2.8 translation import
[Evergreen.git] / build / i18n / po / reservation.js / fi-FI.po
1 #
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2012-12-20 15:19+0000\n"
8 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:25+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
15 "Language: fi\n"
16
17 #: reservation.js:AUTO_ending_at
18 msgid "and"
19 msgstr "ja"
20
21 #: reservation.js:BRSRC_NOT_FOUND
22 msgid "Could not locate that resource."
23 msgstr "Aineistoa ei löytynyt."
24
25 #: reservation.js:AUTO_choose_a_brt
26 msgid "Choose a Bookable Resource Type"
27 msgstr "Valitse varattavissa oleva aineistotyyppi"
28
29 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK
30 msgid "Created ${0} reservation(s)"
31 msgstr "${0} erikoisvaraus(ta) luotiin"
32
33 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brsrc
34 msgid "Reserve Selected"
35 msgstr "Varaa valitut"
36
37 #: reservation.js:NO_BRT_RESULTS
38 msgid "There are no bookable resource types registered."
39 msgstr "Varattavia aineistotyyppejä ei ole rekisteröity."
40
41 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_next
42 msgid "Next"
43 msgstr "Seuraava"
44
45 #: reservation.js:BRSRC_RETRIVE_ERROR
46 msgid "Error retrieving resource: "
47 msgstr "Aineiston haku epäonnistui: "
48
49 #: reservation.js:AUTO_starting_at
50 msgid "Between"
51 msgstr "Välillä"
52
53 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_resource
54 msgid "Resource"
55 msgstr "Aineisto"
56
57 #: reservation.js:AUTO_brt_noncat_only
58 msgid "Show only non-cataloged bookable resource types"
59 msgstr "Näytä vain ei-luetteloidut varattavissa olevat ainestotyypit"
60
61 #: reservation.js:ON_FLY_ERROR
62 msgid "Error attempting to make item a bookable resource:"
63 msgstr "Varattavan aineiston luominen niteestä epäonnistui:"
64
65 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_type
66 msgid "Type"
67 msgstr "Tyyppi"
68
69 #: reservation.js:AUTO_with_these_attr
70 msgid "With these attributes:"
71 msgstr "Näillä määritteillä:"
72
73 #: reservation.js:WHERES_THE_BARCODE
74 msgid "Enter a patron's barcode to make a reservation."
75 msgstr "Tee erikoisvaraus syöttämällä asiakastunnus"
76
77 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_ERROR
78 msgid "Server error trying to create reservation: "
79 msgstr "Erikoisvarausta tehdessä ilmeni palvelinvirhe: "
80
81 #: reservation.js:CREATE_BRESV_LOCAL_ERROR
82 msgid "Exception trying to create reservation: "
83 msgstr "Erikoisvarausta tehdessä ilmeni poikkeus: "
84
85 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET
86 msgid ""
87 "Created ${0} reservation(s), but ${1} of these could not target any "
88 "resources.\n"
89 "\n"
90 "This means that it won't be possible to fulfill some of these\n"
91 "reservations until a suitable resource becomes available."
92 msgstr ""
93 "${0} erikoisvaraus(ta) luotiin, mutta $1 niistä jäi ilman kohdeaineistoa.\n"
94 "\n"
95 "Viimeksi mainittuja erikoisvarauksia ei voida täyttää,\n"
96 "ennen kuin sopiva aineisto on lainattavissa."
97
98 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_WILL_CANCEL
99 msgid ""
100 "Since the requested resource could not be targeted, this\n"
101 "reservation will now be canceled."
102 msgstr ""
103 "Koska pyydettyä aineistoa ei voitu ottaa kohteeksi,\n"
104 "erikoisvaraus perutaan."
105
106 #: reservation.js:OUTSTANDING_BRESV
107 msgid "Outstanding reservations for patron"
108 msgstr "Asiakkaan voimassaolevat erikoisvaraukset"
109
110 #: reservation.js:HERE_ARE_EXISTING_BRESV
111 msgid "Existing reservations for"
112 msgstr "Olemassaolevat erikoisvaraukset asiakkaalle"
113
114 #: reservation.js:CXL_BRESV_SUCCESS
115 msgid "Canceled ${0} reservation(s)"
116 msgstr "${0} erikoisvaraus(ta) peruttiin"
117
118 #: reservation.js:GET_PATRON_NO_RESULT
119 msgid "No server response after attempting to look up patron by barcode."
120 msgstr ""
121 "Palvelin ei vastannut, kun asiakasta yritettiin etsiä asiakastunnuksen "
122 "perusteella."
123
124 #: reservation.js:AUTO_or
125 msgid "- Or -"
126 msgstr "- Tai -"
127
128 #: reservation.js:AUTO_email_notify
129 msgid "Send email notification when resource is available for pickup."
130 msgstr "Lähetä ilmoitus sähköpostilla, kun aineisto on noudettavissa."
131
132 #: reservation.js:SELECT_A_BRSRC_THEN
133 msgid ""
134 "You have clicked 'Reserve Selected', but nothing is selected!\n"
135 "\n"
136 "You must select a resource from the large box above.\n"
137 "\n"
138 "***  If resources that you would select are highlighted in RED, ***\n"
139 "these items are not available during the requested time; if\n"
140 "possible, choose another resource or change the reservation time."
141 msgstr ""
142 "Olet napsauttanut 'Varaa valitut', mutta mitään ei ole valittuna!\n"
143 "\n"
144 "Sinun on valittava aineisto yllä olevasta suuresta laatikosta.\n"
145 "\n"
146 "***  Jos haluamasi aineistot on korostettu PUNAISELLA, ***\n"
147 "se tarkoittaa, etteivät niteet ole tällä hetkellä lainattavissa; jos\n"
148 "mahdollista, valitse toinen aineisto tai muuta varausaikaa."
149
150 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brt
151 msgid "Reserve Any"
152 msgstr "Varaa mikä tahansa"
153
154 #: reservation.js:AUTO_patron_barcode
155 msgid "Reserve to patron barcode:"
156 msgstr "Varaa asiakastunnukselle:"
157
158 #: reservation.js:COULD_NOT_RETRIEVE_BRT_PASSED_IN
159 msgid "Error retrieving booking resource type"
160 msgstr "Varausaineiston tyypin haku epäonnistui"
161
162 #: reservation.js:ACTOR_CARD_NOT_FOUND
163 msgid "Patron barcode not found. Please try again."
164 msgstr "Asiakastunnusta ei löydy. Yritä uudelleen."
165
166 #: reservation.js:CXL_BRESV_SELECT_SOMETHING
167 msgid "You have not selected any reservations to cancel."
168 msgstr "Et ole valinnut yhtään erikoisvarausta peruttavaksi."
169
170 #: reservation.js:AUTO_i_need_this_resource
171 msgid "I need this resource..."
172 msgstr "Tarvitsen aineiston..."
173
174 #: reservation.js:NEED_EXACTLY_ONE_BRT_PASSED_IN
175 msgid "Can't book multiple resource types at once"
176 msgstr "Eri aineistotyyppien varaus ei onnistu yhdellä kertaa"
177
178 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_start_time
179 msgid "Start time"
180 msgstr "Aloitusaika"
181
182 #: reservation.js:ERROR_FETCHING_AOUS
183 msgid ""
184 "Could not retrieve organizational unit settings.\n"
185 "This is a non-fatal error, but you may wish to\n"
186 "contact your system administrator."
187 msgstr ""
188 "Organisaatioyksikön asetusten haku epäonnistui. \n"
189 "Virhe ei ole kriittinen, mutta ota halutessasi\n"
190 "yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään."
191
192 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_cancel_existing
193 msgid "Cancel selected"
194 msgstr "Peruutus valittu"
195
196 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_NO_RESULT
197 msgid "No results from server retrieving reservation list."
198 msgstr "Varauslistaa hakeva palvelin ei antanut tuloksia."
199
200 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_ERR
201 msgid "Error while retrieving reservation list: "
202 msgstr "Virhe varauslistan haussa: "
203
204 #: reservation.js:AUTO_arbitrary_resource
205 msgid "Enter the barcode of a cataloged, bookable resource:"
206 msgstr ""
207 "Syötä tietokannassa olevan, varattavissa olevan aineiston nidetunnus:"
208
209 #: reservation.js:NO_EXISTING_BRESV
210 msgid "This user has no existing reservations at this time."
211 msgstr "Tällä käyttäjällä ei ole erikoisvarauksia tällä hetkellä"
212
213 #: reservation.js:AUTO_explain_bookable
214 msgid ""
215 "To reserve an item that is not yet registered as a bookable resource, find "
216 "it in the catalog or under <em>Display Item</em>, and select <em>Make Item "
217 "Bookable</em> or <em>Book Item Now</em> there."
218 msgstr ""
219 "Jos haluat varata niteen, jota ei ole vielä rekisteröity varattavaksi "
220 "aineistoksi, etsi se tietokannasta tai <em>Näytä nide</em>-valinnan kautta, "
221 "ja valitse sitten <em>Tee niteestä varattava</em> tai <em>Varaa nide "
222 "nyt</em>."
223
224 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE2
225 msgid "Error canceling reservations:\n"
226 msgstr "Virhe erikoisvarausten peruutuksessa:\n"
227
228 #: reservation.js:NO_BRA_RESULTS
229 msgid "Couldn't retrieve booking resource attributes."
230 msgstr "Varausaineiston määritteiden haku ei onnistunut."
231
232 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_NO_RESPONSE
233 msgid "No response from server after trying to create reservation."
234 msgstr "Palvelin ei vastannut, kun erikoisvarausta yritettiin luoda."
235
236 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_end_time
237 msgid "End time"
238 msgstr "Lopetusaika"
239
240 #: reservation.js:UNTARGETED
241 msgid "None targeted"
242 msgstr "Ei kohteita"
243
244 #: reservation.js:ON_FLY_NO_RESPONSE
245 msgid "No response from server attempting to make item a bookable resource."
246 msgstr ""
247 "Palvelin ei vastannut, kun niteestä yritettiin tehdä varattava aineisto."
248
249 #: reservation.js:NO_TARG_DIV
250 msgid "Could not find target div"
251 msgstr "Kohdeosastoa ei löytynyt"
252
253 #: reservation.js:INVALID_TS_RANGE
254 msgid "You must choose a valid start and end time for the reservation."
255 msgstr "Erikoisvaraukselle on valittava kelvollinen aloitus- ja lopetusaika"
256
257 #: reservation.js:AUTO_pickup_lib_selector
258 msgid "Choose the pickup library for this reservation:"
259 msgstr "Valitse noutokirjasto tälle erikoisvaraukselle:"
260
261 #: reservation.js:NO_USABLE_BRSRC
262 msgid ""
263 "No reservable resources.  Adjust start and end time\n"
264 "until a resource is available for reservation."
265 msgstr ""
266 "Ei varattavissa olevia aineistoja. Muuta aloitus- ja lopetusaikaa, kunnes "
267 "aineisto on varattavissa."
268
269 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_edit_existing
270 msgid "Edit selected"
271 msgstr "Muokkaa valittuja"
272
273 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_BLOCKED_BY_CIRC
274 msgid ""
275 "The desired reservation(s) are blocked by circulation(s) with the following "
276 "due date(s):\n"
277 "${0}"
278 msgstr ""
279 "Pyydettyjen varausten esteenä ovat lainat, joiden eräpäivät ovat seuraavat:\n"
280 "${0}"
281
282 #: reservation.js:ANY
283 msgid "ANY"
284 msgstr "MIKÄ TAHANSA"
285
286 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE
287 msgid "Error canceling reservations; server silent."
288 msgstr "Virhe varausten perumisessa; palvelin on hiljaa."