Forward port 2.9.0 translations.
[Evergreen.git] / build / i18n / po / reports.js / fi-FI.po
1 #
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2012-12-20 15:22+0000\n"
8 "Last-Translator: Finnish <Unknown>\n"
9 "Language-Team: Finnish <evergreen@jns.fi>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:44+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
15 "Language: fi\n"
16
17 #: reports.js:OPERATORS_IN_LIST reports.js:FILTERS_LABEL_IN
18 msgid "In list"
19 msgstr "Luettelossa"
20
21 #: reports.js:WIDGET_REAL_DATE
22 msgid "Real Date"
23 msgstr "Todellinen päiväys"
24
25 #: reports.js:TFORMS_LABEL_MONTH_NAME
26 msgid "Month Name'"
27 msgstr "Kuukauden nimi'"
28
29 #: reports.js:OPERATORS_IS_NOT_NULL reports.js:FILTERS_LABEL_NOT_NULL
30 msgid "Is not NULL"
31 msgstr "Ei ole NULL"
32
33 #: reports.js:FOLDERS_TEMPLATE
34 msgid "Template"
35 msgstr "Raporttipohja"
36
37 #: reports.js:FILTERS_LABEL_NE_ANY reports.js:OPERATORS_NE_ANY
38 msgid "Does Not Equal Any"
39 msgstr "Ei vastaa yhtään"
40
41 #: reports.js:REPORT_EDITOR_INVALID_DATE_ALERT
42 msgid "invalid start date -  YYYY-MM-DD"
43 msgstr "virheellinen aloituspäivä - VVVV-KK-PP"
44
45 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_CONFIRM_SAVE reports.js:RPT_BUILDER_CONFIRM_SAVE
46 msgid ""
47 "Name : ${0}\n"
48 "Description: ${1}\n"
49 "Save Template?"
50 msgstr ""
51 "Nimi : ${0}\n"
52 "Kuvaus: ${1}\n"
53 "Tallennetaanko pohja?"
54
55 #: reports.js:OPERATORS_GT_EQUAL reports.js:FILTERS_LABEL_GT_EQUAL
56 msgid "Greater than or equal to"
57 msgstr "Suurempi tai yhtä suuri kuin"
58
59 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_PROMPT_CHANGE
60 msgid "Change the column header to: ${0}"
61 msgstr "Muuta sarakkeen otsikoksi: ${0}"
62
63 #: reports.js:LINK_NULLABLE_RIGHT
64 msgid "Parent"
65 msgstr "Emoelementti"
66
67 #: reports.js:TRANSFORMS_MONTH_NAME
68 msgid "Month Name"
69 msgstr "Kuukauden nimi"
70
71 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_BETWEEN
72 msgid "Field value is between (comma separated):"
73 msgstr "Kentän arvo on välillä (pilkuilla erotettu):"
74
75 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DAY_NAME reports.js:TRANSFORMS_DAY_NAME
76 msgid "Day Name"
77 msgstr "Päivän nimi"
78
79 #: reports.js:SOURCE_SETUP_CONFIRM_EXIT
80 msgid ""
81 "You have started building a template!\n"
82 " Selecting a new starting source will destroy the current template and start "
83 "over.  Is this OK?"
84 msgstr ""
85 "Olet aloittanut raporttipohjan luomisen!\n"
86 "Uudet aloituslähteen valinta tuhoaa nykyisen raporttipohjan ja aloittaa "
87 "alusta. OK?"
88
89 #: reports.js:WIDGET_YEARS
90 msgid "Year(s)"
91 msgstr "Vuosi/vuodet"
92
93 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_SELECT_ITEM
94 msgid "Please select an item from the list"
95 msgstr "Valitse kohde luettelosta"
96
97 #: reports.js:FOLDERS_REPORT
98 msgid "Report"
99 msgstr "Raportti"
100
101 #: reports.js:FILTERS_LABEL_LSE_TIME reports.js:OPERATORS_LTE_TIME
102 msgid "On or Before (Date/Time)"
103 msgstr "Ajankohtana tai ennen (päiväys/aika)"
104
105 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_FALSE
106 msgid "False"
107 msgstr "Epätosi"
108
109 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_DEFAULT
110 msgid "Value ${0}:"
111 msgstr "Arvo ${0}:"
112
113 #: reports.js:TRANSFORMS_COUNT_DISTINCT reports.js:TFORMS_LABEL_COUNT_DISTINCT
114 msgid "Count Distinct"
115 msgstr "Laske erikseen"
116
117 #: reports.js:TRANSFORMS_SUBSTRING
118 msgid "Substring"
119 msgstr "Alijono"
120
121 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_CHANGE_FOLDERS
122 msgid "Change Folders"
123 msgstr "Muuta kansioita"
124
125 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_SUCCESS_SAVE
126 msgid "Template ${0} was successfully saved."
127 msgstr "Raporttipohja ${0} tallennettiin onnistuneesti."
128
129 #: reports.js:REPORT_EDITOR_ENTER_NAME_ALERT
130 msgid "Please enter a report name"
131 msgstr "Syötä raportin nimi"
132
133 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_COLNAME_SELECT
134 msgid "Select"
135 msgstr "Valitse"
136
137 #: reports.js:FILTERS_LABEL_LT_TIME reports.js:OPERATORS_LT_TIME
138 msgid "Before (Date/Time)"
139 msgstr "Ennen (päiväys/aika)"
140
141 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DOY reports.js:TRANSFORMS_DOY
142 msgid "Day of Year"
143 msgstr "Vuoden päivä"
144
145 #: reports.js:TRANSFORMS_SUM reports.js:TFORMS_LABEL_SUM
146 msgid "Sum"
147 msgstr "Summa"
148
149 #: reports.js:TFORMS_LABEL_LOWER reports.js:TRANSFORMS_LOWER
150 msgid "Lower case"
151 msgstr "Pienet kirjaimet"
152
153 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DOW reports.js:TRANSFORMS_DOW
154 msgid "Day of Week"
155 msgstr "Viikonpäivä"
156
157 #: reports.js:REPORT_EDITOR_OUTPUT_FOLDERS
158 msgid "Output Folders"
159 msgstr "Tulostekansiot"
160
161 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_COLNAME_ALL
162 msgid "All"
163 msgstr "Kaikki"
164
165 #: reports.js:REPORT_EDITOR_REPORT_FOLDERS
166 msgid "Report Folders"
167 msgstr "Raporttikansiot"
168
169 #: reports.js:FILTERS_LABEL_BETWEEN reports.js:OPERATORS_BETWEEN
170 msgid "Between"
171 msgstr "Välillä"
172
173 #: reports.js:FILTERS_LABEL_LT_EQUAL reports.js:OPERATORS_LT_EQUAL
174 msgid "Less than or equal to"
175 msgstr "Pienempi tai yhtä suuri kuin"
176
177 #: reports.js:TRANSFORMS_UPPER reports.js:TFORMS_LABEL_UPPER
178 msgid "Upper case"
179 msgstr "Isot kirjaimet"
180
181 #: reports.js:FILTERS_LABEL_NOT_BETWEEN reports.js:OPERATORS_NOT_BETWEEN
182 msgid "Not between"
183 msgstr "Ei välillä"
184
185 #: reports.js:WIDGET_MONTHS
186 msgid "Month(s)"
187 msgstr "Kuukausi/kuukaudet"
188
189 #: reports.js:SOURCE_BROWSE_AGGREGATE
190 msgid "Aggregate"
191 msgstr "Yhteenkokouma"
192
193 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_TRUE
194 msgid "True"
195 msgstr "Tosi"
196
197 #: reports.js:TFORMS_LABEL_AVERAGE reports.js:TRANSFORMS_AVERAGE
198 msgid "Average"
199 msgstr "Keskimäärin"
200
201 #: reports.js:LINK_NULLABLE_NONE reports.js:FOLDER_WINDOW_COLNAME_NONE
202 msgid "None"
203 msgstr "Ei yhtään"
204
205 #: reports.js:TFORMS_LABEL_INT reports.js:TRANSFORMS_INT
206 msgid "Drop trailing decimals"
207 msgstr "Jätä ylimääräiset desimaalit pois"
208
209 #: reports.js:TRANSFORMS_HOUR_TRUNC reports.js:TFORMS_LABEL_HOUR_TRUNC
210 msgid "Hour"
211 msgstr "Tunti"
212
213 #: reports.js:TRANSFORMS_AGE reports.js:TFORMS_LABEL_AGE
214 msgid "Age"
215 msgstr "Ikä"
216
217 #: reports.js:TRANSFORMS_QOY reports.js:TFORMS_LABEL_QOY
218 msgid "Quarter of Year"
219 msgstr "Vuosineljännes"
220
221 #: reports.js:TRANSFORMS_LAST reports.js:TFORMS_LABEL_LAST
222 msgid "Last Value"
223 msgstr "Viimeisin arvo"
224
225 #: reports.js:FILTERS_LABEL_EQ_ANY reports.js:OPERATORS_EQ_ANY
226 msgid "Equals Any"
227 msgstr "Vastaa mitä tahansa"
228
229 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_BARE
230 msgid "Bare"
231 msgstr "Pelkkä"
232
233 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_IN
234 msgid "Field matches one of list (comma separated):"
235 msgstr "Kenttä vastaa yhtä arvoa luettelosta (pilkuilla erotettu):"
236
237 #: reports.js:TRANSFORMS_MONTH_TRUNC reports.js:TFORMS_LABEL_MONTH_TRUNC
238 msgid "Year + Month"
239 msgstr "Vuosi + kuukausi"
240
241 #: reports.js:TRANSFORMS_FIRST_WORD reports.js:TFORMS_LABEL_FIRST_WORD
242 msgid "First contiguous non-space string"
243 msgstr "Ensimmäinen yhtäjaksoinen merkkijono ilman välilyöntejä"
244
245 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_NOT_BETWEEN
246 msgid "Field value is not between (comma separated):"
247 msgstr "Kentän arvo ei ole välillä (pilkuilla erotettu):"
248
249 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_RAW_DATA reports.js:TRANSFORMS_BARE
250 #: reports.js:TFORMS_LABEL_RAW_DATA
251 msgid "Raw Data"
252 msgstr "Raakadata"
253
254 #: reports.js:SOURCE_SETUP_ALL_AVAIL_SOURCES
255 msgid "All Available Sources"
256 msgstr "Kaikki lainattavissa olevat lähteet"
257
258 #: reports.js:FOLDERS_OUTPUT
259 msgid "Output"
260 msgstr "Tuloste"
261
262 #: reports.js:OPERATORS_LIKE reports.js:FILTERS_LABEL_LIKE
263 msgid "Contains Matching substring"
264 msgstr "Sisältää osuvan alijonon"
265
266 #: reports.js:OPERATORS_EQUALS reports.js:TEMPLATE_CONF_EQUALS
267 #: reports.js:FILTERS_LABEL_EQUALS
268 msgid "Equals"
269 msgstr "Vastaa"
270
271 #: reports.js:WIDGET_QUARTERS
272 msgid "Quarter(s)"
273 msgstr "Neljännes/neljännekset"
274
275 #: reports.js:LINK_NULLABLE_LEFT
276 msgid "Child"
277 msgstr "Lapsi"
278
279 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DATE reports.js:TRANSFORMS_DATE
280 msgid "Date"
281 msgstr "Päiväys"
282
283 #: reports.js:TFORMS_LABEL_COUNT reports.js:TRANSFORMS_COUNT
284 msgid "Count"
285 msgstr "Lukumäärä"
286
287 #: reports.js:LINK_NULLABLE_DEFAULT
288 msgid "Default"
289 msgstr "Oletus"
290
291 #: reports.js:FILTERS_LABEL_LESS_THAN reports.js:OPERATORS_LESS_THAN
292 msgid "Less than"
293 msgstr "Pienempi kuin"
294
295 #: reports.js:SOURCE_SETUP_CORE_SOURCES
296 msgid "Core Sources"
297 msgstr "Ydinlähteet"
298
299 #: reports.js:TRANSFORMS_MONTHS_AGO reports.js:TFORMS_LABEL_MONTHS_AGO
300 msgid "Months ago"
301 msgstr "Kuukautta sitten"
302
303 #: reports.js:TRANSFORMS_ROUND reports.js:TFORMS_LABEL_ROUND
304 msgid "Round"
305 msgstr "Pyöristä"
306
307 #: reports.js:TEMPLATE_FIELD_DOC_PROMPT_CHANGE
308 msgid "Change the field hint to:"
309 msgstr ""
310
311 #: reports.js:FILTERS_LABEL_NULL_BLANK reports.js:OPERATORS_NULL_BLANK
312 msgid "Is NULL or Blank"
313 msgstr "On NULL tai tyhjä"
314
315 #: reports.js:FILTERS_LABEL_GT_TIME reports.js:OPERATORS_GT_TIME
316 msgid "After (Date/Time)"
317 msgstr "Jälkeen (päiväys/aika)"
318
319 #: reports.js:TRANSFORMS_WOY reports.js:TFORMS_LABEL_WOY
320 msgid "Week of Year"
321 msgstr "Vuoden viikko"
322
323 #: reports.js:TFORMS_LABEL_DOM reports.js:TRANSFORMS_DOM
324 msgid "Day of Month"
325 msgstr "Kuukauden päivä"
326
327 #: reports.js:SOURCE_BROWSE_NON_AGGREGATE
328 msgid "Non-Aggregate"
329 msgstr "Ei-yhteenkokouma"
330
331 #: reports.js:OPERATORS_IS_NULL reports.js:FILTERS_LABEL_NULL
332 msgid "Is NULL"
333 msgstr "On NULL"
334
335 #: reports.js:TRANSFORMS_MIN reports.js:TFORMS_LABEL_MIN
336 msgid "Min"
337 msgstr "Väh."
338
339 #: reports.js:FILTERS_LABEL_NOT_NULL_BLANK reports.js:OPERATORS_NOT_NULL_BLANK
340 msgid "Is not NULL or Blank"
341 msgstr "Ei ole NULL tai tyhjä"
342
343 #: reports.js:FOLDER_WINDOW_REPORT_OUTPUT
344 msgid "Report Output: ${0}"
345 msgstr "Raportin tuloste: ${0}"
346
347 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_CONFIRM_STATE
348 msgid "Click OK for TRUE and Cancel for FALSE."
349 msgstr "Napsauta OK = TOSI tai Peruuta = EPÄTOSI."
350
351 #: reports.js:FOLDERS_TEMPLATES
352 msgid "Templates"
353 msgstr "Raporttipohjat"
354
355 #: reports.js:WIDGET_RELATIVE_DATE
356 msgid "Relative Date"
357 msgstr "Suhteellinen päivä"
358
359 #: reports.js:TRANSFORMS_FIRST reports.js:TFORMS_LABEL_FIRST
360 msgid "First Value"
361 msgstr "Ensimmäinen arvo"
362
363 #: reports.js:FILTERS_LABEL_GREATER_THAN reports.js:OPERATORS_GREATER_THAN
364 msgid "Greater than"
365 msgstr "Suurempi kuin"
366
367 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_BOOLEAN_VALUE
368 msgid "Boolean Value"
369 msgstr "Boolean-arvo"
370
371 #: reports.js:REPORT_EDITOR_PROVIDE_OUTPUT_ALERT
372 msgid "Please provide an output folder"
373 msgstr "Syötä tulostekansio"
374
375 #: reports.js:REPORT_EDITOR_PROVIDE_FOLDER_ALERT
376 msgid "Please provide a report folder"
377 msgstr "Syötä raporttikansio"
378
379 #: reports.js:WIDGET_DAYS
380 msgid "Day(s)"
381 msgstr "Päivä(ä)"
382
383 #: reports.js:TFORMS_LABEL_FIRST5 reports.js:TRANSFORMS_FIRST5
384 msgid "First 5 characters (for US ZIP code)"
385 msgstr "Ensimmäiset 5 merkkiä (postinumerosta)"
386
387 #: reports.js:OPERATORS_GTE_TIME reports.js:FILTERS_LABEL_GTE_TIME
388 msgid "On or After (Date/Time)"
389 msgstr "Ajankohtana tai jälkeen (päiväys/aika)"
390
391 #: reports.js:TRANSFORMS_YEAR_TRUNC reports.js:TFORMS_LABEL_YEAR_TRUNC
392 msgid "Year"
393 msgstr "Vuosi"
394
395 #: reports.js:FOLDERS_REPORTS
396 msgid "Reports"
397 msgstr "Raportit"
398
399 #: reports.js:TFORMS_LABEL_QUARTERS_AGO reports.js:TRANSFORMS_QUARTERS_AGO
400 msgid "Quarters ago"
401 msgstr "Neljännestä sitten"
402
403 #: reports.js:REPORT_EDITOR_ENTER_NEW_NAME_ALERT
404 msgid "Please change the report name"
405 msgstr ""
406
407 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_SELECT_CANCEL
408 msgid "Select the value, or cancel:"
409 msgstr "Valitse arvo tai peruuta:"
410
411 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_CONFIRM_RESET
412 msgid ""
413 "You have already added the [${0}] field\n"
414 "from the [${1}] source. Click OK if you\n"
415 "would like to reset this field."
416 msgstr ""
417 "Olet jo lisännyt kentän [${0}]\n"
418 " lähteestä [${1}]. Napsauta OK, jos\n"
419 "haluat tyhjentää kentän."
420
421 #: reports.js:OPERATORS_NOT_IN_LIST reports.js:FILTERS_LABEL_NOT_IN
422 msgid "Not in list"
423 msgstr "Ei luettelossa"
424
425 #: reports.js:OPERATORS_ILIKE reports.js:FILTERS_LABEL_ILIKE
426 msgid "Contains Matching substring (ignore case)"
427 msgstr "Sisältää osuvan alijonon (kirjainten koosta riippumatta)"
428
429 #: reports.js:TRANSFORMS_MOY reports.js:TFORMS_LABEL_MOY
430 msgid "Month of Year"
431 msgstr "Vuoden kuukausi"
432
433 #: reports.js:TRANSFORMS_HOD reports.js:TFORMS_LABEL_HOD
434 msgid "Hour of day"
435 msgstr "Päivän tunti"
436
437 #: reports.js:TRANSFORMS_MAX reports.js:TFORMS_LABEL_MAX
438 msgid "Max"
439 msgstr "Enint."
440
441 #: reports.js:TEMPLATE_CONF_NOT_IN reports.js:TEMPLATE_CONF_NO_MATCH
442 msgid "Field does not match one of list (comma separated):"
443 msgstr "Kenttä ei vastaa arvoa luettelossa (pilkulla erotettu):"