Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / reports.dtd / cs-CZ.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2017-09-03 23:32-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2018-02-14 19:46+0000\n"
7 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
8 "Language-Team: UISK <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-02-15 05:30+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18553)\n"
14 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Poedit-Language: Czech\n"
17 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
18
19 #. Common Entities
20 #: reports.common.logged_in_as
21 msgid "You are logged in as "
22 msgstr "Jste přihlášen jako "
23
24 #: reports.common.loading
25 msgid "Loading..."
26 msgstr "Načítá se…"
27
28 #: reports.oils_rpt.title
29 msgid "Evergreen: Reports"
30 msgstr "Evergreen: Zprávy"
31
32 #: reports.oils_rpt.insufficient_permissions
33 msgid "You do not have sufficient permissions to run reports"
34 msgstr "Nemáte dostečná oprávnění ke spouštění zpráv"
35
36 #: reports.oils_rpt.my_folders
37 msgid "My Folders"
38 msgstr "Mé složky"
39
40 #: reports.oils_rpt.shared_folders
41 msgid "Shared Folders"
42 msgstr "Sdílené složky"
43
44 #: reports.oils_rpt.manage_folder_contents
45 msgid "Manage Folder Contents"
46 msgstr "Spravovat obsah složky"
47
48 #: reports.oils_rpt.manage_folder
49 msgid "Manage Folder"
50 msgstr "Spravovat složku"
51
52 #: reports.oils_rpt.created_by
53 msgid "created by "
54 msgstr "vytvořil(a) "
55
56 #: reports.oils_rpt.create_new_sub_folder
57 msgctxt "reports.oils_rpt.create_new_sub_folder"
58 msgid "Create a new sub-folder"
59 msgstr "Vytvořit novou podsložku"
60
61 #: reports.oils_rpt.folder_type
62 msgid "Folder type: "
63 msgstr "Typ složky: "
64
65 #: reports.oils_rpt.folder_name
66 msgctxt "reports.oils_rpt.folder_name"
67 msgid "Folder Name:"
68 msgstr "Název složky:"
69
70 #: reports.oils_rpt.share_folder
71 msgid "Share this folder:"
72 msgstr "Sdílet tuto složku:"
73
74 #: reports.oils_rpt.do_not_share
75 msgctxt "reports.oils_rpt.do_not_share"
76 msgid "Do not share"
77 msgstr "Nesdílet"
78
79 #: reports.oils_rpt.share
80 msgctxt "reports.oils_rpt.share"
81 msgid "Share"
82 msgstr "Sdílet"
83
84 #: reports.oils_rpt.share_with
85 msgctxt "reports.oils_rpt.share_with"
86 msgid "Share with:"
87 msgstr "Sdílet s:"
88
89 #: reports.oils_rpt.create_sub_folder
90 msgctxt "reports.oils_rpt.create_sub_folder"
91 msgid "Create Sub Folder"
92 msgstr "Vytvořit podsložku"
93
94 #: reports.oils_rpt_builder.title
95 msgid "Evergreen: Report Builder"
96 msgstr "Evergreen: Report Builder"
97
98 #: reports.oils_rpt_builder.reports_home
99 msgid "Reports Home"
100 msgstr "Hlavní strana Zpráv"
101
102 #: reports.oils_rpt_builder.cloning_template
103 msgid "Cloning template"
104 msgstr "Klonování šablony"
105
106 #: reports.oils_rpt_builder.template_name
107 msgid "Template Name: "
108 msgstr "Název šablony: "
109
110 #: reports.oils_rpt_builder.template_description
111 msgid "Template Description: "
112 msgstr "Popis šablony: "
113
114 #: reports.oils_rpt_builder.template_type
115 msgid "Template Type: "
116 msgstr "Typ šablony: "
117
118 #: reports.oils_rpt_builder.save_this_template
119 msgid "Save this Template: "
120 msgstr "Uložit tuto šablonu: "
121
122 #: reports.oils_rpt_builder.filtering_note
123 msgid ""
124 "Indicates that when filtering on the item, a list of named choices will be "
125 "generated."
126 msgstr ""
127 "Označuje,  že při filtrování položky  bude vygenerován seznam pojmenovaných "
128 "možností."
129
130 #: reports.oils_rpt_builder.temp_disp_items
131 msgid "Template Display Items"
132 msgstr "Položky zobrazené v šabloně"
133
134 #: reports.oils_rpt_builder.remove_selected
135 msgid "Remove Selected"
136 msgstr "Smazat vybrané"
137
138 #: reports.oils_rpt_builder.move_up
139 msgctxt "reports.oils_rpt_builder.move_up"
140 msgid "Move Up"
141 msgstr "Posunout nahoru"
142
143 #: reports.oils_rpt_builder.move_down
144 msgctxt "reports.oils_rpt_builder.move_down"
145 msgid "Move Down"
146 msgstr "Posunout dolů"
147
148 #. The below two entity strings were the contents of the .xhtml file but I don't think that works when using XML entities
149 #. ENTITY reports.oils_rpt_builder.move_up "Move &uarr;"
150 #. ENTITY reports.oils_rpt_builder.move_down "Move &darr;"
151 #: reports.oils_rpt_builder.template_filters
152 msgid "Template Filters"
153 msgstr "Filtry šablony"
154
155 #: reports.oils_rpt_builder.report_aggregate_filters
156 msgid "Report Aggregate Filters"
157 msgstr "Sdružení filtry zpráv"
158
159 #: reports.oils_rpt_builder.hint
160 msgid "Hint: "
161 msgstr "Pokyn: "
162
163 #: reports.oils_rpt_builder.hint_item_details
164 msgid "Double-click on an item to see the item details."
165 msgstr "Dvojitým kliknutím na položku se zobrazí detaily."
166
167 #: reports.oils_rpt_builder.template_types
168 msgid "Template Types"
169 msgstr "Typy šablon"
170
171 #: reports.oils_rpt_builder.display_items
172 msgid "Display Items"
173 msgstr "Zobrazit položky"
174
175 #: reports.oils_rpt_builder.filters
176 msgid "Filters"
177 msgstr "Filtry"
178
179 #: reports.oils_rpt_builder.aggregate_filters
180 msgctxt "reports.oils_rpt_builder.aggregate_filters"
181 msgid "Aggregate Filters"
182 msgstr "Sdružené filtry"
183
184 #: reports.oils_rpt_builder.create_aggregate_filter
185 msgid "Create Aggregate Filter"
186 msgstr "Vytvoření sdruženého  filtru"
187
188 #: reports.oils_rpt_builder.field_editor_window.label
189 msgid "Select how this field should be displayed:"
190 msgstr "Zvolt:e, jak by mělo být toto pole zobrazeno"
191
192 #: reports.oils_rpt_builder.add_item
193 msgid "Add Item"
194 msgstr "Přidat exemplář"
195
196 #: reports.oils_rpt_builder.select_filter_to_apply
197 msgid "Select what filter should be applied to this field:"
198 msgstr "Zvolte, jaký filtr by měl být aplikován na toto pole"
199
200 #: reports.oils_rpt_builder.choose_a_transform
201 msgid "Choose a Transform: "
202 msgstr "Zvolte transformaci: "
203
204 #: reports.oils_rpt_builder.choose_a_filter
205 msgid "Choose a Filter: "
206 msgstr "Zvolte filtr: "
207
208 #: reports.oils_rpt_builder.create_filter
209 msgid "Create Filter"
210 msgstr "Vytvořit filtr"
211
212 #: reports.oils_rpt_builder.aggregate_filter_to_apply
213 msgid "Select what aggregate filter should be applied to this field:"
214 msgstr "Vyberte, který sdružený filtr by měl být  aplikován na toto pole:"
215
216 #: reports.oils_rpt_builder.selected_to_sort_columns
217 msgid "Select how the columns should be sorted"
218 msgstr "Vybrání toho, jak by měli být kolonky (rubriky) setříděny"
219
220 #: reports.oils_rpt_builder.choose_column
221 msgid "Choose a column: "
222 msgstr "Vybrat kolonku (rubriku): "
223
224 #: reports.oils_rpt_builder.choose_sorting_direction
225 msgid "Choose the direction the sorting should occur: "
226 msgstr "Vybrat kontrolu třídění kdyby se vyskytoval: "
227
228 #: reports.oils_rpt_builder.ascending
229 msgid "Ascending"
230 msgstr "Vzestupně"
231
232 #: reports.oils_rpt_builder.descending
233 msgid "Descending"
234 msgstr "Sestupně"
235
236 #: reports.oils_rpt_builder.add_sort
237 msgid "Add Sort"
238 msgstr "Přidat druh, stav"
239
240 #: reports.oils_rpt_builder.close_window
241 msgid "Close Window"
242 msgstr "Zavřít okno"
243
244 #: reports.oils_rpt_builder.confirm_new_report
245 msgid ""
246 "This will destroy the report you are currently constructing.  Are you sure "
247 "you wish to do this?"
248 msgstr ""
249 "Tímto bude zničena zpráva, kterou právě sestavujete. Opravdu to chcete "
250 "udělat?"
251
252 #: reports.oils_rpt_common.action_succeeded
253 msgid "Action Succeeded"
254 msgstr "Akce úspěšně proběhla"
255
256 #: reports.oils_rpt_common.action_failed
257 msgid "Action Failed"
258 msgstr "Akce selhala"
259
260 #: reports.oils_rpt_common.generic_calendar_button
261 msgid "Date selector"
262 msgstr "Výběr data"
263
264 #: reports.oils_rpt_editor.template_name
265 msgid "Template Name:"
266 msgstr "Název šablony:"
267
268 #: reports.oils_rpt_editor.template_creator
269 msgid "Template Creator:"
270 msgstr "Šablonu vytvořil(a):"
271
272 #: reports.oils_rpt_editor.doc_url
273 msgid "Template Documentation URL:"
274 msgstr "URL dokumentace šablony"
275
276 #: reports.oils_rpt_editor.template_description
277 msgid "Template Description:"
278 msgstr "Popis šablony:"
279
280 #: reports.oils_rpt_editor.report_name
281 msgid "Report Name:"
282 msgstr "Název zprávy:"
283
284 #: reports.oils_rpt_editor.report_description
285 msgid "Report Description:"
286 msgstr "Popis zprávy"
287
288 #: reports.oils_rpt_editor.report_columns
289 msgid "Report Columns:"
290 msgstr "Sloupce ve zprávě:"
291
292 #: reports.oils_rpt_editor.pivot_label_column
293 msgid "Pivot Label Column:"
294 msgstr "Ústřední  sloupec záhlaví:"
295
296 #: reports.oils_rpt_editor.select_option
297 msgid "Select One (optional)"
298 msgstr "Vyberte jeden (nepovinné)"
299
300 #: reports.oils_rpt_editor.pivot_data_column
301 msgid "Pivot Data Column:"
302 msgstr "Ústřední datový sloupec"
303
304 #: reports.oils_rpt_editor.store_report_definition
305 msgid "Choose a folder to store this report definition: "
306 msgstr "Zvolte složku pro uložení definice této zprávy: "
307
308 #: reports.oils_rpt_editor.selected_folder
309 msgctxt "reports.oils_rpt_editor.selected_folder"
310 msgid "Selected Folder: "
311 msgstr "Zvolte složku: "
312
313 #: reports.oils_rpt_editor.output_options
314 msgid "Output Options"
315 msgstr "Nastavení výstupu"
316
317 #: reports.oils_rpt_editor.excel_output
318 msgid "Excel Output"
319 msgstr "Výstup v Excelu"
320
321 #: reports.oils_rpt_editor.csv_output
322 msgid "CSV Output"
323 msgstr "Výstup ve formátu CSV"
324
325 #: reports.oils_rpt_editor.html_output
326 msgid "HTML Output"
327 msgstr "Výstup ve formátu HTML"
328
329 #: reports.oils_rpt_editor.bar_charts
330 msgid "Bar Charts"
331 msgstr "Sloupcové diagramy"
332
333 #: reports.oils_rpt_editor.line_charts
334 msgid "Line Charts"
335 msgstr "Spojnicové diagramy"
336
337 #: reports.oils_rpt_editor.recurring_report
338 msgid "Recurring Report: "
339 msgstr "Periodická zpráva: "
340
341 #: reports.oils_rpt_editor.recurring_interval
342 msgid "Recurrence Interval: "
343 msgstr "Interval opakování: "
344
345 #: reports.oils_rpt_editor.days
346 msgctxt "reports.oils_rpt_editor.days"
347 msgid "Day(s)"
348 msgstr "Den (dny)"
349
350 #: reports.oils_rpt_editor.weeks
351 msgctxt "reports.oils_rpt_editor.weeks"
352 msgid "Weeks(s)"
353 msgstr "Týden (týdny)"
354
355 #: reports.oils_rpt_editor.months
356 msgid "Month(s)"
357 msgstr "Měsíc(e)"
358
359 #: reports.oils_rpt_editor.run_asap
360 msgid "Run as soon as possible"
361 msgstr "Spustit tak brzy jak je to možné"
362
363 #: reports.oils_rpt_editor.sent_to_email
364 msgid "Send completion notification to this Email address:"
365 msgstr "Poslat hlášení o dokončení na tuto e-mailovou adresu:"
366
367 #: reports.oils_rpt_editor.midnight
368 msgid "Midnight"
369 msgstr "Půlnoc"
370
371 #: reports.oils_rpt_editor.noon
372 msgid "Noon"
373 msgstr "Poledne"
374
375 #: reports.oils_rpt_editor.storage_folder_for_output
376 msgid "Choose a folder to store this report's output:"
377 msgstr "Vyberte složku pro uložení výstupu této zprávy:"
378
379 #: reports.oils_rpt_editor.save_report
380 msgid "Save Report"
381 msgstr "Uložit zprávu:"
382
383 #: reports.oils_rpt_editor.apply_changes
384 msgid "Apply Changes"
385 msgstr "Potvrdit změny"
386
387 #: reports.oils_rpt_editor.save_report_new
388 msgid "Save As New"
389 msgstr "Uložit jako novou"
390
391 #: reports.oils_rpt_editor.confirm_sched
392 msgid ""
393 "Changes will be applied to pending reports that have not yet run. Do you "
394 "want to continue with modifying those pending reports?"
395 msgstr ""
396 "Změny budou použity na nevyřízenou zprávu, která dosud nebyla zpracována. "
397 "Chcete pokračovat ve změnách těchto nevyřízených zpráv?"
398
399 #: reports.oils_rpt_editor.cancel
400 msgctxt "reports.oils_rpt_editor.cancel"
401 msgid "Cancel"
402 msgstr "Zrušit"
403
404 #: reports.oils_rpt_editor.exit_report
405 msgid "Return"
406 msgstr "Zpět"
407
408 #: reports.oils_rpt_editor.empty_parameter
409 msgid ""
410 "One or more of the user-defined parameters has been left empty. Please fill "
411 "in all fields."
412 msgstr ""
413 "Jeden nebo více  uživatelem definovaných parametrů nebylo vyplněno. Vyplňte "
414 "prosím všechna pole."
415
416 #: reports.oils_rpt_editor.same_name
417 msgid "There is already a report in this folder with the given name."
418 msgstr "Zpráva s tímto názvem již ve složce existuje."
419
420 #: reports.oils_rpt_folder_manager.change_folder_name
421 msgid "Change folder name"
422 msgstr "Změnit název složky"
423
424 #: reports.oils_rpt_folder_manager.delete_folder
425 msgid "Delete this folder"
426 msgstr "Vymazat tuto složku"
427
428 #: reports.oils_rpt_folder_manager.create_new_sub_folder
429 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.create_new_sub_folder"
430 msgid "Create a new sub-folder"
431 msgstr "Vytvořit novou podsložku"
432
433 #: reports.oils_rpt_folder_manager.share_this_folder
434 msgid "Share this folder"
435 msgstr "Sdílet tuto složku"
436
437 #: reports.oils_rpt_folder_manager.hide_folder
438 msgid "Hide (un-share) this folder"
439 msgstr "Skrýt (nesdílet) tuto složku"
440
441 #: reports.oils_rpt_folder_manager.disable_recurrence
442 msgid "Disable recurrence"
443 msgstr "Zrušit periodické opakování zprávy"
444
445 #: reports.oils_rpt_folder_manager.fldr_mngr_actions_submit
446 msgid "Go"
447 msgstr "Potvrdit"
448
449 #: reports.oils_rpt_folder_manager.change_name
450 msgid "Enter new name:"
451 msgstr "Zadejte nový název:"
452
453 #: reports.oils_rpt_folder_manager.submit
454 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.submit"
455 msgid "Submit"
456 msgstr "Potvrdit"
457
458 #: reports.oils_rpt_folder_manager.folder_name
459 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.folder_name"
460 msgid "Folder Name:"
461 msgstr "Název složky:"
462
463 #: reports.oils_rpt_folder_manager.do_not_share
464 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.do_not_share"
465 msgid "Do not share"
466 msgstr "Nesdílet"
467
468 #: reports.oils_rpt_folder_manager.share
469 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.share"
470 msgid "Share"
471 msgstr "Sdílet"
472
473 #: reports.oils_rpt_folder_manager.share_with
474 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.share_with"
475 msgid "Share with:"
476 msgstr "Sdílet s:"
477
478 #: reports.oils_rpt_folder_manager.create_sub_folder
479 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_manager.create_sub_folder"
480 msgid "Create Sub Folder"
481 msgstr "Vytvořit podsložku"
482
483 #: reports.oils_rpt_folder_manager.change_name_confirm
484 msgid "Are you sure you wish to change this folder's name?"
485 msgstr "Opravdu chcete změnit název složky?"
486
487 #: reports.oils_rpt_folder_manager.delete_name_confirm
488 msgid "Are you sure you wish to delete this folder?"
489 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto složku?"
490
491 #: reports.oils_rpt_folder_manager.cannot_delete
492 msgid "This folder may not be deleted because it is not empty."
493 msgstr "Tato složka nemůže být smazána, protože není prázdná."
494
495 #: reports.oils_rpt_folder_manager.already_shared
496 msgid "This folder is already shared"
497 msgstr "Tato složka je již sdílená"
498
499 #: reports.oils_rpt_folder_manager.folder_not_shared
500 msgid "This folder is not shared"
501 msgstr "Tato složka není sdílena"
502
503 #: reports.oils_rpt_folder_manager.confirm_hide_folder
504 msgid "Are you sure you wish to hide this folder?"
505 msgstr "Opravdu chcete skrýt (nesdílet) tuto složku?"
506
507 #: reports.oils_rpt_folder_window.new_report_from_template
508 msgid "Create a new report from selected template"
509 msgstr "Vytvořit novou zprávu z vybrané (označené) šablony"
510
511 #: reports.oils_rpt_folder_window.clone_template
512 msgid "Clone selected template"
513 msgstr "Klonovat vybranou (označenou) šablonu"
514
515 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_template
516 msgid "Delete selected template(s)"
517 msgstr "Smazat vybranou (označenou) šablonu/ šablony"
518
519 #: reports.oils_rpt_folder_window.clone_report
520 msgid "Clone report"
521 msgstr "Klonovat zprávu"
522
523 #: reports.oils_rpt_folder_window.schedule_report
524 msgid "Schedule report"
525 msgstr "Plánování zprávy"
526
527 #: reports.oils_rpt_folder_window.view_report
528 msgid "View"
529 msgstr "Zobrazit"
530
531 #: reports.oils_rpt_folder_window.edit_report
532 msgid "Edit"
533 msgstr "Upravit"
534
535 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_reports
536 msgid "Delete selected report(s)"
537 msgstr "Smazat vybranou zprávu /zprávy"
538
539 #: reports.oils_rpt_folder_window.view_report_output
540 msgid "View report output"
541 msgstr "Zobrazit výstup zprávy"
542
543 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_output
544 msgid "Delete selected output(s)"
545 msgstr "Smazat vybrané výstupy"
546
547 #: reports.oils_rpt_folder_window.move_templates
548 msgid "Move the selected template(s) to a different folder"
549 msgstr "Přesunout vybrané šablony do jiné složky"
550
551 #: reports.oils_rpt_folder_window.move_reports
552 msgid "Move the selected report(s) to a different folder"
553 msgstr "Přesunout vybrané zprávy do jiné složky"
554
555 #: reports.oils_rpt_folder_window.move_output
556 msgid "Move the selected output(s) to a different folder"
557 msgstr "Přesunout vybrané výstupu do jiné složky"
558
559 #: reports.oils_rpt_folder_window.submit
560 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_window.submit"
561 msgid "Submit"
562 msgstr "Potvrdit"
563
564 #: reports.oils_rpt_folder_window.limit_output
565 msgid "Limit output to "
566 msgstr "Omezit výstup "
567
568 #: reports.oils_rpt_folder_window.all
569 msgid "All"
570 msgstr "Vše"
571
572 #: reports.oils_rpt_folder_window.pending_items
573 msgid "Pending Items"
574 msgstr "Nevyřízené položky"
575
576 #: reports.oils_rpt_folder_window.new_template
577 msgid "Create a new Template for this folder"
578 msgstr "Vytvořit novou šablonu V této složce"
579
580 #: reports.oils_rpt_folder_window.no_items_to_display
581 msgid "No items to display"
582 msgstr "Žádné položky k zobrazení"
583
584 #: reports.oils_rpt_folder_window.completed_items
585 msgid "Completed Items"
586 msgstr "Dokončené položky"
587
588 #: reports.oils_rpt_folder_window.selected_folder
589 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_window.selected_folder"
590 msgid "Selected Folder: "
591 msgstr "Vybraná složka: "
592
593 #: reports.oils_rpt_folder_window.select_folder
594 msgid "Select Folder"
595 msgstr "Vybrat složku"
596
597 #: reports.oils_rpt_folder_window.cancel
598 msgctxt "reports.oils_rpt_folder_window.cancel"
599 msgid "Cancel"
600 msgstr "Zrušit"
601
602 #: reports.oils_rpt_folder_window.confirm_delete
603 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
604 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané položky?"
605
606 #: reports.oils_rpt_folder_window.dependant_reports_no_delete
607 msgid ""
608 "        One or more of the selected templates could not be deleted because \n"
609 "there are reports or outputs that depend on them."
610 msgstr ""
611 "        Jedna nebo více z vybraných šablon nemohou být vymazány, protože \n"
612 "existují zprávy, které jsou na nich závislé."
613
614 #: reports.oils_rpt_folder_window.dependant_outputs_no_delete
615 msgid ""
616 "        One or more of the selected reports could not be deleted because \n"
617 "there are outputs that depend on them."
618 msgstr ""
619 "        Jedna nebo více z vybraných zpráv nemohou být vymazány, protože\n"
620 "existují výstupy, které jsou na nich závislé."
621
622 #: reports.oils_rpt_folder_window.cannot_delete_another_users_data
623 msgid "You may not delete another user's items"
624 msgstr "Nelze mazat položky jiných uživatelů"
625
626 #: reports.oils_rpt_folder_window.cannot_move_another_users_data
627 msgid "You may not move another user's items"
628 msgstr "Nelze přesouvat položky jiných uživatelů"
629
630 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_all_attached_reports
631 msgid ""
632 "        This will also delete all of your attached reports and outputs for \n"
633 "this template. \n"
634 " \n"
635 "If other users have reports or outputs attached to this template, \n"
636 "those will be left untouched and the template will not be deleted. \n"
637 " \n"
638 "Do you wish to continue?"
639 msgstr ""
640 "        Tímto budou smazány  také  všechny vaše připojené zprávy a výstupy \n"
641 "vytvořené z této  šablony. \n"
642 "Pokud mají ostatní uživatelé zprávy nebo  výstupy připojené k této šabloně, "
643 "\n"
644 "zůstanou nedotčeny a šablona nebude smazána. \n"
645 " \n"
646 "Chcete pokračovat?"
647
648 #: reports.oils_rpt_folder_window.delete_all_attached_outputs
649 msgid ""
650 "        This will also delete all of your attached outputs for \n"
651 "this report. \n"
652 " \n"
653 "If other users have outputs attached to this report, \n"
654 "those will be left untouched and the report will not be deleted. \n"
655 " \n"
656 "Do you wish to continue?"
657 msgstr ""
658 "        Tímto smažete také všechny vaše výstupy připojené \n"
659 "k této zprávě.  \n"
660 "Pokud mají ostatní uživatelé  výstupy připojené k této šabloně, \n"
661 "zůstanou nedotčeny a zprávy nebude smazána. \n"
662 " \n"
663 "Chcete pokračovat?"
664
665 #: reports.oils_rpt_param_editor.column
666 msgid "Column"
667 msgstr "Sloupec"
668
669 #: reports.oils_rpt_param_editor.transform
670 msgid "Transform"
671 msgstr "Transformace"
672
673 #: reports.oils_rpt_param_editor.action
674 msgid "Action"
675 msgstr "Akce"
676
677 #: reports.oils_rpt_param_editor.user_params
678 msgid "User Params"
679 msgstr "Uživatelské parametry"
680
681 #: reports.oils_rpt_param_editor.or
682 msgid "OR"
683 msgstr "OR"
684
685 #: reports.oils_rpt_param_editor.use_relative_date
686 msgid "Use a relative date instead."
687 msgstr "Použít namísto toho relativní datum."
688
689 #: reports.oils_rpt_param_editor.days
690 msgctxt "reports.oils_rpt_param_editor.days"
691 msgid "Day(s)"
692 msgstr "Den (dny)"
693
694 #: reports.oils_rpt_param_editor.weeks
695 msgctxt "reports.oils_rpt_param_editor.weeks"
696 msgid "Weeks(s)"
697 msgstr "Týden (týdny)"
698
699 #: reports.oils_rpt_param_editor.months
700 msgid "Months(s)"
701 msgstr "Měsíc(e)"
702
703 #: reports.oils_rpt_param_editor.ago
704 msgid " ago"
705 msgstr " před"
706
707 #: reports.oils_rpt_template_search_results
708 msgid "Template Search Results"
709 msgstr "Výsledky vyhledávání v šablonách"
710
711 #: reports.oils_rpt_template_search_query
712 msgid "Template query..."
713 msgstr "Dotaz na šablonu..."
714
715 #: reports.oils_rpt_template_search_label
716 msgid "Search Templates"
717 msgstr "Hledat v šablonách"
718
719 #: reports.oils_rpt_template_search_all_fields
720 msgid "All Fields"
721 msgstr "Všechna pole"
722
723 #: reports.oils_rpt_template_search_name
724 msgid "Name"
725 msgstr "Název"
726
727 #: reports.oils_rpt_template_search_desc
728 msgid "Description"
729 msgstr "Popis"
730
731 #: reports.oils_rpt_template_search_all_folders
732 msgid "All Folders"
733 msgstr "Všechny složky"
734
735 #: reports.oils_rpt_paging_start
736 msgid "Start"
737 msgstr "Začátek"
738
739 #: reports.oils_rpt_paging_prev
740 msgid "Prev"
741 msgstr "Předchozí"
742
743 #: reports.oils_rpt_paging_next
744 msgid "Next"
745 msgstr "Další"
746
747 #: reports.xul.template_builder.db_source_browser.label
748 msgid "Database Source Browser"
749 msgstr "Procházení zdrojů databáze"
750
751 #: reports.xul.template_builder.sources_menulist.label
752 msgid "Sources"
753 msgstr "Zdroje"
754
755 #: reports.xul.template_builder.source_name.label
756 msgid "Source Name"
757 msgstr "Název zdroje"
758
759 #: reports.xul.template_builder.source_nullable.label
760 msgid "Nullable"
761 msgstr "Nullable typ"
762
763 #: reports.xul.template_builder.nullability_select.label
764 msgid "Enable nullability selection"
765 msgstr "Umožnit výběr nullability"
766
767 #: reports.xul.template_builder.source_specifier.label
768 msgid "Source Specifier:"
769 msgstr "Specifikátor zdroje:"
770
771 #: reports.xul.template_builder.field_name.label
772 msgid "Field Name"
773 msgstr "Název pole"
774
775 #: reports.xul.template_builder.data_type.label
776 msgid "Data Type"
777 msgstr "Datový typ"
778
779 #: reports.xul.template_builder.field_transform.label
780 msgid "Field Transform"
781 msgstr "Transformace pole"
782
783 #: reports.xul.template_builder.params.label
784 msgid "Params"
785 msgstr "Parametry"
786
787 #: reports.xul.template_builder.applicable_datatypes.label
788 msgid "Applicable Datatypes"
789 msgstr "Použitelné datové typy"
790
791 #: reports.xul.template_builder.output_type.label
792 msgid "Output Type"
793 msgstr "Typ výstupu"
794
795 #: reports.xul.template_builder.source_add.label
796 msgid "Add Selected Fields"
797 msgstr "Přidat vybraná pole"
798
799 #: reports.xul.template_builder.template_config_caption.label
800 msgid "Template Configuration"
801 msgstr "Nastavení šablony"
802
803 #: reports.xul.template_builder.name.label
804 msgid "Name:"
805 msgstr "Název:"
806
807 #: reports.xul.template_builder.description.label
808 msgid "Description:"
809 msgstr "Popis:"
810
811 #: reports.xul.template_builder.doc_url.label
812 msgid "Documentation URL:"
813 msgstr "URL dokumentace:"
814
815 #: reports.xul.template_builder.save.label
816 msgid "Save"
817 msgstr "Uložit"
818
819 #: reports.xul.template_builder.displayed_fields.label
820 msgid "Displayed Fields"
821 msgstr "Zobrazená pole"
822
823 #: reports.xul.template_builder.base_filters.label
824 msgid "Base Filters"
825 msgstr "Základní filtry"
826
827 #: reports.xul.template_builder.aggregate_filters.label
828 msgctxt "reports.xul.template_builder.aggregate_filters.label"
829 msgid "Aggregate Filters"
830 msgstr "Sdružené filtry"
831
832 #: reports.xul.template_builder.display_name.label
833 msgid "Display Name"
834 msgstr "Zobrazený název"
835
836 #: reports.xul.template_builder.field_transform_type.label
837 msgid "Field Transform Type"
838 msgstr "Typ transformace pole"
839
840 #: reports.xul.template_builder.alter_display_header.label
841 msgid "Alter Display Header"
842 msgstr "Upravit zobrazení záhlaví"
843
844 #: reports.xul.template_builder.move_up.label
845 msgctxt "reports.xul.template_builder.move_up.label"
846 msgid "Move Up"
847 msgstr "Posunout nahoru"
848
849 #: reports.xul.template_builder.move_down.label
850 msgctxt "reports.xul.template_builder.move_down.label"
851 msgid "Move Down"
852 msgstr "Posunout dolů"
853
854 #: reports.xul.template_builder.remove_selected_field.label
855 msgid "Remove Selected Field"
856 msgstr "Smazat vybrané pole"
857
858 #: reports.xul.template_builder.filter_field.label
859 msgid "Filter Field"
860 msgstr "Pole filtru"
861
862 #: reports.xul.template_builder.operator.label
863 msgid "Operator"
864 msgstr "Operátor"
865
866 #: reports.xul.template_builder.value.label
867 msgid "Value"
868 msgstr "Hodnota"
869
870 #: reports.xul.template_builder.change_transform.label
871 msgid "Change Transform"
872 msgstr "Změnit transformaci"
873
874 #: reports.xul.template_builder.change_operator.label
875 msgid "Change Operator"
876 msgstr "Změnit operátor"
877
878 #: reports.xul.template_builder.change_value.label
879 msgid "Change value"
880 msgstr "Změnit hodnotu"
881
882 #: reports.xul.template_builder.change_field_doc.label
883 msgid "Change Field Hint"
884 msgstr "Změnit nápovědu k poli"
885
886 #: reports.xul.template_builder.remove_value.label
887 msgid "Remove value"
888 msgstr "Smazat hodnotu"
889
890 #: reports.xul.template_builder.remove_selected_fields.label
891 msgid "Remove Selected Fields"
892 msgstr "Smazat vybraná pole"
893
894 #: reports.xul.template_builder.table_name.label
895 msgid "Table Name"
896 msgstr "Název tabulky"
897
898 #: reports.xul.template_builder.sql_alias.label
899 msgid "SQL Alias"
900 msgstr "SQL Alias"
901
902 #: reports.xul.template_builder.relationship.label
903 msgid "Relationship"
904 msgstr "Vztah"
905
906 #: reports.xul.template_builder.field_doc.label
907 msgid "Field Hint"
908 msgstr "Nápověd k poli"
909
910 #~ msgid "Cancel"
911 #~ msgstr "Storno"
912
913 #~ msgid ""
914 #~ "One or more of the selected templates could not be deleted because there are "
915 #~ "reports that depend on them."
916 #~ msgstr ""
917 #~ "Jedna nebo více z vybraných šablon nemohou být smazány, protože existují "
918 #~ "zprávy, které jsou na nich závislé."
919
920 #~ msgid ""
921 #~ "One or more of The selected reports could not be deleted because there are "
922 #~ "outputs that depend on them."
923 #~ msgstr ""
924 #~ "Jedna nebo více z vybraných zpráv nemohou být smazány, protože existují "
925 #~ "výstupy, které jsou na nich závislé."