: %5"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:99
+msgid "Fulfilling Library"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:98
+msgid "Fulfilling Staff"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:89
+msgid "Fulfillment Date/Time"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:50
 msgid "Full Details"
 msgstr "Zobrazení detailů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:194
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Fund Tags"
+msgstr "Tag  finančního fondu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Funding Sources"
+msgstr "Finanční zdroje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Funds"
+msgstr "Fond financí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:80
+msgid "GPub"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:345
+msgid "General Search"
+msgstr "Všeobecné vyhledávání"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:213
 msgid "Generate Password"
 msgstr "Vygenerovat heslo"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:124
+msgid "GeoDiv"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Global Flags"
-msgstr "Globální indikátoy"
+msgstr "Globální indikátory"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:137
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:149
 msgid "Go To..."
 msgstr "Přejít na..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:8
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:10
 msgid "Go back"
 msgstr "Zpět"
 
@@ -2169,11 +4241,11 @@ msgstr "Zpět"
 msgid "Go to imported record"
 msgstr "Přejít na importovaný záznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:7
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:9
 msgid "Go to record"
 msgstr "Přejít na záznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:341
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:290 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:350
 msgid "Good"
 msgstr "Dobrá"
 
@@ -2181,35 +4253,43 @@ msgstr "Dobrá"
 msgid "Good Condition"
 msgstr "V dobrém stavu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:46
 msgid "Goods"
-msgstr "Zbožím"
+msgstr "Věcná náhrada"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:76
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:126
 msgid "Goods Payment"
-msgstr "Platba zbožím"
+msgstr "Věcná náhrada"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:140
+msgid "GovtAgn"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:99
 msgid "Greater than"
-msgstr "Více než"
+msgstr "Větší než"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:20
 msgid "Greater than or equal to"
 msgstr "Větší než nebo rovno"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:6
+msgid "Grid Columns Configuration"
+msgstr "Konfigurace tabulky sloupců"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:16
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:61
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:96
 msgid "Group Fines"
 msgstr "Skupinové pokuty"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:2
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:198 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:2
 msgid "Group Member Details"
 msgstr "Detaily člena skupiny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:111
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:372
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
@@ -2217,15 +4297,67 @@ msgstr "HTML"
 msgid "Hard Due Date Changes"
 msgstr "Změny v půjčování k pevnému datu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:31
-msgid "Hatch URL"
-msgstr "URL pro vzdálený tisk/ukládání (Hatch)"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:580
+msgid "Hatch"
+msgstr "Hatch"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:25
+msgid "Hatch Administration"
+msgstr "Správa Hatche"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:576
+msgid "Hatch Connection Status"
+msgstr "Hatch - status připojení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:32
+msgid "Hatch Prefs"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:18
+msgid "Hatch Printer Settings"
+msgstr "Nastavení tisku v Hachi"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:6
+msgid "Hatch is Available"
+msgstr "Je dostupný Hatch"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:11
+msgid "Hatch is Not Installed In This Browser"
+msgstr "V tomto prohlížeči není nainstalován Hatch"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:59
+msgid ""
+"Hatch is not installed in this browser.  Printing must be configured via the "
+"native browser print configuration."
+msgstr ""
+"V tomto prohlížeči není nainstalován Hatch. Tisk musí být nastaven "
+"prostřednictvím standardního nastavení tisku v prohlížeči."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:23
+msgid ""
+"Hatch printing is not enabled on this browser.  The settings below will have "
+"no effect until Hatch printing is enabled."
+msgstr ""
+"V tomto prohlížeči není aktivován tisk v Hatchi . Níže provedená nastavení "
+"se neprojeví, dokud tisk v Hatchi nebude aktivován."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:34
+msgid "Heading Purpose"
+msgstr "Účel záhlaví"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:33
+msgid "Heading Type"
+msgstr "Typ záhlaví"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:14
+msgid "Held"
+msgstr "Vlastněno"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:49
 msgid "Help"
 msgstr "Nápověda"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:170
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:188
 msgid "Hide All Columns"
 msgstr "Skrýt všechny sloupce"
 
@@ -2233,6 +4365,10 @@ msgstr "Skrýt všechny sloupce"
 msgid "Hide Copy Attributes"
 msgstr "Skrýt vlastnosti exempláře"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:425
+msgid "Hide Raw Pattern Code"
+msgstr "Skrýt kód prostého schématu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:3
 msgid "Hide Search Form"
 msgstr "Skrýt vyhledávací formulář"
@@ -2241,15 +4377,15 @@ msgstr "Skrýt vyhledávací formulář"
 msgid "Hide Volume/Copy Details"
 msgstr "Skrýt detaily signatury/exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:367
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:376
 msgid "High"
 msgstr "Vysoká"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:16
 msgid "History"
 msgstr "Historie"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:55
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:56
 msgid "Hold"
 msgstr "Rezervace"
 
@@ -2257,6 +4393,14 @@ msgstr "Rezervace"
 msgid "Hold Activate Date"
 msgstr "Datum aktivace rezervace"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:94
+msgid "Hold Cancel Date/Time"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:5
+msgid "Hold Capture Delayed"
+msgstr "Zachycení rezervace zdrženo"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:2
 msgid "Hold Details"
 msgstr "Detaily rezervace"
@@ -2269,7 +4413,7 @@ msgstr "Datum vypršení rezervace"
 msgid "Hold Expire Time"
 msgstr "Čas vypršení rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:47
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:48
 msgid "Hold ID"
 msgstr "ID rezervace"
 
@@ -2277,11 +4421,19 @@ msgstr "ID rezervace"
 msgid "Hold Matchpoint Weights"
 msgstr "Váhy pro zachycení rezervací"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:136
+msgid "Hold Note Count"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:117
+msgid "Hold Notes"
+msgstr "Poznámky k rezervaci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:26
 msgid "Hold Pull List"
 msgstr "Seznam rezervací k zachycení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:77
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:127
 msgid "Hold Request"
 msgstr "Požadavek na rezervaci"
 
@@ -2293,11 +4445,11 @@ msgstr "Datum žádosti o rezervaci"
 msgid "Hold Shelf Delay"
 msgstr "Zpoždění rezervace pro vyzvednutí"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:27
 msgid "Hold Shelf List"
 msgstr "Seznam rezervací k vyzvednutí"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:20
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:23
 msgid "Hold Shelf Slip"
 msgstr "Průvodka rezervací k zachycení"
 
@@ -2305,44 +4457,77 @@ msgstr "Průvodka rezervací k zachycení"
 msgid "Hold Slip"
 msgstr "Rezervační průvodka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:42
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:96
+msgid "Hold Target"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:48
 msgid "Hold Transfer Destination set"
 msgstr "Sada destinaci pro přepravu rezervací"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:22
 msgid "Hold Transit Slip"
 msgstr "Průvodka přepravy rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:12
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:12
 msgid "Hold Type"
 msgstr "Typ rezervace"
 
-#. ("{{patron.family_given_name}}", "{{patron.first_given_name}}", "{{patron.second_given_name}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:17
+#. ("{{patron.family_name}}", "{{patron.first_given_name}}", "{{patron.second_given_name}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:46
 msgid "Hold for patron %1, %2 %3"
 msgstr "Rezervace pro čtenáře  %1, %2 %3"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:35
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:40
 msgid "Hold for patron {{patron.alias}}"
 msgstr "Rezervace pro čtenáře  {{patron.alias}}"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:78
+#. ("{{patron.family_name}}", "{{patron.first_given_name}}", "{{patron.second_given_name}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:41
+msgid "Hold for patron: %1, %2 %3"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:78
 msgid "Holdable"
 msgstr "Lze rezervovat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:289 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:270 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:159
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:105
+msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:238 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:297 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:270 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:168
 msgid "Holdable?"
 msgstr "Lze rezervovat?"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:101
+msgid "Holding Type"
+msgstr "Typ vlastnictví"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:29
 msgid "Holdings"
-msgstr "Knihovní fond"
+msgstr "Správa exemplářů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:87
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:70
+msgid "Holdings Transfer"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:128
 msgid "Holdings View"
-msgstr "Zobrazení vlastnictví exemplářů"
+msgstr "Správa exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:51
+msgid "Holdings transfer target set"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:95
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:10
+msgid ""
+"Holdings-related objects, like issuances, items, units, and summaries will "
+"not be cloned."
+msgstr ""
+"Objekty související se správou exemplářů, jako číslování, exempláře,  "
+"jednotky a rejstříky,  nebudou klonovány."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:140 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:130
 msgid "Holds"
 msgstr "Rezervace"
 
@@ -2350,7 +4535,11 @@ msgstr "Rezervace"
 msgid "Holds / Transit"
 msgstr "Rezervace / Přepravy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:613
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:120
+msgid "Holds Count"
+msgstr "Počet rezervací"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:735
 msgid "Holds Notices"
 msgstr "Oznámení o rezervacích"
 
@@ -2358,25 +4547,25 @@ msgstr "Oznámení o rezervacích"
 msgid "Holds Pull List"
 msgstr "Seznam rezervací k zachycení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:147
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:202
 msgid "Holds Shelf"
 msgstr "Regál s rezervacemi"
 
 #. ("{{patron_stats().holds.ready}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:7
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:6
 msgid "Holds available: %1"
 msgstr "Rezervace k vyzvednutí: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:24
 msgid "Holds for Bib Record"
 msgstr "Rezervace k bibliografickému záznanu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:22
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:25
 msgid "Holds for Patron"
 msgstr "Rezervace pro čtenáře"
 
 #. ("{{holds[0].title}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:2
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:15
 msgid "Holds for record: %1"
 msgstr "Rezervace k záznamu: %1"
 
@@ -2384,7 +4573,7 @@ msgstr "Rezervace k záznamu: %1"
 msgid "Home"
 msgstr "Domů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:22
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:18
 msgid "Home Library"
 msgstr "Domovská knihovna"
 
@@ -2392,7 +4581,11 @@ msgstr "Domovská knihovna"
 msgid "Home Library: "
 msgstr "Domovská knihovna: "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:78
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_tests.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:17
+msgid "Hostname"
+msgstr "Jméno hostitelského počítače"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:20
 msgid "Hour"
 msgstr "Hodina"
 
@@ -2404,31 +4597,51 @@ msgstr "Hodina"
 msgid "Hours of Operation"
 msgstr "Otevírací doba"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:31
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field_virtual_map.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:11
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:121
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:156
 msgid "ID1"
 msgstr "ID1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:125
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:160
 msgid "ID2"
 msgstr "ID2"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:24
 msgid "ISBN"
 msgstr "ISBN"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:27
 msgid "ISBN..."
 msgstr "ISBN..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:71
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:145
+msgid "ISxN"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:148
+msgid "ISxN..."
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:79
 msgid "Identification"
 msgstr "Číslo dokladu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:34
+msgid "Identifier"
+msgstr "Identifikátor"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:91
+msgid ""
+"If a serials is labeled in two different ways, use this to specify the "
+"second set of enumeration labels"
+msgstr ""
+"Pokud je pro seriál použito dvojí rozdílné značední, toto specifikuje druhou "
+"stadu štítků enumerace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:29
 msgid ""
 "If overridden, subsequent checkouts during this patron's \n"
 " session will auto-override this event"
@@ -2440,17 +4653,21 @@ msgstr ""
 msgid "Ignore Pre-Cataloged Items"
 msgstr "Ignorovat předkatalogizované exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:151
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:154
 msgid "Ignore Pre-cataloged Items"
 msgstr "Ignorovat předkatalogizované exempláře"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:87
+msgid "Ills"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:12
 msgid "Immediately"
 msgstr "Okamžitě"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:95
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:29
 msgid "Import"
-msgstr "Import"
+msgstr "Importovat"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Import Match Sets"
@@ -2460,11 +4677,23 @@ msgstr "Sady shod importu"
 msgid "Import Record"
 msgstr "Importovat záznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:228
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:299
 msgid "Import Record from Z39.50"
 msgstr "Importovat záznam pomocí Z39.50"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:5
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:86
+msgid "Import Transactions"
+msgstr "Importovat transakce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:8
+msgid "Import from Bibliographic and/or MFHD Records"
+msgstr "Importovat z bibliografických a/nebo MFHD záznamů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:22
+msgid "Imported one or more print template(s)"
+msgstr "Byla importována jedna nebo více tiskových šablon"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:7
 msgid "Imported record"
 msgstr "Importovaný záznam"
 
@@ -2476,11 +4705,31 @@ msgstr "V přepravě"
 msgid "In list"
 msgstr "V seznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:70
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:29
+msgid "In-Browser Prefs"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:72
 msgid "In-House Use"
 msgstr "Prezenční výpůjčka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:143
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:28
+msgid "In-House Use List"
+msgstr "Seznam prezenčních výpůjček"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:135
+msgid "In-House Uses"
+msgstr "Prezeznční výpůjčky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:456
+msgid "In-house Use"
+msgstr "Prezenční výpůjčka"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:61
+msgid "Include"
+msgstr "Zahrnout"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:145
 msgid "Include Inactive?"
 msgstr "Zahrnout neaktivní?"
 
@@ -2488,14 +4737,42 @@ msgstr "Zahrnout neaktivní?"
 msgid "Include Items?"
 msgstr "Zahrnout položky?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:110
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:72
+msgid "Incomplete"
+msgstr "Neúplné"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:65
+msgid "Increments continuously"
+msgstr "Trvale narůstá"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:61
+msgid "Index"
+msgstr "Rejstřík"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:41
+msgid "Index Holdings"
+msgstr "Vlastnictví exemplářů typu rejstřík"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:28
+msgid "Individually Edit Selected Users"
+msgstr "Individuálně upravit vybrané uživatele"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:82
+msgid "Indx"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:77
 msgid "Info"
 msgstr "Informace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:45
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:45
 msgid "Initials"
 msgstr "Iniciály"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_datetime.tt2:45
+msgid "Input is out of range."
+msgstr "Vstup je mimo rozsah"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:159
 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
 msgstr "Vložit řádek výše: CTRL+Shift+Enter"
@@ -2508,14 +4785,46 @@ msgstr "Vložit pole po"
 msgid "Insert field before"
 msgstr "Vložit pole před"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:63
+msgid "Internet Access Level"
+msgstr "Přístup k internetu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:16
 msgid "Internet Resources"
 msgstr "Internetové zdroje"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:329 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:356 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:374 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:392
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:451 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:478 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:496 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:514
 msgid "Invalidate"
 msgstr "Zrušit platnost"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:180 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:124
+msgid "Inventory Date"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:125
+msgid "Inventory Workstation"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Invoice Item Types"
+msgstr "Typ položky na faktuře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Invoice Payment Method"
+msgstr "Platební metoda"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:145
+msgid "Is Deposit Required"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:147
+msgid "Is Holdable"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:113
+msgid "Is Mint Condition"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:30
 msgid "Is NULL"
 msgstr "Je NULL"
@@ -2524,6 +4833,14 @@ msgstr "Je NULL"
 msgid "Is NULL or Blank"
 msgstr "Je NULL nebo prázdný"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:146
+msgid "Is Reference"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:119
+msgid "Is Staff-placed Hold"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:31
 msgid "Is not NULL"
 msgstr "Není NULL"
@@ -2532,7 +4849,19 @@ msgstr "Není NULL"
 msgid "Is not NULL or Blank"
 msgstr "Není NULL nebo prázdný"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:55
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:95
+msgid "Issuance"
+msgstr "Číslování / chronologie"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:181 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:40
+msgid "Issuance Label"
+msgstr "Označení číslování / chronologie"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:39
+msgid "Issuance saved"
+msgstr "Číslování uloženo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:229
 msgid "Item"
 msgstr "Exemplář"
 
@@ -2542,7 +4871,7 @@ msgid "Item \"%1\" is marked as Claims Returned"
 msgstr "Exemplář \"%1\" je označen jako údajně vrácený"
 
 #. ("{{alert.item_never_circed}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:76
 msgid "Item %1 has never circulated."
 msgstr "Exemplář %1 nebyl nikdy vypůjčen."
 
@@ -2551,43 +4880,65 @@ msgstr "Exemplář %1 nebyl nikdy vypůjčen."
 msgid "Item %1 needs to be routed to %2"
 msgstr "Exemplář %1 má být směrován do  %2"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:40
+#. ("{{barcode}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:11
+msgid "Item %1 will be marked damaged. "
+msgstr "Jednotka  %1 bude označena jako poškozená. "
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:205
 msgid "Item Barcode"
-msgstr "Čárový kód exempláře"
+msgstr "Čárový kód jednotky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:288 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:409 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:476 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:541
 msgid "Item Barcode:"
-msgstr "čárový kód exempláře:"
+msgstr "čárový kód jednotky:"
+
+#. ("{{copy_barcode}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:8
+msgid "Item Barcode: %1"
+msgstr "Čárový kód jednotky: %1"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:49
 msgid "Item Details"
 msgstr "Detaily položek"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:28
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:36
 msgid "Item Holds"
 msgstr "Rezervace na tuto položku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:94
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:114
+msgid "Item ID"
+msgstr "ID jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:125
 msgid "Item Not Found"
-msgstr "Položka nenalezena"
+msgstr "Jednotka nebyla nalezena"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:86
+msgid "Item Notes"
+msgstr "Poznámky k jednotce"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:35
 msgid "Item Search and Cataloging"
 msgstr "Vyhledávání exemplářů a katalogizace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:48
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:104
+msgid "Item Selection Depth"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:215 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:48
 msgid "Item Status"
 msgstr "Status exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:48
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:55
 msgid "Item Status (detail)"
 msgstr "Status exempláře (detaily)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:46
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:53
 msgid "Item Status (list)"
 msgstr "Status exempláře (seznam)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:46
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:51
 msgid "Item Status Display"
 msgstr "Zobrazení statusu exempláře"
 
@@ -2595,22 +4946,30 @@ msgstr "Zobrazení statusu exempláře"
 msgid "Item Summary"
 msgstr "Detaily exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:48
-msgid "Item Transfer Target set"
-msgstr "Sada cílů pro přesun exemplářů"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:37
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:38
 msgid "Item Type"
 msgstr "Typ exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:33
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_receive_alerts.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_receive_alerts.tt2:53
+msgid "Item alerts"
+msgstr "Upozornění k jednotce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:43
 msgid "Item as Damaged"
 msgstr "Exemplář jako poškozený"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:35
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:45
 msgid "Item as Missing"
 msgstr "Exemplář jako postrádaný"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:439 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:505 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:571
+msgid "Item barcode"
+msgstr "Čárový kód jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:146
+msgid "Item barcode does not have a correct check digit."
+msgstr "Čárový kód jednotky nemá správnou konrolní číslici"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:3
 msgid "Item has not circulated."
 msgstr "Exemplář nebyl půjčen"
@@ -2623,11 +4982,27 @@ msgstr "Exemplář nebyl v přepravě"
 msgid "Item is not captured for a hold"
 msgstr "Exemplář není zachycen pro rezervaco"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:40
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:149
+msgid "Item not found"
+msgstr "Jednotka nebyla nalezena"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:41
+msgid "Item notes saved"
+msgstr "Poznámky k jednoce bylyl uloženy"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:20
+msgid "Item permission check"
+msgstr "Kontrola oprávnění k jednotkám"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:46
 msgid "Item(s) transfered"
 msgstr "Položky přepraveny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:45
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:123
+msgid "Item_tbmfhd"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:57
 msgid "Items"
 msgstr "Exempláře"
 
@@ -2639,59 +5014,139 @@ msgstr "Vrácené exempláře"
 msgid "Items Checked Out"
 msgstr "Vypůjčené exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:67
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:102
 msgid "Items Out"
 msgstr "Výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:42
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:43
 msgid "Items Overdue"
 msgstr "Překročena výpůjční lhůta"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:52
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:101
+msgid "Items to Previously Marked Destination"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:66
 msgid "Items to Previously Marked Library"
 msgstr "Položky do předem označené knihovny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:54
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:68
 msgid "Items to Previously Marked Volume"
 msgstr "Exempláře k dříve označené signatuře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:2
+msgid "January"
+msgstr "Leden"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:8
+msgid "July"
+msgstr "Červenec"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:7
+msgid "June"
+msgstr "Červen"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:111
+msgid "Juvenile flag"
+msgstr "Příznak Nezletilý"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/index.tt2:16
+msgid ""
+"Key expired, please close this window; it no longer remembers which items "
+"you are printing labels for."
+msgstr ""
+"Klíč vypršel. Prosím, zavřete toto okno; informace o tom, pro které položky "
+"tisknete štítky, již není k dispozici"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:29
+msgid "Keyword"
+msgstr "Klíčové slovo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:129
+msgid "Kind"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:103
+msgid "LTxt"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:60
 msgid "Label"
-msgstr "Označení"
+msgstr "Štítek"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:157
+msgid "Label Preview"
+msgstr "Náhled štítku pro tisk"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:91
+msgid "Label Template"
+msgstr "Šablona pro tisk štíků"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:36
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:67
+msgid "Lang"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:2
+msgid "Last"
+msgstr "Poslední"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:70
 msgid "Last Activity"
 msgstr "Poslední aktivita"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:26
+msgid "Last Answered on: "
+msgstr "Naposledy zodpovězeno: "
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:59
 msgid "Last Billing"
 msgstr "Naúčtovaný poplatek"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:19
 msgid "Last Billing Type"
 msgstr "Typ poplatku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:88
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:95
 msgid "Last Edited By:"
 msgstr "Naposledy editoval(a):"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:102
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:109
 msgid "Last Edited On:"
 msgstr "Čas poslední editace:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:48
+msgid "Last Few Circs"
+msgstr "Několik posledních výpůjček"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:14
 msgid "Last Name"
 msgstr "Příjmení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:28
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:107
+msgid "Last Notice"
+msgstr "Poslední oznámení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:209 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:197
+msgid "Last Notify Time"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:69
 msgid "Last Payment"
 msgstr "Platba"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:52
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:95
+msgid "Last Renewal Workstation"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:52
 msgid "Last Renewed On"
 msgstr "Naposledy prodlouženo"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:40
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:92
+msgid "Last Targeting Date/Time"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:74
 msgid "Last Updated"
 msgstr "Naposledy aktualizováno"
 
@@ -2699,10 +5154,26 @@ msgstr "Naposledy aktualizováno"
 msgid "Last Value"
 msgstr "Poslední hodnota"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:16
+msgid "Last Visible"
+msgstr "Poslední viditelný"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:60
+msgid "Last chance, are you sure you want to completely delete this account?"
+msgstr "Poslední možnost rozmyslet si, zda opravdu chcete smazat tento účet."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_tests.tt2:26
+msgid "Latency Test"
+msgstr "Test latence"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:16
 msgid "Lead record"
 msgstr "Řídící záznam"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:279
+msgid "Left"
+msgstr "Vlevo"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:22
 msgid "Less than"
 msgstr "Menší než"
@@ -2711,64 +5182,96 @@ msgstr "Menší než"
 msgid "Less than or equal to"
 msgstr "Menší nebo rovno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:49
+#. ("{{$index + 1}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:218 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:96
+msgid "Level %1"
+msgstr "Úroveň %1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:53
 msgid "Library"
 msgstr "Knihovna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:59
-msgid "Library as Volume Transfer Destination"
-msgstr "Knihovna jako cíl přesunu signatury"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:40
+msgid "Library : Distribution/Stream"
+msgstr "Knihovna: Distribuce / řada exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:68
+msgid "Library/Volume as Transfer Destination"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:14
 msgid "Library: "
 msgstr "Knihovna: "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:247
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Line Item Alerts"
+msgstr "Upozornění k položce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Line Item MARC Attribute Definitions"
+msgstr "Definice atributů MARC pro položku"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:73
+msgid "Lineitem ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:318
 msgid "Link Checker"
 msgstr "Kontrola odkazů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:126
+msgid "Link MFHD"
+msgstr "Propojit MFHD"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:21
 msgid "Link as Conjoined to Previously Marked Bib Record"
 msgstr "Připojit jako propojené ke dříve označenému bib. záznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:229 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds.tt2:23
 msgid "List View"
-msgstr "Zobrazení seznamu"
+msgstr "Zobrazení formou seznamu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:81
+msgid "LitF"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_new_bib.tt2:7
 msgid "Load"
 msgstr "Nahrát"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:19
 msgid "Load Bucket"
 msgstr "Načíst skupinu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:376
+msgid "Load Catalog Record IDs"
+msgstr "Načíst ID katalogizačních záznamů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:383
+msgid "Load MARC Order Records"
+msgstr "Nahrát MARC záznamy pro objednávky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:20
 msgid "Load Patron"
 msgstr "Načíst čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:16
 msgid "Load Shared Bucket"
 msgstr "Načíst sdílenou skupinu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_load_shared.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:7
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:7
 msgid "Load Shared Bucket Bucket by ID"
 msgstr "Načíst sdílenou skupinu pomocí ID"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:123
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:142
 msgid "Loading..."
-msgstr "Načítání..."
+msgstr "Načítá se…"
 
-#. ("{{print_list_progress}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:2
-msgid "Loading... %1"
-msgstr "Načítám ... %1"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:228 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:228
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:236 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:228
 msgid "Loan Duration"
-msgstr "Výpůjční lhůta"
+msgstr "Délka výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:285
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:483
 msgid "Local Administration"
 msgstr "Lokální  administrace"
 
@@ -2776,11 +5279,7 @@ msgstr "Lokální  administrace"
 msgid "Local Catalog"
 msgstr "Lokální katalog"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:29
-msgid "Local Prefs"
-msgstr "Lokální preference"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:98
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:131 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:111
 msgid "Location"
 msgstr "Knihovna/pobočka"
 
@@ -2788,23 +5287,35 @@ msgstr "Knihovna/pobočka"
 msgid "Location:"
 msgstr "Knihovna/pobočka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:335
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:563
 msgid "Log Out"
 msgstr "Odhlásit se"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:79
+msgid "Logged in account cannot be merged"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_login.tt2:48
 msgid "Login Failed"
 msgstr "Přihlášení selhalo"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:77
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:38
+msgid "Login Type:"
+msgstr "Typ přihlášení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:69
+msgid "Long"
+msgstr "Dlouhá"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:112
 msgid "Long Overdue"
-msgstr "Dlouhodobě nevrácené dokumenty"
+msgstr "Dlouhodobě nevrácené"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:87
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:122
 msgid "Lost"
 msgstr "Ztraceno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:365
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:374
 msgid "Low"
 msgstr "Nízká"
 
@@ -2812,11 +5323,11 @@ msgstr "Nízká"
 msgid "Lower case"
 msgstr "Malá písmena"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:240
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:311
 msgid "MARC Batch Edit"
 msgstr "Hromadná editace MARCu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:234
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:305
 msgid "MARC Batch Import/Export"
 msgstr "Dávkový import/export MARCu"
 
@@ -2824,10 +5335,18 @@ msgstr "Dávkový import/export MARCu"
 msgid "MARC Coded Value Maps"
 msgstr "Seznam hodnot kódů MARCu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:67
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:108
 msgid "MARC Edit"
 msgstr "Editace MARCu"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:125
+msgid "MARC Expert"
+msgstr "Expertní (MARC)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:370
+msgid "MARC Federated Search"
+msgstr "Federativní vyhledávání MARCu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "MARC Import Remove Fields"
 msgstr "Pole k odebrání při importu MARCu"
@@ -2846,7 +5365,7 @@ msgstr "Typ záznamu MARC"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "MARC Search/Facet Class FTS Maps"
-msgstr ""
+msgstr "FTS mapy pro třídy MARC vyhledávání/faset"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "MARC Search/Facet Classes"
@@ -2854,7 +5373,7 @@ msgstr "Vyhledávání MARC/Fasetové třídy"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "MARC Search/Facet Field FTS Maps"
-msgstr ""
+msgstr "FTS mapy pro MARC vyhledávání /fasety"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "MARC Search/Facet Fields"
@@ -2864,7 +5383,7 @@ msgstr "Vyhledávání MARC / fasetová pole"
 msgid "MARC Tag Tables"
 msgstr "Tabulky polí MARC"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:72
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:113
 msgid "MARC View"
 msgstr "Zobrazení MARCu"
 
@@ -2876,63 +5395,179 @@ msgstr "MARC XML"
 msgid "MARC8"
 msgstr "MARC8"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:35
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:146
+msgid "MFHD ID"
+msgstr "ID MFHD"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:233
+msgid "MFHD Indicators"
+msgstr "Indikátory MFHD"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:28
+msgid "MFHD Only"
+msgstr "Pouze MFHD"
+
+#. ("{{pot.id}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:16
+msgid "MFHD record %1"
+msgstr "Záznam MFHD %1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:74
+msgid "MRec"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:36
 msgid "Mail"
 msgstr "Pošta"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:696
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:811 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:611
 msgid "Mailing"
 msgstr "Kontaktní adresa"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:23
+msgid "Mailing:City"
+msgstr "Kontaktní:Město"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:24
+msgid "Mailing:County"
+msgstr "Kontaktní:Okres"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:25
+msgid "Mailing:State"
+msgstr "Kontaktní:Stát"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:21
+msgid "Mailing:Street 1"
+msgstr "Kontaktní:Ulice 1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:22
+msgid "Mailing:Street 2"
+msgstr "Kontaktní:Ulice 2"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:26
+msgid "Mailing:Zip"
+msgstr "Kontaktní:PSČ"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:46
+msgid "Main Profile"
+msgstr "Hlavní profil"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_index.tt2:21
 msgid "Main Settings"
 msgstr "Hlavní nastavení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:262
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:14
+msgid "Make Items Bookable"
+msgstr "Nastavit položku jako rezerervovatelný zdroj"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:284
 msgid "Make column narrower"
 msgstr "Zúžit sloupce"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:256
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:278
 msgid "Make column wider"
 msgstr "Rozšířit sloupce"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:254
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:46
+msgid "Make first visible"
+msgstr "Udělat první viditelný"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:52
+msgid "Make last visible"
+msgstr "Udělat poslední viditelný"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:196 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:151
+msgid "Manage"
+msgstr "Spravovat"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:325
 msgid "Manage Authorities"
 msgstr "Spravovat autority"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:175
+msgid "Manage Column Widths"
+msgstr "Nastavit šírku sloupců"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:170
+msgid "Manage Columns"
+msgstr "Nastavit sloupce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:5
+msgid "Manage Copy Alerts"
+msgstr "Spravovat upozornění k exempláři"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:5
+msgid "Manage Copy Tags"
+msgstr "Spravovat tagy exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_manage.tt2:20
+msgid "Manage Issues"
+msgstr "Spravovat čísla"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_manage.tt2:25
+msgid "Manage MFHDs"
+msgstr "Spravovat MFHD"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_manage.tt2:15
+msgid "Manage Predictions"
+msgstr "Spravovat predikce"
+
+#. ("{{stream_label}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:6
+msgid "Manage Routing List for %1"
+msgstr "Spravovat seznam předběžných příjemců pro  %1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_manage.tt2:10
+msgid "Manage Subscriptions"
+msgstr "Spravovat předplatné"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:5
 msgid "Manage authority record links"
 msgstr "Spravovat propojení autoritních záznamů"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:231 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:42
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:234 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:42
 msgid "Manual Floating Active"
 msgstr "Manuální aktivace pohyblivých exemplářů"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:275
+msgid "Manual Margins"
+msgstr "Ruční nastavení okrajů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:120
+msgid ""
+"Manual adjustments may be made here. These do not get saved with templates."
+msgstr ""
+"Zde můžete provést manuální úpravy. Tyto úpravy se neuloží do šablony."
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:11
 msgid "Maps"
 msgstr "Mapy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:34
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:4
+msgid "March"
+msgstr "Březen"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:44
 msgid "Mark"
 msgstr "Označit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:58
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_workstations.tt2:64
 msgid "Mark As Default"
 msgstr "Označit jako výchozí"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:61
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:63
 msgid "Mark Claims Never Checked Out"
 msgstr "Označit jako údajně nikdy nevypůjčené"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:59
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:61
 msgid "Mark Claims Returned"
 msgstr "Označit jako údajně vrácené"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:36
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:37
 msgid "Mark Item Damaged"
 msgstr "Označit exemplář jako poškozený"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:39
 msgid "Mark Item Missing"
 msgstr "Označit exemplář jako nezvěstný"
 
@@ -2940,32 +5575,56 @@ msgstr "Označit exemplář jako nezvěstný"
 msgid "Mark Item(s) Claims Returned"
 msgstr "Označit exemplář(e) jako údajně vrácené"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:61
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:5
+msgid "Mark Item(s) Damaged"
+msgstr "Označit exemplář(e) jako poškozené"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:62
 msgid "Mark Items Damaged"
 msgstr "Označit exempláře jako poškozené"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:114
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:115
 msgid "Mark Local Result As Overlay Target"
-msgstr "Označit lokální výsledky jako cíl přepsání"
+msgstr "Označit lokální výsledky jako cíl pro přepsání"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:57
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:59
 msgid "Mark Lost (By Patron)"
-msgstr "Označit jako  ztracené (čtenářem)"
+msgstr "Označit jako ztracené (čtenářem)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:28
+msgid "Mark Missing Pieces"
+msgstr "Označit chybějící součásti"
 
 #. ("{{barcodes.toString()}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:37
 msgid "Mark Never Checked Out: %1"
 msgstr "Označit jako nikdy nevypůjčené: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:24
 msgid "Mark as Title Hold Transfer Destination"
 msgstr "Označ jako cíl pro přepravu rezervovaného titulu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:77
+msgid "Mark as claimed"
+msgstr "Označit jako reklamované"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:79
+msgid "Mark as discarded"
+msgstr "Označit jako vyřazené"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:83
+msgid "Mark as not held"
+msgstr "Označit jako Není vlastněno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:81
+msgid "Mark as not published"
+msgstr "Označit jako Nevydáno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:47
 msgid "Mark for:"
 msgstr "Označit pro:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:16
 msgid "Mark item as missing pieces?"
 msgstr "Označit exemplář jako chybějící kusy?"
 
@@ -2981,18 +5640,38 @@ msgstr "Označit {{num_items}} položek jako POSTRÁDANÉ?"
 msgid "Max"
 msgstr "Max."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:119
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:124
 msgid "Max Fine Rule"
 msgstr "Limity pokut"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:45
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:6
+msgid "May"
+msgstr "Květen"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:216
+msgid "Mentioned In"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:221
+msgid "Mentioned In..."
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_merge_patrons.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:27
 msgid "Merge"
 msgstr "Sloučit"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:15
+msgid "Merge Patrons"
+msgstr "Sloučit čtenáře"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:25
 msgid "Merge Selected Records"
 msgstr "Sloučit vybrané záznamy"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_merge_patrons.tt2:5
+msgid "Merge patrons?"
+msgstr "Sloučit čtenáře?"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:5
 msgid "Merge records?"
 msgstr "Sloučit záznamy?"
@@ -3001,22 +5680,38 @@ msgstr "Sloučit záznamy?"
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:123
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:183
+msgid "Message Center"
+msgstr "Centrum zpráv"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:72
 msgid "Messages"
 msgstr "Zprávy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:18
+msgid "Metabib Fields"
+msgstr "Pole Metabib"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:16
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Prostřední jméno"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:62
 msgid "Min"
-msgstr "Minimálně"
+msgstr "Min"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:205 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:193
+msgid "Minimum Estimated Wait Time"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:92
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Různé"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:64
+msgid "Missing"
+msgstr "Postrádaný"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:3
 msgid "Missing Barcode"
 msgstr "Chybí čárový kód"
@@ -3029,7 +5724,11 @@ msgstr "Chybí signatura"
 msgid "Mixed material"
 msgstr "Smíšený dokument"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:9
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:147
+msgid "ModRec"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_edit_marc_modal.tt2:9
 msgid "Modify"
 msgstr "Upravit"
 
@@ -3038,14 +5737,22 @@ msgstr "Upravit"
 msgid "Modify Dates for %1 Hold(s)"
 msgstr "Upravit datum  %1 rezervací"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:15
 msgid "Modify Penalty / Message"
 msgstr "Upravit upozornění/blokaci"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:82
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_day_of_week_selector.tt2:2
+msgid "Monday"
+msgstr "Pondělí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:123
 msgid "Monograph Parts"
 msgstr "Části monografií"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:341
+msgid "Month"
+msgstr "Měsíc"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:80
 msgid "Month Name"
 msgstr "Název měsíce"
@@ -3058,19 +5765,36 @@ msgstr "Měsíc"
 msgid "Month(s)"
 msgstr "Měsíc(e)"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:291
+msgid "Monthly"
+msgstr "Měsíčně"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:82
 msgid "Months ago"
 msgstr "Před měsíci"
 
+#. ("<a href=\"https://evergreen-ils.org\">https://evergreen-ils.org</a>", "<a href=\"http://docs.evergreen-ils.org\">http://docs.evergreen-ils.org</a>")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:40
+msgid ""
+"More information can be found at %1. For help in using Evergreen, \n"
+"       see our documentation at %2."
+msgstr ""
+"Další informace najdete na  %1.  Nápovědu, jak používat Evergreen,\n"
+"       najdete v naší dokumentaci na  %2."
+
 #. ("{{recordNotFound}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:25
 msgid "More than one Bib Record found with TCN: %1"
 msgstr "Byl nalezen více než jeden bibliografický záznam s TCN: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:105
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:110
 msgid "Most Recent Circ Group"
 msgstr "Poslední výpůjční skupina"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:104
+msgid "Most Recent Circ Group not available for display."
+msgstr "Zobrazení poslední výpůjční skupiny není k dispozici"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:97
 msgid "Most Recent Transit"
 msgstr "Poslední přeprava"
@@ -3092,10 +5816,14 @@ msgstr ""
 "Přesunout %1 rezervací ve frontě rezerrvací před rezervace, které nebyly "
 "označeny jako začátek fronty?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:19
 msgid "Move Another Patron To This Group"
 msgstr "Přesunout dalšího čtenáře do této skupiny"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:14
+msgid "Move Down"
+msgstr "Posunout dolů"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:161
 msgid "Move Field Down"
 msgstr "Posunout pole dolů"
@@ -3104,14 +5832,26 @@ msgstr "Posunout pole dolů"
 msgid "Move Field Up"
 msgstr "Posunout pole nahoru"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:27
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:28
 msgid "Move Selected Patrons to Another Patron's Group"
 msgstr "Přesunout vybraného čtenáře do jiné čtenářské skupiny?"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:13
+msgid "Move Up"
+msgstr "Posunout nahoru"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:25
 msgid "Move User"
 msgstr "Přesunout uživatele"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:40
+msgid "Move column down"
+msgstr "Posunout sloupec dolů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:34
+msgid "Move column up"
+msgstr "Posunout sloupec nahoru"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:9
 msgid "Move selected users to the following user's group?"
 msgstr "Přesunout vybrané uživatele do následující uživatelské skupiny?"
@@ -3122,7 +5862,11 @@ msgstr "Přesunout uživatele do této skupiny"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:14
 msgid "Musical scores"
-msgstr "Hudebniny"
+msgstr "Hudební partitury"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:352
+msgid "My Selection Lists"
+msgstr "Moje akviziční seznamy"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:60
 msgid ""
@@ -3150,7 +5894,7 @@ msgstr ""
 "POZOR! Nová organizační jednotka nebud v databázi existovat, dokud "
 "neproběhne proces aktualizace organizačních jednotek"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:222
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:222
 msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
@@ -3158,35 +5902,59 @@ msgstr "Název"
 msgid "Name For New Bucket"
 msgstr "Jméno nové skupiny"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:31
+msgid "Name Keywords"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:26
+msgid "Name for delete set"
+msgstr "Jméno pro smazání sady"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:26
+msgid "Name for edit set"
+msgstr "Jméno editační sady"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:104
+msgid "Name keywords: "
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:9
 msgid "Name of existing bucket"
 msgstr "Jméno existující skupiny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:28
 msgid "Name..."
 msgstr "Název ..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:134
+msgid "NameUse"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:64
+msgid "Need Before Date/Time"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:22
 msgid "Needed for Hold"
 msgstr "Potřebné pro rezervaci"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:22
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:23
 msgid "Needs Transiting"
 msgstr "Potřebné k přesunu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:60
 msgid "Net Access"
 msgstr "Přístup k síti"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/statusbar.tt2:28
-msgid "Network Connection Status"
-msgstr "Status síťového připojení"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:844
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:955
 msgid "New Address"
 msgstr "Nová adresa"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:40
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:18
+msgid "New Attribute Set..."
+msgstr "Nová sada atributů..."
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:67
 msgid "New Balance:"
 msgstr "Nový zůstatek"
 
@@ -3194,7 +5962,11 @@ msgstr "Nový zůstatek"
 msgid "New Barcode..."
 msgstr "Nový čárový kód ..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_selector.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_selector.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:3
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:358
+msgid "New Brief Record"
+msgstr "Vytvořit předběžný  záznam"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_grid_menu.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:17
 msgid "New Bucket"
 msgstr "Vytvořit novou skupinu"
 
@@ -3202,51 +5974,91 @@ msgstr "Vytvořit novou skupinu"
 msgid "New Child"
 msgstr "Přidat nový podřízený typ"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:5
+msgid "New Copy Alert"
+msgstr "Nové upozornění k exempláři"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:5
 msgid "New Copy Note"
 msgstr "Nová poznámka k exempláři"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:6
+msgid "New Distribution Note"
+msgstr "Nová poznámka k distribuci"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:7
+msgid "New Item Note"
+msgstr "Nová poznámka k jednotce"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:72
 msgid "New Note"
 msgstr "Nová poznámka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:42
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field_virtual_map.tt2:31
 msgid "New Record"
 msgstr "Nový záznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:52
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:101
+msgid "New Subscription"
+msgstr "Nové předplatné"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:5
+msgid "New Subscription Note"
+msgstr "Nová poznámka k předplatnému"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_print_routing_list.tt2:11
 msgid "Next"
 msgstr "Další"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:83
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:89
 msgid "Next Page"
 msgstr "Další stránka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:278 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:308
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:31
+msgid "Next copy status"
+msgstr "Nový statu exempláře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:26
+msgid "Next copy status: "
+msgstr "Následující status exempláře: "
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:3
+msgid "Next to Last"
+msgstr "Příští k poslednímu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:227 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:200 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:286 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:316
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_info.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_info.tt2:14
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:32
+msgid "No Attribute Set Selected"
+msgstr "Nebyla vybrána sada atributu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:14
 msgid "No Bucket Selected"
 msgstr "Nebyla vybrána žádná skupina"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:278
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:294
 msgid "No Items To Display"
 msgstr "Žádné položky k zobrazení"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:264 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:387
+msgid "No Offset"
+msgstr "Bez odchylky"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:3
 msgid "No Previous Circ Group"
 msgstr "Neexistuje přechozí výpůjční skupina"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:68
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:83
 msgid "No Printer Selected"
 msgstr "Nebyla vybrána žádná tiskárna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:65
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:80
 msgid "No Printers Found"
 msgstr "Nebyly nalezeny žádné tiskárny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:157
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:203
 msgid "No Receipt"
 msgstr "Bez potvrzení"
 
@@ -3255,12 +6067,16 @@ msgid "No Recent Circ Group"
 msgstr "Neexistuje poslední výpůjční skupina"
 
 #. ("{{barcode}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:20
 msgid "No circulation found for item with barcode %1.  Item not modified."
 msgstr ""
 "Nebyly nalezeny žádné výpůjčky pro exemplář s čárovým kódem  %1.  Položka "
 "nebyla upravena."
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:56
+msgid "No items expected for the selected subscription"
+msgstr "Pro vybrané předplatné nejsou očekávány žádné jednotky"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_last_patron.tt2:3
 msgid "No patrons recently accessed."
 msgstr "Naposledy nebyl přístup k žádnému čtenáři"
@@ -3273,6 +6089,14 @@ msgstr "Nebyl označen žádný záznam jako cíl přesunu rezervace!"
 msgid "No record marked for overlay."
 msgstr "Žádný záznam nebyl označen k přepsání."
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:55
+msgid "No subscription selected"
+msgstr "Nebylo vybráno žádné předplatné"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:7
+msgid "No subscriptions are owned by this library"
+msgstr "Tato knihovna nemá žádné předplatné"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:56
 msgid "No user found with the requested username / barcode"
 msgstr "Nebyl nalezen žádný uživatel s požadovaným jménem/čárovým kódem"
@@ -3285,7 +6109,7 @@ msgstr "Nebyl vybrán žádný uživatel k přesunu"
 msgid "Non-Aggregate"
 msgstr "Ne-sdružené"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:91
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:126
 msgid "Non-Cataloged"
 msgstr "Nekatalogizované"
 
@@ -3293,22 +6117,54 @@ msgstr "Nekatalogizované"
 msgid "Non-Cataloged Circulations"
 msgstr "Nekatalogizované výpůjčky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:47
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:206
+msgid "Non-cataloged Type"
+msgstr "Nekatalogizovaný typ"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:307
+msgid "Non-cataloged Type:"
+msgstr "Nekatalogizovaný typ:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:29
 msgid "None"
-msgstr "Žádné"
+msgstr "Hodnota nezadána"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:239 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:366
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:19
+msgid "None of the above"
+msgstr "Nic z výše uvedeného"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:247 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:375
 msgid "Normal"
-msgstr "Normální"
+msgstr "Běžná"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:34
 msgid "Normal Checkin then Checkout"
 msgstr "Běžné vrácení, pak půjčení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:40
+msgid "Normal checkin"
+msgstr "Běžné vrácení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:50
+msgid "Normal checkout"
+msgstr "Běžné půjčení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:23
 msgid "Not Cataloged"
 msgstr "Nekatalogizováno"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:74
+msgid "Not Found"
+msgstr "Nenalezeno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:17
+msgid "Not Held"
+msgstr "Není vlastněno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:13
+msgid "Not Published"
+msgstr "Nevydáno"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:29
 msgid "Not between"
 msgstr "Není mezi"
@@ -3317,7 +6173,7 @@ msgstr "Není mezi"
 msgid "Not in list"
 msgstr "Není v seznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:13
 msgid "Note"
 msgstr "Poznámka"
 
@@ -3329,20 +6185,20 @@ msgstr "Text poznámky"
 msgid "Note Body..."
 msgstr "Text poznámky ..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:36
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:88
 msgid "Note..."
 msgstr "Poznámka..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:99
 msgid "Note:"
 msgstr "Poznámka:"
 
 #. ("{{payment_note}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:45
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:72
 msgid "Note: %1"
 msgstr "Poznámka: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:58
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:42
 msgid "Notes"
 msgstr "Poznámky"
 
@@ -3354,24 +6210,60 @@ msgstr "Způsob oznámení"
 msgid "Notification Method..."
 msgstr "Způsob oznámení"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:106
+msgid "Notifications Phone Number"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:107
+msgid "Notifications SMS Number"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:107
+msgid "Notify By Email When Hold Ready?"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:115
+msgid "Notify By Phone When Hold Ready?"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:208 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:196
+msgid "Notify Count"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:108
+msgid "Notify by Email?"
+msgstr ""
+
 #. ("{{patron.email}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:53
 msgid "Notify by email: %1"
 msgstr "Oznámení e-mailem: %1"
 
 #. ("{{hold.phone_notify}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:22
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:51
 msgid "Notify by phone: %1"
 msgstr "Telefonické oznámení: %1"
 
 #. ("{{hold.sms_notify}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:52
 msgid "Notify by text: %1"
 msgstr "SMS oznámení: %1"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:12
+msgid "November"
+msgstr "Listopad"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:52
 msgid "Nullability"
-msgstr ""
+msgstr "Nullability (povolení hodnot Null)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:46
+msgid "Number"
+msgstr "Číslo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:233
+msgid "Number of Copies"
+msgstr "Počet kopií"
 
 #. ("{{dialog.num_circs}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:9
@@ -3382,42 +6274,114 @@ msgstr "Počet vybraných výpůjček: %1"
 msgid "Number of items: "
 msgstr "Počet jednotek: "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_records_not_deleted.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_alert_dialog.tt2:14
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:124
+msgid "Numeric"
+msgstr "Podle identifikátorů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_records_not_deleted.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_add_copy_alert_dialog.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_alert_dialog.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:50
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_confirm_dialog.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_prompt_dialog.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_select_dialog.tt2:20
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_receive_alerts.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_confirm_dialog.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_org_select_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_prompt_dialog.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_select_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_subscription_select_dialog.tt2:19
 msgid "OK/Continue"
 msgstr "OK/Pokračovat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:56
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:56
 msgid "OPAC"
 msgstr "OPAC"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:62
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:64
+msgid "OPAC Display"
+msgstr "Zobrazení v OPACu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:103
 msgid "OPAC View"
 msgstr "Zobrazení v OPACu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:162 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:82
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:82
 msgid "OPAC Visible"
 msgstr "Zobrazit v OPACu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:147
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:178 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:147
 msgid "OPAC Visible?"
 msgstr "Zobrazit v OPACu?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:64
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:13
 msgid "OR"
-msgstr "OR (nebo)"
+msgstr "NEBO"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:38
 msgid "OU Type"
 msgstr "Typ organizační jednotky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:11
+msgid "October"
+msgstr "Říjen"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:1
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:39
+msgid "Offline Checkin"
+msgstr "Vrácení v režimu offline"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:37
+msgid "Offline Checkout"
+msgstr "Půjčení v režimu offline"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:237
+msgid "Offline Circulation"
+msgstr "Výpůjčky v režimu offline"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:40
+msgid "Offline In-house Use"
+msgstr "Zaznamenání užití v režimu offline"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:38
+msgid "Offline Renew"
+msgstr "Prodloužení v režimu offline"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:128
+msgid "Offline Sessions"
+msgstr "Offline relace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:604
+msgid "Offline blocklist downloaded"
+msgstr "Byl stažen seznam blokovaných pro režim offline"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:140
+msgid "Offline session creation failed"
+msgstr "Vytvoření offline relace se nezdařilo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:139
+msgid "Offline session description"
+msgstr "Popis offline relace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:141
+msgid "Offline session processing failed"
+msgstr "Zpracování offline relace se nezdařilo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:142
+msgid "Offline transaction upload failed"
+msgstr "Nahrání offline transakcí se nezdařilo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:140
+msgid "Offset"
+msgstr "Odchylka"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:333
+msgid "Omitted"
+msgstr "Vynecháno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:360
+msgid "On day of month"
+msgstr "Ve dni měsíce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:362
+msgid "On day of week"
+msgstr "Ve dni týdne"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:21
 msgid "On or After (Date/Time)"
 msgstr "V nebo po datu ( datum / čas)"
@@ -3426,14 +6390,22 @@ msgstr "V nebo po datu ( datum / čas)"
 msgid "On or Before (Date/Time)"
 msgstr "V nebo před (datum / čas)"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:361
+msgid "On specific date"
+msgstr "Ve specifickému datu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:17
 msgid "One or more items could not be deleted. Override?"
 msgstr "Jedna nebo více poležek nemohou být smazány. Přesto pokračovat?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:31
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:32
 msgid "One or more items could not be transferred. Override?"
 msgstr "Jedna nebo více jednotek nemohou být přesunuty. Přesto pokračovat?"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:56
+msgid "Online"
+msgstr "Online"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:7
 msgid "Open Circulation"
 msgstr "Probíhájící výpůjčka"
@@ -3442,10 +6414,34 @@ msgstr "Probíhájící výpůjčka"
 msgid "Open Hold Requests"
 msgstr "Aktivní žádosti o rezervace"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:408
+msgid "Open Invoices"
+msgstr "Otevřít faktury"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_eframe.tt2:2
+msgid "Open in New Window"
+msgstr "Otevřít v novém okně"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:225
 msgid "Operator"
 msgstr "Operátor"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:132
+msgid "Operator Change"
+msgstr "Změna operátora"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:131
+msgid "Operator Change Failed"
+msgstr "Změna operátora se nezdařila"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:130
+msgid "Operator Change Succeeded"
+msgstr "Změna přihlášení proběhla úspěšně"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:56
+msgid "Optional Fields"
+msgstr "Nepovinná pole"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/index.tt2:14
 msgid "Org Unit Deleted"
 msgstr "Organizační jednotka byla smazána"
@@ -3470,6 +6466,10 @@ msgstr "Typy nastavení organizačních jednotek"
 msgid "Org Unit Updated"
 msgstr "Organizační jednotka byla aktualizována"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:149
+msgid "Organization"
+msgstr "Organizace"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Organization Types"
 msgstr "Typy organizačních jednotek"
@@ -3482,7 +6482,11 @@ msgstr "Organizační jednotka"
 msgid "Organizational Units"
 msgstr "Organizační jednotky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:6
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:96
+msgid "Orig"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:33
 msgid "Original Balance:"
 msgstr "Původní zůstatek:"
 
@@ -3490,13 +6494,25 @@ msgstr "Původní zůstatek:"
 msgid "Original Barcode..."
 msgstr "Půvoní čárový kód"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:130
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:162 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:74
 msgid "Other"
-msgstr "Další"
+msgstr "Ostatní"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:117
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:81
+msgid "Other Actions:"
+msgstr "Další akce:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:225
+msgid "Other Info"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:230
+msgid "Other Info..."
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:152
 msgid "Other Phone"
-msgstr "Další telefon"
+msgstr "Další telefonní číslo"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:14
 msgid "Other/Special Circulations"
@@ -3510,15 +6526,15 @@ msgstr "Výstup"
 msgid "Output Folders"
 msgstr "Výstupní složky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:72
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:107
 msgid "Overdue"
 msgstr "S uplynulou lhůtou"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:25
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:32
 msgid "Overlay"
-msgstr "Přepsání"
+msgstr "Přepsat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:35
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:58
 msgid "Overlay Target"
 msgstr "Cíl přepsání"
 
@@ -3526,27 +6542,72 @@ msgstr "Cíl přepsání"
 msgid "Overlay record?"
 msgstr "Přepsat záznam?"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:13
+msgid "Overlay target changed"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:15
+msgid "Overlay target removed"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:25
 msgid "Owed for Selected:"
 msgstr "Dlužné částky pro vybrané:"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:15
+msgid "Owned By"
+msgstr "Vlastník"
+
 #. ("{{addr._linked_owner}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:690
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:805
 msgid "Owned by %1"
 msgstr "Vlastník  %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:41
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:35
+msgid "Owner"
+msgstr "Vlastník"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_templates.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:136
 msgid "Owning Library"
 msgstr "Vlastnická knihovna"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:76
+msgid "PO Line Item"
+msgstr ""
+
+#. ("{{context_lineitem}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:16
+msgid "PO Line Item ID: %1"
+msgstr ""
+
 #. ("{{page()}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:125
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:137
 msgid "Page %1"
 msgstr "Strana %1"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:161
+msgid "Page Orientation"
+msgstr "Oreintace stránky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:324
+msgid "Page Range"
+msgstr "Rozsah stran"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:316
+msgid "Page Ranges"
+msgstr "Rozsahy stran"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:37
-msgid "Paid for Selected:"
-msgstr "Za vybrané zaplaceno:"
+msgid "Paid/Credited for Selected:"
+msgstr "Za vybrané zaplaceno/odečteno z kreditu:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:125
+msgid "Paper Source"
+msgstr "Zásobník papíru"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:143
+msgid "Paper Type"
+msgstr "Typ papíru"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:8
 msgid "Papers or Articles"
@@ -3554,17 +6615,33 @@ msgstr "Příspěvky nebo články"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:11
 msgid "Parent"
-msgstr "Nadřazený"
+msgstr "Nadřazený typ"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
 msgid "Parent nullable"
-msgstr ""
+msgstr "Rodič typu nullable"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:67
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:88
 msgid "Part"
 msgstr "Část"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:104
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:174
+msgid "Part ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:177
+msgid "Part Is Deleted"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:175
+msgid "Part Label"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:176
+msgid "Part Sort Key"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:111
 msgid "Parts"
 msgstr "Části"
 
@@ -3572,47 +6649,76 @@ msgstr "Části"
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:1
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:28
+msgid "Password:"
+msgstr "Heslo:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:233 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:28
 msgid "Patron"
 msgstr "Čtenář"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:25
+#. ("{{transactions[0].patron_barcode}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_checkout.tt2:13
+msgid "Patron %1"
+msgstr "Čtenář %1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:31
 msgid "Patron Address"
 msgstr "Adresa čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:29
+msgid "Patron Alert Message"
+msgstr "Upozornění pro čtenáře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:24
 msgid "Patron Alias"
 msgstr "Alias čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:9
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:22
 msgid "Patron Barcode"
 msgstr "Čárový kód čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:42
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:56
 msgid "Patron Barcode:"
 msgstr "Čárový kód čtenáře:"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:5
 msgid "Patron Barcodes"
-msgstr "Čárové kódy čtenář"
+msgstr "Čárové kódy čtenáře"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:90
 msgid "Patron Created"
 msgstr "Čtenář byl vytvořen"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:43
 msgid "Patron Credit"
 msgstr "Platba ze zálohy"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:32
+msgid "Patron Data"
+msgstr "Data čtenáře"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:20
 msgid "Patron Edit"
 msgstr "Upravit údaje o čtenáři"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:126
+msgid "Patron First Name"
+msgstr "Křestní jméno čtenáře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:11
+msgid "Patron Home Library: "
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:23
 msgid "Patron Last"
 msgstr "Poslední čtenář"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:127
+msgid "Patron Last Name"
+msgstr "Příjmení čtenáře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:33
 msgid "Patron Note"
 msgstr "Čtenářská poznámka"
 
@@ -3620,11 +6726,15 @@ msgstr "Čtenářská poznámka"
 msgid "Patron Registration"
 msgstr "Registrovat čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:172
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:364
+msgid "Patron Requests"
+msgstr "Požadavky čtenářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:239 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:69
 msgid "Patron Search"
-msgstr "Hledat čtenáře"
+msgstr "Vyhledat čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:4
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:6
 msgid "Patron Search Results"
 msgstr "Výsledky hledání čtenáře"
 
@@ -3636,68 +6746,124 @@ msgstr "Viditelné pro čtenáře"
 msgid "Patron Visible?"
 msgstr "Viditelná pro čtenáře?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:31
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:30
 msgid "Patron account has invalid addresses."
 msgstr "Čtenářské konto má neplatnou adresu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:18
 msgid "Patron account is BARRED"
 msgstr "Čtenářské konto je BLOKOVÁNO"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:621
+msgid "Patron account is Barred"
+msgstr "Čtenářské konto je blokováno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:10
 msgid "Patron account is EXPIRED."
 msgstr "Platnost čtenářské registrace SKONČILA"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:620
+msgid "Patron account is Expired"
+msgstr "Skončila platnost registrace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:22
 msgid "Patron account is INACTIVE"
 msgstr "Ćtenářské konto je NEAKTIVNÍ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:27
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:26
 msgid "Patron account retrieved with an INACTIVE card."
 msgstr "Čtenářské konto bylo načteno NEAKTIVNÍM průkazem."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:14
 msgid "Patron account will expire soon.  Please renew."
 msgstr ""
 "Platnost čtenářské registrace brzy vyprší.  Je nutné obnovit registraci."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:56
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:59
 msgid "Patron alias"
 msgstr "Alias čtenáře"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:353 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:438
+msgid "Patron barcode"
+msgstr "Čárový kód čtenáře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:148
+msgid "Patron barcode does not have a correct check digit."
+msgstr "Čárový kód čtenáře nemá správnou kontrolní číslici"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:276 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:399
+msgid "Patron barcode:"
+msgstr "Čárový kód čtenáře:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:144
+msgid "Patron blocked"
+msgstr "Čtenářské konto je blokováno"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:35
 msgid "Patron exceeds claims returned count.  Force this action?"
 msgstr "Čtenář přesáhl počet údajně vrácených. Přesto pokračovat?"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:618
+msgid "Patron has penalties"
+msgstr "Čtenář má blokace/penále"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:143
+msgid "Patron not found"
+msgstr "Čtenář nebyl nalezen"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:64
+msgid ""
+"Patron record was modified by another user while you were editing it. Your "
+"changes were not saved; please reapply them."
+msgstr ""
+"Čtenářské konto bylo změněno jiným uživatelem zatímco jste jej upravoval(a). "
+"Změny, které jste provedl(a) nebyly uloženy; prosíme, proveďte je znovu."
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:40
 msgid "Patron search by name, address, etc."
 msgstr "Hledání čtenář podle jména, adresy apod."
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:37
+msgid "Pattern Code"
+msgstr "Kód schématu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:441
+msgid "Pattern Summary"
+msgstr "Přehled schématu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:45
 msgid "Pay Bill"
 msgstr "Zaplatit poplatek"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:28
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:17
+msgid "Payment"
+msgstr "Platba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:55
 msgid "Payment Applied:"
 msgstr "Zaplaceno:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:14
 msgid "Payment ID"
 msgstr "ID platby"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:37
 msgid "Payment Method:"
 msgstr "Způsob platby"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:72
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:96
+msgid "Payment Pending"
+msgstr "Nevyřízená platba"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:73
 msgid "Payment Received"
-msgstr "Platba přijata"
+msgstr "Přijatá hotovost"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:51
 msgid "Payment Received:"
-msgstr "Platba přijata:"
+msgstr "Přijatá hotovost:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:14
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:15
 msgid "Payment Time"
 msgstr "Čas platby"
 
@@ -3705,20 +6871,24 @@ msgstr "Čas platby"
 msgid "Payment Type"
 msgstr "Způsob platby"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:132
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:26
 msgid "Payments"
 msgstr "Platby"
 
 #. ("{{max_amount}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:51
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:55
 msgid "Payments over $%1 are denied by policy."
 msgstr "Platby větší než   $%1 pravidla zakazují"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:194
+msgid "Peer Hold Count"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:11
 msgid "Peer Type:"
 msgstr "Připojený typ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:52
 msgid "Penalties"
 msgstr "Pokuty"
 
@@ -3728,13 +6898,13 @@ msgstr "Typ pokuty"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:33
 msgid "Pending Change:"
-msgstr "Nevyřízený zůstatek"
+msgstr "Při platbě vrátit:"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:41
 msgid "Pending Copies"
 msgstr "Nevyřízené exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/pending.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:126
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/pending.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:167
 msgid "Pending Patrons"
 msgstr "Nevyřízení čtenáři"
 
@@ -3746,7 +6916,15 @@ msgstr "Nevyřízená platba:"
 msgid "Pending Records"
 msgstr "Nevyřízené záznamy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:74
+msgid "Pending Transactions"
+msgstr "Nevyřízené transakce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:47
+msgid "Pending Users"
+msgstr "Nevyřízení uživatelé"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:22
 msgid "Permanently delete selected copies and/or volumes from catalog?"
 msgstr "Chcete  vybrané exempláře a/nebo signatury trvale smazat z katalogu?"
 
@@ -3759,16 +6937,28 @@ msgstr "Oprávnění zamítnuto : %1"
 msgid "Permission Groups"
 msgstr "Skupiny oprávnění"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:135
+msgid "Permission Override Login Failed"
+msgstr "Přihlášení pro obejití oprávnění selhalo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:134
+msgid "Permission Override Login Succeeded"
+msgstr "Přihlášení pro obejití oprávnění  úspěšně proběhlo"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "Permissions"
 msgstr "Oprávnění"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:45
+msgid "Persistent"
+msgstr "Trvalý"
+
 #. ("{{note.usr.family_name}}", "{{note.usr.first_given_name}}", "{{note.usr.second_given_name}}", "{{note.usr.card.barcode}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_patron_note.tt2:1
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_patron_note.tt2:11
 msgid "Pertaining to %1, %2 %3 : %4"
 msgstr "Patří k  %1, %2 %3 : %4"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:620 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:742 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:84
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefon"
 
@@ -3776,11 +6966,11 @@ msgstr "Telefon"
 msgid "Phone #"
 msgstr "Telefon #"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:42
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:42
 msgid "Phone Notify"
 msgstr "Telefonické upozornění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:701
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:816
 msgid "Physical"
 msgstr "Fyzická"
 
@@ -3788,19 +6978,47 @@ msgstr "Fyzická"
 msgid "Physical Characteristics Wizard"
 msgstr "Průvodce fyzickými vlastnostmi"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:446
+msgid "Pick Up Reservations"
+msgstr "Vyzvednout rezervované zdroje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:24
 msgid "Pickup Lib"
-msgstr "Knihovna k vyzvednutí"
+msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:61
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:64
 msgid "Pickup Library"
-msgstr "Knihovna, v níž bude exemplář připraven k vyzvednutí"
+msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:131
+msgid "Pickup Library (Shortname)"
+msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace (zkratka)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:124
+msgid "Pickup Library Email"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:123
+msgid "Pickup Library Name"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:126
+msgid "Pickup Library Opac Visible"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:138 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:125
+msgid "Pickup Library Phone"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:8
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:9
 msgid "Place Hold"
 msgstr "Rezervovat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:107
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:87
+msgid "Place Hold?"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:368
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Prostý text"
 
@@ -3816,7 +7034,7 @@ msgstr "Prosím, změňte název zprávy"
 msgid "Please enter a report name"
 msgstr "Zadejte prosím název zprávy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:16
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:613
 msgid "Please enter valid values for all required fields."
 msgstr "Prosím, zadejte platné hodnoty pro všechna požadovaná"
 
@@ -3828,7 +7046,11 @@ msgstr "Vyberte prosím složku zpráv"
 msgid "Please provide an output folder"
 msgstr "Vyberte prosím výstupní složku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_workstations.tt2:10
+msgid "Please register a workstation."
+msgstr "Prosím, zaregistrujte pracovní stanici"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:33
 msgid "Please select a lead record from the right..."
 msgstr "Prosím, zvolte řídící záznam z ..."
 
@@ -3836,34 +7058,74 @@ msgstr "Prosím, zvolte řídící záznam z ..."
 msgid "Please select an item from the list"
 msgstr "Vyberte prosím položku ze seznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:106
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:108
 msgid "Post Code"
 msgstr "PSČ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:77
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:74
 msgid "Post-Clear"
 msgstr "Následné vyčištění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:70
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:73
 msgid "Potential Copies"
 msgstr "Potenciální exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:273
+msgid "Pre-selected"
+msgstr "Předvybraný"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:40
 msgid "Precat Checkout"
 msgstr "Nezkatalogizovaná vypůjčka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:46
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:153
+msgid "Precat Dummy Author"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:158
+msgid "Precat Dummy ISBN"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:152
+msgid "Precat Dummy Title"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:30
+msgid "Predict New Issues"
+msgstr "Predikovat nová čísla"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:47
+msgid "Predict New Issues: Initial Values"
+msgstr "Predikovat nová čísla: Počáteční hodnoty"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_splash.tt2:10
+msgid "Prediction Pattern Templates"
+msgstr "Šablony pro schémata predikcí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:89
+msgid "Prediction count"
+msgstr "Počet předikcí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:104
+msgid "Preferred Library"
+msgstr "Preferovaná knihovna"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:224
+msgid "Preferred Name"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:141
 msgid "Prefix"
 msgstr "Prefix"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:77
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:76
 msgid ""
 "Press a navigation button above (for example, Check Out) to clear this alert."
 msgstr ""
 "Klikněte na navigační tlačítko vhodné karty (například Vypůjčit) pro "
 "vyjasnění tohoto upozornění."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:42
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:75
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhled"
 
@@ -3875,11 +7137,11 @@ msgstr "Předchozí"
 msgid "Previous Circ Group"
 msgstr "Předchozí výpůjční skupina"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:78
 msgid "Previous Page"
-msgstr "Předchozí strana"
+msgstr "Předchozí stránka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:159
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:148
 msgid "Price"
 msgstr "Cena"
 
@@ -3887,50 +7149,86 @@ msgstr "Cena"
 msgid "Primary"
 msgstr "Primární"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:60
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:221
+msgid "Primary Name"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:381 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:218 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:80
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:3
+msgid "Print / Storage Service (\"Hatch\")"
+msgstr "Služba pro tisk a úložiště (\"Hatch\")"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:22
 msgid "Print Bills"
 msgstr "Vytisknout doklady"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:184
-msgid "Print CSV"
-msgstr "Vytisknout CSV"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:108
+msgid "Print Color"
+msgstr "Barva tisku"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:202
+msgid "Print Full Grid"
+msgstr "Vytisknout plnou mřížku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:27
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:24
 msgid "Print Full List"
 msgstr "Vytisknout plný seznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:20
 msgid "Print Full List (Alt)"
 msgstr "Vytisknout plný seznam (Alt)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:15
+msgid "Print Item Labels"
+msgstr "Vytisknout štítky k položce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:73
+msgid "Print Item Labels on Save &amp; Exit"
+msgstr "Vytsknout štiky při použítí Uložit &amp; Odejít"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:55
 msgid "Print Item Receipt"
 msgstr "Vytisknout potvrzení k položce"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:57
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:40
+msgid "Print Labels"
+msgstr "Tiskové štítky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:58
 msgid "Print Letter"
 msgstr "Vytisknout dopis"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:125
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:90
+msgid "Print List"
+msgstr "Vytisknout seznam"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:197
+msgid "Print Quality"
+msgstr "Kvalita tisku"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:181 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:190 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:205 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:138
 msgid "Print Receipt"
 msgstr "Vytisknout potvrzení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:73
-msgid "Print Spine Labels"
-msgstr "Vytisknout hřbetní štítky"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:215
+msgid "Print Sides"
+msgstr "Oboustranný tisk"
 
 #. (CGI.url("-path", 1, "-relative", 1))
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/index.tt2:2
 msgid "Print Template Not Found: %1"
 msgstr "Tsiková šablona nebyla nalezena: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:131
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:29
 msgid "Print Templates"
-msgstr "Vytisknout šablony"
+msgstr "Tiskové šablony"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:44
+msgid "Print Transits"
+msgstr "Tisk seznamu přeprav"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:82
 msgid "Print on Slip"
@@ -3940,65 +7238,133 @@ msgstr "Vytisknout na průvodku"
 msgid "Print on Slip?"
 msgstr "Vytisknout na průvodku?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:124
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:341 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:426 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:493 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:558
+msgid "Print receipt"
+msgstr "Vytisknout potvrzení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:55
+msgid "Print routing lists"
+msgstr "Vytisknout seznam předběžných příjemců"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:385
 msgid "Print with Dialog"
 msgstr "Tisk s dialogem?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/statusbar.tt2:21
-msgid "Print/Store Connection Status"
-msgstr "Vytisknout/uložit status připojení"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:47
+msgid "Print/Storage Service (\"Hatch\")"
+msgstr "Služba pro tisk/úložiště (\"Hatch\")"
 
 #. ("{{staff.first_given_name}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:27
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:40
 msgid "Printed by %1"
 msgstr "Vytiskla(a) %1"
 
 #. ("{{staff.first_given_name}}", "{{current_location.shortname}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:38
 msgid "Printed by %1 at %2"
 msgstr "Vytiskl(a) %1 v %2"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:122
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:31
+msgid "Printer"
+msgstr "Tiskárna"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:20
 msgid "Printer Settings"
 msgstr "Nastavení tiskárny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:18
-msgid "Printer Settings for Remote Printing"
-msgstr "Nastavení tiskárny pro vzdálený tisk"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:125
+msgid "Privilege Expiration Date"
+msgstr "Datum vypršení oprávnění (registrace)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:62
+msgid "Proceed"
+msgstr "Pokračovat"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:182
+msgid "Process"
+msgstr "Zpracovat"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:13
+msgid "Process Where?"
+msgstr "Zpracovat kde?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:17
+msgid "Process payment through Evergreen"
+msgstr "Zpracovat platbu prostřednictvím Evergreenu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:13
 msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:424 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:120
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:546 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:122
 msgid "Profile Group"
 msgstr "Skupina oprávnění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:80
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:111
+msgid "Proj"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
+msgid "Providers"
+msgstr "Dodavatelé"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:87
 msgid "Pub Date:"
 msgstr "Datum vydání"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:65
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:71
 msgid "Public Note"
 msgstr "Veřejná poznámka"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:128
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:191 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:131 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:97
 msgid "Publication Date"
 msgstr "Datum vydání"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_create.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_bucket_edit.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_create.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_edit.tt2:23
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:196
+msgid "Publication Date..."
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:182
+msgid "Publication Location"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:187
+msgid "Publication Location..."
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:11
+msgid "Publication date"
+msgstr "Datum vydání"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:23
 msgid "Publicly Visible?"
 msgstr "Viditelné veřejně?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:129
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:332
+msgid "Published"
+msgstr "Vydáno"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:130
 msgid "Publisher"
 msgstr "Vydavatel"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:98
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:178
+msgid "Publisher..."
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:434
+msgid "Pull List"
+msgstr "Seznam rezervací k zachycení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:114
 msgid "Pull List for Hold Requests"
 msgstr "Seznam požadavků na rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:325 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:174
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:389
+msgid "Purchase Orders"
+msgstr "Objednávky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:274 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:333 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:174
 msgid "Quality"
 msgstr "Kvalita"
 
@@ -4010,6 +7376,10 @@ msgstr "Čtvrtletí"
 msgid "Quarter(s)"
 msgstr "Čtvrtletí"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:295
+msgid "Quarterly"
+msgstr "Čtvrtletně"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:83
 msgid "Quarters ago"
 msgstr "Před čtvrtletími"
@@ -4018,17 +7388,25 @@ msgstr "Před čtvrtletími"
 msgid "Query"
 msgstr "Dotaz"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:26
+msgid "Query construction"
+msgstr "Konstrukce dotazu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:10
 msgid "Query..."
 msgstr "Dotaz..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:76
 msgid "Queue Position"
 msgstr "Pozice ve frontě"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:137
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:183
 msgid "Quick Receipt"
-msgstr "Rychlá stvrzenka"
+msgstr "Rychlé potvrzení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:35
+msgid "Quick Receive"
+msgstr "Rychlé přijetí"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:9
 msgid "Quick Summary"
@@ -4038,6 +7416,10 @@ msgstr "Rychlý přehled"
 msgid "Raw Data"
 msgstr "Nezpracovaná data"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:423
+msgid "Raw Pattern Code"
+msgstr "Kód schématu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:42
 msgid "Raw Search"
 msgstr "Obecné vyhledávání"
@@ -4050,16 +7432,28 @@ msgstr "Vyhledávací řetezec pro obecné PQN vyhledávání Z39.50"
 msgid "Raw Z39.50 Search"
 msgstr "obecné vyhledávání Z39.50"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_eframe.tt2:3
+msgid "Re-embed"
+msgstr "Znovu vložený"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:64
+msgid "Reader (barcode):"
+msgstr "Čtenář (čáorvý kód)"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:9
 msgid "Ready for Pickup"
 msgstr "Připraveno k vyzvednutí"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field_virtual_map.tt2:37
+msgid "Real"
+msgstr "Skutečný"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:93
 msgid "Real Date"
 msgstr "Reálné datum"
 
 #. ("{{evt_desc}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:33
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:34
 msgid "Reason(s) include: %1"
 msgstr "Zahrnuté důvody: %1"
 
@@ -4067,19 +7461,57 @@ msgstr "Zahrnuté důvody: %1"
 msgid "Recall Hold"
 msgstr "Znovu vyvolat rezervaci"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:29
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:34
 msgid "Receipt"
-msgstr "Potvrezní"
+msgstr "Potvrzení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:111
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:120
 msgid "Receipt On Payment"
 msgstr "Potvrzení k platbě"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:60
+msgid "Receive"
+msgstr "Přijmout"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:27
+msgid "Receive Next"
+msgstr "Přijmout následující"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:7
+msgid "Receive items"
+msgstr "Přijmout jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:59
+msgid "Receive selected"
+msgstr "Přijmout vybrané"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:63
+msgid "Receive selected items?"
+msgstr "Přijmout vybrané jednotky?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:7
+msgid "Received"
+msgstr "Přijato"
+
 #. ("{{payment.amount | currency}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:55
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:82
 msgid "Received: %1"
 msgstr "Přijato: %1"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:105
+msgid "Receiving Call Number"
+msgstr "Signatura pro přijetí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:103
+msgid "Receiving Template"
+msgstr "Šablona pro přijetí"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:161
+msgid "Receiving template not set; needed to barcode while receiving"
+msgstr ""
+"Šablona pro přijení není nastavena; potřebné k přidělení  čárového kódu při "
+"přijímání"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:12
 msgid "Recent Circ History"
 msgstr "Historie posledních výpůjček"
@@ -4088,7 +7520,7 @@ msgstr "Historie posledních výpůjček"
 msgid "Recently Canceled Holds"
 msgstr "Naposledy zrušené rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:53
 msgid "Record Buckets"
 msgstr "Skupiny záznamů"
 
@@ -4096,23 +7528,28 @@ msgstr "Skupiny záznamů"
 msgid "Record Format"
 msgstr "Formát záznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:45
 msgid "Record Holds"
 msgstr "Rezervace záznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:63
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:191 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:3
 msgid "Record ID"
 msgstr "ID záznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:141
+#. ("{{legacy.mvr.doc_id}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:9
+msgid "Record ID %1"
+msgstr "ID záznamu %1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:196
 msgid "Record In-House Use"
-msgstr "Záznamenat prezenční užití"
+msgstr "Záznamenat prezenční výpůjčku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:50
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:53
 msgid "Record Overlay Target set"
 msgstr "Sada cílů pro přepsání záznamu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:99
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:106
 msgid "Record Owner:"
 msgstr "Vlastník záznamu"
 
@@ -4128,11 +7565,28 @@ msgstr "Detaily záznamu"
 msgid "Record Type"
 msgstr "Typ záznamu"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:494
+msgid "Record Use"
+msgstr "Užití záznamu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:19
+msgid "Record externally processed payment"
+msgstr "Nahrát externí platbu"
+
 #. ("{{id}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:6
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:8
 msgid "Record imported as ID %1"
 msgstr "záznam byl importován jako ID %1"
 
+#. ("{{record.merged_to()}}", "{{record.merge_date() | date:$root.egDateAndTimeFormat}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:34
+msgid "Record merged to #%1 on %2"
+msgstr "Záznam sloučen s č. %1  %2"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:36
+msgid "Record specified by this Bid ID:"
+msgstr "Záznam specifikovaný tímto ID bib. záznamu:"
+
 #. ("{{local_overlay_target}}")
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:76
 msgid "Record with TCN %1 marked for overlay."
@@ -4142,11 +7596,11 @@ msgstr "Záznam s TCN %1 byl označen pro přepsání."
 msgid "Records That Could Not Be Deleted"
 msgstr "Záznamy, které nemohou být smazány"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:37
 msgid "Records to merge into lead"
 msgstr "Záznam, který má být sloučen s řídícím záznamem"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:105
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:110
 msgid "Recurring Fine Rule"
 msgstr "Pravidlo pro pokuty"
 
@@ -4154,51 +7608,71 @@ msgstr "Pravidlo pro pokuty"
 msgid "Redo: CTRL-y"
 msgstr "Znovu změnit: CTRL-y"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:72
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:141
+msgid "RefStatus"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:72
 msgid "Reference"
-msgstr "Odkazy"
+msgstr "Příruční knihovna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:131 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:160
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:169
 msgid "Reference?"
 msgstr "Příruční knihovna?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:12
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:138
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnovit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:44
 msgid "Refund"
-msgstr "Refundace"
+msgstr "Refundovat"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:8
 msgid "Refunds Available:"
-msgstr "Přeplatek"
+msgstr "Přeplatek:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:87
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_workstations.tt2:35
 msgid "Register"
 msgstr "Registrovat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:112
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:138 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:587
 msgid "Register Patron"
-msgstr "Registrace čtenáře"
+msgstr "Registrovat čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:22
 msgid "Register a New Group Member by Cloning Selected Patron"
 msgstr "Registrovat nového člena skupiny klonování vybraného čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:68
-msgid "Register a New Workstation For This Computer"
-msgstr "Registrovat novou pracovní stanici pro tento počítač"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_workstations.tt2:15
+msgid "Register a New Workstation For This Browser"
+msgstr "Registrovat novou pracovní stanici pro tento prohlížeč"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:69
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:119
 msgid "Registered Patron"
 msgstr "Registrovaný čtenář"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:11
+msgid "Registered Workstations"
+msgstr "Registrovat pracovní stanici"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:95
+msgid "Regl"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:609
+msgid "Reject"
+msgstr "Zamítnout"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:94
 msgid "Relative Date"
 msgstr "Relativní datum"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:101
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:110
+msgid "Relf"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:114
 msgid "Remaining Renewals"
 msgstr "Zbývající počet prodloužení"
 
@@ -4206,9 +7680,9 @@ msgstr "Zbývající počet prodloužení"
 msgid "Remote Accounts"
 msgstr "Vzdálené účty"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:32
-msgid "Remote Prefs"
-msgstr "Vzdálené preference"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_workstations.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:19
+msgid "Remove"
+msgstr "Odebrat"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:215
 msgid "Remove Field"
@@ -4222,51 +7696,71 @@ msgstr "Při importu odebrat pole"
 msgid "Remove Filter Value"
 msgstr "Smazat hodnotu filtru"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:50
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:53
 msgid "Remove Item"
 msgstr "Odstranit položku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:201 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:74
+msgid "Remove Level"
+msgstr "Odstranit úroveň"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:405
+msgid "Remove Part"
+msgstr "Odstranit čás"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:13
 msgid "Remove Penalty / Message"
 msgstr "Odstranit pokutu/zprávu"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:323
+msgid "Remove Regularity"
+msgstr "Odstranit pravidelnost"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:167
 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
 msgstr "Odstranit řádek: CTRL+Del"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:13
 msgid "Remove Selected Copies from Bucket"
-msgstr "Odstanit vybrané exempláře ze skupiny"
+msgstr "Odstranit vybrané exempláře ze skupiny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:25
 msgid "Remove Selected From Group"
-msgstr "Smazat vybrané ze skupiny"
+msgstr "Odstranit vybrané ze skupiny"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:16
 msgid "Remove Selected Records from Bucket"
 msgstr "Odstranit vybrané záznamy ze skupiny"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:30
+msgid "Remove Selected Users from Bucket"
+msgstr "Odebrat vybrané uživatele ze skupiny"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:172
 msgid "Remove Subfield: Shift+Del"
 msgstr "Odstranit podpole: Shift+Del"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:34
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:41
 msgid "Remove from consideration"
 msgstr "Odebrat z možného výběru"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:36
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_statcats.tt2:38
+msgid "Remove:"
+msgstr "Odebrat:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:371 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:427
 msgid "Renew"
 msgstr "Prodloužit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:63
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:65
 msgid "Renew All"
 msgstr "Prodloužit vše"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:45
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:49
 msgid "Renew All Items?"
 msgstr "Prodloužit všechny položky?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:104
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:130
 msgid "Renew Items"
 msgstr "Prodloužit výpůjčky"
 
@@ -4274,35 +7768,39 @@ msgstr "Prodloužit výpůjčky"
 msgid "Renew Items with Specific Due Date"
 msgstr "Prodloužit výpůjčky ke specifickému datu vrácení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:44
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:48
 msgid "Renew Items?"
 msgstr "Prodloužit výpůjčky?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:65
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:67
 msgid "Renew With Specific Due Date"
 msgstr "Prodloužit ke specifickému datu vrácení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:71
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:128
+msgid "Renew items"
+msgstr "Prodloužit výpůjčky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:72
 msgid "Renewal Type"
 msgstr "Typ prodloužení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:130
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:149
 msgid "Renewal Workstation"
 msgstr "Prodlouženo na pracovní stanici"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:38
 msgid "Renewal?"
 msgstr "Prodloužení?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:85
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:89
 msgid "Renewals Remaining"
 msgstr "Zbývající prodloužení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:154
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:209
 msgid "Replace Barcode"
 msgstr "Změnit čárový kód"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:49
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:61
 msgid "Replace Barcodes"
 msgstr "Změnit čárové kódy"
 
@@ -4310,8 +7808,8 @@ msgstr "Změnit čárové kódy"
 msgid "Replace Item Barcode"
 msgstr "Změnit čárový kód"
 
-#. ("{{overlay_target}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:10
+#. ("{{overlay_target.id}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:19
 msgid "Replace TCN %1 ..."
 msgstr "Nahradit TCN %1 ..."
 
@@ -4327,61 +7825,117 @@ msgstr "Složky zpráv"
 msgid "Reporter"
 msgstr "Reportér"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:84
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:507 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:84
 msgid "Reports"
-msgstr "Zprávy"
+msgstr "Zprávy a statistiky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:8
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:228 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:230 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:34
+msgid "Reprint Last Receipt"
+msgstr "Tisk kopie posledního potvrzení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:21
 msgid "Request Date"
 msgstr "Datum požadavku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:47
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:62
+msgid "Request Date/Time"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:61
 msgid "Request Date:"
 msgstr "Datum požadavku:"
 
-#. ("{{hold.request_time | date:\"short\"}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:28
+#. ("{{hold.request_time | date:$root.egDateAndTimeFormat}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:57
 msgid "Request Date: %1"
-msgstr "DAtum požadavku: %1"
+msgstr "Datum požadavku: %1"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:127
+msgid "Request ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_no_hold.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_yes_hold.tt2:13
+msgid "Request IDs"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:19
 msgid "Request Items"
 msgstr "Vyžádat exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:133
+msgid "Request Library"
+msgstr "Žádající knihovna"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:135
+msgid "Request Library (Shortname)"
+msgstr "Žádající knihovna (Zkratka)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:65
+msgid "Request Notes:"
+msgstr "Poznámky k požadavku"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:15
 msgid "Request Selected Copies"
 msgstr "Vyžádat vybrané exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:60
+msgid "Request Status"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:61
+msgid "Request Status ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:138 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:66
+msgid "Request Type"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:31
 msgid "Requested Username"
 msgstr "Požadované přihlašovací jméno"
 
 #. ("{{stage_user_requestor}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:71
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:90
 msgid "Requested by %1"
 msgstr "Požadováno od:  %1"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:100
+msgid "Requesting Library"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:101
+msgid "Requesting User"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:26
 msgid "Requestor"
 msgstr "Žadatel"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:85
+msgid "Requestor ID"
+msgstr "ID žadatele"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:86
+msgid "Requestor Username"
+msgstr "Uživatelské jméno žadatele"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:12
+msgid "Required"
+msgstr "Povinný údaj"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:9
 msgid "Required Fields"
 msgstr "Povinná pole"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:175
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:193
 msgid "Reset Columns"
 msgstr "Resetovat nastavení sloupců"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:87
-msgid "Reset Configuration"
-msgstr "Onovit nastavení"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:50
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:93
 msgid "Reset Form"
 msgstr "Vymazat formulář"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:52
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:75
 msgid "Reset Record Marks"
 msgstr "Zrušit všechna označení"
 
@@ -4390,15 +7944,55 @@ msgstr "Zrušit všechna označení"
 msgid "Reset hold(s) %1?"
 msgstr "Obnovit nastavení rezervace %1?"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:20
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:89
+msgid "Reset items"
+msgstr "Obnovit nastavení jednotek"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:62
+msgid "Reset selected items?"
+msgstr "Obnovit nastavení vybraných jednotek?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:54
+msgid "Reset to Default"
+msgstr "Obnovit výchozí nastavení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/index.tt2:21
 msgid "Reshelve"
 msgstr "Znovu zařadit na regál"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:211
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:10
+msgid "Resource Attribute Maps"
+msgstr "Mapy atributů zdrojů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:10
+msgid "Resource Attribute Values"
+msgstr "Hotnoty atributů zdrojů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:10
+msgid "Resource Attributes"
+msgstr "Atributy zdroje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:10
+msgid "Resource Types"
+msgstr "Typy zdroje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:10
+msgid "Resources"
+msgstr "Zdroje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:59
+msgid "Restarts at unit completion"
+msgstr "Začíná znovu při dokončení jednotky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:557
+msgid "Restore Operator"
+msgstr "Zpět k předchozímu přihlášení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:214
 msgid "Retarget All Statuses"
 msgstr "Najít nový cíl pro všechny statusy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:201 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:35
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:35
 msgid "Retarget Local Holds"
 msgstr "Najít nový cíl pro všechny lokální rezervace"
 
@@ -4406,15 +8000,19 @@ msgstr "Najít nový cíl pro všechny lokální rezervace"
 msgid "Retrieve"
 msgstr "Získat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:10
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:15
 msgid "Retrieve All These Patrons"
 msgstr "Načíst všechny tyto čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:199
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:331
+msgid "Retrieve Authority Record by ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:270
 msgid "Retrieve Bib Record by ID"
 msgstr "Načíst bibliografické záznamy podle ID"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:207
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:278
 msgid "Retrieve Bib Record by TCN"
 msgstr "Načíst bibliografický záznam podle TCN"
 
@@ -4422,88 +8020,144 @@ msgstr "Načíst bibliografický záznam podle TCN"
 msgid "Retrieve Item"
 msgstr "Načíst exemplář"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:205 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:215
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:276 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:284 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:286
 msgid "Retrieve Last Bib Record"
 msgstr "Načíst poslední bilbiografický záznam"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:120
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:154
 msgid "Retrieve Last Patron"
 msgstr "Načíst posledního čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:52
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:53
 msgid "Retrieve Last Patron Who Circulated Item"
 msgstr "Načíst posledního čtenáře, který si exemplář vypůjčil"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:29
 msgid "Retrieve Patron"
 msgstr "Načíst čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:161
+msgid "Retrieve Recent Patrons"
+msgstr "Načíst poslední čtenáře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:31
 msgid "Retrieve Selected Patrons"
 msgstr "Načíst vybrané čtenáře"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:452
+msgid "Return Reservations"
+msgstr "Vrátit rezervovatelné zdroje"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:91
+msgid "Return Time"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:420
+msgid "Review"
+msgstr "Přehled"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:298
+msgid "Right"
+msgstr "Vpravo"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:38
+msgid "Roll Back Changes"
+msgstr "Vrátit změny zpět"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:22
+msgid "Roll back batch edit"
+msgstr "Vrátit zpět dávkové úpravy"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:18
+msgid "Rolled back"
+msgstr "Vráceno zpět"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:125
+msgid "Roman"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:86
 msgid "Round"
 msgstr "Zaokrouhlit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:59
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:102
 msgid "Route To"
-msgstr "Směrovat k"
+msgstr "Směrovat do"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:286
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:64
+msgid "Routing List"
+msgstr "Seznam předběžných příjemců"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:302
 msgid "Row Index"
 msgstr "Index řádků"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:209
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:227
 msgid "Row Number Column"
 msgstr "Sloupec s čísly řádků"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:213
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:231
 msgid "Row Selector Column"
 msgstr "Sloupec výběru řádků"
 
 #. ("{{limit()}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:107
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:114
 msgid "Rows %1"
 msgstr "Řádků  %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:632
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:130
+msgid "Rules"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:754
 msgid "SMS"
 msgstr "SMS"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:61
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:61
 msgid "SMS Carrier"
-msgstr "Mobilní operátor"
+msgstr "SMS operátor"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
 msgid "SMS Carriers"
-msgstr "SMS operátor"
+msgstr "SMS operátoři"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:44
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:44
 msgid "SMS Notify"
 msgstr "SMS oznámení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_fm_record_editor.tt2:59
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:21
+msgid "Same record as the selected subscription"
+msgstr "Stejný záznam jako vybrané předplatné"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:24
+msgid "Same record as the selected subscriptions"
+msgstr "Stejný záznam jako vybrané předplatné"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_day_of_week_selector.tt2:7
+msgid "Saturday"
+msgstr "Sobota"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:235 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:178 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_edit_mfhd.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_fm_record_editor.tt2:74
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:33
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:37
 msgid "Save & Clone"
 msgstr "Uložit a klonovat"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:60
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:60
 msgid "Save & Exit"
 msgstr "Uložit a zavřít"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:161
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:179
 msgid "Save Columns"
 msgstr "Uložit sloupce"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:147
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:156
 msgid "Save Completed"
 msgstr "Kompletně uloženo"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:55
 msgid "Save Locally"
 msgstr "Uložit lokálně"
 
@@ -4515,6 +8169,10 @@ msgstr "Uložit šablonu"
 msgid "Save Template?"
 msgstr "Uložit šablonu?"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:28
+msgid "Save Transactions"
+msgstr "Uložit transakce"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:26
 msgid "Save as Default"
 msgstr "Uložit jako výchozí"
@@ -4523,22 +8181,46 @@ msgstr "Uložit jako výchozí"
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložit změny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:137
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:145
 msgid "Save... "
 msgstr "Uložit... "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:48
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/index.tt2:17
+msgid "Saved print label template(s)"
+msgstr "Uložené šablony pro tisk štítků"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:14
+msgid "Saved serial template"
+msgstr "Uložená šablona seriálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:16
+msgid "Saved volume/copy template(s)"
+msgstr "Uložené šablony signatur/exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:5
+msgid "Scan Card"
+msgstr "Načíst průkaz"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:53
 msgid "Scan Item"
 msgstr "Načíst exemplář"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:166
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:221
 msgid "Scan Item as Missing Pieces"
 msgstr "Načíst exempláře jako chybějící kusy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_raw_search.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:47
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_raw_search.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:47
 msgid "Search"
 msgstr "Hledat"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:24
+msgid "Search Class"
+msgstr "Vyhledávací třída"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:56
+msgid "Search Field"
+msgstr "Vyhledávací pole"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:26
 msgid "Search For Patron By Name"
 msgstr "Vyhledat čtenáře podle jména"
@@ -4555,7 +8237,7 @@ msgstr "Hledat exempláře podle čárového kódu"
 msgid "Search for Patrons"
 msgstr "Hledat čtenáře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:180 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:58
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:251 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:58
 msgid "Search the Catalog"
 msgstr "Hledat v katalogu"
 
@@ -4563,7 +8245,15 @@ msgstr "Hledat v katalogu"
 msgid "Searching..."
 msgstr "Vyhledávám..."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:440
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:342
+msgid "Season"
+msgstr "Roční období"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:7
+msgid "Second"
+msgstr "Druhý"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:568
 msgid "Secondary Groups"
 msgstr "Sekundární skupiny"
 
@@ -4571,7 +8261,7 @@ msgstr "Sekundární skupiny"
 msgid "Secondary Permission Groups"
 msgstr "Sekundární skupiny oprávnění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:158
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:177
 msgid "See All"
 msgstr "Zobrazit vše"
 
@@ -4585,7 +8275,7 @@ msgstr "Viz také: %1"
 msgid "See from: %1"
 msgstr "Viz: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:45
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_selector.tt2:22
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
@@ -4597,23 +8287,35 @@ msgstr "Zvolit knihovnu"
 msgid "Select MARC template"
 msgstr "Zvolit šablonu MARC"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:316
+msgid "Select Non-cataloged Type"
+msgstr "Vybrat nekatalogizovaný typ"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:8
 msgid "Select Operator"
 msgstr "Zvolte operátor"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:123
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:135
 msgid "Select Page"
 msgstr "Zvolit stranu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_selector.tt2:8
+msgid "Select Patron"
+msgstr "Vybrat čtenáře"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:5
+msgid "Select Patterns to Import"
+msgstr "Vybrat čtenáře pro import"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:68
 msgid "Select Printer"
 msgstr "Vybrat tiskárnu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:297
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:313
 msgid "Select Row"
 msgstr "Vyberte řádek"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:105
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:112
 msgid "Select Row Count"
 msgstr "Zvolit počet sloupců"
 
@@ -4625,10 +8327,26 @@ msgstr "Zvolte transformaci"
 msgid "Select Workstation"
 msgstr "Vyberte pracovní stanici"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_mfhd_create_dialog.tt2:12
+msgid "Select a library"
+msgstr "Vybrat knihovnu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_org_select_dialog.tt2:8
+msgid "Select library"
+msgstr "Zvolit knihovnu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_subscription_select_dialog.tt2:8
+msgid "Select subscription"
+msgstr "Vybrat předplatné"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:132
 msgid "Select the value, or cancel:"
 msgstr "Vyberte hodnotu nebo zrušte:"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:96
+msgid "Select..."
+msgstr "Vyberte..."
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:21
 msgid "Selected Billed:"
 msgstr "Vybrané účtované položky"
@@ -4637,7 +8355,19 @@ msgstr "Vybrané účtované položky"
 msgid "Selected Paid:"
 msgstr "Vybrané platby"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:134
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:103
+msgid "Selection Library"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:74
+msgid "Selection List ID"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:137
+msgid "Selection Locus"
+msgstr "Místo výběru"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:180
 msgid "Send Email Receipt"
 msgstr "Poslat výpis e-mailem"
 
@@ -4645,15 +8375,59 @@ msgstr "Poslat výpis e-mailem"
 msgid "Send Emails"
 msgstr "Poslat e-maily"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:92
+msgid "Send to"
+msgstr "Odeslat do"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:10
+msgid "September"
+msgstr "Září"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:133
+msgid "SerNum"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:138
+msgid "SerUse"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_splash.tt2:10
+msgid "Serial Copy Templates"
+msgstr "Šablona pro jednotku seriálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:15
 msgid "Serials"
 msgstr "Seriály"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:279
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:495
+msgid "Serials Administration"
+msgstr "Správa seriálů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:1
+msgid "Serials Management"
+msgstr "Správa seriálů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_templates.tt2:3
+msgid "Serials Templates"
+msgstr "Šablony seriálů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:132
+msgid "Series"
+msgstr "Edice"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:477
 msgid "Server Administration"
 msgstr "Administrace serveru"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:130
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_tests.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:10
+msgid "Server Details"
+msgstr "Údaje o serveru"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:35
+msgid "Server Workstation Prefs"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:131
 msgid "Service"
 msgstr "Služba"
 
@@ -4661,23 +8435,47 @@ msgstr "Služba"
 msgid "Service and Credentials"
 msgstr "Služba a oprávnění"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:142
+msgid "Session List"
+msgstr "Seznam relací"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:71
+msgid "Session Management"
+msgstr "Správa relací"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:20
 msgid "Session Voided:"
-msgstr "Relace zrušena"
+msgstr "V rámci relace zrušeno:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_yes_hold.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_yes_hold.tt2:9
+msgid "Set \"Hold\" on Selected Patron Requests"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:39
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_no_hold.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_no_hold.tt2:9
+msgid "Set \"No Hold\" on Selected Patron Requests"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:41
 msgid "Set Date End:"
 msgstr "Nastavit datum ukončení:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:35
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:37
 msgid "Set Date Start:"
 msgstr "Nastavit datum začátku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:19
 msgid "Set Desired Copy Quality"
 msgstr "Nastavit požadovanou kvalitu exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:53
+msgid "Set Hold on Requests"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:55
+msgid "Set No Hold on Requests"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:31
 msgid "Set Top of Queue"
 msgstr "Nastavit jako začátek fronty"
 
@@ -4685,35 +8483,59 @@ msgstr "Nastavit jako začátek fronty"
 msgid "Set Workstation Default"
 msgstr "Nastavit jako výchozí pro pracovní stanici"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:99
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:140
 msgid "Set default view"
-msgstr "Nastavit výchozí zobrazení"
+msgstr "Nastavit jako výchozí zobrazení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:86
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:25
+msgid "Settings migration failed"
+msgstr "Migrace nastavení se nezdařila"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:12
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:24
+msgid "Settings successfully migrated"
+msgstr "Migrace nastavení úspěšně proběhla"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:450
+msgid "Share this pattern using name"
+msgstr "Sdílet toto schéma pod jménem"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:454
+msgid "Share with"
+msgstr "Sdílet s"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_grid_menu.tt2:12
 msgid "Shared Bucket"
 msgstr "Sdílená skupina"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:39
+msgid "Sharing Depth"
+msgstr "Hloubka sdílení"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:64
 msgid "Shelf Expire Date"
 msgstr "Datum vypršení rezervace k vyzvednutí"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:69
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:35
 msgid "Shelf Expire Time"
 msgstr "Čas vypršení rezervace k vyzvednutí"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:14
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:26
 msgid "Shelf Location"
 msgstr "Umístění regálu"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:63
 msgid "Shelf Time"
-msgstr "Doba zařazení na regál"
+msgstr "Čas zařazení na regál"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:258 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:156
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:258 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:59
 msgid "Shelving Location"
-msgstr "Umístění regálu"
+msgstr "Umístění"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:238
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:246
 msgid "Short"
 msgstr "Krátká"
 
@@ -4721,19 +8543,23 @@ msgstr "Krátká"
 msgid "Short Name"
 msgstr "Krátký název"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:29
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:47
 msgid "Show"
 msgstr "Zobrazit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:166
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:184
 msgid "Show All Columns"
 msgstr "Zobrazit všechny sloupce"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:18
 msgid "Show All Holds"
 msgstr "Zobrazit všechny rezervace"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:17
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:35
+msgid "Show Canceled Requests"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:14
 msgid "Show Clearable Holds"
 msgstr "Zobrazit rezervace k vyčištění"
 
@@ -4741,34 +8567,38 @@ msgstr "Zobrazit rezervace k vyčištění"
 msgid "Show Copy Attributes"
 msgstr "Zobrazit vlastnosti exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:46
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:47
 msgid "Show Fewer Fields"
 msgstr "Zobrazit méně polí"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:16
 msgid "Show Holds for Title"
 msgstr "Zobrazit rezervace pro titul"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:31
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:34
 msgid "Show Item Details"
 msgstr "Zobrazit detaily exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:56
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:57
 msgid "Show Last Few Circluations"
 msgstr "Zobrazit několik posledních výpůjček"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:71
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:73
 msgid "Show Last Few Circulations"
 msgstr "Zobrazit několik posledních výpůjček"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:41
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:42
 msgid "Show More Fields"
 msgstr "Zobrazit více polí"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:130
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:176
 msgid "Show Print Dialog"
 msgstr "Zobrazit tiskový dialog"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:430
+msgid "Show Raw Pattern Code"
+msgstr "Zobrazit prostý kód schématu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:8
 msgid "Show Search Form"
 msgstr "Zobrazit vyhledávací formulář"
@@ -4777,7 +8607,7 @@ msgstr "Zobrazit vyhledávací formulář"
 msgid "Show Selected Records in Catalog"
 msgstr "Zobrazit zvolené záznamy v katalogu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:75
 msgid "Show Triggered Events"
 msgstr "Zobrazit špuštěné události"
 
@@ -4785,10 +8615,14 @@ msgstr "Zobrazit špuštěné události"
 msgid "Show Volume/Copy Details"
 msgstr "Zobrazit detaily signatury/exempláře"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:27
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:32
 msgid "Show copy detail"
 msgstr "Zobrazit detaily exempláře"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:27
+msgid "Show empty libraries"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:22
 msgid "Show empty volumes"
 msgstr "Zobrazit prázdné signatury"
@@ -4797,11 +8631,11 @@ msgstr "Zobrazit prázdné signatury"
 msgid "Show holdings at or below"
 msgstr "Zobrazit vlastnictví exemplářů zde nebo níže"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:28
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:31
 msgid "Show in Catalog"
 msgstr "Zobrazit v katalogu"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:37
 msgid "Show volume detail"
 msgstr "Zobrazit detaily sigantury"
 
@@ -4809,7 +8643,7 @@ msgstr "Zobrazit detaily sigantury"
 msgid "Show:"
 msgstr "Zobrazit:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:248
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:271
 msgid "Shrink"
 msgstr "Zmenšit"
 
@@ -4821,55 +8655,99 @@ msgstr "Přihlásit se"
 msgid "Sign in"
 msgstr "Přihlásit se"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:73
 msgid "Slip Date:"
 msgstr "Datum vytištění průvodky"
 
-#. ("{{today | date:\"short\"}}")
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:17
+#. ("{{today | date:$root.egDateAndTimeFormat}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:37
 msgid "Slip Date: %1"
 msgstr "Datum tisku průvodky: %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:249
-msgid "Sort"
-msgstr "Seřadit"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:18
+msgid "Sort Priority"
+msgstr "Priorita řazení"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:270
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:60
 msgid "Sort Priority / Direction"
 msgstr "Priorita řazení"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:22
+msgid "Sort Visible Columns To Top"
+msgstr "Seřadit viditelné sloupce nahoru"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:13
 msgid "Sound recordings"
 msgstr "Zvukové nahrávky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:49
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:64
+msgid "Source"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:64
 msgid "Source Library"
 msgstr "Zdrojová knihovna"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:221 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:79
 msgid "Source Path"
+msgstr "Source Path"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:109
+msgid "SpFm"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:48
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:75
 msgid "Specific Bills"
 msgstr "Specifické  poplatky"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:31
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:31
 msgid "Specific Due Date"
 msgstr "Specifické datum vrácení"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:154
+msgid "Specific date"
+msgstr "Specifické datum"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:46
+msgid "Specifies regularity adjustments"
+msgstr "specifikuje úpravy pravidelnosti"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:57
+msgid "Spine Labels"
+msgstr "Hřbetní štítky"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_season_selector.tt2:2
+msgid "Spring"
+msgstr "Jaro"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:94
+msgid "SrTp"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:24
 msgid "Stack subfields"
 msgstr "Podpole pod sebou"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:57
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:44
 msgid "Staff"
 msgstr "Personál"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:52
+msgid "Staff Barcode"
+msgstr "Čárový kód personálu"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:88
 msgid "Staff Created"
 msgstr "Vytvořil(a)"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:147
+msgid "Staff Hold"
+msgstr "Rezervace zadaná personálem"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:49
+msgid "Staff Last Name"
+msgstr "Příjmení personálů"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:62
 msgid "Staff Notifications"
 msgstr "Upozornění personálu"
@@ -4878,14 +8756,26 @@ msgstr "Upozornění personálu"
 msgid "Staff Only"
 msgstr "Pouze personál"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:55
+msgid "Staff Org Unit"
+msgstr "Organizační jednotka personálu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:23
+msgid "Staff Sharable?"
+msgstr "Lze sdílet s personálem?"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:2
 msgid "Staff-Generated Penalties / Messages"
 msgstr "Pokuty / zprávy generované personálem"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:64
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:334 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:69
 msgid "Start"
 msgstr "Začátek"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:21
+msgid "Start Date"
+msgstr "Datum začátku"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:33
 msgid "Start Date:"
 msgstr "Datum začátku:"
@@ -4894,35 +8784,103 @@ msgstr "Datum začátku:"
 msgid "Start Date: "
 msgstr "Datum začátku: "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:101
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:155
+msgid "Start of month"
+msgstr "Začátek měsíce"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:156
+msgid "Start of season"
+msgstr "Začátek ročního období"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:103
 msgid "State"
-msgstr "Stav"
+msgstr "Stát"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:88
+msgid "State or province"
+msgstr "Stát"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:262 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:849
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:112
+msgid "Statement"
+msgstr "Rozpis"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:262 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:961
 msgid "Statistical Categories"
 msgstr "Statistické kategorie"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:219 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:22
+msgid "Statistical category application"
+msgstr "Použití statistické kategorie"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:21
+msgid "Statistical category removal"
+msgstr "Odstranění statistické kategorie"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:219 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:237
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:110
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:115
 msgid "Status Changed"
 msgstr "Status změněn"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:66
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:136
+msgid "Status Changed Time"
+msgstr "Čas změny statusu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:237
+msgid "Status Icon Column"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:180 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:168
+msgid "Status Is Available"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:178 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:166
+msgid "Status Is Copy-Active"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:167
+msgid "Status Is Deleted"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:164
+msgid "Status Is Holdable"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:165
+msgid "Status Is OPAC Visible"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:22
+msgid "Status:"
+msgstr "Status:"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:106
+msgid "Stop Fines"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:66
 msgid "Stop Fines Reason"
 msgstr "Důvod zastavení pokut"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:72
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:72
 msgid "Stop Fines Time"
 msgstr "Pokuty zastaveny"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:111
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:32
+msgid "Store Local Settings in Hatch"
+msgstr "Uložit lokání nastavení v Hatchi"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:54
+msgid "Store Offline Transaction Data in Hatch"
+msgstr "Uložit data offline transakcí v Hatchi"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:117
 msgid "Store Selected"
 msgstr "Uložit  vybrané"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:140
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:38
 msgid "Stored Preferences"
 msgstr "Uložené preference"
 
@@ -4930,41 +8888,83 @@ msgstr "Uložené preference"
 msgid "Stored User Preferences"
 msgstr "Uložené preference uživatele"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:86
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:113
+msgid "Stream ID"
+msgstr "ID řady exemplářů"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:88
 msgid "Street 1"
 msgstr "Ulice 1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:90
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:92
 msgid "Street 2"
 msgstr "Ulice 2"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:137
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:337 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:422 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:489 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:554
 msgid "Strict Barcode"
 msgstr "Přesný čárový kód"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:131
+msgid "Subj"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:137
+msgid "SubjUse"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:32
+msgid "Subject"
+msgstr "Téma"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_authority_id.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:51
 msgid "Submit"
 msgstr "Potvrdit"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:87
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:86
 msgid "Submit Bill"
 msgstr "Vytvořit poplatek"
 
+#. ("{{ssub.id}}", "{{ssub.owning_lib.shortname()}}", "{{ssub.start_date | date:\"shortDate\"}}", "{{ssub.end_date | date:\"shortDate\"}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_sub_selector.tt2:11
+msgid "Subscription %1 at %2 (%3 - %4)"
+msgstr "Předplatné  %1 v %2 (%3 - %4)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:111
+msgid "Subscription ID"
+msgstr "ID předplatného"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:122
+msgid "Subscription Notes"
+msgstr "Poznámky k předplatnému"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_receive_alerts.tt2:21
+msgid "Subscription alerts"
+msgstr "Upozornění k předplatnému"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:2
+msgid "Subscriptions owned by or below"
+msgstr "Předplatné vlastněné na této nebo nižší úrovni"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:153
 msgid "Substring"
 msgstr "Podřetězec"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:75
+msgid "Success"
+msgstr "Akce se zdařila"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:50
-msgid "Succes testing credentials"
+msgid "Success testing credentials"
 msgstr "Úspěšný test ověření"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:108
-msgid "Success"
-msgstr "Úspěšně provedeno"
+#. ("{{count}}", "{{name}}")
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:67
+msgid "Successfully added %1 users to bucket %2."
+msgstr "%1 uživatelů bylo úspěšně přidáno do skupiny %2."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:48
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:144
 msgid "Suffix"
-msgstr "Přípona"
+msgstr "Sufix"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:14
 msgid "Suggested Fields"
@@ -4974,15 +8974,39 @@ msgstr "Navrhovaná pole"
 msgid "Sum"
 msgstr "Suma"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:104
+msgid "Summary Display"
+msgstr "Zobrazení přehledu"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_season_selector.tt2:3
+msgid "Summer"
+msgstr "Léto"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_day_of_week_selector.tt2:8
+msgid "Sunday"
+msgstr "Neděle"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:60
+msgid "Supplement"
+msgstr "Doplněk"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:26
+msgid "Supplement Holdings"
+msgstr "Vlastnictví doplňků"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:18
 msgid "Suppress Holds and Transits"
 msgstr "Potlačit rezervace a přepravy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:900
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:6
+msgid "Survey"
+msgstr "Průzkum"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:193 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:1011 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:1
 msgid "Surveys"
 msgstr "Průzkumy"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:28
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:29
 msgid "Suspend"
 msgstr "Pozastavit"
 
@@ -4995,23 +9019,39 @@ msgstr "Pozastavit %1rezervací?"
 msgid "Suspended"
 msgstr "Pozastaveno"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:131
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:132
 msgid "TCN"
 msgstr "Kontrolní číslo záznamu (TCN)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:69
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:138
+msgid "TCN Source"
+msgstr "Zdroj kontrolního čísla záznamu (TCN)"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:76
 msgid "TCN:"
 msgstr "TCN (kontrol. č. záznamu):"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:46
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:115
+msgid "TMat"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:22
 msgid "Tag"
-msgstr "Označení pole"
+msgstr "Tag"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:17
+msgid "Tag Type"
+msgstr "Typ tagu"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:10
 msgid "Target library:"
 msgstr "Cílová knihovna"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:117
+msgid "Tech"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:38
 msgid "Template"
 msgstr "Šablona"
 
@@ -5019,10 +9059,18 @@ msgstr "Šablona"
 msgid "Template Description"
 msgstr "Popis šablony"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:6
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:18
+msgid "Template ID"
+msgstr "ID šablony"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:6
 msgid "Template Name"
 msgstr "Název šablony"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:91
+msgid "Template default"
+msgstr "Výchozí nastavení šablony"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:144
 msgid "Template save failed."
 msgstr "Uložení šablony se nezdařilo."
@@ -5035,26 +9083,53 @@ msgstr "Šablona byla úspěšně uložena"
 msgid "Templates"
 msgstr "Šablony"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:158
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_add_copy_alert_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:43
+msgid "Temporary"
+msgstr "Dočasné"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:419
 msgid "Test HTML Print"
 msgstr "Test HTML tisku"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:166
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:208
 msgid "Test Password"
 msgstr "Testovat heslo"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:148
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:395 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:409
 msgid "Test Print"
 msgstr "Testovací tisk"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:41
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:52
 msgid "Test Printing"
 msgstr "Testovací tisk"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:56
+msgid "Tests"
+msgstr "Testy"
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:48
 msgid "Text/SMS #"
 msgstr "Text/SMS č."
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:63
+msgid ""
+"The account has open transactions (circulations and/or unpaid bills). Purge "
+"anyway?"
+msgstr ""
+"Čtenářské konto má neuzavřené transakce (výpůjčky a/nebo nezaplacené "
+"poplatky). Přesto zcela smazat?"
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:61