Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-09-21 02:30+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2018-02-18 14:48+0000\n"
12 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-02-19 05:17+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18553)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Pozor: Zvolené uživatelské jméno pravděpodobně používá jiný "
31 "čtenář.  \n"
32 "                Uživatelské jméno můžete zvolit během dokončení registrace v "
33 "knihovně, \n"
34 "                nebo si je můžete po ukončení registrace změnit sami v "
35 "online katalogu.\n"
36 "                "
37
38 #. (pubdate_clean)
39 #. (copyright_clean)
40 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:152
41 msgid " (%1)"
42 msgstr " (%1)"
43
44 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
45 msgid " / "
46 msgstr " / "
47
48 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:49
49 msgid " Due "
50 msgstr " K vrácení "
51
52 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:52
53 msgid " Returned&#42;"
54 msgstr " Vráceno&#42;"
55
56 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:51
57 msgid " Returned/Renewed"
58 msgstr " Vráceno/Prodlouženo"
59
60 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:119
61 msgid " View My Lists"
62 msgstr " Zobrazit moje seznamy"
63
64 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:121
65 msgid " View My Temporary List"
66 msgstr " Zobrazit můj dočasný seznam"
67
68 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:131
69 msgid " edit"
70 msgstr " upravit"
71
72 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
73 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
74 msgid ""
75 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
76 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
77 "username."
78 msgstr ""
79 "\"%1\" není platné uživatelské jméno. Uživatelská jména nejsmějí obsahovat "
80 "mezery ani vypadat jako čárové kódy, případně mohou mít další omezení. "
81 "Prosím, zkuste použít jiné uživatelské jméno."
82
83 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
84 msgid "$%.2f"
85 msgstr "$%.2f"
86
87 #. (date1)
88 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:72
89 msgid "%1"
90 msgstr "%1"
91
92 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
93 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:82
94 msgid "%1 "
95 msgstr "%1 "
96
97 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
98 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
99 msgid "%1 %2"
100 msgstr "%1 %2"
101
102 #. (copy.label, copy_org.name)
103 #. (title, part.label)
104 #. (title, hold.hold.part.label)
105 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:360 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
106 msgid "%1 (%2)"
107 msgstr "%1 (%2)"
108
109 #. (bib_lib_name)
110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:63
111 msgid "%1 (foreign item)"
112 msgstr "%1 (cizí exemplář)"
113
114 #. (ctx.page_title, libname)
115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:27
116 msgid "%1 - %2"
117 msgstr "%1 - %2"
118
119 #. (libname)
120 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:29
121 msgid "%1 OpenSearch"
122 msgstr "%1 OpenSearch"
123
124 #. (ou_avail, ou_count, ou_name)
125 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
126 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
128 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
129 msgstr "Dostupné pro výpůjčku: %1 z %2 exemplářů  (%3)"
130
131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
132 msgid "%m/%d/%Y"
133 msgstr "%m/%d/%Y"
134
135 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:224
137 msgid ""
138 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
139 "copies)."
140 msgstr "%1 (na celkový počet %2 exemplářů)"
141
142 #. (hwait)
143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:42
144 msgid "%quant(%1,day,days)"
145 msgstr "%quant(%1,den,dny)"
146
147 #. (fcount)
148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:153
149 msgid "%quant(%1,filter,filters) applied"
150 msgstr "%quant(%1,filtr,filtry) applied"
151
152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
153 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
154 msgstr "&#9668; Zpět k seskupeným výsledkům"
155
156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:15
157 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
158 msgstr "&lt;&lt; Předchozí stránka"
159
160 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
161 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:23
162 msgid "(%1)"
163 msgstr "(%1)"
164
165 #. (example)
166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:167
167 msgid "(Example: %1)"
168 msgstr "(Příklad: %1)"
169
170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:46
171 msgid "(Show preferred library)"
172 msgstr "(Zobrazit preferovanou knihovnu)"
173
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:27
175 msgid "(Show)"
176 msgstr "(Zobrazit)"
177
178 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
179 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:51
181 msgid "(example: %1)"
182 msgstr "(příklad: %1)"
183
184 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:59
186 msgid ""
187 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
188 "end in %4.)"
189 msgstr ""
190 "(příklady: %1 pro fráze začínající termíny %2. %3 pro fráze končící %4.)"
191
192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:117
193 msgid "(fines accruing)"
194 msgstr "(narůstající pokuty)"
195
196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:59
197 msgid "(not shown)"
198 msgstr "(nezobrazeno)"
199
200 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:15
202 msgid "(page %1 of %2)"
203 msgstr "Strana %1 z  %2"
204
205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:142
206 msgid "- All Parts -"
207 msgstr "- Všecny části -"
208
209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:294 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:18
210 msgid "-- Actions for these items --"
211 msgstr "-- Akce pro tyto exempláře --"
212
213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
214 msgid "-- Any --"
215 msgstr "-- Kterýkoliv --"
216
217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
218 msgid "?"
219 msgstr "?"
220
221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
222 msgid "A list name is required"
223 msgstr "Je požadováno jméno seznamu"
224
225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:78
226 msgid "A registration error has occurred"
227 msgstr "Při registraci nastala chyba"
228
229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:239
230 msgid ""
231 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
232 "fulfilled until it has been activated."
233 msgstr ""
234 "Pozastavená rezervace zůstane na svém místě ve frontě, ale nebude vyřízena, "
235 "dokud nebude aktivována."
236
237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
238 msgid "Abridger"
239 msgstr "Autor výtahu"
240
241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
242 msgid "Account Creation Date"
243 msgstr "Datum vytvoření uživatelského účtu"
244
245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:48
246 msgid "Account Expiration Date"
247 msgstr "Platnost registrace do"
248
249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:29
250 msgid "Account Home"
251 msgstr "Domovská stránka konta"
252
253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
254 msgid "Account Information and Preferences"
255 msgstr "Přehled a nastavení uživatelského účtu"
256
257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
258 msgid "Account Login"
259 msgstr "Přihlášení do uživatelkého účtu"
260
261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
262 msgid "Account Login Form"
263 msgstr "Formulář pro přihlášení do účtu"
264
265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
266 msgid "Account Preferences"
267 msgstr "Osobní údaje a nastavení"
268
269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:50
270 msgid "Account Registration"
271 msgstr "Registrace účtu"
272
273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:29
274 msgid "Account Successfully Updated"
275 msgstr "Uživatelský účet byl úspěšně aktualizován"
276
277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
278 msgid "Account Summary"
279 msgstr "Přehled účtu"
280
281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
282 msgid "Account preference"
283 msgstr "Nastavení účtu"
284
285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
286 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
287 msgstr "Poznámka k akumulaci nebo četnosti užití: "
288
289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
290 msgid "Action Note: "
291 msgstr "Poznámka o akci "
292
293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3171 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:28
294 msgid "Actions"
295 msgstr "Akce"
296
297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64
298 msgid "Actions for Items on Hold"
299 msgstr "Akce pro rezervované položky"
300
301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58
302 msgid "Actions for checked out items"
303 msgstr "Akce pro vypůjčené exempláře"
304
305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
306 msgid "Actions for messages"
307 msgstr "Akce pro zprávy"
308
309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:85
310 msgid "Actions for selected holds"
311 msgstr "Akce pro vybrané rezervace"
312
313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
314 msgid "Actions for selected messages"
315 msgstr "Akce pro vybrané zprávy"
316
317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73
318 msgid "Activate"
319 msgstr "Aktivovat"
320
321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:24
322 msgid "Activate On"
323 msgstr "Aktivovat k datu"
324
325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:245
326 msgid "Activate on"
327 msgstr "Aktivovat k datu"
328
329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:156
330 msgid "Active Addresses"
331 msgstr "Aktivní adresy"
332
333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:94
334 msgid "Active Barcode"
335 msgstr "Čárový kód aktivního průkazu"
336
337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50
338 msgid "Active/Create Date"
339 msgstr "Datum aktivace/vytvoření"
340
341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
342 msgid "Active?"
343 msgstr "Aktivní?"
344
345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
346 msgid "Actor"
347 msgstr "Účinkující"
348
349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
350 msgid "Adapter"
351 msgstr "Autor adaptace"
352
353 #. (attrs.title)
354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:427
355 msgid "Add %1 to my list"
356 msgstr "Přidat  %1 do mého seznamu"
357
358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
359 msgid "Add Search Row"
360 msgstr "Přidat vyhledávací řádek"
361
362 #. (record_title)
363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
364 msgid "Add item to a list: %1"
365 msgstr "Přidat položku do seznamu: %1"
366
367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:427
368 msgid "Add to my list"
369 msgstr "Přidat do mého seznamu"
370
371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:92
372 msgid "Add to new list"
373 msgstr "Přidat do nového seznamu"
374
375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:157
376 msgid "Add to this list"
377 msgstr "Přidat do tohoto seznamu"
378
379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
380 msgid "Added Author"
381 msgstr "Další  autor"
382
383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
384 msgid "Additional Content"
385 msgstr "Doplňující informace k obsahu"
386
387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
388 msgid "Additional Index Information"
389 msgstr "Další informace o rejstříku"
390
391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
392 msgid "Additional Physical Form available Note: "
393 msgstr "Dostupná poznámka o doplňkovém fyzickém nosiči "
394
395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:49
396 msgid "Additional Resources"
397 msgstr "Doplňkové zdroje"
398
399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
400 msgid "Additional Supplement Information"
401 msgstr "Další informace o doplňcích"
402
403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
404 msgid "Additional Volume Information"
405 msgstr "Další informace o svazku"
406
407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
408 msgid "Additional search filters and navigation"
409 msgstr "Doplňkové vyhledávací filtry a navigace"
410
411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187
412 msgid "Address Type"
413 msgstr "Typ adresy"
414
415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:213
416 msgid "Address changes will be verified by staff"
417 msgstr ""
418 "Změna adresy bude platná teprve po jejím potvrzení personálem knihovny"
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
421 msgid "Addressee"
422 msgstr "Adresát"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:129
425 msgid "Addresses"
426 msgstr "Adresy"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:40
429 msgid "Adjacency"
430 msgstr "Adjacence"
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:25
433 msgid "Advanced"
434 msgstr "Pokročilé"
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:160
437 msgid "Advanced Hold Options"
438 msgstr "Pokročilé možnosti rezervace"
439
440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
441 msgid "Advanced Search"
442 msgstr "Pokročilé vyhledávání"
443
444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
445 msgid "After"
446 msgstr "Po"
447
448 #. (date1)
449 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:74
450 msgid "After %1"
451 msgstr "Po  %1"
452
453 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:49
454 msgid "Age Hold Protection"
455 msgstr "Dočasné omezení rezervací"
456
457 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
458 msgid "All Formats"
459 msgstr "Všechny formáty"
460
461 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
462 msgid "All Libraries"
463 msgstr "Ve všech knihovnách"
464
465 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:129
466 msgid "All Parts"
467 msgstr "Všechny části"
468
469 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:98
470 msgid ""
471 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
472 "Placing this hold could result in longer wait times."
473 msgstr ""
474 "Všechny volné exempláře jsou momentálně dostupné pouze mimo knihovnu, kterou "
475 "jste označila(a) pro vyzvednutí. Pokud zadáte tuto rezervaci, může její "
476 "splnění trvat velmi dlouho."
477
478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
479 msgid "Amount"
480 msgstr "Částka"
481
482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:98
483 msgid ""
484 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
485 "the issue to library staff."
486 msgstr ""
487 "Při prohlížení záznamů došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat za chvíli "
488 "nebo o problému informujte personál knihovny."
489
490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
491 msgid "Analyst"
492 msgstr "Komentátor"
493
494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:55
495 msgid "Anchored Searching"
496 msgstr "Připojené vyhledávání"
497
498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
499 msgid "And"
500 msgstr "AND (a zároveň)"
501
502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
503 msgid "Animator"
504 msgstr "Animátor"
505
506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
507 msgid "Annotation"
508 msgstr "Anotace"
509
510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
511 msgid "Annotator"
512 msgstr "Autor rukopisných poznámek"
513
514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
515 msgid "Another Search"
516 msgstr "Nové hledání"
517
518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
519 msgid "Appellant"
520 msgstr "Odvolávající se strana"
521
522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
523 msgid "Appellee"
524 msgstr "Odpůrce stěžovatele"
525
526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
527 msgid "Applicant"
528 msgstr "Uchazeč"
529
530 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:198
531 msgid "April (4)"
532 msgstr "Duben (4)"
533
534 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
535 msgid "Architect"
536 msgstr "Architekt"
537
538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:81
539 msgid "Are you sure you are ready to charge "
540 msgstr "Opravdu chcete zaplatit "
541
542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:20
543 msgid "Are you sure you wish to continue?"
544 msgstr "Opravdu chcete pokračovat?"
545
546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:67
547 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
548 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané položky?"
549
550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
551 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected message(s)?"
552 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybrané zprávy?"
553
554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
555 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this message?"
556 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tuto zprávu?"
557
558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:42
559 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
560 msgstr ""
561 "Opravdu chcet prodloužit výpůjční lhůtu vybraného exempláře / exemplářů?"
562
563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
564 msgid "Arranger"
565 msgstr "Autor aranžmá"
566
567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
568 msgid "Art copyist"
569 msgstr "Kopírovatel umění"
570
571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
572 msgid "Art director"
573 msgstr "Umělecký vedoucí"
574
575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
576 msgid "Artist"
577 msgstr "Interpret"
578
579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
580 msgid "Artistic director"
581 msgstr "Umělecký vedoucí"
582
583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
584 msgid "Assignee"
585 msgstr "Nabyvatel autorského práva"
586
587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
588 msgid "Associated name"
589 msgstr "Přidružené jméno"
590
591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:125
592 msgid "At least"
593 msgstr "Minimálně"
594
595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
596 msgid "Attributed name"
597 msgstr "Připisované jméno"
598
599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
600 msgid "Auctioneer"
601 msgstr "Licitátor"
602
603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
604 msgid "Audience"
605 msgstr "Čtenářské určení"
606
607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:202
608 msgid "August (8)"
609 msgstr "Srpen (8)"
610
611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3138 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3146 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3155 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3163 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3169 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3174 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
612 msgid "Author"
613 msgstr "Autor"
614
615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
616 msgid "Author Notes"
617 msgstr "Poznámky o autorovi"
618
619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
620 msgid "Author Notes: "
621 msgstr "Poznámky autora "
622
623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
624 msgid "Author in quotations or text abstracts"
625 msgstr "Autor  citací nebo úryvků textu"
626
627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
628 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
629 msgstr "Autor doslovu, tiráže atd."
630
631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
632 msgid "Author of dialog"
633 msgstr "Autor dialogů"
634
635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
636 msgid "Author of introduction, etc."
637 msgstr "Autor předmluvy, atd."
638
639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:317 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:353 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:56
640 msgid "Author(s)"
641 msgstr "Autor/autoři"
642
643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
644 msgid "Author: A to Z"
645 msgstr "Autor: A až Z"
646
647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
648 msgid "Author: Z to A"
649 msgstr "Autor: Z až A"
650
651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
652 msgid "Authors"
653 msgstr "Autoři"
654
655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
656 msgid "Autographer"
657 msgstr "Přepisovatel notového záznamu"
658
659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:4
660 msgid "Available"
661 msgstr "Dostupné"
662
663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/avail.tt2:29
664 msgid "Available Formats"
665 msgstr "Dostupné formáty"
666
667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
668 msgid "Available copies"
669 msgstr "Exempláře k vypůjčení"
670
671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
672 msgid "Awards Note: "
673 msgstr "Poznámky k oceněním: "
674
675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
676 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
677 msgstr "Ocenění, recenze a další doporučené čtení"
678
679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:71
680 msgid "Back"
681 msgstr "Zpět"
682
683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:57
684 msgid "Back to Account Summary"
685 msgstr "Zpět na přehled účtu"
686
687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:23
688 msgid "Back to Payments History"
689 msgstr "Zpět na historii plateb"
690
691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:25
692 msgid "Back to Record"
693 msgstr "Zpět na záznam"
694
695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
696 msgid "Back to results"
697 msgstr "Zpět k výsledkům"
698
699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:437
700 msgid "Badges:"
701 msgstr "Známky:"
702
703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3141 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3150 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
704 msgid "Barcode"
705 msgstr "Čárový kód"
706
707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
708 msgid "Barcode:"
709 msgstr "Čárový kód:"
710
711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:23
712 msgid "Basic"
713 msgstr "Základní"
714
715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:166
716 msgid "Basic Hold Options"
717 msgstr "Základní možnosti rezervace"
718
719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:35
720 msgid "Basic Search"
721 msgstr "Základní vyhledávání"
722
723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
724 msgid "Before"
725 msgstr "Před"
726
727 #. (date1)
728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:73
729 msgid "Before %1"
730 msgstr "Před %1"
731
732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
733 msgid "Between"
734 msgstr "Mezi"
735
736 #. (date1, date2)
737 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:75
738 msgid "Between %1 and %2"
739 msgstr "Mez %1 a %2"
740
741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
742 msgid "Bib Level"
743 msgstr "Bibliografická úroveň"
744
745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
746 msgid "Bibliographic antecedent"
747 msgstr "Bibliografický předchůdce"
748
749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
750 msgid "Bibliography, etc. Note: "
751 msgstr "Poznámka o bibliografii apod.: "
752
753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:107
754 msgid "Billing Information"
755 msgstr "Informace o účetních transakcích"
756
757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:46
758 msgid "Billing Type"
759 msgstr "Typ poplatku"
760
761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
762 msgid "Binder"
763 msgstr "Knihař"
764
765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
766 msgid "Binding Information: "
767 msgstr "Informace o vazbě: "
768
769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
770 msgid "Binding designer"
771 msgstr "Výtvarník vazby"
772
773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
774 msgid "Biographical Subject: "
775 msgstr "Biografiské předmětové heslo "
776
777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
778 msgid "Biographical or Historical Data: "
779 msgstr "Bibliografické nebo historické údaje "
780
781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
782 msgid "Blurb writer"
783 msgstr "Autor záložky"
784
785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:77
786 msgid "Book cover"
787 msgstr "Obálka knihy"
788
789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
790 msgid "Book designer"
791 msgstr "Knižní grafik"
792
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:38
794 msgid "Book jacket cover art"
795 msgstr "Obrázek na obálce knihy"
796
797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
798 msgid "Book producer"
799 msgstr "Výrobce knih"
800
801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
802 msgid "Bookjacket designer"
803 msgstr "Autor obálky"
804
805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
806 msgid "Bookplate designer"
807 msgstr "Autor exlibris"
808
809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
810 msgid "Bookseller"
811 msgstr "Knihkupec"
812
813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
814 msgid "Boolean search operator"
815 msgstr "Booleovský operátor pro vyhledávání"
816
817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:9
818 msgid "Bottom Link 2"
819 msgstr "Odkaz v zápatí 1"
820
821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
822 msgid "Bottom Link 3"
823 msgstr "Odkaz v zápatí 3"
824
825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
826 msgid "Bottom Link 4"
827 msgstr "Odkaz v zápatí 4"
828
829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:13
830 msgid "Bottom Link 5"
831 msgstr "Odkaz v zápatí 5"
832
833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
834 msgid "Braille embosser"
835 msgstr "Přepisovatel do Braillova písma"
836
837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:48
838 msgid "Branch relationship"
839 msgstr "Knihovna v hiearchické struktuře katalogu"
840
841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
842 msgid "Broadcaster"
843 msgstr "Hlasatel"
844
845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1
846 msgid "Broader term"
847 msgstr "Širší termín"
848
849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:27
850 msgid "Browse"
851 msgstr "Procházet"
852
853 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
854 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:58
855 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
856 msgstr "Prohlížet  %1   začít s %2 v %3"
857
858 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:46
859 msgid "Browse the Catalog"
860 msgstr "Procházet katalog"
861
862 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:11
863 msgid "Call Number"
864 msgstr "Signatura"
865
866 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
867 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
868 msgstr "Signatura (prohlížení regálu)"
869
870 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
871 msgid "Call Number / Copy Notes"
872 msgstr "Signatura / Poznámky k exemplářům"
873
874 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
875 msgid "Call Number Browse"
876 msgstr "Prohlížet signatury"
877
878 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3142 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:329
879 msgid "Call number"
880 msgstr "Signatura"
881
882 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:176
883 msgid "Call number:"
884 msgstr "Signatura:"
885
886 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
887 msgid "Calligrapher"
888 msgstr "Kaligraf"
889
890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:235 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:254 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:143
891 msgid "Cancel"
892 msgstr "Zrušit"
893
894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:17
895 msgid "Cancel Hold"
896 msgstr "Zrušit rezervaci"
897
898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:120
899 msgid "Cancel if not filled by"
900 msgstr "O rezervaci mám zájem do"
901
902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3158
903 msgid "Cancel on"
904 msgstr "Zrušení"
905
906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
907 msgid "Cancel unless filled by"
908 msgstr "Zrušit, pokud nebude splněno do"
909
910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:15
911 msgid "Canceled"
912 msgstr "Zrušeno"
913
914 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
915 msgid "Cartographer"
916 msgstr "Kartograf"
917
918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
919 msgid "Case File Characteristics Note: "
920 msgstr "Poznámka k charakteristice spisu "
921
922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
923 msgid "Cast"
924 msgstr "Obsazení"
925
926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
927 msgid "Caster"
928 msgstr "litec"
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:46
931 msgid "Catalog"
932 msgstr "Katalog"
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:30
935 msgid "Catalog Browse"
936 msgstr "Prohlížení katalogu"
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:196
939 msgid "Catalog Home"
940 msgstr "Domovská stránka katalogu"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
943 msgid "Catalog Search"
944 msgstr "Vyhledávání v katalogu"
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:195
947 msgid "Catalog record"
948 msgstr "Katalogizační záznam"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
951 msgid "Censor"
952 msgstr "Cenzor"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
955 msgid "Change"
956 msgstr "Změnit"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
959 msgid "Change Password"
960 msgstr "Změnit heslo"
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54
963 msgid "Change Username"
964 msgstr "Změnit uživatelské jméno"
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
967 msgid "Change preferred library"
968 msgstr "Změnit preferovanou knihovnu"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
971 msgid "Character Attributes: "
972 msgstr "Atributy charekteru: "
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:48
975 msgid "Charge/Fee"
976 msgstr "cena/poplatek"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:69
979 msgid "Charges"
980 msgstr "Poplatky"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
983 msgid "Charges:"
984 msgstr "Poplatky:"
985
986 #. (attrs.title)
987 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:405
988 msgid "Check Out %1"
989 msgstr "Půjčit %1"
990
991 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:408
992 msgid "Check Out E-Item"
993 msgstr "Půjčit elektronický exemplář"
994
995 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:18
996 msgid "Check Out History"
997 msgstr "Historie výpůjček"
998
999 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:50
1000 msgid "Checked Out"
1001 msgstr "Půjčeno"
1002
1003 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:367
1004 msgid "Checked Out Before"
1005 msgstr "Vypůjčeno před"
1006
1007 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:1
1008 msgid "Checking availability for this item..."
1009 msgstr "Ověřuji dostupnost pro tuto položku:"
1010
1011 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:15
1012 msgid "Checkout"
1013 msgstr "Výpůjčky"
1014
1015 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3147 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:7
1016 msgid "Checkout Date"
1017 msgstr "Datum výpůjčky"
1018
1019 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1020 msgid "Choreographer"
1021 msgstr "Choreograf"
1022
1023 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1024 msgid "Cinematographer"
1025 msgstr "Kameraman"
1026
1027 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:27
1028 msgid "Circulation Charges"
1029 msgstr "Výpůjční poplatky"
1030
1031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1032 msgid "Circulation Modifier"
1033 msgstr "Modifikátor výpůjčky"
1034
1035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1036 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
1037 msgstr "Výpůjční pravidla zamítla tento exemplář jako nevypůjčitelný"
1038
1039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1040 msgid "Citation/References Note: "
1041 msgstr "Poznámka k Citaci/referenci: "
1042
1043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1044 msgid "City"
1045 msgstr "Město / obec"
1046
1047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:144
1048 msgid "Clear AddedContent Cache"
1049 msgstr "Vymazat mezipaměť přidaného obsahu"
1050
1051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:45
1052 msgid "Clear Form"
1053 msgstr "Vymazat formulář"
1054
1055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
1056 msgid ""
1057 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
1058 msgstr ""
1059 "Pro rychlé vyhledání souvisejících dokumentů klikněte na ikonu složky (nebo "
1060 "vhodný odkaz) v postranním panelu."
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:42
1063 msgid "Click to (un)select all charges"
1064 msgstr "Klikněte pro (od)zrušení výběru všech poplatků"
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:154
1067 msgid "Click to (un)select all fines"
1068 msgstr "Kliknutím zadáte / zrušíte výběr všech pokut"
1069
1070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1071 msgid "Client"
1072 msgstr "Klient"
1073
1074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1075 msgid "Collaborator"
1076 msgstr "Spolupracovník"
1077
1078 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
1079 msgid "Collapse"
1080 msgstr "Sbalit"
1081
1082 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1083 msgid "Collection registrar"
1084 msgstr "Tajemník sbírek"
1085
1086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1087 msgid "Collector"
1088 msgstr "Sběratel"
1089
1090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1091 msgid "Collotyper"
1092 msgstr "Autor světlotisku"
1093
1094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1095 msgid "Colorist"
1096 msgstr "Kolorista"
1097
1098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1099 msgid "Commentator"
1100 msgstr "Autor komentáře"
1101
1102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1103 msgid "Commentator for written text"
1104 msgstr "Autor komentáře textu"
1105
1106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1107 msgid "Compiler"
1108 msgstr "Sestavovatel"
1109
1110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1111 msgid "Complainant"
1112 msgstr "Žalobce"
1113
1114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1115 msgid "Complainant-appellant"
1116 msgstr "Žalobce-apelant"
1117
1118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1119 msgid "Complainant-appellee"
1120 msgstr "Žalobce- odpůrce"
1121
1122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1123 msgid "Composer"
1124 msgstr "Skladatel"
1125
1126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1127 msgid "Compositor"
1128 msgstr "Sazeč"
1129
1130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1131 msgid "Conceptor"
1132 msgstr "Autor koncepce"
1133
1134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1135 msgid "Conductor"
1136 msgstr "Dirigent"
1137
1138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:24
1139 msgid "Confirm"
1140 msgstr "Potvrdit"
1141
1142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1143 msgid "Conservator"
1144 msgstr "Restaurátor"
1145
1146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1147 msgid "Consultant"
1148 msgstr "Konzultant"
1149
1150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1151 msgid "Consultant to a project"
1152 msgstr "Konzultant projektu"
1153
1154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
1155 msgid "Contact information"
1156 msgstr "Kontaktní údaje"
1157
1158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1159 msgid "Contains"
1160 msgstr "Obsahuje"
1161
1162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1163 msgid "Contains phrase"
1164 msgstr "Obsahuje frázi"
1165
1166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
1167 msgid "Content descriptions"
1168 msgstr "Údaje o obsahu"
1169
1170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1171 msgid "Contestant"
1172 msgstr "Odpůrce"
1173
1174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1175 msgid "Contestant-appellant"
1176 msgstr "Odpůrce v odvolacím řízení"
1177
1178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1179 msgid "Contestant-appellee"
1180 msgstr "Odpůrce odvolatele"
1181
1182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1183 msgid "Contestee"
1184 msgstr "Obhájce"
1185
1186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1187 msgid "Contestee-appellant"
1188 msgstr "Obhájce jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1189
1190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1191 msgid "Contestee-appellee"
1192 msgstr "Obhájce jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1193
1194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:146
1195 msgid "Continue"
1196 msgstr "Pokračovat"
1197
1198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1199 msgid "Contractor"
1200 msgstr "Smluvní partner"
1201
1202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1203 msgid "Contributor"
1204 msgstr "Přispěvatel"
1205
1206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1207 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1208 msgstr "Identifikační poznámka k exempláři a verzi: "
1209
1210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
1211 msgid "Copy hold"
1212 msgstr "Rezervace exempláře"
1213
1214 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:23
1216 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1217 msgstr "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1218
1219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1220 msgid "Copyright claimant"
1221 msgstr "Nárokovatel copyrightu"
1222
1223 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1224 msgid "Copyright holder"
1225 msgstr "Nositel autorského práva"
1226
1227 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:426
1228 msgid "Copyright:"
1229 msgstr "Copyright:"
1230
1231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1232 msgid "Corrector"
1233 msgstr "Korektor"
1234
1235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1236 msgid "Correspondent"
1237 msgstr "Korespondent"
1238
1239 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1240 msgid "Costume designer"
1241 msgstr "Návrhář kostýmů"
1242
1243 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187
1244 msgid "Country"
1245 msgstr "Země"
1246
1247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1248 msgid "County"
1249 msgstr "Kraj"
1250
1251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1252 msgid "Court governed"
1253 msgstr "soud podléhající nařízení"
1254
1255 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1256 msgid "Court reporter"
1257 msgstr "Soudní zapisovatel"
1258
1259 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1260 msgid "Cover designer"
1261 msgstr "Výtvarník ochranného obalu"
1262
1263 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1264 msgid "Create New List"
1265 msgstr "Vytvořit nový seznam"
1266
1267 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1268 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1269 msgstr "Poznámka ke kreditům tvorby / produkce: "
1270
1271 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1272 msgid "Creator"
1273 msgstr "Vytvořil(a)"
1274
1275 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:161
1276 msgid "Credit Card #"
1277 msgstr "Kreditní karta č."
1278
1279 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:158
1280 msgid "Credit Card Information"
1281 msgstr "Informace o kreditní kartě"
1282
1283 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:29
1284 msgid "Credit Card Logo"
1285 msgstr "Logo kreditní karty"
1286
1287 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1288 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1289 msgstr "Poznámka ke kumulativnímu indexu / pomůckám pro  nalezení: "
1290
1291 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1292 msgid "Curator"
1293 msgstr "Kurátor"
1294
1295 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1296 msgid "Current Email"
1297 msgstr "Aktuální e-mail"
1298
1299 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:12
1300 msgid "Current Items Checked Out"
1301 msgstr "Aktuální výpůjčky"
1302
1303 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
1304 msgid "Current Items on Hold"
1305 msgstr "Aktuální rezervace"
1306
1307 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1308 msgid "Current Password"
1309 msgstr "Současné heslo"
1310
1311 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1312 msgid "Current Username"
1313 msgstr "Současné uživatelské jméno"
1314
1315 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:222
1316 msgid "Current holds"
1317 msgstr "Počet rezervací:"
1318
1319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1320 msgid "Dancer"
1321 msgstr "Tanečník"
1322
1323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1324 msgid "Data Quality Note: "
1325 msgstr "Poznámka ke kvalitě údajů: "
1326
1327 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1328 msgid "Data contributor"
1329 msgstr "Přispěvatel k údajům"
1330
1331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1332 msgid "Data manager"
1333 msgstr "Správce dat"
1334
1335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:30
1336 msgid "Date"
1337 msgstr "Datum"
1338
1339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:9
1340 msgid "Date Returned"
1341 msgstr "Vráceno dne"
1342
1343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1344 msgid "Date of Birth"
1345 msgstr "Datum narození"
1346
1347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1348 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1349 msgstr "Poznámka k datu /času a místě události "
1350
1351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1352 msgid "Date: Newest to Oldest"
1353 msgstr "Datum: od nejnovějšího po nejstarší"
1354
1355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1356 msgid "Date: Oldest to Newest"
1357 msgstr "Datum: od nejstaršího po nejnovější"
1358
1359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:27
1360 msgid "Day Phone"
1361 msgstr "Telefonní číslo přes den"
1362
1363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:206
1364 msgid "December (12)"
1365 msgstr "Prosinec (12)"
1366
1367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1368 msgid "Dedicatee"
1369 msgstr "Dedikant"
1370
1371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1372 msgid "Dedicator"
1373 msgstr "Dedikující"
1374
1375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:125
1376 msgid "Default Font Size"
1377 msgstr "Výchozí velikost písma"
1378
1379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:50
1380 msgid "Default List"
1381 msgstr "Výchozí seznam"
1382
1383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1384 msgid "Default Mobile Carrier"
1385 msgstr "Standardní mobilní operátor"
1386
1387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1388 msgid "Default Mobile Number"
1389 msgstr "Přednastavené číslo mobilního telefonu"
1390
1391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1392 msgid "Default Phone Number"
1393 msgstr "Výchozí číslo telefonu"
1394
1395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1396 msgid "Defendant"
1397 msgstr "Obžalovaný"
1398
1399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1400 msgid "Defendant-appellant"
1401 msgstr "Obžalovaný jako odvolávající se strana v odvolacím řízení"
1402
1403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1404 msgid "Defendant-appellee"
1405 msgstr "Obžalovaný jako odpůrce odvolatele v odvolacím řízení"
1406
1407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1408 msgid "Degree granting institution"
1409 msgstr "Instituce udělující titul"
1410
1411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1412 msgid "Degree supervisor"
1413 msgstr "vedoucí kvalifikační práce"
1414
1415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
1416 msgid "Delete"
1417 msgstr "Smazat"
1418
1419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:179
1420 msgid "Delete List"
1421 msgstr "Smazat seznam"
1422
1423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:72
1424 msgid "Delete Selected Titles"
1425 msgstr "Smazat vybrané tituly"
1426
1427 #. (ctx.message_update_changed)
1428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
1429 msgid "Deleted %1 message(s)."
1430 msgstr "Byly smazány %1 zprávy."
1431
1432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:83
1433 msgid "Deleting Help"
1434 msgstr "Nápověda ke smazání"
1435
1436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1437 msgid "Delineator"
1438 msgstr "Kreslič"
1439
1440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1441 msgid "Depicted"
1442 msgstr "Vyobrazený"
1443
1444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1445 msgid "Depositor"
1446 msgstr "Skladník"
1447
1448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:275
1449 msgid "Description:"
1450 msgstr "Popis:"
1451
1452 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1453 msgid "Designer"
1454 msgstr "Výtvarník"
1455
1456 #. (alternative_link)
1457 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:110
1458 msgid "Did you mean %1?"
1459 msgstr "Měli jste na mysli %1?"
1460
1461 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1462 msgid "Digital Bookplate"
1463 msgstr "Digitální ex libris"
1464
1465 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1466 msgid "Digital Bookplates"
1467 msgstr "Digitální ex libris"
1468
1469 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1470 msgid "Director"
1471 msgstr "Režisér"
1472
1473 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
1474 msgid ""
1475 "Disabling checkout or holds history will permanently remove all items from "
1476 "your history."
1477 msgstr ""
1478 "Pokud zrušíte volbu ukládání historie výpůjček nebo rezervací, všechny "
1479 "položky z Vaší historie budou NEVRATNĚ SMAZÁNY."
1480
1481 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:210
1482 msgid "Discard Pending Address"
1483 msgstr "Zrušit nevyřízenou adresu"
1484
1485 #. (attrs.title)
1486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:94
1487 msgid "Display record details for \"%1\""
1488 msgstr "Zobrazit detaily záznamu  \"%1\""
1489
1490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1491 msgid "Dissertant"
1492 msgstr "Autor diplomové práce nebo disertace"
1493
1494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1495 msgid "Dissertation Note: "
1496 msgstr "Poznámka o disertaci: "
1497
1498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1499 msgid "Distribution place"
1500 msgstr "Místo distribuce"
1501
1502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1503 msgid "Distributor"
1504 msgstr "Distributor"
1505
1506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:398 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:220
1507 msgid "Distributor:"
1508 msgstr "Distributor:"
1509
1510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1511 msgid "Do not show this warning again."
1512 msgstr "Toto varování již znovu nezobrazovat"
1513
1514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:174
1515 msgid "Do you really want to delete this list?"
1516 msgstr "Opravdu chcete smazat tento seznam?"
1517
1518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1519 msgid "Does not contain"
1520 msgstr "Neobsahuje"
1521
1522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1523 msgid "Donor"
1524 msgstr "Dárce"
1525
1526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:12
1527 msgid "Download"
1528 msgstr "Stáhnout"
1529
1530 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:187
1531 msgid "Download CSV"
1532 msgstr "Stáhnout CSV"
1533
1534 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1535 msgid "Draftsman"
1536 msgstr "Autor návrhu"
1537
1538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1539 msgid "Dubious author"
1540 msgstr "Domnělý autora"
1541
1542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3140 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3148 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3170 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:56
1543 msgid "Due Date"
1544 msgstr "K vrácení dne"
1545
1546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:75
1547 msgid "E-Items Checked Out"
1548 msgstr "E-kniha je vypůjčená"
1549
1550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:7
1551 msgid "E-Items Currently Checked Out"
1552 msgstr "Aktuálně vypůjčné e-knihy"
1553
1554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:64
1555 msgid "E-Items Currently Checked out"
1556 msgstr "Aktuálně vypůjčené E-knihy"
1557
1558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:79
1559 msgid "E-Items Currently on Hold"
1560 msgstr "Aktuálně rezervované E-knihy"
1561
1562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:85
1563 msgid "E-Items Ready for Checkout"
1564 msgstr "E-knihy připravené k vypůjčení"
1565
1566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:80
1567 msgid "E-Items on Hold"
1568 msgstr "Rezervované E-knihy"
1569
1570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:94
1571 msgid "E-Items ready for pickup"
1572 msgstr "E-knihy připravené pro vyzvednutí"
1573
1574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:14
1575 msgid "E-item could not be checked out."
1576 msgstr "E-exemplář nelze půjčit"
1577
1578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:16
1579 msgid "E-item is now on hold."
1580 msgstr "E-exemplář je rezervován"
1581
1582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:15
1583 msgid "E-item successfully checked out."
1584 msgstr "E- exempláře byl úspěšně vypůjčen"
1585
1586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1587 msgid "Earlier"
1588 msgstr "Dříve"
1589
1590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1591 msgid "Earlier issues"
1592 msgstr "Drívější vydání"
1593
1594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:331
1595 msgid "Edit"
1596 msgstr "Upravit"
1597
1598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:169
1599 msgid "Edit Address"
1600 msgstr "Upravit adresu"
1601
1602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1603 msgid "Edit Email Address"
1604 msgstr "Upravit e-mailovou adresu"
1605
1606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1607 msgid "Edit Hold"
1608 msgstr "Upravit rezervaci"
1609
1610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:266
1611 msgid "Edit List Description"
1612 msgstr "Upravit popis seznamu"
1613
1614 #. (attrs.title)
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:256
1616 msgid "Edit hold for item %1"
1617 msgstr "Upravit rezervaci exempláře %1"
1618
1619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1620 msgid "Editing Hold"
1621 msgstr "Edituji rezervaci"
1622
1623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:332 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:274
1624 msgid "Edition:"
1625 msgstr "Vydání:"
1626
1627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1628 msgid "Editor"
1629 msgstr "Editor"
1630
1631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1632 msgid "Editor of compilation"
1633 msgstr "Editor kompilace"
1634
1635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1636 msgid "Editor of moving image work"
1637 msgstr "Editor pohyblivého obrazu"
1638
1639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1640 msgid "Electrician"
1641 msgstr "Elektrotechnik"
1642
1643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:308
1644 msgid "Electronic resource"
1645 msgstr "Elektronický zdroj"
1646
1647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:185
1648 msgid "Electronic resources"
1649 msgstr "Dostupné elektronické zdroje"
1650
1651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1652 msgid "Electrotyper"
1653 msgstr "Galvanotypér"
1654
1655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:128
1656 msgid "Email"
1657 msgstr "E-mail"
1658
1659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1660 msgid "Email Address"
1661 msgstr "E-mailová adresa"
1662
1663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:208
1664 msgid "Email Address:"
1665 msgstr "Emailová adresa:"
1666
1667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1668 msgid "Email address associated with the account:"
1669 msgstr "E-mailová adresa spojená s kontem:"
1670
1671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1672 msgid "Email address: "
1673 msgstr "E-mailová adresa: "
1674
1675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1676 msgid "Enacting jurisdiction"
1677 msgstr "Uzáknující soudní jurisdikce"
1678
1679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1680 msgid "Engineer"
1681 msgstr "Inženýr"
1682
1683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1684 msgid "Engraver"
1685 msgstr "Rytec"
1686
1687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1688 msgid ""
1689 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1690 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1691 msgstr ""
1692 "Zkontrolujte, jestli Váš účet má platnou e-mailovou adresu, abychom Vám "
1693 "mohli posílat oznámení o dostupných rezervacích, výpůjčkách u kterých se "
1694 "blíží konec vypůjční lhůty nebo výpůjčkách s uplynulou lhůtou."
1695
1696 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:247
1697 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1698 msgstr "Zadejte datum ve formátu MM/DD/RRRR"
1699
1700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:53
1701 msgid "Enter search query:"
1702 msgstr "Zadejte dotaz pro vyhledávání"
1703
1704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1705 msgid "Enter the name of the new list:"
1706 msgstr "Zadejte prosím název nového seznamu"
1707
1708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1709 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1710 msgstr "Poznámka k informaci o entitách a atributech: "
1711
1712 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1713 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:49
1714 msgid "Error creating receipt: %1"
1715 msgstr "Během vytváření potvrzení %1 došlo k chybě"
1716
1717 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1718 msgid "Error preparing receipt:"
1719 msgstr "Během vytváření potvrzení došlo k chybě:"
1720
1721 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1722 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
1723 msgid "Error preparing receipt: %1"
1724 msgstr "Během přípravy potvrzení %1 došlo k chybě."
1725
1726 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
1728 msgid "Error printing record: %1"
1729 msgstr "Během tisku záznamu %1 došlo k chybě."
1730
1731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:40
1732 msgid "Estimated wait:"
1733 msgstr "Předpokládaná doba čekání"
1734
1735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1736 msgid "Etcher"
1737 msgstr "Leptař"
1738
1739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:33
1740 msgid "Evening Phone"
1741 msgstr "Telefonní číslo večer"
1742
1743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1744 msgid "Event place"
1745 msgstr "Místo události"
1746
1747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:30
1748 msgid "Evergreen"
1749 msgstr "Evergreen"
1750
1751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1752 msgid "Evergreen Logo"
1753 msgstr "Logo Evergreenu"
1754
1755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
1756 msgid "Example: 0026626051"
1757 msgstr "Příklad: 0026626051"
1758
1759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
1760 msgid "Excerpt"
1761 msgstr "Výtah"
1762
1763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:106
1764 msgid "Exclude Electronic Resources"
1765 msgstr "Vynechat elektronické zdroje"
1766
1767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1768 msgid "Exhibitions Note: "
1769 msgstr "Poznámky o výstavách "
1770
1771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1772 msgid "Expand"
1773 msgstr "Rozbalit"
1774
1775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1776 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1777 msgstr ""
1778 "Rozšířit také na zobrazení výsledků, které neodpovídají tomuto termínu"
1779
1780 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1781 msgid "Expert"
1782 msgstr "Odborník"
1783
1784 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1785 msgid "Expert Search"
1786 msgstr "Expertní vyhledávání"
1787
1788 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
1789 msgid "Expiration Month"
1790 msgstr "Měsíc expirace"
1791
1792 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:211
1793 msgid "Expiration Year"
1794 msgstr "Vyprší v roce"
1795
1796 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:26
1797 msgid "Expire Date"
1798 msgstr "Platnost skončí"
1799
1800 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:7
1801 msgid "Expires"
1802 msgstr "Platnost do"
1803
1804 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1805 msgid "Export List"
1806 msgstr "Exportovat seznam"
1807
1808 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1809 msgid "Export to RefWorks"
1810 msgstr "Exportovat do RefWorks"
1811
1812 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1813 msgid "FAQs"
1814 msgstr "Časté dotazy"
1815
1816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1817 msgid "Facsimilist"
1818 msgstr "Autor faksimile"
1819
1820 #. (ctx.message_update_failed)
1821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1822 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
1823 msgstr "Při mazání  %1 zpráv nastala chyba."
1824
1825 #. (ctx.message_update_failed)
1826 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1827 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
1828 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako nepřečtené"
1829
1830 #. (ctx.message_update_failed)
1831 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1832 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
1833 msgstr "Došlo k chybě při označení %1 zpráv(y) jako přečtené."
1834
1835 #. (ctx.failed_renewals)
1836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:37
1837 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1838 msgstr "Počet neprodloužených výpůjček:  %1"
1839
1840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:196
1841 msgid "February (2)"
1842 msgstr "Únor (2)"
1843
1844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1845 msgid "Fewer"
1846 msgstr "Méně"
1847
1848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1849 msgid "Field director"
1850 msgstr "Filmový režisér"
1851
1852 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:8
1853 msgid "Field:"
1854 msgstr "Pole:"
1855
1856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1857 msgid "Film director"
1858 msgstr "Filmový režisér"
1859
1860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1861 msgid "Film distributor"
1862 msgstr "Distributor filmu"
1863
1864 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1865 msgid "Film editor"
1866 msgstr "Střihač"
1867
1868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1869 msgid "Film producer"
1870 msgstr "Producent filmu"
1871
1872 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1873 msgid "Filmmaker"
1874 msgstr "Výrobce filmu"
1875
1876 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:161
1877 msgid "Filtered by:"
1878 msgstr "Použité filtry:"
1879
1880 #. (locname)
1881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:119
1882 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1883 msgstr "Najít exemplář v umístění \" %1\"."
1884
1885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1886 msgid "First Name"
1887 msgstr "Křestní jméno"
1888
1889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1890 msgid "First party"
1891 msgstr "První strana"
1892
1893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1894 msgid "Forger"
1895 msgstr "Padělatel"
1896
1897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:35
1898 msgid "Forgot your password?"
1899 msgstr "Zapomněli jste heslo?"
1900
1901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3156 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3164 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:379
1902 msgid "Format"
1903 msgstr "Formát"
1904
1905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
1906 msgid "Format:"
1907 msgstr "Formát:"
1908
1909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:74
1910 msgid "Format: "
1911 msgstr "Formát: "
1912
1913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1914 msgid "Formatted Contents Note: "
1915 msgstr "Poznámka k obsahu: "
1916
1917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1918 msgid "Former Title Complexity Note: "
1919 msgstr "Poznámka ke komplexnosti dříve uvedeného  názvu: "
1920
1921 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1922 msgid "Former owner"
1923 msgstr "Předchozí vlastník"
1924
1925 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
1926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
1927 msgid "Friday: %1 - %2"
1928 msgstr "Pátek: %1 - %2"
1929
1930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
1931 msgid "Friday: closed"
1932 msgstr "Pátek: zavřeno"
1933
1934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:31
1935 msgid "Fulfilled"
1936 msgstr "Splněno"
1937
1938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1939 msgid "Funder"
1940 msgstr "Investor"
1941
1942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1943 msgid "Funding Information Note: "
1944 msgstr "Poznámka k informacím o financování "
1945
1946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1947 msgid "General Note: "
1948 msgstr "Všeobecná poznámka "
1949
1950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1951 msgid "Genre: "
1952 msgstr "Žánr: "
1953
1954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1955 msgid "Geographic Coverage Note: "
1956 msgstr "Poznámka o geografickém pokrytí "
1957
1958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1959 msgid "Geographic Setting: "
1960 msgstr "Geografické nastavení "
1961
1962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1963 msgid "Geographic information specialist"
1964 msgstr "Specialista na zeměpisné informace"
1965
1966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:299 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:30
1967 msgid "Go"
1968 msgstr "Potvrdit"
1969
1970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:193
1971 msgid "Go Back"
1972 msgstr "Zpět"
1973
1974 #. (rec_attrs.title)
1975 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:38
1976 msgid "Go to record %1"
1977 msgstr "Přejít na záznam  %1"
1978
1979 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:52
1980 msgid "Go to..."
1981 msgstr "Přejít na..."
1982
1983 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
1984 msgid "Google Preview"
1985 msgstr "Náhled Knih Google"
1986
1987 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1988 msgid "Graphic technician"
1989 msgstr "Grafický technik"
1990
1991 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:90
1992 msgid "Group Formats and Editions"
1993 msgstr "Seskupit stejné tituly"
1994
1995 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:238
1996 msgid "HTML View"
1997 msgstr "Zobrazit HTML"
1998
1999 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:170
2000 msgid "Hide"
2001 msgstr "Skrýt"
2002
2003 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:13
2004 msgid "Hide activation date"
2005 msgstr "Skrýt datum aktivace"
2006
2007 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:136
2008 msgid "Hide items in list"
2009 msgstr "Skrýt položku seznamu"
2010
2011 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
2012 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
2013 msgstr ""
2014 "Nápověda: použijte všechny číslice Vašeho telefonního čísla bez mezer nebo "
2015 "čárek"
2016
2017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:10
2018 msgid "History of Checked Out Items"
2019 msgstr "Historie výpůjček"
2020
2021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:91
2022 msgid "History of Items Checked Out"
2023 msgstr "Historie vypůjčených exemplářů"
2024
2025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
2026 msgid "History of items on hold"
2027 msgstr "Historie rezervovaných exemplářů"
2028
2029 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
2030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:56
2031 msgid "Hold #%1 on %quant(%2, copy, copies)"
2032 msgstr "Rezervace  #%1 na %quant(%2, exemplář, exemplářů)"
2033
2034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
2035 msgid "Hold Placement"
2036 msgstr "Zadání rezervace"
2037
2038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:34
2039 msgid "Hold could not be canceled."
2040 msgstr "Rezervaci nelze zrušit"
2041
2042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:15
2043 msgid "Hold could not be placed."
2044 msgstr "Rezervaci nelze zadat"
2045
2046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:59
2047 msgid "Hold is suspended"
2048 msgstr "REzervace je pozastavena"
2049
2050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
2051 msgid "Hold not found"
2052 msgstr "Rezervace nenalezena"
2053
2054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2055 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
2056 msgstr "Rezervační pravidla zamítla tento exemplář jako nerezervovatelný"
2057
2058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:91
2059 msgid "Hold was not successfully placed"
2060 msgstr "Rezervace nebyla odeslána"
2061
2062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
2063 msgid "Hold was successfully placed"
2064 msgstr "Rezervace byla úspěšně odeslána"
2065
2066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:53
2067 msgid "Holdable?"
2068 msgstr "Lze rezervovat?"
2069
2070 #. (serial.location)
2071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
2072 msgid "Holdings summary (%1)"
2073 msgstr "Souhrn dostupných čísel (%1)"
2074
2075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2076 msgid "Holds"
2077 msgstr "Rezervace"
2078
2079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:84
2080 msgid "Holds Help"
2081 msgstr "Nápověda k rezervacím"
2082
2083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:27
2084 msgid "Holds History"
2085 msgstr "Historie rezervací"
2086
2087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
2088 msgid "Home"
2089 msgstr "Domů"
2090
2091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:103
2092 msgid "Home Library"
2093 msgstr "Domovská knihovna"
2094
2095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2096 msgid "Honoree"
2097 msgstr "Poctěná osoba"
2098
2099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2100 msgid "Host"
2101 msgstr "Konferenciér"
2102
2103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2104 msgid "Host institution"
2105 msgstr "Hostící instituce"
2106
2107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:368
2108 msgid "I have checked this item out before"
2109 msgstr "Tento titul jsem již  měl(a) vypůjčený"
2110
2111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
2112 msgid "ISBN"
2113 msgstr "ISBN"
2114
2115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:312 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:235
2116 msgid "ISBN:"
2117 msgstr "ISBN:"
2118
2119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
2120 msgid "ISSN"
2121 msgstr "ISSN"
2122
2123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:319 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:243
2124 msgid "ISSN:"
2125 msgstr "ISSN:"
2126
2127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:19
2128 msgid "Identifier"
2129 msgstr "Identifikátor"
2130
2131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:30
2132 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
2133 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný formát"
2134
2135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:50
2136 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
2137 msgstr "Pokud není vybráno nic, může být použit jakýkoliv dostupný jazyk"
2138
2139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
2140 msgid "If suspended, activate on"
2141 msgstr "Při pozastavení aktivovat dne"
2142
2143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
2144 msgid ""
2145 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
2146 "your phone number. Example: 0926"
2147 msgstr ""
2148 "Pokud se zde přihlašujte poprvé, zadejte prosím poslední čtyři číslice svého "
2149 "telefonu. Např. 0926"
2150
2151 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
2152 msgid ""
2153 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
2154 "selector at the right of the search bar"
2155 msgstr ""
2156 "Pokud jste nenalezli, co jste hledali, zkuste rozšířit vyhledávací možnosti "
2157 "pomocí nástrojů napravo od vyhledávacího pole (např. na všechny formáty, "
2158 "všechny knihovny apod.)."
2159
2160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2161 msgid "Illuminator"
2162 msgstr "Iluminátor"
2163
2164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2165 msgid "Illustrator"
2166 msgstr "Ilustrátor"
2167
2168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:49
2169 msgid "Image of item"
2170 msgstr "Zobrazení exempláře"
2171
2172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2173 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
2174 msgstr "Poznámka k přímému zdroji akvizice "
2175
2176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
2177 msgid ""
2178 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
2179 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
2180 msgstr ""
2181 "Důležité upozornění! Abyste mohli nárokovat vrácení peněz za ztracený "
2182 "exemplář, je nutné předložit vytištěné potvrzení (toto ustanovení neumožňuje "
2183 "výjimky)."
2184
2185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:46
2186 msgid "In Transit"
2187 msgstr "V přepravě"
2188
2189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2190 msgid "Incomplete"
2191 msgstr "Neúplné"
2192
2193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2194 msgid "Indexes"
2195 msgstr "Rejstříky"
2196
2197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2198 msgid "Information About Documentation Note: "
2199 msgstr "Poznámka k informacím o dokumentaci: "
2200
2201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2202 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
2203 msgstr "Informace týkající se statutu copyrightu: "
2204
2205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2206 msgid "Inscriber"
2207 msgstr "Autor věnování"
2208
2209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2210 msgid "Instrumentalist"
2211 msgstr "Instrumentalista"
2212
2213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2214 msgid "Interviewee"
2215 msgstr "Dotazovaný"
2216
2217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2218 msgid "Interviewer"
2219 msgstr "Tazatel"
2220
2221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2222 msgid "Inventor"
2223 msgstr "Vynálezce"
2224
2225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
2226 msgid "Is"
2227 msgstr "Je"
2228
2229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
2230 msgid "Issue Label"
2231 msgstr "Označení čísla"
2232
2233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
2234 msgid "Issue hold"
2235 msgstr "Rezervace čísla časopisu"
2236
2237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
2238 msgid "Issues Held"
2239 msgstr "Dostupná čísla"
2240
2241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2242 msgid "Issuing Body Note: "
2243 msgstr "Poznámka k vydavatelskému subjektu: "
2244
2245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2246 msgid "Issuing body"
2247 msgstr "Vydávající subjekt"
2248
2249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:16
2250 msgid "Item Barcode"
2251 msgstr "Čárový kód jednotky"
2252
2253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2254 msgid "Item Form"
2255 msgstr "Forma popisné jednotky"
2256
2257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:141
2258 msgid "Item Selected"
2259 msgstr "Položka vybrána"
2260
2261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2262 msgid "Item Type"
2263 msgstr "Typ exempláře"
2264
2265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:39
2266 msgid "Item details and Actions"
2267 msgstr "Detaily exempláře a akce"
2268
2269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:188
2270 msgid "Item is needed for a hold"
2271 msgstr "Exemplář je potřebný  pro rezervaci"
2272
2273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2274 msgid "Items Checked Out"
2275 msgstr "Vypůjčené exempláře"
2276
2277 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:58
2279 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2280 msgstr "Vypůjčené exempláře (%1)"
2281
2282 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2283 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:73
2284 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2285 msgstr "Rezervované exempláře (%1)"
2286
2287 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
2288 msgid "Items Ready for Pickup"
2289 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí"
2290
2291 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2292 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2293 msgstr "Exempláře z tohoto umístění  nejsou určeny k absenční výpůjčce."
2294
2295 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:16
2296 msgid "Items on Hold"
2297 msgstr "Rezervace"
2298
2299 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88
2301 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2302 msgstr "Exempláře připravené k vyzvednutí (%1)"
2303
2304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:195
2305 msgid "January (1)"
2306 msgstr "Leden (1)"
2307
2308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2309 msgid "Journal Title"
2310 msgstr "Název časopisu"
2311
2312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2313 msgid "Judge"
2314 msgstr "Soudce"
2315
2316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:201
2317 msgid "July (7)"
2318 msgstr "Červenec (7)"
2319
2320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:200
2321 msgid "June (6)"
2322 msgstr "Červen (6)"
2323
2324 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2325 msgid "Jurisdiction governed"
2326 msgstr "jurisdikce podléhající nařízení"
2327
2328 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:81
2329 msgid "Keep history of checked out items?"
2330 msgstr "Ukládat historii výpůjček?"
2331
2332 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:92
2333 msgid "Keep history of holds?"
2334 msgstr "Ukládat historii rezervací"
2335
2336 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2337 msgid "Keyword"
2338 msgstr "Klíčové slovo"
2339
2340 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:35
2341 msgid "Keyword Search Tips"
2342 msgstr "Tipy pro hledání podle klíčových slov"
2343
2344 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
2345 msgid "LCCN"
2346 msgstr "LCCN"
2347
2348 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2349 msgid "Laboratory"
2350 msgstr "Laboratoř"
2351
2352 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2353 msgid "Laboratory director"
2354 msgstr "Vedoucí laboratoře"
2355
2356 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2357 msgid "Landscape architect"
2358 msgstr "Krajinářský architekt"
2359
2360 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2361 msgid "Language"
2362 msgstr "Jazyk"
2363
2364 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2365 msgid "Language Note: "
2366 msgstr "Poznámka k jazyku: "
2367
2368 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2369 msgid "Language:"
2370 msgstr "Jazyk:"
2371
2372 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:129
2373 msgid "Large Font"
2374 msgstr "Velké písmo"
2375
2376 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2377 msgid "Last Name"
2378 msgstr "Příjmení"
2379
2380 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2381 msgid "Later"
2382 msgstr "Pozdější"
2383
2384 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2385 msgid "Later issues"
2386 msgstr "Pozdější čísla"
2387
2388 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2389 msgid "Lead"
2390 msgstr "Herec hrající hlavní roli"
2391
2392 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:25
2393 msgid "Least Popular"
2394 msgstr "Nejméně populární"
2395
2396 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2397 msgid "Lender"
2398 msgstr "Půjčovatel"
2399
2400 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2401 msgid "Libelant"
2402 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu)"
2403
2404 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2405 msgid "Libelant-appellant"
2406 msgstr "Odvolávající se žalobce (v církevním nebo námořním právu )"
2407
2408 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2409 msgid "Libelant-appellee"
2410 msgstr "Žalobce (v církevním nebo námořním právu ) jako odpůrce odvolatele"
2411
2412 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2413 msgid "Libelee"
2414 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu)"
2415
2416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2417 msgid "Libelee-appellant"
2418 msgstr ""
2419 "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odolávající se strana"
2420
2421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2422 msgid "Libelee-appellee"
2423 msgstr "Obžalovaný (v církevním nebo námořním právu) jako odpůrce odvolatele"
2424
2425 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:327
2426 msgid "Library"
2427 msgstr "Knihovna"
2428
2429 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2430 msgid "Library Card Number or Username"
2431 msgstr "Uživatelské jméno/číslo průkazu"
2432
2433 #. (ctx.library.name)
2434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2435 msgid "Library details: %1"
2436 msgstr "Informace o knihovně: %1"
2437
2438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2439 msgid "Library system password reset request form"
2440 msgstr "Formulář žádosti o přenastavení hesla knihovního systému"
2441
2442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2443 msgid "Library web site"
2444 msgstr "Webová stránka knihovny"
2445
2446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:90
2447 msgid "Library: "
2448 msgstr "Knihovna: "
2449
2450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2451 msgid "Librettist"
2452 msgstr "Autor libreta"
2453
2454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2455 msgid "Licensee"
2456 msgstr "Původní nositel práv"
2457
2458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2459 msgid "Licensor"
2460 msgstr "Udělovatel povolení"
2461
2462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2463 msgid "Lighting designer"
2464 msgstr "Výtvarník osvětlení"
2465
2466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:77
2467 msgid "Limit to Available"
2468 msgstr "Omezit na dostupné"
2469
2470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:82
2471 msgid "Limit to Available Items"
2472 msgstr "Jen dostupné"
2473
2474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2475 msgid "Limit to results matching this term"
2476 msgstr "Zúžit na výsledky odpovídající tomuto termínu"
2477
2478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2479 msgid "Link 1"
2480 msgstr "Odkaz 1"
2481
2482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2483 msgid "Link 2"
2484 msgstr "Odkaz 2"
2485
2486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2487 msgid "Link 3"
2488 msgstr "Odkaz 3"
2489
2490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2491 msgid "Link 4"
2492 msgstr "Odkaz 4"
2493
2494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2495 msgid "Link 5"
2496 msgstr "Odkaz 5"
2497
2498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2499 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2500 msgstr "Poznámka ke komplexnosti odkazovaného záznamu: "
2501
2502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2503 msgid "List Contents"
2504 msgstr "Zobrazení položek seznamu"
2505
2506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2507 msgid "List Items Help"
2508 msgstr "Nápověda k seznamu položek"
2509
2510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2511 msgid "List Preferences"
2512 msgstr "Seznamy"
2513
2514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2515 msgid "List all holds"
2516 msgstr "Vypsat všechny rezervace"
2517
2518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2519 msgid "List description (optional):"
2520 msgstr "Přidat popis (volitelné)"
2521
2522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2523 msgid "List items per page"
2524 msgstr "Počet položek seznamu na stránku"
2525
2526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:44
2527 msgid "List of Transactions"
2528 msgstr "Seznam platebních transakcí"
2529
2530 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2531 msgid "Lists per page"
2532 msgstr "Počet seznamů na stránku"
2533
2534 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2535 msgid "Literary Form"
2536 msgstr "Literární žánr"
2537
2538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2539 msgid "Lithographer"
2540 msgstr "Litograf"
2541
2542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:15
2543 msgid "Loading..."
2544 msgstr "Načítá se…"
2545
2546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:320 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:359 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:64
2547 msgid "Local Call Number"
2548 msgstr "Lokální signatura"
2549
2550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:221
2551 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2552 msgstr "Vyhledat shody Z39.50"
2553
2554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39
2555 msgid "Location"
2556 msgstr "Knihovna/pobočka"
2557
2558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2559 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2560 msgstr "Poznámka o umístění originálů / důplikátů: "
2561
2562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2563 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2564 msgstr "Poznámka o umístění ostatních archivních materiálů: "
2565
2566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47
2567 msgid "Locations"
2568 msgstr "Umístění"
2569
2570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:54
2571 msgid "Log in"
2572 msgstr "Přihlásit se"
2573
2574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2575 msgid "Log in to My Account"
2576 msgstr "Přihlásit do mého účtu"
2577
2578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2579 msgid "Log in to Your Account"
2580 msgstr "Přihlášení do čtenářského účtu"
2581
2582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2583 msgid ""
2584 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2585 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2586 "local library."
2587 msgstr ""
2588 "Přihlášení se nezdařilo. Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné. "
2589 "Hesla rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte klávesu Caps-Lock a "
2590 "zkuste to znovu nebo kontaktujte svou knihovnu."
2591
2592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:42
2593 msgid "Logout"
2594 msgstr "Odhlásit se"
2595
2596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2597 msgid "Lyricist"
2598 msgstr "Autor textu"
2599
2600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
2601 msgid "MARC Record"
2602 msgstr "Záznam ve formátu MARC"
2603
2604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2605 msgid "Mailing address"
2606 msgstr "Kontaktní adresa"
2607
2608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:200
2609 msgid "Make Default List"
2610 msgstr "Nastavit jako výchozí seznam"
2611
2612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2613 msgid "Manufacture place"
2614 msgstr "Místo výroby"
2615
2616 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2617 msgid "Manufacturer"
2618 msgstr "Výrobce"
2619
2620 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:227
2621 msgid "Manufacturer:"
2622 msgstr "Výrobce:"
2623
2624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2625 msgid "Marbler"
2626 msgstr "Kameník"
2627
2628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:197
2629 msgid "March (3)"
2630 msgstr "Březen (3)"
2631
2632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
2633 msgid "Mark As Read"
2634 msgstr "Označit jako přečtené"
2635
2636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
2637 msgid "Mark As Unread"
2638 msgstr "Označit jako nepřečtené"
2639
2640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
2641 msgid "Mark Unread"
2642 msgstr "Označit nepřečtené"
2643
2644 #. (ctx.message_update_changed)
2645 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2646 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2647 msgstr "%1 zprávy byly označeny jako nepřečtené"
2648
2649 #. (ctx.message_update_changed)
2650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2651 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2652 msgstr "%1 byly označeny jako přečtené."
2653
2654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2655 msgid "Markup editor"
2656 msgstr "Editor programovacích jazyků"
2657
2658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2659 msgid "Matches exactly"
2660 msgstr "Přesně odpovídá"
2661
2662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:199
2663 msgid "May (5)"
2664 msgstr "Květen (5)"
2665
2666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2667 msgid "Medium"
2668 msgstr "Médium"
2669
2670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:45
2671 msgid "Message"
2672 msgstr "Zpráva"
2673
2674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:28
2675 msgid "Messages"
2676 msgstr "Zprávy"
2677
2678 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
2679 msgid "Messages Help"
2680 msgstr "Nápověda ke zprávám"
2681
2682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2683 msgid "Metadata contact"
2684 msgstr "Technik v oblasti metadat"
2685
2686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2687 msgid "Metal-engraver"
2688 msgstr "Kovorytec"
2689
2690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2691 msgid "Methodology Note: "
2692 msgstr "Poznámka k metodologii "
2693
2694 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2695 msgid "Middle Name"
2696 msgstr "Prostřední jméno"
2697
2698 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2699 msgid "Minute taker"
2700 msgstr "Zapisovatel"
2701
2702 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2703 msgid "Missing"
2704 msgstr "Postrádaný"
2705
2706 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2707 msgid "Mobile carrier:"
2708 msgstr "Mobilní operátor"
2709
2710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2711 msgid "Mobile number:"
2712 msgstr "Číslo mobilního telefonu"
2713
2714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2715 msgid "Moderator"
2716 msgstr "Moderátor"
2717
2718 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2720 msgid "Monday: %1 - %2"
2721 msgstr "Pondělí: %1 - %2"
2722
2723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2724 msgid "Monday: closed"
2725 msgstr "Pondělí: zavřeno"
2726
2727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2728 msgid "Monitor"
2729 msgstr "Dozorční"
2730
2731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2732 msgid "More"
2733 msgstr "Více"
2734
2735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:18
2736 msgid "Most Popular"
2737 msgstr "Nejpopulárnější"
2738
2739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:22
2740 msgid "Move selected items to list:"
2741 msgstr "Přesunout vybrané exempláře do seznamu:"
2742
2743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41
2744 msgid ""
2745 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2746 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2747 "terms in quotation marks."
2748 msgstr ""
2749 "Zadáte-li více slov, nejsou hledána jako fráze. Budou vyhledána v různých "
2750 "částech záznamu. Pokud chcete hledat frázi,  vložte hledaný termín do "
2751 "uvozovek."
2752
2753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2754 msgid "Music copyist"
2755 msgstr "Autor opisu hudby"
2756
2757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2758 msgid "Musical director"
2759 msgstr "Hudební režisér"
2760
2761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2762 msgid "Musician"
2763 msgstr "Hudebník"
2764
2765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:38
2766 msgid "My Account"
2767 msgstr "Moje konto"
2768
2769 #. (page.name)
2770 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:33
2771 msgid "My Account - %1"
2772 msgstr "Můj účet - %1"
2773
2774 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2775 msgid "My Account Summary"
2776 msgstr "Přehled mého účtu"
2777
2778 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:11
2779 msgid "My E-Item Holds"
2780 msgstr "Moje rezervace E-knih"
2781
2782 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:79
2783 msgid "My Existing Lists"
2784 msgstr "Moje seznamy"
2785
2786 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:11
2787 msgid "My Holds"
2788 msgstr "Moje rezervace"
2789
2790 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:40
2791 msgid "My Lists"
2792 msgstr "Moje seznamy knih"
2793
2794 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2795 msgid "My Lists Preferences"
2796 msgstr "Nastavení seznamů"
2797
2798 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
2799 msgid "My Messages"
2800 msgstr "Moje zprávy"
2801
2802 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2803 msgid "Name"
2804 msgstr "Jméno"
2805
2806 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:268
2807 msgid "Name:"
2808 msgstr "Název:"
2809
2810 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2811 msgid "Narrator"
2812 msgstr "Vypravěč"
2813
2814 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1
2815 msgid "Narrower term"
2816 msgstr "Užší termín"
2817
2818 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:413
2819 msgid "Navigate Selected List "
2820 msgstr "Procházet zvolený seznam "
2821
2822 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2823 msgid "New Email"
2824 msgstr "Nový e-mail"
2825
2826 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2827 msgid "New Password"
2828 msgstr "Nové heslo"
2829
2830 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2831 msgid "New Password Again"
2832 msgstr "Nové heslo ještě jednou"
2833
2834 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2835 msgid "New Username"
2836 msgstr "Nové uživatelské jméno"
2837
2838 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:92
2840 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2841 msgstr "žádost o nový účet od  %1 %2 %3 %4 %5"
2842
2843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2844 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2845 msgstr "Nové heslo není platné. Zkuste prosím jiné heslo."
2846
2847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2848 msgid "New password:"
2849 msgstr "Nové heslo:"
2850
2851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:456 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:234 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:58
2852 msgid "Next"
2853 msgstr "Další"
2854
2855 #. (ctx.copy_limit)
2856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:278
2857 msgid "Next %1"
2858 msgstr "Další %1"
2859
2860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:20
2861 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2862 msgstr "Další stránka &gt;&gt;"
2863
2864 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:37
2865 msgid "Next Record"
2866 msgstr "Další záznam"
2867
2868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:58
2869 msgid "Next page"
2870 msgstr "Další stránka"
2871
2872 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51
2873 msgid "No"
2874 msgstr "Ne"
2875
2876 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2877 msgid "No Content Available"
2878 msgstr "K dispozici není žádný obsah"
2879
2880 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:208
2881 msgid ""
2882 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2883 "address."
2884 msgstr ""
2885 "Nebyla nastavena e-mailová adresa.  Nastavení e-mailové adresy můžete "
2886 "provést v sekci \"Můj účet\""
2887
2888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:106
2889 msgid "No holds found."
2890 msgstr "Nebyly nalezeny žádné rezervace"
2891
2892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
2893 msgid "No messages found."
2894 msgstr "Nebyly nalezeny žádné zprávy"
2895
2896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
2897 msgid "No receipt data returned from server"
2898 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data pro vystavení potvrzení"
2899
2900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
2901 msgid "No record data returned from server"
2902 msgstr "Ze serveru nebyla vrácena data záznamu"
2903
2904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
2905 msgid "No, this hold is suspended"
2906 msgstr "Ne, tato rezervace je pozastavena."
2907
2908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:144
2909 msgid "None"
2910 msgstr "Hodnota nezadána"
2911
2912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
2913 msgid "Not"
2914 msgstr "Not"
2915
2916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
2917 msgid "Not holdable"
2918 msgstr "Nelze rezervovat"
2919
2920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:159
2921 msgid "Note"
2922 msgstr "Poznámka"
2923
2924 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:224
2925 msgid "Note:"
2926 msgstr "Poznámka:"
2927
2928 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
2929 msgid ""
2930 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
2931 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
2932 msgstr ""
2933 "Pozor! Heslo musí být dlouhé nejméně 7 znaků, obsahovat alespoň jedno velké "
2934 "a malé písmeno  (a-z/A-Z) a alespoň jedno číslo."
2935
2936 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
2937 msgid ""
2938 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
2939 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
2940 msgstr ""
2941 "Pozor, ke čtenářskému průkazu musíte mít připojenu alespoň jednu e-mailovou "
2942 "adresu. Pokud ji nemáte nebo neznáte čárový kód ani přihlašovací  jméno,  "
2943 "kontaktujte prosím vaši knihovnu."
2944
2945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:41
2946 msgid "Note: carrier charges may apply"
2947 msgstr "Poznámka: může být zpoplatněno dle tarifu operátora"
2948
2949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3160 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:329 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:383 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:390
2950 msgid "Notes"
2951 msgstr "Poznámky"
2952
2953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2954 msgid "Notification Preferences"
2955 msgstr "Upozornění"
2956
2957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
2958 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
2959 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat  e-mailem?"
2960
2961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
2962 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
2963 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat telefonem?"
2964
2965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
2966 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
2967 msgstr "Na rezervace k vyzvednutí standardně upozorňovat SMS zprávou?"
2968
2969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:202
2970 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
2971 msgstr "Upozornit, když je rezervace připravena k vyzvednutí?"
2972
2973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:205
2974 msgid "November (11)"
2975 msgstr "Listopad (11)"
2976
2977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2978 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
2979 msgstr "Poznámka ke zvláštnostem číslování "
2980
2981 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
2982 msgid "Numeric Search"
2983 msgstr "Hledání podle identifikátorů"
2984
2985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
2986 msgid "OK"
2987 msgstr "OK"
2988
2989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:31
2990 msgid "OR"
2991 msgstr "NEBO"
2992
2993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:204
2994 msgid "October (10)"
2995 msgstr "Říjen (10)"
2996
2997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:57
2998 msgid "On Hold"
2999 msgstr "Rezervováno"
3000
3001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:89
3002 msgid ""
3003 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
3004 "to) the pickup library."
3005 msgstr ""
3006 "Jedna nebo více rezervací nemohou být zrušeny, protože exemplář je již v "
3007 "knihovně, kde má být vyzvednut, nebo na cestě do ní."
3008
3009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
3010 msgid "Online"
3011 msgstr "Online"
3012
3013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3014 msgid "Onscreen presenter"
3015 msgstr "Autor předmluvy"
3016
3017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
3018 msgid "Opening hours"
3019 msgstr "Otevírací doba"
3020
3021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3022 msgid "Opponent"
3023 msgstr "Oponent"
3024
3025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
3026 msgid "Or"
3027 msgstr "Nebo"
3028
3029 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3030 msgid "Organizer"
3031 msgstr "Organizátor"
3032
3033 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3034 msgid "Original Version Note: "
3035 msgstr "Poznámka k originální verzi: "
3036
3037 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3038 msgid "Originator"
3039 msgstr "Původce"
3040
3041 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3042 msgid "Other"
3043 msgstr "Jiná role"
3044
3045 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:140
3046 msgid "Other Charges"
3047 msgstr "Další platby"
3048
3049 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:146
3050 msgid "Other Fines and Fees"
3051 msgstr "Ostatní poplatky a pokuty"
3052
3053 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:39
3054 msgid "Other Phone"
3055 msgstr "Další telefonní číslo"
3056
3057 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:45
3058 msgid "Owed"
3059 msgstr "Aktuální dluh"
3060
3061 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3062 msgid "Owner"
3063 msgstr "Vlastník"
3064
3065 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3066 msgid "Ownership and Custodial History: "
3067 msgstr "Historie vlastnictví a svěřenectví: "
3068
3069 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:29
3070 msgid "PIN Number or Password"
3071 msgstr "Heslo nebo PIN"
3072
3073 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3074 msgid "Panelist"
3075 msgstr "Účastník diskuse"
3076
3077 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3078 msgid "Papermaker"
3079 msgstr "Výrobce papíru"
3080
3081 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
3082 msgid "Parent library: "
3083 msgstr "Nadřazená knihovna: "
3084
3085 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:331
3086 msgid "Part"
3087 msgstr "Část"
3088
3089 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3090 msgid "Participant or Performer Note: "
3091 msgstr "Poznámka o spoluúčastníkovi nebo účinkujícím: "
3092
3093 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
3094 msgid "Password"
3095 msgstr "Heslo"
3096
3097 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3098 msgid "Password has been reset"
3099 msgstr "Heslo bylo přenastaveno"
3100
3101 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3102 msgid "Passwords did not match. Please try again"
3103 msgstr "Hesla nesouhlasí. Zkuste to prosím znovu."
3104
3105 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
3106 msgid "Passwords do not match."
3107 msgstr "Hesla nesouhlasí."
3108
3109 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3110 msgid "Patent applicant"
3111 msgstr "Přihlašovatel patentu"
3112
3113 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3114 msgid "Patent holder"
3115 msgstr "Majitel patentu"
3116
3117 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3118 msgid "Patron"
3119 msgstr "Čtenář"
3120
3121 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:6
3122 msgid "Patron Reviews:"
3123 msgstr "Hodnocení čtenáře:"
3124
3125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:89
3126 msgid "Patron Search"
3127 msgstr "Vyhledat čtenáře"
3128
3129 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:86
3130 msgid "Patron barcode was not found"
3131 msgstr "Čárový kód čtenáře nebyl nalezen"
3132
3133 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
3134 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
3135 msgstr "Čtenář dosáhl maximální povolené výše pokut"
3136
3137 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
3138 msgid "Pay All Charges"
3139 msgstr "Zaplatit všechny poplatky"
3140
3141 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:15
3142 msgid "Pay Charges"
3143 msgstr "Zaplatit popolatky"
3144
3145 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:25
3146 msgid "Pay Selected Circulation Charges"
3147 msgstr "Zaplatit vybrané výpůjční poplatky"
3148
3149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:138
3150 msgid "Pay Selected Other Charges"
3151 msgstr "Zaplatit vybrané další poplatky"
3152
3153 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:207
3154 msgid "Pay selected charges"
3155 msgstr "Zaplatit poplatky"
3156
3157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:69
3158 msgid "Pay this fine"
3159 msgstr "Zaplatit tuto pokutu"
3160
3161 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
3162 msgid "Payment Date"
3163 msgstr "Datum platby"
3164
3165 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
3166 msgid "Payment For"
3167 msgstr "Platba za"
3168
3169 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:110
3170 msgid "Payments"
3171 msgstr "Platby"
3172
3173 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
3174 msgid "Payments History"
3175 msgstr "Historie plateb"
3176
3177 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:186
3178 msgid "Pending Addresses"
3179 msgstr "Nevyřízené adresy"
3180
3181 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:120
3182 msgid "Perform an Author Search"
3183 msgstr "Vyhledávat podle autora"
3184
3185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3186 msgid "Performer"
3187 msgstr "Výkonný umělec"
3188
3189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:137
3190 msgid "Permalink"
3191 msgstr "Trvalý odkaz"
3192
3193 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
3194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:115
3195 msgid "Permission: \"%1\""
3196 msgstr "Oprávnění: \"%1\""
3197
3198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3199 msgid "Permitting agency"
3200 msgstr "Schvalující agentura"
3201
3202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3203 msgid "Personal Information"
3204 msgstr "Osobní údaje"
3205
3206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3207 msgid "Phone Number"
3208 msgstr "Telefonní číslo"
3209
3210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:216
3211 msgid "Phone Number:"
3212 msgstr "Telefoní číslo:"
3213
3214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3215 msgid "Photographer"
3216 msgstr "Fotograf"
3217
3218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:298
3219 msgid "Phys. Desc.:"
3220 msgstr "Fyzický popis:"
3221
3222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:326
3223 msgid "Physical Description:"
3224 msgstr "Fyzický popis:"
3225
3226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3165 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:119
3227 msgid "Pickup Location"
3228 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3229
3230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:113
3231 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
3232 msgstr "Vyzvednout rezervace u výpůjčního pultu (pokud je to možné)?"
3233
3234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
3235 msgid "Pickup library"
3236 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3237
3238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:195
3239 msgid "Pickup location:"
3240 msgstr "Knihovna pro vyzvednutí rezervace"
3241
3242 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:396 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
3243 msgid "Place Hold"
3244 msgstr "Rezervovat"
3245
3246 #. (attrs.title)
3247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:393 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:414
3248 msgid "Place Hold on %1"
3249 msgstr "Rezervovat %1"
3250
3251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:417
3252 msgid "Place Hold on E-Item"
3253 msgstr "Rezervovat e-exemplář"
3254
3255 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:156
3256 msgid "Place another hold for this "
3257 msgstr "Zadat další rezervaci na tuto jednotku. "
3258
3259 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:295 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:19
3260 msgid "Place hold"
3261 msgstr "Rezervovat"
3262
3263 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:77
3264 msgid "Place hold for patron by barcode:"
3265 msgstr "Rezervovat pro čtenáře s čárovým kódem:"
3266
3267 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
3268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:99
3269 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
3270 msgstr "Rezervovat pro mě (%1 %2)"
3271
3272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3273 msgid "Plaintiff"
3274 msgstr "žalobce"
3275
3276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3277 msgid "Plaintiff-appellant"
3278 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odvolávající se strana"
3279
3280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3281 msgid "Plaintiff-appellee"
3282 msgstr "Žalobce (v civilních věcech) jako odpůrce odvolatele"
3283
3284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3285 msgid "Platemaker"
3286 msgstr "Výrobce tiskových desek"
3287
3288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3289 msgid ""
3290 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3291 "may be charged more than once."
3292 msgstr ""
3293 "Nepoužívejte v prohlížeči tlačítko Zpět nebo Obnovit, jinak by Vám platba "
3294 "kreditní kartou mohla být naúčtována opakovaně."
3295
3296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
3297 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3298 msgstr "Prosím zadejte vyhledávací termín do vyhledávacího pole"
3299
3300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3301 msgid "Please enter and repeat your new password."
3302 msgstr "Prosím potvrďte a zopakujte nové heslo"
3303
3304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
3305 msgid "Please enter the following information:"
3306 msgstr "Zadejte prosím"
3307
3308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
3309 msgid ""
3310 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3311 "request a password reset"
3312 msgstr ""
3313 "Prosím zadejte BUĎ uživatelské jméno NEBO čárový kód  vašeho čtenářského "
3314 "konta a potvrďte žádost o přenastavení hesla"
3315
3316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/i18n_strings.tt2:8
3317 msgid "Please fill out all required fields"
3318 msgstr "Prosím vyplňte povinná pole"
3319
3320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:25
3321 msgid "Please include leading zeros."
3322 msgstr "Číslo prosím zadejte včetně počátečních nul"
3323
3324 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:79
3325 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3326 msgstr "Pro dokončení registrace je nutná návštěva knihovny"
3327
3328 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:115
3329 msgid "Please select a valid library"
3330 msgstr "Zvolte prosím platnou knihovnu."
3331
3332 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:22
3333 msgid "Please select your mobile carrier"
3334 msgstr "Zvolte prosím mobilního operátora"
3335
3336 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:27
3337 msgid "Popularity Adjusted Relevance"
3338 msgstr "Relevance s přihlédnutím k popularitě"
3339
3340 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:165
3341 msgid "Popularity:"
3342 msgstr "Popularita:"
3343
3344 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:26
3345 msgid "Powered by"
3346 msgstr "Provozováno v systému"
3347
3348 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3349 msgid "Praeses"
3350 msgstr "Předsedající"
3351
3352 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3353 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3354 msgstr "Poznámka o preferované citaci popisovaného materiálu: "
3355
3356 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
3358 msgid "Preferred library: %1"
3359 msgstr "Preferovaná knihovna: %1"
3360
3361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:68
3362 msgid "Preferred pickup location"
3363 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyzvednutí rezervací"
3364
3365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:55
3366 msgid "Preferred search location"
3367 msgstr "Preferovaná knihovna pro vyhledávání"
3368
3369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3370 msgid "Presenter"
3371 msgstr "Konferenciér"
3372
3373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
3374 msgid "Preview"
3375 msgstr "Náhled"
3376
3377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:418 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:28
3378 msgid "Previous"
3379 msgstr "Předchozí"
3380
3381 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:272
3383 msgid "Previous %1"
3384 msgstr "Předchozí %1"
3385
3386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:25
3387 msgid "Previous Record"
3388 msgstr "Předchozí záznam"
3389
3390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:28
3391 msgid "Previous page"
3392 msgstr "Předchozí stránka"
3393
3394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:40
3395 msgid "Previously Checked Out Items"
3396 msgstr "Dříve vypůjčené exempláře"
3397
3398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:32
3399 msgid "Previously Held Items"
3400 msgstr "Dříve rezervované exempláře"
3401
3402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:80
3403 msgid "Primary Identification"
3404 msgstr "Číslo primárního dokladu"
3405
3406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:127
3407 msgid "Print"
3408 msgstr "Tisk"
3409
3410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:126
3411 msgid "Print / Email Actions Image"
3412 msgstr "Vytisknout / poslat e-mailem zobrazení akcí"
3413
3414 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:5
3415 msgid "Print Record"
3416 msgstr "Tisk záznamu"
3417
3418 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:42
3419 msgid "Print receipt"
3420 msgstr "Vytisknout potvrzení"
3421
3422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3423 msgid "Printer"
3424 msgstr "Tiskař"
3425
3426 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3427 msgid "Printer of plates"
3428 msgstr "Tiskař obrazu"
3429
3430 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3431 msgid "Printmaker"
3432 msgstr "Tiskař grafik"
3433
3434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
3435 msgid "Problem with list management:"
3436 msgstr "Problém se správou seznamu"
3437
3438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:96
3439 msgid "Problem:"
3440 msgstr "Problém:"
3441
3442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3443 msgid "Process contact"
3444 msgstr "Provozní technik"
3445
3446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3447 msgid "Processing your payment may take some time."
3448 msgstr "Zpracování vaší platby může chvíli trva"
3449
3450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3451 msgid "Processing..."
3452 msgstr "Probíhá zpracování..."
3453
3454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3455 msgid "Producer"
3456 msgstr "Producent"
3457
3458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:384 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:213
3459 msgid "Producer:"
3460 msgstr "Producent:"
3461
3462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3463 msgid "Production company"
3464 msgstr "Produkční společnost"
3465
3466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3467 msgid "Production designer"
3468 msgstr "Výtvarník"
3469
3470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3471 msgid "Production manager"
3472 msgstr "Manažer výroby"
3473
3474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3475 msgid "Production personnel"
3476 msgstr "Pracovník výroby"
3477
3478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3479 msgid "Production place"
3480 msgstr "Místo výroby"
3481
3482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3483 msgid "Programmer"
3484 msgstr "Programátor"
3485
3486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3487 msgid "Project director"
3488 msgstr "Vedoucí projektu"
3489
3490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3491 msgid "Proofreader"
3492 msgstr "Korektor tištěných materiálů"
3493
3494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3495 msgid "Provider"
3496 msgstr "Dodavatel"
3497
3498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:323 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:376
3499 msgid "Publication Date"
3500 msgstr "Datum vydání"
3501
3502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3503 msgid "Publication Year"
3504 msgstr "Rok vydání"
3505
3506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3507 msgid "Publication place"
3508 msgstr "Místo vydání"
3509
3510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3511 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3512 msgstr "Poznámky o publikacích vztahujících se k  popisovanému materiálu "
3513
3514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3515 msgid "Publisher"
3516 msgstr "Vydavatel"
3517
3518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:353 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:190
3519 msgid "Publisher:"
3520 msgstr "Nakladatel"
3521
3522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3523 msgid "Publishing director"
3524 msgstr "Šéfredaktor"
3525
3526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3527 msgid "Puppeteer"
3528 msgstr "Loutkář"
3529
3530 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3531 msgid "Questions?"
3532 msgstr "Nápověda"
3533
3534 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:228
3535 msgid "RSS Feed"
3536 msgstr "RSS kanál"
3537
3538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3539 msgid "Radio director"
3540 msgstr "Rozhlasový ředitel"
3541
3542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3543 msgid "Radio producer"
3544 msgstr "Rozhlasový producent"
3545
3546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:453
3547 msgid "Ratings Icon"
3548 msgstr "Ikona hodnocení"
3549
3550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3551 msgid "Re-enter new password:"
3552 msgstr "Zadejte ještě jednou nové heslo:"
3553
3554 #. (date.format(ctx.parse_datetime(hdata.thaw_date), DATE_FORMAT))
3555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:62
3556 msgid "Reactivate on %1"
3557 msgstr "Znovu aktivovat k datu %1"
3558
3559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:13
3560 msgid "Ready for Checkout"
3561 msgstr "Připraveno pro výpůjčku"
3562
3563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:63
3564 msgid "Ready for Pickup"
3565 msgstr "Připraveno k vyzvednutí"
3566
3567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:5
3568 msgid "Receipt"
3569 msgstr "Potvrzení"
3570
3571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3572 msgid "Recent searches"
3573 msgstr "Poslední vyhledávání"
3574
3575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3576 msgid "Record Detail"
3577 msgstr "Detailní záznam"
3578
3579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
3580 msgid "Record Details"
3581 msgstr "Detaily záznamu"
3582
3583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:324
3584 msgid "Record Holdings Details"
3585 msgstr "Detaily exemplářů daného záznamu"
3586
3587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:170
3588 msgid "Record Holdings Summary"
3589 msgstr "Přehlede exemplářů daného záznamu"
3590
3591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:301
3592 msgid "Record details"
3593 msgstr "Detaily záznamu"
3594
3595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3596 msgid "Recording engineer"
3597 msgstr "Zvukový technik"
3598
3599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3600 msgid "Recordist"
3601 msgstr "Nahrávající"
3602
3603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3604 msgid "Redaktor"
3605 msgstr "Redaktor"
3606
3607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:168
3608 msgid "Refine My Original Search"
3609 msgstr "Zpřesnit mé původní vyhledávání"
3610
3611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:55
3612 msgid "Refine these results"
3613 msgstr "Zpřesnit výsledky vyhledávání"
3614
3615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:58
3616 msgid "Registration successful!"
3617 msgstr "Předběžná registrace do knihovny proběhla úspěšně!"
3618
3619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:128
3620 msgid "Regular Font"
3621 msgstr "Běžné písmo"
3622
3623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1
3624 msgid "Related term"
3625 msgstr "Související termín"
3626
3627 #. ((crad.description || crad.label))
3628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:37
3629 msgid "Remove %1 filter"
3630 msgstr "Odstranit  filtr  %1"
3631
3632 #. (attrs.title)
3633 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:427
3634 msgid "Remove %1 from my list"
3635 msgstr "Odebrat %1 z mého seznamu"
3636
3637 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:197
3638 msgid "Remove Default List"
3639 msgstr "Zrušit volbu výchozího seznamu"
3640
3641 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:28
3642 msgid "Remove Search Row"
3643 msgstr "Odebrat řádek vyhledávání"
3644
3645 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:296 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:20
3646 msgid "Remove from list"
3647 msgstr "Odebrat ze seznamu"
3648
3649 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:427
3650 msgid "Remove from my list"
3651 msgstr "Odebrat z mého seznamu"
3652
3653 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:58
3654 msgid "Remove location filter"
3655 msgstr "Odstranit filtrování podle umístění"
3656
3657 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:79
3658 msgid "Remove publication date filter"
3659 msgstr "Odstranit filtrování podle data vydání"
3660
3661 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
3662 msgid "Remove row"
3663 msgstr "Odstranit řádek"
3664
3665 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3666 msgid "Renderer"
3667 msgstr "Projektant architektonických zobrazení"
3668
3669 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46
3670 msgid "Renew Selected Titles"
3671 msgstr "Prodloužit vybrané tituly"
3672
3673 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:76
3674 msgid "Renewals Left"
3675 msgstr "Zbývající prodloužení"
3676
3677 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:57
3678 msgid "Renewing Help"
3679 msgstr "Nápověda k prodloužení"
3680
3681 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3682 msgid "Reporter"
3683 msgstr "Reportér"
3684
3685 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3686 msgid "Repository"
3687 msgstr "Repozitář"
3688
3689 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3690 msgid "Reproduction Note: "
3691 msgstr "Poznámka k reprodukci: "
3692
3693 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3694 msgid "Request Library Card"
3695 msgstr "Registrace nového čtenáře"
3696
3697 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:54
3698 msgid "Request a Library Card"
3699 msgstr "Registrace nového čtenáře"
3700
3701 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3702 msgid "Requested Username"
3703 msgstr "Požadované přihlašovací jméno"
3704
3705 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3706 msgid "Research team head"
3707 msgstr "Vedoucí výzkumného týmu"
3708
3709 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3710 msgid "Research team member"
3711 msgstr "Člen výzkumného týmu"
3712
3713 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3714 msgid "Researcher"
3715 msgstr "Výzkumník"
3716
3717 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:6
3718 msgid "Reset Password"
3719 msgstr "Resetovat heslo"
3720
3721 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3722 msgid "Respondent"
3723 msgstr "Žalovaný"
3724
3725 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3726 msgid "Respondent-appellant"
3727 msgstr "Žalovaný  jako odvolávající se strana"
3728
3729 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3730 msgid "Respondent-appellee"
3731 msgstr "Žalovaný jako odpůrce odvolatele"
3732
3733 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3734 msgid "Responsible party"
3735 msgstr "Odpovědná strana"
3736
3737 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3738 msgid "Restager"
3739 msgstr "Jevištní výtvarník"
3740
3741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3742 msgid "Restorationist"
3743 msgstr "Restaurátor"
3744
3745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3746 msgid "Restrictions on Access Note: "
3747 msgstr "Poznámka k omezení přístupu: "
3748
3749 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3750 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:10
3751 msgid "Results %1 - %2 of %3"
3752 msgstr "Výsledky  %1 - %2 z %3"
3753
3754 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:40
3755 msgid "Return"
3756 msgstr "Zpět"
3757
3758 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:13
3759 msgid "Return to Message List"
3760 msgstr "Zpět na seznam zpráv"
3761
3762 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:28
3763 msgid "Return to record"
3764 msgstr "Zpět k záznamu"
3765
3766 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:84
3767 msgid "Return to the Catalog"
3768 msgstr "Návrat do katalogu"
3769
3770 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3771 msgid "Reviewer"
3772 msgstr "Recenzent"
3773
3774 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3775 msgid "Reviews"
3776 msgstr "Recenze"
3777
3778 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:454
3779 msgid "Reviews &amp; More"
3780 msgstr "Recenze aj."
3781
3782 #. (attrs.title)
3783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:449
3784 msgid "Reviews and More for %1"
3785 msgstr "Recenze a další pro %1"
3786
3787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3788 msgid "Rubricator"
3789 msgstr "Rubrikátor"
3790
3791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:45
3792 msgid "SMS not enabled for this site."
3793 msgstr "Pro tuto stránku není SMS povolena"
3794
3795 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3796 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:86
3797 msgid "Saturday: %1 - %2"
3798 msgstr "Sobota: %1 - %2"
3799
3800 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:84
3801 msgid "Saturday: closed"
3802 msgstr "Sobota: zavřeno"
3803
3804 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:281 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:138
3805 msgid "Save"
3806 msgstr "Uložit"
3807
3808 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:207
3809 msgid "Save Changes"
3810 msgstr "Uložit změny"
3811
3812 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:404
3813 msgid "Save Notes"
3814 msgstr "Uložit poznámky"
3815
3816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:280
3817 msgid "Save changes to name or description?"
3818 msgstr "Uložit změny názvu nebo popisu?"
3819
3820 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:83
3821 msgid "Saved Lists"
3822 msgstr "Uložené seznamy"
3823
3824 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:25
3825 msgid "Saved Searches"
3826 msgstr "Uložená vyhledávání"
3827
3828 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3829 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
3830 msgstr "Poznámka k měřítku grafických materiálů: "
3831
3832 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3833 msgid "Scenarist"
3834 msgstr "Scénárista"
3835
3836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3837 msgid "Scientific advisor"
3838 msgstr "Vědecký poradce"
3839
3840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3841 msgid "Screenwriter"
3842 msgstr "Scénárista"
3843
3844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3845 msgid "Scribe"
3846 msgstr "Opisovač"
3847
3848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3849 msgid "Sculptor"
3850 msgstr "Sochař"
3851
3852 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:99
3853 msgid "Search"
3854 msgstr "Hledat"
3855
3856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
3857 msgid "Search Filter"
3858 msgstr "Vyhledávací filtr"
3859
3860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:49
3861 msgid "Search Filters"
3862 msgstr "Filtry pro vyhledávání"
3863
3864 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:48
3865 msgid "Search Hits Help"
3866 msgstr "Nápověda k vyhledaným záznamům"
3867
3868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:105
3869 msgid "Search In Progress"
3870 msgstr "Probíhá vyhledávání"
3871
3872 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:15
3873 msgid "Search Input"
3874 msgstr "Údaje pro vyhledávání"
3875
3876 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3877 msgid "Search Library"
3878 msgstr "Vyhledávat v knihovně"
3879
3880 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:22
3881 msgid "Search Library:"
3882 msgstr "Prohledat knihovnu:"
3883
3884 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
3885 msgid "Search Results"
3886 msgstr "Výsledky vyhledávání"
3887
3888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:30
3889 msgid "Search Results List"
3890 msgstr "Seznam výsledků vyhledávání"
3891
3892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:28
3893 msgid "Search Results facets"
3894 msgstr "Fasety výsledků vyhledávání"
3895
3896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:159
3897 msgid "Search Results filters"
3898 msgstr "Filtry výsledků vyhledávání"
3899
3900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1
3901 msgid "Search Results: "
3902 msgstr "Výsledky vyhledávání: "
3903
3904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3905 msgid "Search and History Preferences"
3906 msgstr "Hledání a historie"
3907
3908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:99
3909 msgid "Search date"
3910 msgstr "Datum vyhledávání"
3911
3912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/series.tt2:47
3913 msgid "Search for related items by series"
3914 msgstr "Hledat podobné tituly  podle edice"
3915
3916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:104
3917 msgid "Search for related items by subject"
3918 msgstr "Hledat podobné tituly  podle tématu"
3919
3920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:36