Forward port 2.9.0 translations.
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / fi-FI.po
index 262f49b..7949088 100644 (file)
@@ -3,22 +3,23 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-29 09:00+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-04 14:03+0300\n"
-"Last-Translator: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-08-26 13:12-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-28 05:48+0000\n"
+"Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
-"Language: fi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.9.0\n"
-"X-Accelerator-Marker: &\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-27 05:14+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 17690)\n"
 "X-Project-Style: mozilla\n"
+"X-Accelerator-Marker: &\n"
+"Language: fi\n"
+"X-Merge-On: location\n"
 
 #: staff.circ.alert
 msgid "Alert"
-msgstr "Varoitus"
+msgstr "Huomautus"
 
 #: staff.circ.item_no_circs
 msgid "Item %1$s has never circulated."
@@ -126,11 +127,11 @@ msgstr "LainaID:n %$s merkintä menneelle päiväykselle %2$s epäonnistui"
 
 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
-msgstr "Valittujen lainojen lukumäärä: %1$s"
+msgstr "Valittujen lainojen lukumäärä: %1$s "
 
 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
-msgstr "Menneelle päiväykselle merkitsemättömien lainojen lukumäärä: %1$s"
+msgstr "Menneelle päiväykselle merkitsemättömien lainojen lukumäärä: %1$s "
 
 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
@@ -147,7 +148,7 @@ msgstr "Ei vielä otettu käyttöön"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
-msgstr "Syötä lainassa olevan niteen %1$s numero:"
+msgstr "Lainattavien niteiden määrä (%1$s):"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
 msgid "Non-cataloged Items"
@@ -188,7 +189,8 @@ msgstr "Ei"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
-msgstr "Virhe ei-luetteloidun niteen lainassa.  %1$s ei ole kelvollinen numero."
+msgstr ""
+"Virhe ei-luetteloidun niteen lainassa.  %1$s ei ole kelvollinen numero."
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
@@ -235,21 +237,27 @@ msgid ""
 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
 "this action is overrided."
 msgstr ""
-"Jos toiminto ohitetaan, aineiston vuokramaksu lisätään asiakkaan tilille."
+"Jos toiminto ohitetaan, aineiston vuokramaksu lisätään asiakkaan tietoihin."
 
 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
 msgid ""
-"If overriden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
+"If overridden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
 "auto-override this event."
 msgstr ""
 "Jos toiminto ohitetaan nyt, asiakkaan istunnon aikana tehdyt myöhemmät "
 "lainat ohittavat tämän tapahtuman automaattisesti."
 
+#: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
+msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
+msgstr "Nimekkeen tilan nimeä ei voitu hakea."
+
 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
-msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
+msgid ""
+"Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
+"a pre-cataloged item?"
 msgstr ""
-"Virheellinen luku tai ei-luetteloitu nide. Lainataanko ennakkoon "
-"luetteloituna niteenä?"
+"Viivakoodi %1$s on väärin, tai nidettä ei ole tietokannassa. Lainataanko "
+"ennakkoon luetteloituna niteenä?"
 
 #: staff.circ.pre_cataloged
 msgid "Pre-cataloged"
@@ -268,7 +276,7 @@ msgid ""
 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
 "circulate items."
 msgstr ""
-"Asiakastietojen hakemiseen käytetty kortti on ei-aktiivinen, eikä sitä voi "
+"Asiakastilin hakemiseen käytetty kortti ei ole käytössä, eikä sitä voi "
 "käyttää lainaukseen."
 
 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
@@ -277,11 +285,11 @@ msgstr "Lainaus epäonnistui"
 
 #: staff.circ.checkout.account.inactive
 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
-msgstr "Asiakastunnuksella ei voi lainata."
+msgstr "Asiakastunnus ei ole aktiivinen eikä sillä voi lainata."
 
 #: staff.circ.checkout.account.expired
 msgid "This account has expired and may not circulate items."
-msgstr "Asiakstunnus on vanhentunut, eikä sillä voi lainata."
+msgstr "Asiakastunnus on vanhentunut, eikä sillä voi lainata."
 
 #: staff.circ.checkout.item_due
 msgid "This item was due on %1$s."
@@ -313,7 +321,7 @@ msgstr "Niteen tila = %1$s"
 
 #: staff.circ.checkout.alert_message
 msgid "Alert Message = %1$s"
-msgstr "Varoitusviesti = %1$s"
+msgstr "Huomautusviesti = %1$s"
 
 #: staff.circ.checkout.permission_denied
 msgid "Permission Denied = %1$s"
@@ -334,6 +342,18 @@ msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
 msgid "Barcode:"
 msgstr "Nidetunnus:"
 
+#: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
+msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
+msgstr "Tämän niteen on lainannut %1$s toinen asiakas."
+
+#: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
+msgid "This copy is already checked out to this patron."
+msgstr "Tämä nide on jo lainattu tälle asiakkaalle."
+
+#: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
+msgid "This copy was already checked out to this patron today."
+msgstr "Tämä nide on jo lainattu tälle asiakkaalle tänään."
+
 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
 msgstr "Lainaa henkilökuntatunnuksella = %1$s"
@@ -344,7 +364,7 @@ msgstr "Palauta henkilökuntatunnuksella = %1$s"
 
 #: staff.circ.circ_brief.failure
 msgid "Failure rendering circulation."
-msgstr "Lainan valmistelu epäonnistui."
+msgstr "Lainauksen valmistelu epäonnistui."
 
 #: staff.circ.copy_details.hold
 msgid "Hold ID = %1$s"
@@ -446,7 +466,8 @@ msgstr "%3$s on prosentti? %4$s"
 
 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
-msgid "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
+msgid ""
+"Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
 msgstr ""
 "Lainattavissa? %1$s  Varattavissa? %2$s  Varausvahvistus? %3$s  Näkyy "
 "verkkokirjastossa? %4$s"
@@ -501,17 +522,17 @@ msgid "Add Item for record # %1$s"
 msgstr "Lisää nide tietueeseen # %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
-msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
-msgstr "Haluatko varmasti poistaa nämä niteet? %1$s"
+msgid "Are you sure you want to delete these items? %1$s"
+msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä niteet? %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
 msgid "Override Delete Failure?"
-msgstr "Ohitetaanko poistamisen epäonnistuminen?"
+msgstr "Ohitetaanko tuhoamisen epäonnistuminen?"
 
 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
 msgid "Items Deleted"
-msgstr "Niteet poistettu"
+msgstr "Niteet tuhottu"
 
 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
 msgid "Batch Item Deletion"
@@ -519,7 +540,7 @@ msgstr "Niteiden poistaminen erissä"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
-msgstr "Merkitse osa kohteeksi ja yritä sitten uudelleen."
+msgstr "Merkitse signum kohteeksi ja yritä sitten uudelleen."
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
 msgid "All copies not likely transferred."
@@ -527,23 +548,23 @@ msgstr "Kaikkia niteitä ei luultavasti siirretty."
 
 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
-msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä niteitä valittuun kirjastoon."
+msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä signumeja valittuun kirjastoon."
 
 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
-msgstr "Lisää nide tietueeseen # %1$s"
+msgstr "Lisää signum/nide tietueeseen # %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
 msgid "You do not have permission to edit this volume."
-msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä nidettä."
+msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä signumia."
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
 msgid "Volume for record # %1$s"
-msgstr "Nide tietueessa # %1$s"
+msgstr "Signum tietueessa # %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
 msgid "Volumes for record # %1$s"
-msgstr "Niteet tietueessa # %1$s"
+msgstr "Signumit tietueessa # %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
 msgid ""
@@ -551,29 +572,29 @@ msgid ""
 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
 "desired callnumber instead."
 msgstr ""
-"Muokkaus epäonnistui: Yritit muuttaa niteen hyllypaikan sellaiseksi, joka on "
-"jo käytössä valitussa kirjastossa. Siirrä sen sijaan niteet haluttuun "
+"Muokkaus epäonnistui: Yritit muuttaa signumin hyllypaikan sellaiseksi, joka "
+"on jo käytössä valitussa kirjastossa. Siirrä sen sijaan niteet haluttuun "
 "hyllypaikkaan."
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
 msgid "Volumes modified."
-msgstr "Niteitä muokattu."
+msgstr "Signumeja muokattu."
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
-msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän niteen?"
+msgstr "Haluatko varmasti tuhota tämän signumin?"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
-msgstr "Haluatko varmasti poistaa nämä niteet?"
+msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä signumit?"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
 msgid "Delete Volumes?"
-msgstr "Poistetaanko niteet?"
+msgstr "Tuhotaanko signumit?"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
 msgid "Delete"
-msgstr "Poista"
+msgstr "Tuhoa"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
@@ -583,31 +604,31 @@ msgstr "Peruuta"
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
 msgid "Override Delete Failure?"
-msgstr "Ohitetaanko poistamisen epäonnistuminen?"
+msgstr "Ohitetaanko tuhoamisen epäonnistuminen?"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
 msgid ""
 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
 "itself."
 msgstr ""
-"Kaikki osaan kuuluvat niteet on poistettava, ennan kuin voit poistaa itse "
-"osan."
+"Kaikki signumiin kuuluvat niteet on tuhottava, ennan kuin voit tuhota itse "
+"signumin."
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
 msgid "Delete Volume and Items"
-msgstr "Poista niteet"
+msgstr "Tuhoa signum ja niteet"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
 msgid "Cancel Delete"
-msgstr "Peru poisto"
+msgstr "Peru tuhoaminen"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
-msgstr "Nimeke merkitty niteiden siirtokohteeksi"
+msgstr "Signum merkitty niteiden siirtokohteeksi"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
-msgstr "Valitse vain yksi nimeke niteen siirtokohteeksi."
+msgstr "Valitse vain yksi signum niteen siirtokohteeksi."
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
@@ -621,11 +642,11 @@ msgstr "OK"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_library
 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
-msgstr "Kirjasto ja tietue merkitty nimekkeen siirtokohteeksi"
+msgstr "Kirjasto ja tietue merkitty signumin siirtokohteeksi"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
-msgstr "Valitse vain yksi kirjasto nimekkeen siirtokohteeksi."
+msgstr "Valitse vain yksi kirjasto signumin siirtokohteeksi."
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
@@ -636,11 +657,12 @@ msgstr "Rajoita valintaa"
 msgid ""
 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
 "and then try this again."
-msgstr "Merkitse kirjasto kohteeksi kokoelmien hallinnasta ja yritä uudelleen."
+msgstr ""
+"Merkitse kirjasto kohteeksi kokoelmien hallinnasta ja yritä uudelleen."
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
-msgstr "Siirretäänkö niteet %1$s kirjastoon %2$s seuraavalla tietueella?"
+msgstr "Siirretäänkö signumit %1$s kirjastoon %2$s seuraavalla tietueella?"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
 msgid "Transfer"
@@ -657,7 +679,7 @@ msgstr "P"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
 msgid "Volume Transfer"
-msgstr "Nimekkeiden siirto"
+msgstr "Signumin siirto"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
 msgid "Transfer Aborted"
@@ -665,19 +687,19 @@ msgstr "Siirto peruttu"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
-msgstr "Ohitetaanko nimekkeen siirron epäonnistuminen?"
+msgstr "Ohitetaanko signumin siirron epäonnistuminen?"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
 msgid "That destination cannot have volumes."
-msgstr "Valitsemallasi kohteella ei voi olla nimekkeitä."
+msgstr "Valitsemallasi kohteella ei voi olla signumeja."
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
 msgid "Volumes transferred."
-msgstr "Nimekkeet siirretty."
+msgstr "Signumit siirretty."
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
 msgid "All volumes not likely transferred."
-msgstr "Kaikkia nimekkeitä ei luultavasti siirretty."
+msgstr "Kaikkia signumeja ei luultavasti siirretty."
 
 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
@@ -780,7 +802,7 @@ msgstr "Varauksen kiinnitys epäonnistui."
 
 #: staff.circ.hold_capture.error
 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
-msgstr "FIXME: tarvitaan erityistä varoitusten ja virheiden käsittelyä"
+msgstr "FIXME: tarvitaan erityistä huomautus- ja virhekäsittelyä"
 
 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
 msgid "HOLD SHELF"
@@ -813,7 +835,7 @@ msgstr "Ei-luetteloitu"
 
 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
 msgid "items = "
-msgstr "niteet ="
+msgstr "niteet = "
 
 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
@@ -839,9 +861,9 @@ msgid ""
 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
 msgstr ""
-"Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui. Jos haluat käyttää "
-"offline-käyttöliittymää, valitse yllä olevasta valikkopalkista Lainaus -> "
-"Offline-käyttöliittymä"
+"Kirjaston sisäinen käyttö epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-"
+"käyttöliittymää, valitse yllä olevasta valikkopalkista Lainaus -> Offline-"
+"käyttöliittymä"
 
 #: staff.circ.in_house_use.failed
 msgid "In House Use Failed"
@@ -1069,7 +1091,7 @@ msgstr "Lainattavissa?"
 
 #: staff.circ.utils.deleted
 msgid "Deleted?"
-msgstr "Poistettu?"
+msgstr "Tuhottu?"
 
 #: staff.circ.utils.holdable
 msgid "Holdable?"
@@ -1081,11 +1103,11 @@ msgstr "Kelluva?"
 
 #: staff.circ.utils.hold_note
 msgid "Hold Note(s) Count"
-msgstr "Varaushuomautusten lukumäärä"
+msgstr "Varausilmoitusten lukumäärä"
 
 #: staff.circ.utils.hold_note_text
 msgid "Hold Note(s) Text"
-msgstr "Varaushuomautusten teksti"
+msgstr "Varausilmoitusten teksti"
 
 #: staff.circ.utils.staff_hold
 msgid "Staff Hold?"
@@ -1163,7 +1185,7 @@ msgstr "Luomispäivä"
 
 #: staff.circ.utils.edit_date
 msgid "Date Last Edited "
-msgstr "Muokattu viimeksi"
+msgstr "Muokattu viimeksi "
 
 #: staff.circ.utils.bre.create_date
 msgid "Date Record Created"
@@ -1171,7 +1193,7 @@ msgstr "Tietue luotu"
 
 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
 msgid "Date Record Last Edited "
-msgstr "Tietuetta muokattu viimeksi"
+msgstr "Tietuetta muokattu viimeksi "
 
 #: staff.circ.utils.edition
 msgid "Edition"
@@ -1233,7 +1255,7 @@ msgstr "Käyttöjen määrä"
 
 #: staff.circ.utils.alert_message
 msgid "Alert Message"
-msgstr "Varoitusviesti"
+msgstr "Huomautusviesti"
 
 #: staff.circ.utils.barcode
 msgid "Barcode"
@@ -1275,6 +1297,10 @@ msgstr "Kuljetus perillä"
 msgid "Transit Copy ID"
 msgstr "Kuljetettavan niteen tunnus"
 
+#: staff.circ.utils.transit_copy_status
+msgid "Transit Copy Status"
+msgstr "Kuljetettavan niteen tila"
+
 #: staff.circ.utils.request_lib
 msgid "Request Library (Full Name)"
 msgstr "Pyyntökirjasto (koko nimi)"
@@ -1303,6 +1329,10 @@ msgstr "Kiinnityspäivä"
 msgid "Cancel Time"
 msgstr "Peruutusaika"
 
+#: staff.circ.utils.hold.behind_desk
+msgid "Behind Desk"
+msgstr "Tiskin takana"
+
 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
 msgid "Cancel Cause"
@@ -1311,7 +1341,7 @@ msgstr "Peruutuksen syy"
 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
 msgid "Cancel Note"
-msgstr "Peruutushuomautus"
+msgstr "Peruutusilmoitus"
 
 #: staff.circ.utils.hold_status.1
 msgid "Waiting for copy"
@@ -1342,8 +1372,9 @@ msgid "Suspended"
 msgstr "Ennakossa"
 
 #: staff.circ.utils.hold_status.8
+msgctxt "staff.circ.utils.hold_status.8"
 msgid "Wrong Shelf"
-msgstr "Väärä hylly"
+msgstr ""
 
 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
 msgid "Post-Clear"
@@ -1361,6 +1392,11 @@ msgstr "Kuljetustarve"
 msgid "Reshelve"
 msgstr "Hyllytä uudelleen"
 
+#: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed
+msgctxt "staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed"
+msgid "Wrong Shelf"
+msgstr ""
+
 #: staff.circ.utils.frozen
 msgid "Frozen?"
 msgstr "Jäädytetty?"
@@ -1382,6 +1418,10 @@ msgstr "Ei päiväystä"
 msgid "Pickup Library (Full Name)"
 msgstr "Noutokirjasto (koko nimi)"
 
+#: staff.circ.utils.current_shelf_lib
+msgid "Current Shelf Library (Full Name)"
+msgstr "Hyllytyskirjasto (koko nimi)"
+
 #: staff.circ.utils.current_copy.none
 msgid "No Copy"
 msgstr "Ei nidettä"
@@ -1419,7 +1459,8 @@ msgid "Override Checkin Failure?"
 msgstr "Ohitetaanko palautuksen epäonnistuminen?"
 
 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
-msgid "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
+msgid ""
+"A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
 msgstr "Maksu jäädään velkaa tälle asiakkaalle, jos toiminto ohitetaan."
 
 #: staff.circ.utils.billable.amount
@@ -1523,11 +1564,11 @@ msgstr "Liuska päiväys: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
-msgstr "Henkilökunnan huomautus: %1$s : %2$s"
+msgstr "Henkilökunnan ilmoitus: %1$s : %2$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
-msgstr "Asiakkaan huomautus: %1$s : %2$s"
+msgstr "Asiakasilmoitus: %1$s : %2$s"
 
 #: staff.circ.utils.hold_slip
 msgid "Hold Slip"
@@ -1618,7 +1659,7 @@ msgstr "Varauksen kiinnitystä lykätty"
 
 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
 msgid "Do Not Capture "
-msgstr "Älä kiinnitä"
+msgstr "Älä kiinnitä "
 
 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
 msgid "Capture"
@@ -1671,7 +1712,7 @@ msgstr "Arvioitu odotusaika"
 
 #: staff.circ.utils.potential_copies
 msgid "Potential Copies "
-msgstr "Mahdolliset niteet"
+msgstr "Mahdolliset niteet "
 
 #: staff.circ.utils.queue_position
 msgid "Queue Position"
@@ -1706,7 +1747,8 @@ msgstr "%1$s uusi kohteen %4$s käyttäjälle %3$s (%2$s)"
 
 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
-msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
+msgid ""
+"%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
 msgstr ""
 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti kuljetukseen. Kuljetettava "
 "kohteeseen = %5$s"
@@ -1714,22 +1756,23 @@ msgstr ""
 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
 msgid ""
-"%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %"
-"5$s"
+"%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
 msgstr ""
 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mikä johti varauksen kuljetukseen. "
 "Kuljetettava kohteeseen = %5$s"
 
 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
-msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
+msgid ""
+"%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
 msgstr ""
 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, mutta mitään ei tapahtunut. Kuljetettava "
 "kohteeseen = %5$s"
 
 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
-msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
+msgid ""
+"%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
 msgstr ""
 "%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s, ja tapahtui virhe. Kuljetettava "
 "kohteeseen = %5$s"
@@ -1738,8 +1781,8 @@ msgstr ""
 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
 msgstr ""
-"%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s ja onnistui. Kuljetettava kohteeseen = %"
-"5$s"
+"%1$s yritti palauttaa kohteen %4$s ja onnistui. Kuljetettava kohteeseen = "
+"%5$s"
 
 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
@@ -1819,6 +1862,12 @@ msgstr ""
 "Palautus epäonnistui. Jos haluat käyttää offline-käyttöliittymää, valitse "
 "Lainaus -> Offline-käyttöliittymä yllä olevasta valikkopalkista."
 
+#: staff.circ.checkin.possible_dupe_scan
+msgid ""
+"Check In May Have Failed.  Possible double-scan of the barcode.  Use Item "
+"Status to confirm Check In and possible Hold capture."
+msgstr ""
+
 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
 msgid "Renew Failed for %1$s"
 msgstr "Kohteen %1$s uusinta epäonnistui"
@@ -1853,7 +1902,7 @@ msgid ""
 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
 "to the patron's account if this action is overrided."
 msgstr ""
-"Niteen vuokramaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tilille, jos "
+"Niteen vuokramaksu (nidetunnus %1$s) lisätään asiakkaan tietoihin, jos "
 "toiminto ohitetaan."
 
 #: staff.circ.holds.activate.prompt
@@ -1877,16 +1926,16 @@ msgid ""
 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
 "This will also Suspend the hold."
 msgstr ""
-"Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle %"
-"1$s. Tämä myös tekee varauksesta ennakkovarauksen."
+"Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varaukselle "
+"%1$s. Tämä myös tekee varauksesta ennakkovarauksen."
 
 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
 msgid ""
-"Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s. "
-" This will also Suspend the holds."
+"Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
+"This will also Suspend the holds."
 msgstr ""
-"Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille %"
-"1$s. Tämä myös tekee varauksista ennakkovarauksia."
+"Syötä aktivointipäivä (tai valitse Poista, jos haluat nollata) varauksille "
+"%1$s. Tämä myös tekee varauksista ennakkovarauksia."
 
 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
@@ -1961,7 +2010,7 @@ msgstr "Ei"
 
 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
-msgstr "Ei-päivitettyjen varausten lukumäärä: %1$s"
+msgstr "Ei-päivitettyjen varausten lukumäärä: %1$s "
 
 #: staff.circ.holds.already_activated
 msgid "Hold %1$s was already activated."
@@ -2021,3 +2070,11 @@ msgstr "Osia puuttuu"
 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
 msgstr "Ei nidettä tunnuksella \"%1$s\""
+
+#~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Virheellinen luku tai ei-luetteloitu nide. Lainataanko ennakkoon "
+#~ "luetteloituna niteenä?"
+
+#~ msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
+#~ msgstr "Haluatko varmasti tuhota nämä niteet? %1$s"